KONE on siirtynyt käyttämään katsauskauden keskikursseja vuoden 2001 alusta lähtien. Vuoden 2000 luvut on laskettu kauden päätöskurssein.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONE on siirtynyt käyttämään katsauskauden keskikursseja vuoden 2001 alusta lähtien. Vuoden 2000 luvut on laskettu kauden päätöskurssein."

Transkriptio

1 Pörssitiedote 24. lokakuuta 2001 klo KONE-konserni Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2001 KONE-konsernin saadut tilaukset ilman huoltosopimuksia kasvoivat 10 prosenttia miljoonaan euroon (1 483 miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi 9 prosenttia 2000 miljoonaan euroon (1 840 miljoonaa euroa). Tilauskanta kasvoi 18 prosenttia miljoonaan euroon ( : miljoonaa euroa). Liikevoitto oli 139,3 miljoonaa euroa (108,5 miljoonaa euroa). Tilikauden voitto kasvoi ja oli 80,9 miljoonaa euroa (56,3 miljoonaa euroa) ja osakekohtainen tulos 4,15 euroa (2,82 euroa). Koko vuoden 2001 tulos ylittää vuoden 2000 tason. Liikevaihto ja tilaukset KONE on siirtynyt käyttämään katsauskauden keskikursseja vuoden 2001 alusta lähtien. Vuoden 2000 luvut on laskettu kauden päätöskurssein. KONE-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 2000,1 miljoonaa euroa (1-9/2000: 1 839,5 miljoonaa euroa), eli 9 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana kautena. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla mitattuna kasvuksi muodostui yksitoista prosenttia. Saadut tilaukset olivat yhteensä 1 628,5 miljoonaa euroa (1 482,5 miljoonaa euroa), eli 10 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana kautena. Tähän lukuun ei sisälly huoltosopimuksia. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 12 prosenttia. Saadut tilaukset kasvoivat Euroopassa ja Aasiassa. Katsauskauden päättyessä tilauskanta oli 1 953,4 miljoonaa euroa (1 907,8 miljoonaa euroa) kun se vuoden 2000 lopussa oli 1 656,2 miljoonaa euroa. Tilauskannan arvo kasvoi katsauskauden aikana 18 prosenttia. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla tilauskannan kasvu oli sama. Lisäksi yhtiöllä on huollossa lähes hissiä ja liukuporrasta ja yli automaattiovea.

2 Tulos ja rahoitus KONE-konsernin liikevoitto oli katsauskaudella 139,3 miljoonaa euroa (108,5 miljoonaa euroa), eli 7,0 prosenttia liikevaihdosta (5,9 prosenttia). Katsauskauden voitto ennen veroja oli 137,9 miljoonaa euroa (105,1 miljoonaa euroa). Vastaava tulos koko viime vuodelta oli 182,8 miljoonaa euroa. Tilikauden voitto oli 80,9 miljoonaa euroa (56,3 miljoonaa euroa) ja tulos/osake 4,15 euroa (2,82 euroa), kun veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulokseen suhteutettu osuus koko tilikauden veroista. KONE EcoDisc tuotteet menestyvät markkinoilla. Tuotesarjan mukanaan tuomat säästöt ja asennustoiminnan tehostuminen ovat parantaneet KONEen kannattavuutta. Huolto- ja modernisointitoiminnan kannattavuutta on ylläpidetty uusilla tuote- ja palveluratkaisuilla. Yhtiön liiketoiminnan kassavirta kehittyi suotuisasti ja oli 132,5 miljoonaa euroa (102,7 miljoonaa euroa). Investointien jälkeen kassavirraksi muodostui 101,4 miljoonaa euroa (-14,6 miljoonaa euroa). Konsernin korollinen nettovelka katsauskauden päättyessä oli 40,2 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2000 lopussa oli 100,4 miljoonaa euroa. Kauden päättyessä omavaraisuusaste oli 34 prosenttia (35 prosenttia) ja gearing 6 prosenttia (15 prosenttia). Vastaavat luvut vuodenvaihteessa olivat 36 prosenttia ja 15 prosenttia. KONE on jatkanut aktiivista yritysostotoimintaa ja ostanut lähinnä eurooppalaisia, paikallisesti toimivia huoltoyhtiöitä. Etelä-Amerikan toimintojen myyntiä ei ole kirjattu tähän osavuositulokseen, koska myyntiin liittyvä prosessi on vielä kesken esimerkiksi viranomaislupien osalta. Markkinatilanne ja KONEen tuotteet KONE-konsernin saadut tilaukset kasvoivat katsauskaudella vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna 12 prosenttia. Euroopassa uusien laitteiden ja modernisaation tilaukset lisääntyivät 18 prosenttia viime vuodesta. Joidenkin Euroopan maiden rakennusmarkkinoilla on edelleen nähtävissä laskun merkkejä. Tästä huolimatta KONEen saadut tilaukset ovat jatkaneet voimakasta kasvuaan useissa Keski- ja Etelä-Euroopan maissa, kuten Isossa-Britanniassa ja Ranskassa, ja KONE on kasvattanut uusilla tuotteillaan markkinaosuuttaan monessa Euroopan maassa. Pohjois-Amerikassa uusien laitteiden ja modernisointien tilaukset olivat lähes viime vuoden tasolla. KONEen uuteen teknologiaan perustuvien tuotteiden myynti on ollut tavoitteiden mukaista ja niiden osuus on selvässä kasvussa. Yleisesti Yhdysvaltain rakennusteollisuudessa on edelleen huomattavissa selviä laskun merkkejä. ` Aasian ja Australian uudet tilaukset kasvoivat 15 prosenttia. Erityisen voimakasta kasvu oli Australiassa ja Kiinassa. Hong Kongin rakennusmarkkinat ovat heikentyneet erittäin voimakkaasti. Katsauskauden jälkeen Pekingissä toimiva Oriental Sun City Real Estate 2 (8)

3 Development Company Ltd. -niminen yhtiö tilasi 334 KONE MonoSpace -hissiä Oriental Sun City Development -projektiinsa. Kyseessä on laitemäärältään suurin KONEen koskaan saama tilaus. Huoltotoiminnassa on keskitytty uusien huoltosopimusmallien ja huoltomenetelmien kehittämiseen. Uusia modernisointipaketteja kehitetään modernisointitoiminnan tehostamiseksi. Katsauskauden tapahtumia KONEen Keski-Euroopan johtaja Manfred Eiden valittiin KONE-konsernin toimitusjohtajaksi Konsernin entinen toimitusjohtaja Jean-Pierre Chauvarie jatkaa hallituksessa erityistehtävissä eläkkeelle siirtymiseensä saakka Pekka Herlin ilmoitti Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälän mukaisesti KONEelle, että hänen määräysvallassaan olevien yhteisöjen KONE Oyj:n pörssinoteeraamattoman A-sarjan osakkeenomistukset ovat lisääntyneet yhteensä osakkeella ja edustavat lisäyksen jälkeen yhteensä 38,99 prosenttia kaikista KONEen osakkeista ja 76,13 prosenttia yhtiön osakkeisiin liittyvästä äänivallasta. Samalla saksalaisen ThyssenKrupp AG nimisen yhtiön osakkeenomistus KONE Oyj:ssä laskee yhtiön A- sarjan osakkeella, jotka edustivat 1,7 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä ja 6,7 prosenttia äänistä. Muutoksen jälkeen ThyssenKrupin osuus osakkeista on 8,3 prosenttia ja äänistä 3,3 prosenttia. Investoinnit ja kehitystoiminta Tietokoneohjelmistot ovat keskeinen osa hissien ja liukuportaiden ohjaus- ja kaukovalvontajärjestelmiä. KONE avasi elokuussa konsernia maailmanlaajuisesti palvelevan ohjelmistokehitysyksikön Intian Chennaihin. Noin 15 henkilöä työllistävä ohjelmistokehitysyksikkö on osa KONEen globaalia tuotekehitysorganisaatiota, jonka muut toimipisteet sijaitsevat Suomessa, Saksassa, Italiassa ja Yhdysvalloissa. KONE avasi loppukesästä Hyvinkäälle uusien tuote- ja komponenttiversioiden luotettavuuden testaamiseen erikoistuneen laboratorion. Uusi laboratorio pystyy testaamaan tuotteiden koko elinkaaren aikaisen luotettavuuden entistä selvästi tehokkaammin. Katsauskaudella konsernin investoinnit tuotantolaitoksiin, kenttätoimintaan ja tietotekniikkaan olivat 33 miljoonaa euroa (27 miljoonaa euroa). Tuotekehitysmenot olivat 29 miljoonaa euroa (28 miljoonaa euroa), eli 1,4 prosenttia liikevaihdosta (1,5 prosenttia). 3 (8)

4 Omien osakkeiden ostaminen KONE ei ole ostanut omia osakkeitaan vuoden 2001 kolmannen neljänneksen aikana. KONE Oyj osti välisenä aikana kappaletta yhtiön B-sarjan osakkeita 70,86 euron keskihintaan Helsingin Pörssissä. Ostettujen osakkeiden yhteenlaskettu kauppahinta oli 14,5 miljoonaa euroa sekä yhteenlaskettu nimellisarvo euroa. Vuoden 2001 aikana ostetut omat osakkeet edustavat 1,02 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä ja 0,40 prosenttia osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Syyskuun 2001 lopussa KONE Oyj:n hallussa oli vuoden 2000 aikana ostetut osakkeet mukaan lukien yhteensä kappaletta yhtiön B-sarjan osaketta. Yhtiön hallussa olevat osakkeet edustavat 3,39 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä ja 1,33 prosenttia osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Osakkeet on kirjattu varoiksi yhtiön taseeseen. Katsauskauden päättyessä KONE Oyj:n hallituksella ei ollut voimassaolevaa valtuutusta osakepääoman korottamiseen eikä vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeeseenlaskuun. Tulevaisuuden näkymät KONEen saamien tilausten määrä sekä tulos ovat kehittyneet vakaasti. Tuotteemme ja palvelumme ovat erittäin kilpailukykyisiä ja niillä on hyvä markkina-asema kaikkialla maailmassa. Vahvan tilauskannan ja huoltoliiketoiminnan suuren osuuden takia arvioimme vakaan tuloskehityksen jatkuvan. Koko vuoden 2001 tulos ylittää vuoden 2000 tason. Helsingissä, 24. lokakuuta 2001 KONE Oyj Hallitus 4 (8)

5 KONE-konserni TULOSLASKELMA (Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton) MEUR 1-9/2001 % 1-9/2000 % 1-12/2000 % LIIKEVAIHTO 2 000, , ,4 Kulut , , ,5 Poistot -60,6-60,6-80,6 LIIKEVOITTO 139,3 7,0 108,5 5,9 186,3 7,2 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 1,1 1,1 1,4 Nettokorot -3,8-4,1-4,9 Muut rahoitustuotot Ja -kulut 1,3-0,4 0,0 VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ JA VEROJA 137,9 6,9 105,1 5,7 182,8 7,0 Satunnaiset tuotot ja kulut 0,0 0,0 0,0 VOITTO ENNEN VEROJA 137,9 6,9 105,1 5,7 182,8 7,0 Verot -56,4-49,0-77,1 Vähemmistöosuus -0,6 0,2-0,1 TILIKAUDEN VOITTO 80,9 4,0 56,3 3,1 105,6 4,1 1-9/ / /2000 Saadut tilaukset, MEUR 1 628, , ,1 Tilauskanta, MEUR 1 953, , ,2 Henkilökunta Investoinnit, MEUR 32,8 27,1 46,0 5 (8)

6 KONE-konserni TASE MEUR VASTAAVAA KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET Aineettomat hyödykkeet 439,8 421,8 438,4 Aineelliset hyödykkeet 211,8 240,0 216,8 Sijoitukset 59,1 30,1 43,5 YHTEENSÄ 710,7 691,9 698,7 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS Vaihto-omaisuus 151,5 208,9 153,7 Saamiset 798,1 750,6 795,0 Rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit 387,0 169,0 181,9 YHTEENSÄ 1 336, , ,6 VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 047, , ,3 VASTATTAVAA Oma pääoma 731,7 655,6 675,6 Vähemmistöosuudet 1,7 2,2 1,1 Pakolliset varaukset 180,6 211,4 195,4 Pitkäaikainen vieras pääoma 342,4 80,2 70,2 Lyhytaikainen vieras pääoma 790,9 871,0 887,0 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 047, , ,3 TUNNUSLUKUJA Korollinen nettovelka, MEUR 40,2 99,1 100,4 Omavaraisuus, % Gearing, % Tulos/osake, EUR 4,15 2,82 5,39 Oma pääoma/osake, EUR (8)

7 VASTUUT MEUR Kiinnitykset 0,9 1,4 1,4 Pantit 20,1 21,4 20,1 Takaukset - osakkuusyhtiöiden puolesta 2,8 3,0 2,6 - muiden puolesta 2,3 1,3 1,4 Leasingvastuut 109,4 100,5 105,9 YHTEENSÄ, MEUR 135,5 127,6 131,4 JOHDANNAISSOPIMUKSET MEUR Valuuttatermiinit 278,1 179,7 211,2 Valuuttaoptiot 127,3 132,6 150,2 Valuutanvaihtosopimukset 7,7 32,4 32,4 YHTEENSÄ, MEUR 413,1 344,7 393,8 7 (8)

8 LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN 1-9/ / /2000 MEUR % MEUR % MEUR % Eurooppa 1 100, , ,7 55 Pohjois- Amerikka 642, , ,9 30 Aasia ja Australia 203, , ,9 12 Muut alueet 54,0 3 62,2 3 81,8 3 YHTEENSÄ 2 000, , ,4 100 KONE Oyj Aimo Rajahalme, talous- ja rahoitusjohtaja Pekka Sihvola talousjohtaja Lisätiedot: Aimo Rajahalme, puh KONE Oyj:n vuoden 2001 tulos julkaistaan 1. helmikuuta (8)

Pörssitiedote. KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002. Liikevaihto ja tilaukset. 23. huhtikuuta 2002 klo 12.

Pörssitiedote. KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002. Liikevaihto ja tilaukset. 23. huhtikuuta 2002 klo 12. Pörssitiedote 23. huhtikuuta 2002 klo 12.00 KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002 KONE-konsernin saadut tilaukset ilman huoltosopimuksia olivat 500 miljoonaa euroa, joka

Lisätiedot

Pörssitiedote. KONE-konserni. Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2000. 28. heinäkuuta 2000 klo 9.00

Pörssitiedote. KONE-konserni. Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2000. 28. heinäkuuta 2000 klo 9.00 Pörssitiedote 28. heinäkuuta 2000 klo 9.00 KONE-konserni Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2000 KONE-konsernin saadut tilaukset kasvoivat 15 prosenttia 990 miljoonaan euroon. Tilauskanta ennätystasolla.

Lisätiedot

Pörssitiedote. KONE-konserni. Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2001. 1. helmikuuta 2002 klo 12.00

Pörssitiedote. KONE-konserni. Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2001. 1. helmikuuta 2002 klo 12.00 Pörssitiedote 1. helmikuuta 2002 klo 12.00 KONE-konserni Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2001 Tilikauden tulos parani 33 prosenttia, ja se oli 141,1 miljoonaa euroa (2000: 105,6 miljoonaa euroa). Voitto/osake

Lisätiedot

Pörssitiedote. KONE-konserni 1.1. 30.6.2002. Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2002. Katsauskauden tapahtumia. Liikevaihto ja tilaukset

Pörssitiedote. KONE-konserni 1.1. 30.6.2002. Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2002. Katsauskauden tapahtumia. Liikevaihto ja tilaukset Pörssitiedote 23. heinäkuuta 2002 klo 16.20 KONE-konserni 1.1. 30.6.2002 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2002 KONE-konsernin saadut tilaukset ilman huoltosopimuksia olivat 1 108 miljoonaa euroa, joka

Lisätiedot

KONE-konsernin osavuosikatsaus tammi-elokuulta 1999

KONE-konsernin osavuosikatsaus tammi-elokuulta 1999 1 KONE-konsernin osavuosikatsaus tammi-elokuulta 1999 Liikevaihto ja tilaukset KONE-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 1.412 miljoonaa euroa (8.398 Mmk), vastaavana aikana vuotta aikaisemmin 1.261

Lisätiedot

Q 1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUULTA 2007

Q 1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUULTA 2007 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUULTA 2007 Q 1 KONEELLE ENNÄTYSMÄÄRÄ TILAUKSIA Q1 1 Tilaukset kasvoivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 7 prosentilla, vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvu

Lisätiedot

KONE Oyj:n tilintarkastettu tilinpäätös tilikaudelta 1.6. 31.12.2005

KONE Oyj:n tilintarkastettu tilinpäätös tilikaudelta 1.6. 31.12.2005 m êëëáíáéççíé= 27. tammikuuta 2006 KONE Oyj:n tilintarkastettu tilinpäätös tilikaudelta 1.6. 31.12.2005 Hallituksen toimintakertomus Kone Oyj jakautui 1. kesäkuuta 2005 kahdeksi erilliseksi pörssiyhtiöksi,

Lisätiedot

KONE tukee kestävään kehitykseen perustuvaa kaupunkiasumista tarjoamalla turvallisia, luotettavia ja ympäristön huomioon ottavia tuotteita ja

KONE tukee kestävään kehitykseen perustuvaa kaupunkiasumista tarjoamalla turvallisia, luotettavia ja ympäristön huomioon ottavia tuotteita ja Vuosikertomus 2001 KONE tukee kestävään kehitykseen perustuvaa kaupunkiasumista tarjoamalla turvallisia, luotettavia ja ympäristön huomioon ottavia tuotteita ja palveluja, jotka helpottavat ihmisten liikkumista.

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

KONE saavutti 10 prosentin liikevoiton (EBIT) jo vuonna 2006. Avainlukuja edellinen

KONE saavutti 10 prosentin liikevoiton (EBIT) jo vuonna 2006. Avainlukuja edellinen m êëëáíáéççíé= 26. tammikuuta 2007 KONE Oyj:n katsaus tammi-joulukuulta 2006 (tammi-joulukuu 2005 pro forma -vertailutiedoin) KONE saavutti 10 prosentin liikevoiton (EBIT) jo vuonna 2006 Tilausten kasvu

Lisätiedot

Cargotecin pro forma -katsaus tammi syyskuulta 2005

Cargotecin pro forma -katsaus tammi syyskuulta 2005 Pro forma -katsaus 1.1. - 30.9.2005 Cargotecin pro forma -katsaus tammi syyskuulta 2005 Saadut tilaukset olivat 1 795 (1 9/2004: 1 728) miljoonaa euroa. Kolmannella vuosineljänneksellä tilauksia saatiin

Lisätiedot

2009 Good Design Award -voittaja. seuraavaa vuosisataa. KONE viettää satavuotisjuhlaansa palvellen asiakkaitaan maailmanlaajuisesti.

2009 Good Design Award -voittaja. seuraavaa vuosisataa. KONE viettää satavuotisjuhlaansa palvellen asiakkaitaan maailmanlaajuisesti. KONE signalisaatio, 2009 Good Design Award -voittaja Kohti KONEen seuraavaa vuosisataa. KONE viettää satavuotisjuhlaansa palvellen asiakkaitaan maailmanlaajuisesti. KONE Q1 Osavuosikatsaus tammi maaliskuulta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2007. Huhtikuu 24, 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2007. Huhtikuu 24, 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2007 Huhtikuu 24, 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q1-KATSAUS 2007 1-3/2007 1-3/2006 muutos 2006 Tilaukset M 902,1 840,3 7 % 3 116,3 Tilauskanta M 3 105,7 2 654,0 17

Lisätiedot

VACONIN SAADUT TILAUKSET ENSIMMÄISELLÄ KAUDELLA OLIVAT YRITYKSEN HISTORIAN KORKEIMMAT

VACONIN SAADUT TILAUKSET ENSIMMÄISELLÄ KAUDELLA OLIVAT YRITYKSEN HISTORIAN KORKEIMMAT VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2004 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2004 VACONIN SAADUT TILAUKSET ENSIMMÄISELLÄ KAUDELLA OLIVAT YRITYKSEN HISTORIAN KORKEIMMAT Tammikuu-maaliskuu pääkohdat:

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.6.2005 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.8.2005 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.6.2005 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.8.2005 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Julkaistu: 2005-08-10 08:00:00 CEST Honkarakenne Oyj - neljännesvuosikatsaus OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.6.2005 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.8.2005 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Honkarakenne-konsernin

Lisätiedot

07:45 Shanghai Metro City, Kiina. Kohti toimivampaa kaupunkiympäristöä, niin Shanghaissa kuin kaupungeissa ympäri maailman. KONE Q2.

07:45 Shanghai Metro City, Kiina. Kohti toimivampaa kaupunkiympäristöä, niin Shanghaissa kuin kaupungeissa ympäri maailman. KONE Q2. 07:45 Shanghai Metro City, Kiina Kohti toimivampaa kaupunkiympäristöä, niin Shanghaissa kuin kaupungeissa ympäri maailman. KONE Q2 Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuulta 2009 Q2 2 KONE Q2: Liiketoiminnan hyvä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi- kesäkuu 2002

Osavuosikatsaus tammi- kesäkuu 2002 Vacon Oyj, pörssitiedote1 elokuu klo 10.00 Osavuosikatsaus tammi- kesäkuu Vaconin liikevaihto kasvoi 9,9 %, liikevoitto oli 3,3 milj. euroa ja liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli 3,2 milj. euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. 2000

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. 2000 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. 2000 Uponorin kasvu jatkuu Yhteenveto Kysyntä jatkui vilkkaana kaikilla liiketoiminta-alueilla, Saksassa ja Yhdysvalloissa lievää hiljenemistä Liikevaihto 1060,6 miljoonaa euroa,

Lisätiedot

Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa

Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa Vacon Oyj, Pörssitiedote, 7.2.2008 kello 9.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa Loka-joulukuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

KONE 2000. 1 Sisällysluettelo. Toimintaympäristö. 6 Toimintaympäristö. Tilinpäätös. 26 Konsernitase. 37 Optio-ohjelma

KONE 2000. 1 Sisällysluettelo. Toimintaympäristö. 6 Toimintaympäristö. Tilinpäätös. 26 Konsernitase. 37 Optio-ohjelma Vuosikertomus 2000 KONE 2000 1 Sisällysluettelo 2 KONE vuonna 2000 4 Osakkeenomistajillemme Toimintaympäristö 6 Toimintaympäristö 7 KONE vahva globaali osaaja 9 KONEen kasvualueet 11 Markkinakatsaus 13

Lisätiedot

KCI Konecranes yhtymä Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2000

KCI Konecranes yhtymä Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2000 KCI Konecranes yhtymä Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2000 VAHVAA KASVUA LEHDISTÖTIEDOTE 1 (8) Uusien tilausten määrä nousi 45,0 %, tilauskanta kasvoi 65,6 % Liikevaihdon kasvu nopeutuu, nyt 14,3 % Liikevoitto

Lisätiedot

1-12/02 % 1-12/01 % Muutos- %

1-12/02 % 1-12/01 % Muutos- % LEHDISTÖTIEDOTE 1 (20) KCI KONECRANES KONSERNI Tilinpäätöstiedote 2002 LIIKETOIMINTA-ALUEET PÄRJÄSIVÄT HYVIN VAIKEISSA OLOSUHTEISSA. KEHITYSKUSTANNUKSET PAINOIVAT KONSERNIVOITTOA. - Liikevaihto laski 5,6

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012 2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 1.8.2012 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät arvopaperin

Lisätiedot

Tammi-kesäkuu Viimeiset 12 kk Ed.v. MEUR

Tammi-kesäkuu Viimeiset 12 kk Ed.v. MEUR OSAVUOSIKATSAUS 1 (13) KCI Konecranes konserni Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2002 LIIKEVAIHDON LASKU STANDARDINOSTOLAITTEISSA PAINOI KONSERNIN TULOSTA, MUUT LIIKETOIMINTA-ALUEET PARANSIVAT Toimintaympäristö

Lisätiedot

OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI SY YSKUU 2011

OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI SY YSKUU 2011 Q3 OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI SY YSKUU 2011 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 25.10.2011 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2011 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät

Lisätiedot

pienemmäksi. Uusia tuotteita tuotiin syksyn aikana markkinoille, ja

pienemmäksi. Uusia tuotteita tuotiin syksyn aikana markkinoille, ja 2002-11-08 08:30 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - SYYSKUU 2002 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) FISKARSIN TULOS PARANI JA TASE ON EDELLEEN VAHVA Konserni, heinä - syyskuu (3 kk)

Lisätiedot

27.10.2005 kello 10.00

27.10.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-syyskuu 2005 Vaconin kannattava kasvu jatkui kolmannella vuosineljänneksellä Heinäkuu-syyskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 7.8.2003

FINNLINES OYJ 7.8.2003 1(5) FINNLINES OYJ 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 Toimintaympäristö Talven poikkeukselliset sääolosuhteet sekä alkuvuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetyt muutaman päivän satamalakot

Lisätiedot

EFORE-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.200. EFORE OYJ Pörssitiedote 5.6.2003 klo 9.00 EFORE-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2002-30.4.

EFORE-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.200. EFORE OYJ Pörssitiedote 5.6.2003 klo 9.00 EFORE-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2002-30.4. Julkaistu: 2003-06-05 07:01:37 CEST Efore Oyj - neljännesvuosikatsaus EFORE-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.200 EFORE OYJ Pörssitiedote 5.6.2003 klo 9.00 EFORE-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2002-30.4.2003

Lisätiedot

ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 2.5.2001 klo 8.30 1(5)

ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 2.5.2001 klo 8.30 1(5) ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 2.5.2001 klo 8.30 1(5) ASPOCOMP GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2001 Aspocomp-konsernin liikevaihto kasvoi ensimmäisten kolmen kuukauden aikana 6,9 % 63,7 miljoonaan

Lisätiedot