RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 14/2011 Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 14/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU NRO 14/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite Kunnanvaltuuston kokouksen nro 3/ laillisuus ja täytäntöönpano :t Kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtajan vaali toimikaudeksi Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäsenen vaali toimikaudeksi Edustajan valinta Kiinteistö Oy Rautavaaran virastotalon yhtiökokouksiin vuosille Rautavaara-Savotta: Kunnan 130-juhlavuoden johdosta myytävien tonttien hinnoittelun päättäminen ja uuden hinnoittelun hyväksyminen Rautavaaran Raiku ry/jalkapallojaoston turnausmatka-avustus JKK-25 SM-lopputurnaus Oulu ATK-tukihenkilön toimen vastaanottaminen/tietotekniikkainsinööri Petri Kettunen Puistoalueen rakentaminen Torin kunnostus Koulutien perusparannus Rautavaara-Savotta: Kannanotto/siirtyminen funktionaalisesta organisaatiosta prosessiorganisatioon Aluekehityssäätiön valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten valinta Rautavaaran Modulmet Oy:n teollisuushalli-investointiin nostettavan lainan takauspyyntö Kangaslahden koulun lakkauttaminen alkaen/koulun käyttö tulevaisuudessa/saadut lausunnot Lausunto ympäristöterveyslautakunnalle ympäristöterveyspalveluiden vuoden 2012 talousarvio- ja vuosien taloussuunnitelmaehdotuksista Selvitys terveyskeskuksen vuodeosaston peruskorjauksen rahoitustilanteesta/ erillishakemus Aralle Rautavaara-Savotta: Tulosaluekohtaisten raamien antaminen hallintokunnille vuoden 2012 talousarvion laadinnan ohjeena Kirjeiden ja päätösten tiedoksi saattaminen Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ja muut esille tulevat asiat PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO PUHEENJOHTAJA Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä klo MERK: MATTI AHONEN ILMOITUSMENETTELY Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja Aune Kahelin

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 14/2011 Sivu 377 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Matti Ahonen Arto Hakkarainen Eila Keinänen Mika Mustonen Rauha Partanen Rauni Pursiainen Toivo Rissanen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikko Korhonen, kv:n pj. Veijo Oinonen, kv:n 2. vpj. Unto Murto, kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, esittelijä LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Kunnanhallituksen kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin sekä varalle PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Matti Ahonen Unto Murto puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TAR KASTUS PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ klo Ilmoitustaulunhoitaja Aune Kahelin

3 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN NRO 3/ LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖN- PANO :T Khall 198 Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallituksen on huolehdittava valtuuston päätösten täytäntöönpanojen yhteydessä niiden laillisuusvalvonnasta. Kuntalain 56 :n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivallan ulkopuolelle tai on muutoin lainvastainen, on kunnanhallituksen jätettävä päätös täytäntöönpanematta ja saatettava tämä valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Valvonta antaa mahdollisuuden korjata laillisuusvirheet, jotka muuten voivat johtaa valituksiin. Valvonnan kohteena ovat kaikki valtuuston päätökset, niiden valituskelpoisuudesta riippumatta. Kunnanvaltuuston kokouksessa nro 3/ käsiteltiin seuraavat asiat: - Valtuuston 1. vpj Liisa Korkalaisen muiston kunnioittaminen - Rautavaaran terveyskeskuksen laboratoriopalvelut/siirtäminen ISLABBIIN - Työterveyshuollon palvelujen sopimukset/työterveyshuollon järjestelyt Kysterissä ja sopimusten irtisanominen alkaen - Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia 2025/Rautavaaran kunnan tietohallintostrategia 2025 hyväksyminen - Puumalan kylässä Lehtola-nimisestä tilasta 2,6 ha määräalan myynti - Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitos Kysterin tehtäväkuvan laajentaminen sosiaalihuollon alueella - Rautavaara-Savotta: Kauppakirjan hyväksyminen/entinen ala-asteen opettajien asuintalo - Vuoden 2011 talousarvion toteutumavertailu ajalta Kunnanvaltuuston kokouksen nro 3/ pidetyn kokouksen pöytäkirja on tarkastettu (ptk:n tarkastajat Jorma Korhonen ja Rauha Partanen) ja pidetty yleisesti nähtävillä torstaina klo kunnanvirastossa. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnanvaltuuston kokouksen nro 3/ päätökset ( :t 17-25) ovat: 1. syntyneet laillisessa järjestyksessä, 2. eivätkä ole lain tai asetuksen vastaisia, 3. ettei valtuusto päätöksiä tehdessään ole ylittänyt toimivaltaansa ja 4. päättää panna päätökset täytäntöön välittömästi.

4 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON 1. VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI TOIMIKAUDEKSI Khall 199 Kuntalain 12 :n mukaan kunnanvaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa. Kunnanvaltuusto valitsi kokouksessa nro 1/ valtuuston 1. varapuheenjohtajaksi Liisa Korkalaisen. Rautavaaran pitkäaikaisin kunnanvaltuutettu ja nykyisen valtuuston 1. vpj Liisa Korkalainen poistui keskuudestamme perjantaiaamuna kotonaan Liisa Korkalainen (os. Turunen) syntyi Rautavaaralla Hänet tunnettiin persoonallisena kotiseutuvaikuttajana ja rautavaaralaisten etujen tinkimättömänä puolustajana kautta maakunnan. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudelle valtuuston ensimmäisen varapuheenjohtajan.

5 Kunnanhallitus SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN VAALI TOIMIKAUDEKSI Khall 200 Kunnanvaltuusto valitsee toimikaudekseen kunnanvaltuuston työjärjestyksen 26 :n mukaan suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi jäsentä ja heillä kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto nimeää varsinaisiksi jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan noudattaen samaa menettelyä kuin valtuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa valittaessa. Kunnanvaltuusto on kokouksessa nro 1/ :ssä 1 valinnut yksimielisesti suhteellisten vaalien vaalilautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi seuraavasti: Jäsen Marko Rytkönen Rauni Pursiainen Markku Pulkkinen Kaarina Kekäläinen Ilkka Roininen Henkilökohtainen varajäsen Kirsi Kokkonen Marjaleena Hyvönen Markku Pursiainen Veijo Oinonen Liisa Korkalainen Kunnanvaltuusto nimesi yksimielisesti puheenjohtajaksi Rauni Pursiaisen ja varapuheenjohtajaksi Marko Rytkösen. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudelle suhteellisten vaalilautakunnan varajäsenen (varsinainen jäsen Ilkka Roininen).

6 Kunnanhallitus EDUSTAJAN VALINTA KIINTEISTÖ OY RAUTAVAARAN VIRASTOTALON YHTIÖ- KOKOUKSIIN VUOSILLE Khall 201 Kunnanhallitus on kokouksessa nro 1/ :ssä 22 valinnut Rautavaaran kunnan edustajiksi Kiinteistö Oy Rautavaaran virastotalon yhtiökokouksiin vuosiksi Mikko Korhosen ja Liisa Korkalaisen. Yhtiöjärjestys ei määrittele, montako edustajaa yhtiökokouksiin kukin osakkeenomistaja valitsee. Aiemmin kunta on valinnut kaksi edustajaa. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kunnanhallitus päättää valita kunnan edustajan Kiinteistö Oy Rautavaaran virastotalon yhtiökokouksiin vuosiksi

7 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: KUNNAN 130-JUHLAVUODEN JOHDOSTA MYYTÄVIEN TONTTIEN HINNOITTELUN PÄÄTTÄMINEN JA UUDEN HINNOITTELUN HYVÄKSYMINEN Khall 121 Rautavaaran kunta täyttää vuonna vuotta. Juhlavuoden johdosta valtuuston kokoukselle ehdotetaan Kirkonkylän rakentamattomien tonttien myymistä 1 /tontti. Kirkonkylältä ei ole vuosiin myyty tonttia omakotitalon rakentamista varten. Tonttien uudella hinnoittelulla pyritään vilkastuttamaan tonttikauppaa ja rakentamista. Edulliset tontit toisivat mahdollisesti uusia asukkaita Rautavaaralle. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hinnoitellut Karikon uudemmalta rakennuskaava-alueelta kortteleiden 72, 73, 75 ja 76 rakennuspaikat siten, että omakotitontin hinta on 2 mk/m 2 ja rivitalotontin hinta 3 mk/m 2. Lisäksi päätöksen mukaan lohkomiskustannukset peritään erikseen kustakin rakennuspaikasta ja samoin vesi- ja jätevesimaksut. Kyseiset korttelit sijaitsevat Harjutien ja Rinnetien varrella. Karikon alueella on myymättä 18 tonttia. Käpylän alueella sijaitsevia tontteja ei ole hinnoiteltu. Käpylän alueella on myymättä kolme rakennustonttia. Karikon ja Käpylän alueiden tontit on lohkottu itsenäisiksi tiloiksi, niille on tieyhteys ja mahdollisuus liittyä kunnan vesihuoltoon. Liite no 2. Myymättömät tontit merkitty x:llä. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuuston juhlaistunnolle , että Karikon alueen ja Käpylän alueen rakentamattomien tonttien hinnaksi päätetään 1 /tontti. Rakennuspaikkojen lohkomisesta ei peritä erillistä maksua. Rakennuspaikoilla kasvava puusto sisältyy hintaan. Rakennuspaikkojen hintaan eivät sisälly vesihuollon maksut. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 20 Liite nro Myymättömät tontit merkitty x:llä. Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin lukemalla kokouksessa.

8 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall Rautavaaran kunnan 130-vuotisjuhlat vuonna 2004 ovat takana. Karikon alueelta on myymättä 17 tonttia ja Käpylän alueelta on myymättä 3 tonttia. Tonttikaupan vauhdittamiseksi tulee ottaa käyttöön uusia keinoja: esim. vesi- ja jäteveden liittymismaksut. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - Karikon ja Käpylän alueiden myymättömät tontit, numerotta - kunnan liittymismaksun laskentaperiaatteet, numerotta Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää: 1. hinnoitella uudestaan Karikon alueen ja Käpylän alueen rakentamattomat tontit, vahvistamalla tonttien hinnaksi1 /m2. 2. rakennuspaikkojen lohkomisesta ei peritä erillistä maksua. 3. rakennuspaikoilla kasvava puusto sisältyy hintaan. 4. rakennuspaikkojen hintaan sisältyy vesi- ja jäteveden liittymismaksut.

9 Kunnanhallitus RAUTAVAARAN RAIKU RY/JALKAPALLOJAOSTON TURNAUSMATKA-AVUSTUS JKK-25 SM-LOPPUTURNAUS OULU Khall 203 Rautavaaran Raiku ry/jalkapallojaoston puheenjohtaja Jari Korkalainen on lähettänyt päivätyn avustushakemuksen kunnanhallitukselle. Rautavaaran Raikun jalkapallojaosto on toiminut paikkakunnalla jo kunnioitettavat 35 vuotta, tarjoten kuntalaisille mahdollisuuden jalkapallon harrastamiseen ja oman kunnon ylläpitämiseen. Juhlavuoden kunniaksi seuran ikämiesten joukkue selviytyi ensimmäistä kertaa JKKI-35 SM-lopputurnaukseen, joka järjestetään Oulussa Turnausmatkakustannukset koostuvat osallistumismaksusta 275 euroa, mökkimajoituksesta euroa sekä pelaajille maksetuista km-korvaukista 720 euroa; yhteensä euroa. Seura hakee turnausmatka-avustusta euroa kattamaan osan kustannuksista. Jalkapallojaoston lisäperustelut liitteenä 1. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - Rautavaaran Raiku/Jalkapallojaoston avustushakemus , liite 1 Kunnanhallitus päättää: 1. todeta esteelliset (hallintolaki 10 ja 11). 2. myöntää Rautavaaran Raiku ry:n Jalkapallojaostolle turnausmatkaavustusta euroa Oulussa järjestettävään JKKI-35 SM-lopputurnaukseen. 3. kate osoitetaan tilikohdalta Kunnanhallitus/4940 Muut menot. 4. tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla.

10 Kunnanhallitus ATK-TUKIHENKILÖN TOIMEN VASTAANOTTAMINEN/TIETOTEKNIIKKAINSINÖÖRI PETRI KETTUNEN Khall 204 Kunnanhallittus päätti kokouksessa nro 11/ :ssä 167 valita tietotekniikkainsinööri Petri Kettusen, Käsämältä Rautavaaran kunnan atk-tukihenkilön toimeen. Vaali on ehdollinen siihen saakka kunnes valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja hyväksyttävän rikosrekisteriotteen (Laki 504/2002). Toimessa käytetään neljän (4) kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy voimassa olevan KVTES:n tietoteknisen alan hinnoittelukohdan 01ATK 022 mukaan. Tehtäväkohtainen peruspalkka on koeajan 1.766,12 euroa/kk (sisältäen tulleen korotuksen). Palkkausta tarkistetaan neljän (4) kuukauden koeajan jälkeen. Valintapäätös tuli lainvoimaiseksi Petri Kettunen aloitti työt Rautavaaran kunnassa maanantaina klo 8.00 ja neljän (4) kuukauden koeaika päättyy Kunnan hallintosäännön 15 :n mukaan kunnanhallituksen valitsemien henkilöiden vaalin vahvistaa kunnanhallitus, mikäli vaali on suoritettu ehdollisena. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kunnanhallitus päättää: 1. hyväksyä Petri Kettusen antaman ilmoituksen atk-tuki toimen vastaanottamisesta lukien 4 kk:n koeajalla (KVhL 8). 2. hyväksyä Petri Kettusen toimittaman päivätyn lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja Oikeusrekisterikeskuksen antaman rikosrekisteriotteen (Laki 504/2002). 3. vahvistaa viran tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi 1.766,12 euroa/kk. Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisen osa, yleiskorotukset, lomaraha ja lomakorvaukset sekä matkakulut maksetaan voimassa olevan KVTES:n mukaisesti. 4. tarkistaa tämän pykälän osalta pöytäkirjan heti kokouksessa julkilukemalla.

11 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus PUISTOALUEEN RAKENTAMINEN Tekn. ltk 44. Tekninen toimi on pyytänyt Suunnittelutoimisto Ser-Plan Oy:n tekemien suunnitelmien mukaan tarjoukset puistourakasta. Tarjousten jättöpäivä oli klo mennessä. Tarjouspyynnöt lähetettiin yhdeksälle (9) eri urakoitsijalle. Tarjouksen jätti kaksi urakoitsijaa. Tarjoukset numerotta liitteenä. Urakoitsija Hinta (alv 0 %) Savon Kuljetus Oy Destia Oy Kunnanrkm:n ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle urakan suorittajaksi Savon kuljetus Oy:tä tarjouksensa mukaisesti. Khall 205 Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat: kunnanjohtaja Unto Murto, puh sp: ja kunnanrakennusmestari Mikko Hartikainen puh sp: Esityslistan liite: - pöytäkirja/tarjousten avaaminen , numerotta Esittelijän perusteltu päätösehdotus kokouksessa.

12 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus TORIN KUNNOSTUS Tekn. ltk 45. Tekninen toimi on pyytänyt Suunnittelutoimisto Ser-Plan Oy:n tekemien suunnitelmien mukaan tarjoukset puiston kunnostamisesta. Tarjouspyynnöt lähetettiin yhdeksälle (9) eri urakoitsijalle. Tarjoukset jätti määräaikaan klo mennessä kaksi (2) urakoitsijaa. Tarjoukset numerotta liitteenä. Urakoitsija Hinta (alv 0 %) Savon Kuljetus Oy Destia Oy Kunnanrkm:n ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että torin kunnostusurakka annetaan Destia Oy:lle tarjouksensa mukaisesti. Khall 206 Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat: kunnanjohtaja Unto Murto, puh sp: ja kunnanrakennusmestari Mikko Hartikainen puh sp: Esityslistan liite: - pöytäkirja/tarjousten avaaminen , numerotta Esittelijän perusteltu päätösehdotus kokouksessa.

13 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus KOULUTIEN PERUSPARANNUS Tekn. ltk 46. Tekninen toimi on pyytänyt Suunnittelutoimisto Ser-Plan Oy:n suunnitelmien mukaan tarjoukset Koulutien perusparannuksesta. Tarjous käsittää koko Koulutien. Perusparannusta on n. 460 m matka. Avustuspäätös koskettaa vain n. 220 m matkaa koulualueella. Lämpöosuuskunnalla ja Savon Voimalla on tarpeita sijoittaa putkistoja ja kaapeleita tiekaivantoihin. Urakkahintaan kuuluu myös asfaltointi, liikenneturvallisuusratkaisut ja katuvalaistus. Tarjoukset pyydettiin yhdeksältä (9) eri urakoitsijalta. Tarjoukset numerotta liitteenä. Tarjoukset jätti: Urakoitsija Hinta (alv 0 %) Savon Kuljetus Oy Destia Oy Varpaisjärven maansiirto ja vesitekniikka Oy Kunnanrkm:n ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se valitsee Koulutien perusparannuksen suorittajaksi Destia Oy:n tarjouksensa mukaisin hinnoin. Khall 207 Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat: kunnanjohtaja Unto Murto, puh sp: ja kunnanrakennusmestari Mikko Hartikainen puh sp: Esityslistan liite: - pöytäkirja/tarjousten avaaminen , numerotta Esittelijän perusteltu päätösehdotus kokouksessa.

14 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: KANNANOTTO/SIIRTYMINEN FUNKTIONAALISESTA ORGANISAATIOSTA PROSESSIORGANISAATIOON Perusturvaltk 48 Kunnanhallitus on kokouksessaan / 119 kohdassa 6 käsitellyt funktionaalisesta organisaatiosta ja johtamisesta siirtymistä mahdollisesti lukien prosessiorganisaatioon: Perusturvajohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus tilaa valtuuston määrittämät palvelut kunnan sisäisillä palveluprosesseilta joiden toiminnasta vastaavat virkavastuussa toimivat prosessin omistajat. Prosessien omistajien tukena, ohjeistajina ja valvovana toimielimenä toimisivat tuotantolautakunnat. Prosessijohtaminen on organisaation toimintatapa, jota johdetaan ja joka toimii prosessien kautta. Siihen siirtyminen merkitsee olemassa olevien osastorajojen purkamista ja toiminnan organisoitumista prosessien mukaisesti. Toiminta ja talous suunnitellaan prosesseille, niiden eri vaiheille ja niiden tarvitsemille syötteille ja resursseille. Jotta se on mahdollista, prosessit on ymmärrettävä, tunnistettava ja kuvat-tava. Prosessien toiminnallisen laadun indikaattoreita ovat muun muassa sujuvuus ja tehokkuus, missä keskeinen tulos on asiakastyytyväisyys. Muutos organisaatiorakenteessa ei ole olennaisin tehtävä prosessiajatteluun siirryttäessä, vaan tärkeämpää on uudistaa toimintakulttuuria rakenteiden muuttamisen sijasta. Huomio tulee kiinnittää seinien sisälle eikä seinien sijaintiin. Prosessilähtöisen toiminnan suunnittelussa ja prosessiohjauksen opettelussa on paljon tekemistä. Prosessien jatkuva parantaminen perustuu toiminnan jatkuvaan arviointiin, minkä onnistumiseksi prosessien toiminnalle asetetaan laatutavoitteet, joita seurataan. Valmistelija Helvi Mustonen, puhelin Perusturvalautakunta päättää esittää kantanaan, että mahdollinen prosessiorganisaatioon siirtyminen edellyttää perusteellista valmistelua, suunnittelua ja sitouttamista, mihin on syytä varata viranhaltijoille riittävästi aikaa. Perusterveydenhuollon liikelaitos Kysteri aloittaa toimintansa lukien, millä on merkittävä vaikutus perusturvan toimintoihin, minkä lisäksi rakentamis- ja muutostyöt vanhustenhuollossa vaativat vielä lisäpanostusta työntekijöiltä. Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Kunnanhallitus Khall 208 Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kunnanhallitus päättää: 1. merkitä tietoonsa saatetuksi perusturvalautakunnan :ssä 48 antaman lausunnon. 2. siirtää vuodelle 2012 kunnan funktionaalisesta organisaatiosta ja johtamisesta koskevan valmistelutyön prosessiorganisaatioon, jossa kunnanhallitus tilaa valtuuston määrittämät palvelut kunnan sisäisillä palveluprosesseilta, joiden toiminnasta vastaavat virkavastuulla toimivat prosessin omistajat. Prosessien omistajien tukena, ohjeistajina ja valvovana toimielimenä toimisivat tuotantolautakunnat. 3. asiaa valmistellaan yhteistyössä kunnan henkilöstön kanssa hyödyntäen Pohjois-Savossa tehtyjä, tekeillä olevia ja tulossa olevia toimintaympäristön muutoksia. Muutosesimerkkejä: - sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon (Juuankoski, Kaavi, Keitele, Leppävirta, Pielavesi, Rautavaara, Tervo ja Vesanto) liikelaitos Kysteri aloittaa : järjestää perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon - Ylä-Savon sote-kuntayhtymä: Iisalmi, Vieremä, Sonkajärvi ja Kiuruvesi - Siiliset-peruspalvelukeskus: Siilinjärvi, Maaninka ja Nilsiä - Tuusniemi käynnistämässä yhteistyötä koko sote-toimialaa koskevaa yhteistyötä Kuopion kanssa vuoden 2013 alusta - opetustoimessa merkittävä uudistus Savonia-ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen - Kaavi siirsi yläkouluopetuksen Juankoskelle Sydän-Savon maatalouslomitusyksikkö: isäntäkuntana Maaninka + 16 muuta kuntaa - maatalouslomitus yhdistyy myös Ylä-Savossa: Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti Sonkajärvi ja Vieremä muodostavat Ylä-Savon lomituspalvelut - Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin yhteinen ateria- ja huoltopalvelujen liikelaitoskuntayhtymä käynnistyi ympäristöterveydenhuollossa alkoi uusi laaja yhteistoimintaalue: isäntäkuntana Siilinjärvi, Maaninka, Lapinlahti, Kaavi, Rautavaara, Tuusniemi, Nilsiä ja Juankoski. Yksikkö tuottaa kunnille ympäristöterveydenja eläinlääkintähuollon palvelut - jätelautakunta aloitti , isäntäkuntana toimii Kuopio + 17 muuta kuntaa, toimialueena on Kuopio, Pielisen-Karjalan seutu, Siilinjärvi, Maaninka, Pieksämäki, Koillis-Savon ja Sisä-Savon seudut ja Konneveden kunta. Lautakunta hoitaa jätehuollon viranomaistehtäviä - Kuopion seudun kuntien HALO-hankintayhteistyö käynnistyi vuosituhannen vaihteessa, Kuopion kaupungin ja sairaanhoitopiirin päätöksillä hankintatoimi on järjestäytynyt IS-Hankinta Oy:ksi, osakeanti on menossa halo-yhteistyökumppaneille.

16 Kunnanhallitus henkilöstö- ja taloushallinnon palveluihin erikoistunut Kuhilas Oy tarjoaa palvelujaan kunnille sekä kuntien omistamille yhteisöille. Yhtiön osakkaina ovat Kuopio, Nilsiä, Siilinjärvi, Maaninka ja Leppävirta - viime vuoden lopulla Pohjois-Savon kunnat (20) Rautavaaraa lukuunottamatta perustivat Savon Kuituverkko Oy:n rakentamaan maakuntaa valokuituyhteydet. Rautavaaralla toimii oma Rautavaaran Tietoverkko-osuuskunta - kunnallishallinnon tukipalveluissa kuten talous- ja palkkahallinnossa sekä tietohallinnossa kunnille on tarjolla valtakunnallisten yhtiöiden KPK- ICT Oy, KPK-THH Oy palveluja - paikallisten olosuhteiden huomioiminen palvelujen järjestämisessä - väestörakenteen muutos/hyvinvointipalvelut ja talous/rahoitusjärjestelmä - teknologian hyväksikäyttö kunnan palvelutuotannossa: Laajakaista kaikillehanke 2015/Rautavaaran tietoverkko-osuuskunta, mobiiliteknologia - kuntien välinen yhteistyö ja kuntarakenteen muutos/kuntaliitosaalto nro 2 tulossa uuden hallitusohjelman mukaisesti: rakennelakia valmistellaan, valtionosuuksia leikataan jne. - perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaaliturvan muutokset - ilmaston- ja ympäristön muutos - polarisoituminen jatkuu kaikilla tasoilla: rikkaat ja köyhät kunnat, kuntalaiset, koulutetut ja kouluttamattomat, terveet ja sairaat, ylityöllistetyt ja työttömät, ruuhka-suomi ja autioitunut maaseutu: harvaanasutut ja pitkien välimatkojen kunnat/puitelain 5 - pitkien etäisyyksien kuntien kuntalähtöiset palvelut jatkohanke - aktiivinen elinkeinopolitiikka, asuntotonttien tarjonta, hyvät koulutusmahdollisuudet. Toteuttamisvastuu: - kunnanjohtaja, kunnanhallitus, Jory ja hakut

17 Kunnanhallitus ALUEKEHITYSSÄÄTIÖN VALTUUSKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA Khall 209 Aluekehityssäätiön valtuuskunnan syyskokouksessa valitaan valtuuskunnan varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Uusi valtuuskunta aloittaa toimintansa vuoden 2012 alusta. Rautavaaran kunnan edustajina Aluekehityssäätiön valtuuskunnassa vuosina on ollut varsinaisena jäsenenä Matti Ahonen ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään Veijo Oinonen. Aluekehityssäätiö esittää, että Ylä-Savon kaupungin-/kunnanhallitukset tekevät mennessä Aluekehityssäätiön valtuuskunnalle esityksensä kuntansa edustajista (varsinainen jäsen ja henkilökohtainen varajäsen) Aluekehityssäätiön valtuuskuntaan. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kunnanhallitus esittää Aluekehityssäätiön valtuuskunnalle, että Rautavaaran kunnasta valitaan Aluekehityssäätiön valtuuskuntaan vuosille : 1. varsinaiseksi jäseneksi 2. hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

18 Elinkeinolautakunta Kunnanhallitus RAUTAVAARAN MODULMET OY:N TEOLLISUUSHALLI-INVESTOINTIIN NOSTETTAVAN LAINAN TAKAUSPYYNTÖ Elinkeinoltk 25 Rautavaaran Modulmet Oy on tehnyt Rautavaaran kunnalle esityksen takauksen myöntämiseksi suunniteltuun teollisuushalli-investoinnin rahoittamiseen. Suunnitelma uuden teollisuushallin rakentamiseksi liittyy yrityksen toiminnan laajenemisen myötä tulleeseen suurempien toimitilojen tarpeeseen. Yritys on kehittänyt omaa metallialan tuotteistusta sekä saanut lisäksi useita metallialan alihankintatöitä. Yrityksen rating on A+ (lähde: Suomen Asiakastieto Oy ). Investointihankkeen kokonaiskustannukseksi on ilmoitettu euroa, johon yritys aikoo hakea Pohjois-Savon Ely-keskukselta 35 %:n investointiavustusta. Kunnalle annetussa hanke-esityksessä alustavaksi lainamääräksi on ilmoitettu euroa ja yrittäjä on tarkentanut lainamääräksi euroa. Lainamäärän muutos johtuu Ely-keskukselta saatavan avustusosuuden maksatuksesta jälkipainotteisesti syntyneiden kustannusten perusteella. Rautavaaran Modulmet Oy pyytää kunnalta omavelkaista takausta 80 prosentille lainan kulloinkin jäljellä olevalle pääomalle. Koska kunnan takaus ei tulisi kattamaan lainan korkoja tai muita kuluja, voisi yritys perustellusti ottaa lainan yritystä jo aiemmin luotottaneelta rahoituslaitokselta. Laina-aika olisi 10 vuotta ja lainan muut ehdot ovat täysin markkinaehtoiset. Takausvastuun kattamiseksi Rautavaaran kunta saisi toissijaisen kiinnityksen yritykselle valmistuvaan teollisuushallikiinteistöön. Kunnan antama takaus luokitellaan ns. vähämerkitykselliseksi tueksi, jota ohjaa EU:n De minimis lainsäädäntö. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaiseman oppaan mukaan tukea myöntävän viranomaisen on ennen tuen myöntämistä arvioitava, kuuluuko tuki EU:n valtiontukisääntelyn piiriin. Toimenpiteen katsominen valtiontueksi edellyttää käytännössä kaikkien seuraavien neljän tunnusmerkin täyttymistä: 1. tuki on peräisin valtion, kuntien tai kuntayhtymien varoista 2. tuki antaa yritykselle valikoivan edun eli se kanavoidaan tietylle yritykselle tai toimialalle 3. tuki vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua 4. tuki saattaa vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaa Lisäksi tuenantajan tulee arvioida tapauskohtaisesti, harjoittaako tuen saaja kaupallista toimintaa vai ei.

19 Elinkeinolautakunta Kunnanhallitus Ei-taloudellista toimintaa, johon valtiontukisääntöjä ei sovelleta, on esimerkiksi julkisen sektorin viranomaistoiminta (esim. poliisi, rajavalvonta, liikenneturvallisuus), koulutuspalvelujen tarjoaminen (yleinen peruskoulutus ja tutkintoon tähtäävä koulutus) tai tuki yleisen infrastruktuurin rakentamiseen, joka on esteettä kaikkien käytettävissä (vesijohtoverkostot, teiden rakentaminen). Näiden edellä mainittujen kriteerien osalta voidaan todeta, että mahdollinen kunnan takaus Rautavaaran Modulmet Oy:lle täyttää vähämerkityksellisen tuen määritelmän. De minimis -tuen myöntämistä koskevat kriteerit on sidottu tuen myöntämisen ajankohtaan ja tuen enimmäismäärään: tukea voidaan myöntää enintään euroa yhdelle yritykselle kolmen vuoden ajanjaksolla. De minimis tukea myönnettäessä tukiviranomaisen on määritettävä yritykselle kolmen vuoden ajanjaksolla myönnetyn de minimis tuen määrä sen varmistamiseksi, ettei tuki ylitä euroa. Kolmen vuoden jaksolla tarkoitetaan käytännössä yrityksen nykyistä ja kahta edellistä verovuotta. Yritykselle annettavassa takauksessa tuen määrä lasketaan markkinahintaisen lainan ja takauksen avulla saadun lainan korkoerotuksena. Rautavaaran Modulmet Oy:ltä on pyydetty ilmoitus yrityksen saamista valtiontuista viimeisen kolmen vuoden ajalta. Saadun ilmoituksen mukaan kokonaistukeen laskettavia yritystukia on yhteensä Tällöin kunnan mahdollisen takauksen laskennallinen tukivaikutus saa olla enintään Mikäli takauksen laskennallinen tukivaikutus ylittää yhteenlasketun euron enimmäisrajan, tulee erotus periä yritykseltä erillisenä takausmaksuna. Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa on määritetty kyseisen lainan tukivaikutus Rautavaaran Modulmet Oy:lle ja se on ,38 euroa. Tällöin euron yhteenlaskettu enimmäismäärä ei ylittyisi mahdollisella kunnan takauspäätöksellä. Tkj:n päätösehdotus: Elinkeinolautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se edelleen esittäisi kunnanvaltuustolle lainatakauksen myöntämistä Rautavaaran Modulmet Oy:lle seuraavin ehdoin: 1. Lainapääoma euroa 2. Laina-aika 10 vuotta 3. Takaus kattaa 80 prosenttia lainan kulloinkin jäljellä olevasta pääomasta 4. Rautavaaran kunnalle toissijainen kiinnitys yritykselle valmistuvaan teollisuushallikiinteistöön Hyväksyttiin.

20 Kunnanhallitus Khall 210 Kunnan antama takaus luokitellaan ns. vähämerkitykselliseksi tueksi, jota ohjaa EU:n De minimis lainsäädäntö. Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat: - kj Unto Murto, puh ja - talous- ja kehittämisjohtaja Janne Tervo, puh ja sp: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää myöntää Rautavaaran Modulmet Oy:lle omavelkaisen takauksen seuraavilla ehdoilla: 1. lainapääoma euroa 2. laina-aika 10 vuotta 3. takaus kattaa 80 prosenttia lainan kulloinkin jäljellä olevasta pääomasta 4. takausvastuun kattamiseksi Rautavaaran kunnalle toissijainen kiinnitys yritykselle valmistuvaan teollisuushallikiinteistöön. 5. edellytyksenä omavelkaiselle takaukselle on, että yhtiö toimittaa kunnalle Pohjois-Savon Ely-keskuksen suorittaman yritysanalyysin.

21 Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus KANGASLAHDEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN ALKAEN/KOULUN KÄYTTÖ TULEVAISUUDESSA/SAADUT LAUSUNNOT Siv.ltk 2 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan seuraavat periaatteet ala-asteen koulujen toiminnan jatkamisen/lakkauttamisen perusteeksi: 1. Oppilas määrätään lähikouluun. Poikkeukseksi hyväksytään asiantuntijalausunto tai kuljetuksen kannalta käytännöllisin ja taloudellisin ratkaisu. 2. Koulun lakkauttamisen oppilasrajaksi asetetaan 20 oppilasta. Oppilasmäärän määrittelyssä käytetään lukuvuoden maaliskuun lopussa saatavien rekisteritietojen perusteella laadittua oppilasennustetta. 3. Mikäli oppilasmäärä niin edellyttää, erillinen päätös perusteluineen koulun lakkauttamisesta tehdään kunnanvaltuustossa tulevaa lukuvuotta edeltävän huhtikuun loppuun mennessä. Oppilasennusteen mukaan Kangaslahden koulun oppilasmäärä on vähenevä ja jäämässä lukuvuodesta alkaen pysyvästi alle 20 oppilaan. Oppilasennuste on esityslistan liitteenä nro 2. Kangaslahden koulun oppilaat voidaan sijoittaa kirkonkylän kouluun, jossa opetus järjestetään pääosin vuosiluokkaryhmissä. Kangaslahden suunnasta kirkonkylän koulukeskukseen jo olemassa olevat koulukyytireitit mahdollistavat oppilaiden siirtymisen kirkonkylän kouluun ilman merkittävää kuljetuskustannusten kasvua. Kangaslahden koulun lakkauttaminen alkaen merkitsee sivistystoimessa kahden luokanopettajan viran vähentymistä lukuvuodesta alkaen. Säästövaikutus vuositasolla on /vuosi. Osastopäällikön ehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Kangaslahden koulu lakkautetaan alkaen. Sivistyslautakunta kutsuu Kangaslahden koulun oppilaiden huoltajat kuulemistilaisuuteen helmikuussa Harri Koskelo jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

22 Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat rehtori Matti Korkalainen, puh ja sp: kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Khall 89 Esityslistan liite: oppilasennuste esityslistan liitteenä nro 3 Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää: 1. todeta esteellisyydet (hallintolaki 10 ja 11). 2. lakkauttaa Kangaslahden koulun alkaen. Perustelut: - oppilasennusteen mukaan Kangaslahden koulun oppilasmäärä on vähenevä ja jäämässä lukuvuodesta alkaen pysyvästi alle 20 oppilaan - kunnanvaltuusto nro 8/ /Rautavaaran kunnan talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma sivut 21 ja 22 * kunnanvaltuusto on määritellyt peruskoulun toiminnan jatkumisen oppilasrajaksi 20 oppilasta, Kangaslahden koulun oppilasmäärä on ennusteen mukaan alkaen pysyvästi alle määritellyt rajan. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 6 Esityslistan liite: oppilasennuste esityslistan liitteenä nro 5 Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään, että valtuutettu Ilkka Roininen poistui kokouksesta tämän pykälän päätöksenteon ajaksi. Khall 174 Kangaslahden koulun tulevasta käytöstä on jätetty kunnalle kaksi (2) esitystä: 1. Kangaslahden Nuorisoseura ry/kylätoimikunta esittää, että kiinteistö saataisiin yrityskäyttöön ja mahdollisena toimialana vanhusten palvelukoti. 2. Jorma ja Eeva Yliniemi esittävät kiinteistöä matkailu/kievari käyttöön. Kuntalaissa ei ole erityisiä säännöksiä kunnan omaisuuden myymisestä. Kunnalla on lähtökohtaisesti itsehallintoonsa kuuluva laaja harkintavalta sen osalta, millä menettelyllä se myy kiinteistöjään.

23 Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnan omaisuutta myytäessä kunnan päätösharkintaa rajoittavat hyvän hallinnon yleiset oikeusperiaatteet kuten esim. yhdenvertaisuusja objektiviteettiperiaate, kuntalain toimialasäännös sekä EU:n valtiontukisäännökset ja -määräykset. Laki julkisista hankinnoista ei koske kunnan omaisuuden myyntiä. Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat rehtori Matti Korkalainen, puh ja sp: kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liitteet: - Kangaslahden Nuorisoseura ry/kylätoimikunta pj Hans-Peter Heubachin kirje , numerotta - Jorma ja Eeva Yliniemen sähköposti , numerotta - Kartta koulualueesta, numerotta Kunnanhallitus päättää: 1. merkitä tietoonsa saatetuksi Kangaslahden Nuorisoseura ry/kylätoimikunta pj Hans-Peter Heubachin kirje sekä Jorma ja Eeva Yliniemen tekemän esityksen. 2. pyytää Kangaslahden koulun tulevasta käytöstä elinkeinolautakunnan, perusturvalautakunnan ja sivistyslautakunnan lausunnot. 3. lausunnot tulee toimittaa kunnanhallitukselle jatkotoimenpiteitä varten klo mennessä Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Khall 211 Pyydetyt lausunnot Kangaslahden entisen koulukiinteistön tulevasta käytöstä mennessä: 1. Elinkeinolautakunta : - elinkeinolautakunta esittää kunnanhallitukselle lausuntonaan, että kunnan tulisi ensisijaisesti laatia kartoitus mahdollisesta kiinteistön vuokraamisesta yritystoimintaan. Vuokraus voisi sisältää myöhemmän lunastusmahdollisuuden. Toissijaiseksi vaihtoehdoksi lautakunta esittää kiinteistön myymistä yrityskäyttöön.

24 Kunnanhallitus Perusturvalautakunta asia käsitellään ma Sivistyslautakunta : 1. Ensisijaisesti selvitetään paikallisesti mahdollisuus koulukiinteistön käyttämisestä yritystoimintaan. 2. Mikäli ensisijainen vaihtoehto ei toteudu, koulukiinteistö laitetaan julkiseen myyntiin. Kunnanhallitus päättää: 1. merkitä määräaikaan klo mennessä annetut lausunnot tietoonsa saatetuksi. 2. laittaa Suojärven kylässä sijaitsevan entisen Kangaslahden koulun rakennukset ja määräalat julkisesti myytäväksi asumis- ja pienyritystoimintaan. Koulu ja sen piharakennus myydään nykykunnossa. Ostaja maksaa määräalojen lohkomis- ja lainhuutokulut ja muutoin kauppakirja laaditaan kunnan käyttämillä yleisillä kauppaehdoilla. Rakennukset ja määräalat myydään tarjousten perusteella. Myyjä varaa itselleen oikeuden valita kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen sekä pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. Arvostamme tarjouskäsittelyssä tilojen tulevaa hyötykäyttöä ja erityisesti yritystoimintaa.

25 Kunnanhallitus LAUSUNTO YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNNALLE YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUI- DEN VUODEN 2012 TALOUSARVIO- JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA- EHDOTUKSISTA Khall 212 Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen kuntien muodostaman yhteistoiminta-alueen perustamissopimuksen 10.2 sekä Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan välisen eläinlääkintähuollon sopimuksen 11.6 mukaisesti ympäristöterveyslautakunta tekee sopimuskuntia kuultuaan Siilinjärven kunnanhallitukselle ympäristöterveyslautakunnan toimintaa koskevan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen. Talousarvioon otetaan yhteistoiminnan tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja osoitetaan rahoitustarpeen kattaminen sopijapuolten ja muilla tuloilla. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset yhteistoiminnan tehtävien hoitamiseksi turvataan. Ympäristöterveysjohtajan ehdotus talousarvioksi ja -suunnitelmaksi on annettava sopimuskunnille tiedoksi 14 päivää ennen ympäristöterveyslautakunnan talousarviokokousta. Talousarvion ja - suunnitelman hyväksyy Siilinjärven kunnan valtuusto. Tärkein muutos vuodelle 2012, jota talousarvioehdotuksessa esitetään, on uuden vakinaisen kokoaikaisen valvontaeläinlääkärin viran perustaminen. Valvontaeläinlääkärin virka varmistaa kunnaneläinlääkärien esteettömyyden. Valvonnan tasapuolisuus ja juridinen sekä hallinnollinen osaaminen paranee, kun tehtäviä hoitaa niihin erikoistunut eläinlääkäri. Hänelle kuuluu myös ennaltaehkäisevä eläinsuojelutyö, koulutus ja valistus. Lisäksi eläintautien valvontatehtävät lisääntyvät jatkuvasti. Valtio edellyttää, että myös niihin on varattu riittävästi voimavaroja. Virka selkiyttää praktiikka tekevien eläinlääkäreiden työnkuvaa ja vapauttaa heidän työaikaansa esim. terveydenhuoltotyöhön, joka on uudessa eläinlääkintähuoltolaissa määrätty kunnan järjestämäksi tehtäväksi. Ympäristöterveyspalveluissa näitä valvontatehtäviä on tässä vaiheessa jaettu kuten aiemmissakin organisaatioissa kuitenkin siten, että valvonta ja praktiikka on pyritty entistäkin paremmin erottamaan toisistaan eläinlääkintähuoltolain mukaisesti. Uudessa organisaatiossa näitä tehtäviä ovat suurelta osin hoitaneet myös ympäristöterveysjohtaja, vastaava eläinlääkäri sekä Kuopion toimipisteen osa-aikainen valvontaeläinlääkäri. Tehtäviä on kuitenkin jäänyt hoitamatta, mikä on ollut tilanne myös aiemmissa organisaatioissa näitä tehtäviä on resurssivajeen vuoksi suurelta osin jäänyt tekemättä. Lisäämällä resurssia valvontaan saadaan valvontaeläinlääkärin sijaisjärjestelyt hoidettua myös Kuopiossa, sekä voidaan vapauttaa esimiesten aikaa uuden organisaation kehittämiseen. Lisäksi yhteistoiminta-alueella kustannukset jakautuvat monen kunnan maksettavaksi.

26 Kunnanhallitus MMM:n, Eviran ja Kuntaliiton yhteisen, lokakuussa 2010 saapuneen ohjeen mukaan valvontatehtävät tulisi ensisijaisesti pyrkiä hoitamaan perustamalla kuntien ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueille valvontaeläinlääkärin virkoja. Myös Itä-Suomen aluehallintovirasto on peruspalvelujen tila julkaisussaan esittänyt, että kuntien tulee varata riittävästi henkilöstöä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaan eriyttämällä valvontatehtävät muista eläinlääkärin tehtävistä. Jos kunta on perustanut ja täyttänyt valvontaeläinlääkärin viran, valtio maksaa ko. viran kustannukset kokonaan. Mikäli kunta haluaa sisällyttää virkaan sisällytetään kunnalle kuuluvia tehtäviä, kunta maksaa palkan siltä prosenttiosuudelta, joka virasta on varattu kunnan tehtäviin (esim. maidontuotantotilojen tarkastukset). Ympäristöterveyspalveluissa on kuitenkin jo vuodelle 2011 arvioitu valtion maksamia korvauksia näistä tarkastuksista, ja uuden valvontaeläinlääkärin aiheuttama tulojen lisäys on arvioitu varovaisuusperiaatteen mukaan. Todennäköistä on, että vakinaisen kokoaikaisen valvontaeläinlääkärin myötä valtiolta laskutettavat tulot ovat talousarvioehdotukseen arvioitua suuremmat. Kustannuksia tulee vuonna 2012 lisäämään myös löytöeläinten hoidon järjestämisen siirtyminen Siilinjärvelle muulta yhteistoiminta-alueelta. Tuloja tulee vähentämään suuri elintarvikelain muutos, jossa elintarvikehuoneistojen kattavasta ennakkohyväksynnästä luovutaan, ja pienteurastamoiden valvonta siirtyy valtion tehtäväksi. Talousarvioehdotukseen kuntien kustannusjaon perusteet on korjattu uusimpien tilastotietojen mukaan yhteistoiminta-sopimuksen mukaan. Tämä aiheuttaa sen, että talousarvio-ehdotuksessa 2012 sopimuskuntien välinen kustannusten nousu tai lasku verrattuna talousarvioon 2011 vaihtelee. Siilinjärven kunnanhallitus antaa annetun aikataulun mukaan talousarvion 2012 laadintaohjeen ja tarkentaa raamin Hallintokunnat valmistelevat talousarvion mennessä. Ympäristöterveyslautakunnan ehdotus ympäristöterveyspalvelujen vuoden 2012 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman teksiosaksi sekä ympäristöterveyspalveluiden toimintatuotoiksi ja kuluiksi on liitteenä. Lautakunta pyytää lausuntoa ympäristöterveyspalveluiden talousarvioehdotuksesta yhteistoiminta-alueen kunnilta sekä Kuopiolta mennessä.

27 Kunnanhallitus Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - Ympäristöterveyslautakunnan ehdotus ympäristöterveyspalveluiden vuoden 2012 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi, numerotta Kunnanhallitus päättää esittää ympäristöterveyspalveluiden vuoden 2012 talousarviosta ja vuosien taloussuunnitelmasta ympäristöterveyslautakunnalle seuraavaa: 1. Rautavaaran kunnan maksuosuuksiksi (eläinlääkintähuolto + terveysvalvonnan kustannukset) on arvioitu vuodelle 2012/ euroa (vuonna 2011/ euroa) nousua 5,1 % ylittää kunnan oman vuoden 2012 annetun käyttötalouden kasvuprosentin. 2. kunta korostaa talouden pitämistä hyvin hallinnassa. Tavoitteena, että ympäristöterveyslautakunnan talous on tasapainossa ja palvelujen hinnat valtakunnallisen keskitason alapuolella on erittäin kannatettava. 3. jäsenkuntien taloudellinen liikkumavara tulee huomioida edelleen palveluhinnoittelussa vuosina Ottamalla huomioon kuntien valtionosuuksiin suunnitellut leikkaukset, jotka vaikuttavat kunnan tulorakenteeseen. Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman luku 10 KUNTAPOLITIIKKA JA HALLINNON KEHITTÄMINEN sivut lupaa kylmää kyytiä Itä-Suomen maaseutukunnille. Uusi hallitusohjelma tähtää vahvoihin peruskuntiin välineinä mm. valtionosuusjärjestelmän uudistaminen ja rakennelaki. Rakennelailla kumotaan nykyinen PARAS-puitelainsäädäntö. Puitelait ovat voimassa saakka. Samalla purkautuvat kuntayhtymärakenteet. Kuntien peruspalvelujen valtionosuutta leikataan 631 miljoonaa euroa eli leikkaus on 118 euroa/asukas. Merkittävä uusi tehtävä kunnille on vuonna 2013 voimaan astuva vanhuspalvelulaki. Uudistuksen kustannuksia ei ole arvioitu kunnolla.

28 Kunnanhallitus SELVITYS TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTON PERUSKORJAUKSEN RAHOITUSTILANTEESTA/ERILLISHAKEMUS ARALLE Khall 213 Kunnanjohtaja Unto Murto antaa asiasta laaditun selvityksen: Vuodeosaston muutostöihin ei saatu ARA:lta (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta) rahoitusvarausta johtokunnan käsittelyssä (Aran kirjallinen päätös Investointiavustuksen hylkäämisestä). Kunnanhallitus käsitteli asiaa kokouksessa nro 6/ ARA ei ota enää vuonna 2011 investointiavustusten piiriin kohteita, joiden hakemukset jätettiin viime syksynä. Seuraava hakuaika päättyy ja ehdolliset varaukset annetaan helmikuussa ARA antaa uudet hakuohjeet syyskuussa Tehostetun palveluyksikön saneeraus suunnitellussa aikataulussa on erittäin tärkeä. Hanke on osa PARAS-lain mukaista kunnan palvelurakennemuutosta. Kunta on mukana KYSTERIssä eli Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin liikelaitoksessa, johon siirretään alkaen kunnan perusterveydenhuolto ja vanhusten laitoshoito. Vuodeosasto muutetaan tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Muodostetaan 13 tukiasuntoa. Kunta selvitti Pohjois-Savon ELY-keskukselta saada hankkeelle toimintaympäristön kehittämisavustusta. Tulos: ei saada. ELY.n sosiaalihuollon ylitarkastaja Anja Lehtonen vieraili kunnassa keskiviikkona Paikalla kunnasta olivat Mikko Korhonen, Matti Ahonen, Eero Kukkonen, Helvi Mustonen, Heikki Koskelo ja Unto Murto. Käytiin läpi Lepola 1 ja 2 sekä vuodeosaston peruskorjauksen rahoitus. Asiasta pidettiin ma klo 9.00 alkaen suunnitteluasiakirjojen päivittämis- ja täydentämispalaveri. Palaverissa Rautavaaran kunnan tehostetun palveluasumisen yksikköä koskevat rakennussuunnitteluasiakirjat (tilasuunnittelu ja tilamitoitus) toimitetaan kuntaan viikolla 34 RI Jouko Karhulan toimesta. Kunnanjohtaja ja perusturvajohtaja Helvi Mustonen ovat lähettäneet Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskukselle (ARA) päivätyn kirjeen, jossa ARAA pyydetään käsittelemään kunnan hakemus erillishakemuksen mukaisesti ja myöntäisi 40 % avustuksen vuodeosaston muutos-/saneeraustyöhön vuonna Vuodeosaston toiminta lakkaa Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että muutos-/saneeraustyö toteutuu keskeytymättä kuluvana syksynä ja rahoitus siihen järjestyy Rautavaaran kunnan tekemän erillishakemuksen myötä.

29 Kunnanhallitus Kysymyksessä oleva tehostetun palveluasumisen yksikön hanke on jatkoa syyskuussa 2011 valmistuvalle Lepola II eli erityisryhmien asumispalveluyksikölle (kehitysvammaiset/10 asuntoa ja dementiaa sairastavat/8 asuntoa sekä tukiasunnot 3), mille Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myönsi avustuksen ja korkotukilainan vuonna Rautavaaran kunnan 20 -paikkainen terveyskeskuksen vuodeosasto muutetaan/saneerataan 13 -paikkaiseksi kodinomaiseksi tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Erillishakemusta varten kunta toimitti ARAlle uudistetut ja päivitetyt, asianmukaiset piirustukset, joihin on saatu ARAn asiantuntijoiden kannanotot Rautavaara/tehostetun asumisen palveluyksikön asiakirjat: - Täydennys tarveselvitykseen Perustamiskustannukset, korjaus-pääryhmittäin Rakennussuunnittelutoimisto Nylund Oy/rakennusarkkitehti Arja Liukkosen laatimat piirustukset kpl - Selvityksen siitä, miten hanke liittyy KYSTERiin eli perusterveyden-huollon liikelaitokseen: perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskevaan PUITESUUNNITEL-MAAAN Rautavaaran kunnanvaltuusto on kokouksessa nro 8/ :ssä 36 hyväksyessään vuoden 2011 talousarvion investointiosan ja vuoden taloussuunnitelman varautunut ko. kohteen peruskorjaus suunnittelu- ja perusparannustöihin. Palvelurakenteen muutos hillitsee toteutuessaan kustannusten kasvua. Mikäli palvelurakenteita ja toimintaa ei uudisteta, kustannusten kasvua on vaikea hillitä väestön ikärakenteen muuttuessa ja palvelutarpeiden kasvaessa nopeasti. Vanhustenhuollon palvelujen järjestämistä ohjaa taloudellisuuden, tehokkuuden ja toiminnallisuuden lisäksi pitkän aikavälin vaikuttavuus tavoitteena rautavaaralaisten turvallinen ja arvokas vanhuus. Rautavaaran kunta toivoo myönteistä erillispäätöstä tehostetun palveluasumisen yksikölle, koska hanke on erittäin tärkeä kunnan palveluprosessien kehittämisen kannalta, hanke pitkäkestoinen ja liittyy toiminnallisesti aloittavaan KYSTERIn palvelutuotantoon. Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi laaditun selvityksen koskien Rautavaaran kunnan tehostetun palveluyksikön rahoitustilannetta. Kustannukset yhteensä n. 1,2 milj. euroa ja ARAn avustus 40% eli euroa.

30 Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: TULOSALUEKOHTAISTEN RAAMIEN ANTAMINEN HALLINTOKUNNILLE VUODEN 2012 TALOUSARVION LAADINNAN OHJEENA Khall 214 Kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan kunnanhallitus antaa lautakunnille ulkoisten bruttomenojen raamin talousarvion laadinnan ohjeeksi. Asiakirjaan sisältyvät tiedot vuosien 2008, 2009 ja 2010 tilinpäätöksistä (TP) sekä vuoden 2011 talousarviosta ja vuoden 2012 taloussuunnitelman (TASU) luvuista. Vuodelle 2012 on erikseen määritelty vahvennuksella raamit, jotka ovat sitovana ohjeena lautakuntien valmistellessa vuoden 2012 talousarviota. Raamin määrittelyssä on huomioitu perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon siirtyminen KYSTERIiin alkaen. Valtion uuden hallitusohjelman linjausten pohjalta talousarvion laadintaan on tarkemmin tietoja syksyn talousseminaariin mennessä. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - TA 2012/Ulkoisten bruttomenojen raamit, numerotta Kunnanhallitus päättää: 1. hyväksyä liitteen mukaiset ulkoisten bruttomenojen raamit vuoden 2012 talousarvion laadinnalle. Talousarvioraamin 2012 perustelut: - käyttötalousmenot: 0-taso - entinen palvelutaso, paitsi KYSTERI alkaen - vakanssipohja 2011, paitsi atk-tukihenkilö - sijaiset maltillinen taso: täyttölupa kunnanhallitukselta - palkkojen tarkistukset: tehtäväkohtaiset palkat 2 % korotuksen pohjalta, harkinnanvaraiset 1,5 % - sivukulut 29,3 % - materiaalin ja palvelujen ostot: entinen taso 2. raami on kaikkia hallintokuntia sitova. Hallintokuntien tulee talousarvioesityksissään selvittää, minkälaisilla ratkaisuilla ja edellytyksillä talousarvion raamin mukainen talousarvio voidaan laatia. Esityksissä tulee yksityiskohtaisesti perustella ratkaisujen säästövaikutukset ja vaikutukset palvelujen järjestämiseen ja tasoon sekä erikseen perusteet mahdollisille ylityksille. 3.sovitaan valtuustoseminaarin (strategia- ja talousseminaari) ajankohta ja pitopaikkana Metsäkartano jatkovalmistelua varten.

Perusturvalautakunta 21.9.2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Perusturvalautakunta 21.9.2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta 21.9.2011 KOKOUSAIKA Maanantaina 26.9.2011 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 64 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

Asia Sivu Liite 1 35 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2011 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan

Asia Sivu Liite 1 35 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2011 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 11.8.2011 KOKOUSAIKA Torstai 18.8.2011 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 35 20 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011 KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 22.8.2011 klo 18.30 20.55 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 344 1 184 Vuoden

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 17/2011 Kunnanhallitus 26.10.2011

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 17/2011 Kunnanhallitus 26.10.2011 KOKOUSKUTSU NRO 17/2011 Kunnanhallitus 26.10.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 31.10.2011 klo 11.00 15.45 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 479 248 Sijoitusperiaatteet/Nordea

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 15.10.2012 klo 10.00 14.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 416 197 Rautavaaran

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2012 Kunnanhallitus 25.1.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2012 Kunnanhallitus 25.1.2012 KOKOUSKUTSU NRO 2/2012 Kunnanhallitus 25.1.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 10.00-15.35 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 32 20 Sopimuksen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 9/2014 Kunnanhallitus 28.05.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 9/2014 Kunnanhallitus 28.05.2014 KOKOUSKUTSU NRO 9/2014 Kunnanhallitus 28.05.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 klo 10.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 290 143 Rautavaaran

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 09.12.2014 AIKA 09.12.2014 klo 10:30-15:05 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2014 Kunnanhallitus 09.04.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2014 Kunnanhallitus 09.04.2014 KOKOUSKUTSU NRO 7/2014 Kunnanhallitus 09.04.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 14.04.2014 klo 18.30 22.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 214 1-4 106

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 27.1.2014 klo 9.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 1 22 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke 7.11.2012 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke 7.11.2012 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU NRO 17/2012 Kunnanhallitus 31.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 05.11.2012 klo 9.30 15.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 461 219 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 6.3.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 6.3.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 2/2013 Kunnanvaltuusto 27.2.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 klo 18.30 20.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 50 1 31 Perustettavan Rautavaaran

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012 Perusturvalautakunta

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012 Perusturvalautakunta 122 RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 1.10.2012 KLO 14.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 2/2014 Kunnanvaltuusto 29.4.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 24 8 Kuntalaisaloitteet vuonna 2013

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 57 Kunnanvaltuusto

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 57 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 3/2012 Kunnanvaltuusto 7.11.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 12.11.2012 klo 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 58 23 Eron myöntäminen Toivo Rissaselle

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 3/2014 Kunnanvaltuusto 4.6.2014 KOKOUSAIKA Torstai 12.6.2014 klo 18.30 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 1 17 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke 26.9.2012 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke 26.9.2012 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU NRO 15/2012 Kunnanhallitus 19.09.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 24.9.2012 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 400 1 189 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 551

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 551 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 551 Kunnanhallitus 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 18:30-21:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 263 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 11.05.2015 AIKA 11.05.2015 klo 18:30-19:15 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 20/2012 Sivu 559 Kunnanhallitus

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 20/2012 Sivu 559 Kunnanhallitus RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 20/2012 Kunnanhallitus 12.12.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 17.12.2012 klo 10.00-13.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 4/2013 Kunnanvaltuusto 19.6.2013 KOKOUSAIKA Torstai 27.6.2013 klo 18.30 20.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 141 1 52 Tarkastuslautakunnan 2012

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2011 151 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 28.11.2011 KLO 14.00 17.50

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2011 151 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 28.11.2011 KLO 14.00 17.50 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2011 151 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 28.11.2011 KLO 14.00 17.50 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2012 Perusturvalautakunta 26.9.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2012 Perusturvalautakunta 26.9.2012 KOKOUSKUTSU NRO 7/2012 Perusturvalautakunta 26.9.2012 KOKOUSAIKA Maanantaina 1.10.2012 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 66 123 66 Talousarvion

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 237

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 237 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 237 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 10:00-13:50 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 109 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 29.06.2015 Aika 29.06.2015 klo 18:30-20:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 13 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100. Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100. Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA X

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 12/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta. menestystekijä. Visio. tavoitetaso. Kunnanhallitus nro 4/4.4.2013 137 Kunnanvaltuusto nro 4/27.6.2013 53 TILINPÄÄTÖS

Rautavaaran kunta. menestystekijä. Visio. tavoitetaso. Kunnanhallitus nro 4/4.4.2013 137 Kunnanvaltuusto nro 4/27.6.2013 53 TILINPÄÄTÖS Rautavaaran kunta TILINPÄÄTÖS 2012 Strategia prosessi; luo, sitouttaa ja opettaa Päamäärät Näkökulmat Kriittset menestystekijä Visio Arvot Mittarit ja tavoitetaso Toimintaympäristön ja kunnan arviointi

Lisätiedot