7. Koneenohjausjärjestelmien suunnittelumallit. OhAr Veli-Pekka Eloranta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7. Koneenohjausjärjestelmien suunnittelumallit. OhAr 5.10. 2010 Veli-Pekka Eloranta"

Transkriptio

1 7. Koneenohjausjärjestelmien suunnittelumallit OhAr Veli-Pekka Eloranta

2 Sulautettujen järjestelmien mallikieli Sulake-projekti, Arkkitehtuuriarviointeja (ATAM) teollisuuskumppanien kanssa Sivutuotteena n. 50 suunnittelumallin kieli Julkaistaan mahdollisesti kirjana (2011?)

3

4 Suunnittelumallit Jokainen malli löydetty useampaan otteeseen, vähintään kaksi instanssia Malleja eri tasoilla Suuria suunnitteluratkaisuja koko järjestelmään Yksittäisen ohjaimen toimintaan vaikuttavia Ooh-bivious, itsestään selviä

5

6 Suunnittelumallin kuvaus Canonical Form (a.k.a Coplien form) Konteksti (Context) Ongelma (Problem) Voimat (Forces) Laatuattribuutteja (Muokattavuus, tehokkuus, saatavuus) Ratkaisu (Solution) Perustelut/seuraukset (Rationale/Consequences) Sukulaismallit (Related patterns) Tuloskonteksti (Resulting context)

7 Esimerkkimalleja Isolate Functionalities Heartbeat Watchdog Bus Abstraction Message Queue Separate Real Time Permission Request Variable Manager

8 Isolate Functionalities Kuinka ohjata tehokkaasti suurta työkonetta käyttämättä yhtä isoa ohjelmistokomponenttia ja suurta määrää kaapelointia toimilaitteiden välillä? Voimat Skaalautuvuus: Järjestelmässä voi olla monia toimilaitteita Vasteaika: Järjestelmän tulee tarjota riittävä vasteaika, jotta koneen turvallinen ohjaaminen on mahdollista. Muokattavuus: Järjestelmän laitekonfiguraatio voi vaihdella, jopa ajon aikana. Hinta: Kaapelointi on kallista. Vikasietoisuus: Kaapelointi saattaa vioittua käytön aikana. Ymmärrettävyys: Pienet osakokonaisuudet helpompi hahmottaa.

9 Ratkaisu Node 1 Node 2 Node 3 Node 4 Node 5 Node 6

10 Perusteluja Helpompi ymmärtää Laajennettavuus lisäämällä uusia yksiköitä Riippuvuus ainoastaan viestien välityksellä Väylä vikasietoisempi kuin nippu erillisiä kaapeleita. Viestien määrä voi olla liikaa väylälle Kuinka paljon pitää hajauttaa?

11 Bus Abstraction Kuinka vaihtaa käytetty väyläratkaisua tai -topologiaa siten ettei sovelluksiin jouduta tekemään suuria muutoksia? Voimat Joustavuus: Väylätopologian pitäisi olla näkymätön kehittäjille. Joustavuus: Kehittäjien ei välttämättä tarvitse tietää missä joku palvelu sijaitsee Muokattavuus: Järjestelmän solmujen konfiguraatio voi vaihtua elinkaaren aikana. Uudelleenkäytettävyys: Samaa abstraktiota voidaan käyttää useammalla solmulla. Siirrettävyys: Järjestelmän elinkaaren aikana saattaa olla tarpeellista vaihtaa käytettyä väyläratkaisua

12 Ratkaisu Node 1 Node 3 Send( node3, data, repeat=no) Callback( node1, data) Bus abstraction Send in bus-specific way Bus abstraction Receive in bus-specific way Bus

13 Perusteluja Solmut eivät riipu suoraan toisistaan, vaan käyttävät nimiä viitaamaan toisiinsa. Näin järjestelmää on helppo laajentaa ja muokata, jopa ajon aikana Lisää ymmärrettävyyttä, kun liikennöinti ei ole väyläratkaisu riippuvaista Saattaa lisätä latenssia Voi olla vaikea päätellä onko jokin palvelu paikallinen vai ei.

14 Heartbeat Kuinka havaita väylän tai jonkin solmun hajoaminen? Voimat Vikasietoisuus: Solmu (toimilaite) saattaa vikaantua ja muiden solmujen tulisi huomata tilanne mahdollisimman nopeasti lisäongelmien välttämiseksi. Vikasietoisuus: Kommunikointiyhteys (esim. Väylä) saattaa katketa ja solmujen tulisi huomata tämä mahdollisimman nopeasti. Saatavuus: Mikäli solmu tai väylä vikaantuu, pitäisi tämä huomata mahdollisimman nopeasti, jotta saatavuus voidaan taata.

15 Ratkaisu Supervisor Node Tietyin aikavälein Alive? OK Vastaus tietyn aikavälin sisällä Alive? OK

16 Perusteluja Nopea kaatumisen havainnointi lisää vikasietoisuutta. Voi olla vaikeaa tietää onko vika yksikössä vai väylässä. Lisää viestiliikennettä.

17 Watchdog Miten havaita (osa)järjestelmän kaatuminen, jotta korjaaviin toimenpiteisiin voidaan alkaa mahdollisimman nopeasti? Voimat Vikasietoisuus: Toimilaitteen ohjelmisto voi kaatua/jumiutua/yms. Toimilaite pitäisi käynnistää uudelleen mahdollisimman nopeasti. Saatavuus: Korjaavat toimenpiteet tulisi aloittaa mahdollisimman pian, jottei järjestelmän saatavuus kärsisi. Hinta: Redundantit laitteet voivat olla liian kalliita. Suorituskyky: Ylimääräisiä viestejä (HEARTBEAT) ei voida lähettää väylälle.

18 Ratkaisu Node A Watchdog Node B

19 Perusteluja Lisää vikasietoisuutta Voidaan toteuttaa raudalla tai softalla. Voi mahdollisesti käynnistää vikaantuneen prosessin uudestaan. Voi olla vaikeaa säätää odotusaika oikein. Vahtikoiran on oltava muusta järjestelmästä riippumaton.

20 Message Queue Kuinka mahdollistaa asynkroninen viestien käsittely kommunikaatioväylän molemmissa päissä? Voimat Vikasietoisuus: Kaikki viestit tulisi käsitellä, yhtäkään viestiä ei saisi jättää huomiotta. Ennustettavuus: Lähetettävien (tai vastaanotettavien) viestien määrää ei voida ennakoida. Ennustettavuus: Viestit tulisi käsitellä siinä järjestyksessä kuin ne vastaanotetaan. Resurssien käyttö: Kaikki viestit tulisi käsitellä mahdollisimman nopeasti.

21 Ratkaisu Node 1 Node 2 Send queue Send queue Receive queue Receive queue

22 Perusteluja Molemmilla kanavan päillä on aikaa käsitellä viestit kiireettä. Väylän käyttöastetta voidaan kasvattaa. Viestijärjestys säilyy. Voi lisätä latenssia. Puskurin kokoa voi olla vaikea päättää.

23 Separate Real Time Kuinka tarjota korkeantasonpalveluja käyttäjälle vaarantamatta reaaliaikatoimintojen turvallisuutta? Voimat Turvallisuus: Korkeantasonpalvelut eivät saa häiritä reaaliaikatoimintoja, koska se voisi johtaa järjestelmän virheelliseen toimintaan. Esim. Laskennan deadlineja ei saavuteta. Testattavuus: Reaaliaikatoimintojen testaaminen erillään korkeantasonpalveluista pitäisi olla mahdollista. Ymmärrettävyys: Korkeantason ohjelmistojen kehittäminen on helpompaa kun ei tarvitse välittää reaaliaikavaatimuksista. Vasteaika: Reaaliaikatoimintojen tulee toimia tietyissä rajoissa, esim. Jarrujen ja muiden ohjausten vasteaika tulee olla riittävä.

24 Ratkaisu Communicates only over bus

25 Perusteluja Helpompi hallittavuus. Reaaliaikavaatimusten testaaminen helpottuu. Korkean tason kieliä ja kirjastoja voidaan hyödyntää helpommin.

26 Permit Request Kuinka voidaan varmistua, että yksittäisen toimilaitteen itsenäinen toiminta ei ole ristiriidassa koko järjestelmän tavoitteiden kanssa ja siten aiheuta vaaratilannetta? Voimat Hajautus: Järjestelmä on hajautettu Suorituskyky: Solmu saattaa tarvita tietoa useammalta muulta solmulta tehdäkseen päätöksen. Tämä saattaa aiheuttaa paljon väyläliikennettä. Turvallisuus: Koneenohjauksella tulisi olla lyhyt vasteaika, turvallisen toiminnan takaamiseksi.

27 Ratkaisu

28 Perusteluja On helpompaa säilöä tieto koko järjestelmästä yhdelle yksikölle. Yksittäisten yksiköiden ei tarvitse välittää koko järjestelmän tilasta. Tilatiedoissa voi olla latenssia. Lisää viestien määrää väylällä, muttei merkittävästi.

29 Variable Manager Kuinka voidaan tehokkaasti jakaa järjestelmän tila hajautetussa järjestelmässä? Voimat Tarkkuus: Järjestelmän tilatiedot ovat alati muuttuvia. Tehokkuus: Viestiliikenne tulisi minimoida. Skaalautuvuus: Järjestelmän tulisi olla skaalautuva solmujen tasolla. Laajennettavuus: Uuden toimilaitteen pitäisi päästä helposti käsiksi tilatietoon Mukautuvuus: Tilatieto ei saisi olla riippuvainen, tilatiedon tuottavan laitteen sijainnista. Käytettävyys: Haluttu tilatieto pitäisi olla helposti löydettävissä.

30 Ratkaisu Node 1 Node 2 Node 3 Variable Manager

31 Perusteluja Riippuen tilatietojen päivitysnopeudesta, jokaisella yksiköllä on riittävän hyvä kokonaiskuva. Tiedonvälitys on paikkariippumatonta. Tilamuuttujia voi olla niin paljon, että niiden käsittely on hankalaa.

32 Eikä siinä vielä kaikki Kysymyksiä? Lisää koneenohjausjärjestelmien suunnittelumalleja:

6. Skedulointi eli vuoronnus

6. Skedulointi eli vuoronnus 100 Sulautettu ohjelmointi 6. Skedulointi eli vuoronnus Skeduloinnin eli vuoronnuksen (scheduling) tehtävä voidaan tiivistää kysymykseen, miten seuraavaksi suoritukseen otettava prosessi valitaan. Valintaperusteita

Lisätiedot

Menetelmä hajautettujen järjestelmien mallinnukseen ja suorituskyvyn analysointiin. Aaro Koskinen

Menetelmä hajautettujen järjestelmien mallinnukseen ja suorituskyvyn analysointiin. Aaro Koskinen Menetelmä hajautettujen järjestelmien mallinnukseen ja suorituskyvyn analysointiin Aaro Koskinen Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Pro gradu -tutkielma 25. maaliskuuta 2002 HELSINGIN

Lisätiedot

Johdatus väylätekniikkaan

Johdatus väylätekniikkaan Johdatus väylätekniikkaan Pelkkä väyläjärjestelmä ei ole yhtään mitään, vaan todelliset hyödyt saadaan vasta tehokkaalla soveltamisella ja integroimalla väyläjärjestelmä osaksi mekatronista järjestelmää.

Lisätiedot

2. Laitteistorajapinta

2. Laitteistorajapinta 30 Sulautettu ohjelmointi 2. Laitteistorajapinta Tämä luku esittelee sulautetuissa järjestelmissä käytettyjen tietokoneiden arkkitehtuuria. Ylivoimaisesti yleisin arkkitehtuuri on von Neumann -arkkitehtuuri,

Lisätiedot

http://www.whitehouse.gov/blog/2010/05/13/moving-cloud Tässä toinen lainaus, jossa kuvataan pilven idea:

http://www.whitehouse.gov/blog/2010/05/13/moving-cloud Tässä toinen lainaus, jossa kuvataan pilven idea: 1 Tässä toinen lainaus, jossa kuvataan pilven idea: There was a time when every household, town, or village had its own water well. Today, shared public utilities give us access to clean water by simply

Lisätiedot

Ohjelmistojen vaatimusmäärittely

Ohjelmistojen vaatimusmäärittely Ohjelmistojen vaatimusmäärittely Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos (Perustuen Juha Tainan luentomateriaaliin keväältä 2010) 1. Johdanto Vaatimusmäärittely (Requirements Engineering) on

Lisätiedot

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit Muistin hallinta 51 3. Muistin hallinta Tämä luku käsittelee erityyppisiä muisteja ja ohjelman sijoittelua muistiin, dynaamisen muistin hallintaa ja yleensä muistinhallintaa. Pääpaino on siinä, miten muisti

Lisätiedot

Testaus elinkaaressa. Testaustasot ja vaiheet

Testaus elinkaaressa. Testaustasot ja vaiheet Testaus elinkaaressa Testaus kehittämisen tukena Yksikkötestaus Integrointitestaus Testaustasot ja vaiheet Testaustaso = tietyn testauksen kohteen ja tavoitteen mukainen testaus joka jatkuu koko ajan tai

Lisätiedot

Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla

Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla Antti Kettunen 12.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Avoimen lähdekoodin periaatteella

Lisätiedot

Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen

Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen Jussi Lehikoinen 23.5.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Suunnittelumallit esittävät aiemmin hyväksi havaittuja

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI Active Directoryn katastrofitilanteesta toipuminen Kai Stenvik Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma syyskuu 2005 Työn ohjaaja: Harri Hakonen

Lisätiedot

Korkean käytettävyyden klusteriteknologioiden vertailu

Korkean käytettävyyden klusteriteknologioiden vertailu Korkean käytettävyyden klusteriteknologioiden vertailu Pro gradu -tutkielma Juha Petteri Salonvaara Helsinki 28.10.2007 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS

Lisätiedot

CORBAn soveltaminen joustavan valmistusjärjestelmän perusohjelmistoon

CORBAn soveltaminen joustavan valmistusjärjestelmän perusohjelmistoon VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1911 CORBAn soveltaminen joustavan valmistusjärjestelmän perusohjelmistoon Mikko S. Holappa VTT Elektroniikka VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 1998 ISBN

Lisätiedot

Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA

Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA Tekniikka ja liikenne 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Henri Mäenpää Opinnäytetyön nimi Domain-suunnitelma Vuosi 2010

Lisätiedot

SÄHKÖISEN KAUPPAPAIKAN TURVALLISUUS

SÄHKÖISEN KAUPPAPAIKAN TURVALLISUUS SÄHKÖISEN KAUPPAPAIKAN TURVALLISUUS Mika Valonen 27.11.2005 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu tutkielma Tiivistelmä Internetissä toimivaan sähköiseen kauppapaikkaan kohdistuu useita turvallisuusuhkia,

Lisätiedot

Virtuaalinen tietokanta sovellusalustana

Virtuaalinen tietokanta sovellusalustana i Veikko Salminen Virtuaalinen tietokanta sovellusalustana Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma Diplomityö Espoo 6.3.2014 Valvoja: Prof. Eero Hyvönen Ohjaaja: DI Antti Tölli ii AALTO YLIOPISTO

Lisätiedot

AVAUTUUKO OVESI OIKEAAN SUUNTAAN?

AVAUTUUKO OVESI OIKEAAN SUUNTAAN? AVAUTUUKO OVESI OIKEAAN SUUNTAAN? JOHDATUS KÄYTETTÄVYYTEEN Janne Kuntola Avania Consulting www.avania.fi MITÄ TÄMÄ OPAS OPETTAA? Usein kuulee tuotteita markkinoitavan sanalla helppokäyttöinen. Mutta mitä

Lisätiedot

Dynaamisen HTTP-sisällön tarjoaminen välimuistipalvelimelta

Dynaamisen HTTP-sisällön tarjoaminen välimuistipalvelimelta TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietojenkäsittelyopin laboratorio Jussi Koskela, jpkoske2@cc.hut.fi Henri Sivonen, hsivonen@iki.fi T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Dynaamisen HTTP-sisällön

Lisätiedot

Komponenttiteknologia

Komponenttiteknologia Komponenttiteknologia Komponenttiteknologia on järjestelmien rakentamisen uusin aalto. Komponenttien avulla on mahdollisuus päästä tehokkaampaan sovelluskehitykseen ja jo tehdyn kehityksen uudelleenkäyttöön.

Lisätiedot

SAMULI VAINIO PILVIPALVELUT JA NIIDEN KÄYTTÖÖNOTTO - ERITYISTARKASTELUSSA AMAZON JA DRUPAL. Diplomityö

SAMULI VAINIO PILVIPALVELUT JA NIIDEN KÄYTTÖÖNOTTO - ERITYISTARKASTELUSSA AMAZON JA DRUPAL. Diplomityö SAMULI VAINIO PILVIPALVELUT JA NIIDEN KÄYTTÖÖNOTTO - ERITYISTARKASTELUSSA AMAZON JA DRUPAL Diplomityö Tarkastaja: dosentti Ossi Nykänen Tarkastaja ja aihe hyväksytty tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

T AMPEREEN A MMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN A MMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN A MMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI Käännösprojektien OPINNÄYTETYÖN läpivienti PÄÄOTSIKKO prosessina Mahdollinen alaotsikko (mahdollinen kuva) Jenni Marjaana Kuitunen Liiketalouden

Lisätiedot

T-76.115 Tekninen spesifikaatio

T-76.115 Tekninen spesifikaatio T-76.115 Tekninen spesifikaatio OtaShop2 Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus Tarkastettu 3.2 5.4.2004 Karanko Laajennettu selvitystä ylläpitopuolen tekniikasta 3.1 5.4.2004 Ojanen Pieni lisäys replikoinnin

Lisätiedot

Ohjelmistojen tietoturvan parantaminen haavoittuvuuksia poistamalla

Ohjelmistojen tietoturvan parantaminen haavoittuvuuksia poistamalla Ohjelmistojen tietoturvan parantaminen haavoittuvuuksia poistamalla Pasi Hiltunen 6.4.2005 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tutkielmassa tarkastellaan yleisimpiä

Lisätiedot

Luku 9: Arkkitehtuurisuunnittelu. Luku 10: Komponenttitason suunnittelu. arkkitehtuurigenret, tyylit ja mallit Kerrosarkkitehtuuri

Luku 9: Arkkitehtuurisuunnittelu. Luku 10: Komponenttitason suunnittelu. arkkitehtuurigenret, tyylit ja mallit Kerrosarkkitehtuuri Ohjelmistotekniikka: Luento 5 Jouni Lappalainen Luku 8: Suunnittelutekniikat suunnittelun käsitteet suunnittelumalli (design model) arkkitehtuuri, rajapinnat, komponenttitaso, sijoitustaso Luku 9: Arkkitehtuurisuunnittelu

Lisätiedot

EERO ALKKIOMÄKI MIL-STD-1553:N SOVELTAMINEN TEOLLISUUDEN TURVA-AUTOMAATIOON

EERO ALKKIOMÄKI MIL-STD-1553:N SOVELTAMINEN TEOLLISUUDEN TURVA-AUTOMAATIOON EERO ALKKIOMÄKI MIL-STD-1553:N SOVELTAMINEN TEOLLISUUDEN TURVA-AUTOMAATIOON Diplomityö Tarkastajat: professori Lauri Sydänheimo, dosentti Leena Ukkonen Tarkastajat ja aihe hyväksytty automaatio-, kone-

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuuri

Ohjelmistoarkkitehtuuri Ohjelmistoarkkitehtuurien ylläpito Arkkitehtuurityylejä ja laatuvaatimuksia Arkkitehtuurin uudistaminen Arkkitehtuurin uudistamisen malleja Arkkitehtuurin arviointi TTY Ohjelmistotekniikka 1 Ohjelmistoarkkitehtuuri

Lisätiedot

Pilvipalveluiden turvallisuus

Pilvipalveluiden turvallisuus Pilvipalveluiden turvallisuus Mitä organisaatioiden tulisi huomioida pilvipalveluja hyödyntäessä Sisällysluettelo Johdanto... 4 Määritelmät... 5 Pilvipalveluiden toimintaan liittyviä käytäntöjä... 7 1.

Lisätiedot

T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta WWW-julkaisujärjestelmälle

T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta WWW-julkaisujärjestelmälle HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Department of Computer Science and Engineering Laboratory of Information Processing Science Oskar Ojala ja Antti Saarinen T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta

Lisätiedot

MIKKO MÄKIPÄÄ PILVIPALVELUIHIN LIITTYVÄT VIRTUALISOIDUT LÄHIVERKOT

MIKKO MÄKIPÄÄ PILVIPALVELUIHIN LIITTYVÄT VIRTUALISOIDUT LÄHIVERKOT MIKKO MÄKIPÄÄ PILVIPALVELUIHIN LIITTYVÄT VIRTUALISOIDUT LÄHIVERKOT Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.

Lisätiedot

Projektien kehitysmenetelmän valinnasta

Projektien kehitysmenetelmän valinnasta Projektien kehitysmenetelmän valinnasta LuK-tutkielma TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian laitos Tietojenkäsittelytiede Kalle Hjerppe 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot