RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 14/2011 Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 14/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU NRO 14/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite Kunnanvaltuuston kokouksen nro 3/ laillisuus ja täytäntöönpano :t Kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtajan vaali toimikaudeksi Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäsenen vaali toimikaudeksi Edustajan valinta Kiinteistö Oy Rautavaaran virastotalon yhtiökokouksiin vuosille Rautavaara-Savotta: Kunnan 130-juhlavuoden johdosta myytävien tonttien hinnoittelun päättäminen ja uuden hinnoittelun hyväksyminen Rautavaaran Raiku ry/jalkapallojaoston turnausmatka-avustus JKK-25 SM-lopputurnaus Oulu ATK-tukihenkilön toimen vastaanottaminen/tietotekniikkainsinööri Petri Kettunen Puistoalueen rakentaminen Torin kunnostus Koulutien perusparannus Rautavaara-Savotta: Kannanotto/siirtyminen funktionaalisesta organisaatiosta prosessiorganisatioon Aluekehityssäätiön valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten valinta Rautavaaran Modulmet Oy:n teollisuushalli-investointiin nostettavan lainan takauspyyntö Kangaslahden koulun lakkauttaminen alkaen/koulun käyttö tulevaisuudessa/saadut lausunnot Lausunto ympäristöterveyslautakunnalle ympäristöterveyspalveluiden vuoden 2012 talousarvio- ja vuosien taloussuunnitelmaehdotuksista Selvitys terveyskeskuksen vuodeosaston peruskorjauksen rahoitustilanteesta/ erillishakemus Aralle Rautavaara-Savotta: Tulosaluekohtaisten raamien antaminen hallintokunnille vuoden 2012 talousarvion laadinnan ohjeena Kirjeiden ja päätösten tiedoksi saattaminen Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ja muut esille tulevat asiat PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO PUHEENJOHTAJA Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä klo MERK: MATTI AHONEN ILMOITUSMENETTELY Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja Aune Kahelin

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 14/2011 Sivu 377 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Matti Ahonen Arto Hakkarainen Eila Keinänen Mika Mustonen Rauha Partanen Rauni Pursiainen Toivo Rissanen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikko Korhonen, kv:n pj. Veijo Oinonen, kv:n 2. vpj. Unto Murto, kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, esittelijä LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Kunnanhallituksen kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin sekä varalle PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Matti Ahonen Unto Murto puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TAR KASTUS PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ klo Ilmoitustaulunhoitaja Aune Kahelin

3 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN NRO 3/ LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖN- PANO :T Khall 198 Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallituksen on huolehdittava valtuuston päätösten täytäntöönpanojen yhteydessä niiden laillisuusvalvonnasta. Kuntalain 56 :n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivallan ulkopuolelle tai on muutoin lainvastainen, on kunnanhallituksen jätettävä päätös täytäntöönpanematta ja saatettava tämä valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Valvonta antaa mahdollisuuden korjata laillisuusvirheet, jotka muuten voivat johtaa valituksiin. Valvonnan kohteena ovat kaikki valtuuston päätökset, niiden valituskelpoisuudesta riippumatta. Kunnanvaltuuston kokouksessa nro 3/ käsiteltiin seuraavat asiat: - Valtuuston 1. vpj Liisa Korkalaisen muiston kunnioittaminen - Rautavaaran terveyskeskuksen laboratoriopalvelut/siirtäminen ISLABBIIN - Työterveyshuollon palvelujen sopimukset/työterveyshuollon järjestelyt Kysterissä ja sopimusten irtisanominen alkaen - Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia 2025/Rautavaaran kunnan tietohallintostrategia 2025 hyväksyminen - Puumalan kylässä Lehtola-nimisestä tilasta 2,6 ha määräalan myynti - Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitos Kysterin tehtäväkuvan laajentaminen sosiaalihuollon alueella - Rautavaara-Savotta: Kauppakirjan hyväksyminen/entinen ala-asteen opettajien asuintalo - Vuoden 2011 talousarvion toteutumavertailu ajalta Kunnanvaltuuston kokouksen nro 3/ pidetyn kokouksen pöytäkirja on tarkastettu (ptk:n tarkastajat Jorma Korhonen ja Rauha Partanen) ja pidetty yleisesti nähtävillä torstaina klo kunnanvirastossa. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnanvaltuuston kokouksen nro 3/ päätökset ( :t 17-25) ovat: 1. syntyneet laillisessa järjestyksessä, 2. eivätkä ole lain tai asetuksen vastaisia, 3. ettei valtuusto päätöksiä tehdessään ole ylittänyt toimivaltaansa ja 4. päättää panna päätökset täytäntöön välittömästi.

4 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON 1. VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI TOIMIKAUDEKSI Khall 199 Kuntalain 12 :n mukaan kunnanvaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa. Kunnanvaltuusto valitsi kokouksessa nro 1/ valtuuston 1. varapuheenjohtajaksi Liisa Korkalaisen. Rautavaaran pitkäaikaisin kunnanvaltuutettu ja nykyisen valtuuston 1. vpj Liisa Korkalainen poistui keskuudestamme perjantaiaamuna kotonaan Liisa Korkalainen (os. Turunen) syntyi Rautavaaralla Hänet tunnettiin persoonallisena kotiseutuvaikuttajana ja rautavaaralaisten etujen tinkimättömänä puolustajana kautta maakunnan. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudelle valtuuston ensimmäisen varapuheenjohtajan.

5 Kunnanhallitus SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN VAALI TOIMIKAUDEKSI Khall 200 Kunnanvaltuusto valitsee toimikaudekseen kunnanvaltuuston työjärjestyksen 26 :n mukaan suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi jäsentä ja heillä kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto nimeää varsinaisiksi jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan noudattaen samaa menettelyä kuin valtuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa valittaessa. Kunnanvaltuusto on kokouksessa nro 1/ :ssä 1 valinnut yksimielisesti suhteellisten vaalien vaalilautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi seuraavasti: Jäsen Marko Rytkönen Rauni Pursiainen Markku Pulkkinen Kaarina Kekäläinen Ilkka Roininen Henkilökohtainen varajäsen Kirsi Kokkonen Marjaleena Hyvönen Markku Pursiainen Veijo Oinonen Liisa Korkalainen Kunnanvaltuusto nimesi yksimielisesti puheenjohtajaksi Rauni Pursiaisen ja varapuheenjohtajaksi Marko Rytkösen. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudelle suhteellisten vaalilautakunnan varajäsenen (varsinainen jäsen Ilkka Roininen).

6 Kunnanhallitus EDUSTAJAN VALINTA KIINTEISTÖ OY RAUTAVAARAN VIRASTOTALON YHTIÖ- KOKOUKSIIN VUOSILLE Khall 201 Kunnanhallitus on kokouksessa nro 1/ :ssä 22 valinnut Rautavaaran kunnan edustajiksi Kiinteistö Oy Rautavaaran virastotalon yhtiökokouksiin vuosiksi Mikko Korhosen ja Liisa Korkalaisen. Yhtiöjärjestys ei määrittele, montako edustajaa yhtiökokouksiin kukin osakkeenomistaja valitsee. Aiemmin kunta on valinnut kaksi edustajaa. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kunnanhallitus päättää valita kunnan edustajan Kiinteistö Oy Rautavaaran virastotalon yhtiökokouksiin vuosiksi

7 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: KUNNAN 130-JUHLAVUODEN JOHDOSTA MYYTÄVIEN TONTTIEN HINNOITTELUN PÄÄTTÄMINEN JA UUDEN HINNOITTELUN HYVÄKSYMINEN Khall 121 Rautavaaran kunta täyttää vuonna vuotta. Juhlavuoden johdosta valtuuston kokoukselle ehdotetaan Kirkonkylän rakentamattomien tonttien myymistä 1 /tontti. Kirkonkylältä ei ole vuosiin myyty tonttia omakotitalon rakentamista varten. Tonttien uudella hinnoittelulla pyritään vilkastuttamaan tonttikauppaa ja rakentamista. Edulliset tontit toisivat mahdollisesti uusia asukkaita Rautavaaralle. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hinnoitellut Karikon uudemmalta rakennuskaava-alueelta kortteleiden 72, 73, 75 ja 76 rakennuspaikat siten, että omakotitontin hinta on 2 mk/m 2 ja rivitalotontin hinta 3 mk/m 2. Lisäksi päätöksen mukaan lohkomiskustannukset peritään erikseen kustakin rakennuspaikasta ja samoin vesi- ja jätevesimaksut. Kyseiset korttelit sijaitsevat Harjutien ja Rinnetien varrella. Karikon alueella on myymättä 18 tonttia. Käpylän alueella sijaitsevia tontteja ei ole hinnoiteltu. Käpylän alueella on myymättä kolme rakennustonttia. Karikon ja Käpylän alueiden tontit on lohkottu itsenäisiksi tiloiksi, niille on tieyhteys ja mahdollisuus liittyä kunnan vesihuoltoon. Liite no 2. Myymättömät tontit merkitty x:llä. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuuston juhlaistunnolle , että Karikon alueen ja Käpylän alueen rakentamattomien tonttien hinnaksi päätetään 1 /tontti. Rakennuspaikkojen lohkomisesta ei peritä erillistä maksua. Rakennuspaikoilla kasvava puusto sisältyy hintaan. Rakennuspaikkojen hintaan eivät sisälly vesihuollon maksut. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 20 Liite nro Myymättömät tontit merkitty x:llä. Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin lukemalla kokouksessa.

8 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall Rautavaaran kunnan 130-vuotisjuhlat vuonna 2004 ovat takana. Karikon alueelta on myymättä 17 tonttia ja Käpylän alueelta on myymättä 3 tonttia. Tonttikaupan vauhdittamiseksi tulee ottaa käyttöön uusia keinoja: esim. vesi- ja jäteveden liittymismaksut. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - Karikon ja Käpylän alueiden myymättömät tontit, numerotta - kunnan liittymismaksun laskentaperiaatteet, numerotta Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää: 1. hinnoitella uudestaan Karikon alueen ja Käpylän alueen rakentamattomat tontit, vahvistamalla tonttien hinnaksi1 /m2. 2. rakennuspaikkojen lohkomisesta ei peritä erillistä maksua. 3. rakennuspaikoilla kasvava puusto sisältyy hintaan. 4. rakennuspaikkojen hintaan sisältyy vesi- ja jäteveden liittymismaksut.

9 Kunnanhallitus RAUTAVAARAN RAIKU RY/JALKAPALLOJAOSTON TURNAUSMATKA-AVUSTUS JKK-25 SM-LOPPUTURNAUS OULU Khall 203 Rautavaaran Raiku ry/jalkapallojaoston puheenjohtaja Jari Korkalainen on lähettänyt päivätyn avustushakemuksen kunnanhallitukselle. Rautavaaran Raikun jalkapallojaosto on toiminut paikkakunnalla jo kunnioitettavat 35 vuotta, tarjoten kuntalaisille mahdollisuuden jalkapallon harrastamiseen ja oman kunnon ylläpitämiseen. Juhlavuoden kunniaksi seuran ikämiesten joukkue selviytyi ensimmäistä kertaa JKKI-35 SM-lopputurnaukseen, joka järjestetään Oulussa Turnausmatkakustannukset koostuvat osallistumismaksusta 275 euroa, mökkimajoituksesta euroa sekä pelaajille maksetuista km-korvaukista 720 euroa; yhteensä euroa. Seura hakee turnausmatka-avustusta euroa kattamaan osan kustannuksista. Jalkapallojaoston lisäperustelut liitteenä 1. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - Rautavaaran Raiku/Jalkapallojaoston avustushakemus , liite 1 Kunnanhallitus päättää: 1. todeta esteelliset (hallintolaki 10 ja 11). 2. myöntää Rautavaaran Raiku ry:n Jalkapallojaostolle turnausmatkaavustusta euroa Oulussa järjestettävään JKKI-35 SM-lopputurnaukseen. 3. kate osoitetaan tilikohdalta Kunnanhallitus/4940 Muut menot. 4. tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla.

10 Kunnanhallitus ATK-TUKIHENKILÖN TOIMEN VASTAANOTTAMINEN/TIETOTEKNIIKKAINSINÖÖRI PETRI KETTUNEN Khall 204 Kunnanhallittus päätti kokouksessa nro 11/ :ssä 167 valita tietotekniikkainsinööri Petri Kettusen, Käsämältä Rautavaaran kunnan atk-tukihenkilön toimeen. Vaali on ehdollinen siihen saakka kunnes valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja hyväksyttävän rikosrekisteriotteen (Laki 504/2002). Toimessa käytetään neljän (4) kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy voimassa olevan KVTES:n tietoteknisen alan hinnoittelukohdan 01ATK 022 mukaan. Tehtäväkohtainen peruspalkka on koeajan 1.766,12 euroa/kk (sisältäen tulleen korotuksen). Palkkausta tarkistetaan neljän (4) kuukauden koeajan jälkeen. Valintapäätös tuli lainvoimaiseksi Petri Kettunen aloitti työt Rautavaaran kunnassa maanantaina klo 8.00 ja neljän (4) kuukauden koeaika päättyy Kunnan hallintosäännön 15 :n mukaan kunnanhallituksen valitsemien henkilöiden vaalin vahvistaa kunnanhallitus, mikäli vaali on suoritettu ehdollisena. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kunnanhallitus päättää: 1. hyväksyä Petri Kettusen antaman ilmoituksen atk-tuki toimen vastaanottamisesta lukien 4 kk:n koeajalla (KVhL 8). 2. hyväksyä Petri Kettusen toimittaman päivätyn lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja Oikeusrekisterikeskuksen antaman rikosrekisteriotteen (Laki 504/2002). 3. vahvistaa viran tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi 1.766,12 euroa/kk. Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisen osa, yleiskorotukset, lomaraha ja lomakorvaukset sekä matkakulut maksetaan voimassa olevan KVTES:n mukaisesti. 4. tarkistaa tämän pykälän osalta pöytäkirjan heti kokouksessa julkilukemalla.

11 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus PUISTOALUEEN RAKENTAMINEN Tekn. ltk 44. Tekninen toimi on pyytänyt Suunnittelutoimisto Ser-Plan Oy:n tekemien suunnitelmien mukaan tarjoukset puistourakasta. Tarjousten jättöpäivä oli klo mennessä. Tarjouspyynnöt lähetettiin yhdeksälle (9) eri urakoitsijalle. Tarjouksen jätti kaksi urakoitsijaa. Tarjoukset numerotta liitteenä. Urakoitsija Hinta (alv 0 %) Savon Kuljetus Oy Destia Oy Kunnanrkm:n ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle urakan suorittajaksi Savon kuljetus Oy:tä tarjouksensa mukaisesti. Khall 205 Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat: kunnanjohtaja Unto Murto, puh sp: ja kunnanrakennusmestari Mikko Hartikainen puh sp: Esityslistan liite: - pöytäkirja/tarjousten avaaminen , numerotta Esittelijän perusteltu päätösehdotus kokouksessa.

12 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus TORIN KUNNOSTUS Tekn. ltk 45. Tekninen toimi on pyytänyt Suunnittelutoimisto Ser-Plan Oy:n tekemien suunnitelmien mukaan tarjoukset puiston kunnostamisesta. Tarjouspyynnöt lähetettiin yhdeksälle (9) eri urakoitsijalle. Tarjoukset jätti määräaikaan klo mennessä kaksi (2) urakoitsijaa. Tarjoukset numerotta liitteenä. Urakoitsija Hinta (alv 0 %) Savon Kuljetus Oy Destia Oy Kunnanrkm:n ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että torin kunnostusurakka annetaan Destia Oy:lle tarjouksensa mukaisesti. Khall 206 Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat: kunnanjohtaja Unto Murto, puh sp: ja kunnanrakennusmestari Mikko Hartikainen puh sp: Esityslistan liite: - pöytäkirja/tarjousten avaaminen , numerotta Esittelijän perusteltu päätösehdotus kokouksessa.

13 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus KOULUTIEN PERUSPARANNUS Tekn. ltk 46. Tekninen toimi on pyytänyt Suunnittelutoimisto Ser-Plan Oy:n suunnitelmien mukaan tarjoukset Koulutien perusparannuksesta. Tarjous käsittää koko Koulutien. Perusparannusta on n. 460 m matka. Avustuspäätös koskettaa vain n. 220 m matkaa koulualueella. Lämpöosuuskunnalla ja Savon Voimalla on tarpeita sijoittaa putkistoja ja kaapeleita tiekaivantoihin. Urakkahintaan kuuluu myös asfaltointi, liikenneturvallisuusratkaisut ja katuvalaistus. Tarjoukset pyydettiin yhdeksältä (9) eri urakoitsijalta. Tarjoukset numerotta liitteenä. Tarjoukset jätti: Urakoitsija Hinta (alv 0 %) Savon Kuljetus Oy Destia Oy Varpaisjärven maansiirto ja vesitekniikka Oy Kunnanrkm:n ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se valitsee Koulutien perusparannuksen suorittajaksi Destia Oy:n tarjouksensa mukaisin hinnoin. Khall 207 Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat: kunnanjohtaja Unto Murto, puh sp: ja kunnanrakennusmestari Mikko Hartikainen puh sp: Esityslistan liite: - pöytäkirja/tarjousten avaaminen , numerotta Esittelijän perusteltu päätösehdotus kokouksessa.

14 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: KANNANOTTO/SIIRTYMINEN FUNKTIONAALISESTA ORGANISAATIOSTA PROSESSIORGANISAATIOON Perusturvaltk 48 Kunnanhallitus on kokouksessaan / 119 kohdassa 6 käsitellyt funktionaalisesta organisaatiosta ja johtamisesta siirtymistä mahdollisesti lukien prosessiorganisaatioon: Perusturvajohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus tilaa valtuuston määrittämät palvelut kunnan sisäisillä palveluprosesseilta joiden toiminnasta vastaavat virkavastuussa toimivat prosessin omistajat. Prosessien omistajien tukena, ohjeistajina ja valvovana toimielimenä toimisivat tuotantolautakunnat. Prosessijohtaminen on organisaation toimintatapa, jota johdetaan ja joka toimii prosessien kautta. Siihen siirtyminen merkitsee olemassa olevien osastorajojen purkamista ja toiminnan organisoitumista prosessien mukaisesti. Toiminta ja talous suunnitellaan prosesseille, niiden eri vaiheille ja niiden tarvitsemille syötteille ja resursseille. Jotta se on mahdollista, prosessit on ymmärrettävä, tunnistettava ja kuvat-tava. Prosessien toiminnallisen laadun indikaattoreita ovat muun muassa sujuvuus ja tehokkuus, missä keskeinen tulos on asiakastyytyväisyys. Muutos organisaatiorakenteessa ei ole olennaisin tehtävä prosessiajatteluun siirryttäessä, vaan tärkeämpää on uudistaa toimintakulttuuria rakenteiden muuttamisen sijasta. Huomio tulee kiinnittää seinien sisälle eikä seinien sijaintiin. Prosessilähtöisen toiminnan suunnittelussa ja prosessiohjauksen opettelussa on paljon tekemistä. Prosessien jatkuva parantaminen perustuu toiminnan jatkuvaan arviointiin, minkä onnistumiseksi prosessien toiminnalle asetetaan laatutavoitteet, joita seurataan. Valmistelija Helvi Mustonen, puhelin Perusturvalautakunta päättää esittää kantanaan, että mahdollinen prosessiorganisaatioon siirtyminen edellyttää perusteellista valmistelua, suunnittelua ja sitouttamista, mihin on syytä varata viranhaltijoille riittävästi aikaa. Perusterveydenhuollon liikelaitos Kysteri aloittaa toimintansa lukien, millä on merkittävä vaikutus perusturvan toimintoihin, minkä lisäksi rakentamis- ja muutostyöt vanhustenhuollossa vaativat vielä lisäpanostusta työntekijöiltä. Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Kunnanhallitus Khall 208 Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kunnanhallitus päättää: 1. merkitä tietoonsa saatetuksi perusturvalautakunnan :ssä 48 antaman lausunnon. 2. siirtää vuodelle 2012 kunnan funktionaalisesta organisaatiosta ja johtamisesta koskevan valmistelutyön prosessiorganisaatioon, jossa kunnanhallitus tilaa valtuuston määrittämät palvelut kunnan sisäisillä palveluprosesseilta, joiden toiminnasta vastaavat virkavastuulla toimivat prosessin omistajat. Prosessien omistajien tukena, ohjeistajina ja valvovana toimielimenä toimisivat tuotantolautakunnat. 3. asiaa valmistellaan yhteistyössä kunnan henkilöstön kanssa hyödyntäen Pohjois-Savossa tehtyjä, tekeillä olevia ja tulossa olevia toimintaympäristön muutoksia. Muutosesimerkkejä: - sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon (Juuankoski, Kaavi, Keitele, Leppävirta, Pielavesi, Rautavaara, Tervo ja Vesanto) liikelaitos Kysteri aloittaa : järjestää perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon - Ylä-Savon sote-kuntayhtymä: Iisalmi, Vieremä, Sonkajärvi ja Kiuruvesi - Siiliset-peruspalvelukeskus: Siilinjärvi, Maaninka ja Nilsiä - Tuusniemi käynnistämässä yhteistyötä koko sote-toimialaa koskevaa yhteistyötä Kuopion kanssa vuoden 2013 alusta - opetustoimessa merkittävä uudistus Savonia-ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen - Kaavi siirsi yläkouluopetuksen Juankoskelle Sydän-Savon maatalouslomitusyksikkö: isäntäkuntana Maaninka + 16 muuta kuntaa - maatalouslomitus yhdistyy myös Ylä-Savossa: Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti Sonkajärvi ja Vieremä muodostavat Ylä-Savon lomituspalvelut - Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin yhteinen ateria- ja huoltopalvelujen liikelaitoskuntayhtymä käynnistyi ympäristöterveydenhuollossa alkoi uusi laaja yhteistoimintaalue: isäntäkuntana Siilinjärvi, Maaninka, Lapinlahti, Kaavi, Rautavaara, Tuusniemi, Nilsiä ja Juankoski. Yksikkö tuottaa kunnille ympäristöterveydenja eläinlääkintähuollon palvelut - jätelautakunta aloitti , isäntäkuntana toimii Kuopio + 17 muuta kuntaa, toimialueena on Kuopio, Pielisen-Karjalan seutu, Siilinjärvi, Maaninka, Pieksämäki, Koillis-Savon ja Sisä-Savon seudut ja Konneveden kunta. Lautakunta hoitaa jätehuollon viranomaistehtäviä - Kuopion seudun kuntien HALO-hankintayhteistyö käynnistyi vuosituhannen vaihteessa, Kuopion kaupungin ja sairaanhoitopiirin päätöksillä hankintatoimi on järjestäytynyt IS-Hankinta Oy:ksi, osakeanti on menossa halo-yhteistyökumppaneille.

16 Kunnanhallitus henkilöstö- ja taloushallinnon palveluihin erikoistunut Kuhilas Oy tarjoaa palvelujaan kunnille sekä kuntien omistamille yhteisöille. Yhtiön osakkaina ovat Kuopio, Nilsiä, Siilinjärvi, Maaninka ja Leppävirta - viime vuoden lopulla Pohjois-Savon kunnat (20) Rautavaaraa lukuunottamatta perustivat Savon Kuituverkko Oy:n rakentamaan maakuntaa valokuituyhteydet. Rautavaaralla toimii oma Rautavaaran Tietoverkko-osuuskunta - kunnallishallinnon tukipalveluissa kuten talous- ja palkkahallinnossa sekä tietohallinnossa kunnille on tarjolla valtakunnallisten yhtiöiden KPK- ICT Oy, KPK-THH Oy palveluja - paikallisten olosuhteiden huomioiminen palvelujen järjestämisessä - väestörakenteen muutos/hyvinvointipalvelut ja talous/rahoitusjärjestelmä - teknologian hyväksikäyttö kunnan palvelutuotannossa: Laajakaista kaikillehanke 2015/Rautavaaran tietoverkko-osuuskunta, mobiiliteknologia - kuntien välinen yhteistyö ja kuntarakenteen muutos/kuntaliitosaalto nro 2 tulossa uuden hallitusohjelman mukaisesti: rakennelakia valmistellaan, valtionosuuksia leikataan jne. - perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaaliturvan muutokset - ilmaston- ja ympäristön muutos - polarisoituminen jatkuu kaikilla tasoilla: rikkaat ja köyhät kunnat, kuntalaiset, koulutetut ja kouluttamattomat, terveet ja sairaat, ylityöllistetyt ja työttömät, ruuhka-suomi ja autioitunut maaseutu: harvaanasutut ja pitkien välimatkojen kunnat/puitelain 5 - pitkien etäisyyksien kuntien kuntalähtöiset palvelut jatkohanke - aktiivinen elinkeinopolitiikka, asuntotonttien tarjonta, hyvät koulutusmahdollisuudet. Toteuttamisvastuu: - kunnanjohtaja, kunnanhallitus, Jory ja hakut

17 Kunnanhallitus ALUEKEHITYSSÄÄTIÖN VALTUUSKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA Khall 209 Aluekehityssäätiön valtuuskunnan syyskokouksessa valitaan valtuuskunnan varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Uusi valtuuskunta aloittaa toimintansa vuoden 2012 alusta. Rautavaaran kunnan edustajina Aluekehityssäätiön valtuuskunnassa vuosina on ollut varsinaisena jäsenenä Matti Ahonen ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään Veijo Oinonen. Aluekehityssäätiö esittää, että Ylä-Savon kaupungin-/kunnanhallitukset tekevät mennessä Aluekehityssäätiön valtuuskunnalle esityksensä kuntansa edustajista (varsinainen jäsen ja henkilökohtainen varajäsen) Aluekehityssäätiön valtuuskuntaan. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kunnanhallitus esittää Aluekehityssäätiön valtuuskunnalle, että Rautavaaran kunnasta valitaan Aluekehityssäätiön valtuuskuntaan vuosille : 1. varsinaiseksi jäseneksi 2. hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

18 Elinkeinolautakunta Kunnanhallitus RAUTAVAARAN MODULMET OY:N TEOLLISUUSHALLI-INVESTOINTIIN NOSTETTAVAN LAINAN TAKAUSPYYNTÖ Elinkeinoltk 25 Rautavaaran Modulmet Oy on tehnyt Rautavaaran kunnalle esityksen takauksen myöntämiseksi suunniteltuun teollisuushalli-investoinnin rahoittamiseen. Suunnitelma uuden teollisuushallin rakentamiseksi liittyy yrityksen toiminnan laajenemisen myötä tulleeseen suurempien toimitilojen tarpeeseen. Yritys on kehittänyt omaa metallialan tuotteistusta sekä saanut lisäksi useita metallialan alihankintatöitä. Yrityksen rating on A+ (lähde: Suomen Asiakastieto Oy ). Investointihankkeen kokonaiskustannukseksi on ilmoitettu euroa, johon yritys aikoo hakea Pohjois-Savon Ely-keskukselta 35 %:n investointiavustusta. Kunnalle annetussa hanke-esityksessä alustavaksi lainamääräksi on ilmoitettu euroa ja yrittäjä on tarkentanut lainamääräksi euroa. Lainamäärän muutos johtuu Ely-keskukselta saatavan avustusosuuden maksatuksesta jälkipainotteisesti syntyneiden kustannusten perusteella. Rautavaaran Modulmet Oy pyytää kunnalta omavelkaista takausta 80 prosentille lainan kulloinkin jäljellä olevalle pääomalle. Koska kunnan takaus ei tulisi kattamaan lainan korkoja tai muita kuluja, voisi yritys perustellusti ottaa lainan yritystä jo aiemmin luotottaneelta rahoituslaitokselta. Laina-aika olisi 10 vuotta ja lainan muut ehdot ovat täysin markkinaehtoiset. Takausvastuun kattamiseksi Rautavaaran kunta saisi toissijaisen kiinnityksen yritykselle valmistuvaan teollisuushallikiinteistöön. Kunnan antama takaus luokitellaan ns. vähämerkitykselliseksi tueksi, jota ohjaa EU:n De minimis lainsäädäntö. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaiseman oppaan mukaan tukea myöntävän viranomaisen on ennen tuen myöntämistä arvioitava, kuuluuko tuki EU:n valtiontukisääntelyn piiriin. Toimenpiteen katsominen valtiontueksi edellyttää käytännössä kaikkien seuraavien neljän tunnusmerkin täyttymistä: 1. tuki on peräisin valtion, kuntien tai kuntayhtymien varoista 2. tuki antaa yritykselle valikoivan edun eli se kanavoidaan tietylle yritykselle tai toimialalle 3. tuki vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua 4. tuki saattaa vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaa Lisäksi tuenantajan tulee arvioida tapauskohtaisesti, harjoittaako tuen saaja kaupallista toimintaa vai ei.

19 Elinkeinolautakunta Kunnanhallitus Ei-taloudellista toimintaa, johon valtiontukisääntöjä ei sovelleta, on esimerkiksi julkisen sektorin viranomaistoiminta (esim. poliisi, rajavalvonta, liikenneturvallisuus), koulutuspalvelujen tarjoaminen (yleinen peruskoulutus ja tutkintoon tähtäävä koulutus) tai tuki yleisen infrastruktuurin rakentamiseen, joka on esteettä kaikkien käytettävissä (vesijohtoverkostot, teiden rakentaminen). Näiden edellä mainittujen kriteerien osalta voidaan todeta, että mahdollinen kunnan takaus Rautavaaran Modulmet Oy:lle täyttää vähämerkityksellisen tuen määritelmän. De minimis -tuen myöntämistä koskevat kriteerit on sidottu tuen myöntämisen ajankohtaan ja tuen enimmäismäärään: tukea voidaan myöntää enintään euroa yhdelle yritykselle kolmen vuoden ajanjaksolla. De minimis tukea myönnettäessä tukiviranomaisen on määritettävä yritykselle kolmen vuoden ajanjaksolla myönnetyn de minimis tuen määrä sen varmistamiseksi, ettei tuki ylitä euroa. Kolmen vuoden jaksolla tarkoitetaan käytännössä yrityksen nykyistä ja kahta edellistä verovuotta. Yritykselle annettavassa takauksessa tuen määrä lasketaan markkinahintaisen lainan ja takauksen avulla saadun lainan korkoerotuksena. Rautavaaran Modulmet Oy:ltä on pyydetty ilmoitus yrityksen saamista valtiontuista viimeisen kolmen vuoden ajalta. Saadun ilmoituksen mukaan kokonaistukeen laskettavia yritystukia on yhteensä Tällöin kunnan mahdollisen takauksen laskennallinen tukivaikutus saa olla enintään Mikäli takauksen laskennallinen tukivaikutus ylittää yhteenlasketun euron enimmäisrajan, tulee erotus periä yritykseltä erillisenä takausmaksuna. Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa on määritetty kyseisen lainan tukivaikutus Rautavaaran Modulmet Oy:lle ja se on ,38 euroa. Tällöin euron yhteenlaskettu enimmäismäärä ei ylittyisi mahdollisella kunnan takauspäätöksellä. Tkj:n päätösehdotus: Elinkeinolautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se edelleen esittäisi kunnanvaltuustolle lainatakauksen myöntämistä Rautavaaran Modulmet Oy:lle seuraavin ehdoin: 1. Lainapääoma euroa 2. Laina-aika 10 vuotta 3. Takaus kattaa 80 prosenttia lainan kulloinkin jäljellä olevasta pääomasta 4. Rautavaaran kunnalle toissijainen kiinnitys yritykselle valmistuvaan teollisuushallikiinteistöön Hyväksyttiin.

20 Kunnanhallitus Khall 210 Kunnan antama takaus luokitellaan ns. vähämerkitykselliseksi tueksi, jota ohjaa EU:n De minimis lainsäädäntö. Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat: - kj Unto Murto, puh ja - talous- ja kehittämisjohtaja Janne Tervo, puh ja sp: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää myöntää Rautavaaran Modulmet Oy:lle omavelkaisen takauksen seuraavilla ehdoilla: 1. lainapääoma euroa 2. laina-aika 10 vuotta 3. takaus kattaa 80 prosenttia lainan kulloinkin jäljellä olevasta pääomasta 4. takausvastuun kattamiseksi Rautavaaran kunnalle toissijainen kiinnitys yritykselle valmistuvaan teollisuushallikiinteistöön. 5. edellytyksenä omavelkaiselle takaukselle on, että yhtiö toimittaa kunnalle Pohjois-Savon Ely-keskuksen suorittaman yritysanalyysin.

21 Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus KANGASLAHDEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN ALKAEN/KOULUN KÄYTTÖ TULEVAISUUDESSA/SAADUT LAUSUNNOT Siv.ltk 2 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan seuraavat periaatteet ala-asteen koulujen toiminnan jatkamisen/lakkauttamisen perusteeksi: 1. Oppilas määrätään lähikouluun. Poikkeukseksi hyväksytään asiantuntijalausunto tai kuljetuksen kannalta käytännöllisin ja taloudellisin ratkaisu. 2. Koulun lakkauttamisen oppilasrajaksi asetetaan 20 oppilasta. Oppilasmäärän määrittelyssä käytetään lukuvuoden maaliskuun lopussa saatavien rekisteritietojen perusteella laadittua oppilasennustetta. 3. Mikäli oppilasmäärä niin edellyttää, erillinen päätös perusteluineen koulun lakkauttamisesta tehdään kunnanvaltuustossa tulevaa lukuvuotta edeltävän huhtikuun loppuun mennessä. Oppilasennusteen mukaan Kangaslahden koulun oppilasmäärä on vähenevä ja jäämässä lukuvuodesta alkaen pysyvästi alle 20 oppilaan. Oppilasennuste on esityslistan liitteenä nro 2. Kangaslahden koulun oppilaat voidaan sijoittaa kirkonkylän kouluun, jossa opetus järjestetään pääosin vuosiluokkaryhmissä. Kangaslahden suunnasta kirkonkylän koulukeskukseen jo olemassa olevat koulukyytireitit mahdollistavat oppilaiden siirtymisen kirkonkylän kouluun ilman merkittävää kuljetuskustannusten kasvua. Kangaslahden koulun lakkauttaminen alkaen merkitsee sivistystoimessa kahden luokanopettajan viran vähentymistä lukuvuodesta alkaen. Säästövaikutus vuositasolla on /vuosi. Osastopäällikön ehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Kangaslahden koulu lakkautetaan alkaen. Sivistyslautakunta kutsuu Kangaslahden koulun oppilaiden huoltajat kuulemistilaisuuteen helmikuussa Harri Koskelo jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

22 Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat rehtori Matti Korkalainen, puh ja sp: kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Khall 89 Esityslistan liite: oppilasennuste esityslistan liitteenä nro 3 Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää: 1. todeta esteellisyydet (hallintolaki 10 ja 11). 2. lakkauttaa Kangaslahden koulun alkaen. Perustelut: - oppilasennusteen mukaan Kangaslahden koulun oppilasmäärä on vähenevä ja jäämässä lukuvuodesta alkaen pysyvästi alle 20 oppilaan - kunnanvaltuusto nro 8/ /Rautavaaran kunnan talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma sivut 21 ja 22 * kunnanvaltuusto on määritellyt peruskoulun toiminnan jatkumisen oppilasrajaksi 20 oppilasta, Kangaslahden koulun oppilasmäärä on ennusteen mukaan alkaen pysyvästi alle määritellyt rajan. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 6 Esityslistan liite: oppilasennuste esityslistan liitteenä nro 5 Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään, että valtuutettu Ilkka Roininen poistui kokouksesta tämän pykälän päätöksenteon ajaksi. Khall 174 Kangaslahden koulun tulevasta käytöstä on jätetty kunnalle kaksi (2) esitystä: 1. Kangaslahden Nuorisoseura ry/kylätoimikunta esittää, että kiinteistö saataisiin yrityskäyttöön ja mahdollisena toimialana vanhusten palvelukoti. 2. Jorma ja Eeva Yliniemi esittävät kiinteistöä matkailu/kievari käyttöön. Kuntalaissa ei ole erityisiä säännöksiä kunnan omaisuuden myymisestä. Kunnalla on lähtökohtaisesti itsehallintoonsa kuuluva laaja harkintavalta sen osalta, millä menettelyllä se myy kiinteistöjään.

23 Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnan omaisuutta myytäessä kunnan päätösharkintaa rajoittavat hyvän hallinnon yleiset oikeusperiaatteet kuten esim. yhdenvertaisuusja objektiviteettiperiaate, kuntalain toimialasäännös sekä EU:n valtiontukisäännökset ja -määräykset. Laki julkisista hankinnoista ei koske kunnan omaisuuden myyntiä. Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat rehtori Matti Korkalainen, puh ja sp: kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liitteet: - Kangaslahden Nuorisoseura ry/kylätoimikunta pj Hans-Peter Heubachin kirje , numerotta - Jorma ja Eeva Yliniemen sähköposti , numerotta - Kartta koulualueesta, numerotta Kunnanhallitus päättää: 1. merkitä tietoonsa saatetuksi Kangaslahden Nuorisoseura ry/kylätoimikunta pj Hans-Peter Heubachin kirje sekä Jorma ja Eeva Yliniemen tekemän esityksen. 2. pyytää Kangaslahden koulun tulevasta käytöstä elinkeinolautakunnan, perusturvalautakunnan ja sivistyslautakunnan lausunnot. 3. lausunnot tulee toimittaa kunnanhallitukselle jatkotoimenpiteitä varten klo mennessä Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Khall 211 Pyydetyt lausunnot Kangaslahden entisen koulukiinteistön tulevasta käytöstä mennessä: 1. Elinkeinolautakunta : - elinkeinolautakunta esittää kunnanhallitukselle lausuntonaan, että kunnan tulisi ensisijaisesti laatia kartoitus mahdollisesta kiinteistön vuokraamisesta yritystoimintaan. Vuokraus voisi sisältää myöhemmän lunastusmahdollisuuden. Toissijaiseksi vaihtoehdoksi lautakunta esittää kiinteistön myymistä yrityskäyttöön.

24 Kunnanhallitus Perusturvalautakunta asia käsitellään ma Sivistyslautakunta : 1. Ensisijaisesti selvitetään paikallisesti mahdollisuus koulukiinteistön käyttämisestä yritystoimintaan. 2. Mikäli ensisijainen vaihtoehto ei toteudu, koulukiinteistö laitetaan julkiseen myyntiin. Kunnanhallitus päättää: 1. merkitä määräaikaan klo mennessä annetut lausunnot tietoonsa saatetuksi. 2. laittaa Suojärven kylässä sijaitsevan entisen Kangaslahden koulun rakennukset ja määräalat julkisesti myytäväksi asumis- ja pienyritystoimintaan. Koulu ja sen piharakennus myydään nykykunnossa. Ostaja maksaa määräalojen lohkomis- ja lainhuutokulut ja muutoin kauppakirja laaditaan kunnan käyttämillä yleisillä kauppaehdoilla. Rakennukset ja määräalat myydään tarjousten perusteella. Myyjä varaa itselleen oikeuden valita kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen sekä pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. Arvostamme tarjouskäsittelyssä tilojen tulevaa hyötykäyttöä ja erityisesti yritystoimintaa.

25 Kunnanhallitus LAUSUNTO YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNNALLE YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUI- DEN VUODEN 2012 TALOUSARVIO- JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA- EHDOTUKSISTA Khall 212 Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen kuntien muodostaman yhteistoiminta-alueen perustamissopimuksen 10.2 sekä Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan välisen eläinlääkintähuollon sopimuksen 11.6 mukaisesti ympäristöterveyslautakunta tekee sopimuskuntia kuultuaan Siilinjärven kunnanhallitukselle ympäristöterveyslautakunnan toimintaa koskevan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen. Talousarvioon otetaan yhteistoiminnan tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja osoitetaan rahoitustarpeen kattaminen sopijapuolten ja muilla tuloilla. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset yhteistoiminnan tehtävien hoitamiseksi turvataan. Ympäristöterveysjohtajan ehdotus talousarvioksi ja -suunnitelmaksi on annettava sopimuskunnille tiedoksi 14 päivää ennen ympäristöterveyslautakunnan talousarviokokousta. Talousarvion ja - suunnitelman hyväksyy Siilinjärven kunnan valtuusto. Tärkein muutos vuodelle 2012, jota talousarvioehdotuksessa esitetään, on uuden vakinaisen kokoaikaisen valvontaeläinlääkärin viran perustaminen. Valvontaeläinlääkärin virka varmistaa kunnaneläinlääkärien esteettömyyden. Valvonnan tasapuolisuus ja juridinen sekä hallinnollinen osaaminen paranee, kun tehtäviä hoitaa niihin erikoistunut eläinlääkäri. Hänelle kuuluu myös ennaltaehkäisevä eläinsuojelutyö, koulutus ja valistus. Lisäksi eläintautien valvontatehtävät lisääntyvät jatkuvasti. Valtio edellyttää, että myös niihin on varattu riittävästi voimavaroja. Virka selkiyttää praktiikka tekevien eläinlääkäreiden työnkuvaa ja vapauttaa heidän työaikaansa esim. terveydenhuoltotyöhön, joka on uudessa eläinlääkintähuoltolaissa määrätty kunnan järjestämäksi tehtäväksi. Ympäristöterveyspalveluissa näitä valvontatehtäviä on tässä vaiheessa jaettu kuten aiemmissakin organisaatioissa kuitenkin siten, että valvonta ja praktiikka on pyritty entistäkin paremmin erottamaan toisistaan eläinlääkintähuoltolain mukaisesti. Uudessa organisaatiossa näitä tehtäviä ovat suurelta osin hoitaneet myös ympäristöterveysjohtaja, vastaava eläinlääkäri sekä Kuopion toimipisteen osa-aikainen valvontaeläinlääkäri. Tehtäviä on kuitenkin jäänyt hoitamatta, mikä on ollut tilanne myös aiemmissa organisaatioissa näitä tehtäviä on resurssivajeen vuoksi suurelta osin jäänyt tekemättä. Lisäämällä resurssia valvontaan saadaan valvontaeläinlääkärin sijaisjärjestelyt hoidettua myös Kuopiossa, sekä voidaan vapauttaa esimiesten aikaa uuden organisaation kehittämiseen. Lisäksi yhteistoiminta-alueella kustannukset jakautuvat monen kunnan maksettavaksi.

26 Kunnanhallitus MMM:n, Eviran ja Kuntaliiton yhteisen, lokakuussa 2010 saapuneen ohjeen mukaan valvontatehtävät tulisi ensisijaisesti pyrkiä hoitamaan perustamalla kuntien ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueille valvontaeläinlääkärin virkoja. Myös Itä-Suomen aluehallintovirasto on peruspalvelujen tila julkaisussaan esittänyt, että kuntien tulee varata riittävästi henkilöstöä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaan eriyttämällä valvontatehtävät muista eläinlääkärin tehtävistä. Jos kunta on perustanut ja täyttänyt valvontaeläinlääkärin viran, valtio maksaa ko. viran kustannukset kokonaan. Mikäli kunta haluaa sisällyttää virkaan sisällytetään kunnalle kuuluvia tehtäviä, kunta maksaa palkan siltä prosenttiosuudelta, joka virasta on varattu kunnan tehtäviin (esim. maidontuotantotilojen tarkastukset). Ympäristöterveyspalveluissa on kuitenkin jo vuodelle 2011 arvioitu valtion maksamia korvauksia näistä tarkastuksista, ja uuden valvontaeläinlääkärin aiheuttama tulojen lisäys on arvioitu varovaisuusperiaatteen mukaan. Todennäköistä on, että vakinaisen kokoaikaisen valvontaeläinlääkärin myötä valtiolta laskutettavat tulot ovat talousarvioehdotukseen arvioitua suuremmat. Kustannuksia tulee vuonna 2012 lisäämään myös löytöeläinten hoidon järjestämisen siirtyminen Siilinjärvelle muulta yhteistoiminta-alueelta. Tuloja tulee vähentämään suuri elintarvikelain muutos, jossa elintarvikehuoneistojen kattavasta ennakkohyväksynnästä luovutaan, ja pienteurastamoiden valvonta siirtyy valtion tehtäväksi. Talousarvioehdotukseen kuntien kustannusjaon perusteet on korjattu uusimpien tilastotietojen mukaan yhteistoiminta-sopimuksen mukaan. Tämä aiheuttaa sen, että talousarvio-ehdotuksessa 2012 sopimuskuntien välinen kustannusten nousu tai lasku verrattuna talousarvioon 2011 vaihtelee. Siilinjärven kunnanhallitus antaa annetun aikataulun mukaan talousarvion 2012 laadintaohjeen ja tarkentaa raamin Hallintokunnat valmistelevat talousarvion mennessä. Ympäristöterveyslautakunnan ehdotus ympäristöterveyspalvelujen vuoden 2012 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman teksiosaksi sekä ympäristöterveyspalveluiden toimintatuotoiksi ja kuluiksi on liitteenä. Lautakunta pyytää lausuntoa ympäristöterveyspalveluiden talousarvioehdotuksesta yhteistoiminta-alueen kunnilta sekä Kuopiolta mennessä.

27 Kunnanhallitus Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - Ympäristöterveyslautakunnan ehdotus ympäristöterveyspalveluiden vuoden 2012 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi, numerotta Kunnanhallitus päättää esittää ympäristöterveyspalveluiden vuoden 2012 talousarviosta ja vuosien taloussuunnitelmasta ympäristöterveyslautakunnalle seuraavaa: 1. Rautavaaran kunnan maksuosuuksiksi (eläinlääkintähuolto + terveysvalvonnan kustannukset) on arvioitu vuodelle 2012/ euroa (vuonna 2011/ euroa) nousua 5,1 % ylittää kunnan oman vuoden 2012 annetun käyttötalouden kasvuprosentin. 2. kunta korostaa talouden pitämistä hyvin hallinnassa. Tavoitteena, että ympäristöterveyslautakunnan talous on tasapainossa ja palvelujen hinnat valtakunnallisen keskitason alapuolella on erittäin kannatettava. 3. jäsenkuntien taloudellinen liikkumavara tulee huomioida edelleen palveluhinnoittelussa vuosina Ottamalla huomioon kuntien valtionosuuksiin suunnitellut leikkaukset, jotka vaikuttavat kunnan tulorakenteeseen. Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman luku 10 KUNTAPOLITIIKKA JA HALLINNON KEHITTÄMINEN sivut lupaa kylmää kyytiä Itä-Suomen maaseutukunnille. Uusi hallitusohjelma tähtää vahvoihin peruskuntiin välineinä mm. valtionosuusjärjestelmän uudistaminen ja rakennelaki. Rakennelailla kumotaan nykyinen PARAS-puitelainsäädäntö. Puitelait ovat voimassa saakka. Samalla purkautuvat kuntayhtymärakenteet. Kuntien peruspalvelujen valtionosuutta leikataan 631 miljoonaa euroa eli leikkaus on 118 euroa/asukas. Merkittävä uusi tehtävä kunnille on vuonna 2013 voimaan astuva vanhuspalvelulaki. Uudistuksen kustannuksia ei ole arvioitu kunnolla.

28 Kunnanhallitus SELVITYS TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTON PERUSKORJAUKSEN RAHOITUSTILANTEESTA/ERILLISHAKEMUS ARALLE Khall 213 Kunnanjohtaja Unto Murto antaa asiasta laaditun selvityksen: Vuodeosaston muutostöihin ei saatu ARA:lta (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta) rahoitusvarausta johtokunnan käsittelyssä (Aran kirjallinen päätös Investointiavustuksen hylkäämisestä). Kunnanhallitus käsitteli asiaa kokouksessa nro 6/ ARA ei ota enää vuonna 2011 investointiavustusten piiriin kohteita, joiden hakemukset jätettiin viime syksynä. Seuraava hakuaika päättyy ja ehdolliset varaukset annetaan helmikuussa ARA antaa uudet hakuohjeet syyskuussa Tehostetun palveluyksikön saneeraus suunnitellussa aikataulussa on erittäin tärkeä. Hanke on osa PARAS-lain mukaista kunnan palvelurakennemuutosta. Kunta on mukana KYSTERIssä eli Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin liikelaitoksessa, johon siirretään alkaen kunnan perusterveydenhuolto ja vanhusten laitoshoito. Vuodeosasto muutetaan tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Muodostetaan 13 tukiasuntoa. Kunta selvitti Pohjois-Savon ELY-keskukselta saada hankkeelle toimintaympäristön kehittämisavustusta. Tulos: ei saada. ELY.n sosiaalihuollon ylitarkastaja Anja Lehtonen vieraili kunnassa keskiviikkona Paikalla kunnasta olivat Mikko Korhonen, Matti Ahonen, Eero Kukkonen, Helvi Mustonen, Heikki Koskelo ja Unto Murto. Käytiin läpi Lepola 1 ja 2 sekä vuodeosaston peruskorjauksen rahoitus. Asiasta pidettiin ma klo 9.00 alkaen suunnitteluasiakirjojen päivittämis- ja täydentämispalaveri. Palaverissa Rautavaaran kunnan tehostetun palveluasumisen yksikköä koskevat rakennussuunnitteluasiakirjat (tilasuunnittelu ja tilamitoitus) toimitetaan kuntaan viikolla 34 RI Jouko Karhulan toimesta. Kunnanjohtaja ja perusturvajohtaja Helvi Mustonen ovat lähettäneet Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskukselle (ARA) päivätyn kirjeen, jossa ARAA pyydetään käsittelemään kunnan hakemus erillishakemuksen mukaisesti ja myöntäisi 40 % avustuksen vuodeosaston muutos-/saneeraustyöhön vuonna Vuodeosaston toiminta lakkaa Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että muutos-/saneeraustyö toteutuu keskeytymättä kuluvana syksynä ja rahoitus siihen järjestyy Rautavaaran kunnan tekemän erillishakemuksen myötä.

29 Kunnanhallitus Kysymyksessä oleva tehostetun palveluasumisen yksikön hanke on jatkoa syyskuussa 2011 valmistuvalle Lepola II eli erityisryhmien asumispalveluyksikölle (kehitysvammaiset/10 asuntoa ja dementiaa sairastavat/8 asuntoa sekä tukiasunnot 3), mille Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myönsi avustuksen ja korkotukilainan vuonna Rautavaaran kunnan 20 -paikkainen terveyskeskuksen vuodeosasto muutetaan/saneerataan 13 -paikkaiseksi kodinomaiseksi tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Erillishakemusta varten kunta toimitti ARAlle uudistetut ja päivitetyt, asianmukaiset piirustukset, joihin on saatu ARAn asiantuntijoiden kannanotot Rautavaara/tehostetun asumisen palveluyksikön asiakirjat: - Täydennys tarveselvitykseen Perustamiskustannukset, korjaus-pääryhmittäin Rakennussuunnittelutoimisto Nylund Oy/rakennusarkkitehti Arja Liukkosen laatimat piirustukset kpl - Selvityksen siitä, miten hanke liittyy KYSTERiin eli perusterveyden-huollon liikelaitokseen: perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskevaan PUITESUUNNITEL-MAAAN Rautavaaran kunnanvaltuusto on kokouksessa nro 8/ :ssä 36 hyväksyessään vuoden 2011 talousarvion investointiosan ja vuoden taloussuunnitelman varautunut ko. kohteen peruskorjaus suunnittelu- ja perusparannustöihin. Palvelurakenteen muutos hillitsee toteutuessaan kustannusten kasvua. Mikäli palvelurakenteita ja toimintaa ei uudisteta, kustannusten kasvua on vaikea hillitä väestön ikärakenteen muuttuessa ja palvelutarpeiden kasvaessa nopeasti. Vanhustenhuollon palvelujen järjestämistä ohjaa taloudellisuuden, tehokkuuden ja toiminnallisuuden lisäksi pitkän aikavälin vaikuttavuus tavoitteena rautavaaralaisten turvallinen ja arvokas vanhuus. Rautavaaran kunta toivoo myönteistä erillispäätöstä tehostetun palveluasumisen yksikölle, koska hanke on erittäin tärkeä kunnan palveluprosessien kehittämisen kannalta, hanke pitkäkestoinen ja liittyy toiminnallisesti aloittavaan KYSTERIn palvelutuotantoon. Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi laaditun selvityksen koskien Rautavaaran kunnan tehostetun palveluyksikön rahoitustilannetta. Kustannukset yhteensä n. 1,2 milj. euroa ja ARAn avustus 40% eli euroa.

30 Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: TULOSALUEKOHTAISTEN RAAMIEN ANTAMINEN HALLINTOKUNNILLE VUODEN 2012 TALOUSARVION LAADINNAN OHJEENA Khall 214 Kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan kunnanhallitus antaa lautakunnille ulkoisten bruttomenojen raamin talousarvion laadinnan ohjeeksi. Asiakirjaan sisältyvät tiedot vuosien 2008, 2009 ja 2010 tilinpäätöksistä (TP) sekä vuoden 2011 talousarviosta ja vuoden 2012 taloussuunnitelman (TASU) luvuista. Vuodelle 2012 on erikseen määritelty vahvennuksella raamit, jotka ovat sitovana ohjeena lautakuntien valmistellessa vuoden 2012 talousarviota. Raamin määrittelyssä on huomioitu perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon siirtyminen KYSTERIiin alkaen. Valtion uuden hallitusohjelman linjausten pohjalta talousarvion laadintaan on tarkemmin tietoja syksyn talousseminaariin mennessä. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - TA 2012/Ulkoisten bruttomenojen raamit, numerotta Kunnanhallitus päättää: 1. hyväksyä liitteen mukaiset ulkoisten bruttomenojen raamit vuoden 2012 talousarvion laadinnalle. Talousarvioraamin 2012 perustelut: - käyttötalousmenot: 0-taso - entinen palvelutaso, paitsi KYSTERI alkaen - vakanssipohja 2011, paitsi atk-tukihenkilö - sijaiset maltillinen taso: täyttölupa kunnanhallitukselta - palkkojen tarkistukset: tehtäväkohtaiset palkat 2 % korotuksen pohjalta, harkinnanvaraiset 1,5 % - sivukulut 29,3 % - materiaalin ja palvelujen ostot: entinen taso 2. raami on kaikkia hallintokuntia sitova. Hallintokuntien tulee talousarvioesityksissään selvittää, minkälaisilla ratkaisuilla ja edellytyksillä talousarvion raamin mukainen talousarvio voidaan laatia. Esityksissä tulee yksityiskohtaisesti perustella ratkaisujen säästövaikutukset ja vaikutukset palvelujen järjestämiseen ja tasoon sekä erikseen perusteet mahdollisille ylityksille. 3.sovitaan valtuustoseminaarin (strategia- ja talousseminaari) ajankohta ja pitopaikkana Metsäkartano jatkovalmistelua varten.

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

20.8.2012 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa

20.8.2012 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa HUMPPILAN KUNTA KUNNANHALLITUS 15/2012 KOKOUSAIKA Maanantai 13.8.2012 klo 18.00 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 169 170 171 172 Liite 18 173 Liite 19 174 175 176 Liite 20 177 Liite 21 178 179

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 24.11.2008 klo 17.30-19.02 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 /2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 08.11. 2010 klo 17.00 18.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta 2/2011 Kokousaika Perjantaina 25.2.2011 klo 15.00 - Kokouspaikka Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 Kokouksen

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tiistai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9 / 2011 KOKOUSAIKA Tiistai 01.11.2011 kello 17.00 20.25 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Torstai 01.11.2012 kello 17.00 20.00. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 01.11.2012 kello 17.00 20.00. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8 / 2012 KOKOUSAIKA Torstai 01.11.2012 kello 17.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 56 21.11.2016 41 Asianro 6592/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 19.30 19.43 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikkona 23.10.2013 klo 18.00 19.35

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 25 Kokousaika 25.3.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki 10 Kunnan voimavarat:

Vanhuspalvelulaki 10 Kunnan voimavarat: Kunnanhallitus 19 12.01.2015 Kunnanhallitus 62 16.02.2015 Vanhusneuvoston asettaminen vuosille 2015-2016 Khall 12.01.2015 19 Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskiviikkona klo Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, Marttila

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskiviikkona klo Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, Marttila 1 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 21.9.2016 klo 18.30 21.05 KOKOUSPAIKKA Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, 21490 Marttila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jäsenet Varajäsenet ( X ) Korimäki Eeva, pj. Valta Anne (

Lisätiedot

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 6/2012 73 Kokousaika Keskiviikko 31.10.2012 klo 18-19.37 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet läsnä poissa Jalli Marja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 11/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 11/ SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 165 Kokouksen järjestäytyminen KH 166 Lähetekeskustelun käyminen vuoden 2016 talousarviosta ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelmasta KH 167 KH 168 KH 169 KH 170 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen Kaupunginhallitus 334 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 110 04.11.2013 Kaupunginhallitus 398 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 95 13.10.2014 Kaupunginhallitus 62 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 29.02.2016 Omavelkaisen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10 / 2009 192 Kokousaika 23.03.2009 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011. Perusturvalautakunta. 29.11.2011 klo 17.30-19.20

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011. Perusturvalautakunta. 29.11.2011 klo 17.30-19.20 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 29.11.2011 klo 17.30-19.20 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 02.10.2014 AIKA 02.10.2014 klo 17:00-18:46 PAIKKA Limingantulli, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 10.2.2016 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 10.2.2016 klo 9.00-15.00 Kokousaika 8.2.2016 klo 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 25 26 27 28 29 30 31 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Nuorten kesätyöpaikkatuki

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 4.5.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 4.5.2015 klo 9.00-15.00 Sivistyslautakunta 28.4.2015 43 Kokousaika 28.4.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85 KOKOUSAIKA Tiistai 9.10.2007 klo 18.00 19.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnantalo Vanhala Jari A., puheenjohtaja Houni Juha,

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA ESITYSLISTA 8 / 2013 115 Tekninen lautakunta. kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTAVAARAN KUNTA ESITYSLISTA 8 / 2013 115 Tekninen lautakunta. kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ESITYSLISTA 8 / 2013 115 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA torstai 17.10.2013 klo 16.00 - KOKOUSPAIKKA kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Kainulainen Pentti Heikkinen Merja Kilpeläinen

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 30.9.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 11.10.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2016 30 Kokousaika 12.5.2016 kello 18.03 18.51 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto Pekka

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika: Torstaina 20.3.2014 kello 18.00 18.50 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Matti Tausa

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 Kokousaika 7.12.2015 klo 17.00 21.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2014

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2014 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2014 Aika: Maanantaina 25.8.2014 kello 18.00 18.30 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Matti

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 28.01.2016 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

Torstai 26.04.2012 kello 17.30 18.40. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 26.04.2012 kello 17.30 18.40. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 / 2012 KOKOUSAIKA Torstai 26.04.2012 kello 17.30 18.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 29. elokuuta 2013 kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Kosken Op:n auditorio ( Htp:n valokuituesittely 18.00 18.30 ) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235 Kunnanhallitus 235 Aika 7.12.2015 klo 16.00-16.17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 158 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 159 Työjärjestyksen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo 1 KINNULAN KUNNAN PÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017 Kokousaika Maanantai 16.1.2017 klo 9.15 9.27 Kokouspaikka Kunnantalo valtuustosali et läsnä varaet läsnä Pj Pauli Salonpää (x) Ari Urpilainen ()

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelmasta vuosille

Rautavaaran kunnan lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelmasta vuosille Perusturvalautakunta 65 23.08.2016 Kunnanhallitus 205 05.09.2016 Rautavaaran kunnan lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelmasta vuosille 2017-2019 Petu 23.08.2016 65 Vaalijalan kuntayhtymä pyytää 31.8.2016

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014 Puumala Pöytäkirja 8/2015 1 (8) Aika 02.09.2015, klo 14:00-15:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastus 31 Talousarvio

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.10.2016 klo 9.00 11.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 8.2.2016 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 Tekninen lautakunta Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 17.9.2015 klo 17-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 12 /

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 12 / 12 / 2012 113 Kokousaika Torstai 22.11.2012 klo 18.30 21.05 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo 1 (8) KOKOUSAIKA 16.12.2016 klo 9.00-12.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJAN ALLE-

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 27.10.2011, kello 18.00 20.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Jaakko Ilkan koulu Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 EVIJÄRVEN KUNTA Aika 6.3.2017 ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 KOKOUSAIKA 6.3.2017 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Juha Alkio, pj Niina Alatalo Jari Anttikoski

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2014 KOKOUSAIKA 23.10.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 154 155 156 157 158 159 160

Lisätiedot

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18:27 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti, l

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen

Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen Kunnanhallitus 242 12.10.2015 Perusturvalautakunta 54 21.10.2015 Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen Khall 12.10.2015 242 Kunnanjohtaja Unto Murto antaa asiasta 07.10.2015

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen vuosille

Rautavaara-Savotta: Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen vuosille Kunnanhallitus 203 05.09.2016 Kunnanhallitus 290 28.11.2016 Kunnanhallitus 302 12.12.2016 Rautavaara-Savotta: Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen vuosille 2016-2017 Khall 05.09.2016 203 Uusi

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 04. huhtikuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat 12 Takauksen myöntäminen Padasjoen Asuntotalot Oy:lle / Koivutie 5:n

Lisätiedot

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.kxxlo 17:00-19:00 Varajäsen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 14.3.2016

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 14.3.2016 KOKOUSAIKA Maanantai 14.3.2016 klo 18:00-19:25 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 62 63 64 65 Liite 12 66 67 68 69 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle

JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Vanhus- ja vammaisneuvosto Pöytäkirja Kokousaika Keskiviikko 7.9.2016 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanviraston yläkerran kokoushuone Käsiteltävät asiat Sivu Liite 8 16 8/2016 Hyvinvointikertomus 9 17 Vanhustenviikko

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot