TOIMINTAKERTOMUS O U L U N T I L A K E S K U S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS O U L U N T I L A K E S K U S"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS O U L U N T I L A K E S K U S 2009

2 Oulun Tilakeskus hankkii ja ylläpitää Oulun kaupungin eri hallintokuntien toimitilat. Liikelaitos Oulun Tilakeskus on asiantuntija-organisaatio, joka toimii Oulun kaupungin sisäisenä liikelaitoksena. Oulun Tilakeskus hallinnoi ja järjestää ylläpitotoiminnan kaupungin omistamissa julkisissa rakennuksissa, vuokraa hallintokuntien tarvitsemat tilat sekä rakennuttaa peruskorjausja uudisrakennuskohteet. Toiminnan keskeisiä tavoitteita ovat järjestää käyttäjähallintokunnille toiminnan tarpeita vastaavat, terveelliset ja turvalliset toimitilaratkaisut. Tilakeskus huolehtii hallinnoimansa rakennusomaisuuden arvon säilymisestä ja kehittämisestä. Tilakeskuksen toimintaa johtaa seitsemän luottamushenkilön muodostama johtokunta. Varsinainen jäsen Ritva Yrjänä (pj.) Marko Paalavuo (varapj.) Harri Kuoppamaa Timo Heikkilä Minna Perälä Seija Länden Mauno Murtoniemi Kaupunginhallituksen edustaja Paula Grekelä Johtokunnan esittelijä Jukka Heikkilä Varajäsen Kirsi Kaltio Jari Eskola Seppo Kaijalainen Allan Brunni Ulla Kaislaranta Petri Hälinen Maila Kallinen Kaupunginhallituksen varaedustaja Anne Huotari Johtokunnan sihteeri Kari Räisänen Oulun Tilakeskuksen johtokunta kokoontui 14 kertaa vuonna Sisältö Johtajan katsaus Rakennuttaminen Omaisuuden hallinta Organisaatio, henkilöstö Talous, tilinpäätös Kansi: kaupungintalon julkisivun kunnostaminen. Tämä sivu: Teknisten virastojen talon perustusvaiheen työt. Takakansi: Metsokankaan monitoimitalon sisäkaton ilmeikäs taideteos on Kirsti Muinosen käsialaa. toimintakertomus 2009

3 Johtajan katsaus Työtä riitti myös taantumassa Oulun Tilakeskuksen toinen toimintavuosi kaupungin sisäisenä liikelaitoksena oli yleisestä talouden taantumasta huolimatta työntäyteinen. Toimintakauden alussa valitun uuden johtokunnan alaisuudessa toimien Tilakeskus saavutti kaikki sille asetetut taloudelliset tavoitteet sekä pääosan toiminnallisista tavoitteista. Liikevaihto oli 67,2 miljoonaa euroa. Kaupunkikonsernille Tilakeskus suoritti korvausta peruspääomasta 6,5 miljoonaa euroa. Tilikauden ylijäämä 9,8 miljoonaa euroa siirretään Oulun Tilakeskuksen oman pääomaan voittovaroihin. Talonrakentamisen investointitaso pysyi korkeana. Ylikiimigin kuntaliitoksen seurauksena kaupungin omistukseen siirtyneet palvelurakennukset sekä Metsokankaan monitoimitalon valmistuminen ja Pateniemen koulun laajennus lisäsivät Tilakeskuksen hallinnoimaa rakennusomaisuutta yhteensä huoneistoneliömetriä. Tilakeskus käytti uudisrakentamiseen ja rakennusten peruskorjauksiin yhteensä 45,9 miljoonaa euroa. Suurimpia valmistuneita hankkeita olivat Metsokankaan monitoimitalon kouluosa sekä Pateniemen koulun peruskorjaus. Rakennusvaiheessa oli kuusi erillisinvestointihanketta. Korjausohjelman mukaisesti valmistui myös 22 pienehköä peruskorjauskohdetta. Vuoden 2009 aikana käynnistyi Teknisten virastojen talon rakentaminen. Rakennukseen muuttaa kesällä 2011 Teknisen keskuksen, Rakennusvalvontaviraston ja Ympäristöviraston ohella myös Tilakeskuksen henkilökunta. Kastellin monitoimitalon arkkitehtuurikutsukilpailu käynnistettiin keväällä. Kilpailu saadaan päätökseen talvella Tilakeskus teki yhdessä palveluntuottajan kanssa energiansäästöön tähtääviä töitä, joilla saavutettiin kaupungin kiinteistöissä lämmön ja sähkön osalta 3-4 prosentin säästöt verrattuna edelliseen vuoteen. Tilakeskuksen hallinnassa oli kaupungin omistamia asuinrakennuksia enää vain Pikisaaressa. Ne siirtyvät vuoden 2010 alusta kaupungin omistamalle kiinteistöosakeyhtiölle. Kehittämishankkeita olivat mm. dokumenttien hallinnan kehittäminen sekä rakennuttamisen tietojärjestelmän ja hallintokuntien pelastussuunnitelmaohjelmiston käyttöönotto. Kiinteistötieto-ohjelmaa kehitettiin edelleen yhteistyössä ohjelman toimittajan kanssa. Rakennuttamis- ja ylläpitotehtävissä hyödynnettiin yksityisten toimijoiden kanssa solmittuja kumppanuussopimuksia. Tärkein voimavaramme, henkilöstö, suoriutui toimintavuoden tehtävistään kiitettävästi. Normaalien rakennuttamis-, ylläpito- ja toimistotehtävien lisäksi henkilöstöä kuormittivat kaupungin talouden tasapainottamiseen liittyvät, hallintokuntien tiloja koskevat selvitykset sekä lukuisat työryhmät. Henkilöstön työkyvyn ylläpidon ja työhyvinvoinnin edistämiseksi järjestettiin keväällä ja syksyllä yhteinen virkistyspäivä ulkoilun merkeissä. Omaehtoista liikuntaa tuettiin konsernin antamien yhteisten ohjeiden mukaisesti. Kiitän kuluneesta vuodesta Oulun Tilakeskuksen johtokuntaa, henkilöstöämme ja kaikkia yhteistyökumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä. Raatin Liikuntakeskuksen peruskorjaus. Talorakentamisen kustannustaso laski olennaisesti edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä näkyi ennen kaikkea kilpailutetuissa rakennusurakoissa. Kiinteistöjen ylläpidon yleinen kustannustaso sen sijaan nousi noin kolme prosenttia valtakunnallisella keskiarvolla mitattuna. Jukka Heikkilä, johtaja oulun tilakeskus toimintakertomus 2009

4 Julkisten palvelutilojen rakentaminen Kaupungin omien palvelutilojen määrä kasvoi vuoden 2009 aikana noin huoneistoneliömetriä. Uudisrakentaminen ja peruskorjaaminen Uudisrakentamisen osalta merkittävänä hankkeena valmistui Metsokankaan monitoimitalo, joka sisältää yhtenäisperuskoulun sekä päiväkodin tilat uudella asuntoalueella. Erillisinvestointiohjelmassa olevista peruskorjauksista valmistui kesällä Pateniemen koulun peruskorjaus ja laajennus. Erillisellä korjausrakentamisen määrärahalla rahoitettuna toteutettiin yhteensä 22 muuta peruskorjaushanketta. Korjaushankkeet liittyivät mm. talotekniikan ajanmukaistamiseen, pihojen peruskorjauksiin, teknisen työn tilojen peruskorjauksiin sekä rakenteellisiin korjauksiin. Laaja-alaisia peruskorjaustöitä tehtiin muun muassa Sarasuon päiväkodissa, Kaijonharjun monitoimikeskuksessa, Hönttämäen ja Oulunlahden kouluissa sekä Musiikkikeskuksessa. Rakenteilla olevia, vuodelle 2010 jatkuvia merkittävimpiä erillisinvestointihankkeita ovat Ritaharjun monitoimitalo, Rajakylän Hoiva, Vesalan monitoimitalo, Teknisten virastojen talo sekä kaupungintalon ja Raatin Liikuntakeskuksen peruskorjaukset. Uusien palvelutilojen rakentamiseen sekä olemassa olevan tilakannan korjausinvestointeihin käytettiin kaikkiaan 45,9 miljoonaa euroa (alv 0 %). Suunnittelukohteet Merkittävin vuoden 2009 rakennussuunnitteluvaiheen uudisrakennushanke on Kastellin Monitoimitalo. Siitä toteutettiin arkkitehtuurikutsukilpailun ensimmäinen vaihe. Suunnittelukilpailu jatkuu toisella vaiheella vuodelle Kilpailun jälkeen on tavoitteena käynnistää hankkeen rakennussuunnittelu voittaneen ehdotuksen pohjalta. Erillisinvestointeina toteutettavista korjaushankkeista olivat rakennussuunnitteluvaiheessa Hiirosenkodin ja Kaukovainion koulun peruskorjaukset. Suunnitteluvaiheessa oli myös noin 25 peruskorjaushanketta, jotka toteutetaan vuonna 2010 Tilakeskuksen johtokunnan hyväksymän työohjelman mukaisesti. Hankesuunnitelmia laadittiin yhteistyössä hallintokuntien kanssa mm. Ruskonselän paloasemasta, keskuspaloaseman ja Hiirosenkodin peruskorjauksesta sekä nuorten työpajasta. Hankesuunnitelmien tarkistukset tehtiin Kastellin monitoimitalon ja Kontinkankaan vanhan sairaalan hankesuunnitelmiin. Prosesseja kehitettiin Rakennuttamisen osalta prosesseja ja omaa toimintaa kehitettiin useilla toimilla, joista yhtenä kokonaisuuden kannalta merkittävänä voidaan pitää uuden rakennuttamisen tietojärjestelmän kehitystyötä. Uusi rakennuttamistietojärjestelmä otettiin peruskäyttöön asiakirjahallinnan osalta jo vuonna 2008 ja vuoden 2009 aikana ohjelmiston jatkokehittämistä toteutettiin yhteistyössä ohjelmistotoimittajan kanssa laajemmaksi projektien hallintajärjestelmäksi. Kehitystyöhön kuului muun muassa kirjanpitojärjestelmän toteumakustannusten siirto rakennuttamisen tietojärjestelmään sekä uuden tuntiseuranta- ja laskutusjärjestelmän kehittäminen. Tilakeskuksen korjausinvestointiohjelman hallintaa ja ohjelmointia kehitettiin yhteistyössä omaisuuden hallintatiimin ja hallintokuntien kanssa mm. lisäämällä hankkeiden valmisteluun liittyvää yhteistyötä. Yhtenä merkittävänä haasteena olemassa olevien korjausinvestointien osalta on hankkeiden aikatauluttaminen ja vaiheistaminen siten, että niiden käyttöön liittyvät häiriöt saataisiin minimoitua. Näin vältyttäisiin väistötilojen hankinnalta ja lisäksi hankkeet saataisiin kuitenkin aikataulutettua siten, että kaikki työt eivät keskittyisi kesäajalle. Hankeohjeen päivitystyö saatettiin loppuun ja se hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa. Uuden hankeohjeen mukaan investointiluonteisen irtaimiston ja taidehankintojen määrärahat myönnetään jatkossa hallintokunnille ja taidemuseolle. Tilakeskus kuitenkin jatkaa hankkeisiin liittyen kyseisten hankintojen koordinointia ja yhteensovittamista. Tilakeskuksen projektiohjeistoa tarkistettiin ja muun muassa suunnitteluohjeet päivitettiin. Samalla tarkennettiin muita projektiohjeistuksia. Hankkeiden suunnitteluohjauksessa kiinnitettiin erityishuomioita energiansäästöön. Merkittävimmät käynnissä olevat uudisrakennushankkeet (Teknisten virastojen talo, Rajakylän hoiva) suunniteltiin matalaenergiatalon rakentein. Useissa korjaushankkeissa on energiatalouteen liittyviä suunnitteluratkaisuja selvitetty yhteistyössä energia-asiantuntijoiden kanssa. < < < Ritaharjun monitoimitalo. Rajakylän Hoiva. Harjannostajaiset kaupungintalolla. oulun tilakeskus toimintakertomus 2009

5 Rakennusomaisuuden hallinta Tilakeskuksen hallinnoima palvelukiinteistökanta on bruttoneliömetriä. Kiinteistöjen ylläpitoon käytettiin 20 miljoonaa euroa. Muutokset kiinteistökannassa Energiatehokkuus-sopimuksen velvoitteiden täyttäminen Ylläpitokustannukset nousivat taantumasta huolimatta Ylikiimingin kunnan liitos Ouluun lisäsi Tilakeskuksen omistamaa rakennuskantaa noin bruttoneliömetrillä. Vuoden 2009 lopussa Pikisaaressa sijaitsevien 17 asuinrakennuksen omistusoikeus luovutettiin uudelle perustelulle kiinteistöosakeyhtiölle, Koy Oulun Pikisaarelle, eikä Tilakeskuksen omistuksessa siten enää ole asuinrakennuksia. Tilakeskuksen rakennuskanta on nyt pääosin suunnattu julkisen palvelutoiminnan tarpeisiin; muutamien kiinteistöjen käyttötarkoitus tukee alueellisen elinkeinotoiminnan kehittymistä. Tilakeskus luovutti 14 tyhjillään olevaa ja kaupunkikonsernin omalle palvelutuotannolle tarpeetonta rakennusta Teknisen keskukselle jatkojalostettavaksi. Tekninen keskus pyrkii myymään rakennukset nykykunnossaan tai tonttien uudelleen kaavoittamisen jälkeen. Luovutettuun omaisuuteen sisältyi kuusi Ylikiimingin kaupunginosassa sijaitsevaa rakennusta. Merkittävimmät palveluhankinnat Toimintakaudella merkittävimmät ylläpitopalveluiden palveluhankinnat olivat Pateniemen kaupunginosaa koskevat kiinteistönhoito-, huolto ja kunnossapitopalveluiden kilpailutus ja hankinta, sähkön käytön johtamispalvelun hankinta koko kiinteistökantaa koskien sekä huoltokirjojen laatiminen 20 kiinteistöön. Lisäksi käynnistettiin koko kiinteistökantaa koskeva selvitystyö kiinteistöjen kylmälaitteistojen kunnosta. Tilakeskus solmi vuoden 2009 alussa sopimuksen TAC Finland Oy.n kanssa energiatehokkuuden parantamisesta koko Tilakeskuksen omistaman kiinteistökannan osalta. Sopimuksen tavoitteena on ensisijaisesti kiinteistöjen käytönohjauksen sekä huolto- ja käyttöhenkilöstön koulutuksen avulla parantaa energiatehokkuutta ja vähentää kiinteistöjen energiankulutusta. Palvelu rahoitetaan syntyneiden kustannussäästöjen avulla eikä palvelusta siten synny Tilakeskukselle kustannuksia. Tulokset ensimmäisen sopimuskauden ajalta ovat rohkaisevia; lämmitysenergian osalta saavutetut säästöt olivat 4 prosenttia ja käyttösähkön osalta 3 prosenttia. Palvelun vähimmäistavoite on vähintään 9 prosentin energiansäästö vuoden 2005 kulutustasosta vuoteen 2016 mennessä. Kiinteistön ylläpidon valtakunnalliset kustannukset nousivat 3,1 prosenttia vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä vuoden 2008 vastaavasta ajanjaksosta. Ylläpitokustannuksista kallistuivat vuositasolla eniten kaukolämmön kustannukset, 17,4 prosenttia. Käyttösähkön kustannukset nousivat 5,7 prosenttia ja hoitokustannukset 3,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Ylläpitokustannusten nousua pystyttiin kompensoimaan ylläpitopalvelujen kilpailuttamisella sekä kiinteistön tehostuneella käytönohjauksella aikaansaaduilla kustannussäästöillä. Metsokankaan monitoimitalossa istutaan myös tyynyillä. << Kenkä Kekarainen, Martti Aihan patsas Pateniemen koululla. Patamäen koulun peruskorjatut teknisen työn tilat opetuskäytössä. Taidemuseon talotekniikan tarkistus. oulun tilakeskus toimintakertomus 2009

6 Henkilöstö ja organisaatio Tilakeskuksen vakinaisen henkilökunnan määrä oli vuoden alussa 34 henkilöä. Vakinaisen henkilöstön määrä vuoden 2009 alussa oli 34 henkilöä, joista yksi oli koko vuoden virkavapaalla sekä toinen henkilö alkaen. Vuoden virkavapaalla olleen henkilön tehtäviä hoitamaan palkattiin sijainen vuoden loppuun saakka. Kolme henkilöä oli koko vuoden osa-aikaeläkkeellä. Vanhuuseläkkeelle jäi kaksi henkilöä, joiden vapautuneet vakanssit täytettiin niin, että pätevyysvaatimuksia ja toimenkuvia muutettiin. Alkuvuodesta palkattiin määräaikainen tekninen avustaja sähköisen suunnitteluarkistoinnin kehittämiseksi sekä kyseisen arkistonhoidon resurssivajeen paikkaamiseksi. Kyseinen määräaikaisuus kestää vuoden 2010 loppuun saakka. Kolme teknisen alan harjoittelijaa avusti vakinaista henkilöstöä kesälomakauden aikana tutustuen samalla laaja-alaiseen ja monenlaista ammattiosaamista vaativaan Tilakeskuksen tehtäväkenttään. Sairauspoissaolot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna noin puolitoistakertaisesti. Poissaolojen kasvuun vaikutti olennaisesti sairaustapaukset, jotka aiheutuivat muista syistä kuin työstä, työolosuhteista tai normaaleista influenssaepidemioista. Työtapaturmia Tilakeskuksen henkilöstölle ei kuluneena vuotena tapahtunut. Viime vuosina Tilakeskuksen henkilömäärä on laskenut huolimatta hallinnassa olevan kiinteistömassan kasvusta. Se on asettanut keski-iältään 51,4-vuotiaalle henkilöstölle haasteita kasvaneena työkuormituksena. Tämän vuoksi on toimintoja kehitetty mm. hankkimalla toimintaa helpottavia ja nopeuttavia tietoteknisiä ohjelmia, kehittämällä työmenetelmiä, kouluttamalla henkilöstöä, lisäämällä yksityistä palvelutuotantoa sekä kehittämällä ja hyödyntämällä toimivia kumppanuussuhteita. Henkilöstön ammattitaidon ylläpitämiseksi ja parantamiseksi järjestettiin sisäistä ja ulkoista koulutusta. Koulutukseen käytettiin rahaa palkkakustannukset mukaan luettuna euroa. Työtunteja koulutukseen käytettiin noin 500. Yhteistyössä Oulun työterveyden kanssa jatkettiin hyväksi todettua työpysäkkitoimintaa. Projektihallintaan liittyvän koulutuksen osalta yksi henkilö suoritti talotekniikan perusvalvojan (TATE) koulutusohjelman ja pätevyyden. Henkilöstön työhyvinvoinnin tukemista jatkettiin tarjoamalla mahdollisuuksia fyysisen kunnon ylläpitämiseen, jatkamalla työpysäkkitoimintaa sekä hyväksi koettuja yhteistoiminta- ja virkistyspäiviä. Oulun Tilakeskus Jukka Heikkilä, johtaja Talous ja hallinto Kari Räisänen, talouspäällikkö Mirja Aitta, hallintosihteeri Marja Holappa, kiinteistöassistentti Sari Maijala, kiinteistöassistentti Tuija Palosaari, toimistosihteeri Arja Honkanen, toimistosihteeri Maija-Liisa Tauriainen, arkistosihteeri Taina Väänänen, kiinteistöassistentti Katri Korpela, projekti-insinööri Hanna Ollila, toimistoassistentti (ma) Virpi Vaara, arkistosihteeri (ma) Johtaminen, kehittäminen ja markkinointi Kokonaisvastuu taloushallinnosta ja toimistopalveluista - budjetointi ja seuranta - rahoitus - vuokralaskutus - laskujen käsittely - tietojärjestelmien kehittäminen ja hallinta - dokumenttien hallinta - sihteeritehtävät - tiedottaminen - henkilöstöasiat << Marja Holapan viimeinen työaamu. Virkistyspäivä Liminganlahdella. Omaisuuden hallinta ja vuokraus Johan Alatalo, kiinteistöpäällikkö Riitta Säntti, asiakkuuspäällikkö Ulla Ala-aho, vuokrausneuvottelija Markku Palola, tekninen isännöitsijä Matias Pirttimaa, tekninen isännöitsijä Erkki Kynsilehto, tekninen isännöitsijä Juha Merilä, tekninen isännöitsijä va. Veijo Kotilainen, tekninen isännöitsijä Riikka Kaijalainen, tekninen isännöitsijä Tuulia Haavisto, siivousteknikko Arvi Tapio, tekninen asiantuntija Eero Suni, talotekninen asiantuntija Matti Valtavaara, apulaisisännöitsijä Kokonaisvastuu vuokraus- ja ylläpitotoiminnoista - vuokraustoiminnan järjestäminen - vuokratuottojen varmistaminen - ylläpidon järjestäminen ja johtaminen (sis. kiinteistönhoitopalvelujen sekä kunnossapito hankkeiden ohjelmointi, hankinta ja valvonta) - ylläpitomenojen optimointi - käytönaikaisen energiakulutuksen optimointi - perusparannushankkeiden tarveselvitys - tekniset asiantuntijatehtävät - ylläpito- sekä vuokraustoiminnan kehittäminen Hankekehitys ja rakennuttaminen Jouni Rautiola, rakennuttajapäällikkö Juha Kaisanlahti, hankepäällikkö Ari Vanttaja, projektipäällikkö Eero Keränen, projektipäällikkö Reijo Rantsi, korjausrakennuttaja Veikko Koistinen, rakennuttajavalvoja Tapio Suvanto, rakennuttajavalvoja Pekka Paavola, rakennuttajavalvoja Hannu Kotisaari, talotekninen asiantuntija Jyrki Kumpuniemi, talotekninen asiantuntija Kari Parkkinen, hankearkkitehti Esko Seppänen, kustannussuunnittelija Kokonaisvastuu rakennuttamistoiminnasta - tarveselvitysprosessin asiantuntijapalvelut - hankesuunnittelun kehittäminen ja johtaminen - hankeryhmätyö ja asiantuntijatehtävät - investointiohjelmien koonti ja valmistelu - kustannussuunnittelu - tekniset asiantuntijatehtävät - erillisinvestointikohteiden rakennuttaminen ja valvonta - perusparannusinvestointien rakennuttaminen ja valvonta - rakennuttamiskonsulttipalveluiden johtaminen ja ohjaus - irtaimisto- ja taidehankintojen koordinointi 10 oulun tilakeskus toimintakertomus

7 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma Oulun Tilakeskuksen liikevaihto vuonna 2009 oli runsas 67 miljoonaa euroa. Talousarvio Toteutuma % tulot , e % a Omien tilojen vuokrat ,7 b Ulkoa vuokratut tilat ,0 c Ulos vuokratut tilat ,5 d tonttivuokrat ,6 e Muut tulot ,2 yhteensä kulut , e Tilakeskuksen toinen toimintavuosi kaupungin sisäisenä liikelaitoksena oli taloudellisesti hyvä. Tiukasta menobudjetista huolimatta lähes kaikki taloudelliset tavoitteet saavutettiin. Oulun Tilakeskuksen liikevaihto oli 67,16 miljoonaa euroa ylittäen budjetoidun 2,7 miljoonalla eurolla. Liikevaihdon kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 6,6 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu johtui uusien tilojen käyttöönotosta ja Ylikiimingin liittymisestä Ouluun sekä 2,5 prosentin vuokrankorotuksesta, jonka vaikutus oli 1,5 miljoonaa euroa. Suurimman tuloerän muodostivat kaupungin omistamien julkisten rakennusten vuokratulot, jotka olivat 83 prosenttia kaikista tuloista. Toiseksi suurimman tuloerän muodostivat konsernin ulkopuolelta vuokrattujen tilojen tulot 15 prosentin osuudella. Loput kaksi prosenttia muodostui konsernin ulkopuolelle vuokratuista tiloista. Toiminnan kustannukset alittivat budjetoidun noin yhdellä miljoonalla eurolla. Poistojen osuus ylittyi 2,26 miljoonalla eurolla. Liikeylijäämäksi muodostui 15,24 miljoonaa euroa, joka ylitti budjetoidun 1,9 miljoonalla eurolla. Oulun Tilakeskuksen vuodelle 2009 budjetoidut investointimenot olivat 59,1 miljoonaa euroa ja toteutuneet menot 45,9 miljoonaa euroa. Budjetin alitus johtui eräiden hankkeiden aikatauluviiveistä sekä yleisen kustannustason laskusta rakennusurakoissa. Investointeja rahoitettiin toiminnan rahavirralla 26,9 miljoonalla eurolla, valtionavuilla kahdella miljoonalla ja luovutustuloilla 1,1 miljoonalla. Uutta lainaa ja peruspääomaa nostettiin yhteensä 15 miljoonaa euroa. Rahavarat olivat vuoden lopussa 6,3 miljoonaa euroa ja se riittää Tilakeskuksen investointien rahoittamiseen noin kahdeksi kuukaudeksi. Korjausvelkaa 62 miljoonaa euroa Haahtela-kustannusindeksin 13 prosentin lasku pudotti Tilakeskuksen hallinnoimien rakennusten teknistä arvoa noin 85 miljoonaa euroa. Pudotus vaikutti myös laskennalliseen korjausvelkaan, joka oli vuoden 2009 lopussa 62 miljoonaa euroa ja vuotta aikaisemmin 75 miljoonaa. Laskennallinen vuotuinen korjausvastuu oli 14 miljoonaa euroa. Korjausvastuun määrä pitäisi vuosittain sijoittaa korjaustoimintaan, jotta rakennusten kunto ja käytettävyys säilyisivät ennallaan. Korjausvelan pienentämisessä on suuri haaste tuleville vuosille, koska kaupungin taloustilanne tulee olemaan tulevina vuosina tiukka. Korjausvelkaa voidaan pienentää myös luopumalla huonokuntoisista rakennuksista LIIKEVAIHTO , , % ,99 VALMIIDEN JA KESKENERÄISTEN TUOTT. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT , , % ,00 MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , , % ,26 PALVELUJEN OSTOT , ,00 94 % ,04 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT , ,00 78 % ,30 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT , ,00 96 % ,17 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , ,00 82 % ,41 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,86 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , % LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT , ,00 93 % ,63 LIIKEYLIJÄÄMÄ , , % ,32 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 3 346, ,64 MUUT RAHOITUSTUOTOT , ,07 KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT , ,00 53 % ,40 KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA , , % ,96 MUUT RAHOITUSKULUT -236,22-81,94 KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT OMISTAJAOHJAUKSEN NÄKÖKULMASTA tilinpä ätös talousarvio toteutuma Toiminnan laajuus Liikevaihto, e Investoinnit TA+korotukset, e Suoritteet YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , , % ,73 YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA , , % ,73 POISTOERON LISÄYS TAI VÄHENNYS , , % ,42 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , , % ,15 % a Aineet,tarvikkeet ja tavarat ,0 b Palvelujen ostot ,5 c Henkilöstökulut ,5 d Poistot ja arvonalennukset ,2 e Liiketoiminnan muut kulut ,7 f Tonttivuokrat ,1 g Ulkoa vuokr. tilojen vuokrat ,8 h Rahoituskulut ,2 yhteensä Kannattavuus liikeylijäämä, e sij.pääoman tuotto, % 3,4 4,1 4,7 korvaus pääomavelasta, % LIIKELAITOKSEN OMAA TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT tilinpä ätös talousarvio toteutuma Omavaraisuusaste, % Investoinnit liikevaihdosta, % Velk a antumisaste, % Investointien tulorahoitusosuus, % Liikevaihto/hlö, Me 1,65 1,895 1,975 Rakennusten tekninen arvo, Me Tilojen vuokrausaste, % 99, Hallinnointikustannukset/ nettoalaojen summa e/hum 2, kk 0,32 0,35 0,31 Tilojen keskimä äräinen vuokra e/hum 2, kk 7,9 8,5 8,42 12 oulun tilakeskus toimintakertomus

8 Tase Rahoituslaskelma Talousarvio Toteutuma % VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT , ,00 AINEELLISET HYÖDYKKEET RAKENNUKSET , ,75 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET , ,79 KONEET JA KALUSTO , ,77 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,05 ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT , ,43 SIJOITUKSET MUUT SAAMISET , ,24 VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET , ,72 MUUT SAAMISET , ,07 SIIRTOSAAMISET , ,00 RAHAT JA PANKKISAAMISET , ,94 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,76 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA , ,00 EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,15 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,15 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET POISTOERO , ,99 VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,00 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN LAINAT KUNNALTA , ,00 LYHYTAIKAINEN LAINAT KUNNALTA , ,00 SAADUT ENNAKOT 3 880, ,25 OSTOVELAT , ,31 KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA , ,18 MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat , ,76 SIIRTOVELAT , ,12 TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ , , % ,32 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , , % ,86 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,00 94 % ,59 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT , ,00 78 % ,05 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN , , % ,00 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT , ,00 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,00 44 % ,46 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET KUNNALLE (-) , ,73 ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET MUILLE (-) , ,00 LAINAKANNNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS KUNNALTA , ,00 39 % ,00 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS MUILTA , ,00 98 % OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET PERUSPÄÄOMAN MUUTOS , ,00 55 % ,00 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA , ,94 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA ,35 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA , , % ,68 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,00 40 % ,01 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,00 70 % ,55 RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT , , % ,94 RAHAVARAT , , % ,39 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,00 70 % ,55 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,76 14 oulun tilakeskus toimintakertomus

9 Suunnittelu Viestintäkeskus, Joutsen Median Painotalo 2010 Kiilakiventie 1, 6. krs puhelin (08) Oulun Tilakeskus PL 30, OULUN KAUPUNKI

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS O U L U N T I L A K E S K U S

TOIMINTAKERTOMUS O U L U N T I L A K E S K U S 2008 TOIMINTAKERTOMUS O U L U N T I L A K E S K U S Oulun Tilakeskus hankkii ja ylläpitää Oulun kaupungin eri hallintokuntien toimitilat. Sisältö Johtajan katsaus... 4-5 Rakennuttaminen... 6-7 Omaisuuden

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2010 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:stä Total Kiinteistöpalvelut Oy on 100 prosenttisesti Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2011 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:n omistaa 100 %:sti Jyväskylän kaupunki ja yhtiö kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin. Yhtiö

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys:

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys: PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12 Sisällys: Tilinpäätös * Tuloslaskelma * Tase * Tase-erittelyjä * Pääkirja * Päiväkirja * Palkkakortisto Helsingissä 15.11.2012 Taisto Johansson TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 Opettaja: Maria Kankaanpaa Nimi ja opintorekisterin numero: l_ Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 ao oo TILII{PAATOS oo ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 Sivu: Tulostethr: I 16.07.10 Jakso: 01.04.2009-31.03.2010 Tuloslaskelma xjl-x"xjfi)ffi XJL.XJL;fiXX LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskenetäisten

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus 1.1.2008-31.12.2008 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:stä Total Kiinteistöpalvelut Oy on 100 prosenttisesti Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö ja osa Jyväskylän

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Sähköverkko Oy. Tampereen Kaukolämpö Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Sähköverkko Oy. Tampereen Kaukolämpö Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2010 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Sisällysluettelo Konsernin

Lisätiedot

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi 15:19 20.08.2013 Sivu 1 1 VASTAAVAA 10 PYSYVÄT VASTAAVAT 100 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 1030 AINEETTOMAT OIKEUDET 1030 Aineettomat oikeudet 1 1003 1 0 Ei N 3 650 1050 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 1050 Muut

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Yleistä Vuosi 2012 oli Leijona Catering Oy:n perustamisvuosi. Puolustusvoimien kumppanina yrityksemme juuret ulottuvat kuitenkin syvälle

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11)

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11) T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik.

Lisätiedot