Muista ARES Uinti-ohjelmaa käyttäessäsi!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muista ARES Uinti-ohjelmaa käyttäessäsi!"

Transkriptio

1 Muista ARES Uinti-ohjelmaa käyttäessäsi! Aina kun ohjelma käynnistetään, se yrittää kytkeytyä ARES21:een viimeksi valittuun COMporttiin. Jos ohjelma ei löydä sitä, näytetään virheilmoitus joillakin vaihtoehdoilla. 1. Retry: Tarkista, että ARES21 virta on kytketty ja yhdyskaapeli ARES21:n ja tietokoneen välillä on kytkettynä oikein, paina tämän jälkeen Retry. 2. Cancel: Käynnistää ARES Uinti-ohjelman ilman yhteyttä ARES21:een. Tämä siksi, että voidaan tehdä asetuksia ennen kilpailua ja esim. syöttää lajit ohjelmaan. 3. Abort: Sulkee ohjelman. 4. Serial port selection: Jos ARES21 ei ole kytkettynä vakioporttiin, se on valittava tässä. Listasta löytyy vain COM1 ja COM2. Jos käytetään jotain muuta COM-porttia, se kirjoitetaan käsin tekstillä com ja sitten portin numero esim. com12. Tässä ikkunassa ilmoitetaan, millä tietokannalla ohjelma työskentelee. Jokainen tietokanta tallennetaan uutena hakemistona kovalevylle. Luodaksesi uusi tietokanta klikkaa Create. Paina tämän jälkeen OK niin ohjelma käynnistyy uudella tietokannalla.

2 Asetukset, jotka on tehtävä ennen kilpailua Synchro IF-ARES on synkronoitava oikeaan aikaan, jotta aikapulsseja voidaan poimia mahdollisesta backup-järjestelmästä (tai jotta yksinkertaisesti voidaan näyttää oikea aika). Valikossa valitaan IF-ARES -> Synchro. Tässä ilmoitetaan oikea aika ylemmissä ruuduissa. Kohdassa Source ilmoitetaan, mikä lähde on synkronoinnin referenssi IF-ARESille. Valittavissa on: Direct IF-ARES synkronoituu suoraan kun painetaan painiketta Go. Synch IF-ARES synkronoituu impulssista synch-input. Tämä siksi, että useampi IF-ARES voidaan synkronoida samanaikaisesti. Start IF-ARES synkronoituu impulssista IF-ARESin starttulossa. Tämä tapa on suositeltavaa kun käytetään kahta IF-ARESia, koska näin nämä saavat samat ajat kun lähtö käynnistetään lähetysjärjestelmästä.

3 Pool Tässä määritellään, mitä ja miten on kytketty. Deck cabling Near end and far end connected Near end only Near lane (HAX) at RIGHT/LEFT Near finishes only Near starts only Kaapelointi on kytkettynä molempiin altaan päätyihin ja kytkettynä HA1 ja HA2 liittimiin. Kaapelointi on kytkettynä vain yhteen päätyyn. Ilmoittaa istumapaikasta riippuen, miten on kytketty. Tässä voidaan myös muuttaa se, mikä pääty on kytkettynä mihin (HA1, HA2) sen sijaan, että IF- ARESissa vaihdetaan liittimien paikkaa.. Ohjaa myös miten ohjelma näytetään. Tämä on helpompaa, jos kaapelointi, joka on istuinpaikasta oikealla, näytetään näytössä oikealla. Jos kaapelointi on altaan molemmissa päädyissä, tässä ilmoitetaan, että kaikki maaliintulot tapahtuvat tässä päädyssä. Tämä vaikuttaa siihen, mikä kaapelointi on aktiivinen lähdön jälkeen jne. Ilmoittaa, että kaikki lähdöt tapahtuvat tästä päädystä. Pool Length Ilmoittaa altaanpituuden, 25/50. Number of lanes Ilmoittaa kytkettyjen ratojen määrän, Lane numbering Tässä ilmoitetaan, mikä kaapelointiyksikkö vastaa tiettyä rataa. Ei siis ole pakko käyttää yksikköä 1 radalla 1 (jos johonkin yksikköön tulee esim. vika). Tässä voidaan myös muuttaa miten ohjelma näytetään. Esim. jos rata 1 on lähimpänä, voidaan sarakkeet kääntää niin, että ohjelman kanssa on helpompi työskennellä.

4 Contact Tässä ilmoitetaan mitä on kytketty jokaiseen kaapelointiin sekä mitä lähtöjärjestelmää käytetään. Near end/far end Rastita se mikä on joka kaapeloinnissa kytketty. Jos käytetään lähtötelinettä reaktioajoille, on tärkeää valita Plattform type jotta aika lasketaan oikein. Ajanottoon voidaan myös käyttää kolmea nappia ja silloin voidaan myös valita, mikä aika on virallinen. Jos rastitetaan Average method, lasketaan kolmen ajan keskiarvo, muuten käytetään keskimmäistä aikaa. Start Tässä ilmoitetaan lähetysjärjestelmän kytkentämalli. Jos käytetään lähetysjärjestelmää, se asetetaan normally closed (asetetaan lähetysjärjestelmässä). Jos tässä valitaan väärin, lähtöaika on virheellinen. Precision Tässä ilmoitetaan ajanoton tarkkuus, nykyiset säännöt määrittelevät, että tarkkuus on 1/100 sek.

5 Scoreboard Lines per page Ilmoittaa montako riviä näytetään sivua kohti (jos ratojen määrä on suurempi kuin näyttötaulun rivit). Hold time per page Ilmoittaa montako sekuntia jokainen sivu näytetään, jos ratojen määrä on suurempi kuin näyttötaulun rivit. HUOM! Älä ilmoita miten pitkään ajat ovat näyttötaulussa käännöksen jälkeen, tämä tehdään kohdassa Configurations-> Lane options. Display Event and Heat number Freeze scoreboard until Kind Reaction time at start Jos tämä on valittu, ajankohtainen laji ja erä näytetään ennen lähtöä näyttötauluissa kun ajanotto on nollattu ennen seuraavaa erää. Tämä valinta tekee sen, ettei taulu tyhjene kuten tavallisesti nollattaessa ajanotto, vaan x sekuntia tulevan lähdön jälkeen. Tämä antaa yleisölle aikaa lukea taulua ilman ongelmia. Ilmoittaa näyttötaulun tyypin. Wingrodanissa käytetään UNT4 Rank tai valinnainen PICCOLO-typ. Jos reaktioajan lähtötelineitä käytetään, näitä voidaan käyttää lähdön reaktioajan mittaamiseen, jotta nämä näkyisivät näyttötaulussa. Tällöin rastita Enable. Jos taulussa on yhtä monta riviä kuin ratoja, rastita Mask running time, jottei radan 1 aikaa ylipyyhitä juoksevalla ajalla.

6 Lane options Tässä ilmoitataan ohjelman asetukset sekä miten pitkään ajat näytetään näyttötaulussa käännöksen jälkeen. Tämä ruutu avautuu kahdella tavalla, joko Configuration -> Lane options päävalokossa tai Race-ikkunassa kohdassa Options -> Settings. Warning if missed Lap Tämä toiminto on käyttökelpoinen pitkillä matkoilla. Tämä aika ilmoittaa, minkä ajan jälkeen ohjelma ilmoittaa, ettei levyyn ole tullut kosketusta. Tämä ilmoitetaan punaisina vilkkuina Race-ikkunassa. Clear after x seconds Beep on touch Ilmoittaa montako sekuntia ajat ovat taulussa ennen tyhjentämistä. Jos tämä on rastitettu, äänimerkki kuullaan joka kerta kuin impulssi tulee kosketuslevyltä. Reaction times at start Tässä ilmoitetaan, jos lähtökorokkeen levyjä käytetään reaktioajan laskemiseen ja viestivaihtojen varaslähtöihin. Tarkista, että oikea korokelevytyyppi on asetettu kohdassa Pool-> Contacts.

7 Timetable Lajijärjestyken asetus Tässä asetetaan kaikki lajit, jotta ohjelma voi automaattisesti laskea mitä kaapelointia käytetään ja montako osuutta joka lajilla on. Tämä sen takia, ettei näitä joudu asettelemaan ennen joka lajin lähtöä. Kun lisäät uuden lajin, tee seuraavasti: Merkkaa alin kohta lajilistassa joka on merkitty paina tämän jälkeen Edit competition. Uusi ruutu näytetään, jossa lajin tietoja voidaan muuttaa. On tärkeää, että toiminnolla valitaan mikä on oikea kierros. Jos esim. valitaan finaalit lajille, on käytössä vain kaksi erää, siksi on tärkeää valita Timed Finals, jolloin käytössä on 99 erää, jos laji on suora loppukilpailu. Matka on myös ilmoitettava oikein, jotta ohjelma voi laskea montako osuutta lajissa uidaan.

8 Käyttö kilpailun kuluessa Käynnistä uusi kilpailu, valitse laji ja erä Timetable-ikkunassa ja paina Race. Avautuu uusi ikkuna Race-ikkuna, josta kilpailu ohjataan. Next heat (Ctrl + N) Nollaa ja menee seuraavaan erään Next event (Ctrl + T) Nollaa ja menee seuraavaan lajiin Arm ON (Ctrl + Q) Lukitsee kaikki radat Arm OFF (Ctrl + Z) Avaa kaikki radat. All lanes lap + 1 (Ctrl + + ) Lisää yhden osuuden joka radalle. All lanes lap 1 (Ctrl + - ) Poistaa yhden osuuden joka radalta. Toggle side selection (Space) Vaihtaa valitun päädyn johon lyhytkommennot pätevät kun käytetään kaapelointia kummassakin päädyssä. Retrive race Missed start (F2) Arm delay Vastaanottaa ARES-IF tietoa jos esim. tietokone on ollut poiskytkettynä kun erä on valmiiksi. Avaa ruudun, jos erä ei nollattu ennen lähtöä, ruudussa näytetään viimeisimmät impulssit, ylin pitäisi olla se oikea. Ilmoittaa, mitkä lukitusajat IF-ARES käyttää. Nämä on tavallisesti oikein asetettu eikä niitä tarvitse muuttaa kuin erikoistapauksissa. Aika kohdassa Normal ilmoittaa, mitä aikaa käytetään tavallisesti joka impulssin välillä. After start käytetään kun kaapelointi on molemmissa päädyissä. Lap number Tässä ilmoitetaan, miten monta kertaa kaapelointi vastaanottaa aikapulssin. Tämä on oltava asetettu automaattisesti kun laji lisättiin, mutta jos laitettiin väärä matka, se voidaan tässä korjata lajin aikana.

9 Printer Sarjaliitetyn kuittikirjoittimen päälle- ja poiskytkemiseen käytetään IF-ARES -> Printer -> Off/On/Reset. Jos Off valitaan tässä, IF-ARES alkaa automaattisesti puskuroida sitä mitä kirjoitetaan ja tulostaa tämän kun taas valitaan On. Tämä sen takia, että kirjoitinrullaa voidaan rauhassa vaihtaa ilman, että kilpailua joudutaan keskeyttämään. Lyhytkommennot kilpailun aikana: HUOM!: Race-ikkuna on oltava aktiivinen, jotta lyhytkomennot pätevät. Paina F5, jotta Race-ikkuna olisi aktiivinen ja klikkaa hiirellä ikkunaan. Ctrl + T Ctrl + N Ctrl + Page up Ctrl + Insert ratanumero + U ratanumero + B ratanumero + Q ratanumero + Z ratanumero + F ratanumero + + ratanumero + - Seuraava laji Seuraava erä Lähetä taas tulokset taululle & Wingrodan Taulu palaa seuraavaan ajanottoon (kun on lähettänyt tulokset, näyttänyt päiväajan jne.) Poistaa radan ko. erässä Ottaa valitun radan backup-ajan, jos kaapelointi käytössä molemmissa päädyissä. Ole tarkkana ja valitse oikea pääty SPACE painikkeella ennen kuin otat backup-ajan. Lukitsee ajanottolevyn Vapauttaa ajanottolevyn Avaa ruudun, johon voidaan kirjoittaa loppuaika esim. backupjärjestelmästä, jos levystä tai backup-napista ei ole tullut aikaa. Lisää osuuden valitulle radalle. Poistaa osuuden valitulta radalta, jos esim. toimitsija on koskettanut levyä virheellisesti.

Tietoja Käyttäjän käsikirjasta... 5 Yleistä... 5 Esitiedot... 5 Muu materiaali... 5

Tietoja Käyttäjän käsikirjasta... 5 Yleistä... 5 Esitiedot... 5 Muu materiaali... 5 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU V.10.3 OE2003 VERSIO 10.3 MT2003VERSIO 10.3 TILA: 20.4.2007 SISÄLLYSLUETTELO Tietoja Käyttäjän käsikirjasta... 5 Yleistä... 5 Esitiedot... 5 Muu materiaali...

Lisätiedot

1/10 E-RESULTS LITE-OHJEET ITÄRASTEILLE (JL 30.7.2009)

1/10 E-RESULTS LITE-OHJEET ITÄRASTEILLE (JL 30.7.2009) 1/10 E-RESULTS LITE-OHJEET ITÄRASTEILLE (JL 30.7.2009) 1 OHJELMAN OMAT OHJEET Avaa tulospalveluohjelma kaksoisklikkaamalla EResultsLite.lnk kuviota. Lue ohjelman omat ohjeet valitsemalla Ohje-Avustus...

Lisätiedot

Tutustu ohjelman omiin ohjeisiin valitsemalla: Ohje > Avustus.., jotka avautuvat selaimessa

Tutustu ohjelman omiin ohjeisiin valitsemalla: Ohje > Avustus.., jotka avautuvat selaimessa E-Results ohjelman käyttö SV:n Keski-Uusimaa rasteilla 1 Heti aluksi, ja sitten ratojen syöttö Eresults.lnk Avaa ohjelma kaksoisklikkaamalla ohjelman pikakuvaketta. Tutustu ohjelman omiin ohjeisiin valitsemalla:

Lisätiedot

SMARTSTATS-KÄYTTÖOHJEET - päivitetty 24.9.2011 versiolle 2.6.1.1 -

SMARTSTATS-KÄYTTÖOHJEET - päivitetty 24.9.2011 versiolle 2.6.1.1 - SMARTSTATS-KÄYTTÖOHJEET - päivitetty 24.9.2011 versiolle 2.6.1.1 - SISÄLLYS 1 OHJELMAN ASENTAMINEN JA TALLENTAMINEN... 3 2 OTTELUVALMISTELUT... 4 2.1 Toimintatilan valinta... 4 2.2 Ohjelmiston asetukset,

Lisätiedot

Tulospalvelun toimintaohje

Tulospalvelun toimintaohje Tulospalvelun toimintaohje Pikaohje Kasaa laitteisto Avaa ennalta luotu kyseisen viikon tiedosto Tarkasta radat ja kirjaa rastikoodit (2B,3A,4A,4B,6A) (2B Yö,3A Yö,4A Yö,4B Yö,6A Yö) (9A,12A) Tarkista

Lisätiedot

R-Phone 1.3.3 Käyttöohje

R-Phone 1.3.3 Käyttöohje R-Phone 1.3.3 Käyttöohje versio 08.04.2005 2 R-Phone käyttöohje 8.4.2005 TJK Tietolaite Oy Sisällys Esittely...5 Mikä on R-Phone?...5 Esivaatimukset...5 PC:n vähimmäisvaatimukset...5 Ohjelmistovaatimukset...5

Lisätiedot

LeadDesk Tiiminvetäjän käsikirja

LeadDesk Tiiminvetäjän käsikirja 0 LeadDesk Tiiminvetäjän käsikirja Sisällysluettelo. OHJELMAN ASENNUS.... YLEISNÄKYMÄ... 4. Yleistä... 4. Agentti... 4. Agenttiryhmä... 5.4 Kampanja... 6.5 Aktiivisuuslogi... 6.6 Soitot... 7.7 Soittopyynnöt...

Lisätiedot

Tulospalvelun hoitamista varten saat edelliseltä tuloslaskentavastaavalta seuraavat laitteistot:

Tulospalvelun hoitamista varten saat edelliseltä tuloslaskentavastaavalta seuraavat laitteistot: Rannikkorastit, tulospalvelun toimintaohjeet, 2011 1. Laitteisto Tulospalvelun hoitamista varten saat edelliseltä tuloslaskentavastaavalta seuraavat laitteistot: Kannettava ruggeroitu tietokone (Panasonic

Lisätiedot

Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006

Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006 Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006 Plasmatelevision hintoja 3 000,00 2 900,00 2 800,00 2 700,00 2 600,00 2 500,00 2 400,00 2 300,00 32" 37" 42" 2 (33) Microsoft Excel

Lisätiedot

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excel perusteita 2 (36) Sisältö 1 MS EXCEL OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN... 4 1.1 KÄYNNISTÄ-VALIKON KAUTTA... 4 1.2 TYÖPÖYDÄN PIKAKUVAKE...

Lisätiedot

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE Suomen noutajakoirajärjestö ry

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE Suomen noutajakoirajärjestö ry 1 JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE Suomen noutajakoirajärjestö ry Päivitetty SISÄLLYS Jäsenmaksujen asettamisesta... 3 Jäsentyypit... 3 Suomen noutajakoirajärjestön maksuosuudet... 4 Esimerkkitapaus 1... 4 Esimerkkitapaus

Lisätiedot

Käyttö-Opas. Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit. Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin

Käyttö-Opas. Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit. Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit Käyttö-Opas HKSQ3_V2.08-o199 Muotoilu ja ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 1 FCC Lausunto

Lisätiedot

Jaana Nuuttila kesä 2010

Jaana Nuuttila kesä 2010 kesä 2010 Sisältö 1 Näppäimistön ja hiiren käyttö...1 2 Käyttöliittymä...2 2.1 Käynnistä-valikko...3 2.2 Tehtäväpalkki...4 2.3 Pienoisohjelmat...5 2.4 Ikkunoiden ja kuvakkeiden käsittely...6 2.5 Valintanauhat,

Lisätiedot

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien asennus- ja ylläpito-ohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien asennus- ja ylläpito-ohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien asennus- ja ylläpito-ohjeet SISÄLLYS 1. Johdanto... 3 2. Sopivimman asennusvaihtoehdon valinta... 3 3. Ohjelmien asentaminen ja käyttöönotto... 6 3.1. Paikallinen

Lisätiedot

BL-NET. Bootloader. Käyttö Winsol Memory Manager TA-Designer. Versio 2.19-1 FI

BL-NET. Bootloader. Käyttö Winsol Memory Manager TA-Designer. Versio 2.19-1 FI BL-NET Versio 2.19-1 FI Bootloader Käyttö Winsol Memory Manager TA-Designer fi Sisällysluettelo Laitteisto/Yleistä... 4 Jännitteensyöttö... 4 DL-väylä... 4 CAN-väylä ja infrapunaliitäntä IR-CAN... 5 USB...

Lisätiedot

Ohje Goodfeel-ohjelmiston kä ytto o n

Ohje Goodfeel-ohjelmiston kä ytto o n Ohje Goodfeel-ohjelmiston kä ytto o n Riikka Hänninen Kaisa Kauppinen 16.3.2015 Sisällys 1 Yleistä... 3 Mihin Goodfeel-ohjelmistoa käytetään?... 3 Kolmiosainen ohjelmisto: Lime, Goodfeel ja SharpEye...

Lisätiedot

FaktaNet live v3 Käyttöohje Versio: 121217-1 Kieli: Suomi

FaktaNet live v3 Käyttöohje Versio: 121217-1 Kieli: Suomi FaktaNet live v3 Käyttöohje Versio: 121217-1 Kieli: Suomi 1 Sisällysluettelo Sisäänkirjautuminen... 4 Valikko... 4 Etusivu... 4 Omat tiedot... 5 Ohje... 5 Sulje palvelu... 5 Tekstihaku... 5 Tekstihaun

Lisätiedot

KL Support Oy Nuijamiestentie 3 B 00400 HELSINKI (09) 580 3880 www.kl-support.fi BRAILLIANT KÄYTTÖOHJE

KL Support Oy Nuijamiestentie 3 B 00400 HELSINKI (09) 580 3880 www.kl-support.fi BRAILLIANT KÄYTTÖOHJE KL Support Oy Nuijamiestentie 3 B 00400 HELSINKI (09) 580 3880 www.kl-support.fi BRAILLIANT KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOA BRAILLIANTISTA....2 2. LAITTEEN KUVAUS 2 2.1 Brailliantin ulkomuoto...2

Lisätiedot

JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER

JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER TIETOKONEEN (PC) LIITÄNTÄTARVIKKEET JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER Windows -järjestelmälle SUOMI KÄYTTÖOHJEET LYT05-009A FI SU SISÄLTÖ JLIP VIDEO CAPTURE -OHJELMISTO... 5 JLIP VIDEO CAPTURE -OHJELMAN

Lisätiedot

Manuaali. 2.5 KALAS Sitemanager

Manuaali. 2.5 KALAS Sitemanager Manuaali 2.5 KALAS Sitemanager 1. Johdanto...............................................................1 1.1 Järjestelmävaatimukset.............................................1 1.1.1 Sivujen esittäminen...................................................1

Lisätiedot

Tietokoneluokkien käyttö

Tietokoneluokkien käyttö Tietokoneluokkien käyttö Yliopiston tietokoneluokkien käyttö edellyttää voimassa olevan peruspalvelutunnuksen, josta jatkossa käytetään lyhennettä PPT. Tietokoneluokissa, kirjaston oppimiskeskuksen tietokoneilla

Lisätiedot

Tee verkkobootti yllä olevan ohjeen mukaan valitsemalla F12:Network.

Tee verkkobootti yllä olevan ohjeen mukaan valitsemalla F12:Network. ICT1TN002 1/18 Työasemat ja tietoverkot Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2 ICT1TN002 Windows 7 asennusharjoitus 2.1 Labran käyttö Tässä harjoituksessa asennetaan Windows 7 käyttöjärjestelmä Pasilan labroissa

Lisätiedot

3D-Win 5.6. Käyttöönottomanuaali. 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (11/2011)

3D-Win 5.6. Käyttöönottomanuaali. 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (11/2011) 3D-Win 5.6 Käyttöönottomanuaali 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (11/2011) Sisällysluettelo: 1 OHJELMISTON ESITTELY... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 1.2 MANUAALI... 3 1.3

Lisätiedot

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN...

Lisätiedot

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö SISÄLLYS Sisällys... 2 Kurssiaineiston sisältö... 4 Käyttöjärjestelmän mukauttaminen... 4 Tiedostohallinnan asetukset ja pikakuvakkeet... 4 Ikkunoiden hallinta... 4 Tiedoston

Lisätiedot

Ohjelmointiohje. HHL-Access ver. 7.xx HHL-32+/256+/PRO+ ver. 1.xx

Ohjelmointiohje. HHL-Access ver. 7.xx HHL-32+/256+/PRO+ ver. 1.xx Ohjelmointiohje HHL-Access ver. 7.xx HHL-32+/256+/PRO+ ver. 1.xx Hedengren Security, puh. (09) 6828 444, fax (09) 673 576, security@hedengren.fi, www.hedengrensecurity.fi Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCELILLÄ

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCELILLÄ OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCELILLÄ Alkuperäinen versio: Heidi Parviainen ja Outi Virtanen - 2002 Päivitys: Jussi Helaakoski ja Antti Vanhanen - 2005 Päivitys: Anna

Lisätiedot

MICRA Hälytysjärjestelmä Paikallinen hälytys, SMS-viestit, etäkuuntelu Käyttöohje

MICRA Hälytysjärjestelmä Paikallinen hälytys, SMS-viestit, etäkuuntelu Käyttöohje Notesco MICRA Hälytysjärjestelmä Paikallinen hälytys, SMS-viestit, etäkuuntelu Käyttöohje Huomautus: Micraa voidaan etäohjelmoida ja käyttää Internetistä PC:lle asennettavalla ohjelmalla. Micran datayhteys

Lisätiedot

Winpilot ohjelman asennusohjeita (Ohje pätee versiolle Adv ja Pro 7.xx ja VFR 2.0x)

Winpilot ohjelman asennusohjeita (Ohje pätee versiolle Adv ja Pro 7.xx ja VFR 2.0x) Winpilot ohjelman asennusohjeita (Ohje pätee versiolle Adv ja Pro 7.xx ja VFR 2.0x) 15.02.2007/HK Nämä käyttöohjeet on tehty sekä Winpilot ADV että VFR käyttäjille. Valitettavasti Winpilot VFR ja Winpilot

Lisätiedot

BACKUP HD -SARJAN KÄYTTÖOPAS

BACKUP HD -SARJAN KÄYTTÖOPAS BACKUP HD -SARJAN KÄYTTÖOPAS KIITOS että valitsitte ClickFree Backup laitteen. Nämä käyttöohjeet on laadittu avuksi tuotteen käytössä, mutta luonnollisesti toivomme että laitteen käyttö sujuisi intuitiivisesti

Lisätiedot