TOIMINTAKERTOMUS O U L U N T I L A K E S K U S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS O U L U N T I L A K E S K U S"

Transkriptio

1 2008 TOIMINTAKERTOMUS O U L U N T I L A K E S K U S

2 Oulun Tilakeskus hankkii ja ylläpitää Oulun kaupungin eri hallintokuntien toimitilat. Sisältö Johtajan katsaus Rakennuttaminen Omaisuuden hallinta Organisaatio, henkilöstö Talous, tilinpäätös Liikelaitos Oulun Tilakeskus on asiantuntijaorganisaatio, joka toimii Oulun kaupungin sisäisenä liikelaitoksena. Oulun Tilakeskus hallinnoi ja järjestää ylläpitotoiminnan kaupungin omistamissa julkisissa rakennuksissa, vuokraa hallintokuntien tarvitsemat tilat sekä rakennuttaa peruskorjaus- ja uudisrakennuskohteet. Toiminnan keskeisiä tavoitteita ovat järjestää käyttäjähallintokunnille toiminnan tarpeita vastaavat, terveelliset ja turvalliset toimitilaratkaisut. Tilakeskus huolehtii hallinnoimansa rakennusomaisuuden arvon säilymisestä ja kehittämisestä. Tilakeskuksen toimintaa johtaa seitsemän luottamushenkilön muodostama johtokunta. Oulun Tilakeskuksen johtokunta kokoontui 12 kertaa vuonna Päiväkotilapset esiintyvät Metsokankaan harjannostajaisissa. Varsinaiset jäsenet Anssi Ojutkangas, pj. Heikki Rajavaara, vpj. Auli Hepokangas Pentti Hukkanen Sisko Sammallahti Anna-Riikka Pitkänen Veikko Jänkälä Kaupunginhallituksen edustaja Seppo Moilanen Jukka Heikkilä Kari Räisänen Henkilökohtaiset varajäsenet Petri Hälinen Heikki Kaisto Mira Kontio Heikki Pesämaa Minna Åman-Toivio Eliisa Alatalo Aarno Saunaluoma Varajäsen Paula Grekelä esittelijä pöytäkirjanpitäjä toimintakertomus 2008

3 Johtajan katsaus Ensimmäinen vuosi liikelaitoksena Vuosi 2008 oli Oulun Tilakeskuksen ensimmäinen toimintakausi Oulun kaupungin sisäisenä liikelaitoksena, Tilakeskuksen johtokunnan alaisuudessa. Tilakeskus saavutti lähes kaikki sille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Liikevaihto oli 60,6 miljoonaa euroa. Tilakeskus suoritti kaupunkiomistajalle korvausta peruspääomasta 6,2 miljoonaa euroa. Tilikauden ylijäämä oli 6,9 miljoonaa euroa ja se käytetään seuraavien vuosien talorakennusinvestointien rahoittamiseen. Toimintavuoden haasteellisimpia tehtäviä olivat sisäisten vuokrien tarkistaminen ja vuokrasopimusten uusiminen kaupunginvaltuuston päättämien vuokrausperiaatteiden mukaisesti. Uutena osiona sisällytettiin tilavuokriin tonttien vuokrat. Tilakeskuksen hallinnassa vielä olleet kaupungin suoraan omistamat asuinrakennukset ja osakehuoneistot siirrettiin Pikisaaren asuinrakennuksia lukuun ottamatta osittain Sivakkayhtymän ja osittain Teknisen keskuksen hallintaan. Tilakeskus hoiti erilliskorvauksella Tekniselle keskukselle kuuluvien asuntojen teknisen isännöinnin ja vuokraustoiminnan. Ylikiimingin julkisten kiinteistöjen ylläpitovastuu siirrettiin tilakeskukselle elokuun alusta lähtien. Tämä rakennuskanta käsittää noin 40 erillistä rakennusta, joiden yhteistilavuus on noin bruttoneliömetriä. Rakennusten kiinteistönhoito kilpailutettiin ulkopuolisilla palveluntuottajilla. Tilakeskuksen hallinnoimien julkisten rakennusten ylläpitoon, lukuun ottamatta siivousta, käytettiin noin 20 miljoonaa euroa, josta Teknisen liikelaitoksen osuus oli 7,1 miljoonaa euroa. Ylläpitotoimintojen ohjauksen apuvälineenä otettiin käyttöön uusi huoltokirjaohjelmisto. Oulun kaupunki ja työ- ja elinkeinoministeriö solmivat vuonna 2007 energiatehokkuussopimuksen vuosille Sopimuksen edellyttämiä säästötoimia tehtiin resurssien sallimissa mitoissa. Tilakeskuksen johtokunta valitsi vuoden lopulla palveluntuottajan, joka suorittaa julkisiin kiinteistöihin kohdistettua energiatehokkuuspalvelua. KUSTANNUKSET Kiinteistöjen ylläpitokustannukset kohosivat vuoden aikana valtakunnallisella keskiarvolla mitattuna 9 prosenttia. Nousseet kustannukset näkyivät osaltaan myös Tilakeskuksen käyttötalousmenoissa. Tilakeskus investoi rakennuksiin yhteensä 45,7 miljoonaa euroa. Toimintavuonna valmistuneita uusia kohteita olivat Oulun virastotalo eli Oulu10, Metsokankaan monitoimitalon päiväkotiosa ja Kaakkurin monitoimitalo. Erillisiä investointikohteita oli kaikkiaan 30. Rakennusmateriaalien ja -urakoiden hintataso oli alkuvuonna korkea, minkä vuoksi tarkistettiin muutamien hankkeiden suunnitelmia ja tehtiin myös uutta urakkalaskentaa. Loppuvuodesta lähtivät niin rakennusmateriaalien kuin -urakoidenkin hinnat selvään laskuun, minkä aiheutti maailmantalouden taantuma. Rakennuskustannusten alenemisen kannalta katsoen olisi nyt edullista käynnistää hankkeita tätä puoltaa myös työllistämisnäkökulma. Julkisen rakentamisen tulisi yleensäkin ajoittua pääosin talouden taantuman aikaan ja olla pienimmillään korkeasuhdannevaiheessa. Tämä ei vain ole käytännössä aina mahdollista. HENKILÖKUNTA Tilakeskus on järjestänyt yhdessä Oulun Työterveyden kanssa työyhteisöpysäkkitilaisuuksia syksystä 2007 alkuvuoteen 2009 saakka. Osittain muutosvalmennukseen suuntautuneiden 11 tilaisuuden teemana on ollut siirtyminen virasto-organisaatiosta liikelaitokseksi. Tilaisuudet ovat palvelleet hyvin myös toiminnan kehittämistä. Työkykyä ylläpitävää toimintaa edistettiin järjestämällä virkistyspäiviä, niin ikään tuettiin liikuntaharrastuksia ja kuntoutusta. Työnantaja järjesti resurssien puitteissa henkilöstön koulutusta ja tuki myös omaehtoista, omalla ajalla toteutettavaa koulutusta. Henkilökunta onkin kouluttautunut omalla ajallaan kiitettävästi ja kohentanut näin ammattitaitoaan. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Asiakastyytyväisyyttä mittaavan kyselyn tulos oli rohkaiseva, sillä tyytyväisyys tilakeskuksen toimintaan kasvoi 18 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Tulos oli nyt 3,6 mitattuna asteikolla 0-5. Tilakeskuksessa on menossa useita toimintaa kehittäviä projekteja. Niistä osa toteutetaan sisäisesti ja joitakin kehitetään yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Tilakeskuksen ja omien tuotantoyksiköiden välisiä yhteistoiminta- ja kehittämistilaisuuksia järjestettiin useita. Ydinkunta-palvelukuntamallin kehittämiseen liittyen Tilakeskus pitää tärkeänä, että kaupunginvaltuusto määrittelisi mahdollisimman pian oman tuotannon osuuden palvelujen tuottamisessa. Tämä mahdollistaisi nykyistä paremmin niin tilaaja- kuin tuotantoyksiköidenkin oman toiminnan pitkän aikavälin kehittämisen. Kiitän Oulun Tilakeskuksen johtokuntaa, henkilöstöämme sekä yhteistyökumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä vuonna Jukka Heikkilä, johtaja oulun tilakeskus toimintakertomus 2008

4 Uutta palvelutilaa ja peruskorjauksia 45,7 miljoonalla Kaupungin omien palvelutilojen määrä kasvoi vuoden 2008 aikana noin huoneistoneliömetriä. Peruskorjauksia tehtiin 23 kohteessa. Rakennuttamisen prosesseja kehitettiin Merkittävimmät valmistuneet uudisrakennushankkeet olivat Kaakkurin monitoimitalo sekä Oulun virastotalo (Oulu10). Erillisinvestointiohjelmassa olevista peruskorjauksista valmistuivat Hiirosenkodin G-talon, Paulaharjun koulun ja Taidemuseon peruskorjaus. Erillisellä korjausrakentamisen määrärahalla toteutettiin 23 peruskorjaushanketta. Näissä kohteissa tehtäviä töitä olivat mm. talotekniikan modernisointi, päiväkodin pihojen peruskorjaukset ja teknisen työn tilojen peruskorjaukset. Merkittäviä lähes kahdelle vuodelle ajoittuvia tai lähes koko vuoden kestäviä laajoja peruskorjaustöitä tehtiin Simpsin päiväkodissa, Pohjankartanon koululla, Koskelan ala-asteella sekä Merikosken yläasteen ja lukion rakennuksessa. Korjausrakentamisen määrärahalla toteutettiin myös uuden tilaelementtipäiväkodin hankinta Kuivasrannan kaupunginosaan. Rakenteilla olevia ja vuodelle 2009 jatkuvia merkittävimpiä erillisinvestointihankkeita ovat Metsokankaan monitoimitalo, Ritaharjun monitoimitalo ja Pateniemen koulun peruskorjaus. Kaikkiaan uusien palvelutilojen rakentamiseen sekä olemassa olevan tilakannan korjausinvestointeihin käytettiin vuoden aikana hieman yli 45,7 miljoonaa euroa (arvonlisävero 0 %). Vuoden 2008 aikana rakennussuunnitteluvaiheessa olevia merkittäviä erillishankkeita olivat mm. Teknisten virastojen talo, Rajakylän hoiva, Vesalan monitoimitalo, Raatin liikuntakeskuksen peruskorjaus ja Kaupungintalon peruskorjaus. Suunnitteluvaiheessa oli myös yli 20 peruskorjaushanketta, jotka toteutetaan vuonna 2009 Oulun Tilakeskuksen johtokunnan hyväksymän korjausrakentamisen työohjelman mukaisesti. Hankesuunnitelmia laadittiin yhteistyössä hallintokuntien kanssa mm. Hiirosenkodin peruskorjauksesta, Konservatorion Pop&Jazz-koulutuksen toimitiloista, Ruskonselän paloasemasta, Vesalan monitoimitalosta ja Kastellin monitoimitalosta. Rakennuttamisen prosesseja ja omaa työtä pyrittiin kehittämään useilla toimilla, joista merkittävin oli uuden rakennuttamisen tietojärjestelmän hankinta. Uusi tietojärjestelmä otettiin peruskäyttöön asiakirjahallinnan ja kustannusseurannan osalta vuoden 2008 aikana. Ohjelmiston jatkokehittäminen laajemmaksi projektien hallintajärjestelmäksi on käynnistynyt ja se jatkuu vuonna Projektihallintaan kuuluvassa koulutuksessa yksi henkilö suoritti asiakaslähtöisen korjausrakennuttamisen (RAP) ja yksi talotekniikan perusvalvojan (TATE) koulutusohjelman. Tilakeskuksen korjausinvestointiohjelman hallintaa ja ohjelmointia kehitettiin yhteistyössä omaisuuden hallintatiimin ja hallintokuntien kanssa mm. lisäämällä hankkeiden valmisteluun liittyvää yhteistyötä ja aikaistamalla investointiohjelmien valmistelua. Yhtenä merkittävänä haasteena olemassa olevien korjausinvestointihankkeiden osalta on hankkeiden aikatauluttaminen ja vaiheistaminen siten, että niiden käyttöön liittyvät häiriöt saataisiin minimoitua, vältyttäisiin väistötilojen hankinnalta ja lisäksi saataisiin kuitenkin aikataulutettua hankkeet siten, että kaikki työt eivät keskittyisi kesäajalle. Kuluneen vuoden aikana käynnistettiin myös kaupunginvaltuuston hyväksymän hankeohjeen päivitystyö, joka jatkuu vuodelle Erillisinvestointien hankemenettelyt säilyivät tilakeskuksen liikelaitostumisen yhteydessä pitkälti entisenkaltaisina, mutta investointiluonteisen irtaimiston ja taidehankintojen määrärahat siirtyvät jatkossa hallintokunnille ja taidemuseolle. Tilakeskus kuitenkin jatkaa hankkeisiin liittyen kyseisten hankintojen koordinointia ja yhteensovittamista. Tilakeskuksen projektiohjeistoa tarkistettiin ja muun muassa suunnitteluohjeiden päivitystyö aloitettiin vuoden 2008 aikana. Tarkistetut suunnitteluohjeet julkaistaan kevään 2009 aikana. Hankkeiden suunnitteluohjauksessa kiinnitettiin erityishuomioita energiasäästömahdollisuuksiin ja tätä panostusta tullaan jatkamaan vuoden 2009 aikana. Jatkossa energiansäästötavoitteisiin liittyvät tavoitteet ja niiden toteuttamiseen tarvittavat taloudelliset resurssit asetetaan hankekohtaisesti ja ne mitoitetaan hankesuunnitteluvaiheessa. oulun tilakeskus toimintakertomus 2008

5 Rakennusomaisuuden hallinta Tilakeskuksen hallinnoiman palvelukiinteistökannan laajuus on bruttoneliömetriä. Kiinteistöjen ylläpitoon käytettiin 19 miljoonaa euroa. huoneistojen käyttäjät m 2 g f e i h d a Kulttuuri % b Keskushallinto % c Opetus % d Liikunta % e Liikelaitokset % f Nuoriso % g SOTE % h Palo- ja pelastus % i lisäksi Muut yhteensä ulkoa vuokratut tilat m 2 g i a Kulttuuri % b Keskusvirasto % c Opetus % d Liikunta % e Liikelaitokset % f Nuoriso % g SOTE % i Muut % yhteensä a a b b c f c d e Ylikiimingin julkiset kiinteistöt Tilakeskuksen hallintaan Ylikiimingin julkisen kiinteistökannan ylläpitovastuu siirtyi suunnitellusti elokuun alusta Ylikiimingin kunnalta Oulun Tilakeskukselle. Siirtyvää rakennusomaisuutta oli noin bruttoneliömetriä. Tilakeskus kilpailutti kohteiden kiinteistönhoitopalvelut; Ylikiimingin kaupunginosan kaikki ylläpitopalvelut tuottaa tällä hetkellä konsernin ulkopuoliset palveluntuottajat. Kiinteistöihin kohdistuneet vahingot Kiinteistöihin kohdistui ilkivaltavahinkoja, joiden korjaamiseen tilakeskus käytti noin euroa. Toimintakaudella 2008 sattui kaksi palovahinkoa: Linnanmaan harjoitusjäähallin konehuoneen laiteviasta syttynyt palo, jonka korjauskustannukset olivat euroa sekä Pateniemen koulun väestösuojatilan palo, josta aiheutui savuvahinkoja ja jonka korjauskustannukset olivat euroa. Merkittävimmät palveluhankinnat Merkittävimmät muut ylläpitopalveluiden palveluhankinnat olivat kiinteistönhoidon- ja huollon kilpailutus Herukan, Hönttämäen, Heikkilänkankaan ja Madekosken ja Sangisuun kaupunginosissa. Julkisen kiinteistökannan käsisammuttimien huolto kilpailutettiin. Samoin kilpailutettiin huoltokirjakoordinointi tulevia perusparannus- ja investointihankkeita koskien. Energiatehokkuus-sopimuksen velvoitteiden täyttäminen Oulun kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön välisessä energiatehokkuussopimuksessa on asetettu velvoitteita energiansäästölle julkisissa kiinteistöissä. Tilakeskus kilpailutti energiatehokkuuspalvelun, jonka ensisijainen tarkoitus on pienentää käytönohjauksen ja koulutuksen keinoin yhdeksällä prosentilla julkisen kiinteistökannan energiankulutusta verrattuna vuoteen Säästötavoitteeseen tulee päästä vuoteen 2016 mennessä. Palvelutuottaja aloittaa sopimuksen mukaisen toimintansa vuoden 2009 alussa. Sisäiset vuokrasopimukset uusittiin Kaupungin sisäisiä tilavuokrasopimuksia tarkistettiin ja uusittiin kaupunginvaltuuston linjaamien vuokrausperiaatteiden mukaisesti. Tilavuokriin sisällytettiin uutena osiona vuoden alusta Tekniselle keskukselle maksettava tontin vuokra. Tonttivuokran lisäys kohotti kuukausittaisia tilavuokrakustannuksia 0,33 euroa neliömetriltä. Ylläpitokustannukset nousivat merkittävästi Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat valtakunnallisesti 9,9 prosenttia vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vuoden aikana nousivat eniten lämmityskustannukset, 18,9 prosenttia. Käyttösähkön kustannukset nousivat 13,3 prosenttia ja hoitokustannukset 6,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. oulun tilakeskus toimintakertomus 2008

6 Henkilöstö ja organisaatio Tilakeskuksen vakinaisen henkilökunnan määrä oli vuoden alussa 34 henkilöä. Tilakeskuksen tie nettoyksiköstä liikelaitokseksi Virkistyspäivä järjestettiin keväällä ja syksyllä, jolloin henkilökunta retkeili Hailuodossa. Pentti Huhtala jäi ansaitulle vanhuuseläkkeelle. Tilakeskuksessa työskentelevät henkilöt ovat kokenutta ja ammattinsa osaavia, mistä kertoo henkilöstön 51,2 vuoden keski-ikä ja vankka koulutuspohja. Henkilöstöstä seitsemällä on ylempi korkeakoulututkinto ja kymmenellä opisto- tai alempi korkeakoulututkinto. Henkilöstön ammattitaidon ylläpitämiseen kiinnitettiin huomiota tarjoamalla mahdollisuudet omaehtoiseen ja työajalla tapahtuvaan koulutukseen. Moni henkilö käytti tätä mahdollisuutta hyväkseen. Vakinaisen henkilökunnan määrä vuoden alussa oli 34 henkilöä, joista osa-aikaeläkkeellä oli kaksi henkilöä. Määräaikaisina oli kaksi ja harjoittelijana yksi henkilö. Toimintavuoden aikana yksi henkilö jäi vanhuuseläkkeelle. Henkilöstön hyvinvointia kehitettiin yhdessä Oulun Työterveyden kanssa. Oulun Työterveys oli myös mukana valmentamassa Tilakeskuksen henkilökuntaa siirryttäessä Teknisen keskuksen nettoyksiköstä Oulun kaupungin sisäiseksi liikelaitokseksi. Oulun Tilakeskus Jukka Heikkilä, johtaja Talous ja hallinto Kari Räisänen, talouspäällikkö Mirja Aitta, hallintosihteeri Marja Holappa, kiinteistöassistentti Sari Maijala, kiinteistöassistentti Tuija Palosaari, toimistosihteeri Arja Honkanen, toimistosihteeri Maija-Liisa Tauriainen, arkistosihteeri Taina Väänänen, kiinteistöassistentti Katri Korpela, projekti-insinööri Hanna Ollila, toimistoassistentti (ma) Virpi Vaara, arkistosihteeri (ma) Omaisuuden hallinta ja vuokraus Johan Alatalo, kiinteistöpäällikkö Riitta Säntti, asiakkuuspäällikkö Ulla Ala-aho, vuokrausneuvottelija Markku Palola, tekninen isännöitsijä Matias Pirttimaa, tekninen isännöitsijä Erkki Kynsilehto, tekninen isännöitsijä Juha Merilä, tekninen isännöitsijä va. Veijo Kotilainen, tekninen isännöitsijä Riikka Kaijalainen, tekninen isännöitsijä Tuulia Haavisto, siivousteknikko Arvi Tapio, tekninen asiantuntija Eero Suni, talotekninen asiantuntija Matti Valtavaara, apulaisisännöitsijä Hankekehitys ja rakennuttaminen Jouni Rautiola, rakennuttajapäällikkö Juha Kaisanlahti, hankepäällikkö Kustaa Salmi, hankepäällikkö (vuorotteluvapaalla) Ari Vanttaja, projektipäällikkö Reijo Rantsi, korjausrakennuttaja Veikko Koistinen, rakennuttajavalvoja Tapio Suvanto, rakennuttajavalvoja Pekka Paavola, rakennuttajavalvoja Hannu Kotisaari, talotekninen asiantuntija Jyrki Kumpuniemi, talotekninen asiantuntija Kari Parkkinen, hankearkkitehti Esko Seppänen, kustannussuunnittelija Eero Keränen, projekti-insinööri (ma) ma = (määräaik.) Johtaminen, kehittäminen ja markkinointi Kokonaisvastuu taloushallinnosta ja toimistopalveluista - budjetointi ja seuranta - rahoitus - vuokralaskutus - laskujen käsittely - tietojärjestelmien kehittäminen ja hallinta - dokumenttien hallinta - sihteeritehtävät - tiedottaminen - henkilöstöasiat Kokonaisvastuu vuokrausja ylläpitotoiminnoista - vuokraustoiminnan järjestäminen - vuokratuottojen varmistaminen - ylläpidon järjestäminen ja johtaminen (sis. kiinteistönhoitopalvelujen sekä kunnossapitohankkeiden ohjelmointi, hankinta ja valvonta) - ylläpitomenojen optimointi - käytönaikaisen energiakulutuksen optimointi - perusparannushankkeiden tarveselvitys - tekniset asiantuntijatehtävät - ylläpito- sekä vuokraustoiminnan kehittäminen Kokonaisvastuu rakennuttamistoiminnasta - tarveselvitysprosessin asiantuntijapalvelut - hankesuunnittelun kehittäminen ja johtaminen - hankeryhmätyö ja asiantuntijatehtävät - investointiohjelmien koonti ja valmistelu - kustannussuunnittelu - tekniset asiantuntijatehtävät - erillisinvestointikohteiden rakennuttaminen ja valvonta - perusparannusinvestointien rakennuttaminen ja valvonta - rakennuttamiskonsulttipalveluiden johtaminen ja ohjaus - irtaimisto- ja taidehankintojen koordinointi Tilakeskuksen - virallisesti Liikelaitos Oulun Tilakeskus - muuttuminen nettoyksiköstä liikelaitokseksi pohjautuu vuonna 2001 käyttöönotettuun ydinkunta-palvelukunta -toimintamalliin (ypk). Muuttunut toimintamalli on kehittänyt operatiivisia toimintoja sekä lisännyt kustannustietoisuutta ja -tehokkuutta. Toimintaa on kehitetty yhteistyössä palveluverkoston kanssa ottamalla käyttöön mm. kiinteistöhoidon kohdekohtaiset palvelukuvaukset ja huoltokirjat. Kunnossapitotöiden ohjelmointia on parannettu hyödyntämällä tietotekniikkaa aiempaa enemmän sekä aikatauluttamalla työohjelmia yhteistyössä käyttäjien ja tuottajien kanssa. Organisaation kustannustietoisuus on kehittynyt ypk-mallin aikana huomattavasti; toimintojen ja tuotteiden yksikköhinnoittelua sekä eri toimintojen kustannusrakennetta pystytään arvioimaan aiempaa luotettavammin. Tilakeskus on kehittänyt ja sopeuttanut omaa toimintaansa ypk-mallin tavoitteita vastaaviksi. Oman palvelukapasiteetin lisäämisen sijasta tilakeskus on siirtynyt palveluiden hankkimiseen ja palveluverkostojen johtamiseen. Tilakeskus ei ole lisännyt henkilöstöään kasvaneen rakennuskannan suhteessa. Kiinteistöomaisuuden hallintaan ja käyttöön liittyvät, 2000-luvulla säädettyjen lakimuutosten johdosta muodostuneet, uudet tehtävät (mm. huoltokirjojen laadinta ja energiatehokkuuspalvelut) ostetaan pääosin konsernin ulkopuolisilta palvelutuottajilta. Myös suunnittelupalvelut ja osa rakennuttamispalveluista hankitaan ostopalveluina. Tilakeskus jatkaa prosessitoimintojen kehittämistä edelleen vuonna oulun tilakeskus toimintakertomus

7 Tilikauden tulos ja toiminnan rahoitus Oulun Tilakeskuksen liikevaihto oli 60,6 miljoonaa euroa. Tuloslaskelma tulot e b c d e % a Omien tilojen vuokrat ,0 b Ulkoa vuokratut tilat ,5 c Ulos vuokratut tilat ,3 d Asuntojen vuokrat ,0 e Muut tulot ,2 yhteensä kulut e i a a Ensimmäinen toimintavuosi liikelaitoksena oli haasteellinen myös taloudenpidolle. Vuodesta selviydyttiin vähintäänkin hyvin, mistä kiitos kuuluu kokeneelle ja ammattitaitoiselle henkilökunnalle. Oulun Tilakeskuksen liikevaihto oli 60,563 miljoonaa euroa ja se ylitti budjetoidun määrän kahdella miljoonalla eurolla. Liikevaihto koostuu lähes kokonaan Oulun kaupungin hallintokunnilta perittävistä sisäisistä vuokrista. Konsernin ulkopuolelle vuokrattujen tilojen tulot olivat 1,4 miljoonaa euroa. Liikeylijäämäksi muodostui 11,26 miljoonaa euroa, mikä alitti budjetoidun 1,1 miljoonalla eurolla. Alitukset johtuivat rakennus- ja kunnossapitopalveluiden ennakoitua suuremmista tarpeista, joita olivat mm. rataputkilaitteiston tekninen vika Oulun jäähallissa ja Linnanmaan harjoitushallin palovahinko. Kuluja lisäsivät myös energia- ja ylläpitokustannusten nousut sekä budjetoitua suuremmat poistot. Oulun Tilakeskuksen budjetoidut investointimenot olivat 61,7 miljoonaa euroa ja toteutuneet menot 45,7 miljoonaa euroa. Rahoitus muodostui tulorahoituksesta (22,6 Me), valtionavuista (1,8 Me), luovutustuloista (0,11 Me), lainasta (15,4 Me) ja peruspääoman korotuksesta (14,1 Me). Rahavarat olivat 9 miljoonaa euroa, mikä riittää Tilakeskuksen investointien rahoittamiseen vuoden 2009 alussa noin kolmeksi kuukaudeksi. Korjausvelkaa 75 miljoonaa euroa Tilakeskuksen hallinnoimien rakennusten laskennallinen korjausvastuu oli 14,5 miljoonaa euroa. Kyseinen summa pitää sijoittaa korjaustoimintaan, jotta rakennusten kunto ja käytettävyys pysyy entisellä tasolla. Toimintavuoden osalta tavoite toteutui korkeasta erillisinvestointien määrästä johtuen. Kaikkina aikaisempina vuosina kaupungin taloudellinen tilanne ei ole mahdollistanut korjausvastuun kattamista ja lisäksi kaupungin omistukseen on hankittu rakennusomaisuutta, josta osan kunnossapitoa on laiminlyöty. Kattamattomat korjausvastuut ovat jääneet korjausvelaksi. Kokonaiskorjausvelka tilakeskuksen hallinnoimissa julkisissa rakennuksista on 75 miljoonaa euroa. Korjausvelka on laskettu niiden rakennusten osalta, joiden tekninen arvo on alle 75 prosenttia rakennuksen uudisarvosta. Laskelmassa on huomioitu vain 75 prosentin alittava osuus. Korjausvelkaesimerkki: Rakennuksen uudisarvo e Tekninen arvo e = 65 % uudisarvosta 75 % uudisarvosta = e Korjausvelka = e e Talousarvio Tot % LIIKEVAIHTO % LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT % MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA % PALVELUJEN OSTOT % HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT % HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT % MUUT HENKILÖSIVUKULUT % POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT % LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT % LIIKEYLIJÄÄMÄ % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT MUUT RAHOITUSTUOTOT KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT % KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA % MUUT RAHOITUSKULUT -82 YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ % YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA % POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ % H b e g f e d % a Aineet,tarvikkeet ja tavarat ,8 b Palvelujen ostot ,1 c Henkilöstökulut ,8 d Poistot ja arvonalennukset ,7 e Liiketoiminnan muut kulut ,5 f Tonttivuokrat ,1 g Asuntojen vuokrat ,5 h Ulkoa vuokr. tilojen vuokrat ,2 i Rahoituskulut ,4 c Tunnuslukuja 2008 Henkilökunta 34 Liikevaihto Me 60,56 Liikevaihto henkeä kohti Me 1,65 Investoinnit Me 45,70 Investoinnit liikevaihdosta % 75 Investointien tulorahoitusosuus % 49 Liikeylijäämä Me 11,26 Sijoitetun pääoman tuotto % 3,4 Korvaus pääomavelasta % 6 Oman pääoman tuotto % 5,1 Omavaraisuusaste % 79 Velkaantumisaste % 55 Rakennusten tekninen arvo Me 710 Tilojen vuokrausaste % 99,4 omien Tilojen keskimä äräinen vuokra e/m 2 /kk 7,9 yhteensä oulun tilakeskus toimintakertomus

8 Tase Rahoituslaskelma Talousarvio Tot % VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT AINEELLISET HYÖDYKKEET RAKENNUKSET KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET KONEET JA KALUSTO MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT SIJOITUKSET MUUT SAAMISET VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET MUUT SAAMISET SIIRTOSAAMISET RAHAT JA PANKKISAAMISET VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET POISTOERO VAPAAEHTOISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN LAINAT KUNNALTA LYHYTAIKAINEN LAINAT KUNNALTA SAADUT ENNAKOT OSTOVELAT KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat SIIRTOVELAT VASTATTAVAA YHTEENSÄ TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ % POISTOT JA ARVONALENTUMISET % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT % INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT % RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN % PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA % RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET KUNNALLE (-) ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET MUILLE (-) LAINAKANNNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS KUNNALTA % OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET PERUSPÄÄOMAN MUUTOS % MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALTA % SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA % RAHAVAROJEN MUUTOS % RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT % RAHAVARAT RAHAVAROJEN MUUTOS % Investointien täsmäytys rahoituslaskelmaan Rahoituslaskelma Investointimenot Liittymismaksut Liittymismaksut INVESTOINNIT YHTEENSÄ Raportti Valmiina ostettu Itse rakennettu INVESTOINNIT YHTEENSÄ oulun tilakeskus toimintakertomus

9 Suunnittelu Viestintäkeskus, Paino Suomenmaa 2009 Kiilakiventie 1, 6. krs puhelin (08) telefax (08) T u r v e r u u k k i Oulun Tilakeskus, PL 30, OULUN KAUPUNKI

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS O U L U N T I L A K E S K U S

TOIMINTAKERTOMUS O U L U N T I L A K E S K U S TOIMINTAKERTOMUS O U L U N T I L A K E S K U S 2009 Oulun Tilakeskus hankkii ja ylläpitää Oulun kaupungin eri hallintokuntien toimitilat. Liikelaitos Oulun Tilakeskus on asiantuntija-organisaatio, joka

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2010 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:stä Total Kiinteistöpalvelut Oy on 100 prosenttisesti Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2011 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:n omistaa 100 %:sti Jyväskylän kaupunki ja yhtiö kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin. Yhtiö

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 Opettaja; Maria Kankaanpaa. ^ Nimi ja opintorekisterin numero: Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 Opettaja: Maria Kankaanpaa Nimi ja opintorekisterin numero: l_ Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja. Tulosalueen toiminnan kuvaus

160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja. Tulosalueen toiminnan kuvaus 160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja Tulosalueen toiminnan kuvaus Joensuun Tilakeskus toimii 1.1.2014 alkaen taseyksikkönä. Taseyksikölle asetetaan tulostavoite ja sille laaditaan

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi 15:19 20.08.2013 Sivu 1 1 VASTAAVAA 10 PYSYVÄT VASTAAVAT 100 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 1030 AINEETTOMAT OIKEUDET 1030 Aineettomat oikeudet 1 1003 1 0 Ei N 3 650 1050 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 1050 Muut

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF KONSERNI ( 0410 KUM TOT. ) Konserniraportti, 13.8.2009 KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi KONSERNI TULOS - HUHTIKUU 2010 Oy Yritys 1 Ab Oy Yritys 2 Ab

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös 2013 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA V. 2013 Yleistä Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemärilaitosten toiminnan kirkonkylässä

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus 1.1.2008-31.12.2008 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:stä Total Kiinteistöpalvelut Oy on 100 prosenttisesti Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö ja osa Jyväskylän

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF YHD - Tuloslaskelma, 4.2.2013 8000 8000 4000 4000 01121314151617181910 1010 1110 1210 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Ennu Ennu Ennu Ennu -4000-4000 -8000-8000 -1 2000-1 2000 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11)

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11) T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys:

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys: PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12 Sisällys: Tilinpäätös * Tuloslaskelma * Tase * Tase-erittelyjä * Pääkirja * Päiväkirja * Palkkakortisto Helsingissä 15.11.2012 Taisto Johansson TASE VASTAAVAA

Lisätiedot