HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ"

Transkriptio

1 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 0 YHTYMÄVALTUUSTO , LIITE 2 HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS (MISSIO) 1 2. KUNTAYHTYMÄN ARVOT 1 3. KUNTAYHTYMÄ 2012 (VISIO) 1 4. KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYSNÄKYMÄT Palvelujen tarvitsijat, palvelujen käyttäjät ja asiakkaat Kunnat Lainsäädäntö ja muu valtiollinen ohjaus Kansalaisyhteiskunnan haasteet Markkinat Työmarkkinat ja koulutus 3 5. KUNTAYHTYMÄN TOIMINTALINJAT (STRATEGIAT) 4 6. KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN TAVOITTEET Kuntayhtymä Kuntayhtymän palvelut Kuntoutuspalvelut Asiantuntijapalvelut Henkilökunta 7 7. TALOUSARVIO 7.1. Käyttötalouden tuloslaskelma Kuntayhtymän investointiohjelma 9 8. KÄSITTEET 9 LIITE. TALOUSARVIO v ( 5 s.) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus

2 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 1 1. KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS (MISSIO) Kuntayhtymä mahdollistaa omalta osaltaan ihmisten tarpeita vastaavien ja ajanmukaisten palvelujen saatavuuden toiminta-alueellaan. Kuntayhtymä tuottaa kunnille ja muille palvelujen tilaajille monipuolisia, tilauksia vastaavia, joustavia ja kustannuksiltaan kestäviä palveluratkaisuja koko toiminta-alueellaan. Perussopimus ( ) Toiminta-ajatus (2007) Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta niiden tarvitsemia päihdehuollon palveluja. Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää Mainiemen kuntoutumiskeskusta Lammilla ja tarpeen mukaan muita toimintayksiköitä. Kuntayhtymä on aktiivinen päihdetyön erityistason toimija. Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää ihmisille mahdollisuuksia hallita elämäänsä paremmin ja mahdollisimman itsenäisesti. Kuntayhtymä vaikuttaa tutkimuksen ja kehittämisen keinoin osaltaan toimialansa ja alueensa yhteistoimintaverkostojen ja palvelujärjestelmän toiminnan kehittymiseen. 2. KUNTAYHTYMÄN ARVOT Kuntayhtymän toimintayksikkö on Mainiemen kuntoutumiskeskus Lammilla. Siellä sijaitsee myös Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikkö, joka aloitti toimintansa Kuntayhtymä ottaa toimiessaan huomioon päihdehuoltolaki, päihdehuollon laatusuositukset (STM 2002) ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön. Päihdepalveluja toteutetaan asiakaslähtöisesti, asiakkaan omia ja hänen läheistensä voimavaroja vahvistaen ja tukien. Vuorovaikutus asiakkaan kanssa perustuu kunnioittavaan, empaattiseen ja asiakasta motivoivaan lähestymistapaan. Asiakassuhde perustuu luottamuksellisuuteen. Päihdekuntoutuksessa käytetään laajaan käytännön kokemukseen tai tieteelliseen näyttöön perustuvia kuntoutusmenetelmiä, jotka täyttävät myös eettiset kriteerit. Henkilöstön persoonallista, osaavaa ja kekseliästä työn tekemistä ja asiantuntemusta arvostetaan. Turvataan avoimet, luottavaiset ja uutta luovat yhteistyösuhteet omistajakuntiin ja muihin kumppaneihin. Toiminta on terveen taloudellista. Voimavaroja käytetään järkevästi kuntayhtymän tarkoitusta varten. 3. KUNTAYHTYMÄ 2012 (VISIO) Kuntayhtymällä on asiakkaiden ja tilaajakuntien tarpeista lähtevät maan kehittyneimmät kuntoutuspalvelut. Kuntayhtymä toimii alueellisesti monitasoista ja joustavaa yhteistyötä korostaen. Palvelujen uudistaminen tarpeiden kehittymistä vastaavasti on erottamaton osa työtämme. Omistajakunnat näkevät kuntayhtymän välttämättömäksi palvelujen tuottajaksi ja yhteistyökumppaniksi.

3 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 2 Kuntayhtymä on kehittämisyksikön roolissaan keskeinen kumppani valtakunnallisissakin kehittämishankkeissa. Kuntayhtymä antaa hyvän vastineen sijoitetuille rahoille ja muille voimavaroille. Palvelujen käyttäjien sekä yhteistyötahojen osallisuus ja kuulluksi tuleminen on arkipäivää. Kuntayhtymä on kiinnostava ja haluttu työpaikka. 4. KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYSNÄKYMÄT 4.1. Palvelujen tarvitsijat, palvelujen käyttäjät ja asiakkaat * päihteiden valikoimassa ja laadussa, käytön määrissä, käyttötavoissa, jakelutavoissa ja taloudellisissa olosuhteissa tapahtuu muutoksia, jotka on huomioitava palveluita toteutettaessa * toiminta-alueen väestön kasvun ja muiden väestöllisten ja sosiaalisten tekijöiden vuoksi palvelujen tarvitsijoiden määrä kasvaa myös tulevina vuosina * kansalaiset edellyttävät riittäviä ja laadukkaita palveluja. Asiakkaat ovat yhä tietoisempia alan kansainvälisistä virtauksista. Palvelut halutaan saada mutkattomasti silloin kuin tarvitaan ja ilman nöyryytystä ja virkavaltaisuutta * asiakkuus syntyy tuen tai avun tarpeen perusteella. Vanhat rajaukset päihdehuollon ja muiden palvelujen välillä häviävät * tunnistetaan uusia asiakkaita ja asiakasryhmiä, jotka tarvitsevat päihdehuollon kehittämiä psykososiaalisen tuen palveluja ja hyötyvät niistä sellaisinaan tai muokattuina Kunnat * kuntien mahdollisuudet rahoittaa palvelut vaihtelevat nopeastikin. Kunnat hakevat hyvää vastetta rahoilleen ja ovat kriittisiä kustannusten ja tulosten suhteen. Kunnat vertailevat / kilpailuttavat eri palvelujen tuottajia * kunnallisten palvelujen tuottamiseen haetaan uudenlaisia kunnan rajat ylittäviä yhteistoimintamahdollisuuksia, ennakoitavaa sopimuksellisuutta ja innovatiivisia ratkaisuja * kunnat odottavat joustavaa ja tarvittaessa nopeaa palvelua sovitettuna kunnallisen päätöksenteon vaatimuksiin * palvelujen tuottajien odotetaan sovittavan palvelunsa liittyviksi kunnan omaan palveluketjuun * kuntien kanssa rakennetaan kumppanuussuhteita ja pitkäjänteisiä kehittämislinjoja * strategiatyöskentely ja kehittämisyksikön toiminta ovat yhdensuuntaisia, kuntia ja niiden asukkaita palvelevia jatkumoja Kuntayhtymän jäsenkunnat (39 kpl) Asukasluku Akaa Anjalankoski Mänttä Asikkala Nastola Elimäki Orivesi Forssa Padasjoki Hattula Pirkkala Hauho Pälkäne Hausjärvi Renko Humppila Riihimäki Hämeenkoski Ruovesi Hämeenlinna Tammela

4 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 3 Janakkala Tampere Jokioinen Tuulos Juupajoki Valkeakosk Kalvola Vesilahti Kangasala Vilppula Kuhmalahti Ypäjä Kylmäkoski Kärkölä Lahti Yhteensä Lammi Lempäälä Loppi Jäsenkunnissa tiedossa olevat muutokset: Akaa eroamassa kuntayhtymästä Hauho, Hämeenlinna, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos selvittävät uuden kunnan perustamista. Vuosina kuntayhtymän palveluja ovat käyttäneet asiakaskohtaisin sopimuksin Artjärvi, Halikko, Heinola, Helsinki, Hollola, Hyvinkää, Hämeenkyrö, Järvenpää, Kuhmoinen, Kuru, Loimaa, Lohja, Loviisa, Mäntsälä, Naantali, Nokia, Orimattila, Perniö, Raahe, Salo, Savonlinna, Suomussalmi, Tammisaari, Turku, Tuusula, Urjala, Uusikaupunki, Vammala, Vantaa, Viiala, Virrat ja Ylöjärvi. (32 kuntaa) 4.3. Lainsäädäntö ja muu valtiollinen ohjaus * kunta- ja palvelurakenneuudistus haastaa sekä kunnat että kuntayhtymät järjestämään palvelut yhä paremmin. Eri palveluihin haetaan toimivia väestöpohjia. Järjestämisvastuita jaetaan uudelleen. * kilpailun laajentamista sosiaali- ja terveysalalla painotetaan * kansalaisten sosiaaliset perusoikeudet on otettava huomioon aiempaa vahvemmin; ihmis- ja perusoikeuksien merkitys on kasvussa * sosiaalialan osaamiskeskusten tavoitteena on vahvistaa erityispalvelujen järjestämistä, tuottamista ja sosiaalialan osaamista. Osaamiskeskukset koordinoivat kehitystyötä * Päihdekuntoutuksen keskusliitto ry., johon kuntayhtymäkin kuuluu, koordinoi maamme päihdekuntoutusta osaltaan, samoin Päihdehuollon valtakunnallinen yhteistyöryhmä (PÄIVYT), jonka jäsen em. keskusliitto on Kansalaisyhteiskunnan haasteet * kansalaiset edellyttävät suurempaa vaikutusmahdollisuutta palveluihinsa. Samoin vertaistukijärjestelmät ja kansalaisjärjestöt edellyttävät osallistumistaan päätöksentekoon * kolmannen sektorin järjestöt ja muut toimijat ovat yhä merkittävämpi yhteistyökumppani. Yleishyödylliset palveluntuottajat ovat yhtä aikaa yhteistyökumppaneita, kilpailijoita ja kuntien ja palveluja tarvitsevien vaihtoehtoja Markkinat * lisääntyvät kilpailutusvelvoitteet sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnassa muokkaavat palvelujen tuottamisen sisältöä ja toimintaympäristöjä yhä syvemmin markkinalähtöisiksi, mikä luo uusia ja uudenlaisia suhteita eri toimijoiden välille * palveluyrittäjät ja yritykset ovat kilpailijoita ja mahdollisia yhteistyökumppaneita sekä sopimushankkijoita

5 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Työmarkkinat ja koulutus * työvoiman saatavuus saattaa vaikeutua * toimialan koulutus saattaa olla riittämätöntä eikä aina vastaa riittävästi työelämän osaamisvaatimuksiin ja muutoksiin. 5. KUNTAYHTYMÄN TOIMINTALINJAT (STRATEGIAT) Seuraavat viisi toimintalinjaa tarkentavat kuntayhtymä 2012 näkymää: 1. Palvelujen käyttäjäksi tuen ja kuntoutuksen tarpeen perusteella * kuntayhtymän ja jäsenkuntien suhteet luodaan sellaisiksi, että palvelujen tuottaminen kuntien lukuun perustuu sopimuksiin (sopimusohjaus), joissa painotetaan ennakointia. * kuntayhtymä keskittyy erityisesti palveluihin, joita on tarkoituksenmukaista toteuttaa yhtä kuntaa laajemmalla väestöpohjalla palvelun osaamisvaatimusten ja/ tai pienen käyttäjäpohjan vuoksi 2. Yhdessä jäsenkuntien kanssa * kuntayhtymä tekee yhteistyötä jäsenkuntien kanssa paikallisesti, kunnittain, seudullisesti ja koko kuntayhtymän alueella. Kuntayhtymä huolehtii yhdessä jäsenkuntien kanssa toimivan palvelurakenteen ja tarjonnan kehittymisestä. 3. Osaavia palveluratkaisuja * palvelutoiminnan ytimenä on päihdekuntoutukseen liittyvien erityiskysymysten asiantuntemuksen ylläpito, kehittäminen ja jakaminen * kuntayhtymä keskittyy erityisesti - vaativan kokonaiskuntoutuksen ratkaisujen tuottamiseen ja kehittämiseen - konsultaatio- ja kehittämispalveluihin toimialallaan * palvelujen tuottamiseksi ja kehittämiseksi rakennetaan pitkäaikaisia yhteistyökumppanuuksia jäsenkuntiin, muihin toimijoihin, oppilaitoksiin ja yliopistoihin 4. Inhimilliset voimavarat avainkysymys Turvataan suunnitelmallisella työllä henkilöstön saatavuus, osaaminen ja hyvinvointi. 5. Tasapainoinen talous ja kestävät toimintaedellytykset Kuntayhtymän talouden tasapainottamiseksi suunnittelukauden aikana vahvistetaan: * kustannus- ja tuottavuustietoisuutta palvelujen tuottamisessa * palvelujen hinnoittelun oikeellisuutta ja vertailtavuutta * kuntayhtymän talouden pitkäjänteistä hallintaa

6 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 5 6. KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN TAVOITTEET 6.1. Kuntayhtymä Suomessa on tällä hetkellä kolme päihdehuollon kuntayhtymää (Hämeen, Itä-Suomen ja Uudenmaan), joihin maamme kunnista kuuluu noin kolmannes. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta niiden tarvitsemia päihdehuollon palveluja. Palveluja on pystytty viime vuosina tarjoamaan myös muille kuin jäsenkunnille. Kunnat voivat harkintansa mukaan hankkia päihdehuollon erityispalveluja kuntayhtymältä ja muilta palvelujen tuottajilta tai järjestää ne itse. Toimijoita on sekä terveydenhuollon että sosiaalitoimen sektoreilla. Tavoitteena on kuntayhtymän aseman vakiinnuttaminen kuntien määrittelemien palvelujen tuottajana. Tavoitteena on myös selkeä ja tarkoituksenmukainen työnjako toiminta-alueella ja maassa toimivien palveluntuottajien kesken. Työnjakoa ja yhteistyötä on kehittämässä mm. Päihdekuntoutuksen keskusliitto ry, jonka jäsen kuntayhtymä on. Tavoitteena on myös tarkoituksenmukainen jäsenkuntapohja kuntauudistukset huomioiden. Kuntauudistuksen myötä saattaa edessä olla myös päihdehuollon kuntayhtymien välisten rajojen tarkistaminen. Tavoitteet Kunta- ja palvelurakenneuudistuksien vaikutusten ennakointi ja kuntayhtymän toiminnan uudelleen arviointi ja suuntaaminen yhdessä kuntien kanssa Tavoitetaso (mittarit) Kuntayhtymän strategian uudistaminen ja perussopimuksen tarkistaminen ( ) 6.2. Kuntayhtymän palvelut Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä vastaa palveluiden tuottamisesta sekä toiminnan ohjaus- ja hallintopalveluista. Hallinnon tavoitteet Ajantasainen kuntayhtymän hallinto Tavoitetaso (mittarit) Sovitut ja aikataulutetut hankkeet sekä ajantasainen seuranta Kuntoutuspalvelut Päihdehuollon palvelut jaetaan peruspalveluihin ja erityispalveluihin. Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää erityispalveluita laitoskuntoutuksen ja avokuntoutuksen keinoin sekä toimia asiantuntijaorganisaationa. Palvelut Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa Näkymät vuoteen 2010: Kuntayhtymällä on sisällöltään monimuotoiset ja asiakkaiden tarpeisiin vastaavat, laadultaan riittävät ja määrältään kysynnän suhteen tasapainoiset kuntoutuspalvelut. Ne pitävät sisällään palvelutuotteet, jotka sekä kunnat, asiakkaat ja henkilökunta ovat sisäistäneet. Tavoitteet Tehdään demokraattisen yhteisökuntoutuksen arvopohja Tavoitetaso (mittarit) Jatkuvaa työtä, dokumentoidaan vaihe

7 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 6 Resurssit Paikkaluku Suoritteet (kunt.pv.) Käyttöaste Suoritteet (asiakkaiden lukumäärä) Suoritteet (avokäynnit) Henkilöstö (htv) Toimintatuotot Toimintakulut % % % Toimintalinjat 1. Varmistetaan, että asiakkaiden kanssa työskentelevät henkilöt ovat saaneet riittävän perehdytyksen ja koulutuksen palvelutuotteiden käytäntöön viemiseen. 2. Työskennellään henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseksi ja hyvien työolojen saavuttamiseksi. 3. Työskennellään säännöllisten, avointen ja toimivien yhteistyökäytäntöjen ylläpitämiseksi ja luomiseksi suhteessa asiakkaan sosiaaliseen verkostoon: omaisiin, työpaikkoihin, kuntiin, viranomaisiin ja muihin tahoihin. Vastataan esiin tuleviin palvelutarpeisiin. 4. Lisätään taloudellista ajattelua. Tavoitteet Tehdään henkilöstömitoitusselvitys (Huomioidaan laitoskuntoutus, avokuntoutus ja asiantuntijatehtävät) Tavoitetaso (mittarit) Selvitys tehtiin v. 2007, täydentyvä (Vrt laatusuositukset: 0,5 työntek./ asiakas Asiantuntijapalvelut Toiminta-ajatus: Kuntayhtymä ylläpitää, kehittää ja jakaa osaamista päihdekuntoutuksen erityiskysymyksissä. Näkymät vuoteen 2010 Palvelunkäyttäjät ja heidän läheisensä saavat kuntoutumisasioissa asiantuntevaa tukea ja apua erilaisin palveluratkaisuin. Vuonna 2007 toimintansa aloittanut Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikkö tutkii ja kehittää tarkoituksenmukaisia palveluratkaisuja. Työskentelemällä verkostomaisesti lähellä palveluntarvitsijain arkea kehitetään toimivia ja hyödyllisiä toimintamalleja tukemaan kuntayhtymän palveluyksikköä (palveluyksikköjä), kuntien henkilöstöä ja yksityisiä palveluntuottajia onnistumaan perustehtävässään. Alan palveluista luodaan osaamispääomaa ja kulttuuria, joka on organisoitu ja tuotettu tarpeita vastaavasti. Toimintalinjat 1. Asiantuntijapalvelujen ylläpidon ja kehittämisen edellytykset varmistetaan. 2. Kuntayhtymän kuntoutuspalvelujen tuottamisessa otetaan huomioon samat kehittämishaasteet kuin asiantuntijapalveluissakin. 3. Perhepalveluista kootaan toimiva palvelukokonaisuus. 4. Luodaan toiminnan ja sen vaikuttavuuden jatkuvan arvioinnin ja palautteen saamisen käytännöt.

8 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 7 Tavoitteet Tavoitteet Jäsenkuntien ja yhteistyötahojen kanssa selvitetään alueen asiantuntijapalveluiden tarpeet Tavoitetaso (mittarit) Toteutetaan yhdessä sovittuja asiantuntijapalveluita ja arvioidaan niitä yhdessä Asiantuntijapalveluiden rahoituspohja ja keskeiset yhteistyösuhteet varmistetaan. Varmistetaan Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikön pysyvä toiminta. Keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa on sovittu sitoutumisesta palvelujen tuottamisen ja kehittämisyksikön osalta. Sisäiset palveluprosessit on selkiytetty ja asiantuntijapalveluiden vastuu niissä on määritelty. Laatukäsikirjatyöskentely aloitetaan v Resurssit V Kehittämisyksikössä työskentelee vähintään kaksi henkilöä V Kehittämisyksikkö resurssoidaan tehtävien mukaisesti. Muunkin henkilökunnan kehittämistyölle turvataan resurssit ja mahdollisuudet V Kehittävä työote on huomioitu kaikissa toiminnoissa Kuntayhtymän henkilökunta Päihdepalveluiden laatusuositukset (STM 2002) sisältävät myös suosituksen päihdehuollon erityispalveluiden henkilöstömitoituksesta. Kuntoutuslaitoksen henkilöstömitoitus edellyttää 0,5 sosiaalitai terveydenhuollon koulutuksen saanutta työntekijää kuntoutettavaa asiakasta kohti. Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutustoiminta on järjestetty demokraattisen yhteisökuntoutuksen periaatteiden mukaisesti. Koko henkilöstö osallistuu yhteisön toimintaan ja näin ollen myös kuntoutustyöhön. Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa on työntekijöitä seuraavasti: Em. koulutus Ei em. koulutusta Ohjaajat 16 1 Sairaanhoitajat 6 Lääkäri 0,5 Lastenhoitaja 1 Yövalvojat 2 Kuntoutussihteeri 1 Yhteensä 23,5 4 Muut Johtaja 1, toimistosihteeri 1, keittäjät 3, siivooja 0,5, kiinteistötyöntekijät 2 Kuntayhtymällä on virkoja ja toimia täytettynä 35, täyttämättä on apulaisjohtajan virka ja laitosmiehen toimi (syksy 2007).

9 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 8 Hanketyöntekijät, päätoimiset Kehittäjä-perhetyöntekijä 1 (Ytyä perheeseen perhetyön kehittämishanke) Projektipäällikkö 1 (Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikkö) Kehittäjä-päihdetyöntekijä 1 (Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikkö) Lääkärin palvelut ostetaan ulkopuolelta, samoin taloushallinnon palveluita. Kuntayhtymä huolehtii henkilökuntansa lisä- ja jatkokoulutuksesta. Ammattitaidon korkea taso ja sen ylläpitäminen auttavat henkilökuntaa kestämään vaativissa tehtävissä. Koulutus- ja kehittämismyönteiseen työyhteisöön on helpompi rekrytoida uutta väkeä töihin. Rekrytoinnissa auttaa myös se, että palkkaus ja palkitsemisjärjestelmät ovat kunnossa. Henkilöstön tilaa kuvataan vuosittain toimintakertomuksen henkilöstötilinpäätös-osassa. Henkilökunnasta 6:lla on vähintään kahden vuoden terapia- tai erikoistumiskoulutus sosiaali- tai terveydenhuollon koulutuksen lisäksi. Työntekijöistä kahdeksan on ns. pitkässä terapia- ym. koulutuksessa. Lisäksi henkilökunnalla on meneillään omia henkilökohtaisia kehittymis- ja opiskeluhankkeita. Yksi ohjaaja suorittaa oppisopimuksella päihdetyön ammattitutkintoa, lastenhoitaja opiskelee oppisopimusteitse lähihoitajaksi ja yksi laitosmies valmistuu tammikuussa 2008 oppisopimuksen turvin kiinteistönhoitajaksi. Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkintoon tähtäävän oppisopimuskoulutuksen on aloittanut yksi ohjaaja. Opiskelijoiden ohjaus pidetään korkeatasoisena. 7. TALOUSARVIO 7.1. KÄYTTÖTALOUDEN TULOSLASKELMA TA 2008 TA 2007 TILINP.2006 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT KÄYTTÖKATE RAHOITUSKULUT VUOSIKATE POISTOT POISTOERON VÄHENNYS YLIJÄÄMÄ

