ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone"

Transkriptio

1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika , kello Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja Alho Antti Mäenpää Juha, saapui klo :n 129 käs. jälkeen Olkkola Akiliina Pikkumäki Marjo Saunamäki Juhani, vpj Valli Kirsti Ahola Kirsti Niemistö Esa Yli-Rasku Risto Muut saapuvilla olleet Esittelijä: vt. tekninen johtaja / kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola Sihteeri: Merja Lehto Asiantuntijat: Ilpo Miekka, Destia Oy 130 klo , vesihuoltorakennusmestari Pekka Hirvonen 130 klo Asiat :t Pöytäkirjan allekirjoitus Pöytäkirja on tarkastettu Anssi Saunamäki Juhani Saunamäki Merja Lehto pj. :t pj. :t pöytäkirjanpitäjä Teknisellä osastolla Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Akiliina Olkkola Marjo Pikkumäki , virka-aikana Ilkanrati, Ilkantie 17 Merja Lehto osastosihteeri

2 ILMAJOEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Kokousaika torstai , kello Kokouspaikka Ilkanrati, kokoushuone Käsiteltävät asiat Pykälä Pöytäkirjan liitteet Asia Sivu TEK 128 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 TEK 129 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 2 TEK 130 NAPUSTANMÄEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITELMAT 3 TEK 131 TEK 132 1, 2, 3 OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ASFALTTIHALKEAMIEN KORJAUSURAKOITSIJAN VALINTAA 4 VÄSTILÄN KUNNANOSAN ASEMAKAAVA KORTTELEISSA 7/1, 8 JA 35, VALTATIE 3:N ALUE 5 TEK 133 POIKKEAMAPÄÄTÖS/JARI JA KATARIINA MÄKI 8 TEK 134 SUUNNITTELUTARVERATKAISU/PASI MÄKI-KÖNNÖ JA ELINA SAARENPÄÄ 11 TEK LASKUNMÄEN ALUEEN TONTTIEN MYYNTIHINNAT JA MYYNTIEHDOT 17 TEK MESTARINTIEN ALUEEN TONTTIEN MYYNTIHINNAT JA MYYNTIEHDOT 18 TEK 137 LAUSUNTO/MERKITTÄVIEN TULVARISKIALUEIDEN NIMEÄMISEHDOTUKSISTA 19 TEK 138 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 22 ESITYSLISTAN ULKOPUOLINEN ASIA: TEK 139 SUUNNITTELUTARVERATKAISU/ATTE JA KATI ASIALA 23 Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusosoitus ja valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä teknisellä osastolla (Ilkantie 17) keskiviikkona 6. päivänä heinäkuuta 2011 virka-aikana. Puheenjohtaja Ilmajoella 23. päivänä kesäkuuta 2011 Anssi Saunamäki, merk.

3 Tekninen lautakunta TEK 128 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Vt. teknisen johtajan ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. TEK 129 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Vt. teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Akiliina Olkkola ja Marjo Pikkumäki. Varajäsen Juha Mäenpää saapui kokoukseen klo tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

4 Tekninen lautakunta TEK 130 NAPUSTANMÄEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITELMAT Tekninen osasto on tilannut Destia Infasuunnittelu Oy:ltä kunnallistekniikan rakentamissuunnitelmat uudelle Napustanmäen asuntoalueelle. YHT 289/2011/56 Rakentamistyöt pohjoisella alueella on tarkoitus aloittaa suunnitelmien vahvistuttua syksyllä 2011 ja pohjoiskohde valmistuu alkuvuodesta Pohjoisen alueen rakentamiskustannusarvio, joka käsittää sekä tien että vesi- ja viemärijohdon rakentamisen, on Pohjoisen alueen tontit ovat olleet tonttivaraajien kiinnostuksen kohteena ja varaustilanne on hyvä. Myöhemmässä vaiheessa rakennettavan eteläisen alueen vastaavat rakentamiskustannukset ovat Destia Oy:stä suunnittelija Ilpo Miekka on kokouksessa paikalla esittelemässä suunnitelmia. Vt. teknisen johtajan ehdotus: Lautakunta päättää hyväksyä tehdyt suunnitelmat ja kustannusarvion sekä asettaa suunnitelmat nähtäville. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti vilkkaan keskustelun jälkeen. Esittelijä totesi keskustelun aikana, että määräraha tien tekemiseen pohjoisella alueella ei ole riittävä. Ilman valaistusta ja päällystystä lisämäärärahan tarve on n euroa. Ilpo Miekka Destia Oy:ltä esitteli suunnitelmia kokouksessa. Kutsuttuna asiantuntijana tämän pykälän kohdalla oli vesihuoltorakennusmestari Pekka Hirvonen. Anssi Saunamäki saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo (Lisätietoja: vt. tekninen johtaja Kaisa Sippola, puh )

5 Tekninen lautakunta TEK 131 OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ASFALTTIHALKEAMIEN KORJAUSURAKOITSIJAN VALINTAA YHT 290/2011/16 Tekninen osasto on pyytänyt tarjoukset asfalttipinnoitteiden halkeamien bitumisaumaus- ja valuasfalttikorjauksista yksikköhinnalla /m alv 0 %. Määräaikaan mennessä tarjouksia jätettiin 3 kpl. Näistä kahdessa tarjouksessa (Katutekno Oy ja Pikiteam Oy) oli hinnoiteltu valuasfaltin tarjouspyynnöstä poiketen /tn. Kolmas jätetty tarjous (NCC Roads Oy) oli antanut hinnan tarjouspyynnön mukaisesti /m. Tarjousvertailussa Katuteknon ja Pikiteamin tarjoukset hylättiin tarjouspyynnön vastaisina ja NCC Roads Oy valittiin työn suorittajaksi (Vt. teknisen johtajan päätös ). Pikiteam Oy on jättänyt oikaisuvaatimuksen päätöksestä perusteenaan, että tarjouspyyntö on valuasfaltin osalta virheellinen ja yleisesti käytetty yksikkö valuasfaltin hinnoittelulle on /tn. Lisäksi Pikiteam Oy esittää, että ko. tarjousvertailussa NCC Roads Oy olisi saanut aiheetonta etua päällystysurakan myötä. Yleisesti käytössä olevan tavan mukaan tarjoajan olisi tullut tarjousaikana kirjallisesti esittää tarjouksen pyytäjälle, että valuasfaltin yksikkö muutettaisiin /tn tai tarjouksessaan esittää valuasfaltin menekki tn/m, jolloin tarjouksesta olisi saatu vertailukelpoinen tarjouspyynnön yksikön mukaisesti ( /m). Tarjousvertailu on tehty tasapuolisesti ja osapuolia syrjimättä. Hankintayksiköllä on oikeus kilpailuttaa hankinta katsomallaan yksikköhinnalla eikä siihen vaikuta se, mikä on yleisesti käytetty yksikkö. Tarjouspyyntö on määräävässä asemassa. Oikaisuvaatimusasiaa valmisteltaessa on konsultoitu Kuntaliiton lakimiestä. Vt. teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta ei katso Pikiteam Oy:n oikaisuvaatimusta aiheelliseksi ja päättää pitää edelleen voimassa tehdyn päätöksen urakoitsijavalinnasta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: vt. tekninen johtaja Kaisa Sippola, puh )

6 Tekninen lautakunta YHT 174/2011/512 TEK 132 VÄSTILÄN KUNNANOSAN ASEMAKAAVA KORTTELEISSA 7/1, 8 JA 35, VALTATIE 3:N ALUE TEK 76 Kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen Valtatie 3:n alueelle ja asettanut suunnittelun tavoitteeksi leventää liikennealue urheilukentän puolella siten, että pohjaveden suojelu voidaan toteuttaa liikennealueella pääosin ilman kaideratkaisuja. Kaavoitusprosessi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä ja samaan aikaan oli epävirallisesti nähtävillä asemakaavaluonnos. Kaavoitettavaa aluetta on laajennettu siten, että se ulottuu Jurvantielle saakka yhden korttelin levyisenä. Tämä siitä syystä, että voidaan turvata tiesuunnitelman mukainen olemassa oleva liittymä Jurvantieltä liikekiinteistölle. Asemakaavan sisältö Asemakaava on esityslistan liitteenä nro 3. Valtatien liikennealue on mitoitettu valmistuneen tiesuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmaan sisältyy tällä tiejaksolla pohjaveden suojaus ja muutamia liittymämuutoksia. Valtatien itäpuolen suojaus toteutetaan kaideratkaisuilla ja länsipuoli ohutmuovibetoniittimattoratkaisulla. Liikennealueen laajentaminen kohdistuu kunnan omistamiin alueisiin urheilukentän kohdalla. Tiesuunnitelman mukaan kaikki muut liittymät valtatielle poistetaan paitsi paloaseman ja huoltoaseman liittymät. Asemakaava on jo aikaisemmin laadittu siten, että tämä on mahdollista myös käytännössä. Korttelialueella muutokset ovat vähäisiä. Suurin muutos tapahtuu, kun paloaseman viereinen nykyisin puistoksi osoitettu alue on muutettu korttelialueeksi. Korttelin 35 muut alueet säilyvät asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueena sekä paloaseman ja huoltoaseman alueina. Urheilualueen pohjoispuoleiselle korttelialueelle on osoitettu samat toiminnat kuin nyt voimassa olevassakin kaavassa. Koko suunnittelualuetta koskee tärkeän pohjavesialueen kaavamääräys. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Länsi-Suomen ympäristökeskus kehottaa täydentämään OAS:aa selvityksillä ja yksilöimään osalliset tarkemmin. Lausunnot ja mielipiteet Asemakaavasta on antaneet lausuntonsa Tiehallinto ja Länsi- Suomen ympäristökeskus. Lausunnot ja mielipide on esityslistan liitteenä. Lisäksi on neuvoteltu maanomistajien kanssa.

7 Tekninen lautakunta Tiehallinto esittää, että alikulun parantaminen vaatii lisää liikennealuetta ja huoltoaseman toinen liittymänuoli on poistettava. Länsi-Suomen ympäristökeskus esittää merkintöjä on tarkennettava. Kari Keskinen ja Susanna Keskinen esittävät, että kaava-aluetta tulisi laajentaa yhdistämällä kaksi rakennuspaikkaa yhdeksi, koska toinen heidän omistamansa rakennuspaikka on hankittu lisämaaksi. Mielipiteiden ja lausuntojen huomioon ottaminen Tiehallinnon esityksestä asemakaavaehdotukseen on tehty lausunnon mukaiset muutokset. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen lausunnon perusteella on tehty pari muutosta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma saatetaan ajan tasalle. Susanna ja Kari Keskisen mielipiteen vuoksi ei kaava ole laajennettu, koska kaavan muuttaminen lähinnä supistaisi Keskisten oikeuksia, eikä toisi mitään lisäarvoa tonteille. Neuvottelujen pohjalta on rakennuspaikka 8/5 laajennettu siten, että tontilla toiminen on helpompaa sitten, kun liittymä valtatielle on poistettu. Vastaavasti kunnan omistamaa viereistä rakennuspaikkaa on kavennettu. Rakennuspaikalle 35/4 on osoitettu liittymä Jurvantieltä. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyisi Västilän kunnanosan asemakaavaehdotuksen kortteleissa 7/1, 8 ja 35 Valtatie 3:n alueella liitteen nro 3 mukaisena ja asettaisi sen julkisesti nähtäväksi 30 päivän ajaksi ja pyytäisi lausunnon Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen liikenne- ja infrastrukstuurin vastuualueelta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh ) KH Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Tekninen lautakunta (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh ) TEK Asemakaavaehdotus ja täydennetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet julkisesti nähtävillä Lausunnon on antanut Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuurin vastuualue. Lausunnossa esitetään, että osa korttelista 35 jätetään kaavan ulkopuolelle tai vaihtoehtoisesti liittymän salliva nuoli Jurvantieltä poistetaan. Perusteluna on liikenneviraston ennakkolausunto, jonka mukaan tiesuunnitelmaa korjataan siten, että siitäkin poistetaan liittymä Jurvantielle. Lausunto on esityslistan liitteenä nro 1. Muita lausuntoja ei ole jätetty määräajan kuluessa. Korttelin 35 tontin 4 omistaja Antti Anian kanssa on neuvoteltu useita kertoja ja hän vaatii liittymän osoittamista Jurvantieltä kiinteistölleen. Hän on lisäksi jättänyt tekniselle osastolle osoitetun kirjeen, jossa hän vaatii, että olevat liittymät säilytetään. Kirjeeseen ovat myöhemmin, muistutusaikana, liikekiinteistön asukkaat ja yrittäjät lisänneet lausuman, että he yhtyvät kirjeessä esitettyyn lausuntoon. Toisessa kirjeessä, joka myös on tulkittava muistutukseksi, halutaan puoltaa ehdottomasti nykyisten liittymien säilyttämistä ennallaan. Kirjeet, jotka tulkitaan muistutuksiksi, ovat esityslistan liitteenä nro 2. Asemakaavan muutos liittyy valtatien 3 parantamiseen tiejaksolla Ylöjärvi-Vaasa. Koskenkorvan kohdalla tiesuunnitelmaa ei voi hyväksyä ennen, kuin kaava on lainvoimainen. Kaavan viivästyminen merkitsisi mahdollisesti myös muutoksia tehtävien toimenpiteiden aikatauluun. Tästä syystä on järkevintä rajata asemakaavan hyväksyminen alkuperäisen kaava-alueen mukaiseksi tässä vaiheessa, koska liikenneviraston kanta on ehdoton, samoin kiinteistön omistajan eriävä kanta on ehdoton. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että ne hyväksyvät Västilän kunnanosan asemakaavan osan kortteleissa 7/1, 8 ja 35/1, valtatie 3:n alueella liitteen nro 3 mukaisena. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh )

9 Tekninen lautakunta TEK 133 POIKKEAMAPÄÄTÖS/JARI JA KATARIINA MÄKI LAUSUNTO JARI JA KATARIINA MÄEN POIKKEAMALUPAHAKEMUKSEEN Poikkeamapäätöksen hakija: Jari ja Katariina Mäki, Lasipajantie 7, Koskenkorva. YHT 287/2011/622 Rakennuspaikka: Rakennuspaikka on Koskenkorvan asemakaava-alueella korttelissa 124 rakennuspaikka 2. Se osoite on Lasipajantie 4. Rakennuspaikalla on ajoneuvojen ja tavaroiden korjaamo- ja varastotiloja. Hakijan omistus-/hallintaoikeuden peruste: Hakija omistaa rakennuspaikan. Rakennushanke: Suunnitelman mukaan tarkoituksena on laajentaa varastorakennusta 178 k-m 2. Rakennusoikeus rakennuspaikalla on hankkeelle riittävä. Rakennuspaikkaa koskevat kaava- ym. suunnitelmat: Alueella on vahvistettu asemakaava. Poikkeusluvan tarpeellisuus ja toimivalta: Suunniteltu rakentaminen poikkeaa asemakaavasta seuraavilta siten, että se sijaitsee istuttamiseen varatulla tontin osalla. Selvitys naapurien kuulemisesta: Naapureita on kuultu. Huomautuksia ei ole esitetty. Rakennustarkastajan lausunto: Poikkeamahakemusta puolletaan. Rakennusluvan edellytykset muilta osin ovat olemassa. --- Jari ja Katariina Mäen rakennushanke sijoittuu Västilän kunnanosan kortteliin 124 alla olevan kartan osoittamaan paikkaan.

10 Tekninen lautakunta Rakennuspaikka rajoittuu katualueeseen ja teollisuusalueeseen. Lasipajantien toisella puolella istutuskaistan kohdalla on kaksi omakotitaloa, joista toisen omistaa hakija. Esitetty sijoittaminen istutettavalle alueelle jättää vielä runsaasti tilaa istutuksille ja siten suojaa asuntojen suuntaan. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus: Ratkaisu: Tekninen lautakunta suostuu hakemukseen. Perustelu: Rakennushanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. MRL 172 Päätös on voimassa antopäivästä lukien kaksi vuotta. Käsittely: Keskustelun kuluessa Juha Mäenpää esitti, että koska hakemuksessa hakijan osoitteeksi on nimetty Lännentie 7, tulee se hallintolainmukaisesti korjata vastaamaan korttelitunnuksia. Oikea osoite on Lasipajantie 7. Antti Alho kannatti Juha Mäenpään esitystä. Puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi äänestyksen, koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys. Äänestys suoritettiin kädennostoäänestyksenä. Juha Mäenpään esitystä kannattivat Juha Mäenpää, Antti Alho, Marjo Pikkumäki ja Juhani Saunamäki. Esittelijän ehdotusta kannattivat Akiliina Olkkola, Anssi Saunamäki ja Kirsti Valli. Juha Mäenpään esitys voitti äänin 4-3. Päätös: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hakijan osoite korjataan hakemukseen em. äänestyksen tuloksen mukaisesti Lasipajantie 7:ksi. Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

11 Tekninen lautakunta (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh )

12 Tekninen lautakunta YHT 288/2011/622 TEK 134 SUUNNITTELUTARVERATKAISU/PASI MÄKI-KÖNNÖ JA ELINA SAARENPÄÄ Suunnittelutarveratkaisun hakija: Pasi Mäki-Könnö ja Elina Saarenpää, Kehätie 10 A 1, Hyllykallio. Rakennuspaikka: Rakennuspaikka muodostuu määräalana tilasta Mäensivu RN:O 10:84, Peltoniemen kylää, osoite Sampanpolku 9, Tuomikylä. Sen pinta-ala on noin 4204 m 2. Rakennuspaikka on metsäinen, loivasti länteen viettävä. Maaperä soveltuu muuten hyvin rakentamiseen mutta lähistöllä olevien lähteiden vaikutus ja turvaaminen tulee erityisesti huomioida. Hakijan omistus-/hallintaoikeuden peruste: Hakijoilla on esisopimus määräalasta. Rakennushanke: Rakennushanke käsittää kerrosalaltaan 179 m 2 :n asuinrakennuksen. Suunnitelmien perusteella rakennus on 1-kerroksinen puurunkoinen ja lautaverhottu. Lisäksi rakennuspaikalle on suunniteltu 160 k-m 2 :n raskaan ajoneuvon säilytys- ja huoltorakennus sekä 96 k-m 2 :n talousrakennus. Käytetty rakennusoikeus: Rakennuspaikalla ei ole rakennuksia. Alueen nykyinen maankäyttö ja asutuksen luonne: Alueen ympäristössä, erityisesti etelä- ja länsipuolella, on omakotitaloasutusta. Länsipuolella on yksityisen maanomistajan palstoitussuunnitelmaalue. Sille alueelle on viimeisen 10 vuoden aikana rakennettu tai rakenteilla 8 uutta omakotitaloa ja yksi uusi vanhalle rakennuspaikalle. Lisäksi yksi omakotitalo on rakenteilla samalle palstoitussuunnitelma-alueelle jolla tämäkin hanke sijaitsee. Alueen itä- ja pohjoispuolella on metsätalousaluetta. Rakennuspaikkaa koskevat kaava- ym. suunnitelmat: Rakennuspaikalla ei ole yleiskaavaa. Yksityinen maanomistaja on laadituttanut alueelle palstoitussuunnitelman, jossa on 7 rakennuspaikkaa. Poikkeusluvan tarpeellisuus ja toimivalta: Hanke sijaitsee alueella, joka on MRL 16 :n mukaista suunnittelutarvealuetta. Tällöin rakennusluvan myöntäminen edellyttää johtosäännön perusteella teknisen lautakunnan päätöstä MRL 137 :n mukaisesti.

13 Tekninen lautakunta Tieyhteys, vesijohto ja viemäröinti: Aleen maanomistaja on rakentanut tierungon johon rakennuspaikka rajoittuu. Tie liittyy Pitkäkujan yksityistiehen, joka edelleen liittyy Tuomikyläntiehen. Hän on myös teettänyt kunnan verkostoon liittyvän vesijohtoa ja viemäröintiä koskevan aluesuunnitelman. Selvitys naapurien kuulemisesta: Naapureita on kuultu. Huomautuksia ei ole esitetty. Lähistöllä olevan vedenottamon osakkaat ovat tuoneet esille että vedenottamon veden laatua ei saa vaarantaa rakentamisella. Rakennustarkastajan lausunto Hanke on MRL 136 :n mukainen eli täyttää rakennusluvan edellytykset asemakaavan ulkopuolisessa rakentamisessa. Erityistä huomiota tulee kuitenkin kiinnittää rakennuspaikasta koilliseen oleviin vedenottamoihin. Lähin niistä sijaitsee rakennuspaikan rajasta noin 85 metrin etäisyydellä. Terveysvalvonnan johtaja ja ympäristöinsinööri ovat antaneet asiasta lausunnon. Lausuntojen mukaan suunnitellusta rakentamisesta ei aiheudu merkittävää riskiä veden laadulle. Rakennusten pohjatöiden yhteydessä saattaa rakennuspaikalta paljastua tai sillä syntyä pohjaveden purkautumia. Purkautumalla voi olla vaikutus vedenottamoiden vedenpinnan tasoon ja rakennusten perustusten kuivatukseen. Rakennuslupavaiheeseen tulee hankkia asiantuntijaselvitys jolla toisaalta turvataan vedenottamoiden vedenpinnan taso ja toisaalta varmistetaan rakennusten alapohjan kuivatus. --- Mäki-Könnön ja Saarenpään rakennushanke sijaitsee Tuomikylässä alla olevan kartan osoittamassa paikassa. Alueelle on laadittu palstoitussuunnitelma.

14 Tekninen lautakunta Tuomikylässä on vireillä osayleiskaavan laatiminen. Alueen lähtötiedot on selvitetty ja luonnoksia on valmisteltu. Tuomikylä on muodostunut kyläksi noin kymmenen kilometrin matkalle. Asutus on keskittynyt Tuomikyläntien ja siitä metsänrantoja kohti erkanevien tilusteiden varteen. Varsinaista kylätaajamaa ei ole syntynyt, vaan asutus on perinteisen nauhamainen. Asutus muodostuu Tuomikyläntien varteen syntyneistä maatiloista sekä luvuilla metsäselänteen reunalle ja sisään rakennetuista asuinrakennuksista. Lähialueella, noin 500 metrin etäisyydellä, on 15 asuinrakennusta. Kylässä toimii Tuomikylän koulu, jossa on opetusta kuudelle ensimmäiselle luokalle. Ahonkylän ala-aste ja kolme päiväkotia ovat 2-3 km päässä. Ahonkylään on kaavoitettu myös tontti kaupan palveluille. Tuomikylässä on varsin kattavat ulkoliikuntatilat, koulun valaistu urheilukenttä ja luistinrata. Kylän eteläpäässä Pettumäellä on hyväkuntoinen urheilukenttä sekä lentopallokenttä pukukoppeineen. Pettukenttä toimii myös kyläläisten kokoontumispaikkana. Kyläseuran toiminta on vilkasta. Tuomikylässä on myös moottorikelkkareitti sekä Eetunkydöntien hevosvalmennusreitti. Tuomikylän läpi kulkee maakunnallinen vaellusreitti Ilkanpolku, joka tulee Seinäjoen suunnasta ja jatkuu etelään Santavuorta kohden. Alueen välittömässä läheisyydessä on juuri valmistunut valaistu Seinäjoki-Ilmajoki elämysreitistön esteetön kuntoreitti.

15 Tekninen lautakunta Palstoitussuunnitelma -alueelta on laadittu suunnittelutarveratkaisun pohjaksi ympäristöselvitys. Alueelle on osoitettu määräalat omakotirakentamiselle sekä tiet ja virkistysalueet. Ympäristöselvityksen tavoitteena on, että maankäytön suunnittelussa voidaan luotettavasti arvioida kaavan vaikutukset merkittäviin luontokohteisiin, biodiversiteettiin, harvinaisiin ja uhanalaisiin lajeihin sekä turvata arvokkaiden luontotyyppien ja maisemien säilyminen ja ekologisesti kestävä kehitys. Tavoitteena on edistää kylämäisen asutuksen täydennysrakentamista. Peltoaukeilta rakentaminen pyritään ohjamaan uusille rakennuspaikoille siten, että se täydentää hallitusti kylärakennetta ja mahdollistaa elinkeinon harjoittamisen kylällä. Alue tulee tukeutumaan enenevässä määrin lähellä sijaitsevan, kehittyvän Ahonkylän taajaman palveluihin. Selvitysalueella on yksi omakotitontti, jolle on myönnetty rakennuslupa. Muutoin alue on metsätalousaluetta. Rakennuspaikkojen myynti perustuu maanomistajan alueelle teettämään palstoitussuunnitelmaan. Palstoitussuunnitelman mukaan rakentaminen tapahtuu Tuomikylälle ominaista rakennetta noudattaen noin m² kokoisille määräaloille. Kulku alueelle tapahtuu Tuomikyläntieltä Pitkäkujan ja Kivimäentien kautta. Tuomikyläntien henkilöautoliikenne on noin 540 ajoneuvoa vuorokaudessa ja raskaita ajoneuvoja noin 15 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kunnallinen vesi- ja viemäriverkko on alueen vieressä. Alueen metsäinen maasto nousee itään päin noin 5 m, joten tonttialue avautuu ilta-aurinkoon. Noin kaksi kolmasosaa tilasta on osoitettu asumiskäyttöön. Alue on hoidettua, varttunutta kasvumetsää ja

16 Tekninen lautakunta rajoittuu kolmelta sivulta ympäröivään maa- ja metsätalousalueeseen ja etelässä kolmeen asuinpientaloon. Selvityksen mukaan alueella ei ole tavattu harvinaisia kasvi- ja eläinlajeja. Ympäristövaikutusten arviointi Vaikutusten arvioinnin näkökulmissa on otettu huomioon maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 :ssä luetellut ympäristön elementit ja niihin kohdistuvat merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset. Tavoitteena on, että maankäytöllisten aluevarausten vaikutukset olisivat mahdollisimman myönteisiä alueen ominaisten voimavarojen hyödyntämisen kannalta ja huomioisivat eri intressitahojen näkökulmat. Luonnonympäristö Ei merkittävää vaikutusta, koska puustoa ja luonnontilaista aluetta jää alkuperäiseen asuun. Lähteen ympäristöön jää suoja-alue. Kasvillisuudeltaan runsaslajisin lähteen ympäristö säilytetään rakentamisen ulko-puolella. Rakennettu ympäristö Metsänranta-rakentumisen täydentyminen ei muuta Tuomikylän harmonista lakeusmaisemaa. Kyläkuvan kannalta arvokkaat peltoaukeat säilyvät lähes ennallaan ja kulttuuriympäristö pysyy edelleen hallitsevana. Kaava tukee olemassa olevan kylän yhdyskuntarakennetta ja täydentää sitä tukeutuen olemassa olevaan tieverkkoon. Alueelle tulee seitsemän omakotitonttia, joista yksi on toteutunut, sekä viheraluetta. Palvelut ja työpaikat Alueen asukkaat käyttävät kylän omia, Ahonkylän, Ilmajoen sekä Seinäjoen palveluja. Alueelle syntyy mahdollisesti myös uusia yksityisiä palveluja. Virkistys Alueen vieressä sijaitsevan Ahonkylästä Seinäjoen Jouppiin rakennetun valaistun elämysreitistön käyttö lisääntyy. Liikenne Yksityistien liikenne lisääntyy rakentumisen myötä. Tietä käyttävät myös liikuntareitistön käyttäjät. Yhdyskuntatekniikka Uudet liittymät tukevat valmiin yhdyskuntatekniikan käyttöä. Ilmajoen jäteverkkosuunnitelma on hyväksytty v Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Kaavalla myötävaikutetaan Tuomikylän koulun ja Ahonkylän palvelujen pysymiseen elinvoimaisina ja kannattavina. Uuden vesi- ja viemäriliittymät ovat kustannustehokkaita. Kustannukset toteutuvat

17 Tekninen lautakunta suunnitelmien toteutumisen mukaisesti tukeutuen olemassa olevaan infraan. Kunnan investoinnit palautuvat uusien asukkaiden ja työvoiman lisäyksen kautta. Alueen sosiaalinen luonne Selvitysalue sijaitsee rauhallisella, turvallisella ja sosiaalisesti aktiivisella ydinmaa-seudulla. Selvitysalueelta on vajaa puoli kilometriä Tuomikyläntielle ja noin kaksi kilometriä kyläkoululle. Ilmajoen keskustaan on matkaa 10 km ja Seinäjoelle 15 km. Seinäjoen lentoasema sijaitsee 12 kilometrin päässä. Johtopäätökset Rakennuspaikan pinta-ala on 0,42 ha. Laadituissa yleiskaavaluonnoksissa rakennuspaikka on todettu kylärakennetta tukevaksi ja kyläaluetta täydentäväksi sekä maisemallisesti kylään sopivaksi paikaksi. Selvitysalueen tiealuetta koskeva linjaus jättää rakennuspaikkaa koskevalta osin riittävän suojavyöhykkeen kosteikkoalueen ja vedenottamon suuntaan. Rakennukset on tarkoitus kytkeä kunnalliseen verkostoon. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus: Ratkaisu: Tekninen lautakunta suostuu hakemukseen. Perustelu: Rakennushanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä, eikä vaikeuta erityisten luonnon- ja kulttuuriympäristön arvojen säilymistä. Päätös on voimassa antopäivästä lukien kaksi vuotta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh )

18 Tekninen lautakunta YHT 291/2011/523 TEK 135 LASKUNMÄEN ALUEEN TONTTIEN MYYNTIHINNAT JA MYYNTIEHDOT Kunta omistaa Laskunmäessä korttelialueita. Asemakaava on hyväksytty ja saanut lainvoiman Kunnallistekniikasta on rakennettu vain Laskunmäentie. Yritysasiamies käy neuvotteluja alueelle mahdollisesti sijoittuvien yritysten kanssa, joten on perusteltua määritellä korttelimaalle myyntihinta. Mikäli myyntihinta on 2,75 /m 2, tulevat katetuiksi maanhankintakustannukset ja osa tientekokustannuksista. Yritysasiamies pitää hintaa kohtuullisena. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että ne päättäisivät seuraavaa: 1. Laskunmäen alueen alla olevaan karttaan rasterilla merkittyjen korttelialueiden myyntihinta on 2,75 /m 2 2. Teollisuustontin myyntiehdot ovat liitteen nro 4 mukaiset. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh )

19 Tekninen lautakunta YHT 299/2011/523 TEK 136 MESTARINTIEN ALUEEN TONTTIEN MYYNTIHINNAT JA MYYNTIEHDOT Kunta omistaa Mestarintien teollisuusalueella korttelialueet lähes kokonaan. Asemakaava on hyväksytty Kunnallistekniikkaa ei ole rakennettu. Yritysasiamies käy neuvotteluja alueelle mahdollisesti sijoittuvien yritysten kanssa, joten on perusteltua määritellä korttelimaalle myyntihinta. Mikäli myyntihinta on 1,50 /m 2, tulevat katetuiksi maanhankintakustannukset ja osa tientekokustannuksista. Yritysasiamies pitää hintaa kohtuullisena. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että ne päättäisivät seuraavaa: 1.Mestarintien alueen kortteleiden 70, 126 ja 127 myyntihinta on 1,50 /m 2, 2.Teollisuustontin myyntiehdot ovat liitteen nro 4 mukaiset. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh )

20 Tekninen lautakunta TEK 137 LAUSUNTO/MERKITTÄVIEN TULVARISKIALUEIDEN NIMEÄMISEHDOTUKSISTA YHT 147/2011/514 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää kunnan lausuntoa merkittävien tulvariskialueiden nimeämisehdotuksista. Se on laatinut asiasta ehdotuksen Etelä-Pohjanmaan, Keski- Pohjanmaan ja Pohjanmaan osalta Ehdotuksen taustalla on laki tulvariskien hallinnasta (620/2010) ja asetus (659/2010). Ehdotuksen perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet. Lausuntopyynnön mukaan merkittäville tulvariskialueille laaditaan myöhemmin tulvavaaraja tulvariskikartat sekä suunnitelma tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi. Ehdotus koskee vesistötulvia, siis joesta suoraan tai pengerrysalueelle lasketusta vedestä aiheutuvaa tulvaa. Tämän arvioinnin lisäksi kuntaa pyydetään arvioimaan hulevesistä eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvaa tulvariskiä taajamissa. Asiaan liittyvät tausta-asiakirjat eli vesistöalueelle laaditut tulvariskien alustavat arviot ovat nähtävinä sähköisesti ELY-keskuksen verkkopalvelussa Ilmajoen kuntaa koskettaa erityisesti Kyrönjoen vesistöalue. Siihen kuuluu sekä Kyrönjoki että Seinäjoki. Pieneltä osin Ilmajoen kunta kuuluu myös Laihianjoen ja Närpiönjoen vesistöalueeseen. Merkittävän tulvariskin nimeämisessä otetaan huomioon tulvan todennäköisyys ja siitä aiheutuvat vahingolliset seuraukset. Seurausten merkittävyyttä arvioidaan yleiseltä kannalta. Arvioinnissa tarkastellaan seuraavia vahingollisia seurauksia: - vahingollinen seuraus ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle - välttämättömyyspalvelun kuten vesihuollon, energiahuollon, tietoliikenteen, tieliikenteen tai muun vastaavan toiminnan pitkäaikainen keskeytyminen - yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja turvaavan taloudellisen toiminnan pitkäaikainen keskeytyminen - pitkäkestoinen tai laaja-alainen vahingollinen seuraus ympäristölle - korjaamaton vahingollinen seuraus kulttuuriperinnölle Ely-keskuksen ehdotukseen kuuluu Kyrönjoen vesistöstä Ilmajoen kuntaa koskevana Ilmajoki Munakka Seinäjoki alueelle karttarajauksella määritelty alue.

21 Tekninen lautakunta Perusteluina alueen määrittelylle Ely-keskus toteaa seuraavaa: Harvinaisen suurtulvan (1 / vuotta) seurauksena vahingollinen seuraus ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle koskee noin 800 asukasta. Välttämättömyyspalvelut, kuten tieliikenne ja jätevedenpuhdistus, saattavat keskeytyä pitkäaikaisesti. Jätevedenpuhdistamon toiminnan keskeytyminen on myös vahingollinen seuraus ympäristölle. Muina perusteluina todetaan lisäksi, että alueella on kokemuksia toteutuneista tulvista vahingollisin seurauksin sekä Kyrkösjärven padon sortumisriski. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan ja esittää kunnanhallitukselle seuraavan lausunnon antamista: Ely-keskuksen määrittelemää aluetta voidaan pitää hyvin odotettuna ja perusteltuna. Kyseiselle alueelle on Ely-keskuksen toimesta valmistunut tulvavaara- ja tulvariskikartat. Lisäksi Kurikan rajasta Saarakkalanrinnalle ulottuvalle osalle on Ely-keskuksen ja kunnan yhteistyönä laadittu tulvariskien hallinnan yleissuunnitelma. Keväällä 2011, jolloin lumen vesiarvot Kyrönjoen vesistöalueella olivat hyvin suuret, oli vaara suurtulvasta. Pelastuslaitos varautui osaltaan ennakolta tulvavahinkojen torjuntaan. Tällöin suureksi avuksi osoittautuivat tulvavaarakartat. Kun niiden rinnalla käytettiin tulvariskien hallinnan yleissuunnitelmasta saatua kiinteistökohtaista

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 5.3.2012, kello 16.30 18.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 24.5.2011, kello 16.30 17.23 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 4.7.2011, kello 17.00 18.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 29.3.2011, kello 16.30 17.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

TEK 195 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 TEK 196 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 2 NIEMELÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITELMAT 3

TEK 195 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 TEK 196 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 2 NIEMELÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITELMAT 3 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 18 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 15.11.2011, kello 16.30 17.38 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Juhani, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 14.8.2012, kello 17.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 11.10.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 25.10.2011, kello 17.30 20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Nuorisotalo Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala Jussi,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 18.4.2011, kello 16.30 17.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 9.8.2011, kello 17.30 17.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 27.3.2012, kello 17.30 18.50 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 10.5.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 10.4.2012, kello 17.30 18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 24.4.2012, kello 17.30 18.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Suunnittelutarveratkaisu / Koskimäki / Ohkolan kylä, Eerola-Kortistotie / 505-410-57-5 / Omakotitalon rakentaminen määräalalle 2 /

Lisätiedot

Merkittävät tulvariskialueet

Merkittävät tulvariskialueet Ehdotus Kaakkois-Suomen merkittäviksi tulvariskialueiksi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on arvioinut vesistöjen ja merenpinnan noususta aiheutuvat tulvariskit Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311 ILMAJOKI NIEMELÄN ALUE Asemakaavan muutos Ahonkylän kunnanosa kortteli 14 LÄHTÖTIEDOT 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Ahonkylä Kaava-alue: Niemelän alue Korttelit:

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 28.8.2012, kello 17.30 18.10 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto ,

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , Liite A OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 4.9.2014, 3.2.2017 VIKBY, ASEMAKAAVAN MUUTOS VIKBYN YRITYSALUEEN KORTTELEISSA 4, 7 JA 12 OAS, Asemakaavan muutos Vikbyn yritysalueen

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 13.6.2011, kello 16.30 18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen 627/08/10/2010 TEK 147 AirIX Ympäristö Oy on laatinut 27.4.2011 päivätyn kaavaluonnoksen Hulhavanahon, Luokkavaaran

Lisätiedot

Ehdotus Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi

Ehdotus Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi Dnro EPOELY/59/07.02/2011 Ehdotus Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi Valtatie 8, Vöyri (Unto Tapio, 2004). Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 30.5.2011, kello 16.30 17.10 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 19 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 19 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 19 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 9.12.2011, kello 16.00 16.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

Torstai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 / 2011 KOKOUSAIKA Torstai 22.12.2011 kello 17.00 19.23 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 21.1.2013, kello 15.45 16.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelin/sähköpostikokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 4.10.2011, kello 16.30 20.55 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3 O s a l l i s t u m i s - j a a r v i o i n t i s u u n n i t e l m a, k o r t t e l i 7 2 1 S e p ä n k y l ä s s ä Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 7.4.2015 SEPÄNKYLÄ,

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö-

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Vikajärven osayleiskaavan muutos Tilojen RN:o 6:46, 6:26 ja 5:108 alueilla sekä moottorikelkkareitin osalta Valtatie 4:n ja

Rovaniemen kaupunki Vikajärven osayleiskaavan muutos Tilojen RN:o 6:46, 6:26 ja 5:108 alueilla sekä moottorikelkkareitin osalta Valtatie 4:n ja Rovaniemen kaupunki Vikajärven osayleiskaavan muutos Tilojen RN:o 6:46, 6:26 ja 5:108 alueilla sekä moottorikelkkareitin osalta Valtatie 4:n ja kantatie 82:n risteysalueella. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla

Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2007 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Hirvaan

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunginhallitus 195 26.05.2014. 195 Asianro 1389/10.03.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunginhallitus 195 26.05.2014. 195 Asianro 1389/10.03.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) 195 Asianro 1389/10.03.00/2014 Vastine oikaisuvaatimukseen koskien suunnittelutarveratkaisua Haminanlahti, Vuorenlehto 410-5-110 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

ILMAJOKI. Ahonkylä Niemelän alue. asemakaavan muutos. Kaavoitustoimi 20.9.2013. 1 Perus- ja tunnistetiedot. 1.1 Tunnistetiedot. Korttelit: kortteli 14

ILMAJOKI. Ahonkylä Niemelän alue. asemakaavan muutos. Kaavoitustoimi 20.9.2013. 1 Perus- ja tunnistetiedot. 1.1 Tunnistetiedot. Korttelit: kortteli 14 ILMAJOKI Ahonkylä Niemelän alue Asemakaavan muutos Kaavoitustoimi 20.9.2013 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kaavan laatija Vireille tulo Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Ahonkylä Kaava-alue: Niemelän

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 18.5.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.5.2011 klo 16.30 17.30 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

1 RAKENNUS- Kunnan tai kaupungin osa / kylä Kortteli ja tontti / rakennuspaikka Rek. n:o Koko tila PAIKKA Määräala

1 RAKENNUS- Kunnan tai kaupungin osa / kylä Kortteli ja tontti / rakennuspaikka Rek. n:o Koko tila PAIKKA Määräala Suunnittelutarveratkaisu- OULUN SEUDUN RAKENNUSVALVONNAT hakemus Hailuoto Haukipudas Kempele Kiimiki Liminka (MRL 137 ) Lumijoki Muhos Oulu Oulunsalo Tyrnävä Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee MRL 16

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 31.1.2012, kello 09.00 9.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelinkokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala Salme Knuuttila

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 11.9.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.9.2013 klo 16.30 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 16.3.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 29.3.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.1.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/1907/10.02.03/2014 VP 47/21.10.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KYLÄSAAREN 34. KAUPUNGINOSAN KYLÄSAARENTIEN, KIVININTIEN, VANHAINKODINTIEN JA LAUNAISTENTIEN LÄHIYMPÄRISTÖ 1. ASEMAKAAVA 609

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.8.2011 tarkistettu 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 650-600 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta Suunnittelualueen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

TAVOLAN KYLÄ, JAAKKO ILLIN OMISTAMAN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

TAVOLAN KYLÄ, JAAKKO ILLIN OMISTAMAN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TAVOLAN KYLÄ, JAAKKO ILLIN OMISTAMAN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.9. 2012 koskien asemakaavan laatimista Nummi- Pusulan Tavolan kylän tilalle Alhonsora RN:o 29:0 pinta-alaltaan

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Tekninen lautakunta sivu 85

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Tekninen lautakunta sivu 85 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Tekninen lautakunta sivu 85 Kokousaika 29.06.2011 klo 16.00-17.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla

Lisätiedot

Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä korttelit 83 ja 299)

Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä korttelit 83 ja 299) KITTILÄN KUNTA Puh 040 356 500, Fax 016-642259 20.10.2014 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 221 Asianro 5403/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-419-3-104-M606 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Kunnanhallitus sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Kunnanhallitus sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 13.2.2012, kello 8.45 9.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelinkokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala Salme Knuuttila

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.12.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 108 75

Lisätiedot

Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle

Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle Kaupunkikehityslautakunta 24 28.06.2017 Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle 456/10.03.00.02/2017 KAKEL 24 Esittelijä: Toimialajohtaja Pasi Leimi,

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue ja maankäytölliset lähtökohdat. Suunnittelualueena on Markku Metsäpellon omistamat tilat Rn:o 14:128 ja

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.2.2009 Ilmakuva ja suunnittelualueen rajaus 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit 1000 1038, 1041 1046 ja 1068) II- vaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.3.2016 KURIKAN KAUPUNKI Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä 05.12.2017 Kokoustiedot Aika Maanantaina 11.12.2017 kello 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Jämi Areena 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 (5) Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luhtaniemen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Taajaman asemakaavan laajennus ja muutos Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 Tekninen lautakunta Nro 3/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 28.5.2015 klo 17-18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Tekninen lautakunta 15.12.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Tekninen lautakunta 15.12.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Tekninen lautakunta 15.12.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 15.12.2010 klo 16.30 17.15 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Lehtinen

Lisätiedot

n Muu, mike X Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 S Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee MRL 165:n tarkoittamalla suunnittelutarvealueella

n Muu, mike X Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 S Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee MRL 165:n tarkoittamalla suunnittelutarvealueella VAASAN KAUPUNKI Kaavoitus HAKEMUS KAI.IPUNK Kaavoitus X Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 S Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee MRL 165:n tarkoittamalla suunnittelutarvealueella Poikkeaminen MRL (171-174

Lisätiedot

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen Tekninen lautakunta 289 04.09.2013 Kaupunginhallitus 423 09.09.2013 Kaupunginhallitus 373 15.09.2014 Kaupunginvaltuusto 84 29.09.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako, 64 Skinnarila, kortteli 81, virkistys-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.11.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA V kaupunginosan korttelia 10 tonttia nro 3 sekä katualuetta koskeva asemakaavan muutos (Uusikatu 72) AM2070 26.1.2010 asemakaavan

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 9/2011 Rakennuslautakunta sivu 119. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 9/2011 Rakennuslautakunta sivu 119. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 9/2011 Rakennuslautakunta sivu 119 Kokousaika 14.12.2011 klo 13.00-13.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Lakeuden jätelautakunta sivu 1. Westenergy Oy:n jätevoimala, Vaasa

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Lakeuden jätelautakunta sivu 1. Westenergy Oy:n jätevoimala, Vaasa ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Lakeuden jätelautakunta sivu 1 Kokousaika 17.3.2011, kello 14.00 15.30 Kokouspaikka Westenergy Oy:n jätevoimala, Vaasa Saapuvilla olleet jäsenet Ilmajoki: Alavus:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 4.9.2014 VIKBY, ASEMAKAAVAN MUUTOS VIKBYN YRITYSALUEEN KORTTELISSA 7 OAS, asemakaavan muutos Vikbyn yritysalueen korttelissa 7 ~ 2 ~ OAS,

Lisätiedot