Yleiselektroniikka Oyj

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleiselektroniikka Oyj"

Transkriptio

1 Käyttöohje Piikittömällä anturilla varustettu kosteusmittari IR-lämpömittarilla ja Bluetooth-liitännällä Malli MO297

2 Johdanto Onnittelemme Extech MO297 -mittarin valinnasta. Tämä mittari on varustettu MeterLink Bluetooth - yhteydellä joka on tarkoitettu yhteiskäyttöön FLIR-lämpökameroiden kanssa. Tämä piikittömällä kosteusanturilla varustettu mittari sisältää patentoidun sisäänrakennetun IR-lämpömittarin sekä 20 mittaustuloksen muistin. Tämä mittari soveltuu kosteuden mittaamiseen puumateriaaleista sekä muista rakennusmateriaaleista ilman tarvetta vaurioittaa pintaa, sillä kosteusmittaus voidaan suorittaa piikittömällä anturilla. Mittarin mukana toimitetaan myös piikkianturi, joka voidaan asentaa mittariin tarvittaessa. Lisäksi mittariin sisäänrakennettujen antureiden avulla on mahdollista mitata ilmankosteutta sekä ilman lämpötilaa. Mittaus tapahtuu sisäänrakennetun anturin sekä kosketuksettoman lämpötilamittauksen mahdollistavan infrapuna-anturin avulla. Mittari on varustettu erikoistoiminnoilla, jotka mahdollistavat seuraavat mittaukset: graania per pauna (Grains per pound), kastepiste (Dew Point) sekä höyrynpaine (Vapor Pressure). Mittari on testattu ja kalibroitu tehtaalla ennen toimitusta ja oikein käytettynä tarjoaa vuosien luotettavan käyttöiän. Mittarin osat 1. IR-lämpötila-anturi 2. Laser-osoitin 3. Kosteusanturi 4. Lämpötila-anturi 5. LCD-näyttö 6. Suhteellinen kosteus (RH) -painike 7. Mode/Zero-painike (toimintavalitsin/nollaus) 8. IR-lämpömittaripainike 9. Hälytyksen asetuspainike 10. Hälytysrajan säätö alaspäin / SEND-painike 11. ON/OFF-virtapainike 12. Etäanturin tuloliitin (pohjassa) 13. Paristotilan suojakansi (takana) 14. Hälytysrajan säätö ylöspäin / Bluetooth -painike 15. Moisture/Relative-painike (kosteus/suhteellinen) 16. Anturin suojahattu LCD-näyttö 1. MIN MAX Minimi- ja maksimiarvo 2. HIGH LOW Hälytysrajat 3. INT EXT Sisäinen/ulkoinen anturi 4. mbar Höyrynpaine 5. kpa Höyrynpaine 6. GPP Graania per pauna 7. g/kg Graania per kg 8. MOIST Kosteusmittaus 9. RH% - Suhteellinen kosteus -tila 10. COND Kondensaatiotila 11. APO Automaattinen virrankatkaisu 12. DEW Kastepistelämpötila 13. C/F Lämpötilayksikkö Matala paristojännite 15. MEM - Muistipaikan ilmaisin Laser-osoitin päällä Bluetooth päällä REL 2 MO297-EU-EN V4.3 4/13

3 Turvallisuus Noudata varovaisuutta laser-osoittimen ollessa päällä Älä osoita lasersädettä silmiä kohti ja varo että heijastavat pinnat eivät aiheuta vastaavaa vaaraa. Älä käytä laseria tiloissa joissa voi esiintyä räjähtäviä kaasuja tai muita mahdollisesti räjähdysherkkiä aineita, kaasuja tai höyryjä. Ominaisuudet Nopea kosteuspitoisuuden mittaus eri materaaleista piikittömällä anturilla, joka ei vaurioita materiaalien pintoja. Valinnainen piikkianturi (MO290-P) mahdollistaa kosteuslukemien mittaamisen eri syvyyksiltä (kaapelin pituus 0,9 metriä / 3 jalkaa). Helposti luettava näyttö, kookas taustavalaistu kaksoisnäyttö. Näyttää puun tai muun materiaalin kosteusprosentin sekä ilman lämpötilan, IR-mittauksella suoritetun kosketuksettomasti mitatun lämpötilan mittauskohteesta tai ilmankosteuden. Patentoitu IR-ratkaisu kosketuksettomaan pintojen lämpötilamittaukseen, optinen erottelukyk 8:1 (Distance to Spot Ratio, D:S), emissiivisyyskerroin 0,95 (kiinteä). Sisäänrakennettu kosteus/lämpötila-anturi mittaa suhteellisen kosteuden. Ilman lämpötila sekä graania per pauna (Grains Per Pound GPP) ja kastepiste (Dew Point DP). Ympäristön lämpötila ja pinnan hyörynpaine (Surface Vapor Pressure). Automaattiset laskutoimitukset tai differentiaalilämpötila (IR - DP) Minimi- ja maksimiarvot sekä datan pito. Mittaustulosten muisti (20 muistipaikkaa). Automaattinen virrankatkaisu ja matalan paristojännitteen ilmaisu. Pariston vaihto 1. Kytke mittari pois päältä. 2. Irrota paristotilan suojakannen ruuvi (Philips-kanta) ja nosta kansi irti. 3. Poista tyhjentynyt 9 V:n paristo ja aseta tilalle uusi paristo. 4. Kiinnitä suojakansi ja kiristä ruuvi. Loppukäyttäjä on EU-määräysten mukaan velvollinen toimittamaan käytetyt paristot asianmukaiseen ongelmajätekeruupisteeseen tai laitteen jälleenmyyjälle!! Käytöstä poisto: Noudata paikallisia viranomaismääräyksiä elektroniikkalaitteiden kierrätykseen liittyen. 3 MO297-EU-EN V4.3 4/13

4 Käyttö Mittarin päällekytkeminen 1. Irrota RH-anturin suojahattu ennen mittarin käyttöä. 2. Kytke mittari päälle painamalla virtapainiketta. 3. Jos mittarin näyttöön tulee näkyviin symboli tai mittari ei kytkeydy päälle, on aika vaihtaa paristo uuteen. Huom: Bluetooth-yhteyden käyttö lyhentää pariston käyttöikää alle 8 tuntiin. Jos mittaria käytetään pitkäaikaiseen mittaukseen suosittelemme ulkoisen virtalähteen käyttöä. Kosteuden mittaaminen (kastepiste, GPP, g/kg) 1. Kytke mittari päälle painamalla virtapainiketta. 2. Paina RH-painiketta. 3. Suhteellinen kosteus näytetään päänäytössä ja lämpötila apunäytössä. 4. Voit vaihtaa lämpötilayksikön painamalla tai painiketta. 5. Tuo näyttöön kastepiste (DEW POINT) painamalla MODE-painiketta. 6. Vaihda kastepisteen yksikkö painamalla MODE-painiketta (GPP/ F tai g/kg/ C). Voit vaihtaa yksikköä välillä GPP tai g/kg tai painikkeilla. Kosteuden mittaaminen piikittömällä anturilla 1. Kytke mittari päälle painamalla virtapainiketta. 2. Valitse kosteusmittaustoiminto painamalla MOIST-painiketta (MOIST / INT, INT = sisäänrakennettu piikitön anturi). 3. Pitelemällä mittaria siten, että taka-anturi on etäällä pinnoista ja kädestäsi. Lukeman tulisi olla lähes 0.0. Ellei näin ole, paina ja pidä alaspainettuna ZERO-painiketta yli 2 sekunnin ajan jolloin näyttöön tulee ZERO-symboli. 4. Aseta taka-anturi mitattavan pinnan päälle ja lue suhteellinen kosteus näytöltä. Kosteuden mittaaminen piikkianturilla 1. Liitä ulkoisen kosteusanturin kaapelin liitin mittarin alaosassa olevaan tuloliittimeen. 2. Kytke mittari päälle painamalla virtapainiketta. 3. Valitse kosteusmittaustoiminto painamalla MOIST-painiketta kahdesti. Näyttöön tulee "MOIST" ja "EXT" (ulkoinen piikkianturi). 4. Paina anturin piikit mitattavan materiaalin pintaan ja lue kosteuslukema (%) näytöltä. 4 MO297-EU-EN V4.3 4/13

5 Lämpötilan mittaaminen infrapunalämpöanturilla 1. Kytke mittari päälle painamalla virtapainiketta. 2. Kytke mittari IR-lämpömittari- ja laser-osoitintilaan painamalla IRT-painiketta. Laserosoittimen symboli vilkkuu näytössä tilan ollessa käytössä. 3. Vaihda lämpötilayksiköt sopivaksi painamalla tai painiketta. 4. Kohdista laserosoittimen piste mitattavaan pintaan haluamaasi kohtaan ja lue pintalämpötila mittarin apunäytöltä. 5. Vapauta IRT-painike. Viimeksi mitattu lämpötila ja laserosoittimen symboli jäävät näyttöön noin 10 sekunnin ajaksi ennen kuin mittari palaa normaaliin ympäristölämpötilamittaustilaan. IRT MAX MIN -näyttö: Mittari voidaan asettaa näyttämään vain maksimi- tai minimilämpötilaa jotka IRlämpötilamittaustoimenpiteen aikana on mitattu. 1. Mittarin ollessa IR HOLD -tilassa, paina MODE-painiketta, näyttöön tulee "MIN"- symboli. 2. Aseta mittari IR-lämpömittaritilaan painamalla IRT-painiketta. Näyttöön tulee mitattu minimilämpötila, joka päivittyy vain mikäli mittarilla mitataan nykyistä minimilämpötilaa matalampi lämpötila. 3. Siirry MAX-tilaan painamalla MODE-painiketta kahdesti ja jatka maksimilämpötilan osalta kuten edellä minimilämpötilan tapauksessa. 4. MAX- tai MIN-lämpötilaa ei tallenneta muistiin toiminnosta poistuttaessa. Mittari poistuu MAX/MIN-tilasta automaattisesti 10 sekunnin kuluttua. IR-anturin kuvakulma Varmista, että mitattava kohde on pinta-alaltaan suurempi kuin mittarin ja mitattavan kohteen perusteella määräytyvä mittauspisteen pinta-ala (kts. kuva alla). Etäisyyden kasvaesa myös mittauspisteen pinta-ala kasvaa. Kuvakulma määräytyy nk. D:S-suhdeluvun (etäisyys:pistekoko) mukaan joka tälle mittarille on 8:1. Jos mittari on 8 cm:n etäisyydellä mittauskohteesta, mitattavan kohteen tulee olla halkaisijaltaan vähintään 1 cm. Katso alla olevaa kuvaa mm 320mm VAROITUS: Älä katso suoraan laserosoittimen säteeseen tai laseriin paljain silmin. Matalatehoinen näkyvän aallonpituuden lasersäteily ei yleensä ole vaarallista mutta saattaa olla vaarallista mikäli lasersäde kohdistuu suoraan silmiin pitkiä aikoja. 5 MO297-EU-EN V4.3 4/13

6 Kastepisteen mittaustoiminto Mittarin kastepisteen mittaustoiminto (Condensation) hälyttää käyttäjää, mikäli IRlämpöanturilla mitatun pinnan pintalämpötila on lähellä tai saavuttanut nk. kastepistelämpötilan (Dew Point). 1. Kytke mittari päälle painamalla virtapainiketta. 2. Paina MOIST- ja RH-painikkeita samanaikaisesti. Näyttöön tulee "COND"-symboli. 3. Kohdista mittari mitattavaa pintaa kohti. Mittaa pintalämpötila painamalla IRT-painiketta. Apunäytössä näkyy IR-mittauksella määritetty pintalämpötilan arvok päänäytössä vastaavasti IR-lämpötilan ja kastepistelämpötilan välinen ero. 4. Mittari ilmaisee kondensoinnin todennäköisyyden mitatulla pinnalla seuraavasti: Jos IR-lämpötila on > 14 C (25 F) kuin kastepisteen lämpötila, näytössä näkyy pelkästään mitatun ja kastepistelämpötilan välinen ero, ei muita symboleita tai varoituksia. Jos IR-lämpötila on 3-14 C (5-25 F) suurempi kuin kastepistelämpötila, näytössä näkyy lämpötilaeron lisäksi myös jatkuvasti päällä oleva kondenssisymboli. Mittarista kuuluu yksi merkkiääni joka ilmaisee, että lukema ilmaisee kondenssivaaraa. Jos IR-lämpötila on < 3 C (5 F) kuin kastepisteen lämpötila, näytössä näkyy lämpötilaeron lisäksi vilkkuva kondenssisymboli. Mittarista kuuluu kaksi merkkiääntä ilmaisuna sille, että lukema on kondenssivaarallisella alueella. 5. Voit poistua kastepisteen mittaustoiminnosta painamalla RH-painiketta. Hyörynpaineen mittaustila Ympäristön hyörynpaine 1. Kondenssimittaustilan ollessa käytössä voit tuoda näyttöön höyrynpaineen MODE-painiketta painamalla. Yksiköt mbar ( F) tai kpa ( C). Voit vaihtaa yksikköä mbar:eista kpa:iin ja päinvastoin tai painikkeilla. 2. Voit poistua höyrynpaineen mittaustilasta painamalla MODE-painiketta. Pinnalta mitattu höyrynpaine 1. Siirry höyrynpaineen mittaustilaan kuten edellä. 2. Paina IRT-painiketta ja kohdista laserosoitin mitattavaan pintaan jolloin näyttöön tulee pinnan höyrynpaine (yksiköt mbar ( F) tai kpa ( C)). Hälytyksen ylä- ja alarajan asettaminen Korkean ja matalan arvon hälytyspisteet on mahdollista asettaa sekä ilmankosteus- että kosteusmittauksille. Toimi seuraavasti: 1. Kun näytössä näkyy RH%, paina RH- ja MODE-painikkeita samanaikaisesti. 2. Näyttöön tulee näkyviin "HIGH"-symboli. 3. Aseta korkea raja-arvo painamalla tai painiketta. 4. Tallenna korkea hälytysraja painamalla STORE/ALARM SET -painiketta, mittari siirtyy nyt matalan hälytysrajan asetustilaan. 5. Näyttöön tulee näkyviin "LOW"-.symboli, aseta matala raja-arvo painamalla tai painiketta. 6. Tallenna matala hälytysraja painamalla STORE/ALARM SET -painiketta, mittari siirtyy nyt normaaliin toimintatilaan. 7. Jos mitattu kosteusarvo on pienempi kuin määritetty alaraja tai suurempi kuin määritetty korkea hälytysraja, mittarista kuuluu yksi merkiääni sekunnin välein. 6 MO297-EU-EN V4.3 4/13

7 Kosteushälytyksen asettaminen: 1. Kun näytössä näkyy MOIST, paina MOIST- ja MODE-painikeita samanaikaisesti. 2. Näyttöön tulee näkyviin "HIGH"-symboli. 3. Aseta korkea raja-arvo painamalla tai painiketta. 4. Tallenna korkea hälytysraja painamalla STORE/ALARM SET -painiketta, mittari siirtyy nyt matalan hälytysrajan asetustilaan. 5. Näyttöön tulee näkyviin "LOW"-.symboli, aseta matala raja-arvo painamalla tai painiketta. 6. Tallenna matala hälytysraja painamalla STORE/ALARM SET -painiketta, mittari siirtyy nyt normaaliin toimintatilaan. 7. Jos mitattu kosteusarvo on pienempi kuin määritetty alaraja mittarista kuuluu yksi merkiääni sekunnin välein. 8. Jos mitattu kosteusarvo on suurempi kuin määritetty korkeaa hälytysaraja, mittarista kuuluu jatkuvasti merkkiääni. Mittausmuistin asetukset Mittaustuloksen tallentaminen muistiin: 1. Kun tallennettava mittaustulos näkyy näytössä, paina STORE-painiketta 2 sekunnin ajan kunnes mittarista kuuluu merkkiääni. Mittaustulos tallentuu muistiin näytössä näkyvään muistipaikkaan. MEM-symbolin päällä oleva numeerinen muistipaikkaluku päivittyy seuraavaan vapaaseen muistipaikkaan. 2. Kun kaikki 20 muistipaikkaa ovat täynnä, mittari tallentaa uusimman tallennettavan mittaustuloksen muistissa olevan vanhimman mittaustuloksen muistipaikasta 01 alkaen. Muistiin tallennettujen mittaustuloksien näyttöön tuonti: 1. Paina ja vapauta samanaikaisesti ja painikkeita jolloin näyttöön tulevat muistiin tallennetut lukemat. MEM-symbolin päällä oleva numeerinen muistipaikkaluku vilkkuu ja ilmaisee minkä muistipaikan tieto näytössä näkyy. 2. Voit selata muistipaikkoja ja painikkeilla. 3. Voit siirtyä takaisin normaaliin käyttötilaan painamalla STORE-painiketta. Muistin tyhjennys: 1. Voit tyhjentää muistipaikat painamalla ja pitämällä alaspainettuna ja STOREpainikkeita samanaikaisesti, kunnes näyttöön tulee symboli CLR. Automaattisen virrankatkaisun poiskytkentä Mittari siirtyy automaattisesti virransäästötilaan, mikäli mittarin toimintoja ei käytetä 30 minuutin aikana. Mittarista kuuluu varoitusääni 15 sekuntia ennen kuin mittari siirtyy virransäästötilaan. Voit poistaa virransäästötilan käytöstä painamalla MODE-painiketta samalla kuin kytket mittarin päälle virtakytkimestä. Näyttöön ei tule näkyviin "APO"-symbolia mikä ilmaisee, että virransäästötoiminto ei ole käytössä. 7 MO297-EU-EN V4.3 4/13

8 MO297 MeterLink Bluetooth-tiedonsiirto Tämä mittari on varustettu Bluetooth-moduulilla, joka mahdollistaa tiedonsiirron FLIR T/B200-., T/B300-, T/B360-, T/B400- tai i/b60-kameroiden ja tämän mittarin välillä. Kosteusmittaria a IRkameraa voidaan käyttää rakennuksien kosteusmittauksien dokumentointiin. Asetukset 1. Kytke mittariin sisäänrakennettu MO297 Bluetooth -moduuli päälle painamalla ja pitämällä alaspainettuna painiketta kahden sekunnin ajan. Näyttöön tulee näkyviin Bluetooth-symboli. 2. Pariuta mittari kameraan noudattamalla lämpökameran käyttöohjeen kohdassa "Pairing Bluetooth Devices" (Bluetooth-laitteiden pariuttaminen) mainittuja ohjeita. 3. Kun laitteet on pariutettu, MO297:n lähettämät tiedot näytetään lämpökameran näytöllä jossa ne päivittyvät jatkuvasti. 4. Muistiin tallennettuja mittaustuloksia on mahdollista ottaa näytölle ja liittää lämpökameran reaaliaikaisiin kuviin. Kuvankäsittely Yksittäinen tai useampia lukemia on mahdollista liittää yhteen lämpökamerakuvaan tallentamalla kuva ja siirtymällä kuvan käsittelyn mahdollistavaan tilaan. MO297:n muistiin tallennetut tiedot on mahdollista liittää kuvaan. 8 MO297-EU-EN V4.3 4/13

9 T/B200, T/B300, T/B360, T/B400 kuvankäsittely 1. Siirry kameran esikatselutilaan (Preview mode) (paina Image store - eli kuvan tallennuksen painiketta kerran). 2. Tässä tilassa reaaliaikaista dataa tai muistista esiin otettua dataa ei suoratoisteta näyttöön vaan näytetään sen sijaan esikatselukehyksien sisällä. 3. Esikatselukehyksien sisällä näkyvät tiedot voidaan liittää kuvaan painamalla 3 sekunnin ajan MO297:n / SEND-painiketta tai kameran esikatselukehyksen ADD-painiketta. 4. Kuvaan näin liitetyt tiedot numeroidaan. i/b60 kuvankäsittely 1. Tallenna kuva painamalla asianomaista painiketta. 2. Tuo kuva näyttöön käyttämällä RECALL ARCHIVE -painiketta (kehyksissä oleva nuoli). 3. Tässä tilassa reaaliaikaista dataa tai muistista esiin otettua dataa ei suoratoisteta näyttöön vaan näytetään sen sijaan esikatselukehyksien sisällä. 4. Esikatselukehyksien sisällä näkyvät tiedot voidaan liittää kuvaan painamalla 3 sekunnin ajan MO297:n / SEND-painiketta tai kameran kuvantallennuspainiketta. 5. Kuvaan näin liitetyt tiedot numeroidaan. Tyypillinen kosteusmittaus ja mittaustulosten dokumentointi 1. Käytä kameraa ja mittaa/kuvaa seinien ja kattojen rakenteista havaitut mahdolliset kosteusvaurioituneet alueet. 2. Mittaa edellisen kohdan mukaisesti havaittujen epäilyttävien kohteiden kosteustasot käyttämällä MO297-kosteusmittaria. 3. Kun ongelmakohta paikallistetaan, tallenna kosteuslukemat kosteusmittarin muistiin ja merkitse mittauskohta esimerkiksi kämmenen painalluksella tai muulla lämpötilaa muuttavalla menetelmällä. 4. Ota tallennettu kosteuslukema muistista. Kosteusmittari alkaa lähettää lukemaa jatkuvasti Bluetooth-yhteyden kautta lämpökameraan (jos pariutus suoritettu). 5. Ota lämpökameralla kuva alueesta jonka merkitsit kohdassa 3 yllä. Lämpökameran kuvan lisäksi muistiin tallentuu myös kosteusmittarin lähettämä kosteusmittauksen lukema. FCC Part 15 Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän Class B -luokan digitaalisia laitteita koskevat määräykset siten kuin ne on määritetty FCC:n säännöissä (Part 15). Mainitut säännöt ja niihin sisältyvät raja-arvot on määritetty siten, että ne tarjoavat kohtuulliseksi katsotun suojan haitallisia säteilyvaikutuksia vastaan kotitalousympäristöissä. Tämä laite muodostaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, joka, mikäli laite on väärin asennettu tai sitä käytetään ohjeiden vastaisella tavalla, voi aiheuttaa radioliikennettä häiritsevää säteilyä. Häiriöittömyyttää yksittäisissä asennuksissa ei kuitenkaan voida taata. Jos tämän laitteen todetaan tai epäillään aiheuttavan haitallista säteilyä radio- tai televiolaitteisiin, asia voidaan selvittää kytkemällä laite päälle ja pois ja seuraamalla häiriöiden ilmenemistä. Käyttäjä voi yrittää poistaa häiriöiden vaikutuksia seuraavilla tavoilla: Vastaanottoantennin uudelleen suuntaaminen. Laitteen ja sääaseman sekä sen lähettimen välimatkan lisääminen. Häiriöistä kärsivän laitteen liittäminen johonkin toiseen verkkopistokkeeseen. Tarvittaessa ota yhteys valtuutettuun radio- ja TV-laitekorjaajaan. Varoitus: Muutokset tai modifikaatiot ilman valmistajan erillistä lupaa saattavat poistaa takuun sekä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta. 9 MO297-EU-EN V4.3 4/13

10 Tekniset tiedot Toiminto Alue Tarkkuus Piikitön kosteusmittaus ,9 Vain suhteellinen Ulkoinen - puun kosteus % ± 5% Ulkoinen - rakenteiden kosteus % ± 5% Piikittömän mittauksen kantama maks. 19 mm (0,75 ) RH-mittaus % ± 3% RH % ± 2.5% RH % ± 3% RH Ilman lämpötila F ( C) ± 3,6 F (2,0 C) IR-lämpötila F ± 9 F 32 F ± 2 F F Suurempi kuin ±3,5% tai ±9 F C ± 4,5 C 0 C ± 1 C C > ±3,5% tai ± 4,5 C Näyttö 3-numeroinen päänäyttö, 4-numeroinen apunäyttö Höyrynpaine ,0 kpa, lasketaan lämpötilan ja RH-mittausten perusteella Kastepiste C ( F) Sekoitussuhde GPP ( g/kg) Näytteenottonopeus 2 per sekunnissa Taustavalo Valkoinen LED Muisti 20 pisteen muisti Bluetooth-kantama 32 jalkaa (10 metriä) esteettömässä tilassa Käyttölämpötila C ( F) Varastointilämpötila C ( F) Käyttölämpötila 90%, C ( F), 75%, C ( F), 45%, F ( C) Varastointikosteus 90% Virtalähde 9 V paristo Automaattinen virrankatkaisu 30 minuutin jälkeen (kun ei toimintojen muutoksia mainittuna aikana). Mahdollisuus kytkeä toiminto pois käytöstä. Lepotilan virrankulutus 50 µa maks. Mitat 165 x 70 x 38 mm (6,5 x 2,8 x 1,5") Paino 210 g (7,4 unssia) Copyright 2013 FLIR Systems, Inc. Kaikki oikeudet mukaan lukien käyttöohjeen osittainenkin jäljennös millään menetelmällä pidetetään ISO-9001 Sertifioitu 10 MO297-EU-EN V4.3 4/13

Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari

Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari Johdanto Onnittelemme Extech 380942 DC/AC Pihtimittarin valinnasta. Mittari on testattu ja kalibroitu tehtaalla ja käyttöohjeiden ohjeita noudattamalla

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Yleiselektroniikka Oyj

Yleiselektroniikka Oyj SEND Käyttöohje Extech EX845 True RMS 1000 A Pihtimittari Bluetooth-liitännällä Patentoitu Johdanto Onnittelemme Extech EX845 CAT IV True RMS 1000A Pihtimittarin valinnasta. Tämä mittari toimitetaan osana

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 2007 S&A MATINTUPA 1. ILMAVIRTAUKSEN MITTAUS Suora, 1:n pisteen mittaus a) Kytke mittalaitteeseen virta. b) Paina UNITS - näppäintä ja valitse haluttu mittayksikkö

Lisätiedot

psense RH Kannettava CO2/RH/ Temp mittari Käyttöohje Markkinointi: Pietiko Oy www.pietiko.fi

psense RH Kannettava CO2/RH/ Temp mittari Käyttöohje Markkinointi: Pietiko Oy www.pietiko.fi 1 psense RH Kannettava CO2/RH/ Temp mittari Käyttöohje Markkinointi: Pietiko Oy www.pietiko.fi Sisällysluettelo 2 Johdanto...2 Toimituskokonaisuus...2 Virran syöttö...3 LCD näyttö...3 Painikkeet...3 Käyttö...4

Lisätiedot

Jäähdytysturva Oy Koivukummuntie 4 01510 Vantaa puh. +358 (0)20 754 5235 info@jaahdytysturva.fi www.jaahdytysturva.fi

Jäähdytysturva Oy Koivukummuntie 4 01510 Vantaa puh. +358 (0)20 754 5235 info@jaahdytysturva.fi www.jaahdytysturva.fi Testo 106-T1:ssä on erittäin nopea ja tarkka NTC-anturi yhdistettynä ohueen mittauskärkeen joka ei jätä jälkiä. Testo 106-T1 soveltuu erinomaisesti elintarvikkeiden lämpötilojen mittaukseen esimerkiksi

Lisätiedot

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DistanceMaster One 36 Laser 650 nm SPEED SHUTTER Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline DistanceMaster One x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Lue käyttöohje kokonaan. Lue myös lisälehti Takuu- ja

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

DistanceMaster 80 DE 04 GB 11 NL 18 DK 25 FR 32 ES 39 IT 46 PL 53 FI 60 PT 67 SE 74 NO TR RU UA CZ EE LV LT RO BG GR

DistanceMaster 80 DE 04 GB 11 NL 18 DK 25 FR 32 ES 39 IT 46 PL 53 FI 60 PT 67 SE 74 NO TR RU UA CZ EE LV LT RO BG GR DistanceMaster 80 DE GB NL DK FR ES IT PL PT SE NO TR RU UA CZ EE LV LT RO BG GR 04 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 ! a h i b 2. 4. 6.! 60 Lue lisäohjeet. käyttöohje Noudata kokonaan. annettuja Lue ohjeita.

Lisätiedot

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr Käyttöohje Wöhler HF 300 kosteusmittari puulle. Best.-Nr.23199 2015-11-02 Sisältö Sisältö 1 Yleiset tiedot... 3 1.1 Tiedot käyttöohjeesta... 3 1.2 Varoitukset...3 1.3 Käyttö... 3 1.4 Toimitussisältö...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550 KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR550 Trifitek Finland Oy 04 . Ominaisuudet Mittausmenetelmät: Näkyvä valo / optinen, käyttämällä heijastusteippiä tai koskettamalla pyörivää kohdetta. Maksimi / minimi näyttö,

Lisätiedot

BP2F KÄYTTÖOHJE INFRAPUNA- ELINTARVIKEMITTARI TRT-BA-BP2F-TC-001-FI

BP2F KÄYTTÖOHJE INFRAPUNA- ELINTARVIKEMITTARI TRT-BA-BP2F-TC-001-FI BP2F FI KÄYTTÖOHJE INFRAPUNA- ELINTARVIKEMITTARI TRT-BA-BP2F-TC-001-FI Sisällysluettelo Käyttöohjetta koskevia tietoja... 01 Turvallisuus... 02 Tietoa laitteesta... 02 Tekniset tiedot... 03 Kuljetus ja

Lisätiedot

CUBE WEATHER STATION YGH 393 MANUAALI HAPTIME

CUBE WEATHER STATION YGH 393 MANUAALI HAPTIME Ominaisuudet CUBE WEATHER STATION YGH 393 MANUAALI HAPTIME Sensorin virran vähyyden ilmaisin Lämpötila celsius- tai Fahrenheit-asteikolla Langaton ulkoilma-anturi (kantomatka esteettömällä matkalla + 30

Lisätiedot

testo 510 Käyttöohje

testo 510 Käyttöohje testo 510 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 510 Pikaohje testo 510 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine-ero sensorin yhteet 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7722 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7722 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7722 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7722 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 1 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

DT-105 KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 DT-105 KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTOA TULOSIGNAALIEN SUURIMMAT SALLITUT ARVOT

DT-105 KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 DT-105 KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTOA TULOSIGNAALIEN SUURIMMAT SALLITUT ARVOT DT-105 KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 DT-105 KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTOA 1. TURVAOHJEET Toiminto V AC V DC ma DC Resistanssi Ω TULOSIGNAALIEN SUURIMMAT SALLITUT ARVOT Maksimi

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

Testo 106 suojakotelolla Nopea mittari omavalvontaan.

Testo 106 suojakotelolla Nopea mittari omavalvontaan. Testo 106 suojakotelolla Nopea mittari omavalvontaan. Nopea mittaus ohuella mittapäällä jälkiä jättämättä Tarkka mittaustulos Äänihälytys Testo 106:ssa on erittäin nopea ja tarkka NTC-anturi yhdistettynä

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot

Fluke-561 Yhdistelmälämpömittari

Fluke-561 Yhdistelmälämpömittari Fluke-561 Yhdistelmälämpömittari Pikakäyttöohje Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat tiedot löydät Users Manual-kirjasesta Näyttö Laser Liipaisin Toimintonapit AAparistot (2 kpl) Paristokotelon kansi

Lisätiedot

testo 606-2 Käyttöohje

testo 606-2 Käyttöohje testo 606-2 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-2 Pikaohje testo 606-2 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

088U0213. Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20

088U0213. Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20 088U0213 Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20 Sisältö 1. Laitteen toiminnasta................... 3 2. Asennus............................... 4 3. Lämpötila-asetukset...................

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Mini-Infrapunalämpömittari Malli: 8888 MATFER

Käyttöohjeet. Mini-Infrapunalämpömittari Malli: 8888 MATFER Käyttöohjeet Mini-Infrapunalämpömittari Malli: 8888 MATFER 250552 Tarkat, ilman kosketusta suoritettavat mittaukset Muutettavat C/ F lämpötilayksiköt Automaattinen tiedon säilytys Lasersäteen kohdistin

Lisätiedot

Käyttöohje HI98127 / HI98128. Pietiko Oy Tykistökatu 4 B 310(ElektroCity) 20520 Turku, puh (02) 2514402, fax (02) 2510015 www.pietiko.

Käyttöohje HI98127 / HI98128. Pietiko Oy Tykistökatu 4 B 310(ElektroCity) 20520 Turku, puh (02) 2514402, fax (02) 2510015 www.pietiko. HI98127 / Tekniset tiedot Mittausalue HI98127-2,0...16,0 ph -2,00...16,00 ph Lämpötila -5...+60 C Resoluutio HI98127 0,1 ph 0,01 ph Lämpötila 0,1 C Tarkkuus HI98127 ± 0,1 ph ± 0,001 ph Lämpötila ± 0,5

Lisätiedot

SwemaAir 5 Käyttöohje

SwemaAir 5 Käyttöohje SwemaAir 5 Käyttöohje 1. Esittely SwemaAir 5 on kuumalanka-anemometri lämpötilan, ilmanvirtauksen sekä -nopeuden mittaukseen. Lämpötila voidaan esittää joko C, tai F, ilmannopeus m/s tai fpm ja ilman virtaus

Lisätiedot

testo 511 Käyttöohje

testo 511 Käyttöohje testo 511 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 511 Pikaohje testo 511 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine sensorin yhde 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

TRMS Yleismittari langattomalla tiedonsiirrolla

TRMS Yleismittari langattomalla tiedonsiirrolla Käyttöohje TRMS Yleismittari langattomalla tiedonsiirrolla Malli EX542 Johdanto Tämä mittari soveltuu AC/DC-jännite-, AC/DC-virta-, resistanssi-, kapasitanssi-, sähkövirran ja signaalien taajuusmittauksiin,

Lisätiedot

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä. 123 Turvallisuus Tämä symboli toisen symbolin, liittimen tai käyttölaitteen vieressä ilmaisee, että käyttäjän on katsottava oppaasta lisätietoja välttääkseen loukkaantumisen tai mittarin vaurioitumisen.

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

testo 830-T4 Käyttöohje

testo 830-T4 Käyttöohje testo 830-T4 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori,

Lisätiedot

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0 KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69 v 1.0 S&A MATINTUPA - WWW.MITTARIT.COM - 2009 1 1) 2/4mm testimittapäät (4mm mittapäät irroitettavissa) 2) Punainen mittapää, ( + / L ) kaikissa toiminnoissa 3) Musta

Lisätiedot

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Tekniset tiedot Kolme virtakytkimellä varustettua vastaanotinta + kaukosäädin Kaukosäätimen paristo: 1 x 3 V CR2032 (sisältyy pakkaukseen) Lähettimien enimmäismäärä: 3 kpl

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY Lue käyttöohje ennen vaunun käyttöönottoa! Sisällys 1. Johdanto 2. Erittely 3. Varoitukset ja turvaohjeet 4. Haarukkavaunun käyttäminen 4.1 Käyttö 4.2 Näytön toiminnot

Lisätiedot

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 SISÄLTÖ SISÄLTÖ Digitaalinen yönäkö-monokulaari Käyttöohje Malli: SISÄLTÖ Esittely 3 Käyttövinkkejä 4 Osien esittely 5 7 Paristojen asennus 7 Virta päälle 8 Virran sammuttaminen 8 Ympäristön tarkkailu

Lisätiedot

Käyttöohje. Model #s: 36-0050 / 36-0051 / 36-0052 / 36-0053 / 35-0055 (US) 36-0060 / 36-0061 / 36-0062 / 36-0063 / 36-0065 (EU) Lit# 98-1257 / 07-08

Käyttöohje. Model #s: 36-0050 / 36-0051 / 36-0052 / 36-0053 / 35-0055 (US) 36-0060 / 36-0061 / 36-0062 / 36-0063 / 36-0065 (EU) Lit# 98-1257 / 07-08 Käyttöohje Model #s: 36-0050 / 36-0051 / 36-0052 / 36-0053 / 35-0055 (US) 36-0060 / 36-0061 / 36-0062 / 36-0063 / 36-0065 (EU) Lit# 98-1257 / 07-08 Näppäimet ja näyttö Suuntanuolet MERKKI/Taustavalo- näppäin

Lisätiedot

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla.

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. Speedohealer V4 Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. 1. Esipuhe Onnittelemme sinua Speedohealer laitteen oston johdosta. HealTech Electronics Ltd. on omistautunut

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ TPMS Käyttöohjekirja Malli n:o: CL-M2+SO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TPMS:n PÄÄTOIMINNOT... 1 2. TUOTTEEN OMINAISUUDET...1 3. JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT...1-2

Lisätiedot

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0 Käyttöohje Aura Remote App v0 Kirjautuminen Applikaation version numero Mahdollisuus testata sovelluksen Demo versiota. Tähän voit syöttää koodin, jonka löydät Aura Remoten keskusyksikön takaa. Valitse

Lisätiedot

Elintarviketarkastuksiin. Käyttöohje. (ver. 1.05 ) web: www.elcoplast.com 2007-01-18 sähköposti: info@elcoplast.com puh: 03-377 3761 fax: 03-377 3761

Elintarviketarkastuksiin. Käyttöohje. (ver. 1.05 ) web: www.elcoplast.com 2007-01-18 sähköposti: info@elcoplast.com puh: 03-377 3761 fax: 03-377 3761 KombiTemp HACCP PLUS Elintarviketarkastuksiin Käyttöohje (ver. 1.05 ) fax: 03-377 3761 KombiTemp HACCP PLUS, jota tässä tekstissä jatkossa kutsutaan nimellä KombiTemp+, yhdistää parhaat palat 2 maailmasta:

Lisätiedot

Toimintaperiaate: 2. Kytke virta vastaanottimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "horsealarm receiver only".

Toimintaperiaate: 2. Kytke virta vastaanottimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä horsealarm receiver only. Toimintaperiaate: 1. Kytke virta toistimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "RadioLink only". Kun virta on kytketty toistimeen, laitteen vihreä valo välähtää. 2. Kytke virta vastaanottimeen

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

Kosteusanturi Langaton

Kosteusanturi Langaton Kosteusanturi Langaton Englannin kielestä käännetty asiakirja -fi 2014-04-22 A001 Sisällysluettelo 1 Tuotteen kuvaus... 1 1.1 Kosteusmittaus... 1 2 Asennusohjeet... 2 3 Käyttöliittymän kuvaus... 2 3.1

Lisätiedot

Ilmanvirtauksen mittarit

Ilmanvirtauksen mittarit Swema 3000 yleismittari/monitoimimittari sisäilmastomittauksiin Ilmastoinnin yleismittari, Vahva metallirunkoinen Swema 3000 on suunniteltu ilmastoinnin, sisäilmaston ja olosuhdemittausten tarpeisiin erityisesti

Lisätiedot

EL-EPM01 Energiamittari

EL-EPM01 Energiamittari EL-EPM01 Energiamittari SUOMI KÄYTTÖOHJEET Johdanto: EL-PM01-energiamittari on suunniteltu sähkökuormien tarkkailuun ja mittaamiseen. Se on tehokas ratkaisu kulujen määritykseen. Energiamittarin mittausväli

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

Versio 3. Tallentava hiilidioksidimittari 7798 - Käyttöohje. Käyttöohje

Versio 3. Tallentava hiilidioksidimittari 7798 - Käyttöohje. Käyttöohje Versio 3 Tallentava hiilidioksidimittari 7798 Käyttöohje Tallentava hiilidioksidimittari 7798 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 1 Käynnistys

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

Midland G5. 8-kanavainen PMR446-radiopuhelin

Midland G5. 8-kanavainen PMR446-radiopuhelin Midland G5 8-kanavainen PMR446-radiopuhelin Midland G5 on uuden sukupolven radiopuhelin, jota voidaan käyttää lupavapaasti useimmissa EU-maissa PMR446-kanavilla (446.00625 446.09375 MHz). Tarkista maakohtaiset

Lisätiedot

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Käyttöohje on ladattavissa ilmaiseksi eri kielillä osoitteessa www.cce.tm kohdasta FAQ. Kuvaus Näkymä edestä 1 LED-palkki vihreä = hyväksytyt setelit punainen = epäilyttävät setelit

Lisätiedot

StarFinder Plus DE 02 GB 06 NL 10 DK 14 FR 18 ES 22 IT 26 PL 30 FI 34 PT 38 SE 42 NO 46 TR 50 RU 54 UA 58 CZ 62 EE 66 LV 70 LT 74 RO 78 BG 82 GR 86

StarFinder Plus DE 02 GB 06 NL 10 DK 14 FR 18 ES 22 IT 26 PL 30 FI 34 PT 38 SE 42 NO 46 TR 50 RU 54 UA 58 CZ 62 EE 66 LV 70 LT 74 RO 78 BG 82 GR 86 StarFinder Plus DE 02 GB NL DK FR ES IT PL PT SE NO TR RU UA CZ EE LV LT RO BG GR 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 Lue Noudata käyttöohje annettuja kokonaan. ohjeita. Lue

Lisätiedot

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä 1 Käyttötoimenpiteet Käytä aina hyvälaatuisia alkaliparistoja Vaihda säännöllisesti paristot Pidä ovikellon painonappi kuivana Älä käytä puhdistukseen puhdistusaineita

Lisätiedot

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

testo 810 Käyttöohje

testo 810 Käyttöohje testo 810 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 810 Pikaohje testo 810 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Infrapunasensori 3 Lämpötila-anturi 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

CROSSTRAINER (Model E 7000P)

CROSSTRAINER (Model E 7000P) CROSSTRAINER (Model E 7000P) Kuva 1 Poista pultit (C4) tiivisterenkaat (C5) ja mutterit (C6) takavakaajasta (C). Laita kaksi pulttia (C4) takavakaajan läpi, kiinnittääksesi kannattimen laitteeseen (A),

Lisätiedot

SwemaMan 7 Käyttöohje

SwemaMan 7 Käyttöohje SwemaMan 7 Käyttöohje HUOM! Ennen mittausten aloittamista, lue kohta 6. Asetukset (SET). Vakiona k2-kompensointi on päällä. 1. Esittely SwemaMan 7 on mikro manometri paine-eron, ilmanvirtauksen sekä -nopeuden

Lisätiedot

Infrapunalämpömittari CIR350

Infrapunalämpömittari CIR350 Infrapunalämpömittari CIR350 Käyttöopas (ver. 1.2) 5/23/2006 Johdanto Injektor solutionsin CIR350 infrapunalämpömittari tarjoaa sinulle laadukkaan laitteen huokeaan hintaan. Tämän laitteen etuja ovat Optiikka

Lisätiedot

DT-120 Käyttöohje (FI)

DT-120 Käyttöohje (FI) SÄÄTIMET 1. VIRTA/AALTOALUE-painike 2. LCD-näyttö 3. DBB/ STEP-painike 4. Mono/Stereo-painike 5. Äänenvoimakkuuspainikkeet 6. Virityssäädin/Ajanasetuspainike 7. Lukituskytkin 8. Paristolokero 9. Kantohihnan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Herätyskellokamera. Käyttäjän ohjeet

Herätyskellokamera. Käyttäjän ohjeet Herätyskellokamera Käyttäjän ohjeet Sisällysluettelo 1. Tärkeää tietoa 2. Pakkauksen sisältö 3. Tekniset tiedot 4. Tuotetiedot 5. Laitteen käyttö 1. tärkeää tietoa Tämä käsikirja on suunniteltu tutustuttamaan

Lisätiedot

BT BBiQ laite / W042 Käyttöohjeet 1.3 FIN Käyttöohjeet BBiQ 4.4.2014

BT BBiQ laite / W042 Käyttöohjeet 1.3 FIN Käyttöohjeet BBiQ 4.4.2014 Käyttöohjeet Aloittaminen Pakkauksen sisältö: - BBiQ Bluetooth -laite - Lämpötila-anturi - 2 kappaletta AAA -paristoja - Käyttöohjeet BBiQ on uusi langaton ruoanlaittolämpömittari älypuhelimellesi. Sisäänrakennetun,

Lisätiedot

Amprobe IR-608A. Käyttöohje

Amprobe IR-608A. Käyttöohje Amprobe IR-608A Käyttöohje Sisällysluettelo Laitteessa tai tässä käyttöohjeessa käytetyt merkinnät... 4 Tekniset tiedot... 5 Kuinka infrapunalämpömittari toimii... 5 ºC/ºF ja paristo... 5 Laitteen käyttö...

Lisätiedot

Agent-D -sarja. Tilauskoodi: Agent-D-HT2 sis. Agent-D-Clip-S -anturi Agent-D-HT2-EX (EX-Zone 1) sis. Agent-D-Clip-S -anturi

Agent-D -sarja. Tilauskoodi: Agent-D-HT2 sis. Agent-D-Clip-S -anturi Agent-D-HT2-EX (EX-Zone 1) sis. Agent-D-Clip-S -anturi Agent-D -sarja Agent-D -sarjan kosteus ja/tai lämpötila -loggerit -arja on monipuolinen data-loggeriperhe omalla LCD-näytöllä kosteuden ja lämpötilan mittaamiseen joko integroidulla ja/tai kaapelilla kytketyllä

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

CAMSET29 OVISILMÄKAMERA LCD MONITORILLA SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE

CAMSET29 OVISILMÄKAMERA LCD MONITORILLA SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE OVISILMÄKAMERA LCD MONITORILLA SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖOHJE 1. Johdanto Kaikkia Euroopan Unionin jäsenmaiden asukkaita koskeva tärkeä ympäristönsuojeluun liittyvä tiedotus Tämä symboli laitteessa

Lisätiedot

BC21 KÄYTTÖOHJEET ILMANKOSTEUS- / LÄMPÖTILAMITTARI TRT-BA-BC21-TC-001-FI

BC21 KÄYTTÖOHJEET ILMANKOSTEUS- / LÄMPÖTILAMITTARI TRT-BA-BC21-TC-001-FI BC21 FI KÄYTTÖOHJEET ILMANKOSTEUS- / LÄMPÖTILAMITTARI TRT-BA-BC21-TC-001-FI Sisällysluettelo Käyttöohjetta koskevia tietoja... 1 Tietoa laitteesta... 1 Tekniset tiedot... 2 Turvallisuus... 3 Kuljetus ja

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

Oyj. Yleiselektroniikka MS8221D KANNETTAVA DIGITAALINEN YLEISMITTARI SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE

Oyj. Yleiselektroniikka MS8221D KANNETTAVA DIGITAALINEN YLEISMITTARI SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE MS8221D KANNETTAVA DIGITAALINEN YLEISMITTARI SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE 1. YLEISIÄ OHJEITA Tämä mittari täyttää IEC1010-standardin elektronisia mittalaitteita koskevat määräykset per CAT II / ympäristöhaittaluokka

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Ajoneuvon alkuperäinen kaukosäädinavain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan

Lisätiedot

Heinän ja säilörehun kosteusmittari

Heinän ja säilörehun kosteusmittari Heinän ja säilörehun kosteusmittari FI Käyttöohjeet KÄYTTÖOHJEET WILE 25 -KOSTEUSMITTARILLE 1. Toimitussisältö 2 - Wile 25 -kosteusmittari - kantolaukku - kantohihna - käyttöohje - paristo 9 V 6F22 (paikallaan

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

H201 Käyttöohje (FI) OMINAISUUDET

H201 Käyttöohje (FI) OMINAISUUDET OMINAISUUDET 1. Yhdysrakenteinen AM/FM-antenni 2. 10 pikavalinta-asemaa (5 kummallakin aaltoalueella) 3. Vedenkestävä rakenne JIS7 standardin mukaisesti 4. Automaattinen asemanhaku 5. Suurikokoinen ja

Lisätiedot

Sangean ATS-404, käyttöohje Tuotenumero 38-2116. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Sangean ATS-404, käyttöohje Tuotenumero 38-2116. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Sangean ATS-404, käyttöohje Tuotenumero 38-2116 Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Toiminnot 1. Teleskooppiantenni 2. LCD-näyttö 3. Näytön taustavalon painike 4. Virtakytkin 5. Uniajastin

Lisätiedot

KOSTEUSLÄHETTIMET RHT

KOSTEUSLÄHETTIMET RHT KOSTEUSLÄHETTIMET RHT KÄYTTÖOHJE RHT KÄYTTÖOHJE Tämä dokumentti sisältää tietoa kosketusnäytöllisen RHTkosteuslähettimen käyttöönotosta. Ennen kuin aloitat, varmista että lähetin on asennettu asennusohjeiden

Lisätiedot

Otsakuumemittari KÄYTTÖOHJE MALLI HV-T36 FI 1

Otsakuumemittari KÄYTTÖOHJE MALLI HV-T36 FI 1 Otsakuumemittari KÄYTTÖOHJE MALLI HV-T36 FI FI 1 Pakkauksen sisältö IR otsakuumemittari Suojakorkki Käyttöohje Anturisuojus 1 kpl 1 kpl 1 kpl 3 kpl IR otsakuumemittarin käyttöohje - Kiitos, kun ostit tämän

Lisätiedot

Receiver REC 220 Line

Receiver REC 220 Line Receiver fi Käyttöohje Käyttöohje STABILA on helppokäyttöinen vastaanotin laserlinjojen nopeaan mittaamiseen. Receiver n avulla voidaan vastaanottaa vain STABILA linjalaserlaitteiden lähettämiä pulssilasersäteitä.

Lisätiedot

FRWD-RANNENÄYTÖN KÄYTTÖOPAS

FRWD-RANNENÄYTÖN KÄYTTÖOPAS FRWD-RANNENÄYTÖN KÄYTTÖOPAS RANNENÄYTÖN TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET» Toiminta-aika (huoneenlämmössä) - kellotilassa: 1 vuosi - mittaustilassa: 500 tuntia» Koko: leveys 46 mm, paksuus 18 mm» LCD-näyttö» Kaksi

Lisätiedot

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 S&A Matintupa 2007 Ohjelman käynnistys Ohjelma käynnistyy tuplaklikkaamalla DATALOGGER ohjelmakuvaketta. Ohjelma avautuu tuplaklikkaamalla Datalogger kuvaketta.

Lisätiedot

G TECTA SG Korkealuokkainen yhden kaasun ilmaisin

G TECTA SG Korkealuokkainen yhden kaasun ilmaisin G TECTA SG Korkealuokkainen yhden kaasun ilmaisin FI Pikaopas 2 FI Sisältö Turvallisuus- ja varoitustiedot 2 Pakkauksen sisältö 3 Tuotteen yleiskuvaus 3 Tuotteen ominaisuudet 3 Akun/paristojen tarkistaminen

Lisätiedot

Käyttöohje Wile 65 -mittarille 1. Toimitussisältö 2. Mittarin ominaisuudet Mittarissa on: korjaus Kosteuden mittausalue on:

Käyttöohje Wile 65 -mittarille 1. Toimitussisältö 2. Mittarin ominaisuudet Mittarissa on: korjaus Kosteuden mittausalue on: FI Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1. Toimitussisältö... 3 2. Mittarin ominaisuudet... 3 3. Mittarin käyttö... 4 3.1. Mittauksen valmistelu... 4 3.2. Näytteenotto... 5 3.3. Mittakupin täyttö... 6 3.4. Mittaus

Lisätiedot

Esite VT 210. Mittaa: lämpö, kosteus, LIITÄNNÄT VT 210 M. VT210 + SMT 900 anturi (teleskooppinen monitoimianturi: ilmannopeus, suhteellinen kosteus,

Esite VT 210. Mittaa: lämpö, kosteus, LIITÄNNÄT VT 210 M. VT210 + SMT 900 anturi (teleskooppinen monitoimianturi: ilmannopeus, suhteellinen kosteus, Esite Paine / Lämpötila / Kosteus / Ilmannopeus / Ilmamäärä / Äänitaso Lämpö-kosteus anemometri Mittaa: lämpö, kosteus, 2 lämpötilamittausta Pt100 (-200 +600 C) ilmannopeus (mallista riippuen) Jopa 6 mittaustulosta

Lisätiedot

Kastepistemittari. elcometer.com 1

Kastepistemittari. elcometer.com 1 Kastepistemittari elcometer.com 1 Kastepistemittari Vankkatekoisella mittarilla mittaat ja kirjaat eri ympäristöparametreja, joiden avulla voit selvittää, ovatko olosuhteet sopivia maalaamista varten.

Lisätiedot

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä. 123 Johdanto Extech 430 -yleismittari (osanumero EX430) on varustettu automaattisella aluevalinnalla. Mittarin tarjoamat mittaukset/testaukset ovat vaihto- ja tasajännite, vaihto- ja tasavirta, resistanssi,

Lisätiedot

Terveysmonitori. Tyyppi BC-543 Käyttöohje

Terveysmonitori. Tyyppi BC-543 Käyttöohje Terveysmonitori Tyyppi BC-543 Käyttöohje 1 1) TURVALLISUUS - henkilöiden, joilla on esim. sydämentahdistin tai jokin muu sähköinen implantti, ei tulisi käyttää tätä laitetta, koska laite lähettää pienen

Lisätiedot

Sisällys. testo 417 Siipipyörä anemometri. Käyttöohje

Sisällys. testo 417 Siipipyörä anemometri. Käyttöohje testo 417 Siipipyörä anemometri Käyttöohje FIN Sisällys Yleiset ohjeet...2 1. Turvallisuusohjeita...3 2. Laitteen käyttötarkoitus...4 3. Tuotekuvaus...5 3.1 Näyttö ja näppäimet...5 3.2 Virtalähde...6 4.

Lisätiedot

Receiver REC 150. Käyttöohje

Receiver REC 150. Käyttöohje Receiver fi Käyttöohje Käyttöohje STABILA on helppokäyttöinen vastaanotin pyörivien laserien nopeaan käsittelemiseen.receiver in avulla voidaan ottaa vastaan rotaatiolaserien lasersäteet vaikka ne eivät

Lisätiedot

Heinän ja säilörehun kosteusmittari

Heinän ja säilörehun kosteusmittari Heinän ja säilörehun kosteusmittari FI Käyttöohjeet FI WILE 26 KOSTEUSMITTARI HEINÄLLE, SÄILÖHEINÄLLE JA SÄILÖREHULLE 1. YLEISTÄ (FI) Wile-26 mittari on tarkoitettu heinän, säilöheinän ja säilörehun kosteuden

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot