TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE RAKENNETUN YMPÄRISTÖN TUTKIJAKOULU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 RAKENNETUN YMPÄRISTÖN TUTKIJAKOULU"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE RAKENNETUN YMPÄRISTÖN TUTKIJAKOULU TOIMINTA-AJATUS The aim of the Graduate School is to develop a new generation of scientifically competent, business, design & technology aware researchers, who are capable of dealing with and resolving problems of strategic value to real estate, housing, construction, building services technology and planning, through a program of accelerated knowledge acquisition. The graduate school will provide an efficient way to obtain a doctoral degree in built environment studies. It organizes and offers a science-based curriculum, courses and supervision, and it offers an environment for the student to build an international scientific network. YHTEENVETO Rakennetun ympäristön tutkijakoulu (haettavien tutkijakoulutettavien paikkojen määrä 45, joista uusia 34) on olemassa olevan Kiinteistö, rakentaminen ja suunnittelu -tutkijankoulu KIRSU:n (päättyviä paikkoja 6) ja Asumisen muutoksen -tutkijakoulun (päättyviä paikkoja 5) laajennettu yhteenliittymä kattaen rakennetun ympäristön tutkijakoulutuksen ja siihen liittyvän tutkimuksen (nyt 21 tutkijakoulutettavan paikkaa, joista 10 jatkuu vuoden 2011 loppuun). Edellä mainittujen tutkijakoulujen lisäksi laajennettuun Rakennetun ympäristön tutkijakouluun tulee mukaan täysin uusina rakentamisen sekä talotekniikan tutkimusalueet sekä laajennettuina yksikköinä yhdyskuntasuunnittelun, ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan sekä asumisen tutkimusalat (katso kuva alla). Rakennetun ympäristön tutkijakoulu kattaa alallaan valtakunnallisesti kaikki keskeiset tutkimusyksiköt. Tutkijakoulupaikkojen voimakasta kasvua puoltavat tutkijakouluun mukaan tulevat täysin uudet yksiköt, tutkijakoulussa mukana olevien professorien määrän noin 2,5-kertaistuminen ja päätoimisten tutkijakoulutettavien määrän miltei kolminkertaistuminen noin 150 päätoimiseen tutkijakoulutettavaan sekä teema-alueet. Näin ollen uudessa muodossaan tutkijakoulun rahoittamilla tutkijakoulutettavien paikoilla olisi mahdollista rahoittaa yksi kolmasosa kaikista tutkijakoulutettavien paikoista, eli 2/3-osaa tutkijakoulun tutkijakoulutettavista työskentelisi edelleen muulla kuin tutkijakoulun rahoituksella. Edellä mainituin perustein voidaan todeta, että tutkijakoulu ei hae laajennusta olemassa olevaan toimintaansa, vaan pyrkii uusilla paikoilla (34 paikkaa) kattamaan laajentumisen vaikutukset (yli 40 uutta professoria). Rakennetulla ympäristöllä tarkoitetaan kulttuurisidonnaista yhdistelmää ihmisen ympäristöönsä tekemistä muutoksista. Se muodostuu maasta, rakennuksista, rakenteista ja yhdyskuntaa palvelevasta infrastruktuurista sekä siihen liittyvästä ympäristöstä sisältäen myös rakennettuun ympäristöön läheisesti liittyvät tekniikat, innovaatiot, arvot, oikeudet, paikkatiedot ja liiketoiminnan. Rakennettu ympäristö luo puitteet ihmisen toiminnalle ja vuorovaikutukselle muuttuen jatkuvasti ihmisten prioriteettien (mm. digitalisointi, design, kestävä kehitys) mukaisesti. Rakennetun ympäristön merkitys kansantaloudessa on suuri, sillä siihen on sidottuna valta-osa (noin 70 %) maamme kansallisvarallisuudesta. Se tuottaa myös valtaosan yhteiskuntamme hiilidioksidipäästöistä suoraan ja välillisesti. Tutkijakoulu liittyy läheisesti Rakennetun ympäristön suunnitteilla olevaan SHOK-hakemukseen. KIRSU:sta valmistuneista tohtoreista 2/3-osaa työllistyy yliopistomaailman ulkopuolelle. Laajennetussa tutkijakoulussa on ohjaajina mukana yli 100 professoria tai senioritutkijaa ja 70 kansainvälistä huippututkijaa sekä noin 150 päätoimista jatko-opiskelijaa. Tutkijakoulun toiminta on organisoitu kolmeen osa-alueeseen: kiinteistöt ja asuminen, rakentaminen ja talotekniikka sekä suunnittelu ja infrastruktuuri. Viimeisimpien analyysien perusteella rakennetun ympäristön aihealueelle tarvitaan vuoteen 2013 mennessä 500 uutta tohtoria. Tutkijakoulu tekee kansainvälistä yhteistyötä ruotsalaisen Kungliga Tekniska Högskolanin (KTH) kanssa kiinteistöalan tohtorikoulutuskurssien järjestämisessä, Bauhaus Universität Weimarin ja Roma Tre yliopiston kanssa yhdyskuntasuunnittelun ja asumistutkimuksen osalta, Columbia Universityn (N.Y.) tutkijakoulun (GSAPP) ja ruotsalaisen SLU:n koordinoiman pohjoismais-balttilaisen tutkijakoulun kanssa. Tutkijakoulutettavilla on mahdollisuus osallistua mm. pohjoismais-balttilaiseen Nordforskin rahoittamaan, Chalmersin TU:n ja YTK:n koordinoimaan asumisen tutkimusverkostoon. Tutkijakoulun tavoitteena on, että enemmistö (2/3-osaa) tutkijakoulutettavista sijoittuu kansainväliseen tutkimusyksikköön pääsääntöisesti yli 3 kuukauden ajanjakson jatko-opintojensa aikana. Tutkijakoulun johtaja Koordinaattori Kiinteistö ja asuminen Rakentaminen ja talotekniikka Suunnittelu ja infrastruktuuri Kiinteistö Asuminen Rakentaminen Talotekniikka Rakentamisen IT Yhdyskuntasuunnittelu Ympäristö ja yhdyskuntatekniikka Sivu 1

2 2.1 TUTKIJAKOULUN OPETUS- JA OHJAUSJÄRJESTELYT JOHTORYHMÄN KOKOONPANO JA YHTEISTYÖORGANISAATIOT Tutkijakoulun toiminnan tavoitteena on kehittää organisoitua tohtorikoulutusta rakennetun ympäristön alalla ja parantaa alan tohtorikoulutuksen sekä ohjaustoiminnan tehokkuutta. Tohtorikoulutuksella edistetään myös yliopistollisen tutkimuksen laatua sekä poikkitieteellistä tutkimusyhteistyötä. Laajentuneen tutkijakoulun teemaksi on valittu rakennettu ympäristö, joka yhdistää luontevasti jo olemassa olevan KIRSU-tutkijakoulun eri osat. Laajentumisen yhteydessä tutkijakouluun on otettu mukaan uusia rakennetun ympäristön tutkimusalueita (asuminen, ympäristötekniikka, talotekniikka). Laajennettu tutkijakoulu on valtakunnallinen rakennetun ympäristön tutkimusalalla. Rakennetulla ympäristöllä tarkoitetaan kulttuurisidonnaista yhdistelmää ihmisen ympäristöönsä tekemistä muutoksista. Se muodostuu maasta, rakennuksista, rakenteista ja yhdyskuntaa palvelevasta infrastruktuurista sekä siihen liittyvästä ympäristöstä sisältäen myös rakennettuun ympäristöön läheisesti liittyvät tekniikat, innovaatiot, arvot, oikeudet, paikkatiedot ja liiketoiminnan. Rakennettu ympäristö luo tärkeät puitteet ihmisen toiminnalle ja vuorovaikutukselle muuttuen jatkuvasti ihmisten prioriteetien (mm. digitalisointi, design, kestävä kehitys) mukaisesti. TUTKIJAKOULUN ORGANISAATIO Tutkijakoulun toiminta on organisoitu kolmeen osa-alueeseen: kiinteistöt ja asuminen, rakentaminen ja talotekniikka sekä suunnittelu ja infrastruktuuri, jotka on jaettu edelleen ryhmiin. Osa-alueiden ja ryhmien jaossa on huomioitu alan tutkimuksen ja koulutuksen jakautuminen eri tutkimusalueisiin. Ryhmät ovat toiminnassaan varsin itsenäisiä. Ne voivat järjestää omia tilaisuuksia ja kursseja. Tutkijakoulu järjestää myös tutkijakoulun yhteisiä kurssi- ja seminaarikokonaisuuksia. Keskeistä toiminnassa on kuitenkin eri tutkimusalojen välinen yhteistyö. Näin ollen ryhmäjako on paljolti hallinnollinen ja ryhmien välillä järjestetään lukuisia kursseja sekä seminaareja. Tutkijakoulussa on myös kolme strategisesti tärkeää läpäisevää teemaa, jotka ovat kestävät yhdyskunnat, design ja digitalisointi. Nämä tulevaisuuden teemat yhdistävät eri osakokonaisuuksien toimintaa sekä järjestettävässä koulutuksessa että tutkimusyhteistyössä. Tutkijakoulun johtoryhmä muodostuu tutkijakoulun johtajasta, ryhmien johtajista sekä teemojen vetäjistä sekä eri organisaatioiden edustajista. Tutkijakoulun koordinaattori toimii johtoryhmän sihteerinä. Johtoryhmän alustava kokoonpano on seuraava: Prof. Kauko Viitanen (TKK), tutkijakoulun johtaja, johtoryhmän pj Prof. Eva Liljeblom (Hanken) Kiinteistöt KTT Elias Oikarinen (TSE) Kiinteistöt Prof. Mari Vaattovaara (HY) Asuminen Prof. Anneli Juntto (KuY) Asuminen Prof. Ralf Lindberg (TTY) Rakentaminen Prof. vuoden 2008 lopulla valittava talotekniikan professori (TKK) Talotekniikka Prof. Tor-Ulf Weck (TKK) Rakentamisen IT Prof. Juha Hyyppä (GL) Rakentamisen IT Prof. Kimmo Lapintie (TKK) Yhdyskuntasuunnittelu Prof. Ari Jolma (TKK) Ympäristötekniikka Prof. Björn Klöve (OY) Ympäristötekniikka Prof. Raine Mäntysalo (TKK) Kestävät yhdyskunnat Prof. Raimo Lovio (HSE) Kestävät yhdyskunnat Prof. Eija Nieminen (TaiK) Design Prof. Petri Vuorimaa (TKK) Digitalisointi Dos. Kalle Kähkönen (VTT) Digitalisointi Arhi Kivilahti, Koordinaattori, johtoryhmän sihteeri Tutkijakoulun organisaatioon kuuluu tutkimusyksikköjä yhdeksästä yliopistosta sekä kahdesta tutkimuslaitoksesta: Yliopistot Teknillinen korkeakoulu TKK Svenska Handelshögskolan Hanken Turun kauppakorkeakoulu TSE Oulun yliopisto OY Tampereen teknillinen yliopisto TTY Helsingin yliopisto HY Taideteollinen korkeakoulu TaiK Helsingin kauppakorkeakoulu HSE Kuopion yliopisto KuY Tutkimuslaitokset Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT Geodeettinen tutkimuslaitos GL KIRSU-tutkijakoulu laajenee yhdistymisen kautta, kun tutkijakouluun liittyy Asumisen muutoksen-tutkijakoulu (nyt 5 päätoimista tutkijakoulutettavan paikkaa). Uusina tutkimusaloina tulevat mukaan rakentamisen alalta talonrakentaminen ja talotekniikka sekä yhdyskunta- ja ympäristötekniikan alalta tie- ja liikennetekniikka, vesi-huoltotekniikka ja ympäristöinformatiikka. Lisäksi tutkijakoulu painottaa toiminnassaan rakennetun ympäristön tutkimuskentässä keskeisiä teemoja, joiden aiheita ja tutkimusta tuodaan esille tutkijakoulun toiminnassa. Jokaisella teemalla on nimetty vetäjä, joka vastaa teemojen käytännön toteutuksesta eri ryhmien yhteydessä ja siten koko rakennetun ympäristön tutkimuksessa. Teemat ovat myös keskeisessä asemassa sekä TKK:n strategiassa, jossa digitalisointi on valittu tutkimuksen yhdeksi painopistealueeksi että alkavassa Aalto-yliopistossa, jonka valmistelussa kestävät yhdys- Sivu 2

3 kunnat (Innovaatioyliopiston tutkimusteema) on valittu uudeksi tutkimusavaukseksi. Lisäksi design toimii Aalto-yliopiston eri yksiköitä yhdistävänä tekijänä miltei kaikessa rakennetun ympäristön toiminnassa sekä tutkimuksessa. Laajentumisen sekä yhdistymisen kautta tutkijakoulun koko kasvaa, kun professoreiden määrä nousee vajaasta 30:stä noin 70:een ja päätoimisten tutkijakoulutettavien määrä miltei kolminkertaistuu noin 150:een. Näin merkittävä määrä tutkijakoulutettavia kattaa laajasti suomalaisen rakennetun ympäristön tutkimusta ja luo valtakunnallisesti merkittävän tutkijakoulun. Tällöin saavutetaan ns. kriittinen massa, jolloin tutkimuksista tulee tutkijakoulun sisällä tapahtuvan yhteistyön kautta myös kansainvälisesti merkittäviä ja uusien tohtorien laatu paranee. Siten Rakennetun ympäristön tutkijakoulu tulee olemaan keskeinen toimija alan tutkimuksen kehittämisessä. Laajenevan tutkijakoulun tutkimuskenttä on valtakunnallinen, monitieteinen ja kansainvälinen. Se yhdistää taloudellisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen teknillisten yliopistojen perinteiseen tekniseen ja teknologiseen tutkimukseen. Tutkijakoulu edistää rakennetun ympäristön alueella uusien teknillisten, sosiaalisten ja taloudellisten innovaatioiden löytämistä ja digitalisoitumisen käyttöönottoa rakennetun ympäristön alueella. Tutkijakoulu on muodostanut elinkeinoelämän sekä muiden tutkijakoulun tutkimusaluetta lähellä olevien hallinnonalojen ja järjestöjen kanssa neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on seurata ja ohjata tutkijakoulun toimintaa palvelemaan myös käytännön tarpeita. Neuvottelukuntaan on tähän mennessä kutsuttu seuraavat henkilöt: Hallituksen puheenjohtaja Mika Halttunen, Halton Oy Toimitusjohtaja Harri Hiltunen, Kiinteistöliitto Vesihallintojohtaja Kai Kaatra, Maa- ja metsätalousministeriö Toimitusjohtaja Hanna Kaleva, KTI Toimitusjohtaja Aulis Kohvakka, Senaatti-kiinteistöt Tutkikumusjohtaja TkT Matti Kokkala, VTT Maanmittauseuvos Arvo Kokkonen, Maanmittauslaitos Toimitusjohtaja TkT Osmo Koskisto, Colliers Viestintä- ja kehitysjohtaja TkT Juha Kostiainen, YIT Teknisentoimen johtaja Olavi Louko, Espoon kaupunki Toimitusjohtaja Jukka Pekkanen, RT Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä, Helsingin kaupunki Ylijohtaja Hannu Rossilahti, ARA Toimitusjohtaja Jani Saarinen, Rakli Tutkimuspäällikkö, Prof., Jyri Seppälä, Syke Toiminnanjohtaja Helena Soimakallio, RIL Ylijohtaja Helena Säteri, Ympäristöministeriö Tutkijakoulu toimii läheisessä yhteistyössä Rakennetun ympäristön strategisen huippuosaamisen keskittymän (SHOK) valmistelussa ja kytkeytyy myös valmisteilla olevaan TEKESin Rakennettu ympäristö ohjelmaan LAADUN TURVAAMINEN Turvatakseen ja parantaakseen opetuksen, ohjauksen ja hallinnollisten prosessien laatua KIRSU-tutkijakoulu on ottanut käyttöön tutkijakoulutettaville, ohjaajille ja professoreille tarkoitetun tutkijakoulun käsikirjan, KIRSU Handbookin (http://kirsu.tkk.fi/en/kirsu%20handbook.pdf). Käsikirjassa esitellään yksityiskohtaisesti mm. tutkijakoulun toiminta, tarjonta ja vaatimukset. Vaatimusten tarkoituksena on luoda selkeä ja kaikille päätoimisille opiskelijoille yhteinen rakenne jatko-opintojen suorittamiseksi laadukkaasti kunkin yliopiston tutkintosäännön puitteissa. Rakenne pitää sisällään kaikille yhteisiä kursseja, tutkimusseminaareja, työpajoja, tutkimusaluekohtaisia kursseja sekä erityisesti tehostettua väitöstutkimuksen ohjausta ja seurantaa. Tutkijakoulutettavat voivat anoa tutkijakoulun tarjoamia erilaisia avustuksia sekä palkintoja ja he ovat etusijalla tutkijakoulun kurssivalinnoissa. Tutkijakoulutettavilta edellytetään seuraavia asioita: jatko-opintoja valvovan professorin tai dosentin tulee olla mukana tutkijakoulun toiminnassa väitöskirjatyön sekä opintojen edistymisestä tulee raportoida vuosittain tutkijakoulun kurssirakennetta tulee noudattaa mahdollisuuksien mukaan tutkijakoulutettavalla tulee olla jatko-opintoja ohjaava ryhmä OPETUS Tutkijakoulun koon kasvaessa paranee myös mahdollisuus järjestää seminaareja, kursseja ja muita tilaisuuksia perinteisten tutkimusalueiden sijasta erilaisten teemojen ympärille, jolloin mahdollistetaan hyvin erilaisten tutkijoiden ja näkemysten kohtaaminen, joka ei perinteisesti akateemisessa maailmassa toteudu. Tästä yhtenä hyvänä esimerkkinä voidaan pitää ikäihmisten asumista, jota tutkitaan monissa eri tutkimusryhmissä erilaisesta näkökulmasta. Yksi tutkii ikäihmisten asumisen konsepteja tai sen järjestämistä kunnissa, kun puolestaan toiset tutkivat ikäihmisten asumiseen liittyviä teknisiä ratkaisuja. Nämä tutkijat eivät kuitenkaan ole tietoisia toisistaan, puhumattakaan, että tekisivät yhteistyötä. Kaikki tutkivat kuitenkin saman teeman eri osia. Järjestämällä teemaa käsittelevän seminaarin, tutkijakoulu voi mahdollistaa erilaisten tutkijoiden tapaamisen ja ajatustenvaihdon sekä mahdollisen yhteistyön. Näin tutkijakoulun piirissä toimivien tutkijakoulutettavien tutkimustyön laatu paranee väistämättä. Tutkijakoulu tarjoaa seuraavia kaikille yhteisiä kursseja (tarjontaa kuvattu tarkemmin KIRSU Handbookissa): Introduction to philosophy of science (5 op) Research methodology (10 op) Sivu 3

4 Multidisciplinary research (3 op) Research as part of professional development (3 op) Scientific writing and publishing (5 op) Research project management (3 op) Quantitative/qualitative research methods (1-2 op) Publishing in international journals (1-2 op) Tutkijakoulu tarjoaa tutkimusaluekohtaisia kursseja säännöllisesti kiinteistöalaan liittyen yhdessä Kungliga Tekniska Högskolanin (KTH) kanssa, katso kohta Useassa tutkimusyksikössä toimii korkeatasoisia tutkimusseminaarisarjoja, joissa on lukuisia vierailevia kansainvälisiä professoreita: Kiinteistöalan tutkimusseminaari, Kaupunkitalouden ja talousmaantieteen seminaari-sarja sekä Asumisen muutoksen seminaarisarja. Lisäksi Asumisen tutkimuksen osalta tutkijakoulu järjestää useita jatkokoulutuskursseja tutkijakoulutettaville, esimerkkinä International Ph.D. Colloquium: Current Projects in European Spatial Research. Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan osalta tutkijakoulun toiminnassa mukana olevat yliopistot järjestävät tutkijakoulutuskursseja mm. seuraavista aiheista: kestävä ja ympäristötietoinen yhdyskuntatekniikka, vesitalouden ja yhteiskunnallisen kehityksen suhde sekä mallintaminen, tietojenkäsittely ja suunnittelu ympäristö- ja yhdyskuntatekniikassa (TKK), vesihuoltojärjestelmät (TTY), metsämaiden vesitaloudesta (OY) ja ympäristöinformaation laskennallisesta käsittelystä (KY). Tutkijakoulun kurssitarjontaa lisätään ryhmien sisällä. Tutkijakoulu käynnistää kurssi curriculumin kehittämishankkeen. Hankkeessa määritellään tutkijakoulutettaville tarjottavia (yhteistyössä muiden tutkijakoulujen kanssa) osaamiskokonaisuuksia ja niistä muodostetaan suoritettavia paketteja. Ne muodostavat tutkijakoulutettaville selkeitä pää- ja sivuainekokonaisuuksia tutkijakoulun tutkimusteemojen ympärille. KUVA 1. TUTKIJAKOULUN TUTKINTORAKENNE OHJAUSTOIMINTA Ohjausta tutkijakoulutettaville tarjotaan neljällä eri tasolla (valvoja, ohjaaja, seurantaryhmä ja vertaisryhmä). Tutkijakoulutettavan valvoja ja ohjaaja ovat keskeisessä roolissa tutkijakoulutusprosessin edistymisessä. Tutkijakoulu edellyttää tutkijakoulutettavia perustamaan yhdessä valvojansa kanssa seurantaryhmän, joka koostuu valvojasta sekä kahdesta tutkimusryhmän ulkopuolisesta jäsenestä, joista toinen on tohtori ja toinen elinkeinoelämän edustaja. Seurantaryhmä seuraa ja ohjaa tutkijakoulutettavan työn edistymistä. Ryhmän tulee kokoontua vähintään kerran vuodessa. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka toimitetaan vuosiraportoinnin yhteydessä tutkijakoululle. Lisäksi seurantaryhmä antaa vuosiraportin prosessin edistymisestä johtoryhmälle. Tutkijakoulutettavien ohjaamisessa päivittäinen kanssakäyminen on keskeisessä asemassa. Tutkijakoulun toiminnassa on kuitenkin niin monta yliopistoa, että tutkijakoulu ei voi edellyttää kaikilta yliopistoilta täsmälleen samanlaisia ohjauskäytäntöjä. Tutkijakoulu pyrkii valvomaan ja edesauttamaan, että tutkijakoulutettavat saavat mahdollisimman säännöllistä ja laadukasta ohjausta. Vertaisryhmätoiminnalla tutkijakoulu parantaa tutkijakoulutettavien saaman ohjauksen ja tekemän työn laatua. Ryhmät ovat 5-10 tutkijakoulutettavan ryhmiä, joissa opiskelijat voivat peilata tutkimuksensa etenemistä ja keskustella siinä esiintyvistä ongelmista tutkijakoulun toiminnassa mukana olevien kokeneempien tutkijoiden johdolla. Ryhmät kokoontuvat noin kahdesti kuukaudessa ja tarjoavat näin apua jokapäiväisiin tutkimusongelmiin sekä antavat arvokasta tukea tutkijakoulutettaville. Tutkijakoulun johtaja pyrkii haastattelemaan kaikki tutkijakoulutettavat yhdessä koordinaattorin kanssa. Opiskelijoiden ohjaustoiminnan laatua parannetaan myös lähettämällä tutkijakoulutettavia kansainvälisten tutkimusseminaarien tutoriaaleihin ja doctoral sessioneihin. Lisäksi tutkijakoulutettavia kannustetaan osallistumaan kansainvälisiin Summer Schooleihin. Tutkijakoulun koordinaattori yhdessä johtajan kanssa auttaa tarvittaessa tutkijakoulutettavien ja heidän valvojien välisten konfliktien ratkaisemissa. Sivu 4

5 KANSAINVÄLISYYS Ohjaustoiminnan lisäksi tutkijakoulu parantaa tutkimuksen laatua kannustamalla tutkijakoulutettavia yhteistyöhön korkeatasoisten kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa ja julkaisemaan tutkimustensa tuloksia arvostetuissa kansainvälisissä peer review-lehdissä. Kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa tehtävä yhteistyö tarjoaa tutkijakoulutettaville: mahdollisuuksia vierailla ulkomaisissa tutkimusyksiköissä ja tehdä yhteistä tutkimusta johtavien kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa vuosittain kursseja ja seminaareja, joissa kutsuttu kansainvälinen vieraileva professori luennoi tietyn teemakokonaisuuden ja ohjaa tutkijaopiskelijoita henkilökohtaisesti apua kansainvälisen ohjaajan hankkimiseen (kontakti-rekisteri) mahdollisuuksia osallistua ulkomaisille kursseille tai kansainvälisiin tutkimusseminaareihin matka-avustuksen turvin Tutkijakoulu koordinoi ja rahoittaa alan tutkijakoulutuskursseja ja -seminaareja, joissa perehdytään valittuun aiheeseen alan johtavien asiantuntijoiden (kotimaisten ja kansainvälisten) opastuksella. Tutkijakoulutettavia kannustetaan osallistumaan kyseisiin tilaisuuksiin ja tuomaan omia tutkimusaiheitaan niihin tarkasteltaviksi ja keskusteltaviksi, myös asiantuntijoiden kanssa henkilökohtaisesti. Tieteellisen julkaisemisen tärkeyttä korostetaan julkaisupalkintojen sekä kurssitoiminnan avulla. Tutkijakoulu on yhteistyössä KTI Kiinteistötalouden instituutti ry:n kanssa perustanut 1000 euron palkinnon tutkijakoulutettaville, joka jaetaan kerran vuodessa parhaasta julkaisusta kiinteistöalan artikkelista. Vastaavanlainen palkinto tullaan perustamaan yhdessä Talotekniikan instituutin kanssa talotekniikan alan julkaisuille. Myös mahdollisuuksista muiden alojen julkaisupalkinnoista keskustellaan eri tahojen kanssa. Tutkijakoulu järjestää työpajoja, joissa käsitellään kansainvälisten artikkelien kirjoittamis- ja julkaisemisprosessia kansainvälisten asiantuntijoiden johdolla. TOIMINTA JA TYÖNJAKO Tutkijakoulun organisaatio jakaantuu kuuteen osioon: (1) tutkijakoulun johtaja, (2) koordinaattori, (3) johtoryhmä, (4) yleiskokous, (5) ryhmät sekä (6) neuvottelukunta. Tutkijakoulun johtaja ja koordinaattori vastaavat tutkijakoulun toiminnan käytännön johtamisesta ja organisoinnista. Tutkijakoulun johtaja vastaa koulun toiminnasta ja on koordinaattorin esimies. Koordinaattori hoitaa päätoimisesti tutkijakoulun käytännön asioita ja tiedotustoimintaa. Tutkijakoulun johtoryhmä päättää strategisista asioista, valvoo ja ohjaa tutkijakoulun toimintaa sekä valitsee tutkijakoulutettavat. Tutkijakoulun yleiskokous on tutkijakoulun ylin päättävä elin, joka kokoontuu kerran vuodessa ja valitsee tarvittaessa uuden tutkijakoulun johtajan, hyväksyy johtoryhmän kokoonpanon, toiminnan suuntaviivat sekä toimintakertomuksen. Tutkijakoulun käytännön työstä ja kurssien sekä tilaisuuksien järjestämisestä vastaavat koordinaattorin ohella ryhmät, joilla on mahdollisuus myös itsenäisesti kehittää toimintaansa. Tutkijakoulun neuvottelukunta kokoontuu kerran vuodessa kokoontuvana tutkijakoulun toimintaa ohjaavana ja seuraavana ryhmänä, joka antaa näkemyksensä ja kontaktinsa tutkijakoulun käyttöön rakennetun ympäristön tutkimustoiminnan kehittämiseksi sekä edistää tutkijakoulutettujen sijoittumista työelämään. Tutkijakoulun hallinnollisten prosessien laatu turvataan läpinäkyvällä ja tasapuolisella asioiden käsittelyllä. Tutkijakoulun toiminnasta ja päätöksistä tiedotetaan tiedeyhteisölle, tutkijakoulutettaville ja professoreille niin sähköpostin kuin tutkijakoulun verkkosivujenkin kautta. Hallinnolliset prosessit ja niihin liittyvien päätösten perusteet kuvataan myös laadittavassa hallinnollisessa käsikirjassa. Opiskelijavalinnassa tutkijakoulu käyttää avointa hakua. Edellisessä haussa keväällä 2008 oli yksi tutkijakoulutettavan paikka avoinna. KIRSU-tutkijakoulu kokeili alustavasti meriitteihin perustuvan pisteytysjärjestelmän käyttöä hakijoiden arvioinnissa. Pisteytyksen tarkoituksena ei ole antaa lopullista järjestystä hakijoista, mutta pisteytys antaa objektiivista lisätietoa hakijoiden aiemmasta opintomenestyksestä ja jatko-opintojen vaiheesta. Opiskelijavalinnassa pyritään huomioimaan tutkijakoulun eri tutkimusalojen edustus, jotta mahdollisimman moni tutkimusala olisi hyvin edustettuna tutkijakoulun toiminnassa. Lisäksi valinnassa otetaan huomioon tasaarvo-kysymys. Tällä hetkellä KIRSU-tutkijakoulun rahoittamista tutkijakoulutettavista 53 % on naisia. Tärkein valintakriteeri tutkijakoulutettavien paikkoja täytettäessä on hakemuksen laatu eli paikat täytetään parhailla hakijoilla PERUSTELUT KOORDINAATTORIN TARPEELLE JA TEHTÄVÄT Koordinaattori hoitaa tutkijakoulun operatiivista toimintaa tutkijakoulun johtajan alaisuudessa. KIRSUssa on ollut koordinaattori vuoden 2007 alusta. Edeltävässä tutkijakoulussa koordinaattoria ei ollut ja ero koulun toimintamahdollisuuksissa on huomattava. Ilman koordinaattoria tutkijakoulun toiminta painottuu liiaksi koulun johtajan ja muiden verkostossa mukana olevien professoreiden aktiivisuuteen. Tällöin koulun kehittämiseen ei ole käytettävissä sitä resurssimäärää, jota tehokas ja hyviin tuloksiin johtava toiminta vaatisi. Koordinaattori on tuonut tämän tarvittavan resurssin. Koordinaattori hoitaa käytännön hallintotehtävien ohella kurssitoiminnan kehittämistä, luo ja pitää yllä kotimaisia ja kansainvälisiä verkostoja, seuraa ajassa tapahtuvia muutoksia ja reagoi niihin, tiedottaa opiskelijoille ja ohjaajille sekä valvoo, että kaikki huolehtivat tehtävistään ja valvoo koulun toimintaa. Koordinaattori on tutkijakoulutettavien keskeinen tukihenkilö, myös mahdollisissa konfliktitilanteissa ohjaajan kanssa. Sivu 5

6 Tutkijakoulu hakee huomattavaa laajentumista. Koordinaattorilla on näissä neuvotteluissa ollut ratkaisevan tärkeä rooli. Varsinkin, kun tutkijakoulu on laajentumassa, korostuu koordinaattorin rooli entisestään. Koordinaattori on tae kehitykselle ja toiminnan laadukkuudelle LUETTELO OHJAAJISTA TAULUKKO 1. PROFESSORIT YHTEENSÄ 65 Pekka Ahtiala TKK Karlos Artto TKK Bo-Christer Björk Hanken Ari Ekroos TKK Timo Ernvall TKK Pekka Eskelinen TKK Henrik Haggren TKK Aarne Halme TKK Liisa Halonen TKK Mats Hansson Hanken Ari Jolma TKK Seppo Junnila TKK Anneli Juntto KY Juha Kaila TKK Jouko Kankainen TKK Juhani Kiiras TKK Jorma Kivilahti TKK Björn Klöve OY Timo Korkeamäki Hanken Matti Kortteinen HY Jarmo Laitinen TTY Kimmo Lapintie TKK Juhani Laurinkari KY Eva Liljeblom Hanken Ralf Lindberg TTY Arto Lindblom HSE Heikki Loikkanen HY Tapio Luttinen TKK Anders Löflund Hanken Tapio Majahalme TTY Heli Marjanen TSE Pentti Mäkeläinen TKK Raine Mäntysalo TKK Eija Nieminen TaiK Päivi Oinas TSE Juha Paavola TKK Jouko Pakanen TKK Terhi Pellinen TKK Markku Peltoniemi TKK Vesa Penttala TKK Jari Puttonen TKK Maija Rautamäki TKK Olli Ravaska TKK Mikael Rinne TKK Jarmo Rusanen OY Lauri Savioja TKK Raimo Sepponen TKK Olli Seppänen TKK Kai Siren TKK Jarmo Suominen TaiK Antti Talvitie TKK Teuvo Tolonen TTY Mari Vaattovaara HY Riku Vahala TKK Pertti Vakkilainen TKK Olli Varis TKK Tor-Ulf Weck TKK Pauli Vepsäläinen TKK Martin Vermeer TKK Mika Vidgren TSE Kauko Viitanen TKK Martti Viljanen TKK Kirsi Virrantaus TKK Arvo Vitikainen TKK Petri Vuorimaa TKK TAULUKKO 2. MUITA OHJAAJIA SUOMI YHTEENSÄ 52 Paula Ahonen-Rainio TKK Petteri Alho, TuY Erkki Alasaarela OY Karl Felixson SHH Marko Hannonen TKK Panu Harmo TKK Kaj Hedvall Senaatti Kaisa Heikkinen YM Tuomo Heinonen MML Ari Hiltunen TKK Mervi Himanen TKK Eija Honkavaara TKK Jarmo Hukka TTY Hannu Hyyppä TKK Juha Hyyppä GL Raimo Ihme YM Mervi Ilmonen TKK Petri Juuti TTY Juha Järvelä TKK Sanna Kaasalainen GL Tapio Katko TTY Harri Koivusalo Metla Matti Kokkala VTT Teemu Kokkonen TKK Jukka Korhonen KY Osmo Koskisto Colliers Iisakki Kosonen TKK Kauko Kujala OY Kalle Kähkönen VTT Seppo Laakso Kaupunkitutkimusta Mauri Laasonen TTY Heikki Lamminaho TKK Tero Lehtonen JLL Anna-Liisa Lindholm TKK Olli Malve Syke Harri Mattila HAMK Sami Moisio TSE Suvi Nenonen TKK Elias Oikarinen TSE Olli Olkkonen Hannu Peltomaa Mikkelin kaupunki Jouni Peltoniemi GL Pekka Pietilä TTY Veli-Matti Poutanen KY Katri Rankinen Syke Arto Saari TKK Jarmo Sallanko OY Outi Salminen TKK Antti Tuomela Newsec Mika Törhönen FAO Eija Vinnari TSE Yhteensä 49 TAULUKKO 3. KANSAINVÄLISIÄ PROFESSOREITA YHTEENSÄ 85 Keith Alexander Univ. of Salford UK Brent Ambrose Pennsylvania State Univ. USA Brian Atkin U of Lund UK Susan Balslev-Nielsen DTU Tanska Andrew Baum Univ. of Reading UK Robert A. Beauregard Columbia Univ. USA Hans Björnsson Univ. of Stanford USA Roy T. Black Georgia State Univ. USA Hans Bressers Univ. of Twente Hollanti Jan Bröchner Chalmers Univ. of Tech. Ruotsi Esteban Castro Univ. of Newcastle UK Derek Clements-Croome Univ. of Reading UK Geert Dewulf Univ. of Twente Hollanti Subhasish Dey Indian Institute of Technology Intia J-O Drangert Stockholm Int. Water Inst. SIWI Ruotsi Stig Enemark Aalborg Univ. Tanska Andrew Frank Vienna Univ. of Technology Itävalta Yayehyirad Gashaw Univ. of Addis Ababa Etiopia Karen M. Gibler Georgia State Univ. USA John Glascock Univ. of Cambridge UK Neil S. Grigg Colorado State Univ. USA J-E Gustafsson KTH Ruotsi Johannes Haarhoff Univ. of Johannesburg Etelä-Afrikka David Hall Univ. of Greenwich UK Tore Haugen NTNU Hollanti Leo Heller Fed. Univ. Minas Gerais Brasilia Martin Hoesli U of Geneva/U of Aberdeen Sveitsi Joachim Höhle Aalborg Univ. Tanska Austin J. Jaffe Pennsylvania State Univ. USA Ingrid Nappi-Choulet ESSEC Business School Ranska E Nässet Norwegian Univ. of Life Sciences Norja Kenneth Persson Univ. of Lund Ruotsi Frances Plimmer Kingston Univ. UK W Price Univ. of the Pacific USA Viktoras Racys Kaunas Univ. of Technology Liettua Steve Rowlinson Univ. of Hong Kong Kiina Jay Sa-Aadu Iowa State Univ. USA Hans Sevatdal Norwegian U of Life Sciences Norja C.F. Sirmans Univ. of Connecticut USA A.C. Steinemann Washington Univ. USA Simon Stevenson CASS Business School UK Felix Stolberg KSAME Ukraina Erik Stubkjaer Aalborg Univ. Tanska Johann Tempelhoff North West Univ. Etelä-Afrikka Harry Timmermans Eindhoven U of Tech. Hollanti G.K. Turnbull Georgia State Univ. USA W Wagner TU Wien Itävalta Andreas van Wagenberg Wageningen Univ. Hollanti Robert Varady Univ. of Arizona USA S B Weerakoon Univ. Of Peradenyia Sri Lanka Mats Wilhelmsson KTH Ruotsi Winrich Voss Leibniz Universität Hannover Saksa Jaap Zevenbergen Delft U of Tech. Hollanti Duncan McLellan U of Glasgow/U of Reading/U of Melbourne UK Elaine Worzala Clemson Univ. USA Yannis Ioannides Tufts Univ. USA Peter Englund Stockholm School of Economics Ruotsi Alan Murie Univ. of Birmingham UK Sivu 6

7 Anda Jankava Latvian Univ. of Agriculture Latvia Ulf Jensen Lund Univ. Ruotsi Thomas Kalbro KTH Ruotsi Tony Key CASS Business School UK Ene Kolbre Tallinn Univ. of Tech. Viro Willem Korthals Altes Delft U of Technology Hollanti Junping Liao Sun Yat-sen University Kiina Hans Lind KTH Ruotsi Gunilla Lindholm Sveriges Landbruksuniv. Ruotsi Stellan Lundström KTH Ruotsi Lena Magnusson Uppsala Univ. Ruotsi Bela Markus Univ. of West Hungary Unkari Hans Mattsson KTH Ruotsi Roger Andersson Uppsala universität Ruotsi Sako Musterd Univ. of Amsterdam Hollanti Hans Skifter Andersen Aalborg unversitet Tanska Mark Gottdiener State Univ. of New York USA Sybille Munch Leibniz Institut fur Länderkunde Saksa Halina Dunin-Woyseth Oslo School of Architecture and Design Sten Gromark Chalmers Univ. of Tech. Ruotsi Dieter Hassenpflug Bauhaus Universität Weimar Saksa Robert Beauregard Columbia Univ. USA Marco Cremaschi Universita degli Studi di Roma Tre Italia Karin Paadam Tallinn Univ. of Tech. Viro 2.2 SUUNNITELMALLINEN KANSALLINEN YHTEISTYÖ YHTEISTYÖ JA KOORDINAATIO KANSALLISELLA TASOLLA SEKÄ YHTEISTYÖ TUTKIJAKOULUN SISÄLLÄ Tutkijakoulu järjestää koko tutkijakoulun yhteisiä tilaisuuksia eri muodoissa useita kertoja vuodessa. Näin taataan tutkijakoulutettaville mahdollisuus tavata toisiaan, vaihtaa ajatuksia ja verkottua. Tutkijakoulun koon kasvaessa paranee myös mahdollisuus järjestää seminaareja, kursseja ja muita tilaisuuksia perinteisten tutkimusalueiden sijasta erilaisten aihealueiden ympärille, jolloin mahdollistetaan hyvin erilaisten tutkijoiden ja näkemysten kohtaaminen, joka ei perinteisesti akateemisessa maailmassa toteudu. Workshopien ohella tutkijakoulu järjestää erilaisten aiheiden puitteissa yhteisiä tilaisuuksia, kuten järjestetty jatkoopiskelijoiden ohjaamista koskeva seminaari. Lisäksi tutkijakoululla on useita kaikille tutkijakoulutettaville suunnattuja kursseja, kuten tieteellisen kirjoittamisen, tutkimusmenetelmien, tutkimusprojektin johtamisen sekä tieteellisen julkaisemisen kurssit. YHTEISTYÖ TUTKIJAKOULUN SISÄLLÄ Tutkijakoulu järjestää kerran vuodessa Rakennetun ympäristön tutkimuspäivät, jossa tutkijakoulun professorit ja tutkijakoulutettavat kokoontuvat yhdessä keskustelemaan ja esittelemään ajankohtaisia tutkimustuloksia. Tutkijakoulun toimintaan integroidut teemat tuodaan mukaan tutkimuspäivien ohjelmaan. Tutkijakoulun sisällä pyritään teema-alueittain järjestämään yhteisiä workshopeja sekä summer school-tapahtumia. Tutkijakoulun sisäinen yhteistyö järjestyy kurssi-, ohjausryhmä- ja seminaaritoiminnan kautta eri yliopistojen tutkijoiden tavatessa toisiaan. Hallinnollinen yhteistyö pitää sisällään eri yliopistojen professorien osallistumisesta johtoryhmätyöskentelyyn sekä yleiskokoukseen. Tapaamiset edesauttavat yhteisten tutkimusprojektien aikaansaamista. YHTEISTYÖ MUIDEN TUTKIJAKOULUJEN KANSSA Kansallisella tasolla tutkijakoulu tekee läheistä yhteistyötä maamme suurimman tutkijakoulun, The Graduate School in Electronics, Telecommunication and Automation (GETA) kanssa. Yhteistyö GETA-tutkijakoulun kanssa pitää sisällään koordinaattorien säännöllistä yhteydenpitoa, jolloin tiedonvaihto tutkijakoulujen kesken on tehokasta ja molempia osapuolia hyödyttävää. Lisäksi tutkijakoulut järjestävät opiskelijoilleen yhdessä kurssin Research Project Management, jossa pureudutaan tutkimusprojektien luomiseen ja johtamiseen. Näiden ohella tutkijakoulut etsivät muitakin kursseja sekä tapahtumia, joita on mahdollista järjestää yhteisvoimin, esim. kansainväliseen vaihtoon kannustava ja informaatiota jakava seminaari. Tutkijakoulu on käynnistänyt myös yhteistyön Kauppatieteiden tutkijakoulun (Kataja) kanssa. Yhteistyöstä on tavoitteena saada aikaan yhteistyösopimus toimintavuoden 2009 aikana. Yhteistyö tulee käsittämään kurssiyhteistyötä (yhteisien kurssien järjestämistä sekä mahdollisuutta osallistua molempien tutkijakoulujen kursseille), workshop- ja seminaariyhteistyötä sekä tohtorinväitöskirjan ohjausyhteistyötä. KATAJAn ja KIRSUn yhteistyö tulee edistämään molempien tieteenalojen pyrkimyksiä poikkitieteellisyyteen. Esimerkkinä voidaan esittää kauppakeskusjohtaminen, jossa KIRSUn tutkija voisi kertoa kiinteistöjen johtamisesta teknisestä näkökulmasta, FCSRMn tutkija palvelujen johtamisen näkökulmasta, FINNMARKn markkinoinnin näkökulmasta, jne. Ympäristö ja suunnittelupuolella tutkijakoulu rajaa ja koordinoi toimintaansa mm. seuraavien tutkijakoulujen kanssa: EnSTe (ympäristötiede ja tekniikka), Luonnonvarat ja ympäristö (HY), Maantieteen tutkijakoulu (TuY) ja mahdollisesti perustettava Vesialan tutkijakoulu (OY). Tutkijakoulun tutkimusalue erottuu muista tutkijakouluista yhdyskuntien ja ympäristön suunnittelua, teknistä infrastruktuuria ja tietotekniikkaa korostavana. YHTEISTYÖ ELINKEINOELÄMÄN KANSSA Yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa tehdään aktiivisesti monella tavalla. Tutkijakoulu toimii tiiviissä yhteistyössä Rakennetun ympäristön SHOK-hakemusta valmistelevan ryhmän kanssa ja tutkimusyhteisö kytketään mukaan myös SHOK-hakemukseen. Tämä yhteys mahdollistaa entistä paremman keskustelu- ja vaikuttamisyhteyden elinkeinoelämän ja tutkimusyhteisön välillä. Tutkijakoulu toteuttaa soveltuvin osin Rakennetun ympäristön SHOKin tutkimusohjelman pitkäjänteisintä ja perustutkimuksellisinta osuutta. Sivu 7

HSE - maailmanluokan kauppakorkeakoulu

HSE - maailmanluokan kauppakorkeakoulu HSE - maailmanluokan kauppakorkeakoulu Helsingin kauppakorkeakoulu (HSE) on maamme suurin ja monipuolisin kauppatieteellistä opetusta antava yliopisto ja yksi Pohjoismaiden johtavista kauppakorkeakouluista.

Lisätiedot

Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus-ja koulutuskeskuksen julkaisuja Espoo 2010 YTK TOIMINTAKERTOMUS 2009

Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus-ja koulutuskeskuksen julkaisuja Espoo 2010 YTK TOIMINTAKERTOMUS 2009 Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus-ja koulutuskeskuksen julkaisuja Espoo 2010 YTK TOIMINTAKERTOMUS 2009 C 81 Jakelu: Aalto-yliopisto, Teknillinen korkeakoulu Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja

Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian tohtoriohjelma Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian valtakunnallinen tohtoriohjelma Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian tohtoriohjelma www.dopsy.fi Psykologian

Lisätiedot

Pohjoisen hyvinvoinnin, terveyden ja sopeutumisen tutkijakoulu. Opetuksen itsearviointiraportti 21.9.2007

Pohjoisen hyvinvoinnin, terveyden ja sopeutumisen tutkijakoulu. Opetuksen itsearviointiraportti 21.9.2007 Pohjoisen hyvinvoinnin, terveyden ja sopeutumisen tutkijakoulu Opetuksen itsearviointiraportti 21.9.2007 Tässä opetuksen itsearviointiraportissa on soveltuvin osin noudatettu Oulun yliopiston opetuksen

Lisätiedot

Suomi Intia-osaajavaihto

Suomi Intia-osaajavaihto SITRAN RAPORTTEJA 54 Suomi Intia-osaajavaihto Oskari Eronen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 54 2005 Sitra ja Oskari Eronen Graafinen suunnittelu: Marjut Heikkinen Taitto: Maikki Rantala ISBN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU 2 0 0 3 AVAINTIETOJA HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSTA Helsingin kauppakorkeakoulu (HKKK) on Suomen suurin kauppatieteellistä tutkimusta ja opetusta harjoittava yksikkö. Yliopistossa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN TOHTORIT 2001 2006

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN TOHTORIT 2001 2006 HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN TOHTORIT 2001 2006 HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN TOHTORIT 2001 2006 HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN JULKAISUJA B-72 Katariina Kemppainen, Anton Helander ja Helsingin kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 VAASA 2006 1 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 SISÄLLYS Sivu 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 2. TULOSANALYYSI VUODESTA 2005 5 2.1. Vaikuttavuus ja laadun hallinta 5 2.1.1.

Lisätiedot

Neljä aikuiskoulutuksen laatuyliopistoa

Neljä aikuiskoulutuksen laatuyliopistoa Helka Kekäläinen (toim.) Neljä aikuiskoulutuksen laatuyliopistoa KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 952-206-036-4 (painettu) ISBN 952-206-037-2 (pdf) ISSN 1457-3121 Julkaisija: Korkeakoulujen

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYVÄ TEKNILLINEN KORKEAKOULU

KANSAINVÄLISTYVÄ TEKNILLINEN KORKEAKOULU Helsinki University of Technology Department of Communications and Networking Teknillinen korkeakoulu Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos Espoo 2008 Report 1/2008 KANSAINVÄLISTYVÄ TEKNILLINEN

Lisätiedot

Rohkeita johtajia Turun kauppakorkeakoulussa Professori Mika Widgrén: Laatuartikkeleita ja kansainvälistä yhteistyötä

Rohkeita johtajia Turun kauppakorkeakoulussa Professori Mika Widgrén: Laatuartikkeleita ja kansainvälistä yhteistyötä TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2004 Rohkeita johtajia Turun kauppakorkeakoulussa Professori Mika Widgrén: Laatuartikkeleita ja kansainvälistä yhteistyötä P ÄÄKIRJOITUS Tutkimuksella yliopisto

Lisätiedot

Tutkimustoiminnan vaikuttavuus yliopistojen rahoitusmallissa selvitys

Tutkimustoiminnan vaikuttavuus yliopistojen rahoitusmallissa selvitys Tutkimustoiminnan vaikuttavuus yliopistojen rahoitusmallissa selvitys Julkaisija: Tekniikan akateemiset TEK ja Teknologiateollisuus ry Ulkoasu: Vanto Design ISBN 978-952-5998-78-8 (PDF) Tutkimustoiminnan

Lisätiedot

OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN?

OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN? JULKAISUJA 1/2004 OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti yhdessä Tiedeliiton kanssa 11.2.2004 keskustelutilaisuuden

Lisätiedot

Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta rakentamista Towards Value Networks in Construction

Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta rakentamista Towards Value Networks in Construction Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta rakentamista Towards Value Networks in Construction Tapio Koivu, Hans Björnsson Teknologiakatsaus/Technology Review 137/2003 Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta

Lisätiedot

Vaikuttavuutta ymparistotutkimukseen. Maj ja Tor Nesslingin säätiön toiminnan arviointi

Vaikuttavuutta ymparistotutkimukseen. Maj ja Tor Nesslingin säätiön toiminnan arviointi Vaikuttavuutta ymparistotutkimukseen Maj ja Tor Nesslingin säätiön toiminnan arviointi Vaikuttavuutta ymparistotutkimukseen Maj ja Tor Nesslingin säätiön toiminnan arviointi Katri Haila, Riitta Kettunen,

Lisätiedot

Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle. Bioalan rakenteellinen kehittäminen

Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle. Bioalan rakenteellinen kehittäminen Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle Bioalan rakenteellinen kehittäminen Yhteenveto Tässä muistiossa kuvatun ohjelman päämääränä on Suomen biokeskusten toiminnan rakenteellinen kehittäminen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lahden yliopistokeskus Toimintakertomus 2011 1 Lahden yliopistokeskus Toimintakertomus 2011 Tunnusluvut 2011 lyhyesti Vuosibudjetti 12 M Päätoimista henkilökuntaa 179 Maisteri- ja

Lisätiedot

2605 Oikeustieteellinen tiedekunta. 1 Strateginen kehys. 1.1 Yksikön missio. 1.2 Yksikön visio. 1.3 Menestystekijät ja vahvuudet

2605 Oikeustieteellinen tiedekunta. 1 Strateginen kehys. 1.1 Yksikön missio. 1.2 Yksikön visio. 1.3 Menestystekijät ja vahvuudet 2605 Oikeustieteellinen tiedekunta 1 Strateginen kehys 1.1 Yksikön missio Oikeustieteellinen tiedekunta perustaa toimintansa korkealaatuiseen ja ajassa olevaan oikeuden monikansalliset ja kansainväliset

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS

TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS VUOSIKERTOMUS 2004 Sisältö JOHTAJAN KATSAUS 4 TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS LYHYESTI 6 TIETEIDENVÄLISYYS KOROSTUU TUTKIMUKSESSA 8 Ennakointitutkimus 8 Kulttuuritutkimus 12

Lisätiedot

Pirkanmaan tietojenkäsittelyyhdistyksen. Pitky ry

Pirkanmaan tietojenkäsittelyyhdistyksen. Pitky ry PitkynPiiri 2/2007 Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys Pitky ry 2 Pitky on Tietotekniikan liitto ry:n Pirkanmaan jäsenyhdistys. Pitkyn tarkoituksena on toimia ICT-alan parissa työskentelevien yksityisten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

ETENE URALLASI TOHTORIN MONET MAHDOLLISUUDET

ETENE URALLASI TOHTORIN MONET MAHDOLLISUUDET ETENE URALLASI TOHTORIN MONET MAHDOLLISUUDET SISÄLLYSLUETTELO 3 I Edistämme tutkijanuraa 4 I Tutkija kansainvälinen ammatti 5 I Tutkijanuran neliportainen malli 6 I I porras: Siru Korkala ja Esa Kumpulainen

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2007

Projektitoiminta 2/2007 Projektitoiminta 2/2007 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXX, ISSN 1455-4178 PROJEKTIT JOHTAMISESSA 8 Projektiviidakossa hyvin suunniteltu reitti ja oikeat työvälineet ovat elinehtoja 12 TEKES valmistelee

Lisätiedot

SELVITYS SUOMEN JA LUOTEIS-VENÄJÄN AKATEEMISESTA KOULUTUS- JA TUTKIMUSYHTEISTYÖSTÄ

SELVITYS SUOMEN JA LUOTEIS-VENÄJÄN AKATEEMISESTA KOULUTUS- JA TUTKIMUSYHTEISTYÖSTÄ SELVITYS SUOMEN JA LUOTEIS-VENÄJÄN AKATEEMISESTA KOULUTUS- JA TUTKIMUSYHTEISTYÖSTÄ Maija Lummepuro SELVITYS SUOMEN JA LUOTEIS-VENÄJÄN AKATEEMISESTA KOULUTUS- JA TUTKIMUSYHTEISTYÖSTÄ 1 SELVITYKSEN TAUSTAA...

Lisätiedot

MERCURIUS. GoodMood. Liikelaitosmallilla parannetaan tehokkuutta Turunmaan sairaalassa. Umpihangesta kansainvälisille kentille

MERCURIUS. GoodMood. Liikelaitosmallilla parannetaan tehokkuutta Turunmaan sairaalassa. Umpihangesta kansainvälisille kentille TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI MERCURIUS Liikelaitosmallilla parannetaan tehokkuutta Turunmaan sairaalassa GoodMood Umpihangesta kansainvälisille kentille P ÄÄKIRJOITUS Turun kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Vesa Harmaakorpi Patrick Furu Minna Takala Marja-Liisa Tenhunen Carla Westersund Karl Holm Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA :

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU 2000 39 VUOSIKERTOMUS 2000 SISÄLTÖ Missio 2 Rehtorin katsaus 3 Tavoitteet 4 Vuosi 2000 Helsingin kauppakorkeakoulussa 5 Opetus- ja tutkimuslaitokset 7 Perusopetus 17 Jatkokoulutus

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille Sanna Pasonen-Seppänen Kehittämishankeraportti Elokuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) Pasonen-Seppänen, Sanna Julkaisun

Lisätiedot

Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti

Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti Turun ammattikorkeakoulun raportteja 76 JUHANI SOINI, TIINA HÄKKINEN, ISMO KANTOLA, MARIANNE MERTSOLA, MINNA SCHEININ, AILA SEIKOLA, ANTONELLA STORTI & RAIJA TUOHI Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti

Lisätiedot