KAUPUNGINTALO SANEERAUS HANKE HANKESUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUPUNGINTALO SANEERAUS HANKE 823201 HANKESUUNNITELMA"

Transkriptio

1 KAUPUNGINTALO SANEERAUS HANKE HANKESUUNNITELMA YLK KH XX KV

2 HANKESUUNNITELMA 1 YHTEENVETO HANKKEESTA HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ HANKKEEN PERUSTIEDOT HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT TOIMINNALLISET LÄHTÖKOHDAT TEKNISET LÄHTÖKOHDAT LAAJUUS RAKENNUSTOIMINNAN JÄRJESTELYT JA TOIMINTA NIIDEN AIKANA VÄISTÖTILAT AIKATAULU RAKENNUSKUSTANNUKSET RAKENNUSKUSTANNUSENNUSTE KÄYTTÄJÄN KUSTANNUKSET ENSIKERTAISEN KALUSTAMISEN JA VARUSTAMISEN KUSTANNUSENNUSTE KÄYTTÖKUSTANNUSENNUSTE RAHOITUSSUUNNITELMA 5 2 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT HANKKEEN EDETESSÄ TEHTÄVÄT PÄÄTÖKSET TONTIN NYKYISET RAKENNUKSET 6 3 HANKKEEN PERUSTELUT TARPEET JA KIIREELLISYYS 6 4 RAKENNUSPAIKKA SIJAINTI JA HALLINTA KAAVA- JA KIINTEISTÖTIEDOT TONTIN YMPÄRISTÖ TONTIN OMINAISUUDET LIIKENNE JA PAIKOITUS KADUT JA KUNNALLISTEKNIIKKA 7 5 SUUNNITTELUTAVOITTEET YLEISET TAVOITTEET RAKENNUSTÖIDEN KUVAUS JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET PIHAAN LIITTYVÄT TAVOITTEET RAKENNUSTEKNISET TAVOITTEET LVIA-TEKNISET TAVOITTEET SÄHKÖTEKNISET TAVOITTEET 8

3 HANKESUUNNITELMA sivu 1 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Kaupungintalon saneeraus sisällytettiin kaupungin investointiohjelmaan alun perin KH:n hyväksymien tarveselvityksen sekä toiminnallisuus- ja tilankäyttöselvityksen pohjalta. Keskeisiä toiminnallisuus- ja tilankäyttöselvityksessä saneeraukselle asetettuja tavoitteita olivat tekniset ajanmukaistukset, yleisten tilojen toiminnalliset parannukset, työpisteiden määrän lisääminen, esteettömyyden, työolojen ja sisäilman sekä rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen. Samanaikaisesti hankkeen normaalin valmistelun rinnalla on kaupungintalolla tehty vuosien varrella osittaisia korjaustoimenpiteitä henkilökunnan työolojen ja sisäilman parantamiseksi. Lisäksi vuonna 2013 teetettiin VTT Expert Services Oy:llä tutkimus saneeraushankkeen tueksi ja rakennuksen korjaustarpeiden huolelliseksi määrittämiseksi. Saneeraushankkeelle on myönnetty aiempien valmistelujen yhteydessä määrärahaa talousarvioon, mutta asetetut tavoitteet ja hankkeen laajuus ovat kuitenkin määrärahavarauksia huomattavasti suuremmat jolloin hankkeen sisältöä ja käynnistämisen edellytyksiä on ollut välttämätöntä tarkastella uudelleen. Lisäksi yhdyskuntalautakunta on edellyttänyt yhdyskuntatointa määrittämään hankkeen sisällön uudelleen siten, että ensisijaisena tavoitteena on saada työskentelyolosuhteet kiinteistössä asianmukaisiksi. Jatkovalmistelussa on keskitytty kokonaisuuksiin, joilla pyritään saamaan rakennuksen työskentelyolosuhteiden kannalta potentiaaliset, usein alkuperäiset, riskirakenteet uusittua ja mahdollistettua rakennuksen toiminta rakennusfysikaalisesti oikein. Kokonaisuudet on koottu saneeraushankkeen alkuperäisistä suunnitelmista sekä edellä mainitun VTT Expert Services Oy:n tekemän tutkimusraportin korjaustoimenpide-esityksistä, joissa on keskitytty lähinnä rakenteiden kuntoon saattamiseen.

4 HANKESUUNNITELMA sivu Hankkeen ohjausryhmä 1.2 Hankkeen perustiedot Käyttäjän edustajat kaupunginsihteeri Gun Söderlund (yleishallinto) tietohallintopäällikkö Seppo Rusama (tietohallinto) ruokapalvelupäällikkö Leila Korhonen (ruoka- ja puhdistuspalvelut) palveluesimies Pirjo Korpinen (ruoka- ja puhdistuspalvelut) Tilaajan edustajat rakennuttajapäällikkö Tommi Metsälä talotekniikkainsinööri Tomi Salminen projektivalvoja Hannu Laakkonen Rakennuttajakonsultti projektipäällikkö Rauli Nurminen (Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy) projekti-insinööri Miikka Kotola (Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy) Pääsuunnittelija arkkitehti Tomi Perko (Arkkitehtitoimisto Perko Oy) Hankkeen nimi ja numero Kaupungintalon saneeraus / Osoite Kauniaistentie 10, Kauniainen Toiminta Kaupungin hallintorakennus Omistaja Kauniaisten kaupunki Käyttäjä Kauniaisten kaupunki 1.3 Hankkeen lähtökohdat Tilaaja / rakennuttaja Kauniaisten kaupunki / Yhdyskuntatoimi Tontti 1. kaupunginosa, kortteli 8, tontti 16 Kaupungintalon saneeraus sisällytettiin kaupungin investointiohjelmaan alun perin KH:n hyväksymien tarveselvityksen sekä toiminnallisuus- ja tilankäyttöselvityksen pohjalta. Keskeisiä toiminnallisuus- ja tilankäyttöselvityksessä saneeraukselle asetettuja tavoitteita olivat tekniset ajanmukaistukset, yleisten tilojen toiminnalliset parannukset, työpisteiden määrän lisääminen, esteettömyyden, työolojen ja sisäilman sekä rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen.

5 HANKESUUNNITELMA sivu 3 Hankkeen valmistelua jatkettiin viemällä suunnittelua eteenpäin mainittujen selvityksien pohjalta, käyttäjiä kuullen ja heidän tarpeidensa muutoksia huomioiden. Hankkeen päivätyt luonnossuunnitelmat hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Valmistelua jatkettiin ja vuonna 2013 teetettiin VTT Expert Services Oy:llä tutkimus saneeraushankkeen tueksi ja rakennuksen korjaustarpeiden huolellisesti määrittämiseksi. Hankkeelle haettiin ja saatiin rakennuslupa Hankkeen jatkovalmistelussa edellytettiin määrittämään hankkeen sisältö uudelleen ja esityksen pohjalta kaupunginhallitus hyväksyi saneeraushankkeen uudelleen määritetyn sisällön sekä vahvisti hankkeen tavoitekustannuksiksi 3,2 M (alv 0). Samalla kaupunginhallitus kuitenkin edellytti, hankkeen sisällön muututtua erittäin oleellisesti kaupunginvaltuuston hyväksymistä luonnossuunnitelmista, että uusi hankesuunnitelma tulee saattaa käsiteltäväksi kaupunginvaltuustoon. 1.4 Toiminnalliset lähtökohdat Hankkeen toiminnalliset lähtökohdat pohjautuvat vuonna 2008 teetettyyn selvitykseen (Toiminnallisuus- ja tilankäyttöselvitys / ISS Proko Oy). Keskeisiä tavoitteita olivat tekniset ajanmukaistukset, yleisten tilojen toiminnalliset parannukset, työpisteiden määrän lisääminen, esteettömyyden, työolojen ja sisäilman sekä rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen. Kiinteistön tulevat käyttäjät ovat kaupungin eri toimialojen hallintojen palvelut. Asiakkaita kaupungintalolla käy päivittäin asiakaspalvelupisteen lisäksi erityisesti rakennustarkastuksessa ja maankäyttötoimistossa. Alun perin talossa on toiminut myös sosiaalija terveystoimen hallinto ja kaupungin sosiaalipalveluyksikkö, jossa asiakaspalvelu on keskeinen osa päivittäistä toimintaa. Hankesuunnitelman laadintavaiheessa ei ole lopullisesti otettu kantaa em. yksiköiden (9-10 henk.) mahdollisesta sijoittumisesta uudelleen kaupungintaloon. Iltaisin talon kokoushuoneet ovat ahkerassa kokouskäytössä (toimielinten kokoukset, valtuusto, hallitus, noin 9 lautakuntaa, valtuustoryhmät, työryhmät jne.). Kaupunginvaltuuston istuntosalin, joka toimii päivisin henkilökunnan ruokailusalina, lisäksi talossa on neljä pientä kokoushuonetta. Pääasiassa kokoustiloja ei vuokrata ulkopuolisille käyttäjille. Lisäksi kaupungintalossa on keittiö, päätearkisto sekä säilytys- ja varastotiloja. Kaupungintalolla työskentelee tällä hetkellä noin 50 henkilöä ja työhuoneita on käytössä noin 65. Pääosa työtiloista on ns. yksittäishuoneita, ns. avotoimistotiloja on 1 kpl. 1.5 Tekniset lähtökohdat Hankkeessa sovelletaan kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Tavoitteena on elinkaariedullinen ja energiatehokas rakennus, mihin pyritään teknisin ratkaisuin, hyvällä lämmöneristävyydellä ja tiiveydellä, ilmanvaihdon energiatehokkuudella sekä suunnittelemalla kiinteistö helposti huolettavaksi ja ylläpidettäväksi. 1.6 Laajuus Hankkeen kokonaislaajuus on kerrosala kem 2

6 HANKESUUNNITELMA sivu Rakennustoiminnan järjestelyt ja toiminta niiden aikana Väistötilat Saneerauksen ajaksi on henkilöstölle ja kaupungin palveluille järjestettävien väistötilojen kustannukset eivät sisälly eivätkä kohdistu hankkeen investointimäärärahaan. Kaupungintalon tiloja käyttävät toimialat määrittävät itse omat väistötilatarpeensa ja väistötilasuunnittelua koordinoi yhdyskuntatoimi Aikataulu Saneeraushankkeen aikataulu on tämän hankesuunnitelman mukaisille suunnitelmapäivityksille, urakkakilpailutuksille sekä urakoinnille varattavat ajat huomioiden seuraava: suunnitelmien päivitys 1-2 kk urakkalaskenta 2 kk urakointi 12 kk 1.8 Rakennuskustannukset Hankkeen kokonaiskestossa tulee lisäksi huomioida kaupungin oma päätöksentekoprosessi, väistötilajärjestelyjen vaatima aika sekä mahdollisesti uudelleen vaadittavat viranomaiskäsittelyt (mm. rakennuslupa) Rakennuskustannusennuste Tavoitehinta on 4,15 M (alv 0). Erittely suurimpien kokonaisuuksien osuuksista kokonaiskustannuksista, yhteis- ja rakennuttajakustannuksineen (alv 0): Sisäremontti yhteensä: (alv 0) o sisäpinnat, kiintokalusteet, purkutyöt, suojaukset (alv 0) o väliseinät ja väliovet (alv 0) o VSS-korjaukset (alv 0) o LVI-työt (alv 0) o sähkötyöt (alv 0) o LVISA-töiden suunnittelu ja koordinointi (alv 0) o LVISA-töiden aputyöt (alv 0) Sisäänkäynnit yhteensä: (alv 0) o hissi (sisältää kuilu- & sähkötyöt) (alv 0) o pääportaan korjaus (alv 0) o poistumistieporras (alv 0) o kaivu-, täyttö-, paalutus- ja aluetyöt (alv 0) Ulkopuoliset korjaukset yhteensä: (alv 0) o ulkoseinäkorjaukset (julkisivut uusimalla) (alv 0) o vesikattokorjaus (vesikatto uusimalla) (alv 0) o salaoja- ja kellarin vesieristyskorjaus (alv 0) Kaikki yhteensä: (alv 0)

7 HANKESUUNNITELMA sivu Käyttäjän kustannukset Ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen kustannusennuste Käyttäjähallintokuntien kustannuksiksi kuuluvan ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen kustannusennusteeksi on alustavien arvioiden mukaan ennakoitu euroa, jolle on varattu määräraha vuodelle Kustannusennusteeseen sisältyy saneerattujen yleistilojen (aulat, asiakaspalvelu, valtuustosali, kokoushuoneet) ensikertainen kalustaminen (irtokalusteet), kaulusteiden osittainen uusiminen ja varustaminen. Kustannukset eivät sisälly eivätkä kohdistu hankkeen investointimäärärahaan Käyttökustannusennuste 1.10 Rahoitussuunnitelma Ennuste hankkeen toteutuskustannusten vaikutuksista ylläpitokustannuksiin investointikustannusten poistojen kautta on suuruusluokkaa 0,25 M /vuosi (alv 0). Tällöin kaupungintalon ylläpitokustannukset ovat, sisältäen pääomakulut ja kyseisen hankkeen investointikustannukset, suuruusluokkaa 0,5 M /vuosi. Toteutuskustannusten vaikutus käyttäjähallintokuntien toimintamenoennusteisiin näkyy kyseisen investointihankkeen poistoajan (arvioitu 19 vuotta) kunkin hallintokunnan käyttämistään tiloista maksamassaan sisäisessä vuokrassa ja se jakautuu hallintokunnittain seuraavasti (vertailu vuoden 2015 sisäiseen vuokraan): yleishallinto (osuus 54 %): > sosiaali- ja terveystoimi (osuus 8 %): > yhdyskuntatoimi (osuus 30 %): > sivistystoimi (osuus 8 %): > Käyttäjähallintokuntien henkilöstömenoihin tai toimintatuloennusteisiin ei hankkeella ole vaikutusta. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2015 talousarviossa ja vuosien taloussuunnitelmassa hankkeelle on varattu 1,5 M vuodelle 2015 ja 1,7 M vuodelle HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT 2.1 Hankkeen edetessä tehtävät päätökset Hankesuunnitelma Yhdyskuntalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Luonnossuunnitelmat & kustannusarvio Yhdyskuntalautakunta Kaupunginhallitus Urakoitsijakilpailutus Yhdyskuntalautakunta xx.xx.201x xx.xx.201x xx.xx.201x

8 HANKESUUNNITELMA sivu Tontin nykyiset rakennukset Kaupungintalon nykyisellä tontilla sijaitsee kaupungintalon lisäksi, kaupungin omasta käytöstä poistunut päiväkotirakennus (Puistokujan päiväkoti) ja vanha puurakennus (ns. Keltainen talo). 3 HANKKEEN PERUSTELUT 3.1 Tarpeet ja kiireellisyys Hankkeen perusteena olleiden tarveselvityksen ja toiminnallisuus- ja tilankäyttöselvityksen mukaiset tarpeet eivät tässä hankesuunnitelmassa esitettyjen asioiden pohjalta ole olennaisesti muutoin muuttuneet kuin työpisteiden määrän lisäämisen osalta. Lähtökohdaksi on otettu, että kaupungintalon henkilöstömäärä säilyy lähes nykyisellä tasolla. Lisäksi hankkeen kiireellisyyden määrittämisessä on painotettu terveellisten työskentelyolosuhteiden ja sisäilman kuntoon saattamista ja jopa jossain määrin luovuttu vähemmän tärkeistä työtilojen ajanmukaistamistoimenpiteistä. Hankkeen sisältöä ja kiireellisyyttä arvioitaessa tulee erityisesti huomioida, että rakennuksessa tehtyjen tutkimuksien tulosten perusteella on rakennuksessa aiemmin tehdyistä korjaustoimenpiteistä huolimatta mikrobeja, jotka saattavat aiheuttaa terveyshaittaa. 4 RAKENNUSPAIKKA 4.1 Sijainti ja hallinta Tontti sijaitsee Kauniaisten kaupungin 1. kaupunginosassa. Tontti on Kauniaisten kaupungin omistuksessa. 4.2 Kaava- ja kiinteistötiedot 4.3 Tontin ympäristö 4.4 Tontin ominaisuudet 4.5 Liikenne ja paikoitus Tontti on osoitettu asemakaavassa yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y). Rakennusoikeus on kem 2 ja kaava sallii enintään 3-kerroksisia rakennuksia. Tontin autopaikoitukseen ja pihan ulkoalueisiin ei tule muutoksia paitsi pääsisäänkäynnin edustaan sisäänkäynnin uudelleenjärjestelyjen takia. Tontin sijaitsee Kauniaisten keskusta-alueella. Tontti on kaupungintalon ympärillä pääosin tasainen Huoltoliikenteelle on riittävä tila erotettuna muusta liikenteestä. Kevyen liikenteen reitit liittyvät esteettömästi sisäänkäynneille johtaville reiteille. Oleva paikoitusalue sijaitsee tontin koilliskulmassa.

9 HANKESUUNNITELMA sivu Kadut ja kunnallistekniikka oleva katuverkko tontin ympärillä kunnallistekniikan liittymiin ei muutoksia teleoperaattorin aluekuitujakamo sijaitsee rakennuksessa (kaupunki vuokrannut laitetilaa operaattorille kaupungintalosta) 5 SUUNNITTELUTAVOITTEET 5.1 Yleiset tavoitteet Yleisenä tavoitteena rakennuksen saneeraukselle ovat rakennuksen ulkovaipan kuntoon saattaminen ja erityisesti rakennuksen kannalta merkittävien kosteusteknisten asioiden hallinta, rakennuksen sisäilmaan liittyvien ongelmien poistaminen sekä rakennuksen tekeminen esteettömäksi. Elinkaari- ja energiatehokkuusvaatimukset Tehtäville toimenpiteille on asetettu 20 vuoden elinkaari. Energiatehokkuutta parannetaan lähemmäs nykyvaatimuksia. 5.2 Rakennustöiden kuvaus ja toiminnalliset tavoitteet Rakennuksen ulkoseinärakenteet uusitaan sisäilmaongelmien vuoksi. Vanhat seinärakenteet puretaan pois sisäkuorta myöten, lämmöneristystä ja ilmatiiveyttä parannetaan ja julkisivu tehdään muuraamalla. Vanhat ikkunat säilytetään. Myös rakennuksen yläpohjarakenne uusitaan. Lämmöneristystä ja ilmatiiveyttä parannetaan sekä tehdään uudet vesieristeet ja läpivientien tiivistykset sekä uudet räystäspellitykset alusrakenteineen. Rakennuksen pääsisäänkäynti uusitaan esteettömäksi ja uuden pääsisäänkäynnin yhteyteen tehdään hissi. Henkilökunnan ja yleisön wc-tilat ajanmukaistetaan, kalusteet ja pinnat uusitaan ja ympäröivät rakenteet tiivistetään. Työhuoneet maalataan tarvittavilta osin ja alakatot käytävillä ja kokoushuoneissa uusitaan. Rakennuksen henkilö- ja paloturvallisuuden parantamiseksi tehdään seuraavat muutokset: rakennuksen 2.krs länsipäätyyn puretaan aukko uudelle hätäpoistumisovelle ja ulkopuolelle rakennetaan kylmä suoravartinen poistumisporras 1.krs toimistosiipi savueristetään teräslasiovella pääportaasta valtuustosaliin tehdään savunpoistoikkuna vanhaa ikkuna-aukotusta hyväksikäyttäen sähkökomeroiden siirto pois poistumisportaasta 5.3 Pihaan liittyvät tavoitteet Pihan urakka-alue palautetaan alkuperäiseen kuntoon rakennustöiden jäljiltä.

10 HANKESUUNNITELMA sivu Rakennustekniset tavoitteet 5.5 LVIA-tekniset tavoitteet Rakennusteknisten korjausten ja muutosten tavoitteena on yleisten tilojen toiminnalliset parannukset sekä koko rakennuksen osalta sisäilman ja energiatehokkuuden parantaminen. LVI-järjestelmien uusimisella pyritään energiansäästöön vesikalusteiden uusimisella, patteriverkoston tasapainotuksella sekä ilmanvaihdon säädöllä. Jatkosuunnittelussa on kuitenkin huomioitava ja tutkittava tulevaisuudessa uusiutuvien energiamuotojen käyttö. Vesijohdot ja viemärit Vesijohdot uusitaan kokonaan kylmä- ja lämminvesiputkien osalta. Vesikalusteet uusitaan wc- ja keittiötiloista lukuun ottamatta lattiakaivoja. Kulutuksen osalta seurantamittaus lisätään sekä kylmän että lämpimän veden kulutukseen. Ilmanvaihto Ilmanvaihtokoneet on uusittu vuonna 2002 eivätkä ne vaadi uusintaa. Ilmanvaihtojärjestelmää laajennetaan kattamaan koko rakennuksen ilmanvaihto (mm. arkistotilat, tietohallinnon toimistohuoneet), sen toiminta tarkastetaan, korjataan tarvittavilta osin sekä lopuksi järjestelmä puhdistetaan ja säädetään. Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä Patteriverkoston toiminta tarkastetaan ja uusitaan tarvittavilta osin. Lopuksi verkosto säädetään ja tasapainotetaan. Teknisten tilojen erilliset jäähdytyskoneet (7 kpl) poistetaan ja korvataan keskitetyllä jäähdytyksellä. Valtuustosalin ja keittiön ilmanvaihtokoneeseen tehdään varaus jäähdytykselle. Suunnitelmissa tulee huomioida aurinkoenergian käyttömahdollisuus tulevaisuudessa. Automaatiojärjestelmät Automaatiojärjestelmä on pääosin kaikki vanhaa ja se on uusittava täysin. Uuden automatiikan täytyy olla tietokantatasolla liitettävissä nykyiseen järjestelmään (Schneider). 5.6 Sähkötekniset tavoitteet Yleistä Sähköasennusten varustelutason pyrkimys on saavuttaa ajanmukainen, laadukas, energiatehokas ja turvallinen työympäristö. Sähköasennusten elinkaari ja käyttöikä on maksimissaan vuotta ja kohteen kaikki alkuperäiset sähköjärjestelmät ovat siis iältään noin 38 vuotta. Rakennuksen sisäiset sähköjärjestelmät on kannattavaa uusia saneerauksen yhteydessä, koska alkuperäiset asennukset alkavat olla elinkaarensa päässä ja asennusten toteuttaminen yhdessä muiden taloteknisten rakennustöiden kanssa on taloudellisesti kannattavaa. Rakennuksen kaikki sisäpuoliset sähköasennukset myös heikkovirta- asennusten osalta on suositeltavaa uusia saneerauksen yhteydessä. Uusimisella saavutetaan 20 vuoden käyttöaika rakennuksen sisäisille sähköjärjestelmille.

11 HANKESUUNNITELMA sivu 9 Uusittaviksi esitetään: pää- ja ryhmäkeskukset valaisin- ja pistorasia-asennukset yleiskaapelointi ja antennijärjestelmä kulunvalvonta- ja ovilukitusjärjestelmät, murtoilmoitinjärjestelmä turvavalaistusjärjestelmä paloilmoitin- ja savunpoistojärjestelmät kuulutus- ja AV-järjestelmät aikakellojärjestelmä Rakennuksen ulkopuolisia asennuksia on uusittu lähivuosina, niiden uusiminen ei ole tässä saneerauksessa tarpeen. Liittymiskaapelin uusimisen voi toteuttaa myöhemmin, koska maakaivuita ei muiden sähköasennusten osalta ole saneerauksessa välttämätön tehdä. Nykyinen liittymiskaapeli kestää saneeraukselle asetellun 20 vuoden käyttöikä tavoitteen ja sen uusiminen on suositeltavaa toteuttaa esimerkiksi seuraavassa suuremmassa saneerauksessa n vuoden kuluttua. Sähkötilat- ja jako Pääkeskus ja ryhmäkeskukset uusitaan. Uudet sähköasennukset varustetaan määräysten mukaisella kosketusjännitesuojauksella eli vikavirtasuojakytkimillä kuivien tilojen valaistusta sekä tele- turvajärjestelmäkeskuksia lukuun ottamatta. Varavoimajärjestelmät Sähkönjakelun varmentamiseksi pitkäaikaisien jakelukatkoksien varalle asennetaan kohteeseen varavoimajärjestelmän liitäntämahdollisuus. Varavoimalaitteiston tekniset vaatimukset on esitetty mm. ST- kortin kohdassa Varavoimajärjestelmään liitetään rakennuksen lämmitysjärjestelmä, pumput, pumppaamo, atk-palvelimet tai niitä syöttävä UPS- laitteisto, keittiön kriittiset kylmälaitteet kuten pakastin- ja kylmäkaapit - tai huoneet sekä johtoryhmän kokoushuoneen (KH 3) pistorasia- ja valaistusryhmät. Varavoimajärjestelmään liitetään myös rakennuksen turvajärjestelmät kuten valvontakamera-, murto- ja paloilmoitinjärjestelmät. Hajautettu sähköntuotanto Suunnitelmissa tulee huomioida aurinkoenergian käyttömahdollisuus tulevaisuudessa. Teknisten tilojen jäähdytys Konesalit kellarikerroksessa ja 2. kerroksessa varustetaan riittävällä jäähdytyksellä. Laitteiden lämmöntuotanto ja jäähdytyksen tarve tarkennetaan suunnittelun aikana. Sulanapito Saneerauksessa uusitaan vesikatolla olevat kattokaivot ja niihin asennetaan uusimisen yhteydessä sulanapito-järjestelmä eli itsesäätyvät lämmityskaapelit, joita ohjataan rakennuksen alakeskukselta ulkolämpötila ja -kosteustietojen perusteella. Valaistus ja pistorasiat Noudatetaan SFS-EN normia. Valaistuksen energiatehokkuudelle asetetaan tavoiteluku 10 W/m 2.

12 HANKESUUNNITELMA sivu 10 Valaistus toteutetaan toimisto- ja kokoustiloissa läsnäolotunnistimilla, jotka hyödyntävät luonnonvalon määrää ts. valaisimien valaistusvoimakkuus säätyy automaattisesti aina samalle halutulle tasolle. Automaattisen valaistusvoimakkuuden säädön rinnalla näissä tiloissa on myös painikesäädin josta käyttäjä voi halutessaan hallita valaistusvoimakkuutta. Käytävillä valaistusta ohjaa liiketunnistimet. Läsnä - ja liiketunnistinohjauksella minimoidaan tarpeeton valaistus ja sähkönkulutus. Pistorasioita asennetaan siten, että jatkojohtojen tarvetta ei ole. Tietoliikennejärjestelmät Tietoliikenneyhteyksiä (laajakaista, atk, wlan-tukiasemat, turvajärjestelmät) varten asennetaan yleiskaapelointi (CAT 6 siirtotieluokka E). Kaukomittauksena mitataan energialaitoksia ja HSY:tä varten lämmön, veden ja sähkön kulutusta yhdestä mittauspisteestä. Kiinteistöön asennetaan väyläpohjainen reaaliaikainen energianmittausjärjestelmä, jossa esitetään numeerisesti ja graafisesti kiinteistön reaaliaikainen energiankulutus. Energiamittausjärjestelmään liitetään kattavasti liityntäpisteitä ja toimintoja, jotta laitosta voidaan ohjata ja valvoa olosuhteiden kannalta mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Kiinteistön energianmittaus toteutetaan Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet 2012 (D3) mukaisesti. Kiinteistön koko sähkönkulutuksen lisäksi mitataan: ilmanvaihtojärjestelmän-, jäähdytysjärjestelmän-, sähköisten lämmitysjärjestelmien ja kiinteän valaistuksen 2 kpl (sisä- ja ulkovalaistus) sekä keittiölaitteiden sähkönkulutus. Energia- ja vesimittaukset liitetään järjestelmään huomioiden paikallisten toimittajien kaukoluentatarpeet. Mittaustulokset välitetään rakennusautomaatiojärjestelmään, sähköiseen huoltokirjaan (Haahtela) ja Enerkey-ohjelmaan. Puhelinjärjestelmät Kaupungin käytössä olevan 3g-puhelinjärjestelmän tulee toimia kaikkialla rakennuksen sisätiloissa. Toimivuus tulee mitata rakennusvaiheessa ja tarvittaessa rakennus tulee varustaa tarvittavilla vahvistimilla. Antennijärjestelmät Rakennuksen nykyinen antenniverkko on maanpäällinen eli terrestial-järjestelmä. Antennijärjestelmä uusitaan peruskorjauksessa tähti järjestelmäksi ja antennisignaali otetaan samasta operaattorin valokuituyhteydestä kuin yleiskaapeloinnin laajakaista yhteys. AV-järjestelmät Neuvotteluhuoneisiin asennetaan kaapeloinnit ja rasiat videoprojektorille ja dokumenttikameralla, käyttäjä hankkii laitteet. Valtuustosalin paikallis äänentoisto säilytetään, langaton mikrofonijärjestelmä uusitaan Viestintäviraston uusimman ohjeen mukaisesti toimimaan joko lupavapaalla tai luvanvaraiselle (maksullinen) taajuusalueelle. Vastaanottotiski varustetaan mikrofonilla ja induktiosilmukalla. Kulunvalvonta ja työajanseuranta Rakennuksen kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä uusitaan saneerauksen yhteydessä.

13 HANKESUUNNITELMA sivu 11 Lukitus- ja turvallisuusjärjestelmät Ulko-oviin asennetaan moottorilukot, joita ohjataan kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmällä. Avainjärjestelmänä Abloy Protec2 Cliq. Rakennukseen asennetaan väylätyyppinen osoitteellinen murtohälytysjärjestelmä sekä automaattinen osoitteellinen paloilmoitinjärjestelmä. Rakennus varustetaan laukaistavalla savunpoistoikkunalla (kulkuportaan päällä), laukaisupainike sijoitetaan pääsisäänkäynnin tuulikaappiin IV- palopysäytyspainikkeen läheisyyteen. Rakennus varustetaan infra- ja lasinrikkoperiaatteella toimivat murtoilmaisimet, jotka integroidaan kulunvalvontajärjestelmään. Rikosilmoitinjärjestelmän liiketunnistimet asennetaan kokoushuoneisiin, ruokasaliin ja keittiöön, lasinrikkoilmaisimet kaikkiin ensimmäisen kerroksen ikkunoihin ja toisen kerroksen aulan uuden ulkokatoksen ikkunoihin. Osa toimistotiloista varustetaan päällekarkaus- hälytysjärjestelmällä, järjestelmän keskuslaite asennetaan vastaanottotilaan ja hälytyspainikkeet ensimmäisen kerroksen sosiaalitoimen toimisto- / vastaanottohuoneisiin. Kiinteistöön suunnitellaan digitaalinen tallentava kameravalvontajärjestelmä, joka liitetään kaupungin tietoliikenneverkkoon. Kameroilla valvotaan nurkkauksia ja syvennyksiä ulkona ja sisällä. Poistumisopaste- ja turvavalaistus asennetaan noudattaen sisäasiainministeriön ohjeita. Turvajärjestelmiä varten tulee tehdä gsm-pohjainen varmistusjärjestelmä. Merkinantojärjestelmät Pääsisäänkäyntiin asennetaan värikameralla varustettu valaistu ovipuhelin, monitorilliset avauspainikkeet vastaanottotiskille ja toisen kerroksen kokoushuoneisiin 225 ja 245. Keittiön sisäänkäynti varustetaan myös kamerallisella ovipuhelimella ja keittiöön asennetaan monitorillinen (kuvallinen) avauspainike. Kaikkiin toimistohuoneisiin asennetaan sisäänpyyntökojeet, kokoustiloihin varattu merkkivalot. Inva-WC:n hälytysjärjestelmä asennetaan määräysten mukaan.

KESKUSKEITTIÖN SANEERAUS HANKE 823204 HANKESUUNNITELMA

KESKUSKEITTIÖN SANEERAUS HANKE 823204 HANKESUUNNITELMA KESKUSKEITTIÖN SANEERAUS HANKE 823204 HANKESUUNNITELMA HANKESUUNNITELMA 1 YHTEENVETO HANKKEESTA 1 1.1 HANKKEEN PERUSTIEDOT 1 2 ORGANISAATIO 2 2.1 HANKKEEN PROJEKTIRYHMÄ 2 3 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT 3 3.1 HANKKEESTA

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen

KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen Hankesuunnitteluvaiheen rakennustapaselostus, sähkö Asiakirja n:o H0002 Projekti n:o 05009.P029 Viimeisin muutos Laadittu

Lisätiedot

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA hankenumero 8010159 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen hankesuunnitelma, Asko Rintamäki 2 Tekninen hankesuunnitelma,

Lisätiedot

Svenska skolcentrum, liikuntatilat

Svenska skolcentrum, liikuntatilat Svenska skolcentrum, liikuntatilat, hankesuunnitelma Sivu 1 / 10 Svenska skolcentrum, liikuntatilat Liikuntatilan saneeraaminen Hanke 890 049 Hankesuunnitelma 31.10.2014 Svenska skolcentrum, liikuntatilat,

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20 HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus 23.3.2012 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus...

Lisätiedot

Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT

Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT 2 Case-tapaus: Päiväkoti Saana Lpk Saana, rakennusvuosi 1963,

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULUKESKUS. Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen C- ja D-käytävät & opettajainhuoneet HANKE 890035 HANKESUUNNITELMA

KASAVUOREN KOULUKESKUS. Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen C- ja D-käytävät & opettajainhuoneet HANKE 890035 HANKESUUNNITELMA KASAVUOREN KOULUKESKUS Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen C- ja D-käytävät & opettajainhuoneet HANKE 890035 HANKESUUNNITELMA 25.8.2014 Kauniaisten kaupunki Grankulla stad 2 1 YHTEENVETO HANKKEESTA...

Lisätiedot

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka KUNTOARVIOISTA: A-Insinöörit Suunnittelu Oy Kauhava; Pernaan koulu KUNTOARVIO Rakennukset ovat rakennusteknisiltä osiltaan tyydyttävässä sekä osin vain välttävässä kunnossa. Merkittävimmät kustannukset

Lisätiedot

14.4.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy

14.4.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy 14.4.2014 Ranen esitys Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy Energiatehokas korjausrakentaminen Tavoitteena pienentää olemassa olevien rakennusten energiankulutusta Energiatehokkuusvaatimuksilla on vaikutusta

Lisätiedot

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1 Korjausrakentamisen energiaselvityslomake, toimenpide- tai rakennuslupaa varten koskevat asiakirjat, perustuu asetukseen YM 4/13 (TIEDOT TÄYTETÄÄN TYHÄÄN KENTTÄÄN) RAKENNUTTAJA RAKENNUSPAIKAN OSOITE KIINTEISTÖTUNNUS

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Nikkilän sydämen päiväkoti Hankesuunnitelman liite 10 NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Iso Kylätie 12, 04130 Sipoo 2 1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 2 TEKNISET JÄRJESTELMÄT... 4 2.1 Sähköliittymä

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

LPK KANERVA - LISÄTILA Näyttelijäntie 2 TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 20.1.2012

LPK KANERVA - LISÄTILA Näyttelijäntie 2 TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 20.1.2012 LPK KANERVA - LISÄTILA Näyttelijäntie 2 TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 20.1.2012 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO TILAKESKUS LPK KANERVAN LISÄTILA Näyttelijäntie 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 YHTEENVETO / HANKKEEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 123 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Lasten päiväkoti Yliskylän uudisrakennuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2016-002292

Lisätiedot

KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS

KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS 2.2.2015 Sivu 1/4 JA Tilaaja: PL 11 20101 Turku Hanke: Katedralskolan, peruskorjaus Osoite: Itäinen Rantakatu 2 / Vanha Suurtori 1, 20100 Turku KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS Suurtorin rakennuksiin kuuluvan

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS RUNONLAULAJANTIE 40 00420 HELSINKI Bruttoala 5410 Valmistunut 2009 KOULUN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI KOHDE Koulu on rakennettu vuonna 1966 Etelä-Kaarelan Yhteiskouluksi. Rakennuksen

Lisätiedot

KAIKKI KOULUT LUKITUS JA KULUNVALVONTA

KAIKKI KOULUT LUKITUS JA KULUNVALVONTA KAIKKI KOULUT LUKITUS JA KULUNVALVONTA HANKE 890047 HANKESUUNNITELMA HANKESUUNNITELMA 1 YHTEENVETO HANKKEESTA 2 2 ORGANISAATIO 2 2.1 HANKKEEN PROJEKTIRYHMÄ 2 3 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT 3 3.1 HANKKEESTA TEHDYT

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat:

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 KIRKONKYLÄN KOULUN TILAVAIHTOEHDOT KUNNANHALLITUS 5.2.2015 Vaihtoehto VE 1 Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Rasilan päiväkoti

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄKUVAUS 1(6) Riihenmäen yhtenäiskoulu Einontie 3 04600 Mäntsälä. TSn 20.12.2013 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT W SÄHKÖNJAKELU

JÄRJESTELMÄKUVAUS 1(6) Riihenmäen yhtenäiskoulu Einontie 3 04600 Mäntsälä. TSn 20.12.2013 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT W SÄHKÖNJAKELU JÄRJESTELMÄKUVAUS 1(6) TSn 20.12.2013 Riihenmäen yhtenäiskoulu Einontie 3 04600 Mäntsälä SÄHKÖJÄRJESTELMÄT W SÄHKÖNJAKELU W 1 Liittymät Kiinteistön nykyinen koulurakennus on liitetty tontin reunassa sijaitsevaan

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015

KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015 KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Yhteenveto 3 Laskentaperusteet 5 Riskit 6 Liitteet 6 Dokumentin

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen

KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen ALUSTAVA Hankesuunnitteluvaiheen LVIA - rakennustapaselostus Asiakirja n:o H0002 Projekti n:o 05009.P029 Viimeisin muutos

Lisätiedot

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu 1(4) HANKE TILAAJA Laukaan Ekokoulu Laukaan kunta Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu TAVOITEHINTA ARVIO 2(4) 1. HANKETIEDOT Hanke: Osoite: Hankemuoto:

Lisätiedot

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA ETELÄ-SAVON HANKESUUNNITELMA SAIRAANHOITOPIIRI 15.5.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Porrassalmenkatu 35-37 50100 Mikkeli Hanke: ESPER 2014 PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Helsingin Kumpulantie 3 Kumpulantie 3, Helsinki

Kiinteistö Oy Helsingin Kumpulantie 3 Kumpulantie 3, Helsinki HYVÄT TILAT HYVÄT TILAT Kumpulantie 3 sijaitsee suositulla työpaikka-alueella Helsingin Vallilassa. Näyttävä julkisivu avautuu Teollisuuskadulle päin. Rakennus muodostuu vuonna 1952 rakennetusta ja vuosina

Lisätiedot

Munkkivuoren aa 1 Raumantie 2 katto- ja julkisivut hankesuunnitelma DI Kari Hartikainen pvm 17.9.2009

Munkkivuoren aa 1 Raumantie 2 katto- ja julkisivut hankesuunnitelma DI Kari Hartikainen pvm 17.9.2009 Munkkivuoren aa 1 MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULU JULKISIVUJEN, IKKUNOIDEN JA VESIKATON KORJAUS TEKNINEN HANKESUUNNITELMA, 00350 Helsinki 17.9.2009 Hankepalvelut Tilakeskus Kiinteistövirasto Munkkivuoren

Lisätiedot

Sipoon kunta. Etelä sipoon keskuskeittiö. Hankesuunnitelma SÄHKÖTYÖT 8.4.2013

Sipoon kunta. Etelä sipoon keskuskeittiö. Hankesuunnitelma SÄHKÖTYÖT 8.4.2013 Sipoon kunta Etelä sipoon keskuskeittiö Hankesuunnitelma SÄHKÖTYÖT 8.4.2013 Insinööritoimisto ALTE Oy, Kivikonkierto 18, PL 36, 05801 Hyvinkää, vaihde 020 786 3100, telefax 020 786 3101 Kotipaikka: Raahe,

Lisätiedot

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy ENERGIANSÄÄSTÖ? ENERGIATEHOKKUUS! ENERGIATEHOKKUUS Energian tehokas hyödyntäminen

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

KOHDE. REMONTOITU OSITTAIN AIEMMIN v. 1994

KOHDE. REMONTOITU OSITTAIN AIEMMIN v. 1994 KOHDE VUONNA 1970 VALMISTUNUT 3-KERROKSINEN, KELLARILLINEN, 2-PORTAINEN, PÄÄOSIN KAHI-TIILI VERHOILTU, HISSITÖN KUNNAN KIINTEISTÖYHTIÖN OMISTAMA VUOKRATALO PELLON KYLÄKESKUKSESSA REMONTOITU OSITTAIN AIEMMIN

Lisätiedot

Miksi? EU:n ilmasto- ja energispolitiikan keskeinen sitoumus;

Miksi? EU:n ilmasto- ja energispolitiikan keskeinen sitoumus; Soveltamisala: -rakennuksiin, joissa käytettään energiaa valaistukseen, tilojen ja ilmanvaihdon lämmitykseen tai jäähdytykseen ja joissa tehdään MRL:n mukaan rakennus- tai toimenpideluvanvaraista korjaus-

Lisätiedot

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET TULEVAT - MITÄ JOKAISEN PITÄÄ TIETÄÄ? Jani Kemppainen Rakennusteollisuus RT

KORJAUSRAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET TULEVAT - MITÄ JOKAISEN PITÄÄ TIETÄÄ? Jani Kemppainen Rakennusteollisuus RT KORJAUSRAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET TULEVAT - MITÄ JOKAISEN PITÄÄ TIETÄÄ? Jani Kemppainen Rakennusteollisuus RT 1 Lainsäädäntömuutokset Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

27.5.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy

27.5.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy 27.5.2014 Ranen esitys Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy Energiatehokas korjausrakentaminen Korjausrakentamisen energiamääräykset mitä niistä pitäisi tietää Suomen asuntokanta on kaikkiaan noin 2,78 miljoona

Lisätiedot

AIESOPIMUS ETELÄ-KARJALAN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SYYTTÄJÄNVIRASTON (NS

AIESOPIMUS ETELÄ-KARJALAN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SYYTTÄJÄNVIRASTON (NS Kaupunginhallitus 116 05.03.2012 Kaupunginvaltuusto 39 10.04.2012 AIESOPIMUS ETELÄ-KARJALAN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SYYTTÄJÄNVIRASTON (NS. OIKEUSTALON) SIJOITTUMISSELVITYKSESTÄ KAUPUNGINTALON TONTILLE JA TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

Lisätiedot

HATANPÄÄN KARTANO TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT

HATANPÄÄN KARTANO TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT HATANPÄÄN KARTANO TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Tampereen kaupunki Tampereen Tilakeskus Liikelaitos 15.10.2015 Hatanpään kartano Hatanpään kartanoajan katsotaan alkaneen 1689. Hans Henrik Boijen aikana 1700-luvun

Lisätiedot

Yksikkö. Määrä. 1 Soramurske/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5 2 Kivituhka/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5

Yksikkö. Määrä. 1 Soramurske/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5 2 Kivituhka/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5 D ALUERAKENTEET D1 Olevat rakenteet D15 Alueen pintakerrokset 1 Soramurske/kunnostus 4-5 2 Kivituhka/kunnostus 4-5 Kunnossapitojakso [a] 3 Asfaltti/uusiminen 16-20 4 Laattapäällyste/uusiminen 16-20 D5

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013 Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten

Lisätiedot

Jorvaksen Sortti asema Liite 1 Tilaohjelma

Jorvaksen Sortti asema Liite 1 Tilaohjelma Jorvaksen Sortti asema Liite 1 Tilaohjelma Tukikohta kokonaisala m2 huonealat m2 huom. Toimistohuone 10 toimistopöytä, toimistotuolit Neuvotteluhuone 11 neuvottelupöytä, tuolit Naulakko 3 vaatenaulakko

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Kiinteistön LVISA-järjestelmiä koskevia viitetietoja suunnittelua varten. Käytetyt tunnukset Talo90-järjestelmän mukaisesti. Kohde: Osoite: Toimistotalo Mäntsälä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 07.06.2012 Sivu 1 / 1 24/00.02.02/2011 4 Pelastustoimen rakennushankkeet vuosina 2013-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Lindholm Stefan, puh. (09) 816 83061 Pietikäinen Olli, puh. (09) 816 26820 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Tilakeskus 31.3.2015 Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Parrukatu 4 Väistötilojen rakentaminen Hankenumero 8033126 Tilakeskus Sosiaali- ja terveysvirasto Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen

Lisätiedot

TOIVOLA LASTENKOTI Talousrakennus Mikkolankuja 6, 00680 Helsinki

TOIVOLA LASTENKOTI Talousrakennus Mikkolankuja 6, 00680 Helsinki Tilakeskus Kohteen nimi ja osoite Toivolan lastenkoti, talousrakennus TOIVOLA LASTENKOTI Talousrakennus Mikkolankuja 6, 00680 Helsinki Vesikaton uusiminen ja savupiipun purku Hankenumero 8033053 Tilakeskus

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULUKESKUS Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen

KASAVUOREN KOULUKESKUS Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen KASAVUOREN KOULUKESKUS Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen Hankesuunnitteluvaiheen SÄH - rakennustapaselostus Asiakirja n:o H0002 Projekti n:o 05009.P030 Viimeisin

Lisätiedot

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN 10.10.2012 Asiakkuusjohtaja Peter Ström, Suomen Talokeskus Oy Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto Liikevaihto 13 milj. Henkilöstö

Lisätiedot

Vaihtoehdot kustannusarvioineen ovat seuraavat:

Vaihtoehdot kustannusarvioineen ovat seuraavat: Valtuusto 34 26.04.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 51 02.06.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 01.12.2011 4 Leppätien koulun tilaohjelman muutos 198/05.06.02/2009 KOULJAOS 37 Suomenkielinen koulutusjaosto

Lisätiedot

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista DI Petri Pylsy, Suomen Kiinteistöliitto Tee parannus!-aluekiertue Järvenpää 24.11.2009 Tarjolla tänään Energiatehokkaita korjausratkaisuja: Ulkorakenteiden

Lisätiedot

LVI-RAKENNUSTAPASELOSTUS

LVI-RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALON SANEERAUS KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO KAUNIAISTENTIE 10 02700 KAUNIAINEN KAUPUNKI Asiakirjanumero: Sweco Talotekniikka Oy Sweco Talotekniikka Oy Sisältö YLEISET HANKETIEDOT 2 RAKENNUSKOHDE

Lisätiedot

Kyllön terveysaseman peruskorjaus 2004-2012

Kyllön terveysaseman peruskorjaus 2004-2012 Kyllön terveysaseman peruskorjaus 2004-2012 14.12.2012 Asemapiirros vuoden 2010 hankesuunnitelmasta Yhteenveto Rakentamiskustannukset yhteensä 24 400 000 euroa (alv 0 %) Suunnittelu ja rakentaminen vuosina

Lisätiedot

Oulun kaupunki / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiatehokas kiinteistö. Pekka Karppanen

Oulun kaupunki / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiatehokas kiinteistö. Pekka Karppanen Oulun kaupunki / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiatehokas kiinteistö Pekka Karppanen Valaistus Valaisimien sammuttaminen Yleispätevä ohje valaisimien sammuttamisesta tiloissa on, että jos

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 14.11.2013

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 14.11.2013 Tommi Riippa 14.11.2013 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS Nyt vaaditaan rakennuslupa, jos korjauksella voidaan merkittävästi vaikuttaa energian kulutukseen. Lupakynnys aleni! Yleensäkin korjausten yhteydessä

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja Jyväskylän Tilapalvelu Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelman lähtökohdat Rakennuksen tekninen

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO pvm 11.12.2014. Sisältää laskelmat Tavoitehinta, uusi päiväkoti, v1.0a Tavoitehinta, koulurakennuksen muutos, v1.

LASKENTAMUISTIO pvm 11.12.2014. Sisältää laskelmat Tavoitehinta, uusi päiväkoti, v1.0a Tavoitehinta, koulurakennuksen muutos, v1. LASKENTAMUISTIO pvm 11.12.2014 Sisältää laskelmat Tavoitehinta, uusi päiväkoti, v1.0a Tavoitehinta, koulurakennuksen muutos, v1.0b Hanke proj. nro 3879 KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus / saneeraus 43900

Lisätiedot

Reiherintie 9 Kasperinkuja 15 Rudolfintie 10 / TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

Reiherintie 9 Kasperinkuja 15 Rudolfintie 10 / TÄYDENNYSRAKENTAMINEN Reiherintie 9 Kasperinkuja 15 Rudolfintie 10 / TÄYDENNYSRAKENTAMINEN Kehittämishankkeen pilotti Kohde on lisäkerrosrakentamisen pilottihanke ja samalla esimerkki vuosina 1998 2001 toteutetun kehittämishankkeen

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO pvm 21.02.2015. Sisältää laskelman Tavoitehinta 1.1. Hanke proj. nro 3879. KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus 43900 KINNULA

LASKENTAMUISTIO pvm 21.02.2015. Sisältää laskelman Tavoitehinta 1.1. Hanke proj. nro 3879. KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus 43900 KINNULA LASKENTAMUISTIO pvm 21.02.2015 Sisältää laskelman Tavoitehinta 1.1 Hanke proj. nro 3879 KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus 43900 KINNULA Laatinut: Veli Matti Hokkanen LASKENTAMUISTIO 21.02.2015 Kinnulan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) 128 Virastotalo K31:n uuden panimoravintolan hankehinnan korotuksen hyväksyminen HEL 2012-012430 T 10 06 00 Päätös päätti myöntää Panimoravintolan toteuttamisen

Lisätiedot

HEKA OY:N TOIMISTON SANEERAUS VIIPURINKATU 2 HANKESUUNNITELMA

HEKA OY:N TOIMISTON SANEERAUS VIIPURINKATU 2 HANKESUUNNITELMA HEKA OY:N TOIMISTON SANEERAUS VIIPURINKATU 2 HANKESUUNNITELMA 7.10.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus... 3 1.3 Laajuus ja aikataulu...

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALON PERUSKORJAUS 83/10.03/2013. Tekninen lautakunta 27.11.2013 78

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALON PERUSKORJAUS 83/10.03/2013. Tekninen lautakunta 27.11.2013 78 Tekninen lautakunta 78 27.11.2013 Kunnanhallitus 5 10.01.2014 Tekninen lautakunta 10 15.01.2014 Kunnanhallitus 27 27.01.2014 Tekninen lautakunta 46 21.05.2014 KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALON PERUSKORJAUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN KORKEATASOISTA TUOTANTOTILAA HÄMEENLINNA MÄKELÄ Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi KIINTEISTÖN SIJAINTI

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA Kolismaankatu 3, 33330 Tampere Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi MYYTÄVÄ KOHDE

Lisätiedot

KORKEASAAREN ELÄINTARHA

KORKEASAAREN ELÄINTARHA KORKEASAAREN ELÄINTARHA LUONTOKOULU PUUTARHURIN TUPAAN HANKESUUNNITELMA ALUSTAVA 13.5.2015 HKR-Rakennuttaja 1 0. Johdanto... 3 0.1 Perustiedot hankkeesta... 3 0.2 Aikaisemmat päätökset ja esitykset...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 1757/02.08.00/2012 Kaupunginhallitus 139 7.5.2012 162 Opinmäen uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia) (Pöydälle 7.5.2012) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Iisalmen sairaala, R2 rakennus

Iisalmen sairaala, R2 rakennus Iisalmen sairaala, R2 rakennus Kustannusarvio ja korjaus-aste, peruskorjaus (ei tilamuutoksia) Kustannusarvio on laadittu käyttäen Haahtela Talon rakennuksen kustannustieto-oppaan hinta ja määrätietoja.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 1 (6) Kiinteistölautakunta Tila/2 03.05.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 1 (6) Kiinteistölautakunta Tila/2 03.05.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 1 (6) 253 Lasten päiväkoti Nallen perusparannus; kokonaisurakan työt, urakoitsijan valinta HEL 2011-003877 T 10 06 00 Kiinteistökartta J3 S2, Reiherintie 3 Päätös Lautakunta

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus

HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus 1(6) HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus 2(6) Sisällysluettelo 1. YHTEENVETO... 3 1.1 Tiivistelmä... 3 1.2 Yhteenveto... 3 1.3 Hankesuunnittelutyöryhmä...

Lisätiedot

InSert - putkiremonttien asukaskysely. Satu Paiho & Veijo Nykänen 14.4.2008

InSert - putkiremonttien asukaskysely. Satu Paiho & Veijo Nykänen 14.4.2008 InSert - putkiremonttien asukaskysely Satu Paiho & Veijo Nykänen 14.4.2008 Yhteenveto vastaajista Kyselyyn vastasi noin 400 taloyhtiön osakkeenomistajaa Vastaajat asuvat noin 330 eri taloyhtiössä Noin

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN TYÖN TILAT (3 KPL) TEKSTIILITYÖ, MUSIIKKI, KUVATAIDE JA PERUSLUOKKIA

PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN TYÖN TILAT (3 KPL) TEKSTIILITYÖ, MUSIIKKI, KUVATAIDE JA PERUSLUOKKIA HANKE- /TARVESELVITYS 1.9.2014 Sivu 1/3 AMA Tilaaja: Turun Kiinteistöliikelaitos PL 11 20101 Turku Hanke: Puropellon koulu, C-osan korjaustyöt Osoite: Sepänkatu 11, 20700 Turku PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN

Lisätiedot

HELTECH VALLILA STURENKATU 18-20 TEKNINEN HANKESUUNNITELMA B-TALON IV-KANAVIEN ASBESTIPURKU

HELTECH VALLILA STURENKATU 18-20 TEKNINEN HANKESUUNNITELMA B-TALON IV-KANAVIEN ASBESTIPURKU HELTECH VALLILA STURENKATU 18-20 TEKNINEN HANKESUUNNITELMA B-TALON IV-KANAVIEN ASBESTIPURKU 23.4.2012 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Heltech Vallila, Tekninen peruskorjaus, hankesuunnitelma, 23.4.2012,

Lisätiedot

AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA. Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo

AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA. Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo TALOTEKNIIKAN PALVELUORGANISAATIO toiminnon esimies energianhallintapäällikkö Teemu Halenius LVIS-työt

Lisätiedot

Rakennus- tai toimenpideluvan tunnus

Rakennus- tai toimenpideluvan tunnus RAKENNUKSEN KORJAUS- JA MUUTOSTYÖN ENERGIASELVITYS Luontipäivämäärä Muutospäivämäärä Muutostunnus Muutosselite Rakennus- tai toimenpideluvan tunnus Lupatunnus Rakennuskohde Kaupunginosa Rakennuksen Juokseva

Lisätiedot

MYYDÄÄN KORKEALAATUISTA TUOTANTOTILAA

MYYDÄÄN KORKEALAATUISTA TUOTANTOTILAA MYYDÄÄN KORKEALAATUISTA TUOTANTOTILAA Tykkitie 1 36240 KANGASALA Hämeenkatu 24 B 33200 Tampere Puh. 010 5220 100 Fax 03 www.catella.fi KOHDE OSOITE SIJAINTI RAKENNUS Kangasalan Vatialassa sijaitseva Pikotec

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET Kunnanvaltuuston hyväksymä 12.4.2010 Dnro 1207/454/2008 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu voimaan 19.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä...1 Talonrakennushankkeen prosessi...1 Hankkeen

Lisätiedot

Sääksjärven seurakuntakeskus Hankeohjelma

Sääksjärven seurakuntakeskus Hankeohjelma Sääksjärven seurakuntakeskus Hankeohjelma 1. Tausta Sääksjärven seurakuntakeskuksen tulevaisuutta pohtinut hanketyöryhmä kokoontui vuoden 2009 aikana kaksi kertaa. Hanketyöryhmän käytössä ja merkittävänä

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA

MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Liekolankatu

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. Active. Uudisrakennus SAAMELAISKULTTUURIKESKUS, INARI 01.12.2004. Active - kustannushallinta. Laajennustyöt 1 (5)

KUSTANNUSSELVITYS. Active. Uudisrakennus SAAMELAISKULTTUURIKESKUS, INARI 01.12.2004. Active - kustannushallinta. Laajennustyöt 1 (5) Active - kustannushallinta Tocoman Finland Oy Helsingin aluetoimisto Mäkelänkatu 52 A FIN-00510 HELSINKI Puh. +358 (0)20 7420 200 Fax. +358 (0)20 7420 249 www.tocoman.fi Active KUSTANNUSSELVITYS Laajennustyöt

Lisätiedot

Hallitus 11.5.2015, LIITE 2

Hallitus 11.5.2015, LIITE 2 Hallitus 11.5.2015, LIITE 2 1/6 Koy Uusi Lastensairaala HANKINTARAJAT KOy HUS 04.05.2015, JJ, Tlu KOy:n 1 RAKENNUSOSAT 11 Alueosat Tontin rakentamiskelpoiseksi tekeminen Hallintorakennuksen talotekniikan

Lisätiedot

Korjausrakentamisbarometri Kevät 2012

Korjausrakentamisbarometri Kevät 2012 Korjausrakentamisbarometri Kevät 2012 Suomen Kiinteistöliitto ry Taustat ja vastaajat Kaksi kertaa vuodessa Asuntoyhtiöiden hallituksen jäsenet, isännöitsijät Vastaajina: 949 hallituksen jäsentä ja 192

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULUKESKUS Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen

KASAVUOREN KOULUKESKUS Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen KASAVUOREN KOULUKESKUS Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen Hankesuunnitteluvaiheen LVIA - rakennustapaselostus Asiakirja n:o H0001 Projekti n:o 05009.P030 Viimeisin

Lisätiedot

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus Tyylikkyys Arvon säilyminen Ajanmukaiset tietoliikenneverkot

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

LABORATORIOTILAT CASE HUSLAB AIMO HÄMÄLÄINEN HELSINGIN YLIOPISTO TILA- JA KIINTEISTÖKESKUS

LABORATORIOTILAT CASE HUSLAB AIMO HÄMÄLÄINEN HELSINGIN YLIOPISTO TILA- JA KIINTEISTÖKESKUS LABORATORIOTILAT CASE HUSLAB AIMO HÄMÄLÄINEN HELSINGIN YLIOPISTO TILA- JA KIINTEISTÖKESKUS LABORATORIOTILOJEN KEHITTYMINEN LABORATORION ASEMA LABORATORION TEHTÄVÄ VALVONTA TUTKIMUS SAIRAALA-, YMS. NÄYTTEIDEN

Lisätiedot

Ei hukata rahaa lämmittämällä harakoille

Ei hukata rahaa lämmittämällä harakoille Ei hukata rahaa lämmittämällä harakoille Tammelan korttelikehittämisen yleisötilaisuus 22.05.2013, Tammelakeskus DI Petri Pylsy Tarjolla tänään Mihin se energia ja eurot katoaa? Kuinka toimia suunnitelmallisesti?

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus 4/13 rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä

Ympäristöministeriön asetus 4/13 rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä Ympäristöministeriön asetus 4/13 rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä Rakentaja seminaari, Joensuu 11.6.2013 Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Europe's population density:

Lisätiedot

Taloyhtiön energiansäästö

Taloyhtiön energiansäästö Taloyhtiön energiansäästö Hallitusforum 19.03.2011 Messukeskus, Helsinki Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry Mitä rakennusten energiatehokkuus on Energiatehokkuus paranee, kun Pienemmällä

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA

MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi KIINTEISTÖN SIJAINTI Myytävät

Lisätiedot