Hakuopas Tohtoriohjelma. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu. Tohtoriohjelma PL 21280, AALTO. Hanna Haviola Suvi Tulonen Timo-Jaakko Uotila

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hakuopas 2012. Tohtoriohjelma. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu. Tohtoriohjelma PL 21280, 00076 AALTO. Hanna Haviola Suvi Tulonen Timo-Jaakko Uotila"

Transkriptio

1 Hakuopas 2012 Julkaisija: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Tohtoriohjelma Osoite: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Tohtoriohjelma PL 21280, AALTO Toimitus: Ritva Laaksovirta Hanna Haviola Suvi Tulonen Timo-Jaakko Uotila

2 2 SISÄLLYS TOHTORIOHJELMAN JOHTAJAN SANAT HAKIJALLE...5 I AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN TIETEELLINEN JATKOKOULUTUS 1. TOHTORIKOULUTUSTA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET TAVOITTEET TOHTORIKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN TUTKINTOVAATIMUKSET PÄÄAINEET JA VALITTAVIEN AINEKOHTAISET ENIMMÄISMÄÄRÄT...7 II HAKEMINEN TOHTORIOHJELMAAN 6. JATKO-OPINTO-OIKEUS VALINTAPERUSTEET HAETTAVA PÄÄAINE JA HAKEMINEN KAHTEEN AINEESEEN PÄÄTOIMINEN JA SIVUTOIMINEN OPISKELU GMAT- JA GRE-TESTIT KESKUSTELU AIOTUN PÄÄAINEEN PROFESSORIN KANSSA HAKEMUS HAKEMUKSEN JÄTTÄMINEN 17 III HAKUPROSESSIN JÄLKEEN 14. VALINTAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN OIKAISUPYYNNÖT TÄYDENTÄVÄT OPINNOT OHJELMAAN VALITUILLE HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA TUKEA OPINTOIHIN MYÖHEMMIN UUDESTAAN?...20 PÄÄAINEIDEN JA TOHTORIKOULUTUSKESKUKSEN YHTEYSHENKILÖT.21 TIETOA GMAT- JA GRE GENERAL TEST -TESTEISTÄ 23

3 5 TOHTORIOHJELMAN JOHTAJALTA Kädessäsi on vuoden 2012 hakuopas Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tohtoriohjelmaan. Olemme iloisia, että suunnittelet hakeutumista tieteelliseen jatkokoulutukseen, jossa tavoitteena on tohtorintutkinto. Tohtoriopinnoissa menestyminen vaatii aikaa, sitkeyttä ja pitkäjänteistä keskittymistä usean vuoden uurastukseen. Toisaalta saavutettu tavoite, tohtorin tutkinto, tiedeyhteisön jäsenyys, asiantuntemus ja pätevöityminen ovat palkinto, jonka veroista ei hevin löydä muualta. Tohtoriopinnot vaativat aikaa ja pitkäjänteisyyttä. Siksi toivomme, että niitä suunnitellessasi mietit tarkoin, minkälaisiin panostuksiin olet valmis. Omalta osaltaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu tarjoaa sinulle ensiluokkaista kansainvälisen tason opetusta ja tieteellistä ohjausta. Monet tutkimusprojektimme ovat kansainvälisiä yhteishankkeita ja niissä saa hyödyllistä kokemusta kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä. Korkeakoulussa suositaan päätoimista opiskelua. Ensimmäistä kertaa koulumme historiassa olemme päättäneet sitoutua kaikkien päätoimisten tohtoriopiskelijoiden rahoitukseen kahdeksi ensimmäiseksi vuodeksi. Tarkoituksena on jatkaa rahoitusta koko neljän vuoden jaksolle. Toinen merkittävä uudistus on haun ehdollisuus. Voit hakea ohjelmaan, vaikka et olisi vielä suorittanut maisterin tutkintoa. Sinut voidaan ottaa ohjelmaan jos saat tutkintosi valmiiksi ennen lukukauden alkua. Ehdollista hakua on tarkemmin esitelty hakuoppaassa. Pyrimme tekemään omalta osaltamme parhaamme, jotta voit keskittyä tohtoriopiskelijan päätehtävään, eli tohtoritutkinnon suorittamiseen. Edellytämme sinun myös rahoituksen vastineeksi osallistuvan opetukseen ja erilaisiin tiedeyhteisön aktiviteetteihin. Päätoiminen opiskelu luo hyvät edellytykset pitkäjänteiselle ja kiinteälle tutkimukselliselle yhteistyösuhteelle tohtoriopiskelijan ja tutkimuksen ohjaajan välillä. Tiivis yhteistyö tehostaa opintojen etenemistä ja tuloksena syntyy mm. arvostetuissa kansainvälisissä tieteellisissä aikakauslehdissä julkaistavia artikkeleita. Julkaiseminen on osa tutkijan ammattitaitoa. Tämän taidon hankkiminen sivutoimisena opiskelijana irrallaan koulun tutkijayhteisöstä on vaikeaa. Tohtoritutkinnon suorittaminen onnistuu monilta sivutoimisestikin opiskelevilta, mutta erityisesti akateemista uraa ajatteleville se ei ole suositeltava vaihtoehto. Hakuopas on syytä lukea ajatuksella ennen hakemuksen laadintaa. Sen tarkoitus on auttaa laatimaan hakemus asianmukaisesti ja vastata kysymyksiin, joita hakuprosessi saattaa herättää. Opas julkaistaan myös englanniksi. Tietoa lukuvuoden aikana tarjottavasta opetuksesta löydät Tohtoriohjelman opintooppaasta , joka on verkkosivuillamme osoitteessa https://into.aalto.fi/display/fidoctoralecon/opinto-opas. Pekka Korhonen tohtoriohjelman johtaja

4 6 I Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tieteellinen jatkokoulutus 1. TOHTORIKOULUTUSTA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET Keskeiset tieteellistä jatkokoulutusta koskevat säädökset ovat yliopistolaki 558/2009, laki yliopistolain voimaanpanosta 559/2009 sekä valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004. Lisäksi tohtorikoulutuksen järjestämisestä määrätään asti toimineen Helsingin kauppakorkeakoulun ja toimintansa aloittaneen Aalto-yliopiston asiakirjoissa. 2. TAVOITTEET Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tohtorikoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija: 1. perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa; 2. perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin; sekä 3. saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen. (Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 21 ) Lisäksi kauppakorkeakoulun tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteena on, että se tarjoaa valmiudet yliopistollisiin ja muihin tutkimus- ja opetustehtäviin sekä erittäin vaativiin asiantuntijatehtäviin joko yksityiselle tai julkiselle sektorille. Tavoitteena on myös suosia kansainvälistä yhteistyötä. 3. TOHTORIKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Tieteellinen jatkokoulutus järjestetään tohtoriohjelmana, johon kaikki yliopiston tohtoriopintoja suorittavat kuuluvat. Tohtoriohjelmassa voi suorittaa kauppatieteiden tohtorin, filosofian tohtorin ja kauppatieteiden lisensiaatin tutkinnon. Tohtorintutkinnon ohjeellinen suoritusaika on neljä vuotta. Päätoiminen opiskelu on toivottavaa sekä opiskelijan että yliopiston kannalta. Pääaineen professori nimeää tohtoriopiskelijalle vähintään yhden ohjaajan, joka on suorittanut tohtorin tutkinnon ja jolla on syvällinen perehtyneisyys kyseisen pääaineen tutkimusalaan. Yhden ohjaajista tulee olla Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus- tai opetusviran haltija.

5 7 4. TUTKINTOVAATIMUKSET Opiskelijat valitaan tohtoriohjelmaan suorittamaan kauppatieteiden tohtorin (KTT) tai filosofian tohtorin (FT) tutkintoa. Kauppatieteiden tohtorin tutkintoa suorittamaan otettu voi ensin suorittaa kauppatieteiden lisensiaatin tutkinnon. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ei voi suorittaa filosofian lisensiaatin tutkintoa. Filosofian tohtorin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä muun kuin kauppatieteellisen alan tutkinnon suorittanut henkilö, jonka tutkimustyö liittyy johonkin kauppatieteiden tohtorin tutkinnon pääaineeseen. Tohtorin tutkinnon rakenne on sama sekä KTT- että FT- tutkintoa suorittaville. Tohtorin tutkinto Kauppakorkeakoulun tohtorin tutkinnon vaatimukset koostuvat kolmesta osasta: 1) Yhteiset tieteelliset jatko-opinnot, 30 opintopistettä 2) Tieteenalan opinnot (pääaineen keskeiset osa-alueet) ja tutkimusalan opinnot, 30 opintopistettä 3) Väitöskirja Kauppatieteiden lisensiaatin (KTL) tutkinto Kauppatieteiden tohtorin tutkintoa suorittamaan otettu voi ensin suorittaa kauppatieteiden lisensiaatin (KTL) tutkinnon. KTL-tutkinnon vaatimukset koostuvat kolmesta osasta: 1) Yhteiset tieteelliset jatko-opinnot, 30 opintopistettä 2) Tieteenalan opinnot (pääaineen keskeiset osa-alueet) ja tutkimusalan opinnot, 30 opintopistettä 3) Lisensiaatintutkimus

6 8 5. PÄÄAINEET JA VALITTAVIEN AINEKOHTAISET ENIMMÄISMÄÄRÄT Alla luetellaan aineet, jotka voivat olla kauppatieteiden tohtorin, filosofian tohtorin ja kauppatieteiden lisensiaatin tutkinnon pääaineena. Kauppakorkeakoulun dekaani vahvistaa vuosittain kuhunkin aineeseen otettavien uusien tohtoriopiskelijoiden enimmäismäärän. Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos Kansainvälinen liiketoiminta 5 Organisaatiot ja johtaminen 7 Yrittäjyys 3 Laskentatoimen laitos Laskentatoimi 2 Yritysjuridiikka 3 Markkinoinnin laitos Markkinointi 5 Rahoituksen laitos Rahoitus 3 Taloustieteen laitos Taloustiede 6 Tieto- ja palvelutalouden laitos Liikkeenjohdon systeemit 5 Logistiikka 4 Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät 3 Tietojärjestelmätiede 8 Viestinnän laitos Kansainvälinen yritysviest. 1 Talouselämän viestintä 1 Enimmäismäärät on asetettu englanninkieliseen koulutukseen kaikissa muissa pääaineissa paitsi pääaineessa talouselämän viestintä. Tällä on vaikutusta siihen, kenen on toimitettava GMAT- tai GRE-testitulos hakemuksen liitteeksi, ks. tarkemmin seuraavassa kohdassa Valintaperusteet. Laitokset ovat luvanneet päätoimiseksi tohtoriopiskelijaksi hyväksytyille ja päätoimiseen tohtorikoulutukseen sitoutuneille rahoituksen kahdeksi vuodeksi. Rahoitusta saavan pitää edetä opinnoissaan etenemiskriteerien mukaisesti.

7 9 II Hakeminen tohtoriohjelmaan 6. JATKO-OPINTO-OIKEUS Kauppatieteiden tohtorin ja kauppatieteiden lisensiaatin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä 1) ylemmän korkeakoulututkinnon; 2) ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon; taikka 3) ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin, suorittanut henkilö tai muun näitä tasoltaan vastaavan koulutuksen suorittanut henkilö. Jatkokoulutukseen ottaminen edellyttää, että tutkimustyö liittyy johonkin kauppatieteiden tohtorin tutkinnon pääaineeseen ja että hakijalla on jatkotutkinnon pääaineen edellyttämät valmiudet. Filosofian tohtorin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä muun kuin kauppatieteellisen alan 1) ylemmän korkeakoulututkinnon; 2) ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon; taikka 3) ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin, suorittanut henkilö, jonka tutkimustyö liittyy johonkin kauppakorkeakoulun jatkotutkintojen pääaineeseen. Tohtoriohjelman johtaja toteaa suoritetun koulutuksen antamat valmiudet tohtorikoulutukseen. Valintaperusteet vuodelle 2012 määritellään alla. Tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta haetaan kirjallisesti hakulomakkeella noudattaen yliopiston hyväksymää hakumenettelyä. Tohtoriohjelmaan haetaan pääsääntöisesti kerran vuodessa. Valinnasta päättää korkeakoulun dekaani. Esityksen dekaanille tekee tohtoriohjelman johtaja, joka on pyytänyt hakemuksista lausunnon kunkin pääaineen tohtorikoulutuksesta vastaavalta professorilta. Opinto-oikeus alkaa siitä kun ilmoitat ottavasi paikan vastaan ilmoittautumalla läsnä olevaksi. 7. VALINTAPERUSTEET 7.1 Yleistä I Asian käsittelyn yleinen eteneminen Kauppatieteen akateeminen komitea on kokouksessaan vahvistanut seuraavat uusien tohtorikoulutettavien valintaperusteet tohtoriohjelmaan vuodelle Tohtorikoulutettavien valinta ohjelmaan suoritetaan kahdessa vaiheessa. Ensin todetaan hakukelpoiset hakijat, minkä jälkeen kukin pääaine asettaa kelpoiset hakijat paremmuusjärjestykseen ja ehdottaa

8 vahvistettujen enimmäismäärien puitteissa uusiksi tohtorikoulutettaviksi valittavat hakijat. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun dekaani päättää tohtorikoulutettavien valinnasta tohtoriohjelmaan. II Ehdollinen valinta Tohtorikoulutettavavalinta voidaan vuoden 2012 valinnassa toteuttaa myös jäljempänä mainittavissa hakukelpoisuusryhmissä 1 5 niin sanottuna ehdollisena valintana. Jos hakuperusteena olevaa tutkintoa ei ole myönnetty hakuajan päättymiseen mennessä tai kaikilta ulkomaisen tutkinnon suorittaneilta edellytettävää GMAT- tai GRE-testiä ei ole suoritettu, hyväksyminen on ehdollinen. Tämä ehdollinen päätös tohtorikoulutettavavalinnasta ja tohtoriohjelmaan hyväksymisestä on tällöin voimassa päätöksessä mainittuun päivämäärään saakka. Ehdollisesti tohtoriohjelmaan valittu tohtorikoulutettava säilyttää paikkansa ohjelmassa, kun hän esittää välittömästi, kuitenkin viimeistään , tutkinnon myöntämisen jälkeen selvityksen tutkinnon suorittamisesta tai selvityksen edellä mainitun testiraportin tuloksista, myös kuitenkin viimeistään Tohtoriohjelman johtaja toteaa dekaanin päätökseen perustuen ehdollisen valinnan kriteerien täyttymisen tai täyttymättömyyden ja tekee ratkaisun siitä, ketkä ehdollisesti valituista tohtorikoulutettavista hyväksytään ohjelmaan pysyvästi Hakukelpoisuus Hakija on hakukelpoinen, jos hän täyttää jossain hakukelpoisuusryhmässä esitetyt ehdot (alla I kohdassa todetut hakukelpoisuusryhmät 1-8) ja niihin II kohdassa liittyvät lisäedellytykset. I Hakukelpoisuusryhmät 1) Suomalaisen ylemmän kauppatieteellisen tutkinnon suorittaneet, joiden pro gradu -tutkielma on arvosteltu vähintään hyvin tiedoin (useampiportaisessa asteikossa vähintään cum laude approbatur) ja pääaineopinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin. 2) Suomalaisen ylemmän yliopistotutkinnon suorittaneet, joiden pro gradu - tutkielma on arvosteltu vähintään hyvin tiedoin (useampiportaisessa asteikossa vähintään cum laude approbatur) ja pääaineopinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin. Hakijalta edellytetään, että tutkimustyö liittyy johonkin tohtoritutkinnon pääaineeseen ja että hakijalla on tämän pääaineen edellyttämät valmiudet. 3) Soveltuvan ulkomaisen koulutuksen suorittaneet, joiden koulutus antaa asianomaisessa maassa kelpoisuuden tohtoritutkintoon tähtääviin korkeakouluopintoihin. Ulkomaisen tohtoritutkinto-kelpoisuuden antavan koulutuksen suorittaneiden tulee osoittaa tutkimusvalmiutensa pääainekokonaisuudella (sisältäen pro gradua vastaavan tutkielman tai muun vastaavan näytön), joka on suoritettu vähintään hyvin tiedoin ennen tohtoriohjelmaan hakemista. Jos pro gradua vastaava tutkielma tai muu näyttö on muun kuin suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen, edellytetään siitä hakemuksen liitteeksi eng-

9 lanninkielinen yhteenveto. Hakijalta edellytetään, että tutkimustyö liittyy johonkin tohtoritutkinnon pääaineeseen ja että hakijalla on tämän pääaineen edellyttämät valmiudet. 4) Kansainvälisesti akkreditoidun (AMBA, AACSB) yliopistotasoisen Master of Business Administration (MBA) -ohjelman suorittaneet, mikäli he voivat osoittaa, että heidän pääainekokonaisuutensa vastaa tarvittavien opintosuoritusten täydentämisten jälkeen suomalaisen ylemmän kauppatieteellisen tutkinnon pääainekokonaisuuden tasoa (sisältäen pro gradua vastaavan tutkielman) ennen tohtoriohjelmaan hakemista. Hakijan on liitettävä hakemukseen ehdotus pääaineen kokonaisuudeksi. Jos pro gradua vastaava tutkielma on muun kuin suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen, edellytetään liitteeksi englanninkielinen yhteenveto. Sekä MBA-ohjelma että täydennykset tulee olla suoritettu vähintään hyvin tiedoin. 5) Suomalaisen tai ulkomaisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet, joiden tutkinto sisältää pro gradua vastaavan tutkielman tai muun näytön. Tutkintoon sisältyvien pääainekokonaisuuden opintojen sekä tutkielman on oltava suoritettu vähintään hyvin tiedoin ennen tohtoriohjelmaan hakemista. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden hakijoiden tulee huomioida, että tohtoriohjelman johtaja toteaa suoritetun koulutuksen antamat valmiudet tohtorikoulutukseen ja johtaja voi tarvittaessa määrätä täydentäviä opintoja. 6) Kauppatieteellisen alan suomalaisen tai ulkomaisen lisensiaatin tutkinnon suorittaneet. 7) Muun kuin kauppatieteellisen alan suomalaisen tai ulkomaisen lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon suorittaneet. Hakijalta edellytetään, että tutkimustyö liittyy johonkin tohtoritutkinnon pääaineeseen ja että hakijalla on tämän pääaineen edellyttämät valmiudet. 8) Tohtorikoulutettavaksi voidaan valita myös alemman korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jolla kauppakorkeakoulu toteaa muutoin olevan tohtoriopintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Kaikilta tämän hakukelpoisuusryhmän hakijoilta edellytetään tammikuussa 2008 tai sen jälkeen suoritettua GMAT-testiä (Graduate Management Admission Test) tai GRE General Test (Graduate Record Examination) testiä. JA 11 II Hakukelpoisuusryhmiin liittyvät lisäedellytykset 1) Jos suomalaisen tai ulkomaalaisen pro gradu tutkielman tai sitä vastaavan tutkielman taikka muun tutkielmaa vastaavan näytön suorittamisesta on kulunut yli 10 vuotta, hakijan tulee lisäksi osoittaa tutkimusvalmiutensa tieteellisillä julkaisuilla. 2) Kaikilta ulkomaisen tutkinnon tai ohjelman (MBA) suorittaneilta edellytetään lisäksi tammikuussa 2008 tai sen jälkeen suoritettu GMATtestin (Graduate Management Admission Test) tai GRE General Test

10 (Graduate Record Examination), jos he hakevat englanninkieliseen koulutukseen pääaineissa kansainvälinen liiketoiminta, kansainvälinen yritysviestintä, taloustiede, laskentatoimi, liikkeenjohdon systeemit, logistiikka, markkinointi, organisaatiot ja johtaminen, rahoitus, talousmaantiede, taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät, teknologiajohtaminen ja -politiikka, tietojärjestelmätiede, yritysjuridiikka tai yrittäjyys. Suomenkieliseen koulutukseen pääaineessa talouselämän viestintä hakevilta ulkomaisen tutkinnon suorittaneilta hakijoilta ei edellytetä GMAT tai GRE General Test suorittamista osana valintaperusteita, lukuun ottamatta hakijoita hakukelpoisuusryhmässä 8. 3) Kaikilta hakijoilta edellytetään, että hakija ottaa yhteyttä haettuun pääaineeseen ja esittelee alustavan tutkimussuunnitelmansa tai aihepiirin kartoituksensa tohtorikoulutuksesta vastaavalle aineen professorille (ks. liite tohtoriohjelman yhteyshenkilöt). Jos tohtorikoulutusvastaava professori arvioi, että hakijan aikoma tutkimuskohde niveltyy pääaineessa tehtävään muuhun tutkimukseen, ja että aineessa on järjestettävissä ohjausresursseja, tohtorikoulutusvastaava allekirjoittaa hakulomakkeen kyseisen kohdan. Tilanteessa, jossa hakijan on kohtuuttoman vaikeaa sopia allekirjoituksesta aineen tohtorikoulutusvastaavan kanssa (esim. hakija ulkomailla), voi hakemuksen liitteenä käyttää sähköpostiviestiä, josta on nähtävissä tohtorikoulutusvastaavan alustava arvio resurssien riittävyydestä. Tämä arvio resurssien riittävyydestä ei tarkoita, että hakija valitaan ohjelmaan, vaan että hakijalla on alustavasti tiedossa mahdollinen ohjaaja. Hakijan pääaine arvioi ohjausresurssien kokonaisriittävyyden ja tarkoituksenmukaisen kohdistamisen sen jälkeen, kun hakuaika on päättynyt ja kaikkien hakijoiden tiedot ovat pääaineen käytettävissä. 4) Kaikilla hakijoilla pitää olla englanninkielisissä ohjelmissa riittävä englanninkielentaito ja suomenkielisissä ohjelmissa riittävä suomenkielentaito. 12 Aalto-yliopiston tohtoriohjelman oppilaitoskoodi on GMAT-testissä C1N-OJ-82 ja GRE-testissä 7364 (ennen syksyä 2011 koodi oli 5719). Jos hakija esittää näytöksi riittävästä kielitaidosta (Hakukelpoisuusryhmiin liittyvät lisäedellytykset, kohta 4) IELTS- tai TOEFL-testituloksen, testin tulosraportin tulee olla tohtoriohjelman käytössä viimeistään IELTS- ja TOEFL-testien oppilaitoskoodi on Tohtoriohjelman hakemuksessa on ilmoitettava testin ajankohta ja testipaikka. Siihen voi myös liittää hakijan saaman epävirallisen tulosraportin. 7.3 Paremmuusjärjestykseen asettaminen Pääaineiden edustajat asettavat kelpoiset hakijat paremmuusjärjestykseen alla mainittujen kriteerien perusteella. Uusien tohtorikoulutettavien valinnassa koroste-

11 taan hakijan tutkimusaihepiirin soveltuvuutta, opintomenestystä, tutkimusvalmiuksia sekä yliopiston ohjausresursseja tutkimuksen aihealueelta. Lausunnossaan pääaineen edustaja kiinnittää erityistä huomiota tutkimusaihepiirin soveltuvuuteen aineen piirissä tehtävään tutkimustyöhön ja ohjausresurssien riittävyyteen. 13 Alustava tutkimussuunnitelma tai aihepiirin kartoitus Hakija osoittaa valmiuttaan tieteelliseen tutkimustyöhön esittämällä alustavan tutkimussuunnitelman tai aihepiirin kartoituksen. Tutkimusaihepiirin soveltuvuus (pääaineen piirissä tehtävään tutkimustyöhön) ja ohjaus Hakijan esittämän aihepiirin soveltuvuus pääaineen tutkimukseen ja ohjausresursseihin arvioidaan. Hakija osoittaa, että hän on ollut yhteydessä pääaineeseen ja hänellä on alustavasti tiedossa mahdollinen ohjaaja. Aineen alustava arvio ohjausresurssien riittävyydestä ilmoitetaan hakemuslomakkeella. Tutkijapotentiaali Hakija osoittaa tutkijapotentiaalinsa tutkielmallaan ja tutkielman ohjaajan lausunnolla, jonka ohjaaja toimittaa suoraan tohtorikoulutuskeskukseen hakemuksen liitteeksi. Lisäksi hakija voi hakemuksensa tueksi osoittaa tuntevansa tutkimusaihepiiriä oheistetuilla työpapereilla tai muilla julkaisuillaan. Opintomenestys Hakija osoittaa opintomenestyksensä haettuun pääaineeseen kuuluvien suoritustensa laadulla ja määrällä. Muut perustelut tohtorikoulutettavaksi hakeutumiselle Tohtorikoulutettavaksi aikova voi lisäksi osoittaa valmiutensa ja muut edellytyksensä tohtoriopintoihin erilaisin testein (esim. GMAT - tai GRE testi myös muiden kuin niiden hakijoiden osalta, joille testi on pakollinen) tai muilla tutkimusvalmiutta osoittavilla toimilla (esim. tutkimuskokemus). 7.4 Täydentävien opintojen asettaminen Täydentävien opintojen asettamisen periaatteista määrätään hakuoppaan luvussa 16.

12 14 Tohtoriopintoneuvojan vinkki 2: Haussa ei jousteta valintaperusteiden minimiarvosanavaatimuksista. Jos hakija ei täytä hakukelpoisuusvaatimuksia, hänen tulee korottaa arvosanojaan kotiyliopistossaan ennen hakemista. Tohtoriopintoneuvojan vinkki 3: Jos olet suorittanut MBA-ohjelman ja ylemmän korkeakoulututkinnon, sinun kannattaa hakea ohjelmaan jälkimmäisen perusteella ja käyttää suoritettua MBA-ohjelmaa hakemuksen tukena, vaikka ylempi korkeakoulututkinto olisi muulta kuin kauppatieteelliseltä alalta. Se helpottaa hakukelpoisuuden määrittämistä. Hakemukseen kannattaa silloin liittää kopiot molemmista lopputöistä. (Liitteenä on oltava ainakin kopio ylemmän korkeakoulututkinnon pro gradu tutkielmasta.) Master of Business Administration (MBA) -ohjelman suorittaneiden hakukelpoisuuskriteerit löytyvät edeltä. Hakijan vastuulla on osoittaa, että suoritettu MBA-ohjelma on kansainvälisesti akkreditoitu joko AMBA:n tai AACSB:n toimesta. Akkreditoinnit voi tarkistaa seuraavista verkko-osoitteista: AMBA AACSB Tohtoriopintoneuvojan vinkki 4: Ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustamisesta Suomessa saa tietoa Opetushallituksesta. Tutkintojen tunnustamisella tarkoitetaan päätöstä siitä, millaisen kelpoisuuden ulkomainen tutkinto antaa Suomessa esim. opiskelupaikkaa haettaessa. Lisätietoja Opetushallituksen verkkosivuilta tai sähköpostitse Tohtoriopintoneuvojan vinkki 5: Jos hakija on suorittanut muussa yliopistossa lisensiaatin tutkinnon, hän voi sisällyttää sen kauppakorkeakoulun jatkotutkintoihin seuraavin periaattein: Tavoitetutkintona KTT Jos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tohtoriohjelmaan hyväksytty on suorittanut muussa yliopistossa kauppatieteiden lisensiaatin tutkinnon, ja aikoo suorittaa KTT-tutkinnon, niin ko. lisensiaatin tutkinto voidaan hyväksyä KTT-tutkinnon pohjaksi eikä hakijalta vaadita lisäsuorituksia. Edellytys on, että se käsittää vähintään 60 op (40 ov) tieteellisiä jatko-opintoja ja että lisensiaatin tutkimus ja jatko-opinnot on hyväksytty vähintään hyvin tiedoin. Lisäksi lisensiaatin tutkinnon tulee soveltua opiskelijan tohtorintutkinnon pääaineeseen. Tohtoriohjelman johtaja voi kuitenkin tarvittaessa määrätä täydentäviä opintoja. Jos aiempi lisensiaatin tutkinto on muun alan kuin kauppatieteiden lisensiaatin tutkinto, siihen suoritettujen opintojen vastaavuus tarkastetaan opintojaksoittain ja kursseittain. Tohtoriohjelmaan hyväksytty hakee muualla suoritetun lisensiaatin tutkinnon tai tutkinnon opintojaksojen ja kurssien hyväksilukemista mielellään heti opintojensa alussa. Tavoitetutkintona FT Jos muussa yliopistossa lisensiaatin tutkinnon suorittanut opiskelija suorittaa Aalto-yliopiston

13 kauppakorkeakoulussa filosofian tohtorin (FT) tutkintoa, hänen lisensiaatin tutkintonsa voidaan hyväksyä FT-tutkinnon pohjaksi eikä hakijalta tällöin vaadita lisäsuorituksia. Edellytys on, että lisensiaatin tutkinto käsittää vähintään 60 op (40 ov) tieteellisiä jatko-opintoja ja että lisensiaatin tutkimus ja jatko-opinnot on hyväksytty vähintään hyvin tiedoin. Lisäksi lisensiaatin tutkinnon tulee soveltua opiskelijan jatkotutkinnon pääaineeseen. Tohtoriohjelman johtaja voi kuitenkin tarvittaessa määrätä täydentäviä opintoja. Tohtoriohjelmaan hyväksytty jatko-opiskelija hakee muualla suoritetun lisensiaatin tutkinnon hyväksilukemista mielellään heti opintojensa alussa. 15 Filosofian tohtorin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä vain muun kuin kauppatieteellisen koulutuksen suorittanut henkilö. 8. HAETTAVA PÄÄAINE JA HAKEMINEN KAHTEEN AINEESEEN Hakulomakkeessa pitää ilmoittaa pääaine, johon hakemus kohdistuu. Sen on oltava jokin kauppakorkeakoulun tohtorikoulutuspääaineista. Halutessaan voi hakea myös toiseen pääaineeseen, jota tällöin käsitellään hakuprosessissa toissijaisena. Sekä ensi- että toissijaiseen pääaineeseen pitää jättää täydellinen hakemus, ja hakijan on sitovasti ilmoitettava hakemusten ensisijaisuusjärjestys. Samalla hakukierroksella voi hakea korkeintaan kahteen pääaineeseen. Valituksi voi tulla vain yhteen. Valintaprosessissa selvitetään ensin, hyväksytäänkö hakija ensisijaiseksi ilmoittamaansa pääaineeseen. Jos näin ei käy, selvitetään hyväksytäänkö hakija toissijaiseksi ilmoittamaansa aineeseen. Ellei hakemusta hyväksytä kumpaankaan, valintapäätös on hakijan kohdalta hylkäävä. Hakija voidaan hylätä ensisijaisesti hakemassaan pääaineessa ja valita toissijaiseen, vaikka ensisijaisen aineen enimmäismäärä ei täyttyisikään. 9. PÄÄTOIMINEN JA SIVUTOIMINEN OPISKELU Opiskelijan on ilmoitettava hakulomakkeessa, aikooko hän opiskella pää- vai sivutoimisesti. Laitokset antavat rahoituksen niille opiskelupaikan vastaanottaneille tohtoriopiskelijaksi valituille, jotka sitoutuvat opiskelemaan päätoimisesti lukuvuoden alusta alkaen. Valintaprosessin jälkeen tehdyllä siirtymisellä sivutoimisesta päätoimiseksi ei enää ole vaikutusta laitoksen rahoitusvastuuseen. Päätoimisesti opiskelevien tulee ensimmäisenä opiskeluvuonna suorittaa vähintään 24 opintopistettä (op) tieteellisiä jatko-opintoja. Vastaavasti sivutoimisesti opiskelevien tulee suorittaa vähintään 12 op ensimmäisenä opiskeluvuonna (lisätietoa Tohtoriohjelman opinto-oppaasta).

14 Päätoiminen opiskelu on opiskelijan ja yliopiston kannalta toivottavaa. Siihen on haettavissa monenlaista taloudellista tukea laitosten tarjoaman tuen lisäksi (katso kohta 18. Tukea opintoihin). Tavoitteena on, että päätoimisesti opiskelevat valmistuvat tohtoreiksi 4 vuodessa ja sivutoimisesti opiskelevat 7-8 vuodessa GMAT- JA GRE-TESTIT Ulkomaisen tutkinnon tai ohjelman (MBA) suorittaneilta edellytetään tammikuussa 2008 tai sen jälkeen suoritettu GMAT-testi (Graduate Management Admission Test) tai GRE General Test (Graduate Record Examination), jos he hakevat englanninkieliseen koulutukseen pääaineissa kansainvälinen liiketoiminta, kansainvälinen yritysviestintä, taloustiede, laskentatoimi, liikkeenjohdon systeemit, logistiikka, markkinointi, organisaatiot ja johtaminen, rahoitus, taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät, tietojärjestelmätiede, yritysjuridiikka tai yrittäjyys. Testejä ei edellytetä, jos hakija pyrkii hakuryhmissä 1 7 suomenkieliseen koulutukseen pääaineessa talouselämän viestintä. Myös suomalaisen tutkinnon suorittanut voi halutessaan esittää lisänäyttöä valmiudestaan tohtoriopintoihin erilaisin testein. Testeistä on yksityiskohtaista tietoa liitteessä. 11. KESKUSTELU AIOTUN PÄÄAINEEN PROFESSORIN KANSSA Hakijan tulee esitellä alustava tutkimussuunnitelmansa tai aihepiirin kartoituksensa aineen tohtorikoulutuksesta vastaavalle professorille. Se kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämistä. Aineiden opetuksesta ja pääaineen opintoihin liittyvistä seikoista voi tiedustella tohtorikoulutusassistenteilta. Yhteystiedot löytyvät tämän oppaan lopusta. 12. HAKEMUS Hakemus koostuu: A) täytetystä hakulomakkeesta, B) liitteistä ja C) tutkielman ohjaajan lausunnosta Hakulomake ja liitteet jätetään kahtena kappaleena (lukuun ottamatta pro gradu -tutkielmaa, joka 1 kappaleena.) Asiakirjojen kopiot todistaa oikeaksi yksi todistaja, jonka allekirjoitus, nimenselvennys ja puhelinnumero merkitään kopioon. Jos haet 2 aineeseen, tee kumpaankin täydellinen hakemus (kummassakin liitteet kahtena kappaleena). Hakija vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä lomakkeen oikeasta täyt-

15 tämisestä. Merkintöjen epäselvyydet, jotka vaikuttavat lopputulokseen, voidaan tulkita hakijalle epäedullisesti. Väärien tietojen antaminen voi johtaa jo saavutetun opiskelupaikan menettämiseen. 17 A) Hakulomake Hakulomakkeen voi tulostaa verkosta, osoitteesta https://into.aalto.fi/display/fidoctoralecon/haku+tohtorinkoulutukseen. Allekirjoita hakulomake, kun olet täyttänyt sen! Jätetään 2 kappaleena. Hakija ottaa yhteyttä haettuun pääaineeseen ja esittelee alustavan tutkimussuunnitelmansa tai aihepiirin kartoituksensa tohtorikoulutuksesta vastaavalle professorille. Professori allekirjoittaa hakemuslomakkeen kyseisen kohdan, jos katsoo hakijan aikoman tutkimuskohteen niveltyvän pääaineessa tehtävään muuhun tutkimukseen ja jos hakijalle olisi alustavasti tiedossa ohjaaja. Allekirjoitus ei ole tae valituksi tulemisesta. Hakemukseen kannattaa laittaa kattavat tiedot kaikista opintosuorituksista, jotka voivat vaikuttaa täydentävistä opinnoista tehtäviin päätöksiin. (Ks. edempänä luku III, kohta Täydentävien opintojen määrääminen). Kielitaidon riittävyys arvioidaan pääaineessa. Jos hakijalla on siihen liittyvää näyttöä tai todistuksia, ne voi liittää hakemukseen. B) Liitteet 1. Oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta, josta tulee käydä ilmi pääaineen ja tutkielman arvosana. Kopio tulee ottaa tutkintotodistuksesta kokonaisuudessaan. Jätetään 2 kappaleena. 2. Oikeaksi todistettu kopio opintosuoritusotteesta. Jätetään 2 kappaleena. 3. Kopio tutkielmasta (pro gradu, pro gradua vastaava tutkielma, lisensiaatin tutkimus, väitöskirja tai muu vastaava näyttö), jos se on tehty muualla kuin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa (aikaisemmin HSE). Jos hakijalla on useampia tutkintoja, liitteenä jätetään vähintään kopio sen tutkinnon tutkielmasta, jolla hakukelpoisuus halutaan määritettävän. Jätetään 1 kappaleena. 4. Tieteelliset julkaisut ja muut tutkimukset, joihin hakija haluaa lisäksi vedota tutkijapotentiaalin osoittamiseksi. Jätetään 2 kappaleena. 5. Mikäli tutkielman suorittamisesta on kulunut yli 10 vuotta, tulee hakijan liittää hakemukseen työpaperi, tieteellinen julkaisu tai pidempi seminaari-

16 18 työ osoittamaan tutkimusvalmiutta. Jätetään 2 kappaleena. 6. Ulkomaisen tutkinnon tai ohjelman suorittaneilta, samoin kuin hakuryhmässä 8 hakevilta edellytetään GMAT- tai GRE General Test testin suorittamista. Hakemuksessa ilmoitetaan testin ajankohta ja suorituspaikka. Lisäksi voi liittää kopion epävirallisesta tai virallisesta testiraportista. Jätetään 2 kappaleena. 7. MBA-ohjelman suorittaneen tulee osoittaa, että hänen pääainekokonaisuutensa vastaa tarvittavien opintosuoritusten täydentämisen jälkeen suomalaisen ylemmän kauppatieteellisen tutkinnon pääainekokonaisuuden tasoa (sisältäen pro gradua vastaavan tutkielman). Tämän takia hakijan tulee liittää hakemukseen ehdotus pääaineen kokonaisuudeksi. Jätetään 2 kappaleena. 8. Mahdolliset lisäperustelut tutkijapotentiaalin osoittamisen tueksi. Jätetään 2 kappaleena. C) Tutkielman ohjaajan lausunto Hakija hankkii ao. lomakkeelle lausunnon pro gradu tutkielmansa (tai sitä vastaavan näytön) ohjaajalta. Ohjaaja ei anna lausuntoaan hakijalle vaan lähettää sen suoraan Kauppakorkeakoulun Tohtorikoulutuskeskukseen. Jätetään 1 kappaleena. Lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon suorittaneen ei tarvitse liittää ohjaajan lausuntoa, vaan sen sijaan kopio asiantuntijalausunnosta / lausunnoista. Jätetään 2 kappaleena Jos haet ehdollisena, niin rastita ao. kohta hakulomakkeessa ja toimita saamasi todistus tai testiraportti viipymättä Tohtorikoulutuskeskukseen, viimeistään kuitenkin klo Emme palauta hakemuksia emmekä liitteitä. Hakemuksiin ei siis pidä liittää alkuperäisiä tutkielmia tai todistuksia. Mikäli kuitenkin joudut tekemään niin pakottavasta syystä ja tarvitset alkuperäisen takaisin, niin laita mukaan itsellesi osoitettu palautuskuori, jossa on riittävät postimerkit. Tohtoriohjelmaan hyväksytyn pitää esittää alkuperäiset tutkintotodistukset ennen opintojen aloittamista. Tästä ilmoitetaan tarkemmin hyväksymisen jälkeen. * * * Hakua koskeviin kysymyksiin vastaa tohtoriopintoneuvoja, sähköposti tohtori-econ(at)aalto.fi tai puh Kun laadit hakulomakkeessa pyydettyä opintosuunnitelmaa, sinun kannattaa perehtyä Tohtoriohjelman opinto-oppaaseen , josta ilmenee vuosittain annettava opetus. Se on Tohtorikoulutuskeskuksen Into-sivuilla osoitteessa

17 19 https://into.aalto.fi, Tohtorikoulutettavalle / Kauppakorkeakoulu. 13. HAKEMUKSEN JÄTTÄMINEN Hakemus toimitetaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tohtoriohjelmaan alla ilmoitettuun osoitteeseen. Hakuaika päättyy keskiviikkona klo Hakemuksen ja liitteiden tulee olla silloin Tohtorikoulutuskeskuksessa. Myös postitse lähetetyn hakemuksen tulee olla silloin perillä. Postileiman päiväykseen ei voi vedota jos hakemus ei ole saapunut määräaikaan mennessä tohtoriohjelmaan. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Merkitse kirjekuoreen "Hakemus kauppakorkeakoulun tohtoriohjelmaan". Postiosoite: Käyntiosoite: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Tohtoriohjelma PL AALTO Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Tohtorikoulutuskeskus Arkadiankatu 28 A, 1 krs Helsinki Jätä hakemus hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä! Varmista että olet allekirjoittanut sen. Jos haet ehdollisena, niin tee tarvittava merkintä hakulomakkeeseen ja toimita ehdollisuuden perusteena oleva testiraportti tai tutkintotodistus viipymättä, viimeistään kuitenkin Tohtorikoulutuskeskukseen. Myös postitse lähetetyn liitteen pitää olla silloin perillä.

18 20 III Hakuprosessin jälkeen 14. VALINTAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN JA OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksista kirjeitse heti valintapäätöksen jälkeen. Päätös ohjelmaan hyväksytyistä julkaistaan myös kauppakorkeakoulun virallisella ilmoitustaululla päärakennuksessa, Runeberginkatu 14-16, sisääntuloaula. Tohtoriohjelmaan hyväksyttyjen on vahvistettava jatko-opinto-oikeuden vastaanottaminen ilmoittautumalla läsnäolevaksi mahdollisimman pian hyväksymistiedon saamisen jälkeen, viimeistään kuitenkin Tohtoriopintojen suoritusoikeus alkaa läsnäolevaksi ilmoittautumisesta. Ellet ota opintopaikkaa vastaan, toivomme sinun ilmoittavan siitä niin ikään viimeistään Jos hyväksytyksi tullut ei ota vastaan saamaansa opiskelupaikkaa, hänen tilalleen voidaan ottaa toinen hakija, joka jäi varasijalle valintapäätöksessä. Varasijalle jääneiden mahdollisesta hyväksymisestä ohjelmaan ilmoitetaan ensi tilassa jälkeen. (Myös niille, jotka jäivät ilman paikkaa, ilmoitetaan.) Varasijalta otetulla hakijalla on hyväksymisilmoituksen saatuaan kaksi viikkoa aikaa ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta. Tohtoriopintoneuvojan vinkki Voit aloittaa opiskelun heti kun olet ilmoittanut ottavasi opintopaikan vastaan riippumatta siitä, onko sinut valittu ehdollisesti. Ohjeet ilmoittautumisesta, päätoimiseksi tohtoriopiskelijaksi sitoutumisesta, orientoivasta seminaarista ja muusta opintojen alkuun liittyvästä lähetetään hyväksymiskirjeen mukana. 15. OIKAISUPYYNNÖT Valintapäätöksiä julkistettaessa ilmoitetaan miten päätökseen voi pyytää oikaisua. Oikaisupyynnöt on jätettävä 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Jos hakulomakkeessa tai sen liitteissä ilmoitetuissa tiedoissa havaitaan myöhemmin virheitä, hyväksyminen voidaan perua.

19 TÄYDENTÄVÄT OPINNOT OHJELMAAN VALITUILLE Kauppakorkeakoulun tutkintosäännön 31 mukaan tohtoriohjelman johtaja toteaa hakijan aiemmin suorittaman koulutuksen antamat valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen. Tarvittaessa hän määrää ohjelmaan valitulle täydentäviä opintoja. Täydentävät opinnot eivät ole osa tohtorin tutkintoa vaan ne tehdään tutkintovaatimusten lisäksi. Tavoitetutkintona KTL- tai KTT tutkinto: Ellei aiempi koulutus anna riittäviä valmiuksia, opiskelijalle voidaan määrätä täydentäviä opintoja pääaineen osalta enintään 42 op ja liiketoimintaosaamisen perusteiden osalta enintään 30 op. Kauppatieteellisen perustutkinnon suorittaneille ei määrätä täydentäviä opintoja liiketoimintaosaamisen perusteista. Tavoitetutkintona FT-tutkinto: Tohtoriohjelman johtaja toteaa suoritetun koulutuksen antamat valmiudet jatkokoulutukseen. Ellei aiempi koulutus anna riittäviä valmiuksia, tohtoriohjelman johtaja määrää tarvittaessa täydentäviä opintoja pääaineen osalta, enintään 42 opintopistettä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että täydentävät opinnot määrittyvät aiemman tutkinnon, aiempien opintojen, tohtoriopintojen tavoitetutkinnon ja tohtoriopintojen pääaineen perusteella. Esimerkiksi jos hakijalla on muu kuin kauppatieteellisen alan tutkinto ja hän valitsee tavoitetutkinnokseen filosofian tohtorin tutkinnon, voidaan hänelle määrätä täydentäviä opintoja vain pääaineen osalta, enintään 42 opintopistettä. Jos muun kuin kauppatieteellisen perustutkinnon suorittanut henkilö valitsee tavoitetutkinnokseen kauppatieteen tohtorin tutkinnon, voidaan hänelle määrätä täydentäviä opintoja sekä pääaineessa että liiketoimintaosaamisen perusteiden alueella, yhteensä enintään 72 opintopistettä. Mikäli kauppatieteellisen perustutkinnon suorittanut valitsee tohtorintutkinnon pääaineeksi oppiaineen, joka ei ole hakijan aikaisemmin suorittaman (maisterin) tutkinnon pääaine, voidaan hänelle määrätä täydentäviä opintoja pääaineessa, kuitenkin enintään 42 opintopistettä. 17. HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA JA SEURANTA Tohtoriohjelmaan hyväksytyt opiskelijat tekevät vuosittain henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), joka auttaa heitä jäsentämään opintojaan. Sen avulla myös seurataan opintojen etenemistä. Jos opiskelija ei etene kohtuullisesti opinnoissaan eikä viivästymiselle ole hyväksyttävää syytä, hänet voidaan siirtää täydennysopiskelijaksi. Esimerkiksi päätoimisesti opiskelevien tulee ensimmäisenä opiskeluvuonna suorittaa vähintään 24 op tieteellisiä jatko-opintoja. Sivutoimisesti opiskelevien tulee vastaavasti suorittaa ensimmäisenä opiskeluvuonna 12 op. Lisätietoa etenemiskriteereistä löytyy Tohtoriohjelman opinto-oppaasta luvusta

20 TUKEA OPINTOIHIN Laitos myöntää rahoituksen vuoden 2012 opiskelijavalinnassa hyväksyttäville uusille tohtoriopiskelijoille, jotka opiskelevat päätoimisesti. Rahoitus on kaksivuotinen. Jälkimmäisen vuoden rahoituksen ehtona on riittävä eteneminen ensimmäisen vuoden aikana. Useat säätiöt ja yhteisöt tukevat tohtoriopiskelua myöntämällä apurahoja kokopäiväiseen tutkimustyöhön ja tutkimusaineiston hankintaan. Rahoituksesta voi tiedustella omasta aineestaan, säätiöistä ja rahastoista. Niistä tärkein Kauppakorkeakoulun opiskelijoille on Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö. Opintojen aikana voi tarvita tukea esimerkiksi ulkomaisiin opintoihin tai tieteellisiin konferensseihin suuntautuviin matkoihin, väitöskirjan kielentarkastukseen tai aineiston hankintaan. Korkeakoululla on Visiting Scholar apurahoja, joiden lisäksi Tukisäätiö rahoittaa edellä mainittuja. Asumisesta ja muista sosiaalisista eduista voi tiedustella Aalto-yliopiston ylioppilaskunnasta (AYY), tai Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:stä (KY), Pohjoinen Rautatiekatu 21 B, Helsinki, puh Ylioppilaskunnan tarjoamat palvelut edellyttävät, että tohtoriohjelmaan päässyt liittyy ylioppilaskunnan jäseneksi. Aalto-yliopiston tohtoriopiskelijayhdistys - Aallonhuiput toimii Aalto-yliopiston tohtoriopiskelijoiden (ja tohtoriopinnoista kiinnostuneiden) yhdyssiteenä, samoin kuin tohtoriopiskelijoiden edunvalvojana Aalto-yliopiston ja sen ylioppilaskunnan suuntaan. Yhteystiedot ja Kansainvälisen henkilövaihdon keskus (CIMO) myöntää ja välittää joitakin apurahoja suomalaisille korkeakouluopiskelijoille, tohtoriopiskelijoille ja tutkijoille sekä suomalaisille tieteen ja kulttuurin asiantuntijoille. Apurahoja myönnetään tohtoriopintoihin, opetus- ja tutkimustyöhön ja asiantuntijavierailuihin ulkomaille. Lisätietoja voi kysyä CIMO:n verkkopalvelusta (http://www.cimo.fi). Oleskelulupa-asioista löytyy tietoa maahanmuuttoviraston verkkosivuilta, 19. MYÖHEMMIN UUDESTAAN? Jos hakijaa ei tällä kertaa valita mutta kiinnostaisi hakea uudelleen, kannattaa kääntyä suunnitellun pääaineen tohtorikoulutuksesta vastaavan professorin puoleen ja tiedustella, miten voisi parantaa valmiuksiaan. Hakukertojen määrä ei ole rajoitettu. Tutkimusaiheesta voi keskustella alan tutkijoiden, opettajien tai työnantajien kanssa ja täsmentää sitä seuraavaa hakukierrosta varten. Kauppakorkeakoulussa perustutkinnon suorittaneella on mahdollisuus kirjoittautua täydennysopiskelijaksi. Muussa yliopistossa perustutkintonsa suorittanut täydentää opintonsa siellä missä hänellä on opinto-oikeus, yleensä omassa yliopistossaan. Myös Avoimen yliopiston kurssitarjontaan kannattaa tutustua.

Valinta- 2015 opas. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus

Valinta- 2015 opas. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus Valinta- 2015 opas Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus Valintaopas 2015 Tämä valintaopas on tarkoitettu avustamaan hakijaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta Perustason opiskelijavalinta Valintaopas 2013 Perustason valintaopas Tämä valintaopas on kirjoitettu auttamaan hakija läpi n Helsingin yksikön hakuprosessi. un haettaessa noudatetaan ensisijaisesti tässä

Lisätiedot

JATKO-OPINNOT HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSSA, TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA JA TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA

JATKO-OPINNOT HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSSA, TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA JA TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA AALTOYLIOPISTO/JA TK O- OPISK ELU- TYÖRYH MÄ Anneli Ahvenniemi, pj. TKK, Minna-Mari Moisio/Anu Bask HSE, Pia Sivenius TaiK Opiskelijaedustajat: Ville Lehtola TKK, Kirsikka Vaajakallio TaiK 15.9.2008 JATKO-OPINNOT

Lisätiedot

1. Lukijalle. Ja sitten vain töihin! Reino Kurki-Suonio 1. vararehtori

1. Lukijalle. Ja sitten vain töihin! Reino Kurki-Suonio 1. vararehtori 1. Lukijalle Jatko-opintojen luonteesta voi olla monenlaisia mielikuvia. Jatko-opiskelijan onkin syytä tarkistaa, vastaako hänen oma asenteensa nykytilannetta vai joitain vanhentuneita käsityksiä. Jatko-opiskelu

Lisätiedot

OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET

OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET 1 OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET Rehtori hyväksynyt 28.6.2013 2 Sisällysluettelo 1. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 4 Yliopisto... 4 Opiskelijavalinta ja opiskeluoikeus... 5 Koulutusohjelman johtajan tehtävät...

Lisätiedot

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Humanistinen ala Jatkokoulutusopas 2012 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.12.2011 1 Sisältö 1 Vaasan yliopiston Tutkijakoulu 2 Jatko-opinnot humanistisella alalla

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA TALOUSELÄMÄN VIESTINTÄ... 160 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 163 CO-OP NETWORK STUDIES... 168 MAISTERIOHJELMAT... 169

SUOMEN KIELI JA TALOUSELÄMÄN VIESTINTÄ... 160 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 163 CO-OP NETWORK STUDIES... 168 MAISTERIOHJELMAT... 169 SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN KAUPPATIETEITÄ PORIIN... 3 LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖSKENTELYAJAT... 4 OPINTOTOIMISTO... 5 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 7 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN... 9 OPINTOAIKOJEN

Lisätiedot

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo 1 HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo Dekaanin tervehdys 3 1 Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2013 4 2 Valintakoe ja muut valintamenettelyt 8 2.1 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163 SISÄLLYS TURUN YLIOPISTO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2011 2012 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTOTOIMISTO... 6 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 8 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN...

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009-2010

OPINTO-OPAS 2009-2010 OPINTO-OPAS 2009-2010 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008-2009

OPINTO-OPAS 2008-2009 OPINTO-OPAS 2008-2009 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 OPINTO-OPAS 2014 2015 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö Sähköinen opinto-opas ja kurssikuvaukset löytyvät https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm Tämän oppaan tiedot perustuvat heinäkuun 2014 tietoihin.

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013-2014

OPINTO-OPAS 2013-2014 OPINTO-OPAS 2013-2014 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Mira Larkia Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto

Lisätiedot

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 SISÄLLYS YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 YHTEISVALINNAN YLEISOHJEET Hakeminen 4 Haastattelut 5 Hakukelpoisuus 5 Hakuaika 5 Hakulomake ja sen liitteet 5 Tulokset ja oikaisumenettely

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007-2008

OPINTO-OPAS 2007-2008 OPINTO-OPAS 2007-2008 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

OPINTO-OPUS 2014 2015

OPINTO-OPUS 2014 2015 OPINTO-OPUS 2014 2015 Sähköinen opinto-opas ja kurssikuvaukset löytyvät https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm Tämän oppaan tiedot perustuvat kesäkuun 2014 tietoihin (julkaistu 21.8.2014, punaisella sen

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2014 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO

KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (KTK) ja valtiotieteiden kandidaatin tutkinto (VTK) ovat alempia korkeakoulututkintoja ja niiden laajuus on 180 opintopistettä ja tavoitteellinen suoritusaika kolme

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2005-2006

OPINTO-OPAS 2005-2006 OPINTO-OPAS 2005-2006 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja ma. opintoasiainsihteeri Hanna Pihkola Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA valintaperusteet 2013 Sisällys Opiskele itsesi huipulle! 3 Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 Hakeminen 4 Hakeminen paperisella lomakkeella 4 Hakukelpoisuus

Lisätiedot

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas Jyväskylän yliopisto Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2013-2014 Jyväskylä 2013 Opinto-oppaan työryhmä Marja Korhonen Sari Eronen Tiina Hakanen Elina Leskinen Soili Leskinen Leena

Lisätiedot

YHTEISVALINTAOPAS 2012

YHTEISVALINTAOPAS 2012 Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS 2012 AALTO-YLIOPISTO ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO OULUN YLIOPISTO TAMPEREEN YLIOPISTO TURUN YLIOPISTO VAASAN YLIOPISTO YLIOPISTOJEN

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2015 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TURUN KAUPPAKORKEAKOULU Sisältö TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN tutkintoja...140 KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO.140 SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN... 141 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA...

Lisätiedot

Toimittaja: Hanna Pesonen Kannen suunnittelu: Raimo Ahonen ISSN 0782-9310 Painopaikka: Kalevaprint Oulu 2006

Toimittaja: Hanna Pesonen Kannen suunnittelu: Raimo Ahonen ISSN 0782-9310 Painopaikka: Kalevaprint Oulu 2006 Lääketieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2006-2007 Toimittaja: Kannen suunnittelu: Hanna Pesonen Raimo Ahonen ISSN 0782-9310 Painopaikka: Kalevaprint Oulu 2006 SISÄLLYS HYVÄ OPISKELIJA...5 OPISKELU LÄÄKETIETEELLISESSÄ

Lisätiedot

KEMIAN TEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA MATERIAALITEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA PUUNJALOSTUSTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA OPINTO-OPAS 2009 2010

KEMIAN TEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA MATERIAALITEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA PUUNJALOSTUSTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA OPINTO-OPAS 2009 2010 Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta KEMIAN TEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA MATERIAALITEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA PUUNJALOSTUSTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA OPINTO-OPAS 2009 2010 Toimittanut: Leena Hauhio Sirje

Lisätiedot

YHTEISVALINTAOPAS 2011

YHTEISVALINTAOPAS 2011 Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS 2011 Aalto-yliopisto Itä-Suomen yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Oulun yliopisto Tampereen yliopisto Turun yliopisto Vaasan yliopisto YLIOPISTOJEN

Lisätiedot