Yleiselektroniikka Oyj

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleiselektroniikka Oyj"

Transkriptio

1 Käyttöohje Piikittömällä anturilla varustettu kosteusmittari IR-lämpömittarilla ja Bluetooth-liitännällä Malli MO297

2 Johdanto Onnittelemme Extech MO297 -mittarin valinnasta. Tämä mittari on varustettu MeterLink Bluetooth - yhteydellä joka on tarkoitettu yhteiskäyttöön FLIR-lämpökameroiden kanssa. Tämä piikittömällä kosteusanturilla varustettu mittari sisältää patentoidun sisäänrakennetun IR-lämpömittarin sekä 20 mittaustuloksen muistin. Tämä mittari soveltuu kosteuden mittaamiseen puumateriaaleista sekä muista rakennusmateriaaleista ilman tarvetta vaurioittaa pintaa, sillä kosteusmittaus voidaan suorittaa piikittömällä anturilla. Mittarin mukana toimitetaan myös piikkianturi, joka voidaan asentaa mittariin tarvittaessa. Lisäksi mittariin sisäänrakennettujen antureiden avulla on mahdollista mitata ilmankosteutta sekä ilman lämpötilaa. Mittaus tapahtuu sisäänrakennetun anturin sekä kosketuksettoman lämpötilamittauksen mahdollistavan infrapuna-anturin avulla. Mittari on varustettu erikoistoiminnoilla, jotka mahdollistavat seuraavat mittaukset: graania per pauna (Grains per pound), kastepiste (Dew Point) sekä höyrynpaine (Vapor Pressure). Mittari on testattu ja kalibroitu tehtaalla ennen toimitusta ja oikein käytettynä tarjoaa vuosien luotettavan käyttöiän. Mittarin osat 1. IR-lämpötila-anturi 2. Laser-osoitin 3. Kosteusanturi 4. Lämpötila-anturi 5. LCD-näyttö 6. Suhteellinen kosteus (RH) -painike 7. Mode/Zero-painike (toimintavalitsin/nollaus) 8. IR-lämpömittaripainike 9. Hälytyksen asetuspainike 10. Hälytysrajan säätö alaspäin / SEND-painike 11. ON/OFF-virtapainike 12. Etäanturin tuloliitin (pohjassa) 13. Paristotilan suojakansi (takana) 14. Hälytysrajan säätö ylöspäin / Bluetooth -painike 15. Moisture/Relative-painike (kosteus/suhteellinen) 16. Anturin suojahattu LCD-näyttö 1. MIN MAX Minimi- ja maksimiarvo 2. HIGH LOW Hälytysrajat 3. INT EXT Sisäinen/ulkoinen anturi 4. mbar Höyrynpaine 5. kpa Höyrynpaine 6. GPP Graania per pauna 7. g/kg Graania per kg 8. MOIST Kosteusmittaus 9. RH% - Suhteellinen kosteus -tila 10. COND Kondensaatiotila 11. APO Automaattinen virrankatkaisu 12. DEW Kastepistelämpötila 13. C/F Lämpötilayksikkö Matala paristojännite 15. MEM - Muistipaikan ilmaisin Laser-osoitin päällä Bluetooth päällä REL 2 MO297-EU-EN V4.3 4/13

3 Turvallisuus Noudata varovaisuutta laser-osoittimen ollessa päällä Älä osoita lasersädettä silmiä kohti ja varo että heijastavat pinnat eivät aiheuta vastaavaa vaaraa. Älä käytä laseria tiloissa joissa voi esiintyä räjähtäviä kaasuja tai muita mahdollisesti räjähdysherkkiä aineita, kaasuja tai höyryjä. Ominaisuudet Nopea kosteuspitoisuuden mittaus eri materaaleista piikittömällä anturilla, joka ei vaurioita materiaalien pintoja. Valinnainen piikkianturi (MO290-P) mahdollistaa kosteuslukemien mittaamisen eri syvyyksiltä (kaapelin pituus 0,9 metriä / 3 jalkaa). Helposti luettava näyttö, kookas taustavalaistu kaksoisnäyttö. Näyttää puun tai muun materiaalin kosteusprosentin sekä ilman lämpötilan, IR-mittauksella suoritetun kosketuksettomasti mitatun lämpötilan mittauskohteesta tai ilmankosteuden. Patentoitu IR-ratkaisu kosketuksettomaan pintojen lämpötilamittaukseen, optinen erottelukyk 8:1 (Distance to Spot Ratio, D:S), emissiivisyyskerroin 0,95 (kiinteä). Sisäänrakennettu kosteus/lämpötila-anturi mittaa suhteellisen kosteuden. Ilman lämpötila sekä graania per pauna (Grains Per Pound GPP) ja kastepiste (Dew Point DP). Ympäristön lämpötila ja pinnan hyörynpaine (Surface Vapor Pressure). Automaattiset laskutoimitukset tai differentiaalilämpötila (IR - DP) Minimi- ja maksimiarvot sekä datan pito. Mittaustulosten muisti (20 muistipaikkaa). Automaattinen virrankatkaisu ja matalan paristojännitteen ilmaisu. Pariston vaihto 1. Kytke mittari pois päältä. 2. Irrota paristotilan suojakannen ruuvi (Philips-kanta) ja nosta kansi irti. 3. Poista tyhjentynyt 9 V:n paristo ja aseta tilalle uusi paristo. 4. Kiinnitä suojakansi ja kiristä ruuvi. Loppukäyttäjä on EU-määräysten mukaan velvollinen toimittamaan käytetyt paristot asianmukaiseen ongelmajätekeruupisteeseen tai laitteen jälleenmyyjälle!! Käytöstä poisto: Noudata paikallisia viranomaismääräyksiä elektroniikkalaitteiden kierrätykseen liittyen. 3 MO297-EU-EN V4.3 4/13

4 Käyttö Mittarin päällekytkeminen 1. Irrota RH-anturin suojahattu ennen mittarin käyttöä. 2. Kytke mittari päälle painamalla virtapainiketta. 3. Jos mittarin näyttöön tulee näkyviin symboli tai mittari ei kytkeydy päälle, on aika vaihtaa paristo uuteen. Huom: Bluetooth-yhteyden käyttö lyhentää pariston käyttöikää alle 8 tuntiin. Jos mittaria käytetään pitkäaikaiseen mittaukseen suosittelemme ulkoisen virtalähteen käyttöä. Kosteuden mittaaminen (kastepiste, GPP, g/kg) 1. Kytke mittari päälle painamalla virtapainiketta. 2. Paina RH-painiketta. 3. Suhteellinen kosteus näytetään päänäytössä ja lämpötila apunäytössä. 4. Voit vaihtaa lämpötilayksikön painamalla tai painiketta. 5. Tuo näyttöön kastepiste (DEW POINT) painamalla MODE-painiketta. 6. Vaihda kastepisteen yksikkö painamalla MODE-painiketta (GPP/ F tai g/kg/ C). Voit vaihtaa yksikköä välillä GPP tai g/kg tai painikkeilla. Kosteuden mittaaminen piikittömällä anturilla 1. Kytke mittari päälle painamalla virtapainiketta. 2. Valitse kosteusmittaustoiminto painamalla MOIST-painiketta (MOIST / INT, INT = sisäänrakennettu piikitön anturi). 3. Pitelemällä mittaria siten, että taka-anturi on etäällä pinnoista ja kädestäsi. Lukeman tulisi olla lähes 0.0. Ellei näin ole, paina ja pidä alaspainettuna ZERO-painiketta yli 2 sekunnin ajan jolloin näyttöön tulee ZERO-symboli. 4. Aseta taka-anturi mitattavan pinnan päälle ja lue suhteellinen kosteus näytöltä. Kosteuden mittaaminen piikkianturilla 1. Liitä ulkoisen kosteusanturin kaapelin liitin mittarin alaosassa olevaan tuloliittimeen. 2. Kytke mittari päälle painamalla virtapainiketta. 3. Valitse kosteusmittaustoiminto painamalla MOIST-painiketta kahdesti. Näyttöön tulee "MOIST" ja "EXT" (ulkoinen piikkianturi). 4. Paina anturin piikit mitattavan materiaalin pintaan ja lue kosteuslukema (%) näytöltä. 4 MO297-EU-EN V4.3 4/13

5 Lämpötilan mittaaminen infrapunalämpöanturilla 1. Kytke mittari päälle painamalla virtapainiketta. 2. Kytke mittari IR-lämpömittari- ja laser-osoitintilaan painamalla IRT-painiketta. Laserosoittimen symboli vilkkuu näytössä tilan ollessa käytössä. 3. Vaihda lämpötilayksiköt sopivaksi painamalla tai painiketta. 4. Kohdista laserosoittimen piste mitattavaan pintaan haluamaasi kohtaan ja lue pintalämpötila mittarin apunäytöltä. 5. Vapauta IRT-painike. Viimeksi mitattu lämpötila ja laserosoittimen symboli jäävät näyttöön noin 10 sekunnin ajaksi ennen kuin mittari palaa normaaliin ympäristölämpötilamittaustilaan. IRT MAX MIN -näyttö: Mittari voidaan asettaa näyttämään vain maksimi- tai minimilämpötilaa jotka IRlämpötilamittaustoimenpiteen aikana on mitattu. 1. Mittarin ollessa IR HOLD -tilassa, paina MODE-painiketta, näyttöön tulee "MIN"- symboli. 2. Aseta mittari IR-lämpömittaritilaan painamalla IRT-painiketta. Näyttöön tulee mitattu minimilämpötila, joka päivittyy vain mikäli mittarilla mitataan nykyistä minimilämpötilaa matalampi lämpötila. 3. Siirry MAX-tilaan painamalla MODE-painiketta kahdesti ja jatka maksimilämpötilan osalta kuten edellä minimilämpötilan tapauksessa. 4. MAX- tai MIN-lämpötilaa ei tallenneta muistiin toiminnosta poistuttaessa. Mittari poistuu MAX/MIN-tilasta automaattisesti 10 sekunnin kuluttua. IR-anturin kuvakulma Varmista, että mitattava kohde on pinta-alaltaan suurempi kuin mittarin ja mitattavan kohteen perusteella määräytyvä mittauspisteen pinta-ala (kts. kuva alla). Etäisyyden kasvaesa myös mittauspisteen pinta-ala kasvaa. Kuvakulma määräytyy nk. D:S-suhdeluvun (etäisyys:pistekoko) mukaan joka tälle mittarille on 8:1. Jos mittari on 8 cm:n etäisyydellä mittauskohteesta, mitattavan kohteen tulee olla halkaisijaltaan vähintään 1 cm. Katso alla olevaa kuvaa mm 320mm VAROITUS: Älä katso suoraan laserosoittimen säteeseen tai laseriin paljain silmin. Matalatehoinen näkyvän aallonpituuden lasersäteily ei yleensä ole vaarallista mutta saattaa olla vaarallista mikäli lasersäde kohdistuu suoraan silmiin pitkiä aikoja. 5 MO297-EU-EN V4.3 4/13

6 Kastepisteen mittaustoiminto Mittarin kastepisteen mittaustoiminto (Condensation) hälyttää käyttäjää, mikäli IRlämpöanturilla mitatun pinnan pintalämpötila on lähellä tai saavuttanut nk. kastepistelämpötilan (Dew Point). 1. Kytke mittari päälle painamalla virtapainiketta. 2. Paina MOIST- ja RH-painikkeita samanaikaisesti. Näyttöön tulee "COND"-symboli. 3. Kohdista mittari mitattavaa pintaa kohti. Mittaa pintalämpötila painamalla IRT-painiketta. Apunäytössä näkyy IR-mittauksella määritetty pintalämpötilan arvok päänäytössä vastaavasti IR-lämpötilan ja kastepistelämpötilan välinen ero. 4. Mittari ilmaisee kondensoinnin todennäköisyyden mitatulla pinnalla seuraavasti: Jos IR-lämpötila on > 14 C (25 F) kuin kastepisteen lämpötila, näytössä näkyy pelkästään mitatun ja kastepistelämpötilan välinen ero, ei muita symboleita tai varoituksia. Jos IR-lämpötila on 3-14 C (5-25 F) suurempi kuin kastepistelämpötila, näytössä näkyy lämpötilaeron lisäksi myös jatkuvasti päällä oleva kondenssisymboli. Mittarista kuuluu yksi merkkiääni joka ilmaisee, että lukema ilmaisee kondenssivaaraa. Jos IR-lämpötila on < 3 C (5 F) kuin kastepisteen lämpötila, näytössä näkyy lämpötilaeron lisäksi vilkkuva kondenssisymboli. Mittarista kuuluu kaksi merkkiääntä ilmaisuna sille, että lukema on kondenssivaarallisella alueella. 5. Voit poistua kastepisteen mittaustoiminnosta painamalla RH-painiketta. Hyörynpaineen mittaustila Ympäristön hyörynpaine 1. Kondenssimittaustilan ollessa käytössä voit tuoda näyttöön höyrynpaineen MODE-painiketta painamalla. Yksiköt mbar ( F) tai kpa ( C). Voit vaihtaa yksikköä mbar:eista kpa:iin ja päinvastoin tai painikkeilla. 2. Voit poistua höyrynpaineen mittaustilasta painamalla MODE-painiketta. Pinnalta mitattu höyrynpaine 1. Siirry höyrynpaineen mittaustilaan kuten edellä. 2. Paina IRT-painiketta ja kohdista laserosoitin mitattavaan pintaan jolloin näyttöön tulee pinnan höyrynpaine (yksiköt mbar ( F) tai kpa ( C)). Hälytyksen ylä- ja alarajan asettaminen Korkean ja matalan arvon hälytyspisteet on mahdollista asettaa sekä ilmankosteus- että kosteusmittauksille. Toimi seuraavasti: 1. Kun näytössä näkyy RH%, paina RH- ja MODE-painikkeita samanaikaisesti. 2. Näyttöön tulee näkyviin "HIGH"-symboli. 3. Aseta korkea raja-arvo painamalla tai painiketta. 4. Tallenna korkea hälytysraja painamalla STORE/ALARM SET -painiketta, mittari siirtyy nyt matalan hälytysrajan asetustilaan. 5. Näyttöön tulee näkyviin "LOW"-.symboli, aseta matala raja-arvo painamalla tai painiketta. 6. Tallenna matala hälytysraja painamalla STORE/ALARM SET -painiketta, mittari siirtyy nyt normaaliin toimintatilaan. 7. Jos mitattu kosteusarvo on pienempi kuin määritetty alaraja tai suurempi kuin määritetty korkea hälytysraja, mittarista kuuluu yksi merkiääni sekunnin välein. 6 MO297-EU-EN V4.3 4/13

7 Kosteushälytyksen asettaminen: 1. Kun näytössä näkyy MOIST, paina MOIST- ja MODE-painikeita samanaikaisesti. 2. Näyttöön tulee näkyviin "HIGH"-symboli. 3. Aseta korkea raja-arvo painamalla tai painiketta. 4. Tallenna korkea hälytysraja painamalla STORE/ALARM SET -painiketta, mittari siirtyy nyt matalan hälytysrajan asetustilaan. 5. Näyttöön tulee näkyviin "LOW"-.symboli, aseta matala raja-arvo painamalla tai painiketta. 6. Tallenna matala hälytysraja painamalla STORE/ALARM SET -painiketta, mittari siirtyy nyt normaaliin toimintatilaan. 7. Jos mitattu kosteusarvo on pienempi kuin määritetty alaraja mittarista kuuluu yksi merkiääni sekunnin välein. 8. Jos mitattu kosteusarvo on suurempi kuin määritetty korkeaa hälytysaraja, mittarista kuuluu jatkuvasti merkkiääni. Mittausmuistin asetukset Mittaustuloksen tallentaminen muistiin: 1. Kun tallennettava mittaustulos näkyy näytössä, paina STORE-painiketta 2 sekunnin ajan kunnes mittarista kuuluu merkkiääni. Mittaustulos tallentuu muistiin näytössä näkyvään muistipaikkaan. MEM-symbolin päällä oleva numeerinen muistipaikkaluku päivittyy seuraavaan vapaaseen muistipaikkaan. 2. Kun kaikki 20 muistipaikkaa ovat täynnä, mittari tallentaa uusimman tallennettavan mittaustuloksen muistissa olevan vanhimman mittaustuloksen muistipaikasta 01 alkaen. Muistiin tallennettujen mittaustuloksien näyttöön tuonti: 1. Paina ja vapauta samanaikaisesti ja painikkeita jolloin näyttöön tulevat muistiin tallennetut lukemat. MEM-symbolin päällä oleva numeerinen muistipaikkaluku vilkkuu ja ilmaisee minkä muistipaikan tieto näytössä näkyy. 2. Voit selata muistipaikkoja ja painikkeilla. 3. Voit siirtyä takaisin normaaliin käyttötilaan painamalla STORE-painiketta. Muistin tyhjennys: 1. Voit tyhjentää muistipaikat painamalla ja pitämällä alaspainettuna ja STOREpainikkeita samanaikaisesti, kunnes näyttöön tulee symboli CLR. Automaattisen virrankatkaisun poiskytkentä Mittari siirtyy automaattisesti virransäästötilaan, mikäli mittarin toimintoja ei käytetä 30 minuutin aikana. Mittarista kuuluu varoitusääni 15 sekuntia ennen kuin mittari siirtyy virransäästötilaan. Voit poistaa virransäästötilan käytöstä painamalla MODE-painiketta samalla kuin kytket mittarin päälle virtakytkimestä. Näyttöön ei tule näkyviin "APO"-symbolia mikä ilmaisee, että virransäästötoiminto ei ole käytössä. 7 MO297-EU-EN V4.3 4/13

8 MO297 MeterLink Bluetooth-tiedonsiirto Tämä mittari on varustettu Bluetooth-moduulilla, joka mahdollistaa tiedonsiirron FLIR T/B200-., T/B300-, T/B360-, T/B400- tai i/b60-kameroiden ja tämän mittarin välillä. Kosteusmittaria a IRkameraa voidaan käyttää rakennuksien kosteusmittauksien dokumentointiin. Asetukset 1. Kytke mittariin sisäänrakennettu MO297 Bluetooth -moduuli päälle painamalla ja pitämällä alaspainettuna painiketta kahden sekunnin ajan. Näyttöön tulee näkyviin Bluetooth-symboli. 2. Pariuta mittari kameraan noudattamalla lämpökameran käyttöohjeen kohdassa "Pairing Bluetooth Devices" (Bluetooth-laitteiden pariuttaminen) mainittuja ohjeita. 3. Kun laitteet on pariutettu, MO297:n lähettämät tiedot näytetään lämpökameran näytöllä jossa ne päivittyvät jatkuvasti. 4. Muistiin tallennettuja mittaustuloksia on mahdollista ottaa näytölle ja liittää lämpökameran reaaliaikaisiin kuviin. Kuvankäsittely Yksittäinen tai useampia lukemia on mahdollista liittää yhteen lämpökamerakuvaan tallentamalla kuva ja siirtymällä kuvan käsittelyn mahdollistavaan tilaan. MO297:n muistiin tallennetut tiedot on mahdollista liittää kuvaan. 8 MO297-EU-EN V4.3 4/13

9 T/B200, T/B300, T/B360, T/B400 kuvankäsittely 1. Siirry kameran esikatselutilaan (Preview mode) (paina Image store - eli kuvan tallennuksen painiketta kerran). 2. Tässä tilassa reaaliaikaista dataa tai muistista esiin otettua dataa ei suoratoisteta näyttöön vaan näytetään sen sijaan esikatselukehyksien sisällä. 3. Esikatselukehyksien sisällä näkyvät tiedot voidaan liittää kuvaan painamalla 3 sekunnin ajan MO297:n / SEND-painiketta tai kameran esikatselukehyksen ADD-painiketta. 4. Kuvaan näin liitetyt tiedot numeroidaan. i/b60 kuvankäsittely 1. Tallenna kuva painamalla asianomaista painiketta. 2. Tuo kuva näyttöön käyttämällä RECALL ARCHIVE -painiketta (kehyksissä oleva nuoli). 3. Tässä tilassa reaaliaikaista dataa tai muistista esiin otettua dataa ei suoratoisteta näyttöön vaan näytetään sen sijaan esikatselukehyksien sisällä. 4. Esikatselukehyksien sisällä näkyvät tiedot voidaan liittää kuvaan painamalla 3 sekunnin ajan MO297:n / SEND-painiketta tai kameran kuvantallennuspainiketta. 5. Kuvaan näin liitetyt tiedot numeroidaan. Tyypillinen kosteusmittaus ja mittaustulosten dokumentointi 1. Käytä kameraa ja mittaa/kuvaa seinien ja kattojen rakenteista havaitut mahdolliset kosteusvaurioituneet alueet. 2. Mittaa edellisen kohdan mukaisesti havaittujen epäilyttävien kohteiden kosteustasot käyttämällä MO297-kosteusmittaria. 3. Kun ongelmakohta paikallistetaan, tallenna kosteuslukemat kosteusmittarin muistiin ja merkitse mittauskohta esimerkiksi kämmenen painalluksella tai muulla lämpötilaa muuttavalla menetelmällä. 4. Ota tallennettu kosteuslukema muistista. Kosteusmittari alkaa lähettää lukemaa jatkuvasti Bluetooth-yhteyden kautta lämpökameraan (jos pariutus suoritettu). 5. Ota lämpökameralla kuva alueesta jonka merkitsit kohdassa 3 yllä. Lämpökameran kuvan lisäksi muistiin tallentuu myös kosteusmittarin lähettämä kosteusmittauksen lukema. FCC Part 15 Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän Class B -luokan digitaalisia laitteita koskevat määräykset siten kuin ne on määritetty FCC:n säännöissä (Part 15). Mainitut säännöt ja niihin sisältyvät raja-arvot on määritetty siten, että ne tarjoavat kohtuulliseksi katsotun suojan haitallisia säteilyvaikutuksia vastaan kotitalousympäristöissä. Tämä laite muodostaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, joka, mikäli laite on väärin asennettu tai sitä käytetään ohjeiden vastaisella tavalla, voi aiheuttaa radioliikennettä häiritsevää säteilyä. Häiriöittömyyttää yksittäisissä asennuksissa ei kuitenkaan voida taata. Jos tämän laitteen todetaan tai epäillään aiheuttavan haitallista säteilyä radio- tai televiolaitteisiin, asia voidaan selvittää kytkemällä laite päälle ja pois ja seuraamalla häiriöiden ilmenemistä. Käyttäjä voi yrittää poistaa häiriöiden vaikutuksia seuraavilla tavoilla: Vastaanottoantennin uudelleen suuntaaminen. Laitteen ja sääaseman sekä sen lähettimen välimatkan lisääminen. Häiriöistä kärsivän laitteen liittäminen johonkin toiseen verkkopistokkeeseen. Tarvittaessa ota yhteys valtuutettuun radio- ja TV-laitekorjaajaan. Varoitus: Muutokset tai modifikaatiot ilman valmistajan erillistä lupaa saattavat poistaa takuun sekä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta. 9 MO297-EU-EN V4.3 4/13

10 Tekniset tiedot Toiminto Alue Tarkkuus Piikitön kosteusmittaus ,9 Vain suhteellinen Ulkoinen - puun kosteus % ± 5% Ulkoinen - rakenteiden kosteus % ± 5% Piikittömän mittauksen kantama maks. 19 mm (0,75 ) RH-mittaus % ± 3% RH % ± 2.5% RH % ± 3% RH Ilman lämpötila F ( C) ± 3,6 F (2,0 C) IR-lämpötila F ± 9 F 32 F ± 2 F F Suurempi kuin ±3,5% tai ±9 F C ± 4,5 C 0 C ± 1 C C > ±3,5% tai ± 4,5 C Näyttö 3-numeroinen päänäyttö, 4-numeroinen apunäyttö Höyrynpaine ,0 kpa, lasketaan lämpötilan ja RH-mittausten perusteella Kastepiste C ( F) Sekoitussuhde GPP ( g/kg) Näytteenottonopeus 2 per sekunnissa Taustavalo Valkoinen LED Muisti 20 pisteen muisti Bluetooth-kantama 32 jalkaa (10 metriä) esteettömässä tilassa Käyttölämpötila C ( F) Varastointilämpötila C ( F) Käyttölämpötila 90%, C ( F), 75%, C ( F), 45%, F ( C) Varastointikosteus 90% Virtalähde 9 V paristo Automaattinen virrankatkaisu 30 minuutin jälkeen (kun ei toimintojen muutoksia mainittuna aikana). Mahdollisuus kytkeä toiminto pois käytöstä. Lepotilan virrankulutus 50 µa maks. Mitat 165 x 70 x 38 mm (6,5 x 2,8 x 1,5") Paino 210 g (7,4 unssia) Copyright 2013 FLIR Systems, Inc. Kaikki oikeudet mukaan lukien käyttöohjeen osittainenkin jäljennös millään menetelmällä pidetetään ISO-9001 Sertifioitu 10 MO297-EU-EN V4.3 4/13

Ti100, Ti105, Ti110, Ti125, TiR105, TiR110, TiR125 Thermal Imagers

Ti100, Ti105, Ti110, Ti125, TiR105, TiR110, TiR125 Thermal Imagers Ti100, Ti105, Ti110, Ti125, TiR105, TiR110, TiR125 Thermal Imagers Käyttöohje February 2012, Rev.1, 2/13 (Finnish) 2012-2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change

Lisätiedot

Ti90, Ti95 Ti100, Ti105, Ti110, Ti125 TiR105, TiR110, TiR125 Performance Series Thermal Imagers

Ti90, Ti95 Ti100, Ti105, Ti110, Ti125 TiR105, TiR110, TiR125 Performance Series Thermal Imagers Ti90, Ti95 Ti100, Ti105, Ti110, Ti125 TiR105, TiR110, TiR125 Performance Series Thermal Imagers Käyttöohje February 2012, Rev.3, 11/14 (Finnish) 2012-2014 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications

Lisätiedot

Ti90, Ti95 Ti100, Ti105, Ti110, Ti125 TiR105, TiR110, TiR125 Thermal Imagers

Ti90, Ti95 Ti100, Ti105, Ti110, Ti125 TiR105, TiR110, TiR125 Thermal Imagers Ti90, Ti95 Ti100, Ti105, Ti110, Ti125 TiR105, TiR110, TiR125 Thermal Imagers Käyttöohje February 2012, Rev.2, 6/14 (Finnish) 2012-2014 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject

Lisätiedot

Sisällys. testo 845 Infrapunalämpömittari. Käyttöohje

Sisällys. testo 845 Infrapunalämpömittari. Käyttöohje testo 845 Infrapunalämpömittari Käyttöohje FIN Sisällys Yleistä...2 1. Turvallisuusohjeet...3 2. Suunniteltu käyttötarkoitus...4 3. Tuotekuvaus...5 3.1 Näyttö ja toimintonäppäimet...5 3.2 Käyttöliittymät...6

Lisätiedot

Ti200, Ti300, Ti400 Thermal Imagers

Ti200, Ti300, Ti400 Thermal Imagers Ti200, Ti300, Ti400 Thermal Imagers Käyttöohje September 2013 (Finnish) 2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Lisätiedot

Elintarviketarkastuksiin. Käyttöohje. (ver. 1.05 ) web: www.elcoplast.com 2007-01-18 sähköposti: info@elcoplast.com puh: 03-377 3761 fax: 03-377 3761

Elintarviketarkastuksiin. Käyttöohje. (ver. 1.05 ) web: www.elcoplast.com 2007-01-18 sähköposti: info@elcoplast.com puh: 03-377 3761 fax: 03-377 3761 KombiTemp HACCP PLUS Elintarviketarkastuksiin Käyttöohje (ver. 1.05 ) fax: 03-377 3761 KombiTemp HACCP PLUS, jota tässä tekstissä jatkossa kutsutaan nimellä KombiTemp+, yhdistää parhaat palat 2 maailmasta:

Lisätiedot

E710. KÄSIKIRJA Suomi. 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0

E710. KÄSIKIRJA Suomi. 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0 E710 KÄSIKIRJA Suomi 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0 SISÄLTÖ JOHDANTO 1 Turvallisuusohjeet 3 Huolto ja kalibrointi 3 Mittausjärjestelmän kanssa matkustaminen 4 NÄYTTÖYKSIKKÖ 5 Navigointipainikkeet

Lisätiedot

Nimike: Ovaterm. Lähde: http://omavalvonta.com/display/ovaterm/ohje

Nimike: Ovaterm. Lähde: http://omavalvonta.com/display/ovaterm/ohje Käyttöohje Nimike: Tulostettu: 26-Sep-2013 13:22 Lähde: http://omavalvonta.com/display/ovaterm/ohje 2 Sisältö 1 6 2 Päivittäinen käyttö 7 2.1 Käynnistäminen ja sammuttaminen 7 2.2 Käyttäjän valinta 7 2.3

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE SUOMI KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1 Icare PRO tonometrin käyttöohje Suomi Icare PRO (malli: TA03) KÄYTTÖOHJE v1.11 06/13 FI 0044 Tämä laite on seuraavien direktiivien ja säädösten mukainen: Lääkinnällisiä laitteita

Lisätiedot

ILMAN VIRTAUSNOPEUDEN MITTARI AIRFLOW MALLI TA465

ILMAN VIRTAUSNOPEUDEN MITTARI AIRFLOW MALLI TA465 ILMAN VIRTAUSNOPEUDEN MITTARI AIRFLOW MALLI TA465 KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS P/N 6005362, REV D OCTOBER 2014 Copyright TSI Incorporated / 2011-2014 / Kaikki oikeudet pidätetään. Osoite TSI Incorporated /

Lisätiedot

PYÖRIVÄ LASER SL005 OSAT. Pääyksikkö. Yläkahva. Laserin lähtöaukko. Pyörijä. Näppäimistö. Ylälaserin lähtöaukko. Akkukotelo Pohjalevy

PYÖRIVÄ LASER SL005 OSAT. Pääyksikkö. Yläkahva. Laserin lähtöaukko. Pyörijä. Näppäimistö. Ylälaserin lähtöaukko. Akkukotelo Pohjalevy SL005 PYÖRIVÄ LASER OSAT FIN Pääyksikkö Yläkahva Pyörijä Laserin lähtöaukko Akkukotelo Pohjalevy Näppäimistö Paristotilan lukko Ylälaserin lähtöaukko Valaisukytkin Äänimerkin kytkin Tarkkuuskytkin Virtakytkin

Lisätiedot

USB-RANNEVERENPAINEMITTARI

USB-RANNEVERENPAINEMITTARI USB-RANNEVERENPAINEMITTARI PIKAKÄYTTÖOPAS SUOMI KÄYTTÖOHJE VERSIO 1.3 LUE TÄMÄ ENNEN KÄYTTÖÄ VAROITUKSET JA VAROTOIMET ÄLÄ käytä tätä laitetta verenpaineen mittaukseen pikkulapsilta tai henkilöiltä, jotka

Lisätiedot

a Series c Series e Series

a Series c Series e Series Release 10 a Series c Series e Series Asennus-ja käyttöohjeet Suomi Päivämäärä: 04-2014 Dokumenttinumero: 81337-10-FI 2014 Raymarine UK Limited Tuotemerkkeihin ja patentteihin liittyvä huomautus Autohelm,

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

POS 150/180. Printed: 05.09.2013 Doc-Nr: PUB / 5153831 / 000 / 00

POS 150/180. Printed: 05.09.2013 Doc-Nr: PUB / 5153831 / 000 / 00 POS 150/180 Kurzanleitung Quick-start guide Guide de démarrage rapide Guida rapida Guía rápida Korte handleiding Vejledningen Hurtigstart Kort instruktion Hurtigstart-Guide Pikaopas de en fr it es nl da

Lisätiedot

E2 IR. www.fsm.fi ASENNUSOHJE LANGATON ENERGIANKULUTUSMITTARI

E2 IR. www.fsm.fi ASENNUSOHJE LANGATON ENERGIANKULUTUSMITTARI E2 IR LANGATON ENERGIANKULUTUSMITTARI www.fsm.fi Kun laite tulee käyttökelvottomaksi, sitä ei saa hävittää kotitalouksen sekajätteeseen. Se olisi luovutettava asianmukaiseen keräyspisteeseen sähkölaitteiden

Lisätiedot

INVERTEC 300TPX & 400TPX

INVERTEC 300TPX & 400TPX IM2041 02/2015 REV03 INVERTEC 300TPX & 400TPX KÄYTTÖOHJE FINNISH Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Vakuutus yhteensopivuudesta

Lisätiedot

Käyttöohje. 2. Järjestelmän kuvaus. 1. Käyttötarkoitus. Verensokerin seurantajärjestelmä SUOMI. 2.1 Mittari EDESTÄ

Käyttöohje. 2. Järjestelmän kuvaus. 1. Käyttötarkoitus. Verensokerin seurantajärjestelmä SUOMI. 2.1 Mittari EDESTÄ SUOMI 2. Järjestelmän kuvaus 2.1 Mittari EDESTÄ KOELIUSKA-AUKKO VIRTAPAINIKE ( ) Verensokerin seurantajärjestelmä YLÖS/ALAS ( / ) PAINIKKEET KOELIUSKA-AUKKO Koeliuska laitetaan tähän. VIRTAPAINIKE ( )

Lisätiedot

psense RH Kannettava CO2/RH/ Temp mittari Käyttöohje Markkinointi: Pietiko Oy www.pietiko.fi

psense RH Kannettava CO2/RH/ Temp mittari Käyttöohje Markkinointi: Pietiko Oy www.pietiko.fi 1 psense RH Kannettava CO2/RH/ Temp mittari Käyttöohje Markkinointi: Pietiko Oy www.pietiko.fi Sisällysluettelo 2 Johdanto...2 Toimituskokonaisuus...2 Virran syöttö...3 LCD näyttö...3 Painikkeet...3 Käyttö...4

Lisätiedot

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás PP 10/PP 25 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Protégé Kannettava kaasumittari

Protégé Kannettava kaasumittari Protégé Kannettava kaasumittari VAROITUS LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS KOKONAAN ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA SITÄ. TÄMÄN LAIMINLYÖMINEN VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAMMOJA TAI KUOLEMAN. COPYRIGHT 2010, SCOTT. KAIKKI OIKEUDET

Lisätiedot

Hälytysjärjestelmä. Käyttöopas. Painettu Kiinassa PA: G5-UM-FI-V1.0. 2015 Chuango. Kaikki oikeudet pidätetään.

Hälytysjärjestelmä. Käyttöopas. Painettu Kiinassa PA: G5-UM-FI-V1.0. 2015 Chuango. Kaikki oikeudet pidätetään. Hälytysjärjestelmä 2015 Chuango. Kaikki oikeudet pidätetään. Painettu Kiinassa PA: G5-UM-FI-V1.0 Käyttöopas Onnittelemme Chuango G5 -hälytysjärjestelmän hankinnasta. Chuango G5 -hälytysjärjestelmän asentaminen

Lisätiedot

SA 2700 Kit käyttäjän opas

SA 2700 Kit käyttäjän opas SA 2700 Kit käyttäjän opas Ver. 1.6 Maahantuonti: Greenmoore Oy Tulliportinkatu 2, 70100 Kuopio Puh. 017 363 8035, www.greenmoore.fi Sisällysluettelo 1. Järjestelmän asennuksen valmistelu 1 2. Laitteen

Lisätiedot

Oyj. Yleiselektroniikka MS8221D KANNETTAVA DIGITAALINEN YLEISMITTARI SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE

Oyj. Yleiselektroniikka MS8221D KANNETTAVA DIGITAALINEN YLEISMITTARI SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE MS8221D KANNETTAVA DIGITAALINEN YLEISMITTARI SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE 1. YLEISIÄ OHJEITA Tämä mittari täyttää IEC1010-standardin elektronisia mittalaitteita koskevat määräykset per CAT II / ympäristöhaittaluokka

Lisätiedot

Käyttöohje. PROFiTEST PSI-BC DA-II 3-349-146-08 3/12.01

Käyttöohje. PROFiTEST PSI-BC DA-II 3-349-146-08 3/12.01 Käyttöohje PROFiTEST PSI-BC DA-II 3-349-146-08 3/12.01 9 1 2 10 3 11 4 5! Print 12 13 6 7 Store Menu 14 15 16 8 2 GOSSEN-METRAWATT GMBH 1 Paperirulla 2 Värinauha 3 RS232-liitin 4 Paperin ulostulo terävällä

Lisätiedot

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen FI Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen verensokerimittarisi vai oletko käyttänyt mittaria jo jonkin aikaa, lue käyttöohje tarkasti ennen kuin otat uuden mittarin käyttöön.

Lisätiedot

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LAMELLIOVEN AVAAJA VAROITUS: AVAAJAA ASENTAVIEN JA SITÄ KÄYTTÄVIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN KANNALTA ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ NOUDATTAA ASENNUSOHJEITA JA VAROITUKSIA. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Lisätiedot

Welch Allyn Spot Vital Signs

Welch Allyn Spot Vital Signs kpa kpa (mmhg) (mmhg) Welch Allyn Spot Vital Signs S S A SpO2 min Spot Vital Signs Käyttöohjeet REF 420-sarja HUOMIO: Yhdysvaltojen liittovaltion lain mukaan tämän laitteen myynti on rajoitettu lääkäreille

Lisätiedot

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave KÄYTTÖOPAS EKOENERGIA- JA SANITEETTIJÄRJESTELMIÄ Roth Nordic Oy Kauppiaakatu 11 10300 Karjaa Puhelin: +358 400-344572 Faksi : +358 (0)19 233 193 Sähköposti:

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO PIKAOPAS 2 KAMERAN OSAT JA TOIMINNOT 4 KÄYTTÖVALMISTELUT 6 KÄYTTÄMINEN 14 VAROITUKSET JA TAKUU 21 OTA YHTEYTTÄ 26 KÄYTTÖOHJE

SISÄLLYSLUETTELO PIKAOPAS 2 KAMERAN OSAT JA TOIMINNOT 4 KÄYTTÖVALMISTELUT 6 KÄYTTÄMINEN 14 VAROITUKSET JA TAKUU 21 OTA YHTEYTTÄ 26 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO PIKAOPAS 2 KAMERAN OSAT JA TOIMINNOT 4 KÄYTTÖVALMISTELUT 6 KÄYTTÄMINEN 14 VAROITUKSET JA TAKUU 21 OTA YHTEYTTÄ 26 110 KÄYTTÖOHJE S/N: PIKAOPAS Pikaopas 1 Avaa luukku työntämällä sitä ylöspäin.

Lisätiedot