HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ"

Transkriptio

1 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 0 YHTYMÄVALTUUSTO , LIITE 2 HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS (MISSIO) 1 2. KUNTAYHTYMÄN ARVOT 1 3. KUNTAYHTYMÄ 2012 (VISIO) 1 4. KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYSNÄKYMÄT Palvelujen tarvitsijat, palvelujen käyttäjät ja asiakkaat Kunnat Lainsäädäntö ja muu valtiollinen ohjaus Kansalaisyhteiskunnan haasteet Markkinat Työmarkkinat ja koulutus 3 5. KUNTAYHTYMÄN TOIMINTALINJAT (STRATEGIAT) 4 6. KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN TAVOITTEET Kuntayhtymä Kuntayhtymän palvelut Kuntoutuspalvelut Asiantuntijapalvelut Henkilökunta 7 7. TALOUSARVIO 7.1. Käyttötalouden tuloslaskelma Kuntayhtymän investointiohjelma 9 8. KÄSITTEET 9 LIITE. TALOUSARVIO v ( 5 s.) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus

2 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 1 1. KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS (MISSIO) Kuntayhtymä mahdollistaa omalta osaltaan ihmisten tarpeita vastaavien ja ajanmukaisten palvelujen saatavuuden toiminta-alueellaan. Kuntayhtymä tuottaa kunnille ja muille palvelujen tilaajille monipuolisia, tilauksia vastaavia, joustavia ja kustannuksiltaan kestäviä palveluratkaisuja koko toiminta-alueellaan. Perussopimus ( ) Toiminta-ajatus (2007) Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta niiden tarvitsemia päihdehuollon palveluja. Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää Mainiemen kuntoutumiskeskusta Lammilla ja tarpeen mukaan muita toimintayksiköitä. Kuntayhtymä on aktiivinen päihdetyön erityistason toimija. Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää ihmisille mahdollisuuksia hallita elämäänsä paremmin ja mahdollisimman itsenäisesti. Kuntayhtymä vaikuttaa tutkimuksen ja kehittämisen keinoin osaltaan toimialansa ja alueensa yhteistoimintaverkostojen ja palvelujärjestelmän toiminnan kehittymiseen. 2. KUNTAYHTYMÄN ARVOT Kuntayhtymän toimintayksikkö on Mainiemen kuntoutumiskeskus Lammilla. Siellä sijaitsee myös Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikkö, joka aloitti toimintansa Kuntayhtymä ottaa toimiessaan huomioon päihdehuoltolaki, päihdehuollon laatusuositukset (STM 2002) ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön. Päihdepalveluja toteutetaan asiakaslähtöisesti, asiakkaan omia ja hänen läheistensä voimavaroja vahvistaen ja tukien. Vuorovaikutus asiakkaan kanssa perustuu kunnioittavaan, empaattiseen ja asiakasta motivoivaan lähestymistapaan. Asiakassuhde perustuu luottamuksellisuuteen. Päihdekuntoutuksessa käytetään laajaan käytännön kokemukseen tai tieteelliseen näyttöön perustuvia kuntoutusmenetelmiä, jotka täyttävät myös eettiset kriteerit. Henkilöstön persoonallista, osaavaa ja kekseliästä työn tekemistä ja asiantuntemusta arvostetaan. Turvataan avoimet, luottavaiset ja uutta luovat yhteistyösuhteet omistajakuntiin ja muihin kumppaneihin. Toiminta on terveen taloudellista. Voimavaroja käytetään järkevästi kuntayhtymän tarkoitusta varten. 3. KUNTAYHTYMÄ 2012 (VISIO) Kuntayhtymällä on asiakkaiden ja tilaajakuntien tarpeista lähtevät maan kehittyneimmät kuntoutuspalvelut. Kuntayhtymä toimii alueellisesti monitasoista ja joustavaa yhteistyötä korostaen. Palvelujen uudistaminen tarpeiden kehittymistä vastaavasti on erottamaton osa työtämme. Omistajakunnat näkevät kuntayhtymän välttämättömäksi palvelujen tuottajaksi ja yhteistyökumppaniksi.

3 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 2 Kuntayhtymä on kehittämisyksikön roolissaan keskeinen kumppani valtakunnallisissakin kehittämishankkeissa. Kuntayhtymä antaa hyvän vastineen sijoitetuille rahoille ja muille voimavaroille. Palvelujen käyttäjien sekä yhteistyötahojen osallisuus ja kuulluksi tuleminen on arkipäivää. Kuntayhtymä on kiinnostava ja haluttu työpaikka. 4. KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYSNÄKYMÄT 4.1. Palvelujen tarvitsijat, palvelujen käyttäjät ja asiakkaat * päihteiden valikoimassa ja laadussa, käytön määrissä, käyttötavoissa, jakelutavoissa ja taloudellisissa olosuhteissa tapahtuu muutoksia, jotka on huomioitava palveluita toteutettaessa * toiminta-alueen väestön kasvun ja muiden väestöllisten ja sosiaalisten tekijöiden vuoksi palvelujen tarvitsijoiden määrä kasvaa myös tulevina vuosina * kansalaiset edellyttävät riittäviä ja laadukkaita palveluja. Asiakkaat ovat yhä tietoisempia alan kansainvälisistä virtauksista. Palvelut halutaan saada mutkattomasti silloin kuin tarvitaan ja ilman nöyryytystä ja virkavaltaisuutta * asiakkuus syntyy tuen tai avun tarpeen perusteella. Vanhat rajaukset päihdehuollon ja muiden palvelujen välillä häviävät * tunnistetaan uusia asiakkaita ja asiakasryhmiä, jotka tarvitsevat päihdehuollon kehittämiä psykososiaalisen tuen palveluja ja hyötyvät niistä sellaisinaan tai muokattuina Kunnat * kuntien mahdollisuudet rahoittaa palvelut vaihtelevat nopeastikin. Kunnat hakevat hyvää vastetta rahoilleen ja ovat kriittisiä kustannusten ja tulosten suhteen. Kunnat vertailevat / kilpailuttavat eri palvelujen tuottajia * kunnallisten palvelujen tuottamiseen haetaan uudenlaisia kunnan rajat ylittäviä yhteistoimintamahdollisuuksia, ennakoitavaa sopimuksellisuutta ja innovatiivisia ratkaisuja * kunnat odottavat joustavaa ja tarvittaessa nopeaa palvelua sovitettuna kunnallisen päätöksenteon vaatimuksiin * palvelujen tuottajien odotetaan sovittavan palvelunsa liittyviksi kunnan omaan palveluketjuun * kuntien kanssa rakennetaan kumppanuussuhteita ja pitkäjänteisiä kehittämislinjoja * strategiatyöskentely ja kehittämisyksikön toiminta ovat yhdensuuntaisia, kuntia ja niiden asukkaita palvelevia jatkumoja Kuntayhtymän jäsenkunnat (39 kpl) Asukasluku Akaa Anjalankoski Mänttä Asikkala Nastola Elimäki Orivesi Forssa Padasjoki Hattula Pirkkala Hauho Pälkäne Hausjärvi Renko Humppila Riihimäki Hämeenkoski Ruovesi Hämeenlinna Tammela

4 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 3 Janakkala Tampere Jokioinen Tuulos Juupajoki Valkeakosk Kalvola Vesilahti Kangasala Vilppula Kuhmalahti Ypäjä Kylmäkoski Kärkölä Lahti Yhteensä Lammi Lempäälä Loppi Jäsenkunnissa tiedossa olevat muutokset: Akaa eroamassa kuntayhtymästä Hauho, Hämeenlinna, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos selvittävät uuden kunnan perustamista. Vuosina kuntayhtymän palveluja ovat käyttäneet asiakaskohtaisin sopimuksin Artjärvi, Halikko, Heinola, Helsinki, Hollola, Hyvinkää, Hämeenkyrö, Järvenpää, Kuhmoinen, Kuru, Loimaa, Lohja, Loviisa, Mäntsälä, Naantali, Nokia, Orimattila, Perniö, Raahe, Salo, Savonlinna, Suomussalmi, Tammisaari, Turku, Tuusula, Urjala, Uusikaupunki, Vammala, Vantaa, Viiala, Virrat ja Ylöjärvi. (32 kuntaa) 4.3. Lainsäädäntö ja muu valtiollinen ohjaus * kunta- ja palvelurakenneuudistus haastaa sekä kunnat että kuntayhtymät järjestämään palvelut yhä paremmin. Eri palveluihin haetaan toimivia väestöpohjia. Järjestämisvastuita jaetaan uudelleen. * kilpailun laajentamista sosiaali- ja terveysalalla painotetaan * kansalaisten sosiaaliset perusoikeudet on otettava huomioon aiempaa vahvemmin; ihmis- ja perusoikeuksien merkitys on kasvussa * sosiaalialan osaamiskeskusten tavoitteena on vahvistaa erityispalvelujen järjestämistä, tuottamista ja sosiaalialan osaamista. Osaamiskeskukset koordinoivat kehitystyötä * Päihdekuntoutuksen keskusliitto ry., johon kuntayhtymäkin kuuluu, koordinoi maamme päihdekuntoutusta osaltaan, samoin Päihdehuollon valtakunnallinen yhteistyöryhmä (PÄIVYT), jonka jäsen em. keskusliitto on Kansalaisyhteiskunnan haasteet * kansalaiset edellyttävät suurempaa vaikutusmahdollisuutta palveluihinsa. Samoin vertaistukijärjestelmät ja kansalaisjärjestöt edellyttävät osallistumistaan päätöksentekoon * kolmannen sektorin järjestöt ja muut toimijat ovat yhä merkittävämpi yhteistyökumppani. Yleishyödylliset palveluntuottajat ovat yhtä aikaa yhteistyökumppaneita, kilpailijoita ja kuntien ja palveluja tarvitsevien vaihtoehtoja Markkinat * lisääntyvät kilpailutusvelvoitteet sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnassa muokkaavat palvelujen tuottamisen sisältöä ja toimintaympäristöjä yhä syvemmin markkinalähtöisiksi, mikä luo uusia ja uudenlaisia suhteita eri toimijoiden välille * palveluyrittäjät ja yritykset ovat kilpailijoita ja mahdollisia yhteistyökumppaneita sekä sopimushankkijoita

5 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Työmarkkinat ja koulutus * työvoiman saatavuus saattaa vaikeutua * toimialan koulutus saattaa olla riittämätöntä eikä aina vastaa riittävästi työelämän osaamisvaatimuksiin ja muutoksiin. 5. KUNTAYHTYMÄN TOIMINTALINJAT (STRATEGIAT) Seuraavat viisi toimintalinjaa tarkentavat kuntayhtymä 2012 näkymää: 1. Palvelujen käyttäjäksi tuen ja kuntoutuksen tarpeen perusteella * kuntayhtymän ja jäsenkuntien suhteet luodaan sellaisiksi, että palvelujen tuottaminen kuntien lukuun perustuu sopimuksiin (sopimusohjaus), joissa painotetaan ennakointia. * kuntayhtymä keskittyy erityisesti palveluihin, joita on tarkoituksenmukaista toteuttaa yhtä kuntaa laajemmalla väestöpohjalla palvelun osaamisvaatimusten ja/ tai pienen käyttäjäpohjan vuoksi 2. Yhdessä jäsenkuntien kanssa * kuntayhtymä tekee yhteistyötä jäsenkuntien kanssa paikallisesti, kunnittain, seudullisesti ja koko kuntayhtymän alueella. Kuntayhtymä huolehtii yhdessä jäsenkuntien kanssa toimivan palvelurakenteen ja tarjonnan kehittymisestä. 3. Osaavia palveluratkaisuja * palvelutoiminnan ytimenä on päihdekuntoutukseen liittyvien erityiskysymysten asiantuntemuksen ylläpito, kehittäminen ja jakaminen * kuntayhtymä keskittyy erityisesti - vaativan kokonaiskuntoutuksen ratkaisujen tuottamiseen ja kehittämiseen - konsultaatio- ja kehittämispalveluihin toimialallaan * palvelujen tuottamiseksi ja kehittämiseksi rakennetaan pitkäaikaisia yhteistyökumppanuuksia jäsenkuntiin, muihin toimijoihin, oppilaitoksiin ja yliopistoihin 4. Inhimilliset voimavarat avainkysymys Turvataan suunnitelmallisella työllä henkilöstön saatavuus, osaaminen ja hyvinvointi. 5. Tasapainoinen talous ja kestävät toimintaedellytykset Kuntayhtymän talouden tasapainottamiseksi suunnittelukauden aikana vahvistetaan: * kustannus- ja tuottavuustietoisuutta palvelujen tuottamisessa * palvelujen hinnoittelun oikeellisuutta ja vertailtavuutta * kuntayhtymän talouden pitkäjänteistä hallintaa

6 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 5 6. KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN TAVOITTEET 6.1. Kuntayhtymä Suomessa on tällä hetkellä kolme päihdehuollon kuntayhtymää (Hämeen, Itä-Suomen ja Uudenmaan), joihin maamme kunnista kuuluu noin kolmannes. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta niiden tarvitsemia päihdehuollon palveluja. Palveluja on pystytty viime vuosina tarjoamaan myös muille kuin jäsenkunnille. Kunnat voivat harkintansa mukaan hankkia päihdehuollon erityispalveluja kuntayhtymältä ja muilta palvelujen tuottajilta tai järjestää ne itse. Toimijoita on sekä terveydenhuollon että sosiaalitoimen sektoreilla. Tavoitteena on kuntayhtymän aseman vakiinnuttaminen kuntien määrittelemien palvelujen tuottajana. Tavoitteena on myös selkeä ja tarkoituksenmukainen työnjako toiminta-alueella ja maassa toimivien palveluntuottajien kesken. Työnjakoa ja yhteistyötä on kehittämässä mm. Päihdekuntoutuksen keskusliitto ry, jonka jäsen kuntayhtymä on. Tavoitteena on myös tarkoituksenmukainen jäsenkuntapohja kuntauudistukset huomioiden. Kuntauudistuksen myötä saattaa edessä olla myös päihdehuollon kuntayhtymien välisten rajojen tarkistaminen. Tavoitteet Kunta- ja palvelurakenneuudistuksien vaikutusten ennakointi ja kuntayhtymän toiminnan uudelleen arviointi ja suuntaaminen yhdessä kuntien kanssa Tavoitetaso (mittarit) Kuntayhtymän strategian uudistaminen ja perussopimuksen tarkistaminen ( ) 6.2. Kuntayhtymän palvelut Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä vastaa palveluiden tuottamisesta sekä toiminnan ohjaus- ja hallintopalveluista. Hallinnon tavoitteet Ajantasainen kuntayhtymän hallinto Tavoitetaso (mittarit) Sovitut ja aikataulutetut hankkeet sekä ajantasainen seuranta Kuntoutuspalvelut Päihdehuollon palvelut jaetaan peruspalveluihin ja erityispalveluihin. Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää erityispalveluita laitoskuntoutuksen ja avokuntoutuksen keinoin sekä toimia asiantuntijaorganisaationa. Palvelut Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa Näkymät vuoteen 2010: Kuntayhtymällä on sisällöltään monimuotoiset ja asiakkaiden tarpeisiin vastaavat, laadultaan riittävät ja määrältään kysynnän suhteen tasapainoiset kuntoutuspalvelut. Ne pitävät sisällään palvelutuotteet, jotka sekä kunnat, asiakkaat ja henkilökunta ovat sisäistäneet. Tavoitteet Tehdään demokraattisen yhteisökuntoutuksen arvopohja Tavoitetaso (mittarit) Jatkuvaa työtä, dokumentoidaan vaihe

7 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 6 Resurssit Paikkaluku Suoritteet (kunt.pv.) Käyttöaste Suoritteet (asiakkaiden lukumäärä) Suoritteet (avokäynnit) Henkilöstö (htv) Toimintatuotot Toimintakulut % % % Toimintalinjat 1. Varmistetaan, että asiakkaiden kanssa työskentelevät henkilöt ovat saaneet riittävän perehdytyksen ja koulutuksen palvelutuotteiden käytäntöön viemiseen. 2. Työskennellään henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseksi ja hyvien työolojen saavuttamiseksi. 3. Työskennellään säännöllisten, avointen ja toimivien yhteistyökäytäntöjen ylläpitämiseksi ja luomiseksi suhteessa asiakkaan sosiaaliseen verkostoon: omaisiin, työpaikkoihin, kuntiin, viranomaisiin ja muihin tahoihin. Vastataan esiin tuleviin palvelutarpeisiin. 4. Lisätään taloudellista ajattelua. Tavoitteet Tehdään henkilöstömitoitusselvitys (Huomioidaan laitoskuntoutus, avokuntoutus ja asiantuntijatehtävät) Tavoitetaso (mittarit) Selvitys tehtiin v. 2007, täydentyvä (Vrt laatusuositukset: 0,5 työntek./ asiakas Asiantuntijapalvelut Toiminta-ajatus: Kuntayhtymä ylläpitää, kehittää ja jakaa osaamista päihdekuntoutuksen erityiskysymyksissä. Näkymät vuoteen 2010 Palvelunkäyttäjät ja heidän läheisensä saavat kuntoutumisasioissa asiantuntevaa tukea ja apua erilaisin palveluratkaisuin. Vuonna 2007 toimintansa aloittanut Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikkö tutkii ja kehittää tarkoituksenmukaisia palveluratkaisuja. Työskentelemällä verkostomaisesti lähellä palveluntarvitsijain arkea kehitetään toimivia ja hyödyllisiä toimintamalleja tukemaan kuntayhtymän palveluyksikköä (palveluyksikköjä), kuntien henkilöstöä ja yksityisiä palveluntuottajia onnistumaan perustehtävässään. Alan palveluista luodaan osaamispääomaa ja kulttuuria, joka on organisoitu ja tuotettu tarpeita vastaavasti. Toimintalinjat 1. Asiantuntijapalvelujen ylläpidon ja kehittämisen edellytykset varmistetaan. 2. Kuntayhtymän kuntoutuspalvelujen tuottamisessa otetaan huomioon samat kehittämishaasteet kuin asiantuntijapalveluissakin. 3. Perhepalveluista kootaan toimiva palvelukokonaisuus. 4. Luodaan toiminnan ja sen vaikuttavuuden jatkuvan arvioinnin ja palautteen saamisen käytännöt.

8 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 7 Tavoitteet Tavoitteet Jäsenkuntien ja yhteistyötahojen kanssa selvitetään alueen asiantuntijapalveluiden tarpeet Tavoitetaso (mittarit) Toteutetaan yhdessä sovittuja asiantuntijapalveluita ja arvioidaan niitä yhdessä Asiantuntijapalveluiden rahoituspohja ja keskeiset yhteistyösuhteet varmistetaan. Varmistetaan Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikön pysyvä toiminta. Keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa on sovittu sitoutumisesta palvelujen tuottamisen ja kehittämisyksikön osalta. Sisäiset palveluprosessit on selkiytetty ja asiantuntijapalveluiden vastuu niissä on määritelty. Laatukäsikirjatyöskentely aloitetaan v Resurssit V Kehittämisyksikössä työskentelee vähintään kaksi henkilöä V Kehittämisyksikkö resurssoidaan tehtävien mukaisesti. Muunkin henkilökunnan kehittämistyölle turvataan resurssit ja mahdollisuudet V Kehittävä työote on huomioitu kaikissa toiminnoissa Kuntayhtymän henkilökunta Päihdepalveluiden laatusuositukset (STM 2002) sisältävät myös suosituksen päihdehuollon erityispalveluiden henkilöstömitoituksesta. Kuntoutuslaitoksen henkilöstömitoitus edellyttää 0,5 sosiaalitai terveydenhuollon koulutuksen saanutta työntekijää kuntoutettavaa asiakasta kohti. Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutustoiminta on järjestetty demokraattisen yhteisökuntoutuksen periaatteiden mukaisesti. Koko henkilöstö osallistuu yhteisön toimintaan ja näin ollen myös kuntoutustyöhön. Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa on työntekijöitä seuraavasti: Em. koulutus Ei em. koulutusta Ohjaajat 16 1 Sairaanhoitajat 6 Lääkäri 0,5 Lastenhoitaja 1 Yövalvojat 2 Kuntoutussihteeri 1 Yhteensä 23,5 4 Muut Johtaja 1, toimistosihteeri 1, keittäjät 3, siivooja 0,5, kiinteistötyöntekijät 2 Kuntayhtymällä on virkoja ja toimia täytettynä 35, täyttämättä on apulaisjohtajan virka ja laitosmiehen toimi (syksy 2007).

9 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 8 Hanketyöntekijät, päätoimiset Kehittäjä-perhetyöntekijä 1 (Ytyä perheeseen perhetyön kehittämishanke) Projektipäällikkö 1 (Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikkö) Kehittäjä-päihdetyöntekijä 1 (Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikkö) Lääkärin palvelut ostetaan ulkopuolelta, samoin taloushallinnon palveluita. Kuntayhtymä huolehtii henkilökuntansa lisä- ja jatkokoulutuksesta. Ammattitaidon korkea taso ja sen ylläpitäminen auttavat henkilökuntaa kestämään vaativissa tehtävissä. Koulutus- ja kehittämismyönteiseen työyhteisöön on helpompi rekrytoida uutta väkeä töihin. Rekrytoinnissa auttaa myös se, että palkkaus ja palkitsemisjärjestelmät ovat kunnossa. Henkilöstön tilaa kuvataan vuosittain toimintakertomuksen henkilöstötilinpäätös-osassa. Henkilökunnasta 6:lla on vähintään kahden vuoden terapia- tai erikoistumiskoulutus sosiaali- tai terveydenhuollon koulutuksen lisäksi. Työntekijöistä kahdeksan on ns. pitkässä terapia- ym. koulutuksessa. Lisäksi henkilökunnalla on meneillään omia henkilökohtaisia kehittymis- ja opiskeluhankkeita. Yksi ohjaaja suorittaa oppisopimuksella päihdetyön ammattitutkintoa, lastenhoitaja opiskelee oppisopimusteitse lähihoitajaksi ja yksi laitosmies valmistuu tammikuussa 2008 oppisopimuksen turvin kiinteistönhoitajaksi. Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkintoon tähtäävän oppisopimuskoulutuksen on aloittanut yksi ohjaaja. Opiskelijoiden ohjaus pidetään korkeatasoisena. 7. TALOUSARVIO 7.1. KÄYTTÖTALOUDEN TULOSLASKELMA TA 2008 TA 2007 TILINP.2006 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT KÄYTTÖKATE RAHOITUSKULUT VUOSIKATE POISTOT POISTOERON VÄHENNYS YLIJÄÄMÄ

10 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän investointiohjelma Kuntayhtymälle on aikaisemman historiansa ja tehtävänsä aikana kertynyt huomattava maaomaisuus, jota hyödynnetään talouden tukena ja investointien mahdollistajana. Metsätilojen puunmyynnistä saadut tulot tukevat käyttötaloutta, lähinnä kiinteistöjen korjaus- ja ylläpitotoimintaa. Kuntayhtymän toiminnan kannalta tarpeettomien metsä- ja peltotilojen myynnillä katetaan tarvittavia investointeja. Viime vuosina peruskorjausinvestoinnit on voitu toteuttaa jäsenkuntia rasittamatta. Kuntayhtymän perussopimus sisältää myös mahdollisuuden investointimaksuosuuksien kantamiseen jäsenkunnilta. Ajoittain voidaan joutua turvautumaan luototukseen. Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toimitilat ovat nykyiseen toimintaan riittävät. Kuntayhtymän tehtävien ja asiakasryhmien muutokset saattavat aiheuttaa investointitarpeita. Esimerkiksi liikuntaesteisten vaatimukset on nykyisellään huomioitu puutteellisesti. Lämpötalouden ja kunnallistekniikan järjestämisessä tulee olemaan jatkossa isoja haasteita. Järjestelmien kehittäminen tapahtuu yhteistyössä Lammin kunnan ja vastaavien toimijoiden kanssa. Mahdolliset avustukset hyödynnetään. 8. KÄSITTEET TOIMIELIN Päihdekuntoutuksen erityispalvelut Asiantuntijapalvelut SITOVUUS Talousarvio ja investoinnit ovat sitovia toimielinkohtaisesti ja nettomääräisinä (tavoite) LIITE : TALOUSARVIO v ( 5 s.) Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Mainiementie Lammi Puh: Fax:

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä www.mainiemikk.fi

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä www.mainiemikk.fi TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä www.mainiemikk.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kuntayhtymän

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös sosiaalialan tulevaisuuden turvaamiseksi

Valtioneuvoston periaatepäätös sosiaalialan tulevaisuuden turvaamiseksi Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2003:5 Valtioneuvoston periaatepäätös sosiaalialan tulevaisuuden turvaamiseksi SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2003 Periaatepäätöksen taustaa Valtioneuvosto

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 27.2.2014 2 Pta-liite 1 Yhtymähallitus 27.3.2014 19 Pta-liite 11 Yhtymäkokous 23.4.2014 6 Pta-liite 1 Sisältö 1 Toimintakertomus...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:6 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2533-5 (nid.) ISBN 978-952-00-2534-2 (PDF) Taitto:

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Esiselvitys seutukirjaston perustamisesta

Esiselvitys seutukirjaston perustamisesta 2011 Esiselvitys seutukirjaston perustamisesta Sisällysluettelo 1. Toimeksianto ja selvityksen toteutus 2. Selvityksen taustaa: Kirjastojen toimintaa ohjaavat säädökset, ohjelmat ja strategiat Säädökset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Valtuusto 20.6.2012 69 www.nurmijarvi.fi 2 Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen

Lisätiedot

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Kuntayhtymähallitus 27.11.2014 175 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 1 1.1 Yleistä 1 1.2 Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset 1 1.3 Strategian

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Jaana Simola (toim.) JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A175 * 2009 JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen

Ikäihmisten palvelujen Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisuja 2008:3 Ikäihmisten palvelujen laatusuositus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2525-0 (nid.) ISBN 978-952-00-2526-7

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti 1 (35) Kuntarakenneselvitys Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti Matti Setälä, kunnanjohtaja, Tammela, pj Juha Heino, yhtymäjohtaja,

Lisätiedot

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma Kohti avoimia työmarkkinoita Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma 2015 2017 Rohkeutta, osallisuutta ja yhteistyötä työllisyyden edistämiseen Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Hailuoto Muhos Ii Oulu Haukipudas Oulunsalo Kempele Tyrnävä Kiiminki Yli-Ii Liminka Ylikiiminki Lumijoki

Hailuoto Muhos Ii Oulu Haukipudas Oulunsalo Kempele Tyrnävä Kiiminki Yli-Ii Liminka Ylikiiminki Lumijoki Hailuoto Ii Haukipudas Kempele Kiiminki Liminka Lumijoki Muhos Oulu Oulunsalo Tyrnävä Yli-Ii Ylikiiminki 2 Projektityöryhmä Mikko Naarala, työryhmän puheenjohtaja, Oulun kaupunki Merja Halonen, projektipäällikkö,

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 TALOUSARVIO 2015

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 TALOUSARVIO 2015 0 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 TALOUSARVIO 2015 Yhtymäkokous 3.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 1.1. Taloudelliset reunaehdot vuoden 2015 suunnittelussa...

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014 Yhtymähallitus 7.12.2011 Yhtymävaltuusto 14.12.2011 1 1 Sisällysluettelo 2 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 4 3 SUUNNITTELUN PERUSTA...

Lisätiedot

Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102. Palvelutasosuunnitelma

Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102. Palvelutasosuunnitelma Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102 Palvelutasosuunnitelma vuosille 2013-2016 Sisällys 1 Alkusanat... 5 2 Toimintaympäristön kehityslinjoja... 5 2.1 Alueen väestön lukumäärä ja ikääntyminen... 5 2.2 Alueen

Lisätiedot

Sisällys. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014

Sisällys. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 Sisällys 1. Yleistä... 3 2. Jyväskylän tulosalue... 6 2.1. Hoitopalveluyksikkö... 6 2.2. Arviointi- ja kuntoutuspalveluyksikkö... 7 2.3. Palveluohjausyksikkö...

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 3 2 LAIT, LAATUSUOSITUKSET JA MUUT LINJAUKSET... 4 3 NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS...

1 JOHDANTO... 3 2 LAIT, LAATUSUOSITUKSET JA MUUT LINJAUKSET... 4 3 NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS... SALON KAUPUNGIN VANHUSPALVELUIDEN SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 2(31) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 LAIT, LAATUSUOSITUKSET JA MUUT LINJAUKSET... 4 3 NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS... 5 3.1

Lisätiedot

Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015

Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015 Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015 Turku Kaarina Raisio Parainen Kemiönsaari Sisällys 1. Lasten, nuorten ja perheiden muuttuvat palvelutarpeet

Lisätiedot

PALJONKO ON PALJON? Sosiaalipalvelujen talous ja vaikuttavuus

PALJONKO ON PALJON? Sosiaalipalvelujen talous ja vaikuttavuus PALJONKO ON PALJON? Sosiaalipalvelujen talous ja vaikuttavuus Esitutkimusraportti Merja Sinkkonen-Tolppi 2006 1 Sisällysluettelo 1. LÄHTÖKOHTIA...3 2. TUTKIMUSKUNNAT...5 3. SOSIAALIPALVELUJEN TALOUS JA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3 Anne Mustakangas-Mäkelä KUUROJEN JA KUUROSOKEIDEN PALVELUT JA SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUSTOIMINTA Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu

Lisätiedot

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015 Hämeen liitto Häme Region Häme Region Hyvä Häme en hyvinvointistrategia 2015 SOSIAALIKEHITYS OY Antti Pelto-Huikko Päivi Heinonen Juha Kaakinen Kannen kuva: Häme-markkinointi HYVÄ HÄME en hyvinvointistrategia

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Hämeen liiton julkaisu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PERHETYÖN TOIMINTASUUNNITELMA

EHKÄISEVÄN PERHETYÖN TOIMINTASUUNNITELMA EHKÄISEVÄN PERHETYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1. EHKÄISEVÄ PERHETYÖ PERUSPALVELUKESKUS OIVASSA 3 1.1. Visio ja toiminta-ajatus 3 1.2. Toimintaa ohjaava lainsäädäntö 3 1.3. Palvelut ja niiden tarve

Lisätiedot