Historian vuosikymmenet. Copyright 2010 Harjavallan Suurteollisuuspuisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Historian vuosikymmenet. Copyright 2010 Harjavallan Suurteollisuuspuisto"

Transkriptio

1 Historian vuosikymmenet

2 1940-luku Sotilasviranomaiset määräsivät heinäkuun alussa 1944 Imatralla toimivan kuparitehtaan siirrettäväksi pois sodan jaloista Länsi-Suomeen. Kuparitehdas purettiin ja pakattiin rautatievaunuihin siirrettäväksi Harjavallan kankaalle. Tehdas rakennettiin uudelleen Harjavaltaan vuosien aikana. Ensimmäinen kuparivalu tehtiin Harjavallassa tammikuussa Sotakorvaustoimitukset nielivät aina vuoteen 1948 asti huomattavan osan tuotannosta. Rikkihappotehdas käynnistyi alueella vuonna Kuparitehtaan päästyä täyspainoiseen toimintaan tehtaan sähkönkulutus kasvoi voimakkaasti. Energiapula ja siitä aiheutuva tuotantokustannusten nousu sekä viranomaisten painostus säästötoimenpiteisiin ajoivat yhtiötä kehittämään uutta tuotantomenetelmää. Uusi kuparirikasteiden liekkisulatusmenetelmä kehitettiin Harjavallassa ja otettiin käyttöön vuonna Yhtiö rakennutti vuosikymmenen loppuun mennessä tehtaan asuntoalueelle useita perheja kerrostaloja. Henkilöstölle tarjottiin myös jo heti alkuvuosista lähtien terveydenhoitopalveluja, muita sosiaalietuja ja vapaa-ajan toimintoja. Lisäksi asuntoalueen läheisyyteen nousi nopeasti useita kauppaliikkeitä palvelemaan 200 perheen tarpeita. Vuoden 1949 lopussa Harjavallan tehtailla työskenteli 478 henkilöä.

3 1950-luku Liekkisulatuksen myötä tuotannon analyysejä tarvittiin paljon ja nopeasti kaikkina vuorokaudenaikoina. Analyysimäärien kasvaessa rakennettiin vuonna 1954 sulaton yläkertaan sen ajan mittapuun mukaan monipuoliset ja nykyaikaiset laboratoriotilat. Vuonna 1959 Harjavallassa aloitettiin myös nikkelin valmistus liekkisulatusmenetelmällä. Yhtiö jatkoi edelleen asuntorakentamista. Lisäksi yhtiö hankki vuosikymmenen puolivälissä Harjavallan tehtaan läheisyydestä kuuden hehtaarin kokoisen Kuparikylän alueen, joka teki mahdolliseksi henkilöstön vilkkaan omakotirakentamisen alkamisen.

4 1960-luku Vuosikymmen oli prosessien kehittämisen aikaa. Vuonna 1960 käyttöön otettiin uusi entistä suurempi, erillinen laboratorio. Kuonan arvometallien talteen saannin parantamiseksi rakennettiin kuonarikastamo. Sulatossa otettiin käyttöön uusi sähkösuodatin ja ajanmukainen rikasteiden purkaus- ja syöttöseoksen valmistusasema sekä anodin painoa mittaava vaakajärjestelmä. Katodinikkelituotanto aloitettiin vuonna Kaikki prosessinosat olivat tuolloin yhdessä rakennuksessa. Ensimmäinen laajennus toteutettiin 1964, jolloin nikkelin leikkaus, pakkaus ja varastointi siirrettiin omaan erilliseen rakennukseensa. Tämä rakennus laajeni myöhempinä vuosina. Liekkisulatusteknologian myynnin vilkastuminen sitoi harjavaltalaisia entistä tiiviimmin tietotaidon vientiin asennusten valvonta- ja sulattojen käynnistystehtävissä. Myös Harjavallan katukuvassa alkoi näkyä ostajayhtiöistä Harjavallan tehtaille koulutettavaksi tulleita henkilöitä luvun alussa yhtiöllä oli omistuksessaan 230 asuntoa. Omakotirakentamisen ja omistusasuntojen hankinnan lisääntyessä alettiin vuosikymmenen lopulla vähitellen luopua tehtaan omistamista työsuhdeasunnoista.

5 1970-luku Sulattojen tarpeisiin rakennettiin heti vuosikymmenen alussa happitehdas, joka oli lajissaan maan suurin. Elektroniikan kehityksen myötä sulaton prosessin valvonta ja ohjaus voitiin uudistaa perusteellisesti. Laitteita ohjattiin keskusvalvomosta, jolloin koko prosessi saatiin paremmin hallintaan. Anodivalimo rakennettiin uudelleen 1970-luvun puolessa välissä, jolloin siitä tuli pitkälle automatisoitu toiminnaltaan. Vuosikymmenen lopulla saatiin käyttöön uusi kuparirikasteiden kuivaamo. Vuosikymmenen alussa nikkelimarkkinat kehittyivät myönteiseen suuntaan, jonka johdosta nikkelitehtailla nostettiin tuotantokapasiteettia. Elektrolyysihallia jatkettiin ja rakennettiin erillinen liuottamorakennus. Vanha tehdas kasvoi 108 metristä 162 metriseksi. Vuosikymmenen alussa ryhdyttiin määrätietoisemmin selvittämään pölyn leviämistä ympäristöön luvun uusilla laiteratkaisuilla parannettiin huomattavasti myös työolosuhteita muun muassa ilmastointijärjestelyjen ja pölynkäsittelyjärjestelmän parantamisen ansioista. Samalla valmistui uusi 70 metriä korkea puhuripiippu. Outokummun omien kupariraaka-aineiden lisäksi Harjavallassa alettiin 1970-luvulla laajemmin käyttää ostoraaka-aineita, jotka pääosin hankittiin lyhytaikaisin sopimuksin ulkomailta. Nikkelisulaton rikastetilanne koheni, kun yhtiö solmi pitkäaikaisen sopimuksen nikkelikivitoimituksista australialaisen kaivosyhtiön kanssa. Sulattokaupan vilkkaimpina vuosina 1970-luvulla asiantuntijoita oli maailmalla niin runsaasti, että Harjavallan sulaton pyörittämiseen oli haettava apua muilta metallurgisilta tehtailta. Henkilöstömäärä ylitti vuosikymmenen puolivälissä 1000 henkilön määrän, mutta väheni vuoden 1979 loppuun mennessä 890:een.

6 1980-luku Vuosikymmenen alussa vietiin läpi uudistus- ja laajennusohjelma, jossa uudistettiin konvertointiosasto. Konvertointiosaston uudistamisen yhteydessä vanha suuri sähköuuni, jolla kuparinsulatus oli aloitettu, sai väistyä. Myös perusteellisesti uudistunut kuonarikastamo saatiin käyttöön. Vuosikymmenen loppupuolella uusittiin kupariliekkiuuni käytännössä kokonaan, kuonan käsittelyssä siirryttiin patajäähdytykseen ja Kiiruna-trukit otettiin käyttöön. Nikkelituotantoa laajennettiin edelleen ja elektrolyysin III-hallijatke kasvatti tehdasta 204 metriseksi. Kemira ja Outokumpu tekivät yhteiskäyttösopimuksen, johon sisältyi muun muassa uuden rikkihappotehtaan rakentaminen. Uusi rikkihappotehdas käynnistettiin vuoden 1984 lopulla ja samana vuonna valmistui myös AGA:n ilmakaasutehdas. Vuoden 1987 alussa rikkihappotehtaat siirtyivät Outokummun omistukseen rikkihapon myynnin jäädessä edelleen Kemiran haltuun. Rikkihappotuotanto saatiin vuosikymmenen lopulla vastaamaan kapasiteetiltaan sulattojen toimintaa. Ilman laadun muutoksia Harjavallassa on seurattu 1980-luvulta lähtien hyvin tarkoin. Uuden jätevedenpuhdistamon valmistuttua vuonna 1984 ja myöhemmin suoritetun puhdistamon saneerauksen jälkeen tehtaiden jätevesikuormitus pienentyi oleellisesti. Harjavallan tehtaat käytti vuosikymmenen aikana ympäristöinvestointeihin 300 miljoonaa markkaa luvun lopulle tultaessa kaikki tehtaan asuntoalueella olevat työsuhdeasuntoina olleet pientalot sekä kerrostalot oli myyty joko tehtaan henkilökuntaan kuuluville tai ulkopuolisille. Henkilöstömäärä vuoden 1989 lopussa oli 1064 Porin kuparielektrolyysi mukaan lukien.

7 1990-luku Osana Outokumpu-konsernin yhtiöittämisprojektia Kupari-nikkeliryhmästä muodostettiin yhtiö nimeltä Outokumpu Harjavalta Metals Oy, joka aloitti toimintansa Vuosikymmenen alulla tehtiin uusia strategiasuunnitelmia nikkeli- ja kuparituotannon laajentamiseksi. Vuosina toteutettu noin 1,5 miljardia markkaa maksava Harjavalta-projekti oli yksi suurimmista kautta aikojen konsernissa toteutetuista investoinneista. Harjavalta-projektin tuloksena nikkelin tuotanto kaksinkertaistui ja kuparin tuotanto lisääntyi yli puolitoistakertaiseksi vuodessa. Laajennusprojektin aikana syntyi uusi, erillinen SU-liuottamo ja vanha liuottamo muuttui LSU-liuottamoksi. Uudet prosessit uutto ja nikkelin vetypelkistys oheisprosesseineen saivat kumpikin oman rakennuksensa. Syntyi uusi tuote, nikkelibriketti. Projektin aikana valmistuivat myös sulattomuutokset, muun muassa Don-prosessi (ns. suorasulatusprosessi) nikkelisulattoon. Kuparisulatolle rakennettiin täysin uudentyyppinen kuivaamo. Investointiprojektin ansiosta päästöt ympäristöön pienenivät oleellisesti ja yhtiö nousi ympäristösuorituskyvyltään parhaimpien sulattojen joukkoon maailmassa. Projektin näkyväksi maamerkiksi muodostui uusi 140 metriä korkea piippu. Rikki-, pöly- ja vesipäästöjen hallinnan parantamisen ohella panostettiin siisteyteen, maisemointiin ja viherrakentamiseen. Strategisten linjausten johdosta yhtiö päätti keskittyä omaan ydinosaamiseensa metallien valmistamiseen. Tämän seurauksena vuonna 1999 tukitoiminnot ulkoistettiin muiden yritysten hoidettaviksi, jolloin syntyi kokonaan uusi kumppanuuteen perustuva verkottunut toimintamalli. Verkottumisen yhteydessä noin 350 henkilöä siirtyi kumppaniyritysten palvelukseen. Henkilöstömäärä vuoden 1999 lopussa oli 634.

8 2000-luku Harjavallan tehdasalueelle otettiin käyttöön uusi nimi, Suurteollisuuspuisto. Keväällä 2000 Outokumpu päätti luopua kokonaan nikkelibisneksestä ja myi Harjavallan tehtaan amerikkalaiselle OM Groupille. Syntyi uusi yritys: OMG Harjavalta Nickel Oy, joka ensi töikseen rakensi Harjavaltaan uuden kemikaalitehtaan. Outokumpu Harjavalta Metals Oy jatkoi edelleen nikkelirikasteiden sulatusta OMG:lle palvelusulatuksena. Ajan myötä OMG kuitenkin erikoistui kobolttiin ja keväällä 2007 myi nikkelituotannon edelleen venäläiselle Norilsk Nickel -konsernille. Vuoden 2004 alussa Outokumpu Harjavalta Metals Oy:stä tuli Outokumpu Oyj:n ja ruotsalaisen Boliden AB:n yritysjärjestelyn tuloksena osa uutta Boliden-konsernia. Yhtiön nimeksi tuli Boliden Harjavalta Oy. Vuonna 2007 yhtiössä toteutettiin kuparituotannon laajennusprojekti. Vuosina 2008 ja 2009 Norilsk Nickel Harjavalta Oy investoi merkittävästi uusiin liuotus- ja liuospuhdistuslinjoihin Talvivaaran nikkelisulfidin tullessa mukaan raaka-ainepalettiin. Lisäksi rakennettiin uusi toimistorakennus Suurteollisuuspuiston länsi-laidalle.

Boliden Kokkola Yhteiskuntavastuun raportti 2014

Boliden Kokkola Yhteiskuntavastuun raportti 2014 Boliden Kokkola Yhteiskuntavastuun raportti 2014 Euroopan toiseksi suurin sinkkitehdas Boliden Kokkola on 315 000 tonnin tuotantokapasiteetiltaan Euroopan toiseksi suurin sinkkitehdas. Suuri osa tehtaan

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo I TÄNÄÄN JA HUOMENNA Talvivaara lyhyesti...8 Vuosi 2010 lyhyesti...10 Puheenjohtajan katsaus...12 Toimitusjohtajan katsaus...14 Strategia

Lisätiedot

5. Teollistuminen, 1930-luvun suuret muutokset Rautionkylässä ja lähialueilla

5. Teollistuminen, 1930-luvun suuret muutokset Rautionkylässä ja lähialueilla 1 Muokattu viimeksi 13.4.13 5. Teollistuminen, 1930-luvun suuret muutokset Rautionkylässä ja lähialueilla Tämän luvun lähteet: Paappa Eero painovuosi?, Jääsken kihlakunnan historia III Vaalama Erkki, Enso-Gutzeit

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Vuosikertomus 2009 Kehittyvä kaivos Sisällysluettelo Visio ja strategia...4 Talvivaara lyhyesti...6 Vuosi 2009 lyhyesti...8 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...10 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Tiedoksi osakkeenomistajille

Tiedoksi osakkeenomistajille Vuosikertomus 2000 Tiedoksi osakkeenomistajille Yhtiökokous Componenta Oyj:n yhtiökokous pidetään perjantaina 9. päivänä helmikuuta 2001 klo 10.00 ravintola Papa Giovannin showroomissa, osoitteessa World

Lisätiedot

Sisällys VUOSIKATSAUS TILINPÄÄTÖS

Sisällys VUOSIKATSAUS TILINPÄÄTÖS Vuosikertomus 2007 Sisällys VUOSIKATSAUS Vuosi 2007 lyhyesti 1 Outotec lyhyesti 2 Strategia 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Markkinakatsaus 8 Minerals Processing -divisioona 12 Base Metals -divisioona 16

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS2009. Outotec Oyj 5

VUOSIKERTOMUS2009. Outotec Oyj 5 VUOSIKERTOMUS2009 Outotec Oyj 5 SISÄLTÖ VUOSIKATSAUS 2009 Vuosi 2009 lyhyesti 1 Vuosikooste 2009 2 Teknologia- ja palvelutarjonta 4 Strategia 6 Toimitusjohtajien haastattelu 8 Markkinakatsaus 11 Minerals

Lisätiedot

V U O S I K E RTO M U S 2003

V U O S I K E RTO M U S 2003 VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällys Vuosi lyhyesti 1 Tietoja osakkeenomistajille 2 Martela lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Liiketoimintayksiköt ja organisaatio 2003 6 Liiketoimintayksikkö Suomi 6 Liiketoimintayksikkö

Lisätiedot

SATA VUOTTA SÄHKÖÄ KERAVALLA

SATA VUOTTA SÄHKÖÄ KERAVALLA SATA VUOTTA SÄHKÖÄ KERAVALLA Julkaisija: Toimitus: Ulkoasu: Valokuvat: Keravan Energia -konserni JL Media Toimittaja Leena Valkonen Mainospalvelu Kristasta Oy AD Krista Jännäri Keravan Energia Oy:n arkisto

Lisätiedot

Pörssiyhtiön strategia muotoutuu: digitaaliteknologian voittokulku

Pörssiyhtiön strategia muotoutuu: digitaaliteknologian voittokulku 1990 Pörssiyhtiön strategia muotoutuu: digitaaliteknologian voittokulku -luku Telesten perustamisesta lähtien yhtiötä uskollisesti palvellut Pekka Valkama jäi 36 vuoden työrupeaman jälkeen eläkkeelle vuonna

Lisätiedot

HK RUOKATALO GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

HK RUOKATALO GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 HK RUOKATALO GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 HK RUOKATALO GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Sisältö Yritysesittely... 4-5 Tietoja osakkeenomistajille... 6 Vuosi 2004 lyhyesti... 7 Toimitusjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2011. Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus...61

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2011. Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus...61 » tilinpäätös talvivaara vuosikertomus 2011 59 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2011 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...61 Konsernitase...72 Konsernin tuloslaskelma...73

Lisätiedot

Autosalpa 50-vuotta, ole hyvä.

Autosalpa 50-vuotta, ole hyvä. Autosalpa 50-vuotta, ole hyvä. Tarina puoli vuosisadan takaa. ESIPUHE Tervetuloa aikamatkalle Autosalpa Oy:n viiteenkymmeneen vuoteen 1957-2007. Aikamatka on kirjoitettu tarkoituksellisesti tarinan muotoon,

Lisätiedot

vuotta energiaa Lahdessa osa 2 Lahti Energia 1907-2007

vuotta energiaa Lahdessa osa 2 Lahti Energia 1907-2007 vuotta energiaa Lahdessa osa 2 Lahti Energia 1907-2007 Lahti Energia 100 vuotta Sata vuotta valoa ja lämpöä Hyvin valaistu kaupunkialue on kaunista katsottavaa pimeinä iltoina. Sata vuotta sitten joulukuun

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006. Vuosikertomus 2006

Vuosikertomus 2006. Vuosikertomus 2006 Vuosikertomus 2006 Vuosikertomus 2006 Sisällys VUOSIKERTOMUS 2006 1 Oy Metsä-Botnia Ab, tytäryhtiöt 2 Konsernin avainluvut 4 Vuosi 2006 lyhyesti Strategia ja johtaminen 6 Toimitusjohtaja Erkki Varis: Kilpailukyvystä

Lisätiedot

HK RUOKATALO GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2006

HK RUOKATALO GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2006 HK RUOKATALO GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö 04 06 08 10 16 19 20 22 24 29 30 31 32 33 34 35 40 HKScan Vuosi 2006 lyhyesti Toimitusjohtajalta Markkina-alue, Suomi Yritysvastuu Markkina-alue, Ruotsi

Lisätiedot

OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS 2004. Vuosikertomus 2004

OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS 2004. Vuosikertomus 2004 OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS 2004 Vuosikertomus 2004 Kiistaton ykkönen ruostumattomassa tarkoittaa, että olemme alan Kannattavin Paras asiakassuhteiden hallinnassa Tehokkain tuotantotoiminnassa Suosituin

Lisätiedot

Globalisaatio saapui Varkauteen

Globalisaatio saapui Varkauteen Globalisaatio saapui Varkauteen Tapaustutkimus yritysten kansainvälistymisen tavoitteista ja vaikutuksista Jari Jääskeläinen & Raimo Lovio Julk. Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA (B201) Taloustieto Oy

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta 1(15) Tiedote 4.3.2009 Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta Projektista toimivaksi kaivokseksi Keskeiset tapahtumat 2008 Kaupallisen mittakaavan kaivostoiminta

Lisätiedot

(1 000 euroa, tilikausi 1.1. 31.12.) 2001 2000

(1 000 euroa, tilikausi 1.1. 31.12.) 2001 2000 Sisältö 3 4 5 6 8 11 12 14 16 Okmetic lyhyesti Vuosi lyhyesti Toiminta-ajatus ja strategia Toimitusjohtajan katsaus Markkinatilanne ja liiketoiminta-alueiden näkymät Tutkimus ja tuotekehitys Henkilöstö

Lisätiedot

V VO-YHT YMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS

V VO-YHT YMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS V VO-YHT YMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2004 Sisältö 1 VVO lyhyesti 2 Vuoden 2004 tärkeimmät tapahtumat 3 VVO:n vuosikymmenet, 1970-luku 4 Konsernijohtajan katsaus Asuntotarjontamme monipuolistui hallitusti 6

Lisätiedot

KANKAAN PAPERITEHDAS. Saija Silén R A K E N N U S I N V E N T O I N T I R A P O R T T I. Saija Silén KANKAAN PAPERITEHDAS

KANKAAN PAPERITEHDAS. Saija Silén R A K E N N U S I N V E N T O I N T I R A P O R T T I. Saija Silén KANKAAN PAPERITEHDAS R A K E N N U S I N V E N T O I N T I R A P O R T T I Saija Silén Saija Silén KANKAAN PAPERITEHDAS KANKAAN PAPERITEHDAS 2011 KESKI-SUOMEN MUSEO Kilpisenkatu 1C PL 634 40101 Jyväskylä www.jyvaskyla.fi/keskisuomenmuseo

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ

VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Tietoja osakkeenomistajille 2 Vuosi 2006 lyhyesti 3 Cramo lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö 8 Liiketoiminta

Lisätiedot

Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 16.2.2012

Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 16.2.2012 T a l v i v a a r a nka i v os os a k ey ht i öoy j T i l i npä ä t ös t i edot e31. 12. 2011 pä ä t t y neel t ät i l i k a udel t a 16. 2. 2012 1(26) Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 16.2.2012

Lisätiedot

Insinööritoimisto Olof Granlund Oy

Insinööritoimisto Olof Granlund Oy Teksti on otettu syksyllä 2010 julkaistusta Granlundin 50-vuotishistoriikista Insinööritoimisto Olof Granlund Oy suomalaista talotekniikan suunnittelua ja konsultointia vuodesta 1960 Osa 3: GOHNT-talon

Lisätiedot

Volvo Bus Finland Oy, Tampere Factory

Volvo Bus Finland Oy, Tampere Factory Volvo Bus Finland Oy, Tampere Factory Niilo Lomma Niilo Lomma syntyi Tampereella puusepän poikana marraskuun 18. päivänä 1901. Kansa- ja käsityöläiskoulun käytyään hän oli sotaväessä Santahaminassa. Hän

Lisätiedot

SEURAA TEEMASIVUILLA HÄMEENLINNA LEMPÄÄLÄ RINNAKKAISPUTKEN RAKENTAMISTA

SEURAA TEEMASIVUILLA HÄMEENLINNA LEMPÄÄLÄ RINNAKKAISPUTKEN RAKENTAMISTA VUOSIKERTOMUS 2009 SEURAA TEEMASIVUILLA HÄMEENLINNA LEMPÄÄLÄ RINNAKKAISPUTKEN RAKENTAMISTA Tampereen seudulla maakaasun käyttö käynnistyi vuonna 1986. Kahdenkymmenen vuoden kuluessa maakaasun käyttö alueella

Lisätiedot

HYÖTYNELIÖ. Cramossa ymmärretään teollisuuden tarpeita RAKLI on kiinteistö- ja rakentamisalan vaikuttaja

HYÖTYNELIÖ. Cramossa ymmärretään teollisuuden tarpeita RAKLI on kiinteistö- ja rakentamisalan vaikuttaja 46/2008 HYÖTYNELIÖ Cramo Instant Oy:n asiakaslehti Cramossa ymmärretään teollisuuden tarpeita RAKLI on kiinteistö- ja rakentamisalan vaikuttaja Opiskelutilat 430 oppilaalle Cramo toimitti kaksikerroksisia

Lisätiedot

Myllykosken. tehtaan RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS ARKKITEHTISUUNNITTELU ARCADE OY TYONUMERO: 13-22-01

Myllykosken. tehtaan RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS ARKKITEHTISUUNNITTELU ARCADE OY TYONUMERO: 13-22-01 040 5955980 info@acad.fi @ Myllykosken tehtaan aitojen ulkopuoliset rakennukset RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS ARKKITEHTISUUNNITTELU ARCADE OY TYONUMERO: 13-22-01 RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS MYLLYKOSKEN

Lisätiedot

Vu o s i k e r t o m u s 2 0 01 Uponor Oyj

Vu o s i k e r t o m u s 2 0 01 Uponor Oyj Vuosikertomus 2001 Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään keskiviikkona 13. maaliskuuta 2002 klo 16.00 alkaen Radisson SAS Royal -hotellissa, os. Runeberginkatu 2, 00100

Lisätiedot