Hakuopas Tohtoriohjelma. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu. Tohtoriohjelma PL 21280, AALTO. Hanna Haviola Suvi Tulonen Timo-Jaakko Uotila

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hakuopas 2012. Tohtoriohjelma. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu. Tohtoriohjelma PL 21280, 00076 AALTO. Hanna Haviola Suvi Tulonen Timo-Jaakko Uotila"

Transkriptio

1 Hakuopas 2012 Julkaisija: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Tohtoriohjelma Osoite: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Tohtoriohjelma PL 21280, AALTO Toimitus: Ritva Laaksovirta Hanna Haviola Suvi Tulonen Timo-Jaakko Uotila

2 2 SISÄLLYS TOHTORIOHJELMAN JOHTAJAN SANAT HAKIJALLE...5 I AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN TIETEELLINEN JATKOKOULUTUS 1. TOHTORIKOULUTUSTA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET TAVOITTEET TOHTORIKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN TUTKINTOVAATIMUKSET PÄÄAINEET JA VALITTAVIEN AINEKOHTAISET ENIMMÄISMÄÄRÄT...7 II HAKEMINEN TOHTORIOHJELMAAN 6. JATKO-OPINTO-OIKEUS VALINTAPERUSTEET HAETTAVA PÄÄAINE JA HAKEMINEN KAHTEEN AINEESEEN PÄÄTOIMINEN JA SIVUTOIMINEN OPISKELU GMAT- JA GRE-TESTIT KESKUSTELU AIOTUN PÄÄAINEEN PROFESSORIN KANSSA HAKEMUS HAKEMUKSEN JÄTTÄMINEN 17 III HAKUPROSESSIN JÄLKEEN 14. VALINTAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN OIKAISUPYYNNÖT TÄYDENTÄVÄT OPINNOT OHJELMAAN VALITUILLE HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA TUKEA OPINTOIHIN MYÖHEMMIN UUDESTAAN?...20 PÄÄAINEIDEN JA TOHTORIKOULUTUSKESKUKSEN YHTEYSHENKILÖT.21 TIETOA GMAT- JA GRE GENERAL TEST -TESTEISTÄ 23

3 5 TOHTORIOHJELMAN JOHTAJALTA Kädessäsi on vuoden 2012 hakuopas Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tohtoriohjelmaan. Olemme iloisia, että suunnittelet hakeutumista tieteelliseen jatkokoulutukseen, jossa tavoitteena on tohtorintutkinto. Tohtoriopinnoissa menestyminen vaatii aikaa, sitkeyttä ja pitkäjänteistä keskittymistä usean vuoden uurastukseen. Toisaalta saavutettu tavoite, tohtorin tutkinto, tiedeyhteisön jäsenyys, asiantuntemus ja pätevöityminen ovat palkinto, jonka veroista ei hevin löydä muualta. Tohtoriopinnot vaativat aikaa ja pitkäjänteisyyttä. Siksi toivomme, että niitä suunnitellessasi mietit tarkoin, minkälaisiin panostuksiin olet valmis. Omalta osaltaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu tarjoaa sinulle ensiluokkaista kansainvälisen tason opetusta ja tieteellistä ohjausta. Monet tutkimusprojektimme ovat kansainvälisiä yhteishankkeita ja niissä saa hyödyllistä kokemusta kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä. Korkeakoulussa suositaan päätoimista opiskelua. Ensimmäistä kertaa koulumme historiassa olemme päättäneet sitoutua kaikkien päätoimisten tohtoriopiskelijoiden rahoitukseen kahdeksi ensimmäiseksi vuodeksi. Tarkoituksena on jatkaa rahoitusta koko neljän vuoden jaksolle. Toinen merkittävä uudistus on haun ehdollisuus. Voit hakea ohjelmaan, vaikka et olisi vielä suorittanut maisterin tutkintoa. Sinut voidaan ottaa ohjelmaan jos saat tutkintosi valmiiksi ennen lukukauden alkua. Ehdollista hakua on tarkemmin esitelty hakuoppaassa. Pyrimme tekemään omalta osaltamme parhaamme, jotta voit keskittyä tohtoriopiskelijan päätehtävään, eli tohtoritutkinnon suorittamiseen. Edellytämme sinun myös rahoituksen vastineeksi osallistuvan opetukseen ja erilaisiin tiedeyhteisön aktiviteetteihin. Päätoiminen opiskelu luo hyvät edellytykset pitkäjänteiselle ja kiinteälle tutkimukselliselle yhteistyösuhteelle tohtoriopiskelijan ja tutkimuksen ohjaajan välillä. Tiivis yhteistyö tehostaa opintojen etenemistä ja tuloksena syntyy mm. arvostetuissa kansainvälisissä tieteellisissä aikakauslehdissä julkaistavia artikkeleita. Julkaiseminen on osa tutkijan ammattitaitoa. Tämän taidon hankkiminen sivutoimisena opiskelijana irrallaan koulun tutkijayhteisöstä on vaikeaa. Tohtoritutkinnon suorittaminen onnistuu monilta sivutoimisestikin opiskelevilta, mutta erityisesti akateemista uraa ajatteleville se ei ole suositeltava vaihtoehto. Hakuopas on syytä lukea ajatuksella ennen hakemuksen laadintaa. Sen tarkoitus on auttaa laatimaan hakemus asianmukaisesti ja vastata kysymyksiin, joita hakuprosessi saattaa herättää. Opas julkaistaan myös englanniksi. Tietoa lukuvuoden aikana tarjottavasta opetuksesta löydät Tohtoriohjelman opintooppaasta , joka on verkkosivuillamme osoitteessa https://into.aalto.fi/display/fidoctoralecon/opinto-opas. Pekka Korhonen tohtoriohjelman johtaja

4 6 I Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tieteellinen jatkokoulutus 1. TOHTORIKOULUTUSTA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET Keskeiset tieteellistä jatkokoulutusta koskevat säädökset ovat yliopistolaki 558/2009, laki yliopistolain voimaanpanosta 559/2009 sekä valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004. Lisäksi tohtorikoulutuksen järjestämisestä määrätään asti toimineen Helsingin kauppakorkeakoulun ja toimintansa aloittaneen Aalto-yliopiston asiakirjoissa. 2. TAVOITTEET Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tohtorikoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija: 1. perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa; 2. perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin; sekä 3. saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen. (Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 21 ) Lisäksi kauppakorkeakoulun tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteena on, että se tarjoaa valmiudet yliopistollisiin ja muihin tutkimus- ja opetustehtäviin sekä erittäin vaativiin asiantuntijatehtäviin joko yksityiselle tai julkiselle sektorille. Tavoitteena on myös suosia kansainvälistä yhteistyötä. 3. TOHTORIKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Tieteellinen jatkokoulutus järjestetään tohtoriohjelmana, johon kaikki yliopiston tohtoriopintoja suorittavat kuuluvat. Tohtoriohjelmassa voi suorittaa kauppatieteiden tohtorin, filosofian tohtorin ja kauppatieteiden lisensiaatin tutkinnon. Tohtorintutkinnon ohjeellinen suoritusaika on neljä vuotta. Päätoiminen opiskelu on toivottavaa sekä opiskelijan että yliopiston kannalta. Pääaineen professori nimeää tohtoriopiskelijalle vähintään yhden ohjaajan, joka on suorittanut tohtorin tutkinnon ja jolla on syvällinen perehtyneisyys kyseisen pääaineen tutkimusalaan. Yhden ohjaajista tulee olla Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus- tai opetusviran haltija.

5 7 4. TUTKINTOVAATIMUKSET Opiskelijat valitaan tohtoriohjelmaan suorittamaan kauppatieteiden tohtorin (KTT) tai filosofian tohtorin (FT) tutkintoa. Kauppatieteiden tohtorin tutkintoa suorittamaan otettu voi ensin suorittaa kauppatieteiden lisensiaatin tutkinnon. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ei voi suorittaa filosofian lisensiaatin tutkintoa. Filosofian tohtorin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä muun kuin kauppatieteellisen alan tutkinnon suorittanut henkilö, jonka tutkimustyö liittyy johonkin kauppatieteiden tohtorin tutkinnon pääaineeseen. Tohtorin tutkinnon rakenne on sama sekä KTT- että FT- tutkintoa suorittaville. Tohtorin tutkinto Kauppakorkeakoulun tohtorin tutkinnon vaatimukset koostuvat kolmesta osasta: 1) Yhteiset tieteelliset jatko-opinnot, 30 opintopistettä 2) Tieteenalan opinnot (pääaineen keskeiset osa-alueet) ja tutkimusalan opinnot, 30 opintopistettä 3) Väitöskirja Kauppatieteiden lisensiaatin (KTL) tutkinto Kauppatieteiden tohtorin tutkintoa suorittamaan otettu voi ensin suorittaa kauppatieteiden lisensiaatin (KTL) tutkinnon. KTL-tutkinnon vaatimukset koostuvat kolmesta osasta: 1) Yhteiset tieteelliset jatko-opinnot, 30 opintopistettä 2) Tieteenalan opinnot (pääaineen keskeiset osa-alueet) ja tutkimusalan opinnot, 30 opintopistettä 3) Lisensiaatintutkimus

6 8 5. PÄÄAINEET JA VALITTAVIEN AINEKOHTAISET ENIMMÄISMÄÄRÄT Alla luetellaan aineet, jotka voivat olla kauppatieteiden tohtorin, filosofian tohtorin ja kauppatieteiden lisensiaatin tutkinnon pääaineena. Kauppakorkeakoulun dekaani vahvistaa vuosittain kuhunkin aineeseen otettavien uusien tohtoriopiskelijoiden enimmäismäärän. Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos Kansainvälinen liiketoiminta 5 Organisaatiot ja johtaminen 7 Yrittäjyys 3 Laskentatoimen laitos Laskentatoimi 2 Yritysjuridiikka 3 Markkinoinnin laitos Markkinointi 5 Rahoituksen laitos Rahoitus 3 Taloustieteen laitos Taloustiede 6 Tieto- ja palvelutalouden laitos Liikkeenjohdon systeemit 5 Logistiikka 4 Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät 3 Tietojärjestelmätiede 8 Viestinnän laitos Kansainvälinen yritysviest. 1 Talouselämän viestintä 1 Enimmäismäärät on asetettu englanninkieliseen koulutukseen kaikissa muissa pääaineissa paitsi pääaineessa talouselämän viestintä. Tällä on vaikutusta siihen, kenen on toimitettava GMAT- tai GRE-testitulos hakemuksen liitteeksi, ks. tarkemmin seuraavassa kohdassa Valintaperusteet. Laitokset ovat luvanneet päätoimiseksi tohtoriopiskelijaksi hyväksytyille ja päätoimiseen tohtorikoulutukseen sitoutuneille rahoituksen kahdeksi vuodeksi. Rahoitusta saavan pitää edetä opinnoissaan etenemiskriteerien mukaisesti.

7 9 II Hakeminen tohtoriohjelmaan 6. JATKO-OPINTO-OIKEUS Kauppatieteiden tohtorin ja kauppatieteiden lisensiaatin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä 1) ylemmän korkeakoulututkinnon; 2) ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon; taikka 3) ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin, suorittanut henkilö tai muun näitä tasoltaan vastaavan koulutuksen suorittanut henkilö. Jatkokoulutukseen ottaminen edellyttää, että tutkimustyö liittyy johonkin kauppatieteiden tohtorin tutkinnon pääaineeseen ja että hakijalla on jatkotutkinnon pääaineen edellyttämät valmiudet. Filosofian tohtorin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä muun kuin kauppatieteellisen alan 1) ylemmän korkeakoulututkinnon; 2) ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon; taikka 3) ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin, suorittanut henkilö, jonka tutkimustyö liittyy johonkin kauppakorkeakoulun jatkotutkintojen pääaineeseen. Tohtoriohjelman johtaja toteaa suoritetun koulutuksen antamat valmiudet tohtorikoulutukseen. Valintaperusteet vuodelle 2012 määritellään alla. Tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta haetaan kirjallisesti hakulomakkeella noudattaen yliopiston hyväksymää hakumenettelyä. Tohtoriohjelmaan haetaan pääsääntöisesti kerran vuodessa. Valinnasta päättää korkeakoulun dekaani. Esityksen dekaanille tekee tohtoriohjelman johtaja, joka on pyytänyt hakemuksista lausunnon kunkin pääaineen tohtorikoulutuksesta vastaavalta professorilta. Opinto-oikeus alkaa siitä kun ilmoitat ottavasi paikan vastaan ilmoittautumalla läsnä olevaksi. 7. VALINTAPERUSTEET 7.1 Yleistä I Asian käsittelyn yleinen eteneminen Kauppatieteen akateeminen komitea on kokouksessaan vahvistanut seuraavat uusien tohtorikoulutettavien valintaperusteet tohtoriohjelmaan vuodelle Tohtorikoulutettavien valinta ohjelmaan suoritetaan kahdessa vaiheessa. Ensin todetaan hakukelpoiset hakijat, minkä jälkeen kukin pääaine asettaa kelpoiset hakijat paremmuusjärjestykseen ja ehdottaa

8 vahvistettujen enimmäismäärien puitteissa uusiksi tohtorikoulutettaviksi valittavat hakijat. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun dekaani päättää tohtorikoulutettavien valinnasta tohtoriohjelmaan. II Ehdollinen valinta Tohtorikoulutettavavalinta voidaan vuoden 2012 valinnassa toteuttaa myös jäljempänä mainittavissa hakukelpoisuusryhmissä 1 5 niin sanottuna ehdollisena valintana. Jos hakuperusteena olevaa tutkintoa ei ole myönnetty hakuajan päättymiseen mennessä tai kaikilta ulkomaisen tutkinnon suorittaneilta edellytettävää GMAT- tai GRE-testiä ei ole suoritettu, hyväksyminen on ehdollinen. Tämä ehdollinen päätös tohtorikoulutettavavalinnasta ja tohtoriohjelmaan hyväksymisestä on tällöin voimassa päätöksessä mainittuun päivämäärään saakka. Ehdollisesti tohtoriohjelmaan valittu tohtorikoulutettava säilyttää paikkansa ohjelmassa, kun hän esittää välittömästi, kuitenkin viimeistään , tutkinnon myöntämisen jälkeen selvityksen tutkinnon suorittamisesta tai selvityksen edellä mainitun testiraportin tuloksista, myös kuitenkin viimeistään Tohtoriohjelman johtaja toteaa dekaanin päätökseen perustuen ehdollisen valinnan kriteerien täyttymisen tai täyttymättömyyden ja tekee ratkaisun siitä, ketkä ehdollisesti valituista tohtorikoulutettavista hyväksytään ohjelmaan pysyvästi Hakukelpoisuus Hakija on hakukelpoinen, jos hän täyttää jossain hakukelpoisuusryhmässä esitetyt ehdot (alla I kohdassa todetut hakukelpoisuusryhmät 1-8) ja niihin II kohdassa liittyvät lisäedellytykset. I Hakukelpoisuusryhmät 1) Suomalaisen ylemmän kauppatieteellisen tutkinnon suorittaneet, joiden pro gradu -tutkielma on arvosteltu vähintään hyvin tiedoin (useampiportaisessa asteikossa vähintään cum laude approbatur) ja pääaineopinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin. 2) Suomalaisen ylemmän yliopistotutkinnon suorittaneet, joiden pro gradu - tutkielma on arvosteltu vähintään hyvin tiedoin (useampiportaisessa asteikossa vähintään cum laude approbatur) ja pääaineopinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin. Hakijalta edellytetään, että tutkimustyö liittyy johonkin tohtoritutkinnon pääaineeseen ja että hakijalla on tämän pääaineen edellyttämät valmiudet. 3) Soveltuvan ulkomaisen koulutuksen suorittaneet, joiden koulutus antaa asianomaisessa maassa kelpoisuuden tohtoritutkintoon tähtääviin korkeakouluopintoihin. Ulkomaisen tohtoritutkinto-kelpoisuuden antavan koulutuksen suorittaneiden tulee osoittaa tutkimusvalmiutensa pääainekokonaisuudella (sisältäen pro gradua vastaavan tutkielman tai muun vastaavan näytön), joka on suoritettu vähintään hyvin tiedoin ennen tohtoriohjelmaan hakemista. Jos pro gradua vastaava tutkielma tai muu näyttö on muun kuin suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen, edellytetään siitä hakemuksen liitteeksi eng-

9 lanninkielinen yhteenveto. Hakijalta edellytetään, että tutkimustyö liittyy johonkin tohtoritutkinnon pääaineeseen ja että hakijalla on tämän pääaineen edellyttämät valmiudet. 4) Kansainvälisesti akkreditoidun (AMBA, AACSB) yliopistotasoisen Master of Business Administration (MBA) -ohjelman suorittaneet, mikäli he voivat osoittaa, että heidän pääainekokonaisuutensa vastaa tarvittavien opintosuoritusten täydentämisten jälkeen suomalaisen ylemmän kauppatieteellisen tutkinnon pääainekokonaisuuden tasoa (sisältäen pro gradua vastaavan tutkielman) ennen tohtoriohjelmaan hakemista. Hakijan on liitettävä hakemukseen ehdotus pääaineen kokonaisuudeksi. Jos pro gradua vastaava tutkielma on muun kuin suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen, edellytetään liitteeksi englanninkielinen yhteenveto. Sekä MBA-ohjelma että täydennykset tulee olla suoritettu vähintään hyvin tiedoin. 5) Suomalaisen tai ulkomaisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet, joiden tutkinto sisältää pro gradua vastaavan tutkielman tai muun näytön. Tutkintoon sisältyvien pääainekokonaisuuden opintojen sekä tutkielman on oltava suoritettu vähintään hyvin tiedoin ennen tohtoriohjelmaan hakemista. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden hakijoiden tulee huomioida, että tohtoriohjelman johtaja toteaa suoritetun koulutuksen antamat valmiudet tohtorikoulutukseen ja johtaja voi tarvittaessa määrätä täydentäviä opintoja. 6) Kauppatieteellisen alan suomalaisen tai ulkomaisen lisensiaatin tutkinnon suorittaneet. 7) Muun kuin kauppatieteellisen alan suomalaisen tai ulkomaisen lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon suorittaneet. Hakijalta edellytetään, että tutkimustyö liittyy johonkin tohtoritutkinnon pääaineeseen ja että hakijalla on tämän pääaineen edellyttämät valmiudet. 8) Tohtorikoulutettavaksi voidaan valita myös alemman korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jolla kauppakorkeakoulu toteaa muutoin olevan tohtoriopintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Kaikilta tämän hakukelpoisuusryhmän hakijoilta edellytetään tammikuussa 2008 tai sen jälkeen suoritettua GMAT-testiä (Graduate Management Admission Test) tai GRE General Test (Graduate Record Examination) testiä. JA 11 II Hakukelpoisuusryhmiin liittyvät lisäedellytykset 1) Jos suomalaisen tai ulkomaalaisen pro gradu tutkielman tai sitä vastaavan tutkielman taikka muun tutkielmaa vastaavan näytön suorittamisesta on kulunut yli 10 vuotta, hakijan tulee lisäksi osoittaa tutkimusvalmiutensa tieteellisillä julkaisuilla. 2) Kaikilta ulkomaisen tutkinnon tai ohjelman (MBA) suorittaneilta edellytetään lisäksi tammikuussa 2008 tai sen jälkeen suoritettu GMATtestin (Graduate Management Admission Test) tai GRE General Test

10 (Graduate Record Examination), jos he hakevat englanninkieliseen koulutukseen pääaineissa kansainvälinen liiketoiminta, kansainvälinen yritysviestintä, taloustiede, laskentatoimi, liikkeenjohdon systeemit, logistiikka, markkinointi, organisaatiot ja johtaminen, rahoitus, talousmaantiede, taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät, teknologiajohtaminen ja -politiikka, tietojärjestelmätiede, yritysjuridiikka tai yrittäjyys. Suomenkieliseen koulutukseen pääaineessa talouselämän viestintä hakevilta ulkomaisen tutkinnon suorittaneilta hakijoilta ei edellytetä GMAT tai GRE General Test suorittamista osana valintaperusteita, lukuun ottamatta hakijoita hakukelpoisuusryhmässä 8. 3) Kaikilta hakijoilta edellytetään, että hakija ottaa yhteyttä haettuun pääaineeseen ja esittelee alustavan tutkimussuunnitelmansa tai aihepiirin kartoituksensa tohtorikoulutuksesta vastaavalle aineen professorille (ks. liite tohtoriohjelman yhteyshenkilöt). Jos tohtorikoulutusvastaava professori arvioi, että hakijan aikoma tutkimuskohde niveltyy pääaineessa tehtävään muuhun tutkimukseen, ja että aineessa on järjestettävissä ohjausresursseja, tohtorikoulutusvastaava allekirjoittaa hakulomakkeen kyseisen kohdan. Tilanteessa, jossa hakijan on kohtuuttoman vaikeaa sopia allekirjoituksesta aineen tohtorikoulutusvastaavan kanssa (esim. hakija ulkomailla), voi hakemuksen liitteenä käyttää sähköpostiviestiä, josta on nähtävissä tohtorikoulutusvastaavan alustava arvio resurssien riittävyydestä. Tämä arvio resurssien riittävyydestä ei tarkoita, että hakija valitaan ohjelmaan, vaan että hakijalla on alustavasti tiedossa mahdollinen ohjaaja. Hakijan pääaine arvioi ohjausresurssien kokonaisriittävyyden ja tarkoituksenmukaisen kohdistamisen sen jälkeen, kun hakuaika on päättynyt ja kaikkien hakijoiden tiedot ovat pääaineen käytettävissä. 4) Kaikilla hakijoilla pitää olla englanninkielisissä ohjelmissa riittävä englanninkielentaito ja suomenkielisissä ohjelmissa riittävä suomenkielentaito. 12 Aalto-yliopiston tohtoriohjelman oppilaitoskoodi on GMAT-testissä C1N-OJ-82 ja GRE-testissä 7364 (ennen syksyä 2011 koodi oli 5719). Jos hakija esittää näytöksi riittävästä kielitaidosta (Hakukelpoisuusryhmiin liittyvät lisäedellytykset, kohta 4) IELTS- tai TOEFL-testituloksen, testin tulosraportin tulee olla tohtoriohjelman käytössä viimeistään IELTS- ja TOEFL-testien oppilaitoskoodi on Tohtoriohjelman hakemuksessa on ilmoitettava testin ajankohta ja testipaikka. Siihen voi myös liittää hakijan saaman epävirallisen tulosraportin. 7.3 Paremmuusjärjestykseen asettaminen Pääaineiden edustajat asettavat kelpoiset hakijat paremmuusjärjestykseen alla mainittujen kriteerien perusteella. Uusien tohtorikoulutettavien valinnassa koroste-

11 taan hakijan tutkimusaihepiirin soveltuvuutta, opintomenestystä, tutkimusvalmiuksia sekä yliopiston ohjausresursseja tutkimuksen aihealueelta. Lausunnossaan pääaineen edustaja kiinnittää erityistä huomiota tutkimusaihepiirin soveltuvuuteen aineen piirissä tehtävään tutkimustyöhön ja ohjausresurssien riittävyyteen. 13 Alustava tutkimussuunnitelma tai aihepiirin kartoitus Hakija osoittaa valmiuttaan tieteelliseen tutkimustyöhön esittämällä alustavan tutkimussuunnitelman tai aihepiirin kartoituksen. Tutkimusaihepiirin soveltuvuus (pääaineen piirissä tehtävään tutkimustyöhön) ja ohjaus Hakijan esittämän aihepiirin soveltuvuus pääaineen tutkimukseen ja ohjausresursseihin arvioidaan. Hakija osoittaa, että hän on ollut yhteydessä pääaineeseen ja hänellä on alustavasti tiedossa mahdollinen ohjaaja. Aineen alustava arvio ohjausresurssien riittävyydestä ilmoitetaan hakemuslomakkeella. Tutkijapotentiaali Hakija osoittaa tutkijapotentiaalinsa tutkielmallaan ja tutkielman ohjaajan lausunnolla, jonka ohjaaja toimittaa suoraan tohtorikoulutuskeskukseen hakemuksen liitteeksi. Lisäksi hakija voi hakemuksensa tueksi osoittaa tuntevansa tutkimusaihepiiriä oheistetuilla työpapereilla tai muilla julkaisuillaan. Opintomenestys Hakija osoittaa opintomenestyksensä haettuun pääaineeseen kuuluvien suoritustensa laadulla ja määrällä. Muut perustelut tohtorikoulutettavaksi hakeutumiselle Tohtorikoulutettavaksi aikova voi lisäksi osoittaa valmiutensa ja muut edellytyksensä tohtoriopintoihin erilaisin testein (esim. GMAT - tai GRE testi myös muiden kuin niiden hakijoiden osalta, joille testi on pakollinen) tai muilla tutkimusvalmiutta osoittavilla toimilla (esim. tutkimuskokemus). 7.4 Täydentävien opintojen asettaminen Täydentävien opintojen asettamisen periaatteista määrätään hakuoppaan luvussa 16.

12 14 Tohtoriopintoneuvojan vinkki 2: Haussa ei jousteta valintaperusteiden minimiarvosanavaatimuksista. Jos hakija ei täytä hakukelpoisuusvaatimuksia, hänen tulee korottaa arvosanojaan kotiyliopistossaan ennen hakemista. Tohtoriopintoneuvojan vinkki 3: Jos olet suorittanut MBA-ohjelman ja ylemmän korkeakoulututkinnon, sinun kannattaa hakea ohjelmaan jälkimmäisen perusteella ja käyttää suoritettua MBA-ohjelmaa hakemuksen tukena, vaikka ylempi korkeakoulututkinto olisi muulta kuin kauppatieteelliseltä alalta. Se helpottaa hakukelpoisuuden määrittämistä. Hakemukseen kannattaa silloin liittää kopiot molemmista lopputöistä. (Liitteenä on oltava ainakin kopio ylemmän korkeakoulututkinnon pro gradu tutkielmasta.) Master of Business Administration (MBA) -ohjelman suorittaneiden hakukelpoisuuskriteerit löytyvät edeltä. Hakijan vastuulla on osoittaa, että suoritettu MBA-ohjelma on kansainvälisesti akkreditoitu joko AMBA:n tai AACSB:n toimesta. Akkreditoinnit voi tarkistaa seuraavista verkko-osoitteista: AMBA AACSB Tohtoriopintoneuvojan vinkki 4: Ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustamisesta Suomessa saa tietoa Opetushallituksesta. Tutkintojen tunnustamisella tarkoitetaan päätöstä siitä, millaisen kelpoisuuden ulkomainen tutkinto antaa Suomessa esim. opiskelupaikkaa haettaessa. Lisätietoja Opetushallituksen verkkosivuilta tai sähköpostitse Tohtoriopintoneuvojan vinkki 5: Jos hakija on suorittanut muussa yliopistossa lisensiaatin tutkinnon, hän voi sisällyttää sen kauppakorkeakoulun jatkotutkintoihin seuraavin periaattein: Tavoitetutkintona KTT Jos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tohtoriohjelmaan hyväksytty on suorittanut muussa yliopistossa kauppatieteiden lisensiaatin tutkinnon, ja aikoo suorittaa KTT-tutkinnon, niin ko. lisensiaatin tutkinto voidaan hyväksyä KTT-tutkinnon pohjaksi eikä hakijalta vaadita lisäsuorituksia. Edellytys on, että se käsittää vähintään 60 op (40 ov) tieteellisiä jatko-opintoja ja että lisensiaatin tutkimus ja jatko-opinnot on hyväksytty vähintään hyvin tiedoin. Lisäksi lisensiaatin tutkinnon tulee soveltua opiskelijan tohtorintutkinnon pääaineeseen. Tohtoriohjelman johtaja voi kuitenkin tarvittaessa määrätä täydentäviä opintoja. Jos aiempi lisensiaatin tutkinto on muun alan kuin kauppatieteiden lisensiaatin tutkinto, siihen suoritettujen opintojen vastaavuus tarkastetaan opintojaksoittain ja kursseittain. Tohtoriohjelmaan hyväksytty hakee muualla suoritetun lisensiaatin tutkinnon tai tutkinnon opintojaksojen ja kurssien hyväksilukemista mielellään heti opintojensa alussa. Tavoitetutkintona FT Jos muussa yliopistossa lisensiaatin tutkinnon suorittanut opiskelija suorittaa Aalto-yliopiston

13 kauppakorkeakoulussa filosofian tohtorin (FT) tutkintoa, hänen lisensiaatin tutkintonsa voidaan hyväksyä FT-tutkinnon pohjaksi eikä hakijalta tällöin vaadita lisäsuorituksia. Edellytys on, että lisensiaatin tutkinto käsittää vähintään 60 op (40 ov) tieteellisiä jatko-opintoja ja että lisensiaatin tutkimus ja jatko-opinnot on hyväksytty vähintään hyvin tiedoin. Lisäksi lisensiaatin tutkinnon tulee soveltua opiskelijan jatkotutkinnon pääaineeseen. Tohtoriohjelman johtaja voi kuitenkin tarvittaessa määrätä täydentäviä opintoja. Tohtoriohjelmaan hyväksytty jatko-opiskelija hakee muualla suoritetun lisensiaatin tutkinnon hyväksilukemista mielellään heti opintojensa alussa. 15 Filosofian tohtorin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä vain muun kuin kauppatieteellisen koulutuksen suorittanut henkilö. 8. HAETTAVA PÄÄAINE JA HAKEMINEN KAHTEEN AINEESEEN Hakulomakkeessa pitää ilmoittaa pääaine, johon hakemus kohdistuu. Sen on oltava jokin kauppakorkeakoulun tohtorikoulutuspääaineista. Halutessaan voi hakea myös toiseen pääaineeseen, jota tällöin käsitellään hakuprosessissa toissijaisena. Sekä ensi- että toissijaiseen pääaineeseen pitää jättää täydellinen hakemus, ja hakijan on sitovasti ilmoitettava hakemusten ensisijaisuusjärjestys. Samalla hakukierroksella voi hakea korkeintaan kahteen pääaineeseen. Valituksi voi tulla vain yhteen. Valintaprosessissa selvitetään ensin, hyväksytäänkö hakija ensisijaiseksi ilmoittamaansa pääaineeseen. Jos näin ei käy, selvitetään hyväksytäänkö hakija toissijaiseksi ilmoittamaansa aineeseen. Ellei hakemusta hyväksytä kumpaankaan, valintapäätös on hakijan kohdalta hylkäävä. Hakija voidaan hylätä ensisijaisesti hakemassaan pääaineessa ja valita toissijaiseen, vaikka ensisijaisen aineen enimmäismäärä ei täyttyisikään. 9. PÄÄTOIMINEN JA SIVUTOIMINEN OPISKELU Opiskelijan on ilmoitettava hakulomakkeessa, aikooko hän opiskella pää- vai sivutoimisesti. Laitokset antavat rahoituksen niille opiskelupaikan vastaanottaneille tohtoriopiskelijaksi valituille, jotka sitoutuvat opiskelemaan päätoimisesti lukuvuoden alusta alkaen. Valintaprosessin jälkeen tehdyllä siirtymisellä sivutoimisesta päätoimiseksi ei enää ole vaikutusta laitoksen rahoitusvastuuseen. Päätoimisesti opiskelevien tulee ensimmäisenä opiskeluvuonna suorittaa vähintään 24 opintopistettä (op) tieteellisiä jatko-opintoja. Vastaavasti sivutoimisesti opiskelevien tulee suorittaa vähintään 12 op ensimmäisenä opiskeluvuonna (lisätietoa Tohtoriohjelman opinto-oppaasta).

14 Päätoiminen opiskelu on opiskelijan ja yliopiston kannalta toivottavaa. Siihen on haettavissa monenlaista taloudellista tukea laitosten tarjoaman tuen lisäksi (katso kohta 18. Tukea opintoihin). Tavoitteena on, että päätoimisesti opiskelevat valmistuvat tohtoreiksi 4 vuodessa ja sivutoimisesti opiskelevat 7-8 vuodessa GMAT- JA GRE-TESTIT Ulkomaisen tutkinnon tai ohjelman (MBA) suorittaneilta edellytetään tammikuussa 2008 tai sen jälkeen suoritettu GMAT-testi (Graduate Management Admission Test) tai GRE General Test (Graduate Record Examination), jos he hakevat englanninkieliseen koulutukseen pääaineissa kansainvälinen liiketoiminta, kansainvälinen yritysviestintä, taloustiede, laskentatoimi, liikkeenjohdon systeemit, logistiikka, markkinointi, organisaatiot ja johtaminen, rahoitus, taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät, tietojärjestelmätiede, yritysjuridiikka tai yrittäjyys. Testejä ei edellytetä, jos hakija pyrkii hakuryhmissä 1 7 suomenkieliseen koulutukseen pääaineessa talouselämän viestintä. Myös suomalaisen tutkinnon suorittanut voi halutessaan esittää lisänäyttöä valmiudestaan tohtoriopintoihin erilaisin testein. Testeistä on yksityiskohtaista tietoa liitteessä. 11. KESKUSTELU AIOTUN PÄÄAINEEN PROFESSORIN KANSSA Hakijan tulee esitellä alustava tutkimussuunnitelmansa tai aihepiirin kartoituksensa aineen tohtorikoulutuksesta vastaavalle professorille. Se kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämistä. Aineiden opetuksesta ja pääaineen opintoihin liittyvistä seikoista voi tiedustella tohtorikoulutusassistenteilta. Yhteystiedot löytyvät tämän oppaan lopusta. 12. HAKEMUS Hakemus koostuu: A) täytetystä hakulomakkeesta, B) liitteistä ja C) tutkielman ohjaajan lausunnosta Hakulomake ja liitteet jätetään kahtena kappaleena (lukuun ottamatta pro gradu -tutkielmaa, joka 1 kappaleena.) Asiakirjojen kopiot todistaa oikeaksi yksi todistaja, jonka allekirjoitus, nimenselvennys ja puhelinnumero merkitään kopioon. Jos haet 2 aineeseen, tee kumpaankin täydellinen hakemus (kummassakin liitteet kahtena kappaleena). Hakija vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä lomakkeen oikeasta täyt-

15 tämisestä. Merkintöjen epäselvyydet, jotka vaikuttavat lopputulokseen, voidaan tulkita hakijalle epäedullisesti. Väärien tietojen antaminen voi johtaa jo saavutetun opiskelupaikan menettämiseen. 17 A) Hakulomake Hakulomakkeen voi tulostaa verkosta, osoitteesta https://into.aalto.fi/display/fidoctoralecon/haku+tohtorinkoulutukseen. Allekirjoita hakulomake, kun olet täyttänyt sen! Jätetään 2 kappaleena. Hakija ottaa yhteyttä haettuun pääaineeseen ja esittelee alustavan tutkimussuunnitelmansa tai aihepiirin kartoituksensa tohtorikoulutuksesta vastaavalle professorille. Professori allekirjoittaa hakemuslomakkeen kyseisen kohdan, jos katsoo hakijan aikoman tutkimuskohteen niveltyvän pääaineessa tehtävään muuhun tutkimukseen ja jos hakijalle olisi alustavasti tiedossa ohjaaja. Allekirjoitus ei ole tae valituksi tulemisesta. Hakemukseen kannattaa laittaa kattavat tiedot kaikista opintosuorituksista, jotka voivat vaikuttaa täydentävistä opinnoista tehtäviin päätöksiin. (Ks. edempänä luku III, kohta Täydentävien opintojen määrääminen). Kielitaidon riittävyys arvioidaan pääaineessa. Jos hakijalla on siihen liittyvää näyttöä tai todistuksia, ne voi liittää hakemukseen. B) Liitteet 1. Oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta, josta tulee käydä ilmi pääaineen ja tutkielman arvosana. Kopio tulee ottaa tutkintotodistuksesta kokonaisuudessaan. Jätetään 2 kappaleena. 2. Oikeaksi todistettu kopio opintosuoritusotteesta. Jätetään 2 kappaleena. 3. Kopio tutkielmasta (pro gradu, pro gradua vastaava tutkielma, lisensiaatin tutkimus, väitöskirja tai muu vastaava näyttö), jos se on tehty muualla kuin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa (aikaisemmin HSE). Jos hakijalla on useampia tutkintoja, liitteenä jätetään vähintään kopio sen tutkinnon tutkielmasta, jolla hakukelpoisuus halutaan määritettävän. Jätetään 1 kappaleena. 4. Tieteelliset julkaisut ja muut tutkimukset, joihin hakija haluaa lisäksi vedota tutkijapotentiaalin osoittamiseksi. Jätetään 2 kappaleena. 5. Mikäli tutkielman suorittamisesta on kulunut yli 10 vuotta, tulee hakijan liittää hakemukseen työpaperi, tieteellinen julkaisu tai pidempi seminaari-

16 18 työ osoittamaan tutkimusvalmiutta. Jätetään 2 kappaleena. 6. Ulkomaisen tutkinnon tai ohjelman suorittaneilta, samoin kuin hakuryhmässä 8 hakevilta edellytetään GMAT- tai GRE General Test testin suorittamista. Hakemuksessa ilmoitetaan testin ajankohta ja suorituspaikka. Lisäksi voi liittää kopion epävirallisesta tai virallisesta testiraportista. Jätetään 2 kappaleena. 7. MBA-ohjelman suorittaneen tulee osoittaa, että hänen pääainekokonaisuutensa vastaa tarvittavien opintosuoritusten täydentämisen jälkeen suomalaisen ylemmän kauppatieteellisen tutkinnon pääainekokonaisuuden tasoa (sisältäen pro gradua vastaavan tutkielman). Tämän takia hakijan tulee liittää hakemukseen ehdotus pääaineen kokonaisuudeksi. Jätetään 2 kappaleena. 8. Mahdolliset lisäperustelut tutkijapotentiaalin osoittamisen tueksi. Jätetään 2 kappaleena. C) Tutkielman ohjaajan lausunto Hakija hankkii ao. lomakkeelle lausunnon pro gradu tutkielmansa (tai sitä vastaavan näytön) ohjaajalta. Ohjaaja ei anna lausuntoaan hakijalle vaan lähettää sen suoraan Kauppakorkeakoulun Tohtorikoulutuskeskukseen. Jätetään 1 kappaleena. Lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon suorittaneen ei tarvitse liittää ohjaajan lausuntoa, vaan sen sijaan kopio asiantuntijalausunnosta / lausunnoista. Jätetään 2 kappaleena Jos haet ehdollisena, niin rastita ao. kohta hakulomakkeessa ja toimita saamasi todistus tai testiraportti viipymättä Tohtorikoulutuskeskukseen, viimeistään kuitenkin klo Emme palauta hakemuksia emmekä liitteitä. Hakemuksiin ei siis pidä liittää alkuperäisiä tutkielmia tai todistuksia. Mikäli kuitenkin joudut tekemään niin pakottavasta syystä ja tarvitset alkuperäisen takaisin, niin laita mukaan itsellesi osoitettu palautuskuori, jossa on riittävät postimerkit. Tohtoriohjelmaan hyväksytyn pitää esittää alkuperäiset tutkintotodistukset ennen opintojen aloittamista. Tästä ilmoitetaan tarkemmin hyväksymisen jälkeen. * * * Hakua koskeviin kysymyksiin vastaa tohtoriopintoneuvoja, sähköposti tohtori-econ(at)aalto.fi tai puh Kun laadit hakulomakkeessa pyydettyä opintosuunnitelmaa, sinun kannattaa perehtyä Tohtoriohjelman opinto-oppaaseen , josta ilmenee vuosittain annettava opetus. Se on Tohtorikoulutuskeskuksen Into-sivuilla osoitteessa

17 19 https://into.aalto.fi, Tohtorikoulutettavalle / Kauppakorkeakoulu. 13. HAKEMUKSEN JÄTTÄMINEN Hakemus toimitetaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tohtoriohjelmaan alla ilmoitettuun osoitteeseen. Hakuaika päättyy keskiviikkona klo Hakemuksen ja liitteiden tulee olla silloin Tohtorikoulutuskeskuksessa. Myös postitse lähetetyn hakemuksen tulee olla silloin perillä. Postileiman päiväykseen ei voi vedota jos hakemus ei ole saapunut määräaikaan mennessä tohtoriohjelmaan. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Merkitse kirjekuoreen "Hakemus kauppakorkeakoulun tohtoriohjelmaan". Postiosoite: Käyntiosoite: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Tohtoriohjelma PL AALTO Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Tohtorikoulutuskeskus Arkadiankatu 28 A, 1 krs Helsinki Jätä hakemus hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä! Varmista että olet allekirjoittanut sen. Jos haet ehdollisena, niin tee tarvittava merkintä hakulomakkeeseen ja toimita ehdollisuuden perusteena oleva testiraportti tai tutkintotodistus viipymättä, viimeistään kuitenkin Tohtorikoulutuskeskukseen. Myös postitse lähetetyn liitteen pitää olla silloin perillä.

18 20 III Hakuprosessin jälkeen 14. VALINTAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN JA OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksista kirjeitse heti valintapäätöksen jälkeen. Päätös ohjelmaan hyväksytyistä julkaistaan myös kauppakorkeakoulun virallisella ilmoitustaululla päärakennuksessa, Runeberginkatu 14-16, sisääntuloaula. Tohtoriohjelmaan hyväksyttyjen on vahvistettava jatko-opinto-oikeuden vastaanottaminen ilmoittautumalla läsnäolevaksi mahdollisimman pian hyväksymistiedon saamisen jälkeen, viimeistään kuitenkin Tohtoriopintojen suoritusoikeus alkaa läsnäolevaksi ilmoittautumisesta. Ellet ota opintopaikkaa vastaan, toivomme sinun ilmoittavan siitä niin ikään viimeistään Jos hyväksytyksi tullut ei ota vastaan saamaansa opiskelupaikkaa, hänen tilalleen voidaan ottaa toinen hakija, joka jäi varasijalle valintapäätöksessä. Varasijalle jääneiden mahdollisesta hyväksymisestä ohjelmaan ilmoitetaan ensi tilassa jälkeen. (Myös niille, jotka jäivät ilman paikkaa, ilmoitetaan.) Varasijalta otetulla hakijalla on hyväksymisilmoituksen saatuaan kaksi viikkoa aikaa ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta. Tohtoriopintoneuvojan vinkki Voit aloittaa opiskelun heti kun olet ilmoittanut ottavasi opintopaikan vastaan riippumatta siitä, onko sinut valittu ehdollisesti. Ohjeet ilmoittautumisesta, päätoimiseksi tohtoriopiskelijaksi sitoutumisesta, orientoivasta seminaarista ja muusta opintojen alkuun liittyvästä lähetetään hyväksymiskirjeen mukana. 15. OIKAISUPYYNNÖT Valintapäätöksiä julkistettaessa ilmoitetaan miten päätökseen voi pyytää oikaisua. Oikaisupyynnöt on jätettävä 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Jos hakulomakkeessa tai sen liitteissä ilmoitetuissa tiedoissa havaitaan myöhemmin virheitä, hyväksyminen voidaan perua.

19 TÄYDENTÄVÄT OPINNOT OHJELMAAN VALITUILLE Kauppakorkeakoulun tutkintosäännön 31 mukaan tohtoriohjelman johtaja toteaa hakijan aiemmin suorittaman koulutuksen antamat valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen. Tarvittaessa hän määrää ohjelmaan valitulle täydentäviä opintoja. Täydentävät opinnot eivät ole osa tohtorin tutkintoa vaan ne tehdään tutkintovaatimusten lisäksi. Tavoitetutkintona KTL- tai KTT tutkinto: Ellei aiempi koulutus anna riittäviä valmiuksia, opiskelijalle voidaan määrätä täydentäviä opintoja pääaineen osalta enintään 42 op ja liiketoimintaosaamisen perusteiden osalta enintään 30 op. Kauppatieteellisen perustutkinnon suorittaneille ei määrätä täydentäviä opintoja liiketoimintaosaamisen perusteista. Tavoitetutkintona FT-tutkinto: Tohtoriohjelman johtaja toteaa suoritetun koulutuksen antamat valmiudet jatkokoulutukseen. Ellei aiempi koulutus anna riittäviä valmiuksia, tohtoriohjelman johtaja määrää tarvittaessa täydentäviä opintoja pääaineen osalta, enintään 42 opintopistettä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että täydentävät opinnot määrittyvät aiemman tutkinnon, aiempien opintojen, tohtoriopintojen tavoitetutkinnon ja tohtoriopintojen pääaineen perusteella. Esimerkiksi jos hakijalla on muu kuin kauppatieteellisen alan tutkinto ja hän valitsee tavoitetutkinnokseen filosofian tohtorin tutkinnon, voidaan hänelle määrätä täydentäviä opintoja vain pääaineen osalta, enintään 42 opintopistettä. Jos muun kuin kauppatieteellisen perustutkinnon suorittanut henkilö valitsee tavoitetutkinnokseen kauppatieteen tohtorin tutkinnon, voidaan hänelle määrätä täydentäviä opintoja sekä pääaineessa että liiketoimintaosaamisen perusteiden alueella, yhteensä enintään 72 opintopistettä. Mikäli kauppatieteellisen perustutkinnon suorittanut valitsee tohtorintutkinnon pääaineeksi oppiaineen, joka ei ole hakijan aikaisemmin suorittaman (maisterin) tutkinnon pääaine, voidaan hänelle määrätä täydentäviä opintoja pääaineessa, kuitenkin enintään 42 opintopistettä. 17. HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA JA SEURANTA Tohtoriohjelmaan hyväksytyt opiskelijat tekevät vuosittain henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), joka auttaa heitä jäsentämään opintojaan. Sen avulla myös seurataan opintojen etenemistä. Jos opiskelija ei etene kohtuullisesti opinnoissaan eikä viivästymiselle ole hyväksyttävää syytä, hänet voidaan siirtää täydennysopiskelijaksi. Esimerkiksi päätoimisesti opiskelevien tulee ensimmäisenä opiskeluvuonna suorittaa vähintään 24 op tieteellisiä jatko-opintoja. Sivutoimisesti opiskelevien tulee vastaavasti suorittaa ensimmäisenä opiskeluvuonna 12 op. Lisätietoa etenemiskriteereistä löytyy Tohtoriohjelman opinto-oppaasta luvusta

20 TUKEA OPINTOIHIN Laitos myöntää rahoituksen vuoden 2012 opiskelijavalinnassa hyväksyttäville uusille tohtoriopiskelijoille, jotka opiskelevat päätoimisesti. Rahoitus on kaksivuotinen. Jälkimmäisen vuoden rahoituksen ehtona on riittävä eteneminen ensimmäisen vuoden aikana. Useat säätiöt ja yhteisöt tukevat tohtoriopiskelua myöntämällä apurahoja kokopäiväiseen tutkimustyöhön ja tutkimusaineiston hankintaan. Rahoituksesta voi tiedustella omasta aineestaan, säätiöistä ja rahastoista. Niistä tärkein Kauppakorkeakoulun opiskelijoille on Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö. Opintojen aikana voi tarvita tukea esimerkiksi ulkomaisiin opintoihin tai tieteellisiin konferensseihin suuntautuviin matkoihin, väitöskirjan kielentarkastukseen tai aineiston hankintaan. Korkeakoululla on Visiting Scholar apurahoja, joiden lisäksi Tukisäätiö rahoittaa edellä mainittuja. Asumisesta ja muista sosiaalisista eduista voi tiedustella Aalto-yliopiston ylioppilaskunnasta (AYY), tai Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:stä (KY), Pohjoinen Rautatiekatu 21 B, Helsinki, puh Ylioppilaskunnan tarjoamat palvelut edellyttävät, että tohtoriohjelmaan päässyt liittyy ylioppilaskunnan jäseneksi. Aalto-yliopiston tohtoriopiskelijayhdistys - Aallonhuiput toimii Aalto-yliopiston tohtoriopiskelijoiden (ja tohtoriopinnoista kiinnostuneiden) yhdyssiteenä, samoin kuin tohtoriopiskelijoiden edunvalvojana Aalto-yliopiston ja sen ylioppilaskunnan suuntaan. Yhteystiedot ja Kansainvälisen henkilövaihdon keskus (CIMO) myöntää ja välittää joitakin apurahoja suomalaisille korkeakouluopiskelijoille, tohtoriopiskelijoille ja tutkijoille sekä suomalaisille tieteen ja kulttuurin asiantuntijoille. Apurahoja myönnetään tohtoriopintoihin, opetus- ja tutkimustyöhön ja asiantuntijavierailuihin ulkomaille. Lisätietoja voi kysyä CIMO:n verkkopalvelusta (http://www.cimo.fi). Oleskelulupa-asioista löytyy tietoa maahanmuuttoviraston verkkosivuilta, 19. MYÖHEMMIN UUDESTAAN? Jos hakijaa ei tällä kertaa valita mutta kiinnostaisi hakea uudelleen, kannattaa kääntyä suunnitellun pääaineen tohtorikoulutuksesta vastaavan professorin puoleen ja tiedustella, miten voisi parantaa valmiuksiaan. Hakukertojen määrä ei ole rajoitettu. Tutkimusaiheesta voi keskustella alan tutkijoiden, opettajien tai työnantajien kanssa ja täsmentää sitä seuraavaa hakukierrosta varten. Kauppakorkeakoulussa perustutkinnon suorittaneella on mahdollisuus kirjoittautua täydennysopiskelijaksi. Muussa yliopistossa perustutkintonsa suorittanut täydentää opintonsa siellä missä hänellä on opinto-oikeus, yleensä omassa yliopistossaan. Myös Avoimen yliopiston kurssitarjontaan kannattaa tutustua.

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet VALINTA JATKOKOULUTUKSEEN 1. Yleinen hakukelpoisuus Yleinen hakukelpoisuus määritellään yliopistolaissa

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA VALINTAPERUSTEET 2017 KOULUTUKSEN KUVAUS Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi Opintojen laajuus: 120 opintopistettä

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA Ennen kuin täytät lomakkeen, tutustu valintaperusteisiin, jotka ovat tämän hakemuslomakkeen

Lisätiedot

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Yliopistojen erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi tarkoitettuja,

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Opetushallituksen päätökset ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisesta

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

26.6.2015 HAKU TOHTORIKOULUTETTAVAKSI TURUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULUN KEVEKO- JA OPPI-TOHTORIOHJELMIIN

26.6.2015 HAKU TOHTORIKOULUTETTAVAKSI TURUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULUN KEVEKO- JA OPPI-TOHTORIOHJELMIIN Hakuilmoitus 1 (5) HAKU TOHTORIKOULUTETTAVAKSI TURUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULUN KEVEKO- JA OPPI-TOHTORIOHJELMIIN 1 Kasvatustieteiden tiedekunnan tohtoriohjelmat KEVEKO ja OPPI Koulutuspolitiikan, elinikäisen

Lisätiedot

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet.

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. Hakuaika alkaa 1.12.2016 ja päättyy 31.1.2017 klo 19.00. Ajoissa

Lisätiedot

HAKU TOHTORIKOULUTETTAVAKSI TURUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULUN FYSI- KAALISTEN JA KEMIALLISTEN TIETEIDEN TOHTORIOHJELMAAN

HAKU TOHTORIKOULUTETTAVAKSI TURUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULUN FYSI- KAALISTEN JA KEMIALLISTEN TIETEIDEN TOHTORIOHJELMAAN Hakuilmoitus 1 (6) HAKU TOHTORIKOULUTETTAVAKSI TURUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULUN FYSI- KAALISTEN JA KEMIALLISTEN TIETEIDEN TOHTORIOHJELMAAN 1 Tohtoriohjelman lyhyt kuvaus Fysikaalisten ja kemiallisten tieteiden

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta julistaa haettavaksi APURAHOJA

Luonnontieteellinen tiedekunta julistaa haettavaksi APURAHOJA Luonnontieteellinen tiedekunta julistaa haettavaksi APURAHOJA 1. TYÖSKENTELYAPURAHAT vuodelle 2011 = APURAHAT TOHTORINTUTKINTOON TÄHTÄÄVIIN OPINTOIHIN 1. ERÄ 2. JATKO-OPISKELIJOIDEN MATKA-APURAHAT 3. TUTKIJOIDEN

Lisätiedot

/440/2017

/440/2017 Hakuilmoitus 1 (5) HAKU TOHTORIKOULUTETTAVAKSI TURUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULUN MATEMAATTIS- TIETOTEKNISEEN TOHTORIOHJELMAAN 1. Tohtoriohjelman lyhyt kuvaus Matemaattis-tietoteknisessä tohtoriohjelmassa

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015

Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015 Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015 Kuka voi hakea? Turun kaupunki myöntää tässä haussa vuoden (12 kk) apurahoja väitöskirjatutkimukseen ja väitöksen jälkeiseen (post- doc)

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON TAVOITTEET, RAKENNE JA SISÄLTÖ

FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON TAVOITTEET, RAKENNE JA SISÄLTÖ Ote humanistisen tiedekunnan jatkotutkinto-oppaasta 3. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON TAVOITTEET, RAKENNE JA SISÄLTÖ Tavoitteet Filosofian tohtorin tutkinnon tavoitteena on kouluttaa tieteellisiä asiantuntijoita,

Lisätiedot

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulututkintojen sijoittaminen kansalliseen viitekehykseen

Lisätiedot

Insinööritieteiden tohtoriohjelman opiskelijavalintaperusteet 2016

Insinööritieteiden tohtoriohjelman opiskelijavalintaperusteet 2016 Insinööritieteiden tohtorinkoulutusneuvosto 1 (1) Ote tarkistamattomasta pöytäkirjasta Kokous 8/2015 Aika: 14.9.2015 klo 14.00 17.10 Paikka: Otakaari 4, huone K203b AK ENG 7/2015; liite 1 Puheenjohtaja

Lisätiedot

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim.

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim. O U L U N Y L I O P I S T O L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a F L - t u t k i n n o n s u o r i t t a m i n e n 1. Opinto-oikeus Jatko-opinto-oikeuden saaminen. Tieteellisen, taiteellisen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016,

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016, PASSIIVIREKISTERI Henkilökohtainen opintosuunnitelma palautetaan tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelijalle passiivirekisterilomakkeen kanssa viimeistään 31.3. Lisätietoa passiivirekisteristä www.utu.fi/opiskelu/opinnot/passiivirekisteri/

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5)

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Hakeminen ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 7. 27.1.2015. Sähköinen hakemus tulee

Lisätiedot

Terveystieteiden yksikkö

Terveystieteiden yksikkö Terveystieteiden yksikkö HAKEMUS Terveystieteiden tohtorin Terveystieteiden lisensiaatin Filosofian tohtorin Filosofian lisensiaatin Lääketieteen tohtorin TUTKINNON SUORITTAMISEKSI JA VÄITÖSKIRJAN/LISENSIAATINTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS TIETOA JATKO-OPISKELUSTA

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS TIETOA JATKO-OPISKELUSTA TERVEYSTIETEIDEN LAITOS TIETOA JATKO-OPISKELUSTA Sisällys: 1. Suunnitteletko maisterintutkinnon jälkeisiä jatko-opintoja? Väitöskirjaa? 2. Alustavaa informaatiota jatko-opiskelusta perustutkintovaiheessa

Lisätiedot

Englannin kielen taidon osoittaminen ja varmentaminen opiskelijavalinnoissa

Englannin kielen taidon osoittaminen ja varmentaminen opiskelijavalinnoissa Englannin kielen taidon osoittaminen ja varmentaminen opiskelijavalinnoissa Sessio B4: Englannin kielen testit ja moni muu asia apuna opiskelijavalinnoissa Kv-kevätpäivät 2014 Katri Ventus, Aalto-yliopiston

Lisätiedot

VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT

VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT TEKNILLINEN KORKEAKOULU REHTORIN PÄÄTÖS 15.6.2005 VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT Teknillisen korkeakoulun rehtori on tänään tekemällään päätöksellä hyväksynyt liitteenä olevan tutkintorakennetyöryhmän

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 Uudet opiskelijat Vuonna 2010 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön, ohjauksen, dramaturgian, valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmiin, teatteriopettajan

Lisätiedot

HAKEMUS OIKEUSTIETEEN TOHTORIOHJELMAAN

HAKEMUS OIKEUSTIETEEN TOHTORIOHJELMAAN HAKEMUS OIKEUSTIETEEN TOHTORIOHJELMAAN 1. Henkilötiedot * Etunimi Sukunimi Osoite Postinumero Postitoimipaikka Maa Puhelin Syntymäaika 2. Hakijan pohjatutkinto * Tutkinnon nimi Yliopisto Valmistumispäivä

Lisätiedot

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HAKULOMAKE 2012

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HAKULOMAKE 2012 1/6 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi/haku2012) tai selvällä käsialalla. Valintaprosessin helpottamiseksi toivomme, ettet niittaa papereita yhteen, vaan

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kauppatieteen akateemisessa komiteassa 27. päivänä toukokuuta 2011.

AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kauppatieteen akateemisessa komiteassa 27. päivänä toukokuuta 2011. AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kauppatieteen akateemisessa komiteassa 27. päivänä toukokuuta 2011. 1 luku YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tehtävä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014 Huom! Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu ei ole mukana kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa. 1. Kauppakorkeakoulun koulutusalat

Lisätiedot

OHJE PALKKAPAIKKAA JA OPINTO-OIKEUTTA KOSKEVAN HAKEMUKSEN JÄTTÄMISEEN TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TOHTORIOHJELMAAN HUOM! Hakulomake ID numero 1427

OHJE PALKKAPAIKKAA JA OPINTO-OIKEUTTA KOSKEVAN HAKEMUKSEN JÄTTÄMISEEN TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TOHTORIOHJELMAAN HUOM! Hakulomake ID numero 1427 1(11) Henkilöstöpalvelut 2015 / Turun kauppakorkeakoulun tohtoriohjelma 2015 OHJE PALKKAPAIKKAA JA OPINTO-OIKEUTTA KOSKEVAN HAKEMUKSEN JÄTTÄMISEEN TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TOHTORIOHJELMAAN HUOM! Hakulomake

Lisätiedot

Hakemukset ja lomakkeet tehdään täyttämällä hakemus (lomake) ja tarvittavat liitteet sähköisen Saimi järjestelmän kautta.

Hakemukset ja lomakkeet tehdään täyttämällä hakemus (lomake) ja tarvittavat liitteet sähköisen Saimi järjestelmän kautta. Henkilöstöpalvelut 2015 OHJE PALKKAPAIKKAAN JA OPINTO-OIKEUSHAKUUN JÄTETTÄVÄN HAKEMUKSEN JÄTTÄMISEEN SEKÄ SEURANTA-LOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelman ohje palkkapaikkaja/tai

Lisätiedot

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011 1/6 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi) tai selvällä käsialalla. Valintaprosessin helpottamiseksi toivomme, ettet niittaa papereita yhteen, vaan käytät

Lisätiedot

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11. KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.2012 1 DOUBLE DEGREE-TUTKINNOT kansainvälinen kaksoistutkinto kahden

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

Oikeustieteiden tohtoriohjelma

Oikeustieteiden tohtoriohjelma Oikeustieteiden tohtoriohjelma 2017 2018 Oikeustieteiden laitoksella voi jatkotutkintona suorittaa oikeustieteen lisensiaatin (OTL) ja oikeustieteen tohtorin (OTT) sekä filosofian lisensiaatin (FL) ja

Lisätiedot

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana 1/3 09/ 2013 Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana Opiskelijavalinnat uudistuvat vaiheittain kaikilla koulutusasteilla alkaen syksystä 2013. Yhdistävänä asiana uudistuksessa on uuden Opintopolku.fi

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Opintopolku ja muut oppijan palvelut -infotilaisuus Messukeskuksessa 6.11.2015 Syksyn 2015 yhteishaku - ajankohtaista Valintojen tulokset julkaistaan

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO Haluatko vaihtaa pääainetta? TAI Onko sinulla vähintään alempi korkeakoulututkinto toisesta korkeakoulusta ja haluat vaihtaa

Lisätiedot

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla Mikä on ehops? ehops on WebOodin toiminto, jolla voit laatia sähköisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli hopsin

Lisätiedot

HUMANISTISEN ALAN JATKOTUTKINTO-OPAS

HUMANISTISEN ALAN JATKOTUTKINTO-OPAS TAMPEREEN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA HUMANISTISEN ALAN JATKOTUTKINTO-OPAS TOIMITTANUT TERTTU ORPANA SISÄLLYS Lukijalle 1. TIETEELLINEN JATKOKOULUTUS HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA Filosofian tohtorin

Lisätiedot

Haku HELBUS ohjelmiin

Haku HELBUS ohjelmiin Haku HELBUS ohjelmiin Henkilötiedot Valokuva Nimi: Postiosoite: Puhelinnumero: Sähköposti: Syntymäaika: Aiempi koulutus: Liimaa kuvasi tähän. Vastaa seuraaviin esseekysymyksiin suomeksi tai englanniksi

Lisätiedot

TEKNILLISTEN TIETEIDEN TOHTORIOHJELMAN JATKOTUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

TEKNILLISTEN TIETEIDEN TOHTORIOHJELMAN JATKOTUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TEKNILLISTEN TIETEIDEN TOHTORIOHJELMAN JATKOTUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Tohtoriohjelman kuvaus http://www.uva.fi/fi/research/researcher/graduate_school/programmes/technical_sciences/ Opiskelijavalinta

Lisätiedot

Terveystieteiden yksikkö

Terveystieteiden yksikkö Terveystieteiden yksikkö HAKEMUS Terveystieteiden tohtorin Terveystieteiden lisensiaatin Filosofian tohtorin Filosofian lisensiaatin Lääketieteen tohtorin TUTKINNON SUORITTAMISEKSI JA VÄITÖSKIRJAN/LISENSIAATINTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een

Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een 1. HENKILÖTIEDOT * Etunimi Sukunimi Opiskelijanumero Sähköposti 2. KOULUTUSOHJELMA JA SEN ERIKOISTUMISALUE * Opiskelija siirtyy aina koulutusohjelmaansa vastaavalle erikoistumisalueelle.

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Vuosi 2015

Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Vuosi 2015 Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Hakeminen ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 7. 27.1.2015. Sähköinen hakemus tulee

Lisätiedot

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää 1 OSAAMISEN OSOITTAMINEN, AHOT menettely A OPISKELIJAN TIEDOT Opiskelija täyttää. Lomake palautetaan yhdessä osaamisportfolion (liitteineen) kanssa AHOT menettelyä koskevan opintokokonaisuuden / opintojakson

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Humanistisen alan jatkotutkintojen määräykset

Humanistisen alan jatkotutkintojen määräykset Humanistisen alan jatkotutkintojen määräykset Filosofisessa tiedekunnassa suoritettavista humanistisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja opiskelijoista on voimassa, mitä yliopistolaissa

Lisätiedot

Lääketieteen tohtorin

Lääketieteen tohtorin Yhteiskuntatieteiden tiedekunta HAKEMUS Terveystieteiden tohtorin Filosofian tohtorin Terveystieteiden lisensiaatin Lääketieteen tohtorin TUTKINNON SUORITTAMISEKSI JA VÄITÖSKIRJAN/LISENSIAATINTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Tampereen yliopiston tohtoriopintotarjonta ja sen organisointi

Tampereen yliopiston tohtoriopintotarjonta ja sen organisointi Tampereen yliopiston tohtoriopintotarjonta ja sen organisointi Orientaatio uusille väitöskirjatutkijoille Tampereen yliopiston tutkijakoulu Koordinaattori Olli Nuutinen Jatkokoulutuksen tavoitteena on,

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus 13.12.2016 Esityksen sisältö Yleistä tutkintojen tunnustamisesta ja vertailusta Opetushallituksen päätökset Opettajan

Lisätiedot

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE FISMA ry FiSMA Pätevän Arvioijan yleisohje Sivu 1(2) Prosessijohtaminen Hakemuksen tekeminen ja uusiminen FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE 1. Yleistä FiSMA Pätevän Arvioijan (FiSMA Competent

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 8/2009, 30.9.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet ja valittavien opiskelijoiden

Lisätiedot

Hakijan haku- ja valintaprosessi

Hakijan haku- ja valintaprosessi AMK-sektori (nuorten koulutus) Hakijan haku- ja valintaprosessi Koulutustiedotuksen tukitoiminto Hakudemo (ennen hakuaikaa) Luonnos 4.10.2010 OPH Hakeminen Haun infosivut Hakuohjeet (hakulomakkeella) Koulutushaku

Lisätiedot

1 KAUPPATIETEELLISET TUTKINNOT

1 KAUPPATIETEELLISET TUTKINNOT 1 (12) Tullessaan valituksi ns. perustason opiskelijavalinnassa opiskelija saa oikeuden suorittaa kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon (alempi korkeakoulututkinto) ja kauppatieteiden maisterin tutkinnon

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op Pedagogiset opinnot antavat opiskelijalle valmiuksia toimia erilaisissa

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op Pedagogiset opinnot antavat opiskelijalle valmiuksia toimia erilaisissa

Lisätiedot

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 Hyväksytty Poliisiammattikorkeakoulun hallituksessa 12.2.2016 1 SISÄLLYS 1. OPISKELIJAVALINNAN YLEISPERIAATTEET... 2 2. KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN JA

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi YHTEISHAKU 2015 Aikataulut Valintaperusteet YHTEISHAKU Hakupalvelu (suomi) (ruotsi) (englanti) Yhteishaun aikataulut 1. hakuaika 7.1.- 27.1.2015 klo 15.00 (vieraskieliset koulutukset) 2. hakuaika 17.3.

Lisätiedot

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Aineenopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Biologia

Lisätiedot

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.!

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.! HAKUOHJEET 2014 Tiina ja Antti Herlinin säätiön ensimmäinen hakuaika järjestetään 1.-30.11.2014. Säätiö vastaanottaa avustushakemuksia sekä yhteisöiltä että yksityishenkilöiltä. Avustuksia myönnetään säätiön

Lisätiedot

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin?

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Opintotutorit Marja Elonheimo ja Salla Mäkinen Opintotutor-biz@aalto.fi Vastaanotto tiistaisin klo 12-13 BIZ Opiskelijapalvelut, U-249 Tiistai 6.9.2016 Oletko muistanut

Lisätiedot

Oppiarvo. Nimi Oppiarvo tai asema Kotikunta Syntymävuosi

Oppiarvo. Nimi Oppiarvo tai asema Kotikunta Syntymävuosi APURAHAHAKEMUS YKSITYISYRITTÄJÄIN SÄÄTIÖN HALLITUKSELLE APURAHAN HAKIJA TAI HAKIJARYHMÄ Sukunimi (myös entinen) Etunimi (puhuttelunimi alleviivataan) Osoite: Hanikka 19 A, 02360 Espoo Puh. 040 514 2552

Lisätiedot

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta.

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta. Tietojenkäsittelytiede Tutkintovaatimukset Perustutkinnot LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (VÄHINTÄÄN 120 OV) 1. Tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärä (vähintään 55 ov) ja kypsyysnäyte

Lisätiedot

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavien erillisten opettajan pedagogisten opintojen hakuaika jatkuu

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011 Lisähaku 2011, Savonia AMK Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. 21.3.2013 Ylitarkastaja Johanna Niemi Opetushallitus

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. 21.3.2013 Ylitarkastaja Johanna Niemi Opetushallitus Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa 21.3.2013 Ylitarkastaja Johanna Niemi Opetushallitus Esityksen sisältö Yleistä tutkintojen tunnustamisesta ja vertailusta Akateeminen ja ammatillinen tunnustaminen

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne LT /FT tutkinto Tutkinnon rakenne Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: lääketieteen tohtori (LT) filosofian tohtori (FT) ja filosofian lisensiaatti (FL) (lääketieteellisen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Dekaanin päätös 1 (5) Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa myöntämällä

Lisätiedot

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut 28.9.2015

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut 28.9.2015 Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut 28.9.2015 Kuka voi lähteä vaihtoon? Vaihtoon voi lähteä kaikista kauppatieteiden kandidaatin ohjelman erikoistumisalueista

Lisätiedot

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 LIITE 2 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 1. HAKUEDELLYTYKSET Yleisenä edellytyksenä erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakemiselle on, että hakija

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA JATKOKOULUTUS HAKUOPAS

TAMPEREEN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA JATKOKOULUTUS HAKUOPAS TAMPEREEN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA JATKOKOULUTUS HAKUOPAS 2005 2006 TERVETULOA OPISKELEMAAN JATKO-OPINTOJA TAMPEREEN YLIOPISTON KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN Kädessäsi on Tampereen yliopiston

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Vaihdon periaatteet 1 (6) Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa?

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa? 9. Usein kysytyt kysymykset Miten opiskelijavalintojen uudistus toteutetaan vaiheittain? Opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisessä vaiheessa korkeakoulut voivat oman päätöksensä mukaan varata paikkoja

Lisätiedot

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla Mikä on ehops? ehops on WebOodin toiminto, jolla voit laatia sähköisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli hopsin

Lisätiedot

Metropolian opo-info 2.11.2012. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013

Metropolian opo-info 2.11.2012. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013 Metropolian opo-info Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013 Metropolian VKYH koulutustarjonta 2013 Vieraskielisessä yhteishaussa (VKYH) on tarjolla yhteensä 10 koulutusohjelmaa: Tutkinto Koulutusohjelma Aloituspaikat

Lisätiedot

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen 1.8.2012 aloittaneille opiskelijoille Tampereen yliopiston hallituksen 13.6.2012 hyväksymän ja 1.8.2012 voimaan tulevan tutkintosäännön 33 2 momentin mukaan

Lisätiedot

OHJE PALKKAPAIKKAAN JA OPINTO-OIKEUSHAKUUN JÄTETTÄVÄN HAKEMUKSEN JÄTTÄMISEEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TOHTORIOHJELMAAN LÄÄKETIETEELLISEEN TIEDEKUNTAAN

OHJE PALKKAPAIKKAAN JA OPINTO-OIKEUSHAKUUN JÄTETTÄVÄN HAKEMUKSEN JÄTTÄMISEEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TOHTORIOHJELMAAN LÄÄKETIETEELLISEEN TIEDEKUNTAAN 1/11 Henkilöstöpalvelut 2015 / Molekyylilääketieteen tohtoriohjelma (TuDMM) 2015 OHJE PALKKAPAIKKAAN JA OPINTO-OIKEUSHAKUUN JÄTETTÄVÄN HAKEMUKSEN JÄTTÄMISEEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TOHTORIOHJELMAAN LÄÄKETIETEELLISEEN

Lisätiedot

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Päivitysvastuu: Hallintojohtaja SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä 16.12.2009) Tehtävät Professorin

Lisätiedot

Dosentin arvoa henkilö on oikeutettu käyttämään myös eläkkeelle siirryttyään.

Dosentin arvoa henkilö on oikeutettu käyttämään myös eläkkeelle siirryttyään. 1/4 OHJEET DOSENTIN ARVOA HAKEVILLE 1. Kelpoisuusvaatimukset Yliopistolain (558/2009) 89 :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan,

Lisätiedot

Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013

Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013 Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013 SARI PULKKINEN LÄHDE: OPH/PENKARI Oppijan verkkopalvelut Todennetun osaamisen rekisteri Ilmoittautuminen ja haku esi-

Lisätiedot

FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT

FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT 1 Jatkotutkintojen suorittamisoikeus Filosofian lisensiaatin ja tohtorin tutkintoa suorittamaan tiedekunta voi hyväksyä hakijan, joka on suorittanut luonnontieteellisen

Lisätiedot

Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle

Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle 1 (2) Hakija voi olla henkilö tai ryhmä. Sukunimi: Etunimet: Osoite: Syntymävuosi: Puhelinnumero: Sähköposti: Nykyinen työ- tai opiskelupaikka: Ryhmän

Lisätiedot