TOIMINTAKERTOMUS O U L U N T I L A K E S K U S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS O U L U N T I L A K E S K U S"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS O U L U N T I L A K E S K U S 2009

2 Oulun Tilakeskus hankkii ja ylläpitää Oulun kaupungin eri hallintokuntien toimitilat. Liikelaitos Oulun Tilakeskus on asiantuntija-organisaatio, joka toimii Oulun kaupungin sisäisenä liikelaitoksena. Oulun Tilakeskus hallinnoi ja järjestää ylläpitotoiminnan kaupungin omistamissa julkisissa rakennuksissa, vuokraa hallintokuntien tarvitsemat tilat sekä rakennuttaa peruskorjausja uudisrakennuskohteet. Toiminnan keskeisiä tavoitteita ovat järjestää käyttäjähallintokunnille toiminnan tarpeita vastaavat, terveelliset ja turvalliset toimitilaratkaisut. Tilakeskus huolehtii hallinnoimansa rakennusomaisuuden arvon säilymisestä ja kehittämisestä. Tilakeskuksen toimintaa johtaa seitsemän luottamushenkilön muodostama johtokunta. Varsinainen jäsen Ritva Yrjänä (pj.) Marko Paalavuo (varapj.) Harri Kuoppamaa Timo Heikkilä Minna Perälä Seija Länden Mauno Murtoniemi Kaupunginhallituksen edustaja Paula Grekelä Johtokunnan esittelijä Jukka Heikkilä Varajäsen Kirsi Kaltio Jari Eskola Seppo Kaijalainen Allan Brunni Ulla Kaislaranta Petri Hälinen Maila Kallinen Kaupunginhallituksen varaedustaja Anne Huotari Johtokunnan sihteeri Kari Räisänen Oulun Tilakeskuksen johtokunta kokoontui 14 kertaa vuonna Sisältö Johtajan katsaus Rakennuttaminen Omaisuuden hallinta Organisaatio, henkilöstö Talous, tilinpäätös Kansi: kaupungintalon julkisivun kunnostaminen. Tämä sivu: Teknisten virastojen talon perustusvaiheen työt. Takakansi: Metsokankaan monitoimitalon sisäkaton ilmeikäs taideteos on Kirsti Muinosen käsialaa. toimintakertomus 2009

3 Johtajan katsaus Työtä riitti myös taantumassa Oulun Tilakeskuksen toinen toimintavuosi kaupungin sisäisenä liikelaitoksena oli yleisestä talouden taantumasta huolimatta työntäyteinen. Toimintakauden alussa valitun uuden johtokunnan alaisuudessa toimien Tilakeskus saavutti kaikki sille asetetut taloudelliset tavoitteet sekä pääosan toiminnallisista tavoitteista. Liikevaihto oli 67,2 miljoonaa euroa. Kaupunkikonsernille Tilakeskus suoritti korvausta peruspääomasta 6,5 miljoonaa euroa. Tilikauden ylijäämä 9,8 miljoonaa euroa siirretään Oulun Tilakeskuksen oman pääomaan voittovaroihin. Talonrakentamisen investointitaso pysyi korkeana. Ylikiimigin kuntaliitoksen seurauksena kaupungin omistukseen siirtyneet palvelurakennukset sekä Metsokankaan monitoimitalon valmistuminen ja Pateniemen koulun laajennus lisäsivät Tilakeskuksen hallinnoimaa rakennusomaisuutta yhteensä huoneistoneliömetriä. Tilakeskus käytti uudisrakentamiseen ja rakennusten peruskorjauksiin yhteensä 45,9 miljoonaa euroa. Suurimpia valmistuneita hankkeita olivat Metsokankaan monitoimitalon kouluosa sekä Pateniemen koulun peruskorjaus. Rakennusvaiheessa oli kuusi erillisinvestointihanketta. Korjausohjelman mukaisesti valmistui myös 22 pienehköä peruskorjauskohdetta. Vuoden 2009 aikana käynnistyi Teknisten virastojen talon rakentaminen. Rakennukseen muuttaa kesällä 2011 Teknisen keskuksen, Rakennusvalvontaviraston ja Ympäristöviraston ohella myös Tilakeskuksen henkilökunta. Kastellin monitoimitalon arkkitehtuurikutsukilpailu käynnistettiin keväällä. Kilpailu saadaan päätökseen talvella Tilakeskus teki yhdessä palveluntuottajan kanssa energiansäästöön tähtääviä töitä, joilla saavutettiin kaupungin kiinteistöissä lämmön ja sähkön osalta 3-4 prosentin säästöt verrattuna edelliseen vuoteen. Tilakeskuksen hallinnassa oli kaupungin omistamia asuinrakennuksia enää vain Pikisaaressa. Ne siirtyvät vuoden 2010 alusta kaupungin omistamalle kiinteistöosakeyhtiölle. Kehittämishankkeita olivat mm. dokumenttien hallinnan kehittäminen sekä rakennuttamisen tietojärjestelmän ja hallintokuntien pelastussuunnitelmaohjelmiston käyttöönotto. Kiinteistötieto-ohjelmaa kehitettiin edelleen yhteistyössä ohjelman toimittajan kanssa. Rakennuttamis- ja ylläpitotehtävissä hyödynnettiin yksityisten toimijoiden kanssa solmittuja kumppanuussopimuksia. Tärkein voimavaramme, henkilöstö, suoriutui toimintavuoden tehtävistään kiitettävästi. Normaalien rakennuttamis-, ylläpito- ja toimistotehtävien lisäksi henkilöstöä kuormittivat kaupungin talouden tasapainottamiseen liittyvät, hallintokuntien tiloja koskevat selvitykset sekä lukuisat työryhmät. Henkilöstön työkyvyn ylläpidon ja työhyvinvoinnin edistämiseksi järjestettiin keväällä ja syksyllä yhteinen virkistyspäivä ulkoilun merkeissä. Omaehtoista liikuntaa tuettiin konsernin antamien yhteisten ohjeiden mukaisesti. Kiitän kuluneesta vuodesta Oulun Tilakeskuksen johtokuntaa, henkilöstöämme ja kaikkia yhteistyökumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä. Raatin Liikuntakeskuksen peruskorjaus. Talorakentamisen kustannustaso laski olennaisesti edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä näkyi ennen kaikkea kilpailutetuissa rakennusurakoissa. Kiinteistöjen ylläpidon yleinen kustannustaso sen sijaan nousi noin kolme prosenttia valtakunnallisella keskiarvolla mitattuna. Jukka Heikkilä, johtaja oulun tilakeskus toimintakertomus 2009

4 Julkisten palvelutilojen rakentaminen Kaupungin omien palvelutilojen määrä kasvoi vuoden 2009 aikana noin huoneistoneliömetriä. Uudisrakentaminen ja peruskorjaaminen Uudisrakentamisen osalta merkittävänä hankkeena valmistui Metsokankaan monitoimitalo, joka sisältää yhtenäisperuskoulun sekä päiväkodin tilat uudella asuntoalueella. Erillisinvestointiohjelmassa olevista peruskorjauksista valmistui kesällä Pateniemen koulun peruskorjaus ja laajennus. Erillisellä korjausrakentamisen määrärahalla rahoitettuna toteutettiin yhteensä 22 muuta peruskorjaushanketta. Korjaushankkeet liittyivät mm. talotekniikan ajanmukaistamiseen, pihojen peruskorjauksiin, teknisen työn tilojen peruskorjauksiin sekä rakenteellisiin korjauksiin. Laaja-alaisia peruskorjaustöitä tehtiin muun muassa Sarasuon päiväkodissa, Kaijonharjun monitoimikeskuksessa, Hönttämäen ja Oulunlahden kouluissa sekä Musiikkikeskuksessa. Rakenteilla olevia, vuodelle 2010 jatkuvia merkittävimpiä erillisinvestointihankkeita ovat Ritaharjun monitoimitalo, Rajakylän Hoiva, Vesalan monitoimitalo, Teknisten virastojen talo sekä kaupungintalon ja Raatin Liikuntakeskuksen peruskorjaukset. Uusien palvelutilojen rakentamiseen sekä olemassa olevan tilakannan korjausinvestointeihin käytettiin kaikkiaan 45,9 miljoonaa euroa (alv 0 %). Suunnittelukohteet Merkittävin vuoden 2009 rakennussuunnitteluvaiheen uudisrakennushanke on Kastellin Monitoimitalo. Siitä toteutettiin arkkitehtuurikutsukilpailun ensimmäinen vaihe. Suunnittelukilpailu jatkuu toisella vaiheella vuodelle Kilpailun jälkeen on tavoitteena käynnistää hankkeen rakennussuunnittelu voittaneen ehdotuksen pohjalta. Erillisinvestointeina toteutettavista korjaushankkeista olivat rakennussuunnitteluvaiheessa Hiirosenkodin ja Kaukovainion koulun peruskorjaukset. Suunnitteluvaiheessa oli myös noin 25 peruskorjaushanketta, jotka toteutetaan vuonna 2010 Tilakeskuksen johtokunnan hyväksymän työohjelman mukaisesti. Hankesuunnitelmia laadittiin yhteistyössä hallintokuntien kanssa mm. Ruskonselän paloasemasta, keskuspaloaseman ja Hiirosenkodin peruskorjauksesta sekä nuorten työpajasta. Hankesuunnitelmien tarkistukset tehtiin Kastellin monitoimitalon ja Kontinkankaan vanhan sairaalan hankesuunnitelmiin. Prosesseja kehitettiin Rakennuttamisen osalta prosesseja ja omaa toimintaa kehitettiin useilla toimilla, joista yhtenä kokonaisuuden kannalta merkittävänä voidaan pitää uuden rakennuttamisen tietojärjestelmän kehitystyötä. Uusi rakennuttamistietojärjestelmä otettiin peruskäyttöön asiakirjahallinnan osalta jo vuonna 2008 ja vuoden 2009 aikana ohjelmiston jatkokehittämistä toteutettiin yhteistyössä ohjelmistotoimittajan kanssa laajemmaksi projektien hallintajärjestelmäksi. Kehitystyöhön kuului muun muassa kirjanpitojärjestelmän toteumakustannusten siirto rakennuttamisen tietojärjestelmään sekä uuden tuntiseuranta- ja laskutusjärjestelmän kehittäminen. Tilakeskuksen korjausinvestointiohjelman hallintaa ja ohjelmointia kehitettiin yhteistyössä omaisuuden hallintatiimin ja hallintokuntien kanssa mm. lisäämällä hankkeiden valmisteluun liittyvää yhteistyötä. Yhtenä merkittävänä haasteena olemassa olevien korjausinvestointien osalta on hankkeiden aikatauluttaminen ja vaiheistaminen siten, että niiden käyttöön liittyvät häiriöt saataisiin minimoitua. Näin vältyttäisiin väistötilojen hankinnalta ja lisäksi hankkeet saataisiin kuitenkin aikataulutettua siten, että kaikki työt eivät keskittyisi kesäajalle. Hankeohjeen päivitystyö saatettiin loppuun ja se hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa. Uuden hankeohjeen mukaan investointiluonteisen irtaimiston ja taidehankintojen määrärahat myönnetään jatkossa hallintokunnille ja taidemuseolle. Tilakeskus kuitenkin jatkaa hankkeisiin liittyen kyseisten hankintojen koordinointia ja yhteensovittamista. Tilakeskuksen projektiohjeistoa tarkistettiin ja muun muassa suunnitteluohjeet päivitettiin. Samalla tarkennettiin muita projektiohjeistuksia. Hankkeiden suunnitteluohjauksessa kiinnitettiin erityishuomioita energiansäästöön. Merkittävimmät käynnissä olevat uudisrakennushankkeet (Teknisten virastojen talo, Rajakylän hoiva) suunniteltiin matalaenergiatalon rakentein. Useissa korjaushankkeissa on energiatalouteen liittyviä suunnitteluratkaisuja selvitetty yhteistyössä energia-asiantuntijoiden kanssa. < < < Ritaharjun monitoimitalo. Rajakylän Hoiva. Harjannostajaiset kaupungintalolla. oulun tilakeskus toimintakertomus 2009

5 Rakennusomaisuuden hallinta Tilakeskuksen hallinnoima palvelukiinteistökanta on bruttoneliömetriä. Kiinteistöjen ylläpitoon käytettiin 20 miljoonaa euroa. Muutokset kiinteistökannassa Energiatehokkuus-sopimuksen velvoitteiden täyttäminen Ylläpitokustannukset nousivat taantumasta huolimatta Ylikiimingin kunnan liitos Ouluun lisäsi Tilakeskuksen omistamaa rakennuskantaa noin bruttoneliömetrillä. Vuoden 2009 lopussa Pikisaaressa sijaitsevien 17 asuinrakennuksen omistusoikeus luovutettiin uudelle perustelulle kiinteistöosakeyhtiölle, Koy Oulun Pikisaarelle, eikä Tilakeskuksen omistuksessa siten enää ole asuinrakennuksia. Tilakeskuksen rakennuskanta on nyt pääosin suunnattu julkisen palvelutoiminnan tarpeisiin; muutamien kiinteistöjen käyttötarkoitus tukee alueellisen elinkeinotoiminnan kehittymistä. Tilakeskus luovutti 14 tyhjillään olevaa ja kaupunkikonsernin omalle palvelutuotannolle tarpeetonta rakennusta Teknisen keskukselle jatkojalostettavaksi. Tekninen keskus pyrkii myymään rakennukset nykykunnossaan tai tonttien uudelleen kaavoittamisen jälkeen. Luovutettuun omaisuuteen sisältyi kuusi Ylikiimingin kaupunginosassa sijaitsevaa rakennusta. Merkittävimmät palveluhankinnat Toimintakaudella merkittävimmät ylläpitopalveluiden palveluhankinnat olivat Pateniemen kaupunginosaa koskevat kiinteistönhoito-, huolto ja kunnossapitopalveluiden kilpailutus ja hankinta, sähkön käytön johtamispalvelun hankinta koko kiinteistökantaa koskien sekä huoltokirjojen laatiminen 20 kiinteistöön. Lisäksi käynnistettiin koko kiinteistökantaa koskeva selvitystyö kiinteistöjen kylmälaitteistojen kunnosta. Tilakeskus solmi vuoden 2009 alussa sopimuksen TAC Finland Oy.n kanssa energiatehokkuuden parantamisesta koko Tilakeskuksen omistaman kiinteistökannan osalta. Sopimuksen tavoitteena on ensisijaisesti kiinteistöjen käytönohjauksen sekä huolto- ja käyttöhenkilöstön koulutuksen avulla parantaa energiatehokkuutta ja vähentää kiinteistöjen energiankulutusta. Palvelu rahoitetaan syntyneiden kustannussäästöjen avulla eikä palvelusta siten synny Tilakeskukselle kustannuksia. Tulokset ensimmäisen sopimuskauden ajalta ovat rohkaisevia; lämmitysenergian osalta saavutetut säästöt olivat 4 prosenttia ja käyttösähkön osalta 3 prosenttia. Palvelun vähimmäistavoite on vähintään 9 prosentin energiansäästö vuoden 2005 kulutustasosta vuoteen 2016 mennessä. Kiinteistön ylläpidon valtakunnalliset kustannukset nousivat 3,1 prosenttia vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä vuoden 2008 vastaavasta ajanjaksosta. Ylläpitokustannuksista kallistuivat vuositasolla eniten kaukolämmön kustannukset, 17,4 prosenttia. Käyttösähkön kustannukset nousivat 5,7 prosenttia ja hoitokustannukset 3,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Ylläpitokustannusten nousua pystyttiin kompensoimaan ylläpitopalvelujen kilpailuttamisella sekä kiinteistön tehostuneella käytönohjauksella aikaansaaduilla kustannussäästöillä. Metsokankaan monitoimitalossa istutaan myös tyynyillä. << Kenkä Kekarainen, Martti Aihan patsas Pateniemen koululla. Patamäen koulun peruskorjatut teknisen työn tilat opetuskäytössä. Taidemuseon talotekniikan tarkistus. oulun tilakeskus toimintakertomus 2009

6 Henkilöstö ja organisaatio Tilakeskuksen vakinaisen henkilökunnan määrä oli vuoden alussa 34 henkilöä. Vakinaisen henkilöstön määrä vuoden 2009 alussa oli 34 henkilöä, joista yksi oli koko vuoden virkavapaalla sekä toinen henkilö alkaen. Vuoden virkavapaalla olleen henkilön tehtäviä hoitamaan palkattiin sijainen vuoden loppuun saakka. Kolme henkilöä oli koko vuoden osa-aikaeläkkeellä. Vanhuuseläkkeelle jäi kaksi henkilöä, joiden vapautuneet vakanssit täytettiin niin, että pätevyysvaatimuksia ja toimenkuvia muutettiin. Alkuvuodesta palkattiin määräaikainen tekninen avustaja sähköisen suunnitteluarkistoinnin kehittämiseksi sekä kyseisen arkistonhoidon resurssivajeen paikkaamiseksi. Kyseinen määräaikaisuus kestää vuoden 2010 loppuun saakka. Kolme teknisen alan harjoittelijaa avusti vakinaista henkilöstöä kesälomakauden aikana tutustuen samalla laaja-alaiseen ja monenlaista ammattiosaamista vaativaan Tilakeskuksen tehtäväkenttään. Sairauspoissaolot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna noin puolitoistakertaisesti. Poissaolojen kasvuun vaikutti olennaisesti sairaustapaukset, jotka aiheutuivat muista syistä kuin työstä, työolosuhteista tai normaaleista influenssaepidemioista. Työtapaturmia Tilakeskuksen henkilöstölle ei kuluneena vuotena tapahtunut. Viime vuosina Tilakeskuksen henkilömäärä on laskenut huolimatta hallinnassa olevan kiinteistömassan kasvusta. Se on asettanut keski-iältään 51,4-vuotiaalle henkilöstölle haasteita kasvaneena työkuormituksena. Tämän vuoksi on toimintoja kehitetty mm. hankkimalla toimintaa helpottavia ja nopeuttavia tietoteknisiä ohjelmia, kehittämällä työmenetelmiä, kouluttamalla henkilöstöä, lisäämällä yksityistä palvelutuotantoa sekä kehittämällä ja hyödyntämällä toimivia kumppanuussuhteita. Henkilöstön ammattitaidon ylläpitämiseksi ja parantamiseksi järjestettiin sisäistä ja ulkoista koulutusta. Koulutukseen käytettiin rahaa palkkakustannukset mukaan luettuna euroa. Työtunteja koulutukseen käytettiin noin 500. Yhteistyössä Oulun työterveyden kanssa jatkettiin hyväksi todettua työpysäkkitoimintaa. Projektihallintaan liittyvän koulutuksen osalta yksi henkilö suoritti talotekniikan perusvalvojan (TATE) koulutusohjelman ja pätevyyden. Henkilöstön työhyvinvoinnin tukemista jatkettiin tarjoamalla mahdollisuuksia fyysisen kunnon ylläpitämiseen, jatkamalla työpysäkkitoimintaa sekä hyväksi koettuja yhteistoiminta- ja virkistyspäiviä. Oulun Tilakeskus Jukka Heikkilä, johtaja Talous ja hallinto Kari Räisänen, talouspäällikkö Mirja Aitta, hallintosihteeri Marja Holappa, kiinteistöassistentti Sari Maijala, kiinteistöassistentti Tuija Palosaari, toimistosihteeri Arja Honkanen, toimistosihteeri Maija-Liisa Tauriainen, arkistosihteeri Taina Väänänen, kiinteistöassistentti Katri Korpela, projekti-insinööri Hanna Ollila, toimistoassistentti (ma) Virpi Vaara, arkistosihteeri (ma) Johtaminen, kehittäminen ja markkinointi Kokonaisvastuu taloushallinnosta ja toimistopalveluista - budjetointi ja seuranta - rahoitus - vuokralaskutus - laskujen käsittely - tietojärjestelmien kehittäminen ja hallinta - dokumenttien hallinta - sihteeritehtävät - tiedottaminen - henkilöstöasiat << Marja Holapan viimeinen työaamu. Virkistyspäivä Liminganlahdella. Omaisuuden hallinta ja vuokraus Johan Alatalo, kiinteistöpäällikkö Riitta Säntti, asiakkuuspäällikkö Ulla Ala-aho, vuokrausneuvottelija Markku Palola, tekninen isännöitsijä Matias Pirttimaa, tekninen isännöitsijä Erkki Kynsilehto, tekninen isännöitsijä Juha Merilä, tekninen isännöitsijä va. Veijo Kotilainen, tekninen isännöitsijä Riikka Kaijalainen, tekninen isännöitsijä Tuulia Haavisto, siivousteknikko Arvi Tapio, tekninen asiantuntija Eero Suni, talotekninen asiantuntija Matti Valtavaara, apulaisisännöitsijä Kokonaisvastuu vuokraus- ja ylläpitotoiminnoista - vuokraustoiminnan järjestäminen - vuokratuottojen varmistaminen - ylläpidon järjestäminen ja johtaminen (sis. kiinteistönhoitopalvelujen sekä kunnossapito hankkeiden ohjelmointi, hankinta ja valvonta) - ylläpitomenojen optimointi - käytönaikaisen energiakulutuksen optimointi - perusparannushankkeiden tarveselvitys - tekniset asiantuntijatehtävät - ylläpito- sekä vuokraustoiminnan kehittäminen Hankekehitys ja rakennuttaminen Jouni Rautiola, rakennuttajapäällikkö Juha Kaisanlahti, hankepäällikkö Ari Vanttaja, projektipäällikkö Eero Keränen, projektipäällikkö Reijo Rantsi, korjausrakennuttaja Veikko Koistinen, rakennuttajavalvoja Tapio Suvanto, rakennuttajavalvoja Pekka Paavola, rakennuttajavalvoja Hannu Kotisaari, talotekninen asiantuntija Jyrki Kumpuniemi, talotekninen asiantuntija Kari Parkkinen, hankearkkitehti Esko Seppänen, kustannussuunnittelija Kokonaisvastuu rakennuttamistoiminnasta - tarveselvitysprosessin asiantuntijapalvelut - hankesuunnittelun kehittäminen ja johtaminen - hankeryhmätyö ja asiantuntijatehtävät - investointiohjelmien koonti ja valmistelu - kustannussuunnittelu - tekniset asiantuntijatehtävät - erillisinvestointikohteiden rakennuttaminen ja valvonta - perusparannusinvestointien rakennuttaminen ja valvonta - rakennuttamiskonsulttipalveluiden johtaminen ja ohjaus - irtaimisto- ja taidehankintojen koordinointi 10 oulun tilakeskus toimintakertomus

7 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma Oulun Tilakeskuksen liikevaihto vuonna 2009 oli runsas 67 miljoonaa euroa. Talousarvio Toteutuma % tulot , e % a Omien tilojen vuokrat ,7 b Ulkoa vuokratut tilat ,0 c Ulos vuokratut tilat ,5 d tonttivuokrat ,6 e Muut tulot ,2 yhteensä kulut , e Tilakeskuksen toinen toimintavuosi kaupungin sisäisenä liikelaitoksena oli taloudellisesti hyvä. Tiukasta menobudjetista huolimatta lähes kaikki taloudelliset tavoitteet saavutettiin. Oulun Tilakeskuksen liikevaihto oli 67,16 miljoonaa euroa ylittäen budjetoidun 2,7 miljoonalla eurolla. Liikevaihdon kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 6,6 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu johtui uusien tilojen käyttöönotosta ja Ylikiimingin liittymisestä Ouluun sekä 2,5 prosentin vuokrankorotuksesta, jonka vaikutus oli 1,5 miljoonaa euroa. Suurimman tuloerän muodostivat kaupungin omistamien julkisten rakennusten vuokratulot, jotka olivat 83 prosenttia kaikista tuloista. Toiseksi suurimman tuloerän muodostivat konsernin ulkopuolelta vuokrattujen tilojen tulot 15 prosentin osuudella. Loput kaksi prosenttia muodostui konsernin ulkopuolelle vuokratuista tiloista. Toiminnan kustannukset alittivat budjetoidun noin yhdellä miljoonalla eurolla. Poistojen osuus ylittyi 2,26 miljoonalla eurolla. Liikeylijäämäksi muodostui 15,24 miljoonaa euroa, joka ylitti budjetoidun 1,9 miljoonalla eurolla. Oulun Tilakeskuksen vuodelle 2009 budjetoidut investointimenot olivat 59,1 miljoonaa euroa ja toteutuneet menot 45,9 miljoonaa euroa. Budjetin alitus johtui eräiden hankkeiden aikatauluviiveistä sekä yleisen kustannustason laskusta rakennusurakoissa. Investointeja rahoitettiin toiminnan rahavirralla 26,9 miljoonalla eurolla, valtionavuilla kahdella miljoonalla ja luovutustuloilla 1,1 miljoonalla. Uutta lainaa ja peruspääomaa nostettiin yhteensä 15 miljoonaa euroa. Rahavarat olivat vuoden lopussa 6,3 miljoonaa euroa ja se riittää Tilakeskuksen investointien rahoittamiseen noin kahdeksi kuukaudeksi. Korjausvelkaa 62 miljoonaa euroa Haahtela-kustannusindeksin 13 prosentin lasku pudotti Tilakeskuksen hallinnoimien rakennusten teknistä arvoa noin 85 miljoonaa euroa. Pudotus vaikutti myös laskennalliseen korjausvelkaan, joka oli vuoden 2009 lopussa 62 miljoonaa euroa ja vuotta aikaisemmin 75 miljoonaa. Laskennallinen vuotuinen korjausvastuu oli 14 miljoonaa euroa. Korjausvastuun määrä pitäisi vuosittain sijoittaa korjaustoimintaan, jotta rakennusten kunto ja käytettävyys säilyisivät ennallaan. Korjausvelan pienentämisessä on suuri haaste tuleville vuosille, koska kaupungin taloustilanne tulee olemaan tulevina vuosina tiukka. Korjausvelkaa voidaan pienentää myös luopumalla huonokuntoisista rakennuksista LIIKEVAIHTO , , % ,99 VALMIIDEN JA KESKENERÄISTEN TUOTT. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT , , % ,00 MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , , % ,26 PALVELUJEN OSTOT , ,00 94 % ,04 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT , ,00 78 % ,30 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT , ,00 96 % ,17 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , ,00 82 % ,41 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,86 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , % LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT , ,00 93 % ,63 LIIKEYLIJÄÄMÄ , , % ,32 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 3 346, ,64 MUUT RAHOITUSTUOTOT , ,07 KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT , ,00 53 % ,40 KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA , , % ,96 MUUT RAHOITUSKULUT -236,22-81,94 KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT OMISTAJAOHJAUKSEN NÄKÖKULMASTA tilinpä ätös talousarvio toteutuma Toiminnan laajuus Liikevaihto, e Investoinnit TA+korotukset, e Suoritteet YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , , % ,73 YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA , , % ,73 POISTOERON LISÄYS TAI VÄHENNYS , , % ,42 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , , % ,15 % a Aineet,tarvikkeet ja tavarat ,0 b Palvelujen ostot ,5 c Henkilöstökulut ,5 d Poistot ja arvonalennukset ,2 e Liiketoiminnan muut kulut ,7 f Tonttivuokrat ,1 g Ulkoa vuokr. tilojen vuokrat ,8 h Rahoituskulut ,2 yhteensä Kannattavuus liikeylijäämä, e sij.pääoman tuotto, % 3,4 4,1 4,7 korvaus pääomavelasta, % LIIKELAITOKSEN OMAA TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT tilinpä ätös talousarvio toteutuma Omavaraisuusaste, % Investoinnit liikevaihdosta, % Velk a antumisaste, % Investointien tulorahoitusosuus, % Liikevaihto/hlö, Me 1,65 1,895 1,975 Rakennusten tekninen arvo, Me Tilojen vuokrausaste, % 99, Hallinnointikustannukset/ nettoalaojen summa e/hum 2, kk 0,32 0,35 0,31 Tilojen keskimä äräinen vuokra e/hum 2, kk 7,9 8,5 8,42 12 oulun tilakeskus toimintakertomus

8 Tase Rahoituslaskelma Talousarvio Toteutuma % VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT , ,00 AINEELLISET HYÖDYKKEET RAKENNUKSET , ,75 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET , ,79 KONEET JA KALUSTO , ,77 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,05 ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT , ,43 SIJOITUKSET MUUT SAAMISET , ,24 VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET , ,72 MUUT SAAMISET , ,07 SIIRTOSAAMISET , ,00 RAHAT JA PANKKISAAMISET , ,94 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,76 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA , ,00 EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,15 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,15 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET POISTOERO , ,99 VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,00 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN LAINAT KUNNALTA , ,00 LYHYTAIKAINEN LAINAT KUNNALTA , ,00 SAADUT ENNAKOT 3 880, ,25 OSTOVELAT , ,31 KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA , ,18 MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat , ,76 SIIRTOVELAT , ,12 TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ , , % ,32 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , , % ,86 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,00 94 % ,59 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT , ,00 78 % ,05 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN , , % ,00 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT , ,00 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,00 44 % ,46 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET KUNNALLE (-) , ,73 ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET MUILLE (-) , ,00 LAINAKANNNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS KUNNALTA , ,00 39 % ,00 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS MUILTA , ,00 98 % OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET PERUSPÄÄOMAN MUUTOS , ,00 55 % ,00 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA , ,94 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA ,35 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA , , % ,68 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,00 40 % ,01 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,00 70 % ,55 RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT , , % ,94 RAHAVARAT , , % ,39 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,00 70 % ,55 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,76 14 oulun tilakeskus toimintakertomus

9 Suunnittelu Viestintäkeskus, Joutsen Median Painotalo 2010 Kiilakiventie 1, 6. krs puhelin (08) Oulun Tilakeskus PL 30, OULUN KAUPUNKI

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS O U L U N T I L A K E S K U S

TOIMINTAKERTOMUS O U L U N T I L A K E S K U S 2008 TOIMINTAKERTOMUS O U L U N T I L A K E S K U S Oulun Tilakeskus hankkii ja ylläpitää Oulun kaupungin eri hallintokuntien toimitilat. Sisältö Johtajan katsaus... 4-5 Rakennuttaminen... 6-7 Omaisuuden

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS O U L U N T I L A K E S K U S

TOIMINTAKERTOMUS O U L U N T I L A K E S K U S 2010 TOIMINTAKERTOMUS O U L U N T I L A K E S K U S Sisältö Liikelaitos Oulun Tilakeskus Kansi: Tietomaan vesitornin ovi. Johtajan katsaus... 4-5 Tämä sivu: Teknisten virastojen talon sisätyöt jatkuvat.

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2019-2021 TALOUSSUUNNITELMA Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta 7.9.2017 1 2 TAMPEREEN VESI Tampereen Vesi tuottaa toiminta-alueensa vesihuoltopalvelut

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 2019 2020 Investoinnit 2018-2020 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900 000 Investoinnin nimi 2017 2018 2019 2020 Investoinnit 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2010 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:stä Total Kiinteistöpalvelut Oy on 100 prosenttisesti Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot