Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS klo 8.30

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30"

Transkriptio

1 Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS (tilintarkastamaton) Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 24,1 % edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä ollen 11,5 miljoonaa euroa (15,2). Tulos oli -1,7 miljoonaa euroa (-1,3). Rahavirta investointien jälkeen oli 0,3 miljoonaa euroa (-1,5). Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 11,7 (16,8) miljoonaa euroa. AVAINLUVUT 1-3/ / /2008 Liikevaihto, Me 11,5 15,2 77,2 Liikevaihto, muutos % -24,1 37,4 10,1 Liiketulos, Me -1,7-0,4 11,5 % liikevaihdosta -14,9-2,6 14,9 Tulos ennen veroja, Me -1,4-0,4 13,5 % liikevaihdosta -12,2-2,4 17,5 Katsauskauden tulos -1,7-1,3 10,2 laimentamaton, euroa -0,03-0,02 0,17 laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa -0,03-0,02 0,17 Tilauskanta, Me 11,7 16,8 9,7 Rahavirta, Me 0,3-5,6 33,8 Rahavirta investointien jälkeen, 0,3-1,5 17,9 Me Rahavarat, Me 51,5 11,8 51,0 Omavaraisuusaste % 69,7 83,9 70,3 Nettovelkaantumisaste % -38,5-16,2-37,2 Henkilöstö katsauskauden lopussa Toimitusjohtaja Jarmo Niemi: Kuten pörssitiedotteessa totesimme, viime vuoden lopulla saimme erityisen tehokkaasti päätettyä toimitusprojektejamme, jonka seurauksena viimeinen neljännes oli poikkeuksellisen vahva. Tämän seurauksena nyt raportoitavan ensimmäinen neljänneksen liikevaihto jäi viime vuotista alhaisemmaksi ja liiketulos negatiiviseksi. Operatiivinen kassavirta oli positiivinen ja kassatilanne erittäin vahva. Messaging-liiketoimintayksikön ensimmäinen neljännes jäi viime vuoden vahvan viimeisen neljänneksen jälkeen heikoksi. Yksikkö ei toimittanut merkittäviä uusia projekteja, mutta sai Afrikasta uuden NGM asiakkaan. Liikevaihto oli 4,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto negatiivinen. Charging-liiketoimintayksikön vuoden ensimmäisellä neljänneksellä edellisenä vuonna aloitettujen suurten projektien valmiusaste ja ylläpitosopimuskanta kehittyivät hyvin. Neljännes oli viimevuotista parempi sekä liikevaihdon että tuloksen suhteen. Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat katsauskaudelta 1-3/2009 ja vertailukauden luvut ovat vastaavalta kaudelta 1-3/2008, ellei toisin mainita. LIIKEVAIHTO JA MYYNTI Tecnomenin katsauskauden liikevaihto laski 24,1 prosenttia ja oli 11,5 miljoonaa euroa (15,2).

2 Katsauskauden myynnistä on 2,1 miljoonaa euroa tuloutettu IAS 11-standardin mukaan (Pitkäaikaishankkeet) ja 9,4 miljoonaa euroa IAS 18-standardin (Tuotot) mukaan. Markkina-alueittain liikevaihto jakautui seuraavasti: Amerikka 60,6 prosenttia (26,0 %), EMEA 32,7 prosenttia (50,5 %) ja APAC 6,7 prosenttia (23,6 %). Tuotelinjoittain liikevaihto jakautui seuraavasti: Messaging 42,3 prosenttia (81,7 %) ja Charging 57,7 prosenttia (18,3 %). Myynti globaalien yhteistyökumppaneiden kautta oli 1,3 miljoonaa euroa (2,7) ollen 11,6 prosenttia (17,6 %) liikevaihdosta. Huolto- ja ylläpitosopimusmyynti oli 3,9 miljoonaa euroa (3,8), eli 33,8 prosenttia (25,0 %) liikevaihdosta. Konsernin tilauskanta oli katsauskauden lopussa 11,7 miljoonaa euroa (16,8). Amerikan osuus tilauskannasta oli 31,4 prosenttia, EMEAn osuus 56,7 prosenttia ja APACin osuus 11,9 prosenttia. TULOSKEHITYS Katsauskauden liikevaihto oli 11,5 miljoonaa euroa (15,2) ja liiketulos oli - 1,7 miljoonaa euroa (-0,4). Projektien tehokas läpivienti vaikutti siihen, että vuoden 2008 liikevaihto oli 7,1 miljoonaa euroa isompi kuin edellisenä vuonna. Projektien isot tuloutukset vähensivät vastaavasti vuoden 2008 lopun tilauskantaa ja vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen liikevaihtoa sekä liikevoittoa. Tuotekehitysmenojen aktivoinneista ja niiden poistoista aiheutui nettomääräisesti 1,2 miljoonaa euroa tulosta heikentävä vaikutus vuotta aiempaan vertailukauteen nähden. Liiketulos oli katsauskaudella -14,9 % (-2,6 %) liikevaihdosta. Tecnomenin liiketoiminta perustuu projektien myyntiin. Niistä kirjattavat tuotot ja kulut vaihtelevat huomattavasti vuosineljänneksittäin. Tämän vuoksi konsernin kannattavuutta on syytä tarkastella useamman kuin yhden vuosineljänneksen tuloksen perusteella. Katsauskauden tulos ennen veroja oli -1,4 miljoonaa euroa (-0,4). Tilikauden verot olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,9), sisältäen tuotekehitysmenojen aktivoinnin perusteella kirjattavaa laskennallisen verovelan muutosta 0,1 miljoonaa euroa (0,5) sekä emoyhtiön kuluksi kirjaamia lähdeveroja 0,2 miljoonaa euroa (0,2). Tulos osaketta kohden oli -0,03 euroa (-0,02). Oma pääoma osaketta kohden oli kauden lopussa 1,38 euroa (1,23). RAHOITUS JA INVESTOINNIT Tecnomenin likvidit rahavarat olivat 51,5 miljoonaa euroa (11,8). Rahavaroihin sisältyy 20,0 miljoonaa euroa vuoden 2008 lopussa nostettua lainaa Lifetreeyrityskaupan rahoittamiseksi. Katsauskauden rahavirta oli 0,3 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 117,4 miljoonaa euroa (86,4). Korollinen vieras pääoma oli 20,0 miljoonaa euroa (0,0). Nettovelkojen suhde omaan pääomaan (net gearing) oli 38,5 prosenttia (-16,2 %). Taserakenne säilyi vahvana ja omavaraisuusaste oli 69,7 prosenttia (83,9 %). Tecnomenin bruttoinvestointimenot ilman tuotekehitysaktivointeja olivat katsauskaudella 0,3 miljoonaa euroa (0,2) eli 2,8 prosenttia (1,3 %) liikevaihdosta.

3 Rahoitustuotot ja -kulut (netto) olivat katsauskaudella yhteensä 0,3 miljoonaa euroa (0,0). Nettorahoitustuottojen kasvu johtuu pääosin USD talletusten valuuttakurssivoitoista. KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS, Me (lisäys - / 1-3/ / /2008 vähennys +) Myyntisaamisten muutos 2,1 1,4 11,8 Muiden saamisten muutos 0,4 0,9-0,6 Vaihto-omaisuuden muutos -0,4-0,1 1,3 Ostovelkojen muutos 1,0-2,1-1,8 Muiden velkojen muutos -1,0 0,7-1,6 KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS YHTEENSÄ 2,0 0,9 9,1 LIIKETOIMINTAYKSIKÖT Messaging Myynti oli ensimmäisellä neljänneksellä oleellisesti alempi kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Jakson aikana ei toimitettu yhtään isompaa laajennusta. Tecnomen sai uuden asiakkuuden NGM järjestelmälle Afrikassa. Lisäksi huolto- ja ylläpitomyynti jatkui vahvana kaikilla päämarkkina-alueilla. Charging Charging-yksikön liikevaihto oli viime vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Tilaajaamäärien kasvu Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa jatkui edelleen. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä edellisenä vuonna aloitettujen suurten projektien valmiusaste ja ylläpitosopimuskanta kehittyivät hyvin. TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella 3,7 miljoonaa euroa (4,3) mikä vastaa 31,8 prosenttia (28,3 %) liikevaihdosta. Tuotekehitykseen liittyvistä kustannuksista on aktivoitu 1,3 miljoonaa euroa (2,4), jotka poistetaan 3-5 vuodessa kaupallisen käytön alkamisesta. Tuotekehitysmenojen poistot katsauskaudella olivat 1,0 (0,8) miljoonaa euroa. HENKILÖSTÖ Maaliskuun 2009 lopussa Tecnomenin palveluksessa työskenteli 350 (365) henkilöä, joista kotimaassa 91 (92) ja Suomen ulkopuolella 259 (273) henkeä. Katsauskauden keskimääräinen henkilöstömäärä oli 353 (363). Yhtiön palveluksessa olevan henkilöstön maantieteellinen jakauma oli seuraava: 1-3/ / /2008 Henkilöstö kauden lopussa Amerikka EMEA APAC Henkilöstö keskimäärin Henkilöstökulut ennen tuotekehitysaktivointeja (milj. euroa) 6,4 6,6 27,4 TECNOMENIN OSAKE JA KURSSIKEHITYS Maaliskuun 2009 lopussa Tecnomen-konsernin oma pääoma oli 81,9 miljoonaa euroa (72,6) ja osakepääoma ,24 euroa. Osakkeiden määrä oli , josta yhtiön hallussa oli osaketta vastaten 0,23 prosenttia yhtiön osakkeiden lukumäärästä ja äänimäärästä. Oma pääoma osaketta kohden oli 1,38 euroa (1,23).

4 Tecnomenin osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä yhteensä kappaletta ( euroa), eli 4,3 % prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Katsauskauden aikana osakkeen ylin hinta oli 0,96 euroa ja alin 0,78 euroa. Keskikurssi oli 0,89 euroa ja osakkeen päätöskurssi oli 0,93 euroa. Osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden päättyessä euroa. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Tecnomen Oyj:n pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2008 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta Lifetree Convergence Ltd:n hankkiminen Yhtiökokous hyväksyi julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti Tecnomenin allekirjoittamat sopimukset, joiden mukaan yhtiö ostaa enintään 96,6 prosenttia Lifetree Convergence Ltd:n ( Lifetree ) osakkeista. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen muuttaa voimassa olevan yhtiöjärjestyksen toiminimeä koskevan 1 :n kuulumaan seuraavasti: 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Tecnomen Lifetree Oyj, ruotsiksi Tecnomen Lifetree Abp ja englanniksi Tecnomen Lifetree Corporation. Yhtiön kotipaikka on Espoo. Toiminimen muutos edellyttää Lifetreen osakkeita koskevan yrityskaupan toteutumista. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen 4 :n kuulumaan seuraavasti: 4 Hallitus Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallitus on päätösvaltainen, jos enemmän kuin puolen sen jäsenistä on kokouksessa läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamisesta Tecnomen-konsernin avainhenkilöille ja yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Optio-oikeudet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Tecnomen-konsernin avainhenkilöille ja yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, Tecnomen Japan Oy:lle. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää ja poikkeamiselle on siten katsottava olevan yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

5 Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksia ehdotetaan annettavaksi yhteensä enintään kappaletta. Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2009A, merkitään tunnuksella 2009B ja merkitään tunnuksella 2009C. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) yhtiön osakkeen. Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi osakemerkintöjen seurauksena nousta yhteensä enintään uudella osakkeella. Osakkeen merkintähintana on 0,86 euroa, joka perustuu yhtiön osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä päättyneellä neljän viikon ajanjaksolla. Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2009A , optio-oikeudella 2009B ja optiooikeudella 2009C Edellä sanotusta huolimatta, enintään kahta kolmasosaa (2/3) optio-oikeuksia 2009B ja 2009C koskeva osakkeiden merkintäaika riippuu hallituksen yhtiölle asettamista tulostavoitteiden saavuttamisesta. Osakkeen merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osingonmaksusta päättäminen Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osingon jakamisesta päättyneeltä tilikaudelta siten, että osinkoa jaetaan 0,07 euroa osakkeelta. Hallitus päättää osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingon maksupäivän. Hallitus ei ole vielä tehnyt osingonmaksupäivää koskevaa päätöstä. Hallitus Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) jäsentä, kuitenkin siten, että mikäli Lifetreen osakkeita koskeva kauppa toteutuu, hallitukseen valitaan kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelle toimikaudelle Johan Hammarén, Harri Koponen, Carl-Johan Numelin, Christer Sumelius, Hannu Turunen sekä uutena jäsenenä Pentti Heikkinen. Lisäksi hallitukseen valittiin yrityskaupan toteuttamiselle ehdollisina uusina jäseninä Atul Chopra ja David K. White, joiden toimikausi alkaa yrityskaupan toteuttamishetkellä. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyn hallituksen järjestäytymiskokouksen tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Turunen ja varapuheenjohtajaksi Carl-Johan Numelin. Hallituksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastaja Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sixten Nyman seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Hallituksen valtuudet Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa, käytettäväksi osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamisesta, tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä muista ehdoista. Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen ja on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. SEGMENTTI-INFORMAATIO

6 Tecnomen soveltaa alkaen uutta IFRS 8 -standardia. Kuten entiset IAS 14:n mukaiset ensisijaiset segmentit, Tecnomen-konsernin IFRS 8:n mukaiset toimintasegmentit muodostuvat viestintä- ja maksuratkaisujen kehittämisestä ja toimittamisesta. Toimintasegmentteinä esitetään Messaging ja Charging tuotelinjat. Tämä perustuu siihen, että nämä liiketoiminnat ovat selkeästi erotettavissa ja niitä seurataan yhtiön sisäisessä taloudellisessa raportoinnissa erillisinä tulosyksikköinä. IFRS 8:n käyttöönotto ei ole muuttanut segmenteille kohdistettavien tai kohdistamatta jätettävien erien määrittelyperiaatteita. Tecnomenin IFRS 8:n mukainen operatiivinen päätöksentekijä on konsernin johtoryhmä. Toimintasegmenttien liiketulos sekä hallinnon kulut muodostavat konsernin liikevoiton /-tappion. OPTIO-OHJELMAT Yhtiöllä oli katsauskauden aikana voimassa vuoden 2006 optio-ohjelma. Optioiden tilanne oli seuraava: Optiolaji Määrä, enintään Määrä, jaettu Merkintäaika Merkintähinta 2006A , B , C ,05 Yhteensä Tecnomenin kaikkia liikkeeseen laskemia optio-oikeuksia oli jäljellä yhteensä kappaletta. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus oli enintään 3,27 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakepääoman korotuksen jälkeen. Kaikista voimassaolevista optio-oikeuksista yhtiön hallussa oli vielä kappaletta. Jaettujen optio-oikeuksien laimennusvaikutus oli enimmillään 1,61 %. Tecnomenin yhtiökokous on päättänyt vuoden 2009 optio-ohjelmasta, jonka voimaantulo on kuitenkin ehdollinen Lifetree Convergence Ltd:n osakkeita koskevan yrityskaupan toteutumiselle. Kaupan toteuduttua yhtiöllä on seuraavanlainen uusi optio-ohjelma: Optiolaji Määrä, enintään Määrä, jaettu Merkintäaika Merkintähinta 2009A , B , C ,86 Yhteensä Yhtiön hallitus tulee jakamaan optioita siten, että niiden laimennusvaikutus on korkeintaan 8,50 %. RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Tecnomenin riskit ja epävarmuustekijät on selvitetty hallituksen toimintakertomuksessa. Konsernin lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät neuvoteltaviin isoihin projekteihin ja projektien ajoitukseen sekä valuuttakurssien muutoksiin. Edelliseen osavuosikatsaukseen verrattuna konsernin riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Katsauskauden jälkeen ei ole merkittäviä tapahtumia.

7 VUODEN 2009 NÄKYMÄT Maailman yleisen taloudellisen tilanteen, Tecnomenin toimialan markkinatilanteen ja kesken olevan Lifetree Convergence Ltd:n hankinnan vuoksi yhtiö ei anna tässä vaiheessa arviota vuodelle Neljännesvuosikohtaisten vaihteluiden odotetaan olevan merkittäviä. TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN Tecnomenin seuraavat osavuosikatsaukset julkistetaan: 1-6/2009 keskiviikko /2009 keskiviikko Tecnomen järjestää tiedotustilaisuuden ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksesta kello Helsingissä, Scandic Hotel Simonkentässä, Pavilionkabinetissa. Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteesta TECNOMEN OYJ Hallitus LISÄTIETOJA Jarmo Niemi, toimitusjohtaja, puh. (09) Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puh. (09) JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita ja noudattaen samoja laatimisperiaatteita kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä, mutta osavuosikatsauksen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia. Uusilla alkaen voimassa olevilla IFRS-säännöksillä ei ole ollut olennaista vaikutusta konsernin osavuosikatsauksen laatimisperiaatteisiin ja laskentamenetelmiin. Tuloslaskelman, taseen ja tunnuslukujen taloudellinen informaatio on esitetty miljoonissa euroissa. Esitetyt luvut on laskettu tarkoista arvoista. KONSERNIN TULOSLASKELMA, Me 1-3/ / /2008 LIIKEVAIHTO 11,5 15,2 77,2 Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,0 Materiaalit ja palvelut -2,0-4,3-16,7 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -5,6-5,5-24,0 Poistot -1,4-1,4-5,6 Liiketoiminnan muut kulut -4,2-4,3-19,4 LIIKETULOS -1,7-0,4 11,5 Rahoitustuotot 0,5 0,3 3,0 Rahoituskulut -0,2-0,2-1,1 TULOS ENNEN VEROJA -1,4-0,4 13,5 Tuloverot -0,3-0,9-3,3 KATSAUSKAUDEN TULOS -1,7-1,3 10,2

8 laimentamaton, euroa -0,03-0,02 0,17 laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa -0,03-0,02 0,17 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, Me 1-3/ / /2008 KATSAUSKAUDEN TULOS -1,7-1,3 10,2 Muut laajan tuloksen erät: Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä, verojen jälkeen 0,1-0,0-0,5 KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -1,6-1,3 9,6 KONSERNIN TASE, Me Pitkäaikaiset varat Liikearvo 0,7 0,7 0,7 Muut aineettomat hyödykkeet 19,6 17,4 19,3 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 7,0 3,6 7,0 Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 0,6 0,5 0,7 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 1,5 2,5 1,1 Myyntisaamiset 12,1 22,3 14,4 Muut saamiset 24,4 23,6 24,6 Rahavarat 51,5 11,8 51,0 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät* 4,1 VARAT YHTEENSÄ 117,4 86,4 118,9 Oma pääoma 81,9 72,6 83,5 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 4,6 3,9 4,5 Pitkäaikaiset korottomat velat 0,0 0,0 0,0 Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset korolliset velat 20,0 20,0 Ostovelat ja muut velat 11,0 10,0 10,8 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 117,4 86,4 118,9 *) Tecnomen ilmoitti antamassaan pörssitiedotteessa selvittävänsä mahdollisuutta myydä omistamansa pääkonttorikiinteistö. Kiinteistömarkkinoiden vuoden 2008 aikana tapahtuneen huononemisen vuoksi myynti ei toteutunut. Kiinteistö palautettiin takaisin aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin osavuosikatsauksessa LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA MEUR Osakepääoma Ylikurssi -rahasto Omat Muuntoerot osakkeet Sijoitetu n vapaan oman pääoman rahasto Muut Voitto Yht. rahastot -varat Oma pääoma ,7 0,8-0,1-0,1 0,3 50,6 27,3 83,5 Katsauskauden laaja tulos

9 yhteensä 0,1-1,8-1,6 Oma pääoma ,7 0,8-0,1 0,1 0,3 50,6 25,5 81,9 MEUR Osakepääoma Ylikurssi -rahasto Omat Muuntoerot osakkeet Sijoitetu n vapaan oman pääoman rahasto Muut Voitto Yht. rahastot -varat Oma pääoma ,7 0,8-0,1 0,2 0,3 54,7 17,4 78,0 Osingonjako -4,1-4,1 Osakeperusteiset maksut 0,1 0,1 Muut muutokset -0,2-0,2 Katsauskauden laaja tulos yhteensä -0,0-1,3-1,3 Oma pääoma ,7 0,8-0,1 0,2 0,3 50,6 16,1 72,6 Maaliskuussa 2008 maksettiin osinkoa yhteensä ,46 euroa eli 0,07 euroa osakkeelta osakkeelle. KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, Me 1-3/ / /2008 Liiketoiminnan rahavirrat Katsauskauden tulos -1,7-1,3 10,2 Oikaisut 1,5 1,1 5,0 Korkotuotot -0,2-0,3-0,7 Korkokulut 0,2 0,2 0,1 Verot 0,3 0,9 3,3 Muut oikaisut 0,0-0,4 0,0 Käyttöpääoman muutokset 2,0 0,9 9,1 Maksetut korot -0,0-0,0-0,0 Saadut korot 0,2 0,2 0,7 Maksetut verot -0,2-0,2-1,4 Liiketoiminnan nettorahavirta 2,0 1,1 26,1 Investointien rahavirrat Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -1,3-2,4-7,2 Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -0,3-0,2-1,0 Investointien nettorahavirta -1,6-2,6-8,2 Rahoituksen rahavirrat Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla 0,0 Lyhytaikaisten lainojen nostot 20,0 Maksetut osingot -4,1-4,1 Rahoituksen nettorahavirta - -4,1 15,9 Rahavarojen muutos 0,3-5,6 33,8 Rahavarat kauden alussa ,0 17,5 17,5 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,1-0,1-0,3 Sijoitusten käyvän arvon muutosten 0,1-0,0 0,0 vaikutus Rahavarat kauden lopussa ,5 11,8 51,0 Muutos 0,3-5,6 33,8 SEGMENTTI-INFORMAATIO TOIMINTASEGMENTIT

10 LIIKEVAIHTO, Me 1-3/ / /2008 Messaging 4,9 12,4 40,4 Charging 6,6 2,8 36,8 YHTEENSÄ 11,5 15,2 77,2 MAANTIETEELLISET ALUEET LIIKEVAIHTO, Me 1-3/ / /2008 Amerikka (Pohjois-, Väli- ja Etelä- Amerikka) 7,0 3,9 41,6 EMEA (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) 3,8 7,7 27,6 APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue) 0,8 3,6 8,0 YHTEENSÄ 11,5 15,2 77,2 KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET, Me Annetut pantit 0,1 0,1 Takaukset Omasta puolesta 0,0 0,0 0,0 Muut vastuut Irlannin kiinteistöön liittyvä rajoitus 0,4 0,4 0,4 MUUT VUOKRASOPIMUKSET, Me Ei purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: Muut vuokrasopimukset Yhden vuoden kuluessa erääntyvät 0,6 0,5 0,6 1-5 vuoden kuluessa erääntyvät 0,4 0,7 0,4 KONSERNIN TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT, Me 1-3/ / /2008 Sijoitetun pääoman tuotto, % -4,6-0,7 16,0 Oman pääoman tuotto, % -8,4-6,7 12,6 Omavaraisuusaste, % 69,7 83,9 70,3 Nettovelkaantumisaste, % -38,5-16,2-37,2 Investoinnit 0,3 0,2 1,3 % liikevaihdosta 2,8 1,3 1,7 Tutkimus ja kehitysmenot 3,7 4,3 15,5 % liikevaihdosta 31,8 28,3 20,0 Tilauskanta 11,7 16,8 9,7 Henkilöstö keskimäärin Henkilöstö kauden lopussa KONSERNIN OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT, Me 1-3/ / /2008 laimentamaton, euroa -0,03-0,02 0,17 laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa -0,03-0,02 0,17 Osakekohtainen oma pääoma, euroa 1,38 1,23 1,41 Osakemäärä kauden lopussa, kpl Osakemäärä keskimäärin, kpl

11 Osakkeen kurssikehitys, euroa Keskikurssi 0,89 1,12 1,00 Alin 0,78 0,95 0,75 Ylin 0,96 1,27 1,27 Osakkeen kurssi kauden lopussa, euroa 0,93 1,07 0,84 Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, Me 55,1 63,4 49,8 Osakevaihto, milj. kpl 2,6 5,6 23,2 Osakevaihto, % kokonaismäärästä 4,3 9,5 39,2 Osakevaihto, Me 2,3 6,3 23,2 Osakekohtainen osinko 0,07 Osinko/tulos, % 0,41 Efektiivinen osinkotuotto, % 0,08 Hinta-/voittosuhde (P/E) -31,68-50,32 4,88 AVAINLUVUT NELJÄNNESVUOSITTAIN, Me 1Q/09 4Q/08 3Q/08 2Q/08 1Q/08 4Q/07 Liikevaihto 11,5 21,7 18,2 22,2 15,2 19,2 Liikevaihto, muutos % -24,1 13,3-4,8 6,4 37,4-4,7 Liiketulos -1,7 5,0 3,3 3,6-0,4 1,8 % liikevaihdosta -14,9 23,1 18,2 16,3-2,6 9,3 Tulos ennen veroja -1,4 5,8 4,2 3,9-0,4 2,7 Henkilöstö kauden lopussa laimentamaton, euroa -0,03 0,08 0,05 0,06-0,02 0,04 laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa -0,03 0,08 0,05 0,06-0,02 0,04 Osakekohtainen oma pääoma, euroa 1,38 1,41 1,34 1,29 1,23 1,32 Korolliset nettovelat, Me -31,5-31,0-25,2-15,5-11,8-17,5 Tilauskanta, Me 11,7 9,7 17,2 25,1 16,8 17,5

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 1 (15) Pörssitiedote 21.10. klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9. Liikevaihto kasvoi 8,7 edellisen vuoden kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna ja kannattavuus parani merkittävästi. Kolmannen

Lisätiedot

Powering the digital marketplace. Vuosikertomus 2014

Powering the digital marketplace. Vuosikertomus 2014 Powering the digital marketplace Vuosikertomus 2014 Sisällys Tecnotree 2014 Toimitusjohtajan katsaus Avainluvut Hallinnointi Hallitus Johtoryhmä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 Yhtiökokous

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 Liikevaihto kasvoi 68,7 % edellisestä vuodesta (1-12/2011) ollen 928,2 milj. euroa (550,2 milj. euroa).

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK)

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) EFORE OYJ Tilinpäätöstiedote 13.2.2014 klo 9.00 EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat ajanjaksoon 1.11.2011 31.10.2012 (12

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 Liikevaihto 146,4 miljoonaa euroa (147,3 milj. e) Liikevoitto 10,0 miljoonaa euroa (22,8 milj. e) Operatiivisen toiminnan liikevoitto 11,2 miljoonaa

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 411,3 (399,3) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Pörssitiedote 24.7.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Toisen neljänneksen liikevaihto edellisvuoden tasolla, kannattavuus heikkeni. Vahvasta tilauskannasta johtuen koko vuoden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 1/23 RAUTE OYJ - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 Konsernin liikevaihto 10,4 Me (11,4 Me) laski 8 % vertailukaudesta. Liiketulos -1,4 Me oli tappiollinen (-2,2 Me). Tulos

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 30,8 miljoonaa euroa, laskua 2,6 prosenttia - Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa, laskua 13,1 prosenttia - Kannattavuus (EBIT-%)

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Julkaistu: 2009-05-08 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

SSH Oyj konserni. Tasekirja. SSH Communications Security Oyj

SSH Oyj konserni. Tasekirja. SSH Communications Security Oyj Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 12 2.2. KONSERNITASE 13 2.3. KONSERNIN

Lisätiedot

Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen.

Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. 1 (17) Pörssitiedote 24.4.2015 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. Liikevaihto 21,0 miljoonaa

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 (IFRS)

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS Q1/2012 1 (29) :n pörssitiedote 30.4.2012 klo 8.30 :n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 (IFRS) Yhteenveto Innofactor-konsernin avainluvut 1.1. 31.3.2012: liikevaihto 3 972* tuhatta euroa (2011:

Lisätiedot

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA Yhteenveto Tammi-joulukuu Liikevaihto 97,4 (99,7) miljoonaa euroa, laskua 2,3 prosenttia

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 9 Emoyhtiön tilinpäätös 20 Tilintarkastuskertomus 27 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Proha Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2011 klo 08.45

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Proha Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2011 klo 08.45 1 (23) Tilinpäätöstiedote klo 08.45 PROHAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2010 (IFRS) Prohalla selvä parannus liiketuloksessa tilikaudella 2010 (Suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.11.2007 31.10.2008

Tilinpäätös 1.11.2007 31.10.2008 Tilinpäätös Sisältö Tilinpäätös 1.11.2007 31.10.2008 Hallituksen toimintakertomus 4 6 Tietoja sijoittajille 7 Osakkeet ja osakkeenomistajat 8 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 10 Tunnuslukujen

Lisätiedot

25.4.2013 KLO 9.30. Scanfilin talous on vahva ja mahdollistaa yhtiön kehittämisen asiakastarpeiden mukaisesti.

25.4.2013 KLO 9.30. Scanfilin talous on vahva ja mahdollistaa yhtiön kehittämisen asiakastarpeiden mukaisesti. 25.4.2013 KLO 9.30 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 Tammi maaliskuu - Liikevaihto 44,0 (Q1 2012: 42,6), kasvua 3,3 % - Liikevoitto 2,0 (Q1 2012: 1,4), 4,6 % liikevaihdosta (Q1 2012: 3,4

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

VALOE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU KESÄKUU 2015 5.8.2015

VALOE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU KESÄKUU 2015 5.8.2015 VALOE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU KESÄKUU 2015 5.8.2015 YHTEENVETO - :n ( Valoe ) rakennemuutos elektroniikkateollisuuden automaatiotoimittajasta puhtaaseen energiaan, erityisesti aurinkosähköön keskittyneeksi

Lisätiedot

Solteq Oyj Pörssitiedote 16.2.2011 klo 9.00 1/16 SOLTEQ OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010

Solteq Oyj Pörssitiedote 16.2.2011 klo 9.00 1/16 SOLTEQ OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 Solteq Oyj Pörssitiedote 16.2.2011 klo 9.00 1/16 SOLTEQ OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 - Liikevaihto laski 5,4 % ja oli 27,0 miljoonaa euroa (28,6 miljoonaa euroa) - Liiketulos oli -4.315 tuhatta

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot