Lyonessin jäseniin sovellettavat laajennettujen jäsenetujen käyttöä koskevat täydentävät yleiset sopimusehdot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lyonessin jäseniin sovellettavat laajennettujen jäsenetujen käyttöä koskevat täydentävät yleiset sopimusehdot"

Transkriptio

1 Lyonessin jäseniin sovellettavat laajennettujen jäsenetujen käyttöä koskevat täydentävät yleiset sopimusehdot Versio: huhtikuu 2012 Johdanto Lyoness Europe AG, kotipaikka Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchs, Sveitsi ja yritystunnus CH St. Gallenin kantonin kaupparekisterissä ylläpitää kansainvälistä ostoyhteisöä, jonka kautta osallistujat (jäljempänä Jäsenet ) voivat saada etuja (jäljempänä Lyoness-lojaliteettiohjelma ) ostaessaan tavaroita ja palveluita Lyonessin yhteistyöyrityksiltä (jäljempänä Yhteistyöyritykset ). Jäsenten sopimuskumppani on näin ollen myös laajennettujen lojaliteettietujen yhteydessä Lyoness Europe AG (jäljempänä Lyoness ). Jäsenen ja Lyonessin välillä on jo sopimussuhde, koska Jäsen on rekisteröitynyt Lyoness-lojaliteettiohjelmaan ja sitoutunut sitä koskeviin yleisiin sopimusehtoihin, sellaisina kuin ne sisältyvät huhtikuussa 2012 laadittuun versioon, (jäljempänä Yleiset sopimusehdot ). Voimassa olevan sopimuksen perusteella Jäsen saa Lyoness-lojaliteettiohjelman yhteydessä Cashback-etuja ja Friendship-bonuksia. Hyväksymällä nämä täydentävät yleiset sopimusehdot (jäljempänä Täydentävät yleiset sopimusehdot ) Jäsen voi saada oikeuden jäljempänä tarkemmin esitettyihin laajennettuihin jäsenetuihin (lojaliteettiedut). Lyonessia edustaa Suomessa Lyoness Finland Oy, jonka kotipaikka on c/o Plaza Business Park, Äyritie 18, Vantaa (jäljempänä Lyoness Finland ). 1.) Sopimuksen kohde, sopimuksen osapuolet 1.1. Jäsenellä on jäsenyytensä aikana oikeus käyttää Lyoness-lojaliteettiohjelman laajennettuja jäsenetuja (jäljempänä Lojaliteettiedut ) näiden Täydentävien yleisten sopimusehtojen mukaisesti Aiemmin sovitut yleiset sopimusehdot ovat edelleen voimassa. 2.) Sopimuksen perusta 2.1. Hyväksyttyään nämä Täydentävät yleiset sopimusehdot Jäsenellä on oikeus käyttää Lojaliteettietuja. Tämän edellytyksenä on, että Jäsen on rekisteröitynyt asianmukaisesti Lyoness-lojaliteettiohjelman Jäseneksi Yleisten sopimusehtojen mukaisesti Yleisissä sopimusehdoissa määritetyt käsitteet pätevät myös näiden Täydentävien yleisten sopimusehtojen yhteydessä. 3.) Oikeussuhde 3.1. Yleisten sopimusehtojen kohtaa 3 sovelletaan kokonaisuudessaan Jäsenellä on nämä Täydentävät yleiset sopimusehdot hyväksyttyään oikeus tässä tarkemmin esitettyihin Lyoness-lojaliteettiohjelman lojaliteettietuihin, jos kulloisetkin edellytykset täyttyvät. Jäsenellä ei ole oikeutta muihin hyvityksiin eikä mihinkään kulukorvauksiin. 4.) Lyoness-lojaliteettiohjelma 4.1. Jäsen saa näissä Täydentävissä yleisissä sopimusehdoissa määritetyt Lojaliteettiedut muiden Lyoness-lojaliteettiohjelman etujen (Cashback-etu ja Friendship-bonus) lisäksi. Lojaliteettietuihin kuuluvat seuraavat lisäedut, jotka esitetään tarkemmin kohdassa 7: lojaliteettipalkkio, lojaliteettibonus, lojaliteetti-hyvitys, Re-Cash, yhteistyöpalkkio, bonusyksikkö, maksuttomat lisäyksiköt yksiköiden uudelleenkirjauksen kautta, volyymipalkkio ja volyymibonus Jäsenen henkilökohtaiselle lojaliteettitilille kirjataan suorituksia näiden Täydentävien yleisten sopimusehtojen mukaisesti Lojaliteettietujen laskemiseksi. Suorituksia muodostuu Jäsenen omista Ostoista ja Arvoseteleiden maksuista sekä suoraan ja epäsuorasti hankittujen Jäsenien Ostoista kohdan 4.4 mukaisesti. Suorituksen suuruus perustuu Ostojen ja Arvoseteleiden määriin ja prosentuaaliseen kirjausarvoon, joka koskee sitä Yhteistyöyritystä, josta Osto tehtiin tai josta maksettu Arvoseteli on peräisin. Jos Jäsen tekee esimerkiksi 500 euron Oston Yhteistyöyritykseltä, jonka prosentuaalinen kirjausarvo on 5 prosenttia, tästä muodostuu 25 euron suoritus. Suoritukset muunnetaan Jäsenen valinnan mukaan kohdan 6.1 mukaisesti 50, 150, 400, 1200 tai 4000 euron laskettaviksi yksiköiksi (jäljempänä Yksiköt ), jotka kirjataan Jäsenen henkilökohtaiselle lojaliteettitilille kohdan 6 mukaisesti. Yksiköt toimivat vain Lojaliteettietujen kokoamisen välineenä eikä niitä makseta rahana Prosentuaalinen kirjausarvo perustuu Lyonessin ja kulloisenkin Yhteistyöyrityksen välillä sovittuihin ehtoihin (marginaali) ja vaihtelee näin ollen Yhteistyöyrityksen, alan ja maan mukaan. Prosentuaalinen kirjausarvo kerrottuna osto- ja maksumäärillä muodostaa suorituksen suuruuden. Lyoness ilmoittaa kulloinkin voimassa olevat prosentuaaliset kirjausarvot Yleisten sopimusehtojen kohdan 4.2 ja kohdan 7.6 mukaisesti Lisäksi Jäsenelle kirjataan suorituksina myös ne Yksiköt, jotka on kirjattu Jäsenen suoraan ja epäsuorasti hankkimille Jäsenille (jäljempänä Lifeline-verkosto ). Näin ollen Jäsenelle kirjatut Yksiköt kirjataan myös hänen suoralle ja epäsuoralle Suosittelijalleen Lojaliteettietujen saamiseksi. Jäsenen (Suosittelijan) suoraan ja epäsuorasti hankkimat Jäsenet järjestetään Suosittelijan Lifeline-verkostoon niin sanottuun kaksijakoiseen järjestelmään, jossa erotetaan ylä- ja alaosa. Suoraan suositellut Jäsenet järjestetään Suosittelijalle suoraan linjaan vaihtelevasti kaksijakoisen järjestelmän ylä- ja alaosaan, jos Suosittelija ei ole valinnut toisin. Samoin järjestetään suoraan suositeltujen Jäsenten suosittelemat Jäsenet suhteessa näihin. Näin Lifeline-verkostossa muodostuvat Yksiköt voidaan järjestää Suosittelijan kohdalla aina joko kaksijakoisen järjestelmän ylä- tai alaosaan Seuraavassa taulukossa on yleiskuva kaikista Jäseneduista, jotka Jäsen saa Lyoness-lojaliteettiohjelman yhteydessä tehdystä Ostosta. Cashback-palautus ja suoritukset menevät sille Jäsenelle, joka on tehnyt Oston, kun taas Friendship-bonukset menevät suoralle tai epäsuoralle suosittelijalle. Lyoness-lojaliteettiohjelma* Cashback Takaisinmaksuarvo: enintään 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% + Lojaliteettietu Prosentuaalinen kirjausarvo: enintään 1% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% X% Suoritusten perusteella muodostetaan Yksiköt, joista selvitetään lojaliteettipalkkio, lojaliteettihyvitys, lojaliteettibonus, yhteistyöbonus, bonusyksikkö,, volyymipalkkio ja volyymibonus kohdan 7 mukaisesti. = Jäsenetu (henkilökohtainen) 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% X% + Suora Friendship-bonus enintään 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% + Epäsuora Friendship-bonus enintään 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% = Jäsenetu (yhteensä) 3% 4% 5% 6 % 7 % 8 % 9 % 10% 11% X% * Kaikki prosenttitiedot viittaavat Jäsenen Lyoness-lojaliteettiohjelman yhteydessä tekemiin Ostoihin tai Arvoseteleiden sitovista tilauksista suoritettuihin maksuihin. 5.) Arvoseteleiden ennakkomaksut ja Premium-jäsenyys 5.1. Ostojen lisäksi Jäsen voi saada Lojaliteettietuja Lyoness-lojaliteettiohjelman yhteydessä, jos hän tilaa alkuperäisiä arvoseteleitä tai lahjakortteja sitovasti ja suorittaa niistä ennakkomaksun. Ennakkomaksu kirjataan Jäsenen lojaliteettitilille tässä tapauksessa samassa suuruudessa kuin suoritus yllä olevan kohdan 4.2 mukaisesti. Ennakkomaksusta ei kuitenkaan tule Cashback-etua tai Friendship-bonusta Jäsen voi tilata alkuperäisiä arvoseteleitä tai lahjakortteja sitovasti ja maksaa niistä ennakkomaksun. Ennakkomaksun on tällöin vastattava vähintään Jäsenen valitseman Yhteistyöyrityksen kulloistakin prosentuaalista kokonaisjäsenetua (joka koostuu Cashback-edusta, Lojaliteettietujen prosentuaalisesta kirjausarvosta sekä Friendship-bonuksesta). Jäsenellä on oikeus ennakkomaksun palautukseen, jollei Täydentävien yleisten sopimusehtojen kohdasta 9 ja Yleisten sopimusehtojen kohdasta 6 muuta johdu, mutta ei mahdollisuutta käyttää kohdassa 7.5 tarkoitettua Re-Cash-toimintoa.

2 5.3. Tilatuista alkuperäisistä arvoseteleistä tai lahjakorteista suoritettuja ennakkomaksuja ei menetetä. Yhteistyöyritystä voi vaihtaa milloin tahansa siihen asti, kunnes tilatut alkuperäiset arvosetelit tai lahjakortit on maksettu kokonaan. Jäsenedut voivat tällöin muuttua, koska ne vaihtelevat Yhteistyöyrityksen mukaan, vrt. kohta Jäsenestä voi tulla Premium-jäsen, kun jokin seuraavista edelly tyksistä täyttyy: a) Cashback-kortilla, Arvo seteleillä ja/tai online-ostoina hankittujen ja kokonaan maksettujen (ja tilattujen) Ostojen määrä on euroa 12 kuukauden aikana. b) Summat, jotka puuttuvat edellä a) alakohdassa tarkoitetusta euron kokonaismäärästä, voidaan tasata suorittamalla (ja tilaamalla) alkuperäisten arvoseteleiden tai lahjakorttien ennakkomaksuja, jolloin ennakkomaksun määrä kerrotaan kymmenellä (1 000 euron ennakkomaksu vastaa näin esimerkiksi euron ostomäärää). c) Suoritettujen (ja tilattujen) alkuperäisten arvoseteleiden tai lahjakorttien ennakkomaksujen summa on euroa (arvosetelin Premium-ennakkomaksu) Arvoseteleistä voidaan maksaa ennakkomaksuja euroon saakka, jos Jäsen on tehnyt samaan aikaan Arvoseteleiden ennakkomaksun kanssa Ostoja vähintään 200 euron arvosta. Arvoseteleistä voidaan maksaa ennakkomaksuja euron arvosta vain, jos Jäsen on tehnyt samaan aikaan Arvoseteleiden ennakkomaksun kanssa ostoksia vähintään 500 euron arvosta. Jos Jäsen on suorittanut ennakkomaksuja eurolla, uudet ennakkomaksut ovat mahdollisia vasta sitten, kun Jäsen on suorittanut ylittävien Ostojen ennakkomaksumäärän. Mitkään tässä kohdassa 5.5 määrätyt rajoitukset eivät koske Jäseniä, jotka osoittavat käyttävänsä Lyoness-lojaliteettiohjelmaa yritystoiminnassaan Premium-jäsenet saavat Lyoness-lojaliteettiohjelmassa lisäetuja (mm. Cashback-kultakortti ja Cashback-lehti). 6.) Laskettevat tasot, laskettavat yksiköt, kirjaaminen 6.1. Suoritukset kirjataan kohdan 4.2 mukaisesti (kutsutaan myös kirjausarvoiksi) Jäsenen henkilökohtaiselle lojaliteettitilille. Kokoamillaan kirjausarvoilla Jäsen voi muodostaa Yksiköitä erilaisiin laskettaviin tasoihin (LT) seuraavasti: Yksikkö/kirjausarvo (euroissa) Laskettava taso I II III IV V Kirjausarvo Yksikkö Kun Yksikköön vaadittu vastaavan laskettavaan tasoon kirjausarvo on saavutettu, vastaava Yksikkö kirjataan Jäsenen hyväksi hänen lojaliteettitililleen Yksikkö kirjataan edellä kohdassa 4.4 esitetyn kaksijakoisen järjestelmän mukaisesti, eli kohdassa 7 tarkoitettujen lojaliteettietujen saamiseen vaadittavan yksikkömäärän saavuttamiseksi on aina täytettävä kaksi linjaa (ylhäällä/alhaalla) Yksiköillä: 35/35 laskettavalla tasolla I, 30/30 laskettavalla tasolla II ja 25/25 laskettavalla tasolla III V. Jäsen voi jakaa omista ostoistaan kohdan 4.2 mukaisesti tulevat Yksiköt haluamallaan tavalla kaksijakoisen järjestelmän ylä- tai alaosaan. Lifeline-verkostosta kohdan 4.4 mukaisesti tulevat Yksiköt kirjataan aina siihen linjaan, jonka puolella hankittu jäsen on Yksiköt kirjataan koottujen kirjausarvojen perusteella viikoittain. Jos Jäsen ei muuta valintaa Online-Office-palvelussa, suoritukset muunnetaan laskettavan tason I Yksiköiksi. Kirjattuja Yksiköitä ei voi muuttaa enää viikoittaisen Lojaliteettietujen tilityksen jälkeen. 7.) Lojaliteettiedut 7.1. Jäsen voi saada Lyoness-lojaliteettiohjelman yhteydessä tässä kohdassa 7 mainittuja Lojaliteettietuja, mikäli Jäsen täyttää kutakin etua koskevat edellytykset. Kaikki Lojaliteettiedut lasketaan viikoittain tarkastamalla kaikki kirjatut merkitykselliset Yksiköt Lojaliteettipalkkio: Jäsen saa kirjatuista Yksiköistä lojaliteettipalkkion. Heti kun Jäsenen henkilökohtaiselle lojaliteettitilille on kirjattu määrätty määrä Yksiköitä (katso seuraava taulukko), Jäsen saa seuraavaan taulukkoon kirjatut lojaliteettipalkkiot, mikäli laskettavaan tasoon I on sillä hetkellä kirjattu vähintään yksi Yksikkö Jäsenen neljältä suoraan suosittelemalta muulta Jäseneltä: Lojaliteettipalkkio per laskettava taso (euroissa) LT I 8,00 12,00 16,00 24,00 32,00 40, LT II 24,00 36,00 48,00 72,00 96,00 120, LT III 80,00 120,00 160,00 240,00 320,00 400, LT IV 240,00 360,00 480,00 720,00 960, , LT V 800, , , , , , Lojaliteettipalkkiot maksetaan Jäsenelle Yleisten sopimusehtojen kohdan 7.4 mukaisesti Lojaliteettibonus: Jäsen saa lojaliteettipalkkion lisäksi lojaliteettibonuksen Yksiköistä, jotka kirjataan Jäsenen itse tekemistä omista Ostoista (ei ennakkomaksullisista tilauksista) ensimmäisinä Yksikköinä. Heti kun Jäsenen henkilökohtaiselle lojaliteettitilille on kirjattu määrätty määrä Yksiköitä (katso seuraava taulukko), Jäsen saa seuraavaan taulukkoon kirjatun lojaliteettibonuksen: Lojaliteettibonus per laskettava taso (euroissa) Laskettava taso (LK) LT I ,00 LT II ,00 - LT III , LT IV , LT V , Lojaliteettibonukset maksetaan Jäsenelle Yleisten sopimusehtojen kohdan 7.4 mukaisesti Lojaliteettihyvitys: Jäsen saa lojaliteettihyvityksen Yksiköistä, jotka kirjataan Jäsenen itse maksamista tilausten ennakkomaksuista (ei Ostoista) ensimmäisinä Yksikköinä. Heti kun Jäsenen henkilökohtaiselle lojaliteettitilille on kirjattu Yksiköitä yhteensä määrätty määrä (katso seuraava taulukko), Jäsen saa seuraavaan taulukkoon kirjatun lojaliteettihyvityksen. Lojaliteettihyvityksen saaminen ei edellytä, että Jäsenen suosittelemilta Jäseniltä on jo kirjattu Yksiköitä hänen hyväkseen.

3 Lojaliteettihyvitys per laskettava taso (euroissa) LT I ,00 LT II ,00 - LT III , LT IV , LT V , Lojaliteettihyvityksiä ei makseta Jäsenelle rahana, vaan ne voidaan käyttää Arvoseteleiden muodossa Ostoihin Lyonessin Yhteistyöyrityksiltä Re-Cash -toiminto: Jäsen voi saada suoritettuja ennakkomaksuja takaisin siten, että omista Ostoista (käytettäessä Arvoseteleitä ja Cashback-korttia sekä ostettaessa online-kaupoista Yleisten sopimusehtojen kohdan 4 mukaisesti) muodostuvat suoritukset muunnetaan (Re-Cash-toiminto). Jos Jäsen valitsee Re-Cash-toiminnon, suoritukset Jäsenen omista Ostoista eivät mene henkilökohtaiselle lojaliteettitilille Lojaliteettietujen laskentaa varten, vaan ne maksetaan Jäsenelle Yleisten sopimusehtojen kohdan 7.4 mukaisesti, enintään kuitenkin suoritetun ennakkomaksun suuruisina. Jäsenen oikeudet Yleisten sopimusehtojen kohdan 5.4 ja kohdan 5.5 mukaisiin osa- ja ennakkomaksuihin eivät muutu Yhteistyöbonus: Suosittelija saa yhteistyöbonuksen lojaliteettipalkkioista, jotka Suosittelijan suoraan suosittelemat Jäsenet ja näiden suoraan suosittelemat Jäsenet saavat 7.1 kohdan mukaisesti. Yhteistyöbonus on 18,75 prosenttia suoraan hankittujen Jäsenten lojaliteettipalkkioista tai 6,25 prosenttia näiden hankkimien Jäsenten lojaliteettipalkkioista. Yhteistyöbonus ei koske muita epäsuorasti hankittuja jäseniä. Yhteistyöbonuksiin on oikeus vain, jos Suosittelijalla on itsellään laskentahetkellä oikeus lojaliteettipalkkioihin Bonusyksiköt: Jos Jäsenen eduksi kirjataan määrätty määrä Yksiköitä samaan laskettavaan tasoon ja jos Jäsen on laskentahetkellä oikeutettu lojaliteettipalkkioihin, Jäsen saa kyseisen laskettavan tason maksuttoman bonusyksikön seuraavasti: Bonusyksiköt per laskettava taso LT I - Bonusyksikkö Bonusyksikkö Bonusyksikkö Bonusyksikkö LT II - Bonusyksikkö Bonusyksikkö Bonusyksikkö Bonusyksikkö LT III - Bonusyksikkö Bonusyksikkö Bonusyksikkö Bonusyksikkö LT IV - Bonusyksikkö Bonusyksikkö Bonusyksikkö Bonusyksikkö LT V - Bonusyksikkö Bonusyksikkö Bonusyksikkö Bonusyksikkö Kirjaus - Euroopan maat Jäsen Kansallinen Euroopan maat Bonusyksiköt kirjataan Jäsenen henkilökohtaiselle lojaliteettitilille ja ne otetaan huomioon lojaliteettipalkkioiden, seuraavien bonusyksiköiden ja Yksiköiden ten yhteydessä kohdan 7.8 mukaisesti. Niitä ei kuitenkaan huomioida lojaliteettibonusten, lojaliteettihyvitysten, volyymipalkkioiden ja volyymibonusten yhteydessä. Bonusyksiköt kirjataan aina Jäsenen henkilökohtaiselle lojaliteettitilille. Lisäksi bonusyksiköt kirjataan edellä olevan taulukon mukaisesti myös Euroopan laajuiseen ja kansalliseen lojaliteettiohjelmaan Jäsenen eduksi, mistä seuraa lisäetuja Yksiköiden : Heti kun Jäsen on saavuttanut seuraavan taulukon mukaisesti vaadittavat Yksiköt kulloisessakin laskettavassa tasossa, hän saa maksutta kerrotun Yksikön seuraavaan korkeampaan laskettavaan tasoon, jos hän on oikeutettu lojaliteettipalkkioihin (Yksiköiden ). Jäsen voi saada tälle Yksikölle lojaliteettipalkkioita, bonusyksiköitä ja muita kerrottuja Yksiköitä, mutta ei kuitenkaan lojaliteettibonusta, lojaliteettihyvitystä, volyymipalkkiota tai volyymibonusta. Jos Jäsenen Lifeline-verkostossa olevalle toiselle Jäsenelle muodostuu tällaisia kerrottuja Yksiköitä Yksiköiden uudelleenkirjaamisen vuoksi, nämä kirjataan myös Jäsenelle (katso kohta 4.4). Bonusyksiköt per laskettava taso Laskettava taso (TK) LT I Yksiköiden LT II Yksiköiden LT III Yksiköiden LT IV Yksiköiden LT V Kirjaus Jäsen Jäsen Jäsen 7.9. Volyymipalkkiot: Jokainen Jäsen saa volyymipalkkioita Jäsenen koko ostoverkoston kirjatuista Ostoista eli kaikkien suoraan ja epäsuorasti hankittujen Jäsenten eli Lifeline-verkoston Ostoista, mikäli Jäsen on saavuttanut vähintään tason 1 (katso kohdat ) ja tuotantokuukauden aikana kohdan mukaisesti kulloisellakin tasolla volyymipalkkioihin vaaditut pisteet (katso seuraava taulukko). Tuotantokuukausi vastaa noin kalenterikuukautta ja poikkeaa kalenterikuukaudesta hieman vain järjestelmä- ja keskeytysteknisistä syistä. Tuotantokuukausien konkreettiset päivämäärät julkaistaan ennen kalenterivuoden alkua osoitteessa sisäänkirjautumisalueella (jäljempänä Tuotantokuukausi ). Volyymipalkkioiden laskentaperusteena ovat kirjatut Yksiköt, jotka muunnetaan pisteiksi seuraavasti.

4 Piste(et) per kirjattu Yksikkö Laskettava taso I II III IV V Yksikkö (euroissa) = piste(et) Taso: Tason saavuttaminen edellyttää, että yhden Tuotantokuukauden aikana on saatu hyväksyntä ja sitä seuraavan Tuotantokuukauden aikana vahvistus. Hyväksyntä ja siten myös vahvistus edellyttävät tasoon tarvittavien kokonaispisteiden saavuttamista yhden Tuotantokuukauden aikana 50 prosentin säännön (katso kohta 7.9.3) mukaisesti. Tason 1 vahvistus koskee sitä seuraavia 12 Tuotantokuukautta, ja tason 2 vahvistus taas sitä seuraavia 6 Tuotantokuukautta. Jos Jäsenestä tulee Tuotantokuukauden aikana Premium-jäsen, tämä toimii vahvistuksena tasolle 1 myös jo kuluvan Tuotantokuukauden aikana ja Premium-jäsenyyden koko aikana. Jäsen saa tervetulolahjan saavuttaessaan tason ensimmäistä kertaa Tason pidennys: Jos taso vahvistetaan vähintään kerran tason voimassaoloaikana, voimassaoloaika pitenee automaattisesti kahdellatoista tai kuudella Tuotantokuukaudella. Jos tason pidennystä ei saavuteta, voimassaoleva taso pysyy vahvistettuna prosentin sääntö: Tason hyväksynnässä, vahvistuksessa ja pidennyksessä hyväksytään korkeintaan 50 prosenttia suoraan hankitun Jäsenen ja tämän Lifeline-verkoston (suora Lifeline) pisteistä eli Jäsenellä on oltava vähintään kaksi suoraa linjaa (esim.: taso 3 = 500 tarvittavaa kokonaispistettä; tason saavuttamiseksi hyväksytään enintään 250 pistettä suoraa linjaa kohden) Tason suorittaminen: Jos jonkin tason 4 8 vahvistamisen jälkeen yhden Tuotantokuukauden aikana vahvistetaan vähintään viisi suoraa linjaa seuraavassa taulukossa esitetyissä tasoissa, jokaista Jäsenen kulloistakin tasoa pidetään suoritettuna. Näin muodostuu rajoittamaton oikeus suoritettuihin tasoihin. Tason suorittaminen 5 suoraa linjaa tasossa suoraa linjaa tasossa suoraa linjaa tasossa suoraa linjaa tasossa suoraa linjaa tasossa = suoritettu taso Volyymipalkkion laskenta: Kaikki Jäsenen Lifeline-verkoston yhden Tuotantokuukauden aikana kirjatut Yksiköt muunnetaan kohdan 7.9 mukaisesti pisteiksi ja lasketaan yhteen. Tästä pistemäärästä vähennetään Jäsenen Lifeline-verkoston niiden Jäsenten kokonaispisteet, jotka myös ovat saavuttaneet vähintään tason 1 (jäljempänä Kokonaispisteet ). Mikäli Jäsenen Kokonaispisteet vastaavat vähintään kullekin tasolle vaadittavaa Kokonaispisteiden määrää (katso seuraava taulukko), Kokonaispisteet kerrotaan saavutettuun tasoon sovellettavalla volyymipalkkioerällä (katso seuraava taulukko), ja ne maksetaan Jäsenelle volyymipalkkiona Yleisten sopimusehtojen kohdan 7.4 mukaisesti. Volyymipalkkio per taso (euroissa) Tarvittavat Kokonaispisteet Volyymipalkkioerä 1,250 1,625 1,875 2,125 2,375 2,625 2,875 3,125 Esimerkki: Mikäli tasolla 3 oleva Jäsen saavuttaa 400 Kokonaispistettä, hän ei saa volyymipalkkiota, koska vaadittua kokonaispistemäärää ei saavutettu. Mikäli tasolla 3 oleva Jäsen saavuttaa 600 Kokonaispistettä, volyymipalkkio on 600 pistettä kertaa 1,875 euroa eli yhteensä 1 125,00 euroa Volyymibonus: Jäsen saa Lifeline-verkostoonsa kirjatuille Yksiköille volyymibonuksen, mikäli hän on saavuttanut vähintään tason 2 ja kulloisellakin tasolla vaaditut pisteet. Voimassa oleva taso määritetään kohtien mukaisesti. Volyymibonus ja vaaditut Kokonaispisteet ilmenevät seuraavasta taulukosta: Voluumibonus per taso (euroissa) Kokonaispisteet Volyymibonus euroina 200,00 500, , , , , , Kaikki Lojaliteettiedut raportoidaan Jäsenen Online-Office-palvelun kautta, jonne pääsee osoitteen sisäänkirjautumisalueen kautta Yleisten sopimusehtojen kohdan 8 mukaisesti. 8.) Sopimussuhteen päättäminen Jäsenen toimesta 8.1. Yleisten sopimusehtojen kohta 13 pysyy muuttumattomana. Tässä tapauksessa Lojaliteettietujen yhteydessä menetellään Jäsenen irtisanoutuessa tämän kohdan 8 seuraavien määräysten mukaisesti. Kun sopimussuhde päätetään Yleisten sopimusehtojen kohdan 13 mukaisesti, myös näissä Täydentävissä yleisissä sopimusehdoissa sovitut oikeudet ja velvollisuudet raukeavat Jo maksetut Lojaliteettiedut pysyvät Jäsenellä ja sopimuksen päättämishetkellä ostotilille kirjattuina olevat Lojaliteettiedut tai lähtökohtaisesti täysimääräisesti ansaitut Lojaliteettiedut maksetaan Jäsenelle kokonaisuudessaan lukuun ottamatta kohdan 7.4 mukaisesti saavutettuja lojaliteettihyvityksiä, joista Jäsen saa Yhteistyöyrityksien Arvoseteleitä Jäsenelle hänen henkilökohtaiselle lojaliteettitililleen kirjatut Yksiköt, jotka Jäsen on saanut omista Ostoistaan tai ennakkomaksuista tai Lifeline-verkostonsa kautta kirjatuista Yksiköistä, raukeavat Jäsenen päättäessä sopimuksen Jos Jäsen on tilannut Arvosetelin ja suorittanut siitä ennakkomaksun, tilaus ja ennakkomaksu jäävät hänelle myös silloin, kun jäsenyys irtisanotaan. Jäsenellä ei ole irtisanomisen kautta oikeutta perua arvosetelitilausta ja vaatia siitä maksettua ennakkomaksua takaisin. Yleisten sopimusehtojen kohta 6 ja lakisääteinen peruutusoikeus pysyvät voimassa. Jäsen voi aina maksaa Arvosetelin hinnasta vielä puuttuvan osan. Tässä tapauksessa Jäsen saa Arvosetelin, kun maksu on saatu. Lisäksi Jäsen voi vaatia ennakkomaksua takaisin kohdassa 7.5 tarkoitetun Re-Cash-toiminnon avulla Vaihtoehtoisesti Jäsen voi lisäksi siirtää suoritetut ennakkomaksut sekä näistä kirjatut Yksiköt bonusyksiköitä tai lisäyksiköitä (Yksiköiden uudelleenkirjauksista) lukuun ottamatta saman Suosittelijan toiselle Jäsenelle käyttämällä Lyonessin lomaketta Yksiköiden myynti. Jäsenen on hankittava Lyonessin lupa voidakseen myydä Yksiköitä toisille Jäsenille. Lyoness voi evätä luvan vain painavasta syystä. Kun Lyonessiin kanssa tehdyn sopimuksen päättäminen on näytetty toteen ja mikäli Lyoness ei käytä kohdan 8.6 mukaista etuosto-oikeuttaan, ostaja tulee Jäsenen sopimusasemaan siten, että Jäsenellä ei ole enää oikeutta myytyihin Yksiköihin Lyonessia kohtaan. Lyoness tukee Jäsentä asianmukaisesti mahdollisen ostajan löytämisessä Lyonessilla on etuosto-oikeus kohdassa 8.5 tarkoitetun tarkoituksellisen Yksiköiden myynnin tapauksessa. Yksiköiden myynti toteutetaan tämän vuoksi Lyonessilta saatavalla Yksiköiden myynti -lomakkeella sillä lykkäävällä ehdolla, että Lyoness ei käytä etuosto-oikeuttaan. Myyvä Jäsen on velvollinen toimittamaan hänen ja ostajan allekirjoittaman lomakkeen Lyonessille. Jos Jäsen ei saa Lyonessilta ilmoitusta 10 arkipäivän kuluessa lomakkeen lähettämisestä Lyonessille, Lyoness hyväksyy kaupan eikä käytä etuosto-oikeuttaan Irtisanominen ja kohdassa 8.5 ja kohdassa 8.6 tarkoitettu mahdollinen Yksiköiden myynti eivät vaikuta olemassa olevaan suosittelulinjaan. Yksiköiden myynti kohdan 8.5 ja kohdan 8.6 mukaisesti

5 ei muuta maksuohjelmassa olemassa olevien Yksiköiden kirjauspaikkaa. Ostava Jäsen asettuu myyvän Jäsenen sopimusasemaan, ja kaikki kohdan 8.5 ja kohdan 8.6 mukaisesti siirretyt oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät hänelle sellaisina kuin ne ovat ostosopimuksen tekohetkellä Lyonessilla Jäsenellä ei ole oikeutta luovuttaa sopimussuhteesta johtuvia oikeuksiaan kolmansille osapuolille ilman Lyonessin etukäteen antamaa suostumusta Jos Jäsen on irtisanonut sopimussuhteen Lyonessiin ja sama Jäsen rekisteröityy uudelleen yhden vuoden kuluessa, tämä rekisteröinti tapahtuu irtisanotun sopimussuhteen viimeisen Suosittelijan hyväksi. Jäsenen erottua hänellä ei enää ole oikeutta saada oman Lifeline-verkostonsa ostoista kertyviä lojaliteettietuja. Rekisteröityessään uudelleen Jäsenellä ei ole aiempaan jäsenyyteen perustuvia oikeuksia etenkään aiemman Lifeline-verkoston kautta tehdyistä Ostoista. 9.) Sopimussuhteen päättäminen Lyonessin toimesta 9.1. Yleisten sopimusehtojen kohta 14 pysyy muuttumattomana ja pätee myös näiden Täydentävien yleisten sopimusehtojen osittaiseen irtisanomiseen, missä yhteydessä Lojaliteettietujen käsittelyyn sovelletaan Lyonessin irtisanoessa aina tämän kohdan 9 jäljempänä olevia määräyksiä. Kun sopimussuhde päätetään Yleisten sopimusehtojen kohdan 14 mukaisesti, myös näissä Täydentävissä yleisissä sopimusehdoissa sovitut oikeudet ja velvollisuudet raukeavat Jos Lyoness irtisanoo sopimuksen ilman erillistä syytä, Lyoness korvaa Jäsenelle Arvoseteleillä suoritetut ennakkomaksut sekä rahanarvoiset edut jo Jäsenen hyväksi kirjatuista Yksiköistä (sekä ennakkomaksuista että omista Ostoista tai Lifeline-verkoston ostoista), joista jo kertyneet Lojaliteettiedut on vähennetty joko rahasuorituksena tai, mikäli kyse on ennakkomaksuihin kirjatuista Yksiköistä, Arvoseteleinä Jos Lyoness irtisanoo sopimussuhteen painavasta syystä, Lojaliteettietuja käsitellään kohtien mukaisesti siten, että Jäsenen on löydettävä ostaja neljän viikon kuluessa (Lyonessin suorittamasta irtisanomisesta). Edellä esitetty ei vaikuta Lyonessin oikeuteen vaatia Jäseneltä vahingonkorvausta, mikäli tämä on rikkonut velvoitteitaan. 9.4 Edellä olevaa kohtaa 8.9 sovelletaan myös silloin, kun sopimus päätetään tämän kohdan 9 mukaisesti. 10.) Yleiset ehdot Yleiset sopimusehdot koskevat kokonaisuudessaan myös tässä määrättyjä Lojaliteettietuja, mikäli tässä ei ole nimenomaisesti toisin määrätty. Toimitusten häiriöiden, Online Office & Services -palvelun, vastuiden ja sopimussuhteen päättämisen osalta viitataan Lyonessin jäsenyyden saamista koskeviin Yleisiin sopimusehtoihin Tähän sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. YK:n yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista ei sovelleta Nämä Täydentävät yleiset sopimusehdot voivat hyväksyä ja Lojaliteettietuja voivat hyödyntää 16 vuotta täyttäneet henkilöt. Täysi-ikäisyyden saavuttamiseen asti vaaditaan laillisen edustajan kirjallinen suostumus Jäsen voi vaihtaa Suosittelijaansa vain, jos Jäsen on yli vuoden ajan ollut tekemättä yhtään kokonaan tai osittain maksettua Arvoseteleiden tilausta. Viimeksi mainitussa tapauksessa Jäsen voi uuden Suosittelijan suostumuksella vaihtaa haluamaansa linjaan, mutta hän ei voi kuitenkaan ottaa mukaansa Lifeline-verkostoaan. Sekä vaihtavan Jäsenen että uuden Suosittelijan on maksettava 36 euroa. Aiemmalle Suosittelijalle hyvitetään 50 euron kiinteämääräinen korvaus.

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

1 www.enterpay.fi/laskuyritykselle SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON LASKU YRITYKSELLE?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN...

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 25 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä virastoerän

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

Yhteistyö- ja palvelusopimus

Yhteistyö- ja palvelusopimus Yhteistyö- ja palvelusopimus Optinet Oy:n ja Suomen Rotary ry:n klubien ja piirien verkkopalveluista Optinet Oy www.optinet.fi 010 3090 911 1 Sopimusosapuolet ja sopimuksen kohde Sopimusosapuolet Optinet

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Hankintasopimusluonnos

Hankintasopimusluonnos Tarjouspyyntö 1(5) Hankintasopimusluonnos SOPIMUS [x]palveluiden TUOTTAMISESTA 1. OSAPUOLET TILAAJA Oulun kaupunki / [x] (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0187690-1 PL 1 90015 Oulun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 11.2.2008

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 11.2.2008 SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 11.2.2008 Vastausohjeet Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro 1 3. Tilaa ylittävää vastausta tai sellaista vastausta, jossa on riviä kohden enemmän kuin yksi

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten mukaisesti seuraavaa:

Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten mukaisesti seuraavaa: TES: 313014 Työehtosopimus, joka tehtiin 26.2.2008 Merenkulkulaitoksen ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välillä. Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 Tällä työehtosopimuksella määrätään työehdot Suomen Kansallisoopperan orkesterissa avustajina toimiville

Lisätiedot

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus sekä Tutkimusväen liitto TUTKI ry. ja Akava JS ry. ovat tehneet 18 päivänä helmikuuta 2000 tarkentavan virkaehtosopimuksen Tilastokeskuksen virkasuhteiseen

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat:

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat: SOPIMUS PYSÄKÖINTIOIKEUDESTA OSAPUOLET Pysäköintitilan ylläpitäjä Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy Y-tunnus: 0467438-7 Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@hsi.fi jäljempänä

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) 437 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi Espoon Hannuksenpellossa sijaitsevista tonteista (Espoo,

Lisätiedot

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä 1 (5) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2002 (TT-STTK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista toimihenkilöstä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS Voimaantulo 1.1.2009 Hall 6.5.2008, 55 Valt 28.5.2008, 14 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KUNTAYHTYMÄN NIMI JA KOTIPAIKKA Kuntayhtymän nimi on Salon seudun

Lisätiedot

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista SalesBooster - Mikä se on? Palvelu, joka Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista kiteyttämällä asiakaslupauksen helpommin ostettavaksi ja myytäväksi tuotteeksi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

EKL -täydennyskoulutuksen kurssisuunnitelma. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 4

EKL -täydennyskoulutuksen kurssisuunnitelma. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 4 EKL -täydennyskoulutuksen kurssisuunnitelma Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 4 DOKUMENTIN MUUTOSHISTORIA Version Pvm Muutoksen sisältö nro 1.0 26.11.2009 1.1 31.5.2010 Lisätty kokeeseen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/12 4.11.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/12 4.11.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 26.10.2015 1007 HEL 2015-010488 T 10 01 00 Esitys A Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: päättää

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. 1 VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Lapsiperheet-sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry

Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry 1 Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry PÖYTÄKIRJA MEIJEREIDEN ERIKOISKOULUTUKSEN SAANEIDEN JA TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (ETL/MVL) YRITYSKOHTAISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ 31.1.2017 SAAKKA.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI/ KIINTEISTÖN 1 / 6 Myyjä LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 Ostaja Kellomäentie

Lisätiedot

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät 27. -28.1.2017 Tampere Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesiosuuskunnan mallisääntöjen uudistaminen

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: Kielotie Vantaa puh faksi

1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: Kielotie Vantaa puh faksi 1(5) 1 SOPIJAOSAPUOLET 1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: 0124610-9 Kielotie 28 01300 Vantaa puh. 09-83911 faksi 09-83924359 1.2 Osuuskunta Suomen Asuntomessut (myöhemmin

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti. # 12886 2068/85/2008 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Maaseutuvirastossa. Sopimus on tehty 15:nä päivänä joulukuuta 2008 Maaseutuviraston sekä Julkisalan

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. ^IIT^ ^ 1 UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ia kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot