Parikaapelin ominaisuuksiin vaikuttaa siis:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parikaapelin ominaisuuksiin vaikuttaa siis:"

Transkriptio

1 HEIKOIN LENKKI Tarkastelen tässä artikkelissa Ethernet-tekniikoita, markkinoilla olevia kaapelointijärjestelmiä ja asennukseen liittyviä ongelmia. Tähän ovat innoittaneet runsas keskustelu kaapeloinnin tarpeellisuudesta toimisto-, teollisuus- ja kotiympäristössä sekä epätietoisuus valittavasta kaapelityypistä, sillä saatavilla on kategoria 5e, 6, 6a, 7 ja 7a mukaisia kaapeleita. Nämä voivat olla lisäksi joko suojattuja ja pienemmillä taajuuksilla myös suojaamattomia, ja uudet kaapelimerkinnät antavat pontta tutkimukselle Taajuuden kasvaessa yli yhden Gigahertzin asennustavat ja monen asenne kaapelointia kohtaan muuttuu täysin. Sovellutuksien taso ja moninaisuus ja multimedian siirto kaapeleissa mietityttävät: minkä standardin kaapeli on ominaisuuksiltaan riittävä, ja käytetäänkö suojattua vai suojaamatonta parikaapelia. Samanlainen keskustelu käytiin myös 1990-luvun alussa, kun parikaapeli tuli markkinoille korvamaan ohut ja paksu Ethernettiä, jotka olivat standardien 10Base2 ja 10Base5 mukaisia. Olihan siinä ihmeteltävää, kun eräskin operaattorin edustaja sanoi parikaapelien ominaisuuksista, että kulkeehan se 10 Mbitin Ethernet, jos vain kaksi paria kuparia löytyy laitteiden väliltä. Eihän se ihan näin ollut, mikä selvisi meille myöhemmin perehdyttyämme tarkoin kierretyn kaapelin spesifikaatioihin. Markkinoille tuli silloin sekä suojattuja FTP ja suojaamattomia UTP kaapeleita, jotka olivat standardin 10Base-T mukaisia ja täytyi päättää, kumpi kaapelijärjestelmä olisi kaupungin strategian mukainen ja kumpi sopisi paremmin kaupungin monipuoliseen laite- ja koneympäristöön. Onneksi olin ollut elektroniikka-alalla ja puhelinpuolella töissä, joten tunsin tarkkaan, miten sähkömagneettiset ja radiotaajuiset häiriöt ( EMI/RFI ) vaikuttavat suurtaajuisen signaalin siirtoon ja maadoituksen merkityksen näissä ympäristöissä. Tiedonsiirtokapasiteetin kasvaessa käytettävä taajuuskaista suurenee myöskin, ja silloin häiriöt lisääntyvät, ja maadoituksesta tulee yhä tärkeämpää. Hyvä esimerki tästä on koaksiaalikaapeli, jota käytettiin jo vuosikymmeniä ennen parikaapelin markkinoilletuloa.

2 Maadoitus estää elektromagneettista ja radiotaajuista häirötä vaikuttamasta kaapeliin siten, ettei siihen synny kohinaa ja muita indusoituja komponentteja. Laajoissa kaupuniverkoissa EMI/RFIhäiriötä syntyy koneista, generaattoreista, työstökoneista ja myös terveyskeskuksien ja sairaaloiden laitteista, ja usein ongelmien lähde on laitteille virtaa syöttävä kaapeli. Parikaapelin ominaisuuksiin vaikuttaa siis: -minkälaiseen ympäristöön se kytketään, onko kaapelireitin välittömässä läheisyydessä koneita tai laitteita, jotka käyttävät runsaasti virtaa ja onko kaapelikanavassa tai rinnalla sähköjohtoja, joissa virtahuiput ovat korkeita tai esiintyykö nopeita virran vaihteluita. -taajuuden kasvaessa myös viereiset parikaapelit aiheuttavat ylikuulumista heikentäen datan siirto-ominaisuuksia. Tätä ylikuulumista sanotaan Alien Crosstalkiksi. EMI/RFI-vaikutukset suurtaajuiseen tiedonsiirtoon on tiedetty jo paljon ennen parikaapelin keksimistä ja kaapelivalinnassa tulee tarkastella koko verkon alueella sijaitsevia elektromagneettisia häiriölähteitä. Jos niitä sijaitsee useammassa ysikössä on suojatun parikaapelin ja tarvikkeiden käyttö ainut vaihtoehto. EMI/RFI aiheuttavat suojaan ja kaapeliin monenlaista häiriötä ja niiden suuruus riippuu oleellisesti kaapelin hyvyydestä: impedanssista, potentiaalieroista ja parin symmetriasta. Monien laitteiden aiheuttamat häiriöt ovat olleet tiedossa hyvinkin pitkään ja tästä syystä EEC julkaisi jo vuonna 1989 kaiille myytäville elektroniikkalaitteille EMC direktiivin, mikä määrää sallitut häiriövoimakkuudet näille laitteille. Näistä häiriöistä ei kokonaan päästä eroon, mutta rakentamalla kaapelitreitit mahdollisimman häiriöttömään ympäristöön ja asentamalla kaapelointi oikein sekä valitsemalla parhaan suojauksen omaavat kaapelit ja kaapelitarvikkeet saavutetaan hyvä lopputulos. Suojatulla parikaapelillakin ja liittimillä on olemassa eräitä hyvin oleellisia asennussääntöjä parhaan tiedonsiirron saavuttamiseksi: -kaapelin sijoittelu johtoteillä ja kouruissa on oltava oikea eli mielummin etäällä sähköjohdoista. -maadoitus tulee kytkeä koko siirtotiellä ja se tulee liittää telineen ja rakennuksen maahan. Jos maadoituksen jättää jostain kohtaa avoimeksi, saattaa syntyä ns. antenniilmiö eli kaapeli toimii antennina ja aiheuttaa häiriöitä ympäristöön.

3 -talon sähköverkon täytyy olla rakennettu taloverkoihin liittyvien määräysten ja suositusten edellyttämällä tavalla ja ATK-sähkö kytketään omana ryhmänä ja eikä siihen saa sekoittaa muita sähkölaitteita, jottei päädytä sellaisiin tilanteisiin, että pölynimuri kuormittaa verkkoa siten, että koko verkko menee nurin. Viestintävirasto on myöhemmin antanut tarkan määräyksen kiinteistön sisäverkosta ja urakoinnista ja uusin niistä on vuodelta 2013 (MPS 65 ). Maadoituksen tehokkuus riippuu sen kytkentätavasta, maadoituksessa ei saa olla myöskään potentialieroja, ja tärkeä seikka on siirtotien maadoittaminen aktiivilaitteeseen asti. Maadoituksen materiaalin paksuudella on myös merkitystä suojauksen tehokkuuteen. Periaatteena on, että suur- ja pientaajuiset sähkökentän vaikutukset eliminoidaan kaapelin suojavaipalla, joka kytketään tukevasti molemmista päistään maahan. Verkkostrategiaa luodessa kriittisen infrastruktuurin toimivuudella kaikissa olosuhteissa on suuri merkitys ja jos em syistä johtuen päätetään, että tietoverkko rakennetaan suojatulla parikaapelilla, ei ole mitään syytä poiketa tästä. Suojaamattoman UTP- kaapelin käyttö pienessäkin toimistossa, vaikka siellä ei oleellisesti esiinnykään EMCongelmia, johtaa vaikeuksiin jatkossa. Lukuisat virheinvestoinnit todistavat sen, että ATK-asiantuntija voi suunnitella Window-ongelmia ja sovellutuksia, mutta tiedosiirron strategia kuuluu verkkovastaaville. Alkuaikoina kaapelin asennuksessa oli monenlaisia ongelmia ja mm eräs operaattori kytki Ruukin palvelutalon kaapelit täysin väärin. Kahdessakymmenessä vuodessa parikaapelin luokka on kehittynyt A:sta luokkaaan FA, ja käytetty taajuus kasvanut 100 Khz:istä 1,2 Ghz:iin asti. Luokka Kaistaleveys Kategoria Luokka A 100 Khz Luokka B 1 MHz Luokka C 16 MHz 3 Luokka D 100 MHz 5 ja 5e Luokka E 250 MHz 6 Luokka EA 500 MHz 6e Lluoka F 600 MHz 7 Luokka FA 1000 MHz 7a Luokka G 1,2 GHz 8

4 Kaapelin elinikä oli aikaisemmin vuotta, jona aikana ei ole syytä siirtyä kategoriasta toiseen vaan paremminkin jättä yksi kategoria väliin ja miettiä sitten uusittavan verkon ajankohta, vaikka ympäristö olisi hyvinkin tekninen. Kierretyssä parikaapelissa on neljä paria, joista kahta pääsääntöisesti käytetään datasiirtoon. Kahta muuta paria voidaan käyttää esimerkiksi puheelle tai siirtää siinä muiden verkkolaitteiden kuten WLANtukiaseman käyttämä virta (Poe = Power over Ethernet). Poen maksimiarvo voi olla eräissä ympäristöissä 108W. Puhe ja data erotetaan toisistaan haaroittimilla. Liittimen tyyppi on RJ45 aina kategoria 6:een asti ja CAT 7:ssä käytetään GG45 liittimiä, jotka ovat yhteensopivia RJ45:n kanssa. Lisäksi tässä kategoriassa käytetään TERA-liittimiä. Parikaapeleiden liitintavasta käytetään myös nimitystä 8P8C, ja kaapelin kytkentäjärjestys on joko standardin TIA568A tai TIA568B mukainen. Kuva Parikaapelin kytkentäjärjestys Kuva Suojattu RJ45 liitin

5 Parikaapelit jaetaan eri kategorioihin, ja 1990-luvun alussa valmistui kategoria 3, jolla voitiin siirtää maksimissaan 10 Mbps. Kaapelin pituus sai olla 90 metriä rasiasta ristikytkentään ja PC:ltä aktiivilaitteeseen 100m, ja johtimen impedanssi 100 ohmia sekä Kaistaleveys oli 16 MHz. Säteettäinen kaapelointi aktiivilaitteesta käyttäjän tietokoneelle tai serverille toi tietenkin käyttäjälle kaistaa lisää verrattuna ohut-ethernet-ratkaisuihin, jossa PC:t ja muut Ethernetin käyytäjät kytkettiin peräkkäin samaan kaapeliin. Ohut Ethernetissä laitteiden määrän kasvaessa liikenne puuroutui ja alkoi esiintyä datapakettien törmäyksiä, mikä johti taas tietosanoman uudelleenlähetyksiin ja pahimmassa tapauksessa Ethernetin jumiutumiseen. Sätettäisessä kaapeloinnissa törmäyksiä ei synny, jos aktiivilaitteena käytetään kytkintä. Usein kytimestä liikenne suuntautuu kuitenkin yhteistä väylää pitkin muualle verkkoon tai reitittimen kautta Internettiin ja tällä yhteisellä väylälle saattaa esiintyä törmäysiä kovan liikenteen aikana. Kuva parikaapeli-johdon osat Ohut Ethernetissä standardi 10Base2 oli myös paljon rasioihin liittyviä ongelmia, mutta koska useiden kaapeleiden sijaan voitiin vetää vain yksi kaapeli, olivat rakentamiskustannukset aivan eri luokkaa kuin parikaapeleiden asennuksessa. Vielä 2000-luvun vaihteessa monet sovellutukset olivat merkkipohjaisia ja silloin ohut-ethernetin käyttö oi järkevää ja monessa organisaatiossa kustannuksia säästävä ratkaisu. Huomattava parannus Ethernet-liikenteeseen saavutettiin kategoria 5 kaapeleilla, jotka sallivat 100 Mhz:n kaistaleveyden ja samalla aktiivilaitteiden porttinopeudet kasvoivat 100 Mbittiin sekunnissa. Kategoria 5-kaapeleilla pystytään siirtämään 10Base-tx, 100Base-TX ja 1000BaseTX Ethernet liikennettä, jolloin maksimi tiedonsiirtonopeus on 1 Gbps.

6 Viime vuosikymmenellä yleistyivät kategoria 6 ja 6A kaapelit, joissa nopeudet olivat 1 Gbps ja 6A:ssa jopa 10 Gbps. Tämän mahdollisti suuremman taajuuden käyttö ja kaapeleiden paremmat suojausominaisuudet. Maksimi taajuudet ovat kategoria 6:ssa 250 MHz ja 6A:ssa 500 MHz. 10 Gbitin Ethernet standardi 802.3an valmistui vuonna 2006 ja ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 kategoria 6Akaapelille vuonna 2008, jonka mukaan parikaapelin impedanssi edelleen on 100 ohmia. Nykyisin pystytään rakentamaan parikaapeliverkko kategoria 7 kaapeleilla ja liittimillä. Käytetty taajuus luokka F:ssä on 600 MHz ja FA:ssa 1000 MHz. Parhaat siirto-ominaisuudet saavutetaan suojatuilla kaapeleilla ja maksimi kanavapituus kuten muillakin edellä esitetyillä luokilla on 100 m. Kaapelit soveltuvat hyvin 10 Gbitin Ethernetliikenteeseen. Luokkien 7 ja 7A liittimet ovat joko GG45, joka on yhteensopiva RJ45 kanssa tai TERA-liitin. Kaapeleiden elinikä on noussut vuoteen ja eräät valistajat myöntävät kaapelijärjestelmälleen 25 vuoden takuun. Kuva GG45- ja TERA-liittimet Kategoria 7 ja 7A komponentteja valmistavat yhtiöt tuotemerkkeineen: Simenon Company AMP Netconnect Belden Alcatel Nexans Lanmark ADC Krone TrueNet

7 Kehitteillä on kategoria 8 standardi ja saatavissa on jo kaapeleita, jotka yltävät 1,7 Ghz:n taajuudelle. Niissä voidaan siirtää dataa uusien Ethernet standardien 40 Gbps ja 100 Gbps mukaisesti. Kuva Nopeuden kasvu eri vuosina Ethernet-standardi 40GBase-T kierretylle parikaapelille on mahdollista ja tähän siirtonopeuteen päästään myös kategoria 7A-kaapeleilla -kaapelityypin ollessa suojattu STP. Saavutettuja mittausarvoja kategoria FA-kaapelille: -NEXT 60dB taajuus 1 GHz, -FEXT 50 db -heijastusvaimennus 8 db taajuus 1 GHz, -ANEXT 0 db taajuudella 1 GHz eli ylikuulumista ei tapahdu 1 Ghz:n taajuudella. 40 Gbps tarvitsee Hz:n taajuuskaistan ja käytetyn taajuuden harmooniset voivat osua samalle taajuudelle WLANtukiasemien kanssa, josta voi syntyä häiriöitä, mutta hyvin maadoitettu kaapeli minimoi tämän vaikutuksen. Nopeita parikaapeliyhteyksiä kannattaa käyttää Infrastruktuuria rakennettaessa ATK-konesaleihin, nopeisiin serveriyhteyksiin, massamuistitaltiointiin ja tiedostopalvelimissa.

8 Kuva Ethernet yhteydet vuosien varrella. NewLine MMC3000 Pro ja Eline 1200 EC7 Kategoria 7A ja 8 kaapelit kykenevät datan lisäksi välittämään liikkuvaa kuvaa (TV-lähetykset), VOIP-puheluita, IP-kamerakuva ja videokuvaa esimerkiksi valvontapisteistä. Nämä multimediaverkot ovat yleistyneet Keski-Euroopassa myös kotona ja omakotitaloissa. Kapelin raja-arvot ovat suosituksen TIA TR42.7 mukaisia. BKS Kabel Sevice AG tarjoaa tähän liittyvia komponentteja tuotenimikkeellä NewLine MMC3000 PRO, jolla pitäsi olla mahdollista siirtää 40 Gbps dataa. Taajuusmittausten mukaan kaista riittää 2,3GHz:iin asti ja kaapeli mahdollistaa myös Poe+ virransyötön 108 W/pari. Multimedialiitin MMCpro6P sisältyy myös järjestelmään. BKS tarjoaa seuraavia kaapelivaihtoehtoja: NewLine 2300 S/FTP, NewLine 1500 S/FTP, NewLine 1200 S/FTP. Kaapeleita voidaan käyttää myös alempien kategorioiden liittimien kanssa. Eline 1200 EC7 on multimediajärjestelmä, joka toimii kategoria 7Akaapeleilla ja liittimet ovat EC7. Tämä voidaan sovittaa RJ45:een ja tuotteet takaavat 1 Gbps nopeuden, joten sitä käytetään TV-kuvan, puheen ja datan siirtoon.

9 Esimerkkinä kategoria 7a kaapelin suorituskyvystä voidaan mainita, että se välittää samanaikaista VOIP-puhelua ja 200 MP3 tiedoston siirtoa sekunnissa. Kategoria 8 liitin saamiemme tietojen mukaan on RJ45:n kaltainen. Kaapelin vaimennus yli Gigan taajuuksilla ja 40 Gbps tiedonsiirrossa on suurin ongelma. Samoin kaapelin paksuutta joudutaan lisäämään, joten sen asennukseen täytyy kiinnittää entistä enemmän huomiota. Näillä taajuuksilla puhdas suojaamaton UTP kaapeli ei toimi kunnolla ja useat kaapelivalmistajatkin ovat vakuuttaneet, että näillä taajuuksilla suojattu toimii paljon paremmin. Kun valitaan uutta kaapelia tai kaapelijärjestelmää, kannattaa kaapeliksi valita paras mahdollinen eli sellainen, joka läpäisee mahdollisimman suuren kaistan ja se tarkoittaa tällä hetkellä yli yhden Ghz:n kaapeleita. Liittimet ja muut tarvikkeet voivat olla alemman kategorian tuotteita, sillä ne voidaan helposti vaihtaa paremmaksi, kun niitä on saatavilla. Erityisesti vähänkin vaativimmissa ympäristöissä infrastruktuurin rakentaminen kannattaa toteuttaa suojatulla parikaapelilla. Nopeuden ollessa 10Gbps kaapeleiden välinen ylikuuluminen (Alien crosstalk) muodostaa suuria ongelmia, jos kaapeli on suojaamaton, ja oikein päätetyllä maadoitetulla kaapelilla saavutetaan huomattavasti parempi datasiirron luotettavuus ja kapelin suorituskyky. Kaapelien merkinnät ovat muuttuneet suojatuilla ja suojaamattomilla parikaapeleilla, ja alla olevassa taulukossa selviää tarkemmin vanhan ja uuden järjestelmän vastaavuudet. Merkinnät Suojaus Vanha Uusi Suojaamaton UTP U/UTP Suojattu FTP F/UTP Suojattu STP U/FTP Suojattu S-FTP SF/UTP Suojattu S-STP S/FTP U = suojaamaton F = foliosuojattu S = palmikkosuojattu Kuva kaapelimerkinnät suojattu ja suojaamaton

10 Aktiivilaitteet Aktiivilaitteiden kehitys on ollut yhtä nopeaa kuin kaapeleissa Tähän päästään prosessoreiden kasvavan tehon ja nopeuden ansiosta. 10Gbps-portit kytkimissä ja reitittimissä ovat yleistyneet sekä kupariettä valokaapelipuolella. Valitettavasti GG45- ja TERA-liittimillä varustettuja laitteita ei vielä ole saatavissa. Cisco Systems tarjoaa 40 Gbps liittymiä heidän suosittuun Catalyst 6500-kytkinsarjaan. 40 Gbps interface-modulissa on CFP-rajapinta ja kytkimeen voidaan liittyä myös FourX-adapterin avulla neljä 10 Gbps Ethernettiä, ja mediana käytetään kuitua. Toimintaetäisyydet ovat: -max 10 km yksiuotokuidulla ja -max 100 m monimuotokuidulla. Standardointi Parikaapeloinnissa on siirrytty 1990-luvun kunhan vai kuparia - tilanteesta häiriöttömään suojattuun nelipariseen kaapeliin, jossa voidaan siirtää 2 Ghz.n kaistalla multimediaa. Ajan myötä kaapelit ja kaapelitarvikkeet ovat kehittyneet valtavasti ja samoin niiden mittausmenetelmät ja asennustavat. Kansainväliset, amerikkalaiset ja eurooppalaiset standardijärjestöt tarkentavat tulevia standardeja ja määrittelevät kaapeleille ja kaaapelikomponenteille tarkat raja-arvot. Ne ovat asettaneet kaapelointijärjestelmille erilaisia mittausparametrejä, jotka kaapelin spesifikaatioiden tulee täyttää. Standardointijärjestelmä on alla olevan kaavion mukainen. (Viestintävirasto). Maailma Eurooppa Suomi Sähköelektroniikka IEC IEC-standardit CENELEC EN-standardit SESKO SFS-standardit ja Tietoliikenne ITU ITU-suositukset EN-standardit Viestintävirasto (FICORA) SFS-standardit Muu tekniikka ISO ISO-standardit CEN EN-standardit SFS SFS-standardit IEC, International Electrotechnical Commission ITU, International Telecommunication Union ISO, International Organization for Standardization CENELEC, European Committee for Electrotechnical Standardization CEN, European Committee for Standardization SESKO, Sähkö- ja elektroniikka-alan kansallinen standardointijärjestö FICORA, Finnish Communications Regulatory Authority SFS, Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

11 Parikaapeleiden vaatimukset Muuttuneille vaatimuksile standardointijärjestöt ovat laatineet tukun ohjearvoja ja parikaapeleita vertailtaessa tulee kiinnittää huomiota seuraaviin arvoihin: Kuva Kaapeloinnin osat Maksimipituus siirtotie 90 m ja kanava 100 m, Impedanssi kaikilla taajuuksilla 100 ohmia Liittimet RJ45 (kategoria 3 6a ) GG45 (kategoria 7) TERA (kategoria 7) Vaimennus (Insertion loss) mitataan 100 metrin matkalla eri taajuuksilla. Taajuuden kasvu logaritminen. Kuva vaimennuksen määrittely

12 Alien crosstalk (ANEXT) tarkoittaa viereisistä kaapeleista parien aiheuttamaa ylikuulumista. ANEXT riippuu kaapelityypistä, liittimistä, kaapelin pituudesta, kierteisyyden tiheydestä, viereisten kaapeleiden ja liittimien läheisyydestä ja elektromagneettisestä säteilystä. Hyvä neuvo Anextin pienentämiseksi on jättää riittävästi tilaa suurtaajuisten kaapeleiden välillä. Suojattu kaapeli voidaan kytkeä lähemmäksi viereistä kaapelia ja jo kategoria 6A suojatulla kaapelilla ANEXT on helpommin hallittavissa erityisesti suurilla taajuuksilla. Asennuksessa on huomioitava, ettei vedä kaapelia liian voimakkaasti, sillä voimakas veto saattaa muuttaa kierteisyyttä ja siten kaapelin ANEXT arvoa. Kaapelille ilmoitetaan myös minimitaivutussäde sekä verkkoympäristössä että asennusen aikana. Jos taivutussäde on liian pieni niin kierteisyys voi muuttua ja valmistajan ilmoittamat kaapeliarvot eivät enää pidä paikkansa. NEXT lähipään ylikuuluminen tarkoittaa signaalin heijastumista toiselle parille ja lähipään ylikuuluminen kuvaa siirrettävän signaalin suhdetta toiselle parille heijastuneen signaalin voimakkuuteen. Heijastuneen signaalin voimakkuus riippuu siirtotien epäsymmetriasta eli siitä, kuinka paljon kierretty pari on hajonnut ja siitä, onko parissa impedanssiheittoja. Lisäksi kaapelin päättäminen ja myös kaapelin ja parien suojaus vaikuttaa ylikuulumiseen.

13 PSNEXT (Power Sum NEXT) kuvaa muiden kolmen kaapeliparin aiheuttamaa ylikuulumista tehosummana yhdelle parille. ELFEXT:llä ymmärretään signaalin suhdetta toisen parin kaukopäähän syntyneeseen signaalin voimakkuuteen, joka on syntynyt ylikuulumisen kautta. Kuva ELFEXTin mittaus eli se kuvaa sitä, kuinka paljon alhaisempi toiselle parille ylikuulunut signaali on kaukopäässä verrattuna haluttuun signaaliin. Jos ylikuulunut signaali on liian voimakasta, syntyy virheitä siirtotiellä. Useilla pareilla samaan suntaan siirtyvää dataa vahvistaa ylikuulumista. PSELFEX kaukopään ylikuuluminen tehosummana, jossa huomioidaan kaikkien kolmen parin ylikuulumisen vaikutus tehosummana yhteen pariin.

14 Kuva PSELFEXin vaikutus Propagation Delay eli kulkuaika määritellään signaalin siirtoon kuluva aika siirtotien päästä toiseen. Propagation Delay Skew kulkuaikaero riippuu kaapelin kierrettyjen parien eri pituudesta. Pituusvaihtelut aiheuttavat sen, että signaalin siirtoon eri pareissa kuluu eri aika. Maksimi- ja minimiviiveen ero on kulkuaikaero mikrosekunteina. Suuret viivet aiheuttavat suurempaa ylikuulumista. ACR vaimennus- ylikuulumissuhde on NEXTin ja signaalivaimennuksen erotus desibeleinä. Kuva ACR:n vaikutus

15 Datasignaalin kulkusuunta on A ja eteneminen aiheuttaa ylikuulumista NEXT signaalin kanavalle, joka kulkee toiseen suuntaan B. Kun huomioidaan A signaalin vaimeneminen omassa kanavassa ja vähennetään se ylikuulumisen NEXT arvosta saadaan ACR. Vaimennus-ylikuulumissuhde pitäisi olla mahdollisimman suuri. ACR-F kuvaa vaimennus-ylikuulumissuhdetta etäpäässä. PSACR on vaimennus-ylikuulumissuhteen tehosumma ja se saadaan ylikuulumis-tehosumma miinus vaimennus eli kaikkien parien ylikuulumistehosumma yhdessä parissa -siirtynyt kolmelta muulta parilta. PSACRF vaimennus-ylikuulumissuhteen tehosumma etäpäässä. Return Loss heijastusvaimennus: Johtotien komponentit kaapeli ja liittimet aiheuttavat aina signaalin heijastumista, koska kaapelin impedanssi saatta vaihdella. Näiden heijastumien summa voidaan mitata lähipäässä ja heijastusvaimennus on näiden heijastuneiden aaltojen summa kanavassa. TCL (Transverse Conversion Loss) epäsymmetriavaimennus: siirtotien pari on tasapainossa, jos parin johtimien jännite maahan nähden on tasan vastakkaissuuntainen (+V/-V). Kuitenkin epäsymmetriaa esiintyy heikentäen siirtotien ja kanavan ominaisuuksia. Tämä johtuu kaapelin ja liittimien rakenteesta ja myös kytkentätavasta. Parin symmetria ja tasapaino ilmaistaan perusjännitetason (Common Mode Voltage (VCM)) ja epätasapainojännitteen (VDM) suhteena desibeleinä. Jos parin johtimet on kiinnitetty toisiinsa (bonded pair) niin epätasapainoa ei synny yhtä helposti kaapelia vedettäessä tai asennettaessa. ELTCTL (Equal Level Transverse Conversion Transver Loss) etäpään epäsymmetriavaimennus: siinä huomioidaan siirtotien pituudesta johtuva vaimennus. Mitä pienempi signaali on sitä parempi on tasapaino. Seuraavassa taulukossa on Belden suojatun FTP kaapelin 1885ENH tekniset datatiedot. Kaapeli täyttää kategoria 7:n edellytykset ja on suositusten ISO/IEC nd edition (2002) ja ISO/IEC Amendment 2 (2010) ja ISO/IEC edition 2.0 (2009) sekä EN (2002) and EN Amendment 1 (2009) mukainen. Lisäksi kaapelille määritellään maksimi vetovoimakkuus 85 N ja minimi taivutussäde, joka on asennuksen aikana 58 mm ja valmiiksi kytkettynä 29 mm.

16 Kuva Belden FTP 1885ENH Taajuuden kasvu aiheuttaa parikaapelointiin monenlaisia ongelmia ja samalla verkon ja asennuksen suunnittelu vaatii resursseja ja asiantuntemusta. Verkkosuunnittelijan täytyy rakentaa verkkoympäristö, joka toimii vielä parinkymmenen vuoden päästä ja usein ympärisöt, laitteet, koneet ja ATK-asemat muuttuvat tänä aikana moneen kertaan. Koska verkkotekniikoita on useita (Ethernet, WLAN, PLC) kannattaa tarkoin harkita minkälaista tekniikkaa käyttää. Tässä artikkelissa paneudutaan pelkästään parikaapeliverkon ominaisuuksiin ja mitä asioita täytyy huomioida, kun rakentaa infrastruktuuria toimisto-, laitos-, kerrostalo- ja muihinkin talo- ja kotiympäristöihin. Parikaapeliverkon ja sen asennuksen suunnittelun jaan seuraaviin osiin: Suunnitteluvaihe Tarkemmat selvitykset Viestintäviraston määräyksessä MPS 65, jossa puidaan sisäverkon kaapelointeja eri ympäristöissä, sähköistystä, maadoittamista, mittausta ja dokumentointia sekä niihin liittyviä laitetilaja turvallisuusseikkoja. Olen kerännyt parikaapelointiin liittyviä asioita käyttäjän näkökulmasta ja kirjannut myös omia arvokkaita kokemuksia, joita havainnut kaapelointia rakentaessani ja asentaessani.

17 -kaapelireittien, hyllyjen ja kourujen rakentaminen ja läpivientien tekeminen, Huomioidaan olemassa olevat reitit ja pyritään valitsemaan reitti siten, etteivät EMI/RFI-ongelmat aiheuta häiriöitä kaapeleihin. Paljon virtaa kuluttavia laitteita ja niitä syöttäviä johtoja samoinkuin nopeita virran vaihteluita sisältäviä koneita ja kaapeleita on vältettävä. Tähtimäisen kaapeloinnin keskipisteeseen kytketään aktiivilaitteet, joten jakomon ulkopuolinen runkokaapeli viedään myös sinne ja sen reitin tulee täyttää myös korkean taajuuskaistan tuomat erityisvaatimukset. Operaattori tuo tähän talojakomoon oman kaapelinsa ulkoisia yhteyksiä varten. Kaapelireittien toteutuksessa tulee huomioida myös MICE-ympäristöluokitus asennuskohteessa. -median valinta: uuden verkon rakentaminen aloitetaan kartoittamalla käyttäjien tarpeet, ja siinä huomioidaan resurssien muutokset mahdollisimman pitkällä ajalla, sillä parikaapeliverkon elinkaari riittää uusilla kaapeleilla yli 20 vuodeksi ja omakotitaloissa verkon täytyy toimia jopa 50 vuotta. -taloverkon sähköistys ja maadoitus tulee tarkistaa. ATK-sähkö viedään omana ryhmänä pääkeskuksesta ATK-keskittymiin, huonejakomoihin, ATK-kaappiin ja työasemille. Varmistettava vanhoissa rakennuksissa, että talon syöttö on riittävä, jottei imurin teho vaikuta ATK-sähkön syöttöjännitteen tasoon eikä muutkaan laitteet tuo ATK-sähköön häiriöitä. Maapotentiaalit tulee mitata ja parantaa tarpeen vaatiessa. Huomioitava myös, että parikaapeleiden etäisyys loisteputkista oltava riittävä. Kaapelipari UTP ja FTP Etäisyys /sähköjohto Ilman väliseinää Alumiini väliseinä Teräs väliseinä Suojaamaton vahvavirtakaapeli/suojaamaton tiedonsiirtokaapeli 200 mm 100 mm 50 mm Suojaamaton vahvavirtakaapeli/suojattu tiedonsiirtokaapeli Suojattu vahvavirtakaapeli/suojaamaton tiedonsiirtokaapeli Suojattu vahvavirtakaapeli/suojattu tiedonsiirtokaapeli 50 mm 20 mm 5 mm 30 mm 10 mm 2 mm Kuva: Suojaamattoman ja suojatun parikaapelin etäisyydet vahvavirtakaapelista

18 Kuvaa hyvin suojatun FTP ja suojaamattoman UTP parikaapelin eroja, kun viereen asennetaan sähköjohto. Suojattu FTP/STP kaapeli sietää huomattavasti paremmin sähköjohdosta indusoituvia häiriöitä. ( lähde: Melart Oy) Komponenttien valinta Kategoria 7A suojatut soveltuvat hyvin multimedian käyttöön ja siirtonopeus voi olla jopa 40 Gbps, joten suosittelemme sitä, sillä mitä suurempi taajuuskaista, sitä paremmin suojattu soveltuu siirtoon ja sillä saavutetaan paras ja virheetön tiedonkulku. Muut komponentit kuten liittimet, paneelit ja liitosjohdot kaapelin spesifikaatioiden mukaisesti, jos mahdollista. Niiden vaihto käy myös myöhemmin, jos ne eivät yllä kaapelin arvoihin, mutta kategoria 7A-tuotteet ovat nykyisin hyllytavaraa. Erityisesti liittimien taso pitää olla korkea, sillä sen on kestettävä koko elinkaaren ajan joskus hyvinkin vaativissa olosuhteissa, ja liitosjohtoja myös irroitetaan usein liittimistä. Jos suoritetaan olemassa olevan verkon laajennus, valitaan komponentit vanhaa tekniikkaa mukaillen: -kaapeli on vanhan verkon tasoinen eli suojattu tai suojaamaton, mutta kaistaleveys sovellutusten mukaan. Kategorian 6- ta 7- kaapeleilla voidaan jatkaa, mutta usein kategoria 5- ja sitä vaatimattomimmissa kaapeleissa nostetaan tasoa ja kytketään uudet vanhan rinnalle, ja uusitaan paneeli myös, jos kyseessä on uudemman standardin mukainen kaapeli. -Paneeleja ja aktiivilaitteita varten hankitaan sopiva kaappi, johon pystytään myös tulevaisuudessa päättämään lisäkaapeleita ja muita verkon laitteita. Ne varustetaan vahvalla maadoituksella ja ATKsähköllä ja usein myös tuulettimella. -Aktiivilaitteiden, erilaisten sovitinlaitteiden ja johtojen hankinta. Huomioidaan kaapeloinnin tuomat erityispiirteet ja lähtökohtaisesti verkon yhdistäjänä toimii kaapeloinnin ja työasemien liitännän mukainen kytkin ja ulospäin operaattorin verkkoon lähtevä liikenne ohjataan asikasreitittimen kautta. Parikaapelin asennus Olemme tässä artikkelissa jo tuoneet eräitä parikaapelin ominaisuuksia, joihin asentaja voi vaikuttaa omalla huolellisella työllään ja asentajien ammattitaidon merkitys korostuu, kun kriittinen infrastruktuuri toteutetaan kategoria 6, 7 ja erityisesti 7A- ja 8- kaapeleilla ja tarvikkeilla. Mitä suurempi taajuus sitä vaikeampi asentaa. Kaapeleiden ja liittimien oikeanlainen ja määräysten mukainen käsittely on ehdotonta, ettei johdoista synny spagettia ja tietoverkon heikointa lenkkiä.

19 Kuuma linja kaapelit sijoitetaan kaapelihyllyille tai -ritilöille siten, että ne ovat mahdollisimman kaukana virtakaapeleista, ja tarvittaessa voi käyttää omia kouruja. Eräissä tapauksissa joudutaan rakentamaan väliseinä kaapelikanavassa, jottei häiriöt olisi liian suuria, ja näin saavutetaan oikea nopeus siirtotiellä. Asentajilta vaaditaan korkeaa ammattitaitoa kaapelien, liittimien ja paneelien toimivuuden varmistamiseksi ja huomioitavia seikkoja ovat: Kaapelikelojen oikeanlainen käsittely ja varastointi sekä kaapelin purku siten, ettei synny painumia, venymiä tai liian pieniä taivutussäteitä. Varastoinnissa ja asennuksessa täytyy huomioida sallitut lämpötilaarvot. Taivutussäteen alittaminen johtaa helposti kierteisyyden muuttumiseen ja siten NEXT ja FNEXT-arvoihin ja myös TCL- ja ELTCTL-arvojen muutokseen. Kaapelia ei saa missään vaiheessa vetää liikaa ja määriteltyä vetovoimaa ei saa ylittää. Kaapelia ei saa myöskään kiertää, sillä ne vaikuttavat kaapelin NEXT- ja FNEXT-arvoihin. Samoin kaapelin huono käsittely voi vaikuttaa kaapelin impedanssiin ja siten myös heijastusvaimennukseen. Kaapelin epäsymmetria saatta muuttua, joka vaikuttaa TCL ja ELTCTL-arvoihin Kaapelin sijoittelu johtotiellä siten, että sen etäisyys vahvavirtajohdoista ja muista kaapeleista, jotka aiheuttavat EMI/RFI häiriöitä mahdollisimman etäällä. Kaapelia päätettäessä kuorinta ei saa olla liian pitkä ja suositellaan, ettei kuorinta ylitä 13 mm. Liitoksien on oltava tiukkoja, sillä muuten kaapelin NEXT- ja FNEXT-arvot muuttuvat ja ne vaikuttavat myös kanavan TCL- ja ELTCTL-arvoihin. Erityisesti johdon vieminen rasiaan on haasteellista, sillä pareja ei saa erottaa ja ylimääräistä kaapelia ei voi sulloa rasian sisälle iepille, sillä silloin minimi taivutussäde ylittyy helposti. Samoin kaapelin kuorinta vaikuttaa kanavan impedanssiin ja häiriöiden sieto heikkenee. Madoitus on kytkettävä oikein molemmista päistä ja varmistettava paneelin vahva maadoitus. Maapotentiaaleissa saa olla korkeintaan 1 V ero ja resistanssi mahdollisimman pieni. Kytkemättömät maadoitukset katkaisevat toiminnallisesti tärkeän suojan ja se aiheuttaa myös ylikuulumista, ja parin epäsymmetria yhdessä heikon maan kanssa heikentävät kaapelin TCL, ELTCTL ja ACR-arvoja.

20 Kaapelia niputettaessa ja sitomisessa huomioitava erityismääräykset. Kaapelia, liittimiä ja rasioita ei saa vahingoittaa tahallisesti. Asennuksessa on tärkeää, että käytetään oikeita työkaluja sekä parin kuorimiseen ja katkaisemiseen. Liitosjohdot eivät saa olla enää spagettia, jotka makaavat tai roikuvat epämääräisenä massana pöydän alla tai Atk-kaapissa. Johtojen oikea sijainti valittava siten etteivät ne joudu alttiiksi ylimääräiselle rasitukselle tai häiriöille. Ne tulee kiinnittää asiallisesti pöytiin tai muihin huonekaluihin ja siisti tila saadaan, jos ne peitetään muovilistoilla. Liittimet, rasiat ja kytkentäjohdot tulee merkitä asiallisesti myöhempiä muutoksia varten. ATK-sähkö-tarra kaikkiin madoitettuihin sähköpisteisiin ja eikä niissä saa käyttää muita laitteita. Asennusta suoritettaessa täytyy muistaa, että vioittunutta kaapelia on lähes mahdoton korjata, ja jo pienet asennusvirheet saattavat johtaa kaapelin vaihtoon. Kaapelin mittaus Rakennetulle parikaapelille tai verkolle tulee vaatia aina kunnollinen mittaus oikealla taajuudella. Markkinoilla on useita parikaapelimittalaitteita, jotka suorittavat useiden parametrien mittauksia automaattisesti samaan aikaan, ja tulokset saadaan sähköisessä muodossa joko tekstipohjaisena tai graafisesti suoraan kannettavalle tietokoneelle. On myös huolehdittava siitä, että mittaustuloksia säilytetään luotettavassa paikassa myöhempää käyttöä varten. Mittaustulosten on täytettävä standardin SFS-EN arvot, kun mittaukset tehdään standardin SFS-EN mukaisilla testausmenetelmillä. Markkinoilla olevista testereistä monet kykenevät mittaamaan kategoria 7- ja 7A-kaapeleita mittaustaajuuden ollessa yli yhden Ghz:in. Seuraavassa esittelen näille kaapeleille sopivia mittalaitteita:

LexCom 125 Cat5e suojaamattomat kuparikaapelit (sisäkäyttöön) 100 Ohm +/- 15% 1-100 MHz. 4 parikierrettä kierrettynä Johdin Kiinteä kupari AWG 24

LexCom 125 Cat5e suojaamattomat kuparikaapelit (sisäkäyttöön) 100 Ohm +/- 15% 1-100 MHz. 4 parikierrettä kierrettynä Johdin Kiinteä kupari AWG 24 Kaapelit LexCom 125 Cat5e suojaamattomat kuparikaapelit (sisäkäyttöön) Suojaamaton (UTP, U-UTP) datakaapeli sisätilojen tietoverkkoihin. Kaapelissa on vihreä halogeeniton kuori, johon on painettu metrimerkinnät.

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

Ristikytkentä- ja laitekaapelit

Ristikytkentä- ja laitekaapelit Ristikytkentä- ja laitekaapelit LexCom 125 Cat 5 suojaamaton ristikytkentäkaapeli Kytkentäkaapeli Cat 5e, suojaamaton (UTP, U-UTP) Suojaamaton kytkentäkaapeli valetuilla liittimillä. Valaminen antaa erittäin

Lisätiedot

SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE

SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta www.sant.fi Antenniasennukset kiinteistössä Sisältö: Määräys 65 A asettaa vaatimuksia antennien ja verkkojen

Lisätiedot

Tietoverkkotuotteet. Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Suojattu Cat6 A. -kaapelointiratkaisu

Tietoverkkotuotteet. Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Suojattu Cat6 A. -kaapelointiratkaisu Tietoverkkotuotteet Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Suojattu Cat6 A -kaapelointiratkaisu Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Parikaapelit Suojaamattomat Cat6 U/UTP-parikaapelit nousu- ja kerroskaapelointiin.

Lisätiedot

Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä

Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä Ravintola Nallikari, Oulu 22.9.2015 / Ari Kurkela Julkinen 1 Esityksen sisältö Vanhat sisäverkkomallit Sisäverkot 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010 1/7 S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset Laboratoriotyö, kevät 2010 Häiriöiden kytkeytyminen yhteisen impedanssin kautta lämpötilasäätimessä Viimeksi päivitetty 25.2.2010 / MO 2/7 Johdanto Sähköisiä

Lisätiedot

kaapelointijärjestelmä

kaapelointijärjestelmä Luotettava ja kilpailukykyinen kaapelointijärjestelmä Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu n Suojattu Cat6 A -kaapelointiratkaisu Oy Nylund-Group Ab, Talotekniikka Masalantie 375 02430 MASALA Vaihde (myynti)

Lisätiedot

Parikaapelit CATx / RJ45

Parikaapelit CATx / RJ45 Parikaapelit CATx / RJ45 Parikaapeli on yleinen kaapelityyppi, jossa käytetään toistensa ympäri kierrettyjä johdinpareja häiriöiden vähentämiseksi. Parien kierto on tyypillisesti kolme kierrosta tuumalla.

Lisätiedot

Suunta-antennin valinta

Suunta-antennin valinta Lähtötiedot Ennen antennin valintaa selvitettävä seuraavat asiat: Tukiaseman sijainti ja etäisyys Millä taajuuskaistalla 4G data liikkuu (800, 1 800, 2 100, 2 600 MHz) Maasto- ja rakennusesteet Antennin

Lisätiedot

EMC Säteilevä häiriö

EMC Säteilevä häiriö EMC Säteilevä häiriö Kaksi päätyyppiä: Eromuotoinen johdinsilmukka (yleensä piirilevyllä) silmulla toimii antennina => säteilevä magneettikenttä Yhteismuotoinen ei-toivottuja jännitehäviöitä kytkennässä

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Matkaviestinverkkojen sisäantenniverkkojen suunnittelun lähtökohdat

Matkaviestinverkkojen sisäantenniverkkojen suunnittelun lähtökohdat Matkaviestinverkkojen sisäantenniverkkojen suunnittelun lähtökohdat Radiotie Suomi Oy Jouni Pekonen Ficora - työpaja Sisäantenniverkot osana rakennuksen telesuunnittelua Miten varmistamme puhe- ja datapalvelut

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

EMC MITTAUKSET. Ari Honkala SGS Fimko Oy

EMC MITTAUKSET. Ari Honkala SGS Fimko Oy EMC MITTAUKSET Ari Honkala SGS Fimko Oy 5.3.2009 SGS Fimko Oy SGS Fimko kuuluu maailman johtavaan testaus-, sertifiointi-, verifiointi- ja tarkastusyritys SGS:ään, jossa työskentelee maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

10 Gb/s TESTAUS JA TUTKIMUS. UTP vs. STP ja 10 Gbit/s Ethernet. Maailman ensimmäinen riippumaton 10GBASE-T vertailutestaus ja tutkimus

10 Gb/s TESTAUS JA TUTKIMUS. UTP vs. STP ja 10 Gbit/s Ethernet. Maailman ensimmäinen riippumaton 10GBASE-T vertailutestaus ja tutkimus 10 Gb/s TESTAUS JA TUTKIMUS UTP vs. STP ja 10 Gbit/s Ethernet Maailman ensimmäinen riippumaton 10GBASE-T vertailutestaus ja tutkimus Todellisessa Ympäristössä Tutkimuksen avaintiedot: l Tutkimuksen tekijä

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Pienjänniteverkot Jarmo Partanen Pienjänniteverkot Pienjänniteverkot 3-vaiheinen, 400 V Jakelumuuntamo pylväsmuuntamo, muuntaja 16 315 kva koppimuuntamo, 200 800 kva kiinteistömuuntamo,

Lisätiedot

EMC:n perusteet. EMC:n määritelmä

EMC:n perusteet. EMC:n määritelmä EMC:n perusteet EMC:n määritelmä Järjestelmän tai laitteen kyky toimia tyydyttävästi sähkömagneettisessa ympäristössään tuottamatta muille laitteille tai järjestelmille niille sietämätöntä häiriötä tässä

Lisätiedot

Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa. Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman

Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa. Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman Standardit - mistä kaikki sai alkunsa? Napoleonin taistelu Waterloossa

Lisätiedot

SDR-Ohjelmistoradio. Esitelmä ohjelmistoradiosta (SDR-Tikku) Esitetty 3.5.2015 OH7AA kerhoillassa Tehnyt OH7NW

SDR-Ohjelmistoradio. Esitelmä ohjelmistoradiosta (SDR-Tikku) Esitetty 3.5.2015 OH7AA kerhoillassa Tehnyt OH7NW SDR-Ohjelmistoradio Esitelmä ohjelmistoradiosta (SDR-Tikku) Esitetty 3.5.2015 OH7AA kerhoillassa Tehnyt OH7NW SDR-vastaanotin Ohjelmistoradiolla tarkoitetaan yleensä ohjelmistolla määritettyä radiota,

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TIEDONSIIRTO. Asiantuntijat tukenasi, kun tiedon pitää liikkua

KIINTEISTÖN TIEDONSIIRTO. Asiantuntijat tukenasi, kun tiedon pitää liikkua KIINTEISTÖN TIEDONSIIRTO Asiantuntijat tukenasi, kun tiedon pitää liikkua Kartoitus Suunnittelu Asennus Käyttöönotto, mittaukset ja hyväksynnät KAIKKI KERRALLA OIKEIN Apunasi projektin jokaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Radioamatöörikurssi 2016

Radioamatöörikurssi 2016 Radioamatöörikurssi 2016 Häiriöt Ukkossuojaus Harhalähetteet 22.11.2016 Tatu, OH2EAT 1 / 16 Häiriöt Ei-toivottu signaali jossain Yleinen ongelma radioamatöörille sekä lähetyksessä että vastaanotossa 2

Lisätiedot

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen.

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. 1. Tuletko mittaamaan AC tai DC -virtaa? (DC -pihdit luokitellaan

Lisätiedot

Tietotekniikka Yleiskaapelointijärjestelmät. Kaapelointi on tietoliikennepalvelujen kivijalka

Tietotekniikka Yleiskaapelointijärjestelmät. Kaapelointi on tietoliikennepalvelujen kivijalka Tietotekniikka Yleiskaapelointijärjestelmät Kaapelointi on tietoliikennepalvelujen kivijalka Sisällys Yleiskaapeloinnin perusajatus Yleiskaapeloinnin standardit Yleiskaapeloinnin rakenne ja osat: toimitilakiinteistöissä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

KAS/3W Kapasitiivinen pinnankorkeusanturi Käyttö- ja asennusohje

KAS/3W Kapasitiivinen pinnankorkeusanturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 9.1.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/8 KAS/3W Kapasitiivinen pinnankorkeusanturi Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden

Lisätiedot

8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 10. POWER-merkkivalo 11. PAL-merkkivalo 12. Kanavavalitsimen kytkin 13. VIDEO-TULO

8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 10. POWER-merkkivalo 11. PAL-merkkivalo 12. Kanavavalitsimen kytkin 13. VIDEO-TULO Tuotetiedot LÄHETIN (T) VASTAANOTIN (R). Antenni 2. VGA-LÄHTÖ 3. VGA-TULO 4. AUDIO-TULO 5. S-VIDEO 6. Virtalähde 7. Ohjauspainikkeet TOIMINTOPAINIKKEET 8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 0. POWER-merkkivalo.

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Tietoliikennetekniikan suuntautumisvaihtoehto. Tutkintotyö.

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Tietoliikennetekniikan suuntautumisvaihtoehto. Tutkintotyö. TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Tietoliikennetekniikan suuntautumisvaihtoehto Tutkintotyö Olli Järvinen OMAKOTITALON KOTIVERKKO Työn ohjaaja Tampere 2008 Lehtori Ilkka Tervaoja

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

Vuodesta 1946. Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput

Vuodesta 1946. Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput Vuodesta 1946 Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput Lutz - ammattilaisen turvallinen valinta Lutz pumput ovat ammattilaisen turvallinen valinta pumpattaessa tynnyreistä, konteista tai

Lisätiedot

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Tietotekniikka. Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ KIINTEISTÖJEN YLEISKAAPELOINTI

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Tietotekniikka. Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ KIINTEISTÖJEN YLEISKAAPELOINTI TEKNIIKKA JA LIIKENNE Tietotekniikka Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ KIINTEISTÖJEN YLEISKAAPELOINTI Työn tekijä: Pekka Pitkänen Työn ohjaajat: Ismo Juutilainen Työ hyväksytty:.. 2010 Jukka Louhelainen

Lisätiedot

MITTAROINNIN YLEISOHJEET

MITTAROINNIN YLEISOHJEET Ohje SUM1 1 (7) MITTAROINNIN YLEISOHJEET Ohje SUM1 2 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... 4 3.1 Standardit...

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden standardit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden standardit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden standardit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteiden standardit Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteiden standardit ovat

Lisätiedot

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473 Sisältö: 2 Tärkeää Huomioita Virtausmittarin asennus 3 Syöttöjännite Pulssilähtö Lämpötilat 4 Asennus 5 Kytkennät 6 Mittapiirrokset 7 Mittataulukko 8 Muita huomioita

Lisätiedot

Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet

Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet Havaitseminen on ensimmäinen vaihe kodin tai yrityksen ja niiden seinien sisällä olevien ihmisten ja omaisuuden suojelemisessa.

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Pienjännitemittaroinnit

Pienjännitemittaroinnit 1 (9) Pienjännitemittaroinnit 230/400 V käyttöpaikkojen mittaus Suora mittaus, max. 63 A Suoraa mittausta käytetään, kun mittauksen etusulakkeiden koko on enintään 63 A. Kuormituksen kasvaessa voidaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Kuunnellanko mittalaitteilla?

Kuunnellanko mittalaitteilla? Kuunnellanko mittalaitteilla? Ilpo J Leppänen (IJL) 6.8.2011 Jo kauan sitten on esitetty kritiikkiä esim. hifi-laitteiden osalta sen johdosta, että mittauksissa hyvänä pidetty laite ei ole kuullostanut

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12

Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12 Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12 Tuotenumero: 412107 59,00 (+ alv 10%) normaalihinta 44,25 (+ alv 10%) jäsenhinta Tähän Tietotekniset järjestelmät -kirjasarjaan kuuluvaan ST-käsikirjaan on koottu käytännön

Lisätiedot

Tee ja älä tee Langattomien hälytinlaitteiden asennuksessa

Tee ja älä tee Langattomien hälytinlaitteiden asennuksessa Tee ja älä tee Langattomien hälytinlaitteiden asennuksessa Langaton teknologia - yleiskatsaus Minimoi RF-esteiden määrä kohteessa Este: mikä tahansa joka heikentää/estää RF signaalin kulkua Lähetin 2 estettä

Lisätiedot

VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita

VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita s. 1-4 1. VLT HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä s. 5 4. Huomioitavaa asennuksessa 1. HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä

Lisätiedot

DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä

DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä 1 DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä JK 23.10.2007 Johdanto Harrasteroboteissa käytetään useimmiten voimanlähteenä DC-moottoria. Tämä moottorityyppi on monessa suhteessa kätevä

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9)

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 22.4.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä.

Lisätiedot

NextMesh Mall wlan asennussuunnitelma Kauppakeskus Tikkuri Vantaa

NextMesh Mall wlan asennussuunnitelma Kauppakeskus Tikkuri Vantaa wlan asennussuunnitelma Kauppakeskus Tikkuri Vantaa 1 2 R-kioskin edustalla 1. kerros 3 Valintalon edessä, kaapeli vedetään 2.kerroksen sähkökaapista 2 3 1 Kulmakonditorian lippa 1 1.Krs Sähkökaappi Netti

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Digi-TV-toistin DVB-T ja DVB-H signaaleille

KÄYTTÖOHJE. Digi-TV-toistin DVB-T ja DVB-H signaaleille SMART progap-6 Digi-TV-toistin DVB-T ja DVB-H signaaleille KÄYTTÖOHJE RF-Tuote Oy, Telakkatie 25 25570 Teijo FINLAND puh. 02-7366360, fax. 02-7366355 e-mail. info@rf-tuote.fi www.rf-tuote.fi I. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

Sääasema Probyte JUNIOR

Sääasema Probyte JUNIOR Sääasema Probyte JUNIOR JUNIOR sääanturi COM1 12VDC RS-232 signaali PC W9x Excel-tiedosto PROBYTE JUNIOR sääanturin toimintaperiaate Yleistä Probyte SÄÄASEMA JUNIOR1 on sään mittaukseen tarkoitettu ulkoanturi,

Lisätiedot

2003 Eero Alkkiomäki (OH6GMT) 2009 Tiiti Kellomäki (OH3HNY)

2003 Eero Alkkiomäki (OH6GMT) 2009 Tiiti Kellomäki (OH3HNY) Häiriöt ja mittaaminen 2003 Eero Alkkiomäki (OH6GMT) 2009 Tiiti Kellomäki (OH3HNY) Häiriötyypit sähkömagneettisesti kytkeytyvät puutteellinen kotelointi huonot liitokset puutteelliset suodatukset kapasitiivisesti

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ( )

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ( ) 1(4) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE (07-03-2008) ARSEENINPOISTOSUODATIN...AsB 20 (patruuna) YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. HUOLTO Paikka suodattimenne erikoistiedoille

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Sähköiset koestimet 22

Sähköiset koestimet 22 22 Sähköiset koestimet SÄHKÖISET KOESTIMET TALO- JA SÄHKÖTEKNIIKKA Oikea sähköinen koestin joka käyttöön Johdanto tarjoaa yleiskuvan sähköisistä koestintyypeistä ja niiden käyttöalueista. Käyttöalueet

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle HVAC Drive - Pikaohjeita VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle 1 HVAC Drive ohjaus ulkopuolisella säätimellä... 2 1.1 Parametrit Quick Menun alta (02 quick set-up)... 3 1.2 Parametrit

Lisätiedot

HÄIRIÖSUOJAUS KAKSISUUNTAINEN PROSESSI SISÄISET JA ULKOISET HÄIRIÖT

HÄIRIÖSUOJAUS KAKSISUUNTAINEN PROSESSI SISÄISET JA ULKOISET HÄIRIÖT LUENTO 4 HÄIRIÖSUOJAUS KAKSISUUNTAINEN PROSESSI SISÄISET JA ULKOISET HÄIRIÖT HAVAINTOJA ELÄVÄSTÄ ELÄMÄSTÄ HYVÄ HÄIRIÖSUOJAUS ON HARVOIN HALPA JÄRJESTELMÄSSÄ ON PAREMPI ESTÄÄ HÄIRIÖIDEN SYNTYMINEN KUIN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä

Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä Ohje 1 (6) Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä 1 Voimalaitoksen / generaattorin erottaminen sähköverkosta Muuntaja, jonka kautta liittyy tuotantoa

Lisätiedot

Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely

Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Sähkötekniset laskentaohjelmat. Helsinki 21.11.2013 Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Pituus-sarja ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft

Lisätiedot

remontin teko on mukavaa ja nopeaa

remontin teko on mukavaa ja nopeaa PINTA-ASENNUSKALUSTEET remontin teko on mukavaa ja nopeaa VALINTATAULUKKO OTEO KOJERUNGOILLE Toiminto Kivi Koottu Irrallinen Koottu Kytkimet 10 AX - 250 V~ Vaihtokytkin 860 01 (1) 861 01 (1) 862 01 Kaksinapainen

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto. 2 Teoreettista taustaa

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto. 2 Teoreettista taustaa FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT Työn tavoitteita o Havainnollistaa vaihtovirtapiirien toimintaa o Syventää ymmärtämystä aiheeseen liittyvästä fysiikasta 1 Johdanto Tasavirta oli 1900 luvun alussa kilpaileva

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje

Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje Vrs 3.0 Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n valokuituliittymän toimitus kiinteistöön KSVV Oy toimittaa ja asentaa valokuituliittymän asiakkaalle käyttövalmiiksi.

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Kuuluvuusongelmat uudis-ja korjausrakentamisessa

Kuuluvuusongelmat uudis-ja korjausrakentamisessa Kuuluvuusongelmat uudis-ja korjausrakentamisessa Kuuluvuuden heikentymisen syyt Energiatehokkuutta tavoiteltaessa rakennusten lämpöeristäminen on mennyt niin pitkälle, että mobiiliverkon kuuluvuus on talojen

Lisätiedot

Oikosulkumoottorikäyttö

Oikosulkumoottorikäyttö Oikosulkumoottorikäyttö 1 DEE-33040 Sähkömoottorikäyttöjen laboratoriotyöt TTY Oikosulkumoottorikäyttö T. Kantell & S. Pettersson 2 Laboratoriomittauksia suorassa verkkokäytössä 2.1 Käynnistysvirtojen

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Sisäverkon peittotuotteet

Sisäverkon peittotuotteet Sisäverkon peittotuotteet Laatuantennin sisäverkon peittotuotteilla voitte helposti parantaa kuuluvuutta tai nostaa mobiililaajakaistan nopeutta. Ulkoantennin avulla hitaasti toimivan laajakaistaliittymän

Lisätiedot

EL.PI. CAST-RESIN. suomi VALUHARTSI- MUUNTAJAT

EL.PI. CAST-RESIN. suomi VALUHARTSI- MUUNTAJAT EL.PI. CAST-RESIN suomi VALUHARTSI- MUUNTAJAT Vakio-ominaisuudet Vuonna 1962 perustetun Elettromeccanica Piossascon pitkää kokemusta hyödyntävä tytäryhtiö EL.PI. CAST-RESIN aloitti vuonna 2010 valuhartsimuuntajien

Lisätiedot

Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA. Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005

Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA. Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005 1 (5) Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

CTS-kotipäätelaitteen asennusohje v

CTS-kotipäätelaitteen asennusohje v Sisällysluettelo Asennuspaketti...1 Asentaminen...2 Ongelmatilanteissa...8 Asennuspaketti Asennuspaketissa tulee mukana seuraavat osat Kotipäätelaite CTS FWRIII-3105, tarkemmat spesifikaatiot ja laitteen

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje

SET-61. Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 Pirkkala Vaihde 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 23.9.2009 D17016Ds SET-61 Käyttö- ja asennusohje 1. TEKNISET TIEDOT SET-61 laitteisto Käyttöjännite

Lisätiedot

RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS

RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS 466111S Rakennusfysiikka, 5 op. RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto LÄHDEKIRJALLISUUTTA Suomen rakentamismääräyskokoelma,

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Lääkintälaitejärjestelmät ja toimenpidetilat sähkömagneettisten häiriöiden näkökulmasta ja häiriöproblematiikan tarkastelu

Lääkintälaitejärjestelmät ja toimenpidetilat sähkömagneettisten häiriöiden näkökulmasta ja häiriöproblematiikan tarkastelu Lääkintälaitejärjestelmät ja toimenpidetilat sähkömagneettisten häiriöiden näkökulmasta ja häiriöproblematiikan tarkastelu Sairaaloiden sähkötekniikan ajankohtaispäivä 2016 SSTY / Helsinki Eagle Engineering

Lisätiedot

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia Sami Haapanala syksy 2013 Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia, 3 op 9 luentoa, 3 laskuharjoitukset ja vierailu mittausasemalle Tentti Oppikirjana Rinne & Haapanala:

Lisätiedot

Pientalorakentajan. tietoliikenneopas

Pientalorakentajan. tietoliikenneopas Pientalorakentajan tietoliikenneopas Sisällysluettelo Pientalojen kehittyvät viestintä palvelut.. 3 Sonera Kotikuitu -palvelu... 3 Liityntäverkon talokaapeli... 4 Toimenpiteet ennen kaivutöiden aloittamista...

Lisätiedot

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Käyttöolosuhteet... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen...

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

Exi-laitteet ja niiden asennus. Risto Sulonen VTT Expert Services Oy

Exi-laitteet ja niiden asennus. Risto Sulonen VTT Expert Services Oy Exi-laitteet ja niiden asennus Risto Sulonen VTT Expert Services Oy 25.4.2013 2 Perusperiaate Piiriin menevä energia < MIE Piirissä varastoituva tai syntyvä energia < MIE Laitteiden ja komponenttien pintalämpötilat

Lisätiedot

Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007

Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007 1 (8) Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain

Lisätiedot

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 10.06.2010 SET/S2 Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(4) 1. YLEISTÄ SET/S2 on anturi, joka

Lisätiedot

Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen

Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen Pienjännitesähköasennukset standardin osassa SFS6000-5-5 esitetään johtojen mitoitusperusteet johtimien ja kaapelien kuormitettavuudelle. Lähtökohtana

Lisätiedot