R E H T O R I N T E R V E H D Y S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "R E H T O R I N T E R V E H D Y S"

Transkriptio

1

2 R E H T O R I N T E R V E H D Y S Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta Nissnikun koulussa! Tänä lukuvuonna koulussamme on oppilaita noin 500. Opetuksesta huolehtii 50 opettajaa ja 4 koulunkäyntiavustajaa. Masalan alueen valmistava opetus sekä Kirkkonummen lisäopetus jatkuvat edelleen Nissnikun koulussa. Kädessäsi oleva lukuvuosiopas sisältää tärkeitä yhteystietoja ja ohjeita koulunkäyntiin liittyen. Tietoja saat myös Helmi-reissuvihon ja koulun kotisivujen kautta. Nissnikun kouluun ollaan viimeinkin asentamassa tietotekniset välineet joka luokkaan. Asennustöitä saatetaan joutua tekemään vielä koulun alettuakin, mutta ei anneta sen häiritä koulutyöskentelyä. Lukuvuoden yhtenä tavoitteena onkin ottaa tietotekniikka haltuun. Muita tavoitteita tulevalle lukuvuodella ovat yhteisöllisyyden ja oppilaiden osallisuuden lisääminen sekä kestävän kehityksen parantaminen. Tämän vuoden hankkeita ovat Vihreä lippu -ympäristöhanke, Finnable 2020 tietotekniikkahanke sekä Suunnitelma 15 ehkäisevän päihdetyön hanke. Oppimisen iloa! Maarit Ritakallio rehtori H E N K I L Ö K O H T A I S I A T I E T O J A N I Nimi Osoite Puhelin K O U L U N Y H T E Y S T I E D O T Koulun postiosoite: Nissnikun koulu, Masalantie 268, Masala Koulun verkkosivut: Henkilökunnan sähköpostiosoitteet: (ei å, ä, ö) Helmi verkossa: https://www.helmi.fi/kirjautuminen/kirkkonummi 1

3 P U H E L I N N U M E R O T Rehtori Maarit Ritakallio Apulaisrehtori (alakoulu) Leila Preisfreund Apulaisrehtori (yläkoulu) Pauliina Smolander Opettajien huone (alakoulu) Opettajien huone (yläkoulu) Opettajien huone (yläkoulu) Koulusihteeri Niina Paavilainen Opinto-ohjaaja Markus Rehèll Opinto-ohjaaja Kristiina Laxén Terveydenhoitaja Minna Ekfors Terveydenhoitaja Mirkka Kenttä Kuraattori Maria Harjukanto Koulun keittiö Jaana Konttila Vahtimestari (päivisin) Marita Hedberg Vahtimestari (iltaisin) Anette Ekblad K O U L U N O P E T T A J A T LUOKANOPETTAJAT 1-2 (päästäiset) Pirita Kähkönen 1-2 (saukot) Leila Preisfreund 1-2 (jänikset) Taru Kaijansinkko 1-2 (ketut) Riikka Sameri Valmistava opetus Kimmo Kantola 3-4 (peurat) Merilyn Paagel 3-4 (ilvekset) Jaana Ahokas 3-4 (mäyrät) Anna-Maija Kauppinen 5-6 (lumikot) Maiju Kajava 5-6 (naalit) Mikko Puhakka LUOKANVALVOJAT 7A Jukka Saramäki 7B Saana Luotonen 7C Tiina Tarkiainen 7D Marianne Auno 7E Ari Tuunainen 9A Anu Kuosmanen 9B Mirjami Paulamäki 9C Outi Sailo 9D Johanna Lindholm 9G Heidi Kallioniemi 8A Mikko Hakonen 8B Petri Äijö 8C Miia Tiirikainen 8D Irma Koskimies 8F Ilona Kuittinen Lisäopetus Kati Pohjanmaa 2

4 AINEENOPETTAJAT Aalto Anne Auno Marianne Gummerus Annika Hakonen Mikko Iivonen Martti Jääskeläinen Jaana Kallioniemi Heidi Kannosto-Elomaa Sinikka Karuluoto Merja Kinkki Markku Koivisto Marja Koskimies Irma Kuittinen Ilona Kuosmanen Anu Laxén Kristiina Lindholm Johanna Luotonen Saana Myllyveräjä Outi Paulamäki Mirjami Pohjanmaa Kati Pusa Arja Rehèll Markus Rekimies Anu Rusi Jarkko Saarelma Pasi Sailo Outi Saramäki Jukka Siirtola Sanna Siivonen Tiina Smolander Pauliina Tarkiainen Tiina Taskinen Mia Tiirikainen Miia Tuunainen Ari Vuorela Matti Äijö Petri ruotsi, venäjä biologia, maantieto, terveystieto käsityö (tekstiilityö) matematiikka, fysiikka, kemia, atk liikunta (pojat) terveystieto, lisäopetus erityisluokanopettaja kuvataide erityisopetus ortodoksinen uskonto resurssiopettaja biologia, maantieto matematiikka, fysiikka, kemia matematiikka, fysiikka, kemia opinto-ohjaus äidinkieli ja kirjallisuus matematiikka, fysiikka, kemia liikunta (tytöt) englanti, ruotsi kotitalous, lisäopetus englanti, ruotsi opinto-ohjaus suomi toisena kielenä käsityö (tekninen työ) musiikki kotitalous uskonto, historia, yhteiskuntaoppi kuvataide erityisopetus kotitalous äidinkieli ja kirjallisuus elämänkatsomustieto ruotsi, saksa englanti, ranska erityisluokanopettaja historia, yhteiskuntaoppi, uskonto 3

5 K O U L U N M U U H E N K I L Ö K U N T A KANSLIA: Niina Paavilainen, koulusihteeri Kanslia on avoinna KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAT: Marianne El Morabit Vuokko Ilola Sini Lindberg Mia Taskinen VAHTIMESTARIT: Marita Hedberg (päiväaika) Anette Ekblad (ilta-aika) HUOLTOMIES: Juhani Jauhiainen SIIVOUS: Servisole Oy KEITTIÖ: Blue Service Partners Oy L U K U V U O D E N T Y Ö - J A L O M A - A J A T Syyslukukausi Kevätlukukausi Syysloma Joululoma Talviloma Lomapäivä J A K S O T I jakso ma ti II jakso ke ti III jakso ke su IV jakso ma ke V jakso to la Vuosiluokilla 1-6 oppilailla on sama lukujärjestys koko lukuvuoden ajan. Vuosiluokilla 7-9 lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon ja lukujärjestys vaihtuu noin kahdeksan viikon välein. Kunkin jakson aikana opiskellaan vain osaa oppiaineista ja yhtä oppiainetta saattaa olla jossakin jaksossa jopa viisi tuntia viikossa. 4

6 O P P I T U N T I E N A J A T LUOKAT 1-2 LUOKAT tunti tunti tunti tunti tunti tunti tunti tunti tunti tunti tunti tunti tunti LUOKAT tunti tunti tunti tunti tunti tunti tunti tunti O P E T U S S U U N N I T E L M A Opetussuunnitelma on koulun kasvatus- ja opetustyön perusta. Opetussuunnitelmassa esitellään opetuksen lähtökohdat, koulun toimintakulttuuri, opetuksen keskeiset sisällöt, opiskelun tuki ja arviointi. Opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisiin perusteisiin, joita on täsmennetty kunta- ja koulukohtaisilla osioilla. Nissnikun koulun opetussuunnitelma on nähtävillä koulun verkkosivuilla. T U R V A S U U N N I T E L M A Koulun turvasuunnitelmassa annetaan ohjeita erilaisten uhka-, vaara- ja onnettomuustilanteiden hallintaan ja ennaltaehkäisyyn koulussa. Suunnitelman tarkoituksena on ihmisten fyysisen ja psyykkisen turvallisuuden takaaminen erilaisissa kriisitilanteissa. Pelastautumista onnettomuus- ja vaaratilanteissa harjoitellaan säännöllisesti kaikkien koulussa työskentelevien kanssa. Luokasta poistutaan poistumisilmoituksen jälkeen opettajan annettua luvan. Kokoontumispaikkana toimii koulun vieressä oleva urheilukenttä, jonne ryhmitytään parijonoihin, jotta opettaja voi jälleen laskea oppilaiden lukumäärän. Kaikissa tilanteissa on toteltava opettajien/pelastushenkilökunnan antamia määräyksiä. 5

7 O P P I L A S H U O L T O OPPILASHUOLTORYHMÄ Koulun oppilashuoltoryhmä kokoontuu keskiviikkoisin erikseen vuosiluokilla 1-6 ja Kokouksiin osallistuvat koulukuraattori, koulupsykologi, terveydenhoitaja, erityisopettaja, luokanopettaja tai luokanvalvoja ja rehtori sekä vuosiluokkien 7-10 osalta myös opinto-ohjaaja. Kokouksissa käsitellään oppilaiden koulunkäyntiin liittyviä asioita. Jokainen luokanopettaja ja luokanvalvoja käy kerran lukuvuodessa kertomassa oppilashuoltoryhmälle luokkansa oppilaiden koulunkäynnistä. Oppilashuoltoryhmä toimii yhteistyössä huoltajien kanssa ja oppilaan asian käsittelystä keskustellaan huoltajan kanssa etukäteen. TERVEYDENHUOLTO Kouluterveydenhuolto jatkaa neuvolassa aloitettua lapsen terveydentilan seurantaa. Tavoitteenamme on edistää jokaisen koululaisen mahdollisimman tervettä kasvua ja kehitystä sekä luoda perustaa terveelle aikuisuudelle. Kouluterveydenhuoltoon ei sisälly varsinaista sairaanhoitoa lukuun ottamatta koulutapaturmien hoitoa ja koulussa äkillisesti sairastuneiden hoitoa. Mikäli oppilaalla on ollut kuumetta, suosittelemme yhtä kuumeetonta päivää kotona ennen kouluun paluuta. Jos oppilas tarvitsee särky- tai muuta lääkettä, huoltajat varustavat ne kotoa mukaan. Kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain. Laaja-terveystarkastus tehdään 1. lk:lla, 5.lk:lla ja 8.lk:lla. Tarkastus on monivaiheinen ja siihen sisältyy aina terveydenhoitajan sekä koululääkärin tekemä tarkastus. Asetuksen 380/2009 (Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta) mukaan huoltajan tulee osallistua lapsensa kanssa lääkärintarkastukseen. Kurkkumätä-, jäykkäkouristus- ja hinkuyskärokote annetaan rokotusohjelman mukaisesti 9.lk:lla. Nissnikun koulun terveydenhoitajat: Minna Ekfors: ma-pe yläkoulun rakennuksessa ( ) Mirkka Kenttä: torstaisin alakoulun rakennuksessa ( ) Koululääkärien ajanvaraukset hoidetaan terveydenhoitajien kautta. KOULUKURAATTORI Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Kuraattorin kanssa voit käydä keskustelemassa koulunkäyntiin tai muihin henkilökohtaisiin asioihin liittyvissä asioissa. Perusperiaatteena keskustelussa on vapaaehtoisuus ja luottamuksellisuus. Koulukuraattorin asiakkaita ovat oppilaat ja heidän huoltajansa. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä suoraan kuraattoriin ollessaan huolissaan lapsestaan koulunkäynnin tai muun seikan vuoksi. 6

8 Nissnikun koulun koulukuraattorina toimii Maria Harjukanto. Hänet tavoittaa sähköpostitse Helmen välityksellä, sähköpostitse tai puhelimitse. KOULUPSYKOLOGI Koulupsykologi edustaa psykologista asiantuntemusta koulun oppilashuollossa ja kasvatustyössä. Koulupsykologia voidaan tarvita kun lapsen pulmat liittyvät oppimiseen, tunne-elämään tai elämäntilanteeseen. Työn tavoitteena on poistaa oppimisen esteitä lapsen elämässä. Yhteyttä voivat ottaa sekä opettajat että vanhemmat joko suoraan tai oppilashuoltotyöryhmän kautta. Yhteyttä koulupsykologiin kannattaa ottaa jo silloin, kun huolet ovat vielä pieniä tai uusi näkökulma lapsen asioihin on tarpeen. Koulupsykologin työmuotoja ovat lapsen tutkimuksen ja avun tarpeen kartoitukset, perhekeskustelut sekä oppilaiden psykologiset tutkimukset. Nissnikun koulun koulupsykologina toimii Saara Pikkarainen, johon saa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. SUUN TERVEYDENHOITO Oppilaiden suun terveydenhoito tapahtuu Nissnikun koulun tai Masalan terveysaseman hammashoitolassa. Kutsun ja ajan tarkastukseen saat kirjeitse kotiin. Tarkastuskäynnin yhteydessä saat suun terveydentilasta kotiin vietävän kirjallisen tiedotteen, johon merkitään myös seuraava tarkastuskäyntisi yksilöllisen tarpeesi mukaisesti. Tarvittaessa saat tarkastuskäynnin yhteydessä ajan hammashoitotoimenpiteisiin. Osa käynneistä voi olla suuhygienistille. Käyntiajat ovat koulupäivän aikana. Hammashoitokäynneistä ovat vastuussa oppilaiden huoltajat. Mikäli tarvitset oikomishoitoa, siitä tiedotetaan vanhemmille erikseen. Kuljetuksista oikomishoitokäynneille huolehtivat vanhemmat. Perheen muuttaessa hammashuolto ei saa erikseen ilmoitusta muutosta. Tämän vuoksi huoltajien tulee ottaa itse yhteyttä oman asuinalueensa hammashoitolaan. Mikäli muutto tapahtuu kunnan sisällä, tiedon omasta hammashoitolasta saa keskitetystä ajanvarauksesta. Kiireettömät ajanvaraukset, -siirrot ja peruutukset voit tehdä keskitetystä ajanvarauksesta klo Hammashoitoajan voit peruuttaa ympäri vuorokauden keskitettyyn ajanvaraukseen tai ajanvarausten peruutus -puhelinvastaajaan. Jos haluat lisätietoja suunterveydenhoitoon liittyvistä asioista, voit ottaa yhteyttä hammashoitolaan. Muistathan, että peruuttamattomasta hammashoitokäynnistä perimme 33,80 euroa kaikilta 15-vuotta täyttäneiltä (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista /734) Hammaslääkäri: Sofia Habermacher Hammashoitaja: Anne Lavikainen Suuhygienisti: Nina Iholin 7

9 Keskitetty ajanvaraus: (09) Kiireelliset ajanvaraukset ma pe klo Kiireettömät ajanvaraukset ma pe klo Ajanvarausten peruutukset puhelinvastaajaan: (09) Nissnikun koulun hammashoitola Masalantie 268 B MASALA Masalan terveysaseman hammashoitola Puolukkamäki MASALA E R I T Y I S O P E T U S Oppilaalle, joka tarvitsee erityistä tukea oppimisen edellytysten parantamiseksi, annetaan osa-aikaista erityisopetusta. Opetus järjestetään muun opetuksen ohessa yksilöllisesti tai pienryhmässä. Erityisopetuksen tarve kartoitetaan yhdessä luokan- tai aineenopettajan kanssa. Tavoitteena vuosiluokilla 1-6 on oppilaan vaikeuksien kartoittaminen, ennaltaehkäisy ja vähentäminen. Vuosiluokilla 7-9 laaja-alaisen erityisopettajan luona opiskellaan niitä oppiaineita, joissa oppilaalla on oppimisongelmia. Myös oppilaan itsetuntoa ja opiskelumotivaatiota pyritään vahvistamaan. Osa-aikainen erityisopetus on erityisopettajan antamaa yksilölliseen suunnitelmaan pohjautuvaa opetusta. Se perustuu yleisopetuksen oppimääriin ja se on osa-aikaista ja määräaikaista. Moniammatillinen yhteistyö on tärkeä osa erityisopettajan toimenkuvaa. Koulumme erityisopettajana luokilla 1-6 toimii Merja Karuluoto. Vuosiluokilla 7-9 erityisopettajana on Tiina Siivonen. O P P I L A S K U N T A Oppilaskunta muodostuu kaikista koulun oppilaista. Oppilaskunta järjestää yhteistoimintaa, juhlia ja tapahtumia sekä tekee ehdotuksia koulun toimintaa koskevissa asioissa. Oppilaskunta valitsee vuosittain itselleen hallituksen. Kaikki oppilaat voivat tehdä ehdotuksia oppilaskunnan hallitukselle. Hallitus valitaan syyslukukauden alussa. K U MMI- J A T U K I O P P I L A S T O I M I N T A Koulumme vuosiluokilla 1-6 järjestetään kummiluokkatoimintaa, jonka toteutusmuodot vaihtelevat luokka-asteittain. Vuosiluokilla 7-9 on vapaaehtoisia tukioppilaita, jotka toimivat kouluyhteisön hyväksi. Tukioppilastoiminta on vertaistukea, jossa nuoret tukevat toisiaan keskustelemalla ja järjestämällä yhteistä toimintaa. Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää kouluviihtyvyyttä, hyviä toverisuhteita, yhteisvastuuta sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussamme. 8

10 Tukioppilaina toimivat seuraavat kahdeksannen ja yhdeksännen luokan oppilaat: Roosa Harjula (8a), Ville Rehn (8a), Nelli Vähämäki (8a), Aino Forsgren (8b), Roosa Kyyrä (8b), Sonja Palokangas (8b), Petra Saarinen (8b), Satu Suni (8b), Viola Valtonen (8b), Tomi Wikholm (8b), Heidi Hämäläinen (8c), Marcelin Müller (8c), Ellen Pelkonen (9a), Sanni Nummila (9a), Siru Haapamäki (9b), Olli Kääriäinen (9b), Netta Ojanen (9b), Ekku Jokinen (9b), Annika Reijonen (9c), Julia Virtanen (9c). V I R T U A A L I L U O K A T Tieto- ja viestintäteknologian kehitys on mahdollistanut osaltaan avoimen oppimisympäristön, jolloin käsitys oppimisympäristöstä on muuttunut. Oppitunnit eivät ole enää välttämättä sidoksissa luokkahuoneisiin vaan oppilaat voivat opiskella myös virtuaalisesti koulurakennuksen ulkopuolella. Nissnikun koulun luokilla 7-9 on vuodesta 1994 lähtien kehitetty virtuaalisen opetuksen ja oppimisen menetelmiä. Virtuaaliluokkien oppilaat käyttävät opiskelussaan tehostetusti teknologian mukanaan tuomia tiedonhankintavälineitä. Virtuaaliluokat ovat olleet usein yhteistyössä ulkomaisten ystävyyskoulujen kanssa. Vuosiluokilla 7-9 on kolme virtuaaliluokkaa, yksi jokaisella luokka-asteella. Oppilailla on kussakin jaksossa 1-3 virtuaalipäivää, jolloin he työskentelevät useimmiten koulun ulkopuolella. Opettajiin, toisiin oppilaisiin ja asiantuntijoihin voidaan olla yhteydessä erilaisten viestintävälineiden välityksellä. L Ä K S Y P A R K K I Koulumme vuosiluokilla 5-10 toimii läksyparkki, johon opettajat voivat ohjata oppilaita tekemään laiminlyötyjä tehtäviään. Läksyparkkiin voi tulla myös omasta aloitteestaan tai huoltajan ehdotuksesta. Läksyparkkia valvoo aikuinen, joka pyrkii auttamaan oppilaita tehtävien teossa. Läksyparkkitoiminnan perustana on perusopetuslaki, jonka mukaan oppilaan tulee tehdä tehtävänsä tunnollisesti ja kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä suorittamaan tehtävänsä valvonnan alaisena työpäivän päätyttyä. Läksyparkki on koulussamme osa oppilaille annettavaa opiskelun yleistä tukea. K E R H O T O I M I N T A Koulussamme järjestetään kuluvana lukuvuotena useita kerhoja. Kerhoja koordinoidaan keskitetysti kunnan sivistystoimen kautta. Kaikki Masalan alueen kerhot ovat koulujen yhteisiä. Tietoa koulujen kerhoista ja ilmoittautumisesta löytyy kunnan verkkosivuilta. 9

11 V ANH E M P A I N Y H D I S T Y S Vanhempainyhdistystoiminta on monimuotoista lasten kasvua, oppimista ja hyvinvointia edistävää vapaaehtoistyötä. Nissnikun koulun vanhempainyhdistys tukee koulutyöhön liittyvien tapahtumien järjestämistä ja tekee yhteistyötä Masalan alueen muiden vanhempainyhdistysten kanssa. Nissnikun koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana toimii Melissa Arni-Hardén. Nissnikun koulun vanhempainyhdistys Yhdistyksen sähköposti nissnikunvanhemmat(at)gmail.com O P P I L A A N O H J A U S Luokilla 1-6 luokanopettaja vastaa oman luokkansa oppimisen ja opiskelun ohjaamisesta yhdessä erityisopettajan kanssa. Luokilla 7-9 oppilaanohjauksesta huolehtivat opintoohjaajat Markus Rehèll ja Kristiina Laxén. Vuosiluokkien 7-9 oppilaanohjauksessa pohditaan opintoihin, jatkokoulutukseen ja muihin elämänvalintoihin liittyviä kysymyksiä luokkamuotoisessa, pienryhmä- ja henkilökohtaisessa ohjauksessa. Tavoitteena on tukea nuorta päätöksen teossa ja auttaa realistisen jatkosuunnitelman muodostamisessa. Oppilaat tutustuvat työelämään (TET) luokilla luokkalaiset tutustuvat päivän ajan koulun muun kuin opetushenkilökunnan työhön. 8.- ja 9. luokkalaiset saavat itse päättää ja hankkia TET -paikat omien kiinnostustensa perusteella. 8.-luokkalaiset ovat tetissä kolme päivää keväällä luokkalaisilla on viikon mittainen TET -jakso syksyllä 2013 ja keväällä Yhdeksännen luokan oppilaat osallistuvat keväällä 2014 yhteishakuun, jolla pyritään jatko-opiskelupaikkaan. Todistusarvosanat, joiden mukaan valintaperusteet määräytyvät, otetaan peruskoulun päättötodistuksesta. Joulutodistus vaikuttaa pääsykokeisiin kutsumiseen, joten opiskelu kannattaa ottaa vakavasti syksystä lähtien. Jatkokoulutussuunnitelmista on syytä keskustella aktiivisesti kotona sekä osallistua jatko-opiskeluista kertoviin tapahtumiin (mm. avoimet ovet ja koulutusmessut). Opintoohjaajat informoivat näistä tapahtumista oppitunneilla ja Helmessä. Vanhemmille pidetään yhteishakuun liittyvä vanhempaintilaisuus. V A L M I S T A V A O P E T U S Valmistava opetus on tarkoitettu oppilaille, joiden suomen kielen taito ei vielä riitä opiskeluun yleisopetuksen ryhmässä. Opetuksessa keskitytään suomen kielen kehittämiseen kunkin oppilaan ikätaso huomioon ottaen. Taito- ja taideaineissa oppilaat pyritään integroimaan mahdollisimman nopeasti oman ikätasonsa mukaiseen yleisopetuksen ryhmään. 10

12 L I S Ä O P E T U S Kirkkonummen kunta järjestää lukuvuonna lisäopetusta Nissnikun koulussa. Lisäopetus kestää vuoden ja sen tavoitteena on parantaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja sekä vahvistaa omaa jatko-opintosuunnitelmaa. Lisäopetuksessa opiskellaan peruskoulun pakollisia ja valinnaisia oppiaineita, tutustutaan työelämään (TET) ja suoritetaan opintojakso ammatillisessa koulutuksessa ja/tai lukiossa. Lisäopetuksen suorittaneet ovat samalla viivalla yhteishaussa peruskoulun päättävien kanssa. Hakeminen lisäopetukseen tapahtuu yhteishaun jälkeen erillisellä valintamenettelyllä, josta opinto-ohjaajat informoivat. K O U L U K U L J E T U K S E T Maksuton koulukuljetus järjestetään Kirkkonummella luokkien oppilaille, joiden koulumatka lähikouluun on yli kolme kilometriä ja luokkien oppilaille, joiden koulumatka lähikouluun on yli viisi kilometriä. Koulukuljetukseen ovat oikeutettuja oman koulupiirin oppilaat. Jos huoltajat valitsevat vieraan koulupiirin koulun, huoltajat järjestävät itse kuljetukset. Koulukuljetuksia käyttävien oppilaiden tulee noudattaa tarkasti linja-autoissa ja takseissa käyttäytymisestä annettuja ohjeita. Oppilaalla on oikeus tilapäiseen kuljetukseen lääkärintodistuksen perusteella. Äkillisessä tapauksessa on otettava yhteyttä koulun kansliaan. Lisätietoja kuljetukseen liittyvissä asioissa saat koulun koulusihteeriltä sekä koulutoimistosta. V A N H E M P A I N I L L A T Koulunkäyntinsä aloittavien koulutulokkaiden huoltajille järjestetään keväisin vanhempainilta, jossa esitellään koulua ja kerrotaan koulunkäynnin aloittamisesta. Seitsemännen luokan syyslukukaudella järjestetään vanhempainilta, jossa esitellään yläluokkien opiskelua ja toimintaa. Kaikilla koulun vuosiluokilla 1-9 järjestetään luokkakohtaisia vanhempainiltoja, joiden ajankohdista tiedotetaan lukuvuoden aikana. Luokkakohtaisten tilaisuuksien lisäksi lukuvuoden aikana voidaan järjestää myös luokka-astekohtaisia tilaisuuksia, jotka liittyvät kouluvuoden ajankohtaisiin teemoihin. Seitsemännen luokan kevätlukukauden vanhempaintilaisuudessa esitellään kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla opiskeltavia valinnaisaineita. Yhdeksännen luokan oppilaille ja huoltajille järjestetään lukuvuoden aikana jatko-opintoja käsittelevä tilaisuus. 11

13 Y L E I S I Ä O H J E I T A SAIRAUSPOISSAOLO Kun oppilas sairastuu ja jää kotiin, huoltajan tulee ilmoittaa siitä luokanopettajalle tai - valvojalle samana päivänä. Poissaolon voi ilmoittaa puhelimitse, sähköpostilla tai Helmen välityksellä. LUPA POISSAOLOON Opettajalla on oikeus antaa lupa tunnilta poissaoloon. Luokanopettaja tai valvoja voi myöntää enintään kolmen päivän poissaololuvan huoltajan pyynnöstä. Rehtori myöntää luvat tätä pidempiin poissaoloihin. Lomaa haetaan kirjallisesti, sähköpostilla tai Helmen kautta. Pyydä lupa hyvissä ajoin ennen tulevaa poissaoloa. Poissaoloajan tehtävät sekä mahdolliset kokeet tulee sopia opettajan kanssa etukäteen. HELMI Helmi on reaaliaikainen verkkopohjainen ohjelmisto koulun ja kodin yhteydenpidon tehostamiseksi. Helmen välityksellä voi olla yhteydessä koulun opettajiin. Helmeen merkitään oppilaiden poissaolot, vuosiluokkien 5-9 koeaikataulut ja kokeiden arvosanat. Oppilaat ja huoltajat saavat Helmen tunnukset perusopetuksen ensimmäisen luokan syksyllä ja nämä tunnukset ovat voimassa koko koulun ajan. Helmen tunnuksista vastaa koulun atk-vastaava Mikko Hakonen (mikko.hakonen(at)kirkkonummi.fi). Helmen verkkoosoite on https://www.helmi.fi/kirjautuminen/kirkkonummi. KOULUKIUSAAMINEN Koulussamme on käytössä kiusaamisen vastainen KiVa koulu toimintamalli, jonka mukaisesti toimimme kiusaamistilanteissa. Mahdollisissa kiusaamistilanteissa ota yhteyttä opettajiin. POLKUPYÖRÄT JA MOPOT Oppilaat suorittavat koulussa polkupyöräajokortin toisen luokan keväällä. Koulu suosittelee polkupyörän käyttöä koulumatkoilla vasta tämän jälkeen. Kypärän käyttö pyöräiltäessä on lakisääteinen asia. Pyörien, mopojen ja muiden kulkuvälineiden käyttö ja käsittely kouluaikana koulun pihaalueilla on kielletty. Polkupyörät ja mopot säilytetään koulun pihalla omalla vastuulla. Pyörät on aina syytä lukita. TAPATURMAT JA VAKUUTUS Kirkkonummen kunnan vakuutusyhtiö on Fennia. Tapaturmavakuutus korvaa koululaisen kouluaikana ja koulumatkoilla sattuneiden tapaturmien kustannukset. Vakuutus ei korvaa esinevahinkoja. Tapaturmavakuutus on voimassa työsuunnitelman mukaisessa toiminnassa. Välituntien aikana tai koulukuljetuksia odottaessa vakuutus on voimassa ainoastaan silloin kuin 12

14 oppilas pysyy koulun alueella. Masalan alueen kaupat ja kioskit eivät ole koulun alueella. Koulualueelta poistuminen on koulupäivän aikana kielletty. LÖYTÖTAVARAT Koulun tiloista löydetyt ja koulun tiloihin jätetyt tavarat kerätään päivittäin iltasiivouksen yhteydessä ja kootaan löytötavaroihin, joista oppilaat voivat käydä lunastamassa tavaransa kahden kuukauden kuluessa. J Ä R J E S T Y S S Ä Ä N N Ö T Järjestyssääntöjen tarkoitus on luoda kouluumme turvallinen ja viihtyisä ilmapiiri, jossa jokaisella on oikeus tehdä työtään rauhassa. Järjestyssääntöjä noudatetaan koulualueella kouluaikana. Koulupäivän lisäksi kouluaikaa ovat koulun järjestämät tapahtumat ja esimerkiksi retket ja leirikoulut. HYVÄT TAVAT - Noudatan kaikissa koulun tilaisuuksissa hyviä käytöstapoja ja koulun henkilökunnan ohjeita. - Tervehdin, käyttäydyn kohteliaasti, käytän asiallista kieltä ja olen rehellinen. - Käsittelen koulun omaisuutta huolellisesti. Olen velvollinen korvaamaan aiheuttamani vahingon. - Pidän ympäristöni siistinä. - Koulumme on KiVa-koulu. Kiusaaminen ja toisen vahingoittaminen on kielletty. Kiusaamisen sivusta katsominenkin on huonoa käytöstä. OPPITUNNIT - Saavun oppitunnille lukujärjestyksen mukaisesti kouluvälineet mukana ja tehtävät tehtyinä. - Riisun päällysvaatteet ja päähineet luokkaan tullessani. - En syö enkä juo oppitunnilla. - En käytä enkä pidä esillä elektronisia laitteita tai muita tunnille kuulumattomia tavaroita. - Keskityn opiskeluun ja annan työrauhan. VÄLITUNNIT - Vietän välitunnit välituntialueella. Koulualueelta poistuminen on kielletty. - Noudatan hyviä tapoja ja toimin siten, ettei kenenkään turvallisuus vaarannu. RUOKAILU - Kouluruokailu on oikeuteni. - Ruokailen sovittuna aikana. - Menen ruokailuun rauhallisesti enkä etuile ruokajonossa. - En käytä päällysvaatteita enkä päähineitä ruokalassa. - Muistan hyvän hygienian ja hyvät ruokailutavat. - Siistin jälkeni ja vien käytetyt astiat ja ruuantähteet niille varatuille paikoille. 13

15 KOULUMATKAT - Noudatan liikennesääntöjä ja turvallisuusohjeita. Pyöräillessä käytän kypärää ja pimeässä heijastinta. - Säilytän kulkuneuvoni niille varatuilla paikoilla ja annan niiden olla rauhassa koulupäivän aikana. - Koulukuljetuksissa noudatan kuljettajan ohjeita. POISSAOLOT - Koulua on käytävä säännöllisesti. - Voin olla poissa sairauden takia. Sairastuessani huoltajani ilmoittaa poissaolostani koululle mahdollisimman pian. - Huoltaja voi anoa lupaa poissaoloon luokanopettajalta/luokanvalvojalta enintään kolmeksi päiväksi. Pidemmät poissaolot anotaan rehtorilta. - Koulu ei ole vastuussa, jos poistun luvattomasti kouluaikana. TUPAKOINTI, PÄIHTEET JA HUUMEET - Tupakkatuotteiden, päihteiden ja huumaavien aineiden hallussapito, käyttö ja välittäminen on ehdottomasti kielletty. TURVALLISUUS - Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus turvalliseen työympäristöön. - Liikun koulun tiloissa rauhallisesti enkä estä sujuvaa kulkemista. Käytän hissiä vain erityisluvalla. - En heitä lumipalloja, kiviä tai muuta sellaista. - Teräaseiden, tulentekovälineiden sekä muiden vaarallisten esineiden ja aineiden tuominen kouluun on kielletty. Koulun henkilökunta voi täydentää näitä järjestyssääntöjä muilla koulutyöskentelyyn liittyvillä ohjeilla. Oppilaan allekirjoitus Huoltajan allekirjoitus K O U L U R U O K A I L U Fazer-konserniin kuuluva Blue Service Partners Oy huolehtii koulussa tarjottavasta ruoasta. Kouluruoka muodostaa tärkeän osan päivän ravinnontarpeesta. Säännöllinen ruokailu on edellytys täysipainoiselle opiskelulle. Riittävä ja ravitseva ruoka auttaa jaksamaan koulutyössä. Kouluruokailu on porrastettu kahteen vuoroon ja yläluokilla luokkien ruokailuajat vaihtelevat jaksoittain. Ruokasalin aulassa on näkyvillä päivän annos. Kasvisruokaa on saatavana, mutta sen valintaan on sitouduttava. Ruokavaihtoehtoja ei voi vaihdella päivittäin. 14

16 Valitse sopiva määrä ruokaa ja hae tarvittaessa lisäannos. Joitakin kappaleruokia voit ottaa vain yhden, esim. sämpylät ja jälkiruoat. Muista, että annokseen kuuluu muutakin kuin pelkkä pääruoka. Ruokaa ei saa heittää hukkaan. Palauttaessasi astiat huolehdi, että ne tulevat asianmukaiseen järjestykseen: roskat laitetaan roska-astiaan ja biojäte bioastiaan. Välipalavälitunti luokille 7-9 alkaa kello koulun ruokalassa. Ruokalassa on tarjolla maksullista välipalaa ja diabeetikot saavat välipalansa hakemalla sen keittiöstä. Ruokalassa voi nauttia myös omia eväitä. Välipalan nauttiminen on suositeltavaa, jotta jaksat pitkän koulupäivän viimeiset tunnit. Oma vesipullo kannattaa pitää koulussa mukana. Masalan alueen ruokapalvelujen tuottajana on Blue Service Partners Oy. Ruokalistat vaihtuvat 10 viikon välein ja ne ovat nähtävissä yrityksen verkkosivuilla. Palautetta voi antaa suoraan henkilökunnalle tai verkossa lomakkeiden välityksellä. Palveluesimies Jaana Konttila Blue Service Partners Oy / U U D E T A L L E R G I A O H J E E T Koulun allergiaohjeet on päivitetty vastaamaan valtakunnallista allergiaohjelmaa, joka korostaa terveyden tukemista. Muutos koskee lieviä oireita aiheuttavia allergioita. Ohjelman mukaisesti näitä ei tule enää hoitaa välttämisellä vaan altistamalla ja vähitellen siedättämällä. Kouluilla tämä tarkoittaa lievien allergioiden tai esim. ristiallergioiden kohdalla (oireina ohimenevä punoitus, suun kirvely tai kutina), ettei koulussa enää tarjota esim. raa`an porkkanan tilalle vaihtoehtoja eikä kyseistä oireilua tarvitse ilmoittaa koululle. Kouluikäinen oppilas voi maistaa lieviä oireita aiheuttavaa ruoka-ainetta ja mikäli oireita tulee, hän pystyy itse lopettamaan syömisen ja ottamaan tarvittaessa oman antihistamiini-tablettinsa. Maistaminen/siedättäminen on tärkeää, koska näin siedättämällä paraneminen allergioista on todennäköistä. Suurin osa lieviä allergioita potevista oppilaista sietää esim. useita omena- tai tomaattilajikkeita ja saa oireita muutamista tai vain voimakkaimpina siitepölyaikoina. Ruoan kypsentäminen kuumentamalla/ höyrystämällä muuttaa allergian aiheuttajia niin, etteivät ne enää aiheuta oireita. Sen sijaan mm. muna, maito, selleri, pähkinä ja kala eivät muutu käsittelystä. Selleriä voi olla raakana salaateissa erillisenä osasena. Voimakkaita/erittäin voimakkaita oireita aiheuttavia ruoka-aineita tulee edelleenkin välttää ja altistukset/kontrollit suoritetaan sovitusti sairaalassa tai hoitavan lääkärin ohjeiden mukaisesti. Mikäli lapsellasi on ruoka-allergia, eikä teitä ole ohjeistettu miten dieetti puretaan, ottakaa yhteyttä hoitavaan lääkäriin ohjeiden saamiseksi. Voimakkaita oireita aiheuttavat ruoka-allergiat huomioidaan kouluilla entiseen tapaan. 15

17 J A K S O J Ä R J E S T Y S 7 LK h/v I II III IV V UE/ET AI A-kieli B-kieli HY MA FK BG LI MU KU TT 1, OP 0, TN/TS KO pak.yht VR VR YHT LK h/v I II III IV V UE/ET AI A-kieli B-kieli HY MA FK BG LI TT OP pak.yht VR VR VR VR VR VR val.yht YHT LK h/v I II III IV V UE/ET AI A-kieli B-kieli HY MA FK BG LI MU KU TT 0, OP 0, TN/TS KO pak.yht VR VR VR VR VR YHT

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16

VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16 VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Yhteystiedot... 3 3. Lukuvuosi ja lomat... 3 4. Jaksot..... 3 5. Opettajat..... 4 6. Koulunkäyntiavustajat 5 7. Iltapäivätoiminnan

Lisätiedot

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 Säilytä tiedote lukuvuoden ajan. 1 2 YHTEYSTIEDOT URHEILUPUISTON KOULU Anni Swanin katu 6 50100 Mikkeli Rehtori Mika Huovinen 044 794 2776 mika.huovinen@mikkeli.fi

Lisätiedot

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille!

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille! LYSEONMÄEN KOULU 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin tervehdys 4 Luokanvalvoja ja koulun toiminta-ajatus 5 Yhteydenpito koulun ja kodin välillä 6 Koulun opettajat ja opetusaineet 6 Hallinto 8 Lukuvuoden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot Työ- ja loma-ajat 2015-2016 Jaksot 2015-2016: viisi jaksoa Koulupäivä

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2014 2015 www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2014-2015 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS... 8 OPPILASARVIOINTI...

Lisätiedot

TIEDOTELEHTI. Vatialantie 4 A 36240 KANGASALA Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi Wilma: https://kangasala.starsoft.fi/

TIEDOTELEHTI. Vatialantie 4 A 36240 KANGASALA Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi Wilma: https://kangasala.starsoft.fi/ TIEDOTELEHTI Vatialantie 4 A 36240 KANGASALA Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi Wilma: https://kangasala.starsoft.fi/ Kanslia 050 501 9614 Rehtori 050 394 8460 Opettajienhuone 040 133 6612 HUOLTAJA!

Lisätiedot

Luokanvalvoja: Puhelin:

Luokanvalvoja: Puhelin: KAURIALAN KOULU Torikatu 33 13130 HÄMEENLINNA Luokanvalvoja: Puhelin: Koulun kotisivut: http://www.hameenlinna.fi/kaurialankoulu Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@hameenlinna.fi Rehtori Pekka Saros

Lisätiedot

KEURUUN YLÄKOULU. LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille

KEURUUN YLÄKOULU. LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille KEURUUN YLÄKOULU LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille SISÄLLYSLUETTELO 1. REHTORIN TERVEHDYS 2. YHTEYSTIEDOT 3. KOULUN TYÖAIKA 4. OPPILASMÄÄRÄT LUKUVUONNA 2013-2014 5. TUNTIJAKO 6. JAKSOTUS

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2010 2011 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2011 2012 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

Kädessänne on Gesterbyn koulun kouluopas, joka sisältää tietoa koulumme toimintakulttuurista.

Kädessänne on Gesterbyn koulun kouluopas, joka sisältää tietoa koulumme toimintakulttuurista. KOULUOPAS 1. Rehtorin sanat 2. Koulun työ- ja loma-ajat (aikataulu) 3. Yhteystiedot 4. Helmi-reissuvihko 5. Vanhempainillat 6. Poissaolot 7. Kouluruokailu 8. Järjestyssäännöt 9. Välituntikäytänteet 10.

Lisätiedot

Hyvä huoltaja ja oppilas

Hyvä huoltaja ja oppilas Hyvä huoltaja ja oppilas Oheisesta lukuvuoden ensimmäisestä tiedotteesta näette kouluvuotta koskevat perustiedot. Lukuvuosi on jaettu kuuteen opiskelujaksoon. Joka jakson alussa lähetämme kotiin A4-tiedotteen

Lisätiedot

Koivukylän koulun. opintoopas

Koivukylän koulun. opintoopas Koivukylän koulun opintoopas 2015 2016 Sisällysluettelo Hyvä oppilas... 3 Koulun puhelimet ja henkilökunta... 4 Opettajat ja avustajat... 5 Opettajat aineryhmittäin... 6 Luokanvalvojat... 7 Oppilaskunta...

Lisätiedot

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA Euran yhteiskoulun lukuvuositiedote 2014-2015 1 2 SISÄLTÖ 1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA 2. KOULUN TOIMINTA-AJATUS 3. HALLINTO 4. KOULUN TAVAT 5. TYÖ- JA LOMA-AJAT 6. OPETTAJAT, PUHELINNUMEROT

Lisätiedot

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo Kouran koulun lukuvuositiedote Lukuvuosi 2013-2014 Kuva: Satu Mäki-Teppo Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Koulunjohtajan palsta Ihana ja lämmin kesä on vielä kesken, vaikka kouluun jo taas palaammekin.

Lisätiedot

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03. Syyslukukausi Kevätlukukausi 12.08.-20.12.2013, 90 työpäivää 02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.2014

Lisätiedot

Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille!

Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille! Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille! Raunistula yhtenäiskoulun kahdeksannen toimintavuoden tavoitteena ovat viime vuoden tavoin oppilaiden Hyvinvointi Osallisuus Tuki Oppilaiden hyvinvointi on osa koko

Lisätiedot

MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE 2015-2016

MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE 2015-2016 MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE 2015-2016 MERTALAN KOULU Simasalonkatu 2 57200 SAVONLINNA rehtori Markku Kiiski 044-4174540 sähköposti: markku.kiiski(at)savonlinna.fi apulaisrehtori Marketta Pellinen 044-4174537

Lisätiedot

Espoon kristillinen koulu

Espoon kristillinen koulu Espoon kristillinen koulu Lukuvuosiopas 2015-2016 Rakkaudella ja ammattitaidolla Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Sisältö Sivu

Lisätiedot

KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015

KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015 1 KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015 2 Syksy 2014 Helteisen kesäloman jälkeen olemme päässeet aloittamaan uutta lukuvuotta jo keväällä tutuiksi tulleissa väliaikaistiloissa. Lukuvuosi on

Lisätiedot

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖPÄIVÄ LAUANTAINA 10.11. JA SITÄ VASTAAVA VAPAAPÄIVÄ PERJANTAINA 7.12. Hyvä kotiväki! Tervetuloa kesän jälkeen aloittamaan uutta lukuvuotta

Lisätiedot

KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2012 2013

KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2012 2013 KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2012 2013 1 KANTVIKIN KOULU Toppapolku 2 02460 KANTVIK jussi.maatta(at)kirkkonummi.fi KOULUN PUHELINNNUMEROT Koulunjohtaja Jussi Määttä 040-733 0343 Erityisopetus Minttu Polvinen,

Lisätiedot

ESIPUHE. Määrät ovat puolittuneet vuosittain edellisestä vuodesta jo kolmen vuoden ajan.

ESIPUHE. Määrät ovat puolittuneet vuosittain edellisestä vuodesta jo kolmen vuoden ajan. ESIPUHE Uusi lukuvuosi alkaa mielenkiintoisissa merkeissä. Siuntio on päättänyt jatkaa itsenäisenä kuntana, joten kuntalaisten palvelujen saatavuus on monelta osin tarkastettava uudestaan. Koulutoiminnan

Lisätiedot

VUOSITIEDOTE 1/2015. Olkahisen koulu Olkahisen koulutalo - Sorilan koulutalo

VUOSITIEDOTE 1/2015. Olkahisen koulu Olkahisen koulutalo - Sorilan koulutalo VUOSITIEDOTE 1/2015 Olkahisen koulu Olkahisen koulutalo - Sorilan koulutalo 1 Sisällys Luokat, opettajat, muu henkilökunta... 3 Yhteystietoja... 4 Juhlia ja tapahtumia... 5 Työ- ja loma-ajat... 5 Koulupäivän

Lisätiedot

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lauttasaarenyhteiskoulu.fi

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lauttasaarenyhteiskoulu.fi LAUTTASAAREN YHTEISKOULU Isokaari 19, 00200 Helsinki Puhelin (09) 684 1270 Fax. (09) 6841 2727 E-mail: toimisto@lauttasaarenyhteiskoulu.fi www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Toimisto palvelee koulupäivinä

Lisätiedot

KOULUAVAIN Aleksis Kiven koulun lukuvuosiopas 2015-2016

KOULUAVAIN Aleksis Kiven koulun lukuvuosiopas 2015-2016 KOULUAVAIN Aleksis Kiven koulun lukuvuosiopas 2015-2016 Hyvät oppilaat ja vanhemmat! Sateinen ja kolea kesä unohtuu loppukesän helteistä ja ennätysmäisestä mustikkasadosta nauttiessa! Tervetuloa aloittamaan

Lisätiedot

SYYSTIEDOTE VANHEMMILLE

SYYSTIEDOTE VANHEMMILLE SYYSTIEDOTE VANHEMMILLE Lukuvuosi on taas käynnistymässä. Se tuo mukanaan uusia sekä vanhoja iloja haasteineen. Koulumme opetusryhmien määrä on kesän aikana lisääntynyt kolmella. Ensimmäistä kertaa aloitamme

Lisätiedot

KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2015-2016

KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2015-2016 KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2015-2016 Hyvät Hamulan koulun oppilaat ja vanhemmat! Toinen lukuvuosi Hamulan koulun uudella sijaintipaikalla on alkamassa, ja minulla on tunne, että koulu ja sen mukanaan tuomat

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot