TOIMINTAKERTOMUS O U L U N T I L A K E S K U S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS O U L U N T I L A K E S K U S"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS O U L U N T I L A K E S K U S 2009

2 Oulun Tilakeskus hankkii ja ylläpitää Oulun kaupungin eri hallintokuntien toimitilat. Liikelaitos Oulun Tilakeskus on asiantuntija-organisaatio, joka toimii Oulun kaupungin sisäisenä liikelaitoksena. Oulun Tilakeskus hallinnoi ja järjestää ylläpitotoiminnan kaupungin omistamissa julkisissa rakennuksissa, vuokraa hallintokuntien tarvitsemat tilat sekä rakennuttaa peruskorjausja uudisrakennuskohteet. Toiminnan keskeisiä tavoitteita ovat järjestää käyttäjähallintokunnille toiminnan tarpeita vastaavat, terveelliset ja turvalliset toimitilaratkaisut. Tilakeskus huolehtii hallinnoimansa rakennusomaisuuden arvon säilymisestä ja kehittämisestä. Tilakeskuksen toimintaa johtaa seitsemän luottamushenkilön muodostama johtokunta. Varsinainen jäsen Ritva Yrjänä (pj.) Marko Paalavuo (varapj.) Harri Kuoppamaa Timo Heikkilä Minna Perälä Seija Länden Mauno Murtoniemi Kaupunginhallituksen edustaja Paula Grekelä Johtokunnan esittelijä Jukka Heikkilä Varajäsen Kirsi Kaltio Jari Eskola Seppo Kaijalainen Allan Brunni Ulla Kaislaranta Petri Hälinen Maila Kallinen Kaupunginhallituksen varaedustaja Anne Huotari Johtokunnan sihteeri Kari Räisänen Oulun Tilakeskuksen johtokunta kokoontui 14 kertaa vuonna Sisältö Johtajan katsaus Rakennuttaminen Omaisuuden hallinta Organisaatio, henkilöstö Talous, tilinpäätös Kansi: kaupungintalon julkisivun kunnostaminen. Tämä sivu: Teknisten virastojen talon perustusvaiheen työt. Takakansi: Metsokankaan monitoimitalon sisäkaton ilmeikäs taideteos on Kirsti Muinosen käsialaa. toimintakertomus 2009

3 Johtajan katsaus Työtä riitti myös taantumassa Oulun Tilakeskuksen toinen toimintavuosi kaupungin sisäisenä liikelaitoksena oli yleisestä talouden taantumasta huolimatta työntäyteinen. Toimintakauden alussa valitun uuden johtokunnan alaisuudessa toimien Tilakeskus saavutti kaikki sille asetetut taloudelliset tavoitteet sekä pääosan toiminnallisista tavoitteista. Liikevaihto oli 67,2 miljoonaa euroa. Kaupunkikonsernille Tilakeskus suoritti korvausta peruspääomasta 6,5 miljoonaa euroa. Tilikauden ylijäämä 9,8 miljoonaa euroa siirretään Oulun Tilakeskuksen oman pääomaan voittovaroihin. Talonrakentamisen investointitaso pysyi korkeana. Ylikiimigin kuntaliitoksen seurauksena kaupungin omistukseen siirtyneet palvelurakennukset sekä Metsokankaan monitoimitalon valmistuminen ja Pateniemen koulun laajennus lisäsivät Tilakeskuksen hallinnoimaa rakennusomaisuutta yhteensä huoneistoneliömetriä. Tilakeskus käytti uudisrakentamiseen ja rakennusten peruskorjauksiin yhteensä 45,9 miljoonaa euroa. Suurimpia valmistuneita hankkeita olivat Metsokankaan monitoimitalon kouluosa sekä Pateniemen koulun peruskorjaus. Rakennusvaiheessa oli kuusi erillisinvestointihanketta. Korjausohjelman mukaisesti valmistui myös 22 pienehköä peruskorjauskohdetta. Vuoden 2009 aikana käynnistyi Teknisten virastojen talon rakentaminen. Rakennukseen muuttaa kesällä 2011 Teknisen keskuksen, Rakennusvalvontaviraston ja Ympäristöviraston ohella myös Tilakeskuksen henkilökunta. Kastellin monitoimitalon arkkitehtuurikutsukilpailu käynnistettiin keväällä. Kilpailu saadaan päätökseen talvella Tilakeskus teki yhdessä palveluntuottajan kanssa energiansäästöön tähtääviä töitä, joilla saavutettiin kaupungin kiinteistöissä lämmön ja sähkön osalta 3-4 prosentin säästöt verrattuna edelliseen vuoteen. Tilakeskuksen hallinnassa oli kaupungin omistamia asuinrakennuksia enää vain Pikisaaressa. Ne siirtyvät vuoden 2010 alusta kaupungin omistamalle kiinteistöosakeyhtiölle. Kehittämishankkeita olivat mm. dokumenttien hallinnan kehittäminen sekä rakennuttamisen tietojärjestelmän ja hallintokuntien pelastussuunnitelmaohjelmiston käyttöönotto. Kiinteistötieto-ohjelmaa kehitettiin edelleen yhteistyössä ohjelman toimittajan kanssa. Rakennuttamis- ja ylläpitotehtävissä hyödynnettiin yksityisten toimijoiden kanssa solmittuja kumppanuussopimuksia. Tärkein voimavaramme, henkilöstö, suoriutui toimintavuoden tehtävistään kiitettävästi. Normaalien rakennuttamis-, ylläpito- ja toimistotehtävien lisäksi henkilöstöä kuormittivat kaupungin talouden tasapainottamiseen liittyvät, hallintokuntien tiloja koskevat selvitykset sekä lukuisat työryhmät. Henkilöstön työkyvyn ylläpidon ja työhyvinvoinnin edistämiseksi järjestettiin keväällä ja syksyllä yhteinen virkistyspäivä ulkoilun merkeissä. Omaehtoista liikuntaa tuettiin konsernin antamien yhteisten ohjeiden mukaisesti. Kiitän kuluneesta vuodesta Oulun Tilakeskuksen johtokuntaa, henkilöstöämme ja kaikkia yhteistyökumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä. Raatin Liikuntakeskuksen peruskorjaus. Talorakentamisen kustannustaso laski olennaisesti edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä näkyi ennen kaikkea kilpailutetuissa rakennusurakoissa. Kiinteistöjen ylläpidon yleinen kustannustaso sen sijaan nousi noin kolme prosenttia valtakunnallisella keskiarvolla mitattuna. Jukka Heikkilä, johtaja oulun tilakeskus toimintakertomus 2009

4 Julkisten palvelutilojen rakentaminen Kaupungin omien palvelutilojen määrä kasvoi vuoden 2009 aikana noin huoneistoneliömetriä. Uudisrakentaminen ja peruskorjaaminen Uudisrakentamisen osalta merkittävänä hankkeena valmistui Metsokankaan monitoimitalo, joka sisältää yhtenäisperuskoulun sekä päiväkodin tilat uudella asuntoalueella. Erillisinvestointiohjelmassa olevista peruskorjauksista valmistui kesällä Pateniemen koulun peruskorjaus ja laajennus. Erillisellä korjausrakentamisen määrärahalla rahoitettuna toteutettiin yhteensä 22 muuta peruskorjaushanketta. Korjaushankkeet liittyivät mm. talotekniikan ajanmukaistamiseen, pihojen peruskorjauksiin, teknisen työn tilojen peruskorjauksiin sekä rakenteellisiin korjauksiin. Laaja-alaisia peruskorjaustöitä tehtiin muun muassa Sarasuon päiväkodissa, Kaijonharjun monitoimikeskuksessa, Hönttämäen ja Oulunlahden kouluissa sekä Musiikkikeskuksessa. Rakenteilla olevia, vuodelle 2010 jatkuvia merkittävimpiä erillisinvestointihankkeita ovat Ritaharjun monitoimitalo, Rajakylän Hoiva, Vesalan monitoimitalo, Teknisten virastojen talo sekä kaupungintalon ja Raatin Liikuntakeskuksen peruskorjaukset. Uusien palvelutilojen rakentamiseen sekä olemassa olevan tilakannan korjausinvestointeihin käytettiin kaikkiaan 45,9 miljoonaa euroa (alv 0 %). Suunnittelukohteet Merkittävin vuoden 2009 rakennussuunnitteluvaiheen uudisrakennushanke on Kastellin Monitoimitalo. Siitä toteutettiin arkkitehtuurikutsukilpailun ensimmäinen vaihe. Suunnittelukilpailu jatkuu toisella vaiheella vuodelle Kilpailun jälkeen on tavoitteena käynnistää hankkeen rakennussuunnittelu voittaneen ehdotuksen pohjalta. Erillisinvestointeina toteutettavista korjaushankkeista olivat rakennussuunnitteluvaiheessa Hiirosenkodin ja Kaukovainion koulun peruskorjaukset. Suunnitteluvaiheessa oli myös noin 25 peruskorjaushanketta, jotka toteutetaan vuonna 2010 Tilakeskuksen johtokunnan hyväksymän työohjelman mukaisesti. Hankesuunnitelmia laadittiin yhteistyössä hallintokuntien kanssa mm. Ruskonselän paloasemasta, keskuspaloaseman ja Hiirosenkodin peruskorjauksesta sekä nuorten työpajasta. Hankesuunnitelmien tarkistukset tehtiin Kastellin monitoimitalon ja Kontinkankaan vanhan sairaalan hankesuunnitelmiin. Prosesseja kehitettiin Rakennuttamisen osalta prosesseja ja omaa toimintaa kehitettiin useilla toimilla, joista yhtenä kokonaisuuden kannalta merkittävänä voidaan pitää uuden rakennuttamisen tietojärjestelmän kehitystyötä. Uusi rakennuttamistietojärjestelmä otettiin peruskäyttöön asiakirjahallinnan osalta jo vuonna 2008 ja vuoden 2009 aikana ohjelmiston jatkokehittämistä toteutettiin yhteistyössä ohjelmistotoimittajan kanssa laajemmaksi projektien hallintajärjestelmäksi. Kehitystyöhön kuului muun muassa kirjanpitojärjestelmän toteumakustannusten siirto rakennuttamisen tietojärjestelmään sekä uuden tuntiseuranta- ja laskutusjärjestelmän kehittäminen. Tilakeskuksen korjausinvestointiohjelman hallintaa ja ohjelmointia kehitettiin yhteistyössä omaisuuden hallintatiimin ja hallintokuntien kanssa mm. lisäämällä hankkeiden valmisteluun liittyvää yhteistyötä. Yhtenä merkittävänä haasteena olemassa olevien korjausinvestointien osalta on hankkeiden aikatauluttaminen ja vaiheistaminen siten, että niiden käyttöön liittyvät häiriöt saataisiin minimoitua. Näin vältyttäisiin väistötilojen hankinnalta ja lisäksi hankkeet saataisiin kuitenkin aikataulutettua siten, että kaikki työt eivät keskittyisi kesäajalle. Hankeohjeen päivitystyö saatettiin loppuun ja se hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa. Uuden hankeohjeen mukaan investointiluonteisen irtaimiston ja taidehankintojen määrärahat myönnetään jatkossa hallintokunnille ja taidemuseolle. Tilakeskus kuitenkin jatkaa hankkeisiin liittyen kyseisten hankintojen koordinointia ja yhteensovittamista. Tilakeskuksen projektiohjeistoa tarkistettiin ja muun muassa suunnitteluohjeet päivitettiin. Samalla tarkennettiin muita projektiohjeistuksia. Hankkeiden suunnitteluohjauksessa kiinnitettiin erityishuomioita energiansäästöön. Merkittävimmät käynnissä olevat uudisrakennushankkeet (Teknisten virastojen talo, Rajakylän hoiva) suunniteltiin matalaenergiatalon rakentein. Useissa korjaushankkeissa on energiatalouteen liittyviä suunnitteluratkaisuja selvitetty yhteistyössä energia-asiantuntijoiden kanssa. < < < Ritaharjun monitoimitalo. Rajakylän Hoiva. Harjannostajaiset kaupungintalolla. oulun tilakeskus toimintakertomus 2009

5 Rakennusomaisuuden hallinta Tilakeskuksen hallinnoima palvelukiinteistökanta on bruttoneliömetriä. Kiinteistöjen ylläpitoon käytettiin 20 miljoonaa euroa. Muutokset kiinteistökannassa Energiatehokkuus-sopimuksen velvoitteiden täyttäminen Ylläpitokustannukset nousivat taantumasta huolimatta Ylikiimingin kunnan liitos Ouluun lisäsi Tilakeskuksen omistamaa rakennuskantaa noin bruttoneliömetrillä. Vuoden 2009 lopussa Pikisaaressa sijaitsevien 17 asuinrakennuksen omistusoikeus luovutettiin uudelle perustelulle kiinteistöosakeyhtiölle, Koy Oulun Pikisaarelle, eikä Tilakeskuksen omistuksessa siten enää ole asuinrakennuksia. Tilakeskuksen rakennuskanta on nyt pääosin suunnattu julkisen palvelutoiminnan tarpeisiin; muutamien kiinteistöjen käyttötarkoitus tukee alueellisen elinkeinotoiminnan kehittymistä. Tilakeskus luovutti 14 tyhjillään olevaa ja kaupunkikonsernin omalle palvelutuotannolle tarpeetonta rakennusta Teknisen keskukselle jatkojalostettavaksi. Tekninen keskus pyrkii myymään rakennukset nykykunnossaan tai tonttien uudelleen kaavoittamisen jälkeen. Luovutettuun omaisuuteen sisältyi kuusi Ylikiimingin kaupunginosassa sijaitsevaa rakennusta. Merkittävimmät palveluhankinnat Toimintakaudella merkittävimmät ylläpitopalveluiden palveluhankinnat olivat Pateniemen kaupunginosaa koskevat kiinteistönhoito-, huolto ja kunnossapitopalveluiden kilpailutus ja hankinta, sähkön käytön johtamispalvelun hankinta koko kiinteistökantaa koskien sekä huoltokirjojen laatiminen 20 kiinteistöön. Lisäksi käynnistettiin koko kiinteistökantaa koskeva selvitystyö kiinteistöjen kylmälaitteistojen kunnosta. Tilakeskus solmi vuoden 2009 alussa sopimuksen TAC Finland Oy.n kanssa energiatehokkuuden parantamisesta koko Tilakeskuksen omistaman kiinteistökannan osalta. Sopimuksen tavoitteena on ensisijaisesti kiinteistöjen käytönohjauksen sekä huolto- ja käyttöhenkilöstön koulutuksen avulla parantaa energiatehokkuutta ja vähentää kiinteistöjen energiankulutusta. Palvelu rahoitetaan syntyneiden kustannussäästöjen avulla eikä palvelusta siten synny Tilakeskukselle kustannuksia. Tulokset ensimmäisen sopimuskauden ajalta ovat rohkaisevia; lämmitysenergian osalta saavutetut säästöt olivat 4 prosenttia ja käyttösähkön osalta 3 prosenttia. Palvelun vähimmäistavoite on vähintään 9 prosentin energiansäästö vuoden 2005 kulutustasosta vuoteen 2016 mennessä. Kiinteistön ylläpidon valtakunnalliset kustannukset nousivat 3,1 prosenttia vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä vuoden 2008 vastaavasta ajanjaksosta. Ylläpitokustannuksista kallistuivat vuositasolla eniten kaukolämmön kustannukset, 17,4 prosenttia. Käyttösähkön kustannukset nousivat 5,7 prosenttia ja hoitokustannukset 3,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Ylläpitokustannusten nousua pystyttiin kompensoimaan ylläpitopalvelujen kilpailuttamisella sekä kiinteistön tehostuneella käytönohjauksella aikaansaaduilla kustannussäästöillä. Metsokankaan monitoimitalossa istutaan myös tyynyillä. << Kenkä Kekarainen, Martti Aihan patsas Pateniemen koululla. Patamäen koulun peruskorjatut teknisen työn tilat opetuskäytössä. Taidemuseon talotekniikan tarkistus. oulun tilakeskus toimintakertomus 2009

6 Henkilöstö ja organisaatio Tilakeskuksen vakinaisen henkilökunnan määrä oli vuoden alussa 34 henkilöä. Vakinaisen henkilöstön määrä vuoden 2009 alussa oli 34 henkilöä, joista yksi oli koko vuoden virkavapaalla sekä toinen henkilö alkaen. Vuoden virkavapaalla olleen henkilön tehtäviä hoitamaan palkattiin sijainen vuoden loppuun saakka. Kolme henkilöä oli koko vuoden osa-aikaeläkkeellä. Vanhuuseläkkeelle jäi kaksi henkilöä, joiden vapautuneet vakanssit täytettiin niin, että pätevyysvaatimuksia ja toimenkuvia muutettiin. Alkuvuodesta palkattiin määräaikainen tekninen avustaja sähköisen suunnitteluarkistoinnin kehittämiseksi sekä kyseisen arkistonhoidon resurssivajeen paikkaamiseksi. Kyseinen määräaikaisuus kestää vuoden 2010 loppuun saakka. Kolme teknisen alan harjoittelijaa avusti vakinaista henkilöstöä kesälomakauden aikana tutustuen samalla laaja-alaiseen ja monenlaista ammattiosaamista vaativaan Tilakeskuksen tehtäväkenttään. Sairauspoissaolot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna noin puolitoistakertaisesti. Poissaolojen kasvuun vaikutti olennaisesti sairaustapaukset, jotka aiheutuivat muista syistä kuin työstä, työolosuhteista tai normaaleista influenssaepidemioista. Työtapaturmia Tilakeskuksen henkilöstölle ei kuluneena vuotena tapahtunut. Viime vuosina Tilakeskuksen henkilömäärä on laskenut huolimatta hallinnassa olevan kiinteistömassan kasvusta. Se on asettanut keski-iältään 51,4-vuotiaalle henkilöstölle haasteita kasvaneena työkuormituksena. Tämän vuoksi on toimintoja kehitetty mm. hankkimalla toimintaa helpottavia ja nopeuttavia tietoteknisiä ohjelmia, kehittämällä työmenetelmiä, kouluttamalla henkilöstöä, lisäämällä yksityistä palvelutuotantoa sekä kehittämällä ja hyödyntämällä toimivia kumppanuussuhteita. Henkilöstön ammattitaidon ylläpitämiseksi ja parantamiseksi järjestettiin sisäistä ja ulkoista koulutusta. Koulutukseen käytettiin rahaa palkkakustannukset mukaan luettuna euroa. Työtunteja koulutukseen käytettiin noin 500. Yhteistyössä Oulun työterveyden kanssa jatkettiin hyväksi todettua työpysäkkitoimintaa. Projektihallintaan liittyvän koulutuksen osalta yksi henkilö suoritti talotekniikan perusvalvojan (TATE) koulutusohjelman ja pätevyyden. Henkilöstön työhyvinvoinnin tukemista jatkettiin tarjoamalla mahdollisuuksia fyysisen kunnon ylläpitämiseen, jatkamalla työpysäkkitoimintaa sekä hyväksi koettuja yhteistoiminta- ja virkistyspäiviä. Oulun Tilakeskus Jukka Heikkilä, johtaja Talous ja hallinto Kari Räisänen, talouspäällikkö Mirja Aitta, hallintosihteeri Marja Holappa, kiinteistöassistentti Sari Maijala, kiinteistöassistentti Tuija Palosaari, toimistosihteeri Arja Honkanen, toimistosihteeri Maija-Liisa Tauriainen, arkistosihteeri Taina Väänänen, kiinteistöassistentti Katri Korpela, projekti-insinööri Hanna Ollila, toimistoassistentti (ma) Virpi Vaara, arkistosihteeri (ma) Johtaminen, kehittäminen ja markkinointi Kokonaisvastuu taloushallinnosta ja toimistopalveluista - budjetointi ja seuranta - rahoitus - vuokralaskutus - laskujen käsittely - tietojärjestelmien kehittäminen ja hallinta - dokumenttien hallinta - sihteeritehtävät - tiedottaminen - henkilöstöasiat << Marja Holapan viimeinen työaamu. Virkistyspäivä Liminganlahdella. Omaisuuden hallinta ja vuokraus Johan Alatalo, kiinteistöpäällikkö Riitta Säntti, asiakkuuspäällikkö Ulla Ala-aho, vuokrausneuvottelija Markku Palola, tekninen isännöitsijä Matias Pirttimaa, tekninen isännöitsijä Erkki Kynsilehto, tekninen isännöitsijä Juha Merilä, tekninen isännöitsijä va. Veijo Kotilainen, tekninen isännöitsijä Riikka Kaijalainen, tekninen isännöitsijä Tuulia Haavisto, siivousteknikko Arvi Tapio, tekninen asiantuntija Eero Suni, talotekninen asiantuntija Matti Valtavaara, apulaisisännöitsijä Kokonaisvastuu vuokraus- ja ylläpitotoiminnoista - vuokraustoiminnan järjestäminen - vuokratuottojen varmistaminen - ylläpidon järjestäminen ja johtaminen (sis. kiinteistönhoitopalvelujen sekä kunnossapito hankkeiden ohjelmointi, hankinta ja valvonta) - ylläpitomenojen optimointi - käytönaikaisen energiakulutuksen optimointi - perusparannushankkeiden tarveselvitys - tekniset asiantuntijatehtävät - ylläpito- sekä vuokraustoiminnan kehittäminen Hankekehitys ja rakennuttaminen Jouni Rautiola, rakennuttajapäällikkö Juha Kaisanlahti, hankepäällikkö Ari Vanttaja, projektipäällikkö Eero Keränen, projektipäällikkö Reijo Rantsi, korjausrakennuttaja Veikko Koistinen, rakennuttajavalvoja Tapio Suvanto, rakennuttajavalvoja Pekka Paavola, rakennuttajavalvoja Hannu Kotisaari, talotekninen asiantuntija Jyrki Kumpuniemi, talotekninen asiantuntija Kari Parkkinen, hankearkkitehti Esko Seppänen, kustannussuunnittelija Kokonaisvastuu rakennuttamistoiminnasta - tarveselvitysprosessin asiantuntijapalvelut - hankesuunnittelun kehittäminen ja johtaminen - hankeryhmätyö ja asiantuntijatehtävät - investointiohjelmien koonti ja valmistelu - kustannussuunnittelu - tekniset asiantuntijatehtävät - erillisinvestointikohteiden rakennuttaminen ja valvonta - perusparannusinvestointien rakennuttaminen ja valvonta - rakennuttamiskonsulttipalveluiden johtaminen ja ohjaus - irtaimisto- ja taidehankintojen koordinointi 10 oulun tilakeskus toimintakertomus

7 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma Oulun Tilakeskuksen liikevaihto vuonna 2009 oli runsas 67 miljoonaa euroa. Talousarvio Toteutuma % tulot , e % a Omien tilojen vuokrat ,7 b Ulkoa vuokratut tilat ,0 c Ulos vuokratut tilat ,5 d tonttivuokrat ,6 e Muut tulot ,2 yhteensä kulut , e Tilakeskuksen toinen toimintavuosi kaupungin sisäisenä liikelaitoksena oli taloudellisesti hyvä. Tiukasta menobudjetista huolimatta lähes kaikki taloudelliset tavoitteet saavutettiin. Oulun Tilakeskuksen liikevaihto oli 67,16 miljoonaa euroa ylittäen budjetoidun 2,7 miljoonalla eurolla. Liikevaihdon kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 6,6 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu johtui uusien tilojen käyttöönotosta ja Ylikiimingin liittymisestä Ouluun sekä 2,5 prosentin vuokrankorotuksesta, jonka vaikutus oli 1,5 miljoonaa euroa. Suurimman tuloerän muodostivat kaupungin omistamien julkisten rakennusten vuokratulot, jotka olivat 83 prosenttia kaikista tuloista. Toiseksi suurimman tuloerän muodostivat konsernin ulkopuolelta vuokrattujen tilojen tulot 15 prosentin osuudella. Loput kaksi prosenttia muodostui konsernin ulkopuolelle vuokratuista tiloista. Toiminnan kustannukset alittivat budjetoidun noin yhdellä miljoonalla eurolla. Poistojen osuus ylittyi 2,26 miljoonalla eurolla. Liikeylijäämäksi muodostui 15,24 miljoonaa euroa, joka ylitti budjetoidun 1,9 miljoonalla eurolla. Oulun Tilakeskuksen vuodelle 2009 budjetoidut investointimenot olivat 59,1 miljoonaa euroa ja toteutuneet menot 45,9 miljoonaa euroa. Budjetin alitus johtui eräiden hankkeiden aikatauluviiveistä sekä yleisen kustannustason laskusta rakennusurakoissa. Investointeja rahoitettiin toiminnan rahavirralla 26,9 miljoonalla eurolla, valtionavuilla kahdella miljoonalla ja luovutustuloilla 1,1 miljoonalla. Uutta lainaa ja peruspääomaa nostettiin yhteensä 15 miljoonaa euroa. Rahavarat olivat vuoden lopussa 6,3 miljoonaa euroa ja se riittää Tilakeskuksen investointien rahoittamiseen noin kahdeksi kuukaudeksi. Korjausvelkaa 62 miljoonaa euroa Haahtela-kustannusindeksin 13 prosentin lasku pudotti Tilakeskuksen hallinnoimien rakennusten teknistä arvoa noin 85 miljoonaa euroa. Pudotus vaikutti myös laskennalliseen korjausvelkaan, joka oli vuoden 2009 lopussa 62 miljoonaa euroa ja vuotta aikaisemmin 75 miljoonaa. Laskennallinen vuotuinen korjausvastuu oli 14 miljoonaa euroa. Korjausvastuun määrä pitäisi vuosittain sijoittaa korjaustoimintaan, jotta rakennusten kunto ja käytettävyys säilyisivät ennallaan. Korjausvelan pienentämisessä on suuri haaste tuleville vuosille, koska kaupungin taloustilanne tulee olemaan tulevina vuosina tiukka. Korjausvelkaa voidaan pienentää myös luopumalla huonokuntoisista rakennuksista LIIKEVAIHTO , , % ,99 VALMIIDEN JA KESKENERÄISTEN TUOTT. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT , , % ,00 MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , , % ,26 PALVELUJEN OSTOT , ,00 94 % ,04 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT , ,00 78 % ,30 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT , ,00 96 % ,17 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , ,00 82 % ,41 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,86 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , % LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT , ,00 93 % ,63 LIIKEYLIJÄÄMÄ , , % ,32 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 3 346, ,64 MUUT RAHOITUSTUOTOT , ,07 KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT , ,00 53 % ,40 KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA , , % ,96 MUUT RAHOITUSKULUT -236,22-81,94 KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT OMISTAJAOHJAUKSEN NÄKÖKULMASTA tilinpä ätös talousarvio toteutuma Toiminnan laajuus Liikevaihto, e Investoinnit TA+korotukset, e Suoritteet YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , , % ,73 YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA , , % ,73 POISTOERON LISÄYS TAI VÄHENNYS , , % ,42 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , , % ,15 % a Aineet,tarvikkeet ja tavarat ,0 b Palvelujen ostot ,5 c Henkilöstökulut ,5 d Poistot ja arvonalennukset ,2 e Liiketoiminnan muut kulut ,7 f Tonttivuokrat ,1 g Ulkoa vuokr. tilojen vuokrat ,8 h Rahoituskulut ,2 yhteensä Kannattavuus liikeylijäämä, e sij.pääoman tuotto, % 3,4 4,1 4,7 korvaus pääomavelasta, % LIIKELAITOKSEN OMAA TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT tilinpä ätös talousarvio toteutuma Omavaraisuusaste, % Investoinnit liikevaihdosta, % Velk a antumisaste, % Investointien tulorahoitusosuus, % Liikevaihto/hlö, Me 1,65 1,895 1,975 Rakennusten tekninen arvo, Me Tilojen vuokrausaste, % 99, Hallinnointikustannukset/ nettoalaojen summa e/hum 2, kk 0,32 0,35 0,31 Tilojen keskimä äräinen vuokra e/hum 2, kk 7,9 8,5 8,42 12 oulun tilakeskus toimintakertomus

8 Tase Rahoituslaskelma Talousarvio Toteutuma % VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT , ,00 AINEELLISET HYÖDYKKEET RAKENNUKSET , ,75 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET , ,79 KONEET JA KALUSTO , ,77 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,05 ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT , ,43 SIJOITUKSET MUUT SAAMISET , ,24 VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET , ,72 MUUT SAAMISET , ,07 SIIRTOSAAMISET , ,00 RAHAT JA PANKKISAAMISET , ,94 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,76 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA , ,00 EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,15 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,15 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET POISTOERO , ,99 VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,00 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN LAINAT KUNNALTA , ,00 LYHYTAIKAINEN LAINAT KUNNALTA , ,00 SAADUT ENNAKOT 3 880, ,25 OSTOVELAT , ,31 KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA , ,18 MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat , ,76 SIIRTOVELAT , ,12 TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ , , % ,32 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , , % ,86 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,00 94 % ,59 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT , ,00 78 % ,05 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN , , % ,00 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT , ,00 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,00 44 % ,46 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET KUNNALLE (-) , ,73 ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET MUILLE (-) , ,00 LAINAKANNNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS KUNNALTA , ,00 39 % ,00 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS MUILTA , ,00 98 % OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET PERUSPÄÄOMAN MUUTOS , ,00 55 % ,00 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA , ,94 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA ,35 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA , , % ,68 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,00 40 % ,01 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,00 70 % ,55 RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT , , % ,94 RAHAVARAT , , % ,39 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,00 70 % ,55 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,76 14 oulun tilakeskus toimintakertomus

9 Suunnittelu Viestintäkeskus, Joutsen Median Painotalo 2010 Kiilakiventie 1, 6. krs puhelin (08) Oulun Tilakeskus PL 30, OULUN KAUPUNKI

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Talotoimi liikelaitos lyhyesti Vaasan kaupungin rakennus- ja toimitilaomaisuuden hoito ja hallinta on keskitetty Vaasan Talotoimelle. Vaasan Talotoimen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen johtokunta 13.3.2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2012... - 1 - Johtokunta... - 3 - Liikelaitoksen organisaatio...

Lisätiedot

Jyväskylän Tilapalvelun vuosi

Jyväskylän Tilapalvelun vuosi 81 8961 80 8 6242 88 7 4212 51 50 1 52 57 10 9 4455 14 4 6 17 8013 724 2 135 k k k 20P k lava 20 7 3 20-3 8352 15 3 8 4 3 kt 2 4 24 3982 20P k 1 9042 3979 2 1 ar k 3980 8 20-46-5-8 20-46-5-6 34 134.1 133.8

Lisätiedot

2013 Jyväskylän Tilapalvelun vuosi

2013 Jyväskylän Tilapalvelun vuosi 2013 Jyväskylän Tilapalvelun vuosi Tilapalvelun toimintaorganisaatio Vastaamme hallinnassamme olevan kiinteistö- ja tilaomaisuuden arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä. Tarjoamme palvelutuotannolle

Lisätiedot

2012 - Jyväskylän Tilapalvelun vuosi -

2012 - Jyväskylän Tilapalvelun vuosi - 2012 - Jyväskylän Tilapalvelun vuosi - Tilapalvelun toimintaorganisaatio Vastaamme hallinnassamme olevan kiinteistö- ja tilaomaisuuden arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä. Tarjoamme palvelutuotannolle

Lisätiedot

LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013

LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013 LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013 Kaupunginhallitus 17.3.2014 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS PÖYTÄKIRJAOTE PL 105 Johtokunta 002000645 70101 KUOPIO 25.2.2014 Johtokunta

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kunnanhallitus 24.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS

JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014 JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...3 Konsernirakenne...5 Hallinto...5 Yhtiön muu johto...6 Riskienhallinta...6 Talous...7 Palvelutoiminta...9 Vuokraustoiminta...11

Lisätiedot

Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. 9 Tilakeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014

Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. 9 Tilakeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 1 (11) Teknisen lautakunnan jaosto 12.03.2015 Aika 12.03.2015, klo 16:30-17:02 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. Käsitellyt asiat 6 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki

TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki Konserni- ja hallintopalvelut Kalevankatu 1 11100 Riihimäki KV:n hyväksymä 9.6.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 I TOIMINTAKERTOMUS 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2011

Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2011 Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2011 Valtuusto 30.05.2012 Sisällysluettelo Tasekirja 1. Kunnanjohtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 5 2.1 Kunnan hallinto ja toimintaorganisaatio

Lisätiedot

1. TOIMINTAKERTOMUS. 1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa. 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus. 1.1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

1. TOIMINTAKERTOMUS. 1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa. 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus. 1.1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset PERUSTIETOA KUNNASTA Kokonaispinta-ala 1139 km 2 Maapinta-ala 924 km 2 Vesipinta-ala 215 km 2 Vesistöjen rantaviivan pituus 486 km Asukkaita / maa-km 2 4,2 Asukasluku 31.12.2009 yhteensä 3918 Maakunta

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginvaltuusto 27.5.2013 58 1 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.2 Kaupungin hallinto...

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 214 Kunnanhallitus 31.3.215 Kunnanvaltuusto 1.6.215 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 214 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Yhtiöstä lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu. Hallituksen toimintakertomus.

SISÄLLYSLUETTELO. Yhtiöstä lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu. Hallituksen toimintakertomus. VUOSIKERTOMUS 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiöstä lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Kiinteistöjen arviointi ja arvot Kiinteistöyhteenveto

Lisätiedot

Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto

Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto TILINPÄÄTÖS 2014 Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto KAUSTISEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014 1 Toimintakertomus sivu 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 2 Kunnanjohtajan katsaus Haukiputaan valtuusto hyväksyi marraskuussa 2009 uuden kuntastrategian, jonka visio tavoitevuodelle 2016 on seuraava:

Lisätiedot

Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7. Helsinki. Kerava. Porvoo. Vantaa TASEKIRJA 2013. Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013

Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7. Helsinki. Kerava. Porvoo. Vantaa TASEKIRJA 2013. Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013 Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7 Helsinki Kerava Porvoo Vantaa TASEKIRJA 2013 Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. EDUPOLIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5

Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5 Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2007 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus 1.2. Toimintaympäristö 1.3. Olennaiset

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja tase-erittelyt

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset Kaupunginhallitus 25.3.2013 Tarkastuslautakunta 11.4.2013 Tarkastuslautakunta 15.5.2013 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Lisätiedot

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT VALTUUSTOKAUDELLE

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013

SENAATTI-KIINTEISTÖT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SENAATTI-KIINTEISTÖT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 Y-tunnus 1503388-4 Kotipaikka Helsinki SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 n tuloslaskelma 17 n tase 18 n rahoituslaskelma 19 Liikelaitoksen tuloslaskelma

Lisätiedot

sivu SISÄLLYSLUETTELO

sivu SISÄLLYSLUETTELO TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS 2009 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Kaupungin organisaatio 3 1.2.1 Luottamushenkilöorganisaatio 7 1.2.2 Viranhaltijaorganisaatio

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014

KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014 KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014 Vuoden 2013 lopulla Kruunuasunnot Oy:n omistukseen A-Kruunu Oy:ltä siirtyneen Dragsvikin talon numero 29 täsmäperusparannus valmistui. Talo on vapaarahoitteinen vuokratalo,

Lisätiedot