HESY kantaa huolta rescuetoiminnan riskeistä ja ulkomaan adoptioissa ilmenneistä epäkohdista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HESY kantaa huolta rescuetoiminnan riskeistä ja ulkomaan adoptioissa ilmenneistä epäkohdista"

Transkriptio

1 Sivu 1 / 5 HESY kantaa huolta rescuetoiminnan riskeistä ja ulkomaan adoptioissa ilmenneistä epäkohdista Suomeen on viimeisen kymmenen vuoden aikana tuotu yhä suurempi määrä kodittomia koiria ulkomailta. Koirien taustat ovat vaihtelevia, eikä niitä usein edes tunneta. Osa on entisiä kotikoiria, osa syystä tai toisesta kadulla eläneitä. Suomeen tuodaan myös epämääräisistä oloista peräisin olevia tai kaduilta löytyneitä kissoja, mutta huomattavasti pienemmässä mittakaavassa kuin koiria. Suurimpia tuontimaita ovat Viro, Venäjä ja Espanja. Hesy haluaa, että Suomeen tuotavat eläimet ovat tautivapaita ja että niillä ei ole sellaisia sairauksia tai vammoja, jotka aiheuttavat eläimille kipua ja kärsimystä. Toisaalta Hesy haluaa varmistua siitä, että eläimen ottajat saavat sellaisen eläimen, joka sopeutuu suomalaiseen kotiin, eikä ole taloudellisesti tai henkisesti ottajalleen ylivoimainen hoidettava. Hesy vaatii, että ulkomailta koiria tuovat yhdistykset kantavat vastuunsa ja ovat adoptiokotien tukena koko eläimen eliniän. Eläinten tuonti Suomeen ei poista perimmäisiä ongelmia Maailmalla tapahtuvia lemmikkien heitteillejättöjä ei voida poistaa tuomalla yksittäisiä eläimiä Suomeen. Se on vain "taudin" seurausten hoitamista, ei "sairauden" parantamista. Eläinyksilöiden auttamisen lisäksi ensisijaisen tärkeää on ennaltaehkäisevä eläinsuojelutyö. Maissa, joissa on katukoiraongelma, katukoirat tulisi steriloida ja rabies-rokottaa. Näin koirakanta saadaan pysymään hallinnassa, se ei enää lisäänny holtittomasti ja aikanaan pienenee luonnollisen poistuman kautta. Tätä metodia suosittaa myös mm. WSPA Maailman eläinsuojeluliitto, jonka jäsen HESY on. Ratkaisevaa on myös asennekasvatus, sillä esimerkiksi Espanjassa ongelmana ovat ihmiset, jotka hylkäävät koiransa, kun ne eivät enää olekaan söpöjä pentuja, muotirotu vaihtuu tms. Tautiriski HESYn tapa auttaa ulkomaisia eläimiä on tukea toimintaa kohdemaassa sekä osallistua asennekasvatukseen yhdessä ulkomaisten eläinsuojelujärjestöjen kanssa. HESY auttaa intialaisia katukoiria ja kissoja sekä tuotantoeläimiä yhteistyöprojektilla paikallisen eläinsuojeluyhdistyksen kanssa. Projektissa steriloidaan/kastroidaan ja rabies-rokotetaan kadulta kiinni otettuja koiria ja kissoja sekä koulutetaan eläintenhoitajia. Viroon HESY on lahjoittanut yhdessä muiden eläinsuojeluyhdistysten kanssa kerättyjä rahoja ennaltaehkäisevään ja paikan päällä oloja parantaviin toimiin, kuten tarhojen korjausrakentamiseen ja eläinten eläinläärikuluihin. Viroon ja Viipuriin on lahjoitettu myös ruokaa ja alusia. Tarvittaessa HESY jakaa myös tietotaitoaan. Samalla kun eläimiä tuodaan Suomeen, otetaan myös riski tautien leviämisestä. Suomen nykyinen koirakanta on niin hyvin rokotettua, että penikkatauti, parvo ja rabies on saatu kitkettyä pois. Suomessa ei myöskään esiinny ekinokokkoosia, jota on lähes kaikissa muissa maissa. Ainoastaan Ruotsista, Norjasta, Yhdistyneestä kuningaskunnasta, Irlannista ja Maltalta suoraan tuotaessa ei vaadita ekinokokkoosikäsittelyä. Jos ekinokokkoosi leviäisi Suomeen, sen jälkeen ei voisi

2 Sivu 2 / 5 marjoja ja sieniä syödä suoraan metsästä. Tauti nimittäin tarttuu sillä tavalla myös ihmiseen. Eläinsuojeluyhdistyksenä HESY haluaa suojella myös oman maamme eläimiä ja ihmisiä mahdollisilta tautiriskeiltä. Myös Evira ja Eläinlääkäriliitto ovat ilmoittaneet olevansa huolestuneita tautiriskistä. Pelätään, että Suomeen rantautuu tauteja, joita täällä ei vielä ole ja joita ei välttämättä osata hoitaa. Jo nyt on nähtävissä ensimmäiset merkit, että Rescue-koirien tuonti voi vaikeuttaa myös suomalaisten koirien matkustusta tai muuttoa ulkomaille. Ainakin yksi eläinlääkäri on kieltäytynyt kirjoittamasta ulkomaille muuttavalle koiralle todistusta, jossa vakuutetaan Suomen olevan vapaa leishmaniasta ja bruselloosista. Perusteena oli se, että Suomeen on tuotu ulkomailta entisiä kulkukoiria, joista ei voi olla varma, mitä kaikkia eksoottisia tauteja niiden mukana on Suomeen kulkeutunut. Leishmaniatapauksiahan on diagnosoitukin. Evira ei ylläpidä virallista listaa Suomessa esiintyvistä tai esiintymättömistä taudeista, joten eläinlääkärit joutuvat käyttämään omaa harkintaansa vientitodistuksia kirjoittaessaan. Rescue-koira ei ole jokaiselle sopiva Kun rescue-koirille etsitään koteja, tulisi yhdistysten huolella tutustua kotiehdokkaisiin ja tarvittaessa jättää eläin luovuttamatta. Nykyisellään yhdistykset vaativat kotiehdokkailta kirjallisen kotiselvitys-lomakkeen täyttämistä sekä yhtä tai useampaa puhelinhaastattelua. Lisäksi he sanovat jättävänsä eläimen luovuttamatta, jos luovutustilanteessa ilmenee seikkoja, jotka eivät tulleet ilmi kotiselvitystä tehtäessä. Tässä vaiheessa koira on kuitenkin jo tuotu Suomeen (poislukien Viron tuonnit, joissa uusi koti noutaa itse koiran Virosta). Toimivampi järjestelmä olisi tavata jokainen kotiehdokas henkilökohtaisesti. Esimerkiksi HESYllä Koiratalon johtava eläintenhoitaja keskustelee ensin puhelimessa jokaisen kotiehdokkaan kanssa. Jos keskustelun jälkeen HESY voi harkita luovuttavansa koiran perheelle, ja perhe voi harkita koiran ottamista, menee johtava eläintenhoitaja koiran kanssa tapaamaan perhettä. Tämän jälkeen vasta tehdään päätöksiä puolin ja toisin. Rescue-koiran hankinnassa ei ole kyse vain siitä, suostuuko yhdistys luovuttamaan koiran siitä kiinnostuneelle. Vähintään yhtä suuri vastuu on myös tulevalla perheellä. Jokaisen rescue-koiraa harkitsevan tulee olla valmistautunut siihen, että saapuva koira ei täysin vastaa sitä kuvausta, jonka yhdistys on koirasta antanut. Koiran käytös voi muuttua, kun se pääsee pois tarhaoloista. Edelleen sen käytös voi muuttua, kun se on Suomessa sopeutunut uuteen ympäristöön ja uusiin ihmisiin. Koirasta voi myös paljastua sen mahdollisesta julmastakin taustasta johtuvia ongelmia, esim. miehille rähjäämistä tai lasten pelkäämistä. Rescuen kanssa pitää olla varautunut siihen, että joutuu opettamaan kaikki asiat samalla tavalla kuin pikkupennulle ja lisäksi kouluttamaan pois mahdollista ongelmakäyttäytymistä. Yleisimpiä rescue-koirien ongelmia ovat eriasteiset häiriökäyttäytymiset yksin jäämisessä (haukkuminen, ulvominen, kodin ja irtaimiston tuhoaminen) sekä rähjääminen muille koirille ja/tai ihmisille. Rescue-koiraa ei kannata ottaa, ellei ole aikaa ja ennen kaikkea osaamista vaativankin koiran kouluttamiseen.

3 Sivu 3 / 5 Adoptoitavasta koirasta tulee ottaa huomioon sekin, että koiran terveys voi olla heikko. Katukoirat ovat usein sisäsiittoisia ja niillä on paljon perinnöllisiä sairauksia, kuten lonkkavikaa ja muita luuston kasvuhäiriöitä, sokeutta tai huononäköisyyttä, luonnevikoja ja arkuutta. Lisäksi koirat ovat joutuneet selviytymään ankarissa olosuhteissa huonolla ravinnolla, niillä on tappeluhaavoja, hammasmurtumia ja liikenteessä saatuja huonosti parantuneita vammoja. Sairauksien ja vammojen tutkiminen vaatii erityistä asiantuntemusta niiltä eläinlääkäreiltä, jotka tutkivat koiria. Tutkiminen lisää kustannuksia mutta se on välttämätöntä, koska kyseessä ovat usein ne kaikkein huono-osaisimmat koirat. Mikäli tutkimuksia ei tehdä kohdemaassa, kaatuvat kustannukset koiran ottajalle, kun koiraa joudutaan Suomessa käyttämään eläinlääkärissä. Adoptoijan on syytä arvioida omat voimavaransa ja taloudellinen tilanne; riittävätkö resurssit pahimmillaan koko koiran eliniän kestävään lääkitsemiseen ja hoitamiseen. Rescue-koiran hankinta Jos haluaa hankkia rescue-koiran ulkomailta, kannattaa huolellisesti selvittää, miten eri yhdistykset toimivat. Millä tavalla heiltä saa koiran, miten ja millaisin terveystutkimuksin ja rokotuksin koira tuodaan, miten yhdistys kantaa vastuuta koirasta adoption jälkeen ja mitkä ovat uudelle kodille koituvat kokonaiskustannukset. Mitä tapahtuu, jos adoptoija ei pärjääkään koiran kanssa tai jos joutuu luopumaan siitä. Valinnan varaa on, joten kannattaa olla tarkkana kenen toimintaan haluaa osallistua ja tukea. Yhdistysten kanssa keskustelun lisäksi on hyvä kysellä kokemuksia muilta koiraharrastajilta ja eläinsuojeluihmisiltä. Nykypäivänä myös Internetin keskustelupalstat ovat tehokkaita tiedon hankinnassa. Yhdistykset julkaisevat kotisivuillaan kuvia ja luonnekuvauksia koirista. Yhdistysten niukkojen resurssien takia, ei aina ole varmaa kuinka perusteellisesti he ovat ehtineet tutustua kuhunkin eläinyksilöön. Luonnekuvaukset ovat myös pelkkiä ihmisten omia mielipiteitä ja esimerkiksi arka voi tarkoittaa yhdelle sellaista koiraa, joka vetäytyy omiin oloihinsa ja kulkee häntä koipien välissä, kun taas toiselle arka on hieman pidättyväinen vieraita ihmisiä ja koiria kohtaan. Kun on löytänyt itseään kiinnostavan koiran tai vaan kohdemaan, kannattaa matkustaa paikan päälle katsomaan koiria. Koiria päivittäin hoitavat ihmiset osaavat parhaiten kertoa niiden luonteesta, terveydentilasta ja muista perusasioista. Samalla pääsee itse näkemään, onko koira sellainen, jonka kanssa haluaa elää ja voisiko se sopeutua mahdollisiin perheen lapsiin ja olemassa oleviin lemmikkeihin. Pitää myös harkita, onko valmis pitämään koiran, mikäli se osoittautuu arkielämässä erilaiseksi kuin tarhalla. Kun koira on valittu, tulee ehdottomasti varmistaa, että se on perusterve ja sillä on kaikki maahantuontiin vaadittavat rokotukset, loishäädöt ja asiakirjat. Mikäli koira tuodaan maasta, jossa yleisesti esiintyy sairauksia, joita ei Suomessa esiinny, kannattaa vaatia yhdistystä testauttamaan koira, jotta se on näiltä osin terve, eikä kanna mukanaan vieraita tauteja Suomeen. Koiran Suomeen tuovan yhdistyksen tulee olla rekisteröitynyt Eviraan ja käyttää TRACES-järjestelmää. Järjestelmän käyttö on pakollista kaikille rescue-yhdistyksille, riippumatta siitä kuka käytännössä tuo eläimet Suomeen. TRACES-järjestelmässä lähtömaan viranomainen tarkastaa

4 Sivu 4 / 5 matkustavan eläimen ja laatii sille terveystodistuksen, joka samalla siirtyy myös Suomen viranomaisille. Epäonnistuneita tuonteja Hesy kantaa huolta epäonnistuneista adoptioista, joita on pahimmillaan selvitetty Hesyn, eläinsuojeluviranomaisten tai eläinsuojeluvalvojien kanssa. Näissä tapauksissa uuden omistajan resurssit - oma jaksaminen, talous, elinolosuhteet ja/tai osaaminen - eivät ole riittäneet eläimestä huolehtimiseen. Joissakin tapauksissa apua tarvitsevan ihmisen rescue-eläinmäärä on ollut huomattavan ylimitoitettu omistajan resursseihin. Hesy perää vastuuntuntoa yhdistyksiltä, että ne eivät luovuta liikaa koiria yhdelle ihmiselle. Yhdistysten tulisi aina tarkistaa, että elinolosuhteet ovat hyvät, ennen kuin adoptiokodille luovutetaan uusia eläimiä. Se ei riitä, että on haastateltu ensimmäisen koiran hankinnan yhteydessä. Esimerkiksi yhdessä tapauksessa pyydettiin viranomaisia hakemaan rescue-koirat pois, kun koiria ei ruokittu kunnolla, asunnossa oli niiden ulosteita ja koirat metelöivät omistajan ollessa poissa. Joskus ongelmana ovat rescue-yhdistykset itse, joilla ei vapaaehtoisvoimin ja rajallisin resurssein ole mahdollista auttaa kaikkia lainkaan tai riittävän nopeasti. Ongelmiksi ovat muodostuneet esimerkiksi tilanteet, joissa koira pitää saada heti pois adoptiokodistaan ja yhdistyksellä ei ole osoittaa sille hoitopaikkaa. Näin kävi mm. perheelle, jonka koira käyttäytyi aggressiivisesti yhtä perheenjäsentä kohtaan ja koiran tuonut yhdistys ei ottanut koiraa takaisin. Joskus yhdistyksellä on itsellään ollut yhdessä kotihoitopaikassa liikaa rescue-eläimiä uutta kotia etsimässä. Esimerkiksi kahdeksan koiraa kerrostalokaksiossa on liikaa, vaikka järjestely olisi vain tilapäinen. Hesy vaatii, että yhdistykset mitoittaisivat tuomansa eläinmäärät niin, että pystyvät kantamaan niistä vastuun koko eläimen eliniän. Joissakin tapauksissa Suomeen on tuotu niin huonokuntoisia eläimiä, että ne olisi pitänyt päästää ikiuneen jo kotimaassaan. Liian huonossa kunnossa olevien eläinten kärsimysten pitkittäminen on eläinrääkkäystä. Mikäli rescue-koiraa harkitsevalle tarjotaan näin huonokuntoista eläintä adoptoitavaksi, tulee siitä kieltäytyä ja tehdä ilmoitus kunnan eläinlääkärille tai lähimmälle eläinsuojeluvalvojalle. Rescue-eläimet haasteena myös muissa maissa Suomi ei suinkaan ole ainoa maa, johon tuodaan rescue-eläimiä. Esimerkiksi Ruotsiin tuodaan paljon koiria Espanjasta ja Saksaan Puolasta. Näissäkin maissa ollaan huolissaan siitä, että rescue-eläinten mukana leviää tauteja, joita ei maissa ennestään ole tai taudit on saatu kitkettyä pois. Myös pentutehtailua pelätään. Italian poliisi on vastikään paljastanut liigan, joka tehtaili koiria Unkarissa rescuekoirina Italiaan vietäväksi. Vastaavaa liigaa ei ole Suomessa vielä paljastunut, mutta tämän välttämiseksi kannattaa ehdottomasti varmistaa tuotavan koiran taustat mahdollisimman huolellisesti ja mennä itse kohdemaahan tutustumaan koiraan ja oloihin, joissa se elää. Ainoa poikkeus, jossa voi ottaa pentutehtaasta peräisin olevan koiran, on silloin jos koirat on jo huostaanotettu ja asialliset tahot luovuttavat niitä

5 eteenpäin. Esimerkiksi Saksaan on tuotu Unkarista iso lauma mudeja, jotka huostaanotettiin pentutehtailua harrastavalta kasvattajalta. Sivu 5 / 5

Koira on hienoa seuraa, ja kumppanuutenne voi kestää jopa

Koira on hienoa seuraa, ja kumppanuutenne voi kestää jopa Oletko päättänyt hankkia koiran? Tämän oppaan avulla löydät hyvinvoivan, juuri sinulle sopivan koiran ja tunnistat vastuullisen myyjän. Kuva: Suvi Korpi SEY on Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun

Lisätiedot

Salli Suorsa Pertti Vilander. Pentuneuvola WSOY

Salli Suorsa Pertti Vilander. Pentuneuvola WSOY Salli Suorsa Pertti Vilander Pentuneuvola WSOY Pertti Vilander Salli Suorsa Pentuneuvola Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Pertti Vilander ja Salli Suorsa ja WSOY 2013 Piirrokset s. 58 ja 59 Kaisa

Lisätiedot

Kaikuja. Kaikuja Kaikuja. Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n uutiskirje 2 / 2013

Kaikuja. Kaikuja Kaikuja. Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n uutiskirje 2 / 2013 Kaikuja Kaikuja Kaikuja Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n uutiskirje 2 / 2013 Sisällysluettelo Kaikuja 2/2013 Yhdistys ja kolumnit: Pääkirjoitus 3 Syyskokouksessa käsiteltyjä asioita 4 Kolumni: Näin on aina

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

KUMMIN KÄSIKIRJA. Kummilapsitoimisto PL 198, 13101 Hämeenlinna kummilapset@svk.fi 010 3288 013 www.klkry.net

KUMMIN KÄSIKIRJA. Kummilapsitoimisto PL 198, 13101 Hämeenlinna kummilapset@svk.fi 010 3288 013 www.klkry.net KUMMIN KÄSIKIRJA Kummilapsitoimisto PL 198, 13101 Hämeenlinna kummilapset@svk.fi 010 3288 013 www.klkry.net Maaliskuu 2015 1 1. TERVETULOA KUMMIKSI! Tervetuloa mukaan Kehitysmaiden lasten koulutustuki

Lisätiedot

ATOPIALIITON ATOMI-PROJEKTIN (2006-2008) LOPPURAPORTTI

ATOPIALIITON ATOMI-PROJEKTIN (2006-2008) LOPPURAPORTTI ATOPIALIITON ATOMI-PROJEKTIN (2006-2008) LOPPURAPORTTI Vertaistukea, voimia ja tietoa perheille ja nuorille 23.4.2009 Aino Ovaskainen 1 KUVAILULEHTI Atopialiitto ry Karjalankatu 2 B, 00520 Helsinki www.atopialiitto.fi

Lisätiedot

Johdanto. 1. Syöpäshokki. Tunnereaktio

Johdanto. 1. Syöpäshokki. Tunnereaktio Johdanto Läheisen hoitaminen voi olla eräs kaikkein stressaavimmista ja rasittavimmista kokemuksista. Samalla se voi kuitenkin olla erittäin antoisaa molemmille osapuolille. Vaikka omaishoitosuhde vetoaa

Lisätiedot

hyvinvoiva kissa SEYn opas kissanhoitoon

hyvinvoiva kissa SEYn opas kissanhoitoon hyvinvoiva kissa SEYn opas kissanhoitoon Hyvä kissanystävä Tämä SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton Hyvinvoiva kissa - opas kissanhoitoon on tarkoitettu sinulle, joka olet hankkimassa kissaa, sinulle,

Lisätiedot

Lehti eläinten asialla

Lehti eläinten asialla nro 20101 Lehti eläinten asialla Turkistarhaton Suomi 2025 Sikojen puolesta Viipurin koirat Taiteilija Sari Bremer Animalia-lehti, 32. vuosikerta julkaisija: Eläinsuojeluliitto Animalia päätoimittaja:

Lisätiedot

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o Viestintä OIKEAA TIETOA OIKEILLE IHMISILLE Viestintä on paljon muutakin kuin yksisuuntaista tiedottamista. Viestinnällä voidaan luoda yhteisöllisyyttä, me-henkeä, ratkaista hankalia tilanteita ja jopa

Lisätiedot

KOIRAN JALOSTUKSEN UUSI AIKA

KOIRAN JALOSTUKSEN UUSI AIKA Juha Kares KOIRAN JALOSTUKSEN UUSI AIKA Luonnonvalinta, kokonaisvaltainen terveys ja elinvoima Koiria pian 25 vuotta kasvattaneena on oppia ja ajatuksia jalostuksesta sekä kasvattamisesta kertynyt valtavasti.

Lisätiedot

Alla seuraa yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2010. Tiivistelmä on dokumentin lopussa.

Alla seuraa yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2010. Tiivistelmä on dokumentin lopussa. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Kodittomien koirien ystävät Hemlösa hundars vänner rf (tästä lähtien lyhennetty KKY) kohdistaa toimintansa Romaniaan, missä esiintyy lukuisia vakavia eläinsuojeluongelmia, varsinkin

Lisätiedot

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä SELVITYS SUOMALAIS-THAIMAALAISTEN LAPSIPERHEIDEN TILANTEESTA SEKÄ ERITYISPIIRTEISTÄ, -TARPEISTA JA -HAASTEISTA Monikulttuuriyhdistys Familia

Lisätiedot

Koira. kuntalaisena. Opas kunnille ja koiranomistajille SUOMEN KENNELLIITTO FINSKA KENNELKLUBBEN RY.

Koira. kuntalaisena. Opas kunnille ja koiranomistajille SUOMEN KENNELLIITTO FINSKA KENNELKLUBBEN RY. Koira kuntalaisena Opas kunnille ja koiranomistajille SUOMEN KENNELLIITTO FINSKA KENNELKLUBBEN RY. Kennelliitto koira-alan asiantuntija Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben ry on perustettu vuonna

Lisätiedot

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni?

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? OPAS omaishoitajalle selkokielellä Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Jelena Vähäkuopus Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Jelena Vähäkuopus

Lisätiedot

PERHEVAIHTO- OPAS RAUHAN MAAILMA YSTÄVIÄ TÄYNNÄ

PERHEVAIHTO- OPAS RAUHAN MAAILMA YSTÄVIÄ TÄYNNÄ PERHEVAIHTO- OPAS RAUHAN MAAILMA YSTÄVIÄ TÄYNNÄ 2 Kevät 2015 Tämän oppaan tarkoituksena on kertoa perhevaihtoon osallistuvien lasten vanhemmille perusasioita perhevaihto-ohjelmasta sekä auttaa heitä oman

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot

Sateenkaariperheen ErO-OpaS 29

Sateenkaariperheen ErO-OpaS 29 Sateenkaariperheen ero-opas 29 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Termien määrittelyä 4 EROJURIDIIKKAA 5 Avoero 5 Avioeron hakeminen 5 Juridinen huoltajuus ja vanhemmuus 6 Juridisen vanhemmuuden ja huoltajuuden

Lisätiedot

Kanin hoito-opas. Copyright Jonna Majava

Kanin hoito-opas. Copyright Jonna Majava Kanin hoito-opas Copyright Jonna Majava Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun tai sen osan jäljittäminen ilman tekijän kirjallista lupaa painamalla, monistamalla, äänittämällä tai muulla tavoin on

Lisätiedot

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma Noora Sikiö Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

Adoptoitu lapsi päivähoidossa

Adoptoitu lapsi päivähoidossa Adoptoitu lapsi päivähoidossa 1 2 Hyvä päivähoidon ammattilainen, Suomi on 40 vuodessa muuttunut lapsia ulkomaille adoptioon luovuttavasta maasta lapsia vastaanottavaksi maaksi. Kotimaisia adoptioita toteutuu

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

VAMMAISUUS YHDISTÄÄ YLI RAJOJEN vinkkejä monikulttuuriseen yhdistystoimintaan. Invalidiliiton järjestötoiminta

VAMMAISUUS YHDISTÄÄ YLI RAJOJEN vinkkejä monikulttuuriseen yhdistystoimintaan. Invalidiliiton järjestötoiminta VAMMAISUUS YHDISTÄÄ YLI RAJOJEN vinkkejä monikulttuuriseen yhdistystoimintaan Invalidiliiton järjestötoiminta Aluksi 3 Vammaisjärjestöt maahan muuttajien osallistumisen tukena 4 Kulttuurierojen tunnistaminen

Lisätiedot

Siperian maaoravan hoito-opas

Siperian maaoravan hoito-opas Siperian maaoravan hoito-opas Copyright Jonna Majava Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun tai sen osan jäljittäminen ilman tekijän kirjallista lupaa painamalla, monistamalla, äänittämällä tai muulla

Lisätiedot

Hiv-positiiviset työelämässä

Hiv-positiiviset työelämässä Hiv-positiiviset työelämässä Kyselytutkimus henkilöstöhallinnossa työskenteleville ja hiv-positiivisille Positiiviset ry HILL & KNOWLTON FINLAND OY Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Hiv-tartunta ja työelämä...

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Vapaaehtoistyöpaikkojen opas

Vapaaehtoistyöpaikkojen opas Vapaaehtoistyöpaikkojen opas Sujuvan yhteistyön aakkoset Maailmanvaihto ry ICYE Finland SISÄLLYS 1. Vapaaehtoistyöpaikaksi ulkomaalaiselle nuorelle... Maailmanvaihto ry ICYE Finland... Kaiken maailman

Lisätiedot

MAREMMANO-ABRUZZESEN ONNELLINEN ELÄMÄ SUOMESSA Omia ajatuksiani asiasta

MAREMMANO-ABRUZZESEN ONNELLINEN ELÄMÄ SUOMESSA Omia ajatuksiani asiasta MAREMMANO-ABRUZZESEN ONNELLINEN ELÄMÄ SUOMESSA Omia ajatuksiani asiasta Rodun valinnan tulisi mielestäni aina tapahtua sen käyttötarkoitusta kunnioittaen. Tämä tarkoittaa sitä, että hankitaan Suomen pystykorva

Lisätiedot

NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON

NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON RAPORTTI NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON Nuorten foorumi Siikarannassa 11.10.2014 Paikalla oli 15 14-19-vuotiasta nuorta lastensuojelun perhehoidon piiristä, 3 Selviytyjät-tiimin jäsentä sekä 4 aikuista.

Lisätiedot

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna Maahanmuutto ja perhe 1 1 Maahanmuutto on iso asia perheelle 1.1 Sopeutuminen on yksilöllistä Muutto uuteen maahan vaikuttaa paljon yksilön ja perheen

Lisätiedot