10 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän investointiohjelma Kuntayhtymälle on aikaisemman historiansa ja tehtävänsä aikana kertynyt huomattava maaomaisuus, jota hyödynnetään talouden tukena ja investointien mahdollistajana. Metsätilojen puunmyynnistä saadut tulot tukevat käyttötaloutta, lähinnä kiinteistöjen korjaus- ja ylläpitotoimintaa. Kuntayhtymän toiminnan kannalta tarpeettomien metsä- ja peltotilojen myynnillä katetaan tarvittavia investointeja. Viime vuosina peruskorjausinvestoinnit on voitu toteuttaa jäsenkuntia rasittamatta. Kuntayhtymän perussopimus sisältää myös mahdollisuuden investointimaksuosuuksien kantamiseen jäsenkunnilta. Ajoittain voidaan joutua turvautumaan luototukseen. Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toimitilat ovat nykyiseen toimintaan riittävät. Kuntayhtymän tehtävien ja asiakasryhmien muutokset saattavat aiheuttaa investointitarpeita. Esimerkiksi liikuntaesteisten vaatimukset on nykyisellään huomioitu puutteellisesti. Lämpötalouden ja kunnallistekniikan järjestämisessä tulee olemaan jatkossa isoja haasteita. Järjestelmien kehittäminen tapahtuu yhteistyössä Lammin kunnan ja vastaavien toimijoiden kanssa. Mahdolliset avustukset hyödynnetään. 8. KÄSITTEET TOIMIELIN Päihdekuntoutuksen erityispalvelut Asiantuntijapalvelut SITOVUUS Talousarvio ja investoinnit ovat sitovia toimielinkohtaisesti ja nettomääräisinä (tavoite) LIITE : TALOUSARVIO v ( 5 s.) Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Mainiementie Lammi Puh: Fax:

KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta niiden tarvitsemia päihdehuollon palveluja Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää Mainiemen kuntoutumiskeskusta

Lisätiedot

Palveluratkaisu-toimintamalli

Palveluratkaisu-toimintamalli Palveluratkaisu-toimintamalli Carina Lusikka, johtava sosiaalityöntekijä Marketta Salminen, kehittämispäällikkö Johtamisen opintopiiri 22.11.2017 VamO-hanke 1 Eteva 2016 pähkinänkuoressa Suurin vammaisalan

Lisätiedot

Tuottavuuden tunnusluvut Eteva. Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo

Tuottavuuden tunnusluvut Eteva. Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo Tuottavuuden tunnusluvut Eteva Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo Eteva kuntayhtymä 47 omistajakuntaa 26 kunnan alueella 150 toimipaikkaa

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 6.11.2008 0 E S I T Y S L I S T A 2 / 2008. Mainiemen kuntoutumiskeskus, keittiörakennus, Lammi

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 6.11.2008 0 E S I T Y S L I S T A 2 / 2008. Mainiemen kuntoutumiskeskus, keittiörakennus, Lammi Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 6.11.2008 0 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄVALTUUSTO E S I T Y S L I S T A 2 / 2008 AIKA: Torstai 6.11.2008 klo 13 PAIKKA: Mainiemen kuntoutumiskeskus, keittiörakennus,

Lisätiedot

KUNTASEMINAARI palvelujohtaja Jaana Hokkanen

KUNTASEMINAARI palvelujohtaja Jaana Hokkanen KUNTASEMINAARI 1.10.2013 palvelujohtaja Jaana Hokkanen 1 TYÖTTÖMYYSLUKUJA KUNNITTAIN 8/2013 2 Rakennetyöttömien ikäjakauma 2. neljännes 2013 Nuoret alle 25 25-49v Yli 50v Yli 55v 016 ASIKKALA 12 69 103

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 20.10.2010 0 P Ö Y T Ä K I R J A 2 / 2010. AIKA: Keskiviikko 20.10.2010 klo 13 14.05

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 20.10.2010 0 P Ö Y T Ä K I R J A 2 / 2010. AIKA: Keskiviikko 20.10.2010 klo 13 14.05 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 20.10.2010 0 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄVALTUUSTO P Ö Y T Ä K I R J A 2 / 2010 AIKA: Keskiviikko 20.10.2010 klo 13 14.05 PAIKKA: Mainiemen kuntoutumiskeskus,

Lisätiedot

Kuntien kuuluminen tuomiokuntiin ja käräjäkuntiin sekä raastuvan- ja käräjäoikeuksiin 1900-luvulla

Kuntien kuuluminen tuomiokuntiin ja käräjäkuntiin sekä raastuvan- ja käräjäoikeuksiin 1900-luvulla Kuntien kuuluminen tuomiokuntiin ja käräjäkuntiin sekä raastuvan ja käräjäoikeuksiin 1900luvulla Arkistopiirin nykyisiin käräjäoikeuksiin kuuluvat kunnat ja muut kunnat, joiden arkistoa on HMA:ssa. Luettelossa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2013 76/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden keräämisestä, kuljetuksesta

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 6.11.2008 0 P Ö Y T Ä K I R J A 2 / 2008. AIKA: Torstai 6.11.2008 klo 13 14.20

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 6.11.2008 0 P Ö Y T Ä K I R J A 2 / 2008. AIKA: Torstai 6.11.2008 klo 13 14.20 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 6.11.2008 0 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄVALTUUSTO P Ö Y T Ä K I R J A 2 / 2008 AIKA: Torstai 6.11.2008 klo 13 14.20 PAIKKA: Mainiemen kuntoutumiskeskus, keittiörakennus,

Lisätiedot

PIKASSOS 10 v. Dialoginen paneeli SOSIAALIALAN KEHITTÄMISEN YDINILMIÖT. Juhlaseminaari 1.12.2011 Tampere-talo

PIKASSOS 10 v. Dialoginen paneeli SOSIAALIALAN KEHITTÄMISEN YDINILMIÖT. Juhlaseminaari 1.12.2011 Tampere-talo PIKASSOS 10 v. Dialoginen paneeli SOSIAALIALAN KEHITTÄMISEN YDINILMIÖT Juhlaseminaari 1.12.2011 Tampere-talo Puheenjohtajina erityissuunnittelija Seija Junno & kehittämispäällikkö Mervi Janhunen Sekä dialogisen

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

KUUDEN SOTE JA VALINNANVAPAUSKOKEILU PIRJO LAITINEN-PARKKONEN VT. JOHTAJA, KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄ

KUUDEN SOTE JA VALINNANVAPAUSKOKEILU PIRJO LAITINEN-PARKKONEN VT. JOHTAJA, KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄ KUUDEN SOTE JA VALINNANVAPAUSKOKEILU PIRJO LAITINEN-PARKKONEN VT. JOHTAJA, KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄ KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄ Yhteinen sote- suunnittelu käynnistetty alueella 6/2013 Suunnitellaan

Lisätiedot

Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme lokakuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme lokakuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme lokakuu 2016 Päivitetty 22.11.2016/Sanna Paakkunainen Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2011 2016 2 Hämeen ELY-keskuksen

Lisätiedot

HÄMEEN TYÖLLISYYSTILANTEESTA

HÄMEEN TYÖLLISYYSTILANTEESTA HÄMEEN TYÖLLISYYSTILANTEESTA HÄMEEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS 31.3.2016 Sanna Paakkunainen / Hämeen ELY-keskus Häme 2015 ka. 25 203 (osuus 7,2 %) Häme 2014 ka. 23 796 2 Häme 2015 ka.

Lisätiedot

ATK-PÄIVÄT 2015. Esa Kärkäs 12.5.2015. Miten hoidetaan kolmen Sairaanhoitopiirin yhteinen tietopalvelu

ATK-PÄIVÄT 2015. Esa Kärkäs 12.5.2015. Miten hoidetaan kolmen Sairaanhoitopiirin yhteinen tietopalvelu ATK-PÄIVÄT 2015 Esa Kärkäs 12.5.2015 Miten hoidetaan kolmen Sairaanhoitopiirin yhteinen tietopalvelu Tarkoitus Harjoittaa kustannustehokasta ja kilpailukykyistä laboratoriotoimintaa sekä alan opetus- ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

1) Mainiemen kuntoutumiskeskuksen päihdeosaamisen, yhteisökuntoutuksen osaamisen ja verkostotyöosaamisen kehittäminen

1) Mainiemen kuntoutumiskeskuksen päihdeosaamisen, yhteisökuntoutuksen osaamisen ja verkostotyöosaamisen kehittäminen 1) Mainiemen kuntoutumiskeskuksen päihdeosaamisen, yhteisökuntoutuksen osaamisen ja verkostotyöosaamisen kehittäminen TAVOITTEESEEN pyritään kehittämällä kuntoutumiskeskuksen arviointiosaamista. Luodaan

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Välittäjä 2009 -hanke

Välittäjä 2009 -hanke Välittäjä 2009 -hanke Hankkeessa mukana: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Vaasan sairaanhoitopiiri Tampereen kaupunki Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Lahden kaupunki syksystä 2010 Hanketyötä ohjaavat

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, joulukuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, joulukuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, joulukuu 2015 TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 27.1.2016/Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella

Lisätiedot

Sisä-Suomen verotoimiston esittely. Sidosryhmätapaaminen Sisä-Suomen verotoimisto 11.1.2012

Sisä-Suomen verotoimiston esittely. Sidosryhmätapaaminen Sisä-Suomen verotoimisto 11.1.2012 Sisä-Suomen veron esittely Sidosryhmätapaaminen Sisä-Suomen vero 11.1.2012 Verohallinto Verohallinnon toiminnot on organisoitu asiakasryhmittäin järjestäytyneisiin toimialoihin ja muihin valtakunnallisiin

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme kesäkuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme kesäkuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme kesäkuu 2016 Päivitetty 26.07.2016/Sanna Paakkunainen Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2011 2016 Hämeen ELY-keskuksen

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme syyskuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme syyskuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme syyskuu 2017 TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 24.10.2017/Sanna Paakkunainen Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2012

Lisätiedot

Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme lokakuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme lokakuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme lokakuu 2017 TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 21.11.2017/Sanna Paakkunainen Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2012

Lisätiedot

Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme elokuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme elokuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme elokuu 2017 TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 26.9.2017/Sanna Paakkunainen Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2012 2017

Lisätiedot

Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme heinäkuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme heinäkuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme heinäkuu 2017 TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 22.8.2017/Sanna Paakkunainen Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2012

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskus tiedottaa

Hämeen ELY-keskus tiedottaa HÄMEEN TYÖTTÖMYYDEN LASKU JATKUU HITAASTI Hämeen ELY-keskus tiedottaa Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien (Hämeen ELY-keskuksen toimialue) työ- ja elinkeinotoimistoissa oli helmikuun lopussa 22 436 työtöntä

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme kesäkuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme kesäkuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme kesäkuu 2017 TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 25.7.2017/Sari Teimola Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2012 2017 30

Lisätiedot

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Omistajakuntien maantieteellinen pinta-ala: 9310 km2 (vrt. Uusimaa

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys

Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys järjestämisvaihtoehdotukset Kanta-Hämeen maakunnan kuntapäivä 2.4.2013 1 http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20120628kuntau/kriteerikartta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1367 1368 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Työministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä

Lisätiedot

7. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOI- MINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ 20

7. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOI- MINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ 20 HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS V. 2008 SISÄLLYS 1. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS 2 1. TIIVISTELMÄ 3 1.1 Historia 3 1.2 Toimintayksikkö 3 1.3 Yhteystiedot ja sijainti 3

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikkö. Kehittämisyksikön toiminta Lahti

Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikkö. Kehittämisyksikön toiminta Lahti Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikkö Kehittämisyksikön toiminta 18.3.2008 Lahti Kehittämisyksikön tehtävät asiakastyötä tekevä, pitkäjänteisesti kehittävä, tutkiva ja oppiva yhteisö kehittää uusia ja

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa 2014 Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2009 2014 30 000 Työttömät työnhakijat (ml.

Lisätiedot

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina 2006 2011 Liite 1 Lähde: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta, Asemakaavojen seurantalomakkeet,

Lisätiedot

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä 2013-2015 KAIKKI IKÄRYHMÄT Helsinki 329 300 404 1033 Nurmijärvi 107 93 55 255 Nurmijärvi 245 224 191 660 Tuusula 60 37 27 124 Riihimäki 217 182 184 583 Mäntsälä

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä kesäkuussa TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä kesäkuussa TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä kesäkuussa 2015 Päivitetty 21.07.2015/Sari Teimola Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2010 2015

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä joulukuussa TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 20.1.

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä joulukuussa TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 20.1. Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä joulukuussa 2014 Päivitetty 20.1.2015/SariTeimola Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2009 2014 30

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä joulukuussa TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä joulukuussa TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä joulukuussa 2015 Päivitetty 27.01.2016/Sari Teimola Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2010 2015

Lisätiedot

Kirkonkirjojen mikrofilmit ja kortit, Suomen Sukututkimusseuran 29.10.2009 historiakirjojen jäljennösten mikrofilmit sekä voudintilien mikrofilmit

Kirkonkirjojen mikrofilmit ja kortit, Suomen Sukututkimusseuran 29.10.2009 historiakirjojen jäljennösten mikrofilmit sekä voudintilien mikrofilmit Kirkonkirjojen mikrofilmit ja kortit, Suomen Sukututkimusseuran 29.10.2009 historiakirjojen jäljennösten mikrofilmit sekä voudintilien mikrofilmit Kirjastoon on hankittu mahdollisimman täydellisinä Pirkanmaan

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä lokakuussa TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä lokakuussa TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä lokakuussa 2015 Päivitetty 24.11.2015/Sari Teimola Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2010 2015

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus syyskuu 2015

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus syyskuu 2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2015 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus syyskuu 2015 Julkaisuvapaa 20.10.2015 kello 9.00 Työttömyys kasvoi Hämeessä, mutta maltillisemmin kuin maassa keskimäärin Kanta-

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o Valtioneuvoston asetus. N:o 1146

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o Valtioneuvoston asetus. N:o 1146 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 1146 1150 SISÄLLYS N:o Sivu 1146 Valtioneuvoston asetus Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta... 3565

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Pendelöinti ja asuminen. Pekka Myrskylä torstaina 29.5.-08 klo 13.30-

Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Pendelöinti ja asuminen. Pekka Myrskylä torstaina 29.5.-08 klo 13.30- Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Pendelöinti ja asuminen Pekka Myrskylä torstaina 29.5.-08 klo 13.30- Pendelöivien osuus työllisistä 1960-2005* 1960 1970 1975 1980 1985 10,3 17,9 19,8 23,2

Lisätiedot

Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme elokuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme elokuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme elokuu 2016 Päivitetty 20.09.2016/Sari Teimola Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2011 2016 30 000 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä heinäkuussa TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä heinäkuussa TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä heinäkuussa 2015 Päivitetty 25.08.2015/Sari Teimola Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2010 2015

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2013. Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2013. Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo Pykälä Sivu 18 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 4 Pöytäkirjan tarkastus 20 5

Lisätiedot

ASIA: Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimuksen hyväksyminen

ASIA: Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimuksen hyväksyminen M A 1 N 1 E M 1 KUNTOUTUMISKESKUS ASIA: Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimuksen hyväksyminen Hämeen päihdehuollon ky:n yhtymähallitus järjesti vuoden 2013 lopulla jäsenkuntien virkamiehille kokouksen,

Lisätiedot

Aika: Keskiviikko 15.12.2010 klo 11.30 13.15. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi Vääpelintalo

Aika: Keskiviikko 15.12.2010 klo 11.30 13.15. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi Vääpelintalo Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 15.12.2010 1. YHTYMÄHALLITUS VI/ 2010 P Ö Y T Ä K I R J A Aika: Keskiviikko 15.12.2010 klo 11.30 13.15 Paikka: Pykälä Sivu Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi Vääpelintalo

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 28 213 ENNAKKOTIETO VUODELTA 214 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 Julkaisuvapaa 26.4.2013 Aloittaneiden yritysten ja starttirahalla aloittaneiden määrä laskusuuntainen

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuu 2015

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuu 2015 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuu 2015 Julkaisuvapaa 27.1.2016 kello 9.00 Työttömyyden kasvu hidastui vuositasolla loppuvuotta kohden joulukuussa Hämeen

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus. Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko

Sote- ja maakuntauudistus. Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko Sote ja maakuntauudistus Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko 12.5.2017 1 Uusi soterakenne 1.1.2019 2 Lähde:www.alueuudistus.fi Maakuntien tehtävät ja uusi soterakenne 1.1.2019 Valtakunnallinen lupa

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1443. Opetusministeriön asetus. arkistolaitoksen suoritteiden maksuista. Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 1443. Opetusministeriön asetus. arkistolaitoksen suoritteiden maksuista. Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1443 1445 SISÄLLYS N:o Sivu 1443 Opetusministeriön asetus arkistolaitoksen suoritteiden maksuista... 3989 1444 Opetusministeriön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk 7/2015 1 Kokouskutsu Möteskallelse Päivämäärä Datum Klo Kl. 17:0 Paikka Plats Kuntala, kunnanhallituksen kokoushuone / Sockengården, kommunstyrelsens mötesrum Sipoossa Sibbo 18.11.2015 Pöytäkirja nähtävänä

Lisätiedot

Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme syyskuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme syyskuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme syyskuu 2016 Päivitetty 25.10.2016/Sari Teimola Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2011 2016 30 000 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 Julkaisuvapaa 24.7.2012 klo 9.00 Kesäkaudelle ominainen työttömyyden kasvu näkyi kesäkuussa Kanta- ja Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa?

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Varhiksen alueellinen kehittäjäverkosto Poske 22.4.2008 Arja Honkakoski Esityksen sisältö 1 Miten kehittämistoiminnan rakenteet ja sisältö ovat muotoutuneet 2000

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus syyskuu 2012

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus syyskuu 2012 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2012 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus syyskuu 2012 Julkaisuvapaa 23.10.2012 klo 9.00 Nuorten työttömyys lisääntyi molemmissa maakunnissa Kanta- ja Päijät-Hämeen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19.-21.3.2012 Helsinki-Tukholma-Helsinki, M/S Silja Serenade Hallitusneuvos Merja

Lisätiedot

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1: :

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1: : Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1:20.000 1916 1932: (Timo Meriluoto) (Päivitetty 7.2.2015) [Huom! Luettelon lähtöoletuksena on, että MMH teki kaikista 1916 1924 laatimistaan pitäjänkartoista

Lisätiedot

Sosiaalialan osaamisen ajankohtaispäivä Toimintaympäristö, tulevaisuus, haasteet Jukka Lindberg, tilaajajohtaja

Sosiaalialan osaamisen ajankohtaispäivä Toimintaympäristö, tulevaisuus, haasteet Jukka Lindberg, tilaajajohtaja Sosiaalialan osaamisen ajankohtaispäivä 17.5.2013 Toimintaympäristö, tulevaisuus, haasteet Jukka Lindberg, tilaajajohtaja Toimintaympäristön voimavaroja Lähes kaikilla hyvinvoinnin (sosiaalisen koheesion)

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä väestön

Lisätiedot

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta Pitkäjänteistä hyvinvoinnin kehittämistä yhteistyönä alueen kuntien Kemi-Tornion kehittämiskeskuksen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Ammattiopisto

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Rikosseuraamusasiakkaat yhteiskunnassa: Työ ja opiskelu -seminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Hallitusohjelma Tavoite ja sisältö pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, I/2014

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, I/2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, I/2014 Pulaa hakijoista vain muutamassa ammattinimikkeessä Hämeen työ- ja elinkeinotoimistossa on helmikuussa tehty arvio

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, huhtikuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, huhtikuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, huhtikuu 2016 TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 24.5.2016/Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella

Lisätiedot

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, kesäkuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, kesäkuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, kesäkuu 2016 TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 26.7.2016/Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISEN PALVELUSUUNNITTELUN KEHITTÄMINEN KUVAT PALVELUSUUNNITTELUSSA

ASIAKASLÄHTÖISEN PALVELUSUUNNITTELUN KEHITTÄMINEN KUVAT PALVELUSUUNNITTELUSSA ASIAKASLÄHTÖISEN PALVELUSUUNNITTELUN KEHITTÄMINEN KUVAT PALVELUSUUNNITTELUSSA Asiakkaan osallisuus kuntatoimijan näkökulmasta Miten vammaisen asiakkaan ääni kuuluu palveluissa? -työpaja 14.1.2013 Seinäjoki

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

Kilpailuttaminen: retoriikkaa vai realiteetti? Markku Salo, YTT Toiminnanjohtaja Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö

Kilpailuttaminen: retoriikkaa vai realiteetti? Markku Salo, YTT Toiminnanjohtaja Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö Kilpailuttaminen: retoriikkaa vai realiteetti? Markku Salo, YTT Toiminnanjohtaja Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö Kuinka nähdä metsä puilta? Jos hankinnat ovat puita, missä on kilpailuttamisen

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot