HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ"

Transkriptio

1 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 0 YHTYMÄVALTUUSTO , LIITE 2 HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS (MISSIO) 1 2. KUNTAYHTYMÄN ARVOT 1 3. KUNTAYHTYMÄ 2012 (VISIO) 1 4. KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYSNÄKYMÄT Palvelujen tarvitsijat, palvelujen käyttäjät ja asiakkaat Kunnat Lainsäädäntö ja muu valtiollinen ohjaus Kansalaisyhteiskunnan haasteet Markkinat Työmarkkinat ja koulutus 3 5. KUNTAYHTYMÄN TOIMINTALINJAT (STRATEGIAT) 4 6. KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN TAVOITTEET Kuntayhtymä Kuntayhtymän palvelut Kuntoutuspalvelut Asiantuntijapalvelut Henkilökunta 7 7. TALOUSARVIO 7.1. Käyttötalouden tuloslaskelma Kuntayhtymän investointiohjelma 9 8. KÄSITTEET 9 LIITE. TALOUSARVIO v ( 5 s.) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus

2 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 1 1. KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS (MISSIO) Kuntayhtymä mahdollistaa omalta osaltaan ihmisten tarpeita vastaavien ja ajanmukaisten palvelujen saatavuuden toiminta-alueellaan. Kuntayhtymä tuottaa kunnille ja muille palvelujen tilaajille monipuolisia, tilauksia vastaavia, joustavia ja kustannuksiltaan kestäviä palveluratkaisuja koko toiminta-alueellaan. Perussopimus ( ) Toiminta-ajatus (2007) Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta niiden tarvitsemia päihdehuollon palveluja. Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää Mainiemen kuntoutumiskeskusta Lammilla ja tarpeen mukaan muita toimintayksiköitä. Kuntayhtymä on aktiivinen päihdetyön erityistason toimija. Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää ihmisille mahdollisuuksia hallita elämäänsä paremmin ja mahdollisimman itsenäisesti. Kuntayhtymä vaikuttaa tutkimuksen ja kehittämisen keinoin osaltaan toimialansa ja alueensa yhteistoimintaverkostojen ja palvelujärjestelmän toiminnan kehittymiseen. 2. KUNTAYHTYMÄN ARVOT Kuntayhtymän toimintayksikkö on Mainiemen kuntoutumiskeskus Lammilla. Siellä sijaitsee myös Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikkö, joka aloitti toimintansa Kuntayhtymä ottaa toimiessaan huomioon päihdehuoltolaki, päihdehuollon laatusuositukset (STM 2002) ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön. Päihdepalveluja toteutetaan asiakaslähtöisesti, asiakkaan omia ja hänen läheistensä voimavaroja vahvistaen ja tukien. Vuorovaikutus asiakkaan kanssa perustuu kunnioittavaan, empaattiseen ja asiakasta motivoivaan lähestymistapaan. Asiakassuhde perustuu luottamuksellisuuteen. Päihdekuntoutuksessa käytetään laajaan käytännön kokemukseen tai tieteelliseen näyttöön perustuvia kuntoutusmenetelmiä, jotka täyttävät myös eettiset kriteerit. Henkilöstön persoonallista, osaavaa ja kekseliästä työn tekemistä ja asiantuntemusta arvostetaan. Turvataan avoimet, luottavaiset ja uutta luovat yhteistyösuhteet omistajakuntiin ja muihin kumppaneihin. Toiminta on terveen taloudellista. Voimavaroja käytetään järkevästi kuntayhtymän tarkoitusta varten. 3. KUNTAYHTYMÄ 2012 (VISIO) Kuntayhtymällä on asiakkaiden ja tilaajakuntien tarpeista lähtevät maan kehittyneimmät kuntoutuspalvelut. Kuntayhtymä toimii alueellisesti monitasoista ja joustavaa yhteistyötä korostaen. Palvelujen uudistaminen tarpeiden kehittymistä vastaavasti on erottamaton osa työtämme. Omistajakunnat näkevät kuntayhtymän välttämättömäksi palvelujen tuottajaksi ja yhteistyökumppaniksi.

3 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 2 Kuntayhtymä on kehittämisyksikön roolissaan keskeinen kumppani valtakunnallisissakin kehittämishankkeissa. Kuntayhtymä antaa hyvän vastineen sijoitetuille rahoille ja muille voimavaroille. Palvelujen käyttäjien sekä yhteistyötahojen osallisuus ja kuulluksi tuleminen on arkipäivää. Kuntayhtymä on kiinnostava ja haluttu työpaikka. 4. KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYSNÄKYMÄT 4.1. Palvelujen tarvitsijat, palvelujen käyttäjät ja asiakkaat * päihteiden valikoimassa ja laadussa, käytön määrissä, käyttötavoissa, jakelutavoissa ja taloudellisissa olosuhteissa tapahtuu muutoksia, jotka on huomioitava palveluita toteutettaessa * toiminta-alueen väestön kasvun ja muiden väestöllisten ja sosiaalisten tekijöiden vuoksi palvelujen tarvitsijoiden määrä kasvaa myös tulevina vuosina * kansalaiset edellyttävät riittäviä ja laadukkaita palveluja. Asiakkaat ovat yhä tietoisempia alan kansainvälisistä virtauksista. Palvelut halutaan saada mutkattomasti silloin kuin tarvitaan ja ilman nöyryytystä ja virkavaltaisuutta * asiakkuus syntyy tuen tai avun tarpeen perusteella. Vanhat rajaukset päihdehuollon ja muiden palvelujen välillä häviävät * tunnistetaan uusia asiakkaita ja asiakasryhmiä, jotka tarvitsevat päihdehuollon kehittämiä psykososiaalisen tuen palveluja ja hyötyvät niistä sellaisinaan tai muokattuina Kunnat * kuntien mahdollisuudet rahoittaa palvelut vaihtelevat nopeastikin. Kunnat hakevat hyvää vastetta rahoilleen ja ovat kriittisiä kustannusten ja tulosten suhteen. Kunnat vertailevat / kilpailuttavat eri palvelujen tuottajia * kunnallisten palvelujen tuottamiseen haetaan uudenlaisia kunnan rajat ylittäviä yhteistoimintamahdollisuuksia, ennakoitavaa sopimuksellisuutta ja innovatiivisia ratkaisuja * kunnat odottavat joustavaa ja tarvittaessa nopeaa palvelua sovitettuna kunnallisen päätöksenteon vaatimuksiin * palvelujen tuottajien odotetaan sovittavan palvelunsa liittyviksi kunnan omaan palveluketjuun * kuntien kanssa rakennetaan kumppanuussuhteita ja pitkäjänteisiä kehittämislinjoja * strategiatyöskentely ja kehittämisyksikön toiminta ovat yhdensuuntaisia, kuntia ja niiden asukkaita palvelevia jatkumoja Kuntayhtymän jäsenkunnat (39 kpl) Asukasluku Akaa Anjalankoski Mänttä Asikkala Nastola Elimäki Orivesi Forssa Padasjoki Hattula Pirkkala Hauho Pälkäne Hausjärvi Renko Humppila Riihimäki Hämeenkoski Ruovesi Hämeenlinna Tammela

4 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 3 Janakkala Tampere Jokioinen Tuulos Juupajoki Valkeakosk Kalvola Vesilahti Kangasala Vilppula Kuhmalahti Ypäjä Kylmäkoski Kärkölä Lahti Yhteensä Lammi Lempäälä Loppi Jäsenkunnissa tiedossa olevat muutokset: Akaa eroamassa kuntayhtymästä Hauho, Hämeenlinna, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos selvittävät uuden kunnan perustamista. Vuosina kuntayhtymän palveluja ovat käyttäneet asiakaskohtaisin sopimuksin Artjärvi, Halikko, Heinola, Helsinki, Hollola, Hyvinkää, Hämeenkyrö, Järvenpää, Kuhmoinen, Kuru, Loimaa, Lohja, Loviisa, Mäntsälä, Naantali, Nokia, Orimattila, Perniö, Raahe, Salo, Savonlinna, Suomussalmi, Tammisaari, Turku, Tuusula, Urjala, Uusikaupunki, Vammala, Vantaa, Viiala, Virrat ja Ylöjärvi. (32 kuntaa) 4.3. Lainsäädäntö ja muu valtiollinen ohjaus * kunta- ja palvelurakenneuudistus haastaa sekä kunnat että kuntayhtymät järjestämään palvelut yhä paremmin. Eri palveluihin haetaan toimivia väestöpohjia. Järjestämisvastuita jaetaan uudelleen. * kilpailun laajentamista sosiaali- ja terveysalalla painotetaan * kansalaisten sosiaaliset perusoikeudet on otettava huomioon aiempaa vahvemmin; ihmis- ja perusoikeuksien merkitys on kasvussa * sosiaalialan osaamiskeskusten tavoitteena on vahvistaa erityispalvelujen järjestämistä, tuottamista ja sosiaalialan osaamista. Osaamiskeskukset koordinoivat kehitystyötä * Päihdekuntoutuksen keskusliitto ry., johon kuntayhtymäkin kuuluu, koordinoi maamme päihdekuntoutusta osaltaan, samoin Päihdehuollon valtakunnallinen yhteistyöryhmä (PÄIVYT), jonka jäsen em. keskusliitto on Kansalaisyhteiskunnan haasteet * kansalaiset edellyttävät suurempaa vaikutusmahdollisuutta palveluihinsa. Samoin vertaistukijärjestelmät ja kansalaisjärjestöt edellyttävät osallistumistaan päätöksentekoon * kolmannen sektorin järjestöt ja muut toimijat ovat yhä merkittävämpi yhteistyökumppani. Yleishyödylliset palveluntuottajat ovat yhtä aikaa yhteistyökumppaneita, kilpailijoita ja kuntien ja palveluja tarvitsevien vaihtoehtoja Markkinat * lisääntyvät kilpailutusvelvoitteet sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnassa muokkaavat palvelujen tuottamisen sisältöä ja toimintaympäristöjä yhä syvemmin markkinalähtöisiksi, mikä luo uusia ja uudenlaisia suhteita eri toimijoiden välille * palveluyrittäjät ja yritykset ovat kilpailijoita ja mahdollisia yhteistyökumppaneita sekä sopimushankkijoita

5 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Työmarkkinat ja koulutus * työvoiman saatavuus saattaa vaikeutua * toimialan koulutus saattaa olla riittämätöntä eikä aina vastaa riittävästi työelämän osaamisvaatimuksiin ja muutoksiin. 5. KUNTAYHTYMÄN TOIMINTALINJAT (STRATEGIAT) Seuraavat viisi toimintalinjaa tarkentavat kuntayhtymä 2012 näkymää: 1. Palvelujen käyttäjäksi tuen ja kuntoutuksen tarpeen perusteella * kuntayhtymän ja jäsenkuntien suhteet luodaan sellaisiksi, että palvelujen tuottaminen kuntien lukuun perustuu sopimuksiin (sopimusohjaus), joissa painotetaan ennakointia. * kuntayhtymä keskittyy erityisesti palveluihin, joita on tarkoituksenmukaista toteuttaa yhtä kuntaa laajemmalla väestöpohjalla palvelun osaamisvaatimusten ja/ tai pienen käyttäjäpohjan vuoksi 2. Yhdessä jäsenkuntien kanssa * kuntayhtymä tekee yhteistyötä jäsenkuntien kanssa paikallisesti, kunnittain, seudullisesti ja koko kuntayhtymän alueella. Kuntayhtymä huolehtii yhdessä jäsenkuntien kanssa toimivan palvelurakenteen ja tarjonnan kehittymisestä. 3. Osaavia palveluratkaisuja * palvelutoiminnan ytimenä on päihdekuntoutukseen liittyvien erityiskysymysten asiantuntemuksen ylläpito, kehittäminen ja jakaminen * kuntayhtymä keskittyy erityisesti - vaativan kokonaiskuntoutuksen ratkaisujen tuottamiseen ja kehittämiseen - konsultaatio- ja kehittämispalveluihin toimialallaan * palvelujen tuottamiseksi ja kehittämiseksi rakennetaan pitkäaikaisia yhteistyökumppanuuksia jäsenkuntiin, muihin toimijoihin, oppilaitoksiin ja yliopistoihin 4. Inhimilliset voimavarat avainkysymys Turvataan suunnitelmallisella työllä henkilöstön saatavuus, osaaminen ja hyvinvointi. 5. Tasapainoinen talous ja kestävät toimintaedellytykset Kuntayhtymän talouden tasapainottamiseksi suunnittelukauden aikana vahvistetaan: * kustannus- ja tuottavuustietoisuutta palvelujen tuottamisessa * palvelujen hinnoittelun oikeellisuutta ja vertailtavuutta * kuntayhtymän talouden pitkäjänteistä hallintaa

6 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 5 6. KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN TAVOITTEET 6.1. Kuntayhtymä Suomessa on tällä hetkellä kolme päihdehuollon kuntayhtymää (Hämeen, Itä-Suomen ja Uudenmaan), joihin maamme kunnista kuuluu noin kolmannes. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta niiden tarvitsemia päihdehuollon palveluja. Palveluja on pystytty viime vuosina tarjoamaan myös muille kuin jäsenkunnille. Kunnat voivat harkintansa mukaan hankkia päihdehuollon erityispalveluja kuntayhtymältä ja muilta palvelujen tuottajilta tai järjestää ne itse. Toimijoita on sekä terveydenhuollon että sosiaalitoimen sektoreilla. Tavoitteena on kuntayhtymän aseman vakiinnuttaminen kuntien määrittelemien palvelujen tuottajana. Tavoitteena on myös selkeä ja tarkoituksenmukainen työnjako toiminta-alueella ja maassa toimivien palveluntuottajien kesken. Työnjakoa ja yhteistyötä on kehittämässä mm. Päihdekuntoutuksen keskusliitto ry, jonka jäsen kuntayhtymä on. Tavoitteena on myös tarkoituksenmukainen jäsenkuntapohja kuntauudistukset huomioiden. Kuntauudistuksen myötä saattaa edessä olla myös päihdehuollon kuntayhtymien välisten rajojen tarkistaminen. Tavoitteet Kunta- ja palvelurakenneuudistuksien vaikutusten ennakointi ja kuntayhtymän toiminnan uudelleen arviointi ja suuntaaminen yhdessä kuntien kanssa Tavoitetaso (mittarit) Kuntayhtymän strategian uudistaminen ja perussopimuksen tarkistaminen ( ) 6.2. Kuntayhtymän palvelut Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä vastaa palveluiden tuottamisesta sekä toiminnan ohjaus- ja hallintopalveluista. Hallinnon tavoitteet Ajantasainen kuntayhtymän hallinto Tavoitetaso (mittarit) Sovitut ja aikataulutetut hankkeet sekä ajantasainen seuranta Kuntoutuspalvelut Päihdehuollon palvelut jaetaan peruspalveluihin ja erityispalveluihin. Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää erityispalveluita laitoskuntoutuksen ja avokuntoutuksen keinoin sekä toimia asiantuntijaorganisaationa. Palvelut Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa Näkymät vuoteen 2010: Kuntayhtymällä on sisällöltään monimuotoiset ja asiakkaiden tarpeisiin vastaavat, laadultaan riittävät ja määrältään kysynnän suhteen tasapainoiset kuntoutuspalvelut. Ne pitävät sisällään palvelutuotteet, jotka sekä kunnat, asiakkaat ja henkilökunta ovat sisäistäneet. Tavoitteet Tehdään demokraattisen yhteisökuntoutuksen arvopohja Tavoitetaso (mittarit) Jatkuvaa työtä, dokumentoidaan vaihe

7 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 6 Resurssit Paikkaluku Suoritteet (kunt.pv.) Käyttöaste Suoritteet (asiakkaiden lukumäärä) Suoritteet (avokäynnit) Henkilöstö (htv) Toimintatuotot Toimintakulut % % % Toimintalinjat 1. Varmistetaan, että asiakkaiden kanssa työskentelevät henkilöt ovat saaneet riittävän perehdytyksen ja koulutuksen palvelutuotteiden käytäntöön viemiseen. 2. Työskennellään henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseksi ja hyvien työolojen saavuttamiseksi. 3. Työskennellään säännöllisten, avointen ja toimivien yhteistyökäytäntöjen ylläpitämiseksi ja luomiseksi suhteessa asiakkaan sosiaaliseen verkostoon: omaisiin, työpaikkoihin, kuntiin, viranomaisiin ja muihin tahoihin. Vastataan esiin tuleviin palvelutarpeisiin. 4. Lisätään taloudellista ajattelua. Tavoitteet Tehdään henkilöstömitoitusselvitys (Huomioidaan laitoskuntoutus, avokuntoutus ja asiantuntijatehtävät) Tavoitetaso (mittarit) Selvitys tehtiin v. 2007, täydentyvä (Vrt laatusuositukset: 0,5 työntek./ asiakas Asiantuntijapalvelut Toiminta-ajatus: Kuntayhtymä ylläpitää, kehittää ja jakaa osaamista päihdekuntoutuksen erityiskysymyksissä. Näkymät vuoteen 2010 Palvelunkäyttäjät ja heidän läheisensä saavat kuntoutumisasioissa asiantuntevaa tukea ja apua erilaisin palveluratkaisuin. Vuonna 2007 toimintansa aloittanut Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikkö tutkii ja kehittää tarkoituksenmukaisia palveluratkaisuja. Työskentelemällä verkostomaisesti lähellä palveluntarvitsijain arkea kehitetään toimivia ja hyödyllisiä toimintamalleja tukemaan kuntayhtymän palveluyksikköä (palveluyksikköjä), kuntien henkilöstöä ja yksityisiä palveluntuottajia onnistumaan perustehtävässään. Alan palveluista luodaan osaamispääomaa ja kulttuuria, joka on organisoitu ja tuotettu tarpeita vastaavasti. Toimintalinjat 1. Asiantuntijapalvelujen ylläpidon ja kehittämisen edellytykset varmistetaan. 2. Kuntayhtymän kuntoutuspalvelujen tuottamisessa otetaan huomioon samat kehittämishaasteet kuin asiantuntijapalveluissakin. 3. Perhepalveluista kootaan toimiva palvelukokonaisuus. 4. Luodaan toiminnan ja sen vaikuttavuuden jatkuvan arvioinnin ja palautteen saamisen käytännöt.

8 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 7 Tavoitteet Tavoitteet Jäsenkuntien ja yhteistyötahojen kanssa selvitetään alueen asiantuntijapalveluiden tarpeet Tavoitetaso (mittarit) Toteutetaan yhdessä sovittuja asiantuntijapalveluita ja arvioidaan niitä yhdessä Asiantuntijapalveluiden rahoituspohja ja keskeiset yhteistyösuhteet varmistetaan. Varmistetaan Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikön pysyvä toiminta. Keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa on sovittu sitoutumisesta palvelujen tuottamisen ja kehittämisyksikön osalta. Sisäiset palveluprosessit on selkiytetty ja asiantuntijapalveluiden vastuu niissä on määritelty. Laatukäsikirjatyöskentely aloitetaan v Resurssit V Kehittämisyksikössä työskentelee vähintään kaksi henkilöä V Kehittämisyksikkö resurssoidaan tehtävien mukaisesti. Muunkin henkilökunnan kehittämistyölle turvataan resurssit ja mahdollisuudet V Kehittävä työote on huomioitu kaikissa toiminnoissa Kuntayhtymän henkilökunta Päihdepalveluiden laatusuositukset (STM 2002) sisältävät myös suosituksen päihdehuollon erityispalveluiden henkilöstömitoituksesta. Kuntoutuslaitoksen henkilöstömitoitus edellyttää 0,5 sosiaalitai terveydenhuollon koulutuksen saanutta työntekijää kuntoutettavaa asiakasta kohti. Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutustoiminta on järjestetty demokraattisen yhteisökuntoutuksen periaatteiden mukaisesti. Koko henkilöstö osallistuu yhteisön toimintaan ja näin ollen myös kuntoutustyöhön. Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa on työntekijöitä seuraavasti: Em. koulutus Ei em. koulutusta Ohjaajat 16 1 Sairaanhoitajat 6 Lääkäri 0,5 Lastenhoitaja 1 Yövalvojat 2 Kuntoutussihteeri 1 Yhteensä 23,5 4 Muut Johtaja 1, toimistosihteeri 1, keittäjät 3, siivooja 0,5, kiinteistötyöntekijät 2 Kuntayhtymällä on virkoja ja toimia täytettynä 35, täyttämättä on apulaisjohtajan virka ja laitosmiehen toimi (syksy 2007).

9 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 8 Hanketyöntekijät, päätoimiset Kehittäjä-perhetyöntekijä 1 (Ytyä perheeseen perhetyön kehittämishanke) Projektipäällikkö 1 (Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikkö) Kehittäjä-päihdetyöntekijä 1 (Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikkö) Lääkärin palvelut ostetaan ulkopuolelta, samoin taloushallinnon palveluita. Kuntayhtymä huolehtii henkilökuntansa lisä- ja jatkokoulutuksesta. Ammattitaidon korkea taso ja sen ylläpitäminen auttavat henkilökuntaa kestämään vaativissa tehtävissä. Koulutus- ja kehittämismyönteiseen työyhteisöön on helpompi rekrytoida uutta väkeä töihin. Rekrytoinnissa auttaa myös se, että palkkaus ja palkitsemisjärjestelmät ovat kunnossa. Henkilöstön tilaa kuvataan vuosittain toimintakertomuksen henkilöstötilinpäätös-osassa. Henkilökunnasta 6:lla on vähintään kahden vuoden terapia- tai erikoistumiskoulutus sosiaali- tai terveydenhuollon koulutuksen lisäksi. Työntekijöistä kahdeksan on ns. pitkässä terapia- ym. koulutuksessa. Lisäksi henkilökunnalla on meneillään omia henkilökohtaisia kehittymis- ja opiskeluhankkeita. Yksi ohjaaja suorittaa oppisopimuksella päihdetyön ammattitutkintoa, lastenhoitaja opiskelee oppisopimusteitse lähihoitajaksi ja yksi laitosmies valmistuu tammikuussa 2008 oppisopimuksen turvin kiinteistönhoitajaksi. Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkintoon tähtäävän oppisopimuskoulutuksen on aloittanut yksi ohjaaja. Opiskelijoiden ohjaus pidetään korkeatasoisena. 7. TALOUSARVIO 7.1. KÄYTTÖTALOUDEN TULOSLASKELMA TA 2008 TA 2007 TILINP.2006 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT KÄYTTÖKATE RAHOITUSKULUT VUOSIKATE POISTOT POISTOERON VÄHENNYS YLIJÄÄMÄ

10 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän investointiohjelma Kuntayhtymälle on aikaisemman historiansa ja tehtävänsä aikana kertynyt huomattava maaomaisuus, jota hyödynnetään talouden tukena ja investointien mahdollistajana. Metsätilojen puunmyynnistä saadut tulot tukevat käyttötaloutta, lähinnä kiinteistöjen korjaus- ja ylläpitotoimintaa. Kuntayhtymän toiminnan kannalta tarpeettomien metsä- ja peltotilojen myynnillä katetaan tarvittavia investointeja. Viime vuosina peruskorjausinvestoinnit on voitu toteuttaa jäsenkuntia rasittamatta. Kuntayhtymän perussopimus sisältää myös mahdollisuuden investointimaksuosuuksien kantamiseen jäsenkunnilta. Ajoittain voidaan joutua turvautumaan luototukseen. Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toimitilat ovat nykyiseen toimintaan riittävät. Kuntayhtymän tehtävien ja asiakasryhmien muutokset saattavat aiheuttaa investointitarpeita. Esimerkiksi liikuntaesteisten vaatimukset on nykyisellään huomioitu puutteellisesti. Lämpötalouden ja kunnallistekniikan järjestämisessä tulee olemaan jatkossa isoja haasteita. Järjestelmien kehittäminen tapahtuu yhteistyössä Lammin kunnan ja vastaavien toimijoiden kanssa. Mahdolliset avustukset hyödynnetään. 8. KÄSITTEET TOIMIELIN Päihdekuntoutuksen erityispalvelut Asiantuntijapalvelut SITOVUUS Talousarvio ja investoinnit ovat sitovia toimielinkohtaisesti ja nettomääräisinä (tavoite) LIITE : TALOUSARVIO v ( 5 s.) Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Mainiementie Lammi Puh: Fax:

KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta niiden tarvitsemia päihdehuollon palveluja Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää Mainiemen kuntoutumiskeskusta

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

PIKASSOS 10 v. Dialoginen paneeli SOSIAALIALAN KEHITTÄMISEN YDINILMIÖT. Juhlaseminaari 1.12.2011 Tampere-talo

PIKASSOS 10 v. Dialoginen paneeli SOSIAALIALAN KEHITTÄMISEN YDINILMIÖT. Juhlaseminaari 1.12.2011 Tampere-talo PIKASSOS 10 v. Dialoginen paneeli SOSIAALIALAN KEHITTÄMISEN YDINILMIÖT Juhlaseminaari 1.12.2011 Tampere-talo Puheenjohtajina erityissuunnittelija Seija Junno & kehittämispäällikkö Mervi Janhunen Sekä dialogisen

Lisätiedot

Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme lokakuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme lokakuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme lokakuu 2016 Päivitetty 22.11.2016/Sanna Paakkunainen Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2011 2016 2 Hämeen ELY-keskuksen

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 20.10.2010 0 P Ö Y T Ä K I R J A 2 / 2010. AIKA: Keskiviikko 20.10.2010 klo 13 14.05

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 20.10.2010 0 P Ö Y T Ä K I R J A 2 / 2010. AIKA: Keskiviikko 20.10.2010 klo 13 14.05 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 20.10.2010 0 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄVALTUUSTO P Ö Y T Ä K I R J A 2 / 2010 AIKA: Keskiviikko 20.10.2010 klo 13 14.05 PAIKKA: Mainiemen kuntoutumiskeskus,

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, joulukuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, joulukuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, joulukuu 2015 TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 27.1.2016/Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme kesäkuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme kesäkuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme kesäkuu 2016 Päivitetty 26.07.2016/Sanna Paakkunainen Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2011 2016 Hämeen ELY-keskuksen

Lisätiedot

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Omistajakuntien maantieteellinen pinta-ala: 9310 km2 (vrt. Uusimaa

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys

Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys järjestämisvaihtoehdotukset Kanta-Hämeen maakunnan kuntapäivä 2.4.2013 1 http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20120628kuntau/kriteerikartta

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1367 1368 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Työministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä väestön

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä joulukuussa TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 20.1.

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä joulukuussa TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 20.1. Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä joulukuussa 2014 Päivitetty 20.1.2015/SariTeimola Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2009 2014 30

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta Pitkäjänteistä hyvinvoinnin kehittämistä yhteistyönä alueen kuntien Kemi-Tornion kehittämiskeskuksen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Ammattiopisto

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Pendelöinti ja asuminen. Pekka Myrskylä torstaina 29.5.-08 klo 13.30-

Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Pendelöinti ja asuminen. Pekka Myrskylä torstaina 29.5.-08 klo 13.30- Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Pendelöinti ja asuminen Pekka Myrskylä torstaina 29.5.-08 klo 13.30- Pendelöivien osuus työllisistä 1960-2005* 1960 1970 1975 1980 1985 10,3 17,9 19,8 23,2

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 Julkaisuvapaa 24.7.2012 klo 9.00 Kesäkaudelle ominainen työttömyyden kasvu näkyi kesäkuussa Kanta- ja Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Sosiaalialan osaamisen ajankohtaispäivä Toimintaympäristö, tulevaisuus, haasteet Jukka Lindberg, tilaajajohtaja

Sosiaalialan osaamisen ajankohtaispäivä Toimintaympäristö, tulevaisuus, haasteet Jukka Lindberg, tilaajajohtaja Sosiaalialan osaamisen ajankohtaispäivä 17.5.2013 Toimintaympäristö, tulevaisuus, haasteet Jukka Lindberg, tilaajajohtaja Toimintaympäristön voimavaroja Lähes kaikilla hyvinvoinnin (sosiaalisen koheesion)

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä heinäkuussa TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä heinäkuussa TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä heinäkuussa 2015 Päivitetty 25.08.2015/Sari Teimola Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2010 2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Kirkonkirjojen mikrofilmit ja kortit, Suomen Sukututkimusseuran 29.10.2009 historiakirjojen jäljennösten mikrofilmit sekä voudintilien mikrofilmit

Kirkonkirjojen mikrofilmit ja kortit, Suomen Sukututkimusseuran 29.10.2009 historiakirjojen jäljennösten mikrofilmit sekä voudintilien mikrofilmit Kirkonkirjojen mikrofilmit ja kortit, Suomen Sukututkimusseuran 29.10.2009 historiakirjojen jäljennösten mikrofilmit sekä voudintilien mikrofilmit Kirjastoon on hankittu mahdollisimman täydellisinä Pirkanmaan

Lisätiedot

Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme syyskuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme syyskuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme syyskuu 2016 Päivitetty 25.10.2016/Sari Teimola Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2011 2016 30 000 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikkö. Kehittämisyksikön toiminta Lahti

Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikkö. Kehittämisyksikön toiminta Lahti Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikkö Kehittämisyksikön toiminta 18.3.2008 Lahti Kehittämisyksikön tehtävät asiakastyötä tekevä, pitkäjänteisesti kehittävä, tutkiva ja oppiva yhteisö kehittää uusia ja

Lisätiedot

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa?

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Varhiksen alueellinen kehittäjäverkosto Poske 22.4.2008 Arja Honkakoski Esityksen sisältö 1 Miten kehittämistoiminnan rakenteet ja sisältö ovat muotoutuneet 2000

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, I/2014

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, I/2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, I/2014 Pulaa hakijoista vain muutamassa ammattinimikkeessä Hämeen työ- ja elinkeinotoimistossa on helmikuussa tehty arvio

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o Valtioneuvoston asetus. N:o 1146

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o Valtioneuvoston asetus. N:o 1146 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 1146 1150 SISÄLLYS N:o Sivu 1146 Valtioneuvoston asetus Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta... 3565

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, huhtikuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, huhtikuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, huhtikuu 2016 TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 24.5.2016/Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella

Lisätiedot

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1: :

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1: : Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1:20.000 1916 1932: (Timo Meriluoto) (Päivitetty 7.2.2015) [Huom! Luettelon lähtöoletuksena on, että MMH teki kaikista 1916 1924 laatimistaan pitäjänkartoista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk 7/2015 1 Kokouskutsu Möteskallelse Päivämäärä Datum Klo Kl. 17:0 Paikka Plats Kuntala, kunnanhallituksen kokoushuone / Sockengården, kommunstyrelsens mötesrum Sipoossa Sibbo 18.11.2015 Pöytäkirja nähtävänä

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, syyskuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty / Hämeen ELY-keskus, Sanna Paakkunainen

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, syyskuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty / Hämeen ELY-keskus, Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, syyskuu 2016 TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 25.10.2016 / Hämeen ELY-keskus, Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen

Lisätiedot

ASIA: Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimuksen hyväksyminen

ASIA: Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimuksen hyväksyminen M A 1 N 1 E M 1 KUNTOUTUMISKESKUS ASIA: Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimuksen hyväksyminen Hämeen päihdehuollon ky:n yhtymähallitus järjesti vuoden 2013 lopulla jäsenkuntien virkamiehille kokouksen,

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Julkaistavissa klo 09:00 TILANNEKATSAUS (ennakkotiedot) Lokakuu 2009 Tilannekatsaus:

Julkaistavissa klo 09:00 TILANNEKATSAUS (ennakkotiedot) Lokakuu 2009 Tilannekatsaus: Julkaistavissa 24.11.2009 klo 09:00 TILANNEKATSAUS (ennakkotiedot) Lokakuu 2009 Tilannekatsaus: www.te-keskus.fi/hame TYÖTTÖMYYS KASVOI EDELLEEN LOKAKUUSSA Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien (Hämeen TE-keskuksen

Lisätiedot

Hiihtomuseon auditorio Anjariitta Carlson

Hiihtomuseon auditorio Anjariitta Carlson Hiihtomuseon auditorio 6.5.2013 Anjariitta Carlson Yhteistoimintasopimuksen (2013-2016) tarkoitus: kehittää kunnallisia sivistyspalveluita yhteistyössä, ennakoiden ja osaamisresurssia jakamalla yhteneväisen

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke POHJANMAA- HANKE 2005-2014 Kehitämme uutta vaikuttavaa mielenterveys-

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

TE-palvelut. aina saatavilla

TE-palvelut. aina saatavilla TE-palvelut aina saatavilla z TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista Työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot) Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus (TE-aspa)

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Kehittämisteemat Elise Tarvainen Keski-Suomen liitto Tavoitetila 2013 Keski-Suomessa on toimivat työmarkkinat. Maakunnan työllisyysaste ylittää

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016 Visio Toimintakykyisenä kotona Perustehtävämme Järjestää alueen väestön tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka

Lisätiedot

Kirkonkirjojen, voudintilien sekä historiakirjojen jäljennösten mikrofilmejä ja mikrokortteja Tampereen kaupunginkirjaston kokoelmissa

Kirkonkirjojen, voudintilien sekä historiakirjojen jäljennösten mikrofilmejä ja mikrokortteja Tampereen kaupunginkirjaston kokoelmissa Kirkonkirjojen, voudintilien sekä historiakirjojen jäljennösten mikrofilmejä ja mikrokortteja Tampereen kaupunginkirjaston kokoelmissa Tämä luettelo sisältää Kirkonkirjojen mikrofilmit ja kortit Suomen

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä heinäkuussa TEM/Työnvälitystilastot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä heinäkuussa TEM/Työnvälitystilastot Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat essä heinäkuussa 2013 Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat heinäkuun 2013 lopussa (, koko maa) Tilanne heinäkuun lopussa en ELY

Lisätiedot

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Sote-rakenneuudistus 2013 Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Järjestämisvastuussa olevalle taholle kuuluu omalta osaltaan vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveydestä Tähän sisältyy vastuu väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan ELY-keskus on laatinut katsauksen alueensa kuntien kuljetuskustannuksiin. Pirkanmaan kunnat käyttivät henkilökuljetuspalvelujen

Lisätiedot

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM Sote-järjestämislaki ja integraatio Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2014 Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvataan

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Eskoon strategia 2016 2025 ja tulevaisuuden uudistukset. Seinäjoki, Frami 22.2.2016 Jouni Nummi, kuntayhtymän johtaja

Eskoon strategia 2016 2025 ja tulevaisuuden uudistukset. Seinäjoki, Frami 22.2.2016 Jouni Nummi, kuntayhtymän johtaja 1 Eskoon strategia 2016 2025 ja tulevaisuuden uudistukset Seinäjoki, Frami 22.2.2016 Jouni Nummi, kuntayhtymän johtaja 2 Eskoon toiminta-ajatus Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on sosiaalihuollon

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Uudistuva palvelurakenne uudistuvat osaamistarpeet? Ajatellaanko henkilöstön kehittämistä rakenteita uudistettaessa

Uudistuva palvelurakenne uudistuvat osaamistarpeet? Ajatellaanko henkilöstön kehittämistä rakenteita uudistettaessa Uudistuva palvelurakenne uudistuvat osaamistarpeet? Ajatellaanko henkilöstön kehittämistä rakenteita uudistettaessa Tarja Myllärinen Suomen Kuntaliitto Johtaja, sosiaali ja terveys Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016 Pirkanmaa Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi vuonna 2013. Yli yhdeksän

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9 Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäiseminen 2004 2007 Esitteitä 2004:9 Turvallisuus on perusoikeus Turvallisuus on jokaisen perusoikeus ja hyvinvoinnin perusta. Väkivalta murentaa tätä turvallisuutta. Lisäksi

Lisätiedot

Pirkanmaan TE-toimiston koko alueen työttömien osuus työvoimasta oli 12,7 %, joka oli edelleen korkeampi kuin koko maan työttömyysaste 11,2 %.

Pirkanmaan TE-toimiston koko alueen työttömien osuus työvoimasta oli 12,7 %, joka oli edelleen korkeampi kuin koko maan työttömyysaste 11,2 %. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 26.2.2013 Tilannekatsaus 31.1.2013 alue: Pirkanmaan kunnat Työttömyys kasvoi Pirkanmaan TE-toimiston koko alueella oli tammikuun 2013 viimeisenä päivänä 30524

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

Lempäälä. Kuntaraportti

Lempäälä. Kuntaraportti Lempäälä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2017

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2017 Pirkanmaa Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2017 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi vuonna 2013. Yli yhdeksän

Lisätiedot

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa?

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Ulla Närhi Neuvotteleva virkamies, FaT Sosiaali- ja terveysministeriö Aikataulu 2016 2017 2018

Lisätiedot

Nokia. Kuntaraportti

Nokia. Kuntaraportti Nokia Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Vesilahti. Kuntaraportti

Vesilahti. Kuntaraportti Vesilahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pirkkala. Kuntaraportti

Pirkkala. Kuntaraportti Pirkkala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Päivitetty 22.12./Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa joulukuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa joulukuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa joulukuu Päivitetty 27.01.2016/Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, maaliskuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, maaliskuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, maaliskuu 2016 TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 26.4.2016/Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella

Lisätiedot

Kelan kuntoutuksen näkymiä Soteuudistamistyöskentelyssä

Kelan kuntoutuksen näkymiä Soteuudistamistyöskentelyssä Kelan kuntoutuksen näkymiä Soteuudistamistyöskentelyssä Koppi-kuntoutusseminaari 16.11.2016 Mikko Toivanen osaamiskeskuksen päällikkö, työ- ja toimintakykyetuudet 1 Kela kuntoutuksen kehittämistoiminnassa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä

Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä Sirkka-Liisa Olli, kehittämisjohtaja, hyvinvointipalvelut, Oulun kaupunki / Popsterhankkeen asiantuntija/ Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen 16.8.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perus- ja erikoistason palvelut

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Miltä näyttää Pirkanmaan kunnissa nyt ja tulevaisuudessa?

Miltä näyttää Pirkanmaan kunnissa nyt ja tulevaisuudessa? Miltä näyttää Pirkanmaan kunnissa nyt ja tulevaisuudessa? Pirkanmaan Muistifoorumi 3.4.2014 Teija Siipola Toiminnanjohtaja Pirkanmaan Muistiyhdistys ry Pirkanmaan Muistiyhdistys ry Muistiliiton jäsen 25-vuotias

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2017 LUONNOS Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 25.10.2016 Yhtymävaltuusto xx Sisällys PALVELUSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä?

Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä? Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä? Asiantuntijalääkäri Markku Puro Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen Sote

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Mikä maakuntauudistus ja miksi?

Mikä maakuntauudistus ja miksi? Mikä maakuntauudistus ja miksi? 1-17.2.2017 Miksi uudistus tehdään ja mitä sillä tavoitellaan? Tehokkaamman hallinnon avulla edistetään ihmisten ja yritysten toimintaa Uudistus tehdään avoimesti, asiakaslähtöisesti

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA Laura Leppänen muutosjohtaja 17.1.2017 MITÄ MAAKUNTIIN SIIRTYMINEN TARKOITTAA? Suomeen perustetaan 18 maakuntaa 1.7.2017. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

Sosiaalialan kehittämisyksikkö on alansa kehittämisasiantuntija alueellaan.

Sosiaalialan kehittämisyksikkö on alansa kehittämisasiantuntija alueellaan. 1 Sosiaalialan kehittämisyksikkö - kriteerien konkretisointi Sosiaalialan seudullisten kehittämisyksiköiden perustamisvaiheen kriteeristössä ei erikseen nimetä hyvän hanke- ja kehittämistyön yleisiä piirteitä,

Lisätiedot

Uusia malleja Julkisesti omistettu yhtiö erikoissairaanhoidon palveluntuottajana Pirkanmaalla

Uusia malleja Julkisesti omistettu yhtiö erikoissairaanhoidon palveluntuottajana Pirkanmaalla Uusia malleja Julkisesti omistettu yhtiö erikoissairaanhoidon palveluntuottajana Pirkanmaalla STAS-seminaari 27.1.2016, Helsinki Sairaanhoitopiirin johtaja, FT Rauno Ihalainen Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot