Taajuuksien joustava käyttö. Jan Engelberg

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taajuuksien joustava käyttö. Jan Engelberg"

Transkriptio

1 Taajuuksien joustava käyttö Jan Engelberg

2 Taajuuksien joustava käyttö uudet teknologiat ja älykkäät radiojärjestelmät Mitä on taajuuksien joustava käyttö?» Sääntely Radio-ohjesääntö (ITU-R) Direktiivit ja säädökset (EU) Kansalliset säädökset» Joustavan käytön määrittely määritelmä? Taajuushallinnon rooli» Mitä on tehty - mitä tekeillä eri foorumeilla?» Tilanne Suomessa Radiotaajuuspäivä

3 Taajuuksien käytön hallinnointi Suomessa Suositukset Raportit Radio-ohjesääntö Päätökset, Raportit Suositukset Päätökset Suositukset EN standardit Tekniset raportit Liikenne- ja viestintäministeriö Viestintävirasto Viestintäpolitiikka Lait ja asetukset, toimiluvat Taajuuksien käytön suunnittelu Radioluvat, tutkinnot ja todistukset, valvonta Radiotaajuuspäivä

4 ITU-R säädökset Radio-ohjesääntö (valtiosopimus)» Määrää radiotaajuuksien käyttötarkoituksen, huomioiden: taajuuksien käytön harmonisoinnin, yhteensopivuusominaisuudet, taajuuskaistojen ominaisuudet, massamarkkinat Suositukset ja raportit ITU:n tekstit eivät suoraan sido loppukäyttäjiä/taajuuksien käyttäjiä. Saatetaan voimaan kansallisilla taajuuspäätöksillä (M4 liite, taajuusjakotaulukko). Eivät estä muiden säädösten soveltamista (esim. EU-direktiivit ja CEPT-päätökset). Radiotaajuuspäivä

5 CEPT/ECC - sääntely ECC:n päätöksenteon tavoitteena on tehokas taajuuksien harmonisointi konsensukseen perustuvilla taajuuspäätöksillä» Teollisuus kaipaa päätöksiä harmonisoiduista taajuuskaistoista innovatiivisten järjestelmien kehittämiseksi (esim. SDL MHz).» Jatkuva vuoropuhelu tarpeen, jotta teollisuuden tarpeet sekä kansalliset erityispiirteet voidaan huomioida taajuuksien käytön ehdoista päätettäessä. Työ perustuu konsensukseen ja vapaaehtoisuuteen» ECC:n päätös ECC Decision» ECC:n suositus ECC Recommendation» ECC:n raportti ECC Report» CEPT:n raportti CEPT Report (http://www.ecodocdb.dk/) Työ voidaan aloittaa kansallisen hallinnon, Komission (toimeksianto) ja ETSI (järjestelmädokumentti) aloitteesta. Radiotaajuuspäivä

6 EU säädökset Direktiivit ja asetukset (laitteet)» Radio- ja telepäätelaitedirektiivin (1999/5/EY)» Radiotaajuuspäätös (676/2002/EY) Direktiivit ja asetukset (verkot ja palvelut)» Puitedirektiivi (2002/21/EY)» Valtuutusdirektiivi (2002/20/EY)» Käyttöoikeusdirektiivi (2002/19/EY)» Yleispalveludirektiivi (2002/22/EY)» Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi (2002/58/EY)» Asetus tilaajayhteyksien eriytetystä tarjoamisesta (2887/2000) Radiotaajuuspäivä

7 EU säädökset EU aineistoa taajuuksien joustavasta käytöstä» Lissabonin kokous 2000 (muutettu 2004)» i2010 kasvua ja työllisyyttä edistävä eurooppalainen tietoyhteiskunta (osa Lissabonin ohjelmaa)» RSPG:n mielipide WAPECS - Wireless Access Policy for Electronic Communications Services (A more flexible spectrum management approach) (2005)» Komission tiedonanto: Joustavuudella vauhtia taajuuksien saantiin langattomille sähköisille viestintäpalveluille (COM(2007)50)» Toimeksianto luvasta vapaiden laitteiden käytöstä (M/406)» RSPP Radio Spectrum Policy Programme, EU parlamentti ja neuvosto EU:n laajuinen taajuuskauppa WAPECS-kaistoilla Taajuuksien yhteiskäytön tukeminen mm. langattomat mikrofonit ja kamerat Taajuusinventaario 400 MHz 6 GHz Radiotaajuuspäivä

8 Kansalliset säädökset Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001, RadioL)» Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta 1169/2009, muutokset 423/2010,894/2010, 1135/2011 ja 473/2012» Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta (614/2013)» Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa (1158/2002, muutokset 1330/2007, 378/2009, 658/2010 ja 12/2011)» Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radio- ja telepäätelaitteiden arviointilaitoksesta (131/2008)» Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taajuusmaksuista ja Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista (1222/2010) Radiotaajuuspäivä

9 Lainsäädäntö - Viestintävirasto Suomessa taajuussuunnittelun lähtökohtana on taajuuksien mahdollisimman joustava käytettävyys ja sääntelyn minimointi. Radiotaajuuksien käyttöoikeudet myönnetään kansallisesti huomioiden radio-ohjesääntö ja EU-lainsäädäntö» No transmitting station may be established or operated by a private person or by any enterprise without a licence issued in an appropriate form and in conformity with the provisions of these Regulations by or on behalf of the government of the country to which the station in question is subject (RR Artikla 18.1). Taajuusjakotaulukko ja taajuudenannot» Taajuusjakotaulukko on radio-ohjesäännön kansallinen versio: määrää kansallisen taajuuksien käytön» Kansallisesti voidaan tehdä taulukosta poikkeavia taajuudenantoja (käyttöoikeus lähetystaajuudelle tai -kanavalle) Radiotaajuuspäivä

10 Rajallinen luonnonvara Sähkömagneettinen spektri Kansallinen määräys radiotaajuuksien käytöstä Kansallinen taajuusjakotaulukko 9 khz- 400 GHz(M4 liite) Käyttötarkoitus / sääntelykehys Käyttö ilman radiolupaa Puolustusvoimat Radioastronomia, avaruustutkimus Kaupalliset verkot, luvasta vapaa käyttö (esim. matkaviestinverkot, TV- ja radio, radioamatöörit, lyhyen kantaman laitteet, vesi- ja sähköhuolto yms ) Radiolupa (oikeus pitää hallussa ja käyttää radiolähetintä) Luvasta vapaat radiolähettimet (yleisvaltuutus M15) Taajuussuunnittelu (häiriöttömyys) Taajuudenannot, päätökset käyttöoikeuksista RadioL säädökset käyttöoikeuksien myöntämisestä Radiolupa Luvasta vapaa käyttö Taajuuksien käyttäjät Käyttäjät Radiotaajuuspäivä

11 Taajuuksien joustava käyttö Joustavuus voidaan ymmärtää hallinnon kykynä helpottaa ja mukauttaa taajuuksiensääntelykehystä huomioimalla käyttäjien vaatimukset ja teknologiset innovaatiot. Tämä voidaan tehdä vähentämällä taajuuksien käytön rajoituksia ja helpottamalla taajuuksien saatavuutta oikea-aikaisesti. "Joustavuus" voidaan kuitenkin ymmärtää monin eri tavoin, koska kaikkien sidosryhmien edustajat haluavat oikeutetusti maksimoida joustavuuden niillä taajuuksilla, joille heille on myönnetty käyttöoikeus. On huomattava, että päätöksenteon aikana tehdyt tekniset olettamukset on huomioitava vaikuttavat myös joustavuuteen (+/-). Radiotaajuuspäivä

12 Taajuuksien joustava käyttö Suomessa taajuuksienkäytön joustavuus tarkoittaa päivittäistä operatiivista taajuussuunnittelua, jossa osoitetaan radiolaitteiden käyttäjille sopivia ja riittävän häiriöttömiä radiotaajuuksia kysyntää vastaavasti ja oikea-aikaisesti käytössä olevien taajuuksien käytettävyyttä ja toimivuutta huonontamatta. Päätökset ja toimenpiteet tehdään siten, etteivät ne liiaksi rajoita tulevia ratkaisuja. Nykyisin taajuuksien käytön joutavuutta edustavat yhteistaajuuksilla toimivat luvasta vapautetut laitteet. Näiden käyttö perustuu yhteisiin toimintasääntöihin, esimerkkejä näistä ovat:» GSM-, UMTS- ja LTE-matkaviestimet sekä satelliittipuhelimet,» PMR446-radiopuhelimet,» WLAN-laitteet,» yhteistaajuudella toimivat kauko-ohjauslaitteet ja» muut pienitehoiset radiolähettimet sekä ohjaus-, valvonta- tai hälytystutkat. Radiotaajuuspäivä

13 Taajuuksien joustava käyttö Uudet tekniset innovaatiot lisäävät myös joustavuutta etenkin matkaviestinverkkojen taajuuksien käytössä:» Täydentävä alasuunnan yhteys MHz (Supplemental Down Link SDL) Täydentävä DL (TDD, esim MHz) FDD DL FDD UL (esim. 2,1 GHz) (esim. 2,1 GHz)» Erilaiset kanavien yhdistämiset: DC-HSPDA, Dual-Cell HSPDA, Dual Band DC-HSPDA, 4C-HSPDA, 8C-HSPDA, LTE and HSPDA Carrier Aggregation. Rel-12 ja uudemmat: LTE+HSPA yhdistäminen (4Gamerica representation) Radiotaajuuspäivä

14 Taajuushallinnon rooli mitä tehty mitä tekeillä? Kansalliset viestintäpoliittiset päätökset tukevat taajuuksien joustavampaa käyttöä ja taajuushallinnon roolia: (2006) Matkaviestinoperaattorit voivat käyttää GSM900-taajuuksilla myös UMTSteknologiaa (EU salli tämän 2009) (2009) Taajuusalueen MHz osoittaminen langattomien laajakaistaverkkojen käyttöön (LTE testaaminen mahdollistettu ennen kaupallista aloitusta ) (2010) Sallitaan GSM1800-taajuuksilla LTE-teknologian käyttö (2010) Sallitaan kognitiivisten radioiden käyttö taajuusalueella MHz siten ettei kognitiivinen radio ei voi vaatia suojausta eikä saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä muulle radioliikenteelle (2010) Tutkimus-, tuotekehitys- ja opetuskäyttöön osoitetaan taajuuksia 1800 MHz:n, 2000 MHz:n ja 2,5 GHz:n taajuusalueilta (2011) Laajennetaan operaattoreiden oikeuksia käyttää 900 MHz:n ja 1800 MHz:n taajuuksia myös 3G-, LTE- ja WiMAX-teknologioilla (2012) Taajuusalue MHz osoitetaan langattomalle laajakaistalle jälkeen Antti Kohtala Trial LSA workshop, HTC Helsinki, Radiotaajuuspäivä

15 Taajuushallinnon rooli mitä tehty mitä tekeillä? Suomi tukenut älykkäiden radiojärjestelmien käyttöönoton sääntelyn kehittämistä (kognitiivinen radio) WRC-07 hyväksyi, mm. Suomen ehdottamana, asiakohdan WRC-12 konferenssille: Agenda Item 1.19: to consider regulatory measures and their relevance, in order to enable introduction of software-defined radio and cognitive radio systems, based on the results of ITU-R studies, in accordance with Resolution 956 (WRC-07)» Päävastuussa ITU-R:n työryhmä WP1B» Kaikkiaan 11 dokumenttia Suomen nimissä» Tuloksena mm. raportti ohjelmistoradion ja kognitiivisen radion määritelmistä: ITU-R SM.2152 Definitions of Software Defined Radio (SDR) and Cognitice Radio Systems (CRS), suuri osa dokumenteistamme käsitteli konferenssin valmistelutekstiä RA-12 kokouksessa hyväksyttiin ITU-R päätöslauselma lisätutkimuksista (ResolutionITU-R 58) ja radiokonferenssissa WRC-12 suositus (Recommendation76-1) kognitiivisen radion käyttöönotossa huomioitavista seikoista Nykyinen työhön keskittyy ITU-R WP5A ryhmään» >35 dokumenttia Suomesta sekä yhteistyössä VTT/Nokia/NSN kanssa» Kognitiivinen radio alatyöryhmän puheenjohtajana toimii Marja Matinmikko (VTT)» Tuloksena mm. raportti Introduction to cognitive radio systems in the land mobile service, Report M Työ jatkuu edelleen, jatkoraportti tarkoitus saada valmiiksi toukokuun 2014 kokouksessa. Radiotaajuuspäivä

16 Taajuushallinnon rooli mitä tehty mitä tekeillä? Euroopan aktiviteetit älykkäiden radiojärjestelmien suhteen» CEPT SE PT43 määritteli tekniset ja toiminnalliset vaatimukset UHF-taajuusalueelle ( MHz) TV-palveluiden käyttämättömille taajuuksilla toimiville kognitiivisille radioille siten, että taajuusalueen ensisijainen käyttö suojataan ja selvitti paljonko tätä ns. käyttämätöntä kaistaa on (white space), useita dokumentteja tehty Suomen, TEKES WISE projektin ja Nokian toimesta» Tuloksena raportit: ECC Report 159 Technical and operational requirements for the possible operation of cognitive radio systems in the White Spaces of the frequency band MHz ECC Report 185 Further definition of technical and operational requirements for the operation of white space devices in the band MHz ECC Report 186 Technical and operational requirements for the operation of white space devices under geolocation approach» CEPT FM53 white space laitteiden ja tietokannan välinen viestintä (kesken)» ETSI TC BRAN, TC RRS & TFER EN White Space Devices (WSD); Wireless Access Systems operating in the 470 MHz to 790 MHz frequency band; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive M/512 Tavoite A) TVWS: paikkatietokanan ja laitteiden välinen tiedonsiirto (kesken) Radiotaajuuspäivä

17 Taajuushallinnon rooli mitä tehty mitä tekeillä? Luvanvarainen joustava taajuuksien yhteiskäyttö (LSA Licensed Shared Access)» CEPT FM PT53 määrittelee menettelytavat yksittäisten LSA-käyttöoikeuksien myöntämiseksi EU:n puiteohjelman ja valtuutusdirektiivin mukaisesti; tekee EC raportin yleisistä ja taajuuskaistakohtaisista yhteensopivuusvaatimuksista LSA:n käyttöön ottamiseksi; tutkii ehtoja millä operaattorille voidaan taata verkkoinvestoinneista aiheutuvat kulut; yhteistyö ETSI RSS ryhmän kansa Raportti 205 LSA julkisella lausuntokierroksella, ( , helmikuu 2014)» CEPT FM PT53 tekee ECC:n päätöksen taajuuskaistan MHz osoittamisesta MFCN:lle määritellen mm. tekniset vähimmäisvaatimukset (LRTC) huomioiden olemassa oleva maailmanlaajuinen standardointitilanne ja ensisijaisen käytön suojaamiseksi tarvittavat menetelmät.» RSPG mielipide LSA käytöstä (RSPG13-529) Radiotaajuuspäivä

18 Taajuushallinnon rooli - tilanne Suomessa Tutkimustoiminta Osallistuttu lähinnä johtoryhmätyöskentelyyn esimerkiksi:» EU FP7 puiteohjelman QUASAR projektiin (Quantitattive Assesment of SecondARY spectrum access)» Santa Clouds tutkimusohjelmaan (langattomia radiolaitteita läheisessä vuorovaikutuksessa)» TEKES Trial Kognitiivisen radion ja verkon kokeiluympäristö Meneillään: CORE COgnitive Radio trial Environment WISE - WhIte Space test Environment for broadcast frequencies» CORE2 ja WISE+ jatkoprojektit» rewise» WIFIUS Wireless Innovation between Finland and US: Global Spectrum Opportunity Identification (GlobaRF), vuoden 2013 alusta NSF, TEKES ja Suomen Akatemia (http:// /~jwifiusa/) Radiotaajuuspäivä

19 Taajuushallinnon rooli - tilanne Suomessa Viestintävirasto myöntänyt useita lyhytaikaisia testilupia kognitiivisen radion tutkimukseen (TV-käyttö väistetty)» Sisätilatestaus MHz Helsingissä, heinäkuu » Ulkomittauksia kolmella TV-kanavalla Helsinki ja Tuusula syksyllä 2010» DVB-T häiriömittauksia Turun DVB-T/T2 koeverkon kanssa toukokuussa 2011 ja lokakuussa 2011» Radiomikrofonimittauksia Helsingissä marraskuussa 2011» Digita Oy:lle testilupa Helsinkiin (keskusta, Kivenlahti ja Jämsänkatu) 2012» Laajempi radiolupa Turun alueelle elokuussa 2012 Lyhytaikainen radiolupa LSA-pilotille Ylivieskaan taajuusalueelle MHz ( ) Testiluvista ei ole tullut yhtään ilmoitusta häiriöistä langattomille mikrofoneille eikä kameroille! Radiotaajuuspäivä

20 Taajuushallinnon rooli - tilanne Suomessa Mitä seuraavaksi?» Radiomikrofonien ja älykkäiden radiojärjestelmien hallinnoinnin kehittäminen Työkalu vapaiden radiomikrofonitaajuuksien etsintään MHz ja MHz taajuusalueilta ( ) Jatketaan älykkäiden radiojärjestelmien hyödyntämismahdollisuuksien selvittämistä:» mahdolliset taajuusalueet (tarve ja hyödyt),» taajuusmäärät,» tietokannan toteuttamismahdollisuudet (sääntely) ja» taajuuksien käytön hallinnointi (tarve ja hyödyt). Radiotaajuuspäivä

21 Lisätietoja: Jan Engelberg Erityisasiantuntija puh

Taajuuksien kehittämis- työryhmä

Taajuuksien kehittämis- työryhmä Taajuuksien kehittämis- työryhmä Väliraportti 27.11.2007 2 Liikenne- ja viestintäministeriölle Viestintäministeri Suvi Lindén asetti 29 päivänä elokuuta 2007 työryhmän selvittämään tarvittavat säädäntömuutokset

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013

VIESTINTÄVIRASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 VIESTINTÄVIRASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 2 (1) VIESTINTÄVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 JOHDON KATSAUS... 4 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 5 Viestintäpalvelujen tarjonta monipuolistuu...

Lisätiedot

Vuosikertomus Årsberättelse Annual Report

Vuosikertomus Årsberättelse Annual Report Vuosikertomus Årsberättelse Annual Report 2001 Sisällysluettelo Innehåll Contents Vuosikertomus 3 30 Lyhyesti 4 Ylijohtajan katsaus 6 Henkilöstö 8 Toimintaympäristö 10 Muuttuvat viestintämarkkinat 10 Viestinnän

Lisätiedot

Vuosikertomus. Årsberättelse. Annual Report

Vuosikertomus. Årsberättelse. Annual Report Vuosikertomus Årsberättelse Annual Report 2002 Vuosikertomus 3-31 Lyhyesti 4 Ylijohtajan katsaus 6 Henkilöstö 8 Toimintaympäristö 10 Viraston toiminnan arviointi 10 Viestinnän lakimuutokset 12 Yhteistyö

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1246/2014 Valtioneuvoston asetus. radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1246/2014 Valtioneuvoston asetus. radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014 1246/2014 Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Lisätiedot

Ajankohtaista taajuuspolitiikassa

Ajankohtaista taajuuspolitiikassa Ajankohtaista taajuuspolitiikassa Antti Kohtala Liikenne- ja viestintäministeriö Trial-ohjelman tulosseminaari, Helsinki 1976 1981 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAKAARI

TIETOYHTEISKUNTAKAARI LUONNOS 5.7.2012 1/91 TIETOYHTEISKUNTAKAARI SISÄLLYSLUETTELO I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET...3 1 luku Lain tavoitteet, soveltamisala ja määritelmät...3 II OSA ILMOITUKSENVARAINEN TOIMINTA JA TOIMILUVAT...5

Lisätiedot

Internet audiovisuaalisten sisältöjen jakelutienä. Työryhmän raportti

Internet audiovisuaalisten sisältöjen jakelutienä. Työryhmän raportti Internet audiovisuaalisten sisältöjen jakelutienä Työryhmän raportti Julkaisuja 37/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta

Lisätiedot

Viestintäviraston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 1 (18)

Viestintäviraston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 1 (18) Viestintäviraston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 1 (18) 2 (18) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Toimintaympäristö ja tulevaisuusnäkymät... 3 3 Liikenne- ja viestintäministeriön asettamat strategiset

Lisätiedot

Toimialakatsaus 2013 Toimialakatsaus 2013 1

Toimialakatsaus 2013 Toimialakatsaus 2013 1 Toimialakatsaus 2013 1 2 Toimialakatsaus 2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 1.1...Esipuhe... 4 4.3...Kansainvälinen taajuussuunnittelu...30 4.4...Radioluvat ja tutkinnot...31 1.2...Keskeisiä kysymyksiä

Lisätiedot

Televisio- ja radiopalveluiden markkinaanalyysi 15.1.2015

Televisio- ja radiopalveluiden markkinaanalyysi 15.1.2015 Televisio- ja radiopalveluiden markkinaanalyysi 15.1.2015 2 (65) Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 Markkina-analyysin ja huomattavan markkinavoiman tarkastelun lähtökohdat... 5 2.1 Markkina-analyysin rakenne

Lisätiedot

Määräys luvasta vapaiden radiolähettimien yhteistaajuuksista ja käytöstä

Määräys luvasta vapaiden radiolähettimien yhteistaajuuksista ja käytöstä Viestintävirasto 15 AHG/20154 M 1 (21) Määräys luvasta vapaiden radiolähettimien yhteistaajuuksista ja käytöstä Annettu Helsingissä 17. päivänä joulukuuta 20154 Viestintävirasto määrää 7. päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Matkaviestinverkon kuuluvuusongelmat matalaenergiarakennuksissa. Työryhmän raportti

Matkaviestinverkon kuuluvuusongelmat matalaenergiarakennuksissa. Työryhmän raportti Matkaviestinverkon kuuluvuusongelmat matalaenergiarakennuksissa Työryhmän raportti Julkaisuja 26/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus

Lisätiedot

Mikko Polvinen LAAJAKAISTAPALVELUJEN TARJONTA JA TULEVAISUUS KUHMOSSA

Mikko Polvinen LAAJAKAISTAPALVELUJEN TARJONTA JA TULEVAISUUS KUHMOSSA Mikko Polvinen LAAJAKAISTAPALVELUJEN TARJONTA JA TULEVAISUUS KUHMOSSA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tekniikka ja liikenne Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma (ylempi AMK) 20.5.2014

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 35/2009. Taajuusmaksukäytännöt eräissä EU-maissa

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 35/2009. Taajuusmaksukäytännöt eräissä EU-maissa LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 35/2009 Taajuusmaksukäytännöt eräissä EU-maissa Helsinki, 2009 2 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 4.8.2009 Tekijät Nordic Adviser Group Mikko Laitinen, Pekka

Lisätiedot

vuosikertomus 2000 Telehallintokeskus Teleförvaltningscentralen

vuosikertomus 2000 Telehallintokeskus Teleförvaltningscentralen vuosikertomus 2000 Telehallintokeskus Teleförvaltningscentralen årsberättelse 2000 Sisältö Ylijohtajan katsaus vuoteen 2000 2 Taajuudet 5 Viestintäverkot 10 Verkkoliiketoiminta 13 Media 15 Postitoiminta

Lisätiedot

Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus

Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 50/2003 /V Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 Liikenne- ja viestintäministeriölle Tietoyhteiskunnan toimivuus

Lisätiedot

Suomalaisen radioalan toimintasuunnitelma. Työryhmän raportti

Suomalaisen radioalan toimintasuunnitelma. Työryhmän raportti Suomalaisen radioalan toimintasuunnitelma Työryhmän raportti Julkaisuja 18/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

L i i k e n t e e n j a v i e s t i n n ä n e u - t i e t o a

L i i k e n t e e n j a v i e s t i n n ä n e u - t i e t o a EU-vaihde 3 2007 L i i k e n t e e n j a v i e s t i n n ä n e u - t i e t o a Kuorma- ja linja-autojen liikenneluvan ehtoja yhtenäistetään sivu 10 Galileon rahoitus kova pähkinä sivu 6 Viestinnän lakipaketti

Lisätiedot

Televisioala Suomessa Toimintaedellytykset internetin aikakaudella

Televisioala Suomessa Toimintaedellytykset internetin aikakaudella Televisioala Suomessa Toimintaedellytykset internetin aikakaudella Julkaisuja 13/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne-

Lisätiedot

Rakennusalan standardisointiselvitys 2011

Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ MILJÖMINISTERIET MINISTRY OF THE ENVIRONMENT Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy Taitto: Taittopalvelu

Lisätiedot

Alatyöryhmän raportti

Alatyöryhmän raportti Puolustustaloudellinen suunnittelukunta Tietoyhteiskuntasektori Tietoverkkopooli 4/2005 Next Generation Networks (NGN) -standardointi Alatyöryhmän raportti Next Generation Networks (NGN) -standardointi

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 70/2007. Kansanpuhelin lankapuhelimesta kännykkään

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 70/2007. Kansanpuhelin lankapuhelimesta kännykkään LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 70/2007 Kansanpuhelin lankapuhelimesta kännykkään Helsinki, 2007 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 14.12.2007 Tekijä Kansliapäällikkö Harri Pursiainen Julkaisun

Lisätiedot

sen täytäntöönpanoa. Lisäksi Viestintävirasto oikeutettaisiin ehdotuksen mukaan antamaan päätöksensä tiedoksi sähköpostilla sekä eräissä tapauksissa

sen täytäntöönpanoa. Lisäksi Viestintävirasto oikeutettaisiin ehdotuksen mukaan antamaan päätöksensä tiedoksi sähköpostilla sekä eräissä tapauksissa Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta ja viestintämarkkinalain 70 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että niin

Lisätiedot

NFC-työryhmän väliraportti

NFC-työryhmän väliraportti NFC-työryhmän väliraportti Kesäkuu 2010 Liikenne- ja viestintäministeriölle Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelman tavoitteena on luoda Suomesta kansainvälisesti vetovoimainen, ihmisläheinen

Lisätiedot

Viestintävirasto 2015. Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto. Toimialakatsaus 2/2015 2

Viestintävirasto 2015. Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto. Toimialakatsaus 2/2015 2 Toimialakatsaus 2/2015 Viestintävirasto 2015 Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto. Toimialakatsaus 2/2015 2 Sisällys Esipuhe... 5 1 Teleyritysten tulojen ja investointien kehitys...

Lisätiedot

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti Liikenteen ja viestinnän avoin tieto Työryhmän raportti Julkaisuja 10/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Julkisesta datasta avoimeen dataan

Julkisesta datasta avoimeen dataan Julkisesta datasta avoimeen dataan: julkisen datan lisensiointi I Keskusteluaiheita Discussion Papers 16.8.2012 No 1277 Julkisesta datasta avoimeen dataan Julkisen datan lisensiointi Marjut Salokannel

Lisätiedot

MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 4/2001. Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan standardointiin

MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 4/2001. Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan standardointiin MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 4/2001 Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan standardointiin LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAUSUNTOLUONNOS 4.4.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi tietoyhteiskuntakaari. Ehdotetulla lailla kumottaisiin

Lisätiedot