MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS EIJA VELIN VARAJOHTAJA, MKK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS EIJA VELIN VARAJOHTAJA, MKK"

Transkriptio

1 MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS EIJA VELIN VARAJOHTAJA, MKK MKK 9/2013

2 MKK:N LÄHTÖKOHDAT Perustettu 1980 Asetuksella liitetty Turun yliopistoon erillislaitokseksi 1984 Koulutuskeskuksen tehtävänä on: 1) järjestää merenkulkualalla ammatissa toimiville tarkoitettua täydennyskoulutusta kurssien ja seminaarien muodossa; 2) edistää merenkulkualaan liittyvää tutkimusta kiinnittäen erityistä huomiota alan erikoisolosuhteiden edellyttämään tieteidenvälisyyteen; 3) harjoittaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa 4) antaa merenkulkualan eri osa-alueisiin liittyvää asiantuntija-apua. Nykyään: Tarjoamme merenkulun ja siihen läheisesti liittyvien alojen täydennyskoulutusta, tutkimus- ja asiantuntijapalveluja sekä merenkulkualan konferensseja. VISIOMME: MKK on arvostettu yhteistyökumppani, joka tuottaa maailmanlaajuisia verkostojaan hyödyntäen parasta asiantuntijaosaamista erityisesti Itämeren alueen meriklusterin kehittämiseen. MKK 9/2013

3 MKK:N PAINOTUS MERIKLUSTERISSA MERIKLUSTERI Merenkulku Satamat MKK:n ydintoimintaa Meriteollisuus Uudempi avaus MKK 9/2013

4 MKK:N ASEMA SUHTEESSA SIDOSRYHMIIN TIEDEYHTEISÖ TUTKIMUS (PERUS SOVELTAVA TILAUS) YRITYSASIAKKAAT JULKISET ORGANISATIOT KOULUTUS KONFERENSSIT MUUT TILAISUUDET KEHITTÄMIS- JA KOORDINAATIO- HANKKEET MKK 9/2013

5 MKK

6 MKK OULU Syksyllä 2012 valmistuneen esiselvityksen mukaan Oulun seudulla tunnistettiin vahva kysyntä merenkulun tutkimus- ja koulutustoiminnan tarpeista. Tämä johti toiminnan aloittamiseen EAKR-hankerahoituksella yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa. Projektin myötä on käynnistynyt Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen (MKK) toiminta Oulussa. Oulussa aloittivat työskentelyn touko-kesäkuussa 2013 erikoissuunnittelija FT Katariina Ala-Rämi ja koulutussuunnittelija HTM Risto Rova. Toimipiste sijaitsee Oulun yliopiston kampuksella, yhteystyökumppanien läheisyydessä (mm. Thule-instituutti, taloustiede, CIE) Erityisosaamisalueena on pohjoisten ja arktisten alueiden merenkulku ja siihen liittyvät toiminnat. Pohjoinen logistiikka ja kuljetusketjut sekä Suomessa että kansainvälisesti. Toiminnalla tähdätään alueellisen kilpailukyvyn tukemiseen - päätöksenteon tukemiseen. Alueellinen kehittäminen: Pohjois-Suomen vahvuuksien hyödyntäminen pohjoisten ja arktisten alueiden merenkulkualan ja satamatoiminnan kehittämisessä

7 MKK

8 MKK:N TUTKIMUKSEN JA KOULUTUKSEN PAINOALAT ARKTISESSA YHTEISTYÖSSÄ MKK:n ydinosaaminen Hyödyttää tutkimusta ja kehittämistä: pohjoinen kuljetuskäytävä Suomen kaavailtu asema kansainvälisenä liikenteen solmukohtana Arktinen yhteistyö erityisesti Norjan ja Venäjän kanssa Yhteistyö pohjoisten kysymysten parissa toimivien tutkimuslaitosten kanssa Avautuvat rahoitusohjelmat Liikenne-, viestintä- ja logistiikkayhteyksien ja rajanylityksen helpottaminen Logistisen kilpailuedun ympärille teollisuutta, palveluja ja älykästä ICT:tä (Oulun vapaat osaajat) Uudet liiketoiminnat merenkulun ekotehokkaissa ratkaisuissa Esim. satamatoiminnoissa sekä merialueiden luonnonvarojen hyödyntämisessä Lisääntyneen meriliikenteen ja luonnonvarojen hyödyntämisen aiheuttamien ympäristövaikutusten arviointi Ilmastonmuutos seurannaisvaikutuksineen MKK 9/2013

9 MKK

10 KESKEINEN, KANTAVA AJATUS: MKK:n verkoston ja Oulun yliopiston asiantuntemuksen ja yhteistyömahdollisuuksien hyödyntäminen. Poikkitieteellisten hankkeiden rakentaminen tukemaan merenkulun mahdollisuuksia pohjoisilla alueilla. Alueellisen kilpailukyvyn tukeminen ympäristökysymykset ja merenkulun turvallisuus huomioiden. Teemoina: pohjoisuus, arktisuus, talviteknologia, satamien yhteistyö opinnäytetyöt, jatkotutkinnot, julkaisutoiminta logistiikka-ict-merenkulku akseli yhteistyön kehittäminen valtakunnallisen arktisen alueiden strategian huomioiminen MKK:n toiminta Oulussa nähdään ennen kaikkea logistisena ja laajana sellaisena eli ei siis pelkästään merenkulkua käsittävänä MKK

11

12 KANSALLINEN TAVOITE: VUONNA 2030 SUOMI ON EUROOPAN LOGISTIIKAN POHJOINEN SOLMUKOHTA

13 Arktisen alueen T&K-potentiaali liittyy luonnonvarojen hyödyntämiseen ja uusiin kuljetusreitteihin Luonnonvarojen hyödyntäminen huomioiden ympäristö-, taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset Vakavien ympäristöonnettomuuksien riskien hallinta: esim. meriturvallisuuden ja navigointijärjestelmien kehittäminen Kasvu syntyy innovaatioiden, teknologisten vahvuuksien ja maantieteellisen aseman yhdistämisestä. Logistisen kilpailuedun ympärille voi rakentaa teollisuutta, palveluja ja älykästä ICT:tä. Esimerkiksi Itämeren jääosaamista voi hyödyntää pohjoisessa, ja Norjan energian ja Suomen mineraalien yhdistelmä voi olla menestys MKK 9/2013

14 ARKTISUUS JA POHJOISUUS VAHVUUKSINA Arktiset alueet kansallisen ja kansainvälisen kiinnostukset kohteena: paljon mahdollisuuksia (ja uhkia) = merkittävä panostus erilaisiin tutkimus- ja kehittämisrahoituksiin, mm. NordForsk research programme Suomen Akatemian arktinen tutkimusohjelma TEKES: Merien uudistuva liiketoiminta ohjelma, EU-ohjelmat: Horizon 2020 yhteiskunnalliset haasteet, Kansalliset rahoitukset (EAKR, ESR), ENI, Interreg

15 VIREILLÄ OLEVAT HANKEHAKEMUKSET JA MUITA TUTKIMUS- JA KOULUTUSIDEOITA Pieniä, alueellisia selvityksiä (Kemi-Tornio) Akatemian arkisen ohjelman aiehaku: dl , yhdessä TY/maantieteen laitos, pohjoisen osaamispolitiikkaa ja teknologian kehittämiskäytäntöjä Arktisilla alueilla Älykkäät satamaratkaisut (yhdessä OY/CIE), Tekes Northern Sea Route (tapaaminen kongressin yhteydessä Pietarissa ), yhteistyö Norjan ja Venäjän kanssa Yhteistyön käynnistämistä eri kv-tasojen (Tromsö, Norlandin yliopisto, Marin) kanssa Laajat poikkitieteelliset hankkeet esim. merilogistiikan/teknologian/ympäristöasioiden yhdistäminen mm, Nordforsk, Interreg, ENI, Northern Periphery- ohjelmien puitteissa energiakysymykset (tuuli-, ydinvoima, LNG) kaivosteollisuus ympäristölainsäädäntö erityisesti laivapolttoaine, meriympäristö Väylämaksut, paikalliset meristrategiat MKK

16 TOWARDS NORTH INSIGHTS IN BUSINESS OPPORTUNITIES OF BARENTS LOGISTICS AND ARCTIC MARITIME EXPERTISE Friday 29 November :00-16:00 Lasaretti, Aurora-Hall Kasarmintie 13, Oulu The seminar is organized by Barents Logistics 2 -project and Centre for Maritime Studies (Oulu unit). The aim of the event to bring out current situation and future possibilities of business, logistics and maritime traffic in Barents and other northern and arctic areas. The seminar language is English (simultaneous interpretation into Russian). Registration will be open until 20 November, Attendance in the Seminar is free of charge. Welcome! MKK

17 PROGRAM The host of the day is Petri Sirviö, conductor of Mieskuoro HUUTAJAT. Coffee and registration 9:15-09:45 Introduction to the seminar 10:00 Welcome. Matti Pennanen, Mayor of Oulu 10:15 Hannu Halinen, Ambassador Arctic Affairs, Ministry for Foreign Affairs Finland (Ulkoministeriö) 10:45 Anne Herneoja, Director General, Finnish Transport Agency (Liikennevirasto). 11:15 Comment 11:30 Dmitry Sosnin, Murmansk Region Minister of the Economic Development 12:00 Martti Hahl, CEO, Barents Center Finland Oy - Economic Cooperation in the Barents Region. 12:30 Lunch 13:30 Discussion about the day s topics 14:00 Martti Saarela, CEO, Oy SteelDone Group Ltd. Business Case 14:30 Peter Wide, Professor, University of Nordland, Norway. Maritime Challenges in the Arctic 15:00 Roman Gokkoev, Manager of International Affairs at Council of Oulu Region. Funder representative. 15:30 Summary, Jari Juga, Professor, Logistics, Oulu Business School Free socializing till 17 o clock.

18 Kutsu Turun yliopiston erillislaitos, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus (MKK), on aloittanut toukokuussa 2013 toimintansa Oulussa yhteistyössä Oulun yliopiston ja muiden alueen toimijoiden kanssa. MKK kutsuu Pohjois-Suomen yritysten, julkisen sektorin organisaatioiden ja tutkimuslaitosten edustajia to klo järjestettävään asiantuntijatapaamiseen Oulun yliopiston Linnamaan kampukselle. Tapaamisessa esitellään Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen toimintaa ja asiantuntemusta painottuen keskusteluun yhteistyömahdollisuuksista ja tarpeista. Samalla on mahdollisuus tutustua MKK:n tiloihin Oulussa. Tarkoituksena on myös vahvistaa MKK:n Oulun toimipisteen yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa muodostamalla asiantuntijatyöryhmä, joka toimii yhteistyö-, tiedotus- ja kosketuspintana Pohjois-Suomen eri toimijoihin päin. Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus (MKK) on merenkulkualan moniosaaja. MKK toimi Oulussa vahvassa yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa ja tavoitteena on tuoda kaikkien MKK:n toimipisteiden osaamista entistä vahvemmin myös pohjoisten alueiden käyttöön. Pohjoisuus ja arktisuus ovat tärkeimmät erikoistumisalueet MKK:n Oulun toimipisteelle. Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan lisää. Asiantuntijaseminaari pidetään klo alkaen Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella Ympäristötietotalossa salissa IT105 jatkuen vapaan seurustelun ja virvokkeiden parissa tutustuen MKK:n Oulun tiloihin. Ilmoittautumiset tilaisuuteen mielellään mennessä sähköpostitse Mikäli et pääse osallistumaan, mutta haluat kuulla jatkossa toiminnastamme, pyydämme ilmoittamaan asiasta. MKK

19 Shipping and ports Marine industries and THANK clusters YOU Environmental issues of shipping and ports International transports and infrastructure Russian trade and transports Business logistics and logistics business development Logistics related ICT Kiitos Logistics in regional development 19

Yhteistyö -turhaa tuhtaamista? Itämeriläinen 2/2012

Yhteistyö -turhaa tuhtaamista? Itämeriläinen 2/2012 Yhteistyö -turhaa tuhtaamista? Itämeriläinen 2/2012 2 Itämeriläinen 2 2012 Päätoimittajan terveiset Helena Erkkilä, päätoimittaja Kuka uskoo yhteistyöhön? KUVA Turun kaupungin kuvapankki / Olli Sulin Itämeri-toimijat

Lisätiedot

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2013 Y-tunnus: 1009120-9 Osoite: Suomen Itämeri-instituutti, PL 487, 33101 Tampere Puhelin: 03-5656 6945 Faksi: 03-5656 6252 Sähköposti: baltic@tampere.fi

Lisätiedot

SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA

SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA 1 1 JOHDANTO 3 1.1 Arktinen alue ja Suomi 3 1.2 Arktisen alueen globaali merkitys 4 2 HAURAS ARKTINEN LUONTO 7 2.1 Ilmastonmuutos 7 2.2 Ympäristön saastuminen 8 2.3 Luonnon monimuotoisuus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry Merikotka-tutkimuskeskus 11.4.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteenveto vuodesta 2012... 4 2. Järjestötoiminta... 6 2.1 Yhdistys...

Lisätiedot

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Y-tunnus: 1009120-9 Osoite: Suomen Itämeri-instituutti, PL 487, 33101 Tampere Puhelin: 03-5656 6945 Faksi: 03-5656 6252 Sähköposti: baltic@tampere.fi

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston

Lisätiedot

LAPIN ARKTISEN ERIKOISTUMISEN OHJELMA. Lapin liitto

LAPIN ARKTISEN ERIKOISTUMISEN OHJELMA. Lapin liitto LAPIN ARKTISEN ERIKOISTUMISEN OHJELMA Lapin liitto Marraskuu 2013 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI... 4 TIIVISTELMÄ... 5 ČOAHKKÁIGEASSU - Pohjoissaame... 6 SUMMARY - Englanti... 7 1. JOHDANTO... 8 1.1 Suomen

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TEOLLISUUDEN PÄÄTAPAHTUMA. TeollisuusSummit 2013

POHJOIS-SUOMEN TEOLLISUUDEN PÄÄTAPAHTUMA. TeollisuusSummit 2013 POHJOIS-SUOMEN TEOLLISUUDEN PÄÄTAPAHTUMA TeollisuusSummit 2013 1 Kaupunginjohtaja Matti Pennasen tervehdys TeollisuusSummit 9-10.10.2013 Oulussa, Holiday Inn LUOMME KASVUN MAHDOLLISUUKSIA Lämpimästi tervetuloa

Lisätiedot

TEOLLISUUSSUMMIT 2014 8.-9.10.2014 OULU, SUPERPARK AREENA

TEOLLISUUSSUMMIT 2014 8.-9.10.2014 OULU, SUPERPARK AREENA TEOLLISUUSSUMMIT 2014 8.-9.10.2014 OULU, SUPERPARK AREENA www.teollisuussummit.fi Sisältö Johdanto... 3 Kaupunginjohtajan tervehdys... 4 TeollisuusForumin puheenvuoro... 5 BusinessOulu viritti teollisuuden.

Lisätiedot

ARKTISET ALUEET JA ENNAKOINTI

ARKTISET ALUEET JA ENNAKOINTI Yrjö Myllylä, YTT Erikoistutkija, RD Aluekehitys Oy ARKTISET ALUEET JA ENNAKOINTI SUOMI ARKTISEN MERITEKNOLOGIAN SUURVALTANA FUTURES RECEPTION II MERIKLUSTERIN TUTKIMUSSEMINAARI 16.8.2012 Meriteollisuus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Kansainvälisyysselvitys

Keski-Pohjanmaan Kansainvälisyysselvitys Keski-Pohjanmaan Kansainvälisyysselvitys 19.2.2013 Tiina Isotalus ja Anne Sormunen 2012 Sisällysluettelo Alueesta... 5 1. Nykytilan kartoitus... 6 1.1. SWOT -analyysi... 6 1.2. Toimintaympäristön kuvaus...

Lisätiedot

MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 3/2009

MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 3/2009 27.10.2009 MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 3/2009 www.muc.fi SISÄLLYS YLIOPISTOJA PALKITAAN VASTEDES LAADUSTA JA VAIKUTTAVUUDESTA DR. JOAN LOFGREN IS THE NEW PROGRAM DIRECTOR OF HSE MIKKELI

Lisätiedot

Paavo Lipponen. Pohjoinen tahtotila. Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun

Paavo Lipponen. Pohjoinen tahtotila. Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun Paavo Lipponen Pohjoinen tahtotila Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun Paavo Lipponen Pohjoinen tahtotila Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun Sisällysluettelo Tiivistelmä...5 1. Johdanto...6

Lisätiedot

MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 4/2009

MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 4/2009 21.12.2009 MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 4/2009 www.muc.fi SISÄLLYS MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSEN VS. PÄÄSIHTEERIN MIETTEITÄ KULUNEELTA VUODELTA TUTKIMUKSEN AVULLA LISÄARVOA TUOTTEILLE MIKKELISSÄ

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen tutkimusja kehittämisstrategia ja alustava ohjelma vuodelle 2003

Merenkulkulaitoksen tutkimusja kehittämisstrategia ja alustava ohjelma vuodelle 2003 Merenkulkulaitoksen julkaisuja 1/2003 Merenkulkulaitoksen tutkimusja kehittämisstrategia ja alustava ohjelma vuodelle 2003 Helsinki 2003 ISSN 1456-9442 ISBN 951-49-0957-7 Merenkulkulaitoksen julkaisuja

Lisätiedot

MERENKULUN LOGISTIIKAN TUTKIMUS SUOMESSA 2000-LUVULLA

MERENKULUN LOGISTIIKAN TUTKIMUS SUOMESSA 2000-LUVULLA TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 133 2006 MERENKULUN LOGISTIIKAN TUTKIMUS SUOMESSA 2000-LUVULLA

Lisätiedot

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2009 1 SISÄLTÖ 1. Säätiön perustaminen ja tarkoitus 3 2. Säätiön hallinto 3 3. Suomen Itämeri-instituutti 4 3.1. Henkilöstö 4 3.2. Neuvottelukunta 5 4.

Lisätiedot

Kasvua pohjoisesta. Miten Norja, Ruotsi ja Suomi voivat saada aikaan kestävää kasvua arktisella alueella?

Kasvua pohjoisesta. Miten Norja, Ruotsi ja Suomi voivat saada aikaan kestävää kasvua arktisella alueella? Kasvua pohjoisesta Miten Norja, Ruotsi ja Suomi voivat saada aikaan kestävää kasvua arktisella alueella? Riippumattoman asiantuntijatyöryhmän raportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 1/2015 Kasvua

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelu yritysten innovaatiojohtamisen kehittämiseksi Piilaakson osaamiseen tukeutuen

Asiantuntijapalvelu yritysten innovaatiojohtamisen kehittämiseksi Piilaakson osaamiseen tukeutuen ESPOO 2004 VTT WORKING PAPERS 7 Asiantuntijapalvelu yritysten innovaatiojohtamisen kehittämiseksi Piilaakson osaamiseen tukeutuen IMIT SV -hankkeen loppuraportti Riitta Gerlander & Tapio Koivu VTT Rakennus-

Lisätiedot

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle Arktinen alue - uusia mahdollisuuksia Suomelle Kansanedustajat Pertti Salolainen, Marjo Matikainen-Kallström, Esko Kurvinen, Eero Suutari, Heikki Autto Sisällys 4-5 Arktinen alue muuttuu ja luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 3/2006. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tutkimus- ja kehittämisstrategia 2006 2011

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 3/2006. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tutkimus- ja kehittämisstrategia 2006 2011 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 3/2006 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tutkimus- ja kehittämisstrategia 2006 2011 Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2006 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Johtajan katsaus: Työntäyteinen vuosi 2005 4 Tulevaisuuden tutkimuskeskus lyhyesti 6 Laaja-alainen tutkimusympäristö 8

SISÄLTÖ. Johtajan katsaus: Työntäyteinen vuosi 2005 4 Tulevaisuuden tutkimuskeskus lyhyesti 6 Laaja-alainen tutkimusympäristö 8 SISÄLTÖ Johtajan katsaus: Työntäyteinen vuosi 2005 4 Tulevaisuuden tutkimuskeskus lyhyesti 6 Laaja-alainen tutkimusympäristö 8 Ennakointitoiminta 8 Kulttuuri- ja hyvinvointitutkimus 12 Visionäärinen johtaminen

Lisätiedot

Suomen kieli...28 Englannin kieli...28 Konferenssin osanottajat. Suomen kieli...30 Englannin kieli...31. Konferenssin ohjelma. Venäjän kieli...

Suomen kieli...28 Englannin kieli...28 Konferenssin osanottajat. Suomen kieli...30 Englannin kieli...31. Konferenssin ohjelma. Venäjän kieli... Ñîäåðæàíèå Ïðîãðàììà ñåìèíàðà Ðóññêèé ÿçûê...2 Ôèíñêèé ÿçûê...3 Àíãëèéñêèé ÿçûê...4 Åâðîðåãèîí Êàðåëèÿ êàê ôîðìà òðàíñãðàíè íîãî ñîòðóäíè åñòâà Âûñòóïëåíèå ìèíèñòðà âíåøíèõ ñâÿçåé Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ Âàëåðèÿ

Lisätiedot

KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti. 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen

KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti. 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen 1 SISÄLLYSLUETTELO OSA A: tiivistelmä ja johtopäätökset A1. Innovaatiot: tarve- ja tavoitekuva A2. Keski-Suomen SOTE ICT visio

Lisätiedot

JAP Joint Action Plan 26.5.2015 READi for Health hanke Regional Digital Agendas for Healthcare

JAP Joint Action Plan 26.5.2015 READi for Health hanke Regional Digital Agendas for Healthcare JAP Joint Action Plan 26.5.2015 READi for Health hanke Regional Digital Agendas for Healthcare CHT, Oulun Yliopisto: Jarmo Pääkkönen, Maritta Perälä-Heape, Anna Sachinopoulou, Veera Virta, Kalevi Virta

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS

TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS VUOSIKERTOMUS 2004 Sisältö JOHTAJAN KATSAUS 4 TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS LYHYESTI 6 TIETEIDENVÄLISYYS KOROSTUU TUTKIMUKSESSA 8 Ennakointitutkimus 8 Kulttuuritutkimus 12

Lisätiedot

BMPBusiness Management Programme Liikkeenjohdon valmennusohjelma

BMPBusiness Management Programme Liikkeenjohdon valmennusohjelma BMPBusiness Management Programme Liikkeenjohdon valmennusohjelma alkaa 2.10.2014 POHTOn Liikkeenjohdon valmennusohjelma BMP on toiminut johtajien, päälliköiden ja asiantuntijoiden kehittymisen väylänä

Lisätiedot

MERIFOORUMIUUTISET MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN MKK:N KUULUMISIA

MERIFOORUMIUUTISET MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN MKK:N KUULUMISIA MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN MERIFOORUMIUUTISET 1.10.2014 MKK:N KUULUMISIA MKK:n syksyn toimintaa leimaa EU:n rahoituskausien vaihtuminen. Tämä näkyy etenkin MKK:n tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.

Lisätiedot

Suomi Intia-osaajavaihto

Suomi Intia-osaajavaihto SITRAN RAPORTTEJA 54 Suomi Intia-osaajavaihto Oskari Eronen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 54 2005 Sitra ja Oskari Eronen Graafinen suunnittelu: Marjut Heikkinen Taitto: Maikki Rantala ISBN

Lisätiedot

Kestävää kilpailuetua

Kestävää kilpailuetua Kestävää kilpailuetua Kimmo Kanto Tekes avaruustoimintaa hyödyntäen 6.6.2013 infotilaisuus Tekes klo 10-12 DM 1136021 Keskustelutilaisuus 6.6.2013 klo 10-12 Tilaisuuden avaus, Kimmo Kanto, Tekes Tekesin

Lisätiedot