Takoma lyhyesti. Avainluvut. Takoma Oyj 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Takoma lyhyesti. Avainluvut. Takoma Oyj 2009"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2009

2 Sisällysluettelo Takoma lyhyesti ja avainluvut 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Takoman arvot 3 Takoman työkalupakki 4 Takoma on kehittäjä 5 Takoma Subcon 6 Takoma Hydraulics 8 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 10 Riskienhallinta ja sisäinen valvonta 13 Hallitus ja johtoryhmä 15 Tietoja sijoittajille 16 Yhteystiedot 17

3 1 Takoma lyhyesti Takoma kokoaa yhteen suomalaista huippuosaamista valitsemillaan liiketoiminta-alueilla. Takoma sitoutuu yksiköidensä pitkäjänteiseen kehittämiseen ja osallistuu niiden tomintaan aktiivisesti. Kehitystoiminnan avulla Takoman yksiköistä rakennetaan kansainvälisesti kilpailukykyisiä toimijoita, joiden liiketoiminta perustuu vahvaan osaamiseen ja sen edelleen kehittämiseen yrittäjyyttä unohtamatta. Takomalla on kaksi liiketoimintaaluetta: konepajateollisuuden vaativiin koneistuksiin keskittyvä Takoma Subcon ja suuriin hydrauliikkasylintereihin keskittyvä Takoma Hydraulics. Takoma etsii kolmatta tukijalkaa omiin tuotteisiin tai komponetteihin keskittyvästä liiketoiminnasta. Takoma-konsernin emoyhtiön Takoma Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n small cap -listalla. Q1 Q2 Q3 Q4 Liikevaihto kvartaaleittain Segmenteittäin, euroa Takoma Oyj 2009 Takoma Subcon Takoma Hydraulics Avainluvut Liikevoitto kvartaaleittain, euroa Q1 0,3 (IFRS) Q2 Q3-435,8 247,3 Liikevaihto, tuhatta euroa Q4-217,1 Liikevoitto, tuhatta euroa Tilikauden tulos, tuhatta euroa Sijoitetun pääoman tuotto % 0,9 6,1 Oman pääoman tuotto % -1,0 4,3 Omavaraisuusaste % 82,9 77,4 Liikevaihto maa-alueittain euroa 2 3 Tulos / osake, euroa -0,012 0,052 Oma pääoma / osake, euroa 1,27 1,32 Osinko / osake, euroa 0,04 1 Osakkeenomistajia Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 15,8 13,8 Taseen loppusumma, milj. euroa 24,0 26,8 Tilauskanta, milj. euroa 6,5 12,2 Henkilöstö tiilikauden lopussa Suomi Muu Eurooppa Aasia Yhteensä

4 2 Kehitystyö jatkuu taantumassakin Kimmo Korhonen Toimitusjohtaja Takoma Oyj Taloudellinen tilanne tilikauden 2009 aikana oli poikkeuksellisen haastava, koko konepaja-ala kärsi taantumasta. Kahdella ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto ja liikevoitto olivat vielä edellistilikauden tasolla, mutta sen jälkeen kysyntätilanne heikkeni merkittävästi. Koko tilikauden liikevaihto jäi 16,2 prosenttia pienemmäksi kuin tilikaudella 2008, mikä vei myös tilikauden liikevoiton 0,4 miljoonaa euroa tappiolle. Heikkoon kysyntätilanteeseen sopeuduttiin sekä Takoma Subconissa että Takoma Hydraulicsissa käynnistämällä säästötoimenpiteitä. Säästöjä haettiin paitsi omien yhtiöidemme toiminnasta, myös yhdessä materiaalitoimittajien ja muiden kumppaneiden kanssa. Takoma jatkoi tilikaudella strategiansa mukaista liiketoimintojen kehittämistä. Tärkein käynnistetty kehitysprojekti oli lopputilikaudesta liikkeelle lähtenyt koko konsernia koskeva ERP-hanke. ERP-järjestelmän valmistuttua liiketoimintoja voidaan ohjata aiempaa paremmin. Järjestelmästä saadaan myös taloudellisia hyötyjä muun muassa käyttöpääoman tarkemman hallinnan ansiosta. Samalla yhtenäistetään konsernin yksiköiden taloushallintoa. Vuoden aikana toteutettiin myös tärkeitä korvaus- ja ylläpitoinvestointeja, joilla vahvistetaan liiketoimintojen kilpailukykyä tulevaisuudessa. Tavoitteenamme on laadun jatkuva parantaminen ja toimitusvarmuuden ylläpito hyvällä tasolla myös normaalia paremmassa kysyntätilanteessa. Pitemmällä aikavälillä Takoman liiketoiminta-alueilla pyritään erityisesti tuottavuuden kasvattamiseen ja työvoimakustannusten suhteellisen osuuden pienentämiseen lopputuotteiden arvosta. Käytännössä tämä edellyttää tuotantotavan ja toimintojen jatkuvaa kehittämistä sekä keskittymistä erikoisosaamista edellyttäviin tuotteisiin. Nykyisillä liiketoimintaalueillaan Takoma haluaa olla asiakkaidensa luotettu taktinen kumppani, jonka vahva osaaminen on kumppanuuden perusta. Takoma tutkii myös aktivisesti mahdollisuutta käynnistää kolmas liiketoiminta-alue, joka erikoistuu omiin tuotteisiin tai asiakkaiden tuotteiden avainkomponenttien valmistamiseen. Tilikauden 2009 aikana jatkettiin selvityksiä uuden liiketoiminta-alueen käynnistämiseksi. Takoma ei etsi lyhytaikaisia sijoituskohteita vaan sitoutuu ostamiensa yritysten kehittämiseen pitkäksi aikaa. Tästä syystä jokainen toteutettava yritysjärjestely myös valmistellaan erittäin huolellisesti. Yritysjärjestelyjen toteutus vie normaalissakin suhdannetilanteessa aikaa, mutta heikossa suhdannetilanteessa neuvottelujen läpivieminen on vieläkin haastavampaa. Tilikauden 2010 aikana kysyntätilanteen odotetaan säilyvän heikkona. Lokakuussa 2009 markkinoilla ei ole uusia kasvua ennakoivia merkkejä. Haastavassa markkinatilanteessa Takoma jatkaa edelleen strategiansa toteutusta ja pyrkii määrätietoisesti volyymin kasvattamiseen sekä nykyisissä asiakkuuksissa että uusasiakashankinnan kautta. Haluan kiittää koko Takoma-konsernin henkilöstöä, yhteistyökumppaneitamme ja asiakkaitamme haastavan vuoden aikana tehdystä työstä. Erittäin nopeiden markkinamuutosten aikana osoitimme joustavuutemme ja yhteistyökykymme. Niiden avulla on hyvä rakentaa kannattavaa kasvua tulevaisuudessa.

5 3 Takoman arvot Takoma Oyj 2009 Asiakas on ykkönen Lähdemme asiakkaan tarpeista. Tuotteidemme ja palveluidemme tulee täyttää asiakkaan laadulliset tarpeet, toimitusvarmuutemme on hyvällä tasolla ja toimintamme on kilpailukykyistä. Ihmistä arvostaen Kohtelemme asiakkaitamme, toimittajiamme ja työtovereitamme rehellisesti, oikeudenmukaisesti ja ihmistä kunnioittaen. Olemme nopeita, tehokkaita ja kehittyviä yrittäjiä Rakenteemme perustuu perinteiseen yrittäjyyteen ja toimintamme myös sisäiseen yrittäjyyteen otamme vastuuta, olemme tehokkaita, kehitymme ja kehitämme jatkuvasti. Lähivuosien toiminnalliset tavoitteet Korkea asiakastyytyväisyys ja -uskollisuus Henkilöstön jatkuva kehittyminen ja hyvä sekä turvallinen työympäristö Voimakas kasvu Kannattavuus Takoman taloudelliset tavoitteet Liikevaihto yli 100 miljoonaa euroa Yli 10 prosentin liikevoitto Yli 40 prosentin omavaraisuusaste Yli 20 prosentin vuosittainen sijoitetun pääoman tuotto

6 4 Takoman työkalupakki Takoman työkalupakki on valikoima kehitystyökaluja, jotka Takoman yksiköissä otetaan käyttöön. Pakissa ovat seuraavat työkalut: Liiketoimintamallin kehittäminen Oikein valitut liiketoimintamallit yhdistävät asiakkaiden tarpeet ja yrityksen tarjoamat ratkaisut kannattavaksi, pitkäjänteiseksi liiketoiminnaksi. Liiketoimintamallien analysoinnilla varmistetaan, että kehitystoimet lähtevät oikeasta suunnasta eli asiakkaista, markkinoista, tuote- ja palvelutarjonnasta sekä kannattavuudesta. Standardisoidut tietojärjestelmät ja ICT-infrastruktuuri Tietojärjestelmillä on liiketoimintamallin kehittämisessä keskeinen rooli. Yksiköissä otetaan käyttöön Takoman standardin mukaiset erp, PDM, CaD/ CaM -järjestelmät, vakioidut toimisto-ohjelmistot ja -laitteet sekä keskitetyt palvelimet ja virtuaaliset työasemat. ICT-järjestelmien ylläpito ja kehittäminen on ulkoistettu. Järjestelmillä pyritään toiminnan tehostamiseen, korkeaan toimintavarmuuteen ja tietoturvaan kustannustehokkaasti. Tehokas taloushallinto, liiketoimintojen tuki Hallinnon järjestelmien tavoitteena on tukea yksiköiden pitkän tähtäimen kehittämistä ja operatiivista seurantaa. Tämä edellyttää riittävän informaation saamista liiketoimintaprosesseista sekä sen analysointia käyttökelpoiseen muotoon. Järjestelmillä hoidetaan taloushallinnon lisäksi riskienhallintaa sekä tuotetaan viranomaisyhteyksiin ja konsernihallintoon liittyvät raportoinnit tehokkaasti ja sujuvasti. Valmistuksen tehostaminen Painopiste on lattiatason työntuottavuuden ja laadun kehittämisessä. Tuottamattomasta työstä pyritään eroon ja jalostavien vaiheiden työmenetelmiä, työvälineitä ja työnkulkua kehitetään. Kehitystyön tuloksena luodaan standardoitu ja dokumentoitu valmistusjärjestelmä, jossa työmenetelmät, työohjeet ja työpaikat ovat vakioidut. Kaikella on paikkansa ja kaikki on paikallaan. Toimituskyvyn parantaminen Toimituskyvyn parantamiseksi kehitetään samanaikaisesti tuotteita, tuotantoa, materiaalihallintoa ja toiminnanohjausta. Tuloksena on vakaa tuotantojärjestelmä, jonka ohjattavuus on hyvä. Korkeasta toimitusvarmuudesta huolimatta varastot ovat optimaalisella tasolla. Myöhästymisistä johtuvat kustannukset eivät syö katteita eivätkä haittaa asiakassuhteiden kehittämistä. Valmistusteknologian uudistaminen Valmistusteknologian kehittämiseen investoidaan suunnitelmallisesti liiketoimintamallin kehitystavoitteiden edellyttämällä tavalla. automaatiolla ja modernilla valmistusteknologilla parannetaan kilpailukykyä. Synergiaetujen hyödyntäminen Sisaryhtiöiden synergiaetuja etsitään sekä liiketoiminnassa että kehitystehtävissä. Konsernissa olevaa osaamista levitetään kaikkiin yksiköihin sisäisellä konsultoinnilla, parhaita käytäntöjä luomalla ja yhteisesti sovittuja toimintamalleja kehittämällä. CNC-työstökeskus PAMA Speedmat 130

7 5 Takoma Oyj 2009 Takoma on kehittäjä Takoman strategiana on hankkia omistukseensa kehityspotentiaalia omaavia yhtiöitä, joiden kehittämiseen Takoma panostaa vahvasti. Liikeideana on tuoda yhtiöihin niiden kehittämisessä tarvittavat resurssit ja työkalut. Niiden avulla yhtiöiden liiketoiminnan tehokkuutta parannetaan ja luodaan edellytykset hallitulle orgaaniselle kasvulle. Yksiköiden kokoa kasvatetaan tarvittaessa myös yritysjärjestelyin. Jokaisessa kehityspotentiaalia omaavassa yhtiössä on tyypillisesti merkittäviä vahvuuksia, jotka pyritään Takoman kehityskonseptissa säilyttämään. Perusarvoja ovat esimerkiksi yrittäjyys ja pitkäjänteiseen toimintaan perustuva yrityskulttuuri. Hyvä kannattavuus, sitoutunut henkilökunta ja sujuva päätöksentekotapa ovat myös arvokkaita ominaisuuksia. Takoman kehitystoiminnassa leimallisia piirteitä ovat puolestaan systemaattisuus ja pitkän tähtäimen tavoitteet. Kehityspanoksia ohjataan tarvittaessa kaikkiin liiketoimintaprosesseihin tuotantofilosofian kehittämisestä johtamisjärjestelmiin saakka. Kehitystoimien järjestys määritellään liiketoimintalähtöisesti eikä kaikkia prosesseja pyritä muuttamaan samanaikaisesti. Oleellisempaa on jatkuva ja tasainen kehitys. Hankituissa yhtiöissä on jo itsessään olemassa varsinainen liiketoimintaosaaminen, jota tuetaan Takoman työkalupakiksi kutsutuilla kehitystyökaluilla. Ideana on luoda yhteisillä välineillä uutta osaamista ja kilpailukykyä yhtiöihin, jotta ne voivat kehittyä asiakkaidensa toivomalla tavalla. Takoman kehityskohteista tärkeimmät ovat: Systemaattisen toiminnan kehittäminen Valmistusteknologian uudistaminen Modernin tietotekniikan hyödyntäminen Tehokas taloushallinto Sisaryritysten synergiaedut Rahoitusmahdollisuudet Kansainvälistymisen tuki

8 6 TAKOMA SUBCON Tehokkuus alkaa jo suunnittelupöydällä Hervannan Koneistuksessa toiminnan kehittämisen päätavoite on tehokkuuden jatkuva parantaminen. Tehokkuutta kehitetään laaja-alaisesti koko toiminnassa, ja tehokkuusajattelu lähtee jo suunnittelupöydältä. uuden työstettävän kappaleen sisäänajovaiheet ovat jigien ja työstöohjelman suunnittelu sekä työkaluvalinnat. Jo tässä alkuvaiheessa korostuu suunnittelijoiden sekä koneistajien ammattitaidon ja yhteistyön merkitys. Yhteinen tavoite on saada tuote kerralla valmiiksi kustannustehokkaasti. Koneistajat varmistavat vielä ennen työstön aloitusta, että kaikki sisäänajovaiheen toimenpiteet on tehty kunnolla. Lopputuote valmistuukin laadukkaasti moderneilla ja pitkälle automatisoiduilla työkaluilla ammattitaitoisten koneistajien valvonnassa. automaatiosta lisää tehokkuutta Vaihdekotelo sotilasajoneuvoon

9 7 Takoma Oyj 2009 Takoma Subcon -liiketoiminta-alueen muodostaa Hervannan Koneistus Oy, joka on erikoistunut keskiraskaiden valukomponenttien ja hitsattujen rakenteiden tarkkaan työstöön. Yksikön asiakkaita ovat meri- ja voimalaitosmoottoreiden sekä työkoneiden dieselmoottoreiden valmistajat. Hervannan Koneistuksen työstämät moottorinosat ovat tärkeitä rakenne- tai runko-osia asiakkaiden lopputuotteissa, kuten työkoneet ja laivan moottorit. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 2009 oli 10 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 41 henkilöä. Kysyntätilanne heikko koko vuoden Tilikausi 2009 oli volyymin laskun vuoksi vaikea kaikilla Hervannan Koneistuksen tuotealueilla. Samaan aikaan kysynnän heikkenemisen kanssa asiakkaiden hinnanalennusvaateet kovenivat ja yhtiön kannattavuus heikkeni. Toiminnallista haittaa tilikaudella aiheuttivat myös työstöön toimitettujen valujen laatuongelmat. Yhtiö sopeutti toimintaansa markkinatilanteeseen useaan otteeseen tilikauden aikana. Kustannuksia karsittiin kesän lomautuksilla ja siirtymällä syksyllä yhteen työvuoroon. Pitemmällä aikavälillä suurten dieselmoottoreiden osien kysyntä on kasvussa. Nopeinta kasvun odotetaan olevan diesel-voimalaitosten moottoreissa, joissa erityisesti Aasiassa kova investointitahti on jatkunut. Yhtiön merkittävät päämiehet Wärtsilä ja Agco Sisu Power ovat teknologiajohtajia omilla toimialoillaan. Moderni tuotantoteknologia Yhtiön toiminnan kulmakivenä on erittäin tarkan työstön mahdollistava moderni tuotantoteknologia, jonka ytimenä on keskiraskaiden kappaleiden työstöön suunniteltu FMS-linja. Linja kykenee toimimaan ympäri vuorokauden miehittämättömästi. FMS:n ansiosta yhtiö on tuotantoteknologian osalta edellä useita kilpailijoitaan. FMS-linjan lisäksi yhtiöllä on kuusi modernia työstökeskusta, jotka sallivat pienten ja keskiraskaiden kappaleiden monipuolisen koneistuksen piensarjoissa. Yhtiö on panostanut tekniikkaan, jossa käsityövaiheet jäävät vähäisiksi ja koneaika voidaan maksimoida. Tavoitteena on keskittyä sellaiseen jalostusarvoltaan korkeaan koneistukseen, jossa kilpailukyky määräytyy osaamisen ja tehokkuuden kautta, ja jossa työvoimakustannus ei ole merkittävä. Normaalissa kuormitustilanteessa yhtiö kykenee erittäin tehokkaaseen toimintaan pienillä työvoimakustannuksilla. Kehitystoimet vauhdissa Tilikaudella 2009 yhtiössä panostettiin tuotannon edelleen kehittämiseen hankkimalla uusi aarpora sekä nelipalettinen työstökeskus. Näiden ansiosta yhtiön kapasiteetti erityisesti keskiraskaassa työstössä kasvoi edelleen. Samalla koneistuksen tarkkuus ja toimitusvarmuus paranivat. Investointien toteutus matalassa kysyntätilanteessa oli yhtiön toiminnan kannalta hyvin ajoitettu. Vuoden päätavoite oli toimitusvarmuuden nostaminen hyvälle tasolle, missä onnistuttiin hyvin tuotannon muutoksista huolimatta. Matalan kuormituksen aikana hiottiin lisäksi työ- ja toimintatapoja. Yhtiön jatkuvan kehitystoiminnan mahdollisti Takoman tulo omistajaksi. Nyt toteutetut investoinnit ovat olleet pääasiassa korvausinvestointeja, joilla on tuettu asiakkuuksien kehittämistä ja toimituskykyä. Hervannan Koneistus kykenee kasvun käynnistyessä aiempaa tehokkaampaan ja laadukkaampaan toimintaan. Tulevaisuudessa Hervannan Koneistuksen merkittävimmät kehityshankkeet liittyvät koko Takoma-konsernin laajuisen ERP-järjestelmän käyttöönottoon. Takoma Subcon

10 8 TAKOMA HYDRAULICS Sylinterit maailman suurimpaan ro-ro-alukseen Takoma Hydraulics suunnitteli vuonna 2009 hydraulikäytöt maailman suurimpiin ro-ro-aluksiin. ensimmäinen niistä on rakenteilla Mitsubishin telakalla Japanissa. Suurimmat projektiin toimitettavat sylinterit ovat mitoiltaan muhkeat: männänhalkaisija 480 mm, varrenhalkaisija 380 mm ja sylinterin työisku 1000 mm. Testipaine näille sylintereille on lähes 500 bar. Projektiin kuuluu lisäksi Takoma Hydraulicsin suunnitte le mia muita erikoissylintereitä. Näiden erikoissylintereiden prototyypit testattiin kesällä 2009 Tampereen Teknillisellä Yliopistolla. Testien valvojana toimi luokituslaitos Det Norske Veritas. Sylinterityypeille myönnettiin tyyppihyväksyntäsertifikaatti. Laivasarjaan kuuluu neljä laivaa ja kaksi laivaoptiota. Viimeiset toimitukset ajoittuvat vuodelle Laadusta ei tingitä Ro-ro-aluksen peräramppi Bronto S 70 MDT Puomin nostossa käytetään TL-Hydraulics sylinteriä 140/115x7800

11 9 Takoma Oyj 2009 Takoma Hydraulicsin muodostaa Tampereen Laatukoneistus Oy. Yhtiö on erikoistunut suuriin ja vaativiin hydrauliikkasylintereihin sekä räätälöityjen hydraulikäyttöjen suunnitteluun. Yhtiö toimittaa hydrauliikkasylintereitä pääasiassa laivanrakennus- ja offshore-teollisuuteen. Muita asiakastoimialoja ovat nostolaite- ja liikkuvien työkoneiden valmistajat, prosessiteollisuuden laitevalmistajat sekä monet erikoissovellukset. Yhtiön TL-Hydraulics-tuotenimellä myytävät sylinterit ovat tyypillisesti avainkomponentteja asiakkaan kokonaisratkaisussa. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 2009 oli 6 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 44 henkilöä. Vaikea markkinatilanne Tampereen Laatukoneistuksen markkinatilanne oli kaikilla asiakastoimialoilla vaikea koko tilikauden. Kysyntätilanne niin laivanrakennuksessa kuin nostolaiteteollisuudessa heikkeni samanaikaisesti, mikä johti tilausten peruutuksiin ja lykkäyksiin sekä alhaiseen tilauskertymään. Pitkän tilaus-toimitusketjun ansiosta volyymi ei romahtanut tilikaudella huolimatta markkinatilanteen heikkenemisestä. Toimintaa jouduttiin kuitenkin sopeuttamaan nostolaiteteollisuuden heikentyneen kysynnän vuoksi. Tampereen Laatukoneistus tunnetaan markkinoilla vaativien kohteiden erikoisosaamisesta, minkä ansiosta sen tuotteiden kysyntä on tyypillisesti vähemmän altis suhdannevaihteluiden vaikutukselle kuin massatuotteisiin keskittyneillä hydrauliikkasylintereiden valmistajilla. Tuotteista yli puolet menee suoraan vientiin ja loput toimitetaan suomalaisille pitkälle erikoistuneille asiakkaille. Asiakaskunnan luottamus ratkaisee Tampereen Laatukoneistuksen kilpailukyvyn avaintekijöitä on hyvä luottamus asiakaskunnan parissa. Yhtiön osaaminen on kertynyt 40 vuoden kuluessa ja toimintatapa on hioutunut asiakaslähtöiseksi. Yhtiö on projektiosaaja, jonka ratkaisuja on toimitettu vuosien kuluessa moniin tärkeisiin ja uraauurtaviin kohteisiin. Näiden ratkaisujen suunnittelussa on tarvittu Tampereen Laatukoneistuksen syvällistä alan osaamista. Tuotteiden sovelluskohteita ovat esimerkiksi laivojen peräramppien hydrauliikkakäytöt, jotka vaihtelevat laivasta toiseen. Tästä syystä ratkaisut kuhunkin kohteeseen suunnitellaan erikseen ja Tampereen Laatukoneistuksen kyky tuottaa asiakaskohtaisia räätälöityjä ratkaisuja korostuu. Yhtiöltä vaaditaan myös korkeata ja tasaista tuotteiden laatua. Useimmat sovelluksista toimitetaan erittäin vaativiin olosuhteisiin, esimerkiksi Jäämerellä toimiviin aluksiin tai vedenalaisiin ratkaisuihin. Useimmissa sovelluksissa sylinterit ovat kriittisiä komponentteja järjestelmien toimivuuden kannalta. Suurien sylintereiden osaaja Tampereen Laatukoneistuksen erikoisalaa ovat suuret hydrauliikkasylinterit (max. pituus 12 metriä, max. halkaisija 0,5 metriä), joissa tärkein kilpailutekijä on ensisijaisesti suunnitteluosaaminen. Suunnittelu lähteekin usein jonkin tärkeän sovellusongelman ratkaisusta. Asiakkaiden tilauksista valtaosa on täysin räätälöityjä tai asiakkaan suunnitelmien muutosten perusteella aiemmista malliversioista edelleen kehitettyjä malleja. Niiden valmistuksessa korostuvat suunnitteluosaaminen, laatu ja valmistuksen joustavuus. Toiminnan kehittämisessä tärkeimpiä kohteita ovat tuotannon automatisointi tehokkuuden ja laadun edelleen kehittämiseksi sekä toiminnanohjausjärjestelmien modernisointi. Viimeisin päätetty tuotannollinen investointi on 8000 mm:n sorvin hankinta. Takoman myötä yhtiö on ottamassa konsernissa ensimmäisenä käyttöön yhteistä ERP-järjestelmää. Muita kehityskohteita ovat tuotesuunnittelussa käytettävien CAD-järjestelmien integroiminen aiempaa tiiviimmin asiakkaiden järjestelmien kanssa sekä versiohallinnan kehittäminen. Lisäksi haasteena on tuotannon riittävästä kapasiteetista huolehtiminen kysyntätilanteen kääntyessä jälleen kasvuun. Takoma Hydraulics

12 10 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Sovellettavat säännökset Takoma Oyj on suomalainen osakeyhtiö, jonka hallinnoinnissa ja päätöksenteossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä, Nasdaq OMX Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita sekä Takoma Oyj:n yhtiöjärjestystä. Yhtiö noudattaa hallinnoinnissaan voimaan tullutta Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2008:aa lukuun ottamatta suositusta 14 Riippumattomien jäsenten määrä. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperiyhdistys ry:n Internetsivuilla osoitteessa Selvitys Takoma Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu toimintakertomuksesta 2009 erillisenä kertomuksena. Takoma Oyj:n hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt julkaistavaksi tämän selvityksen Takoman osakkeet noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n Small Cap -listalla. Yhtiön ajantasaiset suosituksen 52 mukaiset tiedot on julkaistu yhtiön kotisivuilla kohdassa Sijoittajat. Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous on Takoma Oyj:n ylin päättävä elin. Varsinaisen yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus, joka tekee päätösehdotukset kokouksessa käsiteltävistä asioista. Varsinainen yhtiökokous on yhtiöjärjestyksen mukaan pidettävä vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin yhtiön hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai mikäli osakkeenomistaja tai -omistajat, joilla on vähintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, tai yhtiön tilintarkastaja sitä vaativat. Kutsu yhtiökokoukseen on yhtiöjärjestyksen mukaan toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään 17 päivää ennen kokousta julkaisemalla kokouskutsu yhtiökokouksen määräämässä vähintään yhdessä valtakunnallisen levikin omaavassa sanomalehdessä. Yhtiö noudattaa hallinnointikoodin suositusta 1 ja julkaisee kokouskutsun sekä yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat ja hallituksen päätösehdotukset että osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaismäärän osakelajeittain kokouskutsun päivänä yhtiön kotisivuilla ja pörssitiedotteena vähintään 21 päivää ennen yhtiökokousta. Yhtiön toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja sekä riittävä määrä hallituksen jäseniä, mukaan lukien hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla olevat henkilöt, osallistuvat yhtiökokoukseen, ellei heidän poissaololleen ole painavia syitä. Myös yhtiön tilintarkastaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen. Merkittävimpiä yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvia asioita ovat: tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärä, valinta ja palkkiot mahdolliset yhtiöjärjestyksen muutokset osakepääoman korottaminen tai alentaminen Yhtiön kotisivuilla ja pörssitiedotteella julkaistaan kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta yhtiökokouksen pöytäkirja äänestystuloksineen ja liitteineen. Hallitus Kokoonpano ja toimikausi Takoma Oyj:n hallitus huolehtii konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä ohjaa ja valvoo konsernin toimintaa. Hallituksen jäsenet valitsee varsinainen yhtiökokous. Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Yhtiöjärjestyksessä ei ole erityistä hallituksen jäseniä koskevaa asettamisjärjestystä. Hallituksen jäsenten vuoden pituinen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenten toimikausien määrää ei ole rajoitettu. Hallituksen tehtävät ja vastuu Hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja hallituksen työjärjestyksen pohjalta. Takoma Oyj:n hallitus on hyväksynyt kirjallisen työjärjestyksen hallituksen tehtävistä. Hallitus uudistaa työjärjestystään vuosittain, jotta se kulloinkin vastaisi hyvää hallintotapaa. Yhtiön toimitusjohtaja valmistelee ja esittelee hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja on merkittävänä osakkeenomistajana hallituksen jäsen. Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan sisäisenä itsearviointina. Hallituksessa käsiteltäviin ja päätettäviin tehtäviin kuuluvat kaikki yhtiön liiketoiminnan kannalta laajakantoiset asiat. Työjärjestyksen mukaan hallitus käsittelee muun muassa: pitkän aikavälin vision, strategiset tavoitteet ja taloudelliset tavoitteet, konserniin kuuluvien yhtiöiden budjetit osana konsernin budjettia, konsernin olennaiset investoinnit, liiketoiminnan olennaiset laajentumiset tai supistumiset, merkittävät yritys- ja liiketoimintakaupat. Lisäksi tehtäviensä toteuttamiseksi hallitus: vahvistaa yhtiön arvot ja toimintatavat sekä seuraa niiden toteutumista, määrittelee yhtiön voitonjakopolitiikan,

13 11 käsittelee ja hyväksyy toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä osavuosikatsaukset, nimittää ja vapauttaa tehtävistään toimitusjohtajan ja päättää hänen työehdoistaan ja kannustinjärjestelmästään, tekee tarvittaessa esityksen yhtiökokoukselle johdon ja henkilöstön palkkiojärjestelmistä, huolehtii tarkastusvaliokunnalle kuuluvista tehtävistä suosituksen 27 mukaisesti, käy vuosittain läpi yhtiön toimintaan liittyvät keskeiset riskit ja niiden hallinnan sekä antaa tarvittaessa niitä koskevia ohjeita toimitusjohtajalle, pitää vähintään kerran vuodessa yhteisen kokouksen tilintarkastajien kanssa, arvioi kerran vuodessa omaa toimintaansa ja toimitusjohtajan toimintaa. Valiokunnat Takoman hallitus on todennut, ettei yhtiön liiketoiminnan laajuus edellytä erillisten valiokuntien perustamista. Tarkastusvaliokunnan tehtävistä vastaa hallitus. Riippumattomuusarviointi Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden ja todennut, että tällä hetkellä yhtiöllä on kaksi merkittävistä osakkeenomistajista riippumatonta hallituksen jäsentä. Suosituksesta 14 poiketen tämän hetkisen viisihenkisen hallituksen jäsenten enemmistö ei kuitenkaan ole yhtiöstä riippumaton. Yhtiön hallituksen mukaan hallituksen kokoonpanon tulee heijastaa selvästi yhtiön omistusrakennetta ja tavoitteena on suurimpien osakkeenomistajien kattava ja jatkuva edustus hallituksessa. Toimitusjohtaja Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää tämän palvelussuhteen ehdoista, jotka määritellään toimitusjohtajasopimuksessa. Toimitusjohtajan tehtävä on johtaa yhtiön operatiivista hallintoa ja konsernin liiketoimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Emoyhtiön toimitusjohtaja toimii konsernin liiketoimintayhtiöiden hallitusten puheenjohtajana. Takoma Oyj:n toimitusjohtajan tehtävässä on lähtien toiminut DI Kimmo Korhonen (s. 1964). Toimitusjohtaja on merkittävä osakkeenomistaja ja hallituksen jäsen. Johtoryhmä Konsernin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä valmistelee emoyhtiön hallituksessa käsiteltäviä asioita. Se muun muassa valmistelee konsernin strategista suunnittelua ja budjetointia, valvoo suunnitelmien toteutumista ja raportointia sekä valmistelee yrityskauppoja ja muita merkittäviä investointeja. Konsernin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja, konsernin talousjohtaja ja konsernin kehitysjohtaja. Johtoryhmän tarkemmat henkilötiedot on esitelty vuosikertomuksen kohdassa Hallitus ja johtoryhmä. Liiketoiminnan organisointi Takoma-konsernin liiketoiminta on jaettu liiketoiminta-alueisiin. Liiketoiminta-alueiden johtajat raportoivat Takoma Oyj:n toimitusjohtajalle. Kunkin liiketoiminta-alueen hallitukseen kuuluu Takoma Oyj:n toimitusjohtajan lisäksi Takoma Oyj:n hallituksen erikseen määrittelemät henkilöt. Liiketoiminta-alueiden raportointi ja valvonta perustuvat vuosittain tehtäviin budjetteihin ja liiketoimintasuunnitelmiin sekä kuukausittaisiin liiketoiminta-alueen johdon kokouksiin. Puhetta liiketoiminta-alueiden johdon kokouksissa johtaa Takoma Oyj:n toimitusjohtaja. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus Vastuu yhtiön valvonnan järjestämisestä kuuluu yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Hallitus on hyväksynyt riskienhallintapolitiikan, joka määrittelee riskienhallinnan periaatteet, tavoitteet, vastuut, riskienhallintaprosessin organisoinnin ja valvonnan. Toimitusjohtaja huolehtii koko konsernin kirjanpidon luotettavuudesta ja valvontamekanismien järjestämisestä. Yhtiön taloudellista kehitystä ja asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan kuukausittain yhtiön sisäisen raportointijärjestelmän avulla. Konsernilla ei ole erillistä omaa sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Konsernin tilintarkastaja arvioi osana toiminnan laillisuusvalvontaa myös yhtiön sisäisen valvontajärjestelmän toimivuutta. Riskienhallinnan tavoitteena on turvata edellytykset liiketoiminnan tavoitteiden ja strategian toteuttamiselle ja toiminnan jatkumiselle. Konsernin talousjohtaja vastaa yhdessä liiketoimintayhtiöiden johdon kanssa rahoitusriskien tunnistamisesta ja tekee tarvittavat toimenpiteet riskeiltä suojautumiseen. Kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä sisältyy tämän selvityksen Riskienhallinta ja sisäinen valvonta -osaan. Tilintarkastus Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on vähintään kaksi (2) ja enintään neljä (4) varsinaista tilintarkastajaa. Takoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsi tilikauden 2008/2009 tilintarkastajiksi KHT Janne Rajalahden ja Pricewaterhouse- Coopers Oy:n. Tilintarkastajat antavat vuosittain tilintarkastuskertomuksen Takoma Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle. Takoma Oyj:n hallitus saa tilinpäätöstä käsitellessään vastuulliselta tilintarkastajalta selostuksen tarkastuksen toteutumisesta ja havainnoista. Takoma Oyj 2009 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjeselmästä Hallituksen kokoonpano tilikaudella 2008/2009 Takoma Oyj:n pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen viisi jäsentä. Hallituksen 16 kokouksesta 6 oli puhelinkokouksia. Hallituksen jäsenten tarkemmat tiedot on esitelty vuosikertomuksen kohdassa Hallitus ja johtoryhmä. Nimi Syntymävuosi Jäsen alkaen Asema hallituksessa Läsnäolo kokouksissa Juha Sarsama puheenjohtaja 16/16 Kimmo Korhonen jäsen 16/16 Harri Nikunen* jäsen 16/16 Veli Ollila varapuheenjohtaja 16/16 Juhani Vesterinen* jäsen 16/16 * Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

14 12 Tilintarkastuksen laajuuden ja sisällön määrittelyssä otetaan huomioon, että yhtiöllä ei ole omaa sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Tilikauden 2008/2009 tilintarkastajien palkkio lakisääteisestä tilintarkastuksesta oli 14 tuhatta euroa. Tilintarkastajille ei ole tilikaudella maksettu palkkioita tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista. Sisäpiirihallinto Takoma Oyj:n sisäpiirihallinto noudattaa Nasdaq OMX Helsinki Oy:n antamaa voimaan tullutta sisäpiiriohjetta. Takoman sisäpiiriin ilmoitusvelvollisina sisäpiiriläisinä kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat sekä yhtiön johtoryhmä. Pysyviä yrityskohtaisia sisäpiiriläisiä ovat tytäryhtiöiden toimitusjohtajat sekä muut tehtäviensä perusteella yrityskohtaiseen sisäpiiriin katsotut henkilöt. Yksittäisiä hankkeita koskevien sisäpiirirekisterien tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Takoma Oyj huolehtii koulutuksella ja tiedottamisella siitä, että ilmoitusvelvolliset ja pysyvät yrityskohtaiset sisäpiiriläiset tunnistavat asemansa ja sen vaikutukset. Suljettu ikkuna Ilmoitusvelvollisten ja pysyvien yrityskohtaisten sisäpiiriläisten sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvien ja määräysvallassaan olevien yhteisöjen kaupankäynti yhtiön osakkeilla on kielletty 14 vuorokauden aikana ennen yhtiön osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Sisäpiirirekisteri Yhtiön sisäpiirirekisterin ylläpitämisestä ja sisäpiiritiedottamisesta vastaa konsernin talousjohtaja. Takoma Oyj ylläpitää sisäpiirirekisteriään Euroclear Finland Oy:n SIRE-järjestelmässä. Ajan tasalla olevat tiedot Takoman ilmoitusvelvollisten sisäpiiriläisten ja heidän lähipiirinsä omistuksesta ovat nähtävillä yhtiön kotisivuilla kohdassa Sijoittajat - Sisäpiiri. Palkka- ja palkkioselvitys Hallituksen jäsenten palkitseminen Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen palkkioista ja kulujen korvausperusteista. Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan rahakorvauksina. Varsinaisen yhtiökokouksen päättämä hallituksen jäsenten palkkio oli euroa kuukaudessa. Edellä mainitun lisäksi hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja päivärahaan ja matkakustannusten korvauksiin. Yhtiöön tai sen kanssa samassa konsernissa olevaan yhtiöön työ- tai palvelusuhteessa olevalle hallituksen jäsenelle ei kuitenkaan makseta palkkiota eikä kulujen korvauksia. Toimitusjohtajan palkitsemisjärjestelmä Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää tämän palvelussuhteen ehdoista. Toimitusjohtajan palkka ja muut etuudet tilikaudella 2008/2009 olivat euroa. Tilikauden palkka muodostui kokonaisuudessaan kiinteästä kuukausipalkkiosta. Yhtiössä ei ole käytössä osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä. Toimitusjohtajan kanssa ei ole sopimusta eläkkeellesiirtymisiästä. Toimitusjohtajasopimuksen mukainen irtisanomisaika on 6 kuukautta ja eroraha vastaa 12 kuukauden palkkaa. Muun johdon ja henkilöstön palkitseminen Konsernin johtoryhmän ja liiketoiminta-alueiden johdon palkitseminen perustuu kiinteään kuukausikorvaukseen ja tilikausittain Takoman Oyj:n toimitusjohtajan määrittämään mahdolliseen muuttuvaan osaan. Liiketoiminta-alueiden muun henkilöstön kannustejärjestelmä perustuu tilikausittain päivitettävään tulosmatriisiin, jonka määräytymismittarit käsitellään liiketoiminta-alueen johdon kokouksissa. Hallituksen, toimitusjohtajan ja muun johdon taloudelliset etuudet tilikaudella 2008/2009 euroa 2008/ /2008 Kimmo Korhonen, toimitusjohtaja Harri Nikunen, hallituksen jäsen Juhani Vesterinen, hallituksen jäsen Muu johto

15 13 Riskienhallinta ja sisäinen valvonta Takoman riskienhallintaa ohjaa yhtiön hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka, joka määrittelee yhtiön riskienhallinnan tavoitteet, periaatteet, vastuut ja riskienhallinnan organisoinnin sekä valvonnan. Takoman riskienhallintapolitiikkaa päivitetään vuosittain kehityssuunnitelman mukaisesti. Päivitetty riskienhallintapolitiikka käsitellään hallituksen budjettikokouksessa. Riskienhallinnan tavoitteet Riski on Takoman kasvustrategian toteuttamista, tavoitteiden saavuttamista tai liiketoiminnan jatkuvuutta uhkaava ulkoinen tai konsernin sisäinen epävarmuus. Takoman riskienhallinnan tavoitteena on turvata liiketoiminnan häiriöttömyys ja varmistaa yhtiölle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen sekä määritetyn kannattavan kasvustrategian toteutuminen. Riskienhallinta on olennainen osa yhtiön liiketoiminnan suunnittelua ja johtamista. Se on osa päivittäistä päätöksentekoa, toiminnan seurantaa ja sisäistä valvontaa. Riskienhallinta on yrityksen johdon vastuulla, mutta käytännön toimiin tarvitaan koko henkilöstön panos. Riskien tunnistaminen ja arviointi Riskianalyysit ja -arvioinnit toteutetaan itsearviointeina. Riskien todennäköisyyttä arvioidaan asteikolla 1-3 (epätodennäköinen mahdollinen todennäköinen) ja riskitapahtuman vakavuutta asteikolla 1-3 (vähäinen haitallinen vakava). Riskin merkittävyys, todennäköisyys x vakavuus, vaikuttaa sen hallintakeinoihin ja raportointiin. Riskienhallinnan keinoja ovat riskien välttäminen, poistaminen ja niiden todennäköisyyden pienentäminen. Tärkeitä keinoja ovat myös riskien vaikutusten rajaaminen ja pienentäminen. Liiketoimintamahdollisuuksiin liittyvät riskit (esim. yritysjärjestelyt) analysoidaan tapauskohtaisesti samoin kuin merkittävien kehityshankkeiden riskit määritetään ja seurataan hankekohtaisesti. Yhtiön sisäinen riskiraportointi kuuluu olennaisesti Takoman strategiaprosessiin, vuosittaiseen liiketoimintasuunnitteluun (budjetointiin), kuukausiraportointiin ja ennusteprosessiin. Riskien luokittelu ja tarkastelufrekvenssi Takoma luokittelee riskit neljään pääluokkaan helpottaakseen niiden luonteen ja mahdollisten hallintakeinojen ymmärtämistä: A) Strategiset liiketoimintariskit Liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit (taloudelliset, yhteiskunnalliset, poliittiset) Liiketoimintastrategiaan liittyvät riskit (yritysostot ja haltuunotot & synergiat, liian hidas orgaaninen kasvu) Markkinariskit (asiakkaat, markkinat, kilpailu, kilpailukyky) Teknologiariskit (uudet korvaavat teknologiat, innovaatiot, energia) Takoma tarkastelee vuosittain hallituksen budjettikokouksen yhteydessä strategisia liiketoimintariskejään. Yritysjärjestelyjen riskejä tarkastellaan hankekohtaisesti. B) Operatiiviset riskit Organisaatioon ja johtoon liittyvät avainhenkilöriskit (kannustejärjestelmät, varamiessuunnitelmat) Toimintaprosessit ja tuotannon keskeytyminen (kunnossapito-ohjelmat, prosessikehitys, uusinvestointiohjelmat, toimitusvarmuus) Tuotteiden laatu Tuotannontekijöiden hintakehitys (raaka-aineet) Toimintakulujen hintakehitys Kehityshankkeisiin liittyvät riskit Sopimus- ja vastuuriskit Tietoturvariskit Lainvastainen toiminta Takomassa operatiivisten riskien tarkastelu on jatkuvaa. Toiminnan kehityshankkeiden riskejä tarkastellaan hankekohtaisesti. C) Rahoitusriskit Maksuvalmius Korkoriskit Valuuttariskit Luotto- ja vastapuoliriskit Takomassa rahoitusriskien tarkastelu on jatkuvaa. Rahoitusriskien hallintaa on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen 2009 liitetiedossa 23. D) Vahinkoriskit Työterveys- ja -turvallisuusriskit Tulipalot ja muut onnettomuudet, luonnonkatastrofit Toimitilaturvallisuusriskit (murto, varkaus, tuhopoltto, ilkivalta) Omaisuusriskit Ympäristöriskit Takoman vakuutettavia riskejä tarkastellaan vakuutusyhtiöiden kanssa vuosittain, työterveys- ja -turvallisuusriskejä käsitellään työsuojelupiirien tarkastuskäyntien yhteydessä ja työterveyden toimintasuunnitelman mukaan. Paloturvallisuustarkastukset tehdään vuosittain, merkittäviä ympäristöriskejä tarkastellaan vuosittain johdon katselmusten yhteydessä. Riskienhallinnan organisointi ja vastuu Takoman hallitus on vastuussa yhtiön riskienhallinnasta ja valvoo sen toteutumista. Hallitus hyväksyy yhtiön riskienhallintapolitiikan. Takoman merkittävin strateginen liiketoimintariski liittyy yritysjärjestelyihin. Yhtiön hallitus on riskienhallintapolitiikan hyväksymisen yhteydessä vahvistanut myös yrityshankintaprosessin kuvauksen. Hallitus valvoo, että yhtiön johto noudattaa hyväksyttyä yrityshankintaprosessia. Toimitusjohtaja ja johtoryhmä ovat vastuussa riskienhallintaperiaatteiden määrittämisestä ja käyttöönotosta. He myös vastaavat siitä, että riskit otetaan huomioon yhtiön suunnitteluprosesseissa ja että niistä raportoidaan riittävällä ja asianmukaisella tavalla Takoman hallitukselle. Lisäksi he vastaavat riskienhallinnan kehittämisestä. Liiketoimintayhtiöiden johto vastaa oman vastuualueensa riskien tunnistamisesta ja arvioinnista sekä tekee ehdotukset riskien hallitsemiseksi konsernin toimitusjohtajalle tai johtoryhmän jäsenelle. Korjaaviin toimenpiteisiin on kuitenkin ryhdyttävä välittömästi. Konsernin talousjohtaja vastaa yhdessä liiketoimintayhtiöiden johdon Takoma Oyj 2009 Riakienhallinta ja sisäinen valvonta

16 14 kanssa rahoitusriskien tunnistamisesta ja käytännön riskienhallinnasta. Rahoitusriskeistä raportoidaan säännöllisesti Takoman hallitukselle. Talousjohtaja vastaa myös siitä, että Takoman riskienhallinta on yhtiön hallinnointikäytännön mukaista. Jokainen työntekijä vastaa omaan työhönsä liittyvien ja muutoin havaitsemiensa riskien tunnistamisesta ja raportoinnista esimiehelle. Takoma Oyj ja sen liiketoimintayhtiöt ovat vakuuttaneet henkilöstönsä, omaisuutensa ja toimintansa asianmukaisin henkilö-, omaisuus-, keskeytys-, kuljetus- ja vastuuvakuutuksin. Vakuutusten hallinta ja kustannustehokkuuden valvonta on keskitetty toimitusjohtajalle. Vakuutusten kattavuus, omavastuu ja vakuutusarvot tarkistetaan vakuutusyhtiöiden kanssa vähintään vuosittain. Taloudellisen raportointiprosessin riskienhallinta ja sisäinen valvonta Vastuu yhtiön valvonnan järjestämisestä kuuluu yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Hallitus valvoo ja arvioi konsernin riskienhallinta- ja sisäisen valvonnan prosessien riittävyyttä, tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta. Toimitusjohtaja huolehtii koko konsernin kirjanpidon luotettavuudesta ja valvontamekanismien järjestämisestä. Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvällä sisäisellä valvonnalla on tavoitteena varmistaa, että Takoma -konsernin toiminta on tuloksellista ja että päätöksenteko perustuu luotettavaan informaatioon ja riittävään liiketoimintariskien tunnistamiseen. Takomassa ei liiketoiminnan luonne ja laajuus huomioon ottaen ole toistaiseksi katsottu tarkoituksenmukaiseksi järjestää erityistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Konsernin tilintarkastaja arvioi osana laillisuusvalvontaa yhtiön sisäisten kontrollien toimivuutta. Sisäinen valvonta on osa liiketoimintojen tehtäviä ja johtamista. Yhtiön hallitus arvioi sisäisen valvonnan tason vähintään kerran vuodessa. Hallitus voi myös tarvittaessa käyttää erillisiin sisäisen tarkastuksen toimeksiantoihin ulkopuolista palveluntuottajaa. Konsernin liiketoiminta-alueiden valvonta perustuu kuukausittain hallitukselle esitettävään raporttiin, joka sisältää tuloslaskelman, käyttöpääomaerät, kassavirtalaskelman, merkittävät liiketoiminnan muut mittarit sekä kvartaaleittain päivitettävän kuluvan tilikauden ennusteen. Raportti sisältää kirjalliset kommentit markkinoista, merkittävistä poikkeamista tulos- ja tase-erissä sekä liiketoiminnan kehityshankkeista ja riskeistä. Hallitukselle esitettävä talousraporttikooste sisältää toteuma-, budjetti- ja vertailutiedot kyseisestä kuukaudesta sekä tiedot vuoden alusta raportointiajankohtaan. Lisäksi raporttikooste kattaa koko vuoden ennusteen ja vertailun edelliseen tilikauteen sekä vuosibudjettiin. Talousraportit käsitellään liiketoimintayhtiöiden johdon kokouksissa kuukausittain. Myynti/toimitusraportit laaditaan soveltuvin osin päivittäin, viikoittain tai kuukausittain, tilauskanta ja uudet tilaukset raportoidaan kuukausittain. Merkittävistä poikkeamista ja riskeistä liiketoimintajohto on velvollinen tiedottamaan konsernijohtoa välittömästi ne havaittuaan. Konsernissa on vakiomuotoiset esityslistat liiketoimintayhtiöiden johdon kokouksille sen varmistamiseksi, että sisäinen valvonta toteutuu vähintään seuraavilla alueilla: a. Luotonvalvonta (erääntyneet saatavat) b. Tulos, kassavirta, käyttöpääoma c. Tarjous- ja tilauskanta, uudet tilaukset d. Toimitusvarmuus ja laatu e. Liiketoiminnan kehittäminen f. Investoinnit Taloudellisen raportoinnin tulee tukea liiketoiminnan pitkäntähtäimen suunnittelua ja strategian toteuttamista. Konsernin taloudellisesta raportoinnista ja sen kehittämisestä vastaa talousjohtaja. Kehityskohteet 2010 Finanssivalvonta suosittelee standardissaan 5.2b julkisia yhtiöitä laatimaan erillisen tiedonantopolitiikan (Disclosure Policy). Takoma tulee laatimaan tiedonantopolitiikan, joka sisältää sijoittajaviestinnän tavoitteet ja periaatteet, säännöllisen ja jatkuvan tiedonantovelvollisuuden vastuuhenkilöt ja lausunnonantajat sekä pörssitiedotteiden laadintaperiaatteet eri tilanteissa. Tiedonantopolitiikka sisältää myös kriisiviestinnän ohjeistuksen. Operatiivisten yksiköiden seuraavan vuoden tavoite on dokumentoida ja ottaa käyttöön toimintamalli läheltä piti -tilanteiden varalta. Konsernin tulee lisäksi dokumentoida yhtenäiset luotonvalvonnan ohjeet (luottopolitiikka).

17 15 Hallitus ja johtoryhmä HALLITUS Johtoryhmä Hallitus JOHTORYHMÄ Takoma Oyj 2009 Puheenjohtaja 1. Juha Sarsama, VT, M.S.M (Boston University Brussels), s Takoma Oyj:n hallituksen puheenjohtaja lähtien Panostaja Oyj:n toimitusjohtaja Aikaisempi työkokemus Toimitusjohtaja OpusCapita Oy, hallintojohtaja Saarioinen Oy, talousjohtaja OpusCapita Oyj Takoma Oyj:n osakkeita: kpl Varsinaiset jäsenet 2. Kimmo Korhonen, DI, s Takoma Oyj:n hallituksen jäsen lähtien Takoma Oyj:n toimitusjohtaja Aikaisempi työkokemus Yrittäjä toimitusjohtaja Hervannan Koneistus Oy, tuotantojohtaja Tamglass Ltd. Oy, toimitusjohtaja ATA Gears Oy, tuotantojohtaja Metso Minerals Pirkanmaan Teknologiateollisuuden hallituksen jäsen Takoma Oyj:n osakkeita: kpl (17,10 % osakemäärästä ja äänimäärästä) 3. Harri Nikunen, KTM, s Takoma Oyj:n hallituksen jäsen lähtien Metso Paper SVP Finance, IT, HR, Admin Aikaisempi työkokemus Talous- ja tietohallinnon sekä liiketoiminnan johtotehtävät Metso Paper, Metso Minerals ja Metso Corporation talous- ja tietohallinnon johtotehtävät Rosenlew Group, taloushallinnon asiantuntijatehtävät Nokia Informaatiojärjestelmät ja IBM Svenska AB Ei omista Takoma Oyj:n osakkeita 4. Veli Ollila, KTM, OTK, s Takoma Oyj:n hallituksen jäsen lähtien Panostaja Oyj:n talousjohtaja Aikaisempi työkokemus Finance Director CRH Europe EPS Insulation, Northern Europe, Business Controller Machinium Oy, talouspäällikkö Lännen Engineering Oy Takoma Oyj:n osakkeita: kpl 5. Juhani Vesterinen, ekonomi, LuK, s Takoma Oyj:n hallituksen jäsen lähtien Promeco Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja Aikaisempi työkokemus Toiminut rahoitus-, sijoitus- ja vakuutustoiminnan johto- ja asiantuntijatehtävissä (Sampo, Sampo- Leonia, Yritys-Sampo, Henki- Sampo, SKOP) Hallitusammattilaiset ry:n jäsen Ei omista Takoma Oyj:n osakkeita 2. Kimmo Korhonen 6. Tarja Rantala, KTM, s Takoma Oyj:n talousjohtaja Aikaisempi työkokemus Talous- ja tietohallinnon eri tehtävät Glaston -konsernissa ja Sandvik Tamrock Oy:ssä, Treasury Controller Oy Tampella Ab, tilintarkastaja KPMG Wideri Oy Ab Takoma Oyj:n osakkeita: kpl 7. Antti Martikainen, insinööri, s Takoma Oyj:n kehitysjohtaja Aikaisempi työkokemus Tuotantotekniikan ja toiminnanohjauksen kehittämisen johtaminen mm. Valmet Oy:n Siirtokonetehtaalla, Mec-Rastor Oy:ssä, Metso Mineralsin Tampereen tehtailla sekä Metso Mineralsin Global Sourcing-yksikössä Ei omista Takoma Oyj:n osakkeita Takoman hallitus ja johtoryhmä Takoman hallituksen sihteerinä toimii yhtiön talousjohtaja Tarja Rantala.

18 16 Tietoa sijoittajille Yhtiökokous Takoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Tampereella tammikuun 27. päivänä 2010 alkaen klo Museokeskus Vapriikin auditoriossa osoitteessa Alaverstaanraitti 5. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään perjantaina kello mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: a. sähköpostin kautta osoitteella b. puhelimitse numeroon arkisin klo tai c. kirjeitse osoitteeseen talousjohtaja Tarja Rantala/Takoma Oyj, Haarlankatu 1 E, Tampere Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään klo mennessä. Lisätietoja asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. Taloudellisen tiedottamisen aikataulu vuonna 2010 Tilikaudelta Takoma Oyj julkaisee kolme osavuosikatsausta seuraavasti: (3kk) (6kk) (9kk)

19 Teksti Spokesman Design Atomi Paino Paino-Arra Oy, 2009 Vuosikertomus 2009 Tilinpäätös 2009 Takoman vuosikertomus 2009 on jaettu kahteen erilliseen osaan: vuosikertomus ja tilinpäätös. Takoman vuosikertomus sisältää tietoa Takoman liiketoiminnoista, tavoitteista ja selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Takoman tilinpäätös sisältää hallituksen toimintakertomuksen, konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen sekä tilinpäätöksen liitetiedot. Yhteystiedot Takoma Oyj Haarlankatu 1 E, Tampere sähköposti Y-tunnus Hervannan Koneistus Oy Hepolamminkatu 22, Tampere sähköposti puh fax Y-tunnus Tampereen Laatukoneistus Oy Teivaalantie 1, Tampere sähköposti puh. (03) fax (03) / (03) Y-tunnus

20 18

2010 Vuosikertomus 1

2010 Vuosikertomus 1 Vuosikertomus 2010 1 Sisällys: 3 Takoma lyhyesti ja avainluvut 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Takoman arvot ja tavoitteet 6 Strategia ja asiakastoimialat 7 Takoman työkalupakki Takoma Components: 8 Voimansiirtokomponentit

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com Rautaruukki Oyj Vuosikertomus 2010 www.ruukki.com Ruukki raportoi vuodesta 2010 uudella tavalla. Sijoittaja viestinnän ja raportoinnin pääkanava on www.ruukki.com. Tämän tiiviin painetun vuosikertomuksemme

Lisätiedot

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Sisältö SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HENKILÖTIEDOT RISKIENHALLINTA JOHDON PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 3 8 11 14 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Lisätiedot

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2010 Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO sivu no. Toimintakertomus 3 Konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmä 9 Konsernin laaja tuloslaskelma 13 Konsernitase 14 Laskelma

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös 2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Konsernin rahavirtalaskelma 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 00160 Helsinki Business ID 1039050-8 P.O. Box 309 FI-00101 Helsinki, Finland Tel +358 2046 131 Fax +358 2046 21471 www.storaenso.

Tilinpäätös 2010. 00160 Helsinki Business ID 1039050-8 P.O. Box 309 FI-00101 Helsinki, Finland Tel +358 2046 131 Fax +358 2046 21471 www.storaenso. Tilinpäätös 2010 Kanavaranta 1 Stora Enso Oyj 00160 Helsinki Business ID 1039050-8 P.O. Box 309 FI-00101 Helsinki, Finland Tel +358 2046 131 Fax +358 2046 21471 www.storaenso.com Stora Enso tilinpäätös

Lisätiedot

VACON OYJ HALLINTO JA JOHTAMINEN HYVÄ HALLINTO JA JOHTAMINEN EDISTÄVÄT KASVUA, UUDISTUMISTA JA HYVINVOINTIA

VACON OYJ HALLINTO JA JOHTAMINEN HYVÄ HALLINTO JA JOHTAMINEN EDISTÄVÄT KASVUA, UUDISTUMISTA JA HYVINVOINTIA VACON OYJ HALLINTO JA JOHTAMINEN HYVÄ HALLINTO JA JOHTAMINEN EDISTÄVÄT KASVUA, UUDISTUMISTA JA HYVINVOINTIA SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 SUOMEN LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTIKOODIN NOUDATTAMINEN

Lisätiedot

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan liiketoimintaa,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0 VUOSIKERTOMUS 2010 Energy for Electronics SISÄLTÖ Efore yhtiönä Tietoa osakkeenomistajille...4 Tilikausi 2010 lyhyesti...5 Toimitusjohtajan tervehdys...6 Eforen toiminnan perusta...8 Asiakaspalvelu ja

Lisätiedot

Talentum on ammattilaisen valinta

Talentum on ammattilaisen valinta Monipuolinen tuotto lentum on erikoistunut ammattilaisille kohdistettuun kustannustoimintaan. Talentumin kustannustoiminnan keskeisiä tuotteita ja palveluita ovat lehdet, kirjat, online- ja informaatiopalv

Lisätiedot

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Maapallon luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Lopullinen vastuu Outotecin hallinnosta

Lisätiedot

Observations for a Better World

Observations for a Better World Tilinpäätös 2010 Observations for a Better World Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. Tarjoamme kattavan valikoiman innovatiivisia tuotteita ja palveluja

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 18.2.2011 klo 8.30 Oral Hammaslääkärit Oyj Tilinpäätöstiedote LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 - Liikevaihto 39,4 (32,2) milj.

Lisätiedot

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2014 Sisällys Huhtamäki 2014 lukuina 1 Toimitusjohtajan katsaus 2014 2 2014 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2014 10 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 10 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot

Sisällysluettelosluettelo

Sisällysluettelosluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Liiketoiminta 5 Tietoa osakkeenomistajille 5 Elisa lyhyesti 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Henkilöasiakkaat 10 Yritysasiakkaat 12 Tilinpäätös 14 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Basware lyhyesti. Vuosi 2010 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja toimintaympäristö. Tuotteet

Basware lyhyesti. Vuosi 2010 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja toimintaympäristö. Tuotteet Basware lyhyesti Basware Oyj on johtava kansainvälinen ohjelmistotalo, joka kehittää ratkaisuja organisaatioiden talousprosessien automatisoimiseksi hankinnasta maksuun. Baswaren ohjelmistoratkaisut automatisoivat

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 4-5 6-7 8-9 10-23 24-93 25 26 27 28 29 29 29 40 42 46 52 55 68 74

SISÄLLYSLUETTELO 4-5 6-7 8-9 10-23 24-93 25 26 27 28 29 29 29 40 42 46 52 55 68 74 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLLYSLUETTELO Uuden Ruukin esittely... Puheenjohtajan kirje... Mineraalivarat ja -varannot... Hallituksen toimintakertomus... Konsernitilinpäätös (IFRS)... Tuloslaskelma ja laaja

Lisätiedot

tomus er uosik V 2010 1

tomus er uosik V 2010 1 2010 Vuosikertomus 1 Sisällysluettelo Vuosi 2010 lyhyesti 3 Tulikiven strategia 4 Tuoteryhmät 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Tulisijat 10 Luonnonkivituotteet 13 Yhteiskuntavastuu 14 Vuoden 2010 kohokohtia

Lisätiedot

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2010

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2010 Kemira Oyj Tilinpäätös 2010 Kemira Oyj Porkkalankatu 3 Puh. 010 8611 Y-tunnus 0109823-0 PL 330 Faksi 010 862 1119 Kotipaikka Helsinki 00101 Helsinki www.kemira.com ALV rek. KEMIRA OYJ:N TILINPÄÄTÖS 2010

Lisätiedot

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa.

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Vuosikertomus 2010 Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Sisältö Elisa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Henkilöasiakasyksikkö 4 Yritysasiakkaat 6 Elisa

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Smart way to smart products

VUOSIKERTOMUS 2010. Smart way to smart products Smart way to smart products Etteplan Oyj Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Asiak kaamme ovat

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Tilinpäätös 2010 2 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitase...13 Konsernin tuloslaskelma...14

Lisätiedot

Altia tilinpäätös 2010

Altia tilinpäätös 2010 Altia tilinpäätös 2010 Your 1st Choice Service Company Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuoma yhtiö, jonka tuotevalikoima koostuu viineistä ja väkevistä juomista. Altia valmistaa, jakelee,

Lisätiedot