KASAVUOREN KOULUKESKUS. Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen C- ja D-käytävät & opettajainhuoneet HANKE HANKESUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KASAVUOREN KOULUKESKUS. Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen C- ja D-käytävät & opettajainhuoneet HANKE 890035 HANKESUUNNITELMA"

Transkriptio

1 KASAVUOREN KOULUKESKUS Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen C- ja D-käytävät & opettajainhuoneet HANKE HANKESUUNNITELMA Kauniaisten kaupunki Grankulla stad

2 2 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Hankkeen perustiedot ORGANISAATIO Hankkeen projektiryhmä... 3 Käyttäjän edustaja... 3 Tilaajan edustaja... 3 Rakennuttajakonsultti... 3 Hankesuunnittelu HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT Hankkeesta tehtävät päätökset ja selvitykset HANKKEEN PERUSTELUT Tarpeet ja kiireellisyys Vaihtoehtoiset tilanhankintatavat SUUNNITTELUTAVOITTEET Toiminnan kuvaus ja toiminnalliset tavoitteet Yleiset tavoitteet Tilatavoitteet ja tilaohjelma Rakennustekniset tavoitteet LVI-tekniset tavoitteet Vesijohdot ja viemärit Ilmanvaihto Rakennusautomaatio Huoltokirja Sähkötekniset tavoitteet Yleistä HANKKEEN LAAJUUSTAVOITTEET HANKKEEN KUSTANNUSTAVOITTEET Rakennuskustannusennuste Käyttökustannusennuste Ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen kustannusennuste RAHOITUS, TOTEUTUS JA AIKATAULU VÄISTÖTILAT... 7

3 3 1 YHTEENVETO HANKKEESTA 1.1 Hankkeen perustiedot Kasavuoren koulukeskuksen henkilöstötilat ovat riittämättömät nykyiselle henkilökunnan määrälle ja lisäksi opetus- ja työskentelytiloja on koulukeskuksessa liian vähän tai ne ovat ahtaita. Koulukeskuksen ilmanvaihto on puutteellinen ja tarvitsee kunnostusta vastaamaan nykyisen käyttäjämäärän tarvetta. Hankkeessa rakennetaan uudet tilat taito- ja taideaineille sekä uusi monikäytön mahdollistava luokkatila, peruskorjataan henkilökunnan sosiaalitilat ja parannetaan ilmanvaihtoa sekä uusitaan peruskorjattavan alueen sähköistys. Sähkötekniset korjaukset aiheuttavat alakattojen purkamista koko rakennuksen käytävillä aina sähköpääkeskukseen asti. Lisäksi hankesuunnitelmaan on sisällytetty optiona Corbel Oy laatimassa kuntoarvioraportissa lähiaikoina uusittaviksi todetut sähköjärjestelmät mitkä aiheuttaisivat rakennusaputöitä hankealueella. Käyttäjä Tilaaja Osoite Kauniaisten kaupunki / Suomenkielinen koulutoimi Kauniaisten kaupunki / Yhdyskuntatoimi Kasavuorentie 1, Kauniainen Kustannuspaikka: ORGANISAATIO 2.1 Hankkeen projektiryhmä Käyttäjän edustaja Tilaajan edustaja Rakennuttajakonsultti Hankesuunnittelu Käyttäjänä on Kauniaisten kaupungin suomenkielinen koulutoimi ja hankkeessa käyttäjän edustajana toimii opetuspäällikkö Sari Aarniokoski (09) / Sopimusasioissa tilaajan edustajana toimii rakennuttajapäällikkö Tommi Metsälä (09) / Teknisissä asioissa tilaajan edustajana toimii talotekniikkainsinööri Tomi Salminen / Rapcon Oy Ratamestarinkatu 7A, Helsinki, projektipäällikkö Tuula Kuisma / Arkkitehtisuunnittelu Arkkitehtitoimisto Perko Oy Sturenkatu HELSINKI Jari Aladin puh sähköposti:

4 4 3 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT LVIA-suunnittelu Insinööritoimisto Olof Granlund Oy Malminkaari Helsinki puh sähköposti: Sähkösuunnittelu Insinööritoimisto Olof Granlund Oy Malminkaari Helsinki Pekka Oinonen puh sähköposti: 3.1 Hankkeesta tehtävät päätökset ja selvitykset Kaupunginhallitus (tarveselvitys) Yhdyskuntalautakunta XX (hankesuunnitelma) Kaupunginhallitus XX (hankesuunnitelma) Kaupunginvaltuusto XX (hankesuunnitelma) 4 HANKKEEN PERUSTELUT 4.1 Tarpeet ja kiireellisyys 4.2 Vaihtoehtoiset tilanhankintatavat 5 SUUNNITTELUTAVOITTEET Käyttäjä on perustellut tarpeen ja kiireellisyyden tarveselvityksessä. Koulun tarpeisiin soveltuvia tiloja on lähialueelta vaikea löytää. Sopivia vuokratiloja ei alueella ole. 5.1 Toiminnan kuvaus ja toiminnalliset tavoitteet 5.2 Yleiset tavoitteet Kasavuoren koulukeskuksessa toimii Kasavuoren koulu, johon kuuluu perusopetuksen luokat 7-9 sekä Kauniaisten lukio. Opetuksessa painottuu oppilas- /opiskelijakeskeisyys. Opetuksen työskentelymuodot ovat vaihtelevia ja eri opetustiloja käytetään monipuolisesti. Ryhmiä muodostetaan opetuksen tarpeen mukaan joustavasti ja koko koulurakennusta hyödynnetään opetustilana. Koulujen henkilökunnat työskentelevät yhteisöllisesti. Kunkin koulun erilaiset tiimit suunnittelevat koulujen opetustoimintaa ja muuta kehittämistoimintaa. Koulurakennus palvelee kuntalaisia iltaisin ja viikonloppuisin. Hankkeen suunnittelussa, toteutuksessa ja vastaanottovaiheessa tulee noudattaa asiakirjojen Sisäilmaluokitus 2008 (RT ) sekä Terveen talon toteutuksen kriteerit (RT ) tavoitearvoja, ohjeita ja vaatimuksia. rakennustöiden puhtausluokka P1 ilmanvaihtotöiden puhtausluokka P1 materiaalien päästöluokka M1 rakennuksen lämpö- ja kosteustekninen suunnitteluluokka on RF2 veden- ja kosteudenhallintasuunnitelma osana urakoitsijan laadunvarmistussuunnitelmaa

5 5 5.3 Tilatavoitteet ja tilaohjelma 5.4 Rakennustekniset tavoitteet 5.5 LVI-tekniset tavoitteet 5.6 Vesijohdot ja viemärit Muunneltavuus ja turvallisuus tulee ottaa suunnittelun ja toteutuksen keskeiseksi tavoitteeksi, energiatehokkaita ja ekologisia ratkaisuja tulee suosia ja edellytetään, että kaikki suunnitteluosapuolet pyrkivät ratkaisuillaan samaan päämäärään. Energiatehokkuuden toteutuminen varmistetaan hankkeen eri vaiheissa erilaisin menetelmin. Rakennusvaiheessa energiatehokkuuden toteutumien edellyttää valvontaa sekä huolellista toteutusta. Tilatavoitteet määritetään tarkemmin arkkitehdin hankesuunnitelmaluonnospiirustuksissa (Arkkitehtitoimisto Perko Oy, ) ja tilaominaisuudet määritellään tarkemmin rakennustapaselostuksessa (Arkkitehtitoimisto Perko Oy, ). Rakennustekniset tavoitteet on esitetty tarkemmin arkkitehdin laatimassa rakennustapaselostuksessa (Arkkitehtitoimisto Perko Oy, ). Kosteiden ja märkien tilojen seinät tehdään kivirakenteisina. Kaikissa sisäpinnoissa, kalusteissa, varusteissa ja laitteissa käytetään helppohoitoisia, esteettisesti korkeatasoisia, kestäviä, käyttötarkoitukseensa soveltuvia materiaaleja. LVIA-tekniset tavoitteet on esitetty tarkemmin alustavassa hankesuunnitteluvaiheen LVIA-rakennustapaselostuksessa (Granlund Oy, ). Asennus-, huolto- ja teknisten tilojen suunnittelussa on huomioitava niiden käyttömahdollisuudet ja kustannusvaikutukset koko elinkaaren ajalle laskettuna. Suunnittelussa on huomioitava LVIA -laitteiden hoito, kunnossapito ja uusiminen. Sähkölämmityksen käyttöä tulee kaikin tavoin välttää. LVIA -laitteiden suunnittelussa pitää pyrkiä myös vettä säästäviin ja sähkötehokkaisiin ratkaisuihin, jotta Kauniaisten kaupungin sopimat energiansäästövelvoitteet voitaisiin toteuttaa. Suunnitteluratkaisujen tulee taata käyttäjälle puhdas ja terveellinen sisäilmasto kaikissa käyttötilanteissa. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää rakenteiden kosteuden hallintaa, puhtaiden materiaalien käyttöä, puhdasta rakentamista yleensä ja etenkin ilmanvaihtolaitoksen osalta sekä riittävää, erilaisiin käyttötilanteisiin mukautuvaa ilmanvaihtoa. Rakennus on liitetty kaupungin vesi- ja viemäriverkkoihin. Myös ulkopuoliset katto- ja sadevedet johdetaan hallitusti sadevesiverkkoon. Viemärivesien pumppausta on mahdollisuuksien mukaan vältettävä. Vesijohtojen kytkennät tehdään pääasiallisesti muovijohdoista suojaputkiin asennettuina. Tiloissa, joissa on tarpeen uusia lattiakaivoja ja lattiakaivon kuivuminen on todennäköistä, käytetään kuivakaivoja. WC-tiloissa sekä muissa käsienpesuun tarkoitetuissa vesipisteissä käytetään sähköverkkoon liitettyjä elektronisia hanoja.

6 6 Tarve sekä kylmän että lämpimän veden erillismittaukselle selvitetään toteutussuunnitteluvaiheessa. Noudatetaan RakMk:n osan C2 ohjeistoa sekä Kauniaisten kaupungin omia lisävaatimuksia. 5.7 Ilmanvaihto Tilojen ilmanvaihto varustetaan suodatuksella, tulo-ja poistoilmapuhaltimilla, tehokkaalla lämmön talteenotolla ja lämmityksellä (ei kuitenkaan sähkölämmitys). Rakennusmateriaalien on oltava päästöluokaltaan M1-luokkaa, ilmanvaihtojärjestelmän komponentit ovat päästöluokaltaan M1-tasoa, ilmanvaihtotöiden puhtaudessa noudatetaan P1-luokkaa sekä "Puhdas ilmanvaihtojärjestelmä" suunnitteluohjeen tavoitteita. Ilmanvaihtolaitteisto mitoitetaan SFP-oppaan mukaisesti pienille painehäviöille sähköisen puhallinenergian säästämiseksi. Näin menetellen tulee SFP-luvun alittaa 2,0 kw/m3/s 1/1-teholla mitattuna. 5.8 Rakennusautomaatio Rakennusautomaatiojärjestelmän on oltava yhteensopiva nykyisten järjestelmien kanssa ja se liitetään kaupungin nykyiseen keskusvalvontajärjestelmään tietokantatasolla. Hälytyksien siirrot ja -historiat, energiaraportointi, käyttäjäoikeuksien määrittelyt ja - raportointi sekä Trendit on liitettävä nykyisen keskusvalvomo-ohjelmistoon tietokantatasolla. 5.9 Huoltokirja Kohteessa on käytössä sähköinen huoltokirja (Haahtela), johon kukin suunnittelija omalta osaltaan laatii tarvittavan aineiston. Huoltokirjan koordinoimisen ja kokoamisen tekee LVIA-suunnittelija Sähkötekniset tavoitteet Sähkötekniset tavoitteet on esitetty tarkemmin alustavassa hankesuunnitteluvaiheen sähkötöiden rakennustapaselostuksessa (Granlund Oy, ) Yleistä Sähköasennusten varustelutason pyrkimyksenä on olla ajanmukainen, laadukas ja tasainen. Sähkötekniset tavoitteet on esitetty tarkemmin sähkötyöselostuksessa.

7 7 6 HANKKEEN LAAJUUSTAVOITTEET 7 HANKKEEN KUSTANNUSTAVOITTEET 7.1 Rakennuskustannusennuste 7.2 Käyttökustannusennuste Laajennuksen osuus on 600 brm 2 ja peruskorjattavan alueen laajuus on noin m 2. Tavoitehinta hankkeelle on ,00 alv 0 % - peruskorjaus / hym 2 - laajennus / hym 2 Erittely eri tilojen kustannusten osuuksista: - peruskorjattavat tilat, osuus kustannuksista 63 %, 2,14 M (alv 0) o peruskorjaus 1,13 M o tilamuutokset 0,43 M o liikenne- ja tekniset tilat 0,58 M - laajennusosa, osuus kustannuksista 37 %, 1,29 M (alv 0) o laajennusosa 1,04 M o liikenne- ja tekniset tilat 0,25 M Alustavalla poistoaikalaskelmalla (arvioitu poistoaika 18 vuotta) saadaan pääomakulut sisältäväksi ylläpitokustannusennusteeksi 1,063 M /vuosi (alv 0), jossa on lisäystä nykytilanteeseen ,00 /vuosi. 7.3 Ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen kustannusennuste 8 HANKKEEN AIKATAULU Käyttäjähallintokunnan kustannuksiksi kuuluvan ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen kustannusennustetta ei ole määritetty. Kustannukset eivät sisälly hankkeen investointimäärärahaan. Hankkeesta tehdyn aikatauluarvion mukaan hankkeen ajantarve kaupunginhallituksen investointipäätöksestä hankkeen vastaanottopäätökseen on n. 23 kk, huomioiden kaupungin oma päätöksentekoprosessi. Lautakunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyjen jälkeen hankesuunnitelman pohjalta tehtävä investointipäätös ajoittuu syyskuulle Toteutussuunnitelmien osalta kesto n. 11 kk, urakkakilpailutus ja urakoitsijavalinta n. 3 kk ja toteutuksen kesto n. 9 kk. Talonrakennushankkeiden ohjeellinen aikatauluarvio sekä kaupungin oma päätösprosessi huomioiden kohteen vastaanotto ajoittuu täten loppukesälle Lisäksi tulee huomioida käyttäjähallintokunnan toimenpiteet ennen käyttöönottoa (muutto, kalustaminen yms.). 9 VÄISTÖTILAT Tarvittavat väistötilat Kauniaisten lukiolle järjestetään kansalaisopisto Petran tiloihin. Perusopetuksen ryhmiä siirretään rakennuksen ajaksi Mäntymäen tiloihin. Tarpeen vaatiessa joitakin opetustunteja siirretään pidettäväksi Uuteen Paviljonkiin.

KAIKKI KOULUT LUKITUS JA KULUNVALVONTA

KAIKKI KOULUT LUKITUS JA KULUNVALVONTA KAIKKI KOULUT LUKITUS JA KULUNVALVONTA HANKE 890047 HANKESUUNNITELMA HANKESUUNNITELMA 1 YHTEENVETO HANKKEESTA 2 2 ORGANISAATIO 2 2.1 HANKKEEN PROJEKTIRYHMÄ 2 3 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT 3 3.1 HANKKEESTA TEHDYT

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere Oulu www.optiplan.fi Mannerheimintie 105 Helsinginkatu 15 Åkerlundinkatu 11 C Uusikatu 35 Puh. 010

Lisätiedot

Helsingin keskustakirjasto

Helsingin keskustakirjasto Tilakeskus Hankesuunnitelma 5.9.2014, Kklk lisäykset 16.9.2014 Helsingin keskustakirjasto Töölönlahdenkatu, 00100 Helsinki Uudisrakennus Hankenumero 8072501 Tilakeskus Kaupunginkirjasto Tilakeskus Hankesuunnitelma

Lisätiedot

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s HALLIN R AKENNUTTAMINEN HALLIN R AKENNUTTAMINEN R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s Hallin rakennuttaminen

Lisätiedot

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project RT 10-10387 ohjetiedosto tammikuu 1989 korvaa RT l 06.10 1 (24) TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project Tämä RT-ohjekortti kuvaa talonrakennushankkeen kokonaisuutta

Lisätiedot

Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus

Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Case Sodankylän kunta Rakennuttajakoulutus RAPS-36 Tutkielma Pekka Rouhiainen Sodankylän kunta Sodankylässä 10.10.2014 Aalto University Professional Development Aalto

Lisätiedot

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 RT 10-11107 LVI 03-10518 SIT 13-610092 KH X4-00514 Infra 053-710110 OHJEET maaliskuu 2013 1 (24) korvaa RT 10-10575 LVI 03-10239 KH

Lisätiedot

VANTAAN LÄHES NOLLAENERGIAPÄIVÄKOTIKONSEPTI

VANTAAN LÄHES NOLLAENERGIAPÄIVÄKOTIKONSEPTI VANTAAN LÄHES NOLLAENERGIAPÄIVÄKOTIKONSEPTI raportti ver 1.1 14.10.2014 Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy Ab Case Consult Ltd Metropolia Ammattikorkeakoulu Climaconsult Finland Oy Projectus Team

Lisätiedot

Ametriini Oy SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO. Suunnittelun erittelyt 1

Ametriini Oy SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO. Suunnittelun erittelyt 1 Suunnittelun erittelyt 1 Ametriini Oy Asiakas ; Kohteen osoite; Tilaajan nimi; Tilaajan yhteystiedot; SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ Tämä tehtäväluettelo on tarkoitettu

Lisätiedot

TATE12 ST 41.10 RT 10-11129 LVI 03-10523 KH X4-00519 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ

TATE12 ST 41.10 RT 10-11129 LVI 03-10523 KH X4-00519 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ ST 41.10 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 Tämän tehtäväluettelon sisällössä viitatut liitteet 2.1 2.3 suunnitteluasiakirjojen sisällön määrittämiseen sisältyvät tämän ohjeen sähköiseen

Lisätiedot

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

16.4.2012 ESPOO CATERING -LIIKELAITOKSEN KESKUSKEITTIÖN HANKESUUNNITELMA

16.4.2012 ESPOO CATERING -LIIKELAITOKSEN KESKUSKEITTIÖN HANKESUUNNITELMA 1 16.4.2012 ESPOO CATERING -LIIKELAITOKSEN KESKUSKEITTIÖN HANKESUUNNITELMA 0 PERUSTIEDOT HANKKEESTA - hankkeen nimi: Keskuskeittiö ja hallinnon toimistotilat - sijainti: Nuijalantie 18, 02630 ESPOO - toiminta:

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS

KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS HANKESUUNNITELMA ARKKITEHTUURITOIMISTO 31.3.2015 ARKTES OY 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN TAUSTAA JA PERUSTEET 1.1 Hankkeen taustaa 1.2 Nykytilanne 1.2.1 Toiminta 1.2.2 Henkilöstö

Lisätiedot

Suunnitteluopas Keskeisiä tavoitteita valtion tukemien asuntojen suunnittelulle 19.8.2013

Suunnitteluopas Keskeisiä tavoitteita valtion tukemien asuntojen suunnittelulle 19.8.2013 Suunnitteluopas Keskeisiä tavoitteita valtion tukemien asuntojen suunnittelulle 19.8.2013 ALUKSI ARAn tehtävänä on huolehtia asuntojen tuotantoon, hankintaan ja perusparantamiseen myönnettävän valtion

Lisätiedot

LVI-suunnitelmien tarkastusasiakirja Erno Sjögren

LVI-suunnitelmien tarkastusasiakirja Erno Sjögren Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma LVI-suunnitelmien tarkastusasiakirja Erno Sjögren Insinöörityö: 30.05.2010 Ohjaaja: rakennuttajainsinööri Pekka Talonpoika Ohjaava opettaja:

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet

Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 2 2013 Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet Mari Sepponen, Jyri Nieminen, Pekka Tuominen, Ilpo Kouhia, Jari Shemeikka, Meri Viikari, Kari Hemmilä

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

kotikenttä jalkapallonurmihankkeen toteuttaminen

kotikenttä jalkapallonurmihankkeen toteuttaminen kotikenttä jalkapallonurmihankkeen toteuttaminen Voittoja joka päivä Suomen Palloliitto Kotikenttä Jalkapallonurmihankkeen toteuttaminen 2011 Esipuhe Opetusministeriön myöntämän tutkimusavustuksen turvin

Lisätiedot

Mitä teknisten tilojen mitoitusta käytetään? Teknisten tilojen koko määräytyy suunnitteluratkaisun mukaisesti.

Mitä teknisten tilojen mitoitusta käytetään? Teknisten tilojen koko määräytyy suunnitteluratkaisun mukaisesti. Kysymys 1. Mikä on ehdoton välituntipihan minimikoko tontilla? Välituntipihalle ei ole ehdotonta minimikokoa. Suosituksissa mainitaan miniminä 5 m2/oppilas. Keskusta-alueilla ei tällaiseen mitoitukseen

Lisätiedot

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Kaukolämpö Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet julkaisu K1/2013 Energiateollisuus ry 2013 ISBN 978-952-5615-41-8 (nid.) ISBN

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALA E- JA F-SIIVEN PERUSKORJAUS

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALA E- JA F-SIIVEN PERUSKORJAUS Hallitus 15.12.2011, OHEISMATERIAALI 2 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 28.4.2011 HUS Tilakeskus Länsi-Uudenmaan sh-alueen johtaja hyväksynyt 02.05.2011, 25 LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALA E- JA F-SIIVEN

Lisätiedot

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset Elinkaariasioiden huomioon ottaminen rakennushankkeessa Tuomas Suur-Uski, diplomi-insinööri Elinkaariasiantuntija, Pöyry Building Services Oy tuomas.suur-uski@poyry.com 1 Elinkaaren hallinta rakennushankkeessa

Lisätiedot

PIENAS. Opinnäytetyöö Toukokuu 2011. rkeakoulu

PIENAS. Opinnäytetyöö Toukokuu 2011. rkeakoulu TARVEKARTOITUKSEN MERKITYS PIENAS SUINRAKENNUKSEN SÄHKÖSUUNNITTELUPROJEKTISSA Vladimir Lankinenn Opinnäytetyöö Toukokuu 2011 Sähkötekniikan koulutusohjelma Talotekniikann suuntautumisvaihtoehto Tampereen

Lisätiedot

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle........................... Rakennusprojekti.................... Haapaveden kaupunki......... 3 Siikalatvan kunta............. 4 Tähtiluokitus....................... 5 Rakennusluvan.hakeminen............

Lisätiedot

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi HR/10.03.2014

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi HR/10.03.2014 1 IV KUNTOTUTKIMUS Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi HR/10.03.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tulevan käytön tarpeet ja tavoitteet... 4 3 Nykytilanteen analysointi, järjestelmien

Lisätiedot

OPAS 2015. RAKENTAJAN www.jita.i. Jita-tuotteilla onnistut! Sastamala Huittinen Kokemäki Harjavalta. Jätevesijärjestelmät.

OPAS 2015. RAKENTAJAN www.jita.i. Jita-tuotteilla onnistut! Sastamala Huittinen Kokemäki Harjavalta. Jätevesijärjestelmät. RAKENTAJAN www.jita.i OPAS 2015 3. 5. 4. 2. 1. Jita-tuotteilla onnistut! ät 1. Jätevesijärjestelmät 4. Sadevesikaivot Jätevesijärjestelmät laajasta valikoimasta niin pieneen kuin suureenkin kohteeseen.

Lisätiedot

Hyvä (esteetön) sisäilma

Hyvä (esteetön) sisäilma Hyvä (esteetön) sisäilma Tuula Syrjänen DI, rakennusterveysasiantuntija 18/3/2015 Mitä on sisäilma? Sisäilma on sisätiloissa hengitettävä ilma, jossa ilman perusosien lisäksi eri lähteistä peräisin olevia

Lisätiedot

Tietomallien käyttö elinkaarihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa

Tietomallien käyttö elinkaarihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa AALTO-YLIOPISTON INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU Rakennustekniikan laitos Harri Niemi Tietomallien käyttö elinkaarihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

Toteutusmuodon valinta Tehtävätarjotin ja toteutusmuotokorit Juhani Kiiras professori, Teknillinen Korkeakoulu juhani.kiiras@hut.

Toteutusmuodon valinta Tehtävätarjotin ja toteutusmuotokorit Juhani Kiiras professori, Teknillinen Korkeakoulu juhani.kiiras@hut. Toteutusmuodon valinta Tehtävätarjotin ja toteutusmuotokorit Juhani Kiiras professori, Teknillinen Korkeakoulu juhani.kiiras@hut.fi Yleensä rakennushankkeen toteutusmuodot esitetään muotojen luettelona,

Lisätiedot