Mikä on puhtaan veden arvo? Antton Keto Suomen ympäristökeskus Puheenvuoro Puula Forum

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikä on puhtaan veden arvo? Antton Keto Suomen ympäristökeskus Puheenvuoro Puula Forum 6.7.2012"

Transkriptio

1 Mikä on puhtaan veden arvo? Antton Keto Suomen ympäristökeskus Puheenvuoro Puula Forum

2 Esitelmän sisältö Suomen vesivaroista Puulasta Vesienhoidosta ja vesienhoidon tavoitteista Vesien tilan parantamisen hyödyistä Puhtaan veden arvosta ja sen merkityksestä nyt ja tulevaisuudessa

3 Suomi on vesien maa järveä km rantaviivaa saarta lähdettä 647 jokea Vesivarat: m 3 /as vuosi Esko Kuusisto, SYKE

4 EU-maiden vesivarat (m 3 /as. vuosi) Suomi Ruotsi Slovenia Irlanti Viro 8000 Itävalta 6900 Latvia 6100 Kreikka 4200 Liettua 4100 Portugal 3900 Ranska 3100 Espanja 2800 Esko Kuusisto, SYKE Italia 2800 Slovakia 2600 Luxemburg 2200 Tanska 2100 Tsekki 1500 Puola 1400 Saksa 1200 Iso-Britannia 1200 Kypros 1100 Belgia 800 Unkari 600 Alankomaat 600 Malta 130

5 Puulan ominaispiirteistä Puulavesi on laajoista selistä muodostuva monimuotoinen ja suuri järvi, jolle ovat tunnusomaisia jylhät, karut ja kallioiset rannat Valuma-alue 3436 km 2 Pinta-ala on 330 km² Suurin syvyys 69 m (Pauninselkä) ja keskisyvyys 9,2 m Saaria 1659 kpl, joiden yhteispinta-ala on 123 km 2 Puula on jaettu pääaltaaseen, Kotalahteen, Lihavanselkä-Kaiskonselkään, Ruovedenselkä- Vuojaselkään sekä Siikaveteen Puula vastaanottaa koillisesta Läsäkosken kautta Kyyveden alueen vedet ja lisäksi siihen laskee useita Puulan lähialueen järviä

6 Taneli Duunari-Työntekijäinen, SYKE

7 Puulan luontoarvoista Puulavesi kuuluu vedenlaatunsa, monipuolisen luontonsa ja monin paikoin myös vähäisen asutuksensa vuoksi tärkeimpiin Mikkelin läänin kohteisiin Rikkonainen ja karu saaristoluonto on omaleimaista ja alue on myös maisemaltaan erittäin arvokas Suuret selkävedet suovat mereisen luonteensa vuoksi hyvät mahdollisuudet runsaan kuikkakannan ja melko runsaan selkälokkikannan esiintymiselle Purotierasammalen kasvupaikka on ainoa tunnettu Etelä-Savossa

8 Puulan veden laadusta Suurin osa Puulasta on kirkasvetistä Vesi on väriltään vain hieman ruskeahkoa, suurin osa järvestä on tyypiltään niukkahumuksista Happitilanne on järvessä hyvä ja rehevyystasoltaan järvi on karu Ekologinen tila on hyvä/erinomainen samoin virkistyskäyttö- ja yleinen käyttökelpoisuusluokitus Puulan läntinen Lihavanselkä-Kaiskonselkä ja Siikavesi poikkeavat vedenlaadultaan pääaltaasta ja Kälkänjoen valuma-alueelta tulevan kuormituksen vaikutukset näkyvät veden laadussa

9 Puula ja ihmistoiminta Puulan pintaa on säännöstelty vuodesta 1955 lähtien Kissakosken voimalaitoksen kautta Ruovedenselkään lasketaan Kangasniemen puhdistetut jätevedet. Muita kuormittajia ovat muun muassa latvavalumaalueiden maa- ja metsätalous, turvetuotanto sekä haja-asutus Puulan pohjoisosassa runsaammin ihmistoimintaa käsittävillä alueilla on havaittu vedenlaatuongelmia, jotka ovat ilmenneet muun muassa verkkojen limoittumisena sekä kalaston yksipuolistumisena Tekopohjaveden muodostamiseen otetaan vettä 400 m 3 /d, vastaa noin 1600 ihmisen vedenottoa

10 Suomessa on kahdeksan vesienhoitoaluetta Vesienhoitoalueet 1 Vuoksen vesienhoitoalue 2 Kymijoen Suomenlahden vesienhoitoalue 3 Kokemäenjoen Saaristomeren- Puula kuuluu Kymijoen- Suomenlahden vesienhoitoalueeseen Selkämeren vesienhoitoalue 4 Oulujoen Iijoen vesienhoitoalue 5 Kemijoen vesienhoitoalue Kansainväliset vesienhoitoalueet 6 Tornionjoen alue (yhdessä Ruotsin kanssa) 7 Tenon Näätämöjoen Paatsjoen alue (yhdessä Norjan kanssa) 8 Ahvenanmaa huolehtii itse vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpanosta ja muodostaa oman vesienhoitoalueen.

11 Suomen vesien ekologinen tila

12 NYKYKÄYTÄNNÖN MUKAISET TOIMENPITEET LISÄTOIMENPITEET YHTEENSÄ SEKTORI (1000 /vuosi) (1000 /vuosi) (1000 /vuosi) Yhdyskunnat Haja- ja loma-asutus Teollisuus Kalankasvatus Turvetuotanto Turkistuotanto Maatalous, julkiset kustannukset Maatalous, toiminnanharjoittajan kustannukset Metsätalous Happamuuden torjunta Liikenne Maa-ainesten otto Pilaantuneet alueet Vesistöjen kunnostus, säännöstely ja rakentaminen Pohjaveden suojelusuunnitelmat, seuranta ja tutkimus YHTEENSÄ (pyöristetty)

13 Hyödyt eri tahoille (1) Rannan omistaja ja vesialueen omistaja omistuksen arvo kasvaa hoitotarve vähentyy Virkistyskäyttäjä (kalastus, veneily, uinti) käyttömahdollisuudet parantuvat Kalastaja ammattimaisen kalastuksen edellytykset parantuvat (sekä hoitokalastus että perinteinen ruokakalastus)

14 Hyödyt eri tahoille (2) Yritykset puhdas ympäristö on rekrytointivaltti osallistuminen kunnostushankkeisiin vahvistaa asemaa yrityskansalaisina ja parantaa imagoa Kunta ja kuntalaiset puhdas vesi keskeinen vetovoimatekijä kilpailussa asukkaista (pysyvät ja vapaa-ajan asukkaat) osallistuminen kunnostustoimenpiteisiin helppoa ja konkreettista, lisää yhteisöllisyyttä ja kykyä toimia yhdessä muissakin asioissa

15 Miten euromääräisiä hyötyjä arvioidaan? Virkistysarvo Kalastus Käyttöveden laatu Luonnon olemassaoloarvot Suositeltu menetelmä taloudelliseen arvottamiseen Arvottaminen Kalastomuutosten arviointi markkinaarvon muuttumisen kautta Vältetyt puhdistuskustannukset Vaikea arvottaa

16 Rantakiinteistöjen vedenlaadusta johtuva arvo [ /v] VIRVA-mallin perusteella Käyttökelpoisuusluokitukse n erinomainen tila Erinomainen ekologinen tila Hyvä ekologinen tila Nykytila 0 Karvianjärvi Karhijärvi Isojärvi Suomen ympäristö 15/2012, kuva 36

17 Hyöty alueella [ /v] esimerkkejä taloudellisista arvottamistutkimuksista Hiidenveden kunnostus* Helsingin purojen tilan paraneminen* Pielisen alhaisten vedenkorkeuksie n nosto* v v Vihti, Lohja, Nummi-Pusula, Karkkila Helsinki Nurmes, Lieksa, Eno, Juuka 0,6 1,1 milj. /v 1,4 milj. /v 0,2 milj. /v *) Tarkkaan kuvattu ympäristömuutos Huom! Rahallinen arvo sidoksissa mm. kuvattuun muutokseen, paikkaan, aikaan ja hyötyvien tahojen lukumäärään!

18 Taneli Duunari-Työntekijäinen, SYKE Vesistön rantakiinteistöjen arvon muutos vesistön tilan muuttuessa Aineistona kiinteistöjen kauppahintarekisteristä poimittu otanta rakentamattomien rantakiinteistöjen (mökki-) kaupoista vuonna 2004 Aineiston rakentamaton rantakiinteistö maksoi v keskimäärin euroa (N=300) Rantakiinteistöjen läheisen vesistön vedenlaatutiedot paikkatietona ympäristöhallinnon viisiportaisesta käyttökelpoisuustiedoista vuosilta Veden käyttökelpoisuusluokan parantuminen tyydyttävästä hyvään nosti rakentamattoman rantakiinteistön hintaa noin 9,0 % ja vastaavasti muutos tyydyttävästä erinomaiseen käyttökelpoisuusluokkaan nosti mökkitontin hintaa noin 31 % (Artell ym. 2011) 18

19 Vedenkorkeuden vaikutus virkistyskäyttöarvoon Vesiraja siirtynyt järvelle päin Vesiraja siirtynyt maalle päin Vesirajan optimivyöhyke Täysi haitta Vesiraja siirtyy järvelle päin Ei haittaa Vesiraja optimivyöhykkeessä Täysi haitta Vesiraja siirtyy maalle päin

20 Taneli Duunari-Työntekijäinen, SYKE Puulan vedenkorkeuden vaihtelu Keskivedenkorkeus N60+ 94,71 m Vuotuinen vedenkorkeuden vaihtelu 46 cm Aikaisempia havaintoja ennen nyk. säännöstelyä: N60+ 95,73 m (1924) N60+ 93,89 m (1942) Ylin vedenkorkeus N60+ 95,30 m (1975) Alin vedenkorkeus N60+ 94,33 m (1964) 20

21 Mikä on puhtaan veden merkitys? Globaalisti taistellaan puhtaasta juomavedestä ja veden kautta leviävien sairauksien torjunnassa Ennuste: 15 vuoden kuluttua vesi on ongelma lähes kahdessa kolmasosassa maailman maista Veteen liittyvien tautien tai puutteellisen sanitaation johdosta kuolee arviolta viidestä kymmeneen miljoonaa ihmistä vuosittain. Puolelta maapallon asukkaista puuttuu mahdollisuus puhtaanapitoon, perushygieniaan ja viemäröintiin. 80 % köyhien maiden taudeista leviää saastuneen veden käyttämisen johdosta. Puhdas vesi on elinehto!

22 Suomessa vuosina raportoidut ruokamyrkytysepidemioissa sairastuneet Jarkko Rapala, STM

23 Veden merkitys näkyy sananlaskuissa Ves on vanahin voitehista, Jumala parantajista (Suomi ) Vesi on ruuan kuningas (Afrikka ) Ei vettä hylätä, vaikka se hukutti lapsesi (Afrikka) Kaivon hyvyys ymmärretään vasta, kun se on tyhjä (Unkari) Älä viskaa kiveä lähteeseen, josta juot (Egypti) Tiikeri ja puhveli juovat samasta järvestä (Intia ) Maailman sananlaskuviisaus, Matti Kuusi, Outi Lauhakangas, toim.

24 Puhtaan veden arvo? Kukaan ei pysty sanomaan, miten kallista puhdas vesi tulevaisuudessa on Ainoastaan se tiedetään, että veden hinta nousee koko ajan Puhdas vesi on Suomelle tulevaisuudessa yksi vaurauden ja hyvinvoinnin lähde Puhtaan veden arvo ymmärretään vasta kun sitä ei ole

25 Puhtaan veden arvo? Kukaan ei pysty sanomaan, miten kallista puhdas vesi tulevaisuudessa on Ainoastaan se tiedetään, että veden hinta nousee koko ajan Kiitos! Puhdas vesi on Suomelle tulevaisuudessa yksi vaurauden ja hyvinvoinnin lähde Puhtaan veden arvo ymmärretään vasta kun sitä ei ole Kuva: Puula /Pekka Väisänen

Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito

Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito YMPÄRISTÖOPAS 2010 Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito Auri Sarvilinna Ilkka Sammalkorpi Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 2010 Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito Auri Sarvilinna ja Ilkka

Lisätiedot

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011 1 Vesijärvi-ohjelma Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011 2 SISÄLLYS 1. HOITO-OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6 1.1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 6 1.2. Yhteistyö

Lisätiedot

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015 1 Vesijärvi-ohjelma Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015 2 SISÄLLYS 1. HOITO-OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 3 1.2. Ohjelman

Lisätiedot

Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen. Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta

Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen. Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta eri toimialoilla 62011 Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? - yhteenveto

Lisätiedot

Yhteislupa-alue sisävesiammattikalastuksen kehitysmallina

Yhteislupa-alue sisävesiammattikalastuksen kehitysmallina Opinnäytetyö (AMK) Kala- ja ympäristötalous 2010 Mikko Tommila Yhteislupa-alue sisävesiammattikalastuksen kehitysmallina esiselvitys Puulan ammattikalastuksen yhteislupa-aluehankkeelle 2 OPINNÄYTETYÖ (AMK)

Lisätiedot

MUUTTUVA SELKÄMERI. Ilmastonmuutos Selkämeren alueella. Anna Hakala (toim.)

MUUTTUVA SELKÄMERI. Ilmastonmuutos Selkämeren alueella. Anna Hakala (toim.) MUUTTUVA SELKÄMERI Ilmastonmuutos Selkämeren alueella Anna Hakala (toim.) MUUTTUVA SELKÄMERI Ilmastonmuutos Selkämeren alueella Anna Hakala (toim.) Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja Sarja B nro 19 ISBN:

Lisätiedot

Immalanjärven vedenlaatu, maisema, alueen virkistyskäyttö ja luonnon monimuotoisuus. Osa I

Immalanjärven vedenlaatu, maisema, alueen virkistyskäyttö ja luonnon monimuotoisuus. Osa I 1 Immalanjärven vedenlaatu, maisema, alueen virkistyskäyttö ja luonnon monimuotoisuus. Osa I Immalanjärvi Imatran kaupungin juomavesi- ja virkistyslähde Saimaan ja Vuoksen tuntumassa 1. Salpausselän kupeessa

Lisätiedot

Haimoon vesienhoidollinen kyläsuunnitelma

Haimoon vesienhoidollinen kyläsuunnitelma Haimoon vesienhoidollinen kyläsuunnitelma Kuvaus toiminnallisesta suunnitteluprosessista Pia Rotko Anu Suonpää Raportti a96/2013 Laatija: Pia Rotko ja Anu Suonpää Tarkastaja: Anu Suonpää Hyväksyjä: Jaana

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ RAJAVESISTÖISSÄ 50 VUOTTA

YHTEISTYÖTÄ RAJAVESISTÖISSÄ 50 VUOTTA YHTEISTYÖTÄ RAJAVESISTÖISSÄ 50 VUOTTA Yhteisen suomalais-venäläisen rajavesistöyhteistyön tuloksia ESIPUHE: SUOMALAIS-VENÄLÄISESTÄ RAJAVESISTÖJEN KÄYTÖN YHTEISTYÖSTÄ Suomen ja Venäjän rajavesistöyhteistyö

Lisätiedot

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista,

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2011/4 Dnro ESAVI/355/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 ASIA HAKIJA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Vesi on välttämätöntä elämälle maapallolla. Olemassaolomme ja

Vesi on välttämätöntä elämälle maapallolla. Olemassaolomme ja Vesipolitiikan puitedirektiivi Vesi on elinehto Vesi on välttämätöntä elämälle maapallolla. Olemassaolomme ja taloudellinen toimintamme on täysin riippuvaista tästä kallisarvoisesta luonnonvarasta. Vettä

Lisätiedot

Maksaminen Suomessa ja Euroopassa

Maksaminen Suomessa ja Euroopassa 7.7.28 Maksaminen Suomessa ja Euroopassa FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund 7.7.28 Anne Nisén SISÄLLYS Suomalaiset osaavat hyödyntää tekniikkaa maksamisessa...1 Verkkopankin

Lisätiedot

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO Päiväys Datum Dnro Dnr 29.4.2008 PPO-2007-R-5-531 PVO-Vesivoima Oy Virkkulantie 207 91100 Ii Viite / Hänvisning Asia / Ärende Lausunto Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta YHTEYSVIRANOMAISEN

Lisätiedot

Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma

Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma PIRKANMAAN ELY-KESKUS Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25791 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti LUONNOS 1 (30) Sisällysluettelo 1 Hankkeen

Lisätiedot

Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen

Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen ajanoja 10.1.01 Suomen kilpailukyky on rahaliiton aikana heikentynyt, kun kilpailukyvyllä tarkoitetaan talouden ulkoisen tasapainon edellytyksiä. Avoimen sektorin

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS

Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Maakuntavaltuusto hyväksynyt 11.11.2013 Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014 2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Maakuntahallitus hyväksynyt 28.10.2013 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma

Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma Uusimaa Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma 20/2010 Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN

Lisätiedot

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS?

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Olli Savela Yliaktuaari, Tilastokeskus MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Suomen julkinen sektori on EU-maiden suurimpia, pohjoismaista tasoa. Perinteisesti pohjoismaisessa mallissa julkinen sektori on

Lisätiedot

Mikkelin alapuolisen Saimaan sekä valuma-alueen hoidon yleissuunnitelma

Mikkelin alapuolisen Saimaan sekä valuma-alueen hoidon yleissuunnitelma Mikkelin alapuolisen Saimaan sekä valuma-alueen hoidon yleissuunnitelma Nab Labs Oy - Ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica Tutkimusraportti 83 / 2014 Arja Palomäki, Heikki Alaja, Irene Kuhmonen ja Pekka

Lisätiedot

Yhteisen maatalouspolitiikan uudistus: Vaihtoehtoisten tukikriteerien vaikutukset jäsenmaiden rahoitusosuuksiin?

Yhteisen maatalouspolitiikan uudistus: Vaihtoehtoisten tukikriteerien vaikutukset jäsenmaiden rahoitusosuuksiin? 17 Yhteisen maatalouspolitiikan uudistus: Vaihtoehtoisten tukikriteerien vaikutukset jäsenmaiden rahoitusosuuksiin? Ellen Huan-Niemi, Michael Kull, Petri Liesivaara ja Jyrki Niemi 17 Yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS)

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan liitto Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan POSKI-hanke Anne Lindholm ja Nina Nenonen 18.5.2015 Pirkanmaan liitto ISBN Kansikuva:

Lisätiedot

HAJA-ASUNTOTONTIN KAUPPA-ARVO

HAJA-ASUNTOTONTIN KAUPPA-ARVO HAJA-ASUNTOTONTIN KAUPPA-ARVO Risto Peltola Juhani Väänänen MAANMITTAUSLAITOKSEN JULKAISUJA NRO 96 ISSN 1236-5084 ISBN 951-48-0183-0 MAANMITTAUSLAITOS Opastinsilta 12 C PL 84 00521 Helsinki Puh. 0205 41

Lisätiedot

WWF Suomen raportteja 32

WWF Suomen raportteja 32 RAPORTTI 2014 WWF Suomen raportteja 32 Saaristomme on suojeltava Esitys Saaristomeren, Tammisaaren saariston ja Itäisen Suomenlahden kansallispuistojen suojelun kehittämiseksi ja Porkkalan kansallispuiston

Lisätiedot

ALUKSI. Opetuspaketin kokoaja, Sirkka Hippi

ALUKSI. Opetuspaketin kokoaja, Sirkka Hippi 3 ALUKSI Ähtävänjoen vesistö tutuksi opetuspaketti on laadittu osana EU:n aluekehitysrahaston tukemaa Ympäristöystävällinen Järviseutu hanketta. Idea koulujen käyttöön sopivasta tietopaketista syntyi jo

Lisätiedot

PAATSJOKI-OHJELMA YHTEISTYÖRAPORTTI

PAATSJOKI-OHJELMA YHTEISTYÖRAPORTTI PAATSJOKI-OHJELMA YHTEISTYÖRAPORTTI Ympäristön tila Norjan, Suomen javenäjän raja-alueella Finnmarkin lääninhallitus, Norja Lapin ympäristökeskus, Suomi Murmanskin alueen hydrometeorologian ja ympäristönseurannan

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä suomi uuteen nousuun 1 Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä Matti Pohjola Aalto-yliopiston

Lisätiedot

SAIMAANNORPPA (Pusa hispida saimensis) - JA SEN ELINYMPÄRISTÖ SAIMAA

SAIMAANNORPPA (Pusa hispida saimensis) - JA SEN ELINYMPÄRISTÖ SAIMAA SAIMAANNORPPA (Pusa hispida saimensis) - JA SEN ELINYMPÄRISTÖ SAIMAA Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry 2004 päivitetty 9/2013 SAIMAANNORPPA (Pusa hispida saimensis) JA SEN ELINYMPÄRISTÖ SAIMAA 1. Saimaa

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

K IRJA VEDESTÄ. ANJA PORTIN (toim.)

K IRJA VEDESTÄ. ANJA PORTIN (toim.) K IRJA VEDESTÄ ANJA PORTIN (toim.) Tekstit: kirjoittajat Kuvat: valokuvaajat Suomennokset: englannista Olli-Pekka Haavisto (s. 29, 49, 65 ja 87), portugalista Anne Johansson (s. 81), indonesiasta Anu

Lisätiedot