MAREVAN TIETOA JA OHJEITA LÄÄKITYKSEN KÄYTTÄJÄLLE. L a p u a n k a u p u n g i n t e r v e y s k e s k u s 5/2014. Sairaalantie Lapua

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAREVAN TIETOA JA OHJEITA LÄÄKITYKSEN KÄYTTÄJÄLLE. L a p u a n k a u p u n g i n t e r v e y s k e s k u s 5/2014. Sairaalantie 3 62100 Lapua"

Transkriptio

1 MAREVAN TIETOA JA OHJEITA LÄÄKITYKSEN KÄYTTÄJÄLLE L a p u a n k a u p u n g i n t e r v e y s k e s k u s 5/2014 Sairaalantie Lapua Puh. (06)

2 MAREVAN-HOITO Lääkäri on määrännyt teille veren hyytymiseen vaikuttavan Marevan -lääkityksen (ns. verenohennuslääke). Lääkitystä tarvitaan, kun verisuonitukoksen riski on syystä tai toisesta lisääntynyt. Marevan -lääkityksen tavoitteena on ehkäistä verihyytymien kehittyminen, sekä estää jo syntyneen hyytymän kasvu ja mahdollinen liikkeelle lähtö. Lääkitys voi olla tilapäinen tai pysyvä. Marevan -lääkettä on kahta eri vahvuutta, 3 mg (sininen) ja 5 mg (punainen). Lääke otetaan kerran päivässä samaan aikaan. Viikkoannos jaetaan mahdollisimman tasaisesti joka viikonpäivälle ja lääkeannos ilmoitetaan ohjeessa tablettien määränä/päivä. Määrättyä viikkoannosta toteutetaan seuraavaan INR -verikokeeseen asti. Jos lääke unohtuu tai otatte vahingossa kaksinkertaisen annoksen, on tärkeää että suunniteltu viikkoannos pysyy samana. Epäselvissä tilanteissa ottakaa yhteys terveyskeskukseen. SEURANTAVERIKOE (INR) Marevan -hoidon vaikutusta ja turvallisuutta seurataan säännöllisesti INR -verikokeella (=turvaverikoe). Lääkkeen annostelu perustuu aina verikoetulokseen. Oikealla annostelulla pyritään saavuttamaan hoitotaso. INR -verikokeen tavoitearvo eli hoitotaso on usein 2-3 (tai yksilöllisesti erikseen määritelty). Alussa verikoemääritys tehdään 2-5 päivän välein ja hoidon vakiintuessa seurantaverikokeen määritysvälin tavoitteena on 4-6 viikkoa. Sähköistä rytminsiirtoa odottavien on kuitenkin käytävä seurantaverikokeessa vähintään kerran viikossa. Vastaanottotoiminnan ruuhkapäivien vuoksi toivomme, että pitkäaikaisseurannassa olevat Marevanin käyttäjät kävisivät seurantaverikokeessa pääsääntöisesti tiistaina, keskiviikkona tai torstaina klo 7-14 ellei toisin ole kehotettu. JOS HOITOTASAPAINO EI PYSY? Oletteko lähiaikoina ottanut Marevan-lääkkeen sovitun ohjeen mukaisesti? tauottanut Marevan-lääkitystä esim. toimenpiteen vuoksi? aloittanut uusia lääkkeitä tai lääkekuuria? (esim. antibioottikuuri, sienilääkitys/sienivoide) lopettanut jonkin käytössä olleen lääkkeen tai onko säänöllisten lääkkeiden käytössä tapahtunut annosmuutoksia? käyttänyt kipulääkkeitä tai kipuvoiteita? muuttanut ruokailutottumuksia? syönyt kasviksia, hedelmiä tai marjoja poikkeuksellisen paljon? syönyt poikkeuksellisen paljon runsaasti K-vitamiinia sisältäviä tummanvihreitä kasviksia? käyttänyt runsaasti alkoholia? käyttänyt greippiä, karpaloa, goji-marjoja, tyrniä, granaattiomenamehun, vihreää teetä, energiajuomia tai Tonicvettä? laihduttanut tai paastonnut? käyttänyt luontaistuotteita tai vitamiinivalmisteita? kärsinyt voimakkaasta ripulista, oksentelusta, kuumeesta tai tulehduksesta? Näiden kysymysten avulla saattaa joskus löytyä vastaus hoitotasapaino-ongelmiin

3 HOITOTASAPAINON PYSYMISTÄ EDESAUTTAVAT Hoitomotivaatio ja yhteistyö hoitohenkilökunnan kanssa Annostusohjeiden noudattaminen Monipuolinen ruokavalio Kasvisten päivittäinen syönti K-vitamiinin ja lääkkeen tasapaino Äkillisten ruokavaliomuutosten välttäminen Alkoholin välttäminen tai kohtuukäyttö Muiden lääkkeiden kontrolloitu käyttö Muiden sairauksien hyvä hoito Luontaistuotteiden välttäminen Greipin, karpalon, goji-marjojen, tyrnin, granaattiomenamehun, vihreän teen, energiajuomien ja Tonic-veden välttäminen Ilmoittakaa terveyskeskukseen mahdollisista selkeistä ruokavalio- ja lääkemuutoksista tai lääkkeiden tauotuksista esim. toimenpiteiden vuoksi, jolloin ne otetaan huomioon uutta annostusohjetta mietittäessä. Mikäli haluatte ohjausta tai teillä on kysyttävää Marevan -lääkityksestä, voitte varata ajan Marevan -ohjaukseen tai pyytää asiaan perehdytetyn sairaanhoitajan yhteydenottoa. INR -verikoe on mahdollista ottaa sovitusti myös oman alueen neuvolassa tai kotisairaanhoidon toimesta. Mikäli INR -tulos ei ole hoitotasolla, annostusta muutetaan. Muutokset tehdään varovasti ja ne näkyvät INR -tuloksessa parin päivän viiveellä. Pienet, yksittäiset INR -hoitotason poikkeamat eivät välttämättä aiheuta annoksen muuttumista. INR -tuloksen ollessa sovituissa rajoissa Marevan -annok-sen ja kontrolliajan määrittää asiaan perehdytetty sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja. Mikäli INR -tulos poikkeaa hoitotasosta merkittävästi, annoksen määrittää lääkäri. Marevan -annostusta ei tule itse muuttaa omien tuntemusten mukaan! MAREVAN -ANNOSTUSOHJEEN TIEDUSTELU Annostusohje tulee tiedustella verikoetta seuraavana päivänä neuvontapisteestä tai puhelimitse ma - pe klo välisenä aikana puh. (06) Näytteenottopäivänä voitte noudattaa edellisen ohjeen mukaista annostusta. Mikäli INR -tulos poikkeaa hoitotavoitteestanne selvästi ja annostusohje muuttuu samalle tai seuraavalle päivälle, terveyskeskuksesta otetaan teihin yhteyttä. Mikäli teille on juuri aloitettu Marevan -lääkitys tai lääkkeen annostelussa on epäselvyyttä, voitte tiedustella ohjetta saman päivän iltapäivänä. Mikäli yhteystietonne muuttuvat, ilmoittakaa siitä terveyskeskuksen neuvontapisteeseen tai soittamalla ajanvaraukseen puh. (06)

4 MIKÄLI TEILLÄ ILMENEE ESIM. - Äkillistä hengenahdistusta tai rintakipua - Poikkeuksellista päänsärkyä, vatsakipua tai heikotusta - Verivirtsaisuutta - Verisiä tai mustia ulosteita - Ienverenvuotoa tai nenäverenvuotoa - Selittämättömiä mustelmia Ottakaa yhteyttä terveyskeskukseen puh. (06) SUOSI KASVIKSIA, HEDELMIÄ JA MARJOJA Hätätapaukset/ambulanssi 112 MUIDEN LÄÄKKEIDEN YHTEENSOPIVUUS Ilman lääkärin määräystä Marevanin käyttäjän ei pidä käyttää muita kipu - kuumelääkkeitä kuin Paracetamol (esim. Panadol, ParaTabs), ei myöskään kipuvoiteita. Sienilääkityksillä (myös voiteilla) voi olla merkittäviä yhteisvaikutuksia Marevanin kanssa, joten niiden käytöstä on hyvä neuvotella lääkärin kanssa. Uutta lääkitystä aloitettaessa kertokaa lääkärille että olette Marevanin käyttäjä, jolloin lääkäri arvioi lääkkeiden yhteensopivuuden Marevanin kanssa. Uuden lääkkeen aloittamisen jälkeen (myös antibioottikuurin aikana) INR -verikoeseurannan tihentäminen voi olla tarpeen ainakin parin viikon ajan mahdollisten yhteisvaikutusten havaitsemiseksi. Ylimääräinen INR -verikoe on hyvä tarkistaa myös muiden lääkkeiden lopettamisen tai annosmuutosten jälkeen. Kasvisten, marjojen ja hedelmien käyttö voi olla erilaista eri vuodenaikoina (esim. satokausi) tai lomamatkoilla. Ruokavalion muuttuessa totutusta, kannattaa vaikutus tarkistaa INR -verikokeella. NÄITÄ SUOSITELLAAN VÄLTTÄMÄÄN Poikkeuksena muista hedelmistä ja marjoista greipin ja karpalon käyttöä ei suositella. Vaikka ne sisältävät hyvin vähän K-vitamiinia, ne voivat estää lääkkeiden hajoamista maksassa, jolloin lääkkeen pitoisuus elimistössä kasvaa. Myös goji-marjojen, tyrnin, granaattiomenamehun ja vihreän teen nauttimista suositellaan välttämään. Tonic-veden sisältämä kiniini voimistaa Marevanin vaikutusta. Energiajuomat (esim. Battery, Red Bull) saattavat myös vaikuttaa Marevanin tehoon.

5 ESIMERKKEJÄ K-VITAMIINIPITOISUUKSISTA MUUTA HUOMIOITAVAA Ennen leikkauksia ja toimenpiteitä kertokaa lääkärille Marevan -hoidosta, koska lääkeannosta saatetaan joutua tilapäisesti tauottamaan vuotovaaran vuoksi. VOI SYÖDÄ VAPAASTI HUOM! YHTÄKKINEN, POIKKEUKSELLI- SEN RUNSAS KÄYTTÖ ESIM. SATOKAU- TENA SAATTAA KUITENKIN NÄKYÄ INR- TULOKSESSA. VOI SYÖDÄ NORMAALIANNOKSINA Voimakas oksentelu, ripulointi, kuume tai tulehdus saattavat vaikuttaa Marevanin imeytymiseen, joten ylimääräinen seurantaverikoe (INR) on silloin syytä ottaa. Verisuonitukosten riskiä pienentävät myös; liikunta, suun/ hampaiden hyvä hoito, tulehdusten- ja muiden sairauksien hyvä hoito, sekä tukisukkien käyttö laskimotukoksille altistavissa tilanteissa. ALKOHOLI Alkoholin käyttöä ei suositella. Kohtuullisesta kerta-annoksesta (esim. 1-2 olutta tai viinilasillista) ei ole haittaa, mutta runsas, pitkäkestoinen alkoholin käyttö ja Marevan-lääkitys eivät sovi yhteen. Alkoholi saattaa runsaasti käytettynä joko voimistaa tai heikentää Marevanin tehoa. LUONTAISTUOTTEET JA VITAMIINIT VOI SYÖDÄ RAJOITETUSTI ANNOSMÄÄRÄ JA SAANNIN TASAISUUS HUOMIOIDEN KÄYTTÖ VAIN PIENINÄ MAKUANNOKSINA OSANA MUUTA RUOKAA Luontaistuotteiden vaikutukset Marevanin kanssa saattavat olla arvaamattomia, siksi niiden käyttöä ei suositella. Kalaöljy vaikuttaa veren hyytymistä vähentävästi, jolloin sen käyttö lisää Marevan -lääkkeen vaikutusta. Kalaöljyvalmistetta (esim. Omega-3 1g/vrk) voi kuitenkin käyttää mikäli käyttö on säännöllistä. Marevanin käyttäjän on turvallisempaa saada vitamiinit monipuolisesta ravinnosta, kuin vitamiinivalmisteista. Suuri määrä A, E ja C-vitamiinia saattaa vaikuttaa Marevanin tehoon. Poikkeuksena tästä on D-vitamiini, jota voi käyttää tablettina.

6 RUOKIEN VAIKUTUS HOITOTASAPAINOON Runsaasti K-vitamiinia: Marevanin käyttäjälle suositeltava, hoitotasapainoa edistävä ruokavalio sisältää runsaasti kasviksia, hedelmiä, marjoja, runsaskuituisia viljavalmisteita, kohtuullisesti pehmeitä kasviöljypohjaisia rasvoja ja harkitusti suolaa. K-VITAMIINI K-vitamiini on ns. hyytymisvitamiini. Hyytymistasapainon takaamiseksi ravinnosta saatava K-vitamiini on tärkeää. K- vitamiinin saantisuositus täyttyy kun syö noin ½ kg (= kuusi kourallista) kasviksia, marjoja ja hedelmiä päivässä. Marevan -lääkkeellä ehkäistään tietyissä sairauksissa veren liiallinen hyytyminen. Lääkkeen annostelussa haetaan K -vitamiinin ja lääkkeen tasapainoa. Runsaasti K- vitamiinia sisältävien ruokien nauttimisessa tuleekin siksi välttää suurta päivittäistä vaihtelua. Tasapainoa ei ole syytä hakea K-vitamiinia vähentämällä, koska K-vitamiini vaikuttaa myös mm. luuston hyvinvointiin. Oikea Marevan annostus etsitään ruokavalioon sopivaksi. Ruokavaliota ei siis muuteta Marevanin mukaan, mutta on tärkeää tietää että K-vitamiinin saannin muutokset saattavat vaikuttaa INR -verikokeen tulokseen eli hoitotasoon. Marevan -hoidossa ruokavaliovaikutukset ovat hyvin yksilöllisiä, toiset reagoivat herkemmin K-vitamiinin saannin vaihteluihin. Pienet vaihtelut eivät yleensä vaikuta INR -tulokseen. Mikäli ruokavalio jostain syystä muuttuu huomattavasti, seurantaverikokeen (INR) tarkistaminen on aiheellista. K-vitamiinia on eniten tummanvihreissä lehtivihanneksissa. Kasvisten kypsentäminen tai pakastaminen eivät vähennä K- vitamiinipitoisuuksia. Lehtikaali Pinaatti Ruusukaali Nyrkkisääntö : Mitä tummemman vihreä kasvis, sitä enemmän siinä on K-vitamiinia. Mitä enemmän K-vitamiinia on, sen tasaisempaa saannin tulisi olla. K-vitamiinipitoisuus ja syötävä määrä ratkaisevat, kuinka paljon sillä on vaikutusta hoitotasapainoon. Maustekäytössä olevien tummanvihreiden vihannesten (esim. persilja, tilli, ruohosipuli, nokkonen) vaikutusta ei tarvitse miettiä, koska käytettävät määrät ovat yleensä pieniä. Esimerkkejä K-vitamiinipitoisuuksista seuraavalla sivulla. Lisätietoja eri ruoka-aineiden koostumuksista KASVIKSIA EI TARVITSE VÄLTTÄÄ Myös Marevanin käyttäjälle on eduksi terveellinen, monipuolinen, runsaasti kasviksia sisältävä ruokavalio. Kasviksia, hedelmiä ja marjoja on suositeltavaa syödä yhteensä noin ½ kg (=kuusi kourallista) päivässä. Marjojen suositeltava määrä on noin 2 dl päivässä. Hedelmiä, marjoja ja värikkäitä, sekä vaaleanvihreitä kasviksia voi syödä melko huoletta, koska ne sisältävät vain vähän K-vitamiinia.

kuttaa merkittävästi veren hyytymiseen, joten näiden muutoksista on aina syytä keskustella hoitohenkilökunnan kanssa. Suomen Sydänliitto ry

kuttaa merkittävästi veren hyytymiseen, joten näiden muutoksista on aina syytä keskustella hoitohenkilökunnan kanssa. Suomen Sydänliitto ry Lukijalle Monissa sairauksissa tarvitaan veren hyytyvyyttä hillitsevää lääkehoitoa. Tämä opas käsittelee veren hyytymiseen osallistuvien valkuaisaineiden (proteiinien) toimintaan vaikuttavia lääkkeitä.

Lisätiedot

Mitä minun pitää tietää Marevan hoidostani? Liisa Länsipuro ja Jaana Puhakka THL/PALO/PAKE/pth-tiimi/2011. Versio1.0. Päivitys 12.5.

Mitä minun pitää tietää Marevan hoidostani? Liisa Länsipuro ja Jaana Puhakka THL/PALO/PAKE/pth-tiimi/2011. Versio1.0. Päivitys 12.5. Mitä minun pitää tietää Marevan hoidostani? Liisa Länsipuro ja Jaana Puhakka THL/PALO/PAKE/pth-tiimi/2011. Versio1.0. Päivitys 12.5. 2014 Potilasohjauksen tavoitteet Koulutuksen jälkeen: Tiedät enemmän

Lisätiedot

Sydänlapset ja -aikuiset

Sydänlapset ja -aikuiset Sydänlapset ja -aikuiset 4 /2012 Antikoagulanttihoidon haasteet Marevan-lääkitys käyttäjien kokemuksia Alueosastoilla aktiivista toimintaa kalenteri_2013_print.indd 1 23.10.2012 20:59:03 2013 Sydänlasten

Lisätiedot

Sisällys. Sepelvaltimotauti 7 Ohitusleikkaus 9. Sydämen läppäviat 11 Läppäleikkaus 12

Sisällys. Sepelvaltimotauti 7 Ohitusleikkaus 9. Sydämen läppäviat 11 Läppäleikkaus 12 Lukijalle Suomessa tehdään joka vuosi noin 2500 sepelvaltimoiden ohitusleikkausta ja noin 1 300 sydämen läppäleikkausta. Noin joka viidennessä ohitusleikkauksessa potilaalle tehdään samalla sydämen läpän

Lisätiedot

Syöpäpotilaalle ohjeita solunsalpaajahoidon aikana (onkologia)

Syöpäpotilaalle ohjeita solunsalpaajahoidon aikana (onkologia) Syöpäpotilaalle ohjeita solunsalpaajahoidon aikana (onkologia) Satakunnan keskussairaala Syöpätautien yksikkö Syöpätautien poliklinikka Päivitys 4/2015 Sisällys Solunsalpaajahoito... 3 Solunsalpaajahoidon

Lisätiedot

Antikoagulaatiohoidon käsikirja

Antikoagulaatiohoidon käsikirja Jaana Puhakka (toim.) Antikoagulaatiohoidon käsikirja Ohjeistus varfariinihoidon toteutuksesta Jaana Puhakka (toim.) Ohjeistus varfariinihoidon toteutuksesta Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Potilasohjeet Pradaxa -lääkkeen käytöstä eteisvärinässä (flimmerissä) ja aivoinfarktin ehkäisyssä. Sinulle, jolle on määrätty Pradaxa -hoito

Potilasohjeet Pradaxa -lääkkeen käytöstä eteisvärinässä (flimmerissä) ja aivoinfarktin ehkäisyssä. Sinulle, jolle on määrätty Pradaxa -hoito Potilasohjeet Pradaxa -lääkkeen käytöstä eteisvärinässä (flimmerissä) ja aivoinfarktin ehkäisyssä Sinulle, jolle on määrätty Pradaxa -hoito Hoitava lääkärisi on määrännyt sinulle Pradaxa -nimistä lääkettä.

Lisätiedot

Suomen Sydänliitto ry

Suomen Sydänliitto ry Lukijalle Kädessäsi oleva opas on tarkoitettu ensitiedoksi sydämen vajaatoimintaa sairastaville potilaille ja heidän läheisilleen. Opas sisältää perustietoja vajaatoiminnasta, sen syistä, hoidosta ja ennusteesta.

Lisätiedot

Lääketietoa lapsiperheille

Lääketietoa lapsiperheille Lääketietoa lapsiperheille Suomen Apteekkariliitto 1 2007 Lukijalle Lääkkeet ovat olennainen osa terveydenhoitoa. Jokaiselle tulee tarve käyttää lääkkeitä jossain elämänvaiheessa, ja joskus lääkkeiden

Lisätiedot

Sydänsiirtopotilaan kotihoito-ohjeet

Sydänsiirtopotilaan kotihoito-ohjeet HELSINGIN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA Meilahden sairaala Kirurgian klinikka / Sydän- ja thoraxkirurgia Sisätautien klinikka / Kardiologia Sydänsiirtopotilaan kotihoito-ohjeet 1. JOHDANTO...1 2. SYDÄMENSIIRTO...2

Lisätiedot

Lukijalle. Suomen Sydänliitto ry

Lukijalle. Suomen Sydänliitto ry Lukijalle Aortan yleisimmät sairaudet ovat aortan aneurysma eli laajentuma ja aortan dissekoituma eli sisäkalvon repeämä. Tyypillisimmät aorttaa vaurioittavat tekijät ovat ikä, tupakointi ja kohonnut verenpaine.

Lisätiedot

Ravinnon ja lääkkeiden yhteisvaikutukset mitä pitää ottaa huomioon

Ravinnon ja lääkkeiden yhteisvaikutukset mitä pitää ottaa huomioon Ravinnon ja lääkkeiden yhteisvaikutukset mitä pitää ottaa huomioon ETT Merja Suominen Ravitsemustutkija ja -suunnittelija Lääkkeet ja ikääntyminen Ikääntyneet käyttävät muita ikäryhmiä enemmän lääkkeitä,

Lisätiedot

Lukijalle. Suomen Sydänliitto ry

Lukijalle. Suomen Sydänliitto ry Lukijalle Pallolaajennus on nykyisin sepelvaltimotaudin tärkein kajoava eli invasiivinen hoitomuoto. Pallolaajennuksella hoidetaan sepelvaltimoahtauman saanutta potilasta avaamalla sepelvaltimossa oleva

Lisätiedot

Keuhkonsiirtopotilaan kotihoito-ohjeet

Keuhkonsiirtopotilaan kotihoito-ohjeet HELSINGIN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA Meilahden sairaala Kirurgian klinikka / Sydän- ja thoraxkirurgia Sisätautien klinikka / Kardiologia Keuhkonsiirtopotilaan kotihoito-ohjeet 1 JOHDANTO...1 2. KEUHKONSIIRTO...2

Lisätiedot

FINSKA. Tämä esite sisältää tietoa Eliquis -valmisteen käyttäjälle. Tämä lääkevalmiste on laajan valvonnan alainen

FINSKA. Tämä esite sisältää tietoa Eliquis -valmisteen käyttäjälle. Tämä lääkevalmiste on laajan valvonnan alainen FINSKA Tämä esite sisältää tietoa Eliquis -valmisteen käyttäjälle Tämä lääkevalmiste on laajan valvonnan alainen Eliquis -potilasesite on saatavilla 8 eri kielellä. Kysy esitettä hoitajaltasi tai lääkäriltäsi.

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI alli 60 mg kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli (kova) sisältää 60 mg orlistaattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

Sydämen vajaatoimintapotilaan omahoitokirja

Sydämen vajaatoimintapotilaan omahoitokirja Sydämen vajaatoimintapotilaan omahoitokirja PIDÄ OMAHOITOKIRJA MUKANASI AINA kun olet hoidettavana terveydenhuollon toimipisteissä sydämeen liittyvissä asioissa. Sairaala 2011 1 Oppaan sisältö Sovitut

Lisätiedot

elintärkeää toimintaa Maksako vaivaa? OPAS MAKSASAIRAUKSISTA www.musili.fi

elintärkeää toimintaa Maksako vaivaa? OPAS MAKSASAIRAUKSISTA www.musili.fi www.musili.fi Maksako vaivaa? OPAS MAKSASAIRAUKSISTA Sisällys JOHDANTO.................................................... 3 MAKSAN TOIMINTA.......................................... 4 Maksan rakenne...............................................

Lisätiedot

Sinulle, joka odotat munuaisensiirtoa

Sinulle, joka odotat munuaisensiirtoa Sinulle, joka odotat munuaisensiirtoa Tarja Järvinen Munuaispotilaan hoidon asiantuntijasairaanhoitaja Tampereen yliopistollinen sairaala, Dialyysiosasto, Marraskuu 2011 SISÄLLYS 1. Sinulle, joka odotat

Lisätiedot

Ohjeita. sinulle joka saat syöpälääkehoitoa. Petri Bono

Ohjeita. sinulle joka saat syöpälääkehoitoa. Petri Bono Ohjeita sinulle joka saat syöpälääkehoitoa Tietoa syöpälääkkeistä ja hoitojen toteutuksesta sivuvaikutuksista ja niiden hoidosta sairastamisesta ja tunteista Petri Bono Leena Rosenberg-Ryhänen Sisällys

Lisätiedot

Lääkärisi on määrännyt sinulle SUTENT - lääkevalmistetta. Tässä esitteessä selitetään

Lääkärisi on määrännyt sinulle SUTENT - lääkevalmistetta. Tässä esitteessä selitetään Näin SUTENT toimii Lääkärisi on määrännyt sinulle SUTENT - lääkevalmistetta. Tässä esitteessä selitetään lääkkeen tavallisimmat haittavaikutukset ja annetaan ehdotuksia siitä, miten niitä voidaan lieventää

Lisätiedot

Diabeetikon ruokavaliosuositus

Diabeetikon ruokavaliosuositus Diabeetikon ruokavaliosuositus 2008 Suomen Diabetesliitto ry:n liittohallituksen nimeämä ruokavaliosuositustyöryhmä PUHEENJOHTAJA: Suvi Virtanen Professori, LT, ETM Tampereen yliopisto, Terveystieteen

Lisätiedot

Sydämen vajaatoimintapotilaan omahoitokirja

Sydämen vajaatoimintapotilaan omahoitokirja Sydämen vajaatoimintapotilaan omahoitokirja PIDÄ OMAHOITOKIRJA MUKANASI AINA kun olet hoidettavana terveydenhuollon toimipisteissä sydämeen liittyvissä asioissa. 1 Oppaan sisältö Sovitut seuranta-ajat

Lisätiedot

Sydänkirurgia Opas sydänleikkaukseen. tulevalle

Sydänkirurgia Opas sydänleikkaukseen. tulevalle Sydänkirurgia Opas sydänleikkaukseen tulevalle Oppaan laatinut työryhmä: Kari Kuttila, ylilääkäri Anne Lahti, erikoislääkäri Paula Tuominen, fysioterapeutti Sydänkeskuksen vuodeosasto 1, TD3 Puh. (02)

Lisätiedot

Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 35

Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 35 Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 35 Työryhmä Hanna-Maria Viholainen, ravitsemusterapeutti Juhani Ruutiainen, ylilääkäri Eeva-Maija Saaranto, uroterapeutti Eeva-Liisa Warinowski, puheterapeutti Heta Pontela,

Lisätiedot

ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90

ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90 1 Yli 65-vuotias ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90 85 80 Mittari alkoholin käytön itsearviointiin 75 70 65 2 Tämän mittarin tarkoituksena on auttaa Sinua arvioimaan alkoholin käyttöäsi. Alkoholin käyttöä olisi

Lisätiedot

Luku I Mitä antioksidanttihoito on?

Luku I Mitä antioksidanttihoito on? Luku I Mitä antioksidanttihoito on? Ihmeellinen soluvaltio Ihminen on kokonaisuus, soluvaltio, jossa on noin 100 biljoonaa solua ja noin 200 erilaista solutyyppiä. Yhdessä solussa voi toimia jopa 3000

Lisätiedot

opas hyvään arkeen MS ja ravinto suomen ms-liiton julkaisuja

opas hyvään arkeen MS ja ravinto suomen ms-liiton julkaisuja opas hyvään arkeen MS ja ravinto suomen ms-liiton julkaisuja ms ja ravinto Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 35 1. painos 2008 2. painos 2012 ISBN 978-952-9797-61-5 ISBN 978-952-9797-62-2 (pdf) Oppaan

Lisätiedot

Sydämesi hyvinvointi

Sydämesi hyvinvointi Sydämesi hyvinvointi Sydämesi hyvinvointi -esitteen avulla voit perehtyä tekijöihin, jotka vaikuttavat omaan sydänterveyteesi. Uskomme, että sinun kannattaa tutustua näihin eri tekijöihin ja samalla miettiä,

Lisätiedot