Alajärven seudun elinkeinostrategia 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alajärven seudun elinkeinostrategia 2013"

Transkriptio

1 Alajärven seudun elinkeinostrategia Tarkistettu 1

2 SISÄLLYS 1. TAUSTAA TULOSKORTTI - BALANCED SCORECARD ELINKEINOSTRATEGIAN VALMISTELUPROSESSI Työn aloittaminen 3.2. Alajärven kaupunki 20-vuotta Elinkeinoseminaari 3.3. Elinkeinostrategiatyö Elinkeinostrategian Työseminaari Alajärven elinkeinojen swot-analyysi Alajärven elinkeinojen kehittämisen visio Työryhmätyöskentely Keskeiset menestystekijät Kaupungin johtoryhmätyöskentely Elinkeinostrategian Päätösseminaari 4. ELINKEINOSTRATEGIAN TARKISTAMISPROSESSI Tarkistamisprosessin käynnistäminen 4.2. Tarkistamistyöskentely 5. ALAJÄRVEN KAUPUNGIN STRATEGISET PÄÄTAVOITTEET JOHTOPÄÄTÖKSET SEURANTA ELINKEINOSTRATEGIAN TARKISTAMINEN 14 LIITTEET Balanced Scorecard julkisella sektorilla Työryhmien kokoonpanot, elinkeinoneuvottelukunta ja työryhmien puheenjohtajat Alajärven elinkeinojen swot-analyysi

3 1. TAUSTAA Alajärven kaupunginvaltuuston hyväksymä Alajärven seudun elinkeinostrategia on nyt tarkistettu alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Tarkistamistyö tehtiin prosessina vuoden 2010 lopun ja alun välisenä aikana. Tarkistamisella päivitettiin asiakirja siten, että elinkeinojen swot-analyysi, Alajärven elinkeinojen kehittämisen visio ja keskeiset menestystekijät pysyivät ennallaan. Sen sijaan kaupungin strategiset päätavoitteet hieman tarkentuivat ja niiden sisällöt ajantasaistettiin. Alkuperäisen ohjelmakirjan valmistuttua 2007 tuli 10 vuotta täyteen siitä, kun yrittäjien ja kaupungin laatima ensimmäinen yhteinen Alajärven elinkeino-ohjelma 1997 valmistui. Tuolloin työstetty, reilun vuoden työrupeaman ja satoja työtunteja vaatinut ohjelma herätti monien ulkopuolisten tahojen mielenkiintoa. Yrittäjien ja kaupungin yhteinen, pitkäjännitteinen alueen elinkeinopolitiikan suunnittelu on edelleen jatkunut säännöllisenä ja tämä nyt tarkistettu asiakirja on jo neljäs yhteinen tuotos. EU-aika ja vuoden 2009 alusta alkanut Järvi-Pohjanmaan yhteistyö ovat lisänneet erilaisten ohjelmien ja suunnitelmien laatimista. Alajärven oma elinkeinostrategia on kuitenkin ainakin toistaiseksi koettu edelleen tarpeelliseksi. Työskentelyyn osallistunut runsas alajärveläisten yrittäjien ja kaupungin henkilöiden määrä sekä aktiivinen työskentely valmistelun eri vaiheissa on ollut tae siitä, että prosessi ja lopputulos on koettu yhteiseksi tekemiseksi. Strategian myötä uskotaan mahdollisuuteen olla vaikuttamassa alueen kehittymiseen ja kilpailukyvyn säilyttämiseen nyt ja tulevaisuudessa. Yhteistyössä valmisteltujen omien strategisten näkemysten selkeyttäminen on antanut myös taustaa ja uskottavuutta osallistua ja vaikuttaa laajempaan, seudulliseen ja maakunnalliseen ohjelmatyöhön. Tehdyssä tarkistamisprosessissa on huomioitu vuoden 2009 alussa tapahtunut Lehtimäen kuntaliitos. Kaikkiin työryhmiin ja elinkeinoneuvottelukuntaan oli täydennetty Alajärven eteläisen osan edustus ja näin mahdollisuus tuoda alueen näkökanta yhteiseen käsittelyyn. Kuten kaikkiin aikaisempiin ohjelmiin ja strategioihin, niin tähänkin oli pyritty tuomaan jotain uutta. Tällä kertaa uutta oli Balanced Scorecard (tuloskortti) menetelmän käyttäminen työskentelyprosessissa. Koska menetelmän soveltaminen vaatii asian aikaisempaa tuntemusta, niin valmistelussa hyödynnettiin Jyväskylän Yliopistossa työskentelevän professori Marko Järvenpään ammattitaitoa. 2. TULOSKORTTI - BALANCED SCORECARD Balanced Scorecard (BSC), Suomessa yleisimmin nimellä tuloskortti, on syntynyt USA:ssa ja Kanadassa sijaitsevan kahdentoista suuryrityksen hankkeessa, joissa pyrittiin kehittämään yritysten suorituksen mittausta. BSC on kehittynyt käsitteenä viimeisen viidentoista vuoden aikana melkoisesti, johdon moniulotteisesta seuranta- ja hälytysjärjestelmästä johtamisjärjestelmäksi, jonka avulla strategia pyritään viemään jokapäiväisen toiminnan tasolle. Viime vuosina BSCmenetelmää on alettu soveltamaan myös julkisella sektorilla. Liitteenä 1 on professori Järvenpään esittämä prosessikaavio Balanced Scorecard julkisella sektorilla. 3

4 3. ELINKEINOSTRATEGIAN VALMISTELUPROSESSI 3.1. Työn aloittaminen Yrittäjien, maataloustuottajien ja kaupungin yhteisen toimielimen elinkeinoneuvottelukunnan kokouksessa päätettiin, että EU-ohjelmakauden alkaessa valmistellaan yhdessä uusi Alajärven seudun elinkeinostrategia. Kokouksessa päätettiin lisäksi, että tulevaa elinkeinostrategiaa täydennetään aikaisempaan asiakirjaan nähden seuraavilla asioilla: asuminen, kuntayhteistyö, viihtyisyys ja vetovoimaisuus sekä kaupungin muiden osa-alueiden (hallintokuntien) mukanaolo kehittämisessä. Elinkeinoneuvottelukunnan seuraavassa kokouksessa strategiatyötä jatkettiin siten, että valmisteluun nimettiin jäsenet (liite 2) seitsemään työryhmään seuraavasti: - kaupanala - matkailu - teollisuus - yrityspalveluala - maaseutu - hoiva- ja palveluala - ympäristö ja viihtyisyys Edellisestä elinkeinostrategiasta poiketen nyt valittiin edustajat aikaisempien kaupanala, matkailu, teollisuus ja maaseutu ryhmien ohella myöskin kahdelle muulle eli yrityspalvelualalle sekä hoiva- ja palvelualalle. Näin aikaisemmin ollut IT-ala ryhmä korvattiin hieman laajemmalla palvelualan edustuksella. Lisäksi perustettiin nimellä ympäristö ja viihtyisyys työryhmä, jonka tehtäväksi määriteltiin paneutua nimensä mukaisten asioiden kehittämiseen huomioiden muissa työryhmissä aiheesta tehty pohjatyö. Elinkeinostrategiatyön johtamista koordinoi aikaisemmin hyväksi todettuun tapaan elinkeinoneuvottelukunta, jonka kokoonpanoa kokouksissa täydennettiin työryhmien puheenjohtajilla ja kokoonkutsujilla (liite 2). Strategiatyöskentelyssä päädyttiin käyttämään Balanced Scorecard menetelmää (kts. kohta 2), jonka soveltamisessa eri vaiheissa hyödynnettiin professori Marko Järvenpään asiantuntemusta ja kokemusta Alajärven kaupunki 20-vuotta Elinkeinoseminaari Alajärven seudun elinkeinostrategia työskentely käynnistettiin juhlavasti Alajärven kaupunki 20-vuotta Elinkeinoseminaari -nimissä Järviseudun ammatti-instituutin (JAMI) Alajärven toimipisteessä. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 37 henkilöä. Seminaarin luennoitsijoiksi oli kutsuttu toiminnanjohtaja Yrjö Westling Kuntaliiton yhteydessä toimivasta SEKES r.y.:stä ja hallituksen puheenjohtaja Esko Reinonpoika Alanko MicroMedia Oy:stä Elinkeinostrategiatyö Edellisen strategian valmistelun kokemusten pohjalta päädyttiin siihen, että ennen työryhmävaiheen käynnistymistä, niiden työskentelyn linjaamiseksi 4

5 elinkeinoneuvottelukunnan tulee valmistella Alajärven elinkeinojen swot-analyysin ja vision. Tämän jälkeen työryhmien tuotosten yhteisten nimittäjien pohjalta elinkeinoneuvottelukunnalla on sitten hyvä pohja valmistella Alajärven kaupungin keskeiset menestystekijät Elinkeinostrategian Työseminaari Aloitusvaiheiden jälkeen varsinaisen strategiatyön pohja luotiin Työseminaarissa samaisessa paikassa JAMI:lla kuin kohdan 3.2. elinkeinoseminaari. Tilaisuudessa ulkopuolisena luennoitsijana oli strategiatyöskentelyyn osallistuva professori Marko Järvenpää. Seminaariin osallistuvien 23 osallistujan voimin työstettiin swot-analyysiä pohjaksi tulevalle strategiavalmistelulle Alajärven elinkeinojen swot-analyysi Joulukuun 13. päivä 2006 Punaisen Tuvan Viinitilalla pidetyssä elinkeinoneuvottelukunnan kokouksessa Alajärven elinkeinojen swot-analyysi valmisteltiin liitteen 3 mukaiseksi. Analyysin pohjana on pitkälti edellisessä ohjelmassa kirjatut asiat, mutta joiltakin osin tuli ajankohtaisia asioita mm. mahdollisuuksiin työperäinen maahanmuutto, josta ollaan tällä hetkellä hakemassa osittaista helpotusta vallitsevaan työvoimapulaan. Maaliskuun kokouksessa swotanalyysiä tarkennettiin siten, että sana matkailu lisättiin mahdollisuuksiin Alajärven elinkeinojen kehittämisen visio Vuoden 2007 ensimmäisessä elinkeinoneuvottelukunnan kokouksessa 10. tammikuuta, kahden kokoontumisen jälkeen sekä laajan keskustelun pohjalta ja monipuolisten kannanottojen myötä saatiin Alajärven elinkeinojen visio alla olevaan muotoon. Kuten swot:ssa, niin myöskin visiossa, maaliskuun kokouksessa huomioitiin matkailun lisääminen ja se sijoitettiin vision ensimmäiseen lauseeseen. Kasvava Alajärvi tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet asumiseen, työntekoon, vapaa-aikaan ja matkailuun. Alajärvi tunnetaan voimakkaasti kehittyvästä, kansainvälisestä ja valtakunnallisesta lamellihirsi-, alumiini- ja ohutlevyteollisuudesta sekä tietoliikenteestä. Kehityshakuisena ja yhteistyökykyisenä paikkakuntana olemme monikulttuurinen ja viihtyisä asioimiskeskus. 5

6 Työryhmätyöskentely Elinkeinoneuvottelukunnan valmisteltua Alajärven elinkeinojen swot-analyysin ja vision oli vuorossa kuuden työryhmän, kaupanala, matkailu, teollisuus, yrityspalveluala, maaseutu sekä hoiva- ja palveluala, työskentelyjakso. Pääosin ryhmät kokoontuivat kaksi kertaa vuoden 2007 alussa, tammi- ja helmikuun aikana. Viranhaltijoiden kokoonkutsusta lähes täysin yrittäjistä koostuvat ryhmät analysoivat swot-analyysia sekä visiota ja näiden sekä oman alansa laajan tuntemuksen pohjalta laativat luettelon tavoitteista, jotka nähtiin merkittävimmiksi Alajärven kehittymisen ja oman toimialan edistämisen kannalta. Edellisten kuuden työryhmän tuotosten pohjalta seitsemäs ja uusin työryhmä, ympäristö ja viihtyisyys, teki oman esityksensä tavoitteista. Ryhmän nimen mukaisesti tavoitteiden asettaminen painopisteenä oli paikkakunnan ympäristöä ja viihtyisyyttä edistävät toimet Keskeiset menestystekijät Kaikissa työryhmien kokouksissa mukana olleena professori Marko Järvenpää esitteli elinkeinoneuvottelukunnalle yhteenvedon työryhmien työskentelystä. Esitykseen oli koostettu ryhmien moninaisten esitysten pohjalta kolmen keskeisen menestystekijän, yrittäjyys ja osaaminen, asuminen ja vapaaaika sekä yhteistyö ja kehityshakuisuus, toteuttamiseksi tähtäävät yhteiset tavoitteet. Elinkeinoneuvottelukunnan kokoukseen Järvenpää oli jatkovalmistelut edellisen kokouksen ja työryhmien aineistojen pohjalta elinkeinostrategian valmistelua. Kolmen keskeisen menetystekijän saavuttamiseksi hän oli asettanut neljä strategista päätavoitetta seuraavasti: 1) Viihtyisyys, keskustan alueiden nivominen yhteen, ydinkeskustan katujen kunnostuksen toteuttaminen sekä maankäytön suunnitelmallinen kehittäminen. 2) Tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä osaamisen vahvistaminen. 3) Monitoimihallin rakentaminen keskustan alueelle. 4) Markkinoinnin resursointi ja markkinoinnin kehittäminen toimialastrategioiden toteuttamiseksi Kaupungin johtoryhmätyöskentely Balanced Scorecard menetelmän lisäksi toisena merkittävä uutena toimintana elinkeinostrategian valmisteluun saatiin kaupungin johtoryhmätyöskentely. Johtoryhmä valmisteli kaupungin näkökulmasta strategisia päätavoitteita kahdessa kokouksessaan ja 7.5. aikatauluttaen, vastuuttaen ja resurssoiden ne Elinkeinostrategian Päätösseminaari Reilun vuoden työrupeaman jälkeen elinkeinostrategiatyöskentelyn päätteeksi toukokuun viimeisen päivän iltana 2007 pidettiin Päätösseminaari Jamilla. Tilaisuuden pääluennoitsijaksi oli kutsuttu Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät r.y.:n alajärveläislähtöinen puheenjohtaja Jorma Luoma. Seminaarissa todettiin strategiatyöskentelyn koostuneen tässä vaiheessa 7 elinkeinoneuvottelukunnan 6

7 kokouksesta, 2 seminaarista, 11 työryhmien kokouksesta, joihin on ollut kutsuttuna 42 yrittäjää sekä 2 kaupungin johtoryhmän kokouksesta. 4. ELINKEINOSTRATEGIAN TARKISTAMISPROSESSI 4.1. Tarkistamisprosessin käynnistäminen Alajärven kaupunginvaltuuston hyväksymässä Alajärven seudun elinkeinostrategia :ssa oli kohdassa 7 kirjattuna strategian tarkistaminen. Elinkeinoneuvottelukunnan päätöksellä käynnistettiin tarkistamistyö valmistelussa mukana olleiden kuuden työryhmän kokoontumisilla Tarkistamistyöskentely Tarkistamista valmistelevat kuusi työryhmää kokoontuivat ja kävivät läpi elinkeinostrategian tähänastisen toteutuman ja antoivat sitten elinkeinoneuvottelukunnalle evästystä jatkotyöstämiseen. Työryhmien puheenjohtajat kutsuttiin mukaan elinkeinoneuvottelukuntaan Kokouksessa käytiin läpi ryhmien esitykset ja päätettiin, että työryhmät jatkotyöstävät esityksiään siten, että kukin ryhmä tekee muutamasta keskeiseksi katsomastaan asiasta tarkennetun toimenpide-esityksen. Valmistelussa tuli huomioida elinkeinostrategian linjaus siten, että kukin esitys sisältyy johonkin neljästä strategisesta päätavoitteesta. Työryhmien tarkennettuja esityksiä käytiin läpi elinkeinoneuvottelukunnassa Kokouksessa päätettiin, että yrityspalvelupäällikkö Jouko Etula ja maaseututoimenjohtaja Jukka Kuoppala kokoavat työryhmien puheenjohtajista koostuvan strategian tarkistamista valmistelevan ryhmän. Etulalle ja Kuoppalalle annettiin lisäksi mahdollisuus käyttää työskentelyyn tarvittaessa ulkopuolista vetäjää, jona käytettiinkin alkuperäisessä elinkeinostrategian valmistelussakin mukana ollutta professori Marko Järvenpäätä. Puheenjohtajista koostuva ryhmä kokoontui professori Järvenpään johdolla tarkistamista valmistelevaan workshopiin Ryhmän valmistelun pohjalta Etula ja Järvenpää valmistelivat elinkeinoneuvottelukunnan 3.4. kokoukseen käsiteltävän aineiston. Elinkeinoneuvottelukuntaan oli kutsuttuna työryhmien puheenjohtajat ja workshopissa paikalla olleet varapuheenjohtajat ja strategian valmistelua päätettiin jatkaa samalla kokoonpanolla vielä toisen kerran. Toisessa elinkeinoneuvottelukunnan käsittelyssä 8.5. päätettiin ensin jakaa kokonaisuuden selkeyttämiseksi päätavoite 1) Kuntakuvan ja vetovoimaisuuden vahvistaminen kahteen kohtaan: 1) Keskustan vetovoimaisuuden vahvistaminen ja 2) Houkuttelevan kuntakuvan kehittäminen. Tämän myötä alkuperäisten neljän päätavoitteen sijaan olisi tullut viisi kohtaa. Elinkeinoneuvottelukunta päätti viedä tämän jälkeen strategian jatkovalmistelun kaupungin toimielimiin. Kaupungin johtoryhmä jatkoi strategian tarkistamista kokouksessaan Strategian toimivuuden takia Alajärven strategisten päätavoitteiden määrä oli palautettu neljään (kts. kohta 5). 7

8 Tarkistamistyö tehtiin prosessina vuoden 2010 lopun ja alun välisenä aikana. Tarkistamisella päivitettiin asiakirja siten, että elinkeinojen swot-analyysi, Alajärven elinkeinojen kehittämisen visio ja keskeiset menestystekijät pysyivät ennallaan. Sen sijaan kaupungin strategiset päätavoitteet hieman tarkentuivat ja niiden sisällöt ajantasaistettiin. 5. ALAJÄRVEN KAUPUNGIN STRATEGISET PÄÄTAVOITTEET Alkuperäisen elinkeinostrategian mukaisesti Alajärven kaupungin strategiset päätavoitteet olivat seuraavat neljä: 1) Kuntakuvan ja vetovoimaisuuden vahvistaminen 2) Tutkimuksen ja kehitystoiminnan sekä osaamisen vahvistaminen 3) Markkinoinnin kehittäminen 4) Elinkeinopoliittiset investoinnit osana elinkeinostrategiaa Strategian tarkistamisprosessin myötä neljäksi strategiseksi päätavoitteeksi tulivat seuraavat: 1) Keskustan vetovoimaisuuden vahvistaminen 2) Houkuttelevan kuntakuvan ja markkinoinnin kehittäminen 3) Tutkimuksen ja kehitystoiminnan sekä osaamisen vahvistaminen 4) Elinkeinopoliittiset investoinnit osana elinkeinostrategiaa Tarkistamisessa päivitetyt strategiset päätavoitteet tavoitteineen, toimenpiteineen, vastuutahoineen, aikataulutuksineen ja euromäärineen ovat tarkemmin esiteltynä seuraavissa taulukoissa. 1) Keskustan vetovoimaisuuden vahvistaminen (1/2) Tavoite Toimenpide Kuka Milloin t Liikennejärjestelyt - Kauppakadun peruskorjaus (liikennejärjestelyjen tarkistaminen pihojen ja paikoituksen osalta) - Ydinkeskustan paikoituksen kehittäminen - Viherrakentamisyhteistyö (Jami & puutarhuri) Kaupunki/ Pentti Yli-Olli Kaupunki/ Jouni Hänninen Urheilualueen kiertoliittymä (sis. Pitkäkankaantien kunnostamisen) * suunnittelu * rakentaminen - Liikunta- ja uimahallin paikoitus (v. osuus sisältyy rakennusurakkaan) Kaupunki/ Pentti Yli-Olli Alajärventien kokonaiskehittäminen * Alajärventien kauppakeskuksen liittymä * kaavoitus, liikennejärjestelyt (kiertoliittymä teollisuustien risteykseen, nopeusrajoitus) Kaupunki/ Pentti Yli-Olli Kaupunki/ Jouni Hänninen, kaavoituspäällikkö - 15?? Kortteleiden 308 ja 309 rakentaminen - Kiinteistörakentaminen (Keskipiste ja S-Market) * valmistelu * toteutus JPYP/ Jouko Etula & kiinteistönomistajat Kiinteistönomistajat - -? Muut toimet - Alle 400 m 2 päivittäistavaramyymälä keskustaan - Erikoistavarakauppoja ja tukipalveluita keskustaan - Alajärven keskustan rakennemalli - Alajärven keskustan yleiskaavan laatiminen - Vanhan matkahuollon alueen kehittäminen JPYP/ Jouko Etula & yrittäjät Kaupunki/ kaavoituspäällikkö

9 1) Keskustan vetovoimaisuuden vahvistaminen (2/2) Tavoite Toimenpide Kuka Milloin t Tontti- ja vuokraasuntotarjonnan kehittäminen - Monimuotoisten tonttien tarjonta ja kaupunkirakenteen tiivistäminen sekä järvisyyden hyödyntäminen * Kullanmutka (kaavoitus) Kaupunki/ kaavoituspäällikkö * Alajärven keskustan yleiskaavan laatiminen * Alajärven keskustan asemakaavan laatiminen ? - Asumisen monet muodot 2014 tapahtuma (vrt. Vetovoimainen Järviseutu hanke, kohta 2) Kaupunki/ Tapani Kotanen / 2,5 127/ / 20 42/ 6 - Laadukkaampien vuokra-asuntojen tarjonta Kaupunki/ Vesa Koivunen?? Uimahallin rakentaminen - Uimahalli Kaupunki/ Pekka Saarenketo Monitoimihallin rakentaminen - Monitoimihalli (monikäyttöisyyden huomioiminen esim. messut) Kaupunki/ Jouni Hänninen Jäähallihanke - Jäähalli (kustannusarvio 490 t ) * tekojääputkiston siirto * pohjatyöt Kaupunki/ Jouni Hänninen 67, ) Houkuttelevan kuntakuvan ja markkinoinnin kehittäminen (1/2, kuntakuva) Tavoite Toimenpide Kuka Milloin t Järvi-Pohjanmaan ja kaupungin viestintästrategioiden toteuttaminen erilaisin hankkein - Kylttien ja tekstien kehittäminen kaupungin keskustaan ja rajoille - Vapaa-ajanpalveluiden sekä investointimahdollisuuksien esilletuominen (mm. esitemateriaalit ja messut) Kaupunki/ Tero Kankaanpää Kaupunki/ Tero Kankaanpää, Paula Harjula & JPYP/ Jouko Etula Kaikkien alajärveläisten nuorten kesätyöllistäminen Kaupunki/ Maarit Fräntilä & Yrittäjäjärjestöt/ pj:t - 100/ 50 Sisäinen viestintä ja koulutus Systemaattinen myönteinen viestintä - Kaupunki toteuttaa sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittämistä (ml. asukkaat) sekä henkilöstön ja luottamushenkilöiden koulutusta koskevan hankkeen - Em. koulutuksen pohjalta ja lisäksi laaditaan toimenpideohjelma tavoitteen saavuttamiseksi Kaupunki/ Tero Kankaanpää?? Kaupunki/ Tero Kankaanpää?? 9

10 2) Houkuttelevan kuntakuvan ja markkinoinnin kehittäminen (2/2, markkinointi) Alueellisen markkinoinnin kehittäminen Tavoite Toimenpide Kuka Milloin t - Järvi-Pohjanmaan aluemarkkinointiraha - Vetovoimainen Järviseutu hanke * markkinointitoimien valmistelu Kaupunki/ Tero Kankaanpää & JPYP/ tj, Juha Lehtineva Kaupunki/ Tapani Kotanen / 45,5 18/ 2,5 127/ / 20 42/ 6 - Markkinointi-/ viestintäpäällikön palkkaaminen (selvitetään mahdollisuus yhteisen henkilön palkkaamisesta Järvi-Pohjanmaalle) Kaupunki/ Tero Kankaanpää Yritysten yhteismainonta - Messuyhteistyö JPYP/ Vastuuhenkilöt - - Kaupan kehittämisryhmän toiminta JPYP/ Jouko Etula - 20,6/ - 20,6/ - - Muiden kehittämisryhmien aktivointi? - - Elämysrengas -hanke JPYP/ Pirkko Ylätalo / - 117/ - 20/ - Sähköisen median hyödyntäminen markkinoinnissa - Hanke sähköisen median hyödyntämiseksi - Järvi-Pohjanmaan aluemarkkinointiraha (vrt. Alueellisen markkinoinnin kehittäminen) Kaupunki/ Tero Kankaanpää Kaupunki/ Tero Kankaanpää & JPYP/ tj, Juha Lehtineva? 70/ 45,5 3) Tutkimuksen ja kehitystoiminnan sekä osaamisen vahvistaminen (1/3) Tavoite Toimenpide Kuka Milloin t Kehittämis ja innovaatiopalvelukeskuksen toiminnan Vakiinnuttaminen - Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy * yrityspalvelu Kaupunki/ Vesa Koivunen, Jukka Kuoppala & JPYP/ Jouko Etula 346/ / 224 * kehittämispalvelu Kaupunki/ Vesa Koivunen & JPYP/ Juha Lehtineva 41/ 26 41/ 26 - Yritys-Suomi Järviseutu (seudulliset yrityspalvelut) Järviseudun TE-toimisto, JPYP & muut sopimus- ja yhteistyöosapuolet - - Tutkimus- ja koulutuspalvelu - Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulu, Alajärvi Kampus * korkeakouluopetuksen koordinaattori * teknologia-asiamies Kaupunki/ Vesa Koivunen 124/ / 10 - Järviseudun koulutuskuntayhtymä (Jami) * nuorisoasteen koulutus * aikuiskoulutus * oppisopimustoimisto * hanketoiminta Kaupunki/ Vesa Koivunen 8.600/ / - 10

11 3) Tutkimuksen ja kehitystoiminnan sekä osaamisen vahvistaminen (2/3) Tavoite Toimenpide Kuka Milloin t Kehittämishanketoiminta (1/2) - Aktiivisuutta ja yhteistyötä seudulle Kaupunki/ Tapani Kotanen / 7 72/ 7 44/ 4 - KOKO Puutuoteverkosto JPYP/ Jouko Etula / 7 129/ 13 - Puualan innovaatiokeskus (esiselvitys) JPYP/ Jouko Etula 4/ 0,4 - Alumiini- ja metallialan kehittämishanke - AluInno JPYP/ Juha Lehtineva / 4,6 112/ / 11 73/ 7 - Lakeaharjun kehittämishanke (esiselvitys) JPYP/ Juha Lehtineva / 1,3 40/ 5,2 - Lakeaharjun suorituspaikkojen rakentaminen JPYP/ Juha Lehtineva 250/ 6,2 350/ 8,8 - Alumiinialan koulutus- ja kehittämiskeskus * kehittämishanke * laiteinvestoinnit Jami/ rehtori / 19 65/ 9 535/ - 265/ - 3) Tutkimuksen ja kehitystoiminnan sekä osaamisen vahvistaminen (3/3) Tavoite Toimenpide Kuka Milloin t Kehittämishanketoiminta (2/2) - Terveyttä ja hyvinvointia matkailusta JPYP/ Pirkko Ylätalo / 5 80/ 6 32/ 2,4 - Lähienergian mikroverkko ja tuotantolaitos suunnittelu Kaupunki/ Jukka Kuoppala & JPYP/ Juha Lehtineva / 7?? - Innovoima hanke (pilottihanke) JPYP/ Jouko Etula 0,9/ 0,09 - Palveluinnovaatiot/ esiselvitys alueen mahdollisuuksista Kaupunki/ Jukka Kuoppala & JPYP/ Jouko Etula 50/ 5 11

12 4) Elinkeinopoliittiset investoinnit osana elinkeinostrategiaa Teollisuus- ja maataloushankkeet Kaupan ja palveluiden edistäminen elinkeinostrategian vahvuuksien tukeminen kaupunki yrityskohtaisesti mukana ainoastaan kerran kaupunki pyrkii luopumaan omistuksestaan mahdollisimman pian kasvu- ja työllisyysnäkökulma 6. JOHTOPÄÄTÖKSET Alajärven seudun elinkeinostrategia asiakirjan valmistelu vuosien 2006 ja 2007 aikana, sekä nyt tehty asiakirjan tarkistaminen vuoden 2010 lopun ja alun välisenä aikana vahvistavat Alajärvi mallia eli alajärveläisten yrittäjien ja kaupungin tapaa tehdä alueen elinkeinoelämän suunnittelua tiiviissä yhteistyössä. Vuodesta 1997 lähtien alkanut systemaattinen toiminta on edelleen saanut jatkoa ja uusia piirteitä. Strategian reilun puolentoista vuoden ajan ja mittavan työmäärän sisältänyt valmistelu on nyt saanut jatkokseen saman kestoisen yhteistyössä tehdyn strategian tarkistamisprosessin tuotoksen. Strategian valmisteluun perustetut työryhmät toivat valmisteluun laajuutta, uutta näkökantaa ja asiantuntemusta sekä lisäksi ne antoivat tarkistamiseen pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta. Kaupungin johtoryhmän osallistuminen valmisteluun ja tarkistamiseen loi linkin kaupungin muihin hallintokuntiin ja on jatkossa erittäin tärkeä yhteys strategian toteutuksessa ja seurannassa. Ulkopuolisen vetäjän käyttö antoi ryhtiä ja asiantuntemusta työskentelyyn. Lisäksi vetäjä auttoi asiakirjan kokoamisessa ja toi uuden toimintatavan sekä suunnitelmien saattamiseksi käytäntöön että toteutuksen seurantaan. Elinkeinostrategian valmistelussa hyödynnetty Tuloskortti Balanced Scorecard -menetelmä täydensi asiakirjaan edellisestä strategiasta osittain puuttuneen ulottuvuuden, eli suunnitelmista löydettävän selkeän yhteyden käytännön toteutukseen. Käytettävässä menetelmässä strategiset päätavoitteet jaettiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin, vastuutettiin sekä resursoitiin ajallisesti ja euromääräisesti, lisäksi seuranta nivottiin tiivisti oleellisena osana prosessiin. 12

13 Aikaisemmissa suunnitelmissa lähtökohtina olivat swot-analyysin vahvuudet ja mahdollisuudet, tällä kertaa tartuttiin myöskin heikkouksiin ja uhkiin. Uusi näkökanta toikin strategisiin päätavoitteisiin kaksi kohtaa neljästä, jotka tarkistamisen myötä tulivat muotoon keskustan vetovoimaisuuden vahvistaminen ja houkuttelevan kuntakuvan ja markkinoinnin kehittäminen. Strategian tarkistamisprosessissa nousi useaan otteeseen esille strategian alkuvaiheen toteutuksessa vähälle panostukselle jäänyt markkinointi. Kaupungin päätösten ja hanketoiminnan myötä asiaan on nyt tulossa parannusta. Toisena keskustelun aiheena huomiota sai alajärven ydinkeskustan tulevaisuus. Lähiaikoina tuleva päivittäistavarakaupan muutto vähentää osaltaan keskustan vetovoimaisuutta ja heikentää näin erikoiskaupan asemaa, ellei korvaavaa toimintaa saada tilalle. Kolmantena aivan uutena asiana tuli kaupungin johtoryhmässä esille alajärveläisten nuorten kesätyöllistäminen. Kaupungin ja yrittäjäjärjestöjen yhteistoimin kaikkien halukkaiden nuorten työllistämisellä edes lyhyeksikin ajaksi koettiin olevan suuren vaikutuksen kotipaikkaan sitouttamisessa. EU-aika ja vuoden 2009 alusta alkanut Järvi-Pohjanmaan yhteistyö ovat lisänneet erilaisten ohjelmien ja suunnitelmien laatimista. Alajärven oma elinkeinostrategia on kuitenkin ainakin toistaiseksi koettu edelleen tarpeelliseksi. Työskentelyyn osallistunut runsas alajärveläisten yrittäjien ja kaupungin henkilöiden määrä sekä aktiivinen työskentely valmistelun eri vaiheissa on ollut tae siitä, että prosessi ja lopputulos on koettu yhteiseksi tekemiseksi. Strategian myötä uskotaan mahdollisuuteen olla vaikuttamassa alueen kehittymiseen ja kilpailukyvyn säilyttämiseen nyt ja tulevaisuudessa. Yhteistyössä valmisteltujen omien strategisten näkemysten selkeyttäminen on antanut myös taustaa ja uskottavuutta osallistua ja vaikuttaa laajempaan, seudulliseen ja maakunnalliseen ohjelmatyöhön. 7. SEURANTA Strategiatyöskentelyssä käytetyn tuloskorttimenetelmän yksi oleellisista ominaisuuksista on seurannan nivominen prosessiin. Sen lisäksi, että seurannan myötä suunnitelluista toimenpiteistä pidetään kiinni, niin tärkeää on myös se, että esille tulleisiin asioihin reagoidaan ja ne kytketään jatkotoimiin. Alajärven elinkeinostrategian seurantaa tehdään kahdella tavalla: a) Elinkeinoneuvottelukunnan kokouksessa seuraavan vuoden suunnittelua valmistellessa tarkastellaan (paimennetaan) strategisten päätavoitteiden etenemistä, tarvittaessa pyritään edistämään toimenpiteiden toteuttamista. Kaupungin johtoryhmässä, vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä käydään läpi strategiset päätavoitteet ja huomioidaan niiden toteutuminen hallintokuntien budjeteissa ja toiminnassa. b) Jälkiseuranta tehdään vuosittain kaupungin tilinpäätöksen yhteydessä, viimeistään huhtikuulla. Kaupungin johtoryhmän valmistelun pohjalta elinkeinoneuvottelukunta arvioi elinkeinostrategian toteutumista ja toimittaa johtopäätöksensä kirjallisesti yrittäjien ja kaupungin hallituksille. Strategian seurannassa asioita tarkastellaan kahdella tasolla: a) Käytettävissä olevien virallisten tilastojen (asukasluku, uudet yritykset, työpaikkamäärä, työllinen työvoima, vienti, vähittäiskaupan liikevaihto ja verotus) pohjalta seurataan Alajärven kehittymistä useamman vuoden ajalta. 13

14 b) Toisena seurataan strategisten päätavoitteiden toteutumista siten, että ne ovat karkealla tasolla (tehty/ valmis, ollaan tekemässä (%-taso) ja ei/ ei ole aloitettu) osoitettavissa. Elinkeinostrategian etenemistä on tarkasteltu elinkeinoneuvottelukunnan kokouksissa ja tietyiltä osin on pyritty edistämään strategisten päätavoitteiden toimenpiteiden toteutumista. Seurannan havainnollistamiseksi on koottu yllä olevan mukaisista tiedoista uusimmat saatavilla olevat tilastotiedot 10 vuoden ajalta ja toisena on valmisteltu ja päivitetty seurantaulukkoa strategisten päätavoitteiden toteutumisesta. 8. ELINKEINOSTRATEGIAN TARKISTAMINEN Strategian tarkistamistyö tehtiin prosessina vuoden 2010 lopun ja alun välisenä aikana. Tarkistusjakso koskettaa pääasiassa meneillään olevan EU-ohjelmakauden loppua, eli on voimassa vuoden loppuun saakka. 14

15 Liite 1 BALANCED SCORECARD julkisella sektorilla Resurssit ja talous Toiminnan tehokkuus Budjetin saavuttaminen Saatu rahoitus Resurssien kohdentaminen Vaikuttavuus/asiakas Alueellinen vaikuttavuus/ tyytyväisyys Asiakkaiden (opiskelijoiden/ potilaiden tyytyväisyys yms.) VISIO JA STRATEGIA Sisäiset prosessit Prosessien tehokkuus Prosessien laatu Henkilöstö, kasvu ja oppiminen Henkilöstön tyytyväisyys Henkilöstön aikaansaannokset Henkilöstön osaaminen Aloitteet, Poissaolot, Vaihtuvuus Lähde: Professori Marko Järvenpää 15

16 Liite 2 (1/2) TYÖRYHMIEN KOKOONPANOT (henkilömäärä, kokoonkutsuja): Kaupanala (7 henkilöä, Jouko Etula) Tuomo Pollari, pj Matleena Saukko, vpj Maija-Liisa Kokko Jouko Salmenautio Mika Ainonen Niko Kaarlela Juha Yli-Kesäniemi Matkailu (7 henkilöä, Jouko Etula) Jorma Keijonen, pj Risto Saarela, vpj Inga Yli-Sikkilä Kai Rantala Leena Passi Mikko Isoniemi Pirkko Mäkipelto Alajärven Halpa-Halli Muodin TOP-Piste Sisustus Kokon Alajärven Kalustepiste Ky S-Market Alajärvi K-Supermarket Alajärvi Neste Lehtimäki Teollisuus (7 henkilöä, Jouko Etula) Reijo Virtanen, pj Esko Mäkelä, vpj Erkki Salmenautio Esko Rintamäki Mikko Pokela Tapani Niskakangas Tommi Isoaho Punaisen Tuvan Viinitila Tulivuorikeskus Gemstone Café Tilausliikenne T.J. Yli-Sikkilä Kanavan Kevari Nelimarkka -museo Isoniemen Lomamökit Kahvila Suninsalmi Honkarakenne Oyj Mäkelä Alu Oy Saltex Oy Finnlamelli Oy Al-Men Oy Tarkomet Oy Ti-Garnjet Oy Yrityspalveluala (7 henkilöä, Jukka Kuoppala) Timo Rintala, pj Aniita Tallbacka, vpj Tuija Silver-Lager Jarmo Seppälä Martti Matintupa Pekka Berg Harri Pihlaja Insinööritoimisto Rintala Oy Nordea Pankki Copro Tietojärjestelmät Oy Kuljetusliike Heikki Seppälä Ky Alajärven Kirjanpitopalvelu Oy T:mi Pekka Berg Tilitoimisto H.Pihlaja Maaseutu (7 henkilöä, Jukka Kuoppala) Jukka Joensuu, pj Marko Viitasaari, vpj Jussi Takala Maija Yliaho Raine Ihamäki Antti Joensuu Ville Kari Hoiva- ja palveluala (7 henkilöä, Jukka Kuoppala) Aimo Joensuu, pj Juha Pippola, vpj Lea Tarnanen Pekka Yli-Juuti Risto Joensuu Seppo Välisaari Sanna Valkeinen Aimo Joensuu Oy Neste Hoiskonportti Oy Hoivakoti Tuulikki Oy Hieroja Pekka Yli-Juuti Järviseudun OP-Kiinteistökeskus Oy Parturi-kampaamo Välisaari Seppo Suneva Ky 16

1. TAUSTAA... 3 2. TULOSKORTTI - BALANCED SCORECARD... 3 3. ELINKEINOSTRATEGIAN VALMISTELUPROSESSI... 3

1. TAUSTAA... 3 2. TULOSKORTTI - BALANCED SCORECARD... 3 3. ELINKEINOSTRATEGIAN VALMISTELUPROSESSI... 3 Alajärven seudun elinkeinostrategia 2013 SISÄLLYS 1. TAUSTAA... 3 2. TULOSKORTTI - BALANCED SCORECARD... 3 3. ELINKEINOSTRATEGIAN VALMISTELUPROSESSI... 3 3.1. Työn aloittaminen 3.2. Alajärven kaupunki

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Pöytäkirja 1. Karjalainen Riitta pj. Mölsä Jukka vpj., Venesjärvi Seppo j.

ORIMATTILAN KAUPUNKI Pöytäkirja 1. Karjalainen Riitta pj. Mölsä Jukka vpj., Venesjärvi Seppo j. ORIMATTILAN KAUPUNKI Pöytäkirja 1 Aika 29.1.2015 klo 18.00-20.40 Paikka Osanottajat Kaupunginhallituksen kokoushuone Karjalainen Riitta pj. Mölsä Jukka vpj., Venesjärvi Seppo j. Eskola Jari Ladec Koivisto

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Pöytäkirja 1. Karjalainen Riitta pj. Mölsä Jukka Koivunen Tuula j. Venesjärvi Seppo j., poissa

ORIMATTILAN KAUPUNKI Pöytäkirja 1. Karjalainen Riitta pj. Mölsä Jukka Koivunen Tuula j. Venesjärvi Seppo j., poissa ORIMATTILAN KAUPUNKI Pöytäkirja 1 Aika 26.5.2016 klo 18.00 20.40 Paikka Osanottajat Kaupunginhallituksen kokoushuone Karjalainen Riitta pj. Mölsä Jukka vpj. Koivunen Tuula j. Venesjärvi Seppo j., poissa

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS www.hyvinvointikertomus.fi Keitele, Pielavesi, Tervo, Vesanto 30.3.2012 Ulla Ojuva, 044 417 3836, ulla.ojuva@isshp.fi Mervi Lehmusaho, 044 711 3913, mervi.lehmusaho@kuh.fi

Lisätiedot

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016.

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. Toimintaympäristön kompleksisuus, läpinäkyvyys ja vuorovaikutteisuus ovat lisääntyneet

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA Aluejärjestöt Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 16 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1. Kaupungintalo, Teknisen toimen kokoushuone (2 krs.)

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1. Kaupungintalo, Teknisen toimen kokoushuone (2 krs.) ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1 Aika 26.3.2015 klo 18.00 - Paikka Osanottajat Kaupungintalo, Teknisen toimen kokoushuone (2 krs.) Karjalainen Riitta pj. Mölsä Jukka vpj. Koivunen Tuula j. Venesjärvi

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Mustasaaren strategia Toimintasuunnitelma Tavoitteena laatu

Mustasaaren strategia Toimintasuunnitelma Tavoitteena laatu www.mustasaari.fi Mustasaaren strategia Toimintasuunnitelma 2011 2015 Tavoitteena laatu Hyväksytty kunnanvaltuustossa 11.11.2010 Kunnan visio Mustasaari vetovoimainen ja tulevaisuuteen luottava kunta tarjoaa

Lisätiedot

Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen

Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen Ammatillisen peruskoulutuksen syksyn 2013 valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus 26.02.2014 Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen Opetusneuvos Leena.koski@oph.fi www.oph.fi Vaikuttavuus

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

KATSAUS HYVINKÄÄN STRATEGIAN = HYVINKÄÄN PELIKIRJAN VALMISTELUUN Hyvinkään kaupunki Kaupunkistrategian valmisteluryhmä 4/2016

KATSAUS HYVINKÄÄN STRATEGIAN = HYVINKÄÄN PELIKIRJAN VALMISTELUUN Hyvinkään kaupunki Kaupunkistrategian valmisteluryhmä 4/2016 KATSAUS HYVINKÄÄN STRATEGIAN = HYVINKÄÄN PELIKIRJAN VALMISTELUUN Hyvinkään kaupunki Kaupunkistrategian valmisteluryhmä 4/2016 STRATEGIAJOHTAMISEN JUURET Strategiajohtamisen juuret ovat kaukana historiassa.

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ikääntymispoliittinen strategia -esiselvityshanke 1.5. 31.10.2010 PL 400 87070 Kainuu OHJAUSRYHMÄN 3. KOKOUS Aika: torstai 26.8.2010 kello 9.01 10.56 Paikka:, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

Aluevastaava. Rooli. Tehtäviä

Aluevastaava. Rooli. Tehtäviä Aluevastaava Tehtäviä Alueella järjestettävien palvelujen koordinointi. Yhteyshenkilö paikkakunnan tärkeimpien yritysten ja yhteisöjen sekä uuden kunnan organisaation välillä, tarpeiden ja mielipiteiden

Lisätiedot

Seutuselvitykset, tilannekatsaus

Seutuselvitykset, tilannekatsaus Seutuselvitykset, tilannekatsaus PKS-neuvottelukunta 24.11.2009 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Seutuhallintomallien etujen ja haittojen selvitys Seutuhallintoselvityksen työohjelma talvi 2009-2010 Valmistelu

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Pelastustoimi valmistelutyöryhmä 11.01.2017 Kokousaika 11.01.2017 kello 13:00 13:50 Kokouspaikka Juvan paloasema, Yhdystie 3, 51900 Juva Asialista: Sivu 1

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Selvitysryhmän kokous 11.3.2014 Selvitysprosessi ja aikataulu 2013 Elo-Joulukuu 2014 Tammi-Huhtikuu Syyskuu Joulukuu

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 n kokous Kokousaika kello 14:00 16.15 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

TERVETULOA JOENSUUHUN!

TERVETULOA JOENSUUHUN! TERVETULOA JOENSUUHUN! JOENSUUN AJANKOHTAISET HANKKEET Kuntatekniikanpäivät 2010 Tekninen johtaja Anu Näätänen TOIMINTA-ALUE maapinta-ala 2382 km 2 asukasluku 72704 (1.1.2010) JOENSUU 2009 : Joensuu +

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Mitä laadulla tarkoitetaan lukiokoulutuksessa?

Mitä laadulla tarkoitetaan lukiokoulutuksessa? Laadunhallinta ja tuloksellisuus lukiokoulutuksessa Lukioseminaari 11.4.2012, Kuntatalo Juha Karvonen, kehittämispäällikkö Mitä laadulla tarkoitetaan lukiokoulutuksessa? Lukioseminaari 11.4.2012 Lukion

Lisätiedot

Miten muilla kaupunkiseuduilla? Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, MAL-verkosto. www.mal-verkosto.fi

Miten muilla kaupunkiseuduilla? Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, MAL-verkosto. www.mal-verkosto.fi Miten muilla kaupunkiseuduilla? Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, MAL-verkosto www.mal-verkosto.fi Vaasan kaupunkiseudun rakennemalli 2040 -seminaari 16.10.2012 Menossa rakennemallien aktiiviset vuodet

Lisätiedot

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa info 23.11.2011, Mikkeli Arja Väänänen Hyvinvointikoordinaattori, ma. Mikkelin kaupunki Esityksen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 7. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:00-19:40. Toivakan kunnanvirasto

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 7. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:00-19:40. Toivakan kunnanvirasto Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2011 1 / 7 Maaseutuelinkeinolautakunta 11.10.2011 Aika 11.10.2011 klo 18:00-19:40 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdestrategiatyö Pohjanmaa-hankkeessa

Mielenterveys- ja päihdestrategiatyö Pohjanmaa-hankkeessa Mielenterveys- ja päihdestrategiatyö Pohjanmaa-hankkeessa Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 16.-17.11.2009 Minna Laitila, projektipäällikkö (Välittäjä 2009 -hanke) Tiia Järvinen, projektityöntekijä (Pohjanmaa-hanke

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa)

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Trög Sakari, pj (Viitala Susanna) Juuruspolvi Juhani, vpj (Airaksinen Maarit) Karvo Seija

Lisätiedot

Lapin toimialaklusterit 2016

Lapin toimialaklusterit 2016 Lapin toimialaklusterit 2016 Ennakoima yhessä! Lapin ennakoinnin toimintamalli Osaaminen Työvoima Elinkeinot Toimintaympäristö Lapin toimialaklusterit ja puheenjohtajat 2016 Auto- ja logistiikka-ala pj.

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

MALe -yhteistyön tilannekatsaus: syksy 2010

MALe -yhteistyön tilannekatsaus: syksy 2010 MALe -yhteistyön tilannekatsaus: syksy 2010 OHRY 30.9.2010, Hanko MAL -koordinaattori Mariitta Vuorenpää MAAKUNTAKAAVAN UUDISTUS ETENEE VAUHDILLA HUOM! Tervetuloa Länsi-Uudenmaan kuntaseminaariin! Tilaisuudessa

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Forssan kaupunkistrategia

Forssan kaupunkistrategia Forssan kaupunkistrategia Forssan visio 2025 Juuriltaan vahva Forssa tunnetaan omaleimaisena ja mukavana asumisen, osaamisen, palvelujen ja työpaikkojen yhteistyökykyisenä kasvukeskuksena, jonka vahvuuksia

Lisätiedot

esityslista Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen professori, varapuheenjohtaja

esityslista Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen professori, varapuheenjohtaja 1/2017 1 Aika, 10:30 Paikka Joensuun kampus, Borealiksen auditorio BOR100, Yliopistokatu 7 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Aika 15.11.2016 kello 18:00 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolijat Vasama Juha Lehtonen Harri Heino Oili

Lisätiedot

Jori Louhisuo. Muut saapuvilla olleet Matti Arkko sihteeri Kaija Kangas kunnanhallituksen edustaja

Jori Louhisuo. Muut saapuvilla olleet Matti Arkko sihteeri Kaija Kangas kunnanhallituksen edustaja Kokousaika Torstai 14.02.2013 klo 19.00 20.30 Kokouspaikka Karvian kunta, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Ruokola Jori Louhisuo Mari Ervelä Sari Vaholuoto Pentti Malmila Marko

Lisätiedot

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012 Kimmo Kurunmäki Pilottikausi 2010 2011 paketissa Koordinointi www.mal verkosto.fi Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 71

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 71 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 71 Alueyhteistyön ja elinvoiman valiokunta 22.08.2014 AIKA 22.08.2014 klo 10:02-12:01 PAIKKA Kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 53 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Kunnanhallitus 25.06.2013 AIKA 25.06.2013 klo 14:00-17:26 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 151 Kokouksen järjestäytyminen 3 152 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016 Kemin kaupunkistrategia 2025 2016 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2016 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ikääntymispoliittinen strategia -esiselvityshanke 1.5. 31.10.2010 PL 400 87070 Kainuu OHJAUSRYHMÄN 2. KOKOUS Aika: tiistai 3.8.2010 kello 9.06 11.07 Paikka:, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani

Lisätiedot

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula,

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, NOORMARKKU-TOIMIKUNTA Peruskirjana kuntaliitossopimus Noormarkun alueellisen edustavuuden lisäämiseksi ja asukkaiden vaikutusvallan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

SEUTUNEUVOTTELUKUNTA Pöytäkirja 8/2014 Kokousaika klo Hämeenlinnan Raatihuone, Valtuustosali

SEUTUNEUVOTTELUKUNTA Pöytäkirja 8/2014 Kokousaika klo Hämeenlinnan Raatihuone, Valtuustosali SEUTUNEUVOTTELUKUNTA Pöytäkirja 8/2014 Kokousaika 12.11.2014 klo 15-17 Kokouspaikka Hämeenlinnan Raatihuone, Valtuustosali Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 2 Talous, hallinto,

Lisätiedot

Turun seudun jatkuva liikennejärjestelmätyö Toiminta 2016 ja toimintasuunnitelma 2017

Turun seudun jatkuva liikennejärjestelmätyö Toiminta 2016 ja toimintasuunnitelma 2017 Turun seudun jatkuva liikennejärjestelmätyö Toiminta 2016 ja toimintasuunnitelma 2017 19.1.2017 Liikennejärjestelmätyön organisointi Viisaan liikkumisen alatyöryhmä Työ- ja ohjausryhmät 2016 Ohjausryhmä

Lisätiedot

Yhdistymisselvityksen tavoitteet

Yhdistymisselvityksen tavoitteet Yhdistymisselvityksen tavoitteet 1. Aikaansaada esitys Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan yhdistymisestä sekä esitykseen liittyvä yhdistymissopimus.

Lisätiedot

Pöytäkirja. Hanke/EAKR/Seinäjoen seudun ilmastostrategia/projektiryhmän pöytäkirja 29.8.2011

Pöytäkirja. Hanke/EAKR/Seinäjoen seudun ilmastostrategia/projektiryhmän pöytäkirja 29.8.2011 LAPUAN KAUPUNKI Ympäristöosasto Poutuntie 8 62100 LAPUA Pöytäkirja Mika Yli-Petäys/Mirva Korpi 23.08.2011 Hanke/EAKR/Seinäjoen seudun ilmastostrategia/projektiryhmän pöytäkirja 29.8.2011 Aika: 29.8.2011,

Lisätiedot

Kilpailukyky ja kaupunkikehitys -vastuualue

Kilpailukyky ja kaupunkikehitys -vastuualue Kilpailukyky ja kaupunkikehitys -vastuualue Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013 Risto Kortelainen Muutosjohtaja 22.2.2013 Kaupunkikehitys: Strategia, rakenteet ja kehittäminen

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 2.10.2015 klo 14.00 15.45 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla:

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Elinkeinojaos 17.9.2015. Kunnanvirasto

Elinkeinojaos 17.9.2015. Kunnanvirasto ENONKOSKEN KUNTA Elinkeinojaos KOKOUSKUTSU 17.9.2015 Kokousaika 25.9.2015 klo 10.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Aavan johtoryhmän tahtotila Pyyntö LAMK yamk opintoihin Silja

Aavan johtoryhmän tahtotila Pyyntö LAMK yamk opintoihin Silja Peruspalvelukeskus Aavan päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016 StrategiaStartti 16.2.2012 Heinolassa Taustaa Aavan johtoryhmän tahtotila Pyyntö LAMK yamk opintoihin Silja Kansallinen mielenterveys-

Lisätiedot

Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen

Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen 1 20.11.2015 Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen Jarmo Kauppinen kehittämisjohtaja, varatoimitusjohtaja JOSEK Oy Mistä

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua Seutuhallitus 14.12.2016 9.12.2016 Saatesanat Tampereen kaupunkiseudun valtuustot (ovat hyväksyneet) Tulevaisuuden kaupunkiseutu strategian

Lisätiedot

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-0 Nilsiä 7:3 HIRVI etunimi sukunimi seura lopputulos ratko 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 36 37

Lisätiedot

Työryhmän ensimmäinen tapaaminen klo

Työryhmän ensimmäinen tapaaminen klo Työryhmän ensimmäinen tapaaminen 14.11.2016 klo 12.00-14.30 Työryhmän jäsenet: Juuso Toivola, pj Jukka Ikäläinen Reijo Jylhä Pekka Tiitinen Vesa Tauriainen Eero Hietanen Pirjo Muranen (este / ei paikalla)

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa- ja metsätal.yks. Ilmajoki

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 14.3.2016

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 14.3.2016 KOKOUSAIKA Maanantai 14.3.2016 klo 18:00-19:25 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 62 63 64 65 Liite 12 66 67 68 69 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13

Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PÄÄKAUPUNKISEUDUN NEUVOTTELUKUNTA MUISTIO Kokousaika klo 16.00 18.20 Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 Läsnä Helsinki Krohn, Minerva kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1.

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1. Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat 12.9. klo 13.00-13.45 kh. 3.1. Markus Pauni: Avaus (3 min) Kari Prättälä: Kuntajakoselvitykset kuntauudistuksessa (10 min) Markus Pauni:

Lisätiedot

JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014

JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014 Liite Seutuhallinto JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014 Sisältö Seutuyhteistyön 2014 talousarvio Joensuun kaupungin talousarviossa Talousarvion käyttösuunnitelma Laskelma kuntien maksuosuuksista

Lisätiedot

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Kuortane, 18.02.2017 Yksilökilpailut Kävely, alle 65 1. Koivumäki Aimo 71 Po 572 576 (96) 1148 2. Valkealahti Marko 86 Po 540 576 (96) 1116 3. Hill Raimo 75 Po 518

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Opetustoimen henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämisen menestystekijät -seminaari Helsinki Congress Paasitorni 10. 11.5 2012 Mari Räkköläinen Opetusneuvos,

Lisätiedot

Paikka Arctic Warriors Oy:n tila Narkauksessa, osoite Jokelantie 1654

Paikka Arctic Warriors Oy:n tila Narkauksessa, osoite Jokelantie 1654 Rovaniemen kaupunki Kokouskutsu 1 (8) Aika 17.03.2017, klo 13:30 Paikka Arctic Warriors Oy:n tila Narkauksessa, osoite Jokelantie 1654 Käsiteltävät asiat 10 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia

Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia - Opas strategiseen suunnitteluun Vs. ylihoitaja, projektopäällikkö Minna Laitila Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Välittäjä 2013:n Pohjanmaa-hanke

Lisätiedot

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma TAKO-kevätseminaari 8.2.2017 Mirva Mattila Museopoliittinen ohjelmatyö (1/3) Työryhmän toimikausi 1.8.2015 31.12.2016 Tehtävät laatia linjaukset ja painopisteet museotoiminnalle

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 2 Strategiaperusta Visio: Kasvava Valkeakoski on puhtaasta luonnosta ja asiakaslähtöisistä palveluista tunnettu kaupunki asukkaiden ja yritysten

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki KAUPUNKIKEHITYSOHJELMA 1 Kaupunkikehitysohjelman lähtökohdat Strateginen

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1994 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot