KAUPUNGINTALO SANEERAUS HANKE HANKESUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUPUNGINTALO SANEERAUS HANKE 823201 HANKESUUNNITELMA"

Transkriptio

1 KAUPUNGINTALO SANEERAUS HANKE HANKESUUNNITELMA YLK KH XX KV

2 HANKESUUNNITELMA 1 YHTEENVETO HANKKEESTA HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ HANKKEEN PERUSTIEDOT HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT TOIMINNALLISET LÄHTÖKOHDAT TEKNISET LÄHTÖKOHDAT LAAJUUS RAKENNUSTOIMINNAN JÄRJESTELYT JA TOIMINTA NIIDEN AIKANA VÄISTÖTILAT AIKATAULU RAKENNUSKUSTANNUKSET RAKENNUSKUSTANNUSENNUSTE KÄYTTÄJÄN KUSTANNUKSET ENSIKERTAISEN KALUSTAMISEN JA VARUSTAMISEN KUSTANNUSENNUSTE KÄYTTÖKUSTANNUSENNUSTE RAHOITUSSUUNNITELMA 5 2 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT HANKKEEN EDETESSÄ TEHTÄVÄT PÄÄTÖKSET TONTIN NYKYISET RAKENNUKSET 6 3 HANKKEEN PERUSTELUT TARPEET JA KIIREELLISYYS 6 4 RAKENNUSPAIKKA SIJAINTI JA HALLINTA KAAVA- JA KIINTEISTÖTIEDOT TONTIN YMPÄRISTÖ TONTIN OMINAISUUDET LIIKENNE JA PAIKOITUS KADUT JA KUNNALLISTEKNIIKKA 7 5 SUUNNITTELUTAVOITTEET YLEISET TAVOITTEET RAKENNUSTÖIDEN KUVAUS JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET PIHAAN LIITTYVÄT TAVOITTEET RAKENNUSTEKNISET TAVOITTEET LVIA-TEKNISET TAVOITTEET SÄHKÖTEKNISET TAVOITTEET 8

3 HANKESUUNNITELMA sivu 1 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Kaupungintalon saneeraus sisällytettiin kaupungin investointiohjelmaan alun perin KH:n hyväksymien tarveselvityksen sekä toiminnallisuus- ja tilankäyttöselvityksen pohjalta. Keskeisiä toiminnallisuus- ja tilankäyttöselvityksessä saneeraukselle asetettuja tavoitteita olivat tekniset ajanmukaistukset, yleisten tilojen toiminnalliset parannukset, työpisteiden määrän lisääminen, esteettömyyden, työolojen ja sisäilman sekä rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen. Samanaikaisesti hankkeen normaalin valmistelun rinnalla on kaupungintalolla tehty vuosien varrella osittaisia korjaustoimenpiteitä henkilökunnan työolojen ja sisäilman parantamiseksi. Lisäksi vuonna 2013 teetettiin VTT Expert Services Oy:llä tutkimus saneeraushankkeen tueksi ja rakennuksen korjaustarpeiden huolelliseksi määrittämiseksi. Saneeraushankkeelle on myönnetty aiempien valmistelujen yhteydessä määrärahaa talousarvioon, mutta asetetut tavoitteet ja hankkeen laajuus ovat kuitenkin määrärahavarauksia huomattavasti suuremmat jolloin hankkeen sisältöä ja käynnistämisen edellytyksiä on ollut välttämätöntä tarkastella uudelleen. Lisäksi yhdyskuntalautakunta on edellyttänyt yhdyskuntatointa määrittämään hankkeen sisällön uudelleen siten, että ensisijaisena tavoitteena on saada työskentelyolosuhteet kiinteistössä asianmukaisiksi. Jatkovalmistelussa on keskitytty kokonaisuuksiin, joilla pyritään saamaan rakennuksen työskentelyolosuhteiden kannalta potentiaaliset, usein alkuperäiset, riskirakenteet uusittua ja mahdollistettua rakennuksen toiminta rakennusfysikaalisesti oikein. Kokonaisuudet on koottu saneeraushankkeen alkuperäisistä suunnitelmista sekä edellä mainitun VTT Expert Services Oy:n tekemän tutkimusraportin korjaustoimenpide-esityksistä, joissa on keskitytty lähinnä rakenteiden kuntoon saattamiseen.

4 HANKESUUNNITELMA sivu Hankkeen ohjausryhmä 1.2 Hankkeen perustiedot Käyttäjän edustajat kaupunginsihteeri Gun Söderlund (yleishallinto) tietohallintopäällikkö Seppo Rusama (tietohallinto) ruokapalvelupäällikkö Leila Korhonen (ruoka- ja puhdistuspalvelut) palveluesimies Pirjo Korpinen (ruoka- ja puhdistuspalvelut) Tilaajan edustajat rakennuttajapäällikkö Tommi Metsälä talotekniikkainsinööri Tomi Salminen projektivalvoja Hannu Laakkonen Rakennuttajakonsultti projektipäällikkö Rauli Nurminen (Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy) projekti-insinööri Miikka Kotola (Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy) Pääsuunnittelija arkkitehti Tomi Perko (Arkkitehtitoimisto Perko Oy) Hankkeen nimi ja numero Kaupungintalon saneeraus / Osoite Kauniaistentie 10, Kauniainen Toiminta Kaupungin hallintorakennus Omistaja Kauniaisten kaupunki Käyttäjä Kauniaisten kaupunki 1.3 Hankkeen lähtökohdat Tilaaja / rakennuttaja Kauniaisten kaupunki / Yhdyskuntatoimi Tontti 1. kaupunginosa, kortteli 8, tontti 16 Kaupungintalon saneeraus sisällytettiin kaupungin investointiohjelmaan alun perin KH:n hyväksymien tarveselvityksen sekä toiminnallisuus- ja tilankäyttöselvityksen pohjalta. Keskeisiä toiminnallisuus- ja tilankäyttöselvityksessä saneeraukselle asetettuja tavoitteita olivat tekniset ajanmukaistukset, yleisten tilojen toiminnalliset parannukset, työpisteiden määrän lisääminen, esteettömyyden, työolojen ja sisäilman sekä rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen.

5 HANKESUUNNITELMA sivu 3 Hankkeen valmistelua jatkettiin viemällä suunnittelua eteenpäin mainittujen selvityksien pohjalta, käyttäjiä kuullen ja heidän tarpeidensa muutoksia huomioiden. Hankkeen päivätyt luonnossuunnitelmat hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Valmistelua jatkettiin ja vuonna 2013 teetettiin VTT Expert Services Oy:llä tutkimus saneeraushankkeen tueksi ja rakennuksen korjaustarpeiden huolellisesti määrittämiseksi. Hankkeelle haettiin ja saatiin rakennuslupa Hankkeen jatkovalmistelussa edellytettiin määrittämään hankkeen sisältö uudelleen ja esityksen pohjalta kaupunginhallitus hyväksyi saneeraushankkeen uudelleen määritetyn sisällön sekä vahvisti hankkeen tavoitekustannuksiksi 3,2 M (alv 0). Samalla kaupunginhallitus kuitenkin edellytti, hankkeen sisällön muututtua erittäin oleellisesti kaupunginvaltuuston hyväksymistä luonnossuunnitelmista, että uusi hankesuunnitelma tulee saattaa käsiteltäväksi kaupunginvaltuustoon. 1.4 Toiminnalliset lähtökohdat Hankkeen toiminnalliset lähtökohdat pohjautuvat vuonna 2008 teetettyyn selvitykseen (Toiminnallisuus- ja tilankäyttöselvitys / ISS Proko Oy). Keskeisiä tavoitteita olivat tekniset ajanmukaistukset, yleisten tilojen toiminnalliset parannukset, työpisteiden määrän lisääminen, esteettömyyden, työolojen ja sisäilman sekä rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen. Kiinteistön tulevat käyttäjät ovat kaupungin eri toimialojen hallintojen palvelut. Asiakkaita kaupungintalolla käy päivittäin asiakaspalvelupisteen lisäksi erityisesti rakennustarkastuksessa ja maankäyttötoimistossa. Alun perin talossa on toiminut myös sosiaalija terveystoimen hallinto ja kaupungin sosiaalipalveluyksikkö, jossa asiakaspalvelu on keskeinen osa päivittäistä toimintaa. Hankesuunnitelman laadintavaiheessa ei ole lopullisesti otettu kantaa em. yksiköiden (9-10 henk.) mahdollisesta sijoittumisesta uudelleen kaupungintaloon. Iltaisin talon kokoushuoneet ovat ahkerassa kokouskäytössä (toimielinten kokoukset, valtuusto, hallitus, noin 9 lautakuntaa, valtuustoryhmät, työryhmät jne.). Kaupunginvaltuuston istuntosalin, joka toimii päivisin henkilökunnan ruokailusalina, lisäksi talossa on neljä pientä kokoushuonetta. Pääasiassa kokoustiloja ei vuokrata ulkopuolisille käyttäjille. Lisäksi kaupungintalossa on keittiö, päätearkisto sekä säilytys- ja varastotiloja. Kaupungintalolla työskentelee tällä hetkellä noin 50 henkilöä ja työhuoneita on käytössä noin 65. Pääosa työtiloista on ns. yksittäishuoneita, ns. avotoimistotiloja on 1 kpl. 1.5 Tekniset lähtökohdat Hankkeessa sovelletaan kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Tavoitteena on elinkaariedullinen ja energiatehokas rakennus, mihin pyritään teknisin ratkaisuin, hyvällä lämmöneristävyydellä ja tiiveydellä, ilmanvaihdon energiatehokkuudella sekä suunnittelemalla kiinteistö helposti huolettavaksi ja ylläpidettäväksi. 1.6 Laajuus Hankkeen kokonaislaajuus on kerrosala kem 2

6 HANKESUUNNITELMA sivu Rakennustoiminnan järjestelyt ja toiminta niiden aikana Väistötilat Saneerauksen ajaksi on henkilöstölle ja kaupungin palveluille järjestettävien väistötilojen kustannukset eivät sisälly eivätkä kohdistu hankkeen investointimäärärahaan. Kaupungintalon tiloja käyttävät toimialat määrittävät itse omat väistötilatarpeensa ja väistötilasuunnittelua koordinoi yhdyskuntatoimi Aikataulu Saneeraushankkeen aikataulu on tämän hankesuunnitelman mukaisille suunnitelmapäivityksille, urakkakilpailutuksille sekä urakoinnille varattavat ajat huomioiden seuraava: suunnitelmien päivitys 1-2 kk urakkalaskenta 2 kk urakointi 12 kk 1.8 Rakennuskustannukset Hankkeen kokonaiskestossa tulee lisäksi huomioida kaupungin oma päätöksentekoprosessi, väistötilajärjestelyjen vaatima aika sekä mahdollisesti uudelleen vaadittavat viranomaiskäsittelyt (mm. rakennuslupa) Rakennuskustannusennuste Tavoitehinta on 4,15 M (alv 0). Erittely suurimpien kokonaisuuksien osuuksista kokonaiskustannuksista, yhteis- ja rakennuttajakustannuksineen (alv 0): Sisäremontti yhteensä: (alv 0) o sisäpinnat, kiintokalusteet, purkutyöt, suojaukset (alv 0) o väliseinät ja väliovet (alv 0) o VSS-korjaukset (alv 0) o LVI-työt (alv 0) o sähkötyöt (alv 0) o LVISA-töiden suunnittelu ja koordinointi (alv 0) o LVISA-töiden aputyöt (alv 0) Sisäänkäynnit yhteensä: (alv 0) o hissi (sisältää kuilu- & sähkötyöt) (alv 0) o pääportaan korjaus (alv 0) o poistumistieporras (alv 0) o kaivu-, täyttö-, paalutus- ja aluetyöt (alv 0) Ulkopuoliset korjaukset yhteensä: (alv 0) o ulkoseinäkorjaukset (julkisivut uusimalla) (alv 0) o vesikattokorjaus (vesikatto uusimalla) (alv 0) o salaoja- ja kellarin vesieristyskorjaus (alv 0) Kaikki yhteensä: (alv 0)

7 HANKESUUNNITELMA sivu Käyttäjän kustannukset Ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen kustannusennuste Käyttäjähallintokuntien kustannuksiksi kuuluvan ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen kustannusennusteeksi on alustavien arvioiden mukaan ennakoitu euroa, jolle on varattu määräraha vuodelle Kustannusennusteeseen sisältyy saneerattujen yleistilojen (aulat, asiakaspalvelu, valtuustosali, kokoushuoneet) ensikertainen kalustaminen (irtokalusteet), kaulusteiden osittainen uusiminen ja varustaminen. Kustannukset eivät sisälly eivätkä kohdistu hankkeen investointimäärärahaan Käyttökustannusennuste 1.10 Rahoitussuunnitelma Ennuste hankkeen toteutuskustannusten vaikutuksista ylläpitokustannuksiin investointikustannusten poistojen kautta on suuruusluokkaa 0,25 M /vuosi (alv 0). Tällöin kaupungintalon ylläpitokustannukset ovat, sisältäen pääomakulut ja kyseisen hankkeen investointikustannukset, suuruusluokkaa 0,5 M /vuosi. Toteutuskustannusten vaikutus käyttäjähallintokuntien toimintamenoennusteisiin näkyy kyseisen investointihankkeen poistoajan (arvioitu 19 vuotta) kunkin hallintokunnan käyttämistään tiloista maksamassaan sisäisessä vuokrassa ja se jakautuu hallintokunnittain seuraavasti (vertailu vuoden 2015 sisäiseen vuokraan): yleishallinto (osuus 54 %): > sosiaali- ja terveystoimi (osuus 8 %): > yhdyskuntatoimi (osuus 30 %): > sivistystoimi (osuus 8 %): > Käyttäjähallintokuntien henkilöstömenoihin tai toimintatuloennusteisiin ei hankkeella ole vaikutusta. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2015 talousarviossa ja vuosien taloussuunnitelmassa hankkeelle on varattu 1,5 M vuodelle 2015 ja 1,7 M vuodelle HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT 2.1 Hankkeen edetessä tehtävät päätökset Hankesuunnitelma Yhdyskuntalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Luonnossuunnitelmat & kustannusarvio Yhdyskuntalautakunta Kaupunginhallitus Urakoitsijakilpailutus Yhdyskuntalautakunta xx.xx.201x xx.xx.201x xx.xx.201x

8 HANKESUUNNITELMA sivu Tontin nykyiset rakennukset Kaupungintalon nykyisellä tontilla sijaitsee kaupungintalon lisäksi, kaupungin omasta käytöstä poistunut päiväkotirakennus (Puistokujan päiväkoti) ja vanha puurakennus (ns. Keltainen talo). 3 HANKKEEN PERUSTELUT 3.1 Tarpeet ja kiireellisyys Hankkeen perusteena olleiden tarveselvityksen ja toiminnallisuus- ja tilankäyttöselvityksen mukaiset tarpeet eivät tässä hankesuunnitelmassa esitettyjen asioiden pohjalta ole olennaisesti muutoin muuttuneet kuin työpisteiden määrän lisäämisen osalta. Lähtökohdaksi on otettu, että kaupungintalon henkilöstömäärä säilyy lähes nykyisellä tasolla. Lisäksi hankkeen kiireellisyyden määrittämisessä on painotettu terveellisten työskentelyolosuhteiden ja sisäilman kuntoon saattamista ja jopa jossain määrin luovuttu vähemmän tärkeistä työtilojen ajanmukaistamistoimenpiteistä. Hankkeen sisältöä ja kiireellisyyttä arvioitaessa tulee erityisesti huomioida, että rakennuksessa tehtyjen tutkimuksien tulosten perusteella on rakennuksessa aiemmin tehdyistä korjaustoimenpiteistä huolimatta mikrobeja, jotka saattavat aiheuttaa terveyshaittaa. 4 RAKENNUSPAIKKA 4.1 Sijainti ja hallinta Tontti sijaitsee Kauniaisten kaupungin 1. kaupunginosassa. Tontti on Kauniaisten kaupungin omistuksessa. 4.2 Kaava- ja kiinteistötiedot 4.3 Tontin ympäristö 4.4 Tontin ominaisuudet 4.5 Liikenne ja paikoitus Tontti on osoitettu asemakaavassa yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y). Rakennusoikeus on kem 2 ja kaava sallii enintään 3-kerroksisia rakennuksia. Tontin autopaikoitukseen ja pihan ulkoalueisiin ei tule muutoksia paitsi pääsisäänkäynnin edustaan sisäänkäynnin uudelleenjärjestelyjen takia. Tontin sijaitsee Kauniaisten keskusta-alueella. Tontti on kaupungintalon ympärillä pääosin tasainen Huoltoliikenteelle on riittävä tila erotettuna muusta liikenteestä. Kevyen liikenteen reitit liittyvät esteettömästi sisäänkäynneille johtaville reiteille. Oleva paikoitusalue sijaitsee tontin koilliskulmassa.

9 HANKESUUNNITELMA sivu Kadut ja kunnallistekniikka oleva katuverkko tontin ympärillä kunnallistekniikan liittymiin ei muutoksia teleoperaattorin aluekuitujakamo sijaitsee rakennuksessa (kaupunki vuokrannut laitetilaa operaattorille kaupungintalosta) 5 SUUNNITTELUTAVOITTEET 5.1 Yleiset tavoitteet Yleisenä tavoitteena rakennuksen saneeraukselle ovat rakennuksen ulkovaipan kuntoon saattaminen ja erityisesti rakennuksen kannalta merkittävien kosteusteknisten asioiden hallinta, rakennuksen sisäilmaan liittyvien ongelmien poistaminen sekä rakennuksen tekeminen esteettömäksi. Elinkaari- ja energiatehokkuusvaatimukset Tehtäville toimenpiteille on asetettu 20 vuoden elinkaari. Energiatehokkuutta parannetaan lähemmäs nykyvaatimuksia. 5.2 Rakennustöiden kuvaus ja toiminnalliset tavoitteet Rakennuksen ulkoseinärakenteet uusitaan sisäilmaongelmien vuoksi. Vanhat seinärakenteet puretaan pois sisäkuorta myöten, lämmöneristystä ja ilmatiiveyttä parannetaan ja julkisivu tehdään muuraamalla. Vanhat ikkunat säilytetään. Myös rakennuksen yläpohjarakenne uusitaan. Lämmöneristystä ja ilmatiiveyttä parannetaan sekä tehdään uudet vesieristeet ja läpivientien tiivistykset sekä uudet räystäspellitykset alusrakenteineen. Rakennuksen pääsisäänkäynti uusitaan esteettömäksi ja uuden pääsisäänkäynnin yhteyteen tehdään hissi. Henkilökunnan ja yleisön wc-tilat ajanmukaistetaan, kalusteet ja pinnat uusitaan ja ympäröivät rakenteet tiivistetään. Työhuoneet maalataan tarvittavilta osin ja alakatot käytävillä ja kokoushuoneissa uusitaan. Rakennuksen henkilö- ja paloturvallisuuden parantamiseksi tehdään seuraavat muutokset: rakennuksen 2.krs länsipäätyyn puretaan aukko uudelle hätäpoistumisovelle ja ulkopuolelle rakennetaan kylmä suoravartinen poistumisporras 1.krs toimistosiipi savueristetään teräslasiovella pääportaasta valtuustosaliin tehdään savunpoistoikkuna vanhaa ikkuna-aukotusta hyväksikäyttäen sähkökomeroiden siirto pois poistumisportaasta 5.3 Pihaan liittyvät tavoitteet Pihan urakka-alue palautetaan alkuperäiseen kuntoon rakennustöiden jäljiltä.

10 HANKESUUNNITELMA sivu Rakennustekniset tavoitteet 5.5 LVIA-tekniset tavoitteet Rakennusteknisten korjausten ja muutosten tavoitteena on yleisten tilojen toiminnalliset parannukset sekä koko rakennuksen osalta sisäilman ja energiatehokkuuden parantaminen. LVI-järjestelmien uusimisella pyritään energiansäästöön vesikalusteiden uusimisella, patteriverkoston tasapainotuksella sekä ilmanvaihdon säädöllä. Jatkosuunnittelussa on kuitenkin huomioitava ja tutkittava tulevaisuudessa uusiutuvien energiamuotojen käyttö. Vesijohdot ja viemärit Vesijohdot uusitaan kokonaan kylmä- ja lämminvesiputkien osalta. Vesikalusteet uusitaan wc- ja keittiötiloista lukuun ottamatta lattiakaivoja. Kulutuksen osalta seurantamittaus lisätään sekä kylmän että lämpimän veden kulutukseen. Ilmanvaihto Ilmanvaihtokoneet on uusittu vuonna 2002 eivätkä ne vaadi uusintaa. Ilmanvaihtojärjestelmää laajennetaan kattamaan koko rakennuksen ilmanvaihto (mm. arkistotilat, tietohallinnon toimistohuoneet), sen toiminta tarkastetaan, korjataan tarvittavilta osin sekä lopuksi järjestelmä puhdistetaan ja säädetään. Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä Patteriverkoston toiminta tarkastetaan ja uusitaan tarvittavilta osin. Lopuksi verkosto säädetään ja tasapainotetaan. Teknisten tilojen erilliset jäähdytyskoneet (7 kpl) poistetaan ja korvataan keskitetyllä jäähdytyksellä. Valtuustosalin ja keittiön ilmanvaihtokoneeseen tehdään varaus jäähdytykselle. Suunnitelmissa tulee huomioida aurinkoenergian käyttömahdollisuus tulevaisuudessa. Automaatiojärjestelmät Automaatiojärjestelmä on pääosin kaikki vanhaa ja se on uusittava täysin. Uuden automatiikan täytyy olla tietokantatasolla liitettävissä nykyiseen järjestelmään (Schneider). 5.6 Sähkötekniset tavoitteet Yleistä Sähköasennusten varustelutason pyrkimys on saavuttaa ajanmukainen, laadukas, energiatehokas ja turvallinen työympäristö. Sähköasennusten elinkaari ja käyttöikä on maksimissaan vuotta ja kohteen kaikki alkuperäiset sähköjärjestelmät ovat siis iältään noin 38 vuotta. Rakennuksen sisäiset sähköjärjestelmät on kannattavaa uusia saneerauksen yhteydessä, koska alkuperäiset asennukset alkavat olla elinkaarensa päässä ja asennusten toteuttaminen yhdessä muiden taloteknisten rakennustöiden kanssa on taloudellisesti kannattavaa. Rakennuksen kaikki sisäpuoliset sähköasennukset myös heikkovirta- asennusten osalta on suositeltavaa uusia saneerauksen yhteydessä. Uusimisella saavutetaan 20 vuoden käyttöaika rakennuksen sisäisille sähköjärjestelmille.

11 HANKESUUNNITELMA sivu 9 Uusittaviksi esitetään: pää- ja ryhmäkeskukset valaisin- ja pistorasia-asennukset yleiskaapelointi ja antennijärjestelmä kulunvalvonta- ja ovilukitusjärjestelmät, murtoilmoitinjärjestelmä turvavalaistusjärjestelmä paloilmoitin- ja savunpoistojärjestelmät kuulutus- ja AV-järjestelmät aikakellojärjestelmä Rakennuksen ulkopuolisia asennuksia on uusittu lähivuosina, niiden uusiminen ei ole tässä saneerauksessa tarpeen. Liittymiskaapelin uusimisen voi toteuttaa myöhemmin, koska maakaivuita ei muiden sähköasennusten osalta ole saneerauksessa välttämätön tehdä. Nykyinen liittymiskaapeli kestää saneeraukselle asetellun 20 vuoden käyttöikä tavoitteen ja sen uusiminen on suositeltavaa toteuttaa esimerkiksi seuraavassa suuremmassa saneerauksessa n vuoden kuluttua. Sähkötilat- ja jako Pääkeskus ja ryhmäkeskukset uusitaan. Uudet sähköasennukset varustetaan määräysten mukaisella kosketusjännitesuojauksella eli vikavirtasuojakytkimillä kuivien tilojen valaistusta sekä tele- turvajärjestelmäkeskuksia lukuun ottamatta. Varavoimajärjestelmät Sähkönjakelun varmentamiseksi pitkäaikaisien jakelukatkoksien varalle asennetaan kohteeseen varavoimajärjestelmän liitäntämahdollisuus. Varavoimalaitteiston tekniset vaatimukset on esitetty mm. ST- kortin kohdassa Varavoimajärjestelmään liitetään rakennuksen lämmitysjärjestelmä, pumput, pumppaamo, atk-palvelimet tai niitä syöttävä UPS- laitteisto, keittiön kriittiset kylmälaitteet kuten pakastin- ja kylmäkaapit - tai huoneet sekä johtoryhmän kokoushuoneen (KH 3) pistorasia- ja valaistusryhmät. Varavoimajärjestelmään liitetään myös rakennuksen turvajärjestelmät kuten valvontakamera-, murto- ja paloilmoitinjärjestelmät. Hajautettu sähköntuotanto Suunnitelmissa tulee huomioida aurinkoenergian käyttömahdollisuus tulevaisuudessa. Teknisten tilojen jäähdytys Konesalit kellarikerroksessa ja 2. kerroksessa varustetaan riittävällä jäähdytyksellä. Laitteiden lämmöntuotanto ja jäähdytyksen tarve tarkennetaan suunnittelun aikana. Sulanapito Saneerauksessa uusitaan vesikatolla olevat kattokaivot ja niihin asennetaan uusimisen yhteydessä sulanapito-järjestelmä eli itsesäätyvät lämmityskaapelit, joita ohjataan rakennuksen alakeskukselta ulkolämpötila ja -kosteustietojen perusteella. Valaistus ja pistorasiat Noudatetaan SFS-EN normia. Valaistuksen energiatehokkuudelle asetetaan tavoiteluku 10 W/m 2.

12 HANKESUUNNITELMA sivu 10 Valaistus toteutetaan toimisto- ja kokoustiloissa läsnäolotunnistimilla, jotka hyödyntävät luonnonvalon määrää ts. valaisimien valaistusvoimakkuus säätyy automaattisesti aina samalle halutulle tasolle. Automaattisen valaistusvoimakkuuden säädön rinnalla näissä tiloissa on myös painikesäädin josta käyttäjä voi halutessaan hallita valaistusvoimakkuutta. Käytävillä valaistusta ohjaa liiketunnistimet. Läsnä - ja liiketunnistinohjauksella minimoidaan tarpeeton valaistus ja sähkönkulutus. Pistorasioita asennetaan siten, että jatkojohtojen tarvetta ei ole. Tietoliikennejärjestelmät Tietoliikenneyhteyksiä (laajakaista, atk, wlan-tukiasemat, turvajärjestelmät) varten asennetaan yleiskaapelointi (CAT 6 siirtotieluokka E). Kaukomittauksena mitataan energialaitoksia ja HSY:tä varten lämmön, veden ja sähkön kulutusta yhdestä mittauspisteestä. Kiinteistöön asennetaan väyläpohjainen reaaliaikainen energianmittausjärjestelmä, jossa esitetään numeerisesti ja graafisesti kiinteistön reaaliaikainen energiankulutus. Energiamittausjärjestelmään liitetään kattavasti liityntäpisteitä ja toimintoja, jotta laitosta voidaan ohjata ja valvoa olosuhteiden kannalta mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Kiinteistön energianmittaus toteutetaan Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet 2012 (D3) mukaisesti. Kiinteistön koko sähkönkulutuksen lisäksi mitataan: ilmanvaihtojärjestelmän-, jäähdytysjärjestelmän-, sähköisten lämmitysjärjestelmien ja kiinteän valaistuksen 2 kpl (sisä- ja ulkovalaistus) sekä keittiölaitteiden sähkönkulutus. Energia- ja vesimittaukset liitetään järjestelmään huomioiden paikallisten toimittajien kaukoluentatarpeet. Mittaustulokset välitetään rakennusautomaatiojärjestelmään, sähköiseen huoltokirjaan (Haahtela) ja Enerkey-ohjelmaan. Puhelinjärjestelmät Kaupungin käytössä olevan 3g-puhelinjärjestelmän tulee toimia kaikkialla rakennuksen sisätiloissa. Toimivuus tulee mitata rakennusvaiheessa ja tarvittaessa rakennus tulee varustaa tarvittavilla vahvistimilla. Antennijärjestelmät Rakennuksen nykyinen antenniverkko on maanpäällinen eli terrestial-järjestelmä. Antennijärjestelmä uusitaan peruskorjauksessa tähti järjestelmäksi ja antennisignaali otetaan samasta operaattorin valokuituyhteydestä kuin yleiskaapeloinnin laajakaista yhteys. AV-järjestelmät Neuvotteluhuoneisiin asennetaan kaapeloinnit ja rasiat videoprojektorille ja dokumenttikameralla, käyttäjä hankkii laitteet. Valtuustosalin paikallis äänentoisto säilytetään, langaton mikrofonijärjestelmä uusitaan Viestintäviraston uusimman ohjeen mukaisesti toimimaan joko lupavapaalla tai luvanvaraiselle (maksullinen) taajuusalueelle. Vastaanottotiski varustetaan mikrofonilla ja induktiosilmukalla. Kulunvalvonta ja työajanseuranta Rakennuksen kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä uusitaan saneerauksen yhteydessä.

13 HANKESUUNNITELMA sivu 11 Lukitus- ja turvallisuusjärjestelmät Ulko-oviin asennetaan moottorilukot, joita ohjataan kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmällä. Avainjärjestelmänä Abloy Protec2 Cliq. Rakennukseen asennetaan väylätyyppinen osoitteellinen murtohälytysjärjestelmä sekä automaattinen osoitteellinen paloilmoitinjärjestelmä. Rakennus varustetaan laukaistavalla savunpoistoikkunalla (kulkuportaan päällä), laukaisupainike sijoitetaan pääsisäänkäynnin tuulikaappiin IV- palopysäytyspainikkeen läheisyyteen. Rakennus varustetaan infra- ja lasinrikkoperiaatteella toimivat murtoilmaisimet, jotka integroidaan kulunvalvontajärjestelmään. Rikosilmoitinjärjestelmän liiketunnistimet asennetaan kokoushuoneisiin, ruokasaliin ja keittiöön, lasinrikkoilmaisimet kaikkiin ensimmäisen kerroksen ikkunoihin ja toisen kerroksen aulan uuden ulkokatoksen ikkunoihin. Osa toimistotiloista varustetaan päällekarkaus- hälytysjärjestelmällä, järjestelmän keskuslaite asennetaan vastaanottotilaan ja hälytyspainikkeet ensimmäisen kerroksen sosiaalitoimen toimisto- / vastaanottohuoneisiin. Kiinteistöön suunnitellaan digitaalinen tallentava kameravalvontajärjestelmä, joka liitetään kaupungin tietoliikenneverkkoon. Kameroilla valvotaan nurkkauksia ja syvennyksiä ulkona ja sisällä. Poistumisopaste- ja turvavalaistus asennetaan noudattaen sisäasiainministeriön ohjeita. Turvajärjestelmiä varten tulee tehdä gsm-pohjainen varmistusjärjestelmä. Merkinantojärjestelmät Pääsisäänkäyntiin asennetaan värikameralla varustettu valaistu ovipuhelin, monitorilliset avauspainikkeet vastaanottotiskille ja toisen kerroksen kokoushuoneisiin 225 ja 245. Keittiön sisäänkäynti varustetaan myös kamerallisella ovipuhelimella ja keittiöön asennetaan monitorillinen (kuvallinen) avauspainike. Kaikkiin toimistohuoneisiin asennetaan sisäänpyyntökojeet, kokoustiloihin varattu merkkivalot. Inva-WC:n hälytysjärjestelmä asennetaan määräysten mukaan.

KESKUSKEITTIÖN SANEERAUS HANKE 823204 HANKESUUNNITELMA

KESKUSKEITTIÖN SANEERAUS HANKE 823204 HANKESUUNNITELMA KESKUSKEITTIÖN SANEERAUS HANKE 823204 HANKESUUNNITELMA HANKESUUNNITELMA 1 YHTEENVETO HANKKEESTA 1 1.1 HANKKEEN PERUSTIEDOT 1 2 ORGANISAATIO 2 2.1 HANKKEEN PROJEKTIRYHMÄ 2 3 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT 3 3.1 HANKKEESTA

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA hankenumero 8010159 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen hankesuunnitelma, Asko Rintamäki 2 Tekninen hankesuunnitelma,

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen

KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen Hankesuunnitteluvaiheen rakennustapaselostus, sähkö Asiakirja n:o H0002 Projekti n:o 05009.P029 Viimeisin muutos Laadittu

Lisätiedot

MÄNTYMÄEN KOULU RUOKALAN LAAJENNUS JA HALLINTOTILOJEN SANEERAUS

MÄNTYMÄEN KOULU RUOKALAN LAAJENNUS JA HALLINTOTILOJEN SANEERAUS MÄNTYMÄEN KOULU RUOKALAN LAAJENNUS JA HALLINTOTILOJEN SANEERAUS HANKE 890048 HANKESUUNNITELMA HANKESUUNNITELMA 1. YHTEENVETO HANKKEESTA... 1 1.2 Hankesuunnittelutyöryhmä... 2 1.3 Hankkeen perustiedot ja

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

Svenska skolcentrum, liikuntatilat

Svenska skolcentrum, liikuntatilat Svenska skolcentrum, liikuntatilat, hankesuunnitelma Sivu 1 / 10 Svenska skolcentrum, liikuntatilat Liikuntatilan saneeraaminen Hanke 890 049 Hankesuunnitelma 31.10.2014 Svenska skolcentrum, liikuntatilat,

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20 HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus 23.3.2012 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus...

Lisätiedot

Arabian peruskoulun vanhan osan julkisivusaneeraus

Arabian peruskoulun vanhan osan julkisivusaneeraus Arabian peruskoulun vanhan osan julkisivusaneeraus Arabian peruskoulun vanhan osan julkisivusaneeraus Tiivistyskorjaukset 2015-2016 Koulusiiven julkisivukorjaukset 2017 Kysymykset ja vastaukset Tiivistystyöt

Lisätiedot

Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT

Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT 2 Case-tapaus: Päiväkoti Saana Lpk Saana, rakennusvuosi 1963,

Lisätiedot

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 30.11.2015 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus... 3

Lisätiedot

Tehtaankadun ala-aste

Tehtaankadun ala-aste Sisäilmakorjaukset Opetusvirasto Hankenumero 8010429 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8010429 Osoite 1420 Sijainti 91-7-126-1 4372 Rakennustunnus (RATU) Kohdenumero Käyttäjä/toiminta Peruskoulu

Lisätiedot

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1 KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1.6.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELOSTUS HANKKEESTA 1.1 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULUKESKUS. Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen C- ja D-käytävät & opettajainhuoneet HANKE 890035 HANKESUUNNITELMA

KASAVUOREN KOULUKESKUS. Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen C- ja D-käytävät & opettajainhuoneet HANKE 890035 HANKESUUNNITELMA KASAVUOREN KOULUKESKUS Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen C- ja D-käytävät & opettajainhuoneet HANKE 890035 HANKESUUNNITELMA 25.8.2014 Kauniaisten kaupunki Grankulla stad 2 1 YHTEENVETO HANKKEESTA...

Lisätiedot

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1 Korjausrakentamisen energiaselvityslomake, toimenpide- tai rakennuslupaa varten koskevat asiakirjat, perustuu asetukseen YM 4/13 (TIEDOT TÄYTETÄÄN TYHÄÄN KENTTÄÄN) RAKENNUTTAJA RAKENNUSPAIKAN OSOITE KIINTEISTÖTUNNUS

Lisätiedot

HEKA LÄNSI-HERTTONIEMI SUSITIE 2-6 PERUSKORJAUS / hnro /

HEKA LÄNSI-HERTTONIEMI SUSITIE 2-6 PERUSKORJAUS / hnro / 2 SIJAINTIKARTTA C-TALON PIHAJULKISIVU 3 SUUNNITTELUKOHDE: KAUPUNGINOSA 42 / KORTTELI 101 / TONTTI 5 HELSINGIN ASUNTOTUOTANTOKOMITEAN HANKE V. 1950-1951 OHJELMASSA RAKENNUKSET OVAT VALMISTUNEET 1950-52

Lisätiedot

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka KUNTOARVIOISTA: A-Insinöörit Suunnittelu Oy Kauhava; Pernaan koulu KUNTOARVIO Rakennukset ovat rakennusteknisiltä osiltaan tyydyttävässä sekä osin vain välttävässä kunnossa. Merkittävimmät kustannukset

Lisätiedot

14.4.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy

14.4.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy 14.4.2014 Ranen esitys Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy Energiatehokas korjausrakentaminen Tavoitteena pienentää olemassa olevien rakennusten energiankulutusta Energiatehokkuusvaatimuksilla on vaikutusta

Lisätiedot

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Arttu Niemikorpi Korjausrakentamisen asiantuntija 3.2.2017 Sisältö Energiansäästöpotentiaali kerros- ja rivitaloissa Mitä laki sanoo energiatehokkuudesta?

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 123 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Lasten päiväkoti Yliskylän uudisrakennuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2016-002292

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Nikkilän sydämen päiväkoti Hankesuunnitelman liite 10 NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Iso Kylätie 12, 04130 Sipoo 2 1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 2 TEKNISET JÄRJESTELMÄT... 4 2.1 Sähköliittymä

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

MEILAHDEN ALA-ASTE Jalavatie 6, Helsinki PERUSPARANNUS LISÄLEHTI PÄIVÄTTYYN HANKESUUNNITELMAAN

MEILAHDEN ALA-ASTE Jalavatie 6, Helsinki PERUSPARANNUS LISÄLEHTI PÄIVÄTTYYN HANKESUUNNITELMAAN MEILAHDEN ALA-ASTE Jalavatie 6, 00270 Helsinki PERUSPARANNUS LISÄLEHTI 12.8.2010 PÄIVÄTTYYN HANKESUUNNITELMAAN 17.11.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3

Lisätiedot

Röykän sairaala / Nummela Sanatorium

Röykän sairaala / Nummela Sanatorium Tilakeskus Röykän sairaala / Nummela Sanatorium Käytöstä poistetun sairaalarakennuksen kunnostaminen vastaanottokeskukseksi Hankenumero 8037276 Tilakeskus Sijainti Tilakeskus Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero

Lisätiedot

LPK KANERVA - LISÄTILA Näyttelijäntie 2 TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 20.1.2012

LPK KANERVA - LISÄTILA Näyttelijäntie 2 TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 20.1.2012 LPK KANERVA - LISÄTILA Näyttelijäntie 2 TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 20.1.2012 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO TILAKESKUS LPK KANERVAN LISÄTILA Näyttelijäntie 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 YHTEENVETO / HANKKEEN

Lisätiedot

Helsinki-tiedotuksen uudet tilat HANKESUUNNITELMA

Helsinki-tiedotuksen uudet tilat HANKESUUNNITELMA Helsinki-tiedotuksen uudet tilat HANKESUUNNITELMA 2.5.2008 HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS 2.5.2008 TIEDOT HANKKEESTA, TIIVISTELMÄ Hankkeen nimi Osoite Helsinki-tiedotuksen uudet tilat

Lisätiedot

Heka Vartioharju, Rekitie 4

Heka Vartioharju, Rekitie 4 2 HANKESELOSTUS 1 / 10 Heka Vartioharju, Rekitie 4 hnro 7303001 18.11.2013 Heka Vartioharju, Rekitie 4 Luonnokset 21.10.2013 Sijainti Kohde Rekitie 4, 00950 Helsinki Vartiokylä, kortteli 45330, tontti

Lisätiedot

MYYNTIESITE MAHDOLLISUUKSIEN KIINTEISTÖ HYVÄLLÄ SIJAINNILLA - PUINNINTIE 2

MYYNTIESITE MAHDOLLISUUKSIEN KIINTEISTÖ HYVÄLLÄ SIJAINNILLA - PUINNINTIE 2 MYYNTIESITE 7.4.2017 MAHDOLLISUUKSIEN KIINTEISTÖ HYVÄLLÄ SIJAINNILLA - PUINNINTIE 2 Yleistä Kiinteistö Oy Porin Ammattiopiston hallitus on päättänyt laittaa myyntiin Puinnintie 2 osoitteessa sijaitsevan

Lisätiedot

LAUTTASAAREN ALA-ASTE MYLLYKALLIONTIE 3 TEKNINEN PERUSKORJAUS

LAUTTASAAREN ALA-ASTE MYLLYKALLIONTIE 3 TEKNINEN PERUSKORJAUS LAUTTASAAREN ALA-ASTE MYLLYKALLIONTIE 3 TEKNINEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 5.9.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Lauttasaaren ala-aste, vesikatteen uusiminen, hankesuunnitelma, 5.9.2013 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy ENERGIANSÄÄSTÖ? ENERGIATEHOKKUUS! ENERGIATEHOKKUUS Energian tehokas hyödyntäminen

Lisätiedot

Niemikotisäätiön Haagan työkeskus Vanha viertotie 22 C, Helsinki Vesikaton uusiminen, julkisivumuutokset ja pihan kunnostaminen

Niemikotisäätiön Haagan työkeskus Vanha viertotie 22 C, Helsinki Vesikaton uusiminen, julkisivumuutokset ja pihan kunnostaminen Niemikotisäätiön Haagan työkeskus Vanha viertotie 22 C, 00330 Helsinki Vesikaton uusiminen, julkisivumuutokset ja pihan kunnostaminen Kuva: Haagan työkeskuksen julkisivu Tekninen hankesuunnitelma 25.11.2013

Lisätiedot

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS RUNONLAULAJANTIE 40 00420 HELSINKI Bruttoala 5410 Valmistunut 2009 KOULUN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI KOHDE Koulu on rakennettu vuonna 1966 Etelä-Kaarelan Yhteiskouluksi. Rakennuksen

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (6) 250 Oulunkylän ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 10.2.2014 päivätyn Oulunkylän ala-asteen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat:

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 KIRKONKYLÄN KOULUN TILAVAIHTOEHDOT KUNNANHALLITUS 5.2.2015 Vaihtoehto VE 1 Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Rasilan päiväkoti

Lisätiedot

Soveltamisala:

Soveltamisala: Soveltamisala: -rakennuksiin, joissa käytettään energiaa valaistukseen, tilojen ja ilmanvaihdon lämmitykseen tai jäähdytykseen ja joissa tehdään MRL:n mukaan rakennus- tai toimenpideluvanvaraista korjaus-

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

GES-verkostotilaisuus Tiina Lensu IVH Kampus Toimistokiinteistön energiatehokkuus asiakastyytyväisyyden ehdoilla

GES-verkostotilaisuus Tiina Lensu IVH Kampus Toimistokiinteistön energiatehokkuus asiakastyytyväisyyden ehdoilla GES-verkostotilaisuus 15.11.2017 Tiina Lensu IVH Kampus Toimistokiinteistön energiatehokkuus asiakastyytyväisyyden ehdoilla 16.11.2017 1 IVH Kampus, Skinnarila Monimuotoinen kokonaisuus, 24.000 m2, 11

Lisätiedot

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA ETELÄ-SAVON HANKESUUNNITELMA SAIRAANHOITOPIIRI 15.5.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Porrassalmenkatu 35-37 50100 Mikkeli Hanke: ESPER 2014 PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

KAIKKI KOULUT LUKITUS JA KULUNVALVONTA

KAIKKI KOULUT LUKITUS JA KULUNVALVONTA KAIKKI KOULUT LUKITUS JA KULUNVALVONTA HANKE 890047 HANKESUUNNITELMA HANKESUUNNITELMA 1 YHTEENVETO HANKKEESTA 2 2 ORGANISAATIO 2 2.1 HANKKEEN PROJEKTIRYHMÄ 2 3 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT 3 3.1 HANKKEESTA TEHDYT

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄKUVAUS 1(6) Riihenmäen yhtenäiskoulu Einontie 3 04600 Mäntsälä. TSn 20.12.2013 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT W SÄHKÖNJAKELU

JÄRJESTELMÄKUVAUS 1(6) Riihenmäen yhtenäiskoulu Einontie 3 04600 Mäntsälä. TSn 20.12.2013 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT W SÄHKÖNJAKELU JÄRJESTELMÄKUVAUS 1(6) TSn 20.12.2013 Riihenmäen yhtenäiskoulu Einontie 3 04600 Mäntsälä SÄHKÖJÄRJESTELMÄT W SÄHKÖNJAKELU W 1 Liittymät Kiinteistön nykyinen koulurakennus on liitetty tontin reunassa sijaitsevaan

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Helsingin Kumpulantie 3 Kumpulantie 3, Helsinki

Kiinteistö Oy Helsingin Kumpulantie 3 Kumpulantie 3, Helsinki HYVÄT TILAT HYVÄT TILAT Kumpulantie 3 sijaitsee suositulla työpaikka-alueella Helsingin Vallilassa. Näyttävä julkisivu avautuu Teollisuuskadulle päin. Rakennus muodostuu vuonna 1952 rakennetusta ja vuosina

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

Kara m 2 vapaata toimistotilaa. Kara Business Campus

Kara m 2 vapaata toimistotilaa. Kara Business Campus 2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa LISÄTIEDOT Senaatin Notariaatti Oy Jukka Myyryläinen 0400 688 861 jukka.myyrylainen@senaatinnotariaatti.fi Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m

Lisätiedot

HATANPÄÄN KARTANO TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT

HATANPÄÄN KARTANO TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT HATANPÄÄN KARTANO TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Tampereen kaupunki Tampereen Tilakeskus Liikelaitos 15.10.2015 Hatanpään kartano Hatanpään kartanoajan katsotaan alkaneen 1689. Hans Henrik Boijen aikana 1700-luvun

Lisätiedot

Vartiokylän ala-aste. Kiviportintie 10, Helsinki. Tilakeskus. Katto- ja julkisivukorjaus Hankenumero Hankesuunnitelma 11.9.

Vartiokylän ala-aste. Kiviportintie 10, Helsinki. Tilakeskus. Katto- ja julkisivukorjaus Hankenumero Hankesuunnitelma 11.9. Tilakeskus, 00950 Helsinki Katto- ja julkisivukorjaus Hankenumero 80010128 Tilakeskus Varhaiskasvatusvirasto Opetusvirasto Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero katto- ja julkisivukorjaus 8010128

Lisätiedot

Sipoon kunta. Etelä sipoon keskuskeittiö. Hankesuunnitelma SÄHKÖTYÖT 8.4.2013

Sipoon kunta. Etelä sipoon keskuskeittiö. Hankesuunnitelma SÄHKÖTYÖT 8.4.2013 Sipoon kunta Etelä sipoon keskuskeittiö Hankesuunnitelma SÄHKÖTYÖT 8.4.2013 Insinööritoimisto ALTE Oy, Kivikonkierto 18, PL 36, 05801 Hyvinkää, vaihde 020 786 3100, telefax 020 786 3101 Kotipaikka: Raahe,

Lisätiedot

KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS

KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS 2.2.2015 Sivu 1/4 JA Tilaaja: PL 11 20101 Turku Hanke: Katedralskolan, peruskorjaus Osoite: Itäinen Rantakatu 2 / Vanha Suurtori 1, 20100 Turku KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS Suurtorin rakennuksiin kuuluvan

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen

KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen ALUSTAVA Hankesuunnitteluvaiheen LVIA - rakennustapaselostus Asiakirja n:o H0002 Projekti n:o 05009.P029 Viimeisin muutos

Lisätiedot

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu 1(4) HANKE TILAAJA Laukaan Ekokoulu Laukaan kunta Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu TAVOITEHINTA ARVIO 2(4) 1. HANKETIEDOT Hanke: Osoite: Hankemuoto:

Lisätiedot

Hukanhaudan uuden päiväkodin hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen

Hukanhaudan uuden päiväkodin hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen Kaupunginhallitus 412 21.11.2016 Kaupunginvaltuusto 106 28.11.2016 Hukanhaudan uuden päiväkodin hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen 8835/10.03.02/2016 KH 21.11.2016 412 Hukanhaudan uusi päiväkoti

Lisätiedot

KOHDE. REMONTOITU OSITTAIN AIEMMIN v. 1994

KOHDE. REMONTOITU OSITTAIN AIEMMIN v. 1994 KOHDE VUONNA 1970 VALMISTUNUT 3-KERROKSINEN, KELLARILLINEN, 2-PORTAINEN, PÄÄOSIN KAHI-TIILI VERHOILTU, HISSITÖN KUNNAN KIINTEISTÖYHTIÖN OMISTAMA VUOKRATALO PELLON KYLÄKESKUKSESSA REMONTOITU OSITTAIN AIEMMIN

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

Miksi? EU:n ilmasto- ja energispolitiikan keskeinen sitoumus;

Miksi? EU:n ilmasto- ja energispolitiikan keskeinen sitoumus; Soveltamisala: -rakennuksiin, joissa käytettään energiaa valaistukseen, tilojen ja ilmanvaihdon lämmitykseen tai jäähdytykseen ja joissa tehdään MRL:n mukaan rakennus- tai toimenpideluvanvaraista korjaus-

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

VT 2, 8. krs SOTET muutos monitilatoimistoksi

VT 2, 8. krs SOTET muutos monitilatoimistoksi VT 2, 8. krs SOTET muutos monitilatoimistoksi 1 (9) hankenumero 0011 Hankesuunnitelma 14.12.2015 2 (9) Sisällysluettelo 1. Yhteenveto hankkeesta... 3 2. Hankesuunnitelman laadinta... 3 3. Hankkeesta aiemmin

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015

KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015 KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Yhteenveto 3 Laskentaperusteet 5 Riskit 6 Liitteet 6 Dokumentin

Lisätiedot

Munkkivuoren aa 1 Raumantie 2 katto- ja julkisivut hankesuunnitelma DI Kari Hartikainen pvm 17.9.2009

Munkkivuoren aa 1 Raumantie 2 katto- ja julkisivut hankesuunnitelma DI Kari Hartikainen pvm 17.9.2009 Munkkivuoren aa 1 MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULU JULKISIVUJEN, IKKUNOIDEN JA VESIKATON KORJAUS TEKNINEN HANKESUUNNITELMA, 00350 Helsinki 17.9.2009 Hankepalvelut Tilakeskus Kiinteistövirasto Munkkivuoren

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET TULEVAT - MITÄ JOKAISEN PITÄÄ TIETÄÄ? Jani Kemppainen Rakennusteollisuus RT

KORJAUSRAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET TULEVAT - MITÄ JOKAISEN PITÄÄ TIETÄÄ? Jani Kemppainen Rakennusteollisuus RT KORJAUSRAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET TULEVAT - MITÄ JOKAISEN PITÄÄ TIETÄÄ? Jani Kemppainen Rakennusteollisuus RT 1 Lainsäädäntömuutokset Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2.

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2. 990:0M50 S 4 S4 6 3 9 S0 3 4 5 7 36 5 83.4 84.3 84.3 84.8 87.9 88.5 83.5 Satamakatu Koljonniemenkatu Minna Canthin katu 50 0 0 40 30 0 500 76500 yap/50 ap/00pm rto- ap/sr- saa- (--) (--) p sr-5 4500 ap

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN LÄNSINUMMEN KOULUN SISÄILMAONGELMIEN KORJAUKSEEN. Stpj , 32. Liite A: Hankesuunnitelma

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN LÄNSINUMMEN KOULUN SISÄILMAONGELMIEN KORJAUKSEEN. Stpj , 32. Liite A: Hankesuunnitelma MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN LÄNSINUMMEN KOULUN SISÄILMAONGELMIEN KORJAUKSEEN Stpj 28.11.2012, 32 Liite A: Hankesuunnitelma Valmistelu: Talonrakennuspäällikkö Rune Hagström, puh. 044 7851463 Länsinummen koulun

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

27.5.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy

27.5.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy 27.5.2014 Ranen esitys Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy Energiatehokas korjausrakentaminen Korjausrakentamisen energiamääräykset mitä niistä pitäisi tietää Suomen asuntokanta on kaikkiaan noin 2,78 miljoona

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1322/02.05.05/2015 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13 23.3.2015 Kaupunginhallitus 123 30.3.2015 56 Määrärahan lisääminen Tapiolan taseyksikön osakkeisiin ja osuuksiin

Lisätiedot

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 07.06.2012 Sivu 1 / 1 24/00.02.02/2011 4 Pelastustoimen rakennushankkeet vuosina 2013-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Lindholm Stefan, puh. (09) 816 83061 Pietikäinen Olli, puh. (09) 816 26820 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN 10.10.2012 Asiakkuusjohtaja Peter Ström, Suomen Talokeskus Oy Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto Liikevaihto 13 milj. Henkilöstö

Lisätiedot

Energiansäästötoimenpiteet

Energiansäästötoimenpiteet 15.11.2017 Energiansäästötoimenpiteet Lappeen Rakennuttaja Oy Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin omistama yhtiö Tuottaa kaupunkikonsernin rakennuttamispalvelut Työntekijöitä 6

Lisätiedot

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista DI Petri Pylsy, Suomen Kiinteistöliitto Tee parannus!-aluekiertue Järvenpää 24.11.2009 Tarjolla tänään Energiatehokkaita korjausratkaisuja: Ulkorakenteiden

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA 4.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen peruskorjaus, Nilsiänkatu 3, Taucher-talo,

Lisätiedot

TOIVOLA LASTENKOTI Talousrakennus Mikkolankuja 6, 00680 Helsinki

TOIVOLA LASTENKOTI Talousrakennus Mikkolankuja 6, 00680 Helsinki Tilakeskus Kohteen nimi ja osoite Toivolan lastenkoti, talousrakennus TOIVOLA LASTENKOTI Talousrakennus Mikkolankuja 6, 00680 Helsinki Vesikaton uusiminen ja savupiipun purku Hankenumero 8033053 Tilakeskus

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 14.11.2013

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 14.11.2013 Tommi Riippa 14.11.2013 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS Nyt vaaditaan rakennuslupa, jos korjauksella voidaan merkittävästi vaikuttaa energian kulutukseen. Lupakynnys aleni! Yleensäkin korjausten yhteydessä

Lisätiedot

GRÄNNÄS SKOLAN UUDISRAKENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN

GRÄNNÄS SKOLAN UUDISRAKENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN Kaupunginhallitus 158 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 39 17.05.2017 GRÄNNÄS SKOLAN UUDISRAKENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN 345/58/2017

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

Jorvaksen Sortti asema Liite 1 Tilaohjelma

Jorvaksen Sortti asema Liite 1 Tilaohjelma Jorvaksen Sortti asema Liite 1 Tilaohjelma Tukikohta kokonaisala m2 huonealat m2 huom. Toimistohuone 10 toimistopöytä, toimistotuolit Neuvotteluhuone 11 neuvottelupöytä, tuolit Naulakko 3 vaatenaulakko

Lisätiedot

Myydään toimitilakiinteistökokonaisuus n kem², oma tontti m². Sepänkatu 1, Kuopio

Myydään toimitilakiinteistökokonaisuus n kem², oma tontti m². Sepänkatu 1, Kuopio Myydään toimitilakiinteistökokonaisuus n. 3.474 kem², oma tontti 5.084 m² Sepänkatu 1, 70100 Kuopio Sijainti Kuopio Sepänkatu 1, 70100 Kuopio Kiinteistö sijaitsee keskustassa hyvien liikenneyhteyksien

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Kiinteistön LVISA-järjestelmiä koskevia viitetietoja suunnittelua varten. Käytetyt tunnukset Talo90-järjestelmän mukaisesti. Kohde: Osoite: Toimistotalo Mäntsälä

Lisätiedot

Kyllön terveysaseman peruskorjaus 2004-2012

Kyllön terveysaseman peruskorjaus 2004-2012 Kyllön terveysaseman peruskorjaus 2004-2012 14.12.2012 Asemapiirros vuoden 2010 hankesuunnitelmasta Yhteenveto Rakentamiskustannukset yhteensä 24 400 000 euroa (alv 0 %) Suunnittelu ja rakentaminen vuosina

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja Jyväskylän Tilapalvelu Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelman lähtökohdat Rakennuksen tekninen

Lisätiedot

Ark Rak LVI Sah Rau. uusi IV-konehuone liikuntasalin alle. Pilarit, palkit myös uusi laatta, uusi välipohja vanhaan

Ark Rak LVI Sah Rau. uusi IV-konehuone liikuntasalin alle. Pilarit, palkit myös uusi laatta, uusi välipohja vanhaan Kommentoitu: Ark Rak LVI Sah Rau Munkkivuoren alaaste, PERUSPARANNUS Raumantie 2, 00350 Helsinki Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 37/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Esityslista 37/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Esityslista 37/2016 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 07.04.2015 371 HEL 2014-012398 T 10 05 01 Päätös Käsittely Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Helsinki LED -hankkeen

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO pvm 21.02.2015. Sisältää laskelman Tavoitehinta 1.1. Hanke proj. nro 3879. KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus 43900 KINNULA

LASKENTAMUISTIO pvm 21.02.2015. Sisältää laskelman Tavoitehinta 1.1. Hanke proj. nro 3879. KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus 43900 KINNULA LASKENTAMUISTIO pvm 21.02.2015 Sisältää laskelman Tavoitehinta 1.1 Hanke proj. nro 3879 KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus 43900 KINNULA Laatinut: Veli Matti Hokkanen LASKENTAMUISTIO 21.02.2015 Kinnulan

Lisätiedot

AIESOPIMUS ETELÄ-KARJALAN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SYYTTÄJÄNVIRASTON (NS

AIESOPIMUS ETELÄ-KARJALAN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SYYTTÄJÄNVIRASTON (NS Kaupunginhallitus 116 05.03.2012 Kaupunginvaltuusto 39 10.04.2012 AIESOPIMUS ETELÄ-KARJALAN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SYYTTÄJÄNVIRASTON (NS. OIKEUSTALON) SIJOITTUMISSELVITYKSESTÄ KAUPUNGINTALON TONTILLE JA TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

Lisätiedot

Yksikkö. Määrä. 1 Soramurske/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5 2 Kivituhka/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5

Yksikkö. Määrä. 1 Soramurske/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5 2 Kivituhka/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5 D ALUERAKENTEET D1 Olevat rakenteet D15 Alueen pintakerrokset 1 Soramurske/kunnostus 4-5 2 Kivituhka/kunnostus 4-5 Kunnossapitojakso [a] 3 Asfaltti/uusiminen 16-20 4 Laattapäällyste/uusiminen 16-20 D5

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

HANKESELVITYS PÄIVÄKOTI LISÄTARKASTELU

HANKESELVITYS PÄIVÄKOTI LISÄTARKASTELU HANKESELVITYS PÄIVÄKOTI LISÄTARKASTELU Harri Apell Tekninen johtaja Ruovedentie 30 34600 Ruovesi. Sivu 2/9 RUOVEDEN KUNNAN PÄIVÄKOTITILAN HANKESELVITYKSEN SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO...3 2. toteutusvaihtoehto

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULUKESKUS Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen

KASAVUOREN KOULUKESKUS Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen KASAVUOREN KOULUKESKUS Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen Hankesuunnitteluvaiheen SÄH - rakennustapaselostus Asiakirja n:o H0002 Projekti n:o 05009.P030 Viimeisin

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN KORKEATASOISTA TUOTANTOTILAA HÄMEENLINNA MÄKELÄ Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi KIINTEISTÖN SIJAINTI

Lisätiedot

MYYDÄÄN LOGISTIIKKAKIINTEISTÖ AKAAN TOIJALASTA. Satamatie 37

MYYDÄÄN LOGISTIIKKAKIINTEISTÖ AKAAN TOIJALASTA. Satamatie 37 MYYDÄÄN LOGISTIIKKAKIINTEISTÖ AKAAN TOIJALASTA Satamatie 37 Myydään 6 vuoden pääomavuokrasopimuksella Posti Kiinteistö Oy:lle vuokrattu logistiikkakiinteistö Akaan Toijalasta. Osoite Sijainti Satamatie

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 1 (6) Kiinteistölautakunta Tila/2 03.05.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 1 (6) Kiinteistölautakunta Tila/2 03.05.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 1 (6) 253 Lasten päiväkoti Nallen perusparannus; kokonaisurakan työt, urakoitsijan valinta HEL 2011-003877 T 10 06 00 Kiinteistökartta J3 S2, Reiherintie 3 Päätös Lautakunta

Lisätiedot

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013 Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten

Lisätiedot

LVI-RAKENNUSTAPASELOSTUS

LVI-RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALON SANEERAUS KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO KAUNIAISTENTIE 10 02700 KAUNIAINEN KAUPUNKI Asiakirjanumero: Sweco Talotekniikka Oy Sweco Talotekniikka Oy Sisältö YLEISET HANKETIEDOT 2 RAKENNUSKOHDE

Lisätiedot

LIITTEET: - LVIA-hankesuunnitelma ja kustannusarvio - SÄHKÖ-hankesuunnitelmaselostus - Sähkökustannusarvioyhteenveto - LVISA-hanke muut kustannukset

LIITTEET: - LVIA-hankesuunnitelma ja kustannusarvio - SÄHKÖ-hankesuunnitelmaselostus - Sähkökustannusarvioyhteenveto - LVISA-hanke muut kustannukset Tilayksikkö 3.5.2017 1/6 NIEMENMÄEN KALLIOSUOJA LVISA-PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA Lapinmäentie 1, Niemenmäentie 8 00350 Helsinki SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEENVETO HANKKEESTA 2. PERUSKORJAUKSEN TARPEELLISUUS

Lisätiedot

Kustaankartanon palvelukeskus

Kustaankartanon palvelukeskus , Sprinkler-varavoimakoneiston rakentaminen Sosiaali- ja terveysvirasto Hankenumero 808616 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi, springler- varavoimakoneiston rakentaminen Hankenumero 808616 Osoite, Rakennustunnus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 1757/02.08.00/2012 Kaupunginhallitus 139 7.5.2012 162 Opinmäen uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia) (Pöydälle 7.5.2012) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Vaihtoehdot kustannusarvioineen ovat seuraavat:

Vaihtoehdot kustannusarvioineen ovat seuraavat: Valtuusto 34 26.04.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 51 02.06.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 01.12.2011 4 Leppätien koulun tilaohjelman muutos 198/05.06.02/2009 KOULJAOS 37 Suomenkielinen koulutusjaosto

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus

HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus 1(6) HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus 2(6) Sisällysluettelo 1. YHTEENVETO... 3 1.1 Tiivistelmä... 3 1.2 Yhteenveto... 3 1.3 Hankesuunnittelutyöryhmä...

Lisätiedot