KAARTIN LASARETTI KORTTELIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 SENAATTI-KIINTEISTÖT ARKKITEHTUURITOIMISTO HEIKKINEN-KOMONEN OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAARTIN LASARETTI KORTTELIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 SENAATTI-KIINTEISTÖT ARKKITEHTUURITOIMISTO HEIKKINEN-KOMONEN OY"

Transkriptio

1 KAARTIN LASARETTI KORTTELIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 SENAATTI-KIINTEISTÖT

2

3 HANKKEEN YLEISTIEDOT KAARTIN LASARETIN HISTORIAA Rakennuskohteen nimi: Kaartin lasaretti Rakennuspaikkaa koskevat tiedot: Helsingin kaupunki, Kamppi 4, Kortteli 78, Tontti 2 Lönnrotin-, Hietalahden-, Kalevan- ja Abrahaminkadun rajaama kortteli, joka tunnetaan tontilla 1820-luvulta 1900-luvun alkuun asti toimineen Suomen tarkk ampujien sairaalan Kaartin lasaretti mukaan. Kohde koostuu kuudesta välisenä aikana rakennetuista rakennuksesta. Rakennuttaja, tilaaja: Senaatti-kiinteistöt Heikki Laitakari p Lintulahdenkatu 5 A, PL Helsinki Suunnittelijat, asiantuntijat: Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen Komonen Oy Mikko Heikkinen, Markku Komonen, Markku Puumala p Pursimiehenkatu 26 C Helsinki Suomen joutuessa Venäjän valtaan oli Helsingissä vain yksi sairaala, Tykistöpihan laidalla sijaitseva Töölön lasaretti. Viaporissa oli lisäksi kaksi sotilassairaalaa. Kun Helsingistä nyt tuli varuskuntakaupunki, kasvoi sotilassairaalain tarve. Aluksi lähetettiin potilaita hoidettaviksi mm. Hämeenlinnan lääninsairaalaan. Näin haluttiin Helsingissä estää se yleinen onnet tomuus, että liiallinen väenpaljous tällä paikkakunnalla levittää tartuntaa maan omiinkin asukkaisiin, kuten Uudenmaan läänin maaherra G. F. Stjernvall oli 1811 kirjoittanut kenraalikuvernööri Fabian Steinheilille. Jo ennen kuin Unioninkatu 38:n kantonis- tikoulu muutettiin venäläisten sotilaiden sairaalaksi, oli kauas laitakaupungille, Hietalahden torin reunaan noussut sotilassairaala, ilmeisesti puinen. Se paloi 1826 ja korvattiin kivisellä, joka valmistui kolme vuotta myöhemmin. Arvovaltaiset lähteet väittävät rakennusta Engelin piirtämäksi. Vanha päärakennus on edelleen jäljellä korttelissa 78 Lönnrotinkadun puolella, ja koko kortteli kantaa Kaartin lasaretin nimeä. Sairaala oli näet tarkoitettu Kaartin suomalaisen tarkk ampujapataljoonan käyttöön. Suomalaisia joukko-osastoja oli tähän aikaan vain kaksi: tarkk ampujapataljoona eli entinen opetuspataljoona sekä meriekipaashi. Kumpikin oli saanut omat kasarminsa, toinen Pohjoisrannasta, toinen Katajanokalta, ja molemmissa kasarmiryhmissä oli myös pienet sairastuvat. Maaherra G. M. Armfelt yritti 1840-luvulla saada sotilassairaaloita varten lisätilaa yliopiston klinikoista, mutta turhaan. Asiaa tutkinut komitea näet totesi, että koska Suomen sotaväen sotilaiden käytettävissä nyt on uusia, kivestä huolella rakennettuja taloja, on liian kallista muuttaa sairaaloita niistä Kliinillisen opiston alueelle. Nämä huolella rakennetut talot olivat juuri Kaartin lasaretin rakennuksia. Sairaala oli laajentunut vuosien mittaan luvun puolivälissä oli Abrahaminkadun puolelle valmistunut sauna- ja pesuiarakennus ja pari vuotta myöhemmin olivat valmiina molemmat päärakennuksen siivet, joista idänpuoleinen sitten tuhoutui talvisodan ensimmäisessä pommituksessa. Rakennuksia oli korttelissa kaikkiaan neljä. Toiminta oli vielä melko vaatimatonta. Kaartin pataljoonan lääkintäosaston koko vahvuus oli alkuaan seuraava: 1 lääkäri, 1 sairaalan taloudenhoitaja, 1 vanhempi ja 1 nuorempi välskäri, 4 parturia, 4 sairaalapalvelijaa sekä 1 lääkärin palvelija. Kaikki olivat miehiä. Sairaalan tarkastaminen oli pataljoonan lääkärin huolena. Hänen tuli mm. valvoa, että huoneet ja huonekalut pidettiin puhtaina syöpäläisistä, että potilaita kohdeltiin ystävällisesti ja että he saivat riittävästi ruokaa. Kovin monimutkaisia eivät olleet alkuaikojen kirurgiset välineet. Niihin kuului 1833 kaksi ruuveilla puristettavaa verenvuodon ehkäisylaitetta, kaksi suurta leikkausveistä, yksi pienempi leikkausveitsi, kaksi kaksiteräistä veistä, veitsi, jolla leikattiin luiden välejä, suuri saha ja kaksi terää, pienempi saha sekä brambiilo eli Hankin arterihaka. Lisäksi tarvittiin hampaiden hoitoa varten kaksi hammasavainta, suorat hammaspihdit, käyrät hammaspihdit ja jokunen leikkausveitsi. Kaartin lasaretti joutui 1800-luvun puolivälissä ankaraan koetukseen sekä koleraepidemian että Krimin sodan takia. Silloin oltiin yhteistoiminnassa yliopiston vanhan ja uuden klinikan kanssa. Lasaretin rakennusryhmä kasvoi vähitellen seitsemään. Hietalahdenkadun puolelle nousi mm. keittiö- ja huoltorakennus sekä puinen piharakennus, jossa sairaalan johtaja asui. Kuitenkin oli sairassijojen luku vielä 1880 vain kuusikymmentä. Neljä vuotta myöhemmin sairaala sai Kalevankadun puolelle uuden punatiilisen päärakennuksen. Lönnrotinkadun puoli jäi mm. sairaalan apteekin käyttöön. Sairaala muutti myös nimeä, siitä tuli Helsingin varuskuntasairaala luvun alkukymmeninä Tilkan sotilas sairaala peri tämän tehtävän, ja entinen lasaretti omistettiin pääasiassa teknillisen tutkimuksen käyttöön. Korttelikokonaisuus - lukuun ottamatta Lönnrotinkatu 37:n sota-aikana valmistunutta rakennusta - kuuluu Helsingin arvorakennusryhmiin. K.T. (Punatulkusta Varpuseen -kirjasta)

4 ASEMAKAAVATILANNE

5 LÖNNROTINKATU 37 Rakennusvuosi 1827 Arkkitehti C.L. Engel Korttelin vanhin säilynyt rakennus on vuonna 1826 palaneen puisen sotilassairaalan paikalle vuonna rakennettu kivinen sairaalarakennus, jonka uskotaan olevan C.L. Engelin piirtämä. Sairaala oli tarkoitettu Kaartin suomalaisen tarkk ampujapataljoonan käyttöön. Tästä syystä koko kortteli tunnetaan nimeltä Kaartin lasaretti luvulla Abrahaminkadun varrelle valmistuivat sauna- ja pesularakennus. Vuonna 1834 valmistuivat päärakennuksen molemmin puolin siivet, joista idänpuoleinen tuhoitui talvisodan ensimmäisissä pommituksissa. Rakennuksia korttelissa oli tällöin neljä luvulle tultaessa olivat sairaspaikat käyneet riittämättömiksi uuden päärakennuksen valmistuttua vanha sairaala otettiin apteekkikäytöön. Sairaalatoiminnan siirryttyä Tilkan tiloihin, rakennus siirtyi Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen käyttöön.

6 HIETALAHDENKATU 1 - LÖNNROTINKATU 37 Rakennusvuosi 1834 Arkkitehti C.L. Engel Vuonna 1834 valmistuneista siipirakennuksista on säilynyt läntinen siipi, joka toimi sairaalan leipomona. Rakennus on yksikerroksinen, rapattu tiilirakennus, jossa on peltikatto. Kellarin osalla on luonnonkivisokkeli. Rakennuksen sisäänkäynti on pihan puolella. Sairaalatoimintojen poistuttua, rakennuksessa on ollut toisarvoista toimintaa, jonka aikana se vaurioitui pahoin. Valtion tutkimuskeskuksen valmistuttua Abrahaminkadun varteen, rakennuksessa toimi VTT:n valimo- ja hitsaamolaboratorio vuodesta 1947 lähtien. Myöhemmin rakennuksessa varastoitiin Säteilyturvakeskuksen käytöstä poistettuja raskaita röntgenlaitteita. Valtio vuokrasi rakennuksen Helsingin kaupungille Rakennus saneerattiin päiväkotikäyttöön, jonka suunnittelivat Kirsti Kasnio ja Merja Härö. Lasten päiväkoti Pakari aloitti toimintansa 1987.

7 HIETALAHDENKATU 1 Rakennusvuosi 1882 Arkkitehti Evert Lagerspetz Lasaretin rakennusryhmä kasvoi vähitellen koostuen kivisistä päärakennuksista sekä puisista asuin- ja huoltorakennuksista. Hietalahdenkadun puolelle nousi mm. keittiö- ja huoltorakennus. Korttelin pihalle rakennettiin asuinrakennus, jossa sairaalan johtaja asui. Lisäksi oli todennäköisesti useampia pienempiä puisia huoltorakennuksia. Puisista rakennuksista ovat jäljellä 1882 rakennetut kadunvarsirakennukset, jotka on suunnitellut Evert Lagerspetz. Keittörakennus on nykyisellään kylmänä varastorakennuksena ja yksikerroksinen huoltorakennus toimii huoltoajoneuvojen ja -laitteiden säilytystilana.

8 KALEVANKATU 48 Rakennusvuosi 1884 Arkkitehti Evert Lagerspetz Vuonna 1880 sairassijoja oli niiden tarpeeseen nähden liian vähän ja 1884 Kaartin lasaretti saikin uuden päärakennuksen. Kalevankadun varteen rakennettiin uusi punatiilinen sairaala, jonka on suunnitellut Evert Lagerspetz. Vanha sairaalarakennus jäi mm. sairaalan apteekin käyttöön. Sairaalan uudeksi nimeksi tuli Helsingin varuskuntasairaala, jonka tehtävän peri myöhemmin 1900-luvun alkukymmeninä Tilkan sotilassairaala. Sairaalatoiminnan jälkeen rakennuksessa toimi TKK:n kirjasto. Nykyisin rakennuksessa on Valtion keknillinen tutkimuslaitoksen toimistotiloja.

9 ABRAHAMINKATU 2 Rakennusvuosi 1939 Arkkitehti Jussi Paatela Tilkan sotilassairaala Sairaalatoimintojen siirryttyä muualle, rakennettiin pommituksissa tuhoutuneen lasaretin siipirakennuksen sekä muiden Abrahaminkadun varren huoltorakennusten paikalle Valtion keknillinen tutkimuslaitos Rakennuksen suunnitteli Jussi Paatela.

10 KAAVIO JULKISIVUMATERIAALEISTA 1:500

11 ASEMAPIIRROS 1:500

12 POHJAPIIRROKSET 1:400 (LÖNNROTINKATU 37)

13 POHJAPIIRROKSET 1:400 (KALEVANKATU 48)

14 POHJAPIIRROKSET 1:400 (ABRAHAMINKATU 48)

15 POHJAPIIRROKSET 1:400 (HIETALAHDENKATU 1, UUDISRAKENNUS)

16 POHJAPIIRROKSET 1:400 (HIETALAHDENKATU 1, UUDISRAKENNUS)

17 POHJAPIIRROS 1:400 (1. PYSÄKÖINTIKELLARI)

18 POHJAPIIRROS 1:400 (2. PYSÄKÖINTIKELLARI)

19 KORTTELILEIKKAUKSET 1:400

20 KORTTELILEIKKAUKSET 1:400

21 KORTTELIJULKISIVUT 1:400

22 ABRAHAMINKATU KALEVANKATU LÖNNROTINKATU HIETALAHDEN TORI HIETALAHDENKATU PIENOISMALLIKUVA

23 KALEVANKATU HIETALAHDENKATU LÖNNROTINKATU HIETALAHDEN TORI PIENOISMALLIKUVA NÄHTYNÄ IDÄSTÄ

24 ABRAHAMINKATU HIETALAHDENKATU LÖNNROTINKATU HIETALAHDEN TORI PIENOISMALLIKUVA NÄHTYNÄ KAAKOSTA

25 ABRAHAMINKATU HIETALAHDENKATU KALEVANKATU PIENOISMALLIKUVA NÄHTYNÄ LUOTEESTA

26 NÄKYMÄ HIETALAHDENKADULTA

27 NÄKYMÄ SISÄPIHALTA

28 KAARTIN LASARETTI KERROSALA- JA AUTOPAIKKALASKELMA Rakennus Kerrosala Autopaikkavelvoite Autopaikat A Lönnrotinkatu 37 - Engel 960 kem2 1 ap / 150 kem2 B Lönnrotinkatu 37 - Paakari 280 kem2 1 ap / 150 kem2 C Kalevankatu kem2 1 ap / 150 kem2 D Abrahaminkatu kem2 1 ap / 150 kem2 F Hietalahdenkatu 1, Uudisrakennus 3380 kem2 1 ap / 125 kem2 7 ap 2 ap 11 ap 33 ap 27 ap Yhteensä kem2 80 ap AUTOPAIKAT E Maanalainen pysäköintihalli Ylempi pysäköintitaso Alempi pysäköintitaso Yhteensä 37 ap 44 ap 81 ap KAARTIN LASARETTI KERROSALA- JA AUTOPAIKKALASKELMA

Liite: Hämeen maakunnallisesti arvokkaat rakennusperintökohteet: kohdekuvaukset, Hämeenlinna.

Liite: Hämeen maakunnallisesti arvokkaat rakennusperintökohteet: kohdekuvaukset, Hämeenlinna. Liite: Hämeen maakunnallisesti arvokkaat rakennusperintökohteet: kohdekuvaukset, Hämeenlinna. Lähde: Rakennettu Häme Maakunnallisesti arvokas rakennusperintö. Toimituskunta: Lauri Putkonen, Kirsi Kaunisharju

Lisätiedot

ELÄMÄÄ TUHOTUSSA YMPÄRISTÖSSÄ. Rovaniemen rakennuskanta ja yhteisön järjestäytyminen Lapin sodan jälkeen. Kandidaatintyö Hanna kuivalainen 12.5.

ELÄMÄÄ TUHOTUSSA YMPÄRISTÖSSÄ. Rovaniemen rakennuskanta ja yhteisön järjestäytyminen Lapin sodan jälkeen. Kandidaatintyö Hanna kuivalainen 12.5. ELÄMÄÄ TUHOTUSSA YMPÄRISTÖSSÄ Rovaniemen rakennuskanta ja yhteisön järjestäytyminen Lapin sodan jälkeen Kandidaatintyö Hanna kuivalainen 12.5.2011 1 2 Kandidaatintyön tiivistelmä Aalto-yliopisto Insinööritieteiden

Lisätiedot

LÄÄNINSAIRAALASTA SAVONIAAN SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN SAIRAALAKADUN KAMPUKSEN RAKENNUSHISTORIASELVITYS KIINTEISTÖNRO 006-0005-0006

LÄÄNINSAIRAALASTA SAVONIAAN SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN SAIRAALAKADUN KAMPUKSEN RAKENNUSHISTORIASELVITYS KIINTEISTÖNRO 006-0005-0006 Huuhanmäeltä 1913. Kuva Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, kuvaaja Victor Barsokevitch LÄÄNINSAIRAALASTA SAVONIAAN SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN SAIRAALAKADUN KAMPUKSEN RAKENNUSHISTORIASELVITYS KIINTEISTÖNRO

Lisätiedot

KOTKANSAARI RUOTSINSALMEN LINNOITUSKAUPUNKI

KOTKANSAARI RUOTSINSALMEN LINNOITUSKAUPUNKI Kotkansaaren kaupunkiarkeologinen Inventointi NSAARI RUOTSINSALMEN LINNOITUSKAUPUNKI РОЧЕНСАЛЬМСКИЙ ПОРТЬ Kaupunkiarkeologinen inventointi Päivi Hakanpää 007 Museovirasto Rakennushistorian osasto NSAARI

Lisätiedot

Viikin laboratoriorakennus

Viikin laboratoriorakennus Viikin laboratoriorakennus Koetilantie 5, Helsinki Rakennushistoriallinen selvitys 31.5.2010 Arkkitehtitoimisto ark-byroo 1 Tilaaja Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Anna-Maija Lukkari, HY, tekninen osasto

Lisätiedot

Hetkiä Helsingissä. Raitiovaunupysäkit kertovat. Titta Aaltonen

Hetkiä Helsingissä. Raitiovaunupysäkit kertovat. Titta Aaltonen Hetkiä Helsingissä Raitiovaunupysäkit kertovat Titta Aaltonen Voiko raitiovaunupysäkki olla nähtävyys? Mitä pysäkkien nimet kertovat Helsingin historiasta? Tämä kirja esittelee Helsingin raitiovaunupysäkit

Lisätiedot

ELÄMÄÄ VANHASSA KAUPUNGISSA

ELÄMÄÄ VANHASSA KAUPUNGISSA ELÄMÄÄ VANHASSA KAUPUNGISSA Vanhan kaupungin rakennuksissa heijastuvat aikaisempien aikojen elämäntavat. Tällä kävelykierroksella vanhan kaupungin kujilla pääset tutustumaan siihen, miten sääty-yhteiskunnan

Lisätiedot

Rakennushistoriallinen selvitys

Rakennushistoriallinen selvitys Osuuskauppa Perhelä, keskustoimipaikka Rakennushistoriallinen selvitys 9.5.2012 Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys 9.5. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo 1 Tilaaja Järvenpään kaupunki,

Lisätiedot

SOANLAHDENKADUN YMPÄRISTÖN ALUE- JA RAKENNUSINVENTOINTI

SOANLAHDENKADUN YMPÄRISTÖN ALUE- JA RAKENNUSINVENTOINTI SOANLAHDENKADUN YMPÄRISTÖN ALUE- JA RAKENNUSINVENTOINTI Osa B: Inventoidut rakennukset Pekka Piiparinen 2014 Arkkitehtitoimisto Torikka & Karttunen 2 SISÄLTÖ JOHDANTO 3 INVENTOIDUT RAKENNUKSET 5 Pielisensuunkatu

Lisätiedot

Äänekosken rakennuskulttuurin täydennysinventointilomake Kohdekortti 207 Keski-Suomen museo 2006

Äänekosken rakennuskulttuurin täydennysinventointilomake Kohdekortti 207 Keski-Suomen museo 2006 Äänekosken rakennuskulttuurin täydennysinventointilomake Kohdekortti 207 Keski-Suomen museo 2006 Alue: Kotakennääntie Kohdekuva: Äänekosken keskustan yleisilmeen kannalta erittäin merkittävä nelikaistainen

Lisätiedot

TÖRRÖNKANGAS PUDASJÄRVI. Sepänkatu 9 A 7, 90100 OULU puh. 08-883030

TÖRRÖNKANGAS PUDASJÄRVI. Sepänkatu 9 A 7, 90100 OULU puh. 08-883030 TÖRRÖNKANGAS PUDASJÄRVI Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten inventointi PUDASJÄRVI Sepänkatu 9 A 7, 90100 OULU puh. 08-883030 2 Esipuhe Törrönkankaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset

Lisätiedot

kunta: Jyväskylä inventointihankkeet Jyväskylän täydennysinventointi 2010 lausunnot

kunta: Jyväskylä inventointihankkeet Jyväskylän täydennysinventointi 2010 lausunnot kunta: Jyväskylä kylä: Jyväskylä kiinteistötunnus: 20-47-1 sijainti: Huhta 1, 40340 Jyväskylä / PL 1, 40341 Jyväskylä tyyppi: sairaanhoito ja sosiaalihuolto ajoitus: 1945-1974 ajoitusselite: 1958 / 1968

Lisätiedot

SUITIA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS

SUITIA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS SUITIA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS JOHDANTO 2 I SUITIAN TILAN VAIHEITA 3 FLEMINGISTÄ WREDEEN 4 HELSINGIN YLIOPISTO 12 SOTAINVALIDIKOTI 6 MUINAISJÄÄNNÖKSET / Marianna Niukkanen ja Kaarlo Katiskoski

Lisätiedot

TURUN ENTINEN KESKUSVANKILA JA MAA-ALUEET

TURUN ENTINEN KESKUSVANKILA JA MAA-ALUEET TURUN ENTINEN KESKUSVANKILA JA MAA-ALUEET DÄÄN KIINTEISTÖKOKONAISUUS KEHITETTÄVÄKSI SUUNTAA ANTAVA HAVAINNEKUVA EI VASTAA NYKYTILANNETTA PERUSTIETOA KOHTEESTA Myynnin kohteena Turun Kakolanmäellä sijaitseva

Lisätiedot

NOORMARKUN TEOLLISUUSYMPÄRISTÖN RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS 2011

NOORMARKUN TEOLLISUUSYMPÄRISTÖN RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS 2011 Noormarkun teollisuusympäristön rakennushistoriallinen selvitys 2011 Tutkimus Lauri Putkonen /Tmi Lauri Putkonen Tilaaja A. Ahlström Osakeyhtiö Noormarkku 13.12.2011 Työn taustaa Tämä selvitys on laadittu

Lisätiedot

HEINOLAN SEMINAARI. Rakennushistoriallinen selvitys 24.5.2013

HEINOLAN SEMINAARI. Rakennushistoriallinen selvitys 24.5.2013 HEINOLAN SEMINAARI Rakennushistoriallinen selvitys 24.5.2013 Heinolan seminaari Rakennushistoriallinen selvitys 24.5. 2013 Arkkitehtitoimisto ark-byroo 1 Tilaaja Senaatti-kiinteistöt Yhteyshenkilö asiakaspäällikkö

Lisätiedot

Varuskuntapolku. Teksti Heikki Simola. 1. Puustelli Saksan sotilasvirkatalo

Varuskuntapolku. Teksti Heikki Simola. 1. Puustelli Saksan sotilasvirkatalo Varuskuntapolku Teksti Heikki Simola 1. Puustelli Saksan sotilasvirkatalo Tuusula on tunnettu Tuusulanjärven ja Rantatien korkeakulttuurin kultakauden taiteilijoistaan. Tuusulan pitäjän identiteetti nojaa

Lisätiedot

Velkaperää. ennen ja nyt. Opaskurssi 2005 Satu Halonen

Velkaperää. ennen ja nyt. Opaskurssi 2005 Satu Halonen Velkaperää ennen ja nyt Opaskurssi 2005 Velkaperää ennen ja nyt Arkkitehti Birger Brunilan piirtämän ja vuonna 1930 vahvistetun asemakaavan mukaan kaupungin osiin XII XIV kaavoitettiin uusia omakotitontteja.

Lisätiedot

PAIHOLAN SAIRAALA-ALUE

PAIHOLAN SAIRAALA-ALUE Dokumentti on tehty tulostettavaksi A-kokoon kaksipuoleisena 11.9.201 Arkkitehtitoimisto Torikka & Karttunen Tilaaja: Master Yhtiöt PAIHOAN SAIRAAA-AUE RAKENNUS- JA KUTTUURIHISTORIAINEN SEVITYS OSA 1.

Lisätiedot

Keski-Suomen parantola

Keski-Suomen parantola 1 Keski-Suomen parantola Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo 30.9.2009 2 Tilaaja Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis c/o Jykes-kiinteistöt Kivääritehtaankatu 8 40100 Jyväskylä www.vitapolis.fi

Lisätiedot

Äänekosken rakennuskulttuurin täydennysinventointilomake Kohdekortti 160 Keski-Suomen museo 2006

Äänekosken rakennuskulttuurin täydennysinventointilomake Kohdekortti 160 Keski-Suomen museo 2006 Äänekosken rakennuskulttuurin täydennysinventointilomake Kohdekortti 160 Alue: Valion rakennukset Lyhyt kuvaus: Valion tehdas, jonka ensimmäinen osa valmistunut 1952. Vieressä vanha konttorirakennus v.

Lisätiedot

Kellokosken sairaala

Kellokosken sairaala Kellokosken sairaala Rakennushistoria- ja kulttuuriympäristöselvitys 13.12.2013 Kellokosken sairaala Rakennushistoriallinen alueselvitys 13.12. 2013 Arkkitehtitoimisto ark-byroo 1 Tilaaja Tilaaja: Tuusulan

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KESKUSTAAJAMAN KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITOSUUNNITELMA

HYVINKÄÄN KESKUSTAAJAMAN KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITOSUUNNITELMA 1. SOLBO, LAINEEN TALO JA NUORISOTALO SILTA Solbonkatu 1,3 ja 5 11.10.2004 Suunnittelija mm. Heikki Siikonen Solbon, Solbonkatu 5, tarkkaa rakentamisvuotta ei tunneta. Varmaa on, että sitä korjattiin vuosina

Lisätiedot

TUUSULANJÄRVEN POLKU. 1. Kirkko

TUUSULANJÄRVEN POLKU. 1. Kirkko TUUSULANJÄRVEN POLKU Tuusulan kunnan kotiseutupolku julkaistu 5.3.2006 1. Kirkko Tuusulan seurakunnan syntyminen ja kirkon rakentaminen liittyivät 1600-luvun pyrkimykseen jakaa hankalasti hoidettavia seurakuntia

Lisätiedot

LAHDEN HENNALAN VARUSKUNTA-ALUE SELVITYS HENNALAN KASARMIN RAKENNUSKULTTUURISTA TMI LAURI PUTKONEN LUONNOS 4.12.2012 TILAAJA SENAATTI-KIINTEISTÖT

LAHDEN HENNALAN VARUSKUNTA-ALUE SELVITYS HENNALAN KASARMIN RAKENNUSKULTTUURISTA TMI LAURI PUTKONEN LUONNOS 4.12.2012 TILAAJA SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN HENNALAN VARUSKUNTA-ALUE SELVITYS HENNALAN KASARMIN RAKENNUSKULTTUURISTA TMI LAURI PUTKONEN LUONNOS 4.12.2012 TILAAJA SENAATTI-KIINTEISTÖT Hennalan varuskunta vuoden 1931 topografikartassa. LAHDEN

Lisätiedot

KULTTUURINTUTKIJAIN OSUUSKUNTA AURA HAILUODON MARJANIEMEN LUOTSI- JA MAJAKKA-ASEMA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS

KULTTUURINTUTKIJAIN OSUUSKUNTA AURA HAILUODON MARJANIEMEN LUOTSI- JA MAJAKKA-ASEMA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS KULTTUURINTUTKIJAIN OSUUSKUNTA AURA HAILUODON MARJANIEMEN LUOTSI- JA MAJAKKA-ASEMA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS Kirsi Jylkkä-Karppinen, Anne Koskamo, Krista Kuusela, Teija Ylimartimo 3.11.2008 Kansisivun

Lisätiedot

3.8 JOKELA. Historia. Jokelan rakennuskanta. kanta

3.8 JOKELA. Historia. Jokelan rakennuskanta. kanta JOKELA 3.8 Jokela on useassa vaiheessa rakentunut taajamakokonaisuus, joka sisältää erilaisia arvokkaita ympäristöjä. Arvokkain osa taajamaa on Jokelan tiilitehtaan alue, jolla on teollisuusympäristönä

Lisätiedot

Joutsan keskustaajaman osayleiskaava-alueen täydennysinventointi

Joutsan keskustaajaman osayleiskaava-alueen täydennysinventointi Liite 1 Joutsan keskustaajaman osayleiskaava-alueen täydennysinventointi pääas. kunta: pääas. kylä: laji: tyyppi: arvotus: Joutsa Jousa ei määritelty kyläympäristö valtakunnallisesti arvokas Joutsan Jousitien

Lisätiedot

RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Matti Veijovuori Maisema asutuksen pohjana

RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Matti Veijovuori Maisema asutuksen pohjana RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Matti Veijovuori Maisema asutuksen pohjana Suurin osa Etelä-Karjalasta kuuluu maantieteellisessä aluejaossa Järvi-Suomen kaakkoisreunaan. Salpausselän eteläpuoli luetaan Eteläiseen

Lisätiedot

Sorinkatu 6-8 Tampere

Sorinkatu 6-8 Tampere VR Yhtymä Oy Rautatiealue Sorinkatu 6-8 Tampere 30.10.2007 Arkkitehtitoimisto Olli Kumpulainen Torpantie 7A 04430 Järvenpää puh. 09-286396 Sisältö Hankkeen taustaa: kaavoitustilanne s.2 Sorin alue, kiinteistötiedot

Lisätiedot