PIRKKALAN PORMESTARIMALLIN KEHITTÄMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIRKKALAN PORMESTARIMALLIN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 PIRKKALAN PORMESTARIMALLIN KEHITTÄMINEN RAPORTTI Hyväksytty Pormestarijärjestelmän kehittämistoimikunta

2 PIRKKALAN KUNTA Suupantie 11, Pirkkala Taitto ja piirrokset: Markus Lehto

3 Sisällys Esipuhe Pormestarimallin kehittämisen lähtökohdat ja työn organisointi Pirkkalan pormestarimallin tavoitteet Valtuuston asema ja ohjausvalta Valtuuston asema Valtuuston ohjausvalta eli strateginen valta Lisäys- ja muutosehdotukset valtuuston ohjausvallan vahvistamiseksi Poliittiset yhteistyömuodot ohjauksen apuvälineinä Ylimmän johdon tehtäväjaon selkeyttäminen Kunnan poliittisen johdon työnjako Vallalle kasvot - Poliittinen johtaja Pormestarin tehtävät Virkajohdon asema ja tehtävät Viranhaltijat mukana päätöksenteon asioiden valmistelussa Politiikanteko ja virkavalmistelu Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien ja osallisuuden lisääminen Kuntalaisdemokratian vahvistaminen Kuntalaisten osallisuus Muutokset kuntaorganisaatiossa Kuntaneuvostoiminta Luottamushenkilöorganisaatio Henkilöstöorganisaatio Yhteenveto johtosääntöihin esitettävistä lisäyksistä ja/tai muutoksista... 29

4

5 Esipuhe Pirkkalan kunta on Tampereen kaupungin lisäksi toinen suomalainen kunta, jossa kuntaa johtaa uudistuneen kuntalain mahdollistamalla tavalla pormestari. Pirkkalan kunta siirtyi pormestarimalliin vuoden 2009 alussa. Koska pormestarimalli on Suomessa uusi toimintatapa, on Pirkkalassa ryhdytty pormestarimallin kehittämistyöhön. Siitä konkreettisena esimerkkinä on tämä Pirkkalan pormestarimallin kehittämisraportti. Kehittämistyöllämme on ollut kaksi tavoitetta. Ensinnäkin olemme halunneet kuvata ja avata tämän raportin avulla Pirkkalan pormestarimallin keskeisimpiä asiakokonaisuuksia, esimerkiksi pormestarimallin tavoitteita, valtuuston asemaa ja ohjausvaltaa sekä pormestarin tehtäviä. Tämä asiakirja kertoo, miten olemme ajatelleet ja suunnitelleet pormestarimallin meillä toimivan. Samalla se avaa niitä ajatuksia ja näkemyksiä, joita ei ole perusteltua kirjoittaa erilaisiin kunnan toimintaa ohjaaviin johtosääntöihin ja määräyksiin. Toiseksi olemme kehittämistyön yhteydessä valmistelleet ehdotusta siitä, miten haluamme uudistaa johtosääntöjämme vuoden 2013 alusta, jotta pormestarijärjestelmä kehittyisi edelleen. Myös nämä ehdotukset ovat osa raporttia. Pirkkalan pormestarijärjestelmä ei vielä tämänkään työn jälkeen ole valmis, mutta se on aiempaa paremmin määritelty, ja toimii omalta osaltaan ohjenuorana pormestarijärjestelmän toimijoille. Samalla se avaa myös muille kuin pirkkalalaisille sitä, miten me olemme toteuttaneet pormestarijärjestelmää noin asukkaan kunnassa. Helena Rissanen pormestari Pirkkalan kunta 5

6 1. Pormestarimallin kehittämisen lähtökohdat ja työn organisointi Pirkkalan valtuuston hyväksymän kuntastrategian yhtenä keskeisenä kunnan toimintaa ohjaavana linjauksena valtuustokaudelle on, että Pirkkala kehittää edelläkävijänä pormestarimallia. Pirkkalan kunnanhallitus asetti pormestarijärjestelmän jatkovalmistelua varten toimikunnan, jonka tehtäväksi määriteltiin mm. valmistella johtosääntöihin pormestarijärjestelmän kehittämisen edellyttämät muutokset. Toimikunnan tehtävät rajoittuvat valmistelutehtäviin ilman ratkaisuvaltaa. Pormestarijärjestelmän kehittämistoimikunnan puheenjohtajana ja esittelijänä toimi pormestari Helena Rissanen sekä sihteerinä hallintopäällikkö Olli Niemi. Toimikunnan kokouksiin osallistuivat myös kansliapäällikkö Oskari Auvinen ja hallintopäällikkö Riitta Tanila. Kehittämistoimikunta kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa ja sen jälkeen yhteensä kahdeksan kertaa. Kehittämistoimikunnan tavoitteena on ollut saattaa raportti ja esitys mahdollisista muutoksista kunnanhallituksen käsittelyyn marraskuussa Kehittämistoimikunnassa käsiteltävät asiat on valmisteltu virkamiestyöryhmässä. Työryhmä on kokoontunut kerran viikossa syk- Kunnanhallituksen päätöksellä asetettiin kuntalain 17 :n 5 momentin nojalla pormestarijärjestelmän kehittämistoimikunta määrättiin pormestarijärjestelmän kehittämistoimikunnan tehtäväksi mm. valmistella johtosääntöihin pormestarijärjestelmän kehittämisen edellyttämät muutokset kuluvan vuoden aikana valittiin pormestarijärjestelmän kehittämistoimikunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäseniksi: jäsen Helena Rissanen (sdp) Pertti Skogberg (kok) Jukkamatti Hiltunen (kok) Pirkko Jartti (kok) Krista Kailahti (pro Pirkkala, alk. vihr) Tapio Kangasniemi (kd) Armi Kärki (ps) Rauno Lehtinen (vas) Riku Merikoski (vihr) Raili Naskali (kesk) Kari Talasmäki (vihr) Tapani Vainio (sdp) varajäsen Sami Palola Marika Silván-Väliharju Elina Savilahti Hannu Routamaa Pirjo Jukarainen Markku Ylipää Anne Palokangas Jouni Kallioluoma Arja Rinneaho Tauno Isotalo Matti Näsi Helena Pulkkinen 6

7 systä 2010 lähtien ensin arvioimaan mallin toimivuutta ja kehittämistarpeita ja kesäkuusta 2011 lähtien valmistelemaan materiaalia pormestarijärjestelmän kehittämistoimikunnalle. Kehittämisen teemat ovat valikoituneet ja pohjautuvat sekä virkamiestyönä tehtyyn mallin toimivuuden arviointiin (Pirkkalan pormestarimallin kehittymisen ja kehittämisen tarpeet, Hallinnon työpapereita, ) että niihin tuloksiin, jotka on saatu pormestarijärjestelmän kehittämiseksi pidetyistä kunnanhallituksen seminaarista ja valtuustoseminaarista Virkamiestyöryhmän kokoonpano: Auvinen Oskari, kansliapäällikkö Flinkkilä Juhani, hallintojohtaja Koski Anssi, talousjohtaja Niemi Olli, hallintopäällikkö Tanila Riitta, hallintopäällikkö Työryhmän kokouksiin on myös osallistunut pormestari Helena Rissanen. Pormestarijärjestelmän kehittämistyötä virkamiestyöryhmässä on johtanut kansliapäällikkö Oskari Auvinen. Arviointi- ja kehittämisraporttien pääkirjoitusvastuu sekä kunnanhallituksen ja valtuuston seminaarien sisällön koordinointi on ollut hallintopäällikkö Riitta Tanilalla. Hallintojohtaja Juhani Flinkkilä ja hallintopäällikkö Olli Niemi vastaavat johtosääntöuudistuksesta. Pormestarimallin kehittämistyön tuloksena on syntynyt esitys tarvittavista muutoksista. Osa muutoksista edellyttää johtosääntömuutoksia ja osa on kirjattu toimintamallin kehittämisraporttiin. Toimintamallista ja tavoista laadittu raportti toimii Pirkkalan pormestarimallin käsikirjana. Tämä asiakirja sisältää toivotun toimintatavan ja toimii myös ohjenuorana seuraavan vaalikauden toimijoille. 7

8 2. Pirkkalan pormestarimallin tavoitteet Pormestarijärjestelmään siirtymiseltä odotettiin vuonna 2007: poliittisen päätöksenteon aseman vahvistamista kunnallishallinnon tuomista lähemmäksi kuntalaisia Arviointi- ja kehittämistyön myötä vuoden 2011 pormestaritoimikunta selkeytti tavoitteita ja periaatteina. Kirjatut päätavoitteet ja periaatteet ohjaavat järjestelmän kehittämistä. Pirkkalan pormestarimallilla tavoitellaan: valtuuston vahvaa asemaa ja ohjausvaltaaa poliittisen yhteistyön vahvistamista vallalle kasvot, pormestarin selkeää johtajuutta kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantamista Mallin toimivuuden edellyttämät toimintaperiaatteet ja arvot: avoimuus läpinäkyvyys luotettavuus vastuullisuus yhteistyöhalukkuus luottamus 8

9 3. Valtuuston asema ja ohjausvalta 3.1 Valtuuston asema Kuntalain mukaan kunnan päätösvaltaa käyttää valtuusto, ellei sitä ole säädetty tai delegoitu muulle viranomaiselle. Valtuuston tulee kantaa vastuu kunnan kaikesta toiminnasta ja järjestää toiminnan seuranta. Valtuuston asema voi muuttua ja heikentyä siitä syystä, että päätösvaltaa on hajautettu. Valtuuston asemaa katsotaan heikentävän mm. sen itse tekemät toimivallan ja päätösvallan siirrot, seutuyhteistyö. Valtuusto usein vahvistaa tosiasiallisesti muualla jo päätetyt asiat. Lisäksi asemaa ja valtaa katsotaan heikentävän asioiden valmistelupakko eli asiat tulevat valtuuston käsittelyyn kunnanhallituksen valmistelun kautta. Poliittisessa toiminnassa on näkynyt, myös Pirkkalassa, halu palauttaa valtuuston rooli hallinnon hoitamisesta kuntalaisille kuuluvan yleisen tahdonmuodostajan tehtäväksi. Pirkkalassa tätä demokratiavajetta korjaamaan käyttöönotettiin vuoden 2009 alusta pormestarijärjestelmä. Johtosäännön mukaan jokainen valtuusto valitsee vaalien jälkeen keskuudestaan pormestarin. Pormestari on myös valtuuston erotettavissa. Tällä on haluttu korostaa valtuuston asemaa suhteessa pormestariin. Valtuusto valitsee vaalien jälkeen keskuudestaan pormestarin enintään valtuuston toimikaudeksi. Valtuusto voi erottaa pormestarin kesken toimikauden, jos hän ei nauti valtuuston (enemmistön) luottamusta. Erottamiseen riittää valtuuston yksinkertainen enemmistö. Luottamushenkilön erottamisen perusteita ei tarvitse ilmoittaa. Valtuuston valitsema luottamushenkilö toimii poliittisena johtajana, joka johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa»» Pormestari toimii kunnanhallituksen puheenjohtajana, sekä kunnanhallituksen esittelijänä ja vastaa näin käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta. 9

10 3.2. Valtuuston ohjausvalta eli strateginen valta Strategisella vallalla tarkoitetaan tässä kokonaisuuksien hallintaa, kehityksen suunnittelua, pitkän ajan linjausten tekoa ja päätöksentekoa. Valtuuston kyky tavoitteiden asettajana riippuu asioiden riittävästä valmistelusta. Valmistelu on ollut viranhaltijoiden tehtävänä. Ongelmana ja haasteena on pidetty kunnissa sitä, kykeneekö luottamushenkilöorganisaatio sitoutumaan tehtyihin tavoitteiden asetteluihin, etenkin jos on kyse pitkän aikavälin tavoitteista. Muistetaanko, millaisia tavoitteita on asetettu ja mitä niiden saavuttamiseksi on edellytetty? Strategisen ohjausvallan ja poliittisen johtamisen kehittäminen edellyttää luottamushenkilöjohdon ja virkamiesjohdon roolien ja työnjaon tarkastelua sekä selkeyttämistä. Valtuuston ohjausvallan käytön kehittämisessä huomioitava myös päätöksenteon ennustettavuus, luotettavuus. Valtuuston tärkeimpiä ohjausvallan välineitä ovat: talousarvio, jonka hyväksymisen yhteydessä valtuusto asettaa alaiselleen organisaatiolle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvion yksityiskohtaisuus ja sitovuus on kunnan päätettävissä. päättämiensä strategioiden ohjausvaikutusten ja toteutumisen valvonta toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen valvonta valmistelu- ja päätöksentekoprosessien poliittinen ohjaus Pormestari valtuuston ohjausvallan vahvistajana : tuo enemmistön tahtotilan näkyviin (enemmistön luottamusvaade) pormestari valitaan valtuutettujen joukosta pormestari kunnanhallituksen puheenjohtajana ja esittelijänä poliittisten yhteistyömuotojen käyttö asioiden käsittelyvaiheissa nimittää ylimmistä virkamiehistä kunnan johtoryhmän, jonka tehtävänä on sovittaa yhteen osastojen toimintaa, suunnittelua ja kehittämistyöt nimittää osastopäälliköt ja kansliapäällikön pormestari nimittää myös kunnan työryhmät 10

11 3.3 Lisäys- ja muutosehdotukset valtuuston ohjausvallan vahvistamiseksi Toimielinten kokoonpanot Kuntalaissa korostetaan vaaleilla valittujen valtuutettujen ja varavaltuutettujen vastuuta myös kunnan muusta hallinnosta. Valtuusto voi johtosäännössä määrätä, että kunnanhallitukseen ja nimettyyn lautakuntaan valitaan vain valtuutettuja ja varavaltuutettuja. Tätä johtosääntömuutosta voidaan perustella sillä, että valtuutetut ovat tällöin mukana myös päätösten valmistelussa ja täytäntöönpanossa ja näin ollen kantavat täyden vastuun kunnan päätöksenteosta ja toiminnasta. Kehittämistoimikunnan ehdotukset: 1. Kunnanhallituksen kokoonpano Kunnanhallituksen kokoonpanoa valittaessa pyritään huolehtimaan poliittisen suhteellisuuden toteutumisesta. Kunnanhallitus valitaan kokoonpanoltaan sellaiseksi, että se pormestarin vaalin tulos mukaan lukien noudattaa valtuustossa edustettuina olevien ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Kunnanhallituksen jäsenet esitetään valittavaksi pääsääntöisesti valtuutetuista. Vähimmäisvaatimus ehdotetaan kirjattavaksi johtosääntöön: jäsenistä vähintään 2/3 on oltava valtuutettuja ja loput valtuutettuja tai varavaltuutettuja puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat ovat valtuutettuja 2. Kunnanhallituksen toimikausi Kunnanhallitus esitetään nimettäväksi kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Johtosääntöön ehdotetaan kirjattavaksi: kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta 3. Lautakuntien kokoonpanot Lautakuntien jäsenistä, lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa ja vaaliviranomaisia, vähintään puolet tulisi olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja, kuitenkin huomioiden tasa-arvolain vaatimukset. Johtosääntöön ehdotetaan kirjattavaksi:: lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat ovat valtuutettuja tai varavaltuutettuja 11

12 Asukkaiden vaikuttaminen ja osallistuminen Kuntademokratian ydintä, kansanvaltaista ohjausta toteuttaa valtuusto vahvan toimi- ja päätöksentekovallan kautta. Valtuuston toimintaa voidaan vahvistaa hallinnon avoimuudella ja viestinnällä sekä kuntalaisten kanssa käytävällä vuoropuhelulla. Edustuksellista demokratiaa täydentämään tarvitaan kuntalaisten monipuolisia osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia. Kuntalain säännökset luovat väljät ja joustavat edellytykset asukkaiden suoralle osallistumiselle ja vaikuttamiselle. Säännökset eivät estä ryhtymästä toimenpiteisiin, joita suoran osallistumisen lisääminen edellyttää. Valtuuston vallassa on päättää suoran demokratian laajuudesta ja muodoista. Valtuuston tehtäviin kuuluu myös huolehtia osallistumisen ja vaikuttamisen edellytyksistä. Kehittämistoimikunnan ehdotukset: 1. Kunnanhallituksen tehtäviin lisätään velvoite kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämisestä. Johtosääntöön ehdotetaan kirjattavaksi:: kunnanhallitus päättää kuntademokratian ja kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien täytäntöönpanosta 2. Pormestarin tehtävien painoarvoa lisätään ja siten edistetään välillisesti valtuuston valtaa. Pormestarin toimivallan lisäksi johtosääntöön tullaan lisäämään luettelo tehtävistä. Tehtäviin lisätään mm. velvoite edistää kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Johtosääntöön ehdotetaan kirjattavaksi mm. pormestari edistää kuntademokratiaa ja kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia 12

13 3.4 Poliittiset yhteistyömuodot ohjauksen apuvälineinä Pormestarimalliin siirtymisen myötä poliittiset toimijat ovat pormestarin johdolla ottaneet käyttöön erilaisia yhteistyömuotoja. Poliittisten toimijoiden yhteistyöryhmät tai muodot, ml. valtuutettujen muodostamat valtuustoryhmät, eivät ole kunnan hallintoa ohjaavan kuntalain sääntelemää kunnan hallintoa eli kunnan omaa organisaatiota. Niitä ei ole määritelty kuntalaissa eivätkä ne ole kunnan toimielimiä, joille voitaisiin siirtää johtosäännöllä tehtäviä. Pirkkalan mallissa on käytännöksi muodostunut, että uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan poliittista ohjelmaa. Ohjelmaan on koottu valtuustokauden keskeiset, kunnan toimintaa ohjaavat linjaukset. Kuntalaki ei tunne käsitettä pormestariohjelma tai poliittinen ohjelma, joten ne ovat poliittisten toimijoiden linjausta kullekin valtuustokaudelle. Poliittisen tai pormestariohjelman sisältö otetaan huomioon valtuuston kuntastrategian valmistelussa. Poliittisia yhteistyömuotoja esitetään kehitettäväksi siten, että otetaan käyttöön lautakuntien puheenjohtajien palaverit kehitetään valtuustoryhmien neuvottelijoiden yhteistyötä ylläpidetään kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajistojen yhteistyötä ylläpidetään kunnanhallituksen ja valtuuston jatkuvaa tiedonsaantia 13

14 4. Ylimmän johdon tehtäväjaon selkeyttäminen 4.1 Kunnan poliittisen johdon työnjako Valtuusto on ainoa kuntalaisten suoralla vaalilla valitsema toimielin ja viranomainen ja toteuttaa näin aidosti kunnallista kansanvaltaa. Lisäksi valtuustolla on yleinen toimivalta kunnan päätösvallan käyttämiseen. Yleinen toimivalta tarkoittaa sitä, että kunnan päätösvalta kuuluu valtuustolle, ellei sitä ole lailla tai johtosäännöllä määrätty muulle taholle. Valtuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan kunnallisvaaleissa seuraavaksi neljäksi kalenterivuodeksi. Valtuusto valitsee ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Pirkkalan valtuuston työjärjestyksen mukaan valtuustoon valitaan puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja. Valtuuston puheenjohtajan tulisi toimia yhteistyössä valitun pormestarin kanssa. Pirkkalassa valtuusto valitsee keskuudestaan pormestarin toimikaudekseen. Pormestarin tulee olla valtuutettu. Tällä katsotaan kuntalaisilta mandaatin saaneen valtuutetun saavan mandaatin myös pormestariksi. Politiikan uskottavuuteen kuntalaisten silmissä vaikuttaa se, miten vaalitulosta kunnioitetaan. Käytännössä pormestari on jo vaaleissa ryhmänsä keulakuvana tai ehdokkaaksi asettamana. Vallalle kasvot tavoite edellyttäisi vielä, että pormestariehdokkaat olisivat ohjelmineen esillä kunnallisvaaleissa. Kunnanhallituksella on yleinen toimivalta päätöksenteon valmisteluun ja päätösten toimeenpanoon. Kunnanhallituksen asema on vahva, koska valmistelun merkitys on korostunut. Lisäksi valmisteleva ja toimeenpaneva organisaatio, myös lautakunnat, ovat kunnanhallituksen alaisia. Pormestari toimii kunnanhallituksen puheenjohtajana ja esittelijänä sekä samalla kunnan johtajana. Hän vastaa esittelijänä käsiteltäväksi tuleviesittelijänä sekä samalla kunnan johtajana. Hän vastaa esittelijänä käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta sekä käyttää kunnan puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta. Pormestarin vahvan aseman vastapainona on toiminnan alisteisuus valtuustolle. Mikäli pormestari ei nauti valtuuston luottamusta, valtuusto voi erottaa hänet yksinkertaisella enemmistöllä. Pormestarimalli tarvitsee toimiakseen poliittisen ohjelman. Yhteistyön ja luottamuksen säilyttämiseksi ohjelman tulisi olla valtuustoryhmien (ainakin enemmistön) hyväksymä. Pirkkalan mallissa uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan poliittista ohjelmaa. Ohjelmaan on koottu valtuustokaudelle keskeiset toimintaa ohjaavat linjaukset. 14

15 Lisäysehdotuksia tehtäväjaon selkeyttämiseksi Pirkkalan pormestarijärjestelmässä valtuuston puheenjohtajan asema on heikentynyt suhteessa kunnanhallitukseen. Kuntalaisten suoralla vaalilla valitseman toimielimen puheenjohtaja on sivuroolissa, koska kuntalaisten edustajana julkisuudessa toimii kunnanhallituksen puheenjohtajana toimiva pormestari. Demokratian näkökulmasta voisi pormestari olla valtuuston puheenjohtaja, mutta sen on nähty keskittävän valtaa liikaa yhdelle henkilölle. Tehtäväjaon selkeyttämiseksi ehdotetaan seuraavia toimenpiteitä: 1. Poliittisen johdon välistä yhteistyötä voidaan kehittää ottamalla käyttöön valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajistojen yhteiskokoukset. Luottamushenkilöiden näkemysten huomioonottaminen valmistelussa ja vaihtoehtojen arvioinnissa ennen päätöksentekoa luo yhteistä linjausta kunnan johtamiseen. 2. Valtuuston puheenjohtajan ja pormestarin rooleja ja asemaa selkeyttämään esitetään esimerkiksi: Valtuuston puheenjohtaja määrää valtuuston kokouksista ja muustakin valtuuston työskentelystä sekä kaikista sen toimintaan liittyvistä asioista. Valtuuston puheenjohtaja edustaa kunnan ylintä päätöksentekoelintä eli valtuustoa. Valtuuston puheenjohtaja toimii yhteistyössä pormestarin kanssa. Pormestarin edustamistehtävään kuuluu kunnan etujen valvonta, kunnan puhevallan käyttö, oikeustoimien tekeminen, kunnan poliittisluonteisten kannanottojen esittäminen. 3. Poliittisen johtamisen vahvistamiseksi voidaan johtosäännössä määritellä niitä tehtäviä, joita pormestarilta kunnanhallituksen puheenjohtajana odotetaan. Kunnanhallituksen puheenjohtajan / pormestarin tehtäviin voitaisiin kirjata esimerkiksi: hallitustyön kehittäminen kunnanhallituksen toiminnan avoimuuden edistäminen 15

16 4.2 Vallalle kasvot - Poliittinen johtaja Muuttuvassa toimintaympäristössä kunnan johtaminen edellyttää poliittista toimintaa eli tarkoituksenmukaisten ratkaisujen etsimistä. Pormestarijärjestelmän käyttöönotolla halutaan tuoda julkiseksi poliittinen vallankäyttö kunnan johtamisessa. Pirkkalassa haluttiin vallalle kasvot. Kunnanhallitus ja muut luottamustoimielimet tekevät päätöksiä kollegiaalisesti. Pormestarimallin avulla kunnan päätöksenteolle saadaan kasvot. Pormestari on se, joka ensisijaisesti vastaa kuntalaisille ja muutoinkin julkisuuteen päin kunnan päätöksistä. Pormestarijärjestelmässä poliittiselta johtajalta myös odotetaan vahvaa vallankäyttöä ja poliittista vastuunkantoa. Poliittiseen johtajuuteen katsotaan kuuluvan tavoitteenasettelun, toiminnan suuntaviivoista päättämisen ja linjaratkaisujen tekemisen. Kunnassa kunnan tahto muodostetaan ja strategiset päätökset tehdään valtuustossa kunnanhallituksen valmistelun pohjalta. Pormestari poliittisena luottamushenkilönä käyttää poliittista valtaa johtaessaan kunnanhallituksen esittelijänä asioiden valmistelua. Kunnanhallituksen puheenjohtajana pormestarilla on lain mukainen otto-oikeus eli ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi sen alaisen viranomaisen toimivaltaan kuntalain nojalla siirretyn ja viranomaisen käsiteltävänä olevan asian. Pormestarilla on lisäksi oikeus osallistua lautakuntien sekä muiden kunnan toimielinten kokouksiin ja käyttää niissä puhevaltaa. Pormestari myös kunnanhallituksen alaisena kunnan johtajana vastaa valtuuston tahdon toteutumisesta. Poliittisen vallan vastapainona on poliittinen vastuu, jolla tarkoitetaan mahdollisuutta erottaa henkilö poliittisista eli tarkoituksenmukaisista syistä. Luottamustoimisuhteessa oleva pormestari voidaan erottaa kesken toimikauden, jos hän ei nauti valtuuston luottamusta. 4.3 Pormestarin tehtävät Pirkkalassa on valittu pormestarijärjestelmä kunnanjohtajajärjestelmän sijaan. Valitulla pormestarijärjestelmällä lähtökohtaisesti yhdistetään poliittinen ja ammatillinen kunnanjohtajuus. Kuntalain mukaisesti pormestarin lakisääteisenä tehtävänä on kunnanhallituksen alaisena johtaa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa. Pormestarin tehtävät perustuvat lakiin, johtosäännön määräyksiin sekä valtuuston ja kunnanhallituksen päätöksiin. Pormestarin tehtäviä ei voi lainsäädännön mukaan jakaa tai ottaa pois niin, että lakisääteinen asema hallinnon, talouden ja muun toiminnan johtajana vaarantuu. Kunnan johtaminen on yhteistyöhön perustuvaa toimintaa ja edellyttää virkamiesten ja poliittisten päättäjien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Käytännössä työnjako pormestarin ja virkajohdon välillä toimii siten, että poliittiseen johtamiseen kuuluvat tehtävät ovat pormestarin tehtäviä ja hallinnon, talouden ja muun toiminnan johtaminen on pääsääntöisesti virkajohdon tehtävänä. Ylintä päätösvaltaa kunnassa käyttävän valtuuston valitsema pormestari toimii kunnanhallituksen puheenjohtajana. Pirkkalassa pormestari toimii myös kunnanhallituksen esittelijänä. Pormestari estyneenä tai esteellisenä ollessa esittelijänä toimii kansliapäällikkö. Päävastuu asioiden valmistelusta ja esittelystä on Pirkkalassa pormestarilla. 16

17 Kunnan johtajan tehtävässä keskeisinä pidettävät seikat ovat kuntakohtaisia. Pirkkalassa pormestarimallin toimivuus asettaa pormestarin toiminnalle ainakin seuraavia odotuksia: yhteiskunnallista aktiivisuutta yhteiskuntasuhteista huolehtimista yhteyksien pitämistä kunnan yhteisöedustajiin, kaikkiin ulkoisiin sidosryhmiin, oman organisaation toimijoihin sekä kunnan asukkaisiin kunnan keulakuvana toimimista edustavuutta avoimuuden edistämistä kunnan edun edistämistä kunnan kulttuurin vaalimista huolehtii valtuuston tahdon toteutumisesta tuo uusia näkemyksiä ja ideoita kunnan kehittämiseksi ja valmisteltavaksi huolehtii hyvästä yhteistyöstä poliittisten toimijoiden ja virkakoneiston välillä kunnioittaa virkakoneiston ammattitaitoa ja toimivaltaa edistää kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia Johtosääntöön ehdotetaan kirjattavaksi muualla säädettyjen ja määrättyjen tehtävien lisäksi ratkaisuvalta sekä luettelo tärkeimmistä pormestarin tehtävistä. Tehtävät liittyisivät ainakin seuraaviin teemoihin ja tehtäviin: kuntalaisdemokratia työnjako politiikan ja virkakoneiston välillä yhteistyö ammattijohdon ja poliittisen johdon välillä luottamushenkilöiden työskentelyolosuhteet edustustehtävät ja kunnan edunvalvonta kuntastrategian valmistelun johtaminen kunnan talouden johtaminen sekä sisäisen että ulkoisen tiedotustoiminnan johtaminen tiedonkulusta huolehtiminen uusien näkemysten ja ideoiden tuominen kunnan kehittämiseen kunnanhallitukselle esiteltävien asioiden valmistelun suuntaviivoista määrääminen kriisitilanteiden johtoryhmätyöstä vastaaminen 17

18 4.4 Virkajohdon asema ja tehtävät Kunnan johtaminen edellyttää virkamiesten ja poliittisten päättäjien yhteistyötä. Johtamisen selkeyden, kaksoisjohtamisen ja päällekkäisen toiminnan välttämiseksi pyritään tässä kirjaamaan se, miten tehtäväjako toteutetaan. Se, miten yhteistyötä tehdään, tulisi osapuolten pyrkiä sopimaan ja kirjaamaan etukäteen epäselvyyksien välttämiseksi. Kansliapäällikön asema ja tehtävät Pirkkalassa pormestari nimittää johtavassa tai itsenäisessä asemassa olevista viranhaltijoista osastopäälliköt. Hallinto-osaston osastopäällikkö toimii pormestarin alaisena kunnan operatiivista toimintaa johtavana kansliapäällikkönä. Kansliapäällikön tehtävänä on avustaa pormestaria ja kunnanhallitusta kunnan johtamisessa ja koordinoida kunnan toimintaa pormestarin alaisuudessa. Pormestari vastaa päätöksenteon asioiden valmistelusta apunaan kunnanhallituksen alaisten toimielinten viranhaltijaesittelijät ja muut asiantuntijat. Kansliapäällikkö virkamiesorganisaation päällikkönä valvoo päätösten valmistelua ja toimeenpanoa hallinto-organisaatiossa. Hallinto-organisaatiolla tarkoitetaan kunnan eri osastojen (hallinto-, sivistys-, perusturva- ja tekninen osasto) muodostamaa kokonaisuutta. Kunnan johtosääntöön ehdotetaan kirjattavaksi kansliapäällikön tehtäviä mm. seuraavasti: Valvoo päätösten valmistelua ja toimeenpanoa hallinto-organisaatiossa. Vastaa kunnan hallinto-organisaation johtamisesta poliittisten päätöksentekoelinten määrittelemien tavoitteiden saavuttamiseksi. Edistää ja koordinoi kunnan kokonaisvaltaista kehittämistä pormestarin alaisuudessa. 18

19 Johtoryhmien asema ja tehtävät Kunnan johtoryhmä Johtavien viranhaltijoiden yhteiselimenä toimii kunnan johtoryhmä, jonka kokoonpanosta ja toimintatavasta päättää pormestari. Kunnan johtoryhmä koetaan välttämättömäksi työkaluksi kehitettäessä kunnan toimintoja. Kunnan johtoryhmän tehtävänä on mm. linjata ja ohjata yhteisiä toimintakäytäntöjä ohjata ja koordinoida asetettujen tavoitteiden saavuttamista hakea uusia ratkaisuja esiin nousseisiin ongelmiin sovittaa yhteen osastojen toimintaa sekä suunnittelua ja kehittämistyötä Muiden osastojen johtoryhmät Hallintosäännön mukaan jokaisella osastolla voi olla oma johtoryhmänsä Osastopäälliköt päättävät osastonsa johtoryhmän kokoonpanosta ja toimintatavoista Kriisien hallinnan johtoryhmä Pormestari nimittää kriisitilanteiden aikaisen johtoryhmän Hallinto-osaston johtoryhmä Kansliapäällikkö päättää johtoryhmän kokoonpanosta ja toimintatavoista. Hallintoosaston johtoryhmä toimii ns. konsernijohtoryhmänä, jonka tehtävä on strateginen ja kuntakokonaisuutta kehittävä luoden yleisiä linjauksia. Johtosääntöön ehdotetaan kirjattavaksi johtoryhmistä:»» Pormestari päättää johtoryhmästä ja sen tehtävistä. Jokaisella osastolla voi olla oma johtoryhmänsä, jonka kokoonpanosta, tehtävistä ja toimintatavoista päättää osastopäällikkö. 19

20 Muun virkamiesjohdon rooli pormestarimallissa Virkamieshallinnon ja luottamushenkilöhallinnon työnjakoa voidaan kuvata siten, että luottamushenkilöhallinto päättää kunnan tahdonmuodostuksesta lain sallimissa rajoissa ja viranhaltijat valmistelevat, toteuttavat ja panevat täytäntöön kunnan toimielinten päätökset. Viranhaltijat vastaavat mm. päätöksenteon puitteista, tosiasioiden selvittämisestä sekä oikeudellisten rajojen selvittämisestä. Viranhaltijat huolehtivat hyvän hallinnon toteutumisesta. Viranhaltijat käyttävät heille delegoitua päätösvaltaa sen lisäksi, että heillä on valtaa valmistelussa. Hallinnon lainalaisuusperiaatteen ja toimivaltarajojen jäykkyyden periaatteen mukaisesti viranhaltijoilla on oikeus ja velvollisuus sekä vastuu käyttää sitä valtaa, joka heille on määrätty. Virantoimitusvelvollisuus edellyttää viranhaltijan suorittavan virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät. Viranhaltijat hoitavat tehtäviään virkavastuulla ja vastaavat virkatoimiensa lainmukaisuudesta. Esittelijänä toimiva viranhaltija vastaa siitä, mitä hänen esittelystään on päätetty. valmisteluun viranhaltija vastaa virkavastuulla erityisesti asian muodollisesta valmistelusta: oikeudellisten seikkojen (normipremissien) selvittämisestä, valmisteltavana olevaan asiaan liittyvien tosiasia-aineistojen (faktapremissien) selvittämisestä, valmistelun asiaperusteiden selvittämisestä Lisäksi päättäjät odottavat valmistelulta vaihtoehtojen ja vaikutusten esittämistä sekä ratkaisuehdotusten selkeää perustelua. Valmistelun tarkoituksenmukaisuusharkinnan vaihe kuuluu esittelijän tehtäväksi ja vastuulle. Virkamies esittelijänä toimii tässäkin virkavastuulla objektiivisesti ja hyvään tarkoituksenmukaisuuteen pyrkien. Esittelystä määräykset on kirjattuna kunnan hallintosäännössä. Esittelijöinä viranhaltijat vastaavat päätöksenteon oikeellisuudesta. 4.5 Viranhaltijat mukana päätöksenteon asioiden valmistelussa Valmistelun ja päätöksenteon toimintamallilla pyritään varmistamaan valmistelun ja päätöksenteon tehokkuus ja oikeellisuus. Asioiden valmistelun toimintaprosessin odotetaan mahdollistavan ja tukevan avointa tiedonkulkua ja vuorovaikutusta virkamiesten ja pormestarin välillä. Asioiden tehokkaalla valmistelulla täytetään päätöksenteon informaatiotarpeet ja vähennetään epävarmuutta asioiden ja mahdollista epäluottamusta toimijoiden välillä. Osallistuessaan päätöksenteon asioiden 20

21 4.6 Politiikanteko ja virkavalmistelu Miten ja missä vaiheessa poliittinen näkemys tulee mukaan valmistelussa ja päätöksenteossa? Tähän kysymykseen pyritään saamaan selkeyttä kuvaamalla valmistelun ja päätöksenteon vaiheita. Poliittisen näkemyksen tuomisessa valmisteluun ei ole määritelty selkeää rajaa. Yleisesti voidaan ajatella, että poliittisten toimielinten roolina on ohjata valmistelua luomalla linjauksia politiikkoja. Poliittinen näkemys kulkeutuu valmisteluun näiden ns. isojen linjojen kautta. Yleisten tavoitteiden määrittely Strateginen johtaminen Operatiivinen johtaminen Politiikka valtuusto ja pormestari Hallinnon johto virkajohtaja ja sektorijohtajat Ammatillinen toiminta henkilöstö Lähde: Aimo Ryynänen, Pormestari, 2010 Kuvio 1. Politiikan, hallinnon johtamisen ja ammatillisen toiminnan painopisteet johtamisprosessissa 21

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Jarkko Majava FCG Koulutus Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 Suuri osa lain säännöksistä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMINEN

KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMINEN KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMINEN Keuruun kaupunkia johdetaan seuraavien asiakirjojen pohjalta: 1. Keuruun kaupungin johtamisen periaatteet 2. johtosääntö (osittain nykyisessä toimintasäännössä) 3. hallintosääntö

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ PORMESTARIMALLI

PIRKKALAN KUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ PORMESTARIMALLI PIRKKALAN KUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ PORMESTARIMALLI Helena Rissanen 10.9.2015 Pirkkala lyhyesti Pirkkalan kunta perustettiin vuonna 1922 Suomen 63. suurin kunta asukasluvun mukaan (31.8.2013) Asukkaita

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 37 23.05.2017 Tekninen

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Hallintosääntö Hangon kaupunki / Kvo-asia

Lisätiedot

Demokratiapäivä

Demokratiapäivä Demokratiapäivä 13.10.2015 Teemasessio 2:Edustuksellisen ja suoran demokratian muodostama kokonaisuus - miten niiden johtaminen ja kehittäminen vaikuttaa toisiinsa ja miten niitä kehitetään samanaikaisesti?

Lisätiedot

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä 11.4.2017 klo 18.00 Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Kuntastrategia on kunnan toiminnan punainen lanka, tie kohti haluttua tulevaisuutta Uuden kuntalain

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen Kunnanhallitus 194 31.10.2016 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen 497/00.01.01/2016 Kunnanhallitus 31.10.2016

Lisätiedot

Uuden kuntalain rakenne ja keskeiset periaatteet. Parlamentaarinen seurantaryhmä 10.9.2013

Uuden kuntalain rakenne ja keskeiset periaatteet. Parlamentaarinen seurantaryhmä 10.9.2013 Uuden kuntalain rakenne ja keskeiset periaatteet Parlamentaarinen seurantaryhmä 10.9.2013 Kuntalaisten kaupunkinäkymä Yksityinen palveluntuottaja Sairaanhoitopiiri Kuntayhtymät Maakunnat, seudut ym. yhteistyö

Lisätiedot

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys 6.5.2014 Jarkko Majava (yhteyshenkilö) Johtava konsultti, FCG Konsultointi Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 22.5.2014 Page 1 Kuntarakenneselvityksen

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Kuntalain uudistamisen tavoitteet TALOUDEN KESTÄVYYS Kunnan toiminnan taloudellisen kestävyyden turvaaminen

Lisätiedot

Kokousmenettelyn juridiset perusteet

Kokousmenettelyn juridiset perusteet Kokousmenettelyn juridiset perusteet Kaupunginlakimies Jouko Aarnio Päätöksentekomenettelyn säädöspohja Päätöksenteon perusteet kirjattu perustuslakiin 2 oikeusvaltioperiaate -julkisen vallankäytön tulee

Lisätiedot

KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen. Arto Sulonen

KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen. Arto Sulonen KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen Arto Sulonen Uudistuksen organisointi Parlamentaarinen seurantaryhmä, pj. hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen Työvaliokunta, pj. ylijohtaja Päivi Laajala,

Lisätiedot

Loimaan kaupunki Liite: Kh Toimielimet ja luottamushenkilöorganisaatio alkaen

Loimaan kaupunki Liite: Kh Toimielimet ja luottamushenkilöorganisaatio alkaen 1 Loimaan kaupunki Liite: Kh 19.12.2016 Toimielimet ja luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017 alkaen 1. Valmistelun ja päätöksenteon aikataulu 2. Toimielimet Toimielin- ja luottamushenkilöorganisaatio on

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Poliittisten johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien uudistaminen ARTTU2 -kunnissa. va kehittämispäällikkö Jarkko Majava

Poliittisten johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien uudistaminen ARTTU2 -kunnissa. va kehittämispäällikkö Jarkko Majava Poliittisten johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien uudistaminen ARTTU2 -kunnissa va kehittämispäällikkö Jarkko Majava Tausta Pohjautuu 40 ARTTU2-kunnalle tehtyyn kyselyyn Kuntien poliittisten johtamis-

Lisätiedot

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Kunnanhallitus 179 06.06.2017 Valtuusto 63 14.06.2017 Toimielinten jäsenten vaali 2017-2021 KH 06.06.2017 179 Kuntalain 32 :n mukaan tulee valtuuston suorittaa kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Kaupunginhallitus 341 19.12.2016 Kaupunginhallitus 50 20.02.2017 Kaupunginhallitus 70 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 13 13.03.2017 Toimielimet ja luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017 alkaen Kh 19.12.2016

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen Kunnanhallitus 194 31.10.2016 Valtuusto 39 14.11.2016 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen 497/00.01.01/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 12 V 7.6.2017, Keskusvaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002991 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

Porin seudun kuntarakenneselvitys

Porin seudun kuntarakenneselvitys Porin seudun kuntarakenneselvitys Poliittinen johtaminen Ohjausryhmän 13.12.2013 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi Oy 18.12.2013 Page 1 Uuden kuntalain tuki demokratialle 1. Säilyttämällä

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 10 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002973 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Uusi kuntalaki osallisuuden näkökulmasta

Uusi kuntalaki osallisuuden näkökulmasta Uusi kuntalaki osallisuuden näkökulmasta Kenen osallisuus?-seminaari 2.9.2014 Neuvotteleva virkamies Inga Nyholm Kuntalain valmisteluaikataulu Hallituksen esitysluonnos kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/ KH liite n:o 2/4.12.2012 VALT liite n:o 2/13.12.2012 Sivu 2 / 5 1 VALIOKUNNAT Pudasjärven kaupungin valiokunnat osallistuvat kaupungin päätöksien valmisteluun valtuustolle, kaupunginhallitukselle tai virkamiehille.

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta Kunnallista eläkelakia esitetään muutettavaksi siten, että kunnallisen eläkelaitoksen Kevan toimitusjohtaja voitaisiin irtisanoa

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa Sakari Kela 14.9.2017 Kunnan olemassaolon tarkoitus? Edellytysten luominen kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumisen ja vaikuttamisen toteutumiselle.

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti. Kysely henkilöstölle pormestarimallista

Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti. Kysely henkilöstölle pormestarimallista Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti Kysely henkilöstölle pormestarimallista Kysely pormestarimallista Loorassa e-lomakekysely 3.9.-25.9.2015 Kysymykset: Millaisia tehtäviä pormestarilla tulisi

Lisätiedot

Hollolan kunta Kunnanhallituksen johtosääntö

Hollolan kunta Kunnanhallituksen johtosääntö Hollolan kunta Kunnanhallituksen johtosääntö 1 HOLLOLAN KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuusto 2.4.2012 Voimaantulo 1.5.2012 1 Toiminta-ajatus Kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnan hallintoa

Lisätiedot

Luottamushenkilöjärjestelmän uudistamista valmistelleen työryhmän esitykset

Luottamushenkilöjärjestelmän uudistamista valmistelleen työryhmän esitykset Kouvolan kaupunki Luottamushenkilöjärjestelmätyöryhmä 11.6.2015 Luottamushenkilöjärjestelmän uudistamista valmistelleen työryhmän esitykset 1. Yleistä Kaupunginhallitus asetti 12.1.2015 työryhmän valmistelemaan

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten johtamista vahvistetaan? Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo Heikki Harjula

Uusi kuntalaki: Miten johtamista vahvistetaan? Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo Heikki Harjula Uusi kuntalaki: Miten johtamista vahvistetaan? Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Heikki Harjula Organisoinnin ja johtamisen linjauksia 1 Kunnilla oltava edelleen laaja mahdollisuus toteuttaa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sotkamon kunnan hallintosääntö alkaen

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sotkamon kunnan hallintosääntö alkaen Kunnanhallitus 91 18.04.2017 Kunnanvaltuusto 25 24.04.2017 Sotkamon kunnan hallintosääntö 1.6.2017 alkaen KHALL 91 6.6.2016 154 Hallintojohtaja Sotkamon kunnan hallintosääntö on päivitetty viimeksi vuoden

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

Toimielinten jäsenten vaali /Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies

Toimielinten jäsenten vaali /Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies Kaupunginhallitus 187 23.05.2017 Valtuusto 39 05.06.2017 Kaupunginhallitus 224 27.06.2017 Toimielinten jäsenten vaali 2017-2021/Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies 1323/01.45/2017

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen Uusi kuntalaki 2015 - Demokratia ja osallistuminen Kuntamarkkinat 10- Mervi Kuittinen Laissa säädettäisiin: Kunnan asukkaiden osallistumisoikeutta koskeva luku (5. luku) kunnan asukkaiden äänioikeudesta

Lisätiedot

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa.

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖHALLINNON J O H T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 22.11.2010 tulevaksi voimaan 1.1.2011, jolloin ympäristöhallinnon 27.10.2008 hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. Myöhemmin

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo: johtosääntö muilta osin tulee voimaan 1.4.2012, mutta luottamushenkilöorganisaatiota koskevat muutokset

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen ja organisaatiomuutoksen valmistelu. Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala

Hallintosäännön uudistaminen ja organisaatiomuutoksen valmistelu. Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Kaupunginhallitus 71 07.03.2016 Kaupunginhallitus 123 02.05.2016 Kaupunginhallitus 132 16.05.2016 Kaupunginhallitus 172 13.06.2016 Hallintosäännön uudistaminen ja organisaatiomuutoksen valmistelu Kh 07.03.2016

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 41 21.01.2013 Kaupunginvaltuusto 23 28.01.2013 Kaupunginhallitus 151 22.04.2013 Kaupunginvaltuuston päätöksen 28.1.2013 23 Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa:

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: JOHTAJASOPIMUS Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: 1. Kuntayhtymän johtaminen Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (5) 5 Lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta HEL 2015-005013 T 03 00 00 Esitysehdotus esittää

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

Utajärven hallinto-organisaatio ja toimikuntien tehtävät

Utajärven hallinto-organisaatio ja toimikuntien tehtävät Utajärven hallinto-organisaatio ja toimikuntien tehtävät Kuntakonserni UYP Oy, Järvenneito k-oy Valtuusto Kunnanhallitus KJ Luottamushenkilöt JR/Henkilöstö Luottamushenkilöt Kuntastrategia Lupa- ja valvontalautakunta

Lisätiedot

KH 6 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi

KH 6 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Valtuusto 4 30.01.2017 Esitys uudeksi hallintosäännöksi 13/00.01.01/2012 KH 6 Kunnanhallitus 12.1.2016 Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Uusi kuntalaki (410/2015)

Lisätiedot

JOHTAMISJÄRJESTELMÄTOIMIKUNNAN VÄLIRAPORTTI Luottamushenkilöpormestarimalli vai kaupunginjohtajamalli

JOHTAMISJÄRJESTELMÄTOIMIKUNNAN VÄLIRAPORTTI Luottamushenkilöpormestarimalli vai kaupunginjohtajamalli JOHTAMISJÄRJESTELMÄTOIMIKUNNAN VÄLIRAPORTTI 31.1.2018 Luottamushenkilöpormestarimalli vai kaupunginjohtajamalli 1. Taustaa Kaupunginhallitus päätti 27.11.2017 346 asettaa kaupungin johtamisjärjestelmätoimikunnan,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 9 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002974 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

1. Lieksan kaupunki, edustajanaan kaupunginhallitus (jäljempänä kaupunki) 2. kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen (jäljempänä kaupunginjohtaja)

1. Lieksan kaupunki, edustajanaan kaupunginhallitus (jäljempänä kaupunki) 2. kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen (jäljempänä kaupunginjohtaja) JOHTAJASOPIMUS Lieksan kaupunki ja kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen sopivat tällä johtajasopimuksella kaupunginjohtajan avaintehtävistä, työn painopistealueista, niiden arvioinnista ja tarkastamisesta,

Lisätiedot

Porin seudun kuntarakenneselvitys

Porin seudun kuntarakenneselvitys Porin seudun kuntarakenneselvitys Työvaliokunnan kokous 11.11.2013 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi Oy 12.11.2013 Page 1 Uuden kuntalain tuki demokratialle 1. Säilyttämällä kuntien oma päätös-

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

Pirkkalan kunnan avustustoiminnan kehittäminen. Keskustelutilaisuus 25.1.2011

Pirkkalan kunnan avustustoiminnan kehittäminen. Keskustelutilaisuus 25.1.2011 Pirkkalan kunnan avustustoiminnan kehittäminen Keskustelutilaisuus 25.1.2011 Keskustelutilaisuus 25.1.2011 OHJELMA 18.00 Avustustoiminnan kehittämistarve ja -suunnitelma - alustajana Oskari Auvinen, kansliapäällikkö

Lisätiedot

TEHTÄVÄKUVA

TEHTÄVÄKUVA TEHTÄVÄKUVA 2017 19.1.2017 Toimiala/tulosalue/yksikkö: Tehtävänimike: Henkilön nimi: Pätevyysvaatimukset: Välittömät alaiset: Esimiehen nimi ja tehtävänimike: Toimialan/tulosalueen/yksikön perustehtävä:

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

Kaupunkistrategian valmistelu ja vuorovaikutus

Kaupunkistrategian valmistelu ja vuorovaikutus Kaupunkistrategian valmistelu ja vuorovaikutus Strategiapäällikkö Marko Karvinen 2.5.2017 asukasilta 1 Kaupunkistrategia Helsingissä Uusi kuntalaki määrää kuntastrategiasta Johtamisjärjestelmän uudistamisessa

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 14.4.2014 Voimaantulo: 1.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LAUTAKUNTA... 3 1 Toimiala... 3 2 Lautakunnan kokoonpano ja

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 EVIJÄRVEN KUNTA Aika 6.3.2017 ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 KOKOUSAIKA 6.3.2017 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Juha Alkio, pj Niina Alatalo Jari Anttikoski

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Lautakunnan 5.5.2009 hyväksymä versio SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Yleiset määräykset Pietarsaaren sosiaali- ja terveyslautakunta on se toimielin, jolla sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädännön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Valtuusto hyväksynyt 18.2.2013 22, muutokset 26.10.2015 107 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö I LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (5) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (5) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Esityslista 12/2017 1 (5) 13 Tarkastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002990 T 00 00 02 Päätösehdotus päättää valita toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 20 V 7.6.2017, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002999 T 00 00 02 Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 24.03.2014 Sivu 1 / 1 5446/00.00.01/2012 Kaupunginhallitus 69 10.3.2014 29 Kaupunkisuunnittelulautakunnan vaali Valmistelijat / lisätiedot: Katja Rytilahti, puh. 050 382 6951 Jouni Majuri, puh.

Lisätiedot

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014 Kuntalain kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu Kuntalain valmistelun organisointi Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä Parlamentaarinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 8 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002970 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Yhteistoimintamenettely 7.12.2010 Perusturvalautakunta 7.12.2010 ( 101) Kaupunginhallitus 13.1.2011( 16) Perusturvalautakunta 25.10.2011 ( 73) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö KOKEMÄEN KAUPUNKI Hyväksytty KV 19.4.2010 14 Voimaantulo 1.5.2010 P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Valinta ja kokoonpano 2 Perusturvalautakunnan tehtävä

Lisätiedot

Katsaus paikallisdemokratian haasteisiin ja alueellisen edustuksellisuuden mahdollisuuksiin

Katsaus paikallisdemokratian haasteisiin ja alueellisen edustuksellisuuden mahdollisuuksiin Katsaus paikallisdemokratian haasteisiin ja alueellisen edustuksellisuuden mahdollisuuksiin Paikallisdemokratian ja osallistumisen toimikunta 24.2.2010 José Valanta toimikunnan sihteeri Paikallisdemokratia

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS

KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS Kontiolahden kunta ja kunnanjohtaja Jere Penttilä sopivat tällä johtajasopimuksella kunnanjohtajan tehtävistä, työn edellytyksistä, menettelytavoista ristiriitatilanteissa

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 12.5.2014 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Perusturvalautakunta ja jaostot Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi Johtosääntö 1 Voimaantulo 1.1.2017 Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus 2 2 Toimivallan siirtäminen 2 3 Suhde muihin säädöksiin

Lisätiedot

Omistajaohjauksen käytännön haasteet kuntakonserneissa

Omistajaohjauksen käytännön haasteet kuntakonserneissa Omistajaohjauksen käytännön haasteet kuntakonserneissa TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN SYMPOSIUM 2017 30.5.2017 tarkastusjohtaja Markus Kiviaho, JHTT, CGAP, CRMA Omistajaohjaus Omistajaohjauksella tarkoitetaan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- ORGANISAATIO

LUOTTAMUSHENKILÖ- ORGANISAATIO LUOTTAMUSHENKILÖ- ORGANISAATIO Kuntajakoselvitys 13.11.2006-30.6.2007 Paikallinen asiantuntijaorganisaatio koostui yli 300 henkilöstä, kokoontumisia yli 50 228 valtuutettua 78 kunnanhallitusten jäsentä

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin toiminnan organisointi alkaen

Uudenkaupungin kaupungin toiminnan organisointi alkaen Kaupunginhallitus 333 03.10.2016 Kaupunginhallitus 365 24.10.2016 Uudenkaupungin kaupungin toiminnan organisointi 1.6.2017 alkaen 2371/00.01.01/2016 KHALL 03.10.2016 333 Eduskunta hyväksyi uuden kuntalain

Lisätiedot

Luottamushenkilön asema. Reino Hintsa

Luottamushenkilön asema. Reino Hintsa Luottamushenkilön asema kunnallis- ja hallinto-oikeuden oikeuden näkökulmasta Kunnan jäsenyys kunnan asukas yhteisö, laitos, säätiö, jolla on kotipaikka kunnassa se, joka omistaa kiinteistön kunnassa 2

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Uudenkaupungin kaupungin hallintosääntö / /2017 KHALL

Kaupunginhallitus Uudenkaupungin kaupungin hallintosääntö / /2017 KHALL Kaupunginhallitus 234 08.05.2017 Uudenkaupungin kaupungin hallintosääntö 1.6.2017 2764/00.01.01/2017 KHALL 08.05.2017 234 Yleistä Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline.

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

Poimintoja Maakuntalaista (luonnos ) - lähetekeskustelu hallintosääntötyötä varten

Poimintoja Maakuntalaista (luonnos ) - lähetekeskustelu hallintosääntötyötä varten Poimintoja Maakuntalaista (luonnos 22.12.2016) - lähetekeskustelu hallintosääntötyötä varten 24.1.2017 klo 08.30- Vuokko Ylinen Hallintojohtaja 24.1.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Hallintosäännön merkitys

Lisätiedot

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS Eurajoen kunnanvaltuusto 16.1.2017 xx 1.Kunnanjohtajan tehtävät, työnjako ja yhteistyökäytännöt Tällä Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Demokratiatyöryhmän pohdintoja ja linjauksia 13.8.2014 9.10.2014 Page 1 Uudistuksen tavoitteita Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Poliittisen johtamisen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot