Vuorohoitotiimi Karusellin foorumi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuorohoitotiimi Karusellin foorumi 17.11.2007"

Transkriptio

1 Vuorohoitotiimi Karusellin foorumi

2 Päivänohjelma 9.00 Varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Ruorin terveiset 9.15 Katsaus Karuselli-tiimin toimintaan sekä alustus päivän teemaan 9.45 Jakautuminen ryhmiin ja ryhmämessut Ruokailu sekä virkistys-rentoutus Ryhmämessut jatkuvat Päiväkotikohtaisten kehittämiskohteiden valinta ja jatkosuunnitelmat sekä päivän päätös

3 Karuselli pyörii, lapset ja aikuiset siinä pyörii Vuorohoitotiimi, Karuselli, on jatkoa seutuyhteistyölle Tiimissä on mukana kehittäjiä kolmesta kunnasta Kotkasta, Haminasta ja Virolahdelta ja kuusi yksikköä; Meripirtin, Raitin, Pihkapolun, Keskikaupungin, Leiritien päiväkodit sekä Virojoen päiväkodin vuorohoitoryhmä Vuorohoitolapsia näissä päiväkodeissa on noin 300 Tavoitteena on, että kaikki alueen vuorohoidon työntekijät (yhteensä n. 70) ovat mukana kehittämistyössä Ydintiimi, johon kuuluu kahdeksan jäsentä, on työrukkanen, jonka tehtävänä on koota yhteen saatua tietoa ja jakaa sitä muille sekä miettiä, miten mennään eteenpäin.

4 Karusellin kehittämiskohteet vuosille Vuorohoidon seudullisen verkostoitumisen tavoitteena on lisätä vuorohoitohenkilöstön välistä keskustelua ja vuorovaikutusta eri vuorohoitoyksiköiden välillä. 2. Vuorohoitolapsen hyvinvoinnin tukeminen Vuorohoitolapsen hoitojakson kuvaamisen avulla pyrimme löytämään vuorohoidon arjen haastekohtia. Näitä yhdessä pohtien jaamme hyviä arjen käytäntöjä ja luomme ehkä uusia toimintatapoja sekä yhtenäisiä linjauksia, joiden tarkoituksena on tukea lapsen hyvinvointia.

5 Karusellissa toteutunutta Kehittämiskohteiden kartoitus (tammi -07) Haastekohtien kartoitus (touko-loka -07) Tutustumiskäynnit (elokuu 2007-) Vuorohoitofoorumi Yksikkökohtaisten kehittämiskohteiden valinta (tänään)

6 Arviointia Eteisessä taulu jonne voi käydä kirjaamassa kokemuksia tiimin kehittämistyöstä Ajatuksia ja ideoita jatkotyöskentelystä Arviointia tästä päivästä

7 Ruorin puolimatkaseminaari Imatra Päivän aikana kokoamme Ruorin puolimatkaseminaaria varten esittely ständin vuorohoitotiimi Karusellin tähän mennessä toteutuneesta ja tulevasta kehittämistyöstä. Haluamme että siinä näkyy kaikkien käden jälki, joten

8 Vuorohoitolapsen arjen haastekohtien kartoitus Yhdeksi kehittämiskohteeksi valikoitui vuorolapsen hyvinvoinnin pohtiminen. Tämän vuoksi pyydämme teitä tiimeissä 1) kuvaamaan lapsen hoitopäivää eri vuoroissa (pohtien erityisesti yksittäisen lapsen rytmiä ja sitä miten lapsilähtöisyys toteutuu) ja 2) etsimään vuorolapsen elämän/ vuorohoidon haastekohdat = kehittämiskohteet.

9 Haastekohdat= Ryhmätöiden aiheet Miten arjen työssä/ millä käytännön toimitavoilla voidaan mahdollistaa/tukea/parantaa vuorohoidossa Monipuolinen toimintaa Kasvatuskumppanuutta Lapsen turvallisuuden tunnetta Lapsen sosiaalinen kasvuympäristöä Henkilöstön välistä tiedottamista ja tiedonkulkua Lapsen yksilöllistä huomiointia

10 Ryhmämessut 1. vaihe: Ideointi Ryhmät valitsevat keskuudestaan kirjaajan ja kellokallen, joka huolehtii siitä, että ryhmä pysyy sovitun työskentelyrytmin tahdissa Aluksi noin viiden minuutin ajan kaikki miettivät omia ratkaisuehdotuksiaan ja kirjaavat ne itselleen muistiin. Ryhmä keskustelee puolisen tuntia eri näkemyksistä ja kiteyttää omalle fläpilleen tärkeimmät ongelman ratkaisuvaihtoehdot. Kello kokoonnutaan takaisin saliin

11 Ryhmämessut 2. vaihe: Purku Ryhmät kiertävät jokaisen tehtäväpisteen Purku tapahtuu noin kymmenessä minuutissa niin, että työn tehneestä alkuperäisryhmästä jäsen kertoo ryhmätyön tuloksesta, minkä jälkeen purkuryhmän jäsenet kommentoivat, jatkokehittävät asioita, esittävät kysymyksiä jne. tyhjälle fläpille. Asiat kirjataan ylös niin, että seuraavatkin ryhmät ymmärtävät ajatuksen 10 minuuttia/ piste!

12 Ryhmämessut 3.vaihe: Arviointi uudet pienryhmät kiertävät kaikki pisteet vielä kerran merkaten jokaisen ryhmän fläppiin kolme plus merkkiä parhaiden ideoiden kohdalle, aikaa kello asti Kokoonnutaan yhteen ja kerätään parhaat ratkaisuehdotukset mietitään mikä vuoroyksikkö ottaa kokeiltavakseen minkä idean ja millä aikataululla ja miten toteutus ja arviointi sekä kokemusten jako tapahtuvat

13 1. Miten arjen keinoin / toimintatavoin mahdollistatte monipuolisen toiminnan toteutumisen vuorohoidossa? 1. motivoituneisuus työhön 2. rohkeus käyttää jokaisen vahvuuksia myös yli ryhmärajojen 3. sitoutuminen/ yhteisvastuu Muut: hyvä suunnittelu lapsilähtöisesti yhteistyö, avoin keskustelu riittävä välineistö ajankäytön suunnittelu joustavuus avoimuus uusille ideoille oman ammattitaidon kehittäminen ja ylläpitäminen lapsi ei saa olla sidottu pelkästään omaan ryhmään ja sen toimintaan riittävästi henkilökuntaa spontaanisuus omahoitajalla oma lapsi päivä iltapäivän/ viikonlopun toiminnan suunnitelmallisuus/ pedagogisuus

14 2.Miten arjen keinoin/ toimitavoin tuette kasvatuskumppanuutta vuorohoidossa? 1. avoin vuorovaikutus 2. molemminpuolinen luottamus 3. ammatillisuus Muut: toimivat vanhempainvartit omahoitaja tiimipalaverit vanhempainillat päivittäiset tapaamiset perheiden kanssa yksilöllisyys perheiden huomioimisessa tiedotus ammattimainen vanhemmuuden tukeminen toimivat yhteistyötahot > vuorovaikutus tieto henkilökunnalla: mistä tietoa/ apua haetaan henkilökunnan välinen päivittäinen tiedonkulku lapsen päivästä oman ja toisen ammatillisuuden arvostus yhteisten toiminta periaatteiden noudattaminen oman työn arviointi palautteen antaminen ja saaminen asiantuntijaillat vanhemmille ja henkilöstölle sitoutuminen onko vanhemmuus hukassa? Miten saada lapset kiinnostumaan lastensa päiväkotiarjesta? velvollisuus vanhempana olemiseen kadoksissa? enemmän yhteistyötä perheiden kanssa (retket, isien ja äitien illat, askarteluillat, talkoot) vanhempien erityistaitojen hyödyntäminen suhteiden hyödyntäminen

15 3. Miten arjen keinoin/ toimitavoin tuette lapsen turvallisuuden tunnetta vuorohoidossa? 1. Lapsen henkilökohtainen huomioiminen heti lapsen tullessa hoitoon (hellyys, syli, aika) 2. Yhteiset pelisäännöt työtekijöiden kesken/ perheen ja päiväkodin kesken. 3. Vanhempien ja henkilökunnan välisen vuorovaikutuksen tukeminen, yhdessä nauraminen. Muut: rajat tutut aikuiset töissä, riittävästi henkilökuntaa > käytäntö toinen nyt, lapsilla paljon aikuiskontakteja yönukkujille aina sama sänky oma uninunnu iltahoito kodinomainen tuttu päivärytmi omahoitajuus sama ihminen laittaa lapsen nukkumaan ja myös herättää hänet lapselle kerrotaan esim. illalla kuka nukuttaa, herättää viikonloppuhoito kodinomainen viikonloppu ja yöhoito hajotettu eri yksiköihin > levottomuus?? tutut sijaiset valokuvataulu vuorossa olevasta henkilökunnasta

16 4. Miten arjen keinoin/ toimitavoin turvaatte lapselle turvallisen sosiaalisen kasvuympäristön vuorohoidossa? 1. Lapsen huomioiminen > lapsen herkkyystilat 2. Jakaminen pienempiin ryhmiin > vaatii henkilökuntaa ja tiloja 3. Rajat Muut: työvuorojen säännöllisyys (päiväihmisiä oltava linkkinä aamu- ja iltavuorolaisten välillä) omahoitaja systeemi vierailut eri ryhmiin sairastapauksissa ei vaihdettaisi päivätyöntekijöiden vuoroja > edes joku tuttu aikuinen lapselle eri-ikäiset yhdessä iltaisin ja aamuvuoroissa henkilökunnan perehdyttäminen eri kulttuureihin varalapsille tehdään muuta lapset ja henkilökunta tutuiksi jos useampi varalapsi tulee samasta yksiköstä, sijoitetaan samaan ryhmään varalapselle omahoitaja ammatillisuus varalapsia vastaanotettaessa lapsen ja perheiden kunnioittaminen (oma malli, mitä puhutaan lasten kuullen) varalapsi huomioidaan arjessa ja toiminnassa > otetaan mukaan porukkaan tiedon kulun tärkeys > voi vaikuttaa lapseen suhtautumiseen, tiedettävä lasta koskevat tärkeät asiat

17 5. Miten arjen keinoin/ toimitavoin parannatte henkilöstön välistä tiedottamista ja tiedonkulkua vuorohoidossa? 1. Suullinen raportointi 2. Oma aktiivisuus 3. Lasten tiedot, tiiviit tietokansiot Muut: Vihko, jossa on kaikki tärkeät asiat toimivat ryhmäpalaverit ja koko talon yhteiset lasten reissuvihkojen aktiivinen kirjaaminen ja seuranta (oleelliset asiat) viikkopalaverit iltapalaveri 1kerta!/kk vuoronvaihdossa varattava aikaa keskusteluun vähintään 15 min. koko talon lasten arviointi palaverit oman ryhmän kirjallinen suunnittelu joustoa puolin ja toisin suora kertominen suullinen ja kirjallinen uusista lapsista tiedottaminen, oma kansio esim. 2 kk sisällä tulleet viestivihko lasten käytännöt vihko työvuorojen suunnittelulla huomioidaan palaverit paremmin pihavihko > tiedonsiirto perehdyttämiskansion päivittäminen > uudet työntekijät liikaa vihkoja??? päivätyöntekijän tärkeys palaveriin tulijat ovat alusta loppuun palaverissa ( ei vaihtoja kesken palaverin) palaverimuistiot kirjattava selkeästi palaverissa kuunnellaan ja keskitytään oleelliseen, huomioidaan höyryt pihalle ensin palaverivihkon paikka aina sama Vihko johon merkitään mistä kaikki vihkot löytää!!!!?????

18 6. Miten arjen keinoin/ toimitavoin turvaatte lapsen yksilöllisen huomioinnin vuorohoidossa? 1. Avoin luottamuksellinen vuorovaikutus 2. Lapsen kuunteleminen 3. Tiedonkulku henkilökunnan kesken ja Hyväksyä lapsen ja perheiden erilaisuus Muut: lapsen vastaanotto (unentarve, kysellään vanhemmilta kuulumisia, miten kotona mennyt) pukeminen/ riisuminen > yksilöllinen kuunteleminen ja huomioiminen omahoitaja kotiinlähtö> päivän kuulumiset iltatoiminnoissa henkilökuntapaikalla lapsimäärän mukaisesti perheiden tasa-arvoisuus erilaiset elämäntilanteet perheissä tutustumisvaiheessa perheiden kuunteleminen lapsen oma vasu kannustaminen monikulttuurisuus vanhemmuuden ammatillinen tukeminen henkilökunnalla tuntosarvet aistia tilanteita

19 Vuoroyksikkökohtaiset kehittämiskohteet keväälle 2008 Raitti: Miten arjen keinoin/ toimitavoin tuette kasvatuskumppanuutta vuorohoidossa? Leiritie, Pihkapolku ja Meripirtti: Miten arjen keinoin/ toimitavoin tuette lapsen turvallisuuden tunnetta vuorohoidossa? Vuororyhmä Karuselli ja Keskikaupunki: Miten arjen keinoin/ toimitavoin parannatte henkilöstön välistä tiedottamista ja tiedonkulkua vuorohoidossa?

20 Miten eteenpäin.. Jokainen yksikkö voi itse päättää, miten hyödyntää ryhmätyön tuotoksia, ottaako pienemmän vai isomman tavoitteen kehittämiselle. Tärkeää on muistaa, että me vuorotyön työntekijät olemme ainoat, jotka kykenevät vuorohoitoa kehittämään ja lapsen hyvinvointia siellä lisäämään. Meidän vastuulla on vuorohoidon kehittäminen niin, että siellä on sekä lapsilla että henkilöstöllä hyvä olla.

21 Kokemuksia tiimin kehittämistyöstä Ajatuksia ja ideoita jatkotyöskentelystä Arviointia tästä päivästä Risuja ja ruusuja Vuorohoidossa hyvä porukka!! Syntyi hyviä keskusteluja Voisihan tällaista useamminkin! Ideapankki nettiin? Tiimiin? esim. askarteluvinkkejä eri ammattiryhmille omia tapaamisia enemmän juttelua vapaasti > tiedonvaihtoa, vinkkejä

22 Moodle -verkkoympäristö < kehittämisalueet Ruori Käyttäjätunnus: Kompassi Salasana: pas18si Karuselli: Muistiot, kartoitukset, keskustelua!!!! (Dokumentit: "Karuselli pyörii, lapset siinä hyörii". Tutkimus vuorohoidon arjesta henkilöstön näkökulmasta tarkasteltuna. Tiina Palviainen pro gradututkimus)

23 Kiitos teille! On olo ihanaa vaikka lehtikasassa, jos on mieli korkealla ja tunteet tasassa.

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 Työryhmä: Täydennykset 2015:

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 PÄIVÄKOTI PILVILINNAN KUVAUS... 3 3 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3.1 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS... 4 3.2 ARVOT... 4 4 ARKIKÄYTÄNNÖT...

Lisätiedot

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen

PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MEIDÄN TALO... 4 2.1 LAPSIRYHMÄT JA HENKILÖKUNTA... 4 2.2 YHTEISTYÖKUMPPANIT...

Lisätiedot

Hyve hallussa. Opas vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyön vahvistamiseen lapsen laajan 4-vuotistarkastuksen yhteydessä

Hyve hallussa. Opas vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyön vahvistamiseen lapsen laajan 4-vuotistarkastuksen yhteydessä Hyve hallussa Opas vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyön vahvistamiseen lapsen laajan 4-vuotistarkastuksen yhteydessä 2013 Kirsi Tarkka, Aulikki Komi, Saila Nevanen ja Terhi Tuominiemi-Lilja (toim.)

Lisätiedot

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Ydintehtävänä on huolehtia lapsen hyvinvoinnista järjestämällä lapsiperheille laadukkaita ja monipuolisia päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluita.

Lisätiedot

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ Työryhmä: Kristiina Korpi Helena Laitila Kati Mäki Sari

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 Varhaiskasvatussuunnitelma Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VARHAISKASVATUS KUITINMÄEN PÄIVÄKODISSA... 4 2.1 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.2 ARVOT... 5 2.3

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 KASVATTAJIEN HELLÄSSÄ HUOMASSA... S. 6 2.1 Arvot 2.2 Kasvatuspäämäärät 2.3 Toimintamuodot

1 JOHDANTO 2 KASVATTAJIEN HELLÄSSÄ HUOMASSA... S. 6 2.1 Arvot 2.2 Kasvatuspäämäärät 2.3 Toimintamuodot 1 ALKUSANAT Hämeenkyrön päivähoidossa LAPSI VOI HYVIN 1 JOHDANTO 2 KASVATTAJIEN HELLÄSSÄ HUOMASSA... S. 6 2.1 Arvot 2.2 Kasvatuspäämäärät 2.3 Toimintamuodot 3 TULLESSAAN KUULLUKSI JA NÄHDYKSI S. 10 3.1

Lisätiedot

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kortevasu www.jyvaskyla.fi 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA... 3 1.1TOIMINTA-AJATUS... 3 1.2 ARVOPOHJA... 3 2. YKSIKKÖMME PALVELUMUODOT...

Lisätiedot

LAPSEN VASU-PROSESSI KUUMAKUNNISSA JA HYVINKÄÄLLÄ

LAPSEN VASU-PROSESSI KUUMAKUNNISSA JA HYVINKÄÄLLÄ LAPSEN VASU-PROSESSI KUUMAKUNNISSA JA HYVINKÄÄLLÄ 1 JOHDANTO Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005) velvoittaa varhaiskasvattajia vanhempien kanssa tasa-arvoiseen yhteistyöhön. Tätä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Satumetsä Hyvinkää SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1. Painopisteet Satumetsän toiminnassa 1.1. Hyvä arki ja kodinomaisuus 1.2. Turvallisuus 1.3. Kiireettömyys 1.4. Luonnon

Lisätiedot

Tammentuvan päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma

Tammentuvan päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma Tammentuvan päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma 2014-2015 SISÄLTÖ 1. Yksikkö 2. Toiminta-aika Ajalle Päivittäinen toteutus Loma-ajat 3. Toimintaympäristön kuvaus 4. Toiminnan painopistealueet 5.

Lisätiedot

NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE. Opas asuntolaohjaajalle

NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE. Opas asuntolaohjaajalle NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE Opas asuntolaohjaajalle Miten auttaa ja kannustaa nuoria tekemään itse? Tämä opas on tehty tueksi asuntolatoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Se antaa ideoita arjen työssä

Lisätiedot

1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS...

1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS... 1 Sisällys 1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS... 4.1 Tiedonsaanti... 4.2 Hakuprosessi... 4.3 Päivähoitomaksut... 4.4

Lisätiedot

Osallisuuden olotiloissa

Osallisuuden olotiloissa Aspa-julkaisuja 1/2014 Milla Ilonen Osallisuuden olotiloissa Opas asumispalvelujen käyttäjille ja työntekijöille Aspa-säätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää eri tavoin vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päivitetty 2015 1. Johdanto.. 3 2. Tervetuloa Vesaniemeen. 4 3. Vesaniemen päiväkodin arvot.. 5 4. Kasvatuskumppanuus... 6 5. Lapsen päivä Vesaniemessä

Lisätiedot

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Jos ajattelet vuotta eteenpäin, kasvatat viljaa. Jos ajattelet sataa vuotta, kasvatat

Lisätiedot

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN 2014-2015 NURMIJÄRVEN KUNTA LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA [Kirjoita teksti] SISÄLLYS 1 LÄNSIKAAREN PÄIVÄKOTI 3 2 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTAKULTTUURI 4 2.1 Varhaiskasvatus päiväkodissamme

Lisätiedot

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa.

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. 1 PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. Päiväkodin toiminta-ajat: - maanantaista lauantaihin klo 5.00-22.30

Lisätiedot

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä Meidän juttu Nuoret tapahtuman järjestäjinä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen

PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen SISÄLLYS 1 LUKIJALLE... 3 2 MEIDÄN TALO... 4 2.1 LAPSIRYHMÄT JA HENKILÖKUNTA... 4 2.2 YHTEISTYÖKUMPPANIT... 5

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS... 1 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Toiminta-ajatus ja kasvatustavoitteet... 2 1.3 Lapsiryhmät... 3 1.3.1 Valloittajat 1-2v... 3 1.3.2 Seikkailijat

Lisätiedot

Arjen ylistys. Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma

Arjen ylistys. Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma Arjen ylistys Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma Sisältö 1. NÄIN SYNTYI JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 2. JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUSTA OHJAAVAT ASIAKIRJAT 5 3. ONNELLINEN JA HYVINVOIVA LAPSI

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON LAATUKÄSIKIRJA 2013 PUNKALAITUMEN KUNTA

PÄIVÄHOIDON LAATUKÄSIKIRJA 2013 PUNKALAITUMEN KUNTA 1 PÄIVÄHOIDON LAATUKÄSIKIRJA 2013 PUNKALAITUMEN KUNTA YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI 2 1 LAATUTYÖN YLEISET PERIAATTEET... 7 2 PÄIVÄHOIDON ARVOT... 8 2.1 PUNKALAITUMEN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS... 8 2.2 PUNKALAITUMEN

Lisätiedot

Työyhteisön pedagoginen kehittäminen työhyvinvoinnin perustana päivähoidossa projektin loppuraportti

Työyhteisön pedagoginen kehittäminen työhyvinvoinnin perustana päivähoidossa projektin loppuraportti Työyhteisön pedagoginen kehittäminen työhyvinvoinnin perustana päivähoidossa projektin loppuraportti Eeva Hujala ja Elina Fonsén sekä hankkeen kirjoittajaryhmä Katri Aronen ja Riitta Ranta, Hanna Riihijärvi,

Lisätiedot

VAPAAEHTOISET OSANA TYÖYHTEISÖÄ -KOULUTUS

VAPAAEHTOISET OSANA TYÖYHTEISÖÄ -KOULUTUS VAPAAEHTOISET OSANA TYÖYHTEISÖÄ -KOULUTUS Koulutuksen pitäjän materiaali Koulutuksen kohderyhmä on henkilökunta ja vapaaehtoistoiminnan vastuuhenkilöt yhteisössä, jossa on sekä henkilökuntaa että vapaaehtoisia,

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. VUORORYHMIS VEKKULI... 2 3. OPPIMISKÄSITYKSEMME... 3 4. FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... 3 5. PSYYKKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ...

Sisällysluettelo 1. VUORORYHMIS VEKKULI... 2 3. OPPIMISKÄSITYKSEMME... 3 4. FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... 3 5. PSYYKKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... TAIVALKOSKEN KUNTA Sisällysluettelo 1. VUORORYHMIS VEKKULI... 2 3. OPPIMISKÄSITYKSEMME... 3 4. FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... 3 5. PSYYKKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... 4 6. TOIMINNALLISET PAINOTUKSET... 5 7. KASVATUSKUMPPANUUS

Lisätiedot