Pörssitiedote. KONE-konserni. Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta heinäkuuta 2000 klo 9.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pörssitiedote. KONE-konserni. Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2000. 28. heinäkuuta 2000 klo 9.00"

Transkriptio

1 Pörssitiedote 28. heinäkuuta 2000 klo 9.00 KONE-konserni Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2000 KONE-konsernin saadut tilaukset kasvoivat 15 prosenttia 990 miljoonaan euroon. Tilauskanta ennätystasolla. Liikevaihto kasvoi 10 prosenttia miljoonaan euroon. Yhtiön kannattavuus parani edelleen, tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 60 miljoonaa euroa (21 miljoonaa euroa). Vertailukauden tiedot on muutettu vastaamaan neljännesvuosiraportointia, johon KONE Oyj siirtyi vuoden 2000 alussa. Pääkohdat vuoden 1999 muista neljännesvuosiraportoinnin mukaisista vertailuluvuista sisältyivät tähän raporttiin. Liikevaihto ja tilaukset KONE-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella miljoonaa euroa (1-6/1999: miljoonaa euroa), eli kymmenen prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana kautena. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvuksi muodostui seitsemän prosenttia. Saadut tilaukset ilman kunnossapitotoimintaa olivat yhteensä 990 miljoonaa euroa (865 miljoonaa euroa), eli 15 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana kautena. Vertailukelpoinen kasvu oli kahdeksan prosenttia. Katsauskauden päättyessä tilauskanta oli miljoonaa euroa kun se vuoden 1999 lopussa oli miljoonaa euroa. Tilauskannan arvo kasvoi katsauskauden aikana 20 prosenttia. Tulos ja rahoitus KONE-konsernin liikevoitto oli katsauskaudella 62 miljoonaa euroa (23,5 miljoonaa euroa). Katsauskauden tulos ennen satunnaiseriä ja veroja parani edelleen ja oli 60 miljoonaa euroa (21 miljoonaa euroa). Vastaava tulos koko viime vuodelta oli 111 miljoonaa euroa. Tilikauden voitto oli 31 miljoonaa euroa (12 miljoonaa euroa) ja tulos/osake 1,55 euroa (0,58 euroa), kun veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulokseen suhteutettu osuus koko tilikauden veroista.

2 KONEen tulos on aiemmin muodostunut vuoden loppupuolella. Nykyisin tulos kertyy huomattavasti tasaisemmin vuoden aikana. Muutokseen ovat vaikuttaneet tuotannon ja toiminnan tehostuminen erityisesti uuteen teknologiaan perustuvien tuotteiden osalta. KONEen yli nelivuotinen kokemus konehuoneettoman hissiteknologian parissa takaa asiakkaillemme luotettavuutta, joka näkyy myös kunnossapitotoiminnan volyymien ja kannattavuuden kasvuna. Yritysostojen seurauksena konsernin korollinen nettovelka kasvoi katsauskaudella ja oli 129 miljoonaa euroa (115 miljoonaa euroa). Kesäkuussa KONE Oyj toi markkinoille maksimimäärältään 300 miljoonan euron European Commercial Paper -ohjelman. Uutta lainajärjestelyä käytetään tarvittaessa yrityskauppojen rahoittamiseen. Kauden päättyessä omavaraisuusaste oli 35 prosenttia (35 prosenttia) ja gearing 21 prosenttia (22 prosenttia). Vastaavat luvut vuodenvaihteessa olivat 37 prosenttia ja 8 prosenttia. Markkinatilanne ja KONEen tuotteet Tilausten saanti kehittyi myönteisesti kaikilla yhtiön markkinoilla. Uusien hissien ja liukuportaiden tilaukset kasvoivat noin seitsemän prosenttia kun valuuttakurssien vaikutus eliminoidaan. Modernisaatiotilaukset kasvoivat vastaavasti yhdeksän prosenttia. Yhteensä konsernin saadut tilaukset kasvoivat lähes kahdeksan prosenttia kun valuuttakurssien vaikutus huomioidaan. KONE EcoDisc -teknologiaan perustuvien hissien osuus kaikista uusista tilauksista on yli 60 prosenttia. Yhtiön huolto- ja kunnossapitotoiminnan huoltokanta on lähes hissiä ja liukuporrasta. Euroopassa uusien hissien ja liukuportaiden kysyntä säilyi erittäin hyvänä. Katsauskaudella Euroopassa saadut tilaukset lisääntyivät noin 20 prosenttia modernisaatiotilaukset mukaan lukien. Uusista hissitilauksista 80 prosenttia oli KONE EcoDisc -hissejä. Rakennustoiminnan kasvu USA:ssa on tasaantumassa. Uusien hissien kysyntä säilyi katsauskaudella kuitenkin vakaana. Modernisaatiotilaukset puolestaan kehittyivät positiivisesti. Koko Amerikassa uusien laitteiden ja modernisointien tilaukset lisääntyivät vuoden ensimmäisellä puoliskolla seitsemän prosenttia. Kiinassa uusien hissien ja liukuportaiden tilaukset jatkoivat kasvuaan ja tilaukset melkein kaksinkertaistuivat viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Allianssikumppani Toshiban markkinoimien KONE EcoDisc -teknologiaan perustuvien hissien kysyntä Japanissa oli erittäin hyvä. Aasiassa ja Australiassa uusien laitteiden ja modernisointien tilaukset kasvoivat yhteensä noin viisi prosenttia. KONE EcoDisc -hissien osuus uusista tilauksista on kasvanut Aasiassa. Keväällä 2000 esitellyn KONE ECO3000 -liukuportaan markkinoiminen asiakkaille on käynnistynyt Euroopassa ja Aasiassa. Huhtikuun lopussa KONE toi markkinoille maailman ensimmäisen konehuoneettoman tavarahissin. KONE TranSys perustuu KONE EcoDisc - 2 (8)

3 nostokoneistotekniikkaan. Uusi tavarahissi on öljytön ja tarvitsee vain puolet perinteisten hissien vaatimasta energiasta. Katsauskauden aikana KONE esitteli globaalin vanhojen hissien ohjauskeskuksen ja sähkötoimintojen modernisoimiseen tarkoitetun ReSolve 10 -ratkaisun. ReSolve 10 voidaan asentaa nopeasti ja aika jolloin hissi ei ole käytössä minimoituu. Kauden aikana KONE on myös laajentanut KONE Optimum -huoltosopimusmallia KoneXion -kaukovalvonnan uudella versiolla. Uuden KoneXionin avulla huollossa olevan hissin kunnosta saadaan entistä enemmän tietoa ja taataan KONEen huoltohenkilökunnan entistä nopeampi reagointi mahdollisen vian sattuessa. Tuotanto, investoinnit ja kehitystoiminta Viime vuosien aikana tehdyt tuotannon tehostamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat tuottaneet tulosta Peron tehtaalla Italiassa. Tehtaan kapasiteetti on yli kaksinkertaistunut vuoden 1999 alusta ja on tällä hetkellä noin 250 KONE MonoSpace -hissiä viikossa. Katsauskaudella konsernin investoinnit tuotantolaitoksiin, kenttätoimintaan ja tietotekniikkaan olivat 19 miljoonaa euroa (26 miljoonaa euroa). Tuotekehitysmenot olivat 19 miljoonaa euroa, eli 1,6 prosenttia liikevaihdosta. Katsauskauden tapahtumia Huhtikuussa KONE vahvisti asemaansa Ranskan markkinoilla ja osti pariisilaisen Soulier S.A. -hissiyhtiön. Yhtiön integroiminen KONEen toimintaan Ranskassa on käynnissä. Tämän lisäksi KONE on ostanut kuluvan vuoden aikana noin kymmenen pienempää lähinnä hissien huoltoon erikoistunutta yhtiötä. KONE etsii jatkossakin aktiivisesti potentiaalisia yrityskaupan kohteita kaikkialla maailmassa. Huhtikuussa fil. tri Ilkka Herlin luopui KONE Oyj:n hallituksen jäsenyydestä. Hänen tilalleen hallitukseen tuli hallituksen varajäsen, yhtiön toimitusjohtaja Jean-Pierre Chauvarie. Toukokuun alussa KONE kertoi yhtiön suurimpien osakasyhtiöiden sisällä tehdyistä järjestelyistä, joiden seurauksena määräysvalta näissä yhtiöissä sekä niiden kautta KONE Oyj:ssä siirtyy Pekka Herlinin jälkeen Antti Herlinille. Toukokuun lopulla Italian kilpailuvirasto määräsi KONE Italia S.p.A.:lle ja kolmelletoista muulle Italian Elevator Associationin (ANIE) jäsenelle 18 miljardin liiran suuruisen sakon (9,3 miljoonaa euroa) Italian kilpailulainsäädännön rikkomisesta. Vuoden 1998 Italian liikevaihtoon perustuva KONEen osuus yhteisestä sakosta on 7 miljardia liiraa (3,6 miljoonaa euroa). KONE Italia kuten kaikki muutkin asianomaiset hissiyhtiöt kiistivät jyrkästi kaikki esitetyt väitteet ja jättivät valituksen päätöksestä päätösvaltaiselle tuomioistuimelle. 3 (8)

4 Omien osakkeiden ostaminen välisenä aikana KONE Oyj on ostanut yhteensä kpl yhtiön B-sarjan osakkeita 61,52 euron keskihintaan Helsingin Pörssissä. Ostettujen osakkeiden yhteenlaskettu kauppahinta on 10,2 miljoonaa euroa sekä yhteenlaskettu nimellisarvo ,00 euroa. Ostettujen osakkeiden hankintameno on vähennetty konsernin vapaista omista pääomista. Yhtiön hallussa olevat osakkeet edustavat 0,8 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä ja 0,3 prosenttia osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Katsauskauden päättyessä KONE Oyj:n hallituksella ei ollut voimassaolevaa valtuutusta osakepääoman korottamiseen eikä vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeeseenlaskuun. Tulevaisuuden näkymät Yhtiön tuotteiden kysynnän arvioidaan säilyvän hyvänä. Samoin konsernin tilauskannan sekä huollossa olevien hissien ja liukuportaiden määrän odotetaan kehittyvän myönteisesti. Konsernin tilauskannan määrään ja laatuun sekä liiketoimintojen kehittämistoimien vaikutuksiin perustuen konserni tavoittelee vuonna 2000 merkittävästi parempaa tulosta kuin vuotta aikaisemmin. Helsingissä, 28. heinäkuuta, 2000 KONE Oyj Hallitus 4 (8)

5 KONE Oyj TULOSLASKELMA (Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton) MEUR 1-6/ / /1999 LIIKEVAIHTO 1.159, , ,6 Kulut ,4-997, ,7 Poistot -39,0-37,8-78,3 LIIKEVOITTO 61,9 23,5 117,7 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista +1,0 +0,3 +1,7 Nettokorot -1,9-3,7-8,1 Muut rahoitustuotot ja -kulut -1,5 +0,7 0,0 VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ JA VEROJA 59,5 20,8 111,3 Satunnaiset tuotot ja kulut 0,0 0,0 0,0 VOITTO ENNEN VEROJA 59,5 20,8 111,3 Verot -29,1-11,3-57,4 Vähemmistöosuus +0,8 +2,2 +3,7 TILIKAUDEN VOITTO 31,2 11,7 57,6 1-6/ / /1999 Saadut tilaukset, MEUR 990,0 864, ,1 Tilauskanta, MEUR 1.792, ,1 1,492,3 Henkilökunta Investoinnit, MEUR 18,8 26,4 54,8 5 (8)

6 KONSERNITASE MEUR VASTAAVAA KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET Aineettomat hyödykkeet 416,8 358,7 351,8 Aineelliset hyödykkeet 234,8 321,4 235,6 Sijoitukset 12,4 11,3 12,3 YHTEENSÄ 664,0 601,4 599,8 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS Vaihto-omaisuus 186,2 168,0 160,5 Saamiset 721,9 608,2 677,6 Rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit 122,1 134,6 142,3 YHTEENSÄ 1.030,2 910,8 980,4 VASTAAVAA YHTEENSÄ 1.694, , ,1 VASTATTAVAA Oma pääoma 597,9 527,2 589,0 Vähemmistöosuudet 1,5 4,0 2,4 Pakolliset varaukset 213,1 176,9 190,9 Pitkäaikainen vieras pääoma 80,9 102,3 102,1 Lyhytaikainen vieras pääoma 800,7 701,8 695,8 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1.694, , ,1 TUNNUSLUKUJA Korollinen nettovelka, MEUR 128,8 115,0 47,8 Omavaraisuus, % Gearing, % Tulos/osake, EUR 1,55 0,58 2,86 Oma pääoma/osake, EUR (8)

7 VASTUUT MEUR Kiinnitykset 1,4 3,6 2,3 Pantit 50,6 33,6 50,2 Takaukset - osakkuusyhtiöiden puolesta 3,1 3,8 4,3 - muiden puolesta 4,2 7,9 7,7 Leasingvastuut 88,4 73,2 89,1 Yhteensä, MEUR 147,7 122,1 153,5 JOHDANNAISSOPIMUKSET MEUR Valuuttatermiinit 227,5 252,8 213,6 Valuuttaoptiot 73,8 99,3 68,2 Valuutanvaihtosopimukset 32,4 32,5 32,4 Yhteensä, MEUR 333,7 384,6 314,2 LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN 1-6/ / /1999 MEUR % MEUR % MEUR % Eurooppa 652, , ,9 53 Pohjois- Amerikka 352, , ,3 32 Aasia ja Australia 115, , ,9 12 Muut alueet 38,0 3 31,8 3 66,6 3 Yhteensä 1.159, , , (8)

8 VUODEN 1999 VERTAILUTIEDOT NELJÄNNESVUOSIRAPORTOINNIN MUKAISESTI 1-3/ / / /1999 Saadut tilaukset, MEUR Tilauskanta, MEUR Liikevaihto, MEUR Liikevoitto, MEUR Voitto ennen satunnaiseriä ja veroja, MEUR Tilikauden voitto, MEUR Tulos/osake, EUR 0,18 0,58 1,24 2,86 Henkilöstö Investoinnit, MEUR Korollinen nettovelka, MEUR Lähettäjä: KONE Oyj Aimo Rajahalme, talous- ja rahoitusjohtaja Pekka Sihvola talousjohtaja Lisätiedot: Aimo Rajahalme, puh (8)

Pörssitiedote. KONE-konserni. Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2001. 1. helmikuuta 2002 klo 12.00

Pörssitiedote. KONE-konserni. Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2001. 1. helmikuuta 2002 klo 12.00 Pörssitiedote 1. helmikuuta 2002 klo 12.00 KONE-konserni Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2001 Tilikauden tulos parani 33 prosenttia, ja se oli 141,1 miljoonaa euroa (2000: 105,6 miljoonaa euroa). Voitto/osake

Lisätiedot

KONE saavutti 10 prosentin liikevoiton (EBIT) jo vuonna 2006. Avainlukuja edellinen

KONE saavutti 10 prosentin liikevoiton (EBIT) jo vuonna 2006. Avainlukuja edellinen m êëëáíáéççíé= 26. tammikuuta 2007 KONE Oyj:n katsaus tammi-joulukuulta 2006 (tammi-joulukuu 2005 pro forma -vertailutiedoin) KONE saavutti 10 prosentin liikevoiton (EBIT) jo vuonna 2006 Tilausten kasvu

Lisätiedot

KONE tukee kestävään kehitykseen perustuvaa kaupunkiasumista tarjoamalla turvallisia, luotettavia ja ympäristön huomioon ottavia tuotteita ja

KONE tukee kestävään kehitykseen perustuvaa kaupunkiasumista tarjoamalla turvallisia, luotettavia ja ympäristön huomioon ottavia tuotteita ja Vuosikertomus 2001 KONE tukee kestävään kehitykseen perustuvaa kaupunkiasumista tarjoamalla turvallisia, luotettavia ja ympäristön huomioon ottavia tuotteita ja palveluja, jotka helpottavat ihmisten liikkumista.

Lisätiedot

Cargotecin pro forma -katsaus tammi syyskuulta 2005

Cargotecin pro forma -katsaus tammi syyskuulta 2005 Pro forma -katsaus 1.1. - 30.9.2005 Cargotecin pro forma -katsaus tammi syyskuulta 2005 Saadut tilaukset olivat 1 795 (1 9/2004: 1 728) miljoonaa euroa. Kolmannella vuosineljänneksellä tilauksia saatiin

Lisätiedot

KEMIRAN NELJÄN KUUKAUDEN VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN NOUSI 401 MILJOONAAN MARKKAAN

KEMIRAN NELJÄN KUUKAUDEN VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN NOUSI 401 MILJOONAAN MARKKAAN Kaj Friman/HL/KS 10.2.1998 1 (9) KEMIRAN NELJÄN KUUKAUDEN VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN NOUSI 401 MILJOONAAN MARKKAAN Kemiran liikevaihto tammi-huhtikuulta nousi 3 % 5 285 Mmk:aan ja liikevoitto 4 % 491

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ Pörssitiedote 18.9.2003 1(13) RAPALA VMC -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.8.2002 31.7.2003

RAPALA VMC OYJ Pörssitiedote 18.9.2003 1(13) RAPALA VMC -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.8.2002 31.7.2003 RAPALA VMC OYJ Pörssitiedote 18.9.2003 1(13) RAPALA VMC -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.8.2002 31.7.2003 Liikevaihto kasvoi 3% vertailuajanjaksosta valuuttakurssien muutokset eliminoituna. Erityisesti USA:ssa

Lisätiedot

SysOpen Oyj:n (myöhemmin konserni) liikevaihto nousi katsauskaudella 15,0 miljoonaan euroon (10,2 miljoonaa euroa).

SysOpen Oyj:n (myöhemmin konserni) liikevaihto nousi katsauskaudella 15,0 miljoonaan euroon (10,2 miljoonaa euroa). PÖRSSITIEDOTE 1 (1) SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2001 - Liikevaihto 15,0 miljoona euroa (kasvua viime vuoden vastaavasta 46 %) - Liikevoitto ennen liikearvopoistoja 18,6 % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tammi-kesäkuu Viimeiset 12 kk Ed.v. MEUR

Tammi-kesäkuu Viimeiset 12 kk Ed.v. MEUR OSAVUOSIKATSAUS 1 (13) KCI Konecranes konserni Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2002 LIIKEVAIHDON LASKU STANDARDINOSTOLAITTEISSA PAINOI KONSERNIN TULOSTA, MUUT LIIKETOIMINTA-ALUEET PARANSIVAT Toimintaympäristö

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2007. Huhtikuu 24, 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2007. Huhtikuu 24, 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2007 Huhtikuu 24, 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q1-KATSAUS 2007 1-3/2007 1-3/2006 muutos 2006 Tilaukset M 902,1 840,3 7 % 3 116,3 Tilauskanta M 3 105,7 2 654,0 17

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ Pörssitiedote 19.2.2004 1(14) RAPALA VMC -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.8.2002 31.12.2003

RAPALA VMC OYJ Pörssitiedote 19.2.2004 1(14) RAPALA VMC -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.8.2002 31.12.2003 RAPALA VMC OYJ Pörssitiedote 19.2.2004 1(14) RAPALA VMC -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.8.2002 31.12.2003 Kulunut 17 kuukauden tilikausi (tilikausi on muutettu) sisältää kaksi kalastuskauden hiljaista

Lisätiedot

Amer-yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 1(10) 6.8.2002 klo 13.00. Amer-yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2002

Amer-yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 1(10) 6.8.2002 klo 13.00. Amer-yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2002 Amer-yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 1(10) 6.8.2002 klo 13.00 Amer-yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2002 Amer-yhtymän liikevaihto tammi-kesäkuulta oli 552,2 milj. euroa (: 550,8). Liikevoitto oli 38,5

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ.

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ. EUROA) Stockmannin liikevaihto kasvoi 8,4 prosenttia ja oli 7 845,9

Lisätiedot

Cargotecin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2009 Kysyntä jatkui alhaisella tasolla

Cargotecin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2009 Kysyntä jatkui alhaisella tasolla Cargotecin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2009 Kysyntä jatkui alhaisella tasolla Katsauksen pääkohdat tammi kesäkuu Saadut tilaukset olivat 928 (1 6/2008: 2 168) miljoonaa euroa. Tilauskanta katsauskauden

Lisätiedot

Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa

Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa Vacon Oyj, Pörssitiedote, 7.2.2008 kello 9.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa Loka-joulukuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

Nettorahoitustuotot kasvoivat 1,3 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 5,8 miljoonaa euroa.

Nettorahoitustuotot kasvoivat 1,3 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 5,8 miljoonaa euroa. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 28.10.2003, klo 12.00 STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2003 Stockmann-konsernin myynti kasvoi 7,8 prosenttia ja oli 1 196,1 Me (1 109,6 Me vuonna 2002). Voitto ennen

Lisätiedot

Cargotecin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2007

Cargotecin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2007 Cargotecin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2007 Q2 Cargotecin osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2007 Saadut tilaukset vuoden 2007 ensimmäisellä vuosipuoliskolla olivat 1 864 (1 6/2006: 1 591) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

Valuuttakurssit ovat vaikuttaneet tammi-syyskuussa tulosta heikentävästi.

Valuuttakurssit ovat vaikuttaneet tammi-syyskuussa tulosta heikentävästi. Oyj Pörssitiedote 31.10.2006 klo 11.00 1(10) -konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 (9 kk) - Liikevaihto: 144,9 (130,9) miljoonaa euroa. - Liikevoitto: 19,8 (15,6) miljoonaa euroa. - Saatujen tilausten

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN OYJ 12.2.2003 klo 11.15

LEMMINKÄINEN OYJ 12.2.2003 klo 11.15 LEMMINKÄINEN OYJ 12.2.2003 klo 11.15 TILIKAUSI 2002: LEMMINKÄISEN TULOS 49 MILJ. EUROA Liikevaihto kasvoi 12,5 % ja oli 1.255,8 milj. euroa (1.116,5), tulos ennen veroja oli 48,5 milj. euroa (61,7), sijoitetun

Lisätiedot

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013 VACON OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI JOULUKUU 2013 Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013 Loka-joulukuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 87,7 miljoonaa euroa (94,4 milj. euroa). Laskua edellisen

Lisätiedot

Toiminnallisen kannattavuuden parantuminen jatkui edelleen loka-joulukuussa 2000

Toiminnallisen kannattavuuden parantuminen jatkui edelleen loka-joulukuussa 2000 FINNAIR OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.3.2001 klo 09:00 1(16) FINNAIR KONSERNIN TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.4.-31.12.2000 Selkeä tulosparannus vaikeissa oloissa Koko tilikauden liikevaihto kasvoi 5,5 % ja oli 1 259,3

Lisätiedot

YHTEENVETO -Suluissa vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2010, jos toisin ei mainita.

YHTEENVETO -Suluissa vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2010, jos toisin ei mainita. Cencorp Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2012 klo 14.00 Cencorp Oyj:n tilinpäätöstiedote 2011 LIIKEVAIHTO KASVOI SELVÄSTI, LIIKETULOS HEIKKENI YHTEENVETO -Suluissa vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 - Liikevaihto kasvoi 76% ollen 141,7 (80,7)Me - Altiman ja tanskalaisen Treffco-yhtiön yhdistäminen Ramirentiin on edennyt

Lisätiedot

10.2.2005 kello 10.00

10.2.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2005 kello 10.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vaconin vuosi päättyi vahvaan neljännekseen Lokakuu-joulukuu pääkohdat: Liikevaihto oli 35,5 milj. euroa, kasvua

Lisätiedot

28.4.2005 kello 10.00

28.4.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.4.2005 kello 10.00 IFRS-standardien mukainen osavuosikatsaus Tammikuu-maaliskuu 2005 VACONIN TILAUKSET JA LIIKEVAIHTO KASVUSSA Tammikuu-maaliskuun pääkohdat: Saadut tilaukset

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.8.2008 klo 8.30 1(16)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.8.2008 klo 8.30 1(16) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.8. klo 8.30 1(16) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. Liikevaihto nousi 140,8 milj. euroon, liikevoitto oli 7,0 milj. euroa - Aspo-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN OYJ 16.02.2000 klo. 10.45 TILIKAUSI 1999: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 40 MILJ. EUROON

LEMMINKÄINEN OYJ 16.02.2000 klo. 10.45 TILIKAUSI 1999: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 40 MILJ. EUROON LEMMINKÄINEN OYJ 16.02.2000 klo. 10.45 TILIKAUSI 1999: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 40 MILJ. EUROON Liikevaihto kasvoi 15 % ja oli 826 milj. euroa (716), tulos ennen satunnaiseriä oli 39,9 milj. euroa (27,1),

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 23.11.2000, klo 9.00

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 23.11.2000, klo 9.00 STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 23.11.2000, klo 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2000 Stockmannin vertailukelpoinen myynti kasvoi 4,0 % eli 40,2 (239,2 ) ja oli 1 048,0 (6 230,9 ). Tulos rahoituserien jälkeen

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS) Pörssitiedote 1 (19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu - Liikevaihto 59 804 tuhatta euroa (50 082 tuhatta euroa) kasvu 19,4 prosenttia - Liikevoitto 4 557 tuhatta euroa

Lisätiedot

Power on Land and at Sea. Vuosikertomus 2002

Power on Land and at Sea. Vuosikertomus 2002 Power on Land and at Sea Vuosikertomus 2002 TILINPÄÄTÖS 2002 Sisältö Tilinpäätös 2002 3 Wärtsilä lyhyesti 4 Viisivuotiskatsaus 5 Tunnuslukujen laskentakaavat 6 Hallituksen toimintakertomus 14 Konsernin

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 - liikevaihto 17,0 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa) - liikevaihdon kasvu 10,3

Lisätiedot