Perusturvalautakunta Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvalautakunta 21.9.2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA Maanantaina klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 64 Rautavaara-Savotta: Kannanotto/siirtyminen funktionaalisesta organisaatiosta prosessiorganisaatioon Talousarvion toteutuminen Rautavaara-Savotta: Tulosaluekohtaisten raamien antaminen hallintokunnille vuoden 2012 talousarvion laadinnan ohjeena 67 Selvitys terveyskeskuksen vuodeosaston peruskorjauksen rahoitustilanteesta/erillishakemus Aralle /jatkotoimenpiteet 2 68 Laskujen hyväksyjät ja vastaanottajat vuonna Ilmoitusasiat 70 Rautavaaran Palvelukoti Ay Korkalaisen hoitopäivähinta alkaen 71 Pielaveden palvelukoti ky:n hoitopäivänhinta alkaen 72 Hoivakoti Rautakumpu Oy:n hoitopäivähinta alkaen 73 Ohjaajan valinta lukien/sinikello 74 Avoterveydenhuollon hoitajan sijaisuus/sipola Päivi PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä klo PUHEENJOHTAJA MERK: EERO KUKKONEN ILMOITUSMENETTELY Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja Aune Kahelin

2 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: KANNANOTTO/SIIRTYMINEN FUNKTIONAALISESTA ORGANISAATIOSTA PROSESSIORGANISAATIOON Perusturvaltk 48 Kunnanhallitus on kokouksessaan / 119 kohdassa 6 käsitellyt funktionaalisesta organisaatiosta ja johtamisesta siirtymistä mahdollisesti lukien prosessiorganisaatioon: Kunnanhallitus tilaa valtuuston määrittämät palvelut kunnan sisäisillä palveluprosesseilta joiden toiminnasta vastaavat virkavastuussa toimivat prosessin omistajat. Prosessien omistajien tukena, ohjeistajina ja valvovana toimielimenä toimisivat tuotantolautakunnat. Prosessijohtaminen on organisaation toimintatapa, jota johdetaan ja joka toimii prosessien kautta. Siihen siirtyminen merkitsee olemassa olevien osastorajojen purkamista ja toiminnan organisoitumista prosessien mukaisesti. Toiminta ja talous suunnitellaan prosesseille, niiden eri vaiheille ja niiden tarvitsemille syötteille ja resursseille. Jotta se on mahdollista, prosessit on ymmärrettävä, tunnistettava ja kuvat-tava. Prosessien toiminnallisen laadun indikaattoreita ovat muun muassa sujuvuus ja tehokkuus, missä keskeinen tulos on asiakastyytyväisyys. Muutos organisaatiorakenteessa ei ole olennaisin tehtävä prosessiajatteluun siirryttäessä, vaan tärkeämpää on uudistaa toimintakulttuuria rakenteiden muuttamisen sijasta. Huomio tulee kiinnittää seinien sisälle eikä seinien sijaintiin. Prosessilähtöisen toiminnan suunnittelussa ja prosessiohjauksen opettelussa on paljon tekemistä. Prosessien jatkuva parantaminen perustuu toiminnan jatkuvaan arviointiin, minkä onnistumiseksi prosessien toiminnalle asetetaan laatutavoitteet, joita seurataan. Valmistelija Helvi Mustonen, puhelin Perusturvalautakunta päättää esittää kantanaan, että mahdollinen prosessiorganisaatioon siirtyminen edellyttää perusteellista valmistelua, suunnittelua ja sitouttamista, mihin on syytä varata viranhaltijoille riittävästi aikaa. Perusterveydenhuollon liikelaitos Kysteri aloittaa toimintansa lukien, millä on merkittävä vaikutus perusturvan toimintoihin, minkä lisäksi rakentamis- ja muutostyöt vanhustenhuollossa vaativat vielä lisäpanostusta työntekijöiltä. Hyväksyttiin yksimielisesti.

3 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Khall 208 Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. merkitä tietoonsa saatetuksi perusturvalautakunnan :ssä 48 antaman lausunnon. 2. siirtää vuodelle 2012 kunnan funktionaalisesta organisaatiosta ja johtamisesta koskevan valmistelutyön prosessiorganisaatioon, jossa kunnanhallitus tilaa valtuuston määrittämät palvelut kunnan sisäisillä palveluprosesseilta, joiden toiminnasta vastaavat virkavastuulla toimivat prosessin omistajat. Prosessien omistajien tukena, ohjeistajina ja valvovana toimielimenä toimisivat tuotantolautakunnat. 3. asiaa valmistellaan yhteistyössä kunnan henkilöstön kanssa hyödyntäen Pohjois-Savossa tehtyjä, tekeillä olevia ja tulossa olevia toimintaympäristön muutoksia. Muutosesimerkkejä: - sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon (Juuankoski, Kaavi, Keitele, Leppävirta, Pielavesi, Rautavaara, Tervo ja Vesanto) liikelaitos Kysteri aloittaa : järjestää perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon - Ylä-Savon sote-kuntayhtymä: Iisalmi, Vieremä, Sonkajärvi ja Kiuruvesi - Siiliset-peruspalvelukeskus: Siilinjärvi, Maaninka ja Nilsiä - Tuusniemi käynnistämässä yhteistyötä koko sote-toimialaa koskevaa yhteistyötä Kuopion kanssa vuoden 2013 alusta - opetustoimessa merkittävä uudistus Savonia-ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen - Kaavi siirsi yläkouluopetuksen Juankoskelle Sydän-Savon maatalouslomitusyksikkö: isäntäkuntana Maaninka + 16 muuta kuntaa - maatalouslomitus yhdistyy myös Ylä-Savossa: Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti Sonkajärvi ja Vieremä muodostavat Ylä-Savon lomituspalvelut - Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin yhteinen ateria- ja huoltopalvelujen liikelaitoskuntayhtymä käynnistyi ympäristöterveydenhuollossa alkoi uusi laaja yhteistoiminta-alue: isäntäkuntana Siilinjärvi, Maaninka, Lapinlahti, Kaavi, Rautavaara, Tuusniemi, Nilsiä ja Juankoski. Yksikkö tuottaa kunnille ympäristöterveyden- ja eläinlääkintähuollon palvelut - jätelautakunta aloitti , isäntäkuntana toimii Kuopio + 17 muuta kuntaa, toimialueena on Kuopio, Pielisen-Karjalan seutu, Siilinjärvi, Maaninka, Pieksämäki, Koillis-Savon ja Sisä-Savon seudut ja Konneveden kunta. Lautakunta hoitaa jätehuollon viranomaistehtäviä - Kuopion seudun kuntien HALO-hankintayhteistyö käynnistyi vuosituhan-nen vaihteessa, Kuopion kaupungin ja sairaanhoitopiirin päätöksillä hankinta-toimi on järjestäytynyt IS-Hankinta Oy:ksi, osakeanti on menossa haloyhteistyökumppaneille.

4 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus henkilöstö- ja taloushallinnon palveluihin erikoistunut Kuhilas Oy tarjoaa palvelujaan kunnille sekä kuntien omistamille yhteisöille. Yhtiön osakkaina ovat Kuopio, Nilsiä, Siilinjärvi, Maaninka ja Leppävirta - viime vuoden lopulla Pohjois-Savon kunnat (20) Rautavaaraa lukuunottamatta perustivat Savon Kuituverkko Oy:n rakentamaan maakuntaa valokuituyhteydet. Rautavaaralla toimii oma Rautavaaran Tietoverkko-osuuskunta - kunnallishallinnon tukipalveluissa kuten talous- ja palkkahallinnossa sekä tietohallinnossa kunnille on tarjolla valtakunnallisten yhtiöiden KPK- ICT Oy, KPK-THH Oy palveluja - paikallisten olosuhteiden huomioiminen palvelujen järjestämisessä - väestörakenteen muutos/hyvinvointipalvelut ja talous/rahoitusjärjestelmä - teknologian hyväksikäyttö kunnan palvelutuotannossa: Laajakaista kaikillehanke 2015/Rautavaaran tietoverkko-osuuskunta, mobiiliteknologia - kuntien välinen yhteistyö ja kuntarakenteen muutos/kuntaliitosaalto nro 2 tulossa uuden hallitusohjelman mukaisesti: rakennelakia valmistellaan, valtionosuuksia leikataan jne. - perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaaliturvan muutokset - ilmaston- ja ympäristön muutos - polarisoituminen jatkuu kaikilla tasoilla: rikkaat ja köyhät kunnat, kuntalaiset, koulutetut ja kouluttamattomat, terveet ja sairaat, ylityöllistetyt ja työttömät, ruuhka-suomi ja autioitunut maaseutu: harvaanasutut ja pitkien välimatkojen kunnat/puitelain 5 - pitkien etäisyyksien kuntien kuntalähtöiset palvelut jatkohanke - aktiivinen elinkeinopolitiikka, asuntotonttien tarjonta, hyvät koulutusmahdollisuudet. Toteuttamisvastuu: - kunnanjohtaja, kunnanhallitus, Jory ja hakut Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Perusturvaltk 64 Perusturvalautakunta merkitsee asian tiedoksi.

5 Rautavaaran kunta Perusturvalautakunta TALOUSARVION TOTEUTUMAVERTAILU Perusturvaltk 65 Kunnanhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpanoohjeiden mukaan hallintokunnat antavat omalle lautakunnalle toteumaraportit ja tilanteen mukaan. Raporteissa käsitellään sekä talouden että tavoitteiden toteutuminen (liite 1 ja liite numerotta). Määrärahat ovat sitovia bruttomääräisinä. Perusturvalautakunnan toimintamenot ovat toteutuneet 46,8 % ja toimintatulot 57,5 %. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen varatusta määrärahasta (33000 ) on käytetty 77 %, muun muassa siitä syystä aikuissosiaalityö tullee ylittymään. Lastensuojelun kustannukset kokonaisuudessaan tulevat ylittymään muun muassa laitossijoitusten vuoksi. Syyskuun toteutuman perusteella saadaan tarkempaa tietoa mahdollisesta lisämäärärahatarpeesta ja siitä, voidaanko siirtoja tehdä tulosalueelta toiselle. Perusturvajohtaja esittelee toteutumavertailun ja tavoitteiden toteutumisen yksityiskohtaisemmin kokouksessa. Valmistelija Helvi Mustonen, puhelin Perusturvalautakunta hyväksyy talouden ja tavoitteiden toteutuman tilanteen mukaisena.

6 Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: TULOSALUEKOHTAISTEN RAAMIEN ANTAMINEN HALLINTOKUNNILLE VUODEN 2012 TALOUSARVION LAADINNAN OHJEENA Khall 214 Kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan kunnanhallitus antaa lautakunnille ulkoisten bruttomenojen raamin talousarvion laadinnan ohjeeksi. Asiakirjaan sisältyvät tiedot vuosien 2008, 2009 ja 2010 tilinpäätöksistä (TP) sekä vuoden 2011 talousarviosta ja vuoden 2012 taloussuunnitelman (TASU) luvuista. Vuodelle 2012 on erikseen määritelty vahvennuksella raamit, jotka ovat sitovana ohjeena lautakuntien valmistellessa vuoden 2012 talousarviota. Raamin määrittelyssä on huomioitu perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon siirtyminen KYSTERIiin alkaen. Valtion uuden hallitusohjelman linjausten pohjalta talousarvion laadintaan on tarkemmin tietoja syksyn talousseminaariin mennessä. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - TA 2012/Ulkoisten bruttomenojen raamit, numerotta Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. hyväksyä liitteen mukaiset ulkoisten bruttomenojen raamit vuoden 2012 talousarvion laadinnalle. Talousarvioraamin 2012 perustelut: - käyttötalousmenot: 0-taso - entinen palvelutaso, paitsi KYSTERI alkaen - vakanssipohja 2011, paitsi atk-tukihenkilö - sijaiset maltillinen taso: täyttölupa kunnanhallitukselta - palkkojen tarkistukset: tehtäväkohtaiset palkat 2 % korotuksen pohjalta, harkinnanvaraiset 1,5 % - sivukulut 29,3 % - materiaalin ja palvelujen ostot: entinen taso 1. raami on kaikkia hallintokuntia sitova. Hallintokuntien tulee talousarvioesityksissään selvittää, minkälaisilla ratkaisuilla ja edellytyksillä talousarvion raamin mukainen talousarvio voidaan laatia. Esityksissä tulee yksityiskohtaisesti perustella ratkaisujen säästövaikutukset ja vaikutukset palvelujen järjestämiseen ja tasoon sekä erikseen perusteet mahdollisille ylityksille. 3.sovitaan valtuustoseminaarin (strategia- ja talousseminaari) keskiviikko klo 9.00 ja pitopaikkana Metsäkartano jatkovalmistelua varten. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

7 Kunnanhallitus Perusturvaltk 66 Kokoukseen osallistuville toimitetaan talousarvion toteutumavertailu numerotta tilanteen mukaisena keskustelun pohjaksi. Valmistelija Helvi Mustonen, puhelin Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen kunnanhallituksen antaman ulkoisten bruttomenojen raamin talousarvion laadintaohjeen ja käy asiasta keskustelun.

8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus SELVITYS TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTON PERUSKORJAUKSEN RAHOITUSTILANTEESTA/ERILLISHAKEMUS ARALLE /JATKOTOIMENPITEET Khall Kunnanjohtaja Unto Murto antaa asiasta laaditun selvityksen: Vuodeosaston muutostöihin ei saatu ARA:lta (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta) rahoitusvarausta johtokunnan käsittelyssä (Aran kirjallinen päätös Investointiavustuksen hylkäämisestä). Kunnanhallitus käsitteli asiaa kokouksessa nro 6/ ARA ei ota enää vuonna 2011 investointiavustusten piiriin kohteita, joiden hakemukset jätettiin viime syksynä. Seuraava hakuaika päättyy ja ehdolliset varaukset annetaan helmikuussa ARA antaa uudet hakuohjeet syyskuussa Tehostetun palveluyksikön saneeraus suunnitellussa aikataulussa on erittäin tärkeä. Hanke on osa PARAS-lain mukaista kunnan palvelurakennemuutosta. Kunta on mukana KYSTERIssä eli Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin liikelaitoksessa, johon siirretään alkaen kunnan perusterveydenhuolto ja vanhusten laitoshoito. Vuodeosasto muutetaan tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Muodostetaan 13 tukiasuntoa. Kunta selvitti Pohjois-Savon ELY-keskukselta saada hankkeelle toimintaympäristön kehittämisavustusta. Tulos: ei saada. ELY.n sosiaalihuollon ylitarkastaja Anja Lehtonen vieraili kunnassa keskiviikkona Paikalla kunnasta olivat Mikko Korhonen, Matti Ahonen, Eero Kukkonen, Helvi Mustonen, Heikki Koskelo ja Unto Murto. Käytiin läpi Lepola 1 ja 2 sekä vuodeosaston peruskorjauksen rahoitus. Asiasta pidettiin ma klo 9.00 alkaen suunnitteluasiakirjojen päivittämis- ja täydentämispalaveri. Palaverissa Rautavaaran kunnan tehostetun palveluasumisen yksikköä koskevat rakennussuunnitteluasiakirjat (tilasuunnittelu ja tilamitoitus) toimitetaan kuntaan viikolla 34 RI Jouko Karhulan toimesta. Kunnanjohtaja ja perusturvajohtaja Helvi Mustonen ovat lähettäneet Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskukselle (ARA) päivätyn kirjeen, jossa ARAA pyydetään käsittelemään kunnan hakemus erillishakemuksen mukaisesti ja myöntäisi 40 % avustuksen vuodeosaston muutos-/saneeraustyöhön vuonna Vuodeosaston toiminta lakkaa Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että muutos-/saneeraustyö toteutuu keskeytymättä kuluvana syksynä ja rahoitus siihen järjestyy Rautavaaran kunnan tekemän erillishakemuksen myötä.

9 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kysymyksessä oleva tehostetun palveluasumisen yksikön hanke on jatkoa syyskuussa 2011 valmistuvalle Lepola II eli erityisryhmien asumispalveluyksikölle (kehitysvammaiset/10 asuntoa ja dementiaa sairastavat/8 asuntoa sekä tukiasunnot 3), mille Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myönsi avustuksen ja korkotukilainan vuonna Rautavaaran kunnan 20 -paikkainen terveyskeskuksen vuodeosasto muutetaan/saneerataan 13 -paikkaiseksi kodinomaiseksi tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Erillishakemusta varten kunta toimitti ARAlle uudistetut ja päivitetyt, asianmukaiset piirustukset, joihin on saatu ARAn asiantuntijoiden kannanotot Rautavaara/tehostetun asumisen palveluyksikön asiakirjat: - Täydennys tarveselvitykseen Perustamiskustannukset, korjaus-pääryhmittäin Rakennussuunnittelutoimisto Nylund Oy/rakennusarkkitehti Arja Liukkosen laatimat piirustukset kpl - Selvityksen siitä, miten hanke liittyy KYSTERiin eli perusterveyden-huollon liikelaitokseen: perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskevaan PUITESUUNNITELMAAN Rautavaaran kunnanvaltuusto on kokouksessa nro 8/ :ssä 36 hyväksyessään vuoden 2011 talousarvion investointiosan ja vuoden taloussuunnitelman varautunut ko. kohteen peruskorjaus suunnittelu- ja perusparannustöihin. Palvelurakenteen muutos hillitsee toteutuessaan kustannusten kasvua. Mikäli palvelurakenteita ja toimintaa ei uudisteta, kustannusten kasvua on vaikea hillitä väestön ikärakenteen muuttuessa ja palvelutarpeiden kasvaessa nopeasti. Vanhustenhuollon palvelujen järjestämistä ohjaa taloudellisuuden, tehokkuuden ja toiminnallisuuden lisäksi pitkän aikavälin vaikuttavuus tavoitteena rautavaaralaisten turvallinen ja arvokas vanhuus. Rautavaaran kunta toivoo myönteistä erillispäätöstä tehostetun palveluasumisen yksikölle, koska hanke on erittäin tärkeä kunnan palveluprosessien kehittämisen kannalta, hanke pitkäkestoinen ja liittyy toiminnallisesti aloittavaan KYSTERIn palvelutuotantoon. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi laaditun selvityksen koskien Rautavaaran kunnan tehostetun palveluyksikön rahoitustilannetta. Kustannukset yhteensä n. 1,2 milj. euroa ja ARAn avustus 40% eli euroa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Perusturvaltk 67 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) erityisasiantuntija Saara Nyyssölä on ilmoittanut perusturvajohtajalle sähköpostitse, että hankettamme ei voida rahoittaa vuonna 2011 erillisrahoituksella, vaikka hanke on tärkeä ja kytkeytyy saumattomasti kuntamme vanhuspalvelujen uudistamiseen ja kehittämiseen. ARA ei voi antaa myöskään lupausta vuoden 2012 rahoituksesta siten, että hankeemme saisi automaattisesti rahoituksen, minkä tiedon turvin voisimme aloittaa peruskorjaustyöt tämän vuoden puolella. Edelleen hän toteaa, että tärkeintä tässä vaiheessa on uudistaa hakemus vuoden 2012 hankehakua varten. Kunnanhallitus käsittelee rakennushanketta maanantaina ja kunnanjohtajan esitys asiassa on seuraavan sisältöinen: 1. merkitä tietoonsa saatetuksi ARAn antaman selvityksen koskien Rautavaaran kunnan tehostetun palveluasumisyksikön rakentamisen rahoittamista erillisrahoituksella. Erillisrahoitusta ei saada vuonna Vuoden 2012 rahoituksesta ei ole varmaa tietoa. 2. antaa teknisen lautakunnan tehtäväksi käynnistää nykyisen vuodeosaston muuttamisen tehostetuksi palveluasumisyksiköksi kunnan omana työnä vuoden 2011 talousarvion Investointiosaan varattujen määrärahojen puitteissa (bruttomeno): - vuodeosaston peruskorjaus/suunnittelu euroa - vuodeosaston peruskorjaus/muutos euroa ja vuoden 2012 taloussuunnitelman Investointiosaan euroa varattujen määrärahojen puitteissa (Kunnanvaltuusto nro 8/ ). Alustava kokonaiskustannusarvio on yhteensä euroa euroa (bruttomeno). 3. hakea Lepola I perusparantamiseen ARAn rahoitusta. Hakuaika päättyy ja ehdolliset varaukset annetaan helmikuussa ARA antanut uudet hakuohjeet syyskuussa Vuoden 2011 talousarvion Investointiosaan on varattu Lepola I peruskorjaukseen/ suunnitteluun euroa (bruttomeno) (Kunnanvaltuusto nro 8/ ). Pääkeittiö mukaan ruokasaleineen. (keskuskeittiön suunnitteluun varattu vuoden 2011 TA-Investointiosaan euroa). 4. varata Lepola I perusparantamisen toteuttamiseen vuoden 2012 talousarvion Investointiosaan ja vuosien taloussuunnitelmaan tarvittavat määrärahat. Valmistelija Helvi Mustonen, puhelin Perusturvalautakunta merkitsee asian tiedoksi ja keskustelee jatkotoimista kunnanhallituksen päätöksen jälkeen.

11 Perusturvalautakunta LASKUJEN HYVÄKSYJÄT JA VASTAANOTTAJAT VUONNA 2011 Perusturvaltk. Kunnanhallitus on kokouksessaan hyväksynyt 6 perusturvaosaston organisaation ja se on astunut voimaan alkaen. Organisaatiota ollaan parhaillaan muuttamassa mm. vuoden 2012 alussa aloittavan perusterveydenhuollosta vastaavan Kysterin ja Rautavaaran kunnan ikäpoliittisen strategian vuoksi. Kotihoidon esimiehen vastuualueena on avoterveydenhuolto ja vuodeosasto(tehostettu palveluasuminen) sekä kotihoito. Asumispalvelujen esimiehen vastuualueena on kehitysvammahuolto, dementia sekä Lepolan yksikkö. Esimiehet toimivat myös toistensa sijaisina tarvittaessa. Perusturvajohtaja vastaa koko perusturvaosaston henkilöstöstä. Kirjallinen esitys laskujen hyväksyjistä ja vastaanottajista on liitteenä nro 2. Vt.perusturvaj. ehd.: Perusturvalautakunta hyväksyy liitteenä nro 2 olevan esityksen laskujen vastaanottajista ja hyväksyjistä. Perusturvaltk 68 Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. Tarkastuslautakunta on kokouksessaan / 18 todennut, että perusturvalautakunta on päättänyt laskujen hyväksyjät ja vastaanottajat vuodelle 2011 ja päätöksestä puuttuvat henkilöiden nimet. Valmistelija Helvi Mustonen, puhelin Perusturvalautakunta päättää hyväksyä laskujen hyväksyjät ja vastaanottajat täydennettynä nimillä liitteen 2 mukaisesti.

12 ILMOITUSASIAT Perusturvaltk 69 Lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat päätökset: 1. Mediaconsult Oy; Mediatri potilashallinnon ohjelmasopimuksen siirtäminen 2. Siilinjärvi ympäristöpalvelut , ympäristöterveyspalveluiden vuosivalvontamaksu Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, tiedote , kunnilla merkittävä lakisääteinen vastuu maahanmuuttajien kotouttamisessa 4. Ara , vireillepano-ohjeet hakijoille ja kunnille vuodelle Kuntaliitto, yleiskirje , sairaankuljetusten kustannusten korvaustaksa voimaan Honkalampi-säätiö , sähköisen tuntikirjauksen käyttöönotto Honkalampi-säätiön avustajakeskuksessa 7. Rautavaaran kunta/kunnanhallitus/kunnanvaltuusto 7.1 Rautavaaran terveyskeskuksen laboratoriopalvelut/siirtäminen Islabbiin, kunnanvaltuusto Työterveyshuollon palvelujen sopimukset/työterveyshuollon järjestelyt Kysterissä ja sopimusten irtisanominen alkaen, kunnanvaltuusto Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitos Kysterin tehtäväkuvan laajentaminen sosiaalihuollon alueella, kunnanvaltuusto Rautavaaran kunnan eläinlääkäritilanne alkaen/lausunto kunnaneläinlääkärin viran sijoituspaikasta, kunnanhallitus Rautavaaran kunnan sairauslomaa koskevia diagnooseja käsittelevien henkilöiden nimeäminen, kunnanhallitus Tietojen toimittaminen kunta- ja palvelurakenneuudistuksen velvoitteiden täyttämisessä, kunnanhallitus Lausunto Vaalijalan kuntayhtymän kehyssuunnitelmasta , kunnanhallitus RAUTAVAARAN KUNTA

13 7.8 Kangaslahden koulun lakkauttaminen alkaen/koulun käyttö tulevaisuudessa/saadut lausunnot 7.9 Rautavaara-Savotta:Arvio valtionosuusleikkausten vaikutuksesta vuoden 2012 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan vuosille , kunnanhallitus Rautavaara-Savotta: TA-2011 ja TASU /Rautavaaran kunnan hankesalkku vv , kunnanhallitus Sosiaali- ja terveysministeriö: /2011, lastensuojelua ja perhehoitoa koskevia muutoksia vuosina Valmistelija Helvi Mustonen, puhelin Perusturvajoht.ehd: Ilmoitusasiat saatetaan perusturvalautakunnan tietoon.

14 RAUTAVAARAN PALVELUKOTI AY KORKALAISEN HOITOPÄIVÄHINTA ALKEN Perusturvaltk 70 Rautavaaran palvelukoti Ay Korkalainen on ilmoittanut saapuneella kirjeellään vuorokausimaksun (95 /vrk) korottamisesta alkaen, jolloin uusi vuorokausikorvaus on 100,00 euroa vuorokausi. Rautavaaran kunnan ja Rautavaaran palvelukoti Ay Korkalaisen välisen ostopalvelusopimuksen mukaan vuorokausikorvaus voidaan tarkistaa vuosittain tammikuun alusta alkaen kustannusten nousua vastaavaksi. Valmistelija Helvi Mustonen, puhelin Perusturvalautakunta hyväksyy Rautavaaran palvelukoti Ay Korkalaisen hinnan tarkistuksen ja uudeksi hinnaksi alkaen 100,00 euroa/hoitopäivä.

15 PIELAVEDEN PALVELUKOTI KY:N HOITOPÄIVÄHINTA ALKEN Perusturvaltk 71 Pielaveden Palvelukoti ky ehdottaa saapuneella kirjeellään vuorokausimaksun (93,40 /vrk) korottamisesta palkkaindeksillä tarkistettuna alkaen, jolloin uusi kokonaishinta on 96,30 /vuorokausi. Valmistelija Helvi Mustonen, puhelin Perusturvalautakunta hyväksyy Pielaveden Palvelukoti ky:n ehdotuksen kokonaishinnan tarkistamiseksi alkaen 96,30 euroa/vuorokausi.

16 HOIVAKOTI RAUTAKUMPU OY:N HOITOPÄIVÄHINTA ALKAEN Perusturvaltk 72 Hoivakoti Rautakumpu Oy esittää saapuneella kirjeellään hoitopäivämaksun (100 /vrk) korottamisesta alkaen, jolloin uusi vuorokausikorvaus on 110,00 /hoitopäivä. Rautavaaran kunnan ja Hoivakoti Rautakumpu Oy:n välisen ostopalvelusopimuksen mukaan vuorokausikorvaus voidaan tarkistaa vuosittain tammikuun alusta alkaen kustannusten nousua vastaavaksi. Rautavaaran kunnan ja Hoivakoti Rautakumpu Oy:n välistä sopimusta on tarkistettu viimeksi vuoden 2010 alusta lukien. Valmistelija Helvi Mustonen, puhelin Perusturvalautakunta hyväksyy Hoivakoti Rautakumpu Oy:n hinnan tarkistuksen ja uudeksi hinnaksi alkaen 110,00 /hoitopäivä.

17 OHJAAJAN VALINTA lukien/sinikello Perusturvaltk 73 Kunnanhallitus on kokouksessaan / 191 myöntänyt täyttöluvan ohjaajan tehtävän täyttämiseen lukien toistaiseksi. Työntekijän alkusijoituspaikka on kehitysvammahuollon asumisyksikkö, mutta työntekijällä on oltava valmiudet myös muissa työyksiköissä työskentelyyn. Peruspalkka määräytyy KVTESin mukaisena, kohta 04SOS06A (1889,57 /kk lukien). Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 8 :n mukainen kelpoisuus, minkä lisäksi arvostetaan monipuolisen työkokemuksen ohella erityistaitoja. Lisäksi noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Työpaikkailmoitus julkaistiin kunnan internet -sivuilla, kunnan julkisella ilmoitustaululla ja työhallinnon mol -sivuilla. Määräaikaan klo 15 mennessä hakemuksensa jättivät lähihoitajat Maire Parviainen ja Marja Ollikainen, apuhoitaja Eila Huotari, sosionomi Jaana Toivanen, lähihoitajaopiskelija Merja Kuosmanen sekä kehitysvammahuollon ohjaaja, mielisairaanhoitaja, psykoterapeutti Pauli Vuokila. Laadittu ohjaajan tehtäväkuvaus toimitetaan kunnanhallitukselle ja kokoukseen osallistuville. Esitys annetaan kokouksessa keskustelun jälkeen. Valmistelija Helvi Mustonen, puhelin

18 AVOTERVEYDENHUOLLON HOITAJAN SIJAISUUS/ SIPOLA PÄIVI Perusturvaltk 74 Toisen terveydenhoitajan tehtäviin kuuluvat työterveyshuollon hoitaminen ja osa kouluterveydenhuollosta sekä terveydenhoitajan ja päivystävän sairaanhoitajan sijaistamiset. Terveydenhoitaja Päivi Sipola on hoitanut perusturvalautakunnan päätöksellä / 18 ko. tehtäviä saakka. Osastonhoitaja Niina Keinänen on päätöksellään jatkanut työsuhdetta saakka, koska perusturvalautakunta ei ole kokoontunut. Voimassa olevan hallintosäännön 15 :n mukaan osastonhoitaja päättää sijaisen valinnasta enintään yhden vuoden ajaksi. Asiasta on keskusteltu perusturvajohtajan kanssa ja työsuhteen jatkaminen on ollut välttämätöntä asiakkaiden hoidon turvaamiseksi. Terveyskeskuksessa on tehty henkilöstön sisäisiä järjestelyjä muun muassa siksi, että ulkopuolista sijaistarvetta voidaan vähentää ja potilaiden turvallinen ja asianmukainen hoito on voitu toteuttaa riittävällä ammattitaidolla. Tehtäväjärjestelyihin liittyy kiinteästi myös Kysterin toiminnan käynnistyminen , mitä ennen hallinnosta vastaavan työntekijän tulee saada riittävä perehdytys tehtävään ja olla suunnittelussa mukana. Valmistelija Helvi Mustonen, puhelin Perusturvalautakunta päättää 1. hyväksyä osastonhoitaja Niina Keinäsen tekemät päätökset Päivi Sipolan työsuhteen jatkamisesta jatkaa Päivi Sipolan työsuhdetta perusteluna henkilöstön sisäisistä järjestelyistä ja Kysterin toiminnan käynnistymisestä johtuva työntekijätarve. Päivi Sipolan tehtäviin kuuluvat työterveyshuolto, osa kouluterveydenhuoltoa sekä terveydenhoitajan ja päivystävän sairaanhoitajan sijaistamiset. Palkkaus määräytyy entisin perustein.

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 15.10.2012 klo 10.00 14.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 416 197 Rautavaaran

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100. Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100. Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA X

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 2/2014 Kunnanvaltuusto 29.4.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 24 8 Kuntalaisaloitteet vuonna 2013

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke 7.11.2012 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke 7.11.2012 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU NRO 17/2012 Kunnanhallitus 31.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 05.11.2012 klo 9.30 15.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 461 219 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 57. Perusturvalautakunta

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 57. Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 57 Perusturvalautakunta Kokousaika Keskiviikko 19.2.2014 klo 12.00 16.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA XKukkonen

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 3/2014 Kunnanvaltuusto 4.6.2014 KOKOUSAIKA Torstai 12.6.2014 klo 18.30 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 1 17 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 4/2013 Kunnanvaltuusto 19.6.2013 KOKOUSAIKA Torstai 27.6.2013 klo 18.30 20.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 141 1 52 Tarkastuslautakunnan 2012

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 27.1.2014 klo 9.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 1 22 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12. RAUTAVAARAN KUNTA Talousarvio 214 ja Taloussuunnitelma 21 5-216 Kunnanhallitus nro 17/25.11.213 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.213 82 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Kunnanjohtajan katsaus vuodelle 214 3 1.

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 10.10.2012.

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 10.10.2012. KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 10.10.2012 KOKOUSAIKA Tiistai 16.10.2012 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 39 24 Koillis-Savon Kehitys

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 17/2011 Kunnanhallitus 26.10.2011

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 17/2011 Kunnanhallitus 26.10.2011 KOKOUSKUTSU NRO 17/2011 Kunnanhallitus 26.10.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 31.10.2011 klo 11.00 15.45 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 479 248 Sijoitusperiaatteet/Nordea

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 57 Kunnanvaltuusto

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 57 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 3/2012 Kunnanvaltuusto 7.11.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 12.11.2012 klo 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 58 23 Eron myöntäminen Toivo Rissaselle

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 551

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 551 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 551 Kunnanhallitus 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 18:30-21:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 263 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika 31.10.2006 kello 17.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 29.06.2015 Aika 29.06.2015 klo 18:30-20:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 13 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Asia Sivu Liite 1 35 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2011 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan

Asia Sivu Liite 1 35 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2011 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 11.8.2011 KOKOUSAIKA Torstai 18.8.2011 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 35 20 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2014

ARVIOINTIKERTOMUS 2014 ARVIOINTIKERTOMUS 2014 Leppävirran kunta Tarkastuslautakunta 11.5.2015 Kuvat: Erkki Lehtimaa SISÄLLYS TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄ, KOKOONPANO JA TOIMINTA...

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 20/2012 Sivu 559 Kunnanhallitus

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 20/2012 Sivu 559 Kunnanhallitus RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 20/2012 Kunnanhallitus 12.12.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 17.12.2012 klo 10.00-13.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2013 66 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2013 KOKOUSAIKA 04.07.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 196 197 198 199 64 200

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kaupunginhallitus 16.09.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kaupunginhallitus 16.09.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-17:25 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot