Suurimpien kaupunkien kokemuksia nuorisovaltuustoista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suurimpien kaupunkien kokemuksia nuorisovaltuustoista"

Transkriptio

1 Kanuuna, Joensuu Suurimpien kaupunkien kokemuksia nuorisovaltuustoista Lasse Siurala nuorisotoimenjohtaja, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus

2 Hyvät kolleegat, Nuorisovaltuustoaktivistit ajavat vahvasti Helsinkiin nuorisovaltuustoa. Käynnissä on keskusteluprosessi asianosaisten kanssa. Kun mitään riippumatonta ja kattavaa selitystä näiden hankkeiden hyvistä ja huonoista kokemuksista ei vieläkään ole, pyytäisin teitä lyhyesti kertomaan omista kokemuksistanne. Alla on muutama kysymys, joihin toivoisin teidän voivan vapaamuotoisesti vastaavan elokuun 17 päivään mennessä. Vastikkeeksi saatte hyvän mielen ja vastauksista kootun muistion. 1.Mihin nuorisovaltuusto/parlamenttinne on hallinnollisesti sijoittunut ratkaisun etuja ja haittoja? 2.Mitä hyviä ja huonoja kokemuksia teillä on nuorisovaltuustoista? Lasse Siurala

3 aineisto: 13 kaupunkia Tampere, Jyväskylä, Joensuu, Pori, Hyvinkää, Lappeenranta, Kotka, Vantaa, Espoo, Turku, Vaasa, Oulu ja Hämeenlinna

4 useimmissa valtuusto tai vastaava, muutamissa muu vaikuttajaryhmä, jossain (esim. Tampere) erikseen Lasten parlamentti (3 6 lk) ja Nuorisovaltuusto/Nuorisofoorumi (7 lk ja ylöspäin + 2 aste) kohderyhmä: vuotiaat nuoret toimiaika: yleensä 2 v, Vaasassa 1 vuosi

5 Nuorisovaltuuston valinta yleisin ratkaisu: kouluvaalit nimetään oppilaskuntien pj/vpj oppilaskunnista aluekiintiöittäin, koska Tällaisella edustajavalinnalla halutaan taata se, että Nuorisovaltuustoon tulee edustajia eri asuinalueilta ja että edustajilla on pääsääntöisesti taustayhteisö (koulunsa oppilaskunta ja hallitus), jonka kanssa keskustella. Aivan avoimilla vaaleilla olisi voitu päätyä nuorisovaltuustoon, joka koostuu nuorista jotka ajavat vain omia asioitaan. (Jyväskylä) rekrytoidaan suoraan paikallisista vaikuttajaryhmistä muu, avoin rekrytointi, vaihtuva kokoonpano ei vaaleja (koska ehdokasasettelu tuotti vain valtuutettujen määrän nuoria)

6 Hallinnollinen sijainti: Yhtä lukuun ottamatta sijoitettu nuorisotoimen yhteyteen. Vantaalla kh:n alaisuudessa (johon linkki kuitenkin etäinen ja heikko ), Espoossa seikkaillut ympäri kaupungin hallintoa ja nyt itsenäinen toimija nuorisotoimeen kytkettynä.

7 Sijaintiin nuorisotoimessa ollaan yleisesti tyytyväisiä: Varmasti oikea osoite, koska kyse on oppimisesta ja kasvamisesta (Tampere). toimii myös meidän esimerkillisenä johtotähtenä ulospäin ja päättäjiin (Joensuu). Tiivis yhteistyö ja mielipiteiden vaihto mahdollinen Hyvinkää, Yhteistyö on ollut pelkästään toimiva (Oulu) virallinen toimintasääntö luo asiallisen puitteen kaupungin organisaatiossa (Kotka).

8 mutta ongelmiakin on koettu: ennestäänkin pienistä työntekijäresursseista täytyisi löytyä panostusta myös nuorisovaltuustotoiminnalle Pori saattaa leimautua nuorisotyö puuhasteluksi (Kotka) nuorisovaltuuston rooli on vaihdellut matkan varrella > ensimmäinen valtuusto selkeimmin kantaaottava laajempaan vaikuttamiseen tähtäävä, mutta sen jälkeen toiminta on enemmän tai vähemmän painottunut tapahtumien järjestämiseen

9 Hyviä kokemuksia: kokemusten erilaisuus eri kunnissa ja eri aikoina: Ollut välillä erittäin aktiivinen ja välillä vähemmän aktiivinen. Täyttänyt odotukset. kuitenkin pääsääntöisesti positiivinen vire

10 Nuoret motivoituneita kunhan on perehdyttämistä ja monipuoliset toimintamahdollisuudet Hyvän alkukoulutuksen ja perehdyttämisen jälkeen toimintaan vaaleilla valitut nuoret ovat oikeasti kiinnostuneita rakentamaan uutta, tekemään päätöksiä ja vaikuttamaan Nuoret ovat innostuneita, tekevät itse. Vaikuttamisen määrä on riippunut kulloinkin jäsenistä, on ollut hyviä ja huonoja aikoja. Osallistumisaktiivisuus kokouksiin vaihtelee kovin. Nuorten elämäntilanne vaihtuu herkästi juuri nuvaiässä vaikuttaen aktiivisuuteen. Meillä ei ole "sorruttu" pelkkään viihdepuuhailuun, vaan on ollut sopivassa määrin vakavaa nuorten etuja käsittelevää toimintaa ja nuorille tärkeätä yhteistä tekemistä ja viihtymistä. Nuorilla luodaan mahdollisuus vaikuttaa niihin oikeisiin asioihin, joilla on merkitystä arkeen. Esimerkiksi hankeryhmät, ohjausryhmät, rakentamiseen vaikuttaminen, palveluiden kehittäminen jne.

11 Nuorisovaltuustoista osa kunnan päätöksentekojärjestelmää poliitikoilla ja hallinnolla positiivinen asenne Nuorisovaltuusto on saanut enemmän arvovaltaa kaupungissamme viime vuosina. Eri hallintokunnat pyytävät jo aika aktiivisesti lausuntoja / mielipiteitä erilaisiin suunnitelmiin, strategioihin jne. On edullista ja jopa tarpeellista olla joku elin (nuva), johon kaupunginjohto voi olla suoraan yhteydessä ja jolta virallisesti pyydetään nuorison "virallinen" lausunto, kanta. Tästä meillä on hyvä kokemus. Kaikki hallintokunnat mukana eli kaikkiin lautakuntiin nuorisohallituksen jäsenillä puhe ja osallistumisoikeus, Nuoria koskevissa asioissa oikeasti on pyydetty lausuntoja ja otettu huomioon nuorisoparlamentin näkökulmia

12 Imagoedut toiset nuvat näkyneet tiedotusvälineissä hyvin imagokysymys koko nuorisotoimelle. Nuorisovaltuuston edustajat kutsutaan kaupungin kaikkiin tapahtumiin, myös ministeritapaamisiin.

13 Nuorisovaltuustot demokratiakouluina Mukana olevat oppivat paljon kunnan toiminnasta Moni siirtynyt politiikkaan NuVan toiminnan jälkeen ja nyt jo yltäneet valtuusto ja lautakuntapaikoille. NuVa on siis hyvä kasvattaja vaikuttamisen kenttään.

14 Koordinoi ja katalysoi nuorten osallisuustoimintaa Koulujen oppilasdemokratiaa on ryhdytty yhtenäistämään Nuva toimii oivallisena koollekutsujaelimenä esim. oppilaskuntien ja nuorisotalojen talotoimikuntien välisessä yhteistyössä. Osallisuutta pystytty laajentamaan

15 Tuottanut palveluja nuorille Järjestää paljon tapahtumia ja toimii esimerkillisesti poliittisten päättäjien suuntaan. Saaneet aikaiseksi nuorisokahvilan ja tapahtumia ja keskustelua. Saaneet uimahallin lipunhintoja alemmas Saa mukaan ulkopuolisia sponsoreita.

16 Huonoja kokemuksia: Harvainvaltaa? Harvojen toimintaa edelleen. Käytännön tekeminen valtuuston sisällä näyttää vuosi toisensa jälkeen jäävän pienen aktiivijoukon harteille. Nuorisovaltuusto toiminta saattaa jäädä pienen vähemmistön sisäpiirijutuksi jollei siihen saada oppilaskuntia ja kouluja mukaan.

17 Vaihtuvuutta ja heikkoa sitoutumista nuorisovaltuuston jäsenten huomattava vaihtuvuus ei tee toiminnasta kovin pitkäjänteistä Kaksivuotiskausi tuntuu hyytyvän loppua kohden. Jäsenistö tuppaa eroamaan. Nuorisovaltuuston ajalta aiemmin oli vaikeaa saada nuoria sitoutumaan edes vuodeksi toimintaa. Sovitaan asioita, joita ei kukaan vie eteenpäin. Nuorilla ei kärsivällisyyttä odottaa sitä, että asiat etenisivät vaan kaikki pitäisi saada heti. Jollei saada niin seuraa kyllästyminen.

18 Turhautumista Odotukset joskus liian suuria. Turhautuminen joissakin lautakuntien kokouksissa, tieto / kutsut eivät aina saavuta nuvalaista, kuntabyrokratian hitaus aiheuttaa turhautumista. Erityisesti varajäsenten sitoutuminen toimintaan on heikkoa. Aina on myös niitä varsinaisia jäseniä, jotka valinnasta huolimatta eivät kiinnostu toiminnasta. Nuorisovaltuustolaisten osallistumisesta eri lautakuntiin meillä on muutaman vuoden kokemus > se ei vielä toimi parhaalla mahdollisella tavalla vaikuttamisnäkökulmasta katsottuna, mutta on hyvää oppia sekä nuorille että lautakuntien aikuisille. Vaikuttaminen on kuitenkin aika pientä. Valtuustosta ei ole kokemusta, Nuorisofoorumi ja Nuva ryhmät, joihan voi osallistua vapaasti, ilman vaaleja on ollut toimiva ja hyväksi koettu malli. Nopeuttaa päätöstentekoa ja asioiden käytäntöön vientiä.

19 Vaatii resursseja Emme ole pystyneet antamaan kovinkaan suurta työntekijäpanosta nuorisovaltuuston toiminnan ohjaamiseen ja tukemiseen ja se on ollut ongelma jatkuvasti > selkeästi he tarvitsisivat toimintaansa myös jatkuvaa aikuisen ohjausta ja tukea (meiltä löytyy esimerkkejä siitä, mitä tapahtuu, kun into on kova, mutta tietotaitoa ei ja asiat menevät täysin penkin alle).

20 Edustuksellisen mallin kopiointi monistaa myös siihen liittyvät ongelmat Puoluepolitiikan sotkeutuminen valtuuston toimintaan. Meille jossain vaiheessa kävi niin ja oli vaarassa loppua koko toiminta. Valtuusto hajosi pieniin klikkeihin ja puolet erosi toiminnasta. Aivan varma en ole Nuorisovaltuustolaisten Liiton tavoitteista aina. He ehkä haluavat rakentaa enemmän byrokraattisen järjestelmän, joka muistuttaa tätä meidän aikuisten poliittista apparaattia. Heikko lenkki on vaalien aikaansaaminen: ehdokkaita ei aina tunnu löytyvän tarpeeksi. Olemme valinneet viimeisen nuvan ilman vaalia, koska saimme juuritarpeellisen määrän nuoria ehdokkaita.

21 Onnistumisen edellytyksiä: Työntekijä "valvomaan" toimintaa ja avustamaan on ehdoton! Alueellisten ryhmien kehittäminen voisi sitoa nuoria paremmin, nyt käsitellään koko Vantaan asioita, eikä Länsi Vantaan asiat ole tuttuja Itä Vantaalla asuville vrt. aluetoimikunnat. Voisiko nuvalaisilla olla esim. oman alueensa oppilaskuntien kanssa tapaamisia (1 3 vuodessa), jossa käsitellään tärkeimpiä alueen nuoria koskevia asioita ja jotka tuotaisiin varsinaisiin nuvan kokouksiin. Nuorisovaltuusto ei varmaankaan yksinään olisi kovin vahvoilla (siis yksinään melko suppea vaikuttamismenettely), mutta se on tärkeä osa lasten ja nuorten vaikuttamismallin kokonaisuutta Kytkös kouluun ja oppilaskuntien kehittämiseen tärkeä Nuoret eivät voi jäädä kunnallisen päätöksenteon ulkopuoliseksi, irralliseksi ryhmäksi. Tämä vaatii työtä ja asennemuutosta kaikilla toiminnan tasoilla ja hallintokunnissa. Mielestäni nuorisovaltuustoa perustettaessa tärkeää on, että nuoret ovat mukana suunnittelussa ja että ei lähdetä kopioimaan aikuisten mallia. Nuorten vaikuttaminen ja osallisuus saa ja tulee olla nuorten näköistä!

22 johtopäätöksiä: kokemukset nuorisovaltuustoista ovat pääsääntöisesti myönteisiä nuorten oma päätöksentekoelin on tarpeen myös Helsinkiin miten voidaan käyttää hyväkseen Helsingin jo olemassa ja kehitteillä olevia rakenteita? miten vastataan nuorisovaltuustoista esitettyyn kritiikkiin:

23 Tilivelvollisuus: Miten vastuussa toiminnastaan, kenelle? Mandaatti: Keitä valtuutetut edustavat? Mistä he tietävät mitä helsinkiläiset nuoret haluavat? Miten nuorten atomisoitunut monimuotoisuus tulee huomioiduksi? Entä marginaaleissa olevien nuorten tai alueiden näkökulma? Elitismi: Aktiivisuuden kasautuminen vain harvoille? Valta: Miten nuvalle annetaan valtaa? Kuka siitä luopuu? Populismi: Onko nuorisovaltuusto nuoren ääni? Miten media sen tulkitsee? Miten käy tutkimuksen, nuorten kanssa työskentelevien ja nuorisojärjestöjen ja ryhmien asiantuntemukselle? Syökö muiden osallistumisjärjestelmien suosion? Mantra: Onko aikuisilta kopioitu nuorisovaltuusto mantrana hoettu ainoa tapa vaikuttaa? Entä toiminnalliset, kulttuuriset, digitaaliset ym nuorten innovoimat ja heille luontaiset vaikuttamistavat?

24 Nuorisovaltuustomalleja edustuksellisuus, hallinnollisuus kaupunginvaltuustokopio aluevaltuusto tai oppilaskuntapohjainen malli asialähtöisyys, toiminnallisuus avoimen rekrytoinnin nuorisofoorumi ja nuorisohallitusmalli

25

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013. Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013. Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1 Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen Kuntaliitto Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Mun Vuoro! -hanke 2009-2011. Loppuarviointi. Tiina Tuomisto

Mun Vuoro! -hanke 2009-2011. Loppuarviointi. Tiina Tuomisto Mun Vuoro! -hanke 2009-2011 Loppuarviointi Tiina Tuomisto 2011 Sisältö Arvioinnin tarkoitus... 3 Lapsille suunnattu kysely... 3 Järjestöjen ohjaajien, paikallistason toimijoiden ja liittotason toimijoiden

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

KERHOKESKUS. Vaikuttavasti mukana

KERHOKESKUS. Vaikuttavasti mukana KERHOKESKUS Vaikuttavasti mukana O P P I L A S K U N TA K O U L U N A R J E S S A Vaikuttavasti mukana oppilaskunta koulun arjessa Kirjoittajat: rehtori Jari Andersson, Sastamala lapsiasiavaltuutettu

Lisätiedot

Kansalaisen vaikuttamisopas

Kansalaisen vaikuttamisopas Kansalaisen vaikuttamisopas 6 2012 Oma ääni kuuluviin! Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Me Itse ry Kuva Hanna Rajakangas Mihin asioihin sinä haluat vaikuttaa? Tämän lehden teemana on vaikuttaminen. Vaikuttaa

Lisätiedot

Jotos polku osallisuuteen Lasten ja nuorten osallisuuden käsikirja

Jotos polku osallisuuteen Lasten ja nuorten osallisuuden käsikirja Jotos polku osallisuuteen Lasten ja nuorten osallisuuden käsikirja NUORISOASIAINKESKUS OPETUSTOIMI Tampereen kaupunki Jotos polku osallisuuteen Lasten ja nuorten osallisuuden käsikirja Kirjoittaja ja valokuvat

Lisätiedot

Vallakas kuntalaisen vaikuttamisopas

Vallakas kuntalaisen vaikuttamisopas Vallakas kuntalaisen vaikuttamisopas Helsinki 2009 ISBN 978-952-213-507-0 (pdf) KIRJOITTAJAT Jukka-Pekka Rantakokko Tuuli Lehtinen Ilona Lundström Mikko Kenni 1. painos ISBN 978-952-213-507-0 (pdf) Suomen

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Anna Kulmakorpi 26.8.2015 s. 1 / 20 Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI. 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri

PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI. 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri Sisällysluettelo Esipuhe.................................................................................

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

Demokratiatyöryhmän väliraportti. 7.4.2014 johtoryhmä

Demokratiatyöryhmän väliraportti. 7.4.2014 johtoryhmä 7.4.2014 johtoryhmä Salpausselän kuntajakoselvitys 1. Jos äänestämällä voisi vaikuttaa, se kiellettäisiin lailla. Demokratia kansanvalta; oikeus olla mukana päättämässä yhteisistä asioista. Näin kerrotaan

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

TEKIJÄ Sari Pikkala. TAITTO Nina Palmu-Pietilä. 1. painos ISBN 952-213-153-9 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006

TEKIJÄ Sari Pikkala. TAITTO Nina Palmu-Pietilä. 1. painos ISBN 952-213-153-9 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Sari Pikkala Kunta kuntalaisosallistumisen edistäjänä Kuntien demokratiatilinpäätös, Teema II Kuntademokratian toimintatavat Helsinki 2006 ISBN 952-213-153-9 TEKIJÄ Sari Pikkala TAITTO Nina Palmu-Pietilä

Lisätiedot

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 15.4.2011 Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 Nina Suominen, uraohjaaja Kehityksentie 6 21800 KYRÖ Puh. +358 40 702 7975 ura.senu@loimaa.fi SISÄLLYS

Lisätiedot

3.2 Mikkelin kylien neuvottelukunta sekä Anttolan ja Haukivuoren aluejohtokunnat

3.2 Mikkelin kylien neuvottelukunta sekä Anttolan ja Haukivuoren aluejohtokunnat A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark 3.2 Mikkelin kylien neuvottelukunta sekä Anttolan ja Haukivuoren aluejohtokunnat Mikkelin alueella on tehty runsaan kymmenen vuoden

Lisätiedot

VARKAUS Osallisuusselvitys 2.11.2009. Sinikka Mäntysalo- Lamppu Sinikka.ml@lastenparlamenti.fi

VARKAUS Osallisuusselvitys 2.11.2009. Sinikka Mäntysalo- Lamppu Sinikka.ml@lastenparlamenti.fi VARKAUS Osallisuusselvitys 2.11.2009 Sinikka Mäntysalo- Lamppu Sinikka.ml@lastenparlamenti.fi Konsultaatio-prosessi I. V a i h e Osallisuusselvityksen aloituskokous kunnassa 30.3.2009 II. Osallisuuskysely

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikuntaohjelma vaikuttaa, liikuttaa ja puhuttaa

Lasten ja nuorten liikuntaohjelma vaikuttaa, liikuttaa ja puhuttaa Nina Laakso Lasten ja nuorten liikuntaohjelma vaikuttaa, liikuttaa ja puhuttaa Opetusministeriön ja Nuori Suomi ry:n näkemyksiä ja arvioita Lasten ja nuorten liikuntaohjelmasta nuorten liikuntaohjelmasta

Lisätiedot

ATOPIALIITON ATOMI-PROJEKTIN (2006-2008) LOPPURAPORTTI

ATOPIALIITON ATOMI-PROJEKTIN (2006-2008) LOPPURAPORTTI ATOPIALIITON ATOMI-PROJEKTIN (2006-2008) LOPPURAPORTTI Vertaistukea, voimia ja tietoa perheille ja nuorille 23.4.2009 Aino Ovaskainen 1 KUVAILULEHTI Atopialiitto ry Karjalankatu 2 B, 00520 Helsinki www.atopialiitto.fi

Lisätiedot

Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu

Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu Opetusministeriö Undervisningsministeriet Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu oppilaskunnan ohjaavan opettajan opas Opetusministeriön julkaisuja 2005:19 Leena Nousiainen Ulla Piekkari Osallistuva

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot