Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 / / S Spisfläkt F620 INSTLLTION Spisfläkt F620 är avsedd för montering i överskåp eller designkupa. Fläkten är utrustad med Easy Clean motorpaket och har 4 hastigheter och ventilationsläge. Fläkten har halogenlampor och metalltrådsfilter. Installation, skötsel, underhåll mm. framgår av denna anvisning. Tekniska uppgifter Mått: se fig. Elanslutning: 230 V ~ med skyddsjord. elysning: Halogenlampa 2V 20W, sockel G Ø60 Ø50 INSTLLTION Monteringsdetaljer, tätslutande spjäll, skruvar mm levereras med fläkten. vledning av utblåsningsluften skall utföras i enlighet med föreskrifter utfärdade av berörd myndighet. (overket). Utblåsningsluften får inte ledas in i rökkanal som används för avledning av rökgaser från tex gas/braskaminer, ved/oljepannor etc. Montering av fläkten vståndet mellan spis och fläkt måste vara minst 45 cm. Vid gasspis ökas avståndet till 65 cm. Om högre monteringshöjd rekommenderas av gasspisens tillverkare ska hänsyn tas till detta ,5 8, C D 05, C D 49 cm , cm , /650 Fläkten monteras i överskåp eller designkupa. Inbyggnadsmåttet för fläkten är 450x287 mm för 49 cm fläkt, alternativt 620x287 mm för 66 cm fläkt. Fläkten skruvas fast med 4 st skruvar, fig 2. 2

2 2 / / Sätt dit och tejpa fast kallrasskyddet, fig 3. nslutning till frånluftkanal. nslut spisfläkten med rör eller slang Ø60 mm. Är anslutningen Ø25 mm måste reduceringsstos användas. Reduceringsstosen tejpas fast på kallrasskyddet. OS! Vid montering med anslutningsslang, måste slangen monteras sträckt närmast anslutningen, fig 4. Elektrisk installation Spisfläkten levereras med sladd och jordad stickpropp för anslutning till jordat vägguttag. Vägguttaget ska vara åtkomligt efter installation. nnan typ av anslutning eller utbyte av sladdställ ska utföras av behörig fackman. 3 Emballage- och produktåtervinning Emballaget ska lämnas in på närmaste miljöstation för återvinning. Symbolen anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av eloch elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan. 4

3 3 / 2 S RUKSNVISNING / NVÄNDNING tt flambera under spisfläkten är inte tilllåtet. Tillräckligt med luft måste tillföras rummet när spisfläkten används samtidigt med produkter som använder annan energi, än el-energi tex gasspis, gas/braskaminer, ved/oljepannor etc. Innan produkten används av personer med nedsatt mental, sensorisk eller fysisk förmåga, eller av barn, ska de informeras om hur produkten är avsedd att användas. 0 0 Vred för belysning, fig 5. Vred för fläktmotor, fig 5. Ventilationsläge 2-5 Hastighet på fläktmotor Starta gärna fläkten innan matlagning, för att hindra att os sprids i rummet. npassa fläktens hastighet till typ av matlagning. Låt gärna fläkten arbeta i ventilationsläge en stund efter matlagning. Vid behov, utnyttja ventilationsläget även när ugnen används, eller efter maskindiskning. SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL Rengöring Risken för brandspridning ökar om spisfläkten inte rengörs så ofta som anges. OS! Motorpaketet får ej diskas eller utsättas för väta! - Filter ska rengöras minst varannan vecka vid normal användning. - Fläkthjul, sidogaller samt insidan av fläkten ska rengöras minst två gånger per år. Filter, fläkthjul och sidogaller diskas i diskmaskin. Delarna kan alternativt blötläggas i varmt vatten och diskmedel. Övriga delar av fläkten torkas av med fuktad trasa och diskmedel. Skydda motor och kontaktdelar från väta. Lossa filterkassetten genom att med hjälp av de runda hålen i filterplåten dra kassetten rakt ned, fig 6. Vid blötläggning, tag isär filtret och avlägsna filterduken genom att klämma ihop trådbygeln, fig Motorpaketet demonteras genom att först lossa elkontakten på sidan om motorenheten, fig 7. Vrid spärrhakarna, fig 7, som låser fast motorpaketet. Dra enheten utåt, så att den frigörs från stiften, och sedan nedåt.

4 4 / / Sidogallren lossas genom att lyfta upp stoppklacken med en skruvmejsel och vrida gallret i pilens riktning, fig 8. Fläkthjulen lossas genom att pressa ihop plasttapparna i hjulens centrum när man drar hjulen utåt, fig 9. Sätt ihop delarna efter renöring och torkning i omvänd ordning. Konrollera att delarna snäpper fast och att elkontakt och motorpaket sitter fast ordentlig. Om filterduken lossats, se till att trådbygeln placeras i ett centrerat läge på filtret, fig 0. LOCK O P E N FREE 8 yte av halogenlampor, fig. OS! Risk för brännskador. ryt strömmen till belysning vid lampbyte! Lampglaset lossas genom att dra metallringen rakt ned, fig. Lampan är nu åtkomlig för byte. (Halogenlampa 2V 20W, sockel G 4). Undvik direkt kontakt med lampan. Felsökning och service Kontrollera att elektrisk anslutning är korrekt och att säkringen är hel. Prova belysning och samtliga hastigheter för att konstatera vad som inte fungerar. Ring FRNKE Futurums serviceavdelning De kan hjälpa till att åtgärda felet eller anvisa till närmaste servicefirma för snabb och bra service. Produkten omfattas av gällande EHL-bestämmelser 9 0 = = > 200º C

5 5 / / FI Liesituuletin 620 SENNUS Liesituuletin Lapetek stra on tarkoitettu asennettavaksi yläkaappiin tai erilliseen kupuun. Liesituuletin on varustettu Easy CleanTM -moottorilla, halogeenivaloilla ja rasvasuodattimella. Moottorilla on 4 eri nopeutta sekä perusilmanvaihtotoiminto. Tuulettimen asennus, käyttö ja kunnossapito käyvät ilmi tästä ohjeesta. Tekniset tiedot Mitat: kts. kuva Sähköliitäntä: 230 V ~ suojamaadoituksella Valaistus: Halogeenivalo 2 V 20 W, kanta G Ø60 Ø50 SENNUS sennuksessa tarvittavat osat, ruuvit, takaiskuventtiili yms. toimitetaan liesituulettimen yhteydessä. Poistoilman ulosjohtamisessa on noudatettava viranomaisten määräyksiä. Liesituuletinta ei saa liittää sellaiseen savuhormiin, jota käytetään myös savukaasujen poistoon esim. kaasu-/puukamiinoista, puu-/öljypannuista jne. Liesituulettimen asennus Liesituulettimen ja sähkölieden välisen etäisyyden tulee olla vähintään 45 cm. Kaasuliettä käytettäessä vähintään 65 cm. Mikäli kaasulieden valmistaja suosittelee suurempaa asennuskorkeutta, on sitä käytettävä. Liesituuletin asennetaan yläkaappiin tai erilliseen kupuun. sennusaukon mitat ovat 49 cm leveässä mallissa 450 x 287 mm ja 66 cm leveässä mallissa 620 x 287 mm. Tuuletin kiinnitetään 4 ruuvilla, kuva ,5 8, C D 05, C D 49 cm , cm , /650 2

6 6 / / senna ja kiinnitä sulkuläppä, kuva 3. Poistoilmakanavaliitäntä. Yhdistä liesituuletin putkella tai letkulla, Ø60 mm. Jos liitäntä on Ø25 mm, on käytettävä pienennysmuhvia. Kiinnitä supistusmuhvi tiukasti sulkuläppään. HUOM! Hormiputken tulee asennettaessa tulla suoraan hormiliitäntään, kuva 4. Sähköliitäntä Liesituuletin toimitetaan suojamaadoitetulla pistotulpalla varustetulla liitäntäjohdolla, joka kytketään suojamaadoitettuun pistorasiaan. Pistorasiaan tulee päästä käsiksi myös asennuksen jälkeen. Liitäntää ja pistorasian sijaintia saa muuttaa vain valtuutettu sähköasentaja. Pakkauksen ja tuotteen kierrätys Pakkausjätteet on toimitettava lähimmälle kierrätysasemalle jätteenkäsittelyä varten. 3 Tämä merkki kertoo, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkaosia käsittelevälle kierrätysasemalle. Varmistamalla tuotteen asianmukaisen käsittelyn autat ehkäisemään negatiivisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia, joita saattaa syntyä, mikäli tuote hävitetään normaalin kotitalousjätteen joukossa. Lisätietoja kierrätyksestä saat paikallisilta jätehuollon viranomaisilta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu. 4

7 7 / / FI KÄYTTÖOHJEET 5 KÄYTTÖ Liesituulettimen alla liekittäminen on kielletty. Ilmanvaihto on järjestettävä siten, että huoneeseen tulee riittävästi ilmaa silloin, kun liesituuletinta käytetään samanaikaisesti muita polttoenergiaa käyttävien laitteiden kanssa, esim. takka, kaasuliedet, kaasu-/puukamiinat, puu-/öljypannut yms. Ennen kuin tuote annetaan henkisiltä tai fyysisiltä kyvyiltään tai aisteiltaan rajoittuneiden henkilöiden tai lasten käyttöön, heille on selitettävä, kuinka tuotetta käytetään. 0 0 Valaisimen kytkin, kuva 5. 5 Tehonsäädön kytkin, kuva 5. Perusilmanvaihto 2-5 Moottorin tehonsäätö Käynnistä liesituuletin mieluiten jo ennen ruoanvalmistuksen aloittamista käryn leviämisen estämiseksi. Sovita moottorin teho ruoanvalmistustavan mukaan. Jätä tuuletin perusilmanvaihdolle joksikin aikaa vielä ruoanvalmistuksen päätyttyä. Tarpeen mukaan hyödynnä liesituuletinta myös uunin ja astianpesukoneen käytön yhteydessä HUOLTO J KUNNOSSPITO Puhdistus Tulipalon leviämisriski kasvaa, mikäli liesituuletinta ei puhdisteta säännöllisin väliajoin. HUOM! Moottoria ei saa kastella eikä pestä märällä! 6 - Rasvasuodatin tulee normaalikäytössä pestä vähintään joka toinen viikko - Tuulettimen siipipyörä, sivusäleiköt sekä tuulettimen sisäpuoli tulee puhdistaa vähintään kahdesti vuodessa Rasvasuodatin, tuulettimen siipipyörä ja sivusäleiköt voidaan pestä astianpesukoneessa. Vaihtoehtoisesti osia voi liottaa ja pestä lämpimällä vedellä ja käsiastianpesuaineella. Muita tuulettimen osia voi pyyhkiä kostealla liinalla ja käsiastianpesuaineella. Suojaa puhdistuksen aikana moottori ja liitososat kosteudelta. 7 Irrota rasvasuodatin vetämällä pyöreiden reikien kohdalta suoraan alaspäin, kuva 6. Painamalla lankapuristinta saat suodatinosan irti kehyksestä, kuva 6. Moottorin voi irrottaa avaamalla ensin moottorin sivulla oleva sähköliitäntä, kuva 7. Käännä sulkusalpaa, kuva 7, joka lukitsee moottorin. Vedä moottoria ulospäin, kunnes se vapautuu salvasta, ja sen jälkeen alaspäin.

8 8 / / Sivusäleiköt saa irti nostamalla lukitusreunusta ruuvimeisselillä ja kääntämällä säleikköä nuolen suuntaa, kuva 8. Siipipyörä irtoaa painamalla pyörän keskellä olevia muovitappeja yhteen ulosvedettäessä, kuva 9. LOCK O P E N FREE 8 senna osat puhdistuksen ja kuivauksen jälkeen paikalleen päinvastaisessa järjestyksessä. Varmista että osat lukittuvat paikalleen ja että sähköliitäntä ja moottori ovat kunnolla kiinni. Mikäli rasvasuodatin ei pysy paikoillaan, tarkista että lankapuristin on sijoitettu keskelle suodatinta, kuva 0. Halogeenilamppujen vaihto, kuva. HUOM! Palovammavaara. Sammuta virta lampusta sen vaihdon ajaksi! 9 Lampun lasi irrotetaan vetämällä metallirengasta suoraan alaspäin, kuva. Lamppuun pääsee nyt käsiksi sen vaihtamiseksi. (Halogeenilamppu 2 V 20 W, kanta G4). Vältä koskettamasta suoraan lamppua. Vianetsintä ja huolto Tarkista, että sähköliitännät ovat oikein ja että sulake on ehjä. Kokeile valaistusta sekä kaikkia nopeuksia, jotta voit todeta, mikä osa ei toimi. Soita Honkoliini Professional, tel Huoltohenkilökunta voi auttaa sinua vian korjaamisessa tai ohjata sinut lähimpään, hyvää ja nopeaa palvelua tarjoavaan huoltopisteeseen Tuote täyttää voimassaolevat määräykset sähkölaitteista 0 = = > 200º C

9 9 / / Kjøkkenventilator F620 N INSTLLTION Kjøkkenventilator F620 er beregnet på montering i overskap eller designhette. Ventilatoren er utstyrt med Easy-Clean motorpakke, halogenpærer og metalltrådsfilter. Kjøkkenvifte F620 har fire hastigheter og tidsstyrt ventilasjonsstilling. Installasjon, pleie, vedlikehold osv. fremgår av denne bruksanvisningen Ø60 Ø50 Tekniske data Mål: se fig. Elektrisk tilkopling: 230 V ~ med jordet. elysning: Halogenpære 2 V, 20 W, med sokkel G4 INSTLLSJON Monteringsdetaljer, tettsluttende spjeld, stuss Ø 25 mm, skruer m.m. leveres plassert med ventilatoren ,5 8, , /650 vløp for av utblåsningsluften må utføres i samsvar med gjeldende forskrifter. Utblåsningsluften må ikke ledes inn i røykkanal som brukes som avløp for røykgasser fra f.eks. gass-, oljeeller vedovn. Montering av ventilatoren vstanden mellom komfyren og ventilatoren må være minst 45 cm. Med gasskomfyr økes avstanden til 65 cm. Dersom produsenten av gasskomfyren anbefaler at ventilatoren monteres høyere, må det tas hensyn til dette. Ventilatoren monteres i overskap eller designhette. Innbygningsmålet for ventilatoren er 450 x 287 mm for 49 cm ventilator, alternativt 620 x 287 mm for 66 mm ventilator. C D C D 49 cm , cm , Ventilatoren skrus fast med 4 skruer, fig 2.

10 0 / / Sett på plass og teip fast nedslagsbeskyttelsen, fig 3. Tilkobling til avtrekkskanal. Koble til kjøkkenventilatoren med rør eller slange Ø 60 mm. ruk en reduksjonshylsekobling hvis koblingen er Ø 25. Reduksjonshylsekoblingen teipes fast til nedslagsbeskyttelsen. MERK! Ved montering med ventilasjonsslange, må denne monteres utstrukket nærmest tilkoplingen, fig 4. Elektrisk installasjon Kjøkkenventilatoren leveres med påmontert strømkabel utstyrt med støpsel for jordet strømkontakt. Strømkontakten må være tilgjengelig etter installasjonen. nnen type tilkopling eller bytte av strømkabel må utføres av godkjent elektriker. 3 Emballasje- og produktgjenvinning Emballasjen skal leveres til nærmeste miljøstasjon for gjenvinning. Symbolet angir at produktet ikke må håndteres som husholdningsavfall. Det skal i stedet leveres inn på oppsamlingsplass for gjenvinning av elektro- og elektronikkomponenter. Ved å sørge for at produktet håndteres på riktig måte, bidrar du til å forebygge eventuelle negative miljø- og helsebelastninger som kan oppstå dersom produktet kasseres som vanlig avfall. For ytterligere opplysninger om gjenvinning bør du kontakte lokale myndigheter, lokal renovasjonsetat eller butikken der du kjøpte varen. 4

11 / / N RUKSNVISNING 5 RUK Det er ikke tillatt å flambere under ventilatoren. Tilstrekkelig luftmengde må tilføres rommet når kjøkkenventilatoren brukes samtidig med produkter som benytter annet enn elektrisk energi, f.eks. gasskomfyr, gassovn, oljekamin eller vedovn. Før produktet anvendes av personer med nedsatt mental, sensorisk eller fysisk evne, eller av barn, må de informeres om hvordan produktet er ment å bli benyttet. 0 0 ryter for belysning, fig 5. ryter for viftemotor, fig 5. Ventilasjonsstilling 2-5 Hastighet for viftemotor For å hindre spredning av os i rommet, start gjerne ventilatoren før matlagingen begynner. Velg viftehastighet avhengig av typen matlaging. La gjerne ventilatoren stå på i ventilasjonsstilling en stund etter matlagingen. Ventilasjonsstillingen kan utnyttes også mens stekeovnen er i bruk, eller etter maskinoppvask. Rengjøring Faren for brannspredning øker dersom ventilatoren ikke rengjøres så ofte som anbefalt. MERK! Motorpakken må ikke vaskes i kum eller oppvaskmaskin, i det hele tatt ikke utsettes for fuktighet! - Filteret skal rengjøres minst annenhver uke ved normal bruk. - Viftehjul, sidegitter og innsiden av viften må rengjøres minst to ganger i året. Filter, viftehjul og sidegitter vaskes i oppvaskmaskin. lternativt kan disse delene bløtlegges i varmt vann med oppvaskmiddel. De øvrige delene av ventilatoren avtørkes med klut fuktet med vann og oppvaskmiddel. Se til at motoren og kontaktdeler ikke utsettes for fuktighet. Filterkassetten løsnes ved å dra den rett ned ved hjelp av de runde hullene i filterplaten, fig 6. Ved bløtlegging, ta filteret fra hverandre og fjern filterduken ved å klemme sammen trådbøylen, fig Motorpakken demonteres ved først å løsne elkontakten på siden av motorenheten, Fig.7. Vri sperrehakene, Fig. 7, som låser fast motorpakken. Dra enheten utover, slik att den frigjøres fra styrehaken, og derefter nedover.

12 FREE 2 / / Sidegitteret løsnes ved å løfte opp stopphaken med en skrutrekker og vri gitteret i pilens retning, fig 8. Viftehjulet løsnes ved å klemme sammen plasttappene i sentrum av hjulet samtidig som hjulet trekkes ut, fig 9. LOCK O P E N 8 Etter rengjøring og tørking settes delene sammen i omvendt rekkefølge. Kontroller at delene snepper på plass og at motorpakken og strømstøpslet sitter godt fast. Hvis filterduken er blitt tatt løs, kontroller at trådbøylen blir plassert i sentrum av filteret, fig 0. ytte halogenpærer, figur. OS! Fare for brannskader. Når du skal skifte pære, må du kople fra strømmen til belysningen. Løsne lampeglasset ved å dra metallringen rett ned, figur. Nå kan du komme til pæren og bytte den. (Halogenpære 2 V 20 W, sokkel G4.) Unngå direkte kontakt med pæren. Feilsøking og service Kontroller at den elektriske tilkoplingen er korrekt og at sikringen er hel. Prøv belysningen og alle hastigheter for å konstatere hva som ikke fungerer. Ring Nimanor S, Moss, tel De kan hjelpe til med å reparere feilen eller gi anvisninger til nærmeste servicefirma for rask og bra service. I.H.T. norsk kjopslov. 9 0 = = > 200º C

/ 8 24595 / 2009030 FI Liesituuletin STR SENNUS Liesituuletin Lapetek stra on tarkoitettu asennettavaksi yläkaappiin tai erilliseen kupuun. Liesituuletin on varustettu Easy CleanTM -moottorilla, halogeenivaloilla

Lisätiedot

1 / 8 Liesituuletin Stratos SF SENNUS Lapetek-liesituuletin Stratos on tarkoitettu asennettavaksi upotettuna yläkaappiin tai sen alle. Tuuletin on varustettu Easy Clean -moottoripaketilla, halogeenivaloilla

Lisätiedot

Bruksanvisning.

Bruksanvisning. ruksanvisning Sunda www.cylinda.se 2 / 8 S INSTLLTION Cylinda Sunda spisfläkt är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och

Lisätiedot

2 / 2 S RUKSNVISNING / NVÄNDNING tt flambera under spisfläkten är inte tilllåtet. Tillräckligt med luft måste tillföras rummet när spis

2 / 2 S RUKSNVISNING / NVÄNDNING tt flambera under spisfläkten är inte tilllåtet. Tillräckligt med luft måste tillföras rummet när spis / 2 24589 / 200927 S Spisfläkt F620 INSTLLTION Spisfläkt F620 är avsedd för montering i överskåp eller designkupa. Fläkten är utrustad med Easy Clean motorpaket och har 4 hastigheter och ventilationsläge.

Lisätiedot

Liesituuletin FHV-82 Savo Spiskåpa FHV-82 Savo. FI...3 Asennus...3 Käyttöohjeet...5 SV...7 Installation...7 Användning...9

Liesituuletin FHV-82 Savo Spiskåpa FHV-82 Savo. FI...3 Asennus...3 Käyttöohjeet...5 SV...7 Installation...7 Användning...9 Liesituuletin FHV-82 Savo Spiskåpa FHV-82 Savo FI...3 Asennus...3 Käyttöohjeet...5 SV...7 Installation...7 Användning...9 125609/2013-05-07 (2682) ASENNUS Liesikupu FHV-82 asennetaan kaappien alle tai

Lisätiedot

Spisfläkt FH-82 Liesituuletin FH-82

Spisfläkt FH-82 Liesituuletin FH-82 Spisfläkt FH-82 Liesituuletin FH-82 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Användning... 6 Service och garanti... 7 FI Käyttöohje Turvallisuusmääräykset... 8 Asennus... 9 Käyttö...

Lisätiedot

/8 Spisfläkt DHU SFSK Ø5 80 40 476 / 000 S INSTALLATION 50 9,5 6 498, 598, 698 0 4 Bosch Spisfläkt DHU är avsedd för montering under eller infälld i överskåp. Fläkten är utrustad med -stegs hastighetsreglering,

Lisätiedot

Bruksanvisning. www.cylinda.se

Bruksanvisning. www.cylinda.se 124348 / 0802 ruksanvisning Lind www.cylinda.se 2/12 124348 / 0802 S INSTLLTION Spisfläkt LIND är tillverkad för montering på vägg. Kupan har Easy lean motorpaket, med 3 hastigheter, halogenlampor och

Lisätiedot

/2 LIESIKUPU LASSI -i (944x3) 239/07 FI ASENNUS SELOSTUS Ruostumattomasta teräksestä valmistettu Lapetek lassic -i -liesikupu on suunniteltu seinälle asennettavaksi. Kuvussa on ajastinohjattu hormipelti,

Lisätiedot

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 Liesituuletin 394-12 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet sekä ennen kaikkea niissä olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen asennusta

Lisätiedot

Liesikupu 782 12 Stil Vitrum. FI...3 Asennus...3 Käyttö...6

Liesikupu 782 12 Stil Vitrum. FI...3 Asennus...3 Käyttö...6 Liesikupu 782 12 Stil Vitrum FI...3 Asennus...3 Käyttö...6 125658/6.5.2013 (2652) ASENNUS Liesikupu 782 12 Stil Vitrum on tarkoitettu asennettavaksi seinälle. Liesikuvussa on sähkötoiminen ohjausyksikkö,

Lisätiedot

Bruksanvisning. www.cylinda.se

Bruksanvisning. www.cylinda.se 123607 / 0809 ruksanvisning Dragö www.cylinda.se 2 / 12 S NSTLLTON Spisfläkt Dragö i rostfritt stål är tillverkad för frihängande montering. Fläkten har Easy Clean motorpaket, med 3 hastigheter, halogenlampor

Lisätiedot

FK 80 Kerrostalokupu FK 80

FK 80 Kerrostalokupu FK 80 FK 80 Kerrostalokupu FK 80 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Användning... 6 Service och garanti... 7 FI Käyttöohje Turvallisuusmääräykset... 8 Asennus... 9 Käyttö... 11 Huolto

Lisätiedot

/ 2 LIESIKUPU CLSSIC-X2 60 (944X2) 24629/ 2009020 FI SENNUS SELOSTE Liesikupu Lapetek Classic-X2 60 on tarkoitettu seinälle asennettavaksi. Liesikupu sisältää aikaohjatun sulkuläpän, muuntajaohjauksen

Lisätiedot

1 / 8 124079/0710 1 LIESIKUPU AMMA-X2 FI ASENNUS amma X2-sarjan liesikupu on suunniteltu seinälle asennettavaksi. Liesikupu sisältää muuntajan, joka ohjaa huippuimuria ja mahdollistaa tuuletuksen kosteista

Lisätiedot

Liesikupu 782 16 Stil Vitrum. FI...3 Asennus...3 Käyttö...7

Liesikupu 782 16 Stil Vitrum. FI...3 Asennus...3 Käyttö...7 Liesikupu 782 16 Stil Vitrum FI...3 Asennus...3 Käyttö...7 125660/15.5.2013 (2741) ASENNUS Liesikupu 782-16 Stil Vitrum on tarkoitettu asennettavaksi seinälle. Liesikuvussa on muuntaja keskustuulettimen

Lisätiedot

Liesituuletin 392-17. FI... 3 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7

Liesituuletin 392-17. FI... 3 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 17 Liesituuletin 392-17 FI... 3 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet sekä ennen kaikkea niissä olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen

Lisätiedot

2 / 8 FI 4 Sulkuläppäyksikön asennus, kuva 4. Irrota metallirasvasuodattimet ennen asennusta, katso kuva 9. Aseta kupu ja sulkuläppäyksikkö makuulle t

2 / 8 FI 4 Sulkuläppäyksikön asennus, kuva 4. Irrota metallirasvasuodattimet ennen asennusta, katso kuva 9. Aseta kupu ja sulkuläppäyksikkö makuulle t 1/ 8 1 LIESIKUPU AMMA-X3 FI ASENNUS amma X3-sarjan liesikupu on suunniteltu seinälle asennettavaksi. Liesikuvussa on moottorikäyttöinen sulkuläppä, halogeenivalot ja metallirasvasuodattimet. Asennus-,

Lisätiedot

Spiskåpa FHV 80 Liesikupu FHV 80

Spiskåpa FHV 80 Liesikupu FHV 80 Spiskåpa FHV 80 Liesikupu FHV 80 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 6 Användning... 7 Service och garanti... 8 FI Käyttöohje Turvallisuusmääräykset...

Lisätiedot

Brasserie M Bistro M Fondue M

Brasserie M Bistro M Fondue M Art no: 599 Fun: 99.058.79 Brasserie M Bistro M Fondue M 945-06 05-09 Bruker-/Monteringsveiledning Bruker-/Monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohje Bruker-/Monteringsveiledning -0 Monterings-/Bruksanvisning

Lisätiedot

Liesikupu IV-8509 Savo Spiskåpa IV 8509 Savo. FI...3 Asennus...3 Käyttöohjeet...7 SV...9 Installation...9 Användning... 13

Liesikupu IV-8509 Savo Spiskåpa IV 8509 Savo. FI...3 Asennus...3 Käyttöohjeet...7 SV...9 Installation...9 Användning... 13 Liesikupu IV-8509 Savo Spiskåpa IV 8509 Savo FI...3 Asennus...3 Käyttöohjeet...7 SV...9 Installation...9 Användning... 13 125669/2013-05-07 (2680) ASENNUS Liesikupu IV-85-liesikupu on tarkoitettu vapaasti

Lisätiedot

Brasserie E Bistro E Fondue E

Brasserie E Bistro E Fondue E Art no: 125988 Fun: 991.0358.716 Brasserie E Bistro E Fondue E 94248-06 2015-09 Bruker-/Monteringsveiledning Bruker-/Monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohje Bruker-/Monteringsveiledning 3-13 Monterings-/bruksanvisning

Lisätiedot

Liesikupu CHV-86 Savo Spiskåpa CHV-86 Savo. FI...3 Asennus...3 Käyttöohje...6 SV...8 Installation...8 Användning... 11

Liesikupu CHV-86 Savo Spiskåpa CHV-86 Savo. FI...3 Asennus...3 Käyttöohje...6 SV...8 Installation...8 Användning... 11 Liesikupu CHV-86 Savo Spiskåpa CHV-86 Savo FI...3 Asennus...3 Käyttöohje...6 SV...8 Installation...8 Användning... 11 125604/2013-05-08 (2696) ASENNUS Liesikupu CHV-86 on tarkoitettu seinään asennettavaksi.

Lisätiedot

1 / 16 1 SPISLÄKT 760 OPAL S INSTALLATION Spisfläkt 760 OPAL är tillverkad för montering på vägg. läkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter. Spisfläkten har fyra

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Brasserie F Bistro F Fondue F

Brasserie F Bistro F Fondue F Art no: 125989 Fun: 991.0358.717 Brasserie F Bistro F Fondue F 94249-07 2015-10 Bruker-/Monteringsveiledning Kjøkkenhette, 2-12 Bruker-/Monteringsanvisning Spiskåpa, 13-23 Käyttö- ja asennusohje Tuotteen,

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Vision M Elegant M. Bruker-/Monteringsveiledning Bruker-/Monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohje. Art. no: 125365 Fun: 991.0292.

Vision M Elegant M. Bruker-/Monteringsveiledning Bruker-/Monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohje. Art. no: 125365 Fun: 991.0292. Art. no: 125365 Fun: 991.0292.947 Vision M Elegant M 900113-10 2015-10 Bruker-/Monteringsveiledning Bruker-/Monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohje Bruker/Monteringsveiledning Bruker-/Monteringsveiledning

Lisätiedot

Brasserie E Bistro E Fondue E

Brasserie E Bistro E Fondue E Art no: 124284 Fun: 991.0292.913 Brasserie E Bistro E Fondue E 94248-04 2015-01 Bruker/Monteringsveiledning Bruker/Monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohje Bruker/Monteringsveiledning 3-16 Monterings-/bruksanvisning

Lisätiedot

1 / 12 1 SPISKÅP 782-10 STIL S INSTLLTION Spiskåpa STIL är avsedd för montering på vägg. Spiskåpan har motordrivet spjäll, halogenlampor och metalltrådsfilter. Installation, skötsel, underhåll mm. framgår

Lisätiedot

Brasserie F Bistro F Fondue F

Brasserie F Bistro F Fondue F Art no: 124285 Fun: 991.0292.912 Brasserie F Bistro F Fondue F 94249-03 2014-03 Bruker/Monteringsveiledning Kjøkkenhette side 2-14 Bruker/Monteringsanvisning Spiskåpa side 15-27 Käyttö- ja asennusohje

Lisätiedot

Liesikupu CHV-84 Savo Spiskåpa CHV-84 Savo. FI...3 Asennus...3 Käyttöohje...6 SV...8 Installation...8 Användning... 11

Liesikupu CHV-84 Savo Spiskåpa CHV-84 Savo. FI...3 Asennus...3 Käyttöohje...6 SV...8 Installation...8 Användning... 11 Liesikupu CHV-84 Savo Spiskåpa CHV-84 Savo FI...3 Asennus...3 Käyttöohje...6 SV...8 Installation...8 Användning... 11 125603/2013-05-07 (2678) ASENNUS Liesikupu CHV-84 on tarkoitettu seinään asennettavaksi.

Lisätiedot

Spiskåpa CV-85 Liesikupu CV-85

Spiskåpa CV-85 Liesikupu CV-85 Spiskåpa CV-85 Liesikupu CV-85 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 7 Användning... 8 Service och garanti... 9 FI Käyttöohje Turvallisuusmääräykset...

Lisätiedot

Spiskåpa FHV-82 Liesikupu FHV-82

Spiskåpa FHV-82 Liesikupu FHV-82 Spiskåpa FHV-82 Liesikupu FHV-82 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 6 Användning... 8 Service och garanti... 9 FI Käyttöohje Turvallisuusmääräykset...

Lisätiedot

1 / 16 1 SPISKÅPA STIL 782-17 S INSTALLATION Spiskåpa STIL är avsedd för montering på vägg. Spiskåpan har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till våtrumsventilation. Spiskåpan

Lisätiedot

Brasserie E Bistro E Fondue E

Brasserie E Bistro E Fondue E Brasserie E Bistro E Fondue E 94248-03 2013-11 Bruker/Monteringsveiledning Bruker/Monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohje Bruker/Monteringsveiledning 3-15 Monterings-/bruksanvisning 16-28 Käyttö- ja

Lisätiedot

Spiskåpa 392 10 Emhætte 392-10 Liesikupu 392-10 Kjøkkenhette 392-10

Spiskåpa 392 10 Emhætte 392-10 Liesikupu 392-10 Kjøkkenhette 392-10 Spiskåpa 392 10 Emhætte 392-10 Liesikupu 392-10 Kjøkkenhette 392-10 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 7 Användning... 8 Service och garanti...

Lisätiedot

Spisfläkt 760 OPAL Emhætte 760 OPAL Liesituuletin 760 OPAL Kjøkkenventilator 760 OPAL

Spisfläkt 760 OPAL Emhætte 760 OPAL Liesituuletin 760 OPAL Kjøkkenventilator 760 OPAL Spisfläkt 760 OPAL Emhætte 760 OPAL Liesituuletin 760 OPAL Kjøkkenventilator 760 OPAL SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Användning... 7 Service och garanti... 9 DA Betjeningsvejledning

Lisätiedot

Brasserie F Bistro F Fondue F

Brasserie F Bistro F Fondue F Brasserie F Bistro F Fondue F 94249-03 2014-03 Bruker/Monteringsveiledning Kjøkkenhette side 2-14 Bruker/Monteringsanvisning Spiskåpa side 15-27 Käyttö- ja asennusohje Tuotteen side 28-40 Innhold Bruker/Monteringsveiledning

Lisätiedot

31833040.fm5 Page 1 Thursday, January 31, 2002 8:49 AM

31833040.fm5 Page 1 Thursday, January 31, 2002 8:49 AM 31833040.fm5 Page 1 Thursday, January 31, 2002 8:49 AM S N DK FIN GB INSTALLATIONSBLAD Minsta avstånd från olika typer av spisar: 43 cm (elektrisk spis), 65 cm (gasspis, gasolspis och koleldad spis). Följ

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Vision E/F Elegant E/F

Vision E/F Elegant E/F Art no: 125104 Fun: 991.0292.945 Vision E/F Elegant E/F 900112-09 2015-10 Bruker-/Monteringsveiledning Bruker-/Monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohje Bruker-/Monteringsveiledning 3-12 Monterings-/bruksanvisning

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TT 93500 TT 93600 TT 93500 PL TT 93600 PL ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 2 TEKNISET TIEDOT Laitteen mitat korkeus 140 mm leveys 498 mm (TT 93500 ) leveys 598 mm (TT 93600 ) syvyys 480 mm Sähköliitäntä 230V/10A,

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

Bruksanvisning.

Bruksanvisning. 124347 / 0802 Bruksanvisning Klara www.cylinda.se 2 / 8 124347 / 0802 S INSTALLATION Spisfläkt KLARA är tillverkad för montering på vägg. Kupan har Easy Clean motorpaket, med 5 hastigheter, halogenlampor

Lisätiedot

Kolfilterfläkt 729 Emhætte med kulfilter 729 Hiilisuodattimella varustettu liesituuletin 729 Kullfilterventilator 729

Kolfilterfläkt 729 Emhætte med kulfilter 729 Hiilisuodattimella varustettu liesituuletin 729 Kullfilterventilator 729 Kolfilterfläkt 729 Emhætte med kulfilter 729 Hiilisuodattimella varustettu liesituuletin 729 Kullfilterventilator 729 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Användning... 8 Service

Lisätiedot

AlfaPlus 50 / 60 PNC: 2075 / 2076. liesituuletin, kalustemalli spisfläkt, inbyggnadsmodell. Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande.

AlfaPlus 50 / 60 PNC: 2075 / 2076. liesituuletin, kalustemalli spisfläkt, inbyggnadsmodell. Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. AlfaPlus 50 / 60 PNC: 2075 / 2076 liesituuletin, kalustemalli spisfläkt, inbyggnadsmodell Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Asennus- ja käyttöohjeet 2 versio Monterings- och bruksanvisningar

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET 2016 / 06

KÄYTTÖOHJEET 2016 / 06 I-45 KÄYTTÖOHJEET I-4509-S 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät ole välttämättä

Lisätiedot

C-45 KÄYTTÖOHJEET C-4509-S 2016 / 06

C-45 KÄYTTÖOHJEET C-4509-S 2016 / 06 C-45 KÄYTTÖOHJEET C-4506-S C-4509-S 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät ole

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4106-W C-4106-S 2016 / 05

C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4106-W C-4106-S 2016 / 05 C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4105-S C-4105-W C-4106-S C-4106-W 2016 / 05 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia,

Lisätiedot

Spiskåpa CHV-86 Liesikupu CHV-86

Spiskåpa CHV-86 Liesikupu CHV-86 Spiskåpa CHV-86 Liesikupu CHV-86 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 7 Användning... 9 Service och garanti... 10 FI Käyttöohje Turvallisuusmääräykset...

Lisätiedot

Käyttö-jaasennusohjeet FDF6046 FDF9046 Liesikupu

Käyttö-jaasennusohjeet FDF6046 FDF9046 Liesikupu Käyttö-jaasennusohjeet FDF6046 FDF9046 Liesikupu SUOSITUKSIA JA EHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ Kupu on suunniteltu yksinomaan kotikäyttöön keittiöhajujen poistamiseksi. Käytä kupua ainoastaan siihen tarkoitukseen

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE IO 00342 LIESITUULETIN EFU 602-00, EFU 602-00 X KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE FI Hyvä asiakkaamme Hankkimasi liesituuletin on moderni ja helppokäyttöinen. Tämän käyttöohjeen avulla voit tutustua laitteeseen nopeasti

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TURVALLISUUS Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöön ottamista. Asennus on suoritettava pätevän ammattimiehen toimesta. Valmistaja

Lisätiedot

CH-60 KÄYTTÖOHJEET CH-6009-S 2016 / 06

CH-60 KÄYTTÖOHJEET CH-6009-S 2016 / 06 CH-60 KÄYTTÖOHJEET CH-6006-S CH-6009-S 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

Spiskåpa CHV-84 Liesikupu CHV-84

Spiskåpa CHV-84 Liesikupu CHV-84 Spiskåpa CHV-84 Liesikupu CHV-84 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 7 Användning... 9 Service och garanti... 10 FI Käyttöohje Turvallisuusmääräykset...

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Liesituuletin

Käyttö- ja asennusohjeet Liesituuletin Käyttö- ja asennusohjeet Liesituuletin FTC 512 FTC 612 FTC 912 FTC 5512 WH - CH FTC 612 WH - CH FTC 5512 GR/XS - CH FTC 612 GR/XS - CH HAKEMISTO SUOSITUKSET JA EHDOTUKSET... 3 OMINAISUUDET... 4 ASENNUS...

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET F-1106-S F-1105-S 2016 / 06

KÄYTTÖOHJEET F-1106-S F-1105-S 2016 / 06 F-11 KÄYTTÖOHJEET F-1105-W F-1106-W F-1105-S F-1106-S 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Menu M Bruker-/Monteringsveiledning Bruker-/Monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohje

Menu M Bruker-/Monteringsveiledning Bruker-/Monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohje 94202-04 2015-09 Menu M Bruker-/Monteringsveiledning Bruker-/Monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohje Bruker-/Monteringsveiledning 3-9 Monterings-/bruksanvisning 10-16 Käyttö- ja asennusohje 17-23 2

Lisätiedot

Zeta 60-X1. Zeta 90-X1. tuotenumero 1977x1. tuotenumero 1978x1. Asennus- ja käyttöohjeet

Zeta 60-X1. Zeta 90-X1. tuotenumero 1977x1. tuotenumero 1978x1. Asennus- ja käyttöohjeet Zeta 60-X1 tuotenumero 1977x1 Zeta 90-X1 tuotenumero 1978x1 Asennus- ja käyttöohjeet Arvoisa Asiakas, Onnittelemme sinua Lapetek-liesikuvun valinnasta. Noudattamalla tätä asennus- ja käyttöohjetta saat

Lisätiedot

CH-41 KÄYTTÖOHJEET CH-4106-S 2016 / 05

CH-41 KÄYTTÖOHJEET CH-4106-S 2016 / 05 CH-41 KÄYTTÖOHJEET CH-4105-S CH-4106-S 2016 / 05 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

Aluline-V-X1. tuotenumero 1924X1. Asennus- ja käyttöohjeet

Aluline-V-X1. tuotenumero 1924X1. Asennus- ja käyttöohjeet Aluline-V-X1 tuotenumero 1924X1 Asennus- ja käyttöohjeet Arvoisa Asiakas, Onnittelemme sinua Lapetek-liesikuvun valinnasta. Noudattamalla tätä asennus- ja käyttöohjetta saat parhaan hyödyn liesikuvustasi.

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EFPC640 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895188

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EFPC640 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895188 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET 2016 / 07

KÄYTTÖOHJEET 2016 / 07 P-23 KÄYTTÖOHJEET P-2306-S 2016 / 07 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät ole välttämättä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET F-3706-W 2016 / 06

KÄYTTÖOHJEET F-3706-W 2016 / 06 F-37 KÄYTTÖOHJEET F-3706-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät ole välttämättä

Lisätiedot

Liesikupu IHV 8509 Savo Spiskåpa IHV 8509 Savo. FI...3 Asennus...3 Käyttöohjeet...8 SV Installation Användning... 15

Liesikupu IHV 8509 Savo Spiskåpa IHV 8509 Savo. FI...3 Asennus...3 Käyttöohjeet...8 SV Installation Användning... 15 Liesikupu IHV 8509 Savo Spiskåpa IHV 8509 Savo FI...3 Asennus...3 Käyttöohjeet...8 SV... 10 Installation... 10 Användning... 15 125671/2013-05-07 (2679) ASENNUS IHV-8509 -liesikupu on tarkoitettu vapaasti

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje FI Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin I FFC 905-P SISÄLLYS OHJEET JA SUOSITUKSET... 3 MITAT JA OSAT... 4 ASENNUS... 6 KÄYTTÖ... 9 HUOLTO... 10 FI 2 OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita

Lisätiedot

/ 6 S SPISFLÄKT TENDER 725 INSTLLTION Spisfläkt TENDER är tillverkad för monterin på vä. Fläkten är utrustad med Easy-lean motorpaket, aloenlampor oc metalltrådsfilter. Spisfläkt Tender 725 ar fyra astieter

Lisätiedot

P-22 LED KÄYTTÖOHJEET

P-22 LED KÄYTTÖOHJEET P-22 LED KÄYTTÖOHJEET P-2205-W LED P-2206-W LED YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI AM/FM Radio. AM/FM-radio. Model: BS-320-UK/BS-320. Ver

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI AM/FM Radio. AM/FM-radio. Model: BS-320-UK/BS-320. Ver 18-8002 38-2080 AM/FM Radio AM/FM-radio ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: BS-320-UK/BS-320 Ver. 200802 www.clasohlson.com AM/FM Radio Art no. 18-8002/38-2080 Model BS-320-UK/BS-320 Please read the entire

Lisätiedot

ILMO Premium -säädinkupu

ILMO Premium -säädinkupu ILMO Premium -säädinkupu Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje ILMO PREMIUM CLASSIC ILMO PREMIUM DESIGN ILMO Premium Classic Asennusohje Kaapisto/seinäkiinnitys Kupu kiinnitetään takaseinään kahdella ruuvilla

Lisätiedot

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Traktorn sedd från vänster sida Tryckuttag, artikelnummer Monteringsvinkeln som håller snabbkopplingen ingår ej. Vinkeln tillverkas lämpligen av 3-4 mm plåt.

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Campinglampa Campinglykt Retkivalaisin Ver. 001-200703 Modell/Malli: CC-2782 Nr/Nro: 36-2744 SVENSKA Campinglampa Artikelnummer: 36-2744 Modell: CC-2782 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Brasserie E Bistro E Fondue E

Brasserie E Bistro E Fondue E Art no: 125988 Fun: 991.0358.716 Brasserie E Bistro E Fondue E 94248-08 2016-06 Bruker-/Monteringsveiledning Bruker-/Monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohje Bruker-/Monteringsveiledning 3-14 Monterings-/bruksanvisning

Lisätiedot

EB193 monteringsanvisning

EB193 monteringsanvisning monteringsanvisning SE 2017-09-26 1.1 A. Innehåll: Extraljuskabelsats EB193-2A / EB193-3A Två eller tre lampkablar Innehåll: 1A EB191-A-1 PowerSwitch-elektronik 2A 65KA 093-2A/ Extraljuskablage 65KA 093-3A

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Brasserie S Bistro S Tradition S

Brasserie S Bistro S Tradition S Art. no: 126004 Fun: 991.0358.783 Brasserie S Bistro S Tradition S 94250-14 2017-02 Bruker-/Monteringsveiledning Bruker-/Monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohje Bruker-/Monteringsveiledning 3-13 Monterings-/Bruksanvisning

Lisätiedot

Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen

Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen Modell/Malli: NW-12B Nr/Nro: 34-7177 Svenska 3 Norsk 7 Suomi 11 Ver. 001-200701 2 Våffeljärn Coline Dubbelt Art.nr

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot