Turvatiimi Oyj Pörssitiedote kello (9)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvatiimi Oyj Pörssitiedote 7.11.2006 kello 10.50 1 (9)"

Transkriptio

1 Turvatiimi Oyj Pörssitiedote kello (9) TURVATIIMI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS Katsauskauden päätapahtumat: - Liikevaihto kehittyi odotusten mukaisesti ja kasvoi 23,8 prosenttia - Kolmannen vuosineljänneksen tulos parani ja EBITDA nousi voitolliseksi - Liiketoiminnan tervehdyttämisohjelma ja YT-neuvottelut aloitettiin Tietotekniikan palvelualustan investointien seurauksena IFRS:n mukaiset rahoitusleasingsopimukset on kirjattu taseeseen, joka paransi EBITDA:ta TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOKSESTA "Turvatiimissä käynnissä olevien tervehdyttämistoimien vaikutuksesta kolmannen neljänneksen tulos parani merkittävästi. Yhtiön tulokseen en edelleenkään ole tyytyväinen. Tuloskyvyn parantamiseen liittyviin toimenpiteisiin on voimallisesti ryhdytty ja mm. asiaan liittyvät yt-neuvottelut aloitettiin. Olen tyytyväinen neuvottelujen etenemiseen ja henkilöstömme vahvaan sitoutumiseen tilanteen parantamiseksi. Yt-neuvottelut päättyivät Toimenpiteiden arvioidaan vaikuttavan täysipainoisesti vuoden 2007 toisella neljänneksellä. Työvoiman vähennykseen liittyvät kertaluonteiset kulut noin 0,5 miljoonaa euroa tullaan kirjaamaan tämän vuoden viimeisen neljänneksen tulokseen. Tavoittelemme jo aikaisemmin päätettyjen toimenpideohjelmien sekä uusien toimenpiteiden johdosta kuukausikohtaisesti EBITDA -tasolla positiivisia kuukausia, ennen kertaluonteisia kustannuksia, viimeisen neljänneksen aikana. Vuoden 2007 EBITDA tulee olemaan positiivinen, sanoo toimitusjohtaja Ismo Heikkonen. TULOS JA TASE Turvatiimi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 6,862 miljoonaa euroa (edellisvuoden vastaavalla kaudella 5,828 miljoonaa euroa), eli kasvua 17,7%, ja liiketulos ennen poistoja (EBITDA) 0,184 miljoonaa euroa (-0,319 miljoonaa euroa). Turvatiimi-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 19,777 miljoonaa euroa (15,975 miljoonaa euroa), eli kasvua 23,8%. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, sisältäen lopetetut toiminnot, oli -2,021 miljoonaa euroa (-0,437 miljoonaa euroa). Tulos/osake oli katsauskaudella -0,03 euroa (0,00 euroa). Turvatiimi-konsernin liiketulos ennen poistoja (EBITDA) katsauskaudella oli -0,854 miljoonaa euroa (-0,360 miljoonaa euroa) eli -4,3 % liikevaihdosta. Turvatiimi-konsernin oma pääoma oli 8,337 miljoonaa euroa, omavaraisuusaste oli 36,4 % ja nettovelkaantumisaste oli 93,1 %. Konsernin likvidit varat olivat 0,263 miljoonaa euroa. Liikevaihto Liikevaihto Liiketulos Liiketulos ennen ennen poistoja poistoja Turvapalvelut , ,1 748,0 181,2 Turvatekniikka 1 385,0 845,6-251,6 92,6 Kohdistamattomat 48,4 0, ,9-633,8 erät Yhteensä , ,7-854,5-360,0

2 TURVAPALVELUT Turvapalveluiden liikevaihto oli 18,343 miljoonaa euroa katsauskaudella, eli kasvua oli 21,2 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Turvapalveluiden tulos oli epätyydyttävä. Asiakaskohteiden määrä on kasvanut noin :een. Turvapalveluiden liiketulos ennen poistoja oli 0,748 miljoonaa euroa eli 4,1 % liikevaihdosta. Turvatiimi-konsernin markkinaosuus Suomen turvapalvelumarkkinoista on noin 12 %. Pääkaupunkiseudun turvallisuuspalvelut saivat ISO sertifikaatin helmikuussa Turvapalvelut Liikevaihto, EUR , ,1 Liiketulos ennen poistoja, EUR 748,0 181,2 Liiketulos ennen poistoja, % 4,1% 1,2% Henkilöstö TURVATEKNIIKKA Turvatekniikan liikevaihto kasvoi huomattavasti ja oli 1,385 miljoonaa euroa, kasvua oli 63,8 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Turvatekniikan tulos oli huono katsauskauden aikana. Turvatekniikan liiketulos ennen poistoja oli -0,251 miljoonaa euroa eli -18,2 % liikevaihdosta. Katsauskauden tulosta on rasittanut Panave Turvatiimi Oy:n integroiminen turvatekniikkaan. Turvatiimi Tekniikka keskittyy turvaratkaisujen myyntiin, asentamiseen ja huoltoon. Suurin tuotelinja on videovalvontajärjestelmät. Katsauskaudella yhtenäistettiin tuotehankintaa ja -tarjontaa. Turvatekniikka, Liikevaihto, EUR 1 385,0 845,6 Liiketulos ennen poistoja, EUR -251,6 92,6 Liiketulos ennen poistoja, % -18,2% 10,9% Henkilöstö TURVATIIMI-BALTIKA Turvatiimi-Baltika on Turvatiimin Venäjällä toimiva yhteisyritys, jonka liiketoimintaan kuuluu merkittävä toimeksianto Novgorodissa ja merkittävien liikeyritysten asiakkuuksia Pietarissa. Turvatiimi on sijoittanut Turvatiimi-Baltika hallinnointiyhtiöön Turvatiimi Growth Capital Oy:hyn yhteensä 1,445 miljoonaa euroa julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti Turvatiimi Oyj:n johto on hallituksen pyynnöstä aloittanut yhteisyrityksensä Turvatiimi Growth Capital Oy:n taloudellista tilaa sekä sen Venäjän yhteistyötä koskevan selvityksen. Selvityksen valmistuttua ja saatuaan luotettavan kuvan Turvatiimi-Baltikan toiminnasta, Turvatiimi Oyj tulee päättämään mahdollisista jatkotoimista sekä tiedottamaan, onko tullut esille Turvatiimi Oyj:n tulokseen vaikuttavia tekijöitä kuten Turvatiimi Oyj:n sijoituksen arvo Turvatiimi Growth Capital Oy:ssä. Tämän hetkisen käsityksen mukaan yllämainituilla toimenpiteillä ei ole vaikutusta Venäjällä toimivan O.O.O. Turvatiimi-Baltikan toimintaan, mutta tarvittaessa selvitetään muitakin vaihtoehtoja.

3 Turvatiimi Growth Capital Oy on sijoitusyhtiö, jonka kautta hallinnoidaan O.O.O. Turvatiimi-Baltika -sijoitusta. Turvatiimillä on optio siirtyä O.O.O. Turvatiimi-Baltikan enemmistöomistajaksi 51 %:n omistusosuudella. Osuudet osakkuusyhtiöissä Lainat Kirja-arvo Omistusosuus % yhtiöille osakkeilla Turvatiimi Growth Capital Oy % Turvatiimi Growth Capital Oy on konsolidoitu Turvatiimi-konserniin osakkuusyhtiönä. Turvatiimin osuus tuloksesta oli katsauskaudella -0,038 miljoonaa euroa. Turvatiimi Growth Capital Oy:n tuloksessa ei ole mukana Turvatiimi-Baltika konsernin lukuja. Turvatiimin lainat yhtiölle on arvostettu nimellisarvoon. Muut sijoitukset Lainat Kirja-arvo Omistusosuus % yhtiöille osakkeilla Argosec Finland Oy % HENKILÖSTÖ Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstön lukumäärä oli 815 (vuoden 2005 lopussa 848 henkilöä). Turvatiimi otti vuoden alusta käyttöön koko henkilöstön kattavan kannustinjärjestelmän, jonka olennaisena osana on lisäeläkejärjestelmä. Samalla vahvistettiin ensimmäinen tasa-arvosuunnitelma. INVESTOINNIT Katsauskauden investoinnit liittyvät pääosin Panave Turvatiimi Oy:n yritysostoon ja hälytyskeskusten integraatioon. HANKITUT LIIKETOIMINNOT Turvatiimi Oyj hankki solmitulla sopimuksella Panave Oy:n koko osakekannan. Panavella on erityisen vahva asema videovalvontajärjestelmissä. Yhtiön markkina-asema ja asiakaskunta täydentävät hyvin Turvatiimi Tekniikan toimintaa ja Turvatiimin maanlaajuista palveluverkkoa. Panave vahvistaa Turvatiimin markkina-asemaa ja kykyä toimittaa turvapalveluiden ja -tekniikan kokonaisratkaisuja. Turvatiimin markkinaosuus turvatekniikassa nousi noin 5 %:iin ja videojärjestelmissä noin 15 %:iin. Turvatekniikan osuus liikevaihdosta nousee noin 20 %:iin. Hankintahinnasta, noin euroa, maksettiin käteisellä euroa. Lisäksi suunnattiin myyjälle noin Turvatiimi Oyj:n osaketta kaupantekohetken markkinahintaan 0,48 euroa kappaleelta. Kauppa saatettiin loppuun ja yhtiön uudeksi nimeksi rekisteröitiin Panave Turvatiimi Oy. HALLINNOINTI Turvatiimi Oyj:n toimitusjohtajana toimi Stefan Björkman ja Antti Värtelä. Ismo Heikkonen aloitti toimitusjohtajana

4 Turvatiimi Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä noudattaa Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton asettaman corporate governance -työryhmän suosituksia. Suosituksia alettiin soveltaa niiden astuessa voimaan Turvatiimi Oyj:n hallinnoinnin pääpiirteet on julkaistu yhtiön verkkosivuilla. MUUT OMISTUSRAKENTEESEEN LIITTYVÄT ASIAT Atine Group Oyj on ostanut Baltiska Handels AB:n, Virala Oy Ab:n sekä Kargol Oy Ab:n omistamat Turvatiimi Oyj:n osakkeet. Kaupan seurauksena Atine Group Oyj:n osuus Turvatiimi Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on noussut yli 1/3. Uusi osuus osakepääomasta ja äänimäärästä on 34,63 %. Omistajanvaihdokset on liputettu erillisellä pörssitiedotteella KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Osana tervehdyttämisohjelmaa aloitetut YT-neuvottelut saatiin päätökseen Neuvotteluissa päädyttiin ratkaisuun, jonka perusteella työ vähenee noin 40 henkilötyövuotta. Henkilöstövähennykset toteutetaan irtisanomisilla, vähentämällä määräaikaista työvoimaa, toimintojen ulkoistamisilla sekä muilla, yhteisesti sovituilla tavoilla. Muilta osin tervehdyttämisohjelma jatkuu suunnitelman mukaisesti. Herttoniemen hälytyskeskus on valmistunut. Alueellisten hälytyskeskusten integraatio etenee suunnitellusti ja se saadaan päätökseen vuoden loppuun mennessä. Panave Turvatiimi Oy:n liiketoiminta vuokrattiin emoyhtiölle alkaen. Samalla yhtiön vaihto-omaisuus myytiin emoyhtiölle. NÄKYMÄT Turvatiimin viimeisen neljänneksen liikevaihdon odotetaan kasvavan edelliseen vuoteen verrattuna. Yhtiö odottaa jo aikaisemmin päätettyjen toimenpideohjelmien sekä uusien toimenpiteiden johdosta kuukausikohtaisesti EBITDA -tasolla positiivisia kuukausia, ennen noin 0,5 miljoonan euron kertaluonteisia kustannuksia. Turvatiimi konsernin koko vuoden 2006 konserniliikevaihdon arvioidaan olevan noin 27 miljoonaa euroa. Koko vuoden tulos jää tappiolliseksi. Yhtiö tulee jatkamaan kannattavuuden parantamiseen ja liikevaihdon kasvuun tähtääviä toimenpiteitä. Näiden toimenpiteiden vaikutusten odotetaan näkyvän vuoden 2006 lopulla ja täyspainoisesti vuoden 2007 toisella neljänneksellä. Turvatiimin vuoden 2007 EBITDA:n odotetaan olevan voitollinen. Yhtiön keskipitkän tähtäimen kannattavuustavoite on 6 %:n EBITDA. TULOSLASKELMA KONSERNIN TULOSLASKELMA, JATKUVAT TOIMINNOT LIIKEVAIHTO , , ,4 Liiketoiminnan muut tuotot 165,3 129,8 161,0 Materiaalit ja palvelut ,4-597,3-745,9 Henkilöstökulut , , ,3 Liiketoiminnan muut kulut , , ,0 Poistot ja arvonalentumiset -898,7-492,1-760,2 LIIKETAPPIO ,2-852, ,9 Rahoitustuotot ja -kulut -222,2 144,6-101,7

5 Osuus osakkuusyhtiöiden -37,9-2,7-2,7 tuloksesta JATKUVAN TOIMINNAN TULOS ENNEN ,3-710, ,3 VEROJA Verot -23,0 0,0 0,0 KATSAUSKAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA ,3-710, ,3 LOPETETUT TOIMINNOT Katsauskauden tulos lopetetuista -8,0 272,9 272,9 toiminnoista KATSAUSKAUDEN TULOS ,3-437, ,4 TASE VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset 1 520, , ,5 käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo , , ,9 Muut aineettomat hyödykkeet 3 135, , ,6 Sijoitukset 1 066,3 683,7 750,3 Saamiset 683,7 36,1 535,2 Yhteensä , , ,5 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 356,6 752,2 212,1 Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 611, , ,0 Käypään arvoon 0, ,1 846,0 tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Rahavarat 262,9 482,4 371,4 Rahoitusarvopaperit 1,0 1,0 1,0 Yhteensä 3 231, , ,5 VARAT YHTEENSÄ , , ,0 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma , , ,6 Ylikurssirahasto 487, , ,1 Kertyneet voittovarat , , ,3 Yhteensä 8 336, , ,3 Oma pääoma yhteensä 8 336, , ,3 Pitkäaikaiset velat Laskennallinen verovelka 50,0 0,0 0,0 Korolliset velat 7 445, , ,2 Korottomat velat 9,0 16,4 33,9 Yhteensä 7 504, , ,0 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 6 502, , ,8

6 Lyhytaikaiset korolliset velat 576, , ,8 Yhteensä 7 079, , ,6 Velat yhteensä , , ,7 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ , , ,0 SEGMENTTIRAPORTOINTI Segmenttiraportointi, Liikevaihto Turvapalvelut Turvatekniikka Kohdistamattomat Konserni yhteensä Liikevoitto ja tulos rahoituserien jälkeen Turvapalvelut Turvatekniikka Kohdistamattomat erät Liikevoitto/tappio yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Osuus osakkuusyhtiöitten tuloksesta, sijoitukset Katsauskauden tulos jatkuvista toiminnoista Verot Katsauskauden tulos lopetetuista toiminnoista Katsauskauden tulos LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA Laskelma oman Osake- Osake- Yli- Muunto- Kerty- Vähem- Oma pääoma pääoma anti kurs- erot neet mistö pääoma muutoksesta sira- voitto yhhasto varat teensä Oma pääoma IFRS Rahoitusleasing oikaisu Osakeperusteisten maksujen kustannus Tilikauden voitto Osingonjako Osakeanti Siirretty ylikurssirahastoon Käytetty ylikurssirahastoa tappioiden kattamiseksi Oma pääoma

7 Laskelma oman Osake- Osake- Yli- Muunto- Kerty- Vähem- Oma pääoman pääoma anti kurs- erot neet mistö pääoma muutoksesta sira- voitto- yhhasto varat teensä Oma pääoma IFRS Muuntoerot Osakeperusteisten maksujen kustannus Osakeantikulut Tilikauden voitto Osakeanti Osakeanti Osakeannit Osakeanti Käytetty ylikurssirahastoa tappioiden kattamiseksi Oma pääoma Laskelma oman Osake- Osake- Yli- Muunto- Kerty- Vähem- Oma pääoman pääoma anti kurs- erot neet mistö pääoma sira- voitto- yhhasto varat teensä Oma pääoma IFRS Muuntoerot -1-1 Osakeperusteisten maksujen kustannus Osakeantien kulut Tilikauden voitto Osakeanti Osakeanti Osakeannit Osakeanti Käytetty ylikurssirahastoa tappioiden kattamiseksi Oma pääoma RAHAVIRTALASKELMA Konsernin rahavirtalaskelma Liiketoiminnan rahavirrat IFRS

8 Tilikauden voitto ,3 Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity 646,0 maksutapahtumaa Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 37,9 Rahoitustuotot ja -kulut, netto 157,5 Käyttöpääoman muutokset: Myynti- ja muiden saamisten muutos -594,0 Vaihto-omaisuuden muutos -137,5 Osto- ja muiden velkojen muutos 237,1 Maksetut korot -326,8 Saadut korot ja muut rahoitustuotot 131,4 Liiketoiminnan nettorahavirta ,7 Investointien rahavirrat Tytäryritysten hankinta vähennettynä -380,3 hankintahetken rahavaroilla Luovutustulot muista sijoituksista 1 476,1 Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -9,3 Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -217,1 Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys -100,0 Investointien nettorahavirta 769,5 Rahoituksen rahavirrat Lainojen nostot 1 064,6 Maksetut osingot -50,0 Rahoituksen nettorahavirta 1 014,6 Yhteensä -108,6 Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa 372,4 Rahavarat tilikauden lopussa 263,9 Muutos -108,6 TUNNUSLUVUT IFRS IFRS Liikevaihto, , ,7 Liiketulos, ,2-852,0 Tilikauden tulos, ,3-437,2 Tulos / osake, EUR -0,03-0,00 Tulos / osake, jatkuvasta -0,03-0,01 toiminnasta, EUR Oma pääoma / Osake, EUR 0,14 0,18 Oma pääoma / Osake laimennettu, EUR 0,13 0,18 Oman pääoman tuotto, % -30,4% -6,7% Sijoitetun pääoman tuotto, % -13,8% -2,5% Omavaraisuusaste, % 36,4% 47,4% Nettovelkaantumisaste, % 93,1% 55,2% Taseen loppusumma, , ,7 VASTUUT JA VASTUUSITOUMUKSET Pantit Kiinnitykset

9 Leasingvastuut Vuokravastuut 0 12 Yhteensä Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Osavuosikatsauksessa annetut tiedot ovat tilintarkastamattomia. TURVATIIMI OYJ Ismo Heikkonen toimitusjohtaja Lisätietoja: Ismo Heikkonen, puh

Turvatiimi on johtava kotimainen turva-ammattilainen. Turvatiimikonsernin liikevaihto vuonna 2005 oli 22,3 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli

Turvatiimi on johtava kotimainen turva-ammattilainen. Turvatiimikonsernin liikevaihto vuonna 2005 oli 22,3 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli suomalainen - turvaa suomalaiseen Turvatiimi on johtava kotimainen turva-ammattilainen. Turvatiimikonsernin liikevaihto vuonna 2005 oli 22,3 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 850 turva-alan ammattilaista.

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 17.8.2011 klo 14.35 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA

Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 17.8.2011 klo 14.35 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 17.8.2011 klo 14.35 TURVATIIMI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA Huhti-kesäkuu

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007. Turvatiimi Oyj Opastinsilta 12 B 00520 Helsinki Tel. 0207 363 200 0207 363 261

VUOSIKERTOMUS 2007. Turvatiimi Oyj Opastinsilta 12 B 00520 Helsinki Tel. 0207 363 200 0207 363 261 Turvatiimi Oyj Opastinsilta 12 B 00520 Helsinki Tel. 0207 363 200 0207 363 261 SISÄLTÖ 4 5 10 16 20 32 34 36 38 40 54 72 74 75 76 78 80 84 92 95 96 Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallitus ja toimitusjohtaja

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3. WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2015 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.2015 Liikevaihto

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012. Liikevoitto kasvoi ja liikevaihto laski KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012. Liikevoitto kasvoi ja liikevaihto laski KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 11.5.2012 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Liikevoitto kasvoi ja liikevaihto laski Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 23,3 milj. euroa

Lisätiedot

TIIMARIN ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO KASVUSSA JA TULOS ODOTUSTEN MUKAINEN

TIIMARIN ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO KASVUSSA JA TULOS ODOTUSTEN MUKAINEN TIIMARI OYJ ABP:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2008 (Tilintarkastamaton) 19.5.2008 Tiimari Oyj Abp Pörssitiedote 19.05.2008 TIIMARIN ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO KASVUSSA JA TULOS ODOTUSTEN MUKAINEN

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

TURVATIIMI OYJ TASEKIRJA

TURVATIIMI OYJ TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikaudelta 1.1.-31.12.2006 Yhtiön nimi: Turvatiimi Oyj Osoite: Opastinsilta 12 B Kotipaikka: Helsinki Kaupparekisterinumero 388.208 Y-tunnus: 0667761-0 Opastinsilta 12 B 00520 Helsinki Y-06677610

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.8.2011 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.8.2011 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.8.2011 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 Liikevaihdon kasvu jatkui ja liiketulos vertailukautta parempi Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana konsernin

Lisätiedot

Martela-konsernin vuoden 2012 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen olevan edellisvuoden tasolla tai paranevan.

Martela-konsernin vuoden 2012 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen olevan edellisvuoden tasolla tai paranevan. 1 (13) MARTELA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 27.4.2012 kello 08.30 MARTELA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-31.3.2012 Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi ja liiketulos edellisvuoden tasolla Keskeiset tunnusluvut:

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012. Liikevaihto laski, nettotulos parani KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012. Liikevaihto laski, nettotulos parani KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Liikevaihto laski, nettotulos parani Tammi-syyskuussa liikevaihto laski 9 prosenttia 65,1 milj. euroon

Lisätiedot

Cencorp Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 LIIKEVAIHTO KASVOI MERKITTÄVÄSTI, LIIKETULOS EDELLEEN TAPPIOLLINEN

Cencorp Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 LIIKEVAIHTO KASVOI MERKITTÄVÄSTI, LIIKETULOS EDELLEEN TAPPIOLLINEN 1 Cencorp Oyj Osavuosikatsaus 15.8.2011 klo 11.45 Cencorp Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 LIIKEVAIHTO KASVOI MERKITTÄVÄSTI, LIIKETULOS EDELLEEN TAPPIOLLINEN YHTEENVETO Huhti-kesäkuu 2011 -Face (Telecom)

Lisätiedot

4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 meur 2012 2011 2012 2011 2011

4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 meur 2012 2011 2012 2011 2011 1 (13) MARTELA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 3.8.2012 kello 08.30 MARTELA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.6.2012 Konsernin liikevaihto kasvoi ja liiketulos hieman edellisvuotta heikompi Keskeiset tunnusluvut:

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

Moskovaan perustettiin yhtiö valmistelemaan Tiimarin markkina-avausta Venäjälle.

Moskovaan perustettiin yhtiö valmistelemaan Tiimarin markkina-avausta Venäjälle. Tiimari Oyj Abp Pörssitiedote 20.8.2007 20.8.2007 TIIMARI OYJ ABP:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 klo 11.00 Tiimarin tulos odotusten mukainen kausiluonteisuudesta johtuen KATSAUSKAUDEN 1.1. 30.6.2007

Lisätiedot

Markkinatilanne jatkui vaikeana, liikevaihto ja liikevoitto viime vuoden tasoa

Markkinatilanne jatkui vaikeana, liikevaihto ja liikevoitto viime vuoden tasoa WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 Markkinatilanne jatkui vaikeana, liikevaihto ja liikevoitto viime vuoden tasoa Tammi-maaliskuussa 2013

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2006

LASSILA & TIKANOJA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2006 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2006 Liikevaihto: 100,6 miljoonaa euroa (85,2 milj. euroa) Liikevoitto: 9,0 miljoonaa euroa (6,3 milj. euroa) Tulos/osake: 0,16 euroa (0,11 euroa) Sijoitetun

Lisätiedot

Itella Oyj. Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2009 22.10.2009. Yleistä

Itella Oyj. Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2009 22.10.2009. Yleistä 1 (7) 22.10.2009 Itella Oyj Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2009 Yleistä Talouden suhdannekehitys on heikentänyt Itellan palvelujen kysyntää merkittävästi. Suomessa logistiikka ja postivolyymit vähentyivät

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2008 KLO 8.30

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2008 KLO 8.30 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2008 KLO 8.30 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2008 Tammi - syyskuu - Vuoden 2008 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 164,7 milj. euroa (170,2 vastaavalla

Lisätiedot

Markkinatilanne. Liikevaihto ja tulos

Markkinatilanne. Liikevaihto ja tulos 1 (7) Itella Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Markkinatilanne Talouden suhdannekehitys on heikentänyt Itellan palvelujen kysyntää merkittävästi. Suomessa logistiikka- ja postivolyymit vähentyivät

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 23.8.2012 klo 15.00

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 23.8.2012 klo 15.00 1 ( 8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 23.8.2012 klo 15.00 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Huhti kesäkuu 2012: Liikevaihto 27,3 Me (29,1 Me), 6,1% edellisestä vuodesta Liikevoitto

Lisätiedot

Kotipizza Group Oyj 4.6.2015

Kotipizza Group Oyj 4.6.2015 Kotipizza Group Oyj 4.6.2015 KOTIPIZZA GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.2. 30.4.2015 (3 kk) HELMI-HUHTIKUU LYHYESTI: Liikevaihto 13,1 milj. euroa (12,0 milj. euroa) kasvua 9,2 prosenttia Oikaistu liikevoitto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2013 1.11.2013, klo 8.00

Osavuosikatsaus Q3/2013 1.11.2013, klo 8.00 1 (16) ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Atrian Venäjän järjestelyt painoivat tulosta 1.1. 30.9.2013 - Atria Venäjä luopuu sianlihan alkutuotannosta ja Moskovan tuotannollisista toiminnoista

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2008 KELLO 8.30 TALENTUMIN KUSTANNUSTOIMINTA KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI, OSINKO 0,20 EUROA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2008 KELLO 8.30 TALENTUMIN KUSTANNUSTOIMINTA KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI, OSINKO 0,20 EUROA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2008 KELLO 8.30 TALENTUMIN KUSTANNUSTOIMINTA KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI, OSINKO 0,20 EUROA Loka-joulukuu 2007 lyhyesti Konsernin loka-joulukuun liikevaihto oli 36,3 milj.

Lisätiedot

Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle

Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle 1 (19) Osavuosikatsaus 29.4.2015 klo 8.45 DOVRE GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle Tammi-maaliskuu 2015

Lisätiedot

Valuuttakurssit ovat vaikuttaneet tammi-syyskuussa tulosta heikentävästi.

Valuuttakurssit ovat vaikuttaneet tammi-syyskuussa tulosta heikentävästi. Oyj Pörssitiedote 31.10.2006 klo 11.00 1(10) -konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 (9 kk) - Liikevaihto: 144,9 (130,9) miljoonaa euroa. - Liikevoitto: 19,8 (15,6) miljoonaa euroa. - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 30.7.2015 klo 8.00 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO LASKI, LIIKETULOS PARANI EDELLISEEN VUOTEEN VERRAT- TUNA

Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 30.7.2015 klo 8.00 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO LASKI, LIIKETULOS PARANI EDELLISEEN VUOTEEN VERRAT- TUNA Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 30.7.2015 klo 8.00 TURVATIIMI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO LASKI, LIIKETULOS PARANI EDELLISEEN VUOTEEN VERRAT- TUNA Tammi-kesäkuu lyhyesti:

Lisätiedot