RANNIKKOPUOLUSTUKSEN ASELAJILEHTI 39. VUOSIKERTA 1/1996 RANNIKON PUOLUSTAJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RANNIKKOPUOLUSTUKSEN ASELAJILEHTI 39. VUOSIKERTA 1/1996 RANNIKON PUOLUSTAJA"

Transkriptio

1 RANNIKKOPUOLUSTUKSEN ASELAJILEHTI 39. VUOSIKERTA 1/1996 RANNIKON PUOLUSTAJA

2 RANNIKON PUOLUSTAJA 1/1996 TÄSSÄ NUMEROSSA MM: 3 Pääkirjoitus 4 VAASA - osaamista ja kansainvälisyyttä 6 Moottoroitu RT ei sammaloidu 7 Tykistön ampumaleiri Rovajärvellä 10 SEINÄJOKI - sotamiehen ja marsalkan kaupunki 12 LAIHIALLA nuukuus on vapaaehtoista 1 4 Merenkurkun kilta 16 Rannikkopuolustus kohti 2000-lukua 20 Älä koskaan lakkaa oppimasta 21 TRIHERO: Missä on matoja? 23 Caneteista Tampellaan 24 Mitä todella tapahtui? vuotta maanpuolustusvalmiutta 26 Merivartioston toiminta ja meripelastus tutuiksi RANNIKON PUOLUSTAJA 2/96... ilmestyy Lehden teema-aiheena on merivoimat; yhteistyökumppanimme toiminta ja välineet. Aineiston tulee olla toimituksella mennessä. Tekstit mielellään levykkeellä missä tahansa formaatissa. Liittäkää juttuihinne runsaasti kuvia. Ne palautetaan. Yleisönosastoon odotetaan kirjoituksia! Kuulumisia: Sotilasammattihenkilöstöä opin ahjossa Sukupolven vaihdoksestako kynnyskysymys? Ison malja odottaa ottajaa Kotka kiitää eteenpäin Itärannikon aseveljet RTUY, RTOU Juhlimisen arvoinen itsenäisyys Vuoden 1995 rannikon puolustaja Taidegalleria kasvaa Hankoniemen kilta Kiltapatteri Raumanmeren lukkoon? Tekniikkaa: 52 sivua - täyttä terästä! 45 Ajoneuvojen talviturkki 47 Sanomalaitejärjestelmä 48 RBS 15 LEHDEN JULKAISIJAYHTEISÖJEN YHTEYSTIEDOT LÖYDÄT SIVULTA RANNIKON PUOLUSTAJA 1/96 Meripuolustuksen elementit Uunituoreen doktriinimme, kenttäohjesäännön mukaan meripuolustukseen osallistuvat rannikkosotilasläänit, merivoimat, ilmavoimat, merivartiostot ja merenkulkuviranomaiset. Merivoimien ja rannikkojoukkojen eri toimintojen jajärjestelmien yhteisvaikutuksella on korostunut merkitys. Kansainvälisenkin mittapuun mukaan varsin vahva kiinteä rannikkotykistö valvonta-, johtamis- ja tulenkäytön järjestelmineen edustaa edelleenkin merkittävää osaa rannikkosotilaslääniemme puolustuksessa. Sen taistelunkestävimmistä ja taistelukykyisimmistä linnakkeista muodostuu jatkossakin meripuolustuksemme perusrakenne. Mutta se ei pelkästään riitä. Meripuolustus on korostuneesti kaikkien siihen osallistuvien joukkojen ja viranomaisten yhteistoimintaa. Sitä tulisi näin myös kehittää. Puolustuksen kaikkien osien tulee olla vahvoja. Panostamalla vain johonkin osa-alueeseen ei muodostu puolustuksen kokonaisuutta ja doktriinin edellyttämä yhteisvaikutus ei toteudu tehokkaasti. Liikkuvat tykistö- ja ohjusjärjestelmät muodostavat jo tänäkin päivänä meripuolustuksemme tulenkäytön vaikuttavimman osan. Kahdeksantoistaputkiset, meri- ja maa-ammuntoihin kykenevät rannikkotykistöpatteristot muodostavat pääosan tuosta voimasta. Yhdessä rannikkotykistön ja merivoimien ohjusaseiden kanssa voidaan tänä päivänä perustellusti puhua siirtymisestä aikaisempaa voimakkaammin meripuolustuksen liikkuvien järjestelmien aikakauteen. Tämän tulisi myös näkyä yhtä hyvin materiaalisen valmiuden kehittämisessä, koulutuksen järjestelyissä eri tasoilla, kuin leireillä ja harjoituksissakin. Liikkuvien rannikkojoukkojen johtamiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Perinteisessä tulenkäytön yhteistoimintaharjoituksessa tulisi johtaa useita rannikkotykistöpatteristoja, ohjusyksiköitä ja merivoimien osastoja. Päinvastoin kuin tähän saakka, jolloin harjoituksissa pääosassa ovat olleet rannikkoalueen kiinteät komponentit. Vaasan Rannikkopatteristo valtakunnallisena meri- ja maaammuntoihin kykenevien rannikkotykistöpatteristojen tuottajana sekä materiaalisen ja henkilöstön valmiuden kehittäjänä on jatkossakin valmis tukemaan aselajiamme. Pidetään pyörät pyörimässä. Vierivä kivi ei sammaloidu! Meripuolustus on meidän kaikkien yhteinen asia. Rakennetaan sitä hyvässä ja rakentavassa hengessä isänmaamme puolustuksen parhaaksi. Everstiluutnantti Hannu Luukkonen VaaRPston komentaja I RANNIKKOPUOLUSTUKSEN ASELAJILEHTI Päätoimittaja Eero Sivunen puh fax Toimitussihteeri Timo Kaukoranta puh alk Toimitusneuvosto Jorma Vuohelainen, eversti Timo Sario, everstiluutnantti Ulla Varjola, rouva Timo Kaukoranta, everstiluutnantti Kaj Brandstack, diplomi-insinööri Reijo Telaranta, toimitusjohtaja Heikki Tiilikainen, everstiluutnantti Kari Laakko, luutnantti Toimituksen osoite Rannikkotykistökoulu, PL Helsinki Tilaushinnat Kiltojen ja yhdistysten jäsenet 50 mk Ulkopuoliset tilaajat 80 mk Ilmoitushinnat mv/4-väri III kansi mk/4 500 mk IV kansi mk/5 000 mk Sisäsivut 1/1 s. (147x215 mm) mk/3 700 mk 1/2 s. (147x105 mm) mk/2 600 mk 1/4 s. (70x105 mm) mk 1/8 s. (70x52 mm) 800 mk 1/16 s. (70x25 mm) 500 mk Rivi-ilmoitukset sop.muk. Värierottelut veloitetaan erikseen. Kirjapaino Lauttapaino Oy, Huittinen Taitto Kari Merilä Ilmoitusmyynti Tmi Ilpo Pitkänen puh ISSN Kansi 130 K 54 ampuu 19

3 VAASA - osaamista ja kansainvälisyyttä Kaupunginjohtaja Juhani Turunen Vaasa on tänään Läntisen Suomen kulttuuri-, koulutus- ja matkailukeskus. Vaasa tunnetaan myös hallinto- ja varuskuntakaupunkina. Kaupunki on panostanut voimakkaasti näihin aloihin yhdessä eri yhteisöjen ja yritysten kanssa. Länsi-Suomen osaamiskeskus Vaasassa tukeutuukin näihin tekijöihin sekä kansainväliseen teollisuuteen ja niiden tutkimustoimintaan. Vaasalla on jo usean vuosisadan perinteet koulutus- ja opiskelukaupunkina.mm JL Runeberg ja Z Topelius ovat käyneet koulua Vaasassa. Tänään vaasalaiselle koulutukselle on ominaista kokeilunhaluja uuden etsiminen ja yhä laajentuva kansainvälistyminen. Koulutuksen lippulaivana on neljän tiedekunnan Vaasan yliopisto. Vaasa ilmakuvassa Matkailu- ja kulttuuri tukeutuvat paljolti perinteeseen ja arvokkaisiin taide- ja museokokoelmiin sekä korkeatasoiseen teatteritoimintaan kolmessa eri teatterissa. Uusimpiin matkailuhoukutuksiin on myös panostettu. Virkistyskylpylä Tropiclandia on näistä uusin ja palvelee matkailijoita ympäri vuoden. Huvipuisto Wasalandia puolestaan vetoaa kesäaikaan lapsiperheisiin. Matkailun perustan luovat kuitenkin vuositasolla yli miljoonan matkustajan laivaliikenne ja korkeatasoiset hotellit. Matkailuun liittyy olennaisesti monet eri tapahtumat. Näistä merkittävimmät ovat RantaRock, Merenkurkun Musiikkijuhlat, Vaasan Kuorofestivaali, Waasa Footballcup sekä Vaasan Karnevaalit. Menestymisen edellytykset Myös liikunnan harrastajille on Vaasan seudulla hyvät puitteet. Liikuntapaikkoihin tuovat hyvän lisän suuren urheiluhallin, Botniahallin, rakentaminenjajäähallin laajentaminen yhdessä naapurikunta Mustasaaren kanssa. Botniahallista tulee mittava sillä se sisältää täysmittaisen jalkapallokentän j a sen ympäri kiertää nelj ä 400 metrin juoksurataa. Kansainvälisyys on arkipäivää Vaasassa. Vaasalaiset ovat harjoitelleet jo pitkään kansainvälistymistä mm. yritystensä kautta. Tärkeimpiä kansainvälisiä yrityksiämme ovat ABB Strömberg, Wärtsilä Diesel, KWH yhtymä ja Kemiran Vaasan tehtaat. Kaikilla näillä yrityksillä on maailmanlaajuinen toimintaympäristö. Vaasa ja Vaasan lääni ovat luoneet useita eri yhteistyösuhteita eurooppalaisten kaupunkien ja alueiden kanssa. Vaasan talousalueella onkin erittäin hyvät mahdollisuudet menestyä kansainvälistyvässä maailmassa ja yhdentyvässä Euroopassa. Uskoa tulevaisuuteen Varuskuntakaupunkina Vaasalla on pitkät perinteet. Perinteiden vaalimiseksi kaupunki on halunnut yhteistyössä puolustusvoimien ja varuskunnan kanssa kehittää varuskunnan toimintaedellytyksiä. Tämä on eräänä syynä siihen, että nykyinen toiminta Vaasan Rannikkopatteriston puitteissa on voinut säilyä aivan kaupungin ydinkeskustassa ja kehittyä Vaasan seudulla. Rannikkopatteriston kehittämiseen ovat osallistuneet myös muut Vaasan seudun kunnat ja näin on voitu ratkaista patteriston maastoharjoitus- ja ammuntatarpeet. Kaupunki ja patteristo ovat tehneet myös uraauurtavaa ja innovatiivista työtä varuskunnan kehittämisessä. Tästä ehkä parhaana esimerkkinä on varusmiesten palvelusajan ammatillisen koulutuksen kehittäminen. Usko tulevaisuuteen on luonut Vaasaan useita kehittämishankkeita. Kehitys on näkynyt panostuksina tulevaisuuden aloihin. Hyvä palveluvarustus on lisännyt kaupunkilaisten tyytyväisyyttä kaupunkiinsa ja tuonut lisää väkeä Vaasaan, niin että väkiluku on viime vuosina kasvanut ripeästi. Tänään vaasalaisia on yli ja heistä 72 % on äidinkieleltään suomalaisia. Kaksikielisyys on haluttu kääntää eduksi ja kaupungin kehityksen vauhdittajaksi. Suvaitsevaisuus ja moniarvoisuus näkyy mm. ulkomaalaisten määrän kasvuna ja heidän yhä näkyvämpänä roolina Vaasan kehittämisessä. Pakolaisten lisäksi ulkomailta tulleita on runsaasti yrityksissämme ja oppilaitoksissamme. Vaasa on nykyään yhä useammalle ihmiselle ja yritykselle paikka auringossa. Suomen aurinkoisimmassa kaupungissa liikkuu laivoilla yli miljoona turistia vuodessa. 18 RANNIKON PUOLUSTAJA 1/96 19

4 Vaasan Rannikkopatteristoon on helppo löytää. Ajat vain autolla länteen, halki kaaheen aakeen laakeen ja jatkat Suomen aurinkoisimpaan kaupunkiin, Vaasaan. Ensimmäisistä liikennevaloista vasempaan ja pian sinua tervehtivät moottoroidun rannikkotykistön kanuunat mallia 130 K 54. Rannikkotykistöpatteriston kalustona on 130 K 54. Moottoroitu RT ei sammaloidu Vaasa ympäristöineen on ollut tärkeässä asemassa Suomen itsenäisyydelle. Alueella on yli 600- vuotiset sotilasperinteet, joiden tärkeimmät vaiheet osuvat vapaussodan aikoihin. Vaasa toimi tällöin sodan alussapäämajakaupunkina. Täällä kenraali Mannerheim antoi vapaussodan ensimmäisen taistelukäskyn. Täällä myös aloitettiin venäläisten joukkojen aseistariisuminen, jolloin Vaasasta tuli valkoisen armeijan ensimmäinen varuskuntakaupunki. Pohjalaisia on pidetty vapautemme vaalijoina ja sen eturivissä kulkevina patriootteina. Mainittiinhan Tuntemattomassa sotilaassakin kuinka pohjalaisia on pitänyt sitoa puuhun kiinni etteivät lähtisi liian innokkaasti rintamalle. Ainutlaatuinen patteristo Kuten ajo-ohjeesta voi päätellä, Vaasan varuskunta sijaitsee kaupungin keskustassa luvulla rakennettu kasarmialue on pysynyt hyvässäkunnossa. Vapaussodan jälkeen Vaasan varuskunnassa on koulutettu jääkäreitä, tykistöä, jalkaväkeä ja nyt rannikkotykistöä. Vaasan Rannikkopatteristo on ainoa moottoroidun rannikkotykistön koulutusta antava joukko-osasto maassamme. Se kouluttaa taistelijoita toimimaan rannikko-olosuhteissa. Helposti liikuteltava rannikkotykistöpatteristo on tulivoimainen ja operatiivisesti tärkeä yleisjoukko, joka metsän keskeltä hyvin maas- Rannikkopatteriston perinteistä rikkaat kasarmit sijaitsevat keskellä Vaasan kaupunkia. toutettuna tervehtii vihollista tarkalla 18 tykin yhteislaukauksella. VaaRPsto:ssa varusmiehille annetaan monipuolista koulutusta. Koulutuksessa käytetään hyväksi tietotekniikkaa, mm. tulenkäytön simulaattoria, jolla tulenjohto voi hioa taitojaan. Käytännön koulutus tapahtuu Vaasan ja Laihian lähiharjoitusalueilla sekä leireillä Lohtajalla, Pyhärannan Reilassa ja Rovajärvellä. Kaikki kehittyy Tulevaisuus näyttää hyvältä. VaaRPsto:sta tulee tänä vuonna rannikkotykistön toiseksi suurin joukko-osasto varusmiesvahvuudeltaan. Varuskunta on saanut uudet korjaamotilat Vanhasta- Vaasasta. Erikoistilanneradan rakentaminen yhdessä poliisin, merivartioston ja tullin kanssa on alkamassa Kivijärvelle. Myös Pohjanmaan sotilassoittokunnan miesvahvuutta tullaan kasvatta- maan. Moottoroidun rannikkotykistön tärkeys korostuu rannikon puolustamisessa. Uudet rannikkotykistölaskimet korvaavat keskiön tehostaen ammunnan laskentaa ja patteristot muuttuvat 18-tykkisiksi. Myös rt-patteriston liikkuvuutta, maastouttamista ja linnoittamista kehitetään. Ja sokerina pohjalla... vuonna 1997 tänne tulevat ensimmäiset naisalokkaat, jotka voin patteriston puolesta toivottaa lämpimästi tervetulleiksi. Upseerikokelas Tarpio Tykistön ampumaleiri Rovajärvellä Vaasan rannikkopatteriston varusmiesten mietteitä ja kokemuksia moottoroidun rannikkotykistön toiminnasta Talvirova - 96 harjoituksessa. Lapin ankarissa olosuhteissa testattiin patteriston toimintakykyä ja miestevvn luonnetta. Viitostykki ampumavalmis Tammikuun jälkimmäisellä puoliskolla järjestettiin Rovajärvellä tykistön talviampumaleiri. Leirin tarkoituksena oli testata iskukykyämme ääriolosuhteissa, mihin Lapin karut olosuhteet loivat hyvät puitteet. Leirin kynnyksellä oli aistittavissa eräänlaista "loppusotaan" lähtemisen henkeä. Olihan meillä tykkimiehillä varusmiespalvelus jo kirkkaasti voiton puolella ja erikoiskoulutuskausi takanapäin. Tammikuun 15. päivänä lähti Vaasasta kohti Rovajärveä lähes puolen kilometrin pituinen juna mukanaan yksi tulipatteri sekä esikunta- ja huoltopatteri. Itse en ollut todistamassa lähtöä sillä olin juuri edellisenä yönä saanut mahataudin ja makasin nyt sairaalassa yli 39 asteen kuumeessa. Paranin oksennustaudista niin nopeasti, että jo keskiviikkona puolenpäivän aikaan lähdin autolla kohti Lappia. Perillä meitä odotti lumiset maisemat ja Rovaniemi-Kemijärvi valtatiellä aja- 18 RANNIKON PUOLUSTAJA 1/96 19

5 vista sotilasajoneuvoista johtuen ilmassa oli todellakin sotaharjoituksen tuntua. Etsi, kaiva, opasta Hetken harhailtuamme löysimme VaaRPsto:n 1. tulipatterin melko kaukana päätiestä. Patterimme oli vasta ensimmäisissä tuliasemissa, joten ehdin hommaan vielä hyvin mukaan. Seuraavana aamuna alkaisivat ensimmäiset ammunnat. Aamulla lähdimme tiedustelemaan ja valmistelemaan uusia tuliasemia. Valmisteluryhmän tarkoituksena oli aurata tulevien asemien kaikki tarvittavat ajourat sekä tykin, teltan ja ajoneuvon paikka. Käytössämme oli metsäkone ja pyöräkuormaaja. joita ohjasivat ammattimiehet. Tuliasemissa tehtävänämme oli kaivaa routaiseen maahan kannuskuopat. Huomattava apua saimme dynamiitin käytöllä kuoppien räjäytyksessä. Räjäyttämällä maanpinta saatiin helposti rikotuksi, minkä jälkeen meidän oli helppo kaivaa kuopat. Valmistelijoiden tehtäviin kuului myös tykkien opastaminen. Toinen meistä oli valmiina ajouran alussa ottamassa vastaan omaa tykkiä. Kun viides tykki saapui oli juostava ajoneuvoyhdistelmän edellä ja tarvittaessa käsimerkein ohjata tykki oikeaan paikkaan oikeassa linjassa. Oli tärkeää, että tykin keskipiste tuli ennalta määrätylle paikalle ja putki osoittamaan perussuuntaan. Melkein päästiin nukkumaan Kieltämättä oli jännittävää odotella yön pimeydessä tulipatterin tuloa valmistelemiimme asemiin ja kuunnella raskaiden maastokuorma-autojen jylinää, mikä kuului kaukaa. Oman tykkimme saavuttua oli ryhmämme jälleen täydessä vahvuudessa laittamassa tykkiä ampumakuntoon. Kun viestiyhteydet pelasivat ja viuhka oli tarkistettu, saatoimme ilmoittaa laskimelle viitos-tykin olevan ampumavalmiina. Väsymyksestä huolimatta homma saatiin ripeästi hoitumaan. Pieni kilpailuhenki eri tykkiryhmien välillä antoi lisää puhtia. Kun tykki oli saatu ampumakuntoon ja teltta pystytettyä, luulimme jo pääsevämme nukkumaan. Tykiltä tykille ajava ammusauto toi meille kuitenkin ylimääräistä "puhdetyötä". Vielä oli kannettava raskaita noin 90 kg:n ammuslaatikolta ja valmisteltava käskettyjä panoksia. Sitten olikin nukkuma-aika niille, jotka eivät joutuneet ammus-, puhelin tai tulivartioon. Päivät jatkuivat viikon ajan pääpiirteittäin samanlaisina. Valmistelijat kulkivat edellä tiedustelemassa ja valmistelemassa uusia asemia sillä välin kun tulipatteri ampui vielä edellisissä asemissa. Keskitysammuntoja odotettiin jännityksellä. Lopulta kaikki sujui hienosti ja iskut menivät sekunnilleen kohdalleen. Torstai tuli olemaan Lapin leirin tärkeimpiä päiviä. Silloin keskitettiin kaikkien tuliyksiköiden tuli samaan maaliin. Meidän tulipatterimme ajoi edellisenä päivänä jo valmiisiin tuliasemiin ja näin vältyttiin suuremmilta valmisteluilta. Torstai aamuna jokaisella tykillä oli käytössään kymmenen ammusta. Tarkoituksena oli ampua kaksi iskua, joihin leiri mielestäni huipentui. Parin "verryttelylaukauksen" jälkeen oli iskujen vuoro. Minuutissa oli ammuttava neljä laukausta, joten toiminta tykillä täytyi olla ripeää mutta varmaa. Patterimme ampui molemmat iskut mallikelpoisesti ja hoiti homman kotiin. "Vihollinen oli lyöty." Tykkimies Ilkka Alavaikko Mittausryhmän miehuuskoe Oman varusmiesaikani ehkä odotetuimmat kaksi viikkoa oli määrä viettää tammikuun puolesta välistä alkaen Lapin "jänkhällä", Rovajärven ampumaleirillä. Leiriä odotettiin varusmiesten keskuudessa hieman ristiriitaisin tuntein; toisaalta kaivattiin leirin tuomaa vaihtelua arjen usein hieman tylsiin kasarmirutiineihin, kun taas toisaalta pelättiin Lapin paukkupakkasia, jotka joulupyhien aikaan olivat lähennelleet jopa - 40 astetta. Vaasan Rannikkopatteristossa riehunut A-virusepidemia asetti oman varjonsa leirin onnistumiselle. Huhujen mukaan patteriston osallistuminen koko sotaharjoitukseen oli vaakalaudalla, miesten viruessa kuumeisina sänkyjen pohjalla. Juuri ennen leiriä miehistö kuitenkin tervehtyi siinä määrin, että harjoitukseen voitiin osallistua. Junamatka Vaasasta itse määränpäähän kesti noin vuorokauden. Perillä oltiin tiistaina aamupäivän aikaan. Misin asemalta matka jatkui ensimmäisiin asemiin ja mittausryhmä, johon itse kuuluin, aloitti muutaman tunnin kuluttua ensimmäisen mittauksen, määrittääkseen suunnan ja koordinaatit tykeille. Puhtia Fazerin sinisestä Ensimmäinen mittaus oli samalla leirin kaikkein vaativin koetinkivi mittausryhmälle. Seitsemän tunnin urakan jälkeen saatiin lopulta mittaus suoritettua ja voitiinkin siirtyä seuraavaan ohjelmaan eli teltanpystytykseen, täysin uuvuksissa, pilkkopimeässä, kello kaksi yöllä. Torstai-illan kohokohta oli ilman muuta kiertävän sotilaskodin vierailu uusissa asemissamme. Parit sokerimunkit syötyämme oli ryhmän mieli taas korkealla ja motivaatio huipussaan seuraavia koitoksia varten. Vartiointikin sujui paljon valppaammin, kun väsymyksen yllättäessä saattoi kaivaa taskusta esiin palasen Fazerin sinistä. Torstaista eteenpäin leirin suurin koettelemus oli lukuisat asemanvaihdot. Koska oman mittausryhmämme piti olla aina askeleen edellä tulipattereita, jäi meidän hommaksemme uusien asemien valmistelussa telttojen pystyttely. Leirin lähetessä loppuaan naureskelimmekin olevamme kutakuinkin ammattilaisia teltan pystyttämisessä. Luonnettakin kasvatetaan Yksi monien mieltä askarruttaneista asioista ennen leiriä oli leirillä saatava ruoka. Monet täyttivätkin reppunsa huonon ruuan pelossa Itikan käristeillä ja lihapiirakoilla. Yllätykseksi kuitenkin huomattiin, että leirillä tarjottava ruoka oli olosuhteet huomioon ottaen hyvää. Leirin edetessä puoleen väliin, olivat maastorutiinit tulleet jo tutuiksi ja arki metsän siimeksessä alkoi hiljalleen luonnistua ilman suurempia vaikeuksia. Miesten sopeutumista maastoon edesauttoi osaltaan hyvä leuto sää, minkä ansiosta myös kenttäsairaalan vastaanotto sai olla melkoisen rauhassa. Kaiken kaikkiaan tykistöleiri Rovajärvellä oli mieluisa kokemus. Kaksi viikkoa teltassa ilman nykyajan mukavuuksia on omiaan luonteen karaistajana. Leirin jälkeen osaa, ainakin hetken aikaa, arvostaa tänä päivänä normaaleilta tuntuvia asioita kuten vaikkapa suihkua ja keskuslämmitystä. Ehkä juuri leirielämä toteuttaa parhaiten sen erään tehtävän mikä armeijalla yleisesti käsitetään olevan, nimittäin pojan kasvattamisen mieheksi. Tykkimies Toni Viljanmaa 18 RANNIKON PUOLUSTAJA 1/96 19

6 Alvar Aallon suunnittelemaa kulttuurikeskusta; kirjastorakennus ja taustalla Lakeuden Ristin kirkon torni. Seinäjoki - sotamiehen ja marsalkan kaupunki HEIKKI KOSKELA Nuori ja nuorekas Seinäjoki tunnetaan suomenkielisen Etelä-Pohjanmaan rivakasti kehittyvänä keskuksena. Mielikuvissa Seinäjokeen ja seinäjokelaisiin yhdistyvät usein myös pesäpallo ja tango, mutta lähes asukkaan maakuntakeskuksen todellinen ilme on paljon monipuolisempi: Seinäjoki on vilkas kauppa-, koulutus- ja kulttuurikaupunki. Lakeuden Risti, kaupungintalo, kirjasto-ja virastotalot, kaupunginteatteri; Seinäjoen kulttuuri-ja hallintokeskuksen monumentaaliset rakennukset ovat keskeinen osa suunnittelijansa Alvar Aallon vahvan ja kypsyneen luomiskauden satoa. Parin kivenheiton takaa, Kauppakadun varrelta, vankan pystyaidan ja pikku puistikon rajaamasta pihapiiristä löytyy myös yksi tämän maailmankuulun arkkitehdin varhaisimmista töistä, Etelä-Pohjanmaan Maakuntasäätiön alkuperäiseen asuunsa kunnostama upea rakennuskokonaisuus, jonka suojissa toimii nyt Suojeluskunta ja Lotta Svärd museo. Päämaja asemalla Oman juhlallisen lisänsä muistoja tulvivan pihapiirin tunnelmaan luo puiden katveessa vakaana seisova sotilaan, suojeluskuntalaisen, patsas. Meillä täällä Seinäjoella onkin sekä ensimmäinen rivimiehelle, tavalliselle sotilaalle, ettäensimmäinen marsalkalle, Mannerheimille, pystytetty patsas. Niin suojeluskuntalaisen kuin Marskin patsaallakin on vankat historialliset juurensa sekä Seinäjoella että kaupunkia ympäröivässä maakunnassa. Samoin kaupungin kolmannella sotilaallisella muistomerkillä, Rakuunakivellä. Rakuunakivi muistuttaa nykyisen kampus-alueen kupeessa itsenäisen Suomen ensimmäisen joukko-osaston, Uudenmaan Rakuunarykmentin perustamisesta. Rykmentti oli kyllä jo ollut aiemminkin olemassa, mutta venäläiset lakkauttivat sen ja täällä se sitten perustettiin uudelleen. Vapaussodan tapahtumiin liittyy myös silloisen ylipäällikön. marsalkka Mannerheimin patsaan pystytys Seinäjoen kauppalan torille kesäkuun Kuvanveistäjä Lauri Leppäsen teos muistuttaa niistä päivistä ja viikoista, joina Mannerheimin junassa toiminut päämaja johti kansamme vapaustaistelua operoiden Pohjanmaan radan asemilta, myös Seinäjoelta. Urheilun uranuurtajat Suojeluskunta ja Lotta Svärd museo on heti avaamisestaan lähtien kiinnostanut kovasti yleisöä. Muiden mukana museon tallentamiin muistoihin ovat tutustuneet mm museon avannut, silloinen puolustusministeri Elisabeth Rehn ja nykyinen puolustusvoimien komentajakin jo kahdesti. Aivan erityisen mielenkiinnon kohteena on ollut jo reilut pari vuotta sitten koottu lottien historiasta kertova näyttely, jonka esilläoloaikaa on nyt yleisön pyynnöstä edelleen jatkettu. Aiemmin museo on jo koonnut erityiset teema-kokonaisuudet sekä Vapaussodan että Suojeluskuntien historiasta. Viime vuoden lopulla avattiin uusin näyttely, joka kertoo otsikon "Suojeluskunnat, urheilumme unohdutettu uranuurtaja" alla tämän kansalaisjärjestön mittavasta työstä suomalaisen liikuntakulttuurin ja liikuntaharrastuksen yhtenä luojana. Järjestön toiminta ulottui joka kuntaan, osastoja oli kaikkiaan lähes 700, ja sitä myötä myös sen siipien suojissa harrastettu urheilu- ja liikuntatoiminta oli todella mittavaa. Monien nykypäivän urheilun erikoisliittojenkin juuret ulottuvat suojeluskuntajärjestön herättämään harrastukseen asti. Pelkästään ampumaratoja järjestöllä oli vuoden 1937 tilastoissa 998, niistä yli kuudessa sadassa oli jopa näyttöhauta. Omia urheilukenttiä oli runsaat 400, hyppyrimäkiäkin 120 ja toimitalo lähes joka kylässä. Kaikki oli talkootyöllä aikaansaatu. Elämyksiä ja kokemuksia Järjestöllä oli myös oma valtakunnallisesti toimiva urheiluvälineliike SKOHA sekä SAKOn asepaja. Tunnetuin valmentajista oli Tahko Pihkala, jonka liikunnalliset ideat levisivät kulovalkean tavoin läpi kokomaanlaajuisenjärjestökoneiston syrjäisimpiä seutuja myöten. Etelä-Pohjanmaan Maakuntamuseoon yhtenä sen osana kuuluva Suojeluskunta ja Lotta Svärd museo toimii nyt pihapiirin kahdessa jo kunnostetussa rakennuksessa. Tavoitteena on, että kokonaisuuteen kuuluva kolmaskin rakennus saataisiin käyttöön mahdollisimman pian. Aikanaan siihen avataan suunnitelmien mukaan vieraiden virkistäväksi keitaaksi mm Lottakahvila. Vaikka museon kokoelmat ovatkin mittavat, kotien kätköistä löytyy yhä arvokasta aineistoa. Viimeksi museo sai lahjoituksena upean kokoelman suojeluskuntakisoissa aikanaan voitettuja palkintoja. Museo on kiinnostunut kaikesta aihepiiriin liittyvästä, sillä irrallisina vähäisiltäkin tuntuvista osatekijöistä rakentuu yhteen koottuna puhutteleva kokonaisuus kertomaan yhdestä kansamme identiteetin ja itsellisyyden vahvasta kasvuvaiheesta. Historian siipien havinan keskelläkin museon johtaja Marja- Liisa Haveri muistuttaa siitä, että Seinäjoelle tullessaan kannattaa varata aikaa muullekin kuin vain museoille. Kunniakkailta perinteiltä ponnistaen, vahvasti eläen ja kehittyen, kaupunki tarjoaa etsijälle monenlaisia elämyksiä ja kokemuksia. Tutustuminen nykyseinäjokelaisuuteen ja sen kehyksiin kannattaa aloittaa vaikkapa kaupunginteatterista... Mannerheimin patsas paljastettiin silloisella Seinäjoen kauppatorilla. Sittemmin se on siirretty rauhallisempaan paikkaan Lyseon yläasteen seinustalle (vas). Pentti Papinahon Suojeluskuntalainen-patsas hallitsee museon tunnelmallista pihapiiriä. 12 RANNIKON PUOLUSTAJA 4/95 13

7 REINO RAUHALA Tulevat maanpuolustajat saivat kosketuksen Rannikkopatteriston toimintaan mm. Kimppa-95 kesäleirillä. Laihialla nuukuus on vapaaehtoista Laihian nuorekas ja nopeasti kehittyvä kunta sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella 15 minuutin ajomatkan päässä Suomen aurinkoisimman kaupungin maineessa paistattelevan Vaasan kupeessa. Noin 7700 asukkaan kunta tunnetaan kotimaassamme lukemattomista laihialaiskaskuista ja kuntaa on totuttukin pitämään säästäväisyyden symbolina. Idyllinen Laihiajoki, Nuorisoseura-aatteen syntymäkotikunta, viljavat lakeudet, viihtyisät asuinalueet, hyvä palvelutasoja monipuoliset vapaa-ajanpalvelut takaavat kuntalaisille asumisviihtyvyyttä sekä harmoniaa päivittäisiin arkirutiineihin. Vaasalaisten Amerikka Vaatimattomuutemme korostuu parhaiten sanonnoissa, että "Laihia on aina ollut Vaasalaisten Amerikka ja naapurikuntalaisille käynti Laihialla on merkinnyt samaa, kuin olisi vieraillut ulkomailla". Nuorisoseura- ja yhdistystoiminta on Laihialla velvoittanut ja koonnut kuntalaisia aina yhteen. Laihialainen nuorisoseuratoiminnan kehittäjä Santeri Alkio on patsaansa viereen saamassa palaneen tilalle uuden ja näyttävän Nuorisoseuraintalon sekä valtakunnallisen Nuorisoseuramuseon. Kauniista arkkitehtuuristaan ja taidokkaista veistetyistä hirsistä tunnettu Laihian kirkko sijaitsee kylän korkeimmalla mäellä. Laihian jokivarren tuntumassa Huimin puiston alueella oli vapaussodan aikaan jännitettä. Historiallisessa puistossa toimi luvulla Suomen 3. tarkk"ampujapataljoonan konekiväärikomppanian koulutuskeskus. Jussila piinaa alokkaita Vanhan väen reserviharjoitusten päätyttyä Huimin alue hiljeni lähes 20-vuodeksi, kunnes 1916 kasarmi ja alue miehitettiin soti- lailla uudelleen. Tällöin sotilaat olivat venäläisiä, kolmannen Itämeren Rykmentin 70 ukrainalaista sotilasta erillisrauhan syntyessä venäläiset ajettiin tulitaistelun vauhdittamana alueelta pois ja tästä ajasta muistona jälkipolville on puistoon pystytetty vapaussodan alkamisen muistomerkki. Vuonna 1920 Huimille sijoitettiin Pohjanmaan jääkäripataljoonan aliupseerikoulu JPAK, joka perimätiedon mukaan legendaarisesti tarkoitti: "Jussila piinaa alokkaita kasarmilla". Nykyään puisto ja puistossa sijaitseva peruskorjattu "Kapteenintalo" palvelee kuntalaisia ja ulkopaikkakuntalaisia erilaisten tilaisuuksien ja vapaa-ajan virkistyspaikkana. Laihialainen uimahalli Laihialla on hyvällä yhteistyöllä ja väkevällä talkootyöllä rakennettu lähes joka kylään oma nuorisoseuraintalo. Oman kylätaajaman kehittämisestä on kannettu huolta uudelleen eteen tulleiden tiukkojen vuosien aikanakin. Koulusaneerauksiin sekä kuntalaisten virkistys- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksien kehittämistyöhön löytyy kansalaisaktiivisuutta ja taloudellista tukea. Laihialaisjuttujen yksi vetonaula, "laihialainen uimahalli", on nyt ihan oikeasti nousemassa kunnan vetonaulaksi. Vesikin on ihan omasta takaa. Isiltä perittyyn ja pohjalaiseen luonteenpiirteeseen liittyen, laihialaisuuteen kuuluu edelleenkin vahvasti itsenäisyyden ja omien arvojen vaaliminen eli "Mitä ittellä ei oo, sitä ei tarttetakkaan". Tässä työssä "työkaluina ja matkaeväinä" ovat mm aktiivinen reservin ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen järjestötoiminta. Patteristo kuntalaisten olkapäänä Kunta ja kunnan päättäjät ovat nähneet Vaasan Rannikkopatteriston säilymisen Vaasassa lähes elintärkeänä. Rannikkopatteristo ja Puolustushallinto on laihialaisille kuin napanuora, mutta ennen kaikkea patteristo on kuntalaisille tukeva olkapää, johon tiukan paikan tullen on helppo nojata. Laihialaisia työskentelee Puolustushallinnon palveluksessa Vaasassa noin 40 henkilöä. Vaasan Rannikkopatteriston kanssa yhteistyössä Laihian Rajavuoreen on kehitetty laajasti varusmiesten, reserviläisten ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen koulutustarpeita palveleva koulutuskeskus. Hyvässä yhteistyössä alue palvelee myös laajasti kuntalaisten ja tulevien maanpuolustajien, nuorison leiri- ja vapaa-ajantoimintaa. Näillä yhteistyöelementeillä katsomme luottavaisesti tulevaisuuteen ja uskomme vakaasti parempaan huomiseen. Reino Rauhala Tarvitseeko Suomi sukellus - ~ veneitä? Siitä voidaan olla montaa mieltä, mutta toimivaa mainontaa tarvitaan aina. - Ja sitä toimistomme tekee ammattitaidolla, tehokkaasti ja ennakko luulottomasti. Ottakaa yhteys - vaikka ette myisikään sukellusveneitä... MAINOSTOIMISTO MARKKINOINTIKOSKI Oy Markkinointikoski & Co Ab Liisankatu 16 A, Helsinki Puh. (90) , fax RANNIKON PUOLUSTAJA 4/95 13

8 MERENKURKUN KILTA Pohjalaista maanpuolustustyötä Kuvassa mm. kiltaveli T. Guss valmistautumassa 12,7 mm:n itkkammuntaan Lohtajalla. Kun joukko maanpuolustushenkistä väkeä kokoontui toukokuun 10. päivänä 1965 silloiselle Vaasan Upseerikerholle, kiltatyö haki vasta toimintatapojaan ja -muotojaan. Rannikon Puolustajain kilta oli perustettu aselajin yhteishengen vaalimiseksi. Toiminta oli alkanut eteläisessä Suomessa ja etenkin Vaasan patteristossa palvelleiden keskuudessa nousi myös halu toverillisen yhdyssiteen muodostamiseksi kotimaakuntaan. Kiltatoiminta alkoikin Vaasassa nimellä Rannikon Puolustajain Kilta ry Vaasan alaosasto. Vuonna 1978 kiltamme itsenäistyi ja sai nimen Merenkurkun kilta. Rekisteröinti tapahtui vuonna Kaikki kehittyy Merenkurkun kilta pyrkii kasvattamaan maanpuolustustahtoa, levittämään maanpuolustustietoutta, edistämään maanpuolustusharrastusta sekä tekemään tunnetuksi Suomen turvallisuuspolitiikan historiallista taustaa sekä nykyisyyttä. Killan toiminta-aikana kehitys niin puolustusvoimissa, rannikkotykistöaselajissa, Vaasan Rannikkopatteristossa kuin kotivaruskunnassammekin on kokenut mullistuksen. Meitä kiltalaisia on pidetty ajantasalla lukuisissa eri tapahtumissa sekä tämän vuosikymmenen aikana käynnistyneessä vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa. Olemme saaneet kokea maanpuolustushengen voimakkaan kohoamisen, puolustusvoimien arvostuksen nousun, rannikkotykistön valtavan teknisen kehittymisen sekä Vaasan Rannikkopatteriston koulutus- ja harjoitusolojen erinomaisen kohentumisen. Valoisa tulevaisuus Kiltalaisia heitinammunnassa vapaaehtoisessa harjoituksessa syksyllä Nyt 30-vuotias Merenkurkun kilta on vakiinnuttanut paikkansa eteläpohjalaisessa maanpuolustustyössä. Alun toverillinen yhdysside on kasvanut osaksi kokonaismaanpuolustustajossakillankin jäsenet ovat olleet tärkeinä lenkkeinä turva-, valmius-ja erikoiskurssien kouluttajinaja oppilaina. Kiltatyön tulevaisuus näyttää valoisalta ja työtäyteiseltä. Vähentyneiden kertausharjoitusvuorokausien vuokasi vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen johtaman koulutustyön merkitys korostuu. Merenkurkun kilta on omalta osaltaan valmis vastaamaan tähänkin haasteeseen. Rehdin suomalaisen maanpuolustushengen vaaliminen ja kohottaminen tarvitsee myös rentouttavia yhdessäolon hetkiä vaikkapa saunoen ja tietokilpailujen merkeissä Vaasan-seudun Sinibarettien kanssa. Eräs kiltamme haasteista on ollut Vaasan Kiltatalon rakennustyöhön osallistuminen. Talkootöihin onkin osallistunut varsin merkittävä joukko kiltamme jäseniä. Kiltatalolla saamme joka kuukauden viimeinen lauantai saunoa, nauttia yhdessäolosta, muistella menneitä ja tuumailla tulevaisuutta. Killan varapuheenjohtaja Timo Koukku Reserviyksikkötoiminnasta Reserviyksiköllä tarkoitetaan sitä sodan ajan joukon henkilöstöä, joka haluaa osallistua omaehtoiseen toimintaan. Kysymyksessä on puolustusvoimien koordinoima vapaaehtoisuuteen perustuva toiminta, jota maanpuolustusjärjestöt tukevat. Varusmiehet sijoitetaan joukkokoulutuskaudella sodan ajan kokoonpanoon, jossa heitä myös koulutetaan. Ennen kotiuttamista muodostaa näiden sodan ajan yksiköiden henkilöstö reserviyksiköitä. Tilaisuuden järjestää joukko-osasto. Joukko-osastokilta on tukemassa järjestäytymistä. Merenkurkun kilta muodostaa yhdyssiteen reserviyksikön ja joukko-osaston välillä. Myös kertausharjoitusten aikana joukkojen henkilöstöllä on mahdollisuus järjestäytyä reserviyksiköksi. Sotilasläänit ja joukko-osastot voivat käyttää apunaan sotilasalueiden päälliköitä erityisesti paikallisjoukkojen ja suori tusorganisaation järjestäytymisessä. Jäsenyys maanpuolustusjärjestössä ei kuitenkaan ole edellytys reserviyksikköön kuulumiselle. Jokaiselle motivoiva tehtävä Valtasen työryhmän mukaan kuntiin muodostettaisiin paikallisosastot. Paikallisosaston ydin on reserviyksikkö, jota täydennetään tukiosalla. Tukiosa rakentuujoukkoon sijoittamattomista paikkakunnan vapaaehtoisista naisista ja miehistä. Omaehtoinen toiminta voi olla puolustusvoimien johtamia vapaaehtoisia harjoituksia, perehtymistä joukon sodan ajan toimintaan ja osallistumista Maanpuolustuskoulutus ry:n kursseille. Vaasan koulutusalueen ensimmäinen vapaaehtoinen harjoitus ammuntoineen jäljestettiin viime syksynä Lohtajan leirialueella. Harjoitus oli jatkoa keväällä pidetylle MPK ry:n epäsuoran tulen lisäkurssille. Reserviyksikkö ylläpitää ja myös kehittää joukon koulutustasoa sinä aikana, jolloin puolustusvoimilla ei ole mahdollisuuksia järjestää kertausharjoituksia. Yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että jokaiselle maanpuolustustyöstä kiinnostuneelle Suomen kansalaiselle voidaan puolustusvoimien organisaatiossa tai siihen liittyvässä tukitoiminnassa osoittaa motivoiva tehtävä jo rauhan aikana. Inom Vasa Kustjägarbataljon grundades ett dylikt "krigskompani" under första veckan i januari. Huvuddelen av detta kompani hemförlovades den 18 april, som är Nylands Brigads årsdag. Kompaniet ingår nu i reserven, men under kommande repövningar kommer det samman i denna för var och en kända sammansättning Seppo Sundberg. Oy Mikkonen Sillanpää Leikomaa & Co KHT-yhteisö Itsenäisyydenkatu 17 A Tampere Puh. (931) Telefax (931) VARI OY Paimenpolku Kouvola Puh RANNIKON PUOLUSTAJA 4/95 Kuljetusliike Veljekset Järvimäki Oppaanmäentie 169,61230 Luopa Puh , fax HAGELBERG, Vaasa

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Jäsenkyselyn toteutus Reserviläisliiton jäsenkysely toteutettiin 19.-26.3. välisenä aikana webropol-kyselysovelluksella.

Lisätiedot

Valtioneuvoston Selonteko 2008

Valtioneuvoston Selonteko 2008 Valtioneuvoston Selonteko 2008 VNS 2008 Sotilaallisen toimintaympäristön yleisiä trendejä EU:n ja Naton laajentuminen sekä järjestöjen välinen yhteistyö lisännyt turvallisuutta Sotilaallisen voiman käyttö

Lisätiedot

Historiallinen päivä Käräjäkalliolla

Historiallinen päivä Käräjäkalliolla Historiallinen päivä Käräjäkalliolla 26.5.2012 Käräjäkallio Puruvedellä on historiallisesti tärkeä monien rajojen kiinnekohtana ainakin 1500luvulta, mahdollisesti jo vuodesta 1323 lähtien. Siitä on muodostunut

Lisätiedot

Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011

Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011 Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011 Retkellä oli mukana 12 senioria ja heidän seuralaistaan. Matkaan lähdettiin Tokeen bussilla Vanhalta kirkolta kello 11.00. Panssariprikaatin portilla meitä oli vastassa

Lisätiedot

AALTO-passi. Oma nimi:

AALTO-passi. Oma nimi: AALTO-passi Oma nimi: Kiertele Aalto-keskuksessa ulkona ja niissä sisätiloissa, jotka ovat avoinna. Etsi kuvista näkyvät kohdat. Kun löydät kohteen ja keksit vastauksen kysymyksiin, piirrä rasti kuvan

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ. Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ. Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke MIKÄ ON MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on vuonna 1993 perustettu valtakunnallinen

Lisätiedot

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita.

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita. Järvenpää 1.2.2009 Saarna Joh 6: 16-21 Älä pelkää, älkää pelätkö! Joku on laskenut että Raamatussa on nämä lauseet 365 kertaa. Jokaiselle päivälle riittää siis oma älä pelkää -lause. Äsken kuullussa evankeliumitekstissä

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

Lapin aluetoimiston esittely. Henkilövaraaminen (VAP) UTSJOKI INARI ENONTEKIÖ MUONIO KITTILÄ SAVUKOSKI SODANKYLÄ. KOLARI PELKOSEN - NIEMIi SALLA PELLO

Lapin aluetoimiston esittely. Henkilövaraaminen (VAP) UTSJOKI INARI ENONTEKIÖ MUONIO KITTILÄ SAVUKOSKI SODANKYLÄ. KOLARI PELKOSEN - NIEMIi SALLA PELLO Lapin aluetoimiston esittely UTSJOKI ENONTEKIÖ INARI Henkilövaraaminen MUONIO (VAP) KITTILÄ SODANKYLÄ SAVUKOSKI KOLARI PELKOSEN - NIEMIi PELLO SALLA KEMIJÄRVI YLITORNIO ROVANIEMI TERVOLA POSIO TORNIO KEMIN-

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja veteraanisukupolven edustajat. Arvoisat kutsuvieraat, arvoisa nuoriso, hyvät naiset ja miehet.

Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja veteraanisukupolven edustajat. Arvoisat kutsuvieraat, arvoisa nuoriso, hyvät naiset ja miehet. Tervehdyssanat lipun naulaustilaisuudessa Askaisten kirkossa 28.5.2016 1 Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja veteraanisukupolven edustajat. Arvoisat kutsuvieraat, arvoisa nuoriso, hyvät naiset ja miehet.

Lisätiedot

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa.

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. K O O D E E Kangasalan Kristillisdemokraattien tiedotuslehti 3/2012 Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. Sisällys: Puheenjohtajan mietteitä.. 3 Vierailu

Lisätiedot

Aseet ja reserviläistoiminta

Aseet ja reserviläistoiminta Aseet ja reserviläistoiminta Professori Mika Hannula Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Aseet ja vastuullisuus seminaari 13.3.2009 Vapaaehtoisen maanpuolustustyön perusta Järjestäytynyttä vapaaehtoista

Lisätiedot

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Juhla-,kokous- ja muistelumamatka Lappiin Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Kukonlaulun aikaan syyskuun 19.päivänä aloitimme LaaksojenAutoteknillisen yhdistyksen matkan Rovaniemen suuntaan.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Uusi suunta turvallisuustyöryhmällä

Uusi suunta turvallisuustyöryhmällä Reijo Valta Uusi suunta turvallisuustyöryhmällä turvallisia sanoja porrastettuna Osuuskunta Jyväs-Ainola ISBN 978-952-5353-38-9 Kopijyvä Jyväskylä I Tulevat vaalit Oulussa ovat erittäin ratkaisevat tehdään

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät!

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! PUHE 10.12.2012/Maija Aksela Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! Tänään on meille suuri päivä. Sydämellinen KIITOS yliopistolle tästä hienosta tunnustuksesta omasta sekä

Lisätiedot

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY Puhe 1 (5) Arvoisa ministeri, hyvät kansanopistopäiville osallistujat! Syyskuun alussa tulee kuluneeksi 35 vuotta tämän Murikkaopiston toiminnan käynnistämisestä. Päätös opiston

Lisätiedot

MPK:N OSUUS ÖLJYNTORJUNNASSA. Info-tilaisuus Henrik Nysten Piiripäällikkö/Distriktschef Meripuolustuspiiri/Sjöförsvarsdistriktet

MPK:N OSUUS ÖLJYNTORJUNNASSA. Info-tilaisuus Henrik Nysten Piiripäällikkö/Distriktschef Meripuolustuspiiri/Sjöförsvarsdistriktet MPK:N OSUUS ÖLJYNTORJUNNASSA Info-tilaisuus 20.8.2015 Henrik Nysten Piiripäällikkö/Distriktschef Meripuolustuspiiri/Sjöförsvarsdistriktet 7 Tehtävät Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen julkisena hallintotehtävänä

Lisätiedot

SISÄLLYS. http://d-nb.info/1031108513

SISÄLLYS. http://d-nb.info/1031108513 SISÄLLYS Lukijalle 5 Kärkölä eteläisessä Hämeessä 7 Vallankumousvuonna 1917 8 Tammikuussa 1918 10 Vuodet 1917 ja 1918 Kärkölässä 11 Kolme punaisen vallan kuukautta 21 Saksalaiset saapuivat Kärkölään 23

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Perinnejuhlia ja tapahtumia Etelä-Pohjanmaalla Jorma Jokisalo tarkistettu ja

Perinnejuhlia ja tapahtumia Etelä-Pohjanmaalla Jorma Jokisalo tarkistettu ja Perinnejuhlia ja tapahtumia Etelä-Pohjanmaalla 2015-2020 Jorma Jokisalo 19.10.2015 tarkistettu 20.12.2015 ja 11.1.2016 VUOSI 2015 VALMISTAUTUMINEN ALKAA (toteutunut) 1. TAMMISUNNUNTAIN MUISTOJUHLA 25.1.

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, juhlivan yhdistyksen arvoisa herra puheenjohtaja ja jäsenet, hyvät naiset ja miehet

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, juhlivan yhdistyksen arvoisa herra puheenjohtaja ja jäsenet, hyvät naiset ja miehet Julkaisuvapaa 26.4.2015 kello 13.00 Muutosvarauksin. Reserviläisliiton puheenjohtajan, kansanedustaja Mikko Savolan tervehdys Seinäjoen Reserviläiset ry:n 60-vuotisjuhlassa 26.4.2015, Seinäjoen kaupungintalo

Lisätiedot

Muistio E-P Senioripoliisien helmikuun tapaamisesta Kauhavan Lentosotakoululla alkaen klo 10.00

Muistio E-P Senioripoliisien helmikuun tapaamisesta Kauhavan Lentosotakoululla alkaen klo 10.00 Muistio E-P Senioripoliisien helmikuun tapaamisesta Kauhavan Lentosotakoululla 16.2.2010 alkaen klo 10.00 Erittäin sumuisena helmikuun kolmannen tiistain aamupäivänä ajeli runsaslukuinen senioripoliisijoukko

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä?

Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä? Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä? Tätä kirjoittaessani nousi mieleeni eräs tuntemani insinööri T. Palosaari. Hän oli aikansa lahjakkuus. Hän oli todellinen nörtti. Hän teki heti tietokoneiden tultua

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

Ryhmämallitusohje 2016

Ryhmämallitusohje 2016 LUONTAISET TAIPUMUKSET Ryhmämallitusohje 2016 Kalevi Sipinen RYHMÄMALLITUSOHJEITA: VAIHE 1 Mallittamalla otetaan tietoiseen käyttöön olemassa olevia taitoja/mestaruutta LUONTAISET TAIPUMUKSET RYHMÄMALLITUS:

Lisätiedot

Tule mukaan kumppaniksi Bioaikaan!

Tule mukaan kumppaniksi Bioaikaan! Tule mukaan kumppaniksi Bioaikaan! Bioaika-tapahtumakiertue on koko metsäsektorin yhteinen lahja 100-vuotiaalle Suomelle ja Suomen nuorille. Kiertueen ytimen muodostaa pyörillä - ja biopolttoaineella -

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 2011 LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 12.10.2011 Liikunnan arvostus Pieksa ma ella ja sen jäsenseurat(33 kpl) ovat huolissaan Pieksämäen liikunta ja urheilutoiminnan näivettymisestä ja kaupungin liikuntaorganisaation

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa -arvoseminaari Poliisiammattikorkeakoulu 10.10.014 Seminaarin järjestäjät: Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan

Lisätiedot

HYÖKKÄYSPELAAMINEN KOULUTUSPÄIVÄT 10.-11.2.2006 Suomen Urheiluopisto, Vierumäki

HYÖKKÄYSPELAAMINEN KOULUTUSPÄIVÄT 10.-11.2.2006 Suomen Urheiluopisto, Vierumäki KOULUTUSPÄIVÄT 10.-11.2.2006 Suomen Urheiluopisto, Vierumäki Timo Tuomi I. Yksilö => henk.koht. taktiikka LITURGIA Hyökkäys lähtee puolustuksen kautta! Miten pelaaja tämän ymmärtää??? Yksilö harjoituksissa

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta

DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta 2016 Julkinen 1 Tutkimuksen tausta, menetelmä ja tiedonkeruu Tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää puhelimelle sattuneita vahinkoja sekä rikkoutumisen riskitilanteita.

Lisätiedot

Yhteystiedot: www.ursa.fi/yhd/planeetta Sähköposti: kajaanin.planeetta@gmail.com

Yhteystiedot: www.ursa.fi/yhd/planeetta Sähköposti: kajaanin.planeetta@gmail.com Julkaisija: Kajaanin Planeetta ry Päätoimittaja: Jari Heikkinen Teksti ja kuvat: Jari Heikkinen, jos ei muuta mainita Ilmestyminen: Kolme numeroa vuodessa (huhtikuu, elokuu, joulukuu) Yhteystiedot: www.ursa.fi/yhd/planeetta

Lisätiedot

Lakeuden Bioanalyytikot

Lakeuden Bioanalyytikot Lakeuden Bioanalyytikot LaBit ry. järjestää jäsenilleen opintotapahtumia sekä vapaaajan virkistäytymistilaisuuksia. 1 Yhdistyksen historiaa Kaikki sai alkunsa ajatuksesta perustaa oma yhdistys Seinäjoen

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA

ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA Suomessa LVI yhdistystoiminta alkoi Helsingissä jo 1930 luvulla, jolloin oli perustettu Lämpö-

Lisätiedot

Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan. Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen

Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan. Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma -hanke Vetovoimainen kasvukeskus

Lisätiedot

SUOMENLINNAN UPSEERIKERHO RY:N SÄÄNNÖT 2016

SUOMENLINNAN UPSEERIKERHO RY:N SÄÄNNÖT 2016 SUOMENLINNAN UPSEERIKERHO RY:N SÄÄNNÖT 2016 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomenlinnan Upseerikerho ry ja sen kotipaikka on Suomenlinna Helsingin kaupungissa. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-18 28.1.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014-2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. VANHEMPAINYHDISTYKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika 12.5.2015 klo 18.00 Paikka Läsnä Kirjaston neuvottelutila Timo Väisänen Nina Havakka Susanna Tiilikainen Annukka Monthan-Kosonen Maija Pusenius

Lisätiedot

Melojan pieni solmuopas. Johdanto. Köysimateriaali. Solmun sitominen. Timo Kiravuo kiravuo@iki.fi

Melojan pieni solmuopas. Johdanto. Köysimateriaali. Solmun sitominen. Timo Kiravuo kiravuo@iki.fi Melojan pieni solmuopas Timo Kiravuo kiravuo@iki.fi Johdanto Meloa voi solmuja osaamatta, mutta osaamalla muutaman perussolmun hän pärjää paremmin. Teltan saa kireäksi, pyykkinaru ei romahda, unohtunut

Lisätiedot

LINJAT/PUISTOMÄKI Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista

LINJAT/PUISTOMÄKI Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista LINJAT/PUISTOMÄKI Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista LINJAT/PUISTOMÄKI Tarjolla hyvä elämä Fiskarsissa! Fiskarsin ruukin asuinalueet rakennetaan vaiheittain tiivistämällä olemassa olevia alueita. Tarjolla

Lisätiedot

Lapin aluetoimiston esittely. Henkilövaraaminen (VAP) UTSJOKI INARI ENONTEKIÖ MUONIO KITTILÄ SAVUKOSKI SODANKYLÄ. KOLARI PELKOSEN - NIEMIi SALLA PELLO

Lapin aluetoimiston esittely. Henkilövaraaminen (VAP) UTSJOKI INARI ENONTEKIÖ MUONIO KITTILÄ SAVUKOSKI SODANKYLÄ. KOLARI PELKOSEN - NIEMIi SALLA PELLO Lapin aluetoimiston esittely UTSJOKI ENONTEKIÖ INARI Henkilövaraaminen MUONIO (VAP) KITTILÄ SODANKYLÄ SAVUKOSKI KOLARI PELKOSEN - NIEMIi PELLO SALLA KEMIJÄRVI YLITORNIO ROVANIEMI TERVOLA POSIO TORNIO KEMIN-

Lisätiedot

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Taru-Kalusteen Tarja Siivonen toiminut yrittäjänä 40 vuotta Nummelan Kenttälässä toimivan Taru-Kalusteen yrittäjä Tarja Siivoselle on kertynyt yrittäjyysvuosia

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta KUNTALAISTUTKIMUS 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä näkemyksiä, päätöksentekoa ja osallistumista koskevat kysymykset 2015 Kyselylomakkeen kysymykset: 13-17, 24-, -,, 37 Näpäytä solua

Lisätiedot

RAKENNETUN SUOMEN TARINA

RAKENNETUN SUOMEN TARINA RAKENNETUN SUOMEN TARINA LASSE ANSAHARJU / VASTAVALO.FI Rakennusurakka Suomi: runsaan sadan vuoden työ takana, mitä siitä näkyy tässä ajassa? Kirja on ainutlaatuinen esitys rakennetun ympäristömme vaiheista

Lisätiedot

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsissa! Kuvittele että voisit saada parhaat palat sekä maaseudusta että kaupungista. Luonto ja historia olisivat lähellä,

Lisätiedot

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014 VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto Mwanza, Tanzania Nimikkohankeraportti 1/2014 Hankenumero 14106 115 Nyakato Luterilainen Koulutuskeskus perustettiin

Lisätiedot

Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä.

Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä. TALVIPÄIVÄT ROVANIEMELLÄ 12. 14.4.2013 Talvipäivien suojelijan tervehdys Rakkaat Jyty Ystävät, Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä.

Lisätiedot

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY 2007 Mary K. Rothbart, D. E. Evans. All Rights Reserved. Finnish translation: Professor Katri Räikkönen-Talvitie and the Developmental Psychology Research Group, University of Helsinki, Finland The Adult

Lisätiedot

Paikan identiteetti, paikan tuntu

Paikan identiteetti, paikan tuntu Paikan identiteetti, paikan tuntu Mitä se on, mistä se syntyy? Voiko siihen vaikuttaa? Voiko olla suhdetta paikkaan, jossa ei ole käynyt? Mielipaikat / inhokkipaikat / epäpaikat? Kohteen adoptio Mitä kohteen

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Sivu 1 / 5. RAAHEN LÄHIDEMOKRATIAMALLI, ehdotus 4.11.2015. 1. Johdanto

Sivu 1 / 5. RAAHEN LÄHIDEMOKRATIAMALLI, ehdotus 4.11.2015. 1. Johdanto Sivu 1 / 5 RAAHEN LÄHIDEMOKRATIAMALLI, ehdotus 4.11.2015 1. Johdanto Raahen kaupungilla on pitkät perinteet yhteistyöstä ja kylien tukemisesta. Vuonna 1989 Raahen kaupunki osallistui kolmivuotiseen, valtakunnalliseen

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Anu Hakonen, Riitta Rönnqvist & Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi aamukahvitilaisuus 29.1.2016

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Lääkärinä Suomalaisten kriisinhallintajoukoissa Afganistanissa

Lääkärinä Suomalaisten kriisinhallintajoukoissa Afganistanissa Finnanest sairaalakierroksella Lääkärinä Suomalaisten kriisinhallintajoukoissa Afganistanissa On kulunut alle viikko siitä, kun olin mukana partiomatkalla, jossa haavoittui vakavasti kaksi ruotsalaista.

Lisätiedot

www.netnic.fi/tklk 1/2013 Kuvia Turun pienoisrautatiepäiviltä 2012 Suomalaisia öljy-yhtiöiden säiliöautoja

www.netnic.fi/tklk 1/2013 Kuvia Turun pienoisrautatiepäiviltä 2012 Suomalaisia öljy-yhtiöiden säiliöautoja www.netnic.fi/tklk 1/2013 Kuvia Turun pienoisrautatiepäiviltä 2012 Suomalaisia öljy-yhtiöiden säiliöautoja TENDERI on Turun Kiskoliikennekerho ry:n jäsenlehti, joka ilmestyy vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Kainuun prikaatin vastuualueen ampuma- ja harjoitusalueet

Kainuun prikaatin vastuualueen ampuma- ja harjoitusalueet 1 n vastuualueen ampuma- ja harjoitusalueet käyttää pääsääntöisesti Kassunkurun ampuma-aluetta Kajaanissa, Vuosangan ampuma-aluetta Kuhmossa, Sotinpuron ampuma-aluetta Nurmeksessa ja Hiukkavaaran ampuma-aluetta

Lisätiedot

Puolustusvoimien kilpailutoiminta

Puolustusvoimien kilpailutoiminta Puolustusvoimien kilpailutoiminta Ohje Puolustusvoimien kilpailu- ja valmennustoiminnasta 1. Johdanto 1.1 Kilpaurheilun perusteet Puolustusvoimien kansallinen ja kansainvälinen kilpailutoiminta tähtää

Lisätiedot

Etelä Hesaan. Lomamieli ilman lentomatkaa!

Etelä Hesaan. Lomamieli ilman lentomatkaa! Etelä Hesaan Elisa Anttonen Ilona Damski Aura Kajaniemi Antti Kemppainen Vanamo Korell Inka Luhtanen Antton Nuotio Marja Ojala Emmi Pakkanen Ida-Sofia Tuomisto Eija Vehviläinen Sandra Wirtanen Lomamieli

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Senioripoliisit

Etelä-Pohjanmaan Senioripoliisit Pöytäkirja: Tehty E-P Senioripoliisien kevätkokouksesta Aika: tiistai 15.4.2008 klo 11.00 Paikka: Seinäjoki ABC:n tilat Läsnä: 57 jäsentä, liite osanottajista ohessa. 1 Puheenjohtaja Veli-Jussi Pouttu

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

OMAN TYÖNSÄ SANKARI. Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn.

OMAN TYÖNSÄ SANKARI. Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn. OMAN TYÖNSÄ SANKARI Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn. DO WHAT YOU LOVE AND YOU LL NEVER HAVE TO WORK A DAY IN YOUR LIFE. - VANHA KIINALAINEN SANONTA TÄSSÄ OPPAASSA KERROMME SEPON TARINAN.

Lisätiedot

WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ HELSINKI

WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ HELSINKI WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ HELSINKI BJØRN SORTLAND TIMO PARVELA KUVITUS PASI PITKÄNEN SUOMENTANUT OUTI MENNA KIRJA KAKSI: LÄHTÖLASKENTA 1. Norjankielinen alkuteos: KEPLER62 - Nedtelling Teksti Bjørn

Lisätiedot

Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus

Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus Kuva Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus "Jos ajattelette nykyistä maailmantilaa kokonaisuutena, niin uskotteko Suomen ja suomalaisten elävän seuraavien viiden vuoden aikana turvallisemmassa vai

Lisätiedot

Puolustusvoimauudistuksen. vaikutus reserviläistoimintaan

Puolustusvoimauudistuksen. vaikutus reserviläistoimintaan Puolustusvoimauudistuksen vaikutus reserviläistoimintaan AMPUMARADAT RAKENNEMUUTOKSESSA- seminaari, 8.3.2013 Helsingin Messukeskuksessa Everstiluutnantti Tuomo Repo Koulutussektorin johtaja / Pääesikunnan

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017 Seinäjoki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 Yleistä Kerhon tehtävänä on maanpuolustustahdon ja taitojen ylläpitäminen ja niiden kohottaminen, turvallisuuspoliittisen tiedon jakaminen, fyysisen kunnon

Lisätiedot

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa KOLIN ARVOISESTI Nyt ja tulevaisuudessa Kolin arvo-ohjeet 2014 1 HUOLEHDI PARHAASTA LAADUSTA Asetamme riman entistäkin korkeammalle! YRITTÄJÄ Ota omat arvosi näkyväksi osaksi toimintaasi. Kerro ne nettisivuillasi

Lisätiedot

Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä

Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä Turvapaikanhakijan kotoutuminen ja hyvinvointi vapaaehtoinen rinnalla kulkijana Milla Mäkilä Stressiä aiheuttavia tekijöitä vastaanottokeskuksessa Epätietoisuus

Lisätiedot

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 AVUSTUSOSASTO RAY 25.10.2016 2 LAKISÄÄTEINEN TEHTÄVÄ Laki raha-automaattiavustuksista 21. Rahaautomaattiyhdistyksen on sopivalla tavalla seurattava myönnettyjen

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Muuttuva opettajuus 3 pointtia

Muuttuva opettajuus 3 pointtia Muuttuva opettajuus 3 pointtia Toimitusjohtaja Petri Lempinen Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry @LempinenPetri #ammatillinenkoulutus #amke www.amke.fi 1. Ympäristön muuttuessa koulutus uudistuu

Lisätiedot