Alajärven seudun elinkeinostrategia 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alajärven seudun elinkeinostrategia 2013"

Transkriptio

1 Alajärven seudun elinkeinostrategia Tarkistettu 1

2 SISÄLLYS 1. TAUSTAA TULOSKORTTI - BALANCED SCORECARD ELINKEINOSTRATEGIAN VALMISTELUPROSESSI Työn aloittaminen 3.2. Alajärven kaupunki 20-vuotta Elinkeinoseminaari 3.3. Elinkeinostrategiatyö Elinkeinostrategian Työseminaari Alajärven elinkeinojen swot-analyysi Alajärven elinkeinojen kehittämisen visio Työryhmätyöskentely Keskeiset menestystekijät Kaupungin johtoryhmätyöskentely Elinkeinostrategian Päätösseminaari 4. ELINKEINOSTRATEGIAN TARKISTAMISPROSESSI Tarkistamisprosessin käynnistäminen 4.2. Tarkistamistyöskentely 5. ALAJÄRVEN KAUPUNGIN STRATEGISET PÄÄTAVOITTEET JOHTOPÄÄTÖKSET SEURANTA ELINKEINOSTRATEGIAN TARKISTAMINEN 14 LIITTEET Balanced Scorecard julkisella sektorilla Työryhmien kokoonpanot, elinkeinoneuvottelukunta ja työryhmien puheenjohtajat Alajärven elinkeinojen swot-analyysi

3 1. TAUSTAA Alajärven kaupunginvaltuuston hyväksymä Alajärven seudun elinkeinostrategia on nyt tarkistettu alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Tarkistamistyö tehtiin prosessina vuoden 2010 lopun ja alun välisenä aikana. Tarkistamisella päivitettiin asiakirja siten, että elinkeinojen swot-analyysi, Alajärven elinkeinojen kehittämisen visio ja keskeiset menestystekijät pysyivät ennallaan. Sen sijaan kaupungin strategiset päätavoitteet hieman tarkentuivat ja niiden sisällöt ajantasaistettiin. Alkuperäisen ohjelmakirjan valmistuttua 2007 tuli 10 vuotta täyteen siitä, kun yrittäjien ja kaupungin laatima ensimmäinen yhteinen Alajärven elinkeino-ohjelma 1997 valmistui. Tuolloin työstetty, reilun vuoden työrupeaman ja satoja työtunteja vaatinut ohjelma herätti monien ulkopuolisten tahojen mielenkiintoa. Yrittäjien ja kaupungin yhteinen, pitkäjännitteinen alueen elinkeinopolitiikan suunnittelu on edelleen jatkunut säännöllisenä ja tämä nyt tarkistettu asiakirja on jo neljäs yhteinen tuotos. EU-aika ja vuoden 2009 alusta alkanut Järvi-Pohjanmaan yhteistyö ovat lisänneet erilaisten ohjelmien ja suunnitelmien laatimista. Alajärven oma elinkeinostrategia on kuitenkin ainakin toistaiseksi koettu edelleen tarpeelliseksi. Työskentelyyn osallistunut runsas alajärveläisten yrittäjien ja kaupungin henkilöiden määrä sekä aktiivinen työskentely valmistelun eri vaiheissa on ollut tae siitä, että prosessi ja lopputulos on koettu yhteiseksi tekemiseksi. Strategian myötä uskotaan mahdollisuuteen olla vaikuttamassa alueen kehittymiseen ja kilpailukyvyn säilyttämiseen nyt ja tulevaisuudessa. Yhteistyössä valmisteltujen omien strategisten näkemysten selkeyttäminen on antanut myös taustaa ja uskottavuutta osallistua ja vaikuttaa laajempaan, seudulliseen ja maakunnalliseen ohjelmatyöhön. Tehdyssä tarkistamisprosessissa on huomioitu vuoden 2009 alussa tapahtunut Lehtimäen kuntaliitos. Kaikkiin työryhmiin ja elinkeinoneuvottelukuntaan oli täydennetty Alajärven eteläisen osan edustus ja näin mahdollisuus tuoda alueen näkökanta yhteiseen käsittelyyn. Kuten kaikkiin aikaisempiin ohjelmiin ja strategioihin, niin tähänkin oli pyritty tuomaan jotain uutta. Tällä kertaa uutta oli Balanced Scorecard (tuloskortti) menetelmän käyttäminen työskentelyprosessissa. Koska menetelmän soveltaminen vaatii asian aikaisempaa tuntemusta, niin valmistelussa hyödynnettiin Jyväskylän Yliopistossa työskentelevän professori Marko Järvenpään ammattitaitoa. 2. TULOSKORTTI - BALANCED SCORECARD Balanced Scorecard (BSC), Suomessa yleisimmin nimellä tuloskortti, on syntynyt USA:ssa ja Kanadassa sijaitsevan kahdentoista suuryrityksen hankkeessa, joissa pyrittiin kehittämään yritysten suorituksen mittausta. BSC on kehittynyt käsitteenä viimeisen viidentoista vuoden aikana melkoisesti, johdon moniulotteisesta seuranta- ja hälytysjärjestelmästä johtamisjärjestelmäksi, jonka avulla strategia pyritään viemään jokapäiväisen toiminnan tasolle. Viime vuosina BSCmenetelmää on alettu soveltamaan myös julkisella sektorilla. Liitteenä 1 on professori Järvenpään esittämä prosessikaavio Balanced Scorecard julkisella sektorilla. 3

4 3. ELINKEINOSTRATEGIAN VALMISTELUPROSESSI 3.1. Työn aloittaminen Yrittäjien, maataloustuottajien ja kaupungin yhteisen toimielimen elinkeinoneuvottelukunnan kokouksessa päätettiin, että EU-ohjelmakauden alkaessa valmistellaan yhdessä uusi Alajärven seudun elinkeinostrategia. Kokouksessa päätettiin lisäksi, että tulevaa elinkeinostrategiaa täydennetään aikaisempaan asiakirjaan nähden seuraavilla asioilla: asuminen, kuntayhteistyö, viihtyisyys ja vetovoimaisuus sekä kaupungin muiden osa-alueiden (hallintokuntien) mukanaolo kehittämisessä. Elinkeinoneuvottelukunnan seuraavassa kokouksessa strategiatyötä jatkettiin siten, että valmisteluun nimettiin jäsenet (liite 2) seitsemään työryhmään seuraavasti: - kaupanala - matkailu - teollisuus - yrityspalveluala - maaseutu - hoiva- ja palveluala - ympäristö ja viihtyisyys Edellisestä elinkeinostrategiasta poiketen nyt valittiin edustajat aikaisempien kaupanala, matkailu, teollisuus ja maaseutu ryhmien ohella myöskin kahdelle muulle eli yrityspalvelualalle sekä hoiva- ja palvelualalle. Näin aikaisemmin ollut IT-ala ryhmä korvattiin hieman laajemmalla palvelualan edustuksella. Lisäksi perustettiin nimellä ympäristö ja viihtyisyys työryhmä, jonka tehtäväksi määriteltiin paneutua nimensä mukaisten asioiden kehittämiseen huomioiden muissa työryhmissä aiheesta tehty pohjatyö. Elinkeinostrategiatyön johtamista koordinoi aikaisemmin hyväksi todettuun tapaan elinkeinoneuvottelukunta, jonka kokoonpanoa kokouksissa täydennettiin työryhmien puheenjohtajilla ja kokoonkutsujilla (liite 2). Strategiatyöskentelyssä päädyttiin käyttämään Balanced Scorecard menetelmää (kts. kohta 2), jonka soveltamisessa eri vaiheissa hyödynnettiin professori Marko Järvenpään asiantuntemusta ja kokemusta Alajärven kaupunki 20-vuotta Elinkeinoseminaari Alajärven seudun elinkeinostrategia työskentely käynnistettiin juhlavasti Alajärven kaupunki 20-vuotta Elinkeinoseminaari -nimissä Järviseudun ammatti-instituutin (JAMI) Alajärven toimipisteessä. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 37 henkilöä. Seminaarin luennoitsijoiksi oli kutsuttu toiminnanjohtaja Yrjö Westling Kuntaliiton yhteydessä toimivasta SEKES r.y.:stä ja hallituksen puheenjohtaja Esko Reinonpoika Alanko MicroMedia Oy:stä Elinkeinostrategiatyö Edellisen strategian valmistelun kokemusten pohjalta päädyttiin siihen, että ennen työryhmävaiheen käynnistymistä, niiden työskentelyn linjaamiseksi 4

5 elinkeinoneuvottelukunnan tulee valmistella Alajärven elinkeinojen swot-analyysin ja vision. Tämän jälkeen työryhmien tuotosten yhteisten nimittäjien pohjalta elinkeinoneuvottelukunnalla on sitten hyvä pohja valmistella Alajärven kaupungin keskeiset menestystekijät Elinkeinostrategian Työseminaari Aloitusvaiheiden jälkeen varsinaisen strategiatyön pohja luotiin Työseminaarissa samaisessa paikassa JAMI:lla kuin kohdan 3.2. elinkeinoseminaari. Tilaisuudessa ulkopuolisena luennoitsijana oli strategiatyöskentelyyn osallistuva professori Marko Järvenpää. Seminaariin osallistuvien 23 osallistujan voimin työstettiin swot-analyysiä pohjaksi tulevalle strategiavalmistelulle Alajärven elinkeinojen swot-analyysi Joulukuun 13. päivä 2006 Punaisen Tuvan Viinitilalla pidetyssä elinkeinoneuvottelukunnan kokouksessa Alajärven elinkeinojen swot-analyysi valmisteltiin liitteen 3 mukaiseksi. Analyysin pohjana on pitkälti edellisessä ohjelmassa kirjatut asiat, mutta joiltakin osin tuli ajankohtaisia asioita mm. mahdollisuuksiin työperäinen maahanmuutto, josta ollaan tällä hetkellä hakemassa osittaista helpotusta vallitsevaan työvoimapulaan. Maaliskuun kokouksessa swotanalyysiä tarkennettiin siten, että sana matkailu lisättiin mahdollisuuksiin Alajärven elinkeinojen kehittämisen visio Vuoden 2007 ensimmäisessä elinkeinoneuvottelukunnan kokouksessa 10. tammikuuta, kahden kokoontumisen jälkeen sekä laajan keskustelun pohjalta ja monipuolisten kannanottojen myötä saatiin Alajärven elinkeinojen visio alla olevaan muotoon. Kuten swot:ssa, niin myöskin visiossa, maaliskuun kokouksessa huomioitiin matkailun lisääminen ja se sijoitettiin vision ensimmäiseen lauseeseen. Kasvava Alajärvi tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet asumiseen, työntekoon, vapaa-aikaan ja matkailuun. Alajärvi tunnetaan voimakkaasti kehittyvästä, kansainvälisestä ja valtakunnallisesta lamellihirsi-, alumiini- ja ohutlevyteollisuudesta sekä tietoliikenteestä. Kehityshakuisena ja yhteistyökykyisenä paikkakuntana olemme monikulttuurinen ja viihtyisä asioimiskeskus. 5

6 Työryhmätyöskentely Elinkeinoneuvottelukunnan valmisteltua Alajärven elinkeinojen swot-analyysin ja vision oli vuorossa kuuden työryhmän, kaupanala, matkailu, teollisuus, yrityspalveluala, maaseutu sekä hoiva- ja palveluala, työskentelyjakso. Pääosin ryhmät kokoontuivat kaksi kertaa vuoden 2007 alussa, tammi- ja helmikuun aikana. Viranhaltijoiden kokoonkutsusta lähes täysin yrittäjistä koostuvat ryhmät analysoivat swot-analyysia sekä visiota ja näiden sekä oman alansa laajan tuntemuksen pohjalta laativat luettelon tavoitteista, jotka nähtiin merkittävimmiksi Alajärven kehittymisen ja oman toimialan edistämisen kannalta. Edellisten kuuden työryhmän tuotosten pohjalta seitsemäs ja uusin työryhmä, ympäristö ja viihtyisyys, teki oman esityksensä tavoitteista. Ryhmän nimen mukaisesti tavoitteiden asettaminen painopisteenä oli paikkakunnan ympäristöä ja viihtyisyyttä edistävät toimet Keskeiset menestystekijät Kaikissa työryhmien kokouksissa mukana olleena professori Marko Järvenpää esitteli elinkeinoneuvottelukunnalle yhteenvedon työryhmien työskentelystä. Esitykseen oli koostettu ryhmien moninaisten esitysten pohjalta kolmen keskeisen menestystekijän, yrittäjyys ja osaaminen, asuminen ja vapaaaika sekä yhteistyö ja kehityshakuisuus, toteuttamiseksi tähtäävät yhteiset tavoitteet. Elinkeinoneuvottelukunnan kokoukseen Järvenpää oli jatkovalmistelut edellisen kokouksen ja työryhmien aineistojen pohjalta elinkeinostrategian valmistelua. Kolmen keskeisen menetystekijän saavuttamiseksi hän oli asettanut neljä strategista päätavoitetta seuraavasti: 1) Viihtyisyys, keskustan alueiden nivominen yhteen, ydinkeskustan katujen kunnostuksen toteuttaminen sekä maankäytön suunnitelmallinen kehittäminen. 2) Tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä osaamisen vahvistaminen. 3) Monitoimihallin rakentaminen keskustan alueelle. 4) Markkinoinnin resursointi ja markkinoinnin kehittäminen toimialastrategioiden toteuttamiseksi Kaupungin johtoryhmätyöskentely Balanced Scorecard menetelmän lisäksi toisena merkittävä uutena toimintana elinkeinostrategian valmisteluun saatiin kaupungin johtoryhmätyöskentely. Johtoryhmä valmisteli kaupungin näkökulmasta strategisia päätavoitteita kahdessa kokouksessaan ja 7.5. aikatauluttaen, vastuuttaen ja resurssoiden ne Elinkeinostrategian Päätösseminaari Reilun vuoden työrupeaman jälkeen elinkeinostrategiatyöskentelyn päätteeksi toukokuun viimeisen päivän iltana 2007 pidettiin Päätösseminaari Jamilla. Tilaisuuden pääluennoitsijaksi oli kutsuttu Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät r.y.:n alajärveläislähtöinen puheenjohtaja Jorma Luoma. Seminaarissa todettiin strategiatyöskentelyn koostuneen tässä vaiheessa 7 elinkeinoneuvottelukunnan 6

7 kokouksesta, 2 seminaarista, 11 työryhmien kokouksesta, joihin on ollut kutsuttuna 42 yrittäjää sekä 2 kaupungin johtoryhmän kokouksesta. 4. ELINKEINOSTRATEGIAN TARKISTAMISPROSESSI 4.1. Tarkistamisprosessin käynnistäminen Alajärven kaupunginvaltuuston hyväksymässä Alajärven seudun elinkeinostrategia :ssa oli kohdassa 7 kirjattuna strategian tarkistaminen. Elinkeinoneuvottelukunnan päätöksellä käynnistettiin tarkistamistyö valmistelussa mukana olleiden kuuden työryhmän kokoontumisilla Tarkistamistyöskentely Tarkistamista valmistelevat kuusi työryhmää kokoontuivat ja kävivät läpi elinkeinostrategian tähänastisen toteutuman ja antoivat sitten elinkeinoneuvottelukunnalle evästystä jatkotyöstämiseen. Työryhmien puheenjohtajat kutsuttiin mukaan elinkeinoneuvottelukuntaan Kokouksessa käytiin läpi ryhmien esitykset ja päätettiin, että työryhmät jatkotyöstävät esityksiään siten, että kukin ryhmä tekee muutamasta keskeiseksi katsomastaan asiasta tarkennetun toimenpide-esityksen. Valmistelussa tuli huomioida elinkeinostrategian linjaus siten, että kukin esitys sisältyy johonkin neljästä strategisesta päätavoitteesta. Työryhmien tarkennettuja esityksiä käytiin läpi elinkeinoneuvottelukunnassa Kokouksessa päätettiin, että yrityspalvelupäällikkö Jouko Etula ja maaseututoimenjohtaja Jukka Kuoppala kokoavat työryhmien puheenjohtajista koostuvan strategian tarkistamista valmistelevan ryhmän. Etulalle ja Kuoppalalle annettiin lisäksi mahdollisuus käyttää työskentelyyn tarvittaessa ulkopuolista vetäjää, jona käytettiinkin alkuperäisessä elinkeinostrategian valmistelussakin mukana ollutta professori Marko Järvenpäätä. Puheenjohtajista koostuva ryhmä kokoontui professori Järvenpään johdolla tarkistamista valmistelevaan workshopiin Ryhmän valmistelun pohjalta Etula ja Järvenpää valmistelivat elinkeinoneuvottelukunnan 3.4. kokoukseen käsiteltävän aineiston. Elinkeinoneuvottelukuntaan oli kutsuttuna työryhmien puheenjohtajat ja workshopissa paikalla olleet varapuheenjohtajat ja strategian valmistelua päätettiin jatkaa samalla kokoonpanolla vielä toisen kerran. Toisessa elinkeinoneuvottelukunnan käsittelyssä 8.5. päätettiin ensin jakaa kokonaisuuden selkeyttämiseksi päätavoite 1) Kuntakuvan ja vetovoimaisuuden vahvistaminen kahteen kohtaan: 1) Keskustan vetovoimaisuuden vahvistaminen ja 2) Houkuttelevan kuntakuvan kehittäminen. Tämän myötä alkuperäisten neljän päätavoitteen sijaan olisi tullut viisi kohtaa. Elinkeinoneuvottelukunta päätti viedä tämän jälkeen strategian jatkovalmistelun kaupungin toimielimiin. Kaupungin johtoryhmä jatkoi strategian tarkistamista kokouksessaan Strategian toimivuuden takia Alajärven strategisten päätavoitteiden määrä oli palautettu neljään (kts. kohta 5). 7

8 Tarkistamistyö tehtiin prosessina vuoden 2010 lopun ja alun välisenä aikana. Tarkistamisella päivitettiin asiakirja siten, että elinkeinojen swot-analyysi, Alajärven elinkeinojen kehittämisen visio ja keskeiset menestystekijät pysyivät ennallaan. Sen sijaan kaupungin strategiset päätavoitteet hieman tarkentuivat ja niiden sisällöt ajantasaistettiin. 5. ALAJÄRVEN KAUPUNGIN STRATEGISET PÄÄTAVOITTEET Alkuperäisen elinkeinostrategian mukaisesti Alajärven kaupungin strategiset päätavoitteet olivat seuraavat neljä: 1) Kuntakuvan ja vetovoimaisuuden vahvistaminen 2) Tutkimuksen ja kehitystoiminnan sekä osaamisen vahvistaminen 3) Markkinoinnin kehittäminen 4) Elinkeinopoliittiset investoinnit osana elinkeinostrategiaa Strategian tarkistamisprosessin myötä neljäksi strategiseksi päätavoitteeksi tulivat seuraavat: 1) Keskustan vetovoimaisuuden vahvistaminen 2) Houkuttelevan kuntakuvan ja markkinoinnin kehittäminen 3) Tutkimuksen ja kehitystoiminnan sekä osaamisen vahvistaminen 4) Elinkeinopoliittiset investoinnit osana elinkeinostrategiaa Tarkistamisessa päivitetyt strategiset päätavoitteet tavoitteineen, toimenpiteineen, vastuutahoineen, aikataulutuksineen ja euromäärineen ovat tarkemmin esiteltynä seuraavissa taulukoissa. 1) Keskustan vetovoimaisuuden vahvistaminen (1/2) Tavoite Toimenpide Kuka Milloin t Liikennejärjestelyt - Kauppakadun peruskorjaus (liikennejärjestelyjen tarkistaminen pihojen ja paikoituksen osalta) - Ydinkeskustan paikoituksen kehittäminen - Viherrakentamisyhteistyö (Jami & puutarhuri) Kaupunki/ Pentti Yli-Olli Kaupunki/ Jouni Hänninen Urheilualueen kiertoliittymä (sis. Pitkäkankaantien kunnostamisen) * suunnittelu * rakentaminen - Liikunta- ja uimahallin paikoitus (v. osuus sisältyy rakennusurakkaan) Kaupunki/ Pentti Yli-Olli Alajärventien kokonaiskehittäminen * Alajärventien kauppakeskuksen liittymä * kaavoitus, liikennejärjestelyt (kiertoliittymä teollisuustien risteykseen, nopeusrajoitus) Kaupunki/ Pentti Yli-Olli Kaupunki/ Jouni Hänninen, kaavoituspäällikkö - 15?? Kortteleiden 308 ja 309 rakentaminen - Kiinteistörakentaminen (Keskipiste ja S-Market) * valmistelu * toteutus JPYP/ Jouko Etula & kiinteistönomistajat Kiinteistönomistajat - -? Muut toimet - Alle 400 m 2 päivittäistavaramyymälä keskustaan - Erikoistavarakauppoja ja tukipalveluita keskustaan - Alajärven keskustan rakennemalli - Alajärven keskustan yleiskaavan laatiminen - Vanhan matkahuollon alueen kehittäminen JPYP/ Jouko Etula & yrittäjät Kaupunki/ kaavoituspäällikkö

9 1) Keskustan vetovoimaisuuden vahvistaminen (2/2) Tavoite Toimenpide Kuka Milloin t Tontti- ja vuokraasuntotarjonnan kehittäminen - Monimuotoisten tonttien tarjonta ja kaupunkirakenteen tiivistäminen sekä järvisyyden hyödyntäminen * Kullanmutka (kaavoitus) Kaupunki/ kaavoituspäällikkö * Alajärven keskustan yleiskaavan laatiminen * Alajärven keskustan asemakaavan laatiminen ? - Asumisen monet muodot 2014 tapahtuma (vrt. Vetovoimainen Järviseutu hanke, kohta 2) Kaupunki/ Tapani Kotanen / 2,5 127/ / 20 42/ 6 - Laadukkaampien vuokra-asuntojen tarjonta Kaupunki/ Vesa Koivunen?? Uimahallin rakentaminen - Uimahalli Kaupunki/ Pekka Saarenketo Monitoimihallin rakentaminen - Monitoimihalli (monikäyttöisyyden huomioiminen esim. messut) Kaupunki/ Jouni Hänninen Jäähallihanke - Jäähalli (kustannusarvio 490 t ) * tekojääputkiston siirto * pohjatyöt Kaupunki/ Jouni Hänninen 67, ) Houkuttelevan kuntakuvan ja markkinoinnin kehittäminen (1/2, kuntakuva) Tavoite Toimenpide Kuka Milloin t Järvi-Pohjanmaan ja kaupungin viestintästrategioiden toteuttaminen erilaisin hankkein - Kylttien ja tekstien kehittäminen kaupungin keskustaan ja rajoille - Vapaa-ajanpalveluiden sekä investointimahdollisuuksien esilletuominen (mm. esitemateriaalit ja messut) Kaupunki/ Tero Kankaanpää Kaupunki/ Tero Kankaanpää, Paula Harjula & JPYP/ Jouko Etula Kaikkien alajärveläisten nuorten kesätyöllistäminen Kaupunki/ Maarit Fräntilä & Yrittäjäjärjestöt/ pj:t - 100/ 50 Sisäinen viestintä ja koulutus Systemaattinen myönteinen viestintä - Kaupunki toteuttaa sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittämistä (ml. asukkaat) sekä henkilöstön ja luottamushenkilöiden koulutusta koskevan hankkeen - Em. koulutuksen pohjalta ja lisäksi laaditaan toimenpideohjelma tavoitteen saavuttamiseksi Kaupunki/ Tero Kankaanpää?? Kaupunki/ Tero Kankaanpää?? 9

10 2) Houkuttelevan kuntakuvan ja markkinoinnin kehittäminen (2/2, markkinointi) Alueellisen markkinoinnin kehittäminen Tavoite Toimenpide Kuka Milloin t - Järvi-Pohjanmaan aluemarkkinointiraha - Vetovoimainen Järviseutu hanke * markkinointitoimien valmistelu Kaupunki/ Tero Kankaanpää & JPYP/ tj, Juha Lehtineva Kaupunki/ Tapani Kotanen / 45,5 18/ 2,5 127/ / 20 42/ 6 - Markkinointi-/ viestintäpäällikön palkkaaminen (selvitetään mahdollisuus yhteisen henkilön palkkaamisesta Järvi-Pohjanmaalle) Kaupunki/ Tero Kankaanpää Yritysten yhteismainonta - Messuyhteistyö JPYP/ Vastuuhenkilöt - - Kaupan kehittämisryhmän toiminta JPYP/ Jouko Etula - 20,6/ - 20,6/ - - Muiden kehittämisryhmien aktivointi? - - Elämysrengas -hanke JPYP/ Pirkko Ylätalo / - 117/ - 20/ - Sähköisen median hyödyntäminen markkinoinnissa - Hanke sähköisen median hyödyntämiseksi - Järvi-Pohjanmaan aluemarkkinointiraha (vrt. Alueellisen markkinoinnin kehittäminen) Kaupunki/ Tero Kankaanpää Kaupunki/ Tero Kankaanpää & JPYP/ tj, Juha Lehtineva? 70/ 45,5 3) Tutkimuksen ja kehitystoiminnan sekä osaamisen vahvistaminen (1/3) Tavoite Toimenpide Kuka Milloin t Kehittämis ja innovaatiopalvelukeskuksen toiminnan Vakiinnuttaminen - Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy * yrityspalvelu Kaupunki/ Vesa Koivunen, Jukka Kuoppala & JPYP/ Jouko Etula 346/ / 224 * kehittämispalvelu Kaupunki/ Vesa Koivunen & JPYP/ Juha Lehtineva 41/ 26 41/ 26 - Yritys-Suomi Järviseutu (seudulliset yrityspalvelut) Järviseudun TE-toimisto, JPYP & muut sopimus- ja yhteistyöosapuolet - - Tutkimus- ja koulutuspalvelu - Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulu, Alajärvi Kampus * korkeakouluopetuksen koordinaattori * teknologia-asiamies Kaupunki/ Vesa Koivunen 124/ / 10 - Järviseudun koulutuskuntayhtymä (Jami) * nuorisoasteen koulutus * aikuiskoulutus * oppisopimustoimisto * hanketoiminta Kaupunki/ Vesa Koivunen 8.600/ / - 10

11 3) Tutkimuksen ja kehitystoiminnan sekä osaamisen vahvistaminen (2/3) Tavoite Toimenpide Kuka Milloin t Kehittämishanketoiminta (1/2) - Aktiivisuutta ja yhteistyötä seudulle Kaupunki/ Tapani Kotanen / 7 72/ 7 44/ 4 - KOKO Puutuoteverkosto JPYP/ Jouko Etula / 7 129/ 13 - Puualan innovaatiokeskus (esiselvitys) JPYP/ Jouko Etula 4/ 0,4 - Alumiini- ja metallialan kehittämishanke - AluInno JPYP/ Juha Lehtineva / 4,6 112/ / 11 73/ 7 - Lakeaharjun kehittämishanke (esiselvitys) JPYP/ Juha Lehtineva / 1,3 40/ 5,2 - Lakeaharjun suorituspaikkojen rakentaminen JPYP/ Juha Lehtineva 250/ 6,2 350/ 8,8 - Alumiinialan koulutus- ja kehittämiskeskus * kehittämishanke * laiteinvestoinnit Jami/ rehtori / 19 65/ 9 535/ - 265/ - 3) Tutkimuksen ja kehitystoiminnan sekä osaamisen vahvistaminen (3/3) Tavoite Toimenpide Kuka Milloin t Kehittämishanketoiminta (2/2) - Terveyttä ja hyvinvointia matkailusta JPYP/ Pirkko Ylätalo / 5 80/ 6 32/ 2,4 - Lähienergian mikroverkko ja tuotantolaitos suunnittelu Kaupunki/ Jukka Kuoppala & JPYP/ Juha Lehtineva / 7?? - Innovoima hanke (pilottihanke) JPYP/ Jouko Etula 0,9/ 0,09 - Palveluinnovaatiot/ esiselvitys alueen mahdollisuuksista Kaupunki/ Jukka Kuoppala & JPYP/ Jouko Etula 50/ 5 11

12 4) Elinkeinopoliittiset investoinnit osana elinkeinostrategiaa Teollisuus- ja maataloushankkeet Kaupan ja palveluiden edistäminen elinkeinostrategian vahvuuksien tukeminen kaupunki yrityskohtaisesti mukana ainoastaan kerran kaupunki pyrkii luopumaan omistuksestaan mahdollisimman pian kasvu- ja työllisyysnäkökulma 6. JOHTOPÄÄTÖKSET Alajärven seudun elinkeinostrategia asiakirjan valmistelu vuosien 2006 ja 2007 aikana, sekä nyt tehty asiakirjan tarkistaminen vuoden 2010 lopun ja alun välisenä aikana vahvistavat Alajärvi mallia eli alajärveläisten yrittäjien ja kaupungin tapaa tehdä alueen elinkeinoelämän suunnittelua tiiviissä yhteistyössä. Vuodesta 1997 lähtien alkanut systemaattinen toiminta on edelleen saanut jatkoa ja uusia piirteitä. Strategian reilun puolentoista vuoden ajan ja mittavan työmäärän sisältänyt valmistelu on nyt saanut jatkokseen saman kestoisen yhteistyössä tehdyn strategian tarkistamisprosessin tuotoksen. Strategian valmisteluun perustetut työryhmät toivat valmisteluun laajuutta, uutta näkökantaa ja asiantuntemusta sekä lisäksi ne antoivat tarkistamiseen pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta. Kaupungin johtoryhmän osallistuminen valmisteluun ja tarkistamiseen loi linkin kaupungin muihin hallintokuntiin ja on jatkossa erittäin tärkeä yhteys strategian toteutuksessa ja seurannassa. Ulkopuolisen vetäjän käyttö antoi ryhtiä ja asiantuntemusta työskentelyyn. Lisäksi vetäjä auttoi asiakirjan kokoamisessa ja toi uuden toimintatavan sekä suunnitelmien saattamiseksi käytäntöön että toteutuksen seurantaan. Elinkeinostrategian valmistelussa hyödynnetty Tuloskortti Balanced Scorecard -menetelmä täydensi asiakirjaan edellisestä strategiasta osittain puuttuneen ulottuvuuden, eli suunnitelmista löydettävän selkeän yhteyden käytännön toteutukseen. Käytettävässä menetelmässä strategiset päätavoitteet jaettiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin, vastuutettiin sekä resursoitiin ajallisesti ja euromääräisesti, lisäksi seuranta nivottiin tiivisti oleellisena osana prosessiin. 12

13 Aikaisemmissa suunnitelmissa lähtökohtina olivat swot-analyysin vahvuudet ja mahdollisuudet, tällä kertaa tartuttiin myöskin heikkouksiin ja uhkiin. Uusi näkökanta toikin strategisiin päätavoitteisiin kaksi kohtaa neljästä, jotka tarkistamisen myötä tulivat muotoon keskustan vetovoimaisuuden vahvistaminen ja houkuttelevan kuntakuvan ja markkinoinnin kehittäminen. Strategian tarkistamisprosessissa nousi useaan otteeseen esille strategian alkuvaiheen toteutuksessa vähälle panostukselle jäänyt markkinointi. Kaupungin päätösten ja hanketoiminnan myötä asiaan on nyt tulossa parannusta. Toisena keskustelun aiheena huomiota sai alajärven ydinkeskustan tulevaisuus. Lähiaikoina tuleva päivittäistavarakaupan muutto vähentää osaltaan keskustan vetovoimaisuutta ja heikentää näin erikoiskaupan asemaa, ellei korvaavaa toimintaa saada tilalle. Kolmantena aivan uutena asiana tuli kaupungin johtoryhmässä esille alajärveläisten nuorten kesätyöllistäminen. Kaupungin ja yrittäjäjärjestöjen yhteistoimin kaikkien halukkaiden nuorten työllistämisellä edes lyhyeksikin ajaksi koettiin olevan suuren vaikutuksen kotipaikkaan sitouttamisessa. EU-aika ja vuoden 2009 alusta alkanut Järvi-Pohjanmaan yhteistyö ovat lisänneet erilaisten ohjelmien ja suunnitelmien laatimista. Alajärven oma elinkeinostrategia on kuitenkin ainakin toistaiseksi koettu edelleen tarpeelliseksi. Työskentelyyn osallistunut runsas alajärveläisten yrittäjien ja kaupungin henkilöiden määrä sekä aktiivinen työskentely valmistelun eri vaiheissa on ollut tae siitä, että prosessi ja lopputulos on koettu yhteiseksi tekemiseksi. Strategian myötä uskotaan mahdollisuuteen olla vaikuttamassa alueen kehittymiseen ja kilpailukyvyn säilyttämiseen nyt ja tulevaisuudessa. Yhteistyössä valmisteltujen omien strategisten näkemysten selkeyttäminen on antanut myös taustaa ja uskottavuutta osallistua ja vaikuttaa laajempaan, seudulliseen ja maakunnalliseen ohjelmatyöhön. 7. SEURANTA Strategiatyöskentelyssä käytetyn tuloskorttimenetelmän yksi oleellisista ominaisuuksista on seurannan nivominen prosessiin. Sen lisäksi, että seurannan myötä suunnitelluista toimenpiteistä pidetään kiinni, niin tärkeää on myös se, että esille tulleisiin asioihin reagoidaan ja ne kytketään jatkotoimiin. Alajärven elinkeinostrategian seurantaa tehdään kahdella tavalla: a) Elinkeinoneuvottelukunnan kokouksessa seuraavan vuoden suunnittelua valmistellessa tarkastellaan (paimennetaan) strategisten päätavoitteiden etenemistä, tarvittaessa pyritään edistämään toimenpiteiden toteuttamista. Kaupungin johtoryhmässä, vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä käydään läpi strategiset päätavoitteet ja huomioidaan niiden toteutuminen hallintokuntien budjeteissa ja toiminnassa. b) Jälkiseuranta tehdään vuosittain kaupungin tilinpäätöksen yhteydessä, viimeistään huhtikuulla. Kaupungin johtoryhmän valmistelun pohjalta elinkeinoneuvottelukunta arvioi elinkeinostrategian toteutumista ja toimittaa johtopäätöksensä kirjallisesti yrittäjien ja kaupungin hallituksille. Strategian seurannassa asioita tarkastellaan kahdella tasolla: a) Käytettävissä olevien virallisten tilastojen (asukasluku, uudet yritykset, työpaikkamäärä, työllinen työvoima, vienti, vähittäiskaupan liikevaihto ja verotus) pohjalta seurataan Alajärven kehittymistä useamman vuoden ajalta. 13

14 b) Toisena seurataan strategisten päätavoitteiden toteutumista siten, että ne ovat karkealla tasolla (tehty/ valmis, ollaan tekemässä (%-taso) ja ei/ ei ole aloitettu) osoitettavissa. Elinkeinostrategian etenemistä on tarkasteltu elinkeinoneuvottelukunnan kokouksissa ja tietyiltä osin on pyritty edistämään strategisten päätavoitteiden toimenpiteiden toteutumista. Seurannan havainnollistamiseksi on koottu yllä olevan mukaisista tiedoista uusimmat saatavilla olevat tilastotiedot 10 vuoden ajalta ja toisena on valmisteltu ja päivitetty seurantaulukkoa strategisten päätavoitteiden toteutumisesta. 8. ELINKEINOSTRATEGIAN TARKISTAMINEN Strategian tarkistamistyö tehtiin prosessina vuoden 2010 lopun ja alun välisenä aikana. Tarkistusjakso koskettaa pääasiassa meneillään olevan EU-ohjelmakauden loppua, eli on voimassa vuoden loppuun saakka. 14

15 Liite 1 BALANCED SCORECARD julkisella sektorilla Resurssit ja talous Toiminnan tehokkuus Budjetin saavuttaminen Saatu rahoitus Resurssien kohdentaminen Vaikuttavuus/asiakas Alueellinen vaikuttavuus/ tyytyväisyys Asiakkaiden (opiskelijoiden/ potilaiden tyytyväisyys yms.) VISIO JA STRATEGIA Sisäiset prosessit Prosessien tehokkuus Prosessien laatu Henkilöstö, kasvu ja oppiminen Henkilöstön tyytyväisyys Henkilöstön aikaansaannokset Henkilöstön osaaminen Aloitteet, Poissaolot, Vaihtuvuus Lähde: Professori Marko Järvenpää 15

16 Liite 2 (1/2) TYÖRYHMIEN KOKOONPANOT (henkilömäärä, kokoonkutsuja): Kaupanala (7 henkilöä, Jouko Etula) Tuomo Pollari, pj Matleena Saukko, vpj Maija-Liisa Kokko Jouko Salmenautio Mika Ainonen Niko Kaarlela Juha Yli-Kesäniemi Matkailu (7 henkilöä, Jouko Etula) Jorma Keijonen, pj Risto Saarela, vpj Inga Yli-Sikkilä Kai Rantala Leena Passi Mikko Isoniemi Pirkko Mäkipelto Alajärven Halpa-Halli Muodin TOP-Piste Sisustus Kokon Alajärven Kalustepiste Ky S-Market Alajärvi K-Supermarket Alajärvi Neste Lehtimäki Teollisuus (7 henkilöä, Jouko Etula) Reijo Virtanen, pj Esko Mäkelä, vpj Erkki Salmenautio Esko Rintamäki Mikko Pokela Tapani Niskakangas Tommi Isoaho Punaisen Tuvan Viinitila Tulivuorikeskus Gemstone Café Tilausliikenne T.J. Yli-Sikkilä Kanavan Kevari Nelimarkka -museo Isoniemen Lomamökit Kahvila Suninsalmi Honkarakenne Oyj Mäkelä Alu Oy Saltex Oy Finnlamelli Oy Al-Men Oy Tarkomet Oy Ti-Garnjet Oy Yrityspalveluala (7 henkilöä, Jukka Kuoppala) Timo Rintala, pj Aniita Tallbacka, vpj Tuija Silver-Lager Jarmo Seppälä Martti Matintupa Pekka Berg Harri Pihlaja Insinööritoimisto Rintala Oy Nordea Pankki Copro Tietojärjestelmät Oy Kuljetusliike Heikki Seppälä Ky Alajärven Kirjanpitopalvelu Oy T:mi Pekka Berg Tilitoimisto H.Pihlaja Maaseutu (7 henkilöä, Jukka Kuoppala) Jukka Joensuu, pj Marko Viitasaari, vpj Jussi Takala Maija Yliaho Raine Ihamäki Antti Joensuu Ville Kari Hoiva- ja palveluala (7 henkilöä, Jukka Kuoppala) Aimo Joensuu, pj Juha Pippola, vpj Lea Tarnanen Pekka Yli-Juuti Risto Joensuu Seppo Välisaari Sanna Valkeinen Aimo Joensuu Oy Neste Hoiskonportti Oy Hoivakoti Tuulikki Oy Hieroja Pekka Yli-Juuti Järviseudun OP-Kiinteistökeskus Oy Parturi-kampaamo Välisaari Seppo Suneva Ky 16

1. TAUSTAA... 3 2. TULOSKORTTI - BALANCED SCORECARD... 3 3. ELINKEINOSTRATEGIAN VALMISTELUPROSESSI... 3

1. TAUSTAA... 3 2. TULOSKORTTI - BALANCED SCORECARD... 3 3. ELINKEINOSTRATEGIAN VALMISTELUPROSESSI... 3 Alajärven seudun elinkeinostrategia 2013 SISÄLLYS 1. TAUSTAA... 3 2. TULOSKORTTI - BALANCED SCORECARD... 3 3. ELINKEINOSTRATEGIAN VALMISTELUPROSESSI... 3 3.1. Työn aloittaminen 3.2. Alajärven kaupunki

Lisätiedot

Het sitte - Alajärven kaupunkikeskustan kehittämishanke

Het sitte - Alajärven kaupunkikeskustan kehittämishanke 1 (8) Het sitte - Alajärven kaupunkikeskustan kehittämishanke Hankkeen toteutusaika on 1.3.2013 31.12.2014 (22 kk) 1. Tiivistelmä Het sitte Alajärven kaupunkikeskustan kehittämishankkeessa edistetään Alajärven

Lisätiedot

Toimintakertomus Alajärven Yrittäjät Ry

Toimintakertomus Alajärven Yrittäjät Ry Toimintakertomus 2016 Alajärven Yrittäjät Ry Yleistä Alajärven Yrittäjät on kaupungissa toimivien yritysten ja yrittäjien etujärjestö, joka valvoo yrittäjien ja yritysten toiminnallisia ja taloudellisia

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Hanketta on rahoitettu Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Hanketta on rahoitettu Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. HET SITTE Alajärven kaupunkikeskustan kehittämishanke ASIA: Toimintakertomus vuodelta 2013 TAUSTAA: Tukipäätöksen perusteluissa todettiin, että Het sitte -hanke on Aisaparin kehittämissuunnitelman mukainen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Pöytäkirja 1. Karjalainen Riitta pj. Mölsä Jukka vpj., Venesjärvi Seppo j.

ORIMATTILAN KAUPUNKI Pöytäkirja 1. Karjalainen Riitta pj. Mölsä Jukka vpj., Venesjärvi Seppo j. ORIMATTILAN KAUPUNKI Pöytäkirja 1 Aika 29.1.2015 klo 18.00-20.40 Paikka Osanottajat Kaupunginhallituksen kokoushuone Karjalainen Riitta pj. Mölsä Jukka vpj., Venesjärvi Seppo j. Eskola Jari Ladec Koivisto

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Pöytäkirja 1. Karjalainen Riitta pj. Mölsä Jukka Koivunen Tuula j. Venesjärvi Seppo j., poissa

ORIMATTILAN KAUPUNKI Pöytäkirja 1. Karjalainen Riitta pj. Mölsä Jukka Koivunen Tuula j. Venesjärvi Seppo j., poissa ORIMATTILAN KAUPUNKI Pöytäkirja 1 Aika 26.5.2016 klo 18.00 20.40 Paikka Osanottajat Kaupunginhallituksen kokoushuone Karjalainen Riitta pj. Mölsä Jukka vpj. Koivunen Tuula j. Venesjärvi Seppo j., poissa

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMAN VALMISTELU

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMAN VALMISTELU Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMAN VALMISTELU Elinkeino- ja kilpailukykyohjelma laaditaan kaupungin strategiaan pohjautuen siten, että toimintaympäristön analyysin

Lisätiedot

Joensuun seudun tuleva elinkeino-ohjelma uudella tavalla kohti tulevaisuutta. Valtuusto- ja yrittäjäseminaari Jarmo Kauppinen, JOSEK Oy 5.9.

Joensuun seudun tuleva elinkeino-ohjelma uudella tavalla kohti tulevaisuutta. Valtuusto- ja yrittäjäseminaari Jarmo Kauppinen, JOSEK Oy 5.9. Joensuun seudun tuleva elinkeino-ohjelma uudella tavalla kohti tulevaisuutta Valtuusto- ja yrittäjäseminaari Jarmo Kauppinen, JOSEK Oy 5.9.2017 Johdanto Valtuustokausittain laadittu Joensuun (kaupunki)seudun

Lisätiedot

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos Paikkatietomarkkinat 3.11.2009 Helsingin Messukeskus 9.11.2009 on paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamiseen ja hyödyntämiseen liittyvän tiedon ja kokemusten vaihdon foorumi.

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS www.hyvinvointikertomus.fi Keitele, Pielavesi, Tervo, Vesanto 30.3.2012 Ulla Ojuva, 044 417 3836, ulla.ojuva@isshp.fi Mervi Lehmusaho, 044 711 3913, mervi.lehmusaho@kuh.fi

Lisätiedot

ÄÄNESEUDUN OSAAMIS- JA TYÖLLISYYSOHJELMA 2007-2013 /AH

ÄÄNESEUDUN OSAAMIS- JA TYÖLLISYYSOHJELMA 2007-2013 /AH ÄÄNESEUDUN OSAAMIS- JA TYÖLLISYYSOHJELMA 2007-2013 /AH KEHITYSTAVOITE ELINVOIMAINEN ÄÄNESEUTU, JOSSA TOIMIVAT TYÖMARKKINAT TUKEVAT KUNTIEN, KUNTALAISTEN JA YRITYSTEN MENESTYSTÄ JA HYVINVOINTIA Mittarit:

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelma 2015-2020

Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Painopisteet: Yrittäjyysmyönteisen ilmapiirin edistäminen Toimintaedellytysten luominen elinkeinoelämälle Seudullisen yhteistyön Yrittäjyysmyönteisen

Lisätiedot

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016.

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. Toimintaympäristön kompleksisuus, läpinäkyvyys ja vuorovaikutteisuus ovat lisääntyneet

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA 1. Keravan kaupungin visio KERAVA ON METROPOLIALUEEN KÄRJESSÄ KULKEVA, VETO-VOIMAINEN, ROHKEA, MENESTYVÄ JA UUTTA LUOVA KAUPUNKI, JOSSA PALVELUT JA LUONTO OVAT JOKAISTA LÄHELLÄ Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1. Kaupungintalo, Teknisen toimen kokoushuone (2 krs.)

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1. Kaupungintalo, Teknisen toimen kokoushuone (2 krs.) ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1 Aika 26.3.2015 klo 18.00 - Paikka Osanottajat Kaupungintalo, Teknisen toimen kokoushuone (2 krs.) Karjalainen Riitta pj. Mölsä Jukka vpj. Koivunen Tuula j. Venesjärvi

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

Alajärven elinkeino-ohjelma 2016

Alajärven elinkeino-ohjelma 2016 Alajärven elinkeino-ohjelma 2016 26.1.2015 1 Taustaa Elinkeino-ohjelman laatimisen pohjana on Alajärven kaupungin strategia 2013-2016 ja Alajärven seudun elinkeinostrategia 2013. Asiakirja tulee olemaan

Lisätiedot

Mustasaaren strategia Toimintasuunnitelma Tavoitteena laatu

Mustasaaren strategia Toimintasuunnitelma Tavoitteena laatu www.mustasaari.fi Mustasaaren strategia Toimintasuunnitelma 2011 2015 Tavoitteena laatu Hyväksytty kunnanvaltuustossa 11.11.2010 Kunnan visio Mustasaari vetovoimainen ja tulevaisuuteen luottava kunta tarjoaa

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK TEM 11.6.2009

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

HÄMEEN MATKAILU OY OMISTAJUUS YHTEISMARKKINOINTI-, MYYNTI- PALVELUSOPIMUSMALLI STRATEGIATYÖRYHMÄN MIETINTÖ 25.3.2009

HÄMEEN MATKAILU OY OMISTAJUUS YHTEISMARKKINOINTI-, MYYNTI- PALVELUSOPIMUSMALLI STRATEGIATYÖRYHMÄN MIETINTÖ 25.3.2009 HÄMEEN MATKAILU OY OMISTAJUUS YHTEISMARKKINOINTI-, MYYNTI- PALVELUSOPIMUSMALLI - STRATEGIATYÖRYHMÄN MIETINTÖ 25.3.2009 Matkailu maakunnan yksi strategisista elinkeinoista ja toiseksi suurin työllistäjä

Lisätiedot

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 ELINVOIMAOHJELMA 2018-2021 Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 Elinvoimaisen kunnan teesit Hausjärven elinvoimaohjelma on laadittu elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämiseksi yhdessä yrittäjien

Lisätiedot

Elinvoimainen Ylivieska 2021

Elinvoimainen Ylivieska 2021 Elinvoimainen Ylivieska 2021 Elinvoimainen Ylivieska 2021- kaupunkistrategia Ylivieskan kaupunkistrategia perustuu Ylivieskan asemaan alueensa kasvavana keskuksena. Kaupunki edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia 2009-2015 Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 VISIO 2015: Suomen ympäristötehokkain ja yritysystävällisin

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA - ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hattulassa ja Janakkalassa Minna Heikkilä, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja:

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi

Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi 2017 10.8.2017 1 Kuntastrategia kuntalaki 37 Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Elinkeinostrategia

Elinkeinostrategia www.mustasaari.fi Elinkeinostrategia Toimintasuunnitelma 2011 2015 Hyväksytty kunnanhallituksessa 14.6.2011 Visio Mustasaaren elinkeinostrategian tavoitteet Tavoite Myönteinen asenne yrittäjyyteen 1 Meillä

Lisätiedot

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018 Budjettiyhteenveto Kehittämiskeskus Selite TA 2017 Raami 2018 LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS 2020 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot 779 960 223 297 190 796 164 025 149 727 Tuet ja avustukset 573 291

Lisätiedot

YRITYSVUOROVAIKUTUKSEN KONSEPTIT JA TOTEUTUS MAL-SUUNNITTELUSSA

YRITYSVUOROVAIKUTUKSEN KONSEPTIT JA TOTEUTUS MAL-SUUNNITTELUSSA Liite 1 YRITYSVUOROVAIKUTUKSEN KONSEPTIT JA TOTEUTUS MAL-SUUNNITTELUSSA Tehtävän määrittelyä ja sparrauskohteiden kuvausta Kati-Jasmin Kosonen, Kimmo Kurunmäki www.mal-verkosto.fi Hankkeen taustaa Selvitys:

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1 Kokousaika 24.3.2017 kello 13:00-14.23 Kokouspaikka Tuma, Sammonkatu 12,50130 Mikkeli Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen ajankohtaista

Lisätiedot

Aluevastaava. Rooli. Tehtäviä

Aluevastaava. Rooli. Tehtäviä Aluevastaava Tehtäviä Alueella järjestettävien palvelujen koordinointi. Yhteyshenkilö paikkakunnan tärkeimpien yritysten ja yhteisöjen sekä uuden kunnan organisaation välillä, tarpeiden ja mielipiteiden

Lisätiedot

Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen

Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen Ammatillisen peruskoulutuksen syksyn 2013 valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus 26.02.2014 Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen Opetusneuvos Leena.koski@oph.fi www.oph.fi Vaikuttavuus

Lisätiedot

KATSAUS HYVINKÄÄN STRATEGIAN = HYVINKÄÄN PELIKIRJAN VALMISTELUUN Hyvinkään kaupunki Kaupunkistrategian valmisteluryhmä 4/2016

KATSAUS HYVINKÄÄN STRATEGIAN = HYVINKÄÄN PELIKIRJAN VALMISTELUUN Hyvinkään kaupunki Kaupunkistrategian valmisteluryhmä 4/2016 KATSAUS HYVINKÄÄN STRATEGIAN = HYVINKÄÄN PELIKIRJAN VALMISTELUUN Hyvinkään kaupunki Kaupunkistrategian valmisteluryhmä 4/2016 STRATEGIAJOHTAMISEN JUURET Strategiajohtamisen juuret ovat kaukana historiassa.

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ikääntymispoliittinen strategia -esiselvityshanke 1.5. 31.10.2010 PL 400 87070 Kainuu OHJAUSRYHMÄN 3. KOKOUS Aika: torstai 26.8.2010 kello 9.01 10.56 Paikka:, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1993 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA Aluejärjestöt Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 16 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Teolliset symbioosit Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Kaupunkikehityksen toiminta - ajatus Pidämme huolta kaupunkielämän perusedellytyksistä tavoitteena elinvoimainen, kehittyvä,

Lisätiedot

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia 2008-2020 Hyvän Elämisen Evväät- elinkeinostrategia 2008 2020 Tekijöinä Keuruun kaupunki, Multian kunta, Keuruun Yrittäjät ry sekä Kehittämisyhtiö Keulink Oy. Lisäksi

Lisätiedot

Seutuselvitykset, tilannekatsaus

Seutuselvitykset, tilannekatsaus Seutuselvitykset, tilannekatsaus PKS-neuvottelukunta 24.11.2009 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Seutuhallintomallien etujen ja haittojen selvitys Seutuhallintoselvityksen työohjelma talvi 2009-2010 Valmistelu

Lisätiedot

Syksyn 2012 metsästystaulukko

Syksyn 2012 metsästystaulukko Myönnetyt luvat Alajärven 19 11 16 Levijoki 14.10 x Suopuro Ari Hautakangas 21.10 x Siirilä Onni Levijoki 4 3 4.11 x Kivimäenkallio Kalervo levijoki 4.11 x Kivimäenkallio Kalervo Levijoki 10.11 x Lammasneva

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 n kokous Kokousaika kello 14:00 16.15 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupungin palveluorganisaation perusrakenne asiakaslähtöiset ydinprosessit Organisaatiotoimikunta 16.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Strategiajohtaja Sakari Möttönen

Lisätiedot

HämePro tahtosopimus 2008

HämePro tahtosopimus 2008 HämePro tahtosopimus 2008 HämePro 2008 Kanta-Häme on 2000-luvulla kuulunut menestyneisiin maakuntiin. Asukasluku, työllisyys ja yritysten lukumäärä sekä liikevaihto ovat kehittyneet maan keskiarvoa paremmin.

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO Ammattikorkeakoulut perustivat konsortion 14.11.2007. Konsortio

Lisätiedot

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja elinkeinoelämässä on vahva usko tulevaisuuteen. Johdanto Ylitornion

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Pelastustoimi valmistelutyöryhmä 11.01.2017 Kokousaika 11.01.2017 kello 13:00 13:50 Kokouspaikka Juvan paloasema, Yhdystie 3, 51900 Juva Asialista: Sivu 1

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Selvitysryhmän kokous 11.3.2014 Selvitysprosessi ja aikataulu 2013 Elo-Joulukuu 2014 Tammi-Huhtikuu Syyskuu Joulukuu

Lisätiedot

Forssan kaupunkistrategia

Forssan kaupunkistrategia Forssan kaupunkistrategia Forssan visio 2025 Juuriltaan vahva Forssa tunnetaan omaleimaisena ja mukavana asumisen, osaamisen, palvelujen ja työpaikkojen yhteistyökykyisenä kasvukeskuksena, jonka vahvuuksia

Lisätiedot

Itsearviointi Osakokonaisuus 1: Raportointi ja ennakkoarviointi (IVA)

Itsearviointi Osakokonaisuus 1: Raportointi ja ennakkoarviointi (IVA) Itsearviointi Osakokonaisuus 1: Raportointi ja ennakkoarviointi (IVA) OHJEITA VASTAAJALLE Kyselyn kaikki kysymykset koskevat ESTER-hankkeen Raportointi ja ennakkoarviointi (IVA) - osakokonaisuuden toteutusta

Lisätiedot

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Päivi Karttunen vararehtori 16.6.2009 Päivi Karttunen 1 Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen (1) OPM 2008: Rakenteellisen kehittämisen

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI

2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI Toimintaympäristön analyysi muodostaa kuntastrategian lähtökohdan. Valmisteluun osallistuneet tunnistivat kuntaorganisaation sisäiset vahvuudet

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 KUNTASTRATEGIA 2014-2016 Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 Rantasalmen kuntastrategia 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Rantasalmi on itsenäinen maaseutukunta, joka toimii

Lisätiedot

Ohittamaton Keminmaa elinvoimaa ja luonnetta

Ohittamaton Keminmaa elinvoimaa ja luonnetta Ohittamaton Keminmaa elinvoimaa ja luonnetta Strategian aikajänne on valtuustokausi + vuosi Keminmaan kunta 2018 Strategian osa-alueet: 1. Talouden oikaisuliike 2. Kuntarakenne ja sote uudistus 3. Kunnan

Lisätiedot

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8. MAKSIMIRANKING 2017 N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.2017 N 52 50,2 Johanna Forsström / 88 65,0 70,0 72,5 72,5 Rauma 15.4.2017 N 63 61,70 Anne Heikkilä / 78 65,0 72,5 80,0 72,5

Lisätiedot

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Ajankohtaista laadunhallinnasta Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia ORIMATTILA Kaupunkistrategia 2020 Kaupunginvaltuusto 7.6.2011 Kaupunginvaltuusto 18. - 19.11.2011 Kaupunginvaltuusto 20.2.2012 Strategiatyöryhmä 20.5.2013 Kaupunginhallitus 27.5.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2.

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi Pk-koulutusohjelma vastaa Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA

HELSINGIN YLEISKAAVA HELSINGIN YLEISKAAVA Miksi ja miten yleiskaava tehdään Marja Piimies 26.11.2012 HELSINGIN YLEISKAAVA Miksi yleiskaava on tarpeen tehdä Toimintaympäristön muuttuminen Väestö kasvaa - kaavavaranto on loppumassa

Lisätiedot

Länsi-Turunmaan kaupungin. Strategiatyöryhmän väliraportti

Länsi-Turunmaan kaupungin. Strategiatyöryhmän väliraportti Länsi-Turunmaan kaupungin strategiatyö Strategiatyöryhmän väliraportti Strategia Kuvaus siitä, miten valtuusto haluaa kaupunkia kehitettävän Luo tulevaisuudenkuvan ja osoittaa tavan sen saavuttamiseksi

Lisätiedot

Strategia Päivitetty

Strategia Päivitetty Strategia 2020 Päivitetty 25.8.16 Visio Matkailun identiteettimme rakentuu luontaisista elementeistä, joita alueesta viestitään muutenkin Luonto, Aurinko, Onnellisuus, Energia, Kansainvälisyys Visio muodostuu

Lisätiedot

TERVETULOA JOENSUUHUN!

TERVETULOA JOENSUUHUN! TERVETULOA JOENSUUHUN! JOENSUUN AJANKOHTAISET HANKKEET Kuntatekniikanpäivät 2010 Tekninen johtaja Anu Näätänen TOIMINTA-ALUE maapinta-ala 2382 km 2 asukasluku 72704 (1.1.2010) JOENSUU 2009 : Joensuu +

Lisätiedot

Melan strategia 2009 2013

Melan strategia 2009 2013 Melan strategia 2009 2013 Päivi Huotari Hallitus 28.10.2008 Melan tehtävä ja toiminta-ajatus Vakuuttavaa hyvinvointia Melan tehtävänä on parantaa maatalousyrittäjien ja apurahansaajien hyvinvointia elämän

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa

Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa Sähköinen hyvinvointikertomus kuntasuunnittelun ja päätöksenteon välineeksi Timo Renfors Ulla Ojuva Rakenteet & Hyvinvointikertomus Terveydenhuollon

Lisätiedot

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Mitä laadulla tarkoitetaan lukiokoulutuksessa?

Mitä laadulla tarkoitetaan lukiokoulutuksessa? Laadunhallinta ja tuloksellisuus lukiokoulutuksessa Lukioseminaari 11.4.2012, Kuntatalo Juha Karvonen, kehittämispäällikkö Mitä laadulla tarkoitetaan lukiokoulutuksessa? Lukioseminaari 11.4.2012 Lukion

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun kehittäminen Lokakuu 2011, päivitetty 1.2.2012 Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta SUUNNITELMA Aika 19.9.2011 31.5.2012 Kumppanit Nurmijärven kunnan vammaispalvelut

Lisätiedot

Peruspalvelukeskus Aavan päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016. Peruspalvelukeskus Aava

Peruspalvelukeskus Aavan päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016. Peruspalvelukeskus Aava n päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016 Strategia on syntynyt yhteistyössä Strategiaa on ollut valmistelemassa laaja ja moniammatillinen joukko peruspalvelukeskus Aavan työntekijöitä organisaation

Lisätiedot

Mikkelin valtuustostrategia Visio, strategiset päämäärät ja ohjelmat

Mikkelin valtuustostrategia Visio, strategiset päämäärät ja ohjelmat Kaupunginvaltuusto 11.12.2017 Liite 1 100 Saimaan rannalla. Mikkelin valtuustostrategia 2018-2021 Visio, strategiset päämäärät ja ohjelmat Visio: Teemme yhdessä Saimaan kauniin Mikkelin Historialtaan ja

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot