Puutuotteiden modifiointi. Vaihtoehtoisia ratkaisuja ikkunoiden ulkopuitteisiin, trooppisten kovapuiden käytölle ja kreosoottikyllästykselle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puutuotteiden modifiointi. Vaihtoehtoisia ratkaisuja ikkunoiden ulkopuitteisiin, trooppisten kovapuiden käytölle ja kreosoottikyllästykselle"

Transkriptio

1 Puutuotteiden modifiointi Vaihtoehtoisia ratkaisuja ikkunoiden ulkopuitteisiin, trooppisten kovapuiden käytölle ja kreosoottikyllästykselle Puun käytön laaja-alaistaminen- hankkeen osatutkimus Lieksan Teollisuuskylä Oy Kerantie Lieksa

2 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy 2 Tiivistelmä Hankkeen aikana perehdyttiin useisiin eri modifiointiteknologioihin ja uusiin puutuoteratkaisuihin. Yritysten näkemysten perusteella päätettiin tutkia tarkemmin mäntyöljyyn pohjautuvia modifiointiteknologioita seuraavissa tapauksissa: pylväissä korvaamaan kreosoottia tai minimoimaan biosidien huuhtoumista, terassituotteissa korvaamaan trooppisia kovapuulajeja sekä ikkunan ulkopuitteissa korvaamaan alumiinia. Lisäksi päätettiin tutkia Q-treat käsitellyn puun käyttöä alumiinin korvaajana ikkunan ulkopuitteissa. Alumiini on korvannut puun ikkunoiden ulkopuitteissa seuraavien syiden vuoksi: Alumiinin saatavuus ja tasalaatuisuus ovat nopeuttaneet valmistusprosessia. Alumiininen ulkopuite on huoltovapaa, palamaton ja hinnaltaan kilpailukykyinen. Nykyisin puuta on mahdollista modifioida sään- ja lahonkestäväksi useilla eri vaihtoehdoilla, joissa ei käytetä ympäristölle ja eliöille haitallisia tai vaarallisia, biosideiksi luokiteltuja kemikaaleja. Näitä ovat mm. puun lämpökäsittely, furfulointi, asetylointi, mäntyöljy- tai luonnonöljypohjaiset käsittelyt, kuumavahakäsittelyt, silikaattipohjaiset käsittelyt sekä erilaiset polymeeriteknologioihin perustuvat käsittelyt. Silikaattipohjaiset käsittelyt parantavat yleensä myös puun palonkestoa. Yrityksiä, jotka valmistavat mäntyöljytisleillä tai siihen perustuvilla seoksilla käsiteltyjä puutuotteita ovat mm. suomalainen Ekopine (http://www.ekopine.fi/puunkasittely.htm) ja itävaltalainen Natwood (http://www.natwood.co.at/procedure.html). Silikaattipohjaisia puunkäsittelyratkaisuja tarjoavat mm. StoraEnso (http://www.buildingandliving.storaenso.com/products-and-services/q-treat), amerikkalainen Timbersil (http://www.timbersilwood.com/), ruotsalainen Organowood (http://www.organowood.com/index.php/how-it-works.html) ja saksalainen Keim Biosil System & Ecosil System (https://www.deslinc.com/keim-biosil-system-ecosil-system). Keski-Euroopassa ikkunan ulkopuitteissa käytetään alumiinin vaihtoehtona liimaamalla valmistettuja komponentteja, joiden pintalamellina on mm. Siperian lehtikuusta, tammea, trooppisia puulajeja, asetyloitua puuta tai lämpömodifioitua kuusta tai mäntyä. Laboratoriokokeissa testattiin Ruping-prosessia boorihappo-vesi kyllästeelle. Kokeet osoittivat, että boorihappo-vesiseoksella on mahdollista käyttää onnistuneesti Ruping-prosessia. Menetelmän etuna Bethell-prosessiin on se, että näin käsitelty puu voitiin kyllästää heti uudestaan esimerkiksi mäntyöljyllä. Normaalilla Bethell-prosessilla käsitelty puu täytyy kuivata ennen kuin se voidaan kyllästää uudelleen. Koekappaleista tutkittiin mäntyöljyn kykyä vähentää kuparin ja boorin huuhtoumista. Tulosten perusteella mäntyöljy hidastaa selvästi sekä kuparin että boorin huuhtoutumista pois puusta. Myös Temiz (2007) on havainnut saman asian, mutta hän käytti perinteistä Bethell-prosessia ennen mäntyöljykäsittelyä. Tämän tutkimuksen tulos osoittaa, että Ruping-prosessilla voidaan nopeuttaa huomattavasti prosessia ja saavuttaa näin kustannusetuja. Puhdasta mäntyöljymodifiointia testattiin ikkunoiden ulkopuitteissa, pylväissä ja terassituotteissa. Käsitellyn puun väri oli vaalean ruskea, mutta muuttui säärasituksessa nopeasti tumman ruskeaksi tai harmaaksi. Pylväiden osalta käsittely onnistui hyvin ja lopputuotteen laatu vastasi vaatimuksia. Ikkunoiden ulkopuitteissa testattiin mäntyöljykäsitellyn männyn lisäksi Q-treat käsiteltyä mäntyä, oli käsitelty Uimaharjun sahalla prosessilla, jossa painotetaan lopputuotteen lahonkestävyysominaisuuksia. Molempien tuotteiden höyläys, liimaus ja pintakäsittely sujui ongelmitta. Mäntyöljykäsitellyt aihiot kestivät hyvin vesiliotusta ja säärasitusta, mutta aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että mäntyöljyn tihkuu puun

3 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy 3 pintaan lämpötilavaihteluiden seurauksena vertikaalirakenteissa. Ilmiötä ei havaittu tässä tutkimuksessa, mutta ennen kaupallistamista asia tulee testata laajemmin. Q-treat käsiteltyjen ulkopuitteiden väri oli kauniin tumman ruskea. Halkeilua ja vedenimeytymistä esiintyi Q-treatilla enemmän kuin mäntyöljyllä, joten käsittelyvoimakkuutta tulee säätää siten, että tuotteen säänkesto-ominaisuudet paranevat. Halkeilu näyttää keskittyvän modifioitujen lamellien välisen liimasauman kohdalle eli syy suuremmassa halkeilussa lienee liimasauman pettäminen, jota on syytä tutkia lisää. Mäntyöljypohjaisella seoksella käsiteltyä puuta voidaan hyödyntää monissa eri puutuotteissa: pylväiden ja ratapölkkyjen käsittelyssä, terassituotteissa, laitureissa ja ikkunoiden ulkopuitteissa. Paras tulos lahonkestävyyden kannalta saadaan, jos pylväs tai ratapölkky käsitellään ensiksi boori- ja tai kupariseoksella ja mäntyöljyä käytetään estämään näiden aineiden huuhtoutumista pois puusta. Tämän tutkimuksen perusteella pylväiden esikäsittely boori-vesiseoksella voidaan toteuttaa Ruping-prosessilla normaalin Bethell-prosessin sijaan. Näin säästetään aikaa ja kustannuksia, sillä Ruping prosessin jälkeen ei tarvita erillistä kuivausta, vaan mäntyöljykäsittely voidaan tehdä heti boorikäsittelyn jälkeen. Mikäli kreosootin käytöstä ollaan luopumassa kokonaan, niin tässä tutkimuksessa aloitettuja kokeita on syytä jatkaa ja kehittää edelleen. Mäntyöljy- ja silikaattipohjaiset puutuoteratkaisut voivat korvata alumiinin ikkunan ulkopuitteissa. Korkea lämpötila voi laskea erityisesti puun leikkauslujuutta sekä Q-treat että mäntyöljypohjaisissa käsittelyissä. Tutkimustietoa tarvitaan vielä ainakin siis seuraavista asioista: Painotetaanko puumateriaalin modifioinnissa säänkestoa, vedenhylkivyyttä vai lahonkestoa? Miten onnistuu puumateriaalin liimaus ja pintakäsittely, jos vedenhylkivyyttä lisätään? Erilaisilla mäntyöljy- tai muilla biopohjaisilla öljyillä, vahoilla ja polymeereilla sekä käyttämällä OHT-prosessia voidaan valmistaa puutuotteita, joiden vedenhylkivyys on erittäin hyvä. Öljyjen, vahojen ja polymeerien (esim. muovit) käytössä on huomioitava niiden ikääntyminen/vanhentuminen UV-säteilyn, hapettumisen, happohydrolyysin ja biologisen toiminnan sekä lämpötilavaihteluiden seurauksena. Pakkanen tai erittäin korkea lämpötila voi olla muovimaisille polymeereille erittäin kohtalokasta, vaikka niillä saadaan erittäin vedenhylkiviä tuotteita. Lisäksi perinteinen, teollisuusmittakaavan Ruping ja OHT-laitteisto maksaa useita miljoonia euroja, jonka vuoksi kannattavan liiketoiminnan volyymiksi on arvioitu noin m3 valmista tuotetta. Tämän vuoksi jatkotutkimuksissa tulee olla mukana useita eri tuotevaihtoehtoja, jotta näin suuri volyymi voidaan valmistaa ja myydä: Ikkuna-aihiot sekä kohteet, joissa käytetään trooppisia kovapuulajeja, pylväät, ratapölkyt ja pengerrystuotteet sekä aitaustuotteet, meluesteet jne. Toisaalta, jos laitteistoista saadaan yksinkertaisempia ja edullisempia, niin kaupallinen toiminta voidaan aloittaa huomattavasti pienemmillä yksiköillä. Ruping ja OHT-laitteistojen ja prosessien kehitystyöhön tulisi myös panostaa jatkossa.

4 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy 4 Sisältö 1. Johdanto 2. Aineisto ja menetelmät 3. Taustamateriaalia 4. Mäntyöljytutkimukset 3.1 Kreosoottikyllästyksen nykytilanne ja tarve uusille ratkaisuille 3.2 Nykyiset ulkopuiteratkaisut ikkunoissa ja tarve uusille ratkaisuille 3.3 Kartoitetut modifiointiteknologiat 4.1 Koemateriaalien valmistus ja testaus 4.2 Tulokset mäntyöljytutkimuksista Kyllästyskokeiden tulokset EN84 huuhtoumakokeet tulokset ja vertailu aikaisempiin tutkimuksiin 5. Alumiinin korvaus ikkunan ulkopuitteissa modifioidulla puulla 5.1 Aineisto ja menetelmät 5.2 Tulokset ulkopuitekokeista 6. Tulosten tarkastelu ja vertailu aikaisempiin tutkimuksiin 7. Johtopäätökset 8. Jatkotoimenpiteet Kirjallisuus Liitteet

5 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy 5 1. Johdanto Puun Käytön laaja-alaistamishankkeen tavoitteena oli kartoittaa uusia puutuoteratkaisuja ja puun modifiointiteknologioita seuraavasti: - millaisia tuotteita, mihin käyttötarkoituksiin, tärkeimmät ominaisuudet ja testaustiedon hankinta mm. palon- tai termiitinkestosta - valmistusteknologiat eli millaisilla koneilla, laitteilla ja prosesseilla tuotteita valmistetaan - sivutuoteasiat eri ratkaisuilla - Uusiin tuotteisiin ja järjestelmäkokonaisuuksiin sekä modifiointiin liittyvät kohdemarkkinoiden ja valmistusmaan vaatimat hyväksynnät, vaatimukset, määräykset ja asiakastarpeet - Kootun tiedon analysointi Lieksan Teollisuuskylä Oy:n ja yritysverkoston käyttöön eli raportti liiketoimintamallivaihtoehdoista 2. Aineisto ja menetelmät Hankkeen aikana perehdyttiin useisiin eri modifiointiteknologioihin ja uusiin puutuoteratkaisuihin. Samalla kartoitettiin käyttökohteita, joihin yritystyöryhmän näkemyksen mukaan tarvitaan uusia, vaihtoehtoisia puutuoteratkaisuja. Näistä yritystyöryhmä valitsi potentiaalisimmat kohteet ja ratkaisut, joiden tarkasteluun ja tutkimuksiin kohdistettiin hankkeen resursseja. Hankkeen tutkimusten tavoitteena oli, että lopputuloksena on joukko tutkimuksia ja liiketoimintamalleja, joiden perusteella yritykset saavat tietoa liiketoimintansa kehittämiseksi. Hankkeen resurssit päätettiin suunnata seuraaviin kohteisiin: Nykyistä edullisempien ja parempien palosuojattujen puutuotteiden tutkimiseen Vaihtoehtoisen puumateriaalin löytämiseen ikkunoiden ulkopuitteisiin korvaamaan alumiinin ja trooppisten kovapuulajien käyttöä Vaihtoehtoisen käsittelymenetelmän löytämiseksi pylväiden kreosoottikyllästykselle Yritysten näkemysten perusteella päätettiin tutkia tarkemmin mäntyöljyyn pohjautuvia modifiointiteknologioita seuraavissa tapauksissa: pylväissä korvaamaan kreosoottia tai minimoimaan biosidien huuhtoumista, terassituotteissa korvaamaan trooppisia kovapuulajeja sekä ikkunan ulkopuitteissa korvaamaan alumiinia. Lisäksi päätettiin tutkia Q-treat käsitellyn puun käyttöä alumiinin korvaajana ikkunan ulkopuitteissa sekä mahdollisuuksia valmistaa nykyistä edullisempia ja ominaisuuksiltaan parempia palosuojattuja sisä- ja ulkoverhoustuotteita. Tässä raportissa näistä käydään läpi mäntyöljyyn liittyvät tutkimukset sekä alumiinisen ulkopuitteen korvaamiseen liittyvät testit ja tutkimukset. Luvussa 3 esitetään taustatietoja siitä, miksi hankkeessa päädyttiin tutkimaan edellä mainittuja asioita. Palosuojauksesta on laadittu erillinen raportti kts.

6 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy 6 3. Taustamateriaalia 3.1 Kreosoottikyllästyksen nykytilanne ja tarve uusille ratkaisuille EU:ssa kreosoottia koskevat hyvin tarkat käyttörajoitukset ja turvallisuusohjeet. EU:n direktiivissä 2001/90/EY määrätään, että kreosootilla käsiteltyä puuta saa käyttää ainoastaan ammatti- ja teollisuuskohteisiin, kuten sähkö- ja telelinjoihin ja aitaamiseen. Tällä hetkellä kreosoottia saadaan käyttää pylväiden ja ratapölkkyjen kyllästyksessä vuoteen 2018 saakka. Kreosootin lisäksi pylväissä ja kestopuutuotteissa käytetään kupari- ja booriyhdisteitä, jotka toimivat myös hyvin lahottajasieniä ja termiittejä vastaan, mutta niiden ongelmana osittainen huuhtoutuminen pois puusta ajan myötä. Koska pylväissä ja ratapölkyissä tavoitellaan mahdollisimman hyvää lahonkestoa ja pitkää käyttöikää, on tärkeää, että kupari- ja booriyhdisteet sitoutuvat puuhun mahdollisimman hyvin. Huuhtoutumisen vuoksi suojauksen taso heikkenee lahoa ja termiittejä vastaan. Kyllästysaineiden huuhtoumista voidaan vähentää mm. pintakäsittelyllä tai Royal-öljykäsittelyllä. Normaalit pintakäsittelyaineet ja Royl-öljy eivät kuitenkaan juuri paranna puun lahonkestävyyttä ja termiittisuojauksen tasoa, sillä niillä ei ole biosidisiä vaikutuksia. Mäntyöljyllä on sen sijaan havaittu selkeä vaikutus sekä lahottajasieniä että termiittejä vastaan. 3.2 Nykyiset ulkopuiteratkaisut ikkunoissa ja tarve uusille ratkaisuille Kuvassa 1 on esitetty poikkileikkaus ikkunasta, jossa ulkopuite on alumiinia. Alumiini on korvannut puun ikkunoiden ulkopuitteissa seuraavien syiden vuoksi: - Tuotantotekniset asiat eli saatavuus ja tasalaatuisuus ovat nopeuttaneet valmistusprosessia - Pitkät huoltovälit ja varma säänkesto - Palamattomuus - Hinta

7 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy 7 Kuva 1. Poikkileikkaus ikkunasta, jossa ulkopuite on alumiinia. Mutta alumiinin käyttö ikkunoissa ei ole täysin ongelmatonta, koska se heikentää ikkunan energiatehokkuutta. Alumiininen ulkopuite johtaa paremmin lämpöä kuin puu, jolloin ikkunan energiatehokkuus heikkenee. Koska rakentamista ohjataan nykyisin koko ajan entistä energiatehokkaammaksi, niin puun käyttö ikkunan ulkopuitteessa on jälleen kiinnostava vaihtoehto. Lisäksi keski- Euroopassa on kuluttajia, jotka ovat valmiita maksamaan kestävästä ja laadukkaasta puu-ikkunasta. Alumiinin valmistuksessa kuluu huomattavan paljon enemmän energiaa kuin puun valmistuksessa. Jotta uudella puutuoteratkaisulla voidaan korvata alumiini ikkunan ulkopuitteessa, niin kokonaan puusta valmistetun ikkunan on täytettävä seuraavat ehdot: 1. Ikkunan energiatehokkuus on parempi kuin ikkunan, jossa käytetty alumiinia. 2. Ikkunan hinta on samalla tasolla kuin ikkunan, jossa on käytetty alumiinia. Käytännössä modifioidun puu-ulkopuiteaihion kuutiohinnan tulisi olla maksimissaan noin /m3. 3. Puuikkunan ulkopuitteen sään-, lahon- ja palonkesto on parempi kuin männyn sydänpuulla. Tämä tarkoittaa sitä, että huoltovälit esim. maalauksen suhteen ovat nykyistä pidemmät. 3.3 Kartoitetut modifiointiteknologiat Nykyisin puuta on mahdollista modifioida sään- ja lahonkestäväksi useilla eri vaihtoehdoilla, joissa ei käytetä ympäristölle ja eliöille haitallisia tai vaarallisia, biosideiksi luokiteltuja kemikaaleja. Näitä ovat mm. puun lämpökäsittely, furfulointi, asetylointi, mäntyöljy- tai luonnonöljypohjaiset käsittelyt, kuumavahakäsittelyt, silikaattipohjaiset käsittelyt sekä erilaiset polymeeriteknologioihin perustuvat käsittelyt. Silikaattipohjaiset käsittelyt parantavat yleensä myös puun palonkestoa. Yrityksiä, jotka valmistavat mäntyöljytisleillä tai siihen perustuvilla seoksilla käsiteltyjä puutuotteita ovat mm. suomalainen Ekopine (http://www.ekopine.fi/puunkasittely.htm) ja itävaltalainen Natwood (http://www.natwood.co.at/procedure.html). Silikaattipohjaisia puunkäsittelyratkaisuja tarjoavat mm. StoraEnso (http://www.buildingandliving.storaenso.com/products-and-services/qtreat), amerikkalainen Timbersil (http://www.timbersilwood.com/), ruotsalainen Organowood (http://www.organowood.com/index.php/how-it-works.html) ja saksalainen Keim Biosil System & Ecosil System (https://www.deslinc.com/keim-biosil-system-ecosil-system). Keski-Euroopassa ikkunan ulkopuitteissa käytetään alumiinin vaihtoehtona liimaamalla valmistettuja komponentteja, joiden pintalamellina on mm. Siperian lehtikuusta, tammea, trooppisia puulajeja, asetyloitua puuta tai lämpömodifioitua kuusta tai mäntyä. Kuvassa 2 on ikkunan ulkopuite, jonka ulkopuitteessa on pienen alumiinilistan lisäksi käytetty liimaamalla valmistettua lamellia, jonka ulkokerros lämpömodifioitua kuusta. Katso myös Trooppisten puulajien (esim. tiikki, merbau ja mahonki) käyttö ikkunoissa on kyseenalaistettu, koska ne lisäävät sademetsien hakkuita.

8 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy 8 Kuva 2. Ikkunan ulkopuite, jonka ulkopuitteessa on pienen alumiinilistan lisäksi yksi lamellikerros lämpömodifioitua kuusta. 4. Mäntyöljytutkimukset 4.1 Koemateriaalien valmistus ja testaus Taulukossa 1 on esitetty yhteenveto koekyllästyksistä ja tehdyistä käsittelyistä. Koekyllästykset tuottivat materiaalia pintakäsittely, liimaus- ja huuhtoumakokeisiin. Mäntyöljyseokseksi valittiin Forchemin mäntyöljyseos. Pylväiden C-kyllästykset toteutettiin PrimaTimberin kyllästämöllä Joensuussa normaalilla Bethellprosessilla. Vesipohjaisilla kyllästeillä käytetään yleensä Bethell-prosessia, jolla pyritään maksimoimaan vesipohjaisen kyllästeen maksimaalinen tunkeuma ja pitoisuus puussa. Koska kyllästyksen mukana puuhun imeytyy vettä jopa 800 litraa kuutiolle, niin tuotteen kuivuminen vie aikaa. Tämän vuoksi vesipohjaisia kyllästeitä ja Bethell-prosessia käytetään yleensä pylväissä ja kestopuutuotteissa, koska niitä ei tarvitse yleensä kuivata kyllästyksen jälkeen. Tuote kuivuu luonnollisesti asennusympäristössä. Osa pylväistä esikäsiteltiin vesipohjaisella booriseoksella Ruping-prosessia hyödyntäen Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kyllästyslaboratoriossa. Tavoitteena oli tutkia, että voidaanko Ruping-kyllästyksen jälkeen pylväät käsitellä välittömästi perään mäntyöljyllä. Ruping-prosessien jälkeen pylväät sisälsivät vähemmän vettä kuin Bethell-prosessin jälkeen, jonka vuoksi mäntyöljykäsittely onnistui tyydyttävästi heti boorilla tehdyn Ruping kyllästyksen jälkeen.

9 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy 9 Taulukko 1. Yhteenveto koekyllästysmateriaaleista ja tehdyistä käsittelyistä. Puutavara Käsittelymenetelmät EN84 koepalat (15*25*50 mm) - Boorikyllästys Ruping (10% liuos) -Esikäsittely boori-ruping (10% liuos) + mäntyöljykyllästys 125 kg/m3 Aitapaalu 120 mm - Boorikyllästys Ruping (10% liuos) - C-kyllästys - Puhdas mäntyöljykyllästys 175 kg/m3 -Esikäsittely boori-ruping (10% liuos) + mäntyöljykyllästys 125 kg/m3 - C-kyllästys+Taapelikuivaus C-kyllästyksen jälkeen + mäntyöljykyllästys 125 kg/m3 Terassin runkotavara 48*98 mm - Boorikyllästys Ruping (10% liuos) -Puhdas mäntyöljykyllästys 100 kg/m3 -Esikäsittely boori-ruping (10% liuos) + mäntyöljykyllästys 100 kg/m3 Ulkopuiteaihio 19*100 mm -Puhdas mäntyöljykyllästys 50 kg/m3 (liimataan 48*48 mm) Ulkopuiteaihio massiivinen -Puhdas mäntyöljykyllästys 175 kg/m3 Terassilauta 28*120 mm - Boorikyllästys Ruping (10% liuos) -Puhdas mäntyöljykyllästys 50 kg/m3 -Esikäsittely boori-ruping (10% liuos) + mäntyöljykyllästys 50 kg/m3 4.2 Tulokset mäntyöljytutkimuksista Kyllästyskokeiden tulokset Koekyllästysten erätiedot on esitetty liitteessä 1 ja pienten EN 84 koepalojen sekä vertailukappaleidein tiedot on esitetty liitteessä 2. Liitteessä 3 on esitetty niiden koepalojen valmistustiedot, jotka lähetettiin pitoisuusanalyysin Novalab Oy:lle heti kyllästyksen jälkeen. Liitteessä 4 on esitetty niiden koepalojen valmistustiedot, joille tehtiin EN84 huuhtoumakoe ennen lähetystä pitoisuusanalyysin Novalab Oy:lle. Kuvassa 3 on pylväitä heti boori-ruping kyllästyksen jälkeen (erä 2) ja kuvassa 4 on terassin runkotavaraa heti boori-ruping kyllästyksen jälkeen (erä 5). Kuvassa 5 näkyy boorisakkaa, jota on vain sydänpuun kohdalla. Kuvassa 6 on katkaistun pylvään pää, josta näkyy hyvin boorikyllästeen tunkeuma pintapuuhun. Kuvissa 7 ja 8 on mäntyöljyllä käsiteltyjä pylväitä. Kaikkien pylväiden ulkonäkö oli erinomainen kyllästyksen jälkeen. Mäntyöljykyllästettyjen terassituotteiden ulkonäkö oli erinomainen heti kyllästyksen jälkeen (kuvat 9 ja 10). Pintakuivuuden varmistamiseksi tuotteet jälkikäsiteltiin Höljäkkä Oy:n kyllästämöllä (kuva 11). Tunkeumatuloksia on nähtävissä kuvissa 12, 13 ja 14. Kuvissa boorin tunkeuma pintapuuhun näkyy punaiseksi värjäytyneenä, C-kyllästeen siniseksi värjäytyneenä ja mäntyöljyn ruskeaksi värjäytyneenä pintapuun alueella. Tunkeumatulosten perusteella boorin tunkeuma pintapuuhun ei ollut täydellistä boori-ruping esikäsittelyn jälkeen, mutta mäntyöljykäsittelyn yhteydessä myös boorin tunkeuma parani. Mäntyöljy tunkeutui pääsääntöisesti hyvin männyn pintapuuhun, vaikka osa materiaalista oli esikäsitelty C-kyllästeellä ja boorilla.

10 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy 10 Kuva 3. Pylväitä heti boori-ruping kyllästyksen jälkeen (erä 2). Kuva 4. Terassin runkotavaraa heti boori-ruping kyllästyksen jälkeen (erä 5).

11 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy 11 Kuva 5. Katkaistun pylvään pää, josta näkyy hyvin boorikyllästeen tunkeuma pintapuuhun. Kuva 6. Mäntyöljyllä käsiteltyjä pylväitä (erä 11). Kuva 7. Mäntyöljyllä käsiteltyjä pylväitä (erä 13).

12 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy 12 Kuva 8. Sahatavaralla esiintyi boori-ruping kyllästyksen jälkeen boorisakkaa, jota oli vain sydänpuun kohdalla. Kuva 9. Mäntyöljykyllästettyjen terassituotteiden ulkonäkö oli erinomainen heti kyllästyksen jälkeen.

13 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy 13 Kuva 10. Mäntyöljykyllästettyjen terassituotteiden ulkonäkö oli erinomainen heti kyllästyksen jälkeen. Kuva 11. Pintakuivuuden varmistamiseksi tuotteet jälkikäsiteltiin Höljäkkä Oy:n kyllästämöllä.

14 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy 14 Kuva 12. Boorin tunkeuma pintapuuhun erässä 2 eli pelkän boori-ruping käsittelyn jälkeen. Boorin pitoisuus on voimakkainta punaiseksi värjäytyneellä alueella pintapuussa. Kuva 13. Boorin ja mäntyöljyn tunkeuma pintapuuhun erässä 2 eli koepylväille tehtiin ensiksi boori- Ruping käsittely, jonka jälkeen pylväät käsiteltiin mäntyöljyllä. Boorin pitoisuus on voimakkainta punaiseksi värjäytyneellä alueella pintapuussa. Mäntyöljy tunkeuma näkyy ruskeana pintapuussa.

15 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy 15 Kuva 14. C-kyllästeen ja mäntyöljyn tunkeuma pintapuuhun erässä 2 eli koepylväille tehtiin ensiksi boori-ruping käsittely, jonka jälkeen pylväät käsiteltiin mäntyöljyllä. C-kyllästeen pitoisuus on voimakkainta siniseksi värjäytyneellä alueella pintapuussa. Mäntyöljy tunkeuma näkyy ruskeana pintapuussa EN84 huuhtoumakokeet tulokset ja vertailu aikaisempiin tutkimuksiin Taulukossa 2 on esitetty yhteenveto EN84 huuhtoumakokeen tuloksista. Pelkällä boorilla käsitellyissä kappaleissa oli booria heti kyllästyksen jälkeen 7,1 g/kg ja EN84 huuhtoumakokeen jälkeen booria oli 0 g/kg. Boori+mäntyöljyllä käsitellyissä kappaleissa oli booria heti kyllästyksen jälkeen booria 5,0 g/kg ja EN84 kokeen jälkeen alle booria oli 0,029 g/kg. Pelkällä kuparikyllästeellä käsitellyissä kappaleissa oli heti kyllästyksen jälkeen kuparia 2,9 g/kg ja EN84 kokeen jälkeen kuparia oli 3 g/kg. Kupari+mäntyöljyllä käsitellyissä kappaleissa oli kuparia heti kyllästyksen jälkeen kuparia 2,2 g/kg ja EN84 kokeen jälkeen alle kuparia oli 2,1 g/kg. Kuvassa 15 näkyy C-kyllästettyjä EN84 huuhtoumakoekappaleita.

16 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy 16 Taulukko 2. Yhteenveto EN84 huuhtoumakokeen tuloksista. Kyllästys Kuparipitoisuus ennen EN 84 huuhtoumakoetta (g/kg) Kuparipitoisuus EN 84 huuhtoumakokeen jälkeen (g/kg) Pelkkä C-kylläste 2,9 3 C-kylläste + mäntyöljy (mäntyöljyn pitoisuutta ei voitu mitata punnitsemalla, koska koepalojen paino väheni kuumassa öljykäsittelyssä eli niitä poistui enemmän vettä kuin niihin meni öljyä) 2,2 2,1 Booripitoisuus ennen EN 84 huuhtoumakoetta g/kg Booripitoisuus EN 84 huuhtoumakokeen jälkeen g/kg Pelkkä Boorihappo kylläste 7,1 0 Boorihappokyllästys + mäntyöljy 93 kg/m3 5 0,029 Kemirakonsepti Trimetyyliboraatti+luonnonhartsi 10 kg/m3 7,69 0,41 *Maakosketuksissa booripitoisuuden tulisi olla vähintään 0,332 g/kg. NZS 3640:2003. Kuva 15. C-kyllästettyjä EN84 huuhtoumakoekappaleita. Tämän testin perusteella kupari näyttäisi pysyvän puussa ilman mäntyöljyäkin. Tutkimussarjoja oli vain kuitenkin yksi eli toistoja ei ollut. Koska muiden tutkimusten mukaan kuparia huuhtoutuu pois puusta EN84 kokeen jälkeen, niin kyseessä on joko analyysivirhe tai sitten puhtaan kuparin huuhtoumakoesarjassa oli kuparia jostain syystä enemmän kuin referenssisarjassa. Boori taas huuhtoutuu kokonaan pois ilman mäntyöljyä. Myös mäntyöljyllä käsitellyillä kappaleilla boorin huuhtouma oli suuri, mutta puuhun jäi booria. Puhdasta

17 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy 17 booria oli jäljellä puussa 0,029 g/kg huuhtoumakokeen jälkeen. Tämä tarkoittaa, että puhdasta booria olisi puussa noin 0,014 kg/m3 (480 kg/m3*0,029 g). Lahonsuojauksessa boorin pitoisuus ilmoitetaan boorihappona. Huuhtoumakokeen jälkeen puhdasta booria oli mäntyöljykäsitellyissä kappaleissa puussa (EN84 koekappaleissa) 0,029 grammaa per puukilo. Yhdestä grammasta puhdasta booria saadaan boorihappoa 5,714 g (kts Boorihappona tämä on 5,714*0,029 = 0,166 g boorihappoa per puukilo eli 0,08 kg/m3, kun männyn kuivapainona käytetään 480 kg/m3. Taulukossa 3 on esitetty dioktaboraatin pitoisuusrajoja eri lahottajasieniä vastaan (Lloyd et al. 1999). EN113 kokeen perusteella dioktaboraattia tarvitaan vähintään 0,76 kg/m3, jotta lahonkestoluokka 1 saavutetaan. Kun dioktaboraatti 0,76 kg/m3 muutetaan puhtaaksi boorihapoksi, niin sen määrä on boorihappona 0,91 kg/m3. Jotta tässä tutkimuksessa olisi päästy ko. raja-arvoon, niin booria olisi pitänyt jäädä puuhun 10 kertaa enemmän EN84 huuhtoumakokeen jälkeen (boorihappoa jäi puuhun tässä tutkimuksessa 0,08 kg/m3 EN84 huuhtoumakokeen jälkeen). Mäntyöljyä oli huuhtoumakappaleissa 93 kg/m3, joka ei tämän tutkimuksen perusteella riitä ehkäisemään riittävästi boorin huuhtoutumista. Tämä on yllättävä tulos, sillä Kemiran kehittämässä konseptissa EN84 huuhtoumakokeen jälkeen booria jäi puuhun 0,41 g/kg. Boorihappona tämä on 5,714*0,41 = 2,343 g boorihappoa per puukilo eli 1,18 kg/m3, kun männyn kuivapainona käytetään 480 kg/m3. Huuhtoumista ehkäisevänä aineena oli luonnonhartsia vain noin 10 kg/m3. Ennen EN84 huuhtoumakoetta booria oli puussa 7,69 g/kg eli 3,69 kg/m3. (Kokko Matti, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Puutekniikka. Booripohjaisen kyllästysaineen huuhtoutumisen tutkiminen.) Taulukko 3. Dioktaboraatin pitoisuusrajoja eri lahottajasieniä vastaan (Lloyd et al. Remedial timber treatment with borates. Proceedings of 3rd conference on urban pests, 1999). Koska mäntyöljyn pitoisuutta mahdollista nostaa sekä koostumusta parantaa, niin on mahdollista, että riittävä vaikutus boorin huuhtouman ehkäisyyn saadaan ko. konseptilla. Lisäksi tulee

18 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy 18 huomioida, että myös mäntyöljy suojaa puuta, jolloin boorin määrän ei tarvitse olla niin suuri kuin alla olevissa taulukossa. Uudessa Seelannissa pitoisuuden alaraja on 0,8% puun kuivapainosta eli noin 3,84 kg/m3 heti kyllästyksen jälkeen, kun kyllästyksen jälkeen tuotteet pintakäsitellään kts taulukko 4. Taulukko 4. Puunsuoja-aineiden pitoisuuksien alarajoja Uudessa Seelannissa.

19 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy Alumiinin korvaus ikkunan ulkopuitteissa modifioidulla puulla 5.1 Aineisto ja menetelmät Mäntyöljyllä modifioitu testimateriaali 19*100 mm mänty valmistettiin KyAMK:ssa Ruping/OHTmenetelmällä 125 asteen lämpötilassa (kts liite 1, erä 20). Silikaattipohjaiseen käsittelyyn valittiin materiaaliksi StoraEnson Q-treat materiaali 19*100 mm mänty, joka oli käsitelty Uimaharjun sahalla prosessilla, jossa painotetaan lopputuotteen lahonkestävyysominaisuuksia. Höyläys-, liimaus-, pintakäsittely ja säärasitustestien (Cold Check) koemateriaalin valmistusperiaate on esitetty kuvassa 16. Lisäksi modifioidun materiaalin halkeilualtiutta (19*100 mm) testattiin vesiupotuskuivauskokeessa. Kuvassa 17 on massiivinen koemateriaalia höylättynä ja kuvassa 18 vasemmalla lakattuna ja oikealla maalattuna. Kuvassa 19 näkyy Cold check koemateriaalin liimauskoe MFliimalla. Kuva 16. Höyläys-, liimaus-, pintakäsittely ja säärasitustestien koemateriaalin valmistusperiaate.

20 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy 20 Kuva 17. Oikealla normaali mänty, keskellä mäntyöljyllä modifioitu ja vasemmalla Q-treat koemateriaali. Kuva 18. Koemateriaalia 17*95 mm vasemmalla lakattuna ja oikealla maalattuna.

21 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy 21 Kuva 19. Koemateriaalin liimaus aihioiksi 48*58 mm Cold check testiä varten. Kuva 20. Cold check testin koemateriaali valmiina (6 h vesiliotus +23 C, 16 h pakastus -18 C, 24 h uunitus +60 C). Numerossa 1 on ulommainen lamelli mäntyöljykäsitelty ja kaksi sisimmäistä on normaalia mäntyä. Numerossa 2 on kaksi ulommaista lamellia mäntyöljykäsitelty ja sisimmäinen on normaalia mäntyä. Numerossa 3 on ulommainen lamelli Q-treat käsitelty ja kaksi sisimmäistä on normaalia mäntyä. Numerossa 4 on kaksi ulommaista lamellia q-treat käsitelty ja sisimmäinen on normaalia mäntyä. Numero 5 on sisäpuite, joka on valmistettu normaalista männystä.

22 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy Tulokset ulkopuitekokeista Höyläys, liimaus (MF-liima) ja pintakäsittely (Teknos ikkunamaali) sujui ongelmitta sekä mäntyöljyettä Q-treat modifioidulla ulkopuiteaihioilla. Massiivisille 17*95 mm kappaleille tehdyssä vesiupotus-kuivauskokeessa parhaiten menestyi mäntyöljyllä käsitellyt kappaleet. Lakatuissa kappaleissa erot olivat pienet, mutta maalatuissa kappaleissa sekä Q-treat käsitelyllä männyllä ja käsittelemättömällä männyllä esiintyi selvää halkeilua ja maalipinnan lohkeilua kts kuva 21. Cold check-testissä lamelleista liimatuilla ulkopuitteissa halkeilua esiintyi eniten lamelleissa, joita ei modifioitu. Ulkopuitteissa, joissa oli kaksi modifioitua lamellia, esiintyi halkeilua enemmän kuin ulkopuitteissa, joissa oli yksi modifioitu lamelli. Halkeilu näyttää keskittyvän näissä puitteissa liimasauman kohdalle eli syy suuremmassa halkeilussa lienee liimasauman pettäminen modifioitujen lamellien välillä. Kuvassa 23 vasemmalla ulkopuiteaihiot (mäntyöljy 1 lamelli, 2 lamellia normaali mänty) ja oikealla ulkopuiteaihiot (mäntyöljy 2 lamellia, 1 lamelli normaali mänty) Cold check-vanhennuksen jälkeen. Kuvassa 23 vasemmalla ulkopuiteaihiot (Q-treat 1 lamelli, 2 lamellia normaali mänty) ja oikealla ulkopuiteaihiot (Q-treat 2 lamellia, 1 lamelli normaali mänty) Cold check-vanhennuksen jälkeen. Kuva 21. Alarivissä massiiviset 17*95 mm kappaleet, jotka vanhennettu vesiupotuksessa ja kuivaamalla. Ylärivissä refenssikappaleet.

23 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy 23 Kuva 22. Vasemmalla ulkopuiteaihiot (mäntyöljy 1 lamelli, 2 lamellia normaali mänty) ja oikealla ulkopuiteaihiot (Mäntyöljy 2 lamellia, 1 lamelli normaali mänty) Cold check-vanhennuksen jälkeen. Kuva 23. Vasemmalla ulkopuiteaihiot (Q-treat 1 lamelli, 2 lamellia normaali mänty) ja oikealla ulkopuiteaihiot (Q-treat 2 lamellia, 1 lamelli normaali mänty) Cold check-vanhennuksen jälkeen. 6. Tulosten tarkastelu ja vertailu aikaisempiin tutkimuksiin Laboratoriokokeissa testattiin Ruping-prosessia boorihappo-vesi kyllästeelle. Kokeet osoittivat, että boorihappo-vesiseoksella on mahdollista käyttää onnistuneesti Ruping-prosessia. Menetelmän etuna Bethell-prosessiin on se, että näin käsitelty puu voitiin kyllästää heti uudestaan esimerkiksi mäntyöljyllä. Normaalilla Bethell-prosessilla käsitelty puu täytyy kuivata ennen kuin se voidaan kyllästää uudelleen. Koekappaleista tutkittiin mäntyöljyn kykyä vähentää kuparin ja boorin huuhtoumista. Tulosten perusteella mäntyöljy hidastaa selvästi sekä kuparin että boorin huuhtoutumista pois puusta. Myös Temiz (2007) on havainnut saman asian, mutta hän käytti perinteistä Bethell-prosessia ennen mäntyöljykäsittelyä. Tämän tutkimuksen tulos osoittaa, että Ruping-prosessilla voidaan nopeuttaa huomattavasti prosessia ja saavuttaa näin kustannusetuja.

Puutuotteiden mäntyöljykäsittelyyn perustuvat uudet puutuoteratkaisut ja liiketoimintamallit

Puutuotteiden mäntyöljykäsittelyyn perustuvat uudet puutuoteratkaisut ja liiketoimintamallit Puutuotteiden mäntyöljykäsittelyyn perustuvat uudet puutuoteratkaisut ja liiketoimintamallit Puun käytön laaja-alaistaminen -hankkeen osatutkimus proj.nr. A31942 Lieksan Teollisuuskylä Oy Kerantie 26 81720

Lisätiedot

Puun palosuojaus ja alumiinin korvaus modifioidulla puulla. Toimitusjohtaja Hannu Boren, Borenova Oy

Puun palosuojaus ja alumiinin korvaus modifioidulla puulla. Toimitusjohtaja Hannu Boren, Borenova Oy Puun palosuojaus ja alumiinin korvaus modifioidulla puulla Toimitusjohtaja Hannu Boren, Borenova Oy Borenova Oy Kymmenen vuotta asiantuntiapalveluita tarjoaa asiantuntiapalveluita puutuotteita kehittäville,

Lisätiedot

Boorihappo ja kuparikylläste analyysit sekä EN 84

Boorihappo ja kuparikylläste analyysit sekä EN 84 LIEKSAN TEOLLISUUSKYLÄ OY Puun käytön laaja-alaistaminen - hanke (A31942) Boorihappo ja kuparikylläste analyysit sekä EN 84 Tutkimustulokset ET/240913 Mikkelin ammattikorkeakoulu / Energia- ja ympäristötekniikan

Lisätiedot

puupinnat ulkona KUULLOTTEET PEITTOSUOJAT PUUÖLJYT POHJUSTEET

puupinnat ulkona KUULLOTTEET PEITTOSUOJAT PUUÖLJYT POHJUSTEET puupinnat ulkona KUULLOTTEET PEITTOSUOJAT PUUÖLJYT POHJUSTEET 2 Woodex pitää puusta huolta Ulkona oleva puu tarvitsee suojaa vaihtelevilta sääolosuhteilta. Ja tietenkin kauniin värin, kuultavan tai peittävän.

Lisätiedot

thermowood 3 Thermowood Parantunut kestävyys Pidempi käyttöikä Muotopysyvyys Tasainen väri Ympäristöystävällinen materiaali

thermowood 3 Thermowood Parantunut kestävyys Pidempi käyttöikä Muotopysyvyys Tasainen väri Ympäristöystävällinen materiaali Thermowood Thermowood Metsä Woodin ThermoWood on lämpökäsiteltyä puuta. Lämpökäsittely vaikuttaa pysyvästi puun ominaisuuksiin. Käsittelyn ansiosta puu on kestävämpää, mittapysyvämpää ja sillä on parempi

Lisätiedot

Puun kosteuskäyttäytyminen

Puun kosteuskäyttäytyminen 1.0 KOSTEUDEN VAIKUTUS PUUHUN Puu on hygroskooppinen materiaali eli puulla on kyky sitoa ja luovuttaa kosteutta ilman suhteellisen kosteuden vaihteluiden mukaan. Puu asettuu aina tasapainokosteuteen ympäristönsä

Lisätiedot

Forest Knowledge Know how Well being. METLA Itä Suomen alueyksikkö Joensuu. Email veikko.mottonen@metla.fi

Forest Knowledge Know how Well being. METLA Itä Suomen alueyksikkö Joensuu. Email veikko.mottonen@metla.fi Forest Knowledge Know how Well being Puusta parempaa mäntyöljyllä Veikko Möttönen METLA Itä Suomen alueyksikkö Joensuu Email veikko.mottonen@metla.fi Tausta Ensiharvennuksista tulevan pieniläpimittaisen

Lisätiedot

Puulle sään- ja lahonkestoa omilla uuteaineilla. Martti Venäläinen & Anni Harju MMT, vanhempi tutkija Punkaharjun toimipaikka

Puulle sään- ja lahonkestoa omilla uuteaineilla. Martti Venäläinen & Anni Harju MMT, vanhempi tutkija Punkaharjun toimipaikka Puulle sään- ja lahonkestoa omilla uuteaineilla Martti Venäläinen & Anni Harju MMT, vanhempi tutkija Punkaharjun toimipaikka 5.9.2012 2 5.9.2012 3 http://www.ymparisto.fi/ Vanhat tehokyllästeet on kielletty

Lisätiedot

Liimattu mabashira -tutkimus

Liimattu mabashira -tutkimus Liimattu mabashira -tutkimus Puun käytön laaja-alaistaminen -hankkeen osatutkimus proj.nr. A13942 Lieksan Teollisuuskylä Oy Kerantie 26 81720 Lieksa 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 3 2. PROJEKTIN TAVOITE

Lisätiedot

Laitteita ja laitoksia uusille puun kyllästys- ja modifiointiteknologioille ja biomassan kuivaukseen. Toimitusjohtaja Jukka Pakarinen, Kit-Sell Oy

Laitteita ja laitoksia uusille puun kyllästys- ja modifiointiteknologioille ja biomassan kuivaukseen. Toimitusjohtaja Jukka Pakarinen, Kit-Sell Oy Laitteita ja laitoksia uusille puun kyllästys- ja modifiointiteknologioille ja biomassan kuivaukseen Toimitusjohtaja Jukka Pakarinen, Kit-Sell Oy SOLID KNOWLEDGE PL 35 82501 KITEE www.kit-sell.fi KIT-SELL

Lisätiedot

KESTÄVIÄ PUUTUOTTEITA UPM TIMBER

KESTÄVIÄ PUUTUOTTEITA UPM TIMBER KESTÄVIÄ PUUTUOTTEITA UPM TIMBER Laadukkaita ja ympäristöystävällisiä PUUTUOTTEITA UPM Timber valmistaa korkealuokkaista mänty- ja kuusisahatavaraa rakennus- ja puusepänteollisuuteen sekä useisiin muihin

Lisätiedot

Myynti Suomessa. Vaateritie 8, 03250 Ojakkala PL 157, 03101 Nummela Puh. 044 7444 140 www.vaaateri.fi TUOTELUETTELO

Myynti Suomessa. Vaateritie 8, 03250 Ojakkala PL 157, 03101 Nummela Puh. 044 7444 140 www.vaaateri.fi TUOTELUETTELO Myynti Suomessa Vaateritie 8, 03250 Ojakkala PL 157, 03101 Nummela Puh. 044 7444 140 www.vaaateri.fi TUOTELUETTELO Ympäristöystävälliset PlastRex- tuotteet Yrityksistä FinnVaateri Oy on PlastRex tuotteiden

Lisätiedot

Mäntyöljykyllästys vaihtoehto kreosootille?

Mäntyöljykyllästys vaihtoehto kreosootille? 28.5.2014 1 Mäntyöljykyllästys vaihtoehto kreosootille? Lieksan Puuakatemia seminaari Puun käytön laaja-alaistaminen Janne Monni, vtj, Iivari Mononen Oy 20.-21.5.2014 Lieksa 28.5.2014 2 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Puristetaan puusta vielä parempaa

Puristetaan puusta vielä parempaa Puristetaan puusta vielä parempaa Veikko Möttönen PUU-ohjelman loppuseminaari - 18.3.14 ESITYKSEN SISÄLTÖ Puun ominaisuuksien modifiointi Puunsuojaus mäntyöljyllä Tutkimustuloksia: puun lujuus ja vedenkestävyys

Lisätiedot

LUONNOLLISTA SUOJAA PUUPINNOILLE ULKONA 2013

LUONNOLLISTA SUOJAA PUUPINNOILLE ULKONA 2013 LUONNOLLISTA SUOJAA PUUPINNOILLE ULKONA 2013 SUOJAÖLJYT ULKOKÄYTTÖÖN Kestävää suojaa ulkopinnoille kasviöljyistä SUOJAAVA KUULTOÖLJY Kasviöljypohjainen Suojaava kuultoöljy imeytyy puun avoimeen pintasolukkoon

Lisätiedot

Profiilit kierrätysmuovista Tuotekuvasto

Profiilit kierrätysmuovista Tuotekuvasto Profiilit kierrätysmuovista Tuotekuvasto MUOVIX Ekokem muovinkierrätys Kierrätysmuovista valmistetut profiilit Muovix-profiileja voidaan käyttää monissa kohteissa, joissa yleensä on totuttu käyttämään

Lisätiedot

Stora Enso WoodPax höylätuotteet rakentamiseen ja sisustamiseen

Stora Enso WoodPax höylätuotteet rakentamiseen ja sisustamiseen Stora Enso WoodPax höylätuotteet rakentamiseen ja sisustamiseen Stora Enso WoodPax höylätuotteet rakentamiseen ja sisustamiseen WoodPax-tuoteperheestä löydät valmiit tuotteet monenlaiseen rakentamiseen:

Lisätiedot

Finnforest Kesto. _ kun puun pitää kestää

Finnforest Kesto. _ kun puun pitää kestää Finnforest Kesto _ kun puun pitää kestää KUN PUUN PITÄÄ KESTÄÄ Finnforest Kesto Sääolosuhteet Suomessa asettavat puurakenteille suuret vaatimukset. Puun joutuessa kosketukseen veden, kosteuden, betonin

Lisätiedot

Matkaraportti. Ligna-messut

Matkaraportti. Ligna-messut Matkaraportti Ligna-messut Puun käytön laaja-alaistaminen- hankkeen osatutkimus proj. nr. A31942 Lieksan Teollisuuskylä Oy Kerantie 26 81720 Lieksa Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy, Ossi Klemetti, Lieksan

Lisätiedot

SUPI-SAUNATUOTTEET. Löydä oma löylytunnelmasi

SUPI-SAUNATUOTTEET. Löydä oma löylytunnelmasi SUPI-SAUNATUOTTEET Löydä oma löylytunnelmasi Supi-sarjan tuotteilla luot saunaasi tunnelmaa ja suojaat sen kauniisti. Samalla saunasi pysyy pitkään helppohoitoisena. Löydä Supi-perheestä monipuoliset tuotteet

Lisätiedot

PIHA- RAKENTAMISEN TUOTTEET

PIHA- RAKENTAMISEN TUOTTEET PIHA- RAKENTAMISEN TUOTTEET TERASSIN PINTAMATERIAALIT MICROSHIELD Uusi harmaa sävyvaihtoehto. Ympäristöystävällisempi painekylläste. Laadukas raaka-aine. UUSI HARMAA SÄVY TUO VALOA JA LEVOLLISUUTTA PIHAPIIRIIN.

Lisätiedot

Kodin ja maailman välissä

Kodin ja maailman välissä Kodin ja maailman välissä NYKYAIKAINEN PUUSEPÄNTEHDAS Olemme erikoistuneet valmistamaan suomalaiseen rakentamiseen soveltuvia, toimivia ja kestäviä puu- ja puualumiiniikkunoita. HR-Ikkunoita valmistetaan

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikka. Kokko Matti BOORIPOHJAISEN KYLLÄSTYSAINEEN HUUHTOUTUMISEN TUTKIMINEN

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikka. Kokko Matti BOORIPOHJAISEN KYLLÄSTYSAINEEN HUUHTOUTUMISEN TUTKIMINEN KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikka Kokko Matti BOORIPOHJAISEN KYLLÄSTYSAINEEN HUUHTOUTUMISEN TUTKIMINEN 2010 1 ESIPUHE Tämä opinnäytetyö on tehty osana Kymenlaakson ammattikorkeakoulun puutekniikan

Lisätiedot

faxe-lattiaöljyt Julkisiin tiloihin ja koteihin

faxe-lattiaöljyt Julkisiin tiloihin ja koteihin faxe-lattiaöljyt Julkisiin tiloihin ja koteihin kestävyyttä ja tyyliä miellyttävä kävellä ja katsella Kiinnostus puulattioiden öljykäsittelyyn on Suomessa kasvamassa. Suosituimpia kohteita ovat julkiset

Lisätiedot

VALTTI SUOJAA JA KAUNISTAA PUUPINNAT

VALTTI SUOJAA JA KAUNISTAA PUUPINNAT VALTTI SUOJAA JA KAUNISTAA PUUPINNAT Aurinko ja kosteus ovat armottomia puupinnoille. Home- ja sinistäjäsienet viihtyvät käsittelemättömillä pinnoilla ja aiheuttavat ikävännäköistä värjäytymistä. Siksi

Lisätiedot

Puun lahonkestävyyden tutkimus ja jalostus

Puun lahonkestävyyden tutkimus ja jalostus Puun lahonkestävyyden tutkimus ja jalostus Anni Harju ja Martti Venäläinen Luonnovarakeskus Punkaharju Karelia AMK 27.4.2015 1 Puurakenteen sään- ja lahonkestävyys Esityksen sisältö: - puurakenteen elinkaari,

Lisätiedot

Lieksan metsä- ja puuklusteri -selvitys Tiivistelmä Lieksan Teollisuuskylä Oy proj.nr. A31942

Lieksan metsä- ja puuklusteri -selvitys Tiivistelmä Lieksan Teollisuuskylä Oy proj.nr. A31942 Lieksan metsä- ja puuklusteri -selvitys Tiivistelmä Lieksan Teollisuuskylä Oy proj.nr. A31942 Aaro Hiltunen, Ossi Klemetti TIIVISTELMÄ 16.6.2014 LIEKSAN METSÄ- JA PUUKLUSTERISELVITYS Tausta Lieksassa on

Lisätiedot

Kestopuutuotteet priimaluokan piharakentamiseen

Kestopuutuotteet priimaluokan piharakentamiseen Kestopuutuotteet priimaluokan piharakentamiseen Kun rakennat ulos, kestopuu on paras puumateriaali, jonka voit valita. PrimaTimberin kestopuu on painekyllästetty puun sydämeen asti, mikä antaa sille erinomaisen

Lisätiedot

Hyvä tietää kestopuusta. Perustietoa puusta

Hyvä tietää kestopuusta. Perustietoa puusta Hyvä tietää kestopuusta Perustietoa puusta Mitä on painekyllästetty puu eli kestopuu Painekyllästetyssä puussa suoja-aine on tunkeutunut laholle alttiin pintapuukerroksen läpi. Nimensä mukaisesti suoja-aine

Lisätiedot

Palosuojattujen puutuotteiden liiketoimintamallit

Palosuojattujen puutuotteiden liiketoimintamallit Palosuojattujen puutuotteiden liiketoimintamallit Puun käytön laaja-alaistaminen -hankkeen osatutkimus proj.nr. A31942 Lieksan Teollisuuskylä Oy Kerantie 26 81720 Lieksa Laatija: Hannu Boren, Borenova

Lisätiedot

Energiapuun puristuskuivaus

Energiapuun puristuskuivaus Energiapuun puristuskuivaus Laurila, J., Havimo, M. & Lauhanen, R. 2014. Compression drying of energy wood. Fuel Processing Technology. Tuomas Hakonen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Johdanto Puun kuivuminen

Lisätiedot

Suomalainen ja ruotsalainen mänty rakennuspuusepän-, sisustus- ja huonekalutuotteiden raaka-aineena

Suomalainen ja ruotsalainen mänty rakennuspuusepän-, sisustus- ja huonekalutuotteiden raaka-aineena Suomalainen ja ruotsalainen mänty rakennuspuusepän-, sisustus- ja huonekalutuotteiden raaka-aineena Tuloksia kirjallisuustarkastelusta SPWT-konsortion loppuseminaari Lahti, 3.5.2007 Mika Grekin Metsäntutkimuslaitos

Lisätiedot

LIEKSAN TEOLLISUUSKYLÄ OY:N, PUUN KÄYTÖN LAAJA- ALAISTAMINEN -HANKKEEN TUOTTEIDEN PALOKÄYT- TÄYTYMISEN TESTAUS

LIEKSAN TEOLLISUUSKYLÄ OY:N, PUUN KÄYTÖN LAAJA- ALAISTAMINEN -HANKKEEN TUOTTEIDEN PALOKÄYT- TÄYTYMISEN TESTAUS Testiraportti LIEKSAN TEOLLISUUSKYLÄ OY:N, PUUN KÄYTÖN LAAJA- ALAISTAMINEN -HANKKEEN TUOTTEIDEN PALOKÄYT- TÄYTYMISEN TESTAUS 07.01.2014 Projekti insinööri Kalle Kiviranta Savonia ammattikorkeakoulu Raportti

Lisätiedot

PUHDISTUKSEEN HOMETTA VASTAAN KOSTEUDEN TORJUNTAAN KAPILLAARI- KATKO SAUMA- SUOJA JULKISIVU- SUOJA HOME- SUOJA DESI

PUHDISTUKSEEN HOMETTA VASTAAN KOSTEUDEN TORJUNTAAN KAPILLAARI- KATKO SAUMA- SUOJA JULKISIVU- SUOJA HOME- SUOJA DESI PUHDISTUKSEEN HOMETTA VASTAAN KOSTEUDEN TORJUNTAAN DESI HOME- SUOJA SAUMA- SUOJA JULKISIVU- SUOJA KAPILLAARI- KATKO Puhdistaa ja desinfioi Pitkäaikainen suoja homeita, hiivoja ja bakteereja vastaan Keittiöön,

Lisätiedot

Kerto-Q kyllästetty. Mitat. Pitkäaikaiskestävyys. Kyllästysaine. Kyllästetyn Kerto-Q -tuotteen kosteuspitoisuus. Käyttökohteet

Kerto-Q kyllästetty. Mitat. Pitkäaikaiskestävyys. Kyllästysaine. Kyllästetyn Kerto-Q -tuotteen kosteuspitoisuus. Käyttökohteet Kerto-Q kyllästetty Kerto-Q kyllästetty Kuva 1.Kyllästetystä Kerto-Q -palkista tehty laituri Leppävirralla Kerto -tuote kyllästetään erityisesti sitä varten kehitetyssä kyllästysprosessissa. Kyllästettäviä

Lisätiedot

ThermoWood. ThermoWood - ominaisuudet. Taivutuslujuus hieman alentunut

ThermoWood. ThermoWood - ominaisuudet. Taivutuslujuus hieman alentunut ThermoWood ThermoWood - ominaisuudet Tasapainokosteus Lahonkesto Säänkesto Pihka poistunut Puu läpivärjäytynyt Kosteuseläminen pienentynyt Taivutuslujuus hieman Halkaisulujuus Lämpöpuuyhdistys ry c/o Wood

Lisätiedot

Sään- ja lahonkestävyys. Martti Venäläinen ja Anni Harju Punkaharjun toimipaikka

Sään- ja lahonkestävyys. Martti Venäläinen ja Anni Harju Punkaharjun toimipaikka Sään- ja lahonkestävyys Martti Venäläinen ja Anni Harju Punkaharjun toimipaikka Puurakenteen sään- ja lahonkestävyys Esityksen sisältö: - puurakenteen elinkaari, säärasitus ja lahoaminen - kuinka puun

Lisätiedot

PAINEKYLLÄSTETYN MÄNNYN SUOJA-AINEJÄÄMÄN ANALYSOINTIMENE- TELMIEN LUOTETTAVUUS ERI SUOJA-AINEILLA

PAINEKYLLÄSTETYN MÄNNYN SUOJA-AINEJÄÄMÄN ANALYSOINTIMENE- TELMIEN LUOTETTAVUUS ERI SUOJA-AINEILLA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikka / Sahatekniikka Tauno Lakkala PAINEKYLLÄSTETYN MÄNNYN SUOJA-AINEJÄÄMÄN ANALYSOINTIMENE- TELMIEN LUOTETTAVUUS ERI SUOJA-AINEILLA Opinnäytetyö 2009 ESIPUHE Tämä

Lisätiedot

Suunnittele ja sisusta

Suunnittele ja sisusta Suunnittele ja sisusta Parkanon listoja teollisuuteen, julkisiin projekteihin, jälleenmyyntiin. Osaaminen on vahvuutemme Valmistamme myös paneeliprofiileja, joista puuvalmiit ovat CE-merkittyjä, sekä valmiita

Lisätiedot

KESTÄVIÄ PUUTUOTTEITA

KESTÄVIÄ PUUTUOTTEITA KESTÄVIÄ PUUTUOTTEITA Laadukkaita ja ympäristöystävällisiä PUUTUOTTEITA UPM Timber valmistaa korkealuokkaista mänty- ja kuusisahatavaraa sekä jatkojalosteita rakennus- ja puusepänteollisuuteen. Laaja tuotevalikoimamme

Lisätiedot

LUONNOLLISTA SUOJAA PUUPINNOILLE ULKONA

LUONNOLLISTA SUOJAA PUUPINNOILLE ULKONA LUONNOLLISTA SUOJAA PUUPINNOILLE ULKONA SUOJAÖLJYT ULKOKÄYTTÖÖN KESTÄVÄÄ SUOJAA ULKOPINNOILLE KASVIÖLJYISTÄ SUOJAAVA KUULTOÖLJY Kasviöljypohjainen Suojaava kuultoöljy imeytyy puun avoimeen pintasolukkoon

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 11. ULKOLATTIAT Terassit ja laiturit

MAALILINJA NEUVOO 11. ULKOLATTIAT Terassit ja laiturit MAALILINJA NEUVOO 11 ULKOLATTIAT Terassit ja laiturit Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet puulattiat... 4 Vanhat puulattiat... 5 2 NIKSIT 1.1 Ennen käsittelyä Tarkista aina lattiapintojen kunto ja tee tarvittavat

Lisätiedot

Matkaraportti Japani ja Uusi-Seelanti

Matkaraportti Japani ja Uusi-Seelanti Matkaraportti Japani ja Uusi-Seelanti Puun käytön laaja-alaistaminen -hankkeen osatutkimus proj.nr. A31942 Lieksan Teollisuuskylä Oy Kerantie 26 81720 Lieksa 2 Tiivistelmä Puun Käytön laaja-alaistamishankkeen

Lisätiedot

Puurakentamisen RoadShow 2012

Puurakentamisen RoadShow 2012 Puurakentamisen RoadShow 2012 Puujulkisivujen pitkäaikaiskestävyys ja paloturvallisuus Tero Lahtela PINTALUOKAT Suuntaa-antavia esimerkkejä seinä- ja kattomateriaalien paloluokituksesta A1 A2 B C D E F

Lisätiedot

Puu piha ja ympäristörakentamisessa. Maria Riala

Puu piha ja ympäristörakentamisessa. Maria Riala Puu piha ja ympäristörakentamisessa Maria Riala Metla Sisältö Puiset pihatuotteet aiempaa tutkimustietoa Kuluttajien arvostukset Kuluttajien toiveet uusista tuotteista Visuaalisen tutkimuksen tuloksia

Lisätiedot

Palosuojattujen puutuotteiden liiketoimintamallit Puun käytön laaja-alaistaminen- hankkeen osatutkimus

Palosuojattujen puutuotteiden liiketoimintamallit Puun käytön laaja-alaistaminen- hankkeen osatutkimus Palosuojattujen puutuotteiden liiketoimintamallit Puun käytön laaja-alaistaminen- hankkeen osatutkimus Lieksan Teollisuuskylä Oy Kerantie 26 81720 Lieksa Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy 2 Tiivistelmä

Lisätiedot

Sahatavara. Laatutavaraa suomalaisesta kuusesta ja männystä

Sahatavara. Laatutavaraa suomalaisesta kuusesta ja männystä TIMBER Sahatavara Laatutavaraa suomalaisesta kuusesta ja männystä SUOMALAINEN PUU MONIMUOTOINEN RAKENNUS- JA SISUSTUSMATERIAALI Suomalainen havupuu on miellyttävä, lämmin ja kaunis materiaali, joka mukautuu

Lisätiedot

Testiraportti. Uusi Hansa Oy. Polykarbonaatista valmistetun Kulo kattolumiesteen liimattavuuden testaus

Testiraportti. Uusi Hansa Oy. Polykarbonaatista valmistetun Kulo kattolumiesteen liimattavuuden testaus 1 Testiraportti Uusi Hansa Oy Polykarbonaatista valmistetun Kulo kattolumiesteen liimattavuuden testaus 2 Tilaaja: Uusi Hansa Oy Koivistonkyläntie 74 61310 Panttila Testin suorittaja: Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET Matkalle PUHTAAMPAAN maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET NYT TEHDÄÄN TEOLLISTA HISTORIAA Olet todistamassa ainutlaatuista tapahtumaa teollisuushistoriassa. Maailman ensimmäinen kaupallinen biojalostamo valmistaa

Lisätiedot

LÄMPÖKÄSITELLYN PUUN PINTAKÄSITTELY SISÄLLÄ JA ULKONA

LÄMPÖKÄSITELLYN PUUN PINTAKÄSITTELY SISÄLLÄ JA ULKONA LÄMPÖKÄSITELLYN PUUN PINTAKÄSITTELY SISÄLLÄ JA ULKONA Lämpökäsitelty puu suositellaan aina pintakäsiteltäväksi, koska sävytettypintakäsittely auttaa pintaa säilyttämään kauniin värinsä ja estää säärasitusten

Lisätiedot

Ikkunan U-arvon määrittäminen

Ikkunan U-arvon määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S- 10586-10 29.10.2010 Ikkunan U-arvon määrittäminen Kolmilasinen sisään-sisään aukeava alumiiniverhottu puuikkuna MSE Alu 1 (karmisyvyys 160 mm) Tilaaja: Hämeenkyrön Ikkunatehdas

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 11 ULKOLATTIAT. Terassit ja laiturit

MAALILINJA NEUVOO 11 ULKOLATTIAT. Terassit ja laiturit 2015 MAALILINJA NEUVOO 11 ULKOLATTIAT Terassit ja laiturit SISÄLLYSLUETTELO Niksit...3 Uudet puulattiat... 4 Vanhat puulattiat... 5 2 NIKSIT 1.1 Ennen käsittelyä Tarkista aina lattiapintojen kunto ja tee

Lisätiedot

TERASSI ULKOVERHOUS SISUSTUS MUUT TUOTTEET JA TEOLLISUUS

TERASSI ULKOVERHOUS SISUSTUS MUUT TUOTTEET JA TEOLLISUUS TERASSI ULKOVERHOUS SISUSTUS MUUT TUOTTEET JA TEOLLISUUS SUOMI. LUONTO. LUNAWOOD Suomi on tuhansien järvien ja metsien maa. Pohjoinen ilmasto on jo vuosisatojen ajan tuottanut hitaasti kasvanutta tiheäsyistä

Lisätiedot

Metsäenergian mahdollisuuudet Hake, pelletti, pilke

Metsäenergian mahdollisuuudet Hake, pelletti, pilke Metsäenergian mahdollisuuudet Hake, pelletti, pilke Kestävän kehityksen kylätilaisuus Janakkala Virala 23.10.2014 Sivu 1 2014 Miksi puuta energiaksi? Mitä energiapuu on? Puuenergia kotitalouksissa Sivu

Lisätiedot

Tikkurilan ProHouse-menetelmät ja Ultra-tuotteet puujulkisivuille

Tikkurilan ProHouse-menetelmät ja Ultra-tuotteet puujulkisivuille Tikkurilan ProHouse-menetelmät ja Ultra-tuotteet puujulkisivuille Värikkäitä visioita vuodesta 1862 Tikkurila on tarjonnut suojaa ja kauneutta jo 150 vuotta. Pienestä öljynpuristamosta on kasvanut yksi

Lisätiedot

Moderni painekyllästys ja uusien puutuotteiden testaus aidossa, rakennetussa ympäristössä. Jatkohankkeen loppuraportti.

Moderni painekyllästys ja uusien puutuotteiden testaus aidossa, rakennetussa ympäristössä. Jatkohankkeen loppuraportti. Tuomo Väärä Reeta Stöd Hannu Boren Moderni painekyllästys ja uusien puutuotteiden testaus aidossa, rakennetussa ympäristössä. Jatkohankkeen loppuraportti. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu University of

Lisätiedot

Aidot LuviaWood -tuotteet kaikkiin pintoihin.

Aidot LuviaWood -tuotteet kaikkiin pintoihin. Aidot LuviaWood -tuotteet kaikkiin pintoihin. Aidot LuviaWood -tuotteet syntyvät vain parhaista raaka-aineista. LuviaWoodin korkealuokkaisissa tuotteissa yhdistyvät tarkkaan valittu suomalainen puu ja

Lisätiedot

Pystypuusta lattialankuksi

Pystypuusta lattialankuksi Pystypuusta lattialankuksi Naapuripalstallamme tehtiin eräänä talvena avohakkuu, jonka seurauksena seuraavan kesän puhurituulet kaatoivat useita suuria kuusia oman metsäpalstamme suojattomasta reunasta.

Lisätiedot

Tikkurila ProHouse. Kestävien puutalojen puolesta

Tikkurila ProHouse. Kestävien puutalojen puolesta Tikkurila ProHouse Kestävien puutalojen puolesta Mitä ProHouse on? Ekologista ja asennusvalmista pintamaalattua ulkoverhouspaneelia Viimeisintä ympäristöystävällistä maaliteknologiaa sisältävät tuotteet

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 12. KALUSTEET Ulkona

MAALILINJA NEUVOO 12. KALUSTEET Ulkona MAALILINJA NEUVOO 12 KALUSTEET Ulkona Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet maalattavat pinnat... 4 Vanhat maalattavat pinnat... 6 Uudet lakattavat pinnat... 8 Vanhat lakattavat pinnat... 9 Uudet öljyttävät

Lisätiedot

Stora Enso ThermoWood. Ympäristöystävällinen vaihtoehto. storaenso.com

Stora Enso ThermoWood. Ympäristöystävällinen vaihtoehto. storaenso.com Stora Enso ThermoWood Ympäristöystävällinen vaihtoehto storaenso.com Stora Enso Toimi ihmisten ja planeetan hyväksi. Stora Enso on paperi-, biomateriaali-, puutuote- ja pakkausteollisuuden maailmanlaajuinen

Lisätiedot

PARASTA PALOSUOJAUSTA PUULLE

PARASTA PALOSUOJAUSTA PUULLE PARASTA PALOSUOJAUSTA PUULLE Otto Tuominen 27.10.2011 E1 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS Rakennusosat Kantavat ja osastoivat rakennusosat (esim. ulko-ovet ja ikkunat) jaetaan luokkiin sen perusteella, miten

Lisätiedot

Tikkurilan ProHouse-menetelmä puujulkisivuille.

Tikkurilan ProHouse-menetelmä puujulkisivuille. Tikkurilan ProHouse-menetelmä puujulkisivuille. Ultra tuoteperhe Värikkäitä visioita vuodesta 1862 Tikkurila on tarjonnut suojaa ja kauneutta jo 150 vuotta. Pienestä öljynpuristamosta on kasvanut yksi

Lisätiedot

US Wood Oy Jäsperintie 6, MYLLYKOSKI

US Wood Oy Jäsperintie 6, MYLLYKOSKI SERTIFIKAATTI SUORITUSTASON PYSYVYYDESTÄ 0416-CPR-7326-08 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 (eurooppalainen rakennustuoteasetus, CPR), annettu 9. päivänä maaliskuuta 2011, mukaisesti

Lisätiedot

SAARNI JA TAMMI MASSIIVILANKUT JA -LISTAT. Home&Cottage. Kovapuulattiat Kevät 2012 LUONNONMUKAISTA SISUSTAMISTA. Sisustaminen Kunnostaminen Saneeraus

SAARNI JA TAMMI MASSIIVILANKUT JA -LISTAT. Home&Cottage. Kovapuulattiat Kevät 2012 LUONNONMUKAISTA SISUSTAMISTA. Sisustaminen Kunnostaminen Saneeraus SAARNI JA TAMMI MASSIIVILANKUT JA -LISTAT Home&Cottage Kovapuulattiat Kevät 2012 LUONNONMUKAISTA SISUSTAMISTA Sisustaminen Kunnostaminen Saneeraus SAARNI TAMMI 2 KOVAPUULATTIA Tammi ja Saarni kovapuulattiat.

Lisätiedot

Beauty & Performance in Wood TM

Beauty & Performance in Wood TM Beauty & Performance in Wood TM Mitä Kebony on? Kebony on loistava vaihtoehto trooppiselle kovapuulle, silloin kun kauneus ja käyttöominaisuudet ovat oleellisia. Norjassa kehitetty Kebony teknologia on

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Pro Clima Acrylat Solid liiman tartuntakokeet

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Pro Clima Acrylat Solid liiman tartuntakokeet TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-25-14.9. Pro Clima Acrylat Solid liiman tartuntakokeet Tilaaja: Redi-Talot Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-25-1 (5) Tilaaja Redi-Talot Oy Jarmo Puronlahti Yrittäjäntie 23 18 KLAUKKALA

Lisätiedot

VESILASILIUOKSEN JA KOSTEUDEN VAIKUTUS TUNKEUMAAN, JÄÄMÄÄN SEKÄ PIIN JA NATRIUMIN SUHTEESEEN MÄNNYLLÄ

VESILASILIUOKSEN JA KOSTEUDEN VAIKUTUS TUNKEUMAAN, JÄÄMÄÄN SEKÄ PIIN JA NATRIUMIN SUHTEESEEN MÄNNYLLÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Iiro Jokinen VESILASILIUOKSEN JA KOSTEUDEN VAIKUTUS TUNKEUMAAN, JÄÄMÄÄN SEKÄ PIIN JA NATRIUMIN SUHTEESEEN MÄNNYLLÄ Opinnäytetyö 2009 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

SUURELLE JULKISELLE RAKENNUKSELLE ASETETTAVIA VAATIMUKSIA

SUURELLE JULKISELLE RAKENNUKSELLE ASETETTAVIA VAATIMUKSIA KESKUSTAKIRJASTO SUURELLE JULKISELLE RAKENNUKSELLE ASETETTAVIA VAATIMUKSIA 17.3.2016 NIKLAS MAHLBERG KRISTIANSAND TOTEUTUS TUOTEOSAKAUPALLA: - PARAMETRINEN MALLINNUS / 5-AKSELINEN CNC JYRSINTÄ - 126

Lisätiedot

Kun vain paras riittää puutalollesi.

Kun vain paras riittää puutalollesi. TIKKURILAN ULTRA Kun vain paras riittää puutalollesi. Tikkurilan uudistuneen Ultra talomaalin saat nyt 3 eri kiiltoasteessa; himmeä Ultra Matt, puolihimmeä Ultra Classic ja kiiltävä Ultra Lux. Täydellisen

Lisätiedot

PIHA- RAKENTAMISEN TUOTTEET

PIHA- RAKENTAMISEN TUOTTEET PIHA- RAKENTAMISEN TUOTTEET PIHARAKENTAMISEN TUOTTEET Metsä Woodin monipuolinen piharakentamisen mallisto sisältää laajan valikoiman laadukkaita, eri käyttötarkoituksiin sopivia puutuotteita. Korkealaatuinen

Lisätiedot

KUNINGASPALKKI LIIMAPUU

KUNINGASPALKKI LIIMAPUU KUNINGASPALKKI LIIMAPUU Yksilölliset puuratkaisut KUNINGASPALKKI LIIMAPUU YKSILÖLLISET PUURATKAISUT Kuningaspalkki liimapuu valmistetaan lujuuslajitellusta kuusi- ja mäntysahatavarasta. Lamellit sahataan

Lisätiedot

TERASSI ULKOVERHOUS SISUSTUS MUUT TUOTTEET JA TEOLLISUUS

TERASSI ULKOVERHOUS SISUSTUS MUUT TUOTTEET JA TEOLLISUUS TERASSI ULKOVERHOUS SISUSTUS MUUT TUOTTEET JA TEOLLISUUS Tiago Casanova SUOMI. LUONTO. LUNAWOOD Suomi on tuhansien järvien ja metsien maa. Pohjoinen ilmasto on jo vuosisatojen ajan tuottanut hitaasti kasvanutta

Lisätiedot

WIN-hanke Esimerkkejä TKI-palveluista Savonialla

WIN-hanke Esimerkkejä TKI-palveluista Savonialla WIN-hanke Esimerkkejä TKI-palveluista Savonialla Esimerkki yritysten tuotteista 1. Muotoilupalvelu - asiantuntija ohjasi opiskelijatöitä Savonian ja WIN-hankkeen muotoilun asiantuntija Heikki Nevalaisen

Lisätiedot

EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.

EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04. !! EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 CON255110 Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 1/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

ThermoWood by Stora Enso. Ympäristöystävällinen vaihtoehto

ThermoWood by Stora Enso. Ympäristöystävällinen vaihtoehto ThermoWood by Stora Enso Ympäristöystävällinen vaihtoehto Stora Enso Toimi ihmisten ja planeetan hyväksi Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen

Lisätiedot

ULKO-OVET SISÄOVET IKKUNAT. www.puumerkki.fi

ULKO-OVET SISÄOVET IKKUNAT. www.puumerkki.fi ULKO-OVET SISÄOVET IKKUNAT www.puumerkki.fi Ovi omaan kotiin Ovi on osa talon ulkonäköä ja sisustusta. Varastoistamme löydät laajan valikoiman tasokkaita ovia. Yhteistä kaikille oville on huolellinen suunnittelu,

Lisätiedot

Puutuoteteollisuus Standardisointiseminaari. CEN TC 38 Puun pitkäaikaiskestävyys Wood Durability

Puutuoteteollisuus Standardisointiseminaari. CEN TC 38 Puun pitkäaikaiskestävyys Wood Durability Puutuoteteollisuus Standardisointiseminaari CEN TC 38 Puun pitkäaikaiskestävyys Wood Durability FT, Dosentti Hannu Viitanen. Puutuoteteollisuus Sokos Hotel Presidentti, Helsinki CEN/TC 38 Wood Durability

Lisätiedot

Meiltä levyt kaikkiin tarpeisiinne. Tuoteluettelo

Meiltä levyt kaikkiin tarpeisiinne. Tuoteluettelo Meiltä levyt kaikkiin tarpeisiinne. Tuoteluettelo Ydin Viron metsät elävät huippulaatuisissa Repo by Sorbes -lastulevyissä. Ollessaan Kaikkien levyjen äiti peruslastulevyt määrittelevät kaikkien Repo by

Lisätiedot

Käytöstä poistettavien CCA - kyllästettyjen puupylväiden uudelleenkäyttö

Käytöstä poistettavien CCA - kyllästettyjen puupylväiden uudelleenkäyttö 1(13) Käytöstä poistettavien CCA - kyllästettyjen puupylväiden uudelleenkäyttö Yhteenveto ja johtopäätökset Eila Lehmus a), Saila Jämsä b) ja Markku Kortesmaa c) a) Ryhmäpäällikkö, VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka,

Lisätiedot

Puu julkisivussa. Maalin tehtävät. puun pintakerroksen suojaaminen säärasitukselta. ulkonäkö, kiilto, puhtaanapysyvyys

Puu julkisivussa. Maalin tehtävät. puun pintakerroksen suojaaminen säärasitukselta. ulkonäkö, kiilto, puhtaanapysyvyys Puujulkisivut Puu julkisivussa puuta suojataan kosteudelta rakenteellisin keinoin räystäät sokkeli sadeveden ohjaus, pellitykset tuuletusrako tippanokat viisteet oikea naulaussuunta ja - syvyys Puu julkisivussa

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden tulevaisuus. Suomalais-Venäläinen Päättäjien Metsäfoorumi Ole Salvén, Metsäliiton Puutuoteteollisuus 21.10.

Puutuoteteollisuuden tulevaisuus. Suomalais-Venäläinen Päättäjien Metsäfoorumi Ole Salvén, Metsäliiton Puutuoteteollisuus 21.10. Puutuoteteollisuuden tulevaisuus Suomalais-Venäläinen Päättäjien Metsäfoorumi Ole Salvén, Metsäliiton Puutuoteteollisuus 21.10.2011 Puun laatu vaihtelee maantieteellisesti Arktinen Pohjoismainen Etelä-Ruotsalainen

Lisätiedot

Biohiilen tuotanto ja käyttö, edellytykset ja mahdollisuudet Suomessa

Biohiilen tuotanto ja käyttö, edellytykset ja mahdollisuudet Suomessa Biohiilen tuotanto ja käyttö, edellytykset ja mahdollisuudet Suomessa BIOTULI-Hanke Risto Korhonen, KyAMK 29.11.2012 Hanasaari BIOTULI-hanke 1.9.2010 31.8.2013 Biojalostamon uudet tuotteet ja Liiketoimintamallit

Lisätiedot

Neulastutkimus Tampereen Tarastenjärvellä

Neulastutkimus Tampereen Tarastenjärvellä Lasse Aro RAPORTTI Dnro 923/28/2012 Metsäntutkimuslaitos 7.6.2013 p. 050-3914025 e-mail lasse.aro@metla.fi Toimitusjohtaja Pentti Rantala Pirkanmaan jätehuolto Oy Naulakatu 2 33100 Tampere Neulastutkimus

Lisätiedot

KOTI SISÄMAALARIN VALINTAOPAS SAUNAT. Valitse oikeat tuotteet kodin pinnoille

KOTI SISÄMAALARIN VALINTAOPAS SAUNAT. Valitse oikeat tuotteet kodin pinnoille KOTI SISÄMAALARIN VALINTAOPAS SAUNAT Valitse oikeat tuotteet kodin pinnoille Maalina onnistuminen VALITSE OIKEAT TUOTTEET KODIN PINNOILLE Kauniisti käsitelty sauna kruunaa kodin. Tästä sisämaalarin valintaoppaasta

Lisätiedot

RT 38279 Tuotetieto 1 TUOTETIETO syyskuu 2012 voimassa 31.10.2014 asti 1 (4)

RT 38279 Tuotetieto 1 TUOTETIETO syyskuu 2012 voimassa 31.10.2014 asti 1 (4) RT 38279 Tuotetieto 1 TUOTETIETO syyskuu 2012 voimassa 31.10.2014 asti 1 (4) RT 38279 311 Talo 2000 411 Talo 90 X31 puuikkunat SfB F32.1 Hoito- ja huoltokoodi PROFIN SYDÄNPUU IKKUNAT JA OVET OY SYDÄNPUU

Lisätiedot

Merkkausvärin kehittäminen

Merkkausvärin kehittäminen Merkkausvärin kehittäminen Heikki Juhe, 26.1.2011 1. Johdanto JL-tuotteet aloitti keväällä 2010 tutkimus- ja kehitysprojektin, jonka tarkoituksena oli tutkia käytössä olevien merkkausvärien imeytyvyyttä

Lisätiedot

ikilauta Loppu lahoamiselle ja homehtumiselle Helppo asentaa ja työstää Puusyykuvioitu ja pintamaalattu Huoltovapaa ja paloturvallinen julkisivu

ikilauta Loppu lahoamiselle ja homehtumiselle Helppo asentaa ja työstää Puusyykuvioitu ja pintamaalattu Huoltovapaa ja paloturvallinen julkisivu Julkisivut Päiväys: 11/04 Loppu lahoamiselle ja homehtumiselle Helppo asentaa ja työstää Puusyykuvioitu ja pintamaalattu Huoltovapaa ja paloturvallinen julkisivu Julkisivupaneeli Tuotteet: on ainutlaatuinen

Lisätiedot

HENSOTHERM 4KS - Palosuojamaali

HENSOTHERM 4KS - Palosuojamaali HENSOTHERM 4KS - Palosuojamaali OMINAISUUDET JA KÄYTTÖ: HENSOTHERM 4KS on paisuva, vesiohenteinen palosuojamaali. Maalin korkean viskositeetin ja hienojakoisuuden ansiosta palosuojamaalattu pinta on tasainen.

Lisätiedot

Luonnonkuitukomposiittien oppimisympäristön ja koulutuksen kehittäminen

Luonnonkuitukomposiittien oppimisympäristön ja koulutuksen kehittäminen Luonnonkuitukomposiittien oppimisympäristön ja koulutuksen kehittäminen Materiaalinkehitystyön tukemiseen Koe-erien tuottamiseen ja testaukseen Kouluttautumiseen Luonnonkuidut vahvikkeina Lisäävät komposiittien

Lisätiedot

YLEISÖTIEDOTE 20.9.2010

YLEISÖTIEDOTE 20.9.2010 YLEISÖTIEDOTE 20.9.2010 Tämän tiedotteen tarkoitus on antaa tietoa Versowood Oy:n käyttämistä kemikaaleista ja varautumisesta mahdollisiin onnettomuuksiin. Tiedote lähetetään lähialueen asukkaille noin

Lisätiedot

Puun mahdollisuudet sairaalarakentamisessa

Puun mahdollisuudet sairaalarakentamisessa Puun mahdollisuudet sairaalarakentamisessa Petri Heino, tutkimuspäälliikkö PUU Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Puuinfon aamukahvit 12.3.2015 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Sisältö Tilanne

Lisätiedot

Lämpökäsitellyn puun pintakäsittely sisällä ja ulkona

Lämpökäsitellyn puun pintakäsittely sisällä ja ulkona Lämpökäsitellyn puun pintakäsittely sisällä ja ulkona Lämpökäsitelty puu suositellaan aina pintakäsiteltäväksi, koska sävytetty pintakäsittely auttaa pintaa säilyttämään kauniin värinsä ja estää sää rasitusten

Lisätiedot

Puutavaran kestävyys ja valinta Hannu Viitanen, FT Erikoistutkija, Valtion teknillinen tutkimuskeskus hannu.viitanen@vtt.fi

Puutavaran kestävyys ja valinta Hannu Viitanen, FT Erikoistutkija, Valtion teknillinen tutkimuskeskus hannu.viitanen@vtt.fi Hannu Viitanen, FT Erikoistutkija, Valtion teknillinen tutkimuskeskus hannu.viitanen@vtt.fi 428 Puurakenteiden ja puutuotteiden kestävyyteen vaikuttavat monet seikat samanaikaisesti: puumateriaalin, pinnoitteiden

Lisätiedot

N:o 440 2047. Liite. Aine. Kielto tai rajoitus

N:o 440 2047. Liite. Aine. Kielto tai rajoitus N:o 440 2047 Liite Aine Arseeniyhdisteet Kielto tai rajoitus I. Arseeniyhdistettä ja sitä sisältävää valmistetta ei saa käyttää seuraaviin tarkoituksiin ellei jäljempänä toisin säädetä: a) Estämään pieneliöiden,

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 04. IKKUNAT JA OVET Sisällä

MAALILINJA NEUVOO 04. IKKUNAT JA OVET Sisällä MAALILINJA NEUVOO 04 IKKUNAT JA OVET Sisällä Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet maalattavat ikkunat ja ovet... 4 Vanhat maalattavat ikkunat ja ovet... 6 Uudet lakattavat ikkunat ja ovet... 8 Vanhat lakattavat

Lisätiedot

KESTÄVÄ JA PALOTURVALLINEN PUUJULKISIVU

KESTÄVÄ JA PALOTURVALLINEN PUUJULKISIVU KESTÄVÄ JA PALOTURVALLINEN PUUJULKISIVU Otto Tuominen 29.02.2012 ULKOVERHOUSLAUTOJEN MAALAUS Maalaus työmaalla, toimintaa säätelee RYL 2012 Maalaus teollisesti, toimintaa säätelee RT 21-10492 Teollinen

Lisätiedot

Pienjännitetuotteet, Yhdistelmämerkkivalot FI 13_08 System pro M compact E219 LED-Yhdistelmämerkkivalot

Pienjännitetuotteet, Yhdistelmämerkkivalot FI 13_08 System pro M compact E219 LED-Yhdistelmämerkkivalot Pienjännitetuotteet, Yhdistelmämerkkivalot FI 13_08 System pro M compact E219 LED-Yhdistelmämerkkivalot Paremmat ominaisuudet pienemmässä koossa Tehokas tilansäästö 9 mm:n levyiset ABB:n LED-merkkivalot

Lisätiedot

Copyrights and patents Lappset Group Ltd FINNO - ABC 1 FINNO - ABC

Copyrights and patents Lappset Group Ltd FINNO - ABC 1 FINNO - ABC Copyrights and patents Lappset Group Ltd FINNO - ABC 1 FINNO - ABC UUSI LAPPSET TUOTESARJA PIENILLE LAPSILLE, ABC. KUTEN KAIKKI LAPPSETIN TUOTTEET, UUSI ABC TUOTESARJA TARJOAA TAAPEROILLE TURVALLISEN JA

Lisätiedot

HYVÄ TIETÄÄ LÄMPÖPUUSTA

HYVÄ TIETÄÄ LÄMPÖPUUSTA HYVÄ TIETÄÄ LÄMPÖPUUSTA LÄMPÖPUUN VALMISTUS Lämpöpuu valmistetaan käsittelemällä puutavara 185 230 C lämpötilassa. Valmistusprosessi perustuu korkean lämpötilan ja vesihöyryn käyttöön. Prosessiin ei missään

Lisätiedot