Parikaapelin ominaisuuksiin vaikuttaa siis:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parikaapelin ominaisuuksiin vaikuttaa siis:"

Transkriptio

1 HEIKOIN LENKKI Tarkastelen tässä artikkelissa Ethernet-tekniikoita, markkinoilla olevia kaapelointijärjestelmiä ja asennukseen liittyviä ongelmia. Tähän ovat innoittaneet runsas keskustelu kaapeloinnin tarpeellisuudesta toimisto-, teollisuus- ja kotiympäristössä sekä epätietoisuus valittavasta kaapelityypistä, sillä saatavilla on kategoria 5e, 6, 6a, 7 ja 7a mukaisia kaapeleita. Nämä voivat olla lisäksi joko suojattuja ja pienemmillä taajuuksilla myös suojaamattomia, ja uudet kaapelimerkinnät antavat pontta tutkimukselle Taajuuden kasvaessa yli yhden Gigahertzin asennustavat ja monen asenne kaapelointia kohtaan muuttuu täysin. Sovellutuksien taso ja moninaisuus ja multimedian siirto kaapeleissa mietityttävät: minkä standardin kaapeli on ominaisuuksiltaan riittävä, ja käytetäänkö suojattua vai suojaamatonta parikaapelia. Samanlainen keskustelu käytiin myös 1990-luvun alussa, kun parikaapeli tuli markkinoille korvamaan ohut ja paksu Ethernettiä, jotka olivat standardien 10Base2 ja 10Base5 mukaisia. Olihan siinä ihmeteltävää, kun eräskin operaattorin edustaja sanoi parikaapelien ominaisuuksista, että kulkeehan se 10 Mbitin Ethernet, jos vain kaksi paria kuparia löytyy laitteiden väliltä. Eihän se ihan näin ollut, mikä selvisi meille myöhemmin perehdyttyämme tarkoin kierretyn kaapelin spesifikaatioihin. Markkinoille tuli silloin sekä suojattuja FTP ja suojaamattomia UTP kaapeleita, jotka olivat standardin 10Base-T mukaisia ja täytyi päättää, kumpi kaapelijärjestelmä olisi kaupungin strategian mukainen ja kumpi sopisi paremmin kaupungin monipuoliseen laite- ja koneympäristöön. Onneksi olin ollut elektroniikka-alalla ja puhelinpuolella töissä, joten tunsin tarkkaan, miten sähkömagneettiset ja radiotaajuiset häiriöt ( EMI/RFI ) vaikuttavat suurtaajuisen signaalin siirtoon ja maadoituksen merkityksen näissä ympäristöissä. Tiedonsiirtokapasiteetin kasvaessa käytettävä taajuuskaista suurenee myöskin, ja silloin häiriöt lisääntyvät, ja maadoituksesta tulee yhä tärkeämpää. Hyvä esimerki tästä on koaksiaalikaapeli, jota käytettiin jo vuosikymmeniä ennen parikaapelin markkinoilletuloa.

2 Maadoitus estää elektromagneettista ja radiotaajuista häirötä vaikuttamasta kaapeliin siten, ettei siihen synny kohinaa ja muita indusoituja komponentteja. Laajoissa kaupuniverkoissa EMI/RFIhäiriötä syntyy koneista, generaattoreista, työstökoneista ja myös terveyskeskuksien ja sairaaloiden laitteista, ja usein ongelmien lähde on laitteille virtaa syöttävä kaapeli. Parikaapelin ominaisuuksiin vaikuttaa siis: -minkälaiseen ympäristöön se kytketään, onko kaapelireitin välittömässä läheisyydessä koneita tai laitteita, jotka käyttävät runsaasti virtaa ja onko kaapelikanavassa tai rinnalla sähköjohtoja, joissa virtahuiput ovat korkeita tai esiintyykö nopeita virran vaihteluita. -taajuuden kasvaessa myös viereiset parikaapelit aiheuttavat ylikuulumista heikentäen datan siirto-ominaisuuksia. Tätä ylikuulumista sanotaan Alien Crosstalkiksi. EMI/RFI-vaikutukset suurtaajuiseen tiedonsiirtoon on tiedetty jo paljon ennen parikaapelin keksimistä ja kaapelivalinnassa tulee tarkastella koko verkon alueella sijaitsevia elektromagneettisia häiriölähteitä. Jos niitä sijaitsee useammassa ysikössä on suojatun parikaapelin ja tarvikkeiden käyttö ainut vaihtoehto. EMI/RFI aiheuttavat suojaan ja kaapeliin monenlaista häiriötä ja niiden suuruus riippuu oleellisesti kaapelin hyvyydestä: impedanssista, potentiaalieroista ja parin symmetriasta. Monien laitteiden aiheuttamat häiriöt ovat olleet tiedossa hyvinkin pitkään ja tästä syystä EEC julkaisi jo vuonna 1989 kaiille myytäville elektroniikkalaitteille EMC direktiivin, mikä määrää sallitut häiriövoimakkuudet näille laitteille. Näistä häiriöistä ei kokonaan päästä eroon, mutta rakentamalla kaapelitreitit mahdollisimman häiriöttömään ympäristöön ja asentamalla kaapelointi oikein sekä valitsemalla parhaan suojauksen omaavat kaapelit ja kaapelitarvikkeet saavutetaan hyvä lopputulos. Suojatulla parikaapelillakin ja liittimillä on olemassa eräitä hyvin oleellisia asennussääntöjä parhaan tiedonsiirron saavuttamiseksi: -kaapelin sijoittelu johtoteillä ja kouruissa on oltava oikea eli mielummin etäällä sähköjohdoista. -maadoitus tulee kytkeä koko siirtotiellä ja se tulee liittää telineen ja rakennuksen maahan. Jos maadoituksen jättää jostain kohtaa avoimeksi, saattaa syntyä ns. antenniilmiö eli kaapeli toimii antennina ja aiheuttaa häiriöitä ympäristöön.

3 -talon sähköverkon täytyy olla rakennettu taloverkoihin liittyvien määräysten ja suositusten edellyttämällä tavalla ja ATK-sähkö kytketään omana ryhmänä ja eikä siihen saa sekoittaa muita sähkölaitteita, jottei päädytä sellaisiin tilanteisiin, että pölynimuri kuormittaa verkkoa siten, että koko verkko menee nurin. Viestintävirasto on myöhemmin antanut tarkan määräyksen kiinteistön sisäverkosta ja urakoinnista ja uusin niistä on vuodelta 2013 (MPS 65 ). Maadoituksen tehokkuus riippuu sen kytkentätavasta, maadoituksessa ei saa olla myöskään potentialieroja, ja tärkeä seikka on siirtotien maadoittaminen aktiivilaitteeseen asti. Maadoituksen materiaalin paksuudella on myös merkitystä suojauksen tehokkuuteen. Periaatteena on, että suur- ja pientaajuiset sähkökentän vaikutukset eliminoidaan kaapelin suojavaipalla, joka kytketään tukevasti molemmista päistään maahan. Verkkostrategiaa luodessa kriittisen infrastruktuurin toimivuudella kaikissa olosuhteissa on suuri merkitys ja jos em syistä johtuen päätetään, että tietoverkko rakennetaan suojatulla parikaapelilla, ei ole mitään syytä poiketa tästä. Suojaamattoman UTP- kaapelin käyttö pienessäkin toimistossa, vaikka siellä ei oleellisesti esiinnykään EMCongelmia, johtaa vaikeuksiin jatkossa. Lukuisat virheinvestoinnit todistavat sen, että ATK-asiantuntija voi suunnitella Window-ongelmia ja sovellutuksia, mutta tiedosiirron strategia kuuluu verkkovastaaville. Alkuaikoina kaapelin asennuksessa oli monenlaisia ongelmia ja mm eräs operaattori kytki Ruukin palvelutalon kaapelit täysin väärin. Kahdessakymmenessä vuodessa parikaapelin luokka on kehittynyt A:sta luokkaaan FA, ja käytetty taajuus kasvanut 100 Khz:istä 1,2 Ghz:iin asti. Luokka Kaistaleveys Kategoria Luokka A 100 Khz Luokka B 1 MHz Luokka C 16 MHz 3 Luokka D 100 MHz 5 ja 5e Luokka E 250 MHz 6 Luokka EA 500 MHz 6e Lluoka F 600 MHz 7 Luokka FA 1000 MHz 7a Luokka G 1,2 GHz 8

4 Kaapelin elinikä oli aikaisemmin vuotta, jona aikana ei ole syytä siirtyä kategoriasta toiseen vaan paremminkin jättä yksi kategoria väliin ja miettiä sitten uusittavan verkon ajankohta, vaikka ympäristö olisi hyvinkin tekninen. Kierretyssä parikaapelissa on neljä paria, joista kahta pääsääntöisesti käytetään datasiirtoon. Kahta muuta paria voidaan käyttää esimerkiksi puheelle tai siirtää siinä muiden verkkolaitteiden kuten WLANtukiaseman käyttämä virta (Poe = Power over Ethernet). Poen maksimiarvo voi olla eräissä ympäristöissä 108W. Puhe ja data erotetaan toisistaan haaroittimilla. Liittimen tyyppi on RJ45 aina kategoria 6:een asti ja CAT 7:ssä käytetään GG45 liittimiä, jotka ovat yhteensopivia RJ45:n kanssa. Lisäksi tässä kategoriassa käytetään TERA-liittimiä. Parikaapeleiden liitintavasta käytetään myös nimitystä 8P8C, ja kaapelin kytkentäjärjestys on joko standardin TIA568A tai TIA568B mukainen. Kuva Parikaapelin kytkentäjärjestys Kuva Suojattu RJ45 liitin

5 Parikaapelit jaetaan eri kategorioihin, ja 1990-luvun alussa valmistui kategoria 3, jolla voitiin siirtää maksimissaan 10 Mbps. Kaapelin pituus sai olla 90 metriä rasiasta ristikytkentään ja PC:ltä aktiivilaitteeseen 100m, ja johtimen impedanssi 100 ohmia sekä Kaistaleveys oli 16 MHz. Säteettäinen kaapelointi aktiivilaitteesta käyttäjän tietokoneelle tai serverille toi tietenkin käyttäjälle kaistaa lisää verrattuna ohut-ethernet-ratkaisuihin, jossa PC:t ja muut Ethernetin käyytäjät kytkettiin peräkkäin samaan kaapeliin. Ohut Ethernetissä laitteiden määrän kasvaessa liikenne puuroutui ja alkoi esiintyä datapakettien törmäyksiä, mikä johti taas tietosanoman uudelleenlähetyksiin ja pahimmassa tapauksessa Ethernetin jumiutumiseen. Sätettäisessä kaapeloinnissa törmäyksiä ei synny, jos aktiivilaitteena käytetään kytkintä. Usein kytimestä liikenne suuntautuu kuitenkin yhteistä väylää pitkin muualle verkkoon tai reitittimen kautta Internettiin ja tällä yhteisellä väylälle saattaa esiintyä törmäysiä kovan liikenteen aikana. Kuva parikaapeli-johdon osat Ohut Ethernetissä standardi 10Base2 oli myös paljon rasioihin liittyviä ongelmia, mutta koska useiden kaapeleiden sijaan voitiin vetää vain yksi kaapeli, olivat rakentamiskustannukset aivan eri luokkaa kuin parikaapeleiden asennuksessa. Vielä 2000-luvun vaihteessa monet sovellutukset olivat merkkipohjaisia ja silloin ohut-ethernetin käyttö oi järkevää ja monessa organisaatiossa kustannuksia säästävä ratkaisu. Huomattava parannus Ethernet-liikenteeseen saavutettiin kategoria 5 kaapeleilla, jotka sallivat 100 Mhz:n kaistaleveyden ja samalla aktiivilaitteiden porttinopeudet kasvoivat 100 Mbittiin sekunnissa. Kategoria 5-kaapeleilla pystytään siirtämään 10Base-tx, 100Base-TX ja 1000BaseTX Ethernet liikennettä, jolloin maksimi tiedonsiirtonopeus on 1 Gbps.

6 Viime vuosikymmenellä yleistyivät kategoria 6 ja 6A kaapelit, joissa nopeudet olivat 1 Gbps ja 6A:ssa jopa 10 Gbps. Tämän mahdollisti suuremman taajuuden käyttö ja kaapeleiden paremmat suojausominaisuudet. Maksimi taajuudet ovat kategoria 6:ssa 250 MHz ja 6A:ssa 500 MHz. 10 Gbitin Ethernet standardi 802.3an valmistui vuonna 2006 ja ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 kategoria 6Akaapelille vuonna 2008, jonka mukaan parikaapelin impedanssi edelleen on 100 ohmia. Nykyisin pystytään rakentamaan parikaapeliverkko kategoria 7 kaapeleilla ja liittimillä. Käytetty taajuus luokka F:ssä on 600 MHz ja FA:ssa 1000 MHz. Parhaat siirto-ominaisuudet saavutetaan suojatuilla kaapeleilla ja maksimi kanavapituus kuten muillakin edellä esitetyillä luokilla on 100 m. Kaapelit soveltuvat hyvin 10 Gbitin Ethernetliikenteeseen. Luokkien 7 ja 7A liittimet ovat joko GG45, joka on yhteensopiva RJ45 kanssa tai TERA-liitin. Kaapeleiden elinikä on noussut vuoteen ja eräät valistajat myöntävät kaapelijärjestelmälleen 25 vuoden takuun. Kuva GG45- ja TERA-liittimet Kategoria 7 ja 7A komponentteja valmistavat yhtiöt tuotemerkkeineen: Simenon Company AMP Netconnect Belden Alcatel Nexans Lanmark ADC Krone TrueNet

7 Kehitteillä on kategoria 8 standardi ja saatavissa on jo kaapeleita, jotka yltävät 1,7 Ghz:n taajuudelle. Niissä voidaan siirtää dataa uusien Ethernet standardien 40 Gbps ja 100 Gbps mukaisesti. Kuva Nopeuden kasvu eri vuosina Ethernet-standardi 40GBase-T kierretylle parikaapelille on mahdollista ja tähän siirtonopeuteen päästään myös kategoria 7A-kaapeleilla -kaapelityypin ollessa suojattu STP. Saavutettuja mittausarvoja kategoria FA-kaapelille: -NEXT 60dB taajuus 1 GHz, -FEXT 50 db -heijastusvaimennus 8 db taajuus 1 GHz, -ANEXT 0 db taajuudella 1 GHz eli ylikuulumista ei tapahdu 1 Ghz:n taajuudella. 40 Gbps tarvitsee Hz:n taajuuskaistan ja käytetyn taajuuden harmooniset voivat osua samalle taajuudelle WLANtukiasemien kanssa, josta voi syntyä häiriöitä, mutta hyvin maadoitettu kaapeli minimoi tämän vaikutuksen. Nopeita parikaapeliyhteyksiä kannattaa käyttää Infrastruktuuria rakennettaessa ATK-konesaleihin, nopeisiin serveriyhteyksiin, massamuistitaltiointiin ja tiedostopalvelimissa.

8 Kuva Ethernet yhteydet vuosien varrella. NewLine MMC3000 Pro ja Eline 1200 EC7 Kategoria 7A ja 8 kaapelit kykenevät datan lisäksi välittämään liikkuvaa kuvaa (TV-lähetykset), VOIP-puheluita, IP-kamerakuva ja videokuvaa esimerkiksi valvontapisteistä. Nämä multimediaverkot ovat yleistyneet Keski-Euroopassa myös kotona ja omakotitaloissa. Kapelin raja-arvot ovat suosituksen TIA TR42.7 mukaisia. BKS Kabel Sevice AG tarjoaa tähän liittyvia komponentteja tuotenimikkeellä NewLine MMC3000 PRO, jolla pitäsi olla mahdollista siirtää 40 Gbps dataa. Taajuusmittausten mukaan kaista riittää 2,3GHz:iin asti ja kaapeli mahdollistaa myös Poe+ virransyötön 108 W/pari. Multimedialiitin MMCpro6P sisältyy myös järjestelmään. BKS tarjoaa seuraavia kaapelivaihtoehtoja: NewLine 2300 S/FTP, NewLine 1500 S/FTP, NewLine 1200 S/FTP. Kaapeleita voidaan käyttää myös alempien kategorioiden liittimien kanssa. Eline 1200 EC7 on multimediajärjestelmä, joka toimii kategoria 7Akaapeleilla ja liittimet ovat EC7. Tämä voidaan sovittaa RJ45:een ja tuotteet takaavat 1 Gbps nopeuden, joten sitä käytetään TV-kuvan, puheen ja datan siirtoon.

9 Esimerkkinä kategoria 7a kaapelin suorituskyvystä voidaan mainita, että se välittää samanaikaista VOIP-puhelua ja 200 MP3 tiedoston siirtoa sekunnissa. Kategoria 8 liitin saamiemme tietojen mukaan on RJ45:n kaltainen. Kaapelin vaimennus yli Gigan taajuuksilla ja 40 Gbps tiedonsiirrossa on suurin ongelma. Samoin kaapelin paksuutta joudutaan lisäämään, joten sen asennukseen täytyy kiinnittää entistä enemmän huomiota. Näillä taajuuksilla puhdas suojaamaton UTP kaapeli ei toimi kunnolla ja useat kaapelivalmistajatkin ovat vakuuttaneet, että näillä taajuuksilla suojattu toimii paljon paremmin. Kun valitaan uutta kaapelia tai kaapelijärjestelmää, kannattaa kaapeliksi valita paras mahdollinen eli sellainen, joka läpäisee mahdollisimman suuren kaistan ja se tarkoittaa tällä hetkellä yli yhden Ghz:n kaapeleita. Liittimet ja muut tarvikkeet voivat olla alemman kategorian tuotteita, sillä ne voidaan helposti vaihtaa paremmaksi, kun niitä on saatavilla. Erityisesti vähänkin vaativimmissa ympäristöissä infrastruktuurin rakentaminen kannattaa toteuttaa suojatulla parikaapelilla. Nopeuden ollessa 10Gbps kaapeleiden välinen ylikuuluminen (Alien crosstalk) muodostaa suuria ongelmia, jos kaapeli on suojaamaton, ja oikein päätetyllä maadoitetulla kaapelilla saavutetaan huomattavasti parempi datasiirron luotettavuus ja kapelin suorituskyky. Kaapelien merkinnät ovat muuttuneet suojatuilla ja suojaamattomilla parikaapeleilla, ja alla olevassa taulukossa selviää tarkemmin vanhan ja uuden järjestelmän vastaavuudet. Merkinnät Suojaus Vanha Uusi Suojaamaton UTP U/UTP Suojattu FTP F/UTP Suojattu STP U/FTP Suojattu S-FTP SF/UTP Suojattu S-STP S/FTP U = suojaamaton F = foliosuojattu S = palmikkosuojattu Kuva kaapelimerkinnät suojattu ja suojaamaton

10 Aktiivilaitteet Aktiivilaitteiden kehitys on ollut yhtä nopeaa kuin kaapeleissa Tähän päästään prosessoreiden kasvavan tehon ja nopeuden ansiosta. 10Gbps-portit kytkimissä ja reitittimissä ovat yleistyneet sekä kupariettä valokaapelipuolella. Valitettavasti GG45- ja TERA-liittimillä varustettuja laitteita ei vielä ole saatavissa. Cisco Systems tarjoaa 40 Gbps liittymiä heidän suosittuun Catalyst 6500-kytkinsarjaan. 40 Gbps interface-modulissa on CFP-rajapinta ja kytkimeen voidaan liittyä myös FourX-adapterin avulla neljä 10 Gbps Ethernettiä, ja mediana käytetään kuitua. Toimintaetäisyydet ovat: -max 10 km yksiuotokuidulla ja -max 100 m monimuotokuidulla. Standardointi Parikaapeloinnissa on siirrytty 1990-luvun kunhan vai kuparia - tilanteesta häiriöttömään suojattuun nelipariseen kaapeliin, jossa voidaan siirtää 2 Ghz.n kaistalla multimediaa. Ajan myötä kaapelit ja kaapelitarvikkeet ovat kehittyneet valtavasti ja samoin niiden mittausmenetelmät ja asennustavat. Kansainväliset, amerikkalaiset ja eurooppalaiset standardijärjestöt tarkentavat tulevia standardeja ja määrittelevät kaapeleille ja kaaapelikomponenteille tarkat raja-arvot. Ne ovat asettaneet kaapelointijärjestelmille erilaisia mittausparametrejä, jotka kaapelin spesifikaatioiden tulee täyttää. Standardointijärjestelmä on alla olevan kaavion mukainen. (Viestintävirasto). Maailma Eurooppa Suomi Sähköelektroniikka IEC IEC-standardit CENELEC EN-standardit SESKO SFS-standardit ja Tietoliikenne ITU ITU-suositukset EN-standardit Viestintävirasto (FICORA) SFS-standardit Muu tekniikka ISO ISO-standardit CEN EN-standardit SFS SFS-standardit IEC, International Electrotechnical Commission ITU, International Telecommunication Union ISO, International Organization for Standardization CENELEC, European Committee for Electrotechnical Standardization CEN, European Committee for Standardization SESKO, Sähkö- ja elektroniikka-alan kansallinen standardointijärjestö FICORA, Finnish Communications Regulatory Authority SFS, Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

11 Parikaapeleiden vaatimukset Muuttuneille vaatimuksile standardointijärjestöt ovat laatineet tukun ohjearvoja ja parikaapeleita vertailtaessa tulee kiinnittää huomiota seuraaviin arvoihin: Kuva Kaapeloinnin osat Maksimipituus siirtotie 90 m ja kanava 100 m, Impedanssi kaikilla taajuuksilla 100 ohmia Liittimet RJ45 (kategoria 3 6a ) GG45 (kategoria 7) TERA (kategoria 7) Vaimennus (Insertion loss) mitataan 100 metrin matkalla eri taajuuksilla. Taajuuden kasvu logaritminen. Kuva vaimennuksen määrittely

12 Alien crosstalk (ANEXT) tarkoittaa viereisistä kaapeleista parien aiheuttamaa ylikuulumista. ANEXT riippuu kaapelityypistä, liittimistä, kaapelin pituudesta, kierteisyyden tiheydestä, viereisten kaapeleiden ja liittimien läheisyydestä ja elektromagneettisestä säteilystä. Hyvä neuvo Anextin pienentämiseksi on jättää riittävästi tilaa suurtaajuisten kaapeleiden välillä. Suojattu kaapeli voidaan kytkeä lähemmäksi viereistä kaapelia ja jo kategoria 6A suojatulla kaapelilla ANEXT on helpommin hallittavissa erityisesti suurilla taajuuksilla. Asennuksessa on huomioitava, ettei vedä kaapelia liian voimakkaasti, sillä voimakas veto saattaa muuttaa kierteisyyttä ja siten kaapelin ANEXT arvoa. Kaapelille ilmoitetaan myös minimitaivutussäde sekä verkkoympäristössä että asennusen aikana. Jos taivutussäde on liian pieni niin kierteisyys voi muuttua ja valmistajan ilmoittamat kaapeliarvot eivät enää pidä paikkansa. NEXT lähipään ylikuuluminen tarkoittaa signaalin heijastumista toiselle parille ja lähipään ylikuuluminen kuvaa siirrettävän signaalin suhdetta toiselle parille heijastuneen signaalin voimakkuuteen. Heijastuneen signaalin voimakkuus riippuu siirtotien epäsymmetriasta eli siitä, kuinka paljon kierretty pari on hajonnut ja siitä, onko parissa impedanssiheittoja. Lisäksi kaapelin päättäminen ja myös kaapelin ja parien suojaus vaikuttaa ylikuulumiseen.

13 PSNEXT (Power Sum NEXT) kuvaa muiden kolmen kaapeliparin aiheuttamaa ylikuulumista tehosummana yhdelle parille. ELFEXT:llä ymmärretään signaalin suhdetta toisen parin kaukopäähän syntyneeseen signaalin voimakkuuteen, joka on syntynyt ylikuulumisen kautta. Kuva ELFEXTin mittaus eli se kuvaa sitä, kuinka paljon alhaisempi toiselle parille ylikuulunut signaali on kaukopäässä verrattuna haluttuun signaaliin. Jos ylikuulunut signaali on liian voimakasta, syntyy virheitä siirtotiellä. Useilla pareilla samaan suntaan siirtyvää dataa vahvistaa ylikuulumista. PSELFEX kaukopään ylikuuluminen tehosummana, jossa huomioidaan kaikkien kolmen parin ylikuulumisen vaikutus tehosummana yhteen pariin.

14 Kuva PSELFEXin vaikutus Propagation Delay eli kulkuaika määritellään signaalin siirtoon kuluva aika siirtotien päästä toiseen. Propagation Delay Skew kulkuaikaero riippuu kaapelin kierrettyjen parien eri pituudesta. Pituusvaihtelut aiheuttavat sen, että signaalin siirtoon eri pareissa kuluu eri aika. Maksimi- ja minimiviiveen ero on kulkuaikaero mikrosekunteina. Suuret viivet aiheuttavat suurempaa ylikuulumista. ACR vaimennus- ylikuulumissuhde on NEXTin ja signaalivaimennuksen erotus desibeleinä. Kuva ACR:n vaikutus

15 Datasignaalin kulkusuunta on A ja eteneminen aiheuttaa ylikuulumista NEXT signaalin kanavalle, joka kulkee toiseen suuntaan B. Kun huomioidaan A signaalin vaimeneminen omassa kanavassa ja vähennetään se ylikuulumisen NEXT arvosta saadaan ACR. Vaimennus-ylikuulumissuhde pitäisi olla mahdollisimman suuri. ACR-F kuvaa vaimennus-ylikuulumissuhdetta etäpäässä. PSACR on vaimennus-ylikuulumissuhteen tehosumma ja se saadaan ylikuulumis-tehosumma miinus vaimennus eli kaikkien parien ylikuulumistehosumma yhdessä parissa -siirtynyt kolmelta muulta parilta. PSACRF vaimennus-ylikuulumissuhteen tehosumma etäpäässä. Return Loss heijastusvaimennus: Johtotien komponentit kaapeli ja liittimet aiheuttavat aina signaalin heijastumista, koska kaapelin impedanssi saatta vaihdella. Näiden heijastumien summa voidaan mitata lähipäässä ja heijastusvaimennus on näiden heijastuneiden aaltojen summa kanavassa. TCL (Transverse Conversion Loss) epäsymmetriavaimennus: siirtotien pari on tasapainossa, jos parin johtimien jännite maahan nähden on tasan vastakkaissuuntainen (+V/-V). Kuitenkin epäsymmetriaa esiintyy heikentäen siirtotien ja kanavan ominaisuuksia. Tämä johtuu kaapelin ja liittimien rakenteesta ja myös kytkentätavasta. Parin symmetria ja tasapaino ilmaistaan perusjännitetason (Common Mode Voltage (VCM)) ja epätasapainojännitteen (VDM) suhteena desibeleinä. Jos parin johtimet on kiinnitetty toisiinsa (bonded pair) niin epätasapainoa ei synny yhtä helposti kaapelia vedettäessä tai asennettaessa. ELTCTL (Equal Level Transverse Conversion Transver Loss) etäpään epäsymmetriavaimennus: siinä huomioidaan siirtotien pituudesta johtuva vaimennus. Mitä pienempi signaali on sitä parempi on tasapaino. Seuraavassa taulukossa on Belden suojatun FTP kaapelin 1885ENH tekniset datatiedot. Kaapeli täyttää kategoria 7:n edellytykset ja on suositusten ISO/IEC nd edition (2002) ja ISO/IEC Amendment 2 (2010) ja ISO/IEC edition 2.0 (2009) sekä EN (2002) and EN Amendment 1 (2009) mukainen. Lisäksi kaapelille määritellään maksimi vetovoimakkuus 85 N ja minimi taivutussäde, joka on asennuksen aikana 58 mm ja valmiiksi kytkettynä 29 mm.

16 Kuva Belden FTP 1885ENH Taajuuden kasvu aiheuttaa parikaapelointiin monenlaisia ongelmia ja samalla verkon ja asennuksen suunnittelu vaatii resursseja ja asiantuntemusta. Verkkosuunnittelijan täytyy rakentaa verkkoympäristö, joka toimii vielä parinkymmenen vuoden päästä ja usein ympärisöt, laitteet, koneet ja ATK-asemat muuttuvat tänä aikana moneen kertaan. Koska verkkotekniikoita on useita (Ethernet, WLAN, PLC) kannattaa tarkoin harkita minkälaista tekniikkaa käyttää. Tässä artikkelissa paneudutaan pelkästään parikaapeliverkon ominaisuuksiin ja mitä asioita täytyy huomioida, kun rakentaa infrastruktuuria toimisto-, laitos-, kerrostalo- ja muihinkin talo- ja kotiympäristöihin. Parikaapeliverkon ja sen asennuksen suunnittelun jaan seuraaviin osiin: Suunnitteluvaihe Tarkemmat selvitykset Viestintäviraston määräyksessä MPS 65, jossa puidaan sisäverkon kaapelointeja eri ympäristöissä, sähköistystä, maadoittamista, mittausta ja dokumentointia sekä niihin liittyviä laitetilaja turvallisuusseikkoja. Olen kerännyt parikaapelointiin liittyviä asioita käyttäjän näkökulmasta ja kirjannut myös omia arvokkaita kokemuksia, joita havainnut kaapelointia rakentaessani ja asentaessani.

17 -kaapelireittien, hyllyjen ja kourujen rakentaminen ja läpivientien tekeminen, Huomioidaan olemassa olevat reitit ja pyritään valitsemaan reitti siten, etteivät EMI/RFI-ongelmat aiheuta häiriöitä kaapeleihin. Paljon virtaa kuluttavia laitteita ja niitä syöttäviä johtoja samoinkuin nopeita virran vaihteluita sisältäviä koneita ja kaapeleita on vältettävä. Tähtimäisen kaapeloinnin keskipisteeseen kytketään aktiivilaitteet, joten jakomon ulkopuolinen runkokaapeli viedään myös sinne ja sen reitin tulee täyttää myös korkean taajuuskaistan tuomat erityisvaatimukset. Operaattori tuo tähän talojakomoon oman kaapelinsa ulkoisia yhteyksiä varten. Kaapelireittien toteutuksessa tulee huomioida myös MICE-ympäristöluokitus asennuskohteessa. -median valinta: uuden verkon rakentaminen aloitetaan kartoittamalla käyttäjien tarpeet, ja siinä huomioidaan resurssien muutokset mahdollisimman pitkällä ajalla, sillä parikaapeliverkon elinkaari riittää uusilla kaapeleilla yli 20 vuodeksi ja omakotitaloissa verkon täytyy toimia jopa 50 vuotta. -taloverkon sähköistys ja maadoitus tulee tarkistaa. ATK-sähkö viedään omana ryhmänä pääkeskuksesta ATK-keskittymiin, huonejakomoihin, ATK-kaappiin ja työasemille. Varmistettava vanhoissa rakennuksissa, että talon syöttö on riittävä, jottei imurin teho vaikuta ATK-sähkön syöttöjännitteen tasoon eikä muutkaan laitteet tuo ATK-sähköön häiriöitä. Maapotentiaalit tulee mitata ja parantaa tarpeen vaatiessa. Huomioitava myös, että parikaapeleiden etäisyys loisteputkista oltava riittävä. Kaapelipari UTP ja FTP Etäisyys /sähköjohto Ilman väliseinää Alumiini väliseinä Teräs väliseinä Suojaamaton vahvavirtakaapeli/suojaamaton tiedonsiirtokaapeli 200 mm 100 mm 50 mm Suojaamaton vahvavirtakaapeli/suojattu tiedonsiirtokaapeli Suojattu vahvavirtakaapeli/suojaamaton tiedonsiirtokaapeli Suojattu vahvavirtakaapeli/suojattu tiedonsiirtokaapeli 50 mm 20 mm 5 mm 30 mm 10 mm 2 mm Kuva: Suojaamattoman ja suojatun parikaapelin etäisyydet vahvavirtakaapelista

18 Kuvaa hyvin suojatun FTP ja suojaamattoman UTP parikaapelin eroja, kun viereen asennetaan sähköjohto. Suojattu FTP/STP kaapeli sietää huomattavasti paremmin sähköjohdosta indusoituvia häiriöitä. ( lähde: Melart Oy) Komponenttien valinta Kategoria 7A suojatut soveltuvat hyvin multimedian käyttöön ja siirtonopeus voi olla jopa 40 Gbps, joten suosittelemme sitä, sillä mitä suurempi taajuuskaista, sitä paremmin suojattu soveltuu siirtoon ja sillä saavutetaan paras ja virheetön tiedonkulku. Muut komponentit kuten liittimet, paneelit ja liitosjohdot kaapelin spesifikaatioiden mukaisesti, jos mahdollista. Niiden vaihto käy myös myöhemmin, jos ne eivät yllä kaapelin arvoihin, mutta kategoria 7A-tuotteet ovat nykyisin hyllytavaraa. Erityisesti liittimien taso pitää olla korkea, sillä sen on kestettävä koko elinkaaren ajan joskus hyvinkin vaativissa olosuhteissa, ja liitosjohtoja myös irroitetaan usein liittimistä. Jos suoritetaan olemassa olevan verkon laajennus, valitaan komponentit vanhaa tekniikkaa mukaillen: -kaapeli on vanhan verkon tasoinen eli suojattu tai suojaamaton, mutta kaistaleveys sovellutusten mukaan. Kategorian 6- ta 7- kaapeleilla voidaan jatkaa, mutta usein kategoria 5- ja sitä vaatimattomimmissa kaapeleissa nostetaan tasoa ja kytketään uudet vanhan rinnalle, ja uusitaan paneeli myös, jos kyseessä on uudemman standardin mukainen kaapeli. -Paneeleja ja aktiivilaitteita varten hankitaan sopiva kaappi, johon pystytään myös tulevaisuudessa päättämään lisäkaapeleita ja muita verkon laitteita. Ne varustetaan vahvalla maadoituksella ja ATKsähköllä ja usein myös tuulettimella. -Aktiivilaitteiden, erilaisten sovitinlaitteiden ja johtojen hankinta. Huomioidaan kaapeloinnin tuomat erityispiirteet ja lähtökohtaisesti verkon yhdistäjänä toimii kaapeloinnin ja työasemien liitännän mukainen kytkin ja ulospäin operaattorin verkkoon lähtevä liikenne ohjataan asikasreitittimen kautta. Parikaapelin asennus Olemme tässä artikkelissa jo tuoneet eräitä parikaapelin ominaisuuksia, joihin asentaja voi vaikuttaa omalla huolellisella työllään ja asentajien ammattitaidon merkitys korostuu, kun kriittinen infrastruktuuri toteutetaan kategoria 6, 7 ja erityisesti 7A- ja 8- kaapeleilla ja tarvikkeilla. Mitä suurempi taajuus sitä vaikeampi asentaa. Kaapeleiden ja liittimien oikeanlainen ja määräysten mukainen käsittely on ehdotonta, ettei johdoista synny spagettia ja tietoverkon heikointa lenkkiä.

19 Kuuma linja kaapelit sijoitetaan kaapelihyllyille tai -ritilöille siten, että ne ovat mahdollisimman kaukana virtakaapeleista, ja tarvittaessa voi käyttää omia kouruja. Eräissä tapauksissa joudutaan rakentamaan väliseinä kaapelikanavassa, jottei häiriöt olisi liian suuria, ja näin saavutetaan oikea nopeus siirtotiellä. Asentajilta vaaditaan korkeaa ammattitaitoa kaapelien, liittimien ja paneelien toimivuuden varmistamiseksi ja huomioitavia seikkoja ovat: Kaapelikelojen oikeanlainen käsittely ja varastointi sekä kaapelin purku siten, ettei synny painumia, venymiä tai liian pieniä taivutussäteitä. Varastoinnissa ja asennuksessa täytyy huomioida sallitut lämpötilaarvot. Taivutussäteen alittaminen johtaa helposti kierteisyyden muuttumiseen ja siten NEXT ja FNEXT-arvoihin ja myös TCL- ja ELTCTL-arvojen muutokseen. Kaapelia ei saa missään vaiheessa vetää liikaa ja määriteltyä vetovoimaa ei saa ylittää. Kaapelia ei saa myöskään kiertää, sillä ne vaikuttavat kaapelin NEXT- ja FNEXT-arvoihin. Samoin kaapelin huono käsittely voi vaikuttaa kaapelin impedanssiin ja siten myös heijastusvaimennukseen. Kaapelin epäsymmetria saatta muuttua, joka vaikuttaa TCL ja ELTCTL-arvoihin Kaapelin sijoittelu johtotiellä siten, että sen etäisyys vahvavirtajohdoista ja muista kaapeleista, jotka aiheuttavat EMI/RFI häiriöitä mahdollisimman etäällä. Kaapelia päätettäessä kuorinta ei saa olla liian pitkä ja suositellaan, ettei kuorinta ylitä 13 mm. Liitoksien on oltava tiukkoja, sillä muuten kaapelin NEXT- ja FNEXT-arvot muuttuvat ja ne vaikuttavat myös kanavan TCL- ja ELTCTL-arvoihin. Erityisesti johdon vieminen rasiaan on haasteellista, sillä pareja ei saa erottaa ja ylimääräistä kaapelia ei voi sulloa rasian sisälle iepille, sillä silloin minimi taivutussäde ylittyy helposti. Samoin kaapelin kuorinta vaikuttaa kanavan impedanssiin ja häiriöiden sieto heikkenee. Madoitus on kytkettävä oikein molemmista päistä ja varmistettava paneelin vahva maadoitus. Maapotentiaaleissa saa olla korkeintaan 1 V ero ja resistanssi mahdollisimman pieni. Kytkemättömät maadoitukset katkaisevat toiminnallisesti tärkeän suojan ja se aiheuttaa myös ylikuulumista, ja parin epäsymmetria yhdessä heikon maan kanssa heikentävät kaapelin TCL, ELTCTL ja ACR-arvoja.

20 Kaapelia niputettaessa ja sitomisessa huomioitava erityismääräykset. Kaapelia, liittimiä ja rasioita ei saa vahingoittaa tahallisesti. Asennuksessa on tärkeää, että käytetään oikeita työkaluja sekä parin kuorimiseen ja katkaisemiseen. Liitosjohdot eivät saa olla enää spagettia, jotka makaavat tai roikuvat epämääräisenä massana pöydän alla tai Atk-kaapissa. Johtojen oikea sijainti valittava siten etteivät ne joudu alttiiksi ylimääräiselle rasitukselle tai häiriöille. Ne tulee kiinnittää asiallisesti pöytiin tai muihin huonekaluihin ja siisti tila saadaan, jos ne peitetään muovilistoilla. Liittimet, rasiat ja kytkentäjohdot tulee merkitä asiallisesti myöhempiä muutoksia varten. ATK-sähkö-tarra kaikkiin madoitettuihin sähköpisteisiin ja eikä niissä saa käyttää muita laitteita. Asennusta suoritettaessa täytyy muistaa, että vioittunutta kaapelia on lähes mahdoton korjata, ja jo pienet asennusvirheet saattavat johtaa kaapelin vaihtoon. Kaapelin mittaus Rakennetulle parikaapelille tai verkolle tulee vaatia aina kunnollinen mittaus oikealla taajuudella. Markkinoilla on useita parikaapelimittalaitteita, jotka suorittavat useiden parametrien mittauksia automaattisesti samaan aikaan, ja tulokset saadaan sähköisessä muodossa joko tekstipohjaisena tai graafisesti suoraan kannettavalle tietokoneelle. On myös huolehdittava siitä, että mittaustuloksia säilytetään luotettavassa paikassa myöhempää käyttöä varten. Mittaustulosten on täytettävä standardin SFS-EN arvot, kun mittaukset tehdään standardin SFS-EN mukaisilla testausmenetelmillä. Markkinoilla olevista testereistä monet kykenevät mittaamaan kategoria 7- ja 7A-kaapeleita mittaustaajuuden ollessa yli yhden Ghz:in. Seuraavassa esittelen näille kaapeleille sopivia mittalaitteita:

LexCom 125 Cat5e suojaamattomat kuparikaapelit (sisäkäyttöön) 100 Ohm +/- 15% 1-100 MHz. 4 parikierrettä kierrettynä Johdin Kiinteä kupari AWG 24

LexCom 125 Cat5e suojaamattomat kuparikaapelit (sisäkäyttöön) 100 Ohm +/- 15% 1-100 MHz. 4 parikierrettä kierrettynä Johdin Kiinteä kupari AWG 24 Kaapelit LexCom 125 Cat5e suojaamattomat kuparikaapelit (sisäkäyttöön) Suojaamaton (UTP, U-UTP) datakaapeli sisätilojen tietoverkkoihin. Kaapelissa on vihreä halogeeniton kuori, johon on painettu metrimerkinnät.

Lisätiedot

TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KAAPELOINTITYÖ

TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KAAPELOINTITYÖ TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KAAPELOINTITYÖ Kaapelointi / Torstai iltapäivä (12.00-16.00) 1. Tehtävän kuvaus Torstain tehtävässä on tarkoitus asentaa työpisteeseen standardin

Lisätiedot

Kapasitiivinen ja induktiivinen kytkeytyminen

Kapasitiivinen ja induktiivinen kytkeytyminen Kapasitiivinen ja induktiivinen kytkeytyminen EMC - Kaapelointi ja kytkeytyminen Kaapelointi merkittävä EMC-ominaisuuksien kannalta yleensä pituudeltaan suurin elektroniikan osa > toimii helposti antennina

Lisätiedot

Nylund Group Energia, ekologisuus, elinkaari. Jyrki Laine tuotepäällikkö

Nylund Group Energia, ekologisuus, elinkaari. Jyrki Laine tuotepäällikkö Nylund Group Energia, ekologisuus, elinkaari Jyrki Laine tuotepäällikkö Tehtävämme Nylund on suomalainen, vakavarainen ja kasvava perheyritys. Myymme tietoverkkojen ja valaistuksen kokonaisratkaisuja sekä

Lisätiedot

Ristikytkentä- ja laitekaapelit

Ristikytkentä- ja laitekaapelit Ristikytkentä- ja laitekaapelit LexCom 125 Cat 5 suojaamaton ristikytkentäkaapeli Kytkentäkaapeli Cat 5e, suojaamaton (UTP, U-UTP) Suojaamaton kytkentäkaapeli valetuilla liittimillä. Valaminen antaa erittäin

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

Tietoverkkotuotteet. Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Suojattu Cat6 A. -kaapelointiratkaisu

Tietoverkkotuotteet. Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Suojattu Cat6 A. -kaapelointiratkaisu Tietoverkkotuotteet Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Suojattu Cat6 A -kaapelointiratkaisu Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Parikaapelit Suojaamattomat Cat6 U/UTP-parikaapelit nousu- ja kerroskaapelointiin.

Lisätiedot

Määräys. Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 129 :n nojalla: 1 Soveltamisala

Määräys. Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 129 :n nojalla: 1 Soveltamisala 1 (5) Määräys METALLIJOHTIMISTEN TILAAJAYHTEYKSIEN JA NIIHIN KYTKETTYJEN VIESTINTÄVERKKOLAITTEIDEN TEKNISISTÄ OMINAISUUKSISTA Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2010 Viestintävirasto on määrännyt

Lisätiedot

Määräys 25 E/2008 M kiinteistön sisäjohtoverkosta vaikuttaa myös antenniasennuksiin

Määräys 25 E/2008 M kiinteistön sisäjohtoverkosta vaikuttaa myös antenniasennuksiin Määräys 25 E/2008 M kiinteistön sisäjohtoverkosta vaikuttaa myös antenniasennuksiin Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry sant@sant.fi www.sant.fi 12.11.2009 Satelliitti-

Lisätiedot

kaapelointijärjestelmä

kaapelointijärjestelmä Luotettava ja kilpailukykyinen kaapelointijärjestelmä Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu n Suojattu Cat6 A -kaapelointiratkaisu Oy Nylund-Group Ab, Talotekniikka Masalantie 375 02430 MASALA Vaihde (myynti)

Lisätiedot

SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE

SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta www.sant.fi Antenniasennukset kiinteistössä Sisältö: Määräys 65 A asettaa vaatimuksia antennien ja verkkojen

Lisätiedot

Luotettava ja kilpailukykyinen kaapelointijärjestelmä

Luotettava ja kilpailukykyinen kaapelointijärjestelmä Luotettava ja kilpailukykyinen kaapelointijärjestelmä Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu n Suojattu Cat6 A -kaapelointiratkaisu Oy Nylund-Group Ab, Tietoverkot ja Valaistus Masalantie 375 02430 MASALA

Lisätiedot

Parikaapelit CATx / RJ45

Parikaapelit CATx / RJ45 Parikaapelit CATx / RJ45 Parikaapeli on yleinen kaapelityyppi, jossa käytetään toistensa ympäri kierrettyjä johdinpareja häiriöiden vähentämiseksi. Parien kierto on tyypillisesti kolme kierrosta tuumalla.

Lisätiedot

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita

Lisätiedot

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2 Järjestelmän suunnittelu Kunnollinen järjestelmän suunnittelu on paras tapa maksimoida vahvistimen suorituskykyä. Suunnittelemalla asennuksen huolellisesti voit välttää tilanteita, joissa järjestelmäsi

Lisätiedot

Antti Vähälummukka 2010

Antti Vähälummukka 2010 Antti Vähälummukka 2010 Koaksiaalikaapeli Paksu ethernet, 10Base5 o Noin 10mm paksu kaapeli o Tyyppimerkintä RG-8 o Maksimipituus 500m Ohut ethernet, 10Base2 o Noin 6 mm paksu kaapeli o Tyyppimerkintä

Lisätiedot

Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä

Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä Ravintola Nallikari, Oulu 22.9.2015 / Ari Kurkela Julkinen 1 Esityksen sisältö Vanhat sisäverkkomallit Sisäverkot 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN SISÄVERKOT - hyvät asennustavat. Harri Mutanen

KIINTEISTÖJEN SISÄVERKOT - hyvät asennustavat. Harri Mutanen KIINTEISTÖJEN SISÄVERKOT - hyvät asennustavat Harri Mutanen ORBIS OY Perustettu 1949 Suomalainen perheyritys Maahantuonti ja oma valmistus Työntekijöitä 50 Liikevaihto 7,8 MEUR (2015) Toimipisteet Vantaa,

Lisätiedot

Verkkojen rakentaminen. Lähiverkkojen rakentaminen

Verkkojen rakentaminen. Lähiverkkojen rakentaminen Lähiverkkojen rakentaminen 6 Verkkojen rakentaminen TIETOSÄHKÖ OY Ahertajankatu 2, 04440 Järvenpää puh. (09) 292 5020 e-mail: sales@tietosahko.fi www.tietosahko.fi 41 YLEISKAAPELOINTI - RAKENNE 6.1 Tämän

Lisätiedot

MD-1 ASENNUSOHJE. 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin

MD-1 ASENNUSOHJE. 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 11.02.2010 Sähköposti: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/5 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin ASENNUSOHJE Copyright

Lisätiedot

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010 1/7 S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset Laboratoriotyö, kevät 2010 Häiriöiden kytkeytyminen yhteisen impedanssin kautta lämpötilasäätimessä Viimeksi päivitetty 25.2.2010 / MO 2/7 Johdanto Sähköisiä

Lisätiedot

CISCO AIRONET 1131AG -TUKIASEMA

CISCO AIRONET 1131AG -TUKIASEMA CISCO AIRONET 1131AG -TUKIASEMA Asennus ja käyttöönotto -ohjeet 8.10.2010 Jaakko Helskyaho CISCO AIRONET 1131AG 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 ASENNUS... 3 1.1 Kannen avaaminen... 3 1.2 Tukiaseman liitännät...

Lisätiedot

Suunta-antennin valinta

Suunta-antennin valinta Lähtötiedot Ennen antennin valintaa selvitettävä seuraavat asiat: Tukiaseman sijainti ja etäisyys Millä taajuuskaistalla 4G data liikkuu (800, 1 800, 2 100, 2 600 MHz) Maasto- ja rakennusesteet Antennin

Lisätiedot

Optinen kiinteistökaapelointi. Eino Jauhiainen

Optinen kiinteistökaapelointi. Eino Jauhiainen Optinen kiinteistökaapelointi Eino Jauhiainen Perustietoa yhtiöstä Nestor Cables Oy valmistaa ja myy sekä optisia että kuparijohtimisia tietoliikenne-, teollisuus- ja erikoiskaapeleita ja valokaapelitarvikkeita

Lisätiedot

S-72.3310 Tietoliikenteen siirtomediat

S-72.3310 Tietoliikenteen siirtomediat S-72.3310 Tietoliikenteen siirtomediat Laboratoriotyö A: Johtotutkatyö Esiselostus Päiväys: Ryhmän nro: Nimet: 1. 2. 3. Tutustu huolellisesti Lauri Halmeen kirjan Johtotransmissio ja sähkömagneettinen

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Tietoliikennetekniikan suuntautumisvaihtoehto. Tutkintotyö.

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Tietoliikennetekniikan suuntautumisvaihtoehto. Tutkintotyö. TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Tietoliikennetekniikan suuntautumisvaihtoehto Tutkintotyö Olli Järvinen OMAKOTITALON KOTIVERKKO Työn ohjaaja Tampere 2008 Lehtori Ilkka Tervaoja

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

EMC Säteilevä häiriö

EMC Säteilevä häiriö EMC Säteilevä häiriö Kaksi päätyyppiä: Eromuotoinen johdinsilmukka (yleensä piirilevyllä) silmulla toimii antennina => säteilevä magneettikenttä Yhteismuotoinen ei-toivottuja jännitehäviöitä kytkennässä

Lisätiedot

Ongelmia mittauksissa Ulkoiset häiriöt

Ongelmia mittauksissa Ulkoiset häiriöt Ongelmia mittauksissa Ulkoiset häiriöt Häiriöt peittävät mitattavia signaaleja Häriölähteitä: Sähköverkko 240 V, 50 Hz Moottorit Kytkimet Releet, muuntajat Virtalähteet Loisteputkivalaisimet Kännykät Radiolähettimet,

Lisätiedot

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 1 (9) PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...

Lisätiedot

10 Gb/s TESTAUS JA TUTKIMUS. UTP vs. STP ja 10 Gbit/s Ethernet. Maailman ensimmäinen riippumaton 10GBASE-T vertailutestaus ja tutkimus

10 Gb/s TESTAUS JA TUTKIMUS. UTP vs. STP ja 10 Gbit/s Ethernet. Maailman ensimmäinen riippumaton 10GBASE-T vertailutestaus ja tutkimus 10 Gb/s TESTAUS JA TUTKIMUS UTP vs. STP ja 10 Gbit/s Ethernet Maailman ensimmäinen riippumaton 10GBASE-T vertailutestaus ja tutkimus Todellisessa Ympäristössä Tutkimuksen avaintiedot: l Tutkimuksen tekijä

Lisätiedot

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Tietotekniikka. Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ KIINTEISTÖJEN YLEISKAAPELOINTI

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Tietotekniikka. Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ KIINTEISTÖJEN YLEISKAAPELOINTI TEKNIIKKA JA LIIKENNE Tietotekniikka Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ KIINTEISTÖJEN YLEISKAAPELOINTI Työn tekijä: Pekka Pitkänen Työn ohjaajat: Ismo Juutilainen Työ hyväksytty:.. 2010 Jukka Louhelainen

Lisätiedot

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02

Lisätiedot

1(5) OHJE PIENTALON RAKENTAJALLE PIENTALON KUITULIITTYMÄ

1(5) OHJE PIENTALON RAKENTAJALLE PIENTALON KUITULIITTYMÄ 1(5) PIENTALON KUITULIITTYMÄ YLEISTÄ Pohjois-Hämeen Puhelin Oy:n (Myöhemmin PHPOY) kuituliittymä on kuluttajille suunnattu kiinteähintainen liityntä nykyaikaiseen optiseen kuituverkkoon. Kuituverkon kautta

Lisätiedot

Suurin sallittu vetovoima Pienin sallittu taivutussäde vedon aikana ja lopullisessa asennuksessa Pienin sallittu asennuslämpötila

Suurin sallittu vetovoima Pienin sallittu taivutussäde vedon aikana ja lopullisessa asennuksessa Pienin sallittu asennuslämpötila OHJEITA ASENNUKSEEN Yleiskaapelointi täyttää standardin vaatimukset ja toimii luotettavasti vain, jos oikean suunnittelun ja oikeiden komponenttivalintojen lisäksi se on myös asennettu huolella ja ammattitaidolla.

Lisätiedot

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Suihkukaapit on valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Matalajännite 2006/95/EEC Yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin kanssa taataan seuraavilla harmonisointinormeilla:

Lisätiedot

Sisäverkon kaapelointi

Sisäverkon kaapelointi Sisäverkon kaapelointi Kaapeli sisälle ja ulos Useista rakennuksista koostuvien kiinteistöjen kaapelivalinta on erityisen haasteellista, kun tarvitaan oikeanlaiset kaapelit kolmelle verkolle ja kahteen

Lisätiedot

Pientalorakentajan. tietoliikenneopas

Pientalorakentajan. tietoliikenneopas Pientalorakentajan tietoliikenneopas Sisällysluettelo Pientalojen kehittyvät viestintä palvelut.. 3 Sonera Kotikuitu -palvelu... 3 Liityntäverkon talokaapeli... 4 Toimenpiteet ennen kaivutöiden aloittamista...

Lisätiedot

Matkaviestinverkkojen sisäantenniverkkojen suunnittelun lähtökohdat

Matkaviestinverkkojen sisäantenniverkkojen suunnittelun lähtökohdat Matkaviestinverkkojen sisäantenniverkkojen suunnittelun lähtökohdat Radiotie Suomi Oy Jouni Pekonen Ficora - työpaja Sisäantenniverkot osana rakennuksen telesuunnittelua Miten varmistamme puhe- ja datapalvelut

Lisätiedot

LexCom Home - joustava kodin kaapelointijärjestelmä

LexCom Home - joustava kodin kaapelointijärjestelmä LexCom Home - joustava kodin kaapelointijärjestelmä Uutta joustavuutta kodin toimintoihin LexCom Home on nykyaikainen kokonaisratkaisu kodin heikkovirtakaapelointien ja -asennusten toteuttamiseksi. Lex-

Lisätiedot

Tietotekniikka Yleiskaapelointijärjestelmät. Kaapelointi on tietoliikennepalvelujen kivijalka

Tietotekniikka Yleiskaapelointijärjestelmät. Kaapelointi on tietoliikennepalvelujen kivijalka Tietotekniikka Yleiskaapelointijärjestelmät Kaapelointi on tietoliikennepalvelujen kivijalka Sisällys Yleiskaapeloinnin perusajatus Yleiskaapeloinnin standardit Yleiskaapeloinnin rakenne ja osat: toimitilakiinteistöissä

Lisätiedot

KAAPELITESTERI / PAIKANNIN TRIFITEK TR-383 PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0

KAAPELITESTERI / PAIKANNIN TRIFITEK TR-383 PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 KAAPELITESTERI / PAIKANNIN TRIFITEK TR-383 PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 Trifitek Finland Oy 2011 1. YLEISTÄ TR-838 on monikäyttöinen LCD kaapelitesteri / hakulaite. Tuote koostuu lähettimestä, vastaanottimesta

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 2007 S&A Matintupa MITTALAITE; PAINIKKEET, PORTIT, OSAT PAIKALLINEN portti (local, L) PÄÄPORTTI (master, M) LCD NÄYTTÖ PÄÄTETUNNISTIN VIRTAKYTKIN FUNKTIONÄPPÄIN Jännitteen syöttö VAHVISTUS/

Lisätiedot

PIENTALORAKENTAJAN TIETOLIIKENNEOPAS. Avaimet huippunopeisiin yhteyksiin

PIENTALORAKENTAJAN TIETOLIIKENNEOPAS. Avaimet huippunopeisiin yhteyksiin PIENTALORAKENTAJAN TIETOLIIKENNEOPAS Avaimet huippunopeisiin yhteyksiin SISÄLLYS Nopeat yhteydet pientaloihin...3 Telia Kotikuitu...3 Liityntäverkon talokaapeli...4 Ennen kaivuutöiden aloittamista...4

Lisätiedot

CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA

CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA Asennus ja käyttöönotto -ohjeet 4.11.2010 Jaakko Helskyaho CISCO AIRONET 1242AG 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Tukiaseman liitännät... 3 1.2 Virransyöttösovitin...

Lisätiedot

Pientalon tv-vastaanottoantennin on täytettävä uudet vaatimukset (Viestintävirasto M65)

Pientalon tv-vastaanottoantennin on täytettävä uudet vaatimukset (Viestintävirasto M65) Pientalon tv-vastaanottoantennin on täytettävä uudet vaatimukset (Viestintävirasto M65) Viestintäviraston määräys 65 "kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista" tuli voimaan 1.1.2014. Siinä on myös

Lisätiedot

Hensel sähkönjakelujärjestelmät ja PaloTurva tuotteet

Hensel sähkönjakelujärjestelmät ja PaloTurva tuotteet Hensel sähkönjakelujärjestelmät ja PaloTurva tuotteet Meillä on hyvä Itä-Eurooppalainen paloturvallisuustaso Turvajärjestelmät joiden tulee toimia palon aikana määritellään esim. rakennusluvassa 11.1.4

Lisätiedot

LAATUA ASUINKIINTEISTÖJEN KUITUSISÄVERKKOIHIN

LAATUA ASUINKIINTEISTÖJEN KUITUSISÄVERKKOIHIN KUITUVERKON SUORITUSKYKYARVOJEN MERKITYS JA MITTAUS 8.11.2017 LAATUA ASUINKIINTEISTÖJEN KUITUSISÄVERKKOIHIN VILLE REINIKAINEN Sisältö Suorituskykyarvojen ja liittimien puhtauden merkitys käytännössä Mittauksen,

Lisätiedot

Pientalorakentajan. tietoliikenneopas

Pientalorakentajan. tietoliikenneopas Pientalorakentajan tietoliikenneopas Pientalojen kehittyvät viestintäpalvelut Eri laajakaistatekniikat ovat kehittyneet ja tulevat kehittymään voimakkaasti. Valokaapeliin perustuvilla laajakaistatoteutuksilla

Lisätiedot

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 27.7.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulu Tarkk` ampujankuja 1 PL 181, 50101 MIKKELI KÄYTTÖOHJEET: FLUKE Networks IntelliTone 200 Toner ja Probe

Mikkelin ammattikorkeakoulu Tarkk` ampujankuja 1 PL 181, 50101 MIKKELI KÄYTTÖOHJEET: FLUKE Networks IntelliTone 200 Toner ja Probe KÄYTTÖOHJEET: FLUKE Networks IntelliTone 200 Toner ja Probe Pateristonkatu 2, 50100 MIKKELI Puh. (015) 355 6428 Fax (015) 355 6333 fikret.jakupovic@mamk.fi Sivu 1/11 Pariston tila 9 voltin pariston virtamäärän

Lisätiedot

SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ

SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ OHJE 1 (5) SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

Lisätään kuvaan muuntajan, mahdollisen kiskosillan ja keskuksen johtavat osat sekä niiden maadoitukset.

Lisätään kuvaan muuntajan, mahdollisen kiskosillan ja keskuksen johtavat osat sekä niiden maadoitukset. MUUNTAMON PE-JOHDOT Kun kuvia piirretään kaaviomaisina saattavat ne helposti johtaa harhaan. Tarkastellaan ensin TN-C, TN-C-S ja TN-S järjestelmien eroja. Suomessa käytettiin 4-johdin järjestelmää (TN-C)

Lisätiedot

EMC MITTAUKSET. Ari Honkala SGS Fimko Oy

EMC MITTAUKSET. Ari Honkala SGS Fimko Oy EMC MITTAUKSET Ari Honkala SGS Fimko Oy 5.3.2009 SGS Fimko Oy SGS Fimko kuuluu maailman johtavaan testaus-, sertifiointi-, verifiointi- ja tarkastusyritys SGS:ään, jossa työskentelee maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

Johdatus EMC:hen ja EMCdirektiiviin

Johdatus EMC:hen ja EMCdirektiiviin Johdatus EMC:hen ja EMCdirektiiviin TkT Mikko Kuisma LUT EMC Sähkömagneettinen yhteensopivuus (electromagnetic compatibility) tarkoittaa laitteen tai järjestelmän kykyä toimia sähkömagneettisessa ympäristössä

Lisätiedot

EMC:n perusteet. EMC:n määritelmä

EMC:n perusteet. EMC:n määritelmä EMC:n perusteet EMC:n määritelmä Järjestelmän tai laitteen kyky toimia tyydyttävästi sähkömagneettisessa ympäristössään tuottamatta muille laitteille tai järjestelmille niille sietämätöntä häiriötä tässä

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Pienjänniteverkot Jarmo Partanen Pienjänniteverkot Pienjänniteverkot 3-vaiheinen, 400 V Jakelumuuntamo pylväsmuuntamo, muuntaja 16 315 kva koppimuuntamo, 200 800 kva kiinteistömuuntamo,

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

Lähiverkkojen rakentaminen

Lähiverkkojen rakentaminen Lähiverkkojen rakentaminen TIESÄHKÖ OY Kaapelointiesimerkkejä 1. Toimitilakiinteistö, jossa on useita yrityksiä/organisaatioita Näille sivuille olemme koonneet periaatteita ja esimerkkejä määräyksen 65

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TIEDONSIIRTO. Asiantuntijat tukenasi, kun tiedon pitää liikkua

KIINTEISTÖN TIEDONSIIRTO. Asiantuntijat tukenasi, kun tiedon pitää liikkua KIINTEISTÖN TIEDONSIIRTO Asiantuntijat tukenasi, kun tiedon pitää liikkua Kartoitus Suunnittelu Asennus Käyttöönotto, mittaukset ja hyväksynnät KAIKKI KERRALLA OIKEIN Apunasi projektin jokaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Yhteiskäyttöisten matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkkojen toteutusvaatimukset. 2.12.2014 DNA Oy Elisa Oyj TeliaSonera Finland Oyj

Yhteiskäyttöisten matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkkojen toteutusvaatimukset. 2.12.2014 DNA Oy Elisa Oyj TeliaSonera Finland Oyj Yhteiskäyttöisten matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkkojen toteutusvaatimukset DNA Oy Elisa Oyj TeliaSonera Finland Oyj 1 Taustaa Matkaviestinyhteydet ovat keskeisessä asemassa kuluttajien ja yritysten

Lisätiedot

ICT-RATKAISUT. Tilaa kuvasto tai lataa osoitteesta: www.pistesarjat.fi

ICT-RATKAISUT. Tilaa kuvasto tai lataa osoitteesta: www.pistesarjat.fi Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. pistesarjat oy Karvaamokuja 1, 00380 Helsinki Jatkokatu 2, 15230 lahti Puh. +358 10 423 8770 Faksi +358 9 346 3095 myynti@pistesarjat.fi www.pistesarjat.fi ICT-RATKAISUT

Lisätiedot

Radioamatöörikurssi 2016

Radioamatöörikurssi 2016 Radioamatöörikurssi 2016 Häiriöt Ukkossuojaus Harhalähetteet 22.11.2016 Tatu, OH2EAT 1 / 16 Häiriöt Ei-toivottu signaali jossain Yleinen ongelma radioamatöörille sekä lähetyksessä että vastaanotossa 2

Lisätiedot

Tietoverkkotekniikka

Tietoverkkotekniikka R16 Tietoverkkotekniikka Multimediajärjestelmät älykkäisiin asuntoihin Nykyään meillä on kotona erikseen tietoverkkoliitin jokaista käyttöaluetta kohden. Asunnot on usemmiten varustettu sekä puhelin- että

Lisätiedot

Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa. Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman

Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa. Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman Standardit - mistä kaikki sai alkunsa? Napoleonin taistelu Waterloossa

Lisätiedot

Tietokoneet ja verkot. Kilpailupäivä 1, keskiviikko 25.1.2005. Kilpailijan numero. Server 2003 Administrator. XP pro Järjestelmänvalvojan

Tietokoneet ja verkot. Kilpailupäivä 1, keskiviikko 25.1.2005. Kilpailijan numero. Server 2003 Administrator. XP pro Järjestelmänvalvojan Kilpailupäivä 1, keskiviikko 25.1.2005 Kilpailijan numero allekirjoitus nimen selvennys Kirjoita työn edetessä tähän selvällä käsialalla Server 2003 Administrator XP pro Järjestelmänvalvojan Langattoman

Lisätiedot

Radioamatöörikurssi 2015

Radioamatöörikurssi 2015 Radioamatöörikurssi 2015 Polyteknikkojen Radiokerho Putket, häiriöt 17.11.2015 Tatu, OH2EAT 1 / 19 Putket Ensimmäisiä vahvistinkomponentteja, ei juuri käytetä enää nykyään Edelleen käytössä mm. suuritehoisissa

Lisätiedot

STONEPLAN Tero Kotikivi

STONEPLAN Tero Kotikivi STONEPLAN Tero Kotikivi Kokemuksia ja näkemyksiä kuluttajamuuntamoiden toteutuksista suunnittelijan ja sähköverkkoyhtiön näkökulmasta Pääasiat Asiakasmuuntamoiden sijoitus Esteetön kulku kaikkina vuorokauden

Lisätiedot

Nexans seuraa kotiin saakka

Nexans seuraa kotiin saakka www.nexans.fi Kuitua kotiin kaivataan Nexans seuraa kotiin saakka Viime vuosina Nexans on ollut mukana rakentamassa infrastruktuuria uusia tiedonsiirtoväyliä varten mm. kaupunkiverkkojen muodossa. Nyt

Lisätiedot

S-108.3020. Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö 1

S-108.3020. Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö 1 1/8 S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset Laboratoriotyö 1 Häiriöiden kytkeytyminen yhteisen impedanssin kautta lämpötilasäätimessä 13.9.2007 TJ 2/8 3/8 Johdanto Sähköisiä häiriöitä on kaikkialla ja

Lisätiedot

AINA TALOKAAPELI. 1 Aina Talokaapeli kuparikaapelilla

AINA TALOKAAPELI. 1 Aina Talokaapeli kuparikaapelilla 1(6) AINA TALOKAAPELI Aina Talokaapeli mahdollistaa kiinteistön sisäverkon yhdistämisen yleiseen televerkkoon joko kuparisella maakaapelilla, optisella kaapelilla tai erityistapauksissa (ha-asutusalueet)

Lisätiedot

SDR-Ohjelmistoradio. Esitelmä ohjelmistoradiosta (SDR-Tikku) Esitetty 3.5.2015 OH7AA kerhoillassa Tehnyt OH7NW

SDR-Ohjelmistoradio. Esitelmä ohjelmistoradiosta (SDR-Tikku) Esitetty 3.5.2015 OH7AA kerhoillassa Tehnyt OH7NW SDR-Ohjelmistoradio Esitelmä ohjelmistoradiosta (SDR-Tikku) Esitetty 3.5.2015 OH7AA kerhoillassa Tehnyt OH7NW SDR-vastaanotin Ohjelmistoradiolla tarkoitetaan yleensä ohjelmistolla määritettyä radiota,

Lisätiedot

TeleWell TW-EA515 (b)

TeleWell TW-EA515 (b) TeleWell TW-EA515 (b) ADSL 2+ 3G/4G modeemi reititin palomuuri ja WLAN- tukiasema ( 802.11b/g/n ) Pikaohje TeleWell TW-EA515 (b) Tutustu ohjeeseen huolella ja ota laite käyttöön pikaohjetta seuraten. Laajennetun

Lisätiedot

RG-58U 4,5 db/30m. Spektrianalysaattori. 0,5m. 60m

RG-58U 4,5 db/30m. Spektrianalysaattori. 0,5m. 60m 1. Johtuvia häiiöitä mitataan LISN:n avulla EN55022-standadin mukaisessa johtuvan häiiön mittauksessa. a. 20 MHz taajuudella laite tuottaa 1.5 mv suuuista häiiösignaalia. Läpäiseekö laite standadin B-luokan

Lisätiedot

Radioamatöörikurssi 2013

Radioamatöörikurssi 2013 Radioamatöörikurssi 2013 Polyteknikkojen Radiokerho Putket, häiriöt 19.11.2013 Tatu, OH2EAT 1 / 20 Putket Ensimmäisiä vahvistinkomponentteja, ei juuri käytetä enää nykyään Edelleen käytössä mm. suuritehoisissa

Lisätiedot

Maadoittaminen ja suojajohtimet

Maadoittaminen ja suojajohtimet Maadoittaminen ja suojajohtimet Tapio Kallasjoki 2/2016 Standardisarjan SFS 6000 ohjeita Kun sähköliittymää syötetään verkosta, joka sisältää PEN-johtimen on liittymään tehtävä maadoitus, jossa on maadoituselektrodi

Lisätiedot

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen.

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. 1. Tuletko mittaamaan AC tai DC -virtaa? (DC -pihdit luokitellaan

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Maasulkusuojaus Jarmo Partanen Maasulku Keskijänniteverkko on Suomessa joko maasta erotettu tai sammutuskuristimen kautta maadoitettu. pieni virta Oikosulku, suuri virta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

VALMISKAAPELITUOTTEET

VALMISKAAPELITUOTTEET VALMISKAAPELITUOTTEET Kuitu kotiin Laajakaistaverkot Orbis Oy - Valmiskaapelituotteet 2015 1 Orbiksen osaaminen Orbiksella on yli 25 vuoden kokemus valokuitutuotteiden valmistamisesta ja tuotteitamme käyttävät

Lisätiedot

Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden standardit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden standardit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden standardit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteiden standardit Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteiden standardit ovat

Lisätiedot

KAS/3W Kapasitiivinen pinnankorkeusanturi Käyttö- ja asennusohje

KAS/3W Kapasitiivinen pinnankorkeusanturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 9.1.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/8 KAS/3W Kapasitiivinen pinnankorkeusanturi Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden

Lisätiedot

Kuunnellanko mittalaitteilla?

Kuunnellanko mittalaitteilla? Kuunnellanko mittalaitteilla? Ilpo J Leppänen (IJL) 6.8.2011 Jo kauan sitten on esitetty kritiikkiä esim. hifi-laitteiden osalta sen johdosta, että mittauksissa hyvänä pidetty laite ei ole kuullostanut

Lisätiedot

Matti Ukkonen. Opinnäytetyö Lokakuu 2011 Tietotekniikka koulutusohjelma Tietoliikenne ja verkot suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu

Matti Ukkonen. Opinnäytetyö Lokakuu 2011 Tietotekniikka koulutusohjelma Tietoliikenne ja verkot suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu NOPEAT KAAPELOINNIT (1-1010 Gbit) Matti Ukkonen Opinnäytetyö Lokakuu 2011 Tietotekniikka koulutusohjelma Tietoliikenne ja verkot suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2

SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 20.9.2012 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2 Kapasitiiviset anturit Copyright 2012 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

Kiinteistön sähköverkko. Pekka Rantala Syksy 2016

Kiinteistön sähköverkko. Pekka Rantala Syksy 2016 Kiinteistön sähköverkko Pekka Rantala Syksy 2016 Suomen sähköverkon rakenne Suomen Kantaverkko Jakeluverkko Jakeluverkko Fingrid Jakeluverkko Voimalaitos Voimalaitos kiinteistöjen sähköverkot Sähkön tuotanto

Lisätiedot

MrSmart 8-kanavainen lämpötilamittaus ja loggaus, digitoija ja talletusohjelma

MrSmart 8-kanavainen lämpötilamittaus ja loggaus, digitoija ja talletusohjelma MrSmart 8-kanavainen lämpötilamittaus ja loggaus, digitoija ja talletusohjelma Kuva 1 MrSmart on digitointilaite PC:lle Yleistä MrSmart on sarjaliikenteellä toimiva sarjaliikennedigitoija. Laite mittaa

Lisätiedot

8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 10. POWER-merkkivalo 11. PAL-merkkivalo 12. Kanavavalitsimen kytkin 13. VIDEO-TULO

8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 10. POWER-merkkivalo 11. PAL-merkkivalo 12. Kanavavalitsimen kytkin 13. VIDEO-TULO Tuotetiedot LÄHETIN (T) VASTAANOTIN (R). Antenni 2. VGA-LÄHTÖ 3. VGA-TULO 4. AUDIO-TULO 5. S-VIDEO 6. Virtalähde 7. Ohjauspainikkeet TOIMINTOPAINIKKEET 8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 0. POWER-merkkivalo.

Lisätiedot

Kenttävalokaapelit ja tarvikkeet

Kenttävalokaapelit ja tarvikkeet Kenttävalokaapelit ja tarvikkeet Kaapelit suomalaisiin olosuhteisiin Nestor Cables kehittää, valmistaa ja myy kevyitä ja kestäviä optisia kaapeleita turvallisuus- ja puolustustarkoituksiin sekä erilaisiin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX ASENNUSOHJE Tehovahti Effekt 103RX YLEISTÄ Toiminta: Tehovahti mittaa yksittäisten vaiheiden virrankulutusta virtamuuntimien avulla ja kytkee tarvittaessa päälle / pois päältä osan kuormasta, ettei säädetty

Lisätiedot

Talokaapelointi metallilla vai ilman? Jari Kleemola

Talokaapelointi metallilla vai ilman? Jari Kleemola Talokaapelointi metallilla vai ilman? Jari Kleemola Optisen liityntäverkon maadoitukset Optinen liityntäverkko alkaa teleyrityksen laitetilasta ja päättyy asiakaskiinteistön talojakamoon Valokaapelissa

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

Sähkölaitteistojen tarkastukset

Sähkölaitteistojen tarkastukset Sähkölaitteistojen tarkastukset Tapio Kallasjoki 2017 Säädökset ja standardit Säädökset Sähköturvallisuuslaki (1135/2016) Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016) Valtioneuvoston

Lisätiedot

SeekTech SR-20 Paikannin Kevyt mutta silti lujarakenteinen vastaanotin, joka antaa kaikki nopean ja tarkan paikannuksen tarvitsemat tiedot.

SeekTech SR-20 Paikannin Kevyt mutta silti lujarakenteinen vastaanotin, joka antaa kaikki nopean ja tarkan paikannuksen tarvitsemat tiedot. SeekTech SR-20 Paikannin Kevyt mutta silti lujarakenteinen vastaanotin, joka antaa kaikki nopean ja tarkan paikannuksen tarvitsemat tiedot. Helppokäyttöinen Kohdejohto ja suuntanuolet tunnistavat nopeasti

Lisätiedot

Palon aikana toimivien Flamerex-kaapeleiden asennusohje

Palon aikana toimivien Flamerex-kaapeleiden asennusohje Palon aikana toimivien Flamerex-kaapeleiden asennusohje PALON AIKANA TOIMIVIEN Flamerex-KAAPELEIDEN ASENNUSOHJE Flamerex FRHF-kaapelin rakenne OHJEEN TARKOITUS Noudattamalla tätä ohjetta Reka Kaapeli Oy:n

Lisätiedot

-Motorracing Electronics WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE. WB-näyttö Käyttöohje v1.0 12/2011 1/7

-Motorracing Electronics WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE. WB-näyttö Käyttöohje v1.0 12/2011 1/7 WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SPESIFIKAATIO...3 2. ASENNUS... 4 2.1. MEKAANINEN ASENNUS...4 2.2. SÄHKÖINEN ASENNUS...4 3. KÄYTTÖOHJE... 6 3.1. INNOVATE LC-1 OHJELMOINTI...6

Lisätiedot

Mobiiliverkon sisäpeiton toteuttaminen. Mobiiliverkon sisäpeiton toteuttaminen. Päivitetty 3/2015. Matti Pulkkanen

Mobiiliverkon sisäpeiton toteuttaminen. Mobiiliverkon sisäpeiton toteuttaminen. Päivitetty 3/2015. Matti Pulkkanen Mobiiliverkon sisäpeiton toteuttaminen Tärkeimmät toimittajamme: Sisäpeitto antennit: kaapelit: bedea Passion in high frequency Ongelma: GSM-signaali ei kanna rakennuksen sisään heikko kentänvoimakkuus

Lisätiedot