Lyonessin jäseniin sovellettavat laajennettujen jäsenetujen käyttöä koskevat täydentävät yleiset sopimusehdot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lyonessin jäseniin sovellettavat laajennettujen jäsenetujen käyttöä koskevat täydentävät yleiset sopimusehdot"

Transkriptio

1 Lyonessin jäseniin sovellettavat laajennettujen jäsenetujen käyttöä koskevat täydentävät yleiset sopimusehdot Versio: huhtikuu 2012 Johdanto Lyoness Europe AG, kotipaikka Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchs, Sveitsi ja yritystunnus CH St. Gallenin kantonin kaupparekisterissä ylläpitää kansainvälistä ostoyhteisöä, jonka kautta osallistujat (jäljempänä Jäsenet ) voivat saada etuja (jäljempänä Lyoness-lojaliteettiohjelma ) ostaessaan tavaroita ja palveluita Lyonessin yhteistyöyrityksiltä (jäljempänä Yhteistyöyritykset ). Jäsenten sopimuskumppani on näin ollen myös laajennettujen lojaliteettietujen yhteydessä Lyoness Europe AG (jäljempänä Lyoness ). Jäsenen ja Lyonessin välillä on jo sopimussuhde, koska Jäsen on rekisteröitynyt Lyoness-lojaliteettiohjelmaan ja sitoutunut sitä koskeviin yleisiin sopimusehtoihin, sellaisina kuin ne sisältyvät huhtikuussa 2012 laadittuun versioon, (jäljempänä Yleiset sopimusehdot ). Voimassa olevan sopimuksen perusteella Jäsen saa Lyoness-lojaliteettiohjelman yhteydessä Cashback-etuja ja Friendship-bonuksia. Hyväksymällä nämä täydentävät yleiset sopimusehdot (jäljempänä Täydentävät yleiset sopimusehdot ) Jäsen voi saada oikeuden jäljempänä tarkemmin esitettyihin laajennettuihin jäsenetuihin (lojaliteettiedut). Lyonessia edustaa Suomessa Lyoness Finland Oy, jonka kotipaikka on c/o Plaza Business Park, Äyritie 18, Vantaa (jäljempänä Lyoness Finland ). 1.) Sopimuksen kohde, sopimuksen osapuolet 1.1. Jäsenellä on jäsenyytensä aikana oikeus käyttää Lyoness-lojaliteettiohjelman laajennettuja jäsenetuja (jäljempänä Lojaliteettiedut ) näiden Täydentävien yleisten sopimusehtojen mukaisesti Aiemmin sovitut yleiset sopimusehdot ovat edelleen voimassa. 2.) Sopimuksen perusta 2.1. Hyväksyttyään nämä Täydentävät yleiset sopimusehdot Jäsenellä on oikeus käyttää Lojaliteettietuja. Tämän edellytyksenä on, että Jäsen on rekisteröitynyt asianmukaisesti Lyoness-lojaliteettiohjelman Jäseneksi Yleisten sopimusehtojen mukaisesti Yleisissä sopimusehdoissa määritetyt käsitteet pätevät myös näiden Täydentävien yleisten sopimusehtojen yhteydessä. 3.) Oikeussuhde 3.1. Yleisten sopimusehtojen kohtaa 3 sovelletaan kokonaisuudessaan Jäsenellä on nämä Täydentävät yleiset sopimusehdot hyväksyttyään oikeus tässä tarkemmin esitettyihin Lyoness-lojaliteettiohjelman lojaliteettietuihin, jos kulloisetkin edellytykset täyttyvät. Jäsenellä ei ole oikeutta muihin hyvityksiin eikä mihinkään kulukorvauksiin. 4.) Lyoness-lojaliteettiohjelma 4.1. Jäsen saa näissä Täydentävissä yleisissä sopimusehdoissa määritetyt Lojaliteettiedut muiden Lyoness-lojaliteettiohjelman etujen (Cashback-etu ja Friendship-bonus) lisäksi. Lojaliteettietuihin kuuluvat seuraavat lisäedut, jotka esitetään tarkemmin kohdassa 7: lojaliteettipalkkio, lojaliteettibonus, lojaliteetti-hyvitys, Re-Cash, yhteistyöpalkkio, bonusyksikkö, maksuttomat lisäyksiköt yksiköiden uudelleenkirjauksen kautta, volyymipalkkio ja volyymibonus Jäsenen henkilökohtaiselle lojaliteettitilille kirjataan suorituksia näiden Täydentävien yleisten sopimusehtojen mukaisesti Lojaliteettietujen laskemiseksi. Suorituksia muodostuu Jäsenen omista Ostoista ja Arvoseteleiden maksuista sekä suoraan ja epäsuorasti hankittujen Jäsenien Ostoista kohdan 4.4 mukaisesti. Suorituksen suuruus perustuu Ostojen ja Arvoseteleiden määriin ja prosentuaaliseen kirjausarvoon, joka koskee sitä Yhteistyöyritystä, josta Osto tehtiin tai josta maksettu Arvoseteli on peräisin. Jos Jäsen tekee esimerkiksi 500 euron Oston Yhteistyöyritykseltä, jonka prosentuaalinen kirjausarvo on 5 prosenttia, tästä muodostuu 25 euron suoritus. Suoritukset muunnetaan Jäsenen valinnan mukaan kohdan 6.1 mukaisesti 50, 150, 400, 1200 tai 4000 euron laskettaviksi yksiköiksi (jäljempänä Yksiköt ), jotka kirjataan Jäsenen henkilökohtaiselle lojaliteettitilille kohdan 6 mukaisesti. Yksiköt toimivat vain Lojaliteettietujen kokoamisen välineenä eikä niitä makseta rahana Prosentuaalinen kirjausarvo perustuu Lyonessin ja kulloisenkin Yhteistyöyrityksen välillä sovittuihin ehtoihin (marginaali) ja vaihtelee näin ollen Yhteistyöyrityksen, alan ja maan mukaan. Prosentuaalinen kirjausarvo kerrottuna osto- ja maksumäärillä muodostaa suorituksen suuruuden. Lyoness ilmoittaa kulloinkin voimassa olevat prosentuaaliset kirjausarvot Yleisten sopimusehtojen kohdan 4.2 ja kohdan 7.6 mukaisesti Lisäksi Jäsenelle kirjataan suorituksina myös ne Yksiköt, jotka on kirjattu Jäsenen suoraan ja epäsuorasti hankkimille Jäsenille (jäljempänä Lifeline-verkosto ). Näin ollen Jäsenelle kirjatut Yksiköt kirjataan myös hänen suoralle ja epäsuoralle Suosittelijalleen Lojaliteettietujen saamiseksi. Jäsenen (Suosittelijan) suoraan ja epäsuorasti hankkimat Jäsenet järjestetään Suosittelijan Lifeline-verkostoon niin sanottuun kaksijakoiseen järjestelmään, jossa erotetaan ylä- ja alaosa. Suoraan suositellut Jäsenet järjestetään Suosittelijalle suoraan linjaan vaihtelevasti kaksijakoisen järjestelmän ylä- ja alaosaan, jos Suosittelija ei ole valinnut toisin. Samoin järjestetään suoraan suositeltujen Jäsenten suosittelemat Jäsenet suhteessa näihin. Näin Lifeline-verkostossa muodostuvat Yksiköt voidaan järjestää Suosittelijan kohdalla aina joko kaksijakoisen järjestelmän ylä- tai alaosaan Seuraavassa taulukossa on yleiskuva kaikista Jäseneduista, jotka Jäsen saa Lyoness-lojaliteettiohjelman yhteydessä tehdystä Ostosta. Cashback-palautus ja suoritukset menevät sille Jäsenelle, joka on tehnyt Oston, kun taas Friendship-bonukset menevät suoralle tai epäsuoralle suosittelijalle. Lyoness-lojaliteettiohjelma* Cashback Takaisinmaksuarvo: enintään 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% + Lojaliteettietu Prosentuaalinen kirjausarvo: enintään 1% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% X% Suoritusten perusteella muodostetaan Yksiköt, joista selvitetään lojaliteettipalkkio, lojaliteettihyvitys, lojaliteettibonus, yhteistyöbonus, bonusyksikkö,, volyymipalkkio ja volyymibonus kohdan 7 mukaisesti. = Jäsenetu (henkilökohtainen) 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% X% + Suora Friendship-bonus enintään 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% + Epäsuora Friendship-bonus enintään 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% = Jäsenetu (yhteensä) 3% 4% 5% 6 % 7 % 8 % 9 % 10% 11% X% * Kaikki prosenttitiedot viittaavat Jäsenen Lyoness-lojaliteettiohjelman yhteydessä tekemiin Ostoihin tai Arvoseteleiden sitovista tilauksista suoritettuihin maksuihin. 5.) Arvoseteleiden ennakkomaksut ja Premium-jäsenyys 5.1. Ostojen lisäksi Jäsen voi saada Lojaliteettietuja Lyoness-lojaliteettiohjelman yhteydessä, jos hän tilaa alkuperäisiä arvoseteleitä tai lahjakortteja sitovasti ja suorittaa niistä ennakkomaksun. Ennakkomaksu kirjataan Jäsenen lojaliteettitilille tässä tapauksessa samassa suuruudessa kuin suoritus yllä olevan kohdan 4.2 mukaisesti. Ennakkomaksusta ei kuitenkaan tule Cashback-etua tai Friendship-bonusta Jäsen voi tilata alkuperäisiä arvoseteleitä tai lahjakortteja sitovasti ja maksaa niistä ennakkomaksun. Ennakkomaksun on tällöin vastattava vähintään Jäsenen valitseman Yhteistyöyrityksen kulloistakin prosentuaalista kokonaisjäsenetua (joka koostuu Cashback-edusta, Lojaliteettietujen prosentuaalisesta kirjausarvosta sekä Friendship-bonuksesta). Jäsenellä on oikeus ennakkomaksun palautukseen, jollei Täydentävien yleisten sopimusehtojen kohdasta 9 ja Yleisten sopimusehtojen kohdasta 6 muuta johdu, mutta ei mahdollisuutta käyttää kohdassa 7.5 tarkoitettua Re-Cash-toimintoa.

2 5.3. Tilatuista alkuperäisistä arvoseteleistä tai lahjakorteista suoritettuja ennakkomaksuja ei menetetä. Yhteistyöyritystä voi vaihtaa milloin tahansa siihen asti, kunnes tilatut alkuperäiset arvosetelit tai lahjakortit on maksettu kokonaan. Jäsenedut voivat tällöin muuttua, koska ne vaihtelevat Yhteistyöyrityksen mukaan, vrt. kohta Jäsenestä voi tulla Premium-jäsen, kun jokin seuraavista edelly tyksistä täyttyy: a) Cashback-kortilla, Arvo seteleillä ja/tai online-ostoina hankittujen ja kokonaan maksettujen (ja tilattujen) Ostojen määrä on euroa 12 kuukauden aikana. b) Summat, jotka puuttuvat edellä a) alakohdassa tarkoitetusta euron kokonaismäärästä, voidaan tasata suorittamalla (ja tilaamalla) alkuperäisten arvoseteleiden tai lahjakorttien ennakkomaksuja, jolloin ennakkomaksun määrä kerrotaan kymmenellä (1 000 euron ennakkomaksu vastaa näin esimerkiksi euron ostomäärää). c) Suoritettujen (ja tilattujen) alkuperäisten arvoseteleiden tai lahjakorttien ennakkomaksujen summa on euroa (arvosetelin Premium-ennakkomaksu) Arvoseteleistä voidaan maksaa ennakkomaksuja euroon saakka, jos Jäsen on tehnyt samaan aikaan Arvoseteleiden ennakkomaksun kanssa Ostoja vähintään 200 euron arvosta. Arvoseteleistä voidaan maksaa ennakkomaksuja euron arvosta vain, jos Jäsen on tehnyt samaan aikaan Arvoseteleiden ennakkomaksun kanssa ostoksia vähintään 500 euron arvosta. Jos Jäsen on suorittanut ennakkomaksuja eurolla, uudet ennakkomaksut ovat mahdollisia vasta sitten, kun Jäsen on suorittanut ylittävien Ostojen ennakkomaksumäärän. Mitkään tässä kohdassa 5.5 määrätyt rajoitukset eivät koske Jäseniä, jotka osoittavat käyttävänsä Lyoness-lojaliteettiohjelmaa yritystoiminnassaan Premium-jäsenet saavat Lyoness-lojaliteettiohjelmassa lisäetuja (mm. Cashback-kultakortti ja Cashback-lehti). 6.) Laskettevat tasot, laskettavat yksiköt, kirjaaminen 6.1. Suoritukset kirjataan kohdan 4.2 mukaisesti (kutsutaan myös kirjausarvoiksi) Jäsenen henkilökohtaiselle lojaliteettitilille. Kokoamillaan kirjausarvoilla Jäsen voi muodostaa Yksiköitä erilaisiin laskettaviin tasoihin (LT) seuraavasti: Yksikkö/kirjausarvo (euroissa) Laskettava taso I II III IV V Kirjausarvo Yksikkö Kun Yksikköön vaadittu vastaavan laskettavaan tasoon kirjausarvo on saavutettu, vastaava Yksikkö kirjataan Jäsenen hyväksi hänen lojaliteettitililleen Yksikkö kirjataan edellä kohdassa 4.4 esitetyn kaksijakoisen järjestelmän mukaisesti, eli kohdassa 7 tarkoitettujen lojaliteettietujen saamiseen vaadittavan yksikkömäärän saavuttamiseksi on aina täytettävä kaksi linjaa (ylhäällä/alhaalla) Yksiköillä: 35/35 laskettavalla tasolla I, 30/30 laskettavalla tasolla II ja 25/25 laskettavalla tasolla III V. Jäsen voi jakaa omista ostoistaan kohdan 4.2 mukaisesti tulevat Yksiköt haluamallaan tavalla kaksijakoisen järjestelmän ylä- tai alaosaan. Lifeline-verkostosta kohdan 4.4 mukaisesti tulevat Yksiköt kirjataan aina siihen linjaan, jonka puolella hankittu jäsen on Yksiköt kirjataan koottujen kirjausarvojen perusteella viikoittain. Jos Jäsen ei muuta valintaa Online-Office-palvelussa, suoritukset muunnetaan laskettavan tason I Yksiköiksi. Kirjattuja Yksiköitä ei voi muuttaa enää viikoittaisen Lojaliteettietujen tilityksen jälkeen. 7.) Lojaliteettiedut 7.1. Jäsen voi saada Lyoness-lojaliteettiohjelman yhteydessä tässä kohdassa 7 mainittuja Lojaliteettietuja, mikäli Jäsen täyttää kutakin etua koskevat edellytykset. Kaikki Lojaliteettiedut lasketaan viikoittain tarkastamalla kaikki kirjatut merkitykselliset Yksiköt Lojaliteettipalkkio: Jäsen saa kirjatuista Yksiköistä lojaliteettipalkkion. Heti kun Jäsenen henkilökohtaiselle lojaliteettitilille on kirjattu määrätty määrä Yksiköitä (katso seuraava taulukko), Jäsen saa seuraavaan taulukkoon kirjatut lojaliteettipalkkiot, mikäli laskettavaan tasoon I on sillä hetkellä kirjattu vähintään yksi Yksikkö Jäsenen neljältä suoraan suosittelemalta muulta Jäseneltä: Lojaliteettipalkkio per laskettava taso (euroissa) LT I 8,00 12,00 16,00 24,00 32,00 40, LT II 24,00 36,00 48,00 72,00 96,00 120, LT III 80,00 120,00 160,00 240,00 320,00 400, LT IV 240,00 360,00 480,00 720,00 960, , LT V 800, , , , , , Lojaliteettipalkkiot maksetaan Jäsenelle Yleisten sopimusehtojen kohdan 7.4 mukaisesti Lojaliteettibonus: Jäsen saa lojaliteettipalkkion lisäksi lojaliteettibonuksen Yksiköistä, jotka kirjataan Jäsenen itse tekemistä omista Ostoista (ei ennakkomaksullisista tilauksista) ensimmäisinä Yksikköinä. Heti kun Jäsenen henkilökohtaiselle lojaliteettitilille on kirjattu määrätty määrä Yksiköitä (katso seuraava taulukko), Jäsen saa seuraavaan taulukkoon kirjatun lojaliteettibonuksen: Lojaliteettibonus per laskettava taso (euroissa) Laskettava taso (LK) LT I ,00 LT II ,00 - LT III , LT IV , LT V , Lojaliteettibonukset maksetaan Jäsenelle Yleisten sopimusehtojen kohdan 7.4 mukaisesti Lojaliteettihyvitys: Jäsen saa lojaliteettihyvityksen Yksiköistä, jotka kirjataan Jäsenen itse maksamista tilausten ennakkomaksuista (ei Ostoista) ensimmäisinä Yksikköinä. Heti kun Jäsenen henkilökohtaiselle lojaliteettitilille on kirjattu Yksiköitä yhteensä määrätty määrä (katso seuraava taulukko), Jäsen saa seuraavaan taulukkoon kirjatun lojaliteettihyvityksen. Lojaliteettihyvityksen saaminen ei edellytä, että Jäsenen suosittelemilta Jäseniltä on jo kirjattu Yksiköitä hänen hyväkseen.

3 Lojaliteettihyvitys per laskettava taso (euroissa) LT I ,00 LT II ,00 - LT III , LT IV , LT V , Lojaliteettihyvityksiä ei makseta Jäsenelle rahana, vaan ne voidaan käyttää Arvoseteleiden muodossa Ostoihin Lyonessin Yhteistyöyrityksiltä Re-Cash -toiminto: Jäsen voi saada suoritettuja ennakkomaksuja takaisin siten, että omista Ostoista (käytettäessä Arvoseteleitä ja Cashback-korttia sekä ostettaessa online-kaupoista Yleisten sopimusehtojen kohdan 4 mukaisesti) muodostuvat suoritukset muunnetaan (Re-Cash-toiminto). Jos Jäsen valitsee Re-Cash-toiminnon, suoritukset Jäsenen omista Ostoista eivät mene henkilökohtaiselle lojaliteettitilille Lojaliteettietujen laskentaa varten, vaan ne maksetaan Jäsenelle Yleisten sopimusehtojen kohdan 7.4 mukaisesti, enintään kuitenkin suoritetun ennakkomaksun suuruisina. Jäsenen oikeudet Yleisten sopimusehtojen kohdan 5.4 ja kohdan 5.5 mukaisiin osa- ja ennakkomaksuihin eivät muutu Yhteistyöbonus: Suosittelija saa yhteistyöbonuksen lojaliteettipalkkioista, jotka Suosittelijan suoraan suosittelemat Jäsenet ja näiden suoraan suosittelemat Jäsenet saavat 7.1 kohdan mukaisesti. Yhteistyöbonus on 18,75 prosenttia suoraan hankittujen Jäsenten lojaliteettipalkkioista tai 6,25 prosenttia näiden hankkimien Jäsenten lojaliteettipalkkioista. Yhteistyöbonus ei koske muita epäsuorasti hankittuja jäseniä. Yhteistyöbonuksiin on oikeus vain, jos Suosittelijalla on itsellään laskentahetkellä oikeus lojaliteettipalkkioihin Bonusyksiköt: Jos Jäsenen eduksi kirjataan määrätty määrä Yksiköitä samaan laskettavaan tasoon ja jos Jäsen on laskentahetkellä oikeutettu lojaliteettipalkkioihin, Jäsen saa kyseisen laskettavan tason maksuttoman bonusyksikön seuraavasti: Bonusyksiköt per laskettava taso LT I - Bonusyksikkö Bonusyksikkö Bonusyksikkö Bonusyksikkö LT II - Bonusyksikkö Bonusyksikkö Bonusyksikkö Bonusyksikkö LT III - Bonusyksikkö Bonusyksikkö Bonusyksikkö Bonusyksikkö LT IV - Bonusyksikkö Bonusyksikkö Bonusyksikkö Bonusyksikkö LT V - Bonusyksikkö Bonusyksikkö Bonusyksikkö Bonusyksikkö Kirjaus - Euroopan maat Jäsen Kansallinen Euroopan maat Bonusyksiköt kirjataan Jäsenen henkilökohtaiselle lojaliteettitilille ja ne otetaan huomioon lojaliteettipalkkioiden, seuraavien bonusyksiköiden ja Yksiköiden ten yhteydessä kohdan 7.8 mukaisesti. Niitä ei kuitenkaan huomioida lojaliteettibonusten, lojaliteettihyvitysten, volyymipalkkioiden ja volyymibonusten yhteydessä. Bonusyksiköt kirjataan aina Jäsenen henkilökohtaiselle lojaliteettitilille. Lisäksi bonusyksiköt kirjataan edellä olevan taulukon mukaisesti myös Euroopan laajuiseen ja kansalliseen lojaliteettiohjelmaan Jäsenen eduksi, mistä seuraa lisäetuja Yksiköiden : Heti kun Jäsen on saavuttanut seuraavan taulukon mukaisesti vaadittavat Yksiköt kulloisessakin laskettavassa tasossa, hän saa maksutta kerrotun Yksikön seuraavaan korkeampaan laskettavaan tasoon, jos hän on oikeutettu lojaliteettipalkkioihin (Yksiköiden ). Jäsen voi saada tälle Yksikölle lojaliteettipalkkioita, bonusyksiköitä ja muita kerrottuja Yksiköitä, mutta ei kuitenkaan lojaliteettibonusta, lojaliteettihyvitystä, volyymipalkkiota tai volyymibonusta. Jos Jäsenen Lifeline-verkostossa olevalle toiselle Jäsenelle muodostuu tällaisia kerrottuja Yksiköitä Yksiköiden uudelleenkirjaamisen vuoksi, nämä kirjataan myös Jäsenelle (katso kohta 4.4). Bonusyksiköt per laskettava taso Laskettava taso (TK) LT I Yksiköiden LT II Yksiköiden LT III Yksiköiden LT IV Yksiköiden LT V Kirjaus Jäsen Jäsen Jäsen 7.9. Volyymipalkkiot: Jokainen Jäsen saa volyymipalkkioita Jäsenen koko ostoverkoston kirjatuista Ostoista eli kaikkien suoraan ja epäsuorasti hankittujen Jäsenten eli Lifeline-verkoston Ostoista, mikäli Jäsen on saavuttanut vähintään tason 1 (katso kohdat ) ja tuotantokuukauden aikana kohdan mukaisesti kulloisellakin tasolla volyymipalkkioihin vaaditut pisteet (katso seuraava taulukko). Tuotantokuukausi vastaa noin kalenterikuukautta ja poikkeaa kalenterikuukaudesta hieman vain järjestelmä- ja keskeytysteknisistä syistä. Tuotantokuukausien konkreettiset päivämäärät julkaistaan ennen kalenterivuoden alkua osoitteessa sisäänkirjautumisalueella (jäljempänä Tuotantokuukausi ). Volyymipalkkioiden laskentaperusteena ovat kirjatut Yksiköt, jotka muunnetaan pisteiksi seuraavasti.

4 Piste(et) per kirjattu Yksikkö Laskettava taso I II III IV V Yksikkö (euroissa) = piste(et) Taso: Tason saavuttaminen edellyttää, että yhden Tuotantokuukauden aikana on saatu hyväksyntä ja sitä seuraavan Tuotantokuukauden aikana vahvistus. Hyväksyntä ja siten myös vahvistus edellyttävät tasoon tarvittavien kokonaispisteiden saavuttamista yhden Tuotantokuukauden aikana 50 prosentin säännön (katso kohta 7.9.3) mukaisesti. Tason 1 vahvistus koskee sitä seuraavia 12 Tuotantokuukautta, ja tason 2 vahvistus taas sitä seuraavia 6 Tuotantokuukautta. Jos Jäsenestä tulee Tuotantokuukauden aikana Premium-jäsen, tämä toimii vahvistuksena tasolle 1 myös jo kuluvan Tuotantokuukauden aikana ja Premium-jäsenyyden koko aikana. Jäsen saa tervetulolahjan saavuttaessaan tason ensimmäistä kertaa Tason pidennys: Jos taso vahvistetaan vähintään kerran tason voimassaoloaikana, voimassaoloaika pitenee automaattisesti kahdellatoista tai kuudella Tuotantokuukaudella. Jos tason pidennystä ei saavuteta, voimassaoleva taso pysyy vahvistettuna prosentin sääntö: Tason hyväksynnässä, vahvistuksessa ja pidennyksessä hyväksytään korkeintaan 50 prosenttia suoraan hankitun Jäsenen ja tämän Lifeline-verkoston (suora Lifeline) pisteistä eli Jäsenellä on oltava vähintään kaksi suoraa linjaa (esim.: taso 3 = 500 tarvittavaa kokonaispistettä; tason saavuttamiseksi hyväksytään enintään 250 pistettä suoraa linjaa kohden) Tason suorittaminen: Jos jonkin tason 4 8 vahvistamisen jälkeen yhden Tuotantokuukauden aikana vahvistetaan vähintään viisi suoraa linjaa seuraavassa taulukossa esitetyissä tasoissa, jokaista Jäsenen kulloistakin tasoa pidetään suoritettuna. Näin muodostuu rajoittamaton oikeus suoritettuihin tasoihin. Tason suorittaminen 5 suoraa linjaa tasossa suoraa linjaa tasossa suoraa linjaa tasossa suoraa linjaa tasossa suoraa linjaa tasossa = suoritettu taso Volyymipalkkion laskenta: Kaikki Jäsenen Lifeline-verkoston yhden Tuotantokuukauden aikana kirjatut Yksiköt muunnetaan kohdan 7.9 mukaisesti pisteiksi ja lasketaan yhteen. Tästä pistemäärästä vähennetään Jäsenen Lifeline-verkoston niiden Jäsenten kokonaispisteet, jotka myös ovat saavuttaneet vähintään tason 1 (jäljempänä Kokonaispisteet ). Mikäli Jäsenen Kokonaispisteet vastaavat vähintään kullekin tasolle vaadittavaa Kokonaispisteiden määrää (katso seuraava taulukko), Kokonaispisteet kerrotaan saavutettuun tasoon sovellettavalla volyymipalkkioerällä (katso seuraava taulukko), ja ne maksetaan Jäsenelle volyymipalkkiona Yleisten sopimusehtojen kohdan 7.4 mukaisesti. Volyymipalkkio per taso (euroissa) Tarvittavat Kokonaispisteet Volyymipalkkioerä 1,250 1,625 1,875 2,125 2,375 2,625 2,875 3,125 Esimerkki: Mikäli tasolla 3 oleva Jäsen saavuttaa 400 Kokonaispistettä, hän ei saa volyymipalkkiota, koska vaadittua kokonaispistemäärää ei saavutettu. Mikäli tasolla 3 oleva Jäsen saavuttaa 600 Kokonaispistettä, volyymipalkkio on 600 pistettä kertaa 1,875 euroa eli yhteensä 1 125,00 euroa Volyymibonus: Jäsen saa Lifeline-verkostoonsa kirjatuille Yksiköille volyymibonuksen, mikäli hän on saavuttanut vähintään tason 2 ja kulloisellakin tasolla vaaditut pisteet. Voimassa oleva taso määritetään kohtien mukaisesti. Volyymibonus ja vaaditut Kokonaispisteet ilmenevät seuraavasta taulukosta: Voluumibonus per taso (euroissa) Kokonaispisteet Volyymibonus euroina 200,00 500, , , , , , Kaikki Lojaliteettiedut raportoidaan Jäsenen Online-Office-palvelun kautta, jonne pääsee osoitteen sisäänkirjautumisalueen kautta Yleisten sopimusehtojen kohdan 8 mukaisesti. 8.) Sopimussuhteen päättäminen Jäsenen toimesta 8.1. Yleisten sopimusehtojen kohta 13 pysyy muuttumattomana. Tässä tapauksessa Lojaliteettietujen yhteydessä menetellään Jäsenen irtisanoutuessa tämän kohdan 8 seuraavien määräysten mukaisesti. Kun sopimussuhde päätetään Yleisten sopimusehtojen kohdan 13 mukaisesti, myös näissä Täydentävissä yleisissä sopimusehdoissa sovitut oikeudet ja velvollisuudet raukeavat Jo maksetut Lojaliteettiedut pysyvät Jäsenellä ja sopimuksen päättämishetkellä ostotilille kirjattuina olevat Lojaliteettiedut tai lähtökohtaisesti täysimääräisesti ansaitut Lojaliteettiedut maksetaan Jäsenelle kokonaisuudessaan lukuun ottamatta kohdan 7.4 mukaisesti saavutettuja lojaliteettihyvityksiä, joista Jäsen saa Yhteistyöyrityksien Arvoseteleitä Jäsenelle hänen henkilökohtaiselle lojaliteettitililleen kirjatut Yksiköt, jotka Jäsen on saanut omista Ostoistaan tai ennakkomaksuista tai Lifeline-verkostonsa kautta kirjatuista Yksiköistä, raukeavat Jäsenen päättäessä sopimuksen Jos Jäsen on tilannut Arvosetelin ja suorittanut siitä ennakkomaksun, tilaus ja ennakkomaksu jäävät hänelle myös silloin, kun jäsenyys irtisanotaan. Jäsenellä ei ole irtisanomisen kautta oikeutta perua arvosetelitilausta ja vaatia siitä maksettua ennakkomaksua takaisin. Yleisten sopimusehtojen kohta 6 ja lakisääteinen peruutusoikeus pysyvät voimassa. Jäsen voi aina maksaa Arvosetelin hinnasta vielä puuttuvan osan. Tässä tapauksessa Jäsen saa Arvosetelin, kun maksu on saatu. Lisäksi Jäsen voi vaatia ennakkomaksua takaisin kohdassa 7.5 tarkoitetun Re-Cash-toiminnon avulla Vaihtoehtoisesti Jäsen voi lisäksi siirtää suoritetut ennakkomaksut sekä näistä kirjatut Yksiköt bonusyksiköitä tai lisäyksiköitä (Yksiköiden uudelleenkirjauksista) lukuun ottamatta saman Suosittelijan toiselle Jäsenelle käyttämällä Lyonessin lomaketta Yksiköiden myynti. Jäsenen on hankittava Lyonessin lupa voidakseen myydä Yksiköitä toisille Jäsenille. Lyoness voi evätä luvan vain painavasta syystä. Kun Lyonessiin kanssa tehdyn sopimuksen päättäminen on näytetty toteen ja mikäli Lyoness ei käytä kohdan 8.6 mukaista etuosto-oikeuttaan, ostaja tulee Jäsenen sopimusasemaan siten, että Jäsenellä ei ole enää oikeutta myytyihin Yksiköihin Lyonessia kohtaan. Lyoness tukee Jäsentä asianmukaisesti mahdollisen ostajan löytämisessä Lyonessilla on etuosto-oikeus kohdassa 8.5 tarkoitetun tarkoituksellisen Yksiköiden myynnin tapauksessa. Yksiköiden myynti toteutetaan tämän vuoksi Lyonessilta saatavalla Yksiköiden myynti -lomakkeella sillä lykkäävällä ehdolla, että Lyoness ei käytä etuosto-oikeuttaan. Myyvä Jäsen on velvollinen toimittamaan hänen ja ostajan allekirjoittaman lomakkeen Lyonessille. Jos Jäsen ei saa Lyonessilta ilmoitusta 10 arkipäivän kuluessa lomakkeen lähettämisestä Lyonessille, Lyoness hyväksyy kaupan eikä käytä etuosto-oikeuttaan Irtisanominen ja kohdassa 8.5 ja kohdassa 8.6 tarkoitettu mahdollinen Yksiköiden myynti eivät vaikuta olemassa olevaan suosittelulinjaan. Yksiköiden myynti kohdan 8.5 ja kohdan 8.6 mukaisesti

5 ei muuta maksuohjelmassa olemassa olevien Yksiköiden kirjauspaikkaa. Ostava Jäsen asettuu myyvän Jäsenen sopimusasemaan, ja kaikki kohdan 8.5 ja kohdan 8.6 mukaisesti siirretyt oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät hänelle sellaisina kuin ne ovat ostosopimuksen tekohetkellä Lyonessilla Jäsenellä ei ole oikeutta luovuttaa sopimussuhteesta johtuvia oikeuksiaan kolmansille osapuolille ilman Lyonessin etukäteen antamaa suostumusta Jos Jäsen on irtisanonut sopimussuhteen Lyonessiin ja sama Jäsen rekisteröityy uudelleen yhden vuoden kuluessa, tämä rekisteröinti tapahtuu irtisanotun sopimussuhteen viimeisen Suosittelijan hyväksi. Jäsenen erottua hänellä ei enää ole oikeutta saada oman Lifeline-verkostonsa ostoista kertyviä lojaliteettietuja. Rekisteröityessään uudelleen Jäsenellä ei ole aiempaan jäsenyyteen perustuvia oikeuksia etenkään aiemman Lifeline-verkoston kautta tehdyistä Ostoista. 9.) Sopimussuhteen päättäminen Lyonessin toimesta 9.1. Yleisten sopimusehtojen kohta 14 pysyy muuttumattomana ja pätee myös näiden Täydentävien yleisten sopimusehtojen osittaiseen irtisanomiseen, missä yhteydessä Lojaliteettietujen käsittelyyn sovelletaan Lyonessin irtisanoessa aina tämän kohdan 9 jäljempänä olevia määräyksiä. Kun sopimussuhde päätetään Yleisten sopimusehtojen kohdan 14 mukaisesti, myös näissä Täydentävissä yleisissä sopimusehdoissa sovitut oikeudet ja velvollisuudet raukeavat Jos Lyoness irtisanoo sopimuksen ilman erillistä syytä, Lyoness korvaa Jäsenelle Arvoseteleillä suoritetut ennakkomaksut sekä rahanarvoiset edut jo Jäsenen hyväksi kirjatuista Yksiköistä (sekä ennakkomaksuista että omista Ostoista tai Lifeline-verkoston ostoista), joista jo kertyneet Lojaliteettiedut on vähennetty joko rahasuorituksena tai, mikäli kyse on ennakkomaksuihin kirjatuista Yksiköistä, Arvoseteleinä Jos Lyoness irtisanoo sopimussuhteen painavasta syystä, Lojaliteettietuja käsitellään kohtien mukaisesti siten, että Jäsenen on löydettävä ostaja neljän viikon kuluessa (Lyonessin suorittamasta irtisanomisesta). Edellä esitetty ei vaikuta Lyonessin oikeuteen vaatia Jäseneltä vahingonkorvausta, mikäli tämä on rikkonut velvoitteitaan. 9.4 Edellä olevaa kohtaa 8.9 sovelletaan myös silloin, kun sopimus päätetään tämän kohdan 9 mukaisesti. 10.) Yleiset ehdot Yleiset sopimusehdot koskevat kokonaisuudessaan myös tässä määrättyjä Lojaliteettietuja, mikäli tässä ei ole nimenomaisesti toisin määrätty. Toimitusten häiriöiden, Online Office & Services -palvelun, vastuiden ja sopimussuhteen päättämisen osalta viitataan Lyonessin jäsenyyden saamista koskeviin Yleisiin sopimusehtoihin Tähän sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. YK:n yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista ei sovelleta Nämä Täydentävät yleiset sopimusehdot voivat hyväksyä ja Lojaliteettietuja voivat hyödyntää 16 vuotta täyttäneet henkilöt. Täysi-ikäisyyden saavuttamiseen asti vaaditaan laillisen edustajan kirjallinen suostumus Jäsen voi vaihtaa Suosittelijaansa vain, jos Jäsen on yli vuoden ajan ollut tekemättä yhtään kokonaan tai osittain maksettua Arvoseteleiden tilausta. Viimeksi mainitussa tapauksessa Jäsen voi uuden Suosittelijan suostumuksella vaihtaa haluamaansa linjaan, mutta hän ei voi kuitenkaan ottaa mukaansa Lifeline-verkostoaan. Sekä vaihtavan Jäsenen että uuden Suosittelijan on maksettava 36 euroa. Aiemmalle Suosittelijalle hyvitetään 50 euron kiinteämääräinen korvaus.

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä VAIHTOSOPIMUS RCI Vaihtosopimus 2 Liite 1 - Vakiomuotoinen tietolomake vaihtosopimuksille 4 Liite 2 - Erillinen, vakiomuotoinen peruuttamislomake vaihtojärjestelmän jäsensopimuksen peruuttamisoikeuden

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa.

IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa. Vain uusi itsenäinen myyntiedustaja voi täyttää tämän sopimuksen. 1. Tämän Sopimuksen solmiminen Itsenäisen Edustajan ("IE") ja ACN Communications Finland Oy:n välille riippuu siitä, hyväksyykö ACN hakemuslomakkeen.

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen ALSO Toimitusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen 1 Soveltamisala Näitä toimitusehtoja sovelletaan ALSO Finland Oy:n (myöh. ALSO) ja asiakkaan (myöh. ostaja) väliseen tuotteiden sekä palvelujen (myöh. tavara)

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Varoitus: tämän tekijänoikeudella suojatun materiaalin luvaton kopiointi tai jakelu on laitonta. 1. Sopimus -ja käyttöoikeusehtojen

Lisätiedot

1. American Express ( AMEX ) Membership Rewards on American Expressin (palkintoohjelman tuottaja) tuottama palkinto-ohjelma.

1. American Express ( AMEX ) Membership Rewards on American Expressin (palkintoohjelman tuottaja) tuottama palkinto-ohjelma. Yleiset sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja noudatetaan tilattaessa American Express (AMEX) Membership Rewards -palkinto-ohjelman valikoimaan kuuluvia tuotteita rewards arvato services GmbH -yhtiöltä.

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014)

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) BIOTIE THERAPIES OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) Biotie Therapies Oyj:n (Yhtiö, tai yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Konserni) 4.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti

Lisätiedot

SOPIMUS ORACLE-OHJELMIEN KÄYTTÖOIKEUKSISTA JA PALVELUISTA ( OLSA )

SOPIMUS ORACLE-OHJELMIEN KÄYTTÖOIKEUKSISTA JA PALVELUISTA ( OLSA ) SOPIMUS ORACLE-OHJELMIEN KÄYTTÖOIKEUKSISTA JA PALVELUISTA ( OLSA ) A. Sopimuksen määritelmät Te viittaa henkilöön tai organisaatioon, joka on allekirjoittanut tämän sopimuksen ( sopimus ) ja tilannut Oraclen

Lisätiedot

TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT

TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1. TARJOUS, VAHVISTUS TAI SOPIMUS TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT Näitä TP Vision Finland Oy myyntiehtoja (jäljempänä: "Ehdot ja Edellytykset") sovelletaan ja ne muodostavat erottamattoman osan

Lisätiedot

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1(5) THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT MIKÄLI KIRJALLISESTI EI OLE NIMENOMAISESTI MUUTOIN SOVITTU, NOUDATETAAN SEURAAVIA YLEISIÄ SOPIMUSEHTOJA THERMO FISHER SCIENTIFIC OY:N VALMISTAMIEN JA/TAI

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Käyttöehdot Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Disney Interactive tarjoaa käyttäjiensä käyttöön sivustonsa, ohjelmistonsa, sovelluksensa, sisältönsä, tuotteensa ja palvelunsa ( Disney-palvelut ), joiden tuotemerkki

Lisätiedot

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen.

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen. RAHATILIN TILIEHDOT Määritelmät Asiakkaalla tarkoitetaan tilinomistajaa, tilinomistajan edunvalvojaa tai edunvalvontavaltuutettua. Tilinomistajalla tarkoitetaan henkilöä, jolle Pankki on velkaa tilillä

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008,

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, 20.1.2009 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 15/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

VERKKOKAUPPA JA MUU ETÄMYYNTI

VERKKOKAUPPA JA MUU ETÄMYYNTI Kuluttajaoikeuden linjauksia VERKKOKAUPPA JA MUU ETÄMYYNTI 1 LINJAUKSEN LÄHTÖKOHTIA... 2 2 ETÄMYYNTISÄÄNNÖSTEN SOVELTAMINEN JA LAIN PAKOTTAVUUS... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 2 4 MILLOIN KYSEESSÄ ON ETÄMYYNTI...

Lisätiedot

FIN TIETOA KÄYTTÄJILLE. www.toll-collect.de SAKSAN TIEMAKSUJÄRJESTELMÄ. Päivitetty painos. Toimeksiantaja

FIN TIETOA KÄYTTÄJILLE. www.toll-collect.de SAKSAN TIEMAKSUJÄRJESTELMÄ. Päivitetty painos. Toimeksiantaja FIN SAKSAN TIEMAKSUJÄRJESTELMÄ TIETOA KÄYTTÄJILLE Päivitetty painos 2014 Toimeksiantaja www.toll-collect.de SISÄLLYS Johdanto... 1 1 Yleistä... 2 2 Tiemaksuvelvollisuus... 4 2.1 Tiemaksuvelvollisuuteen

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

YHTYNEET-SOPIMUS YLEISRADIO. + Allekirjoituspöytäkirja + Yle-SJL erillispöytäkirja (YLE-SJL) + Versioinnin pelisäännöt (YLE-SJL) 1.1.2014 30.11.

YHTYNEET-SOPIMUS YLEISRADIO. + Allekirjoituspöytäkirja + Yle-SJL erillispöytäkirja (YLE-SJL) + Versioinnin pelisäännöt (YLE-SJL) 1.1.2014 30.11. Finlands svenska författareförening rf Suomen arvostelijain liitto ry Suomen Kirjailijaliitto ry Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry Suomen Radio- ja TV-selostajat ry Suomen tietokirjailijat ry Palvelualojen

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen LIITTYMISEHDOT LE 05 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1. Nämä ehdot liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin sähkönjakeluverkkoon

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot