Puutuotteiden mäntyöljykäsittelyyn perustuvat uudet puutuoteratkaisut ja liiketoimintamallit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puutuotteiden mäntyöljykäsittelyyn perustuvat uudet puutuoteratkaisut ja liiketoimintamallit"

Transkriptio

1 Puutuotteiden mäntyöljykäsittelyyn perustuvat uudet puutuoteratkaisut ja liiketoimintamallit Puun käytön laaja-alaistaminen -hankkeen osatutkimus proj.nr. A31942 Lieksan Teollisuuskylä Oy Kerantie Lieksa

2 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy ja Ossi Klemetti Lieksan Teollisuuskylä Oy 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO Mäntyöljymodifioidun puun mahdollisuudet korvata alumiini ikkunan 3 ulkopuitteissa 1.2 Mäntyöljykyllästyksen mahdollisuudet korvata kreosootti 5 2. AINEISTO JA MENETELMÄT 6 3. TULOKSET Koekyllästykset EN84 huuhtoumakokeet 11 Liite 1. Koekyllästysten erätiedot 15 Liite 2. EN84 koepalojen valmistustiedot. 28 Liite 3. Pienet koepalat, joista analysoitiin boori- ja C-kyllästeen määrä kg/m3 heti 30 kyllästyksen jälkeen Liite 4. Pienet koepalat, joille tehtiin MAMK:ssa EN84 huuhtoumakoe. 31

3 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy ja Ossi Klemetti Lieksan Teollisuuskylä Oy 3 1. Johdanto Puun Käytön laaja-alaistamishankkeen tavoitteena on kartoittaa uusia puutuoteratkaisuja ja puun modifiointiteknologioita seuraavasti: - millaisia tuotteita, mihin käyttötarkoituksiin, tärkeimmät ominaisuudet ja testaustiedon hankinta mm. palon- tai termiitinkestosta - valmistusteknologiat eli millaisilla koneilla, laitteilla ja prosesseilla tuotteita valmistetaan - sivutuoteasiat eri ratkaisuilla - Uusiin tuotteisiin ja järjestelmäkokonaisuuksiin sekä modifiointiin liittyvät kohdemarkkinoiden ja valmistusmaan vaatimat hyväksynnät, vaatimukset, määräykset ja asiakastarpeet - Kootun tiedon analysointi Lieksan Teollisuuskylä Oy:n ja yritysverkoston käyttöön eli raportti liiketoimintamallivaihtoehdoista Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia, voidaanko puun mäntyöljypohjaisilla käsittelyillä valmistaa puutuotteita, joilla voidaan korvata nykyisiä ratkaisuja. Tässä hankkeessa mäntyöljyä testataan kahdessa eri sovelluksessa: ikkunan ulkopuitteessa korvaamaan alumiinia sekä pylväissä sekä tuotteissa, joissa käytetään tällä hetkellä kestopuuta. Yrityksiä, jotka valmistavat mäntyöljytisleillä tai siihen perustuvilla seoksilla käsiteltyjä puutuotteita ovat mm. suomalainen Ekopine (http://www.ekopine.fi/puunkasittely.htm) ja itävaltalainen luonnonhartseja käyttävä Natwood (http://www.natwood.co.at/procedure.html). 1.1 Mäntyöljymodifioidun puun mahdollisuudet korvata alumiini ikkunan ulkopuitteissa Alumiini on korvannut puun ikkunoiden ulkopuitteissa seuraavien syiden vuoksi: - Tuotantotekniset asiat eli saatavuus ja tasalaatuisuus ovat nopeuttaneet ikkunan valmistusprosessia - Pitkät huoltovälit ja varma säänkesto - Palamattomuus - Hinta Mutta alumiinin käyttö ikkunoissa ei ole täysin ongelmatonta, koska se heikentää ikkunan energiatehokkuutta. Alumiinin valmistuksessa kuluu huomattavan paljon enemmän energiaa kuin puun valmistuksessa. Lisäksi alumiininen ulkopuite johtaa paremmin lämpöä kuin puu, jolloin ikkunan energiatehokkuus heikkenee. Koska rakentamista ohjataan nykyisin koko ajan entistä energiatehokkaammaksi, niin puun käyttö ikkunan ulkopuitteessa on jälleen kiinnostava

4 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy ja Ossi Klemetti Lieksan Teollisuuskylä Oy 4 vaihtoehto. Lisäksi nykyisin puuta on mahdollista modifioida sään- ja lahonkestäväksi useilla eri vaihtoehdoilla, joissa ei käytetä ympäristölle ja eliöille haitallisia tai vaarallisia, biosideiksi luokiteltuja kemikaaleja. Näitä ovat mm. puun lämpökäsittely, furfuraalialkoholikäsittely (Visor- ja Kebony-tuotteet), Asetylointi (Titanwood), Mäntyöljypohjaiset käsittelyt (esim. Ekopine tai öljylämpökäsittely) ja vesilasikäsittely (esim. Q-treat). Osa käsittelyistä parantaa myös puuikkunan palonkestoa tai se voidaan pintakäsitellä palosuojamaalilla. Tämän osatutkimuksen tavoitteena oli tutkia, voidaanko alumiini korvata mäntyöljyllä modifioidulla puutuoteratkaisulla ja luoda siihen kannattava liiketoimintamalli. Jotta uudella puutuoteratkaisulla voidaan korvata alumiini ikkunan ulkopuitteessa, niin kokonaan puusta valmistetun ikkunan (karmi+puite) on täytettävä seuraavat ehdot: 1. Ikkunan energiatehokkuus on parempi kuin ikkunan, jossa käytetty alumiinia. 2. Ikkunan hinta on samalla tasolla kuin ikkunan, jossa on käytetty alumiinia. Käytännössä modifioidun puu-ulkopuiteaihion kuutiohinnan tulisi olla maksimissaan noin /actm3. 3. Puuikkunan ulkopuitteen sään- ja lahonkesto on parempi kuin männyn sydänpuulla. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ikkunan huoltovälit esim. maalauksen suhteen ovat pitkät. 4. Lisäksi olisi hyvä, jos ikkunan palokesto olisi normaalia puu/alumiini-ikkunaa parempi. Koekyllästysten ja laboratoriotutkimusten tavoitteena oli tuottaa materiaalia pintakäsittely, liimaus- ja huuhtoumakokeisiin yllä olevien asioiden testaamiseksi. Pintakäsittelyt vesilasi- ja mäntyöljy- ja normaali mäntylaudalla.

5 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy ja Ossi Klemetti Lieksan Teollisuuskylä Oy 5 Maalattu ulkopuite, joka liimattu kolmesta lamellista. Vasen kuva: Yksi lamelli öljykäsitelty, 2 lamellia normaali mänty. Oikea kuva: Kaksi lamellia öljykäsitelty, yksi lamelli normaali mänty. Maalattu ulkopuite, joka liimattu kolmesta lamellista. Vasen kuva: Yksi lamelli vesilasikäsitelty, 2 lamellia normaali mänty. Oikea kuva: Kaksi lamellia vesilasikäsitelty, yksi lamelli normaali mänty. Ulkopuitteen liimaustestit osoittivat että lamellien liimaus sekä mäntyöljylamelliin että vesilasikyllästettyyn lamelliin onnistuivat visuaalisesti hyvin. Ulkopuitteen maalaustestit onnistuivat myös hyvin. Maalauslaadun visuaalinen tarkastelu osoitti että maalipinnan laatu oli verrattavissa normaali männyn maalipinnan laatuun ikkunan ulkopuitteessa. Mäntyöljy- ja vesilasikäsitellyt puiteosat lähetetään jatkotesteihin Teknokselle. (Testi: COLDSET olosuhdetesti) Tutkimustulokset valmistuvat maaliskuun 2014 aikana. 1.2 Mäntyöljykyllästyksen mahdollisuudet korvata kreosootti

6 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy ja Ossi Klemetti Lieksan Teollisuuskylä Oy 6 EU:ssa kreosoottia koskevat hyvin tarkat käyttörajoitukset ja työturvallisuusohjeet. Yhteisön lainsäädäntöä tiukentaneessa direktiivissä 2001/90/EY määrätään, että kreosootilla käsiteltyä puuta saa käyttää ainoastaan ammatti- ja teollisuuskohteisiin, kuten sähkö- ja telelinjoihin ja aitaamiseen. Tällä hetkellä kreosoottia saadaan käyttää pylväiden ja ratapölkkyjen kyllästyksessä vuoteen 2018 saakka. Kupari- ja booriyhdisteet toimivat myös hyvin lahottajasieniä ja termiittejä vastaan, mutta niiden ongelmana huuhtoutuminen pois puusta ajan myötä. Koska pylväissä ja ratapölkyissä tavoitellaan mahdollisimman hyvää lahonkestoa ja pitkää käyttöikää, on tärkeää, että kupari- ja booriyhdisteet sitoutuvat puuhun mahdollisimman hyvin. Huuhtoutumisen vuoksi suojauksen taso heikkenee lahoa ja termiittejä vastaan ajan myötä. Kyllästysaineiden huuhtoumista voidaan vähentää mm. pintakäsittelyllä tai Royal-öljykäsittelyllä. Nämä käsittelyt eivät kuitenkaan paranna juurikaan puun lahonkestävyyttä ja termiittisuojauksen tasoa. Mäntyöljyllä on sen sijaan huomattu selkeä vaikutus sekä lahottajasieniä että termiittejä vastaan. Kestopuutuotteilla ulkonäköasiat ovat myös tärkeitä. Tämän vuoksi koekyllästysten tavoitteena on tuottaa materiaalia EN84 huuhtoumakokeisiin ja tutkia, voidaanko mäntyöljyllä sitoa boori- tai kupariyhdisteet puuhun nykyistä paremmin. Pylväitä käsiteltäessä tulee huomioida, että pylvään lujuusominaisuudet eivät saa heikentyä mäntyöljykäsittelyn vaikutuksesta. 2. Aineisto ja menetelmät Koekyllästysten ja laboratoriotutkimusten tavoitteena oli tuottaa materiaalia pintakäsittely, liimaus- ja huuhtoumakokeisiin. Mäntyöljyseokseksi valittiin Forchemin For25 mäntyöljyseos. Taulukossa 1 on esitetty yhteenveto koekyllästysmateriaaleista ja tehdyistä käsittelyistä. Taulukko 1. Yhteenveto koekyllästysmateriaaleista ja tehdyistä käsittelyistä. Puutavara Käsittelymenetelmät EN84 koepalat (15*25*50 mm) - Boorikyllästys Ruping (10 % liuos) - Esikäsittely boori-ruping (10 % liuos) + mäntyöljykyllästys 125 kg/m3 Aitapaalu 120 mm - Boorikyllästys Ruping (10 % liuos) - Puhdas mäntyöljykyllästys 175 kg/m3 - Esikäsittely boori-ruping (10 % liuos) + mäntyöljykyllästys 125 kg/m3 Aitapaalu C-kyllästetty 120 mm Kuivaus C-kyllästyksen jälkeen + mäntyöljykyllästys 125 kg/m3 Terassin runkotavara 48*98 mm - Boorikyllästys Ruping (10 % liuos) - Puhdas mäntyöljykyllästys 100 kg/m3 - Esikäsittely boori-ruping (10 % liuos) + mäntyöljykyllästys 100 kg/m3 Ulkopuiteaihio 19*100 mm (liimataan 48*48 mm) - Puhdas mäntyöljykyllästys 50 kg/m3 Ulkopuiteaihio massiivinen Terassilauta 28*120 mm - Puhdas mäntyöljykyllästys 175 kg/m3 - Boorikyllästys Ruping (10 % liuos) - Puhdas mäntyöljykyllästys 50 kg/m3 - Esikäsittely boori-ruping (10 % liuos) + mäntyöljykyllästys 50 kg/m3

7 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy ja Ossi Klemetti Lieksan Teollisuuskylä Oy 7 3. Tulokset 3.1 Koekyllästykset Koekyllästysten erätiedot on esitetty liitteessä 1 ja pienten EN 84 koepalojen sekä vertailukappaleidein tiedot on esitetty liitteessä 2. Liitteessä 3 on esitetty niiden koepalojen valmistustiedot, jotka lähetettiin pitoisuusanalyysin Novalab Oy:lle heti kyllästyksen jälkeen. Liitteessä 4 on esitetty niiden koepalojen valmistustiedot, joille tehtiin EN84 huuhtoumakoe ennen lähetystä pitoisuusanalyysin Novalab Oy:lle. Kuvassa 1 on pylväitä heti boori-ruping kyllästyksen jälkeen (Erä 2). Kuvassa 2 on katkaistun pylvään pää, josta näkyy hyvin boorikyllästeen tunkeuma pintapuuhun. Kuvissa 3 ja 4 on mäntyöljyllä käsiteltyjä pylväitä. Kaikkien pylväiden ulkonäkö oli erinomainen kyllästyksen jälkeen. Kuvassa 5 on terassin runkotavaraa heti boori-ruping kyllästyksen jälkeen (Erä 5). Kuvassa 6 näkyy boorisakkaa, jota on vain sydänpuun kohdalla. on katkaistun pylvään pää, josta näkyy hyvin boorikyllästeen tunkeuma pintapuuhun. Kuvissa 3 ja 4 on mäntyöljyllä käsiteltyjä pylväitä. Kaikkien pylväiden ulkonäkö oli erinomainen kyllästyksen jälkeen. Mäntyöljykyllästettyjen terassituotteiden ulkonäkö oli erinomainen heti kyllästyksen jälkeen (kuvat 7 ja 8). Pintakuivuuden varmistamiseksi tuotteet jälkikäsiteltiin Höljäkkä Oy:n kyllästämöllä (kuva 9). Kuva 1. Pylväitä heti boori-ruping kyllästyksen jälkeen (erä 2).

8 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy ja Ossi Klemetti Lieksan Teollisuuskylä Oy 8 Kuva 2. Katkaistun pylvään pää, josta näkyy hyvin boorikyllästeen tunkeuma pintapuuhun. Kuva 3. Mäntyöljyllä käsiteltyjä pylväitä (erä 11). Kuva 4. Mäntyöljyllä käsiteltyjä pylväitä (erä 13).

9 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy ja Ossi Klemetti Lieksan Teollisuuskylä Oy 9 Kuva 5. Terassin runkotavaraa heti boori-ruping kyllästyksen jälkeen (erä 5). Kuva 6. Sahatavaralla esiintyi boori-ruping kyllästyksen jälkeen boorisakkaa, jota oli vain sydänpuun kohdalla.

10 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy ja Ossi Klemetti Lieksan Teollisuuskylä Oy 10 Kuva 7. Mäntyöljykyllästettyjen terassituotteiden ulkonäkö oli erinomainen heti kyllästyksen jälkeen. Kuva 8. Mäntyöljykyllästettyjen terassituotteiden ulkonäkö oli erinomainen heti kyllästyksen jälkeen.

11 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy ja Ossi Klemetti Lieksan Teollisuuskylä Oy 11 Kuva 9. Pintakuivuuden varmistamiseksi tuotteet jälkikäsiteltiin Höljäkkä Oy:n kyllästämöllä. 3.2 EN84 huuhtoumakokeet Taulukossa 2 on esitetty yhteenveto EN84 huuhtoumakokeen tuloksista. Pelkällä boorilla käsitellyissä kappaleissa oli booria heti kyllästyksen jälkeen 7,1 g/kg ja EN84 huuhtoumakokeen jälkeen booria oli 0 g/kg. Boori+mäntyöljyllä käsitellyissä kappaleissa oli booria heti kyllästyksen jälkeen booria 5,0 g/kg ja EN84 kokeen jälkeen alle booria oli 0,029 g/kg. Pelkällä kuparikyllästeellä käsitellyissä kappaleissa oli heti kyllästyksen jälkeen kuparia 2,9 g/kg ja EN84 kokeen jälkeen kuparia oli 3 g/kg. Kupari+mäntyöljyllä käsitellyissä kappaleissa oli kuparia heti kyllästyksen jälkeen kuparia 2,2 g/kg ja EN84 kokeen jälkeen alle kuparia oli 2,1 g/kg. Kuvassa 10 näkyy C-kyllästettyjä EN84 huuhtoumakoekappaleita. Taulukko 2. Yhteenveto EN84 huuhtoumakokeen tuloksista. Kyllästys Kuparipitoisuus ennen EN 84 huuhtoumakoetta g/kg Kuparipitoisuus EN 84 huuhtoumakokeen jälkeen g/kg Pelkkä C-kylläste 2,9 3 C-kylläste + mäntyöljy (mäntyöljyn pitoisuutta ei voitu mitata punnitsemalla, koska koepalojen paino väheni kuumassa öljykäsittelyssä eli niitä poistui enemmän vettä kuin niihin meni öljyä) 2,2 2,1 Booripitoisuus ennen EN 84 huuhtoumakoetta g/kg Booripitoisuus EN 84 huuhtoumakokeen jälkeen g/kg Pelkkä Boorihappo kylläste 7,1 0 Boorihappokyllästys + mäntyöljy 93 kg/m3 5 0,029 Kemira-konsepti Trimetyyliboraatti+luonnonhartsi 10 kg/m3 7,69 0,41

12 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy ja Ossi Klemetti Lieksan Teollisuuskylä Oy 12 Kuva 10. C-kyllästettyjä EN84 huuhtoumakoekappaleita. Tämän testin perusteella kupari näyttäisi pysyvän puussa ilman mäntyöljyäkin. Tutkimussarjoja oli vain kuitenkin yksi eli toistoja ei ollut. Onko käynyt niin, että puhtaalla kuparikyllästeellä meni huuhtoumakokeeseen sarja, jossa oli enemmän kuparia alun perin kuin sarjaan, jota ei huuhdeltu. Boori taas huuhtoutuu kokonaan pois ilman mäntyöljyä. Myös mäntyöljyllä käsitellyillä kappaleilla boorin huuhtouma oli suuri, mutta puuhun jäi booria. Puhdasta booria oli jäljellä puussa 0,029 g/kg huuhtoumakokeen jälkeen. Tämä tarkoittaa, että puhdasta booria olisi puussa noin 0,014 kiloa pintapuukuutiota kohti (480 kg/m3*0,029 g). Lahonsuojauksessa boorin pitoisuus ilmoitetaan boorihappona. Huuhtoumakokeen jälkeen puhdasta booria oli puussa (EN84 koekappaleissa) 0,029 grammaa per puukilo. Yhdestä grammasta puhdasta booria saadaan boorihappoa 5,714 g (kts Boorihappona tämä on 5,714*0,029 = 0,166 g boorihappoa per puukilo eli 0,08 kg/m3, kun männyn kuivapainona käytetään 480 kg/m3. Taulukossa 3 on esitetty dioktaboraatin pitoisuusrajoja eri lahottajasieniä vastaan (Lloyd et al. Remedial timber treatment with borates. Proceedings of 3rd conference on urban pests, 1999). EN113 kokeen perusteella dioktaboraattia tarvitaan vähintään 0,76 kg/m3, jotta lahonkestoluokka

13 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy ja Ossi Klemetti Lieksan Teollisuuskylä Oy 13 1 saavutetaan. Dioktaboraatti 0,76 kg on boorihappona 0,91 kg. Näiden perusteella booria olisi pitänyt jäädä puuhun 10 kertaa enemmän kuin tässä tutkimuksessa (boorihappoa 0,08 kg/m3). Mäntyöljyä oli huuhtoumakappaleissa 93 kg/m3, joka ei tämän tutkimuksen perusteella riitä ehkäisemään riittävästi boorin huuhtoutumista. Tämä on yllättävä tulos, sillä Kemiran kehittämässä konseptissa EN84 huuhtoumakokeen jälkeen booria jäi puuhun 0,41 g/kg eli 0,2 kg/m3. Huuhtoumista ehkäisevänä aineena oli luonnonhartsia noin 10kg/m3. Ennen EN84 huuhtoumakoetta booria oli puussa 7,69 g/kg eli 3,69 kg/m3. (Kokko Matti KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Puutekniikka. BOORIPOHJAISEN KYLLÄSTYSAINEEN HUUHTOUTUMISEN TUTKIMINEN.) Taulukko 3. Dioktaboraatin pitoisuusrajoja eri lahottajasieniä vastaan (Lloyd et al. Remedial timber treatment with borates. Proceedings of 3rd conference on urban pests, 1999). Koska mäntyöljyn pitoisuutta mahdollista nostaa sekä koostumusta parantaa, niin on mahdollista, että riittävä vaikutus boorin huuhtouman ehkäisyyn saadaan ko. konseptilla. Lisäksi tulee huomioida, että myös mäntyöljy suojaa puuta, jolloin boorin määrän ei tarvitse olla niin suuri kuin alla olevissa taulukoissa. Uudessa-Seelannissa pitoisuuden alaraja on 0,8 % puun kuivapainosta eli noin 3,84 kg/m3 heti kyllästyksen jälkeen, kun kyllästyksen jälkeen tuotteet pintakäsitellään kts taulukko 4.

14 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy ja Ossi Klemetti Lieksan Teollisuuskylä Oy 14 Taulukko 4. Puunsuoja-aineiden pitoisuuksien alarajoja Uudessa-Seelannissa.

15 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy ja Ossi Klemetti Lieksan Teollisuuskylä Oy 15 Liite 1. Koekyllästysten erätiedot. Erä 1 Boori (10% liuos) pituus (mm) paksuus (mm) leveys (mm) kosteus (%) Massa ennen kyllästystä (kg) Massa kyllästyksen jälkeen (kg) Massan kasvu (%) Koodi Tuote *100 mänty ,5 4,15 18, *100 mänty ,3 4,2 27, *100 mänty ,35 4,1 22, *100 mänty ,9 3,6 24, *100 mänty , , *100 mänty ,65 21, *100 mänty ,8 4,6 21, *100 mänty ,6 4,6 27, *100 mänty ,7 3,55 31, *100 mänty ,75 25, Ulkopuite 50*50 mm ,2 2,85 29, Ulkopuite 50*50 mm ,3 4,3 30, Ulkopuite 50*50 mm ,95 3,95 33, Ulkopuite 50*50 mm ,35 3,15 34, Ulkopuite 50*50 mm , , Ulkopuite 50*50 mm ,7 35, Ulkopuite 50*50 mm ,25 2,95 31, Ulkopuite 50*50 mm ,3 4,25 28, Ulkopuite 50*50 mm ,05 3,75 23, Ulkopuite 50*50 mm ,05 2,5 22, Ulkopuite 50*50 mm ,1 2,75 31, Ulkopuite 50*50 mm ,6 3,35 28, Ulkopuite 50*50 mm ,15 5,55 33, Ulkopuite 50*50 mm ,2 5,55 32, Ulkopuite 50*50 mm ,65 33, Ulkopuite 50*50 mm ,15 5,35 28, Kuusi 17*120 mm UTV ,7 2,25 32, Kuusi 17*120 mm UTV , , Kuusi 17*120 mm UTV ,9 2,35 23, Kuusi 17*120 mm UTV ,75 2,2 25, Kuusi 17*120 mm UTV ,95 2,4 23, Kuusi 17*120 mm UTV , , Kuusi 17*120 mm UTV ,6 2,05 28, Kuusi 17*120 mm UTV ,8 2,3 27,8 Kaikki 27,6 Vaihe *100 mänty 24,6 Vaihe *50 ulkopuite 30,1 Vaihe 3 0, Kuusi 17*120 26,4

16 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy ja Ossi Klemetti Lieksan Teollisuuskylä Oy 16 Erä 2 Boori (10% liuos) pituus (mm) paksuus (mm) leveys (mm) kosteus (%) Massa ennen kyllästystä (kg) Massa kyllästyksen jälkeen (kg) Massan kasvu (%) Koodi Tuote 2.1 Aitapaalu 120* ,3 24,75 6,2 2.2 Aitapaalu 120* ,85 22,55 8,2 2.3 Aitapaalu 120* ,35 24,4 9,2 2.4 Aitapaalu 120* ,65 26,4 7,1 2.5 Aitapaalu 120* ,55 21,35 9,2 2.6 Aitapaalu 120* ,7 22,5 20,3 Vaihe 1 5, kaikki 10,0 Vaihe Vaihe 3 0, Erä 3 Boori (10% liuos) pituus (mm) paksuus (mm) leveys (mm) kosteus (%) Massa ennen kyllästystä (kg) Massa kyllästyksen jälkeen (kg) Massan kasvu (%) Koodi Tuote 3.1 Aitapaalu 120* ,3 24,7 6,0 3.2 Aitapaalu 120* ,35 23,45 4,9 3.3 Aitapaalu 120* ,6 28,7 4,0 3.4 Aitapaalu 120* ,8 21,85 5,0 3.5 Aitapaalu 120* ,2 21,75 7,7 3.6 Aitapaalu 120* ,1 21,7 8,0 Vaihe 1 5, kaikki 5,9 Vaihe Vaihe 3 0, Erä 4 Boori (10% liuos) pituus (mm) paksuus (mm) leveys (mm) kosteus (%) Massa ennen kyllästystä (kg) Massa kyllästyksen jälkeen (kg) Massan kasvu (%) Koodi Tuote 4.1 Aitapaalu 120* ,75 24,2 6,4 4.2 Aitapaalu 120* ,25 22,9 7,8 4.3 Aitapaalu 120* ,25 24,55 5,6 4.4 Aitapaalu 120* ,1 23,7 7,2 4.5 Aitapaalu 120* ,15 26,9 7,0 4.6 Aitapaalu 120* , ,3 Vaihe 1 5, kaikki 6,7 Vaihe Vaihe 3 0,

17 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy ja Ossi Klemetti Lieksan Teollisuuskylä Oy 17 Erä 5 Boori (10% liuos) pituus (mm) paksuus (mm) leveys (mm) kosteus (%) Massa ennen kyllästystä (kg) Massa kyllästyksen jälkeen (kg) Massan kasvu (%) Koodi Tuote 5.1 Terassilauta 28* ,8 13,3 5.2 Terassilauta 28* ,05 7,05 16,5 5.3 Terassilauta 28* ,1 6,95 13,9 5.4 Terassilauta 28* ,55 7,7 17,6 5.5 Terassilauta 28* ,1 7,15 17,2 5.6 Terassilauta 28* ,3 7,25 15,1 5.7 Terassilauta 28* ,4 6,55 21,3 5.8 Terassilauta 28* ,65 6,5 15,0 5.9 Terassilauta 28* ,7 7,65 14, Terassilauta 28* ,9 6,7 13, Terassilauta 28* ,8 13, Terassilauta 28* ,5 6,6 20, Terassilauta 28* ,1 7,05 15, Terassilauta 28* ,75 6,65 15, Terassilauta 28* ,65 7,85 18, Terassilauta 28* ,8 8 17, Terassilauta 28* ,55 6,55 18, Terassilauta 28* ,6 6,6 17, Terassilauta 28* ,8 6,65 14, Terassilauta 28* ,75 7,7 14, Terassilauta 28* ,8 7,9 16, Terassilauta 28* ,75 6,75 17, Terassilauta 28* ,3 7,35 16, Terassilauta 28* ,6 6,75 20,5 Vaihe kaikki 16,4 Vaihe Vaihe 3 0, Erä 6 Boori (10% liuos) pituus (mm) paksuus (mm) leveys (mm) kosteus (%) Massa ennen kyllästystä (kg) Massa kyllästyksen jälkeen (kg) Massan kasvu (%) Koodi Tuote 6.1 Terassilauta 28* ,2 5,8 11,5 6.2 Terassilauta 28* ,75 6,2 7,8 6.3 Terassilauta 28* ,95 6,45 8,4 6.4 Terassilauta 28* ,55 6,9 5,3 6.5 Terassilauta 28* ,05 7,55 7,1 6.6 Terassilauta 28* ,05 7,55 7,1 6.7 Terassilauta 28* ,3 6,8 7,9 6.8 Terassilauta 28* ,95 6,45 8,4 6.9 Terassilauta 28* ,35 7,05 11, Terassilauta 28* ,9 6,5 10, Terassilauta 28* ,95 6,5 9, Terassilauta 28* ,1 6,55 7, Terassilauta 28* ,95 6,55 10, Terassilauta 28* ,1 6,65 9, Terassilauta 28* ,35 7,1 11, Terassilauta 28* ,65 7,15 7, Terassilauta 28* ,15 6,65 8, Terassilauta 28* ,65 7,3 9, Terassilauta 28* , , Terassilauta 28* ,4 6,85 7, Terassilauta 28* ,8 7,45 9, Terassilauta 28* ,5 5,95 8, Terassilauta 28* ,45 5,95 9, Terassilauta 28* ,1 6,75 10,7 Vaihe kaikki 8,9 Vaihe 2 6, Vaihe 3 0,

18 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy ja Ossi Klemetti Lieksan Teollisuuskylä Oy 18 Erä 7 Boori (10% liuos) pituus (mm) paksuus (mm) leveys (mm) kosteus (%) Massa ennen kyllästystä (kg) Massa kyllästyksen jälkeen (kg) Massan kasvu (%) Koodi Tuote 7.1 Runkotavara 48* ,3 13,05 15,5 7.2 Runkotavara 48* ,2 14,2 16,4 7.3 Runkotavara 48* ,65 13,7 17,6 7.4 Runkotavara 48* , ,1 7.5 Runkotavara 48* ,6 14,5 7.6 Runkotavara 48* ,05 13,2 9,5 7.7 Runkotavara 48* ,75 13,05 11,1 7.8 Runkotavara 48* ,9 12,9 8,4 7.9 Runkotavara 48* ,05 11,25 11, Runkotavara 48* ,15 12,6 13, Runkotavara 48* ,4 13,55 9, Runkotavara 48* ,15 13,95 14, Runkotavara 48* ,25 11,4 11, Runkotavara 48* ,75 13,3 13,2 Vaihe kaikki 12,7 Vaihe Vaihe 3 0, Erä 8 Boori (10% liuos) pituus (mm) paksuus (mm) leveys (mm) kosteus (%) Massa ennen kyllästystä (kg) Massa kyllästyksen jälkeen (kg) Massan kasvu (%) Koodi Tuote 8.1 Runkotavara 48* ,2 14,3 8,3 8.2 Runkotavara 48* ,3 15,15 5,9 8.3 Runkotavara 48* ,2 12,85 5,3 8.4 Runkotavara 48* ,8 12,4 5,1 8.5 Runkotavara 48* ,95 11,7 6,8 8.6 Runkotavara 48* ,5 11,05 5,2 8.7 Runkotavara 48* ,15 12,1 8,5 8.8 Runkotavara 48* ,9 13,85 7,4 8.9 Runkotavara 48* ,25 13,05 6, Runkotavara 48* ,05 11,15 10, Runkotavara 48* ,05 11,85 7, Runkotavara 48* ,85 13,5 5, Runkotavara 48* ,15 12,05 8, Runkotavara 48* ,75 13,45 14,5 kaikki 7,5 Vaihe Vaihe Vaihe 3 0,

19 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy ja Ossi Klemetti Lieksan Teollisuuskylä Oy 19 Erä 9 Boori (10% liuos) pituus (mm) paksuus (mm) leveys (mm) kosteus (%) Massa ennen kyllästystä (kg) Massa kyllästyksen jälkeen (kg) Massan kasvu (%) Koodi Tuote 9.1 Aitapaalu 120* ,45 21,45 4,9 9.2 Aitapaalu 120* ,1 5,0 9.3 Aitapaalu 120* ,35 26,4 4,1 9.4 Aitapaalu 120* ,7 22 1,4 9.5 Aitapaalu 120* ,95 24,9 4,0 9.6 Aitapaalu 120* ,55 27,55 3,8 Vaihe kaikki 3,9 Vaihe Vaihe 3 0, Erä 10 Boori (10% liuos) pituus (mm) paksuus (mm) leveys (mm) kosteus (%) Massa ennen kyllästystä (kg) Massa kyllästyksen jälkeen (kg) Massan kasvu (%) Koodi Tuote 10.1 Aitapaalu 120* ,65 22,55 4, Aitapaalu 120* ,1 22,1 4, Aitapaalu 120* , , Aitapaalu 120* ,65 24,65 4, Aitapaalu 120* ,45 28,7 4, Aitapaalu 120* ,15 21,2 5,2 Vaihe kaikki 4,7 Vaihe Vaihe 3 0,

20 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy ja Ossi Klemetti Lieksan Teollisuuskylä Oy 20 Erä 11 Mäntyöljy Pintapuun paksuus (mm) Koodi Tuote pituus (mm) paksuus (mm) leveys (mm) kosteus (%) Massa ennen kyllästystä (kg) Massa kyllästyksen jälkeen (kg) Massan kasvu (%) Latva Tyvi keskiarvo Sydänpuun halkaisija (mm) Aitapaalun Sydänpuuosan Pintapuun Mäntyöljyn määrä pintapuussa (kg/m3) 11.1 Aitapaalu 120* ,7 20,55 22,55 9, ,045 0,016 0, Aitapaalu 120* ,5 21,75 23,7 9, ,045 0,021 0, Aitapaalu 120* ,9 20,55 21,95 6, ,5 85 0,045 0,022 0, Aitapaalu 120* , ,3 5, ,5 99 0,045 0,030 0, Aitapaalu 120* ,5 20,95 22,5 7, ,5 95 0,045 0,028 0, Aitapaalu 120* ,7 26,05 27,5 5, ,045 0,015 0, Vaihe 1 4, kaikki 7,3 83,8 0,045 0,022 0,023 74,7 Vaihe Vaihe Erä 12 Mäntyöljy Pintapuun paksuus (mm) Koodi Tuote pituus (mm) paksuus (mm) leveys (mm) kosteus (%) Massa ennen kyllästystä (kg) Massa kyllästyksen jälkeen (kg) Massan kasvu (%) Latva Tyvi keskiarvo Sydänpuun halkaisija (mm) Aitapaalun Sydänpuuosan Pintapuun Mäntyöljyn määrä pintapuussa (kg/m3) 12.1 Aitapaalu 120* ,7 21,75 10, ,045 0,020 0, Aitapaalu 120* ,4 23,75 26,2 10, ,5 73 0,045 0,017 0, Aitapaalu 120* ,5 20,15 22,95 13, ,5 93 0,045 0,027 0, Aitapaalu 120* ,1 19, , ,5 95 0,045 0,028 0, Aitapaalu 120* ,7 19,85 22,1 11, ,045 0,030 0, Aitapaalu 120* ,8 26,2 29,1 11, ,5 83 0,045 0,021 0, Vaihe kaikki 11,3 87,0 0,045 0,024 0, ,4 Vaihe Vaihe Vaihe Erä 13 Mäntyöljy Pintapuun paksuus (mm) Koodi Tuote pituus (mm) paksuus (mm) leveys (mm) kosteus (%) Massa ennen kyllästystä (kg) Massa kyllästyksen jälkeen (kg) Massan kasvu (%) Latva Tyvi keskiarvo Sydänpuun halkaisija (mm) Aitapaalun Sydänpuuosan Pintapuun Mäntyöljyn määrä pintapuussa (kg/m3) 13.1 Aitapaalu 120* ,7 19,1 21,8 14, ,045 0,026 0, Aitapaalu 120* ,8 18,65 23,45 25,7 3, ,25 91,5 0,045 0,026 0, Aitapaalu 120* ,6 19,5 22,95 17,7 12, ,75 76,5 0,045 0,018 0, Aitapaalu 120* ,7 24,9 28,45 14,3 17, ,75 82,5 0,045 0,021 0, Aitapaalu 120* ,6 25,75 29,6 15,0 15, ,75 84,5 0,045 0,022 0, Aitapaalu 120* ,5 20,6 24,65 19, ,045 0,021 0, Vaihe kaikki 17,7 84,8 0,045 0,022 0, ,9 Vaihe Vaihe

21 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy ja Ossi Klemetti Lieksan Teollisuuskylä Oy 21 Erä 14 Mäntyöljy Pintapuun paksuus (mm) Koodi Tuote pituus (mm) paksuus (mm) leveys (mm) kosteus (%) Massa ennen kyllästystä (kg) Massa kyllästyksen jälkeen (kg) Massan kasvu (%) Latva Tyvi keskiarvo Sydänpuun halkaisija (mm) Aitapaalun Sydänpuuosan Pintapuun Mäntyöljyn määrä pintapuussa (kg/m3) M10.2 Aitapaalu 120, esikäsitelty boorilla ,7 19,1 23,10 20, ,5 81 0,041 0,019 0, M9.2 Aitapaalu 120, esikäsitelty boorilla ,7 19,7 23,80 20, ,041 0,021 0, M4.4 Aitapaalu 120, esikäsitelty boorilla ,9 19,4 22,95 18, ,5 93 0,039 0,024 0, M10.4 Aitapaalu 120, esikäsitelty boorilla ,8 21,2 24,55 15, ,5 97 0,041 0,027 0, M3.6 Aitapaalu 120, esikäsitelty boorilla ,4 17,6 21,95 24, ,5 85 0,040 0,020 0, M2.2 Aitapaalu 120, esikäsitelty boorilla ,6 18,3 21,60 18, ,041 0,027 0, Vaihe kaikki 19,8 90,0 0,041 0,023 0, ,1 Vaihe Vaihe Vaihe Erä 15 Mäntyöljy Pintapuun paksuus (mm) Koodi Tuote pituus (mm) paksuus (mm) leveys (mm) kosteus (%) Massa ennen kyllästystä (kg) Massa kyllästyksen jälkeen (kg) Massan kasvu (%) Latva Tyvi keskiarvo Sydänpuun halkaisija (mm) Aitapaalun Sydänpuuosan Pintapuun Mäntyöljyn määrä pintapuussa (kg/m3) M2.6 Aitapaalu 120, esikäsitelty boorilla ,6 15,95 20,5 28, ,5 87 0,035 0,019 0, M3.2 Aitapaalu 120, esikäsitelty boorilla ,7 19,1 21,75 13, ,5 89 0,039 0,022 0, M4.6 Aitapaalu 120, esikäsitelty boorilla ,5 22,3 25,3 13, ,041 0,014 0, M10.6 Aitapaalu 120, esikäsitelty boorilla ,65 21,2 13, ,5 97 0,041 0,027 0, M9.6 Aitapaalu 120, esikäsitelty boorilla ,5 24,7 28,6 15, ,042 0,023 0, M9.4 Aitapaalu 120, esikäsitelty boorilla ,2 19, , ,041 0,025 0, Vaihe kaikki 16,1 87,5 0,040 0,021 0, ,5 Vaihe Vaihe Erä 16 Mäntyöljy Pintapuun paksuus (mm) Koodi Tuote pituus (mm) paksuus (mm) leveys (mm) kosteus (%) Massa ennen kyllästystä (kg) Massa kyllästyksen jälkeen (kg) Massan kasvu (%) Latva Tyvi keskiarvo Sydänpuun halkaisija (mm) Aitapaalun Sydänpuuosan Pintapuun Mäntyöljyn määrä pintapuussa (kg/m3) M2.4 Aitapaalu 120, esikäsitelty boorilla , ,45 15, ,041 0,018 0, M4.2 Aitapaalu 120, esikäsitelty boorilla ,5 19,4 22,9 18, ,041 0,023 0, M3.4 Aitapaalu 120, esikäsitelty boorilla ,6 18,55 21,25 14, ,041 0,028 0, Aitapaalu 120* ,5 20,85 24,2 16, ,5 95 0,045 0,028 0, Aitapaalu 120* ,8 20,3 23,2 14, ,045 0,029 0, Aitapaalu 120* ,5 20,9 24,75 18, ,045 0,023 0, Vaihe kaikki 16,2 90,8 0,043 0,025 0, ,8 Vaihe Vaihe

22 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy ja Ossi Klemetti Lieksan Teollisuuskylä Oy 22 Erä 17 Mäntyöljy Koodi Tuote pituus (mm) paksuus (mm) leveys (mm) kosteus (%) Massa ennen kyllästystä (kg) Massa kyllästyksen jälkeen (kg) Massan kasvu (%) 17.1 Runkotavara 48* ,3 10,8 11,95 10, Runkotavara 48* ,7 11,55 12,55 8, Runkotavara 48* ,5 12,7 13,8 8, Runkotavara 48* , ,3 11, Runkotavara 48* ,9 11,9 13,25 11, Runkotavara 48* ,45 13,3 16, Runkotavara 48* ,25 13,7 11, Runkotavara 48* ,4 12,05 13,35 10, Runkotavara 48* ,05 12,7 14, Runkotavara 48* ,75 12,45 15, Runkotavara 48* ,2 10,85 12,1 11, Runkotavara 48* ,2 13,4 9, Runkotavara 48* ,6 11,55 13,4 16, Runkotavara 48* ,4 11,65 13,4 15,0 Vaihe kaikki 12,4 Vaihe Vaihe Erä 18 Mäntyöljy Koodi Tuote pituus (mm) paksuus (mm) leveys (mm) kosteus (%) Massa ennen kyllästystä (kg) Massa kyllästyksen jälkeen (kg) Massan kasvu (%) 18.1 Terassilauta 28* ,8 6 6,85 14, Terassilauta 28* ,15 5,85 13, Terassilauta 28* ,9 6,5 7,05 8, Terassilauta 28* ,7 6,15 7, Terassilauta 28* ,25 6,7 7, Terassilauta 28* ,6 6 6,55 9, Terassilauta 28* ,1 6,35 6,95 9, Terassilauta 28* ,85 6,5 11, Terassilauta 28* ,5 5,8 6,45 11, Terassilauta 28* ,6 7,15 8, Terassilauta 28* ,8 6,45 11, Terassilauta 28* ,6 6,05 6,9 14, Terassilauta 28* ,8 6,8 7,6 11, Terassilauta 28* ,4 6,1 6,85 12, Terassilauta 28* ,6 5,9 6,5 10, Terassilauta 28* ,6 6,8 7,4 8, Terassilauta 28* ,5 7,15 7,8 9, Terassilauta 28* ,4 6,5 7,1 9, Terassilauta 28* ,4 5,55 6,25 12, Terassilauta 28* ,9 5,75 6,55 13, Terassilauta 28* ,3 6,45 7,2 11, Terassilauta 28* ,55 6,35 14, Terassilauta 28* ,5 5,85 6,6 12, Terassilauta 28* ,6 6,2 7,3 17,7 kaikki 11,3 Vaihe Vaihe Vaihe

23 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy ja Ossi Klemetti Lieksan Teollisuuskylä Oy 23 Erä 19 Mäntyöljy Pintapuun paksuus (mm) Koodi Tuote pituus (mm) paksuus (mm) leveys (mm) kosteus (%) Massa ennen kyllästystä (kg) Massa kyllästyksen jälkeen (kg) Massan kasvu (%) Latva Tyvi keskiarvo Sydänpuun halkaisija (mm) Aitapaalun Sydänpuuosan Pintapuun Mäntyöljyn määrä pintapuussa (kg/m3) M19.1 Aitapaalu 120, C-kyllästetty ,8 23,75 27,8 17, ,045 0,011 0, M19.2 Aitapaalu 120, C-kyllästetty , ,7 19, ,045 0,012 0, M19.3 Aitapaalu 120, C-kyllästetty ,9 21,5 27,45 27, ,5 55 0,045 0,009 0, M19.4 Aitapaalu 120, C-kyllästetty ,7 19,9 26,6 33, ,045 0,025 0, M19.5 Aitapaalu 120, C-kyllästetty ,4 19,15 22,75 18, ,045 0,019 0, M19.6 Aitapaalu 120, C-kyllästetty ,1 23, , ,045 0,033 0, Vaihe 1 4, kaikki 21,9 74,5 0,045 0,018 0, ,9 Vaihe Vaihe Vaihe 4 0, Huom! Kuparia pohjaöljyssä

24 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy ja Ossi Klemetti Lieksan Teollisuuskylä Oy 24 Erä 20 Mäntyöljy Koodi Tuote pituus (mm) paksuus (mm) leveys (mm) kosteus (%) Massa ennen kyllästystä (kg) Massa kyllästyksen jälkeen (kg) Massan kasvu (%) * ,1 3,65 4,1 12, * ,3 3,3 3,7 12, * ,5 2,7 3,1 14, * ,2 3 3,45 15, * ,8 3,6 4,1 13, * ,7 3,55 3,8 7, * ,4 3,6 3,85 6, * ,8 2,95 3,2 8, * ,6 3,2 3,45 7, * ,1 2,85 3,1 8, * ,4 3,5 3,8 8, * ,75 3,1 12, * ,2 3,25 3,5 7, * ,9 3,35 3,6 7, * ,2 3,4 3,7 8, * ,9 3,4 3,7 8, * ,7 3,55 3,75 5, * ,9 3,25 3,45 6, * ,4 3,25 3,65 12, * ,1 3,2 3,65 14, * ,7 2,9 3,3 13, * ,2 3,2 3,5 9, * ,4 3 3,25 8, * ,7 3,55 3,9 9, * ,2 3,35 3,7 10, * ,1 2,95 3,3 11, * ,1 3,35 3,6 7, * ,6 2,95 3,25 10, * ,1 2,9 3,15 8, * ,2 3,6 3,85 6, * ,7 3,1 3,4 9, * ,9 3,3 3,65 10, * ,2 3 3,35 11, * ,2 3 3,5 16,7 10,1 Vaihe Vaihe Vaihe

25 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy ja Ossi Klemetti Lieksan Teollisuuskylä Oy 25 Massa ennen mäntyöljykäsitt elyä (kg) Massa mäntyöljykäsittely n jälkeen (kg) Massan kasvu (%) Erä 21 Mäntyöljy Kosteus (%) Koodi Tuote pituus (mm) paksuus (mm) leveys (mm) kosteus (%) Massa ennen kyllästystä (kg) Massa kyllästyksen jälkeen (kg) Massan kasvu (%) 7.1 Booriesikäsitelty runkotavara 48* ,3 13,05 15,5 7.2 Booriesikäsitelty runkotavara 48* ,2 14,2 16,4 19,2 13,15 14,7 11,8 7.3 Booriesikäsitelty runkotavara 48* ,65 13,7 17,6 7.4 Booriesikäsitelty runkotavara 48* , , ,1 14,55 11,1 7.5 Booriesikäsitelty runkotavara 48* ,6 14,5 7.6 Booriesikäsitelty runkotavara 48* ,05 13,2 9, ,45 13,3 6,8 7.7 Booriesikäsitelty runkotavara 48* ,75 13,05 11,1 7.8 Booriesikäsitelty runkotavara 48* ,9 12,9 8,4 17,8 12,35 13, Booriesikäsitelty runkotavara 48* ,05 11,25 11, Booriesikäsitelty runkotavara 48* ,15 12,6 13,0 18,5 11,9 12,95 8, Booriesikäsitelty runkotavara 48* ,4 13,55 9, Booriesikäsitelty runkotavara 48* ,15 13,95 14,8 19,7 12, , Booriesikäsitelty runkotavara 48* ,25 11,4 11, Booriesikäsitelty runkotavara 48* ,75 13,3 13,2 19,7 12,35 13,85 12,1 8.1 Booriesikäsitelty runkotavara 48* ,2 14,3 8,3 8.2 Booriesikäsitelty runkotavara 48* ,3 15,15 5,9 19,1 14,8 15,45 4,4 8.3 Booriesikäsitelty runkotavara 48* ,2 12,85 5,3 8.4 Booriesikäsitelty runkotavara 48* ,8 12,4 5,1 15,5 11,95 12,65 5,9 8.5 Booriesikäsitelty runkotavara 48* ,95 11,7 6,8 8.6 Booriesikäsitelty runkotavara 48* ,5 11,05 5,2 15,5 10,75 11,45 6,5 8.7 Booriesikäsitelty runkotavara 48* ,15 12,1 8,5 8.8 Booriesikäsitelty runkotavara 48* ,9 13,85 7,4 15,4 13,2 14,1 6,8 8.9 Booriesikäsitelty runkotavara 48* ,25 13,05 6, Booriesikäsitelty runkotavara 48* ,05 11,15 10,9 16,4 10,25 11,8 15, Booriesikäsitelty runkotavara 48* ,05 11,85 7, Booriesikäsitelty runkotavara 48* ,85 13,5 5,1 15,7 12,95 13,95 7, Booriesikäsitelty runkotavara 48* ,15 12,05 8, Booriesikäsitelty runkotavara 48* ,75 13,45 14,5 14,1 12,9 14,15 9,7 13,6 8,9 Vaihe Vaihe Vaihe

26 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy ja Ossi Klemetti Lieksan Teollisuuskylä Oy 26 Massa ennen mäntyöljykäsitt elyä (kg) Massa mäntyöljykäsittely n jälkeen (kg) Massan kasvu (%) Erä 22 Mäntyöljy Kosteus (%) Koodi Tuote pituus (mm) paksuus (mm) leveys (mm) kosteus (%) Massa ennen kyllästystä (kg) Massa kyllästyksen jälkeen (kg) Massan kasvu (%) 5.1 Booriesikäsitelty terassilauta 28* ,8 13,3 5.2 Booriesikäsitelty terassilauta 28* ,05 7,05 16,5 18 6,55 7,2 9,9 5.3 Booriesikäsitelty terassilauta 28* ,1 6,95 13,9 5.4 Booriesikäsitelty terassilauta 28* ,55 7,7 17,6 18,3 7,15 7,6 6,3 5.5 Booriesikäsitelty terassilauta 28* ,1 7,15 17,2 5.6 Booriesikäsitelty terassilauta 28* ,3 7,25 15,1 16,9 6,75 7,1 5,2 5.7 Booriesikäsitelty terassilauta 28* ,4 6,55 21,3 5.8 Booriesikäsitelty terassilauta 28* ,65 6,5 15,0 15,7 5,75 6,2 7,8 5.9 Booriesikäsitelty terassilauta 28* ,7 7,65 14, Booriesikäsitelty terassilauta 28* ,9 6,7 13,6 16 6,1 6,55 7, Booriesikäsitelty terassilauta 28* ,8 13, Booriesikäsitelty terassilauta 28* ,5 6,6 20,0 14 5,75 6,4 11, Booriesikäsitelty terassilauta 28* ,1 7,05 15, Booriesikäsitelty terassilauta 28* ,75 6,65 15,7 16,4 6,05 6,5 7, Booriesikäsitelty terassilauta 28* ,65 7,85 18, Booriesikäsitelty terassilauta 28* ,8 8 17,6 12,6 7 7,45 6, Booriesikäsitelty terassilauta 28* ,55 6,55 18, Booriesikäsitelty terassilauta 28* ,6 6,6 17,9 14,8 5,95 6,4 7, Booriesikäsitelty terassilauta 28* ,8 6,65 14, Booriesikäsitelty terassilauta 28* ,75 7,7 14,1 13,2 6,9 7,25 5, Booriesikäsitelty terassilauta 28* ,8 7,9 16, Booriesikäsitelty terassilauta 28* ,75 6,75 17,4 14,7 5,95 6,4 7, Booriesikäsitelty terassilauta 28* ,3 7,35 16, Booriesikäsitelty terassilauta 28* ,6 6,75 20,5 14,3 5,9 6,6 11,9 6.1 Booriesikäsitelty terassilauta 28* ,2 5,8 11,5 6.2 Booriesikäsitelty terassilauta 28* ,75 6,2 7,8 14,8 5,8 6,55 12,9 6.3 Booriesikäsitelty terassilauta 28* ,95 6,45 8,4 6.4 Booriesikäsitelty terassilauta 28* ,55 6,9 5,3 14,7 6,8 7,15 5,1 6.5 Booriesikäsitelty terassilauta 28* ,05 7,55 7,1 6.6 Booriesikäsitelty terassilauta 28* ,05 7,55 7,1 15,9 7,25 7,7 6,2 6.7 Booriesikäsitelty terassilauta 28* ,3 6,8 7,9 6.8 Booriesikäsitelty terassilauta 28* ,95 6,45 8,4 14,9 6,15 6,7 8,9 6.9 Booriesikäsitelty terassilauta 28* ,35 7,05 11, Booriesikäsitelty terassilauta 28* ,9 6,5 10,2 15,3 6,1 6,7 9, Booriesikäsitelty terassilauta 28* ,95 6,5 9, Booriesikäsitelty terassilauta 28* ,1 6,55 7,4 14,4 6,25 6,75 8, Booriesikäsitelty terassilauta 28* ,95 6,55 10, Booriesikäsitelty terassilauta 28* ,1 6,65 9,0 15,8 6,5 6,9 6, Booriesikäsitelty terassilauta 28* ,35 7,1 11, Booriesikäsitelty terassilauta 28* ,65 7,15 7,5 16,2 7,05 7,35 4, Booriesikäsitelty terassilauta 28* ,15 6,65 8, Booriesikäsitelty terassilauta 28* ,65 7,3 9,8 18,7 7 7,45 6, Booriesikäsitelty terassilauta 28* , , Booriesikäsitelty terassilauta 28* ,4 6,85 7,0 15,8 6,7 7,05 5, Booriesikäsitelty terassilauta 28* ,8 7,45 9, Booriesikäsitelty terassilauta 28* ,5 5,95 8,2 15,1 5,7 6,1 7, Booriesikäsitelty terassilauta 28* ,45 5,95 9, Booriesikäsitelty terassilauta 28* ,1 6,75 10,7 15,4 6,5 7,15 10,0 7,7 Vaihe Vaihe Vaihe Vaihe

27 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy ja Ossi Klemetti Lieksan Teollisuuskylä Oy 27 Erä 23 Mäntyöljy Koodi Tuote pituus (mm) paksuus (mm) leveys (mm) kosteus (%) Massa ennen kyllästystä (kg) Massa kyllästyksen jälkeen (kg) Massan kasvu (%) Kosteus (%) * ,7 3,4 3,75 10, * ,9 3,6 3,85 6, * ,3 3,55 3,95 11, * ,6 4,2 4,55 8, * ,6 3,85 4,05 5, * ,4 3,9 4,45 14, * ,2 4,05 4,5 11, * ,6 3,75 3,9 4, * ,1 3,85 4,2 9, * ,9 3,85 4,3 11, * ,6 3,85 4,15 7, *68 profiloitu ,35 1,5 11, *68 profiloitu ,45 1,65 13, Profiloitu 0,95 1,05 10, Profiloitu 1,1 1,2 9, Profiloitu 0,85 0,95 11, Profiloitu 0,8 0,9 12, Profiloitu 1,95 2,1 7,7 Massa ennen Massa mäntyöljykäsittely mäntyöljykäsittelyn ä (kg) jälkeen (kg) Massan kasvu (%) 1.1 Booriesikäsitelty 19*100 mänty ,5 4,15 18,6 1.2 Booriesikäsitelty 19*100 mänty ,3 4,2 27,3 19 3,55 3,8 7,0 1.3 Booriesikäsitelty 19*100 mänty ,35 4,1 22,4 1.4 Booriesikäsitelty 19*100 mänty ,9 3,6 24,1 21,8 3,2 3,65 14,1 1.5 Booriesikäsitelty 19*100 mänty , ,6 1.6 Booriesikäsitelty 19*100 mänty ,65 21,7 18,7 3,2 3,65 14,1 1.7 Booriesikäsitelty 19*100 mänty ,8 4,6 21,1 1.8 Booriesikäsitelty 19*100 mänty ,6 4,6 27,8 19,1 4 4,3 7,5 1.9 Booriesikäsitelty 19*100 mänty ,7 3,55 31, Booriesikäsitelty 19*100 mänty ,75 25,0 15,4 3,2 3,6 12, Booriesikäsitelty Ulkopuite 50*50 mm ,2 2,85 29, Booriesikäsitelty Ulkopuite 50*50 mm ,3 4,3 30,3 18,3 3,7 4,05 9, Booriesikäsitelty Ulkopuite 50*50 mm ,95 3,95 33, Booriesikäsitelty Ulkopuite 50*50 mm ,35 3,15 34,0 18,3 2,65 2,9 9, Booriesikäsitelty Ulkopuite 50*50 mm , , Booriesikäsitelty Ulkopuite 50*50 mm ,7 35,0 23,3 3,6 3,8 5, Booriesikäsitelty Ulkopuite 50*50 mm ,25 2,95 31, Booriesikäsitelty Ulkopuite 50*50 mm ,3 4,25 28,8 16,1 3,75 3,95 5, Booriesikäsitelty Ulkopuite 50*50 mm ,05 3,75 23, Booriesikäsitelty Ulkopuite 50*50 mm ,05 2,5 22,0 14,4 2,2 2,35 6, Booriesikäsitelty Ulkopuite 50*50 mm ,1 2,75 31, Booriesikäsitelty Ulkopuite 50*50 mm ,6 3,35 28,8 14,3 2,85 3,2 12, Booriesikäsitelty Ulkopuite 50*50 mm ,15 5,55 33, Booriesikäsitelty Ulkopuite 50*50 mm ,2 5,55 32,1 15,4 4,55 5,05 11, Booriesikäsitelty Ulkopuite 50*50 mm ,65 33, Booriesikäsitelty Ulkopuite 50*50 mm ,15 5,35 28,9 14,4 4,6 4,95 7, Booriesikäsitelty Kuusi 17*120 mm UTV ,7 2,25 32, Booriesikäsitelty Kuusi 17*120 mm UTV , ,0 13,9 1,65 1,85 12, Booriesikäsitelty Kuusi 17*120 mm UTV ,9 2,35 23, Booriesikäsitelty Kuusi 17*120 mm UTV ,75 2,2 25,7 15,1 1,85 2,05 10, Booriesikäsitelty Kuusi 17*120 mm UTV ,95 2,4 23, Booriesikäsitelty Kuusi 17*120 mm UTV , ,2 18 1,8 1,95 8, Booriesikäsitelty Kuusi 17*120 mm UTV ,6 2,05 28, Booriesikäsitelty Kuusi 17*120 mm UTV ,8 2,3 27,8 18,8 1,95 2,1 7,7 9,5 Vaihe Vaihe Vaihe ,8

28 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy ja Ossi Klemetti Lieksan Teollisuuskylä Oy 28 Liite 2. EN84 koepalojen valmistustiedot. Erä 8 Boori (10% liuos) Koodi Tuote pituus (mm) paksuus (mm) leveys (mm) kosteus (%) Massa ennen kyllästystä (g) Massa kyllästyksen jälkeen (g) Massan kasvu (%) 1 EN84 koepalat ,62 14,08 32,6 2 EN84 koepalat ,53 14,23 35,1 3 EN84 koepalat ,54 14,37 36,3 4 EN84 koepalat ,58 14,4 36,1 5 EN84 koepalat ,59 14,21 34,2 6 EN84 koepalat ,63 14,06 32,3 7 EN84 koepalat ,4 14,23 36,8 8 EN84 koepalat ,43 14,26 36,7 9 EN84 koepalat ,34 14,25 37,8 10 EN84 koepalat ,04 13,89 38,3 11 EN84 koepalat ,97 13,83 38,7 12 EN84 koepalat ,94 13,74 38,2 13 EN84 koepalat ,56 14,19 34,4 14 EN84 koepalat ,31 14,18 37,5 15 EN84 koepalat ,3 14,18 37,7 16 EN84 koepalat ,24 14,17 38,4 17 EN84 koepalat ,51 14,72 40,1 18 EN84 koepalat ,66 13,28 37,5 19 EN84 koepalat ,47 13,07 38,0 20 EN84 koepalat ,58 50,9 21 EN84 koepalat ,77 13,69 40,1 22 EN84 koepalat ,83 13,65 38,9 23 EN84 koepalat ,52 13,01 36,7 24 EN84 koepalat ,41 12,88 36,9 25 EN84 koepalat ,91 13,81 39,4 26 EN84 koepalat ,71 13,45 38,5 27 EN84 koepalat ,61 13,32 38,6 28 EN84 koepalat ,93 13,69 37,9 29 EN84 koepalat ,35 14,5 40,1 30 EN84 koepalat ,43 14,37 37,8 31 EN84 koepalat ,35 14,21 37,3 32 EN84 koepalat ,57 14,53 37,5 33 EN84 koepalat ,46 14,55 39,1 34 EN84 koepalat ,27 14,19 38,2 35 EN84 koepalat ,33 14,29 38,3 36 EN84 koepalat ,6 13,27 38,2 37 EN84 koepalat ,52 13,27 39,4 38 EN84 koepalat ,64 13,34 38,4 39 EN84 koepalat ,72 13,45 38,4 40 EN84 koepalat ,26 11,46 38,7 41 EN84 koepalat ,99 11,29 41,3 42 EN84 koepalat ,92 11,13 40,5 43 EN84 koepalat ,96 11,17 40,3 44 EN84 koepalat ,06 11,31 40,3 45 EN84 koepalat ,11 11,38 40,3 46 EN84 koepalat ,16 11,51 41,1 47 EN84 koepalat ,11 12,92 41,8 48 EN84 koepalat ,96 12,81 43,0 49 EN84 koepalat ,68 12,28 41,5 50 EN84 koepalat ,58 12,06 40,6 51 EN84 koepalat ,02 11,47 43,0 52 EN84 koepalat ,99 11,3 41,4 53 EN84 koepalat ,04 11,42 42,0 54 EN84 koepalat ,46 11,89 40,5 55 EN84 koepalat ,32 11,69 40,5 56 EN84 koepalat ,22 11,58 40,9 57 EN84 koepalat ,12 11,42 40,6 58 EN84 koepalat ,05 11,29 40,2 59 EN84 koepalat ,09 11,51 42,3 60 EN84 koepalat ,05 11,33 40,7 61 EN84 koepalat ,79 13,51 38,0 62 EN84 koepalat ,35 14,25 37,7 63 EN84 koepalat ,01 13,9 38,9 64 EN84 koepalat ,88 13,74 39,1 65 EN84 koepalat ,15 14,12 39,1 66 EN84 koepalat ,88 13,72 38,9 67 EN84 koepalat ,15 14,25 40,4 68 EN84 koepalat ,46 14,39 37,6 69 EN84 koepalat ,72 14,72 37,3 70 EN84 koepalat ,51 14,28 35,9 71 EN84 koepalat ,66 14,53 36,3 72 EN84 koepalat ,73 14,7 37,0 73 EN84 koepalat ,82 14,86 37,3 74 EN84 koepalat ,47 14,37 37,2 75 EN84 koepalat ,58 14,63 38,3 76 EN84 koepalat ,98 13,97 40,0 77 EN84 koepalat ,26 14,36 40,0 78 EN84 koepalat ,27 13,97 36,0 79 EN84 koepalat ,63 14,57 37,1 80 EN84 koepalat ,78 13,5 38,0 81 EN84 koepalat ,15 14,02 38,1 82 EN84 koepalat ,35 14,29 38,1 83 EN84 koepalat ,19 14,21 39,5 84 EN84 koepalat ,27 14,37 39,9 85 EN84 koepalat ,32 14,36 39,1 86 EN84 koepalat ,41 14,43 38,6 87 EN84 koepalat ,49 14,64 39,6 88 EN84 koepalat ,75 14,89 38,5 89 EN84 koepalat ,94 15,1 38,0 90 EN84 koepalat ,03 14,9 48,6 91 EN84 koepalat ,07 14,13 40,3 92 EN84 koepalat ,26 14,23 38,7 93 EN84 koepalat ,05 13,96 38,9 94 EN84 koepalat ,07 13,94 38,4 Vaihe EN84 koepalat 38,9 Vaihe Vaihe 3 0,

Puutuotteiden modifiointi. Vaihtoehtoisia ratkaisuja ikkunoiden ulkopuitteisiin, trooppisten kovapuiden käytölle ja kreosoottikyllästykselle

Puutuotteiden modifiointi. Vaihtoehtoisia ratkaisuja ikkunoiden ulkopuitteisiin, trooppisten kovapuiden käytölle ja kreosoottikyllästykselle Puutuotteiden modifiointi Vaihtoehtoisia ratkaisuja ikkunoiden ulkopuitteisiin, trooppisten kovapuiden käytölle ja kreosoottikyllästykselle Puun käytön laaja-alaistaminen- hankkeen osatutkimus Lieksan

Lisätiedot

Puun palosuojaus ja alumiinin korvaus modifioidulla puulla. Toimitusjohtaja Hannu Boren, Borenova Oy

Puun palosuojaus ja alumiinin korvaus modifioidulla puulla. Toimitusjohtaja Hannu Boren, Borenova Oy Puun palosuojaus ja alumiinin korvaus modifioidulla puulla Toimitusjohtaja Hannu Boren, Borenova Oy Borenova Oy Kymmenen vuotta asiantuntiapalveluita tarjoaa asiantuntiapalveluita puutuotteita kehittäville,

Lisätiedot

Boorihappo ja kuparikylläste analyysit sekä EN 84

Boorihappo ja kuparikylläste analyysit sekä EN 84 LIEKSAN TEOLLISUUSKYLÄ OY Puun käytön laaja-alaistaminen - hanke (A31942) Boorihappo ja kuparikylläste analyysit sekä EN 84 Tutkimustulokset ET/240913 Mikkelin ammattikorkeakoulu / Energia- ja ympäristötekniikan

Lisätiedot

Palosuojattujen puutuotteiden liiketoimintamallit

Palosuojattujen puutuotteiden liiketoimintamallit Palosuojattujen puutuotteiden liiketoimintamallit Puun käytön laaja-alaistaminen -hankkeen osatutkimus proj.nr. A31942 Lieksan Teollisuuskylä Oy Kerantie 26 81720 Lieksa Laatija: Hannu Boren, Borenova

Lisätiedot

Liimattu mabashira -tutkimus

Liimattu mabashira -tutkimus Liimattu mabashira -tutkimus Puun käytön laaja-alaistaminen -hankkeen osatutkimus proj.nr. A13942 Lieksan Teollisuuskylä Oy Kerantie 26 81720 Lieksa 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 3 2. PROJEKTIN TAVOITE

Lisätiedot

Puun kosteuskäyttäytyminen

Puun kosteuskäyttäytyminen 1.0 KOSTEUDEN VAIKUTUS PUUHUN Puu on hygroskooppinen materiaali eli puulla on kyky sitoa ja luovuttaa kosteutta ilman suhteellisen kosteuden vaihteluiden mukaan. Puu asettuu aina tasapainokosteuteen ympäristönsä

Lisätiedot

Matkaraportti. Ligna-messut

Matkaraportti. Ligna-messut Matkaraportti Ligna-messut Puun käytön laaja-alaistaminen- hankkeen osatutkimus proj. nr. A31942 Lieksan Teollisuuskylä Oy Kerantie 26 81720 Lieksa Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy, Ossi Klemetti, Lieksan

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikka. Kokko Matti BOORIPOHJAISEN KYLLÄSTYSAINEEN HUUHTOUTUMISEN TUTKIMINEN

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikka. Kokko Matti BOORIPOHJAISEN KYLLÄSTYSAINEEN HUUHTOUTUMISEN TUTKIMINEN KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikka Kokko Matti BOORIPOHJAISEN KYLLÄSTYSAINEEN HUUHTOUTUMISEN TUTKIMINEN 2010 1 ESIPUHE Tämä opinnäytetyö on tehty osana Kymenlaakson ammattikorkeakoulun puutekniikan

Lisätiedot

Mäntyöljykyllästys vaihtoehto kreosootille?

Mäntyöljykyllästys vaihtoehto kreosootille? 28.5.2014 1 Mäntyöljykyllästys vaihtoehto kreosootille? Lieksan Puuakatemia seminaari Puun käytön laaja-alaistaminen Janne Monni, vtj, Iivari Mononen Oy 20.-21.5.2014 Lieksa 28.5.2014 2 Esityksen sisältö

Lisätiedot

LIEKSAN TEOLLISUUSKYLÄ OY:N, PUUN KÄYTÖN LAAJA- ALAISTAMINEN -HANKKEEN TUOTTEIDEN PALOKÄYT- TÄYTYMISEN TESTAUS

LIEKSAN TEOLLISUUSKYLÄ OY:N, PUUN KÄYTÖN LAAJA- ALAISTAMINEN -HANKKEEN TUOTTEIDEN PALOKÄYT- TÄYTYMISEN TESTAUS Testiraportti LIEKSAN TEOLLISUUSKYLÄ OY:N, PUUN KÄYTÖN LAAJA- ALAISTAMINEN -HANKKEEN TUOTTEIDEN PALOKÄYT- TÄYTYMISEN TESTAUS 07.01.2014 Projekti insinööri Kalle Kiviranta Savonia ammattikorkeakoulu Raportti

Lisätiedot

VESILASILIUOKSEN JA KOSTEUDEN VAIKUTUS TUNKEUMAAN, JÄÄMÄÄN SEKÄ PIIN JA NATRIUMIN SUHTEESEEN MÄNNYLLÄ

VESILASILIUOKSEN JA KOSTEUDEN VAIKUTUS TUNKEUMAAN, JÄÄMÄÄN SEKÄ PIIN JA NATRIUMIN SUHTEESEEN MÄNNYLLÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Iiro Jokinen VESILASILIUOKSEN JA KOSTEUDEN VAIKUTUS TUNKEUMAAN, JÄÄMÄÄN SEKÄ PIIN JA NATRIUMIN SUHTEESEEN MÄNNYLLÄ Opinnäytetyö 2009 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Lieksan metsä- ja puuklusteri -selvitys Tiivistelmä Lieksan Teollisuuskylä Oy proj.nr. A31942

Lieksan metsä- ja puuklusteri -selvitys Tiivistelmä Lieksan Teollisuuskylä Oy proj.nr. A31942 Lieksan metsä- ja puuklusteri -selvitys Tiivistelmä Lieksan Teollisuuskylä Oy proj.nr. A31942 Aaro Hiltunen, Ossi Klemetti TIIVISTELMÄ 16.6.2014 LIEKSAN METSÄ- JA PUUKLUSTERISELVITYS Tausta Lieksassa on

Lisätiedot

thermowood 3 Thermowood Parantunut kestävyys Pidempi käyttöikä Muotopysyvyys Tasainen väri Ympäristöystävällinen materiaali

thermowood 3 Thermowood Parantunut kestävyys Pidempi käyttöikä Muotopysyvyys Tasainen väri Ympäristöystävällinen materiaali Thermowood Thermowood Metsä Woodin ThermoWood on lämpökäsiteltyä puuta. Lämpökäsittely vaikuttaa pysyvästi puun ominaisuuksiin. Käsittelyn ansiosta puu on kestävämpää, mittapysyvämpää ja sillä on parempi

Lisätiedot

PAINEKYLLÄSTETYN MÄNNYN SUOJA-AINEJÄÄMÄN ANALYSOINTIMENE- TELMIEN LUOTETTAVUUS ERI SUOJA-AINEILLA

PAINEKYLLÄSTETYN MÄNNYN SUOJA-AINEJÄÄMÄN ANALYSOINTIMENE- TELMIEN LUOTETTAVUUS ERI SUOJA-AINEILLA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikka / Sahatekniikka Tauno Lakkala PAINEKYLLÄSTETYN MÄNNYN SUOJA-AINEJÄÄMÄN ANALYSOINTIMENE- TELMIEN LUOTETTAVUUS ERI SUOJA-AINEILLA Opinnäytetyö 2009 ESIPUHE Tämä

Lisätiedot

Matkaraportti Japani ja Uusi-Seelanti

Matkaraportti Japani ja Uusi-Seelanti Matkaraportti Japani ja Uusi-Seelanti Puun käytön laaja-alaistaminen -hankkeen osatutkimus proj.nr. A31942 Lieksan Teollisuuskylä Oy Kerantie 26 81720 Lieksa 2 Tiivistelmä Puun Käytön laaja-alaistamishankkeen

Lisätiedot

Kestopuutuotteet priimaluokan piharakentamiseen

Kestopuutuotteet priimaluokan piharakentamiseen Kestopuutuotteet priimaluokan piharakentamiseen Kun rakennat ulos, kestopuu on paras puumateriaali, jonka voit valita. PrimaTimberin kestopuu on painekyllästetty puun sydämeen asti, mikä antaa sille erinomaisen

Lisätiedot

KESTÄVIÄ PUUTUOTTEITA UPM TIMBER

KESTÄVIÄ PUUTUOTTEITA UPM TIMBER KESTÄVIÄ PUUTUOTTEITA UPM TIMBER Laadukkaita ja ympäristöystävällisiä PUUTUOTTEITA UPM Timber valmistaa korkealuokkaista mänty- ja kuusisahatavaraa rakennus- ja puusepänteollisuuteen sekä useisiin muihin

Lisätiedot

Laitteita ja laitoksia uusille puun kyllästys- ja modifiointiteknologioille ja biomassan kuivaukseen. Toimitusjohtaja Jukka Pakarinen, Kit-Sell Oy

Laitteita ja laitoksia uusille puun kyllästys- ja modifiointiteknologioille ja biomassan kuivaukseen. Toimitusjohtaja Jukka Pakarinen, Kit-Sell Oy Laitteita ja laitoksia uusille puun kyllästys- ja modifiointiteknologioille ja biomassan kuivaukseen Toimitusjohtaja Jukka Pakarinen, Kit-Sell Oy SOLID KNOWLEDGE PL 35 82501 KITEE www.kit-sell.fi KIT-SELL

Lisätiedot

YLEISÖTIEDOTE 20.9.2010

YLEISÖTIEDOTE 20.9.2010 YLEISÖTIEDOTE 20.9.2010 Tämän tiedotteen tarkoitus on antaa tietoa Versowood Oy:n käyttämistä kemikaaleista ja varautumisesta mahdollisiin onnettomuuksiin. Tiedote lähetetään lähialueen asukkaille noin

Lisätiedot

Hyvä tietää kestopuusta. Perustietoa puusta

Hyvä tietää kestopuusta. Perustietoa puusta Hyvä tietää kestopuusta Perustietoa puusta Mitä on painekyllästetty puu eli kestopuu Painekyllästetyssä puussa suoja-aine on tunkeutunut laholle alttiin pintapuukerroksen läpi. Nimensä mukaisesti suoja-aine

Lisätiedot

Forest Knowledge Know how Well being. METLA Itä Suomen alueyksikkö Joensuu. Email veikko.mottonen@metla.fi

Forest Knowledge Know how Well being. METLA Itä Suomen alueyksikkö Joensuu. Email veikko.mottonen@metla.fi Forest Knowledge Know how Well being Puusta parempaa mäntyöljyllä Veikko Möttönen METLA Itä Suomen alueyksikkö Joensuu Email veikko.mottonen@metla.fi Tausta Ensiharvennuksista tulevan pieniläpimittaisen

Lisätiedot

puupinnat ulkona KUULLOTTEET PEITTOSUOJAT PUUÖLJYT POHJUSTEET

puupinnat ulkona KUULLOTTEET PEITTOSUOJAT PUUÖLJYT POHJUSTEET puupinnat ulkona KUULLOTTEET PEITTOSUOJAT PUUÖLJYT POHJUSTEET 2 Woodex pitää puusta huolta Ulkona oleva puu tarvitsee suojaa vaihtelevilta sääolosuhteilta. Ja tietenkin kauniin värin, kuultavan tai peittävän.

Lisätiedot

Stora Enso WoodPax höylätuotteet rakentamiseen ja sisustamiseen

Stora Enso WoodPax höylätuotteet rakentamiseen ja sisustamiseen Stora Enso WoodPax höylätuotteet rakentamiseen ja sisustamiseen Stora Enso WoodPax höylätuotteet rakentamiseen ja sisustamiseen WoodPax-tuoteperheestä löydät valmiit tuotteet monenlaiseen rakentamiseen:

Lisätiedot

Kerto-Q kyllästetty. Mitat. Pitkäaikaiskestävyys. Kyllästysaine. Kyllästetyn Kerto-Q -tuotteen kosteuspitoisuus. Käyttökohteet

Kerto-Q kyllästetty. Mitat. Pitkäaikaiskestävyys. Kyllästysaine. Kyllästetyn Kerto-Q -tuotteen kosteuspitoisuus. Käyttökohteet Kerto-Q kyllästetty Kerto-Q kyllästetty Kuva 1.Kyllästetystä Kerto-Q -palkista tehty laituri Leppävirralla Kerto -tuote kyllästetään erityisesti sitä varten kehitetyssä kyllästysprosessissa. Kyllästettäviä

Lisätiedot

TARJOUS Numero: #27514 Tulostettu: 27.07.2015

TARJOUS Numero: #27514 Tulostettu: 27.07.2015 TARJOUS Numero: #27514 Tulostettu: 27.07.2015 Asiakas Malli Tarjous Voimassa kaksi viikkoa. 123 0504643000 jani.hirvonen@widor.fi Toimitus Malli Tarjous Voimassa kaksi viikkoa. 123 0504643000 jani.hirvonen@widor.fi

Lisätiedot

Suomalainen ja ruotsalainen mänty rakennuspuusepän-, sisustus- ja huonekalutuotteiden raaka-aineena

Suomalainen ja ruotsalainen mänty rakennuspuusepän-, sisustus- ja huonekalutuotteiden raaka-aineena Suomalainen ja ruotsalainen mänty rakennuspuusepän-, sisustus- ja huonekalutuotteiden raaka-aineena Tuloksia kirjallisuustarkastelusta SPWT-konsortion loppuseminaari Lahti, 3.5.2007 Mika Grekin Metsäntutkimuslaitos

Lisätiedot

Puristetaan puusta vielä parempaa

Puristetaan puusta vielä parempaa Puristetaan puusta vielä parempaa Veikko Möttönen PUU-ohjelman loppuseminaari - 18.3.14 ESITYKSEN SISÄLTÖ Puun ominaisuuksien modifiointi Puunsuojaus mäntyöljyllä Tutkimustuloksia: puun lujuus ja vedenkestävyys

Lisätiedot

Copyrights and patents Lappset Group Ltd FINNO - ABC 1 FINNO - ABC

Copyrights and patents Lappset Group Ltd FINNO - ABC 1 FINNO - ABC Copyrights and patents Lappset Group Ltd FINNO - ABC 1 FINNO - ABC UUSI LAPPSET TUOTESARJA PIENILLE LAPSILLE, ABC. KUTEN KAIKKI LAPPSETIN TUOTTEET, UUSI ABC TUOTESARJA TARJOAA TAAPEROILLE TURVALLISEN JA

Lisätiedot

Puurakentamisen RoadShow 2012

Puurakentamisen RoadShow 2012 Puurakentamisen RoadShow 2012 Puujulkisivujen pitkäaikaiskestävyys ja paloturvallisuus Tero Lahtela PINTALUOKAT Suuntaa-antavia esimerkkejä seinä- ja kattomateriaalien paloluokituksesta A1 A2 B C D E F

Lisätiedot

JOKAISEEN ILMASTOON LAHON- JA SÄÄNKESTÄVÄ MUOTOPYSYVÄ PUHDAS LUONNONMATERIAALI LÄMMÖNERISTÄVYYS. Copyright Lunawood 4/2017

JOKAISEEN ILMASTOON LAHON- JA SÄÄNKESTÄVÄ MUOTOPYSYVÄ PUHDAS LUONNONMATERIAALI LÄMMÖNERISTÄVYYS. Copyright Lunawood 4/2017 LAHON- JA SÄÄNKESTÄVÄ MITTA- JA MUOTOPYSYVÄ JOKAISEEN ILMASTOON PUHDAS LUONNONMATERIAALI PIHKATON HYVÄ LÄMMÖNERISTÄVYYS Copyright Lunawood 4/2017 Tämä esite on julkaistu vain tiedotustarkoituksella. Lunawood

Lisätiedot

Finnforest Kesto. _ kun puun pitää kestää

Finnforest Kesto. _ kun puun pitää kestää Finnforest Kesto _ kun puun pitää kestää KUN PUUN PITÄÄ KESTÄÄ Finnforest Kesto Sääolosuhteet Suomessa asettavat puurakenteille suuret vaatimukset. Puun joutuessa kosketukseen veden, kosteuden, betonin

Lisätiedot

Nämä toimitusehdot korvaavat aikaisemmat Mäntypuisten ratapölkkyjen tekniset toimitusehdot 1281/731/97, 1.11.1997. kunnossapitoyksikön päällikkö

Nämä toimitusehdot korvaavat aikaisemmat Mäntypuisten ratapölkkyjen tekniset toimitusehdot 1281/731/97, 1.11.1997. kunnossapitoyksikön päällikkö RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN 1717/731/02 8.11.2002 1 (7) MÄNTYPUISTEN RATAPÖLKKYJEN TEKNISET TOIMITUSEHDOT Ratahallintokeskus on vahvistanut Mäntypuisten ratapölkkyjen tekniset toimitusehdot

Lisätiedot

Sahatavara. Laatutavaraa suomalaisesta kuusesta ja männystä

Sahatavara. Laatutavaraa suomalaisesta kuusesta ja männystä TIMBER Sahatavara Laatutavaraa suomalaisesta kuusesta ja männystä SUOMALAINEN PUU MONIMUOTOINEN RAKENNUS- JA SISUSTUSMATERIAALI Suomalainen havupuu on miellyttävä, lämmin ja kaunis materiaali, joka mukautuu

Lisätiedot

Kodin ja maailman välissä

Kodin ja maailman välissä Kodin ja maailman välissä NYKYAIKAINEN PUUSEPÄNTEHDAS Olemme erikoistuneet valmistamaan suomalaiseen rakentamiseen soveltuvia, toimivia ja kestäviä puu- ja puualumiiniikkunoita. HR-Ikkunoita valmistetaan

Lisätiedot

Puun lahonkestävyyden tutkimus ja jalostus

Puun lahonkestävyyden tutkimus ja jalostus Puun lahonkestävyyden tutkimus ja jalostus Anni Harju ja Martti Venäläinen Luonnovarakeskus Punkaharju Karelia AMK 27.4.2015 1 Puurakenteen sään- ja lahonkestävyys Esityksen sisältö: - puurakenteen elinkaari,

Lisätiedot

Puutuotealan tutkimuksen painopisteet. FINNISH WOOD RESEARCH OY Topi Helle

Puutuotealan tutkimuksen painopisteet. FINNISH WOOD RESEARCH OY Topi Helle Puutuotealan tutkimuksen painopisteet FINNISH WOOD RESEARCH OY Topi Helle 1. Puutuoteteollisuus 2. Finnish Wood Research (FWR) Oy 3. FWR:n puutuotealan tutkimuksen painopisteet 4. Yhteenveto Puutuoteteollisuus

Lisätiedot

MIKÄ ON BAUBUCHE? BauBuchessa yhdistyvät kestäväkehitys, innovatiivisuus, esteettisyys ja kustannustehokkuus. - Ralf Pollmeier

MIKÄ ON BAUBUCHE? BauBuchessa yhdistyvät kestäväkehitys, innovatiivisuus, esteettisyys ja kustannustehokkuus. - Ralf Pollmeier MIKÄ ON BAUBUCHE? Puun käyttö rakennusmateriaalina on kasvattanut suosiotaan viime vuosina. Puun monipuolisuus materiaalina on tunnettu jo pitkään ja sen merkitys uusiutuvana luonnonvarana on korostunut

Lisätiedot

KUNINGASPALKKI LIIMAPUU

KUNINGASPALKKI LIIMAPUU KUNINGASPALKKI LIIMAPUU Yksilölliset puuratkaisut KUNINGASPALKKI LIIMAPUU YKSILÖLLISET PUURATKAISUT Kuningaspalkki liimapuu valmistetaan lujuuslajitellusta kuusi- ja mäntysahatavarasta. Lamellit sahataan

Lisätiedot

1 Pylvästuotteen tunnistaminen

1 Pylvästuotteen tunnistaminen 2 2 Liikenneviraston ohje 1 Pylvästuotteen tunnistaminen Puisia törmäysturvallisia valaisinpylvästuotteita ovat: Sivulta ontoksi koverrettu (Maansiirto Junttila Oy:n): Tunnistetaan puisesta peitelaudasta,

Lisätiedot

Palosuojattujen puutuotteiden liiketoimintamallit Puun käytön laaja-alaistaminen- hankkeen osatutkimus

Palosuojattujen puutuotteiden liiketoimintamallit Puun käytön laaja-alaistaminen- hankkeen osatutkimus Palosuojattujen puutuotteiden liiketoimintamallit Puun käytön laaja-alaistaminen- hankkeen osatutkimus Lieksan Teollisuuskylä Oy Kerantie 26 81720 Lieksa Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy 2 Tiivistelmä

Lisätiedot

LUONNOLLISTA SUOJAA PUUPINNOILLE ULKONA 2013

LUONNOLLISTA SUOJAA PUUPINNOILLE ULKONA 2013 LUONNOLLISTA SUOJAA PUUPINNOILLE ULKONA 2013 SUOJAÖLJYT ULKOKÄYTTÖÖN Kestävää suojaa ulkopinnoille kasviöljyistä SUOJAAVA KUULTOÖLJY Kasviöljypohjainen Suojaava kuultoöljy imeytyy puun avoimeen pintasolukkoon

Lisätiedot

Puulle sään- ja lahonkestoa omilla uuteaineilla. Martti Venäläinen & Anni Harju MMT, vanhempi tutkija Punkaharjun toimipaikka

Puulle sään- ja lahonkestoa omilla uuteaineilla. Martti Venäläinen & Anni Harju MMT, vanhempi tutkija Punkaharjun toimipaikka Puulle sään- ja lahonkestoa omilla uuteaineilla Martti Venäläinen & Anni Harju MMT, vanhempi tutkija Punkaharjun toimipaikka 5.9.2012 2 5.9.2012 3 http://www.ymparisto.fi/ Vanhat tehokyllästeet on kielletty

Lisätiedot

MODIFIOIDUT PUUTUOTTEET. Tuomo Väärä. Hannu Turunen

MODIFIOIDUT PUUTUOTTEET. Tuomo Väärä. Hannu Turunen MODIFIOIDUT PUUTUOTTEET Tuomo Väärä Hannu Turunen Kouvola 2014 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A. Nro 49 Kirjoittajat: Petri Heino, tutkimuspäällikkö, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu:

Lisätiedot

Myynti Suomessa. Vaateritie 8, 03250 Ojakkala PL 157, 03101 Nummela Puh. 044 7444 140 www.vaaateri.fi TUOTELUETTELO

Myynti Suomessa. Vaateritie 8, 03250 Ojakkala PL 157, 03101 Nummela Puh. 044 7444 140 www.vaaateri.fi TUOTELUETTELO Myynti Suomessa Vaateritie 8, 03250 Ojakkala PL 157, 03101 Nummela Puh. 044 7444 140 www.vaaateri.fi TUOTELUETTELO Ympäristöystävälliset PlastRex- tuotteet Yrityksistä FinnVaateri Oy on PlastRex tuotteiden

Lisätiedot

CLT-TUOTTEITA SUOMALAISESTA PUUSTA

CLT-TUOTTEITA SUOMALAISESTA PUUSTA CLT-TUOTTEITA SUOMALAISESTA PUUSTA MITÄ ON CLT? Cross-laminated timber Massiivipuusta tehtyjä rakennuslevyjä, jotka koostuvat ristikkäinliimatuista lamelli- eli puulevykerroksista Ristiinlaminointi takaa

Lisätiedot

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET Matkalle PUHTAAMPAAN maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET NYT TEHDÄÄN TEOLLISTA HISTORIAA Olet todistamassa ainutlaatuista tapahtumaa teollisuushistoriassa. Maailman ensimmäinen kaupallinen biojalostamo valmistaa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEMMÄN PUUN KÄYTTÖÖN SIIRTYMINEN PUUTARHAKALUSTETUOTANNOSSA

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEMMÄN PUUN KÄYTTÖÖN SIIRTYMINEN PUUTARHAKALUSTETUOTANNOSSA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEMMÄN PUUN KÄYTTÖÖN SIIRTYMINEN PUUTARHAKALUSTETUOTANNOSSA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Puutekniikan koulutusohjelma Puutekniikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö Kevät

Lisätiedot

Neulastutkimus Tampereen Tarastenjärvellä

Neulastutkimus Tampereen Tarastenjärvellä Lasse Aro RAPORTTI Dnro 923/28/2012 Metsäntutkimuslaitos 7.6.2013 p. 050-3914025 e-mail lasse.aro@metla.fi Toimitusjohtaja Pentti Rantala Pirkanmaan jätehuolto Oy Naulakatu 2 33100 Tampere Neulastutkimus

Lisätiedot

Käytöstä poistettavien CCA - kyllästettyjen puupylväiden uudelleenkäyttö

Käytöstä poistettavien CCA - kyllästettyjen puupylväiden uudelleenkäyttö 1(13) Käytöstä poistettavien CCA - kyllästettyjen puupylväiden uudelleenkäyttö Yhteenveto ja johtopäätökset Eila Lehmus a), Saila Jämsä b) ja Markku Kortesmaa c) a) Ryhmäpäällikkö, VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka,

Lisätiedot

PIHA- RAKENTAMISEN TUOTTEET

PIHA- RAKENTAMISEN TUOTTEET PIHA- RAKENTAMISEN TUOTTEET TERASSIN PINTAMATERIAALIT MICROSHIELD Uusi harmaa sävyvaihtoehto. Ympäristöystävällisempi painekylläste. Laadukas raaka-aine. UUSI HARMAA SÄVY TUO VALOA JA LEVOLLISUUTTA PIHAPIIRIIN.

Lisätiedot

PUURAKENTAMINEN. Luku 10 Puunsuojaus / korjausliite maaliskuu 2017

PUURAKENTAMINEN. Luku 10 Puunsuojaus / korjausliite maaliskuu 2017 PUURAKENTAMINEN Luku 10 Puunsuojaus / korjausliite maaliskuu 2017 10 Puun suojaaminen Puunsuojauksen päämääränä on säilyttää puun ja muiden puuaineisten tuotteiden hyvät ominaisuudet ja estää samalla sienien

Lisätiedot

KESTÄVIÄ PUUTUOTTEITA

KESTÄVIÄ PUUTUOTTEITA KESTÄVIÄ PUUTUOTTEITA Laadukkaita ja ympäristöystävällisiä PUUTUOTTEITA UPM Timber valmistaa korkealuokkaista mänty- ja kuusisahatavaraa sekä jatkojalosteita rakennus- ja puusepänteollisuuteen. Laaja tuotevalikoimamme

Lisätiedot

faxe-lattiaöljyt Julkisiin tiloihin ja koteihin

faxe-lattiaöljyt Julkisiin tiloihin ja koteihin faxe-lattiaöljyt Julkisiin tiloihin ja koteihin kestävyyttä ja tyyliä miellyttävä kävellä ja katsella Kiinnostus puulattioiden öljykäsittelyyn on Suomessa kasvamassa. Suosituimpia kohteita ovat julkiset

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE

AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE Matematiikan koe 7.6.2005 Nimi: Henkilötunnus: Sain kutsun kokeeseen Hämeen amk:lta Jyväskylän amk:lta Kymenlaakson amk:lta Laurea amk:lta

Lisätiedot

N:o 440 2047. Liite. Aine. Kielto tai rajoitus

N:o 440 2047. Liite. Aine. Kielto tai rajoitus N:o 440 2047 Liite Aine Arseeniyhdisteet Kielto tai rajoitus I. Arseeniyhdistettä ja sitä sisältävää valmistetta ei saa käyttää seuraaviin tarkoituksiin ellei jäljempänä toisin säädetä: a) Estämään pieneliöiden,

Lisätiedot

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus Puumarkkinapäivät Reima Sutinen Työ- ja elinkeinoministeriö www.biotalous.fi Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous Biotalous:

Lisätiedot

MATERIAALI- TEHOKKUUS OMAKOTI- RAKENTAMISEN KANNALTA

MATERIAALI- TEHOKKUUS OMAKOTI- RAKENTAMISEN KANNALTA MATERIAALI- TEHOKKUUS OMAKOTI- RAKENTAMISEN KANNALTA MUISTILISTA AVUKSESI Kartoita tarve paljonko tilaa tarvitaan tilat tehokkaaseen käyttöön tilojen muutosmahdollisuus, tilat joustavat eri tarkoituksiin

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Pro Clima Acrylat Solid liiman tartuntakokeet

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Pro Clima Acrylat Solid liiman tartuntakokeet TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-25-14.9. Pro Clima Acrylat Solid liiman tartuntakokeet Tilaaja: Redi-Talot Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-25-1 (5) Tilaaja Redi-Talot Oy Jarmo Puronlahti Yrittäjäntie 23 18 KLAUKKALA

Lisätiedot

UPM SILMU-Pergola IDEAKIRJA

UPM SILMU-Pergola IDEAKIRJA UPM SILMU-Pergola IDEAKIRJA Monipuolisesti ja nautittavasti Toteuta oma suosikkisi Puiden lehteen puhkeavista kasvupisteistä nimensä saanut UPM SILMU-Pergola tuo kesän puutarhaan nautittavan helposti.

Lisätiedot

Metsähyvinvoinnin kehitysohjelman ajankohtaistapahtuma 18.11.2014 Biotalous tehdään yhteistyöllä. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö

Metsähyvinvoinnin kehitysohjelman ajankohtaistapahtuma 18.11.2014 Biotalous tehdään yhteistyöllä. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsähyvinvoinnin kehitysohjelman ajankohtaistapahtuma Biotalous tehdään yhteistyöllä Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö www.biotalous.fi Aiheet: 1. Biotalous ja hyvinvointi 2. Biotalous ja yhteistyö

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 7/13 Päivämäärä Dnro 27.03.2013 731/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.04.2013 toistaiseksi Muuttaa MMMa lannoitevalmisteista (24/11) liitettä I ja II,

Lisätiedot

PUUNJALOSTUS, PUUTAVARALAJIT, MITTA JA LAATUVAATIMUKSET OSIO 6

PUUNJALOSTUS, PUUTAVARALAJIT, MITTA JA LAATUVAATIMUKSET OSIO 6 PUUNJALOSTUS, PUUTAVARALAJIT, MITTA JA LAATUVAATIMUKSET OSIO 6 Suomen puunjalostus ja sen merkitys eri puutavaralajit ja niiden laadun vaikutus puunjalostukseen puunjalostusmuodot 1 Puu on ekologinen materiaali

Lisätiedot

Palosuojatut liitokset. Puurakenteiden palosuojatut liitokset

Palosuojatut liitokset. Puurakenteiden palosuojatut liitokset Palosuojatut liitokset Puurakenteiden palosuojatut liitokset 02.06.2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...- 3-2 LIITOKSET, JOISSA SIVUKAPPALEET PUUTA...- 3-2.1 YKSINKERTAISET SÄÄNNÖT...- 3-2.1.1 LIITTIMIEN

Lisätiedot

Kemiallinen saneeraus home- ja laho-ongelmien korjauksessa. Rakennusten ja rakenteiden korjaus, huolto ja huolto-ohjeet, Tallinna,

Kemiallinen saneeraus home- ja laho-ongelmien korjauksessa. Rakennusten ja rakenteiden korjaus, huolto ja huolto-ohjeet, Tallinna, This document is downloaded from the Digital Open Access Repository of VTT Title Author(s) Citation Kemiallinen saneeraus home- ja laho-ongelmien korjauksessa Viitanen, Hannu Rakennusten ja rakenteiden

Lisätiedot

Lujempaa kuin teräs puun ominaisuuspotentiaali ja ominaisuuksien muokkaaminen

Lujempaa kuin teräs puun ominaisuuspotentiaali ja ominaisuuksien muokkaaminen Lujempaa kuin teräs puun ominaisuuspotentiaali ja ominaisuuksien muokkaaminen Henrik Heräjärvi Metsäntutkimuslaitos Lieksan PUUAKATEMIA seminaari Puunkäytön laaja-alaistaminen 20.-21.5.2014, Lieksa Esityksen

Lisätiedot

Tulosten analysointi. Liite 1. Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma

Tulosten analysointi. Liite 1. Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Liite 1 Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Tulosten analysointi Liite loppuraporttiin Jani Isokääntä 9.4.2015 Sisällys 1.Tutkimustulosten

Lisätiedot

Pystypuusta lattialankuksi

Pystypuusta lattialankuksi Pystypuusta lattialankuksi Naapuripalstallamme tehtiin eräänä talvena avohakkuu, jonka seurauksena seuraavan kesän puhurituulet kaatoivat useita suuria kuusia oman metsäpalstamme suojattomasta reunasta.

Lisätiedot

Ikkunan U-arvon määrittäminen

Ikkunan U-arvon määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S- 10586-10 29.10.2010 Ikkunan U-arvon määrittäminen Kolmilasinen sisään-sisään aukeava alumiiniverhottu puuikkuna MSE Alu 1 (karmisyvyys 160 mm) Tilaaja: Hämeenkyrön Ikkunatehdas

Lisätiedot

HAAPA PUUTUOTETEOLLISUUDESSA

HAAPA PUUTUOTETEOLLISUUDESSA HAAPA PUUTUOTETEOLLISUUDESSA Henrik Heräjärvi Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimintayksikkö Saunanlauteita haavasta, MacPine Oy., Karstula Kuvat: www.macpine.fi Saunanlauteita haavasta, MacPine Oy., Karstula

Lisätiedot

MS1E ja MS3E-ikkunoiden EN-15804 ympäristöselosteet

MS1E ja MS3E-ikkunoiden EN-15804 ympäristöselosteet MS1E ja MS3E-ikkunoiden EN-15804 ympäristöselosteet Tämä seloste kattaa EN 15804-standardin edellyttämän yritysten välisen viestinnän ympäristöselosteen raportoinnin, joka määritetään EN 15942, Sustainability

Lisätiedot

Suunnittele ja sisusta

Suunnittele ja sisusta Suunnittele ja sisusta Parkanon listoja teollisuuteen, julkisiin projekteihin, jälleenmyyntiin. Osaaminen on vahvuutemme Valmistamme myös paneeliprofiileja, joista puuvalmiit ovat CE-merkittyjä, sekä valmiita

Lisätiedot

Pintojen ja katteiden paloluokat

Pintojen ja katteiden paloluokat TEKNINEN TIEDOTE 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään rakennustarvikkeiden ja katteiden jakoa erilaisiin paloluokkiin eurooppalaisen paloluokitusjärjestelmän mukaan. 2.0 RAKENNUSTARVIKKEIDEN

Lisätiedot

Tuotanto. Lankojen valmistus tapahtuu kylmävetämällä, käyttäen raakaaineena

Tuotanto. Lankojen valmistus tapahtuu kylmävetämällä, käyttäen raakaaineena Jokioisten lankatehdas Oy:n juuret ulottuvat vuoteen 1804, jolloin Jokioisten kartanoiden silloinen omistaja Gustaf von Willebrand perusti Loimijoen varteen kankirautapajan. Jokioisten Lankatehdas Oy jatkaa

Lisätiedot

Höljäkän kyllästämö 1958-2008 Höljäkkä-päivä 19.7.2008

Höljäkän kyllästämö 1958-2008 Höljäkkä-päivä 19.7.2008 Höljäkän kyllästämö 1958-2008 Höljäkkä-päivä 19.7.2008 Koonnut Leena Eskelinen Höljäkän kyllästämö on ollut vuonna 2008 toiminnassa 50 vuotta. Kyllästämö perustettiin 28.5.1958 Höljäkän pysäkin läheisyyteen

Lisätiedot

ARSEENILLA KÄSITELLYN PUUTAVARAN KÄYTTÖRAJOITUSTEN SOVELTAMINEN

ARSEENILLA KÄSITELLYN PUUTAVARAN KÄYTTÖRAJOITUSTEN SOVELTAMINEN 24.4.2012 ARSEENILLA KÄSITELLYN PUUTAVARAN KÄYTTÖRAJOITUSTEN SOVELTAMINEN Arseeniyhdisteiden ja niillä käsitellyn puun käyttöä on rajoitettu komission asetuksen (EY) N:o 552/2009 REACH-asetuksen liitteen

Lisätiedot

Puun bioaineiden uudet mahdollisuudet

Puun bioaineiden uudet mahdollisuudet METSÄSSÄ PUHALTAVAT UUDET TUULET Juhlaseminaari 11.9.2012 Mikaeli, Mikkeli Bioaineet - bioaktiivinen aine (Biokemikaalit) - Kasvien, sienten, jäkälien ja levien muodostamia aineita - Funktionaalisuus -

Lisätiedot

Metalli. Materiaali: Teräs Artikkeli Pintakäsittely CC Pituus Korkeus Paketti 113001 harjattu 128 141 28 25. nikkeli

Metalli. Materiaali: Teräs Artikkeli Pintakäsittely CC Pituus Korkeus Paketti 113001 harjattu 128 141 28 25. nikkeli Metalli Vedin Ponto Materiaali: Teräs Artikkeli Pintakäsittely CC Pituus Korkeus Paketti 113001 harjattu 128 141 28 25 nikkeli 113011 harjattu 160 177 28 25 nikkeli 113021 harjattu nikkeli 192 210 28 25

Lisätiedot

Futura kuivaimen edut takaavat patentoidut tekniset ratkaisut

Futura kuivaimen edut takaavat patentoidut tekniset ratkaisut Kuivain Futura Kuivain Futura Eurooppalainen patentti EP nro. 1029211 19 patenttia todistavat laitteen teknisten ratkaisujen omaperäisyyden pistettä ja teknisten ratkaisujen Futura, kansainväliset innovatiivisuuspalkinnot

Lisätiedot

EDISTYKSELLINEN PUTKEN TUKI NOPEAA ASENNUSTA JA KONDENSAATION HALLINTAA VARTEN AF/ARMAFLEX -TUOTTEEN KANSSA

EDISTYKSELLINEN PUTKEN TUKI NOPEAA ASENNUSTA JA KONDENSAATION HALLINTAA VARTEN AF/ARMAFLEX -TUOTTEEN KANSSA EDISTYKSELLINEN PUTKEN TUKI NOPEAA ASENNUSTA JA KONDENSAATION HALLINTAA VARTEN AF/ARMAFLEX -TUOTTEEN KANSSA Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Varma Euroclass B/BL-s3,d0 ja suuri vesihöyryn siirtymiskestävyys

Lisätiedot

HENSOTHERM 4KS - Palosuojamaali

HENSOTHERM 4KS - Palosuojamaali HENSOTHERM 4KS - Palosuojamaali OMINAISUUDET JA KÄYTTÖ: HENSOTHERM 4KS on paisuva, vesiohenteinen palosuojamaali. Maalin korkean viskositeetin ja hienojakoisuuden ansiosta palosuojamaalattu pinta on tasainen.

Lisätiedot

Lataa Latva pilviä piirtää - Seppo Vuokko. Lataa

Lataa Latva pilviä piirtää - Seppo Vuokko. Lataa Lataa Latva pilviä piirtää - Seppo Vuokko Lataa Kirjailija: Seppo Vuokko ISBN: 9789523010512 Sivumäärä: 264 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 25.84 Mb Metsä on ihmiselle merkittävä monin eri tavoin. Se antaa

Lisätiedot

Katteen palovaatimus vaakasuorassa palokatkossa

Katteen palovaatimus vaakasuorassa palokatkossa TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02407-13 Katteen palovaatimus vaakasuorassa palokatkossa Kirjoittaja: Luottamuksellisuus: Esko Mikkola Julkinen 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen

Lisätiedot

Puurakentamisen tulevaisuus on nyt! Päättäjien Metsäakatemia 7.5.2014, Matti Mikkola

Puurakentamisen tulevaisuus on nyt! Päättäjien Metsäakatemia 7.5.2014, Matti Mikkola Puurakentamisen tulevaisuus on nyt! Päättäjien Metsäakatemia 7.5.2014, Matti Mikkola Puu sopii omakotitalorakentamiseen mainiosti tunnelmallinen ja kustannustehokas materiaali 2 Puu palaa ja lahoaa urbaaniin

Lisätiedot

Liimatut rakenteet pikkutukista

Liimatut rakenteet pikkutukista Liimatut rakenteet pikkutukista PUU-ohjelman pienpuupäivä Mikkelissä 17.11.2010 Henrik Heräjärvi Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Alkuperäiskuva:

Lisätiedot

STANDARDIEN EN84 JA EN113 MUKAAN TESTATUN VESILASIKYLLÄSTETYN MÄN- NYN PAINOHÄVIÖ JA PURISTUSLUJUUS

STANDARDIEN EN84 JA EN113 MUKAAN TESTATUN VESILASIKYLLÄSTETYN MÄN- NYN PAINOHÄVIÖ JA PURISTUSLUJUUS KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikka / puutuotteiden jatkojalostus ja yritystoiminta Heidi Liekkinen STANDARDIEN EN84 JA EN113 MUKAAN TESTATUN VESILASIKYLLÄSTETYN MÄN- NYN PAINOHÄVIÖ JA PURISTUSLUJUUS

Lisätiedot

KORKEALUOKKAINEN JA TEHOKAS ERISTE PITKÄAIKAISEEN ENERGIANSÄÄSTÖÖN, LUOTETTAVA JO 40 VUODEN AJAN

KORKEALUOKKAINEN JA TEHOKAS ERISTE PITKÄAIKAISEEN ENERGIANSÄÄSTÖÖN, LUOTETTAVA JO 40 VUODEN AJAN Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) KORKEALUOKKAINEN JA TEHOKAS ERISTE PITKÄAIKAISEEN ENERGIANSÄÄSTÖÖN, LUOTETTAVA JO 40 VUODEN AJAN Jopa 85 % energiasäästöt Microban -antimikrobituotesuojalla

Lisätiedot

Ama-Prom Finland Oy ei vastaa mahdollisista virheistä. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Ama-Prom Finland Oy ei vastaa mahdollisista virheistä. Oikeudet muutoksiin pidätetään. 3 Amada 4 Amanit-pinnoite 5 Työkalujen turvallisuus 6 Yläterät 26 ja 35 7 Yläterät 30 8 Yläterät 45 9 Amada Promecam teräkiinnityksen mittapiirros 9 Yläterät 60 10 Yläterät 88 11 Yläterät 90 15 Puolipyöreät

Lisätiedot

SUOMI PRESSU KOTIMAINEN PVC-PRESSU VAATIVAAN KÄYTTÖÖN KAIKISSA SÄÄOLOSUHTEISSA. KÄYTTÖKOHTEITA

SUOMI PRESSU KOTIMAINEN PVC-PRESSU VAATIVAAN KÄYTTÖÖN KAIKISSA SÄÄOLOSUHTEISSA. KÄYTTÖKOHTEITA KOTIMAINEN PVC- VAATIVAAN KÄYTTÖÖN KAIKISSA SÄÄOLOSUHTEISSA. SCANTARP - KÄYTTÖKOHTEITA Valmistettu sitkeästä termoplastisesta PVC-muovista. Pohjakangas 1100 dtex polyesteriä. 6,5 x 7 lankaa/cm2. Rakentaminen

Lisätiedot

ThermoWood by Stora Enso. Ympäristöystävällinen vaihtoehto

ThermoWood by Stora Enso. Ympäristöystävällinen vaihtoehto ThermoWood by Stora Enso Ympäristöystävällinen vaihtoehto Stora Enso Toimi ihmisten ja planeetan hyväksi Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen

Lisätiedot

Lukion. Calculus. Funktiot ja yhtälöt. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN

Lukion. Calculus. Funktiot ja yhtälöt. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Calculus Lukion MAA Funktiot ja yhtälöt Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Funktiot ja yhtälöt (MAA) Pikatesti ja kertauskokeet Pikatesti

Lisätiedot

METALLIMAALIEN AMMATTILAINEN. Opas täydelliseen metallinsuojaukseen!

METALLIMAALIEN AMMATTILAINEN. Opas täydelliseen metallinsuojaukseen! METALLIMAALIEN AMMATTILAINEN ULOS&SISÄLLE ULOS&SISÄLLE Opas täydelliseen metallinsuojaukseen! Aina oikea maali metallille! Hammerite Hammerite metallimaaleilla voidaan käsitellä kaiken tyyppisiä metallipintoja

Lisätiedot

Uudista hyväkuntoiset pinnat. julkisivut terassit kalusteet aidat puu metalli rappaus betoni muovi sisällä tai ulkona

Uudista hyväkuntoiset pinnat. julkisivut terassit kalusteet aidat puu metalli rappaus betoni muovi sisällä tai ulkona PESUAINEET Piha-aidalla kukkii home, terassi näyttää kulahtaneelta ja peltikatollekin pitäisi tehdä jotain. Armas aurinko paljastaa puhdistamista, pesua ja huoltoa kaipaavat pinnat. Huolellisella pesulla

Lisätiedot

E3 Ruostumaton teräs. Materiaali ja pintakäsittely Sinkkiseos, pulveri maalattu tai kromi ja sinkitty teräs. Maksimi staattinen kuormitus 300N

E3 Ruostumaton teräs. Materiaali ja pintakäsittely Sinkkiseos, pulveri maalattu tai kromi ja sinkitty teräs. Maksimi staattinen kuormitus 300N Aero Materiel Lukot E3 Materiaali ja pintakäsittely Sinkkiseos, pulveri maalattu tai kromi ja sinkitty teräs Maksimi staattinen kuormitus 300N Tiiveys NEMA4/IP65 saavutetaan käyttämällä vaihtoehtoista

Lisätiedot

Uutta Liiketoimintaa Biomassasta. Ari Kotilainen Stora Enso oyj, Biorefinery METO ITÄ SUOMEN METSÄPÄIVÄ - JOENSUU 26.09.2012

Uutta Liiketoimintaa Biomassasta. Ari Kotilainen Stora Enso oyj, Biorefinery METO ITÄ SUOMEN METSÄPÄIVÄ - JOENSUU 26.09.2012 Uutta Liiketoimintaa Biomassasta Ari Kotilainen Stora Enso oyj, Biorefinery METO ITÄ SUOMEN METSÄPÄIVÄ - JOENSUU 26.09.2012 Ari KOtilainen 25.09.2012 1 FIBIC (Metsäklusterin) TAVOITTEET 2030 kaksinkertainen

Lisätiedot

Kun vain paras riittää puutalollesi.

Kun vain paras riittää puutalollesi. TIKKURILAN ULTRA Kun vain paras riittää puutalollesi. Tikkurilan uudistuneen Ultra talomaalin saat nyt 3 eri kiiltoasteessa; himmeä Ultra Matt, puolihimmeä Ultra Classic ja kiiltävä Ultra Lux. Täydellisen

Lisätiedot

Hakkurit. Ympäristönhoidosta urakointiin

Hakkurit. Ympäristönhoidosta urakointiin Hakkurit Ympäristönhoidosta urakointiin Puhumme kokemuksesta Junkkarin hakkurit ovat tyypiltään laikkahakkureita. Meillä on kokemusta niiden valmistamisesta jo yli 30 vuoden ja 10.000 laitteen verran.

Lisätiedot

Kuusen kasvun ja puutavaran laadun ennustaminen

Kuusen kasvun ja puutavaran laadun ennustaminen 1/13 Kuusen kasvun ja puutavaran laadun ennustaminen Anu Kantola Työ on aloitettu omana hankkeenaan 1.1.21 Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiön rahoittamana, siirtyi Puro-hankkeen rahoittamaksi 1.1.24

Lisätiedot

3. SAUNANOVET. 7. ALUMIINIKARMISET OVET 8. Economy 9. De Luxe 10. Cozy. 11. SISÄOVET 12. Economy 13. De Luxe 14. LIUKUOVET

3. SAUNANOVET. 7. ALUMIINIKARMISET OVET 8. Economy 9. De Luxe 10. Cozy. 11. SISÄOVET 12. Economy 13. De Luxe 14. LIUKUOVET 2 3 SISÄLLYSLUETTELO SAUNANOVET 3. SAUNANOVET 4. Economy 5. De Luxe 6. Cozy 7. ALUMIINIKARMISET OVET 8. Economy 9. De Luxe 10. Cozy 11. SISÄOVET 12. Economy 13. De Luxe 14. LIUKUOVET 15. SUIHKUSEINÄT JA

Lisätiedot

Tuotteita ympäristöön ja sen hoitoon

Tuotteita ympäristöön ja sen hoitoon Materiaali: Mitat / paino: Irtopainot: Ominaisuudet: 3 mm paksua sinkittyä pulverimaalattua metallia rst pylväät valettu kumialusta korkeus 0.55-2.50 m lattiaosa 150 kg kokonaispaino 50-210 kg 5 kg jokaisessa

Lisätiedot

Laatutuotteita. Liikeidea. Pohjoismaista kuusta. 2 Keitä olemme

Laatutuotteita. Liikeidea. Pohjoismaista kuusta. 2 Keitä olemme Liimapuu 2 Keitä olemme Palmako on Viron johtava liimapuun ja hirsisten piharakennusten valmistaja. Kuulumme Lemeks-ryhmään, joka on Viron suurin puunjalostaja. Vuonna 2014 Lemeks muutti upouuteen toimistorakennukseen,

Lisätiedot