HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ"

Transkriptio

1 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 0 YHTYMÄVALTUUSTO , LIITE 2 HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS (MISSIO) 1 2. KUNTAYHTYMÄN ARVOT 1 3. KUNTAYHTYMÄ 2012 (VISIO) 1 4. KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYSNÄKYMÄT Palvelujen tarvitsijat, palvelujen käyttäjät ja asiakkaat Kunnat Lainsäädäntö ja muu valtiollinen ohjaus Kansalaisyhteiskunnan haasteet Markkinat Työmarkkinat ja koulutus 3 5. KUNTAYHTYMÄN TOIMINTALINJAT (STRATEGIAT) 4 6. KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN TAVOITTEET Kuntayhtymä Kuntayhtymän palvelut Kuntoutuspalvelut Asiantuntijapalvelut Henkilökunta 7 7. TALOUSARVIO 7.1. Käyttötalouden tuloslaskelma Kuntayhtymän investointiohjelma 9 8. KÄSITTEET 9 LIITE. TALOUSARVIO v ( 5 s.) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus

2 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 1 1. KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS (MISSIO) Kuntayhtymä mahdollistaa omalta osaltaan ihmisten tarpeita vastaavien ja ajanmukaisten palvelujen saatavuuden toiminta-alueellaan. Kuntayhtymä tuottaa kunnille ja muille palvelujen tilaajille monipuolisia, tilauksia vastaavia, joustavia ja kustannuksiltaan kestäviä palveluratkaisuja koko toiminta-alueellaan. Perussopimus ( ) Toiminta-ajatus (2007) Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta niiden tarvitsemia päihdehuollon palveluja. Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää Mainiemen kuntoutumiskeskusta Lammilla ja tarpeen mukaan muita toimintayksiköitä. Kuntayhtymä on aktiivinen päihdetyön erityistason toimija. Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää ihmisille mahdollisuuksia hallita elämäänsä paremmin ja mahdollisimman itsenäisesti. Kuntayhtymä vaikuttaa tutkimuksen ja kehittämisen keinoin osaltaan toimialansa ja alueensa yhteistoimintaverkostojen ja palvelujärjestelmän toiminnan kehittymiseen. 2. KUNTAYHTYMÄN ARVOT Kuntayhtymän toimintayksikkö on Mainiemen kuntoutumiskeskus Lammilla. Siellä sijaitsee myös Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikkö, joka aloitti toimintansa Kuntayhtymä ottaa toimiessaan huomioon päihdehuoltolaki, päihdehuollon laatusuositukset (STM 2002) ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön. Päihdepalveluja toteutetaan asiakaslähtöisesti, asiakkaan omia ja hänen läheistensä voimavaroja vahvistaen ja tukien. Vuorovaikutus asiakkaan kanssa perustuu kunnioittavaan, empaattiseen ja asiakasta motivoivaan lähestymistapaan. Asiakassuhde perustuu luottamuksellisuuteen. Päihdekuntoutuksessa käytetään laajaan käytännön kokemukseen tai tieteelliseen näyttöön perustuvia kuntoutusmenetelmiä, jotka täyttävät myös eettiset kriteerit. Henkilöstön persoonallista, osaavaa ja kekseliästä työn tekemistä ja asiantuntemusta arvostetaan. Turvataan avoimet, luottavaiset ja uutta luovat yhteistyösuhteet omistajakuntiin ja muihin kumppaneihin. Toiminta on terveen taloudellista. Voimavaroja käytetään järkevästi kuntayhtymän tarkoitusta varten. 3. KUNTAYHTYMÄ 2012 (VISIO) Kuntayhtymällä on asiakkaiden ja tilaajakuntien tarpeista lähtevät maan kehittyneimmät kuntoutuspalvelut. Kuntayhtymä toimii alueellisesti monitasoista ja joustavaa yhteistyötä korostaen. Palvelujen uudistaminen tarpeiden kehittymistä vastaavasti on erottamaton osa työtämme. Omistajakunnat näkevät kuntayhtymän välttämättömäksi palvelujen tuottajaksi ja yhteistyökumppaniksi.

3 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 2 Kuntayhtymä on kehittämisyksikön roolissaan keskeinen kumppani valtakunnallisissakin kehittämishankkeissa. Kuntayhtymä antaa hyvän vastineen sijoitetuille rahoille ja muille voimavaroille. Palvelujen käyttäjien sekä yhteistyötahojen osallisuus ja kuulluksi tuleminen on arkipäivää. Kuntayhtymä on kiinnostava ja haluttu työpaikka. 4. KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYSNÄKYMÄT 4.1. Palvelujen tarvitsijat, palvelujen käyttäjät ja asiakkaat * päihteiden valikoimassa ja laadussa, käytön määrissä, käyttötavoissa, jakelutavoissa ja taloudellisissa olosuhteissa tapahtuu muutoksia, jotka on huomioitava palveluita toteutettaessa * toiminta-alueen väestön kasvun ja muiden väestöllisten ja sosiaalisten tekijöiden vuoksi palvelujen tarvitsijoiden määrä kasvaa myös tulevina vuosina * kansalaiset edellyttävät riittäviä ja laadukkaita palveluja. Asiakkaat ovat yhä tietoisempia alan kansainvälisistä virtauksista. Palvelut halutaan saada mutkattomasti silloin kuin tarvitaan ja ilman nöyryytystä ja virkavaltaisuutta * asiakkuus syntyy tuen tai avun tarpeen perusteella. Vanhat rajaukset päihdehuollon ja muiden palvelujen välillä häviävät * tunnistetaan uusia asiakkaita ja asiakasryhmiä, jotka tarvitsevat päihdehuollon kehittämiä psykososiaalisen tuen palveluja ja hyötyvät niistä sellaisinaan tai muokattuina Kunnat * kuntien mahdollisuudet rahoittaa palvelut vaihtelevat nopeastikin. Kunnat hakevat hyvää vastetta rahoilleen ja ovat kriittisiä kustannusten ja tulosten suhteen. Kunnat vertailevat / kilpailuttavat eri palvelujen tuottajia * kunnallisten palvelujen tuottamiseen haetaan uudenlaisia kunnan rajat ylittäviä yhteistoimintamahdollisuuksia, ennakoitavaa sopimuksellisuutta ja innovatiivisia ratkaisuja * kunnat odottavat joustavaa ja tarvittaessa nopeaa palvelua sovitettuna kunnallisen päätöksenteon vaatimuksiin * palvelujen tuottajien odotetaan sovittavan palvelunsa liittyviksi kunnan omaan palveluketjuun * kuntien kanssa rakennetaan kumppanuussuhteita ja pitkäjänteisiä kehittämislinjoja * strategiatyöskentely ja kehittämisyksikön toiminta ovat yhdensuuntaisia, kuntia ja niiden asukkaita palvelevia jatkumoja Kuntayhtymän jäsenkunnat (39 kpl) Asukasluku Akaa Anjalankoski Mänttä Asikkala Nastola Elimäki Orivesi Forssa Padasjoki Hattula Pirkkala Hauho Pälkäne Hausjärvi Renko Humppila Riihimäki Hämeenkoski Ruovesi Hämeenlinna Tammela

4 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 3 Janakkala Tampere Jokioinen Tuulos Juupajoki Valkeakosk Kalvola Vesilahti Kangasala Vilppula Kuhmalahti Ypäjä Kylmäkoski Kärkölä Lahti Yhteensä Lammi Lempäälä Loppi Jäsenkunnissa tiedossa olevat muutokset: Akaa eroamassa kuntayhtymästä Hauho, Hämeenlinna, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos selvittävät uuden kunnan perustamista. Vuosina kuntayhtymän palveluja ovat käyttäneet asiakaskohtaisin sopimuksin Artjärvi, Halikko, Heinola, Helsinki, Hollola, Hyvinkää, Hämeenkyrö, Järvenpää, Kuhmoinen, Kuru, Loimaa, Lohja, Loviisa, Mäntsälä, Naantali, Nokia, Orimattila, Perniö, Raahe, Salo, Savonlinna, Suomussalmi, Tammisaari, Turku, Tuusula, Urjala, Uusikaupunki, Vammala, Vantaa, Viiala, Virrat ja Ylöjärvi. (32 kuntaa) 4.3. Lainsäädäntö ja muu valtiollinen ohjaus * kunta- ja palvelurakenneuudistus haastaa sekä kunnat että kuntayhtymät järjestämään palvelut yhä paremmin. Eri palveluihin haetaan toimivia väestöpohjia. Järjestämisvastuita jaetaan uudelleen. * kilpailun laajentamista sosiaali- ja terveysalalla painotetaan * kansalaisten sosiaaliset perusoikeudet on otettava huomioon aiempaa vahvemmin; ihmis- ja perusoikeuksien merkitys on kasvussa * sosiaalialan osaamiskeskusten tavoitteena on vahvistaa erityispalvelujen järjestämistä, tuottamista ja sosiaalialan osaamista. Osaamiskeskukset koordinoivat kehitystyötä * Päihdekuntoutuksen keskusliitto ry., johon kuntayhtymäkin kuuluu, koordinoi maamme päihdekuntoutusta osaltaan, samoin Päihdehuollon valtakunnallinen yhteistyöryhmä (PÄIVYT), jonka jäsen em. keskusliitto on Kansalaisyhteiskunnan haasteet * kansalaiset edellyttävät suurempaa vaikutusmahdollisuutta palveluihinsa. Samoin vertaistukijärjestelmät ja kansalaisjärjestöt edellyttävät osallistumistaan päätöksentekoon * kolmannen sektorin järjestöt ja muut toimijat ovat yhä merkittävämpi yhteistyökumppani. Yleishyödylliset palveluntuottajat ovat yhtä aikaa yhteistyökumppaneita, kilpailijoita ja kuntien ja palveluja tarvitsevien vaihtoehtoja Markkinat * lisääntyvät kilpailutusvelvoitteet sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnassa muokkaavat palvelujen tuottamisen sisältöä ja toimintaympäristöjä yhä syvemmin markkinalähtöisiksi, mikä luo uusia ja uudenlaisia suhteita eri toimijoiden välille * palveluyrittäjät ja yritykset ovat kilpailijoita ja mahdollisia yhteistyökumppaneita sekä sopimushankkijoita

5 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Työmarkkinat ja koulutus * työvoiman saatavuus saattaa vaikeutua * toimialan koulutus saattaa olla riittämätöntä eikä aina vastaa riittävästi työelämän osaamisvaatimuksiin ja muutoksiin. 5. KUNTAYHTYMÄN TOIMINTALINJAT (STRATEGIAT) Seuraavat viisi toimintalinjaa tarkentavat kuntayhtymä 2012 näkymää: 1. Palvelujen käyttäjäksi tuen ja kuntoutuksen tarpeen perusteella * kuntayhtymän ja jäsenkuntien suhteet luodaan sellaisiksi, että palvelujen tuottaminen kuntien lukuun perustuu sopimuksiin (sopimusohjaus), joissa painotetaan ennakointia. * kuntayhtymä keskittyy erityisesti palveluihin, joita on tarkoituksenmukaista toteuttaa yhtä kuntaa laajemmalla väestöpohjalla palvelun osaamisvaatimusten ja/ tai pienen käyttäjäpohjan vuoksi 2. Yhdessä jäsenkuntien kanssa * kuntayhtymä tekee yhteistyötä jäsenkuntien kanssa paikallisesti, kunnittain, seudullisesti ja koko kuntayhtymän alueella. Kuntayhtymä huolehtii yhdessä jäsenkuntien kanssa toimivan palvelurakenteen ja tarjonnan kehittymisestä. 3. Osaavia palveluratkaisuja * palvelutoiminnan ytimenä on päihdekuntoutukseen liittyvien erityiskysymysten asiantuntemuksen ylläpito, kehittäminen ja jakaminen * kuntayhtymä keskittyy erityisesti - vaativan kokonaiskuntoutuksen ratkaisujen tuottamiseen ja kehittämiseen - konsultaatio- ja kehittämispalveluihin toimialallaan * palvelujen tuottamiseksi ja kehittämiseksi rakennetaan pitkäaikaisia yhteistyökumppanuuksia jäsenkuntiin, muihin toimijoihin, oppilaitoksiin ja yliopistoihin 4. Inhimilliset voimavarat avainkysymys Turvataan suunnitelmallisella työllä henkilöstön saatavuus, osaaminen ja hyvinvointi. 5. Tasapainoinen talous ja kestävät toimintaedellytykset Kuntayhtymän talouden tasapainottamiseksi suunnittelukauden aikana vahvistetaan: * kustannus- ja tuottavuustietoisuutta palvelujen tuottamisessa * palvelujen hinnoittelun oikeellisuutta ja vertailtavuutta * kuntayhtymän talouden pitkäjänteistä hallintaa

6 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 5 6. KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN TAVOITTEET 6.1. Kuntayhtymä Suomessa on tällä hetkellä kolme päihdehuollon kuntayhtymää (Hämeen, Itä-Suomen ja Uudenmaan), joihin maamme kunnista kuuluu noin kolmannes. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta niiden tarvitsemia päihdehuollon palveluja. Palveluja on pystytty viime vuosina tarjoamaan myös muille kuin jäsenkunnille. Kunnat voivat harkintansa mukaan hankkia päihdehuollon erityispalveluja kuntayhtymältä ja muilta palvelujen tuottajilta tai järjestää ne itse. Toimijoita on sekä terveydenhuollon että sosiaalitoimen sektoreilla. Tavoitteena on kuntayhtymän aseman vakiinnuttaminen kuntien määrittelemien palvelujen tuottajana. Tavoitteena on myös selkeä ja tarkoituksenmukainen työnjako toiminta-alueella ja maassa toimivien palveluntuottajien kesken. Työnjakoa ja yhteistyötä on kehittämässä mm. Päihdekuntoutuksen keskusliitto ry, jonka jäsen kuntayhtymä on. Tavoitteena on myös tarkoituksenmukainen jäsenkuntapohja kuntauudistukset huomioiden. Kuntauudistuksen myötä saattaa edessä olla myös päihdehuollon kuntayhtymien välisten rajojen tarkistaminen. Tavoitteet Kunta- ja palvelurakenneuudistuksien vaikutusten ennakointi ja kuntayhtymän toiminnan uudelleen arviointi ja suuntaaminen yhdessä kuntien kanssa Tavoitetaso (mittarit) Kuntayhtymän strategian uudistaminen ja perussopimuksen tarkistaminen ( ) 6.2. Kuntayhtymän palvelut Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä vastaa palveluiden tuottamisesta sekä toiminnan ohjaus- ja hallintopalveluista. Hallinnon tavoitteet Ajantasainen kuntayhtymän hallinto Tavoitetaso (mittarit) Sovitut ja aikataulutetut hankkeet sekä ajantasainen seuranta Kuntoutuspalvelut Päihdehuollon palvelut jaetaan peruspalveluihin ja erityispalveluihin. Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää erityispalveluita laitoskuntoutuksen ja avokuntoutuksen keinoin sekä toimia asiantuntijaorganisaationa. Palvelut Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa Näkymät vuoteen 2010: Kuntayhtymällä on sisällöltään monimuotoiset ja asiakkaiden tarpeisiin vastaavat, laadultaan riittävät ja määrältään kysynnän suhteen tasapainoiset kuntoutuspalvelut. Ne pitävät sisällään palvelutuotteet, jotka sekä kunnat, asiakkaat ja henkilökunta ovat sisäistäneet. Tavoitteet Tehdään demokraattisen yhteisökuntoutuksen arvopohja Tavoitetaso (mittarit) Jatkuvaa työtä, dokumentoidaan vaihe

7 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 6 Resurssit Paikkaluku Suoritteet (kunt.pv.) Käyttöaste Suoritteet (asiakkaiden lukumäärä) Suoritteet (avokäynnit) Henkilöstö (htv) Toimintatuotot Toimintakulut % % % Toimintalinjat 1. Varmistetaan, että asiakkaiden kanssa työskentelevät henkilöt ovat saaneet riittävän perehdytyksen ja koulutuksen palvelutuotteiden käytäntöön viemiseen. 2. Työskennellään henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseksi ja hyvien työolojen saavuttamiseksi. 3. Työskennellään säännöllisten, avointen ja toimivien yhteistyökäytäntöjen ylläpitämiseksi ja luomiseksi suhteessa asiakkaan sosiaaliseen verkostoon: omaisiin, työpaikkoihin, kuntiin, viranomaisiin ja muihin tahoihin. Vastataan esiin tuleviin palvelutarpeisiin. 4. Lisätään taloudellista ajattelua. Tavoitteet Tehdään henkilöstömitoitusselvitys (Huomioidaan laitoskuntoutus, avokuntoutus ja asiantuntijatehtävät) Tavoitetaso (mittarit) Selvitys tehtiin v. 2007, täydentyvä (Vrt laatusuositukset: 0,5 työntek./ asiakas Asiantuntijapalvelut Toiminta-ajatus: Kuntayhtymä ylläpitää, kehittää ja jakaa osaamista päihdekuntoutuksen erityiskysymyksissä. Näkymät vuoteen 2010 Palvelunkäyttäjät ja heidän läheisensä saavat kuntoutumisasioissa asiantuntevaa tukea ja apua erilaisin palveluratkaisuin. Vuonna 2007 toimintansa aloittanut Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikkö tutkii ja kehittää tarkoituksenmukaisia palveluratkaisuja. Työskentelemällä verkostomaisesti lähellä palveluntarvitsijain arkea kehitetään toimivia ja hyödyllisiä toimintamalleja tukemaan kuntayhtymän palveluyksikköä (palveluyksikköjä), kuntien henkilöstöä ja yksityisiä palveluntuottajia onnistumaan perustehtävässään. Alan palveluista luodaan osaamispääomaa ja kulttuuria, joka on organisoitu ja tuotettu tarpeita vastaavasti. Toimintalinjat 1. Asiantuntijapalvelujen ylläpidon ja kehittämisen edellytykset varmistetaan. 2. Kuntayhtymän kuntoutuspalvelujen tuottamisessa otetaan huomioon samat kehittämishaasteet kuin asiantuntijapalveluissakin. 3. Perhepalveluista kootaan toimiva palvelukokonaisuus. 4. Luodaan toiminnan ja sen vaikuttavuuden jatkuvan arvioinnin ja palautteen saamisen käytännöt.

8 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 7 Tavoitteet Tavoitteet Jäsenkuntien ja yhteistyötahojen kanssa selvitetään alueen asiantuntijapalveluiden tarpeet Tavoitetaso (mittarit) Toteutetaan yhdessä sovittuja asiantuntijapalveluita ja arvioidaan niitä yhdessä Asiantuntijapalveluiden rahoituspohja ja keskeiset yhteistyösuhteet varmistetaan. Varmistetaan Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikön pysyvä toiminta. Keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa on sovittu sitoutumisesta palvelujen tuottamisen ja kehittämisyksikön osalta. Sisäiset palveluprosessit on selkiytetty ja asiantuntijapalveluiden vastuu niissä on määritelty. Laatukäsikirjatyöskentely aloitetaan v Resurssit V Kehittämisyksikössä työskentelee vähintään kaksi henkilöä V Kehittämisyksikkö resurssoidaan tehtävien mukaisesti. Muunkin henkilökunnan kehittämistyölle turvataan resurssit ja mahdollisuudet V Kehittävä työote on huomioitu kaikissa toiminnoissa Kuntayhtymän henkilökunta Päihdepalveluiden laatusuositukset (STM 2002) sisältävät myös suosituksen päihdehuollon erityispalveluiden henkilöstömitoituksesta. Kuntoutuslaitoksen henkilöstömitoitus edellyttää 0,5 sosiaalitai terveydenhuollon koulutuksen saanutta työntekijää kuntoutettavaa asiakasta kohti. Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutustoiminta on järjestetty demokraattisen yhteisökuntoutuksen periaatteiden mukaisesti. Koko henkilöstö osallistuu yhteisön toimintaan ja näin ollen myös kuntoutustyöhön. Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa on työntekijöitä seuraavasti: Em. koulutus Ei em. koulutusta Ohjaajat 16 1 Sairaanhoitajat 6 Lääkäri 0,5 Lastenhoitaja 1 Yövalvojat 2 Kuntoutussihteeri 1 Yhteensä 23,5 4 Muut Johtaja 1, toimistosihteeri 1, keittäjät 3, siivooja 0,5, kiinteistötyöntekijät 2 Kuntayhtymällä on virkoja ja toimia täytettynä 35, täyttämättä on apulaisjohtajan virka ja laitosmiehen toimi (syksy 2007).

9 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 8 Hanketyöntekijät, päätoimiset Kehittäjä-perhetyöntekijä 1 (Ytyä perheeseen perhetyön kehittämishanke) Projektipäällikkö 1 (Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikkö) Kehittäjä-päihdetyöntekijä 1 (Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikkö) Lääkärin palvelut ostetaan ulkopuolelta, samoin taloushallinnon palveluita. Kuntayhtymä huolehtii henkilökuntansa lisä- ja jatkokoulutuksesta. Ammattitaidon korkea taso ja sen ylläpitäminen auttavat henkilökuntaa kestämään vaativissa tehtävissä. Koulutus- ja kehittämismyönteiseen työyhteisöön on helpompi rekrytoida uutta väkeä töihin. Rekrytoinnissa auttaa myös se, että palkkaus ja palkitsemisjärjestelmät ovat kunnossa. Henkilöstön tilaa kuvataan vuosittain toimintakertomuksen henkilöstötilinpäätös-osassa. Henkilökunnasta 6:lla on vähintään kahden vuoden terapia- tai erikoistumiskoulutus sosiaali- tai terveydenhuollon koulutuksen lisäksi. Työntekijöistä kahdeksan on ns. pitkässä terapia- ym. koulutuksessa. Lisäksi henkilökunnalla on meneillään omia henkilökohtaisia kehittymis- ja opiskeluhankkeita. Yksi ohjaaja suorittaa oppisopimuksella päihdetyön ammattitutkintoa, lastenhoitaja opiskelee oppisopimusteitse lähihoitajaksi ja yksi laitosmies valmistuu tammikuussa 2008 oppisopimuksen turvin kiinteistönhoitajaksi. Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkintoon tähtäävän oppisopimuskoulutuksen on aloittanut yksi ohjaaja. Opiskelijoiden ohjaus pidetään korkeatasoisena. 7. TALOUSARVIO 7.1. KÄYTTÖTALOUDEN TULOSLASKELMA TA 2008 TA 2007 TILINP.2006 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT KÄYTTÖKATE RAHOITUSKULUT VUOSIKATE POISTOT POISTOERON VÄHENNYS YLIJÄÄMÄ

10 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän investointiohjelma Kuntayhtymälle on aikaisemman historiansa ja tehtävänsä aikana kertynyt huomattava maaomaisuus, jota hyödynnetään talouden tukena ja investointien mahdollistajana. Metsätilojen puunmyynnistä saadut tulot tukevat käyttötaloutta, lähinnä kiinteistöjen korjaus- ja ylläpitotoimintaa. Kuntayhtymän toiminnan kannalta tarpeettomien metsä- ja peltotilojen myynnillä katetaan tarvittavia investointeja. Viime vuosina peruskorjausinvestoinnit on voitu toteuttaa jäsenkuntia rasittamatta. Kuntayhtymän perussopimus sisältää myös mahdollisuuden investointimaksuosuuksien kantamiseen jäsenkunnilta. Ajoittain voidaan joutua turvautumaan luototukseen. Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toimitilat ovat nykyiseen toimintaan riittävät. Kuntayhtymän tehtävien ja asiakasryhmien muutokset saattavat aiheuttaa investointitarpeita. Esimerkiksi liikuntaesteisten vaatimukset on nykyisellään huomioitu puutteellisesti. Lämpötalouden ja kunnallistekniikan järjestämisessä tulee olemaan jatkossa isoja haasteita. Järjestelmien kehittäminen tapahtuu yhteistyössä Lammin kunnan ja vastaavien toimijoiden kanssa. Mahdolliset avustukset hyödynnetään. 8. KÄSITTEET TOIMIELIN Päihdekuntoutuksen erityispalvelut Asiantuntijapalvelut SITOVUUS Talousarvio ja investoinnit ovat sitovia toimielinkohtaisesti ja nettomääräisinä (tavoite) LIITE : TALOUSARVIO v ( 5 s.) Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Mainiementie Lammi Puh: Fax:

KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta niiden tarvitsemia päihdehuollon palveluja Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää Mainiemen kuntoutumiskeskusta

Lisätiedot

Tuottavuuden tunnusluvut Eteva. Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo

Tuottavuuden tunnusluvut Eteva. Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo Tuottavuuden tunnusluvut Eteva Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo Eteva kuntayhtymä 47 omistajakuntaa 26 kunnan alueella 150 toimipaikkaa

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 6.11.2008 0 E S I T Y S L I S T A 2 / 2008. Mainiemen kuntoutumiskeskus, keittiörakennus, Lammi

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 6.11.2008 0 E S I T Y S L I S T A 2 / 2008. Mainiemen kuntoutumiskeskus, keittiörakennus, Lammi Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 6.11.2008 0 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄVALTUUSTO E S I T Y S L I S T A 2 / 2008 AIKA: Torstai 6.11.2008 klo 13 PAIKKA: Mainiemen kuntoutumiskeskus, keittiörakennus,

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 6.11.2008 0 P Ö Y T Ä K I R J A 2 / 2008. AIKA: Torstai 6.11.2008 klo 13 14.20

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 6.11.2008 0 P Ö Y T Ä K I R J A 2 / 2008. AIKA: Torstai 6.11.2008 klo 13 14.20 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 6.11.2008 0 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄVALTUUSTO P Ö Y T Ä K I R J A 2 / 2008 AIKA: Torstai 6.11.2008 klo 13 14.20 PAIKKA: Mainiemen kuntoutumiskeskus, keittiörakennus,

Lisätiedot

Kuntien kuuluminen tuomiokuntiin ja käräjäkuntiin sekä raastuvan- ja käräjäoikeuksiin 1900-luvulla

Kuntien kuuluminen tuomiokuntiin ja käräjäkuntiin sekä raastuvan- ja käräjäoikeuksiin 1900-luvulla Kuntien kuuluminen tuomiokuntiin ja käräjäkuntiin sekä raastuvan ja käräjäoikeuksiin 1900luvulla Arkistopiirin nykyisiin käräjäoikeuksiin kuuluvat kunnat ja muut kunnat, joiden arkistoa on HMA:ssa. Luettelossa

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 20.10.2010 0 P Ö Y T Ä K I R J A 2 / 2010. AIKA: Keskiviikko 20.10.2010 klo 13 14.05

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 20.10.2010 0 P Ö Y T Ä K I R J A 2 / 2010. AIKA: Keskiviikko 20.10.2010 klo 13 14.05 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 20.10.2010 0 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄVALTUUSTO P Ö Y T Ä K I R J A 2 / 2010 AIKA: Keskiviikko 20.10.2010 klo 13 14.05 PAIKKA: Mainiemen kuntoutumiskeskus,

Lisätiedot

PIKASSOS 10 v. Dialoginen paneeli SOSIAALIALAN KEHITTÄMISEN YDINILMIÖT. Juhlaseminaari 1.12.2011 Tampere-talo

PIKASSOS 10 v. Dialoginen paneeli SOSIAALIALAN KEHITTÄMISEN YDINILMIÖT. Juhlaseminaari 1.12.2011 Tampere-talo PIKASSOS 10 v. Dialoginen paneeli SOSIAALIALAN KEHITTÄMISEN YDINILMIÖT Juhlaseminaari 1.12.2011 Tampere-talo Puheenjohtajina erityissuunnittelija Seija Junno & kehittämispäällikkö Mervi Janhunen Sekä dialogisen

Lisätiedot

ATK-PÄIVÄT 2015. Esa Kärkäs 12.5.2015. Miten hoidetaan kolmen Sairaanhoitopiirin yhteinen tietopalvelu

ATK-PÄIVÄT 2015. Esa Kärkäs 12.5.2015. Miten hoidetaan kolmen Sairaanhoitopiirin yhteinen tietopalvelu ATK-PÄIVÄT 2015 Esa Kärkäs 12.5.2015 Miten hoidetaan kolmen Sairaanhoitopiirin yhteinen tietopalvelu Tarkoitus Harjoittaa kustannustehokasta ja kilpailukykyistä laboratoriotoimintaa sekä alan opetus- ja

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

1) Mainiemen kuntoutumiskeskuksen päihdeosaamisen, yhteisökuntoutuksen osaamisen ja verkostotyöosaamisen kehittäminen

1) Mainiemen kuntoutumiskeskuksen päihdeosaamisen, yhteisökuntoutuksen osaamisen ja verkostotyöosaamisen kehittäminen 1) Mainiemen kuntoutumiskeskuksen päihdeosaamisen, yhteisökuntoutuksen osaamisen ja verkostotyöosaamisen kehittäminen TAVOITTEESEEN pyritään kehittämällä kuntoutumiskeskuksen arviointiosaamista. Luodaan

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Välittäjä 2009 -hanke

Välittäjä 2009 -hanke Välittäjä 2009 -hanke Hankkeessa mukana: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Vaasan sairaanhoitopiiri Tampereen kaupunki Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Lahden kaupunki syksystä 2010 Hanketyötä ohjaavat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Sisä-Suomen verotoimiston esittely. Sidosryhmätapaaminen Sisä-Suomen verotoimisto 11.1.2012

Sisä-Suomen verotoimiston esittely. Sidosryhmätapaaminen Sisä-Suomen verotoimisto 11.1.2012 Sisä-Suomen veron esittely Sidosryhmätapaaminen Sisä-Suomen vero 11.1.2012 Verohallinto Verohallinnon toiminnot on organisoitu asiakasryhmittäin järjestäytyneisiin toimialoihin ja muihin valtakunnallisiin

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskus tiedottaa

Hämeen ELY-keskus tiedottaa HÄMEEN TYÖTTÖMYYDEN LASKU JATKUU HITAASTI Hämeen ELY-keskus tiedottaa Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien (Hämeen ELY-keskuksen toimialue) työ- ja elinkeinotoimistoissa oli helmikuun lopussa 22 436 työtöntä

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

7. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOI- MINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ 20

7. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOI- MINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ 20 HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS V. 2008 SISÄLLYS 1. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS 2 1. TIIVISTELMÄ 3 1.1 Historia 3 1.2 Toimintayksikkö 3 1.3 Yhteystiedot ja sijainti 3

Lisätiedot

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Omistajakuntien maantieteellinen pinta-ala: 9310 km2 (vrt. Uusimaa

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1367 1368 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Työministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2013. Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2013. Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo Pykälä Sivu 18 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 4 Pöytäkirjan tarkastus 20 5

Lisätiedot

Kirkonkirjojen mikrofilmit ja kortit, Suomen Sukututkimusseuran 29.10.2009 historiakirjojen jäljennösten mikrofilmit sekä voudintilien mikrofilmit

Kirkonkirjojen mikrofilmit ja kortit, Suomen Sukututkimusseuran 29.10.2009 historiakirjojen jäljennösten mikrofilmit sekä voudintilien mikrofilmit Kirkonkirjojen mikrofilmit ja kortit, Suomen Sukututkimusseuran 29.10.2009 historiakirjojen jäljennösten mikrofilmit sekä voudintilien mikrofilmit Kirjastoon on hankittu mahdollisimman täydellisinä Pirkanmaan

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Pendelöinti ja asuminen. Pekka Myrskylä torstaina 29.5.-08 klo 13.30-

Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Pendelöinti ja asuminen. Pekka Myrskylä torstaina 29.5.-08 klo 13.30- Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Pendelöinti ja asuminen Pekka Myrskylä torstaina 29.5.-08 klo 13.30- Pendelöivien osuus työllisistä 1960-2005* 1960 1970 1975 1980 1985 10,3 17,9 19,8 23,2

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus syyskuu 2015

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus syyskuu 2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2015 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus syyskuu 2015 Julkaisuvapaa 20.10.2015 kello 9.00 Työttömyys kasvoi Hämeessä, mutta maltillisemmin kuin maassa keskimäärin Kanta-

Lisätiedot

ASIA: Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimuksen hyväksyminen

ASIA: Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimuksen hyväksyminen M A 1 N 1 E M 1 KUNTOUTUMISKESKUS ASIA: Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimuksen hyväksyminen Hämeen päihdehuollon ky:n yhtymähallitus järjesti vuoden 2013 lopulla jäsenkuntien virkamiehille kokouksen,

Lisätiedot

Aika: Keskiviikko 15.12.2010 klo 11.30 13.15. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi Vääpelintalo

Aika: Keskiviikko 15.12.2010 klo 11.30 13.15. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi Vääpelintalo Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 15.12.2010 1. YHTYMÄHALLITUS VI/ 2010 P Ö Y T Ä K I R J A Aika: Keskiviikko 15.12.2010 klo 11.30 13.15 Paikka: Pykälä Sivu Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi Vääpelintalo

Lisätiedot

Kunta Perukirjoja Tietokannassa N =

Kunta Perukirjoja Tietokannassa N = 1 of 7 Hämeenlinnan maakunta-arkiston perukirjatietokanta Kunnat, niistä tuomiokuntiin jätetyt perukirjat sekä tallennustilanne tietokannassa. Hämeenlinnan maakunta-arkistoon luovutetuista perukirjoista

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 28 213 ENNAKKOTIETO VUODELTA 214 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 Julkaisuvapaa 24.7.2012 klo 9.00 Kesäkaudelle ominainen työttömyyden kasvu näkyi kesäkuussa Kanta- ja Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme syyskuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme syyskuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme syyskuu 2016 Päivitetty 25.10.2016/Sari Teimola Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2011 2016 30 000 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Julkaistavissa klo 09:00 TILANNEKATSAUS (ennakkotiedot) Lokakuu 2009 Tilannekatsaus:

Julkaistavissa klo 09:00 TILANNEKATSAUS (ennakkotiedot) Lokakuu 2009 Tilannekatsaus: Julkaistavissa 24.11.2009 klo 09:00 TILANNEKATSAUS (ennakkotiedot) Lokakuu 2009 Tilannekatsaus: www.te-keskus.fi/hame TYÖTTÖMYYS KASVOI EDELLEEN LOKAKUUSSA Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien (Hämeen TE-keskuksen

Lisätiedot

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1: :

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1: : Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1:20.000 1916 1932: (Timo Meriluoto) (Päivitetty 7.2.2015) [Huom! Luettelon lähtöoletuksena on, että MMH teki kaikista 1916 1924 laatimistaan pitäjänkartoista

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19.-21.3.2012 Helsinki-Tukholma-Helsinki, M/S Silja Serenade Hallitusneuvos Merja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä väestön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk 7/2015 1 Kokouskutsu Möteskallelse Päivämäärä Datum Klo Kl. 17:0 Paikka Plats Kuntala, kunnanhallituksen kokoushuone / Sockengården, kommunstyrelsens mötesrum Sipoossa Sibbo 18.11.2015 Pöytäkirja nähtävänä

Lisätiedot

Tam Iap.»...y... arkisto Saa/..L-2 O/:?.. D. n:o... Käsitelty:...J...20... $... Arkistomerkintä :...

Tam Iap.»...y... arkisto Saa/..L-2 O/:?.. D. n:o... Käsitelty:...J...20... $... Arkistomerkintä :... M A I N I E M 1 KUNTOUTUMISKESKUS ASIA: Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimuksen hyväksyminen Tam Iap.»...y... arkisto Saa/..L-2 O/:?.. D. n:o... Käsitelty:....J...20... $... Arkistomerkintä :...

Lisätiedot

Mäntän seudun terveydenhuoltoalue viiden vuoden opetukset

Mäntän seudun terveydenhuoltoalue viiden vuoden opetukset Mäntän seudun terveydenhuoltoalue viiden vuoden opetukset Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet yhteen sovitetut järjestämismallit 22.10.2007 Pirjo Penttilä KL,KM,TitM Mäntän seudun terveydenhuoltoalueen

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, I/2014

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, I/2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, I/2014 Pulaa hakijoista vain muutamassa ammattinimikkeessä Hämeen työ- ja elinkeinotoimistossa on helmikuussa tehty arvio

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISEN PALVELUSUUNNITTELUN KEHITTÄMINEN KUVAT PALVELUSUUNNITTELUSSA

ASIAKASLÄHTÖISEN PALVELUSUUNNITTELUN KEHITTÄMINEN KUVAT PALVELUSUUNNITTELUSSA ASIAKASLÄHTÖISEN PALVELUSUUNNITTELUN KEHITTÄMINEN KUVAT PALVELUSUUNNITTELUSSA Asiakkaan osallisuus kuntatoimijan näkökulmasta Miten vammaisen asiakkaan ääni kuuluu palveluissa? -työpaja 14.1.2013 Seinäjoki

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1443. Opetusministeriön asetus. arkistolaitoksen suoritteiden maksuista. Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 1443. Opetusministeriön asetus. arkistolaitoksen suoritteiden maksuista. Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1443 1445 SISÄLLYS N:o Sivu 1443 Opetusministeriön asetus arkistolaitoksen suoritteiden maksuista... 3989 1444 Opetusministeriön

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Rikosseuraamusasiakkaat yhteiskunnassa: Työ ja opiskelu -seminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Hallitusohjelma Tavoite ja sisältö pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuu 2013

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuu 2013 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2014 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuu 2013 Julkaisuvapaa 21.1.2014 kello 9.00 Teollisten työpaikkojen suuri määrä vähenee jatkuvasti ja tämä näkyy joulukuun

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o Valtioneuvoston asetus. N:o 1146

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o Valtioneuvoston asetus. N:o 1146 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 1146 1150 SISÄLLYS N:o Sivu 1146 Valtioneuvoston asetus Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta... 3565

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Sosiaalialan osaamisen ajankohtaispäivä Toimintaympäristö, tulevaisuus, haasteet Jukka Lindberg, tilaajajohtaja

Sosiaalialan osaamisen ajankohtaispäivä Toimintaympäristö, tulevaisuus, haasteet Jukka Lindberg, tilaajajohtaja Sosiaalialan osaamisen ajankohtaispäivä 17.5.2013 Toimintaympäristö, tulevaisuus, haasteet Jukka Lindberg, tilaajajohtaja Toimintaympäristön voimavaroja Lähes kaikilla hyvinvoinnin (sosiaalisen koheesion)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Kirkonkirjojen, voudintilien sekä historiakirjojen jäljennösten mikrofilmejä ja mikrokortteja Tampereen kaupunginkirjaston kokoelmissa

Kirkonkirjojen, voudintilien sekä historiakirjojen jäljennösten mikrofilmejä ja mikrokortteja Tampereen kaupunginkirjaston kokoelmissa Kirkonkirjojen, voudintilien sekä historiakirjojen jäljennösten mikrofilmejä ja mikrokortteja Tampereen kaupunginkirjaston kokoelmissa Tämä luettelo sisältää Kirkonkirjojen mikrofilmit ja kortit Suomen

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012 TEM ja työelämän laatu Antti Närhinen Antti Närhinen 30.3.2012 1 Esitykseni TEM ja työelämän laatu eli TYLA kavereiden kesken Mitä tarkoittamme? Miten palvelemme? Hallitusohjelma

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 2005 Mainiemen kuntoutumiskeskus Lammi 1 HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYS Yleiskatsaus... 1 Perustietoa

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 2003 Mainiemen kuntoutumiskeskus Lammi HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYS Yleiskatsaus...3 Perustietoa

Lisätiedot

Kilpailuttaminen: retoriikkaa vai realiteetti? Markku Salo, YTT Toiminnanjohtaja Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö

Kilpailuttaminen: retoriikkaa vai realiteetti? Markku Salo, YTT Toiminnanjohtaja Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö Kilpailuttaminen: retoriikkaa vai realiteetti? Markku Salo, YTT Toiminnanjohtaja Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö Kuinka nähdä metsä puilta? Jos hankinnat ovat puita, missä on kilpailuttamisen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Espoo Kouvola Oulu Tampere Turku Kuntien Tiera Oy Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1 Hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätös 2010 1 HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS V. 2010 SISÄLLYS Kuntayhtymän johtajan katsaus 2 1. TIIVISTELMÄ 3 2. KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA 4 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

1. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS 2 2. KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS

1. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS 2 2. KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS V. 2009 SISÄLLYS 1. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS 2 1. TIIVISTELMÄ 3 1.1 Historia 3 1.2 Toimintayksikkö 3 1.3 Yhteystiedot ja sijainti 3

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

TE-palvelut. aina saatavilla

TE-palvelut. aina saatavilla TE-palvelut aina saatavilla z TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista Työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot) Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus (TE-aspa)

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke POHJANMAA- HANKE 2005-2014 Kehitämme uutta vaikuttavaa mielenterveys-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan Anne Koskela Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

KUVA 1. Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskusalueella vuosina 2006-2011

KUVA 1. Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskusalueella vuosina 2006-2011 TYÖTTÖMYYDEN LASKU HIDASTUI HIEMAN JOULUKUUSSA Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien työ- ja elinkeinotoimistoissa oli joulukuun lopussa 19 286 työtöntä työnhakijaa, mikä on 2 014 vähemmän (-9,5 %) kuin vuosi

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 176 N:o 22 Liite 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus ERP (MHz) (kw) AAVASAKSA 87,9 10 AAVASAKSA AAVASAKSA

Lisätiedot

Hiihtomuseon auditorio Anjariitta Carlson

Hiihtomuseon auditorio Anjariitta Carlson Hiihtomuseon auditorio 6.5.2013 Anjariitta Carlson Yhteistoimintasopimuksen (2013-2016) tarkoitus: kehittää kunnallisia sivistyspalveluita yhteistyössä, ennakoiden ja osaamisresurssia jakamalla yhteneväisen

Lisätiedot

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan ELY-keskus on laatinut katsauksen alueensa kuntien kuljetuskustannuksiin. Pirkanmaan kunnat käyttivät henkilökuljetuspalvelujen

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUS- TA (MYP) KANTA-HÄMEESSÄ

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUS- TA (MYP) KANTA-HÄMEESSÄ YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUS- TA (MYP) KANTA-HÄMEESSÄ 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (MYP)

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Jäsenkunnat. Forssa 17870 Humppila 2537 Jokioinen 5767 Tammela 6617 Ypäjä 2630. Väkiluku 35421

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Jäsenkunnat. Forssa 17870 Humppila 2537 Jokioinen 5767 Tammela 6617 Ypäjä 2630. Väkiluku 35421 Jäsenkunnat Forssa 17870 Humppila 2537 Jokioinen 5767 Tammela 6617 Ypäjä 2630 Väkiluku 35421 Seudullinen terveydenhuolto n. 580 työntekijää käyttötalous 57,7 milj. toimipisteet 5 kunnassa hajautetut lähipalvelut

Lisätiedot

Sote-uudistuksen alueellinen valmistelu Keskinen sote-alue ja tuotantovastuualueet

Sote-uudistuksen alueellinen valmistelu Keskinen sote-alue ja tuotantovastuualueet Sote-uudistuksen alueellinen valmistelu Keskinen sote-alue ja tuotantovastuualueet Sairaanhoitopiirien neuvottelutilaisuus 4.2.2015 HUS:ssa Sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016 Pirkanmaa Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi vuonna 2013. Yli yhdeksän

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Torjutaanko sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamisella syrjäytymistä

Torjutaanko sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamisella syrjäytymistä Torjutaanko sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamisella syrjäytymistä Päijät-Hämeen sosiaalipoliittinen foorumi 6.5.2010 Reijo Väärälä 6.5.2010 Kokemukset muualta Britannia, Saksa, Hollanti, Ruotsi Kilpailu

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Eskoon strategia 2016 2025 ja tulevaisuuden uudistukset. Seinäjoki, Frami 22.2.2016 Jouni Nummi, kuntayhtymän johtaja

Eskoon strategia 2016 2025 ja tulevaisuuden uudistukset. Seinäjoki, Frami 22.2.2016 Jouni Nummi, kuntayhtymän johtaja 1 Eskoon strategia 2016 2025 ja tulevaisuuden uudistukset Seinäjoki, Frami 22.2.2016 Jouni Nummi, kuntayhtymän johtaja 2 Eskoon toiminta-ajatus Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on sosiaalihuollon

Lisätiedot

Pelastuslaitos 2020 1 26.11.2012

Pelastuslaitos 2020 1 26.11.2012 Pelastuslaitos 2020 1 26.11.2012 Strateginen kenttä Johdon forum Ministeriövalmistelu - läänit Yhteistoiminnallinen valmistelu Pelastusaluevalmistelu (pelastusjohtajien kokous) Palvalutasopäätökset Kuntastrategiat

Lisätiedot

Pirkanmaan TE-toimiston koko alueen työttömien osuus työvoimasta oli 12,7 %, joka oli edelleen korkeampi kuin koko maan työttömyysaste 11,2 %.

Pirkanmaan TE-toimiston koko alueen työttömien osuus työvoimasta oli 12,7 %, joka oli edelleen korkeampi kuin koko maan työttömyysaste 11,2 %. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 26.2.2013 Tilannekatsaus 31.1.2013 alue: Pirkanmaan kunnat Työttömyys kasvoi Pirkanmaan TE-toimiston koko alueella oli tammikuun 2013 viimeisenä päivänä 30524

Lisätiedot