TOIMINTAKERTOMUS O U L U N T I L A K E S K U S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS O U L U N T I L A K E S K U S"

Transkriptio

1 2008 TOIMINTAKERTOMUS O U L U N T I L A K E S K U S

2 Oulun Tilakeskus hankkii ja ylläpitää Oulun kaupungin eri hallintokuntien toimitilat. Sisältö Johtajan katsaus Rakennuttaminen Omaisuuden hallinta Organisaatio, henkilöstö Talous, tilinpäätös Liikelaitos Oulun Tilakeskus on asiantuntijaorganisaatio, joka toimii Oulun kaupungin sisäisenä liikelaitoksena. Oulun Tilakeskus hallinnoi ja järjestää ylläpitotoiminnan kaupungin omistamissa julkisissa rakennuksissa, vuokraa hallintokuntien tarvitsemat tilat sekä rakennuttaa peruskorjaus- ja uudisrakennuskohteet. Toiminnan keskeisiä tavoitteita ovat järjestää käyttäjähallintokunnille toiminnan tarpeita vastaavat, terveelliset ja turvalliset toimitilaratkaisut. Tilakeskus huolehtii hallinnoimansa rakennusomaisuuden arvon säilymisestä ja kehittämisestä. Tilakeskuksen toimintaa johtaa seitsemän luottamushenkilön muodostama johtokunta. Oulun Tilakeskuksen johtokunta kokoontui 12 kertaa vuonna Päiväkotilapset esiintyvät Metsokankaan harjannostajaisissa. Varsinaiset jäsenet Anssi Ojutkangas, pj. Heikki Rajavaara, vpj. Auli Hepokangas Pentti Hukkanen Sisko Sammallahti Anna-Riikka Pitkänen Veikko Jänkälä Kaupunginhallituksen edustaja Seppo Moilanen Jukka Heikkilä Kari Räisänen Henkilökohtaiset varajäsenet Petri Hälinen Heikki Kaisto Mira Kontio Heikki Pesämaa Minna Åman-Toivio Eliisa Alatalo Aarno Saunaluoma Varajäsen Paula Grekelä esittelijä pöytäkirjanpitäjä toimintakertomus 2008

3 Johtajan katsaus Ensimmäinen vuosi liikelaitoksena Vuosi 2008 oli Oulun Tilakeskuksen ensimmäinen toimintakausi Oulun kaupungin sisäisenä liikelaitoksena, Tilakeskuksen johtokunnan alaisuudessa. Tilakeskus saavutti lähes kaikki sille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Liikevaihto oli 60,6 miljoonaa euroa. Tilakeskus suoritti kaupunkiomistajalle korvausta peruspääomasta 6,2 miljoonaa euroa. Tilikauden ylijäämä oli 6,9 miljoonaa euroa ja se käytetään seuraavien vuosien talorakennusinvestointien rahoittamiseen. Toimintavuoden haasteellisimpia tehtäviä olivat sisäisten vuokrien tarkistaminen ja vuokrasopimusten uusiminen kaupunginvaltuuston päättämien vuokrausperiaatteiden mukaisesti. Uutena osiona sisällytettiin tilavuokriin tonttien vuokrat. Tilakeskuksen hallinnassa vielä olleet kaupungin suoraan omistamat asuinrakennukset ja osakehuoneistot siirrettiin Pikisaaren asuinrakennuksia lukuun ottamatta osittain Sivakkayhtymän ja osittain Teknisen keskuksen hallintaan. Tilakeskus hoiti erilliskorvauksella Tekniselle keskukselle kuuluvien asuntojen teknisen isännöinnin ja vuokraustoiminnan. Ylikiimingin julkisten kiinteistöjen ylläpitovastuu siirrettiin tilakeskukselle elokuun alusta lähtien. Tämä rakennuskanta käsittää noin 40 erillistä rakennusta, joiden yhteistilavuus on noin bruttoneliömetriä. Rakennusten kiinteistönhoito kilpailutettiin ulkopuolisilla palveluntuottajilla. Tilakeskuksen hallinnoimien julkisten rakennusten ylläpitoon, lukuun ottamatta siivousta, käytettiin noin 20 miljoonaa euroa, josta Teknisen liikelaitoksen osuus oli 7,1 miljoonaa euroa. Ylläpitotoimintojen ohjauksen apuvälineenä otettiin käyttöön uusi huoltokirjaohjelmisto. Oulun kaupunki ja työ- ja elinkeinoministeriö solmivat vuonna 2007 energiatehokkuussopimuksen vuosille Sopimuksen edellyttämiä säästötoimia tehtiin resurssien sallimissa mitoissa. Tilakeskuksen johtokunta valitsi vuoden lopulla palveluntuottajan, joka suorittaa julkisiin kiinteistöihin kohdistettua energiatehokkuuspalvelua. KUSTANNUKSET Kiinteistöjen ylläpitokustannukset kohosivat vuoden aikana valtakunnallisella keskiarvolla mitattuna 9 prosenttia. Nousseet kustannukset näkyivät osaltaan myös Tilakeskuksen käyttötalousmenoissa. Tilakeskus investoi rakennuksiin yhteensä 45,7 miljoonaa euroa. Toimintavuonna valmistuneita uusia kohteita olivat Oulun virastotalo eli Oulu10, Metsokankaan monitoimitalon päiväkotiosa ja Kaakkurin monitoimitalo. Erillisiä investointikohteita oli kaikkiaan 30. Rakennusmateriaalien ja -urakoiden hintataso oli alkuvuonna korkea, minkä vuoksi tarkistettiin muutamien hankkeiden suunnitelmia ja tehtiin myös uutta urakkalaskentaa. Loppuvuodesta lähtivät niin rakennusmateriaalien kuin -urakoidenkin hinnat selvään laskuun, minkä aiheutti maailmantalouden taantuma. Rakennuskustannusten alenemisen kannalta katsoen olisi nyt edullista käynnistää hankkeita tätä puoltaa myös työllistämisnäkökulma. Julkisen rakentamisen tulisi yleensäkin ajoittua pääosin talouden taantuman aikaan ja olla pienimmillään korkeasuhdannevaiheessa. Tämä ei vain ole käytännössä aina mahdollista. HENKILÖKUNTA Tilakeskus on järjestänyt yhdessä Oulun Työterveyden kanssa työyhteisöpysäkkitilaisuuksia syksystä 2007 alkuvuoteen 2009 saakka. Osittain muutosvalmennukseen suuntautuneiden 11 tilaisuuden teemana on ollut siirtyminen virasto-organisaatiosta liikelaitokseksi. Tilaisuudet ovat palvelleet hyvin myös toiminnan kehittämistä. Työkykyä ylläpitävää toimintaa edistettiin järjestämällä virkistyspäiviä, niin ikään tuettiin liikuntaharrastuksia ja kuntoutusta. Työnantaja järjesti resurssien puitteissa henkilöstön koulutusta ja tuki myös omaehtoista, omalla ajalla toteutettavaa koulutusta. Henkilökunta onkin kouluttautunut omalla ajallaan kiitettävästi ja kohentanut näin ammattitaitoaan. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Asiakastyytyväisyyttä mittaavan kyselyn tulos oli rohkaiseva, sillä tyytyväisyys tilakeskuksen toimintaan kasvoi 18 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Tulos oli nyt 3,6 mitattuna asteikolla 0-5. Tilakeskuksessa on menossa useita toimintaa kehittäviä projekteja. Niistä osa toteutetaan sisäisesti ja joitakin kehitetään yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Tilakeskuksen ja omien tuotantoyksiköiden välisiä yhteistoiminta- ja kehittämistilaisuuksia järjestettiin useita. Ydinkunta-palvelukuntamallin kehittämiseen liittyen Tilakeskus pitää tärkeänä, että kaupunginvaltuusto määrittelisi mahdollisimman pian oman tuotannon osuuden palvelujen tuottamisessa. Tämä mahdollistaisi nykyistä paremmin niin tilaaja- kuin tuotantoyksiköidenkin oman toiminnan pitkän aikavälin kehittämisen. Kiitän Oulun Tilakeskuksen johtokuntaa, henkilöstöämme sekä yhteistyökumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä vuonna Jukka Heikkilä, johtaja oulun tilakeskus toimintakertomus 2008

4 Uutta palvelutilaa ja peruskorjauksia 45,7 miljoonalla Kaupungin omien palvelutilojen määrä kasvoi vuoden 2008 aikana noin huoneistoneliömetriä. Peruskorjauksia tehtiin 23 kohteessa. Rakennuttamisen prosesseja kehitettiin Merkittävimmät valmistuneet uudisrakennushankkeet olivat Kaakkurin monitoimitalo sekä Oulun virastotalo (Oulu10). Erillisinvestointiohjelmassa olevista peruskorjauksista valmistuivat Hiirosenkodin G-talon, Paulaharjun koulun ja Taidemuseon peruskorjaus. Erillisellä korjausrakentamisen määrärahalla toteutettiin 23 peruskorjaushanketta. Näissä kohteissa tehtäviä töitä olivat mm. talotekniikan modernisointi, päiväkodin pihojen peruskorjaukset ja teknisen työn tilojen peruskorjaukset. Merkittäviä lähes kahdelle vuodelle ajoittuvia tai lähes koko vuoden kestäviä laajoja peruskorjaustöitä tehtiin Simpsin päiväkodissa, Pohjankartanon koululla, Koskelan ala-asteella sekä Merikosken yläasteen ja lukion rakennuksessa. Korjausrakentamisen määrärahalla toteutettiin myös uuden tilaelementtipäiväkodin hankinta Kuivasrannan kaupunginosaan. Rakenteilla olevia ja vuodelle 2009 jatkuvia merkittävimpiä erillisinvestointihankkeita ovat Metsokankaan monitoimitalo, Ritaharjun monitoimitalo ja Pateniemen koulun peruskorjaus. Kaikkiaan uusien palvelutilojen rakentamiseen sekä olemassa olevan tilakannan korjausinvestointeihin käytettiin vuoden aikana hieman yli 45,7 miljoonaa euroa (arvonlisävero 0 %). Vuoden 2008 aikana rakennussuunnitteluvaiheessa olevia merkittäviä erillishankkeita olivat mm. Teknisten virastojen talo, Rajakylän hoiva, Vesalan monitoimitalo, Raatin liikuntakeskuksen peruskorjaus ja Kaupungintalon peruskorjaus. Suunnitteluvaiheessa oli myös yli 20 peruskorjaushanketta, jotka toteutetaan vuonna 2009 Oulun Tilakeskuksen johtokunnan hyväksymän korjausrakentamisen työohjelman mukaisesti. Hankesuunnitelmia laadittiin yhteistyössä hallintokuntien kanssa mm. Hiirosenkodin peruskorjauksesta, Konservatorion Pop&Jazz-koulutuksen toimitiloista, Ruskonselän paloasemasta, Vesalan monitoimitalosta ja Kastellin monitoimitalosta. Rakennuttamisen prosesseja ja omaa työtä pyrittiin kehittämään useilla toimilla, joista merkittävin oli uuden rakennuttamisen tietojärjestelmän hankinta. Uusi tietojärjestelmä otettiin peruskäyttöön asiakirjahallinnan ja kustannusseurannan osalta vuoden 2008 aikana. Ohjelmiston jatkokehittäminen laajemmaksi projektien hallintajärjestelmäksi on käynnistynyt ja se jatkuu vuonna Projektihallintaan kuuluvassa koulutuksessa yksi henkilö suoritti asiakaslähtöisen korjausrakennuttamisen (RAP) ja yksi talotekniikan perusvalvojan (TATE) koulutusohjelman. Tilakeskuksen korjausinvestointiohjelman hallintaa ja ohjelmointia kehitettiin yhteistyössä omaisuuden hallintatiimin ja hallintokuntien kanssa mm. lisäämällä hankkeiden valmisteluun liittyvää yhteistyötä ja aikaistamalla investointiohjelmien valmistelua. Yhtenä merkittävänä haasteena olemassa olevien korjausinvestointihankkeiden osalta on hankkeiden aikatauluttaminen ja vaiheistaminen siten, että niiden käyttöön liittyvät häiriöt saataisiin minimoitua, vältyttäisiin väistötilojen hankinnalta ja lisäksi saataisiin kuitenkin aikataulutettua hankkeet siten, että kaikki työt eivät keskittyisi kesäajalle. Kuluneen vuoden aikana käynnistettiin myös kaupunginvaltuuston hyväksymän hankeohjeen päivitystyö, joka jatkuu vuodelle Erillisinvestointien hankemenettelyt säilyivät tilakeskuksen liikelaitostumisen yhteydessä pitkälti entisenkaltaisina, mutta investointiluonteisen irtaimiston ja taidehankintojen määrärahat siirtyvät jatkossa hallintokunnille ja taidemuseolle. Tilakeskus kuitenkin jatkaa hankkeisiin liittyen kyseisten hankintojen koordinointia ja yhteensovittamista. Tilakeskuksen projektiohjeistoa tarkistettiin ja muun muassa suunnitteluohjeiden päivitystyö aloitettiin vuoden 2008 aikana. Tarkistetut suunnitteluohjeet julkaistaan kevään 2009 aikana. Hankkeiden suunnitteluohjauksessa kiinnitettiin erityishuomioita energiasäästömahdollisuuksiin ja tätä panostusta tullaan jatkamaan vuoden 2009 aikana. Jatkossa energiansäästötavoitteisiin liittyvät tavoitteet ja niiden toteuttamiseen tarvittavat taloudelliset resurssit asetetaan hankekohtaisesti ja ne mitoitetaan hankesuunnitteluvaiheessa. oulun tilakeskus toimintakertomus 2008

5 Rakennusomaisuuden hallinta Tilakeskuksen hallinnoiman palvelukiinteistökannan laajuus on bruttoneliömetriä. Kiinteistöjen ylläpitoon käytettiin 19 miljoonaa euroa. huoneistojen käyttäjät m 2 g f e i h d a Kulttuuri % b Keskushallinto % c Opetus % d Liikunta % e Liikelaitokset % f Nuoriso % g SOTE % h Palo- ja pelastus % i lisäksi Muut yhteensä ulkoa vuokratut tilat m 2 g i a Kulttuuri % b Keskusvirasto % c Opetus % d Liikunta % e Liikelaitokset % f Nuoriso % g SOTE % i Muut % yhteensä a a b b c f c d e Ylikiimingin julkiset kiinteistöt Tilakeskuksen hallintaan Ylikiimingin julkisen kiinteistökannan ylläpitovastuu siirtyi suunnitellusti elokuun alusta Ylikiimingin kunnalta Oulun Tilakeskukselle. Siirtyvää rakennusomaisuutta oli noin bruttoneliömetriä. Tilakeskus kilpailutti kohteiden kiinteistönhoitopalvelut; Ylikiimingin kaupunginosan kaikki ylläpitopalvelut tuottaa tällä hetkellä konsernin ulkopuoliset palveluntuottajat. Kiinteistöihin kohdistuneet vahingot Kiinteistöihin kohdistui ilkivaltavahinkoja, joiden korjaamiseen tilakeskus käytti noin euroa. Toimintakaudella 2008 sattui kaksi palovahinkoa: Linnanmaan harjoitusjäähallin konehuoneen laiteviasta syttynyt palo, jonka korjauskustannukset olivat euroa sekä Pateniemen koulun väestösuojatilan palo, josta aiheutui savuvahinkoja ja jonka korjauskustannukset olivat euroa. Merkittävimmät palveluhankinnat Merkittävimmät muut ylläpitopalveluiden palveluhankinnat olivat kiinteistönhoidon- ja huollon kilpailutus Herukan, Hönttämäen, Heikkilänkankaan ja Madekosken ja Sangisuun kaupunginosissa. Julkisen kiinteistökannan käsisammuttimien huolto kilpailutettiin. Samoin kilpailutettiin huoltokirjakoordinointi tulevia perusparannus- ja investointihankkeita koskien. Energiatehokkuus-sopimuksen velvoitteiden täyttäminen Oulun kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön välisessä energiatehokkuussopimuksessa on asetettu velvoitteita energiansäästölle julkisissa kiinteistöissä. Tilakeskus kilpailutti energiatehokkuuspalvelun, jonka ensisijainen tarkoitus on pienentää käytönohjauksen ja koulutuksen keinoin yhdeksällä prosentilla julkisen kiinteistökannan energiankulutusta verrattuna vuoteen Säästötavoitteeseen tulee päästä vuoteen 2016 mennessä. Palvelutuottaja aloittaa sopimuksen mukaisen toimintansa vuoden 2009 alussa. Sisäiset vuokrasopimukset uusittiin Kaupungin sisäisiä tilavuokrasopimuksia tarkistettiin ja uusittiin kaupunginvaltuuston linjaamien vuokrausperiaatteiden mukaisesti. Tilavuokriin sisällytettiin uutena osiona vuoden alusta Tekniselle keskukselle maksettava tontin vuokra. Tonttivuokran lisäys kohotti kuukausittaisia tilavuokrakustannuksia 0,33 euroa neliömetriltä. Ylläpitokustannukset nousivat merkittävästi Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat valtakunnallisesti 9,9 prosenttia vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vuoden aikana nousivat eniten lämmityskustannukset, 18,9 prosenttia. Käyttösähkön kustannukset nousivat 13,3 prosenttia ja hoitokustannukset 6,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. oulun tilakeskus toimintakertomus 2008

6 Henkilöstö ja organisaatio Tilakeskuksen vakinaisen henkilökunnan määrä oli vuoden alussa 34 henkilöä. Tilakeskuksen tie nettoyksiköstä liikelaitokseksi Virkistyspäivä järjestettiin keväällä ja syksyllä, jolloin henkilökunta retkeili Hailuodossa. Pentti Huhtala jäi ansaitulle vanhuuseläkkeelle. Tilakeskuksessa työskentelevät henkilöt ovat kokenutta ja ammattinsa osaavia, mistä kertoo henkilöstön 51,2 vuoden keski-ikä ja vankka koulutuspohja. Henkilöstöstä seitsemällä on ylempi korkeakoulututkinto ja kymmenellä opisto- tai alempi korkeakoulututkinto. Henkilöstön ammattitaidon ylläpitämiseen kiinnitettiin huomiota tarjoamalla mahdollisuudet omaehtoiseen ja työajalla tapahtuvaan koulutukseen. Moni henkilö käytti tätä mahdollisuutta hyväkseen. Vakinaisen henkilökunnan määrä vuoden alussa oli 34 henkilöä, joista osa-aikaeläkkeellä oli kaksi henkilöä. Määräaikaisina oli kaksi ja harjoittelijana yksi henkilö. Toimintavuoden aikana yksi henkilö jäi vanhuuseläkkeelle. Henkilöstön hyvinvointia kehitettiin yhdessä Oulun Työterveyden kanssa. Oulun Työterveys oli myös mukana valmentamassa Tilakeskuksen henkilökuntaa siirryttäessä Teknisen keskuksen nettoyksiköstä Oulun kaupungin sisäiseksi liikelaitokseksi. Oulun Tilakeskus Jukka Heikkilä, johtaja Talous ja hallinto Kari Räisänen, talouspäällikkö Mirja Aitta, hallintosihteeri Marja Holappa, kiinteistöassistentti Sari Maijala, kiinteistöassistentti Tuija Palosaari, toimistosihteeri Arja Honkanen, toimistosihteeri Maija-Liisa Tauriainen, arkistosihteeri Taina Väänänen, kiinteistöassistentti Katri Korpela, projekti-insinööri Hanna Ollila, toimistoassistentti (ma) Virpi Vaara, arkistosihteeri (ma) Omaisuuden hallinta ja vuokraus Johan Alatalo, kiinteistöpäällikkö Riitta Säntti, asiakkuuspäällikkö Ulla Ala-aho, vuokrausneuvottelija Markku Palola, tekninen isännöitsijä Matias Pirttimaa, tekninen isännöitsijä Erkki Kynsilehto, tekninen isännöitsijä Juha Merilä, tekninen isännöitsijä va. Veijo Kotilainen, tekninen isännöitsijä Riikka Kaijalainen, tekninen isännöitsijä Tuulia Haavisto, siivousteknikko Arvi Tapio, tekninen asiantuntija Eero Suni, talotekninen asiantuntija Matti Valtavaara, apulaisisännöitsijä Hankekehitys ja rakennuttaminen Jouni Rautiola, rakennuttajapäällikkö Juha Kaisanlahti, hankepäällikkö Kustaa Salmi, hankepäällikkö (vuorotteluvapaalla) Ari Vanttaja, projektipäällikkö Reijo Rantsi, korjausrakennuttaja Veikko Koistinen, rakennuttajavalvoja Tapio Suvanto, rakennuttajavalvoja Pekka Paavola, rakennuttajavalvoja Hannu Kotisaari, talotekninen asiantuntija Jyrki Kumpuniemi, talotekninen asiantuntija Kari Parkkinen, hankearkkitehti Esko Seppänen, kustannussuunnittelija Eero Keränen, projekti-insinööri (ma) ma = (määräaik.) Johtaminen, kehittäminen ja markkinointi Kokonaisvastuu taloushallinnosta ja toimistopalveluista - budjetointi ja seuranta - rahoitus - vuokralaskutus - laskujen käsittely - tietojärjestelmien kehittäminen ja hallinta - dokumenttien hallinta - sihteeritehtävät - tiedottaminen - henkilöstöasiat Kokonaisvastuu vuokrausja ylläpitotoiminnoista - vuokraustoiminnan järjestäminen - vuokratuottojen varmistaminen - ylläpidon järjestäminen ja johtaminen (sis. kiinteistönhoitopalvelujen sekä kunnossapitohankkeiden ohjelmointi, hankinta ja valvonta) - ylläpitomenojen optimointi - käytönaikaisen energiakulutuksen optimointi - perusparannushankkeiden tarveselvitys - tekniset asiantuntijatehtävät - ylläpito- sekä vuokraustoiminnan kehittäminen Kokonaisvastuu rakennuttamistoiminnasta - tarveselvitysprosessin asiantuntijapalvelut - hankesuunnittelun kehittäminen ja johtaminen - hankeryhmätyö ja asiantuntijatehtävät - investointiohjelmien koonti ja valmistelu - kustannussuunnittelu - tekniset asiantuntijatehtävät - erillisinvestointikohteiden rakennuttaminen ja valvonta - perusparannusinvestointien rakennuttaminen ja valvonta - rakennuttamiskonsulttipalveluiden johtaminen ja ohjaus - irtaimisto- ja taidehankintojen koordinointi Tilakeskuksen - virallisesti Liikelaitos Oulun Tilakeskus - muuttuminen nettoyksiköstä liikelaitokseksi pohjautuu vuonna 2001 käyttöönotettuun ydinkunta-palvelukunta -toimintamalliin (ypk). Muuttunut toimintamalli on kehittänyt operatiivisia toimintoja sekä lisännyt kustannustietoisuutta ja -tehokkuutta. Toimintaa on kehitetty yhteistyössä palveluverkoston kanssa ottamalla käyttöön mm. kiinteistöhoidon kohdekohtaiset palvelukuvaukset ja huoltokirjat. Kunnossapitotöiden ohjelmointia on parannettu hyödyntämällä tietotekniikkaa aiempaa enemmän sekä aikatauluttamalla työohjelmia yhteistyössä käyttäjien ja tuottajien kanssa. Organisaation kustannustietoisuus on kehittynyt ypk-mallin aikana huomattavasti; toimintojen ja tuotteiden yksikköhinnoittelua sekä eri toimintojen kustannusrakennetta pystytään arvioimaan aiempaa luotettavammin. Tilakeskus on kehittänyt ja sopeuttanut omaa toimintaansa ypk-mallin tavoitteita vastaaviksi. Oman palvelukapasiteetin lisäämisen sijasta tilakeskus on siirtynyt palveluiden hankkimiseen ja palveluverkostojen johtamiseen. Tilakeskus ei ole lisännyt henkilöstöään kasvaneen rakennuskannan suhteessa. Kiinteistöomaisuuden hallintaan ja käyttöön liittyvät, 2000-luvulla säädettyjen lakimuutosten johdosta muodostuneet, uudet tehtävät (mm. huoltokirjojen laadinta ja energiatehokkuuspalvelut) ostetaan pääosin konsernin ulkopuolisilta palvelutuottajilta. Myös suunnittelupalvelut ja osa rakennuttamispalveluista hankitaan ostopalveluina. Tilakeskus jatkaa prosessitoimintojen kehittämistä edelleen vuonna oulun tilakeskus toimintakertomus

7 Tilikauden tulos ja toiminnan rahoitus Oulun Tilakeskuksen liikevaihto oli 60,6 miljoonaa euroa. Tuloslaskelma tulot e b c d e % a Omien tilojen vuokrat ,0 b Ulkoa vuokratut tilat ,5 c Ulos vuokratut tilat ,3 d Asuntojen vuokrat ,0 e Muut tulot ,2 yhteensä kulut e i a a Ensimmäinen toimintavuosi liikelaitoksena oli haasteellinen myös taloudenpidolle. Vuodesta selviydyttiin vähintäänkin hyvin, mistä kiitos kuuluu kokeneelle ja ammattitaitoiselle henkilökunnalle. Oulun Tilakeskuksen liikevaihto oli 60,563 miljoonaa euroa ja se ylitti budjetoidun määrän kahdella miljoonalla eurolla. Liikevaihto koostuu lähes kokonaan Oulun kaupungin hallintokunnilta perittävistä sisäisistä vuokrista. Konsernin ulkopuolelle vuokrattujen tilojen tulot olivat 1,4 miljoonaa euroa. Liikeylijäämäksi muodostui 11,26 miljoonaa euroa, mikä alitti budjetoidun 1,1 miljoonalla eurolla. Alitukset johtuivat rakennus- ja kunnossapitopalveluiden ennakoitua suuremmista tarpeista, joita olivat mm. rataputkilaitteiston tekninen vika Oulun jäähallissa ja Linnanmaan harjoitushallin palovahinko. Kuluja lisäsivät myös energia- ja ylläpitokustannusten nousut sekä budjetoitua suuremmat poistot. Oulun Tilakeskuksen budjetoidut investointimenot olivat 61,7 miljoonaa euroa ja toteutuneet menot 45,7 miljoonaa euroa. Rahoitus muodostui tulorahoituksesta (22,6 Me), valtionavuista (1,8 Me), luovutustuloista (0,11 Me), lainasta (15,4 Me) ja peruspääoman korotuksesta (14,1 Me). Rahavarat olivat 9 miljoonaa euroa, mikä riittää Tilakeskuksen investointien rahoittamiseen vuoden 2009 alussa noin kolmeksi kuukaudeksi. Korjausvelkaa 75 miljoonaa euroa Tilakeskuksen hallinnoimien rakennusten laskennallinen korjausvastuu oli 14,5 miljoonaa euroa. Kyseinen summa pitää sijoittaa korjaustoimintaan, jotta rakennusten kunto ja käytettävyys pysyy entisellä tasolla. Toimintavuoden osalta tavoite toteutui korkeasta erillisinvestointien määrästä johtuen. Kaikkina aikaisempina vuosina kaupungin taloudellinen tilanne ei ole mahdollistanut korjausvastuun kattamista ja lisäksi kaupungin omistukseen on hankittu rakennusomaisuutta, josta osan kunnossapitoa on laiminlyöty. Kattamattomat korjausvastuut ovat jääneet korjausvelaksi. Kokonaiskorjausvelka tilakeskuksen hallinnoimissa julkisissa rakennuksista on 75 miljoonaa euroa. Korjausvelka on laskettu niiden rakennusten osalta, joiden tekninen arvo on alle 75 prosenttia rakennuksen uudisarvosta. Laskelmassa on huomioitu vain 75 prosentin alittava osuus. Korjausvelkaesimerkki: Rakennuksen uudisarvo e Tekninen arvo e = 65 % uudisarvosta 75 % uudisarvosta = e Korjausvelka = e e Talousarvio Tot % LIIKEVAIHTO % LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT % MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA % PALVELUJEN OSTOT % HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT % HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT % MUUT HENKILÖSIVUKULUT % POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT % LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT % LIIKEYLIJÄÄMÄ % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT MUUT RAHOITUSTUOTOT KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT % KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA % MUUT RAHOITUSKULUT -82 YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ % YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA % POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ % H b e g f e d % a Aineet,tarvikkeet ja tavarat ,8 b Palvelujen ostot ,1 c Henkilöstökulut ,8 d Poistot ja arvonalennukset ,7 e Liiketoiminnan muut kulut ,5 f Tonttivuokrat ,1 g Asuntojen vuokrat ,5 h Ulkoa vuokr. tilojen vuokrat ,2 i Rahoituskulut ,4 c Tunnuslukuja 2008 Henkilökunta 34 Liikevaihto Me 60,56 Liikevaihto henkeä kohti Me 1,65 Investoinnit Me 45,70 Investoinnit liikevaihdosta % 75 Investointien tulorahoitusosuus % 49 Liikeylijäämä Me 11,26 Sijoitetun pääoman tuotto % 3,4 Korvaus pääomavelasta % 6 Oman pääoman tuotto % 5,1 Omavaraisuusaste % 79 Velkaantumisaste % 55 Rakennusten tekninen arvo Me 710 Tilojen vuokrausaste % 99,4 omien Tilojen keskimä äräinen vuokra e/m 2 /kk 7,9 yhteensä oulun tilakeskus toimintakertomus

8 Tase Rahoituslaskelma Talousarvio Tot % VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT AINEELLISET HYÖDYKKEET RAKENNUKSET KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET KONEET JA KALUSTO MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT SIJOITUKSET MUUT SAAMISET VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET MUUT SAAMISET SIIRTOSAAMISET RAHAT JA PANKKISAAMISET VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET POISTOERO VAPAAEHTOISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN LAINAT KUNNALTA LYHYTAIKAINEN LAINAT KUNNALTA SAADUT ENNAKOT OSTOVELAT KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat SIIRTOVELAT VASTATTAVAA YHTEENSÄ TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ % POISTOT JA ARVONALENTUMISET % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT % INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT % RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN % PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA % RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET KUNNALLE (-) ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET MUILLE (-) LAINAKANNNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS KUNNALTA % OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET PERUSPÄÄOMAN MUUTOS % MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALTA % SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA % RAHAVAROJEN MUUTOS % RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT % RAHAVARAT RAHAVAROJEN MUUTOS % Investointien täsmäytys rahoituslaskelmaan Rahoituslaskelma Investointimenot Liittymismaksut Liittymismaksut INVESTOINNIT YHTEENSÄ Raportti Valmiina ostettu Itse rakennettu INVESTOINNIT YHTEENSÄ oulun tilakeskus toimintakertomus

9 Suunnittelu Viestintäkeskus, Paino Suomenmaa 2009 Kiilakiventie 1, 6. krs puhelin (08) telefax (08) T u r v e r u u k k i Oulun Tilakeskus, PL 30, OULUN KAUPUNKI

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 HKLjk 13.8.2015 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot