Yleiselektroniikka Oyj

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleiselektroniikka Oyj"

Transkriptio

1 Käyttöohje Piikittömällä anturilla varustettu kosteusmittari IR-lämpömittarilla ja Bluetooth-liitännällä Malli MO297

2 Johdanto Onnittelemme Extech MO297 -mittarin valinnasta. Tämä mittari on varustettu MeterLink Bluetooth - yhteydellä joka on tarkoitettu yhteiskäyttöön FLIR-lämpökameroiden kanssa. Tämä piikittömällä kosteusanturilla varustettu mittari sisältää patentoidun sisäänrakennetun IR-lämpömittarin sekä 20 mittaustuloksen muistin. Tämä mittari soveltuu kosteuden mittaamiseen puumateriaaleista sekä muista rakennusmateriaaleista ilman tarvetta vaurioittaa pintaa, sillä kosteusmittaus voidaan suorittaa piikittömällä anturilla. Mittarin mukana toimitetaan myös piikkianturi, joka voidaan asentaa mittariin tarvittaessa. Lisäksi mittariin sisäänrakennettujen antureiden avulla on mahdollista mitata ilmankosteutta sekä ilman lämpötilaa. Mittaus tapahtuu sisäänrakennetun anturin sekä kosketuksettoman lämpötilamittauksen mahdollistavan infrapuna-anturin avulla. Mittari on varustettu erikoistoiminnoilla, jotka mahdollistavat seuraavat mittaukset: graania per pauna (Grains per pound), kastepiste (Dew Point) sekä höyrynpaine (Vapor Pressure). Mittari on testattu ja kalibroitu tehtaalla ennen toimitusta ja oikein käytettynä tarjoaa vuosien luotettavan käyttöiän. Mittarin osat 1. IR-lämpötila-anturi 2. Laser-osoitin 3. Kosteusanturi 4. Lämpötila-anturi 5. LCD-näyttö 6. Suhteellinen kosteus (RH) -painike 7. Mode/Zero-painike (toimintavalitsin/nollaus) 8. IR-lämpömittaripainike 9. Hälytyksen asetuspainike 10. Hälytysrajan säätö alaspäin / SEND-painike 11. ON/OFF-virtapainike 12. Etäanturin tuloliitin (pohjassa) 13. Paristotilan suojakansi (takana) 14. Hälytysrajan säätö ylöspäin / Bluetooth -painike 15. Moisture/Relative-painike (kosteus/suhteellinen) 16. Anturin suojahattu LCD-näyttö 1. MIN MAX Minimi- ja maksimiarvo 2. HIGH LOW Hälytysrajat 3. INT EXT Sisäinen/ulkoinen anturi 4. mbar Höyrynpaine 5. kpa Höyrynpaine 6. GPP Graania per pauna 7. g/kg Graania per kg 8. MOIST Kosteusmittaus 9. RH% - Suhteellinen kosteus -tila 10. COND Kondensaatiotila 11. APO Automaattinen virrankatkaisu 12. DEW Kastepistelämpötila 13. C/F Lämpötilayksikkö Matala paristojännite 15. MEM - Muistipaikan ilmaisin Laser-osoitin päällä Bluetooth päällä REL 2 MO297-EU-EN V4.3 4/13

3 Turvallisuus Noudata varovaisuutta laser-osoittimen ollessa päällä Älä osoita lasersädettä silmiä kohti ja varo että heijastavat pinnat eivät aiheuta vastaavaa vaaraa. Älä käytä laseria tiloissa joissa voi esiintyä räjähtäviä kaasuja tai muita mahdollisesti räjähdysherkkiä aineita, kaasuja tai höyryjä. Ominaisuudet Nopea kosteuspitoisuuden mittaus eri materaaleista piikittömällä anturilla, joka ei vaurioita materiaalien pintoja. Valinnainen piikkianturi (MO290-P) mahdollistaa kosteuslukemien mittaamisen eri syvyyksiltä (kaapelin pituus 0,9 metriä / 3 jalkaa). Helposti luettava näyttö, kookas taustavalaistu kaksoisnäyttö. Näyttää puun tai muun materiaalin kosteusprosentin sekä ilman lämpötilan, IR-mittauksella suoritetun kosketuksettomasti mitatun lämpötilan mittauskohteesta tai ilmankosteuden. Patentoitu IR-ratkaisu kosketuksettomaan pintojen lämpötilamittaukseen, optinen erottelukyk 8:1 (Distance to Spot Ratio, D:S), emissiivisyyskerroin 0,95 (kiinteä). Sisäänrakennettu kosteus/lämpötila-anturi mittaa suhteellisen kosteuden. Ilman lämpötila sekä graania per pauna (Grains Per Pound GPP) ja kastepiste (Dew Point DP). Ympäristön lämpötila ja pinnan hyörynpaine (Surface Vapor Pressure). Automaattiset laskutoimitukset tai differentiaalilämpötila (IR - DP) Minimi- ja maksimiarvot sekä datan pito. Mittaustulosten muisti (20 muistipaikkaa). Automaattinen virrankatkaisu ja matalan paristojännitteen ilmaisu. Pariston vaihto 1. Kytke mittari pois päältä. 2. Irrota paristotilan suojakannen ruuvi (Philips-kanta) ja nosta kansi irti. 3. Poista tyhjentynyt 9 V:n paristo ja aseta tilalle uusi paristo. 4. Kiinnitä suojakansi ja kiristä ruuvi. Loppukäyttäjä on EU-määräysten mukaan velvollinen toimittamaan käytetyt paristot asianmukaiseen ongelmajätekeruupisteeseen tai laitteen jälleenmyyjälle!! Käytöstä poisto: Noudata paikallisia viranomaismääräyksiä elektroniikkalaitteiden kierrätykseen liittyen. 3 MO297-EU-EN V4.3 4/13

4 Käyttö Mittarin päällekytkeminen 1. Irrota RH-anturin suojahattu ennen mittarin käyttöä. 2. Kytke mittari päälle painamalla virtapainiketta. 3. Jos mittarin näyttöön tulee näkyviin symboli tai mittari ei kytkeydy päälle, on aika vaihtaa paristo uuteen. Huom: Bluetooth-yhteyden käyttö lyhentää pariston käyttöikää alle 8 tuntiin. Jos mittaria käytetään pitkäaikaiseen mittaukseen suosittelemme ulkoisen virtalähteen käyttöä. Kosteuden mittaaminen (kastepiste, GPP, g/kg) 1. Kytke mittari päälle painamalla virtapainiketta. 2. Paina RH-painiketta. 3. Suhteellinen kosteus näytetään päänäytössä ja lämpötila apunäytössä. 4. Voit vaihtaa lämpötilayksikön painamalla tai painiketta. 5. Tuo näyttöön kastepiste (DEW POINT) painamalla MODE-painiketta. 6. Vaihda kastepisteen yksikkö painamalla MODE-painiketta (GPP/ F tai g/kg/ C). Voit vaihtaa yksikköä välillä GPP tai g/kg tai painikkeilla. Kosteuden mittaaminen piikittömällä anturilla 1. Kytke mittari päälle painamalla virtapainiketta. 2. Valitse kosteusmittaustoiminto painamalla MOIST-painiketta (MOIST / INT, INT = sisäänrakennettu piikitön anturi). 3. Pitelemällä mittaria siten, että taka-anturi on etäällä pinnoista ja kädestäsi. Lukeman tulisi olla lähes 0.0. Ellei näin ole, paina ja pidä alaspainettuna ZERO-painiketta yli 2 sekunnin ajan jolloin näyttöön tulee ZERO-symboli. 4. Aseta taka-anturi mitattavan pinnan päälle ja lue suhteellinen kosteus näytöltä. Kosteuden mittaaminen piikkianturilla 1. Liitä ulkoisen kosteusanturin kaapelin liitin mittarin alaosassa olevaan tuloliittimeen. 2. Kytke mittari päälle painamalla virtapainiketta. 3. Valitse kosteusmittaustoiminto painamalla MOIST-painiketta kahdesti. Näyttöön tulee "MOIST" ja "EXT" (ulkoinen piikkianturi). 4. Paina anturin piikit mitattavan materiaalin pintaan ja lue kosteuslukema (%) näytöltä. 4 MO297-EU-EN V4.3 4/13

5 Lämpötilan mittaaminen infrapunalämpöanturilla 1. Kytke mittari päälle painamalla virtapainiketta. 2. Kytke mittari IR-lämpömittari- ja laser-osoitintilaan painamalla IRT-painiketta. Laserosoittimen symboli vilkkuu näytössä tilan ollessa käytössä. 3. Vaihda lämpötilayksiköt sopivaksi painamalla tai painiketta. 4. Kohdista laserosoittimen piste mitattavaan pintaan haluamaasi kohtaan ja lue pintalämpötila mittarin apunäytöltä. 5. Vapauta IRT-painike. Viimeksi mitattu lämpötila ja laserosoittimen symboli jäävät näyttöön noin 10 sekunnin ajaksi ennen kuin mittari palaa normaaliin ympäristölämpötilamittaustilaan. IRT MAX MIN -näyttö: Mittari voidaan asettaa näyttämään vain maksimi- tai minimilämpötilaa jotka IRlämpötilamittaustoimenpiteen aikana on mitattu. 1. Mittarin ollessa IR HOLD -tilassa, paina MODE-painiketta, näyttöön tulee "MIN"- symboli. 2. Aseta mittari IR-lämpömittaritilaan painamalla IRT-painiketta. Näyttöön tulee mitattu minimilämpötila, joka päivittyy vain mikäli mittarilla mitataan nykyistä minimilämpötilaa matalampi lämpötila. 3. Siirry MAX-tilaan painamalla MODE-painiketta kahdesti ja jatka maksimilämpötilan osalta kuten edellä minimilämpötilan tapauksessa. 4. MAX- tai MIN-lämpötilaa ei tallenneta muistiin toiminnosta poistuttaessa. Mittari poistuu MAX/MIN-tilasta automaattisesti 10 sekunnin kuluttua. IR-anturin kuvakulma Varmista, että mitattava kohde on pinta-alaltaan suurempi kuin mittarin ja mitattavan kohteen perusteella määräytyvä mittauspisteen pinta-ala (kts. kuva alla). Etäisyyden kasvaesa myös mittauspisteen pinta-ala kasvaa. Kuvakulma määräytyy nk. D:S-suhdeluvun (etäisyys:pistekoko) mukaan joka tälle mittarille on 8:1. Jos mittari on 8 cm:n etäisyydellä mittauskohteesta, mitattavan kohteen tulee olla halkaisijaltaan vähintään 1 cm. Katso alla olevaa kuvaa mm 320mm VAROITUS: Älä katso suoraan laserosoittimen säteeseen tai laseriin paljain silmin. Matalatehoinen näkyvän aallonpituuden lasersäteily ei yleensä ole vaarallista mutta saattaa olla vaarallista mikäli lasersäde kohdistuu suoraan silmiin pitkiä aikoja. 5 MO297-EU-EN V4.3 4/13

6 Kastepisteen mittaustoiminto Mittarin kastepisteen mittaustoiminto (Condensation) hälyttää käyttäjää, mikäli IRlämpöanturilla mitatun pinnan pintalämpötila on lähellä tai saavuttanut nk. kastepistelämpötilan (Dew Point). 1. Kytke mittari päälle painamalla virtapainiketta. 2. Paina MOIST- ja RH-painikkeita samanaikaisesti. Näyttöön tulee "COND"-symboli. 3. Kohdista mittari mitattavaa pintaa kohti. Mittaa pintalämpötila painamalla IRT-painiketta. Apunäytössä näkyy IR-mittauksella määritetty pintalämpötilan arvok päänäytössä vastaavasti IR-lämpötilan ja kastepistelämpötilan välinen ero. 4. Mittari ilmaisee kondensoinnin todennäköisyyden mitatulla pinnalla seuraavasti: Jos IR-lämpötila on > 14 C (25 F) kuin kastepisteen lämpötila, näytössä näkyy pelkästään mitatun ja kastepistelämpötilan välinen ero, ei muita symboleita tai varoituksia. Jos IR-lämpötila on 3-14 C (5-25 F) suurempi kuin kastepistelämpötila, näytössä näkyy lämpötilaeron lisäksi myös jatkuvasti päällä oleva kondenssisymboli. Mittarista kuuluu yksi merkkiääni joka ilmaisee, että lukema ilmaisee kondenssivaaraa. Jos IR-lämpötila on < 3 C (5 F) kuin kastepisteen lämpötila, näytössä näkyy lämpötilaeron lisäksi vilkkuva kondenssisymboli. Mittarista kuuluu kaksi merkkiääntä ilmaisuna sille, että lukema on kondenssivaarallisella alueella. 5. Voit poistua kastepisteen mittaustoiminnosta painamalla RH-painiketta. Hyörynpaineen mittaustila Ympäristön hyörynpaine 1. Kondenssimittaustilan ollessa käytössä voit tuoda näyttöön höyrynpaineen MODE-painiketta painamalla. Yksiköt mbar ( F) tai kpa ( C). Voit vaihtaa yksikköä mbar:eista kpa:iin ja päinvastoin tai painikkeilla. 2. Voit poistua höyrynpaineen mittaustilasta painamalla MODE-painiketta. Pinnalta mitattu höyrynpaine 1. Siirry höyrynpaineen mittaustilaan kuten edellä. 2. Paina IRT-painiketta ja kohdista laserosoitin mitattavaan pintaan jolloin näyttöön tulee pinnan höyrynpaine (yksiköt mbar ( F) tai kpa ( C)). Hälytyksen ylä- ja alarajan asettaminen Korkean ja matalan arvon hälytyspisteet on mahdollista asettaa sekä ilmankosteus- että kosteusmittauksille. Toimi seuraavasti: 1. Kun näytössä näkyy RH%, paina RH- ja MODE-painikkeita samanaikaisesti. 2. Näyttöön tulee näkyviin "HIGH"-symboli. 3. Aseta korkea raja-arvo painamalla tai painiketta. 4. Tallenna korkea hälytysraja painamalla STORE/ALARM SET -painiketta, mittari siirtyy nyt matalan hälytysrajan asetustilaan. 5. Näyttöön tulee näkyviin "LOW"-.symboli, aseta matala raja-arvo painamalla tai painiketta. 6. Tallenna matala hälytysraja painamalla STORE/ALARM SET -painiketta, mittari siirtyy nyt normaaliin toimintatilaan. 7. Jos mitattu kosteusarvo on pienempi kuin määritetty alaraja tai suurempi kuin määritetty korkea hälytysraja, mittarista kuuluu yksi merkiääni sekunnin välein. 6 MO297-EU-EN V4.3 4/13

7 Kosteushälytyksen asettaminen: 1. Kun näytössä näkyy MOIST, paina MOIST- ja MODE-painikeita samanaikaisesti. 2. Näyttöön tulee näkyviin "HIGH"-symboli. 3. Aseta korkea raja-arvo painamalla tai painiketta. 4. Tallenna korkea hälytysraja painamalla STORE/ALARM SET -painiketta, mittari siirtyy nyt matalan hälytysrajan asetustilaan. 5. Näyttöön tulee näkyviin "LOW"-.symboli, aseta matala raja-arvo painamalla tai painiketta. 6. Tallenna matala hälytysraja painamalla STORE/ALARM SET -painiketta, mittari siirtyy nyt normaaliin toimintatilaan. 7. Jos mitattu kosteusarvo on pienempi kuin määritetty alaraja mittarista kuuluu yksi merkiääni sekunnin välein. 8. Jos mitattu kosteusarvo on suurempi kuin määritetty korkeaa hälytysaraja, mittarista kuuluu jatkuvasti merkkiääni. Mittausmuistin asetukset Mittaustuloksen tallentaminen muistiin: 1. Kun tallennettava mittaustulos näkyy näytössä, paina STORE-painiketta 2 sekunnin ajan kunnes mittarista kuuluu merkkiääni. Mittaustulos tallentuu muistiin näytössä näkyvään muistipaikkaan. MEM-symbolin päällä oleva numeerinen muistipaikkaluku päivittyy seuraavaan vapaaseen muistipaikkaan. 2. Kun kaikki 20 muistipaikkaa ovat täynnä, mittari tallentaa uusimman tallennettavan mittaustuloksen muistissa olevan vanhimman mittaustuloksen muistipaikasta 01 alkaen. Muistiin tallennettujen mittaustuloksien näyttöön tuonti: 1. Paina ja vapauta samanaikaisesti ja painikkeita jolloin näyttöön tulevat muistiin tallennetut lukemat. MEM-symbolin päällä oleva numeerinen muistipaikkaluku vilkkuu ja ilmaisee minkä muistipaikan tieto näytössä näkyy. 2. Voit selata muistipaikkoja ja painikkeilla. 3. Voit siirtyä takaisin normaaliin käyttötilaan painamalla STORE-painiketta. Muistin tyhjennys: 1. Voit tyhjentää muistipaikat painamalla ja pitämällä alaspainettuna ja STOREpainikkeita samanaikaisesti, kunnes näyttöön tulee symboli CLR. Automaattisen virrankatkaisun poiskytkentä Mittari siirtyy automaattisesti virransäästötilaan, mikäli mittarin toimintoja ei käytetä 30 minuutin aikana. Mittarista kuuluu varoitusääni 15 sekuntia ennen kuin mittari siirtyy virransäästötilaan. Voit poistaa virransäästötilan käytöstä painamalla MODE-painiketta samalla kuin kytket mittarin päälle virtakytkimestä. Näyttöön ei tule näkyviin "APO"-symbolia mikä ilmaisee, että virransäästötoiminto ei ole käytössä. 7 MO297-EU-EN V4.3 4/13

8 MO297 MeterLink Bluetooth-tiedonsiirto Tämä mittari on varustettu Bluetooth-moduulilla, joka mahdollistaa tiedonsiirron FLIR T/B200-., T/B300-, T/B360-, T/B400- tai i/b60-kameroiden ja tämän mittarin välillä. Kosteusmittaria a IRkameraa voidaan käyttää rakennuksien kosteusmittauksien dokumentointiin. Asetukset 1. Kytke mittariin sisäänrakennettu MO297 Bluetooth -moduuli päälle painamalla ja pitämällä alaspainettuna painiketta kahden sekunnin ajan. Näyttöön tulee näkyviin Bluetooth-symboli. 2. Pariuta mittari kameraan noudattamalla lämpökameran käyttöohjeen kohdassa "Pairing Bluetooth Devices" (Bluetooth-laitteiden pariuttaminen) mainittuja ohjeita. 3. Kun laitteet on pariutettu, MO297:n lähettämät tiedot näytetään lämpökameran näytöllä jossa ne päivittyvät jatkuvasti. 4. Muistiin tallennettuja mittaustuloksia on mahdollista ottaa näytölle ja liittää lämpökameran reaaliaikaisiin kuviin. Kuvankäsittely Yksittäinen tai useampia lukemia on mahdollista liittää yhteen lämpökamerakuvaan tallentamalla kuva ja siirtymällä kuvan käsittelyn mahdollistavaan tilaan. MO297:n muistiin tallennetut tiedot on mahdollista liittää kuvaan. 8 MO297-EU-EN V4.3 4/13

9 T/B200, T/B300, T/B360, T/B400 kuvankäsittely 1. Siirry kameran esikatselutilaan (Preview mode) (paina Image store - eli kuvan tallennuksen painiketta kerran). 2. Tässä tilassa reaaliaikaista dataa tai muistista esiin otettua dataa ei suoratoisteta näyttöön vaan näytetään sen sijaan esikatselukehyksien sisällä. 3. Esikatselukehyksien sisällä näkyvät tiedot voidaan liittää kuvaan painamalla 3 sekunnin ajan MO297:n / SEND-painiketta tai kameran esikatselukehyksen ADD-painiketta. 4. Kuvaan näin liitetyt tiedot numeroidaan. i/b60 kuvankäsittely 1. Tallenna kuva painamalla asianomaista painiketta. 2. Tuo kuva näyttöön käyttämällä RECALL ARCHIVE -painiketta (kehyksissä oleva nuoli). 3. Tässä tilassa reaaliaikaista dataa tai muistista esiin otettua dataa ei suoratoisteta näyttöön vaan näytetään sen sijaan esikatselukehyksien sisällä. 4. Esikatselukehyksien sisällä näkyvät tiedot voidaan liittää kuvaan painamalla 3 sekunnin ajan MO297:n / SEND-painiketta tai kameran kuvantallennuspainiketta. 5. Kuvaan näin liitetyt tiedot numeroidaan. Tyypillinen kosteusmittaus ja mittaustulosten dokumentointi 1. Käytä kameraa ja mittaa/kuvaa seinien ja kattojen rakenteista havaitut mahdolliset kosteusvaurioituneet alueet. 2. Mittaa edellisen kohdan mukaisesti havaittujen epäilyttävien kohteiden kosteustasot käyttämällä MO297-kosteusmittaria. 3. Kun ongelmakohta paikallistetaan, tallenna kosteuslukemat kosteusmittarin muistiin ja merkitse mittauskohta esimerkiksi kämmenen painalluksella tai muulla lämpötilaa muuttavalla menetelmällä. 4. Ota tallennettu kosteuslukema muistista. Kosteusmittari alkaa lähettää lukemaa jatkuvasti Bluetooth-yhteyden kautta lämpökameraan (jos pariutus suoritettu). 5. Ota lämpökameralla kuva alueesta jonka merkitsit kohdassa 3 yllä. Lämpökameran kuvan lisäksi muistiin tallentuu myös kosteusmittarin lähettämä kosteusmittauksen lukema. FCC Part 15 Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän Class B -luokan digitaalisia laitteita koskevat määräykset siten kuin ne on määritetty FCC:n säännöissä (Part 15). Mainitut säännöt ja niihin sisältyvät raja-arvot on määritetty siten, että ne tarjoavat kohtuulliseksi katsotun suojan haitallisia säteilyvaikutuksia vastaan kotitalousympäristöissä. Tämä laite muodostaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, joka, mikäli laite on väärin asennettu tai sitä käytetään ohjeiden vastaisella tavalla, voi aiheuttaa radioliikennettä häiritsevää säteilyä. Häiriöittömyyttää yksittäisissä asennuksissa ei kuitenkaan voida taata. Jos tämän laitteen todetaan tai epäillään aiheuttavan haitallista säteilyä radio- tai televiolaitteisiin, asia voidaan selvittää kytkemällä laite päälle ja pois ja seuraamalla häiriöiden ilmenemistä. Käyttäjä voi yrittää poistaa häiriöiden vaikutuksia seuraavilla tavoilla: Vastaanottoantennin uudelleen suuntaaminen. Laitteen ja sääaseman sekä sen lähettimen välimatkan lisääminen. Häiriöistä kärsivän laitteen liittäminen johonkin toiseen verkkopistokkeeseen. Tarvittaessa ota yhteys valtuutettuun radio- ja TV-laitekorjaajaan. Varoitus: Muutokset tai modifikaatiot ilman valmistajan erillistä lupaa saattavat poistaa takuun sekä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta. 9 MO297-EU-EN V4.3 4/13

10 Tekniset tiedot Toiminto Alue Tarkkuus Piikitön kosteusmittaus ,9 Vain suhteellinen Ulkoinen - puun kosteus % ± 5% Ulkoinen - rakenteiden kosteus % ± 5% Piikittömän mittauksen kantama maks. 19 mm (0,75 ) RH-mittaus % ± 3% RH % ± 2.5% RH % ± 3% RH Ilman lämpötila F ( C) ± 3,6 F (2,0 C) IR-lämpötila F ± 9 F 32 F ± 2 F F Suurempi kuin ±3,5% tai ±9 F C ± 4,5 C 0 C ± 1 C C > ±3,5% tai ± 4,5 C Näyttö 3-numeroinen päänäyttö, 4-numeroinen apunäyttö Höyrynpaine ,0 kpa, lasketaan lämpötilan ja RH-mittausten perusteella Kastepiste C ( F) Sekoitussuhde GPP ( g/kg) Näytteenottonopeus 2 per sekunnissa Taustavalo Valkoinen LED Muisti 20 pisteen muisti Bluetooth-kantama 32 jalkaa (10 metriä) esteettömässä tilassa Käyttölämpötila C ( F) Varastointilämpötila C ( F) Käyttölämpötila 90%, C ( F), 75%, C ( F), 45%, F ( C) Varastointikosteus 90% Virtalähde 9 V paristo Automaattinen virrankatkaisu 30 minuutin jälkeen (kun ei toimintojen muutoksia mainittuna aikana). Mahdollisuus kytkeä toiminto pois käytöstä. Lepotilan virrankulutus 50 µa maks. Mitat 165 x 70 x 38 mm (6,5 x 2,8 x 1,5") Paino 210 g (7,4 unssia) Copyright 2013 FLIR Systems, Inc. Kaikki oikeudet mukaan lukien käyttöohjeen osittainenkin jäljennös millään menetelmällä pidetetään ISO-9001 Sertifioitu 10 MO297-EU-EN V4.3 4/13

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Yleiselektroniikka Oyj

Yleiselektroniikka Oyj SEND Käyttöohje Extech EX845 True RMS 1000 A Pihtimittari Bluetooth-liitännällä Patentoitu Johdanto Onnittelemme Extech EX845 CAT IV True RMS 1000A Pihtimittarin valinnasta. Tämä mittari toimitetaan osana

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr Käyttöohje Wöhler HF 300 kosteusmittari puulle. Best.-Nr.23199 2015-11-02 Sisältö Sisältö 1 Yleiset tiedot... 3 1.1 Tiedot käyttöohjeesta... 3 1.2 Varoitukset...3 1.3 Käyttö... 3 1.4 Toimitussisältö...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550 KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR550 Trifitek Finland Oy 04 . Ominaisuudet Mittausmenetelmät: Näkyvä valo / optinen, käyttämällä heijastusteippiä tai koskettamalla pyörivää kohdetta. Maksimi / minimi näyttö,

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7722 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7722 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7722 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7722 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 1 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä. 123 Turvallisuus Tämä symboli toisen symbolin, liittimen tai käyttölaitteen vieressä ilmaisee, että käyttäjän on katsottava oppaasta lisätietoja välttääkseen loukkaantumisen tai mittarin vaurioitumisen.

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Mini-Infrapunalämpömittari Malli: 8888 MATFER

Käyttöohjeet. Mini-Infrapunalämpömittari Malli: 8888 MATFER Käyttöohjeet Mini-Infrapunalämpömittari Malli: 8888 MATFER 250552 Tarkat, ilman kosketusta suoritettavat mittaukset Muutettavat C/ F lämpötilayksiköt Automaattinen tiedon säilytys Lasersäteen kohdistin

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Versio 3. Tallentava hiilidioksidimittari 7798 - Käyttöohje. Käyttöohje

Versio 3. Tallentava hiilidioksidimittari 7798 - Käyttöohje. Käyttöohje Versio 3 Tallentava hiilidioksidimittari 7798 Käyttöohje Tallentava hiilidioksidimittari 7798 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 1 Käynnistys

Lisätiedot

Infrapunalämpömittari CIR350

Infrapunalämpömittari CIR350 Infrapunalämpömittari CIR350 Käyttöopas (ver. 1.2) 5/23/2006 Johdanto Injektor solutionsin CIR350 infrapunalämpömittari tarjoaa sinulle laadukkaan laitteen huokeaan hintaan. Tämän laitteen etuja ovat Optiikka

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

TRMS Yleismittari langattomalla tiedonsiirrolla

TRMS Yleismittari langattomalla tiedonsiirrolla Käyttöohje TRMS Yleismittari langattomalla tiedonsiirrolla Malli EX542 Johdanto Tämä mittari soveltuu AC/DC-jännite-, AC/DC-virta-, resistanssi-, kapasitanssi-, sähkövirran ja signaalien taajuusmittauksiin,

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari

Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari Turvallisuusohje Lämpömittaria ei saa käyttää käyttölämpötilaa huomattavasti korkeammissa lämpötiloissa tai räjähdysherkissä tiloissa litiumpariston räjähtämisvaaran

Lisätiedot

Amprobe IR-608A. Käyttöohje

Amprobe IR-608A. Käyttöohje Amprobe IR-608A Käyttöohje Sisällysluettelo Laitteessa tai tässä käyttöohjeessa käytetyt merkinnät... 4 Tekniset tiedot... 5 Kuinka infrapunalämpömittari toimii... 5 ºC/ºF ja paristo... 5 Laitteen käyttö...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S KÄYTTÖOHJE Pro-Ject Tuner Box S Hyvä musiikinystävä, Onnittelut PRO-JECT-ULA-virittimen hankkimisesta. Lue huolellisesti tämä ohje, jotta kytket laitteen oikein ja saat siten parhaan mahdollisen äänenlaadun.

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Heinän ja säilörehun kosteusmittari

Heinän ja säilörehun kosteusmittari Heinän ja säilörehun kosteusmittari FI Käyttöohjeet KÄYTTÖOHJEET WILE 25 -KOSTEUSMITTARILLE 1. Toimitussisältö 2 - Wile 25 -kosteusmittari - kantolaukku - kantohihna - käyttöohje - paristo 9 V 6F22 (paikallaan

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta LCD-NÄYTTÖ Käyttöohjeesta Onneksi olkoon uuden Oregon Scientific (FAW- 101) sääaseman hankinnan johdosta. Tämä sääasema ennustaa säätä, mittaa ilmanpaineen ja -kosteuden sekä ulko- ja sisälämpötilan langattomasti.

Lisätiedot

Leica Sprinter Siitä vain... Paina nappia

Leica Sprinter Siitä vain... Paina nappia Sprinter Siitä vain... Paina nappia Sprinter 50 Tähtää, paina nappia, lue tulos Pölyn ja veden kestävä Kompakti ja kevyt muotoilu Virheettömät korkeuden ja etäisyyden lukemat Toiminnot yhdellä painikkeella

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260 langaton käsimittari Nokeval Yleiskuvaus KMR260 on helppokäyttöinen käsilämpömittari vaativiin olosuhteisiin. Laite on koteloitu kestävään roiskevesisuojattuun

Lisätiedot

Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje. 9356196 1. painos

Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje. 9356196 1. painos Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje 9356196 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote SU-5 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

Smoke Alarm FERION 4000 O

Smoke Alarm FERION 4000 O Smoke Alarm FERION 4000 O fi Smoke Alarm Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Graphics 4 2 Johdanto 6 3 Kiinnitys 7 4 Ylläpito 9 5 Tekniset tiedot 10 6 Asiakaspalvelu 11 Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä. 123 Johdanto Extech 430 -yleismittari (osanumero EX430) on varustettu automaattisella aluevalinnalla. Mittarin tarjoamat mittaukset/testaukset ovat vaihto- ja tasajännite, vaihto- ja tasavirta, resistanssi,

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PM1 TRACKER. Tekee näkymättömästä näkyvän: mittaa ja paranna sisäilmanlaatuasi. Puhdasilmaratkaisut

KÄYTTÖOHJE PM1 TRACKER. Tekee näkymättömästä näkyvän: mittaa ja paranna sisäilmanlaatuasi. Puhdasilmaratkaisut KÄYTTÖOHJE PM1 TRACKER Tekee näkymättömästä näkyvän: mittaa ja paranna sisäilmanlaatuasi Puhdasilmaratkaisut Käyttöohje PM1 Tracker SISÄLTÖ 1. Johdanto...3 2. Laitteen käynnistys/pysäytys...4 3. PM 1ndex

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla.

KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. CASIO-moduuli 3074 KÄYTTÖOHJE W-110 KÄYTTÖOHJETTA KOSKEVA HUOMAUTUS (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. KELLON TOIMINNOT Paina C-painiketta toiminnon vaihtoa

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Smoke Alarm FERION 1000 O

Smoke Alarm FERION 1000 O Smoke Alarm FERION 1000 O fi Smoke Alarm Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Graphics 4 2 Johdanto 6 3 Kiinnitys 7 4 Ylläpito 9 5 Tekniset tiedot 10 6 Asiakaspalvelu 11 Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

TESTI & MITTALAITTEET

TESTI & MITTALAITTEET TESTI & MITTALAITTEET micro DM-100 Digitaalinen yleismittari Iskun ja veden kestävä micro CM-100 Digitaalinen pihtimittari, monipuolinen, 10 toimintoa micro HM-100 Ilman lämpötila ja kosteusmittari KOKO

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Miniyleismittari kosketuksettomalla jänniteilmaisimella (NCV) Malli EX330

KÄYTTÖOPAS. Miniyleismittari kosketuksettomalla jänniteilmaisimella (NCV) Malli EX330 KÄYTTÖOPAS Miniyleismittari kosketuksettomalla jänniteilmaisimella (NCV) Malli EX330 Johdanto Extech EX330 -yleismittarin tarjoamat mittaukset/testaukset ovat vaihto- ja tasajännite, vaihto- ja tasavirta,

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

Varmista että kello on ladattu ennen kuin otat sen käyttöön. Jos sen akun varaus on liian alhainen, kellon toiminnot eivät toimi luotettavasti.

Varmista että kello on ladattu ennen kuin otat sen käyttöön. Jos sen akun varaus on liian alhainen, kellon toiminnot eivät toimi luotettavasti. I. Kellon esittely II. Osat Ⅲ. Aloitus Sovelluksen (application) asennus iphone: etsi 'H Band' App Storesta ja lataa se. Android: etsi 'H Band' Google Play Storesta ja lataa se. Bluetooth-yhteys Vaihe

Lisätiedot

Käyttöohje CO2 loggeri. Wöhler CDL 210

Käyttöohje CO2 loggeri. Wöhler CDL 210 Käyttöohje CO2 loggeri Wöhler CDL 210. Best.-Nr. 22412 2015-07-17 Sisältö Sisältö 1 Yleistä... 4 1.1 Käyttöohje... 4 1.2 Varoitukset... 4 1.3 Käyttö... 4 1.4 Toimitussisältö... 4 1.5 Hävittäminen... 4

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ion CD Direct) Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Soittimessa voi käyttää CD-R, CD+R, uudelleen kirjoitettavia CD-RW ja CD+RW levyjä. Yhdelle levylle voi

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

AB mypilotin pikaopas

AB mypilotin pikaopas AB mypilotin pikaopas AB mypilot -laitteeseen tutustuminen AB mypilot -kaukosäädin mahdollistaa Advanced Bionicsin Naída CI Q70 (Naída CI) -ääniprosessorin etäkäytön, jolloin näet hallinta- ja tilatiedot

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

Nokia autoluuri Asennusohje Käyttöopas

Nokia autoluuri Asennusohje Käyttöopas Nokia autoluuri Asennusohje Käyttöopas HSU-4 CUW-3 9232831 2. painos 2004-2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Käyttöohje CONDUCTOR

Käyttöohje CONDUCTOR CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka

PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka 1 Toimintaperiaate PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka on tarkoitettu puoliautomaattiseksi tiekoneiden kallistuskulmamittariksi. Laite ohjaa käyttäjää äänimerkeillä

Lisätiedot

ANALOGINEN KVARTSIKELLO Cal. 7T94

ANALOGINEN KVARTSIKELLO Cal. 7T94 SEIKO ANALOGINEN KVARTSIKELLO Cal. 7T94 SNN 017 SNN 019 SNN 021 KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ Kellonajan asettaminen ja sekuntikellon osoittimien säätäminen 1 Päiväyksen asettaminen 2 Sekuntikello 3 Painikkeiden

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje SiMAP-mittaus 28.8.2012

Lyhyt käyttöohje SiMAP-mittaus 28.8.2012 1 (7) SiMAP -mittaus Contents 1. SiMAP-MITTAUSJÄRJESTELMÄ...1 2. KÄYTTÖÖNOTTO...2 2.1 Tee tämä ensin!...2 2.2 Sim-kortin asettaminen paikoilleen...2 3. MITTAUS...3 3.1 Salkku mittauskohteessa...3 3.2 Anturit...3

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöpaneelin merkkivalot

Käyttöpaneelin merkkivalot tarkoittavat eri asioita niiden järjestyksen mukaan. Merkkivalot, jotka ovat pois päältä, päällä ja/tai vilkkuvat, osoittavat tulostimen eri tilanteita kuten tulostimen tilaa, tarvittavia käyttäjän toimia

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Käyttöolosuhteet... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen...

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Höysysauna ja poreallas LaSpa RUBATO

Höysysauna ja poreallas LaSpa RUBATO Höysysauna ja poreallas LaSpa RUBATO Rubato (oikeakätinen) Rubato (vasenkätinen) TEKNISET TIEDOT Mitat: 150 x 85 x 220cm (HUOM! Ammen syvyys on 40cm) Jännite: 220V Taajuus: 50 Hz Virran voimakkuus: 16

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti.

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti. 1. Toimintovalitsin: CD/kasetti (OFF)/RADIO 2. Taajuusaluevalitsin: FM/FM ST-alueiden valinta. 3. FM antenni: Saat parhaan mahdollisen vastaanoton vetämällä antennin ulos. 4. CD-soittimen luukku: Aseta

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie -tuki

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie -tuki DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie -tuki Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Vastuuvapaalauseke Denver Electronics A/S ei missään olosuhteissa hyväksy vastuuta

Lisätiedot

C1000D-lukon käyttöohje

C1000D-lukon käyttöohje 2016 Prosella Scandinavian Oy 010 2311 270 www.prosella.com info@prosella.com C1000D-lukon käyttöohje Sisällyslue elo Lukon rakenne ibutton-avaimet Lukkojen käyttöönotto 3 4 4 Omistaja-avaimen rekisteröinti

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Käyttöohje. Mittauspainike: IR-mittaus. Anturiliitin (vain testo 830-T2)

Käyttöohje. Mittauspainike: IR-mittaus. Anturiliitin (vain testo 830-T2) Testo 830-T1, -T2 IR-lämpömittari Käyttöohje fin 1. Yleiset tiedot Lue nämä ohjeet huolellisesti läpi ja perehdy mittarin toimintaan ennen kuin aloitat sen käytön. Varmista, että käyttöohje on lähettyvillä

Lisätiedot

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE 1. Virtanappi 2. Menu-nappi 3. Mode-nappi 4. Selaus ylös -nappi 5. Selaus alas -nappi 6. OK-nappi 7. USB-portti 8. Peruutuskameran asetukset / käyttöpaneeli

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema PIKAKÄYTTÖOPAS 1. Liu uta laitteen takana sijaitseva paristopesän kansi auki. 2. Asenna 2 AAA-paristoa paristopesään oikeaa napaisuutta noudattaen. 3. Sulje paristopesän

Lisätiedot