Matkaraportti Japani ja Uusi-Seelanti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matkaraportti Japani ja Uusi-Seelanti"

Transkriptio

1 Matkaraportti Japani ja Uusi-Seelanti Puun käytön laaja-alaistaminen -hankkeen osatutkimus proj.nr. A31942 Lieksan Teollisuuskylä Oy Kerantie Lieksa

2 2 Tiivistelmä Puun Käytön laaja-alaistamishankkeen tavoitteena on kartoittaa uusia puutuoteratkaisuja ja puun modifiointiteknologioita ja tutkia, voidaanko rakentaa niihin perustuvia uusia, kannattavia liiketoimintamalleja. Hanke järjesti matkan Japaniin ja Uuteen Seelantiin, jossa tutustuttiin puutuotealan toimijoihin. Vierailukohteet valittiin ennakolta siten, että mahdollisimman paljon tietoa saataisiin kohdemaan modifiointiratkaisuista. Samalla pyrittiin tutkimaan, onko Euroopassa kehitetyille modifiointiratkaisuille liiketoimintamahdollisuuksia Japanissa ja Aasiassa. Potentiaalisimmat uudet liiketoimintamahdollisuudet ja puutuoteratkaisut on esitetty lyhyesti alla. 1. Molemmat vierailukohteena olleet Japanilaiset yritykset, Koshii Co., Ltd ja Yasujima, olivat kiinnostuneita neuvottelemaan hankkeen yritysten kanssa liiketoimintamahdollisuuksista. Koshii Woods oli erittäin kiinnostunut Q-treat konseptista, mäntyöljykyllästyksestä ja Kemira-konseptista. Koshii Woodsin mukaan yhteistyö voi liittyä joko teknologiaan tai käsitellyn tuotteen kauppaan. Koshii Woodsin edustajat ilmoittivat tapaamisen päätteeksi, että haluaisivat tulla Suomeen mahdollisimman pian neuvottelemaan yhteistyömahdollisuuksista näihin menetelmiin ja tuotteisiin liittyvien yhtiöiden kanssa. Yasujima oli taas kiinnostunut mäntyöljykyllästyksestä ja siihen liittyvästä teknologiasta. Tämän lisäksi yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksia voisi olla sahatavaran käsittelylaitteistoissa eli sahatavaran kuljettimissa, mittaus-, lajittelu-, rimoitus- ja paketointilaitteistoissa, joita tarvitaan kuivaamoiden ja kyllästämöiden yhteyteen. 2. Palosuojattu ulkoverhouslauta Japanin ja Euroopan markkinoille. Palosuojattujen puutuotteiden hintataso on niin korkea Japanissa ( euroa), että kannattavan liiketoiminnan mahdollisuudet ovat olemassa. Esteeksi saattaa kuitenkin muodostua tarvittavien hyväksyntöjen saaminen Japanin ulkopuolella valmistetuille palosuojatuille tuotteille, vaikka käytetyt palosuojamenetelmät olisivat aivan samat kuin Japanissa. Yksi vaatimuksen täyttävistä, hyväksytyistä palosuojakemikaaleista on Asano Fire-Retardant Lumber Co. Ltd:n CELL+FUNEN, jolta voisi tiedustella, onko Eurooppalaisella palosuojattujen puutuotteiden valmistajalla liiketoimintamahdollisuuksia Japanissa käyttämällä heidän palosuojakonseptiaan. Asano Fire- Retardant Lumber Co. Ltd:n ilmoittaa www-sivuillaan, että on halukas lisensioimaan teknogian (kts liitteet). Aasiassa käytettävä glykolipohjainen boorikylläste FrameBor voisi myös tarjota Euroopassa uusia liiketoimintamahdollisuuksia yhdistettynä lämpöpuuhun ja/tai hartsi/öljykyllästykseen. Lämpökäsitellyn verhouslaudan yksi heikkous on normaalia puuta nopeampi syttymisaika, jota voidaan hidastaa mm. boorikäsittelyllä. 3. Korkealaatuiset, profiloidut verhouslaudat Japaniin. Ulko- ja sisäverhouksissa sekä lattioissa käytetään paljon oksattomia, korkealaatuisia lautoja ja paneeleita. Mutta etenkin omakotitalojen ulkoverhouksissa käytetään myös terveoksaista ulkoverhouslautaa. Ankarien sääolojen vuoksi ulkoverhouslaudoilta vaaditaan erittäin hyvää säänkestoa eli hyvää dimensiostabiliteettia, home/lahosuojaa sekä UV-suojaa (pitkäikäistä pintakäsittelyä). Toimivia ratkaisuja voisivat olla Q- treat tuotteet sekä massiivisena että rimoista liimattuna hirsipaneelina. Myös lämpökäsitellyt ulkoverhoustuotteet ovat mahdollisia ratkaisuja. Ulkokäytössä sekä Q-treat että lämpökäsitelty puu on todennäköisesti pintakäsiteltävä joko valmistusmaassa tai Japanissa. 4. Hartsi-, vaha- tai öljykyllästetyt komponentit ja puutuotteet säärasituksille alttiina oleviin kohteisiin Japanissa, Norjassa ja Keski-Euroopassa. Erittäin hyvin säärasitusta kestäviä hartsi-, vaha- ja öljykyllästettyjä puutuotteita on tuotu markkinoille sekä Japanissa (Koshii Co., Ltd:n Maxelum-tuotteet) ja Euroopassa (esim. DauerHolz-tuotteet). Tuotteiden hintataso on erittäin

3 3 korkea, mutta mm. Keski-Euroopasta, Norjasta ja Japanista löytyy asiakkaita, jotka ovat valmiita maksamaan korkealaatuisista ja lähes huoltovapaista puutuotteista. Tuotteita käytetään ulkoverhouksen lisäksi terasseissa ja sisälattioissa, mutta ne soveltuvat ominaisuuksiltaan erittäin hyvin myös alumiinin korvaukseen ikkunoiden ulkopuitteissa. Hartsi-, vaha- ja öljykyllästettyjen puutuotteiden käyttöön liittyy myös ongelmia. Tuotteiden jatkojalostuksessa ja työmaalla ei voida välttämättä käyttää samoja koneita ja laitteita kuin normaalilla puutavaralla. Tämä koskee erityisesti höyläystä ja jyrsintää. Lisäksi syntyviä sivutuotteita ei voida välttämättä energiakierrättää normaalin puujätteen tavoin. Myös itse hartsi-, vaha- ja öljykyllästyksen toteuttaminen vaatii korkeatasoista osaamista ja modernia laitekantaa. 5. Termiittisuojatut puutuotteet, joissa erinomainen säänkesto Japanin ja Australian markkinoille. Puutuotteille ja ratkaisuille, joilla saadaan puutuotteille erinomainen suoja termiittejä vastaan, on kysyntää Aasian ja Australian markkinoilla. Japanilaisen kuivamenetelmän (kehittäjät Kanematsu NNK ja Yasujima) kasvava suosio on yksi osoitus tästä. Myös uusiseelantilaisten kyllästämöiden edustajien mielestä ratkaisuilla, joilla saadaan hyvä termiittisuoja, on kysyntää ainakin Australian markkinoilla, vaikka tuotteiden hintataso olisi nykyistä korkeampi. Toimiva termiittisuoja on siis mahdollista saada Yasujiman kuivamenetelmällä. Matkalla saatujen tietojen mukaan Yasujiman kuivamenetelmään perustuva kyllästämö on rakenteilla Uuteen-Seelantiin. Kemikaaliseoksen käyttöönotto Euroopassa ei kuitenkaan ole todennäköistä lähivuosina, sillä EU:n biosididirektiivin mukaiset tutkimukset ja hyväksynnät vievät ainakin 2-3 vuotta. Tiedossa ei ole, onko tätä työtä edes aloitettu japanilaisten tai muun toimijan puolesta. Yasujiman kuivamenetelmää perustuva liiketoiminta tulisi siis ainakin alkuvaiheessa rakentaa niin, että tuotteiden käsittely tapahtuu EU:n ulkopuolella. Soveltuvin paikka olisi ilmeisesti Japani. Yksi uusi mahdollisuus tehdä termiittisuojattua puuta voisi olla kaksoiskyllästys, jossa puutuote käsitellään ensin Aasiassa käytössä olevalla glykolipohjaisella FrameBor-kyllästeellä, jonka jälkeen tuote voidaan heti kyllästää toiseen kertaan öljyllä/hartsilla. Tämä siksi, että Frameborkyllästyksessä tuotteeseen menee vain litraa kuutiolle glykolipohjaista boorikyllästettä. Koska männyn pintapuu imee nestettä normaalisti litraa kuutiolle, niin toinen kyllästys öljyllä/hartsilla on mahdollista toteuttaa heti Framebor-käsittelyn jälkeen. FrameBor kyllästeen valmistaja ja markkinoija Arch toimii myös Euroopassa, joten yritykselle voisi olla intressi hakea kyllästeelle biosididirektiivin mukainen hyväksyntä. 6. Tukin, sahatavaran ja jatkojalosteiden käsittelylaitteistot sekä bioenergialaitteistot (runkojen/tukkien käsittely, sahalaitteistot, kuljettimet, mittaus, lajittelu, rimoitus, kyllästys ja paketointi mkl. jatkojalostus Japani ja Uusi-Seelanti). Matkan aikana tehtyjen tehdaskäyntien perusteella sekä Japanissa että Uudessa-Seelannissa tukkien, puutavaran, sahatavaran ja jalosteiden kuljettimet sekä mittaus-, lajittelu- ja paketointilaitteistot ovat selvästi vanhemmalla tekniikalla toteutettu kuin Pohjoismaissa. Yksittäiset koneet saattoivat olla jopa modernimpia kuin Pohjoismaissa, mutta linjasto kokonaisuutena oli vanhanaikainen esim. paketointi ja lajittelu tehtiin usein manuaalisesti. Tässä voisi olla suomalaisille kone- ja laitetoimittajille hyviä liiketoimintamahdollisuuksia.

4 4 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 5 2. MATKASUUNNITELMA 5 3. YLEISKATSAUS JAPANIN PUUTUOTEMARKKINOIHIN 6 4. YRITYSVIERAILUT Koshii Co., Ltd YASUJIMA (laitevalmistaja) Yleistä Yrityksen päätuotteet ja resurssit Kuivamenetelmä YASUJIMA:n nykyiset yhteistyökumppanit ja yhteistyömahdollisuudet 5. JAPAN HOME AND BUILDING SHOW Yleistä Poimintoja näytteilleasettajien tuotteista ja palveluista FINPRO JAPANI UUSI-SEELANTI KEMIRA-KONSEPTIN SOVELTUMINEN JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN JA AUSTRALIAAN POTENTIAALISIMMAT UUDET LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET Yhteistyö Koshii Woodsin ja Yasujiman kanssa Palosuojattu ulkoverhouslauta Japanin markkinoille Korkealaatuiset, profiloidut verhouslaudat Japaniin Hartsi-, vaha- tai öljykyllästetyt komponentit ja puutuotteet säärasituksille alttiina oleviin kohteisiin Japanissa, Norjassa ja Keski- Euroopassa 9.5 Termiittisuojatut puutuotteet, joissa erinomainen säänkesto Japanin ja Australian markkinoille 9.6 Tukin, sahatavaran ja jatkojalosteiden käsittelylaitteistot sekä bioenergialaitteistot (runkojen/tukkien käsittely, sahalaitteistot, kuljettimet, mittaus, lajittelu, rimoitus, kyllästys ja paketointi mkl. jatkojalostus Japani ja Uusi-Seelanti) Liite 1. Matkasuunnitelma 35 Liite 2. Asuntorakentamisen kokonaismäärä Japanissa 40 Liitteet 3, 4 ja 5. Esitteet ja patentti Asano Fire-Retardant Lumber Co. Ltd:n CELL+FUNEN teknologiasta. Liitteet 6, 7 ja 8. Artikkeleita Uuden-Seelannin uusista puupohjaisista tuotteista. 47 Liite 9. Matkan aikana tavattujen henkilöiden yhteystietoja

5 5 1. JOHDANTO Puun Käytön laaja-alaistamishankkeen tavoitteena on kartoittaa uusia puutuoteratkaisuja ja puun modifiointiteknologioita seuraavasti: - millaisia tuotteita, mihin käyttötarkoituksiin, tärkeimmät ominaisuudet ja testaustiedon hankinta mm. palon- tai termiitinkestosta - valmistusteknologiat eli millaisilla koneilla, laitteilla ja prosesseilla tuotteita valmistetaan - sivutuoteasiat eri ratkaisuilla - Uusiin tuotteisiin ja järjestelmäkokonaisuuksiin sekä modifiointiin liittyvät kohdemarkkinoiden ja valmistusmaan vaatimat hyväksynnät, vaatimukset, määräykset ja asiakastarpeet - Kootun tiedon analysointi Lieksan Teollisuuskylä Oy:n ja yritysverkoston käyttöön eli raportti liiketoimintamallivaihtoehdoista Hanke järjesti matkan Japaniin ja Uuteen-Seelantiin, jossa tutustuttiin puutuotealan toimijoihin. Vierailukohteet valittiin ennakolta siten, että mahdollisimman paljon tietoa saataisiin kohdemaan modifiointiratkaisuista. Samalla pyrittiin tutkimaan, onko Euroopassa kehitetyille modifiointiratkaisuille liiketoimintamahdollisuuksia Japanissa ja Aasiassa. 2. MATKASUUNNITELMA Japanin matkaosuutta varten laadittiin matkasuunnitelma: Liikematka Japaniin (Liite). Japanin matkaosuus toteutui pääosin suunnitelman mukaisesti, paitsi perjantaina ei suunnitelmasta poiketen käyty messuilla laisinkaan. Yksi messupäivä, torstai katsottiin riittäväksi kohtalaisen pieniin messuihin tutustumiseen. Suunnitelman tekovaiheessa epävarma Finpro vierailu toteutui perjantaina Lauantaina matkalla osallistujat tutustuivat Tokiossa nähtävyyksiin omien mieltymystensä mukaan, paitsi Boren ja Nupponen jatkoivat matkaa Uuteen- Seelantiin.

6 6 3. YLEISKATSAUS JAPANIN PUUTUOTEMARKKINOIHIN Virallisten japanilaisten tilastotietojen mukaan vuosittainen asuntojen aloitusmäärä on vähentynyt vuoden ajan huippuvuosista, noin 1,6 miljoonasta aloituksesta noin 0,8 miljoonaan aloitukseen vuosittain (Liite 1). Perussyynä rakentamisen määrän laskuun on yleismaailmallinen taantuma ja erityisesti Japanin heikko talouskehitys. Toisena keskeisenä syynä rakentamisen määrän alentumiseen on väestön ikärakenne Japanissa. Väestö vanhenee ja syntyvyys on vähäistä. Tällä hetkellä rakentamisen näkymät lyhyellä aikajänteellä ovat jonkin verran paremmat aikaisempaan verrattuna. Paremmat näkymät johtuvat ainakin tulevasta arvonlisäveron nostosta ja valtion panostuksesta sekä puun käytön yleiseen lisäämiseen että puurakentamisen osuuden kasvattamiseen rakentamisessa. Kehitys johtuu pääosin yleismaailmallisesta kehityksestä, kuten tarpeesta alentaa hiilidioksidipäästöjä ja luonnonkatastrofeista Japanissa. Lisäksi kaksi vuotta sitten ministeriötasolta tuli kehotus, että puun käyttöä on lisättävä julkisessa rakentamisessa Japanissa. Puun käytön lisääminen koskee erityisesti japanissa kasvavien puulajien käytön lisäämistä. Japanin puuvarat ovat todella suuret, mutta puuvarojen hyödyntäminen on vaikeaa maasto-olosuhteiden ja alan kehittymättömyyden takia CCA:n käyttö on kielletty Japanissa ja sen on korvannut ACQ ja Tanalith-kyllästeet. Boorin käyttöä ei olla japanilaisilta yrityksiltä saadun tiedon mukaan rajoittamassa. Puuta kyllästetään Japanissa m3. Markkinan koko on kuitenkin suurempi, sillä luvussa ei ole mukana kyllästetyn/modifioidun puun tuontia. Rakentajan tulee antaa 10 vuoden takuu termiittejä vastaan. Tämä on omalta osaltaan vähentänyt puun käyttöä Japanissa. Puun luontaisen lahonkeston luokituksessa on käytössä samantyyppinen viisiportainen luokitus kuin Euroopassa. Maakosketuksiin voidaan uusi tuote hyväksyä lopullisesti vasta 10 vuoden testin jälkeen. Ilmeisesti hyväksyntä on mahdollista saada myös laboratoriokokeiden perusteella huomattavasti nopeamminkin, jos yhteistyökumppanina on japanilainen yritys. 4. YRITYSVIERAILUT 4.1 Koshii Co., Ltd Koshii kyllästää, lämpökäsittelee ja jatkojalostaa puutuotteita talonrakentajille, infrarakentajille sekä kuljetusvälineteollisuuteen. Sillä on 4 tehdasta (Osaka, Tokio, Malesia ja USA). Pelkästään Osakan tehtaan kyllästysmäärä noin 5000 m3 kuukaudessa eli vuodessa. Kuparipohjaisia kyllästeitä käytetään terassirakenteissa ja talojen perustuksissa. Käytössä myös fenoliresorsonolihartsikyllästys (maxelum-tuote), jolla saadaan tuotettua erittäin säänkestävää ja kovaa tuotetta mm. terasseihin kts kuvat 1 ja 2. Talojen runkorakenteita kyllästetään booripohjaisella seolla (todnäk glykolipohjaisella boorikyllästeellä FRAMEbor), jossa tarvittaessa

7 7 mukana vaaleanpunainen väriaine. Boorin käyttöä ei heidän tietojen mukaan olla rajoittamassa millään tavoin Japanissa. Boorin huuhtoumaongelma sen sijaan tulisi ratkaista. Palosuojauksessa käytetään booripohjaisia aineita esim. koulujen sisätiloissa ja fosforipohjaisia aineita esim. kaupunkitalojen ulkoverhouksissa. Palosuoja-aineilla on dimensiostabiliteetti ja huuhtoumaongelmia, jonka vuoksi tuotteet aluksi lämpökäsitellään, sitten kyllästetään ja lopuksi pintakäsitellään. Hintataso on huomattavan korkea eli euroa per kuutio. Palosuojauksessa ei tunkeumavaatimusta, mutta jokainen lauta punnitaan ennen ja jälkeen käsittelyn, jolla varmistetaan riittävä ainemäärä palosuojausta varten. Palosuojatut tuotteet on viivakoodattu kappalekohtaisesti laadunvarmistusta ja tunnistusta varten. Tämä on rakennusviranomaisten vaatimus. Japanilaisten rakennusmääräysten mukaan kalorimetrinen lämpöarvo täytyy olla kartiokalorimetritestissä alle 8 MJ/m 2 (testin kestoaika 20 min ja lämpötila 750 C). Yksi vaatimuksen täyttävistä, hyväksytyistä palosuojakemikaaleista on CELL+FUNEN, jolla käsiteltyjä tuotteita löytyy mm. Tokion Naritan lentokentältä terminaali 1:stä ja Shiodomen metroasemalta (kts. liitteet). Koshii valmistaa myös ikkunoita ja ovia. Puite- ja karmiaihiot on liimattu lamelleista. Sormijatkoksia ei ole käytetty. Piiloon jäävissä lamelleissa oli myös oksia. Ikkunoiden tulisi kestää 20 minuutin paloaika. Lisäksi Koshii Woodsin Osakan tehtailla valmistettiin levyjä ja pohjamateriaaleja kuljetusvälineisiin. Koshii Woodsilla on oma laboratorio, jossa voidaan tehdä lujuus-, liimaus-, lahotus-, kartiokalorimetri eli palo- ja termiittikokeet. Pelkästään laboratorioissa työskenteli kymmenkunta työntekijää eli TKI- ja laadunvalvonta toiminta oli erittäin korkealla tasolla. Koshii Woods on tutkinut mm. vesilasin ja muurahaishapon (formic acid) käyttöä puunsuojauksessa. Mainitsivat, että vesilasilla on tunkeumaongelmia ja muurahaishapolla huuhtoumaongelmia. Koshii Woodsille esiteltiin lyhyesti Suomessa kehitettyjä ja testattuja modifiointimenetelmiä (Qtreat, mäntyöljykyllästys sekä Kemira-konsepti (trimetyyliboraatti-hartsikyllästeseos). Koshii Woods oli erittäin kiinnostunut yhteistyöstä liittyen kaikkiin kolmeen menetelmään ja tuotteeseen. Heidän mukaansa yhteistyö voi liittyä joko teknologiaan tai käsitellyn tuotteen kauppaan. Koshii Woodsin edustajat ilmoittivat tapaamisen päätteeksi, että haluaisivat tulla Suomeen mahdollisimman pian neuvottelemaan yhteistyömahdollisuuksista näihin menetelmiin ja tuotteisiin liittyvien yhtiöiden kanssa.

8 8 Kuva 1. Maxelum terassia eli fenolihartsilla käsiteltyä puuta. Kuva 2. Maxelum tuotemerkki.

9 YASUJIMA (laitevalmistaja) Yleistä Yasujima on tällä hetkellä ainoa modifiointi- ja kyllästyslaitteita valmistaja yritys Japanissa. Yasujiman kaikki perustoiminnot, pääkonttori, tuotanto ja tutkimus ovat Kanazawassa. Yasujima on japanilaisen mittapuun mukaan mikroyritys, työntekijöitä Yasujimalla on noin 50 henkilöä. Yritys on perheyritys. Yrityksen nimi tulee omistajan sukunimen mukaisesti, yrityksen johtajisto on kolmatta ja osin neljättä sukupolvea. Puun modifiointi- ja kyllästyslaitteiden lisäksi Yasujima valmistaa alipainetekniikkaan perustuvia tuotteita elintarviketeollisuudelle Yrityksen päätuotteet ja resurssit Yasujima valmistaa kyllästämöitä, alipaine ja/tai suurtaajuuskuivaamoita erityisesti trooppisten puiden kuivaukseen, lämpökäsittelylaitteita sekä LOSP-laitteita eli kyllästämöitä, joissa käytetään liuotinpohjaisia kyllästeitä. Koneiden ja latteiden kehittämistyö, laitteiden suunnittelu sekä laitteiden valmistus tehdään pääosin itse. Ainoa Yasujiman valmistama kuivamenetelmälaitteisto Euroopassa on Mikkelin amk:lla Mikkelissä. Japanissa LOSP-menetelmää kutsutaan kuivamenetelmäksi Yasujimalla työskentelee tutkijakoulutettuja henkilöitä ja heillä on käytössään oma laitelaboratorio. Laboratoriossa on useita erilaisia pilottikyllästämöitä ja kuivaamoita sisätiloissa. Yasujima tekee jatkuvasti kehittämistyötä useiden japanilaisten yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa Kuivamenetelmä Japanilainen kuivamenetelmä on puun kyllästysmenetelmä, jossa käytetään kyllästysaineen siirtäjäaineena veden sijasta liuotinta. Kuivamenetelmä soveltuu erityisen hyvin käytettäväksi öljypohjaisten kyllästysaineiden kanssa. Kuivamenetelmä on kehitetty termiitin kestävyyden parantamiseksi liimatuille tuotteille, liimapuulle ja vanerille. Menetelmän kehittäjät Japanissa ovat Kanematsu NNK ja Yasujima. Keskeiset kuivamenetelmän hyödyt verrattuna normaaliin vesipohjaiseen kyllästykseen Yasujiman mukaan ovat: puun kosteus ei merkittävästi muutu prosessin aikana puutavara on kuivaa välittömästi prosessin loputtua ilman erillistä kuivausvaihetta kyllästysaine, Nissan Clean CL tai Nissan Clean 2 ovat merkittävästi vähemmän myrkyllisiä kuin CCA tai yleisesti käytössä olevat kyllästeet puun kosteuseläminen on erittäin pieni, alle 1 %

10 10 käsittely ei aiheuta puutavaraan muodonmuutoksia kuivamenetelmä ei muuta puun väriä hyvä lahonkesto, erinomainen termiittikesto, myös amerikkalaista alkuperää oleville termiiteille kuivamenetelmällä voidaan kyllästää valmiita tuotteita, kuten liimapuuta, joka on työstetty valmiisiin käyttömittoihin hyvä kapasiteetti, koska kyllästetään valmiita tuotteita laboratoriotestit ja hyväksynnät Japania varten on tehty kuivamenetelmällä käsitelty puutavara ei sisällä raskasmetalleita Kyllästettyjen puutuotteiden laaja käyttöalue rakennuksen alapohjasta kattorakenteisiin ja massiivipuusta insinööripuutuotteisiin käsitelty puutavara ei sisällä liotinaineita, puutavara ja sivutuotteet voidaan tarvittaessa polttaa Huonoina puolina kuivamenetelmässä ovat siirtäjäaineena toimiva liuotin ja sen mahdolliset jäämät puutuotteisiin, laitteiston hinta, käsittelyn hinta, menetelmän riippuvuus japanilaisesta kemikaalivalmistajasta, soveltuminen vain tietyille puutuotteilla ja mahdollisesti vain tietyille puulajeille sekä turvallisuus ja ympäristöriskit käsittelyprosessin aikana. Kuivamenetelmäprosessi on periaatteessa yksinkertainen. Prosessin alussa öljypohjainen kyllästysaine ja liotin sekoitetaan keskenään, seoksella kyllästetään etukäteen käyttökosteuteen kuivattu puu paineastiassa. Prosessin loppuvaiheessa liuotin poistetaan puusta suurtaajuuden avulla ja se kerätään suljetussa järjestelmässä uudelleen käytettäväksi. Kyllästysaine jää puun sisälle, termiitinkestävä puutuote on käyttövalmis. Yasujiman kertoman mukaan kuivamenetelmälaitteiden kauppa käy tällä hetkellä hyvin, erityisesti Japaniin, mutta myös muualle Aasiaan. (Kuvat 3, 4 ja 5 valmistumassa olevasta kuivametelmälaitteistosta). Kuvassa 6 on valmistumassa paineastia vahvikerenkailla. Kuvassa 7 on incising machine eli puuhun pieniä reikiä tekevä kone. Rei illä helpotetaan kyllästysaineen tunkeumaa puuhun.

11 11 Kuva 3. Valmistumassa olevan LOSP-laitteiston kyllästys- ja käyttöliuossäiliö. Takana oikealla näkyy tihennesäiliö. Kuva 4. Valmistumassa olevan LOSP-laitteiston kyllästys- ja käyttöliuossäiliö. Takana vasemmalla näkyy liuottimen takaisinkeruujärjestelmä.

12 12 Kuva 5. Liuottimien jäähdytys-, tiivistys- ja keruusäiliöt sekä valmistumassa olevan LOSPkyllästyssylinterin sisällä kulkevat putkistot. Kuva 6. Valmistumassa oleva paineastia vahvikerenkailla.

13 13 Kuva 7. Incising machine eli puun pieniä reikiä tekevä kone. Reikien kautta heikosti kyllästyvien puutuotteiden käsittely onnistuu paremmin YASUJIMA:n nykyiset yhteistyökumppanit ja yhteistyömahdollisuudet Yasujima tekee yhteistyötä mm. seuraavien organisaatioiden kanssa - Kanematsu NKK - ASANO FIRE RETARDANTS - ECO/ACCORD WOOD - JAPAN WOOD PRESERVES INDUSTRY ASSOCIATION - - Kioton yliopisto - Mikkelin amk Oy Yasujimalle esiteltiin lyhyesti Suomessa kehitettyjä ja testattuja modifiointimenetelmiä (Q-treat, mäntyöljykyllästys sekä Kemira-konsepti (trimetyyliboraatti-hartsikyllästeseos). Yasujima oli erittäin kiinnostunut mäntyöljykäsittelystä, vaikka Japanissa ei ole heidän mukaansa mäntyöljyn tislaajia. Öljy olisi siis hankittava ulkomailta. Ilmeisesti käyttökohteena olisivat termiittisuojausta vaativat kohteet, sillä mäntyöljykäsittely parantaa puun kestävyyttä termiittejä vastaan. Tämän

14 14 lisäksi yhteistyömahdollisuuksia voisi olla sahatavaran käsittelylaitteistoissa eli sahatavaran kuljettimissa, mittaus-, lajittelu-, rimoitus- ja paketointilaitteistoissa, joita tarvitaan kuivaamoiden ja kyllästämöiden yhteyteen. 5. JAPAN HOME AND BUILDING SHOW Yleistä Japan Home and Building Show -messut ovat suurin Japanissa järjestettävä rakennusalan messutapahtuma. Mesuille osallistuu noin 500 näytteilleasettajaa vuosittain. Messuvieraiden määrä vuosittain on noin henkilöä, joista puolet alan ammattilaisia. Messut ovat pienentyneet vuosin varrella, vuonna 2012 messut olivat kolmessa hallissa. Halleista oli tehty yhtenäinen tila ottamalla hallien väliseinät pois. Vuoden 2012 Japan Home and Building Show messujen keskeisenä teemana oli maaliskuussa 2011 tapahtuneen maanjäristyksen ja sitä seuranneen Fukushiman katastrofin jälkeen energian säästäminen ja maanjäristyksiä paremmin kestävien rakenneratkaisujen esitteleminen. Teemat olivat selkeästi näkyvillä messuilla liitosratkaisuissa, rakenteiden tärinänvaimentimissa, lämmöneristeissä, lämmöntuottoratkaisuissa ja pienseminaareissa. Pienseminaarien aiheina oli mm mm. passiivitalorakentamista ja energian säästämistä eri muodoissaan. Seminaarit olivat japaninkielisiä. Japan Home and Building Show messut jakautuivat seuraaviin alalohkoihin: rakennusmateriaalit ja -tarvikkeet rakennusten järjestelmät ja laitteet rakenne- ja arkkitehtisuunnittelun ohjelmistot sekä muut ohjelmistot myyntikonttorit ja liiketoiminnan tukipalvelut luonnonkatastrofien ennakointi ja turvallisuus huonekalut ja muut sisätilojen tarvikkeet sekä rakenteet lämmöneristysmateriaalit, koneet, laitteet ja järjestelmät rakennusten ulkopuoliset rakenteet, kattorakenteet ja tarvikkeet sekä tarvikkeet puutarhaan aihepiiriin liittyvät julkaisut ja muu kirjallinen materiaali Lisäksi messuilla oli esillä nk. älytalojen ja energiaa säästävien rakennusten järjestelmiä sekä kerrostalorakentamisen järjestelmiä. Messuilla näytteilleasettajia oli japanilaisten lisäksi ainakin Suomesta, Kanadasta, U.S.A: sta, Kiinasta, Ranskasta, Saksasta ja Etelä-Koreasta.

15 Poimintoja näytteilleasettajien tuotteista ja palveluista Keim Biosil System & Ecosil System Vesilasiin pohjautuva maali, jolla yli 200 värisävyä. Käyttävät sitä sairaaloissa, päiväkodeissa yms., missä tarvitaan myrkytöntä palosuojaa. Ovat tuomassa sitä Japanin markkinoille. https://www.deslinc.com/keim-biosil-system-ecosil-system Koshii Woods Koshii keskittyi messuilla erityisesti lämpökäsiteltyjen tuotteiden markkinointiin Tokion alueen asiakkaille. Koshii:lla oli tarjolla heidän mukaansa erinomainen pintakäsittelyaine lämpökäsitellylle puulle. Takumi Noto Hiba / Murato Concept House Eristeratkaisuja esitteli mm. Murato Concept House, jonka osastolla oli myös purueriste, joka kääritty tiheäsilmäiseen harsokankaaseen. kts kuva.

16 16 Kuva 8. Harsoon puristettua purueristettä. Haet Plus Sähkötoiminen lattialämmitys. Lämmityselementit ovat erittäin ohuita ja helppoja asentaa. Vastaavia tuotteita on tarjolla myös Suomessa. TATSUMI TATSUMI on eräs monista Japanissa yleisestä palkki-pilari -järjestelmän liitoskappaleiden valmistajista. Japanilaisessa palkki-pilari järjestelmässä puupalkkeihin ja pilareihin työstetään NCkoneilla tarvittavat loveukset. Palkit ja pilarit liitetään toisiinsa metallisella puun sisään jäävillä liitoskappaleilla, rakenne jäykistetään vaarnatappiliitoksella. Liitos tehdään rakennustyömaalla. Palkki-pilari järjestelmä on Japanissa erittäin yleinen, usein palkit ja pilarit ovat liimapuuta. Damber Damber markkinoi iskunvaimentimia palkki-pilari runkorakenteen kulmiin. Iskunvaimennin vähentää rakennuksen huojuntaa samalla periaatteella kuin iskunvaimennin tekee autossa. Rakennuksessa iskunvaimennus vähentää massan liikkeestä johtuvaa huojuntaa, vähentää vaurioita ja helpottaa rakennuksesta poistumista. Tuote-esittelijän mukaan Damber lisää turvallisuutta usein myös jälkijäristyksien aikana. Yamaharu Wood Yamaharu esitteli messuilla kolmikerroksista laudoista yhtyeennaulattua pienelementtiä. Elementti on kevyt ja yksinkertainen, toimii rakenteen jäykistäjänä viistolaudoituksen tai vanerin tavoin. Tuotteella on Jas-hyväksyntä.

17 17 Sacos Sacos esitteli polypropeenista valmistettuja melua vaimentavia toisiinsa liitettäviä elementtejä ja elementeistä rakennettavia ääneneristyskoppeja. Kopit ovat nopeita koota ja purkaa. Kopit soveltuvat rakennustyömaille tai vastaaviin olosuhteisiin melun alentamiseen. Delian Weiyi wooden Co Yritys valmistaa 100 % kierrätettäviä puu-muovi komposiitteja. Komposiittien pääkäyttökohteet ovat ulko-olosuhteissa, kuten terassirakenteissa. Muut käyttökohteet ovat mahdollisia, yrityksen edustajat olivat erittäin yhteistyöhaluisia. JVC Victor Wood Cone Victor Wood Cone kaiutin kuvaa puun käytön monipuolisia mahdollisuuksia. Ratkaisu ei sinänsä ole aivan uusi. Kuva 9. JVC Victor Wood Cone. Kaiuttimen puisen värähtelykalvon lisäksi kaiuttimen sisällä on puuhaketta. (Kuva Kuhmonen 2012) www3.jvckenwood.com/audio_w/hifi/sx-wd1kt/index.html

18 18 6. FINPRO JAPANI Finpro on asiantuntijaorganisaatio, jonka 400 asiantuntijaa työskentelee 69 toimipisteessä lähes 50 eri maassa. He auttavat suomalaisia yrityksiä saamaan tietoa kohdemarkkinoista, jalkautumaan valituille markkinoille ja verkostoitumaan paikallisten toimijoiden kanssa. Finpron palvelut ja paikallinen asiantuntijuus varmistavat, että yritykset tekevät oikeita asioita oikeaan aikaan riskejä halliten. Finpro tarjoaa palveluja kansainvälistymisen kaikissa vaiheissa: kasvun suunnittelussa, markkinoille menon valmistelussa, etabloitumisessa valituille markkinoille ja markkina-aseman parantamisessa. Finpro toimii tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa auttaakseen suomalaisia yrityksiä kansainväliseen menestykseen. Hyvä yhteistyö kaikkien toimijoiden kesken tuo hyötyä asiakkaille: eri alojen parhaat asiantuntijat tuntevat paitsi omat, myös muiden toimijoiden palvelut ja osaavat neuvoa eteenpäin. Finpron vientikeskusten verkosto ympäri maailmaa on myös muiden suomalaisten konsulttien käytössä ja voi täydentää heidän kansainvälistä verkostoaan. Finpron vientikeskusverkosto voi toimia muiden konsulttien alihankkijana eli konsultit voivat teettää konsultointitoimeksiantoja tai niiden osia Finprolla samoin perustein kuin yrityksetkin. Finprolla on 66 vientikeskusta ja toimipistettä ympäri maailmaa lähes 50 maassa (http://www.finpro.fi/finpro-maailmalla). Vientikeskusverkosto on myös muiden suomalaisten konsulttien käytössä ja voi täydentää heidän kansainvälistä verkostoaan. Finpro voi olla mukana seuraavanlaisissa toimeksiannoissa: Toimeksianto toteutetaan suomalaiselle yritykselle tai organisaatiolle, painopisteen ollessa pk-yrityksissä Toimeksianto liittyy kansainvälistymiseen tai kansainvälisen kilpailukyvyn edistämiseen Toimeksianto hinnoitellaan sen perusteella, onko loppuasiakkaana pk-yritys vai suuryritys Toimeksiannossa noudatetaan Finpron yleisiä sopimusehtoja Finpron käännöspalvelut - freelancer tulkit Finpron puupuolen konsultti - palvelut yrityksille FinNode on suomalaisten innovaatio-organisaatioiden maailmanlaajuisesti toimiva verkosto. Globaalin innovaatiotoiminnan solmukohdissa toimiva verkosto tuottaa aktiivisesti uusia avauksia suomalaiselle elinkeinoelämälle ja tutkimusyhteisölle ja tukee niiden kansainvälistymistä

19 19 FinNoden kansainvälisen verkoston muodostavat työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoasiainministeriö, Finpro, Tekes, Sitra, VTT ja Suomen Akatemia. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Elinkeinoelämän keskusliitto osallistuvat FinNode-verkoston ohjaamiseen. Verkoston hallinnoinnista vastaa Finpro. Verkoston keskeisiä sidosryhmiä Suomessa ovat osaamiskeskukset, Suomen huippuosaamisen keskukset, SHOKit ja alueelliset ELY-keskukset. FinNodet tarjoavat osallistujille yhteisen sateenvarjon, jonka alla edistetään yhteisiä tavoitteita. Koli Culturan esittely Finprolla Koli Cultura on kestävälle arvopohjalle perustuva ja ympäristövastuullisesti toteutettava luontomatkailu- ja kulttuurikeskus, joka avataan Kolille vuonna Valmistuttuaan keskus tarjoaa matkailijoille ja paikallisille asukkaille laadukkaita palveluita sekä unohtumattomia elämyksiä. Koli Cultura on myös laajan kumppanuusverkoston kehittämisohjelma, jonka tuloksena syntyy kestävä luontomatkailumalli käytettäväksi Suomessa ja maailmalla, kun rakennetaan matkailupalveluita luonnonsuojelualueiden yhteyteen. Alue on suunniteltu arvokkaan kansallis- ja luonnonmaisemanehdoilla. Rakennusten sijoittelulla, suuntauksella, muodoilla ja materiaaleilla pyritään pieneen energian- ja lämmönkulutukseen. Uusiutuvaa energiaa tuotetaan vedestä, metsästä, maasta, ilmasta tai auringosta, metsästä, maasta, ilmasta tai auringosta. Koli Cultura pyrkii kestävän kehityksen periaatteille perustuvan luontomatkailun edelläkävijäksi. Hanke on Pohjois-Karjalan kehittämisohjelman ja matkailun kehittämisen ykköshanke. Lieksan kaupunki, Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto, Pielisen Karjalan kehittämiskeskus ja Kolin Matkailuyhdistys ovat mukana alueen kehittämisessä. Metsähallitus tukee kehitystyötä. Keskustelussa esille nousseita asioita liittyen Japanin rakennustoimintaan: - tsunamialueille suunnataan rahoitusta jälleenrakentamiseen - alueilla suuret rakentamispaineet - uudet rakentamismallit ja ratkaisut kiinnostavat - vuoristoalueelle tulossa matkailukeskus - Japanissa päätökset yhteistyöstä tehdään hyvin harkiten ja se voi usein kestää - kumppanin vaihtaminen voi olla vaikeaa, koska yritykset kunnioittavat toisiaan ja eivät halua tulla väliin - Finpro auttaa kumppanien haussa - kumppanin valinnassa kannattaa olla tarkkana - englantilaistyyliset talomallit ovat yleisiä Japanissa - Koli Cultura voisi kiinnostaa kovasti japanilaisia

20 20 Yhteystiedot Finpro Japan, Finland Trade Center Embassy of Finland, Tengenji Square 6 F Minami Azabu, Minatoku, Tokyo puh./tel faksi/fax Marko Salonen vientikeskuksen päällikkö marko.salonen(a)finpro.fi Masahiro Kimura Senior Consultant Finpro ry, Operations and Network Finpro, Finland Trade Center Embassy of Finland Tengenji Square 6F , Minami Azabu, Minato-ku Tokyo Japan Office phone: Office fax: Direct phone: Mobile phone: Maki Shoji Finpro, Finland Trade Center Embassy of Finland,Tengenji Square 6F , Minami Azabu, Minato-ku Tokyo Japan Office phone: Office fax: Mobile phone:

21 21 7. UUSI-SEELANTI Alla on esitetty yhteenveto keskusteluista seuraavien henkilöiden kanssa: Tony Davies-Collins, John Scot, Alan Broughton (Kiwi Timber Protection), Garth Mortensen (Northsawn Group), Jeremy Warners (Scion), Tripti Singh (Scion). - CCA vielä käytössä, ilmeisesti kielletään tulevaisuudessa - Kaikki runkotavara ja jopa osa ulkoverhouslaudoista kyllästetään. Yleisin runkotavaran kyllästysmenetelmä on LOSP. - LOSP-laitteet lähes jokaisella kyllästämöllä, tyypillisin käytetty kylläste on FRAMEbor. Vain muutamilla kyllästämöillä käytössä liuottimen takaisinkeruujärjestelmä. Liuottimen annetaan haihtua katoksen alla tavarasta. Tyypillinen liuoskulutus on runkotavaralla noin 35 litraa ja vaativimmissa kohteissa noin 60 litraa kuutiolle (Framebor). Alla ote Kiwi Timber Protection Ltd:n sivuilta kts Pressure Treated Boric KTP offers accelerated Boric diffusion (H1) using the pressure treatment plant to aid the initial uptake of preservative relative to conventional dipping. This substantially reduces the time required for complete diffusion to take place reducing customer stock holdings. KTP also adds increased levels of anti-sapstain chemical to prevent unsightly mould and sapstain developing on the timber. - Niillä, joilla on liuottimen takaisinkeruujärjestelmä, on ongelmia käyttöliuoksen väkevyyden säätämisessä. Kun liuotinta ja tehoainetta kerätään puusta takaisin, niin mukana tulee puun uuteaineita, vettä yms. eri suhteessa kuin niitä on varsinaisessa käyttöliuoksessa, jonka vuoksi käyttöliuoksen väkevyyden säätäminen on vaikeaa. - LOSP laitteet eivät täytä Atex-direktiiviä, sillä varastosäilöt, pumput yms. sijoitettu aivan vierekkäin. Tosin FRAMEbor kylläste ei ole herkästi syttyvää, palavaa tai muodosta räjähdysriskiä. - Rakennuksille tulisi antaa 10 vuoden takuu. Takuuaikoja oli erilaisia. Yksi takuu on rakennusaikainen takuu hometta yms. vastaan pystytyksen ajaksi (3 kk). - Keskustelua käydään myös siitä, mistä takuu alkaa. Kyllästäjien mielestä takuu alkaa siitä, kun puu on kaadettu. - LOSP menetelmä menettänyt suosiotaan. - Boori hyväksytty tehoaineena, joten sitä ei tarvitse SCION:n mukaan hyväksyttää uudelleen, vaikka se olisi mukana uudenlaisessa seoksessa ja uutena yhdisteenä. Mäntyöljyn tisleitä esim. hartsi- ja rasvahapot ei ole hyväksytty tehoaineiksi. Jos ne ovat seoksessa fiksatiiveja eli kiinnittävät varsinaisen tehoaineen puuhun, niin silloin SCION:n mukaan hyväksyntää ei tarvita.

22 22 Myöskään etanolia tai metanolia ei tarvitse hyväksyä, koska ne ovat liuottimia seoksessa ja aikaisemmin hyväksyttyjä/rekisteröityjä kemikaaleja. - SCION tutkii parhaillaan vesilasia ja superkriittistä käsittelyä hiilidioksilla. Yrittävät saada aikaan laitteiston, jolla voidaan tuottaa pilottituotteita. kts liite 2. - ACCOYA/titanwood suunnittelee uuden tuotantoyksikön perustamista Uuteen-Seelantiin. kts liite 3. - Uudessa-Seelannissa Japanilaisten omistama selluhakeyhtiö, joka ostaa puuta, kuorii ja hakettaa sen selluhakkeeksi, joka laivataan Japaniin. - Kuoren hinta negatiivinen. Etsivät kaupallisia ratkaisuja, joilla saisivat kuoresta tuloja esim. bioöljyn tuotanto. Kuva 10. Uuden-Seelannin ilmasto on ankara puutuotteille.

23 23 Kuva 11. Scion koekentän Lapjoint testejä Rotoruassa. Kuva 12. FRAMEbor tihennekontin etiketti ja oikealla FRAMEbor kyllästeen siirtoa tankkiautosta varastosäiliöön.

24 24 Kuva 13. FRAMEbor kyllästettä käyttävä kyllästyslaitteisto ja sen pumppausyksikkö. Kuva 14. FRAMEbor kyllästettä käyttävä kyllästyslaitteisto ja sen varastosäiliöitä.

25 25 Kuva 15. FRAMEbor liuoksella käsiteltyjä puutuotteita, kuten vaneria. Kuva 16. Vasemmalla oksatonta, sormijatkettua ulkoverhouslautaa 21*170 mm ja sama tuote pintakäsiteltynä.

26 26 Kuva 17. Vasemmalla FRAMEbor käsiteltyä LVL:ää ja oikealla CCA:lla käsiteltyä LVL:ää. Kuva 18. Selluhaketta Japaniin tuottava tehdas. Kuva 19. Selluhaketta tuottavan tehtaan puunkäsittely ei näyttänyt kovin tehokkaalta.

27 27 8. KEMIRA-KONSEPTIN SOVELTUMINEN JAPANIIN, UUTEEN SEELANTIIN JA AUSTRALIAAN Matkan aikana keskusteltiin kaikkien yrityskäyntien aikana Kemira-konseptin kaupallistamismahdollisuuksista. Kohdemaiden yritykset vertasivat Kemira-konseptia yleisimpään booripohjaiseen LOSP-menetelmään eli FRAMEbor-kyllästeeseen. Taulukossa 1 on esitetty FRAMEbor kyllästeen käyttöturvallisuustiedotteessa annettuja tietoja seoksen komponenteista ja ominaisuuksista. Liuottimena on monoetyyli glykoli, joka ei ole palava, räjähdysaltis tai muuten erityisen vaarallinen kemikaali. Liuottimen annetaan käsittelyn jälkeen vapaasti haihtua/valua pois puusta, jonka vuoksi käsittely on erittäin nopeaa ja edullista. Liuoskulutus on vain 35 litraa kuutiolle. Käsittelyn huonona puolena on se, että boori ei kiinnity lainkaan puuhun ja sen huuhtoutuminen käsitellystä tuotteesta alkaa välittömästi käsittelyn jälkeen. Tämän vuoksi käsittely antaa vain muutaman kuukauden sääsuojan homehtumista ja termiittejä vastaan rakennusaikana. Toisaalta on täysin mahdollista, että FrameBor kyllästeelle kehitetään kiinnitystekniikka esim. toinen kyllästys öljyllä/hartsilla heti FrameBor käsittelyn jälkeen, jolla saadaan boorin pysyvyyttä puussa parannettua oleellisesti. Taulukossa 2 on esitetty Kemira-konseptin SWOT-analyysi. Analyysin perusteella valittavissa on kolme vaihtoehtoa: 1. Pyrkiä kaupallistamaan metanoli- tai etanolipohjainen seos. Tämä tarkoittaa, että nykyiset LOSP-kyllästämöt on modernisoitava perusteellisesti tai kyllästäjien investoiva kokonaan uuteen laitteistoon. Samalla on järjestettävä prosessin päätteeksi takaisin kertyvän metanoli-boori-hartsiseoksen tai etanoli-boorihartsiseoksen kierrättäminen kannattavasti. Tämä ratkaisu vaatii toteuttajalta pitkäjänteisyyttä, hyviä yhteistyökumppaneita ja pääomaa. 2. Kehittää glykolipohjainen seos Kemira-konseptista, jota voidaan hyödyntää nykyisissä LOSP-kyllästämöissä (tai muu liuotin, jota ei tarvitse takaisinkeruujärjestelmää, eikä ole syttyvä tai räjähdysaltis liuotin). Tällöin liiketoiminta perustuu alkuvaiheessa kyllästeseoksen kauppaan ja myöhemmin täysin uusien laitteistojen kauppaan volyymin kasvaessa. Tämä ratkaisu vaatii 1-2 vuoden kehitystyön pelkästään kemikaaliseoksen osalta, jonka onnistumisesta ei voida olla varmoja. 3. Jäädä odottamaan, kuinka tilanne markkinoilla kehittyy ja tarkkailla kuinka mm. Yasujiman menetelmälle löytyy markkinoita ja arvioida tilanne uudelleen myöhemmin.

28 28 Taulukko 1. FRAMEbor kyllästeen käyttöturvallisuustiedotteessa annettuja tietoja seoksen komponenteista ja ominaisuuksista.

29 29 Taulukko 2. SWOT-analyysi Kemira-konseptista Aasian ja Australian markkinoilla. Vahvuudet - Seoksen hyväksyntä helpompaa kuin EU:ssa - Parantaa selvästi boorin pysyvyyttä puussa - Hartsi antaa kosteussuojaa - Nopea prosessi, pienellä laitteistolla suuret volyymit vrt. perinteiset kyllästeet - Aine- ja prosessikustannukset eivät ole kohtuuttomat isoilla volyymeilla - Boori antaa home-, laho-, termiitti- ja palosuojaa puulle - Hartsi parantaa kosteudenkestoa ja dimensiostabiliteettia Mahdollisuudet - Aasiasta löytyy kumppani, jonka kanssa konseptia voidaan viedä pitkäjänteisesti eteenpäin - Hartsi liukenee myös glykoliin Glykolipohjainen seos toimii riittävän hyvin vrt. nykyratkaisut ja sille löytyy valmistaja päästään nopeasti eteenpäin - Glykolipohjainen seos voidaan hyväksyä käyttöön myös EU:n alueella, sillä glykoli huomattavasti turvallisempi aine kuin etanoli tai metanoli - Hartsia saatavissa myös Aasiasta - Koska nykyiset laitteistot eivät sovellu, niin laitepuolen markkinat ovat suuret konseptin toimiessa Heikkoudet - Metanoli ja etanoli palavia nesteitä, joiden höyryt ovat räjähdysalttiita. Lisäksi metanoli on myrkyllistä. - Seoksen valmistus ja koostumuksen kontrollointi vaatii korkeatasoista osaamista - Metanolipohjaisella seoksella laitteiston on täytettävä Atex-direktiivi ja takaisinkeruujärjestelmä on rakennettava - Etanolipohjaisella seoksella laitteiston on täytettävä Atex-direktiivi - Nykyiset LOSP-laitteistot eivät sovellu Kemira-konseptin käyttöön Uhat - Seokselle ei saada hyväksyntää kohtuullisin kustannuksin tai se vie liian pitkän ajan (yli kolme vuotta) - Boorin sitoutuminen ei ole riittävää Japanin ja Uuden Seelannin kosteassa ilmastossa - Tekniset ratkaisut ovat liian kalliita tai vaikeita toteuttaa käytännössä - Kilpailevat ratkaisut toimivat paremmin ja ovat edullisempia - Nykyisin käytössä olevalle FrameBor kyllästeelle kehitetään kiinnitystekniikka esim. toinen kyllästys öljyllä/hartsilla heti FrameBor käsittelyn jälkeen

30 30 9. POTENTIAALISIMMAT UUDET LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET 9.1 Yhteistyö Koshii Woodsin ja Yasujiman kanssa Molemmat Japanilaiset yritykset, Koshii Woods ja Yasujima, olivat kiinnostuneita neuvottelemaan hankkeen yritysten kanssa liiketoimintamahdollisuuksista. Koshii Woods oli erittäin kiinnostunut Q-treat konseptista, mäntyöljykyllästyksestä ja Kemira-konseptista. Koshii Woodsin mukaan yhteistyö voi liittyä joko teknologiaan tai käsitellyn tuotteen kauppaan. Koshii Woodsin edustajat ilmoittivat tapaamisen päätteeksi, että haluaisivat tulla Suomeen mahdollisimman pian neuvottelemaan yhteistyömahdollisuuksista näihin menetelmiin ja tuotteisiin liittyvien yhtiöiden kanssa. Yasujima oli taas kiinnostunut mäntyöljykyllästyksestä ja siihen liittyvästä teknologiasta. 9.2 Palosuojattu ulkoverhouslauta Japanin markkinoille Japanilla on selkeä tavoite lisätä puunkäyttöä julkisessa rakentamisessa. Koska julkisia rakennuksia koskevat tiukat palomääräykset, niin tällöin puutuotteet tulee usein palosuojata. Lisäksi tuotteiden tulee olla visuaalisesti korkealaatuisia (esim. oksattomia, leveitä dimensioita) ja säilyttää hyvä ulkonäkö mahdollisimman pitkään. Puutuotteiden palosuojaus toteutetaan samantyyppisillä ratkaisuilla kuin Euroopassa eli boori- tai fosfaattipohjaisilla kemikaaleilla sekä viimeistelemällä tuote pintakäsittelyllä. Lisäksi valmistajat lämpökäsittelevät tuotteet ennen palosuojakäsittelyä mahdollisimman hyvän säänkeston aikaansaamiseksi. Tuotteiden laadunvarmistus on erittäin korkealla tasolla, sillä laadunvarmistus tehdään jokaiselle kappaleelle erikseen. Näiden seikkojen vuoksi palosuojattujen puutuotteiden hintataso on erittäin korkea, eurosta aina euroon saakka. Palosuojattujen puutuotteiden hintataso on niin korkea, että kannattavan liiketoiminnan mahdollisuudet ovat olemassa. Esteeksi saattaa kuitenkin muodostua tarvittavien hyväksyntöjen saaminen Japanin ulkopuolella valmistetuille palosuojatuille tuotteille, vaikka käytetyt palosuojamenetelmät olisivat aivan samat kuin Japanissa. Yksi vaatimuksen täyttävistä, hyväksytyistä palosuojakemikaaleista on Asano Fire-Retardant Lumber Co. Ltd:n CELL+FUNEN, jolta voisi tiedustella, onko Eurooppalaisella palosuojattujen puutuotteiden valmistajalla liiketoimintamahdollisuuksia Japanissa käyttämällä heidän palosuojakonseptiaan. Asano Fire- Retardant Lumber Co. Ltd:n ilmoittaa www-sivuillaan, että on halukas lisensioimaan CELL+FUNEN teknologian (kts liitteet). Teknoksen palosuojamaalilla, Q-treat ja Kemira-konseptilla olisi myös mahdollista tuottaa laadukasta palosuojattua ulkoverhouslautaa, mutta niiden hyväksyttäminen puun palosuojaaineeksi Japanissa vaatii pidemmän prosessin, jonka lopputuloksesta (saadaanko hyväksyntä vai ei) ei ole varmuutta.

31 Korkealaatuiset, profiloidut verhouslaudat Japaniin Ulko- ja sisäverhouksissa sekä lattioissa käytetään paljon oksattomia, korkealaatuisia lautoja ja paneeleita. Mutta etenkin omakotitalojen ulkoverhouksissa käytetään myös terveoksaista ulkoverhouslautaa. Kuvassa 21 näkyy hyvin, kuinka sääolosuhteet muuttavat ulkoverhouslaudan ulkonäköä. Ankarien sääolojen vuoksi ulkoverhouslaudoilta vaaditaan erittäin hyvää säänkestoa eli hyvää dimensiostabiliteettia, home/lahosuojaa sekä UV-suojaa (pitkäikäistä pintakäsittelyä). Toimivia ratkaisuja voisivat olla Q-treat tuotteet sekä massiivisena että rimoista liimattuna hirsipaneelina kts kuva 20. Myös lämpökäsitellyt ulkoverhoustuotteet ovat mahdollisia ratkaisuja. Ulkokäytössä sekä Q-treat että lämpökäsitelty puu on pintakäsiteltävä joko valmistusmaassa tai Japanissa. Kuten palosuojatuissa tuotteissa, myös Kemira-konsepti voisi myös olla toimiva ratkaisu, sillä luonnonhartsi parantaa puun vedenhylkivyyttä ja boori antaa palosuojan lisäksi homesuojan. Vesilasiin pohjautuvat maalit (Keim Biosil System & Ecosil System) voivat olla ainakin osaratkaisu, kun haetaan uusia ratkaisuja sekä puutuotteiden säänkestävyyteen että palosuojaukseen. Lisäksi Koshii Woodsin fenolihartsikyllästetyllä (Maxelum-tuote) kaltaisilla tuotteilla voisi olla markkinoita, sillä tuote on lähes huoltovapaa. Kuva 20. Q-treat hirsipaneelia, joka valmistettu rimoista liimaamalla. Oksattomalla ja/tai puhtaasti terveoksaisella vastaavanlaisella tuotteella voisi olla kysyntää Japanissa sekä normaalista puusta että palosuojatusta puusta valmistettuna. Rimoista liimattua hirsipaneelissa ei välttämättä tarvitse käyttää modifioituja puutuotteita, sillä niiden dimensiostabiliteetti on liimatun rakenteen vuoksi jo hyvä. Valitsemalla ja suuntaamalla

32 32 raaka-aine, voidaan ominaisuuksia edelleen parantaa. Hirsipaneelin etuja ovat erittäin leveät dimensiot, jotka mahdollistavat erittäin nopean asennustyön ja näyttävän visuaalisen ilmeen. Home and Building messuilla oli esillä verhousratkaisuja, jotka oli koottu palapelin omaisesti erikokoisista, mutta ilmeeltään samanlaisista, oksattomista aihioista. Kuva 21. Tyypillinen näkymä hieman vanhemmissa puujulkisivuissa. Räystään suojassa oleva yläosa on säilyttänyt värinsä, kun taas alaosa on voimakkaasti tummentunut ja vanhentunut. Kuva 22. Omakotitalojen puujulkisivuja Japanissa. 9.4 Hartsi-, vaha- tai öljykyllästetyt komponentit ja puutuotteet säärasituksille alttiina oleviin kohteisiin Japanissa, Norjassa ja Keski-Euroopassa Erittäin hyvin säärasitusta kestäviä hartsi-, vaha- ja öljykyllästettyjä puutuotteita on tuotu markkinoille sekä Japanissa (Koshii Woodsin Maxelum-tuotteet) ja Euroopassa (esim. DauerHolztuotteet). Tuotteiden hintataso on erittäin korkea, mutta mm. Keski-Euroopasta, Norjasta ja Japanista löytyy asiakkaita, jotka ovat valmiita maksamaan korkealaatuisista ja lähes huoltovapaista puutuotteista. Tuotteita käytetään ulkoverhouksen lisäksi terasseissa ja

33 33 sisälattioissa, mutta ne soveltuvat ominaisuuksiltaan erittäin hyvin myös alumiinin korvaukseen ikkunoiden ulkopuitteissa. Suomalaiset puukerrostalorakentajat olivat sitä mieltä alan seminaarissa (PKAMK seminaari Joensuu 27.11), että puutuotteiden palosuojausta tärkeämpää olisi kehittää paremmin erilaisia rasituksia kestäviä puutuotteita (huoltovapaampia) kuin palosuojattuja puutuotteita. Esimerkiksi kerrostalon puujulkisivun huoltopuhdistuksella ja maalauksella vuoden välein on paljon suurempi vaikutus huoltovastikkeiden hintaan kuin muutaman kymmenen tuhannen euron investoinnilla lähes huoltovapaaseen julkisivumateriaaliin. Hartsi-, vaha- ja öljykyllästettyjen puutuotteiden käyttöön liittyy myös ongelmia. Tuotteiden jatkojalostuksessa ja työmaalla ei voida välttämättä käyttää samoja koneita ja laitteita kuin normaalilla puutavaralla. Tämä koskee erityisesti höyläystä ja jyrsintää. Lisäksi syntyvät sivutuotteita ei voida välttämättä energiakierrättää normaalin puujätteen tavoin. Myös itse hartsi-, vaha- ja öljykyllästyksen toteuttaminen vaatii korkeatasoista osaamista ja modernia laitekantaa. 9.5 Termiittisuojatut puutuotteet, joissa erinomainen säänkesto Japanin ja Australian markkinoille Puutuotteille ja ratkaisuille, joilla saadaan puutuotteille erinomainen suoja termiittejä vastaan, on kysyntää Aasian ja Australian markkinoilla. Japanilaisen kuivamenetelmän (kehittäjät Kanematsu NNK ja Yasujima) kasvava suosio on yksi osoitus tästä. Myös Uusi-Seelantilaisten kyllästämöiden edustajien mielestä ratkaisuilla, joilla saadaan hyvä termiittisuoja, on kysyntää ainakin Australian markkinoilla, vaikka tuotteiden hintataso olisi nykyistä korkeampi. Matkalla saatujen tietojen mukaan Yasujiman kuivamenetelmään perustuva kyllästämö on rakenteilla Uuteen-Seelantiin. Toimiva termiittisuoja on siis mahdollista saada Yasujiman kuivamenetelmällä, ja sitä on mahdollista testata MAMK:n laitteistolla Mikkelissä. Kemikaaliseoksen käyttöönotto Euroopassa ei kuitenkaan ole todennäköistä lähivuosina, sillä EU:n biosididirektiivin mukaiset tutkimukset ja hyväksynnät vievät ainakin 2-3 vuotta. Tiedossa ei ole, onko tätä työtä edes aloitettu Japanilaisten tai muun toimijan puolesta. Yasujiman kuivamenetelmää perustuva liiketoiminta tulisi siis ainakin alkuvaiheessa rakentaa niin, että tuotteiden käsittely tapahtuu EU:n ulkopuolella. Soveltuvin paikka olisi ilmeisesti Japani. Kemira-konsepti sekä mäntyöljypohjaiset käsittelyt parantavat puutuotteiden termiitinkestoa. Raakamäntyöljy ja samalla periaatteella toimivat muut öljyseokset on vapautettu EU:ssa biosididirektiivistä, jolloin niiden kaupallinen hyödyntäminen termiittisuojaukseen on mahdollista jo nyt EU:n alueella. Julkisessa tiedossa ei kuitenkaan ole, päästäänkö mäntyöljypohjaisilla käsittelyillä riittävän korkeaan suojaustasoon termiittejä vastaan. Kemira-konseptilla sen sijaan on mahdollista saada erittäin hyvä termiittisuoja ainakin niin pitkäksi aikaa kun boori kiinnittynyt

34 34 tuotteeseen. Kemira-konseptin ongelmana on biosidisyys, jonka vuoksi sille olisi haettava hyväksyntä biosididirektiivin mukaisesti EU:n alueelle. Yksi mahdollisuus tehdä termiittisuojattua puuta voisi olla kaksoiskyllästys, jossa puutuote käsitellään ensin Aasiassa käytössä olevalla glykolipohjaisella FrameBor-kyllästeellä, jonka jälkeen tuote voidaan heti kyllästää toiseen kertaan öljyllä/hartsilla. Tämä siksi, että Frameborkyllästyksessä tuotteeseen menee vain litraa kuutiolle glykolipohjaista boorikyllästettä. Koska männyn pintapuu imee nestettä normaalisti litraa kuutiolle, niin toinen kyllästys öljyllä/hartsilla on mahdollista toteuttaa heti Framebor-käsittelyn jälkeen. 9.6 Tukin, sahatavaran ja jatkojalosteiden käsittelylaitteistot sekä bioenergialaitteistot (runkojen/tukkien käsittely, sahalaitteistot, kuljettimet, mittaus, lajittelu, rimoitus, kyllästys ja paketointi mkl. jatkojalostus Japani ja Uusi-Seelanti) Matkan aikana tehtyjen tehdaskäyntien perusteella sekä Japanissa että Uudessa-Seelannissa tukkien, puutavaran, sahatavaran ja jalosteiden kuljettimet sekä mittaus-, lajittelu- ja paketointilaitteistot ovat selvästi vanhemmalla tekniikalla toteutettu kuin Pohjoismaissa. Yksittäiset koneet saattoivat olla jopa modernimpia kuin Pohjoismaissa, mutta linjasto kokonaisuutena oli vanhanaikainen esim. paketointi ja lajittelu tehtiin usein manuaalisesti. Tässä voisi olla suomalaisille kone- ja laitetoimittajille hyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Esimerkiksi Yasujima valmistaa korkealuokkaisia kyllästämöitä ja kuivaamoita, mutta ei sahatavaran kuljettimia, mittaus-, lajittelu-, rimoitus- ja paketointilaitteistoja, joita tarvitaan kuivaamoiden ja kyllästämöiden yhteyteen. Myös pyöreän puun/tukin käsittely vaikutti tehottomalta verrattuna vastaaviin tehtaisiin Suomessa(kts kuvat 18 ja 19). Uuden-Seelannin erityispiirteenä oli kuoren ja puujätteen negatiivinen hinta eli sahalaitokset eivät saa tuloja kuoresta ja puujätteestä. Kuoren ja purun avulla tehtävää lämpöä tarvitaan puun kuivaukseen, mutta ei juuri muuhun lämmitykseen. Ratkaisuille, jolla sahalaitokset saavat kuoresta, purusta ja puujätteestä tuloja, on kysyntää ainakin Uudessa-Seelannissa (esim. sähköntuotantolaitokset tai biokemikaalien uuttaminen kuoresta).

35 35 Liite 1. Matkasuunnitelma. OHJELMA SUNNUNTAI Lento: Departure Helsinki 17:25 Arrival -Osaka Kansai 10:05 (12th Nov.) Lennon numero: AY 77 MAANANTAI Matkustus lentokentältä hotelliin tai suoraan Koshii Woods: lle. Hotelli Osakassa Hotellin nimi: New Osaka Hotel Osoite: Nishiyodogawa-ku Osaka-city Puhelin nro: Iltapäivällä Koshii Woods, Osaka Eräs Japanin suurimmista puutavaran kyllästäjistä, tuottavat mm. palon-, termiittienja kulutuksenkestäviä puutuotteita sekä lämpökäsiteltyä puuta. Yrityksellä on tuotantolaitoksia myös Japanin ulkopuolella. Pääkonttori Osakassa. Keskustelujen pääaiheet: - Q-treat käsittely ja mäntyöljypohjaiset modifiointimenetelmät - uusien puupohjaisten tuotteiden testaaminen - lämpökäsittely - alustava kiinnostus yhteistyöhön Yhteyshenkilö: Akio Yamaguchi Osoite: Hirabayashi-Kita, Suminoe-ku. Puhelin: Web:

36 36 TIISTAI Klo 9: 00 (noin) Lähtö New Osaka Hotellista. Junamatka Osaka - Kanazawa, noin 3 h. Hotelli Kanazawassa (Lähellä rautatieasemaa). Yasujima, Kanazawa Nikko Hotel Kanazawa Osoite: Hon-machi, Kanazawa-shi, Ishikawa Tel: Valmistaa mm. kuivaamoita ja modifiointiin tarvittavia laitteita. Yritys tuntee Japanissa myynnissä olevat modifiointilaitteet, käytössä tai kehitysvaiheessa olevat kemikaalit sekä testausjärjestelyt. Yrityksellä on hyvät laboratoriovalmiudet. Keskustelujen pääaiheet: - Q-treat käsittely ja mäntyöljypohjaiset modifiointimenetelmät - Palonkestävät puutuotteet Japanissa - Alustava kiinnostus yhteistyöhön Yhteyshenkilö: Francois-Xavier Maquart (ranskalainen, mutta puhuu hyvin japania ja englantia) Osoite: 733, Fukumasumachi-kita, Kanazawa-City, Ishikawa-Pref Puhelin: Web: Päivällinen japanilaiseen tapaan Yasujiman kutsusta. Aikataulu ja paikka sovitaan päivän aikana. Päivällisen aikana aloitettuja keskusteluja jatketaan. KESKIVIIKKO Klo 10: 00 (noin) Lähtö Nikko Hotel Kanazawasta. Junamatka Kanazawa - Maibara- (JR Tokaido Shinkansen) Tokio, tai muu vaihtoehtoinen reitti. Matkan kesto on noin 4 h. Hotelli Tokiossa. Park Hotel Tokyo (Ryhmä Boren saakka) Osoite: Shiodome Media Tower Higashi Shimbashi, Minato-ku Puhelin nro: Web: Mikäli matkalle osallistujilla halua on, voimme matkan välietappina tutustua historialliseen Kioton kaupunkiin ja sen perinteisiin puurakenteisiin temppeleihin.

37 37 TORSTAI Klo 9: 00 (noin) lähtö Hotellista. 34. Japan Home and Building Show 2012, Tokio Messut ovat avoinna 10:00 17:00 Paikka: Tokyo Big Sight, East Halls (Tokyo International Exhibition Center) Meet your New Business Partners at Japan Home & Building Show 2012!! 1. Japan's Largest Trade Show for Building and Housing and Interior Industry Japan Home & Building Show is the largest exhibitions of the housing and building industry in Japan with a 30-year history. Japan Home & Building Show always draws incredible attention welcoming almost 500 exhibitors around the world. 2. A wide variety of Exhibits A wide range of products including Building Materials, Housing Equipment, Furniture, CAD, Wood Building Materials, PV products, Interior etc. will be exhibited. 3. Latest Industry Information You can obtain the up-to-date knowledge of the Building, Housing and Interior industry. The information on new products are also available at Japan Home & Building Show. 4. Home, Building and Interior Week!! This year, under the Home, Building and Interior Week, we will be calling for interior products which are components of buildings as a new area in addition to the latest housing and building related products and services. This enables the visitors to access to information on a breath of products at one stop; from the structure of homes and buildings to interiors.

38 38 PERJANTAI Klo 9: 00 (noin) lähtö Hotellista. 34. Japan Home and Building Show 2012, Tokio Messut ovat avoinna 10:00 17:00 Paikka: Tokyo Big Sight, East Halls (Tokyo International Exhibition Center) Iltapäivällä vierailu Finprolla Tokiossa. Tapaaminen ei ole 100% todennäköisyydellä varmistunut (tilanne klo 14:00). Yleisesti Finpro lupaa: Menestys kansainvälisillä markkinoilla odottaa, kunhan maailmalle mennään oikeassa marssijärjestyksessä. Finpro auttaa fokusoimaan liiketoimintaa niin, että tarjonta kohtaa kysynnän oikeilla markkinoilla. Finpro on mukana valitsemassa tärkeimmät asiakasryhmät ja hankkimassa uusia asiakkaita. Systemaattinen toimintamalli ja kansainvälistymissuunnitelma avaavat ovet maailmalle. Tutustumme Finpro: n palveluihin Aasiassa ja suunnittelemme mahdollista jatkoyhteistyötä. Yhteyshenkilö: Marko Salonen, Head of Trade Center Finpro, Operations and Network Finpro, Finland Trade Center Embassy of Finland Tengenji Square 6F Minami Azabu, Minato-ku Tokyo Tel / Perjantaina syömme yhteisen päivällisen kertaillen matkan kokemuksia. LAUANTAI Tokio on eräs maailman suurimmista, jollei suurin, väestökeskittymistä, joten vaihtoehtoja lauantaipäivän viettoon on lähialueella runsaasti. Harkitsemme lauantain ohjelman yhdessä tai erikseen matkan aikana. Ryhmä Boren lähtee lauantaina Tokiosta jatkolennolle. Modernin Tokion kokee parhaiten Nishi-Shinjukun pilvenpiirtäjäalueella sekä elektroniikkaliikkeitä pursuavassa Akihabaran kaupunginosassa, jota kutsutaan nörttien paratiisiksi. Kokonaan erilaiseen kaupunkiin pääsee tutustumaan Asakusan kaupunginosassa, johon saavuttuaan tuntuu siltä kuin olisi metron sijasta matkustanut aikakoneella. Arkkitehtuuri ajoittuu edo-aikakaudelle luvulta luvun lopulle. Asakusan kuuluisimpiin nähtävyyksiin kuuluu vaikuttava Sensojin temppeli. Keisarillinen palatsi ja sen puutarhat ovat häkellyttävä näky, samoin Meijin shinto - temppeli. Tokiolaisten arkista elämänmenoa voi ihmetellä viikonloppuisin Yoyogi -

39 39 puistossa, johon paikalliset kerääntyvät kävelyille. Myös Harajukun kaupunginosassa hengailevat, upeisiin rooliasuihin pukeutuvat cosplay -nuoret ovat näkemisen arvoisia. Näkemisen arvoinen voi olla myös Tokion Disneyland tai vanhaan edo-kauden huvipuisto. Shoppailusta nauttivat löytävät parhaat apajat Shibuyan trendikaupunginosasta ja Ameya Yokocho -ostoskadulta Lisäksi tutustumiskohteita esimerkiksi: Tsukijin kalamarkkinat, tutustuminen Sumo painiin, Meijin temppeli, Yoyogin puisto, Shinjukun puutarha, Roppongin harjanteen kompleksi, Shibuyan väentungos, Ebisun alue, Daimaru: n kimono ja jukata - myymälät tai päiväretki Fuji-vuorelle. Erilaisia kieroajeluita on tarjolla myös. SUNNUNTAI Aamulla matkustetaan junalla lentokentälle. Lähtöaikataulu hotellista sovitaan myöhemmin. Lento: Departure Tokyo 12:00 Arrival Helsinki 15:20 Lennon numero: AY 74

40 Liite 2. Rakentamisen määrä Japanissa viimeisen 20 vuoden aikana. New Dwellings Started : New Constrution Starts of Dwellings by Owner Occupant Relation, by Construction Method, by Prefabricated, by Two-by-Four (Number of Dwelling Units) New Construction Starts of Dwellings (Number of Dwelling Units) (Unit:Dwelling unit, Change ratio from the same period of previous year [%] ) Year Total Owned Housing Loan Rented Issued Built for Sale Collective Detached Prefabricated Two-by-Four Corporation housing houses % % % % % % % % % % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2

41 Liite 3. Esite Asano Fire-Retardant Lumber Co. Ltd:n CELL+FUNEN teknologiasta.

42 42 Liite 4. Esite Asano Fire-Retardant Lumber Co. Ltd:n CELL+FUNEN teknologiasta.

43 43

Puutuotteiden modifiointi. Vaihtoehtoisia ratkaisuja ikkunoiden ulkopuitteisiin, trooppisten kovapuiden käytölle ja kreosoottikyllästykselle

Puutuotteiden modifiointi. Vaihtoehtoisia ratkaisuja ikkunoiden ulkopuitteisiin, trooppisten kovapuiden käytölle ja kreosoottikyllästykselle Puutuotteiden modifiointi Vaihtoehtoisia ratkaisuja ikkunoiden ulkopuitteisiin, trooppisten kovapuiden käytölle ja kreosoottikyllästykselle Puun käytön laaja-alaistaminen- hankkeen osatutkimus Lieksan

Lisätiedot

Palosuojattujen puutuotteiden liiketoimintamallit Puun käytön laaja-alaistaminen- hankkeen osatutkimus

Palosuojattujen puutuotteiden liiketoimintamallit Puun käytön laaja-alaistaminen- hankkeen osatutkimus Palosuojattujen puutuotteiden liiketoimintamallit Puun käytön laaja-alaistaminen- hankkeen osatutkimus Lieksan Teollisuuskylä Oy Kerantie 26 81720 Lieksa Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy 2 Tiivistelmä

Lisätiedot

Kuva: Metsäliitto. Sahan kapasiteetti on 750 000 kuutiota, joten kilpailu tukeista

Kuva: Metsäliitto. Sahan kapasiteetti on 750 000 kuutiota, joten kilpailu tukeista M Suomen Posti Oyj P u u t u o t e t e o l l i s u u d e n u u t i s - j a a m m a t t i l e h t i 3 / 2 0 11 2 3. 3. 2 0 11 Sivu 4 Koivu jalostuu Viitasaarella Viitasaarelaisella Haka-Wood Oy:llä on meneillään

Lisätiedot

huonekaluvalmistuksen

huonekaluvalmistuksen M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 11 / 2009 12.11.2009 Finnforest Iso-Britanniassa: Uusi tapa toimia Sivu 6 Jos Englannin jalkapallojoukkue menestyy hyvin MMkisoissa, vedetään

Lisätiedot

Puuteollisuusyrittäjät JAKKin ja Teakin kanssa koulutusyhteistyöhön

Puuteollisuusyrittäjät JAKKin ja Teakin kanssa koulutusyhteistyöhön M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 4 / 2008 3.4.2008 Puuteollisuusyrittäjät JAKKin ja Teakin kanssa koulutusyhteistyöhön Sivu 4 Puuteollisuusyrittäjät ry on sopinut JAKKin ja

Lisätiedot

Puutuotetutkimusta. pystyneet ohjaamaan alansa standardointia. Puutuoteteollisuuden rima on yhtä korkealla. perustettavan yrityksen valmisteluissa

Puutuotetutkimusta. pystyneet ohjaamaan alansa standardointia. Puutuoteteollisuuden rima on yhtä korkealla. perustettavan yrityksen valmisteluissa M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 8 / 2008 Puutuotetutkimusta 11.9.2008 heti! Sivu 5 Rakennuselementtejä umpipuusta Uusia kirjainyhdistelmiä, mm. CLT, KLH ym. on tulossa tutuksi

Lisätiedot

Uusia paukkuja puututkimukseen

Uusia paukkuja puututkimukseen M Suomen Posti Oyj P u u t u o t e t e o l l i s u u d e n u u t i s - j a a m m a t t i l e h t i 1 2 / 2 0 0 7 2 9. 1 1. 2 0 0 7 Uusia paukkuja puututkimukseen Sivu 4 Uusiutuminen ja ja kilpailukyvyn

Lisätiedot

SUOMALAISTA LAATUTYÖTÄ. Tutustu lisää ja katso video osoitteessa www.mellano.fi. www.mellano.fi

SUOMALAISTA LAATUTYÖTÄ. Tutustu lisää ja katso video osoitteessa www.mellano.fi. www.mellano.fi M Suomen Posti Oyj P u u t u o t e t e o l l i s u u d e n u u t i s - j a a m m a t t i l e h t i 5 / 2 0 11 4. 5. 2 0 11 SUOMALAISTA LAATUTYÖTÄ www.mellano.fi mukava Mellanon Mukava on täysin uusi ja

Lisätiedot

Uusi puuinfo.fi tulossa huhtikuussa 2011

Uusi puuinfo.fi tulossa huhtikuussa 2011 M Suomen Posti Oyj P u u t u o t e t e o l l i s u u d e n u u t i s - j a a m m a t t i l e h t i 2 / 2 0 11 2. 3. 2 0 11 Uusi puuinfo.fi tulossa huhtikuussa 2011 Yhdestä paikasta Ohjeet ja ratkaisut

Lisätiedot

MELLANON VUOSI 2012 ON TÄYNNÄ HUIPPU- UUTUUKSIA!

MELLANON VUOSI 2012 ON TÄYNNÄ HUIPPU- UUTUUKSIA! M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 2 / 2012 29.2.2012 MELLANON VUOSI 2012 ON TÄYNNÄ HUIPPU- UUTUUKSIA! Ovimalleja, sävyjä, vetimiä, liukuovijärjestelmiä sekä paljon muuta...

Lisätiedot

Tällä hetkellä on suunnitteilla kahdeksalla paikkakunnalla 13 eri puurakenteista kerrostalokohdetta,

Tällä hetkellä on suunnitteilla kahdeksalla paikkakunnalla 13 eri puurakenteista kerrostalokohdetta, M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 6 / 2010 20.5.2010 Puukerrostalo rakentaminen vauhdittuu Sivu 8 Lisää puurakentamisesta s. 4 Martinsons Ab:n menestyksen avaimet: Yhteistyötä

Lisätiedot

Taitotuote Oy. Teräsrunkoiset design-portaat sekä lasikaiteet. Vantaan-Espoon. Elysator-vedenkäsittelylaitteet

Taitotuote Oy. Teräsrunkoiset design-portaat sekä lasikaiteet. Vantaan-Espoon. Elysator-vedenkäsittelylaitteet Vantaan-Espoon Lokakuu 6/2013 Pohjoisväylä Elysator-vedenkäsittelylaitteet Korroosiosuoja taloyhtiöiden lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin Soveltuu kaikkiin suljettuihin kiertoihin Kemikaaliton ja helppohoitoinen

Lisätiedot

CATHARINA STACKELBERG Tunne asiakkaasi TEEMA BOTNIA ECHO ECHOES FROM THE WORLD LUPAUS ON VAALIMISEN ARVOINEN ASIA, SIVU 6

CATHARINA STACKELBERG Tunne asiakkaasi TEEMA BOTNIA ECHO ECHOES FROM THE WORLD LUPAUS ON VAALIMISEN ARVOINEN ASIA, SIVU 6 2 12 NUMERO METSÄ FIBREN ASIAKAS- LEHTI ECHO TEEMA BOTNIA CATHARINA STACKELBERG Tunne asiakkaasi ECHOES FROM THE WORLD LUPAUS ON VAALIMISEN ARVOINEN ASIA, SIVU 6 ECHO TECH SELLUNVALMISTUKSEN UUSI ASKEL,

Lisätiedot

myynnin kuntoon Debomix sai järkeistämällä kaksinumeroiset kasvuluvut Integria vie ajoneuvoteollisuutta Venäjälle

myynnin kuntoon Debomix sai järkeistämällä kaksinumeroiset kasvuluvut Integria vie ajoneuvoteollisuutta Venäjälle teknologia kansainvälistyminen liiketoimintaosaaminen 1/2013 HANKE teknologiateollisuudelle 2010 2013 Alfame laittoi myynnin kuntoon Leanilla tulosta Debomix sai järkeistämällä kaksinumeroiset kasvuluvut

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 10 / 2011 26.10.2011. M Suomen Posti Oyj

Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 10 / 2011 26.10.2011. M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 10 / 2011 26.10.2011 M Suomen Posti Oyj 2 Puu&Tekniikka numero 10/2011 KIRISTEKALVOPAKKAUSKONEET VAATIVAAN PAKKAAMISEEN KIRISTEKALVOPAKKAUSKONEET Cross Cross

Lisätiedot

Kuva:E.J. Hiipakka Oy, kuvaajat:rodas / Alexandrescu. Puutuotealan kehittämiseksi. Seitsemän. painopistealuetta

Kuva:E.J. Hiipakka Oy, kuvaajat:rodas / Alexandrescu. Puutuotealan kehittämiseksi. Seitsemän. painopistealuetta M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 12 / 2008 11.12.2008 Kuva:E.J. Hiipakka Oy, kuvaajat:rodas / Alexandrescu Sivu 4 Puutuotealan kehittämiseksi Puutuotetoimialaryhmä luovutti

Lisätiedot

Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella

Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella EURO 10.9.99 5.10.1999 12:09 Sivu 2 Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella 2 Yhteisen eurooppalaisen valuutan euron vaikutukset suomalaisen pk-yrityksen toimintaan voidaan kiteyttää

Lisätiedot

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Johdanto 4 2. Määritelmä ja käsitteet 4 3. Tuotteen tarkastuslista 10 4. Hinnoittelu 10 5. Myynti 17 6. Markkinointi ja viestintä 19 7. Tuotteistamismalli 20 8. Tekijöiden

Lisätiedot

Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki. Menestystarinoita Pohjoismaiden pienyhdyskunnista

Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki. Menestystarinoita Pohjoismaiden pienyhdyskunnista Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki Menestystarinoita Pohjoismaiden pienyhdyskunnista Joutsenmerkki ja EUympäristömerkki Menestystarinoita Pohjoismaiden pienyhdyskunnista Tuottajien kokemuksia Stefán

Lisätiedot

Mellanon maaliovet ajatonta tyylikkyyttä. www.mellano.fi

Mellanon maaliovet ajatonta tyylikkyyttä. www.mellano.fi M Suomen Posti Oyj P u u t u o t e t e o l l i s u u d e n u u t i s - j a a m m a t t i l e h t i 9 / 2 0 1 0 7. 1 0. 2 0 1 0 Mellanon laadukkaat maaliovet valmistetaan yksilöllisesti Pohjois-Euroopan

Lisätiedot

Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla

Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 53/2015 Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla Esitutkimushankkeen loppuraportti Juhani Marttila ja Henrik Heräjärvi Puutuotealan kasvumahdollisuudet

Lisätiedot

Markkinointitapahtuma Case: IVT Center

Markkinointitapahtuma Case: IVT Center Markkinointitapahtuma Case: IVT Center Joensuu, Inka 2010 Laurea Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Markkinointitapahtuma Case: IVT Center Riihimäki Inka Joensuu Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

PUHEENVUOROJA PUUSTA PUU-LEHDEN ERIKOISNUMERO MARKKU LAUKKANEN PUUINFO.FI

PUHEENVUOROJA PUUSTA PUU-LEHDEN ERIKOISNUMERO MARKKU LAUKKANEN PUUINFO.FI PUHEENVUOROJA PUUSTA 2014 PUU-LEHDEN ERIKOISNUMERO MARKKU LAUKKANEN PUUINFO.FI puheenvuoroja puusta Toimittanut Markku Laukkanen 22.11.2012 PUU ERIKOISNUMERO marraskuu 2014 Puheenvuoroja puusta Julkaisija

Lisätiedot

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet The Specific Features of Service Solutions Kandidaatintyö Harri Renkonen Jaakko Toppari TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

pölylle Uusi, ketterä ja hiljainen Mirka Cerossähköhiomakone

pölylle Uusi, ketterä ja hiljainen Mirka Cerossähköhiomakone M Suomen Posti Oyj P u u t u o t e t e o l l i s u u d e n u u t i s - j a a m m a t t i l e h t i 6 / 2 0 11 24. 5. 2 0 11 pölylle Yhdistä Mirkan Ceros-hiomakone ja Mirkan hiontaverkko teollisuuspölynimuriin

Lisätiedot

Kokeellisen tuotekehityksen soveltuvuus huonekalualalle

Kokeellisen tuotekehityksen soveltuvuus huonekalualalle PÄIVI HAAPALAINEN MARTTI LINDMAN Kokeellisen tuotekehityksen soveltuvuus huonekalualalle VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 173 VAASA 2011 III Julkaisija Julkaisuajankohta Vaasan yliopisto

Lisätiedot

SUOMALAINEN SILKKITIE. Suomalaisyritysten kokemuksia selviytymisestä Kiinassa

SUOMALAINEN SILKKITIE. Suomalaisyritysten kokemuksia selviytymisestä Kiinassa Shanghai, Pudong SUOMALAINEN SILKKITIE Suomalaisyritysten kokemuksia selviytymisestä Kiinassa Sitra-Tekes-Finpro: Kiina-haastattelun raportti Koonnut Ilpo Kaislaniemi 2 Suomalainen silkkitie Suomalaisyritysten

Lisätiedot

3Vain. Tilaa Puu&Tekniikka osoitteesta www.puutekniikka.fi tai soita tilaajapalveluumme puh. 03 4246 5336.

3Vain. Tilaa Puu&Tekniikka osoitteesta www.puutekniikka.fi tai soita tilaajapalveluumme puh. 03 4246 5336. 3Vain M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 9 / 2012 3.10.2012 Kaikkien lokakuun loppuun mennessä tilanneiden kesken arvomme DeWaltin iskuvääntimen (ovh 479 euroa). Voit osallistua

Lisätiedot

HOTELLIEN VARAUSJÄRJESTELMÄT

HOTELLIEN VARAUSJÄRJESTELMÄT HOTELLIEN VARAUSJÄRJESTELMÄT case Room Today Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Forssan yksikkö, työn hyväksymispäivä Saara Marjaniemi OPINNÄYTETYÖ Matkailun koulutusohjelma Forssa

Lisätiedot