2010 Vuosikertomus 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2010 Vuosikertomus 1"

Transkriptio

1 Vuosikertomus

2 Sisällys: 3 Takoma lyhyesti ja avainluvut 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Takoman arvot ja tavoitteet 6 Strategia ja asiakastoimialat 7 Takoman työkalupakki Takoma Components: 8 Voimansiirtokomponentit 10 Hydrauliikkasylinterit 12 Komponenttien koneistukset 14 Hallitus ja johto 15 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 20 Riskienhallinta ja sisäinen valvonta 23 Tiedotekooste 24 Yhteystiedot 25 Tilinpäätös Tietoja sijoittajille Takoma Oyj Vuosikertomus 2010 Yhtiökokous Takoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Tampereella tammikuun 27. päivänä 2011 alkaen klo Technopolis Yliopistonrinteen Häggman-salissa osoitteessa Kalevantie 2. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään perjantaina kello mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: sähköpostin kautta osoitteella tai kirjeitse osoitteeseen talousjohtaja Tarja Rantala/Takoma Oyj, Haarlankatu 1 E, Tampere Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään klo mennessä. Lisätietoja asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. Taloudellisen tiedottamisen aikataulu vuonna 2011 Tilikaudelta Takoma Oyj julkaisee kolme osavuosikatsausta seuraavasti: (3kk) (6kk) (9kk)

3 Takoma lyhyesti Takoman konepajat ovat erikoistuneita komponenttitoimittajia Takoma rakentaa erikoistuneista konepajoista yhtymää, jonka liiketoimintaa kehitetään pitkäjänteisesti. Kehitystoiminnan avulla Takoman yksiköistä rakennetaan kansainvälisesti kilpailukykyisiä toimijoita, joiden liiketoiminta perustuu vahvaan osaamiseen ja sen edelleen kehittämiseen. Takoma on erikoistunut voimansiirtokomponenttien valmistukseen, vaativiin hydrauliikkasylintereihin sekä vaativien valettujen ja hitsattujen rakenteiden koneistukseen (Takoma Components). Takoma Components toimintasegmenttiin kuuluvat Takoma Gearsin hammastettujen komponenttien tehdas Parkanossa ja Tampereella sijaitsevat TL-Hydraulicsin hydrauliikkasylinteritehdas sekä koneistuskonepaja. Takoma Components tavoittelee voimakasta sekä orgaanista että yritysostoin toteutuvaa kasvua. Strategiansa mukaisesti Takoma etsii lisäksi toista tukijalkaa omiin tuotteisiin keskittyvästä liiketoiminnasta (Takoma Products). Avainluvut (IFRS) Liikevaihto, tuhatta euroa Liiketulos, tuhatta euroa Tilikauden tulos, tuhatta euroa Sijoitetun pääoman tuotto, % -6,7-0,9 Oman pääoman tuotto, % -7,1-1,0 Omavaraisuusaste, % 60,9 84,1 Tulos / osake, euroa -0,087-0,012 Oma pääoma / osake, euroa 1,18 1,27 Osakkeenomistajia Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 18,5 15,8 Taseen loppusumma, milj. euroa 30,4 23,7 Tilauskanta, milj. euroa 12,1 6,5 Henkilöstö tiilikauden lopussa Konsernin liikevaihto, milj. euroa Konsernin LiikeTULOS, milj. euroa konsernin liikevaihdon jakauma 2010 markkina-alueittain, % Aasia 14 % Muu Eurooppa 13 % 18,4 0,7 15,4-0,4 19, , Suomi 73 % 3

4 Toimitusjohtajan katsaus Taantumasta kasvuun Takoma Oyj Vuosikertomus 2010 Takoman kehitys vuonna 2010 noudatti hyvin samanlaista kehityskaarta kuin useimmat muutkin suomalaiset konepajateollisuuden yhtiöt. Talvella ja keväällä 2010 nähtiin erittäin voimakas volyymin aleneminen, joka painoi liikevaihdon ja kannattavuuden kovaan laskuun. Kesän jälkeen tapahtui useilla asiakastoimialoillamme selkeä käänne parempaan suuntaan ja syyskaudella konepajojemme tilauskannat kääntyivät kasvuun. Vuoden lopulla epävarmuus markkinoiden kehityksestä oli kuitenkin edelleen suuri. Kasvua häiritsevät sekä rahoitusmarkkinoiden epävarmuus että raakaaineiden saatavuusongelmat ja erittäin lyhyet toimitusajat, joiden vuoksi ennakointi tulevalle vuodelle on vaikeaa. Tilanne on seurausta koko kone paja-alan toimitusketjun sopeutumisesta matalaan volyymiin ja erityisesti varastotasojen vähenemiseen. Kysyntävaihteluihin pyritään nyt vastaamaan erittäin nopeasti, mikä helposti aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia ja on haaste kannattavuuskehitykselle. Takoman strategian toteutukseen taantumalla on ollut hidastava vaikutus. Yhtiö on kuitenkin edennyt valitun strategian mukaisesti, mistä merkittävimpänä osoituksena oli laajentuminen voimansiirtokomponettien valmistukseen maaliskuussa Takoma Gearsin mukaantulo lähes kaksinkertaisti yhtiön liikevaihdon. Gearsin hankinta oli luonnollinen askel kasvustrategiamme kannalta, sillä yhtiön liiketoiminta nojaa vahvaa osaamiseen ja yksikön toiminnoilla on selkeitä synergioita Takoman muiden yksiköiden kanssa. Takoma Gearsin integrointi osaksi Takomaa onnistui hyvin. Integraatioprosessin tuloksena päätimme myös täsmentää konsernin strategiaa siten, että eri yksiköiden toimintaa ohjataan nyt aiempaa tehokkaammin yhtenä kokonaisuutena. Päivitetyn strategiamme mukaisesti konsernin toiminta organisoidaan uudelleen vuoden 2011 ensimmäisen kvartaalin aikana. Merkittävin muutos on siirtyminen yhteen toimialaan, Takoma Componentsiin. Takoma Componentsiin kuuluvat nykyiset Parkanossa ja Tampereella toimivat yksikkömme, jotka toimittavat asiakkaillemme huippulaatuisia komponentteja sekä koneistuspalveluja. Näiden yksiköiden toimintaa kehitetään nyt yhteisten asiakassegmenttien tarpeiden mukaisesti. Suurimmat asiakastoimialamme 4

5 Takoma Gearsin mukaantulo kaksinkertaisti liikevaihdon Takoma kehittää konepaja-alan osaamista Arvot ovat laivanrakennus- ja offshore-teollisuus, nosto- ja kuljetinlaiteteollisuus sekä energia- ja prosessiteollisuuden laitevalmistajat. Yksiköiden keskinäisiä synergiahyötyjä haetaan muun muassa yhdistämällä myyntitoiminnot, jonka keskeisenä tavoitteena on asiakasrajapinnan entistä parempi hallinta. Tuotannollisia hyötyjä etsitään eri konepajojen päällekkäisten toimintojen poistolla. Esimerkiksi eri valmistustekniikoiden hyödyntäminen koko konsernin laajuisesti vähentää investointitarvetta ja antaa mahdollisuuden tuottavuuden kehittämiseen. Takoma etsii strategiansa mukaisesti edelleen toista tukijalkaa omiin tuotteisiin keskittyvästä liiketoiminnasta Takoma Products-liiketoiminta-alueella sekä uusia täydentäviä toimintoja Takoma Components -liiketoiminta-alueelle. Tilikauden 2011 aikana kysyntätilanteen odotetaan olevan parempi kuin 2010, mutta volyymit eivät vielä yllä huippuvuosien tasolle. Takoma jatkaa strategiansa toteutusta, jonka mukaisesti yhtiö etsii määrätietoisesti kasvua sekä nykyisten asiakassegmenttiensä kautta että toteuttamalla harkitusti yritysjärjestelyitä. Haluan kiittää koko Takoma-konsernin henkilöstöä, yhteistyökumppaneitamme ja asiakkaitamme haastavan vuoden aikana tehdystä työstä. Erittäin haasteellisen vuoden aikana osoitimme kykymme toteuttaa strategiaamme myös vaikeina aikoina. Nyt olemme aiempaa vahvempia rakentamaan uutta kannattavaa kasvua. Asiakas on ykkönen Lähdemme asiakkaan tarpeista. Tuotteidemme ja palveluidemme tulee täyttää asiakkaan laadulliset tarpeet, toimitusvarmuutemme on hyvällä tasolla ja toimintamme on kilpailukykyistä. Ihmistä arvostaen Kohtelemme asiakkaitamme, toimittajiamme ja työtovereitamme rehellisesti, oikeudenmukaisesti ja ihmistä kunnioittaen. Olemme nopeita, tehokkaita ja kehittyviä yrittäjiä Rakenteemme perustuu perinteiseen yrittäjyyteen ja toimintamme myös sisäiseen yrittäjyyteen otamme vastuuta, olemme tehokkaita, kehitymme ja kehitämme jatkuvasti. Tavoitteet Lähivuosien toiminnalliset tavoitteet Korkea asiakastyytyväisyys ja -uskollisuus Henkilöstön jatkuva kehittyminen ja hyvä sekä turvallinen työympäristö Voimakas kasvu Kannattavuus Takoman taloudelliset tavoitteet Liikevaihto yli 100 miljoonaa euroa Yli 10 prosentin liikevoitto Yli 40 prosentin omavaraisuusaste Yli 20 prosentin vuosittainen sijoitetun pääoman tuotto Kimmo Korhonen, toimitusjohtaja 5

6 Strategia ja asiakastoimialat Luotettava ja laadukas teknologiateollisuuden kumppani Takoma Oyj on suomalainen, pörssinoteerattu konepajaryhmä, jonka strategisena tavoitteena on olla luotettava ja laadukas teknologiateollisuuden toimittaja sekä haluttu työpaikka. Takoma keskittyy vaativien metallikomponenttien valmistukseen ja koneistuspalveluun. Takomassa uskotaan suomalaisen konepajateollisuuden tulevaisuuteen unohtamatta kansainvälisen toiminnan tuomia mahdollisuuksia. Takoma tavoittelee voimakasta sekä orgaanista että yritysostoin toteutuvaa kasvua. Pitkäjänteinen sijoittaja Takoma sijoittaa sellaisiin konepajayh tiöihin, joilla on potentiaalia kasvaa. Takoma osalliistuu yhtöiden toimintaan aktiivisesti luoden uutta kilpailukykyä laajaalaisen kehitystoiminnan avulla. Takoma on konepaja-alan uudistaja, joka kokoaa yhteen alan huippuosaamista valituilla liiketoimintaalueilla. Kehitystoiminnan avulla yhtiöstä rakennetaan kansainvälisesti kilpailukykyistä toimijaa, jonka liiketoiminta perustuu vahvaan osaamiseen ja sen edelleen kehittämiseen. Asiakastoimialat Laivanrakennus- ja offshore-teollisuus Takoma toimittaa laivanrakennus- ja offshore-teollisuudelle hydrauliikkasylintereitä ja hammastettuja komponentteja sekä aluksiin että erilaisiin offshore-teollisuuden koneisiin ja laitteisiin. Asikkaina ovat maailman suurimmat laivanrakennusyhtiöt ja erikoistuneet kone- ja laitetoimittajat. Toimialan osuus Takoman liikevaihdosta oli 61 % vuonna Takoma Oyj Vuosikertomus 2010 Nosto- ja kuljetilaitevalmistajat Nosto- ja kuljetinlaitevalmistajille Takoma toimittaa pääasiassa hydrauliikkasylintereitä, joita käytetään sekä kiinteissä nostureissa esimerkiksi laivoissa, satamissa ja teollisuudessa että ajoneuvoalustoille rakennetuissa mobiilinostureissa. Takoma on toimittanut mm. maailman korkeimmalle ulottuvan mobiilinosturin hydrauliikkasylinterit. Toimialan osuus Takoman liikevaihdosta oli 14 % vuonna Energia- ja prosessiteollisuus Energia- ja prosessiteollisuudelle Takoma toimittaa hammastettuja komponentteja sekä vaativaa koneistuspalvelua. Prosessiteollisuudelle toimitetaan myös räätälöityjä hydrauliikkasylintereitä. Takoman koneistuspalvelua on käytetty mm. kehitteillä olevan ITERfuusioreaktorin komponenteissa. Toimialan asiakkaat edustivat Takoman liikevahdosta 21 % vuonna

7 Konsernin liikevaihdon jakauma 2010 asiakastoimialoittain, % Muut 4 % Energia- ja prosessiteollisuuden laitevalmistajat 21 % Nosto- ja kuljetinlaitevalmistajat 14 % Laivanrakennus- ja offshoreteollisuus 61 % Takoma sijoittajana Etsii kasvupotentiaalia omaavia konepaja-alan yrityksiä Osallistuu aktiivisesti yhtiöiden kehittämiseen Etsii uutta liiketoimintaa omista teknologiatuotteista Takoman työkalupakki Takoman työkalupakki on valikoima kehitystyökaluja, jotka Takoman yksiköissä otetaan käyttöön. Pakissa ovat seuraavat työkalut: 1. Liiketoimintamallin kehittäminen Oikein valitut liiketoimintamallit yhdistävät asiakkaiden tarpeet ja yrityksen tarjoamat ratkaisut kannattavaksi, pitkäjänteiseksi liiketoiminnaksi. Liiketoimintamallien analysoinnilla varmistetaan, että kehitystoimet lähtevät oikeasta suunnasta eli asiakkaista, markkinoista, tuote- ja palvelutarjonnasta sekä kannattavuudesta. 2. Standardisoidut tietojärjestelmät ja ICT-infrastruktuuri Tietojärjestelmillä on liiketoimintamallin kehittämisessä keskeinen rooli. Yksiköissä otetaan käyttöön Takoman standardin mukaiset ERP, PDM, CAD/ CAM -järjestelmät, vakioidut toimistoohjelmistot ja -laitteet sekä keskitetyt palvelimet ja virtuaaliset työasemat. ICT-järjestelmien ylläpito ja kehittäminen on ulkoistettu. Järjestelmillä pyritään toiminnan tehostamiseen, korkeaan toimintavarmuuteen ja tietoturvaan kustannustehokkaasti. 3. Tehokas taloushallinto, liiketoimintojen tuki Hallinnon järjestelmien tavoitteena on tukea yksiköiden pitkän tähtäimen kehittämistä ja operatiivista seurantaa. Tämä edellyttää riittävän informaation saamista liiketoimintaprosesseista sekä sen analysointia käyttökelpoiseen muotoon. Järjestelmillä hoidetaan taloushallinnon lisäksi riskienhallintaa sekä tuotetaan viranomaisyhteyksiin ja konsernihallintoon liittyvät raportoinnit tehokkaasti ja sujuvasti. 4. Valmistuksen tehostaminen Painopiste on lattiatason työntuottavuuden ja laadun kehittämisessä. Tuottamattomasta työstä pyritään eroon ja jalostavien vaiheiden työmenetelmiä, työvälineitä ja työnkulkua kehitetään. Kehitystyön tuloksena luodaan standardoitu ja dokumentoitu valmistusjärjestelmä, jossa työmenetelmät, työohjeet ja työpaikat ovat vakioidut. Kaikella on paikkansa ja kaikki on paikallaan. 5. Toimituskyvyn parantaminen Toimituskyvyn parantamiseksi kehitetään samanaikaisesti tuotteita, tuotantoa, materiaalihallintoa ja toiminnanohjausta. Tuloksena on vakaa tuotantojärjestelmä, jonka ohjattavuus on hyvä. Korkeasta toimitusvarmuudesta huolimatta varastot ovat optimaalisella tasolla. Myöhästymisistä johtuvat kustannukset eivät syö katteita eivätkä haittaa asiakassuhteiden kehittämistä. 6. Valmistusteknologian uudistaminen Valmistusteknologian kehittämiseen investoidaan suunnitelmallisesti liiketoimintamallin kehitystavoitteiden edellyttämällä tavalla. Automaatiolla ja modernilla valmistusteknologilla parannetaan kilpailukykyä. 7. Synergiaetujen hyödyntäminen Sisaryhtiöiden synergiaetuja etsitään sekä liiketoiminnassa että kehitystehtävissä. Konsernissa olevaa osaamista levitetään kaikkiin yksiköihin sisäisellä konsultoinnilla, parhaita käytäntöjä luomalla ja yhteisesti sovittuja toimintamalleja kehittämällä. 7

8 Takoma Components voimansiirtokomponentit Hammastettujen komponenttien erikoisosaaja Takoman Parkanon tehtaan erikoisalaa ovat suurikokoiset hammaspyörät, hammaskehät ja hammaskytkimet. Yksikön erityisosaamista on induktiokarkaisu. Parkanon suurimmat asiakassegmentit ovat laivanrakennus- ja offshore-teollisuuden, prosessiteollisuuden sekä energiasektorin laitevalmistajat. Takoma hallitsee vaativien hammastettujen tuotteiden lämpökäsittelyn erikoisalanaan induktiokarkaisu, jolla karkaisu voidaan kohdentaa haluttuun pintaan muun osan työstettävyyttä heikentämättä. Menetelmä on sekä kustannus- että energiatehokas. Induktiokarkaistujen komponenttien lisäksi yksikkö toimittaa myös hiilletyskarkaistuja, nuorrutettuja ja nitrattuja komponentteja. Takoma auttaa asiakkaitaan löytämään sovelluksiinsa parhaat hammastetuttujen komponenttien ratkaisut. Asiakasyhteistyö on laajentunut yhä enemmän tuotesuunnitteluun. Komponenttien valmistuksessa Takoma hyödyntää globaalia hankintaverkostoa etsien kustannustehokkaimmat raaka-aineet. Kattavan palvelun periaatteena on varmistaa nopeat ja varmat toimitukset. Markkinoiden tunnetuimpia asiakassovelluksia Takoman voimansiirtokomponenteille ovat esimerkiksi Azipod-propulsiojärjestelmien kääntökehät. Muita sovelluksia ovat muun muassa laivojen vinttureiden ja potkurilaitteiden hammaskehät ja -pyörät sekä tuulivoimaloiden planeettakehät ja -pyörät. Nousevana trendinä liiketoiminnassa ovat erilaiset palvelut liittyen huoltoon, varaosiin ja kunnossapitoon. Takoma Oyj Vuosikertomus 2010 Tuuliturbiinin planeettakehän geometrian tarkastus Jälkisylinen ala Hammastettujen komponenttien valmistus on jälkisyklinen ala, jonka suhdannevaihtelu seuraa kone- ja laitevalmistajien suhdannekehitystä viiveellä. Yksikön toiminnan volyymi säilyikin taantuman syvetessä vuonna 2009 varsin pitkään hyvällä tasolla tilauskannan pituuden vuoksi. Vuonna 2010 jälkisyklisyys näkyi siten, että muualla konepajateollisuudessa tapahtunut markkinatilanteen käänne parempaan suuntaa alkusyksystä ei ehtinyt vaikuttaa merkittävästi voimansiirtokomponenttiliiketoimintaan tilikauden aikana. Parkanon tehdas sopeutti toimintaansa kysyntätilanteeseen vuoden aikana ottamalla muun muassa käyttöön lomautuksia sekä muita kustannussäästöjä. Lomautusten lisäksi luovuttiin myös vuokratyövoiman käytöstä. 8

9 VOIMANSIIRTOKOMPONENTTIEN OSUUS LIIKEVAIHDOSTA *), % OSUUS HENKILÖSTÖSTÄ, % 39 % (7,43 milj.euroa) 55 % (93 henk.) *) Takoma Gearsin liikevaihto yhdistelty konsernin lukuihin huhtikuun 2010 alusta lukien (7 kk). Integraatio saatiin valmiiksi Vuoden 2010 suuri ponnistus Parkanon tehtaalle oli irtautuminen entisestä emokonsernista Moventaksesta ja toimintojen integroiminen osaksi Takomakonsernia. Ajoitus matalasuhdan teeseen helpotti integraation läpivientiä, sillä alhaisen kuormituksen aikana oli mahdollista ajaa sisään uudet järjestelmät ja tehdä tarvittavat muutokset yksikön toiminnassa sujuvasti. Vuoden aikana uusittiin muun muassa taloushallinnon järjestelmät vastaamaan Takoman toimintatapoja ja raportointia. Kehitystoiminnassa jatkettiin useita hankkeita. Parkanon tehdas on mukana muun muassa VTT:n yhteisprojektissa liittyen induktiokarkaisun kerrospaksuuden mittausmenetelmien kehittämiseen. Omana kehitysprojektina toteutetaan 3D-mittausta tavoitteena kehittää menetelmiä laadunhallintaan. Lisäksi jatkettiin jo aiemmin aloitettua OPEX-projektia, jonka tarkoituksena on tuottavuuden kehittäminen toimintaa parantamalla. Yksikkö on mukana myös robotiikan alaan kuuluvassa automaattisen kappaleenkäsittelyn projektissa, jota vetää Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä. Induktiokarkaisu säästää energiaa Parkanon tehtaan erikoisalaa ovat indukstiokarkaistut voimansiirtokomponentit. Induktiokarkaisu on pintakarkaisumenetelmä, joka mahdollistaa karkaisusyyvyydeltään 0,5 6,0 mm kerrospaksuudet halutuille pinnoille. Menetelmän etuna on muihin karkaisumenetelmiin nähden erittäin alhainen energiankulutus ja lyhyt läpimenoaika karkaisutapahtumassa. Vähäiset muodonmuutokset vähentävät jälkityöstöjen tarvetta, jonka seurauksena työstöajat lyhenevät ja energiankulutus pienenee. Induktiokarkaisulla kappaleen pintaan saadaan erittäin hyvin kulutusta kestävä kerros sekä hyvä väsymislujuus. Parkanon tehtaan tuotteita ovat muun muassa: Hammaspyörät Hammaskehät (jopa 6,3-metriset) Hammaskytkimet Hammasakselit Kääntökehien sisäosat Kehäpyörät Hammaskehän induktiokarkaisu käynnissä. 9

10 Takoma Components hydrauliikkasylinterit Markkinoiden vaativimmat hydrauliikkasylinterit tulevat Takomasta Takoman hydrauliikkasylintereitä valmistetaan Tampereen Laatukoneistus Oy:ssä. Yksikkö on johtavia vaativien, laadukkaiden ja suurten laiva- ja offshoreteollisuudessa käytettävien hydrauliikkasylinterien valmistajia. Takoma toimittaa myös räätälöityjä sylinteriratkaisuja liikkuviin työkoneisiin ja prosessiteollisuuden koneisiin ja laitteisiin sekä moniin erikoissovelluksiin. Yksikön toimittamat sylinterit ovat tyypillisesti avainkomponentteja asiakkaan kokonaisratkaisussa. TL-hydraulisylintereistä on tullut merkkituotteita, joita arvostetaan kaikkialla, varsinkin laiva- ja telakkateollisuuden piirissä. Sovelluksia ovat muun muassa: Laivojen lastinkäsittelylaitteet erilaiset rampit, portit, ovet, propulsiolaitteet, kansikoneet ja kansinosturit Nostolaitteet Mobile-laitteet Mekaanisen ja kemiallisen puunjalostus teollisuuden toimilaitteet Kaivosteollisuuden koneet Rakennusteollisuuden koneet Tutkimuksen ja tuotekehityksen vaativat kohteet, esim. arktiset sovellukset Takoma Oyj Vuosikertomus 2010 Suuren sylinterin männänvarren hiontaa. Erikoisalana laivanrakennus- ja offshore-teollisuus Markkina säilyi vaimeana Vuonna 2010 hydrauliikkasylintereiden yleinen kysyntätilanne oli edelleen heikko. Prosesiteollisuudessa oli havaitavissa toipumista loppuvuodesta 2010, ja uusia tilauksia saatiin myös kotimaan tiehankkeisiin liittyvissä julkisissa hankinnoissa. Chengxin telakalle on toimitettu sylinterit yli 70 laivaan 10

11 HYDRAULIIKKASYLINTERIEN OSUUS LIIKEVAIHDOSTA, % OSUUS HENKILÖSTÖSTÄ, % 31 % (5,84 milj.euroa) 24 % (41 henk.) Yksikön suurimmassa asiakassegmentissä, laivanrakennus- ja offshore-teollisuudessa, uusia projekteja käynnistettiin Euroopassa vain harvakseltaan. Markkinoiden painopiste onkin taantuman aikana siirtynyt yhä enemmän Aasiaan, eurooppalaisten telakoiden laivatilausten vähäisyyden vuoksi. Takoman merkittävimmät sylinteritoimitukset päätyivätkin vuoden aikana juuri aasialaisille laivanrakennustelakoille, jotka luottavat TL-Hydraulicisin kokemukseen vaativien ratkaisujen toimittajana. Esimerkkeinä näistä ovat muun muassa rahtilaivojen niin sanottujen folding hatch cover-tyyppisten kansiluukkujen hydrauliikkasylinterit. Takoman ratkaisu toimii näissä sovelluksissa erittäin hyvin. Kiinalaiselle Chengxin telakalle on toimitettu vastaavia sylintereitä yli 70 laivaan vuodesta 2004 lähtien. Taittuvat kansiluukut vaativat erikoissylintereitä Uusi toiminnanohjausjärjestelmä TL-Hydraulics toimi uuden Takoma-ERP-järjestelmän pilottiyksikkönä vuonna Järjestelmä ajettiin vuoden aikana käyttökuntoon. Tavoitteena järjestelmän rakentamisessa on mahdollistaa toiminnan aiempaa helpompi seuranta ja resurssien parempi hallinta kysyntätilanteen jälleen kääntyessä kasvuun. Takoman tarkoituksena on siirtää hydraulisylintereiden tuotanto uusiin tiloihin tulevaisuudessa, jotta toimintaa voidaan edelleen kehittää ja kasvattaa. Sylintereiden osat voivat olla erittäin suuria, yli kymmenmetrisiä, jolloin niiden liikuttelu tehtaan sisällä tulee optimoida tarkasti. Tämän vuoksi vuoden aikana optimoitiin onnistuneesti esimerkiksi hitsausosastoa. Pitemmällä aikavälillä tuotannon kasvattamisen rajat ovat kuitenkin lähellä nykyisissä tiloissa, joten uusien tilojen hankinta käynnistettiin vuoden 2010 aikana. TL-Hydraulicsin erikoisratkaisu laivojen taittuviin lastiluukkuihin on tuonut yksikölle merkittävän määrän sylinteritilauksia Kiinasta. Chengxi-varustamon 70 laivan sarjaan on toimitettu lähes kaksituhatta erikoismitoitettua sylinteriä. Vesitiiviit kansiluukut avautuvat vahvojen hydrauliikkasylintereiden voimalla. Haasteena oli suunnitella sylinterit mahdollisimman lyhyiksi, jotta suurin osa sylinterin työntövoimasta kohdistuisi oikeaan suuntaan kansiluukkua avattaessa. Takoman luukkusylintereiden sisähalkaisijat ovat pääasiassa mm, iskunpituus noin 1-1,8 metriä. Ratkaisussa käytetään itsevoitelevia komposiittilaakereita, joiden ansiosta sylinterit ovat käytännössä huoltovapaita. 11

12 Takoma Components komponenttien koneistukset Vaativaa koneistuspalvelua Takoman koneistusyksikkö Tampereen Hervannassa on erikoistunut keskiraskaiden valukomponenttien ja hitsattujen rakenteiden tarkkaan työstöön. Yhtiön asiakaskuntaan kuuluvat meri- ja voimalaitosmoottoreiden sekä työkoneiden dieselmoottoreiden valmistajat. Yksikön tuotteet ovat tyypillisesti asiakkaiden tuotteiden tärkeitä rakenne- tai runko-osia. Markkinamuutos koneistuspalvelussa Koneistuspalvelun markkinat ovat muuttuneet voimakkaasti taantuman aikana. Vähemmän vaativaa koneistuspalvelua ostetaan yhä enemmän halvan kustannustason maista ja sen lisäksi yksinkertaista työstökapasiteettia on lisätty myös konepajateollisuuden jalostusketjun eri vaiheissa. Käytännössä kehitys on ollut seurausta taantuman aikana erittäin voimakkaasti laskeneista volyymeistä, joka on pakottanut yritykset laajentamaan omaa tuotantoaan. Takoman koneistusyksikölle kehitys on merkinnyt kasvavaa tarvetta keskittyä yhä vaativampiin koneistuspalveluihin. Yrityksen tuotevalikoimassa korostuvat kehityksen myötä yhä enemmän suuret ja hankalasti työstettävät tuotteet, joissa tarkkuusvaatimukset ovat erittäin korkeat. Yksikön koneistukseen liittyvää huippuosaamista edustavat esimerkiksi eurooppalaiseen ITER-fuusioreaktoriin toimitettavat runkolevyt, joiden työstöä varten kehitettiin kokonaan uusia menetelmiä. Yhä tärkeämmäksi kilpailutekijäksi on nousut myös hankintaosaaminen, jonka ansiosta asiakkaalle voidaan tarjota aiempaa suurempaa lisäarvoa toimitusketjun näkökulmasta. Takomalla on mahdollisuus tarjota asiakkailleen valmiita hankintaketjuja, joiden kautta työstetyt komponentit voidaan toimittaa joustavasti ja kustannustehokkaasti. Takoma Oyj Vuosikertomus 2010 Voimalaitosmoottorin turbon kannattimen koneistus Tuotantoa kehitetään Yksikön toiminnan kulmakivenä on erittäin tarkan työstön mahdollistava moderni tuotantoteknologia, jonka ytimenä on keskiraskaiden kappaleiden työstöön suunniteltu FMS-linja. Linja kykenee toimimaan pitkiä jaksoja miehittämättömästi. FMS:n ansiosta yhtiö on tuotantoteknologian osalta edellä useita kilpailijoitaan. FMS-linjan lisäksi yhtiöllä on kuusi modernia työstökeskusta, jotka sallivat pienten ja keskiraskaiden kappaleiden monipuolisen koneistuksen piensarjoissa. Yhtiö on panostanut tekniikkaan, jossa käsityövaiheet jäävät vähäisiksi ja koneaika voidaan maksimoida. Yksikkö on keskittynyt jalostusarvoltaan korkeaan 12

13 KONEISTUSPALVELUN OSUUS LIIKEVAIHDOSTA, % OSUUS HENKILÖSTÖSTÄ, % 30 % (5,79 milj.euroa) 19 % (33 henk.) koneistukseen, jossa kilpailukyky määräytyy osaamisen ja tehokkuuden kautta eikä työvoimakustannus ole merkittävä. Vuonna 2010 Hervannan koneistusyksikössä otettiin käyttöön vuoden 2009 lopulla hankittu nelipalettinen CNC-työstökeskus, jonka ansiosta suurten kappaleiden työstökapasiteetti nousi merkittävästi. Yksikössä kehitettiin myös 3D-CAM -kiinnitinsuunnittelua, jonka tavoitteena on lisätä tuotannon tehokkuutta asetusaikoja lyhentämällä. Hervannassa panostetaan myös verkostotyyppisen toiminnan kehittämiseen erityisesti hitsattujen rakenteiden hankinnan osalta. Vuonna 2011 käynnistetään myös Takoman ERP-järjestelmän sisäänajo Hervannan yksikössä. ERP-järjestelmällä pyritään erityisesti materiaalivirtojen aiempaa täsmällisempään hallintaan, jotta varastojen määrää voitaisiin pienentää toimituskyvystä ja toimitusajoista tinkimättä. Takoman koneistusyksiköltä runkolevyjä ITER-fuusioreaktoriin ITER on maailman suurimman kokeellisen fuusioreaktorin rakentamishanke. Hankkeen tarkoituksena on osoittaa tieteellinen ja tekninen toteutettavuus fuusiovoiman käyttämiseksi energian tuottamisessa. Tarkoituksena on kehittää prototyyppi fuusiovoimalalle, joka on turvallinen ja luotettava, ympäristöä säästävä ja taloudellisesti elinkelpoinen. ITER-hankkeen reaktori rakennetaan Cadaracheen Etelä-Ranskaan. Hankkeeseen osallistuvat eurooppalaiset maat rahoittavat hankkeesta lähes puolet, ja loput rahoituksesta saadaan kansainväliseltä yhteisyritykseltä, jossa ovat mukana Kiina, Intia, Japani, Korean tasavalta, Venäjän federaatio ja Yhdysvallat. Takoma on ollut mukana ITER-hankkeeseen tarjottavien runkolevyjen koneistamisessa asiakkaansa lukuun. Levyjen työstäminen fuusioreaktoriin on erittäin vaativaa paitsi tarkkuusvaatimusten vuoksi, myös kappaleiden poikkeuksellisten materiaalien ja kaksoiskaarevien muotojen vuoksi. Yhtiön toiminnan kulmakivenä on on keskiraskaiden kappaleiden työstöön suunniteltu FMS-linja Credit: ITER / SCIENCE PHOTO LIBRARY/SK OY Tietokonemallinnettu poikkileikkauskuva ITER-fuusioreaktorista 13

14 Hallinto ja johto Hallitus Puheenjohtaja Juha Sarsama Panostaja Oyj:n toimitusjohtaja VT, M.S.M (Boston University Brussels), s Takoma Oyj:n hallituksen puheenjohtaja lähtien. Aikaisempi työkokemus ja luottamustehtävät Toimitusjohtaja OpusCapita Oy, hallintojohtaja Saarioinen Oy, talousjohtaja OpusCapita Oyj Tampereen Kauppakamarin hallituksen jäsen Takoma Oyj:n osakkeita: kpl Harri Nikunen Metso-konsernin talous- ja rahoitusjohtaja KTM, s Takoma Oyj:n hallituksen jäsen lähtien. Aikaisempi työkokemus ja luottamustehtävät Talous- ja tietohallinnon sekä liiketoiminnan johtotehtävät Metso Paper, Metso Minerals ja Metso Corporation, talous- ja tietohallinnon johtotehtävät Rosenlew Group, taloushallinnon asiantuntijatehtävät Nokia Informaatiojärjestelmät ja IBM Svenska AB Ei omista Takoma Oyj:n osakkeita Veli Ollila Tulosyksikön johtaja Thermisol Oy Elementti KTM, OTK, s Takoma Oyj:n hallituksen jäsen lähtien. Aikaisempi työkokemus ja luottamustehtävät Panostaja Oyj:n talousjohtaja. Finance Director CRH Europe EPS Insulation, Northern Europe, Business Controller Machinium Oy, talouspäällikkö Lännen Engineering Oy Tampereen Kauppakamarin finanssivaliokunnan jäsen Ei omista Takoma Oyj:n osakkeita Juhani Vesterinen Promeco Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ekonomi, LuK, s Takoma Oyj:n hallituksen jäsen lähtien. Aikaisempi työkokemus ja luottamustehtävät Toiminut rahoitus-, sijoitus- ja vakuutustoiminnan johto- ja asiantuntijatehtävissä (Sampo, Sampo-Leonia, Yritys- Sampo, Henki-Sampo, SKOP) Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennian hallituksen jäsen. Hallitusammattilaiset ry:n jäsen Ei omista Takoma Oyj:n osakkeita. Kimmo Korhonen Takoma Oyj:n toimitusjohtaja. DI, s Takoma Oyj:n hallituksen jäsen lähtien. Aikaisempi työkokemus ja luottamustehtävät Yrittäjä toimitusjohtaja Hervannan Koneistus Oy, tuotantojohtaja Tamglass Ltd. Oy, toimitusjohtaja ATA Gears Oy, tuotantojohtaja Metso Minerals, Pirkanmaan Teknologiateolli suuden hallituksen puheenjohtaja, Pirkanmaan ELY-keskuksen neuvottelukunnan jäsen Tampereen Kauppakamarin Valtuuskunnan jäsen Takoma Oyj:n osakkeita: kpl (17,10 % osakemäärästä ja äänimäärästä) Takoman hallituksen sihteerinä toimii yhtiön talousjohtaja Tarja Rantala. Takoma Oyj Vuosikertomus 2010 Johto Kimmo Korhonen Takoma Oyj:n toimitusjohtaja Ks. hallitus Tarja Rantala KTM, s Takoma Oyj:n talousjohtaja lähtien. Aikaisempi työkokemus Talous- ja tietohallinnon eri tehtävät Glaston -konsernissa ja Sandvik Tamrock Oy:ssä, Treasury Controller Oy Tampella Ab, tilintarkastaja KPMG Wideri Oy Ab Takoma Oyj:n osakkeita: kpl Antti Martikainen Insinööri, s Takoma Oyj:n kehitysjohtaja lähtien. Aikaisempi työkokemus Tuotantotekniikan ja toiminnanohjauksen kehittämisen johtaminen mm. Valmet Oy:n Siirtokonetehtaalla, Mec-Rastor Oy:ssä, Metso Mineralsin Tampereen tehtailla sekä Metso Mineralsin Global Sourcing-yksikössä Ei omista Takoma Oyj:n osakkeita 14

15 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010 Olemme laatineet tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan erillään hallituksen toimintakertomuksesta. Se on saatavilla myös yhtiön kotisivuilta kohdasta Sijoittajille/ Hallinto. Takoma Oyj:n hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt julkaistavaksi tämän selvityksen Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme Sovellettavat säännökset Takoma Oyj on suomalainen osakeyhtiö, jonka hallinnoinnissa ja päätöksenteossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä, Nasdaq OMX Helsinki Oy:n sääntöjä ja sisäpiiriohjetta sekä Takoma Oyj:n yhtiöjärjestystä. Yhtiö noudattaa hallinnoinnissaan voimaan tullutta Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010:tä lukuun ottamatta suosituksia 14 Riippumattomien jäsenten määrä ja 9 Hallituksen jäsenten lukumäärä, kokoonpano ja pätevyys. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperiyhdistys ry:n internetsivuilla osoitteessa Yhtiökokous Yhtiökokous on Takoman ylin päättävä elin. Varsinaisen yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus, joka tekee päätösehdotukset kokouksessa käsiteltävistä asioista. Varsinainen yhtiökokous on yhtiöjärjestyksen mukaan pidettävä vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin yhtiön hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai mikäli osakkeenomistaja tai -omistajat, joilla on vähintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, tai yhtiön tilintarkastaja sitä vaativat. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta julkaisemalla kokouskutsu yhtiökokouksen määräämässä vähintään yhdessä valtakunnallisen levikin omaavassa sanomalehdessä. Yhtiö julkaisee kokouskutsun sekä yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat ja hallituksen päätösehdotukset että osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaismäärän osakelajeittain kokouskutsun päivänä yhtiön kotisivuilla ja pörssitiedotteena vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiö julkaisee hyvissä ajoin internetsivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia. Yhtiön toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja sekä riittävä määrä hallituksen jäseniä, mukaan lukien hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla olevat henkilöt, osallistuvat yhtiökokoukseen, ellei heidän poissaololleen ole painavia syitä. Myös yhtiön tilintarkastaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen. Merkittävimpiä yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvia asioita ovat: tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärä, valinta ja palkkiot mahdolliset yhtiöjärjestyksen muutokset osakepääoman korottaminen tai alentaminen Yhtiön kotisivuilla ja pörssitiedotteella julkaistaan kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta yhtiö ko kouksen pöytäkirja äänestystuloksineen ja liitteineen. Yhtiökokous 2010 Varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai valtakirjalla 21 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 87,5 % osakkeiden kokonaismäärästä ja äänistä. Kaikki hallituksen jäsenet ja Takoman toimitusjohtaja sekä ulkopuoliset tilintarkastajat olivat läsnä. 15

16 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Hallitus Kokoonpano ja toimikausi Takoma Oyj:n hallitus huolehtii konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä ohjaa ja valvoo konsernin toimintaa. Hallituksen jäsenet valitsee varsinainen yhtiökokous. Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Yhtiöjärjestyksessä ei ole erityistä hallituksen jäseniä koskevaa asettamisjärjestystä. Hallituksen jäsenten vuoden pituinen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenten toimikausien määrää ei ole rajoitettu. Valiokunnat Takoman hallitus on todennut, ettei yhtiön liiketoiminnan laajuus edellytä erillisten valiokuntien perustamista. Tarkastusvaliokunnan tehtäviin, joista hallitus vastaa, kuuluu suosituksen 27 mukaisesti: tilinpäätösprosessin ja taloudellisen raportointiprosessin valvonta yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmän tehokkuuden seuranta hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavaan selvitykseen sisältyvään taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteiden kuvauksen käsittely tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tilintarkastuksen seuranta Takoma Oyj Vuosikertomus 2010 Hallituksen tehtävät ja vastuu Hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja hallituksen työjärjestyksen pohjalta. Takoma Oyj:n hallitus on hyväksynyt kirjallisen työjärjestyksen hallituksen tehtävistä. Hallitus uudistaa työjärjestystään vuosittain, jotta se kulloinkin vastaisi hyvää hallintotapaa. Yhtiön toimitusjohtaja valmistelee ja esittelee hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja on merkittävänä osakkeenomistajana hallituksen jäsen. Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan sisäisenä itsearviointina. Hallituksessa käsiteltäviin ja päätettäviin tehtäviin kuuluvat kaikki yhtiön liiketoiminnan kannalta laajakantoiset asiat. Työjärjestyksen mukaan hallitus käsittelee muun muassa: pitkän aikavälin vision, strategiset tavoitteet ja taloudelliset tavoitteet, konserniin kuuluvien yhtiöiden budjetit osana konsernin budjettia, konsernin olennaiset investoinnit, liiketoiminnan olennaiset laajentumiset tai supistumiset, merkittävät yritys- ja liiketoimintakaupat. Lisäksi tehtäviensä toteuttamiseksi hallitus: vahvistaa yhtiön arvot ja toimintatavat sekä seuraa niiden toteutumista, määrittelee yhtiön voitonjakopolitiikan, käsittelee ja hyväksyy toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä osavuosikatsaukset, nimittää ja vapauttaa tehtävistään toimitusjohtajan ja päättää hänen työehdoistaan ja kannustinjärjestelmästään, tekee tarvittaessa esityksen yhtiökokoukselle johdon ja henkilöstön palkkiojärjestelmistä, huolehtii tarkastusvaliokunnalle kuuluvista tehtävistä suosituksen 27 mukaisesti, käy vuosittain läpi yhtiön toimintaan liittyvät keskeiset riskit ja niiden hallinnan sekä antaa tarvittaessa niitä koskevia ohjeita toimitusjohtajalle, pitää vähintään kerran vuodessa yhteisen kokouksen tilintarkastajien kanssa, arvioi kerran vuodessa omaa toimintaansa ja toimitusjohtajan toimintaa. 16

17 lakisääteisen tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden arviointi ja tarjottujen oheispalvelujen arviointi tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen valmistelu yhtiön taloudellisen tilanteen seuranta lakien ja määräysten noudattamisen arviointi Hallitus tilikaudella 2010 Takoma Oyj:n pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen viisi jäsentä. Samat viisi jäsentä toimivat hallituksessa myös tilikaudella Hallituksen tilikauden 18 kokouksesta 6 oli puhelinkokouksia. Hallituksen jäsenten tarkemmat henkilötiedot on esitelty tämän vuosikertomuksen kohdassa Hallitus ja johtoryhmä sivulla 14. Hallitustyöskentelyn keskeisiä osa-alueita tilikaudella 2010 ovat olleet yhtiön taloudellisen tilanteen seuranta, kustannusten ja kapasiteetin sopeuttaminen alhaiseen kysyntään, tilikaudella toteutettu yrityshankinta ja sen rahoitus sekä liiketoiminnan uudelleenorganisointi Takoma Components toimintasegmentiksi. Lisäksi hallitus on käsitellyt hydrauliikkasylinteritehtaan toimitilakysymystä. Riippumattomuusarviointi Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden ja todennut, että tällä hetkellä yhtiöllä on kaksi merkittävistä osakkeenomistajista riippumatonta hallituksen jäsentä (Harri Nikunen ja Juhani Vesterinen). Suosituksesta 14 poiketen tämän hetkisen viisihenkisen hallituksen jäsenten enemmistö ei kuitenkaan ole yhtiöstä riippumaton. Yhtiön pääomistajat edellyttävät, että hallituksen kokoonpano heijastaa selvästi yhtiön omistusrakennetta ja tavoitteena on suurimpien osakkeenomistajien kattava ja jatkuva edustus hallituksessa. Poiketen suosituksesta 9 yhtiön hallituksen jäseneksi ei tilikaudelle 2010 ollut kohtuudella löydettävissä sopivaa naisjäsentä. Toimitusjohtaja Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää tämän palvelussuhteen ehdoista, jotka määritellään toimitusjohtajasopimuksessa. Toimitusjohtajan tehtävä on johtaa yhtiön operatiivista hallintoa ja konsernin liiketoimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Emoyhtiön toimitusjohtaja toimii konsernin liiketoimintayhtiöiden hallitusten puheenjohtajana. Takoma Oyj:n toimitusjohtajan tehtävässä on lähtien toiminut DI Kimmo Korhonen (s. 1964). Toimitusjohtaja on merkittävä osakkeenomistaja ja hallituksen jäsen. Johtoryhmä Konsernin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä valmistelee emoyhtiön hallituksessa käsiteltäviä asioita. Se muun muassa valmistelee konsernin strategista suunnittelua ja budjetointia, valvoo suunnitelmien toteutumista ja raportointia sekä valmistelee yrityskauppoja ja muita merkittäviä investointeja. Nimi Syntymävuosi Jäsen alkaen Asema hallituksessa Läsnäolo kokouksissa Juha Sarsama puheenjohtaja 18/18 Kimmo Korhonen jäsen 18/18 Harri Nikunen* jäsen 18/18 Veli Ollila varapuheenjohtaja 18/18 Juhani Vesterinen* jäsen 18/18 * Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista 17

18 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Takoma Oyj Vuosikertomus 2010 Konsernin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja, konsernin talousjohtaja ja konsernin kehitysjohtaja. Johtoryhmän tarkemmat henkilötiedot on esitelty vuosikertomuksen kohdassa Hallitus ja johtoryhmä sivulla 14. Liiketoiminnan organisointi Takoma -konsernin liiketoiminta on tilikaudella 2010 yhdistetty yhteen liiketoiminta-alueeseen, jonka nimeksi tuli Takoma Components. Takoma Components muodostuu tällä hetkellä kolmesta tehtaasta, joiden avainhenkilöt yhdessä muodostavat liiketoimintaalueen operatiivisen myynti- ja markkinointijohtoryhmän sekä hankinnan ja valmistuksen johtoryhmän. Puhetta näissä johtoryhmissä johtaa konsernin toimitusjohtaja. Konsernin ylintä operatiivista päätäntävaltaa käyttää konsernin johtoryhmä. Liiketoiminnan raportointi ja valvonta perustuvat vuosittain tehtäviin budjetteihin ja liiketoimintasuunnitelmiin, kuukausiraportointiin sekä kuukausittaisiin liiketoiminta-alueen johtoryhmien sekä konsernin johtoryhmän kokouksiin. Tytäryhtiöiden hallitukset Tytäryhtiöiden hallitukset varmistavat, että kaikkia Takomaan kuuluvia yhtiöitä johdetaan voimassa olevien lakien, säännösten ja Takoman periaatteiden mukaisesti. Tytäryhtiöiden hallituksiin kuuluvat puheen johtajana toimiva Takoman toimitusjohtaja ja kahdesta kolmeen toimitusjohtajan nimeämää jäsentä. Takoman toimitusjohtaja päättää konserniin kuuluvien yhtiöiden hallitusten jäsenistä ja muodollisista lisätehtävistä. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus Vastuu yhtiön valvonnan järjestämisestä kuuluu yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Hallitus on hyväksynyt riskienhallintapolitiikan, joka määrittelee riskienhallinnan periaatteet, tavoitteet, vastuut, riskienhallintaprosessin organisoinnin ja valvonnan. Toimitusjohtaja huolehtii koko konsernin kirjanpidon luotettavuudesta ja valvontamekanismien järjestämisestä. Yhtiön taloudellista kehitystä ja asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan kuukausittain yhtiön sisäisen raportointijärjestelmän avulla. Konsernilla ei ole erillistä omaa sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Konsernin tilintarkastaja arvioi osana toiminnan laillisuusvalvontaa myös yhtiön sisäisen valvontajärjestelmän toimivuutta. Riskienhallinnan tavoitteena on turvata edellytykset liiketoiminnan tavoitteiden ja strategian toteuttamiselle ja toiminnan jatkumiselle. Konsernin talousjohtaja vastaa yhdessä liiketoimintajohdon kanssa rahoitusriskien tunnistamisesta ja tekee tarvittavat toimenpiteet riskeiltä suojautumiseen. Kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä sisältyy tämän selvityksen Riskienhallinta ja sisäinen valvonta -osaan. Tilintarkastus Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on vähintään kaksi (2) ja enintään neljä (4) varsinaista tilintarkastajaa. Takoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsi tilikauden 2010 tilintarkastajiksi KHT Janne Rajalahden ja PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Markku Launis. Tilintarkastajat antavat vuosittain tilintarkastuskertomuksen Takoma Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle. Takoma Oyj:n hallitus saa tilinpäätöstä käsitellessään vastuulliselta tilintarkastajalta selostuksen tarkastuksen toteutumisesta ja havainnoista. Tilintarkastuksen laajuuden ja sisällön määrittelyssä otetaan huomioon, että yhtiöllä ei ole omaa sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Tilikauden 2010 tilintarkastajien palkkio lakisääteisestä tilintarkastuksesta oli 18 tuhatta euroa. Tilintarkastajille on tilikaudella 2010 maksettu 7 tuhatta euroa palkkioita tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista. Sisäpiirihallinto Takoma Oyj:n sisäpiirihallinto noudattaa Nasdaq OMX Helsinki Oy:n antamaa voimaan tullutta sisäpiiriohjetta. Takoman sisäpiiriin ilmoitusvelvollisina sisäpiiriläisinä kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat sekä yhtiön johtoryhmä. 18

19 Pysyviä yrityskohtaisia sisäpiiriläisiä ovat tytäryhtiöiden toimitusjohtajat sekä muut tehtäviensä perusteella yrityskohtaiseen sisäpiiriin katsotut henkilöt. Yksittäisiä hankkeita koskevien sisäpiirirekisterien tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Takoma huolehtii koulutuksella ja tiedottamisella siitä, että ilmoitusvelvolliset ja pysyvät yrityskohtaiset sisäpiiriläiset tunnistavat asemansa ja sen vaikutukset. Suljettu ikkuna Ilmoitusvelvollisten ja pysyvien yrityskohtaisten sisäpiiriläisten sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvien ja määräysvallassaan olevien yhteisöjen kaupankäynti yhtiön osakkeilla on kielletty 14 vuorokauden aikana ennen yhtiön osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Sisäpiirirekisteri Yhtiön sisäpiirirekisterin ylläpitämisestä ja sisäpiiritiedottamisesta vastaa konsernin talousjohtaja. Takoma Oyj ylläpitää sisäpiirirekisteriään Euroclear Finland Oy:n Sire -järjestelmässä, jossa arvopapereita koskevat omistustiedot saadaan suoraan arvo-osuusjärjestelmästä. Ajan tasalla olevat tiedot Takoman ilmoitusvelvollisten sisäpiiriläisten ja heidän lähipiirinsä omistuksesta ja kaupankäynnistä ovat nähtävillä yhtiön kotisivuilla kohdassa Sijoittajille/Hallinto/Sisäpiiri. Palkka- ja palkkioselvitys Hallituksen jäsenten palkitseminen Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen palkkioista ja kulujen korvausperusteista. Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan rahakorvauksina. Varsinaisen yhtiökokouksen päättämä hallituksen jäsenten palkkio oli euroa kuukaudessa. Edellä mainitun lisäksi hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja päivärahaan ja matkakustannusten korvauksiin. Yhtiöön tai sen kanssa samassa konsernissa olevaan yhtiöön työ- tai palvelusuhteessa olevalle hallituksen jäsenelle ei kuitenkaan makseta palkkiota eikä kulujen korvauksia. Yhtiössä ei ole käytössä osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä, jotka koskisivat hallituksen jäseniä suosituksen 43 mukaisesti. Toimitusjohtajan palkitsemisjärjestelmä Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää tämän palvelussuhteen ehdoista. Toimitusjohtajan palkka ja muut etuudet tilikaudella 2010 olivat euroa. Tilikauden palkka muodostui kokonaisuudessaan kiinteästä kuukausipalkkiosta. Yhtiössä ei ole käytössä osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä, jotka koskisivat toimitusjohtajaa tai muuta johtoa. Toimitusjohtajan kanssa ei ole sopimusta eläkkeellesiirtymisiästä. Toimitusjohtajasopimuksen mukainen irtisanomisaika on 6 kuukautta ja eroraha vastaa 12 kuukauden palkkaa. Muun johdon ja henkilöstön palkitseminen Konsernin avainhenkilöiden palkitseminen perustuu kiinteään kuukausikorvaukseen ja tilikausittain Takoman Oyj:n toimitusjohtajan määrittämään mahdolliseen muuttuvaan osaan. Muun henkilöstön kannustejärjestelmä perustuu tilikausittain päivitettävään tehdaskohtaiseen tulosmatriisiin, jonka määräytymismittarit hyväksyy konsernin toimitusjohtaja. Hallituksen, toimitusjohtajan ja muun johdon taloudelliset etuudet tilikaudella 2010 euroa Toimitusjohtaja, Kimmo Korhonen Hallituksen jäsenet: Harri Nikunen Juhani Vesterinen Muu johto

20 Riskienhallinta ja sisäinen valvonta Takoma Oyj Vuosikertomus 2010 Takoman riskienhallintaa ohjaa yhtiön hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka, joka määrittelee yhtiön riskienhallinnan tavoitteet, periaatteet, vastuut ja riskienhallinnan organisoinnin sekä valvonnan. Takoman riskienhallintapolitiikkaa pyritään päivittämään vuosittain kehityssuunnitelman mukaisesti. Riskienhallintapolitiikkaa on viimeksi päivitetty hallituksen kokouksessa Riskienhallinnan tavoitteet Riski on Takoman kasvustrategian toteuttamista, tavoitteiden saavuttamista tai liiketoiminnan jatkuvuutta uhkaava ulkoinen tai konsernin sisäinen epävarmuus. Takoman riskienhallinnan tavoitteena on turvata liiketoiminnan häiriöttömyys ja varmistaa yhtiölle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen sekä määritetyn kannattavan kasvustrategian toteutuminen ilman liiketoimintaan olennaisesti kuulumattomien tapahtumien ja ilmiöiden negatiivista vaikutusta. Riskienhallinta on olennainen osa yhtiön liiketoiminnan suunnittelua ja johtamista. Se on osa päivittäistä päätöksentekoa, toiminnan seurantaa ja sisäistä valvontaa. Riskienhallinta on yrityksen johdon vastuulla, mutta käytännön toimiin tarvitaan koko henkilöstön panos. Riskien tunnistaminen ja arviointi Riskianalyysit ja -arvioinnit toteutetaan itsearviointeina ja arvioinnin tukena pyritään käyttämään tilastollisia menetelmiä ja -seurantoja. Riskien todennäköisyyttä arvioidaan asteikolla 1-3 (epätodennäköinen mahdollinen todennäköinen) ja riskitapahtuman vakavuutta asteikolla 1-3 (vähäinen haitallinen vakava). Riskin merkittävyys (todennäköisyys x vakavuus) vaikuttaa sen hallintakeinoihin ja raportointiin. Riskienhallinnan keinoja ovat riskien välttäminen, poistaminen ja niiden todennäköisyyden pienentäminen. Tärkeitä keinoja ovat myös riskien vaikutusten rajaaminen ja pienentäminen. Liiketoimintamahdollisuuksiin liittyvät riskit (esim. yritysjärjestelyt) analysoidaan tapauskohtaisesti samoin kuin merkittävien kehityshankkeiden riskit määritetään ja seurataan hankekohtaisesti. Yhtiön sisäinen riskiraportointi kuuluu olennaisesti Takoman strategiaprosessiin, vuosittaiseen liiketoimintasuunnitteluun (budjetointiin), kuukausiraportointiin ja ennusteprosessiin. Riskienhallinnan organisointi ja vastuu Takoman hallitus on vastuussa yhtiön riskienhallinnasta ja valvoo sen toteutumista. Hallitus hyväksyy yhtiön riskienhallintapolitiikan. Takoman merkittävin strateginen liiketoimintariski liittyy yritysjärjestelyihin. Yhtiön hallitus on riskienhallintapolitiikan hyväksymisen yhteydessä vahvistanut myös yrityshankintaprosessin kuvauksen. Hallitus valvoo, että yhtiön johto noudattaa hyväksyttyä yrityshankintaprosessia. Toimitusjohtaja ja johtoryhmä ovat vastuussa riskienhallintaperiaatteiden määrittämisestä ja käyttöönotosta. He myös vastaavat siitä, että riskit otetaan huomioon yhtiön suunnitteluprosesseissa ja että niistä raportoidaan riittävällä ja asianmukaisella tavalla Takoman hallitukselle. Lisäksi he vastaavat riskienhallinnan kehittämisestä. Operatiivinen johto vastaa vastuualueensa mukaisesti riskien tunnistamisesta ja arvioinnista sekä tekee ehdotukset riskien hallitsemiseksi konsernin toimitusjohtajalle tai johtoryhmän jäsenelle. Korjaaviin toimenpiteisiin on kuitenkin ryhdyttävä välittömästi. Konsernin talousjohtaja vastaa yhdessä liiketoimintajohdon kanssa rahoitusriskien tunnistamisesta ja käytännön riskienhallinnasta. Rahoitusriskeistä raportoidaan säännöllisesti Takoman hallitukselle. Talousjohtaja vastaa myös siitä, että Takoman riskienhallinta on yhtiön hallinnointikäytännön mukaista. Jokainen työntekijä vastaa omaan työhönsä liittyvien ja muutoin havaitsemiensa riskien tunnistamisesta ja raportoinnista esimiehelle. Takoma Oyj ja sen liiketoimintayhtiöt ovat vakuuttaneet henkilöstönsä, omaisuutensa ja toimintansa asianmukaisin henkilö-, omaisuus-, keskeytys-, kuljetus- ja vastuuvakuutuksin. Vakuutusten hallinta ja kustannustehokkuuden valvonta on keskitetty emoyhtiön toimitusjohtajalle. Vakuutusten kattavuus, omavastuu ja vakuutusarvot tarkistetaan vakuutusyhtiöiden kanssa vähintään vuosittain. 20

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Sisältö SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HENKILÖTIEDOT RISKIENHALLINTA JOHDON PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 3 8 11 14 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

VACON OYJ HALLINTO JA JOHTAMINEN HYVÄ HALLINTO JA JOHTAMINEN EDISTÄVÄT KASVUA, UUDISTUMISTA JA HYVINVOINTIA

VACON OYJ HALLINTO JA JOHTAMINEN HYVÄ HALLINTO JA JOHTAMINEN EDISTÄVÄT KASVUA, UUDISTUMISTA JA HYVINVOINTIA VACON OYJ HALLINTO JA JOHTAMINEN HYVÄ HALLINTO JA JOHTAMINEN EDISTÄVÄT KASVUA, UUDISTUMISTA JA HYVINVOINTIA SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 SUOMEN LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTIKOODIN NOUDATTAMINEN

Lisätiedot

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2010 Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO sivu no. Toimintakertomus 3 Konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmä 9 Konsernin laaja tuloslaskelma 13 Konsernitase 14 Laskelma

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Maapallon luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Lopullinen vastuu Outotecin hallinnosta

Lisätiedot

HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ Finnlines Oyj noudattaa Suomen osakeyhtiölain sekä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n antamia listattuja yhtiöitä koskevia sekä yhtiöjärjestykseensä kirjattuja sääntöjä ja määräyksiä.

Lisätiedot

Biotie Therapies Oyj 9.3.2015

Biotie Therapies Oyj 9.3.2015 1 Biotie Therapies Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä 2. Hallitus 2.1. Hallituksen kokoonpano 2.2. Kuvaus hallituksen toiminnasta

Lisätiedot

Selvitys Vaisalan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012 (Corporate Governance Statement)

Selvitys Vaisalan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012 (Corporate Governance Statement) Selvitys Vaisalan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012 (Corporate Governance Statement) Vaisalan noudattamat säännökset ja hallinnointikoodi Tämä selvitys Vaisalan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2014 Sisällys Huhtamäki 2014 lukuina 1 Toimitusjohtajan katsaus 2014 2 2014 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2014 10 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 10 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2014 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftpohjaisten IT-ratkaisujen

Lisätiedot

It s all about peace of mind

It s all about peace of mind It s all about peace of mind VUOSIKERTOMUS 2011 Protecting the irreplaceable Sisältö F-secure lyhyesti 1 vuosi 2011 lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 2011 4 Hallituksen toimintakertomus 2011 6 Taloudellinen

Lisätiedot

Sisällysluettelosluettelo

Sisällysluettelosluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Liiketoiminta 5 Tietoa osakkeenomistajille 5 Elisa lyhyesti 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Henkilöasiakkaat 10 Yritysasiakkaat 12 Tilinpäätös 14 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

vuosikertomus 2012 Kestäviä tuotteita, jotka

vuosikertomus 2012 Kestäviä tuotteita, jotka vuosikertomus 2012 Kestäviä tuotteita, jotka tuovat iloa ja ratkaisevat arjen ongelmia SISÄLTÖ Fiskars 2012 Vuosi 2012 lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Strategia Kasvustrategia Liiketoiminta Ikoniset

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki.

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätös 2014 Tärkeitä päivämääriä vuonna 2015 Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Cargotecin vuosikertomus 2010

Sisällysluettelo. Cargotecin vuosikertomus 2010 Vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo 1 2010 lyhyesti 2 Vuosi 2010 lyhyesti 5 Toimitusjohtajan katsaus 7 Tietoa osakkeenomistajille 9 Maalla ja merellä 10 Cargotec lyhyesti 11 Liiketoimintakatsaus 2010 19

Lisätiedot

PÖYRYN HALLINNOINTIPERIAATTEET. Selvitys hallintoja ohjausjärjestelmästä 2012

PÖYRYN HALLINNOINTIPERIAATTEET. Selvitys hallintoja ohjausjärjestelmästä 2012 PÖYRYN HALLINNOINTIPERIAATTEET Selvitys hallintoja ohjausjärjestelmästä 2012 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden

Lisätiedot

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 %

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (tilintarkastettu) SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2015 kello 10.00 Tammi Joulukuu

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta 1 Hyvät hallintotavat perheyrityksissä omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta > L U K I J A L L E > S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Hyvä hallintotapa vahvistaa ja selkeyttää yrityksen perustuu

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22.

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22. Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle Merkintäjakso: 7 22. toukokuuta 2015 Tärkeää tietoa HUOM! Tämä esite on epävirallinen käännös,

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä.

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Hyppää mukaan, niin kerromme, miten tavoitteeseen päästään. Vuosikertomus

Lisätiedot