HENKILÖSTÖTIEDOTE 2/2012 ( )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖTIEDOTE 2/2012 (13.6.2012)"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖTIEDOTE 2/2012 ( ) Tämä on Nuppu2-hankkeen toinen henkilöstötiedote. Tässä on lyhyt katsaus kustakin hankkeen osa-alueesta. Henkilöstötiedote lähetetään noin joka kolmas kuukausi perhe- ja aikuissosiaalityön työntekijöille ja yhteistyökumppaneille. Tässä tiedotteessa on kuusi asiakohtaa: 1. Aikuissosiaalityön kehittäminen 2. Perhekeskus 3. Varhainen avoin yhteistyö 4. Sosklinikka 5. Nuppu2-hankkeen nettisivut 6. Syksyn koulutuksia 1. Aikuissosiaalityön kehittäminen Aikuissosiaalityön kehittämisen pääteemoiksi valittiin: - aikuissosiaalityön palveluprosessien määrittely, selkeyttäminen ja mallintaminen - dokumentoinnin ja tietotuotannon kehittäminen - asiakkaiden osallisuuden kehittäminen Aikuissosiaalityön palveluprosessien kuvaamisessa ja mallintamisessa on aloitettu toimeentulotuen ja aktivointityön prosessien kuvaamisella. Lisäksi on määritelty kuntouttavan työtoiminnan tavoitteet ja kriteerit. Näiden lisäksi on aloitettu työstää työttömien työkyvyn arviointiin ja terveyspalveluihin ohjaamiseen liittyviä yhteistyöasioita. Työtä tehdään yhdessä te-toimiston, työvoiman palvelukeskuksen, työllisyyspalveluiden ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Dokumentoinnin kehittämisessä aloitettiin lomakkeiden päivittämisestä. Esimerkiksi toimeentulotukihakemuslomake uudistettiin, mitä pohjustettiin asiakaskyselyllä. Syksyllä perehdytään dokumentointiin tarkemmin. Asiakkaiden osallisuuteen kiinnitetään huomiota erityisesti työskentelyprosessien kehittämisen yhteydessä. Esimerkiksi toimeentulotuen prosessissa pyritään löytämään entistä useammalle asiakkaalle mahdollisuus henkilökohtaiseen tapaamiseen ja palvelusuunnitelman tekemiseen. Sosiaalitoimiston ja työvoiman palvelukeskuksen asiakkaita kutsuttiin ensimmäiseen asiakaskahvilaan huhtikuussa. Asiakaskahvilaan ei kuitenkaan

2 tullut yhtään asiakasta! Ryhmämuotoisissa osallisuusasioissa tehdään jatkossa yhteistyötä mm. yliopistokeskuksen hallinnoiman PalKo-hankkeen kanssa. 2. Perhekeskus Kokkolassa perhekeskus toimii saman katon alla Yhteisöklubi Sillan ja lapsiperheiden kotipalvelun kanssa. Perhekeskuksessa työskentelevät osaaikainen perhesosiaalityöntekijä ja perheohjaaja. Perhekeskuksen työntekijät toimivat varhaisen tuen koordinoijina. Varhaisen tuen prosessin mallinnus on aloitettu, mitä kautta varhaisen tuen työhön saadaan selkeyttä ja työ tehdään näkyväksi. Perhekeskuksessa on toiminut avoin perhekahvila sekä kolme eri teemoihin keskittyvää vertaisryhmää. Perheohjaaja on asiakastyön lisäksi osallistunut neuvolakohtaisten äiti-lapsi- ja äiti-vauva-ryhmien vetämiseen. Tulevan syksyn aikana perhekeskuksen työntekijät osallistuvat perhevalmennukseen, joka järjestetään ensimmäistä lastaan odottaville vanhemmille. Jyta-alueella perhekeskus on toimijoiden verkosto, joka toimii yhteisillä periaatteilla: mahdollisimman varhain, mahdollisimman avoimesti ja hyvässä yhteistyössä. Työn alla on terveydenhoitaja Elina Jaatisen ylemmän amk opinnäytetyö perhekeskustoiminnan kehittämisestä Kannuksessa ja Kaustisella. Kummassakin jokilaaksossa on varattu perhetyön resursseja varhaiseen tukeen. Pisimmälle varhaisen tuen perheohjausta on voitu kehittää Halsua-Kaustinen-Veteli alueella, jossa perheohjaaja tapaa neuvolassa kaikki ensisynnyttäjät jo raskauden aikana ja toisen kerran kotikäynnillä vauvan ollessa muutaman kuukauden ikäinen. Tämä mahdollistaa matalan kynnyksen periaatteella eri syistä varhaista tukea tarvitsevien perheiden tunnistamisen ja auttamisen. 3. Varhainen avoin yhteistyö Perhesosiaalityö Hankkeen perhesosiaalityöntekijän työ kohdistuu vanhempien voimavarojen ja elämänhallinnan tukemiseen perheissä, joissa on jonkinlaista tuen tarvetta, mutta ei kuitenkaan tarvetta lastensuojeluun. Työ on kuuntelua, keskustelua ja ratkaisujen etsimistä yhdessä vanhempien kanssa. Työ on myös varhaisen tuen palvelujen koordinointia ja konsultaatioita muiden toimijoiden kanssa. Hyvien käytäntöjen dialogit Hyvien käytäntöjen dialogeissa työntekijät jakavat yhdessä ei huolta ja huolta aiheuttavien työskentelytilanteiden kautta huolta loitolla pitäviä ja sitä

3 huojentavia työkäytänteitä. Dialogeja voi toteuttaa sekä työyhteisöjen sisällä että eri työyhteisöjen kesken levittämään ja juurruttamaan hyviä käytäntöjä. Hyvien käytäntöjen dialogeja on toteutettu mm. lastensuojelun työntekijöille, varhaisen tuen työntekijöille eli terveydenhoitajille, perhetyöntekijöille ja kotipalvelutyöntekijöille sekä varhaiskasvatuksen työntekijöille. Hanketyöntekijöiltä voi tilata omalle työyhteisölleen hyvien käytännön dialogin. Huolen puheeksi ottamisen koulutukset Huolen puheeksi ottaminen perustuu dialogiseen, kunnioittavaan kohtaamiseen toisen ihmisen kanssa. Koulutusten tavoitteena on tuoda varmuutta ja rohkeutta huolten tunnistamiseen. Huolen puheeksi ottamisen koulutuksia on järjestetty työyhteisökohtaisesti, moniammatilliselle toimijajoukolle sekä esimiehille. Hanketyöntekijöiltä voi tilata huolen puheeksi ottamisen koulutusta. Katso myös tulevista koulutuksista yhteisen koulutuksen ajankohta. Varhaisen tuen toimijatapaamiset Jyta-alueella kuntakohtaiset varhaisen tuen toimijatapaamiset aloitettiin syksyllä Tapaamisiin on kutsuttu kunnan neuvolan, varhaiskasvatuksen, kotipalvelun, perhe- ja sosiaalityön, perheneuvolan, koulujen, psykiatrian sairaanhoidon, nuorisotoimen, seurakunnan ja järjestöjen toimijoita. Tapaamisissa on päivitetty kunkin toimijan tilanne, keskusteltu kunnan lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnista sekä pohdittu yhteistyön toteuttamista varhaisen tuen osalta. Tapaamisia on ollut osallistujien toiveista riippuen 1-2 vuodessa. Muistio/kehittämisehdotukset on lähetetty johdolle tiedoksi ja toimenpiteitä varten. 4. Sosiaalialan opetus- ja tutkimusklinikka = Sosklinikka Opetusministeriön raportissa Sosiaalialan korkeakoulutuksen suunta esitetään opetus- ja tutkimusklinikoiden perustamista kunkin sosiaalityön koulutusta antavan yliopiston yhteyteen yhteistyöorganisaatioksi yliopiston, ammattikorkeakoulun ja työelämän välille. Tavoitteena on saada aito vuoropuhelu teorian, tutkimuksen ja käytännön välille, jossa jokainen osapuoli antaa ja saa. Haasteena on löytää toimivat yhteistyömuodot, jotka mahdollistavat alan käytäntöjen tutkimisen, arvioinnin ja kehittämisen välittömässä työelämäsuhteessa.

4 Sosklinikan kehittäminen liittyy myös laajempaan sosiaali- ja terveysalan pysyvien kehittämisrakenteiden suunnitteluun, jossa yhtenä kumppanina on sosiaalialan osaamiskeskus. Keski-Pohjanmaalla on erinomaiset mahdollisuudet sosklinikkatoimintaan, koska alueella on sekä sosiaalityön yliopisto-opetusta että sosiaalialan ammattikorkeakouluopetusta ja alueen toimijoilla on vahva yhteistyön perinne. Hankkeen aikana määritellään osapuolten tehtävät, vastuut ja roolit, joiden varaan verkostomainen toiminta voidaan rakentaa. Yhtenä yhteistyön muotona kokeillaan klinikkapäivää, jossa korkeakoulun opettajat ja työelämätoimijat istuvat saman pöydän ääreen. Ainoastaan keskinäisessä dialogissa voidaan löytää toimivan yhteistyön muodot ja sitoutua toimintaan. Kokkolan yliopistokeskuksessa klinikkayhteistyöstä vastaa lehtori Anni Vanhala. 5. Nuppu2-hankkeen nettisivut Hankeen nettisivuilla on perustietoa hankkeen etenemisestä sekä ajankohtaisia tapahtumia: Nettisivujen päivittämisestä vastaa perhesosiaalityöntekijä Sanna Sarkkinen- Vuorinen. 6. Syksyn koulutuksia Syksylle on sovittu muutamia koulutuksia, joista alla luettelo. Tarkennetut ohjelmat lähetetään lähempänä koulutustapahtumaa. Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia. Ohjelmat tulevat aikanaan myös nettisivuille. Koulutuksiin voi jo ilmoittautua: liisa.ahonen (a) kokkola.fi. Rajansa kaikella myötätuntouupuminen klo Kokkolan kaupungintalo, Kaarlela Toimeentulotukeen liittyvät erityiskysymykset Edunvalvonta n. klo 9-16 Kokkolan kaupungintalo, Kaarlela Huoli puheeksi ja klo Kokkolan kaupungintalo, Kaarlela

5 Dokumentointi sosiaalityössä n. klo 9-16 Kannuksen kaupungintalo, valtuustosali Sosiaalihuollon asiakaslaki asiakastyön ohjaajana n. klo 9-16 Kokkolan kaupungintalo, Kaarlela Sosiaalityön asiakassuunnitelma ja päätöstekstit n. klo 9-16 Kokkolan kaupungintalo, Kaarlela Monikulttuurisuus asiakastyössä klo Kokkolan kaupungintalo, Kaarlela -- Henkilöstötiedotteesta vastaa Liisa Ahonen, jolle voi osoittaa tiedotteen sisältöä koskevat kysymykset, ehdotukset ja palautteet. Yhteystiedot: liisa.ahonen (a) kokkola.fi,

EHKÄISEVÄN PERHETYÖN TOIMINTASUUNNITELMA

EHKÄISEVÄN PERHETYÖN TOIMINTASUUNNITELMA EHKÄISEVÄN PERHETYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1. EHKÄISEVÄ PERHETYÖ PERUSPALVELUKESKUS OIVASSA 3 1.1. Visio ja toiminta-ajatus 3 1.2. Toimintaa ohjaava lainsäädäntö 3 1.3. Palvelut ja niiden tarve

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Huhtikuu 2011 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Varhaisen puuttumisen käsitteet... 4 1.1. Huolen vyöhykkeistö... 4 1.2. Varhainen puuttuminen... 5 1.3.

Lisätiedot

PERHEKESKUKSEN PERUSTAMISEN HANKESUUNNITELMA

PERHEKESKUKSEN PERUSTAMISEN HANKESUUNNITELMA PERHEKESKUKSEN PERUSTAMISEN HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Perhekeskuksen tarve ja tausta(miksi?) 1 2. Kohderyhmä ja hyödynsaajat (Keitä varten?) 4 3. Tavoitteet ja tulokset (Mitä on tarkoitus saada

Lisätiedot

PaKaste Raportti 1.3.2009 30.10.2011

PaKaste Raportti 1.3.2009 30.10.2011 PaKaste Raportti 1.3.2009 30.10.2011 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... 6 1 LAPPI... 9 TILIPÄÄTÖKSEN JA TULOSTEN ARVIOINNIN AIKA MITÄ SAIMME LAPISSA AIKAAN?... 9 1.1 PAKASTE 1: LAPPI, PERUSTERVEYDENHUOLTO JA TERVEYDEN

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jaana Kemppainen (toim.) Jyväskylän seudun Perhe -hankkeen loppuraportti 2008 1 Esipuhe Ihminen on ihmisiä Tansanialainen sananlasku

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Sisällys 1. Varhaisesta puuttumisesta varhaiseen avoimeen yhteistyöhön 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen osana kuntastrategiaa 3. Puheeksiottamisen

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA PERUSPALVELUKESKUS OIVA:SSA

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA PERUSPALVELUKESKUS OIVA:SSA 1 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA PERUSPALVELUKESKUS OIVA:SSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. TOIMINTAA OHJAAVAT PERIAATTEET

Lisätiedot

Keski Pohjanmaan sosiaalialan opetus ja tutkimusklinikan toimintasuunnitelma lukukaudelle 2010 2011

Keski Pohjanmaan sosiaalialan opetus ja tutkimusklinikan toimintasuunnitelma lukukaudelle 2010 2011 Keski Pohjanmaan sosiaalialan opetus ja tutkimusklinikan toimintasuunnitelma lukukaudelle 2010 2011 Sisällys Sisällys... 1 1. Johdanto... 2 2. Toiminta ajatus... 3 3. Klinikkaverkoston toimijat ja yhteistyötahot...

Lisätiedot

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Lastenneuvolan perhetyö Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Anita Tervo 31.10.2010 2 Sisältö 1. Johdanto...3 2. Lastenneuvolan perhetyö...5 3. Lastenneuvolan perhetyön

Lisätiedot

8. PERHEKESKUS KUNTIEN TOIMINTASTRATEGIOINA JA OSAAMISEN JOH- TAMISENA

8. PERHEKESKUS KUNTIEN TOIMINTASTRATEGIOINA JA OSAAMISEN JOH- TAMISENA PERHE hankkeen loppuraportti PERHEKESKUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TIIVISTELMÄ YLEISTÄ HANKESUUNNITELMA 2.1. Hankkeen tavoitteet 2.2. Hanketoimijat 3. HANKKEEN ARVIOINTI 4. HANKKEEN VERKOSTOITUMINEN 4.1. Valtakunnallinen

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

LAPSEN HYVÄ ARKI-HANKE 1.3.2009-31.10.2011. Selvitys hankkeen etenemisestä 1.11.2010.-30.4.2011

LAPSEN HYVÄ ARKI-HANKE 1.3.2009-31.10.2011. Selvitys hankkeen etenemisestä 1.11.2010.-30.4.2011 LAPSEN HYVÄ ARKI-HANKE 1.3.2009-31.10.2011 Lasten ja perheiden tukeminen heidän kehitysympäristöissään Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste) - Pohjois-Pohjanmaan osahanke (Hankkeen tunniste 029/HTO/KH/2009)

Lisätiedot

Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015

Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015 Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015 Turku Kaarina Raisio Parainen Kemiönsaari Sisällys 1. Lasten, nuorten ja perheiden muuttuvat palvelutarpeet

Lisätiedot

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa).

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). 1(7) 16.6.2015 POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). Paikka Satakunnan keskussairaala,

Lisätiedot

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita VÄLIRAPORTTI 1.5. 31.10.2011 28.10.2011 Toim. Eila Pelli, projektipäällikkö ja tietohallinto projektisihteeri Jari

Lisätiedot

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 0 MUONION KUNTA n kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 2014-2018 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat taustatekijät... 3 2.1 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat lait...

Lisätiedot

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 MURKKUNEUVOLA Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTA JA TARVE 4 2.1. Nuoruusikä elämänvaiheena ja vanhemmuuden haasteet 4 2.2. Nuorten hyvinvointi Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ALAVUS 2013-2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Työn keskeiset käsitteet... 4 2.1 Ehkäisevä lastensuojelu... 5 2.2 Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu...

Lisätiedot

PALVELUOHJAUS JA VANHEMMUUDEN TUKEMINEN HANKKEEN 1.2. 31.12.2012 LOPPURAPORTTI

PALVELUOHJAUS JA VANHEMMUUDEN TUKEMINEN HANKKEEN 1.2. 31.12.2012 LOPPURAPORTTI 2012 PALVELUOHJAUS JA VANHEMMUUDEN TUKEMINEN HANKKEEN 1.2. 31.12.2012 LOPPURAPORTTI Suunnannäyttäjä Päivi Ojanen 21.12.2012 Tampereen kaupunki Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Palveluohjaus ja vanhemmuuden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Perheen talo yhteistyöhankkeen tausta ja historia 1.2 Perheen talo yhteistyöhankkeen tarve 1.3 Yleistä Ylä-Savon seudusta 1.4 Perheen talo yhteistyöhankkeen kehityskaari

Lisätiedot

Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja

Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja 2015 Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI... 1 SISÄLTÖ... 2 1. JOHDANTO... 5 2. SOSIAALITYÖN JA PERHEPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Perhetyön selvitys Loimaan kaupunki 2014

Perhetyön selvitys Loimaan kaupunki 2014 Perhetyön selvitys Loimaan kaupunki 2014 1 Sisällys 1 Perhetyöstä yleisesti 1.1 Mitä perhetyöllä tarkoitetaan? 2 1.2 Ehkäisevä vs. lastensuojelun (korjaava) perhetyö 3 1.3 Suunnitellut lainsäädännön muutokset

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Iin kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt 1 Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

4 TERVEYSTARKASTUKSET JA -NEUVONTA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 10 4.1 Alakoulut 10 4.2 Yläkoulut 11 4.3 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa 11

4 TERVEYSTARKASTUKSET JA -NEUVONTA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 10 4.1 Alakoulut 10 4.2 Yläkoulut 11 4.3 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa 11 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2011-2014 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 TAUSTAA 3 1.1

Lisätiedot

4 TERVEYSTARKASTUKSET JA -NEUVONTA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 10 4.1 Alakoulut 10 4.2 Yläkoulut 11 4.3 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa 11

4 TERVEYSTARKASTUKSET JA -NEUVONTA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 10 4.1 Alakoulut 10 4.2 Yläkoulut 11 4.3 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa 11 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2011-2014 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 TAUSTAA 3 1.1

Lisätiedot

LAPSUUDEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISYKSIKKÖ HANKE LÄNSI- JA KESKI-UUDELLAMAALLA 2007-2009

LAPSUUDEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISYKSIKKÖ HANKE LÄNSI- JA KESKI-UUDELLAMAALLA 2007-2009 LAPSUUDEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISYKSIKKÖ HANKE LÄNSI- JA KESKI-UUDELLAMAALLA 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marianna Kokko Projektikoordinaattori Heidi Gerdt Erikoissuunnittelija SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 KEHITTÄMISHANKKEEN

Lisätiedot

Meininki. Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla. Kun arki ei suju, Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat

Meininki. Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla. Kun arki ei suju, Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat Meininki Tekemisen tuloksia & kehittämiskuulumisia, Oulunkaaren kuntayhtymä, 1/2015 Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla Kun arki ei suju, vanhempainkoulu auttaa Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat

Lisätiedot

Tuusulan perhekeskushanke 2007-2009 - malleista käytännöiksi LOPPURAPORTTI 11.12.2009

Tuusulan perhekeskushanke 2007-2009 - malleista käytännöiksi LOPPURAPORTTI 11.12.2009 Tuusulan perhekeskushanke 2007-2009 - malleista käytännöiksi LOPPURAPORTTI 11.12.2009 TUULAS - PERHEKESKUSHANKE LOPPURAPORTTI Sisällysluettelo ESIPUHE... 3 1 TUUSULAN PERHEKESKUSHANKE TUULAS... 5 1.1 HANKKEEN

Lisätiedot

MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista

MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista Jaana Nyman ja Minna Uusimaa Opinnäytetyö, syksy 2011 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009-

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 1.1 Lastensuojelusuunnitelman lähtökohdat... 4 1.2. Lastensuojelusuunnitelman laadinta... 5 2 Työryhmän toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot