2010 Vuosikertomus 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2010 Vuosikertomus 1"

Transkriptio

1 Vuosikertomus

2 Sisällys: 3 Takoma lyhyesti ja avainluvut 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Takoman arvot ja tavoitteet 6 Strategia ja asiakastoimialat 7 Takoman työkalupakki Takoma Components: 8 Voimansiirtokomponentit 10 Hydrauliikkasylinterit 12 Komponenttien koneistukset 14 Hallitus ja johto 15 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 20 Riskienhallinta ja sisäinen valvonta 23 Tiedotekooste 24 Yhteystiedot 25 Tilinpäätös Tietoja sijoittajille Takoma Oyj Vuosikertomus 2010 Yhtiökokous Takoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Tampereella tammikuun 27. päivänä 2011 alkaen klo Technopolis Yliopistonrinteen Häggman-salissa osoitteessa Kalevantie 2. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään perjantaina kello mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: sähköpostin kautta osoitteella tai kirjeitse osoitteeseen talousjohtaja Tarja Rantala/Takoma Oyj, Haarlankatu 1 E, Tampere Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään klo mennessä. Lisätietoja asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. Taloudellisen tiedottamisen aikataulu vuonna 2011 Tilikaudelta Takoma Oyj julkaisee kolme osavuosikatsausta seuraavasti: (3kk) (6kk) (9kk)

3 Takoma lyhyesti Takoman konepajat ovat erikoistuneita komponenttitoimittajia Takoma rakentaa erikoistuneista konepajoista yhtymää, jonka liiketoimintaa kehitetään pitkäjänteisesti. Kehitystoiminnan avulla Takoman yksiköistä rakennetaan kansainvälisesti kilpailukykyisiä toimijoita, joiden liiketoiminta perustuu vahvaan osaamiseen ja sen edelleen kehittämiseen. Takoma on erikoistunut voimansiirtokomponenttien valmistukseen, vaativiin hydrauliikkasylintereihin sekä vaativien valettujen ja hitsattujen rakenteiden koneistukseen (Takoma Components). Takoma Components toimintasegmenttiin kuuluvat Takoma Gearsin hammastettujen komponenttien tehdas Parkanossa ja Tampereella sijaitsevat TL-Hydraulicsin hydrauliikkasylinteritehdas sekä koneistuskonepaja. Takoma Components tavoittelee voimakasta sekä orgaanista että yritysostoin toteutuvaa kasvua. Strategiansa mukaisesti Takoma etsii lisäksi toista tukijalkaa omiin tuotteisiin keskittyvästä liiketoiminnasta (Takoma Products). Avainluvut (IFRS) Liikevaihto, tuhatta euroa Liiketulos, tuhatta euroa Tilikauden tulos, tuhatta euroa Sijoitetun pääoman tuotto, % -6,7-0,9 Oman pääoman tuotto, % -7,1-1,0 Omavaraisuusaste, % 60,9 84,1 Tulos / osake, euroa -0,087-0,012 Oma pääoma / osake, euroa 1,18 1,27 Osakkeenomistajia Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 18,5 15,8 Taseen loppusumma, milj. euroa 30,4 23,7 Tilauskanta, milj. euroa 12,1 6,5 Henkilöstö tiilikauden lopussa Konsernin liikevaihto, milj. euroa Konsernin LiikeTULOS, milj. euroa konsernin liikevaihdon jakauma 2010 markkina-alueittain, % Aasia 14 % Muu Eurooppa 13 % 18,4 0,7 15,4-0,4 19, , Suomi 73 % 3

4 Toimitusjohtajan katsaus Taantumasta kasvuun Takoma Oyj Vuosikertomus 2010 Takoman kehitys vuonna 2010 noudatti hyvin samanlaista kehityskaarta kuin useimmat muutkin suomalaiset konepajateollisuuden yhtiöt. Talvella ja keväällä 2010 nähtiin erittäin voimakas volyymin aleneminen, joka painoi liikevaihdon ja kannattavuuden kovaan laskuun. Kesän jälkeen tapahtui useilla asiakastoimialoillamme selkeä käänne parempaan suuntaan ja syyskaudella konepajojemme tilauskannat kääntyivät kasvuun. Vuoden lopulla epävarmuus markkinoiden kehityksestä oli kuitenkin edelleen suuri. Kasvua häiritsevät sekä rahoitusmarkkinoiden epävarmuus että raakaaineiden saatavuusongelmat ja erittäin lyhyet toimitusajat, joiden vuoksi ennakointi tulevalle vuodelle on vaikeaa. Tilanne on seurausta koko kone paja-alan toimitusketjun sopeutumisesta matalaan volyymiin ja erityisesti varastotasojen vähenemiseen. Kysyntävaihteluihin pyritään nyt vastaamaan erittäin nopeasti, mikä helposti aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia ja on haaste kannattavuuskehitykselle. Takoman strategian toteutukseen taantumalla on ollut hidastava vaikutus. Yhtiö on kuitenkin edennyt valitun strategian mukaisesti, mistä merkittävimpänä osoituksena oli laajentuminen voimansiirtokomponettien valmistukseen maaliskuussa Takoma Gearsin mukaantulo lähes kaksinkertaisti yhtiön liikevaihdon. Gearsin hankinta oli luonnollinen askel kasvustrategiamme kannalta, sillä yhtiön liiketoiminta nojaa vahvaa osaamiseen ja yksikön toiminnoilla on selkeitä synergioita Takoman muiden yksiköiden kanssa. Takoma Gearsin integrointi osaksi Takomaa onnistui hyvin. Integraatioprosessin tuloksena päätimme myös täsmentää konsernin strategiaa siten, että eri yksiköiden toimintaa ohjataan nyt aiempaa tehokkaammin yhtenä kokonaisuutena. Päivitetyn strategiamme mukaisesti konsernin toiminta organisoidaan uudelleen vuoden 2011 ensimmäisen kvartaalin aikana. Merkittävin muutos on siirtyminen yhteen toimialaan, Takoma Componentsiin. Takoma Componentsiin kuuluvat nykyiset Parkanossa ja Tampereella toimivat yksikkömme, jotka toimittavat asiakkaillemme huippulaatuisia komponentteja sekä koneistuspalveluja. Näiden yksiköiden toimintaa kehitetään nyt yhteisten asiakassegmenttien tarpeiden mukaisesti. Suurimmat asiakastoimialamme 4

5 Takoma Gearsin mukaantulo kaksinkertaisti liikevaihdon Takoma kehittää konepaja-alan osaamista Arvot ovat laivanrakennus- ja offshore-teollisuus, nosto- ja kuljetinlaiteteollisuus sekä energia- ja prosessiteollisuuden laitevalmistajat. Yksiköiden keskinäisiä synergiahyötyjä haetaan muun muassa yhdistämällä myyntitoiminnot, jonka keskeisenä tavoitteena on asiakasrajapinnan entistä parempi hallinta. Tuotannollisia hyötyjä etsitään eri konepajojen päällekkäisten toimintojen poistolla. Esimerkiksi eri valmistustekniikoiden hyödyntäminen koko konsernin laajuisesti vähentää investointitarvetta ja antaa mahdollisuuden tuottavuuden kehittämiseen. Takoma etsii strategiansa mukaisesti edelleen toista tukijalkaa omiin tuotteisiin keskittyvästä liiketoiminnasta Takoma Products-liiketoiminta-alueella sekä uusia täydentäviä toimintoja Takoma Components -liiketoiminta-alueelle. Tilikauden 2011 aikana kysyntätilanteen odotetaan olevan parempi kuin 2010, mutta volyymit eivät vielä yllä huippuvuosien tasolle. Takoma jatkaa strategiansa toteutusta, jonka mukaisesti yhtiö etsii määrätietoisesti kasvua sekä nykyisten asiakassegmenttiensä kautta että toteuttamalla harkitusti yritysjärjestelyitä. Haluan kiittää koko Takoma-konsernin henkilöstöä, yhteistyökumppaneitamme ja asiakkaitamme haastavan vuoden aikana tehdystä työstä. Erittäin haasteellisen vuoden aikana osoitimme kykymme toteuttaa strategiaamme myös vaikeina aikoina. Nyt olemme aiempaa vahvempia rakentamaan uutta kannattavaa kasvua. Asiakas on ykkönen Lähdemme asiakkaan tarpeista. Tuotteidemme ja palveluidemme tulee täyttää asiakkaan laadulliset tarpeet, toimitusvarmuutemme on hyvällä tasolla ja toimintamme on kilpailukykyistä. Ihmistä arvostaen Kohtelemme asiakkaitamme, toimittajiamme ja työtovereitamme rehellisesti, oikeudenmukaisesti ja ihmistä kunnioittaen. Olemme nopeita, tehokkaita ja kehittyviä yrittäjiä Rakenteemme perustuu perinteiseen yrittäjyyteen ja toimintamme myös sisäiseen yrittäjyyteen otamme vastuuta, olemme tehokkaita, kehitymme ja kehitämme jatkuvasti. Tavoitteet Lähivuosien toiminnalliset tavoitteet Korkea asiakastyytyväisyys ja -uskollisuus Henkilöstön jatkuva kehittyminen ja hyvä sekä turvallinen työympäristö Voimakas kasvu Kannattavuus Takoman taloudelliset tavoitteet Liikevaihto yli 100 miljoonaa euroa Yli 10 prosentin liikevoitto Yli 40 prosentin omavaraisuusaste Yli 20 prosentin vuosittainen sijoitetun pääoman tuotto Kimmo Korhonen, toimitusjohtaja 5

6 Strategia ja asiakastoimialat Luotettava ja laadukas teknologiateollisuuden kumppani Takoma Oyj on suomalainen, pörssinoteerattu konepajaryhmä, jonka strategisena tavoitteena on olla luotettava ja laadukas teknologiateollisuuden toimittaja sekä haluttu työpaikka. Takoma keskittyy vaativien metallikomponenttien valmistukseen ja koneistuspalveluun. Takomassa uskotaan suomalaisen konepajateollisuuden tulevaisuuteen unohtamatta kansainvälisen toiminnan tuomia mahdollisuuksia. Takoma tavoittelee voimakasta sekä orgaanista että yritysostoin toteutuvaa kasvua. Pitkäjänteinen sijoittaja Takoma sijoittaa sellaisiin konepajayh tiöihin, joilla on potentiaalia kasvaa. Takoma osalliistuu yhtöiden toimintaan aktiivisesti luoden uutta kilpailukykyä laajaalaisen kehitystoiminnan avulla. Takoma on konepaja-alan uudistaja, joka kokoaa yhteen alan huippuosaamista valituilla liiketoimintaalueilla. Kehitystoiminnan avulla yhtiöstä rakennetaan kansainvälisesti kilpailukykyistä toimijaa, jonka liiketoiminta perustuu vahvaan osaamiseen ja sen edelleen kehittämiseen. Asiakastoimialat Laivanrakennus- ja offshore-teollisuus Takoma toimittaa laivanrakennus- ja offshore-teollisuudelle hydrauliikkasylintereitä ja hammastettuja komponentteja sekä aluksiin että erilaisiin offshore-teollisuuden koneisiin ja laitteisiin. Asikkaina ovat maailman suurimmat laivanrakennusyhtiöt ja erikoistuneet kone- ja laitetoimittajat. Toimialan osuus Takoman liikevaihdosta oli 61 % vuonna Takoma Oyj Vuosikertomus 2010 Nosto- ja kuljetilaitevalmistajat Nosto- ja kuljetinlaitevalmistajille Takoma toimittaa pääasiassa hydrauliikkasylintereitä, joita käytetään sekä kiinteissä nostureissa esimerkiksi laivoissa, satamissa ja teollisuudessa että ajoneuvoalustoille rakennetuissa mobiilinostureissa. Takoma on toimittanut mm. maailman korkeimmalle ulottuvan mobiilinosturin hydrauliikkasylinterit. Toimialan osuus Takoman liikevaihdosta oli 14 % vuonna Energia- ja prosessiteollisuus Energia- ja prosessiteollisuudelle Takoma toimittaa hammastettuja komponentteja sekä vaativaa koneistuspalvelua. Prosessiteollisuudelle toimitetaan myös räätälöityjä hydrauliikkasylintereitä. Takoman koneistuspalvelua on käytetty mm. kehitteillä olevan ITERfuusioreaktorin komponenteissa. Toimialan asiakkaat edustivat Takoman liikevahdosta 21 % vuonna

7 Konsernin liikevaihdon jakauma 2010 asiakastoimialoittain, % Muut 4 % Energia- ja prosessiteollisuuden laitevalmistajat 21 % Nosto- ja kuljetinlaitevalmistajat 14 % Laivanrakennus- ja offshoreteollisuus 61 % Takoma sijoittajana Etsii kasvupotentiaalia omaavia konepaja-alan yrityksiä Osallistuu aktiivisesti yhtiöiden kehittämiseen Etsii uutta liiketoimintaa omista teknologiatuotteista Takoman työkalupakki Takoman työkalupakki on valikoima kehitystyökaluja, jotka Takoman yksiköissä otetaan käyttöön. Pakissa ovat seuraavat työkalut: 1. Liiketoimintamallin kehittäminen Oikein valitut liiketoimintamallit yhdistävät asiakkaiden tarpeet ja yrityksen tarjoamat ratkaisut kannattavaksi, pitkäjänteiseksi liiketoiminnaksi. Liiketoimintamallien analysoinnilla varmistetaan, että kehitystoimet lähtevät oikeasta suunnasta eli asiakkaista, markkinoista, tuote- ja palvelutarjonnasta sekä kannattavuudesta. 2. Standardisoidut tietojärjestelmät ja ICT-infrastruktuuri Tietojärjestelmillä on liiketoimintamallin kehittämisessä keskeinen rooli. Yksiköissä otetaan käyttöön Takoman standardin mukaiset ERP, PDM, CAD/ CAM -järjestelmät, vakioidut toimistoohjelmistot ja -laitteet sekä keskitetyt palvelimet ja virtuaaliset työasemat. ICT-järjestelmien ylläpito ja kehittäminen on ulkoistettu. Järjestelmillä pyritään toiminnan tehostamiseen, korkeaan toimintavarmuuteen ja tietoturvaan kustannustehokkaasti. 3. Tehokas taloushallinto, liiketoimintojen tuki Hallinnon järjestelmien tavoitteena on tukea yksiköiden pitkän tähtäimen kehittämistä ja operatiivista seurantaa. Tämä edellyttää riittävän informaation saamista liiketoimintaprosesseista sekä sen analysointia käyttökelpoiseen muotoon. Järjestelmillä hoidetaan taloushallinnon lisäksi riskienhallintaa sekä tuotetaan viranomaisyhteyksiin ja konsernihallintoon liittyvät raportoinnit tehokkaasti ja sujuvasti. 4. Valmistuksen tehostaminen Painopiste on lattiatason työntuottavuuden ja laadun kehittämisessä. Tuottamattomasta työstä pyritään eroon ja jalostavien vaiheiden työmenetelmiä, työvälineitä ja työnkulkua kehitetään. Kehitystyön tuloksena luodaan standardoitu ja dokumentoitu valmistusjärjestelmä, jossa työmenetelmät, työohjeet ja työpaikat ovat vakioidut. Kaikella on paikkansa ja kaikki on paikallaan. 5. Toimituskyvyn parantaminen Toimituskyvyn parantamiseksi kehitetään samanaikaisesti tuotteita, tuotantoa, materiaalihallintoa ja toiminnanohjausta. Tuloksena on vakaa tuotantojärjestelmä, jonka ohjattavuus on hyvä. Korkeasta toimitusvarmuudesta huolimatta varastot ovat optimaalisella tasolla. Myöhästymisistä johtuvat kustannukset eivät syö katteita eivätkä haittaa asiakassuhteiden kehittämistä. 6. Valmistusteknologian uudistaminen Valmistusteknologian kehittämiseen investoidaan suunnitelmallisesti liiketoimintamallin kehitystavoitteiden edellyttämällä tavalla. Automaatiolla ja modernilla valmistusteknologilla parannetaan kilpailukykyä. 7. Synergiaetujen hyödyntäminen Sisaryhtiöiden synergiaetuja etsitään sekä liiketoiminnassa että kehitystehtävissä. Konsernissa olevaa osaamista levitetään kaikkiin yksiköihin sisäisellä konsultoinnilla, parhaita käytäntöjä luomalla ja yhteisesti sovittuja toimintamalleja kehittämällä. 7

8 Takoma Components voimansiirtokomponentit Hammastettujen komponenttien erikoisosaaja Takoman Parkanon tehtaan erikoisalaa ovat suurikokoiset hammaspyörät, hammaskehät ja hammaskytkimet. Yksikön erityisosaamista on induktiokarkaisu. Parkanon suurimmat asiakassegmentit ovat laivanrakennus- ja offshore-teollisuuden, prosessiteollisuuden sekä energiasektorin laitevalmistajat. Takoma hallitsee vaativien hammastettujen tuotteiden lämpökäsittelyn erikoisalanaan induktiokarkaisu, jolla karkaisu voidaan kohdentaa haluttuun pintaan muun osan työstettävyyttä heikentämättä. Menetelmä on sekä kustannus- että energiatehokas. Induktiokarkaistujen komponenttien lisäksi yksikkö toimittaa myös hiilletyskarkaistuja, nuorrutettuja ja nitrattuja komponentteja. Takoma auttaa asiakkaitaan löytämään sovelluksiinsa parhaat hammastetuttujen komponenttien ratkaisut. Asiakasyhteistyö on laajentunut yhä enemmän tuotesuunnitteluun. Komponenttien valmistuksessa Takoma hyödyntää globaalia hankintaverkostoa etsien kustannustehokkaimmat raaka-aineet. Kattavan palvelun periaatteena on varmistaa nopeat ja varmat toimitukset. Markkinoiden tunnetuimpia asiakassovelluksia Takoman voimansiirtokomponenteille ovat esimerkiksi Azipod-propulsiojärjestelmien kääntökehät. Muita sovelluksia ovat muun muassa laivojen vinttureiden ja potkurilaitteiden hammaskehät ja -pyörät sekä tuulivoimaloiden planeettakehät ja -pyörät. Nousevana trendinä liiketoiminnassa ovat erilaiset palvelut liittyen huoltoon, varaosiin ja kunnossapitoon. Takoma Oyj Vuosikertomus 2010 Tuuliturbiinin planeettakehän geometrian tarkastus Jälkisylinen ala Hammastettujen komponenttien valmistus on jälkisyklinen ala, jonka suhdannevaihtelu seuraa kone- ja laitevalmistajien suhdannekehitystä viiveellä. Yksikön toiminnan volyymi säilyikin taantuman syvetessä vuonna 2009 varsin pitkään hyvällä tasolla tilauskannan pituuden vuoksi. Vuonna 2010 jälkisyklisyys näkyi siten, että muualla konepajateollisuudessa tapahtunut markkinatilanteen käänne parempaan suuntaa alkusyksystä ei ehtinyt vaikuttaa merkittävästi voimansiirtokomponenttiliiketoimintaan tilikauden aikana. Parkanon tehdas sopeutti toimintaansa kysyntätilanteeseen vuoden aikana ottamalla muun muassa käyttöön lomautuksia sekä muita kustannussäästöjä. Lomautusten lisäksi luovuttiin myös vuokratyövoiman käytöstä. 8

9 VOIMANSIIRTOKOMPONENTTIEN OSUUS LIIKEVAIHDOSTA *), % OSUUS HENKILÖSTÖSTÄ, % 39 % (7,43 milj.euroa) 55 % (93 henk.) *) Takoma Gearsin liikevaihto yhdistelty konsernin lukuihin huhtikuun 2010 alusta lukien (7 kk). Integraatio saatiin valmiiksi Vuoden 2010 suuri ponnistus Parkanon tehtaalle oli irtautuminen entisestä emokonsernista Moventaksesta ja toimintojen integroiminen osaksi Takomakonsernia. Ajoitus matalasuhdan teeseen helpotti integraation läpivientiä, sillä alhaisen kuormituksen aikana oli mahdollista ajaa sisään uudet järjestelmät ja tehdä tarvittavat muutokset yksikön toiminnassa sujuvasti. Vuoden aikana uusittiin muun muassa taloushallinnon järjestelmät vastaamaan Takoman toimintatapoja ja raportointia. Kehitystoiminnassa jatkettiin useita hankkeita. Parkanon tehdas on mukana muun muassa VTT:n yhteisprojektissa liittyen induktiokarkaisun kerrospaksuuden mittausmenetelmien kehittämiseen. Omana kehitysprojektina toteutetaan 3D-mittausta tavoitteena kehittää menetelmiä laadunhallintaan. Lisäksi jatkettiin jo aiemmin aloitettua OPEX-projektia, jonka tarkoituksena on tuottavuuden kehittäminen toimintaa parantamalla. Yksikkö on mukana myös robotiikan alaan kuuluvassa automaattisen kappaleenkäsittelyn projektissa, jota vetää Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä. Induktiokarkaisu säästää energiaa Parkanon tehtaan erikoisalaa ovat indukstiokarkaistut voimansiirtokomponentit. Induktiokarkaisu on pintakarkaisumenetelmä, joka mahdollistaa karkaisusyyvyydeltään 0,5 6,0 mm kerrospaksuudet halutuille pinnoille. Menetelmän etuna on muihin karkaisumenetelmiin nähden erittäin alhainen energiankulutus ja lyhyt läpimenoaika karkaisutapahtumassa. Vähäiset muodonmuutokset vähentävät jälkityöstöjen tarvetta, jonka seurauksena työstöajat lyhenevät ja energiankulutus pienenee. Induktiokarkaisulla kappaleen pintaan saadaan erittäin hyvin kulutusta kestävä kerros sekä hyvä väsymislujuus. Parkanon tehtaan tuotteita ovat muun muassa: Hammaspyörät Hammaskehät (jopa 6,3-metriset) Hammaskytkimet Hammasakselit Kääntökehien sisäosat Kehäpyörät Hammaskehän induktiokarkaisu käynnissä. 9

10 Takoma Components hydrauliikkasylinterit Markkinoiden vaativimmat hydrauliikkasylinterit tulevat Takomasta Takoman hydrauliikkasylintereitä valmistetaan Tampereen Laatukoneistus Oy:ssä. Yksikkö on johtavia vaativien, laadukkaiden ja suurten laiva- ja offshoreteollisuudessa käytettävien hydrauliikkasylinterien valmistajia. Takoma toimittaa myös räätälöityjä sylinteriratkaisuja liikkuviin työkoneisiin ja prosessiteollisuuden koneisiin ja laitteisiin sekä moniin erikoissovelluksiin. Yksikön toimittamat sylinterit ovat tyypillisesti avainkomponentteja asiakkaan kokonaisratkaisussa. TL-hydraulisylintereistä on tullut merkkituotteita, joita arvostetaan kaikkialla, varsinkin laiva- ja telakkateollisuuden piirissä. Sovelluksia ovat muun muassa: Laivojen lastinkäsittelylaitteet erilaiset rampit, portit, ovet, propulsiolaitteet, kansikoneet ja kansinosturit Nostolaitteet Mobile-laitteet Mekaanisen ja kemiallisen puunjalostus teollisuuden toimilaitteet Kaivosteollisuuden koneet Rakennusteollisuuden koneet Tutkimuksen ja tuotekehityksen vaativat kohteet, esim. arktiset sovellukset Takoma Oyj Vuosikertomus 2010 Suuren sylinterin männänvarren hiontaa. Erikoisalana laivanrakennus- ja offshore-teollisuus Markkina säilyi vaimeana Vuonna 2010 hydrauliikkasylintereiden yleinen kysyntätilanne oli edelleen heikko. Prosesiteollisuudessa oli havaitavissa toipumista loppuvuodesta 2010, ja uusia tilauksia saatiin myös kotimaan tiehankkeisiin liittyvissä julkisissa hankinnoissa. Chengxin telakalle on toimitettu sylinterit yli 70 laivaan 10

11 HYDRAULIIKKASYLINTERIEN OSUUS LIIKEVAIHDOSTA, % OSUUS HENKILÖSTÖSTÄ, % 31 % (5,84 milj.euroa) 24 % (41 henk.) Yksikön suurimmassa asiakassegmentissä, laivanrakennus- ja offshore-teollisuudessa, uusia projekteja käynnistettiin Euroopassa vain harvakseltaan. Markkinoiden painopiste onkin taantuman aikana siirtynyt yhä enemmän Aasiaan, eurooppalaisten telakoiden laivatilausten vähäisyyden vuoksi. Takoman merkittävimmät sylinteritoimitukset päätyivätkin vuoden aikana juuri aasialaisille laivanrakennustelakoille, jotka luottavat TL-Hydraulicisin kokemukseen vaativien ratkaisujen toimittajana. Esimerkkeinä näistä ovat muun muassa rahtilaivojen niin sanottujen folding hatch cover-tyyppisten kansiluukkujen hydrauliikkasylinterit. Takoman ratkaisu toimii näissä sovelluksissa erittäin hyvin. Kiinalaiselle Chengxin telakalle on toimitettu vastaavia sylintereitä yli 70 laivaan vuodesta 2004 lähtien. Taittuvat kansiluukut vaativat erikoissylintereitä Uusi toiminnanohjausjärjestelmä TL-Hydraulics toimi uuden Takoma-ERP-järjestelmän pilottiyksikkönä vuonna Järjestelmä ajettiin vuoden aikana käyttökuntoon. Tavoitteena järjestelmän rakentamisessa on mahdollistaa toiminnan aiempaa helpompi seuranta ja resurssien parempi hallinta kysyntätilanteen jälleen kääntyessä kasvuun. Takoman tarkoituksena on siirtää hydraulisylintereiden tuotanto uusiin tiloihin tulevaisuudessa, jotta toimintaa voidaan edelleen kehittää ja kasvattaa. Sylintereiden osat voivat olla erittäin suuria, yli kymmenmetrisiä, jolloin niiden liikuttelu tehtaan sisällä tulee optimoida tarkasti. Tämän vuoksi vuoden aikana optimoitiin onnistuneesti esimerkiksi hitsausosastoa. Pitemmällä aikavälillä tuotannon kasvattamisen rajat ovat kuitenkin lähellä nykyisissä tiloissa, joten uusien tilojen hankinta käynnistettiin vuoden 2010 aikana. TL-Hydraulicsin erikoisratkaisu laivojen taittuviin lastiluukkuihin on tuonut yksikölle merkittävän määrän sylinteritilauksia Kiinasta. Chengxi-varustamon 70 laivan sarjaan on toimitettu lähes kaksituhatta erikoismitoitettua sylinteriä. Vesitiiviit kansiluukut avautuvat vahvojen hydrauliikkasylintereiden voimalla. Haasteena oli suunnitella sylinterit mahdollisimman lyhyiksi, jotta suurin osa sylinterin työntövoimasta kohdistuisi oikeaan suuntaan kansiluukkua avattaessa. Takoman luukkusylintereiden sisähalkaisijat ovat pääasiassa mm, iskunpituus noin 1-1,8 metriä. Ratkaisussa käytetään itsevoitelevia komposiittilaakereita, joiden ansiosta sylinterit ovat käytännössä huoltovapaita. 11

12 Takoma Components komponenttien koneistukset Vaativaa koneistuspalvelua Takoman koneistusyksikkö Tampereen Hervannassa on erikoistunut keskiraskaiden valukomponenttien ja hitsattujen rakenteiden tarkkaan työstöön. Yhtiön asiakaskuntaan kuuluvat meri- ja voimalaitosmoottoreiden sekä työkoneiden dieselmoottoreiden valmistajat. Yksikön tuotteet ovat tyypillisesti asiakkaiden tuotteiden tärkeitä rakenne- tai runko-osia. Markkinamuutos koneistuspalvelussa Koneistuspalvelun markkinat ovat muuttuneet voimakkaasti taantuman aikana. Vähemmän vaativaa koneistuspalvelua ostetaan yhä enemmän halvan kustannustason maista ja sen lisäksi yksinkertaista työstökapasiteettia on lisätty myös konepajateollisuuden jalostusketjun eri vaiheissa. Käytännössä kehitys on ollut seurausta taantuman aikana erittäin voimakkaasti laskeneista volyymeistä, joka on pakottanut yritykset laajentamaan omaa tuotantoaan. Takoman koneistusyksikölle kehitys on merkinnyt kasvavaa tarvetta keskittyä yhä vaativampiin koneistuspalveluihin. Yrityksen tuotevalikoimassa korostuvat kehityksen myötä yhä enemmän suuret ja hankalasti työstettävät tuotteet, joissa tarkkuusvaatimukset ovat erittäin korkeat. Yksikön koneistukseen liittyvää huippuosaamista edustavat esimerkiksi eurooppalaiseen ITER-fuusioreaktoriin toimitettavat runkolevyt, joiden työstöä varten kehitettiin kokonaan uusia menetelmiä. Yhä tärkeämmäksi kilpailutekijäksi on nousut myös hankintaosaaminen, jonka ansiosta asiakkaalle voidaan tarjota aiempaa suurempaa lisäarvoa toimitusketjun näkökulmasta. Takomalla on mahdollisuus tarjota asiakkailleen valmiita hankintaketjuja, joiden kautta työstetyt komponentit voidaan toimittaa joustavasti ja kustannustehokkaasti. Takoma Oyj Vuosikertomus 2010 Voimalaitosmoottorin turbon kannattimen koneistus Tuotantoa kehitetään Yksikön toiminnan kulmakivenä on erittäin tarkan työstön mahdollistava moderni tuotantoteknologia, jonka ytimenä on keskiraskaiden kappaleiden työstöön suunniteltu FMS-linja. Linja kykenee toimimaan pitkiä jaksoja miehittämättömästi. FMS:n ansiosta yhtiö on tuotantoteknologian osalta edellä useita kilpailijoitaan. FMS-linjan lisäksi yhtiöllä on kuusi modernia työstökeskusta, jotka sallivat pienten ja keskiraskaiden kappaleiden monipuolisen koneistuksen piensarjoissa. Yhtiö on panostanut tekniikkaan, jossa käsityövaiheet jäävät vähäisiksi ja koneaika voidaan maksimoida. Yksikkö on keskittynyt jalostusarvoltaan korkeaan 12

13 KONEISTUSPALVELUN OSUUS LIIKEVAIHDOSTA, % OSUUS HENKILÖSTÖSTÄ, % 30 % (5,79 milj.euroa) 19 % (33 henk.) koneistukseen, jossa kilpailukyky määräytyy osaamisen ja tehokkuuden kautta eikä työvoimakustannus ole merkittävä. Vuonna 2010 Hervannan koneistusyksikössä otettiin käyttöön vuoden 2009 lopulla hankittu nelipalettinen CNC-työstökeskus, jonka ansiosta suurten kappaleiden työstökapasiteetti nousi merkittävästi. Yksikössä kehitettiin myös 3D-CAM -kiinnitinsuunnittelua, jonka tavoitteena on lisätä tuotannon tehokkuutta asetusaikoja lyhentämällä. Hervannassa panostetaan myös verkostotyyppisen toiminnan kehittämiseen erityisesti hitsattujen rakenteiden hankinnan osalta. Vuonna 2011 käynnistetään myös Takoman ERP-järjestelmän sisäänajo Hervannan yksikössä. ERP-järjestelmällä pyritään erityisesti materiaalivirtojen aiempaa täsmällisempään hallintaan, jotta varastojen määrää voitaisiin pienentää toimituskyvystä ja toimitusajoista tinkimättä. Takoman koneistusyksiköltä runkolevyjä ITER-fuusioreaktoriin ITER on maailman suurimman kokeellisen fuusioreaktorin rakentamishanke. Hankkeen tarkoituksena on osoittaa tieteellinen ja tekninen toteutettavuus fuusiovoiman käyttämiseksi energian tuottamisessa. Tarkoituksena on kehittää prototyyppi fuusiovoimalalle, joka on turvallinen ja luotettava, ympäristöä säästävä ja taloudellisesti elinkelpoinen. ITER-hankkeen reaktori rakennetaan Cadaracheen Etelä-Ranskaan. Hankkeeseen osallistuvat eurooppalaiset maat rahoittavat hankkeesta lähes puolet, ja loput rahoituksesta saadaan kansainväliseltä yhteisyritykseltä, jossa ovat mukana Kiina, Intia, Japani, Korean tasavalta, Venäjän federaatio ja Yhdysvallat. Takoma on ollut mukana ITER-hankkeeseen tarjottavien runkolevyjen koneistamisessa asiakkaansa lukuun. Levyjen työstäminen fuusioreaktoriin on erittäin vaativaa paitsi tarkkuusvaatimusten vuoksi, myös kappaleiden poikkeuksellisten materiaalien ja kaksoiskaarevien muotojen vuoksi. Yhtiön toiminnan kulmakivenä on on keskiraskaiden kappaleiden työstöön suunniteltu FMS-linja Credit: ITER / SCIENCE PHOTO LIBRARY/SK OY Tietokonemallinnettu poikkileikkauskuva ITER-fuusioreaktorista 13

14 Hallinto ja johto Hallitus Puheenjohtaja Juha Sarsama Panostaja Oyj:n toimitusjohtaja VT, M.S.M (Boston University Brussels), s Takoma Oyj:n hallituksen puheenjohtaja lähtien. Aikaisempi työkokemus ja luottamustehtävät Toimitusjohtaja OpusCapita Oy, hallintojohtaja Saarioinen Oy, talousjohtaja OpusCapita Oyj Tampereen Kauppakamarin hallituksen jäsen Takoma Oyj:n osakkeita: kpl Harri Nikunen Metso-konsernin talous- ja rahoitusjohtaja KTM, s Takoma Oyj:n hallituksen jäsen lähtien. Aikaisempi työkokemus ja luottamustehtävät Talous- ja tietohallinnon sekä liiketoiminnan johtotehtävät Metso Paper, Metso Minerals ja Metso Corporation, talous- ja tietohallinnon johtotehtävät Rosenlew Group, taloushallinnon asiantuntijatehtävät Nokia Informaatiojärjestelmät ja IBM Svenska AB Ei omista Takoma Oyj:n osakkeita Veli Ollila Tulosyksikön johtaja Thermisol Oy Elementti KTM, OTK, s Takoma Oyj:n hallituksen jäsen lähtien. Aikaisempi työkokemus ja luottamustehtävät Panostaja Oyj:n talousjohtaja. Finance Director CRH Europe EPS Insulation, Northern Europe, Business Controller Machinium Oy, talouspäällikkö Lännen Engineering Oy Tampereen Kauppakamarin finanssivaliokunnan jäsen Ei omista Takoma Oyj:n osakkeita Juhani Vesterinen Promeco Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ekonomi, LuK, s Takoma Oyj:n hallituksen jäsen lähtien. Aikaisempi työkokemus ja luottamustehtävät Toiminut rahoitus-, sijoitus- ja vakuutustoiminnan johto- ja asiantuntijatehtävissä (Sampo, Sampo-Leonia, Yritys- Sampo, Henki-Sampo, SKOP) Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennian hallituksen jäsen. Hallitusammattilaiset ry:n jäsen Ei omista Takoma Oyj:n osakkeita. Kimmo Korhonen Takoma Oyj:n toimitusjohtaja. DI, s Takoma Oyj:n hallituksen jäsen lähtien. Aikaisempi työkokemus ja luottamustehtävät Yrittäjä toimitusjohtaja Hervannan Koneistus Oy, tuotantojohtaja Tamglass Ltd. Oy, toimitusjohtaja ATA Gears Oy, tuotantojohtaja Metso Minerals, Pirkanmaan Teknologiateolli suuden hallituksen puheenjohtaja, Pirkanmaan ELY-keskuksen neuvottelukunnan jäsen Tampereen Kauppakamarin Valtuuskunnan jäsen Takoma Oyj:n osakkeita: kpl (17,10 % osakemäärästä ja äänimäärästä) Takoman hallituksen sihteerinä toimii yhtiön talousjohtaja Tarja Rantala. Takoma Oyj Vuosikertomus 2010 Johto Kimmo Korhonen Takoma Oyj:n toimitusjohtaja Ks. hallitus Tarja Rantala KTM, s Takoma Oyj:n talousjohtaja lähtien. Aikaisempi työkokemus Talous- ja tietohallinnon eri tehtävät Glaston -konsernissa ja Sandvik Tamrock Oy:ssä, Treasury Controller Oy Tampella Ab, tilintarkastaja KPMG Wideri Oy Ab Takoma Oyj:n osakkeita: kpl Antti Martikainen Insinööri, s Takoma Oyj:n kehitysjohtaja lähtien. Aikaisempi työkokemus Tuotantotekniikan ja toiminnanohjauksen kehittämisen johtaminen mm. Valmet Oy:n Siirtokonetehtaalla, Mec-Rastor Oy:ssä, Metso Mineralsin Tampereen tehtailla sekä Metso Mineralsin Global Sourcing-yksikössä Ei omista Takoma Oyj:n osakkeita 14

15 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010 Olemme laatineet tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan erillään hallituksen toimintakertomuksesta. Se on saatavilla myös yhtiön kotisivuilta kohdasta Sijoittajille/ Hallinto. Takoma Oyj:n hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt julkaistavaksi tämän selvityksen Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme Sovellettavat säännökset Takoma Oyj on suomalainen osakeyhtiö, jonka hallinnoinnissa ja päätöksenteossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä, Nasdaq OMX Helsinki Oy:n sääntöjä ja sisäpiiriohjetta sekä Takoma Oyj:n yhtiöjärjestystä. Yhtiö noudattaa hallinnoinnissaan voimaan tullutta Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010:tä lukuun ottamatta suosituksia 14 Riippumattomien jäsenten määrä ja 9 Hallituksen jäsenten lukumäärä, kokoonpano ja pätevyys. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperiyhdistys ry:n internetsivuilla osoitteessa Yhtiökokous Yhtiökokous on Takoman ylin päättävä elin. Varsinaisen yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus, joka tekee päätösehdotukset kokouksessa käsiteltävistä asioista. Varsinainen yhtiökokous on yhtiöjärjestyksen mukaan pidettävä vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin yhtiön hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai mikäli osakkeenomistaja tai -omistajat, joilla on vähintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, tai yhtiön tilintarkastaja sitä vaativat. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta julkaisemalla kokouskutsu yhtiökokouksen määräämässä vähintään yhdessä valtakunnallisen levikin omaavassa sanomalehdessä. Yhtiö julkaisee kokouskutsun sekä yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat ja hallituksen päätösehdotukset että osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaismäärän osakelajeittain kokouskutsun päivänä yhtiön kotisivuilla ja pörssitiedotteena vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiö julkaisee hyvissä ajoin internetsivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia. Yhtiön toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja sekä riittävä määrä hallituksen jäseniä, mukaan lukien hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla olevat henkilöt, osallistuvat yhtiökokoukseen, ellei heidän poissaololleen ole painavia syitä. Myös yhtiön tilintarkastaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen. Merkittävimpiä yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvia asioita ovat: tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärä, valinta ja palkkiot mahdolliset yhtiöjärjestyksen muutokset osakepääoman korottaminen tai alentaminen Yhtiön kotisivuilla ja pörssitiedotteella julkaistaan kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta yhtiö ko kouksen pöytäkirja äänestystuloksineen ja liitteineen. Yhtiökokous 2010 Varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai valtakirjalla 21 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 87,5 % osakkeiden kokonaismäärästä ja äänistä. Kaikki hallituksen jäsenet ja Takoman toimitusjohtaja sekä ulkopuoliset tilintarkastajat olivat läsnä. 15

16 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Hallitus Kokoonpano ja toimikausi Takoma Oyj:n hallitus huolehtii konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä ohjaa ja valvoo konsernin toimintaa. Hallituksen jäsenet valitsee varsinainen yhtiökokous. Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Yhtiöjärjestyksessä ei ole erityistä hallituksen jäseniä koskevaa asettamisjärjestystä. Hallituksen jäsenten vuoden pituinen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenten toimikausien määrää ei ole rajoitettu. Valiokunnat Takoman hallitus on todennut, ettei yhtiön liiketoiminnan laajuus edellytä erillisten valiokuntien perustamista. Tarkastusvaliokunnan tehtäviin, joista hallitus vastaa, kuuluu suosituksen 27 mukaisesti: tilinpäätösprosessin ja taloudellisen raportointiprosessin valvonta yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmän tehokkuuden seuranta hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavaan selvitykseen sisältyvään taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteiden kuvauksen käsittely tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tilintarkastuksen seuranta Takoma Oyj Vuosikertomus 2010 Hallituksen tehtävät ja vastuu Hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja hallituksen työjärjestyksen pohjalta. Takoma Oyj:n hallitus on hyväksynyt kirjallisen työjärjestyksen hallituksen tehtävistä. Hallitus uudistaa työjärjestystään vuosittain, jotta se kulloinkin vastaisi hyvää hallintotapaa. Yhtiön toimitusjohtaja valmistelee ja esittelee hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja on merkittävänä osakkeenomistajana hallituksen jäsen. Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan sisäisenä itsearviointina. Hallituksessa käsiteltäviin ja päätettäviin tehtäviin kuuluvat kaikki yhtiön liiketoiminnan kannalta laajakantoiset asiat. Työjärjestyksen mukaan hallitus käsittelee muun muassa: pitkän aikavälin vision, strategiset tavoitteet ja taloudelliset tavoitteet, konserniin kuuluvien yhtiöiden budjetit osana konsernin budjettia, konsernin olennaiset investoinnit, liiketoiminnan olennaiset laajentumiset tai supistumiset, merkittävät yritys- ja liiketoimintakaupat. Lisäksi tehtäviensä toteuttamiseksi hallitus: vahvistaa yhtiön arvot ja toimintatavat sekä seuraa niiden toteutumista, määrittelee yhtiön voitonjakopolitiikan, käsittelee ja hyväksyy toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä osavuosikatsaukset, nimittää ja vapauttaa tehtävistään toimitusjohtajan ja päättää hänen työehdoistaan ja kannustinjärjestelmästään, tekee tarvittaessa esityksen yhtiökokoukselle johdon ja henkilöstön palkkiojärjestelmistä, huolehtii tarkastusvaliokunnalle kuuluvista tehtävistä suosituksen 27 mukaisesti, käy vuosittain läpi yhtiön toimintaan liittyvät keskeiset riskit ja niiden hallinnan sekä antaa tarvittaessa niitä koskevia ohjeita toimitusjohtajalle, pitää vähintään kerran vuodessa yhteisen kokouksen tilintarkastajien kanssa, arvioi kerran vuodessa omaa toimintaansa ja toimitusjohtajan toimintaa. 16

17 lakisääteisen tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden arviointi ja tarjottujen oheispalvelujen arviointi tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen valmistelu yhtiön taloudellisen tilanteen seuranta lakien ja määräysten noudattamisen arviointi Hallitus tilikaudella 2010 Takoma Oyj:n pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen viisi jäsentä. Samat viisi jäsentä toimivat hallituksessa myös tilikaudella Hallituksen tilikauden 18 kokouksesta 6 oli puhelinkokouksia. Hallituksen jäsenten tarkemmat henkilötiedot on esitelty tämän vuosikertomuksen kohdassa Hallitus ja johtoryhmä sivulla 14. Hallitustyöskentelyn keskeisiä osa-alueita tilikaudella 2010 ovat olleet yhtiön taloudellisen tilanteen seuranta, kustannusten ja kapasiteetin sopeuttaminen alhaiseen kysyntään, tilikaudella toteutettu yrityshankinta ja sen rahoitus sekä liiketoiminnan uudelleenorganisointi Takoma Components toimintasegmentiksi. Lisäksi hallitus on käsitellyt hydrauliikkasylinteritehtaan toimitilakysymystä. Riippumattomuusarviointi Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden ja todennut, että tällä hetkellä yhtiöllä on kaksi merkittävistä osakkeenomistajista riippumatonta hallituksen jäsentä (Harri Nikunen ja Juhani Vesterinen). Suosituksesta 14 poiketen tämän hetkisen viisihenkisen hallituksen jäsenten enemmistö ei kuitenkaan ole yhtiöstä riippumaton. Yhtiön pääomistajat edellyttävät, että hallituksen kokoonpano heijastaa selvästi yhtiön omistusrakennetta ja tavoitteena on suurimpien osakkeenomistajien kattava ja jatkuva edustus hallituksessa. Poiketen suosituksesta 9 yhtiön hallituksen jäseneksi ei tilikaudelle 2010 ollut kohtuudella löydettävissä sopivaa naisjäsentä. Toimitusjohtaja Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää tämän palvelussuhteen ehdoista, jotka määritellään toimitusjohtajasopimuksessa. Toimitusjohtajan tehtävä on johtaa yhtiön operatiivista hallintoa ja konsernin liiketoimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Emoyhtiön toimitusjohtaja toimii konsernin liiketoimintayhtiöiden hallitusten puheenjohtajana. Takoma Oyj:n toimitusjohtajan tehtävässä on lähtien toiminut DI Kimmo Korhonen (s. 1964). Toimitusjohtaja on merkittävä osakkeenomistaja ja hallituksen jäsen. Johtoryhmä Konsernin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä valmistelee emoyhtiön hallituksessa käsiteltäviä asioita. Se muun muassa valmistelee konsernin strategista suunnittelua ja budjetointia, valvoo suunnitelmien toteutumista ja raportointia sekä valmistelee yrityskauppoja ja muita merkittäviä investointeja. Nimi Syntymävuosi Jäsen alkaen Asema hallituksessa Läsnäolo kokouksissa Juha Sarsama puheenjohtaja 18/18 Kimmo Korhonen jäsen 18/18 Harri Nikunen* jäsen 18/18 Veli Ollila varapuheenjohtaja 18/18 Juhani Vesterinen* jäsen 18/18 * Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista 17

18 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Takoma Oyj Vuosikertomus 2010 Konsernin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja, konsernin talousjohtaja ja konsernin kehitysjohtaja. Johtoryhmän tarkemmat henkilötiedot on esitelty vuosikertomuksen kohdassa Hallitus ja johtoryhmä sivulla 14. Liiketoiminnan organisointi Takoma -konsernin liiketoiminta on tilikaudella 2010 yhdistetty yhteen liiketoiminta-alueeseen, jonka nimeksi tuli Takoma Components. Takoma Components muodostuu tällä hetkellä kolmesta tehtaasta, joiden avainhenkilöt yhdessä muodostavat liiketoimintaalueen operatiivisen myynti- ja markkinointijohtoryhmän sekä hankinnan ja valmistuksen johtoryhmän. Puhetta näissä johtoryhmissä johtaa konsernin toimitusjohtaja. Konsernin ylintä operatiivista päätäntävaltaa käyttää konsernin johtoryhmä. Liiketoiminnan raportointi ja valvonta perustuvat vuosittain tehtäviin budjetteihin ja liiketoimintasuunnitelmiin, kuukausiraportointiin sekä kuukausittaisiin liiketoiminta-alueen johtoryhmien sekä konsernin johtoryhmän kokouksiin. Tytäryhtiöiden hallitukset Tytäryhtiöiden hallitukset varmistavat, että kaikkia Takomaan kuuluvia yhtiöitä johdetaan voimassa olevien lakien, säännösten ja Takoman periaatteiden mukaisesti. Tytäryhtiöiden hallituksiin kuuluvat puheen johtajana toimiva Takoman toimitusjohtaja ja kahdesta kolmeen toimitusjohtajan nimeämää jäsentä. Takoman toimitusjohtaja päättää konserniin kuuluvien yhtiöiden hallitusten jäsenistä ja muodollisista lisätehtävistä. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus Vastuu yhtiön valvonnan järjestämisestä kuuluu yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Hallitus on hyväksynyt riskienhallintapolitiikan, joka määrittelee riskienhallinnan periaatteet, tavoitteet, vastuut, riskienhallintaprosessin organisoinnin ja valvonnan. Toimitusjohtaja huolehtii koko konsernin kirjanpidon luotettavuudesta ja valvontamekanismien järjestämisestä. Yhtiön taloudellista kehitystä ja asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan kuukausittain yhtiön sisäisen raportointijärjestelmän avulla. Konsernilla ei ole erillistä omaa sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Konsernin tilintarkastaja arvioi osana toiminnan laillisuusvalvontaa myös yhtiön sisäisen valvontajärjestelmän toimivuutta. Riskienhallinnan tavoitteena on turvata edellytykset liiketoiminnan tavoitteiden ja strategian toteuttamiselle ja toiminnan jatkumiselle. Konsernin talousjohtaja vastaa yhdessä liiketoimintajohdon kanssa rahoitusriskien tunnistamisesta ja tekee tarvittavat toimenpiteet riskeiltä suojautumiseen. Kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä sisältyy tämän selvityksen Riskienhallinta ja sisäinen valvonta -osaan. Tilintarkastus Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on vähintään kaksi (2) ja enintään neljä (4) varsinaista tilintarkastajaa. Takoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsi tilikauden 2010 tilintarkastajiksi KHT Janne Rajalahden ja PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Markku Launis. Tilintarkastajat antavat vuosittain tilintarkastuskertomuksen Takoma Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle. Takoma Oyj:n hallitus saa tilinpäätöstä käsitellessään vastuulliselta tilintarkastajalta selostuksen tarkastuksen toteutumisesta ja havainnoista. Tilintarkastuksen laajuuden ja sisällön määrittelyssä otetaan huomioon, että yhtiöllä ei ole omaa sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Tilikauden 2010 tilintarkastajien palkkio lakisääteisestä tilintarkastuksesta oli 18 tuhatta euroa. Tilintarkastajille on tilikaudella 2010 maksettu 7 tuhatta euroa palkkioita tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista. Sisäpiirihallinto Takoma Oyj:n sisäpiirihallinto noudattaa Nasdaq OMX Helsinki Oy:n antamaa voimaan tullutta sisäpiiriohjetta. Takoman sisäpiiriin ilmoitusvelvollisina sisäpiiriläisinä kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat sekä yhtiön johtoryhmä. 18

19 Pysyviä yrityskohtaisia sisäpiiriläisiä ovat tytäryhtiöiden toimitusjohtajat sekä muut tehtäviensä perusteella yrityskohtaiseen sisäpiiriin katsotut henkilöt. Yksittäisiä hankkeita koskevien sisäpiirirekisterien tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Takoma huolehtii koulutuksella ja tiedottamisella siitä, että ilmoitusvelvolliset ja pysyvät yrityskohtaiset sisäpiiriläiset tunnistavat asemansa ja sen vaikutukset. Suljettu ikkuna Ilmoitusvelvollisten ja pysyvien yrityskohtaisten sisäpiiriläisten sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvien ja määräysvallassaan olevien yhteisöjen kaupankäynti yhtiön osakkeilla on kielletty 14 vuorokauden aikana ennen yhtiön osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Sisäpiirirekisteri Yhtiön sisäpiirirekisterin ylläpitämisestä ja sisäpiiritiedottamisesta vastaa konsernin talousjohtaja. Takoma Oyj ylläpitää sisäpiirirekisteriään Euroclear Finland Oy:n Sire -järjestelmässä, jossa arvopapereita koskevat omistustiedot saadaan suoraan arvo-osuusjärjestelmästä. Ajan tasalla olevat tiedot Takoman ilmoitusvelvollisten sisäpiiriläisten ja heidän lähipiirinsä omistuksesta ja kaupankäynnistä ovat nähtävillä yhtiön kotisivuilla kohdassa Sijoittajille/Hallinto/Sisäpiiri. Palkka- ja palkkioselvitys Hallituksen jäsenten palkitseminen Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen palkkioista ja kulujen korvausperusteista. Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan rahakorvauksina. Varsinaisen yhtiökokouksen päättämä hallituksen jäsenten palkkio oli euroa kuukaudessa. Edellä mainitun lisäksi hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja päivärahaan ja matkakustannusten korvauksiin. Yhtiöön tai sen kanssa samassa konsernissa olevaan yhtiöön työ- tai palvelusuhteessa olevalle hallituksen jäsenelle ei kuitenkaan makseta palkkiota eikä kulujen korvauksia. Yhtiössä ei ole käytössä osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä, jotka koskisivat hallituksen jäseniä suosituksen 43 mukaisesti. Toimitusjohtajan palkitsemisjärjestelmä Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää tämän palvelussuhteen ehdoista. Toimitusjohtajan palkka ja muut etuudet tilikaudella 2010 olivat euroa. Tilikauden palkka muodostui kokonaisuudessaan kiinteästä kuukausipalkkiosta. Yhtiössä ei ole käytössä osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä, jotka koskisivat toimitusjohtajaa tai muuta johtoa. Toimitusjohtajan kanssa ei ole sopimusta eläkkeellesiirtymisiästä. Toimitusjohtajasopimuksen mukainen irtisanomisaika on 6 kuukautta ja eroraha vastaa 12 kuukauden palkkaa. Muun johdon ja henkilöstön palkitseminen Konsernin avainhenkilöiden palkitseminen perustuu kiinteään kuukausikorvaukseen ja tilikausittain Takoman Oyj:n toimitusjohtajan määrittämään mahdolliseen muuttuvaan osaan. Muun henkilöstön kannustejärjestelmä perustuu tilikausittain päivitettävään tehdaskohtaiseen tulosmatriisiin, jonka määräytymismittarit hyväksyy konsernin toimitusjohtaja. Hallituksen, toimitusjohtajan ja muun johdon taloudelliset etuudet tilikaudella 2010 euroa Toimitusjohtaja, Kimmo Korhonen Hallituksen jäsenet: Harri Nikunen Juhani Vesterinen Muu johto

20 Riskienhallinta ja sisäinen valvonta Takoma Oyj Vuosikertomus 2010 Takoman riskienhallintaa ohjaa yhtiön hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka, joka määrittelee yhtiön riskienhallinnan tavoitteet, periaatteet, vastuut ja riskienhallinnan organisoinnin sekä valvonnan. Takoman riskienhallintapolitiikkaa pyritään päivittämään vuosittain kehityssuunnitelman mukaisesti. Riskienhallintapolitiikkaa on viimeksi päivitetty hallituksen kokouksessa Riskienhallinnan tavoitteet Riski on Takoman kasvustrategian toteuttamista, tavoitteiden saavuttamista tai liiketoiminnan jatkuvuutta uhkaava ulkoinen tai konsernin sisäinen epävarmuus. Takoman riskienhallinnan tavoitteena on turvata liiketoiminnan häiriöttömyys ja varmistaa yhtiölle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen sekä määritetyn kannattavan kasvustrategian toteutuminen ilman liiketoimintaan olennaisesti kuulumattomien tapahtumien ja ilmiöiden negatiivista vaikutusta. Riskienhallinta on olennainen osa yhtiön liiketoiminnan suunnittelua ja johtamista. Se on osa päivittäistä päätöksentekoa, toiminnan seurantaa ja sisäistä valvontaa. Riskienhallinta on yrityksen johdon vastuulla, mutta käytännön toimiin tarvitaan koko henkilöstön panos. Riskien tunnistaminen ja arviointi Riskianalyysit ja -arvioinnit toteutetaan itsearviointeina ja arvioinnin tukena pyritään käyttämään tilastollisia menetelmiä ja -seurantoja. Riskien todennäköisyyttä arvioidaan asteikolla 1-3 (epätodennäköinen mahdollinen todennäköinen) ja riskitapahtuman vakavuutta asteikolla 1-3 (vähäinen haitallinen vakava). Riskin merkittävyys (todennäköisyys x vakavuus) vaikuttaa sen hallintakeinoihin ja raportointiin. Riskienhallinnan keinoja ovat riskien välttäminen, poistaminen ja niiden todennäköisyyden pienentäminen. Tärkeitä keinoja ovat myös riskien vaikutusten rajaaminen ja pienentäminen. Liiketoimintamahdollisuuksiin liittyvät riskit (esim. yritysjärjestelyt) analysoidaan tapauskohtaisesti samoin kuin merkittävien kehityshankkeiden riskit määritetään ja seurataan hankekohtaisesti. Yhtiön sisäinen riskiraportointi kuuluu olennaisesti Takoman strategiaprosessiin, vuosittaiseen liiketoimintasuunnitteluun (budjetointiin), kuukausiraportointiin ja ennusteprosessiin. Riskienhallinnan organisointi ja vastuu Takoman hallitus on vastuussa yhtiön riskienhallinnasta ja valvoo sen toteutumista. Hallitus hyväksyy yhtiön riskienhallintapolitiikan. Takoman merkittävin strateginen liiketoimintariski liittyy yritysjärjestelyihin. Yhtiön hallitus on riskienhallintapolitiikan hyväksymisen yhteydessä vahvistanut myös yrityshankintaprosessin kuvauksen. Hallitus valvoo, että yhtiön johto noudattaa hyväksyttyä yrityshankintaprosessia. Toimitusjohtaja ja johtoryhmä ovat vastuussa riskienhallintaperiaatteiden määrittämisestä ja käyttöönotosta. He myös vastaavat siitä, että riskit otetaan huomioon yhtiön suunnitteluprosesseissa ja että niistä raportoidaan riittävällä ja asianmukaisella tavalla Takoman hallitukselle. Lisäksi he vastaavat riskienhallinnan kehittämisestä. Operatiivinen johto vastaa vastuualueensa mukaisesti riskien tunnistamisesta ja arvioinnista sekä tekee ehdotukset riskien hallitsemiseksi konsernin toimitusjohtajalle tai johtoryhmän jäsenelle. Korjaaviin toimenpiteisiin on kuitenkin ryhdyttävä välittömästi. Konsernin talousjohtaja vastaa yhdessä liiketoimintajohdon kanssa rahoitusriskien tunnistamisesta ja käytännön riskienhallinnasta. Rahoitusriskeistä raportoidaan säännöllisesti Takoman hallitukselle. Talousjohtaja vastaa myös siitä, että Takoman riskienhallinta on yhtiön hallinnointikäytännön mukaista. Jokainen työntekijä vastaa omaan työhönsä liittyvien ja muutoin havaitsemiensa riskien tunnistamisesta ja raportoinnista esimiehelle. Takoma Oyj ja sen liiketoimintayhtiöt ovat vakuuttaneet henkilöstönsä, omaisuutensa ja toimintansa asianmukaisin henkilö-, omaisuus-, keskeytys-, kuljetus- ja vastuuvakuutuksin. Vakuutusten hallinta ja kustannustehokkuuden valvonta on keskitetty emoyhtiön toimitusjohtajalle. Vakuutusten kattavuus, omavastuu ja vakuutusarvot tarkistetaan vakuutusyhtiöiden kanssa vähintään vuosittain. 20

>>Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme www.takoma.fi.

>>Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme www.takoma.fi. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Olemme laatineet tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Tämä selvitys hallinto-

Lisätiedot

>>Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme www.takoma.fi.

>>Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme www.takoma.fi. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Olemme laatineet tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Tämä selvitys hallinto-

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Panostaja Oyj Pörssitiedote YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj Pörssitiedote 13.12.2013 klo 10:30 Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona tammikuun 29. päivänä 2014 kello 13:00 Technopolis

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen KUTSU SRV YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 23.3.2017 kello 16.00 alkaen SRV Yhtiöt Oyj:n toimitalossa

Lisätiedot

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Marimekko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona

Lisätiedot

ELECSTER OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 13:00

ELECSTER OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 13:00 ELECSTER OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.03.2017 KLO 13:00 YHTIÖKOKOUSKUTSU Elecster Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 20.4.2017 klo 13:00 alkaen yhtiön toimitiloissa

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU NIXU OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Nixu Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 24.3.2015 kello 9.00 Nixu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun

Lisätiedot

(6) Vuoden 2016 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

(6) Vuoden 2016 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Ferratum Oyj:n osakkeenomistajille KUTSU FERRATUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ferratum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 4.5.2017, klo 10.00 alkaen

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen EFORE OYJ Pörssitiedote 13.2.2015 klo 9.50 KUTSU EFORE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Efore Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 31.3.2015 klo 9.30 alkaen Stella

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.2.2010 klo 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Martela Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 16.3.2010 klo 15.00 Martelatalossa, Takkatie

Lisätiedot

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 22.2.2017 klo 9.00 KUTSU ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Aspocomp Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 21. päivänä huhtikuuta 2017 kello 13.00 alkaen osoitteessa

Lisätiedot

8. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen

8. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE YHTIÖKOKOUSKUTSU Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 14.4.2015 klo 11.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen auditoriossa

Lisätiedot

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Home > Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Finnlines Oyj Pörssitiedote 18.3.2010 klo 14.00 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 2010 Finnlines

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Pörssitiedote 1 (5) KUTSU FORTUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 2015 :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina maaliskuun 31. päivänä 2015 kello 14.00 alkaen

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 (Corporate Governance Statement)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 (Corporate Governance Statement) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 (Corporate Governance Statement) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin

Lisätiedot

Panostaja Oyj Q4/2008. 26.1.2009 CEO Juha Sarsama

Panostaja Oyj Q4/2008. 26.1.2009 CEO Juha Sarsama Panostaja Oyj Q4/2008 26.1.2009 CEO Juha Sarsama 5. tammikuuta 2009 Panostaja Oyj Tilikausi 2008 lyhyesti Liikevaihto 121,1 milj. euroa (69,1 milj. euroa), kasvua 75 % Liikevoitto 6,5 milj. euroa (3,3

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 1/5 YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 22. päivänä maaliskuuta 2012 kello 15.00 alkaen osoitteessa

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 14.4.2015 klo 14.00 osoitteessa Marina Congress Center, Nauticasali, Katajanokanlaituri 6, Helsinki.

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.3.2013 klo 14:00 TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina huhtikuun 12. päivänä 2013

Lisätiedot

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 12.4.2016 klo 11.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen auditoriossa osoitteessa Ponssentie

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu. Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu. Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30 Keskisuomalainen Oyj Yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30 Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7. huhtikuuta 2016 alkaen kello 12.00 Radisson Blu Seaside -hotellissa, osoitteessa

Lisätiedot

Finnlines Oyj:n yhtiökokouskutsu 2012

Finnlines Oyj:n yhtiökokouskutsu 2012 Home > Finnlines Oyj:n yhtiökokouskutsu 2012 Finnlines Oyj:n yhtiökokouskutsu 2012 Pörssitiedote 20.3.2012 klo 15:30 FINNLINES OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU 2012 Finnlines Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan 14.30.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan 14.30. YHTIÖKOKOUSKUTSU Martela Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.3.2014 klo 15.00 Martelatalossa, Takkatie 1, 00370 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden

Lisätiedot

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina helmikuun 5. päivänä 2015 alkaen klo 13.00 Tampere-talon Studio-salissa osoitteessa

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 27.2.2015 kello 10.30 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

11.3.2014 klo 14.30. 6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

11.3.2014 klo 14.30. 6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen TULIKIVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.3.2014 klo 14.30 KUTSU TULIKIVI OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Tulikivi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 2. huhtikuuta 2014

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

Lisätietoja asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.takoma.fi.

Lisätietoja asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.takoma.fi. 2011 VUOSIKERTOMUS Sisällysluettelo Tietoja sijoittajille Takoma lyhyesti ja avainluvut... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Takoman arvot ja tavoitteet... 5 STRATEGIA JA ASIAKASTOIMIALAT... 6 Takoman työkalupakki...

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9. huhtikuuta 2015 klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja sijoittajille

Sisällysluettelo. Tietoja sijoittajille 2011 VUOSIKERTOMUS Sisällysluettelo Tietoja sijoittajille Takoma lyhyesti ja avainluvut... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Takoman arvot ja tavoitteet... 5 STRATEGIA JA ASIAKASTOIMIALAT... 6 Takoman työkalupakki...

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009 1 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009 Aspon päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä,

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 25.4.2013 klo 14.00 Paikka: Kulttuuritalo, Sturenkatu 4, 00510 Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia: Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2018

Kysymyksiä ja vastauksia: Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2018 1 (5) Kysymyksiä ja vastauksia: Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2018 Minkä suuruista osinkoa Keskon hallitus ehdottaa maksettavaksi? Keskon hallitus ehdottaa, että vuodelta 2017 vahvistetun taseen

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate Governance Statement)

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate Governance Statement) 1 (6) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2012 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen Pörssitiedote 13.4.2016 klo 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 9.5.2016 klo 15.00 osoitteessa Scandic Marski, kokoustila Carl,

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 (Corporate Governance Statement)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 (Corporate Governance Statement) 1 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 (Corporate Governance Statement) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu uuden hallinnointikoodin

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011 Tämä selvitys Saga Furs Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu 25.11.2011 erillisenä kertomuksena ja julkaistu

Lisätiedot

ASPON YHTIÖKOKOUSKUTSU

ASPON YHTIÖKOKOUSKUTSU Etusivu Ajankohtaista Aspo-konsernin tiedotteet Pörssitiedotteet ASPON YHTIÖKOKOUSKUTSU ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.3.2009 klo 8.30 Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 PÖRSSITIEDOTE Julkaisuvapaa 19. helmikuuta 2015 kello 8.00 ELEKTROBIT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Elektrobit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 15.4.2015

Lisätiedot

Kutsu Fortum Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Fortum Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Fortum Oyj Pörssitiedote 31.1.2013 klo 9.15 Kutsu Fortum Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Fortum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 9. päivänä

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

Takoma lyhyesti. Avainluvut. Takoma Oyj 2009

Takoma lyhyesti. Avainluvut. Takoma Oyj 2009 Vuosikertomus 2009 Sisällysluettelo Takoma lyhyesti ja avainluvut 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Takoman arvot 3 Takoman työkalupakki 4 Takoma on kehittäjä 5 Takoma Subcon 6 Takoma Hydraulics 8 Selvitys

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen.

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2010 klo 10:00 Paikka: Läsnä: Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 17.3.2015 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015

Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Oulu ICT Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.4.2015 klo 13.00

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko.

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko. 1(5) TIIMARI OYJ ABP (y-tunnus 0106264-1) VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2010 Aika: Paikka: 30.3.2010, kello 13.00 alkaen Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen ASPOCOMP GROUP OYJ, Yhtiökokouskutsu, 26.2.2015 klo 9.45 KUTSU ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Aspocomp Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

Lisätiedot

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 1 / 5 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Aika Torstaina 7.4.2016 klo 15.30 Paikka Kattilahalli, Suvilahti, Sörnäisten rantatie 22, 00540 Helsinki Taaleri Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen Kutsu Fortum Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.2.2012 klo 9.05 EET Fortum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona huhtikuun

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä ASPOCOMP GROUP OYJ:N Aika: 26.4.2012 klo 13:00 Paikka: Läsnä: Fondia Oy:n toimitilat, Lönnrotinkatu 5, 4 krs., Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 11.00 Paikka: Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU AHLSTROM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 30. maaliskuuta 2011 klo 13.00 alkaen Finlandia-talolla

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Communications Security Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU SSH Communications Security Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 20. maaliskuuta 2014 klo 10.00 alkaen

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 3.6.2014 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

RESTAMAX OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013

RESTAMAX OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 RESTAMAX OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Restamax Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) hallinto perustuu yhtiön yhtiöjärjestyksen, Suomen lakiin (esimerkiksi osakeyhtiölaki ja arvopaperimarkkinalaki)

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA TELESTE OYJ 1 (5) TELESTE OYJ:N Aika: Tiistaina kello 15.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ 2) PwC:n tutkimus Corporate Governance -tietojen esittämisestä listayhtiöissä PwC PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ PwC kävi läpi CG-tietojen esittämisen Päälistan

Lisätiedot

>>Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme

>>Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme Takoma Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Takoma Oyj on laatinut tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin (2015) suosituksen mukaisesti.

Lisätiedot

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8.5.2013 kello 14 alkaen yhtiön toimitiloissa Helsingissä

Lisätiedot

HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ Finnlines Oyj noudattaa Suomen osakeyhtiölain sekä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n antamia listattuja yhtiöitä koskevia sekä yhtiöjärjestykseensä kirjattuja sääntöjä ja määräyksiä.

Lisätiedot

KUTSU ZEELAND OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU ZEELAND OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU ZEELAND OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Zeeland Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 19.4.2013 kello 13:00 alkaen yhtiön toimitiloissa, osoitteessa

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

(6) Vuoden 2015 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

(6) Vuoden 2015 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Ferratum Oyj:n osakkeenomistajille KUTSU FERRATUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ferratum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 26.4.2016, klo 10.30 alkaen

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan JÄTTEIDENKÄSITTELY OY

Pohjois-Satakunnan JÄTTEIDENKÄSITTELY OY Pohjois-Satakunnan jätteiden käsittely Oy:n varsinainen yhtiökokous Aika 29.6.2017 alkaen klo 12.00 Paikka Kankaanpään kaupungintalo, kaupunginjohtajan huone, Kuninkaanlähteenkatu 12. Kutsutut / Läsnä

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta

Lisätiedot

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Kutsu Keskisuomalainen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään huhtikuun 29. päivänä 2011 alkaen klo 12.00 Jyväskylän

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen KUTSU AHLSTROM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 4.4.2012 klo 13.00 alkaen Finlandia-talolla osoitteessa

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2016 (Corporate Governance Statement)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2016 (Corporate Governance Statement) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2016 (Corporate Governance Statement) I. JOHDANTO Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Hallinnointikoodin

Lisätiedot

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 2 2 PALKITSEMISTA KOSKEVA PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 2 2.1 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN JA PALKITSEMISEN VALMISTELU... 2 2.2 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.3.2010 KLO 09:00 TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina huhtikuun 9. päivänä 2010 kello

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 1. päivänä 2014 kello 15.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous Lassila & Tikanoja Oyj 16.3.2017 Lassila & Tikanoja Oyj 1 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET Lassila & Tikanoja Oyj 2 Nordea Bank AB:n edustamat Kohta 10 Hallituksen jäsenten

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ

TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ Liite 6 TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ YHTiÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 8 HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON. MAKSUSTA PÄÄTTÄMISESTÄ Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen EFORE OYJ Pörssitiedote 10.1.2012 klo 16.45 KUTSU EFORE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Efore Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9.2.2012 klo 18.00 alkaen Radisson

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 1/5 YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 24. päivänä maaliskuuta 2011 kello 15.30 alkaen osoitteessa

Lisätiedot

KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 1 (7) KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTI (CORPORATE GOVERNANCE) Toimiala... 2 Visio, strategia ja tavoitteet... 2 Arvot... 2 Yhtiön arvot

Lisätiedot