SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät"

Transkriptio

1 SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät Aluekehitysasiantuntija Saku Vähäsantanen Satakuntaliitto

2 Satakunnan talouskehitys heinä joulukuu 2015 LIIKEVAIHTO 2

3 Satakunnan talouskehitys heinä joulukuu 2015 LIIKEVAIHTO Satakunnan vuoden 2015 heinä joulukuun talouskehitystä varjosti teknologiateollisuuden kehityksen poikkeuksellisen raju sakkaaminen, ja sen jokaisen alatoimialan liikevaihto laski selvästi. Teollisuuden vienti putosi poikkeuksellisen paljon teknologiateollisuuden vaikeuksien myötä, mutta laskua paikkasi hieman metsäteollisuuden viennin kasvu. Metsäteollisuuden liikevaihtokin kohosi selvästi. Kemianteollisuuden ahdinko helpotti vihdoin ja elintarviketeollisuuskin pysyi kasvu-uralla. Rakentamisen suhdannetilanne kohentui viime vuoden lopulla. Palvelualojen tilanne näyttäytyi edelleen tavanomaista harmaampana kaupan laskun vuoksi. Maakunnan yrityksissä henkilöstömäärä laski yleisesti rakentaminen pois lukien. Tämän seurauksena talouden palkkasumma tippui hieman. 3

4 Satakunnan talouskehitys heinä joulukuu 2015 Elintarviketeollisuuden liikevaihdon nousu tasaantui selvästi, mutta alan liikevaihto laski valtakunnallisesti Metsäteollisuuden liikevaihto alkoi kasvaa selvästi. Kemianteollisuuden orastava nousu käynnistyi 4

5 Satakunnan talouskehitys heinä joulukuu 2015 Teknologiateollisuuden liikevaihto joutui syöksykierteeseen, joka on suurelta osin peräisin päätoimialoista, koneiden ja laitteiden valmistuksesta sekä metallien jalostuksesta. Molempien alojen liikevaihto supistui tuntuvasti, mutta metallien jalostuksessa pudotus on peräisin lähinnä värimetallien hintojen laskusta, eikä tuotantomäärä ole juuri muuttunut. Maakunnan teollisuuden yhden tärkeimmän tukipilarin, koneiden ja laitteiden valmistuksen voimakasta laskua selittää alueen tärkeimpien yritysten tilauskantojen vaje maailmanlaajuisen sekä kotimaisen kysynnän hiivuttua etenkin meriteollisuudessa. Teknologiateollisuuden pienempien haarojen, metallituotteiden sekä elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksen liikevaihto laski selvästi. 5

6 Satakunnan talouskehitys heinä joulukuu 2015 Satakunnan meriklusteriin kuuluu 50 meriteollisuuden kone- ja laitevalmistajaa sekä telakkaa. Alan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto laski voimakkaasti. Todennäköisesti pudotus johtuu alueen telakoiden toiminnan rajusta supistumisesta, mutta myös osaltaan alhainen öljyn hinta lienee vähentänyt alaan liittyvien koneiden ja laitteiden kysyntää. 6

7 Satakunnan talouskehitys heinä joulukuu 2015 Heikosta kehityksestä huolimatta kasvuun kykeni entisen suuruinen osa metallialojen yrityskannasta, sillä vuoden 2015 loppupuoliskolla 47 % alan yrityskannasta pääsi nousuuralla ja yli 15 % liikevaihtoaan kohottaneiden yritysten osuuskin kohosi korkeaksi, 35 %:iin. Teknologiateollisuutta painoi selvimmin alaspäin suurten, yli 20 työntekijän yritysten liikevaihdon sukellus likimain viidenneksellä. Myös alle viiden hengen yritysten loppuvuosi takelteli liikevaihdon vajaan viiden prosentin laskun myötä. Sen sijaan 5 20 henkilön yritysten loppuvuosi näyttäytyi poikkeuksellisen valoisana, sillä liikevaihto kasvu ylsi 15 %:n luokkaan. Suurten yritysten kehno suhdannetila pudotti myös teknologiateollisuuden viennin arvoa huomattavasti alaspäin. Osa laskusta on voinut tulla telakoista, sillä viimeiset suuret tilaukset toimitettiin vuoden 2014 kesän jälkeen. Valtakunnallisesti ala on valahtanut pohjalukemiin lähinnä elektroniikkateollisuuden vaikeuksien vuoksi, millä on ollut mittavia kansantaloudellisia vaikutuksia viime vuosina. Tähdiksi nousivat ainoastaan kulkuneuvojen- ja metallituotteiden valmistus, joista jälkimmäisen liikevaihto kasvoi ainoana metallialoista. Senkin nousu jäi melko vaatimattomaksi. Kulkuneuvojen valmistuksessa palkkasumma taasen kohosi mm. laivatilausten ansiosta. 7 Maalle tärkeiden koneiden ja laitteiden sekä elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus sakkasi edelleen. Tämän myötä teknologiateollisuuden vienti supistui yhä merkittävästi. Myös metallien jalostuksessa kirjattiin laskua, joka tosin on suurelta osin peräisin metallien hintojen laskusta, eikä niinkään tuotantomäärien muutoksesta.

8 Satakunnan talouskehitys heinä joulukuu 2015 Rakentamisen suhdannekuva kirkastui loppuvuonna selvästi. Liikevaihto ja henkilöstö kasvoivat. Palvelualojen alkuvuosi näyttäytyi sekin keskimääräistä harmaampana. Tosin liikeelämän palveluiden nousu jatkui vahvana. Majoitus- ja ravitsemistoimintakin onnistui luomaan edelleen pientä kasvua. Sen sijaan kaupan liikevaihto aleni yhä. 8

9 Satakunnan talouskehitys heinä joulukuu 2015 LIIKEVAIHTO Satakunnan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto aleni Tilastokeskuksen uusimpien suhdannetietojen mukaan 4,1 % vuoden 2015 heinä joulukuussa vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vaikka kehitys jäi selvästi aikaisempaa heikommaksi teknologiateollisuuden kurimuksen myötä, kykeni aikaisempaa useampi yritys kohottamaan liikevaihtoaan. Tämä on kenties pysyvän käänteen merkki. Satakunnan yrityskannasta 51 % kasvoi viime vuoden jälkimmäisellä puoliskolla ja 36 % saavutti yli 15 %:n nousun. Maakunnan liikevaihdon supistuminen onkin peräisin lähinnä yli 20 henkilön teknologiateollisuudessa toimivista yrityksistä. Kaikkiaan yli 20 henkilön yritysten liikevaihto supistui viime vuoden loppupuoliskolla runsaat seitsemän prosenttia. Alle viiden henkilön yritysten liikevaihto laski vajaan prosentin. Sen sijaan 5 20 työntekijän yritysten liikevaihto kasvoi jo vajaat kaksi prosenttia, mikä paikkasi hieman suurten yritysten jättämää aukkoa. 9 Maassa keskimäärin suhdannetilanne pysyi edelleen hyvin vaisuna vuoden 2015 heinä joulukuussa. Liikevaihto laski tällöin 0,8 % vuoden 2014 vastaavaan aikaan verrattuna. Teollisuuden liikevaihto pysyi Satakunnasta poiketen ennallaan, sillä teknologiateollisuuden laskua paikkasi metsä- ja kemianteollisuuden nousu. Rakentamisen suhdannekuvan kirkastuttua liikevaihdon nousu pysyi vakaana ja palveluissa kauppaa lukuun ottamatta liikevaihto kasvoi. Palkkasumma sen sijaan kasvoi koko maassa 0,8 % viime vuoden lopulla. Kasvu juontuu rakentamisesta ja palveluista. Sen sijaan teollisuudessa palkkojen summa tippui aavistuksen.

10 Satakunnan talouskehitys heinä joulukuu 2015 VIENTI Satakunnan teollisuuden yhteenlasketun viennin arvo supistui voimakkaasti (-11,6 %), sillä metallialojen vienti romahti (-22,4 %) osin konepajojen ja telakoiden hankaluuksien myötä. Myös metallien laskeva hintakehitys on voimistanut laskua metallien jalostuksen kautta Sen sijaan metsäteollisuuden viennin arvo kohosi mm. sellun käytyä hyvin kaupaksi (+4,6 %). Satakunnan teollisuuden viennin 4,1 miljardin arvosta (v. 2013) teknologiateollisuus muodostaa 52 % (2,1 mrd. ) ja metsäteollisuus 32 % (1,3 mrd. ). Maamme teollisuuden yhteenlasketun viennin arvo tippui alkuvuonna yhä selvästi (-6,5 %), sillä päätoimialoista mahdollisesti ainoastaan metsäteollisuus kykeni luomaan kasvua (+2,7 %). Teknologiateollisuuden viennin arvon pudotus jyrkkeni (-8,6 %). 10

11 Satakunnan talouskehitys heinä joulukuu 2015 PALKKASUMMA Satakunnan yritysten maksama yhteenlaskettu palkkasumma putosi vuoden 2015 heinä joulukuussa prosentin edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Se on seurausta henkilöstömäärien vähenemisestä lähes kaikilla päätoimialoilla rakentamista lukuun ottamatta. Palkkasumma aleni teollisuudessa elintarviketeollisuus ja metallien jalostus pois lukien. Pudotus oli voimakasta kemianteollisuudessa sekä telakoilla, joiden toiminnan supistuminen osuu vertailuajankohtaan, vuoden 2014 loppupuolelle. Muilla aloilla liike-elämän palveluissa ja erityisesti rakentamisessa palkkasumma kohosi, kaupassa taas laski hieman. Palkkasumman liikevaihtoa huomattavasti loivempi pudotus kertonee osaltaan myös arvonlisäyksen vain lievästä laskusta maakunnan yrityksissä, sillä palkkojen osuus arvonlisästä on merkittävä, hieman yli puolet. Palkkasumma kasvoi koko maassa 0,8 % viime vuoden lopulla. Kasvu juontuu rakentamisesta ja palveluista. Sen sijaan teollisuudessa palkkojen summa tippui hieman elintarvike- ja kemianteollisuuden, metallien jalostuksen sekä elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksen laskun vuoksi. 11

12 Satakunnan talouskehitys heinä joulukuu 2015 TYÖLLISYYS Satakunnan yrityksissä työskenteli vuoden 2015 heinä joulukuussa 2,2 % vähemmän henkilöstöä kuin samaan aikaan vuotta aiemmin. Teollisuudessa väkeä vähennettiin eniten, 5,3 %. Palveluissa työllisyys heikkeni 2,2 %. Sen sijaan rakentamisen kasvu virisi uudelleen, ja henkilöstömäärä kasvoi 2,5 %. Työttömyyden kasvu on hidastunut Satakunnassa, mutta mitään nopeaa paranemista ei uskota tapahtuvan. Alkuvuonna työttömiä työnhakijoita on ollut keskimäärin kuukaudessa noin sata henkeä enemmän kuin vuosi sitten. Lomautettujen määrä on lisääntynyt hivenen. Myös nuorten työttömien määrä on lisääntynyt alkuvuonna vuoden takaisesta. Satakunnassa on lisääntynyt erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrä ja kasvu näyttäisi jatkuvan. Alkuvuonna pitkäaikaistyöttömiä on ollut yli 500 enemmän kuin vuotta aiemmin. Satakunnassa oli maaliskuun lopussa työttömiä työnhakijoita ja työttömien osuus työvoimasta oli 14,0 %. Lomautettuna oli vajaat henkeä, mikä on saman verran kuin vuosi sitten. Maaliskuun aikana Satakunnan TE-toimistossa oli avoinna työpaikkaa. 12

13 Liikevaihdon toimialoittainen kehitys Satakunnassa KEHITYS SATAKUNTA VS. KOKO MAA KESKIMÄÄRIN HEINÄ JOULUKUUSSA 2015 (SATAKUNTA ALLEVIIVATTU, JOS PAREMPI): Kaikki toimialat yhteensä (Satakunta -4,1 % / Koko maa -0,8 %) Koko teollisuus yhteensä (Satakunta -8,4 % / Koko maa 0 %) Elintarviketeollisuus (Satakunta 0,6 % / Koko maa -2 %) Metsäteollisuus (Satakunta 4,8 % / Koko maa 2,5 %) Kemikaalien sekä kumi- ja muovituotteiden valmistus (Satakunta 1,4 % / Koko maa 0,8 %) Teknologiateollisuus yhteensä sis. telakat (Satakunta -17,6 % / Koko maa -4,8 %) Metallien jalostus (Satakunta -17 % / Koko maa -5,2 %) Metallituotteiden valmistus (Satakunta -5,2 % / Koko maa 1,2 %) Koneiden ja laitteiden valmistus (Satakunta -19,9 % / Koko maa -2,6 %) Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus (Satakunta -11,1 % / Koko maa -11,7 %) Telakat/muu kulkuneuvojen valmistus (Satakunta -17,2 % / Koko maa 9 %, palkkasumman muutos) 13

14 Liikevaihdon toimialoittainen kehitys Satakunnassa KEHITYS SATAKUNTA VS. KOKO MAA KESKIMÄÄRIN HEINÄ JOULUKUUSSA 2015 : Rakentaminen (Satakunta 10,5 % / Koko maa 6,9 %) Tukku- ja vähittäiskauppa (Satakunta -1,5 % / Koko maa -2,1 %) Majoitus- ja ravitsemistoiminta (Satakunta 1,8 % / Koko maa 4,4 %) Liike-elämän palvelut (Satakunta 4,9 % / Koko maa 4,2 %) Luovat alat (kulttuuri- ja käsityöalat) (Satakunta -3,9 % / Koko maa 1,2 %) Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut (Satakunta 0,6 % / Koko maa 2,9 %, palkkasumman kasvu) 14

15 Talouden näkymät yhä vaimeat Maailmantaloudessa ei edelleenkään kasvuloikkaa tiedossa Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n huhtikuisen katsauksen mukaan maailmantalouden elpyminen jatkuu, mutta aiempaa hitaampana. Jo vuoden 2015 jälkimmäisen puoliskon kasvu, 2,8 %, on osoittautunut ennustetta hitaammaksi. Erityisesti vuoden viimeinen neljännes jäi odotettua vaisummaksi teollisuusmaiden, etunenässä Yhdysvaltojen, Japanin ja joidenkin muiden kehittyneiden Aasian talouksien yllättävän harmaan kehityksen myötä. Osasyynä on ennakoitua heikompi kotimainen kulutuskysyntä. Kehittyvien talouksien välillä vallitsee syvä kuilu, Kiina ja muut Aasian nousevat maat kasvavat yhä kohisten, mutta etenkin Brasilian ja Venäjän kehitys sakkaa. IMF arvioi koko maailmantalouden kasvavan tänä vuonna 3,2 % ja ensi vuonna 3,5 %. Kehittyneiden maiden nousuksi odotetaan 1,9 %, eikä ensi vuoden aikana ole olennaista kasvupyrähdystä odotettavissa. Yhdysvalloissa kasvu pysynee 2,5 %:n ja euroalueella 1,5 %:n tuntumassa. Japanin vuoden 2016 hento 0,5 %:n talouskasvu näyttäisi pysähtyvän ensi vuonna kokonaan. Euroalueen veturin, Saksan, talous pysyy euroalueen keskimääräisen ennusteen mukaisessa vauhdissa. Siten maailmantalouden kasvu tukeutuu edelleen lähinnä Aasian kehittyviin talouksiin etupäässä Kiina ja Intia, joiden kokonaistuotanto kohoaa tämän ja ensi vuoden aikana yhteensä noin 6,4 %. Kaikkiaan maailman kehittyvien talouksien nousuksi ennustetaan 4,1 % tänä ja 4,6 % ensi vuonna. Suomen talouskasvu yltää prosentin luokkaan vastaavana aikana. Päätoimialojen luottamus yhä yleisesti keskimääräistä kehnompi, suurin ero teollisuudessa Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) huhtikuun lopun luottamusindikaattoreiden mukaan teollisuuden luottamus laski huhtikuussa edelliskuun nousun jälkeen ja sen suhdannekuva on yhä keskimääräistä heikompi. Rakentamisen näkymät ovat kirkastuneet vähitellen ja luottamus on kohonnut jo yli keskimääräisen tason. Sen sijaan vähittäiskaupan erittäin kehnot odotukset ovat vahvistuneet selvästi vuodenvaihteen jälkeen. Silti alan nykytila on yhä EU-maiden heikoin. Muillakin palvelualoilla odotetaan myyntiin kasvua, mutta luottamus on edelleen tavanomaista hatarampi. 15

16 Talouden näkymät yhä vaimeat Pk-yritysten odotukset parantuneet valtakunnallisesti, Satakunnassa vain pientä kohennusta Suomen Yrittäjien ja Finnveran kevään 2016 pk-yritysbarometristä on nähtävissä lähiajan suhdanneodotusten vahvistuminen, joten edellisessä katsauksessa virinnyt toiveikkuus on siten toteutumassa. Talouden aallonpohja näyttäisi tämän perusteella olevan ohitettu ja talous alkaisi vähitellen toipua. Näkymiä luotaava saldoluku nousi syksystä seitsemän yksikköä. Kasvu näyttäisi tulevan pienistä puroista, kuten tiedoista euroalueen talouden elpymisestä ja siihen liittyvistä odotuksista vientikysynnän toipumisesta. Toisaalta myös kotimarkkina vaikuttaisi vahvistuneen. Maamme pk-yrityksistä 32 % ennakoi suhdanteiden paranevat seuraavan vuoden kuluessa ja 16 % odottaa niiden edelleen heikkenevän. Näiden erotuksena muodostuu saldoluku +15. Investoinnin antavat vielä odottaa itseään, mutta työllisyyden näkymät ovat kohenemassa etenkin palvelualoilla pl. kauppa. Satakunnassa saldoluku on kuitenkin vain aavistuksen parempi kuin syksyllä, +4. Paranemiseen uskoo 23 % ja heikkenemiseen 19 % alueen pk-yrityksistä. Henkilöstö on yhä vähenemässä, sillä niiden odotuksia kuvaava saldo on alueella -9. Liikevaihdon, tilausten määrän, vakavaraisuuden ja tuotekehityksen nousuun luottavaisia on enemmän kuin niiden heikkenemistä povaavia. Teknologiateollisuus lähes ennallaan; elektroniikassa kurimusta, mutta etenkin kulkuneuvoissa kasvua Teknologiateollisuus ry:n mukaan alan yritykset saivat maassamme uusia tilauksia tammi maaliskuussa 2016 euroissa tarkasteltuna saman verran kuin vastaavaan aikaan vuotta aiemmin, mutta 16 % vähemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä. Tilauskannan arvo kasvoi maaliskuun 2016 loppuun mennessä 17 % korkeammaksi kuin samaan aikaan vuonna 2015, mutta jäi kaksi prosenttia pienemmäksi kuin joulukuun lopussa. Viime kuukausien tilauskehitys enteilee teknologiateollisuuden yritysten liikevaihdon pysyneen keväällä 2016 entisellään tai laskeneen hieman. 16

17 Seutukuntien kilpailukyky 2014 alustavasti (Satamittari.fi) Muutos Porin seuturauman sepohjois-sa Innovatiivisuus Työllisyysaste Yritysdynamiikka Työn tuottavuus Koulutustaso Teollisuus Satakunnan seutukuntien kilpailukyky on parantunut v aikana selvästi: Porin sk: Rauman sk: Pohjois-Satakunta:

18 ENNUSTE VATT:N TYÖVOIMAENNUSTE SATAKUNNASSA VUOTEEN

19 ENNUSTE VATT:N TYÖVOIMAENNUSTE SATAKUNNASSA VUOTEEN

20 ENNUSTE VATT:N TYÖVOIMAENNUSTE SATAKUNNASSA VUOTEEN

21 Satakunnan talouskehitys, teollisuuden rakenne Arvonlisäys milj., 2013 Koko maa Osuus % Satakunta Osuus % 0 Toimialat yhteensä ,8 10_12 Elintarviketeollisuus ym ,5 % 160,6 2,4 % 13_15 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuus 403 0,2 % 22,9 0,3 % 16 Puuteollisuus ,7 % 33,8 0,5 % 17_18 Paperiteollisuus ja painaminen ,9 % 229,3 3,5 % 19_22 Kemianteollisuus ,6 % 217,2 3,3 % 23 Rakennusaineteollisuus ,6 % 39,3 0,6 % 24_25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus ( ,1 % 383,1 5,8 % 26_27 Sähkö- ja elektroniikkateollisuus ,2 % 31,9 0,5 % 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus ,4 % 382,2 5,8 % 29_30 Kulkuneuvojen valmistus 907 0,5 % 56,8 0,9 % 31_33 Huonekalujen valmistus; Muu teollinen valmistus ,1 % 117,9 1,8 % Teollisuus yhteensä ,9 % ,4 % 21

22 Satakunnan talouskehitys heinä joulukuu 2015 TYÖPAIKAT 22

23 Taloudellinen resilienssi eli muutosjoustavuus Satakunnan ja sen seutukuntien taloudellista resilienssiä eli muutosjoustavuutta on analysoitu teollisen rakenteen monipuolisuutta ja eri toimialojen työpaikkojen osuutta kuvaavilla indekseillä. Tilastot ovat ajankohdalta Satakunnan suurimmat toimialat ovat työpaikkamääriltään teollisuus (osuus 20 %), sosiaali- ja terveysalat (SOTE) (18 %) sekä tukku- ja vähittäiskauppa (10 %). Niiden yhteenlaskettu osuus maakunnan työpaikoista on liki puolet. Teollisuus on riskialttein johtuen mm. suhdanneherkkyydestä maailmantaloudelle, mikä välittyy viennin kautta aluetalouteen. Teollisuuden osuus valtakunnalliseen keskiarvoon nähden (B-H) on yli 1,5, mikä tarkoittaa paitsi sen suurta osuutta, myös mahdollista aluetaloudellista riskiä. Sitä kuitenkin pienentää teollisuuden monipuolinen toimialarakenne. Satakunnan teollisuuden rakenne on monimuotoinen. Teknologiateollisuuden osuus (kulkuneuvojen valmistus, elektroniikka ja sähkötuotteiden valmistus, metallituotteiden valmistus, metallien jalostus) on korkein, puolet teollisuuden työpaikoista, mutta sen rakenne on monipuolinen. Metallien jalostus, metallituotteiden sekä koneiden ja laitteiden valmistus ovat selvät tukipilarit, sillä niiden osuus on neljä viidesosaa metallialojen työpaikoista. Etenkin koneiden ja laitteiden valmistuksessa on erityyppistä valmistustoimintaa. Metsäteollisuuden osuus on 13 %, elintarviketeollisuuden 13 %, ja kemianteollisuuden 9 % teollisuuden työpaikoista. Em. alojen osuus on yli 85 % maakunnan teollisuuden työpaikoista (v. 2013).

24

25 Satakunnan seutukunnat maan kärkeä teollisuuden monipuolisuudessa: Porin sk sijalla 8, Pohjois-Satakunta sijalla 11 ja Rauman sk sijalla 21

26 Taloudellinen resilienssi eli muutosjoustavuus seuduittain Sinisellä monipuolisimmat, punaisella yksipuolisimmat seutukunnat

27 Resilienssi-indeksi

28

29 TEOLLISUUDEN TYÖPAIKAT Taloudellinen resilienssi B-H (Balassa-Hoover) kertoo Satakunnan osuuden verrattuna koko maan lukuun

30 B-H-analyysi seuduittain: toimialat, joissa merkittävimmät erot maan keskiarvoon (B-H > 1,3), ja jotka ovat samalla merkittäviä työllistäjiä (osuus suunnilleen yli 1 %) B-H kertoo alueen työpaikkojen osuuden verrattuna maan keskiarvoon, esim. B-H 2,00 tarkoittaa kaksinkertaista osuutta Porin seutukunta Työpaikat Toimipaikat Osuus > n. 1 % B-H > 1,3 24 Metallien jalostus ,0 % 5,74 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus ,5 % 4,64 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus ,3 % 2,64 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus ,3 % 1,85 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut ,0 % 1,57 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus ,2 % 1,53 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus ,8 % 1,51 C Teollisuus ,2 % 1,39 Rauman seutukunta Työpaikat Toimipaikat Osuus > n. 1 % B-H > 1,3 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus ,5 % 7,80 35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoimin ,5 % 6,41 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus ,4 % 5,57 10 Elintarvikkeiden valmistus ,6 % 3,32 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus ,1 % 2,83 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta ,9 % 2,34 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus ,8 % 2,34 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus ,1 % 2,11 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) ,3 % 2,06 C Teollisuus ,4 % 1,93 Pohjois-Satakunta Työpaikat Toimipaikat Osuus > n. 1 % B-H > 1,3 13 Tekstiilien valmistus ,1 % 7,95 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin ,7 % 4,11 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) ,6 % 2,84 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus ,3 % 2,63 10 Elintarvikkeiden valmistus ,2 % 2,30 35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoimin ,1 % 2,12 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistu ,1 % 2,11 27 Sähkölaitteiden valmistus ,4 % 2,09 43 Erikoistunut rakennustoiminta ,1 % 1,46 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosia 599 7,5 % 1,44 02 Metsätalous ja puunkorjuu ,0 % 1,39 C Teollisuus ,6 % 1,34 68 Kiinteistöalan toiminta ,2 % 1,33

31 Porin seutukunta Porin seutukunnassa suurimmat työllistäjät ovat SOTE (osuus 21 %), teollisuus (18 %) sekä tukku- ja vähittäiskauppa (11 %). Niiden osuus on noin puolet alueen työpaikoista. Porin seutukunnan resilienssi on maan parhaita teollisuuden monipuolisen rakenteen ansiosta. Kun lisäksi melko vakaan SOTEn osuus on suuri, on alueen muutosjoustavuus suhteellisen hyvä. Teollisuudessa suurimmat työllistäjät ovat teknologiateollisuus (osuus kaikista työpaikoista 10 % ja teollisuudesta selvästi yli puolet, metallien jalostus, koneiden ja laitteiden sekä metallituotteiden ja kulkuneuvojen valmistus vahvasti edustettuina), kemianteollisuus (osuus teollisuudesta 11 %) sekä elintarviketeollisuus (osuus teollisuudesta 9 %).

32 Rauman seutukunta Rauman seutukunnassa ylivoimaisesti suurin toimiala on työpaikoilla tarkasteltuna teollisuus 25 %:n osuudellaan. SOTE on toisella sijalla (13 %). Kolmanneksi sijoittuu tukku- ja vähittäiskauppa 9 %:n osuudella. Näiden kolmen suurimman osuus on hieman alle puolet alueen työpaikoista. Huomattavaa on teollisuuden liki kaksinkertainen osuus maan keskiarvoon verrattuna. Sen sijaan SOTEn ja kaupan osuus jää alle maan keskitason. Rauman seutukunnassa teollisuuden suurimmat työllistäjät ovat koneiden ja laitteiden valmistus (osuus teollisuuden työpaikoista 20 %), metsäteollisuus (osuus teollisuuden työpaikoista 19 %), elintarviketeollisuus (osuus teollisuuden työpaikoista 18 %), metallituotteiden valmistus (osuus teollisuuden työpaikoista 13 %) sekä muiden kulkuneuvojen valmistus eli käytännössä telakat (osuus teollisuuden työpaikoista 10 %). Resilienssiä kasvattavat myös olemassa olevat alihankintaverkostot ja kertynyt osaaminen, kuten laivanrakennustoiminnan käynnistyminen alueella uudelleen ainakin jossain määrin osoittaa.

33 Pohjois-Satakunnan seutukunta Pohjois-Satakunnan seutukunnassa suurimmat toimialat ovat työpaikoilla tarkasteltuna teollisuus 18 %, SOTE 16 % ja alkutuotanto (13 %). Niiden yhteenlaskettu osuus on 47 % alueen työpaikoista. Teollisuuden osuus kohoaa kolmanneksen maan keskiarvoa korkeammaksi, mutta SOTE (pl. sosiaalihuollon laitospalvelut) jää vähän alle. Alkutuotannon osuus on 3,5-kertainen B-H-analyysin perusteella. Teollisuudessa suurimmat työllistäjät ovat metallituotteiden valmistus (osuus teollisuudesta 26 %) elintarviketeollisuus (osuus teollisuudesta 18 %) sekä tevanake-valmistus (tekstiili-, vaate-, nahka- ja kenkäteollisuus) (osuus teollisuudesta 14 %).

34 Yhteiskunnallinen resilienssi Satakunnan ja sen eri seutukuntien yhteiskunnallista resilienssiä analysoitaessa on huomioitu väestöennusteet, väestöntiheys, väestöllisen ja taloudellisen huolto-suhteen muutokset, kuntatalouden tunnusluvut ja palvelujen saavutettavuus. Satakunnan väkiluku pysyy melko vakaana vuoteen 2040 asti Tilastokeskuksen tuoreimman, vuoden 2015 syksyllä julkaistun ennusteen mukaan. Väkiluku laskee ao. ajanjaksolla vain vähän, nelisen prosenttia. Maakunta myös säilyy koko ajanjakson maamme seitsemänneksi suurimpana. Väestöllisen huoltosuhteen heikkeneminen pysähtyy ennusteajanjakson loppupuolella, jolloin myös Satakunnan suhteellinen asema muihin maakuntiin verrattuna kohenee selvästi. Tällä hetkellä väestöllinen huoltosuhde on neljänneksi heikoin maakunnista, mutta kohoaa jo runsaan kymmenen vuoden kuluttua keskitason tuntumaan pysyen siinä ainakin vuoteen 2040 asti. Satakunnan väestö on maan keskitasoa iäkkäämpää etenkin Pohjois-Satakunnassa. Taloudellinen huoltosuhde on Satakunnassa hieman koko maan keskiarvoa heikompi. Seutukunnittain tarkasteltuna Rauman seutukunta on taloudellisessa huoltosuhteessa lähellä maan keskiarvoa. Porin seutukunta ja erityisesti Pohjois-Satakunta jäävät heikommiksi. Kuntatalouden tunnusluvut ovat kuitenkin suurelta osin kunnossa, ainakin ne ovat valtaosin maakuntien keskitasoa parempia. Asukasta kohden laskettu lainakanta on matalin maakunnistamme. Satakunnan asukkaiden tulonjako on maan keskiarvoa tasaisempi, sillä sitä mittaava gini-kerroin on pienempi.

35 Yhteiskunnallinen resilienssi Yleinen palvelujen saavutettavuus ja kattavuus ovat Porin ja Rauman seutukunnissa pääosin hyvät osin selvästi koko maan keskiarvoa suuremman väestötiheyden ja kuntien välisten suhteellisen lyhyiden etäisyyksien ansiosta. Sen sijaan Pohjois-Satakunnassa väestötiheys on maan keskiarvoa matalampi ja etäisyydet suuriin keskuksiin pidempiä, jolloin palvelujen saatavuus on ainakin joiltain osin muuta Satakuntaa heikompi. Satakunnassa eräs yhteiskunnallista resilienssiä heikentävä tekijä on yrittäjien ikääntyminen, joten Satakunnassa on runsaasti yrityksiä, joille etsitään jatkajaa. Suomen suurten keskusten saavutettavuus on lähellä maan kärkitasoa Porin ja Rauman seuduilla, sillä Helsingin, Tampereen ja Turun seudut sijaitsevat melko lähellä. Se lisää palvelujen saatavuutta ja edistää yritysten toimintaedellytyksiä esim. alihankinnassa ja asiakassuhteissa. Pohjois-Satakunnan maantieteellinen asema on heikompi. Myös pendelöinti tapahtuu valtaosin maakunnan sisällä, koska satakuntalaisista työllisistä 93 % työskentelee maakunnassa. Satakunnan elinkeinorakenteessa (=työllisten jakauma) suurin ryhmä on yhteiskunnallisista palveluista elantonsa saava väki. Se luo jonkinlaista muutosjoustavuutta, sillä niiden kehitys on julkisen sektorin suuresta roolista johtuen ollut suhteellisen vakaata.

36 36 Satakunnan talouskehitys

37 37 Satakunnan talouskehitys

38 38 Satakunnan talouskehitys tammi kesäkuu 2015

39 39 Satakunnan talouskehitys tammi kesäkuu 2015

40 40 Satakunnan talouskehitys tammi kesäkuu 2015

41 41 Satakunnan talouskehitys tammi kesäkuu 2015

42 42 Satakunnan talouskehitys tammi kesäkuu 2015

43 43 Satakunnan talouskehitys tammi kesäkuu 2015

44 Lisätietoa: Satamittari ja tietopalvelut Satamittari-verkkosivusto osoitteessa tarjoaa Satakuntaa kuvaavia tilasto-, tutkimus- ja ennakointitietoja. Satamittari kuvaa ajankohtaisesti alueen elinkeinoelämän kehitystä ja tarjoaa monipuolisesti Satakunnan kehitystä koskevaa pitkän ajan analysoitua tietoa. Satakunnan talous -katsaus tarjoaa tuoreinta mahdollista toimialoittaista suhdannetietoa Satakunnasta. Katsaus on ladattavissa: Toimitamme pyynnöstä Satakuntaa, sen seutukuntia ja kuntia koskevaa (talous)tietoa. Satakuntaa koskeva tilastotuotanto ja tutkimustoiminta antavat erinomaiset lähtökohdat toteuttaa maakuntaa koskevia tietopalveluja ja analyysejä. Käytössämme ovat monipuoliset tietokannat, joista tarvittava tieto löytyy nopeasti. 44

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät 31.5.2016 Aluekehitysasiantuntija Saku Vähäsantanen Satakuntaliitto Etunimi.sukunimi@satakunta.fi Puh. 044 711 4350 LIIKEVAIHTO 2 LIIKEVAIHTO Satakunnan vuoden

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät 26.11.2014 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö saku.vahasantanen@utu.fi 050 520 0780 LIIKEVAIHTO Satakunnan

Lisätiedot

SATAKUNNAN TEOLLISUUDEN KEHITYS JA NÄKYMÄT

SATAKUNNAN TEOLLISUUDEN KEHITYS JA NÄKYMÄT SATAKUNNAN TEOLLISUUDEN KEHITYS JA NÄKYMÄT 22.1.2016 Aluekehitysasiantuntija Saku Vähäsantanen Satakuntaliitto Etunimi.sukunimi@satakunta.fi 044 711 4350 Satakunnan talouskehitys LIIKEVAIHTO 2 Satakunnan

Lisätiedot

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät Aluekehitysasiantuntija Saku Vähäsantanen Satakuntaliitto Etunimi.sukunimi@satakunta.fi Puh. 044 711 4350 SATAKUNNAN VAHVUUKSIA 2010-LUVULLA Saku Vähäsantanen

Lisätiedot

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät 27.5.2015 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö saku.vahasantanen@utu.fi 050 520 0780 LIIKEVAIHTO Satakunnan

Lisätiedot

Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa

Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa!Satakunnan talous -katsaus (painettu ja pdf) kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja marraskuussa, sis. mm. toimialoittaisen

Lisätiedot

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät 7.12.2016 Aluekehitysasiantuntija Saku Vähäsantanen Satakuntaliitto Etunimi.sukunimi@satakunta.fi Puh. 044 711 4350 SATAKUNNAN VAHVUUKSIA 2010-LUVULLA Saku

Lisätiedot

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät 16.9.2013 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö saku.vahasantanen@utu.fi 050 520 0780 LIIKEVAIHTO Satakunnan

Lisätiedot

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät 27.5.2014 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö saku.vahasantanen@utu.fi 050 520 0780 LIIKEVAIHTO Satakunnassa

Lisätiedot

Vertailu III-IV nelj vs. III-IV nelj Liikevaihto Palkkasumma Vienti Henkilöstö %-muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna

Vertailu III-IV nelj vs. III-IV nelj Liikevaihto Palkkasumma Vienti Henkilöstö %-muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Vertailu III-IV nelj. 2010 vs. III-IV nelj. 2009 Liikevaihto Palkkasumma Vienti Henkilöstö %-muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Koko maa Koko maa Koko maa TOL BCD: Koko teollisuus III-IV

Lisätiedot

Vertailu I-II nelj vs. I-II nelj Liikevaihto Palkkasumma Vienti

Vertailu I-II nelj vs. I-II nelj Liikevaihto Palkkasumma Vienti Vertailu I-II nelj. 2010 vs. I-II nelj. 2009 Liikevaihto Palkkasumma Vienti %-muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Koko maa Koko maa Koko maa TOL BCD: Koko teollisuus I-II nelj. yhteensä

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/217 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/217 16 14 12 1 8 6 4 2 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 C Tehdasteollisuus

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/217 16 14 12 1 8 6 4 2 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 C Tehdasteollisuus

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/217 16 14 12 1 8 6 4 2 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 C Tehdasteollisuus

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/217 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/217 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216

Lisätiedot

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät 31.5.2017 Aluekehitysasiantuntija Saku Vähäsantanen Satakuntaliitto Etunimi.sukunimi@satakunta.fi Puh. 044 711 4350 Saku Vähäsantanen 2017 Tilastokeskus ja

Lisätiedot

Satakunnan resilienssi on vahva!

Satakunnan resilienssi on vahva! SATAKUNNAN VAHVUUKSIA Satakunnan teollinen rakenne on maan monipuolisimpia: Porin sk maan 7., Pohjois-Satakunta 22. ja Rauman sk 29. monipuolisin teollisuuden henkilöstössä Suomen 70 seutukunnan joukossa

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät 27.11.2013 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö LIIKEVAIHDON JAKAUMA Liike-elämän palvelut 6% Satakunnan liikevaihdon

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

27 kesäkuu SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät ISSN-L

27 kesäkuu SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät ISSN-L 27 kesäkuu 2016 SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät ISSN-L 1798-7784 Satakunnan vuoden 2015 heinä joulukuun talouskehitystä varjosti teknologiateollisuuden kehityksen poikkeuksellisen raju sakkaaminen.

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa Teollisuuden toimintaympäristön TKI-foorumi

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa Teollisuuden toimintaympäristön TKI-foorumi ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 21.4.2016 Teollisuuden toimintaympäristön TKI-foorumi ERM ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelma Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet

Kymenlaakso ennusteet Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet ValokuvaT Mika Rokka 30.1.2018 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Väestön ikäjakauma Kymenlaaksossa (suunnite, Iitti mukana) 3 Väestön

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 3/2009. Maailmantalouden näkymät Investointilama jatkuu todennäköisesti pitkään s. 3

Tilanne ja näkymät 3/2009. Maailmantalouden näkymät Investointilama jatkuu todennäköisesti pitkään s. 3 Tilanne ja näkymät ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS TIETOTEKNIIKKA-ALA 3/ Maailmantalouden näkymät Investointilama jatkuu todennäköisesti pitkään s.

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät 1.12.2017 Aluekehitysasiantuntija Saku Vähäsantanen Satakuntaliitto Etunimi.sukunimi@satakunta.fi Puh. 044 711 4350 Saku Vähäsantanen 2017 Tilastokeskus ja

Lisätiedot

EDUNVALVONNALLINEN VISIO SATAKUNNASTA AA-H

EDUNVALVONNALLINEN VISIO SATAKUNNASTA AA-H EDUNVALVONNALLINEN VISIO SATAKUNNASTA 30.11.2017 AA-H SATAKUNTA SUOMEN TALOUDEN VAHVA OSA Saku Vähäsantanen 2017 Tilastokeskus 2017 Satakunnan osuus Suomen viennistä on 6,2 % (vrt. väestöosuus 4,1 %, 2015).

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS 2010

TOIMIALAKATSAUS 2010 TOIMIALAKATSAUS 2010 Toimialakatsaus Tämä talouskatsaus tarkastelee tilannetta Pohjanmaan kauppakamarin alueella. Alue on sama kuin Pojanmaan TEkeskuksen alue ja käsittää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen

Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa!Satakunnan talous -katsaus (painettu ja pdf) kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja marraskuussa, sis. mm. toimialoittaisen

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 14.10.2013 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Satakunnan elinvoima ja kilpailukyky

Satakunnan elinvoima ja kilpailukyky Satakunnan elinvoima ja kilpailukyky 11.2.2014 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö saku.vahasantanen@utu.fi 050 520 0780 2 Satakunnan väestökehitys 3 Satakunnan

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2012 2013 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa

Lisätiedot

26 joulukuu 2015. SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät ISSN-L 1798-7784

26 joulukuu 2015. SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät ISSN-L 1798-7784 26 joulukuu 2015 SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät ISSN-L 1798-7784 SUHDANNEKUVA Teksti: Saku Vähäsantanen Satakunnan talouden vuoden 2015 ensimmäistä puoliskoa leimaa teollisuuden merkittävä

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 21.10.2011 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT Toimiala Online syysseminaari.. Kotitalouksien reaalitulot (Household income, constant prices) 7 6 5 3 - - -3 Y Y5 3 Y6 PohjSavo Julkisen sektorin investoinnit, perushintaan

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 1/2010. Maailmantalous nousee kriisistä epäyhtenäisesti s. 2

Tilanne ja näkymät 1/2010. Maailmantalous nousee kriisistä epäyhtenäisesti s. 2 Tilanne ja näkymät ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS TIETOTEKNIIKKA-ALA 1/21 Maailmantalouden näkymät Maailmantalous nousee kriisistä epäyhtenäisesti

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS 2010

TOIMIALAKATSAUS 2010 TOIMIALAKATSAUS 2010 Toimialakatsaus Tämä talouskatsaus tarkastelee tilannetta Pohjanmaan kauppakamarin alueella. Alue on sama kuin Pojanmaan TEkeskuksen alue ja käsittää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain:

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Alueittain tarkasteltuna liikevaihto kasvoi vuoden 2016 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kymmenellä ELY-alueella.

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulufoorumi 25.2.2010 Emmi Karjalainen Uudet viranomaiset Lääninhallitukset (6) Työsuojelupiirit (8) Ympäristölupavirastot (3) TE-keskukset (15)

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 Lappeenrannan kaupunginkanslian julkaisuja 2010:1 Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 18.10.2010 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde:

Lisätiedot

25 kesäkuu 2015. SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät ISSN-L 1798-7784

25 kesäkuu 2015. SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät ISSN-L 1798-7784 25 kesäkuu 2015 SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät ISSN-L 1798-7784 SUHDANNEKUVA Teksti: Saku Vähäsantanen Satakunnan talous näytti käänteen merkkejä vuoden 2014 heinä joulukuussa, sillä teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain:

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Alueittain tarkasteltuna liikevaihto kasvoi vuonna 2016 yhdellätoista ELY-alueella. Liikevaihto supistui neljällä ELY-alueella. Voimakkainta kasvu oli ssa, 43

Lisätiedot

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia. 2016, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia. 2016, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Työmarkkinat 207 Työvoimatutkimus 206, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 206 joulukuussa 207 000,

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain:

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Teknologiateollisuuden liikevaihto kasvoi kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yhtä lukuun ottamatta kaikilla ELY-alueilla verrattaessa vuoden 2016 vastaavaan

Lisätiedot

Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät

Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät Birgitta Berg-Andersson 5.11.2009 MAAILMANTALOUS ON ELPYMÄSSÄ Maailmantalous on hitaasti toipumassa

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 3/2006

Tilanne ja näkymät 3/2006 Tilanne ja näkymät 3/26 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS MAAILMANTALOUDEN NÄKYMÄT Kasvu jatkunut vahvana, mutta epävarmuus lisääntynyt Maailmantalous

Lisätiedot

Koko maa 0 % Varsinais-Suomi. Pohjois-Pohjanmaa. Uusimaa +3 % Pirkanmaa +8 % Kaakkois-Suomi. Varsinais-Suomi +9 % Pohjois-Savo.

Koko maa 0 % Varsinais-Suomi. Pohjois-Pohjanmaa. Uusimaa +3 % Pirkanmaa +8 % Kaakkois-Suomi. Varsinais-Suomi +9 % Pohjois-Savo. TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden liikevaihto laskusuunnassa useilla alueilla Teknologiateollisuuden (elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus,

Lisätiedot

- kaupunkialueen tuotanto voidaan jakaa paikalliseen käyttöön jäävään ja alueen ulkopuolelle menevään vientiin

- kaupunkialueen tuotanto voidaan jakaa paikalliseen käyttöön jäävään ja alueen ulkopuolelle menevään vientiin 76 9. Kaupunkialueiden kasvu - talouskasvu: kaupunkialueen työllisyyden (ja tuotannon) kasvu, jonka taustalla on - kaupungin tuottamien hyödykkeiden kysynnän kasvu ---> työvoiman kysynnän kasvu - työvoiman

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT. Uusimmat tiedot joulukuulle 2014 saakka. - esittelyssä metalli -klusteri

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT. Uusimmat tiedot joulukuulle 2014 saakka. - esittelyssä metalli -klusteri POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT Uusimmat tiedot joulukuulle 2014 saakka - esittelyssä metalli -klusteri Taitto: Etukannen kuva: Ari Näpänkangas Ruka (Ari Näpänkangas) 3 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2014 2015. Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät 2014 2015. Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2014 2015 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta

Lisätiedot

Yritysten näkymät Pohjanmaalla 14.9.2010 Bengt Jansson

Yritysten näkymät Pohjanmaalla 14.9.2010 Bengt Jansson Yritysten näkymät Pohjanmaalla 14.9.2010 Bengt Jansson Toimialarakenne 2009, P:maa+ K-P yht. n. 112 800 työllistä 28 % 10 % 24 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset palvelut Julkinen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄ. äly taide hyvinvointi asuvat meillä / AA-H

KANKAANPÄÄ. äly taide hyvinvointi asuvat meillä / AA-H KANKAANPÄÄ äly taide hyvinvointi asuvat meillä 13.11.2017 / AA-H Saku Vähäsantanen 2017 Tilastokeskus 2017 SATAKUNTA ON KOMPAKTI KOKONAISUUS JA SUOMEN TALOUDEN VAHVA OSA Satakunnan osuus Suomen viennistä

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Toimialarakenne kauppakamarialue 2012, yht. n. 110 000 työllistä 7 % 32 % 23 % 6 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 4/2017

Keski-Suomen Aikajana 4/2017 Keski-Suomen Aikajana 4/2017 Tilanne 30.6.2017 #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu jatkui kiivaana vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan

Lisätiedot

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannetilanne on viime kuukausien paranemisesta huolimatta heikko Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Jukka Palokangas, pääekonomisti Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 2,1=1 27 26 25 24 23 22 21 2 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 9 8 7 Muutos: 1-7,28/1-7,27,%

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 5 % 4 % 1 % 2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % C Teollisuus G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

Lisätiedot

21 kesäkuu 2013. SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät ISSN-L 1798-7784

21 kesäkuu 2013. SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät ISSN-L 1798-7784 21 kesäkuu 2013 SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät ISSN-L 1798-7784 SUHDANNEKUVA Teksti: Saku Vähäsantanen Satakunnan talouden kehitys sujui vaihtelevasti vuoden 2012 heinä joulukuussa. Suhdannekuva

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain Teknologiateollisuuden kehitys alueittain 24.1.2018 Teknologiateollisuuden liikevaihto kasvoi vuoden 2017 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä kaikilla ELY-alueilla verrattaessa vuoden 2016 vastaavaan

Lisätiedot

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulufoorumi 23.2.2010 Mikael Andolin Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Viestintä Neuvottelukunta Strategia- ja aluekehitysyksikkö

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain:

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Teknologiateollisuuden liikevaihto kasvoi kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla kaikilla ELY-alueilla verrattaessa vuoden 2016 vastaavaan ajankohtaan. Voimakkainta

Lisätiedot