CLT-rakentamisen yleisperiaatteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CLT-rakentamisen yleisperiaatteet"

Transkriptio

1 1.1 Seinän kiinnitys sokkeliin - Sokkelin liitosrakenteena laastipeti Kosteuseristys Pystytiiviste Seinän kiinnitys (lujuusvaatimusten Perustus Laastipeti CLT-levy voidaan asentaa sekä kuivalle että märälle (mittatarkkuus) laastipedille (levyn on oltava kauttaaltaan kosketuksessa alustaan). Puurakenteet on suojattava alustasta nousevalta kosteudelta sopivalla kosteustiivisteellä. Seinän kiinnikkeiden asennuksessa on otettava huomioon kiinnittimille sallitut reunaetäisyydet.

2 1.2 Seinän kiinnitys sokkeliin - Sokkelin liitosrakenteena alasidepuu Saumanauhat Pystytiiviste Kosteuseristys Seinän kiinnitys (lujuusvaatimusten Perustus Alasidepuu n ja etukäteen asennetun alasidepuun sauma tiivistetään saumanauhoilla; alasidepuu on suojattava perustuksesta nousevalta kosteudelta. Seinän kiinnikkeiden asennuksessa on otettava huomioon kiinnittimille sallitut reunaetäisyydet.

3 1.3 Seinän kiinnitys sokkeliin - Sokkelin liitosrakenteena korotettu alasidepuu Saumanauhat Pystytiiviste Alasidepuun kiinnitys Kosteuseristys Seinän kiinnitys (lujuusvaatimusten Perustus Alasidepuu n ja etukäteen asennetun alasidepuun sauma tiivistetään saumanauhoilla; puurakenteet on suojattava perustuksesta nousevalta kosteudelta. Korkeamman alasidepuun avulla seinäkorkeudelle saadaan pieni, mutta usein tarpeellinen korotus 2950 mm:stä noin 3050 mm:iin. Seinän kiinnikkeiden asennuksessa on otettava huomioon kiinnittimille sallitut reunaetäisyydet.

4 1.4 Seinän kiinnitys sokkeliin - Liitosrakenne betonisokkeliin (laastipeti) Kosteuseristys Pystytiiviste Seinän kiinnitys (lujuusvaatimusten Perustus Laastipeti CLT-levy voidaan asentaa sekä kuivalle että märälle (mittatarkkuus) laastipedille (ulotuttava koko levyn alalle). Puurakenteet on suojattava alustasta nousevalta kosteudelta sopivalla kosteuseristeellä. Seinän kiinnikkeiden asennuksessa on otettava huomioon kiinnittimille sallitut reunaetäisyydet.

5 1.5 Seinän kiinnitys sokkeliin - Liitosrakenne betonisokkeliin (alasidepuu) Pystytiiviste Alasidepuun kiinnitys (lujuuslaskelmien Kosteuseristys Seinän kiinnitys (lujuusvaatimusten Perustus Alasidepuu n ja etukäteen asennetun alasidepuun sauma tiivistetään saumanauhoilla; alasidepuu on suojattava perustuksesta nousevalta kosteudelta. Jos seinä ankkuroidaan vasemmanpuoleisen kuvan mukaisesti, on otettava huomioon välittyvien vaaka- ja pystykuormien tuoma lisärasitus. CLT-levyn ja alasidepuun välisissä ruuviliitoksissa on otettava huomioon kiinnittimille sallitut reunaetäisyydet.

6 1.6 Seinäliitokset - Suunnitteluperiaatteet SEINÄLIITOKSET: 1 jen tulisi mieluiten ulottua koko kerroksen korkeudelle (ilman liitoksia). Seinäkorkeus maks mm (tai tilauksesta 3950 mm) 2 Jos seinäkorkeus on yli 2950 mm tai jos on vältettävä ylileveitä levyjä (erikoiskuljetuksia), seiniin voi tehdä pystyliitoksia (ks. osat 2.6 ja 2.7). Seinän pystyliitos: 3 Jos rakenteet 1 ja 2 eivät tule kysymykseen, seinälevyt on liitettävä toisiinsa vaakaliitoksilla (ks. osat ). Seinän vaakaliitos

7 1.7 Kulmaliitos - Seinäliitokset Liitoksen tiivistys soveltuvalla teipillä (vaihtoehto) Saumanauhat Ruuviliitos Jotta asetetut ilmatiiveysvaatimukset täytetään, CLT-levyjen liitokset voidaan saumanauhojen ohella tiivistää vaihtoehtoisesti päittäisliitoksiin soveltuvilla teipeillä joko levyjen sisätai ulkopuolelta. Kulmaliitoksen ruuviliitokset tehdään vaatimusten mukaan joko pelkästään yleiskiinnityksiksi (ruuvaus kohtisuoraan) tai rakenteellisiksi (ruuvit vinosti).

8 1.8 Seinäliitokset - T-liitos Saumanauhat Ruuviliitos Jos rakennuksen yksittäisiltä huoneilta vaaditaan ilmatiiveyttä, CLT-levyjen liitokset on tiivistettävä saumanauhoilla. T-liitoksen ruuviliitokset tehdään vaatimusten mukaan joko pelkästään yleiskiinnityksiksi (ruuvaus kohtisuoraan) tai rakenteellisiksi (ruuvit vinosti).

9 1.9 Seinäliitokset - Seinän vaakaliitos (vanerilla) Kuvan liitosten momenttijäykkyys tulee osoittaa lujuuslaskelmilla. Vaneri Asennusvälys Vaneri Ruuviliitos Saumanauha Saumanauhat Saumanauha (kaksipuolinen saumaus voi vaatia työstöä levyn molemmin puolin) Jos käytetään vaneria, liitosurassa tulisi mieluiten käyttää vakiomittoja 27 x 80 mm. Rakenteen ilmatiiveydestä on huolehdittava käyttämällä liitoksessa saumanauhaa. Upotettuja saumalautoja seinäliitoksissa käytettäessä on otettava huomioon, että upotus pienentää CLT-levyn alaa (pintapuristus).

10 1.10 Seinäliitokset - Seinän vaakaliitos (päittäin) Ruuviliitos (lujuuslaskelmien Saumanauha Tarvittaessa lisäkannatus palkkeja, kattovasoja tai orsia varten (pintapuristus) Pystysuora pilari eristystasossa (otettava huomioon nurjahdusvaara) Rakenteen ilmatiiveydestä on huolehdittava käyttämällä liitoksessa saumanauhaa. Jos väliseinien paikat ovat sopivat, ne voivat toimia tukirakenteena piirustuksessa näkyvän seinätolpan sijasta. Pilari voi toimia esim. palkkien tai orsien lisäkannattimena (suurempi pintapuristus).

11 1.11 Seinäliitokset - Seinän vaakaliitos (ulkopuolinen kiinnitys) Vaneri Saumanauha Kiinnitys (nauloilla, ruuveilla, hakasilla) seinälevyyn Jos käytetään seinän ulkopuolista, sauman päällä olevaa vaneria, muu vaipparakenne on sovitettava sen mukaan. Rakenteen ilmatiiveydestä on huolehdittava käyttämällä liitoksessa saumanauhaa. jä tällä tavoin liitettäessä on erityisesti otettava huomioon seinän nurjahdusmahdollisuus. Liimauksella voidaan saada momenttijäykkä liitos.

12 1.12 Seinäliitokset - Seinän pystyliitos (uraliitos) Saumanauha Asennusvälys Ruuviliitos Vinoruuviliitos, jos liitos siirtää isoja leikkausvoimia Rakenteen ilmatiiveydestä on huolehdittava käyttämällä liitoksessa saumanauhaa. Riittävästä asennusvälyksestä (yksipuolinen) on olosuhteista riippuen huolehdittava jo suunnitteluvaiheessa. Myös uran korkeudessa on otettava huomioon mahdollinen saumanauha. Jos leikkausvoimien siirtoa liitoksen kautta ei voida välttää, kiinnittimet on mitoitettava ja sijoitettava ko. voimien mukaan.

13 1.13 Seinäliitokset - Seinän pystyliitos (vaneri) Saumanauha Asennusvälys Vaneri Ruuviliitos Jos käytetään vaneria (esim. 3-kerroksinen liimalevy tai viilupuu), liitosurassa tulisi mieluiten käyttää vakiomittoja 27 x 80 mm. Rakenteen ilmatiiveydestä on huolehdittava käyttämällä liitoksessa saumanauhaa. Vaneri voidaan kiinnittää yn ruuviliitosten sijasta myös sopivalla liimauksella, mikä lisää leikkausvoimien siirtymistä.

14 1.14 Aukkopalkit - Jatkuva aukkopalkki Ikkuna-aukko Aukon alapuolinen seinäkorkeus Jatkuva aukkopalkki Ikkuna-aukko Jos aukkopalkin korkeus ei vastaa lujuusvaatimuksia, vaaditaan asianmukaisesti mitoitettu yläpuolinen tuenta, johon aukkopalkki voidaan ripustaa. Jos ylätukena käytetään yläpuolista seinää, tämä on ehdottomasti otettava huomioon ikkuna-aukon alapuolisen seinän korkeusmitoituksessa. Aukkopalkki voidaan kiinnittää yläpuoliseen seinään esim. reikälevyillä tai ruuviliitoksilla (tässä tapauksessa vältettävä ruuviliitoksia päätypuuhun)

15 1.15 Aukkopalkit - Erillinen aukkopalkki Ikkuna-aukko Erillinen aukkopalkki (liimapuuta) Ikkuna-aukko Erillinen aukkopalkki Erillinen aukkopalkki mitoitetaan siihen kohdistuville kuormituksille. Palkin kannatusalueella on kiinnitettävä huomiota pintapuristukseen. CLT-rakenteinen aukkopalkki kantaa/siirtää leikkausvoimia huomattavasti paremmin kuin tavallinen liimapuu johtuen liimapuun puuttuvista poikkilamelleista.

16 1.15 Aukkopalkit - Erillinen aukkopalkki

17 1.16 Välipohja - Välipohjaliitos (vaneri) Asennusvälys Vaneri Saumanauha Kiinnitin Tehtäessä välipohjaliitoksia saumalaudan avulla (esim. OSB-levy, 3-kerroksinen liimalevy tai viilupuu) tulisi mieluiten käyttää vakiouritusta 27 x 80 mm. Rakenteen ilmatiiveydestä on huolehdittava vaatimusten mukaan käyttämällä liitoksessa saumanauhaa. Kiinnittiminä voidaan käyttää asianmukaisesti mitoitettuja nauloja, ruuveja tai hakasia (min. halkaisija määräysten.

18 1.17 Välipohja - Välipohjaliitos (uraliitos) Asennusvälys Asennusvälys Ruuviliitos (lujuuslaskelmien Saumanauha Saumanauha Vinoruuviliitos (lujuuslaskelmien Rakenteen ilmatiiveydestä on huolehdittava vaatimusten mukaan käyttämällä liitoksessa saumanauhaa. Riittävästä asennusvälyksestä (yksipuolinen) on olosuhteista riippuen huolehdittava jo suunnitteluvaiheessa. Jos liitos on isojen leikkauskuormien alainen, kiinnittimet on mitoitettava ja sijoitettava tämän mukaisesti.

19 1.18 Välipohja - Välipohjaliitos (lujuusvaatimukset, poikkisuuntainen veto) Asennusvälys Saumanauha Staattinen systeemi: Asennusvälys Ruuviliitos vahvistukseksi poikkisuuntaista vetoa vastaan Staattinen systeemi: Ruuviliitos leikkausvoimien siirtämiseksi liitoksessa

20 1.19 Välipohja Palkki Ruuviliitos palkkiin (lujuuslaskelmien Ruuviliitos, varmistus poikkisuuntaista vetoa vastaan Saumanauha Rakenteen ilmatiiveydestä on huolehdittava vaatimusten mukaan käyttämällä liitoksessa saumanauhaa. Riittävästä asennusvälyksestä on olosuhteista riippuen huolehdittava jo suunnitteluvaiheessa. Staattisesta systeemistä riippuen loveukset tulee vahvistaa täyskierreruuveilla poikittaista vetoa vastaan.

21 1.20 Välipohja - Teräspalkki Teräspalkki (asennusvälys teräspalkille) Teräspalkki (ala- ja ylälaippa urassa) (asennusvälys teräspalkille) Ruuviliitos (lujuuslaskelmien Kipsikartonki- tai kipsikuitulevy Teräspalkki (alalaippa urassa, ylälaippa levyn päällä) Ruuviliitos (lujuuslaskelmien

22 1.21 Välipohja (asennusvälys teräspalkille) Teräspalkki (ala- ja ylälaippa urassa) Uran mitoista riippuen mahd. vahvistus poikkisuuntaista vetoa vastaan Ruuviliitos (lujuuslaskelmien Puupohjainen levy (palkin verhoilu) Rakenteen ilmatiiveydestä on huolehdittava vaatimusten mukaan käyttämällä liitoksessa sauma-/tiivistysnauhaa. Sujuvan asennustyön varmistamiseksi ihin on järjestettävä teräspalkkien poikkileikkauksen mukaiset asennusvälykset. Jos rakenteelle asetetaan erityisiä palosuojausvaatimuksia, teräspalkit on verhoiltava tai pintakäsiteltävä palosuojamaalilla.

23 1.22 Välipohja - Teräspalkki Ruuviliitos Ruuviliitos (lujuuslaskelmien Palkki (liimapuu) Palkki (liimapuu) Rakenteen ilmatiiveydestä on huolehdittava vaatimusten mukaan käyttämällä liitoksessa saumanauhaa.

24 1.23 Välipohja - Puupalkki (lovettu seinä) Asennusvälys Soveltuva teippi (ilmatiiveys) Ruuviliitos Puupalkki (liimapuu) Kannatin vahvistettava tarvittaessa (pintapuristus) Rakenteen ilmatiiveydestä on huolehdittava vaatimusten mukaan käyttämällä liitoksessa sopivaa liimanauhaa (tiivistenauhaa). Riittävästä asennusvälyksestä on olosuhteista riippuen huolehdittava jo suunnitteluvaiheessa. Seinälevyn kannatinpinta on tarvittaessa vahvistettava metallilevyllä ja täyskierreruuveilla (puristus).

25 1.24 Välipohja - Puupalkki (pilari) Ruuviliitos Palkki (liimapuu) Pilari (palkin kannatin) Riittävästä asennusvälyksestä on olosuhteista riippuen huolehdittava jo suunnitteluvaiheessa.

26 1.25 Välipohja - Puupalkki (palkkikenkä) Upotettu teräslevy ja -tappivaarnat Palkki (liimapuu) Riittävästä asennusvälyksestä on olosuhteista riippuen huolehdittava jo suunnitteluvaiheessa.

27 1.26 Välipohja Palkin kiinnitys upotetulla palkkikengällä Palkki (liimapuu) Riittävästä asennusvälyksestä on olosuhteista riippuen huolehdittava jo suunnitteluvaiheessa. Käytettävä palkkikenkä riippuu palkin mitoituksesta.

28 1.27 Välipohja - Välipohjan kehäpalkki Kehäpalkki Aluslattialevy Välipohjapalkki Saumanauha Uritus (keskilamelleja ei saa jyrsiä kokonaan pois) Kehäpalkki Aluslattialevy Välipohjapalkki Saumanauha Rakenteen ilmatiiveydestä on huolehdittava vaatimusten mukaan käyttämällä liitoksessa saumanauhaa. n ilmatiiveys edellyttää keskilamellien säästämistä urituksia tehtäessä. Huom: uritukset pienentävät levyjen liitosten kannatinpintaa; lisäksi kehäpalkki saattaa kutistua, joten se ei pysty välittämään kuormia (pintapuristus).

29 1.27 Välipohja - Välipohjan kehäpalkki

30 1.28 Välipohja - Palkistovälipohja Ruuviliitos Välipohjapalkki (liimapuuta) Välipohja mitoitetaan värähtelykriteerien mukaisesti.

31 1.29 Välipohja - Ripavälipohja Ruuviliitos (lujuuslaskelmien Ripa (liimapuuta) Välipohja mitoitetaan värähtelykriteerien mukaisesti. Rivat ja CLT-levy kiinnitetään toisiinsa rakenteellisella liitoksella, joko ruuviliitos tai liimaus. Ripojen suuntaiset CLT-levyn lamellit voidaan ottaa huomioon lujuuslaskelmissa.

32 1.30 Alemman seinän, välipohjan ja ylemmän seinän liitos - Platform-runkorakenne T-liitoksen ruuvaus (lujuuslaskelmien Liitoksen tiivistys soveltuvalla liimanauhalla (vaihtoehto) Ruuviliitos seinä välipohja Saumanauhat Seinän kiinnitys Jotta rakennus saadaan riittävän ilmatiiviiksi, CLT-levyjen liitokset voidaan saumanauhojen ohella tiivistää vaihtoehtoisesti päittäisliitoksiin soveltuvilla teipeillä joko levyjen sisä- tai ulkopuolelta. Seinä kiinnitetään siten, että seinän ja välipohjan väliin tulee rakenteellisesti vaikuttava liitos. T-liitoksen ruuvaus sisältä tai ulkoa.

33 1.31 Alemman seinän, välipohjan ja ylemmän seinän liitos - Platform-runkorakenne Ruuviliitos seinä välipohja Liitoksen tiivistys soveltuvalla teipillä (vaihtoehto) Seinän kiinnitys Saumanauhat Jotta rakennus saadaan riittävän ilmatiiviiksi, CLT-levyjen liitokset voidaan saumanauhojen ohella tiivistää vaihtoehtoisesti päittäisliitoksiin soveltuvilla liimanauhoilla joko levyjen sisä- tai ulkopuolelta. Seinä kiinnitetään siten, että seinän ja välipohjan väliin tulee rakenteellisesti vaikuttava liitos.

34 1.32 Alemman seinän, välipohjan ja ylemmän seinän liitos - Balloon-runkorakenne Asennusvälys Kannattimena kulmateräs (mitoitus lujuuslaskelmien Saumanauha Saumanauha Kannattimena seinäpalkki (mitoitus lujuuslaskelmien Palosuojausvaatimusten niin edellyttäessä välipohjalevyn kannattimena toimiva kulmateräs suojataan asianmukaisesti.

35 1.33 Katto - CLT-kattorakenne (räystäspuut) CLT-kattolevy Ruuviliitos (lujuuslaskelmien Räystäspuu Ruuviliitos (lujuuslaskelmien Saumanauha Rakenteen ilmatiiveydestä on huolehdittava käyttämällä liitoksessa saumanauhaa. Ruuvien reunaetäisyydet otettava huomioon.

36 1.34 Katto - CLT-kattorakenne (kattolevyn kylki seinää vasten) CLT-kattolevy Saumanauhat Ruuviliitos (lujuuslaskelmien Rakenteen ilmatiiveydestä on huolehdittava käyttämällä liitoksessa saumanauhaa. n yläreuna viistetään kattokatevuudeen mukaan.

37 1.35 Katto - CLT-kattorakenne (lovettu) CLT-kattolevy Ruuviliitos (lujuuslaskelmien Saumanauha Rakenteen ilmatiiveydestä on huolehdittava käyttämällä liitoksessa saumanauhaa. n yläreuna on suora, joten kattolevyn sisäpinta on lovettava. (Huom. loveuksen syvyys, ts. alla olevien pitkittäislamellien heikentyminen otettava huomioon)

38 1.36 Katto - Vasakatto (seinässä loveukset vasoille) Asennusvälys Ruuviliitos (lujuuslaskelmien Vasa Vasojen loveuksiin on tehtävä riittävät asennusvälykset. Ilmatiiveydestä huolehdittava vaatimusten mukaan saumanauhoilla tai ulkopinnalle asennettavilla teipeillä.

39 1.37 Katto - Vasakatto (lovetut vasat) Ruuviliitos (lujuuslaskelmien Vasa Saumanauhat Räystään kannatuspalkki Räystään kannatuspalkkien on ulotuttava vähintään ensimmäiseen päätyseinän sisäpuoliseen vasaan saakka. Ilmatiiveydestä huolehdittava vaatimusten mukaan saumanauhoilla tai ulkopinnalle asennettavilla teipeillä.

40 1.38 Katto - Harja (kurkihirsi) CLT-kattolevy Kurkihirsi Asennusvälys (CLT-kattolevyjen välissä) Ruuviliitos Saumanauhat Vaadittuja kannatusleveyksiä/-aloja on noudatettava. Loveuksen syvyyttä valittaessa on otettava huomioon kattolevyn rakenne (lamellikerrosten lukumäärä). Rakenteen ilmatiiveydestä on huolehdittava käyttämällä liitoksessa saumanauhaa.

41 1.39 Katto - Harja (ilman kurkihirttä) Ruuviliitos (lujuuslaskelmien Ruuviliitos (lujuuslaskelmien CLT-kattolevy CLT-kattolevy Rakenteen ilmatiiveydestä on huolehdittava käyttämällä liitoksessa saumanauhaa. Asennus tukirakenteen avulla. CLT-kattolevyjen ruuviliitokset siirtävät pääasiassa leikkausvoimia.

42 1.40 Ulokkeet - Puupalkki Palkki (liimapuuta) Ruuviliitos Välipohjalevyjen ruuviliitokset palkkiin tehdään esiintyvien voimien mukaan joko täyskierreruuveilla tai laippakantaisilla osakierreruuveilla. Laippakantaisia osakierreruuveja käytettäessä tulee tarkastaa kannan läpileikkautumisriski CLT-levyssä.

43 1.41 Ulokkeet - Teräspalkki Teräspalkki Ruuviliitos Ruuviliitoksiin voidaan tässä tapauksessa käyttää joko osa- tai täyskierreruuveja. Koska ruuvit ruuvataan ylhäältä, matalien teräspalkkien ylälaippaan on tehtävä reiät ruuvien kiinnitystä varten.

44 1.42 Ulokkeet - Seinämäinen palkki Seinämäinen palkki Ruuviliitos Aukon alapuolinen seinäkorkeus Huom: jos ikkuna-aukko on sijoitettu näin, seinä ei voi tukea uloketta eikä toimia muiden seinien kannattimena! Metallilevy (kannattimen vahvike) Jos yläkerroksen seinälevyjä on tarkoitus käyttää seinämäisenä palkkina, tämä on otettava huomioon ikkuna-aukoissa ja niiden alapuolisissa seinäkorkeuksissa. Yllä olevaan seinälevyyn vapaasti ripustettavat välipohjat on ruuvattava täyskierreruuveilla ja lyhyillä kiinnitinväleillä.

45 1.42 Ulokkeet - Seinämäinen palkki

CLT-rakentamisen yleisperiaatteet

CLT-rakentamisen yleisperiaatteet 4.1 Teollisuus- ja toimitilarakentaminen - Seinän kiinnitys Seinälevyn kiinnitys Ulkoverhous Koolaus Pystytiiviste (tuulensuojalevy) Seinän kiinnitys Pilari (CLT:ä tai liimapuuta) Perustus Saumanauhat

Lisätiedot

Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje

Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje Kolmas painos Eurokoodi 5 Lähde: RIL 205-1-2009 liite B Puurakenteiden suunnitteluohje - Lyhennetty suunnitteluohje Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty

Lisätiedot

SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA

SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA www.termopanels.fi SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA Sisällysluettelo Johdanto 3 Seinäelementit PUR/PIR PolTherma DS PolTherma PS PolTherma

Lisätiedot

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.

Lisätiedot

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6 Toimivat katot 2013 Toimivat katot 2013 Kattoliitto ry ISBN 978-952-269-091-3 ISBN 978-952-269-092-0 (pdf) Taiton suunnittelu ja taitto: Tmi Airos Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2013 Sisällys

Lisätiedot

Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610

Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Copyright: Sähkötieto ry Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST ASENNUS SUORAAN RAKENTEESEEN LAADITTU

Lisätiedot

BETONIHARKOT suunnittelu- ja työohje

BETONIHARKOT suunnittelu- ja työohje HB-BETONIHARKOT BETONIHARKOT suunnittelu- ja työohje HB-BEHA JA HB-JUHA SISÄLTÖ: HB-BETONIHARKOT YLEISTÄ... Harkkojen ominaisuudet... Esimerkkejä käyttökohteista... Tekniset tiedot... Suunnittelun perusteet...

Lisätiedot

Radonjärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje

Radonjärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Radonjärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Sisällysluettelo Radonjärjestelmä...4 A. Suojautuminen radonin haitoilta...4 Radonpitoisuuden mittaaminen... 4 B. Uponor-radonjärjestelmän edut ja hyödyt uudis-

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Katteen ohutlevytyön vaiheet. Ylläpitävät työt materiaali- ja suunnitelmatarkastukset

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Katteen ohutlevytyön vaiheet. Ylläpitävät työt materiaali- ja suunnitelmatarkastukset TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015 1(26) Ratu 0412 korvaa 32-0244 Talo 2000 TUO työlajin mukaan HAN 3.4.2.2 Ohutlevytyö, kate Tämä ohjekortti sisältää katteen ohutlevytyön levytyksen

Lisätiedot

ALLAWAY MANTA -KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE

ALLAWAY MANTA -KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE ALLAWAY MANTA -KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE Sisällysluettelo 1. Käyttökohteet...3 2. Lait ja määräykset...3 3. Manta-keskuspölynimurijärjestelmä...3 3.1. Järjestelmä yhdelle

Lisätiedot

LATTIAT JA VÄLIPOHJAT

LATTIAT JA VÄLIPOHJAT LATTIAT JA VÄLIPOHJAT Levylattiat Gyproc-lattiarakenne on kehitetty ala- ja välipohjiin sekä vanhojen lattioiden korjaamiseen. Rakenne soveltuu kaikenkokoiseen rakentamiseen. Perusideana on kaksinkertainen

Lisätiedot

Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001

Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001 KO M P O S I I T T I JÄ R J E S T E L M Ä K Ä S I K I R J A Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001 2 U P O N O R - KO M P O S I I T T I JÄ R J E S T E L M Ä - K Ä S I K I R

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220 Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C 2 Sisällys Asennusohje... 5 1 Tärkeää tietoa/turvamääräykset...5 1.1 Kylmäaine... 5 1.2 Sähköliitäntä... 5 1.3 Käyttöönotto... 5 2 Lämpöpumpun tiedot...6

Lisätiedot

SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET

SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET Ohje käsittelee SSAB:n valmistamia lyömällä ja puristamalla asennettavia RR- ja RRs-paaluja, injektoituja lyömällä asennettavia RR-CSG-paaluja sekä poraamalla

Lisätiedot

Taso-opas. Luonnonkivitasojen mitoitus- ja asennusohjeet sekä tietoa tasoissa käytettävistä kivityypeistä

Taso-opas. Luonnonkivitasojen mitoitus- ja asennusohjeet sekä tietoa tasoissa käytettävistä kivityypeistä Luonnonkivitasojen mitoitus- ja asennusohjeet sekä tietoa tasoissa käytettävistä kivityypeistä 5/2005 1 Johdanto Tämä taso-opas sisältää tietoa mitoituksesta ja asennuksesta sekä tasoissa käytettävistä

Lisätiedot

Keittiön asennus- ja kokoamisohje

Keittiön asennus- ja kokoamisohje Sisällysluettelo: 1. Kokoonpano - Tavaran vastaanotto 1 - Aloittaminen 1 - Työkalut ja tarvikkeet 1 - Kalustetukku-kalusteiden mallisto ja materiaalit 2-3 - Rakennekuvat 4 - Alakaappi 5 - Sokkelijalan

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

Betonirakenteiden suunnittelu

Betonirakenteiden suunnittelu Eero Saarinen, iplomi-insinööri Rakennusinsinööritoimisto Eero Saarinen Oy Tässä artikkelissa annetaan ohjeita betonirakenteien suunnittelusta henkilöille, jotka vain tilapäisesti suorittavat rakennesuunnittelua.

Lisätiedot

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi)

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi) INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN FK CEA 4008: 2015 04 (fi) Huhtikuu 2015 1 Inerttikaasusammutuslaitteistot suunnittelu ja asentaminen Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Lisätiedot

Hirsitalon rungon korjaus

Hirsitalon rungon korjaus Museovirasto KORJAUSKORTISTO Hirsitalon rungon korjaus Sisältö Yleistä... 2 Sanastoa... 2 Hirsi rakennusmateriaalina... 4 Kuntoarvio... 5 Perustuksista johtuvat vauriot... 6 Laho- ja hyönteisvauriot...

Lisätiedot

Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohje

Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohje Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohje Aito valmispiippu 1 Suunnittelu-, asennusja käyttöohje Sisällysluettelo 1 Suunnittelu... 3 1.1 Yleistä...3 1.2 Hormin rakenne...3 1.3 Tekniset tiedot...4 1.4 Hormityypin

Lisätiedot

Pienrakentajan BETONIOPAS

Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan betoniopas Tekijät: Ohjaajat: Julkaisija: Kustantaja: Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Seppo Petrow, Rakennustuoteteollisuus RTT ry Petri Mannonen, Rakennustuoteteollisuus

Lisätiedot

Rakenteiden ja liitosten rakennusfysiikkaa Jukka Rantala, TkT Erikoistutkija, TTY/Rakennetekniikka jukka.rantala@tut.fi

Rakenteiden ja liitosten rakennusfysiikkaa Jukka Rantala, TkT Erikoistutkija, TTY/Rakennetekniikka jukka.rantala@tut.fi Jukka Rantala, TkT Erikoistutkija, TTY/Rakennetekniikka jukka.rantala@tut.fi Virpi Leivo, DI Tutkija, TTY/Rakennetekniikka virpi.leivo@tut.fi Diffuusio, konvektio ja ilmanvaihto Kosteuden kulkeutuminen

Lisätiedot

Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS

Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS Jodat YMPÄRISTÖENERGIA Oy Uittosalmentie 210 35990 Kolho puh. 040-77321 39 Perehdy tähän ohjeeseen huolella

Lisätiedot

Naudat eivät aseta mitään erityistä

Naudat eivät aseta mitään erityistä Eläinten hyvinvointiin pitää satsata jo navetoiden suunnitteluvaiheessa. ProAgria Suomen Talousseuran (Finska Hushållningssällskapet) kotieläinagronomi Maj-Hild Holmström kirjoittaa, miten käytännössä

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA ASENNUSOPAS LÄMPÖPUMPUT LÄMMITYSTÄ JA KÄYTTÖVEDEN KUUMENNUSTA VARTEN

SUUNNITTELU- JA ASENNUSOPAS LÄMPÖPUMPUT LÄMMITYSTÄ JA KÄYTTÖVEDEN KUUMENNUSTA VARTEN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOPAS LÄMPÖPUMPUT LÄMMITYSTÄ JA KÄYTTÖVEDEN KUUMENNUSTA VARTEN Vuorovaikutteinen suunnittelutuki löytyy osoitteesta: www.dimplex.de/fi/ammattilaisille/onlinesuunnittelija Seuraavien

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2009 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-5

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-5 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-5 Muutos 1 31.5.2000 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi KENTTÄALUEEN SUUNNITTELU Tämä ilmailumääräys on annettu

Lisätiedot

LVI-eristäjän käsikirja

LVI-eristäjän käsikirja LVI-eristäjän käsikirja Syyskuu 2010 2 Oikea eristys on kannattava sijoitus tulevaisuuteen Tehokkaaseen lämmöneristämiseen sijoitetut eurot palautuvat pienentyneinä lämmityskuluina muutamassa vuodessa;

Lisätiedot