Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin"

Transkriptio

1 Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin Lue ehdottomasti liesituulettimen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi M.-Nr

2 Sisältö Tärkeitä turvallisuusohjeita... 3 Pidä huolta ympäristöstäsi Laitteen toimintaperiaate Laitteen osat Koneen käyttö Liesituulettimen kytkeminen päälle Tehon säätäminen Liesituulettimen kytkeminen pois päältä Valaisimien käyttäminen Turvakatkaisu Puhdistus ja hoito Ulkovaippa Rasvansuodatin Aktiivihiilisuodatin Aktiivihiilisuodattimen hävittäminen Halogeenilampun vaihto Asennus Ennen asennusta Suojakalvon irrottaminen Asennuskaavio Liesituulettimen irrottaminen Asennustarvikkeet Laitteen mitat Keittotason ja liesituulettimen välinen turvaetäisyys (S) Asennussuosituksia Porauskaavio seinäasennusta varten Hormiliitäntä Kondenssivesisulku Äänenvaimennin Sähköliitäntä Huolto ja takuu Arvokilven sijainti Tekniset tiedot

3 Tärkeitä turvallisuusohjeita Tämä liesituuletin täyttää asetetut turvallisuusmääräykset. Laitteen asiaton käyttö voi kuitenkin aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja. Lue käyttö- ja asennusohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää liesituuletinta. Käyttöohje antaa sinulle tärkeitä tietoja laitteen asennuksesta, turvallisuudesta, käytöstä ja huollosta. Näin vältät mahdolliset vahingot ja liesituulettimesi rikkoontumisen. Miele ei ole vastuussa sellaisista vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että tätä laitetta käytetään turvallisuusohjeiden vastaisesti. Säilytä tämä käyttöohje! Jos luovutat liesituulettimen toiselle käyttäjälle, muista antaa käyttöohje sen mukana. Määräystenmukainen käyttö Tämä liesituuletin on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä. Tätä liesituuletinta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa. Käytä tätä liesituuletinta ainoastaan kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä ruoanvalmistuksessa syntyvien ruoankäryjen poistoon ja keittiöilman puhdistamiseen. Kaikenlainen muu käyttö on kiellettyä. Henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään liesituuletinta turvallisesti fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä puutteellisuuden vuoksi tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä laitteen toiminnasta, eivät saa käyttää tätä liesituuletinta ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai opastusta. Tällaiset henkilöt saavat käyttää liesituuletinta ilman valvontaa vain, kun heille on opetettu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja kun he ymmärtävät, mitä vaaratilanteita laitteen käyttöön saattaa liittyä. 3

4 Tärkeitä turvallisuusohjeita Jos kotonasi on lapsia Huolehdi siitä, etteivät alle 8-vuotiaat lapset pääse liesituulettimen läheisyyteen ilman aikuisen jatkuvaa valvontaa. Yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää liesituuletinta ilman valvontaa ainoastaan, jos heille on kerrottu miten laitetta käytetään turvallisesti. Lasten on ymmärrettävä, millaisia vaaratilanteita liesituulettimen väärä käyttö voi aiheuttaa. Lapset eivät saa puhdistaa liesituuletinta tai vaihtaa liesituulettimen varusteita ilman valvontaa. Valvo lapsia, jotka oleskelevat tai leikkivät laitteen läheisyydessä. Älä koskaan anna lasten leikkiä laitteella. Tukehtumisvaara! Jos lapset saavat leikkiä pakkausmateriaaleilla, he saattavat vetää esim. pakkausmuoveja päänsä yli ja tukehtua niihin. Pidä siksi lapset loitolla pakkausmateriaaleista. 4

5 Tekninen turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita Asiattomat asennus-, huolto- ja korjaustyöt saattavat aiheuttaa vaaratilanteita laitteen käyttäjälle. Siksi asennus-, huolto- ja korjaustyöt on jätettävä Mielen valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäviksi. Vahingoittunut liesituuletin voi vaarantaa turvallisuutesi. Tarkasta laite näkyvien vaurioiden varalta. Älä koskaan ota käyttöön vahingoittunutta liesituuletinta. Liesituulettimen sähköturvallisuus on taattu ainoastaan silloin, kun se on liitetty asianmukaisesti asennettuun, maadoitettuun sukopistorasiaan. Asennuksen maadoituksen toimivuus on ehdottomasti testattava. Myös sijoituspaikan sähköjärjestelmä on epäselvissä tapauksissa testattava. Varmista ennen liesituulettimen liittämistä sähköverkkoon, että käyttämäsi sähköliitännän tiedot vastaavat laitteen arvokilvessä mainittuja tietoja (sähköverkon taajuus ja jännite), muuten laite voi vahingoittua. Kysy tarvittaessa neuvoa sähköasentajalta. Jatkojohdot ja haaroituspistorasiat eivät takaa riittävää sähköturvallisuutta (tulipalon vaara). Älä siksi liitä liesituuletinta sähköverkkoon jatkojohdon tai haaroituspistorasian välityksellä. Jos liesituulettimessa on ulkoinen puhallin (liesituuletinmallit...ext), liesituuletin ja puhallinmoottori liitetään toisiinsa pistokkein varustetun yhdyskaapelin avulla. Tällaiseen liesituulettimeen saa liittää ainoastaan Mielen valmistaman ulkoisen puhaltimen. 5

6 Tärkeitä turvallisuusohjeita Käytä liesituuletinta vain kalusteisiin sijoitettuna. Vain tällöin laitteen turvallinen toiminta on taattu. Tätä liesituuletinta ei saa käyttää muualla kuin kiinteästi paikallaan pysyvissä sijoituspaikoissa (esim. asennus laivoihin on kielletty). Jos kosket liesituulettimen sisällä oleviin jännitteisiin osiin tai jos muutat laitteen elektronisia ja mekaanisia rakenteita, voit aiheuttaa itsellesi ja laitteen käyttäjälle vakavan vaaratilanteen. Lisäksi laite voi vahingoittua toimintakelvottomaksi. Liesituulettimen ulkokotelon saa avata vain asennus- ja puhdistusohjeissa mainittuja toimia varten. Älä koskaan avaa liesituulettimen ulkokoteloa mitään muuta tarkoitusta varten. Takuuaikana tehtävät korjaukset on jätettävä ainoastaan Mielen valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäviksi, muuten takuu ei ole enää voimassa. Rikkinäiset osat saa vaihtaa vain alkuperäisiin Miele-varaosiin. Vain tällaisista varaosista Miele voi taata, että ne täyttävät vaaditut turvallisuusmääräykset. Vahingoittuneen verkkoliitäntäjohdon saa vaihtaa vain valtuutettu huoltoliike. Liesituuletin täytyy irrottaa sähköverkosta aina asennus-, huoltoja korjaustöiden ajaksi. Liesituuletin on kytketty pois sähköverkosta vasta, kun: laitteen automaattisulake on kytketty pois päältä, laitteen keraaminen sulake on kierretty irti sulaketaulusta tai laitteen pistotulppa (jos sellainen on) on vedetty pistorasiasta. Älä vedä tällöin verkkoliitäntäjohdosta, vaan tartu aina pistotulppaan. 6

7 Tärkeitä turvallisuusohjeita Samanaikainen käyttö tulisijan kanssa Palokaasujen aiheuttama myrkytysvaara! Kun käytät liesituuletinta huonetilassa, jossa on samaan aikaan käytössä tulisija, huolehdi ehdottomasti riittävästä korvausilman saannista. Tällaisia tulisijoja ovat mm. kaasu-, öljy-, puu- tai hiilikäyttöiset kamiinat, lämmittimet, lämminvesivaraajat, keittotasot ja uunit sekä puuliedet. Tulisijat tarvitsevat huoneilmaa palamiseen, ja normaalisti niiden palokaasut poistuvat poistoilmahormiin. Liesituuletin vetää huoneilmaa keittiöstä ja keittiön viereisistä huoneista. Tämä pätee, kun liesituuletinta käytetään: - hormiin poistavana, - hormiin poistavana ulkoisen puhaltimen kautta, - huonetilaan palauttavana, kun ilmankierrätyslaatikko on järjestetty keittiötilan ulkopuolelle. Ilman riittävää korvausilmaa keittiöön syntyy alipainetta. Tällöin tulisija saa liian vähän ilmaa palamiseen ja palaminen häiriintyy. Myrkylliset palokaasut voivat alipaineen vuoksi imeytyä tulisijasta tai poistoilmahormista huonetilaan. Palokaasut voivat olla hengenvaarallisia! 7

8 Tärkeitä turvallisuusohjeita Liesituulettimen ja tulisijan samanaikainen käyttö on vaaratonta, jos huonetilaan ei synny yli 4 Pa:n (0,04 mbaarin) alipainetta. Tällöin palokaasut eivät pääse imeytymään takaisin huoneilmaan. Alipainetta ei pääse syntymään, kun huonetilaan virtaa jatkuvasti palamiseen tarvittavaa korvausilmaa, esimerkiksi ilmanvaihtokanavasta tai avatusta tuuletusikkunasta. Tällöinkin tuloilma-aukon on oltava riittävän suuri. Esimerkiksi pelkkä ilmanvaihtoputki seinässä ei takaa riittävää korvausilman saantia. Ota arvioinnissa huomioon koko asunnon ilmanvaihto. Jos olet epävarma korvausilman saannin riittävyydestä, ota yhteys paikkakuntasi nuohoojaan. Jos liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi siten, että palautusilma palautuu takaisin keittiöön, edellä mainittuja rajoituksia ei tarvitse ottaa huomioon. 8

9 Asianmukainen käyttö Tärkeitä turvallisuusohjeita Avoliekit aiheuttavat palovaaran! Älä koskaan liekitä liesituulettimen alla äläkä käytä avotulta grillatessasi. Toiminnassa oleva liesituuletin imee liekit rasvansuodattimiin. Suodattimiin kertynyt rasva voi tällöin syttyä palamaan. Jos käytät kaasutasoa liesituulettimen alla voimakkaalla liekillä, kova kuumuus voi vahingoittaa liesituuletinta. Älä koskaan anna kaasukeittotason kaasuliekin palaa ilman liekin päälle asetettua astiaa. Sammuta kaasuliekki myös silloin, kun nostat keittoastian pois liekiltä vain hetkeksi. Valitse valmistusastia, joka vastaa kaasukeittoalueen kokoa. Säädä kaasuliekkiä siten, ettei se missään tapauksessa tule esiin keittoastian reunojen alta. Vältä valmistusastian ylikuumentamista (esim. wok-pannua käyttäessäsi). Ruoasta muodostuva vesihöyry tiivistyy liesituulettimeen. Tämä voi aiheuttaa ajan mittaan korroosiovaurioita laitteeseen. Kytke liesituuletin päälle aina, kun käytät keittotasoa, niin kondenssivettä ei pääse kertymään. Ylikuumenneet rasvat ja öljyt voivat syttyä palamaan, jolloin myös liesituuletin voi syttyä tuleen. Ole varovainen, kun käytät ruoanlaitossa öljyjä ja rasvoja tai kun käytät rasvakeitintä. Älä myöskään käytä sähkögrilliä liesituulettimen alla ilman jatkuvaa valvontaa. 9

10 Tärkeitä turvallisuusohjeita Liesituulettimen sisäosiin kertyvä rasva ja lika heikentävät liesituulettimen toimintaa. Älä koskaan käytä liesituuletinta ilman rasvansuodattimia. Muuten laite ei pysty suodattamaan ruoankäryjä keittiöilmasta. Rasvoittuneet suodattimet voivat aiheuttaa palovaaran! Puhdista tai vaihda suodattimet säännöllisesti! Huomaa, että ruoanlaitosta säteilevä lämpö voi kuumentaa liesituuletinta käytön aikana. Anna liesituulettimen rungon ja rasvansuodattimien jäähtyä ennen kuin kosket niihin esim. puhdistusta varten. Laitteen asiallinen asentaminen Tarkista ensin käyttämäsi keittotason valmistajan tiedot, saako laitteen yläpuolelle asentaa liesituulettimen. Liesituuletinta ei saa asentaa puulieden yläpuolelle. Liian lyhyt etäisyys keittotason ja liesituulettimen välillä voi vahingoittaa liesituuletinta. Jos keittotason valmistaja ei ole määrännyt suurempaa turvaetäisyyttä, liesituuletin on asennettava sellaiselle korkeudelle kuin kappaleessa "Asennus" on ilmoitettu. Jos liesituulettimen alla käytetään monia erityyppisiä keittotasoja ja laitteita, joilla on erilaiset vähimmäisturvaetäisyydet, noudata asennuksessa aina suurinta ilmoitettua vähimmäisturvaetäisyyttä. Kun kiinnität liesituuletinta paikalleen, noudata kappaleessa "Asennus" annettuja asennusohjeita. Käytä vain tulenkestävästä materiaalista valmistettuja poistoilmaputkia ja letkuja. Kysy neuvoa valtuutetusta Miele-huoltoliikkeestä. Poistoilmaa ei saa johtaa jo käytössä olevaan savukanavaan tai yhteishormiin eikä sellaisen tilan ilmanvaihtokanavaan, jossa on tulisija. 10

11 Tärkeitä turvallisuusohjeita Jos johdat poistoilman savukanavaan tai hormiin, joka ei ole käytössä, noudata paikkakuntasi nuohoojan antamia määräyksiä. Puhdistus ja hoito Älä koskaan käytä laitteen puhdistukseen höyryilmatoimisia puhdistuslaitteita. Höyry voi päästä laitteen sähköä johtaviin osiin ja aiheuttaa oikosulun. Lisävarusteet Käytä ainoastaan Mielen alkuperäisiä lisävarusteita ja varaosia. Jos laitteeseen asennetaan muita osia, laitteen takuuaika, takuu ja/tai tuotevastuu raukeavat. 11

12 Pidä huolta ympäristöstäsi Kuljetuspakkauksen uusiokäyttö Pakkaus suojaa laitetta vaurioilta kuljetuksen aikana. Pakkaukset on valmistettu luonnossa hajoavista ja uusiokäyttöön soveltuvista materiaaleista. Kun palautat pakkausmateriaalit kiertoon, säästät raaka-aineita ja vähennät syntyvien jätteiden määrää. Miele-kauppiaasi huolehtii yleensä kuljetuspakkauksen talteenotosta. Voit myös itse palauttaa materiaalit kierrätykseen. Vanhan laitteen käytöstä poistaminen Käytöstä poistettavat sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät usein arvokkaita, kierrätyskelpoisia materiaaleja. Kuitenkin ne sisältävät usein myös haitallisia aineita, jotka ovat olleet tärkeitä koneiden toiminnalle ja turvallisuudelle. Sekajätteisiin heitettyinä tai väärän käsittelyn seurauksena nämä voivat olla terveydelle haitallisia ja vahingoittaa ympäristöä. Älä siksi koskaan hävitä käytöstä poistettavia koneita sekajätteen mukana. Vie sen sijaan vanhat laitteet sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräyspisteeseen oman kuntasi jäteasemalle tai kierrätyskeskukseen. Kysy tarvittaessa lisätietoja koneen toimittajalta. Pidä huolta että säilytät laitteet poissa lasten ulottuvilta ennen kuin viet ne keräyspisteeseen. 12

13 Laitteen toimintaperiaate Liesituulettimen varustuksen mukaan laitetta voidaan käyttää seuraavilla tavoilla: Hormiin poistavana Huonetilaan palauttavana (lisävarusteena saatavan muuntosarjan ja aktiivihiilisuodattimen avulla, ks. kohtaa "Tekniset tiedot") Liesituulettimen imemä ilma kulkee rasvansuodattimien läpi ja virtaa poistohormin kautta ulos. Sulkuläppä Poistoilmajärjestelmän sulkuläppä huolehtii siitä, ettei ulkoilma pääse virtaamaan sisään laitteeseen, kun liesituuletin ei ole toiminnassa. Sulkuläppä on kiinni aina, kun liesituuletin ei ole toiminnassa. Tällöin ulkoilma ei pääse virtaamaan sisään. Kun liesituuletin kytketään päälle, sulkuläppä avautuu automaattisesti, jolloin keittiökäryt pääsevät virtaamaan esteittä ulos. Siltä varalta, ettei poistohormissa ole valmiiksi asennettuna sulkuläppää, liesituulettimen mukana toimitetaan sulkuläppä. Se asennetaan moottoriyksikön liitäntäkaulukseen. Liesituulettimen imemä ilma kulkee rasvansuodattimien lisäksi myös erillisen aktiivihiilisuodattimen läpi. Tämän jälkeen Ilma johdetaan takaisin keittiöön. Ulkoiseen puhaltimeen liitettynä (vain liesituuletinmallit...ext) Ulkoiseen puhaltimeen liitettävä liesituuletin liitetään Miele-puhallinmoottoriin, joka sijoitetaan muualle kuin keittiötilaan, esimerkiksi ullakolle. Ulkoinen puhallinmoottori liitetään liesituulettimeen pistokkein varustetun yhdyskaapelin avulla ja puhallinta käytetään liesituulettimen käyttövalitsimilla. 13

14 Laitteen osat 14

15 a Teleskooppiosa b Hormikupu c Kärynkeräyskupu d Käyttövalitsimet e Rasvansuodatin f Poistoilmaritilä (vain huonetilaan palauttavana) g Valaisimet h Aktiivihiilisuodatin Erikseen ostettava lisävaruste huonetilaan palauttavissa malleissa i Liesituulettimen virtakytkin j Tehonsäätöpainikkeet k Valokytkin Laitteen osat 15

16 Koneen käyttö Liesituulettimen kytkeminen päälle Paina liesituulettimen virtakytkintä. Liesituuletin käynnistyy imuteholla 2. Virran merkkivalo ja tehon merkkivalo 2 palavat. Tehon säätäminen Normaaliin ruoanvalmistukseen riittävät imutehot 1-3. Paistamisen aikana ja voimakasta käryä aiheuttavien ruokien valmistuksessa voit valita hetkeksi intensiivisen imutehon IS. Valitse pienempi imuteho painamalla painiketta " " ja suurempi imuteho painamalla painiketta " ". Intensiivisen tehon kytkeminen automaattisesti pois päältä Voit halutessasi säätää intensiivisen tehon toimimaan siten, että teho kytkeytyy automaattisesti 10 minuutin kuluttua takaisin tehoon 3. Tätä varten liesituuletin ja valaisimet on kytkettävä ensin pois päältä. Paina samanaikaisesti painikkeita " " ja " " noin 10 sekuntia, kunnes merkkivalo 1 syttyy. Paina tämän jälkeen peräjälkeen valokytkintä, tehonsäätöpainiketta " " ja uudelleen valokytkintä. Jollet ole kytkenyt automaattista poiskytkeytymistä päälle, merkkivalot 1 ja IS vilkkuvat. Ota automaattinen poiskytkeytyminen käyttöön painamalla tehonsäätöpainiketta " ". Jos automaattinen poiskytkeytyminen on otettu käyttöön, merkkivalot 1 ja IS palavat yhtäjaksoisesti. Poista automaattinen poiskytkeytyminen käytöstä painamalla painiketta " ". Vahvista valintasi painamalla virtakytkintä. Jollet vahvista valintaasi 4 minuutin kuluessa, valintasi peruuntuu ja vanha asetus jää voimaan. 16

17 Koneen käyttö Liesituulettimen kytkeminen pois päältä Kytke liesituuletin pois päältä painamalla liesituulettimen virtakytkintä. Merkkivalo sammuu. Valaisimien käyttäminen Voit käyttää liesituulettimen valaisimia myös silloin, kun laite ei ole toiminnassa. Paina tällöin valokytkintä. Kun valaisimet on kytketty päälle, merkkivalo palaa. Turvakatkaisu Jos et käytä päälle kytkettyä liesituuletinta 10 tunnin aikana lainkaan, puhaltimen turvakatkaisin kytkee liesituulettimen pois päältä automaattisesti. Valaisimet palavat edelleen. Kytke tällöin liesituuletin takaisin päälle painamalla virtakytkintä. 17

18 Puhdistus ja hoito Ulkovaippa Yleistä Liesituulettimen pinnat ja käyttövalitsimet ovat arkoja naarmuille ja viilloille. Noudata siksi seuraavia puhdistusohjeita. Pyyhi kaikki liesituulettimen pinnat ja käyttövalitsimet pelkällä kuumaan astianpesuaineveteen kastetulla liinalla. Älä päästä kuitenkaan vettä liesituulettimen sisäosiin. Pyyhi erityisesti käyttövalitsimien alue vain kostealla liinalla. Kuivaa lopuksi kaikki pinnat kuivalla, pehmeällä liinalla. Älä käytä puhdistukseen soodaa, happoa, klooria tai liuottimia sisältäviä puhdistusaineita, hankaavia puhdistusaineita, kuten hankausjauheita ja -nesteitä, tai hankaavia puhdistusvälineitä, kuten patasieniä tai käytettyjä pesusieniä, joissa voi olla vielä hankausaineiden jäänteitä. Erityisohjeita teräspintoja varten (ei koske käyttövalitsimia!) Noudata tämän kappaleen yleisiä puhdistusohjeita. Teräspinnat voit puhdistaa myös hankaamattomalla ruostumattoman teräksen puhdistusaineella. Erityiset ruostumattoman teräksen hoitoaineet vähentävät teräspintojen likaantumista (näitä voit hankkia mm. Miele-huollosta). Levitä ainetta ohut, tasainen kerros pehmeän liinan avulla. Erityisohjeita väripinnoitettua ulkovaippaa varten (vain erikoistilausmallit) Noudata tämän kappaleen yleisiä puhdistusohjeita. Väripinnoitettujen pintojen puhdistaminen voi aiheuttaa pintaan pieniä naarmuja. Etenkin jos keittiössäsi on halogeenivalaistus, naarmut saattavat näkyä häiritsevästi laitteen pinnoituksessa. Erityisohjeita käyttövalitsimia varten Älä jätä likaantumia pinnoille pitkiksi ajoiksi. Käyttövalitsimet voivat värjäytyä tai muuttua. Poista siksi kaikki likaantumat mahdollisimman pian. Noudata tämän kappaleen yleisiä puhdistusohjeita. Älä käytä käyttövalitsimien puhdistukseen teräksisten pintojen puhdistusaineita. Rasvansuodatin Uudelleenkäytettävät, metalliset rasvansuodattimet keräävät keittiökäryn kiinteät osaset, kuten rasvan ja pölyn, ja estävät siten liesituuletinta likaantumasta. Rasvainen ja likainen rasvansuodatin voi aiheuttaa palovaaran! 18

19 Puhdistus ja hoito Puhdistusväli Suosittelemme, että puhdistat rasvansuodattimet 3 4 viikon välein, jottei rasva ehdi pinttyä. Tällöin niiden puhdistaminen on helpompaa. Rasvansuodattimen irrottaminen Kun käsittelet rasvansuodatinta, se saattaa pudota alas. Tämä voi vahingoittaa rasvansuodatinta tai alla olevaa keittotasoa. Pidä rasvansuodattimesta tukevasti kiinni, kun käsittelet sitä. Avaa rasvansuodattimen lukitus, tartu suodattimeen takaosasta, laske suodatin noin 45 :n kulmaan alaspäin, napsauta suodatin irti etupuolelta ja nosta se pois liesituulettimesta. Rasvansuodattimien puhdistus käsin Harjaa rasvansuodattimet lämpimässä vedessä, jossa on astianpesuainetta. Älä käytä astianpesuainetta laimentamattomana. Älä käytä puhdistukseen... Sopimattomat puhdistusaineet voivat vahingoittaa suodatinpintoja pitempään käytettäessä. Älä siksi käytä seuraavia puhdistusaineita: kalkkia irrottavia puhdistusaineita hankausjauheita tai -nesteitä 19

20 Puhdistus ja hoito voimakkaita yleispesuaineita tai rasvaa irrottavia puhdistusainesuihkeita uuninpuhdistusaineita. Rasvansuodattimien pesu astianpesukoneessa Aseta rasvansuodattimet astianpesukoneen alakoriin mahdollisimman pystysuoraan asentoon. Tarkista ennen pesuohjelman käynnistämistä, että astianpesukoneen suihkuvarret pääsevät pyörimään vapaasti. Käytä mietoja koneastianpesuaineita, älä tiivisteitä. Valitse pesuohjelma, jonka pesulämpötila on vähintään 50 C ja enintään 65 C. Jos joskus asetat vahingossa rasvansuodattimen väärinpäin, voit avata lukituksen työntämällä pienen ruuvitaltan suodattimessa oleviin koloihin. Käyttämäsi astianpesuaineen mukaan rasvansuodattimien sisäpinta voi värjäytyä laikulliseksi. Värjäytymillä ei kuitenkaan ole vaikutusta rasvansuodattimien toimintaan. Puhdistuksen jälkeen Anna rasvansuodattimien kuivua pesun jälkeen imukykyisellä alustalla, ennen kuin asetat ne paikoilleen. Muista puhdistaa myös liesituulettimen sisäosat ennen kuin asetat rasvansuodattimet takaisin paikoilleen. Näin ehkäiset palovaaran. Aseta rasvansuodattimet takaisin paikoilleen. Varmista samalla, että niiden kiinnittimet tulevat keittotasoon päin. 20

21 Puhdistus ja hoito Aktiivihiilisuodatin Huonetilaan palauttavaan liesituulettimeen on asennettava rasvansuodattimien lisäksi aktiivihiilisuodatin. Tämä suodatin sitoo hajuhiukkaset. Suodatin asennetaan kärynkeräyskupuun rasvansuodattimien yläpuolelle. Voit hankkia aktiivihiilisuodattimen valtuutetusta huoltoliikkeestä. Tarkista suodattimen tyyppinumero kohdasta "Tekniset tiedot". Vaihtoväli Vaihda aktiivihiilisuodatin aina, kun aktiivihiili ei enää tunnu suodattavan kaikkia hajuja. Vaihda aktiivihiilisuodatin kuitenkin viimeistään 6 kuukauden välein. Aktiivihiilisuodattimen hävittäminen Voit hävittää käytetyn aktiivihiilisuodattimen sekajätteen mukana. Aktiivihiilisuodattimen asentaminen/ vaihtaminen Jotta voisit asentaa tai vaihtaa aktiivihiilisuodattimen, sinun on irrotettava ensin rasvansuodattimet edellä kuvatulla tavalla. Ota aktiivihiilisuodatin pakkauksesta. Työnnä aktiivihiilisuodatin ensin takaa suodatinkehyksen sisään, nosta suodatinta sitten etupuolelta ylöspäin ja paina kiinni kehykseen. Aseta lopuksi rasvansuodattimet takaisin paikoilleen. 21

22 Puhdistus ja hoito Halogeenilampun vaihto Halogeenilamput tulevat hyvin kuumiksi käytön aikana. Ne pysyvät jonkin aikaa kuumina myös sen jälkeen, kun olet sammuttanut ne. Odota muutama minuutti ennen halogeenilampun vaihtamista. Tee liesituuletin jännitteettömäksi aina ennen kuin alat puhdistaa sitä (ks. kappaletta "Tärkeitä turvallisuusohjeita"). Paina lampunsuojusta kevyesti ylöspäin. Suojus avautuu ja voit taittaa sen alas. Vedä halogeenilamppu pois pidikkeestään. Asenna uusi halogeenilamppu (12 V, 20 W, kanta G4). Älä koske lamppuun paljain käsin, vaan käytä käsineitä tai tartu lamppuun puhtaalla liinalla. Aseta halogeenilamppu pidikkeeseen ja paina se varovasti paikalleen. Noudata valmistajan ohjeita. Nosta lampunsuojus takaisin ylös, ja paina sitä kunnes se napsahtaa kiinni. 22

23 Asennus Ennen asennusta Ennen kuin asennat liesituulettimen, ota huomioon seuraavien sivujen ohjeet sekä kappaleen "Tärkeitä turvallisuusohjeita" ohjeet. Suojakalvon irrottaminen Laitteen osat on suojattu kuljetuksen ajaksi suojakalvoilla. Irrota laitteen osia suojaavat suojakalvot ennen asennusta. Suojakalvot irtoavat pinnoilta ilman apuvälineitä. Liesituulettimen irrottaminen Jos joskus haluat irrottaa liesituulettimen paikaltaan, toimi päinvastaisessa järjestyksessä kuin mitä asennusohjeessa on kuvattu. Laitteen mukana toimitetaan erillinen vipu, joka helpottaa hormikuvun irrottamista. Irrota hormikuvun molemmat kiinnitysruuvit. Asennuskaavio Liesituulettimen asennus on kuvattu erillisessä asennuskaaviossa. Työnnä vipu hormikuvun peitekappaleen ja teleskooppiosan väliin. Paina hormikuvun peitekappale irti pidikkeistään. 23

24 Asennus Asennustarvikkeet 24

25 Asennus a 3 tarrapaperisuojusta hormikuvun asennusta varten. b 1 liitäntäkaulus jos käytät 150 mm:n poistoilmaputkea. c 1 sovitinkappale jos käytät 125 mm:n poistoilmaputkea. d 1 sulkuläppä asennettavaksi moottoriyksikön liitäntäkaulukseen (ei huonetilaan palauttavana). e Seinäkiinnityslevyt liesituulettimen kiinnittämiseksi seinään. f Muuntosarja huonetilaan palauttavaksi sisältää ilmanohjauskappaleen, alumiiniputken ja letkunkiristimet (ei sisälly vakiotoimitukseen, erikseen ostettava lisävaruste, ks. kohtaa "Tekniset tiedot"). 8 ruuvia 5 x 60 mm ja 8 ruuvitulppaa 8 x 50 mm seinäkiinnityslevyn kiinnittämistä varten. Ruuvit ja tulpat on tarkoitettu tiili- tai betoniseiniin. Jos seinä on jotain muuta materiaalia, käytä kyseiseen materiaaliin sopivia kiinnitysvälineitä. Varmista myös, että seinä kestää liesituulettimen painon. 2 mutteria M 6, joissa lukkohammastus kärynkeräyskuvun kiinnittämistä varten. 2 ruuvia 3,9 x 7,5 mm hormikuvun kiinnittämistä varten. 1 vipu hormikuvun irrottamista varten. Asennuskaavio 25

26 Asennus Laitteen mitat Piirrokset eivät ole mittakaavassa. 26

27 a Hormiin poistavana b Huonetilaan palauttavana c Huonetilaan palauttavana ilmanpoistoaukko ylöspäin Asennus de Asennukseen varattu alue (huonetilaan palauttavana vain d). Seinään tai kattoon varattu alue poistoilma-aukkoa ja pistorasian asentamista varten, sekä liesituuletinmalleissa...ext läpivientiä varten yhdyskaapelin liittämiseksi ulkoiseen puhaltimeen. Huonetilaan palauttavana tarvitaan vain pistorasian asennus. Hormiliitäntä 150 mm, kavennuskappaleen avulla 125 mm. Keittotason ja liesituulettimen välinen turvaetäisyys (S) Ota huomioon keittotason tai muun keittolaitteen valmistajan ohjeet, kun määrittelet keittolaitteen ja liesituulettimen väliin jätettävää etäisyyttä. Jos suurempaa turvaetäisyyttä ei ole määritetty, noudata asennuksessa seuraavia vähimmäisturvaetäisyyksiä. Noudata myös kappaleen "Tärkeitä turvallisuusohjeita" ohjeita. Keittolaite Sähköliesi/-keittotaso Sähkögrilli Rasvakeitin (sähkötoiminen) Kaasutaso, jossa on useampi poltin, kun kokonaisteho on enint. 12,6 kw ja kun yksittäisen polttimen teho ei ole yli 4,5 kw. Kaasutaso, jossa on useampi poltin, kun kokonaisteho on yli 12,6 kw tai kun yksittäisen polttimen teho on yli 4,5 kw Yhden polttimen kaasutaso, jonka teho enintään 6 kw Yhden polttimen kaasutaso, jonka teho yli 6 kw Etäisyys S vähintään 450 mm 650 mm 650 mm 650 mm 760 mm 650 mm 760 mm 27

28 Asennus Asennussuosituksia Työskentelyn helpottamiseksi suosittelemme, että liesituulettimen alle jätetään vähintään 650 mm tilaa myös silloin, kun liesituuletin asennetaan sähkölieden päälle. Ota huomioon myös laitteen käyttäjän pituus laitteen asennuskorkeutta valitessasi. Laitteen käyttäjän on pystyttävä työskentelemään vapaasti keittotason ääressä, ja liesituulettimen käyttövalitsimiin tulee päästä helposti käsiksi. Huomaa myös, että jos asennat liesituulettimen kovin korkealle, osa käryistä ja hajuista voi "päästä karkuun" liesituulettimelta. Huomaa, että liesituulettimen tulisi peittää keittotason koko pinta-ala, jotta laite pystyisi poistamaan käryn ja hajut mahdollisimman tehokkaasti. Liesituuletin on asennettava keittotason keskiosan kohdalle, ei sivulle. Keittotason tulisi mieluiten olla hieman liesituuletinta kapeampi ja se saisi olla enintään liesituulettimen levyinen. Asennuspaikkaan pitäisi olla vapaa pääsy myös asennuksen jälkeen. Myös mahdollisia huoltotoimia varten liesituulettimeen pitäisi päästä helposti käsiksi ja laite tulisi olla helppo irrottaa. Ota tämä huomioon erityisesti, kun asennat kaapistoja, hyllyjä tai katto- ja seinäkoristeita liesituulettimen läheisyyteen. Porauskaavio seinäasennusta varten Noudata reikiä poratessasi mukana toimitettua asennuskaaviota. Jos liesituulettimen takaseinä rakennetaan etukäteen siten, että siinä halutaan olevan valmiit kiinnitysreiät ruuveja varten, yllä olevasta kuvasta käyvät ilmi liesituuletinta varten porattavien reikien sijainti (ruuvien 5 mm). *Keskimmäiselle seinäkiinnityslevylle varatut mitat voivat vaihdella. Kiinnityspaikka voidaan valita poistoilmaliitännän läpiviennin tai pistorasian sijainnin mukaan. Seinäkiinnityslevy tulisi kuitenkin sijoittaa mahdollisimman alhaalle. 28

29 Hormiliitäntä Erityisesti tilanteessa, jossa käytät liesituuletinta samanaikaisesti samaan huonetilaan sijoitetun tulisijan kanssa, voi syntyä vakava myrkytysvaara! Noudata myös kappaleen "Tärkeitä turvallisuusohjeita" ohjeita. Jos olet epävarma, anna varmuuden vuoksi nuohoojan tarkistaa, että liesituulettimen käyttö on turvallista. Käytä ainoastaan tulenkestävästä materiaalista valmistettuja sileitä tai taipuisia poistoputkia. Jos liität liesituulettimen ulkoiseen puhallinmoottoriin, varmista että poistoilmaputki on riittävän tukeva voimakasta puhallinmoottoria varten. Ulkoinen puhallinmoottori saattaa aiheuttaa poistoilmaputkeen voimakkaan alipaineen, jolloin poistoilmaputki saattaa painua kasaan. Noudata seuraavia ohjeita mahdollisimman suuren imutehon ja mahdollisimman hiljaisen ilmanpoistoäänen takaamiseksi: Poistoilmaputken halkaisija ei saisi olla pienempi kuin 150 mm. Mikäli käytät litteitä hormikanavia, hormikanavan poikkipinta-ala ei saa olla pienempi kuin ilmanpoistoaukon liitäntäkauluksen poikkipinta-ala. Poistoilmaputken on oltava mahdollisimman lyhyt ja suora. Käytä vain loivakaarteisia mutkakappaleita. Poistoilmaputki ei saa olla taittunut eikä se saa olla painunut kasaan. Varmista että kaikki liitokset on tehty kunnolla ja tiiviisti. Ota huomioon, että ilmavirtauksen kaikenlainen pienentäminen heikentää liesituulettimen imutehoa ja voimistaa laitteen käyntiääntä. Jos haluat johtaa poistoilman suoraan ulos, käytä asennukseen erityistä kierresaumaputkea tai kattoliitäntää. Jos johdat poistoilman hormikanavaan, käännä putken ilmanpoistokaulus ilmavirtauksen suuntaisesti (ks. kuvaa). Jos vedät poistoilmaputkea vaakasuoraan, putkessa on oltava vähintään 1 cm:n kaato jokaista putkimetriä kohti. Näin vältetään mahdollisen kondenssiveden valuminen poistoilmaputkea pitkin liesituulettimeen. Jos johdat poistoputken kylmiin tiloihin, esim. katolle tai ullakon kautta, lämpötilaerot putkiston eri osissa voivat muodostua suuriksi. Poistoilmaputki on eristettävä, jos lämpötilaerot aiheuttavat kondenssiveden kerääntymistä putkiin. 29

30 Hormiliitäntä Kondenssivesisulku Äänenvaimennin Poistoilmaputken eristyksen lisäksi joissain tapauksissa on suositeltavaa asentaa kondenssivesisulku, joka kerää poistoputkeen syntyneen kondenssiveden ja haihduttaa sen. Näitä erikseen ostettavia kondenssivesisulkuja on kahdenkokoisia, 125 mm:n ja 150 mm:n poistoputkia varten. Kun asennat kondenssivesisulkua, tarkista että se tulee pystysuoraan ja mahdollisimman lähelle liesituulettimen poistoilmaputken liitäntäkaulusta. Kondenssivesisulun kotelossa oleva nuoli osoittaa, mihin suuntaan poistoilma ohjautuu. Ulkoiseen puhaltimeen liitettävissä malleissa (liesituuletinmallit...ext) kondenssivesisulku on valmiiksi asennettuna. Voit asentaa poistoilmaputkeen äänenvaimentimen (erikseen ostettava lisävaruste). Se vähentää poistoilmaliitäntään liittyvää melua. Hormiin poistavana Äänenvaimennin vaimentaa poistoilmaputken kautta ulos kantautuvaa puhaltimen ääntä, mutta myös poistoilmaputken kautta ulkoa keittiöön kuuluvaa melua (esim. katumelua). Tätä varten äänenvaimennin tulee asentaa mahdollisimman lähelle ulkoilma-aukkoa. 30

31 Hormiliitäntä Huonetilaan palauttavana Asenna äänenvaimennin poistoilma-aukon ja ilmanohjausputken väliin. Vaadittava asennustila on tarkistettava tapauskohtaisesti. Hormiin poistavana / ulkoinen moottori Jotta puhallinmoottorin ääni ei kantautuisi keittiöön, asenna äänenvaimennin ihan ulkoisen puhaltimen eteen. Jos poistoilmaputki on pitkä, äänenvaimennin kannattaa kuitenkin asentaa liesituulettimen poistoilmakauluksen lähelle. Kun käytät talon sisälle asennettua ulkoista puhallinta, voit asentaa toisen äänenvaimentimen puhallinmoottorin taakse vaimentamaan poistoilmaputkesta ulos kantautuvaa puhaltimen käyntiääntä. 31

32 Sähköliitäntä Liesituulettimen saa liittää vain asianmukaiseen sukopistorasiaan AC 230 V ~ 50Hz. Sähköliitännän on oltava normin VDE0100 mukainen! Turvallisuuden lisäämiseksi liitännän voi varustaa DIN VDE 0100, osan 739 suositusten mukaisella vikavirtasuojakytkimellä, jonka laukeamisvirta on 30 ma (DIN VDE 0664). Käytä mahdollisuuksien mukaan pistotulppaliitäntää (normin VDE 0701 mukaan), koska se helpottaa laitteen huoltoa. Liitä liesituuletin pistorasiaan, josta pistotulppa on tarvittaessa helppo irrottaa. Mikäli liesituulettimen pistorasiaan ei pääse käsiksi asennuksen jälkeen tai mikäli liesituuletin asennetaan kiinteästi sähköverkkoon, asennus on varustettava erillisellä, kaikki koskettimet avaavalla erotuskytkimellä. Käytettävän kytkimen erotusvälin on oltava yli 3 mm. Tällaisia kytkimiä ovat mm. johdonsuojakatkaisimet, sulakkeet ja kontaktorit (EN 60335). Tarvittavat sähköliitäntätiedot löydät laitteen arvokilvestä (ks. kappaletta "Huolto ja takuu"). Tarkista, että arvokilvessä ilmoitetut jännite ja taajuus vastaavat sähköverkon jännitettä ja taajuutta. 32

33 Huolto ja takuu Ellet saa itse poistetuksi toimintahäiriötä, ota yhteys Miele-kauppiaaseen tai valtuutettuun Miele-huoltoliikkeeseen. Tietoja lähimmästä valtuutetusta Mielehuoltoliikkeestä saat käyttöohjeen takasivulla olevasta puhelinnumerosta. Huolto tarvitsee liesituulettimen tyyppija valmistusnumerot. Molemmat tiedot löydät liesituulettimen arvokilvestä. Arvokilven sijainti Arvokilpi tulee näkyviin, kun irrotat rasvansuodattimet. Takuuaika ja takuuehdot Tälle laitteelle on myönnetty kahden (2) vuoden takuu. Lisätietoja takuuehdoista löydät laitteen mukana toimitetusta erillisestä takuuvihkosesta. 33

34 Tekniset tiedot Puhallinmoottori* Valaisimet Kokonaisliitäntäteho* Jännite Sulake Verkkoliitäntäjohdon pituus Paino DA 6196 W DA 6196 W EXT Imuteho hormiin poistavana*, normin EN mukaan, poistoilmaletku 125/150 mm Teho 1 Teho 2 Teho 3 Intensiivinen teho Imuteho huonetilaan palauttavana** Teho 1 Teho 2 Teho 3 Intensiivinen teho 120 W 3 x 20 W 180 W AC 230 V 10 A 1,5 m 26 kg 23 kg 130/150 m³/h 230/250 m³/h 330/350 m³/h 450/500 m³/h 100 m³/h 150 m³/h 250 m³/h 350 m³/h *Liesituuletinmallien...EXT liitäntäteho ja imuteho vaihtelee käytettävän ulkoisen puhaltimen mukaan. Ulkoisen puhaltimen yhdyskaapelin pituus: 1,9 m **Käyttö huonetilaan palauttavana edellyttää muuntosarjan DUW 20 ja aktiivihiilisuodattimen DKF 12 asentamista (erikseen ostettavia lisävarusteita) 34

35 35

36 DA 6196 W DA 6196 W EXT fi-fi M.-Nr / 00

Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin

Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin Lue ehdottomasti liesituulettimen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi

Lisätiedot

Käyttöohje. Liesituuletin DA 196-2 DA 199-2

Käyttöohje. Liesituuletin DA 196-2 DA 199-2 Käyttöohje Liesituuletin DA 196-2 DA 199-2 Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen liesituulettimen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. f M.-Nr. 05

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin

Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin Lue ehdottomasti liesituulettimen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin

Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin Lue ehdottomasti liesituulettimen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin DA 2050 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen liesituulettimen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr.

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Downdraft-liesituuletin

Käyttö- ja asennusohje Downdraft-liesituuletin Käyttö- ja asennusohje Downdraft-liesituuletin Lue ehdottomasti liesituulettimen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot

Lisätiedot

Käyttöohje Liesituuletin DA 196, DA 199

Käyttöohje Liesituuletin DA 196, DA 199 Käyttöohje Liesituuletin DA 196, DA 199 Z Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen liesituulettimen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 05 033

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin

Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin Lue ehdottomasti liesituulettimen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin

Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin Lue ehdottomasti liesituulettimen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Downdraft-liesituuletin

Käyttö- ja asennusohje Downdraft-liesituuletin Käyttö- ja asennusohje Downdraft-liesituuletin Lue ehdottomasti liesituulettimen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 Liesituuletin 394-12 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet sekä ennen kaikkea niissä olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen asennusta

Lisätiedot

SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TURVALLISUUS Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöön ottamista. Asennus on suoritettava pätevän ammattimiehen toimesta. Valmistaja

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje FI Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin I FFC 905-P SISÄLLYS OHJEET JA SUOSITUKSET... 3 MITAT JA OSAT... 4 ASENNUS... 6 KÄYTTÖ... 9 HUOLTO... 10 FI 2 OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

Käyttö-jaasennusohjeet FDF6046 FDF9046 Liesikupu

Käyttö-jaasennusohjeet FDF6046 FDF9046 Liesikupu Käyttö-jaasennusohjeet FDF6046 FDF9046 Liesikupu SUOSITUKSIA JA EHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ Kupu on suunniteltu yksinomaan kotikäyttöön keittiöhajujen poistamiseksi. Käytä kupua ainoastaan siihen tarkoitukseen

Lisätiedot

Liesikupu 782 12 Stil Vitrum. FI...3 Asennus...3 Käyttö...6

Liesikupu 782 12 Stil Vitrum. FI...3 Asennus...3 Käyttö...6 Liesikupu 782 12 Stil Vitrum FI...3 Asennus...3 Käyttö...6 125658/6.5.2013 (2652) ASENNUS Liesikupu 782 12 Stil Vitrum on tarkoitettu asennettavaksi seinälle. Liesikuvussa on sähkötoiminen ohjausyksikkö,

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE IO 00342 LIESITUULETIN EFU 602-00, EFU 602-00 X KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE FI Hyvä asiakkaamme Hankkimasi liesituuletin on moderni ja helppokäyttöinen. Tämän käyttöohjeen avulla voit tutustua laitteeseen nopeasti

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

KULMAAN ASENNETTAVA LIESITUULETIN ANGOLO ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

KULMAAN ASENNETTAVA LIESITUULETIN ANGOLO ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE KULMAAN ASENNETTAVA LIESITUULETIN ANGOLO ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Säilytä ohjekirja tulevaisuudessa lukemiseksi. Laite on asennettavissa

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EFPC640 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895188

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EFPC640 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895188 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA VAARA: VAROITUS:

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA VAARA: VAROITUS: TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA SINUN JA TOISTEN TURVALLISUUS ON HYVIN TÄRKEÄÄ. Ohjekirjassa ja laitteessa on useita tärkeitä turvallisuusviestejä. Lue aina kaikki turvallisuusviestit ja noudata niitä. Tämä

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesuaineen automaattinen annostelulaite AWD 10. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä käyttöohje

Käyttöohje. Pesuaineen automaattinen annostelulaite AWD 10. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä käyttöohje Käyttöohje Pesuaineen automaattinen annostelulaite AWD 10 Lue ehdottomasti tämä käyttöohje fi-fi ennen laitteen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoutumisen.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa VAROITUKSIA Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä! Tämä imuri ei sovellu nesteiden tai terveydelle haitallisen tai räjähdysalttiin pölyn imuroimiseen.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA MALLIN NUMERO EO 7150, EO 7143 Tuote on EU-n direktiivien 2006/95/EC (LVD) ja 2004/108/EC (EMC) mukainen. TEKNISET TIEDOT Virtajännite 220-240V~ 50Hz Teho:

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Liesituuletin. Cilindro IS. saarekemalli

Käyttöohjeet. Liesituuletin. Cilindro IS. saarekemalli Käyttöohjeet Liesituuletin Cilindro IS saarekemalli Ennen asennusta lue ohjeet huolellisesti. Säilytä ohjeet tulevaisuutta varten. Tuuletin on muotoiltu toimimaan ilmanpoistojärjestelmässä (ilmastointikanavan

Lisätiedot

ILMO Premium -säädinkupu

ILMO Premium -säädinkupu ILMO Premium -säädinkupu Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje ILMO PREMIUM CLASSIC ILMO PREMIUM DESIGN ILMO Premium Classic Asennusohje Kaapisto/seinäkiinnitys Kupu kiinnitetään takaseinään kahdella ruuvilla

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Käyttö-jaasennusohjeet FDL654 FDL954 Liesikupu SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Valmistajaeiole vastuussa virheellisestä taiväärästä asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Vähimmäisturvaetäisyyskeittotasonjaliesikuvun

Lisätiedot

Liesituuletin 392-17. FI... 3 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7

Liesituuletin 392-17. FI... 3 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 17 Liesituuletin 392-17 FI... 3 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet sekä ennen kaikkea niissä olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Liesituuletin

Käyttö- ja asennusohjeet Liesituuletin Käyttö- ja asennusohjeet Liesituuletin FTC 512 FTC 612 FTC 912 FTC 5512 WH - CH FTC 612 WH - CH FTC 5512 GR/XS - CH FTC 612 GR/XS - CH HAKEMISTO SUOSITUKSET JA EHDOTUKSET... 3 OMINAISUUDET... 4 ASENNUS...

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PV-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

ennen asennusta ja käyttöä. Käyttöohje sisältää tärkeitä turvalliseen asennukseen ja käyttöön liittyviä ohjeita. Säilytä tämä käyttöohje

ennen asennusta ja käyttöä. Käyttöohje sisältää tärkeitä turvalliseen asennukseen ja käyttöön liittyviä ohjeita. Säilytä tämä käyttöohje - Kiitos että olette valinneet tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä. Käyttöohje sisältää tärkeitä turvalliseen asennukseen ja käyttöön liittyviä ohjeita. Säilytä tämä käyttöohje

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Gaggenau Käyttöo- ja Asennusohje. Liesituuletin AI 280120 AI 281120

Gaggenau Käyttöo- ja Asennusohje. Liesituuletin AI 280120 AI 281120 Gaggenau Käyttöo- ja Asennusohje Liesituuletin AI 280120 AI 281120 Kuva. 1 KAASULIESI Abb. 1 SÄHKÖLIESI 2 Sisältö Käyttöohje Asennusohje Toimintatavat 4 Hormiliitäntäinen 4 Huoneilmaan palauttava 4 Coanda-ilmiö

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA LIESITUULETIN AKPO WK-7 P3050/P-3060

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA LIESITUULETIN AKPO WK-7 P3050/P-3060 KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA LIESITUULETIN AKPO WK-7 P3050/P-3060 Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen liesituulettimen

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Sivu:1/8. Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165

Sivu:1/8. Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165 Sivu:1/8 Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165 Sivu:2/8 Sisällysluettelo: 1. Alkusanat... 3 2. Toimintakuvaus... 3 3. Turvallisuus... 3 4. Asennus... 4 5. Yleiset käyttöohjeet... 4 6. Huolto...

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TT 93500 TT 93600 TT 93500 PL TT 93600 PL ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 2 TEKNISET TIEDOT Laitteen mitat korkeus 140 mm leveys 498 mm (TT 93500 ) leveys 598 mm (TT 93600 ) syvyys 480 mm Sähköliitäntä 230V/10A,

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Asennus... 3 3. Käyttö... 3 3.1. Käyttöönotto...3 3.2

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Combiset Tepan Yaki -paistotaso

Käyttö- ja asennusohje Combiset Tepan Yaki -paistotaso Käyttö- ja asennusohje Combiset Tepan Yaki -paistotaso Lue ehdottomasti käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE SEINÄLLE ASENNETTAVA LIESITUULETIN AKPO WK-4 FENIKS ECO

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE SEINÄLLE ASENNETTAVA LIESITUULETIN AKPO WK-4 FENIKS ECO KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE SEINÄLLE ASENNETTAVA LIESITUULETIN AKPO WK-4 FENIKS ECO Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen liesituulettimen käyttämistä

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

12502 FIN - 2007 AM Käyttöohjeet sähkögrillille 12502 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi. Käyttöohjeita seuraamalla estät toimintahäiriöiden

Lisätiedot

Liesikupu 782 16 Stil Vitrum. FI...3 Asennus...3 Käyttö...7

Liesikupu 782 16 Stil Vitrum. FI...3 Asennus...3 Käyttö...7 Liesikupu 782 16 Stil Vitrum FI...3 Asennus...3 Käyttö...7 125660/15.5.2013 (2741) ASENNUS Liesikupu 782-16 Stil Vitrum on tarkoitettu asennettavaksi seinälle. Liesikuvussa on muuntaja keskustuulettimen

Lisätiedot

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet Automaattinen maidonvaahdottaja Käyttöohjeet Sisällysluettelo Maidonvaahdottajasi TÄRKEITÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA... 3 Oikea käyttö... 3 Säätimet... 4 1 Laitteen asennus ja liitännät... 6 2 Käyttö...

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet PullmanErmator Rakennusimuri S13 Käyttöohjeet Sisällys 1 Huomio!... 3 2 Pakkauksen purkaminen... 3 3 Turvamääräykset... 3 3.1 Käsittely... 3 3.2 Huolto... 3 4 Toiminta... 4 5 Käyttö... 4 6 Suodattimen

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Liesikupu FTC 622 FTC 922

Käyttö- ja asennusohjeet Liesikupu FTC 622 FTC 922 FI Käyttö- ja asennusohjeet Liesikupu FTC 622 FTC 922 SISÄLTÖ FI SUOSITUKSET JA EHDOTUKSET... 10 OMINAISUUDET... 11 ASENTAMINEN... 12 KÄYTTÄMINEN... 14 HUOLTO... 15 2 SUOSITUKSET JA EHDOTUKSET Samoja ohjeita

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE KATTOON ASENNETTAVA KAUKO - OHJATTAVA LIESITUULETIN AKPO WK-9 MANADO

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE KATTOON ASENNETTAVA KAUKO - OHJATTAVA LIESITUULETIN AKPO WK-9 MANADO KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE KATTOON ASENNETTAVA KAUKO - OHJATTAVA LIESITUULETIN AKPO WK-9 MANADO 0 Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen liesituulettimen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX 6181M-BN http://fi.yourpdfguides.com/dref/619440

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX 6181M-BN http://fi.yourpdfguides.com/dref/619440 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohje: CAPA. Turvallisuusohjeet. Yleinen toimintatapa:

Käyttöohje: CAPA. Turvallisuusohjeet. Yleinen toimintatapa: Käyttöohje: CAPA Kiitos, että olet päättänyt ostaa tuotteemme. Laitteesi täyttää tiukat vaatimukset ja sen käyttö on helppoa. Lue kuitenkin tämä käyttöohje huolellisesti. Siten tutustut laitteeseen ja

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET Purus Kouru

ASENNUSOHJEET Purus Kouru ASENNUSOHJEET Purus Kouru! Lue asennusohjeet huolellisesti ennen asennusta. Asennus valtuutetun LVI-asentajan toimesta. Pidätämme oikeuden muutoksiin jotka liittyvät tuotantoon, muotoiluun sekä rakenteellisiin

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

RUUANKULJETUSVAUNU METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

RUUANKULJETUSVAUNU METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I RUUANKULJETUSVAUNU METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Asennus- ja käyttöohjeet 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3 1.1. Käsikirjassa käytetyt merkinnät...3 1.2. Laitteessa

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä

Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 LUKU 1 Turvallisuusohjeet 1.1. Johdanto Tämä kappale sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita. irqlean

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Liesikupu

Käyttö- ja asennusohjeet Liesikupu FI Käyttö- ja asennusohjeet Liesikupu FMA605BK FMA805BK - FMA905BK FMA605WH FMA805WH - FMA905WH FMA605BK XS FMA805BK XS - FMA905BK XS FMA605WH XS FMA805WH XS - FMA905WH XS FMA905BK-CH FMA905WH-CH FMA605BK-CH

Lisätiedot

Zeta 60-X1. Zeta 90-X1. tuotenumero 1977x1. tuotenumero 1978x1. Asennus- ja käyttöohjeet

Zeta 60-X1. Zeta 90-X1. tuotenumero 1977x1. tuotenumero 1978x1. Asennus- ja käyttöohjeet Zeta 60-X1 tuotenumero 1977x1 Zeta 90-X1 tuotenumero 1978x1 Asennus- ja käyttöohjeet Arvoisa Asiakas, Onnittelemme sinua Lapetek-liesikuvun valinnasta. Noudattamalla tätä asennus- ja käyttöohjetta saat

Lisätiedot