Puutuotteiden modifiointi. Vaihtoehtoisia ratkaisuja ikkunoiden ulkopuitteisiin, trooppisten kovapuiden käytölle ja kreosoottikyllästykselle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puutuotteiden modifiointi. Vaihtoehtoisia ratkaisuja ikkunoiden ulkopuitteisiin, trooppisten kovapuiden käytölle ja kreosoottikyllästykselle"

Transkriptio

1 Puutuotteiden modifiointi Vaihtoehtoisia ratkaisuja ikkunoiden ulkopuitteisiin, trooppisten kovapuiden käytölle ja kreosoottikyllästykselle Puun käytön laaja-alaistaminen- hankkeen osatutkimus Lieksan Teollisuuskylä Oy Kerantie Lieksa

2 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy 2 Tiivistelmä Hankkeen aikana perehdyttiin useisiin eri modifiointiteknologioihin ja uusiin puutuoteratkaisuihin. Yritysten näkemysten perusteella päätettiin tutkia tarkemmin mäntyöljyyn pohjautuvia modifiointiteknologioita seuraavissa tapauksissa: pylväissä korvaamaan kreosoottia tai minimoimaan biosidien huuhtoumista, terassituotteissa korvaamaan trooppisia kovapuulajeja sekä ikkunan ulkopuitteissa korvaamaan alumiinia. Lisäksi päätettiin tutkia Q-treat käsitellyn puun käyttöä alumiinin korvaajana ikkunan ulkopuitteissa. Alumiini on korvannut puun ikkunoiden ulkopuitteissa seuraavien syiden vuoksi: Alumiinin saatavuus ja tasalaatuisuus ovat nopeuttaneet valmistusprosessia. Alumiininen ulkopuite on huoltovapaa, palamaton ja hinnaltaan kilpailukykyinen. Nykyisin puuta on mahdollista modifioida sään- ja lahonkestäväksi useilla eri vaihtoehdoilla, joissa ei käytetä ympäristölle ja eliöille haitallisia tai vaarallisia, biosideiksi luokiteltuja kemikaaleja. Näitä ovat mm. puun lämpökäsittely, furfulointi, asetylointi, mäntyöljy- tai luonnonöljypohjaiset käsittelyt, kuumavahakäsittelyt, silikaattipohjaiset käsittelyt sekä erilaiset polymeeriteknologioihin perustuvat käsittelyt. Silikaattipohjaiset käsittelyt parantavat yleensä myös puun palonkestoa. Yrityksiä, jotka valmistavat mäntyöljytisleillä tai siihen perustuvilla seoksilla käsiteltyjä puutuotteita ovat mm. suomalainen Ekopine (http://www.ekopine.fi/puunkasittely.htm) ja itävaltalainen Natwood (http://www.natwood.co.at/procedure.html). Silikaattipohjaisia puunkäsittelyratkaisuja tarjoavat mm. StoraEnso (http://www.buildingandliving.storaenso.com/products-and-services/q-treat), amerikkalainen Timbersil (http://www.timbersilwood.com/), ruotsalainen Organowood (http://www.organowood.com/index.php/how-it-works.html) ja saksalainen Keim Biosil System & Ecosil System (https://www.deslinc.com/keim-biosil-system-ecosil-system). Keski-Euroopassa ikkunan ulkopuitteissa käytetään alumiinin vaihtoehtona liimaamalla valmistettuja komponentteja, joiden pintalamellina on mm. Siperian lehtikuusta, tammea, trooppisia puulajeja, asetyloitua puuta tai lämpömodifioitua kuusta tai mäntyä. Laboratoriokokeissa testattiin Ruping-prosessia boorihappo-vesi kyllästeelle. Kokeet osoittivat, että boorihappo-vesiseoksella on mahdollista käyttää onnistuneesti Ruping-prosessia. Menetelmän etuna Bethell-prosessiin on se, että näin käsitelty puu voitiin kyllästää heti uudestaan esimerkiksi mäntyöljyllä. Normaalilla Bethell-prosessilla käsitelty puu täytyy kuivata ennen kuin se voidaan kyllästää uudelleen. Koekappaleista tutkittiin mäntyöljyn kykyä vähentää kuparin ja boorin huuhtoumista. Tulosten perusteella mäntyöljy hidastaa selvästi sekä kuparin että boorin huuhtoutumista pois puusta. Myös Temiz (2007) on havainnut saman asian, mutta hän käytti perinteistä Bethell-prosessia ennen mäntyöljykäsittelyä. Tämän tutkimuksen tulos osoittaa, että Ruping-prosessilla voidaan nopeuttaa huomattavasti prosessia ja saavuttaa näin kustannusetuja. Puhdasta mäntyöljymodifiointia testattiin ikkunoiden ulkopuitteissa, pylväissä ja terassituotteissa. Käsitellyn puun väri oli vaalean ruskea, mutta muuttui säärasituksessa nopeasti tumman ruskeaksi tai harmaaksi. Pylväiden osalta käsittely onnistui hyvin ja lopputuotteen laatu vastasi vaatimuksia. Ikkunoiden ulkopuitteissa testattiin mäntyöljykäsitellyn männyn lisäksi Q-treat käsiteltyä mäntyä, oli käsitelty Uimaharjun sahalla prosessilla, jossa painotetaan lopputuotteen lahonkestävyysominaisuuksia. Molempien tuotteiden höyläys, liimaus ja pintakäsittely sujui ongelmitta. Mäntyöljykäsitellyt aihiot kestivät hyvin vesiliotusta ja säärasitusta, mutta aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että mäntyöljyn tihkuu puun

3 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy 3 pintaan lämpötilavaihteluiden seurauksena vertikaalirakenteissa. Ilmiötä ei havaittu tässä tutkimuksessa, mutta ennen kaupallistamista asia tulee testata laajemmin. Q-treat käsiteltyjen ulkopuitteiden väri oli kauniin tumman ruskea. Halkeilua ja vedenimeytymistä esiintyi Q-treatilla enemmän kuin mäntyöljyllä, joten käsittelyvoimakkuutta tulee säätää siten, että tuotteen säänkesto-ominaisuudet paranevat. Halkeilu näyttää keskittyvän modifioitujen lamellien välisen liimasauman kohdalle eli syy suuremmassa halkeilussa lienee liimasauman pettäminen, jota on syytä tutkia lisää. Mäntyöljypohjaisella seoksella käsiteltyä puuta voidaan hyödyntää monissa eri puutuotteissa: pylväiden ja ratapölkkyjen käsittelyssä, terassituotteissa, laitureissa ja ikkunoiden ulkopuitteissa. Paras tulos lahonkestävyyden kannalta saadaan, jos pylväs tai ratapölkky käsitellään ensiksi boori- ja tai kupariseoksella ja mäntyöljyä käytetään estämään näiden aineiden huuhtoutumista pois puusta. Tämän tutkimuksen perusteella pylväiden esikäsittely boori-vesiseoksella voidaan toteuttaa Ruping-prosessilla normaalin Bethell-prosessin sijaan. Näin säästetään aikaa ja kustannuksia, sillä Ruping prosessin jälkeen ei tarvita erillistä kuivausta, vaan mäntyöljykäsittely voidaan tehdä heti boorikäsittelyn jälkeen. Mikäli kreosootin käytöstä ollaan luopumassa kokonaan, niin tässä tutkimuksessa aloitettuja kokeita on syytä jatkaa ja kehittää edelleen. Mäntyöljy- ja silikaattipohjaiset puutuoteratkaisut voivat korvata alumiinin ikkunan ulkopuitteissa. Korkea lämpötila voi laskea erityisesti puun leikkauslujuutta sekä Q-treat että mäntyöljypohjaisissa käsittelyissä. Tutkimustietoa tarvitaan vielä ainakin siis seuraavista asioista: Painotetaanko puumateriaalin modifioinnissa säänkestoa, vedenhylkivyyttä vai lahonkestoa? Miten onnistuu puumateriaalin liimaus ja pintakäsittely, jos vedenhylkivyyttä lisätään? Erilaisilla mäntyöljy- tai muilla biopohjaisilla öljyillä, vahoilla ja polymeereilla sekä käyttämällä OHT-prosessia voidaan valmistaa puutuotteita, joiden vedenhylkivyys on erittäin hyvä. Öljyjen, vahojen ja polymeerien (esim. muovit) käytössä on huomioitava niiden ikääntyminen/vanhentuminen UV-säteilyn, hapettumisen, happohydrolyysin ja biologisen toiminnan sekä lämpötilavaihteluiden seurauksena. Pakkanen tai erittäin korkea lämpötila voi olla muovimaisille polymeereille erittäin kohtalokasta, vaikka niillä saadaan erittäin vedenhylkiviä tuotteita. Lisäksi perinteinen, teollisuusmittakaavan Ruping ja OHT-laitteisto maksaa useita miljoonia euroja, jonka vuoksi kannattavan liiketoiminnan volyymiksi on arvioitu noin m3 valmista tuotetta. Tämän vuoksi jatkotutkimuksissa tulee olla mukana useita eri tuotevaihtoehtoja, jotta näin suuri volyymi voidaan valmistaa ja myydä: Ikkuna-aihiot sekä kohteet, joissa käytetään trooppisia kovapuulajeja, pylväät, ratapölkyt ja pengerrystuotteet sekä aitaustuotteet, meluesteet jne. Toisaalta, jos laitteistoista saadaan yksinkertaisempia ja edullisempia, niin kaupallinen toiminta voidaan aloittaa huomattavasti pienemmillä yksiköillä. Ruping ja OHT-laitteistojen ja prosessien kehitystyöhön tulisi myös panostaa jatkossa.

4 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy 4 Sisältö 1. Johdanto 2. Aineisto ja menetelmät 3. Taustamateriaalia 4. Mäntyöljytutkimukset 3.1 Kreosoottikyllästyksen nykytilanne ja tarve uusille ratkaisuille 3.2 Nykyiset ulkopuiteratkaisut ikkunoissa ja tarve uusille ratkaisuille 3.3 Kartoitetut modifiointiteknologiat 4.1 Koemateriaalien valmistus ja testaus 4.2 Tulokset mäntyöljytutkimuksista Kyllästyskokeiden tulokset EN84 huuhtoumakokeet tulokset ja vertailu aikaisempiin tutkimuksiin 5. Alumiinin korvaus ikkunan ulkopuitteissa modifioidulla puulla 5.1 Aineisto ja menetelmät 5.2 Tulokset ulkopuitekokeista 6. Tulosten tarkastelu ja vertailu aikaisempiin tutkimuksiin 7. Johtopäätökset 8. Jatkotoimenpiteet Kirjallisuus Liitteet

5 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy 5 1. Johdanto Puun Käytön laaja-alaistamishankkeen tavoitteena oli kartoittaa uusia puutuoteratkaisuja ja puun modifiointiteknologioita seuraavasti: - millaisia tuotteita, mihin käyttötarkoituksiin, tärkeimmät ominaisuudet ja testaustiedon hankinta mm. palon- tai termiitinkestosta - valmistusteknologiat eli millaisilla koneilla, laitteilla ja prosesseilla tuotteita valmistetaan - sivutuoteasiat eri ratkaisuilla - Uusiin tuotteisiin ja järjestelmäkokonaisuuksiin sekä modifiointiin liittyvät kohdemarkkinoiden ja valmistusmaan vaatimat hyväksynnät, vaatimukset, määräykset ja asiakastarpeet - Kootun tiedon analysointi Lieksan Teollisuuskylä Oy:n ja yritysverkoston käyttöön eli raportti liiketoimintamallivaihtoehdoista 2. Aineisto ja menetelmät Hankkeen aikana perehdyttiin useisiin eri modifiointiteknologioihin ja uusiin puutuoteratkaisuihin. Samalla kartoitettiin käyttökohteita, joihin yritystyöryhmän näkemyksen mukaan tarvitaan uusia, vaihtoehtoisia puutuoteratkaisuja. Näistä yritystyöryhmä valitsi potentiaalisimmat kohteet ja ratkaisut, joiden tarkasteluun ja tutkimuksiin kohdistettiin hankkeen resursseja. Hankkeen tutkimusten tavoitteena oli, että lopputuloksena on joukko tutkimuksia ja liiketoimintamalleja, joiden perusteella yritykset saavat tietoa liiketoimintansa kehittämiseksi. Hankkeen resurssit päätettiin suunnata seuraaviin kohteisiin: Nykyistä edullisempien ja parempien palosuojattujen puutuotteiden tutkimiseen Vaihtoehtoisen puumateriaalin löytämiseen ikkunoiden ulkopuitteisiin korvaamaan alumiinin ja trooppisten kovapuulajien käyttöä Vaihtoehtoisen käsittelymenetelmän löytämiseksi pylväiden kreosoottikyllästykselle Yritysten näkemysten perusteella päätettiin tutkia tarkemmin mäntyöljyyn pohjautuvia modifiointiteknologioita seuraavissa tapauksissa: pylväissä korvaamaan kreosoottia tai minimoimaan biosidien huuhtoumista, terassituotteissa korvaamaan trooppisia kovapuulajeja sekä ikkunan ulkopuitteissa korvaamaan alumiinia. Lisäksi päätettiin tutkia Q-treat käsitellyn puun käyttöä alumiinin korvaajana ikkunan ulkopuitteissa sekä mahdollisuuksia valmistaa nykyistä edullisempia ja ominaisuuksiltaan parempia palosuojattuja sisä- ja ulkoverhoustuotteita. Tässä raportissa näistä käydään läpi mäntyöljyyn liittyvät tutkimukset sekä alumiinisen ulkopuitteen korvaamiseen liittyvät testit ja tutkimukset. Luvussa 3 esitetään taustatietoja siitä, miksi hankkeessa päädyttiin tutkimaan edellä mainittuja asioita. Palosuojauksesta on laadittu erillinen raportti kts.

6 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy 6 3. Taustamateriaalia 3.1 Kreosoottikyllästyksen nykytilanne ja tarve uusille ratkaisuille EU:ssa kreosoottia koskevat hyvin tarkat käyttörajoitukset ja turvallisuusohjeet. EU:n direktiivissä 2001/90/EY määrätään, että kreosootilla käsiteltyä puuta saa käyttää ainoastaan ammatti- ja teollisuuskohteisiin, kuten sähkö- ja telelinjoihin ja aitaamiseen. Tällä hetkellä kreosoottia saadaan käyttää pylväiden ja ratapölkkyjen kyllästyksessä vuoteen 2018 saakka. Kreosootin lisäksi pylväissä ja kestopuutuotteissa käytetään kupari- ja booriyhdisteitä, jotka toimivat myös hyvin lahottajasieniä ja termiittejä vastaan, mutta niiden ongelmana osittainen huuhtoutuminen pois puusta ajan myötä. Koska pylväissä ja ratapölkyissä tavoitellaan mahdollisimman hyvää lahonkestoa ja pitkää käyttöikää, on tärkeää, että kupari- ja booriyhdisteet sitoutuvat puuhun mahdollisimman hyvin. Huuhtoutumisen vuoksi suojauksen taso heikkenee lahoa ja termiittejä vastaan. Kyllästysaineiden huuhtoumista voidaan vähentää mm. pintakäsittelyllä tai Royal-öljykäsittelyllä. Normaalit pintakäsittelyaineet ja Royl-öljy eivät kuitenkaan juuri paranna puun lahonkestävyyttä ja termiittisuojauksen tasoa, sillä niillä ei ole biosidisiä vaikutuksia. Mäntyöljyllä on sen sijaan havaittu selkeä vaikutus sekä lahottajasieniä että termiittejä vastaan. 3.2 Nykyiset ulkopuiteratkaisut ikkunoissa ja tarve uusille ratkaisuille Kuvassa 1 on esitetty poikkileikkaus ikkunasta, jossa ulkopuite on alumiinia. Alumiini on korvannut puun ikkunoiden ulkopuitteissa seuraavien syiden vuoksi: - Tuotantotekniset asiat eli saatavuus ja tasalaatuisuus ovat nopeuttaneet valmistusprosessia - Pitkät huoltovälit ja varma säänkesto - Palamattomuus - Hinta

7 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy 7 Kuva 1. Poikkileikkaus ikkunasta, jossa ulkopuite on alumiinia. Mutta alumiinin käyttö ikkunoissa ei ole täysin ongelmatonta, koska se heikentää ikkunan energiatehokkuutta. Alumiininen ulkopuite johtaa paremmin lämpöä kuin puu, jolloin ikkunan energiatehokkuus heikkenee. Koska rakentamista ohjataan nykyisin koko ajan entistä energiatehokkaammaksi, niin puun käyttö ikkunan ulkopuitteessa on jälleen kiinnostava vaihtoehto. Lisäksi keski- Euroopassa on kuluttajia, jotka ovat valmiita maksamaan kestävästä ja laadukkaasta puu-ikkunasta. Alumiinin valmistuksessa kuluu huomattavan paljon enemmän energiaa kuin puun valmistuksessa. Jotta uudella puutuoteratkaisulla voidaan korvata alumiini ikkunan ulkopuitteessa, niin kokonaan puusta valmistetun ikkunan on täytettävä seuraavat ehdot: 1. Ikkunan energiatehokkuus on parempi kuin ikkunan, jossa käytetty alumiinia. 2. Ikkunan hinta on samalla tasolla kuin ikkunan, jossa on käytetty alumiinia. Käytännössä modifioidun puu-ulkopuiteaihion kuutiohinnan tulisi olla maksimissaan noin /m3. 3. Puuikkunan ulkopuitteen sään-, lahon- ja palonkesto on parempi kuin männyn sydänpuulla. Tämä tarkoittaa sitä, että huoltovälit esim. maalauksen suhteen ovat nykyistä pidemmät. 3.3 Kartoitetut modifiointiteknologiat Nykyisin puuta on mahdollista modifioida sään- ja lahonkestäväksi useilla eri vaihtoehdoilla, joissa ei käytetä ympäristölle ja eliöille haitallisia tai vaarallisia, biosideiksi luokiteltuja kemikaaleja. Näitä ovat mm. puun lämpökäsittely, furfulointi, asetylointi, mäntyöljy- tai luonnonöljypohjaiset käsittelyt, kuumavahakäsittelyt, silikaattipohjaiset käsittelyt sekä erilaiset polymeeriteknologioihin perustuvat käsittelyt. Silikaattipohjaiset käsittelyt parantavat yleensä myös puun palonkestoa. Yrityksiä, jotka valmistavat mäntyöljytisleillä tai siihen perustuvilla seoksilla käsiteltyjä puutuotteita ovat mm. suomalainen Ekopine (http://www.ekopine.fi/puunkasittely.htm) ja itävaltalainen Natwood (http://www.natwood.co.at/procedure.html). Silikaattipohjaisia puunkäsittelyratkaisuja tarjoavat mm. StoraEnso (http://www.buildingandliving.storaenso.com/products-and-services/qtreat), amerikkalainen Timbersil (http://www.timbersilwood.com/), ruotsalainen Organowood (http://www.organowood.com/index.php/how-it-works.html) ja saksalainen Keim Biosil System & Ecosil System (https://www.deslinc.com/keim-biosil-system-ecosil-system). Keski-Euroopassa ikkunan ulkopuitteissa käytetään alumiinin vaihtoehtona liimaamalla valmistettuja komponentteja, joiden pintalamellina on mm. Siperian lehtikuusta, tammea, trooppisia puulajeja, asetyloitua puuta tai lämpömodifioitua kuusta tai mäntyä. Kuvassa 2 on ikkunan ulkopuite, jonka ulkopuitteessa on pienen alumiinilistan lisäksi käytetty liimaamalla valmistettua lamellia, jonka ulkokerros lämpömodifioitua kuusta. Katso myös Trooppisten puulajien (esim. tiikki, merbau ja mahonki) käyttö ikkunoissa on kyseenalaistettu, koska ne lisäävät sademetsien hakkuita.

8 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy 8 Kuva 2. Ikkunan ulkopuite, jonka ulkopuitteessa on pienen alumiinilistan lisäksi yksi lamellikerros lämpömodifioitua kuusta. 4. Mäntyöljytutkimukset 4.1 Koemateriaalien valmistus ja testaus Taulukossa 1 on esitetty yhteenveto koekyllästyksistä ja tehdyistä käsittelyistä. Koekyllästykset tuottivat materiaalia pintakäsittely, liimaus- ja huuhtoumakokeisiin. Mäntyöljyseokseksi valittiin Forchemin mäntyöljyseos. Pylväiden C-kyllästykset toteutettiin PrimaTimberin kyllästämöllä Joensuussa normaalilla Bethellprosessilla. Vesipohjaisilla kyllästeillä käytetään yleensä Bethell-prosessia, jolla pyritään maksimoimaan vesipohjaisen kyllästeen maksimaalinen tunkeuma ja pitoisuus puussa. Koska kyllästyksen mukana puuhun imeytyy vettä jopa 800 litraa kuutiolle, niin tuotteen kuivuminen vie aikaa. Tämän vuoksi vesipohjaisia kyllästeitä ja Bethell-prosessia käytetään yleensä pylväissä ja kestopuutuotteissa, koska niitä ei tarvitse yleensä kuivata kyllästyksen jälkeen. Tuote kuivuu luonnollisesti asennusympäristössä. Osa pylväistä esikäsiteltiin vesipohjaisella booriseoksella Ruping-prosessia hyödyntäen Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kyllästyslaboratoriossa. Tavoitteena oli tutkia, että voidaanko Ruping-kyllästyksen jälkeen pylväät käsitellä välittömästi perään mäntyöljyllä. Ruping-prosessien jälkeen pylväät sisälsivät vähemmän vettä kuin Bethell-prosessin jälkeen, jonka vuoksi mäntyöljykäsittely onnistui tyydyttävästi heti boorilla tehdyn Ruping kyllästyksen jälkeen.

9 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy 9 Taulukko 1. Yhteenveto koekyllästysmateriaaleista ja tehdyistä käsittelyistä. Puutavara Käsittelymenetelmät EN84 koepalat (15*25*50 mm) - Boorikyllästys Ruping (10% liuos) -Esikäsittely boori-ruping (10% liuos) + mäntyöljykyllästys 125 kg/m3 Aitapaalu 120 mm - Boorikyllästys Ruping (10% liuos) - C-kyllästys - Puhdas mäntyöljykyllästys 175 kg/m3 -Esikäsittely boori-ruping (10% liuos) + mäntyöljykyllästys 125 kg/m3 - C-kyllästys+Taapelikuivaus C-kyllästyksen jälkeen + mäntyöljykyllästys 125 kg/m3 Terassin runkotavara 48*98 mm - Boorikyllästys Ruping (10% liuos) -Puhdas mäntyöljykyllästys 100 kg/m3 -Esikäsittely boori-ruping (10% liuos) + mäntyöljykyllästys 100 kg/m3 Ulkopuiteaihio 19*100 mm -Puhdas mäntyöljykyllästys 50 kg/m3 (liimataan 48*48 mm) Ulkopuiteaihio massiivinen -Puhdas mäntyöljykyllästys 175 kg/m3 Terassilauta 28*120 mm - Boorikyllästys Ruping (10% liuos) -Puhdas mäntyöljykyllästys 50 kg/m3 -Esikäsittely boori-ruping (10% liuos) + mäntyöljykyllästys 50 kg/m3 4.2 Tulokset mäntyöljytutkimuksista Kyllästyskokeiden tulokset Koekyllästysten erätiedot on esitetty liitteessä 1 ja pienten EN 84 koepalojen sekä vertailukappaleidein tiedot on esitetty liitteessä 2. Liitteessä 3 on esitetty niiden koepalojen valmistustiedot, jotka lähetettiin pitoisuusanalyysin Novalab Oy:lle heti kyllästyksen jälkeen. Liitteessä 4 on esitetty niiden koepalojen valmistustiedot, joille tehtiin EN84 huuhtoumakoe ennen lähetystä pitoisuusanalyysin Novalab Oy:lle. Kuvassa 3 on pylväitä heti boori-ruping kyllästyksen jälkeen (erä 2) ja kuvassa 4 on terassin runkotavaraa heti boori-ruping kyllästyksen jälkeen (erä 5). Kuvassa 5 näkyy boorisakkaa, jota on vain sydänpuun kohdalla. Kuvassa 6 on katkaistun pylvään pää, josta näkyy hyvin boorikyllästeen tunkeuma pintapuuhun. Kuvissa 7 ja 8 on mäntyöljyllä käsiteltyjä pylväitä. Kaikkien pylväiden ulkonäkö oli erinomainen kyllästyksen jälkeen. Mäntyöljykyllästettyjen terassituotteiden ulkonäkö oli erinomainen heti kyllästyksen jälkeen (kuvat 9 ja 10). Pintakuivuuden varmistamiseksi tuotteet jälkikäsiteltiin Höljäkkä Oy:n kyllästämöllä (kuva 11). Tunkeumatuloksia on nähtävissä kuvissa 12, 13 ja 14. Kuvissa boorin tunkeuma pintapuuhun näkyy punaiseksi värjäytyneenä, C-kyllästeen siniseksi värjäytyneenä ja mäntyöljyn ruskeaksi värjäytyneenä pintapuun alueella. Tunkeumatulosten perusteella boorin tunkeuma pintapuuhun ei ollut täydellistä boori-ruping esikäsittelyn jälkeen, mutta mäntyöljykäsittelyn yhteydessä myös boorin tunkeuma parani. Mäntyöljy tunkeutui pääsääntöisesti hyvin männyn pintapuuhun, vaikka osa materiaalista oli esikäsitelty C-kyllästeellä ja boorilla.

10 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy 10 Kuva 3. Pylväitä heti boori-ruping kyllästyksen jälkeen (erä 2). Kuva 4. Terassin runkotavaraa heti boori-ruping kyllästyksen jälkeen (erä 5).

11 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy 11 Kuva 5. Katkaistun pylvään pää, josta näkyy hyvin boorikyllästeen tunkeuma pintapuuhun. Kuva 6. Mäntyöljyllä käsiteltyjä pylväitä (erä 11). Kuva 7. Mäntyöljyllä käsiteltyjä pylväitä (erä 13).

12 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy 12 Kuva 8. Sahatavaralla esiintyi boori-ruping kyllästyksen jälkeen boorisakkaa, jota oli vain sydänpuun kohdalla. Kuva 9. Mäntyöljykyllästettyjen terassituotteiden ulkonäkö oli erinomainen heti kyllästyksen jälkeen.

13 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy 13 Kuva 10. Mäntyöljykyllästettyjen terassituotteiden ulkonäkö oli erinomainen heti kyllästyksen jälkeen. Kuva 11. Pintakuivuuden varmistamiseksi tuotteet jälkikäsiteltiin Höljäkkä Oy:n kyllästämöllä.

14 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy 14 Kuva 12. Boorin tunkeuma pintapuuhun erässä 2 eli pelkän boori-ruping käsittelyn jälkeen. Boorin pitoisuus on voimakkainta punaiseksi värjäytyneellä alueella pintapuussa. Kuva 13. Boorin ja mäntyöljyn tunkeuma pintapuuhun erässä 2 eli koepylväille tehtiin ensiksi boori- Ruping käsittely, jonka jälkeen pylväät käsiteltiin mäntyöljyllä. Boorin pitoisuus on voimakkainta punaiseksi värjäytyneellä alueella pintapuussa. Mäntyöljy tunkeuma näkyy ruskeana pintapuussa.

15 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy 15 Kuva 14. C-kyllästeen ja mäntyöljyn tunkeuma pintapuuhun erässä 2 eli koepylväille tehtiin ensiksi boori-ruping käsittely, jonka jälkeen pylväät käsiteltiin mäntyöljyllä. C-kyllästeen pitoisuus on voimakkainta siniseksi värjäytyneellä alueella pintapuussa. Mäntyöljy tunkeuma näkyy ruskeana pintapuussa EN84 huuhtoumakokeet tulokset ja vertailu aikaisempiin tutkimuksiin Taulukossa 2 on esitetty yhteenveto EN84 huuhtoumakokeen tuloksista. Pelkällä boorilla käsitellyissä kappaleissa oli booria heti kyllästyksen jälkeen 7,1 g/kg ja EN84 huuhtoumakokeen jälkeen booria oli 0 g/kg. Boori+mäntyöljyllä käsitellyissä kappaleissa oli booria heti kyllästyksen jälkeen booria 5,0 g/kg ja EN84 kokeen jälkeen alle booria oli 0,029 g/kg. Pelkällä kuparikyllästeellä käsitellyissä kappaleissa oli heti kyllästyksen jälkeen kuparia 2,9 g/kg ja EN84 kokeen jälkeen kuparia oli 3 g/kg. Kupari+mäntyöljyllä käsitellyissä kappaleissa oli kuparia heti kyllästyksen jälkeen kuparia 2,2 g/kg ja EN84 kokeen jälkeen alle kuparia oli 2,1 g/kg. Kuvassa 15 näkyy C-kyllästettyjä EN84 huuhtoumakoekappaleita.

16 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy 16 Taulukko 2. Yhteenveto EN84 huuhtoumakokeen tuloksista. Kyllästys Kuparipitoisuus ennen EN 84 huuhtoumakoetta (g/kg) Kuparipitoisuus EN 84 huuhtoumakokeen jälkeen (g/kg) Pelkkä C-kylläste 2,9 3 C-kylläste + mäntyöljy (mäntyöljyn pitoisuutta ei voitu mitata punnitsemalla, koska koepalojen paino väheni kuumassa öljykäsittelyssä eli niitä poistui enemmän vettä kuin niihin meni öljyä) 2,2 2,1 Booripitoisuus ennen EN 84 huuhtoumakoetta g/kg Booripitoisuus EN 84 huuhtoumakokeen jälkeen g/kg Pelkkä Boorihappo kylläste 7,1 0 Boorihappokyllästys + mäntyöljy 93 kg/m3 5 0,029 Kemirakonsepti Trimetyyliboraatti+luonnonhartsi 10 kg/m3 7,69 0,41 *Maakosketuksissa booripitoisuuden tulisi olla vähintään 0,332 g/kg. NZS 3640:2003. Kuva 15. C-kyllästettyjä EN84 huuhtoumakoekappaleita. Tämän testin perusteella kupari näyttäisi pysyvän puussa ilman mäntyöljyäkin. Tutkimussarjoja oli vain kuitenkin yksi eli toistoja ei ollut. Koska muiden tutkimusten mukaan kuparia huuhtoutuu pois puusta EN84 kokeen jälkeen, niin kyseessä on joko analyysivirhe tai sitten puhtaan kuparin huuhtoumakoesarjassa oli kuparia jostain syystä enemmän kuin referenssisarjassa. Boori taas huuhtoutuu kokonaan pois ilman mäntyöljyä. Myös mäntyöljyllä käsitellyillä kappaleilla boorin huuhtouma oli suuri, mutta puuhun jäi booria. Puhdasta

17 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy 17 booria oli jäljellä puussa 0,029 g/kg huuhtoumakokeen jälkeen. Tämä tarkoittaa, että puhdasta booria olisi puussa noin 0,014 kg/m3 (480 kg/m3*0,029 g). Lahonsuojauksessa boorin pitoisuus ilmoitetaan boorihappona. Huuhtoumakokeen jälkeen puhdasta booria oli mäntyöljykäsitellyissä kappaleissa puussa (EN84 koekappaleissa) 0,029 grammaa per puukilo. Yhdestä grammasta puhdasta booria saadaan boorihappoa 5,714 g (kts Boorihappona tämä on 5,714*0,029 = 0,166 g boorihappoa per puukilo eli 0,08 kg/m3, kun männyn kuivapainona käytetään 480 kg/m3. Taulukossa 3 on esitetty dioktaboraatin pitoisuusrajoja eri lahottajasieniä vastaan (Lloyd et al. 1999). EN113 kokeen perusteella dioktaboraattia tarvitaan vähintään 0,76 kg/m3, jotta lahonkestoluokka 1 saavutetaan. Kun dioktaboraatti 0,76 kg/m3 muutetaan puhtaaksi boorihapoksi, niin sen määrä on boorihappona 0,91 kg/m3. Jotta tässä tutkimuksessa olisi päästy ko. raja-arvoon, niin booria olisi pitänyt jäädä puuhun 10 kertaa enemmän EN84 huuhtoumakokeen jälkeen (boorihappoa jäi puuhun tässä tutkimuksessa 0,08 kg/m3 EN84 huuhtoumakokeen jälkeen). Mäntyöljyä oli huuhtoumakappaleissa 93 kg/m3, joka ei tämän tutkimuksen perusteella riitä ehkäisemään riittävästi boorin huuhtoutumista. Tämä on yllättävä tulos, sillä Kemiran kehittämässä konseptissa EN84 huuhtoumakokeen jälkeen booria jäi puuhun 0,41 g/kg. Boorihappona tämä on 5,714*0,41 = 2,343 g boorihappoa per puukilo eli 1,18 kg/m3, kun männyn kuivapainona käytetään 480 kg/m3. Huuhtoumista ehkäisevänä aineena oli luonnonhartsia vain noin 10 kg/m3. Ennen EN84 huuhtoumakoetta booria oli puussa 7,69 g/kg eli 3,69 kg/m3. (Kokko Matti, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Puutekniikka. Booripohjaisen kyllästysaineen huuhtoutumisen tutkiminen.) Taulukko 3. Dioktaboraatin pitoisuusrajoja eri lahottajasieniä vastaan (Lloyd et al. Remedial timber treatment with borates. Proceedings of 3rd conference on urban pests, 1999). Koska mäntyöljyn pitoisuutta mahdollista nostaa sekä koostumusta parantaa, niin on mahdollista, että riittävä vaikutus boorin huuhtouman ehkäisyyn saadaan ko. konseptilla. Lisäksi tulee

18 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy 18 huomioida, että myös mäntyöljy suojaa puuta, jolloin boorin määrän ei tarvitse olla niin suuri kuin alla olevissa taulukossa. Uudessa Seelannissa pitoisuuden alaraja on 0,8% puun kuivapainosta eli noin 3,84 kg/m3 heti kyllästyksen jälkeen, kun kyllästyksen jälkeen tuotteet pintakäsitellään kts taulukko 4. Taulukko 4. Puunsuoja-aineiden pitoisuuksien alarajoja Uudessa Seelannissa.

19 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy Alumiinin korvaus ikkunan ulkopuitteissa modifioidulla puulla 5.1 Aineisto ja menetelmät Mäntyöljyllä modifioitu testimateriaali 19*100 mm mänty valmistettiin KyAMK:ssa Ruping/OHTmenetelmällä 125 asteen lämpötilassa (kts liite 1, erä 20). Silikaattipohjaiseen käsittelyyn valittiin materiaaliksi StoraEnson Q-treat materiaali 19*100 mm mänty, joka oli käsitelty Uimaharjun sahalla prosessilla, jossa painotetaan lopputuotteen lahonkestävyysominaisuuksia. Höyläys-, liimaus-, pintakäsittely ja säärasitustestien (Cold Check) koemateriaalin valmistusperiaate on esitetty kuvassa 16. Lisäksi modifioidun materiaalin halkeilualtiutta (19*100 mm) testattiin vesiupotuskuivauskokeessa. Kuvassa 17 on massiivinen koemateriaalia höylättynä ja kuvassa 18 vasemmalla lakattuna ja oikealla maalattuna. Kuvassa 19 näkyy Cold check koemateriaalin liimauskoe MFliimalla. Kuva 16. Höyläys-, liimaus-, pintakäsittely ja säärasitustestien koemateriaalin valmistusperiaate.

20 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy 20 Kuva 17. Oikealla normaali mänty, keskellä mäntyöljyllä modifioitu ja vasemmalla Q-treat koemateriaali. Kuva 18. Koemateriaalia 17*95 mm vasemmalla lakattuna ja oikealla maalattuna.

21 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy 21 Kuva 19. Koemateriaalin liimaus aihioiksi 48*58 mm Cold check testiä varten. Kuva 20. Cold check testin koemateriaali valmiina (6 h vesiliotus +23 C, 16 h pakastus -18 C, 24 h uunitus +60 C). Numerossa 1 on ulommainen lamelli mäntyöljykäsitelty ja kaksi sisimmäistä on normaalia mäntyä. Numerossa 2 on kaksi ulommaista lamellia mäntyöljykäsitelty ja sisimmäinen on normaalia mäntyä. Numerossa 3 on ulommainen lamelli Q-treat käsitelty ja kaksi sisimmäistä on normaalia mäntyä. Numerossa 4 on kaksi ulommaista lamellia q-treat käsitelty ja sisimmäinen on normaalia mäntyä. Numero 5 on sisäpuite, joka on valmistettu normaalista männystä.

22 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy Tulokset ulkopuitekokeista Höyläys, liimaus (MF-liima) ja pintakäsittely (Teknos ikkunamaali) sujui ongelmitta sekä mäntyöljyettä Q-treat modifioidulla ulkopuiteaihioilla. Massiivisille 17*95 mm kappaleille tehdyssä vesiupotus-kuivauskokeessa parhaiten menestyi mäntyöljyllä käsitellyt kappaleet. Lakatuissa kappaleissa erot olivat pienet, mutta maalatuissa kappaleissa sekä Q-treat käsitelyllä männyllä ja käsittelemättömällä männyllä esiintyi selvää halkeilua ja maalipinnan lohkeilua kts kuva 21. Cold check-testissä lamelleista liimatuilla ulkopuitteissa halkeilua esiintyi eniten lamelleissa, joita ei modifioitu. Ulkopuitteissa, joissa oli kaksi modifioitua lamellia, esiintyi halkeilua enemmän kuin ulkopuitteissa, joissa oli yksi modifioitu lamelli. Halkeilu näyttää keskittyvän näissä puitteissa liimasauman kohdalle eli syy suuremmassa halkeilussa lienee liimasauman pettäminen modifioitujen lamellien välillä. Kuvassa 23 vasemmalla ulkopuiteaihiot (mäntyöljy 1 lamelli, 2 lamellia normaali mänty) ja oikealla ulkopuiteaihiot (mäntyöljy 2 lamellia, 1 lamelli normaali mänty) Cold check-vanhennuksen jälkeen. Kuvassa 23 vasemmalla ulkopuiteaihiot (Q-treat 1 lamelli, 2 lamellia normaali mänty) ja oikealla ulkopuiteaihiot (Q-treat 2 lamellia, 1 lamelli normaali mänty) Cold check-vanhennuksen jälkeen. Kuva 21. Alarivissä massiiviset 17*95 mm kappaleet, jotka vanhennettu vesiupotuksessa ja kuivaamalla. Ylärivissä refenssikappaleet.

23 Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy 23 Kuva 22. Vasemmalla ulkopuiteaihiot (mäntyöljy 1 lamelli, 2 lamellia normaali mänty) ja oikealla ulkopuiteaihiot (Mäntyöljy 2 lamellia, 1 lamelli normaali mänty) Cold check-vanhennuksen jälkeen. Kuva 23. Vasemmalla ulkopuiteaihiot (Q-treat 1 lamelli, 2 lamellia normaali mänty) ja oikealla ulkopuiteaihiot (Q-treat 2 lamellia, 1 lamelli normaali mänty) Cold check-vanhennuksen jälkeen. 6. Tulosten tarkastelu ja vertailu aikaisempiin tutkimuksiin Laboratoriokokeissa testattiin Ruping-prosessia boorihappo-vesi kyllästeelle. Kokeet osoittivat, että boorihappo-vesiseoksella on mahdollista käyttää onnistuneesti Ruping-prosessia. Menetelmän etuna Bethell-prosessiin on se, että näin käsitelty puu voitiin kyllästää heti uudestaan esimerkiksi mäntyöljyllä. Normaalilla Bethell-prosessilla käsitelty puu täytyy kuivata ennen kuin se voidaan kyllästää uudelleen. Koekappaleista tutkittiin mäntyöljyn kykyä vähentää kuparin ja boorin huuhtoumista. Tulosten perusteella mäntyöljy hidastaa selvästi sekä kuparin että boorin huuhtoutumista pois puusta. Myös Temiz (2007) on havainnut saman asian, mutta hän käytti perinteistä Bethell-prosessia ennen mäntyöljykäsittelyä. Tämän tutkimuksen tulos osoittaa, että Ruping-prosessilla voidaan nopeuttaa huomattavasti prosessia ja saavuttaa näin kustannusetuja.

Puutuotteiden mäntyöljykäsittelyyn perustuvat uudet puutuoteratkaisut ja liiketoimintamallit

Puutuotteiden mäntyöljykäsittelyyn perustuvat uudet puutuoteratkaisut ja liiketoimintamallit Puutuotteiden mäntyöljykäsittelyyn perustuvat uudet puutuoteratkaisut ja liiketoimintamallit Puun käytön laaja-alaistaminen -hankkeen osatutkimus proj.nr. A31942 Lieksan Teollisuuskylä Oy Kerantie 26 81720

Lisätiedot

Boorihappo ja kuparikylläste analyysit sekä EN 84

Boorihappo ja kuparikylläste analyysit sekä EN 84 LIEKSAN TEOLLISUUSKYLÄ OY Puun käytön laaja-alaistaminen - hanke (A31942) Boorihappo ja kuparikylläste analyysit sekä EN 84 Tutkimustulokset ET/240913 Mikkelin ammattikorkeakoulu / Energia- ja ympäristötekniikan

Lisätiedot

Finnforest Kesto. _ kun puun pitää kestää

Finnforest Kesto. _ kun puun pitää kestää Finnforest Kesto _ kun puun pitää kestää KUN PUUN PITÄÄ KESTÄÄ Finnforest Kesto Sääolosuhteet Suomessa asettavat puurakenteille suuret vaatimukset. Puun joutuessa kosketukseen veden, kosteuden, betonin

Lisätiedot

Mäntyöljykyllästys vaihtoehto kreosootille?

Mäntyöljykyllästys vaihtoehto kreosootille? 28.5.2014 1 Mäntyöljykyllästys vaihtoehto kreosootille? Lieksan Puuakatemia seminaari Puun käytön laaja-alaistaminen Janne Monni, vtj, Iivari Mononen Oy 20.-21.5.2014 Lieksa 28.5.2014 2 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Energiapuun puristuskuivaus

Energiapuun puristuskuivaus Energiapuun puristuskuivaus Laurila, J., Havimo, M. & Lauhanen, R. 2014. Compression drying of energy wood. Fuel Processing Technology. Tuomas Hakonen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Johdanto Puun kuivuminen

Lisätiedot

Sään- ja lahonkestävyys. Martti Venäläinen ja Anni Harju Punkaharjun toimipaikka

Sään- ja lahonkestävyys. Martti Venäläinen ja Anni Harju Punkaharjun toimipaikka Sään- ja lahonkestävyys Martti Venäläinen ja Anni Harju Punkaharjun toimipaikka Puurakenteen sään- ja lahonkestävyys Esityksen sisältö: - puurakenteen elinkaari, säärasitus ja lahoaminen - kuinka puun

Lisätiedot

Metsäenergian mahdollisuuudet Hake, pelletti, pilke

Metsäenergian mahdollisuuudet Hake, pelletti, pilke Metsäenergian mahdollisuuudet Hake, pelletti, pilke Kestävän kehityksen kylätilaisuus Janakkala Virala 23.10.2014 Sivu 1 2014 Miksi puuta energiaksi? Mitä energiapuu on? Puuenergia kotitalouksissa Sivu

Lisätiedot

PARASTA PALOSUOJAUSTA PUULLE

PARASTA PALOSUOJAUSTA PUULLE PARASTA PALOSUOJAUSTA PUULLE Otto Tuominen 27.10.2011 E1 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS Rakennusosat Kantavat ja osastoivat rakennusosat (esim. ulko-ovet ja ikkunat) jaetaan luokkiin sen perusteella, miten

Lisätiedot

Sahatavara. Laatutavaraa suomalaisesta kuusesta ja männystä

Sahatavara. Laatutavaraa suomalaisesta kuusesta ja männystä TIMBER Sahatavara Laatutavaraa suomalaisesta kuusesta ja männystä SUOMALAINEN PUU MONIMUOTOINEN RAKENNUS- JA SISUSTUSMATERIAALI Suomalainen havupuu on miellyttävä, lämmin ja kaunis materiaali, joka mukautuu

Lisätiedot

EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.

EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04. !! EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 CON255110 Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 1/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Pro Clima Acrylat Solid liiman tartuntakokeet

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Pro Clima Acrylat Solid liiman tartuntakokeet TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-25-14.9. Pro Clima Acrylat Solid liiman tartuntakokeet Tilaaja: Redi-Talot Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-25-1 (5) Tilaaja Redi-Talot Oy Jarmo Puronlahti Yrittäjäntie 23 18 KLAUKKALA

Lisätiedot

Tikkurilan ProHouse-menetelmä puujulkisivuille.

Tikkurilan ProHouse-menetelmä puujulkisivuille. Tikkurilan ProHouse-menetelmä puujulkisivuille. Ultra tuoteperhe Värikkäitä visioita vuodesta 1862 Tikkurila on tarjonnut suojaa ja kauneutta jo 150 vuotta. Pienestä öljynpuristamosta on kasvanut yksi

Lisätiedot

Luonnonkuitukomposiittien oppimisympäristön ja koulutuksen kehittäminen

Luonnonkuitukomposiittien oppimisympäristön ja koulutuksen kehittäminen Luonnonkuitukomposiittien oppimisympäristön ja koulutuksen kehittäminen Materiaalinkehitystyön tukemiseen Koe-erien tuottamiseen ja testaukseen Kouluttautumiseen Luonnonkuidut vahvikkeina Lisäävät komposiittien

Lisätiedot

Palosuojattujen puutuotteiden liiketoimintamallit

Palosuojattujen puutuotteiden liiketoimintamallit Palosuojattujen puutuotteiden liiketoimintamallit Puun käytön laaja-alaistaminen -hankkeen osatutkimus proj.nr. A31942 Lieksan Teollisuuskylä Oy Kerantie 26 81720 Lieksa Laatija: Hannu Boren, Borenova

Lisätiedot

WIN-hanke Esimerkkejä TKI-palveluista Savonialla

WIN-hanke Esimerkkejä TKI-palveluista Savonialla WIN-hanke Esimerkkejä TKI-palveluista Savonialla Esimerkki yritysten tuotteista 1. Muotoilupalvelu - asiantuntija ohjasi opiskelijatöitä Savonian ja WIN-hankkeen muotoilun asiantuntija Heikki Nevalaisen

Lisätiedot

Lämpökäsitellyn puun pintakäsittely sisällä ja ulkona

Lämpökäsitellyn puun pintakäsittely sisällä ja ulkona Lämpökäsitellyn puun pintakäsittely sisällä ja ulkona Lämpökäsitelty puu suositellaan aina pintakäsiteltäväksi, koska sävytetty pintakäsittely auttaa pintaa säilyttämään kauniin värinsä ja estää sää rasitusten

Lisätiedot

PAINEKYLLÄSTETYN MÄNNYN SUOJA-AINEJÄÄMÄN ANALYSOINTIMENE- TELMIEN LUOTETTAVUUS ERI SUOJA-AINEILLA

PAINEKYLLÄSTETYN MÄNNYN SUOJA-AINEJÄÄMÄN ANALYSOINTIMENE- TELMIEN LUOTETTAVUUS ERI SUOJA-AINEILLA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikka / Sahatekniikka Tauno Lakkala PAINEKYLLÄSTETYN MÄNNYN SUOJA-AINEJÄÄMÄN ANALYSOINTIMENE- TELMIEN LUOTETTAVUUS ERI SUOJA-AINEILLA Opinnäytetyö 2009 ESIPUHE Tämä

Lisätiedot

Kun vain paras riittää puutalollesi.

Kun vain paras riittää puutalollesi. TIKKURILAN ULTRA Kun vain paras riittää puutalollesi. Tikkurilan uudistuneen Ultra talomaalin saat nyt 3 eri kiiltoasteessa; himmeä Ultra Matt, puolihimmeä Ultra Classic ja kiiltävä Ultra Lux. Täydellisen

Lisätiedot

KUNINGASPALKKI LIIMAPUU

KUNINGASPALKKI LIIMAPUU KUNINGASPALKKI LIIMAPUU Yksilölliset puuratkaisut KUNINGASPALKKI LIIMAPUU YKSILÖLLISET PUURATKAISUT Kuningaspalkki liimapuu valmistetaan lujuuslajitellusta kuusi- ja mäntysahatavarasta. Lamellit sahataan

Lisätiedot

TERASSI ULKOVERHOUS SISUSTUS MUUT TUOTTEET JA TEOLLISUUS

TERASSI ULKOVERHOUS SISUSTUS MUUT TUOTTEET JA TEOLLISUUS TERASSI ULKOVERHOUS SISUSTUS MUUT TUOTTEET JA TEOLLISUUS Tiago Casanova SUOMI. LUONTO. LUNAWOOD Suomi on tuhansien järvien ja metsien maa. Pohjoinen ilmasto on jo vuosisatojen ajan tuottanut hitaasti kasvanutta

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Puu julkisivussa. Maalin tehtävät. puun pintakerroksen suojaaminen säärasitukselta. ulkonäkö, kiilto, puhtaanapysyvyys

Puu julkisivussa. Maalin tehtävät. puun pintakerroksen suojaaminen säärasitukselta. ulkonäkö, kiilto, puhtaanapysyvyys Puujulkisivut Puu julkisivussa puuta suojataan kosteudelta rakenteellisin keinoin räystäät sokkeli sadeveden ohjaus, pellitykset tuuletusrako tippanokat viisteet oikea naulaussuunta ja - syvyys Puu julkisivussa

Lisätiedot

Lämpöpuiset kylpytynnyrit. Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+

Lämpöpuiset kylpytynnyrit. Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+ Lämpöpuiset kylpytynnyrit Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+ Huomaa veden minimitäyttö tynnyrissä!! AMH-Puu Oy Puh. (03) 513 5569 Niemisvedentie 801 Faksi (03) 513 5561

Lisätiedot

SUURELLE JULKISELLE RAKENNUKSELLE ASETETTAVIA VAATIMUKSIA

SUURELLE JULKISELLE RAKENNUKSELLE ASETETTAVIA VAATIMUKSIA KESKUSTAKIRJASTO SUURELLE JULKISELLE RAKENNUKSELLE ASETETTAVIA VAATIMUKSIA 17.3.2016 NIKLAS MAHLBERG KRISTIANSAND TOTEUTUS TUOTEOSAKAUPALLA: - PARAMETRINEN MALLINNUS / 5-AKSELINEN CNC JYRSINTÄ - 126

Lisätiedot

Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa. Marja Lehto, MTT

Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa. Marja Lehto, MTT Kestävästi Kiertoon - seminaari Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa Marja Lehto, MTT Orgaaniset haitta-aineet aineet Termillä tarkoitetaan erityyppisiä orgaanisia aineita, joilla on jokin

Lisätiedot

3. Koko maassa alkutuotanto työllistää n. 7 % koko maan työvoimasta. 4. Vuonna 1999 maatalous työllisti 200 000 henkilöä.

3. Koko maassa alkutuotanto työllistää n. 7 % koko maan työvoimasta. 4. Vuonna 1999 maatalous työllisti 200 000 henkilöä. LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALTAKUNNALLINEN VALINTAKOE 8.6.2004 Viestinnän ja tiedonhankinnan osuus Nimi Henkilötunnus Etukäteismateriaalina on maa- ja metsätalousministeriön Luonnonvarastrategia, MMM:n

Lisätiedot

Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet

Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet GES-verkostotapaaminen Kukkuroinmäen jätekeskus 24.02.2016 Apila Group Oy Ab Mervi Matilainen Apila Group Kiertotalouden koordinaattori

Lisätiedot

Copyrights and patents Lappset Group Ltd FINNO - ABC 1 FINNO - ABC

Copyrights and patents Lappset Group Ltd FINNO - ABC 1 FINNO - ABC Copyrights and patents Lappset Group Ltd FINNO - ABC 1 FINNO - ABC UUSI LAPPSET TUOTESARJA PIENILLE LAPSILLE, ABC. KUTEN KAIKKI LAPPSETIN TUOTTEET, UUSI ABC TUOTESARJA TARJOAA TAAPEROILLE TURVALLISEN JA

Lisätiedot

Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3

Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3 Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3 1 Johdanto Tutkimus käsittelee testausmenetelmästandardin SFS-EN 12697-3 Bitumin talteenotto, haihdutusmenetelmää.

Lisätiedot

ThermoWood by Stora Enso. Ympäristöystävällinen vaihtoehto

ThermoWood by Stora Enso. Ympäristöystävällinen vaihtoehto ThermoWood by Stora Enso Ympäristöystävällinen vaihtoehto Stora Enso Toimi ihmisten ja planeetan hyväksi Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen

Lisätiedot

Biotalouden uudet tuotteet

Biotalouden uudet tuotteet Biotalouden uudet tuotteet Prof. Olli Dahl Aalto-yliopisto Kemiantekniikan korkeakoulu Puunjalostustekniikan laitos PL 16300, 00076 Aalto Vuorimiehentie 1, Espoo p. +358 40 5401070 Sisältö Puun kemiallinen

Lisätiedot

CE-MERKINNÄN VARMENTAMISPÄÄTÖS Sertifikaatti suoritustasojen pysyvyydestä 0416-CPR

CE-MERKINNÄN VARMENTAMISPÄÄTÖS Sertifikaatti suoritustasojen pysyvyydestä 0416-CPR Päätös 2016-04-22 CE-MERKINNÄN VARMENTAMISPÄÄTÖS Sertifikaatti suoritustasojen pysyvyydestä 0416-CPR-7326-07 myöntää tämän tuotesertifikaatin osoitukseksi siitä, että tässä päätöksessä mainitut tuotteet

Lisätiedot

SUOMI PRESSU KOTIMAINEN PVC-PRESSU VAATIVAAN KÄYTTÖÖN KAIKISSA SÄÄOLOSUHTEISSA. KÄYTTÖKOHTEITA

SUOMI PRESSU KOTIMAINEN PVC-PRESSU VAATIVAAN KÄYTTÖÖN KAIKISSA SÄÄOLOSUHTEISSA. KÄYTTÖKOHTEITA KOTIMAINEN PVC- VAATIVAAN KÄYTTÖÖN KAIKISSA SÄÄOLOSUHTEISSA. SCANTARP - KÄYTTÖKOHTEITA Valmistettu sitkeästä termoplastisesta PVC-muovista. Pohjakangas 1100 dtex polyesteriä. 6,5 x 7 lankaa/cm2. Rakentaminen

Lisätiedot

DOMUSCLASSICA. Ikkunat. Rakenne

DOMUSCLASSICA. Ikkunat. Rakenne TEKNISET TIEDOT Ikkunat Domus Classica valikoimaamme kuuluvat puurunkoiset ikkunat valmistetaan yli neljäkymmentä vuotta toimineessa ikkunaverstaassa vanhoja perinteitä kunnioittaen. Ikkunan rakenne on

Lisätiedot

Toteuta unelmiesi laituri!

Toteuta unelmiesi laituri! Toteuta unelmiesi laituri! Laituri Kestävä. Vakaa. Kantava. Toimiva. Nopea asentaa. Siisti. Tyylikäs. Laituri Yhdistele laituri vaivattomasti valmiista käyntisilloista ja päätyosista sekä JYRY- tai JYSKY-ponttoneista.

Lisätiedot

PYROLYYSItuotteista synteettisten kemikaalien korvaajia, hiiltä sekä energiaa

PYROLYYSItuotteista synteettisten kemikaalien korvaajia, hiiltä sekä energiaa PYROLYYSItuotteista synteettisten kemikaalien korvaajia, hiiltä sekä energiaa Kari Tiilikkala, Ansa Palojärvi ja Visa Nuutinen MTT, Kasvintuotannon tutkimus, Jokioinen Hajautetut biojalostamot- seminaari

Lisätiedot

Puutuotealan tutkimuksen painopisteet. FINNISH WOOD RESEARCH OY Topi Helle

Puutuotealan tutkimuksen painopisteet. FINNISH WOOD RESEARCH OY Topi Helle Puutuotealan tutkimuksen painopisteet FINNISH WOOD RESEARCH OY Topi Helle 1. Puutuoteteollisuus 2. Finnish Wood Research (FWR) Oy 3. FWR:n puutuotealan tutkimuksen painopisteet 4. Yhteenveto Puutuoteteollisuus

Lisätiedot

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa!

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBER comp Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBERcomp KUMIMAALISPRAY RUBBERcomp kumimaalispray on helposti levitettävä, monikäyttöinen, ilmakuivuva erikoiskumipinnoite. Se suojaa käsiteltävän pinnan

Lisätiedot

ZEN Hoitavat luonnonöljyt ja -vahat puulle

ZEN Hoitavat luonnonöljyt ja -vahat puulle ZEN Hoitavat luonnonöljyt ja -vahat puulle Säilytä puun ainutlaatuinen lämpö ja aito kosketus sisustuksesi puupinnoissa ja kodin käyttöesineissä. Puumateriaalissa yhdistyvät kauniisti luonnonläheinen ajattomuus

Lisätiedot

Orgaanisten epäpuhtauksien määrittäminen jauhemaisista näytteistä. FT Satu Ikonen, Teknologiakeskus KETEK Oy Analytiikkapäivät 2012, Kokkola

Orgaanisten epäpuhtauksien määrittäminen jauhemaisista näytteistä. FT Satu Ikonen, Teknologiakeskus KETEK Oy Analytiikkapäivät 2012, Kokkola Orgaanisten epäpuhtauksien määrittäminen jauhemaisista näytteistä FT, Teknologiakeskus KETEK Oy Analytiikkapäivät 2012, Kokkola TEKNOLOGIAKESKUS KETEK OY Kokkolassa sijaitseva yritysten osaamisen kehittämiseen

Lisätiedot

Puurakentamisen tulevaisuus on nyt! Päättäjien Metsäakatemia 7.5.2014, Matti Mikkola

Puurakentamisen tulevaisuus on nyt! Päättäjien Metsäakatemia 7.5.2014, Matti Mikkola Puurakentamisen tulevaisuus on nyt! Päättäjien Metsäakatemia 7.5.2014, Matti Mikkola Puu sopii omakotitalorakentamiseen mainiosti tunnelmallinen ja kustannustehokas materiaali 2 Puu palaa ja lahoaa urbaaniin

Lisätiedot

Kirami Oy Vapaa-ajan elämyksiä

Kirami Oy Vapaa-ajan elämyksiä - 1 - Kirami Oy Vapaa-ajan elämyksiä Geyser kuumakylpyaltaat sopivat niin matkailukeskukseen, kotipihaan kuin mökillekin. Nauti ulkona kylpemisen ilosta kesät talvet, säällä kuin säällä. Valmistamme ja

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

LAMINAATTI- JA PUUTASOT KAUNIIT & KESTÄVÄT TASOT. Vaikka laatu ratkaisee, tyylistäkään ei tarvitse tinkiä.

LAMINAATTI- JA PUUTASOT KAUNIIT & KESTÄVÄT TASOT. Vaikka laatu ratkaisee, tyylistäkään ei tarvitse tinkiä. LAMINAATTI- JA PUUTASOT KAUNIIT & KESTÄVÄT TASOT Vaikka laatu ratkaisee, tyylistäkään ei tarvitse tinkiä. TYÖTASOJA POLVIJÄRVELTÄ Ecolamin valmistamat työtasot tunnetaan ensiluokkaisesta laadustaan ja

Lisätiedot

Puutavaran kestävyys ja valinta Hannu Viitanen, FT Erikoistutkija, Valtion teknillinen tutkimuskeskus hannu.viitanen@vtt.fi

Puutavaran kestävyys ja valinta Hannu Viitanen, FT Erikoistutkija, Valtion teknillinen tutkimuskeskus hannu.viitanen@vtt.fi Hannu Viitanen, FT Erikoistutkija, Valtion teknillinen tutkimuskeskus hannu.viitanen@vtt.fi 428 Puurakenteiden ja puutuotteiden kestävyyteen vaikuttavat monet seikat samanaikaisesti: puumateriaalin, pinnoitteiden

Lisätiedot

Hyvä tietää lämpöpuusta

Hyvä tietää lämpöpuusta Hyvä tietää lämpöpuusta perustietoa puusta Lämpöpuuyhdistys ry on perustettu vuonna 2000. Yhdistyksen tavoitteena on lämpöpuun käytön yleinen edistäminen. ThermoWood -tavaramerkin käyttäjät tekevät yhteistyötä

Lisätiedot

Metsäbiomassan korkean jalostusarvon kemikaalien hävikki toimitusketjussa

Metsäbiomassan korkean jalostusarvon kemikaalien hävikki toimitusketjussa Metsäbiomassan korkean jalostusarvon kemikaalien hävikki toimitusketjussa FT Hanna Brännström BIOKOKKOLA-SEMINAARI 28.10.2015 Esityksen sisältö 1. Puun kemiallinen koostumus 2. Uuteaineet Uuteaineiden

Lisätiedot

ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz

ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz Raskaansarjan ammattilainen Paras valinta paineilman tuoton optimointiin ESN -sarjan ruuvikompressori on malliesimerkki nykyaikaisesta ruuvikompressorista.

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Innovation Thursday Helsinki 7.4.2016 Pirjo Rinnepelto

Innovation Thursday Helsinki 7.4.2016 Pirjo Rinnepelto Puhdas teknologia liiketoiminnan ja innovaatioiden lähtökohtana Innovation Thursday Helsinki 7.4.2016 Pirjo Rinnepelto Esityksen sisältö Cleantech Suomessa missä mennään ja vieläkö mahtuu mukaan? Caset:

Lisätiedot

Pohjoismaisen männyn ominaisuudet kilpaileviin havupuulajeihin ja muihin materiaaleihin verrattuna rakennuspuusepäntuotteissa

Pohjoismaisen männyn ominaisuudet kilpaileviin havupuulajeihin ja muihin materiaaleihin verrattuna rakennuspuusepäntuotteissa Pohjoismaisen männyn ominaisuudet kilpaileviin havupuulajeihin ja muihin materiaaleihin verrattuna rakennuspuusepäntuotteissa PKM-tutkimusohjelman tutkimuspäivä nro 2 Lahti, 4.10.2005 Mika Grekin Sisällys

Lisätiedot

Piharakentamisen tuotteet

Piharakentamisen tuotteet Piharakentamisen tuotteet 2 Finnforest piharakentamisen tuotteet monipuoliset tuote- ja pintakäsittelyratkaisut käytössänne Finnforest tarjoaa monipuolisen ja laadukkaan valikoiman eri käyttötarkoituksiin

Lisätiedot

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Korjaussivut julkaisuun SYKEra16/211 Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Sirkka Koskela, Marja-Riitta Korhonen, Jyri Seppälä, Tarja Häkkinen ja Sirje Vares Korjatut sivut 26-31 ja 41

Lisätiedot

KESTÄVÄ JA PALOTURVALLINEN PUUJULKISIVU

KESTÄVÄ JA PALOTURVALLINEN PUUJULKISIVU KESTÄVÄ JA PALOTURVALLINEN PUUJULKISIVU Otto Tuominen 29.02.2012 ULKOVERHOUKSEN PINTAKÄSITTELY Maalaus työmaalla, toimintaa säätelee RYL 2012 Maalaus teollisesti, toimintaa säätelee RT 21-10492 Teollinen

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

PANK PANK- 4306 ASFALTTIMASSAN JÄÄTYMIS- SULAMIS-KESTÄVYYS. Asfalttimassat ja päällysteet 1. MENETELMÄN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE

PANK PANK- 4306 ASFALTTIMASSAN JÄÄTYMIS- SULAMIS-KESTÄVYYS. Asfalttimassat ja päällysteet 1. MENETELMÄN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Asfalttimassat ja päällysteet PANK- 4306 PANK ASFALTTIMASSAN JÄÄTYMIS- SULAMIS-KESTÄVYYS. PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty: Korvaa menetelmän: 7.12.2011 1. MENETELMÄN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE

Lisätiedot

LÄMPÖPUUN KÄYTTÖ IKKUNATEOLLISUUDESSA

LÄMPÖPUUN KÄYTTÖ IKKUNATEOLLISUUDESSA LÄMPÖPUUN KÄYTTÖ IKKUNATEOLLISUUDESSA Yritys X LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Materiaalitekniikka Puutekniikka Opinnäytetyö 28.4.2015 Tuomas Manninen Lahden ammattikorkeakoulu Materiaalitekniikka

Lisätiedot

Laatutuotteita. Liikeidea. Pohjoismaista kuusta. 2 Keitä olemme

Laatutuotteita. Liikeidea. Pohjoismaista kuusta. 2 Keitä olemme Liimapuu 2 Keitä olemme Palmako on Viron johtava liimapuun ja hirsisten piharakennusten valmistaja. Kuulumme Lemeks-ryhmään, joka on Viron suurin puunjalostaja. Vuonna 2014 Lemeks muutti upouuteen toimistorakennukseen,

Lisätiedot

L U I S K A T JA K Y N N Y K S E T

L U I S K A T JA K Y N N Y K S E T L U I S K A T JA K Y N N Y K S E T TUOTE-ESITE 2014 Alumiinikynnykset Matalat alumiiniset kynnykset on helppo ylittää pyörätuolilla tai rollaattorilla, kokonaiskorkeus on 6 mm. Alumiiniset kynnykset ovat

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT Julkisuudessa on ollut esillä Kemijärven sellutehtaan muuttamiseksi biojalostamoksi. Tarkasteluissa täytyy muistaa, että tunnettujenkin tekniikkojen soveltaminen

Lisätiedot

UPM SILMU-Pergola IDEAKIRJA

UPM SILMU-Pergola IDEAKIRJA UPM SILMU-Pergola IDEAKIRJA Monipuolisesti ja nautittavasti Toteuta oma suosikkisi Puiden lehteen puhkeavista kasvupisteistä nimensä saanut UPM SILMU-Pergola tuo kesän puutarhaan nautittavan helposti.

Lisätiedot

Sisältö: Yleistä. Alustat ja rakenteet Käsittely-yhdistelmät Ongelmia ja ratkaisuja. Alan nykytila Pintakäsittelyn merkitys

Sisältö: Yleistä. Alustat ja rakenteet Käsittely-yhdistelmät Ongelmia ja ratkaisuja. Alan nykytila Pintakäsittelyn merkitys Puulattiat Sisältö: Yleistä Alan nykytila Pintakäsittelyn merkitys Alustat ja rakenteet Käsittely-yhdistelmät Ongelmia ja ratkaisuja 13.2.2014 2 Yleistä Alan nykytila Käsiteltäviä puuvalmiita pintoja entistä

Lisätiedot

Varmista että maalattava pinta on kauttaaltaan puhdistettu ja kuiva ennen ja jälkeen esikäsittelyn.

Varmista että maalattava pinta on kauttaaltaan puhdistettu ja kuiva ennen ja jälkeen esikäsittelyn. GLOBAL REFINISH SYSTEM Joulukuu 2007 D8718 / D8719 ohenteella D8077 Valkoinen 2K HS Märkää Märälle Pohjamaali D8078 Harmaa 2K HS Märkää Märälle Pohjamaali D8237 HS Express Kovete D8238 HS Nopea Kovete

Lisätiedot

KUITUPUUN KESKUSKIINTOMITTAUKSEN FUNKTIOINTI

KUITUPUUN KESKUSKIINTOMITTAUKSEN FUNKTIOINTI KUITUPUUN KESKUSKIINTOMITTAUKSEN FUNKTIOINTI Asko Poikela Samuli Hujo TULOSKALVOSARJAN SISÄLTÖ I. Vanha mittauskäytäntö -s. 3-5 II. Keskusmuotolukujen funktiointi -s. 6-13 III.Uusi mittauskäytäntö -s.

Lisätiedot

Kokeita varten saatiin Turun amk:n silppuamaa ruokoa, joka oli pituudeltaan 5 25 cm. Tavaraa varattiin ~2 m 3.

Kokeita varten saatiin Turun amk:n silppuamaa ruokoa, joka oli pituudeltaan 5 25 cm. Tavaraa varattiin ~2 m 3. 1 (6) PELLETÖINTIKOE BIOTTORI OY:LLÄ JÄMIJÄRVELLÄ SYKSYLLÄ 2006 Metsäkeskus Kaakkois-Suomi tutkii Ruovikko-hankkeen puitteissa lähinnä ruoko materiaalin hyödyntämistä energiaksi. Tutkittuja asioita ovat

Lisätiedot

TOIMINTAVÄLINEIDEN TARJOUSPYYNNÖN TARJOUSKORTTI Pelaaminen Peli- ja palloilutuotteet POSITIO 8.1.1

TOIMINTAVÄLINEIDEN TARJOUSPYYNNÖN TARJOUSKORTTI Pelaaminen Peli- ja palloilutuotteet POSITIO 8.1.1 .1 Pelaaminen Peli- ja palloilutuotteet POSITIO.1.1 Palloseinä. Leveys 250. Perustussyvyys 65. Perustamisessa tarvitaan betonia. Päämateriaalit: mänty puu ja metalli. PALLOSEINÄ 175015 Yli 6-vuotiaille

Lisätiedot

PEFC palveluita koko yhteiskunnalle Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry

PEFC palveluita koko yhteiskunnalle Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry PEFC palveluita koko yhteiskunnalle 2.10.2014 Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 PEFC:n kansainvälinen organisaatio PEFC Council on globaali, voittoa tavoittelematon kansainvälinen organisaatio,

Lisätiedot

Mitkä ovat aineen kolme olomuotoa ja miksi niiden välisiä olomuodon muutoksia kutsutaan?

Mitkä ovat aineen kolme olomuotoa ja miksi niiden välisiä olomuodon muutoksia kutsutaan? 2.1 Kolme olomuotoa Mitkä ovat aineen kolme olomuotoa ja miksi niiden välisiä olomuodon muutoksia kutsutaan? pieni energia suuri energia lämpöä sitoutuu = endoterminen lämpöä vapautuu = eksoterminen (endothermic/exothermic)

Lisätiedot

CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus

CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus Tutkija: VTT / erikoistutkija Tuomo Ojanen Tilaaja: Digipolis Oy / Markku Helamo Laatinut: Lappia / Martti Mylly Tehtävän kuvaus Selvitettiin laskennallista

Lisätiedot

Rotstop-kantokäsittelyaineen vaikutus hakattuun puutavaraan

Rotstop-kantokäsittelyaineen vaikutus hakattuun puutavaraan Ryhmähanke Rotstop-kantokäsittelyaineen vaikutus hakattuun puutavaraan Markku Mäkelä Kari Korhonen Metsätehon raportti 54 30.4.1998 Rotstop-kantokäsittelyaineen vaikutus hakattuun puutavaraan Markku Mäkelä

Lisätiedot

Lähtökohta. Testi. Kuva 1. C20/25 Testikappale jossa Xypex Concentrate sively

Lähtökohta. Testi. Kuva 1. C20/25 Testikappale jossa Xypex Concentrate sively Lähtökohta Testin lähtökohtana oli uudiskohde, jonka maanalaiset kellariseinät olivat ulkopuolisesta bentoniitti eristyksestä huolimatta vuotaneet. Kohteen rakennuttaja halusi vakuutuksen Xypex Concentrate

Lisätiedot

TUOTETIEDOT TOUKOKUU 2016 TUOTEKUVAUS

TUOTETIEDOT TOUKOKUU 2016 TUOTEKUVAUS TUOTEKUVAUS TOUKOKUU 2016 STAFIX GRIP on liimaton tarramateriaali, joka tarttuu erilaisille puhtaille ja erittäin sileille pinnoille silikonipohjaisen tartunta-aineen avulla. Materiaali ei jätä jälkiä,

Lisätiedot

KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011

KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011 KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011 MANU HOLLMÉN ESITYKSEN SISÄLTÖ Aluksi vähän polttopuusta Klapikattilatyypit yläpalo alapalo Käänteispalo Yhdistelmä Vedonrajoitin Oikea ilmansäätö, hyötysuhde 2 PUUN KOOSTUMUS

Lisätiedot

PUUN MODIFIOINNIN KEHITTÄMINEN - PUMOK

PUUN MODIFIOINNIN KEHITTÄMINEN - PUMOK PUUN MODIFIOINNIN KEHITTÄMINEN - PUMOK Olli Paajanen, Juho Peura ja Hannu Turunen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU PUULABORATORIO Tekijä(t) ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Kansikuva: Darcmedia Muut kuvat: kirjoittajat

Lisätiedot

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET 1(10) VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET TAUSTAA Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta vesivoimaan ja muihin energialähteisiin Jatkoa ET:n teettämälle

Lisätiedot

LÄMPÖKÄSITELLYN PUUN PINTAKÄSITTELY SISÄLLÄ JA ULKONA

LÄMPÖKÄSITELLYN PUUN PINTAKÄSITTELY SISÄLLÄ JA ULKONA LÄMPÖKÄSITELLYN PUUN PINTAKÄSITTELY SISÄLLÄ JA ULKONA Lämpökäsitelty puu suositellaan aina pintakäsiteltäväksi, koska sävytetty pintakäsittely auttaa pintaa säilyttämään kauniin värinsä ja estää sää rasitusten

Lisätiedot

Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus

Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus FM Hanna Prokkola Oulun yliopisto, Kemian laitos EkoPelletti-seminaari 11.4 2013 Biohajoavuus Biohajoavuudella yleensä tarkoitetaan

Lisätiedot

Tiivistysaineet Ilmastointi

Tiivistysaineet Ilmastointi Tiivistysaineet Ilmastointi Tiivistysaineet Ilmastointi Tuotantolaitoksella Getingessä valmistetaan ABRAn tiivistysaineita muun muassa ilmastointialalle. Sunchem kykenee vastaamaan useimpiin tarpeisiin

Lisätiedot

Hakkurit. Ympäristönhoidosta urakointiin

Hakkurit. Ympäristönhoidosta urakointiin Hakkurit Ympäristönhoidosta urakointiin Puhumme kokemuksesta Junkkarin hakkurit ovat tyypiltään laikkahakkureita. Meillä on kokemusta niiden valmistamisesta jo yli 30 vuoden ja 10.000 laitteen verran.

Lisätiedot

Alustan, akselien ja vanteiden jälkimaalaus

Alustan, akselien ja vanteiden jälkimaalaus Yleisiä tietoja maalauksesta Yleisiä tietoja maalauksesta TÄRKEÄÄ! Scania suosittelee, että pehmeistä ja taipuisista materiaaleista valmistettuja komponentteja ei maalata, sillä maali saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella

Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella Jouko Lehtoranta, toimitusjohtaja, DI Sisältö: Lähtökohdat: Työpaikat Kymenlaaksossa AMK:sta valmistuneet insinöörit Toimintaympäristö ja sen muutokset

Lisätiedot

Nämä toimitusehdot korvaavat aikaisemmat Mäntypuisten ratapölkkyjen tekniset toimitusehdot 1281/731/97, 1.11.1997. kunnossapitoyksikön päällikkö

Nämä toimitusehdot korvaavat aikaisemmat Mäntypuisten ratapölkkyjen tekniset toimitusehdot 1281/731/97, 1.11.1997. kunnossapitoyksikön päällikkö RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN 1717/731/02 8.11.2002 1 (7) MÄNTYPUISTEN RATAPÖLKKYJEN TEKNISET TOIMITUSEHDOT Ratahallintokeskus on vahvistanut Mäntypuisten ratapölkkyjen tekniset toimitusehdot

Lisätiedot

MODIFIOIDUT PUUTUOTTEET. Tuomo Väärä. Hannu Turunen

MODIFIOIDUT PUUTUOTTEET. Tuomo Väärä. Hannu Turunen MODIFIOIDUT PUUTUOTTEET Tuomo Väärä Hannu Turunen Kouvola 2014 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A. Nro 49 Kirjoittajat: Petri Heino, tutkimuspäällikkö, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu:

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Araldite 2012 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Yleisliima Pieni kutistuma Luja ja sitkeä Soveltuu monien materiaalien liimaamiseen

Lisätiedot

Miten käytän tulisijaa oikein - lämmitysohjeita

Miten käytän tulisijaa oikein - lämmitysohjeita Miten käytän tulisijaa oikein - lämmitysohjeita Eija Alakangas, VTT Biohousing & Quality Wood Älykäs Energiahuolto EU-ohjelma 1. Puu kuivuu. Vesihöyry vapautuu. 2. Kaasumaiset palavat ainekset vapautuvat

Lisätiedot

METSÄALAN PERUSTUTKINTO

METSÄALAN PERUSTUTKINTO . JOHDANTO.... KANSALLISET OPPIMISTULOKSET.... OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.. Rakennusalan perustutkinto... 4 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY.

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI System Intello SERTIFIKAATIN HALTIJA Redi-yhtiöt Oy Yrittäjäntie 23 01800 Klaukkala TUOTEKUVAUS System Intello on rakennuksen vaipan

Lisätiedot

Tutkimustuloksia puumateriaalien kokemisesta

Tutkimustuloksia puumateriaalien kokemisesta Artikkeli ilmestyy Puumies-lehdessä 28.8.2014 Mikä puussa viehättää - Tutkimustuloksia puumateriaalien kokemisesta Marjut Wallenius (Ingressi) Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Wood Academyn tutkimuksessa

Lisätiedot

www.twinson.fi Terassielämäsi kestävä pohja

www.twinson.fi Terassielämäsi kestävä pohja Terassielämäsi kestävä pohja Twinson on terassielämäsi kestävä pohja Hetki terassilla on hetki vapaudessa. Aurinkoisen päivän aloittaminen astumalla terassille antaa rauhan ja kokonaisuudentunteen ilman

Lisätiedot

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä.

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä. Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

Energiatehokkuus rakennustyömaalla nykytila ja haasteet. Build up Skills Workshop 6.6.2012 Helsinki Minna Kuusela TTS

Energiatehokkuus rakennustyömaalla nykytila ja haasteet. Build up Skills Workshop 6.6.2012 Helsinki Minna Kuusela TTS Energiatehokkuus rakennustyömaalla nykytila ja haasteet Build up Skills Workshop 6.6.2012 Helsinki Minna Kuusela TTS Analysis of the Status Quo Raportin sisältö Rakennusalan luonnehdinta Kansallinen politiikka

Lisätiedot

Uusinta uutta puusta ja metsästä. Euroopan Unionin ilmasto- ja energiasitoumusten merkitys metsä- ja puusektorilla

Uusinta uutta puusta ja metsästä. Euroopan Unionin ilmasto- ja energiasitoumusten merkitys metsä- ja puusektorilla Uusinta uutta puusta ja metsästä Metlan Itä-Suomen kevätmetsäpäivä 28.4.2009 Euroopan Unionin ilmasto- ja energiasitoumusten merkitys metsä- ja puusektorilla Jari Parviainen Metsäntutkimuslaitos (Metla),

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Ohjeanalyysi % Toimitustila C 1,4 Si 0,4 Mn 0,4 Cr 4,7 Mo 3,5 pehmeäksihehkutettu noin 230 HB V 3,7 Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva

Lisätiedot

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520 KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520 ARITERM 520P+ HUOM! Poltin myydään erikseen. VALINNAN VAPAUS Ariterm 520P+ kaksoiskattila on tehty lämmittäjille, jotka haluavat nauttia valinnan vapaudesta. Valitse

Lisätiedot

Joka sekunti maksaa, joka naula pitää. Lisäksi: Bosch-paineilmanaulainten tarvikkeet. Kehitetty ammattilaisille, ammattilaisten testaamat

Joka sekunti maksaa, joka naula pitää. Lisäksi: Bosch-paineilmanaulainten tarvikkeet. Kehitetty ammattilaisille, ammattilaisten testaamat 2 Johdanto Lisäksi: Bosch-paineilmanaulainten tarvikkeet Kehitetty ammattilaisille, ammattilaisten testaamat Tarvikkeet Varsi Pituus Halkaisija Pintakäsittely Määrä/kartonki GSN 90-34 DK 34 -D-kanta -kampanaulat

Lisätiedot

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 Kaupunkirakenteen toimiala Rakentaminen ja Ympäristö Yleistä Tähän raporttiin on koottu yhteenveto Jyväskylän keskustan ja Palokan mittausasemien

Lisätiedot

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Helsinki, 24.4.2008 1 Tausta Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta

Lisätiedot

Sakret rappausjärjestelmät

Sakret rappausjärjestelmät Sakret rappausjärjestelmät PARAS VALINTA OHUTRAPPAUS Kuituvahvistettu 2-kerrosrappausjärjestelmä Sakret kuitulaastirappausjärjestelmä sisältää Suomen sääolosuhteisiin erittäin hyvin soveltuvan kokonaisvaltaisen

Lisätiedot

Puutuotteiden kasvavat markkinat ja tulevaisuuden asiakasrakenteet

Puutuotteiden kasvavat markkinat ja tulevaisuuden asiakasrakenteet Puutuotteiden kasvavat markkinat ja tulevaisuuden asiakasrakenteet Anna-Kaisa Rämö, Ritva Toivonen, Raija-Riitta Enroth, Erno Järvinen PKM Loppuseminaari Lahti 13.11.2008 TAUSTA & TARKOITUS TAUSTA Suomen

Lisätiedot

PUUVAHAT ÖLJYVAHAT TOPOIL LUONNOLLISTA SUOJAA SISÄTILOJEN PUUPINNOILLE

PUUVAHAT ÖLJYVAHAT TOPOIL LUONNOLLISTA SUOJAA SISÄTILOJEN PUUPINNOILLE PUUVAHAT ÖLJYVAHAT TOPOIL LUONNOLLISTA SUOJAA SISÄTILOJEN PUUPINNOILLE PUUVAHAT JA ÖLJYVAHAT SISÄKÄYTTÖÖN LATTIAAN Öljyvaha Puulattioiden käsittelyyn Värittömät (silkinhimmeä ja matta) (Sivu 8 9) Värillinen

Lisätiedot