Eurooppa-neuvosto Neuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eurooppa-neuvosto Neuvosto"

Transkriptio

1 FI NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖ YLEISTIETOA Eurooppa-neuvosto Neuvosto Eurooppaa rakentamassa SYYSKUU 2013

2 Oikeudellinen huomautus Tämän esitteen on tuottanut neuvoston pääsihteeristö ainoastaan tiedotustarkoituksiin. Eurooppa-neuvostoa ja Euroopan unionin neuvostoa koskevia tietoja saa seuraavilta verkkosivustoilta: tai neuvoston pääsihteeristön yleisötiedotusyksiköltä seuraavasta osoitteesta: Rue de la Loi/Wetstraat Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË P F Lisää tietoa Euroopan unionista on saatavilla Internetissä Europa-palvelimella (http://europa.eu). Luettelointitiedot ovat julkaisun lopussa. Luxemburg: Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2013 ISBN doi: /66238 Euroopan unioni, 2013 Tekstiä lainattaessa on mainittava lähde. Printed in Belgium PAINETTU YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVÄLLE PAPERILLE

3 Neuvoston pääsihteeristö Eurooppa-neuvosto Neuvosto Eurooppaa rakentamassa Luxemburg: Euroopan unionin julkaisutoimisto s. 14,8 x 21,0 cm ISBN doi: /66238 Oikeudet: Neuvoston pääsihteeristön valokuvapalvelu Euroopan unioni, 2013 MISTÄ EU:N JULKAISUJA SAA? Maksuttomat julkaisut: yksi kappale: EU Bookshopista (http://bookshop.europa.eu); enemmän kuin yksi kappale tai julisteet/kartat: Euroopan unionin edustustoista (http://ec.europa.eu/represent_fi.htm), muissa kuin EU-maissa sijaitsevista lähetystöistä (http://eeas.europa.eu/delegations/index_fi.htm), ottamalla yhteyttä Europe Direct -palveluun (http://europa.eu/europedirect/index_fi.htm) tai soittamalla (maksuton numero koko EU:n alueella) (*). Eurooppa-neuvosto Neuvosto (*) Saat pyytämäsi tiedot maksutta. Myös useimmat puhelut ovat maksuttomia, joskin jotkin operaattorit, puhelinkioskit tai hotellit voivat periä puheluista maksun. Maksulliset julkaisut: EU Bookshopista (http://bookshop.europa.eu). Eurooppaa rakentamassa Maksulliset tilaukset: Euroopan unionin julkaisutoimiston myyntiedustajalta (http://publications.europa.eu/others/agents/index_fi.htm).

4 Eurooppa-neuvosto EU:n strateginen toimielin Eurooppa-neuvoston kokous sen toimipaikassa Brysselissä. Herman Van Rompuy neuvoston lehdistökeskuksessa 19. marraskuuta 2009, jolloin hänet valittiin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaksi. 2

5 Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin (EU) liikkeellepaneva voima. Se kokoontuu vähintään kahdesti kunkin puolivuotisjakson aikana, ja siihen osallistuvat Euroopan korkeimman tason poliittiset johtajat eli jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiehet, Eurooppaneuvoston puheenjohtaja sekä Euroopan komission puheenjohtaja. Lisäksi Eurooppa-neuvoston työhön osallistuu unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja. Valtion- tai hallitusten päämiehet voivat käsiteltävistä asioista riippuen päättää, että kokouksiin osallistuu myös asiasta vastaava ministeri. Eurooppa-neuvoston kokouksia edeltää yleensä tapaaminen Euroopan parlamentin puhemiehen kanssa. Eurooppa-neuvosto määrittelee Euroopan unionin politiikan yleisen suunnan ja tärkeimmät tavoitteet. Se määrittelee keskeiset aiheet, joita unionin lainsäädäntöelinten eli ministerineuvoston ja Euroopan parlamentin on määrä käsitellä. Eurooppa-neuvoston kokoukset ovat siis keskeisiä unionin toiminnassa. Sen vuoksi myös lukuisat toimittajat seuraavat näitä huippukokouksia. Eurooppa-neuvostosta tuli EU:n täysivaltainen toimielin 1. joulukuuta 2009 Lissabonin sopimuksen tullessa voimaan. Sillä on puheenjohtaja, joka valitaan kahden ja puolen vuoden toimikaudeksi ja voidaan valita kerran uudestaan. Ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Belgian entinen pääministeri Herman Van Rompuy. Aiemmin Eurooppaneuvoston puheenjohtajana toimi neuvoston puheenjohtajuudesta kullakin puolivuotiskaudella vastaavan jäsenvaltion presidentti tai pääministeri. Herman Van Rompuy nimitettiin 1. maaliskuuta 2012 toiselle kaudelle, joka alkoi 1. kesäkuuta 2012 ja päättyy 30. marraskuuta

6 Belgian entinen pääministeri Herman Van Rompuy nimitettiin Eurooppa-neuvoston ensimmäiseksi Lissabonin sopimuksen mukaiseksi puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja valmistelee Eurooppa-neuvoston kokoukset ja toimii niiden puheenjohtajana pyrkien jäsenvaltioiden yhteisymmärrykseen. Hän huolehtii siitä, että hyväksytyt päätökset pannaan täytäntöön. Hän edustaa omalla tasollaan yhdessä Euroopan komission puheenjohtajan kanssa EU:ta sen suhteissa kolmansiin maihin. Myös ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja edustaa EU:ta ulkoisesti. 4

7 Neuvosto keskeinen toimija EU:n päätöksenteossa Neuvosto hyväksyy säädöksiä, jotka vaikuttavat suoraan kansalaisten elämään ja joilla on merkittävä kansainvälinen vaikutus. Tämä tapahtuu yleensä yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa. Neuvosto on EU:n toimielin, jossa kokoontuvat jäsenvaltioiden hallitusten edustajat eli kunkin jäsenvaltion eri aloilla toimivaltaiset ministerit. Neuvoston istuntojen kokoonpano ja kokoontumistiheys riippuvat käsiteltävistä asioista. Esimerkiksi ulkoasiainministerit kokoontuvat noin kerran kuussa ulkoasiainneuvostossa. Neuvostolla on kymmenen kokoonpanoa, jotka kattavat kaikki EU:n politiikat. Yleisten asioiden neuvosto, jossa kokoontuvat yleensä ulkoasiainministerit tai Eurooppa-ministerit, huolehtii neuvoston eri kokoonpanojen työskentelyn johdonmukaisuudesta ja valmistelee Eurooppa-neuvoston kokoukset. Lissabonin sopimuksen mukaisesti neuvoston toimipaikka on Brysselissä, mutta huhti-, kesä- ja lokakuussa sen istunnot pidetään Luxemburgissa. 5

8 6 Jäsenvaltioiden maatalousministerit maatalousja kalastusneuvoston istunnossa Brysselissä.

9 Neuvoston kymmenen kokoonpanoa Yleiset asiat Ulkoasiat Talous- ja rahoitusasiat Oikeus- ja sisäasiat Työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja kuluttaja-asiat Kilpailukyky (sisämarkkinat, teollisuus, tutkimus ja avaruus) Liikenne, televiestintä ja energia Maatalous ja kalastus Ympäristö Koulutus, nuoriso, kulttuuri ja urheilu. Neuvoston tehtävät Säädösten (asetusten, direktiivien jne.) hyväksyminen, usein yhteispäätösmenettelyllä Euroopan parlamentin kanssa. Jäsenvaltioiden politiikkojen koordinointi esimerkiksi talousasioissa. Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan määrittely Eurooppaneuvoston vahvistamien strategisten suuntaviivojen pohjalta. Kansainvälisten sopimusten tekeminen unionin puolesta. Unionin talousarvion hyväksyminen yhdessä Euroopan parlamentin kanssa. 7

10 Neuvosto lainsäätäjänä Neuvosto on yhdessä Euroopan parlamentin kanssa unionin lainsäätäjä. Useimmissa tapauksissa neuvosto voi antaa lainsäädäntöä ainoastaan Euroopan komission sille toimittamien ehdotusten pohjalta. Neuvosto voi pyytää komissiota esittämään asiaankuuluvina pitämiään ehdotuksia. Lissabonin sopimuksen myötä myös kansalaiset saivat aloitteenteko-oikeuden. Komissiota voidaan miljoonan kansalaisen allekirjoittamalla vetoomuksella pyytää esittämään jokin lainsäädäntöehdotus. Neuvoston istunnot ovat julkisia, kun neuvosto käsittelee säädösehdotusta tai äänestää siitä tai kun neuvostossa käydään yleinen keskustelu. Istuntoja voi seurata reaaliajassa neuvoston verkkosivustolla (www.consilium.europa.eu). Näin voi esimerkiksi nähdä, kuinka ministeri esittää maansa kannan. Sivustolla voi myös tutustua ministereille toimitettuun kirjalliseen aineistoon. Sen sijaan muut kuin lainsäädäntöasioista käytävät keskustelut, esimerkiksi keskustelut ulkoasioista, eivät ole julkisia. Neuvoston istuntojen jälkeen järjestetään kuitenkin aina lehdistötilaisuus ja annetaan lehdistötiedote, jossa selostetaan, mistä asioista neuvostossa on päätetty. 8

11 Neuvoston puheenjohtajuus Kukin EU:n 28 jäsenvaltiosta toimii vuorollaan neuvoston puheenjohtajana puoli vuotta kerrallaan. Tämän puolivuotiskauden aikana puheenjohtajavaltio johtaa puhetta kokouksissa kaikilla tasoilla, ehdottaa suuntaviivoja ja laatii neuvoston päätöksenteon vaatimia kompromisseja. Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi neuvoston peräkkäiset puheenjohtajavaltiot tekevät tiivistä yhteistyötä kolmen ryhmissä. Nämä puheenjohtajakolmikot laativat neuvoston yhteisen toimintaohjelman 18 kuukaudeksi. Vain yhden neuvoston kokoonpanon puheenjohtajuudesta vastaa muu kuin vuorossa oleva puheenjohtajavaltio: ulkoasiainneuvostossa puhetta johtaa unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Lissabonin sopimuksen voimaantulosta lähtien. Korkeana edustajana on 1. joulukuuta 2009 lähtien toiminut isobritannialainen Catherine Ashton. Kyseisen neuvoston lisäksi ulkoasioita käsittelee parikymmentä työryhmää, joita johtaa korkean edustajan nimittämä pysyvä puheenjohtaja. 9

12 10 Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Catherine Ashton (Yhdistynyt kuningaskunta).

13 Puheenjohtajavaltioiden järjestys Tammikuu kesäkuu Irlanti Tammikuu kesäkuu Malta Heinäkuu joulukuu Liettua Heinäkuu joulukuu Yhdistynyt kuningaskunta Tammikuu kesäkuu Kreikka Tammikuu kesäkuu Viro Heinäkuu joulukuu Italia Heinäkuu joulukuu Bulgaria Tammikuu kesäkuu Latvia Tammikuu kesäkuu Itävalta Heinäkuu joulukuu Luxembourg Heinäkuu joulukuu Romania Tammikuu kesäkuu Alankomaat Tammikuu kesäkuu Suomi Heinäkuu joulukuu Slovakia 11

14 Neuvoston pääsihteeristö Justus Lipsius -rakennus, Eurooppaneuvoston ja neuvoston toimipaikka, ja Lex-rakennus, jossa toimivat neuvoston käännöspalvelu ja lingvistijuristit. 12

15 Pääsihteeristö avustaa Eurooppa-neuvostoa ja sen puheenjohtajaa sekä neuvostoa ja sen puheenjohtajavaltioita, antaa niille neuvoja ja auttaa niitä koordinoimaan asioiden käsittelyä. Pääsihteeristöä johtaa neuvoston nimittämä pääsihteeri. Pääsihteeristöön kuuluvat muun muassa pääosastot, oikeudellinen yksikkö sekä yleisistä poliittisista kysymyksistä ja toimielinten välisistä suhteista vastaava osasto. Organisaatioon kuuluvat myös lehdistö- ja protokollapalvelut. Pääsihteeristö huolehtii muun muassa kokouskutsuista, kokoustiloista, asiakirjojen tuotannosta ja käännöksistä. Näiden logistiikkaan ja organisointiin liittyvien tehtävien lisäksi se avustaa neuvoston istuntojen valmistelussa, huolehtii istuntojen sujumisesta ja osallistuu niiden jatkotoimiin. Se avustaa tällä tavoin myös pysyvien edustajien komiteaa ja valmisteluelimiä ja tukee puheenjohtajavaltioita tavoitteisiin pääsemisessä. Eurooppa-neuvoston kokousten aikana Justus Lipsius -rakennuksessa Brysselissä toimivaan lehdistökeskukseen saapuu yli tuhat toimittajaa eri puolilta maailmaa. 13

16 Unionin laajentuminen Runsaat 50 vuotta sitten perustettu kuuden jäsenvaltion Euroopan talousyhteisö on ajan mittaan kasvanut Euroopan unioniksi, jossa on tällä hetkellä 28 jäsenvaltiota ja noin 508 miljoonaa asukasta. Unionin jäsenvaltiot 1958 Perustajavaltiot: Alankomaat, Belgia, Italia, Luxemburg, Ranska, Saksa 1973 Irlanti, Tanska, Yhdistynyt kuningaskunta 1981 Kreikka 1986 Espanja, Portugali 1995 Itävalta, Ruotsi, Suomi 2004 Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari, Viro 2007 Bulgaria, Romania 2013 Kroatia 14

17 Osoitteita ja yhteystietoja Eurooppa-neuvoston ja neuvoston toimipaikka Rue de la Loi / Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel P F Eurooppa-neuvoston verkkosivusto: Neuvoston verkkosivusto: Yleisötiedotus P F Tutustumiskäynnit ja julkiset tapahtumat P F Neuvoston julkaisut P Asiakirjapyynnöt F

18 Oikeudellinen huomautus Tämän esitteen on tuottanut neuvoston pääsihteeristö ainoastaan tiedotustarkoituksiin. Eurooppa-neuvostoa ja Euroopan unionin neuvostoa koskevia tietoja saa seuraavilta verkkosivustoilta: tai neuvoston pääsihteeristön yleisötiedotusyksiköltä seuraavasta osoitteesta: Rue de Arkistot la Loi/Wetstraat Bruxelles/Brussel P F BELGIQUE/BELGIË P F Kirjasto P F Lehdistöpalvelu P F Tiedotuskeskus Lisää tietoa Europe Euroopan Info unionista Europa on saatavilla Internetissä Europa-palvelimella (http://europa.eu). Rue Archimède / Archimedesstraat 1, 1000 Bruxelles/Brussel Luettelointitiedot P ovat julkaisun lopussa. Luxemburg: Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2013 ISBN doi: /66238 Euroopan unioni, 2013 Tekstiä lainattaessa on mainittava lähde. Printed in Belgium 16 PAINETTU YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVÄLLE PAPERILLE

19 Neuvoston pääsihteeristö Eurooppa-neuvosto Neuvosto Eurooppaa rakentamassa Luxemburg: Euroopan unionin julkaisutoimisto s. 14,8 x 21,0 cm ISBN doi: /66238 Oikeudet: Neuvoston pääsihteeristön valokuvapalvelu Euroopan unioni, 2013 MISTÄ EU:N JULKAISUJA SAA? Maksuttomat julkaisut: yksi kappale: EU Bookshopista (http://bookshop.europa.eu); enemmän kuin yksi kappale tai julisteet/kartat: Euroopan unionin edustustoista (http://ec.europa.eu/represent_fi.htm), muissa kuin EU-maissa sijaitsevista lähetystöistä (http://eeas.europa.eu/delegations/index_fi.htm), ottamalla yhteyttä Europe Direct -palveluun (http://europa.eu/europedirect/index_fi.htm) tai soittamalla (maksuton numero koko EU:n alueella) (*). (*) Saat pyytämäsi tiedot maksutta. Myös useimmat puhelut ovat maksuttomia, joskin jotkin operaattorit, puhelinkioskit tai hotellit voivat periä puheluista maksun. Maksulliset julkaisut: EU Bookshopista (http://bookshop.europa.eu). Maksulliset tilaukset: Euroopan unionin julkaisutoimiston myyntiedustajalta (http://publications.europa.eu/others/agents/index_fi.htm).

20 QC FI-C Rue de la Loi/Wetstraat Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË P doi: /66238

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖN KIELIPALVELU

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖN KIELIPALVELU FI NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖN KIELIPALVELU Monikielisyys käytännössä YLEISTIETOA HELMIKUU 2012 Oikeudellinen huomautus Tämän esitteen on tuottanut neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA MAALISKUU 2010 30.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 83/1 S E U EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN JA EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI. Euroopan unioni ja Eurooppavaalit. Kansalaisten Euroopan unioni. Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista

EUROOPAN PARLAMENTTI. Euroopan unioni ja Eurooppavaalit. Kansalaisten Euroopan unioni. Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista EUROOPAN PARLAMENTTI Euroopan unioni ja Eurooppavaalit Kansalaisten Euroopan unioni Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista 1 EU-parlamentin istunto käynnissä Brysselissä. Sisällys Euroopan

Lisätiedot

Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta

Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta 417 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 16 finnische Sprachfassung d. Vertrags (Normativer Teil) 1 von 252 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, (OR. fr) CIG 14/07 Asia: Lissabonin sopimus Euroopan unionista

Lisätiedot

Oikeusministeriön EU-valmistelun opas

Oikeusministeriön EU-valmistelun opas Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 79/2010 Oikeusministeriön EU-valmistelun opas Opas päivitetty 5.11.2010 79/2010 Oikeusministeriön EU-valmistelun opas Opas päivitetty 5.11.2010 Oikeusministeriö,

Lisätiedot

Syrjintää käsittelevä koulutuskäsikirja

Syrjintää käsittelevä koulutuskäsikirja Syrjintää käsittelevä koulutuskäsikirja Syrjinnän vastaista toimintaa ja yhdenvertaisuutta käsitteleviä sekä tietoisuutta herättäviä seminaareja kansalaisjärjestöille - VT/2010/007 - Human European Consultancy

Lisätiedot

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-FI-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Oletko kiinnostunut työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioista vastaavan pääosaston julkaisuista? Voit ladata ne tai rekisteröityä

Lisätiedot

Avain EU-käsitteisiin. Avain EU-käsitteisiin

Avain EU-käsitteisiin. Avain EU-käsitteisiin Avain EU-käsitteisiin Avain EU-käsitteisiin 150 2012 150 2012 Avain EU-käsitteisiin Avain EU-käsitteisiin Tero Erkkilä Teija Tiilikainen 150 2012 Uusittu laitos, 1. painos Julkaisija UM:n Eurooppatiedotus

Lisätiedot

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille Euroopan unioni Eurooppa. Tietolehti nuorille Tämä tietolehti ja siihen liittyvä opettajan opas ovat saatavilla internetissä osoitteessa http://europa.eu/teachers corner/index_fi.htm https://bookshop.europa.eu/fi/home/

Lisätiedot

Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä

Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä Sisäasiat Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi. Yhteinen maksuton palvelunumero (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*)

Lisätiedot

Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategia

Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategia FI Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategia Kohti eurooppalaista turvallisuusmallia MAALISKUU 2010 Huomautus Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto hyväksyi tämän tekstin 25. ja 26. helmikuuta 2010

Lisätiedot

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toiminta

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toiminta ISSN 1725-5341 Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toiminta EUMC vuosikertomus 2004/2005 Osa 1 MYYNTI JA TILAUKSET Julkaisutoimiston toimittamat maksulliset julkaisut ovat saatavissa

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE. Neuvoston 3221. istunto. Koulutus, nuoriso, kulttuuri ja urheilu. Bryssel, 15. helmikuuta 2013 L E H D I S T Ö

LEHDISTÖTIEDOTE. Neuvoston 3221. istunto. Koulutus, nuoriso, kulttuuri ja urheilu. Bryssel, 15. helmikuuta 2013 L E H D I S T Ö EUROOPA U IO I EUVOSTO LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston 3221. istunto 6175/13 (OR. en) PRESSE 46 PR CO 7 Koulutus, nuoriso, kulttuuri ja urheilu Bryssel, 15. helmikuuta 2013 Puheenjohtaja Ruairí Quinn Irlannin

Lisätiedot

Suomi Euroopan unionissa

Suomi Euroopan unionissa Suomi Euroopan unionissa perusteos R E I J O K E M P P I N E N IV, uudistettu painos Edita Helsinki Toimituskunta Outi Karemaa, Edita Publishing Oy Antti Kuusela, Eurooppa-tiedotus Jukka-Pekka Pietiäinen,

Lisätiedot

LEHDISTÖ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287. 13989/06 (Presse 287) (OR. en) Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23.

LEHDISTÖ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287. 13989/06 (Presse 287) (OR. en) Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287 13989/06 (Presse 287) (OR. en) LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23. lokakuuta 2006 Puheenjohtaja Jan-Erik Enestam Suomen ympäristöministeri

Lisätiedot

,!7IJ5B3-hdghfa! Suomi Euroopan unionissa. Perusteos EUROOPPA-TIEDOTUS

,!7IJ5B3-hdghfa! Suomi Euroopan unionissa. Perusteos EUROOPPA-TIEDOTUS Suomi Euroopan unionissa on yleistajuinen perusteos EU:n historiasta, nykypäivästä, Suomen jäsenyysneuvotteluista sekä asemasta ja tavoitteista jäseneksi liittymisen jälkeen. Kirjassa esitellään Suomen

Lisätiedot

Euroopan unionin talousarvio lyhyesti

Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Mihin EU:n rahat käytetään? Mistä rahat tulevat? Miten talousarviosta päätetään? Miten varoja käytetään ja valvotaan? Miten varoista vastataan ja kenelle? EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 02.05.2002 KOM(2002) 214 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Kertomus vuorottelu- ja erityisesti oppisopimuskoulutusta koskevien eurooppalaisten

Lisätiedot

EaSI. EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan. katto-ohjelma. Sosiaalinen Eurooppa

EaSI. EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan. katto-ohjelma. Sosiaalinen Eurooppa EaSI EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan katto-ohjelma Sosiaalinen Eurooppa EaSI EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan katto-ohjelma Euroopan komissio Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden

Lisätiedot

EMU JA GLOBALISOITUMINEN... 31 Markkinat ja hyvinvointi... 31 Markkinat ja rauha... 32 Markkinat ja demokratia... 32

EMU JA GLOBALISOITUMINEN... 31 Markkinat ja hyvinvointi... 31 Markkinat ja rauha... 32 Markkinat ja demokratia... 32 TIETOA EMU:STA Johdanto ESIPUHE....................................... 1 MÄKI ON OPINTOKERHO?.......................... 2 EUROOPAN UNIONI ALKU JA SYYT................. 4 Euroopan hiili ja teräsunioni................................

Lisätiedot

E U - P E R U S T E O S

E U - P E R U S T E O S 192 2011 2., uusittu laitos Euroopan unioni Marko Ruonala EU-perusteos Kannen kuva Pohjois- ja Keski-Eurooppa 1493 Hartman Schedels: "Liber chronicarum", Nürnberg. Piirtäjä Hieronymus Münzer(1437 1508)

Lisätiedot

LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET. Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03)

LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET. Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03) LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET Aihe: Luottamus YUTP:aa kohtaan Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03) EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.3.2010 KOM(2010) 105 lopullinen 2010/0067 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain

Lisätiedot

Tämäjulkaisu on painettu seuraavillakielillä:

Tämäjulkaisu on painettu seuraavillakielillä: 1 Perussääntö Tämäjulkaisu on painettu seuraavillakielillä: BG ISBN 92-861-0574-6 CS ISBN 92-861-0554-1 DA ISBN 92-861-0555-X DE ISBN 92-861-0556-8 EL ISBN 92-861-0557-6 EN ISBN 92-861-0558-4 ES ISBN 92-861-0559-2

Lisätiedot

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en. KULTTUURI-OHJELMA Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EUROOPAN KOMISSION OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Kesäkuuta 2009 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Lisätiedot

98 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 29

98 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 29 98 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 29 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS, VUOSIA 2008 2013 KOSKEVAAN

Lisätiedot

Ydinvoima Euroopassa. Selvitys ydinvoiman tilanteesta ja tulevaisuudesta Euroopan unionissa

Ydinvoima Euroopassa. Selvitys ydinvoiman tilanteesta ja tulevaisuudesta Euroopan unionissa Ydinvoima Euroopassa Selvitys ydinvoiman tilanteesta ja tulevaisuudesta Euroopan unionissa Aalto-yliopisto Ene 59.4220 Energiatalouden harjoitustyö Selvitys ydinvoiman tilanteesta ja tulevaisuudesta Euroopan

Lisätiedot

Kääntäminen ja tulkkaaminen. EU:ssa EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE

Kääntäminen ja tulkkaaminen. EU:ssa EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE Kääntäminen ja tulkkaaminen EU:ssa EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE Mitä toimielinten yhteinen käännös- ja tulkkauskomitea tekee? Toimielinten yhteinen käännös- ja tulkkauskomitea on Euroopan unionin toimielinten

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO. Agis-ohjelman opas

EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO. Agis-ohjelman opas EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO Agis-ohjelman opas 1 SISÄLLYS I. JOHDANTO... 3 I.1. OPPAAN TARKOITUS... 3 I.2. OPPAAN HYÖDYNTÄMINEN... 3 I.3. KESKEISTEN TERMIEN MÄÄRITTELY... 3 II.

Lisätiedot