ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone"

Transkriptio

1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika , kello Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja Alho Antti Mäenpää Juha, saapui klo :n 129 käs. jälkeen Olkkola Akiliina Pikkumäki Marjo Saunamäki Juhani, vpj Valli Kirsti Ahola Kirsti Niemistö Esa Yli-Rasku Risto Muut saapuvilla olleet Esittelijä: vt. tekninen johtaja / kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola Sihteeri: Merja Lehto Asiantuntijat: Ilpo Miekka, Destia Oy 130 klo , vesihuoltorakennusmestari Pekka Hirvonen 130 klo Asiat :t Pöytäkirjan allekirjoitus Pöytäkirja on tarkastettu Anssi Saunamäki Juhani Saunamäki Merja Lehto pj. :t pj. :t pöytäkirjanpitäjä Teknisellä osastolla Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Akiliina Olkkola Marjo Pikkumäki , virka-aikana Ilkanrati, Ilkantie 17 Merja Lehto osastosihteeri

2 ILMAJOEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Kokousaika torstai , kello Kokouspaikka Ilkanrati, kokoushuone Käsiteltävät asiat Pykälä Pöytäkirjan liitteet Asia Sivu TEK 128 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 TEK 129 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 2 TEK 130 NAPUSTANMÄEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITELMAT 3 TEK 131 TEK 132 1, 2, 3 OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ASFALTTIHALKEAMIEN KORJAUSURAKOITSIJAN VALINTAA 4 VÄSTILÄN KUNNANOSAN ASEMAKAAVA KORTTELEISSA 7/1, 8 JA 35, VALTATIE 3:N ALUE 5 TEK 133 POIKKEAMAPÄÄTÖS/JARI JA KATARIINA MÄKI 8 TEK 134 SUUNNITTELUTARVERATKAISU/PASI MÄKI-KÖNNÖ JA ELINA SAARENPÄÄ 11 TEK LASKUNMÄEN ALUEEN TONTTIEN MYYNTIHINNAT JA MYYNTIEHDOT 17 TEK MESTARINTIEN ALUEEN TONTTIEN MYYNTIHINNAT JA MYYNTIEHDOT 18 TEK 137 LAUSUNTO/MERKITTÄVIEN TULVARISKIALUEIDEN NIMEÄMISEHDOTUKSISTA 19 TEK 138 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 22 ESITYSLISTAN ULKOPUOLINEN ASIA: TEK 139 SUUNNITTELUTARVERATKAISU/ATTE JA KATI ASIALA 23 Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusosoitus ja valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä teknisellä osastolla (Ilkantie 17) keskiviikkona 6. päivänä heinäkuuta 2011 virka-aikana. Puheenjohtaja Ilmajoella 23. päivänä kesäkuuta 2011 Anssi Saunamäki, merk.

3 Tekninen lautakunta TEK 128 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Vt. teknisen johtajan ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. TEK 129 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Vt. teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Akiliina Olkkola ja Marjo Pikkumäki. Varajäsen Juha Mäenpää saapui kokoukseen klo tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

4 Tekninen lautakunta TEK 130 NAPUSTANMÄEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITELMAT Tekninen osasto on tilannut Destia Infasuunnittelu Oy:ltä kunnallistekniikan rakentamissuunnitelmat uudelle Napustanmäen asuntoalueelle. YHT 289/2011/56 Rakentamistyöt pohjoisella alueella on tarkoitus aloittaa suunnitelmien vahvistuttua syksyllä 2011 ja pohjoiskohde valmistuu alkuvuodesta Pohjoisen alueen rakentamiskustannusarvio, joka käsittää sekä tien että vesi- ja viemärijohdon rakentamisen, on Pohjoisen alueen tontit ovat olleet tonttivaraajien kiinnostuksen kohteena ja varaustilanne on hyvä. Myöhemmässä vaiheessa rakennettavan eteläisen alueen vastaavat rakentamiskustannukset ovat Destia Oy:stä suunnittelija Ilpo Miekka on kokouksessa paikalla esittelemässä suunnitelmia. Vt. teknisen johtajan ehdotus: Lautakunta päättää hyväksyä tehdyt suunnitelmat ja kustannusarvion sekä asettaa suunnitelmat nähtäville. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti vilkkaan keskustelun jälkeen. Esittelijä totesi keskustelun aikana, että määräraha tien tekemiseen pohjoisella alueella ei ole riittävä. Ilman valaistusta ja päällystystä lisämäärärahan tarve on n euroa. Ilpo Miekka Destia Oy:ltä esitteli suunnitelmia kokouksessa. Kutsuttuna asiantuntijana tämän pykälän kohdalla oli vesihuoltorakennusmestari Pekka Hirvonen. Anssi Saunamäki saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo (Lisätietoja: vt. tekninen johtaja Kaisa Sippola, puh )

5 Tekninen lautakunta TEK 131 OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ASFALTTIHALKEAMIEN KORJAUSURAKOITSIJAN VALINTAA YHT 290/2011/16 Tekninen osasto on pyytänyt tarjoukset asfalttipinnoitteiden halkeamien bitumisaumaus- ja valuasfalttikorjauksista yksikköhinnalla /m alv 0 %. Määräaikaan mennessä tarjouksia jätettiin 3 kpl. Näistä kahdessa tarjouksessa (Katutekno Oy ja Pikiteam Oy) oli hinnoiteltu valuasfaltin tarjouspyynnöstä poiketen /tn. Kolmas jätetty tarjous (NCC Roads Oy) oli antanut hinnan tarjouspyynnön mukaisesti /m. Tarjousvertailussa Katuteknon ja Pikiteamin tarjoukset hylättiin tarjouspyynnön vastaisina ja NCC Roads Oy valittiin työn suorittajaksi (Vt. teknisen johtajan päätös ). Pikiteam Oy on jättänyt oikaisuvaatimuksen päätöksestä perusteenaan, että tarjouspyyntö on valuasfaltin osalta virheellinen ja yleisesti käytetty yksikkö valuasfaltin hinnoittelulle on /tn. Lisäksi Pikiteam Oy esittää, että ko. tarjousvertailussa NCC Roads Oy olisi saanut aiheetonta etua päällystysurakan myötä. Yleisesti käytössä olevan tavan mukaan tarjoajan olisi tullut tarjousaikana kirjallisesti esittää tarjouksen pyytäjälle, että valuasfaltin yksikkö muutettaisiin /tn tai tarjouksessaan esittää valuasfaltin menekki tn/m, jolloin tarjouksesta olisi saatu vertailukelpoinen tarjouspyynnön yksikön mukaisesti ( /m). Tarjousvertailu on tehty tasapuolisesti ja osapuolia syrjimättä. Hankintayksiköllä on oikeus kilpailuttaa hankinta katsomallaan yksikköhinnalla eikä siihen vaikuta se, mikä on yleisesti käytetty yksikkö. Tarjouspyyntö on määräävässä asemassa. Oikaisuvaatimusasiaa valmisteltaessa on konsultoitu Kuntaliiton lakimiestä. Vt. teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta ei katso Pikiteam Oy:n oikaisuvaatimusta aiheelliseksi ja päättää pitää edelleen voimassa tehdyn päätöksen urakoitsijavalinnasta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: vt. tekninen johtaja Kaisa Sippola, puh )

6 Tekninen lautakunta YHT 174/2011/512 TEK 132 VÄSTILÄN KUNNANOSAN ASEMAKAAVA KORTTELEISSA 7/1, 8 JA 35, VALTATIE 3:N ALUE TEK 76 Kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen Valtatie 3:n alueelle ja asettanut suunnittelun tavoitteeksi leventää liikennealue urheilukentän puolella siten, että pohjaveden suojelu voidaan toteuttaa liikennealueella pääosin ilman kaideratkaisuja. Kaavoitusprosessi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä ja samaan aikaan oli epävirallisesti nähtävillä asemakaavaluonnos. Kaavoitettavaa aluetta on laajennettu siten, että se ulottuu Jurvantielle saakka yhden korttelin levyisenä. Tämä siitä syystä, että voidaan turvata tiesuunnitelman mukainen olemassa oleva liittymä Jurvantieltä liikekiinteistölle. Asemakaavan sisältö Asemakaava on esityslistan liitteenä nro 3. Valtatien liikennealue on mitoitettu valmistuneen tiesuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmaan sisältyy tällä tiejaksolla pohjaveden suojaus ja muutamia liittymämuutoksia. Valtatien itäpuolen suojaus toteutetaan kaideratkaisuilla ja länsipuoli ohutmuovibetoniittimattoratkaisulla. Liikennealueen laajentaminen kohdistuu kunnan omistamiin alueisiin urheilukentän kohdalla. Tiesuunnitelman mukaan kaikki muut liittymät valtatielle poistetaan paitsi paloaseman ja huoltoaseman liittymät. Asemakaava on jo aikaisemmin laadittu siten, että tämä on mahdollista myös käytännössä. Korttelialueella muutokset ovat vähäisiä. Suurin muutos tapahtuu, kun paloaseman viereinen nykyisin puistoksi osoitettu alue on muutettu korttelialueeksi. Korttelin 35 muut alueet säilyvät asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueena sekä paloaseman ja huoltoaseman alueina. Urheilualueen pohjoispuoleiselle korttelialueelle on osoitettu samat toiminnat kuin nyt voimassa olevassakin kaavassa. Koko suunnittelualuetta koskee tärkeän pohjavesialueen kaavamääräys. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Länsi-Suomen ympäristökeskus kehottaa täydentämään OAS:aa selvityksillä ja yksilöimään osalliset tarkemmin. Lausunnot ja mielipiteet Asemakaavasta on antaneet lausuntonsa Tiehallinto ja Länsi- Suomen ympäristökeskus. Lausunnot ja mielipide on esityslistan liitteenä. Lisäksi on neuvoteltu maanomistajien kanssa.

7 Tekninen lautakunta Tiehallinto esittää, että alikulun parantaminen vaatii lisää liikennealuetta ja huoltoaseman toinen liittymänuoli on poistettava. Länsi-Suomen ympäristökeskus esittää merkintöjä on tarkennettava. Kari Keskinen ja Susanna Keskinen esittävät, että kaava-aluetta tulisi laajentaa yhdistämällä kaksi rakennuspaikkaa yhdeksi, koska toinen heidän omistamansa rakennuspaikka on hankittu lisämaaksi. Mielipiteiden ja lausuntojen huomioon ottaminen Tiehallinnon esityksestä asemakaavaehdotukseen on tehty lausunnon mukaiset muutokset. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen lausunnon perusteella on tehty pari muutosta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma saatetaan ajan tasalle. Susanna ja Kari Keskisen mielipiteen vuoksi ei kaava ole laajennettu, koska kaavan muuttaminen lähinnä supistaisi Keskisten oikeuksia, eikä toisi mitään lisäarvoa tonteille. Neuvottelujen pohjalta on rakennuspaikka 8/5 laajennettu siten, että tontilla toiminen on helpompaa sitten, kun liittymä valtatielle on poistettu. Vastaavasti kunnan omistamaa viereistä rakennuspaikkaa on kavennettu. Rakennuspaikalle 35/4 on osoitettu liittymä Jurvantieltä. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyisi Västilän kunnanosan asemakaavaehdotuksen kortteleissa 7/1, 8 ja 35 Valtatie 3:n alueella liitteen nro 3 mukaisena ja asettaisi sen julkisesti nähtäväksi 30 päivän ajaksi ja pyytäisi lausunnon Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen liikenne- ja infrastrukstuurin vastuualueelta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh ) KH Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Tekninen lautakunta (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh ) TEK Asemakaavaehdotus ja täydennetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet julkisesti nähtävillä Lausunnon on antanut Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuurin vastuualue. Lausunnossa esitetään, että osa korttelista 35 jätetään kaavan ulkopuolelle tai vaihtoehtoisesti liittymän salliva nuoli Jurvantieltä poistetaan. Perusteluna on liikenneviraston ennakkolausunto, jonka mukaan tiesuunnitelmaa korjataan siten, että siitäkin poistetaan liittymä Jurvantielle. Lausunto on esityslistan liitteenä nro 1. Muita lausuntoja ei ole jätetty määräajan kuluessa. Korttelin 35 tontin 4 omistaja Antti Anian kanssa on neuvoteltu useita kertoja ja hän vaatii liittymän osoittamista Jurvantieltä kiinteistölleen. Hän on lisäksi jättänyt tekniselle osastolle osoitetun kirjeen, jossa hän vaatii, että olevat liittymät säilytetään. Kirjeeseen ovat myöhemmin, muistutusaikana, liikekiinteistön asukkaat ja yrittäjät lisänneet lausuman, että he yhtyvät kirjeessä esitettyyn lausuntoon. Toisessa kirjeessä, joka myös on tulkittava muistutukseksi, halutaan puoltaa ehdottomasti nykyisten liittymien säilyttämistä ennallaan. Kirjeet, jotka tulkitaan muistutuksiksi, ovat esityslistan liitteenä nro 2. Asemakaavan muutos liittyy valtatien 3 parantamiseen tiejaksolla Ylöjärvi-Vaasa. Koskenkorvan kohdalla tiesuunnitelmaa ei voi hyväksyä ennen, kuin kaava on lainvoimainen. Kaavan viivästyminen merkitsisi mahdollisesti myös muutoksia tehtävien toimenpiteiden aikatauluun. Tästä syystä on järkevintä rajata asemakaavan hyväksyminen alkuperäisen kaava-alueen mukaiseksi tässä vaiheessa, koska liikenneviraston kanta on ehdoton, samoin kiinteistön omistajan eriävä kanta on ehdoton. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että ne hyväksyvät Västilän kunnanosan asemakaavan osan kortteleissa 7/1, 8 ja 35/1, valtatie 3:n alueella liitteen nro 3 mukaisena. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh )

9 Tekninen lautakunta TEK 133 POIKKEAMAPÄÄTÖS/JARI JA KATARIINA MÄKI LAUSUNTO JARI JA KATARIINA MÄEN POIKKEAMALUPAHAKEMUKSEEN Poikkeamapäätöksen hakija: Jari ja Katariina Mäki, Lasipajantie 7, Koskenkorva. YHT 287/2011/622 Rakennuspaikka: Rakennuspaikka on Koskenkorvan asemakaava-alueella korttelissa 124 rakennuspaikka 2. Se osoite on Lasipajantie 4. Rakennuspaikalla on ajoneuvojen ja tavaroiden korjaamo- ja varastotiloja. Hakijan omistus-/hallintaoikeuden peruste: Hakija omistaa rakennuspaikan. Rakennushanke: Suunnitelman mukaan tarkoituksena on laajentaa varastorakennusta 178 k-m 2. Rakennusoikeus rakennuspaikalla on hankkeelle riittävä. Rakennuspaikkaa koskevat kaava- ym. suunnitelmat: Alueella on vahvistettu asemakaava. Poikkeusluvan tarpeellisuus ja toimivalta: Suunniteltu rakentaminen poikkeaa asemakaavasta seuraavilta siten, että se sijaitsee istuttamiseen varatulla tontin osalla. Selvitys naapurien kuulemisesta: Naapureita on kuultu. Huomautuksia ei ole esitetty. Rakennustarkastajan lausunto: Poikkeamahakemusta puolletaan. Rakennusluvan edellytykset muilta osin ovat olemassa. --- Jari ja Katariina Mäen rakennushanke sijoittuu Västilän kunnanosan kortteliin 124 alla olevan kartan osoittamaan paikkaan.

10 Tekninen lautakunta Rakennuspaikka rajoittuu katualueeseen ja teollisuusalueeseen. Lasipajantien toisella puolella istutuskaistan kohdalla on kaksi omakotitaloa, joista toisen omistaa hakija. Esitetty sijoittaminen istutettavalle alueelle jättää vielä runsaasti tilaa istutuksille ja siten suojaa asuntojen suuntaan. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus: Ratkaisu: Tekninen lautakunta suostuu hakemukseen. Perustelu: Rakennushanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. MRL 172 Päätös on voimassa antopäivästä lukien kaksi vuotta. Käsittely: Keskustelun kuluessa Juha Mäenpää esitti, että koska hakemuksessa hakijan osoitteeksi on nimetty Lännentie 7, tulee se hallintolainmukaisesti korjata vastaamaan korttelitunnuksia. Oikea osoite on Lasipajantie 7. Antti Alho kannatti Juha Mäenpään esitystä. Puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi äänestyksen, koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys. Äänestys suoritettiin kädennostoäänestyksenä. Juha Mäenpään esitystä kannattivat Juha Mäenpää, Antti Alho, Marjo Pikkumäki ja Juhani Saunamäki. Esittelijän ehdotusta kannattivat Akiliina Olkkola, Anssi Saunamäki ja Kirsti Valli. Juha Mäenpään esitys voitti äänin 4-3. Päätös: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hakijan osoite korjataan hakemukseen em. äänestyksen tuloksen mukaisesti Lasipajantie 7:ksi. Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

11 Tekninen lautakunta (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh )

12 Tekninen lautakunta YHT 288/2011/622 TEK 134 SUUNNITTELUTARVERATKAISU/PASI MÄKI-KÖNNÖ JA ELINA SAARENPÄÄ Suunnittelutarveratkaisun hakija: Pasi Mäki-Könnö ja Elina Saarenpää, Kehätie 10 A 1, Hyllykallio. Rakennuspaikka: Rakennuspaikka muodostuu määräalana tilasta Mäensivu RN:O 10:84, Peltoniemen kylää, osoite Sampanpolku 9, Tuomikylä. Sen pinta-ala on noin 4204 m 2. Rakennuspaikka on metsäinen, loivasti länteen viettävä. Maaperä soveltuu muuten hyvin rakentamiseen mutta lähistöllä olevien lähteiden vaikutus ja turvaaminen tulee erityisesti huomioida. Hakijan omistus-/hallintaoikeuden peruste: Hakijoilla on esisopimus määräalasta. Rakennushanke: Rakennushanke käsittää kerrosalaltaan 179 m 2 :n asuinrakennuksen. Suunnitelmien perusteella rakennus on 1-kerroksinen puurunkoinen ja lautaverhottu. Lisäksi rakennuspaikalle on suunniteltu 160 k-m 2 :n raskaan ajoneuvon säilytys- ja huoltorakennus sekä 96 k-m 2 :n talousrakennus. Käytetty rakennusoikeus: Rakennuspaikalla ei ole rakennuksia. Alueen nykyinen maankäyttö ja asutuksen luonne: Alueen ympäristössä, erityisesti etelä- ja länsipuolella, on omakotitaloasutusta. Länsipuolella on yksityisen maanomistajan palstoitussuunnitelmaalue. Sille alueelle on viimeisen 10 vuoden aikana rakennettu tai rakenteilla 8 uutta omakotitaloa ja yksi uusi vanhalle rakennuspaikalle. Lisäksi yksi omakotitalo on rakenteilla samalle palstoitussuunnitelma-alueelle jolla tämäkin hanke sijaitsee. Alueen itä- ja pohjoispuolella on metsätalousaluetta. Rakennuspaikkaa koskevat kaava- ym. suunnitelmat: Rakennuspaikalla ei ole yleiskaavaa. Yksityinen maanomistaja on laadituttanut alueelle palstoitussuunnitelman, jossa on 7 rakennuspaikkaa. Poikkeusluvan tarpeellisuus ja toimivalta: Hanke sijaitsee alueella, joka on MRL 16 :n mukaista suunnittelutarvealuetta. Tällöin rakennusluvan myöntäminen edellyttää johtosäännön perusteella teknisen lautakunnan päätöstä MRL 137 :n mukaisesti.

13 Tekninen lautakunta Tieyhteys, vesijohto ja viemäröinti: Aleen maanomistaja on rakentanut tierungon johon rakennuspaikka rajoittuu. Tie liittyy Pitkäkujan yksityistiehen, joka edelleen liittyy Tuomikyläntiehen. Hän on myös teettänyt kunnan verkostoon liittyvän vesijohtoa ja viemäröintiä koskevan aluesuunnitelman. Selvitys naapurien kuulemisesta: Naapureita on kuultu. Huomautuksia ei ole esitetty. Lähistöllä olevan vedenottamon osakkaat ovat tuoneet esille että vedenottamon veden laatua ei saa vaarantaa rakentamisella. Rakennustarkastajan lausunto Hanke on MRL 136 :n mukainen eli täyttää rakennusluvan edellytykset asemakaavan ulkopuolisessa rakentamisessa. Erityistä huomiota tulee kuitenkin kiinnittää rakennuspaikasta koilliseen oleviin vedenottamoihin. Lähin niistä sijaitsee rakennuspaikan rajasta noin 85 metrin etäisyydellä. Terveysvalvonnan johtaja ja ympäristöinsinööri ovat antaneet asiasta lausunnon. Lausuntojen mukaan suunnitellusta rakentamisesta ei aiheudu merkittävää riskiä veden laadulle. Rakennusten pohjatöiden yhteydessä saattaa rakennuspaikalta paljastua tai sillä syntyä pohjaveden purkautumia. Purkautumalla voi olla vaikutus vedenottamoiden vedenpinnan tasoon ja rakennusten perustusten kuivatukseen. Rakennuslupavaiheeseen tulee hankkia asiantuntijaselvitys jolla toisaalta turvataan vedenottamoiden vedenpinnan taso ja toisaalta varmistetaan rakennusten alapohjan kuivatus. --- Mäki-Könnön ja Saarenpään rakennushanke sijaitsee Tuomikylässä alla olevan kartan osoittamassa paikassa. Alueelle on laadittu palstoitussuunnitelma.

14 Tekninen lautakunta Tuomikylässä on vireillä osayleiskaavan laatiminen. Alueen lähtötiedot on selvitetty ja luonnoksia on valmisteltu. Tuomikylä on muodostunut kyläksi noin kymmenen kilometrin matkalle. Asutus on keskittynyt Tuomikyläntien ja siitä metsänrantoja kohti erkanevien tilusteiden varteen. Varsinaista kylätaajamaa ei ole syntynyt, vaan asutus on perinteisen nauhamainen. Asutus muodostuu Tuomikyläntien varteen syntyneistä maatiloista sekä luvuilla metsäselänteen reunalle ja sisään rakennetuista asuinrakennuksista. Lähialueella, noin 500 metrin etäisyydellä, on 15 asuinrakennusta. Kylässä toimii Tuomikylän koulu, jossa on opetusta kuudelle ensimmäiselle luokalle. Ahonkylän ala-aste ja kolme päiväkotia ovat 2-3 km päässä. Ahonkylään on kaavoitettu myös tontti kaupan palveluille. Tuomikylässä on varsin kattavat ulkoliikuntatilat, koulun valaistu urheilukenttä ja luistinrata. Kylän eteläpäässä Pettumäellä on hyväkuntoinen urheilukenttä sekä lentopallokenttä pukukoppeineen. Pettukenttä toimii myös kyläläisten kokoontumispaikkana. Kyläseuran toiminta on vilkasta. Tuomikylässä on myös moottorikelkkareitti sekä Eetunkydöntien hevosvalmennusreitti. Tuomikylän läpi kulkee maakunnallinen vaellusreitti Ilkanpolku, joka tulee Seinäjoen suunnasta ja jatkuu etelään Santavuorta kohden. Alueen välittömässä läheisyydessä on juuri valmistunut valaistu Seinäjoki-Ilmajoki elämysreitistön esteetön kuntoreitti.

15 Tekninen lautakunta Palstoitussuunnitelma -alueelta on laadittu suunnittelutarveratkaisun pohjaksi ympäristöselvitys. Alueelle on osoitettu määräalat omakotirakentamiselle sekä tiet ja virkistysalueet. Ympäristöselvityksen tavoitteena on, että maankäytön suunnittelussa voidaan luotettavasti arvioida kaavan vaikutukset merkittäviin luontokohteisiin, biodiversiteettiin, harvinaisiin ja uhanalaisiin lajeihin sekä turvata arvokkaiden luontotyyppien ja maisemien säilyminen ja ekologisesti kestävä kehitys. Tavoitteena on edistää kylämäisen asutuksen täydennysrakentamista. Peltoaukeilta rakentaminen pyritään ohjamaan uusille rakennuspaikoille siten, että se täydentää hallitusti kylärakennetta ja mahdollistaa elinkeinon harjoittamisen kylällä. Alue tulee tukeutumaan enenevässä määrin lähellä sijaitsevan, kehittyvän Ahonkylän taajaman palveluihin. Selvitysalueella on yksi omakotitontti, jolle on myönnetty rakennuslupa. Muutoin alue on metsätalousaluetta. Rakennuspaikkojen myynti perustuu maanomistajan alueelle teettämään palstoitussuunnitelmaan. Palstoitussuunnitelman mukaan rakentaminen tapahtuu Tuomikylälle ominaista rakennetta noudattaen noin m² kokoisille määräaloille. Kulku alueelle tapahtuu Tuomikyläntieltä Pitkäkujan ja Kivimäentien kautta. Tuomikyläntien henkilöautoliikenne on noin 540 ajoneuvoa vuorokaudessa ja raskaita ajoneuvoja noin 15 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kunnallinen vesi- ja viemäriverkko on alueen vieressä. Alueen metsäinen maasto nousee itään päin noin 5 m, joten tonttialue avautuu ilta-aurinkoon. Noin kaksi kolmasosaa tilasta on osoitettu asumiskäyttöön. Alue on hoidettua, varttunutta kasvumetsää ja

16 Tekninen lautakunta rajoittuu kolmelta sivulta ympäröivään maa- ja metsätalousalueeseen ja etelässä kolmeen asuinpientaloon. Selvityksen mukaan alueella ei ole tavattu harvinaisia kasvi- ja eläinlajeja. Ympäristövaikutusten arviointi Vaikutusten arvioinnin näkökulmissa on otettu huomioon maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 :ssä luetellut ympäristön elementit ja niihin kohdistuvat merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset. Tavoitteena on, että maankäytöllisten aluevarausten vaikutukset olisivat mahdollisimman myönteisiä alueen ominaisten voimavarojen hyödyntämisen kannalta ja huomioisivat eri intressitahojen näkökulmat. Luonnonympäristö Ei merkittävää vaikutusta, koska puustoa ja luonnontilaista aluetta jää alkuperäiseen asuun. Lähteen ympäristöön jää suoja-alue. Kasvillisuudeltaan runsaslajisin lähteen ympäristö säilytetään rakentamisen ulko-puolella. Rakennettu ympäristö Metsänranta-rakentumisen täydentyminen ei muuta Tuomikylän harmonista lakeusmaisemaa. Kyläkuvan kannalta arvokkaat peltoaukeat säilyvät lähes ennallaan ja kulttuuriympäristö pysyy edelleen hallitsevana. Kaava tukee olemassa olevan kylän yhdyskuntarakennetta ja täydentää sitä tukeutuen olemassa olevaan tieverkkoon. Alueelle tulee seitsemän omakotitonttia, joista yksi on toteutunut, sekä viheraluetta. Palvelut ja työpaikat Alueen asukkaat käyttävät kylän omia, Ahonkylän, Ilmajoen sekä Seinäjoen palveluja. Alueelle syntyy mahdollisesti myös uusia yksityisiä palveluja. Virkistys Alueen vieressä sijaitsevan Ahonkylästä Seinäjoen Jouppiin rakennetun valaistun elämysreitistön käyttö lisääntyy. Liikenne Yksityistien liikenne lisääntyy rakentumisen myötä. Tietä käyttävät myös liikuntareitistön käyttäjät. Yhdyskuntatekniikka Uudet liittymät tukevat valmiin yhdyskuntatekniikan käyttöä. Ilmajoen jäteverkkosuunnitelma on hyväksytty v Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Kaavalla myötävaikutetaan Tuomikylän koulun ja Ahonkylän palvelujen pysymiseen elinvoimaisina ja kannattavina. Uuden vesi- ja viemäriliittymät ovat kustannustehokkaita. Kustannukset toteutuvat

17 Tekninen lautakunta suunnitelmien toteutumisen mukaisesti tukeutuen olemassa olevaan infraan. Kunnan investoinnit palautuvat uusien asukkaiden ja työvoiman lisäyksen kautta. Alueen sosiaalinen luonne Selvitysalue sijaitsee rauhallisella, turvallisella ja sosiaalisesti aktiivisella ydinmaa-seudulla. Selvitysalueelta on vajaa puoli kilometriä Tuomikyläntielle ja noin kaksi kilometriä kyläkoululle. Ilmajoen keskustaan on matkaa 10 km ja Seinäjoelle 15 km. Seinäjoen lentoasema sijaitsee 12 kilometrin päässä. Johtopäätökset Rakennuspaikan pinta-ala on 0,42 ha. Laadituissa yleiskaavaluonnoksissa rakennuspaikka on todettu kylärakennetta tukevaksi ja kyläaluetta täydentäväksi sekä maisemallisesti kylään sopivaksi paikaksi. Selvitysalueen tiealuetta koskeva linjaus jättää rakennuspaikkaa koskevalta osin riittävän suojavyöhykkeen kosteikkoalueen ja vedenottamon suuntaan. Rakennukset on tarkoitus kytkeä kunnalliseen verkostoon. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus: Ratkaisu: Tekninen lautakunta suostuu hakemukseen. Perustelu: Rakennushanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä, eikä vaikeuta erityisten luonnon- ja kulttuuriympäristön arvojen säilymistä. Päätös on voimassa antopäivästä lukien kaksi vuotta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh )

18 Tekninen lautakunta YHT 291/2011/523 TEK 135 LASKUNMÄEN ALUEEN TONTTIEN MYYNTIHINNAT JA MYYNTIEHDOT Kunta omistaa Laskunmäessä korttelialueita. Asemakaava on hyväksytty ja saanut lainvoiman Kunnallistekniikasta on rakennettu vain Laskunmäentie. Yritysasiamies käy neuvotteluja alueelle mahdollisesti sijoittuvien yritysten kanssa, joten on perusteltua määritellä korttelimaalle myyntihinta. Mikäli myyntihinta on 2,75 /m 2, tulevat katetuiksi maanhankintakustannukset ja osa tientekokustannuksista. Yritysasiamies pitää hintaa kohtuullisena. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että ne päättäisivät seuraavaa: 1. Laskunmäen alueen alla olevaan karttaan rasterilla merkittyjen korttelialueiden myyntihinta on 2,75 /m 2 2. Teollisuustontin myyntiehdot ovat liitteen nro 4 mukaiset. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh )

19 Tekninen lautakunta YHT 299/2011/523 TEK 136 MESTARINTIEN ALUEEN TONTTIEN MYYNTIHINNAT JA MYYNTIEHDOT Kunta omistaa Mestarintien teollisuusalueella korttelialueet lähes kokonaan. Asemakaava on hyväksytty Kunnallistekniikkaa ei ole rakennettu. Yritysasiamies käy neuvotteluja alueelle mahdollisesti sijoittuvien yritysten kanssa, joten on perusteltua määritellä korttelimaalle myyntihinta. Mikäli myyntihinta on 1,50 /m 2, tulevat katetuiksi maanhankintakustannukset ja osa tientekokustannuksista. Yritysasiamies pitää hintaa kohtuullisena. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että ne päättäisivät seuraavaa: 1.Mestarintien alueen kortteleiden 70, 126 ja 127 myyntihinta on 1,50 /m 2, 2.Teollisuustontin myyntiehdot ovat liitteen nro 4 mukaiset. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh )

20 Tekninen lautakunta TEK 137 LAUSUNTO/MERKITTÄVIEN TULVARISKIALUEIDEN NIMEÄMISEHDOTUKSISTA YHT 147/2011/514 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää kunnan lausuntoa merkittävien tulvariskialueiden nimeämisehdotuksista. Se on laatinut asiasta ehdotuksen Etelä-Pohjanmaan, Keski- Pohjanmaan ja Pohjanmaan osalta Ehdotuksen taustalla on laki tulvariskien hallinnasta (620/2010) ja asetus (659/2010). Ehdotuksen perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet. Lausuntopyynnön mukaan merkittäville tulvariskialueille laaditaan myöhemmin tulvavaaraja tulvariskikartat sekä suunnitelma tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi. Ehdotus koskee vesistötulvia, siis joesta suoraan tai pengerrysalueelle lasketusta vedestä aiheutuvaa tulvaa. Tämän arvioinnin lisäksi kuntaa pyydetään arvioimaan hulevesistä eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvaa tulvariskiä taajamissa. Asiaan liittyvät tausta-asiakirjat eli vesistöalueelle laaditut tulvariskien alustavat arviot ovat nähtävinä sähköisesti ELY-keskuksen verkkopalvelussa Ilmajoen kuntaa koskettaa erityisesti Kyrönjoen vesistöalue. Siihen kuuluu sekä Kyrönjoki että Seinäjoki. Pieneltä osin Ilmajoen kunta kuuluu myös Laihianjoen ja Närpiönjoen vesistöalueeseen. Merkittävän tulvariskin nimeämisessä otetaan huomioon tulvan todennäköisyys ja siitä aiheutuvat vahingolliset seuraukset. Seurausten merkittävyyttä arvioidaan yleiseltä kannalta. Arvioinnissa tarkastellaan seuraavia vahingollisia seurauksia: - vahingollinen seuraus ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle - välttämättömyyspalvelun kuten vesihuollon, energiahuollon, tietoliikenteen, tieliikenteen tai muun vastaavan toiminnan pitkäaikainen keskeytyminen - yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja turvaavan taloudellisen toiminnan pitkäaikainen keskeytyminen - pitkäkestoinen tai laaja-alainen vahingollinen seuraus ympäristölle - korjaamaton vahingollinen seuraus kulttuuriperinnölle Ely-keskuksen ehdotukseen kuuluu Kyrönjoen vesistöstä Ilmajoen kuntaa koskevana Ilmajoki Munakka Seinäjoki alueelle karttarajauksella määritelty alue.

21 Tekninen lautakunta Perusteluina alueen määrittelylle Ely-keskus toteaa seuraavaa: Harvinaisen suurtulvan (1 / vuotta) seurauksena vahingollinen seuraus ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle koskee noin 800 asukasta. Välttämättömyyspalvelut, kuten tieliikenne ja jätevedenpuhdistus, saattavat keskeytyä pitkäaikaisesti. Jätevedenpuhdistamon toiminnan keskeytyminen on myös vahingollinen seuraus ympäristölle. Muina perusteluina todetaan lisäksi, että alueella on kokemuksia toteutuneista tulvista vahingollisin seurauksin sekä Kyrkösjärven padon sortumisriski. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan ja esittää kunnanhallitukselle seuraavan lausunnon antamista: Ely-keskuksen määrittelemää aluetta voidaan pitää hyvin odotettuna ja perusteltuna. Kyseiselle alueelle on Ely-keskuksen toimesta valmistunut tulvavaara- ja tulvariskikartat. Lisäksi Kurikan rajasta Saarakkalanrinnalle ulottuvalle osalle on Ely-keskuksen ja kunnan yhteistyönä laadittu tulvariskien hallinnan yleissuunnitelma. Keväällä 2011, jolloin lumen vesiarvot Kyrönjoen vesistöalueella olivat hyvin suuret, oli vaara suurtulvasta. Pelastuslaitos varautui osaltaan ennakolta tulvavahinkojen torjuntaan. Tällöin suureksi avuksi osoittautuivat tulvavaarakartat. Kun niiden rinnalla käytettiin tulvariskien hallinnan yleissuunnitelmasta saatua kiinteistökohtaista

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 9.10.2012, kello 16.30 19.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 17.4.2012, kello16.30 19.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, pj, poistui kokouksesta

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 27.8.2012, kello 17.00 19.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanvaltuusto sivu 1 Kokousaika 16.5.2011, kello 18.00 18.27 Kokouspaikka Ilmajoen kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet Oheisen liitteen mukaan Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 4.6.2012, kello 17.00 19.54 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli,

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 68 * 127 Anomus Pornaisten liittämiseksi Kehyli-alueeseen

126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 68 * 127 Anomus Pornaisten liittämiseksi Kehyli-alueeseen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 7.3.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63 Maankäyttölautakunta 19.03.2014 Aika 19.03.2014 klo 18:00-21:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 Maankäyttölautakunta 19.02.2014 Aika 19.02.2014 klo 18:10-20:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 30.5.2013

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 30.5.2013 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 30.5.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 30.5.2013 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Ympäristölautakunta Aika 26.02.2014 klo 17:30-18:55 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t 28-49 Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, TEK 8.12.2010 18:30 Kokousaika Torstai 8.12.2010 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 6/2012

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 6/2012 -3, TEK 30.8.2012 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 30.8.2012 Esityslista 6/2012 -1, TEK 30.8.2012 18:30 Kokousaika 30.8.2012 kello 18.30 - Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 24-29 sekä puisto-, maa- ja metsätalous- ja katualueilla. 2010 1 Kalajoen kaupunki Himanka

Lisätiedot

Kärkölän kunta Kokouskutsu 6/2014 Ympäristölautakunta

Kärkölän kunta Kokouskutsu 6/2014 Ympäristölautakunta Kokouskutsu 6/2014 Ympäristölautakunta Kokousaika Keskiviikko 17.9.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kunnanviraston kahvihuone Käsiteltävät asiat Sivu Liite 31 98 Ilmoitusasiat 32 99 Vesihuoltolain 11 :n mukainen

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Ympäristölautakunta Aika 16.09.2014 klo 17:30-19:17 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t 164-184 Otsikko Sivu 164 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015

IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015 IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ... 5 2.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 3/2015 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 3/2015 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 46 KH 47 KH 48 KH 49 KH 50 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Rakennusjärjestyksen uusiminen n kunnan ympäristönsuojelumääräykset Lausunto Metsähallituksen selvityksestä

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ESITYSLISTA 30.8.2011

ESITYSLISTA 30.8.2011 nro 6/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 62 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 63 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 64 Lappersin osayleiskaavan muutoshanke (rakennusoikeuden muuttaminen/tilat

Lisätiedot

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta -3, TEK 13.6.2013 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 13.6.2013 Esityslista 5/2013 -1, TEK 13.6.2013 18:30 Kokousaika 13.6.2013 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA

KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA KAARINAN KAUPUNKI KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 4.3.2015 KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 2015 2 KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

4 Yleiskaavan suunnittelun vaiheet

4 Yleiskaavan suunnittelun vaiheet 4 Yleiskaavan suunnittelun vaiheet 4.1 Yleiskaavan suunnittelun tarve Koskenkorvalla ei ole yleiskaavaa tai osayleiskaavaa. Asemakaava käsittää noin 373,8 ha (2011). Koskenkorvan taajaman asukasluku on

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2009 217

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2009 217 Kunnanhallitus 24.8.2009 217 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 164 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 165 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 166 Työjärjestyksen hyväksyminen 167 Urmaslahden

Lisätiedot