PIRKKALAN PORMESTARIMALLIN KEHITTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIRKKALAN PORMESTARIMALLIN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 PIRKKALAN PORMESTARIMALLIN KEHITTÄMINEN RAPORTTI Hyväksytty Pormestarijärjestelmän kehittämistoimikunta

2 PIRKKALAN KUNTA Suupantie 11, Pirkkala Taitto ja piirrokset: Markus Lehto

3 Sisällys Esipuhe Pormestarimallin kehittämisen lähtökohdat ja työn organisointi Pirkkalan pormestarimallin tavoitteet Valtuuston asema ja ohjausvalta Valtuuston asema Valtuuston ohjausvalta eli strateginen valta Lisäys- ja muutosehdotukset valtuuston ohjausvallan vahvistamiseksi Poliittiset yhteistyömuodot ohjauksen apuvälineinä Ylimmän johdon tehtäväjaon selkeyttäminen Kunnan poliittisen johdon työnjako Vallalle kasvot - Poliittinen johtaja Pormestarin tehtävät Virkajohdon asema ja tehtävät Viranhaltijat mukana päätöksenteon asioiden valmistelussa Politiikanteko ja virkavalmistelu Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien ja osallisuuden lisääminen Kuntalaisdemokratian vahvistaminen Kuntalaisten osallisuus Muutokset kuntaorganisaatiossa Kuntaneuvostoiminta Luottamushenkilöorganisaatio Henkilöstöorganisaatio Yhteenveto johtosääntöihin esitettävistä lisäyksistä ja/tai muutoksista... 29

4

5 Esipuhe Pirkkalan kunta on Tampereen kaupungin lisäksi toinen suomalainen kunta, jossa kuntaa johtaa uudistuneen kuntalain mahdollistamalla tavalla pormestari. Pirkkalan kunta siirtyi pormestarimalliin vuoden 2009 alussa. Koska pormestarimalli on Suomessa uusi toimintatapa, on Pirkkalassa ryhdytty pormestarimallin kehittämistyöhön. Siitä konkreettisena esimerkkinä on tämä Pirkkalan pormestarimallin kehittämisraportti. Kehittämistyöllämme on ollut kaksi tavoitetta. Ensinnäkin olemme halunneet kuvata ja avata tämän raportin avulla Pirkkalan pormestarimallin keskeisimpiä asiakokonaisuuksia, esimerkiksi pormestarimallin tavoitteita, valtuuston asemaa ja ohjausvaltaa sekä pormestarin tehtäviä. Tämä asiakirja kertoo, miten olemme ajatelleet ja suunnitelleet pormestarimallin meillä toimivan. Samalla se avaa niitä ajatuksia ja näkemyksiä, joita ei ole perusteltua kirjoittaa erilaisiin kunnan toimintaa ohjaaviin johtosääntöihin ja määräyksiin. Toiseksi olemme kehittämistyön yhteydessä valmistelleet ehdotusta siitä, miten haluamme uudistaa johtosääntöjämme vuoden 2013 alusta, jotta pormestarijärjestelmä kehittyisi edelleen. Myös nämä ehdotukset ovat osa raporttia. Pirkkalan pormestarijärjestelmä ei vielä tämänkään työn jälkeen ole valmis, mutta se on aiempaa paremmin määritelty, ja toimii omalta osaltaan ohjenuorana pormestarijärjestelmän toimijoille. Samalla se avaa myös muille kuin pirkkalalaisille sitä, miten me olemme toteuttaneet pormestarijärjestelmää noin asukkaan kunnassa. Helena Rissanen pormestari Pirkkalan kunta 5

6 1. Pormestarimallin kehittämisen lähtökohdat ja työn organisointi Pirkkalan valtuuston hyväksymän kuntastrategian yhtenä keskeisenä kunnan toimintaa ohjaavana linjauksena valtuustokaudelle on, että Pirkkala kehittää edelläkävijänä pormestarimallia. Pirkkalan kunnanhallitus asetti pormestarijärjestelmän jatkovalmistelua varten toimikunnan, jonka tehtäväksi määriteltiin mm. valmistella johtosääntöihin pormestarijärjestelmän kehittämisen edellyttämät muutokset. Toimikunnan tehtävät rajoittuvat valmistelutehtäviin ilman ratkaisuvaltaa. Pormestarijärjestelmän kehittämistoimikunnan puheenjohtajana ja esittelijänä toimi pormestari Helena Rissanen sekä sihteerinä hallintopäällikkö Olli Niemi. Toimikunnan kokouksiin osallistuivat myös kansliapäällikkö Oskari Auvinen ja hallintopäällikkö Riitta Tanila. Kehittämistoimikunta kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa ja sen jälkeen yhteensä kahdeksan kertaa. Kehittämistoimikunnan tavoitteena on ollut saattaa raportti ja esitys mahdollisista muutoksista kunnanhallituksen käsittelyyn marraskuussa Kehittämistoimikunnassa käsiteltävät asiat on valmisteltu virkamiestyöryhmässä. Työryhmä on kokoontunut kerran viikossa syk- Kunnanhallituksen päätöksellä asetettiin kuntalain 17 :n 5 momentin nojalla pormestarijärjestelmän kehittämistoimikunta määrättiin pormestarijärjestelmän kehittämistoimikunnan tehtäväksi mm. valmistella johtosääntöihin pormestarijärjestelmän kehittämisen edellyttämät muutokset kuluvan vuoden aikana valittiin pormestarijärjestelmän kehittämistoimikunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäseniksi: jäsen Helena Rissanen (sdp) Pertti Skogberg (kok) Jukkamatti Hiltunen (kok) Pirkko Jartti (kok) Krista Kailahti (pro Pirkkala, alk. vihr) Tapio Kangasniemi (kd) Armi Kärki (ps) Rauno Lehtinen (vas) Riku Merikoski (vihr) Raili Naskali (kesk) Kari Talasmäki (vihr) Tapani Vainio (sdp) varajäsen Sami Palola Marika Silván-Väliharju Elina Savilahti Hannu Routamaa Pirjo Jukarainen Markku Ylipää Anne Palokangas Jouni Kallioluoma Arja Rinneaho Tauno Isotalo Matti Näsi Helena Pulkkinen 6

7 systä 2010 lähtien ensin arvioimaan mallin toimivuutta ja kehittämistarpeita ja kesäkuusta 2011 lähtien valmistelemaan materiaalia pormestarijärjestelmän kehittämistoimikunnalle. Kehittämisen teemat ovat valikoituneet ja pohjautuvat sekä virkamiestyönä tehtyyn mallin toimivuuden arviointiin (Pirkkalan pormestarimallin kehittymisen ja kehittämisen tarpeet, Hallinnon työpapereita, ) että niihin tuloksiin, jotka on saatu pormestarijärjestelmän kehittämiseksi pidetyistä kunnanhallituksen seminaarista ja valtuustoseminaarista Virkamiestyöryhmän kokoonpano: Auvinen Oskari, kansliapäällikkö Flinkkilä Juhani, hallintojohtaja Koski Anssi, talousjohtaja Niemi Olli, hallintopäällikkö Tanila Riitta, hallintopäällikkö Työryhmän kokouksiin on myös osallistunut pormestari Helena Rissanen. Pormestarijärjestelmän kehittämistyötä virkamiestyöryhmässä on johtanut kansliapäällikkö Oskari Auvinen. Arviointi- ja kehittämisraporttien pääkirjoitusvastuu sekä kunnanhallituksen ja valtuuston seminaarien sisällön koordinointi on ollut hallintopäällikkö Riitta Tanilalla. Hallintojohtaja Juhani Flinkkilä ja hallintopäällikkö Olli Niemi vastaavat johtosääntöuudistuksesta. Pormestarimallin kehittämistyön tuloksena on syntynyt esitys tarvittavista muutoksista. Osa muutoksista edellyttää johtosääntömuutoksia ja osa on kirjattu toimintamallin kehittämisraporttiin. Toimintamallista ja tavoista laadittu raportti toimii Pirkkalan pormestarimallin käsikirjana. Tämä asiakirja sisältää toivotun toimintatavan ja toimii myös ohjenuorana seuraavan vaalikauden toimijoille. 7

8 2. Pirkkalan pormestarimallin tavoitteet Pormestarijärjestelmään siirtymiseltä odotettiin vuonna 2007: poliittisen päätöksenteon aseman vahvistamista kunnallishallinnon tuomista lähemmäksi kuntalaisia Arviointi- ja kehittämistyön myötä vuoden 2011 pormestaritoimikunta selkeytti tavoitteita ja periaatteina. Kirjatut päätavoitteet ja periaatteet ohjaavat järjestelmän kehittämistä. Pirkkalan pormestarimallilla tavoitellaan: valtuuston vahvaa asemaa ja ohjausvaltaaa poliittisen yhteistyön vahvistamista vallalle kasvot, pormestarin selkeää johtajuutta kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantamista Mallin toimivuuden edellyttämät toimintaperiaatteet ja arvot: avoimuus läpinäkyvyys luotettavuus vastuullisuus yhteistyöhalukkuus luottamus 8

9 3. Valtuuston asema ja ohjausvalta 3.1 Valtuuston asema Kuntalain mukaan kunnan päätösvaltaa käyttää valtuusto, ellei sitä ole säädetty tai delegoitu muulle viranomaiselle. Valtuuston tulee kantaa vastuu kunnan kaikesta toiminnasta ja järjestää toiminnan seuranta. Valtuuston asema voi muuttua ja heikentyä siitä syystä, että päätösvaltaa on hajautettu. Valtuuston asemaa katsotaan heikentävän mm. sen itse tekemät toimivallan ja päätösvallan siirrot, seutuyhteistyö. Valtuusto usein vahvistaa tosiasiallisesti muualla jo päätetyt asiat. Lisäksi asemaa ja valtaa katsotaan heikentävän asioiden valmistelupakko eli asiat tulevat valtuuston käsittelyyn kunnanhallituksen valmistelun kautta. Poliittisessa toiminnassa on näkynyt, myös Pirkkalassa, halu palauttaa valtuuston rooli hallinnon hoitamisesta kuntalaisille kuuluvan yleisen tahdonmuodostajan tehtäväksi. Pirkkalassa tätä demokratiavajetta korjaamaan käyttöönotettiin vuoden 2009 alusta pormestarijärjestelmä. Johtosäännön mukaan jokainen valtuusto valitsee vaalien jälkeen keskuudestaan pormestarin. Pormestari on myös valtuuston erotettavissa. Tällä on haluttu korostaa valtuuston asemaa suhteessa pormestariin. Valtuusto valitsee vaalien jälkeen keskuudestaan pormestarin enintään valtuuston toimikaudeksi. Valtuusto voi erottaa pormestarin kesken toimikauden, jos hän ei nauti valtuuston (enemmistön) luottamusta. Erottamiseen riittää valtuuston yksinkertainen enemmistö. Luottamushenkilön erottamisen perusteita ei tarvitse ilmoittaa. Valtuuston valitsema luottamushenkilö toimii poliittisena johtajana, joka johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa»» Pormestari toimii kunnanhallituksen puheenjohtajana, sekä kunnanhallituksen esittelijänä ja vastaa näin käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta. 9

10 3.2. Valtuuston ohjausvalta eli strateginen valta Strategisella vallalla tarkoitetaan tässä kokonaisuuksien hallintaa, kehityksen suunnittelua, pitkän ajan linjausten tekoa ja päätöksentekoa. Valtuuston kyky tavoitteiden asettajana riippuu asioiden riittävästä valmistelusta. Valmistelu on ollut viranhaltijoiden tehtävänä. Ongelmana ja haasteena on pidetty kunnissa sitä, kykeneekö luottamushenkilöorganisaatio sitoutumaan tehtyihin tavoitteiden asetteluihin, etenkin jos on kyse pitkän aikavälin tavoitteista. Muistetaanko, millaisia tavoitteita on asetettu ja mitä niiden saavuttamiseksi on edellytetty? Strategisen ohjausvallan ja poliittisen johtamisen kehittäminen edellyttää luottamushenkilöjohdon ja virkamiesjohdon roolien ja työnjaon tarkastelua sekä selkeyttämistä. Valtuuston ohjausvallan käytön kehittämisessä huomioitava myös päätöksenteon ennustettavuus, luotettavuus. Valtuuston tärkeimpiä ohjausvallan välineitä ovat: talousarvio, jonka hyväksymisen yhteydessä valtuusto asettaa alaiselleen organisaatiolle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvion yksityiskohtaisuus ja sitovuus on kunnan päätettävissä. päättämiensä strategioiden ohjausvaikutusten ja toteutumisen valvonta toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen valvonta valmistelu- ja päätöksentekoprosessien poliittinen ohjaus Pormestari valtuuston ohjausvallan vahvistajana : tuo enemmistön tahtotilan näkyviin (enemmistön luottamusvaade) pormestari valitaan valtuutettujen joukosta pormestari kunnanhallituksen puheenjohtajana ja esittelijänä poliittisten yhteistyömuotojen käyttö asioiden käsittelyvaiheissa nimittää ylimmistä virkamiehistä kunnan johtoryhmän, jonka tehtävänä on sovittaa yhteen osastojen toimintaa, suunnittelua ja kehittämistyöt nimittää osastopäälliköt ja kansliapäällikön pormestari nimittää myös kunnan työryhmät 10

11 3.3 Lisäys- ja muutosehdotukset valtuuston ohjausvallan vahvistamiseksi Toimielinten kokoonpanot Kuntalaissa korostetaan vaaleilla valittujen valtuutettujen ja varavaltuutettujen vastuuta myös kunnan muusta hallinnosta. Valtuusto voi johtosäännössä määrätä, että kunnanhallitukseen ja nimettyyn lautakuntaan valitaan vain valtuutettuja ja varavaltuutettuja. Tätä johtosääntömuutosta voidaan perustella sillä, että valtuutetut ovat tällöin mukana myös päätösten valmistelussa ja täytäntöönpanossa ja näin ollen kantavat täyden vastuun kunnan päätöksenteosta ja toiminnasta. Kehittämistoimikunnan ehdotukset: 1. Kunnanhallituksen kokoonpano Kunnanhallituksen kokoonpanoa valittaessa pyritään huolehtimaan poliittisen suhteellisuuden toteutumisesta. Kunnanhallitus valitaan kokoonpanoltaan sellaiseksi, että se pormestarin vaalin tulos mukaan lukien noudattaa valtuustossa edustettuina olevien ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Kunnanhallituksen jäsenet esitetään valittavaksi pääsääntöisesti valtuutetuista. Vähimmäisvaatimus ehdotetaan kirjattavaksi johtosääntöön: jäsenistä vähintään 2/3 on oltava valtuutettuja ja loput valtuutettuja tai varavaltuutettuja puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat ovat valtuutettuja 2. Kunnanhallituksen toimikausi Kunnanhallitus esitetään nimettäväksi kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Johtosääntöön ehdotetaan kirjattavaksi: kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta 3. Lautakuntien kokoonpanot Lautakuntien jäsenistä, lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa ja vaaliviranomaisia, vähintään puolet tulisi olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja, kuitenkin huomioiden tasa-arvolain vaatimukset. Johtosääntöön ehdotetaan kirjattavaksi:: lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat ovat valtuutettuja tai varavaltuutettuja 11

12 Asukkaiden vaikuttaminen ja osallistuminen Kuntademokratian ydintä, kansanvaltaista ohjausta toteuttaa valtuusto vahvan toimi- ja päätöksentekovallan kautta. Valtuuston toimintaa voidaan vahvistaa hallinnon avoimuudella ja viestinnällä sekä kuntalaisten kanssa käytävällä vuoropuhelulla. Edustuksellista demokratiaa täydentämään tarvitaan kuntalaisten monipuolisia osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia. Kuntalain säännökset luovat väljät ja joustavat edellytykset asukkaiden suoralle osallistumiselle ja vaikuttamiselle. Säännökset eivät estä ryhtymästä toimenpiteisiin, joita suoran osallistumisen lisääminen edellyttää. Valtuuston vallassa on päättää suoran demokratian laajuudesta ja muodoista. Valtuuston tehtäviin kuuluu myös huolehtia osallistumisen ja vaikuttamisen edellytyksistä. Kehittämistoimikunnan ehdotukset: 1. Kunnanhallituksen tehtäviin lisätään velvoite kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämisestä. Johtosääntöön ehdotetaan kirjattavaksi:: kunnanhallitus päättää kuntademokratian ja kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien täytäntöönpanosta 2. Pormestarin tehtävien painoarvoa lisätään ja siten edistetään välillisesti valtuuston valtaa. Pormestarin toimivallan lisäksi johtosääntöön tullaan lisäämään luettelo tehtävistä. Tehtäviin lisätään mm. velvoite edistää kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Johtosääntöön ehdotetaan kirjattavaksi mm. pormestari edistää kuntademokratiaa ja kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia 12

13 3.4 Poliittiset yhteistyömuodot ohjauksen apuvälineinä Pormestarimalliin siirtymisen myötä poliittiset toimijat ovat pormestarin johdolla ottaneet käyttöön erilaisia yhteistyömuotoja. Poliittisten toimijoiden yhteistyöryhmät tai muodot, ml. valtuutettujen muodostamat valtuustoryhmät, eivät ole kunnan hallintoa ohjaavan kuntalain sääntelemää kunnan hallintoa eli kunnan omaa organisaatiota. Niitä ei ole määritelty kuntalaissa eivätkä ne ole kunnan toimielimiä, joille voitaisiin siirtää johtosäännöllä tehtäviä. Pirkkalan mallissa on käytännöksi muodostunut, että uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan poliittista ohjelmaa. Ohjelmaan on koottu valtuustokauden keskeiset, kunnan toimintaa ohjaavat linjaukset. Kuntalaki ei tunne käsitettä pormestariohjelma tai poliittinen ohjelma, joten ne ovat poliittisten toimijoiden linjausta kullekin valtuustokaudelle. Poliittisen tai pormestariohjelman sisältö otetaan huomioon valtuuston kuntastrategian valmistelussa. Poliittisia yhteistyömuotoja esitetään kehitettäväksi siten, että otetaan käyttöön lautakuntien puheenjohtajien palaverit kehitetään valtuustoryhmien neuvottelijoiden yhteistyötä ylläpidetään kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajistojen yhteistyötä ylläpidetään kunnanhallituksen ja valtuuston jatkuvaa tiedonsaantia 13

14 4. Ylimmän johdon tehtäväjaon selkeyttäminen 4.1 Kunnan poliittisen johdon työnjako Valtuusto on ainoa kuntalaisten suoralla vaalilla valitsema toimielin ja viranomainen ja toteuttaa näin aidosti kunnallista kansanvaltaa. Lisäksi valtuustolla on yleinen toimivalta kunnan päätösvallan käyttämiseen. Yleinen toimivalta tarkoittaa sitä, että kunnan päätösvalta kuuluu valtuustolle, ellei sitä ole lailla tai johtosäännöllä määrätty muulle taholle. Valtuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan kunnallisvaaleissa seuraavaksi neljäksi kalenterivuodeksi. Valtuusto valitsee ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Pirkkalan valtuuston työjärjestyksen mukaan valtuustoon valitaan puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja. Valtuuston puheenjohtajan tulisi toimia yhteistyössä valitun pormestarin kanssa. Pirkkalassa valtuusto valitsee keskuudestaan pormestarin toimikaudekseen. Pormestarin tulee olla valtuutettu. Tällä katsotaan kuntalaisilta mandaatin saaneen valtuutetun saavan mandaatin myös pormestariksi. Politiikan uskottavuuteen kuntalaisten silmissä vaikuttaa se, miten vaalitulosta kunnioitetaan. Käytännössä pormestari on jo vaaleissa ryhmänsä keulakuvana tai ehdokkaaksi asettamana. Vallalle kasvot tavoite edellyttäisi vielä, että pormestariehdokkaat olisivat ohjelmineen esillä kunnallisvaaleissa. Kunnanhallituksella on yleinen toimivalta päätöksenteon valmisteluun ja päätösten toimeenpanoon. Kunnanhallituksen asema on vahva, koska valmistelun merkitys on korostunut. Lisäksi valmisteleva ja toimeenpaneva organisaatio, myös lautakunnat, ovat kunnanhallituksen alaisia. Pormestari toimii kunnanhallituksen puheenjohtajana ja esittelijänä sekä samalla kunnan johtajana. Hän vastaa esittelijänä käsiteltäväksi tuleviesittelijänä sekä samalla kunnan johtajana. Hän vastaa esittelijänä käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta sekä käyttää kunnan puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta. Pormestarin vahvan aseman vastapainona on toiminnan alisteisuus valtuustolle. Mikäli pormestari ei nauti valtuuston luottamusta, valtuusto voi erottaa hänet yksinkertaisella enemmistöllä. Pormestarimalli tarvitsee toimiakseen poliittisen ohjelman. Yhteistyön ja luottamuksen säilyttämiseksi ohjelman tulisi olla valtuustoryhmien (ainakin enemmistön) hyväksymä. Pirkkalan mallissa uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan poliittista ohjelmaa. Ohjelmaan on koottu valtuustokaudelle keskeiset toimintaa ohjaavat linjaukset. 14

15 Lisäysehdotuksia tehtäväjaon selkeyttämiseksi Pirkkalan pormestarijärjestelmässä valtuuston puheenjohtajan asema on heikentynyt suhteessa kunnanhallitukseen. Kuntalaisten suoralla vaalilla valitseman toimielimen puheenjohtaja on sivuroolissa, koska kuntalaisten edustajana julkisuudessa toimii kunnanhallituksen puheenjohtajana toimiva pormestari. Demokratian näkökulmasta voisi pormestari olla valtuuston puheenjohtaja, mutta sen on nähty keskittävän valtaa liikaa yhdelle henkilölle. Tehtäväjaon selkeyttämiseksi ehdotetaan seuraavia toimenpiteitä: 1. Poliittisen johdon välistä yhteistyötä voidaan kehittää ottamalla käyttöön valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajistojen yhteiskokoukset. Luottamushenkilöiden näkemysten huomioonottaminen valmistelussa ja vaihtoehtojen arvioinnissa ennen päätöksentekoa luo yhteistä linjausta kunnan johtamiseen. 2. Valtuuston puheenjohtajan ja pormestarin rooleja ja asemaa selkeyttämään esitetään esimerkiksi: Valtuuston puheenjohtaja määrää valtuuston kokouksista ja muustakin valtuuston työskentelystä sekä kaikista sen toimintaan liittyvistä asioista. Valtuuston puheenjohtaja edustaa kunnan ylintä päätöksentekoelintä eli valtuustoa. Valtuuston puheenjohtaja toimii yhteistyössä pormestarin kanssa. Pormestarin edustamistehtävään kuuluu kunnan etujen valvonta, kunnan puhevallan käyttö, oikeustoimien tekeminen, kunnan poliittisluonteisten kannanottojen esittäminen. 3. Poliittisen johtamisen vahvistamiseksi voidaan johtosäännössä määritellä niitä tehtäviä, joita pormestarilta kunnanhallituksen puheenjohtajana odotetaan. Kunnanhallituksen puheenjohtajan / pormestarin tehtäviin voitaisiin kirjata esimerkiksi: hallitustyön kehittäminen kunnanhallituksen toiminnan avoimuuden edistäminen 15

16 4.2 Vallalle kasvot - Poliittinen johtaja Muuttuvassa toimintaympäristössä kunnan johtaminen edellyttää poliittista toimintaa eli tarkoituksenmukaisten ratkaisujen etsimistä. Pormestarijärjestelmän käyttöönotolla halutaan tuoda julkiseksi poliittinen vallankäyttö kunnan johtamisessa. Pirkkalassa haluttiin vallalle kasvot. Kunnanhallitus ja muut luottamustoimielimet tekevät päätöksiä kollegiaalisesti. Pormestarimallin avulla kunnan päätöksenteolle saadaan kasvot. Pormestari on se, joka ensisijaisesti vastaa kuntalaisille ja muutoinkin julkisuuteen päin kunnan päätöksistä. Pormestarijärjestelmässä poliittiselta johtajalta myös odotetaan vahvaa vallankäyttöä ja poliittista vastuunkantoa. Poliittiseen johtajuuteen katsotaan kuuluvan tavoitteenasettelun, toiminnan suuntaviivoista päättämisen ja linjaratkaisujen tekemisen. Kunnassa kunnan tahto muodostetaan ja strategiset päätökset tehdään valtuustossa kunnanhallituksen valmistelun pohjalta. Pormestari poliittisena luottamushenkilönä käyttää poliittista valtaa johtaessaan kunnanhallituksen esittelijänä asioiden valmistelua. Kunnanhallituksen puheenjohtajana pormestarilla on lain mukainen otto-oikeus eli ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi sen alaisen viranomaisen toimivaltaan kuntalain nojalla siirretyn ja viranomaisen käsiteltävänä olevan asian. Pormestarilla on lisäksi oikeus osallistua lautakuntien sekä muiden kunnan toimielinten kokouksiin ja käyttää niissä puhevaltaa. Pormestari myös kunnanhallituksen alaisena kunnan johtajana vastaa valtuuston tahdon toteutumisesta. Poliittisen vallan vastapainona on poliittinen vastuu, jolla tarkoitetaan mahdollisuutta erottaa henkilö poliittisista eli tarkoituksenmukaisista syistä. Luottamustoimisuhteessa oleva pormestari voidaan erottaa kesken toimikauden, jos hän ei nauti valtuuston luottamusta. 4.3 Pormestarin tehtävät Pirkkalassa on valittu pormestarijärjestelmä kunnanjohtajajärjestelmän sijaan. Valitulla pormestarijärjestelmällä lähtökohtaisesti yhdistetään poliittinen ja ammatillinen kunnanjohtajuus. Kuntalain mukaisesti pormestarin lakisääteisenä tehtävänä on kunnanhallituksen alaisena johtaa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa. Pormestarin tehtävät perustuvat lakiin, johtosäännön määräyksiin sekä valtuuston ja kunnanhallituksen päätöksiin. Pormestarin tehtäviä ei voi lainsäädännön mukaan jakaa tai ottaa pois niin, että lakisääteinen asema hallinnon, talouden ja muun toiminnan johtajana vaarantuu. Kunnan johtaminen on yhteistyöhön perustuvaa toimintaa ja edellyttää virkamiesten ja poliittisten päättäjien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Käytännössä työnjako pormestarin ja virkajohdon välillä toimii siten, että poliittiseen johtamiseen kuuluvat tehtävät ovat pormestarin tehtäviä ja hallinnon, talouden ja muun toiminnan johtaminen on pääsääntöisesti virkajohdon tehtävänä. Ylintä päätösvaltaa kunnassa käyttävän valtuuston valitsema pormestari toimii kunnanhallituksen puheenjohtajana. Pirkkalassa pormestari toimii myös kunnanhallituksen esittelijänä. Pormestari estyneenä tai esteellisenä ollessa esittelijänä toimii kansliapäällikkö. Päävastuu asioiden valmistelusta ja esittelystä on Pirkkalassa pormestarilla. 16

17 Kunnan johtajan tehtävässä keskeisinä pidettävät seikat ovat kuntakohtaisia. Pirkkalassa pormestarimallin toimivuus asettaa pormestarin toiminnalle ainakin seuraavia odotuksia: yhteiskunnallista aktiivisuutta yhteiskuntasuhteista huolehtimista yhteyksien pitämistä kunnan yhteisöedustajiin, kaikkiin ulkoisiin sidosryhmiin, oman organisaation toimijoihin sekä kunnan asukkaisiin kunnan keulakuvana toimimista edustavuutta avoimuuden edistämistä kunnan edun edistämistä kunnan kulttuurin vaalimista huolehtii valtuuston tahdon toteutumisesta tuo uusia näkemyksiä ja ideoita kunnan kehittämiseksi ja valmisteltavaksi huolehtii hyvästä yhteistyöstä poliittisten toimijoiden ja virkakoneiston välillä kunnioittaa virkakoneiston ammattitaitoa ja toimivaltaa edistää kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia Johtosääntöön ehdotetaan kirjattavaksi muualla säädettyjen ja määrättyjen tehtävien lisäksi ratkaisuvalta sekä luettelo tärkeimmistä pormestarin tehtävistä. Tehtävät liittyisivät ainakin seuraaviin teemoihin ja tehtäviin: kuntalaisdemokratia työnjako politiikan ja virkakoneiston välillä yhteistyö ammattijohdon ja poliittisen johdon välillä luottamushenkilöiden työskentelyolosuhteet edustustehtävät ja kunnan edunvalvonta kuntastrategian valmistelun johtaminen kunnan talouden johtaminen sekä sisäisen että ulkoisen tiedotustoiminnan johtaminen tiedonkulusta huolehtiminen uusien näkemysten ja ideoiden tuominen kunnan kehittämiseen kunnanhallitukselle esiteltävien asioiden valmistelun suuntaviivoista määrääminen kriisitilanteiden johtoryhmätyöstä vastaaminen 17

18 4.4 Virkajohdon asema ja tehtävät Kunnan johtaminen edellyttää virkamiesten ja poliittisten päättäjien yhteistyötä. Johtamisen selkeyden, kaksoisjohtamisen ja päällekkäisen toiminnan välttämiseksi pyritään tässä kirjaamaan se, miten tehtäväjako toteutetaan. Se, miten yhteistyötä tehdään, tulisi osapuolten pyrkiä sopimaan ja kirjaamaan etukäteen epäselvyyksien välttämiseksi. Kansliapäällikön asema ja tehtävät Pirkkalassa pormestari nimittää johtavassa tai itsenäisessä asemassa olevista viranhaltijoista osastopäälliköt. Hallinto-osaston osastopäällikkö toimii pormestarin alaisena kunnan operatiivista toimintaa johtavana kansliapäällikkönä. Kansliapäällikön tehtävänä on avustaa pormestaria ja kunnanhallitusta kunnan johtamisessa ja koordinoida kunnan toimintaa pormestarin alaisuudessa. Pormestari vastaa päätöksenteon asioiden valmistelusta apunaan kunnanhallituksen alaisten toimielinten viranhaltijaesittelijät ja muut asiantuntijat. Kansliapäällikkö virkamiesorganisaation päällikkönä valvoo päätösten valmistelua ja toimeenpanoa hallinto-organisaatiossa. Hallinto-organisaatiolla tarkoitetaan kunnan eri osastojen (hallinto-, sivistys-, perusturva- ja tekninen osasto) muodostamaa kokonaisuutta. Kunnan johtosääntöön ehdotetaan kirjattavaksi kansliapäällikön tehtäviä mm. seuraavasti: Valvoo päätösten valmistelua ja toimeenpanoa hallinto-organisaatiossa. Vastaa kunnan hallinto-organisaation johtamisesta poliittisten päätöksentekoelinten määrittelemien tavoitteiden saavuttamiseksi. Edistää ja koordinoi kunnan kokonaisvaltaista kehittämistä pormestarin alaisuudessa. 18

19 Johtoryhmien asema ja tehtävät Kunnan johtoryhmä Johtavien viranhaltijoiden yhteiselimenä toimii kunnan johtoryhmä, jonka kokoonpanosta ja toimintatavasta päättää pormestari. Kunnan johtoryhmä koetaan välttämättömäksi työkaluksi kehitettäessä kunnan toimintoja. Kunnan johtoryhmän tehtävänä on mm. linjata ja ohjata yhteisiä toimintakäytäntöjä ohjata ja koordinoida asetettujen tavoitteiden saavuttamista hakea uusia ratkaisuja esiin nousseisiin ongelmiin sovittaa yhteen osastojen toimintaa sekä suunnittelua ja kehittämistyötä Muiden osastojen johtoryhmät Hallintosäännön mukaan jokaisella osastolla voi olla oma johtoryhmänsä Osastopäälliköt päättävät osastonsa johtoryhmän kokoonpanosta ja toimintatavoista Kriisien hallinnan johtoryhmä Pormestari nimittää kriisitilanteiden aikaisen johtoryhmän Hallinto-osaston johtoryhmä Kansliapäällikkö päättää johtoryhmän kokoonpanosta ja toimintatavoista. Hallintoosaston johtoryhmä toimii ns. konsernijohtoryhmänä, jonka tehtävä on strateginen ja kuntakokonaisuutta kehittävä luoden yleisiä linjauksia. Johtosääntöön ehdotetaan kirjattavaksi johtoryhmistä:»» Pormestari päättää johtoryhmästä ja sen tehtävistä. Jokaisella osastolla voi olla oma johtoryhmänsä, jonka kokoonpanosta, tehtävistä ja toimintatavoista päättää osastopäällikkö. 19

20 Muun virkamiesjohdon rooli pormestarimallissa Virkamieshallinnon ja luottamushenkilöhallinnon työnjakoa voidaan kuvata siten, että luottamushenkilöhallinto päättää kunnan tahdonmuodostuksesta lain sallimissa rajoissa ja viranhaltijat valmistelevat, toteuttavat ja panevat täytäntöön kunnan toimielinten päätökset. Viranhaltijat vastaavat mm. päätöksenteon puitteista, tosiasioiden selvittämisestä sekä oikeudellisten rajojen selvittämisestä. Viranhaltijat huolehtivat hyvän hallinnon toteutumisesta. Viranhaltijat käyttävät heille delegoitua päätösvaltaa sen lisäksi, että heillä on valtaa valmistelussa. Hallinnon lainalaisuusperiaatteen ja toimivaltarajojen jäykkyyden periaatteen mukaisesti viranhaltijoilla on oikeus ja velvollisuus sekä vastuu käyttää sitä valtaa, joka heille on määrätty. Virantoimitusvelvollisuus edellyttää viranhaltijan suorittavan virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät. Viranhaltijat hoitavat tehtäviään virkavastuulla ja vastaavat virkatoimiensa lainmukaisuudesta. Esittelijänä toimiva viranhaltija vastaa siitä, mitä hänen esittelystään on päätetty. valmisteluun viranhaltija vastaa virkavastuulla erityisesti asian muodollisesta valmistelusta: oikeudellisten seikkojen (normipremissien) selvittämisestä, valmisteltavana olevaan asiaan liittyvien tosiasia-aineistojen (faktapremissien) selvittämisestä, valmistelun asiaperusteiden selvittämisestä Lisäksi päättäjät odottavat valmistelulta vaihtoehtojen ja vaikutusten esittämistä sekä ratkaisuehdotusten selkeää perustelua. Valmistelun tarkoituksenmukaisuusharkinnan vaihe kuuluu esittelijän tehtäväksi ja vastuulle. Virkamies esittelijänä toimii tässäkin virkavastuulla objektiivisesti ja hyvään tarkoituksenmukaisuuteen pyrkien. Esittelystä määräykset on kirjattuna kunnan hallintosäännössä. Esittelijöinä viranhaltijat vastaavat päätöksenteon oikeellisuudesta. 4.5 Viranhaltijat mukana päätöksenteon asioiden valmistelussa Valmistelun ja päätöksenteon toimintamallilla pyritään varmistamaan valmistelun ja päätöksenteon tehokkuus ja oikeellisuus. Asioiden valmistelun toimintaprosessin odotetaan mahdollistavan ja tukevan avointa tiedonkulkua ja vuorovaikutusta virkamiesten ja pormestarin välillä. Asioiden tehokkaalla valmistelulla täytetään päätöksenteon informaatiotarpeet ja vähennetään epävarmuutta asioiden ja mahdollista epäluottamusta toimijoiden välillä. Osallistuessaan päätöksenteon asioiden 20

21 4.6 Politiikanteko ja virkavalmistelu Miten ja missä vaiheessa poliittinen näkemys tulee mukaan valmistelussa ja päätöksenteossa? Tähän kysymykseen pyritään saamaan selkeyttä kuvaamalla valmistelun ja päätöksenteon vaiheita. Poliittisen näkemyksen tuomisessa valmisteluun ei ole määritelty selkeää rajaa. Yleisesti voidaan ajatella, että poliittisten toimielinten roolina on ohjata valmistelua luomalla linjauksia politiikkoja. Poliittinen näkemys kulkeutuu valmisteluun näiden ns. isojen linjojen kautta. Yleisten tavoitteiden määrittely Strateginen johtaminen Operatiivinen johtaminen Politiikka valtuusto ja pormestari Hallinnon johto virkajohtaja ja sektorijohtajat Ammatillinen toiminta henkilöstö Lähde: Aimo Ryynänen, Pormestari, 2010 Kuvio 1. Politiikan, hallinnon johtamisen ja ammatillisen toiminnan painopisteet johtamisprosessissa 21

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Jarkko Majava FCG Koulutus Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 Suuri osa lain säännöksistä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMINEN

KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMINEN KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMINEN Keuruun kaupunkia johdetaan seuraavien asiakirjojen pohjalta: 1. Keuruun kaupungin johtamisen periaatteet 2. johtosääntö (osittain nykyisessä toimintasäännössä) 3. hallintosääntö

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ PORMESTARIMALLI

PIRKKALAN KUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ PORMESTARIMALLI PIRKKALAN KUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ PORMESTARIMALLI Helena Rissanen 10.9.2015 Pirkkala lyhyesti Pirkkalan kunta perustettiin vuonna 1922 Suomen 63. suurin kunta asukasluvun mukaan (31.8.2013) Asukkaita

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

Uuden kuntalain rakenne ja keskeiset periaatteet. Parlamentaarinen seurantaryhmä 10.9.2013

Uuden kuntalain rakenne ja keskeiset periaatteet. Parlamentaarinen seurantaryhmä 10.9.2013 Uuden kuntalain rakenne ja keskeiset periaatteet Parlamentaarinen seurantaryhmä 10.9.2013 Kuntalaisten kaupunkinäkymä Yksityinen palveluntuottaja Sairaanhoitopiiri Kuntayhtymät Maakunnat, seudut ym. yhteistyö

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys 6.5.2014 Jarkko Majava (yhteyshenkilö) Johtava konsultti, FCG Konsultointi Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 22.5.2014 Page 1 Kuntarakenneselvityksen

Lisätiedot

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Kuntalain uudistamisen tavoitteet TALOUDEN KESTÄVYYS Kunnan toiminnan taloudellisen kestävyyden turvaaminen

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti. Kysely henkilöstölle pormestarimallista

Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti. Kysely henkilöstölle pormestarimallista Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti Kysely henkilöstölle pormestarimallista Kysely pormestarimallista Loorassa e-lomakekysely 3.9.-25.9.2015 Kysymykset: Millaisia tehtäviä pormestarilla tulisi

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Hollolan kunta Kunnanhallituksen johtosääntö

Hollolan kunta Kunnanhallituksen johtosääntö Hollolan kunta Kunnanhallituksen johtosääntö 1 HOLLOLAN KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuusto 2.4.2012 Voimaantulo 1.5.2012 1 Toiminta-ajatus Kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnan hallintoa

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

Utajärven hallinto-organisaatio ja toimikuntien tehtävät

Utajärven hallinto-organisaatio ja toimikuntien tehtävät Utajärven hallinto-organisaatio ja toimikuntien tehtävät Kuntakonserni UYP Oy, Järvenneito k-oy Valtuusto Kunnanhallitus KJ Luottamushenkilöt JR/Henkilöstö Luottamushenkilöt Kuntastrategia Lupa- ja valvontalautakunta

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Valtuusto hyväksynyt 18.2.2013 22, muutokset 26.10.2015 107 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö I LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) NASTOLAN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto: 17.1.1994 7 Voimaantulo: 1.2.1994 Muutos: Kunnanvaltuusto 12.12.1994 61 Valtuusto 25.8.1997 57 Valtuusto 24.1.2000 5 Valtuusto 17.6.2002

Lisätiedot

Pirkkalan kunnan avustustoiminnan kehittäminen. Keskustelutilaisuus 25.1.2011

Pirkkalan kunnan avustustoiminnan kehittäminen. Keskustelutilaisuus 25.1.2011 Pirkkalan kunnan avustustoiminnan kehittäminen Keskustelutilaisuus 25.1.2011 Keskustelutilaisuus 25.1.2011 OHJELMA 18.00 Avustustoiminnan kehittämistarve ja -suunnitelma - alustajana Oskari Auvinen, kansliapäällikkö

Lisätiedot

1. Lieksan kaupunki, edustajanaan kaupunginhallitus (jäljempänä kaupunki) 2. kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen (jäljempänä kaupunginjohtaja)

1. Lieksan kaupunki, edustajanaan kaupunginhallitus (jäljempänä kaupunki) 2. kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen (jäljempänä kaupunginjohtaja) JOHTAJASOPIMUS Lieksan kaupunki ja kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen sopivat tällä johtajasopimuksella kaupunginjohtajan avaintehtävistä, työn painopistealueista, niiden arvioinnista ja tarkastamisesta,

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 12.5.2014 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Perusturvalautakunta ja jaostot Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla

Lisätiedot

Porin seudun kuntarakenneselvitys

Porin seudun kuntarakenneselvitys Porin seudun kuntarakenneselvitys Työvaliokunnan kokous 11.11.2013 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi Oy 12.11.2013 Page 1 Uuden kuntalain tuki demokratialle 1. Säilyttämällä kuntien oma päätös-

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- ORGANISAATIO

LUOTTAMUSHENKILÖ- ORGANISAATIO LUOTTAMUSHENKILÖ- ORGANISAATIO Kuntajakoselvitys 13.11.2006-30.6.2007 Paikallinen asiantuntijaorganisaatio koostui yli 300 henkilöstä, kokoontumisia yli 50 228 valtuutettua 78 kunnanhallitusten jäsentä

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014 Kuntalain kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu Kuntalain valmistelun organisointi Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä Parlamentaarinen

Lisätiedot

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA 1 2 Hallitusohjelman tarkoitus ja merkitys Pirkkalan pormestarimalliin kuuluu toimintatapa, jossa uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan hallitusohjelmaa.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Lautakunnan 5.5.2009 hyväksymä versio SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Yleiset määräykset Pietarsaaren sosiaali- ja terveyslautakunta on se toimielin, jolla sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädännön

Lisätiedot

Luottamushenkilön asema. Reino Hintsa

Luottamushenkilön asema. Reino Hintsa Luottamushenkilön asema kunnallis- ja hallinto-oikeuden oikeuden näkökulmasta Kunnan jäsenyys kunnan asukas yhteisö, laitos, säätiö, jolla on kotipaikka kunnassa se, joka omistaa kiinteistön kunnassa 2

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

PERHON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2015-2016

PERHON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2015-2016 1 PERHON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2015-2016 1 Soveltamisala Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle suoritetaan 1) palkkiota luottamustoimen hoitamisesta; 2) korvausta luottamustoimen

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Yhteistoimintamenettely 7.12.2010 Perusturvalautakunta 7.12.2010 ( 101) Kaupunginhallitus 13.1.2011( 16) Perusturvalautakunta 25.10.2011 ( 73) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Tätä johtajasopimusta voidaan tarkistaa sopijaosapuolten yhtäpitävällä suostumuksella. Iin kunta edustajanaan kunnanhallitus (jäljempänä kunta)

Tätä johtajasopimusta voidaan tarkistaa sopijaosapuolten yhtäpitävällä suostumuksella. Iin kunta edustajanaan kunnanhallitus (jäljempänä kunta) 1 IIN KUNTA JOHTAJASOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS Tällä johtajasopimuksella sovitaan kunnanjohtajan avaintehtävistä, työn painopistealueista, niiden arvioinnista, palkkauksesta sekä muista palvelussuhteen

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Finanssivalvonnan työjärjestys

Finanssivalvonnan työjärjestys 1 Finanssivalvonnan työjärjestys Johdanto Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 8 :n mukaan pankkivaltuusto vahvistaa Finanssivalvonnalle työjärjestyksen. Pankkivaltuuston tehtävänä on 1) valvoa

Lisätiedot

Tampereen kaupungin pormestarimalli - Kokemuksia ja näkemyksiä mallista ja sen toimivuudesta

Tampereen kaupungin pormestarimalli - Kokemuksia ja näkemyksiä mallista ja sen toimivuudesta Tampereen kaupungin pormestarimalli - Kokemuksia ja näkemyksiä mallista ja sen toimivuudesta Helsingin kaupungin demokratiaryhmä 8.9.2011 Kari Hakari kehitysjohtaja T A M P E R E E N K A U P U N K I Pormestarimalliin

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Mäntsälän kunta Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2013 Sisällysluettelo Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö... 2 1. Toimintasäännön perusta ja tarkoitus...

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Demokratiatyöryhmän pohdintoja ja linjauksia 13.8.2014 9.10.2014 Page 1 Uudistuksen tavoitteita Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Poliittisen johtamisen

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia.

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia. KIRKKONUMMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaantulopäivämäärä 1.2.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Tampereen toimintamalli

Tampereen toimintamalli Tampereen toimintamalli Pormestarimalli ja väestöperusteiset lautakunnat Rovaniemen kaupunginvaltuuston seminaari 22.2.2010 Kari Hakari kehitysjohtaja Tampereen kaupunki 1 Toimintamallin uudistuksen tavoitteet

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA

JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 7.12.2004, 28.2.2005, 9.3.2009 ja 22.4.2013, 8.6.2015 Voimaantulopäivä 1.4.2015 1 Kunnan luottamushenkilöille maksetaan

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2013 MIKKELIN KAUPUNKI Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 3.12.2012 41 Voimaantulo: 01.01.2013

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUJEN

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Seutuhallitus 3.12.2009 205 Seutuvaltuusto 11.12.2009 31 1 Soveltamisala 1) Tätä sääntöä sovelletaan a) yhtymävaltuuston jäseniin b) yhtymähallituksen jäseniin c) tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

Foorumitoiminta Pirkkalassa. Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014

Foorumitoiminta Pirkkalassa. Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014 Foorumitoiminta Pirkkalassa Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014 Foorumitoiminnan taustaa Foorumitoiminnan taustalla oli Tekesin rahoittama perusturvapalveluiden kehittämishanke Terveellä järjellä parasta

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminta ja uusi kuntalaki

Nuorisovaltuustotoiminta ja uusi kuntalaki Nuorisovaltuustotoiminta ja uusi kuntalaki Aleksi Koivisto, liittohallituksen jäsen, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. 14.8.2014, Ilmajoki Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Vuonna 1998

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 02.05.2005 83 Voimaantulo: 1.1.2006 Muutos: Kaupunginvaltuusto 15.1.2007 8 Voimaantulo: 15.1.2007

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2014 klo 18.00 Paikka Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA N:O SIVU 74 ERON MYÖNTÄMINEN TIMO VUORISALOLLE

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupunkiorganisaation palvelujen järjestämistason perusrakenne ja luottamushenkilöorganisaation toimielinrakenne Organisaatiotoimikunta 30.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen

Lisätiedot

Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009

Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009 Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

Perussuomalaisen valtuustoryhmän mallisäännöt

Perussuomalaisen valtuustoryhmän mallisäännöt Perussuomalaisen valtuustoryhmän mallisäännöt Vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 20.4.2011 1 Perussuomalaisten valtuustoryhmän kunnassa muodostavat kunnallisvaaleissa Perussuomalaiset rp:n ehdokaslistalta

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

Miten luottamushenkilöt voivat vahvistaa kunnan elinvoimaa ja henkistä pääomaa?

Miten luottamushenkilöt voivat vahvistaa kunnan elinvoimaa ja henkistä pääomaa? Miten luottamushenkilöt voivat vahvistaa kunnan elinvoimaa ja henkistä pääomaa? Kuntamarkkinat 12.9.2012 Sakari Möttönen Strategiajohtaja, dosentti Jyväskylän kaupunki Itsehallinnollinen lähtökohta Kunnallinen

Lisätiedot

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö Kuopion alueellinen rakennuslautakunta Johtosääntö Kuopion kaupunginvaltuusto 25.10.2010 112 Suonenjoen kaupunginvaltuusto 25.10.2010 59 Voimaantulo 1.1.2011 Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista,

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

Uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää

Uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää Uusi kuntalaki Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää Kuntalain uudistamisen tavoitteet TALOUDEN KESTÄVYYS Kunnan toiminnan taloudellisen kestävyyden turvaaminen Pitkän aikavälin vastuunkannon korostaminen päätöksenteossa

Lisätiedot

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen SOPIMUS 1 (5) 16.3.2015 Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen 1. Sopimuksen tausta ja lähtökohdat Maakuntajohtajan virkaan sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kunnallisen

Lisätiedot

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Esityksen teemat Kunnan toiminnan johtaminen kokonaisuutena Kuntastrategia

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Uuden kuntalain ja järjestämislain näkökulmasta Kuntien sote forum 27.1.2015 Kaupunginlakimies Tiina Mikkola Hallituksen esitys kuntalaiksi vp. 268/2014 Järjestämislakia

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (4) Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue Hyväksytty: Liikuntalautakunta 13.12.2012 24 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18.12.2012 42 Sivistyslautakunta 19.12.2012 31 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 25.9.2014

Lisätiedot

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45 NIVALAN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 17.12.2008 48 Voimaantulopäivä: 1.1.2009 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Uusi sääntö. Vanha sääntö. Kuopion kaupungin Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Uusi sääntö. Vanha sääntö. Kuopion kaupungin Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Kuopion kaupunki Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1 (9) Vanha sääntö Kuopion kaupungin Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Muutokset hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.5.2008,

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu

Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu LIITE 151a Kunnanhallitus 18/28.10.2008 457 Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu AIKA 2.12.2008 klo 10.00- PAIKKA Länsi-Pohjan keskussairaala, Selkäsaarikabinetti

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 28.8.2013, tulee voimaan 1.9.2013) YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 3 TOIMIALA... 3 1 Toiminnan järjestäminen... 3 2 Toiminnan tarkoitus... 3 3 Oppilaitoksessa annettava opetus... 4 4 Oppilaat...

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta

Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 2.2.2015 klo 15.00-15.37 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 1 Järjestäytymisasiat 2 2 oheismateriaali Keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2016 Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 25.04.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2016 Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 25.04.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika 8:00-9:47 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali Läsnä Jäsenet Männistö, Lasse Pajamäki, Osku Honkasalo, Veronika Lindell, Harri Majuri, Pekka Perälä,

Lisätiedot