ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone"

Transkriptio

1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika , kello Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja Alho Antti Mäenpää Juha, saapui klo :n 129 käs. jälkeen Olkkola Akiliina Pikkumäki Marjo Saunamäki Juhani, vpj Valli Kirsti Ahola Kirsti Niemistö Esa Yli-Rasku Risto Muut saapuvilla olleet Esittelijä: vt. tekninen johtaja / kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola Sihteeri: Merja Lehto Asiantuntijat: Ilpo Miekka, Destia Oy 130 klo , vesihuoltorakennusmestari Pekka Hirvonen 130 klo Asiat :t Pöytäkirjan allekirjoitus Pöytäkirja on tarkastettu Anssi Saunamäki Juhani Saunamäki Merja Lehto pj. :t pj. :t pöytäkirjanpitäjä Teknisellä osastolla Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Akiliina Olkkola Marjo Pikkumäki , virka-aikana Ilkanrati, Ilkantie 17 Merja Lehto osastosihteeri

2 ILMAJOEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Kokousaika torstai , kello Kokouspaikka Ilkanrati, kokoushuone Käsiteltävät asiat Pykälä Pöytäkirjan liitteet Asia Sivu TEK 128 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 TEK 129 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 2 TEK 130 NAPUSTANMÄEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITELMAT 3 TEK 131 TEK 132 1, 2, 3 OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ASFALTTIHALKEAMIEN KORJAUSURAKOITSIJAN VALINTAA 4 VÄSTILÄN KUNNANOSAN ASEMAKAAVA KORTTELEISSA 7/1, 8 JA 35, VALTATIE 3:N ALUE 5 TEK 133 POIKKEAMAPÄÄTÖS/JARI JA KATARIINA MÄKI 8 TEK 134 SUUNNITTELUTARVERATKAISU/PASI MÄKI-KÖNNÖ JA ELINA SAARENPÄÄ 11 TEK LASKUNMÄEN ALUEEN TONTTIEN MYYNTIHINNAT JA MYYNTIEHDOT 17 TEK MESTARINTIEN ALUEEN TONTTIEN MYYNTIHINNAT JA MYYNTIEHDOT 18 TEK 137 LAUSUNTO/MERKITTÄVIEN TULVARISKIALUEIDEN NIMEÄMISEHDOTUKSISTA 19 TEK 138 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 22 ESITYSLISTAN ULKOPUOLINEN ASIA: TEK 139 SUUNNITTELUTARVERATKAISU/ATTE JA KATI ASIALA 23 Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusosoitus ja valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä teknisellä osastolla (Ilkantie 17) keskiviikkona 6. päivänä heinäkuuta 2011 virka-aikana. Puheenjohtaja Ilmajoella 23. päivänä kesäkuuta 2011 Anssi Saunamäki, merk.

3 Tekninen lautakunta TEK 128 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Vt. teknisen johtajan ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. TEK 129 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Vt. teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Akiliina Olkkola ja Marjo Pikkumäki. Varajäsen Juha Mäenpää saapui kokoukseen klo tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

4 Tekninen lautakunta TEK 130 NAPUSTANMÄEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITELMAT Tekninen osasto on tilannut Destia Infasuunnittelu Oy:ltä kunnallistekniikan rakentamissuunnitelmat uudelle Napustanmäen asuntoalueelle. YHT 289/2011/56 Rakentamistyöt pohjoisella alueella on tarkoitus aloittaa suunnitelmien vahvistuttua syksyllä 2011 ja pohjoiskohde valmistuu alkuvuodesta Pohjoisen alueen rakentamiskustannusarvio, joka käsittää sekä tien että vesi- ja viemärijohdon rakentamisen, on Pohjoisen alueen tontit ovat olleet tonttivaraajien kiinnostuksen kohteena ja varaustilanne on hyvä. Myöhemmässä vaiheessa rakennettavan eteläisen alueen vastaavat rakentamiskustannukset ovat Destia Oy:stä suunnittelija Ilpo Miekka on kokouksessa paikalla esittelemässä suunnitelmia. Vt. teknisen johtajan ehdotus: Lautakunta päättää hyväksyä tehdyt suunnitelmat ja kustannusarvion sekä asettaa suunnitelmat nähtäville. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti vilkkaan keskustelun jälkeen. Esittelijä totesi keskustelun aikana, että määräraha tien tekemiseen pohjoisella alueella ei ole riittävä. Ilman valaistusta ja päällystystä lisämäärärahan tarve on n euroa. Ilpo Miekka Destia Oy:ltä esitteli suunnitelmia kokouksessa. Kutsuttuna asiantuntijana tämän pykälän kohdalla oli vesihuoltorakennusmestari Pekka Hirvonen. Anssi Saunamäki saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo (Lisätietoja: vt. tekninen johtaja Kaisa Sippola, puh )

5 Tekninen lautakunta TEK 131 OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ASFALTTIHALKEAMIEN KORJAUSURAKOITSIJAN VALINTAA YHT 290/2011/16 Tekninen osasto on pyytänyt tarjoukset asfalttipinnoitteiden halkeamien bitumisaumaus- ja valuasfalttikorjauksista yksikköhinnalla /m alv 0 %. Määräaikaan mennessä tarjouksia jätettiin 3 kpl. Näistä kahdessa tarjouksessa (Katutekno Oy ja Pikiteam Oy) oli hinnoiteltu valuasfaltin tarjouspyynnöstä poiketen /tn. Kolmas jätetty tarjous (NCC Roads Oy) oli antanut hinnan tarjouspyynnön mukaisesti /m. Tarjousvertailussa Katuteknon ja Pikiteamin tarjoukset hylättiin tarjouspyynnön vastaisina ja NCC Roads Oy valittiin työn suorittajaksi (Vt. teknisen johtajan päätös ). Pikiteam Oy on jättänyt oikaisuvaatimuksen päätöksestä perusteenaan, että tarjouspyyntö on valuasfaltin osalta virheellinen ja yleisesti käytetty yksikkö valuasfaltin hinnoittelulle on /tn. Lisäksi Pikiteam Oy esittää, että ko. tarjousvertailussa NCC Roads Oy olisi saanut aiheetonta etua päällystysurakan myötä. Yleisesti käytössä olevan tavan mukaan tarjoajan olisi tullut tarjousaikana kirjallisesti esittää tarjouksen pyytäjälle, että valuasfaltin yksikkö muutettaisiin /tn tai tarjouksessaan esittää valuasfaltin menekki tn/m, jolloin tarjouksesta olisi saatu vertailukelpoinen tarjouspyynnön yksikön mukaisesti ( /m). Tarjousvertailu on tehty tasapuolisesti ja osapuolia syrjimättä. Hankintayksiköllä on oikeus kilpailuttaa hankinta katsomallaan yksikköhinnalla eikä siihen vaikuta se, mikä on yleisesti käytetty yksikkö. Tarjouspyyntö on määräävässä asemassa. Oikaisuvaatimusasiaa valmisteltaessa on konsultoitu Kuntaliiton lakimiestä. Vt. teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta ei katso Pikiteam Oy:n oikaisuvaatimusta aiheelliseksi ja päättää pitää edelleen voimassa tehdyn päätöksen urakoitsijavalinnasta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: vt. tekninen johtaja Kaisa Sippola, puh )

6 Tekninen lautakunta YHT 174/2011/512 TEK 132 VÄSTILÄN KUNNANOSAN ASEMAKAAVA KORTTELEISSA 7/1, 8 JA 35, VALTATIE 3:N ALUE TEK 76 Kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen Valtatie 3:n alueelle ja asettanut suunnittelun tavoitteeksi leventää liikennealue urheilukentän puolella siten, että pohjaveden suojelu voidaan toteuttaa liikennealueella pääosin ilman kaideratkaisuja. Kaavoitusprosessi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä ja samaan aikaan oli epävirallisesti nähtävillä asemakaavaluonnos. Kaavoitettavaa aluetta on laajennettu siten, että se ulottuu Jurvantielle saakka yhden korttelin levyisenä. Tämä siitä syystä, että voidaan turvata tiesuunnitelman mukainen olemassa oleva liittymä Jurvantieltä liikekiinteistölle. Asemakaavan sisältö Asemakaava on esityslistan liitteenä nro 3. Valtatien liikennealue on mitoitettu valmistuneen tiesuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmaan sisältyy tällä tiejaksolla pohjaveden suojaus ja muutamia liittymämuutoksia. Valtatien itäpuolen suojaus toteutetaan kaideratkaisuilla ja länsipuoli ohutmuovibetoniittimattoratkaisulla. Liikennealueen laajentaminen kohdistuu kunnan omistamiin alueisiin urheilukentän kohdalla. Tiesuunnitelman mukaan kaikki muut liittymät valtatielle poistetaan paitsi paloaseman ja huoltoaseman liittymät. Asemakaava on jo aikaisemmin laadittu siten, että tämä on mahdollista myös käytännössä. Korttelialueella muutokset ovat vähäisiä. Suurin muutos tapahtuu, kun paloaseman viereinen nykyisin puistoksi osoitettu alue on muutettu korttelialueeksi. Korttelin 35 muut alueet säilyvät asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueena sekä paloaseman ja huoltoaseman alueina. Urheilualueen pohjoispuoleiselle korttelialueelle on osoitettu samat toiminnat kuin nyt voimassa olevassakin kaavassa. Koko suunnittelualuetta koskee tärkeän pohjavesialueen kaavamääräys. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Länsi-Suomen ympäristökeskus kehottaa täydentämään OAS:aa selvityksillä ja yksilöimään osalliset tarkemmin. Lausunnot ja mielipiteet Asemakaavasta on antaneet lausuntonsa Tiehallinto ja Länsi- Suomen ympäristökeskus. Lausunnot ja mielipide on esityslistan liitteenä. Lisäksi on neuvoteltu maanomistajien kanssa.

7 Tekninen lautakunta Tiehallinto esittää, että alikulun parantaminen vaatii lisää liikennealuetta ja huoltoaseman toinen liittymänuoli on poistettava. Länsi-Suomen ympäristökeskus esittää merkintöjä on tarkennettava. Kari Keskinen ja Susanna Keskinen esittävät, että kaava-aluetta tulisi laajentaa yhdistämällä kaksi rakennuspaikkaa yhdeksi, koska toinen heidän omistamansa rakennuspaikka on hankittu lisämaaksi. Mielipiteiden ja lausuntojen huomioon ottaminen Tiehallinnon esityksestä asemakaavaehdotukseen on tehty lausunnon mukaiset muutokset. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen lausunnon perusteella on tehty pari muutosta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma saatetaan ajan tasalle. Susanna ja Kari Keskisen mielipiteen vuoksi ei kaava ole laajennettu, koska kaavan muuttaminen lähinnä supistaisi Keskisten oikeuksia, eikä toisi mitään lisäarvoa tonteille. Neuvottelujen pohjalta on rakennuspaikka 8/5 laajennettu siten, että tontilla toiminen on helpompaa sitten, kun liittymä valtatielle on poistettu. Vastaavasti kunnan omistamaa viereistä rakennuspaikkaa on kavennettu. Rakennuspaikalle 35/4 on osoitettu liittymä Jurvantieltä. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyisi Västilän kunnanosan asemakaavaehdotuksen kortteleissa 7/1, 8 ja 35 Valtatie 3:n alueella liitteen nro 3 mukaisena ja asettaisi sen julkisesti nähtäväksi 30 päivän ajaksi ja pyytäisi lausunnon Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen liikenne- ja infrastrukstuurin vastuualueelta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh ) KH Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Tekninen lautakunta (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh ) TEK Asemakaavaehdotus ja täydennetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet julkisesti nähtävillä Lausunnon on antanut Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuurin vastuualue. Lausunnossa esitetään, että osa korttelista 35 jätetään kaavan ulkopuolelle tai vaihtoehtoisesti liittymän salliva nuoli Jurvantieltä poistetaan. Perusteluna on liikenneviraston ennakkolausunto, jonka mukaan tiesuunnitelmaa korjataan siten, että siitäkin poistetaan liittymä Jurvantielle. Lausunto on esityslistan liitteenä nro 1. Muita lausuntoja ei ole jätetty määräajan kuluessa. Korttelin 35 tontin 4 omistaja Antti Anian kanssa on neuvoteltu useita kertoja ja hän vaatii liittymän osoittamista Jurvantieltä kiinteistölleen. Hän on lisäksi jättänyt tekniselle osastolle osoitetun kirjeen, jossa hän vaatii, että olevat liittymät säilytetään. Kirjeeseen ovat myöhemmin, muistutusaikana, liikekiinteistön asukkaat ja yrittäjät lisänneet lausuman, että he yhtyvät kirjeessä esitettyyn lausuntoon. Toisessa kirjeessä, joka myös on tulkittava muistutukseksi, halutaan puoltaa ehdottomasti nykyisten liittymien säilyttämistä ennallaan. Kirjeet, jotka tulkitaan muistutuksiksi, ovat esityslistan liitteenä nro 2. Asemakaavan muutos liittyy valtatien 3 parantamiseen tiejaksolla Ylöjärvi-Vaasa. Koskenkorvan kohdalla tiesuunnitelmaa ei voi hyväksyä ennen, kuin kaava on lainvoimainen. Kaavan viivästyminen merkitsisi mahdollisesti myös muutoksia tehtävien toimenpiteiden aikatauluun. Tästä syystä on järkevintä rajata asemakaavan hyväksyminen alkuperäisen kaava-alueen mukaiseksi tässä vaiheessa, koska liikenneviraston kanta on ehdoton, samoin kiinteistön omistajan eriävä kanta on ehdoton. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että ne hyväksyvät Västilän kunnanosan asemakaavan osan kortteleissa 7/1, 8 ja 35/1, valtatie 3:n alueella liitteen nro 3 mukaisena. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh )

9 Tekninen lautakunta TEK 133 POIKKEAMAPÄÄTÖS/JARI JA KATARIINA MÄKI LAUSUNTO JARI JA KATARIINA MÄEN POIKKEAMALUPAHAKEMUKSEEN Poikkeamapäätöksen hakija: Jari ja Katariina Mäki, Lasipajantie 7, Koskenkorva. YHT 287/2011/622 Rakennuspaikka: Rakennuspaikka on Koskenkorvan asemakaava-alueella korttelissa 124 rakennuspaikka 2. Se osoite on Lasipajantie 4. Rakennuspaikalla on ajoneuvojen ja tavaroiden korjaamo- ja varastotiloja. Hakijan omistus-/hallintaoikeuden peruste: Hakija omistaa rakennuspaikan. Rakennushanke: Suunnitelman mukaan tarkoituksena on laajentaa varastorakennusta 178 k-m 2. Rakennusoikeus rakennuspaikalla on hankkeelle riittävä. Rakennuspaikkaa koskevat kaava- ym. suunnitelmat: Alueella on vahvistettu asemakaava. Poikkeusluvan tarpeellisuus ja toimivalta: Suunniteltu rakentaminen poikkeaa asemakaavasta seuraavilta siten, että se sijaitsee istuttamiseen varatulla tontin osalla. Selvitys naapurien kuulemisesta: Naapureita on kuultu. Huomautuksia ei ole esitetty. Rakennustarkastajan lausunto: Poikkeamahakemusta puolletaan. Rakennusluvan edellytykset muilta osin ovat olemassa. --- Jari ja Katariina Mäen rakennushanke sijoittuu Västilän kunnanosan kortteliin 124 alla olevan kartan osoittamaan paikkaan.

10 Tekninen lautakunta Rakennuspaikka rajoittuu katualueeseen ja teollisuusalueeseen. Lasipajantien toisella puolella istutuskaistan kohdalla on kaksi omakotitaloa, joista toisen omistaa hakija. Esitetty sijoittaminen istutettavalle alueelle jättää vielä runsaasti tilaa istutuksille ja siten suojaa asuntojen suuntaan. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus: Ratkaisu: Tekninen lautakunta suostuu hakemukseen. Perustelu: Rakennushanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. MRL 172 Päätös on voimassa antopäivästä lukien kaksi vuotta. Käsittely: Keskustelun kuluessa Juha Mäenpää esitti, että koska hakemuksessa hakijan osoitteeksi on nimetty Lännentie 7, tulee se hallintolainmukaisesti korjata vastaamaan korttelitunnuksia. Oikea osoite on Lasipajantie 7. Antti Alho kannatti Juha Mäenpään esitystä. Puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi äänestyksen, koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys. Äänestys suoritettiin kädennostoäänestyksenä. Juha Mäenpään esitystä kannattivat Juha Mäenpää, Antti Alho, Marjo Pikkumäki ja Juhani Saunamäki. Esittelijän ehdotusta kannattivat Akiliina Olkkola, Anssi Saunamäki ja Kirsti Valli. Juha Mäenpään esitys voitti äänin 4-3. Päätös: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hakijan osoite korjataan hakemukseen em. äänestyksen tuloksen mukaisesti Lasipajantie 7:ksi. Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

11 Tekninen lautakunta (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh )

12 Tekninen lautakunta YHT 288/2011/622 TEK 134 SUUNNITTELUTARVERATKAISU/PASI MÄKI-KÖNNÖ JA ELINA SAARENPÄÄ Suunnittelutarveratkaisun hakija: Pasi Mäki-Könnö ja Elina Saarenpää, Kehätie 10 A 1, Hyllykallio. Rakennuspaikka: Rakennuspaikka muodostuu määräalana tilasta Mäensivu RN:O 10:84, Peltoniemen kylää, osoite Sampanpolku 9, Tuomikylä. Sen pinta-ala on noin 4204 m 2. Rakennuspaikka on metsäinen, loivasti länteen viettävä. Maaperä soveltuu muuten hyvin rakentamiseen mutta lähistöllä olevien lähteiden vaikutus ja turvaaminen tulee erityisesti huomioida. Hakijan omistus-/hallintaoikeuden peruste: Hakijoilla on esisopimus määräalasta. Rakennushanke: Rakennushanke käsittää kerrosalaltaan 179 m 2 :n asuinrakennuksen. Suunnitelmien perusteella rakennus on 1-kerroksinen puurunkoinen ja lautaverhottu. Lisäksi rakennuspaikalle on suunniteltu 160 k-m 2 :n raskaan ajoneuvon säilytys- ja huoltorakennus sekä 96 k-m 2 :n talousrakennus. Käytetty rakennusoikeus: Rakennuspaikalla ei ole rakennuksia. Alueen nykyinen maankäyttö ja asutuksen luonne: Alueen ympäristössä, erityisesti etelä- ja länsipuolella, on omakotitaloasutusta. Länsipuolella on yksityisen maanomistajan palstoitussuunnitelmaalue. Sille alueelle on viimeisen 10 vuoden aikana rakennettu tai rakenteilla 8 uutta omakotitaloa ja yksi uusi vanhalle rakennuspaikalle. Lisäksi yksi omakotitalo on rakenteilla samalle palstoitussuunnitelma-alueelle jolla tämäkin hanke sijaitsee. Alueen itä- ja pohjoispuolella on metsätalousaluetta. Rakennuspaikkaa koskevat kaava- ym. suunnitelmat: Rakennuspaikalla ei ole yleiskaavaa. Yksityinen maanomistaja on laadituttanut alueelle palstoitussuunnitelman, jossa on 7 rakennuspaikkaa. Poikkeusluvan tarpeellisuus ja toimivalta: Hanke sijaitsee alueella, joka on MRL 16 :n mukaista suunnittelutarvealuetta. Tällöin rakennusluvan myöntäminen edellyttää johtosäännön perusteella teknisen lautakunnan päätöstä MRL 137 :n mukaisesti.

13 Tekninen lautakunta Tieyhteys, vesijohto ja viemäröinti: Aleen maanomistaja on rakentanut tierungon johon rakennuspaikka rajoittuu. Tie liittyy Pitkäkujan yksityistiehen, joka edelleen liittyy Tuomikyläntiehen. Hän on myös teettänyt kunnan verkostoon liittyvän vesijohtoa ja viemäröintiä koskevan aluesuunnitelman. Selvitys naapurien kuulemisesta: Naapureita on kuultu. Huomautuksia ei ole esitetty. Lähistöllä olevan vedenottamon osakkaat ovat tuoneet esille että vedenottamon veden laatua ei saa vaarantaa rakentamisella. Rakennustarkastajan lausunto Hanke on MRL 136 :n mukainen eli täyttää rakennusluvan edellytykset asemakaavan ulkopuolisessa rakentamisessa. Erityistä huomiota tulee kuitenkin kiinnittää rakennuspaikasta koilliseen oleviin vedenottamoihin. Lähin niistä sijaitsee rakennuspaikan rajasta noin 85 metrin etäisyydellä. Terveysvalvonnan johtaja ja ympäristöinsinööri ovat antaneet asiasta lausunnon. Lausuntojen mukaan suunnitellusta rakentamisesta ei aiheudu merkittävää riskiä veden laadulle. Rakennusten pohjatöiden yhteydessä saattaa rakennuspaikalta paljastua tai sillä syntyä pohjaveden purkautumia. Purkautumalla voi olla vaikutus vedenottamoiden vedenpinnan tasoon ja rakennusten perustusten kuivatukseen. Rakennuslupavaiheeseen tulee hankkia asiantuntijaselvitys jolla toisaalta turvataan vedenottamoiden vedenpinnan taso ja toisaalta varmistetaan rakennusten alapohjan kuivatus. --- Mäki-Könnön ja Saarenpään rakennushanke sijaitsee Tuomikylässä alla olevan kartan osoittamassa paikassa. Alueelle on laadittu palstoitussuunnitelma.

14 Tekninen lautakunta Tuomikylässä on vireillä osayleiskaavan laatiminen. Alueen lähtötiedot on selvitetty ja luonnoksia on valmisteltu. Tuomikylä on muodostunut kyläksi noin kymmenen kilometrin matkalle. Asutus on keskittynyt Tuomikyläntien ja siitä metsänrantoja kohti erkanevien tilusteiden varteen. Varsinaista kylätaajamaa ei ole syntynyt, vaan asutus on perinteisen nauhamainen. Asutus muodostuu Tuomikyläntien varteen syntyneistä maatiloista sekä luvuilla metsäselänteen reunalle ja sisään rakennetuista asuinrakennuksista. Lähialueella, noin 500 metrin etäisyydellä, on 15 asuinrakennusta. Kylässä toimii Tuomikylän koulu, jossa on opetusta kuudelle ensimmäiselle luokalle. Ahonkylän ala-aste ja kolme päiväkotia ovat 2-3 km päässä. Ahonkylään on kaavoitettu myös tontti kaupan palveluille. Tuomikylässä on varsin kattavat ulkoliikuntatilat, koulun valaistu urheilukenttä ja luistinrata. Kylän eteläpäässä Pettumäellä on hyväkuntoinen urheilukenttä sekä lentopallokenttä pukukoppeineen. Pettukenttä toimii myös kyläläisten kokoontumispaikkana. Kyläseuran toiminta on vilkasta. Tuomikylässä on myös moottorikelkkareitti sekä Eetunkydöntien hevosvalmennusreitti. Tuomikylän läpi kulkee maakunnallinen vaellusreitti Ilkanpolku, joka tulee Seinäjoen suunnasta ja jatkuu etelään Santavuorta kohden. Alueen välittömässä läheisyydessä on juuri valmistunut valaistu Seinäjoki-Ilmajoki elämysreitistön esteetön kuntoreitti.

15 Tekninen lautakunta Palstoitussuunnitelma -alueelta on laadittu suunnittelutarveratkaisun pohjaksi ympäristöselvitys. Alueelle on osoitettu määräalat omakotirakentamiselle sekä tiet ja virkistysalueet. Ympäristöselvityksen tavoitteena on, että maankäytön suunnittelussa voidaan luotettavasti arvioida kaavan vaikutukset merkittäviin luontokohteisiin, biodiversiteettiin, harvinaisiin ja uhanalaisiin lajeihin sekä turvata arvokkaiden luontotyyppien ja maisemien säilyminen ja ekologisesti kestävä kehitys. Tavoitteena on edistää kylämäisen asutuksen täydennysrakentamista. Peltoaukeilta rakentaminen pyritään ohjamaan uusille rakennuspaikoille siten, että se täydentää hallitusti kylärakennetta ja mahdollistaa elinkeinon harjoittamisen kylällä. Alue tulee tukeutumaan enenevässä määrin lähellä sijaitsevan, kehittyvän Ahonkylän taajaman palveluihin. Selvitysalueella on yksi omakotitontti, jolle on myönnetty rakennuslupa. Muutoin alue on metsätalousaluetta. Rakennuspaikkojen myynti perustuu maanomistajan alueelle teettämään palstoitussuunnitelmaan. Palstoitussuunnitelman mukaan rakentaminen tapahtuu Tuomikylälle ominaista rakennetta noudattaen noin m² kokoisille määräaloille. Kulku alueelle tapahtuu Tuomikyläntieltä Pitkäkujan ja Kivimäentien kautta. Tuomikyläntien henkilöautoliikenne on noin 540 ajoneuvoa vuorokaudessa ja raskaita ajoneuvoja noin 15 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kunnallinen vesi- ja viemäriverkko on alueen vieressä. Alueen metsäinen maasto nousee itään päin noin 5 m, joten tonttialue avautuu ilta-aurinkoon. Noin kaksi kolmasosaa tilasta on osoitettu asumiskäyttöön. Alue on hoidettua, varttunutta kasvumetsää ja

16 Tekninen lautakunta rajoittuu kolmelta sivulta ympäröivään maa- ja metsätalousalueeseen ja etelässä kolmeen asuinpientaloon. Selvityksen mukaan alueella ei ole tavattu harvinaisia kasvi- ja eläinlajeja. Ympäristövaikutusten arviointi Vaikutusten arvioinnin näkökulmissa on otettu huomioon maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 :ssä luetellut ympäristön elementit ja niihin kohdistuvat merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset. Tavoitteena on, että maankäytöllisten aluevarausten vaikutukset olisivat mahdollisimman myönteisiä alueen ominaisten voimavarojen hyödyntämisen kannalta ja huomioisivat eri intressitahojen näkökulmat. Luonnonympäristö Ei merkittävää vaikutusta, koska puustoa ja luonnontilaista aluetta jää alkuperäiseen asuun. Lähteen ympäristöön jää suoja-alue. Kasvillisuudeltaan runsaslajisin lähteen ympäristö säilytetään rakentamisen ulko-puolella. Rakennettu ympäristö Metsänranta-rakentumisen täydentyminen ei muuta Tuomikylän harmonista lakeusmaisemaa. Kyläkuvan kannalta arvokkaat peltoaukeat säilyvät lähes ennallaan ja kulttuuriympäristö pysyy edelleen hallitsevana. Kaava tukee olemassa olevan kylän yhdyskuntarakennetta ja täydentää sitä tukeutuen olemassa olevaan tieverkkoon. Alueelle tulee seitsemän omakotitonttia, joista yksi on toteutunut, sekä viheraluetta. Palvelut ja työpaikat Alueen asukkaat käyttävät kylän omia, Ahonkylän, Ilmajoen sekä Seinäjoen palveluja. Alueelle syntyy mahdollisesti myös uusia yksityisiä palveluja. Virkistys Alueen vieressä sijaitsevan Ahonkylästä Seinäjoen Jouppiin rakennetun valaistun elämysreitistön käyttö lisääntyy. Liikenne Yksityistien liikenne lisääntyy rakentumisen myötä. Tietä käyttävät myös liikuntareitistön käyttäjät. Yhdyskuntatekniikka Uudet liittymät tukevat valmiin yhdyskuntatekniikan käyttöä. Ilmajoen jäteverkkosuunnitelma on hyväksytty v Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Kaavalla myötävaikutetaan Tuomikylän koulun ja Ahonkylän palvelujen pysymiseen elinvoimaisina ja kannattavina. Uuden vesi- ja viemäriliittymät ovat kustannustehokkaita. Kustannukset toteutuvat

17 Tekninen lautakunta suunnitelmien toteutumisen mukaisesti tukeutuen olemassa olevaan infraan. Kunnan investoinnit palautuvat uusien asukkaiden ja työvoiman lisäyksen kautta. Alueen sosiaalinen luonne Selvitysalue sijaitsee rauhallisella, turvallisella ja sosiaalisesti aktiivisella ydinmaa-seudulla. Selvitysalueelta on vajaa puoli kilometriä Tuomikyläntielle ja noin kaksi kilometriä kyläkoululle. Ilmajoen keskustaan on matkaa 10 km ja Seinäjoelle 15 km. Seinäjoen lentoasema sijaitsee 12 kilometrin päässä. Johtopäätökset Rakennuspaikan pinta-ala on 0,42 ha. Laadituissa yleiskaavaluonnoksissa rakennuspaikka on todettu kylärakennetta tukevaksi ja kyläaluetta täydentäväksi sekä maisemallisesti kylään sopivaksi paikaksi. Selvitysalueen tiealuetta koskeva linjaus jättää rakennuspaikkaa koskevalta osin riittävän suojavyöhykkeen kosteikkoalueen ja vedenottamon suuntaan. Rakennukset on tarkoitus kytkeä kunnalliseen verkostoon. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus: Ratkaisu: Tekninen lautakunta suostuu hakemukseen. Perustelu: Rakennushanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä, eikä vaikeuta erityisten luonnon- ja kulttuuriympäristön arvojen säilymistä. Päätös on voimassa antopäivästä lukien kaksi vuotta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh )

18 Tekninen lautakunta YHT 291/2011/523 TEK 135 LASKUNMÄEN ALUEEN TONTTIEN MYYNTIHINNAT JA MYYNTIEHDOT Kunta omistaa Laskunmäessä korttelialueita. Asemakaava on hyväksytty ja saanut lainvoiman Kunnallistekniikasta on rakennettu vain Laskunmäentie. Yritysasiamies käy neuvotteluja alueelle mahdollisesti sijoittuvien yritysten kanssa, joten on perusteltua määritellä korttelimaalle myyntihinta. Mikäli myyntihinta on 2,75 /m 2, tulevat katetuiksi maanhankintakustannukset ja osa tientekokustannuksista. Yritysasiamies pitää hintaa kohtuullisena. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että ne päättäisivät seuraavaa: 1. Laskunmäen alueen alla olevaan karttaan rasterilla merkittyjen korttelialueiden myyntihinta on 2,75 /m 2 2. Teollisuustontin myyntiehdot ovat liitteen nro 4 mukaiset. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh )

19 Tekninen lautakunta YHT 299/2011/523 TEK 136 MESTARINTIEN ALUEEN TONTTIEN MYYNTIHINNAT JA MYYNTIEHDOT Kunta omistaa Mestarintien teollisuusalueella korttelialueet lähes kokonaan. Asemakaava on hyväksytty Kunnallistekniikkaa ei ole rakennettu. Yritysasiamies käy neuvotteluja alueelle mahdollisesti sijoittuvien yritysten kanssa, joten on perusteltua määritellä korttelimaalle myyntihinta. Mikäli myyntihinta on 1,50 /m 2, tulevat katetuiksi maanhankintakustannukset ja osa tientekokustannuksista. Yritysasiamies pitää hintaa kohtuullisena. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että ne päättäisivät seuraavaa: 1.Mestarintien alueen kortteleiden 70, 126 ja 127 myyntihinta on 1,50 /m 2, 2.Teollisuustontin myyntiehdot ovat liitteen nro 4 mukaiset. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh )

20 Tekninen lautakunta TEK 137 LAUSUNTO/MERKITTÄVIEN TULVARISKIALUEIDEN NIMEÄMISEHDOTUKSISTA YHT 147/2011/514 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää kunnan lausuntoa merkittävien tulvariskialueiden nimeämisehdotuksista. Se on laatinut asiasta ehdotuksen Etelä-Pohjanmaan, Keski- Pohjanmaan ja Pohjanmaan osalta Ehdotuksen taustalla on laki tulvariskien hallinnasta (620/2010) ja asetus (659/2010). Ehdotuksen perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet. Lausuntopyynnön mukaan merkittäville tulvariskialueille laaditaan myöhemmin tulvavaaraja tulvariskikartat sekä suunnitelma tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi. Ehdotus koskee vesistötulvia, siis joesta suoraan tai pengerrysalueelle lasketusta vedestä aiheutuvaa tulvaa. Tämän arvioinnin lisäksi kuntaa pyydetään arvioimaan hulevesistä eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvaa tulvariskiä taajamissa. Asiaan liittyvät tausta-asiakirjat eli vesistöalueelle laaditut tulvariskien alustavat arviot ovat nähtävinä sähköisesti ELY-keskuksen verkkopalvelussa Ilmajoen kuntaa koskettaa erityisesti Kyrönjoen vesistöalue. Siihen kuuluu sekä Kyrönjoki että Seinäjoki. Pieneltä osin Ilmajoen kunta kuuluu myös Laihianjoen ja Närpiönjoen vesistöalueeseen. Merkittävän tulvariskin nimeämisessä otetaan huomioon tulvan todennäköisyys ja siitä aiheutuvat vahingolliset seuraukset. Seurausten merkittävyyttä arvioidaan yleiseltä kannalta. Arvioinnissa tarkastellaan seuraavia vahingollisia seurauksia: - vahingollinen seuraus ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle - välttämättömyyspalvelun kuten vesihuollon, energiahuollon, tietoliikenteen, tieliikenteen tai muun vastaavan toiminnan pitkäaikainen keskeytyminen - yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja turvaavan taloudellisen toiminnan pitkäaikainen keskeytyminen - pitkäkestoinen tai laaja-alainen vahingollinen seuraus ympäristölle - korjaamaton vahingollinen seuraus kulttuuriperinnölle Ely-keskuksen ehdotukseen kuuluu Kyrönjoen vesistöstä Ilmajoen kuntaa koskevana Ilmajoki Munakka Seinäjoki alueelle karttarajauksella määritelty alue.

21 Tekninen lautakunta Perusteluina alueen määrittelylle Ely-keskus toteaa seuraavaa: Harvinaisen suurtulvan (1 / vuotta) seurauksena vahingollinen seuraus ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle koskee noin 800 asukasta. Välttämättömyyspalvelut, kuten tieliikenne ja jätevedenpuhdistus, saattavat keskeytyä pitkäaikaisesti. Jätevedenpuhdistamon toiminnan keskeytyminen on myös vahingollinen seuraus ympäristölle. Muina perusteluina todetaan lisäksi, että alueella on kokemuksia toteutuneista tulvista vahingollisin seurauksin sekä Kyrkösjärven padon sortumisriski. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan ja esittää kunnanhallitukselle seuraavan lausunnon antamista: Ely-keskuksen määrittelemää aluetta voidaan pitää hyvin odotettuna ja perusteltuna. Kyseiselle alueelle on Ely-keskuksen toimesta valmistunut tulvavaara- ja tulvariskikartat. Lisäksi Kurikan rajasta Saarakkalanrinnalle ulottuvalle osalle on Ely-keskuksen ja kunnan yhteistyönä laadittu tulvariskien hallinnan yleissuunnitelma. Keväällä 2011, jolloin lumen vesiarvot Kyrönjoen vesistöalueella olivat hyvin suuret, oli vaara suurtulvasta. Pelastuslaitos varautui osaltaan ennakolta tulvavahinkojen torjuntaan. Tällöin suureksi avuksi osoittautuivat tulvavaarakartat. Kun niiden rinnalla käytettiin tulvariskien hallinnan yleissuunnitelmasta saatua kiinteistökohtaista

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 5.3.2012, kello 16.30 18.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 10.5.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 18.4.2011, kello 16.30 17.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 24.4.2012, kello 17.30 18.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

Torstai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 / 2011 KOKOUSAIKA Torstai 22.12.2011 kello 17.00 19.23 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 21.1.2013, kello 15.45 16.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelin/sähköpostikokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 16.3.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 29.3.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 4.10.2011, kello 16.30 20.55 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue ja maankäytölliset lähtökohdat. Suunnittelualueena on Markku Metsäpellon omistamat tilat Rn:o 14:128 ja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 19 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 19 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 19 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 9.12.2011, kello 16.00 16.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 Tekninen lautakunta Nro 3/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 28.5.2015 klo 17-18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 8.3.2011, kello 17.30 18.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.3.2016 KURIKAN KAUPUNKI Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 30.9.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 11.10.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Lakeuden jätelautakunta sivu 1. Westenergy Oy:n jätevoimala, Vaasa

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Lakeuden jätelautakunta sivu 1. Westenergy Oy:n jätevoimala, Vaasa ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Lakeuden jätelautakunta sivu 1 Kokousaika 17.3.2011, kello 14.00 15.30 Kokouspaikka Westenergy Oy:n jätevoimala, Vaasa Saapuvilla olleet jäsenet Ilmajoki: Alavus:

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 4.9.2014 VIKBY, ASEMAKAAVAN MUUTOS VIKBYN YRITYSALUEEN KORTTELISSA 7 OAS, asemakaavan muutos Vikbyn yritysalueen korttelissa 7 ~ 2 ~ OAS,

Lisätiedot

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Irja Keskinen Jussi

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ TEHTAANKUJA ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Prof. Kai Kokko Syksy 2011

Prof. Kai Kokko Syksy 2011 Prof. Kai Kokko Syksy 2011 1 kysymys Rakennushankkeessa on kysymys kerrosalaltaan 1 767 neliömetrin suuruisen broilerikasvattamon rakentamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa tarkoitetulla

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ /JÄRVELÄ Päiväys 3.11.2016 TEOLLISUUSTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91 Kokousaika 28.9.2011 klo 15.15-16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari Viuhkola

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012, 27.11.2013, 5.3.2014 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite

Lisätiedot

EHDOTUS LAPIN MERKITTÄVIKSI TULVARISKIALUEIKSI

EHDOTUS LAPIN MERKITTÄVIKSI TULVARISKIALUEIKSI Ehdotus Lapin merkittäviksi tulvariskialueiksi LAPELY/29/07.02/2011 Lappi 07.10.2011 EHDOTUS LAPIN MERKITTÄVIKSI TULVARISKIALUEIKSI Tausta (Lapin ELY-keskus) on arvioinut vesistöjen ja merenpinnan noususta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 13.5.2015 LUUMÄKI /TAAVETTI LINNALANTIE- UKKO-PEKANKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osia Linnalantiestä ja Marttilantiestä

Lisätiedot

EHDOTUS VARSINAIS-SUOMEN JA SATAKUNNAN TULVARISKIALUEIKSI

EHDOTUS VARSINAIS-SUOMEN JA SATAKUNNAN TULVARISKIALUEIKSI 11.10.2011 Varsinais-Suomi EHDOTUS VARSINAIS-SUOMEN JA SATAKUNNAN TULVARISKIALUEIKSI Tausta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on arvioinut vesistöjen ja merenpinnan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos GOLFKLUBIN asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA IITTI Päiväys 6.6.2016. ETELÄINEN OSA-ALUE/KAIVOMÄEN, KANSANMÄEN JA PENTINMÄEN ALUEET ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 Tekninen lautakunta Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 17.9.2015 klo 17-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus: Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä on esitetty OAS:n tarkoitus. Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ, Gäddan alue Asemakaavan laajennus, korttelit

SEPÄNKYLÄ, Gäddan alue Asemakaavan laajennus, korttelit O s a l l i s t u m i s - j a a r v i o i n t i s u u n n i t e l m a, k o r t t e l i t 6 6 1-665 S i v u 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 11.12.2015 Täydennetty 3.5.2016

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015 KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223d Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori)

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori) Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 40 17.3.2015 Tekninen lautakunta 98 7.6.2016 Kaupunginhallitus 252 19.9.2016 Asianro 955/10.02.03/2014 80 Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 20.8.2012, kello 16.30 18.50 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 2. helmikuuta 2012 kello 19.00 20.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Martti Mäkitalo pj x Matti Jolkki j. x Anna-Maija Kirsi-Korhonen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Suonenjoen kaupunki IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Koskee osaa korttelista 1146 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tekninen lautakunta, 23.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Kaavoitustoimikunta Kaavoitustoimikunta Hakija: Iitin seurakunta

Kaavoitustoimikunta Kaavoitustoimikunta Hakija: Iitin seurakunta Kaavoitustoimikunta 61 09.11.2015 Kunnanhallitus 263 16.11.2015 Suunnittelutarveratkaisu, Iitin seurakunta 642/10.03.00.01/2015 Hakija: Iitin seurakunta Rakennuspaikka: Kirkonkylässä sijaitseva Kirkonmaa-niminen

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 21.2.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 21.2.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 21.2.2008 LAKALAIVA, 6030-4, -8, -9, 6032-5, 6034-3, -5, -9, 6055-1 JA MESSUKYLÄN KYLÄ19, SEKÄ KATU-, VIRKISTYS-, SUOJAVIHER-, LIIKENNE-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223c Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Tulvalain toimeenpano Lapissa ja Tulvariskien alustava arviointi Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueella

Tulvalain toimeenpano Lapissa ja Tulvariskien alustava arviointi Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueella Tulvalain toimeenpano Lapissa ja Tulvariskien alustava arviointi Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueella Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Vesivara ja ympäristöpalvelut ryhmän esimies Timo

Lisätiedot

EHDOTUS POHJOIS-POHJANMAAN MERKITTÄVIKSI TULVARISKIALUEIKSI

EHDOTUS POHJOIS-POHJANMAAN MERKITTÄVIKSI TULVARISKIALUEIKSI EHDOTUS POHJOIS-POHJANMAAN MERKITTÄVIKSI TULVARISKIALUEIKSI Korteoja ylävirtaan keväällä 2000, Suomen Ilmakuva Oy POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 2011 2/5 Tausta (ELY-keskus)

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 31.10.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 15.11.2016 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot