VALINNAISAINEET. 7. luokat. Seinäjoen Yhteiskoulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALINNAISAINEET. 7. luokat. Seinäjoen Yhteiskoulu 2014-2015"

Transkriptio

1 3 VALINNAISAINEET 7. luokat Seinäjoen Yhteiskoulu

2 SEINÄJOEN YHTEISKOULU Opinto-ohjaus HEJ, RSY 4 Hyvät 6. luokkalaiset vanhempineen! Sydämellisesti tervetuloa Valinnaisaineiden ja koulun esittelytilaisuuteen Seinäjoen Yhteiskouluun (os. Tuomikatu 6) torstaina 23.1 klo Kello alkaa koulun salissa tilaisuus, jossa rehtori kertoo valinnaisaineiden valitsemisesta. Sen jälkeen teillä on mahdollisuus kierrellä tutustumassa kouluun. Opettajat esittelevät luokissa valinnaisaineita ja valinnaiskursseja. He kertovat aineen opiskelusta ja vastaavat mielellään kaikkiin koulunkäyntiin liittyviin kysymyksiin. Rehtorilta voi illan aikana kysellä mitä tahansa koulun toiminnasta ja tavoista. Oppilaanohjaajat opastavat tarvittaessa ainevalinnoissa ja urasuunnittelussa. Seinäjoen Yhteiskoulun pihapiirissä sijaitsevat päärakennus, Honkavaaraksi kutsuttu kiinteistö ja Kivistön koulun kanssa yhteinen erillinen teknisen työn rakennus. Päärakennuksen keskellä ala-aulassa kioskin luona on INFOPISTE, josta saat koulumme kartan suunnistuksen helpottamiseksi. Karttoja jakavat koulumme tukioppilaat, jotka myös neuvovat teitä mielellään. Pysäköintipaikkoja on koulun pihassa ja koulun Tuomikadun puolella. Sisäänkäynti on sisäpihan puolelta. HUOM! RUOKALASSA on liikuntaluokkien varainhankintapuffee: 2 kahvi / mehu / tee ja pulla / kakunpala Osoite Tuomikatu Seinäjoki Puhelin (06) opo Joensuu ja (06) opo Sysilampi (06) rehtori Noponen (06) kanslia (06) opettajainhuone Telefax (06)

3 Tämän kirjasen tarkoitus on tutustuttaa teitä kouluumme ja kertoa seitsemännen luokan valinnaisesta oppitunnista. 5 Uuteen kouluun tuleminen on varmasti jännittävää. Koulussamme kuitenkin on opettajien lisäksi useita eri henkilöitä, jotka auttavat kouluun tutustumisessa ja sopeuttamisessa: mm. luokanvalvoja, kuraattori, terveydenhoitaja ja tukioppilaat. Jokainen luokka saa omat tukioppilaansa yhdeksännen luokan oppilaista, jotka neuvovat, opastavat ja ovat tukena aina tarvittaessa. TERVETULOA KOULUUMME! Koulumme arvot ovat hyvä perusopetus, turvallisuus ja viihtyisyys. Viime vuosina toteutettujen erilaisten kyselyjen perusteella arvot elävät koulumme arjessa erittäin hyvin. Koulun henkilökunta kehittää koulua koko ajan. Oppilaiden ääni kuuluu koulussa lähinnä oppilaskunnan hallituksen, tukioppilaiden ja koulun harrastevastaavien eli hobbareiden kautta. Meillä on koulussa hyvä yhteishenki. Kutsumme myös vanhempia yhteistyöhön. Yksi tärkeä tekijä koulun ja kodin yhteistyössä on koulumme vanhempaintoimikunta. Se on keskusteleva foorumi, joka kokoontuu 4-5 kertaa lukuvuoden aikana. Toimikunnassa mukana olevien vanhempien mielestä parasta toiminnassa on se, että sitä kautta saa paljon tietoa koulun toiminnasta ja pystyy tuomaan omia terveisiä teemalla kotona kuultua koulun henkilökunnalle. Tervetuloa mukaan toimintaan! Koteihin jaamme tietoa myös erilaisin tiedottein sekä järjestämme vanhempainiltoja ja vartteja. Koululla on omat kotisivut osoitteessa tai akoulutus/perusopetus/ylakoulut/seinajoenyhte iskoulu.html Omat valinnat kannattaa miettiä tarkasti. Tärkeintä on oma innostus ja mahdolliset tulevaisuuden haaveet. Vanhempien kannattaa tuoda mielipiteensä julki mutta antaa nuoren itse valita. Toivottavasti kukaan ei tee kuitenkaan valintoja vain kavereiden mukaan. Nyt voi valita vain yhden valinnaistunnin. Muut mielenkiintoiset kurssit voi valita sitten 8. luokalla. Silloin on peräti kuusi tuntia valinnaisuutta. Siis, viisaita valintoja! Huomioitavaa lukuvuodelle : Uutta yläkoulu odotellessa koulumme tilat ovat tosi täynnä. Tämä voi aiheuttaa seuraavia asioita: - Oppilaan ensisijaiset valinnat eivät välttämättä toteudu tilan puutteen takia. Varavalinnat tulee harkita entistä tarkemmin. - Osa valinnaisaineiden tunneista pidetään muualla kuin koulu tiloissa. Esimerkiksi liikunnan kurssit ovat pääosin Urheilutalolla. - Kouluumme otetaan oppilaat Kivistön, Lintuviidan, Törnävän, Kärjen, Lintuviidan sekä Pajuluoman koulun oppilaista. Muiden koulu

4 6 jen oppilaiden toivotaan hakeutuvan omaan lähikouluunsa. Ainoastaan liikuntaluokille valittavat muiden koulualueiden oppilaat mahtuvat kouluumme. Opetussuunnitelmat ja tuntijako Koulumme opetussuunnitelma perustuu valtakunnalliseen perusopetuksen opetussuunnitelmaan vuodelta Siinä on määritelty esim. oppiainekohtainen tuntijako, joka on tässä esitteessä. Jaksottaminen Koulumme lukuvuosi jaetaan neljään yhdeksän viikon jaksoon. Osaa oppiaineista luetaan vain joka toisessa jaksossa. Todistukset jaetaan aina jouluna ja keväällä. Lukuvuoden aikana opettajat välittävät tietoa oppilaan opintomenestyksestä erilaisin itsearvioinnein sekä siten, että kokeet tulee aina näyttää kotona. KUINKA OPPILAAN TULEE TOIMIA? Valinnat Seitsemännellä luokalla oppilaat voivat valita yhden tunnin, kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla kuusi valinnaistuntia viikossa. Harkitse tarkoin myös varavalintasi, sillä on mahdollista, että ensisijainen valintasi ei toteudukaan ja joudumme muodostamaan ryhmän varavalintojen perusteella. Valintoja ei voi myöhemmin muuttaa. tee kolme varavalintaa, koska joissakin aineissa on rajoitettu oppilasmäärä tai jokin kurssi voi jäädä toteutumatta, jos ryhmään ei tule riittävästi oppilaita. Jos sinusta tuntuu siltä, että listassa on monta sinua kiinnostavaa kurssia, valitse niistä nyt vain kiinnostavin. Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla sinulla on varmasti mahdollisuus ottaa loputkin sinua kiinnostavat aineet. Nyt valitset vain seitsemättä luokkaa varten. Jos haluatte kysyä Meidät tavoitat seuraavista puhelinnumeroista: Jari Noponen, rehtori p Leena Myllyniemi, koulusihteeri p Heidi Joensuu opinto-ohjaaja p Raimo Sysilampi opinto-ohjaaja p Opettajainhuoneet p p Kuinka valitaan? Valitse seuraavilla sivuilla olevista kursseista itsellesi yksi kurssi. Tämän lisäksi

5 7 Liikuntaluokat Seinäjoen Yhteiskoulussa ovat toimineet vuodesta 1993 ns. liikuntaluokat. Niiden oppilaiden, jotka ovat kiinnostuneet tästä mahdollisuudesta, tulee valita Liikuntaluokka-valinnaiskurssi. Hakijoista muodostetaan kaksi liikuntaluokkaa siten, että molemmille luokille tulee oppilasta edellyttäen, että valintoja tulee riittävästi. Jos valintoja on enemmän, oppilaille järjestetään pääsytestit. Testeistä ilmoitetaan kaikille kurssin valinneille erikseen. Lisäliikunnan valitsevat saavat yläkoulun aikana kaksinkertaisen määrän liikunnanopetusta muihin oppilaisiin nähden. LIIKUNTALUOKKAKURSSIN VALITSEVAT Lisäliikunta sisältyy oppilaan valinnaisaineisiin! SEITSEMÄNNELLÄ LUOKALLA on yksi valinnaistunti eli liikuntaluokkakurssi KAHDEKSANNELLA LUOKALLA kuudesta valinnaistunnista kaksi on liikuntaa. YHDEKSÄNNELLÄ LUOKALLA on sama tilanne kuin kahdeksannella luokalla. Jos oppilas, jolla on saksa tai ranska A2- kielenä, valitaan liikuntaluokalle, liikunnan lisätunnit tulevat vasta kahdeksannella luokalla valinnaisaineena. Oppilas voi kuitenkin osallistua lisäliikunnan tunneille muiden luokan oppialiden kanssa. KATSO SIVU 8! Valitsisinko liikuntaluokkakurssin? Liikunnasta kiinnostuneilla on mahdollisuus nauttia seuraavista eduista : Jokaisesta opetettavasta liikuntalajista on mahdollisuus saada paremmat perustaidot kuin perustunneilla. Lisätunnit mahdollistavat sen, että liikuntatunneilla voidaan tutustua useampiin liikuntalajeihin. Samalla luokalla on samanhenkisiä oppilaita. Joka vuosi tehdään joku liikunnallinen retki sekä yhdeksännellä luokalla liikunnallinen leirikoulu. Oppilaille annetaan myös hiukan valmennustietoutta ja ryhmän ohjaamisen perustietoja hyödynnettäväksi omassa harjoittelussa, mahdollisesti seurojen apuvalmentajina tai mahdollisessa liikunnallisessa ammatissa. Liikuntaluokista kiinnostuneille jaetaan myös erillinen esite, jossa on vielä tarkempaa tietoa. Jos haluat kysyä, lisätietoja antavat Jari Noponen, rehtori Tuula Sarajärvi, liik. op Tommy Koponen, liik. op

6 8 Seinäjoen Yhteiskoulun tuntijako TAULUKOSTA SELVIÄÄ, KUINKA MONTA TUNTIA KUTAKIN OPPIAINETTA ON VIIKOSSA KESKIMÄÄRIN. (esimerkiksi historiaa on joka toisessa jaksossa 4 tuntia ja joka toisessa jaksossa 0 tuntia) Oppiaine 7. luokka 8. luokka 9. luokka Äidinkieli Uskonto Historia/Yhteiskuntaoppi Englanti Ruotsi Matematiikka Fysiikka/kemia Biologia/maantiede Kuvataide Musiikki Liikunta Kotitalous Tekninen työ/tekstiilityö Oppilaanohjaus 0,5 1 0,5 Terveystieto 0,5 2 0,5 Kaikille yhteisiä tunteja Valinnaisia tunteja Seuraavilla sivuilla esitellään yhdelle valinnaistunnille valittavat kurssit seitsemättä luokkaa varten.

7 9 ALAKOULUSTA JATKUVAT KIELIVALINNAT HUOM! * Oppilas, joka on valinnut ruotsin, ranskan tai saksan kielen vapaaehtoisena alakoulun 3. luokalla, jatkaa joustavasti kieliopintojaan myös yläkoulussa. * Oppilas valitsee tällöin takasivun lomakkeesta ruotsi A2:n, ranska A2:n tai saksa A2:n. Joissakin tapauksissa ryhmä voidaan muodostaa yhdessä lyseon oppilaiden kanssa. Lähinnä tämä koskee saksan tai ranskan opiskelijoita, jos toisessa koulussa ei tule riittävästi valintoja. HUOMIOITAVAA A2-KIELEN VALINNEILLE RUOTSI: KAIKILLA LUOKKA-ASTEILLA on ruotsia kaksi tuntia. Se ei vaikuta valinnaisuuteen. MUUT A2-KIELET (RANSKA, SAKSA): KAIKILLA LUOKKA-ASTEILLA tunteja on kaksi. SEITSEMÄNNELLÄ LUOKALLA ON YKSI VALINNAISTUNTI, TÄSSÄ TAPAUKSESSA A2-KIELI. TOINEN A2-KIELEN TUNTI ON YLIMÄÄRÄISENÄ SITEN, ETTÄ OPPILAILLA ON 31 VIIKKOTUNTIA (NORMAALISTI 30 TUNTIA). KAHDEKSANNELLA LUOKALLA A2-KIELTÄ ON KAKSI VALINNAIS- TUNTIA. VALITTAVAKSI JÄÄ NELJÄ MUUTA VALINNAISTUNTIA (VALINTOJEN KOKONAISMÄÄRÄ 8. LUOKALLA ON 6 TUNTIA). OPPILAILLA ON 30 VIIKKOTUNTIA. YHDEKSÄNNELLÄ LUOKALLA ON SAMA TILANNE KUIN KAHDEKSAN- NELLA.

8 10 LIIKUNTALUOKKAKURSSI + A2-KIELI A2-KIELENÄ RUOTSI: SEITSEMÄNNELLÄ LUOKALLA ON YKSI VALINNAISTUNTI, TÄSSÄ TAPAUKSESSA LIIKUNTALUOKKAKURSSI. RUOTSIA ON KAKSI TUNTIA KUTEN MUILLAKIN. A2-KIELENÄ RANSKA TAI SAKSA: SEITSEMÄNNELLÄ LUOKALLA ON YKSI VALINNAISTUNTI, TÄSSÄ TAPAUKSESSA A2-KIELI. LISÄLIIKUNTA ALKAA VASTA KAHDEKSAN- NELLA LUOKALLA. KAHDEKSANNELLA LUOKALLA KUUDESTA VALINNAISTUNNISTA KAKSI ON LIIKUNTAA JA KAKSI A2-KIELTÄ. VALITTAVAKSI JÄÄ VIELÄ KAKSI TUNTIA. YHDEKSÄNNELLÄ LUOKALLA ON SAMA TILANNE KUIN KAHDEKSAN- NELLA. A2-KIELTEN ESITTELY Ruotsi A2 2 viikkotuntia 7., 8. ja 9. luokalla Alakoulussa 4. luokalla ruotsin valinneille. Ruotsin kielessä pyritään peruskoulun loppuun mennessä saavuttamaan sama taso kuin A1-kielessä (=yleensä englannissa). Kerrataan alakoulussa opittuja rakenteita ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Käsitellään mm. matkustamista, asumista ja harrastamista. Numeerinen Muuta Ruotsin A2-kielenä valinneet valitsevat lisäksi 1 viikkotunnin muita valinnaiskursseja. Ranska A2 2 viikkotuntia 7., 8. ja 9. luokalla Alakoulussa 4. luokalla ranskan valinneille Ranskan kielessä pyritään saavuttamaan peruskoulun loppuun mennessä sama taso kuin A1 kielessä (= 3. luokalla alkava).

9 11 Opiskelun tavoitteena on, että oppilas omaksuu kieltä asteittain paremmin suullisesti ja kirjallisesti. Samoin hän oppii kuuntelemaan kieltä ja ymmärtää kuulemansa. Alakoulussa opittua keskeistä sanastoa sekä rakenteita kerrataan ja syvennetään. Keskeistä on, että oppilas oppii tuottamaan kieltä sujuvasti sekä suullisesti että kirjallisesti. Aiheita ovat mm. harrastukset, matkustaminen sekä asiointi arkipäivän tilanteissa. Syvennetään ranskankielisten maiden ja kulttuurin tuntemusta. Numeerinen Muuta Ranskan A2-kielenä valinneet eivät voi valita 7. luokalla muita valinnaiskursseja, paitsi ehdollisesti liikuntaluokan (ks. sivu 2). Viikkotuntimääräksi muodostuu 31. Saksa A2 2 viikkotuntia 7., 8. ja 9. luokalla Alakoulussa 4. luokalla saksan valinneille Saksan kielessä pyritään peruskoulun loppuun mennessä saavuttamaan sama taso kuin A1-kielessä (= 3. luokalla alkava) Alakoulun keskeiset sanat ja rakenteet kertautuvat ja täsmentyvät. Kielen omaa tuottamista sekä suullisesti että kirjallisesti painotetaan. Käsitellään mm. asumista, harrastamista ja matkustamista. Syvennetään tietoa saksankielisten maiden kulttuurista. Numeerinen Muuta Saksan A2-kielenä valinneet eivät valitse 7. luokalla muita valinnaiskursseja, paitsi ehdollisesti liikuntaluokan (ks. sivu 2). Viikkotuntimääräksi muodostuu luokalla mahdollisuus 5päivän oppilasvaihtoon Saksaan Oldenburgissa sijaitsevaan Liebfrauenschuleen.

10 12 MUUT VALINNAISKURSSIT Nyt näyttelemään I Teatterista, esiintymisestä ja näyttelemisestä kiinnostuneille. Totutetaan esiintymään yleisön edessä, rohkaistaan itseilmaisuun, tarjotaan teatterielämyksiä. Matkalla Euroopassa ja sisältö Tervetuloa mielenkiintoiselle matkalle Eurooppaan tutustumaan eri maiden kieliin ja kulttuureihin erilaisten tehtävien, pelien, musiikin ja TV-ohjelmien avulla! Kohdemaina mm. Saksa, Ranska, Espanja. Need some extra help? 7.-luokkalaisille, jotka tuntevat tarvitsevansa rohkaisua puhutussa kielessä ja kertausta englannin rakenteissa ja sanastossa. Kurssilla puhutaan englantia monimuotoisesti pelien ja leikkien merkeissä videoiden ja musiikin innoittamina sekä harjoitellaan keskeisiä rakenteita. Be there, or be square. 7.-luokkalaisille Tietotekniikka ja sisältö: Kurssilla tutustutaan tietotekniikan perustaitoihin ja ohjelmiin Koneen peruskäyttö: Windows XP ja Vista/ 7 Perusohjelmistona Office-paketti: Word, Excel ja Power Point Kuvan, erityisesti valokuvien, käsittelyn alkeet Perustiedot ja -taidot laitteistosta Virus- ja haittaohjelmien torjuntaa Digikamera

11 13 7.-luokkalaisille. Valinnainen musiikki Kurssilla tuetaan oppilaiden jatkuvaa musiikkiharrastusta ja laajennetaan musiikillista yleissivistystä. Lauletaan ja soitetaan ryhmässä, harjoitellaan populaarimusiikin ja klassisen musiikin hittejä sekä kansanlauluja. Kehitetään soittotaitoa ja opetellaan erilaisia lähestymistapoja musiikkiin luovien ja terapeuttisten menetelmien avulla. Tekstiilityön lisäkurssi 7.-luokkalaisille. Kurssilla syvennetään tekstiilityön perustaitoja sekä tutustutaan kiinnostaviin, uusiin tekniikoihin. Oppilasta kannustetaan omaan ideointiin tuotetta suunniteltaessa Kurssilla valmistetaan toiveiden mukaan muutama pienehkö tuote, esimerkiksi sisustustekstiili, laukku, asuste, maskotti tai koru. Palloilukurssi Eri pallopeleistä kiinnostuneille tytöille ja pojille Harjoittaa taitoja eri pallopeleissä. Harrastetaan eri joukkuepelejä (jalkapalloa, pesäpalloa, lentopalloa, koripalloa, salibandya ja jääpelejä) sekä mailapelejä (squashia, sulkapalloa, tennistä). Huomioitavaa: Oppitunnit ovat pääasiassa muualla kuin koulun tiloissa. Liikuntaluokkakurssi (lisäksi normaalit kaksi tuntia) Liikunnasta monipuolisesti kiinnostuneille tytöille ja pojille. Oppilaille, jotka haluavat parantaa monipuolisesti liikuntataitojaan. Mahdollisuus saada samanhenkisiä, liikunnallisia luokkatovereita. Liikuntataitojen parantaminen ja uusien virikkeiden saanti.

12 14 Syvennetään tuttujen urheilulajien taitoja sekä tutustutaan uusiin liikuntalajeihin (esim. keilaukseen, squashiin). Muuta Osallistujamäärää voidaan joutua rajoittamaan. Tanssikurssi Tanssista kiinnostuneille 7.-luokkalaisille Oman taidon harjaannuttaminen ja eri tanssilajeihin tutustuminen. Rytminen kokonaiskasvatus ja ilmaisu. Tekniikan ja ilmaisun harjaannuttaminen jazz-tanssin ja improvisoinnin avulla. Tutustuminen eri tanssilajeihin (esim., nykytanssiin, hip hopiin, show-tanssiin, capoeiraan). Tanssien suunnittelua ja esitystä. Huomioitavaa: Oppitunnit ovat pääasiassa muualla kuin koulun tiloissa. :

13 15 VALINTALOMAKE 7. luokalla valitsen yhteisenä aineena teknisen työn (3 h/vko) tai tekstiilityön (3 h/vko) Olen opiskellut alakoulussa: e Valitun kielen opiskelua ei voi keskeyttää, muuta kuin erittäin perustelluista syistä. Anomus A2-kielen opiskelun keskeyttämisestä tulee tehdä kirjallisesti yläkoulun rehtorille mennessä Huomio! Mikäli olet lukenut alakoulussa ruotsia, valitse myös yksi (1) viikkotunti muita kursseja. Mikäli sinulla on valinnaisena kielenä A2-ranska tai A2-saksa, älä tee muita valintoja, paitsi mahdollisesti liikuntaluokka. (Esim. merkitse (x) liikuntaluokkakurssin kohtaan.) Valitse sarakkeeseen A varsinainen valinta X ja sarakkeeseen B kolme varavalintaa numeroilla 1, 2 ja 3 (1 = mieluisin valinta jne.). LUKUVUODEN AIKANA OPPILAAN VALINTOJEN TOTEUTUMISEEN VOI VAIKUTTAA TILOJEN PUUTE TAI LUKUJÄRJESTYSTEKNISET ASIAT OPPILAAN TULEE VARAUTUA SIIHEN, ETTÄ YKKÖSVALINTA EI TOTEUDUKAAN Mieti siis jokainen valintasi ja varavalintasi tarkkaan. Ryhmien muodostamisen jälkeen valinnaisten vaihto ei ole mahdollista. Oppiaine Kurssi h/vko A B Äidinkieli Nyt näyttelemään I 1 Englanti Need some extra help? 1 Kielet Matkalla Euroopassa 1 Tietotekniikka Tietotekniikka 1 Kuvataide Kuvataiteen lisäkurssi 1 Musiikki Valinnainen musiikki 1 Tekstiilityö Tekstiilityön lisäkurssi 1 Liikunta Palloilukurssi 1 Liikunta Tanssikurssi 1 Liikunta Liikuntaluokkakurssi 1 Oppilaan nimi nimenselvennys Koulu tällä hetkellä Luokka

14 16 Oppilaan sukunimi (tekstaa) Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Henkilötunnus - Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Nykyinen koulu lk. Opettajan nimi Seinäjoella / 2014 Oppilaan allekirjoitus Huoltajan allekirjoitus PALAUTA LOMAKE OPETTAJALLESI VIIMEISTÄÄN perjantaina Koulussamme seitsemännet luokat muodostetaan siten, että jokaiselle luokalle tulee ainakin muutama entinen luokkatoveri sekä paljon uusia. Halutessasi voit toivoa itsellesi kahta luokkatoveria. Toiveistasi ainakin toinen pyritään toteuttamaan

VALINNAISAINEET. 9. luokat. Seinäjoen Yhteiskoulu 2014-2015

VALINNAISAINEET. 9. luokat. Seinäjoen Yhteiskoulu 2014-2015 3 VALINNAISAINEET 9. luokat Seinäjoen Yhteiskoulu 2014-2015 SEINÄJOEN YHTEISKOULU 27.11.2013 Opinto-ohjaus HEJ, RSY 4 Hyvät 8. luokkalaiset vanhempineen! Sydämellisesti tervetuloa Valinnaisaineiden ja

Lisätiedot

Seinäjoen lyseossa opitaan tietoja, taitoja, yhdessä toimimista sekä tervettä asennetta elämään ja työntekoon, siis elämisen taitoja!

Seinäjoen lyseossa opitaan tietoja, taitoja, yhdessä toimimista sekä tervettä asennetta elämään ja työntekoon, siis elämisen taitoja! Seinäjoen lyseo 1 SISÄLTÖ Rehtorin mietteitä... 3 Tervetuloa Seinäjoen lyseoon... 4 Uudet luokat... 5 Muutoksia koulunkäyntiin... 5 Tuttuja asioita... 6 Kuka auttaa ja neuvoo?... 7 Koulun kotisivut...

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015. Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi

VALINNAISAINEET 2015. Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi VALINNAISAINEET 2015 Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi SISÄLTÖ Muutoksia lukujärjestykseen 8. ja 9. luokalla 2 Munkkiniemen yhteiskoulun tuntijako 2 Mitä valinnaisaineita koulu tarjoaa?

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 kahdeksannelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 kahdeksannelle luokalle Valinnaisaineopas 2015 kahdeksannelle luokalle Hyvä seitsemäsluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus enemmän itse päättää oman koulutyösi sisällöstä. Kouluvuoden kolmestakymmenestä vuosiviikkotunnista

Lisätiedot

MINNA CANTHIN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014

MINNA CANTHIN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014 MINNA CANTHIN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014 SISÄLTÖ 1 VALINNAN EDESSÄ... 1 2 PITKÄT VALINNAISAINEET... 2 ILMAISUTAITO... 2 KOTITALOUS... 2 KUVATAIDE... 3 LIIKUNTA (pojat ja tytöt)... 4 MUSIIKKI... 4 RANSKA

Lisätiedot

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO Huom! Vaihtoehtoiset taideaineet esitellään pitkien valinnaisaineiden ilmaisutaidon, kuvataiteen

Lisätiedot

Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 -

Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 - Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 - Päivitetty 26032008 ARVOT KOULUN ARJESSA 2 Ohjaamme oppilaita rehellisyyteen ahkeruuteen, itsenäisyyteen, mutta myös yhteistyökykyisyyteen, kriittiseen ajatteluun

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU LUKUVUOSI 2011-2012 1. VALINNAISAINEIDEN VALINTA Yläkoulun 8. ja 9. luokilla oppilaat opiskelevat Mäntysalon koulussa kaikille yhteisiä aineita 24 tuntia viikossa sekä

Lisätiedot

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4 YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4 A-kieli 2 3 3 B-kieli 2 2 2 Matematiikka 3 3 4 Biologia ja maantieto 2 2 3 Fysiikka ja kemia 2 3 2 Terveystieto 1 1 1 Uskonto/elämänkatsomustieto

Lisätiedot

MERTALAN KOULU VALINNAISKURSSIESITE lv. 2015-2016

MERTALAN KOULU VALINNAISKURSSIESITE lv. 2015-2016 MERTALAN KOULU VALINNAISKURSSIESITE lv. 2015-2016 Yhteystiedot MERTALAN KOULU Simasalonkatu 2, 57200 Savonlinna Kotisivut: http://edu.savonlinnaseutu.fi/mertala E-mail: mertalankoulu@savonlinna.fi Rehtori

Lisätiedot

Opas tuleville 7. luokkalaisille

Opas tuleville 7. luokkalaisille Opas tuleville 7. luokkalaisille Siirtyminen 7. Luokalle Peruskoulun 7. vuosiluokalle siirtyminen merkitsee monen asian muuttumista koulunkäynnissä. Tässä nivelkohdassa tulee uusia oppiaineita, uusia opettajia,

Lisätiedot

Lukuvuosi 2011 2012. Kuudesluokkalaisen opas. Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lukuvuosi 2011 2012. Kuudesluokkalaisen opas. Helsingin kaupungin opetusvirasto Lukuvuosi 2011 2012 Kuudesluokkalaisen opas Helsingin kaupungin opetusvirasto Tervetuloa seitsemännelle luokalle! Helsingissä peruskoululaisille tarjotaan omalla alueella yhtenäinen koulupolku ensimmäiseltä

Lisätiedot

VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016

VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016 Hämeenlinnan Yhteiskoulu Viertokatu 1 13210 Hämeenlinna 1 VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016 7. - 9. luokkien opetussuunnitelmasta Peruskoulun opetussuunnitelma

Lisätiedot

oulussa KOULUSSA perusopetuksen opas 2014 2015

oulussa KOULUSSA perusopetuksen opas 2014 2015 oulussa KOULUSSA perusopetuksen opas 2014 2015 sisällysluettelo oulussa koulussa Oulussa koulussa... 3 Yleistietoa perus koulusta...4 Mihin kouluun?.... 7 Ekaluokalle....8 Seiskalle....10 Kieli-info.................................12

Lisätiedot

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi.

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi. VALINNAISAINE/ -KURSSILUETTELO Lyhenne Valinnaisaine/ -kurssi Sivu AT Tietotekniikka 34 N EK Ekonomia 5 N ENAS Englannin syventävä lyhytkurssi 6 S ES Espanjan kieli ja kulttuuri 7 N/S IA Italian kieli

Lisätiedot

Opas tuleville 7. luokkalaisille

Opas tuleville 7. luokkalaisille Opas tuleville 7. luokkalaisille Siirtyminen 7. Luokalle Peruskoulun 7. vuosiluokalle siirtyminen merkitsee monen asian muuttumista koulunkäynnissä. Tässä nivelkohdassa tulee uusia oppiaineita, uusia opettajia,

Lisätiedot

TUNTIJAKO. 7lk 8lk 9lk

TUNTIJAKO. 7lk 8lk 9lk VALINNAISAINEET 8-9 LK 2015-2017 TUNTIJAKO 7lk 8lk 9lk Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 3 Englanti (A1-kieli) 2 3 3 Ruotsi (B1-kieli) 2 2 2 Matematiikka* 3,5 (4) 3,5 (4) 3(4) Biologia 1 1 2 Maantieto 1 1

Lisätiedot

Koulupolut. Siirtyminen 7. luokalle. 7.luokalle ilmoittautuminen. http://ops.tampere.fi/perusopetuksenops/ops/2/4/perusopetuksen-koulupolut/

Koulupolut. Siirtyminen 7. luokalle. 7.luokalle ilmoittautuminen. http://ops.tampere.fi/perusopetuksenops/ops/2/4/perusopetuksen-koulupolut/ Siirtyminen 7. luokalle Peruskoulun 7. vuosiluokalle siirtyminen merkitsee monen asian muuttumista koulunkäynnissä. Tässä nivelkohdassa tulee uusia oppiaineita, uusia opettajia, uusia ystäviä ja useimmille

Lisätiedot

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Merkitse valinnat numeroilla 1-4 (1=mieluisin, 2=toiseksi mieluisin jne, yhteensä 8 tuntia. Merkitse varavalinnat rastilla

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 Koulutuslautakunta 15.6.2011, 87 Päivitetty osin; Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 9.10.2013, 76, 19.3.2014, 29 ja 32 1. SEINÄJOEN KOULUTOIMEN

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS. Luostarivuoren koulu 2015-2017

VALINNAISAINEOPAS. Luostarivuoren koulu 2015-2017 VALINNAISAINEOPAS Luostarivuoren koulu 2015-2017 Kannen kuva: 7F 2014 ja kuvataideopettaja Anni Halonen 2 3 SISÄLLYSLUETTELO MITÄ VALITSEN JA MIKSI? 4 VALINNAN TEKEMINEN 5 LUOSTARIVUOREN KOULUN TUNTIJAKO

Lisätiedot

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lauttasaarenyhteiskoulu.fi

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lauttasaarenyhteiskoulu.fi LAUTTASAAREN YHTEISKOULU Isokaari 19, 00200 Helsinki Puhelin (09) 684 1270 Fax. (09) 6841 2727 E-mail: toimisto@lauttasaarenyhteiskoulu.fi www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Toimisto palvelee koulupäivinä

Lisätiedot

VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2014-2015 8. JA 9. LUOKAT

VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2014-2015 8. JA 9. LUOKAT KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2014-2015 8. JA 9. LUOKAT Valinnaisuus Kankarisveden koulussa... 3 Valintojen tekeminen -Wilma... 3 Vieraat kielet... 4 RAB8, RAB9, B2-ranska... 4 SA8,

Lisätiedot

KOULUN YHTEYSTIEDOT. Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti. Puhelimet:

KOULUN YHTEYSTIEDOT. Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti. Puhelimet: KOULUN YHTEYSTIEDOT Osoite: Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti Puhelimet: 040 4883 172 koulusihteeri Ilona Partanen (email: ilona.partanen@lapinlahti.fi) 040 4883 251 rehtori Juhani Sammallahti

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 Koulutuslautakunta 15.6.2011, 87 Päivitetty osin; Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 9.10.2013, 76 1. SEINÄJOEN KOULUTOIMEN PERUSPERIAATTEET

Lisätiedot

Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014

Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014 Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014 SISÄLTÖ KAHDEN VUODEN VALINNAT BIOLOGIA: TUTKI JA RETKEILE 4 EKONOMIA/LAKITIETO 4 ILMAISUTAITO 5 KOTITALOUS 5 KUVATAIDE 6 LIIKUNTA 6 MUSIIKKI 6 RANSKA 7 SAKSA 7

Lisätiedot

1. SEINÄJOEN LYSEON PERUSPERIAATTEET... 1 2. SEINÄJOEN LYSEON ARVOPOHJA, TEHTÄVÄ JA TOIMINTA-AJATUS... 1 3. SEINÄJOEN LYSEON OPPIMISYMPÄRISTÖ...

1. SEINÄJOEN LYSEON PERUSPERIAATTEET... 1 2. SEINÄJOEN LYSEON ARVOPOHJA, TEHTÄVÄ JA TOIMINTA-AJATUS... 1 3. SEINÄJOEN LYSEON OPPIMISYMPÄRISTÖ... SEINÄJOEN LYSEON OPETUSSUUNNITELMA 01/2014 1. SEINÄJOEN LYSEON PERUSPERIAATTEET... 1 2. SEINÄJOEN LYSEON ARVOPOHJA, TEHTÄVÄ JA TOIMINTA-AJATUS... 1 2.1. ARVOPOHJA JA TEHTÄVÄ... 1 2.2. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Opetussuunnitelma kokonaisuudessaan osoitteessa: www.peda.net/veraja/espoo/espoonlahdenkoulu/opetussuunnitelma 1 OTTEITA ESPOONLAHDEN

Lisätiedot

HIRVELÄN KOULU OPETUSSUUNNITELMA 2014

HIRVELÄN KOULU OPETUSSUUNNITELMA 2014 HIRVELÄN KOULU OPETUSSUUNNITELMA 2014 Hirvelän koulu - se ainoa oikea Sisällysluettelo c1. Yleistä... 4 2. Arvopohja ja toiminta-ajatus... 4 3. Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet... 5 4. Kieliohjelma...

Lisätiedot