KAUPUNGINTALO SANEERAUS HANKE HANKESUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUPUNGINTALO SANEERAUS HANKE 823201 HANKESUUNNITELMA"

Transkriptio

1 KAUPUNGINTALO SANEERAUS HANKE HANKESUUNNITELMA YLK KH XX KV

2 HANKESUUNNITELMA 1 YHTEENVETO HANKKEESTA HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ HANKKEEN PERUSTIEDOT HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT TOIMINNALLISET LÄHTÖKOHDAT TEKNISET LÄHTÖKOHDAT LAAJUUS RAKENNUSTOIMINNAN JÄRJESTELYT JA TOIMINTA NIIDEN AIKANA VÄISTÖTILAT AIKATAULU RAKENNUSKUSTANNUKSET RAKENNUSKUSTANNUSENNUSTE KÄYTTÄJÄN KUSTANNUKSET ENSIKERTAISEN KALUSTAMISEN JA VARUSTAMISEN KUSTANNUSENNUSTE KÄYTTÖKUSTANNUSENNUSTE RAHOITUSSUUNNITELMA 5 2 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT HANKKEEN EDETESSÄ TEHTÄVÄT PÄÄTÖKSET TONTIN NYKYISET RAKENNUKSET 6 3 HANKKEEN PERUSTELUT TARPEET JA KIIREELLISYYS 6 4 RAKENNUSPAIKKA SIJAINTI JA HALLINTA KAAVA- JA KIINTEISTÖTIEDOT TONTIN YMPÄRISTÖ TONTIN OMINAISUUDET LIIKENNE JA PAIKOITUS KADUT JA KUNNALLISTEKNIIKKA 7 5 SUUNNITTELUTAVOITTEET YLEISET TAVOITTEET RAKENNUSTÖIDEN KUVAUS JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET PIHAAN LIITTYVÄT TAVOITTEET RAKENNUSTEKNISET TAVOITTEET LVIA-TEKNISET TAVOITTEET SÄHKÖTEKNISET TAVOITTEET 8

3 HANKESUUNNITELMA sivu 1 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Kaupungintalon saneeraus sisällytettiin kaupungin investointiohjelmaan alun perin KH:n hyväksymien tarveselvityksen sekä toiminnallisuus- ja tilankäyttöselvityksen pohjalta. Keskeisiä toiminnallisuus- ja tilankäyttöselvityksessä saneeraukselle asetettuja tavoitteita olivat tekniset ajanmukaistukset, yleisten tilojen toiminnalliset parannukset, työpisteiden määrän lisääminen, esteettömyyden, työolojen ja sisäilman sekä rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen. Samanaikaisesti hankkeen normaalin valmistelun rinnalla on kaupungintalolla tehty vuosien varrella osittaisia korjaustoimenpiteitä henkilökunnan työolojen ja sisäilman parantamiseksi. Lisäksi vuonna 2013 teetettiin VTT Expert Services Oy:llä tutkimus saneeraushankkeen tueksi ja rakennuksen korjaustarpeiden huolelliseksi määrittämiseksi. Saneeraushankkeelle on myönnetty aiempien valmistelujen yhteydessä määrärahaa talousarvioon, mutta asetetut tavoitteet ja hankkeen laajuus ovat kuitenkin määrärahavarauksia huomattavasti suuremmat jolloin hankkeen sisältöä ja käynnistämisen edellytyksiä on ollut välttämätöntä tarkastella uudelleen. Lisäksi yhdyskuntalautakunta on edellyttänyt yhdyskuntatointa määrittämään hankkeen sisällön uudelleen siten, että ensisijaisena tavoitteena on saada työskentelyolosuhteet kiinteistössä asianmukaisiksi. Jatkovalmistelussa on keskitytty kokonaisuuksiin, joilla pyritään saamaan rakennuksen työskentelyolosuhteiden kannalta potentiaaliset, usein alkuperäiset, riskirakenteet uusittua ja mahdollistettua rakennuksen toiminta rakennusfysikaalisesti oikein. Kokonaisuudet on koottu saneeraushankkeen alkuperäisistä suunnitelmista sekä edellä mainitun VTT Expert Services Oy:n tekemän tutkimusraportin korjaustoimenpide-esityksistä, joissa on keskitytty lähinnä rakenteiden kuntoon saattamiseen.

4 HANKESUUNNITELMA sivu Hankkeen ohjausryhmä 1.2 Hankkeen perustiedot Käyttäjän edustajat kaupunginsihteeri Gun Söderlund (yleishallinto) tietohallintopäällikkö Seppo Rusama (tietohallinto) ruokapalvelupäällikkö Leila Korhonen (ruoka- ja puhdistuspalvelut) palveluesimies Pirjo Korpinen (ruoka- ja puhdistuspalvelut) Tilaajan edustajat rakennuttajapäällikkö Tommi Metsälä talotekniikkainsinööri Tomi Salminen projektivalvoja Hannu Laakkonen Rakennuttajakonsultti projektipäällikkö Rauli Nurminen (Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy) projekti-insinööri Miikka Kotola (Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy) Pääsuunnittelija arkkitehti Tomi Perko (Arkkitehtitoimisto Perko Oy) Hankkeen nimi ja numero Kaupungintalon saneeraus / Osoite Kauniaistentie 10, Kauniainen Toiminta Kaupungin hallintorakennus Omistaja Kauniaisten kaupunki Käyttäjä Kauniaisten kaupunki 1.3 Hankkeen lähtökohdat Tilaaja / rakennuttaja Kauniaisten kaupunki / Yhdyskuntatoimi Tontti 1. kaupunginosa, kortteli 8, tontti 16 Kaupungintalon saneeraus sisällytettiin kaupungin investointiohjelmaan alun perin KH:n hyväksymien tarveselvityksen sekä toiminnallisuus- ja tilankäyttöselvityksen pohjalta. Keskeisiä toiminnallisuus- ja tilankäyttöselvityksessä saneeraukselle asetettuja tavoitteita olivat tekniset ajanmukaistukset, yleisten tilojen toiminnalliset parannukset, työpisteiden määrän lisääminen, esteettömyyden, työolojen ja sisäilman sekä rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen.

5 HANKESUUNNITELMA sivu 3 Hankkeen valmistelua jatkettiin viemällä suunnittelua eteenpäin mainittujen selvityksien pohjalta, käyttäjiä kuullen ja heidän tarpeidensa muutoksia huomioiden. Hankkeen päivätyt luonnossuunnitelmat hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Valmistelua jatkettiin ja vuonna 2013 teetettiin VTT Expert Services Oy:llä tutkimus saneeraushankkeen tueksi ja rakennuksen korjaustarpeiden huolellisesti määrittämiseksi. Hankkeelle haettiin ja saatiin rakennuslupa Hankkeen jatkovalmistelussa edellytettiin määrittämään hankkeen sisältö uudelleen ja esityksen pohjalta kaupunginhallitus hyväksyi saneeraushankkeen uudelleen määritetyn sisällön sekä vahvisti hankkeen tavoitekustannuksiksi 3,2 M (alv 0). Samalla kaupunginhallitus kuitenkin edellytti, hankkeen sisällön muututtua erittäin oleellisesti kaupunginvaltuuston hyväksymistä luonnossuunnitelmista, että uusi hankesuunnitelma tulee saattaa käsiteltäväksi kaupunginvaltuustoon. 1.4 Toiminnalliset lähtökohdat Hankkeen toiminnalliset lähtökohdat pohjautuvat vuonna 2008 teetettyyn selvitykseen (Toiminnallisuus- ja tilankäyttöselvitys / ISS Proko Oy). Keskeisiä tavoitteita olivat tekniset ajanmukaistukset, yleisten tilojen toiminnalliset parannukset, työpisteiden määrän lisääminen, esteettömyyden, työolojen ja sisäilman sekä rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen. Kiinteistön tulevat käyttäjät ovat kaupungin eri toimialojen hallintojen palvelut. Asiakkaita kaupungintalolla käy päivittäin asiakaspalvelupisteen lisäksi erityisesti rakennustarkastuksessa ja maankäyttötoimistossa. Alun perin talossa on toiminut myös sosiaalija terveystoimen hallinto ja kaupungin sosiaalipalveluyksikkö, jossa asiakaspalvelu on keskeinen osa päivittäistä toimintaa. Hankesuunnitelman laadintavaiheessa ei ole lopullisesti otettu kantaa em. yksiköiden (9-10 henk.) mahdollisesta sijoittumisesta uudelleen kaupungintaloon. Iltaisin talon kokoushuoneet ovat ahkerassa kokouskäytössä (toimielinten kokoukset, valtuusto, hallitus, noin 9 lautakuntaa, valtuustoryhmät, työryhmät jne.). Kaupunginvaltuuston istuntosalin, joka toimii päivisin henkilökunnan ruokailusalina, lisäksi talossa on neljä pientä kokoushuonetta. Pääasiassa kokoustiloja ei vuokrata ulkopuolisille käyttäjille. Lisäksi kaupungintalossa on keittiö, päätearkisto sekä säilytys- ja varastotiloja. Kaupungintalolla työskentelee tällä hetkellä noin 50 henkilöä ja työhuoneita on käytössä noin 65. Pääosa työtiloista on ns. yksittäishuoneita, ns. avotoimistotiloja on 1 kpl. 1.5 Tekniset lähtökohdat Hankkeessa sovelletaan kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Tavoitteena on elinkaariedullinen ja energiatehokas rakennus, mihin pyritään teknisin ratkaisuin, hyvällä lämmöneristävyydellä ja tiiveydellä, ilmanvaihdon energiatehokkuudella sekä suunnittelemalla kiinteistö helposti huolettavaksi ja ylläpidettäväksi. 1.6 Laajuus Hankkeen kokonaislaajuus on kerrosala kem 2

6 HANKESUUNNITELMA sivu Rakennustoiminnan järjestelyt ja toiminta niiden aikana Väistötilat Saneerauksen ajaksi on henkilöstölle ja kaupungin palveluille järjestettävien väistötilojen kustannukset eivät sisälly eivätkä kohdistu hankkeen investointimäärärahaan. Kaupungintalon tiloja käyttävät toimialat määrittävät itse omat väistötilatarpeensa ja väistötilasuunnittelua koordinoi yhdyskuntatoimi Aikataulu Saneeraushankkeen aikataulu on tämän hankesuunnitelman mukaisille suunnitelmapäivityksille, urakkakilpailutuksille sekä urakoinnille varattavat ajat huomioiden seuraava: suunnitelmien päivitys 1-2 kk urakkalaskenta 2 kk urakointi 12 kk 1.8 Rakennuskustannukset Hankkeen kokonaiskestossa tulee lisäksi huomioida kaupungin oma päätöksentekoprosessi, väistötilajärjestelyjen vaatima aika sekä mahdollisesti uudelleen vaadittavat viranomaiskäsittelyt (mm. rakennuslupa) Rakennuskustannusennuste Tavoitehinta on 4,15 M (alv 0). Erittely suurimpien kokonaisuuksien osuuksista kokonaiskustannuksista, yhteis- ja rakennuttajakustannuksineen (alv 0): Sisäremontti yhteensä: (alv 0) o sisäpinnat, kiintokalusteet, purkutyöt, suojaukset (alv 0) o väliseinät ja väliovet (alv 0) o VSS-korjaukset (alv 0) o LVI-työt (alv 0) o sähkötyöt (alv 0) o LVISA-töiden suunnittelu ja koordinointi (alv 0) o LVISA-töiden aputyöt (alv 0) Sisäänkäynnit yhteensä: (alv 0) o hissi (sisältää kuilu- & sähkötyöt) (alv 0) o pääportaan korjaus (alv 0) o poistumistieporras (alv 0) o kaivu-, täyttö-, paalutus- ja aluetyöt (alv 0) Ulkopuoliset korjaukset yhteensä: (alv 0) o ulkoseinäkorjaukset (julkisivut uusimalla) (alv 0) o vesikattokorjaus (vesikatto uusimalla) (alv 0) o salaoja- ja kellarin vesieristyskorjaus (alv 0) Kaikki yhteensä: (alv 0)

7 HANKESUUNNITELMA sivu Käyttäjän kustannukset Ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen kustannusennuste Käyttäjähallintokuntien kustannuksiksi kuuluvan ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen kustannusennusteeksi on alustavien arvioiden mukaan ennakoitu euroa, jolle on varattu määräraha vuodelle Kustannusennusteeseen sisältyy saneerattujen yleistilojen (aulat, asiakaspalvelu, valtuustosali, kokoushuoneet) ensikertainen kalustaminen (irtokalusteet), kaulusteiden osittainen uusiminen ja varustaminen. Kustannukset eivät sisälly eivätkä kohdistu hankkeen investointimäärärahaan Käyttökustannusennuste 1.10 Rahoitussuunnitelma Ennuste hankkeen toteutuskustannusten vaikutuksista ylläpitokustannuksiin investointikustannusten poistojen kautta on suuruusluokkaa 0,25 M /vuosi (alv 0). Tällöin kaupungintalon ylläpitokustannukset ovat, sisältäen pääomakulut ja kyseisen hankkeen investointikustannukset, suuruusluokkaa 0,5 M /vuosi. Toteutuskustannusten vaikutus käyttäjähallintokuntien toimintamenoennusteisiin näkyy kyseisen investointihankkeen poistoajan (arvioitu 19 vuotta) kunkin hallintokunnan käyttämistään tiloista maksamassaan sisäisessä vuokrassa ja se jakautuu hallintokunnittain seuraavasti (vertailu vuoden 2015 sisäiseen vuokraan): yleishallinto (osuus 54 %): > sosiaali- ja terveystoimi (osuus 8 %): > yhdyskuntatoimi (osuus 30 %): > sivistystoimi (osuus 8 %): > Käyttäjähallintokuntien henkilöstömenoihin tai toimintatuloennusteisiin ei hankkeella ole vaikutusta. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2015 talousarviossa ja vuosien taloussuunnitelmassa hankkeelle on varattu 1,5 M vuodelle 2015 ja 1,7 M vuodelle HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT 2.1 Hankkeen edetessä tehtävät päätökset Hankesuunnitelma Yhdyskuntalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Luonnossuunnitelmat & kustannusarvio Yhdyskuntalautakunta Kaupunginhallitus Urakoitsijakilpailutus Yhdyskuntalautakunta xx.xx.201x xx.xx.201x xx.xx.201x

8 HANKESUUNNITELMA sivu Tontin nykyiset rakennukset Kaupungintalon nykyisellä tontilla sijaitsee kaupungintalon lisäksi, kaupungin omasta käytöstä poistunut päiväkotirakennus (Puistokujan päiväkoti) ja vanha puurakennus (ns. Keltainen talo). 3 HANKKEEN PERUSTELUT 3.1 Tarpeet ja kiireellisyys Hankkeen perusteena olleiden tarveselvityksen ja toiminnallisuus- ja tilankäyttöselvityksen mukaiset tarpeet eivät tässä hankesuunnitelmassa esitettyjen asioiden pohjalta ole olennaisesti muutoin muuttuneet kuin työpisteiden määrän lisäämisen osalta. Lähtökohdaksi on otettu, että kaupungintalon henkilöstömäärä säilyy lähes nykyisellä tasolla. Lisäksi hankkeen kiireellisyyden määrittämisessä on painotettu terveellisten työskentelyolosuhteiden ja sisäilman kuntoon saattamista ja jopa jossain määrin luovuttu vähemmän tärkeistä työtilojen ajanmukaistamistoimenpiteistä. Hankkeen sisältöä ja kiireellisyyttä arvioitaessa tulee erityisesti huomioida, että rakennuksessa tehtyjen tutkimuksien tulosten perusteella on rakennuksessa aiemmin tehdyistä korjaustoimenpiteistä huolimatta mikrobeja, jotka saattavat aiheuttaa terveyshaittaa. 4 RAKENNUSPAIKKA 4.1 Sijainti ja hallinta Tontti sijaitsee Kauniaisten kaupungin 1. kaupunginosassa. Tontti on Kauniaisten kaupungin omistuksessa. 4.2 Kaava- ja kiinteistötiedot 4.3 Tontin ympäristö 4.4 Tontin ominaisuudet 4.5 Liikenne ja paikoitus Tontti on osoitettu asemakaavassa yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y). Rakennusoikeus on kem 2 ja kaava sallii enintään 3-kerroksisia rakennuksia. Tontin autopaikoitukseen ja pihan ulkoalueisiin ei tule muutoksia paitsi pääsisäänkäynnin edustaan sisäänkäynnin uudelleenjärjestelyjen takia. Tontin sijaitsee Kauniaisten keskusta-alueella. Tontti on kaupungintalon ympärillä pääosin tasainen Huoltoliikenteelle on riittävä tila erotettuna muusta liikenteestä. Kevyen liikenteen reitit liittyvät esteettömästi sisäänkäynneille johtaville reiteille. Oleva paikoitusalue sijaitsee tontin koilliskulmassa.

9 HANKESUUNNITELMA sivu Kadut ja kunnallistekniikka oleva katuverkko tontin ympärillä kunnallistekniikan liittymiin ei muutoksia teleoperaattorin aluekuitujakamo sijaitsee rakennuksessa (kaupunki vuokrannut laitetilaa operaattorille kaupungintalosta) 5 SUUNNITTELUTAVOITTEET 5.1 Yleiset tavoitteet Yleisenä tavoitteena rakennuksen saneeraukselle ovat rakennuksen ulkovaipan kuntoon saattaminen ja erityisesti rakennuksen kannalta merkittävien kosteusteknisten asioiden hallinta, rakennuksen sisäilmaan liittyvien ongelmien poistaminen sekä rakennuksen tekeminen esteettömäksi. Elinkaari- ja energiatehokkuusvaatimukset Tehtäville toimenpiteille on asetettu 20 vuoden elinkaari. Energiatehokkuutta parannetaan lähemmäs nykyvaatimuksia. 5.2 Rakennustöiden kuvaus ja toiminnalliset tavoitteet Rakennuksen ulkoseinärakenteet uusitaan sisäilmaongelmien vuoksi. Vanhat seinärakenteet puretaan pois sisäkuorta myöten, lämmöneristystä ja ilmatiiveyttä parannetaan ja julkisivu tehdään muuraamalla. Vanhat ikkunat säilytetään. Myös rakennuksen yläpohjarakenne uusitaan. Lämmöneristystä ja ilmatiiveyttä parannetaan sekä tehdään uudet vesieristeet ja läpivientien tiivistykset sekä uudet räystäspellitykset alusrakenteineen. Rakennuksen pääsisäänkäynti uusitaan esteettömäksi ja uuden pääsisäänkäynnin yhteyteen tehdään hissi. Henkilökunnan ja yleisön wc-tilat ajanmukaistetaan, kalusteet ja pinnat uusitaan ja ympäröivät rakenteet tiivistetään. Työhuoneet maalataan tarvittavilta osin ja alakatot käytävillä ja kokoushuoneissa uusitaan. Rakennuksen henkilö- ja paloturvallisuuden parantamiseksi tehdään seuraavat muutokset: rakennuksen 2.krs länsipäätyyn puretaan aukko uudelle hätäpoistumisovelle ja ulkopuolelle rakennetaan kylmä suoravartinen poistumisporras 1.krs toimistosiipi savueristetään teräslasiovella pääportaasta valtuustosaliin tehdään savunpoistoikkuna vanhaa ikkuna-aukotusta hyväksikäyttäen sähkökomeroiden siirto pois poistumisportaasta 5.3 Pihaan liittyvät tavoitteet Pihan urakka-alue palautetaan alkuperäiseen kuntoon rakennustöiden jäljiltä.

10 HANKESUUNNITELMA sivu Rakennustekniset tavoitteet 5.5 LVIA-tekniset tavoitteet Rakennusteknisten korjausten ja muutosten tavoitteena on yleisten tilojen toiminnalliset parannukset sekä koko rakennuksen osalta sisäilman ja energiatehokkuuden parantaminen. LVI-järjestelmien uusimisella pyritään energiansäästöön vesikalusteiden uusimisella, patteriverkoston tasapainotuksella sekä ilmanvaihdon säädöllä. Jatkosuunnittelussa on kuitenkin huomioitava ja tutkittava tulevaisuudessa uusiutuvien energiamuotojen käyttö. Vesijohdot ja viemärit Vesijohdot uusitaan kokonaan kylmä- ja lämminvesiputkien osalta. Vesikalusteet uusitaan wc- ja keittiötiloista lukuun ottamatta lattiakaivoja. Kulutuksen osalta seurantamittaus lisätään sekä kylmän että lämpimän veden kulutukseen. Ilmanvaihto Ilmanvaihtokoneet on uusittu vuonna 2002 eivätkä ne vaadi uusintaa. Ilmanvaihtojärjestelmää laajennetaan kattamaan koko rakennuksen ilmanvaihto (mm. arkistotilat, tietohallinnon toimistohuoneet), sen toiminta tarkastetaan, korjataan tarvittavilta osin sekä lopuksi järjestelmä puhdistetaan ja säädetään. Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä Patteriverkoston toiminta tarkastetaan ja uusitaan tarvittavilta osin. Lopuksi verkosto säädetään ja tasapainotetaan. Teknisten tilojen erilliset jäähdytyskoneet (7 kpl) poistetaan ja korvataan keskitetyllä jäähdytyksellä. Valtuustosalin ja keittiön ilmanvaihtokoneeseen tehdään varaus jäähdytykselle. Suunnitelmissa tulee huomioida aurinkoenergian käyttömahdollisuus tulevaisuudessa. Automaatiojärjestelmät Automaatiojärjestelmä on pääosin kaikki vanhaa ja se on uusittava täysin. Uuden automatiikan täytyy olla tietokantatasolla liitettävissä nykyiseen järjestelmään (Schneider). 5.6 Sähkötekniset tavoitteet Yleistä Sähköasennusten varustelutason pyrkimys on saavuttaa ajanmukainen, laadukas, energiatehokas ja turvallinen työympäristö. Sähköasennusten elinkaari ja käyttöikä on maksimissaan vuotta ja kohteen kaikki alkuperäiset sähköjärjestelmät ovat siis iältään noin 38 vuotta. Rakennuksen sisäiset sähköjärjestelmät on kannattavaa uusia saneerauksen yhteydessä, koska alkuperäiset asennukset alkavat olla elinkaarensa päässä ja asennusten toteuttaminen yhdessä muiden taloteknisten rakennustöiden kanssa on taloudellisesti kannattavaa. Rakennuksen kaikki sisäpuoliset sähköasennukset myös heikkovirta- asennusten osalta on suositeltavaa uusia saneerauksen yhteydessä. Uusimisella saavutetaan 20 vuoden käyttöaika rakennuksen sisäisille sähköjärjestelmille.

11 HANKESUUNNITELMA sivu 9 Uusittaviksi esitetään: pää- ja ryhmäkeskukset valaisin- ja pistorasia-asennukset yleiskaapelointi ja antennijärjestelmä kulunvalvonta- ja ovilukitusjärjestelmät, murtoilmoitinjärjestelmä turvavalaistusjärjestelmä paloilmoitin- ja savunpoistojärjestelmät kuulutus- ja AV-järjestelmät aikakellojärjestelmä Rakennuksen ulkopuolisia asennuksia on uusittu lähivuosina, niiden uusiminen ei ole tässä saneerauksessa tarpeen. Liittymiskaapelin uusimisen voi toteuttaa myöhemmin, koska maakaivuita ei muiden sähköasennusten osalta ole saneerauksessa välttämätön tehdä. Nykyinen liittymiskaapeli kestää saneeraukselle asetellun 20 vuoden käyttöikä tavoitteen ja sen uusiminen on suositeltavaa toteuttaa esimerkiksi seuraavassa suuremmassa saneerauksessa n vuoden kuluttua. Sähkötilat- ja jako Pääkeskus ja ryhmäkeskukset uusitaan. Uudet sähköasennukset varustetaan määräysten mukaisella kosketusjännitesuojauksella eli vikavirtasuojakytkimillä kuivien tilojen valaistusta sekä tele- turvajärjestelmäkeskuksia lukuun ottamatta. Varavoimajärjestelmät Sähkönjakelun varmentamiseksi pitkäaikaisien jakelukatkoksien varalle asennetaan kohteeseen varavoimajärjestelmän liitäntämahdollisuus. Varavoimalaitteiston tekniset vaatimukset on esitetty mm. ST- kortin kohdassa Varavoimajärjestelmään liitetään rakennuksen lämmitysjärjestelmä, pumput, pumppaamo, atk-palvelimet tai niitä syöttävä UPS- laitteisto, keittiön kriittiset kylmälaitteet kuten pakastin- ja kylmäkaapit - tai huoneet sekä johtoryhmän kokoushuoneen (KH 3) pistorasia- ja valaistusryhmät. Varavoimajärjestelmään liitetään myös rakennuksen turvajärjestelmät kuten valvontakamera-, murto- ja paloilmoitinjärjestelmät. Hajautettu sähköntuotanto Suunnitelmissa tulee huomioida aurinkoenergian käyttömahdollisuus tulevaisuudessa. Teknisten tilojen jäähdytys Konesalit kellarikerroksessa ja 2. kerroksessa varustetaan riittävällä jäähdytyksellä. Laitteiden lämmöntuotanto ja jäähdytyksen tarve tarkennetaan suunnittelun aikana. Sulanapito Saneerauksessa uusitaan vesikatolla olevat kattokaivot ja niihin asennetaan uusimisen yhteydessä sulanapito-järjestelmä eli itsesäätyvät lämmityskaapelit, joita ohjataan rakennuksen alakeskukselta ulkolämpötila ja -kosteustietojen perusteella. Valaistus ja pistorasiat Noudatetaan SFS-EN normia. Valaistuksen energiatehokkuudelle asetetaan tavoiteluku 10 W/m 2.

12 HANKESUUNNITELMA sivu 10 Valaistus toteutetaan toimisto- ja kokoustiloissa läsnäolotunnistimilla, jotka hyödyntävät luonnonvalon määrää ts. valaisimien valaistusvoimakkuus säätyy automaattisesti aina samalle halutulle tasolle. Automaattisen valaistusvoimakkuuden säädön rinnalla näissä tiloissa on myös painikesäädin josta käyttäjä voi halutessaan hallita valaistusvoimakkuutta. Käytävillä valaistusta ohjaa liiketunnistimet. Läsnä - ja liiketunnistinohjauksella minimoidaan tarpeeton valaistus ja sähkönkulutus. Pistorasioita asennetaan siten, että jatkojohtojen tarvetta ei ole. Tietoliikennejärjestelmät Tietoliikenneyhteyksiä (laajakaista, atk, wlan-tukiasemat, turvajärjestelmät) varten asennetaan yleiskaapelointi (CAT 6 siirtotieluokka E). Kaukomittauksena mitataan energialaitoksia ja HSY:tä varten lämmön, veden ja sähkön kulutusta yhdestä mittauspisteestä. Kiinteistöön asennetaan väyläpohjainen reaaliaikainen energianmittausjärjestelmä, jossa esitetään numeerisesti ja graafisesti kiinteistön reaaliaikainen energiankulutus. Energiamittausjärjestelmään liitetään kattavasti liityntäpisteitä ja toimintoja, jotta laitosta voidaan ohjata ja valvoa olosuhteiden kannalta mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Kiinteistön energianmittaus toteutetaan Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet 2012 (D3) mukaisesti. Kiinteistön koko sähkönkulutuksen lisäksi mitataan: ilmanvaihtojärjestelmän-, jäähdytysjärjestelmän-, sähköisten lämmitysjärjestelmien ja kiinteän valaistuksen 2 kpl (sisä- ja ulkovalaistus) sekä keittiölaitteiden sähkönkulutus. Energia- ja vesimittaukset liitetään järjestelmään huomioiden paikallisten toimittajien kaukoluentatarpeet. Mittaustulokset välitetään rakennusautomaatiojärjestelmään, sähköiseen huoltokirjaan (Haahtela) ja Enerkey-ohjelmaan. Puhelinjärjestelmät Kaupungin käytössä olevan 3g-puhelinjärjestelmän tulee toimia kaikkialla rakennuksen sisätiloissa. Toimivuus tulee mitata rakennusvaiheessa ja tarvittaessa rakennus tulee varustaa tarvittavilla vahvistimilla. Antennijärjestelmät Rakennuksen nykyinen antenniverkko on maanpäällinen eli terrestial-järjestelmä. Antennijärjestelmä uusitaan peruskorjauksessa tähti järjestelmäksi ja antennisignaali otetaan samasta operaattorin valokuituyhteydestä kuin yleiskaapeloinnin laajakaista yhteys. AV-järjestelmät Neuvotteluhuoneisiin asennetaan kaapeloinnit ja rasiat videoprojektorille ja dokumenttikameralla, käyttäjä hankkii laitteet. Valtuustosalin paikallis äänentoisto säilytetään, langaton mikrofonijärjestelmä uusitaan Viestintäviraston uusimman ohjeen mukaisesti toimimaan joko lupavapaalla tai luvanvaraiselle (maksullinen) taajuusalueelle. Vastaanottotiski varustetaan mikrofonilla ja induktiosilmukalla. Kulunvalvonta ja työajanseuranta Rakennuksen kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä uusitaan saneerauksen yhteydessä.

13 HANKESUUNNITELMA sivu 11 Lukitus- ja turvallisuusjärjestelmät Ulko-oviin asennetaan moottorilukot, joita ohjataan kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmällä. Avainjärjestelmänä Abloy Protec2 Cliq. Rakennukseen asennetaan väylätyyppinen osoitteellinen murtohälytysjärjestelmä sekä automaattinen osoitteellinen paloilmoitinjärjestelmä. Rakennus varustetaan laukaistavalla savunpoistoikkunalla (kulkuportaan päällä), laukaisupainike sijoitetaan pääsisäänkäynnin tuulikaappiin IV- palopysäytyspainikkeen läheisyyteen. Rakennus varustetaan infra- ja lasinrikkoperiaatteella toimivat murtoilmaisimet, jotka integroidaan kulunvalvontajärjestelmään. Rikosilmoitinjärjestelmän liiketunnistimet asennetaan kokoushuoneisiin, ruokasaliin ja keittiöön, lasinrikkoilmaisimet kaikkiin ensimmäisen kerroksen ikkunoihin ja toisen kerroksen aulan uuden ulkokatoksen ikkunoihin. Osa toimistotiloista varustetaan päällekarkaus- hälytysjärjestelmällä, järjestelmän keskuslaite asennetaan vastaanottotilaan ja hälytyspainikkeet ensimmäisen kerroksen sosiaalitoimen toimisto- / vastaanottohuoneisiin. Kiinteistöön suunnitellaan digitaalinen tallentava kameravalvontajärjestelmä, joka liitetään kaupungin tietoliikenneverkkoon. Kameroilla valvotaan nurkkauksia ja syvennyksiä ulkona ja sisällä. Poistumisopaste- ja turvavalaistus asennetaan noudattaen sisäasiainministeriön ohjeita. Turvajärjestelmiä varten tulee tehdä gsm-pohjainen varmistusjärjestelmä. Merkinantojärjestelmät Pääsisäänkäyntiin asennetaan värikameralla varustettu valaistu ovipuhelin, monitorilliset avauspainikkeet vastaanottotiskille ja toisen kerroksen kokoushuoneisiin 225 ja 245. Keittiön sisäänkäynti varustetaan myös kamerallisella ovipuhelimella ja keittiöön asennetaan monitorillinen (kuvallinen) avauspainike. Kaikkiin toimistohuoneisiin asennetaan sisäänpyyntökojeet, kokoustiloihin varattu merkkivalot. Inva-WC:n hälytysjärjestelmä asennetaan määräysten mukaan.

VILLA BREDAN PALVELUKESKUS HANKE 825007 HANKESUUNNITELMA

VILLA BREDAN PALVELUKESKUS HANKE 825007 HANKESUUNNITELMA VILLA BREDAN PALVELUKESKUS PERUSKORJAUS JA LISÄRAKENTAMINEN HANKE 825007 HANKESUUNNITELMA VILLA BREDA / HANKE 825007 10.4.2013 HANKESUUNNITELMA 1 YHTEENVETO HANKKEESTA 1 1.1 HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ 3 1.2

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunta 104 07.10.2014 Kaupunginhallitus 183 15.10.2014. Kaupungintalon saneeraushankkeen uudelleen määrittely 734/10.03.

Yhdyskuntalautakunta 104 07.10.2014 Kaupunginhallitus 183 15.10.2014. Kaupungintalon saneeraushankkeen uudelleen määrittely 734/10.03. Yhdyskuntalautakunta 104 07.10.2014 Kaupunginhallitus 183 15.10.2014 Kaupungintalon saneeraushankkeen uudelleen määrittely 734/10.03.02/2014 YLK 07.10.2014 104 Kaupungintalon saneeraus sisällytettiin kaupungin

Lisätiedot

1 (19) Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila, korvaava uudisrakennus Hankesuunnitelma 1.11.2013

1 (19) Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila, korvaava uudisrakennus Hankesuunnitelma 1.11.2013 1 (19) Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila, korvaava uudisrakennus Hankesuunnitelma 1.11.2013 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yhteenveto hankkeesta... 3 2. Hankesuunnitelman laadinta... 4 3. Hankkeesta aiemmin

Lisätiedot

Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014

Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014 20.11.2014 Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014 HANKESUUNNITELMA 1 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteenveto hankkeesta... 2 2. Hankesuunnitelman laadinta... 3 3. Hankkeesta

Lisätiedot

URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA

URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA SISÄLLYSLUETTELO 1 OPPILAITOS JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ... 4 1.1 OPPILAITOS... 4 1.2 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ... 4 2 HANKESUUNNITELMAN LAATIJAT JA

Lisätiedot

Riilahden toimintakeskus, peruskorjaus ja laajennus Hankesuunnitelma 21.5.2014 Täsmennyksiä 4.9.2014 (kappaleet: 12., 15. ja 16.)

Riilahden toimintakeskus, peruskorjaus ja laajennus Hankesuunnitelma 21.5.2014 Täsmennyksiä 4.9.2014 (kappaleet: 12., 15. ja 16.) 1 (15) Riilahden toimintakeskus, peruskorjaus ja laajennus Hankesuunnitelma 21.5.2014 Täsmennyksiä 4.9.2014 (kappaleet: 12., 15. ja 16.) Ilmakuva Riilahden toimintakeskuksesta kiinteistörajoineen 2 (15)

Lisätiedot

HANKE TAMPERE-TALON TOIMINNALLINEN UUDISTUSHANKE, LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖ Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere

HANKE TAMPERE-TALON TOIMINNALLINEN UUDISTUSHANKE, LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖ Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 11.11.2014 Jarmo Viljakka HANKE TAMPERE-TALON TOIMINNALLINEN UUDISTUSHANKE, LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖ Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere ASIAKIRJA

Lisätiedot

Hakavuoren kirkon korjaus Helsingin seurakuntayhtymä

Hakavuoren kirkon korjaus Helsingin seurakuntayhtymä Hakavuoren kirkon korjaus Helsingin seurakuntayhtymä Hankeselvitysraportti 30.4.2012 Sisältö Sivunro 1 YHTEENVETO 1 2 SELVITYKSEN OSAPUOLET 1 3 KÄYTÖSSÄ OLLEET ASIAKIRJAT 1 4 KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT 1

Lisätiedot

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 25.4.2014 Liisa Parviainen HANKE TREDU Lempäälä Valkeakoskentie 19, 37500 Lempäälä ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Tampereen

Lisätiedot

KITEEN TERVEYSKESKUS HANKESUUNNITELMA 12.6.20012

KITEEN TERVEYSKESKUS HANKESUUNNITELMA 12.6.20012 KITEEN TERVEYSKESKUS HANKESUUNNITELMA 12.6.20012 Kiteen kaupunki Arkkitehtitoimisto Torikka & Karttunen YTK Oy Insinööritoimisto Jormakka Oy EV-Sähkö Oy 2 TIIVISTELMÄ Nykyiset terveyskeskuksen kiinteistön

Lisätiedot

AS OY RISUPADONTIE 4. RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS

AS OY RISUPADONTIE 4. RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS AS OY RISUPADONTIE 4 RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS 00640 Helsinki 2(33) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISET TIEDOT... 4 1.1 Rakennuskohde... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 20.8.2014 Jarmo Viljakka HANKE VEHMAISTEN KOULU JA PÄIVÄKOTI Sarvannankatu 7, 33730 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA METALLIALAN UUDET TILAT. (erityisalan ja turva-alan tilamuutos) 1.10.2014. Oppilaitos: Kainuun ammattiopisto

HANKESUUNNITELMA METALLIALAN UUDET TILAT. (erityisalan ja turva-alan tilamuutos) 1.10.2014. Oppilaitos: Kainuun ammattiopisto 1 HANKESUUNNITELMA METALLIALAN UUDET TILAT (erityisalan ja turva-alan tilamuutos) 1.10.2014 Oppilaitos: Kainuun ammattiopisto Osoite: Opintie 3, 87100 KAJAANI Koulutuksen järjestäjä: Kajaanin kaupungin

Lisätiedot

RAK. Nro 2001 P U O L A R M E T S Ä N S A I R A A L A N K O R J A U S

RAK. Nro 2001 P U O L A R M E T S Ä N S A I R A A L A N K O R J A U S RAK. Nro 2001 P U O L A R M E T S Ä N S A I R A A L A N K O R J A U S HANKESUUNNITELMA 13.6.2013 1 S I S Ä L LY S L U E T T E L O 0. H A N K K E E N K U V A U S 1. Y H T E E N V E T O H A N K K E E S T

Lisätiedot

Yläniementie 29. PVM 10.10.2013 Sivu 1/14 LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUASUNNOT. Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA

Yläniementie 29. PVM 10.10.2013 Sivu 1/14 LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUASUNNOT. Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUASUNNOT HANKESUUNNITELMA PVM 10.10.2013 Sivu 1/14 Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA Hanke: Laukaan kehitysvammaisten asuntoryhmä Ohjatun asumisen yksikkö

Lisätiedot

HELSINGIN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA HELSINGIN YLIOPISTON TOIMITALO VIIKKIIN HANKESUUNNITELMA 30.4.2008

HELSINGIN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA HELSINGIN YLIOPISTON TOIMITALO VIIKKIIN HANKESUUNNITELMA 30.4.2008 HELSINGIN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA HELSINGIN YLIOPISTON TOIMITALO VIIKKIIN HELSINKI HANKESUUNNITELMA 30.4.2008 HELSINGIN KAUPUNKI HKR-Rakennuttaja Helsingin ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston toimitalo

Lisätiedot

Eduskunnan peruskorjaushankkeen toiminnalliset lähtökohdat ja tavoitetila

Eduskunnan peruskorjaushankkeen toiminnalliset lähtökohdat ja tavoitetila Eduskunnan peruskorjaushankkeen toiminnalliset lähtökohdat ja tavoitetila Perkola-toimikunnan raportti EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 2/2007 ISBN 978-951-53-2956-1 (nid) ISBN 978-951-53-2957-8 (PDF) ISSN

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 17.2.2015 1(2) Tekninen osasto KEHITYSVAMMAISTEN Tilapalvelu PALVELUASUMINEN AUTETTU ASUMINEN SÄH TARJOUSLOMAKE LIITE 2 TARJOUS SÄHKÖSUUNNITTELUSTA Suunnittelutarjouspyyntöönne viitaten tarjoamme

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULUKESKUS. Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen C- ja D-käytävät & opettajainhuoneet HANKE 890035 HANKESUUNNITELMA

KASAVUOREN KOULUKESKUS. Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen C- ja D-käytävät & opettajainhuoneet HANKE 890035 HANKESUUNNITELMA KASAVUOREN KOULUKESKUS Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen C- ja D-käytävät & opettajainhuoneet HANKE 890035 HANKESUUNNITELMA 25.8.2014 Kauniaisten kaupunki Grankulla stad 2 1 YHTEENVETO HANKKEESTA...

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA 2011

HANKESUUNNITELMA 2011 HANKESUUNNITELMA 2011 Nikkilän sosiaali- ja terveysasema; lisärakentaminen ja perusparantaminen Jussaksentie 14 04130 SIPOO sivu 1/10 NIKKILÄN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMA HANKESUUNNITELMA 2011 HS 3010 001

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere Oulu www.optiplan.fi Mannerheimintie 105 Helsinginkatu 15 Åkerlundinkatu 11 C Uusikatu 35 Puh. 010

Lisätiedot

kaupungintalo hankesuunnitelma 29.2.2008

kaupungintalo hankesuunnitelma 29.2.2008 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO HANKESUUNNITELMA kaupungintalo hankesuunnitelma 29.2.2008 Respace Oy, Olli Hakanen, +358 40 5242111, olli.hakanen@respace.fi, www.respace.fi 0 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio TUUSULAN KUNNANTALO HYRYLÄNTIE 16 04300 TUUSULA. Tarkastuspäivä 15.5.2012 Raportti pvm: 13.8.2012

RS 15 Kuntoarvio TUUSULAN KUNNANTALO HYRYLÄNTIE 16 04300 TUUSULA. Tarkastuspäivä 15.5.2012 Raportti pvm: 13.8.2012 RS 15 Kuntoarvio TUUSULAN KUNNANTALO HYRYLÄNTIE 16 04300 TUUSULA Tarkastuspäivä 15.5.2012 Raportti pvm: 13.8.2012 RS 15 Kuntoarvio 2/39 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA...

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTO OTANIEMEN KAMPUSKIRJASTO PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

AALTO-YLIOPISTO OTANIEMEN KAMPUSKIRJASTO PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA AALTO-YLIOPISTO OTANIEMEN KAMPUSKIRJASTO PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA ARKKITEHDIT NRT OY JKMM OY WISE GROUP FINLAND OY OY PQR CONSULT AB SÄHKÖ-OHMI OY ALUSTAVA 27.03.2014 27.03.2014 1(22) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA. 5.4.2012 Sivu 1/20 Diaarinumero: Tilaaja: Turun Tilakeskus Yliopistonkatu 27 a 20100 Turku. Hanke: Kauppahalli KORJAUSRAKENTAMINEN

HANKESUUNNITELMA. 5.4.2012 Sivu 1/20 Diaarinumero: Tilaaja: Turun Tilakeskus Yliopistonkatu 27 a 20100 Turku. Hanke: Kauppahalli KORJAUSRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA 5.4.2012 Sivu 1/20 Diaarinumero: Tilaaja: Turun Tilakeskus Yliopistonkatu 27 a 20100 Turku Hanke: Kauppahalli KORJAUSRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA Sivu 2/20 KAUPPAHALLI KORJAUSRAKENTAMINEN

Lisätiedot

KUNNANTALO Vanha Sairaalantie 5, 02400 Kirkkonummi

KUNNANTALO Vanha Sairaalantie 5, 02400 Kirkkonummi , 02400 Kirkkonummi Tarkastuspäivä 26.5.2011 2/65 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 2. YHTEENVETO... 7 2.1 Rakennustekniikka... 7 2.2 LVI-järjestelmät... 8 2.3 Sähköjärjestelmät... 8 2.1. Puutteet jotka

Lisätiedot

MALMIN TERVEYSASEMA KORJAUS- JA MUUTOSTYÖ HANKESUUNNITELMA

MALMIN TERVEYSASEMA KORJAUS- JA MUUTOSTYÖ HANKESUUNNITELMA MALMIN TERVEYSASEMA KORJAUS- JA MUUTOSTYÖ HANKESUUNNITELMA HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS 21.8.2006 1 TIEDOT HANKKEESTA, TIIVISTELMÄ... 3 Hankkeen nimi... 3 Osoite... 3 Sijainti... 3 Toiminta...

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUSLUONNOS 1. SOPIJAPUOLET. Vuokranantaja Turun Teknologiakiinteistöt Oy Y-tunnus: 2349955-3 Osoite: Tykistökatu 6, 20520 Turku

VUOKRASOPIMUSLUONNOS 1. SOPIJAPUOLET. Vuokranantaja Turun Teknologiakiinteistöt Oy Y-tunnus: 2349955-3 Osoite: Tykistökatu 6, 20520 Turku VUOKRASOPIMUSLUONNOS 1. SOPIJAPUOLET Vuokranantaja Turun Teknologiakiinteistöt Oy Y-tunnus: 2349955-3 Osoite: Tykistökatu 6, 20520 Turku Vuokranantajan yhteyshenkilö: Mikko Lehtinen Puh. 0400 960 626 Sähköposti:

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt

Senaatti-kiinteistöt 24.6.2015 Senaatti-kiinteistöt Jääkärinkatu 14 50100 Mikkeli Luottamuksellinen Ramboll Finland Oy PL 25, Säterinkatu 6, 02601 Espoo, SUOMI Puh. +358 20 755 611, Fax. +358 20 755 6201 Sisällysluettelo LAADUNVARMISTUS

Lisätiedot