SOPIMUS Helsinki, 1. tammikuuta 2013 Sivu 1 / 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOPIMUS Helsinki, 1. tammikuuta 2013 Sivu 1 / 6"

Transkriptio

1 Sivu 1 / 6 JÄRJESTÄMISSOPIMUS Sopijaosapuolet Liitto: Suomen Uimaliitto Finska Simförbundet r.y. Hämeentie 105 A Helsinki puh Järjestäjä: SEURA LÄHIOSOITE POSTITOIMIPAIKKA Yhteyshenkilön puhelin ja nimi Yhteyshenkilön Tässä sopimuksessa käytetään termiä liitto, kun tarkoitetaan Suomen Uimaliittoa ja termiä järjestäjä kun tarkoitetaan kilpailun järjestävää seuraa, seurayhtymää tai muuta ennalta määritettyä ryhmittymää. Termillä sopijaosapuolet tarkoitetaan liittoa toisena osapuolena ja järjestäjää toisena osapuolena. Sopimuksen kohde Sopijaosapuolet ovat sopineet seuraavan kilpailun järjestämisestä seuraavana ajankohtana. Kilpailun nimi: Ajankohta: Kilpailun nimi Kilpailun päivämäärät Kilpailujen päämies on Suomen Uimaliitto ja kilpailujen markkinoinnissa tulee aina ilmoittaa järjestäjänä Suomen Uimaliitto yhteistyössä järjestäjän kanssa. Järjestelyt ja kustannukset Järjestäjän velvollisuudet Järjestäjä huolehtii kilpailupaikan varauksesta ja vastaa kilpailupaikan sekä kilpailussa tarvittavien laitteiden (esim. sähköinen ajanotto ja tulostaulut) tilaamisesta sekä kaikista vuokrakustannuksista. Kilpailuissa, missä mukana on erityisesti vammaisuimareita, tulee kulkureittien ja palkintojenjaon oltava esteettömiä. Järjestäjä vastaa, että kilpailupaikan tekninen taso on riittävä ja sääntöjen mukainen. Mahdollisten puutteiden aiheuttamista tilanteista, esim. SE-tuloksen hylkääminen, seuraa vähintään liiton hinnaston mukainen sakkomaksu. Tulosten siirtoa varten kilpailupaikalla tulee olla vähintään 1 Mbps internet-yhteys. Tekniset suositukset ovat liitteessä 1. Järjestäjä tuottaa lähtöluettelot ja tarvittaessa tuloslistat. Lähtöjärjestys luodaan yhtä tuntia ennen jokaista jaksoa tai aikaisintaan edellisen jakson loputtua, jotta kaikki peruutukset/muutokset huomioidaan.

2 Sivu 2 / 6 Järjestäjä vastaa, että kilpailussa on riittävä määrä järjestelyihin tarvittavia henkilöitä sekä tuomari- ja toimitsijakortin omaavia kilpailutoimitsijoita. Järjestäjä vastaa sekä kilpailunjohtajien ja lähettäjien hotellitasoisesta majoituksesta ja ruokailukustannuksista että tuomariklubin tarkkailijan hotellitasoisen majoituksen varaamisesta. Järjestäjä vastaa mitalien kustannuksista. Vastaa kilpailuissa tarvittavista muista materiaaleista ja tarvikkeista mitä liitto ei toimita. Järjestäjä vastaanottaa ilmoittautumismaksut. Järjestäjä päättää yhdessä liiton kanssa kisojen avauksesta ja suorittaa kilpailujen paikallistiedotuksen. Järjestäjä vastaa myös kaikista niistä kuluista, joista ei tällä tai muulla sopimuksella ole sovittu jonkun toisen maksettavaksi. Liiton velvollisuudet Liitto kustantaa kilpailuilmoituksen Uinti-lehteen sekä vastaa kilpailujen valtakunnallisesta tiedottamisesta. Vastaanottaa ilmoittautumiset, julkaisee osallistujaluettelon sekä toimittaa nämä järjestäjälle. Vastaa tulosten tilastoimisesta ilman erillistä korvausta. Toimittaa mitalit sekä liiton yhteiskumppaneiden materiaalit mukaan lukien käytettävät logot ja/tai tekstit. Nimittää (sääntövaliokunta) kilpailun johtajan sekä lähettäjän ja vastaa heidän matkakuluistaan. Nimittää (tuomariklubi) tarkkailijan ja vastaa hänen kuluistaan. Liiton yhteistyökumppaneiden huomioiminen Mainospaikat Järjestäjä vastaa, että liiton käytössä ovat seuraavat mainospaikat: a) Arena merkki (minimikoko 30 cm x 5 cm) lähtötasanteella olevien tuolien selkäosissa. b) Arena merkki (minimikoko 30 cm x 20 cm, 4 sivua) kaikissa vaatekoreissa, mikäli koreja käytetään. c) tila vähintään kahdelle mainoslakanalle keskeiseltä paikalta, jotka näkyvät mahdollisille TVkameroille (minimikoko 175cm x 50cm). d) Arena merkillä varustetut lippusiimat (normaalikoko) e) Arena merkki (minimikoko 15cm x 3 cm) vähintään viiteen (5) lähtökorokkeeseen ratojen 2 ja 3, 3 ja 4, 4 ja 5, 5 ja 6 sekä 6 ja 7 väliin. f) mainoskyltit, mainoslakanat ja/tai mainosjulisteet allastilan sisä- ja ulkopuolelle (minimimäärä kaksikymmentä (20)). g) palkintojenjakokorokkeen taustaseinässä Arena merkki prosentuaalisesti hallitsevana merkkinä kokonaistilasta h) mainostilat sähköisiin ajanottolevyihin neljälle keskimmäiselle radalle i) 10x1,8 m laitamainospaikkatilaa altaan välittömässä läheisyydessä yhteistyökumppaneiden näkyvyyden varmistamiseksi erillisen mainoksien järjestyskartan mukaisesti

3 Sivu 3 / 6 Kilpailutuotteet Liiton varusteyhteistyökumppanilla on oikeus tulostaa/painaa logo kaikkiin virallisiin kilpailutuotteisiin. Varusteyhteistyökumppanilla on oikeus hyväksyä kaikki lopulliset tuotteet, mihin Arena logo on tulostettu/painettu. Kilpailutulosteet Arena nimi ja logo tulee olla näkyvillä kaikissa kilpailun virallisissa tulosteissa (esim. julisteet, lähtölistat, tulokset jne.). Mikäli kilpailun järjestäjä tekee käsiohjelman, liiton varusteyhteistyökumppanilla on oikeus saada yksi 1/1-kokoinen koko sivun mainos veloituksetta kyseiseen käisohjelmaan. Myyntipaikat Järjestäjän tulee varmistaa, että liiton varustepääyhteistyökumppanille on varattu myynti-/infopaikka omaan käyttöönsä kilpailupaikalla veloituksetta. Varustepääyhteistyökumppani vastaa mahdollisista rakenteiden lisäkustannuksista. Varustepääyhteistyökumppanilla on oikeus kilpailujen aikana kilpailupaikalla uima-asujen ja -varusteiden yksinmyyntiin. Kilpailupaikalle ei saa tuoda hallin normaaleista kiinteistä mainoksista poikkeavia liiton varustepääyhteistyökumppanin kanssa samalla toimialalla (uima-asujen ja -varusteiden myynti) toimivien yritysten mainoksia. Järjestäjä vastaa, että liitolle on varattu myynti-/infopaikka omaan käyttöön kilpailupaikalla. Sopimuksen valvonta Järjestäjän tulee tehdä kirjallinen tilanneselvitys kilpailujen järjestelyistä kolme (3) kuukautta ennen kilpailuja. Kirjallisessa selvityksessä tulee olla nimettynä järjestelytoimikunnan puheenjohtaja, kuuluttaja, valvomon esimies sekä mahdolliset seuran nimeämät kilpailunjohtaja sekä lähettäjä. Selvityksestä tulee ilmetä myös pelastussuunnitelma (Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/ ) sekä kilpailun aikaisen ensiavun järjestäminen. Selvitys lähetetään liiton toimistoon määräaikana. Veloitus ja laskutus Järjestäjä suorittaa liitolle laskua vastaan järjestämisoikeuksista Suomen Uimaliiton vahvistetun hinnaston mukaisen kilpailuiden lupamaksun kolme (3) kuukautta ennen kilpailuja. Sopimuksen purkaminen Peruutustapauksissa järjestäjä on velvollinen korvaamaan peruutuksesta aiheutuvat kilpailuihin ja siihen osallistumiseen liittyvät liittohallituksen määrittelemät suoranaiset kulut. Myös mahdolliset osallistujien maksamat osallistumismaksut tulee palauttaa. Mikäli järjestäjä joutuu perumaan kilpailun myöhemmin kuin kolme (3) kuukautta ennen kilpailua, ei lupamaksua palauteta. Liittohallitus voi halutessaan määritellä perumisen syyn johtuvan ylivoimaisesta esteestä, jolloin kyseinen lupamaksu palautetaan ja/tai muut maksuvelvoitteet raukeavat.

4 Sivu 4 / 6 Sopimuksen allekirjoitus Tämä sopimus on laadittu kahtena samansisältöisenä kappaleena, yksi kummallekin sopijaosapuolelle. Aika ja paikka: SEURAN NIMI puheenjohtaja (mikäli seura vaatii kaksi nimenkirjoittajaa) Suomen Uimaliitto Finska Simförbundet r.y. Eerika Laalo-Häikiö Toiminnanjohtaja

5 Sivu 5 / 6 Liite 1: Uinnin arvokilpailujen tekniset suositukset Laitesuositukset Kilpailuissa, missä oletuksena voidaan uida Suomen ennätys, tulisi olla seuraavat laitteet akkuvarmistettu ajanottolaite (jos kesken erän tulee sähkökatko, voidaan erä silti uida loppuun) kaksi ajanottolaitetta (jos kesken erän sulkeutuu toinen ajanottolaite, voidaan erä silti uida loppuun) vähintään 1 tulostin kytkettynä pääajanottolaitteeseen, johon voidaan tulostaa kaikki ajat sekä nappiajat (backup) kaksi lähetyslaitetta, joista toinen varalla vähintään 1 kaiutin jokaista alkavaa 2 rataa kohden starttijakkaroiden takana Pääjärjestelmään kytketyt laitteet reaktiolevy backup-nappi (voi toimia samalla yhtenä varajärjestelmän nappina) ajanottolevy Varajärjestelmään kytketyt laitteet 3 backup-nappia (FINAn säännöt) HUOM! Varajärjestelmä voidaan korvata suurnopeuskamerajärjestelmällä (HSV), mutta yksi backup-nappi helpottaa valvomon työskentelyä huomattavasti, mikäli ajanottolevystä aikaa ei tule. Tämä yksi nappi voi olla haaroitettuna kytketty molempiin ajanottolaitteisiin. Ennätyskelpoisuus ja varautuminen Alla oleva taulukko kertoo vähimmäisvaatimukset eri kilpailuille koskien ennätystuloksiin vaadittavaa varmistusta. Jokaisella backup-napilla tai käsikellolla tulee olla oma ajanottaja. SM/NSM LR SM/NSM GP IKM IKM alue LR IKM LR IKM alue ROLLOT MSM LR MSM tai HSV-järjestelmä. tai HSV-järjestelmä tai 3 käsikelloa/rata. tai HSV-järjestelmä tai 3 käsikelloa/rata tai 1 käsikello/rata. tai HSV-järjestelmä tai 3 käsikelloa/rata tai 1 käsikello/rata. Yleistä ajanotosta Sääntöjen mukaan ajanottolevy on tärkeysjärjestyksessä ensimmäinen. Jos tämän aika ei ole kelvollinen, käytetään backup-napeista tullutta keskiaikaa. Vaikka backup-nappien aika olisi parempi kuin levyaika, ei tätä tule automaattisesti käyttää. HSV:n käyttö HSV-järjestelmää voidaan FINAn sääntöjen mukaan käyttää myös viestin vaihtojen tarkasteluun maaliintulon ohella. Huolto Ajanottolevyt tulee tarkastaa ennen suuria kilpailuja hyväksytyllä yrityksellä tai toimijalla. Suositeltavaa myös on, että laitteisto käydään läpi kokonaisuudessaan vuosittain.

6 Sivu 6 / 6 Sivussa olevat varalaitteet Ajanottolevyjä tulisi olla vähintään 2 kokonaan sivussa, jolloin kisan aikana tulleet virheet voidaan korjata vain vaihtamalla levy. Epäkunnossa oleva levy voidaan ottaa tarkasteluun myöhemmin. Backup-nappeja tulee olla vähintään 6 nappia (HSV:n ollessa käytössä riittää 2 nappia).

Teksti: Matti Sirkka. Työryhmä: Johanna Kara, Kirsi Leinonen, Rolf Mikkola, Raimo Strandén, Vidar Tallqvist, Sami Wahlman

Teksti: Matti Sirkka. Työryhmä: Johanna Kara, Kirsi Leinonen, Rolf Mikkola, Raimo Strandén, Vidar Tallqvist, Sami Wahlman JÄRJESTÄMISOPAS Teksti: Matti Sirkka Työryhmä: Johanna Kara, Kirsi Leinonen, Rolf Mikkola, Raimo Strandén, Vidar Tallqvist, Sami Wahlman Toimitus: Ville Riekkinen, Marja Räikkälä (uudistettu painos 2004)

Lisätiedot

UI TIURHEILU SÄÄ TÖKIRJA 2009

UI TIURHEILU SÄÄ TÖKIRJA 2009 Uinti 26.4.2011 UI TIURHEILU SÄÄ TÖKIRJA 2009 UI TI JA AVOVESIUI TI 2 Uinti UI TI 1 SW 1 SW 1.1 SW 1.2 KILPAILUJE JÄRJESTÄMI E Järjestävän yhteisön nimeämällä järjestelytoimikunnalla on oikeus määrätä

Lisätiedot

Suomen mestaruuskilpailujen säännöt (voimassa ensimmäisen kerran 1.1.2017)

Suomen mestaruuskilpailujen säännöt (voimassa ensimmäisen kerran 1.1.2017) Suomen mestaruuskilpailujen säännöt (voimassa ensimmäisen kerran 1.1.2017) Hyväksytty liittovaltuuston kokouksessa 9.5.2015 1. Suomen mestaruuskilpailut henkilökohtaisesta mestaruudesta ja samassa yhteydessä

Lisätiedot

KILPAILUN JÄRJESTÄMISSÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITTO RY. SÄÄNNÖT JA OHJEET KILPAILUN JÄRJESTÄJÄLLE Suomen Triathlonliiton hallitus, 31.5.

KILPAILUN JÄRJESTÄMISSÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITTO RY. SÄÄNNÖT JA OHJEET KILPAILUN JÄRJESTÄJÄLLE Suomen Triathlonliiton hallitus, 31.5. KILPAILUN JÄRJESTÄMISSÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITTO RY SÄÄNNÖT JA OHJEET KILPAILUN JÄRJESTÄJÄLLE Suomen Triathlonliiton hallitus, 31.5.2014 ASIAHAKEMISTO 1 Yleistä 2 Kilpailulajit ja -muodot 3 Kilpailumatkat

Lisätiedot

Kilpailumääräykset 1.1.2014

Kilpailumääräykset 1.1.2014 Kilpailumääräykset 1.1.2014 Hyväksytty Judoliiton hallituksen kokouksessa 1.12.2013 1. Kilpailun järjestämistä koskevat määräykset Sääntöjen velvoittavuus Suomen Judoliiton (liitto) jäsenseurojen tulee

Lisätiedot

- 1 - ILMOITTAUTUMINEN JA ILMOITTAUTUMISMAKSUT Yleistä... 9

- 1 - ILMOITTAUTUMINEN JA ILMOITTAUTUMISMAKSUT Yleistä... 9 TOIMINTAKÄSIKIRJA - 1 - SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ Mikä on SAKUstars?... 4 SAKUstarsin tarkoitus... 4... 4 Kisojen hakeminen... 5 Kisaväri, teema ja maskotti... 5 YLEISET TOIMIJAT SAKU ry:n hallitus... 6

Lisätiedot

Suomen Moottoriliitto ry:n organisaatiokaavio

Suomen Moottoriliitto ry:n organisaatiokaavio Suomen Moottoriliitto ry:n organisaatiokaavio LIITTOKOKOUS kerhojen edustajat HALLITUS 1 + 2 + 12 TYÖVALIOKUNTA TOIMISTO JOHTORYHMÄT Urheilun Nuorisourheilun TALOUSRYHMÄ STRATEGIARYHMÄ VETOOMUSISTUIN YMPÄRISTÖRYHMÄ

Lisätiedot

SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT

SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT 1 SISÄLLYSLUETTELO SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT I YLEISET MÄÄRITTELYT 3 A KÄSITTEET 3 B SÄÄNTÖJEN VELVOITTAVUUS 4 C URHEILIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET 5

Lisätiedot

YLEISET LAJIEN VOIMISTELUKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJEET

YLEISET LAJIEN VOIMISTELUKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJEET YLEISET LAJIEN VOIMISTELUKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJEET 21.1.2013 1 YLEISET LAJIEN VOIMISTELUKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJEET Voimistelulajien kansallisten kilpailujärjestelmien yhteinen päivitys aloitettiin

Lisätiedot

Teijo Talot Historic Rally Trophyn 2013 JÄRJESTÄMISOHJE sekä JÄRJESTÄMISSOPIMUS

Teijo Talot Historic Rally Trophyn 2013 JÄRJESTÄMISOHJE sekä JÄRJESTÄMISSOPIMUS 1 Teijo Talot Historic Rally Trophyn 2013 JÄRJESTÄMISOHJE sekä JÄRJESTÄMISSOPIMUS HRCF-2013 2 Sisällysluettelo 1 2013 HRT sarjan toimihenkilöiden yhteystiedot 2. Yleistä 3. Sarjan tukimateriaalit ja toiminnot

Lisätiedot

Seuran hallitus anoo Suomen Taitoluisteluliitolta kilpailukalenterissa olevia kilpailuja ja SM-kilpailuja sitä seuraavalle kaudelle 1.4. mennessä.

Seuran hallitus anoo Suomen Taitoluisteluliitolta kilpailukalenterissa olevia kilpailuja ja SM-kilpailuja sitä seuraavalle kaudelle 1.4. mennessä. elokuu 2012 1/16 Tämä ohjeistus on tehty yksinluistelukilpailunjärjestäjille selvennykseksi mitä kaikkea kilpailutapahtuman järjestäminen vaatii. Kilpailutapahtumien järjestämistä säätelevät Suomen Taitoluisteluliiton

Lisätiedot

!!! !!! pelisääntökirja! Päivitetty 20.8.2015 /TaTU:n hallitus

!!! !!! pelisääntökirja! Päivitetty 20.8.2015 /TaTU:n hallitus TaTU:n pelisääntökirja Päivitetty 20.8.2015 /TaTU:n hallitus Alkusanat TaTU:n missiona on olla kilpauintiseura, johon halutaan liittyä ja joka turvaa yksilölle mahdollisuuden kehittyä ja osallistua. Kilpauintiseurana

Lisätiedot

VETÄJÄN OPAS. Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet. (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus

VETÄJÄN OPAS. Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet. (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus VETÄJÄN OPAS Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus SISÄLLYS 1. LEONARDO DA VINCI -OHJELMAN TOIMEENPANO... 4 2. LIIKKUVUUSHANKKEIDEN

Lisätiedot

TURNAUSJOHTAJILLE. Sarjavaliokunta. Tiina Jokinen puh: 040 591 3996. Jukka Hirvonen puh: 050 591 3415. Jorma Lappeteläinen puh: 040 594 4900

TURNAUSJOHTAJILLE. Sarjavaliokunta. Tiina Jokinen puh: 040 591 3996. Jukka Hirvonen puh: 050 591 3415. Jorma Lappeteläinen puh: 040 594 4900 0 TURNAUSJOHTAJILLE Kaikilla virallisilla kilpailuilla pitää olla kilpailunjohtaja. Valtakunnansarjoissa tätä "vakanssia" kantavasta käytetään nimeä turnausjohtaja. Valtakunnansarjat ovat kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Teknisen Delegaatin (TD) toimintaohje

Teknisen Delegaatin (TD) toimintaohje Teknisen Delegaatin (TD) toimintaohje Kansainvälisessä hiihtoliitossa (FIS) on kiinnitetty enemmän huomiota ratojen vaativuuteen ja rakenteisiin. Enää kilpailuja ei voida järjestää miten sattuu, vaan ne

Lisätiedot

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KOSKIPUJOTTELUN TEKNISET KILPAILUSÄÄNNÖT KÄÄNNÖS. Vahvistettu hallituksen kokouksessa 3.3.2005

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KOSKIPUJOTTELUN TEKNISET KILPAILUSÄÄNNÖT KÄÄNNÖS. Vahvistettu hallituksen kokouksessa 3.3.2005 1 SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KOSKIPUJOTTELUN TEKNISET KILPAILUSÄÄNNÖT KÄÄNNÖS Vahvistettu hallituksen kokouksessa 3.3.2005 2 Kansainvälinen Kanoottiliitto (International Canoe Federation, ICF) Koskipujottelun

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa

KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa Voimassa 1.1.2012 alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 SLU Copyright Suomen Ratsastajainliitto ry. Suomen Ratsastajainliiton kilpailusäännöt ja niiden liitteet

Lisätiedot

TARKKUUSSUUNNISTUKSEN KILPAILUSÄÄNNÖT KANSAINVÄLISEN SUUNNISTUSLIITON (IOF) TAPAHTUMISSA

TARKKUUSSUUNNISTUKSEN KILPAILUSÄÄNNÖT KANSAINVÄLISEN SUUNNISTUSLIITON (IOF) TAPAHTUMISSA TARKKUUSSUUNNISTUKSEN KILPAILUSÄÄNNÖT KANSAINVÄLISEN SUUNNISTUSLIITON (IOF) TAPAHTUMISSA (Tarkkuussuunnistuksen maailmanmestaruuskilpailujen säännöt) (Tarkkuussuunnistuksen alueellisten mestaruuskilpailujen

Lisätiedot

Kilpailujen järjestämismääräykset ja -ohjeet

Kilpailujen järjestämismääräykset ja -ohjeet Kilpailujen järjestämismääräykset ja -ohjeet Päivitetty 21.1.2010 Suomen Ratsastajainliiton hallitus julkaisee ja vahvistaa kaikkien lajien yhteiset kilpailujen järjestämismääräykset ja - ohjeet. Määräykset

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT. VIII Vammaisratsastus. Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 SLU. voimassa 1.1.2010 alkaen

KILPAILUSÄÄNNÖT. VIII Vammaisratsastus. Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 SLU. voimassa 1.1.2010 alkaen KILPAILUSÄÄNNÖT VIII Vammaisratsastus voimassa 1.1.2010 alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 SLU SISÄLLYSLUETTELO I YLEISTÄ 1 Soveltaminen ja sääntöjen noudattaminen 2 Kilpailut 3 Kilpailujen

Lisätiedot

Teknisen asiantuntijan toimintaohje

Teknisen asiantuntijan toimintaohje Teknisen asiantuntijan toimintaohje Kansainvälisessä Hiihtoliitossa (FIS) on kiinnitetty entistä enemmän huomiota ratojen vaativuuteen ja latujen kunnolliseen valmistukseen sekä yleisön palveluun ja viihtyvyyteen.

Lisätiedot

RALLIN SÄÄNNÖT. Säännöt on uusittu kokonaan vuoteen 2014 verrattuna. 1. Rallikilpailu

RALLIN SÄÄNNÖT. Säännöt on uusittu kokonaan vuoteen 2014 verrattuna. 1. Rallikilpailu Säännöt on uusittu kokonaan vuoteen 2014 verrattuna. RALLIN SÄÄNNÖT 1. Rallikilpailu 2. Kilpailuiden hakeminen 3. Akk:n nimeämät henkilöt, tuomarit ja tuomariston tehtävät 3.1. Aluevalvoja 3.2. Turvatarkkailija

Lisätiedot

2.3 Luokka SM3: R2 Luokassa hyväksyttävät autot: - FIA R1 ja R2B enintään 1600 cm 3

2.3 Luokka SM3: R2 Luokassa hyväksyttävät autot: - FIA R1 ja R2B enintään 1600 cm 3 Sarjasäännöt 2015 1. Yleistä Ralli SM -sarjan (myöhemmin Sarja), kaikki oikeudet ovat AKK-Motorsport ry:n (myöhemmin Liitto) omaisuutta. AKK Sports Oy (myöhemmin AKS) on hankkinut Liitolta Sarjan sähköisen

Lisätiedot

SUOMEN LUISTELULIITTO RY:N PIKARULLALUISTELUN KILPAILUSÄÄNNÖT

SUOMEN LUISTELULIITTO RY:N PIKARULLALUISTELUN KILPAILUSÄÄNNÖT SUOMEN LUISTELULIITTO RY:N PIKARULLALUISTELUN KILPAILUSÄÄNNÖT KILPAILUSÄÄNNÖT Kilpailuissa noudatetaan Suomen oloihin tässä sovellettuja Kansainvälisen Rullaluisteluliiton (FIRS) Pikarullaluistelukomitean

Lisätiedot

Suomen Voimisteluliiton Kilpa-aerobickilpailut

Suomen Voimisteluliiton Kilpa-aerobickilpailut Suomen Voimisteluliiton Kilpa-aerobickilpailut OHJEET KILPAILUJEN JÄRJESTÄJÄLLE Suomen Voimisteluliitto Svoli ry. Hämeentie 105 A, 00550 HELSINKI Päivitys 7.3.2015 2 SISÄLLYS OHJEET KILPAILUJEN JÄRJESTÄJÄLLE...

Lisätiedot

OHJEITA JOUKKUEVOIMISTELUKILPAILUJEN JÄRJESTÄJILLE

OHJEITA JOUKKUEVOIMISTELUKILPAILUJEN JÄRJESTÄJILLE 1 / 10 OHJEITA JOUKKUEVOIMISTELUKILPAILUJEN JÄRJESTÄJILLE Alkuperäiset ohjeet Eila Uitto Päivitys Sari Mustajärvi 2 / 10 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kilpailujen hakeminen... 3 3. Järjestämismaksu...

Lisätiedot

Eco Run -kilpailun järjestämisohje

Eco Run -kilpailun järjestämisohje T A L O U D E L L I S U U S A J O Eco Run -kilpailun järjestämisohje 2 Eco Run -kilpailun järjestämisohje SISÄLLYS Eco Run (Taloudellisuusajo)... 3 Kilpailun järjestämien: aikataulu... 4 Tankkaus... 5

Lisätiedot

Julkaisija Suomen Pyöräilyunioni ry 2009. Julkaisun saa tulostaa omaan käyttöön

Julkaisija Suomen Pyöräilyunioni ry 2009. Julkaisun saa tulostaa omaan käyttöön Tuomari osuuden lähdeteos Käännös ja kirjoitus Toimitus ja lisäykset UCI International Commissair Course materiaali Mika Niskanen Markku Nieminen Julkaisija Suomen Pyöräilyunioni ry 2009 Julkaisun saa

Lisätiedot

Opiskelijoiden SM-kisojen säännöt

Opiskelijoiden SM-kisojen säännöt Opiskelijoiden SM-kisojen säännöt Tämä on Opiskelijoiden Liikuntaliiton virallinen ohjeistus Opiskelijoiden SM-kisojen järjestämiseen. Säännöt ovat voimassa 1.1.2015 alkaen. OSM-kisat Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomen. Voimisteluliiton Kilpa-aerobickilpailut

Suomen. Voimisteluliiton Kilpa-aerobickilpailut Suomen Päivitetty 28.2.2001 / HH Voimisteluliiton Kilpa-aerobickilpailut OHJEET KILPAILUJEN JÄRJESTÄJÄLLE Päivitetty 15.1.2011/ JN&JJA Suomen Voimisteluliitto Svoli ry. Hämeentie 105 A, 00550 HELSINKI

Lisätiedot