Toimintasuunnitelma 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2011"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma Tavoitteet 1.1. Yleiset tavoitteet 1.2. Eritellyt tavoitteet 2. Keinot 3. Kampanjat 4. Voimavarat 5. Seuranta 6. Lisäykset 1. Tavoitteet Yleiset tavoitteet Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen säännöissä mainittu tavoite. 2. Tarkoitus ja toimintamuodot Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua toiminta-alueellaan. Yhdistyksen toimintamuodot ovat: - Vapaaehtoisen luonnon- ja ympäristönsuojelutyön edistäminen yhdistyksen toiminta-alueella. - Paikallisten ympäristömuutosten seuraaminen. - Lausuntojen antaminen yhdistyksen toimialaan liittyvissä asioissa sekä aloitteiden ja esitysten tekeminen viranomaisille ja yhteisöille. - Valistaminen, tiedottaminen ja kouluttaminen luonto- ja ympäristöasioissa järjestämällä kokouksia, - keskustelutilaisuuksia, kursseja, opastus- ja yleisötilaisuuksia sekä julkaisemalla alaa käsittelevää yleisövalistusta tiedotusvälineissä. - Luontoharrastuksen ja -tietämyksen elvyttäminen järjestämällä retkiä ja leirejä luontoon. - Luontoon kohdistuvan tutkimuksen edistäminen. - Yhteistyö muiden kansalaisjärjestöjen ja ympäristönsuojelun viiteryhmien kanssa Lähtökohtia luonnonsuojelun toimintatavoitteiden (kohta 1.2.) määrittelyyn. - Yleinen mielikuva luonnonsuojelusta ja siihen sovittautuminen. Luonnonsuojelu on myös mielikuvista lähtevää työtä, ilman kytkentää tutkittuun tietoon luonnon tilasta.

2 - Luonnonsuojelun on vaikuttamista ihmisiin ja ihmisyhteisöihin. Se on vaikuttamista ihmisiin yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Ihmisten tavoittaminen ja kohtaaminen eri yhteyksissä ja eri tavoin painottuvat toimintasuunnitelmassa: yleisviestintä/-mainonta, info-pisteet, yleisötilaisuudet, kauppaesittelyt, mediajulkisuus, - Vaikuttamisen keinoja ovat siis mm. verkostoituminen eri yhteisöjen kanssa sekä ihmissuhteiden työstäminen ja hoito. - Jotta viestimme erottuisivat, jotta tekisimme vaikutuksen, meidän täytyy ottaa huomioon luonnon- ja ympäristönsuojelun muut vaikuttajat, kuten toiset ympäristöjärjestöt, kaupungin ja viranomaisten ympäristö- ja suojeluviestintä jne Eritellyt, kohtaa 1. palvelevat tavoitteet (toiminta)tavoitteet tavoiteasetannan perustelut Alkuperäisluonnon suojelu ja ympäristökasvatus o Uhanalainen luonto Oulussa o metsät o vesistöt joet, järvet, meri o merenrannat o kulttuuriniityt o suot o Ympäristökasvatukselle säästetty alkuperäisluonto o Virkistykselle varattu luonto myötämielisyyttä OLSYlle jäsenkasvutavoite tulevaisuuden kannatuksen turvaaminen Alkuperäisen luonnon säilyttäminen kaupungissa = mahdollisimman alkuperäinen. o Uhanalainen luonto - Oulussa erittäin vähän vrt. maantiede. o Metsät - uhanalainen ennallistettava Sanginjoki? o Aidosti uhanalainen Sanginjoki; kaupunkiasutuksen ympäröimät järvet, joissa ei uhanalaisia eliöitä; Kalimenoja?. o Jätevesipuhdistus toimii. Suiston ja laivaväylien ruoppaus. Mahdollinen hiekan nosto/ruoppaus. o OLSYn hoitoniityt o Näytämme oululaisille alkuperäisluontoa, rakennamme oululaisten luontosuhdetta (jos ei luontomerkityksiä, ei myöskään halua suojella) o Luontopolut. Lenkkipoluilla, kaupunkilaisten arkisilla luontopaikoilla hoksautetaan (hoksaus-tauluja/-merkkejä )alkuperäisluonnosta ja kerrotaan ympäristöuutisia, jotka ovat esillä lyhyen aikaa yht. työ kaupungin kanssa Ympäristönsuojelu o Kestävä yhdyskunta > kestävä ympäristönsuojelu: o Energiantuotannon ympäristöhaittojen vähentäminen. o Liikenteen haittojen pienentäminen. o Kestävän yhdyskunnan teemat ovat läsnä oululaisten arjessa, minkä takia niihin on suhde ja niiden kautta voidaan viedä eteenpäin muita luonnon- ja ympäristönsuojelun teemoja - niiden avulla tavoitetaan oululaiset. o Energiantuotanto turve, vesivoima, uusiutuva energia (tuuli, vesi- ja maalämpö, biomassaenergia) o Joukkoliikenteen heikko tila Oulussa vrt. muut suuret kaupungit

3 o Rakentamisen ekotehokkuuden lisääminen o Hyvinvointi palvelujen tarjonta o Yhdyskuntarakenne suunnittelu, kaavoitus o Puurakentamisen edistäminen (hiilinielu), energiatehokas ja tiivis (passiivienergiatalo)rakentaminen o Kaupallisten ja sosiaalisten palveluiden energiatehokas ja ympäristö- /luontoystävällinen tarjonta/saatavuus o Kestävän yhdyskunnan periaatteiden mukainen kaavoitus on kestävän yhdyskuntarakenteen keskeinen toiminto Jäsenmäärän lisääminen > 890 jäsentä Aktiivien määrän lisääminen o Jäsenmaksutulot kasvavat. o OLSYn ja liiton kontaktipinta laajenee. Kansanliikkeen toimintaedellytykset paranevat o Lisää voimavaroja tavoitteiden ajamiseen. o Luonnon- ja ympäristöntilaa seuraavien, tiedostavien suojelijoiden joukko laajenee. 2. Keinot Tavoitteisiin pääsemiseksi, ensisijaisesti arvioitu LT = lyhyen aikavälin vaikutus; PT = pitkän aikavälin vaikutus. Vaikutusarviot ja seuranta (kohta 5.) välttämättömiä, voimavarojen suuntaamiseksi oikein. Kampanjat (kohta 3.) kokoavat aihealueittain toimenpiteet useimpien tavoitteiden edistämiseksi. tavoite toimenpiteet, keinot 2.1. Oululaisiin ilman kohderyhmäerittelyä vaikuttaminen LT, PT. Tavoitteet 1 ja 1.2. o Yleisvaikuttaminen: viestintä ja markkinointi, kauppaesittelyt, yleisötilaisuudet o OLSY-kanavat ja OLSYn kautta kanavoitu vaikuttaminen o OLSY, oululaisten luontoasioiden ajaja ja ympäristön tilan seuraaja: seurantakohteita mm. lähiluonto ja taajamametsät. o OLSYn Info-pisteiden käyttö palautteiden saamiseen, nettisivut o Luontoalueiden esittely. Luontopaikkoja esittelevän luontopiste sivuston avaus ja kehittäminen o Facebook retkigalleria ylläpito ja täydentäminen o "Asuinpaikkasi paras luontokohde", vrt. Oulun kaunein piha kilpailu. Oululaisten innostaminen lähiluonnon tutkimiseen/löytämiseen. Mahdollisesti ainesta valtakunnalliseksi tapahtumaksi. Mediakampanja ja yhteistyö kaupungin kanssa.

4 o Retkikerhon valokuvanäyttely, kierrätetään uusiin paikkoihin o Yhteistyö energiansäästökampanjassa kaupungin kanssa, Earth hour tapahtumalle jatkoa, mm. pyöräilynedistämiskampanja 2.2. Päättäjiin valtuusto, lautakunnat, kunnanhallitus, yhteisöt vaikuttaminen LT, (PT). Tavoitteet 1 ja 1.2. o Henkilösuhteet päättäjiin yhteydenotot ja suhteiden työstö. o Puolueohjelmien suunnitteluun osallistuminen: avunanto luonto- /ympäristöasioissa. o Ajankohtaisten suojelu- ja ympäristöteemojen esittelyt puoluetoimistoissa. o Suojelu- ja ympäristöasioiden esittelyt lautakunnille ja muille kaupungin päätöksiä valmisteleville ja niistä päättäville elimille. o Yksi teema Toppilan turvevoimalan tavoitteet turpeen käytön vähentämisstrategiasta o Sanginjoki o Vesivaara 2.3. Viranhaltijoihin vaikuttaminen LT, PT. Tavoitteet 1 ja 1.2. o OLSYn tavoitteiden esittely, viheralueiden ja lähimetsien viranomaissuunnittelun kommentointi ja suunnitteluun osallistuminen työryhmät, vapaamuotoiset palaverit. o kahvikuppikeskustelut. Aloitetaan virkamiesten ja päättäjien keskustelukerho ympäristöasioista o OLSY-kanavat ja OLSYn kautta kanavoitu vaikuttaminen, vrt. Kestävä yhdyskuntarakenne työ Retkikerhon kehittäminen LT Ennen kaikkea tavoitteet ja o Retkikerhon facebook gallerioiden kautta kehitetään yhteisöllisyyttä o Retkikerho mukaan tekemään ja kokoamaan luontoalueiden syventävää esittelyä Luontopiste sivustossa. Aloitetaan retkikerhon jäsenille kysely omista tai tuntemistaan arvokkaista luontokohteista Oulussa tai lähiseudulla. o OLSY-kanavat ja OLSYn kautta kanavoitu vaikuttaminen, vrt. Kestävä yhdyskuntarakenne työ. o Uudenlaisia, luontoaarteiden etsintäretkiä METSO-ohjelman puitteissa. Metsoretkiä: luontoarvoiltaan merkittävien metsien etsintää ja kartoitusta. o Luonnon- ja ympäristönsuojelu-uutisia ja suojelukeskusteluja henkilökohtaisella

5 tasolla retkillä Aktiiviyhteisön, OLSY-/norppayhteisön kehittäminen. Ennen kaikkea tavoite o Toimintojen kuvaus ja tehtävien erittely, jonka mukaan aktiivien erilaiset osaajuudet/asiantuntijuudet saadaan paremmin käyttöön, vrt. tehtäväkysely päivitetty tehtäväkysely aktiiveille o Viestinnän ja yhdessäolon lisääminen. o Sisäisen viestinnän opintopiiri, Ulkoisen viestinnän opintopiiri Viestinnän ja markkinoinnin edistäminen LT, PT o Info-pisteet o Kampanjat, tempaukset o OLSY-julkaisut o OLSYn lehtikirjoittelu o Näyttelyt, esittelyt o Nettisivut (Vaikutusarviot ja seuranta välttämättömiä, voimavarojen oikealle käytölle.) o Info-pisteet OLSYn ja luonnonsuojelutoiminnan tunnetuksi tekemisen perusleipää. o Suurin osa toimintaa on kampanjoita (ajallisesti ja kohteiden valinnan kautta rajattuja), medianäkyvyys o Lehdet, nettilehdet ja julkaisut, mainokset, ohjekirjaset, lentolehtiset, o Kirjoituksia lähinnä Oulun seudun lehtiin: myönteisiä ja OLSYyn/Retkikerhoon houkuttelevia - kriittisiä, hoksauttavia. Luontoreportaaseja, luontopäiväkirjoja, o Näyttelyt: teemallista esilläoloa, yleistä luonnonsuojelun esittelyä oppilaitoksissa, kahviloissa, kaupoissa, kirjastoissa, asukastuvilla, pankkien ja lääkärikeskusten odotushuoneissa. o Luonnonsuojelun ja OLSYn foorumi/tori, solmupiste, virtuaalinen info-piste Jäsenhuolto- ja hankinta LT, PT (tavoitteet ja 1.2.4) o Kauppaesittelykonseptin vakiinnuttaminen. Palkataan opiskelija osa-aikaisesti tekemään ja avustamaan kauppaesittelyissä valitun ajanjakson ajan o Seurannan kehittäminen. Kirjataan ja analysoidaan retkiosallistumista ja sen vaikutusta jäsenien määrään 3. Kampanjat Kampanjat kokoavat aihealueittain tavoitteiden (1.-2.) edistämiseksi tehtävän työn.

6 Pohjavesihankkeen vastainen kampanja Tavoite Pysäyttää hanke aikavälillä Saada hankkeen pysäyttämiseen tarvittava tuki kampanjalle Jotta kampanjalla päästään tavoitteeseen, sillä täytyy olla oikea ajoitus - hankkeen suunnittelu ja päätöksenteko - ja sen täytyy saada riittävän suuri julkisuus ja kannatus. Perustelut (miksi tämä kampanja) o Pohjavesihanke tuhoaa suojeltua luontoa ja arvokkaita luontokohteita sekä aiheuttaa merkittävää haittaa paikallisväestölle erityisesti Ylikiimingissä ja Kiimingissä. o Pohjavesihankkeen vastainen työ yhdistää luonnonsuojeluliiton/olsyn perinteisen alkuperäisluonnon suojelun hyvin nykykaupunkilaisen elämään. Pohjavesihanke tekee käsin kosketeltavaksi, jos me osaamme asian oikein esittää, kaupunkilaisen elämänmuodon ja alkuperäisluonnon ristiriidan. Oululaiset tilaavat, mikäli haluavat talousvedeksi pohjavettä, alkuperäisluonnon tilan huonontamisen ja paikoin jopa sen tuhoutumisen. o Oululaisille on välttämätöntä tuoda näkyväksi hankkeen moraaliset ulottuvuudet: meillä on vastuu luonnosta ja tulevien sukupolvien oikeudesta terveeseen luontoon, ym. o Oikein hoidettu pohjavesihankkeen vastainen kampanja tuo OLSYlle ja luonnonsuojeluliitolle merkittävää myönteistä julkisuutta ja lisää luonnonsuojelun kannatusta. o Kampanjassa on paljon erilaista osaamista edellyttäviä tehtäviä; mielekästä luonnonsuojelutyötä monille. Viheralueiden hoidon suunnitteluun osallistuminen Tavoite Pyrkiä antamaan oululaisille mahdollisuus monimuotoisen ja mahdollisimman alkuperäisen luonnon kokeminen lähiympäristössään. Luontosuhde, luonnon tervehdyttävä vaikutus. Perustelut o Tukee ympäristökasvatusta - monimuotoista "alkuperäisluontoa" tarjolla ja nähtävillä - ympäristökasvatuksen mahdollisuudet paranevat. o Kauniin ja monimuotoisen lähiluonnon esille nostaminen auttaa kaupunkilaisen luontosuhteen syventämistä - lähiluontoretket ja hoitamattomuuden etujen esittely oululaisille. o On OLSYn yleistavoitteiden mukaista. Yhdyskuntarakennekampanja Tavoite Kehittää Oulua ekologisesti kestävämmäksi. Osatavoitteet: yhdyskuntarakennekampanjassa määritellyt ajankohtaiset tavoitteet. Perustelut o Kampanja tuo esille oululaisten ympäristöongelmat ja pyrkii löytämään keinoja niiden vähentämiseksi. Luonto- ja ympäristöongelmat koetetaan tuoda lähelle kaupunkilaisia, joita perinteinen luonnon ja lajien suojelu ei kosketa. o OLSYllä saa kampanjan kautta käytännöllisen, arkipäivän ongelmiin ja kokemuksiin pohjautuvan kosketuksen oululaisiin. o Mahdollistaa myönteisen julkisuuden ja kannatuksen kasvun.

7 Turpeen käytöstä luopuminen energian tuotantoon Tavoite Toppilan voimalan turpeen käytön lopettaminen. Ydinvoimavastainen kampanja Tavoite Ydinvoiman lisärakentamisen pysäyttäminen. Erityisesti Simon ydinvoimalaitoksen rakentamisen estäminen. Perustelut o Oululaiset ovat tilaajia, kuten pohjavedenkin kohdalla. Oululaisilla on moraalinen vastuu soiden suojelussa, myös meillä OLSYssä. Perustelut o Liiton kampanjan tukeminen. o Ydinvoiman keskitetty ja uusiutuvilta energiamuodoilta mahdollisuudet vievä rakentaminen vievät pohjan kestävän energiantuotannon aikaansaamiselta. Ilmastonmuutos edellyttää nopeita hiilinieluja eli siirtymistä fossiilista polttoaineista uusiutuviin - ydinvoimaan satsaaminen estää ilmastomuutosta hillitsevien uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoa. 4. Voimavarat o OLSY-aktiivit o Taloudelliset voimavarat OLSY-yhteisön määrittelemät aktiivit. He ovat henkilöitä, joiden haluavat olla mukana toimintasuunnitelman toteuttamisessa. o Jäsenmaksut : jäsenmäärä pysyy entisellään, n. 850 jäsentä. Talouden laman vaikutusta jäsenmäärään voi pienentää esim. yleisötilaisuuksilla, kauppaesittelyillä, retkitarjontaa lisäämällä, Retkikerhon toimintaa kehittämällä ja harrastustoimintaan osallistumista rohkaisemalla. o Opastetut luontoretket. Esim. kolme luonto- ja/tai eräretkeä, opastuksessta yht Enemmän järjestelyjä vaativat ja sellaiset matkat, joiden opastuksesta saa paremman korvauksen, kuten esim. ulkomaille suuntautuvat retket -? o Avustus- ja lahjoitusvarat: avustuslähteiden kattava selvittäminen kunta, yritykset, valtio, säätiöt, järjestöt, yksityiset jne. ja avustusten haku. o Avustusten haku yrityksiltä, yhteistyö yritysten kanssa: esim. elintarvikekauppojen ympäristöpäivä, luontopäivä, retkipäivä,

8 o Retkikerhon jäsenet o OLSYn jäsenet... o Retkikerhon kontaktipinnan käyttäminen; Retkikerhon jäsenmäärän kasvattaminen OLSYn jäsenmäärän kasvattaminen. o Luontoharrastuksesta suojelutietoisuuteen: suojelun merkityksen esille tuominen; ympäristötietoisuuden kasvattaminen ensikontaktin varovainen kehittäminen luontoharrastuksesta syvenevään suojelutietoisuuteen o Retkikerhon jäsenistä OLSY-aktiiveiksi. Henkilökontaktit retkillä, kysely: puhelimitse, nettikysely? o Kerholaisista retkijärjestelyihin osallistujia: rohkaisua, innostamista, koulimista, apuvälineiden tarjoamista. Lasten luontokerhot koulujen yhteyteen o Jäsenkontaktin syventäminen jäsenyyden alussa. Uudella, juuri luonnonsuojeluyhteisöön mukaan tulleella ihmisellä on voimakas valmius tunnesitoutuminen liittymäänsä yhteisöön - syventyvään yhteyteen/jäsenyyteen; yhteyden parantaminen vanhoihin jäseniin. Useimmat, erityisesti vanhat jäsenet haluavat olla vain lahjoittajajäseninä luonnonsuojeluliitossa. o Liiton jäsenkontaktivälineet: Luonnonsuojelija, jäsen- ja jäsenmaksukirje. o Kummitoiminta puhelinsoitot/tekstiviestit uusille jäsenille (menot 150 ), (uusien jäsenten tapaaminen): o OLSYn ja toiminta-/harrastusmahdollisuuksien esittely o Jäsenen kädestä taluttaminen ja rohkaisu OLSY-yhteisöön ja toimintaan o Jäsenhuoltoa ja jäsenestä välittämisen keino o Kyselykanava puhelin, netti o Puuttuvien yhteystietojen kerääminen o Asenteiden ja mielipiteiden selvittäminen valtakunnallistakin merkitystä o Joitakin jäsenhuoltovaihtoehtoja: o Jäsenlehti (4200 ), joulukortti (1400 ), o vapaalippu OLSYn toimintaan (? ), OLSYn maksamaan tapahtumaan (? ) o Netti (100 ), sähköposti, infopisteet (300 ) o Puhelinsoitot (60 ) o Radiomainos, ulkomainos, tms. kampanja (?)

9 4. Seuranta o OLSYn tavoitteiden toteutumisen seuranta. o Toiminnot o Jäsenmäärä o Budjetti o Yhteisötavoitteet o o Retkikerhon retkien seuranta. o Olemassa olevan seurantaohjelman (nettisivuston) käyttöönotto. o Retkikerhon uusilla sivuilla automaattinen osallistujaseuranta. Lisäykset 1. Pohjavesihankkeen vastainen kampanja - OLSY mukana kansalaisliikkeessä Oululaisten (Oulun kaupungin) hanke, jossa ei vielä poliittisesti lukkiutuneita kantoja. Hanke nojaa vanhentuneeseen yleiseen mielipiteeseen - Oulun vesi oli huonoa luvuilla, minkä vuoksi mm. eri puolelle Oulua rakennettiin pohjavesiposteja. Nykyään Oulun talousvesi on kaikilta ominaisuuksiltaan erinomaista. Toinen pääargumentti, jolla Oulun Vesi vetoaa niin päättäjiin kuin yleiseen mielipiteeseenkin, on kriisiajan valmiuden nostaminen. Oulujoen veden saastuessa Oululla olisi käytettävissä jopa 70 km päästä tuotua puhdasta pohjavettä. Sadat miljoonat eurooppalaiset eivät voi kuvitellakaan tällaisesta kriisivalmiudesta, johon maailmanmitassakin vain aniharvoilla asutuskeskuksilla on mahdollisuus. 2. Viheralueiden hoidon suunnitteluun osallistuminen Kaupunki tekee parhaillaan viheralueiden hoidon ohjeistusta. Meidän kannattaa pyrkiä mukaan suunnitteluun. Joka tapauksessa, vaikka emme pääsisikään mukaan suunnittelupöytiin, pyrkisimme kommentoimaan suunnittelua ja kampanjoimaan vähän käsitellyn kaupunkiluonnon puolesta. Lähiluonnon esittely kaupunkilaisille - Retkikerhon retket, kauneimmat luontoalueet -kilpailu, luontoaarreretket ym. tukevat pyrkimyksiämme mahdollisimman alkuperäisen ja vähän käsitellyn, monimuotoisen kaupunkiluonnon lisäämiseksi Oulussa.

10 3. Yhdyskuntarakennekampanja "Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen Kestävä Yhdyskuntarakenne -kampanja pyrkii synnyttämään keskustelua ja päätäntäprosesseja, joiden tavoitteena on asumisen, palveluiden ja liikkumisen sekä energiankäytön ja -tuotannon järjestäminen Oulun seudulla ekologisesti ja kokonaistaloudellisesti kestävällä tavalla." 4. Turpeen käytöstä luopuminen energian tuotantoon (ja muuhunkin) Toppilan turvevoimalaitos syö tai uhkaa syödä luonnontilaisia soita Länsi P-Pohjanmaalla. Turpeen käyttö tuhoaa maailmanmitassakin ainutlaatuisten aapasoiden luonnon. Lisäksi lukuisten vesistöjen tila kärsii turvetuotantosoilta valuvasta kiintoaineesta ja ympäristömyrkyistä. Soiden luonnollinen tulvasäännöstelykyky vähenee. 5. Ydinvoimavastainen kampanja Luonnonsuojeluliitto kampanjoi ydinvoimaa ja uraanikaivoksia vastaan. OLSY voisi kampanjoida Oulussa esim. keräämällä jäseniä ydinverkostoon, esittämällä mielipiteitä mediassa, tekemällä kyselyjä ydinvoimasta, esittelemällä uusiutuvia energiamuotoja, ym. Ydinvoimavastaisella työllä on kiire: hallitus tekee päätöksen ydinvoimalan rakentamispaikasta ehkä jo ensi vuoden keväällä.

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 1. Tavoitteet 1. 1. Yleiset tavoitteet Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen säännöissä mainittu tavoite. 2. Tarkoitus ja toimintamuodot Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnon-

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Timintasuunnitelma 2010 1. Tavitteet 1.1. Yleiset tavitteet 1.2. Eritellyt tavitteet 2. Keint 3. Kampanjat 4. Vimavarat 5. Seuranta 6. Lisäykset 1. Tavitteet 1. 1. Yleiset tavitteet 1.1.1. Oulun lunnnsujeluyhdistyksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Toimintasuunnitelma 2013 1. Tavoitteet 1. 1. Yleiset tavoitteet Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen säännöissä mainittu tavoite. 2. Tarkoitus ja toimintamuodot Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnon-

Lisätiedot

Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelman periaatteet Vuoden 2015 toimintasuunnitelma on laadittu väljäksi. Toimintavuoden aikana yhdistyksen toiminnaksi ehdotetut

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettu 2013 Perinteisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 1. Tavoitteet 1. 1. Yleiset tavoitteet Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen säännöissä mainittu tavoite. 2. Tarkoitus ja toimintamuodot Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnon-

Lisätiedot

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Helsinki, 24.4.2008 1 Tausta Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta

Lisätiedot

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET 1(10) VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET TAUSTAA Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta vesivoimaan ja muihin energialähteisiin Jatkoa ET:n teettämälle

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Ympäristöluotsitoiminta kuka, mitä, miten ja kenelle?

Ympäristöluotsitoiminta kuka, mitä, miten ja kenelle? Ympäristöluotsitoiminta kuka, mitä, miten ja kenelle? Varkaus 14.1.2015 Reeta Rönkkö Ympäristöluotsi mikä se on? Ympäristöluotsit ovat ympäristöasioista ja ympäristösuhteesta monipuolisesti kiinnostuneita

Lisätiedot

Strateginen toimenpideohjelma

Strateginen toimenpideohjelma Strateginen toimenpideohjelma 2014-2018 Hämeenlinnan Kaupunkikeskustayhdistys ry Yhdistyksen tarkoituksena on vahvistaa Hämeenlinnan kaupunkikeskustan kaupallista vetovoimaa, lisätä elämää ja asiakaskäyntejä

Lisätiedot

ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA. YmV Otto Bruun, suojeluasiantuntija

ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA. YmV Otto Bruun, suojeluasiantuntija ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA YmV 16.2.2017 Otto Bruun, suojeluasiantuntija Lähtökohdat arvionnille Taustalla Pariisin sopimus 2015 ja sen tavoitteiden valossa tiukka hiilibudjetti, joka huomioi sekä päästölähteet

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

Bioenergia, Energia ja ilmastostrategia

Bioenergia, Energia ja ilmastostrategia Bioenergia, Energia ja ilmastostrategia lisääntyvät hakkuut Talousvaliokunnalle ja monimuotoisuus 30.11.2016 Suojeluasiantuntija 10.03.2017 Paloma Hannonen paloma.hannonen@sll.fi 050 5323 219 Suojeluasiantuntija

Lisätiedot

OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä. CP-liitto Anne Ilvonen suunnittelija OK-opintokeskus. Opintotoiminnan Keskusliitto.

OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä. CP-liitto Anne Ilvonen suunnittelija OK-opintokeskus. Opintotoiminnan Keskusliitto. OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä CP-liitto 29.3.2008 Anne Ilvonen suunnittelija OK-opintokeskus Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 Vuosi 2010 oli Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen, OLSY, 34. toimintavuosi. Tavoitteet OLSY säännöt 2. - Tarkoitus ja toimintamuodot: Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnon- ja

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 Missio, visio ja arvot MISSIO RIL edistää jäsentensä ammattitaidon ja hyvinvoinnin jatkuvaa kehittymistä

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Demokratiatyöryhmän pohdintoja ja linjauksia 13.8.2014 9.10.2014 Page 1 Uudistuksen tavoitteita Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Poliittisen johtamisen

Lisätiedot

Savon ilmasto-ohjelma

Savon ilmasto-ohjelma Savon ilmasto-ohjelma Kuntien ilmastokampanjan seminaari 15.11.2011 Anne Saari 1 Kansainvälinen ilmastopolitiikka Kioton sopimus 16.2.2005, v. 2012 jälkeen? Durbanin ilmastokokous 28.11. 9.12.2011 EU 2008:

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

Jätämme maapallon lapsillemme vähintään samanlaisena kuin meillä se on nyt

Jätämme maapallon lapsillemme vähintään samanlaisena kuin meillä se on nyt Jätämme maapallon lapsillemme vähintään samanlaisena kuin meillä se on nyt 1. Emme tuhlaa luonnonvaroja ja saastuta ympäristöä - tasapaino luonnon käytön ja suojelun välillä 2. Huolehdimme ihmisten hyvinvoinnista

Lisätiedot

Liedon yhdistys- ja luottamushenkilö & viranhaltijakysely

Liedon yhdistys- ja luottamushenkilö & viranhaltijakysely Liedon yhdistys- ja luottamushenkilö & viranhaltijakysely Kysely yhdistyksille 33 vastausta 28 eri yhdistyksestä Yhdistysrekisterin mukaan Liedossa toimii 200 yhdistystä, aktiivisesti toiminnassa? Kunnan

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

TEKOJA HAAVOITTUVAN LUONNON PUOLESTA. > www.luontoliitto.fi

TEKOJA HAAVOITTUVAN LUONNON PUOLESTA. > www.luontoliitto.fi TEKOJA HAAVOITTUVAN LUONNON PUOLESTA > www.luontoliitto.fi on lasten ja nuorten oma järjestö, joka suojelee metsiä ja niiden eliöitä, rehevöitynyttä Itämerta, muuttuvaa ilmastoa, ahtaalle joutuneita suurpetoja

Lisätiedot

Tanja Oksa, kaupunkirakennepalvelut, Jyväskylän kaupunki

Tanja Oksa, kaupunkirakennepalvelut, Jyväskylän kaupunki KANKAAN Jyväskylän ALUEEN Kankaan KEHITTÄMINEN alueen ideakilpailu Tanja Oksa, kaupunkirakennepalvelut, Jyväskylän kaupunki Puurakentamisen roadshow 14.3.2012 JYVÄSKYLÄN KANGAS Jyväskylän keskusta-alueen

Lisätiedot

Vanhusneuvostokysely 2012

Vanhusneuvostokysely 2012 Vanhusneuvostokysely 2012 Kysely numero 4/83/2012 Marraskuu 2012 Kunta Tässä kyselyssä vanhusneuvostolla tarkoitetaan vanhusneuvostoja, vastaavia muulla nimellä toimivia yhteistyöelimiä (esimerkiksi ikäihmisten

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Suomalaisen Naisliiton tulevaisuusstrategia MISSIO

Suomalaisen Naisliiton tulevaisuusstrategia MISSIO MISSIO Suomalaisen Naisliiton tehtävänä on edistää naisten todellisen tasa-arvon saavuttamista yhteiskunnassa VISIO Olemme vahvasti verkostoitunut, elinvoimainen erilaisista ja eri-ikäisistä naisista koostuva

Lisätiedot

STRATEGIA TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS 2. VISIO 2023 SYYSKOKOUS

STRATEGIA TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS 2. VISIO 2023 SYYSKOKOUS SYYSKOKOUS 16.11.2017 STRATEGIA 2018-2023 1. TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS Helsingin Polkupyöräilijät on kaikkien pääkaupunkiseudulla pyörällä liikkuvien yhteisö ja edunvalvoja. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Meidän meremme - Itämeri on hukkumassa. - ja tarvitsee apuamme! Rotary Internationalin Piiri 1390 PETS 2013 Hämeenlinna, 16.3.2013

Meidän meremme - Itämeri on hukkumassa. - ja tarvitsee apuamme! Rotary Internationalin Piiri 1390 PETS 2013 Hämeenlinna, 16.3.2013 Meidän meremme - Itämeri on hukkumassa saasteisiin - ja tarvitsee apuamme! Rotary Internationalin Piiri 1390 PETS 2013 Hämeenlinna, 16.3.2013 Itämeri on sairas meri - Pahasti rehevöitynyt meri - Haitallisten

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

5. SUUNNITTELUN ULOTTAMINEN KOKO KUNTAAN, ORGANISAATIO 5.1 LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN TOIMINTA TOIMINNAN TAVOITTEET Jatkuvan liikenneturvallisuustyön ylläpitäminen kunnassa Liikenneturvallisuustyön painoarvon

Lisätiedot

VÄLKE-ryhmän toiminta. Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus

VÄLKE-ryhmän toiminta. Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus VÄLKE-ryhmän toiminta Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus 22.4.2014 Ympäristö ja luonnonvarat ympäristönsuojelu alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus ympäristövaikutusten arviointi

Lisätiedot

Hyvinvoiva luonto, hyvinvoiva ihminen

Hyvinvoiva luonto, hyvinvoiva ihminen Hyvinvoiva luonto, hyvinvoiva ihminen Soveltavan liikunnan seutufoorumi 29.11.2016 Joel Erkkonen Erikoissuunnittelija Luontopalvelut Kuva: Juha Kalaoja Metsähallituksen luontopalvelut hoitaa ja suojelee

Lisätiedot

Ympäristöluotsitoiminta kuka, mitä, miten ja kenelle?

Ympäristöluotsitoiminta kuka, mitä, miten ja kenelle? Ympäristöluotsitoiminta kuka, mitä, miten ja kenelle? Savonranta ja Punkaharju 27. 28.9.2016 Reeta Rönkkö 27. ja 28.9.2016 sisältö - johdatus ympäristöluotsaukseen Ympäristöluotsi, mikä se on? Ympäristöluotsitoiminnan

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Ympäristöasioiden viisi kehityspolkua vuoteen 2030

Ympäristöasioiden viisi kehityspolkua vuoteen 2030 Ympäristöasioiden viisi kehityspolkua vuoteen 2030 Luonnos kehityspoluista, taustana nykyinen ympäristöohjelma Varsinais-Suomen ELY-keskus / Kirsi Kärpijoki Ympäristöohjelman lisäarvo 1/2 Valtakunnallisia

Lisätiedot

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Ilmastostrategiatyön käynnistämisseminaari 14.11.2012, Tampere, Vapriikki Tom Frisk Pirkanmaan ELY-keskus 1. ILMASTOSTRATEGIATYÖN LÄHTÖKOHDAT Valtioneuvoston pitkän

Lisätiedot

Vähäpäästöinen Pohjois-Pohjanmaa

Vähäpäästöinen Pohjois-Pohjanmaa Vähäpäästöinen Pohjois-Pohjanmaa Tulevaisuusfoorumi: Ilmastonsuojelu, liikenne ja viestintä 20.4.2010 Oulu Tytti Tuppurainen n neuvottelukunnan puheenjohtaja Maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Tytti

Lisätiedot

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014... yhdessä... JYVÄSKYLÄN LATU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. YLEISTÄ Jyväskylän Ladun tavoitteena on edistää kaiken ikäisten kuntoa ja

Lisätiedot

Puhtaan veden merkitys elämän eri osa-alueille. Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio Maa- ja metsätalousministeriö Puula-forum 16.7.

Puhtaan veden merkitys elämän eri osa-alueille. Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio Maa- ja metsätalousministeriö Puula-forum 16.7. Puhtaan veden merkitys elämän eri osa-alueille Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio Maa- ja metsätalousministeriö Puula-forum 16.7.2014 1 Veden käyttö globaalisti lisääntyy Väestönkasvu Eliniän kasvu Kulutustottumusten

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja suomalainen kulttuuriympäristö Näkökulmia ja kysymyksiä

Ilmastonmuutos ja suomalainen kulttuuriympäristö Näkökulmia ja kysymyksiä MUSEOVIRASTO RAKENNUSHISTORIAN OSASTO Ilmastonmuutos ja suomalainen kulttuuriympäristö Näkökulmia ja kysymyksiä Mikko Härö 25.11.2009 Taustoja, mm. Ilmastomuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia, MMM

Lisätiedot

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa Sakari Kela 14.9.2017 Kunnan olemassaolon tarkoitus? Edellytysten luominen kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumisen ja vaikuttamisen toteutumiselle.

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA

HELSINGIN YLEISKAAVA HELSINGIN YLEISKAAVA Miksi ja miten yleiskaava tehdään Marja Piimies 26.11.2012 HELSINGIN YLEISKAAVA Miksi yleiskaava on tarpeen tehdä Toimintaympäristön muuttuminen Väestö kasvaa - kaavavaranto on loppumassa

Lisätiedot

TUTUSTU TUNNE ARVOSTA SUOJELE SYVENNÄ TIETOA JA TAITOA

TUTUSTU TUNNE ARVOSTA SUOJELE SYVENNÄ TIETOA JA TAITOA 2008-2010 TUTUSTU TUNNE ARVOSTA SUOJELE SYVENNÄ TIETOA JA TAITOA hanke Miksi? OPS:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen Yhteyksien luominen koulujen ja Turun alueen luonto- ja kestävän kehityksen

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla -projekti Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkki Diakin Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla

Lisätiedot

Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hanke

Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hanke Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hanke Anu Kerkkänen, projektitutkija, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010, Tampere tavoitteena parantaa kuntien edellytyksiä

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta Metsähallituksen luontopalveluiden strategioissa

Vapaaehtoistoiminta Metsähallituksen luontopalveluiden strategioissa Vapaaehtoistoiminta Metsähallituksen luontopalveluiden strategioissa Kehitysjohtaja Arto Ahokumpu Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus seminaari Vanha ylioppilastalo 28.11.2012 1 Esityksen sisältö Mikä on

Lisätiedot

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012 Johanna Karimäki Kestävä kehitys Sosiaalinen -tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, terveys -yhteisö, kulttuuri Ekologinen -luonnonvarat, luonto, biologinen monimuotoisuus -ilmastonmuutos

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. YMPÄRISTÖKASVATUS http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. YMPÄRISTÖKASVATUS http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 YMPÄRISTÖKASVATUS http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

Ilmastokysymysten hallinta kunnassa Pori, Ulvila ja Nakkila. Ilmastotalkoot Porin seudulla III Anu Palmgrén

Ilmastokysymysten hallinta kunnassa Pori, Ulvila ja Nakkila. Ilmastotalkoot Porin seudulla III Anu Palmgrén Ilmastokysymysten hallinta kunnassa Pori, Ulvila ja Nakkila Ilmastotalkoot Porin seudulla III 23.11.2011 Anu Palmgrén Kylmät ja lumiset talvet mikä ilmastonmuutos? Sää ilmasto - Ilmasto: tietyn alueen

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Kalatalouden Markkinointiohjelma

Kalatalouden Markkinointiohjelma Kalatalouden Markkinointiohjelma Kalatalouden markkinointiohjelma Esityksen sisältö Tavoite Toteuttajat ja toimintatavat Toimenpiteiden periaatteet Keskeiset teemat Kestävästi tuotettujen kalatuotteiden

Lisätiedot

Vesienhoidon asettamat tavoitteet turvetuotannon vesiensuojelulle. Marjaana Eerola

Vesienhoidon asettamat tavoitteet turvetuotannon vesiensuojelulle. Marjaana Eerola Vesienhoidon asettamat tavoitteet turvetuotannon vesiensuojelulle Marjaana Eerola Vesienhoidon suunnittelusta Tavoitteena, ettei vesien tila heikkene ja että vedet olisivat vähintään hyvässä tilassa vuonna

Lisätiedot

Vesistöjen kunnostus Jermi Tertsunen POPELY. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Vesistöjen kunnostus Jermi Tertsunen POPELY. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Vesistöjen kunnostus Jermi Tertsunen POPELY Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 16.4.2013 1 Erilaisia tavoitteita 1. Virkistyskäyttö - Haittaava kasvillisuus, liettyminen, kalastus-

Lisätiedot

Vihreä Helsingin seutu 2050 Viherajatuksia Greater Helsinki Vision 2050 - kilpailussa. Arkkitehti, taiteen maisteri Ilona Mansikka, SITO

Vihreä Helsingin seutu 2050 Viherajatuksia Greater Helsinki Vision 2050 - kilpailussa. Arkkitehti, taiteen maisteri Ilona Mansikka, SITO Vihreä Helsingin seutu 2050 Viherajatuksia Greater Helsinki Vision 2050 - kilpailussa Arkkitehti, taiteen maisteri Ilona Mansikka, SITO Greater Helsinki Vision 2050 - seutuvisioprosessi Kilpailun tavoitteena

Lisätiedot

Rattailla. Toimenpideohjelma ympäristötietoisuuden ja -vastuun edistämiseksi Uudellamaalla 2014-2017

Rattailla. Toimenpideohjelma ympäristötietoisuuden ja -vastuun edistämiseksi Uudellamaalla 2014-2017 Rattailla Toimenpideohjelma ympäristötietoisuuden ja -vastuun edistämiseksi Uudellamaalla 2014-2017 2 Uusmaalaiset ovat ympäristötietoisia ja viisaita toimijoita. Taustaa ja tavoitteita Rattailla-hankkeessa

Lisätiedot

Irja Löfström Nella Mikkola Metsäntutkimuslaitos

Irja Löfström Nella Mikkola Metsäntutkimuslaitos KUNTAMETSO -KYSELYN TULOKSIA Irja Löfström Nella Mikkola Metsäntutkimuslaitos Kaikkiin METSO kuntiin kysely, jossa kartoitettiin: 1. Metsien monimuotoisuuden turvaamista kuntien virkistys- ja ulkoilumetsissä

Lisätiedot

Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella

Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella Seuraseminaari 19.11.2011 Vahva ja aktiivinen lajiliitto seurojen tukena Seuroja 331 Luokkaliittoja 42 Jäseniä n. 60.000 Veneitä 23.692

Lisätiedot

Kohti puhdasta kotimaista energiaa

Kohti puhdasta kotimaista energiaa Suomen Keskusta r.p. 21.5.2014 Kohti puhdasta kotimaista energiaa Keskustan mielestä Suomen tulee vastata vahvasti maailmanlaajuiseen ilmastohaasteeseen, välttämättömyyteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys ry:n toimintasuunnitelma vuodelle

Toimintasuunnitelma. Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys ry:n toimintasuunnitelma vuodelle Toimintasuunnitelma Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017. 15.2.2017 Pyrimme edistämään luonnon ja ympäristönsuojelua Oulussa sekä vahvistamaan kaupunkilaisten

Lisätiedot

Kunnanjohtajana somessa. Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015

Kunnanjohtajana somessa. Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015 Kunnanjohtajana somessa Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015 Tausta Virkaura kunnallishallinnossa Kuntien keskushallinnon tehtävissä 80 luvulta saakka Jämsän hallintojohtajana 2001-2012

Lisätiedot

Imatran ympäristöohjelma

Imatran ympäristöohjelma Imatran ympäristöohjelma Imatran kaupungin ympäristöohjelma on laadittu osana EAKRrahoitteista Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma -hanketta. Hankkeessa laadittiin ympäristöohjelmat jokaiselle Etelä-

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Sodankylä Orajärvi, Papinranta Märsylä RN:o 9:34 (758-411-9-34) Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Korteoja Papinranta Kaavamuutosalue käsittää

Lisätiedot

Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista?

Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista? Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista? Finanssineuvos Katju Holkeri, Valtiovarainministeriö 24.11.2010 Kaikilla kansalaisilla tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet

Lisätiedot

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA KUNTA: Leppävirta PVM: 12.1.2017 LUONNOS YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENET Satu Portimo, personal trainer Terho Happonen, Leppävirran Viri Riitta Räisänen, Varkauden seudun

Lisätiedot

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu JOSE TOIMINTA 2013 1/7 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Josen jäseninä on erilaisia oppijoita, heidän läheisiään ja työnsä vuoksi oppimisvaikeuksista kiinnostuneita. Josen tarkoituksena on koota edellä mainitut

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Liite 1 Me HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. EDUNVALVONTA TAVOITE MITÄ TEHDÄÄN MISSÄ JA MILLÄ VÄLINEELLÄ työsuhdeturva palvelurakennemuutoksessa jäsenten palkkojen oikeudenmukaisuus paikallinen

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016

Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016 Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016 Ympäristövastuut Äänekoskella Perustuslain mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta sekä ympäristöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on

Lisätiedot

Nuukuusviikko asian ytimessä: kestävä kulutus kansalaisjärjestöjen teemana

Nuukuusviikko asian ytimessä: kestävä kulutus kansalaisjärjestöjen teemana Nuukuusviikko asian ytimessä: kestävä kulutus kansalaisjärjestöjen teemana Sini Veuro Projektisihteeri Kansalaisjärjestöjen kierrätysliike 17.04.2008 Kepeää Elämää! seminaari Kierrätysliike Kansalaisjärjestöjen

Lisätiedot

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat -

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Arja Janhonen Kiteen kaupunki/perusturvakeskus Terveyden edistämisen

Lisätiedot

STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA. Seinäjoen Yrittäjät ry

STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA. Seinäjoen Yrittäjät ry STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA Seinäjoen Yrittäjät ry 1 2 Strategia 2017 2020 (Strategiakausi 2015 2020 ) MISSIO = Perustehtävä Jäsenistöä tukeva Vahva paikallinen vaikuttaja Innostava jäsenyritysten

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016 Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016 Paula Väisänen, VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus/varsinais-suomen liitto 22.3.2016 Koko Turku liikkuu -kampanja

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi Järjestöfoorumi 11.3.2015 Visio 2025 Rautjärvi turvaa asukkailleen taloudellisten voimavarojen puitteissa laadukkaat lähipalvelut, mahdollisuuden vaikuttaa ja kehittää taajamia turvallisina ja maaseutumaisina

Lisätiedot

Brändää yhteiskunnallinen yrityksesi. 31.10.2013 Saila Tykkyläinen

Brändää yhteiskunnallinen yrityksesi. 31.10.2013 Saila Tykkyläinen Brändää yhteiskunnallinen yrityksesi 31.10.2013 Saila Tykkyläinen ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä on yhteiskunnallinen yritystoiminta? Miksi yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta kannattaa innostua? Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Arto Koski 4.6.2014. Kuntaliitoksen yhteydet elinkeinoihin

Arto Koski 4.6.2014. Kuntaliitoksen yhteydet elinkeinoihin Kuntaliitoksen yhteydet elinkeinoihin Kuntaliitostutkimukset ja gradututkielmat aihealueittain vuosina 2000-2013 70 lkm 60 48 70 lkm 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 0 12 6 9 8 Henki- Demoklöstö ratia 4 8

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Katsaus vuoteen 2017 Toimintakauden 2017-2018 aikana VANVARYn toimintaan ei suunnitella merkittäviä suunnanmuutoksia, mutta näkyvyyttä ja vaikuttavuutta pyritään lisäämään

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä Kuntalaiskyselyn tulokset Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Taustatiedot: ammatti 3 % 8 % 8 % 3 % 1 % 16 % 25 % 36 % Koululainen Kunnan tai valtion työntekijä Yrittäjä Työtön Opiskelija Töissä yksityisellä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuus. Osallisuusteemaverkoston startti 7.9.2011, Turku Mikko Oranen

Lasten ja nuorten osallisuus. Osallisuusteemaverkoston startti 7.9.2011, Turku Mikko Oranen Lasten ja nuorten osallisuus Osallisuusteemaverkoston startti 7.9.2011, Turku Mikko Oranen Semmonen pikkunen huoli tutkimus lastensuojelun arviointikeskusteluista (1996) Lasten? Kaste / Turku 2011 Mitä

Lisätiedot

Turun luonnonsuojeluyhdistys ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Turun luonnonsuojeluyhdistys ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Turun luonnonsuojeluyhdistys ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Toiminnan lyhyt kuvaus Turun luonnonsuojeluyhdistys ry: n toiminta keskittyy luonnon, ympäristön, ja maisemansuojeluun Turun alueella.

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

Metsien suojelu konflikteista yhteistyöhön Päättäjien metsäakatemia

Metsien suojelu konflikteista yhteistyöhön Päättäjien metsäakatemia Metsien suojelu konflikteista yhteistyöhön Päättäjien metsäakatemia 15.9.2010 Paula Horne tutkimusjohtaja Paradigman muutos tavoitteissa 2000-luvulla painopiste on siirtynyt perinteisestä metsien suojelusta

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet Jyväskylän Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa

Sosiaalisen median mahdollisuudet Jyväskylän Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa Sosiaalisen median mahdollisuudet Jyväskylän Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa http://www.youtube.com/watch?v=zlcpwqbx-uw Terveydenhuollon ATK-päivät 21.5.2014 Ulla Kuittu vastuualuejohtaja, sosiaalipalvelut

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

toiminnaksi, Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori

toiminnaksi, Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori KTO puiteohjelmasta toiminnaksi, 2008-2015 Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori TULE-parlamentti parlamentti, Helsinki 4.12.2008 2008 Mieleen palauttamiseksi Tarve: tule-ongelmien

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Kansalaisten käsitykset, odotukset ja mielipiteet metsäenergiasta Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusalueella

Kansalaisten käsitykset, odotukset ja mielipiteet metsäenergiasta Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusalueella Kansalaisten käsitykset, odotukset ja mielipiteet metsäenergiasta Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusalueella KEHITTYVÄ METSÄENERGIA -HANKE Laukka Pasi, Laurila Jussi & Tasanen Tapani www.kehittyvametsaenergia.fi

Lisätiedot

Liikunnan ja Terveystiedon Opettajien Liitto ry Strategiset valinnat, mittarit ja toimenpiteet

Liikunnan ja Terveystiedon Opettajien Liitto ry Strategiset valinnat, mittarit ja toimenpiteet Free and Focus co-energy. Liikunnan ja Terveystiedon Opettajien Liitto ry Strategiset valinnat, mittarit ja toimenpiteet 2.-3.6.2014 Tirva www.innotiimi-icg.com 1 Strategiaprosessin viitekehys Visiokuva

Lisätiedot

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä Eeva Raevaara, tasa-arvoyksikkö EU:n tasa-arvoinstituutti European Institute for Gender Equality (EIGE) 1990-luvun lopulla Ruotsi teki aloitteen instituutin

Lisätiedot