KAUPUNGINTALO SANEERAUS HANKE HANKESUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUPUNGINTALO SANEERAUS HANKE 823201 HANKESUUNNITELMA"

Transkriptio

1 KAUPUNGINTALO SANEERAUS HANKE HANKESUUNNITELMA YLK KH XX KV

2 HANKESUUNNITELMA 1 YHTEENVETO HANKKEESTA HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ HANKKEEN PERUSTIEDOT HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT TOIMINNALLISET LÄHTÖKOHDAT TEKNISET LÄHTÖKOHDAT LAAJUUS RAKENNUSTOIMINNAN JÄRJESTELYT JA TOIMINTA NIIDEN AIKANA VÄISTÖTILAT AIKATAULU RAKENNUSKUSTANNUKSET RAKENNUSKUSTANNUSENNUSTE KÄYTTÄJÄN KUSTANNUKSET ENSIKERTAISEN KALUSTAMISEN JA VARUSTAMISEN KUSTANNUSENNUSTE KÄYTTÖKUSTANNUSENNUSTE RAHOITUSSUUNNITELMA 5 2 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT HANKKEEN EDETESSÄ TEHTÄVÄT PÄÄTÖKSET TONTIN NYKYISET RAKENNUKSET 6 3 HANKKEEN PERUSTELUT TARPEET JA KIIREELLISYYS 6 4 RAKENNUSPAIKKA SIJAINTI JA HALLINTA KAAVA- JA KIINTEISTÖTIEDOT TONTIN YMPÄRISTÖ TONTIN OMINAISUUDET LIIKENNE JA PAIKOITUS KADUT JA KUNNALLISTEKNIIKKA 7 5 SUUNNITTELUTAVOITTEET YLEISET TAVOITTEET RAKENNUSTÖIDEN KUVAUS JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET PIHAAN LIITTYVÄT TAVOITTEET RAKENNUSTEKNISET TAVOITTEET LVIA-TEKNISET TAVOITTEET SÄHKÖTEKNISET TAVOITTEET 8

3 HANKESUUNNITELMA sivu 1 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Kaupungintalon saneeraus sisällytettiin kaupungin investointiohjelmaan alun perin KH:n hyväksymien tarveselvityksen sekä toiminnallisuus- ja tilankäyttöselvityksen pohjalta. Keskeisiä toiminnallisuus- ja tilankäyttöselvityksessä saneeraukselle asetettuja tavoitteita olivat tekniset ajanmukaistukset, yleisten tilojen toiminnalliset parannukset, työpisteiden määrän lisääminen, esteettömyyden, työolojen ja sisäilman sekä rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen. Samanaikaisesti hankkeen normaalin valmistelun rinnalla on kaupungintalolla tehty vuosien varrella osittaisia korjaustoimenpiteitä henkilökunnan työolojen ja sisäilman parantamiseksi. Lisäksi vuonna 2013 teetettiin VTT Expert Services Oy:llä tutkimus saneeraushankkeen tueksi ja rakennuksen korjaustarpeiden huolelliseksi määrittämiseksi. Saneeraushankkeelle on myönnetty aiempien valmistelujen yhteydessä määrärahaa talousarvioon, mutta asetetut tavoitteet ja hankkeen laajuus ovat kuitenkin määrärahavarauksia huomattavasti suuremmat jolloin hankkeen sisältöä ja käynnistämisen edellytyksiä on ollut välttämätöntä tarkastella uudelleen. Lisäksi yhdyskuntalautakunta on edellyttänyt yhdyskuntatointa määrittämään hankkeen sisällön uudelleen siten, että ensisijaisena tavoitteena on saada työskentelyolosuhteet kiinteistössä asianmukaisiksi. Jatkovalmistelussa on keskitytty kokonaisuuksiin, joilla pyritään saamaan rakennuksen työskentelyolosuhteiden kannalta potentiaaliset, usein alkuperäiset, riskirakenteet uusittua ja mahdollistettua rakennuksen toiminta rakennusfysikaalisesti oikein. Kokonaisuudet on koottu saneeraushankkeen alkuperäisistä suunnitelmista sekä edellä mainitun VTT Expert Services Oy:n tekemän tutkimusraportin korjaustoimenpide-esityksistä, joissa on keskitytty lähinnä rakenteiden kuntoon saattamiseen.

4 HANKESUUNNITELMA sivu Hankkeen ohjausryhmä 1.2 Hankkeen perustiedot Käyttäjän edustajat kaupunginsihteeri Gun Söderlund (yleishallinto) tietohallintopäällikkö Seppo Rusama (tietohallinto) ruokapalvelupäällikkö Leila Korhonen (ruoka- ja puhdistuspalvelut) palveluesimies Pirjo Korpinen (ruoka- ja puhdistuspalvelut) Tilaajan edustajat rakennuttajapäällikkö Tommi Metsälä talotekniikkainsinööri Tomi Salminen projektivalvoja Hannu Laakkonen Rakennuttajakonsultti projektipäällikkö Rauli Nurminen (Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy) projekti-insinööri Miikka Kotola (Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy) Pääsuunnittelija arkkitehti Tomi Perko (Arkkitehtitoimisto Perko Oy) Hankkeen nimi ja numero Kaupungintalon saneeraus / Osoite Kauniaistentie 10, Kauniainen Toiminta Kaupungin hallintorakennus Omistaja Kauniaisten kaupunki Käyttäjä Kauniaisten kaupunki 1.3 Hankkeen lähtökohdat Tilaaja / rakennuttaja Kauniaisten kaupunki / Yhdyskuntatoimi Tontti 1. kaupunginosa, kortteli 8, tontti 16 Kaupungintalon saneeraus sisällytettiin kaupungin investointiohjelmaan alun perin KH:n hyväksymien tarveselvityksen sekä toiminnallisuus- ja tilankäyttöselvityksen pohjalta. Keskeisiä toiminnallisuus- ja tilankäyttöselvityksessä saneeraukselle asetettuja tavoitteita olivat tekniset ajanmukaistukset, yleisten tilojen toiminnalliset parannukset, työpisteiden määrän lisääminen, esteettömyyden, työolojen ja sisäilman sekä rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen.

5 HANKESUUNNITELMA sivu 3 Hankkeen valmistelua jatkettiin viemällä suunnittelua eteenpäin mainittujen selvityksien pohjalta, käyttäjiä kuullen ja heidän tarpeidensa muutoksia huomioiden. Hankkeen päivätyt luonnossuunnitelmat hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Valmistelua jatkettiin ja vuonna 2013 teetettiin VTT Expert Services Oy:llä tutkimus saneeraushankkeen tueksi ja rakennuksen korjaustarpeiden huolellisesti määrittämiseksi. Hankkeelle haettiin ja saatiin rakennuslupa Hankkeen jatkovalmistelussa edellytettiin määrittämään hankkeen sisältö uudelleen ja esityksen pohjalta kaupunginhallitus hyväksyi saneeraushankkeen uudelleen määritetyn sisällön sekä vahvisti hankkeen tavoitekustannuksiksi 3,2 M (alv 0). Samalla kaupunginhallitus kuitenkin edellytti, hankkeen sisällön muututtua erittäin oleellisesti kaupunginvaltuuston hyväksymistä luonnossuunnitelmista, että uusi hankesuunnitelma tulee saattaa käsiteltäväksi kaupunginvaltuustoon. 1.4 Toiminnalliset lähtökohdat Hankkeen toiminnalliset lähtökohdat pohjautuvat vuonna 2008 teetettyyn selvitykseen (Toiminnallisuus- ja tilankäyttöselvitys / ISS Proko Oy). Keskeisiä tavoitteita olivat tekniset ajanmukaistukset, yleisten tilojen toiminnalliset parannukset, työpisteiden määrän lisääminen, esteettömyyden, työolojen ja sisäilman sekä rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen. Kiinteistön tulevat käyttäjät ovat kaupungin eri toimialojen hallintojen palvelut. Asiakkaita kaupungintalolla käy päivittäin asiakaspalvelupisteen lisäksi erityisesti rakennustarkastuksessa ja maankäyttötoimistossa. Alun perin talossa on toiminut myös sosiaalija terveystoimen hallinto ja kaupungin sosiaalipalveluyksikkö, jossa asiakaspalvelu on keskeinen osa päivittäistä toimintaa. Hankesuunnitelman laadintavaiheessa ei ole lopullisesti otettu kantaa em. yksiköiden (9-10 henk.) mahdollisesta sijoittumisesta uudelleen kaupungintaloon. Iltaisin talon kokoushuoneet ovat ahkerassa kokouskäytössä (toimielinten kokoukset, valtuusto, hallitus, noin 9 lautakuntaa, valtuustoryhmät, työryhmät jne.). Kaupunginvaltuuston istuntosalin, joka toimii päivisin henkilökunnan ruokailusalina, lisäksi talossa on neljä pientä kokoushuonetta. Pääasiassa kokoustiloja ei vuokrata ulkopuolisille käyttäjille. Lisäksi kaupungintalossa on keittiö, päätearkisto sekä säilytys- ja varastotiloja. Kaupungintalolla työskentelee tällä hetkellä noin 50 henkilöä ja työhuoneita on käytössä noin 65. Pääosa työtiloista on ns. yksittäishuoneita, ns. avotoimistotiloja on 1 kpl. 1.5 Tekniset lähtökohdat Hankkeessa sovelletaan kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Tavoitteena on elinkaariedullinen ja energiatehokas rakennus, mihin pyritään teknisin ratkaisuin, hyvällä lämmöneristävyydellä ja tiiveydellä, ilmanvaihdon energiatehokkuudella sekä suunnittelemalla kiinteistö helposti huolettavaksi ja ylläpidettäväksi. 1.6 Laajuus Hankkeen kokonaislaajuus on kerrosala kem 2

6 HANKESUUNNITELMA sivu Rakennustoiminnan järjestelyt ja toiminta niiden aikana Väistötilat Saneerauksen ajaksi on henkilöstölle ja kaupungin palveluille järjestettävien väistötilojen kustannukset eivät sisälly eivätkä kohdistu hankkeen investointimäärärahaan. Kaupungintalon tiloja käyttävät toimialat määrittävät itse omat väistötilatarpeensa ja väistötilasuunnittelua koordinoi yhdyskuntatoimi Aikataulu Saneeraushankkeen aikataulu on tämän hankesuunnitelman mukaisille suunnitelmapäivityksille, urakkakilpailutuksille sekä urakoinnille varattavat ajat huomioiden seuraava: suunnitelmien päivitys 1-2 kk urakkalaskenta 2 kk urakointi 12 kk 1.8 Rakennuskustannukset Hankkeen kokonaiskestossa tulee lisäksi huomioida kaupungin oma päätöksentekoprosessi, väistötilajärjestelyjen vaatima aika sekä mahdollisesti uudelleen vaadittavat viranomaiskäsittelyt (mm. rakennuslupa) Rakennuskustannusennuste Tavoitehinta on 4,15 M (alv 0). Erittely suurimpien kokonaisuuksien osuuksista kokonaiskustannuksista, yhteis- ja rakennuttajakustannuksineen (alv 0): Sisäremontti yhteensä: (alv 0) o sisäpinnat, kiintokalusteet, purkutyöt, suojaukset (alv 0) o väliseinät ja väliovet (alv 0) o VSS-korjaukset (alv 0) o LVI-työt (alv 0) o sähkötyöt (alv 0) o LVISA-töiden suunnittelu ja koordinointi (alv 0) o LVISA-töiden aputyöt (alv 0) Sisäänkäynnit yhteensä: (alv 0) o hissi (sisältää kuilu- & sähkötyöt) (alv 0) o pääportaan korjaus (alv 0) o poistumistieporras (alv 0) o kaivu-, täyttö-, paalutus- ja aluetyöt (alv 0) Ulkopuoliset korjaukset yhteensä: (alv 0) o ulkoseinäkorjaukset (julkisivut uusimalla) (alv 0) o vesikattokorjaus (vesikatto uusimalla) (alv 0) o salaoja- ja kellarin vesieristyskorjaus (alv 0) Kaikki yhteensä: (alv 0)

7 HANKESUUNNITELMA sivu Käyttäjän kustannukset Ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen kustannusennuste Käyttäjähallintokuntien kustannuksiksi kuuluvan ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen kustannusennusteeksi on alustavien arvioiden mukaan ennakoitu euroa, jolle on varattu määräraha vuodelle Kustannusennusteeseen sisältyy saneerattujen yleistilojen (aulat, asiakaspalvelu, valtuustosali, kokoushuoneet) ensikertainen kalustaminen (irtokalusteet), kaulusteiden osittainen uusiminen ja varustaminen. Kustannukset eivät sisälly eivätkä kohdistu hankkeen investointimäärärahaan Käyttökustannusennuste 1.10 Rahoitussuunnitelma Ennuste hankkeen toteutuskustannusten vaikutuksista ylläpitokustannuksiin investointikustannusten poistojen kautta on suuruusluokkaa 0,25 M /vuosi (alv 0). Tällöin kaupungintalon ylläpitokustannukset ovat, sisältäen pääomakulut ja kyseisen hankkeen investointikustannukset, suuruusluokkaa 0,5 M /vuosi. Toteutuskustannusten vaikutus käyttäjähallintokuntien toimintamenoennusteisiin näkyy kyseisen investointihankkeen poistoajan (arvioitu 19 vuotta) kunkin hallintokunnan käyttämistään tiloista maksamassaan sisäisessä vuokrassa ja se jakautuu hallintokunnittain seuraavasti (vertailu vuoden 2015 sisäiseen vuokraan): yleishallinto (osuus 54 %): > sosiaali- ja terveystoimi (osuus 8 %): > yhdyskuntatoimi (osuus 30 %): > sivistystoimi (osuus 8 %): > Käyttäjähallintokuntien henkilöstömenoihin tai toimintatuloennusteisiin ei hankkeella ole vaikutusta. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2015 talousarviossa ja vuosien taloussuunnitelmassa hankkeelle on varattu 1,5 M vuodelle 2015 ja 1,7 M vuodelle HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT 2.1 Hankkeen edetessä tehtävät päätökset Hankesuunnitelma Yhdyskuntalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Luonnossuunnitelmat & kustannusarvio Yhdyskuntalautakunta Kaupunginhallitus Urakoitsijakilpailutus Yhdyskuntalautakunta xx.xx.201x xx.xx.201x xx.xx.201x

8 HANKESUUNNITELMA sivu Tontin nykyiset rakennukset Kaupungintalon nykyisellä tontilla sijaitsee kaupungintalon lisäksi, kaupungin omasta käytöstä poistunut päiväkotirakennus (Puistokujan päiväkoti) ja vanha puurakennus (ns. Keltainen talo). 3 HANKKEEN PERUSTELUT 3.1 Tarpeet ja kiireellisyys Hankkeen perusteena olleiden tarveselvityksen ja toiminnallisuus- ja tilankäyttöselvityksen mukaiset tarpeet eivät tässä hankesuunnitelmassa esitettyjen asioiden pohjalta ole olennaisesti muutoin muuttuneet kuin työpisteiden määrän lisäämisen osalta. Lähtökohdaksi on otettu, että kaupungintalon henkilöstömäärä säilyy lähes nykyisellä tasolla. Lisäksi hankkeen kiireellisyyden määrittämisessä on painotettu terveellisten työskentelyolosuhteiden ja sisäilman kuntoon saattamista ja jopa jossain määrin luovuttu vähemmän tärkeistä työtilojen ajanmukaistamistoimenpiteistä. Hankkeen sisältöä ja kiireellisyyttä arvioitaessa tulee erityisesti huomioida, että rakennuksessa tehtyjen tutkimuksien tulosten perusteella on rakennuksessa aiemmin tehdyistä korjaustoimenpiteistä huolimatta mikrobeja, jotka saattavat aiheuttaa terveyshaittaa. 4 RAKENNUSPAIKKA 4.1 Sijainti ja hallinta Tontti sijaitsee Kauniaisten kaupungin 1. kaupunginosassa. Tontti on Kauniaisten kaupungin omistuksessa. 4.2 Kaava- ja kiinteistötiedot 4.3 Tontin ympäristö 4.4 Tontin ominaisuudet 4.5 Liikenne ja paikoitus Tontti on osoitettu asemakaavassa yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y). Rakennusoikeus on kem 2 ja kaava sallii enintään 3-kerroksisia rakennuksia. Tontin autopaikoitukseen ja pihan ulkoalueisiin ei tule muutoksia paitsi pääsisäänkäynnin edustaan sisäänkäynnin uudelleenjärjestelyjen takia. Tontin sijaitsee Kauniaisten keskusta-alueella. Tontti on kaupungintalon ympärillä pääosin tasainen Huoltoliikenteelle on riittävä tila erotettuna muusta liikenteestä. Kevyen liikenteen reitit liittyvät esteettömästi sisäänkäynneille johtaville reiteille. Oleva paikoitusalue sijaitsee tontin koilliskulmassa.

9 HANKESUUNNITELMA sivu Kadut ja kunnallistekniikka oleva katuverkko tontin ympärillä kunnallistekniikan liittymiin ei muutoksia teleoperaattorin aluekuitujakamo sijaitsee rakennuksessa (kaupunki vuokrannut laitetilaa operaattorille kaupungintalosta) 5 SUUNNITTELUTAVOITTEET 5.1 Yleiset tavoitteet Yleisenä tavoitteena rakennuksen saneeraukselle ovat rakennuksen ulkovaipan kuntoon saattaminen ja erityisesti rakennuksen kannalta merkittävien kosteusteknisten asioiden hallinta, rakennuksen sisäilmaan liittyvien ongelmien poistaminen sekä rakennuksen tekeminen esteettömäksi. Elinkaari- ja energiatehokkuusvaatimukset Tehtäville toimenpiteille on asetettu 20 vuoden elinkaari. Energiatehokkuutta parannetaan lähemmäs nykyvaatimuksia. 5.2 Rakennustöiden kuvaus ja toiminnalliset tavoitteet Rakennuksen ulkoseinärakenteet uusitaan sisäilmaongelmien vuoksi. Vanhat seinärakenteet puretaan pois sisäkuorta myöten, lämmöneristystä ja ilmatiiveyttä parannetaan ja julkisivu tehdään muuraamalla. Vanhat ikkunat säilytetään. Myös rakennuksen yläpohjarakenne uusitaan. Lämmöneristystä ja ilmatiiveyttä parannetaan sekä tehdään uudet vesieristeet ja läpivientien tiivistykset sekä uudet räystäspellitykset alusrakenteineen. Rakennuksen pääsisäänkäynti uusitaan esteettömäksi ja uuden pääsisäänkäynnin yhteyteen tehdään hissi. Henkilökunnan ja yleisön wc-tilat ajanmukaistetaan, kalusteet ja pinnat uusitaan ja ympäröivät rakenteet tiivistetään. Työhuoneet maalataan tarvittavilta osin ja alakatot käytävillä ja kokoushuoneissa uusitaan. Rakennuksen henkilö- ja paloturvallisuuden parantamiseksi tehdään seuraavat muutokset: rakennuksen 2.krs länsipäätyyn puretaan aukko uudelle hätäpoistumisovelle ja ulkopuolelle rakennetaan kylmä suoravartinen poistumisporras 1.krs toimistosiipi savueristetään teräslasiovella pääportaasta valtuustosaliin tehdään savunpoistoikkuna vanhaa ikkuna-aukotusta hyväksikäyttäen sähkökomeroiden siirto pois poistumisportaasta 5.3 Pihaan liittyvät tavoitteet Pihan urakka-alue palautetaan alkuperäiseen kuntoon rakennustöiden jäljiltä.

10 HANKESUUNNITELMA sivu Rakennustekniset tavoitteet 5.5 LVIA-tekniset tavoitteet Rakennusteknisten korjausten ja muutosten tavoitteena on yleisten tilojen toiminnalliset parannukset sekä koko rakennuksen osalta sisäilman ja energiatehokkuuden parantaminen. LVI-järjestelmien uusimisella pyritään energiansäästöön vesikalusteiden uusimisella, patteriverkoston tasapainotuksella sekä ilmanvaihdon säädöllä. Jatkosuunnittelussa on kuitenkin huomioitava ja tutkittava tulevaisuudessa uusiutuvien energiamuotojen käyttö. Vesijohdot ja viemärit Vesijohdot uusitaan kokonaan kylmä- ja lämminvesiputkien osalta. Vesikalusteet uusitaan wc- ja keittiötiloista lukuun ottamatta lattiakaivoja. Kulutuksen osalta seurantamittaus lisätään sekä kylmän että lämpimän veden kulutukseen. Ilmanvaihto Ilmanvaihtokoneet on uusittu vuonna 2002 eivätkä ne vaadi uusintaa. Ilmanvaihtojärjestelmää laajennetaan kattamaan koko rakennuksen ilmanvaihto (mm. arkistotilat, tietohallinnon toimistohuoneet), sen toiminta tarkastetaan, korjataan tarvittavilta osin sekä lopuksi järjestelmä puhdistetaan ja säädetään. Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä Patteriverkoston toiminta tarkastetaan ja uusitaan tarvittavilta osin. Lopuksi verkosto säädetään ja tasapainotetaan. Teknisten tilojen erilliset jäähdytyskoneet (7 kpl) poistetaan ja korvataan keskitetyllä jäähdytyksellä. Valtuustosalin ja keittiön ilmanvaihtokoneeseen tehdään varaus jäähdytykselle. Suunnitelmissa tulee huomioida aurinkoenergian käyttömahdollisuus tulevaisuudessa. Automaatiojärjestelmät Automaatiojärjestelmä on pääosin kaikki vanhaa ja se on uusittava täysin. Uuden automatiikan täytyy olla tietokantatasolla liitettävissä nykyiseen järjestelmään (Schneider). 5.6 Sähkötekniset tavoitteet Yleistä Sähköasennusten varustelutason pyrkimys on saavuttaa ajanmukainen, laadukas, energiatehokas ja turvallinen työympäristö. Sähköasennusten elinkaari ja käyttöikä on maksimissaan vuotta ja kohteen kaikki alkuperäiset sähköjärjestelmät ovat siis iältään noin 38 vuotta. Rakennuksen sisäiset sähköjärjestelmät on kannattavaa uusia saneerauksen yhteydessä, koska alkuperäiset asennukset alkavat olla elinkaarensa päässä ja asennusten toteuttaminen yhdessä muiden taloteknisten rakennustöiden kanssa on taloudellisesti kannattavaa. Rakennuksen kaikki sisäpuoliset sähköasennukset myös heikkovirta- asennusten osalta on suositeltavaa uusia saneerauksen yhteydessä. Uusimisella saavutetaan 20 vuoden käyttöaika rakennuksen sisäisille sähköjärjestelmille.

11 HANKESUUNNITELMA sivu 9 Uusittaviksi esitetään: pää- ja ryhmäkeskukset valaisin- ja pistorasia-asennukset yleiskaapelointi ja antennijärjestelmä kulunvalvonta- ja ovilukitusjärjestelmät, murtoilmoitinjärjestelmä turvavalaistusjärjestelmä paloilmoitin- ja savunpoistojärjestelmät kuulutus- ja AV-järjestelmät aikakellojärjestelmä Rakennuksen ulkopuolisia asennuksia on uusittu lähivuosina, niiden uusiminen ei ole tässä saneerauksessa tarpeen. Liittymiskaapelin uusimisen voi toteuttaa myöhemmin, koska maakaivuita ei muiden sähköasennusten osalta ole saneerauksessa välttämätön tehdä. Nykyinen liittymiskaapeli kestää saneeraukselle asetellun 20 vuoden käyttöikä tavoitteen ja sen uusiminen on suositeltavaa toteuttaa esimerkiksi seuraavassa suuremmassa saneerauksessa n vuoden kuluttua. Sähkötilat- ja jako Pääkeskus ja ryhmäkeskukset uusitaan. Uudet sähköasennukset varustetaan määräysten mukaisella kosketusjännitesuojauksella eli vikavirtasuojakytkimillä kuivien tilojen valaistusta sekä tele- turvajärjestelmäkeskuksia lukuun ottamatta. Varavoimajärjestelmät Sähkönjakelun varmentamiseksi pitkäaikaisien jakelukatkoksien varalle asennetaan kohteeseen varavoimajärjestelmän liitäntämahdollisuus. Varavoimalaitteiston tekniset vaatimukset on esitetty mm. ST- kortin kohdassa Varavoimajärjestelmään liitetään rakennuksen lämmitysjärjestelmä, pumput, pumppaamo, atk-palvelimet tai niitä syöttävä UPS- laitteisto, keittiön kriittiset kylmälaitteet kuten pakastin- ja kylmäkaapit - tai huoneet sekä johtoryhmän kokoushuoneen (KH 3) pistorasia- ja valaistusryhmät. Varavoimajärjestelmään liitetään myös rakennuksen turvajärjestelmät kuten valvontakamera-, murto- ja paloilmoitinjärjestelmät. Hajautettu sähköntuotanto Suunnitelmissa tulee huomioida aurinkoenergian käyttömahdollisuus tulevaisuudessa. Teknisten tilojen jäähdytys Konesalit kellarikerroksessa ja 2. kerroksessa varustetaan riittävällä jäähdytyksellä. Laitteiden lämmöntuotanto ja jäähdytyksen tarve tarkennetaan suunnittelun aikana. Sulanapito Saneerauksessa uusitaan vesikatolla olevat kattokaivot ja niihin asennetaan uusimisen yhteydessä sulanapito-järjestelmä eli itsesäätyvät lämmityskaapelit, joita ohjataan rakennuksen alakeskukselta ulkolämpötila ja -kosteustietojen perusteella. Valaistus ja pistorasiat Noudatetaan SFS-EN normia. Valaistuksen energiatehokkuudelle asetetaan tavoiteluku 10 W/m 2.

12 HANKESUUNNITELMA sivu 10 Valaistus toteutetaan toimisto- ja kokoustiloissa läsnäolotunnistimilla, jotka hyödyntävät luonnonvalon määrää ts. valaisimien valaistusvoimakkuus säätyy automaattisesti aina samalle halutulle tasolle. Automaattisen valaistusvoimakkuuden säädön rinnalla näissä tiloissa on myös painikesäädin josta käyttäjä voi halutessaan hallita valaistusvoimakkuutta. Käytävillä valaistusta ohjaa liiketunnistimet. Läsnä - ja liiketunnistinohjauksella minimoidaan tarpeeton valaistus ja sähkönkulutus. Pistorasioita asennetaan siten, että jatkojohtojen tarvetta ei ole. Tietoliikennejärjestelmät Tietoliikenneyhteyksiä (laajakaista, atk, wlan-tukiasemat, turvajärjestelmät) varten asennetaan yleiskaapelointi (CAT 6 siirtotieluokka E). Kaukomittauksena mitataan energialaitoksia ja HSY:tä varten lämmön, veden ja sähkön kulutusta yhdestä mittauspisteestä. Kiinteistöön asennetaan väyläpohjainen reaaliaikainen energianmittausjärjestelmä, jossa esitetään numeerisesti ja graafisesti kiinteistön reaaliaikainen energiankulutus. Energiamittausjärjestelmään liitetään kattavasti liityntäpisteitä ja toimintoja, jotta laitosta voidaan ohjata ja valvoa olosuhteiden kannalta mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Kiinteistön energianmittaus toteutetaan Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet 2012 (D3) mukaisesti. Kiinteistön koko sähkönkulutuksen lisäksi mitataan: ilmanvaihtojärjestelmän-, jäähdytysjärjestelmän-, sähköisten lämmitysjärjestelmien ja kiinteän valaistuksen 2 kpl (sisä- ja ulkovalaistus) sekä keittiölaitteiden sähkönkulutus. Energia- ja vesimittaukset liitetään järjestelmään huomioiden paikallisten toimittajien kaukoluentatarpeet. Mittaustulokset välitetään rakennusautomaatiojärjestelmään, sähköiseen huoltokirjaan (Haahtela) ja Enerkey-ohjelmaan. Puhelinjärjestelmät Kaupungin käytössä olevan 3g-puhelinjärjestelmän tulee toimia kaikkialla rakennuksen sisätiloissa. Toimivuus tulee mitata rakennusvaiheessa ja tarvittaessa rakennus tulee varustaa tarvittavilla vahvistimilla. Antennijärjestelmät Rakennuksen nykyinen antenniverkko on maanpäällinen eli terrestial-järjestelmä. Antennijärjestelmä uusitaan peruskorjauksessa tähti järjestelmäksi ja antennisignaali otetaan samasta operaattorin valokuituyhteydestä kuin yleiskaapeloinnin laajakaista yhteys. AV-järjestelmät Neuvotteluhuoneisiin asennetaan kaapeloinnit ja rasiat videoprojektorille ja dokumenttikameralla, käyttäjä hankkii laitteet. Valtuustosalin paikallis äänentoisto säilytetään, langaton mikrofonijärjestelmä uusitaan Viestintäviraston uusimman ohjeen mukaisesti toimimaan joko lupavapaalla tai luvanvaraiselle (maksullinen) taajuusalueelle. Vastaanottotiski varustetaan mikrofonilla ja induktiosilmukalla. Kulunvalvonta ja työajanseuranta Rakennuksen kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä uusitaan saneerauksen yhteydessä.

13 HANKESUUNNITELMA sivu 11 Lukitus- ja turvallisuusjärjestelmät Ulko-oviin asennetaan moottorilukot, joita ohjataan kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmällä. Avainjärjestelmänä Abloy Protec2 Cliq. Rakennukseen asennetaan väylätyyppinen osoitteellinen murtohälytysjärjestelmä sekä automaattinen osoitteellinen paloilmoitinjärjestelmä. Rakennus varustetaan laukaistavalla savunpoistoikkunalla (kulkuportaan päällä), laukaisupainike sijoitetaan pääsisäänkäynnin tuulikaappiin IV- palopysäytyspainikkeen läheisyyteen. Rakennus varustetaan infra- ja lasinrikkoperiaatteella toimivat murtoilmaisimet, jotka integroidaan kulunvalvontajärjestelmään. Rikosilmoitinjärjestelmän liiketunnistimet asennetaan kokoushuoneisiin, ruokasaliin ja keittiöön, lasinrikkoilmaisimet kaikkiin ensimmäisen kerroksen ikkunoihin ja toisen kerroksen aulan uuden ulkokatoksen ikkunoihin. Osa toimistotiloista varustetaan päällekarkaus- hälytysjärjestelmällä, järjestelmän keskuslaite asennetaan vastaanottotilaan ja hälytyspainikkeet ensimmäisen kerroksen sosiaalitoimen toimisto- / vastaanottohuoneisiin. Kiinteistöön suunnitellaan digitaalinen tallentava kameravalvontajärjestelmä, joka liitetään kaupungin tietoliikenneverkkoon. Kameroilla valvotaan nurkkauksia ja syvennyksiä ulkona ja sisällä. Poistumisopaste- ja turvavalaistus asennetaan noudattaen sisäasiainministeriön ohjeita. Turvajärjestelmiä varten tulee tehdä gsm-pohjainen varmistusjärjestelmä. Merkinantojärjestelmät Pääsisäänkäyntiin asennetaan värikameralla varustettu valaistu ovipuhelin, monitorilliset avauspainikkeet vastaanottotiskille ja toisen kerroksen kokoushuoneisiin 225 ja 245. Keittiön sisäänkäynti varustetaan myös kamerallisella ovipuhelimella ja keittiöön asennetaan monitorillinen (kuvallinen) avauspainike. Kaikkiin toimistohuoneisiin asennetaan sisäänpyyntökojeet, kokoustiloihin varattu merkkivalot. Inva-WC:n hälytysjärjestelmä asennetaan määräysten mukaan.

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 30.11.2015 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus... 3

Lisätiedot

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1 KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1.6.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELOSTUS HANKKEESTA 1.1 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Arttu Niemikorpi Korjausrakentamisen asiantuntija 3.2.2017 Sisältö Energiansäästöpotentiaali kerros- ja rivitaloissa Mitä laki sanoo energiatehokkuudesta?

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 123 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Lasten päiväkoti Yliskylän uudisrakennuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2016-002292

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Nikkilän sydämen päiväkoti Hankesuunnitelman liite 10 NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Iso Kylätie 12, 04130 Sipoo 2 1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 2 TEKNISET JÄRJESTELMÄT... 4 2.1 Sähköliittymä

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN LÄNSINUMMEN KOULUN SISÄILMAONGELMIEN KORJAUKSEEN. Stpj , 32. Liite A: Hankesuunnitelma

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN LÄNSINUMMEN KOULUN SISÄILMAONGELMIEN KORJAUKSEEN. Stpj , 32. Liite A: Hankesuunnitelma MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN LÄNSINUMMEN KOULUN SISÄILMAONGELMIEN KORJAUKSEEN Stpj 28.11.2012, 32 Liite A: Hankesuunnitelma Valmistelu: Talonrakennuspäällikkö Rune Hagström, puh. 044 7851463 Länsinummen koulun

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA 4.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen peruskorjaus, Nilsiänkatu 3, Taucher-talo,

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Tilakeskus 31.3.2015 Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Parrukatu 4 Väistötilojen rakentaminen Hankenumero 8033126 Tilakeskus Sosiaali- ja terveysvirasto Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 37/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Esityslista 37/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Esityslista 37/2016 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 07.04.2015 371 HEL 2014-012398 T 10 05 01 Päätös Käsittely Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Helsinki LED -hankkeen

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ Myydään vuonna 2009 valmistunut tuotantokiinteistö moottorintien tuntumasta Lempäälän Marjamäestä. Alueella runsaasti pihatilaa ja laajennusmahdollisuus. Kohde

Lisätiedot

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen kokemukset Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2016

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen Tasapainottamisohjelman yhteydessä kaupungin valtuusto on päättänyt Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

VT 2, 8. krs SOTET muutos monitilatoimistoksi

VT 2, 8. krs SOTET muutos monitilatoimistoksi VT 2, 8. krs SOTET muutos monitilatoimistoksi 1 (9) hankenumero 0011 Hankesuunnitelma 14.12.2015 2 (9) Sisällysluettelo 1. Yhteenveto hankkeesta... 3 2. Hankesuunnitelman laadinta... 3 3. Hankkeesta aiemmin

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa Tommi Riippa 19.9.2013 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS Muutettujen osien sisältö melkein tuplaantui Tarkempia määräyksiä mm. rakenteiden lujuudelle, paloturvallisuudelle, terveellisyydelle, turvallisuudelle,

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA MYYTÄVÄ KOHDE Sastamalassa, osoitteessa Harjukatu 8, sijaitseva teollisuuskiinteistö. Vammalan keskusta sijoittuu noin 1 km kohteesta pohjoiseen. Valtatie 12:sta

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET Kunnanvaltuuston hyväksymä 12.4.2010 Dnro 1207/454/2008 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu voimaan 19.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä...1 Talonrakennushankkeen prosessi...1 Hankkeen

Lisätiedot

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA 5.10.2016 Hankesuunnittelulla haetaan suuntaa, johon hanketta lähdetään viemään. Reunaehdot ja lähtötiedot as.oy:ltä Tehdyt / tehtävät kuntotutkimukset Osakas-

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

Leppävaaran Urheilupuisto, katsomon katosrakenteen uudelleen rakentaminen

Leppävaaran Urheilupuisto, katsomon katosrakenteen uudelleen rakentaminen Hanke 6092 Leppävaaran Urheilupuisto, katsomon katosrakenteen uudelleen rakentaminen Korjaus Hankesuunnitelma 28.9.2016 ESPOON KAUPUNKI TILAPALVELUT-LIIKELAITOS INVESTOINTIEN RAKENNUTTAMINEN 2 1 Yhteenveto

Lisätiedot

Aiempi käyttö: ed. vuodet yht.

Aiempi käyttö: ed. vuodet yht. Kaupungintalo joko vuosi- tai kokonaismr VUOSIMÄÄRÄRAHA KOKONAISMÄÄRÄRAHA 288 000 hyväksytty muutos hyväksytty TA2014 TA2017 Hankeen ajoitus taloussuunnitelmaan 2016-2018 2018-2019 kuvaus Kaupungintalon

Lisätiedot

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus Tyylikkyys Arvon säilyminen Ajanmukaiset tietoliikenneverkot

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN 16.600 m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Humppilantie 43, Humppila, sijaitseva entinen talotehdas. Tontti muodostuu useasta tilasta ja on

Lisätiedot

YHALL Valmistelija: Kari Puumalainen p , Matti Kauppinen p

YHALL Valmistelija: Kari Puumalainen p , Matti Kauppinen p Yhtymähallitus 80 17.09.2014 Yhtymävaltuusto 18 17.12.2014 Yhtymähallitus 83 07.10.2015 Yhtymävaltuusto 14 27.10.2015 Yhtymähallitus 97 28.10.2015 Yhtymähallitus 102 26.11.2015 ASEVELIKATU 4:N PERUSKORJAUS-

Lisätiedot

Uudenkaupungin uimahalli

Uudenkaupungin uimahalli Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 30.11.2015 2 (3) Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 1 Yleistä Laskennan lähtötietoina on käytetty arkkitehtitoimisto Tarmo Mustonen Oy:n arkkitehtiluonnoksia

Lisätiedot

KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017

KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017 1 KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017 TALONRAKENNUS/YLEISHALLINTO Villa Breda, palvelukeskus Menot - Utgifte 710,6 9 000,0 0,0 9 000,0 2 463,3 6 536,7 3 536,7 Netto

Lisätiedot

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli Emilia Olkanen & Lauri Penttinen TARMO Asuinalueiden viihtyisyys Asumisen mukavuus Yhteisöllisyys Rakennusten toiminnallisuus Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2 MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA 3.469 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Turkkirata 27-29, 33960 Pirkkala, sijaitseva uudehko tuotantorakennus ja tontin vuokraoikeus. Vuokratontin kiinteistötunnus

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 20.08.2012 KAUNIAISTEN KAUPUNKI SVENSKA SKOLCENTRUM MEDIATEEKKI ALUSTAVA TAVOITEHINTAKUSTANNUSARVIO DI, gsm 050 3806673, ari.joro@rapal.fi, Panorama Tower, PL 23, 02601 Espoo MEDIATEEKKI

Lisätiedot

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Itäreimarintie 5 ja Pallokuja 5, Esirakentaminen Hankenumero 2080109 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Staran

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 23.05.2016 HELSINGIN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY SIBELIUS-AKATEMIA, HANKESUUNNITELMA RAKENNUSOSAKUSTANNUSARVIO DI Ari Joro, mobile 050 3806673, ari.joro@rapal.fi Rapal Oy, Panorama Tower,

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Uudisrakennus, 1. ja 2. vaihe LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Hopeatie 0 talo Hopeatie 0 00440, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 979 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016

Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016 Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016 18.1.2016 1 Taustaa Valtionhallinnon toimintojen tiivistäminen jatkuu Kouvolassa Selvitystyö koskee tällä hetkellä mm.

Lisätiedot

PUTKIREMONTTI- BAROMETRI 2014 TUTKIMUSRAPORTTI

PUTKIREMONTTI- BAROMETRI 2014 TUTKIMUSRAPORTTI PUTKIREMONTTI- BAROMETRI 2014 TUTKIMUSRAPORTTI WWW.ISANNOINTILIITTO.FI TOTEUTUS - Isännöintiliiton Putkiremonttibarometrin 6. toteutuskerta (2008, 2009, 2011, 2012, 2013) - Kohderyhmä: - Isännöintiliiton

Lisätiedot

Sähköremontti. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähköremontti. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköremontti Tuotenumero: 411319 74,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Kirja käsittelee määräyksiä, ohjeita ja käytännön toteutustapoja, jotka on syytä tuntea rakennusten sähköasennuksia

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

Torstai 22.03.2012 kello 17.00 18.20. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 22.03.2012 kello 17.00 18.20. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 / 2012 KOKOUSAIKA Torstai 22.03.2012 kello 17.00 18.20 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot

A L L I A N S S I T A L O N P E R U S K O R J A U S - S E L V I T Y S H A L L I N N O S T A J A T A L O U D E S T A

A L L I A N S S I T A L O N P E R U S K O R J A U S - S E L V I T Y S H A L L I N N O S T A J A T A L O U D E S T A 1 (5) A L L I A N S S I T A L O N P E R U S K O R J A U S - S E L V I T Y S H A L L I N N O S T A J A T A L O U D E S T A Allianssin kevätkokous päätti Optiplan Oy:n tekemän hankesuunnitelman pohjalta

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE Hankkion teollisuusalueelta Hyllilänkatu 8 33730 TAMPERE Pirkan OP- Kiinteistökeskus Oy, Tampere, Y-tunnus 0247838-2 MYYTÄVÄ KOHDE Tampereella, Hankkion

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

Pohjoinen Rautatiekatu 25. Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa. Noin 200 työpistettä

Pohjoinen Rautatiekatu 25. Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa. Noin 200 työpistettä Vuokraus: Senaatin Notariaatti Oy Jukka Myyryläinen, 0400-688 861 Mats Kuhlefelt, 0400-500 285 www.senaatinnotariaatti.fi Insinöörinkatu 7 B, 00880 Helsinki Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa Noin

Lisätiedot

Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi

Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen Tero Mononen Lamit.fi tero.mononen@lamit.fi MITEN LÄPÄISTÄ VAATIMUKSET? Tero Mononen, lamit.fi Esimerkkejä vaatimukset

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS

LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS 2 LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLYN HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo Tiedot hankkeesta,

Lisätiedot

MYYLÄLÄKIINTEISTÖ --------- myymälä-, varasto-, ym. toimitilaa------------

MYYLÄLÄKIINTEISTÖ --------- myymälä-, varasto-, ym. toimitilaa------------ MYYLÄLÄKIINTEISTÖ --------- myymälä-, varasto-, ym. toimitilaa------------ PETIKKO n. 6000 m² Kiinteistö on ollut Tarjoustalo / Tokmannin käytössä vuodesta 2005, jolloin liiketeilasaneeraus tehtiin entiseen

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6

Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6 Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harjunpään asemakaavan muutos Ulvilan kaupunki, Harjunpään (25.) kaupunginosa, kortteli

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2012 1 (7) 354 Poikkeamishakemus (Haaga, Puutarhurinkuja 2) (b-asia) HEL 2012-011277 T 10 04 01 Rakvv 29-2575-12-12-S 14.8.2012 Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset,

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos Lähdekirjallisuutta RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen

Lisätiedot

PÄIVÄKOTIEN PERUSKORJAUSTEN PRIORISOINTIJÄRJESTYS, koulujen yhteydessä olevat päiväkodit

PÄIVÄKOTIEN PERUSKORJAUSTEN PRIORISOINTIJÄRJESTYS, koulujen yhteydessä olevat päiväkodit ALKUPERÄINEN RAK. VUOSI LAAJENNUS / MERKITTÄVÄ PERUSPARANNUS 4. PÄIVÄKODIN TOIMIVUUS 5. TERVEELLISYYS / SISÄILMASTO 6. TURVALLISUUS YHTEENSÄ PÄIVÄKOTIEN PERUSKORJAUSTEN PRIORISOINTIJÄRJESTYS, koulujen

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07. Tekninen lautakunta 3 27.01.2016 Tekninen lautakunta 78 20.07.2016 Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.00/2016 TELA 27.01.2016 3 Äänekosken kaupungin tilapalvelut on tehnyt

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA

MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA Valoputkentie 2 36240 Kangasala 23.3.2012 Pirkan OP- Kiinteistökeskus Oy, Tampere, Y-tunnus 0247838-2 Kangasalan kunnassa, Vatialan alueella

Lisätiedot

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan Palvelutuotannon lautakunta 88 7.08.05 Kunnanhallitus 80 4.09.05 Kunnanvaltuusto 97.0.05 Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen TkT Risto Ruotsalainen, tiimipäällikkö Rakennusten energiatehokkuuden palvelut VTT Expert Services Oy Rakenna & Remontoi -messujen asiantuntijaseminaari

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

Helsingin kaupungin taidemuseo

Helsingin kaupungin taidemuseo Energiansäästön toimintasuunnitelma Helsingin kaupungin taidemuseo ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin taidemuseo vuoden 2016 talousarvion liitteeksi Hyväksytty Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Nykyinen valaistus antaa kuvaseinälle epätasaisen valoisuuden

Nykyinen valaistus antaa kuvaseinälle epätasaisen valoisuuden Pimeät kohdat valaisinrivien välissä Kirkkaat kohdat valaisinrivien kohdissa Nykyinen valaistus antaa kuvaseinälle epätasaisen valoisuuden Muutos B, 11.02.2014, s. 5 lisätty, s. 7 työvaihekuvaus E42 NYKYTILANNE

Lisätiedot

Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely

Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Saneerauskohteiden valinta, 2. vaihe 08.06.2015 Projektiryhmä 1 Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Projektin vetäjä: Rainer Långsjö Projektiryhmä:

Lisätiedot

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK)

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016 Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) VESIJOHTOJEN, VIEMÄREIDEN JA LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN SEKÄ

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

KOULJAOS 41 Suomenkielinen koulutusjaosto Valmistelija: opetusjohtaja Annelie Nylund,annelie.nylund(at)sipoo.fi

KOULJAOS 41 Suomenkielinen koulutusjaosto Valmistelija: opetusjohtaja Annelie Nylund,annelie.nylund(at)sipoo.fi Valtuusto 72 10.09.2012 Söderkullan koulukeskuksen hankesuunnitelman hyväksyminen 281/10.03.02/2012 281/10.03.02/2012 KOULJAOS 41 Suomenkielinen koulutusjaosto 23.4.2012 Valmistelija: opetusjohtaja Annelie

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Mitä tavoiteltiin ja mitä saatiin? Projektin päätösseminaari 9.6.

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Mitä tavoiteltiin ja mitä saatiin? Projektin päätösseminaari 9.6. energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Mitä tavoiteltiin ja mitä saatiin? Projektin päätösseminaari 9.6.2011 Markku Rantama Suomen Kiinteistöliitto ry Projektin lähtökohdat Tulokset ja johtopäätökset Esimerkkikohteet

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Kaupungin tilat Kauklahden alueella Tilannekatsaus. Kauklahti-Foorumi 30.1.2014 Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitos

Kaupungin tilat Kauklahden alueella Tilannekatsaus. Kauklahti-Foorumi 30.1.2014 Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitos Kaupungin tilat Kauklahden alueella Tilannekatsaus Kauklahti-Foorumi 30.1.2014 Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitos Asialista 30.1.2014 Kohteiden esittelyjä Keskustelua 2 Koulut Hansakallion koulu Vanttilan

Lisätiedot

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA B63779.AT02 KARTANONKOSKEN KOULU, VANTAA 5.1.2015 VTK SISÄLLYSLUETTELO 1 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN YLEISET VAATIMUKSET... 3 1.1 MUUTOKSIIN LIITTUVÄT YLEISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot