Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin"

Transkriptio

1 Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin Lue ehdottomasti liesituulettimen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi M.-Nr

2 Sisältö Tärkeitä turvallisuusohjeita... 3 Pidä huolta ympäristöstäsi Laitteen toimintaperiaate Laitteen osat Koneen käyttö Liesituulettimen kytkeminen päälle Tehon säätäminen Liesituulettimen kytkeminen pois päältä Valaisimien käyttäminen Turvakatkaisu Puhdistus ja hoito Ulkovaippa Rasvansuodatin Aktiivihiilisuodatin Aktiivihiilisuodattimen hävittäminen Halogeenilampun vaihto Asennus Ennen asennusta Suojakalvon irrottaminen Asennuskaavio Liesituulettimen irrottaminen Asennustarvikkeet Laitteen mitat Keittotason ja liesituulettimen välinen turvaetäisyys (S) Asennussuosituksia Porauskaavio seinäasennusta varten Hormiliitäntä Kondenssivesisulku Äänenvaimennin Sähköliitäntä Huolto ja takuu Arvokilven sijainti Tekniset tiedot

3 Tärkeitä turvallisuusohjeita Tämä liesituuletin täyttää asetetut turvallisuusmääräykset. Laitteen asiaton käyttö voi kuitenkin aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja. Lue käyttö- ja asennusohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää liesituuletinta. Käyttöohje antaa sinulle tärkeitä tietoja laitteen asennuksesta, turvallisuudesta, käytöstä ja huollosta. Näin vältät mahdolliset vahingot ja liesituulettimesi rikkoontumisen. Miele ei ole vastuussa sellaisista vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että tätä laitetta käytetään turvallisuusohjeiden vastaisesti. Säilytä tämä käyttöohje! Jos luovutat liesituulettimen toiselle käyttäjälle, muista antaa käyttöohje sen mukana. Määräystenmukainen käyttö Tämä liesituuletin on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä. Tätä liesituuletinta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa. Käytä tätä liesituuletinta ainoastaan kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä ruoanvalmistuksessa syntyvien ruoankäryjen poistoon ja keittiöilman puhdistamiseen. Kaikenlainen muu käyttö on kiellettyä. Henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään liesituuletinta turvallisesti fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä puutteellisuuden vuoksi tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä laitteen toiminnasta, eivät saa käyttää tätä liesituuletinta ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai opastusta. Tällaiset henkilöt saavat käyttää liesituuletinta ilman valvontaa vain, kun heille on opetettu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja kun he ymmärtävät, mitä vaaratilanteita laitteen käyttöön saattaa liittyä. 3

4 Tärkeitä turvallisuusohjeita Jos kotonasi on lapsia Huolehdi siitä, etteivät alle 8-vuotiaat lapset pääse liesituulettimen läheisyyteen ilman aikuisen jatkuvaa valvontaa. Yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää liesituuletinta ilman valvontaa ainoastaan, jos heille on kerrottu miten laitetta käytetään turvallisesti. Lasten on ymmärrettävä, millaisia vaaratilanteita liesituulettimen väärä käyttö voi aiheuttaa. Lapset eivät saa puhdistaa liesituuletinta tai vaihtaa liesituulettimen varusteita ilman valvontaa. Valvo lapsia, jotka oleskelevat tai leikkivät laitteen läheisyydessä. Älä koskaan anna lasten leikkiä laitteella. Tukehtumisvaara! Jos lapset saavat leikkiä pakkausmateriaaleilla, he saattavat vetää esim. pakkausmuoveja päänsä yli ja tukehtua niihin. Pidä siksi lapset loitolla pakkausmateriaaleista. 4

5 Tekninen turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita Asiattomat asennus-, huolto- ja korjaustyöt saattavat aiheuttaa vaaratilanteita laitteen käyttäjälle. Siksi asennus-, huolto- ja korjaustyöt on jätettävä Mielen valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäviksi. Vahingoittunut liesituuletin voi vaarantaa turvallisuutesi. Tarkasta laite näkyvien vaurioiden varalta. Älä koskaan ota käyttöön vahingoittunutta liesituuletinta. Liesituulettimen sähköturvallisuus on taattu ainoastaan silloin, kun se on liitetty asianmukaisesti asennettuun, maadoitettuun sukopistorasiaan. Asennuksen maadoituksen toimivuus on ehdottomasti testattava. Myös sijoituspaikan sähköjärjestelmä on epäselvissä tapauksissa testattava. Varmista ennen liesituulettimen liittämistä sähköverkkoon, että käyttämäsi sähköliitännän tiedot vastaavat laitteen arvokilvessä mainittuja tietoja (sähköverkon taajuus ja jännite), muuten laite voi vahingoittua. Kysy tarvittaessa neuvoa sähköasentajalta. Jatkojohdot ja haaroituspistorasiat eivät takaa riittävää sähköturvallisuutta (tulipalon vaara). Älä siksi liitä liesituuletinta sähköverkkoon jatkojohdon tai haaroituspistorasian välityksellä. Jos liesituulettimessa on ulkoinen puhallin (liesituuletinmallit...ext), liesituuletin ja puhallinmoottori liitetään toisiinsa pistokkein varustetun yhdyskaapelin avulla. Tällaiseen liesituulettimeen saa liittää ainoastaan Mielen valmistaman ulkoisen puhaltimen. 5

6 Tärkeitä turvallisuusohjeita Käytä liesituuletinta vain kalusteisiin sijoitettuna. Vain tällöin laitteen turvallinen toiminta on taattu. Tätä liesituuletinta ei saa käyttää muualla kuin kiinteästi paikallaan pysyvissä sijoituspaikoissa (esim. asennus laivoihin on kielletty). Jos kosket liesituulettimen sisällä oleviin jännitteisiin osiin tai jos muutat laitteen elektronisia ja mekaanisia rakenteita, voit aiheuttaa itsellesi ja laitteen käyttäjälle vakavan vaaratilanteen. Lisäksi laite voi vahingoittua toimintakelvottomaksi. Liesituulettimen ulkokotelon saa avata vain asennus- ja puhdistusohjeissa mainittuja toimia varten. Älä koskaan avaa liesituulettimen ulkokoteloa mitään muuta tarkoitusta varten. Takuuaikana tehtävät korjaukset on jätettävä ainoastaan Mielen valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäviksi, muuten takuu ei ole enää voimassa. Rikkinäiset osat saa vaihtaa vain alkuperäisiin Miele-varaosiin. Vain tällaisista varaosista Miele voi taata, että ne täyttävät vaaditut turvallisuusmääräykset. Vahingoittuneen verkkoliitäntäjohdon saa vaihtaa vain valtuutettu huoltoliike. Liesituuletin täytyy irrottaa sähköverkosta aina asennus-, huoltoja korjaustöiden ajaksi. Liesituuletin on kytketty pois sähköverkosta vasta, kun: laitteen automaattisulake on kytketty pois päältä, laitteen keraaminen sulake on kierretty irti sulaketaulusta tai laitteen pistotulppa (jos sellainen on) on vedetty pistorasiasta. Älä vedä tällöin verkkoliitäntäjohdosta, vaan tartu aina pistotulppaan. 6

7 Tärkeitä turvallisuusohjeita Samanaikainen käyttö tulisijan kanssa Palokaasujen aiheuttama myrkytysvaara! Kun käytät liesituuletinta huonetilassa, jossa on samaan aikaan käytössä tulisija, huolehdi ehdottomasti riittävästä korvausilman saannista. Tällaisia tulisijoja ovat mm. kaasu-, öljy-, puu- tai hiilikäyttöiset kamiinat, lämmittimet, lämminvesivaraajat, keittotasot ja uunit sekä puuliedet. Tulisijat tarvitsevat huoneilmaa palamiseen, ja normaalisti niiden palokaasut poistuvat poistoilmahormiin. Liesituuletin vetää huoneilmaa keittiöstä ja keittiön viereisistä huoneista. Tämä pätee, kun liesituuletinta käytetään: - hormiin poistavana, - hormiin poistavana ulkoisen puhaltimen kautta, - huonetilaan palauttavana, kun ilmankierrätyslaatikko on järjestetty keittiötilan ulkopuolelle. Ilman riittävää korvausilmaa keittiöön syntyy alipainetta. Tällöin tulisija saa liian vähän ilmaa palamiseen ja palaminen häiriintyy. Myrkylliset palokaasut voivat alipaineen vuoksi imeytyä tulisijasta tai poistoilmahormista huonetilaan. Palokaasut voivat olla hengenvaarallisia! 7

8 Tärkeitä turvallisuusohjeita Liesituulettimen ja tulisijan samanaikainen käyttö on vaaratonta, jos huonetilaan ei synny yli 4 Pa:n (0,04 mbaarin) alipainetta. Tällöin palokaasut eivät pääse imeytymään takaisin huoneilmaan. Alipainetta ei pääse syntymään, kun huonetilaan virtaa jatkuvasti palamiseen tarvittavaa korvausilmaa, esimerkiksi ilmanvaihtokanavasta tai avatusta tuuletusikkunasta. Tällöinkin tuloilma-aukon on oltava riittävän suuri. Esimerkiksi pelkkä ilmanvaihtoputki seinässä ei takaa riittävää korvausilman saantia. Ota arvioinnissa huomioon koko asunnon ilmanvaihto. Jos olet epävarma korvausilman saannin riittävyydestä, ota yhteys paikkakuntasi nuohoojaan. Jos liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi siten, että palautusilma palautuu takaisin keittiöön, edellä mainittuja rajoituksia ei tarvitse ottaa huomioon. 8

9 Asianmukainen käyttö Tärkeitä turvallisuusohjeita Avoliekit aiheuttavat palovaaran! Älä koskaan liekitä liesituulettimen alla äläkä käytä avotulta grillatessasi. Toiminnassa oleva liesituuletin imee liekit rasvansuodattimiin. Suodattimiin kertynyt rasva voi tällöin syttyä palamaan. Jos käytät kaasutasoa liesituulettimen alla voimakkaalla liekillä, kova kuumuus voi vahingoittaa liesituuletinta. Älä koskaan anna kaasukeittotason kaasuliekin palaa ilman liekin päälle asetettua astiaa. Sammuta kaasuliekki myös silloin, kun nostat keittoastian pois liekiltä vain hetkeksi. Valitse valmistusastia, joka vastaa kaasukeittoalueen kokoa. Säädä kaasuliekkiä siten, ettei se missään tapauksessa tule esiin keittoastian reunojen alta. Vältä valmistusastian ylikuumentamista (esim. wok-pannua käyttäessäsi). Ruoasta muodostuva vesihöyry tiivistyy liesituulettimeen. Tämä voi aiheuttaa ajan mittaan korroosiovaurioita laitteeseen. Kytke liesituuletin päälle aina, kun käytät keittotasoa, niin kondenssivettä ei pääse kertymään. Ylikuumenneet rasvat ja öljyt voivat syttyä palamaan, jolloin myös liesituuletin voi syttyä tuleen. Ole varovainen, kun käytät ruoanlaitossa öljyjä ja rasvoja tai kun käytät rasvakeitintä. Älä myöskään käytä sähkögrilliä liesituulettimen alla ilman jatkuvaa valvontaa. 9

10 Tärkeitä turvallisuusohjeita Liesituulettimen sisäosiin kertyvä rasva ja lika heikentävät liesituulettimen toimintaa. Älä koskaan käytä liesituuletinta ilman rasvansuodattimia. Muuten laite ei pysty suodattamaan ruoankäryjä keittiöilmasta. Rasvoittuneet suodattimet voivat aiheuttaa palovaaran! Puhdista tai vaihda suodattimet säännöllisesti! Huomaa, että ruoanlaitosta säteilevä lämpö voi kuumentaa liesituuletinta käytön aikana. Anna liesituulettimen rungon ja rasvansuodattimien jäähtyä ennen kuin kosket niihin esim. puhdistusta varten. Laitteen asiallinen asentaminen Tarkista ensin käyttämäsi keittotason valmistajan tiedot, saako laitteen yläpuolelle asentaa liesituulettimen. Liesituuletinta ei saa asentaa puulieden yläpuolelle. Liian lyhyt etäisyys keittotason ja liesituulettimen välillä voi vahingoittaa liesituuletinta. Jos keittotason valmistaja ei ole määrännyt suurempaa turvaetäisyyttä, liesituuletin on asennettava sellaiselle korkeudelle kuin kappaleessa "Asennus" on ilmoitettu. Jos liesituulettimen alla käytetään monia erityyppisiä keittotasoja ja laitteita, joilla on erilaiset vähimmäisturvaetäisyydet, noudata asennuksessa aina suurinta ilmoitettua vähimmäisturvaetäisyyttä. Kun kiinnität liesituuletinta paikalleen, noudata kappaleessa "Asennus" annettuja asennusohjeita. Käytä vain tulenkestävästä materiaalista valmistettuja poistoilmaputkia ja letkuja. Kysy neuvoa valtuutetusta Miele-huoltoliikkeestä. Poistoilmaa ei saa johtaa jo käytössä olevaan savukanavaan tai yhteishormiin eikä sellaisen tilan ilmanvaihtokanavaan, jossa on tulisija. 10

11 Tärkeitä turvallisuusohjeita Jos johdat poistoilman savukanavaan tai hormiin, joka ei ole käytössä, noudata paikkakuntasi nuohoojan antamia määräyksiä. Puhdistus ja hoito Älä koskaan käytä laitteen puhdistukseen höyryilmatoimisia puhdistuslaitteita. Höyry voi päästä laitteen sähköä johtaviin osiin ja aiheuttaa oikosulun. Lisävarusteet Käytä ainoastaan Mielen alkuperäisiä lisävarusteita ja varaosia. Jos laitteeseen asennetaan muita osia, laitteen takuuaika, takuu ja/tai tuotevastuu raukeavat. 11

12 Pidä huolta ympäristöstäsi Kuljetuspakkauksen uusiokäyttö Pakkaus suojaa laitetta vaurioilta kuljetuksen aikana. Pakkaukset on valmistettu luonnossa hajoavista ja uusiokäyttöön soveltuvista materiaaleista. Kun palautat pakkausmateriaalit kiertoon, säästät raaka-aineita ja vähennät syntyvien jätteiden määrää. Miele-kauppiaasi huolehtii yleensä kuljetuspakkauksen talteenotosta. Voit myös itse palauttaa materiaalit kierrätykseen. Vanhan laitteen käytöstä poistaminen Käytöstä poistettavat sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät usein arvokkaita, kierrätyskelpoisia materiaaleja. Kuitenkin ne sisältävät usein myös haitallisia aineita, jotka ovat olleet tärkeitä koneiden toiminnalle ja turvallisuudelle. Sekajätteisiin heitettyinä tai väärän käsittelyn seurauksena nämä voivat olla terveydelle haitallisia ja vahingoittaa ympäristöä. Älä siksi koskaan hävitä käytöstä poistettavia koneita sekajätteen mukana. Vie sen sijaan vanhat laitteet sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräyspisteeseen oman kuntasi jäteasemalle tai kierrätyskeskukseen. Kysy tarvittaessa lisätietoja koneen toimittajalta. Pidä huolta että säilytät laitteet poissa lasten ulottuvilta ennen kuin viet ne keräyspisteeseen. 12

13 Laitteen toimintaperiaate Liesituulettimen varustuksen mukaan laitetta voidaan käyttää seuraavilla tavoilla: Hormiin poistavana Huonetilaan palauttavana (lisävarusteena saatavan muuntosarjan ja aktiivihiilisuodattimen avulla, ks. kohtaa "Tekniset tiedot") Liesituulettimen imemä ilma kulkee rasvansuodattimien läpi ja virtaa poistohormin kautta ulos. Sulkuläppä Poistoilmajärjestelmän sulkuläppä huolehtii siitä, ettei ulkoilma pääse virtaamaan sisään laitteeseen, kun liesituuletin ei ole toiminnassa. Sulkuläppä on kiinni aina, kun liesituuletin ei ole toiminnassa. Tällöin ulkoilma ei pääse virtaamaan sisään. Kun liesituuletin kytketään päälle, sulkuläppä avautuu automaattisesti, jolloin keittiökäryt pääsevät virtaamaan esteittä ulos. Siltä varalta, ettei poistohormissa ole valmiiksi asennettuna sulkuläppää, liesituulettimen mukana toimitetaan sulkuläppä. Se asennetaan moottoriyksikön liitäntäkaulukseen. Liesituulettimen imemä ilma kulkee rasvansuodattimien lisäksi myös erillisen aktiivihiilisuodattimen läpi. Tämän jälkeen Ilma johdetaan takaisin keittiöön. Ulkoiseen puhaltimeen liitettynä (vain liesituuletinmallit...ext) Ulkoiseen puhaltimeen liitettävä liesituuletin liitetään Miele-puhallinmoottoriin, joka sijoitetaan muualle kuin keittiötilaan, esimerkiksi ullakolle. Ulkoinen puhallinmoottori liitetään liesituulettimeen pistokkein varustetun yhdyskaapelin avulla ja puhallinta käytetään liesituulettimen käyttövalitsimilla. 13

14 Laitteen osat 14

15 a Teleskooppiosa b Hormikupu c Kärynkeräyskupu d Käyttövalitsimet e Rasvansuodatin f Poistoilmaritilä (vain huonetilaan palauttavana) g Valaisimet h Aktiivihiilisuodatin Erikseen ostettava lisävaruste huonetilaan palauttavissa malleissa i Liesituulettimen virtakytkin j Tehonsäätöpainikkeet k Valokytkin Laitteen osat 15

16 Koneen käyttö Liesituulettimen kytkeminen päälle Paina liesituulettimen virtakytkintä. Liesituuletin käynnistyy imuteholla 2. Virran merkkivalo ja tehon merkkivalo 2 palavat. Tehon säätäminen Normaaliin ruoanvalmistukseen riittävät imutehot 1-3. Paistamisen aikana ja voimakasta käryä aiheuttavien ruokien valmistuksessa voit valita hetkeksi intensiivisen imutehon IS. Valitse pienempi imuteho painamalla painiketta " " ja suurempi imuteho painamalla painiketta " ". Intensiivisen tehon kytkeminen automaattisesti pois päältä Voit halutessasi säätää intensiivisen tehon toimimaan siten, että teho kytkeytyy automaattisesti 10 minuutin kuluttua takaisin tehoon 3. Tätä varten liesituuletin ja valaisimet on kytkettävä ensin pois päältä. Paina samanaikaisesti painikkeita " " ja " " noin 10 sekuntia, kunnes merkkivalo 1 syttyy. Paina tämän jälkeen peräjälkeen valokytkintä, tehonsäätöpainiketta " " ja uudelleen valokytkintä. Jollet ole kytkenyt automaattista poiskytkeytymistä päälle, merkkivalot 1 ja IS vilkkuvat. Ota automaattinen poiskytkeytyminen käyttöön painamalla tehonsäätöpainiketta " ". Jos automaattinen poiskytkeytyminen on otettu käyttöön, merkkivalot 1 ja IS palavat yhtäjaksoisesti. Poista automaattinen poiskytkeytyminen käytöstä painamalla painiketta " ". Vahvista valintasi painamalla virtakytkintä. Jollet vahvista valintaasi 4 minuutin kuluessa, valintasi peruuntuu ja vanha asetus jää voimaan. 16

17 Koneen käyttö Liesituulettimen kytkeminen pois päältä Kytke liesituuletin pois päältä painamalla liesituulettimen virtakytkintä. Merkkivalo sammuu. Valaisimien käyttäminen Voit käyttää liesituulettimen valaisimia myös silloin, kun laite ei ole toiminnassa. Paina tällöin valokytkintä. Kun valaisimet on kytketty päälle, merkkivalo palaa. Turvakatkaisu Jos et käytä päälle kytkettyä liesituuletinta 10 tunnin aikana lainkaan, puhaltimen turvakatkaisin kytkee liesituulettimen pois päältä automaattisesti. Valaisimet palavat edelleen. Kytke tällöin liesituuletin takaisin päälle painamalla virtakytkintä. 17

18 Puhdistus ja hoito Ulkovaippa Yleistä Liesituulettimen pinnat ja käyttövalitsimet ovat arkoja naarmuille ja viilloille. Noudata siksi seuraavia puhdistusohjeita. Pyyhi kaikki liesituulettimen pinnat ja käyttövalitsimet pelkällä kuumaan astianpesuaineveteen kastetulla liinalla. Älä päästä kuitenkaan vettä liesituulettimen sisäosiin. Pyyhi erityisesti käyttövalitsimien alue vain kostealla liinalla. Kuivaa lopuksi kaikki pinnat kuivalla, pehmeällä liinalla. Älä käytä puhdistukseen soodaa, happoa, klooria tai liuottimia sisältäviä puhdistusaineita, hankaavia puhdistusaineita, kuten hankausjauheita ja -nesteitä, tai hankaavia puhdistusvälineitä, kuten patasieniä tai käytettyjä pesusieniä, joissa voi olla vielä hankausaineiden jäänteitä. Erityisohjeita teräspintoja varten (ei koske käyttövalitsimia!) Noudata tämän kappaleen yleisiä puhdistusohjeita. Teräspinnat voit puhdistaa myös hankaamattomalla ruostumattoman teräksen puhdistusaineella. Erityiset ruostumattoman teräksen hoitoaineet vähentävät teräspintojen likaantumista (näitä voit hankkia mm. Miele-huollosta). Levitä ainetta ohut, tasainen kerros pehmeän liinan avulla. Erityisohjeita väripinnoitettua ulkovaippaa varten (vain erikoistilausmallit) Noudata tämän kappaleen yleisiä puhdistusohjeita. Väripinnoitettujen pintojen puhdistaminen voi aiheuttaa pintaan pieniä naarmuja. Etenkin jos keittiössäsi on halogeenivalaistus, naarmut saattavat näkyä häiritsevästi laitteen pinnoituksessa. Erityisohjeita käyttövalitsimia varten Älä jätä likaantumia pinnoille pitkiksi ajoiksi. Käyttövalitsimet voivat värjäytyä tai muuttua. Poista siksi kaikki likaantumat mahdollisimman pian. Noudata tämän kappaleen yleisiä puhdistusohjeita. Älä käytä käyttövalitsimien puhdistukseen teräksisten pintojen puhdistusaineita. Rasvansuodatin Uudelleenkäytettävät, metalliset rasvansuodattimet keräävät keittiökäryn kiinteät osaset, kuten rasvan ja pölyn, ja estävät siten liesituuletinta likaantumasta. Rasvainen ja likainen rasvansuodatin voi aiheuttaa palovaaran! 18

19 Puhdistus ja hoito Puhdistusväli Suosittelemme, että puhdistat rasvansuodattimet 3 4 viikon välein, jottei rasva ehdi pinttyä. Tällöin niiden puhdistaminen on helpompaa. Rasvansuodattimen irrottaminen Kun käsittelet rasvansuodatinta, se saattaa pudota alas. Tämä voi vahingoittaa rasvansuodatinta tai alla olevaa keittotasoa. Pidä rasvansuodattimesta tukevasti kiinni, kun käsittelet sitä. Avaa rasvansuodattimen lukitus, tartu suodattimeen takaosasta, laske suodatin noin 45 :n kulmaan alaspäin, napsauta suodatin irti etupuolelta ja nosta se pois liesituulettimesta. Rasvansuodattimien puhdistus käsin Harjaa rasvansuodattimet lämpimässä vedessä, jossa on astianpesuainetta. Älä käytä astianpesuainetta laimentamattomana. Älä käytä puhdistukseen... Sopimattomat puhdistusaineet voivat vahingoittaa suodatinpintoja pitempään käytettäessä. Älä siksi käytä seuraavia puhdistusaineita: kalkkia irrottavia puhdistusaineita hankausjauheita tai -nesteitä 19

20 Puhdistus ja hoito voimakkaita yleispesuaineita tai rasvaa irrottavia puhdistusainesuihkeita uuninpuhdistusaineita. Rasvansuodattimien pesu astianpesukoneessa Aseta rasvansuodattimet astianpesukoneen alakoriin mahdollisimman pystysuoraan asentoon. Tarkista ennen pesuohjelman käynnistämistä, että astianpesukoneen suihkuvarret pääsevät pyörimään vapaasti. Käytä mietoja koneastianpesuaineita, älä tiivisteitä. Valitse pesuohjelma, jonka pesulämpötila on vähintään 50 C ja enintään 65 C. Jos joskus asetat vahingossa rasvansuodattimen väärinpäin, voit avata lukituksen työntämällä pienen ruuvitaltan suodattimessa oleviin koloihin. Käyttämäsi astianpesuaineen mukaan rasvansuodattimien sisäpinta voi värjäytyä laikulliseksi. Värjäytymillä ei kuitenkaan ole vaikutusta rasvansuodattimien toimintaan. Puhdistuksen jälkeen Anna rasvansuodattimien kuivua pesun jälkeen imukykyisellä alustalla, ennen kuin asetat ne paikoilleen. Muista puhdistaa myös liesituulettimen sisäosat ennen kuin asetat rasvansuodattimet takaisin paikoilleen. Näin ehkäiset palovaaran. Aseta rasvansuodattimet takaisin paikoilleen. Varmista samalla, että niiden kiinnittimet tulevat keittotasoon päin. 20

21 Puhdistus ja hoito Aktiivihiilisuodatin Huonetilaan palauttavaan liesituulettimeen on asennettava rasvansuodattimien lisäksi aktiivihiilisuodatin. Tämä suodatin sitoo hajuhiukkaset. Suodatin asennetaan kärynkeräyskupuun rasvansuodattimien yläpuolelle. Voit hankkia aktiivihiilisuodattimen valtuutetusta huoltoliikkeestä. Tarkista suodattimen tyyppinumero kohdasta "Tekniset tiedot". Vaihtoväli Vaihda aktiivihiilisuodatin aina, kun aktiivihiili ei enää tunnu suodattavan kaikkia hajuja. Vaihda aktiivihiilisuodatin kuitenkin viimeistään 6 kuukauden välein. Aktiivihiilisuodattimen hävittäminen Voit hävittää käytetyn aktiivihiilisuodattimen sekajätteen mukana. Aktiivihiilisuodattimen asentaminen/ vaihtaminen Jotta voisit asentaa tai vaihtaa aktiivihiilisuodattimen, sinun on irrotettava ensin rasvansuodattimet edellä kuvatulla tavalla. Ota aktiivihiilisuodatin pakkauksesta. Työnnä aktiivihiilisuodatin ensin takaa suodatinkehyksen sisään, nosta suodatinta sitten etupuolelta ylöspäin ja paina kiinni kehykseen. Aseta lopuksi rasvansuodattimet takaisin paikoilleen. 21

22 Puhdistus ja hoito Halogeenilampun vaihto Halogeenilamput tulevat hyvin kuumiksi käytön aikana. Ne pysyvät jonkin aikaa kuumina myös sen jälkeen, kun olet sammuttanut ne. Odota muutama minuutti ennen halogeenilampun vaihtamista. Tee liesituuletin jännitteettömäksi aina ennen kuin alat puhdistaa sitä (ks. kappaletta "Tärkeitä turvallisuusohjeita"). Paina lampunsuojusta kevyesti ylöspäin. Suojus avautuu ja voit taittaa sen alas. Vedä halogeenilamppu pois pidikkeestään. Asenna uusi halogeenilamppu (12 V, 20 W, kanta G4). Älä koske lamppuun paljain käsin, vaan käytä käsineitä tai tartu lamppuun puhtaalla liinalla. Aseta halogeenilamppu pidikkeeseen ja paina se varovasti paikalleen. Noudata valmistajan ohjeita. Nosta lampunsuojus takaisin ylös, ja paina sitä kunnes se napsahtaa kiinni. 22

23 Asennus Ennen asennusta Ennen kuin asennat liesituulettimen, ota huomioon seuraavien sivujen ohjeet sekä kappaleen "Tärkeitä turvallisuusohjeita" ohjeet. Suojakalvon irrottaminen Laitteen osat on suojattu kuljetuksen ajaksi suojakalvoilla. Irrota laitteen osia suojaavat suojakalvot ennen asennusta. Suojakalvot irtoavat pinnoilta ilman apuvälineitä. Liesituulettimen irrottaminen Jos joskus haluat irrottaa liesituulettimen paikaltaan, toimi päinvastaisessa järjestyksessä kuin mitä asennusohjeessa on kuvattu. Laitteen mukana toimitetaan erillinen vipu, joka helpottaa hormikuvun irrottamista. Irrota hormikuvun molemmat kiinnitysruuvit. Asennuskaavio Liesituulettimen asennus on kuvattu erillisessä asennuskaaviossa. Työnnä vipu hormikuvun peitekappaleen ja teleskooppiosan väliin. Paina hormikuvun peitekappale irti pidikkeistään. 23

24 Asennus Asennustarvikkeet 24

25 Asennus a 3 tarrapaperisuojusta hormikuvun asennusta varten. b 1 liitäntäkaulus jos käytät 150 mm:n poistoilmaputkea. c 1 sovitinkappale jos käytät 125 mm:n poistoilmaputkea. d 1 sulkuläppä asennettavaksi moottoriyksikön liitäntäkaulukseen (ei huonetilaan palauttavana). e Seinäkiinnityslevyt liesituulettimen kiinnittämiseksi seinään. f Muuntosarja huonetilaan palauttavaksi sisältää ilmanohjauskappaleen, alumiiniputken ja letkunkiristimet (ei sisälly vakiotoimitukseen, erikseen ostettava lisävaruste, ks. kohtaa "Tekniset tiedot"). 8 ruuvia 5 x 60 mm ja 8 ruuvitulppaa 8 x 50 mm seinäkiinnityslevyn kiinnittämistä varten. Ruuvit ja tulpat on tarkoitettu tiili- tai betoniseiniin. Jos seinä on jotain muuta materiaalia, käytä kyseiseen materiaaliin sopivia kiinnitysvälineitä. Varmista myös, että seinä kestää liesituulettimen painon. 2 mutteria M 6, joissa lukkohammastus kärynkeräyskuvun kiinnittämistä varten. 2 ruuvia 3,9 x 7,5 mm hormikuvun kiinnittämistä varten. 1 vipu hormikuvun irrottamista varten. Asennuskaavio 25

26 Asennus Laitteen mitat Piirrokset eivät ole mittakaavassa. 26

27 a Hormiin poistavana b Huonetilaan palauttavana c Huonetilaan palauttavana ilmanpoistoaukko ylöspäin Asennus de Asennukseen varattu alue (huonetilaan palauttavana vain d). Seinään tai kattoon varattu alue poistoilma-aukkoa ja pistorasian asentamista varten, sekä liesituuletinmalleissa...ext läpivientiä varten yhdyskaapelin liittämiseksi ulkoiseen puhaltimeen. Huonetilaan palauttavana tarvitaan vain pistorasian asennus. Hormiliitäntä 150 mm, kavennuskappaleen avulla 125 mm. Keittotason ja liesituulettimen välinen turvaetäisyys (S) Ota huomioon keittotason tai muun keittolaitteen valmistajan ohjeet, kun määrittelet keittolaitteen ja liesituulettimen väliin jätettävää etäisyyttä. Jos suurempaa turvaetäisyyttä ei ole määritetty, noudata asennuksessa seuraavia vähimmäisturvaetäisyyksiä. Noudata myös kappaleen "Tärkeitä turvallisuusohjeita" ohjeita. Keittolaite Sähköliesi/-keittotaso Sähkögrilli Rasvakeitin (sähkötoiminen) Kaasutaso, jossa on useampi poltin, kun kokonaisteho on enint. 12,6 kw ja kun yksittäisen polttimen teho ei ole yli 4,5 kw. Kaasutaso, jossa on useampi poltin, kun kokonaisteho on yli 12,6 kw tai kun yksittäisen polttimen teho on yli 4,5 kw Yhden polttimen kaasutaso, jonka teho enintään 6 kw Yhden polttimen kaasutaso, jonka teho yli 6 kw Etäisyys S vähintään 450 mm 650 mm 650 mm 650 mm 760 mm 650 mm 760 mm 27

28 Asennus Asennussuosituksia Työskentelyn helpottamiseksi suosittelemme, että liesituulettimen alle jätetään vähintään 650 mm tilaa myös silloin, kun liesituuletin asennetaan sähkölieden päälle. Ota huomioon myös laitteen käyttäjän pituus laitteen asennuskorkeutta valitessasi. Laitteen käyttäjän on pystyttävä työskentelemään vapaasti keittotason ääressä, ja liesituulettimen käyttövalitsimiin tulee päästä helposti käsiksi. Huomaa myös, että jos asennat liesituulettimen kovin korkealle, osa käryistä ja hajuista voi "päästä karkuun" liesituulettimelta. Huomaa, että liesituulettimen tulisi peittää keittotason koko pinta-ala, jotta laite pystyisi poistamaan käryn ja hajut mahdollisimman tehokkaasti. Liesituuletin on asennettava keittotason keskiosan kohdalle, ei sivulle. Keittotason tulisi mieluiten olla hieman liesituuletinta kapeampi ja se saisi olla enintään liesituulettimen levyinen. Asennuspaikkaan pitäisi olla vapaa pääsy myös asennuksen jälkeen. Myös mahdollisia huoltotoimia varten liesituulettimeen pitäisi päästä helposti käsiksi ja laite tulisi olla helppo irrottaa. Ota tämä huomioon erityisesti, kun asennat kaapistoja, hyllyjä tai katto- ja seinäkoristeita liesituulettimen läheisyyteen. Porauskaavio seinäasennusta varten Noudata reikiä poratessasi mukana toimitettua asennuskaaviota. Jos liesituulettimen takaseinä rakennetaan etukäteen siten, että siinä halutaan olevan valmiit kiinnitysreiät ruuveja varten, yllä olevasta kuvasta käyvät ilmi liesituuletinta varten porattavien reikien sijainti (ruuvien 5 mm). *Keskimmäiselle seinäkiinnityslevylle varatut mitat voivat vaihdella. Kiinnityspaikka voidaan valita poistoilmaliitännän läpiviennin tai pistorasian sijainnin mukaan. Seinäkiinnityslevy tulisi kuitenkin sijoittaa mahdollisimman alhaalle. 28

29 Hormiliitäntä Erityisesti tilanteessa, jossa käytät liesituuletinta samanaikaisesti samaan huonetilaan sijoitetun tulisijan kanssa, voi syntyä vakava myrkytysvaara! Noudata myös kappaleen "Tärkeitä turvallisuusohjeita" ohjeita. Jos olet epävarma, anna varmuuden vuoksi nuohoojan tarkistaa, että liesituulettimen käyttö on turvallista. Käytä ainoastaan tulenkestävästä materiaalista valmistettuja sileitä tai taipuisia poistoputkia. Jos liität liesituulettimen ulkoiseen puhallinmoottoriin, varmista että poistoilmaputki on riittävän tukeva voimakasta puhallinmoottoria varten. Ulkoinen puhallinmoottori saattaa aiheuttaa poistoilmaputkeen voimakkaan alipaineen, jolloin poistoilmaputki saattaa painua kasaan. Noudata seuraavia ohjeita mahdollisimman suuren imutehon ja mahdollisimman hiljaisen ilmanpoistoäänen takaamiseksi: Poistoilmaputken halkaisija ei saisi olla pienempi kuin 150 mm. Mikäli käytät litteitä hormikanavia, hormikanavan poikkipinta-ala ei saa olla pienempi kuin ilmanpoistoaukon liitäntäkauluksen poikkipinta-ala. Poistoilmaputken on oltava mahdollisimman lyhyt ja suora. Käytä vain loivakaarteisia mutkakappaleita. Poistoilmaputki ei saa olla taittunut eikä se saa olla painunut kasaan. Varmista että kaikki liitokset on tehty kunnolla ja tiiviisti. Ota huomioon, että ilmavirtauksen kaikenlainen pienentäminen heikentää liesituulettimen imutehoa ja voimistaa laitteen käyntiääntä. Jos haluat johtaa poistoilman suoraan ulos, käytä asennukseen erityistä kierresaumaputkea tai kattoliitäntää. Jos johdat poistoilman hormikanavaan, käännä putken ilmanpoistokaulus ilmavirtauksen suuntaisesti (ks. kuvaa). Jos vedät poistoilmaputkea vaakasuoraan, putkessa on oltava vähintään 1 cm:n kaato jokaista putkimetriä kohti. Näin vältetään mahdollisen kondenssiveden valuminen poistoilmaputkea pitkin liesituulettimeen. Jos johdat poistoputken kylmiin tiloihin, esim. katolle tai ullakon kautta, lämpötilaerot putkiston eri osissa voivat muodostua suuriksi. Poistoilmaputki on eristettävä, jos lämpötilaerot aiheuttavat kondenssiveden kerääntymistä putkiin. 29

30 Hormiliitäntä Kondenssivesisulku Äänenvaimennin Poistoilmaputken eristyksen lisäksi joissain tapauksissa on suositeltavaa asentaa kondenssivesisulku, joka kerää poistoputkeen syntyneen kondenssiveden ja haihduttaa sen. Näitä erikseen ostettavia kondenssivesisulkuja on kahdenkokoisia, 125 mm:n ja 150 mm:n poistoputkia varten. Kun asennat kondenssivesisulkua, tarkista että se tulee pystysuoraan ja mahdollisimman lähelle liesituulettimen poistoilmaputken liitäntäkaulusta. Kondenssivesisulun kotelossa oleva nuoli osoittaa, mihin suuntaan poistoilma ohjautuu. Ulkoiseen puhaltimeen liitettävissä malleissa (liesituuletinmallit...ext) kondenssivesisulku on valmiiksi asennettuna. Voit asentaa poistoilmaputkeen äänenvaimentimen (erikseen ostettava lisävaruste). Se vähentää poistoilmaliitäntään liittyvää melua. Hormiin poistavana Äänenvaimennin vaimentaa poistoilmaputken kautta ulos kantautuvaa puhaltimen ääntä, mutta myös poistoilmaputken kautta ulkoa keittiöön kuuluvaa melua (esim. katumelua). Tätä varten äänenvaimennin tulee asentaa mahdollisimman lähelle ulkoilma-aukkoa. 30

31 Hormiliitäntä Huonetilaan palauttavana Asenna äänenvaimennin poistoilma-aukon ja ilmanohjausputken väliin. Vaadittava asennustila on tarkistettava tapauskohtaisesti. Hormiin poistavana / ulkoinen moottori Jotta puhallinmoottorin ääni ei kantautuisi keittiöön, asenna äänenvaimennin ihan ulkoisen puhaltimen eteen. Jos poistoilmaputki on pitkä, äänenvaimennin kannattaa kuitenkin asentaa liesituulettimen poistoilmakauluksen lähelle. Kun käytät talon sisälle asennettua ulkoista puhallinta, voit asentaa toisen äänenvaimentimen puhallinmoottorin taakse vaimentamaan poistoilmaputkesta ulos kantautuvaa puhaltimen käyntiääntä. 31

32 Sähköliitäntä Liesituulettimen saa liittää vain asianmukaiseen sukopistorasiaan AC 230 V ~ 50Hz. Sähköliitännän on oltava normin VDE0100 mukainen! Turvallisuuden lisäämiseksi liitännän voi varustaa DIN VDE 0100, osan 739 suositusten mukaisella vikavirtasuojakytkimellä, jonka laukeamisvirta on 30 ma (DIN VDE 0664). Käytä mahdollisuuksien mukaan pistotulppaliitäntää (normin VDE 0701 mukaan), koska se helpottaa laitteen huoltoa. Liitä liesituuletin pistorasiaan, josta pistotulppa on tarvittaessa helppo irrottaa. Mikäli liesituulettimen pistorasiaan ei pääse käsiksi asennuksen jälkeen tai mikäli liesituuletin asennetaan kiinteästi sähköverkkoon, asennus on varustettava erillisellä, kaikki koskettimet avaavalla erotuskytkimellä. Käytettävän kytkimen erotusvälin on oltava yli 3 mm. Tällaisia kytkimiä ovat mm. johdonsuojakatkaisimet, sulakkeet ja kontaktorit (EN 60335). Tarvittavat sähköliitäntätiedot löydät laitteen arvokilvestä (ks. kappaletta "Huolto ja takuu"). Tarkista, että arvokilvessä ilmoitetut jännite ja taajuus vastaavat sähköverkon jännitettä ja taajuutta. 32

33 Huolto ja takuu Ellet saa itse poistetuksi toimintahäiriötä, ota yhteys Miele-kauppiaaseen tai valtuutettuun Miele-huoltoliikkeeseen. Tietoja lähimmästä valtuutetusta Mielehuoltoliikkeestä saat käyttöohjeen takasivulla olevasta puhelinnumerosta. Huolto tarvitsee liesituulettimen tyyppija valmistusnumerot. Molemmat tiedot löydät liesituulettimen arvokilvestä. Arvokilven sijainti Arvokilpi tulee näkyviin, kun irrotat rasvansuodattimet. Takuuaika ja takuuehdot Tälle laitteelle on myönnetty kahden (2) vuoden takuu. Lisätietoja takuuehdoista löydät laitteen mukana toimitetusta erillisestä takuuvihkosesta. 33

34 Tekniset tiedot Puhallinmoottori* Valaisimet Kokonaisliitäntäteho* Jännite Sulake Verkkoliitäntäjohdon pituus Paino DA 6196 W DA 6196 W EXT Imuteho hormiin poistavana*, normin EN mukaan, poistoilmaletku 125/150 mm Teho 1 Teho 2 Teho 3 Intensiivinen teho Imuteho huonetilaan palauttavana** Teho 1 Teho 2 Teho 3 Intensiivinen teho 120 W 3 x 20 W 180 W AC 230 V 10 A 1,5 m 26 kg 23 kg 130/150 m³/h 230/250 m³/h 330/350 m³/h 450/500 m³/h 100 m³/h 150 m³/h 250 m³/h 350 m³/h *Liesituuletinmallien...EXT liitäntäteho ja imuteho vaihtelee käytettävän ulkoisen puhaltimen mukaan. Ulkoisen puhaltimen yhdyskaapelin pituus: 1,9 m **Käyttö huonetilaan palauttavana edellyttää muuntosarjan DUW 20 ja aktiivihiilisuodattimen DKF 12 asentamista (erikseen ostettavia lisävarusteita) 34

35 35

36 DA 6196 W DA 6196 W EXT fi-fi M.-Nr / 00

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin KD 12312 S KD 12612 S KD 12813 S Lue ehdottomasti tämä käyttöja asennusohje ennen kylmälaitteen fi-fi asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot

Lisätiedot

Käyttöohje Astianpesukone

Käyttöohje Astianpesukone Käyttöohje Astianpesukone Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen astianpesukoneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi HG06 M.-Nr. 09

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen kylmälaitteen sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Mikroaalto-yhdistelmäuuni

Käyttö- ja asennusohje Mikroaalto-yhdistelmäuuni Käyttö- ja asennusohje Mikroaalto-yhdistelmäuuni Lue ehdottomasti laitteen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 1713 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 654 400 Pidä huolta

Lisätiedot

Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. Käyttöohje Pesukone Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi M.-Nr. 09 696 090 Pidä huolta ympäristöstäsi

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Lue ehdottomasti laitteen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot

Lisätiedot

Käyttöohje Pesukone W 506. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje Pesukone W 506. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 506 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 06 086 420 Pidä huolta

Lisätiedot

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi M.-Nr. 09 722

Lisätiedot

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi M.-Nr. 09 722

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 5821 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 493 860 Pidä huolta

Lisätiedot

Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen.

Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. Käyttöohje Pesukone Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi M.-Nr. 09 844 140 Sisältö Pidä

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Höyryuuni

Käyttö- ja asennusohje Höyryuuni Käyttö- ja asennusohje Höyryuuni Lue ehdottomasti käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asentamista, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B

Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi M.-Nr. 07 994

Lisätiedot

MARKKINOINTI: Upo / Gorenje Oy Atomitie 5A 00370 Helsinki Puh. (09) 503 301. TEKNINEN TUKI: Askonkatu 9E 15100 Lahti arkisin 9-16: 09-503301

MARKKINOINTI: Upo / Gorenje Oy Atomitie 5A 00370 Helsinki Puh. (09) 503 301. TEKNINEN TUKI: Askonkatu 9E 15100 Lahti arkisin 9-16: 09-503301 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Ennen lieden käyttöönottoa 2 Turvallisuus 3 Laita pakkausmateriaalit kierrätykseen 3 Vanhan lieden hävittäminen 3 Liesi Ci 830 4 Liesi Ci 840 5 Liesi Ci 860 6 Liesi Ci 846 7 Liesi

Lisätiedot

käyttöohje bruksanvisning

käyttöohje bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning Liesi Spis EKD510500 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 5 Käyttöönotto 5 Keittotaso - Päivittäinen käyttö 6 Keittotaso - Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX C44006I-A http://fi.yourpdfguides.com/dref/604722

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX C44006I-A http://fi.yourpdfguides.com/dref/604722 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX C44006I-A. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX C44006I-A käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

SÄHKÖTURVALLISUUDEN EDISTÄMISKESKUS RY

SÄHKÖTURVALLISUUDEN EDISTÄMISKESKUS RY Tämän oppaan Sinulle tarjoavat: AEG ARDO BAUKNECHT BOSCH CYLINDA CANDY ELECTROLUX ELEKTRO HELIOS FAGOR GAGGENAU GORENJE HELKAMA HOOVER HUSQVARNA IGNIS LIEBHERR MIELE MOCCA MASTER ROSENLEW SIEMENS UPO WHIRLPOOL

Lisätiedot

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus Käyt t öohj e FI CN( P) es/ esf / sl4013,4003,3913,3513,3503 Jää-/pakastekaapin kuvaus Käyttö- ja näyttötoiminnot Kuva A1 1. Virran kytkemis/sammuttamispainike, jääkaappi. 2. Tuuletinpainike*. 3. Lämpötilanvalitsin,

Lisätiedot

Ferre. Kaasu- ja sähköliesi. Käyttöohje

Ferre. Kaasu- ja sähköliesi. Käyttöohje Ferre Kaasu- ja sähköliesi Käyttöohje Arvoisa asiakas, kiitämme päätöksestänne valita Ferre-kaasu- ja sähköliesi. Olemme suunnitelleet ja valmistaneet tämän kaasu- ja sähkölieden siten, että se käyttöohjeen

Lisätiedot

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2 ADPF 1100 1) Turvallisuusohjeet...1 Arvoisa Asiakas, Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja laita ne talteen myöhempää käyttöä varten. Luovuta käyttöohje mahdolliselle seuraavalle omistajalle. Tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

DEUTSCH Gebrauchsanweisung Seite 4 ENGLISH Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Mode d emploi Page 32 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 46

DEUTSCH Gebrauchsanweisung Seite 4 ENGLISH Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Mode d emploi Page 32 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 46 DEUTSCH Gebrauchsanweisung Seite 4 ENGLISH Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Mode d emploi Page 32 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 46 ESPAÑOL Instrucciones para el uso Página 60 PORTUGUÊS Manual

Lisätiedot

käyttöohje bruksanvisning

käyttöohje bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning Pesukone Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 4 Käyttöpaneeli 5 Ensimmäinen käyttökerta 7 Omat asetukset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ASENNUS. 137 YMPÄRISTÖNSUOJELU.140 TÄRKEÄÄ.140 ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA.141 UUNIN VARUSTEET.142 HUOLTO JA PUHDISTUS.143 VIANETSINTÄ.

KÄYTTÖOHJEET ASENNUS. 137 YMPÄRISTÖNSUOJELU.140 TÄRKEÄÄ.140 ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA.141 UUNIN VARUSTEET.142 HUOLTO JA PUHDISTUS.143 VIANETSINTÄ. KÄYTTÖOHJEET ASENNUS... 137 YMPÄRISTÖNSUOJELU...140 TÄRKEÄÄ...140 ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA...141 UUNIN VARUSTEET...142 HUOLTO JA PUHDISTUS...143 VIANETSINTÄ...147 HUOLTOPALVELU...147 Jotta saisit uudesta

Lisätiedot

Kylmiö ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Tämä käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa.

Kylmiö ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Tämä käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Kylmiö ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Sisällysluettelo TURVATOIMENPITEET... 3 KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET... 3 Ennen laitteen käyttöönottoa...

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla 240810 7084440-01 SKBes/SKB/KB/KBes 31/36/42... 6 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laite ja sen varustus... 2 1.2 Laitteen käyttökohde...

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW1660 http://fi.yourpdfguides.com/dref/838150

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW1660 http://fi.yourpdfguides.com/dref/838150 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot