R E H T O R I N T E R V E H D Y S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "R E H T O R I N T E R V E H D Y S"

Transkriptio

1

2 R E H T O R I N T E R V E H D Y S Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta Nissnikun koulussa! Tänä lukuvuonna koulussamme on oppilaita noin 500. Opetuksesta huolehtii 50 opettajaa ja 4 koulunkäyntiavustajaa. Masalan alueen valmistava opetus sekä Kirkkonummen lisäopetus jatkuvat edelleen Nissnikun koulussa. Kädessäsi oleva lukuvuosiopas sisältää tärkeitä yhteystietoja ja ohjeita koulunkäyntiin liittyen. Tietoja saat myös Helmi-reissuvihon ja koulun kotisivujen kautta. Nissnikun kouluun ollaan viimeinkin asentamassa tietotekniset välineet joka luokkaan. Asennustöitä saatetaan joutua tekemään vielä koulun alettuakin, mutta ei anneta sen häiritä koulutyöskentelyä. Lukuvuoden yhtenä tavoitteena onkin ottaa tietotekniikka haltuun. Muita tavoitteita tulevalle lukuvuodella ovat yhteisöllisyyden ja oppilaiden osallisuuden lisääminen sekä kestävän kehityksen parantaminen. Tämän vuoden hankkeita ovat Vihreä lippu -ympäristöhanke, Finnable 2020 tietotekniikkahanke sekä Suunnitelma 15 ehkäisevän päihdetyön hanke. Oppimisen iloa! Maarit Ritakallio rehtori H E N K I L Ö K O H T A I S I A T I E T O J A N I Nimi Osoite Puhelin K O U L U N Y H T E Y S T I E D O T Koulun postiosoite: Nissnikun koulu, Masalantie 268, Masala Koulun verkkosivut: Henkilökunnan sähköpostiosoitteet: (ei å, ä, ö) Helmi verkossa: https://www.helmi.fi/kirjautuminen/kirkkonummi 1

3 P U H E L I N N U M E R O T Rehtori Maarit Ritakallio Apulaisrehtori (alakoulu) Leila Preisfreund Apulaisrehtori (yläkoulu) Pauliina Smolander Opettajien huone (alakoulu) Opettajien huone (yläkoulu) Opettajien huone (yläkoulu) Koulusihteeri Niina Paavilainen Opinto-ohjaaja Markus Rehèll Opinto-ohjaaja Kristiina Laxén Terveydenhoitaja Minna Ekfors Terveydenhoitaja Mirkka Kenttä Kuraattori Maria Harjukanto Koulun keittiö Jaana Konttila Vahtimestari (päivisin) Marita Hedberg Vahtimestari (iltaisin) Anette Ekblad K O U L U N O P E T T A J A T LUOKANOPETTAJAT 1-2 (päästäiset) Pirita Kähkönen 1-2 (saukot) Leila Preisfreund 1-2 (jänikset) Taru Kaijansinkko 1-2 (ketut) Riikka Sameri Valmistava opetus Kimmo Kantola 3-4 (peurat) Merilyn Paagel 3-4 (ilvekset) Jaana Ahokas 3-4 (mäyrät) Anna-Maija Kauppinen 5-6 (lumikot) Maiju Kajava 5-6 (naalit) Mikko Puhakka LUOKANVALVOJAT 7A Jukka Saramäki 7B Saana Luotonen 7C Tiina Tarkiainen 7D Marianne Auno 7E Ari Tuunainen 9A Anu Kuosmanen 9B Mirjami Paulamäki 9C Outi Sailo 9D Johanna Lindholm 9G Heidi Kallioniemi 8A Mikko Hakonen 8B Petri Äijö 8C Miia Tiirikainen 8D Irma Koskimies 8F Ilona Kuittinen Lisäopetus Kati Pohjanmaa 2

4 AINEENOPETTAJAT Aalto Anne Auno Marianne Gummerus Annika Hakonen Mikko Iivonen Martti Jääskeläinen Jaana Kallioniemi Heidi Kannosto-Elomaa Sinikka Karuluoto Merja Kinkki Markku Koivisto Marja Koskimies Irma Kuittinen Ilona Kuosmanen Anu Laxén Kristiina Lindholm Johanna Luotonen Saana Myllyveräjä Outi Paulamäki Mirjami Pohjanmaa Kati Pusa Arja Rehèll Markus Rekimies Anu Rusi Jarkko Saarelma Pasi Sailo Outi Saramäki Jukka Siirtola Sanna Siivonen Tiina Smolander Pauliina Tarkiainen Tiina Taskinen Mia Tiirikainen Miia Tuunainen Ari Vuorela Matti Äijö Petri ruotsi, venäjä biologia, maantieto, terveystieto käsityö (tekstiilityö) matematiikka, fysiikka, kemia, atk liikunta (pojat) terveystieto, lisäopetus erityisluokanopettaja kuvataide erityisopetus ortodoksinen uskonto resurssiopettaja biologia, maantieto matematiikka, fysiikka, kemia matematiikka, fysiikka, kemia opinto-ohjaus äidinkieli ja kirjallisuus matematiikka, fysiikka, kemia liikunta (tytöt) englanti, ruotsi kotitalous, lisäopetus englanti, ruotsi opinto-ohjaus suomi toisena kielenä käsityö (tekninen työ) musiikki kotitalous uskonto, historia, yhteiskuntaoppi kuvataide erityisopetus kotitalous äidinkieli ja kirjallisuus elämänkatsomustieto ruotsi, saksa englanti, ranska erityisluokanopettaja historia, yhteiskuntaoppi, uskonto 3

5 K O U L U N M U U H E N K I L Ö K U N T A KANSLIA: Niina Paavilainen, koulusihteeri Kanslia on avoinna KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAT: Marianne El Morabit Vuokko Ilola Sini Lindberg Mia Taskinen VAHTIMESTARIT: Marita Hedberg (päiväaika) Anette Ekblad (ilta-aika) HUOLTOMIES: Juhani Jauhiainen SIIVOUS: Servisole Oy KEITTIÖ: Blue Service Partners Oy L U K U V U O D E N T Y Ö - J A L O M A - A J A T Syyslukukausi Kevätlukukausi Syysloma Joululoma Talviloma Lomapäivä J A K S O T I jakso ma ti II jakso ke ti III jakso ke su IV jakso ma ke V jakso to la Vuosiluokilla 1-6 oppilailla on sama lukujärjestys koko lukuvuoden ajan. Vuosiluokilla 7-9 lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon ja lukujärjestys vaihtuu noin kahdeksan viikon välein. Kunkin jakson aikana opiskellaan vain osaa oppiaineista ja yhtä oppiainetta saattaa olla jossakin jaksossa jopa viisi tuntia viikossa. 4

6 O P P I T U N T I E N A J A T LUOKAT 1-2 LUOKAT tunti tunti tunti tunti tunti tunti tunti tunti tunti tunti tunti tunti tunti LUOKAT tunti tunti tunti tunti tunti tunti tunti tunti O P E T U S S U U N N I T E L M A Opetussuunnitelma on koulun kasvatus- ja opetustyön perusta. Opetussuunnitelmassa esitellään opetuksen lähtökohdat, koulun toimintakulttuuri, opetuksen keskeiset sisällöt, opiskelun tuki ja arviointi. Opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisiin perusteisiin, joita on täsmennetty kunta- ja koulukohtaisilla osioilla. Nissnikun koulun opetussuunnitelma on nähtävillä koulun verkkosivuilla. T U R V A S U U N N I T E L M A Koulun turvasuunnitelmassa annetaan ohjeita erilaisten uhka-, vaara- ja onnettomuustilanteiden hallintaan ja ennaltaehkäisyyn koulussa. Suunnitelman tarkoituksena on ihmisten fyysisen ja psyykkisen turvallisuuden takaaminen erilaisissa kriisitilanteissa. Pelastautumista onnettomuus- ja vaaratilanteissa harjoitellaan säännöllisesti kaikkien koulussa työskentelevien kanssa. Luokasta poistutaan poistumisilmoituksen jälkeen opettajan annettua luvan. Kokoontumispaikkana toimii koulun vieressä oleva urheilukenttä, jonne ryhmitytään parijonoihin, jotta opettaja voi jälleen laskea oppilaiden lukumäärän. Kaikissa tilanteissa on toteltava opettajien/pelastushenkilökunnan antamia määräyksiä. 5

7 O P P I L A S H U O L T O OPPILASHUOLTORYHMÄ Koulun oppilashuoltoryhmä kokoontuu keskiviikkoisin erikseen vuosiluokilla 1-6 ja Kokouksiin osallistuvat koulukuraattori, koulupsykologi, terveydenhoitaja, erityisopettaja, luokanopettaja tai luokanvalvoja ja rehtori sekä vuosiluokkien 7-10 osalta myös opinto-ohjaaja. Kokouksissa käsitellään oppilaiden koulunkäyntiin liittyviä asioita. Jokainen luokanopettaja ja luokanvalvoja käy kerran lukuvuodessa kertomassa oppilashuoltoryhmälle luokkansa oppilaiden koulunkäynnistä. Oppilashuoltoryhmä toimii yhteistyössä huoltajien kanssa ja oppilaan asian käsittelystä keskustellaan huoltajan kanssa etukäteen. TERVEYDENHUOLTO Kouluterveydenhuolto jatkaa neuvolassa aloitettua lapsen terveydentilan seurantaa. Tavoitteenamme on edistää jokaisen koululaisen mahdollisimman tervettä kasvua ja kehitystä sekä luoda perustaa terveelle aikuisuudelle. Kouluterveydenhuoltoon ei sisälly varsinaista sairaanhoitoa lukuun ottamatta koulutapaturmien hoitoa ja koulussa äkillisesti sairastuneiden hoitoa. Mikäli oppilaalla on ollut kuumetta, suosittelemme yhtä kuumeetonta päivää kotona ennen kouluun paluuta. Jos oppilas tarvitsee särky- tai muuta lääkettä, huoltajat varustavat ne kotoa mukaan. Kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain. Laaja-terveystarkastus tehdään 1. lk:lla, 5.lk:lla ja 8.lk:lla. Tarkastus on monivaiheinen ja siihen sisältyy aina terveydenhoitajan sekä koululääkärin tekemä tarkastus. Asetuksen 380/2009 (Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta) mukaan huoltajan tulee osallistua lapsensa kanssa lääkärintarkastukseen. Kurkkumätä-, jäykkäkouristus- ja hinkuyskärokote annetaan rokotusohjelman mukaisesti 9.lk:lla. Nissnikun koulun terveydenhoitajat: Minna Ekfors: ma-pe yläkoulun rakennuksessa ( ) Mirkka Kenttä: torstaisin alakoulun rakennuksessa ( ) Koululääkärien ajanvaraukset hoidetaan terveydenhoitajien kautta. KOULUKURAATTORI Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Kuraattorin kanssa voit käydä keskustelemassa koulunkäyntiin tai muihin henkilökohtaisiin asioihin liittyvissä asioissa. Perusperiaatteena keskustelussa on vapaaehtoisuus ja luottamuksellisuus. Koulukuraattorin asiakkaita ovat oppilaat ja heidän huoltajansa. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä suoraan kuraattoriin ollessaan huolissaan lapsestaan koulunkäynnin tai muun seikan vuoksi. 6

8 Nissnikun koulun koulukuraattorina toimii Maria Harjukanto. Hänet tavoittaa sähköpostitse Helmen välityksellä, sähköpostitse tai puhelimitse. KOULUPSYKOLOGI Koulupsykologi edustaa psykologista asiantuntemusta koulun oppilashuollossa ja kasvatustyössä. Koulupsykologia voidaan tarvita kun lapsen pulmat liittyvät oppimiseen, tunne-elämään tai elämäntilanteeseen. Työn tavoitteena on poistaa oppimisen esteitä lapsen elämässä. Yhteyttä voivat ottaa sekä opettajat että vanhemmat joko suoraan tai oppilashuoltotyöryhmän kautta. Yhteyttä koulupsykologiin kannattaa ottaa jo silloin, kun huolet ovat vielä pieniä tai uusi näkökulma lapsen asioihin on tarpeen. Koulupsykologin työmuotoja ovat lapsen tutkimuksen ja avun tarpeen kartoitukset, perhekeskustelut sekä oppilaiden psykologiset tutkimukset. Nissnikun koulun koulupsykologina toimii Saara Pikkarainen, johon saa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. SUUN TERVEYDENHOITO Oppilaiden suun terveydenhoito tapahtuu Nissnikun koulun tai Masalan terveysaseman hammashoitolassa. Kutsun ja ajan tarkastukseen saat kirjeitse kotiin. Tarkastuskäynnin yhteydessä saat suun terveydentilasta kotiin vietävän kirjallisen tiedotteen, johon merkitään myös seuraava tarkastuskäyntisi yksilöllisen tarpeesi mukaisesti. Tarvittaessa saat tarkastuskäynnin yhteydessä ajan hammashoitotoimenpiteisiin. Osa käynneistä voi olla suuhygienistille. Käyntiajat ovat koulupäivän aikana. Hammashoitokäynneistä ovat vastuussa oppilaiden huoltajat. Mikäli tarvitset oikomishoitoa, siitä tiedotetaan vanhemmille erikseen. Kuljetuksista oikomishoitokäynneille huolehtivat vanhemmat. Perheen muuttaessa hammashuolto ei saa erikseen ilmoitusta muutosta. Tämän vuoksi huoltajien tulee ottaa itse yhteyttä oman asuinalueensa hammashoitolaan. Mikäli muutto tapahtuu kunnan sisällä, tiedon omasta hammashoitolasta saa keskitetystä ajanvarauksesta. Kiireettömät ajanvaraukset, -siirrot ja peruutukset voit tehdä keskitetystä ajanvarauksesta klo Hammashoitoajan voit peruuttaa ympäri vuorokauden keskitettyyn ajanvaraukseen tai ajanvarausten peruutus -puhelinvastaajaan. Jos haluat lisätietoja suunterveydenhoitoon liittyvistä asioista, voit ottaa yhteyttä hammashoitolaan. Muistathan, että peruuttamattomasta hammashoitokäynnistä perimme 33,80 euroa kaikilta 15-vuotta täyttäneiltä (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista /734) Hammaslääkäri: Sofia Habermacher Hammashoitaja: Anne Lavikainen Suuhygienisti: Nina Iholin 7

9 Keskitetty ajanvaraus: (09) Kiireelliset ajanvaraukset ma pe klo Kiireettömät ajanvaraukset ma pe klo Ajanvarausten peruutukset puhelinvastaajaan: (09) Nissnikun koulun hammashoitola Masalantie 268 B MASALA Masalan terveysaseman hammashoitola Puolukkamäki MASALA E R I T Y I S O P E T U S Oppilaalle, joka tarvitsee erityistä tukea oppimisen edellytysten parantamiseksi, annetaan osa-aikaista erityisopetusta. Opetus järjestetään muun opetuksen ohessa yksilöllisesti tai pienryhmässä. Erityisopetuksen tarve kartoitetaan yhdessä luokan- tai aineenopettajan kanssa. Tavoitteena vuosiluokilla 1-6 on oppilaan vaikeuksien kartoittaminen, ennaltaehkäisy ja vähentäminen. Vuosiluokilla 7-9 laaja-alaisen erityisopettajan luona opiskellaan niitä oppiaineita, joissa oppilaalla on oppimisongelmia. Myös oppilaan itsetuntoa ja opiskelumotivaatiota pyritään vahvistamaan. Osa-aikainen erityisopetus on erityisopettajan antamaa yksilölliseen suunnitelmaan pohjautuvaa opetusta. Se perustuu yleisopetuksen oppimääriin ja se on osa-aikaista ja määräaikaista. Moniammatillinen yhteistyö on tärkeä osa erityisopettajan toimenkuvaa. Koulumme erityisopettajana luokilla 1-6 toimii Merja Karuluoto. Vuosiluokilla 7-9 erityisopettajana on Tiina Siivonen. O P P I L A S K U N T A Oppilaskunta muodostuu kaikista koulun oppilaista. Oppilaskunta järjestää yhteistoimintaa, juhlia ja tapahtumia sekä tekee ehdotuksia koulun toimintaa koskevissa asioissa. Oppilaskunta valitsee vuosittain itselleen hallituksen. Kaikki oppilaat voivat tehdä ehdotuksia oppilaskunnan hallitukselle. Hallitus valitaan syyslukukauden alussa. K U MMI- J A T U K I O P P I L A S T O I M I N T A Koulumme vuosiluokilla 1-6 järjestetään kummiluokkatoimintaa, jonka toteutusmuodot vaihtelevat luokka-asteittain. Vuosiluokilla 7-9 on vapaaehtoisia tukioppilaita, jotka toimivat kouluyhteisön hyväksi. Tukioppilastoiminta on vertaistukea, jossa nuoret tukevat toisiaan keskustelemalla ja järjestämällä yhteistä toimintaa. Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää kouluviihtyvyyttä, hyviä toverisuhteita, yhteisvastuuta sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussamme. 8

10 Tukioppilaina toimivat seuraavat kahdeksannen ja yhdeksännen luokan oppilaat: Roosa Harjula (8a), Ville Rehn (8a), Nelli Vähämäki (8a), Aino Forsgren (8b), Roosa Kyyrä (8b), Sonja Palokangas (8b), Petra Saarinen (8b), Satu Suni (8b), Viola Valtonen (8b), Tomi Wikholm (8b), Heidi Hämäläinen (8c), Marcelin Müller (8c), Ellen Pelkonen (9a), Sanni Nummila (9a), Siru Haapamäki (9b), Olli Kääriäinen (9b), Netta Ojanen (9b), Ekku Jokinen (9b), Annika Reijonen (9c), Julia Virtanen (9c). V I R T U A A L I L U O K A T Tieto- ja viestintäteknologian kehitys on mahdollistanut osaltaan avoimen oppimisympäristön, jolloin käsitys oppimisympäristöstä on muuttunut. Oppitunnit eivät ole enää välttämättä sidoksissa luokkahuoneisiin vaan oppilaat voivat opiskella myös virtuaalisesti koulurakennuksen ulkopuolella. Nissnikun koulun luokilla 7-9 on vuodesta 1994 lähtien kehitetty virtuaalisen opetuksen ja oppimisen menetelmiä. Virtuaaliluokkien oppilaat käyttävät opiskelussaan tehostetusti teknologian mukanaan tuomia tiedonhankintavälineitä. Virtuaaliluokat ovat olleet usein yhteistyössä ulkomaisten ystävyyskoulujen kanssa. Vuosiluokilla 7-9 on kolme virtuaaliluokkaa, yksi jokaisella luokka-asteella. Oppilailla on kussakin jaksossa 1-3 virtuaalipäivää, jolloin he työskentelevät useimmiten koulun ulkopuolella. Opettajiin, toisiin oppilaisiin ja asiantuntijoihin voidaan olla yhteydessä erilaisten viestintävälineiden välityksellä. L Ä K S Y P A R K K I Koulumme vuosiluokilla 5-10 toimii läksyparkki, johon opettajat voivat ohjata oppilaita tekemään laiminlyötyjä tehtäviään. Läksyparkkiin voi tulla myös omasta aloitteestaan tai huoltajan ehdotuksesta. Läksyparkkia valvoo aikuinen, joka pyrkii auttamaan oppilaita tehtävien teossa. Läksyparkkitoiminnan perustana on perusopetuslaki, jonka mukaan oppilaan tulee tehdä tehtävänsä tunnollisesti ja kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä suorittamaan tehtävänsä valvonnan alaisena työpäivän päätyttyä. Läksyparkki on koulussamme osa oppilaille annettavaa opiskelun yleistä tukea. K E R H O T O I M I N T A Koulussamme järjestetään kuluvana lukuvuotena useita kerhoja. Kerhoja koordinoidaan keskitetysti kunnan sivistystoimen kautta. Kaikki Masalan alueen kerhot ovat koulujen yhteisiä. Tietoa koulujen kerhoista ja ilmoittautumisesta löytyy kunnan verkkosivuilta. 9

11 V ANH E M P A I N Y H D I S T Y S Vanhempainyhdistystoiminta on monimuotoista lasten kasvua, oppimista ja hyvinvointia edistävää vapaaehtoistyötä. Nissnikun koulun vanhempainyhdistys tukee koulutyöhön liittyvien tapahtumien järjestämistä ja tekee yhteistyötä Masalan alueen muiden vanhempainyhdistysten kanssa. Nissnikun koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana toimii Melissa Arni-Hardén. Nissnikun koulun vanhempainyhdistys Yhdistyksen sähköposti nissnikunvanhemmat(at)gmail.com O P P I L A A N O H J A U S Luokilla 1-6 luokanopettaja vastaa oman luokkansa oppimisen ja opiskelun ohjaamisesta yhdessä erityisopettajan kanssa. Luokilla 7-9 oppilaanohjauksesta huolehtivat opintoohjaajat Markus Rehèll ja Kristiina Laxén. Vuosiluokkien 7-9 oppilaanohjauksessa pohditaan opintoihin, jatkokoulutukseen ja muihin elämänvalintoihin liittyviä kysymyksiä luokkamuotoisessa, pienryhmä- ja henkilökohtaisessa ohjauksessa. Tavoitteena on tukea nuorta päätöksen teossa ja auttaa realistisen jatkosuunnitelman muodostamisessa. Oppilaat tutustuvat työelämään (TET) luokilla luokkalaiset tutustuvat päivän ajan koulun muun kuin opetushenkilökunnan työhön. 8.- ja 9. luokkalaiset saavat itse päättää ja hankkia TET -paikat omien kiinnostustensa perusteella. 8.-luokkalaiset ovat tetissä kolme päivää keväällä luokkalaisilla on viikon mittainen TET -jakso syksyllä 2013 ja keväällä Yhdeksännen luokan oppilaat osallistuvat keväällä 2014 yhteishakuun, jolla pyritään jatko-opiskelupaikkaan. Todistusarvosanat, joiden mukaan valintaperusteet määräytyvät, otetaan peruskoulun päättötodistuksesta. Joulutodistus vaikuttaa pääsykokeisiin kutsumiseen, joten opiskelu kannattaa ottaa vakavasti syksystä lähtien. Jatkokoulutussuunnitelmista on syytä keskustella aktiivisesti kotona sekä osallistua jatko-opiskeluista kertoviin tapahtumiin (mm. avoimet ovet ja koulutusmessut). Opintoohjaajat informoivat näistä tapahtumista oppitunneilla ja Helmessä. Vanhemmille pidetään yhteishakuun liittyvä vanhempaintilaisuus. V A L M I S T A V A O P E T U S Valmistava opetus on tarkoitettu oppilaille, joiden suomen kielen taito ei vielä riitä opiskeluun yleisopetuksen ryhmässä. Opetuksessa keskitytään suomen kielen kehittämiseen kunkin oppilaan ikätaso huomioon ottaen. Taito- ja taideaineissa oppilaat pyritään integroimaan mahdollisimman nopeasti oman ikätasonsa mukaiseen yleisopetuksen ryhmään. 10

12 L I S Ä O P E T U S Kirkkonummen kunta järjestää lukuvuonna lisäopetusta Nissnikun koulussa. Lisäopetus kestää vuoden ja sen tavoitteena on parantaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja sekä vahvistaa omaa jatko-opintosuunnitelmaa. Lisäopetuksessa opiskellaan peruskoulun pakollisia ja valinnaisia oppiaineita, tutustutaan työelämään (TET) ja suoritetaan opintojakso ammatillisessa koulutuksessa ja/tai lukiossa. Lisäopetuksen suorittaneet ovat samalla viivalla yhteishaussa peruskoulun päättävien kanssa. Hakeminen lisäopetukseen tapahtuu yhteishaun jälkeen erillisellä valintamenettelyllä, josta opinto-ohjaajat informoivat. K O U L U K U L J E T U K S E T Maksuton koulukuljetus järjestetään Kirkkonummella luokkien oppilaille, joiden koulumatka lähikouluun on yli kolme kilometriä ja luokkien oppilaille, joiden koulumatka lähikouluun on yli viisi kilometriä. Koulukuljetukseen ovat oikeutettuja oman koulupiirin oppilaat. Jos huoltajat valitsevat vieraan koulupiirin koulun, huoltajat järjestävät itse kuljetukset. Koulukuljetuksia käyttävien oppilaiden tulee noudattaa tarkasti linja-autoissa ja takseissa käyttäytymisestä annettuja ohjeita. Oppilaalla on oikeus tilapäiseen kuljetukseen lääkärintodistuksen perusteella. Äkillisessä tapauksessa on otettava yhteyttä koulun kansliaan. Lisätietoja kuljetukseen liittyvissä asioissa saat koulun koulusihteeriltä sekä koulutoimistosta. V A N H E M P A I N I L L A T Koulunkäyntinsä aloittavien koulutulokkaiden huoltajille järjestetään keväisin vanhempainilta, jossa esitellään koulua ja kerrotaan koulunkäynnin aloittamisesta. Seitsemännen luokan syyslukukaudella järjestetään vanhempainilta, jossa esitellään yläluokkien opiskelua ja toimintaa. Kaikilla koulun vuosiluokilla 1-9 järjestetään luokkakohtaisia vanhempainiltoja, joiden ajankohdista tiedotetaan lukuvuoden aikana. Luokkakohtaisten tilaisuuksien lisäksi lukuvuoden aikana voidaan järjestää myös luokka-astekohtaisia tilaisuuksia, jotka liittyvät kouluvuoden ajankohtaisiin teemoihin. Seitsemännen luokan kevätlukukauden vanhempaintilaisuudessa esitellään kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla opiskeltavia valinnaisaineita. Yhdeksännen luokan oppilaille ja huoltajille järjestetään lukuvuoden aikana jatko-opintoja käsittelevä tilaisuus. 11

13 Y L E I S I Ä O H J E I T A SAIRAUSPOISSAOLO Kun oppilas sairastuu ja jää kotiin, huoltajan tulee ilmoittaa siitä luokanopettajalle tai - valvojalle samana päivänä. Poissaolon voi ilmoittaa puhelimitse, sähköpostilla tai Helmen välityksellä. LUPA POISSAOLOON Opettajalla on oikeus antaa lupa tunnilta poissaoloon. Luokanopettaja tai valvoja voi myöntää enintään kolmen päivän poissaololuvan huoltajan pyynnöstä. Rehtori myöntää luvat tätä pidempiin poissaoloihin. Lomaa haetaan kirjallisesti, sähköpostilla tai Helmen kautta. Pyydä lupa hyvissä ajoin ennen tulevaa poissaoloa. Poissaoloajan tehtävät sekä mahdolliset kokeet tulee sopia opettajan kanssa etukäteen. HELMI Helmi on reaaliaikainen verkkopohjainen ohjelmisto koulun ja kodin yhteydenpidon tehostamiseksi. Helmen välityksellä voi olla yhteydessä koulun opettajiin. Helmeen merkitään oppilaiden poissaolot, vuosiluokkien 5-9 koeaikataulut ja kokeiden arvosanat. Oppilaat ja huoltajat saavat Helmen tunnukset perusopetuksen ensimmäisen luokan syksyllä ja nämä tunnukset ovat voimassa koko koulun ajan. Helmen tunnuksista vastaa koulun atk-vastaava Mikko Hakonen (mikko.hakonen(at)kirkkonummi.fi). Helmen verkkoosoite on https://www.helmi.fi/kirjautuminen/kirkkonummi. KOULUKIUSAAMINEN Koulussamme on käytössä kiusaamisen vastainen KiVa koulu toimintamalli, jonka mukaisesti toimimme kiusaamistilanteissa. Mahdollisissa kiusaamistilanteissa ota yhteyttä opettajiin. POLKUPYÖRÄT JA MOPOT Oppilaat suorittavat koulussa polkupyöräajokortin toisen luokan keväällä. Koulu suosittelee polkupyörän käyttöä koulumatkoilla vasta tämän jälkeen. Kypärän käyttö pyöräiltäessä on lakisääteinen asia. Pyörien, mopojen ja muiden kulkuvälineiden käyttö ja käsittely kouluaikana koulun pihaalueilla on kielletty. Polkupyörät ja mopot säilytetään koulun pihalla omalla vastuulla. Pyörät on aina syytä lukita. TAPATURMAT JA VAKUUTUS Kirkkonummen kunnan vakuutusyhtiö on Fennia. Tapaturmavakuutus korvaa koululaisen kouluaikana ja koulumatkoilla sattuneiden tapaturmien kustannukset. Vakuutus ei korvaa esinevahinkoja. Tapaturmavakuutus on voimassa työsuunnitelman mukaisessa toiminnassa. Välituntien aikana tai koulukuljetuksia odottaessa vakuutus on voimassa ainoastaan silloin kuin 12

14 oppilas pysyy koulun alueella. Masalan alueen kaupat ja kioskit eivät ole koulun alueella. Koulualueelta poistuminen on koulupäivän aikana kielletty. LÖYTÖTAVARAT Koulun tiloista löydetyt ja koulun tiloihin jätetyt tavarat kerätään päivittäin iltasiivouksen yhteydessä ja kootaan löytötavaroihin, joista oppilaat voivat käydä lunastamassa tavaransa kahden kuukauden kuluessa. J Ä R J E S T Y S S Ä Ä N N Ö T Järjestyssääntöjen tarkoitus on luoda kouluumme turvallinen ja viihtyisä ilmapiiri, jossa jokaisella on oikeus tehdä työtään rauhassa. Järjestyssääntöjä noudatetaan koulualueella kouluaikana. Koulupäivän lisäksi kouluaikaa ovat koulun järjestämät tapahtumat ja esimerkiksi retket ja leirikoulut. HYVÄT TAVAT - Noudatan kaikissa koulun tilaisuuksissa hyviä käytöstapoja ja koulun henkilökunnan ohjeita. - Tervehdin, käyttäydyn kohteliaasti, käytän asiallista kieltä ja olen rehellinen. - Käsittelen koulun omaisuutta huolellisesti. Olen velvollinen korvaamaan aiheuttamani vahingon. - Pidän ympäristöni siistinä. - Koulumme on KiVa-koulu. Kiusaaminen ja toisen vahingoittaminen on kielletty. Kiusaamisen sivusta katsominenkin on huonoa käytöstä. OPPITUNNIT - Saavun oppitunnille lukujärjestyksen mukaisesti kouluvälineet mukana ja tehtävät tehtyinä. - Riisun päällysvaatteet ja päähineet luokkaan tullessani. - En syö enkä juo oppitunnilla. - En käytä enkä pidä esillä elektronisia laitteita tai muita tunnille kuulumattomia tavaroita. - Keskityn opiskeluun ja annan työrauhan. VÄLITUNNIT - Vietän välitunnit välituntialueella. Koulualueelta poistuminen on kielletty. - Noudatan hyviä tapoja ja toimin siten, ettei kenenkään turvallisuus vaarannu. RUOKAILU - Kouluruokailu on oikeuteni. - Ruokailen sovittuna aikana. - Menen ruokailuun rauhallisesti enkä etuile ruokajonossa. - En käytä päällysvaatteita enkä päähineitä ruokalassa. - Muistan hyvän hygienian ja hyvät ruokailutavat. - Siistin jälkeni ja vien käytetyt astiat ja ruuantähteet niille varatuille paikoille. 13

15 KOULUMATKAT - Noudatan liikennesääntöjä ja turvallisuusohjeita. Pyöräillessä käytän kypärää ja pimeässä heijastinta. - Säilytän kulkuneuvoni niille varatuilla paikoilla ja annan niiden olla rauhassa koulupäivän aikana. - Koulukuljetuksissa noudatan kuljettajan ohjeita. POISSAOLOT - Koulua on käytävä säännöllisesti. - Voin olla poissa sairauden takia. Sairastuessani huoltajani ilmoittaa poissaolostani koululle mahdollisimman pian. - Huoltaja voi anoa lupaa poissaoloon luokanopettajalta/luokanvalvojalta enintään kolmeksi päiväksi. Pidemmät poissaolot anotaan rehtorilta. - Koulu ei ole vastuussa, jos poistun luvattomasti kouluaikana. TUPAKOINTI, PÄIHTEET JA HUUMEET - Tupakkatuotteiden, päihteiden ja huumaavien aineiden hallussapito, käyttö ja välittäminen on ehdottomasti kielletty. TURVALLISUUS - Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus turvalliseen työympäristöön. - Liikun koulun tiloissa rauhallisesti enkä estä sujuvaa kulkemista. Käytän hissiä vain erityisluvalla. - En heitä lumipalloja, kiviä tai muuta sellaista. - Teräaseiden, tulentekovälineiden sekä muiden vaarallisten esineiden ja aineiden tuominen kouluun on kielletty. Koulun henkilökunta voi täydentää näitä järjestyssääntöjä muilla koulutyöskentelyyn liittyvillä ohjeilla. Oppilaan allekirjoitus Huoltajan allekirjoitus K O U L U R U O K A I L U Fazer-konserniin kuuluva Blue Service Partners Oy huolehtii koulussa tarjottavasta ruoasta. Kouluruoka muodostaa tärkeän osan päivän ravinnontarpeesta. Säännöllinen ruokailu on edellytys täysipainoiselle opiskelulle. Riittävä ja ravitseva ruoka auttaa jaksamaan koulutyössä. Kouluruokailu on porrastettu kahteen vuoroon ja yläluokilla luokkien ruokailuajat vaihtelevat jaksoittain. Ruokasalin aulassa on näkyvillä päivän annos. Kasvisruokaa on saatavana, mutta sen valintaan on sitouduttava. Ruokavaihtoehtoja ei voi vaihdella päivittäin. 14

16 Valitse sopiva määrä ruokaa ja hae tarvittaessa lisäannos. Joitakin kappaleruokia voit ottaa vain yhden, esim. sämpylät ja jälkiruoat. Muista, että annokseen kuuluu muutakin kuin pelkkä pääruoka. Ruokaa ei saa heittää hukkaan. Palauttaessasi astiat huolehdi, että ne tulevat asianmukaiseen järjestykseen: roskat laitetaan roska-astiaan ja biojäte bioastiaan. Välipalavälitunti luokille 7-9 alkaa kello koulun ruokalassa. Ruokalassa on tarjolla maksullista välipalaa ja diabeetikot saavat välipalansa hakemalla sen keittiöstä. Ruokalassa voi nauttia myös omia eväitä. Välipalan nauttiminen on suositeltavaa, jotta jaksat pitkän koulupäivän viimeiset tunnit. Oma vesipullo kannattaa pitää koulussa mukana. Masalan alueen ruokapalvelujen tuottajana on Blue Service Partners Oy. Ruokalistat vaihtuvat 10 viikon välein ja ne ovat nähtävissä yrityksen verkkosivuilla. Palautetta voi antaa suoraan henkilökunnalle tai verkossa lomakkeiden välityksellä. Palveluesimies Jaana Konttila Blue Service Partners Oy / U U D E T A L L E R G I A O H J E E T Koulun allergiaohjeet on päivitetty vastaamaan valtakunnallista allergiaohjelmaa, joka korostaa terveyden tukemista. Muutos koskee lieviä oireita aiheuttavia allergioita. Ohjelman mukaisesti näitä ei tule enää hoitaa välttämisellä vaan altistamalla ja vähitellen siedättämällä. Kouluilla tämä tarkoittaa lievien allergioiden tai esim. ristiallergioiden kohdalla (oireina ohimenevä punoitus, suun kirvely tai kutina), ettei koulussa enää tarjota esim. raa`an porkkanan tilalle vaihtoehtoja eikä kyseistä oireilua tarvitse ilmoittaa koululle. Kouluikäinen oppilas voi maistaa lieviä oireita aiheuttavaa ruoka-ainetta ja mikäli oireita tulee, hän pystyy itse lopettamaan syömisen ja ottamaan tarvittaessa oman antihistamiini-tablettinsa. Maistaminen/siedättäminen on tärkeää, koska näin siedättämällä paraneminen allergioista on todennäköistä. Suurin osa lieviä allergioita potevista oppilaista sietää esim. useita omena- tai tomaattilajikkeita ja saa oireita muutamista tai vain voimakkaimpina siitepölyaikoina. Ruoan kypsentäminen kuumentamalla/ höyrystämällä muuttaa allergian aiheuttajia niin, etteivät ne enää aiheuta oireita. Sen sijaan mm. muna, maito, selleri, pähkinä ja kala eivät muutu käsittelystä. Selleriä voi olla raakana salaateissa erillisenä osasena. Voimakkaita/erittäin voimakkaita oireita aiheuttavia ruoka-aineita tulee edelleenkin välttää ja altistukset/kontrollit suoritetaan sovitusti sairaalassa tai hoitavan lääkärin ohjeiden mukaisesti. Mikäli lapsellasi on ruoka-allergia, eikä teitä ole ohjeistettu miten dieetti puretaan, ottakaa yhteyttä hoitavaan lääkäriin ohjeiden saamiseksi. Voimakkaita oireita aiheuttavat ruoka-allergiat huomioidaan kouluilla entiseen tapaan. 15

17 J A K S O J Ä R J E S T Y S 7 LK h/v I II III IV V UE/ET AI A-kieli B-kieli HY MA FK BG LI MU KU TT 1, OP 0, TN/TS KO pak.yht VR VR YHT LK h/v I II III IV V UE/ET AI A-kieli B-kieli HY MA FK BG LI TT OP pak.yht VR VR VR VR VR VR val.yht YHT LK h/v I II III IV V UE/ET AI A-kieli B-kieli HY MA FK BG LI MU KU TT 0, OP 0, TN/TS KO pak.yht VR VR VR VR VR YHT

18 V A L I N N A I S R Y H M Ä T 7. LUOKKA VR1 OPET 7VR2 OPET KO4/1 SAO KO4/3 SAO KO4/2 POH KO4/4 POH LP7 IIV TN4 RUS LT7 MYL KU3 KAN TS4 GUM MU2 SAA MU2 SAA AT1 HAK AT1 HAK 8. LUOKKA VR1 OPET 8VR2 OPET 8VR3 OPET 8VR4 OPET 8VR5 OPET RAB1 TUU LP9 IIV MK1 ÄIJ RAB2 TUU LP8 IIV VEB1 AAL LT9 MYL TN6 RUS VEB2 AAL LT8 MYL TS5 GUM KO5/1 SAO KO5/2 SAO KO5/3 SAO KO5/4 SAO TN5/1 RUS KU5 KAN KU4/2 KAN TS6 GUM KO6/2 POH KU4/1 KAN AT2 HAK MU4 SAA AT3/1 HAK AT3/2 HAK KO6/1 SAO MU3 SAA TN5/2 RUS 9. LUOKKA VR1 OPET 9VR2 OPET 9VR3 OPET 9VR4 OPET 9VR5 OPET KO7/1 SAO KU7/1 KAN KO7/2 SAO KO7/4 SAO AT5/2 HAK AT5/1 HAK AT4/1 HAK MK2 PAU AT4/2 HAK RAB4 TUU SAB3 TII RAB3 TUU KU6/2 KAN SAB4 TII VEB4 AAL KU6/1 KAN VEB3 AAL TN7 RUS KO8/2 POH KU7/2 KAN MU5 SAA LP10 IIV KO7/3 POH LT10 MYL TN8 RUS KO8/1 POH LP11 IIV TS8 GUM 9VR6 KU8/1 KU8/2 LP12 LT12 MU7 TN9 OPET KAN SIS IIV MYL SAA RUS 17

19 V U O S I K E L L O N S U U N N I T E L M A KUUKAUSI ALAKOULU YLÄKOULU ELOKUU Koulukuvaus Lukuvuoden siunaus Kirjastonhoitajan vierailu 1.lk alkuvalmiustestit 2.lk ARMI-testit Helmitunnukset Välituntilainaamo auki Koulukuvaus 7.lk:n ryhmäytykset Tavoitelaput Helmitunnukset SYYSKUU EAO-yhteissuunnittelu Nälkäpäiväkeräys Vanhempainilta Oppilaskunnan vaalit NM-kisat Metsäretket Kerhot alkavat 7. lk:n Kiva-päivä 7.lk:n TET alkaa Vanhempainilta Tukioppilastoiminta Nälkäpäiväkeräys Kerhot alkavat Rippikouluinfot LOKAKUU Luontopäivä Tunninjuoksu Jaksoarviointi Lokakuu on kuntokuu Vanhempainvartit Vipinää välkälle Liikuntapäivä Näppäritunnit Taksvärkki 9.lk TET 10.lk TET Jaksoarviointi MARRASKUU Kyvyt esiin -tapahtuma Erityisopettaja vierailee pk:ssa Koulutusmessut 9.lk 10.lk Omnia ja lukio Energiaretket JOULUKUU Itsenäisyysjuhlat Joulujuhlat Joulukirkko Välitodistukset Itsenäisyysjuhlat Joulukirkko 7.lk Joulujuhlat Välitodistukset TAMMIKUU EAO:n palaveri 1.lk:n sanelu Leltojen ja er.op:n tapaaminen 9.lk TET 18

20 HELMIKUU MAALISKUU HUHTIKUU TOUKOKUU Kinkerit 6.lk yläkouluinfo Ystävänpäivä Vanhojen tanssit Penkkarit Hiihtokilpailut Mediataitoviikko vko 6 Nivelpalaverit 6.lk Liikuntaseikkailu Kirjatilaukset Liikuntapäivä ALLU-testit lk Pääsisäistapahtuma Nivelpalaveri pk Jaksoarviointi Fazer 5.lk Museovierailu 6.lk MAKEKO- testit Sanelutestit, 4.lk Vappurieha Siivouspäivä Ekaluokkalaiset tutustuvat kouluun Tutustumispäivä EAO: kevättempaus Vanhempainilta (1.lk) Luokkaretket 1.-4.lk Unicef-kävely Pyöräretki 3.-4.lk Liikenneturvallisuusviikko Kevätjuhlat Kevätkirkko Lukuvuositodistukset Sanomalehtiviikko Liikuntapäivä Ystävänpäivä Vanhojen tanssit Penkkarit Mediataitoviikko vko 6 Yhteisvalinta 8.lk TET 10.lk TET Vanhempainilta 6.-7.lk Majvik -yhteistyö Valtakunnalliset kokeet Jaksoarviointi 9B leirikoulu Pääsiäiskirkko 8.lk 6.lk tutustuu yläkouluun Luokkaretket Siivouspäivä Omnia-päivä 8.lk 9.lk:n päivä Taitaja 9 -kilpailu Kevätkirkko 9.lk Kevätjuhlat Lukuvuositodistukset KESÄKUU Loma Loma 19

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 3 Sivu 1 / 4 1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016

Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016 Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016 Karstulan peruskoulu muodostuu Tolppilasta, vuosiluokat 0 6 ja Laaksolasta, vuosiluokat 7 9. Yhteystiedot Laaksola Tolppila osoite Koulutie 13,

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden,

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Koulun alkaessa Vuodet eivät ole veljiä keskenään! Kun viime kouluvuosi polkaistiin käyntiin tutuilla opettajilla ja muulla henkilökunnalla, niin tämä vuosi

Lisätiedot

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt Puolankajärven koulun järjestyssäännöt I TAVOITTEET II KOULUAIKA III OPPITUNNIT Järjestyssääntöjen tavoitteena on koulun työrauhan ja järjestyksen turvaaminen koulun kokonaistavoitteiden edistämiseksi

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET TAI MUU KIRJALLI- NEN MATERIAALI ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun loppuun

Lisätiedot

Vuosaaren koulujen yhdistyminen

Vuosaaren koulujen yhdistyminen Vuosaaren koulujen yhdistyminen Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Vuosaaren alueella kahdeksan peruskoulua yhdistyvät neljäksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen seuraavasti: Heteniityn ala-asteen koulu

Lisätiedot

Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016

Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016 Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016 MIKÄ MUUTTUU YLÄKOULUUN SIIRRYTTÄESSÄ? (1/5) Hallinnollisesti ei mikään siirrytään peruskoulun luokalta 6 luokalle 7. Mutta

Lisätiedot

koulun nimi Valmistava opetus

koulun nimi Valmistava opetus ASIKKALAN KUNTA koulun nimi Valmistava opetus LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) 2016-2017 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Perusopetukseen valmistava opetus Tallukantie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200

Lisätiedot

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625 LUOSTARIVUOREN KOULUN OPISKELUOPAS 2015 2016 1 Oppilaan nimi: luokka: KOULUN YHTEYSTIEDOT LUOSTARIVUOREN KOULU Luostarinkatu 13, 20700 Turku http://info.edu.turku.fi/luostarivuori/ KOULUN HENKILÖKUNTA

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren alakoulu

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren alakoulu MUHOKSEN KUNTA Laitasaaren alakoulu TYÖSUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 KOULU- JA OPPILASTIEDOT LUKUVUONNA 2015-2016 2 KOULUTIEDOT koulun nimi Laitasaaren alakoulu koulun osoite Hotintie 22, 91510 Rova

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA 1 POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA OPISKELUPAIKKATIEDOT Pohjankartanon koulu Suvantokatu 1 90140 OULU Puhelinnumerot Opettajainhuone 08 5571476 Kanslia 08

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

HAARAJOEN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE

HAARAJOEN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE HAARAJOEN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2011 2012 Koulun yhteystiedot: Rehtori: Vararehtori: Jan Mikkonen Anu Kiijärvi 0927192807 0403153889 0403152807 anu.kiijarvi@jarvenpaa.fi jan.mikkonen@jarvenpaa.fi Koulusihteeri:

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Lukuvuosi 2016-2017 Oppilaan velvollisuudet Perusopetuslain 35 :n mukaan "Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen jokaisena koulupäivänä. Oppilaan on suoritettava

Lisätiedot

Puhelinnumerot. (e-mail: etunimi.sukunimi@forssa.fi)

Puhelinnumerot. (e-mail: etunimi.sukunimi@forssa.fi) Forssan yhteislyseo Lyseokatu 2, 30100 Forssa forssan-yhteislyseo.onedu.fi valinnat ja suoritukset: wilma.forssa.fi e-mail: yhteislyseo@forssa.fi viranomaissähköposti: kirjaamo@forssa.fi Puhelinnumerot

Lisätiedot

KOULUTUSMESSUT Nissnikun koulu torstai klo

KOULUTUSMESSUT Nissnikun koulu torstai klo Nissnikun koulu Kirkkoharjun koulu KOULUTUSMESSUT Nissnikun koulu torstai 17.11.2016 klo 16.00 19.00 Tervetuloa peruskoulun päättöluokkien huoltajille sekä oppilaille tarkoitetuille koulutusmessuille,

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA 26.1.2017 ILLAN OHJELMASSA: Kahvit Yleisiä asioita Tredun rakentamisaikataulusta Valinnaisaineiden valinnan esittelyä Huoltajien kysymyksiä valinnaisaineista

Lisätiedot

kaikki luokat Kaikki luokat 2.luokat 1.-5.lk 3.-6.lk 5. luokat 4.-6.luokat Kaikki luokat

kaikki luokat Kaikki luokat 2.luokat 1.-5.lk 3.-6.lk 5. luokat 4.-6.luokat Kaikki luokat MAA-TULLI Elokuu Syyslukukausi 11.8. 22.12.16 vko 32 vko 33 vko 34 TOIMINTAKALENTE -RI Tapahtuma Koulu alkaa 11.8. klo 9.00 koulun pihalta Koulurauhan julistus Teema: Lajittelu kuntoon Taideretki Kiasmalle

Lisätiedot

Tietoa koulutulokkaalle ja hänen vanhemmilleen. Emmi Lasaroff, 6 b, Kylmäojan koulu, Kontiolahti

Tietoa koulutulokkaalle ja hänen vanhemmilleen. Emmi Lasaroff, 6 b, Kylmäojan koulu, Kontiolahti Tietoa koulutulokkaalle ja hänen vanhemmilleen Emmi Lasaroff, 6 b, Kylmäojan koulu, Kontiolahti Koulunkäynti Suomessa Oppivelvollisuus Kaikkien Suomessa asuvien lasten tulee käydä koulua. Oppivelvollisuus

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus 9.12.2016 Kauhava Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO, VARHAISKASVATUS - ESIOPETUS Kuukausi Mitä tehdään/toimenpiteet Vastuuhenkilö/taho Tammikuu Helmikuu Tiedotetaan

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

Kevätlukukausi to 7.1. la Talviloma ma su (vko 9) Pääsiäinen pe 2.4. ma

Kevätlukukausi to 7.1. la Talviloma ma su (vko 9) Pääsiäinen pe 2.4. ma 2 LUKUVUODEN 2009-10 AIKATAULUT TYÖAIKA Lukuvuosi ke 12..2009 la.6.2010 Syyslukukausi ke 12.. pe 1.12.2009 Syysloma ma 12.10 su 1.10.2009 Joululoma la 19.12.2009 ke 6.1.2010 Kevätlukukausi to.1. la.6.2010

Lisätiedot

yhtenäisperuskoulu = luokka-asteet 1-9 lukuvuonna Metsokankaan koulussa opiskelee noin 1030 peruskoululaista ekaluokkalaisia ilmoittautunut

yhtenäisperuskoulu = luokka-asteet 1-9 lukuvuonna Metsokankaan koulussa opiskelee noin 1030 peruskoululaista ekaluokkalaisia ilmoittautunut Metsokankaan koulu yhtenäisperuskoulu = luokka-asteet 1-9 lukuvuonna 2015-16 Metsokankaan koulussa opiskelee noin 1030 peruskoululaista ekaluokkalaisia ilmoittautunut 173 1-6 luokkalaisia noin 860 7-9

Lisätiedot

Konginkankaan koulu lukuvuonna

Konginkankaan koulu lukuvuonna Konginkankaan koulu lukuvuonna 2016-2017 Tiedote kotiin Kasvun ja oppimisen lautakunnan puh.joht. Seppo Ruotsalainen 040 510 6806 Koulun johtokunnan puheenjohtaja Jari Halttunen 040 779 1029 Kaupungin

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio Kampus tulevaisuuden ajatuksia rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio 1 Uudistuksen aika 2 3 4 Opetussuunnitelma 2016- Laaja-alaiset kokonaisuudet - jatkuva kokonaisuus Monialaiset

Lisätiedot

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2014-15 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

TERVETULOA! 8.luokkien vanhempainiltaan

TERVETULOA! 8.luokkien vanhempainiltaan TERVETULOA! 8.luokkien vanhempainiltaan Ohjelmassa: *Työelämään tutustuminen TET *Suomen koulutusjärjestelmä *Ammattikoulut ja lukiot *Päättöarviointi AMMATTIKORKEAKOULU JA YLIOPISTO LUKIO II-TUTKINTO

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus ja

Lisätiedot

Syksy saapuu hiljalleen, siirtää kesän eiliseen..

Syksy saapuu hiljalleen, siirtää kesän eiliseen.. Syystervehdys! Syksy saapuu hiljalleen, siirtää kesän eiliseen.. No niin on uusi lukuvuosi taas lähtenyt liikkeelle. Uudet oppilaat ja ohjaajat ovat kotiutuneet kouluumme. Oppilaita on nyt 22, joten hieman

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

2/2006. Koululehti. mikki-dvd:t. Kuva Juha Hyvärinen. Tässä lehdessä mm.:

2/2006. Koululehti. mikki-dvd:t. Kuva Juha Hyvärinen. Tässä lehdessä mm.: Koululehti 2/2006 Kuva Juha Hyvärinen Tässä lehdessä mm.: Käykää netissä antamassa palautetta Lomalle Topelius-projekti alkaa Uusia opettajia u mikki-dvd:t mikki-dvd:t Keskitalven terveisiä Eput ilmoitettiin

Lisätiedot

9. LK VANHEMPAINILTA. Ti klo 18.00

9. LK VANHEMPAINILTA. Ti klo 18.00 9. LK VANHEMPAINILTA Ti 30.8.2016 klo 18.00 TET eli työelämään tutustuminen Linnainmaan TET 12.-23.9.2016. Päivittäinen työaika 6 h, viikottainen työaika enintään 30 h. Työaika mielellään klo 8-14 tai

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 3 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 3 / 2014 Sivistyslautakunta 33 Kokousaika Keskiviikko 9.4.2014 klo 18.00-20.16 (kahvitauko 19.15-19.34) Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 29-38

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 -2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 Kokouskutsu Torstaina 11.2.2016 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto, kokoushuone Selecta Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Tuija Metso Oppilaan parhaaksi yhteistä huolenpitoa Helsinki Vanhempien barometri 2007 Suomen Vanhempainliiton kysely vanhemmille kouluhyvinvoinnista

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi

Lisätiedot

Toivalan koulun opetussuunnitelma

Toivalan koulun opetussuunnitelma Toivalan koulun opetussuunnitelma 1. ARVOT JA TOIMINTAKULTTUURI Toivalan koulun arvoja ovat yhteisöllisyys, yhteistyö ja turvallisuus. Koulun toiminnan tavoitteena on luoda turvallinen ja virikkeellinen

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus, lukiokoulutus

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö,

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, 6.10.2016 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Mitä hyötyä? Vahvistetaan jatko-opintovalmiuksia - pääsykokeissa menestyminen - jatko-opinnoissa

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen malli

Oppilaanohjauksen malli Espoon kristillinen koulu Oppilaanohjauksen malli Elina Palosaari 2015 Sisällys Espoon kristillisen koulun oppilaanohjauksen malli 1. Ohjauksen toteutuminen käytännössä Henkilökohtainen ohjaus Luokkamuotoinen

Lisätiedot

Länsi-Asikkalan koulu koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka Kurhila

Länsi-Asikkalan koulu koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka Kurhila ASIKKALAN KUNTA LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) Länsi-Asikkalan koulu 2015-2016 koulun nimi YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka 17430 Kurhila Faxinumero Kanslia Rehtori

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen, Kasavuori Joulukuu 0 Väittämät koko kunnan alueella Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen, n= KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN. Lapsellamme on

Lisätiedot

TIETOARKKU ELOKUU 2008. Ristinarkun koulu

TIETOARKKU ELOKUU 2008. Ristinarkun koulu TIETOARKKU ELOKUU 2008 Ristinarkun koulu 1 Hyvä Tietoarkun lukija Hyvä Tietoarkun lukija Uusi lukuvuosi on alkanut. Virkistävän kesäloman jälkeen on hyvä aloittaa Ristinarkun koulun kolmaskymmeneskolmas

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

LUKUVUOSIOPAS NISSNIKUN KOULU

LUKUVUOSIOPAS NISSNIKUN KOULU LUKUVUOSIOPAS NISSNIKUN KOULU 2016-2017 S I S Ä L LY S LU E T T E LO Koulun yhteystiedot ja puhelinnumerot 04 Koulun opettajat 05 Työ- ja loma-ajat & jaksot 07 Oppilashuolto 08 Suun terveydenhoito 10 Erityisopetus

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013

LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013 LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013 Hyvät vanhemmat Toivotan Lepolan koulun uusille ja vanhoille oppilaille ja henkilökunnalle lämpimästi tervetuloa taas uuteen lukuvuoteen. Lukuvuositiedote on ensimmäistä

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus PS-2016 kevät Juvan perusopetus Pedagogiset iltapäivät johtajat ja ops-koordinaattorit ma 25.1. klo 14.00-15.30 kokoushuone 301 Paikalla: Anne Haakana, Anni Koivunen, Aappo Laitinen, Hannele Penttinen,

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

1 INFOA YHTEISHAUSTA

1 INFOA YHTEISHAUSTA INFOA YHTEISHAUSTA 1 2 www.opintopolku.fi 3 Kevään 2017 hakuajat Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 21.2.-14.3.2017 Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku 15.3.

Lisätiedot

Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö. Info lyseon lukiolla

Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö. Info lyseon lukiolla Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö Info lyseon lukiolla 8.9.2015 Yleistä 16 ainekohtaista kirjoitustiimiä (1-2, 3-6 ja 7-9 ope) 3 yleisen osan kirjoitustiimiä Esiopetuksen työryhmä Ohjausryhmä Mukana normaalikoulu

Lisätiedot

JOPO VUOSIKELLO

JOPO VUOSIKELLO Marraskuu -Suunnitelmat jatkoopiskelupaikoista -Opintovierailut/tutustumiset - 2.leirikoulu Lokakuu -1.työpaikkaopiskelu -syysloma Oppimissuunnitelman laadinta (huoltaja mukana), -TAVOITTEET! Syyskuu -Ensimmäisten

Lisätiedot

Lukio alkaa

Lukio alkaa 15 Lukio alkaa 14.8.2015 Mitä Kuuluu? Mitä lukio tuo tullessaan? Uudet kaverit Uudet toimintatavat Valitset itse opintosi Kotitöitä Tee töitä tasaisesti, priorisoi Anna itsellesi oikeus lukea - päivittäin

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Kalkkisten koulu

Kalkkisten koulu Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2016 2017 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Lukiokokeilu (-21)

Lukiokokeilu (-21) Lukiokokeilu 2016-2020 (-21) Lukiokokeilu Munkkiniemen yhteiskoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. lukiolaki (629/1998) 15 kokeilu käynnistynyt 1.8.2016

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Lukuvuositiedote

Lukuvuositiedote Lukuvuositiedote 2015 2016 Matin ja Liisan koulu Yhteystiedot Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14, 73100 Lapinlahti www.matinjaliisankoulu.fi Rehtori Juhani Sammallahti 040 4883251 Apulaisrehtori Sari Jokelainen

Lisätiedot

YHTEISHAKU KEVÄT 2017

YHTEISHAKU KEVÄT 2017 YHTEISHAKU KEVÄT 2017 MILLOIN HAETAAN? Hakuaika 21.2. 14.3.2017 (koulussa vkolla 10) Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15. Harkintaan perustuvan valinnan (oppimisvaikeudet ja sosiaaliset syyt)

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

HAAGAN PERUSKOULUN tiivistelmä opetussuunnitelmasta

HAAGAN PERUSKOULUN tiivistelmä opetussuunnitelmasta HAAGAN PERUSKOULUN tiivistelmä opetussuunnitelmasta Koulun toiminta-ajatus Haagan peruskoulun toiminta-ajatus Haagan peruskoulun tehtävänä on kehittää ja ylläpitää turvallista oppimisympäristöä, jossa

Lisätiedot

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4. Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.2016 11.4.2016 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Laki perusopetuslain

Lisätiedot