Onko YT-neuvottelut myös VR:llä edessä?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Onko YT-neuvottelut myös VR:llä edessä?"

Transkriptio

1 1/2009 Onko YT-neuvottelut myös VR:llä edessä? Turvallisuus Intian rautateillä Jäsenkyselyn tuloksia Eläkkeiden heikennysesitykset torjuttava

2 Pääkirjoitus Helsingissä 2. päivänä maaliskuuta 2009 ELÄKKEIDEN HEIKENNYSESITYKSET TORJUTTAVA Matti Vanhasen II hallitus järjesti helmikuun lopussa jymy-yllätyksen ilmoittamalla yksipuolisesti, että palkansaajien vanhuuseläkeikärajaa nostetaan asteittain nostaa 63 vuodesta 65 vuoteen. Järjestelmä uhataan ottaa käyttöön vuodesta 2011 siten, että eläkkeellepääsyikää vuosittain korotetaan kahdella kuukaudella, jolloin 12 vuoden kuluttua eläkeikä olisi 65 vuotta vuoden 2013 jälkeen. Suunnitelma rikkoo eläkeasioissa vallinneen kolmikantaisen valmisteluperiaatteen. Eläkeasioista on tähän mennessä sovittu yhteisen neuvottelupöydän ääressä. Sopijoina ovat olleet työnantajien ja työntekijöiden keskusjärjestöt sekä valtiovalta. Kysyä sopiikin, eikö hallituksen pitäisi keskittyä ajankohtaisen talous- ja työttömyyskriisin hoitamiseen sen sijaan, että lietsotaan eripuraa ja mahdollisia työmarkkinahäiriöitä tällaisessa kansalaisille erittäin tärkeässä asiassa. Suunnitelma nostaa eläkeikärajaa on suoranainen uhka nuorempien veturinkuljettajien työuran kehittymiselle. Työelämästä on tälläkin hetkellä vaikeuksia selvitä terveenä eläkkeelle nykyisten ikärajojen puitteissa eikä eläkeiän nosto muuta mitään. Vuonna 2008 Suomessa siirtyi työeläkkeelle henkilöä, joista normaalille vanhuuseläkkeelle lähti Työeläkkeelle siirtyneistä vajaat oli alle 55-vuotiaita eli käytännössä he olivat työkyvyttömyyseläkeläisiä. Veturinkuljettajien työ on raskasta epäsäännöllistä vuorotyötä, jossa yötyön osuus on merkittävä. Veturinkuljettajien työn luonnetta on vaikea muuttaa, koska liikenteen tarve määrittää pitkälti työaikojen rytmityksen Ammattiyhdistysliike vastustaa voimakkaasti hallituksen kaavailuja. Mikäli heikennykset aiotaan jääräpäisesti ajaa lävitse, täytyy huolellisesti selvittää kaikki esitykseen liittyvät seikat. Niin sanotut vanhemmat veturinkuljettajat eläköityvät kaikki ensi vuosikymmenen loppuun mennessä. Hallituksen kaavailut muodostavat selkeän uhan myös heidän eläkkeellepääsyikäänsä, koska kysymyksessä ovat eläkkeiden rahoittamiseen liittyvät seikat. Nyt tarvitaan malttia ja harkintaa sekä vakaata tahtoa heikennysten torjumiseksi. 2 Veturimies 1/2009

3 Liiton ajankohtaista 2 Pääkirjoitus: Eläkkeiden heikennykset torjuttava 4 Puheenjohtajan palsta: Tämä hallitus ei leikkauslistoja tee 6 Jäsenkysely 8 Pääluottamusmies: Toivotalkoot 7 AY- koulutukset Työolot Intian rautateillä ovat erilaiset ja niitä on vaikea edes kuvitella. Sivuilla ja on asiasta enemmän. Kentältä 26 Holopainen: Työn Sankari Hugo Jalava 28 Aikamoinen muistelusvakka 34 Lumirae: Selvä ei suurliitolle 36 Nurminen: Vaikka voissa paistaisi 37 Janhunen: Bilateraalinen Vanhat kuvat 42 Tukirahasto Työsuojelu 10 Vika Vika missä olet? 25 Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 32 Dr 16 veturin muutokset Vapaa-aika 30 Salibandy 40 Ristikko Kannen kuvat: Lumen valtaama veturin automaattikytkin. Timo Koli intialaisen veturin ohjaimissa. Veturimiesten Liitossa suoritettiin viime vuoden lopulla jäsenkysely, aihetta avataan sivuilla 6-7. ETV:n palstalla on selvitetty, kuinka veturin vikahistoria on helppo tulostaa tietokoneelta, sivut Sivuilla on juttuja kentältä, myös koskettava juttu: Bilateraalinen periorbitaalinen perifeerinen hemotooma. 41 Laajalahti: Kotkan kuulumisia 42 Heikkilä: Mietittyä Kansainvälistä 15 Intiassa kuukin on kuumempi km/ h ei ole menoa, se on haipakkaa 21 Tulevaisuus on rautateiden, taas 22 Naiset haluavat veturinkuljettajaksi 23 Intialainen veturinkuljettaja Veturimies-lehden vuoden 2009 ilmestymispäivät ovat: Aineiston oltava toi mittajalla: Julkaisija Veturimiesten liitto Toimitus: John Stenbergin ranta 6, Helsinki puh. (09) Päätoimittaja: Timo Tanner Toimittaja: puh: (09) , Markku Vauhkonen GSM fax (09) Toimitusneuvosto: Risto Elonen, Timo Tanner ja Markku Vauhkonen. Koti os:kesäkatu 6, Pieksämäki Tilaushinta vsk. 20 euroa Ilmoitushinnat 2009: 1/1 sivua 250 euroa 1/2 sivua 170 euroa pienemmät ilmoitukset, lisäväri ja 4-väri sopimuksen mukaan. ISSN Kehitys Oy, Pori Veturimies 1/2009 3

4 Risto Elonen Liiton ajankohtaista PUHEENJOHTAJAN PALSTA Tämä hallitus ei leikkauslistoja tee Maailmanlaajuinen talouden taantuma ravistelee voimallisesti erittäin vientitivetoista suomalaista yhteiskuntaa. Tärkeimmissä vientimaissa menee nyt huonommin kuin aikoihin ja se vaikuttaa väistämättä koko suomalaiseen yhteiskuntaan. Ongelmallisimpia ovat työttömyyden lisääntyminen sekä lomautusten merkittävä kasvu viime vuosista. Vielä syksyllä mm. valtiovarainministeri Katainen totesi, että maailmalla vellova finanssikriisi ei ulotu Suomeen asti. Nyt asiaa tarkastellaan jo kokonaan toisesta näkökulmasta ja valtiovarainministeri arvioi Suomen talouden hiipuvan jopa - 4 % verran. Pääministeri Vanhanen on ilmoittanut toistuvasti, että tämä hallitus ei leikkaa, vaan rakentaa toimenpiteillään siltaa yli parempien aikojen. Hieno ajatus. Pääministeri toimi sitten linjansa mukaan ja ilmoitti 24.2, että hallitus on päättänyt esittää yleisen eläkeiän nostamista 63 vuodesta 65 vuoteen. Tällä esityksellä ei ilmeisesti leikattu mitään kansalaisilta? Onko tämä hallituksen viesti ulkomaisille luottolaitoksille todistaa Suomen luottokelpoisuus? Esityksen takana ovat pääministeri ja muut hallituksen jäsenet, jotka saavat täyden kansanedustajan eläkkeen kolmen eduskuntakauden jälkeen. Vuonna 2008 keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä Suomessa oli 59,4 vuotta, missä oli laskua edellisestä vuodesta 0,1 vuotta. Huolimatta viime vuoden pienestä notkahduksesta keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on noussut 2000 luvulla runsaalla puolella vuodella. Työeläkejärjestelmää muutettiin merkittävästi vuodesta 2005 alkaen kolmikantaisesti, jolloin vahvistettiin eläkejärjestelmä perusteita monilta keskeisiltä osilta sekä luotiin nykyinen joustava eläkkeelle siirtymisen mahdollisuus. Työeläkejärjestelmän rahoitusperusteita turvattiin tulevaisuutta silmällä pitäen myös työmarkkinajärjestön välillä tämän vuoden alussa sovitussa ns. sosiaalitupossa. Myös maan hallitus on ymmärtääkseni osaltaan vahvistanut sosiaalitupon, vaikka pääministeri on nyt ilmoittanut, että neuvoteltua pakettia tulee hieman terästää. Mikäli pääministerin terästykset ovat eläkeiän nostoon verrattavia toimenpiteitä, ei voi kuin pelätä pahinta esimerkiksi työttömyysturvajärjestelmän suhteen. Vallitsevaan yhteiskunnalliseen tilanteeseen sopii erittäin huonosti hallituksen yksipuolinen ilmoitus eläkeiän nostamisesta kahdella vuodella. Tällä toimenpiteellä ei vaikuteta millään tavalla nyt käsissä olevaan taloudellisen taantuman helpottamiseen, vaan pikemminkin päinvastoin. Olisiko niin, että pääministerin ideologiset pyrkimykset ovat päässeet ryöpsähtämään taas pintaan romuttamalla kolmikanta totaalisesti. Tutkimusten mukaan yksi kuluttavampia elementtejä työelämässä on jatkuva ja epäsäännöllinen yötyö. Sitähän veturinkuljettaja tekee koko työuransa ajan. Yötyön rasittavuuden voi kyseenalaistaa ainoastaan sellainen henkilö, joka ei ole koskaan yötyötä tehnyt. Se on jotain ihan muuta kuin valvoa kaveriporukassa hauskoja haastellen juhannuskokkoa katselemassa. Veturinkuljettajien terveydentilavaatimukset asettavat omat rajoituksensa ammatissa toimimiselle. Ikääntyvän henkilön on aina vaikeampaa täyttää nämä vaatimukset. On suorastaa älytöntä kuvitella, että veturinkuljettajan ammatissa voisi selvitä 65-vuotiaaksi asti ja sen jälkeen nauttia terveenä eläkepäivistä. Yötyö ei mihinkään vähene tulevaisuudessa ja työrytmin voi ennustaa edelleenkin kiihtyvän. Samaan aikaan työnantajalla on haaveena tuottavuuden lisäämisen nimissä kasvattaa veturinkuljettajan työaikaa. Yhtälö on mielestäni mahdoton. Eläkeiän nostamista suunniteltaessa, tulisi ehdottomasti samaan aikaan sopia työajan lyhentämisestä ja lisättävä ikääntyneiden työntekijöiden lomaoikeutta. Näin menetellen voitaisiin edes jotenkin kuvitella ihmisillä olevan jonkinlaisia mahdollisuuksia pysyä pidempään työelämässä. Vallitsevaan yhteiskunnalliseen tilanteeseen sopii erittäin huonosti hallituksen yksipuolinen ilmoitus eläkeiän nostamisesta kahdella vuodella. Tällä toimenpiteellä ei vaikuteta millään tavalla nyt käsissä olevaan taloudellisen taantuman helpottamiseen, vaan pikemminkin päinvastoin. 4 Veturimies 1/2009

5 Tämä hallituksen sanelema yksipuolinen eläkejärjestelmään puuttuminen kuvastaa nykyhallituksen tapaa toimia. Mikäli tämän esityksen nyt annetaan mennä läpi ay - liikkeen taholta, voidaan vain odottaa, mitä etuuksia seuraavaksi tarkastellaan. Sitten tehdään päätös ilman neuvotteluja sillä perusteella, että ei ay - liike tähän kuitenkaan suostu. Nyt jos koskaan ay - liikkeen on osoitettava tahtonsa ja voimansa, jotta se säilyttää puhevaltansa ja asemansa neuvotteluosapuolena vielä tulevaisuudessakin. Tavaraliikenteessä hiljaisempaa Taloudellinen tilanne on ajanut myös VR:n tavaraliikenteen ongelmiin. Vientivetoisen teollisuuden kuljetukset kotimaassa ovat pudonneet rajusti Virallisia henkilöstöön kohdistuvia yt-menettelyn piiriin kuuluvia toimenpiteitä ei tätä kirjoittaessa ole käynnistetty, mutta eipä niiltä kokonaan taideta välttyä VR Osakeyhtiössäkään. eikä kansainvälisessäkään tavaraliikenteessä suurempia ilonaiheita ole nähty. Virallisia henkilöstöön kohdistuvia yt-menettelyn piiriin kuuluvia toimen- Liiton ajankohtaista piteitä ei tätä kirjoittaessa ole käynnistetty, mutta eipä niiltä kokonaan taideta välttyä VR Osakeyhtiössäkään. Mitä ne sitten voisivat olla? En lähde niillä tässä spekuloimaan. Liiton hallituksen kokouksessa asioista keskusteltiin ja arvioitiin erilaisia vaihtoehtoja. Yksi asia on kuitenkin varmaa. Veturimiesten palkkausjärjestelmä joustaa jo nyt koko ajan, kun junia ei ajeta, eikä veturirahoja synny. Tämä on syytä muistaa ja huomioida kun kaavaillaan mahdollisia säästötoimenpiteitä sekä niiden kohdistamista tasapuolisesti eri henkilöstöryhmille. Veturinkuljettajien eläkepoistuma on tämän ja ensi vuoden aikana yhteensä 318 kuljettajaa eli nykyvahvuudesta poistuu noin 17 %. Tähän kun lisätään se normaali + 10 % muuta poistumaa, niin voisi kuvitella poistuman puitteissa voitavan elää. Voi olla tulevaisuudessa vaikeaa motivoida kuljettajia tekemään ylitöitä kun liikenne taas elpyy, mikäli yhtiössä päädytään rankkoihin henkilöstöön kohdistuviin säästötoimenpiteisiin. On myös varmaa, että rationalisointitoimenpiteet, kuten esimerkiksi radio-ohjattavan veturin käyttöönotto voidaan nyt pistää jäihin muutamaksi vuodeksi. Veturimiesten liitto ei luovuta työpaikkojaan jos kerran veturimiehiä on tarpeeseen nähden liikaa. Sopimuksen mukaan ratapihoilta vapautuvat veturinkuljettajat työllistetään linjaliikenteessä. Tätä mahdollisuutta ei nyt ole. Taloudellinen tilanne on ajanut myös VR:n tavaraliikenteen ongelmiin. Vientivetoisen teollisuuden kuljetukset kotimaassa ovat pudonneet rajusti eikä kansainvälisessäkään tavaraliikenteessä suurempia ilonaiheita ole nähty. Viime syksynä VR ohjattiin omistajan toimesta käynnistämään hankintamenettely 20 kaksikerroksisen makuuvaunun hankkimiseksi. Nyt tämä hankinta tulee päätettäväksi ja sen kustannus on tänä vuonna VR Osakeyhtiölle arvatenkin kaksinumeroinen luku, joka merkitsee miljoonia euroja. Hankintamenettelyä käynnistettäessä toivoin, että hankintaa ei sitten maksateta rautatiellä työtä tekevillä ihmisillä. Toive näyttää osoittautuvan turhaksi. Ei voi kuin toivoa, että tässä vaikeassa tilanteessa löydetään sellaisia vaihtoehtoja, joilla ei kokonaan syödä eväitä tulevaisuudelta, kun tämäkin talouden aallonpohja jonain päivänä taas kääntyy kasvu-uralle. Veturimies 1/2009 5

6 Liiton ajankohtaista Timo Tanner Jäsenistö kritisoi työehtosopimusta ja veturimiesten palkkausta Veturimiesten Liitossa suoritettiin viime vuoden lopulla kysely, jolla kartoitettiin liiton jäsenten näkemyksiä nykytilanteesta ja toiminnan kehittämismahdollisuuksista. Kysely lähetettiin postitse kaikille työssä oleville jäsenille ja kyselyyn vastasi yhteensä 609 veturinkuljettajaa. Vastausprosentiksi saatiin noin 30 %, mikä toki olisi voinut olla suurempikin. Kyselyyn saattoi vastata myös netissä, mitä mahdollisuutta käytti 197 vastaajaa. Loput 412 vastausta saatiin paperiversioina. Kysymykset koskivat vastaajien taustatietoja, liiton roolia ja tehtäviä, liiton tarjoamien palveluiden hyödyllisyyttä, liiton henkilöstön toimintatapaa, liiton imagoa sekä yhteistoiminnan kehittämistä. Vastaamistapa oli nimetön ja kaikki vastaukset käsiteltiin luottamuksellisina. Kyselyn toteutti puolueeton ulkopuolinen taho Arvoverkko Oy. Kyselyyn vastanneista 609 veturinkuljettajasta 469 oli iältään yli 45 -vuotiaita. Alle 45 -vuotiaita vastaajia oli 140. Vastanneista hieman yli viidennes oli Helsingin osastosta. Maantieteellisesti Etelä-Suomen osuus vastauksista oli 44 %, Länsi-Suomen osuus 24 %. Itä- Suomen osuus 18 % ja Pohjois-Suomen osuus 14 %. Seitsemän suurimman osaston vastaukset edustivat noin 2/3 kaikista vastauksista. Liitolle risuja ja ruusuja Ensimmäinen kyselyn osa-alue koski liiton roolia ja tehtäviä. Liiton onnistumista toiminnassaan on arvioitu kriittisimmin. Lähes puolet vastaajista kokee liiton toimineen huonosti tai välttävästi. Viidennes vastanneista arvioi liiton onnistuneen toiminnassaan joko hyvin tai erinomaisesti. Lähes kolmanneksen mielestä liiton keskittyminen alan kannalta oleellisiin asioihin kaipaa kehittämistä. Jäsenistä 84 % kokee olevansa selvillä liiton toiminnasta. Toinen osa-alue koski liiton tarjoamien palveluiden hyödyllisyyttä. Kaikkein parhaimmat arviot sai liiton tarjoama liittovakuutus. Lähes ¾ jäsenistä kokee vakuutuksen olevan hyvin tai erittäin hyvin hoidettu asia ja vain 5 %:n mielestä sitä pitäisi kehittää. Liiton lomatoiminta ja harrastus- ja koulutustoiminta koettiin kohtuullisen hyväksi tai tyydyttäväksi. Samoin liiton tiedotustoiminta ja Veturimies lehti saivat melko hyvää tai tyydyttävää palautetta. Liiton neuvottelemaan työehtosopimukseen ei olla juurikaan tyytyväisiä. Lähes 43 % vastanneista on sitä mieltä, että työehtosopimusta pitäisi kehittää huomattavasti ja 23%:n mielestä jonkin verran. Puolet vastanneista veturinkuljettajista on tyytymätöntä palkkaukseensa, kun taasen viidennes on kohtuullisen tyytyväinen palkkaansa. Noin % jäsenistä kokee, että liiton asioiden hoitaminen kaipaa kehittämistä. Myös jäsenyyden hyödyn kehittäminen suhteessa jäsenmaksuun kaipaa vastaajien mielestä kehittämistä. Kolmantena osa-alueena kysyttiin arvioita liiton henkilökunnan toiminnasta. Yhteydenottoa liiton toimihenkilöihin ja henkilöstön joustavuutta ja 6 Veturimies 1/2009

7 palvelualttiutta on pidetty kohtalaisen hyvin tai tyydyttävästi hoidettuna. Lähes puolet vastaajista on kritisoinut jäsenistön tasapuolista kohtelua ja jäsenistön ongelmien kuuntelua sekä jäsenten käytännön ongelmien tuntemista. Neljäntenä osa-alueena arvioitiin liiton imagoa julkisuudessa. Siinä sai parhaimman arvion näkemys liiton arvostuksesta muissa ammattiryhmissä. Ainoastaan viidennes oli sitä mieltä, että liiton imagoa pitäisi kehittää. Sen sijaan puolet vastaajista on sitä mieltä, että liiton arvostusta jäsenistön keskuudessa tulee parantaa. Viidentenä osa-alueena vastauksia annettiin yhteistoiminnan kehittämiseen. Tähän osa-alueeseen vastasi myös avoimella palautteella 241 henkilöä eli noin 40 % vastanneista. Vastaajista lähes 50 % on joko täysin tai lähes samaa mieltä siitä, että Veturimiesten liitto tarjoaa pärjää tulevaisuudessa pelkästään omin voimin. Vastanneista 11 % on täysin eri mieltä ja 19 % hieman eri mieltä liiton omin voimin pärjäämisestä. Noin kolmannes vastanneista kokee, että edunvalvonnassa tarvitaan tiiviimpää yhteistyötä muiden liittojen kanssa. Sen sijaan toinen kolmannes on yhteistyöasiassa täysin päinvastaista mieltä. Kolmasosa suhtautuu asiaan neutraalimmin. SAK:n onnistuminen keskusjärjestönä sai kriittistä palautetta. Nuoret ja vanhemmat pääosin samoilla linjoilla Nuoria, vuotiaita veturimiehiä vastasi kyselyyn 140 henkilöä. Nuorten käsitys liitosta on hieman kriittisempi kuin vanhempien vastaajien. Nuorista 46 % kokee, että liitto on onnistunut tyydyttävästi, kun vanhempien vastaajien osalta luku on 54 %. Kovin merkittävää eroa ei tunnu olevan nuorten ja vanhempien vastaajien osalta kysymykseen siitä, ajaako liitto mielestäsi oikeita asioita. Sen sijaan eroa esiintyy enemmän liiton neuvotteleman työehtosopimuksen osalta. Liiton ajankohtaista Nuorista 74 % ja vanhemmista vastaajista 65 % kokee, että työehtosopimusta pitäisi kehittää jonkin verran tai huomattavasti. Vanhemmat vastaajat ovat nuoria hieman tyytymättömämpiä veturimiesten palkkaukseen. Puolet vanhemmista vastaajista kokee, että veturimiesten palkkausta pitäisi kehittää joko hieman tai huomattavasti. Vastaavaa mieltä nuorista on 45 %. Eväitä tulevaisuuteen Veturimiesten liiton valtuusto ja hallitus sekä toimisto analysoivat järjestötutkimusta ja sitä tullaan hyödyntämään tulevan toiminnan suuntaviivoja suunniteltaessa ja tavoitteita asetettaessa. Tämän tyyppisestä jäsentutkimuksesta onkin syytä tehdä pysyvä käytäntö ja uusia se muutaman vuoden välein, jolloin voidaan kehittää jäsenistön ja liiton hallinnon välistä vuoropuhelua. Liiton neuvottelemaan työehtosopimukseen ei olla juurikaan tyytyväisiä. Lähes 43 % vastanneista on sitä mieltä, että työehtosopimusta pitäisi kehittää huomattavasti ja 23%:n mielestä jonkin verran. Puolet vastanneista veturinkuljettajista on tyytymätöntä palkkaukseensa, kun taasen viidennes on kohtuullisen tyytyväinen palkkaansa. Noin % jäsenistä kokee, että liiton asioiden hoitaminen kaipaa kehittämistä. Noin kolmannes vastanneista kokee, että edunvalvonnassa tarvitaan tiiviimpää yhteistyötä muiden liittojen kanssa. Sen sijaan toinen kolmannes on yhteistyöasiassa täysin päinvastaista mieltä. Kolmasosa suhtautuu asiaan neutraalimmin. SAK:n onnistuminen keskusjärjestönä sai kriittistä palautetta. Veturimies 1/2009 7

8 Liiton ajankohtaista Ari Kostiainen, PLM Tervetuloa Toivotalkoisiin Toivotalkoot Kun olemme seuranneet tiedotusvälineiden kertomana asiaa, mikä ennen kunnallisvaaleja oli pelkästään pelottelua ja ei toteutuisi Suomessa ollenkaan, ainakaan hallituksen suulla vakuuteltuna, ei voi kuin ihmetellä näitä, ennen eduskuntavaaleja lanseerattuja Toivotalkoita. Meidät kaikki myös haastettiin mukaan näihin talkoisiin. Toivotalkoissahan oli hyvin kuvattuna sinivalkoiset hanskat ja ne nyt tuntuvat olevan todella hukassa. Vai pantiinko ne tarpeettomina odottamaan seuraavia vaaleja. Väärin olisi sanoa, että nykyiset hallitsijamme olisivat yksin syypäitä tämän päivän tilanteeseen, tuskin siihenkään resurssit heillä riittäisivät, mutta seurauksista ja tulevista tapahtumista kylläkin vastuu on poliittisilla päättäjillä ja heidän teoillaan. Toivotalkoisiin osallistuu jo entistä useampi perhe, joissa joko toinen tai molemmat on lomautettu, irtisanottu tai molempia. Meidän osaltamme uhkaku vat voi mistuvat päivä päivältä ja osanottomme Toivotalkoisiin on uhkana. Uhkana se on kahdellakin tavalla. Ensinnäkin lyhyemmällä aikavälillä taloudellisten sopeuttamisten alkaminen ja toiseksi VR:n pilkkominen pienempiin osiin, mistä saimme vihiä puolustusministeri Jyri Häkämiehen haastattelusta edellisessä lehdessä. Samaan aikaan kun omistajiemme nokkamies, taitaa toimia toistaiseksi pääministerinä, puhuu työntekijöiden puolesta ja toivoo omistajilta kärsivällisyyttä, mietitään erilaisia sopeuttamistoimia talomme johdossa ohjattuna omistajaohjauksesta. Joko toinen ei tiedä mistä puhuu tai toinen ei tiedä mitä tekee. Toisaalta jos tarkkaan lukee omistajaohjauksesta kertovaa kirjoitusta edellisestä lehdestä, niin eihän siinä oteta kantaa ollenkaan henkilöstöön vaan ainoastaan omistamiseen ja siihen liittyviin kysymyksiin. Kenties asioiden päättämistä vaikeuttaisi ajatus työntekijöistä, sillä silloinhan puhuttaisiin inhimillisistä arvoista ja ne on toissijainen ajatus kun puhutaan rahasta ja omistajaohjauksesta. Kaikki yhtymän toiminnot on kyllä tunnistettu ja päätöksiä ei ole tehty, mutta ei päätöstä myöskään siitä, ettei mitään tehdä. Olisiko meilläkin Toivotalkoot edessä myös toisessa mielessä kun asioita tarkastellaan puhtaasti omistamisen ja kilpailun näkökulmasta. Nykyiselle omistuksen ohjaajalle on jokseenkin ideologisesti vierasta yhteisöllinen omistus, joka tuottaa omistajilleen (veronmaksajille) hyötyä kun sen kuitenkin tulisi olla huomattavasti yksilöllisempää ja hyöty tulisi tulla huomattavasti vähemmille omistajille. Samalla unohtuu myös sen muun hyödyn arvon mittaaminen mikä ei ole sillä ainoalla oikealla mittarilla mitattavissa, eli rahassa. Näissä Toivotakoissa on kokonaan unohtunut se osapuoli, jonka päivittäinen elanto on kiinni siitä työpaikasta ja ainoa ohjaaja on omistajan tyytyväisyys. Tyytyväisyys taitaa olla liioittelua tarkemmin ajateltuna. Kyse on vain rahasta ja sen lisäämisestä. Sitähän ei koskaan tule kenellekään liikaa niin, että päivä menisi pilalle liian rahan takia. Työtä vai ei Aiempi purkaus johtunee nykyisestä tilanteesta, jossa monien suurten tuotantolaitosten lomautukset ja alasajot ovat johtaneet liikennemäärissä suureen pudotukseen. Asia olisi helpompi, ellei olisi varauduttu tulevien vuosien suureen poistumaan rekrytoimalla uusia kuljettajia. Asia vaikeuttaa tilannetta kovastikin kun samanaikaisesti on yli neljäkymmentä kuljettajaa, jotka olisivat jo voineet siirtyä oloneuvoksiksi. Kuka olisikaan voinut arvata tätä tilannetta, kun sitä ei ollut olemassa ennen kunnallisvaaleja. Suomi on hiljentämässä voimakkaasti tuotantoaan ja vientiään ja taas uudenlainen lama on arkipäivää. Peruutukset ja muutokset ovat arkipäivää ja suurta juhlaa asian paranemiseksi ei ole odotettavissa vaan lomautusten tahti kiihtyy teollisuudessa, joka on kuljetustemme runko tavaraliikenteessä. Lisäksi tapahtuu paljon pysyviä muutoksia, jotka eivät ole positiivisia ajatellen tavaraliikennettä. Samaan aikaan seisovat kaikki uudet hankkeet rahoituksen puutteessa, Talvivaaraa lukuun ottamatta. Lisäksi pitää hankkia vaalivaunuja joiden hankinta ei voinut huonompaan taloudelliseen tilanteeseen tulla. Politiikka on kummallista ja suorastaan sairasta ennen vaaleja. Omistajan on helppo tehdä päätöksiä ennen vaaleja yleisen mielipiteen hyväksynnän kalastamiseksi, muttei jälkipyykki kuitenkaan taida kiinnostaa. Äänet ratkaisevat ja voidaan jatkaa hyväksi havaittua toimintaa. Vai toimiko se sittenkään? No, maksaja nähdään tulevaisuudessa ja valitettavan pian. Mielenkiintoinen vuosi tulossa kaiken kaikkiaan ja ehkä tulemme näkemään sellaisia ratkaisuja joista emme ennen edes ajatelleetkaan. Taidamme olla tilanteessa jossa joudumme tekemään ratkaisuja jotka eivät ole niin helposti nieltävissä, mutta pakollisia ja valitettavia. Aika näyttää. Kaikesta huolimatta kaikille jäsenille ja yhteistyökumppaneille hyvää kevättä ja toivottavasti voin seuraavassa lehdessä kertoa taas kehityshankkeista, jotka nukuttavat paremmin pitkästi kerrottuna kuin tällainen politikointi. 8 Veturimies 1/2009

9 Liiton ajankohtaista Veturimiesten liiton järjestämä koulutus luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja puheenjohtajille Luottamusmiesten ja varaluottamusmiesten jatkokoulutuspäivät 2 pv. Aika ja paikka vielä avoin Työsuojeluvaltuutettujen ja varamiesten jatkokoulutuspäivät 2 pv. Helsinki Kuljetusliittojen yhteiset tilat Puheenjohtajien koulutuspäivät 2 pv. Aika ja paikka vielä avoin Kiljavan opiston järjestämä koulutus: Luottamusmiehille: Luottamusmiesten peruskurssi (Oulussa) (Jyväskylässä) Luottamusmiehen jatkokurssi jakso jakso jakso jakso jakso jakso jakso Luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille: Kuukauden kurssi jakso jakso jakso jakso Työoikeuden peruskurssi Turvallisuustekniikka, ts täyd.kurssi Työsuojelulainsäädännön kurssi Työsuojelukouluttajakurssi Henkisen hyvinvoinnin avaimet työssä Minä ja työyhteisöni muutoksessa Työpaikkakiusaaminen Työikä ja valmennus Keinot oman työhyvinvoinnin ja voimavarojen vahvistamiseen jakso jakso Yhteisöllinen työhyvinvointi Työoikeuden täydennyskurssi Työsuojeluvaltuutetuille: Työsuojelun peruskurssi ( Oulu) ( Jyväskylä) Työsuojelun jatkokurssi Tuottavuus ja hyvinvointi Riskien hallinta työssä Neuvottelutaito Kokoustoiminnan kurssi Työohjauksen osaamista työsuojeluedustajille jakso jakso jakso Puheenjohtaja ja sihteerikoulutus Minä puhujan roolissa Nuorisokurssi Veturimies 1/2009 9

10 Työsuojelu Kari Ojala, ETV Vika Vika missä olet???? Viime vuoden lopulla siirryimme korjauskirjan vian ilmoittamisesta sähköiseen muotoon. Tarkoittaa, että veturikaluston viat ilmoitetaan puhelimella vikapalveluun. Viimeisemmän tiedon mukaan myös yöaikaan voidaan soittaa jolloin tieto menee vastaajaan. Vikapalvelu koskee vain tässä vaiheessa vetureita. Pendossa ja kiskobussissa käytäntö on ollut jo vakiintunut eli soitto vikapalveluun, jonka kautta olemme saaneet apua ongelmiin. Lähiliikennekaluston vian ilmoittelu tapahtuu edelleen korjauskirjan kautta. Alun perin, kun tähän toimintaan lähdettiin niin kaikki tuntui osittain olevan hanskassa. mutta nyt todellisuus on kuitenkin valjennut meille veturimiehille ihan toisena mitä me saatoimme ymmärtää. Vikakirjan historia on puhuttanut jo pitkään. Johtuen siitä, että ei aina ole kirjoitettu havaituista vioista tai sitten jos niistä oli useasti kirjoitettu, niin kunnossapidon toimesta niihin ei reagoitu riittävällä nopeudella. Näin päätettiin yhteisesti, että pitäisi löytää nopeampi keino ilmoittaa linjalla tulleista vioista ja korjaustarpeista. Yksinajon sekä kiristyvien aikataulujen ja kääntymisaikojen myötä päätettiin uudenlaisesta käytännöstä. Kuljettajille jaettiin gsm- puhelimet ja samassa yhteydessä päätettiin ottaa käyttöön vikailmoitusmenettely puhelimen kautta. Soittoihin vastaavat henkilöt eivät välttämättä tunne veturikalustoa ja siksi on tarkoitus kirjata vika niin kuin kuljettaja sen kertoo. Näin ei aina ole käynyt. Lisäksi on tullut kannanottoja, että taasko tästä ilmoitetaan. Tämä ei kuulu hyvään asiakaspalveluun, jota taas meiltä vaaditaan. Toivottavasti heidänkin esimiehensä antaa omille työntekijöilleen asiakaspalvelukoulutusta kuten muuallakin yrityksessämme. On tapahtunut niinkin, ettei ilmoitettua vikaa ole löytynyt edes kymmenen viimeisen vian listalta. Ei tiedetä miten sellainen vika on korjaantunut. Tarkoitus on, että kuljettaja saa kymmenen viimeistä vikaa lähtiessään työreissulle joko tallipäivystäjältä tai ottamalla tulosteen vikahistoriasta kyseisen veturin osalta. Tämä mahdollisuus on ns. infokioskissa tai muulla työpisteen tietokoneella johon on asennettu tämä ohjelma. Pendo on Vetahessa jaoteltu erillisiin vaunuyksilöihin, näin ollen joka vaunuyksikkö pitää ottaa erikseen vikahistoriasta. Tämä ongelma pyritään poistamaan. Kehitystä tämän järjestelmän osalta tapahtuu koko ajan ja siihen haetaan ns. helpompaa mahdollisuutta kuin nykyinen mutta tällä on nyt siis mentävä eteenpäin. Ottakaa työreissulle lähtiessänne joko lista tai lueskelkaa ko. veturin tai veturien vikahistoria ettei vian sattuessa kirjoituksia tarvitse etsiä vikakirjasta. Yöaikaan kirjoitetut viat eivät ole välttämättä kirjautuneet järjestelmään. Tämän yökirjaamisen suhteen meidän pitää vielä pohtia, kuinka tieto viasta kohtaa kunnossapidon. Lisäksi päiväsaikaan ajavan kuljettajankin on tiedettävä onko viasta ilmoitettu eteenpäin. Yöaikaankin on mahdollisuus soittaa ja vastaaja ottaa tiedon sisälleen. Sitä ei kuitenkaan pureta ja kirjata kuin vasta päiväsaikaan jos silloinkaan. On tapahtunut useasti niin, ettei päiväsaikaan soiteta vikapalveluun vaan kirjoitetaan kirjaan. Tieto ei tällöin kohtaa kunnossapitoa sähköveturin kierroista johtuen jopa pariin viikkoon. Näin ollen vika roikkuu ja kukaan ei ole varma sen perille menosta. Kun meillä on työantajan antamat kännykät niin soitetaan jatkossa myös päiväsaikaan ne vetureissa havaitut viat jotta saadaan tämä järjestelmä ainakin meidän osalta toimimaan. Tilaston mukaisesti vikapalveluun tulee tällä hetkellä n.1500 ilmoitusta kuukaudessa vioista, että kyllähän me tämän olemme hyvin ottaneet vastaan. Kunnossapitovarikolle tullessa kuljettajan käsikirjan mukaisesti työn päättymisen yhteydessä on ilmoitettava työjohtajalle/ kunnossapidolle vetokaluston vioista. Vikakirja tulee olemaan ainakin kesään asti veturin ohjaamossa, mutta kun saadaan kaikki toimimaan parem- Ensiksi käynnistetään Infokioskista Vetokaluston vikatiedot ohjelma, paikka löytyy Linkit osiosta. Seuraavaksi avautuvaan Vikatietojen katselu kenttään kirjoitetaan veturin tai junayksikön numero ja lähetetään haku. 10 Veturimies 1/2009

11 min kuin nyt, niin on tarkoitus että ne poistuvat kokonaan ohjaamosta. Järjestelmät ovat alussa joko hankalia käyttää tai muuten ei yhteensopivuudet onnistu. Työtä tehdään paremman järjestelmän luomiseksi, mutta takkuilua on, sitä ei voi kieltää. Toivotaan että tämä alkaa meidänkin puolesta toimimaan eli ilmoitukset vioista vikapalveluun jolloin kunnossapito tekee tarvittavat toimenpiteet ja näin saamme kaluston viat nopeasti korjattua. Vuosaari Vuosaaren satamaan on tullilaitos asentanut läpivalaisulaitteen. Suomen rautateillä se on ensimmäinen mutta niitä käytetään rekkaliikenteessä rajaasemilla. Muualla Euroopassa laitteistoja on käytössä sähköistämättömällä radalla. Nyt ensimmäinen asennus on tehty sähköradalle. Laitteisto on kiinalaisvalmisteinen ja he myös ovat laitteen asentaneet. Laitteistolla tutkitaan vaunut röntgensäteilyn avulla. Valvonta tapahtuu Vuosaaressa olevassa tullilaitoksen rakennuksessa, josta käsin kolme henkilöä hoitaa laitteen toimintaa. Heillä on siellä näyttöruudut ja 12 kameraa, jotka ovat ympäri röntgenlaitetta. Junan tulosta he saavat merkkiäänen ennen kuin juna tulee kameroiden näkökenttään. Kiskoihin on asennettu kolmeen eri kohteeseen lukulaite. Lukulaiteella on tiedossa vaunun ja veturin akseliväli. Tämän tiedon käyttäjät saavat vaunuluettelosta, joka heille lähetetään junan lähtöasemalta. Junan tullessa laitteen kohdalle nopeudella 5-30km/h sen toiminta alkaa vasta kun veturi(t) ovat ylittäneet laitteen. Koska turvallinen toimintaraja Nyt avautuu näkymä, josta voi lukea veturin vikahistorian. Tulostaminen onnistuu painamalla hiirellä Tulosta näppäintä näytön yläpalkissa. säteilystä on 10m, ei tässä tapauksessa läpivalaisun aikana kuljettajalle aiheudu haittaa tai vaaraa. Lähtevän junan tiedot tulevat tullin rakennukseen henkilöille noin puolituntia ennen junan lähtöä jolloin aloitetaan laitteen lämmitys. Toimintavalmis laite on silloin kun Vuosaaresta lähtevälle junalle tulee lähtölupa. Laitteen ollessa toiminnassa siinä on myös liiketunnistin, joka pysäyttää toiminnan jos ympärillä tapahtuu liikehdintää. Vaihtotyön aikana ei laite ole toiminnassa, eikä myöskään silloin kun työnnetään junaa tai hinataan junaa tunnelista pois kuten nyt on useasti käynyt. Tulli tekee pistokokeita ja tarkoittaa sitä, ettei välttämättä joka junalle tehdä röntgen tutkimusta. STUK tekee vielä laitteen tarkastuksen ennen käyttöönottoa ja siinä yhteydessä tullaan laittamaan laitteen ympärille vielä riittävät tiedotteet. Laite on testattu 16.1., mutta ei ole vielä otettu RHK:n puolesta hyväksyttävästi käyttöön. Tunnelikosteus on aiheuttanut sähkövetureihin maavuoto-ongelmia. Niistä johtuen junia on jäänyt tunneliin ja haettu hinaamalla pois. Tunnelin tuuletus on laitettu pyörimään jatkuvasti, jotta sillä saataisiin kosteutta vähennettyä tunnelissa. Alkuvaiheessa tunneliin tai pikemmin Vuosaareen ajettiin vain dieselvetoisia junia. Tunnelissa oli valtavasti pakokaasua ja se aiheutti silmien kirvelyä, yskää sekä hajuhaittaa. Tulemme tekemään mahdollisimman nopeasti tunnelissa pakokaasumittauksia, jolloin saamme selville kuinka paljon sitä sinne jää ja samalla selvitetään terveydellisesti vaaralliset pitoisuudet. Pakoteiden ja varauloskäynnin aidan lukitus sekä osoitetiedon esille laittaminen ovat olleet puutteellisia, mutta nämä asiat on saatu osittain kuntoon eli pakoteiden aidan lukitusjärjestelmä on muutettu ns. kaksoislukoksi jolloin VR2 avaimella päästään aidan ovesta ulos. Kalusto SR1 Jälleen tehtiin muutoksia veturiin 3099 niin ohjaamon ääni- kuin lämpöoloihin. Nyt katsotaan sivuikkunan erilaisella aukaisulla saadaanko sitä hiljaisemmaksi. Sivuikkuna avautuu Työsuojelu takaa ja ikkunaseinä on eristetty alapuolelta. Viheltimienkotelo vaihdettiin pienemmäksi sekä tuulilasin pyyhkijät sähkötoimiseksi. Myös ohjaamon takaseinä eristettiin konesuojan puolelta ja kompressorin kumityynyt vaihdettiin uusiin. Suurin muutos tapahtui kun tuulettimien moottorit vaihdettiin kolmivaihemoottoreiksi, johtuen vanhojen moottoreiden huonosta varaosasaannista.. Ohjaamon ilmastointisuuttimet äänieristettiin ja sama eristys tehtiin koko ohjaamon kattoon. Lisävalaistusta saatiin vaihtamalla aikatauluvalaisimet ledivaloiksi. Ohjaamon ulko- ovet eristettiin sekä samoin kulkukäytävän ovet ohjaamon puolelta sekä poistettiin niistä ikkunat. Tuulilasin pesunestesäiliö siirrettiin kulkukäytävälle ja myös virroittimen pika- alaslasku laitetaan tässä yhteydessä, jotta ajolankavaurioilta vältyttäisiin. Turvalaitteen poljin vaihdettiin kevyempään versioon. Näitä muutoksia on tehty myös veturiin Nyt vaan pitää katsoa ja teidän antaa mielipiteitä miten nämä muutokset parantavat työskentelyolosuhteita. DV sarja Nuorimmainen Dv12 sarjasta on myös konepajakorjauksessa saamassa uutta toimintaa ympärilleen. Ulko- ovet vaihdetaan samanlaiseksi kuin - 25 sarjan vetureissa eli ulospäin aukeavaksi. Lämpöoloja parannetaan vaihtamalla uudet lämpöpatterit. Patterikiinnitykset tehdään - 25 sarjan mukaisesti ja ohjaamon vesikiertopumppujen moottorit uusitaan. Nämä ovat isoja muutoksia ja niiden avulla todella pyritään saamaan ohjaamot lämpöiseksi. Ohjaamoon vaihdetaan kaappeja ja porrassyvennykset äänieristetään. Tuulilasin pyyhkijät vaihtuvat vihdoinkin sähkötoimiseksi sekä taustapeilit muuttuvat sähkötoimisiksi. Kompressorin pakoputki irrotetaan korin rungosta joustavalla kumityynyliitoksella. Laipanvoittelulaite laitetaan telin ulommaiseen pyöräkertaan, sillä haetaan pienempää laippojen kulumista. Veturimies 1/

NRO 2 2009. Rautatieläisten Liitto ja VR taloustalkoisiin. s.16 20. s.8. s.11 13

NRO 2 2009. Rautatieläisten Liitto ja VR taloustalkoisiin. s.16 20. s.8. s.11 13 NRO 2 2009 s.16 20 Rautatieläisten Liitto ja VR taloustalkoisiin s.8 s.11 13 Sisällys RAUTATIELÄINEN 2 26.3.2009 RAUTATIELÄINEN Postiosoite PL 205 00531 Helsinki Puhelin (09) 774 941 Julkaisija Rautatieläisten

Lisätiedot

Valtuuston vaalikokous

Valtuuston vaalikokous 2/2009 Valtuuston vaalikokous Liiton kultaiset ansiomerkit Eläketyöryhmän selvitys Säästötoimet Talven liikuntatapahtumia Pääkirjoitus Helsingissä 24. päivänä huhtikuuta 2009 Julkilausuma Helsingissä huhtikuun

Lisätiedot

Eläkepäivät odottavat

Eläkepäivät odottavat 4/2006 Eläkepäivät odottavat Rautatieviraston käsitys yhteistoiminnasta alamaisuusajattelua Veturimies lehti toivottaa veturimiehille ja muille lukijoilleen Hyvää Joulua ja Menestyksellistä Uutta Vuotta

Lisätiedot

4 /2009. Veturimies -lehti 100 vuotta. Valtuusto pohdiskelevana seminaarissaan 4/2009

4 /2009. Veturimies -lehti 100 vuotta. Valtuusto pohdiskelevana seminaarissaan 4/2009 4 /2009 4/2009 Veturimies -lehti 100 vuotta Valtuusto pohdiskelevana seminaarissaan Veturimies -lehti toivottaa veturimiehille ja muille lukijoilleen Hyvää Joulua ja Menestyksellistä Uutta Vuotta 2010

Lisätiedot

Veturimiesten liiton juhlanäyttely avattu

Veturimiesten liiton juhlanäyttely avattu 3/2008 Veturimiesten liiton juhlanäyttely avattu Edunvalvontatyötä 110 vuotta Perusradanpidon tilanne lähes kestämätön Vetureiden radio-ohjaus Pääkirjoitus Helsingissä 20. päivänä syyskuuta 2008 VETURIMIESTEN

Lisätiedot

Yhteistyöllä samaan suuntaan

Yhteistyöllä samaan suuntaan 2/2007 Yhteistyöllä samaan suuntaan Veturimiesten historiaa talteen Hallitus parantaa rautateiden toimintaa -löytyykö lupauksille katetta Työvuorot puhuttavat jälleen Liikuntaa ja kisoja Pääkirjoitus Helsingissä

Lisätiedot

4/2008. VR:n omistajaohjaus. Valtuusto pohti kuljetusalan yhteistyöprojektia. Tutkimus naisveturinkuljettajista. Radio 2000 ja GSM-R ohjaamopuhelin

4/2008. VR:n omistajaohjaus. Valtuusto pohti kuljetusalan yhteistyöprojektia. Tutkimus naisveturinkuljettajista. Radio 2000 ja GSM-R ohjaamopuhelin 4/2008 VR:n omistajaohjaus Valtuusto pohti kuljetusalan yhteistyöprojektia Tutkimus naisveturinkuljettajista Radio 2000 ja GSM-R ohjaamopuhelin Pääkirjoitus Helsingissä 28. päivänä marraskuuta 2008 NYT

Lisätiedot

Kytkentöjä ja katkaisuja

Kytkentöjä ja katkaisuja 1/2006 Kytkentöjä ja katkaisuja Kilpailua vaikka väkisin CDT- suurkulutuksen mittari Tulospalkkion pyörät eivät pyöri Veturimiespilkit 2006 Pääkirjoitus Helsingissä 6. päivänä maaliskuuta 2006 Virolaisyhtiö

Lisätiedot

Kuljetusliittojen yhteistyö tiivistymässä

Kuljetusliittojen yhteistyö tiivistymässä 1/2010 Kuljetusliittojen yhteistyö tiivistymässä Pääsihteeri Timo Tanner jälkipalkalle Eläkeiän nosto torjuttiin Tampereen työnseisaus VR:n tulos 2009 Pääkirjoitus Helsingissä 22. päivänä helmikuuta 2010

Lisätiedot

Veturimiehiä kansanedustajaehdokkaina

Veturimiehiä kansanedustajaehdokkaina 1/2007 Veturimiehiä kansanedustajaehdokkaina Tavoitteena Japanin täsmällisyys? Henkilöliikenteen kilpailun avaaminen takkuilee EU:ssa Vakuutuskassan viimeiset ajat Vuorot ja levot puhuttavat Pääkirjoitus

Lisätiedot

Veturimiesten liitto 110 vuotias

Veturimiesten liitto 110 vuotias 1/2008 Veturimiesten liitto 110 vuotias Hallitukselta halutaan lisäpotkua raideliikenteelle Henkilöstörahasto osaksi VR:n palkitsemisjärjestelmää Eläkelaskennan väliinputoajia selvitetään Pääkirjoitus

Lisätiedot

Vr-konsernia uhkaa pirstominen ja viipalointi

Vr-konsernia uhkaa pirstominen ja viipalointi 2/2008 Vr-konsernia uhkaa pirstominen ja viipalointi Positiivisia ajatuksia Kylmälahti valmis Pilkit ja kaukalopallot paremmuusjärjestyksessä Pääkirjoitus Helsingissä 15. päivänä toukokuuta 2008 VR-KONSERNIA

Lisätiedot

Kansainvälisiä kuulumisia

Kansainvälisiä kuulumisia 3/2006 Kansainvälisiä kuulumisia Kesällä kisailtiin Varamiesten vaalit tulossa Uusi juna-aika ja junien lajittelu Ratarahoitus etenee Pääkirjoitus Helsingissä 20. päivänä syyskuuta 2006 RATARAHOITUS ETENEE

Lisätiedot

NRO 8 2008. Asiaa ja elämyksiä Vuokatin nuorisokurssilla s.10 11

NRO 8 2008. Asiaa ja elämyksiä Vuokatin nuorisokurssilla s.10 11 NRO 8 2008 Asiaa ja elämyksiä Vuokatin nuorisokurssilla s.10 11 Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! Sisällys RAUTATIELÄINEN 8 18.12.2008 RAUTATIELÄINEN Postiosoite PL 205 00531 Helsinki Puhelin (09)

Lisätiedot

Mietteitä kivinavetassa

Mietteitä kivinavetassa 3/2009 Mietteitä kivinavetassa Historiaa ja muisteluita Lama iskee myös rautateille Eläketyöryhmä päättyi Kesän liikunnat Pääkirjoitus Helsingissä 18.9.2009 LIITTOJEN YHDISTYMISKEHITYKSEN NÄKÖALOJA Teollisuuden

Lisätiedot

Liikunnasta iloinen mieli

Liikunnasta iloinen mieli 2/2006 Liikunnasta iloinen mieli Heitto joustaa jatkossakin vailla työaikalain suojaa Vakuutuskassan toiminta päättyy Rautatielain muutos vapauttaa tavaraliikenteen kilpailulle Lisäeläkkeen maksuperusteisiin

Lisätiedot

On yhteistyön tiivistämisen aika

On yhteistyön tiivistämisen aika R a u t a t i e v i r k a m i e s 1 8. 1 2. 2 0 0 9 n : o 8 On yhteistyön tiivistämisen aika s. 6 Kuva: Jaana Ahjokangas YMPÄRISTÖMERKKI tässä numerossa Puheenjohtaja Tarja Turtiainen Puh. (09) 5422 1522

Lisätiedot

Vaikuttavaa voimaa kunnallisvaaleissa

Vaikuttavaa voimaa kunnallisvaaleissa HELSINGIN JA UUDENMAAN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 2/2012 Tässä lehdessä mm: Uudet tuulet Metallin Vaikuttajaryhmässä...2 Turja Lehtosen linjauksia..3 Juha Kapiainen eurooppalaisessa junassa...4 Valtion

Lisätiedot

NRO 1 2010. Pieksämäen konepajan kuopus arvostaa työpaikkaansa. s. 16 18

NRO 1 2010. Pieksämäen konepajan kuopus arvostaa työpaikkaansa. s. 16 18 NRO 1 2010 Pieksämäen konepajan kuopus arvostaa työpaikkaansa. s. 16 18 Sisällys RAUTATIELÄINEN 1 18.2.2010 RAUTATIELÄINEN Postiosoite PL 205 00531 Helsinki Puhelin (09) 774 941 Julkaisija Rautatieläisten

Lisätiedot

Palkansaajien työpaikkaedustajien asema ja tulevaisuus

Palkansaajien työpaikkaedustajien asema ja tulevaisuus Palkansaajien työpaikkaedustajien asema ja tulevaisuus Raportti palkansaajakeskusjärjestöjen työelämän kehittämisseminaarista Kirjan-sali, Helsinki 10.10.2006 Lukijalle Palkansaajien työpaikkaedustajien

Lisätiedot

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015 PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015 Niko Simola: Katse vaalikautta pidemmälle SIVU 14 Näkymätön näkyväksi SIVU 29 SUUNNITTELIJA TUNTEE TIENSÄ SIVU 10 TEEMANA nuoret aikuiset TUTUSTU

Lisätiedot

Liikunta edesauttaa työssä jaksamista

Liikunta edesauttaa työssä jaksamista KYMEN JA SAVO-KARJALAN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 2/2009 Tässä lehdessä: Työsuojeluvaalit ja työsuojeluvaltuutetun tehtävät...3 Järjestösihteerin säkeet...4 Liittosihteeri Matti Mäkelä ja liiton haasteet...5

Lisätiedot

Helsinki Uusimaan Metallin Vaikuttajat kokoontuivat Liessaaresssa

Helsinki Uusimaan Metallin Vaikuttajat kokoontuivat Liessaaresssa METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI HELSINKI UUSIMAA 1 / 2014 Tässä lehdessä: Pääkirjoitus:... 2 Turja Lehtonen: Vielä kerran eläkkeistä... 3 Tapani Koivunen: Kitketäänkö kiusaaminen työpaikoilta... 4 Juha Pesola:

Lisätiedot

RVL. Finrailin irtautuminen mietityttää liikenneohjaajia. Talvipäivät -80-luvun hengessä sivu 24. sivu 6. rautatievirkamiesliiton jäsenlehti

RVL. Finrailin irtautuminen mietityttää liikenneohjaajia. Talvipäivät -80-luvun hengessä sivu 24. sivu 6. rautatievirkamiesliiton jäsenlehti RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 1 2014 Finrailin irtautuminen mietityttää liikenneohjaajia sivu 6 Kuvat Seppo Juselius Talvipäivät -80-luvun hengessä sivu 24 Ennakkoilmoitusjärjestelmä

Lisätiedot

Kesäpäivät Seinäjoella

Kesäpäivät Seinäjoella 3/2007 Kesäpäivät Seinäjoella Toimiston väki aihtuu, Mallalla katse tulevaan Budjettiesityksen ratarahat riittämättömiä Tes- neuvottelut tulossa Kesän vapaa-aika on koonnut kisaamaan ja tapaamaan Pääkirjoitus

Lisätiedot

RVL. Tosi kivat työkaverit ovat voimavara sivu 16. rautatievirkamiesliiton jäsenlehti

RVL. Tosi kivat työkaverit ovat voimavara sivu 16. rautatievirkamiesliiton jäsenlehti RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 5 2013 Tosi kivat työkaverit ovat voimavara sivu 16 Työllisyys- ja kasvusopimus sivu 4 Liikennevirastossa uudistuksia sivu 6 Pääkirjoitus Puheenjohtaja

Lisätiedot

RVL. Yt-lainsäädännössä paljon kehitettävää. sivu 5. rautatievirkamiesliiton jäsenlehti

RVL. Yt-lainsäädännössä paljon kehitettävää. sivu 5. rautatievirkamiesliiton jäsenlehti RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 6 2012 Yt-lainsäädännössä paljon kehitettävää sivu 5 Palveluneuvojat Jos sinut löysässä hirressä sivu 10 osa-aikaistetaan sivu 14 Pääkirjoitus Puheenjohtaja

Lisätiedot

NRO 6 2010. Rautatieläiset osaksi JHL:ää s.8

NRO 6 2010. Rautatieläiset osaksi JHL:ää s.8 NRO 6 2010 Rautatieläiset osaksi JHL:ää s.8 Sisällys RAUTATIELÄINEN 6 17.12.2010 RAUTATIELÄINEN Postiosoite PL 205 00531 Helsinki Puhelin (09) 774 941 Julkaisija Rautatieläisten Liitto ry Päätoimittaja

Lisätiedot

RVL. Joulurauhaa ja valoisaa Uutta Vuotta! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti. Palkitsevaa ay-toimintaa viidellä vuosikymmenellä sivu 6

RVL. Joulurauhaa ja valoisaa Uutta Vuotta! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti. Palkitsevaa ay-toimintaa viidellä vuosikymmenellä sivu 6 RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 6 2013 Joulurauhaa ja valoisaa Uutta Vuotta! Palkitsevaa ay-toimintaa viidellä vuosikymmenellä sivu 6 Vuodet 1993 2013 RVL:n historiassa sivu 20

Lisätiedot

Metallialan arvostusta tulee lisätä

Metallialan arvostusta tulee lisätä KYMEN JA SAVO-KARJALAN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 1/2011 Tässä lehdessä: Miten työympäristöön voi vaikuttaa...3 Liittokokousvaaleissa on kyse liiton linjasta...4 Matti Mäkelä arvioi työehtosopimusta......5

Lisätiedot