Lyonessin jäseniin sovellettavat laajennettujen jäsenetujen käyttöä koskevat täydentävät yleiset sopimusehdot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lyonessin jäseniin sovellettavat laajennettujen jäsenetujen käyttöä koskevat täydentävät yleiset sopimusehdot"

Transkriptio

1 Lyonessin jäseniin sovellettavat laajennettujen jäsenetujen käyttöä koskevat täydentävät yleiset sopimusehdot Versio: huhtikuu 2012 Johdanto Lyoness Europe AG, kotipaikka Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchs, Sveitsi ja yritystunnus CH St. Gallenin kantonin kaupparekisterissä ylläpitää kansainvälistä ostoyhteisöä, jonka kautta osallistujat (jäljempänä Jäsenet ) voivat saada etuja (jäljempänä Lyoness-lojaliteettiohjelma ) ostaessaan tavaroita ja palveluita Lyonessin yhteistyöyrityksiltä (jäljempänä Yhteistyöyritykset ). Jäsenten sopimuskumppani on näin ollen myös laajennettujen lojaliteettietujen yhteydessä Lyoness Europe AG (jäljempänä Lyoness ). Jäsenen ja Lyonessin välillä on jo sopimussuhde, koska Jäsen on rekisteröitynyt Lyoness-lojaliteettiohjelmaan ja sitoutunut sitä koskeviin yleisiin sopimusehtoihin, sellaisina kuin ne sisältyvät huhtikuussa 2012 laadittuun versioon, (jäljempänä Yleiset sopimusehdot ). Voimassa olevan sopimuksen perusteella Jäsen saa Lyoness-lojaliteettiohjelman yhteydessä Cashback-etuja ja Friendship-bonuksia. Hyväksymällä nämä täydentävät yleiset sopimusehdot (jäljempänä Täydentävät yleiset sopimusehdot ) Jäsen voi saada oikeuden jäljempänä tarkemmin esitettyihin laajennettuihin jäsenetuihin (lojaliteettiedut). Lyonessia edustaa Suomessa Lyoness Finland Oy, jonka kotipaikka on c/o Plaza Business Park, Äyritie 18, Vantaa (jäljempänä Lyoness Finland ). 1.) Sopimuksen kohde, sopimuksen osapuolet 1.1. Jäsenellä on jäsenyytensä aikana oikeus käyttää Lyoness-lojaliteettiohjelman laajennettuja jäsenetuja (jäljempänä Lojaliteettiedut ) näiden Täydentävien yleisten sopimusehtojen mukaisesti Aiemmin sovitut yleiset sopimusehdot ovat edelleen voimassa. 2.) Sopimuksen perusta 2.1. Hyväksyttyään nämä Täydentävät yleiset sopimusehdot Jäsenellä on oikeus käyttää Lojaliteettietuja. Tämän edellytyksenä on, että Jäsen on rekisteröitynyt asianmukaisesti Lyoness-lojaliteettiohjelman Jäseneksi Yleisten sopimusehtojen mukaisesti Yleisissä sopimusehdoissa määritetyt käsitteet pätevät myös näiden Täydentävien yleisten sopimusehtojen yhteydessä. 3.) Oikeussuhde 3.1. Yleisten sopimusehtojen kohtaa 3 sovelletaan kokonaisuudessaan Jäsenellä on nämä Täydentävät yleiset sopimusehdot hyväksyttyään oikeus tässä tarkemmin esitettyihin Lyoness-lojaliteettiohjelman lojaliteettietuihin, jos kulloisetkin edellytykset täyttyvät. Jäsenellä ei ole oikeutta muihin hyvityksiin eikä mihinkään kulukorvauksiin. 4.) Lyoness-lojaliteettiohjelma 4.1. Jäsen saa näissä Täydentävissä yleisissä sopimusehdoissa määritetyt Lojaliteettiedut muiden Lyoness-lojaliteettiohjelman etujen (Cashback-etu ja Friendship-bonus) lisäksi. Lojaliteettietuihin kuuluvat seuraavat lisäedut, jotka esitetään tarkemmin kohdassa 7: lojaliteettipalkkio, lojaliteettibonus, lojaliteetti-hyvitys, Re-Cash, yhteistyöpalkkio, bonusyksikkö, maksuttomat lisäyksiköt yksiköiden uudelleenkirjauksen kautta, volyymipalkkio ja volyymibonus Jäsenen henkilökohtaiselle lojaliteettitilille kirjataan suorituksia näiden Täydentävien yleisten sopimusehtojen mukaisesti Lojaliteettietujen laskemiseksi. Suorituksia muodostuu Jäsenen omista Ostoista ja Arvoseteleiden maksuista sekä suoraan ja epäsuorasti hankittujen Jäsenien Ostoista kohdan 4.4 mukaisesti. Suorituksen suuruus perustuu Ostojen ja Arvoseteleiden määriin ja prosentuaaliseen kirjausarvoon, joka koskee sitä Yhteistyöyritystä, josta Osto tehtiin tai josta maksettu Arvoseteli on peräisin. Jos Jäsen tekee esimerkiksi 500 euron Oston Yhteistyöyritykseltä, jonka prosentuaalinen kirjausarvo on 5 prosenttia, tästä muodostuu 25 euron suoritus. Suoritukset muunnetaan Jäsenen valinnan mukaan kohdan 6.1 mukaisesti 50, 150, 400, 1200 tai 4000 euron laskettaviksi yksiköiksi (jäljempänä Yksiköt ), jotka kirjataan Jäsenen henkilökohtaiselle lojaliteettitilille kohdan 6 mukaisesti. Yksiköt toimivat vain Lojaliteettietujen kokoamisen välineenä eikä niitä makseta rahana Prosentuaalinen kirjausarvo perustuu Lyonessin ja kulloisenkin Yhteistyöyrityksen välillä sovittuihin ehtoihin (marginaali) ja vaihtelee näin ollen Yhteistyöyrityksen, alan ja maan mukaan. Prosentuaalinen kirjausarvo kerrottuna osto- ja maksumäärillä muodostaa suorituksen suuruuden. Lyoness ilmoittaa kulloinkin voimassa olevat prosentuaaliset kirjausarvot Yleisten sopimusehtojen kohdan 4.2 ja kohdan 7.6 mukaisesti Lisäksi Jäsenelle kirjataan suorituksina myös ne Yksiköt, jotka on kirjattu Jäsenen suoraan ja epäsuorasti hankkimille Jäsenille (jäljempänä Lifeline-verkosto ). Näin ollen Jäsenelle kirjatut Yksiköt kirjataan myös hänen suoralle ja epäsuoralle Suosittelijalleen Lojaliteettietujen saamiseksi. Jäsenen (Suosittelijan) suoraan ja epäsuorasti hankkimat Jäsenet järjestetään Suosittelijan Lifeline-verkostoon niin sanottuun kaksijakoiseen järjestelmään, jossa erotetaan ylä- ja alaosa. Suoraan suositellut Jäsenet järjestetään Suosittelijalle suoraan linjaan vaihtelevasti kaksijakoisen järjestelmän ylä- ja alaosaan, jos Suosittelija ei ole valinnut toisin. Samoin järjestetään suoraan suositeltujen Jäsenten suosittelemat Jäsenet suhteessa näihin. Näin Lifeline-verkostossa muodostuvat Yksiköt voidaan järjestää Suosittelijan kohdalla aina joko kaksijakoisen järjestelmän ylä- tai alaosaan Seuraavassa taulukossa on yleiskuva kaikista Jäseneduista, jotka Jäsen saa Lyoness-lojaliteettiohjelman yhteydessä tehdystä Ostosta. Cashback-palautus ja suoritukset menevät sille Jäsenelle, joka on tehnyt Oston, kun taas Friendship-bonukset menevät suoralle tai epäsuoralle suosittelijalle. Lyoness-lojaliteettiohjelma* Cashback Takaisinmaksuarvo: enintään 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% + Lojaliteettietu Prosentuaalinen kirjausarvo: enintään 1% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% X% Suoritusten perusteella muodostetaan Yksiköt, joista selvitetään lojaliteettipalkkio, lojaliteettihyvitys, lojaliteettibonus, yhteistyöbonus, bonusyksikkö,, volyymipalkkio ja volyymibonus kohdan 7 mukaisesti. = Jäsenetu (henkilökohtainen) 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% X% + Suora Friendship-bonus enintään 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% + Epäsuora Friendship-bonus enintään 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% = Jäsenetu (yhteensä) 3% 4% 5% 6 % 7 % 8 % 9 % 10% 11% X% * Kaikki prosenttitiedot viittaavat Jäsenen Lyoness-lojaliteettiohjelman yhteydessä tekemiin Ostoihin tai Arvoseteleiden sitovista tilauksista suoritettuihin maksuihin. 5.) Arvoseteleiden ennakkomaksut ja Premium-jäsenyys 5.1. Ostojen lisäksi Jäsen voi saada Lojaliteettietuja Lyoness-lojaliteettiohjelman yhteydessä, jos hän tilaa alkuperäisiä arvoseteleitä tai lahjakortteja sitovasti ja suorittaa niistä ennakkomaksun. Ennakkomaksu kirjataan Jäsenen lojaliteettitilille tässä tapauksessa samassa suuruudessa kuin suoritus yllä olevan kohdan 4.2 mukaisesti. Ennakkomaksusta ei kuitenkaan tule Cashback-etua tai Friendship-bonusta Jäsen voi tilata alkuperäisiä arvoseteleitä tai lahjakortteja sitovasti ja maksaa niistä ennakkomaksun. Ennakkomaksun on tällöin vastattava vähintään Jäsenen valitseman Yhteistyöyrityksen kulloistakin prosentuaalista kokonaisjäsenetua (joka koostuu Cashback-edusta, Lojaliteettietujen prosentuaalisesta kirjausarvosta sekä Friendship-bonuksesta). Jäsenellä on oikeus ennakkomaksun palautukseen, jollei Täydentävien yleisten sopimusehtojen kohdasta 9 ja Yleisten sopimusehtojen kohdasta 6 muuta johdu, mutta ei mahdollisuutta käyttää kohdassa 7.5 tarkoitettua Re-Cash-toimintoa.

2 5.3. Tilatuista alkuperäisistä arvoseteleistä tai lahjakorteista suoritettuja ennakkomaksuja ei menetetä. Yhteistyöyritystä voi vaihtaa milloin tahansa siihen asti, kunnes tilatut alkuperäiset arvosetelit tai lahjakortit on maksettu kokonaan. Jäsenedut voivat tällöin muuttua, koska ne vaihtelevat Yhteistyöyrityksen mukaan, vrt. kohta Jäsenestä voi tulla Premium-jäsen, kun jokin seuraavista edelly tyksistä täyttyy: a) Cashback-kortilla, Arvo seteleillä ja/tai online-ostoina hankittujen ja kokonaan maksettujen (ja tilattujen) Ostojen määrä on euroa 12 kuukauden aikana. b) Summat, jotka puuttuvat edellä a) alakohdassa tarkoitetusta euron kokonaismäärästä, voidaan tasata suorittamalla (ja tilaamalla) alkuperäisten arvoseteleiden tai lahjakorttien ennakkomaksuja, jolloin ennakkomaksun määrä kerrotaan kymmenellä (1 000 euron ennakkomaksu vastaa näin esimerkiksi euron ostomäärää). c) Suoritettujen (ja tilattujen) alkuperäisten arvoseteleiden tai lahjakorttien ennakkomaksujen summa on euroa (arvosetelin Premium-ennakkomaksu) Arvoseteleistä voidaan maksaa ennakkomaksuja euroon saakka, jos Jäsen on tehnyt samaan aikaan Arvoseteleiden ennakkomaksun kanssa Ostoja vähintään 200 euron arvosta. Arvoseteleistä voidaan maksaa ennakkomaksuja euron arvosta vain, jos Jäsen on tehnyt samaan aikaan Arvoseteleiden ennakkomaksun kanssa ostoksia vähintään 500 euron arvosta. Jos Jäsen on suorittanut ennakkomaksuja eurolla, uudet ennakkomaksut ovat mahdollisia vasta sitten, kun Jäsen on suorittanut ylittävien Ostojen ennakkomaksumäärän. Mitkään tässä kohdassa 5.5 määrätyt rajoitukset eivät koske Jäseniä, jotka osoittavat käyttävänsä Lyoness-lojaliteettiohjelmaa yritystoiminnassaan Premium-jäsenet saavat Lyoness-lojaliteettiohjelmassa lisäetuja (mm. Cashback-kultakortti ja Cashback-lehti). 6.) Laskettevat tasot, laskettavat yksiköt, kirjaaminen 6.1. Suoritukset kirjataan kohdan 4.2 mukaisesti (kutsutaan myös kirjausarvoiksi) Jäsenen henkilökohtaiselle lojaliteettitilille. Kokoamillaan kirjausarvoilla Jäsen voi muodostaa Yksiköitä erilaisiin laskettaviin tasoihin (LT) seuraavasti: Yksikkö/kirjausarvo (euroissa) Laskettava taso I II III IV V Kirjausarvo Yksikkö Kun Yksikköön vaadittu vastaavan laskettavaan tasoon kirjausarvo on saavutettu, vastaava Yksikkö kirjataan Jäsenen hyväksi hänen lojaliteettitililleen Yksikkö kirjataan edellä kohdassa 4.4 esitetyn kaksijakoisen järjestelmän mukaisesti, eli kohdassa 7 tarkoitettujen lojaliteettietujen saamiseen vaadittavan yksikkömäärän saavuttamiseksi on aina täytettävä kaksi linjaa (ylhäällä/alhaalla) Yksiköillä: 35/35 laskettavalla tasolla I, 30/30 laskettavalla tasolla II ja 25/25 laskettavalla tasolla III V. Jäsen voi jakaa omista ostoistaan kohdan 4.2 mukaisesti tulevat Yksiköt haluamallaan tavalla kaksijakoisen järjestelmän ylä- tai alaosaan. Lifeline-verkostosta kohdan 4.4 mukaisesti tulevat Yksiköt kirjataan aina siihen linjaan, jonka puolella hankittu jäsen on Yksiköt kirjataan koottujen kirjausarvojen perusteella viikoittain. Jos Jäsen ei muuta valintaa Online-Office-palvelussa, suoritukset muunnetaan laskettavan tason I Yksiköiksi. Kirjattuja Yksiköitä ei voi muuttaa enää viikoittaisen Lojaliteettietujen tilityksen jälkeen. 7.) Lojaliteettiedut 7.1. Jäsen voi saada Lyoness-lojaliteettiohjelman yhteydessä tässä kohdassa 7 mainittuja Lojaliteettietuja, mikäli Jäsen täyttää kutakin etua koskevat edellytykset. Kaikki Lojaliteettiedut lasketaan viikoittain tarkastamalla kaikki kirjatut merkitykselliset Yksiköt Lojaliteettipalkkio: Jäsen saa kirjatuista Yksiköistä lojaliteettipalkkion. Heti kun Jäsenen henkilökohtaiselle lojaliteettitilille on kirjattu määrätty määrä Yksiköitä (katso seuraava taulukko), Jäsen saa seuraavaan taulukkoon kirjatut lojaliteettipalkkiot, mikäli laskettavaan tasoon I on sillä hetkellä kirjattu vähintään yksi Yksikkö Jäsenen neljältä suoraan suosittelemalta muulta Jäseneltä: Lojaliteettipalkkio per laskettava taso (euroissa) LT I 8,00 12,00 16,00 24,00 32,00 40, LT II 24,00 36,00 48,00 72,00 96,00 120, LT III 80,00 120,00 160,00 240,00 320,00 400, LT IV 240,00 360,00 480,00 720,00 960, , LT V 800, , , , , , Lojaliteettipalkkiot maksetaan Jäsenelle Yleisten sopimusehtojen kohdan 7.4 mukaisesti Lojaliteettibonus: Jäsen saa lojaliteettipalkkion lisäksi lojaliteettibonuksen Yksiköistä, jotka kirjataan Jäsenen itse tekemistä omista Ostoista (ei ennakkomaksullisista tilauksista) ensimmäisinä Yksikköinä. Heti kun Jäsenen henkilökohtaiselle lojaliteettitilille on kirjattu määrätty määrä Yksiköitä (katso seuraava taulukko), Jäsen saa seuraavaan taulukkoon kirjatun lojaliteettibonuksen: Lojaliteettibonus per laskettava taso (euroissa) Laskettava taso (LK) LT I ,00 LT II ,00 - LT III , LT IV , LT V , Lojaliteettibonukset maksetaan Jäsenelle Yleisten sopimusehtojen kohdan 7.4 mukaisesti Lojaliteettihyvitys: Jäsen saa lojaliteettihyvityksen Yksiköistä, jotka kirjataan Jäsenen itse maksamista tilausten ennakkomaksuista (ei Ostoista) ensimmäisinä Yksikköinä. Heti kun Jäsenen henkilökohtaiselle lojaliteettitilille on kirjattu Yksiköitä yhteensä määrätty määrä (katso seuraava taulukko), Jäsen saa seuraavaan taulukkoon kirjatun lojaliteettihyvityksen. Lojaliteettihyvityksen saaminen ei edellytä, että Jäsenen suosittelemilta Jäseniltä on jo kirjattu Yksiköitä hänen hyväkseen.

3 Lojaliteettihyvitys per laskettava taso (euroissa) LT I ,00 LT II ,00 - LT III , LT IV , LT V , Lojaliteettihyvityksiä ei makseta Jäsenelle rahana, vaan ne voidaan käyttää Arvoseteleiden muodossa Ostoihin Lyonessin Yhteistyöyrityksiltä Re-Cash -toiminto: Jäsen voi saada suoritettuja ennakkomaksuja takaisin siten, että omista Ostoista (käytettäessä Arvoseteleitä ja Cashback-korttia sekä ostettaessa online-kaupoista Yleisten sopimusehtojen kohdan 4 mukaisesti) muodostuvat suoritukset muunnetaan (Re-Cash-toiminto). Jos Jäsen valitsee Re-Cash-toiminnon, suoritukset Jäsenen omista Ostoista eivät mene henkilökohtaiselle lojaliteettitilille Lojaliteettietujen laskentaa varten, vaan ne maksetaan Jäsenelle Yleisten sopimusehtojen kohdan 7.4 mukaisesti, enintään kuitenkin suoritetun ennakkomaksun suuruisina. Jäsenen oikeudet Yleisten sopimusehtojen kohdan 5.4 ja kohdan 5.5 mukaisiin osa- ja ennakkomaksuihin eivät muutu Yhteistyöbonus: Suosittelija saa yhteistyöbonuksen lojaliteettipalkkioista, jotka Suosittelijan suoraan suosittelemat Jäsenet ja näiden suoraan suosittelemat Jäsenet saavat 7.1 kohdan mukaisesti. Yhteistyöbonus on 18,75 prosenttia suoraan hankittujen Jäsenten lojaliteettipalkkioista tai 6,25 prosenttia näiden hankkimien Jäsenten lojaliteettipalkkioista. Yhteistyöbonus ei koske muita epäsuorasti hankittuja jäseniä. Yhteistyöbonuksiin on oikeus vain, jos Suosittelijalla on itsellään laskentahetkellä oikeus lojaliteettipalkkioihin Bonusyksiköt: Jos Jäsenen eduksi kirjataan määrätty määrä Yksiköitä samaan laskettavaan tasoon ja jos Jäsen on laskentahetkellä oikeutettu lojaliteettipalkkioihin, Jäsen saa kyseisen laskettavan tason maksuttoman bonusyksikön seuraavasti: Bonusyksiköt per laskettava taso LT I - Bonusyksikkö Bonusyksikkö Bonusyksikkö Bonusyksikkö LT II - Bonusyksikkö Bonusyksikkö Bonusyksikkö Bonusyksikkö LT III - Bonusyksikkö Bonusyksikkö Bonusyksikkö Bonusyksikkö LT IV - Bonusyksikkö Bonusyksikkö Bonusyksikkö Bonusyksikkö LT V - Bonusyksikkö Bonusyksikkö Bonusyksikkö Bonusyksikkö Kirjaus - Euroopan maat Jäsen Kansallinen Euroopan maat Bonusyksiköt kirjataan Jäsenen henkilökohtaiselle lojaliteettitilille ja ne otetaan huomioon lojaliteettipalkkioiden, seuraavien bonusyksiköiden ja Yksiköiden ten yhteydessä kohdan 7.8 mukaisesti. Niitä ei kuitenkaan huomioida lojaliteettibonusten, lojaliteettihyvitysten, volyymipalkkioiden ja volyymibonusten yhteydessä. Bonusyksiköt kirjataan aina Jäsenen henkilökohtaiselle lojaliteettitilille. Lisäksi bonusyksiköt kirjataan edellä olevan taulukon mukaisesti myös Euroopan laajuiseen ja kansalliseen lojaliteettiohjelmaan Jäsenen eduksi, mistä seuraa lisäetuja Yksiköiden : Heti kun Jäsen on saavuttanut seuraavan taulukon mukaisesti vaadittavat Yksiköt kulloisessakin laskettavassa tasossa, hän saa maksutta kerrotun Yksikön seuraavaan korkeampaan laskettavaan tasoon, jos hän on oikeutettu lojaliteettipalkkioihin (Yksiköiden ). Jäsen voi saada tälle Yksikölle lojaliteettipalkkioita, bonusyksiköitä ja muita kerrottuja Yksiköitä, mutta ei kuitenkaan lojaliteettibonusta, lojaliteettihyvitystä, volyymipalkkiota tai volyymibonusta. Jos Jäsenen Lifeline-verkostossa olevalle toiselle Jäsenelle muodostuu tällaisia kerrottuja Yksiköitä Yksiköiden uudelleenkirjaamisen vuoksi, nämä kirjataan myös Jäsenelle (katso kohta 4.4). Bonusyksiköt per laskettava taso Laskettava taso (TK) LT I Yksiköiden LT II Yksiköiden LT III Yksiköiden LT IV Yksiköiden LT V Kirjaus Jäsen Jäsen Jäsen 7.9. Volyymipalkkiot: Jokainen Jäsen saa volyymipalkkioita Jäsenen koko ostoverkoston kirjatuista Ostoista eli kaikkien suoraan ja epäsuorasti hankittujen Jäsenten eli Lifeline-verkoston Ostoista, mikäli Jäsen on saavuttanut vähintään tason 1 (katso kohdat ) ja tuotantokuukauden aikana kohdan mukaisesti kulloisellakin tasolla volyymipalkkioihin vaaditut pisteet (katso seuraava taulukko). Tuotantokuukausi vastaa noin kalenterikuukautta ja poikkeaa kalenterikuukaudesta hieman vain järjestelmä- ja keskeytysteknisistä syistä. Tuotantokuukausien konkreettiset päivämäärät julkaistaan ennen kalenterivuoden alkua osoitteessa sisäänkirjautumisalueella (jäljempänä Tuotantokuukausi ). Volyymipalkkioiden laskentaperusteena ovat kirjatut Yksiköt, jotka muunnetaan pisteiksi seuraavasti.

4 Piste(et) per kirjattu Yksikkö Laskettava taso I II III IV V Yksikkö (euroissa) = piste(et) Taso: Tason saavuttaminen edellyttää, että yhden Tuotantokuukauden aikana on saatu hyväksyntä ja sitä seuraavan Tuotantokuukauden aikana vahvistus. Hyväksyntä ja siten myös vahvistus edellyttävät tasoon tarvittavien kokonaispisteiden saavuttamista yhden Tuotantokuukauden aikana 50 prosentin säännön (katso kohta 7.9.3) mukaisesti. Tason 1 vahvistus koskee sitä seuraavia 12 Tuotantokuukautta, ja tason 2 vahvistus taas sitä seuraavia 6 Tuotantokuukautta. Jos Jäsenestä tulee Tuotantokuukauden aikana Premium-jäsen, tämä toimii vahvistuksena tasolle 1 myös jo kuluvan Tuotantokuukauden aikana ja Premium-jäsenyyden koko aikana. Jäsen saa tervetulolahjan saavuttaessaan tason ensimmäistä kertaa Tason pidennys: Jos taso vahvistetaan vähintään kerran tason voimassaoloaikana, voimassaoloaika pitenee automaattisesti kahdellatoista tai kuudella Tuotantokuukaudella. Jos tason pidennystä ei saavuteta, voimassaoleva taso pysyy vahvistettuna prosentin sääntö: Tason hyväksynnässä, vahvistuksessa ja pidennyksessä hyväksytään korkeintaan 50 prosenttia suoraan hankitun Jäsenen ja tämän Lifeline-verkoston (suora Lifeline) pisteistä eli Jäsenellä on oltava vähintään kaksi suoraa linjaa (esim.: taso 3 = 500 tarvittavaa kokonaispistettä; tason saavuttamiseksi hyväksytään enintään 250 pistettä suoraa linjaa kohden) Tason suorittaminen: Jos jonkin tason 4 8 vahvistamisen jälkeen yhden Tuotantokuukauden aikana vahvistetaan vähintään viisi suoraa linjaa seuraavassa taulukossa esitetyissä tasoissa, jokaista Jäsenen kulloistakin tasoa pidetään suoritettuna. Näin muodostuu rajoittamaton oikeus suoritettuihin tasoihin. Tason suorittaminen 5 suoraa linjaa tasossa suoraa linjaa tasossa suoraa linjaa tasossa suoraa linjaa tasossa suoraa linjaa tasossa = suoritettu taso Volyymipalkkion laskenta: Kaikki Jäsenen Lifeline-verkoston yhden Tuotantokuukauden aikana kirjatut Yksiköt muunnetaan kohdan 7.9 mukaisesti pisteiksi ja lasketaan yhteen. Tästä pistemäärästä vähennetään Jäsenen Lifeline-verkoston niiden Jäsenten kokonaispisteet, jotka myös ovat saavuttaneet vähintään tason 1 (jäljempänä Kokonaispisteet ). Mikäli Jäsenen Kokonaispisteet vastaavat vähintään kullekin tasolle vaadittavaa Kokonaispisteiden määrää (katso seuraava taulukko), Kokonaispisteet kerrotaan saavutettuun tasoon sovellettavalla volyymipalkkioerällä (katso seuraava taulukko), ja ne maksetaan Jäsenelle volyymipalkkiona Yleisten sopimusehtojen kohdan 7.4 mukaisesti. Volyymipalkkio per taso (euroissa) Tarvittavat Kokonaispisteet Volyymipalkkioerä 1,250 1,625 1,875 2,125 2,375 2,625 2,875 3,125 Esimerkki: Mikäli tasolla 3 oleva Jäsen saavuttaa 400 Kokonaispistettä, hän ei saa volyymipalkkiota, koska vaadittua kokonaispistemäärää ei saavutettu. Mikäli tasolla 3 oleva Jäsen saavuttaa 600 Kokonaispistettä, volyymipalkkio on 600 pistettä kertaa 1,875 euroa eli yhteensä 1 125,00 euroa Volyymibonus: Jäsen saa Lifeline-verkostoonsa kirjatuille Yksiköille volyymibonuksen, mikäli hän on saavuttanut vähintään tason 2 ja kulloisellakin tasolla vaaditut pisteet. Voimassa oleva taso määritetään kohtien mukaisesti. Volyymibonus ja vaaditut Kokonaispisteet ilmenevät seuraavasta taulukosta: Voluumibonus per taso (euroissa) Kokonaispisteet Volyymibonus euroina 200,00 500, , , , , , Kaikki Lojaliteettiedut raportoidaan Jäsenen Online-Office-palvelun kautta, jonne pääsee osoitteen sisäänkirjautumisalueen kautta Yleisten sopimusehtojen kohdan 8 mukaisesti. 8.) Sopimussuhteen päättäminen Jäsenen toimesta 8.1. Yleisten sopimusehtojen kohta 13 pysyy muuttumattomana. Tässä tapauksessa Lojaliteettietujen yhteydessä menetellään Jäsenen irtisanoutuessa tämän kohdan 8 seuraavien määräysten mukaisesti. Kun sopimussuhde päätetään Yleisten sopimusehtojen kohdan 13 mukaisesti, myös näissä Täydentävissä yleisissä sopimusehdoissa sovitut oikeudet ja velvollisuudet raukeavat Jo maksetut Lojaliteettiedut pysyvät Jäsenellä ja sopimuksen päättämishetkellä ostotilille kirjattuina olevat Lojaliteettiedut tai lähtökohtaisesti täysimääräisesti ansaitut Lojaliteettiedut maksetaan Jäsenelle kokonaisuudessaan lukuun ottamatta kohdan 7.4 mukaisesti saavutettuja lojaliteettihyvityksiä, joista Jäsen saa Yhteistyöyrityksien Arvoseteleitä Jäsenelle hänen henkilökohtaiselle lojaliteettitililleen kirjatut Yksiköt, jotka Jäsen on saanut omista Ostoistaan tai ennakkomaksuista tai Lifeline-verkostonsa kautta kirjatuista Yksiköistä, raukeavat Jäsenen päättäessä sopimuksen Jos Jäsen on tilannut Arvosetelin ja suorittanut siitä ennakkomaksun, tilaus ja ennakkomaksu jäävät hänelle myös silloin, kun jäsenyys irtisanotaan. Jäsenellä ei ole irtisanomisen kautta oikeutta perua arvosetelitilausta ja vaatia siitä maksettua ennakkomaksua takaisin. Yleisten sopimusehtojen kohta 6 ja lakisääteinen peruutusoikeus pysyvät voimassa. Jäsen voi aina maksaa Arvosetelin hinnasta vielä puuttuvan osan. Tässä tapauksessa Jäsen saa Arvosetelin, kun maksu on saatu. Lisäksi Jäsen voi vaatia ennakkomaksua takaisin kohdassa 7.5 tarkoitetun Re-Cash-toiminnon avulla Vaihtoehtoisesti Jäsen voi lisäksi siirtää suoritetut ennakkomaksut sekä näistä kirjatut Yksiköt bonusyksiköitä tai lisäyksiköitä (Yksiköiden uudelleenkirjauksista) lukuun ottamatta saman Suosittelijan toiselle Jäsenelle käyttämällä Lyonessin lomaketta Yksiköiden myynti. Jäsenen on hankittava Lyonessin lupa voidakseen myydä Yksiköitä toisille Jäsenille. Lyoness voi evätä luvan vain painavasta syystä. Kun Lyonessiin kanssa tehdyn sopimuksen päättäminen on näytetty toteen ja mikäli Lyoness ei käytä kohdan 8.6 mukaista etuosto-oikeuttaan, ostaja tulee Jäsenen sopimusasemaan siten, että Jäsenellä ei ole enää oikeutta myytyihin Yksiköihin Lyonessia kohtaan. Lyoness tukee Jäsentä asianmukaisesti mahdollisen ostajan löytämisessä Lyonessilla on etuosto-oikeus kohdassa 8.5 tarkoitetun tarkoituksellisen Yksiköiden myynnin tapauksessa. Yksiköiden myynti toteutetaan tämän vuoksi Lyonessilta saatavalla Yksiköiden myynti -lomakkeella sillä lykkäävällä ehdolla, että Lyoness ei käytä etuosto-oikeuttaan. Myyvä Jäsen on velvollinen toimittamaan hänen ja ostajan allekirjoittaman lomakkeen Lyonessille. Jos Jäsen ei saa Lyonessilta ilmoitusta 10 arkipäivän kuluessa lomakkeen lähettämisestä Lyonessille, Lyoness hyväksyy kaupan eikä käytä etuosto-oikeuttaan Irtisanominen ja kohdassa 8.5 ja kohdassa 8.6 tarkoitettu mahdollinen Yksiköiden myynti eivät vaikuta olemassa olevaan suosittelulinjaan. Yksiköiden myynti kohdan 8.5 ja kohdan 8.6 mukaisesti

5 ei muuta maksuohjelmassa olemassa olevien Yksiköiden kirjauspaikkaa. Ostava Jäsen asettuu myyvän Jäsenen sopimusasemaan, ja kaikki kohdan 8.5 ja kohdan 8.6 mukaisesti siirretyt oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät hänelle sellaisina kuin ne ovat ostosopimuksen tekohetkellä Lyonessilla Jäsenellä ei ole oikeutta luovuttaa sopimussuhteesta johtuvia oikeuksiaan kolmansille osapuolille ilman Lyonessin etukäteen antamaa suostumusta Jos Jäsen on irtisanonut sopimussuhteen Lyonessiin ja sama Jäsen rekisteröityy uudelleen yhden vuoden kuluessa, tämä rekisteröinti tapahtuu irtisanotun sopimussuhteen viimeisen Suosittelijan hyväksi. Jäsenen erottua hänellä ei enää ole oikeutta saada oman Lifeline-verkostonsa ostoista kertyviä lojaliteettietuja. Rekisteröityessään uudelleen Jäsenellä ei ole aiempaan jäsenyyteen perustuvia oikeuksia etenkään aiemman Lifeline-verkoston kautta tehdyistä Ostoista. 9.) Sopimussuhteen päättäminen Lyonessin toimesta 9.1. Yleisten sopimusehtojen kohta 14 pysyy muuttumattomana ja pätee myös näiden Täydentävien yleisten sopimusehtojen osittaiseen irtisanomiseen, missä yhteydessä Lojaliteettietujen käsittelyyn sovelletaan Lyonessin irtisanoessa aina tämän kohdan 9 jäljempänä olevia määräyksiä. Kun sopimussuhde päätetään Yleisten sopimusehtojen kohdan 14 mukaisesti, myös näissä Täydentävissä yleisissä sopimusehdoissa sovitut oikeudet ja velvollisuudet raukeavat Jos Lyoness irtisanoo sopimuksen ilman erillistä syytä, Lyoness korvaa Jäsenelle Arvoseteleillä suoritetut ennakkomaksut sekä rahanarvoiset edut jo Jäsenen hyväksi kirjatuista Yksiköistä (sekä ennakkomaksuista että omista Ostoista tai Lifeline-verkoston ostoista), joista jo kertyneet Lojaliteettiedut on vähennetty joko rahasuorituksena tai, mikäli kyse on ennakkomaksuihin kirjatuista Yksiköistä, Arvoseteleinä Jos Lyoness irtisanoo sopimussuhteen painavasta syystä, Lojaliteettietuja käsitellään kohtien mukaisesti siten, että Jäsenen on löydettävä ostaja neljän viikon kuluessa (Lyonessin suorittamasta irtisanomisesta). Edellä esitetty ei vaikuta Lyonessin oikeuteen vaatia Jäseneltä vahingonkorvausta, mikäli tämä on rikkonut velvoitteitaan. 9.4 Edellä olevaa kohtaa 8.9 sovelletaan myös silloin, kun sopimus päätetään tämän kohdan 9 mukaisesti. 10.) Yleiset ehdot Yleiset sopimusehdot koskevat kokonaisuudessaan myös tässä määrättyjä Lojaliteettietuja, mikäli tässä ei ole nimenomaisesti toisin määrätty. Toimitusten häiriöiden, Online Office & Services -palvelun, vastuiden ja sopimussuhteen päättämisen osalta viitataan Lyonessin jäsenyyden saamista koskeviin Yleisiin sopimusehtoihin Tähän sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. YK:n yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista ei sovelleta Nämä Täydentävät yleiset sopimusehdot voivat hyväksyä ja Lojaliteettietuja voivat hyödyntää 16 vuotta täyttäneet henkilöt. Täysi-ikäisyyden saavuttamiseen asti vaaditaan laillisen edustajan kirjallinen suostumus Jäsen voi vaihtaa Suosittelijaansa vain, jos Jäsen on yli vuoden ajan ollut tekemättä yhtään kokonaan tai osittain maksettua Arvoseteleiden tilausta. Viimeksi mainitussa tapauksessa Jäsen voi uuden Suosittelijan suostumuksella vaihtaa haluamaansa linjaan, mutta hän ei voi kuitenkaan ottaa mukaansa Lifeline-verkostoaan. Sekä vaihtavan Jäsenen että uuden Suosittelijan on maksettava 36 euroa. Aiemmalle Suosittelijalle hyvitetään 50 euron kiinteämääräinen korvaus.

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT

LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT Muutettu: marraskuu 2014 Johdanto A. Lyoness Europe AG, joka on rekisteröity St. Gallenin kantonin kaupparekisteriin yhtiörekisterinumerolla CH 170.3.026.427-4 ja jonka

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun (jäljempänä Palvelu )

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

SFS ONLINE. palvelu verkkokaupassa. helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja

SFS ONLINE. palvelu verkkokaupassa. helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja SFS ONLINE palvelu verkkokaupassa helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja S F S O N L I N E Kestotilaajien OnLine -palvelu SFS-verkkokaupassa SFS ONLINE -palvelu perustuu standardien kestotilaukseen

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta. 1.4.2014 Liisa Lehtomäki. Hansel Oy. Copyright Hansel Oy

Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta. 1.4.2014 Liisa Lehtomäki. Hansel Oy. Copyright Hansel Oy Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta Hansel Oy 1 Ympäristömerkin käyttäminen Direktiiviteksti Artiklassa 43 Merkit Ympäristö, reilu kauppa, luomu. Miten voi käyttää ympäristömerkkiä

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 25 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä virastoerän

Lisätiedot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja sisältö 1.1 Nämä käyttöehdot (jäljempänä Ehdot ) koskevat Suomen Telemarkkinointiliitto

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA

LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Palveluntuottaja:

Lisätiedot

Yhteistyö- ja palvelusopimus

Yhteistyö- ja palvelusopimus Yhteistyö- ja palvelusopimus Optinet Oy:n ja Suomen Rotary ry:n klubien ja piirien verkkopalveluista Optinet Oy www.optinet.fi 010 3090 911 1 Sopimusosapuolet ja sopimuksen kohde Sopimusosapuolet Optinet

Lisätiedot

Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio

Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio KAUPPAKIRJA Myyjä Raision kaupunki y-tunnus 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio Kaupan kohde Kiinteistö 680-1-156-2 rakennuksineen.

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : -

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : - PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 31.07.2013 : - SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2 Yhtiö: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta Käsittelevä toimisto: Jäljennöksen

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

BUSINESSWEB PALVELUN TILAUS JA SOPIMUS

BUSINESSWEB PALVELUN TILAUS JA SOPIMUS Sivu 1 / 4 Uusi sopimus Muutos voimassa olevaan BusinessWeb sopimukseen BusinessWeb sopimuksen purku (irtisanominen) Asiakas täyttää harmaannetut kohdat. Tähdellä merkityt ovat pakollisia. Asiakkaan tiedot

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

Hankintasopimusluonnos

Hankintasopimusluonnos Tarjouspyyntö 1(5) Hankintasopimusluonnos SOPIMUS [x]palveluiden TUOTTAMISESTA 1. OSAPUOLET TILAAJA Oulun kaupunki / [x] (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0187690-1 PL 1 90015 Oulun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat:

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat: SOPIMUS PYSÄKÖINTIOIKEUDESTA OSAPUOLET Pysäköintitilan ylläpitäjä Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy Y-tunnus: 0467438-7 Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@hsi.fi jäljempänä

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

U R H E I L I J A S O P I M U S

U R H E I L I J A S O P I M U S U R H E I L I J A S O P I M U S Sopimuksen tausta ja tavoitteet Suomen Ilmailuliitto ry (jäljempänä SIL ) ja (SIL:n jäsenmaksun maksanut jäsen, jäljempänä Urheilija, molemmat yhdessä jäljempänä Osapuolet

Lisätiedot

1 Sopijapuolet. Juuan rengasvesiosuuskunta. 2 Kaupan kohde

1 Sopijapuolet. Juuan rengasvesiosuuskunta. 2 Kaupan kohde KAUPPAKIRJA LUONNOS 1 Sopijapuolet Myyjä: Ostaja: Juuan kunta Juuan rengasvesiosuuskunta 2 Kaupan kohde Kaupan kohteena on liiketoiminta (vesihuoltotoiminnan liikearvo) ja siihen liittyvä liitteen 1 kartassa

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

Tilaajan yhteyshenkilö:

Tilaajan yhteyshenkilö: Sopimusmalli 1 SOPIMUS UIMAOPETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA Sopimusosapuolet Yritys (jäljempänä palveluntuottaja) Osoite ja Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut (jäljempänä tilaaja) Jäljempänä termillä sopimusosapuoli

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Maaliskuu 2013, Varatuomari Joachim Reimers Kansainvälisessä kaupankäynnissä myydään usein useampaan kertaan peräkkäin

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 11.2.2008

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 11.2.2008 SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 11.2.2008 Vastausohjeet Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro 1 3. Tilaa ylittävää vastausta tai sellaista vastausta, jossa on riviä kohden enemmän kuin yksi

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS MATKAVIESTINTUKIASEMA (YHTIÖNTIE)

MAANVUOKRASOPIMUS MATKAVIESTINTUKIASEMA (YHTIÖNTIE) MAANVUOKRASOPIMUS MATKAVIESTINTUKIASEMA (YHTIÖNTIE) Maanvuokrasopimus perustuu yhdyskuntalautakunnan päätökseen xx x. SOPIJAOSAPUOLET Vuokranantaja: Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus 0203026-2) PL 52 02701

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) 437 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi Espoon Hannuksenpellossa sijaitsevista tonteista (Espoo,

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

KOPIOINTILUPAHAKEMUS ÄÄNITALLENNE

KOPIOINTILUPAHAKEMUS ÄÄNITALLENNE T E K I J Ä N O I K E U S J Ä R J E S T Ö U P P H O V S R Ä T T S O R G A N I S A T I O N 1/6 KOPIOINTILUPAHAKEMUS ÄÄNITALLENNE 1. LUVAN HAKIJA (Yritys / henkilö, joka suorittaa kopioimisen) Yritys: Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan tehdyksi 2 vuodeksi. Sopimus

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

1(5) 14.5.2013 VALAISTUSVERKKOJEN MYYNTIÄ KOSKEVA KAUPPAKIRJA KUNNAN JA SUOMEN KUNTAVALO OY:N VÄLILLÄ

1(5) 14.5.2013 VALAISTUSVERKKOJEN MYYNTIÄ KOSKEVA KAUPPAKIRJA KUNNAN JA SUOMEN KUNTAVALO OY:N VÄLILLÄ 1(5) 14.5.2013 VALAISTUSVERKKOJEN MYYNTIÄ KOSKEVA KAUPPAKIRJA KUNNAN JA SUOMEN KUNTAVALO OY:N VÄLILLÄ 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Kaupan osapuolet... 3 2. Omaisuuden luovutuksen tausta

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Palvelun Testikauteen (katso 3.1), poislukien kohdat 4. ja 9.1.

1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Palvelun Testikauteen (katso 3.1), poislukien kohdat 4. ja 9.1. Toimitusehdot Anvia Verkkokauppa Toimitusehdot 1. Toimitusehtojen soveltaminen ja voimassaolo 1.1 Näitä toimitusehtoja sovelletaan Anvia Oyj:n ( Toimittaja ) verkkokauppapalvelun ( Palvelu ) tilaavalle

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

HAKEMUS 16.1 0.2007. Tarvittaessa lisätietoja asiassa antaa Jouni Puhakka, gsm 040-50 6363 8 tai jouni.puhakka@lindstro~ninvest.fi.

HAKEMUS 16.1 0.2007. Tarvittaessa lisätietoja asiassa antaa Jouni Puhakka, gsm 040-50 6363 8 tai jouni.puhakka@lindstro~ninvest.fi. * Lindström v HAKEMUS C-?,!. "Q-$:j.,.c*,.g./ew- 16.1 0.2007 HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE Lindström Oy suunnittelee Konalassa osoitteessa Ristipellontie 14, Helsinki sijaitsevan palvelukeskuskiinteistönsä

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista SalesBooster - Mikä se on? Palvelu, joka Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista kiteyttämällä asiakaslupauksen helpommin ostettavaksi ja myytäväksi tuotteeksi

Lisätiedot

T U O T AN T O S O P I M U S

T U O T AN T O S O P I M U S Luonnos T U O T AN T O S O P I M U S X ja Y ja Z välillä paikka.. 17307 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 1 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 3. Ohjelma... 1 4. Hinta- ja maksuehdot... 2 5. y ja Tuottajan

Lisätiedot

Yhdistyksen jäsenyys. www.pohjois-savonkylat.fi

Yhdistyksen jäsenyys. www.pohjois-savonkylat.fi Jäsenyys ja jäsenet Yhdistyksen jäsenyys Yhdistyksen jäsenenä voi olla yksityinen henkilö, yhteisö tai säätiö (katsokaa säännöt) Yhdistyksen jäsenistä on pidettävä luetteloa, johon merkitään kunkin jäsenen

Lisätiedot

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Kela, Suomen Apteekkariliitto, Helsingin Yliopiston Apteekki ja Itä- Suomen yliopiston apteekki ovat 24.1.2013 allekirjoittaneet uudistetun

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 17.3.2015 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten mukaisesti seuraavaa:

Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten mukaisesti seuraavaa: TES: 313014 Työehtosopimus, joka tehtiin 26.2.2008 Merenkulkulaitoksen ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välillä. Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja

Lisätiedot

Liite Lii nro 2/17.11.2004 66 Muutettu 19.10.2005 75

Liite Lii nro 2/17.11.2004 66 Muutettu 19.10.2005 75 Liite Lii nro 2/17.11.2004 66 Muutettu 19.10.2005 75 VENEPAIKKOJEN VUOKRAUSSÄÄNNÖT, PIENVENESATAMASÄÄNNÖT JA KARTAT Muutettu 19.10.2005 75 Hyväksytty liikuntalautakunnassa 17.11.2004 66 KIRKKONUMMEN KUNNAN

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 Tällä työehtosopimuksella määrätään työehdot Suomen Kansallisoopperan orkesterissa avustajina toimiville

Lisätiedot

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä 1 (5) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2002 (TT-STTK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista toimihenkilöstä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400 VAKUUTUSKIRJA Sivu Ryhmatapatu rmavakuutus 1 Vakuutustunnus 25.11.2010 70090201950 Asiakastunnus 20532702 RESERVILAISLIITTO RY DOBELNINKATU 2 00260 HELSINKI Vakuutuksenottaja Vakuutuskausi Maksu e RESERVILAISLIITTO

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 3.6.2014 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

4. TELE FINLANDIN TUOTEMERKKIEN JA YHTEISTYÖN TUNNUKSIEN KÄYTTÖ

4. TELE FINLANDIN TUOTEMERKKIEN JA YHTEISTYÖN TUNNUKSIEN KÄYTTÖ TeliaSonera Finland Oyj/Tele Finland - Varainhankintasopimus 1. OSAPUOLET TeliaSonera Finland Oyj/Tele Finland Y-tunnus 1475607-9 Osoite: PL 040, 00051 SONERA Puh. 020401 (jäljempänä Tele Finland ) ja

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki.

Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki. luonnos 2.9.2014 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki. 2 Toiminnan tarkoitus ja toimiala

Lisätiedot

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015 Etämyynnin määritelmiä (KSL 6:7) Etämyyntisopimus: etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot