Agendi Modus Tuumasta toimeen ETELÄ-KARJALAN KUNTIEN YHTEINEN YRITTÄJYYSKASVATUSHANKE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Agendi Modus Tuumasta toimeen ETELÄ-KARJALAN KUNTIEN YHTEINEN YRITTÄJYYSKASVATUSHANKE"

Transkriptio

1 Agendi Modus Tuumasta toimeen ETELÄ-KARJALAN KUNTIEN YHTEINEN YRITTÄJYYSKASVATUSHANKE

2 Koulutusta, toimintaa ja rahoitusta Agendi Modus -hanke edistää yrittävyyttä ja yrittäjyyttä osana koulujen normaalia opetustoimintaa. Hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa nelihenkinen Agendi Modus -tiimi. Sen apuna on koulumaailman ja elinkeinoelämän asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä. Tiimi toimii opettajien täydennyskoulutussuunnittelun lisäksi aktiivisesti koulujen suunnitteluapuna erilaisissa teemaan liittyvissä koulukohtaisissa projekteissa. Vierailut ja erilaiset suunnittelupalaverit kouluilla ovat tärkeä osa tiimin toimintaa. Tavoitteiden toteuttamiseen pyritään seuraavilla toimintatavoilla: I Suunnitteluapu kouluille Aktiivinen yhteydenpito ja vierailut peruskouluihin ja lukioihin ovat olennainen osa Agendi Modus -tiimin työtä. Tiimi tulee mielellään opettajanhuoneisiin keskustelemaan yrittäjyyskasvatuksen toteuttamismahdollisuuksista. Tiimi ei anna valmiita toimintamalleja tai ratkaisuja vaan on koulujen apuna yrittäjyyden ja osallistuvuuden aihekokonaisuuksien suunnittelussa sekä erilaisten toteutustapojen pohtimisessa. Toimintamallit rakennetaan aina koulun omista tavoitteista. Tiimin voi myös kutsua paikalle auttamaan erilaisten yrittäjyyskasvatukseen liittyvien kehittämisprojektien suunnittelussa. II Kontaktit yrityksiin Agendi Modus -hankkeella on käytössään hyvä yrittäjäverkosto, jota koulut voivat hyödyntää suunnitellessaan erilaisia yhteistoimintamalleja yritysten kanssa. Hankkeen tiimi auttaa järjestämään kouluille mm. yhteistoimintapalavereita, joissa on mukana koulun rehtori, opettajia, yrittäjäjärjestön edustaja sekä hankkeen edustaja. Mahdollisen yhteistoiminnan muotoon vaikuttavat sekä koulun että yrityksen yhteistyölle asettamat toiveet. Tavoitteena on pitkäkestoisten, molempia osapuolia hyödyttävien toimintamallien syntyminen.

3 III Opettajien täydennyskoulutus Kolmivuotisen hankkeen aikana järjestetään eripituisia ja -tyyppisiä koulutuksia luokanja aineryhmien opettajille sekä rehtoreille. Koulutukset antavat uusia ideoita ja konkreettisia työkaluja ja toimintamalleja yrittäjyyskasvatuksen suunnitteluun osana eri aineiden opetusta. Hanke toteuttaa - kaikille yhteisiä ja erikseen luokanopettajille sekä eri aineryhmien opettajille suunnattuja lyhytkestoisia, 1-2 päivää kestäviä aktivointikoulutuksia. - peruskoulun ja lukion opettajille suunnattua 5-15 opintoviikon mittaista pitkäkestoista koulutusta mm. yrittäjyyskasvatuksesta, yrittäjyydestä ja yritysten toiminnasta. - koulukohtaisia koulutuksia mm. Veso-päivien merkeissä - rehtoreille suunnattua koulutusta Koulutus on maksutonta hankkeeseen osallistuvien kuntien opettajille ja rehtoreille. IV Yrittäjyyskurssit kouluissa Erilaiset ryhmän tarpeisiin räätälöidyt innovatiiviset yrittäjyyskurssit ovat osa peruskoulun yläluokkien ja lukioiden yrittäjyyskasvatusta. Agendi Modus -hanke auttaa kouluja mm. järjestämällä yrittäjyyskurssien vetäjille räätälöityä koulutusta. Jos kurssien järjestämiseen haetaan rahallista tukea, tulee vetäjän osallistua koulutukseen. Kouluilla järjestettävillä yrittäjyyskursseilla - on luokan ja opettajan apuna mentoriyritys - kokeillaan uusia toimintamalleja ja kurssin aihe räätälöidään ryhmälle sopivaksi - hankkeelta voi saada tukea mm. opettajan palkkoihin ja mahdollisista yritysvierailuista aiheutuviin kustannuksiin - on yhdessä laaditut toteutussuunnitelmat - laaditaan loppuraportti, jossa toteutumista arvioidaan oppilaan, opettajan sekä yrityksen näkökulmasta

4 V Rahallista tukea Koulut voivat hakea myös rahallista tukea hankkeen aihealueisiin liittyvien toimintojen, esim. toimintapäivien, vierailuiden ja erilaisten projektien, aiheuttamiin todennettaviin kustannuksiin. Tukemisen edellytyksenä on, että - toiminnalla on kirjallinen suunnitelma, jonka laadintavaiheessa on otettu yhteyttä Agendi Modus -hankkeeseen. Mahdollisista kustannuksista pitää aina neuvotella ja sopia etukäteen, jotta ne olisivat ESR-hankkeen säännösten mukaisia - toiminnan toteuttamista seurataan. Kouluilla on kirjallinen raportointivelvollisuus Agendi Modus -hankkeelle kokeilun toimenpiteistä ja niiden onnistumisesta. Tämä mahdollistaa hyväksi havaittujen toimintamallien monistamisen tai virheiden välttämisen myös tulevaisuudessa. - toiminta on innovatiivista ja uusia toimintamalleja kokeilevaa. - Agendi Modus -hanke ostaa palvelut ja tarvittavat materiaalit. Lisätietoja tuesta ja sen hakemisesta saa Agendi Modus tiimiltä. VI Nuorten yrityskontaktien lisääminen Agendi Modus -hanke suunnittelee ja toteuttaa yhdessä koulujen, yritysten ja alueen elinkeinoyhtiöiden kanssa Kesätyöpaikan metsästys -kampanjan. Kampanjan tavoitteena on kehittää peruskoulun päättävien 9-luokkalaisten itsearviointi- ja työnhakutaitoja sekä lisätä nuorten yrityskontakteja ja kesätyömahdollisuuksia. Toiminta kouluilla suunnitellaan yhdessä oppilaanohjaajien kanssa. VII Oppilaanohjauksen kehittäminen Agendi Modus -tiimi auttaa oppilaanohjaajia suunnittelemaan ja kehittämään oppilaanohjausta yrittäjyyden ja osallistuvuuden näkökulmasta.

5 Agendi Modus -yrittäjyyskasvatushanke Agendi Modus on Etelä-Karjalan kuntien yhteinen opetuksen kehittämisprojekti. Sen painopisteenä ovat sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden sekä osallistuvan kansalaisuuden teemojen toteuttaminen osana eri aineiden opetussuunnitelmia. Projekti on suunnattu hankkeeseen osallistuvien kuntien perusopetuksen ja lukion opettajille, rehtoreille sekä kouluyhteistyöhön valmennettaville yrityksille ja yrittäjille. Hankkeeseen osallistuvat kunnat ovat Imatra, Joutseno, Lappeenranta, Parikkala, Rautjärvi, Savitaipale, Suomenniemi sekä Taipalsaari. Hankkeen koordinoi Lappeenrannan teknillisen yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus. Hankkeen tavoitteet Yrittäjyyskasvatuksen tulo koulujen opetussuunnitelmiin on seurausta yhteiskunnan muuttuneista tarpeista ja edellyttää muutosta koulujen pedagogisten menetelmien suunnittelussa ja kehittämisessä. Agendi Modus -hanke tukee peruskouluja ja lukioita niiden toimintakulttuurin muutoksessa. Se auttaa löytämään uusia ratkaisuja yrittäjyyskasvatus ja osallistuva kansalaisuus tai aktiivinen kansalainen -teemojen toteuttamiseen. Hankkeen aikana kehittämistavoitteet painottuvat kolmeen aihealueeseen, jotka ovat: Pedagoginen muutoksen toteuttaminen Yrittäjyyteen voidaan kasvattaa yrittävyyttä ja osallistuvuutta tukevan pedagogiikan sekä yksilön ja ryhmän toiminnallisuutta korostavien opetus- ja oppimismenetelmien avulla. Näitä ovat mm. - projektimaisten työtapojen omaksuminen - tekemällä oppiminen - yhteistoiminnallinen oppiminen - oppilaanohjauksen kehittäminen - sisäisen yrittäjyyden asenteen kehittäminen Oppimisympäristöjen laajentaminen Oppimisympäristöjen laajentaminen yritysmaailmaan antaa mahdollisuuden oppimiseen aidoissa ympäristöissä ja tuo uusia virikkeitä koulutyöhön. Hankkeen tiimi tutustuttaa yritykset kouluyhteistyöhön ja auttaa kouluja suunnittelemaan mm. - kumppanuuskontaktien luomista yritysmaailmaan - elinkeinoelämän asiantuntijuuden hyödyntämistä opetuksessa - tiedon keräämistä lähialueen yrityksistä ja niiden tarpeista - verkoston luomisessa muihin opettajiin ja kouluihin Työyhteisön toimintakulttuurin ja johtamisen kehittäminen Yrittäjämäisen toimintakulttuurin mahdollistavien mallien tuloksellinen käyttöönotto koulutyössä edellyttää - asiantuntijaorganisaation johtamisen ja muutosjohtamisen käyttöönottoa - koulukulttuurin kehittymistä kohti oppivaa yrittäjämäistä organisaatiota - henkilöstön sisäistä yrittäjyyttä - yhteisten tavoitteiden asettamista ja strategista johtamista linjassa kunnan ja alueen muiden strategioiden kanssa.

6 mediakolmio.fi Tarkempia tietoja Agendi Modus hankkeesta antavat: Projektipäällikkö Vesa Pakarinen Puh. (05) Projektisuunnittelija Miia Vanhainen Puh. (05) Koulutussuunnittelija Elena Ruskovaara Puh. (05) Projektiassistentti Anne Kunttu Puh. (05) Lisätietoja ja esimerkiksi opetuksessa hyödynnettävää materiaalia löydät myös osoitteesta Agendi Modus Tuumasta toimeen -hanke tähtää yrittäjyyden edistämiseen peruskoulujen ja lukioiden opettajien täydennyskoulutuksen sekä koulujen innovatiivisten yrittäjyysprojektien avulla. Agendi Modus -hanke on alkanut ja se kestää saakka. Hankkeen osarahoittavat Euroopan unioni (ESR-projekti), Etelä-Suomen lääninhallitus ja hankkeeseen osallistuvat kunnat. Hanketta hallinnoi Lappeenrannan teknillisen yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus. Tuumasta toimeen

Julkaisijatiedot: KAAKKOIS-SUOMEN YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020

Julkaisijatiedot: KAAKKOIS-SUOMEN YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020 Väylä yrittäjyyteen - Kaakkois-Suomen Yrittäjyyskasvatuksen strategia 2020 Julkaisijatiedot: KAAKKOIS-SUOMEN YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020 TEKIJÄ: Strategiaprosessin työskentelyn

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja on osa Yritteliäs ja hyvinvoiva

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA Sisällysluettelo Miksi yrittäjyyskasvatuksen strategia?... 4 Suomi osana globaalia toimintaympäristöä...

Lisätiedot

Turun yrittäjyyspolku ideakipinöitä

Turun yrittäjyyspolku ideakipinöitä Turun yrittäjyyspolku ideakipinöitä 1 Mitä yrittäjyydellä tarkoitetaan? Omaehtoinen yrittäjyys eli yrittävyys on toimintaa, jossa omaaloitteisuus, rohkeus, kekseliäisyys ja luovuus ovat keskeisiä tunnusmerkkejä.

Lisätiedot

Omilta opinpoluilta onnistuen elämän valtateille.

Omilta opinpoluilta onnistuen elämän valtateille. 1 1. Yrittäjyyskasvatus Petäjäveden strategioissa Sisällys 1. YRITTÄJYYSKASVATUS PETÄJÄVEDEN STRATEGIOISSA 1 1.1 Kuntastrategia 2020 1 1.2 Aktiivisen yrittämisen ja hyvän työllisyyden kunta 1 1.3 Opetustoimen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020 VARSINAIS-SUOMEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VISIO 2020 Yrittäjyyskasvatus on Varsinais-Suomen yrittäjyyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma

Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma YRITTÄJYYSKASVATUS Tieto, innovatiivisuus, luovuus ja osaaminen ovat alkaneen vuosituhannen talouden ja koko suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin

Lisätiedot

YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON

YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON koulutukset YRITTÄJYYSKASVATUKSEN PALVELUJA OLE HYVÄ! Hyvä opettaja, Kädessäsi on YES Etelä-Savon katalogi, johon olemme koonneet joitakin alueen koulujen parhaita

Lisätiedot

Sivu 1/17 TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Koulun tiedot Koulu: Sipoonlahden koulu Koulumuoto: Yhtenäiskoulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: 01 Koulun yhteystiedot Koulun nimi: Sipoonlahden koulu Osoite:

Lisätiedot

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma Ohjelma pähkinänkuoressa uudessa esitteessämme Yhdessä oppien teemme rohkeaa ja poreilevaa yrittäjyyttä Stadiin Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma 1 Sisällys 1. Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Lisätiedot

Hankecase: Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo

Hankecase: Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo Hankecase: Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo Elena Ruskovaara Lappeenrannan teknillinen yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus PL 20 53851 Lappeenranta puhelin: 040 5550 320 e-mail: elena.ruskovaara@lut.fi

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen Suvi Hämäläinen YRITTÄJYYSKASVATUS YHTEISTYÖVERKOSTOISSA 1. työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Timo Pihkala

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå LAATUKÄSIKIRJA asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Tuusulan perusopetus ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Lisätiedot

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA 2013-2016

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA 2013-2016 YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA 2013-2016 Tähän strategiaan on koottu työkirjaksi konkreettiset kehittämisen välineet yrittäjyyskasvatuksen vahvistamiseksi Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Nro 03. YES-Katalogi Yrittäjyyttä kouluun!

Nro 03. YES-Katalogi Yrittäjyyttä kouluun! Nro 03 YES-Katalogi Yrittäjyyttä kouluun! KoulutuKset yrittäjyyskasvatuksen palveluja - lähellä sinua! Hyvä opettaja, Sinulla on kädessäsi YES-verkoston kolmas katalogi, johon olemme keränneet parhaita

Lisätiedot

K 9/2015 vp Hallituksen vuosikertomus 2014. Peruskoulujen digitalisoinnin nykytilanne ja suunnitellut toimintamallit

K 9/2015 vp Hallituksen vuosikertomus 2014. Peruskoulujen digitalisoinnin nykytilanne ja suunnitellut toimintamallit Opetus- ja kulttuuriministeriö Lausunto 12.6.2015 Sivistysvaliokunnalle Asia: K 9/2015 vp Hallituksen vuosikertomus 2014. Peruskoulujen digitalisoinnin nykytilanne ja suunnitellut toimintamallit Sivistysvaliokunta

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS PALMENIA OPETUSALAN KOULUTUS. TÄHÄN KUVA: vaalea nainen ja älytaulu

HELSINGIN YLIOPISTO KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS PALMENIA OPETUSALAN KOULUTUS. TÄHÄN KUVA: vaalea nainen ja älytaulu HELSINGIN YLIOPISTO KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS PALMENIA OPETUSALAN KOULUTUS TÄHÄN KUVA: vaalea nainen ja älytaulu 2014 2015 TUOREIN TIETO OPETUSALALLE Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

KURKKAUKSIA JA VÄLÄHDYKSIÄ Yläkoulujen TET-jaksot yrittäjyyskasvatuksen välineenä opettajan näkökulmasta

KURKKAUKSIA JA VÄLÄHDYKSIÄ Yläkoulujen TET-jaksot yrittäjyyskasvatuksen välineenä opettajan näkökulmasta KUOPION YLIOPISTO Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos KURKKAUKSIA JA VÄLÄHDYKSIÄ Yläkoulujen TET-jaksot yrittäjyyskasvatuksen välineenä opettajan näkökulmasta Pro

Lisätiedot

LOHIBA BUTTIJATTA Kainuun romanihanke

LOHIBA BUTTIJATTA Kainuun romanihanke Projektisuunnitelma LOHIBA BUTTIJATTA Kainuun romanihanke Laatija: Mervi Summanen Päiväys:16.2.2015 Luottamuksellisuus: julkinen Versio: Hyväksynyt: PL 52/P.O.BOX 52, Ketunpolku 3 87101 Kajaani, Finland

Lisätiedot

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) Sivu 1/33 Työsuunnitelma 1. Koulun perustiedot Koulu: Aleksis Kiven koulu Ylläpitäjä: Siuntion kunta Opetuskieli: Suomi Oppilasmäärä: 394 Opettajien määrä: 37 Koulunkäyntiavustajien määrä: 12 Henkilökunnan

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Firma -hankkeen Yrittäjyyskehittäjävalmennuksen. arviointiselvitys. Anne Gustafsson-Pesonen, Tomi Heimonen, Laura Rautio ja Maisa Kantanen

Firma -hankkeen Yrittäjyyskehittäjävalmennuksen. arviointiselvitys. Anne Gustafsson-Pesonen, Tomi Heimonen, Laura Rautio ja Maisa Kantanen Pienyrityskeskus Firma -hankkeen Yrittäjyyskehittäjävalmennuksen arviointiselvitys Anne Gustafsson-Pesonen, Tomi Heimonen, Laura Rautio ja Maisa Kantanen KAUPPA + TALOUS TUTKIMUSRAPORTTI Aalto-yliopiston

Lisätiedot

SALON SEUDUN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN POLKU

SALON SEUDUN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN POLKU SALON SEUDUN Yrittäjyyskasvatuksen polku...3 Arvot yrittäjyyskasvatuksen polulla...5 Toimijat ja tehtävävastuut...6 Perusasteen yrittäjyyskasvatus...8 Toisenasteen yrittäjyykasvatus...15 Korkea-asteen

Lisätiedot

INTOA KUHMOON. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma

INTOA KUHMOON. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma INTOA KUHMOON Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma Kuhmon kaupunki TIIVISTELMÄ Kuhmon kaupunki haluaa vahvasti panostaa nuoriinsa, antaa heille erilaisia mahdollisuuksia kehittää

Lisätiedot

Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke

Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke Oulun seudun ammattikorkeakoulun EU-hankkeet Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke Nimi: Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu) Hakija:

Lisätiedot

Lempäälän kunnan TVT-suunnitelma 2012-2015

Lempäälän kunnan TVT-suunnitelma 2012-2015 Lempäälän kunnan TVT-suunnitelma 2012-2015 1 Johdanto Lempäälän kunnan koulutuspoliittinen ohjelma 2012 2016 KOULUTUS KUULUU KAIKILLE http://www.lempaala.fi/opetus_ja_vapaa-aika/koulutus/koulutuspoliittinen_ohjelma/

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 213 216 PROJEKTISUUNNITELMA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHAKEMUKSEN LIITE 2 13.4.212 Hankkeen yhteyshenkilö Johanna Vainio

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot