LEMMI NKÄI NEN OYJ klo 10.50

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMMI NKÄI NEN OYJ 8.11.2000 klo 10.50"

Transkriptio

1 LEMMI NKÄI NEN OYJ klo LEMMINKÄINEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS Lemminkäisen katsauskauden liikevaihto kasvoi 12 % ja oli 665,2 milj. euroa (593,9). Voitto ennen satunnaiseriä kasvoi 35 % ja oli 42,6 milj. euroa (31,6). Koko tilikauden tuloksen ennustetaan paranevan viimevuotisesta. RAKENNUSMARKKINAT Kotimaan rakennusmarkkinoiden ennustetaan kasvavan tänä vuonna 7 %:n ja ensi vuonna 4 %:n vauhdilla. Tämä myönteinen kehitys jatkunee myös lähivuosina, joskin hidastuen. Toisaalta asuntojen myyntiajat ovat selvästi pidentyneet. Tämä johtunee niiden korkeista hinnoista ja luottojen kallistumisesta. Lisäksi sekä asuntojen että luottojen hintojen tulevaan kehitykseen kohdistuu kasvanutta epävarmuutta. LIIKEVAIHTO JA TULOS Lemminkäinen-konsernin liikevaihto kasvoi ja oli 665,2 milj. euroa (593,9). Liikevoitto kasvoi ja oli 45,5 milj. euroa (34,2), tulos ennen satunnaiseriä oli 42,6 milj. euroa (31,6) ja tulos ennen veroja oli 42,6 milj. euroa (31,6). Tulos per osake oli 1,64 euroa (1,21). Kauden tuloksen paraneminen on edelleen pääosin Päällystys- ja kiviainesryhmän sekä Rakennus Oy Lemminkäisen ansiota. Öljyn maailmanmarkkinahinnan kehityksestä johtunut bitumin hinnan nousu on rasittanut emoyhtiön tulosta, mutta toisaalta suotuisat sääolosuhteet ovat osaltaan parantaneet sitä. KONSERNIRAKENNE Konsernin omistusosuus liettualaisesta AB Vakaru Automagistraleasfalttiyrityksestä on katsauskauden lopussa 99,3 %, valmisbetoniliiketoimintaa harjoittavista Oy Kokkobe Ab:sta 90,3 % sekä Ab Jakobe Oy:stä 84,9 %. Konserni omistaa 75 % katsauskaudella ostetun Kvalitetsasfalt i Mellansverige Ab:n osakekannasta. Yhtiön liikevaihto vuonna 1999 oli 7,1 milj. euroa. Katsauskauden jälkeen on ostettu turkulaisen Sähkö-Vihanto Oy:n koko osakekanta. Sähkö-Vihanto Oy omistaa talotekniikkayritys Tekmanni Oy:n osakkeista 81,8 % ja osakkeiden tuottamista äänistä 92,5 %. Tekmanni Oy:n liikevaihto vuonna 1999 oli 129,2 milj. euroa. Niinikään katsauskauden jälkeen on ostettu kiviainesliiketoimintaa harjoittavan jyväskyläläisen Keski-Suomen Sora Oy:n koko osakekanta sekä 78,2 % liettualaisen asfalttiyrityksen UAB Greitkelisin osakekannasta. Keski-Suomen Sora Oy:n liikevaihto vuonna 1999 oli 1,5 milj. euroa ja UAB Greitkelisin liikevaihto 2,5 milj. euroa. RAHOITUS

2 Nettorahoituskulut olivat 2,9 milj. euroa (2,6), mikä oli 0,4 % (0,4) liikevaihdosta. INVESTOINNIT Katsauskauden investoinnit olivat 27,5 milj. euroa (19,1). Investoinnit kohdistuivat pääasiassa päällystys-, murskaus- ja louhintakalustoon, rakennusmateriaalien tuotantolaitteisiin sekä talonrakennuskalustoon. Investointeihin sisältyvät myös Lemminkäinen Oyj:n omistusoikeuden lisäykset Vakarussa, Kokkobessa ja Jakobessa sekä hankittu omistusosuus Kvalitetsasfaltista. HENKILÖSTÖ Henkilömäärä oli katsauskauden aikana keskimäärin (3.502). Henkilömäärä oli (3.861). TILAUSKANTA Konsernin laskuttamaton tilauskanta oli 405,6 milj. euroa (422,7), johon sisältyy ulkomaantoiminnan tilauskantaa 45,4 milj. euroa (51,4). Lemminkäinen Oyj:n tilauskanta oli 67,4 milj. euroa (46,5), Rakennus Oy Lemminkäisen tilauskanta oli 79,5 milj. euroa (123,8) ja Oy Alfred A. Palmberg Ab:n tilauskanta oli 258,7 milj. euroa (252,4). Katsauskauden aikana ja sen jälkeen saatuihin uusiin merkittäviin työkohteisiin kuuluu mm. Helsingin Arabianrantaan työyhteenliittymänä rakennettava k-m2:n Portaalitoimistorakennus. Turussa käynnistyi niinikään työyhteenliittymänä toteutettavan Trivium Business Parkin ensimmäinen vaihe, joka on k-m2:n laajuinen. Tambest Groupin k-m2:n tuotanto- ja toimistotalon rakennustyöt alkoivat Tampereella ja n k- m2:n laajuisen Vaasan poliisitalon rakentaminen käynnistettiin. Hampurissa aloitettiin Arena Hamburg -monitoimihallin rakennustyöt. Sekä Unkarista että Taiwanista saatiin lisätoimeksiantoja Nokian verkkoprojekteihin. OSAKKEET Lemminkäinen Oyj:n osakkeen kurssi oli katsauskauden alussa 9,80 euroa (7,57) ja katsauskauden lopussa 11,50 euroa (8,38). Osakkeita vaihdettiin kpl ( ). TILIKAUDEN NÄKYMÄT Päällystys- ja kiviainesryhmä Ryhmän liikevaihto kasvaa merkittävästi. Tämä on seurausta yritysja liiketoimintakaupoista sekä raaka-ainekustannusten kohoamisesta. Ryhmän tulos paranee. Rakennusmateriaaliryhmä

3 Myös Rakennusmateriaaliryhmän liikevaihdon odotetaan kasvavan oleellisesti. Tätä vastaavaan tulosparannukseen ei kuitenkaan ylletä, koska raaka-ainekustannusten nousun välittyminen hintoihin tapahtuu viiveellä. Rakennus Oy Lemminkäinen Yhtiön liikevaihto jää suunnitellulla tavalla viimevuotista alhaisemmaksi. Tuloksen ennustetaan paranevan ja lähestyvän pidemmän aikavälin tavoitetta. Oy Alfred A. Palmberg Ab Palmbergin kasvu jatkuu. Yhtiön tuloksen ennustetaan kuitenkin jäävän viime vuoden tasolle, kun keskeneräisten vapaarahoitteisten asuntokohteiden katteista tuloutuu pidempien myyntiaikojen johdosta aikaisempaa vähemmän. Tekmanni Oy Yhtiön viime tilikauden liikevaihto oli 129,2 milj. euroa ja voitto ennen varauksia ja veroja 5,7 milj. euroa. Sekä liikevaihdon että tuloksen ennustetaan säilyvän viime vuoden suuruisena. Tekmanni Oy konsolidoidaan Lemminkäinen-konserniin lokakuusta 2000 alkaen. LEMMINKÄINEN OYJ KONSERNIN TULOSLASKELMA Milj. euroa 1-9/00 1-9/99 Muutos-% 1-12/99 Liikevaihto 665,2 593, ,4 Liikevoitto 45,5 34, ,8 Rahoitustuotot ja - kulut -2,9-2, ,9 Voitto ennen satunnaiseriä 42,6 31, ,9 Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 Voitto ennen veroja 42,6 31, ,9 Tilikauden voitto 28,0 20, ,4 Rakennushankkeet on tuloutettu osatuloutusperiaatteella valmistusasteen mukaisesti. Tilikauden veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaava vero. LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Milj. euroa 1-9/00 1-9/99 Muutos-% 1-12/99 Lemminkäinen Oyj Päällystys- ja kiviainesryhmä 175,3 136, ,9 Rakennusmateriaaliryhmä 66,1 56, ,1 Rakennus Oy

4 Lemminkäinen 114,2 128, ,0 Oy Alfred A. Palmberg Ab 320,8 279, ,6 Muut -11,2-6,9-8,3 Konserni yhteensä 665,2 593, ,4 LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN Milj. euroa 1-9/00 1-9/99 Muutos-% 1-12/99 Lemminkäinen Oyj Päällystys- ja kiviainesryhmä 26,3 16, ,1 Rakennusmateriaaliryhmä 4,7 4,2 12 4,4 Rakennus Oy Lemminkäinen 3,8 1, ,2 Oy Alfred A. Palmberg Ab 11,3 13, ,5 Muut -0,5-1,9-1,4 Konserni yhteensä 45,5 34, ,8 KONSERNITASE Milj. euroa 9/00 9/99 Muutos-% 12/99 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 2,9 1,5 93 2,7 Konserniliikearvo 5,1 3,6 42 4,5 Aineelliset hyödykkeet 114,1 101, ,9 Osuudet osakkuusyrityksissä 2,3 2,4-4 2,5 Muut sijoitukset 7,6 9,7-22 7,9 Yhteensä 132,0 119, ,5 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 136,8 119, ,6 Pitkäaikaiset saamiset 0,3 0,5 0,2 Laskennallinen verosaaminen 1,5 2,0 2,0 Lyhytaikaiset saamiset 202,3 147, ,2 Rahoitusarvopaperit 0,2 11,5-98 6,4 Rahat ja pankkisaamiset 15,2 17, ,6 Yhteensä 356,3 297, ,0 Yhteensä 488,2 416, ,5 Vastattavaa 9/00 9/99 Muutos-% 12/99 Oma pääoma Osakepääoma 34,0 28, ,6 Ylikurssirahasto 5,8 11, ,2

5 Arvonkorotusrahasto 0,1 0,2-50 0,2 Edellisten tilikausien voitto 85,6 73, ,2 Tilikauden voitto 28,0 20, ,4 Oma pääoma yhteensä 153,5 133, ,6 Vähemmistöosuus 4,5 3,0 50 3,3 Pakolliset varaukset 1,8 1,6 13 1,9 Vieras pääoma Laskennallinen verovelka 16,3 17,2-5 16,7 Pitkäaikainen vieras pääoma 71,2 59, ,3 Lyhytaikainen vieras pääoma 240,9 202, ,7 Vieras pääoma yhteensä 328,4 278, ,7 Yhteensä 488,2 416, ,5 TUNNUSLUKUJA 9/00 9/99 Muutos-% 12/99 Sijoitetun pääoman tuotto, % 19,7 16,9 21,7 Omavaraisuusaste, % 38,7 39,8 43,5 Gearing, % 51,4 42,7 33,1 Tulos/osake, euroa 1,64 1, ,55 Oma pääoma/osake, euroa 9,02 7, ,20 Osakekannan markkinaarvo, milj. euroa 195,8 142, ,8 Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 27,5 19, ,2 Tilauskanta, milj. euroa 405,6 422, ,6 - josta 45,4 51, ,5 ulkomaantoiminnan osuus, milj. euroa Henkilöstö keskimäärin Henkilöstö kauden lopussa VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Milj. euroa 9/00 9/99 12/99 Vakuudet omista sitoumuksista Annetut kiinteistökiinnitykset 10,9 9,1 10,2 Annetut yrityskiinnitykset 48,9 46,5 48,5 Pantatut arvopaperit 4,7 5,2 5,2

6 Yhteensä 64,6 60,8 63,9 Muiden puolesta annetut vakuudet Pantatut arvopaperit 0,0 0,2 0,1 Takaukset Osakkuusyritysten puolesta 1,0 0,3 0,9 Eläkevastuut 0,0 0,0 0,0 Leasing-vastuut 16,9 0,0 12,7 Valuuttatermiinit 1,9 1,9 1,9 Johdon tai osakkaiden puolesta ei ole annettu pantteja tai muita vastuusitoumuksia. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Helsingissä 8. päivänä marraskuuta 2000 Lemminkäinen Oyj, Hallitus Lemminkäinen Oyj Juhani Sormaala Toimitusjohtaja Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet

LEMMINKÄINEN OYJ 12.2.2003 klo 11.15

LEMMINKÄINEN OYJ 12.2.2003 klo 11.15 LEMMINKÄINEN OYJ 12.2.2003 klo 11.15 TILIKAUSI 2002: LEMMINKÄISEN TULOS 49 MILJ. EUROA Liikevaihto kasvoi 12,5 % ja oli 1.255,8 milj. euroa (1.116,5), tulos ennen veroja oli 48,5 milj. euroa (61,7), sijoitetun

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN OYJ 16.02.2000 klo. 10.45 TILIKAUSI 1999: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 40 MILJ. EUROON

LEMMINKÄINEN OYJ 16.02.2000 klo. 10.45 TILIKAUSI 1999: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 40 MILJ. EUROON LEMMINKÄINEN OYJ 16.02.2000 klo. 10.45 TILIKAUSI 1999: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 40 MILJ. EUROON Liikevaihto kasvoi 15 % ja oli 826 milj. euroa (716), tulos ennen satunnaiseriä oli 39,9 milj. euroa (27,1),

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN OYJ 11.2.2004 klo 11.15

LEMMINKÄINEN OYJ 11.2.2004 klo 11.15 LEMMINKÄINEN OYJ 11.2.2004 klo 11.15 TILIKAUSI 2003: LEMMINKÄISEN TULOS 42 MILJ. EUROA Liikevaihto kasvoi 8,2 % ja oli 1.359,0 milj. euroa (1.255,8), tulos ennen veroja oli 41,8 milj. euroa (48,5), sijoitetun

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 0 S I S Ä L T Ö Tietoja osakkeenomistajille 1 Lemminkäinen lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Emoyhtiön hallitus 4 Hallituksen toimintakertomus VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN OY 1(7) 18.2.1998 klo 10.15 TILIKAUSI 1997: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI JA OLI 108,8 MMK

LEMMINKÄINEN OY 1(7) 18.2.1998 klo 10.15 TILIKAUSI 1997: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI JA OLI 108,8 MMK LEMMINKÄINEN OY 1(7) 18.2.1998 klo 10.15 TILIKAUSI 1997: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI JA OLI 108,8 MMK Lemminkäinen-konsernin liikevaihto oli 3.380,3 Mmk (2.898,0), tulos ennen satunnaiseriä ja veroja 108,8

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT. Vuosikertomuksessa on hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilinpäätöksen

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT. Vuosikertomuksessa on hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilinpäätöksen V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 9 S I S Ä L T Ö Tietoja osakkeenomistajille 1 Lemminkäinen lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Emoyhtiön hallitus 4 Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 1.1.1999

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Elecster kiri ja saavutti tavoitteensa Yhteenveto luvuista Loka-joulukuu: Liikevaihto 12,1 MEUR

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.6.2005 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.8.2005 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.6.2005 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.8.2005 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Julkaistu: 2005-08-10 08:00:00 CEST Honkarakenne Oyj - neljännesvuosikatsaus OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.6.2005 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.8.2005 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Honkarakenne-konsernin

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2006

LASSILA & TIKANOJA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2006 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2006 Liikevaihto: 100,6 miljoonaa euroa (85,2 milj. euroa) Liikevoitto: 9,0 miljoonaa euroa (6,3 milj. euroa) Tulos/osake: 0,16 euroa (0,11 euroa) Sijoitetun

Lisätiedot

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa.

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa. 12.11.2003 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2003 - liikevaihto 7-9/2003, 15,45 miljoonaa euroa (17,20 miljoonaa euroa) - tulos ennen satunnaisia

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ.

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ. EUROA) Stockmannin liikevaihto kasvoi 8,4 prosenttia ja oli 7 845,9

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 27.2.2001, klo 12.00

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 27.2.2001, klo 12.00 STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 27.2.2001, klo 12.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2000 Stockmann-konsernin vertailukelpoinen myynti kasvoi 3,2 prosenttia ja oli 1 467,9 Me (8 727,8 Mmk). Tulos rahoituserien jälkeen

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 - liikevaihto 17,0 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa) - liikevaihdon kasvu 10,3

Lisätiedot

Pörssitiedote. KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002. Liikevaihto ja tilaukset. 23. huhtikuuta 2002 klo 12.

Pörssitiedote. KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002. Liikevaihto ja tilaukset. 23. huhtikuuta 2002 klo 12. Pörssitiedote 23. huhtikuuta 2002 klo 12.00 KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002 KONE-konsernin saadut tilaukset ilman huoltosopimuksia olivat 500 miljoonaa euroa, joka

Lisätiedot

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.10.2003 KLO 13.30

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.10.2003 KLO 13.30 CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.10.2003 KLO 13.30 Cityconin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2003 - Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 15,4 milj. euroa (15,8 milj. euroa). Tulos sisältää käyttöomaisuuden myyntivoittoja

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

VELAT Korolliset velat olivat 23,4 miljoonaa euroa (19,2).

VELAT Korolliset velat olivat 23,4 miljoonaa euroa (19,2). 10.11.2004 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2004 - liikevaihto 7-9/2004, 21,3 miljoonaa euroa (15,5) - tulos ennen satunnaisia eriä 7-9/2004, 5,1 miljoonaa euroa (4,0) - liikevaihto

Lisätiedot

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.02.2004 KLO 8.00 SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 Scanfil konsernin liikevaihto kasvoi 16,1 % edelliseen vuoteen verrattuna kannattavuuden

Lisätiedot

SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999

SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999 Sysopen Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.1999 1(5) SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999 Liikevaihto Tietotekniikan asiantuntijapalveluiden kysyntä jatkui voimakkaana katsausaikana. Sysopen Oyj

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 23.11.2000, klo 9.00

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 23.11.2000, klo 9.00 STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 23.11.2000, klo 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2000 Stockmannin vertailukelpoinen myynti kasvoi 4,0 % eli 40,2 (239,2 ) ja oli 1 048,0 (6 230,9 ). Tulos rahoituserien jälkeen

Lisätiedot

YIT Oyj - YIT:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2001: Liikevaihto kasvoi voimakkaasti ja tulos parani

YIT Oyj - YIT:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2001: Liikevaihto kasvoi voimakkaasti ja tulos parani YIT Etusivu / Tiedotteet / YIT:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2001: Liikevaihto kasvoi voimakkaasti ja tulos parani YIT:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2001: Liikevaihto kasvoi voimakkaasti ja tulos parani

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004

LASSILA & TIKANOJA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004 Lassila & Tikanojan osakekohtainen tulos oli 0,62 euroa (2003: 0,63 e). Osinkoa ehdotetaan jaettavaksi 0,25 euroa osakkeelta, mikä on 40,5 %

Lisätiedot

ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 2.5.2001 klo 8.30 1(5)

ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 2.5.2001 klo 8.30 1(5) ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 2.5.2001 klo 8.30 1(5) ASPOCOMP GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2001 Aspocomp-konsernin liikevaihto kasvoi ensimmäisten kolmen kuukauden aikana 6,9 % 63,7 miljoonaan

Lisätiedot

RAISIO YHTYMÄ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002 RAISIO LIFE SCIENCES RAVINTORAISIO RAISIO CHEMICALS

RAISIO YHTYMÄ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002 RAISIO LIFE SCIENCES RAVINTORAISIO RAISIO CHEMICALS RAISIO CHEMICALS RAVINTORAISIO RAISIO LIFE SCIENCES OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002 Raisio Yhtymä on kasvava ja kansainvälinen teollisuuskonserni, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi paperikemikaaleja,

Lisätiedot

Nettorahoitustuotot kasvoivat 1,3 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 5,8 miljoonaa euroa.

Nettorahoitustuotot kasvoivat 1,3 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 5,8 miljoonaa euroa. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 28.10.2003, klo 12.00 STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2003 Stockmann-konsernin myynti kasvoi 7,8 prosenttia ja oli 1 196,1 Me (1 109,6 Me vuonna 2002). Voitto ennen

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 23.8.2012 klo 15.00

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 23.8.2012 klo 15.00 1 ( 8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 23.8.2012 klo 15.00 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Huhti kesäkuu 2012: Liikevaihto 27,3 Me (29,1 Me), 6,1% edellisestä vuodesta Liikevoitto

Lisätiedot

Uponor Oyj Pörssitiedote 23.4.2002 1 (8) Uponor Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2002

Uponor Oyj Pörssitiedote 23.4.2002 1 (8) Uponor Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2002 Uponor Oyj Pörssitiedote 23.4.2002 1 (8) Uponor Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2002 Tulos parani liikevaihdon laskusta huolimatta.pohjois-amerikan markkinat elpyivät,saksan talonrakennusmarkkinat edelleen heikot.

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot