Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE klo 8.30

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.04.2006 klo 8.30"

Transkriptio

1 Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS (tilintarkastamaton) Tilikauden liikevaihto kasvoi 20,9 prosenttia ollen 15,2 miljoonaa euroa (12,6), tulos oli -0,1 miljoonaa euroa (-0,4) ja kassavirta -5,3 (-1,7). Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 21,3 (19,4) miljoonaa euroa. - Liikevaihto 15,2 milj. euroa (12,6) - Liiketulos 0,4 milj. euroa (-0,3) - Tilauskanta 21,3 milj. euroa (19,4) - Kassavirta -5,3 milj. euroa (-1,7) - Kassavarat 27,8 milj. euroa (29,1) - Omavaraisuusaste 84,1 prosenttia (87,3 %) - Velkaantumisaste 36,0 prosenttia (-42,4 %) AVAINLUVUT 1-3/06 1-3/ Liikevaihto, Me *) Liikevaihto, muutos % 15,2 20,9 12,6-4,2 69,0 33,7 Liiketulos, Me 0,4-0,3 9,6 % liikevaihdosta Tulos ennen veroja, Me 2,6 0,3-2,1-0,2 13,9 10,3 % liikevaihdosta 1,8-1,7 14,9 Katsauskauden tulos -0,1-0,4 8,8 Henkilöstö katsauskauden lopussa Tulos/osake, euroa, laimentamaton Tulos/osake, euroa, laimennusvaikutuksella oikaistu ,00-0,01 0,15-0,00-0,01 0,15 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteiden mukaisesti. Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat katsauskaudelta 1-3/2006 ja vertailukauden luvut ovat vastaavalta kaudelta 1-3/2005, ellei toisin mainita. *) Vuoden 2006 alusta Tecnomen kirjaa valuuttamääräisen myynnin rahavirran suojausten käyvän arvon toteutuneet ja laskennalliset muutokset liikevaihdon oikaisueriin, aikaisemman käytännön mukaan ne kirjattiin liiketoiminnan muihin tuottoihin tai kuluihin. Mikäli tätä kirjaustapaa oltaisiin noudatettu vuonna 2005 kauden 1-3/2005 liikevaihto olisi ollut 11,6 milj. euroa ja liiketoiminnan muut kulut 3,5 milj.euroa. Koko vuoden 2005 liikevaihto olisi ollut 66,4 milj. euroa ja liiketoiminnan muut kulut 17,5 milj. euroa. Kirjauskäytännön muutoksella ei ole vaikutusta liiketulokseen. LIIKEVAIHTO JA MYYNTI Tecnomenin katsauskauden liikevaihto kasvoi 20,9 prosenttia ja oli 15,2 miljoonaa euroa (12,6). Katsauskauden myynnistä on 11,8 miljoonaa euroa tuloutettu IAS 11-standardin mukaan (Pitkäaikaishankkeet) ja 3,4 miljoonaa euroa IAS 18-standardin (Tuotot) mukaan. Markkina-alueittain liikevaihto jakautui seuraavasti: Amerikka 58,8 prosenttia (34,2 %), EMEA 24,9 prosenttia (48,9 %) ja APAC 16,2 prosenttia (16,9 %). Tuotelinjoittain liikevaihto jakautui seuraavasti: Messaging 43,1 prosenttia (63,3 %) ja Charging 56,9 prosenttia (36,7 %). Myynti globaalien yhteistyökumppaneiden kautta oli 4,4 miljoonaa euroa (2,9) ollen 28,8 prosenttia (22,8 %) liikevaihdosta. Huolto- ja ylläpitosopimusmyynti oli 2,3 miljoonaa euroa, eli 15,3 prosenttia (15,6 %) liikevaihdosta.

2 Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden lopussa 21,3 miljoonaa euroa (19,4). Amerikan osuus tilauskannasta oli 51,5 prosenttia, EMEAn osuus 42,0 prosenttia ja APACin osuus 6,5 prosenttia. TULOSKEHITYS Katsauskauden liiketulos oli 0,4 miljoonaa euroa (-0,3). Kannattavuuteen vaikutti merkittävimmän asiakasprojektin kustannukset ja myynnin jakautuma. Katsauskauden tulos ennen veroja oli 0,3 miljoonaa euroa (-0,2). Tulos osaketta kohden oli -0,00 euroa (-0,01). Oma pääoma osaketta kohden oli kauden lopussa 1,30 euroa (1,17). RAHOITUS JA INVESTOINNIT Tecnomenin rahoitusasema on hyvä. Likvidit kassavarat olivat 27,8 miljoonaa euroa (29,1). Taseen loppusumma oli 92,0 miljoonaa euroa (78,5). Korollinen vieras pääoma oli 0,5 miljoonaa euroa (0,5). Nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 36,0 prosenttia (-42,4 %). Taserakenne säilyi vahvana ja omavaraisuusaste oli 84,1 prosenttia (87,3 %). Tecnomenin bruttoinvestointimenot ilman tuotekehitysaktivointeja olivat katsauskaudella 0,6 miljoonaa euroa (0,3) eli 3,9 prosenttia (2,3 %) liikevaihdosta. Rahoitustuotot ja -kulut olivat katsauskaudella yhteensä -0,1 miljoonaa euroa (0,1). Valuuttamääräisten tase-erien arvostuksesta johtuva nettovaikutus oli kulua 0,3 (0,0) ja rahastojen käyvän arvon arvostuksesta johtuvat voitot 0,1 miljoonaa euroa, muut rahoitustuotot 0,1 miljoonaa euroa (0,1). KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS, Me 1-3/06 1-3/05 Myyntisaamisten muutos 0,3-0,9 Muiden saamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos -3,2-2,1-0,7-1,2 Ostovelkojen muutos 2,2 1,0 Muiden velkojen muutos KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS YHTEENSÄ -1,0-3,8 0,4-1,4 MARKKINAT Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä operaattorit jatkoivat investointejaan etenkin kasvavilla markkina-alueilla, kuten Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa ja väkirikkaissa Aasian maissa. Katsauskaudella Tecnomen aloitti useita edellisenä vuonna saatujen tilausten toimitusprojekteja. Uuden sukupolven viestintäjärjestelmien (NGM) kysyntä jatkoi edelleen kasvuaan etenkin Länsi-Euroopassa ja Aasiassa operaattorien pyrkiessä investoimaan uuden sukupolven järjestelmiin tuottojen ja kannattavuuden lisäämiseksi. Myös multimedia- ja lyhytsanomaviestikeskusten kysyntä jatkui tasaisena. Ennakkomaksujärjestelmien kysyntä noudatti vahvana jatkuvaa tilaajamäärien kasvua. TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella 3,2 miljoonaa euroa (3,0) mikä vastaa 21,2 prosenttia (23,9 %) liikevaihdosta. Tuotekehitykseen liittyvistä kustannuksista on aktivoitu 1,8 miljoonaa euroa (0,5), joka poistetaan 3-5 vuodessa kaupallisen käytön alkamisesta. Tuotekehitysmenojen poistot katsauskaudella olivat 0,1 (0,1) miljoonaa euroa. HENKILÖSTÖ Maaliskuun 2006 lopussa Tecnomenin palveluksessa työskenteli 387 (350) henkilöä, joista kotimaassa 127 (129) ja Suomen ulkopuolella 260 (221) henkeä. Katsauskauden keskimääräinen henkilöstömäärä oli 379 (350). Yhtiön palveluksessa olevan henkilöstön maantieteellinen jakauma oli seuraava: Amerikka 65 (51), EMEA 297 (274) ja APAC 25 (25). TECNOMENIN OSAKE JA KURSSIKEHITYS

3 Maaliskuun 2006 lopussa Tecnomen-konsernin oma pääoma oli 75,8 miljoonaa euroa (67,5) ja osakepääoma ,24 euroa jakautuen osakkeeseen. Oma pääoma osaketta kohden oli 1,30 euroa (1,17). Tecnomenin osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä yhteensä kappaletta ( euroa), eli 20,14 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Katsauskauden aikana osakkeen ylin hinta oli 3,06 euroa ja alin 2,46 euroa. Keskikurssi oli 2,73 euroa ja osakkeen päätöskurssi oli 2,97 euroa. Osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden päättyessä euroa. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Tecnomenin pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2005 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa vuodelta 2005 hallituksen esityksen mukaisesti 0,02 euroa osakkeelta. Hallitus Tecnomenin varsinainen yhtiökokous ei tuonut muutoksia Tecnomenin hallituksen toimikauteen eikä kokoonpanoon. Tecnomenin nykyisen hallituksen toimikausi päättyy Hallituksen jäsenet ovat Lauri Ratia, Lars Hammarén, Carl-Johan Numelin, Keijo Olkkola, Christer Sumelius ja Timo Toivila. Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajana jatkaa Lauri Ratia ja varapuheenjohtajana Carl-Johan Numelin. Tilintarkastaja Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sixten Nyman seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Ylikurssirahaston alentaminen Yhtiökokous päätti alentaa yhtiön ylikurssirahastoa enintään eurolla siten, että ylikurssirahaston alentamismäärästä vähintään euroa ja enintään euroa jaetaan yhtiöön sijoitetun sidotun pääoman palautuksena osakkeenomistajille heidän osakeomistustensa mukaisessa suhteessa siten, että osakkeenomistajille palautetaan 0,10 euroa kutakin yhtiön osaketta kohti. Siltä osin kuin varoja ei jaeta pääomanpalautuksena osakkeenomistajille, ylikurssirahaston alentamismäärä siirretään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvaan rahastoon. Ylikurssirahaston alentaminen edellyttää Patentti- ja rekisterihallituksen lupaa, joka saadaan arviolta kuuden kuukauden kuluttua yhtiökokouksen päätöksestä. Yhtiö tiedottaa erikseen pörssitiedotteella palautuksen täsmäytysja maksupäivästä luvan saamisen jälkeen. Hallituksen valtuudet Hallitus valtuutettiin päättämään enintään oman osakkeen hankkimisesta. Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamisessa, käytettäväksi osana yhtiön kannustus- ja palkkiojärjestelmien toteuttamisessa, tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Osakkeita voidaan hankkia hankintahetken käypään arvoon muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Hallitus valtuutettiin päättämään enintään osakkeen luovuttamisesta. Osakkeita voidaan luovuttaa käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden tai investointien toteuttamisessa tai rahoittamisessa, käytettäväksi osana yhtiön kannustus- ja palkkiojärjestelmien toteuttamisessa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa osakkeita muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy sekä oikeuden määrätä luovutushinnan määräytymisen perusteista. Valtuutus ei sisällä oikeutta luovuttaa osakkeita yhtiön lähipiirin hyväksi.

4 Hallitus valtuutettiin päättämään osakepääoman korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä uusmerkinnällä ja/tai yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että uusien osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään kappaletta ja yhtiön osakepääoma voi nousta yhteensä enintään ,40 eurolla. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Päätöstä ei saa tehdä yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä. OPTIO-OHJELMAT Tecnomenin varsinainen yhtiökokous päätti vuoden 2006 optio-ohjelman hyväksymisestä. Optio-oikeuksia annetaan hallituksen päätöksellä Tecnomenkonsernin avainhenkilöille enintään kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään enintään yhtiön osaketta. Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2006A, tunnuksella 2006B ja tunnuksella 2006C. Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2006A yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä , optio-oikeudella 2006B yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä ja optio-oikeudella 2006C yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintoja alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Optio-oikeuksilla tapahtuva osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2006A , optio-oikeuksilla 2006B ja optiooikeuksilla 2006C Yhtiöllä on voimassa vuoden 2002 optio-ohjelma, joka jakautuu neljään optiolajiin. Hallitus on tehnyt päätöksen mitätöidä vuoden 2002 optio-ohjelman mukaiset jakamattomat optio-oikeudet. Optio-oikeuksien merkintäajat ovat seuraavat: 2002A , 2002B , 2002C ja 2002D Optio-oikeuksien merkintähinnat ovat 2002A ja 2002B optio-oikeuksilla 1,66 euroa, 2002C optio-oikeudella 0,44 euroa ja 2002D optio-oikeudella 1,31 euroa. Katsauskauden aikana optio-oikeuksilla ei ole merkitty osakkeita. RISKIENHALLINTA Tecnomenin toiminnan suurimmat riskit liittyvät merkittäviin asiakas- ja partnerisuhteisiin sekä tuotekehityksen oikea-aikaisuuteen ja onnistumiseen. Suojauspolitiikan tavoitteena on suojata maksimissaan valuuttamääräinen nettopositio enintään 12 kuukauden periodilta. Valuuttasuojausten käyvän arvon muutos kirjataan tulosvaikutteisesti. Likvidit varat sijoitetaan luotto- ja likviditeettiriskiä välttäen hyvän luottokelpoisuuden omaaviin rahamarkkinatalletuksiin ja lyhyen koron rahastoihin. Asiakkaiden maksukäyttäytymistä seurataan jatkuvasti. Osana myyntiprosessia asiakkaan luottokelpoisuus sekä asiakkaalle toimitettujen aikaisempien projektien saamistilanne tarkistetaan. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Service Business-yksikkö Vastatakseen huoltosopimusten ja muiden lisäpalveluiden tasaiseen kasvuun Tecnomen on perustanut Service Business-yksikön. Yksikköä johtaa Vesa Niinistö, joka raportoi operatiivisesta toiminnasta vastaavalle, johtaja Vesa Kemppaiselle. VUODEN 2006 NÄKYMÄT

5 Ensimmäisen vuosipuoliskon tulokseen tulee vaikuttamaan merkittävimmän asiakasprojektin kustannukset. Tästä huolimatta liikevaihdon ja liiketuloksen odotetaan paranevan viime vuodesta. Vuoden 2006 aikana Tecnomenin tavoitteena on liikevaihdon kasvattaminen ja hyvän kannattavuustason säilyttäminen. TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN Tecnomenin seuraavat osavuosikatsaukset julkistetaan: 1-6/2006 tiistai /2006 tiistai Tecnomen järjestää tiedotustilaisuuden ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksesta kello Scandic Hotel Simonkentässä, Tapiola-kabinetissa. Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteesta TECNOMEN OYJ Hallitus LISÄTIETOJA Jarmo Niemi, toimitusjohtaja, puh. (09) Riitta Järnstedt, talousjohtaja, puh. (09) JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet KONSERNIN TULOSLASKELMA, Me 1-3/ / LIIKEVAIHTO 15,2 12,6 69,0 Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut 0,1-4,4 0,0-2,0-13,9 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat -5,8-5,8-23,3 kulut Poistot -0,6-0,6-2,2 Liiketoiminnan muut kulut -4,1-4,5-20,1 LIIKETULOS Rahoitustuotot 0,4 0,5-0,3 0,4 9,6 1,9 Rahoituskulut -0,6-0,3-1,1 TULOS ENNEN VEROJA Tuloverot 0,3-0,4-0,2-0,1 10,3-1,5 KATSAUSKAUDEN TULOS -0,1-0,4 8,8 Tulos/osake, laimentamaton, euroa -0,00-0,01 0,15 Tulos/osake, laimennusvaikutuksella oikaistu, -0,00-0,01 0,15 euroa Oma pääoma/osake, euroa 1,30 1,17 1,33 KONSERNIN TASE, Me Pitkäaikaiset varat Käyttöomaisuus Muut pitkäaikaiset varat 16,6 0,6 11,3 0,6 14,7 0,6 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset 4,4 21,9 3,4 13,8 2,3 22,1 Muut saamiset 20,7 20,3 17,5 Rahoitusarvopaperit 21,8 26,6 22,3 Rahat ja pankkisaamiset 6,0 2,6 10,9 VARAT 92,0 78,5 90,4 Oma pääoma 75,8 67,5 77,3 Pitkäaikainen vieras pääoma Varaukset 0,1 Korollinen vieras pääoma 0,4 0,5 0,4 Koroton vieras pääoma 0,3 0,3

6 Laskennallinen verovelka Lyhytaikainen vieras pääoma 1,9 0,7 1,5 Korollinen vieras pääoma 0,1 Koroton vieras pääoma OMA PÄÄOMA JA VIERAS PÄÄOMA 13,5 92,0 9,7 78,5 10,9 90,4 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA MEUR Osakepääoma rahasto rahastot osakkeet ero varat Muut Omat Muunto- Voitto- Yht. Oma pääoma 4,6 66,2 0,3-0,1 0,2 6,0 77, Muuntoerot Suorat -0,2-0,2 kirjaukset voittovaroihin Tilikauden tulos 0,1-0,1 0,1-0,1 Osinginjako -1,2-1,2 Oma pääoma ,6 66,2 0,3-0,1 0,0 4,8 75,8 MEUR Osakepääoma rahasto rahastot osakkeet ero varat Muut Omat Muunto- Voitto- Yht. Oma pääoma ,6 66,0 0,4-0,3 0,0-3,3 67,5 Muuntoerot 0,0 0,0 Suorat kirjaukset 0,3 0,3 voittovaroihin Tilikauden tulos Oma pääoma 4,6 66,0 0,4-0,3 0,0-0,4-3,3-0,4 67, KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, Me 1-3/ / Liiketoiminnan nettorahavirta -2,9-0,9 8,3 Investointien nettorahavirta -2,5-0,8-5,7 Rahoituksen nettorahavirta 0,0-0,0-0,1 Rahavarojen muutos -5,3-1,7 2,5 Rahavarat kauden alussa ,2 30,8 30,8 Valuuttakurssien muutosten vaikutus Sijoitusten käyvän arvon muutosten -0,1 0,0 0,0 0,1 0,2-0,2 vaikutus Rahavarat kauden lopussa / Muutos 27,8-5,3 29,1-1,7 33,2 2,5 TOISSIJAISTEN SEGMENTTIEN LIIKEVAIHTO 1-3/ / , Me Amerikka 8,9 4,3 38,8 Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka 3,8 6,1 24,8 Aasia ja Tyynenmeren alue 2,5 2,1 5,3 YHTEENSÄ 15,2 12,6 69,0 KONSERNIN TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT, Me 1-3/ / Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,8-1,0 15,7 Oman pääoman tuotto, % -0,7-2,1 12,1 Omavaraisuusaste, % 84,1 87,3 86,9 Velkaantumisaste, % -36,0-42,4-42,4 Investoinnit % liikevaihdosta 0,6 3,9 0,3 2,3 2,0 3,0 Tutkimus ja kehitysmenot 3,2 3,0 13,4 % liikevaihdosta Tilauskanta 21,2 21,3 23,9 19,4 19,5 27,9 Henkilöstö keskimäärin Henkilöstö kauden lopussa

7 KONSERNIN OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT, Me 1-3/ / Tulos/osake, laimentamaton, euroa -0,00-0,01 0,15 Tulos/osake, laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa -0,00-0,01 0,15 Oma pääoma/osake, euroa 1,30 1,17 1,33 Osakemäärä kauden lopussa, kpl Osakemäärä keskimäärin, kpl Osakkeen kurssikehitys, euroa Keskikurssi 2,73 1,38 1,86 Alin Ylin 2,46 3,06 1,28 1,52 1,28 2,60 Osakkeen kurssi kauden lopussa, euroa 2,97 1,38 2,45 Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, Me 173,2 80,2 142,9 Osakevaihto, milj. kpl 11,7 10,5 42,8 Osakevaihto, % kokonaismäärästä Osakevaihto, Me 20,1 32,1 18,0 14,4 73,4 79,3 KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET, Me 1-3/ / Annetut pantit 0,6 0,8 0,7 Omasta velasta Kiinteistökiinnitykset 0,7 0,7 Muusta omasta sitoumuksesta Kiinteistökiinnitykset Yrityskiinnitykset 1,3 0,2 1,3 0,2 1,3 0,2 Muut omat vastuut 2,8 2,4 3,3 JOHDANNAISSOPIMUKSET, Me Valuuttatermiinit Käypä arvo Kohde-etuuden arvo 2,6 2,7 22,5 22,5 11,4 10,9 AVAINLUVUT Q1/06 4Q/05 3Q/05 2Q/05 1Q/05 NELJÄNNESVUOSITTAIN, Me Liikevaihto Liikevaihto, muutos % 15,2 20,9 17,9 44,7 19,5 66,9 19,1 32,0 12,6-4,2 Liiketulos 0,4 3,2 4,2 2,4-0,3 % liike-vaihdosta Tulos ennen veroja 2,6 0,3 17,9 3,2 21,4 4,2 12,8 3,1-2,1-0,2 Henkilöstö kauden lopussa Tulos/osake, laimentamaton, -0,00 0,05 0,06 0,04-0,01 euroa Tulos/osake, -0,00 0,05 0,06 0,04-0,01 laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa Oma pääoma/osake, euroa Korolliset nettovelat, Me 1,30-27,3 1,33-32,8 1,28-30,1 1,21-30,7 1,17-28,6 Tilauskanta, Me 21,3 27,9 19,1 15,1 19,4 OSAKKEENOMISTAJAT Yhtiön kymmenen suurinta omistajaa, hallintarekisterissä olevia omistajia lukuun ottamatta, : Osakkeita, kpl % osakkeista ja äänistä Vak.osak.yhtiö Henki-Sampo/Mandatum ,29 OP-Suomi Kasvu sijoitusrahasto ,14 Hammaren Lars-Olof Sumelius Henning ,71 3,47 Pohjola Finland Value sijoitusrahasto ,54 Keskinäinen vakuutusyhtiö Kaleva ,19 Fim Fenno Sijoitusrahasto ,14 Suupohjan Osuuspankki ,05 Sumelius Johanna Marina ,92

8 Investsum Oy ,62 YHTEENSÄ ,07 Omistusajakauma Osakkeita, kpl Omistuksia % Osakemäärä, kpl % ,00 40, ,05 1, , , ,58 4, ,22 3, , , ,72 1, ,22 24, < 18 0, ,53 Yhteistilillä Kaikki yhteensä , ,06 100,00 Omistusjakauma sektoreittain Osakkeita, kpl % Yritykset Rahoitus- ja vakuutuslaitokset ,13 34,96 Julkisyhteisöt ,66 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Kotitaloudet yhteensä ,99 48,78 Ulkomaiset omistajat ,42 YHTEENSÄ Yhteistilillä ,94 0,06 Liikkeeseenlaskettu määrä ,00 Hallintarekisterissä ,65

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 (tilintarkastamaton) Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 24,1 % edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Lisätiedot

Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 06.02.2008 klo 8.30

Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 06.02.2008 klo 8.30 Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 06.02.2008 klo 8.30 TECNOMENIN TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2007 (tilintarkastamaton) Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 19,2 miljoonaa euroa (20,1) ja liiketulos oli 1,8

Lisätiedot

TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 (TILINTARKASTAMATON)

TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 (TILINTARKASTAMATON) TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 (TILINTARKASTAMATON) 29.10.2014 klo 8:30 Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita veloitukseen,

Lisätiedot

Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle

Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle 1 (19) Osavuosikatsaus 29.4.2015 klo 8.45 DOVRE GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle Tammi-maaliskuu 2015

Lisätiedot

Tammi joulukuu 2014: Liikevaihdon kasvu merkittävä (+21,5 %), voimakas panostus tulevaan kasvuun heikensi kannattavuutta, kassa-positio vahva.

Tammi joulukuu 2014: Liikevaihdon kasvu merkittävä (+21,5 %), voimakas panostus tulevaan kasvuun heikensi kannattavuutta, kassa-positio vahva. SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.2.2015 KLO 9.00 SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12. YHTEENVETO Loka joulukuu : Liikevaihto kasvoi erittäin merkittävästi (+64,7

Lisätiedot

Tecnotree Tilinpäätöstiedote

Tecnotree Tilinpäätöstiedote 2013 Tecnotree Tilinpäätöstiedote TECNOTREE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2013 (TILINTARKASTAMATON) 5.2.2014 klo 8:30 Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka

Lisätiedot

TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (TILINTARKASTAMATON)

TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (TILINTARKASTAMATON) TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. (TILINTARKASTAMATON) 13.8. klo 8:30 Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita veloitukseen,

Lisätiedot

TECNOTREE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (TILINTARKASTAMATON)

TECNOTREE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (TILINTARKASTAMATON) TECNOTREE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (TILINTARKASTAMATON) 30.1.2015 klo 8:30 Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA Yhteenveto Tammi-kesäkuu Liikevaihto 52,8 (48,5) miljoonaa euroa, kasvua 8,9 prosenttia Liikevoitto ennen kertaluonteisia

Lisätiedot

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.2.2009 SSH:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008. Tammi-Joulukuu

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.2.2009 SSH:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008. Tammi-Joulukuu SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.2.2009 SSH:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Tammi-Joulukuu - Liikevaihto 8,5 miljoonaa euroa, vähennys edellisen vuoden vastaavaan jaksoon 40,0 % (14,2 miljoonaa

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 1 (15) Pörssitiedote 21.10. klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9. Liikevaihto kasvoi 8,7 edellisen vuoden kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna ja kannattavuus parani merkittävästi. Kolmannen

Lisätiedot

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Ramirent-konsernin tilinpäätöstiedote 2006 KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Liikevaihto kasvoi 28,0 % ollen 497,9 (389,0) Me. Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) kasvoi 60,2 %

Lisätiedot

Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen olevan positiivinen.

Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen olevan positiivinen. Glaston Oyj Abp OSAVUOSIKATSAUS 25.4.2013 klo 13.00 Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013 Jatkuvien toimintojen tammi-maaliskuu 2013 verrattuna tammi-maaliskuu (vertailuvuoden luvut on oikaistu) Saadut

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Pörssitiedote 24.7.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Toisen neljänneksen liikevaihto edellisvuoden tasolla, kannattavuus heikkeni. Vahvasta tilauskannasta johtuen koko vuoden

Lisätiedot

Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2005

Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2005 Ramirent-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2005 Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2005 KAUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT Liikevaihto kasvoi 21,9 % ollen 172,7 (141,7) Me. Liikevoitto ennen

Lisätiedot

Powering the digital marketplace. Vuosikertomus 2014

Powering the digital marketplace. Vuosikertomus 2014 Powering the digital marketplace Vuosikertomus 2014 Sisällys Tecnotree 2014 Toimitusjohtajan katsaus Avainluvut Hallinnointi Hallitus Johtoryhmä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 Yhtiökokous

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 1 (16) Pörssitiedote 16.7.2013 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 Liikevaihto kasvoi hieman edellisvuodesta toisella vuosineljänneksellä. Kannattavuus parani ja liiketulos oli voitollinen.

Lisätiedot

Vaisala Q1 2013 24.4.2013. Vaisala-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013

Vaisala Q1 2013 24.4.2013. Vaisala-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013 Vaisala Q1 2013 24.4.2013 Vaisala-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013 Vaisala Oyj Pörssitiedote 24.4.2013 klo 14.00 Vaisala Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013 Tammi-maaliskuussa 2013

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 7.8.2003

FINNLINES OYJ 7.8.2003 1(5) FINNLINES OYJ 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 Toimintaympäristö Talven poikkeukselliset sääolosuhteet sekä alkuvuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetyt muutaman päivän satamalakot

Lisätiedot

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014 Alkuvuosi rauhallinen, tilauskanta kasvoi

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014 Alkuvuosi rauhallinen, tilauskanta kasvoi Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014 Alkuvuosi rauhallinen, tilauskanta kasvoi Keskeistä katsauskaudelta 1.1.-31.3.2014 Saadut tilaukset olivat tammi-maaliskuussa 26,4 (28,8) miljoonaa euroa. Tilauskanta

Lisätiedot

Q 1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUULTA 2007

Q 1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUULTA 2007 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUULTA 2007 Q 1 KONEELLE ENNÄTYSMÄÄRÄ TILAUKSIA Q1 1 Tilaukset kasvoivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 7 prosentilla, vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvu

Lisätiedot

Westend ICT -konsernin katsauskauden liikevaihto oli 0,89 miljoonaa euroa (0,82 milj. euroa).

Westend ICT -konsernin katsauskauden liikevaihto oli 0,89 miljoonaa euroa (0,82 milj. euroa). 1 Westend ICT Oyj Pörssitiedote 24.4.2008 klo 8:30 WESTEND ICT -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2008 (IFRS) - Liikevaihto 0,89 milj. euroa (0,82 milj. euroa) - Liiketulos -0,19 milj. euroa (-0,12 milj.

Lisätiedot

Heinä syyskuussa liikevaihto kasvoi hieman ja kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta.

Heinä syyskuussa liikevaihto kasvoi hieman ja kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta. Pörssitiedote 25.10.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2007 Heinä syyskuussa liikevaihto kasvoi hieman ja kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta. Kolmannen vuosineljänneksen

Lisätiedot

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA Yhteenveto Tammi-joulukuu Liikevaihto 97,4 (99,7) miljoonaa euroa, laskua 2,3 prosenttia

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

MYYNTIVOITOT SIIVITTIVÄT KYRON MENESTYKSEKKÄÄN VUODEN ENNÄTYSTULOKSEEN

MYYNTIVOITOT SIIVITTIVÄT KYRON MENESTYKSEKKÄÄN VUODEN ENNÄTYSTULOKSEEN MYYNTIVOITOT SIIVITTIVÄT KYRON MENESTYKSEKKÄÄN VUODEN ENNÄTYSTULOKSEEN - Konsernin liikevaihto vuonna 2005 oli 266,7 (231,4) Meur, kasvua 15 % - Voitto ennen veroja oli 34,2 (22,5) Meur, kasvua 51 % -

Lisätiedot

Tampere, 2012-06-06 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2011-30.4.2012 (6 kk)

Tampere, 2012-06-06 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2011-30.4.2012 (6 kk) Tampere, 2012-06-06 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2011-30.4.2012 (6 kk) * Liikevaihto 15,18 milj. euroa (13,80 milj. euroa), kasvua 10 % * Liikevoitto -1,58 milj. euroa (-0,35

Lisätiedot

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK)

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) EFORE OYJ Tilinpäätöstiedote 13.2.2014 klo 9.00 EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat ajanjaksoon 1.11.2011 31.10.2012 (12

Lisätiedot