Matkaraportti Japani ja Uusi-Seelanti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matkaraportti Japani ja Uusi-Seelanti"

Transkriptio

1 Matkaraportti Japani ja Uusi-Seelanti Puun käytön laaja-alaistaminen -hankkeen osatutkimus proj.nr. A31942 Lieksan Teollisuuskylä Oy Kerantie Lieksa

2 2 Tiivistelmä Puun Käytön laaja-alaistamishankkeen tavoitteena on kartoittaa uusia puutuoteratkaisuja ja puun modifiointiteknologioita ja tutkia, voidaanko rakentaa niihin perustuvia uusia, kannattavia liiketoimintamalleja. Hanke järjesti matkan Japaniin ja Uuteen Seelantiin, jossa tutustuttiin puutuotealan toimijoihin. Vierailukohteet valittiin ennakolta siten, että mahdollisimman paljon tietoa saataisiin kohdemaan modifiointiratkaisuista. Samalla pyrittiin tutkimaan, onko Euroopassa kehitetyille modifiointiratkaisuille liiketoimintamahdollisuuksia Japanissa ja Aasiassa. Potentiaalisimmat uudet liiketoimintamahdollisuudet ja puutuoteratkaisut on esitetty lyhyesti alla. 1. Molemmat vierailukohteena olleet Japanilaiset yritykset, Koshii Co., Ltd ja Yasujima, olivat kiinnostuneita neuvottelemaan hankkeen yritysten kanssa liiketoimintamahdollisuuksista. Koshii Woods oli erittäin kiinnostunut Q-treat konseptista, mäntyöljykyllästyksestä ja Kemira-konseptista. Koshii Woodsin mukaan yhteistyö voi liittyä joko teknologiaan tai käsitellyn tuotteen kauppaan. Koshii Woodsin edustajat ilmoittivat tapaamisen päätteeksi, että haluaisivat tulla Suomeen mahdollisimman pian neuvottelemaan yhteistyömahdollisuuksista näihin menetelmiin ja tuotteisiin liittyvien yhtiöiden kanssa. Yasujima oli taas kiinnostunut mäntyöljykyllästyksestä ja siihen liittyvästä teknologiasta. Tämän lisäksi yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksia voisi olla sahatavaran käsittelylaitteistoissa eli sahatavaran kuljettimissa, mittaus-, lajittelu-, rimoitus- ja paketointilaitteistoissa, joita tarvitaan kuivaamoiden ja kyllästämöiden yhteyteen. 2. Palosuojattu ulkoverhouslauta Japanin ja Euroopan markkinoille. Palosuojattujen puutuotteiden hintataso on niin korkea Japanissa ( euroa), että kannattavan liiketoiminnan mahdollisuudet ovat olemassa. Esteeksi saattaa kuitenkin muodostua tarvittavien hyväksyntöjen saaminen Japanin ulkopuolella valmistetuille palosuojatuille tuotteille, vaikka käytetyt palosuojamenetelmät olisivat aivan samat kuin Japanissa. Yksi vaatimuksen täyttävistä, hyväksytyistä palosuojakemikaaleista on Asano Fire-Retardant Lumber Co. Ltd:n CELL+FUNEN, jolta voisi tiedustella, onko Eurooppalaisella palosuojattujen puutuotteiden valmistajalla liiketoimintamahdollisuuksia Japanissa käyttämällä heidän palosuojakonseptiaan. Asano Fire- Retardant Lumber Co. Ltd:n ilmoittaa www-sivuillaan, että on halukas lisensioimaan teknogian (kts liitteet). Aasiassa käytettävä glykolipohjainen boorikylläste FrameBor voisi myös tarjota Euroopassa uusia liiketoimintamahdollisuuksia yhdistettynä lämpöpuuhun ja/tai hartsi/öljykyllästykseen. Lämpökäsitellyn verhouslaudan yksi heikkous on normaalia puuta nopeampi syttymisaika, jota voidaan hidastaa mm. boorikäsittelyllä. 3. Korkealaatuiset, profiloidut verhouslaudat Japaniin. Ulko- ja sisäverhouksissa sekä lattioissa käytetään paljon oksattomia, korkealaatuisia lautoja ja paneeleita. Mutta etenkin omakotitalojen ulkoverhouksissa käytetään myös terveoksaista ulkoverhouslautaa. Ankarien sääolojen vuoksi ulkoverhouslaudoilta vaaditaan erittäin hyvää säänkestoa eli hyvää dimensiostabiliteettia, home/lahosuojaa sekä UV-suojaa (pitkäikäistä pintakäsittelyä). Toimivia ratkaisuja voisivat olla Q- treat tuotteet sekä massiivisena että rimoista liimattuna hirsipaneelina. Myös lämpökäsitellyt ulkoverhoustuotteet ovat mahdollisia ratkaisuja. Ulkokäytössä sekä Q-treat että lämpökäsitelty puu on todennäköisesti pintakäsiteltävä joko valmistusmaassa tai Japanissa. 4. Hartsi-, vaha- tai öljykyllästetyt komponentit ja puutuotteet säärasituksille alttiina oleviin kohteisiin Japanissa, Norjassa ja Keski-Euroopassa. Erittäin hyvin säärasitusta kestäviä hartsi-, vaha- ja öljykyllästettyjä puutuotteita on tuotu markkinoille sekä Japanissa (Koshii Co., Ltd:n Maxelum-tuotteet) ja Euroopassa (esim. DauerHolz-tuotteet). Tuotteiden hintataso on erittäin

3 3 korkea, mutta mm. Keski-Euroopasta, Norjasta ja Japanista löytyy asiakkaita, jotka ovat valmiita maksamaan korkealaatuisista ja lähes huoltovapaista puutuotteista. Tuotteita käytetään ulkoverhouksen lisäksi terasseissa ja sisälattioissa, mutta ne soveltuvat ominaisuuksiltaan erittäin hyvin myös alumiinin korvaukseen ikkunoiden ulkopuitteissa. Hartsi-, vaha- ja öljykyllästettyjen puutuotteiden käyttöön liittyy myös ongelmia. Tuotteiden jatkojalostuksessa ja työmaalla ei voida välttämättä käyttää samoja koneita ja laitteita kuin normaalilla puutavaralla. Tämä koskee erityisesti höyläystä ja jyrsintää. Lisäksi syntyviä sivutuotteita ei voida välttämättä energiakierrättää normaalin puujätteen tavoin. Myös itse hartsi-, vaha- ja öljykyllästyksen toteuttaminen vaatii korkeatasoista osaamista ja modernia laitekantaa. 5. Termiittisuojatut puutuotteet, joissa erinomainen säänkesto Japanin ja Australian markkinoille. Puutuotteille ja ratkaisuille, joilla saadaan puutuotteille erinomainen suoja termiittejä vastaan, on kysyntää Aasian ja Australian markkinoilla. Japanilaisen kuivamenetelmän (kehittäjät Kanematsu NNK ja Yasujima) kasvava suosio on yksi osoitus tästä. Myös uusiseelantilaisten kyllästämöiden edustajien mielestä ratkaisuilla, joilla saadaan hyvä termiittisuoja, on kysyntää ainakin Australian markkinoilla, vaikka tuotteiden hintataso olisi nykyistä korkeampi. Toimiva termiittisuoja on siis mahdollista saada Yasujiman kuivamenetelmällä. Matkalla saatujen tietojen mukaan Yasujiman kuivamenetelmään perustuva kyllästämö on rakenteilla Uuteen-Seelantiin. Kemikaaliseoksen käyttöönotto Euroopassa ei kuitenkaan ole todennäköistä lähivuosina, sillä EU:n biosididirektiivin mukaiset tutkimukset ja hyväksynnät vievät ainakin 2-3 vuotta. Tiedossa ei ole, onko tätä työtä edes aloitettu japanilaisten tai muun toimijan puolesta. Yasujiman kuivamenetelmää perustuva liiketoiminta tulisi siis ainakin alkuvaiheessa rakentaa niin, että tuotteiden käsittely tapahtuu EU:n ulkopuolella. Soveltuvin paikka olisi ilmeisesti Japani. Yksi uusi mahdollisuus tehdä termiittisuojattua puuta voisi olla kaksoiskyllästys, jossa puutuote käsitellään ensin Aasiassa käytössä olevalla glykolipohjaisella FrameBor-kyllästeellä, jonka jälkeen tuote voidaan heti kyllästää toiseen kertaan öljyllä/hartsilla. Tämä siksi, että Frameborkyllästyksessä tuotteeseen menee vain litraa kuutiolle glykolipohjaista boorikyllästettä. Koska männyn pintapuu imee nestettä normaalisti litraa kuutiolle, niin toinen kyllästys öljyllä/hartsilla on mahdollista toteuttaa heti Framebor-käsittelyn jälkeen. FrameBor kyllästeen valmistaja ja markkinoija Arch toimii myös Euroopassa, joten yritykselle voisi olla intressi hakea kyllästeelle biosididirektiivin mukainen hyväksyntä. 6. Tukin, sahatavaran ja jatkojalosteiden käsittelylaitteistot sekä bioenergialaitteistot (runkojen/tukkien käsittely, sahalaitteistot, kuljettimet, mittaus, lajittelu, rimoitus, kyllästys ja paketointi mkl. jatkojalostus Japani ja Uusi-Seelanti). Matkan aikana tehtyjen tehdaskäyntien perusteella sekä Japanissa että Uudessa-Seelannissa tukkien, puutavaran, sahatavaran ja jalosteiden kuljettimet sekä mittaus-, lajittelu- ja paketointilaitteistot ovat selvästi vanhemmalla tekniikalla toteutettu kuin Pohjoismaissa. Yksittäiset koneet saattoivat olla jopa modernimpia kuin Pohjoismaissa, mutta linjasto kokonaisuutena oli vanhanaikainen esim. paketointi ja lajittelu tehtiin usein manuaalisesti. Tässä voisi olla suomalaisille kone- ja laitetoimittajille hyviä liiketoimintamahdollisuuksia.

4 4 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 5 2. MATKASUUNNITELMA 5 3. YLEISKATSAUS JAPANIN PUUTUOTEMARKKINOIHIN 6 4. YRITYSVIERAILUT Koshii Co., Ltd YASUJIMA (laitevalmistaja) Yleistä Yrityksen päätuotteet ja resurssit Kuivamenetelmä YASUJIMA:n nykyiset yhteistyökumppanit ja yhteistyömahdollisuudet 5. JAPAN HOME AND BUILDING SHOW Yleistä Poimintoja näytteilleasettajien tuotteista ja palveluista FINPRO JAPANI UUSI-SEELANTI KEMIRA-KONSEPTIN SOVELTUMINEN JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN JA AUSTRALIAAN POTENTIAALISIMMAT UUDET LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET Yhteistyö Koshii Woodsin ja Yasujiman kanssa Palosuojattu ulkoverhouslauta Japanin markkinoille Korkealaatuiset, profiloidut verhouslaudat Japaniin Hartsi-, vaha- tai öljykyllästetyt komponentit ja puutuotteet säärasituksille alttiina oleviin kohteisiin Japanissa, Norjassa ja Keski- Euroopassa 9.5 Termiittisuojatut puutuotteet, joissa erinomainen säänkesto Japanin ja Australian markkinoille 9.6 Tukin, sahatavaran ja jatkojalosteiden käsittelylaitteistot sekä bioenergialaitteistot (runkojen/tukkien käsittely, sahalaitteistot, kuljettimet, mittaus, lajittelu, rimoitus, kyllästys ja paketointi mkl. jatkojalostus Japani ja Uusi-Seelanti) Liite 1. Matkasuunnitelma 35 Liite 2. Asuntorakentamisen kokonaismäärä Japanissa 40 Liitteet 3, 4 ja 5. Esitteet ja patentti Asano Fire-Retardant Lumber Co. Ltd:n CELL+FUNEN teknologiasta. Liitteet 6, 7 ja 8. Artikkeleita Uuden-Seelannin uusista puupohjaisista tuotteista. 47 Liite 9. Matkan aikana tavattujen henkilöiden yhteystietoja

5 5 1. JOHDANTO Puun Käytön laaja-alaistamishankkeen tavoitteena on kartoittaa uusia puutuoteratkaisuja ja puun modifiointiteknologioita seuraavasti: - millaisia tuotteita, mihin käyttötarkoituksiin, tärkeimmät ominaisuudet ja testaustiedon hankinta mm. palon- tai termiitinkestosta - valmistusteknologiat eli millaisilla koneilla, laitteilla ja prosesseilla tuotteita valmistetaan - sivutuoteasiat eri ratkaisuilla - Uusiin tuotteisiin ja järjestelmäkokonaisuuksiin sekä modifiointiin liittyvät kohdemarkkinoiden ja valmistusmaan vaatimat hyväksynnät, vaatimukset, määräykset ja asiakastarpeet - Kootun tiedon analysointi Lieksan Teollisuuskylä Oy:n ja yritysverkoston käyttöön eli raportti liiketoimintamallivaihtoehdoista Hanke järjesti matkan Japaniin ja Uuteen-Seelantiin, jossa tutustuttiin puutuotealan toimijoihin. Vierailukohteet valittiin ennakolta siten, että mahdollisimman paljon tietoa saataisiin kohdemaan modifiointiratkaisuista. Samalla pyrittiin tutkimaan, onko Euroopassa kehitetyille modifiointiratkaisuille liiketoimintamahdollisuuksia Japanissa ja Aasiassa. 2. MATKASUUNNITELMA Japanin matkaosuutta varten laadittiin matkasuunnitelma: Liikematka Japaniin (Liite). Japanin matkaosuus toteutui pääosin suunnitelman mukaisesti, paitsi perjantaina ei suunnitelmasta poiketen käyty messuilla laisinkaan. Yksi messupäivä, torstai katsottiin riittäväksi kohtalaisen pieniin messuihin tutustumiseen. Suunnitelman tekovaiheessa epävarma Finpro vierailu toteutui perjantaina Lauantaina matkalla osallistujat tutustuivat Tokiossa nähtävyyksiin omien mieltymystensä mukaan, paitsi Boren ja Nupponen jatkoivat matkaa Uuteen- Seelantiin.

6 6 3. YLEISKATSAUS JAPANIN PUUTUOTEMARKKINOIHIN Virallisten japanilaisten tilastotietojen mukaan vuosittainen asuntojen aloitusmäärä on vähentynyt vuoden ajan huippuvuosista, noin 1,6 miljoonasta aloituksesta noin 0,8 miljoonaan aloitukseen vuosittain (Liite 1). Perussyynä rakentamisen määrän laskuun on yleismaailmallinen taantuma ja erityisesti Japanin heikko talouskehitys. Toisena keskeisenä syynä rakentamisen määrän alentumiseen on väestön ikärakenne Japanissa. Väestö vanhenee ja syntyvyys on vähäistä. Tällä hetkellä rakentamisen näkymät lyhyellä aikajänteellä ovat jonkin verran paremmat aikaisempaan verrattuna. Paremmat näkymät johtuvat ainakin tulevasta arvonlisäveron nostosta ja valtion panostuksesta sekä puun käytön yleiseen lisäämiseen että puurakentamisen osuuden kasvattamiseen rakentamisessa. Kehitys johtuu pääosin yleismaailmallisesta kehityksestä, kuten tarpeesta alentaa hiilidioksidipäästöjä ja luonnonkatastrofeista Japanissa. Lisäksi kaksi vuotta sitten ministeriötasolta tuli kehotus, että puun käyttöä on lisättävä julkisessa rakentamisessa Japanissa. Puun käytön lisääminen koskee erityisesti japanissa kasvavien puulajien käytön lisäämistä. Japanin puuvarat ovat todella suuret, mutta puuvarojen hyödyntäminen on vaikeaa maasto-olosuhteiden ja alan kehittymättömyyden takia CCA:n käyttö on kielletty Japanissa ja sen on korvannut ACQ ja Tanalith-kyllästeet. Boorin käyttöä ei olla japanilaisilta yrityksiltä saadun tiedon mukaan rajoittamassa. Puuta kyllästetään Japanissa m3. Markkinan koko on kuitenkin suurempi, sillä luvussa ei ole mukana kyllästetyn/modifioidun puun tuontia. Rakentajan tulee antaa 10 vuoden takuu termiittejä vastaan. Tämä on omalta osaltaan vähentänyt puun käyttöä Japanissa. Puun luontaisen lahonkeston luokituksessa on käytössä samantyyppinen viisiportainen luokitus kuin Euroopassa. Maakosketuksiin voidaan uusi tuote hyväksyä lopullisesti vasta 10 vuoden testin jälkeen. Ilmeisesti hyväksyntä on mahdollista saada myös laboratoriokokeiden perusteella huomattavasti nopeamminkin, jos yhteistyökumppanina on japanilainen yritys. 4. YRITYSVIERAILUT 4.1 Koshii Co., Ltd Koshii kyllästää, lämpökäsittelee ja jatkojalostaa puutuotteita talonrakentajille, infrarakentajille sekä kuljetusvälineteollisuuteen. Sillä on 4 tehdasta (Osaka, Tokio, Malesia ja USA). Pelkästään Osakan tehtaan kyllästysmäärä noin 5000 m3 kuukaudessa eli vuodessa. Kuparipohjaisia kyllästeitä käytetään terassirakenteissa ja talojen perustuksissa. Käytössä myös fenoliresorsonolihartsikyllästys (maxelum-tuote), jolla saadaan tuotettua erittäin säänkestävää ja kovaa tuotetta mm. terasseihin kts kuvat 1 ja 2. Talojen runkorakenteita kyllästetään booripohjaisella seolla (todnäk glykolipohjaisella boorikyllästeellä FRAMEbor), jossa tarvittaessa

7 7 mukana vaaleanpunainen väriaine. Boorin käyttöä ei heidän tietojen mukaan olla rajoittamassa millään tavoin Japanissa. Boorin huuhtoumaongelma sen sijaan tulisi ratkaista. Palosuojauksessa käytetään booripohjaisia aineita esim. koulujen sisätiloissa ja fosforipohjaisia aineita esim. kaupunkitalojen ulkoverhouksissa. Palosuoja-aineilla on dimensiostabiliteetti ja huuhtoumaongelmia, jonka vuoksi tuotteet aluksi lämpökäsitellään, sitten kyllästetään ja lopuksi pintakäsitellään. Hintataso on huomattavan korkea eli euroa per kuutio. Palosuojauksessa ei tunkeumavaatimusta, mutta jokainen lauta punnitaan ennen ja jälkeen käsittelyn, jolla varmistetaan riittävä ainemäärä palosuojausta varten. Palosuojatut tuotteet on viivakoodattu kappalekohtaisesti laadunvarmistusta ja tunnistusta varten. Tämä on rakennusviranomaisten vaatimus. Japanilaisten rakennusmääräysten mukaan kalorimetrinen lämpöarvo täytyy olla kartiokalorimetritestissä alle 8 MJ/m 2 (testin kestoaika 20 min ja lämpötila 750 C). Yksi vaatimuksen täyttävistä, hyväksytyistä palosuojakemikaaleista on CELL+FUNEN, jolla käsiteltyjä tuotteita löytyy mm. Tokion Naritan lentokentältä terminaali 1:stä ja Shiodomen metroasemalta (kts. liitteet). Koshii valmistaa myös ikkunoita ja ovia. Puite- ja karmiaihiot on liimattu lamelleista. Sormijatkoksia ei ole käytetty. Piiloon jäävissä lamelleissa oli myös oksia. Ikkunoiden tulisi kestää 20 minuutin paloaika. Lisäksi Koshii Woodsin Osakan tehtailla valmistettiin levyjä ja pohjamateriaaleja kuljetusvälineisiin. Koshii Woodsilla on oma laboratorio, jossa voidaan tehdä lujuus-, liimaus-, lahotus-, kartiokalorimetri eli palo- ja termiittikokeet. Pelkästään laboratorioissa työskenteli kymmenkunta työntekijää eli TKI- ja laadunvalvonta toiminta oli erittäin korkealla tasolla. Koshii Woods on tutkinut mm. vesilasin ja muurahaishapon (formic acid) käyttöä puunsuojauksessa. Mainitsivat, että vesilasilla on tunkeumaongelmia ja muurahaishapolla huuhtoumaongelmia. Koshii Woodsille esiteltiin lyhyesti Suomessa kehitettyjä ja testattuja modifiointimenetelmiä (Qtreat, mäntyöljykyllästys sekä Kemira-konsepti (trimetyyliboraatti-hartsikyllästeseos). Koshii Woods oli erittäin kiinnostunut yhteistyöstä liittyen kaikkiin kolmeen menetelmään ja tuotteeseen. Heidän mukaansa yhteistyö voi liittyä joko teknologiaan tai käsitellyn tuotteen kauppaan. Koshii Woodsin edustajat ilmoittivat tapaamisen päätteeksi, että haluaisivat tulla Suomeen mahdollisimman pian neuvottelemaan yhteistyömahdollisuuksista näihin menetelmiin ja tuotteisiin liittyvien yhtiöiden kanssa.

8 8 Kuva 1. Maxelum terassia eli fenolihartsilla käsiteltyä puuta. Kuva 2. Maxelum tuotemerkki.

9 YASUJIMA (laitevalmistaja) Yleistä Yasujima on tällä hetkellä ainoa modifiointi- ja kyllästyslaitteita valmistaja yritys Japanissa. Yasujiman kaikki perustoiminnot, pääkonttori, tuotanto ja tutkimus ovat Kanazawassa. Yasujima on japanilaisen mittapuun mukaan mikroyritys, työntekijöitä Yasujimalla on noin 50 henkilöä. Yritys on perheyritys. Yrityksen nimi tulee omistajan sukunimen mukaisesti, yrityksen johtajisto on kolmatta ja osin neljättä sukupolvea. Puun modifiointi- ja kyllästyslaitteiden lisäksi Yasujima valmistaa alipainetekniikkaan perustuvia tuotteita elintarviketeollisuudelle Yrityksen päätuotteet ja resurssit Yasujima valmistaa kyllästämöitä, alipaine ja/tai suurtaajuuskuivaamoita erityisesti trooppisten puiden kuivaukseen, lämpökäsittelylaitteita sekä LOSP-laitteita eli kyllästämöitä, joissa käytetään liuotinpohjaisia kyllästeitä. Koneiden ja latteiden kehittämistyö, laitteiden suunnittelu sekä laitteiden valmistus tehdään pääosin itse. Ainoa Yasujiman valmistama kuivamenetelmälaitteisto Euroopassa on Mikkelin amk:lla Mikkelissä. Japanissa LOSP-menetelmää kutsutaan kuivamenetelmäksi Yasujimalla työskentelee tutkijakoulutettuja henkilöitä ja heillä on käytössään oma laitelaboratorio. Laboratoriossa on useita erilaisia pilottikyllästämöitä ja kuivaamoita sisätiloissa. Yasujima tekee jatkuvasti kehittämistyötä useiden japanilaisten yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa Kuivamenetelmä Japanilainen kuivamenetelmä on puun kyllästysmenetelmä, jossa käytetään kyllästysaineen siirtäjäaineena veden sijasta liuotinta. Kuivamenetelmä soveltuu erityisen hyvin käytettäväksi öljypohjaisten kyllästysaineiden kanssa. Kuivamenetelmä on kehitetty termiitin kestävyyden parantamiseksi liimatuille tuotteille, liimapuulle ja vanerille. Menetelmän kehittäjät Japanissa ovat Kanematsu NNK ja Yasujima. Keskeiset kuivamenetelmän hyödyt verrattuna normaaliin vesipohjaiseen kyllästykseen Yasujiman mukaan ovat: puun kosteus ei merkittävästi muutu prosessin aikana puutavara on kuivaa välittömästi prosessin loputtua ilman erillistä kuivausvaihetta kyllästysaine, Nissan Clean CL tai Nissan Clean 2 ovat merkittävästi vähemmän myrkyllisiä kuin CCA tai yleisesti käytössä olevat kyllästeet puun kosteuseläminen on erittäin pieni, alle 1 %

10 10 käsittely ei aiheuta puutavaraan muodonmuutoksia kuivamenetelmä ei muuta puun väriä hyvä lahonkesto, erinomainen termiittikesto, myös amerikkalaista alkuperää oleville termiiteille kuivamenetelmällä voidaan kyllästää valmiita tuotteita, kuten liimapuuta, joka on työstetty valmiisiin käyttömittoihin hyvä kapasiteetti, koska kyllästetään valmiita tuotteita laboratoriotestit ja hyväksynnät Japania varten on tehty kuivamenetelmällä käsitelty puutavara ei sisällä raskasmetalleita Kyllästettyjen puutuotteiden laaja käyttöalue rakennuksen alapohjasta kattorakenteisiin ja massiivipuusta insinööripuutuotteisiin käsitelty puutavara ei sisällä liotinaineita, puutavara ja sivutuotteet voidaan tarvittaessa polttaa Huonoina puolina kuivamenetelmässä ovat siirtäjäaineena toimiva liuotin ja sen mahdolliset jäämät puutuotteisiin, laitteiston hinta, käsittelyn hinta, menetelmän riippuvuus japanilaisesta kemikaalivalmistajasta, soveltuminen vain tietyille puutuotteilla ja mahdollisesti vain tietyille puulajeille sekä turvallisuus ja ympäristöriskit käsittelyprosessin aikana. Kuivamenetelmäprosessi on periaatteessa yksinkertainen. Prosessin alussa öljypohjainen kyllästysaine ja liotin sekoitetaan keskenään, seoksella kyllästetään etukäteen käyttökosteuteen kuivattu puu paineastiassa. Prosessin loppuvaiheessa liuotin poistetaan puusta suurtaajuuden avulla ja se kerätään suljetussa järjestelmässä uudelleen käytettäväksi. Kyllästysaine jää puun sisälle, termiitinkestävä puutuote on käyttövalmis. Yasujiman kertoman mukaan kuivamenetelmälaitteiden kauppa käy tällä hetkellä hyvin, erityisesti Japaniin, mutta myös muualle Aasiaan. (Kuvat 3, 4 ja 5 valmistumassa olevasta kuivametelmälaitteistosta). Kuvassa 6 on valmistumassa paineastia vahvikerenkailla. Kuvassa 7 on incising machine eli puuhun pieniä reikiä tekevä kone. Rei illä helpotetaan kyllästysaineen tunkeumaa puuhun.

11 11 Kuva 3. Valmistumassa olevan LOSP-laitteiston kyllästys- ja käyttöliuossäiliö. Takana oikealla näkyy tihennesäiliö. Kuva 4. Valmistumassa olevan LOSP-laitteiston kyllästys- ja käyttöliuossäiliö. Takana vasemmalla näkyy liuottimen takaisinkeruujärjestelmä.

12 12 Kuva 5. Liuottimien jäähdytys-, tiivistys- ja keruusäiliöt sekä valmistumassa olevan LOSPkyllästyssylinterin sisällä kulkevat putkistot. Kuva 6. Valmistumassa oleva paineastia vahvikerenkailla.

13 13 Kuva 7. Incising machine eli puun pieniä reikiä tekevä kone. Reikien kautta heikosti kyllästyvien puutuotteiden käsittely onnistuu paremmin YASUJIMA:n nykyiset yhteistyökumppanit ja yhteistyömahdollisuudet Yasujima tekee yhteistyötä mm. seuraavien organisaatioiden kanssa - Kanematsu NKK - ASANO FIRE RETARDANTS - ECO/ACCORD WOOD - JAPAN WOOD PRESERVES INDUSTRY ASSOCIATION - - Kioton yliopisto - Mikkelin amk Oy Yasujimalle esiteltiin lyhyesti Suomessa kehitettyjä ja testattuja modifiointimenetelmiä (Q-treat, mäntyöljykyllästys sekä Kemira-konsepti (trimetyyliboraatti-hartsikyllästeseos). Yasujima oli erittäin kiinnostunut mäntyöljykäsittelystä, vaikka Japanissa ei ole heidän mukaansa mäntyöljyn tislaajia. Öljy olisi siis hankittava ulkomailta. Ilmeisesti käyttökohteena olisivat termiittisuojausta vaativat kohteet, sillä mäntyöljykäsittely parantaa puun kestävyyttä termiittejä vastaan. Tämän

14 14 lisäksi yhteistyömahdollisuuksia voisi olla sahatavaran käsittelylaitteistoissa eli sahatavaran kuljettimissa, mittaus-, lajittelu-, rimoitus- ja paketointilaitteistoissa, joita tarvitaan kuivaamoiden ja kyllästämöiden yhteyteen. 5. JAPAN HOME AND BUILDING SHOW Yleistä Japan Home and Building Show -messut ovat suurin Japanissa järjestettävä rakennusalan messutapahtuma. Mesuille osallistuu noin 500 näytteilleasettajaa vuosittain. Messuvieraiden määrä vuosittain on noin henkilöä, joista puolet alan ammattilaisia. Messut ovat pienentyneet vuosin varrella, vuonna 2012 messut olivat kolmessa hallissa. Halleista oli tehty yhtenäinen tila ottamalla hallien väliseinät pois. Vuoden 2012 Japan Home and Building Show messujen keskeisenä teemana oli maaliskuussa 2011 tapahtuneen maanjäristyksen ja sitä seuranneen Fukushiman katastrofin jälkeen energian säästäminen ja maanjäristyksiä paremmin kestävien rakenneratkaisujen esitteleminen. Teemat olivat selkeästi näkyvillä messuilla liitosratkaisuissa, rakenteiden tärinänvaimentimissa, lämmöneristeissä, lämmöntuottoratkaisuissa ja pienseminaareissa. Pienseminaarien aiheina oli mm mm. passiivitalorakentamista ja energian säästämistä eri muodoissaan. Seminaarit olivat japaninkielisiä. Japan Home and Building Show messut jakautuivat seuraaviin alalohkoihin: rakennusmateriaalit ja -tarvikkeet rakennusten järjestelmät ja laitteet rakenne- ja arkkitehtisuunnittelun ohjelmistot sekä muut ohjelmistot myyntikonttorit ja liiketoiminnan tukipalvelut luonnonkatastrofien ennakointi ja turvallisuus huonekalut ja muut sisätilojen tarvikkeet sekä rakenteet lämmöneristysmateriaalit, koneet, laitteet ja järjestelmät rakennusten ulkopuoliset rakenteet, kattorakenteet ja tarvikkeet sekä tarvikkeet puutarhaan aihepiiriin liittyvät julkaisut ja muu kirjallinen materiaali Lisäksi messuilla oli esillä nk. älytalojen ja energiaa säästävien rakennusten järjestelmiä sekä kerrostalorakentamisen järjestelmiä. Messuilla näytteilleasettajia oli japanilaisten lisäksi ainakin Suomesta, Kanadasta, U.S.A: sta, Kiinasta, Ranskasta, Saksasta ja Etelä-Koreasta.

15 Poimintoja näytteilleasettajien tuotteista ja palveluista Keim Biosil System & Ecosil System Vesilasiin pohjautuva maali, jolla yli 200 värisävyä. Käyttävät sitä sairaaloissa, päiväkodeissa yms., missä tarvitaan myrkytöntä palosuojaa. Ovat tuomassa sitä Japanin markkinoille. https://www.deslinc.com/keim-biosil-system-ecosil-system Koshii Woods Koshii keskittyi messuilla erityisesti lämpökäsiteltyjen tuotteiden markkinointiin Tokion alueen asiakkaille. Koshii:lla oli tarjolla heidän mukaansa erinomainen pintakäsittelyaine lämpökäsitellylle puulle. Takumi Noto Hiba / Murato Concept House Eristeratkaisuja esitteli mm. Murato Concept House, jonka osastolla oli myös purueriste, joka kääritty tiheäsilmäiseen harsokankaaseen. kts kuva.

16 16 Kuva 8. Harsoon puristettua purueristettä. Haet Plus Sähkötoiminen lattialämmitys. Lämmityselementit ovat erittäin ohuita ja helppoja asentaa. Vastaavia tuotteita on tarjolla myös Suomessa. TATSUMI TATSUMI on eräs monista Japanissa yleisestä palkki-pilari -järjestelmän liitoskappaleiden valmistajista. Japanilaisessa palkki-pilari järjestelmässä puupalkkeihin ja pilareihin työstetään NCkoneilla tarvittavat loveukset. Palkit ja pilarit liitetään toisiinsa metallisella puun sisään jäävillä liitoskappaleilla, rakenne jäykistetään vaarnatappiliitoksella. Liitos tehdään rakennustyömaalla. Palkki-pilari järjestelmä on Japanissa erittäin yleinen, usein palkit ja pilarit ovat liimapuuta. Damber Damber markkinoi iskunvaimentimia palkki-pilari runkorakenteen kulmiin. Iskunvaimennin vähentää rakennuksen huojuntaa samalla periaatteella kuin iskunvaimennin tekee autossa. Rakennuksessa iskunvaimennus vähentää massan liikkeestä johtuvaa huojuntaa, vähentää vaurioita ja helpottaa rakennuksesta poistumista. Tuote-esittelijän mukaan Damber lisää turvallisuutta usein myös jälkijäristyksien aikana. Yamaharu Wood Yamaharu esitteli messuilla kolmikerroksista laudoista yhtyeennaulattua pienelementtiä. Elementti on kevyt ja yksinkertainen, toimii rakenteen jäykistäjänä viistolaudoituksen tai vanerin tavoin. Tuotteella on Jas-hyväksyntä.

17 17 Sacos Sacos esitteli polypropeenista valmistettuja melua vaimentavia toisiinsa liitettäviä elementtejä ja elementeistä rakennettavia ääneneristyskoppeja. Kopit ovat nopeita koota ja purkaa. Kopit soveltuvat rakennustyömaille tai vastaaviin olosuhteisiin melun alentamiseen. Delian Weiyi wooden Co Yritys valmistaa 100 % kierrätettäviä puu-muovi komposiitteja. Komposiittien pääkäyttökohteet ovat ulko-olosuhteissa, kuten terassirakenteissa. Muut käyttökohteet ovat mahdollisia, yrityksen edustajat olivat erittäin yhteistyöhaluisia. JVC Victor Wood Cone Victor Wood Cone kaiutin kuvaa puun käytön monipuolisia mahdollisuuksia. Ratkaisu ei sinänsä ole aivan uusi. Kuva 9. JVC Victor Wood Cone. Kaiuttimen puisen värähtelykalvon lisäksi kaiuttimen sisällä on puuhaketta. (Kuva Kuhmonen 2012) www3.jvckenwood.com/audio_w/hifi/sx-wd1kt/index.html

18 18 6. FINPRO JAPANI Finpro on asiantuntijaorganisaatio, jonka 400 asiantuntijaa työskentelee 69 toimipisteessä lähes 50 eri maassa. He auttavat suomalaisia yrityksiä saamaan tietoa kohdemarkkinoista, jalkautumaan valituille markkinoille ja verkostoitumaan paikallisten toimijoiden kanssa. Finpron palvelut ja paikallinen asiantuntijuus varmistavat, että yritykset tekevät oikeita asioita oikeaan aikaan riskejä halliten. Finpro tarjoaa palveluja kansainvälistymisen kaikissa vaiheissa: kasvun suunnittelussa, markkinoille menon valmistelussa, etabloitumisessa valituille markkinoille ja markkina-aseman parantamisessa. Finpro toimii tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa auttaakseen suomalaisia yrityksiä kansainväliseen menestykseen. Hyvä yhteistyö kaikkien toimijoiden kesken tuo hyötyä asiakkaille: eri alojen parhaat asiantuntijat tuntevat paitsi omat, myös muiden toimijoiden palvelut ja osaavat neuvoa eteenpäin. Finpron vientikeskusten verkosto ympäri maailmaa on myös muiden suomalaisten konsulttien käytössä ja voi täydentää heidän kansainvälistä verkostoaan. Finpron vientikeskusverkosto voi toimia muiden konsulttien alihankkijana eli konsultit voivat teettää konsultointitoimeksiantoja tai niiden osia Finprolla samoin perustein kuin yrityksetkin. Finprolla on 66 vientikeskusta ja toimipistettä ympäri maailmaa lähes 50 maassa (http://www.finpro.fi/finpro-maailmalla). Vientikeskusverkosto on myös muiden suomalaisten konsulttien käytössä ja voi täydentää heidän kansainvälistä verkostoaan. Finpro voi olla mukana seuraavanlaisissa toimeksiannoissa: Toimeksianto toteutetaan suomalaiselle yritykselle tai organisaatiolle, painopisteen ollessa pk-yrityksissä Toimeksianto liittyy kansainvälistymiseen tai kansainvälisen kilpailukyvyn edistämiseen Toimeksianto hinnoitellaan sen perusteella, onko loppuasiakkaana pk-yritys vai suuryritys Toimeksiannossa noudatetaan Finpron yleisiä sopimusehtoja Finpron käännöspalvelut - freelancer tulkit Finpron puupuolen konsultti - palvelut yrityksille FinNode on suomalaisten innovaatio-organisaatioiden maailmanlaajuisesti toimiva verkosto. Globaalin innovaatiotoiminnan solmukohdissa toimiva verkosto tuottaa aktiivisesti uusia avauksia suomalaiselle elinkeinoelämälle ja tutkimusyhteisölle ja tukee niiden kansainvälistymistä

19 19 FinNoden kansainvälisen verkoston muodostavat työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoasiainministeriö, Finpro, Tekes, Sitra, VTT ja Suomen Akatemia. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Elinkeinoelämän keskusliitto osallistuvat FinNode-verkoston ohjaamiseen. Verkoston hallinnoinnista vastaa Finpro. Verkoston keskeisiä sidosryhmiä Suomessa ovat osaamiskeskukset, Suomen huippuosaamisen keskukset, SHOKit ja alueelliset ELY-keskukset. FinNodet tarjoavat osallistujille yhteisen sateenvarjon, jonka alla edistetään yhteisiä tavoitteita. Koli Culturan esittely Finprolla Koli Cultura on kestävälle arvopohjalle perustuva ja ympäristövastuullisesti toteutettava luontomatkailu- ja kulttuurikeskus, joka avataan Kolille vuonna Valmistuttuaan keskus tarjoaa matkailijoille ja paikallisille asukkaille laadukkaita palveluita sekä unohtumattomia elämyksiä. Koli Cultura on myös laajan kumppanuusverkoston kehittämisohjelma, jonka tuloksena syntyy kestävä luontomatkailumalli käytettäväksi Suomessa ja maailmalla, kun rakennetaan matkailupalveluita luonnonsuojelualueiden yhteyteen. Alue on suunniteltu arvokkaan kansallis- ja luonnonmaisemanehdoilla. Rakennusten sijoittelulla, suuntauksella, muodoilla ja materiaaleilla pyritään pieneen energian- ja lämmönkulutukseen. Uusiutuvaa energiaa tuotetaan vedestä, metsästä, maasta, ilmasta tai auringosta, metsästä, maasta, ilmasta tai auringosta. Koli Cultura pyrkii kestävän kehityksen periaatteille perustuvan luontomatkailun edelläkävijäksi. Hanke on Pohjois-Karjalan kehittämisohjelman ja matkailun kehittämisen ykköshanke. Lieksan kaupunki, Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto, Pielisen Karjalan kehittämiskeskus ja Kolin Matkailuyhdistys ovat mukana alueen kehittämisessä. Metsähallitus tukee kehitystyötä. Keskustelussa esille nousseita asioita liittyen Japanin rakennustoimintaan: - tsunamialueille suunnataan rahoitusta jälleenrakentamiseen - alueilla suuret rakentamispaineet - uudet rakentamismallit ja ratkaisut kiinnostavat - vuoristoalueelle tulossa matkailukeskus - Japanissa päätökset yhteistyöstä tehdään hyvin harkiten ja se voi usein kestää - kumppanin vaihtaminen voi olla vaikeaa, koska yritykset kunnioittavat toisiaan ja eivät halua tulla väliin - Finpro auttaa kumppanien haussa - kumppanin valinnassa kannattaa olla tarkkana - englantilaistyyliset talomallit ovat yleisiä Japanissa - Koli Cultura voisi kiinnostaa kovasti japanilaisia

20 20 Yhteystiedot Finpro Japan, Finland Trade Center Embassy of Finland, Tengenji Square 6 F Minami Azabu, Minatoku, Tokyo puh./tel faksi/fax Marko Salonen vientikeskuksen päällikkö marko.salonen(a)finpro.fi Masahiro Kimura Senior Consultant Finpro ry, Operations and Network Finpro, Finland Trade Center Embassy of Finland Tengenji Square 6F , Minami Azabu, Minato-ku Tokyo Japan Office phone: Office fax: Direct phone: Mobile phone: Maki Shoji Finpro, Finland Trade Center Embassy of Finland,Tengenji Square 6F , Minami Azabu, Minato-ku Tokyo Japan Office phone: Office fax: Mobile phone:

21 21 7. UUSI-SEELANTI Alla on esitetty yhteenveto keskusteluista seuraavien henkilöiden kanssa: Tony Davies-Collins, John Scot, Alan Broughton (Kiwi Timber Protection), Garth Mortensen (Northsawn Group), Jeremy Warners (Scion), Tripti Singh (Scion). - CCA vielä käytössä, ilmeisesti kielletään tulevaisuudessa - Kaikki runkotavara ja jopa osa ulkoverhouslaudoista kyllästetään. Yleisin runkotavaran kyllästysmenetelmä on LOSP. - LOSP-laitteet lähes jokaisella kyllästämöllä, tyypillisin käytetty kylläste on FRAMEbor. Vain muutamilla kyllästämöillä käytössä liuottimen takaisinkeruujärjestelmä. Liuottimen annetaan haihtua katoksen alla tavarasta. Tyypillinen liuoskulutus on runkotavaralla noin 35 litraa ja vaativimmissa kohteissa noin 60 litraa kuutiolle (Framebor). Alla ote Kiwi Timber Protection Ltd:n sivuilta kts Pressure Treated Boric KTP offers accelerated Boric diffusion (H1) using the pressure treatment plant to aid the initial uptake of preservative relative to conventional dipping. This substantially reduces the time required for complete diffusion to take place reducing customer stock holdings. KTP also adds increased levels of anti-sapstain chemical to prevent unsightly mould and sapstain developing on the timber. - Niillä, joilla on liuottimen takaisinkeruujärjestelmä, on ongelmia käyttöliuoksen väkevyyden säätämisessä. Kun liuotinta ja tehoainetta kerätään puusta takaisin, niin mukana tulee puun uuteaineita, vettä yms. eri suhteessa kuin niitä on varsinaisessa käyttöliuoksessa, jonka vuoksi käyttöliuoksen väkevyyden säätäminen on vaikeaa. - LOSP laitteet eivät täytä Atex-direktiiviä, sillä varastosäilöt, pumput yms. sijoitettu aivan vierekkäin. Tosin FRAMEbor kylläste ei ole herkästi syttyvää, palavaa tai muodosta räjähdysriskiä. - Rakennuksille tulisi antaa 10 vuoden takuu. Takuuaikoja oli erilaisia. Yksi takuu on rakennusaikainen takuu hometta yms. vastaan pystytyksen ajaksi (3 kk). - Keskustelua käydään myös siitä, mistä takuu alkaa. Kyllästäjien mielestä takuu alkaa siitä, kun puu on kaadettu. - LOSP menetelmä menettänyt suosiotaan. - Boori hyväksytty tehoaineena, joten sitä ei tarvitse SCION:n mukaan hyväksyttää uudelleen, vaikka se olisi mukana uudenlaisessa seoksessa ja uutena yhdisteenä. Mäntyöljyn tisleitä esim. hartsi- ja rasvahapot ei ole hyväksytty tehoaineiksi. Jos ne ovat seoksessa fiksatiiveja eli kiinnittävät varsinaisen tehoaineen puuhun, niin silloin SCION:n mukaan hyväksyntää ei tarvita.

22 22 Myöskään etanolia tai metanolia ei tarvitse hyväksyä, koska ne ovat liuottimia seoksessa ja aikaisemmin hyväksyttyjä/rekisteröityjä kemikaaleja. - SCION tutkii parhaillaan vesilasia ja superkriittistä käsittelyä hiilidioksilla. Yrittävät saada aikaan laitteiston, jolla voidaan tuottaa pilottituotteita. kts liite 2. - ACCOYA/titanwood suunnittelee uuden tuotantoyksikön perustamista Uuteen-Seelantiin. kts liite 3. - Uudessa-Seelannissa Japanilaisten omistama selluhakeyhtiö, joka ostaa puuta, kuorii ja hakettaa sen selluhakkeeksi, joka laivataan Japaniin. - Kuoren hinta negatiivinen. Etsivät kaupallisia ratkaisuja, joilla saisivat kuoresta tuloja esim. bioöljyn tuotanto. Kuva 10. Uuden-Seelannin ilmasto on ankara puutuotteille.

23 23 Kuva 11. Scion koekentän Lapjoint testejä Rotoruassa. Kuva 12. FRAMEbor tihennekontin etiketti ja oikealla FRAMEbor kyllästeen siirtoa tankkiautosta varastosäiliöön.

24 24 Kuva 13. FRAMEbor kyllästettä käyttävä kyllästyslaitteisto ja sen pumppausyksikkö. Kuva 14. FRAMEbor kyllästettä käyttävä kyllästyslaitteisto ja sen varastosäiliöitä.

25 25 Kuva 15. FRAMEbor liuoksella käsiteltyjä puutuotteita, kuten vaneria. Kuva 16. Vasemmalla oksatonta, sormijatkettua ulkoverhouslautaa 21*170 mm ja sama tuote pintakäsiteltynä.

26 26 Kuva 17. Vasemmalla FRAMEbor käsiteltyä LVL:ää ja oikealla CCA:lla käsiteltyä LVL:ää. Kuva 18. Selluhaketta Japaniin tuottava tehdas. Kuva 19. Selluhaketta tuottavan tehtaan puunkäsittely ei näyttänyt kovin tehokkaalta.

27 27 8. KEMIRA-KONSEPTIN SOVELTUMINEN JAPANIIN, UUTEEN SEELANTIIN JA AUSTRALIAAN Matkan aikana keskusteltiin kaikkien yrityskäyntien aikana Kemira-konseptin kaupallistamismahdollisuuksista. Kohdemaiden yritykset vertasivat Kemira-konseptia yleisimpään booripohjaiseen LOSP-menetelmään eli FRAMEbor-kyllästeeseen. Taulukossa 1 on esitetty FRAMEbor kyllästeen käyttöturvallisuustiedotteessa annettuja tietoja seoksen komponenteista ja ominaisuuksista. Liuottimena on monoetyyli glykoli, joka ei ole palava, räjähdysaltis tai muuten erityisen vaarallinen kemikaali. Liuottimen annetaan käsittelyn jälkeen vapaasti haihtua/valua pois puusta, jonka vuoksi käsittely on erittäin nopeaa ja edullista. Liuoskulutus on vain 35 litraa kuutiolle. Käsittelyn huonona puolena on se, että boori ei kiinnity lainkaan puuhun ja sen huuhtoutuminen käsitellystä tuotteesta alkaa välittömästi käsittelyn jälkeen. Tämän vuoksi käsittely antaa vain muutaman kuukauden sääsuojan homehtumista ja termiittejä vastaan rakennusaikana. Toisaalta on täysin mahdollista, että FrameBor kyllästeelle kehitetään kiinnitystekniikka esim. toinen kyllästys öljyllä/hartsilla heti FrameBor käsittelyn jälkeen, jolla saadaan boorin pysyvyyttä puussa parannettua oleellisesti. Taulukossa 2 on esitetty Kemira-konseptin SWOT-analyysi. Analyysin perusteella valittavissa on kolme vaihtoehtoa: 1. Pyrkiä kaupallistamaan metanoli- tai etanolipohjainen seos. Tämä tarkoittaa, että nykyiset LOSP-kyllästämöt on modernisoitava perusteellisesti tai kyllästäjien investoiva kokonaan uuteen laitteistoon. Samalla on järjestettävä prosessin päätteeksi takaisin kertyvän metanoli-boori-hartsiseoksen tai etanoli-boorihartsiseoksen kierrättäminen kannattavasti. Tämä ratkaisu vaatii toteuttajalta pitkäjänteisyyttä, hyviä yhteistyökumppaneita ja pääomaa. 2. Kehittää glykolipohjainen seos Kemira-konseptista, jota voidaan hyödyntää nykyisissä LOSP-kyllästämöissä (tai muu liuotin, jota ei tarvitse takaisinkeruujärjestelmää, eikä ole syttyvä tai räjähdysaltis liuotin). Tällöin liiketoiminta perustuu alkuvaiheessa kyllästeseoksen kauppaan ja myöhemmin täysin uusien laitteistojen kauppaan volyymin kasvaessa. Tämä ratkaisu vaatii 1-2 vuoden kehitystyön pelkästään kemikaaliseoksen osalta, jonka onnistumisesta ei voida olla varmoja. 3. Jäädä odottamaan, kuinka tilanne markkinoilla kehittyy ja tarkkailla kuinka mm. Yasujiman menetelmälle löytyy markkinoita ja arvioida tilanne uudelleen myöhemmin.

28 28 Taulukko 1. FRAMEbor kyllästeen käyttöturvallisuustiedotteessa annettuja tietoja seoksen komponenteista ja ominaisuuksista.

29 29 Taulukko 2. SWOT-analyysi Kemira-konseptista Aasian ja Australian markkinoilla. Vahvuudet - Seoksen hyväksyntä helpompaa kuin EU:ssa - Parantaa selvästi boorin pysyvyyttä puussa - Hartsi antaa kosteussuojaa - Nopea prosessi, pienellä laitteistolla suuret volyymit vrt. perinteiset kyllästeet - Aine- ja prosessikustannukset eivät ole kohtuuttomat isoilla volyymeilla - Boori antaa home-, laho-, termiitti- ja palosuojaa puulle - Hartsi parantaa kosteudenkestoa ja dimensiostabiliteettia Mahdollisuudet - Aasiasta löytyy kumppani, jonka kanssa konseptia voidaan viedä pitkäjänteisesti eteenpäin - Hartsi liukenee myös glykoliin Glykolipohjainen seos toimii riittävän hyvin vrt. nykyratkaisut ja sille löytyy valmistaja päästään nopeasti eteenpäin - Glykolipohjainen seos voidaan hyväksyä käyttöön myös EU:n alueella, sillä glykoli huomattavasti turvallisempi aine kuin etanoli tai metanoli - Hartsia saatavissa myös Aasiasta - Koska nykyiset laitteistot eivät sovellu, niin laitepuolen markkinat ovat suuret konseptin toimiessa Heikkoudet - Metanoli ja etanoli palavia nesteitä, joiden höyryt ovat räjähdysalttiita. Lisäksi metanoli on myrkyllistä. - Seoksen valmistus ja koostumuksen kontrollointi vaatii korkeatasoista osaamista - Metanolipohjaisella seoksella laitteiston on täytettävä Atex-direktiivi ja takaisinkeruujärjestelmä on rakennettava - Etanolipohjaisella seoksella laitteiston on täytettävä Atex-direktiivi - Nykyiset LOSP-laitteistot eivät sovellu Kemira-konseptin käyttöön Uhat - Seokselle ei saada hyväksyntää kohtuullisin kustannuksin tai se vie liian pitkän ajan (yli kolme vuotta) - Boorin sitoutuminen ei ole riittävää Japanin ja Uuden Seelannin kosteassa ilmastossa - Tekniset ratkaisut ovat liian kalliita tai vaikeita toteuttaa käytännössä - Kilpailevat ratkaisut toimivat paremmin ja ovat edullisempia - Nykyisin käytössä olevalle FrameBor kyllästeelle kehitetään kiinnitystekniikka esim. toinen kyllästys öljyllä/hartsilla heti FrameBor käsittelyn jälkeen

30 30 9. POTENTIAALISIMMAT UUDET LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET 9.1 Yhteistyö Koshii Woodsin ja Yasujiman kanssa Molemmat Japanilaiset yritykset, Koshii Woods ja Yasujima, olivat kiinnostuneita neuvottelemaan hankkeen yritysten kanssa liiketoimintamahdollisuuksista. Koshii Woods oli erittäin kiinnostunut Q-treat konseptista, mäntyöljykyllästyksestä ja Kemira-konseptista. Koshii Woodsin mukaan yhteistyö voi liittyä joko teknologiaan tai käsitellyn tuotteen kauppaan. Koshii Woodsin edustajat ilmoittivat tapaamisen päätteeksi, että haluaisivat tulla Suomeen mahdollisimman pian neuvottelemaan yhteistyömahdollisuuksista näihin menetelmiin ja tuotteisiin liittyvien yhtiöiden kanssa. Yasujima oli taas kiinnostunut mäntyöljykyllästyksestä ja siihen liittyvästä teknologiasta. 9.2 Palosuojattu ulkoverhouslauta Japanin markkinoille Japanilla on selkeä tavoite lisätä puunkäyttöä julkisessa rakentamisessa. Koska julkisia rakennuksia koskevat tiukat palomääräykset, niin tällöin puutuotteet tulee usein palosuojata. Lisäksi tuotteiden tulee olla visuaalisesti korkealaatuisia (esim. oksattomia, leveitä dimensioita) ja säilyttää hyvä ulkonäkö mahdollisimman pitkään. Puutuotteiden palosuojaus toteutetaan samantyyppisillä ratkaisuilla kuin Euroopassa eli boori- tai fosfaattipohjaisilla kemikaaleilla sekä viimeistelemällä tuote pintakäsittelyllä. Lisäksi valmistajat lämpökäsittelevät tuotteet ennen palosuojakäsittelyä mahdollisimman hyvän säänkeston aikaansaamiseksi. Tuotteiden laadunvarmistus on erittäin korkealla tasolla, sillä laadunvarmistus tehdään jokaiselle kappaleelle erikseen. Näiden seikkojen vuoksi palosuojattujen puutuotteiden hintataso on erittäin korkea, eurosta aina euroon saakka. Palosuojattujen puutuotteiden hintataso on niin korkea, että kannattavan liiketoiminnan mahdollisuudet ovat olemassa. Esteeksi saattaa kuitenkin muodostua tarvittavien hyväksyntöjen saaminen Japanin ulkopuolella valmistetuille palosuojatuille tuotteille, vaikka käytetyt palosuojamenetelmät olisivat aivan samat kuin Japanissa. Yksi vaatimuksen täyttävistä, hyväksytyistä palosuojakemikaaleista on Asano Fire-Retardant Lumber Co. Ltd:n CELL+FUNEN, jolta voisi tiedustella, onko Eurooppalaisella palosuojattujen puutuotteiden valmistajalla liiketoimintamahdollisuuksia Japanissa käyttämällä heidän palosuojakonseptiaan. Asano Fire- Retardant Lumber Co. Ltd:n ilmoittaa www-sivuillaan, että on halukas lisensioimaan CELL+FUNEN teknologian (kts liitteet). Teknoksen palosuojamaalilla, Q-treat ja Kemira-konseptilla olisi myös mahdollista tuottaa laadukasta palosuojattua ulkoverhouslautaa, mutta niiden hyväksyttäminen puun palosuojaaineeksi Japanissa vaatii pidemmän prosessin, jonka lopputuloksesta (saadaanko hyväksyntä vai ei) ei ole varmuutta.

31 Korkealaatuiset, profiloidut verhouslaudat Japaniin Ulko- ja sisäverhouksissa sekä lattioissa käytetään paljon oksattomia, korkealaatuisia lautoja ja paneeleita. Mutta etenkin omakotitalojen ulkoverhouksissa käytetään myös terveoksaista ulkoverhouslautaa. Kuvassa 21 näkyy hyvin, kuinka sääolosuhteet muuttavat ulkoverhouslaudan ulkonäköä. Ankarien sääolojen vuoksi ulkoverhouslaudoilta vaaditaan erittäin hyvää säänkestoa eli hyvää dimensiostabiliteettia, home/lahosuojaa sekä UV-suojaa (pitkäikäistä pintakäsittelyä). Toimivia ratkaisuja voisivat olla Q-treat tuotteet sekä massiivisena että rimoista liimattuna hirsipaneelina kts kuva 20. Myös lämpökäsitellyt ulkoverhoustuotteet ovat mahdollisia ratkaisuja. Ulkokäytössä sekä Q-treat että lämpökäsitelty puu on pintakäsiteltävä joko valmistusmaassa tai Japanissa. Kuten palosuojatuissa tuotteissa, myös Kemira-konsepti voisi myös olla toimiva ratkaisu, sillä luonnonhartsi parantaa puun vedenhylkivyyttä ja boori antaa palosuojan lisäksi homesuojan. Vesilasiin pohjautuvat maalit (Keim Biosil System & Ecosil System) voivat olla ainakin osaratkaisu, kun haetaan uusia ratkaisuja sekä puutuotteiden säänkestävyyteen että palosuojaukseen. Lisäksi Koshii Woodsin fenolihartsikyllästetyllä (Maxelum-tuote) kaltaisilla tuotteilla voisi olla markkinoita, sillä tuote on lähes huoltovapaa. Kuva 20. Q-treat hirsipaneelia, joka valmistettu rimoista liimaamalla. Oksattomalla ja/tai puhtaasti terveoksaisella vastaavanlaisella tuotteella voisi olla kysyntää Japanissa sekä normaalista puusta että palosuojatusta puusta valmistettuna. Rimoista liimattua hirsipaneelissa ei välttämättä tarvitse käyttää modifioituja puutuotteita, sillä niiden dimensiostabiliteetti on liimatun rakenteen vuoksi jo hyvä. Valitsemalla ja suuntaamalla

32 32 raaka-aine, voidaan ominaisuuksia edelleen parantaa. Hirsipaneelin etuja ovat erittäin leveät dimensiot, jotka mahdollistavat erittäin nopean asennustyön ja näyttävän visuaalisen ilmeen. Home and Building messuilla oli esillä verhousratkaisuja, jotka oli koottu palapelin omaisesti erikokoisista, mutta ilmeeltään samanlaisista, oksattomista aihioista. Kuva 21. Tyypillinen näkymä hieman vanhemmissa puujulkisivuissa. Räystään suojassa oleva yläosa on säilyttänyt värinsä, kun taas alaosa on voimakkaasti tummentunut ja vanhentunut. Kuva 22. Omakotitalojen puujulkisivuja Japanissa. 9.4 Hartsi-, vaha- tai öljykyllästetyt komponentit ja puutuotteet säärasituksille alttiina oleviin kohteisiin Japanissa, Norjassa ja Keski-Euroopassa Erittäin hyvin säärasitusta kestäviä hartsi-, vaha- ja öljykyllästettyjä puutuotteita on tuotu markkinoille sekä Japanissa (Koshii Woodsin Maxelum-tuotteet) ja Euroopassa (esim. DauerHolztuotteet). Tuotteiden hintataso on erittäin korkea, mutta mm. Keski-Euroopasta, Norjasta ja Japanista löytyy asiakkaita, jotka ovat valmiita maksamaan korkealaatuisista ja lähes huoltovapaista puutuotteista. Tuotteita käytetään ulkoverhouksen lisäksi terasseissa ja

33 33 sisälattioissa, mutta ne soveltuvat ominaisuuksiltaan erittäin hyvin myös alumiinin korvaukseen ikkunoiden ulkopuitteissa. Suomalaiset puukerrostalorakentajat olivat sitä mieltä alan seminaarissa (PKAMK seminaari Joensuu 27.11), että puutuotteiden palosuojausta tärkeämpää olisi kehittää paremmin erilaisia rasituksia kestäviä puutuotteita (huoltovapaampia) kuin palosuojattuja puutuotteita. Esimerkiksi kerrostalon puujulkisivun huoltopuhdistuksella ja maalauksella vuoden välein on paljon suurempi vaikutus huoltovastikkeiden hintaan kuin muutaman kymmenen tuhannen euron investoinnilla lähes huoltovapaaseen julkisivumateriaaliin. Hartsi-, vaha- ja öljykyllästettyjen puutuotteiden käyttöön liittyy myös ongelmia. Tuotteiden jatkojalostuksessa ja työmaalla ei voida välttämättä käyttää samoja koneita ja laitteita kuin normaalilla puutavaralla. Tämä koskee erityisesti höyläystä ja jyrsintää. Lisäksi syntyvät sivutuotteita ei voida välttämättä energiakierrättää normaalin puujätteen tavoin. Myös itse hartsi-, vaha- ja öljykyllästyksen toteuttaminen vaatii korkeatasoista osaamista ja modernia laitekantaa. 9.5 Termiittisuojatut puutuotteet, joissa erinomainen säänkesto Japanin ja Australian markkinoille Puutuotteille ja ratkaisuille, joilla saadaan puutuotteille erinomainen suoja termiittejä vastaan, on kysyntää Aasian ja Australian markkinoilla. Japanilaisen kuivamenetelmän (kehittäjät Kanematsu NNK ja Yasujima) kasvava suosio on yksi osoitus tästä. Myös Uusi-Seelantilaisten kyllästämöiden edustajien mielestä ratkaisuilla, joilla saadaan hyvä termiittisuoja, on kysyntää ainakin Australian markkinoilla, vaikka tuotteiden hintataso olisi nykyistä korkeampi. Matkalla saatujen tietojen mukaan Yasujiman kuivamenetelmään perustuva kyllästämö on rakenteilla Uuteen-Seelantiin. Toimiva termiittisuoja on siis mahdollista saada Yasujiman kuivamenetelmällä, ja sitä on mahdollista testata MAMK:n laitteistolla Mikkelissä. Kemikaaliseoksen käyttöönotto Euroopassa ei kuitenkaan ole todennäköistä lähivuosina, sillä EU:n biosididirektiivin mukaiset tutkimukset ja hyväksynnät vievät ainakin 2-3 vuotta. Tiedossa ei ole, onko tätä työtä edes aloitettu Japanilaisten tai muun toimijan puolesta. Yasujiman kuivamenetelmää perustuva liiketoiminta tulisi siis ainakin alkuvaiheessa rakentaa niin, että tuotteiden käsittely tapahtuu EU:n ulkopuolella. Soveltuvin paikka olisi ilmeisesti Japani. Kemira-konsepti sekä mäntyöljypohjaiset käsittelyt parantavat puutuotteiden termiitinkestoa. Raakamäntyöljy ja samalla periaatteella toimivat muut öljyseokset on vapautettu EU:ssa biosididirektiivistä, jolloin niiden kaupallinen hyödyntäminen termiittisuojaukseen on mahdollista jo nyt EU:n alueella. Julkisessa tiedossa ei kuitenkaan ole, päästäänkö mäntyöljypohjaisilla käsittelyillä riittävän korkeaan suojaustasoon termiittejä vastaan. Kemira-konseptilla sen sijaan on mahdollista saada erittäin hyvä termiittisuoja ainakin niin pitkäksi aikaa kun boori kiinnittynyt

34 34 tuotteeseen. Kemira-konseptin ongelmana on biosidisyys, jonka vuoksi sille olisi haettava hyväksyntä biosididirektiivin mukaisesti EU:n alueelle. Yksi mahdollisuus tehdä termiittisuojattua puuta voisi olla kaksoiskyllästys, jossa puutuote käsitellään ensin Aasiassa käytössä olevalla glykolipohjaisella FrameBor-kyllästeellä, jonka jälkeen tuote voidaan heti kyllästää toiseen kertaan öljyllä/hartsilla. Tämä siksi, että Frameborkyllästyksessä tuotteeseen menee vain litraa kuutiolle glykolipohjaista boorikyllästettä. Koska männyn pintapuu imee nestettä normaalisti litraa kuutiolle, niin toinen kyllästys öljyllä/hartsilla on mahdollista toteuttaa heti Framebor-käsittelyn jälkeen. 9.6 Tukin, sahatavaran ja jatkojalosteiden käsittelylaitteistot sekä bioenergialaitteistot (runkojen/tukkien käsittely, sahalaitteistot, kuljettimet, mittaus, lajittelu, rimoitus, kyllästys ja paketointi mkl. jatkojalostus Japani ja Uusi-Seelanti) Matkan aikana tehtyjen tehdaskäyntien perusteella sekä Japanissa että Uudessa-Seelannissa tukkien, puutavaran, sahatavaran ja jalosteiden kuljettimet sekä mittaus-, lajittelu- ja paketointilaitteistot ovat selvästi vanhemmalla tekniikalla toteutettu kuin Pohjoismaissa. Yksittäiset koneet saattoivat olla jopa modernimpia kuin Pohjoismaissa, mutta linjasto kokonaisuutena oli vanhanaikainen esim. paketointi ja lajittelu tehtiin usein manuaalisesti. Tässä voisi olla suomalaisille kone- ja laitetoimittajille hyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Esimerkiksi Yasujima valmistaa korkealuokkaisia kyllästämöitä ja kuivaamoita, mutta ei sahatavaran kuljettimia, mittaus-, lajittelu-, rimoitus- ja paketointilaitteistoja, joita tarvitaan kuivaamoiden ja kyllästämöiden yhteyteen. Myös pyöreän puun/tukin käsittely vaikutti tehottomalta verrattuna vastaaviin tehtaisiin Suomessa(kts kuvat 18 ja 19). Uuden-Seelannin erityispiirteenä oli kuoren ja puujätteen negatiivinen hinta eli sahalaitokset eivät saa tuloja kuoresta ja puujätteestä. Kuoren ja purun avulla tehtävää lämpöä tarvitaan puun kuivaukseen, mutta ei juuri muuhun lämmitykseen. Ratkaisuille, jolla sahalaitokset saavat kuoresta, purusta ja puujätteestä tuloja, on kysyntää ainakin Uudessa-Seelannissa (esim. sähköntuotantolaitokset tai biokemikaalien uuttaminen kuoresta).

35 35 Liite 1. Matkasuunnitelma. OHJELMA SUNNUNTAI Lento: Departure Helsinki 17:25 Arrival -Osaka Kansai 10:05 (12th Nov.) Lennon numero: AY 77 MAANANTAI Matkustus lentokentältä hotelliin tai suoraan Koshii Woods: lle. Hotelli Osakassa Hotellin nimi: New Osaka Hotel Osoite: Nishiyodogawa-ku Osaka-city Puhelin nro: Iltapäivällä Koshii Woods, Osaka Eräs Japanin suurimmista puutavaran kyllästäjistä, tuottavat mm. palon-, termiittienja kulutuksenkestäviä puutuotteita sekä lämpökäsiteltyä puuta. Yrityksellä on tuotantolaitoksia myös Japanin ulkopuolella. Pääkonttori Osakassa. Keskustelujen pääaiheet: - Q-treat käsittely ja mäntyöljypohjaiset modifiointimenetelmät - uusien puupohjaisten tuotteiden testaaminen - lämpökäsittely - alustava kiinnostus yhteistyöhön Yhteyshenkilö: Akio Yamaguchi Osoite: Hirabayashi-Kita, Suminoe-ku. Puhelin: Web:

36 36 TIISTAI Klo 9: 00 (noin) Lähtö New Osaka Hotellista. Junamatka Osaka - Kanazawa, noin 3 h. Hotelli Kanazawassa (Lähellä rautatieasemaa). Yasujima, Kanazawa Nikko Hotel Kanazawa Osoite: Hon-machi, Kanazawa-shi, Ishikawa Tel: Valmistaa mm. kuivaamoita ja modifiointiin tarvittavia laitteita. Yritys tuntee Japanissa myynnissä olevat modifiointilaitteet, käytössä tai kehitysvaiheessa olevat kemikaalit sekä testausjärjestelyt. Yrityksellä on hyvät laboratoriovalmiudet. Keskustelujen pääaiheet: - Q-treat käsittely ja mäntyöljypohjaiset modifiointimenetelmät - Palonkestävät puutuotteet Japanissa - Alustava kiinnostus yhteistyöhön Yhteyshenkilö: Francois-Xavier Maquart (ranskalainen, mutta puhuu hyvin japania ja englantia) Osoite: 733, Fukumasumachi-kita, Kanazawa-City, Ishikawa-Pref Puhelin: Web: Päivällinen japanilaiseen tapaan Yasujiman kutsusta. Aikataulu ja paikka sovitaan päivän aikana. Päivällisen aikana aloitettuja keskusteluja jatketaan. KESKIVIIKKO Klo 10: 00 (noin) Lähtö Nikko Hotel Kanazawasta. Junamatka Kanazawa - Maibara- (JR Tokaido Shinkansen) Tokio, tai muu vaihtoehtoinen reitti. Matkan kesto on noin 4 h. Hotelli Tokiossa. Park Hotel Tokyo (Ryhmä Boren saakka) Osoite: Shiodome Media Tower Higashi Shimbashi, Minato-ku Puhelin nro: Web: Mikäli matkalle osallistujilla halua on, voimme matkan välietappina tutustua historialliseen Kioton kaupunkiin ja sen perinteisiin puurakenteisiin temppeleihin.

37 37 TORSTAI Klo 9: 00 (noin) lähtö Hotellista. 34. Japan Home and Building Show 2012, Tokio Messut ovat avoinna 10:00 17:00 Paikka: Tokyo Big Sight, East Halls (Tokyo International Exhibition Center) Meet your New Business Partners at Japan Home & Building Show 2012!! 1. Japan's Largest Trade Show for Building and Housing and Interior Industry Japan Home & Building Show is the largest exhibitions of the housing and building industry in Japan with a 30-year history. Japan Home & Building Show always draws incredible attention welcoming almost 500 exhibitors around the world. 2. A wide variety of Exhibits A wide range of products including Building Materials, Housing Equipment, Furniture, CAD, Wood Building Materials, PV products, Interior etc. will be exhibited. 3. Latest Industry Information You can obtain the up-to-date knowledge of the Building, Housing and Interior industry. The information on new products are also available at Japan Home & Building Show. 4. Home, Building and Interior Week!! This year, under the Home, Building and Interior Week, we will be calling for interior products which are components of buildings as a new area in addition to the latest housing and building related products and services. This enables the visitors to access to information on a breath of products at one stop; from the structure of homes and buildings to interiors.

38 38 PERJANTAI Klo 9: 00 (noin) lähtö Hotellista. 34. Japan Home and Building Show 2012, Tokio Messut ovat avoinna 10:00 17:00 Paikka: Tokyo Big Sight, East Halls (Tokyo International Exhibition Center) Iltapäivällä vierailu Finprolla Tokiossa. Tapaaminen ei ole 100% todennäköisyydellä varmistunut (tilanne klo 14:00). Yleisesti Finpro lupaa: Menestys kansainvälisillä markkinoilla odottaa, kunhan maailmalle mennään oikeassa marssijärjestyksessä. Finpro auttaa fokusoimaan liiketoimintaa niin, että tarjonta kohtaa kysynnän oikeilla markkinoilla. Finpro on mukana valitsemassa tärkeimmät asiakasryhmät ja hankkimassa uusia asiakkaita. Systemaattinen toimintamalli ja kansainvälistymissuunnitelma avaavat ovet maailmalle. Tutustumme Finpro: n palveluihin Aasiassa ja suunnittelemme mahdollista jatkoyhteistyötä. Yhteyshenkilö: Marko Salonen, Head of Trade Center Finpro, Operations and Network Finpro, Finland Trade Center Embassy of Finland Tengenji Square 6F Minami Azabu, Minato-ku Tokyo Tel / Perjantaina syömme yhteisen päivällisen kertaillen matkan kokemuksia. LAUANTAI Tokio on eräs maailman suurimmista, jollei suurin, väestökeskittymistä, joten vaihtoehtoja lauantaipäivän viettoon on lähialueella runsaasti. Harkitsemme lauantain ohjelman yhdessä tai erikseen matkan aikana. Ryhmä Boren lähtee lauantaina Tokiosta jatkolennolle. Modernin Tokion kokee parhaiten Nishi-Shinjukun pilvenpiirtäjäalueella sekä elektroniikkaliikkeitä pursuavassa Akihabaran kaupunginosassa, jota kutsutaan nörttien paratiisiksi. Kokonaan erilaiseen kaupunkiin pääsee tutustumaan Asakusan kaupunginosassa, johon saavuttuaan tuntuu siltä kuin olisi metron sijasta matkustanut aikakoneella. Arkkitehtuuri ajoittuu edo-aikakaudelle luvulta luvun lopulle. Asakusan kuuluisimpiin nähtävyyksiin kuuluu vaikuttava Sensojin temppeli. Keisarillinen palatsi ja sen puutarhat ovat häkellyttävä näky, samoin Meijin shinto - temppeli. Tokiolaisten arkista elämänmenoa voi ihmetellä viikonloppuisin Yoyogi -

39 39 puistossa, johon paikalliset kerääntyvät kävelyille. Myös Harajukun kaupunginosassa hengailevat, upeisiin rooliasuihin pukeutuvat cosplay -nuoret ovat näkemisen arvoisia. Näkemisen arvoinen voi olla myös Tokion Disneyland tai vanhaan edo-kauden huvipuisto. Shoppailusta nauttivat löytävät parhaat apajat Shibuyan trendikaupunginosasta ja Ameya Yokocho -ostoskadulta Lisäksi tutustumiskohteita esimerkiksi: Tsukijin kalamarkkinat, tutustuminen Sumo painiin, Meijin temppeli, Yoyogin puisto, Shinjukun puutarha, Roppongin harjanteen kompleksi, Shibuyan väentungos, Ebisun alue, Daimaru: n kimono ja jukata - myymälät tai päiväretki Fuji-vuorelle. Erilaisia kieroajeluita on tarjolla myös. SUNNUNTAI Aamulla matkustetaan junalla lentokentälle. Lähtöaikataulu hotellista sovitaan myöhemmin. Lento: Departure Tokyo 12:00 Arrival Helsinki 15:20 Lennon numero: AY 74

40 Liite 2. Rakentamisen määrä Japanissa viimeisen 20 vuoden aikana. New Dwellings Started : New Constrution Starts of Dwellings by Owner Occupant Relation, by Construction Method, by Prefabricated, by Two-by-Four (Number of Dwelling Units) New Construction Starts of Dwellings (Number of Dwelling Units) (Unit:Dwelling unit, Change ratio from the same period of previous year [%] ) Year Total Owned Housing Loan Rented Issued Built for Sale Collective Detached Prefabricated Two-by-Four Corporation housing houses % % % % % % % % % % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2

41 Liite 3. Esite Asano Fire-Retardant Lumber Co. Ltd:n CELL+FUNEN teknologiasta.

42 42 Liite 4. Esite Asano Fire-Retardant Lumber Co. Ltd:n CELL+FUNEN teknologiasta.

43 43

Puutuotealan tutkimuksen painopisteet. FINNISH WOOD RESEARCH OY Topi Helle

Puutuotealan tutkimuksen painopisteet. FINNISH WOOD RESEARCH OY Topi Helle Puutuotealan tutkimuksen painopisteet FINNISH WOOD RESEARCH OY Topi Helle 1. Puutuoteteollisuus 2. Finnish Wood Research (FWR) Oy 3. FWR:n puutuotealan tutkimuksen painopisteet 4. Yhteenveto Puutuoteteollisuus

Lisätiedot

Öljyä puusta. Uuden teknologian avulla huipputuotteeksi. Janne Hämäläinen Päättäjien metsäakatemian vierailu Joensuussa

Öljyä puusta. Uuden teknologian avulla huipputuotteeksi. Janne Hämäläinen Päättäjien metsäakatemian vierailu Joensuussa Öljyä puusta Uuden teknologian avulla huipputuotteeksi Janne Hämäläinen 30.9.2016 Päättäjien metsäakatemian vierailu Joensuussa Sisältö 1) Joensuun tuotantolaitos 2) Puusta bioöljyksi 3) Fortum Otso kestävyysjärjestelmä

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

KUNINGASPALKKI LIIMAPUU

KUNINGASPALKKI LIIMAPUU KUNINGASPALKKI LIIMAPUU Yksilölliset puuratkaisut KUNINGASPALKKI LIIMAPUU YKSILÖLLISET PUURATKAISUT Kuningaspalkki liimapuu valmistetaan lujuuslajitellusta kuusi- ja mäntysahatavarasta. Lamellit sahataan

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Vuodesta 1946. Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput

Vuodesta 1946. Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput Vuodesta 1946 Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput Lutz - ammattilaisen turvallinen valinta Lutz pumput ovat ammattilaisen turvallinen valinta pumpattaessa tynnyreistä, konteista tai

Lisätiedot

Puutuotteiden mäntyöljykäsittelyyn perustuvat uudet puutuoteratkaisut ja liiketoimintamallit

Puutuotteiden mäntyöljykäsittelyyn perustuvat uudet puutuoteratkaisut ja liiketoimintamallit Puutuotteiden mäntyöljykäsittelyyn perustuvat uudet puutuoteratkaisut ja liiketoimintamallit Puun käytön laaja-alaistaminen -hankkeen osatutkimus proj.nr. A31942 Lieksan Teollisuuskylä Oy Kerantie 26 81720

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus 2012-2013 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille

Lisätiedot

Metsä- ja puuala. Hämeen alueellinen verkostopäivä Tapani Pöykkö

Metsä- ja puuala. Hämeen alueellinen verkostopäivä Tapani Pöykkö Metsä- ja puuala Hämeen alueellinen verkostopäivä 20.1.2016 Tapani Pöykkö Hämeen metsävarat Metsätalousmaata on Kanta- ja Päijät-Hämeessä kaikkiaan noin 620 000 hehtaaria, joista valtaosa on yksityisten

Lisätiedot

Finnforest Kesto. _ kun puun pitää kestää

Finnforest Kesto. _ kun puun pitää kestää Finnforest Kesto _ kun puun pitää kestää KUN PUUN PITÄÄ KESTÄÄ Finnforest Kesto Sääolosuhteet Suomessa asettavat puurakenteille suuret vaatimukset. Puun joutuessa kosketukseen veden, kosteuden, betonin

Lisätiedot

Puutuotteiden kasvavat markkinat ja tulevaisuuden asiakasrakenteet

Puutuotteiden kasvavat markkinat ja tulevaisuuden asiakasrakenteet Puutuotteiden kasvavat markkinat ja tulevaisuuden asiakasrakenteet Anna-Kaisa Rämö, Ritva Toivonen, Raija-Riitta Enroth, Erno Järvinen PKM Loppuseminaari Lahti 13.11.2008 TAUSTA & TARKOITUS TAUSTA Suomen

Lisätiedot

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 Avainluvut 2015 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 116 000 suomalaista metsänomistajaa METSÄ FOREST Puunhankinta ja metsäpalvelut

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu VIHREÄÄ KIINTEISTÖKEHITYSTÄ Aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu ENERGIARATKAISU KIINTEISTÖN

Lisätiedot

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu MetsäBio hanke Ossi Klemetti, Kainuun Etu Oy Timo Karjalainen, Kajaanin yliopistokeskus 1 Taustaa Kainuun talousmetsät ovat vahvasti vajaakäytössä.

Lisätiedot

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tuomo Suortti 29.9.2011 DM Green Growth Tie kestävään talouteen Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman arvioitu volyymi noin 79 miljoonaa euroa Lisätietoja:

Lisätiedot

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX vesileikkuujärjestelmät voivat leikata laajalti erilaisia materiaaleja. Hioma-aineella varustetut vesileikkurit voivat käytännössä leikata kaikkia materiaaleja, sisältäen

Lisätiedot

Lämpöpuiset kylpytynnyrit. Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+

Lämpöpuiset kylpytynnyrit. Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+ Lämpöpuiset kylpytynnyrit Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+ Huomaa veden minimitäyttö tynnyrissä!! AMH-Puu Oy Puh. (03) 513 5569 Niemisvedentie 801 Faksi (03) 513 5561

Lisätiedot

Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen PEFC Suomi Auvo Kaivola

Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen PEFC Suomi Auvo Kaivola Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen 24.5.2016 PEFC Suomi Auvo Kaivola Mikä PEFC on? PEFC Council globaali, voittoa tavoittelematon kansallisesti kehitettyjen metsäsertifiointijärjestelmien

Lisätiedot

Metsäenergian mahdollisuuudet Hake, pelletti, pilke

Metsäenergian mahdollisuuudet Hake, pelletti, pilke Metsäenergian mahdollisuuudet Hake, pelletti, pilke Kestävän kehityksen kylätilaisuus Janakkala Virala 23.10.2014 Sivu 1 2014 Miksi puuta energiaksi? Mitä energiapuu on? Puuenergia kotitalouksissa Sivu

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Oy Olli Tuomivaara Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa työpaja 25.8.2014. Aurinkoenergian globaali läpimurto 160000

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -varojen alueellinen jako 2016 Ennakoitu rakennemuutos, euroa Kasvusopimukset, euroa Yhteensä, euroa Uudenmaan liitto 317 000 1 466 000 1 783 000 Hämeen liitto 183 000

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

Puurakentamisen tulevaisuus on nyt! Päättäjien Metsäakatemia 7.5.2014, Matti Mikkola

Puurakentamisen tulevaisuus on nyt! Päättäjien Metsäakatemia 7.5.2014, Matti Mikkola Puurakentamisen tulevaisuus on nyt! Päättäjien Metsäakatemia 7.5.2014, Matti Mikkola Puu sopii omakotitalorakentamiseen mainiosti tunnelmallinen ja kustannustehokas materiaali 2 Puu palaa ja lahoaa urbaaniin

Lisätiedot

Aiesopimus - Future Learning Finland

Aiesopimus - Future Learning Finland Aiesopimus 1 (5) Aiesopimus - Future Learning Finland Future Learning Finland kansalliseen koulutusvientiklusteriin haetaan jäseniksi alan johtavia toimijoita, yrityksiä ja oppilaitoksia, joilla on tuotteita,

Lisätiedot

Lämpökäsitellyn puun pintakäsittely sisällä ja ulkona

Lämpökäsitellyn puun pintakäsittely sisällä ja ulkona Lämpökäsitellyn puun pintakäsittely sisällä ja ulkona Lämpökäsitelty puu suositellaan aina pintakäsiteltäväksi, koska sävytetty pintakäsittely auttaa pintaa säilyttämään kauniin värinsä ja estää sää rasitusten

Lisätiedot

Biodieselin (RME) pientuotanto

Biodieselin (RME) pientuotanto Biokaasu ja biodiesel uusia mahdollisuuksia maatalouteen Laukaa, 15.11.2007 Biodieselin (RME) pientuotanto Pekka Äänismaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Bioenergiakeskus BDC 1 Pekka Äänismaa Biodieselin

Lisätiedot

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana - kokemuksia EU-hankkeista Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, 9.10.2013 Jyrki Raitila, VTT Taustaa VTT (Jyväskylä) ollut mukana useissa EU- ja maakuntaprojekteissa,

Lisätiedot

Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella

Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella Finnpartnershipin ja Finnfundin kohdemaat 2 Finnpartnership lyhyesti Ulkoasiainministeriön rahoittama liikekumppanuusohjelma

Lisätiedot

Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014

Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014 Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014 Alumiini Polyasetaali Tuoteluettelo 2014 Sisällysluettelo: 3 Käyttökohteita 4 C-kiskot C-30 5 Liukupalat LP-30 6 Liukuprofiilit LK-30 7 C-kiskot C-20 8 Liukupalat LP-20

Lisätiedot

A I R - C O N D I T I O N I N G

A I R - C O N D I T I O N I N G AIR-CONDITIONING Palvelumme perustuu korkeaan ammattitaitoon ja tinkimättömään laatuun prosessin kaikissa vaiheissa Chiller Oy on Suomen suurin ilmastoinnin jäähdytyslaitevalmistaja. Tavoitteemme on olla

Lisätiedot

Toimialojen rahoitusseminaari. Puutuoteteollisuus. Helsinki

Toimialojen rahoitusseminaari. Puutuoteteollisuus. Helsinki Toimialojen rahoitusseminaari Puutuoteteollisuus Helsinki 12.5.2016 Pasi Loukasmäki Puutuotealan Toimialat TOL 2008 mukaan TOL 16 Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus Puun sahaus, höyläys ja kyllästys

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012 Asumisen klusterin Road Show Joensuussa Asukaslähtöinen asumisen kehittäminen Energia- ja elinkaaritehokkuus kaupunkiasumisen ja aluerakentamisen kohteissa Energiaviisas rakentaminen vuoteen 2020 (ERA

Lisätiedot

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely Puukuitupohjaisia lämmöneristeitä valmistava Ekovilla Oy on 30-vuotias rakennusteollisuusyritys, joka toimii Kuusan-koskella. Yhtiöllä on tehtaat myös Kiimingissä ja Ylistarossa. Ekovilla on orgaanisten

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Pelletöinti ja pelletin uudet raaka-aineet 9.2.2010 Valtimo

Pelletöinti ja pelletin uudet raaka-aineet 9.2.2010 Valtimo Pelletöinti ja pelletin uudet raaka-aineet 9.2.2010 Valtimo Lasse Okkonen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Lasse.Okkonen@pkamk.fi Tuotantoprosessi - Raaka-aineet: höylänlastu, sahanpuru, hiontapöly

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Sisältö - Kasvu & kansainvälistyminen - Rahoituspalvelut - Verkostopalvelut - Ajankohtaista 10-2015

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Metsä Groupin biotuotetehdas. Timo Merikallio, projektinjohtaja, Metsä Fibre

Metsä Groupin biotuotetehdas. Timo Merikallio, projektinjohtaja, Metsä Fibre Metsä Groupin biotuotetehdas Timo Merikallio, projektinjohtaja, Metsä Fibre Metsäteollisuuden suurin investointi Suomessa Investoinnin arvo 1,2 mrd. euroa Sellun vuosituotanto 1,3 milj. tonnia (nykyisin

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Tikkurilan ProHouse-menetelmä puujulkisivuille.

Tikkurilan ProHouse-menetelmä puujulkisivuille. Tikkurilan ProHouse-menetelmä puujulkisivuille. Ultra tuoteperhe Värikkäitä visioita vuodesta 1862 Tikkurila on tarjonnut suojaa ja kauneutta jo 150 vuotta. Pienestä öljynpuristamosta on kasvanut yksi

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009. Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry

Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009. Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009 Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry Paperiteollisuuden tuotannossa jyrkkä käänne vuoden 2008 lopulla 2 Massa-

Lisätiedot

Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas

Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas Lehdistötilaisuus 23.4.2014 1 Sisältö Hanke lyhyesti Markkina-asema vahvistuu edelleen Taloudelliset vaikutukset Investointipäätöksen edellytykset Biotuotetehdas

Lisätiedot

TeijoConcept Goes Global

TeijoConcept Goes Global TeijoConcept - Smart and Sustainable 20.4.2016 TeijoConcept Goes Global Taustaa Lasse Ojanen kehitti Teijo-Talot konseptin 1990-luvun lopulla. Teijo-Talot -konsepti perustuu ainutlaatuiseen rakennusmenetelmään.

Lisätiedot

Suomen kilpailukyky metsäalalla onko sitä?

Suomen kilpailukyky metsäalalla onko sitä? Suomen kilpailukyky metsäalalla onko sitä? Puuta liikkeelle seminaari Jyväskylä Ylitarkastaja Matti Mäkelä MMM/LVO/MBY 1 Maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosaston toiminta-ajatus Osaston toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Tiivistysaineet Ilmastointi

Tiivistysaineet Ilmastointi Tiivistysaineet Ilmastointi Tiivistysaineet Ilmastointi Tuotantolaitoksella Getingessä valmistetaan ABRAn tiivistysaineita muun muassa ilmastointialalle. Sunchem kykenee vastaamaan useimpiin tarpeisiin

Lisätiedot

Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa

Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa Enemmän irti innovaatiopolitiikasta - Ammattikorkeakoulujen osaaminen täysmittaiseen käyttöön Eduskunta 22.2.12 Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa Eero Silvennoinen Yksikön johtaja, TkT

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Jyväskylä 13.10.2010, Hannes Tuohiniitty Suomen Pellettienergiayhdistys ry. www.pellettienergia.fi

Jyväskylä 13.10.2010, Hannes Tuohiniitty Suomen Pellettienergiayhdistys ry. www.pellettienergia.fi Pelletti on modernia puulämmitystä Jyväskylä 13.10.2010, Hannes Tuohiniitty Suomen Pellettienergiayhdistys ry. Pelletin valmistus Pelletti on puristettua puuta Raaka-aineena käytetään puunjalostusteollisuuden

Lisätiedot

Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee. Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä.

Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee. Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä. Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä Timo Ekroos ISAK- koordinaattori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu/ Muotoilun

Lisätiedot

MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS

MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS OSSI PUROMÄKI METSÄ FIBRE, 1 on kannattava ja kilpailukykyinen metsäteollisuuskonserni 2 Metsä Fibre lyhyesti METSÄ FIBRE Maailman johtavia havuselluntuottajia ja suuri

Lisätiedot

Vanerintuotanto ja kulutus

Vanerintuotanto ja kulutus Vanerintuotanto ja kulutus vuosina 2000, 2005, 2010 ja 2014 (milj. m 3 ) Vanerintuotanto ja kulutus 120,0 100,0 80,0 60,0 Vuosi Tuotanto Kulutus 2000 58,4 59,6 2005 73,3 72,5 2010 81,5 79,4 2014 98,9 94,1

Lisätiedot

Uudenmaan metsäbiotalous

Uudenmaan metsäbiotalous Uudenmaan metsäbiotalous Uusimaa - määrissä suuri, osuuksissa pieni Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 22 %. Tärkein biotalouden sektori on elintarviketeollisuus. Metsäbiotalous

Lisätiedot

Keski-Suomen metsäbiotalous

Keski-Suomen metsäbiotalous Keski-Suomen metsäbiotalous metsäbiotaloudella suuri merkitys aluetaloudelle Metsäbiotalouden osuus maakunnan kokonaistuotoksesta on 14 %, arvonlisäyksestä 10 % ja työllisyydestä 6 %. Merkitys on selvästi

Lisätiedot

PEFC palveluita koko yhteiskunnalle Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry

PEFC palveluita koko yhteiskunnalle Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry PEFC palveluita koko yhteiskunnalle 2.10.2014 Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 PEFC:n kansainvälinen organisaatio PEFC Council on globaali, voittoa tavoittelematon kansainvälinen organisaatio,

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille 2014 2016 Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta 22.1.2014 Janne Känkänen Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittäminen 2014-2016

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen Wood Valley Suomen puulaakso M. Sc. Paper Tech. (1991) MBA (2007) 1989-1997 Kymmene / UPM-Kymmene 1997-2011 Valmet / Metso Paper / Metso 2011- Humap Oy Sisältö Lähtö;lanne Näkemyksen avartaminen Wood Valley

Lisätiedot

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto FokusPiste-hanke - kansainvälistymisseminaari Laitila 22.08.2013 Jarmo Hannula Markkinointipäällikkö Vahterus Oy MITÄ ON MARKKINOINTI? Tunnetuin lainaus

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ja talouden tulevaisuus Suomessa vuoteen 2020

Metsäteollisuuden ja talouden tulevaisuus Suomessa vuoteen 2020 Metsäteollisuuden ja talouden tulevaisuus Suomessa vuoteen 2020 Lauri Hetemäki Puu- ja erityisalojen liitto 110 vuotta juhlaseminaari, 14.5.2009, Sibeliustalo, Lahti Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Odotukset ja mahdollisuudet

Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet teollisuudelle teollisuudelle Hannu Anttila Hannu Anttila Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

UPM SILMU-Pergola IDEAKIRJA

UPM SILMU-Pergola IDEAKIRJA UPM SILMU-Pergola IDEAKIRJA Monipuolisesti ja nautittavasti Toteuta oma suosikkisi Puiden lehteen puhkeavista kasvupisteistä nimensä saanut UPM SILMU-Pergola tuo kesän puutarhaan nautittavan helposti.

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi Go Global Plus 2013-2014 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille Tavoitteena

Lisätiedot

Betonipäivät Puukivi - puuta ja betonia yhdessä Kimmo Rinne

Betonipäivät Puukivi - puuta ja betonia yhdessä Kimmo Rinne Betonipäivät 2015 Puukivi - puuta ja betonia yhdessä 29.10.2015 Kimmo Rinne 1 Destamatic Oy lyhyesti Vuonna 1998 perustettu, yksityisomisteinen materiaalien kierrätysalan yritys. Liikevaihto 2015 n. 9

Lisätiedot

Kun vain paras riittää puutalollesi.

Kun vain paras riittää puutalollesi. TIKKURILAN ULTRA Kun vain paras riittää puutalollesi. Tikkurilan uudistuneen Ultra talomaalin saat nyt 3 eri kiiltoasteessa; himmeä Ultra Matt, puolihimmeä Ultra Classic ja kiiltävä Ultra Lux. Täydellisen

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti ohjelmassa?

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti ohjelmassa? Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti 2020 -ohjelmassa? Mikä Horisontti? EU:n uusi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020 vuosille 2014-2020 tarjoaa rahoituksen lisäksi paljon muutakin

Lisätiedot

Kuinka Finpro voi auttaa muuttuneessa markkinatilanteessa?

Kuinka Finpro voi auttaa muuttuneessa markkinatilanteessa? Kuinka Finpro voi auttaa muuttuneessa markkinatilanteessa? MITÄ NYT BALTIA? -SEMINAARI 22.1. 2009 HELSINKI Marko Tulonen Finpro Baltic countries Suomalaisen menestyksen asialla Finpro on suomalaisten yritysten

Lisätiedot

PARASTA PALOSUOJAUSTA PUULLE

PARASTA PALOSUOJAUSTA PUULLE PARASTA PALOSUOJAUSTA PUULLE Otto Tuominen 27.10.2011 E1 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS Rakennusosat Kantavat ja osastoivat rakennusosat (esim. ulko-ovet ja ikkunat) jaetaan luokkiin sen perusteella, miten

Lisätiedot

www.twinson.fi Terassielämäsi kestävä pohja

www.twinson.fi Terassielämäsi kestävä pohja Terassielämäsi kestävä pohja Twinson on terassielämäsi kestävä pohja Hetki terassilla on hetki vapaudessa. Aurinkoisen päivän aloittaminen astumalla terassille antaa rauhan ja kokonaisuudentunteen ilman

Lisätiedot

Sään- ja lahonkestävyys. Martti Venäläinen ja Anni Harju Punkaharjun toimipaikka

Sään- ja lahonkestävyys. Martti Venäläinen ja Anni Harju Punkaharjun toimipaikka Sään- ja lahonkestävyys Martti Venäläinen ja Anni Harju Punkaharjun toimipaikka Puurakenteen sään- ja lahonkestävyys Esityksen sisältö: - puurakenteen elinkaari, säärasitus ja lahoaminen - kuinka puun

Lisätiedot

12:30 Kahvit, ilmoittautuminen ja sisäänkirjautuminen. 13:00 FEFE-hankkeen esittely, P. Franssila

12:30 Kahvit, ilmoittautuminen ja sisäänkirjautuminen. 13:00 FEFE-hankkeen esittely, P. Franssila FURTHER EAST FROM THE EAST 12:30 Kahvit, ilmoittautuminen ja sisäänkirjautuminen 13:00 FEFE-hankkeen esittely, P. Franssila 13:10 FEFEn tarjoamat kehittämispalvelut + Esteettömyys- tietoisku K.Stenberg,

Lisätiedot

Metsästä energiaa. Kestävän kehityksen kuntatilaisuus. Sivu 1

Metsästä energiaa. Kestävän kehityksen kuntatilaisuus. Sivu 1 Metsästä energiaa Kestävän kehityksen kuntatilaisuus Sivu 1 2014 Metsästä energiaa Olli-Pekka Koisti Metsästä energiaa Metsä- ja puuenergia Suomessa Energiapuun korjuukohteet Bioenergia Asikkalassa Energiapuun

Lisätiedot

Biotuli-kyselytutkimus

Biotuli-kyselytutkimus Biotuli-kyselytutkimus Toteutettiin keväällä 2012 Tavoitteena oli saada tietoa Kaakkois-Suomen yritysten näkemyksistä bioliiketoiminnasta sekä yhteistyösuhteista muiden yritysten kanssa. Vastaajina Etelä-Karjalaiset

Lisätiedot

PEFC-projektisertifiointi VASTUULLISTA PUUTA RAKENTAMISEEN PEFC/

PEFC-projektisertifiointi VASTUULLISTA PUUTA RAKENTAMISEEN PEFC/ PEFC-projektisertifiointi VASTUULLISTA PUUTA RAKENTAMISEEN PEFC/02-1-01 PEFC lyhyesti Kuva: Scandinavian StockPhoto/gunnar3000 PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) on kansainvälinen

Lisätiedot

Satakunnan metsäbiotalous

Satakunnan metsäbiotalous Satakunnan metsäbiotalous Satakunnassa massa ja paperi ovat metsäbiotalouden kärjessä Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 41 %. Muussa biotaloudessa tärkeimmät sektorit ovat elintarviketeollisuus

Lisätiedot

Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan

Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan Muuttuva Venäjä -metsäseminaari Joensuu 7.5.21 Jari Viitanen Metla Sisällys Raakapuun vienti Venäjältä 1992 28 Venäläisen raakapuun viennin globaali jakautuminen

Lisätiedot

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 1 (8) Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 3 2 Taustaa... 3 3 Future Watch palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 3

Lisätiedot

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA RAHOITUSKAUDELLA 2014-2020 Minna Partanen, hanketyöntekijä minna.partanen@ylasavonveturi.fi, p. 040 760 7173 Leader-ryhmäsi: Ylä-Savon Veturi ry, Antinkatu 10, 74120 IISALMI

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas

Äänekosken biotuotetehdas Äänekosken biotuotetehdas Metsä Groupin avainluvut 2014 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 10 500 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 122 000 suomalaista metsänomistajaa

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

Metsätilinpito Puuaineksesta yli puolet poltetaan

Metsätilinpito Puuaineksesta yli puolet poltetaan Ympäristö ja luonnonvarat 2014 Metsätilinpito 2013 Puuaineksesta yli puolet poltetaan Suomessa käytetyn puun kokonaismäärästä poltettiin lähes 52 prosenttia vuonna 2013 Osuus on viime vuosina hieman kasvanut

Lisätiedot

WIN-hanke Esimerkkejä TKI-palveluista Savonialla

WIN-hanke Esimerkkejä TKI-palveluista Savonialla WIN-hanke Esimerkkejä TKI-palveluista Savonialla Esimerkki yritysten tuotteista 1. Muotoilupalvelu - asiantuntija ohjasi opiskelijatöitä Savonian ja WIN-hankkeen muotoilun asiantuntija Heikki Nevalaisen

Lisätiedot

Suomalainen Tuotekehitys Globaalissa Yrityksessä

Suomalainen Tuotekehitys Globaalissa Yrityksessä Suomalainen Tuotekehitys Globaalissa Yrityksessä Santen Santen Eurooppa Silmälääkemarkkinat Santenin tuotteet Euroopassa Santen Tutkimus & tuotekehitys Santen tuotanto 1 Jyrki Liljeroos, President, Santen

Lisätiedot

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät Akkutoimiset porraskiipijät ihmiset SANO asettaa etusijalle! LIFTKAR PT PORRASKIIPIJÄT LIFTKAR PT ON TURVALLINEN PORTAISSA JA HELPPOKÄYTTÖINEN. ELÄMÄNLAATU ON ELÄMÄSTÄ NAUTTIMISTA TÄYSILLÄ JA YHDESSÄ

Lisätiedot